Apoteket i Kronoby Kruunupyyn apteekki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Apoteket i Kronoby Kruunupyyn apteekki"

Transkriptio

1 Jubileumsskrift Juhlajulkaisu Apoteket i Kronoby Kruunupyyn apteekki år som apotek 10 år som filialapotek 100 år apoteksverksamhet 90 vuotta apteekkina 10 vuotta sivuapteekkina 100 vuotta apteekkitoimintaa

2 Jubileumsskrift 2009 Juhlajulkaisu 2009 Utgivare: Apoteket i Kronoby Julkaisija: Kruunupyyn apteekki Redaktion: Stig och Pirjo Ekman Toimitus: Stig ja Pirjo Ekman Tryckeri: Uniprint, Åbo 2009 Paino: Uniprint Turku, 2009 ISBN (nid.) ISBN (PDF) Kansikuva, akvarelli vuodelta 1950, signeeraus W.W. Pärmbild, akvarell från 1950, signerad W.W. INNEHÅLL - SISÄLLYS Historiens vingsus Apteekin hyllyltä läpi muutosten vuosisatojen 4 Apotekslokaliteterna - Apteekkihuoneistot Från skräddarhus till bankhus Räätälin talosta pankkitaloon 5 Apoteket flyttar Muutto vuokratiloihin 7 Apoteket och samhället Apteekki ja yhteiskunta Vad fordom timat Vuosien varrelta poimittua 11 Från förbudstid till krigsslutet Kieltolain ajasta maailmansodan loppuun 12 Efter kriget Sodan jälkeen 14 Nostalgi från 50- och 60-talen Nostalgiset 50- ja 60-luvut 15 Gårdagen och nutiden Eilistä ja tätä päivää 16 Apotekare i Kronoby Kruunupyyn apteekkarit Armo Walli 18 Wäinö Wennonen 18 August Lund 18 Bertel Pomoell 19 Ingrid Sarkio 20 Rolf Härmälä 21 Stig Collander 22 Stig Ekman 23 All vår början bliver svår Alku aina hankalaa (Stig Ekman) 24 Minnen från gångna år Muistojen uumenista Stig Collander 25 Raili Härmälä 28 Birgitta Östdahl 29 Kerstin Thodén 30 Britta Huggare & Margareta Hedman 32 Ann-Mari Dahlskog 33 Äpplet faller inte långt från trädet Omena ei putoa kauas puusta Anneli Ulfstedt 34 Pia Vuorela 35 Fredrika Collander 36 Historik eller jubileumsskrift Historiikki vai juhlajulkaisu 36 Plask i ankdammen Piiri pieni pyörii 37 Tack Kiitos 37 Andra källor Muut lähteet 38 Vitsar och ordspråk Komiaa yskää ku vaan kestääs kauan 38 Apotekspersonal Apteekkien henkilökunta 39 Apotekets i Kronoby hemsidor Kruunupyyn apteekin kotisivut 40

3 3 För 100 år sedan öppnade Apoteket vid Salutorget i Gamlakarleby ett filialapotek i Kronoby Som apotekare verkade först Armo Walli och från år 1912 Wäinö Wennonen. Föreståndare för filialapoteket i Kronoby var de första nio åren farmaceut Viktor Miikkulainen och det sista året provisor Niilo Laurin. För 90 år sedan blev Apoteket i Kronoby självständigt. Den första apotekaren var August Lund. Han erhöll apotekstillstånd och öppnade apoteket fredagen den 1 augusti Lund verkade som apotekare ända till år Efter Lund har Bertil Pomoell, Ingrid Sarkio, Rolf Härmälä, Stig Collander och Stig Ekman fungerat som apotekare i Kronoby. Sata vuotta sitten Kokkolan II Apteekki (nykyiseltä nimeltään Kauppatorin Apteekki) avasi sivuapteekin Kruunupyyssä. Apteekkarina toimi ensin Armo Walli ja vuodesta 1912 Wäinö Wennonen. Farmaseutti Viktor Miikkulainen hoiti apteekkia yhdeksän ensimmäistä vuotta ja proviisori Niilo Laurin viimeisen vuoden. Kruunupyyn itsenäisen apteekin historia alkoi 90 vuotta sitten, kun August Lund avasi apteekin perjantaina ensimmäisenä päivänä elokuuta Apteekkioikeus oli myönnetty hänelle puolitoista kuukautta aikaisemmin August Lundin jälkeen apteekkia ovat Kruunupyyssä pitäneet Bertil Pomoell, Ingrid Sarkio, Rolf Härmälä, Stig Collander ja Stig Ekman.

4 4 Historiens vingsus Det första kända apoteket grundades år 760 i Bagdad. Det dröjde dock ännu flera århundraden innan vi fick apotek i Europa. De första apoteken i det Svenska riket grundades vid slutet av 1400-talet. Den finska delen av riket fick sina första apotek år Då grundades apotek i Åbo och Viborg. Vid 1700-talets mitt fanns också apotek i Helsingfors och Fredrikshamn. Apoteken grundades främst i kuststäderna. Också Österbotten fick rätt tidigt sina första apotek. I Vasa grundades ett apotek år 1763, i Jakobstad och Gamlakarleby Nykarleby fick sitt apotek år Apoteksverksamheten upplevde ett kraftigt uppsving för cirka 100 år sedan. Under 1900-talets första årtionden grundades över 200 apotek. Apoteket i Kronoby var alltså ett av dessa. De apotek som grundades före år 1837 var s.k. stamapotek. Detta betydde att apotekaren hade tillstånd att hålla apoteket hela sin livstid, och att han relativt fritt kunde sälja eller testamentera apoteket åt någon som hade behörig utbildning. Tack vare detta kunde ett apotek hållas i samma släkts ägo i flera generationer. I Finland fanns 34 stamapotek. De flesta finns kvar, men de s.k. stamapoteksprivilegierna har avskaffats. De apotek som grundades efter år 1837 kunde fortfarande under vissa förutsättningar säljas eller drivas av sterbhuset. År 1857 uppkom en tredje grupp av apotek. Rättigheterna att hålla dessa apotek beviljades av medicinalstyrelsen på basen av ansökan. Den apotekslag som tillkom år 1928 gav äntligen apoteken likvärdig ställning. Stamapoteken beviljades dock en 40-årig övergångsperiod. Detta betydde att stamapotek kunde säljas så sent som år 1969 När ett apotek numera blir ledigt, skall de som är intresserade av att ta över, ansöka om tillstånd att bedriva apoteksrörelsen (apotekstillstånd) från Läkemedelsverket. Antalet sökande är normalt mellan 10 och 40. Av dessa väljer Läkemedelsverket den sökande det anser mest meriterad till ny apotekare. En apotekare bör gå i pension det år han fyller 68 år. Efter detta anslår Läkemedelsverket åter apoteket ledigt att sökas. Ända till slutet av 1800-talet var apoteken nästan helt och hållet bemannade av män. Kvinnliga studerande var ännu år 1902 tvungna att ansöka om dispens för sitt kön. Finland fick sin första kvinnliga apotekare år Efter detta skedde en hastig omsvängning. Redan år 1920 var 65 % av apotekspersonalen kvinnor och år 2006 var kvinnornas andel 94 %. Apteekin hyllyltä läpi muutosten vuosisatojen Maailman ensimmäinen apteekki perustettiin vuonna 760 Bagdadiin. Eurooppaan apteekit levisivät vasta vuosisatoja myöhemmin. Ruotsiin apteekit tulivat 1400-luvun lopussa. Suomen ensimmäiset apteekkioikeudet myönnettiin vuonna 1679 Turkuun ja Viipuriin. Helsinki ja Hamina seurasivat perässä vuoteen 1750 mennessä. Apteekkeja perustettiin Suomessa aluksi lähinnä rannikkokaupunkeihin. Apteekit tulivat Pohjanmaallekin varsin varhain, Vaasaan perustettiin apteekki jo vuonna 1763, Pietarsaareen ja Kokkolaan vuonna 1781 sekä Uuteenkaarlepyyhyn vuotta myöhemmin. Monet Suomen paikkakunnat saivat apteekkinsa vasta samoihin aikoihin kuin Kruunupyy, sillä Suomeen syntyi 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä runsaat kaksisataa apteekkia luvun apteekit olivat Suomessa kanta-apteekkeja. Tämä tarkoitti sitä, että apteekinpidon erioikeudet myönnettiin henkilölle koko eliniäksi ja hän saattoi myydä apteekin erioikeuksineen tai testamentata sen henkilölle, jolla oli vaadittava tutkinto. Tämän johdosta apteekki saattoi pysyä saman suvun omistuksessa useita sukupolvia. Suomessa toimi kaikkiaan 34 kantaapteekkia. Vuodesta 1837 alkaen ei kanta-apteekkeja enää perustettu. Tämän jälkeen syntyi kaksi uutta apteekkiryhmää, ns. henkilökohtaiset myytävät apteekkioikeudet ja henkilökohtaiset hakemuksesta saadut apteekkioikeudet. Vasta uusi apteekkilaki vuonna 1928 loi pohjan yhtenäiselle apteekkijärjestelmälle. Kantaapteekkien erikoisasema säilyi kuitenkin vielä 40 vuoden ajan vuoteen 1969, jolloin niiden erioikeudet lakkasivat. Vapautuvaa apteekkia anotaan nykyään Lääkelaitokselta. Yleensä hakijoita on Heistä Lääkelaitos valitsee mielestään ansioituneimman uudeksi apteekkariksi. Vuonna 1987 apteekkarien eläkeiäksi tuli 67 ja vuonna 2005 se nousi 68 vuoteen. Apteekit olivat 1800-luvun loppuun asti lähes täysin miesten valtakuntaa. Alaa opiskelemaan pyrkivät joutuivat meillä vuoteen 1902 asti hakemaan vapautusta sukupuolestaan. Ensimmäinen nainen sai Suomessa apteekkioikeudet vuonna Naiset valtasivat kuitenkin alan varsin nopeasti: vuonna 1920 naisia oli 65 prosenttia henkilökunnasta ja vuonna 2006 heidän osuutensa oli 94 prosenttia.

5 Apotekslokaliteterna Apteekkihuoneistot 5 Från skräddarhus till bankhus Filialapoteket i Kronoby befann sig först i skräddare Björks hus i Öfre Bråtö ungefär ¾ kilometer från järnvägsstationen invid allmänna kustvägen där i Kronoby allmänna landsvägen till inlandet vidtager. (Eller nära nuvarande norra broändan.) Detta betyder att det första apoteket fanns på nästan exakt samma ställe som det nuvarande apoteket. Apoteket bestod av en officin (expeditionsrum), materialrum, källare och vind. Provinsialläkaren Oswald Myréen visiterade (inspekterade) apoteket år I visitationsprotokollet utrycker han sitt missnöje över den ordning som rådde i materialrummet. Han skriver Ett rum invid apoteket fans och är det afsedt för materialrum. Detsamma var oinredt och förvarades en mängd droger och kemiska preparat huller om buller i byrålådor. I oktober 1915 flyttade filialapoteket till ett hus som ägdes av apotekare Wäinö Wennonen. Huset låg ungefär på den plats där biblioteket finns i dag. I detta hus fanns apoteket kvar ända till Expeditionsrummet var enligt tidens sed rätt litet, 4,4 x 2,75 meter och där fanns ett fönster och en glasdörr. Väggarna var tapetserade med ljusgult oljemålat spännpapper. Taket var vitmålat. Golvet var beklätt med en linoleummatta. Räätälin talosta pankkitaloon Kruunupyyn sivuapteekki sijaitsi aluksi räätäli Björkin talossa yleisen maantien varrella noin ¾ kilometrin päässä rautatieasemalta Öfre Bråtön kylässä kohdassa, jossa Kruunupyyn yleinen maantie kääntyy sisämaahan päin (nykyisen sillan pohjoispäässä). Ensimmäinen apteekki sijaitsi siis miltei tarkalleen samassa paikassa kuin nykyinen apteekki. Apteekki koostui yleisötilasta, materiaalihuoneesta, kellarista ja vintistä. Piirilääkäri Oswald Myréen teki ensimmäisen apteekkitarkastuksen Kruunupyyssä Vuoden 1912 tarkastuspöytäkirjassa materiaalihuone sai huomautuksen epäjärjestyksestä, koska siellä säilytettiin rohtoja pusseissa ja kemiallisia preparaatteja laatikoissa sikin sokin. Vuonna 1915 sivuapteekki muutti apteekkari Wäinö Wennosen omaan taloon, jossa apteekki pysyi vuoteen 1948 asti. Tämä talo oli suurin piirtein nykyisen kirjaston kohdalla. Apteekki pysyi siellä vuoteen Yleisötila oli kooltaan senaikaiseen tapaan varsin pieni 4,4 metriä x 2,75 metriä, ja siinä oli yksi ikkuna ja lasiovi. Seinät oli tapetoitu vaaleankeltaiseksi öljymaalatulla pinkopahvilla, katto oli maalattu valkoiseksi ja lattia oli päällystetty linoleumimatolla. Det första apotekshuset (skräddare Björks hus) syns i mitten. Ovanför den vita dörren finns en skylt med texten Apotek. Fotografiet är taget från taket av det Björkströmska huset på andra sidan ån den 14 maj Fotograf torde vara Wilhelm Björkström. Ensimmäinen apteekkitalo näkyy kuvassa keskellä. Valkoisen oven yläpuolella on kyltti, jossa on teksti Apotek. Kuva on otettu Björkströmin talon katolta toiselta puolelta jokea 14. toukokuuta Valokuvaaja on ilmeisesti Wilhelm Björkström. Samma hus år Fotograf är Bror Björkström. Sama talo vuonna Valokuvaaja on Bror Björkström.

6 6 Apotekslokaliteterna Apteekkihuoneistot Efter expeditionsrummet följde ett kombinerat materialoch arbetsrum. Detta var något mindre än expeditionsrummet. Rummets väggar var tapetserade med ljusa tapeter och taket med vitt spännpapper. Golvet var brunmålat. Inredningen var ny och gjord av lackerad furu. Den bestod av hyllor och skåp och beskrevs som enkel. Vid visitationen som provinsialläkaren Oswald Myréen förrättade i apoteket år 1921 konstateras att apoteket var beläget på samma plats som förut, men att apoteksgården nu övergått i apotekare August Lunds ägo. Apotekare Lunds son Bengt uppger att ett laboratorium uppfördes intill materialrummet omkring år (Vi bifogar en ritning över apoteket, som baserar sig på Bengt Lunds hågkomster.) Bengt berättar att det i laboratoriet fanns bl.a. en destillationsapparat gjord av kopparmetall för destillering av vatten. På husets vind fanns ett förrådsrum där pappersvaror, flaskor, och andra kärl förvarades. Källare och magasin fanns på andra sidan gårdsplanen. Källaren låg ovan jord, var 3,3 meter lång och uppförd av tegel. I källaren förvarades bl.a. saft av tranbär och hallon för smaksättning av medicinerna. Källaren var kall och måste värmas upp på vintern för att inte saften och de övriga produkterna som förvarades där skulle frysa. Uppvärmningen föll ofta på Bengt Lunds lott. Mindre lyckosam med uppvärmningen hade farmaceut Miikkulainen (som förestod apoteket under Wennonens tid) varit, för under den tid han skötte apoteket uppstod en eldsvårda i uthusbyggnaden. Eldsvårdan kunde dock släckas och byggnaden till största delen räddas. På gården fanns också ett ishus. Is togs från ån på vintern, och täcktes med sågspån för att inte smälta. Isen användes sedan på sommaren för att kyla ner mediciner och råvaror, vilka var ömtåliga för värme. På detta sätt kunde man förbättra medicinernas hållbarhet på den tid kylskåp inte ännu fanns att tillgå. Dr. Myréen har i visitationsprotokollet antecknat att apotekslokalen är trång och att den inte motsvarar de fordringar som kunde ställas på en dåtida apoteksinrättning. Oswald Myréen visiterade apoteket hela 17 gånger och han drog också i fortsättningen en stram linje vid visitationerna. I visitationsprotokollet från år 1927 kan vi läsa Ordning och relativ renlighet är rådande, men blir allmänna intrycket och i synnerhet att döma av de analytiska utensiliernas tillstånd och det sätt varpå titrervätska synes kunna behandlas, att apoteket skötes enligt ett det är icke så noga -system. Yleisötilan jälkeen oli kooltaan hieman pienempi yhdistetty materiaali- ja työhuone. Seinät oli päällystetty vaaleilla tapeteilla, katossa oli valkoinen pinkopahvi ja lattia oli maalattu ruskeaksi. Uudet vaatimattomat kalusteet olivat lakattua mäntyä ja koostuivat hyllyistä ja kaapeista. Apteekkari Lundin apteekkiin vuonna 1921 tehdyn tarkastuksen pöytäkirjassa kerrotaan apteekin sijainneen samassa paikassa kuin aikaisemminkin. Talon omisti nyt apteekkari August Lund. Apteekkari Lundin poika Bengt muistelee, että laboratorio rakennettiin materiaalihuoneen perään vuoden 1927 paikkeilla. Siellä oli mm. kuparista tehty tislauslaite veden tislaukseen. Talon ullakolla oli tila papereille, pulloille ja muille astioille. Kellari ja varasto sijaitsivat pihan toisella puolella. 3,3 metrin pituinen kellari oli rakennettu tiilistä maan päälle, Siellä säilytettiin mm. karpalo- ja vadelmamehua lääkkeiden maustamiseen. Kellari oli kylmä, ja sitä piti lämmittää talvella, jotta mehut ja muut tuotteet eivät jäätyisi. Lämmitys oli usein Bengt Lundin tehtävä. Apteekkari Wennosen aikaan farmaseuttina olleella Miikkulaisella oli huono onni lämmityksessä, sillä hänen aikanaan ulkorakennuksessa syttyi tulipalo. Tuli saatiin kuitenkin sammutettua ja rakennus suurimmaksi osaksi pelastettua. Pihalla oli myös jäähuone. Jää otettiin joesta ja peitettiin sahanpuruilla sulamisen estämiseksi. Kesällä sitä käytettiin lääkkeiden ja raaka-aineiden jäähdyttämiseen. Näin lääkkeiden säilymistä parannettiin aikana, jona jääkaappeja ei vielä ollut. Oswald Myréen toteaa tarkastuspöytäkirjassaan apteekkihuoneiston ahtaaksi, eikä se vastannut enää senaikaiselle apteekkitoiminnalle asetettavia vaatimuksia. Tarkastuksia 17 vuotena apteekissa tehnyt piirilääkäri Oswald Myréen säilytti ilmeisesti tiukan ja parannusehdotuksia tekevän linjansa jatkossakin, sillä vuoden 1927 tarkastuksesta hän kirjaa seuraavaa: Vallitsee järjestys ja suhteellinen puhtaus, mutta jää yleinen vaikutelma ja päätellen erityisesti analyyttisten untensiilien kunnosta ja siitä tavasta, jolla titrausliuokset käsitellään, että apteekkia hoidetaan periaatteella ei noko nuukaa. Apotekshuset åren Talo, jossa apteekki toimi vuosina

7 Apotekslokaliteterna Apteekkihuoneistot 7 Oswald Myréen Oswald Myréen med sin sonson Bertel år 1934 Oswald Myréen sylissään pojanpoika Bertel 1934 Utdrag ur ett visitationsprotokoll uppgjort av provinsialläkaren Oswald Myréen Ote piirilääkäri Oswald Myréenin laatimasta tarkastuspöytäkirjasta Trots de brister Dr. Myréen påtalat fanns apoteket alltså kvar i Lunds hus ända till 1948, Det finns anteckningar om att apotekslokalen renoverades åtminstone år Sedan apoteket flyttat ut, flyttade August Lunds söner Lars och Bengt Lund sitt bageri till huset. År 1952 flyttade de dock bageriet vidare till Jakobstad. Efter detta tjänade det forna apotekshuset som sparbank. I början av 1900-talet förrättades visitation av apoteket varje år. I samband med detta uppgjordes ett visitationsprotokoll. I protokollet beskrevs apotekets läge, vem som ägde apotekslokalen, lokalens skick och inredning, vilken ordning som rådde på apoteket, om medicinerna var rätt prissatta, vilka mängder gifter och sprit som hade expedierats från apoteket med mera. Vid visitationen kunde också länsmannen vara på plats. Vi bifogar ett utdrag från ett visitationsprotokoll från år 1912, som visar att kronolänsmannen Ernst Wenelius då var närvarande. Detta är samma Wenelius som anhängare till Maria Åkerblom senare försökte mörda. Mordförsöket ägde rum i Gamlakarleby i april Wenelius träffades av fyra pistolskott och hans syster av två skott. Lyckligtvis överlevde bägge. Apoteksvisitationer förrättas fortfarande, men nu betydligt mera sällan. Visitationerna utförs numera av Läkemedelsverket, vilket också i övrigt övervakar apoteksverksamheten. Apoteket flyttar Bertil Pomoell tog över apoteket Apoteket fanns kvar som hyresgäst i Lunds hus ännu några år. Vid den visitation som förrättades år 1945 konstaterades att den bästa ordning och renlighet rådde på apoteket. År 1948 flyttade Pomoell apoteket cirka 50 meter västerut till det s.k. Skyddskårshuset. Skyddskåren skänkte huset till Kronoby kommun den 4 november 1944 i samband med upplösningen av Skyddskåren efter kriget. Skyddskåren hade köpt huset av Helsingfors Aktiebank år Tohtori Myréenin kirjaamista puutteista huolimatta apteekki pysyi Lundin talossa vuoteen Apteekkitiloja kunnostettiin ainakin vuonna Apteekin muutettua pois August Lundin pojat Lars ja Bengt Lund muuttivat leipomonsa taloon. Vuonna 1952 he kuitenkin siirsivät leipomon Pietarsaareen. Tämän jälkeen entinen apteekkitalo palveli säästöpankkina. Apteekissa tehtiin1900-luvun alussa tehtiin joka vuosi tarkastus. Sen yhteydessä laadittiin tarkastuspöytäkirja. Siinä kerrottiin mm., kuka omisti apteekin, missä se sijaitsi, kuka omisti liiketilan, millaisessa kunnossa se oli, millainen siisteys ja järjestys siellä vallitsi, mitä kirjoja apteekin kirjastoon kuului, oliko lääkkeet hinnoiteltu oikein ja kuinka paljon myrkkyjä ja spriitä apteekista oli toimitettu. Tarkastuksiin saatettiin kutsua myös nimismies. Vuoden 1912 marraskuisessa tarkastuksessa oli läsnä nimismies Ernst Wenelius, jonka murheenkryyniksi sittemmin tuli lahkolainen Maria Åkerblom. Nimismiestä vastaan tehtiin vuonna 1924 Kokkolassa murhayritys, jossa hän loukkaantui pahoin. Ampumiseen syyllistyi Marian yllytyksestä kaksi hänen kannattajaansa. Apteekkitarkastukset jatkuvat edelleen, mutta huomattavasti harvemmin. Niitä tekee Lääkelaitos, joka muutenkin valvoo apteekkitoimintaa. Muutto vuokratiloihin Bertil Pomoellin tultua apteekkariksi vuonna 1944 toiminta jatkui vuokralla Lundin talossa. Yleisötilan lisäksi apteekkiin kuului nyt laboratorio, materiaalihuone, kellari, vintti ja varasto. Apteekkitarkastuksessa todettiin kaikkialla vallitsevan mitä parhain järjestys ja puhtaus. Vuonna 1948 apteekki muutti Kruunupyyn kunnan omistamaan huoneistoon noin 50 metrin päähän edellisestä paikasta. Suojeluskunta oli lahjoittanut talon päivää ennen lopettamistaan Kruunupyyn kunnalle, suojeluskunta oli puolestaan ostanut talon vuonna 1936 Helsingin Osakepankilta.

8 8 Apotekslokaliteterna Apteekkihuoneistot Visitation förrättades 1 oktober 1948 av apoteksvisitator Holger Peldán. Han konstaterade att lokalen förutom expeditionsrum bestod av materialrum, laboratorium och kontorsrum. I en byggnad på andra sidan gårdsplanen fanns källare, syrarum, ett stort och ett mindre materialrum, flaskkällare och pappersvind. Lokalen var nyrenoverad och i mycket gott skick. Inredningen hade kompletterats. Peldán skriver i visitationsprotokollet att bästa ordning och snygghet rådde överallt. År 1951 fick apoteket vattenledning samt lysrörsbelysning i officinen och materialrummet. Vid den visitation som förrättades år 1964 konstateras att apoteket fanns i samma hus som tidigare, men huset ägdes nu av apotekare Ingrid Sarkio. De uppvärmda utrymmena omfattade 75 kvadratmeter. Följande apotekare Rolf Härmälä fortsatte i Sarkios hus. Den därpå följande apotekaren Stig Collander verkade endast några veckor i detta hus. I början av år 1977 flyttade han apoteket till Kronoby andelsbanks hus, där han fick 84 kvadrat till förfogande. Det gamla apotekshuset köptes av Oy Påras Ab. Huset revs och i dess ställe byggdes det hus där Hotell & Restaurant Crone i dag verkar. Till sina nuvarande lokaliteter, i det hus som vi kallar Sparbankshuset, flyttades apoteket Flyttningssträckan var också denna gång cirka 50 meter. Apteekin tilat oli juuri remontoitu, ja ne olivat erittäin hyvässä kunnossa. Käytettävissä oli yleisötila, materiaalihuone, laboratorio, konttori ja toisella puolen pihaa kellari, happohuone, suuri ja pienempi materiaalihuone, pullokellari ja paperivintti. Apteekkitarkastaja Holger Peldánin tekemässä tarkastuksessa tuli kiitosta järjestyksestä ja siisteydestä. Vuonna 1951 apteekki sai vesijohdon. Yleisötilaan ja materiaalihuoneeseen hankittiin tuolloin loisteputkivalaistus. Apteekkari Ingrid Sarkio piti apteekkia samassa vanhassa talossa. Vuonna 1961 hän osti sen Kruunupyyn kunnalta. Huoneenlämpöistä tilaa apteekilla oli 75 neliötä. Seuraava apteekkari Rolf Härmälä jatkoi Sarkion omistamassa talossa. Vuonna 1977 apteekkari Stig Collander siirsi apteekin Osuuspankin omistamaan huoneistoon, jonka neliömäärä oli 84. Vanhan apteekkitalon osti Påras Ab, joka purki talon ja rakensi tilalle rakennuksen, jossa nyt toimivat hotelli ja ravintola Crone. Nykyisiin n.s. Säästöpankkitalon tiloihin apteekin muutti vuonna Muuttomatkaa oli tälläkin kertaa noin 50 metriä. Skyddskårshuset. Till vänster i sitt ursprungliga skick, till höger som apotek. Suojeluskuntatalo. Vasemmalla alkuperäisessä kunnossaan, oikealla apteekiksi kunnostettuna Apoteket flyttade år 1977 till det hus där Andelsbanken tidigare hade fungerat. Huset syns i mitten av fotografiet. Nya Andelsbanken till höger. Fermska huset i bakgrunden, Det allra första apotekshuset (skräddar Björks hus) står fortfarande kvar längst till vänster på fotografiet. På 70-talet kände man huset under namnet Wik-Le. Fotograf: Jan-Erik Rudnäs. Apteekki muutti 1977 taloon, jossa aikaisemmin oli toiminut Osuuspankki. Talo on keskellä kuvaa, uusi Osuuspankki sen oikealla puolella, Fermin talon taustalla. Ensimmäisin apteekkitalo (räätäli Björkin talo) on edelleenkin pystyssä valokuvan vasemmassa laidassa, 70-luvulla talo tunnettiin nimellä Wik-Le. Valokuvaaja: Jan-Erik Rudnäs.

9 Apotekslokaliteterna Apteekkihuoneistot 9 Så här minns Bengt Lund sin fars August Lunds apotek. Laboratorium Laboratorio Tällaisena Bengt Lund muistaa isänsä August Lundin apteekin. Material- och arbetsrum Materiaali- ja työhuone Destillator Lastauslaitu ri Brygga Lastauslaituri Expeditionsrum Yleisötila Farstu Eteinen Apotekshus Skräddare Björks hus Lunds hus Skyddskårshuset Andelsbankens hus Sparbankshuset 1994 Apteekkitalot Räätäli Björkin talo Lundin talo Suojeluskunnan talo Osuuspankin talo Säästöpankin talo 1994-

10 10 Apotekslokaliteterna Apteekkihuoneistot Så här minns Raili Härmälä det apotek som fanns i Skyddskårshuset Tällaisena Raili Härmälä muistaa suojeluskunnan talossa sijainneen apteekkihuoneiston. Aseptiskt skåp Aseptinen kaappi Kassa Taxering Hinnoittelu Laboratorium Laboratorio Expeditionsrum Yleisötila WC Gamla pannrummet Vanha pannuhuone Privat tambur Yksityinen eteinen In till apoteket Apteekkiin Ut till gården Pihalle Vardagsrum (kontor) Olohuone (konttori) Förrådsrum Bastu Varasto Sauna Till övre våningen Yläkertaan Kök (under köksgolvet matkällare med luckan mitt på köksgolvet) Keittiö (keittiön lattian alla ruokakellari, jonne luukku keskeltä lattiaa) Matsal Ruokasali

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 792/2006 vp Viisipäiväinen vuosilomaviikko Eduskunnan puhemiehelle Vuosilomalaki on vanhentunut joiltakin osin. Laissa vanhaa perinnettä on se, että ansaittu vuosiloma-aika kuluu myös

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Äpplet faller inte långt från trädet Omena ei putoa kauas puusta

Äpplet faller inte långt från trädet Omena ei putoa kauas puusta 34 Äpplet faller inte långt från trädet Omena ei putoa kauas puusta I faderns fotspår Flera av de apotekare som har verkat i Kronoby har barn som på sätt eller annat också är verksamma vid läkemedelsförsörjningen.

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 678/2001 vp Ansiosidonnaisen työttömyysturvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Maan suurin ammattijärjestö SAK ehdotti maanantaina 14.5.2001, että ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 Tietoisku 6/2013 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

4,6 ha 23,2 ha 0,3 ha 107,75 ha 8,7 ha 0,24 ha

4,6 ha 23,2 ha 0,3 ha 107,75 ha 8,7 ha 0,24 ha Säljes - Myydään Fastigheterna säljes tillsammans eller separat samt helt eller i delar Kiinteistöt myydään yhdessä tai erikseen ja kokonaan tai määräaloina Objekt Kohde Jord- och skogsbrukshemman i Sideby,

Lisätiedot

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat People tend to be true to their own traditions and beliefs. PERLAS bathroom furniture line is created in a smart, traditional classic style. Top cabinets have mirror doors, halogen lights, a power socket

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus We do it your wayfinding We do it your Wayfinding Upplev Vista Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus MCFT - Modular Curved Frame Technology: Modern, nutida

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 793/2004 vp Uskonnollinen painostus Eduskunnan puhemiehelle Ajatus lähestyvästä poismenosta saa monet ikäihmiset aikaisempaa kiinnostuneemmiksi uskonasioista. Tämä saattaa ikäihmiset

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala Tervetuloa konferenshiin Välkommen till konferensen 26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala. Meänkielen konferensi 2009, Folkets Hus, Pajala Maanantai 26/10 Måndag 26/10 13.00 Aukaseminen Laulu Kirkon Minioorit

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 442/2003 vp Oikeus irtisanomisajan palkkaan konkurssitilanteissa Eduskunnan puhemiehelle Konkurssitapauksissa irtisanomisajan palkkamääräykset jäävät kuolleeksi kirjaimeksi. Useimmissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 849/2005 vp Televisiokuvan näkyvyysongelmat Jämsän seudulla Eduskunnan puhemiehelle Jämsän seudulla oli tavoite, että televisionkatsojien vastaanotto-ongelmat helpottuvat, kun kanavien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 337/2008 vp Ylimääräisen opintotuen myöhästyneestä takaisinmaksusta perittävän koron alentaminen Eduskunnan puhemiehelle Opiskelijat maksavat ylimääräisiä opintotukiaan takaisin vuosi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. ÉitinUt. 1900. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XI. 1 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. Från och med den 14 innevarande Oktober tillsvidare komma löljande

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 603/2006 vp Pohjan Taimi Oy:n omistaman Simon taimitarhan toiminnan turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Pohjan Taimi Oy on Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion sekä Lapin, Kainuun

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Vuosien varrelta poimittua

Vuosien varrelta poimittua 11 Vad fordom timat Mycket hinner hända på hundra år. Då filialapoteket i Kronoby grundades var Finland storfurstendöme underställt den ryske tsaren Nikolaj II. När Apoteket i Kronoby blev självständigt,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 Tietoisku 9/2015 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Maantieteen valintakoe, Helsingin yliopisto Urvalsprov till geografi, Helsingfors universitet 24.5.2010

Maantieteen valintakoe, Helsingin yliopisto Urvalsprov till geografi, Helsingfors universitet 24.5.2010 Maantieteen valintakoe, Helsingin yliopisto Urvalsprov till geografi, Helsingfors universitet 24.5.2010 Nimi / Namn: Henkilötunnus / Personbeteckning: Tehtävä 1/Uppgift 1 (9 pistettä/9 poäng) Käytä tehtävässä

Lisätiedot