RÄIKÄNTIEN ALUEEN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS. Ylöjärvi 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RÄIKÄNTIEN ALUEEN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS. Ylöjärvi 1"

Transkriptio

1 RÄIKÄNTIEN ALUEEN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS Ylöjärvi 1 Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio 10/2013

2 RÄIKÄNTIEN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS Ylöjärvi SISÄLTÖ Selvityksen taustaa 3 Kaavoituksne historia 4 Vanhat asemakaavat 4 Ylöjärven Räikäntien (Kirkonseudun) kaupunkikuvan historiaa 5 Hallintoaukion kehitys 7 RAKENNUKSET 9 Räikän tilan päärakennus 10 Kaupungintalo 14 Perusturvakeskus 14 Tekninen virasto 15 Ryhti-grilli 21 Taksiasema 25 Elisan huoltorakennus 24 Musiikkiopisto 24 Sijaintikartta Selvityksen ohjeet: Pirkanmaan maakuntamuseo / lausunto Selvityksen tilaaja: Peab Oy Selvityksen laatija: Seija Hirvikallio, arkkitehti SAFA/ Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio Aika: lokakuu/2013 RÄIKÄNTIEN KULTTUURIYMPÄRISTÖN ARVOT 28 Maisemalliset arvot 28 Kulttuurihistorialliset arvot 28 Rakennushistorialliset arvot 29 Lähdeluettelo 31 2

3 Selvityksen tarkoitus Tämä selvitys on laadittu Ylöjärven kirkonseudun Räikäntien alueen kaavamuutoksen selvitysaineistoksi, jota käytetään vaikutusten arvioinnissa. Pirkanmaan Maakuntamuseo on antanut ohjeen selvityksen sisällöstä. Räikäntie on lyhyt katu Ylöjärven keskustassa Räikänkentän länsikaarteessa. Se jatkuu etelässä Loilantienä. Räikäntie on kaupungin hallintokeskuksen välittömässä läheisyydessä. Kaava-alueella sijaitsevat uusi kaupungintalo (2005) ja perusturvakeskus, vuonna 1825 rakennettu ja 1950-luvulla kunnanvirastoksi muutettu Räikän tilan päärakennus, kaupungin tekninen virasto, taksiasema, Elisan toimitila, Ryhti-grillin rakennus ja 1940-luvun lopulla rakennettu entinen neuvola (nyk. musiikkiopisto). Kulttuurihistoria tulkitaan selvityksessä koko elämismaailmaa kuvailevana historiana, johon kuuluvat kaikki ihmisen toimintaan ja elämäntapaan liittyvät osa-alueet. Rakennettu ympäristö on osa kulttuurihistoriaa. Selvityksessä keskitytään Räikäntien kulttuuriympäristön kehittymiseen ja erityisesti Ylöjärven kaupungin teknisen viraston ja Musiikkiopiston rakennushistorioihin. Kaava-alueella sijaitsevat Ylöjärven kaupungin tekninen virasto ja sen eteläpuolella sijaitsevat rakennukset halutaan korvata uudisrakennuksilla. Ylöjärven kaupunginhallitus on hyväksyi asemakaavoituksen käynnistämis- ja yhteistyösopimuksen Peab Oy:n kanssa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty KKJ:ssa ja YMLK:ssa. Ilmakuva alueesta (Kuva Peab) 3

4 Kaavoituksen historia Alueella on voimassa vuonna 2007 vahvistettu Pirkanmaan 1. maakuntakaava, jossa alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Merkintä tarkoittaa palveluvarustukseltaan kaupunkitasoisten keskusten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen aluetta ja niihin liittyviä liikennealueita ja puistoja. Alueelle voi sijoittua myös asumista. Osayleiskaava hyväksytty vuonna Alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Vanhin voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1972 (Pappilanniemen asemakaava) ja uusin vuodelta 2006 (Asemantien risteysalueen asemakaava). Risteyksen ympäristö on osoitettu pääasiassa liikerakennusten (KL) sekä asuinliikerakennusten korttelialueeksi (ALK). Kaupungintalon ympäristö on osoitettu julkisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Vanhat asemakaavat Alueen ensimmäinen asemakaava on vuodelta Kaavassa Räikän talo on ajateltu purettavaksi ja sen paikalle on osoitettu kunnanviraston paikka (YH). Kunnanviraston rakennus on sijoitettu tontille siten, että rakennusryhmän toinen siipi sijoittuu Kuruntien varteen. Kunnanviraston eteläpuoliselle tontille on merkitty pitkä yksikerroksinen asuin- ja liikerakennus (ALK), jonka eteläkulmassa on 1,5 kerroksinen osa. Nykyinen musiikkiopisto (entinen neuvola) on merkitty tunnuksella Ys. Alueelle on tehty kaikkiaan 16 kaavamuutosta, joista 7 kohdistuu kortteliin 78 (Kaupungintalon, Räikäntalon ja Perusturvakeskuksen alue) ja 9 kohdistuu ympäristöön tai tiealueelle. Vasemmalla ote ensimmäisestä asemakaavasta vuodelta Ote voimassa olevasta osayleiskaavasta Oikealla ote voimassa olevasta asemakaavasta (muutosalue). 4

5 Ylöjärven Räikäntien (Kirkonseudun) kaupunkikuvan historiaa Ylöjärven kylä (Kirkonseutu) oli Ylöjärven suurin kylä 1700-luvun isojaon aikaan. Vuonna 1776 siellä on seitsemän tilaa, joiden talouskeskukset olivat Keijärven länsirannalla. Pappilanniemessä olivat Mikkola ja Äijälä. Peräkunnantien (Kuruntien) varressa olivatensin Siukola ja Loila ja hieman pohjoisempana Räikkä ja Pietilä. Näistä erillään oli Suojasen tila. Ylöjärven kylä rakentui kylän läpi kulkevan Kurun eli Peräkunnantien molemmille puolille. Ylöjärvi kuului aluksi Suur-Pirkkalaan. Ylöjärven eli Peräkunnan kappeliseurakunta perustettiin vuonna 1779 eli samana vuonna kuin Tampere perustettiin. Kappeliseurakuntaan liitettiin myöhemmin Harjun kappeliseurakunnan alaisuudessa toimineet Niemen, Siivikkalan, Possilan, Kukkolan ja Keijärven kylät. Ylöjärvi itsenäistyi omaksi kunnaksi vuoden 1869 alusta. Kappeliseurakunta jäi osaksi Pirkkalan seurakuntaa. Ylöjärven torppien itsenäistyminen alkoi jo 1810-luvulla. Vuosina itsenäistyi 29 torppaa. Vuoden 1909 kuntakokouksessa esitettiin, että kunta ostaisi yhdysviljelyssä olleet Räikän, Loilan ja Siukolan tilat, jolla pyrittiin helpottamaan torppien itsenäistymistä. Kauppaa ei syntynyt. Vuoden 1918 jälkeen 80 torppaa itsenäistyi. Ylöjärven asukasluku kasvoi nopeasti 1900-luvun alussa. Kirkonseudulle rakennettiin kerrostaloja luvuilla. Osa niistä oli vuokrataloja osa omistusasuntotaloja. Omakotitalojen rinnalle alettiin rakentaa rivitaloja 1970-luvulla. Asukasluku kasvoi tasaisesti. Vuonna 1953 tehty kuntasuunnitelma varasi alueita teollisuudelle ja asumiselle. Kehitettäviksi alueiksi nimettiin Kirkonkylä, Vuorentausta, Siivikkala, Veittijärvi ja Paronen. Kuntakeskusta päätettiin keskittää Räikän ympärille, jossa sijaitsivat jo kunnan ja seurakunnan hallinnolliset keskukset. Asuinrakennuskanta lähes kaksinkertaistui 1950-luvulla. Kuruntie oikaistiin 1950-luvun alussa. Sitä kunnostettiin ja uudistettiin vuosina 1957 ja Ylöjärven hallinnollinen keskus rakentui kirkkoa ja seurakunnan hallinnollista keskusta vastapäätä Räikän tilan maille 1930-luvulta lähtien. Ensin virasto toimi Räikän pirttirakennuksessa ja myöhemmin päärakennuksessa. Kunta hankki vähitellen omistukseensa myös Räikän tilaan kuuluneen Loilan talon maat. Ylöjärven palvelutaso kohosi huomattavasti 1960-luvulla, jolloin paikkakunnalle saatiin kaivattuja erikoisliikkeitä. Kirkonseudulle tuli 10 sekatavarakauppaa, kirjakauppa, apteekki, vaatekauppa, huonekalukauppa, kolme huoltoasemaa, kolme pankkia, kaksi kahvilaa ja kolme parturia/kampaamoa. Yleiskaava laadittiin lukujen vaihteessa. Kirkonseudun ensimmäinen rakennuskaava hyväksyttiin vuonna Rakennuslautakunta alkoi toimia 1949 ja kunnanrakennusmestarin virka perustettiin vuonna Hän toimi myös rakennustarkastajana. Vasta 1980-luvulla rakennusvalvonta, kaavoitus, suunnittelu- ja mittaustoimisto eriytyivät omiksi yksiköikseen. Ylöjärven kaupunkikuva muuttui radikaalisti 1970-luvulta lähtien. Perinteisestä viljelymaisemasta siirryttiin vähitellen rakennettuun taajamaisemaan. Kunnallistekniikkaa rakennettiin yhä laajemmalle alueelle. 5

6 Ilmakuva 1930-luvun ylöjärveläisestä maalaismaisemasta. (Kuva Ylöjärvi-Seura). Kartta v Kartta v Kartta v Kartta v Vuoden 1926 kartassa näkyvät Kuruntien varrelle kirkkoa vastapäätä siajinneet tilat Pietilä, Räikkä ja Loila. Vuonna 1953 Räikkä ja Loila olivat jo siirtynyt kunnan omistukseen. Vuoden 1975 kartassa näkyvät teknisen viraston talo, Elisan nykyinen huoltorakennus (1. vaihe) ja musiikkiopisto (ent. neuvola). Vuoden 1991 kartassa näkyvät myös perusturvakeskus, kirjasto ja virastotalon B-vaihe. 6 Ilmakuva 1960-luvulta. Räikän talo oikealla. Keskustan rakentaminen on alkanut. (Kuva Ylöjärvi-Seura).

7 Hallintoaukean kehitys Vuoden 1972 asemapiirroksessa näkyvät Räikän talon lisäksi pirttirakennus, jossa kunnanvaltuusto kokoontui. Asemapiirroksessa näkyvät myös 1972 suunnitellut Virastotalo (A) ja Räikäntalon ja pirtin väliin rakennettava kunnanviraston B-vaihe. Tässä vaiheessa kirjastotalon jatkeeksi ajateltiin laajennusta, jonka myötä Räikän talo olisi purettu. Osuuskassan talo (nykyinen Tekninen virasto) rakennettiin jo vuonna Arkkitehtuurikilpailun tuloksena syntynyt nykyinen kaupungintalo rakennettiin kirjaston paikalle vuonna Kunnanviraston B-vaihe ja Räikän pirtti on purettu. Räikänpuisto tuli kunnan hallintaan Räikän oston yhteydessä, mutta se kunnostettiin vasta 1960-luvun lopulla, kun urheilukenttä rakennettiin. Asemapiirros vuodelta Asemapiirros vuodelta 2004, kun nykyinen kaupungintalo suunniteltiin. Kirjasto ja virastotalon B-vaihe on purettu.

8 Hallintoaukio 1970-luvun alusta. (Kuva Ylöjärvi-Seura). Kunnanviraston 2. vaihe rakennettiin 1970-luvulla kiinni Räikän taloon. (Kuva Ylöjärvi-Seura). Kunnanviraston työmaa (Kuva Ylöjärvi-Seura). Hallintoaukio syksyllä

9 RAKENNUKSET Räikän tilan päärakennus Kiinteistötunnus Kirkonseutu 45:26 Osoite Kuruntie 10-12, Ylöjärvi Koko 489 krsm2 Rakennus on suojeltu asemakaavalla (merkintä sr). Nyk. käyttö Lasten iltapäiväkerhotoiminta, nuorisotyö, 4H-kerhotoiminta Alkup. käyttö Asuinrakennus Rak. aika 1825 Suunnittelija Kerrosluku 1½ Perusta Luonnonkivimuuraus, osittain betoni Runko Hirsi, pitkissä julkisivuissa erimittaisia hirsiföljäreitä Kattomuoto Harjakatto Kate Betonitiili, punainen Vuoraus Vaakalaudoitus Ulkovärit Keltainen / valkoinen, ovet ruskeat Muutokset Kunnanvirasto 1953 Selvitysalueen rakennusten sijantikartta. 9

10 Historiaa Räikän talom isännät tiedetään 1700-luvulta asti: Henrik Andersson ja pojat Johan ja Matts 1700-luku. Kolmas poika Anders oli Loilan tilan vävy. Johan Anderssonin pojanpoika Matts 1800-luvun alusta vuoteen Arvid Mörne Everstiluutnantti ja ritari Bernhard Hartwall Kristian Ferdinand Liljeström Majuri Jonas Palander Everstiluutnantti Theodor Ulrik af Forselles 1881 Räikän fröökynät (eversti sf Forsellesin tyttäret): Elisabeth (Elise) Charlotta Antonia ja Aina (Aino) Hedvig Fredrika ja Karin Ulrika Gabriella vuoteen He omistivat myös Loilan ja Siukolen tilat. Arvokkaimpaan irtaimistoon kuului karjan lisäksi höyrypuimakone sekä muutamia ajanmukaisia peltokaluja. Päärakennuksessa oli 7 asuinhuonetta ja lisäksi taloon kuului kaksi työväen asuinrakennusta. Kunta harkitsi Räikän tilan ostoa jo vuonna 1909, mutta asia nousi uudelleen esiin vuonna Kunta osti Räikän, Loilan ja Siukolan tilat. Räikän tilan myyjinä olivat neidit Aino ja Elise af Forselles ja he jättivät osan tilan rakennuksista ja tontista omaan käyttöönsä. Kunta sai heti haltuunsa pirttirakennuksen, suuremman tallin, kalustovajan ja näiden välisen pihan sillä ehdolla, että siihen ei sijoitettaisi koulua. Räikän tilan päärakennus rakennettiin 1820-luvulla. Se edusti empire-tyyliä ja pohjakaava oli karoliininen eli keskeisalityyppiä, joka oli tuohon aikaan tyypillistä pappiloissa ja kartanoissa. Salin kohdalle tehtiin myöhemmin tien puolelle iso satulakattoinen ikkunallinen kuisti ja rannan puolelle iso avoveranta, jossa oli koristeelliset kaiteet. Tampereen postikonttorin alaisuudessa toiminut postiasema siirrettiin joulukuun alussa vuonna 1894 Räikän taloon. Postia hoiti neiti af Forselles. Posti oli myös auki sunnuntaisin kirkonmenojen jälkeen. Räikän silloiset omistajat, eversti Theodor af Forsellesin leski Sofi af Forselles ja hänen kolme tytärtään, suunnittelivat kartanon myymistä vuonna 1915 ja teetettivät Räikän maiden ja irtaimiston arvioinnin. Tuohon aikaan Räikän ja siihen liitettyjen Siukolan ja Loilan perintötilojen yhteinen pinta-ala oli 612 hehtaaria, josta peltoa oli 90 hehtaaria. Lisäksi Räikän viisi torpparia ja 17 mäkitupalaista viljelivät yhteensä 50 hehtaaria peltoja 20 hehtaaria niittyjä. Talon puutarha oli kolmen hehtaarin laajuinen. Lehmiä oli 35 lypsävää ja 20 nuorta karjaa sekä 8 hevosta. Räikän päärakennus af Forsellesien aikaan. Puiston puoleinen terassi on vielä paikallaan. (Kuva Ylöjärvi-Seura). 10

11 Räikän talon pääjulkisivu kuisteineen af Forsellesien aikaan. Kunnanvirastoksi muutettu Räikän päärakennus. Kuisti on purettu ja taloon on tehty kaksi sisäänkäyntiä. Räikän talo ja pirtti. Räikän sali ja neiti af Forselles. (Kuva Ylöjärvi-Seura). 11

12 Räikän pirttirakennus muutettiin kunnantaloksi rakennusmestari Männistön laatiman suunnitelman mukaan. Pirtistä tehtiin valtuuston kokoushuone ja porstuan peräkamarista tupakkahuone. Rakennuksen toiseen päähän sijoitettiin aluksi kunnantoimisto, joka myöhemmin muutti päärakennukseen. Kunnan hoitoon tulivat myös af Forsellesin neitien istuttama Räikän puisto, jonka kunto oli rakennustarkastaja Kauko Oraluoman huolenaihe. Sotien aikaan kansanhuolto toimi kunnantoimistossa luvulla päärakennukseen sijoitettiin väliaikaisesti siirtolaisia. Räikän talon nykytilanne ja rakennushistorialliset arvot Räikän talon julkisivut ovat vuodelta 1953, jolloin kuisti ja veranta purettiin. Julkisivujen maalit hilseilevät ja vajonnut nurkka kaipaa korjaamista. Sisätilat ovat tyydyttävässä kunnossa, niiden alkuperäisyysaste on alhainen. Aulatiloissa ja portaikossa on 1950-luvun lakattuja panelointeja. Rakennus kaipaa kunnostusta. Alkuperäistä interiööriä ei ole mahdollista palauttaa, julkisivut voidaan palauttaa alkuperäiseen asuunsa. Rakennuksella on paikallishistoriallista arvoa. Räikän viimeisten omistajien Elisabet ja Aino af Forsellesin kuoltua siirtyi päärakennus kokonaan kunnan omistukseen vuonna Kunnanvaltuusto päätti vuonna 1948, että Räikän talon ja Keijärven välinen maakaista muutetaan kansanpuistoksi, jossa voitaisiin pitää yleisiä ulkoilmajuhlia. Tälle alueelle rakennettiin kunnallinen urheilukenttä 1950-luvulla. Kun päärakennus vihdoin päästiin muuttamaan kunnanvirastoksi vuonna 1953, sijoitettiin sinne kunnantoimisto, kirjanpitäjä, toimistonhoitaja, huoltotoimisto, kansanhuolto, taksoitus ja rakennustoimisto. Kellarissa oli holvi ja toisessa kerroksessa asuntoja. Kunnanvaltuusto kokoontui edelleen pirtissä kunnes se muutettiin kirjastoksi. Kuisti ja veranta purettiin. Pääjulkisivuun tehtiin kaksi sisäänkäyntiä. Ylöjärven kunnanvirasto toimi Räikän talossa 1970-luvun alkuvuosiin asti, jolloin rakennettiin kunnanvirasto kirjasto rakennusryhmä. Liiketaloon tulivat Ylöjärven poliisi ja nimismies, posti ja osuusliike Voiman ravintola Puustelli. Räikän talo / kaupungin lasten päiväkerho

13 1. 2. Räikän talo ja kaupungintalo Räikän talon aulakäytävä Ryhmähuone 3. Leikkihuone 4. Portaikon seinissä on 1950-luvun panelointeja. 5. Toimistohuone Näkymä hallintotoaukiolle

14 Kaupungintalo Kiinteistötunnus Koko Rak. Aika 2005 Ylöjärvi/78/5:100/45: krsm2/5060 bm2 Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Helamaa/Heiskanen Oy 2004 Kerrosluku 2 Perusta Betoni Runko Teräsbetoni/rappaus/laudoitus Kattomuoto Tasakatto Ulkovärit Valkoinen/tummanruskea/tummanharmaa Perusturvakeskus Kiinteistötunnus 428/45:34 Osoite Kuruntie 10-12, Ylöjärvi Koko 1037 krsm2 Nyk. käyttö Kunnan perusturvakeskus Alkup. käyttö Kellarikerros: Kokous- ja käräjäsali, kokoustiloja, arkisto Pääkerros: poliisi, putkat, nimismies, ravintola, posti Rak. aika 1972 Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Touko Saari Kerrosluku 2 Perusta Betoni Runko Teräsbetoni / puhtaaksimuurattu tiili Kattomuoto Tasakatto Ulkovärit punatiili, harmaa teräspelti Kaupungintalo Muutokset Nykytilanne Posti muutettiin osaksi sosiaalitoimistoa 1982 Laajennus Ylöjärven sosiaalikeskus ja kirjasto ravintolan ja postin tiloihin, 1994 (Arkkitehtuuritoimisto Jarmo Väkiparta Oy) Julkisivujen räystäiden puulaudoitukset on vaihdettu teräspeltiräystäiksi, eteläpäätyyn on rakennettu porrashuone. Pääsisäänkäyntikatos on uusittu. Ikkunat ja ovet on uusittu. Rakennus on hyväkuntoinen 1990-luvulla tehdyn peruskorjauksen jälkeen. Pohjakerroksen tilat ovat vajaakäytössä. Vanha käräjäsali toimii varastona. 14

15 Rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot Rakennuksella ei ole erityistä rakennushistoriallista arvoa. Sisätiloja on muutettu tilatarpeiden muuttuessa. Kaupungin virastotalo (vaihe A) rakennettiin vuonna (Kuva Ylöjärvi-Seura) Perusturvakeskuksen pääsisäänkäynti Taustalla näkyy Ylöjärven kirkko, joka edelleen hallitsee Ylöjärven keskustan maisemaa. Perusturvakeskus aukion suuntaan Perusturvakeskus Kuruntielle päin

16 Tekninen virasto Kiinteistötunnus (Vanha Osuuskassa 5/100) Osoite Räikäntie 3, Ylöjärvi Koko 1022 krsm2 Nyk. käyttö Tekninen virasto Alkup. käyttö Asuin- ja liikerakennus Rak. Aika 1961 Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Olavi Suvitie ja Taito Uusitalo/ Taito Uusitalo Kellari + 2 kerrosta Sokkelilevy / alla alkuperäinen uritettu be- Kerrosluku Perusta toni Runko Julkivisumateriaalit Kattomuoto Ulkovärit Muutokset Teräsbetoni, päädyt puhtaaksimuurattu tiili Punatiili, julkisivulevy (mineriitti), alumiinisäleikkö Harjakatto, nyk. huopakate (alkuperäinen tiilikate) Punatiili, vaalea harmaa julkisivulevy ja vaalean harmaat alumiinisäleiköt Pieniä tilamuutoksia 1982 (toimenpidelupa, Insinööritoimisto H. Passinen) Pysäköintipaikkoja lisätty 1993 Peruskorjaus 1998 (Arkkitehtitoimisto Stenvall-Timola-Varhi): 2. kerroksen asunnot muutettu toimistotiloiksi, asuntojen vanhojen keittiöiden kiintokalusteet purettu. Kellarin aula eteläpäätyyn (vanhat wc-tilat purettu, alaslasketut katot, väliseinäpurkua varastotiloissa Nykytilanne 1. kerroksessa väliseinä- ja kiintokalustepurkua Ilmastointi: iv-konehuone ullakolle Vanha savupiippu purettiin. Pieniä ikkunamuutoksia eteläpäädyssä 1999 (Arkkitehtitoimisto Stenvall-Timola- Varhi) Aurinkosuojasäleiköt ikkunoihin, tukimuuri 2006 (Arkkitehtitoimisto Jaakko Niemi nen Oy) Rakennus on hyvässä peruskunnossa vuoden 1998 peruskorjauksen jälkeen. Sisätilat: lattioissa on muovimatot, seinät on maalattu, käytävillä ja aulatiloissa on alaslasketut katot. Ovet ovat kovalevypintaisia laakaovia, ikkunat ovat alkuperäisiä (1960-luvun alusta). Porrashuoneiden kierreportaat ovat mosaiikkibetonia. Julkisivut: Alkuperäiset sokkelipinnat (uritettu betoni) on verhoiltu sokkelilevyillä (pinta pesubetoni). Vesikaton tiilikatepinta on uusittu huopakatteeksi. Rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot Teknisellä virastolla (ent. Ylöjärven Osuuskassa) ei ole erityistä rakennushistoriallista arvoa. Tyyliltään se edustaa 1960-luvun eleetöntä liikerakennusarkkitehtuuria, jonka ulkoarkkitehtuuriin on tuotu 2000-luvun alun piirteitä (ikkunoiden aurinkosäleiköt). Talo rakennettiin Ylöjärven ensimmäiseksi Osuuskassarakennukseksi. Alkuperäinen pankkisali on muutettu eikä myöskään yläkerran asuntoja ole enää jäljellä. Tiloja on muutettu käyttötarpeen muuttuessa. 16

17 Tekninen virasto Kuruntielle päin Pihajulkisivu Ikkunoihin lisättiin alumiinisäleiköt vuonna Porrashuone. 17

18 Toimistohuone pohjakerroksessa. Toimistohuone 2. kerroksessa. Käytävä Pohjakerroksen neuvotteluhuone. 18

19 Kellarikerros Pääkerros kerros Asunnot muutettiin toimistotiloiksi. 19

20 Nykyinen Ylöjärven kaupungin tekninen virasto tehtiin Osuuskassan taloksi vuonna Toiseen kerrokseen suunniteltiin asuntoja. Julkisivupiirustukset vuodelta

21 Ryhti-grillin rakennus Kiinteistötunnus (45:34) Osoite Loilantie, Ylöjärvi Koko Nyk. käyttö Grilli Alkup. käyttö Grilli Rak. Aika 1976/ laajennus 1995 Suunnittelija Rakennusinsinööri Jorma Lahokoski Kerrosluku 1 Perusta Betoni Runko Teräsbetoni/puhtaaksimuurattu tiili /laudoitus Kattomuoto Harjakatto Ulkovärit Punatiili, valkoinen laudoitus, musta huopakate Muutokset Vuonna 1976 rakennettua grilliä laajennettu vuonna 1995 Nykytilanne Hyväkuntoinen Rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot Ei rakennushistoriallista eikä erityistä paikallishistoriallista arvoa. Piirustukset vuodelta 1995, jolloin grilliä laajennettiin. Ryhti-Grillin rakennus

22 Taksiasema Elisan huoltorakennus Taksiaseman takajulkisivu Grilli ja taksiasema Kurun tien suunnasta. 22

23 Taksiasema Kiinteistötunnus Kirkonseutu 85/45:43 Koko 45,5 krsm2, 66,9 m2 kokonaisala Nyk. käyttö Taksiasema Alkup. käyttö Taksiasema Rak. aika 1980 / Ylöjärven taksiaseman autoilijat Suunnittelija Rakennusinsinööri Jorma Lahokoski Kerrosluku 1 Perusta Betoni Runko Puurakenne/punatiili Kattomuoto Tasakatto Ulkovärit Punatiili/räystäslaudoitus valkoinen/punai nen profiilipelti (autonpesu) Muutokset Nykytilanne Tyydyttävä. Historiaa Taksiautoverkosto kehittyi Ylöjärvellä 1940-luvun lopulla ja Ula- Taxi Osuuskunta aloitti toimintansa vuonna Taksiautoilijat perustivat oman yhdistyksenä elokuussa 1957 ja taksiasema rakennettiin 1960-luvun alussa. Taksiautoilijat tekivät talkootöinä vuonna 1980 nykyisen taksiaseman, jossa oli oleskelu-, ruoka- ja lepohuone sekä sosiaalitilat. Autojen pesua varten rakennettiin oma katos. Rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot Ei rakennushistoriallista eikä erityistä paikallishistoriallista arvoa. Taksiaseman piirustukset vuodelta

24 Elisan huoltorakennus Kiinteistötunnus Ei tiedossa. Osoite Loilantie, Ylöjärvi Koko Nykyinen käyttö Elisan huoltorakennus Alkur. Käyttö Puhelinosuuskunnnan keskusasema Rak.aika 1971/ laajennus 198X Suunnittelija Raimo Selín? Kerrosluku 1 Perusta Betoni Runko Teräsbetoni+puhtaaksimuurattu tiili Kattomuoto Tasakatto Ulkovärit Punatiili vaalean harmaa julkisivulevy, tumman ruske laudoitus ja tummnaruskeat ikkunapuitteet ja ovet Musiikkiopisto (ent. neuvolarakennus) Kiinteistötunnus Osoite Loilantie 6, Ylöjärvi Koko 295 krsm2 Nyk. käyttö Musiikkiopisto (Länsi-Pirkanmaan musiikkikoulu 1992) Alkup. käyttö Äitiys- ja lasten neuvola / terveystalo Rak. aika 1947 Suunnittelija Kerrosluku Perusta Runko Kattomuoto Ulkovärit Tyyppipiirustus TT2/ Mannerheimliitto kellari + 2 kerrosta Rapattu betoni puurakenteinen harjakatto/betonitiilikate Keltainen (rimalaudoitus), valkoiset ikkunapuitteeet ja niiden vuorilaudat Muutokset Käyttötarkoituksen muutos 1992 /peruskorjaus musiikkikoulun tiloiksi / painovoimaisen ilmastoinnin tehostaminen Alkuperäistä kuultokäsiteltyä vaneri/rimakattoa näkyvissä isossa opetustilassa, aulatiloissa lakattua alkuperäistä panelia. Äänieristystä parannettu vuoden 1992 peruskorjauksessa. Nykytilanne Sisätilojen kunto vuoden 1992 peruskorjauksen mukainen, tyydyttävä. Huoneiden sisutukset ovat epäyhtenäiset: maalattuja, tapiseerattuja, levytettyjä seiniä. Lattioissa erivärisiä muovimattoja ja linoleumia, yläkerrassa myös puulattioita. Katoissa alkuperäisiä pintoja näkyvissä tai osittain peitetty akustiikkalevyillä. Hilseileviä maali- ja lakkapintoja. Julkisivut ovat alkuperäiset, julkisivuverhoilun alaosia on uusittu. Historia Mannerheimin lastensuojeluliiton Ylöjärven osasto ehdotti Ylöjärven kunnalle vuonna 1947, että kunta rakentaisi terveystalon. Rakentamiseen oli mahdollista saada miljoonan markan avustus. Terveystalo rakennettiin vanhan Loilan tilan tontille Kuruntien varteen. Rakennustyö tehtiin Mannerheimliiton terveystalo TT2-mallipiirustusten mukaan. Piirustusten, työselityksen ja maalausselityksen lisäksi ohje sisälsi taulukon tarveainemenekistä sekä tilakohtaiset huoneselosteet pinnoista ja kiintokalusteista. Rakennus oli neuvolakäytössä vuoteen 1992 asti, jolloin terveyskeskuksen viereen valmistui uusi neuvola. Vanha neuvola kunnostettiin musiikkiopiston tiloiksi. 24

25 Rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot Rakennus on 1940-luvun esimerkki neuvolarakennuksesta, joka on toteutettu Mannerheimin lastensuojeluliiton tyyppipiirustuksen mukaisesti. Sisätilojen alkuperäisyysaste on kärsinyt. Rakennuksella on paikallishistoriallista merkitystä. Vastavalmistunut neuvolarakennus vuodelta Musiikkiopisto

26 Musiikkiopiston sisätiloja syyskuussa Alkuperäisiä panelointeja on porrashuoneessa ja aulatiloissa. Opetustilassa on näkyvillä myös alkuperäistä lakattua viilupintaista kattoa. 26

27 27 Musiikkiopiston pohjapiirrokset ja asemapiirros vuodelta 1992.

28 RÄIKÄNTIEN KULTTUURIYMPÄRISTÖN ARVOT Maisemalliset arvot Ylöjärven kirkonseudun maisema perustui viljeltyyn perinnemaisemaan aina 1950-luvulle asti, jolloin kuntasuunnitelmassa varattiin alueita teollisuudelle ja hallinnollista keskusta ajateltiin vastapäätä keskusta-alueen dominanttia, Ylöjärven kirkkoa, joka oli hallinnut Ylöjärven maalaismaisemaa 1850-luvulta asti. Kirkon ympärille olivat Pietilän, Räikän, Loilan ja Siukolan peltoaukeamat, joita vähitellen hankittiin rakennusmaaksi uusille taloille. Viljelty perinnemaisema katosi vähitellen. Maisemasta on jäljellä joitakin pieniä kokonaisuuksia tai yksittäisiä taloja nykyisessä kaupunkikuvassa kuten Räikän tilan päärakennus Ylöjärven nykyisen hallintoaukean reunalla. maisemasta ja tilalle tulivat liike- ja palveluammatin harjoittamiseen perustuvat rakennukset: pankit, kaupat ja hallinnolliset virastot sekä asuinkerrostalot. Tämä kehitys lienee tyypillistä suurimmassa osassa Suomen kuntia luvuilla. Ylöjärven Räikäntien kulttuurihistoriallisina dominantteina säilyivät vanha Räikän päärakennus ja Loilantien varrella sijaitseva pappila seurakuntataloineen sekä vanha neuvolarakennus, joka toimii nykyisin musiikkiopistona. Ympäristö muuttui ajan saatossa ja tämän ajan rakennuskanta kuvastaa oman aikansa kehitystä liike- ja asuinrakennusten rakentamisesta keskitetyn hallinnollisen virastokeskuksen syntymiseen. Henkilöhistorian näkökulmasta on eversti Theodor af Forsellesin ja hänen perheensä elämäntyö vieläkin osittain näkyvissä Räikäntien ympäristössä: Räikän vanhan päärakennuksen ulkoarkkitehtuuri ja Räikänpuisto ovat pääosin säilyneet. Ylöjärven kirkonseudun vihreyttä on pyritty korostamaan istutuksilla ja puistoilla. Räikänpuisto ja sen läheisyydessä sijaitseva Räikänkenttä on rakennettu ja kunnostettu kaupunkilaisten virkistysalueeksi ja ulkoilmakonserttien paikaksi. Puistomaisen ja pienimittakaavaisen ympäristön säilymiseen tulee kiinnittää huomiota suunniteltaessa uuden ja vanhan rakennuskannan liittymistä toisiinsa. Kulttuurihistorialliset arvot Ylöjärven kirkonseudun perinteinen maatalouteen perustuva elinkeino vaihtui 1950-luvulta lähtien palveluun ja liiketoimintaan perustuvaan elinkeinoon. Vanhat maanviljelykseen erikoistuneen yhteisön tunnusmerkit, tilojen rakennuskanta ja viljelyalueiden ladot katosivat kirkonkylän Räikän talon kuisti ja talon hevonen. Kuisti purettiin vuonna (Kuva Ylöjärvi-Seura). 28

29 Rakennushistorialliset arvot Vanhasta Räikän tilasta on jäljellä vain päärakennus, jonka sisätilat on muutettu 1950-luvun alussa kunnanviraston toimistotiloiksi. Rakennus sijaitsee alkuperäisellä paikallaan, mutta vaikuttaa vieraalta aukion uusien rakennusten rinnalla ja sen kaupunkikuvallinen rooli on heikentynyt nykyisessä kontekstissa. Aukion arkkitehtuuri on epäyhtenäistä, ajalliset kerrostumat eivät tue toisiaan. Ehdotus 1 / Räikkä Räikkä tulisi erottaa kaupungintalosta ja perusturvakeskuksen aukiosta selvästi erotetulle puistovyöhykkeelle omaksi kokonaisuudeksi, jolla ei ole kiinteää yhteyttä aukioon. Rakennus kunnostetaan kunnioittaen alkuperäistä arkkitehtuuria. Ehdotus 2 / Räikkä Vanhan Räikän asemaa, sijaintia ja mahdollista siirtoa sille luontevampaan paikkaan tulisi harkita aukion jatkokehittelyssä. Räikkä on suojeltu asemakaavalla ja sen mahdollinen siirto edellyttää kaavamuutosta ja Museoviraston ja ELY-keskuksen puoltavaa lausuntoa. Räikän restaurointi alkuperäiseen asuunsa myös sisätiloiltaan olisi siirron yhteydessä mahdollista. Nykyinen kaupungintalo on rakennettu arkkitehtuurikilpailun tuloksena ja sen rakennushistorialliset arvot on määriteltävissä ajan kuluessa. Tekninen virasto rakennettiin 1960-luvun eleettömäksi asuinliikerakennukseksi, joka myöhemmin muutettiin pelkästään toimistokäyttöön. Rakennuksen arkkitehtuurissa ei ole havaittavissa erityisen korkeita historiallisia ja rakennushistoriallisia arvoja, joilla sen suojelu asemakaavalla olisi perusteltua. Ryhti-Grilli, taksiasema ja Elisan huoltorakennus edustavat oman aikansa perusrakentamista eikä niiden suojelulle ole perusteita. Nykyinen musiikkiopisto sijaitsee terveystaloksi ja neuvolaksi alunperin rakennetussa puutalossa, jonka rakentamisessa Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Ruotsin valtio olivat mukana 1940-luvun lopulla. Rakentamisen perustana olivat tyyppipiirustukset, jotka Mannerheimliitto kehitti neuvolatoiminnan muuttuessa kuntien velvollisuudeksi 1940-luvulla. Rakennuksen sisätilojen alkuperäisyysaste on kärsinyt toiminnan muuttuessa. Rakennuksen suojelu asemakaavalla ei ole riittävästi perusteltavissa. Tampereella Seija Hirvikallio arkkitehti Safa Perusturvakeskuksen ulkoarkkitehtuuri on säilynyt pääosin alkuperäisenä, sisätilojen alkuperäisyysaste on kärsinyt toimintojen muuttuessa. Rakennuksen arvot ovat sen 1970-luvun julkisten rakennusten arkkitehtuurissa, jolle luonteenomaista oli verkkomaisen ratkaisun luominen (neliönmallinen pohja, sisäpiha). Sen pohjalta rakennus oli laajennettavissa verkkoa laajentamalla. Rakennuksen suojelulle asemakaavalla ei ole riittäviä perusteluja. 29

30 Näkymä Kuruntielle 1960-luvulta. Maisemaa hallitsevat vielä peltoaukeat. (Kuva Ylöjärvi-seura). Eversti Theodor af Forselles ja perhe. (Kuva Ylöjärvi-Seura). 30

31 Lähdeluettelo Painettu kirjallisuus Honka-Hallila, Helena: Ylöjärvi Ylöjärven kunta. Jyväskylä Tyrkkö, Martti: Ylöjärven historia Ylöjärven kunta. Tampere Nykytilannekuvat Seija Hirvikallio Peab (kannen yleisnäkymäkuva) Haastattelut Kvist, Pauli, kiinteistönhoitaja, Ylöjärven kaupunki Torbjörn, Nikus, Ylöjärvi-Seura Julkaisematon aineisto Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan muutos. A-insinöörit Oy / Selvitystyö Ahola. Tampere Teivas, Eija: Ylöjärven kirkonseudun rakennusinventointi Torbjörn, Nikus, Räikän talon historiaa. ia. Ylöjärven ydinkeskusta. Analyysi. Arkkitehtitoimisto Ahlström ja Peab. Tampere Arkistot Yleiskartat Maanmittaushallitus. Piirustukset Arkkitehtitoimisto Helamaa/Heiskanen Oy Peab Oy Ylöjärven kaupungin rakennusvalvonnan arkisto Ylöjärven kaupungin kaavoitusviraston arkisto Valokuvat Mustavalkoiset kuvat: Ylöjärvi- Seuran arkisto (mainittu kuvan yhteydessä) Muut mustavalkoiset kuvat: lähde (skannaus) Ylöjärven historiikit Etukannen kuvat: Kuruntien näkymä: kuva Peab Oy Talot: Vasemmalla Räikkä ja hallintoaukio 1970-luvulla (Ylöjärvi-seura) Keskellä Vanha Osuuskassan talo (Tekninen virasto) Oikealla Vanha terveystalo/neuvola Takakannen kartat: 1700-luku, 1885 (Honka-Hallila), osoitekartta 2013 (Karttapaikka/Maanmittaushallitus) 31

kunta: Jyväskylä inventointihankkeet Jyväskylän täydennysinventointi 2010 lausunnot

kunta: Jyväskylä inventointihankkeet Jyväskylän täydennysinventointi 2010 lausunnot kunta: Jyväskylä kylä: Jyväskylä kiinteistötunnus: 20-47-1 sijainti: Huhta 1, 40340 Jyväskylä / PL 1, 40341 Jyväskylä tyyppi: sairaanhoito ja sosiaalihuolto ajoitus: 1945-1974 ajoitusselite: 1958 / 1968

Lisätiedot

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä Ylöjärven kaupunki Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan muutos Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Selvitystyö Ahola 1 (86) Kansikuva:

Lisätiedot

JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS

JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 1. JOHDANTO 3 2. KORTTELI 48:N POHJOISOSA 3 2.1. Kuvaus 3 2.2. Rakennukset

Lisätiedot

KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20

KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20 0 KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20 RAKENNUSHISTORIASELVITYS Ilmakuva idästä, Blom kartta Oy 2012 A R K K I T E H D I T O Y QVICK VEHREÄVESA ILMARINEN MITRUNEN P u i j o n k a t u 2 9 A, 7 0 1 0 0 K U O P

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 10. kaupunginosan kortteleita 901-930 koskeva asemakaavan muutos Kuva Juhaninkadulta. 10:017 HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Lisätiedot

SYSMÄN ARKKITEHTUURIA. Neljä reittiä kirkonkylässä

SYSMÄN ARKKITEHTUURIA. Neljä reittiä kirkonkylässä LOPULLINEN VERSIO 28.6.12 SYSMÄN ARKKITEHTUURIA. Neljä reittiä kirkonkylässä A. RAITIN RISTEILY Sysmän kirkonkylään etelästä saapuva näkee tieltä useita vanhojen maatilojen päärakennuksia - Korvenrannan,

Lisätiedot

KALAJOEN VANHAN APTEEKIN UUSI ELÄMÄ

KALAJOEN VANHAN APTEEKIN UUSI ELÄMÄ KALAJOEN VANHAN APTEEKIN UUSI ELÄMÄ Hirsirakennuksen siirtäminen ja uudelleenrakennussuunnitelma Diplomityö Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta Valvoja Anu Soikkeli Oulussa 5.5.2014 Satu Fors Kiitän

Lisätiedot

TOIJALAN KAUPUNKI. Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi. 27.10.2006 Jari Heiskanen

TOIJALAN KAUPUNKI. Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi. 27.10.2006 Jari Heiskanen TOIJALAN KAUPUNKI Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi 27.10.2006 Jari Heiskanen Sisällysluettelo : Takamaasta vapaa-ajan kohteeksi 1. Johdanto 1 Karttaliite 1. Inventoidut kohteet, arvoalueet

Lisätiedot

Lohjan rakennetun. inventointiluettelo

Lohjan rakennetun. inventointiluettelo Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus ja Lohjan Museo 2007 Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo Inventointityö Katariina Ockenström 2002 Valokuvat

Lisätiedot

Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38

Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38 Sukkatehdas vuonna 1951, lähde Raevuori S ATA M A K A D U N S U K K AT E H D A S Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO PÄÄRAKENNUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS

HÅKANSBÖLEN KARTANO PÄÄRAKENNUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS HÅKANSBÖLEN KARTANO PÄÄRAKENNUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS ARKKITEHTITOIMISTO SCHULMAN OY 2007 Arkkitehtitoimisto Schulman Oy Håkansbölen kartano/ Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys Sisällys Johdanto

Lisätiedot

R5.16 Koivuniemen koulu

R5.16 Koivuniemen koulu R5.16 Koivuniemen koulu Oriveden rakennusinventointi 2003 Suulliset lähteet Anneli Hyvärinen Kulttuurihistoriallinen arvo Historiallinen Rakennushist. Ympäristöarvo Perustelu sivistyshistoria rakennusperinteinen

Lisätiedot

Joutsan keskustaajaman osayleiskaava-alueen täydennysinventointi

Joutsan keskustaajaman osayleiskaava-alueen täydennysinventointi Liite 1 Joutsan keskustaajaman osayleiskaava-alueen täydennysinventointi pääas. kunta: pääas. kylä: laji: tyyppi: arvotus: Joutsa Jousa ei määritelty kyläympäristö valtakunnallisesti arvokas Joutsan Jousitien

Lisätiedot

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI Osa B: Inventoidut rakennukset Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 INVENTOIDUT RAKENNUKSET 5 Pielisensuunkatu

Lisätiedot

Lepola. Karjanhoitokoulu. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Karjanhoitokoulu Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Lepola. Karjanhoitokoulu. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Karjanhoitokoulu Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo Lepola Karjanhoitokoulu Inventointi 31.8.2012 Lepola / Karjanhoitokoulu Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus Ohjausryhmä Ilkka Holmila,

Lisätiedot

Pihtiputaan rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 001 Keski-Suomen museo 2007

Pihtiputaan rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 001 Keski-Suomen museo 2007 Pihtiputaan rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 001 Keski-Suomen museo 2007 Kohde: Heinäjoen vanha maantiesilta Kohdekuva: Osoite: Rekisteri nro: Omistaja / os./puh: Lyhyt kuvaus:

Lisätiedot

TÖRRÖNKANGAS PUDASJÄRVI. Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU puh. 08-883030

TÖRRÖNKANGAS PUDASJÄRVI. Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU puh. 08-883030 TÖRRÖNKANGAS PUDASJÄRVI Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventointi PUDASJÄRVI Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU puh. 08-883030 2 Esipuhe Törrönkankaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset

Lisätiedot

Yleistä Keski-Suomen rakennusperinnöstä ja kohteiden valinnasta

Yleistä Keski-Suomen rakennusperinnöstä ja kohteiden valinnasta Sisällysluettelo Yleistä Keski-Suomen rakennusperinnöstä ja kohteiden valinnasta... 3 Hankasalmi... 5 Joutsa... 6 Jyväskylä... 8 Jyväskylän maalaiskunta...19 Jämsä...23 Jämsänkoski...28 Kannonkoski...30

Lisätiedot

Lepola. Maatalousnormaalikoulu. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Maatalousnormaalikoulu Inventointi 31.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Lepola. Maatalousnormaalikoulu. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Maatalousnormaalikoulu Inventointi 31.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo Lepola Maatalousnormaalikoulu Inventointi 31.8.2012 Lepola / Maatalousnormaalikoulu Inventointi 31.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus Ohjausryhmä Ilkka

Lisätiedot

Keski-Suomen parantola

Keski-Suomen parantola 1 Keski-Suomen parantola Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 30.9.2009 2 Tilaaja Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis c/o Jykes-kiinteistöt Kivääritehtaankatu 8 40100 Jyväskylä www.vitapolis.fi

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys

Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Mäntsälän kunta SÄLINKÄÄN MAAREKISTERIKYLÄ Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys RAPORTTI 18.2.2014 SELVITYSTYÖ AHOLA Teija Ahola, FM Tilaaja: Mäntsälän kunta 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN. Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt maakuntakaavassa HTEYSTIEDOT. (Alueluettelon liite)

MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN. Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt maakuntakaavassa HTEYSTIEDOT. (Alueluettelon liite) Y KESKI-SUOMEN HTEYSTIEDOT Martti Ahokas kehittämisjohtaja 0207 560 220, 040 595 0001 martti.ahokas@keskisuomi.fi - maakuntakaavaprosessin johto - maakuntakaavan oikeusvaikutukset - kansainväliset ja valtakunnalliset

Lisätiedot

Viikin laboratoriorakennus

Viikin laboratoriorakennus Viikin laboratoriorakennus Koetilantie 5, Helsinki Rakennushistoriallinen selvitys 31.5.2010 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Anna-Maija Lukkari, HY, tekninen osasto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNNANTALO

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNNANTALO 1 Leena Lindell JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNNANTALO Rakennushistoriallinen selvitys 2 JOHDANTO 3 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO 3 2. KUNNANTALON SUUNNITTELU 5 Arkkitehti Erkki Huttunen 5 Kunnantalohanke

Lisätiedot

Myllykosken. tehtaan RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS ARKKITEHTISUUNNITTELU ARCADE OY TYONUMERO: 13-22-01

Myllykosken. tehtaan RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS ARKKITEHTISUUNNITTELU ARCADE OY TYONUMERO: 13-22-01 040 5955980 info@acad.fi @ Myllykosken tehtaan aitojen ulkopuoliset rakennukset RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS ARKKITEHTISUUNNITTELU ARCADE OY TYONUMERO: 13-22-01 RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS MYLLYKOSKEN

Lisätiedot

Porin Oluttehtaan alueen rakennusinventointi. Inventointiraportti Anna Lyyra-Seppänen 2011 INVENTOINTIRAPORTTI

Porin Oluttehtaan alueen rakennusinventointi. Inventointiraportti Anna Lyyra-Seppänen 2011 INVENTOINTIRAPORTTI Porin Oluttehtaan alueen rakennusinventointi Inventointiraportti Anna Lyyra-Seppänen 2011 INVENTOINTIRAPORTTI 2 Porin Oluttehtaan alueen rakennusinventointi INVENTOINNIN TAVOITTEET Porin Oluttehtaan toiminta

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI. 5. kaupunginosan korttelin 20 rakennushistoriallinen selvitys. osa. rakentaminen

RAAHEN KAUPUNKI. 5. kaupunginosan korttelin 20 rakennushistoriallinen selvitys. osa. rakentaminen RAAHEN KAUPUNKI 5. kaupunginosan korttelin 20 rakennushistoriallinen selvitys osa rakentaminen 30.4.2009 Esko Puijola arkkitehti SAFA Raahen 5. kaupunginosan korttelin 20 rakennushistoriallinen selvitys

Lisätiedot

POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi

POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Anna Lyyra Seppänen 2006 Sisältö JOHDANTO 1 RAKENNUSHISTORIAA 1 2 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN OMINAISPIIRTEET 3 2.1 Suhde

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella

Parikkalan kunta. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella Parikkalan kunta Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella 82136257 9.1.2013 Parikkalan kunta Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi

Lisätiedot