RÄIKÄNTIEN ALUEEN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS. Ylöjärvi 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RÄIKÄNTIEN ALUEEN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS. Ylöjärvi 1"

Transkriptio

1 RÄIKÄNTIEN ALUEEN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS Ylöjärvi 1 Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio 10/2013

2 RÄIKÄNTIEN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS Ylöjärvi SISÄLTÖ Selvityksen taustaa 3 Kaavoituksne historia 4 Vanhat asemakaavat 4 Ylöjärven Räikäntien (Kirkonseudun) kaupunkikuvan historiaa 5 Hallintoaukion kehitys 7 RAKENNUKSET 9 Räikän tilan päärakennus 10 Kaupungintalo 14 Perusturvakeskus 14 Tekninen virasto 15 Ryhti-grilli 21 Taksiasema 25 Elisan huoltorakennus 24 Musiikkiopisto 24 Sijaintikartta Selvityksen ohjeet: Pirkanmaan maakuntamuseo / lausunto Selvityksen tilaaja: Peab Oy Selvityksen laatija: Seija Hirvikallio, arkkitehti SAFA/ Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio Aika: lokakuu/2013 RÄIKÄNTIEN KULTTUURIYMPÄRISTÖN ARVOT 28 Maisemalliset arvot 28 Kulttuurihistorialliset arvot 28 Rakennushistorialliset arvot 29 Lähdeluettelo 31 2

3 Selvityksen tarkoitus Tämä selvitys on laadittu Ylöjärven kirkonseudun Räikäntien alueen kaavamuutoksen selvitysaineistoksi, jota käytetään vaikutusten arvioinnissa. Pirkanmaan Maakuntamuseo on antanut ohjeen selvityksen sisällöstä. Räikäntie on lyhyt katu Ylöjärven keskustassa Räikänkentän länsikaarteessa. Se jatkuu etelässä Loilantienä. Räikäntie on kaupungin hallintokeskuksen välittömässä läheisyydessä. Kaava-alueella sijaitsevat uusi kaupungintalo (2005) ja perusturvakeskus, vuonna 1825 rakennettu ja 1950-luvulla kunnanvirastoksi muutettu Räikän tilan päärakennus, kaupungin tekninen virasto, taksiasema, Elisan toimitila, Ryhti-grillin rakennus ja 1940-luvun lopulla rakennettu entinen neuvola (nyk. musiikkiopisto). Kulttuurihistoria tulkitaan selvityksessä koko elämismaailmaa kuvailevana historiana, johon kuuluvat kaikki ihmisen toimintaan ja elämäntapaan liittyvät osa-alueet. Rakennettu ympäristö on osa kulttuurihistoriaa. Selvityksessä keskitytään Räikäntien kulttuuriympäristön kehittymiseen ja erityisesti Ylöjärven kaupungin teknisen viraston ja Musiikkiopiston rakennushistorioihin. Kaava-alueella sijaitsevat Ylöjärven kaupungin tekninen virasto ja sen eteläpuolella sijaitsevat rakennukset halutaan korvata uudisrakennuksilla. Ylöjärven kaupunginhallitus on hyväksyi asemakaavoituksen käynnistämis- ja yhteistyösopimuksen Peab Oy:n kanssa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty KKJ:ssa ja YMLK:ssa. Ilmakuva alueesta (Kuva Peab) 3

4 Kaavoituksen historia Alueella on voimassa vuonna 2007 vahvistettu Pirkanmaan 1. maakuntakaava, jossa alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Merkintä tarkoittaa palveluvarustukseltaan kaupunkitasoisten keskusten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen aluetta ja niihin liittyviä liikennealueita ja puistoja. Alueelle voi sijoittua myös asumista. Osayleiskaava hyväksytty vuonna Alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Vanhin voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1972 (Pappilanniemen asemakaava) ja uusin vuodelta 2006 (Asemantien risteysalueen asemakaava). Risteyksen ympäristö on osoitettu pääasiassa liikerakennusten (KL) sekä asuinliikerakennusten korttelialueeksi (ALK). Kaupungintalon ympäristö on osoitettu julkisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Vanhat asemakaavat Alueen ensimmäinen asemakaava on vuodelta Kaavassa Räikän talo on ajateltu purettavaksi ja sen paikalle on osoitettu kunnanviraston paikka (YH). Kunnanviraston rakennus on sijoitettu tontille siten, että rakennusryhmän toinen siipi sijoittuu Kuruntien varteen. Kunnanviraston eteläpuoliselle tontille on merkitty pitkä yksikerroksinen asuin- ja liikerakennus (ALK), jonka eteläkulmassa on 1,5 kerroksinen osa. Nykyinen musiikkiopisto (entinen neuvola) on merkitty tunnuksella Ys. Alueelle on tehty kaikkiaan 16 kaavamuutosta, joista 7 kohdistuu kortteliin 78 (Kaupungintalon, Räikäntalon ja Perusturvakeskuksen alue) ja 9 kohdistuu ympäristöön tai tiealueelle. Vasemmalla ote ensimmäisestä asemakaavasta vuodelta Ote voimassa olevasta osayleiskaavasta Oikealla ote voimassa olevasta asemakaavasta (muutosalue). 4

5 Ylöjärven Räikäntien (Kirkonseudun) kaupunkikuvan historiaa Ylöjärven kylä (Kirkonseutu) oli Ylöjärven suurin kylä 1700-luvun isojaon aikaan. Vuonna 1776 siellä on seitsemän tilaa, joiden talouskeskukset olivat Keijärven länsirannalla. Pappilanniemessä olivat Mikkola ja Äijälä. Peräkunnantien (Kuruntien) varressa olivatensin Siukola ja Loila ja hieman pohjoisempana Räikkä ja Pietilä. Näistä erillään oli Suojasen tila. Ylöjärven kylä rakentui kylän läpi kulkevan Kurun eli Peräkunnantien molemmille puolille. Ylöjärvi kuului aluksi Suur-Pirkkalaan. Ylöjärven eli Peräkunnan kappeliseurakunta perustettiin vuonna 1779 eli samana vuonna kuin Tampere perustettiin. Kappeliseurakuntaan liitettiin myöhemmin Harjun kappeliseurakunnan alaisuudessa toimineet Niemen, Siivikkalan, Possilan, Kukkolan ja Keijärven kylät. Ylöjärvi itsenäistyi omaksi kunnaksi vuoden 1869 alusta. Kappeliseurakunta jäi osaksi Pirkkalan seurakuntaa. Ylöjärven torppien itsenäistyminen alkoi jo 1810-luvulla. Vuosina itsenäistyi 29 torppaa. Vuoden 1909 kuntakokouksessa esitettiin, että kunta ostaisi yhdysviljelyssä olleet Räikän, Loilan ja Siukolan tilat, jolla pyrittiin helpottamaan torppien itsenäistymistä. Kauppaa ei syntynyt. Vuoden 1918 jälkeen 80 torppaa itsenäistyi. Ylöjärven asukasluku kasvoi nopeasti 1900-luvun alussa. Kirkonseudulle rakennettiin kerrostaloja luvuilla. Osa niistä oli vuokrataloja osa omistusasuntotaloja. Omakotitalojen rinnalle alettiin rakentaa rivitaloja 1970-luvulla. Asukasluku kasvoi tasaisesti. Vuonna 1953 tehty kuntasuunnitelma varasi alueita teollisuudelle ja asumiselle. Kehitettäviksi alueiksi nimettiin Kirkonkylä, Vuorentausta, Siivikkala, Veittijärvi ja Paronen. Kuntakeskusta päätettiin keskittää Räikän ympärille, jossa sijaitsivat jo kunnan ja seurakunnan hallinnolliset keskukset. Asuinrakennuskanta lähes kaksinkertaistui 1950-luvulla. Kuruntie oikaistiin 1950-luvun alussa. Sitä kunnostettiin ja uudistettiin vuosina 1957 ja Ylöjärven hallinnollinen keskus rakentui kirkkoa ja seurakunnan hallinnollista keskusta vastapäätä Räikän tilan maille 1930-luvulta lähtien. Ensin virasto toimi Räikän pirttirakennuksessa ja myöhemmin päärakennuksessa. Kunta hankki vähitellen omistukseensa myös Räikän tilaan kuuluneen Loilan talon maat. Ylöjärven palvelutaso kohosi huomattavasti 1960-luvulla, jolloin paikkakunnalle saatiin kaivattuja erikoisliikkeitä. Kirkonseudulle tuli 10 sekatavarakauppaa, kirjakauppa, apteekki, vaatekauppa, huonekalukauppa, kolme huoltoasemaa, kolme pankkia, kaksi kahvilaa ja kolme parturia/kampaamoa. Yleiskaava laadittiin lukujen vaihteessa. Kirkonseudun ensimmäinen rakennuskaava hyväksyttiin vuonna Rakennuslautakunta alkoi toimia 1949 ja kunnanrakennusmestarin virka perustettiin vuonna Hän toimi myös rakennustarkastajana. Vasta 1980-luvulla rakennusvalvonta, kaavoitus, suunnittelu- ja mittaustoimisto eriytyivät omiksi yksiköikseen. Ylöjärven kaupunkikuva muuttui radikaalisti 1970-luvulta lähtien. Perinteisestä viljelymaisemasta siirryttiin vähitellen rakennettuun taajamaisemaan. Kunnallistekniikkaa rakennettiin yhä laajemmalle alueelle. 5

6 Ilmakuva 1930-luvun ylöjärveläisestä maalaismaisemasta. (Kuva Ylöjärvi-Seura). Kartta v Kartta v Kartta v Kartta v Vuoden 1926 kartassa näkyvät Kuruntien varrelle kirkkoa vastapäätä siajinneet tilat Pietilä, Räikkä ja Loila. Vuonna 1953 Räikkä ja Loila olivat jo siirtynyt kunnan omistukseen. Vuoden 1975 kartassa näkyvät teknisen viraston talo, Elisan nykyinen huoltorakennus (1. vaihe) ja musiikkiopisto (ent. neuvola). Vuoden 1991 kartassa näkyvät myös perusturvakeskus, kirjasto ja virastotalon B-vaihe. 6 Ilmakuva 1960-luvulta. Räikän talo oikealla. Keskustan rakentaminen on alkanut. (Kuva Ylöjärvi-Seura).

7 Hallintoaukean kehitys Vuoden 1972 asemapiirroksessa näkyvät Räikän talon lisäksi pirttirakennus, jossa kunnanvaltuusto kokoontui. Asemapiirroksessa näkyvät myös 1972 suunnitellut Virastotalo (A) ja Räikäntalon ja pirtin väliin rakennettava kunnanviraston B-vaihe. Tässä vaiheessa kirjastotalon jatkeeksi ajateltiin laajennusta, jonka myötä Räikän talo olisi purettu. Osuuskassan talo (nykyinen Tekninen virasto) rakennettiin jo vuonna Arkkitehtuurikilpailun tuloksena syntynyt nykyinen kaupungintalo rakennettiin kirjaston paikalle vuonna Kunnanviraston B-vaihe ja Räikän pirtti on purettu. Räikänpuisto tuli kunnan hallintaan Räikän oston yhteydessä, mutta se kunnostettiin vasta 1960-luvun lopulla, kun urheilukenttä rakennettiin. Asemapiirros vuodelta Asemapiirros vuodelta 2004, kun nykyinen kaupungintalo suunniteltiin. Kirjasto ja virastotalon B-vaihe on purettu.

8 Hallintoaukio 1970-luvun alusta. (Kuva Ylöjärvi-Seura). Kunnanviraston 2. vaihe rakennettiin 1970-luvulla kiinni Räikän taloon. (Kuva Ylöjärvi-Seura). Kunnanviraston työmaa (Kuva Ylöjärvi-Seura). Hallintoaukio syksyllä

9 RAKENNUKSET Räikän tilan päärakennus Kiinteistötunnus Kirkonseutu 45:26 Osoite Kuruntie 10-12, Ylöjärvi Koko 489 krsm2 Rakennus on suojeltu asemakaavalla (merkintä sr). Nyk. käyttö Lasten iltapäiväkerhotoiminta, nuorisotyö, 4H-kerhotoiminta Alkup. käyttö Asuinrakennus Rak. aika 1825 Suunnittelija Kerrosluku 1½ Perusta Luonnonkivimuuraus, osittain betoni Runko Hirsi, pitkissä julkisivuissa erimittaisia hirsiföljäreitä Kattomuoto Harjakatto Kate Betonitiili, punainen Vuoraus Vaakalaudoitus Ulkovärit Keltainen / valkoinen, ovet ruskeat Muutokset Kunnanvirasto 1953 Selvitysalueen rakennusten sijantikartta. 9

10 Historiaa Räikän talom isännät tiedetään 1700-luvulta asti: Henrik Andersson ja pojat Johan ja Matts 1700-luku. Kolmas poika Anders oli Loilan tilan vävy. Johan Anderssonin pojanpoika Matts 1800-luvun alusta vuoteen Arvid Mörne Everstiluutnantti ja ritari Bernhard Hartwall Kristian Ferdinand Liljeström Majuri Jonas Palander Everstiluutnantti Theodor Ulrik af Forselles 1881 Räikän fröökynät (eversti sf Forsellesin tyttäret): Elisabeth (Elise) Charlotta Antonia ja Aina (Aino) Hedvig Fredrika ja Karin Ulrika Gabriella vuoteen He omistivat myös Loilan ja Siukolen tilat. Arvokkaimpaan irtaimistoon kuului karjan lisäksi höyrypuimakone sekä muutamia ajanmukaisia peltokaluja. Päärakennuksessa oli 7 asuinhuonetta ja lisäksi taloon kuului kaksi työväen asuinrakennusta. Kunta harkitsi Räikän tilan ostoa jo vuonna 1909, mutta asia nousi uudelleen esiin vuonna Kunta osti Räikän, Loilan ja Siukolan tilat. Räikän tilan myyjinä olivat neidit Aino ja Elise af Forselles ja he jättivät osan tilan rakennuksista ja tontista omaan käyttöönsä. Kunta sai heti haltuunsa pirttirakennuksen, suuremman tallin, kalustovajan ja näiden välisen pihan sillä ehdolla, että siihen ei sijoitettaisi koulua. Räikän tilan päärakennus rakennettiin 1820-luvulla. Se edusti empire-tyyliä ja pohjakaava oli karoliininen eli keskeisalityyppiä, joka oli tuohon aikaan tyypillistä pappiloissa ja kartanoissa. Salin kohdalle tehtiin myöhemmin tien puolelle iso satulakattoinen ikkunallinen kuisti ja rannan puolelle iso avoveranta, jossa oli koristeelliset kaiteet. Tampereen postikonttorin alaisuudessa toiminut postiasema siirrettiin joulukuun alussa vuonna 1894 Räikän taloon. Postia hoiti neiti af Forselles. Posti oli myös auki sunnuntaisin kirkonmenojen jälkeen. Räikän silloiset omistajat, eversti Theodor af Forsellesin leski Sofi af Forselles ja hänen kolme tytärtään, suunnittelivat kartanon myymistä vuonna 1915 ja teetettivät Räikän maiden ja irtaimiston arvioinnin. Tuohon aikaan Räikän ja siihen liitettyjen Siukolan ja Loilan perintötilojen yhteinen pinta-ala oli 612 hehtaaria, josta peltoa oli 90 hehtaaria. Lisäksi Räikän viisi torpparia ja 17 mäkitupalaista viljelivät yhteensä 50 hehtaaria peltoja 20 hehtaaria niittyjä. Talon puutarha oli kolmen hehtaarin laajuinen. Lehmiä oli 35 lypsävää ja 20 nuorta karjaa sekä 8 hevosta. Räikän päärakennus af Forsellesien aikaan. Puiston puoleinen terassi on vielä paikallaan. (Kuva Ylöjärvi-Seura). 10

11 Räikän talon pääjulkisivu kuisteineen af Forsellesien aikaan. Kunnanvirastoksi muutettu Räikän päärakennus. Kuisti on purettu ja taloon on tehty kaksi sisäänkäyntiä. Räikän talo ja pirtti. Räikän sali ja neiti af Forselles. (Kuva Ylöjärvi-Seura). 11

12 Räikän pirttirakennus muutettiin kunnantaloksi rakennusmestari Männistön laatiman suunnitelman mukaan. Pirtistä tehtiin valtuuston kokoushuone ja porstuan peräkamarista tupakkahuone. Rakennuksen toiseen päähän sijoitettiin aluksi kunnantoimisto, joka myöhemmin muutti päärakennukseen. Kunnan hoitoon tulivat myös af Forsellesin neitien istuttama Räikän puisto, jonka kunto oli rakennustarkastaja Kauko Oraluoman huolenaihe. Sotien aikaan kansanhuolto toimi kunnantoimistossa luvulla päärakennukseen sijoitettiin väliaikaisesti siirtolaisia. Räikän talon nykytilanne ja rakennushistorialliset arvot Räikän talon julkisivut ovat vuodelta 1953, jolloin kuisti ja veranta purettiin. Julkisivujen maalit hilseilevät ja vajonnut nurkka kaipaa korjaamista. Sisätilat ovat tyydyttävässä kunnossa, niiden alkuperäisyysaste on alhainen. Aulatiloissa ja portaikossa on 1950-luvun lakattuja panelointeja. Rakennus kaipaa kunnostusta. Alkuperäistä interiööriä ei ole mahdollista palauttaa, julkisivut voidaan palauttaa alkuperäiseen asuunsa. Rakennuksella on paikallishistoriallista arvoa. Räikän viimeisten omistajien Elisabet ja Aino af Forsellesin kuoltua siirtyi päärakennus kokonaan kunnan omistukseen vuonna Kunnanvaltuusto päätti vuonna 1948, että Räikän talon ja Keijärven välinen maakaista muutetaan kansanpuistoksi, jossa voitaisiin pitää yleisiä ulkoilmajuhlia. Tälle alueelle rakennettiin kunnallinen urheilukenttä 1950-luvulla. Kun päärakennus vihdoin päästiin muuttamaan kunnanvirastoksi vuonna 1953, sijoitettiin sinne kunnantoimisto, kirjanpitäjä, toimistonhoitaja, huoltotoimisto, kansanhuolto, taksoitus ja rakennustoimisto. Kellarissa oli holvi ja toisessa kerroksessa asuntoja. Kunnanvaltuusto kokoontui edelleen pirtissä kunnes se muutettiin kirjastoksi. Kuisti ja veranta purettiin. Pääjulkisivuun tehtiin kaksi sisäänkäyntiä. Ylöjärven kunnanvirasto toimi Räikän talossa 1970-luvun alkuvuosiin asti, jolloin rakennettiin kunnanvirasto kirjasto rakennusryhmä. Liiketaloon tulivat Ylöjärven poliisi ja nimismies, posti ja osuusliike Voiman ravintola Puustelli. Räikän talo / kaupungin lasten päiväkerho

13 1. 2. Räikän talo ja kaupungintalo Räikän talon aulakäytävä Ryhmähuone 3. Leikkihuone 4. Portaikon seinissä on 1950-luvun panelointeja. 5. Toimistohuone Näkymä hallintotoaukiolle

14 Kaupungintalo Kiinteistötunnus Koko Rak. Aika 2005 Ylöjärvi/78/5:100/45: krsm2/5060 bm2 Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Helamaa/Heiskanen Oy 2004 Kerrosluku 2 Perusta Betoni Runko Teräsbetoni/rappaus/laudoitus Kattomuoto Tasakatto Ulkovärit Valkoinen/tummanruskea/tummanharmaa Perusturvakeskus Kiinteistötunnus 428/45:34 Osoite Kuruntie 10-12, Ylöjärvi Koko 1037 krsm2 Nyk. käyttö Kunnan perusturvakeskus Alkup. käyttö Kellarikerros: Kokous- ja käräjäsali, kokoustiloja, arkisto Pääkerros: poliisi, putkat, nimismies, ravintola, posti Rak. aika 1972 Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Touko Saari Kerrosluku 2 Perusta Betoni Runko Teräsbetoni / puhtaaksimuurattu tiili Kattomuoto Tasakatto Ulkovärit punatiili, harmaa teräspelti Kaupungintalo Muutokset Nykytilanne Posti muutettiin osaksi sosiaalitoimistoa 1982 Laajennus Ylöjärven sosiaalikeskus ja kirjasto ravintolan ja postin tiloihin, 1994 (Arkkitehtuuritoimisto Jarmo Väkiparta Oy) Julkisivujen räystäiden puulaudoitukset on vaihdettu teräspeltiräystäiksi, eteläpäätyyn on rakennettu porrashuone. Pääsisäänkäyntikatos on uusittu. Ikkunat ja ovet on uusittu. Rakennus on hyväkuntoinen 1990-luvulla tehdyn peruskorjauksen jälkeen. Pohjakerroksen tilat ovat vajaakäytössä. Vanha käräjäsali toimii varastona. 14

15 Rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot Rakennuksella ei ole erityistä rakennushistoriallista arvoa. Sisätiloja on muutettu tilatarpeiden muuttuessa. Kaupungin virastotalo (vaihe A) rakennettiin vuonna (Kuva Ylöjärvi-Seura) Perusturvakeskuksen pääsisäänkäynti Taustalla näkyy Ylöjärven kirkko, joka edelleen hallitsee Ylöjärven keskustan maisemaa. Perusturvakeskus aukion suuntaan Perusturvakeskus Kuruntielle päin

16 Tekninen virasto Kiinteistötunnus (Vanha Osuuskassa 5/100) Osoite Räikäntie 3, Ylöjärvi Koko 1022 krsm2 Nyk. käyttö Tekninen virasto Alkup. käyttö Asuin- ja liikerakennus Rak. Aika 1961 Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Olavi Suvitie ja Taito Uusitalo/ Taito Uusitalo Kellari + 2 kerrosta Sokkelilevy / alla alkuperäinen uritettu be- Kerrosluku Perusta toni Runko Julkivisumateriaalit Kattomuoto Ulkovärit Muutokset Teräsbetoni, päädyt puhtaaksimuurattu tiili Punatiili, julkisivulevy (mineriitti), alumiinisäleikkö Harjakatto, nyk. huopakate (alkuperäinen tiilikate) Punatiili, vaalea harmaa julkisivulevy ja vaalean harmaat alumiinisäleiköt Pieniä tilamuutoksia 1982 (toimenpidelupa, Insinööritoimisto H. Passinen) Pysäköintipaikkoja lisätty 1993 Peruskorjaus 1998 (Arkkitehtitoimisto Stenvall-Timola-Varhi): 2. kerroksen asunnot muutettu toimistotiloiksi, asuntojen vanhojen keittiöiden kiintokalusteet purettu. Kellarin aula eteläpäätyyn (vanhat wc-tilat purettu, alaslasketut katot, väliseinäpurkua varastotiloissa Nykytilanne 1. kerroksessa väliseinä- ja kiintokalustepurkua Ilmastointi: iv-konehuone ullakolle Vanha savupiippu purettiin. Pieniä ikkunamuutoksia eteläpäädyssä 1999 (Arkkitehtitoimisto Stenvall-Timola- Varhi) Aurinkosuojasäleiköt ikkunoihin, tukimuuri 2006 (Arkkitehtitoimisto Jaakko Niemi nen Oy) Rakennus on hyvässä peruskunnossa vuoden 1998 peruskorjauksen jälkeen. Sisätilat: lattioissa on muovimatot, seinät on maalattu, käytävillä ja aulatiloissa on alaslasketut katot. Ovet ovat kovalevypintaisia laakaovia, ikkunat ovat alkuperäisiä (1960-luvun alusta). Porrashuoneiden kierreportaat ovat mosaiikkibetonia. Julkisivut: Alkuperäiset sokkelipinnat (uritettu betoni) on verhoiltu sokkelilevyillä (pinta pesubetoni). Vesikaton tiilikatepinta on uusittu huopakatteeksi. Rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot Teknisellä virastolla (ent. Ylöjärven Osuuskassa) ei ole erityistä rakennushistoriallista arvoa. Tyyliltään se edustaa 1960-luvun eleetöntä liikerakennusarkkitehtuuria, jonka ulkoarkkitehtuuriin on tuotu 2000-luvun alun piirteitä (ikkunoiden aurinkosäleiköt). Talo rakennettiin Ylöjärven ensimmäiseksi Osuuskassarakennukseksi. Alkuperäinen pankkisali on muutettu eikä myöskään yläkerran asuntoja ole enää jäljellä. Tiloja on muutettu käyttötarpeen muuttuessa. 16

17 Tekninen virasto Kuruntielle päin Pihajulkisivu Ikkunoihin lisättiin alumiinisäleiköt vuonna Porrashuone. 17

18 Toimistohuone pohjakerroksessa. Toimistohuone 2. kerroksessa. Käytävä Pohjakerroksen neuvotteluhuone. 18

19 Kellarikerros Pääkerros kerros Asunnot muutettiin toimistotiloiksi. 19

20 Nykyinen Ylöjärven kaupungin tekninen virasto tehtiin Osuuskassan taloksi vuonna Toiseen kerrokseen suunniteltiin asuntoja. Julkisivupiirustukset vuodelta

21 Ryhti-grillin rakennus Kiinteistötunnus (45:34) Osoite Loilantie, Ylöjärvi Koko Nyk. käyttö Grilli Alkup. käyttö Grilli Rak. Aika 1976/ laajennus 1995 Suunnittelija Rakennusinsinööri Jorma Lahokoski Kerrosluku 1 Perusta Betoni Runko Teräsbetoni/puhtaaksimuurattu tiili /laudoitus Kattomuoto Harjakatto Ulkovärit Punatiili, valkoinen laudoitus, musta huopakate Muutokset Vuonna 1976 rakennettua grilliä laajennettu vuonna 1995 Nykytilanne Hyväkuntoinen Rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot Ei rakennushistoriallista eikä erityistä paikallishistoriallista arvoa. Piirustukset vuodelta 1995, jolloin grilliä laajennettiin. Ryhti-Grillin rakennus

22 Taksiasema Elisan huoltorakennus Taksiaseman takajulkisivu Grilli ja taksiasema Kurun tien suunnasta. 22

23 Taksiasema Kiinteistötunnus Kirkonseutu 85/45:43 Koko 45,5 krsm2, 66,9 m2 kokonaisala Nyk. käyttö Taksiasema Alkup. käyttö Taksiasema Rak. aika 1980 / Ylöjärven taksiaseman autoilijat Suunnittelija Rakennusinsinööri Jorma Lahokoski Kerrosluku 1 Perusta Betoni Runko Puurakenne/punatiili Kattomuoto Tasakatto Ulkovärit Punatiili/räystäslaudoitus valkoinen/punai nen profiilipelti (autonpesu) Muutokset Nykytilanne Tyydyttävä. Historiaa Taksiautoverkosto kehittyi Ylöjärvellä 1940-luvun lopulla ja Ula- Taxi Osuuskunta aloitti toimintansa vuonna Taksiautoilijat perustivat oman yhdistyksenä elokuussa 1957 ja taksiasema rakennettiin 1960-luvun alussa. Taksiautoilijat tekivät talkootöinä vuonna 1980 nykyisen taksiaseman, jossa oli oleskelu-, ruoka- ja lepohuone sekä sosiaalitilat. Autojen pesua varten rakennettiin oma katos. Rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot Ei rakennushistoriallista eikä erityistä paikallishistoriallista arvoa. Taksiaseman piirustukset vuodelta

24 Elisan huoltorakennus Kiinteistötunnus Ei tiedossa. Osoite Loilantie, Ylöjärvi Koko Nykyinen käyttö Elisan huoltorakennus Alkur. Käyttö Puhelinosuuskunnnan keskusasema Rak.aika 1971/ laajennus 198X Suunnittelija Raimo Selín? Kerrosluku 1 Perusta Betoni Runko Teräsbetoni+puhtaaksimuurattu tiili Kattomuoto Tasakatto Ulkovärit Punatiili vaalean harmaa julkisivulevy, tumman ruske laudoitus ja tummnaruskeat ikkunapuitteet ja ovet Musiikkiopisto (ent. neuvolarakennus) Kiinteistötunnus Osoite Loilantie 6, Ylöjärvi Koko 295 krsm2 Nyk. käyttö Musiikkiopisto (Länsi-Pirkanmaan musiikkikoulu 1992) Alkup. käyttö Äitiys- ja lasten neuvola / terveystalo Rak. aika 1947 Suunnittelija Kerrosluku Perusta Runko Kattomuoto Ulkovärit Tyyppipiirustus TT2/ Mannerheimliitto kellari + 2 kerrosta Rapattu betoni puurakenteinen harjakatto/betonitiilikate Keltainen (rimalaudoitus), valkoiset ikkunapuitteeet ja niiden vuorilaudat Muutokset Käyttötarkoituksen muutos 1992 /peruskorjaus musiikkikoulun tiloiksi / painovoimaisen ilmastoinnin tehostaminen Alkuperäistä kuultokäsiteltyä vaneri/rimakattoa näkyvissä isossa opetustilassa, aulatiloissa lakattua alkuperäistä panelia. Äänieristystä parannettu vuoden 1992 peruskorjauksessa. Nykytilanne Sisätilojen kunto vuoden 1992 peruskorjauksen mukainen, tyydyttävä. Huoneiden sisutukset ovat epäyhtenäiset: maalattuja, tapiseerattuja, levytettyjä seiniä. Lattioissa erivärisiä muovimattoja ja linoleumia, yläkerrassa myös puulattioita. Katoissa alkuperäisiä pintoja näkyvissä tai osittain peitetty akustiikkalevyillä. Hilseileviä maali- ja lakkapintoja. Julkisivut ovat alkuperäiset, julkisivuverhoilun alaosia on uusittu. Historia Mannerheimin lastensuojeluliiton Ylöjärven osasto ehdotti Ylöjärven kunnalle vuonna 1947, että kunta rakentaisi terveystalon. Rakentamiseen oli mahdollista saada miljoonan markan avustus. Terveystalo rakennettiin vanhan Loilan tilan tontille Kuruntien varteen. Rakennustyö tehtiin Mannerheimliiton terveystalo TT2-mallipiirustusten mukaan. Piirustusten, työselityksen ja maalausselityksen lisäksi ohje sisälsi taulukon tarveainemenekistä sekä tilakohtaiset huoneselosteet pinnoista ja kiintokalusteista. Rakennus oli neuvolakäytössä vuoteen 1992 asti, jolloin terveyskeskuksen viereen valmistui uusi neuvola. Vanha neuvola kunnostettiin musiikkiopiston tiloiksi. 24

25 Rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot Rakennus on 1940-luvun esimerkki neuvolarakennuksesta, joka on toteutettu Mannerheimin lastensuojeluliiton tyyppipiirustuksen mukaisesti. Sisätilojen alkuperäisyysaste on kärsinyt. Rakennuksella on paikallishistoriallista merkitystä. Vastavalmistunut neuvolarakennus vuodelta Musiikkiopisto

26 Musiikkiopiston sisätiloja syyskuussa Alkuperäisiä panelointeja on porrashuoneessa ja aulatiloissa. Opetustilassa on näkyvillä myös alkuperäistä lakattua viilupintaista kattoa. 26

27 27 Musiikkiopiston pohjapiirrokset ja asemapiirros vuodelta 1992.

28 RÄIKÄNTIEN KULTTUURIYMPÄRISTÖN ARVOT Maisemalliset arvot Ylöjärven kirkonseudun maisema perustui viljeltyyn perinnemaisemaan aina 1950-luvulle asti, jolloin kuntasuunnitelmassa varattiin alueita teollisuudelle ja hallinnollista keskusta ajateltiin vastapäätä keskusta-alueen dominanttia, Ylöjärven kirkkoa, joka oli hallinnut Ylöjärven maalaismaisemaa 1850-luvulta asti. Kirkon ympärille olivat Pietilän, Räikän, Loilan ja Siukolan peltoaukeamat, joita vähitellen hankittiin rakennusmaaksi uusille taloille. Viljelty perinnemaisema katosi vähitellen. Maisemasta on jäljellä joitakin pieniä kokonaisuuksia tai yksittäisiä taloja nykyisessä kaupunkikuvassa kuten Räikän tilan päärakennus Ylöjärven nykyisen hallintoaukean reunalla. maisemasta ja tilalle tulivat liike- ja palveluammatin harjoittamiseen perustuvat rakennukset: pankit, kaupat ja hallinnolliset virastot sekä asuinkerrostalot. Tämä kehitys lienee tyypillistä suurimmassa osassa Suomen kuntia luvuilla. Ylöjärven Räikäntien kulttuurihistoriallisina dominantteina säilyivät vanha Räikän päärakennus ja Loilantien varrella sijaitseva pappila seurakuntataloineen sekä vanha neuvolarakennus, joka toimii nykyisin musiikkiopistona. Ympäristö muuttui ajan saatossa ja tämän ajan rakennuskanta kuvastaa oman aikansa kehitystä liike- ja asuinrakennusten rakentamisesta keskitetyn hallinnollisen virastokeskuksen syntymiseen. Henkilöhistorian näkökulmasta on eversti Theodor af Forsellesin ja hänen perheensä elämäntyö vieläkin osittain näkyvissä Räikäntien ympäristössä: Räikän vanhan päärakennuksen ulkoarkkitehtuuri ja Räikänpuisto ovat pääosin säilyneet. Ylöjärven kirkonseudun vihreyttä on pyritty korostamaan istutuksilla ja puistoilla. Räikänpuisto ja sen läheisyydessä sijaitseva Räikänkenttä on rakennettu ja kunnostettu kaupunkilaisten virkistysalueeksi ja ulkoilmakonserttien paikaksi. Puistomaisen ja pienimittakaavaisen ympäristön säilymiseen tulee kiinnittää huomiota suunniteltaessa uuden ja vanhan rakennuskannan liittymistä toisiinsa. Kulttuurihistorialliset arvot Ylöjärven kirkonseudun perinteinen maatalouteen perustuva elinkeino vaihtui 1950-luvulta lähtien palveluun ja liiketoimintaan perustuvaan elinkeinoon. Vanhat maanviljelykseen erikoistuneen yhteisön tunnusmerkit, tilojen rakennuskanta ja viljelyalueiden ladot katosivat kirkonkylän Räikän talon kuisti ja talon hevonen. Kuisti purettiin vuonna (Kuva Ylöjärvi-Seura). 28

29 Rakennushistorialliset arvot Vanhasta Räikän tilasta on jäljellä vain päärakennus, jonka sisätilat on muutettu 1950-luvun alussa kunnanviraston toimistotiloiksi. Rakennus sijaitsee alkuperäisellä paikallaan, mutta vaikuttaa vieraalta aukion uusien rakennusten rinnalla ja sen kaupunkikuvallinen rooli on heikentynyt nykyisessä kontekstissa. Aukion arkkitehtuuri on epäyhtenäistä, ajalliset kerrostumat eivät tue toisiaan. Ehdotus 1 / Räikkä Räikkä tulisi erottaa kaupungintalosta ja perusturvakeskuksen aukiosta selvästi erotetulle puistovyöhykkeelle omaksi kokonaisuudeksi, jolla ei ole kiinteää yhteyttä aukioon. Rakennus kunnostetaan kunnioittaen alkuperäistä arkkitehtuuria. Ehdotus 2 / Räikkä Vanhan Räikän asemaa, sijaintia ja mahdollista siirtoa sille luontevampaan paikkaan tulisi harkita aukion jatkokehittelyssä. Räikkä on suojeltu asemakaavalla ja sen mahdollinen siirto edellyttää kaavamuutosta ja Museoviraston ja ELY-keskuksen puoltavaa lausuntoa. Räikän restaurointi alkuperäiseen asuunsa myös sisätiloiltaan olisi siirron yhteydessä mahdollista. Nykyinen kaupungintalo on rakennettu arkkitehtuurikilpailun tuloksena ja sen rakennushistorialliset arvot on määriteltävissä ajan kuluessa. Tekninen virasto rakennettiin 1960-luvun eleettömäksi asuinliikerakennukseksi, joka myöhemmin muutettiin pelkästään toimistokäyttöön. Rakennuksen arkkitehtuurissa ei ole havaittavissa erityisen korkeita historiallisia ja rakennushistoriallisia arvoja, joilla sen suojelu asemakaavalla olisi perusteltua. Ryhti-Grilli, taksiasema ja Elisan huoltorakennus edustavat oman aikansa perusrakentamista eikä niiden suojelulle ole perusteita. Nykyinen musiikkiopisto sijaitsee terveystaloksi ja neuvolaksi alunperin rakennetussa puutalossa, jonka rakentamisessa Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Ruotsin valtio olivat mukana 1940-luvun lopulla. Rakentamisen perustana olivat tyyppipiirustukset, jotka Mannerheimliitto kehitti neuvolatoiminnan muuttuessa kuntien velvollisuudeksi 1940-luvulla. Rakennuksen sisätilojen alkuperäisyysaste on kärsinyt toiminnan muuttuessa. Rakennuksen suojelu asemakaavalla ei ole riittävästi perusteltavissa. Tampereella Seija Hirvikallio arkkitehti Safa Perusturvakeskuksen ulkoarkkitehtuuri on säilynyt pääosin alkuperäisenä, sisätilojen alkuperäisyysaste on kärsinyt toimintojen muuttuessa. Rakennuksen arvot ovat sen 1970-luvun julkisten rakennusten arkkitehtuurissa, jolle luonteenomaista oli verkkomaisen ratkaisun luominen (neliönmallinen pohja, sisäpiha). Sen pohjalta rakennus oli laajennettavissa verkkoa laajentamalla. Rakennuksen suojelulle asemakaavalla ei ole riittäviä perusteluja. 29

30 Näkymä Kuruntielle 1960-luvulta. Maisemaa hallitsevat vielä peltoaukeat. (Kuva Ylöjärvi-seura). Eversti Theodor af Forselles ja perhe. (Kuva Ylöjärvi-Seura). 30

31 Lähdeluettelo Painettu kirjallisuus Honka-Hallila, Helena: Ylöjärvi Ylöjärven kunta. Jyväskylä Tyrkkö, Martti: Ylöjärven historia Ylöjärven kunta. Tampere Nykytilannekuvat Seija Hirvikallio Peab (kannen yleisnäkymäkuva) Haastattelut Kvist, Pauli, kiinteistönhoitaja, Ylöjärven kaupunki Torbjörn, Nikus, Ylöjärvi-Seura Julkaisematon aineisto Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan muutos. A-insinöörit Oy / Selvitystyö Ahola. Tampere Teivas, Eija: Ylöjärven kirkonseudun rakennusinventointi Torbjörn, Nikus, Räikän talon historiaa. ia. Ylöjärven ydinkeskusta. Analyysi. Arkkitehtitoimisto Ahlström ja Peab. Tampere Arkistot Yleiskartat Maanmittaushallitus. Piirustukset Arkkitehtitoimisto Helamaa/Heiskanen Oy Peab Oy Ylöjärven kaupungin rakennusvalvonnan arkisto Ylöjärven kaupungin kaavoitusviraston arkisto Valokuvat Mustavalkoiset kuvat: Ylöjärvi- Seuran arkisto (mainittu kuvan yhteydessä) Muut mustavalkoiset kuvat: lähde (skannaus) Ylöjärven historiikit Etukannen kuvat: Kuruntien näkymä: kuva Peab Oy Talot: Vasemmalla Räikkä ja hallintoaukio 1970-luvulla (Ylöjärvi-seura) Keskellä Vanha Osuuskassan talo (Tekninen virasto) Oikealla Vanha terveystalo/neuvola Takakannen kartat: 1700-luku, 1885 (Honka-Hallila), osoitekartta 2013 (Karttapaikka/Maanmittaushallitus) 31

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 SISÄLLYS JOHDANTO Kohde Yllä näkymä tontilta. Etualalla toimistorakennus, takana huoltamorakennus.

Lisätiedot

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 7 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

Talo Osakeyhtiö Kuopion Tulliportinkatu 27, 70100 Kuopio

Talo Osakeyhtiö Kuopion Tulliportinkatu 27, 70100 Kuopio LIITE 7 Talo Osakeyhtiö Kuopion Tulliportinkatu 27, 70100 Kuopio Kohdeinventointi Laatija: Kiinteistökehitys Ko-Va Oy / Väinö Korhonen Pvm: 9.4.2014 KOHDEINVENTOINTILOMAKE ITÄ-SUOMI KUOPIO Kaupunginosa:

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 1 (11) 15.12.2009 AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 Liittyy asemakaavaan 8286 Keskellä As Oy Kastinlinna As Oy Kastinlinnan sisäpiha KOHDEINVENTOINTI, AS OY KASTINLINNA 1. Lääni

Lisätiedot

Länsi-Suomen ympäristökeskus Teuvan keskustan ja kauppilan OYK-inventointi

Länsi-Suomen ympäristökeskus Teuvan keskustan ja kauppilan OYK-inventointi Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus n keskustan ja kauppilan OYK-inventointi Säntintien varrella koivukuja Pihapiirin ulkopuolella sijaitsee riihikartano karjarakennus maakellari hirsirunkoinen

Lisätiedot

RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013. Hangon kantakaupungin kortteli 518. Johanna Laaksonen. Korttelin 518 sijainti opaskartalla.

RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013. Hangon kantakaupungin kortteli 518. Johanna Laaksonen. Korttelin 518 sijainti opaskartalla. RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013 Hangon kantakaupungin kortteli 518 Johanna Laaksonen Korttelin 518 sijainti opaskartalla. 1 2 16 15 4 11 12 5 7 17 18 20 19 14 13 Korttelin 518 nykyinen tonttijako kantakartalla.

Lisätiedot

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE Dokumentti on tehty tulostettavaksi A4-kokoon kaksipuoleisena 30.9.2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen Tilaaja: Master Yhtiöt PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE RAKENNUS- JA KULTTUURIHISTORIALLINEN SELVITYS

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Burger, Hesburger Hampurilaisravintola

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Burger, Hesburger Hampurilaisravintola KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Burger, Hesburger Hampurilaisravintola Kunta: Rauma Kylä/kosa: (Tarvonsaari) Sijainti: Nortamonkatu 3, Tallikedonkatu 1, 26100 RAUMA Kohdetyyppi: liike-elämä

Lisätiedot

RAKENNUS 15 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

RAKENNUS 15 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 3A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 15 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 Uusikaupunki (895) Vohdensaari (472) Koivuranta 895-472-0007-0003 1 001 Talonpoikaistalo 002 Navetta 003 Sauna 004 Vaja Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 5 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

Lisätiedot

EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2009 Teemana kunnan- ja kaupungintalot Kankaanpää. äätöksenteon paikat

EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2009 Teemana kunnan- ja kaupungintalot Kankaanpää. äätöksenteon paikat EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2009 Teemana kunnan- ja kaupungintalot Kankaanpää ään n pääp äätöksenteon paikat Näyttelyn kokosi Maija Anttila avustajinaan Teija Kaarnametsä, Marjo Lahtinen ja Margit Mantila

Lisätiedot

Keljonkankaan keskusta

Keljonkankaan keskusta Keljonkankaan keskusta AK Asuinkerrostalojen korttelialue. Julkisivut ja katot: AK-kortteleissa asuinrakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla punatiili. Osa julkisivusta tulee olla rapattu

Lisätiedot

RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 4E 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Kalliola /10

Kalliola /10 Kalliola- 1/10 Uusikaupunki (895) Kuivarauma (482) Kalliola 1 001 Muu asuinrakennus 002 Kellari, kellarivaja 003 Navetta 004 Muu karjarakennus 005 Sauna Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ Rakennushistoriaselvitys 10.10.2013 Arkkitehtitoimisto Pia Krogius Sisällys 1. JOHDANTO 4 Kohde 4 Tehtävä 4 Perustiedot 6 2. TAUSTAA 7 Osuusliike Salla 7

Lisätiedot

Varkauden rakennettu kulttuuriperintö

Varkauden rakennettu kulttuuriperintö Varkauden rakennettu kulttuuriperintö 2005/2007 inventoinnit Kangaslammin kirkonkylä Inventointinumero: Manttu 261 Kohteen nimi: Maatila Lumpeela 262 Maatila Kivenlahti 263 Pappila 264 pajaharju, museo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007 LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007 Suunnittelualue: Suunnittelualueet sijaitsevat Kihniön kunnassa Kirkonkylän taajaman keskustassa (kuva 1). Suunnittelualueeseen sisältyvät Kihniön

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Keljonkankaan keskusta

Keljonkankaan keskusta Keljonkankaan keskusta AK Asuinkerrostalojen korttelialue. Julkisivut ja katot: AK-kortteleissa asuinrakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla punatiili. Osa julkisivusta tulee olla rapattu

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 PAJAKATU 2 Rakennushistoriaselvitys Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 1 Pajakatu 2 rakennushistoriaselvitys Inventointi Yleistiedot osoite Pajakatu

Lisätiedot

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43 YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET 31.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEET... 2 3 TEOLLISUUSALUE... 6 4 LOPUKSI... 7 1 1 JOHDANTO Nämä rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

Kerrostalotontit KELJONKANKAAN KESKUSTA

Kerrostalotontit KELJONKANKAAN KESKUSTA Kerrostalotontit KELJONKANKAAN KESKUSTA AK - Asuinkerrostalojen korttelialue. Julkisivut ja katot: AK-kortteleissa asuinrakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla punatiili. Kattokaltevuus

Lisätiedot

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015 Riitta Salastie, Janne Prokkola, Marjaana Yläjääski ja Hertta Ahvenainen Olympiakylän

Lisätiedot

Varuskuntaravintola määrä-ala 10951 m 2

Varuskuntaravintola määrä-ala 10951 m 2 Varuskuntaravintola määrä-ala 10951 m 2 Rakennukset myydään siinä kunnossa, kuin se ostohetkellä on. Rakennuksesta on tehty rakennustekninen kunto-arvio vuonna 2002-2003. Tehdyistä toimenpiteistä ei ole

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Tarvontori

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Tarvontori 1 KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Tarvontori Kunta: Rauma Kylä/kosa: (Tarvonsaari) Sijainti: Valtakatu 1 Kohdetyyppi: liike-elämä ja kaupankäynti Kohdeluokka: ei määritelty Ajoitus: 1972, muutoksia

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

HATANPÄÄN ALUE / PirTTirakENNUs (R) Rakennushistoriallinen selvitys. Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio 2016

HATANPÄÄN ALUE / PirTTirakENNUs (R) Rakennushistoriallinen selvitys. Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio 2016 HATANÄÄN ALUE / irttirakennus (R) Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio 2016 1 Kuninkaankuja A R K K I T E H T U U R I A ALUEKARTTA ALUEKARTTA 1400X1400 mm yhäjärvi O N M

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm Sivu 1 (6) Lausunnot Palautteen antaja ja pvm Uudenmaan ELY-keskus 30.1.2017 Yhteenveto sisältää 24.2.2017 mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Lausunto Vastine

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

HATANPÄÄN ALUE / Lämpökeskus (L) Rakennushistoriallinen selvitys. Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio 2016

HATANPÄÄN ALUE / Lämpökeskus (L) Rakennushistoriallinen selvitys. Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio 2016 HATANÄÄN ALUE / Lämpökeskus (L) Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio 2016 1 HATANÄÄNUISTO Kuninkaankuja Lampi A R K K I T E H T U U R I A ALUEKARTTA ALUEKARTTA 1400X1400

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA ORTOKUVA ALUEELTA 2011 KAAVA-ALUEEN RAJAUS Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavan tark. Maakuntakaava Asemakaava ja asemakaavan muutos: Kuhala III D: Keskustan kaupunginosan

Lisätiedot

Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta

Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta GRANKULLA GRANKULLA KAUNIAINEN 1900-1910 (KAUNIAINEN) 1900-luvun alku - noin 1920-luvulle Thurmanin puistotie

Lisätiedot

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 8 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

kesämökki X X X 2X X X 7 nuorempia 4 1950-l 1+1 Jälleenrakennusajan omakotitalo X X 2 Käyttämätön 5 X X X X X X 6 lopussa torppa) ja liiveri

kesämökki X X X 2X X X 7 nuorempia 4 1950-l 1+1 Jälleenrakennusajan omakotitalo X X 2 Käyttämätön 5 X X X X X X 6 lopussa torppa) ja liiveri 1 VALTAALAN, ORISMALAN JA NAPUENKYLÄN VANHAN RAKENNUSKANNAN ARVOTUSLUONNOS v. 2002 RAKENNUSKANNAN ARVOTUS/ KAJ HÖGLUND, POHJANMAAN MUSEO JA TIINA LEHTISAARI, INVENTOIJA 29.05.2007 määrä 1 1953 1+1 Jälleenrakennusajan

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.3.

ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.3. ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.3.2016 Kaavan muutosalue ja arvioitu vaikutusalue. 1. OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio Tuurnankatu 15 D 15 33270 TAMPERE p.0400-480761 email seija.hirvikallio@dnainternet.net y-tunnus 1140642-8 Tampereen Pienteollisuustalo Oy/Rakennusvaihe V Hankesuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy.

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy. 1 NOKIAN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANKE Nokian kaupunki, asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaava koskee kiinteistöä 536-418-4-198. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1246-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL 2016-004225 10.5.2016 ANNALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet ja

Lisätiedot

HISTORIASUUNNISTUS KOKKOLASSA

HISTORIASUUNNISTUS KOKKOLASSA HISTORIASUUNNISTUS KOKKOLASSA Etsi karttaan merkityt numeroidut kohteet ja tee niihin liittyvät tehtävät. Jokaisesta kohteesta on vanha kuva ja kysymyksiä. Voit kiertää kohteet haluamassasi järjestyksessä.

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI

LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI RANTATIE 68 (RNr 7:116) Hirsirunkoinen kesämökki on rakennettu 1930-luvun lopulla, todennäköisesti vuonna

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen RAAHE 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 20.11.2007 FG Suunnittelukeskus Oy Raahen 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys 1 Säilyneisyyden

Lisätiedot

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava Sisällys 1. Perus ja tunnistetiedot... 3 1.1. Tunnistetiedot... 3 1.2. Kaavaalueen sijainti... 3 1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2. Tiivistelmä... 4 2.1. Kaavaprosessin vaiheet... 4 2.2. Asemakaava...

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 Rakennusvalvontaviraston lausuntopyyntö 4.12.2009, 8-3385-09-E LAIVASTOKATU 4 (8/147/4), ULLAKKORAKENTAMIS- JA HISSI- SUUNNITELMAT Museo 2009-277 Kaupunginmuseo on tutustunut

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34 37801 Akaa Kaavoitus ja maankäyttö Johanna Fingerroos kaavasuunnittelija 5.2.2014 RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

Kerrostalotontit KELJONKANKAAN KESKUSTA

Kerrostalotontit KELJONKANKAAN KESKUSTA Kerrostalotontit KELJONKANKAAN KESKUSTA - Asuinkerrostalojen korttelialue. Julkisivut ja katot: -kortteleissa asuinrakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla punatiili. Kattokaltevuus

Lisätiedot

Erityispiirteet säilytetty alkuperäisasussaan, kansallisromanttisessa tyylissä 8. Kuvat

Erityispiirteet säilytetty alkuperäisasussaan, kansallisromanttisessa tyylissä 8. Kuvat 1 Meijeri 7. Rakennuksen kuvaus Vanha meijeri Nykyinen käyttö Ei käytössä Alkuperäinen käyttö Meijeri Rakentamisaika 1907 Kerrosluku 2 Kivijalka luonnonkivi/betoni Runko luonnonkivi Katemateriaali pelti

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS LUONNOS NÄHTÄVILLÄ 4. 22.2.2013 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS Asemakaavan muutos koskee:

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II L ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II L ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA-ALUEEN RAJAUS JA VOIMASSA OLEV KAAV 1 J07 UUSIKYLÄ II G E78 UUSIKYLÄ II A 2 Kohde Asemakaavan muutos: Uusikylä II L: korttelit 41 osa 42, 43, 44 ja 53 sekä katu- ja puistoalueita. Hakija/ Aloite

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos 745/10.02.03/2016 ASRA 58 Nurmijärven kunta on tehnyt aloitteen Kirkonkylän keskustan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen 8.5.2007 RAKENNUSTAPAOHJEET VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TONTEILLE Tontti nro 3-22-6 Kauppilankatu 14 Tontti nro 3-32-5 Maijaniitynkatu 25 Tontti nro 4-51-3 Jyräänkatu 5 Tontti nro 4-26-8 Hakakatu 10 Tontti

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO MYYDÄÄN Tarjousten perusteella ARVOKIINTEISTÖ KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT KIINTEISTÖTUNNUS 297-1-21-4 TONTIN PINTA-ALA 1206m² PÄÄRAKENNUS 1027m² SAUNA 160m² RAKENNUSTEN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 15.10.2015 Hatanpään kartano Hatanpään kartanoajan katsotaan alkaneen 1689. Hans Henrik Boijen aikana 1700-luvun

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot