RÄIKÄNTIEN ALUEEN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS. Ylöjärvi 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RÄIKÄNTIEN ALUEEN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS. Ylöjärvi 1"

Transkriptio

1 RÄIKÄNTIEN ALUEEN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS Ylöjärvi 1 Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio 10/2013

2 RÄIKÄNTIEN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS Ylöjärvi SISÄLTÖ Selvityksen taustaa 3 Kaavoituksne historia 4 Vanhat asemakaavat 4 Ylöjärven Räikäntien (Kirkonseudun) kaupunkikuvan historiaa 5 Hallintoaukion kehitys 7 RAKENNUKSET 9 Räikän tilan päärakennus 10 Kaupungintalo 14 Perusturvakeskus 14 Tekninen virasto 15 Ryhti-grilli 21 Taksiasema 25 Elisan huoltorakennus 24 Musiikkiopisto 24 Sijaintikartta Selvityksen ohjeet: Pirkanmaan maakuntamuseo / lausunto Selvityksen tilaaja: Peab Oy Selvityksen laatija: Seija Hirvikallio, arkkitehti SAFA/ Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio Aika: lokakuu/2013 RÄIKÄNTIEN KULTTUURIYMPÄRISTÖN ARVOT 28 Maisemalliset arvot 28 Kulttuurihistorialliset arvot 28 Rakennushistorialliset arvot 29 Lähdeluettelo 31 2

3 Selvityksen tarkoitus Tämä selvitys on laadittu Ylöjärven kirkonseudun Räikäntien alueen kaavamuutoksen selvitysaineistoksi, jota käytetään vaikutusten arvioinnissa. Pirkanmaan Maakuntamuseo on antanut ohjeen selvityksen sisällöstä. Räikäntie on lyhyt katu Ylöjärven keskustassa Räikänkentän länsikaarteessa. Se jatkuu etelässä Loilantienä. Räikäntie on kaupungin hallintokeskuksen välittömässä läheisyydessä. Kaava-alueella sijaitsevat uusi kaupungintalo (2005) ja perusturvakeskus, vuonna 1825 rakennettu ja 1950-luvulla kunnanvirastoksi muutettu Räikän tilan päärakennus, kaupungin tekninen virasto, taksiasema, Elisan toimitila, Ryhti-grillin rakennus ja 1940-luvun lopulla rakennettu entinen neuvola (nyk. musiikkiopisto). Kulttuurihistoria tulkitaan selvityksessä koko elämismaailmaa kuvailevana historiana, johon kuuluvat kaikki ihmisen toimintaan ja elämäntapaan liittyvät osa-alueet. Rakennettu ympäristö on osa kulttuurihistoriaa. Selvityksessä keskitytään Räikäntien kulttuuriympäristön kehittymiseen ja erityisesti Ylöjärven kaupungin teknisen viraston ja Musiikkiopiston rakennushistorioihin. Kaava-alueella sijaitsevat Ylöjärven kaupungin tekninen virasto ja sen eteläpuolella sijaitsevat rakennukset halutaan korvata uudisrakennuksilla. Ylöjärven kaupunginhallitus on hyväksyi asemakaavoituksen käynnistämis- ja yhteistyösopimuksen Peab Oy:n kanssa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty KKJ:ssa ja YMLK:ssa. Ilmakuva alueesta (Kuva Peab) 3

4 Kaavoituksen historia Alueella on voimassa vuonna 2007 vahvistettu Pirkanmaan 1. maakuntakaava, jossa alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Merkintä tarkoittaa palveluvarustukseltaan kaupunkitasoisten keskusten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen aluetta ja niihin liittyviä liikennealueita ja puistoja. Alueelle voi sijoittua myös asumista. Osayleiskaava hyväksytty vuonna Alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Vanhin voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1972 (Pappilanniemen asemakaava) ja uusin vuodelta 2006 (Asemantien risteysalueen asemakaava). Risteyksen ympäristö on osoitettu pääasiassa liikerakennusten (KL) sekä asuinliikerakennusten korttelialueeksi (ALK). Kaupungintalon ympäristö on osoitettu julkisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Vanhat asemakaavat Alueen ensimmäinen asemakaava on vuodelta Kaavassa Räikän talo on ajateltu purettavaksi ja sen paikalle on osoitettu kunnanviraston paikka (YH). Kunnanviraston rakennus on sijoitettu tontille siten, että rakennusryhmän toinen siipi sijoittuu Kuruntien varteen. Kunnanviraston eteläpuoliselle tontille on merkitty pitkä yksikerroksinen asuin- ja liikerakennus (ALK), jonka eteläkulmassa on 1,5 kerroksinen osa. Nykyinen musiikkiopisto (entinen neuvola) on merkitty tunnuksella Ys. Alueelle on tehty kaikkiaan 16 kaavamuutosta, joista 7 kohdistuu kortteliin 78 (Kaupungintalon, Räikäntalon ja Perusturvakeskuksen alue) ja 9 kohdistuu ympäristöön tai tiealueelle. Vasemmalla ote ensimmäisestä asemakaavasta vuodelta Ote voimassa olevasta osayleiskaavasta Oikealla ote voimassa olevasta asemakaavasta (muutosalue). 4

5 Ylöjärven Räikäntien (Kirkonseudun) kaupunkikuvan historiaa Ylöjärven kylä (Kirkonseutu) oli Ylöjärven suurin kylä 1700-luvun isojaon aikaan. Vuonna 1776 siellä on seitsemän tilaa, joiden talouskeskukset olivat Keijärven länsirannalla. Pappilanniemessä olivat Mikkola ja Äijälä. Peräkunnantien (Kuruntien) varressa olivatensin Siukola ja Loila ja hieman pohjoisempana Räikkä ja Pietilä. Näistä erillään oli Suojasen tila. Ylöjärven kylä rakentui kylän läpi kulkevan Kurun eli Peräkunnantien molemmille puolille. Ylöjärvi kuului aluksi Suur-Pirkkalaan. Ylöjärven eli Peräkunnan kappeliseurakunta perustettiin vuonna 1779 eli samana vuonna kuin Tampere perustettiin. Kappeliseurakuntaan liitettiin myöhemmin Harjun kappeliseurakunnan alaisuudessa toimineet Niemen, Siivikkalan, Possilan, Kukkolan ja Keijärven kylät. Ylöjärvi itsenäistyi omaksi kunnaksi vuoden 1869 alusta. Kappeliseurakunta jäi osaksi Pirkkalan seurakuntaa. Ylöjärven torppien itsenäistyminen alkoi jo 1810-luvulla. Vuosina itsenäistyi 29 torppaa. Vuoden 1909 kuntakokouksessa esitettiin, että kunta ostaisi yhdysviljelyssä olleet Räikän, Loilan ja Siukolan tilat, jolla pyrittiin helpottamaan torppien itsenäistymistä. Kauppaa ei syntynyt. Vuoden 1918 jälkeen 80 torppaa itsenäistyi. Ylöjärven asukasluku kasvoi nopeasti 1900-luvun alussa. Kirkonseudulle rakennettiin kerrostaloja luvuilla. Osa niistä oli vuokrataloja osa omistusasuntotaloja. Omakotitalojen rinnalle alettiin rakentaa rivitaloja 1970-luvulla. Asukasluku kasvoi tasaisesti. Vuonna 1953 tehty kuntasuunnitelma varasi alueita teollisuudelle ja asumiselle. Kehitettäviksi alueiksi nimettiin Kirkonkylä, Vuorentausta, Siivikkala, Veittijärvi ja Paronen. Kuntakeskusta päätettiin keskittää Räikän ympärille, jossa sijaitsivat jo kunnan ja seurakunnan hallinnolliset keskukset. Asuinrakennuskanta lähes kaksinkertaistui 1950-luvulla. Kuruntie oikaistiin 1950-luvun alussa. Sitä kunnostettiin ja uudistettiin vuosina 1957 ja Ylöjärven hallinnollinen keskus rakentui kirkkoa ja seurakunnan hallinnollista keskusta vastapäätä Räikän tilan maille 1930-luvulta lähtien. Ensin virasto toimi Räikän pirttirakennuksessa ja myöhemmin päärakennuksessa. Kunta hankki vähitellen omistukseensa myös Räikän tilaan kuuluneen Loilan talon maat. Ylöjärven palvelutaso kohosi huomattavasti 1960-luvulla, jolloin paikkakunnalle saatiin kaivattuja erikoisliikkeitä. Kirkonseudulle tuli 10 sekatavarakauppaa, kirjakauppa, apteekki, vaatekauppa, huonekalukauppa, kolme huoltoasemaa, kolme pankkia, kaksi kahvilaa ja kolme parturia/kampaamoa. Yleiskaava laadittiin lukujen vaihteessa. Kirkonseudun ensimmäinen rakennuskaava hyväksyttiin vuonna Rakennuslautakunta alkoi toimia 1949 ja kunnanrakennusmestarin virka perustettiin vuonna Hän toimi myös rakennustarkastajana. Vasta 1980-luvulla rakennusvalvonta, kaavoitus, suunnittelu- ja mittaustoimisto eriytyivät omiksi yksiköikseen. Ylöjärven kaupunkikuva muuttui radikaalisti 1970-luvulta lähtien. Perinteisestä viljelymaisemasta siirryttiin vähitellen rakennettuun taajamaisemaan. Kunnallistekniikkaa rakennettiin yhä laajemmalle alueelle. 5

6 Ilmakuva 1930-luvun ylöjärveläisestä maalaismaisemasta. (Kuva Ylöjärvi-Seura). Kartta v Kartta v Kartta v Kartta v Vuoden 1926 kartassa näkyvät Kuruntien varrelle kirkkoa vastapäätä siajinneet tilat Pietilä, Räikkä ja Loila. Vuonna 1953 Räikkä ja Loila olivat jo siirtynyt kunnan omistukseen. Vuoden 1975 kartassa näkyvät teknisen viraston talo, Elisan nykyinen huoltorakennus (1. vaihe) ja musiikkiopisto (ent. neuvola). Vuoden 1991 kartassa näkyvät myös perusturvakeskus, kirjasto ja virastotalon B-vaihe. 6 Ilmakuva 1960-luvulta. Räikän talo oikealla. Keskustan rakentaminen on alkanut. (Kuva Ylöjärvi-Seura).

7 Hallintoaukean kehitys Vuoden 1972 asemapiirroksessa näkyvät Räikän talon lisäksi pirttirakennus, jossa kunnanvaltuusto kokoontui. Asemapiirroksessa näkyvät myös 1972 suunnitellut Virastotalo (A) ja Räikäntalon ja pirtin väliin rakennettava kunnanviraston B-vaihe. Tässä vaiheessa kirjastotalon jatkeeksi ajateltiin laajennusta, jonka myötä Räikän talo olisi purettu. Osuuskassan talo (nykyinen Tekninen virasto) rakennettiin jo vuonna Arkkitehtuurikilpailun tuloksena syntynyt nykyinen kaupungintalo rakennettiin kirjaston paikalle vuonna Kunnanviraston B-vaihe ja Räikän pirtti on purettu. Räikänpuisto tuli kunnan hallintaan Räikän oston yhteydessä, mutta se kunnostettiin vasta 1960-luvun lopulla, kun urheilukenttä rakennettiin. Asemapiirros vuodelta Asemapiirros vuodelta 2004, kun nykyinen kaupungintalo suunniteltiin. Kirjasto ja virastotalon B-vaihe on purettu.

8 Hallintoaukio 1970-luvun alusta. (Kuva Ylöjärvi-Seura). Kunnanviraston 2. vaihe rakennettiin 1970-luvulla kiinni Räikän taloon. (Kuva Ylöjärvi-Seura). Kunnanviraston työmaa (Kuva Ylöjärvi-Seura). Hallintoaukio syksyllä

9 RAKENNUKSET Räikän tilan päärakennus Kiinteistötunnus Kirkonseutu 45:26 Osoite Kuruntie 10-12, Ylöjärvi Koko 489 krsm2 Rakennus on suojeltu asemakaavalla (merkintä sr). Nyk. käyttö Lasten iltapäiväkerhotoiminta, nuorisotyö, 4H-kerhotoiminta Alkup. käyttö Asuinrakennus Rak. aika 1825 Suunnittelija Kerrosluku 1½ Perusta Luonnonkivimuuraus, osittain betoni Runko Hirsi, pitkissä julkisivuissa erimittaisia hirsiföljäreitä Kattomuoto Harjakatto Kate Betonitiili, punainen Vuoraus Vaakalaudoitus Ulkovärit Keltainen / valkoinen, ovet ruskeat Muutokset Kunnanvirasto 1953 Selvitysalueen rakennusten sijantikartta. 9

10 Historiaa Räikän talom isännät tiedetään 1700-luvulta asti: Henrik Andersson ja pojat Johan ja Matts 1700-luku. Kolmas poika Anders oli Loilan tilan vävy. Johan Anderssonin pojanpoika Matts 1800-luvun alusta vuoteen Arvid Mörne Everstiluutnantti ja ritari Bernhard Hartwall Kristian Ferdinand Liljeström Majuri Jonas Palander Everstiluutnantti Theodor Ulrik af Forselles 1881 Räikän fröökynät (eversti sf Forsellesin tyttäret): Elisabeth (Elise) Charlotta Antonia ja Aina (Aino) Hedvig Fredrika ja Karin Ulrika Gabriella vuoteen He omistivat myös Loilan ja Siukolen tilat. Arvokkaimpaan irtaimistoon kuului karjan lisäksi höyrypuimakone sekä muutamia ajanmukaisia peltokaluja. Päärakennuksessa oli 7 asuinhuonetta ja lisäksi taloon kuului kaksi työväen asuinrakennusta. Kunta harkitsi Räikän tilan ostoa jo vuonna 1909, mutta asia nousi uudelleen esiin vuonna Kunta osti Räikän, Loilan ja Siukolan tilat. Räikän tilan myyjinä olivat neidit Aino ja Elise af Forselles ja he jättivät osan tilan rakennuksista ja tontista omaan käyttöönsä. Kunta sai heti haltuunsa pirttirakennuksen, suuremman tallin, kalustovajan ja näiden välisen pihan sillä ehdolla, että siihen ei sijoitettaisi koulua. Räikän tilan päärakennus rakennettiin 1820-luvulla. Se edusti empire-tyyliä ja pohjakaava oli karoliininen eli keskeisalityyppiä, joka oli tuohon aikaan tyypillistä pappiloissa ja kartanoissa. Salin kohdalle tehtiin myöhemmin tien puolelle iso satulakattoinen ikkunallinen kuisti ja rannan puolelle iso avoveranta, jossa oli koristeelliset kaiteet. Tampereen postikonttorin alaisuudessa toiminut postiasema siirrettiin joulukuun alussa vuonna 1894 Räikän taloon. Postia hoiti neiti af Forselles. Posti oli myös auki sunnuntaisin kirkonmenojen jälkeen. Räikän silloiset omistajat, eversti Theodor af Forsellesin leski Sofi af Forselles ja hänen kolme tytärtään, suunnittelivat kartanon myymistä vuonna 1915 ja teetettivät Räikän maiden ja irtaimiston arvioinnin. Tuohon aikaan Räikän ja siihen liitettyjen Siukolan ja Loilan perintötilojen yhteinen pinta-ala oli 612 hehtaaria, josta peltoa oli 90 hehtaaria. Lisäksi Räikän viisi torpparia ja 17 mäkitupalaista viljelivät yhteensä 50 hehtaaria peltoja 20 hehtaaria niittyjä. Talon puutarha oli kolmen hehtaarin laajuinen. Lehmiä oli 35 lypsävää ja 20 nuorta karjaa sekä 8 hevosta. Räikän päärakennus af Forsellesien aikaan. Puiston puoleinen terassi on vielä paikallaan. (Kuva Ylöjärvi-Seura). 10

11 Räikän talon pääjulkisivu kuisteineen af Forsellesien aikaan. Kunnanvirastoksi muutettu Räikän päärakennus. Kuisti on purettu ja taloon on tehty kaksi sisäänkäyntiä. Räikän talo ja pirtti. Räikän sali ja neiti af Forselles. (Kuva Ylöjärvi-Seura). 11

12 Räikän pirttirakennus muutettiin kunnantaloksi rakennusmestari Männistön laatiman suunnitelman mukaan. Pirtistä tehtiin valtuuston kokoushuone ja porstuan peräkamarista tupakkahuone. Rakennuksen toiseen päähän sijoitettiin aluksi kunnantoimisto, joka myöhemmin muutti päärakennukseen. Kunnan hoitoon tulivat myös af Forsellesin neitien istuttama Räikän puisto, jonka kunto oli rakennustarkastaja Kauko Oraluoman huolenaihe. Sotien aikaan kansanhuolto toimi kunnantoimistossa luvulla päärakennukseen sijoitettiin väliaikaisesti siirtolaisia. Räikän talon nykytilanne ja rakennushistorialliset arvot Räikän talon julkisivut ovat vuodelta 1953, jolloin kuisti ja veranta purettiin. Julkisivujen maalit hilseilevät ja vajonnut nurkka kaipaa korjaamista. Sisätilat ovat tyydyttävässä kunnossa, niiden alkuperäisyysaste on alhainen. Aulatiloissa ja portaikossa on 1950-luvun lakattuja panelointeja. Rakennus kaipaa kunnostusta. Alkuperäistä interiööriä ei ole mahdollista palauttaa, julkisivut voidaan palauttaa alkuperäiseen asuunsa. Rakennuksella on paikallishistoriallista arvoa. Räikän viimeisten omistajien Elisabet ja Aino af Forsellesin kuoltua siirtyi päärakennus kokonaan kunnan omistukseen vuonna Kunnanvaltuusto päätti vuonna 1948, että Räikän talon ja Keijärven välinen maakaista muutetaan kansanpuistoksi, jossa voitaisiin pitää yleisiä ulkoilmajuhlia. Tälle alueelle rakennettiin kunnallinen urheilukenttä 1950-luvulla. Kun päärakennus vihdoin päästiin muuttamaan kunnanvirastoksi vuonna 1953, sijoitettiin sinne kunnantoimisto, kirjanpitäjä, toimistonhoitaja, huoltotoimisto, kansanhuolto, taksoitus ja rakennustoimisto. Kellarissa oli holvi ja toisessa kerroksessa asuntoja. Kunnanvaltuusto kokoontui edelleen pirtissä kunnes se muutettiin kirjastoksi. Kuisti ja veranta purettiin. Pääjulkisivuun tehtiin kaksi sisäänkäyntiä. Ylöjärven kunnanvirasto toimi Räikän talossa 1970-luvun alkuvuosiin asti, jolloin rakennettiin kunnanvirasto kirjasto rakennusryhmä. Liiketaloon tulivat Ylöjärven poliisi ja nimismies, posti ja osuusliike Voiman ravintola Puustelli. Räikän talo / kaupungin lasten päiväkerho

13 1. 2. Räikän talo ja kaupungintalo Räikän talon aulakäytävä Ryhmähuone 3. Leikkihuone 4. Portaikon seinissä on 1950-luvun panelointeja. 5. Toimistohuone Näkymä hallintotoaukiolle

14 Kaupungintalo Kiinteistötunnus Koko Rak. Aika 2005 Ylöjärvi/78/5:100/45: krsm2/5060 bm2 Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Helamaa/Heiskanen Oy 2004 Kerrosluku 2 Perusta Betoni Runko Teräsbetoni/rappaus/laudoitus Kattomuoto Tasakatto Ulkovärit Valkoinen/tummanruskea/tummanharmaa Perusturvakeskus Kiinteistötunnus 428/45:34 Osoite Kuruntie 10-12, Ylöjärvi Koko 1037 krsm2 Nyk. käyttö Kunnan perusturvakeskus Alkup. käyttö Kellarikerros: Kokous- ja käräjäsali, kokoustiloja, arkisto Pääkerros: poliisi, putkat, nimismies, ravintola, posti Rak. aika 1972 Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Touko Saari Kerrosluku 2 Perusta Betoni Runko Teräsbetoni / puhtaaksimuurattu tiili Kattomuoto Tasakatto Ulkovärit punatiili, harmaa teräspelti Kaupungintalo Muutokset Nykytilanne Posti muutettiin osaksi sosiaalitoimistoa 1982 Laajennus Ylöjärven sosiaalikeskus ja kirjasto ravintolan ja postin tiloihin, 1994 (Arkkitehtuuritoimisto Jarmo Väkiparta Oy) Julkisivujen räystäiden puulaudoitukset on vaihdettu teräspeltiräystäiksi, eteläpäätyyn on rakennettu porrashuone. Pääsisäänkäyntikatos on uusittu. Ikkunat ja ovet on uusittu. Rakennus on hyväkuntoinen 1990-luvulla tehdyn peruskorjauksen jälkeen. Pohjakerroksen tilat ovat vajaakäytössä. Vanha käräjäsali toimii varastona. 14

15 Rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot Rakennuksella ei ole erityistä rakennushistoriallista arvoa. Sisätiloja on muutettu tilatarpeiden muuttuessa. Kaupungin virastotalo (vaihe A) rakennettiin vuonna (Kuva Ylöjärvi-Seura) Perusturvakeskuksen pääsisäänkäynti Taustalla näkyy Ylöjärven kirkko, joka edelleen hallitsee Ylöjärven keskustan maisemaa. Perusturvakeskus aukion suuntaan Perusturvakeskus Kuruntielle päin

16 Tekninen virasto Kiinteistötunnus (Vanha Osuuskassa 5/100) Osoite Räikäntie 3, Ylöjärvi Koko 1022 krsm2 Nyk. käyttö Tekninen virasto Alkup. käyttö Asuin- ja liikerakennus Rak. Aika 1961 Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Olavi Suvitie ja Taito Uusitalo/ Taito Uusitalo Kellari + 2 kerrosta Sokkelilevy / alla alkuperäinen uritettu be- Kerrosluku Perusta toni Runko Julkivisumateriaalit Kattomuoto Ulkovärit Muutokset Teräsbetoni, päädyt puhtaaksimuurattu tiili Punatiili, julkisivulevy (mineriitti), alumiinisäleikkö Harjakatto, nyk. huopakate (alkuperäinen tiilikate) Punatiili, vaalea harmaa julkisivulevy ja vaalean harmaat alumiinisäleiköt Pieniä tilamuutoksia 1982 (toimenpidelupa, Insinööritoimisto H. Passinen) Pysäköintipaikkoja lisätty 1993 Peruskorjaus 1998 (Arkkitehtitoimisto Stenvall-Timola-Varhi): 2. kerroksen asunnot muutettu toimistotiloiksi, asuntojen vanhojen keittiöiden kiintokalusteet purettu. Kellarin aula eteläpäätyyn (vanhat wc-tilat purettu, alaslasketut katot, väliseinäpurkua varastotiloissa Nykytilanne 1. kerroksessa väliseinä- ja kiintokalustepurkua Ilmastointi: iv-konehuone ullakolle Vanha savupiippu purettiin. Pieniä ikkunamuutoksia eteläpäädyssä 1999 (Arkkitehtitoimisto Stenvall-Timola- Varhi) Aurinkosuojasäleiköt ikkunoihin, tukimuuri 2006 (Arkkitehtitoimisto Jaakko Niemi nen Oy) Rakennus on hyvässä peruskunnossa vuoden 1998 peruskorjauksen jälkeen. Sisätilat: lattioissa on muovimatot, seinät on maalattu, käytävillä ja aulatiloissa on alaslasketut katot. Ovet ovat kovalevypintaisia laakaovia, ikkunat ovat alkuperäisiä (1960-luvun alusta). Porrashuoneiden kierreportaat ovat mosaiikkibetonia. Julkisivut: Alkuperäiset sokkelipinnat (uritettu betoni) on verhoiltu sokkelilevyillä (pinta pesubetoni). Vesikaton tiilikatepinta on uusittu huopakatteeksi. Rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot Teknisellä virastolla (ent. Ylöjärven Osuuskassa) ei ole erityistä rakennushistoriallista arvoa. Tyyliltään se edustaa 1960-luvun eleetöntä liikerakennusarkkitehtuuria, jonka ulkoarkkitehtuuriin on tuotu 2000-luvun alun piirteitä (ikkunoiden aurinkosäleiköt). Talo rakennettiin Ylöjärven ensimmäiseksi Osuuskassarakennukseksi. Alkuperäinen pankkisali on muutettu eikä myöskään yläkerran asuntoja ole enää jäljellä. Tiloja on muutettu käyttötarpeen muuttuessa. 16

17 Tekninen virasto Kuruntielle päin Pihajulkisivu Ikkunoihin lisättiin alumiinisäleiköt vuonna Porrashuone. 17

18 Toimistohuone pohjakerroksessa. Toimistohuone 2. kerroksessa. Käytävä Pohjakerroksen neuvotteluhuone. 18

19 Kellarikerros Pääkerros kerros Asunnot muutettiin toimistotiloiksi. 19

20 Nykyinen Ylöjärven kaupungin tekninen virasto tehtiin Osuuskassan taloksi vuonna Toiseen kerrokseen suunniteltiin asuntoja. Julkisivupiirustukset vuodelta

21 Ryhti-grillin rakennus Kiinteistötunnus (45:34) Osoite Loilantie, Ylöjärvi Koko Nyk. käyttö Grilli Alkup. käyttö Grilli Rak. Aika 1976/ laajennus 1995 Suunnittelija Rakennusinsinööri Jorma Lahokoski Kerrosluku 1 Perusta Betoni Runko Teräsbetoni/puhtaaksimuurattu tiili /laudoitus Kattomuoto Harjakatto Ulkovärit Punatiili, valkoinen laudoitus, musta huopakate Muutokset Vuonna 1976 rakennettua grilliä laajennettu vuonna 1995 Nykytilanne Hyväkuntoinen Rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot Ei rakennushistoriallista eikä erityistä paikallishistoriallista arvoa. Piirustukset vuodelta 1995, jolloin grilliä laajennettiin. Ryhti-Grillin rakennus

22 Taksiasema Elisan huoltorakennus Taksiaseman takajulkisivu Grilli ja taksiasema Kurun tien suunnasta. 22

23 Taksiasema Kiinteistötunnus Kirkonseutu 85/45:43 Koko 45,5 krsm2, 66,9 m2 kokonaisala Nyk. käyttö Taksiasema Alkup. käyttö Taksiasema Rak. aika 1980 / Ylöjärven taksiaseman autoilijat Suunnittelija Rakennusinsinööri Jorma Lahokoski Kerrosluku 1 Perusta Betoni Runko Puurakenne/punatiili Kattomuoto Tasakatto Ulkovärit Punatiili/räystäslaudoitus valkoinen/punai nen profiilipelti (autonpesu) Muutokset Nykytilanne Tyydyttävä. Historiaa Taksiautoverkosto kehittyi Ylöjärvellä 1940-luvun lopulla ja Ula- Taxi Osuuskunta aloitti toimintansa vuonna Taksiautoilijat perustivat oman yhdistyksenä elokuussa 1957 ja taksiasema rakennettiin 1960-luvun alussa. Taksiautoilijat tekivät talkootöinä vuonna 1980 nykyisen taksiaseman, jossa oli oleskelu-, ruoka- ja lepohuone sekä sosiaalitilat. Autojen pesua varten rakennettiin oma katos. Rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot Ei rakennushistoriallista eikä erityistä paikallishistoriallista arvoa. Taksiaseman piirustukset vuodelta

24 Elisan huoltorakennus Kiinteistötunnus Ei tiedossa. Osoite Loilantie, Ylöjärvi Koko Nykyinen käyttö Elisan huoltorakennus Alkur. Käyttö Puhelinosuuskunnnan keskusasema Rak.aika 1971/ laajennus 198X Suunnittelija Raimo Selín? Kerrosluku 1 Perusta Betoni Runko Teräsbetoni+puhtaaksimuurattu tiili Kattomuoto Tasakatto Ulkovärit Punatiili vaalean harmaa julkisivulevy, tumman ruske laudoitus ja tummnaruskeat ikkunapuitteet ja ovet Musiikkiopisto (ent. neuvolarakennus) Kiinteistötunnus Osoite Loilantie 6, Ylöjärvi Koko 295 krsm2 Nyk. käyttö Musiikkiopisto (Länsi-Pirkanmaan musiikkikoulu 1992) Alkup. käyttö Äitiys- ja lasten neuvola / terveystalo Rak. aika 1947 Suunnittelija Kerrosluku Perusta Runko Kattomuoto Ulkovärit Tyyppipiirustus TT2/ Mannerheimliitto kellari + 2 kerrosta Rapattu betoni puurakenteinen harjakatto/betonitiilikate Keltainen (rimalaudoitus), valkoiset ikkunapuitteeet ja niiden vuorilaudat Muutokset Käyttötarkoituksen muutos 1992 /peruskorjaus musiikkikoulun tiloiksi / painovoimaisen ilmastoinnin tehostaminen Alkuperäistä kuultokäsiteltyä vaneri/rimakattoa näkyvissä isossa opetustilassa, aulatiloissa lakattua alkuperäistä panelia. Äänieristystä parannettu vuoden 1992 peruskorjauksessa. Nykytilanne Sisätilojen kunto vuoden 1992 peruskorjauksen mukainen, tyydyttävä. Huoneiden sisutukset ovat epäyhtenäiset: maalattuja, tapiseerattuja, levytettyjä seiniä. Lattioissa erivärisiä muovimattoja ja linoleumia, yläkerrassa myös puulattioita. Katoissa alkuperäisiä pintoja näkyvissä tai osittain peitetty akustiikkalevyillä. Hilseileviä maali- ja lakkapintoja. Julkisivut ovat alkuperäiset, julkisivuverhoilun alaosia on uusittu. Historia Mannerheimin lastensuojeluliiton Ylöjärven osasto ehdotti Ylöjärven kunnalle vuonna 1947, että kunta rakentaisi terveystalon. Rakentamiseen oli mahdollista saada miljoonan markan avustus. Terveystalo rakennettiin vanhan Loilan tilan tontille Kuruntien varteen. Rakennustyö tehtiin Mannerheimliiton terveystalo TT2-mallipiirustusten mukaan. Piirustusten, työselityksen ja maalausselityksen lisäksi ohje sisälsi taulukon tarveainemenekistä sekä tilakohtaiset huoneselosteet pinnoista ja kiintokalusteista. Rakennus oli neuvolakäytössä vuoteen 1992 asti, jolloin terveyskeskuksen viereen valmistui uusi neuvola. Vanha neuvola kunnostettiin musiikkiopiston tiloiksi. 24

25 Rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot Rakennus on 1940-luvun esimerkki neuvolarakennuksesta, joka on toteutettu Mannerheimin lastensuojeluliiton tyyppipiirustuksen mukaisesti. Sisätilojen alkuperäisyysaste on kärsinyt. Rakennuksella on paikallishistoriallista merkitystä. Vastavalmistunut neuvolarakennus vuodelta Musiikkiopisto

26 Musiikkiopiston sisätiloja syyskuussa Alkuperäisiä panelointeja on porrashuoneessa ja aulatiloissa. Opetustilassa on näkyvillä myös alkuperäistä lakattua viilupintaista kattoa. 26

27 27 Musiikkiopiston pohjapiirrokset ja asemapiirros vuodelta 1992.

28 RÄIKÄNTIEN KULTTUURIYMPÄRISTÖN ARVOT Maisemalliset arvot Ylöjärven kirkonseudun maisema perustui viljeltyyn perinnemaisemaan aina 1950-luvulle asti, jolloin kuntasuunnitelmassa varattiin alueita teollisuudelle ja hallinnollista keskusta ajateltiin vastapäätä keskusta-alueen dominanttia, Ylöjärven kirkkoa, joka oli hallinnut Ylöjärven maalaismaisemaa 1850-luvulta asti. Kirkon ympärille olivat Pietilän, Räikän, Loilan ja Siukolan peltoaukeamat, joita vähitellen hankittiin rakennusmaaksi uusille taloille. Viljelty perinnemaisema katosi vähitellen. Maisemasta on jäljellä joitakin pieniä kokonaisuuksia tai yksittäisiä taloja nykyisessä kaupunkikuvassa kuten Räikän tilan päärakennus Ylöjärven nykyisen hallintoaukean reunalla. maisemasta ja tilalle tulivat liike- ja palveluammatin harjoittamiseen perustuvat rakennukset: pankit, kaupat ja hallinnolliset virastot sekä asuinkerrostalot. Tämä kehitys lienee tyypillistä suurimmassa osassa Suomen kuntia luvuilla. Ylöjärven Räikäntien kulttuurihistoriallisina dominantteina säilyivät vanha Räikän päärakennus ja Loilantien varrella sijaitseva pappila seurakuntataloineen sekä vanha neuvolarakennus, joka toimii nykyisin musiikkiopistona. Ympäristö muuttui ajan saatossa ja tämän ajan rakennuskanta kuvastaa oman aikansa kehitystä liike- ja asuinrakennusten rakentamisesta keskitetyn hallinnollisen virastokeskuksen syntymiseen. Henkilöhistorian näkökulmasta on eversti Theodor af Forsellesin ja hänen perheensä elämäntyö vieläkin osittain näkyvissä Räikäntien ympäristössä: Räikän vanhan päärakennuksen ulkoarkkitehtuuri ja Räikänpuisto ovat pääosin säilyneet. Ylöjärven kirkonseudun vihreyttä on pyritty korostamaan istutuksilla ja puistoilla. Räikänpuisto ja sen läheisyydessä sijaitseva Räikänkenttä on rakennettu ja kunnostettu kaupunkilaisten virkistysalueeksi ja ulkoilmakonserttien paikaksi. Puistomaisen ja pienimittakaavaisen ympäristön säilymiseen tulee kiinnittää huomiota suunniteltaessa uuden ja vanhan rakennuskannan liittymistä toisiinsa. Kulttuurihistorialliset arvot Ylöjärven kirkonseudun perinteinen maatalouteen perustuva elinkeino vaihtui 1950-luvulta lähtien palveluun ja liiketoimintaan perustuvaan elinkeinoon. Vanhat maanviljelykseen erikoistuneen yhteisön tunnusmerkit, tilojen rakennuskanta ja viljelyalueiden ladot katosivat kirkonkylän Räikän talon kuisti ja talon hevonen. Kuisti purettiin vuonna (Kuva Ylöjärvi-Seura). 28

29 Rakennushistorialliset arvot Vanhasta Räikän tilasta on jäljellä vain päärakennus, jonka sisätilat on muutettu 1950-luvun alussa kunnanviraston toimistotiloiksi. Rakennus sijaitsee alkuperäisellä paikallaan, mutta vaikuttaa vieraalta aukion uusien rakennusten rinnalla ja sen kaupunkikuvallinen rooli on heikentynyt nykyisessä kontekstissa. Aukion arkkitehtuuri on epäyhtenäistä, ajalliset kerrostumat eivät tue toisiaan. Ehdotus 1 / Räikkä Räikkä tulisi erottaa kaupungintalosta ja perusturvakeskuksen aukiosta selvästi erotetulle puistovyöhykkeelle omaksi kokonaisuudeksi, jolla ei ole kiinteää yhteyttä aukioon. Rakennus kunnostetaan kunnioittaen alkuperäistä arkkitehtuuria. Ehdotus 2 / Räikkä Vanhan Räikän asemaa, sijaintia ja mahdollista siirtoa sille luontevampaan paikkaan tulisi harkita aukion jatkokehittelyssä. Räikkä on suojeltu asemakaavalla ja sen mahdollinen siirto edellyttää kaavamuutosta ja Museoviraston ja ELY-keskuksen puoltavaa lausuntoa. Räikän restaurointi alkuperäiseen asuunsa myös sisätiloiltaan olisi siirron yhteydessä mahdollista. Nykyinen kaupungintalo on rakennettu arkkitehtuurikilpailun tuloksena ja sen rakennushistorialliset arvot on määriteltävissä ajan kuluessa. Tekninen virasto rakennettiin 1960-luvun eleettömäksi asuinliikerakennukseksi, joka myöhemmin muutettiin pelkästään toimistokäyttöön. Rakennuksen arkkitehtuurissa ei ole havaittavissa erityisen korkeita historiallisia ja rakennushistoriallisia arvoja, joilla sen suojelu asemakaavalla olisi perusteltua. Ryhti-Grilli, taksiasema ja Elisan huoltorakennus edustavat oman aikansa perusrakentamista eikä niiden suojelulle ole perusteita. Nykyinen musiikkiopisto sijaitsee terveystaloksi ja neuvolaksi alunperin rakennetussa puutalossa, jonka rakentamisessa Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Ruotsin valtio olivat mukana 1940-luvun lopulla. Rakentamisen perustana olivat tyyppipiirustukset, jotka Mannerheimliitto kehitti neuvolatoiminnan muuttuessa kuntien velvollisuudeksi 1940-luvulla. Rakennuksen sisätilojen alkuperäisyysaste on kärsinyt toiminnan muuttuessa. Rakennuksen suojelu asemakaavalla ei ole riittävästi perusteltavissa. Tampereella Seija Hirvikallio arkkitehti Safa Perusturvakeskuksen ulkoarkkitehtuuri on säilynyt pääosin alkuperäisenä, sisätilojen alkuperäisyysaste on kärsinyt toimintojen muuttuessa. Rakennuksen arvot ovat sen 1970-luvun julkisten rakennusten arkkitehtuurissa, jolle luonteenomaista oli verkkomaisen ratkaisun luominen (neliönmallinen pohja, sisäpiha). Sen pohjalta rakennus oli laajennettavissa verkkoa laajentamalla. Rakennuksen suojelulle asemakaavalla ei ole riittäviä perusteluja. 29

30 Näkymä Kuruntielle 1960-luvulta. Maisemaa hallitsevat vielä peltoaukeat. (Kuva Ylöjärvi-seura). Eversti Theodor af Forselles ja perhe. (Kuva Ylöjärvi-Seura). 30

31 Lähdeluettelo Painettu kirjallisuus Honka-Hallila, Helena: Ylöjärvi Ylöjärven kunta. Jyväskylä Tyrkkö, Martti: Ylöjärven historia Ylöjärven kunta. Tampere Nykytilannekuvat Seija Hirvikallio Peab (kannen yleisnäkymäkuva) Haastattelut Kvist, Pauli, kiinteistönhoitaja, Ylöjärven kaupunki Torbjörn, Nikus, Ylöjärvi-Seura Julkaisematon aineisto Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan muutos. A-insinöörit Oy / Selvitystyö Ahola. Tampere Teivas, Eija: Ylöjärven kirkonseudun rakennusinventointi Torbjörn, Nikus, Räikän talon historiaa. ia. Ylöjärven ydinkeskusta. Analyysi. Arkkitehtitoimisto Ahlström ja Peab. Tampere Arkistot Yleiskartat Maanmittaushallitus. Piirustukset Arkkitehtitoimisto Helamaa/Heiskanen Oy Peab Oy Ylöjärven kaupungin rakennusvalvonnan arkisto Ylöjärven kaupungin kaavoitusviraston arkisto Valokuvat Mustavalkoiset kuvat: Ylöjärvi- Seuran arkisto (mainittu kuvan yhteydessä) Muut mustavalkoiset kuvat: lähde (skannaus) Ylöjärven historiikit Etukannen kuvat: Kuruntien näkymä: kuva Peab Oy Talot: Vasemmalla Räikkä ja hallintoaukio 1970-luvulla (Ylöjärvi-seura) Keskellä Vanha Osuuskassan talo (Tekninen virasto) Oikealla Vanha terveystalo/neuvola Takakannen kartat: 1700-luku, 1885 (Honka-Hallila), osoitekartta 2013 (Karttapaikka/Maanmittaushallitus) 31

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 7 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 5 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007 LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007 Suunnittelualue: Suunnittelualueet sijaitsevat Kihniön kunnassa Kirkonkylän taajaman keskustassa (kuva 1). Suunnittelualueeseen sisältyvät Kihniön

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Kalliola /10

Kalliola /10 Kalliola- 1/10 Uusikaupunki (895) Kuivarauma (482) Kalliola 1 001 Muu asuinrakennus 002 Kellari, kellarivaja 003 Navetta 004 Muu karjarakennus 005 Sauna Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava Sisällys 1. Perus ja tunnistetiedot... 3 1.1. Tunnistetiedot... 3 1.2. Kaavaalueen sijainti... 3 1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2. Tiivistelmä... 4 2.1. Kaavaprosessin vaiheet... 4 2.2. Asemakaava...

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.3.

ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.3. ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.3.2016 Kaavan muutosalue ja arvioitu vaikutusalue. 1. OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 8 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio Tuurnankatu 15 D 15 33270 TAMPERE p.0400-480761 email seija.hirvikallio@dnainternet.net y-tunnus 1140642-8 Tampereen Pienteollisuustalo Oy/Rakennusvaihe V Hankesuunnitelma

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2013 ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2013 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI KORTTELI 14016

VIRTAIN KAUPUNKI KORTTELI 14016 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS Päivämäärä 23.5.2014 KORTTELI 14016 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ramboll Pitkänsillankatu 1 67100 KOKKOLA T +358 6 823 2000 KORTTELI 14016 ASEMAKAAVAN MUUTOS Tarkastus

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Asialista 30.1.2014 Kohteiden esittelyjä Keskustelua 2 Koulut Hansakallion koulu Vanttilan

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI VALTATIE asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu Pertti Kyyhkynen, kaavoituspäällikkö, puh. (09) 4258 3759,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot