Vinnin talon katselmus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vinnin talon katselmus 6.5.2014"

Transkriptio

1 1 Vinnin talon katselmus Neuvontamuistio Läsnä kulttuuritoimenjohtaja Ritva Hellstén ja nuorisotoimenjohtaja Hannu Ahlstedt Jämsän kaupungista, intendentti Virpi Mäkinen, rakennustutkija Saija Silén ja amanuenssi Pirjo Sojakka Keski-Suomen museosta. Katselmuksen tarkoituksena oli tutustua Jämsän kaupungille testamentattuun Vinnin taloon ja sen esineistöön. Keski-Suomen museolta oli pyydetty neuvoja testamenttilahjoituksen toimenpiteiden edistämisessä. Vinnin talon päärakennus

2 2 Vasemman päädyn kirjasto/sali, jossa on tyylihuonekaluja, kaappikello, valokuvia ja kirjakokoelma sekä pienesineistöä. Sisustus vaikuttaa pitkään sellaisenaan säilyneeltä. Vasemman päädyn salin pienesineistöä Kirjaston vieressä oleva ruokasali, jossa on tyylihuonekaluja ja pienesineistöä. Ruokasalin kalustuksesta on rakennusinventoinnin yhteydessä saatu tieto, että kalusto saattaa olla sotilasvirkatalon aikainen. Tämäkin huone vaikuttaa pitkään sellaisenaan säilyneeltä.

3 3 Rakennuksen keskellä olevassa salissa on tyylihuonekaluja ja pienesineistöä. Tässä tilassa on tehty kunnostuksia ja sen myötä irtaimiston alkuperäisyys on epävarmaa. Salin vieressä on makuuhuone, jossa on mahdollisesti suvun hallinnassa pitkään ollut esineistöä. Oikean puoleisessa päädyssä on tupa, jonka sisustuksessa on mahdollisesti käytetty huutokaupoista yms. hankittuja huonekaluja ja esineistöä. Tupaa on ollut kunnostamassa ja järjestelemässä lähes 30 vuotta sitten

4 taideopiskelijapariskunta. Huonekalut ja muu esineistö ovat laadukkaita, mutta eivät mahdollisesti kerro talon alkuperäistä tarinaa. 4 Rakennuksen oikeassa päädyssä tuvan takana on pieni varastohuone, jossa säilytetään puutyökaluja, jotka ovat Helena Ojan isä hankkimia mahdollisesti 1930-luvulla. Esineistö on tyypillisiä puusepän käyttämiä työkaluja. Testamenttilahjoituksen velvoitteista on satavilla lisätietoa seuraavasta linkistä. pdf Esineistön arviointi edellyttää koko materiaalin inventointia, kuntoarviointia ja kulttuurihistoriallisen arvon määrittelyä. Esineet on yksilöitävä, minkä kautta arvomääritelmät voidaan toteuttaa. Vinnin talon historialliset vaiheet edesauttavat irtaimiston iänmääritystä ja kokonaiskäsityksen luomista omaisuudesta. Kohteen taustatiedot on luettavissa liite 1:stä.

5 5 LIITE 1 Neuvontamuistioon, katselmus Rakennustutkijat Saija Silen, Keski-Suomen museo VINNIN TILAN RAKENNUKSISTA Perustuen tehtyyn katselmukseen ja Keski-Suomen museon rakennustutkimusarkiston Vinnin tilan rakennusinventointitietoihin: Jämsän kohdekortti numero 206. Päivi Andersson , täydennysinventointi Nina Rinta-Porkkunen ja Soile Kilpi Vinnin tilan rakennuskanta muodostuu pääosin 1800-luvulle tyypillisistä maatilan pihapiirin rakennuksista, jotka ovat pääosin hirsirakenteisia. Aikanaan pihapiirissä on ollut useampia talousrakennuksia, mutta niitä on ajan saatossa purettu. Nykyinen pihapiiri koostuu asuinrakennuksesta, riviaitasta, vierasmajasta ja entisestä navettarakennuksesta. Rakennukset ovat sijoitettu nykyasussaan pääpihan kolmelle sivulle, neljäs sivu avautuu kohti Jämsänjokea pienen peltoaukean kautta. Pihapiirin ulkopuolelle sijoittuu viljamakasiini, savusauna ja maakellari. Pihapiiri on osin uudistunut ja vanhoja talousrakennuksia, kuten jokirannassa sijainnut paja sekä vanhat pirttirakennukset ovat purettu aikojen saatossa. Suur-Jämsän Historia I:n mukaan Hahkalan talo halottiin vuonna 1600 Vinniksi ja Manniseksi. Hahkalan Vinni toimi ruotusotalaitosjärjestelmän mukaisena kuriirin virkatalona ( Suur-Jämsän Historia II) luvun kartassa paikalla lukee vain Rusthåld eli rustholli. Rakennuksia ei ole merkitty. Jämsän 1840-luvun rustholleja ja tiloja kuvaavassa kartassa nykyisen Oikarinmutkan paikkeilla niemekkeessä lukee Hahkala By eli Hahkalan kylä ja paikalla on kolme taloa. Vinnin virkatalolla oli myös useita torppia ainakin 1800-luvun katselmuksien perusteella. Virkataloa vuokrasi tuomari Viktor Emanuel Waldén vuodesta 1870 lähtien. Viktor Waldén (s. Karstulassa k.Jämsässä ) toimi maanjako-oikeuksien sihteerinä ja puheenjohtajana Hämeessä. Hänen puolisonsa oli vuodesta 1829 lähtien Charlotta Sofia Jylén ( 1891). Perhe asui Finnin tilalla ilmeisesti Viktorin kuolemaan saakka, eli vuoteen Viktor ja Charlotta olivat kihlakunnantuomari, laamanni Walfrid Emanuel Waldénin vanhemmat. Walfrid oli Karl Rudolf Waldenin isä ja sen myötä vuorineuvos Juuso Waldenin isoisä.

6 6 Waldénien perheen asuessa Hahkalan Finnillä alkoi pihapiiri muodostumaan kohti nykyasuaan; nimittäin rouva Walden rakennutti vanhan asuinrakennuksen jatkeeksi keittiön, salin, ruokasalin ja makuuhuoneen 1870-luvun aikana. Tämän tiedon mukaan vanha aitan puoleinen päätyosa kylmäkuisteineen olisi rakennettu jo ennen 1870-lukua ja tilat ns. salista eteenpäin olisivat Charlotta Waldénin tilauksesta kiertävien, mahdollisesti pohjalaisrakentajien toteuttamia uusittua kuistirakennetta lukuun ottamatta. Sitä ennen perheen käytössä oli pirtti, sali ja kaksi kamaria. Peruspohjaratkaisuna oli ennen laajennusta tyypillinen paritupa-ratkaisu. Pihapiirissä oli myös muita talousrakennuksia, joista ainakin 1870-luvulla pihapiirissä sijainnut palvelusväen pirtti sekä pienempi pirttirakennus purettiin 1940-luvulla. Lisäksi pihapiirin ulkopuolelle sijoittuva suurikokoinen makasiinirakennus on perimätiedon mukaan rakennettu Waldénien aikana, luvuilla. Myös pitkä riviaitta lienee rakennettu 1800-luvun loppupuoliskolla. Hirsisen navettarakennuksen valmistumisajankohdasta ei ole tietoa, mutta mitä todennäköisimmin myös se valmistui lukujen taitteessa vanhimmilta osiltaan. Waldenien perheen jälkeen tilan vuokrasi opettajatar Mandi Kaitala (opettajana Jämsässä ), 1892 tila siirtyi Fabian Juusonpojalle. Vinni myytiin 1920-luvulla asutustoimintaan ja sen asema valtion virkatalona päättyi. Tilan lunasti Helena Ojan vanhemmat, Salovuoret, 1930-luvulla. Siitä lähin tila oli tähän päivään saakka saman perheen omistuksessa. Aikanaan maatilan talouskeskuksena toiminut pihapiiri on ollut pääosin maaseutuelinkeinoa harjoittavan perheen kotina ja samalla työpaikkana, sittemmin sen käyttö muuttui ensisijaisesti vain asuinkäyttöön ja sen jälkeen tila oli pitkään kesäasuntona. Rakennuksien uudiskäyttö ja käyttötarkoituksien muuttuminen on osa arkipäivää myös kulttuurihistoriallisissa, suojeluarvoja omaavissa kohteissa. Maatilan pihapiirinä toiminut kokonaisuus soveltuu eri rakennuksiensa puolesta monenlaisiin käyttötarkoituksiin, jotka on mitoitettu olemassa olevien rakennuksiin sopiviksi. Käyttö voi olla joko ympärivuotista tai vain osan vuodesta, kunhan ylläpidosta huolehditaan myös varsinaisen käyttöajan ulkopuolellakin. Rakennukset eivät aseta rajoituksia toiminnalle, mutta toiminnan tulee sopeutua olemassa oleviin tiloihin ja huomioida kohteen erityiset historialliset piirteet ja arvot. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennuksien kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä tukee parhaiten sellainen toiminta, joka ei aiheuta merkittäviä muutos- tai laajennustoimenpiteitä rakennuksiin. Asuinrakennuksessa viimeisten vuosikymmenien muutokset ovat olennaisesti laajentaneet käyttömahdollisuuksia kohteessa, kun rakennukseen on toteutettu kosteita tiloja sisällään pitävä laajennusosa sekä tehty sisäänkäynnistä esteetön invaliuskoilla, joka edistää kohteen käyttöä ja saavutettavuutta myös erityisryhmien piirissä.

7 7 Asuinrakennus Asuinrakennuksen vanhin osa, sisääntuloväylän puoleinen päätyosa on valmistunut vuoden 1997 rakennusinventointitiedon mukaan ennen 1870-lukua. Asuinrakennus salvottiin kalliolle jyrkähkön rantavallin päälle Jämsänjoelle selkänsä kääntäen. Vanhin hirsirakenteinen paritupa-mallia noudattanut asuinrakennus osaan laajennettiin ns. uusi pääty vuosien välisenä aikana. Se toimi viimeiset vuodet Helena Ojan ensisijaisina asuintiloina. Rakennus on tehty hirsistä salvomalla, lukuun ottamatta kuisteja sekä ns. vanhan päädyn lautarakenteista kylmäkuistia. Nykyiseltä pohjakaavaltaan se on suorakaiteen mallinen, salien ja pirttien väliin jää eteis- ja kuistikatkokset. Rakennus on vuorattu vyöhykkeisellä vuorauksella, jossa peiterimavuoraus seinien yläosassa vaihtuu vaakavuorattuun alaosaan. Vyöhykkeittäinen vuoraus yleistyi 1800-luvun loppupuolen kertaustyylien paikallisten sovelluksien kautta kaikkialla maassamme. Lautavuorauksien yleistymiseen vaikuttivat myös sahatavaran saatavuuden parantuminen. Rakennuksen lautavuoraus on maalattu punamullalla. Ikkunoiden vuorilaudat sekä vyöhykkeitä katkaisevat listoitukset, nurkkalaudat sekä räystäät on maalattu valkoiseksi. Asuinrakennusta on laajennettu muutamaan otteeseen, sen vanhimmat osat ovat jo ajalta ennen rouva Waldénin laajennushanketta ( vuosien välisenä aikana). Päärakennuksen vanhimpien osien rakennusajankohta ei ole tiedossa, lisäksi myöhemmät muutokset ovat osittain poistaneet sellaisia kerroksia, joista rakennusajankohtaa olisi voinut selvittää. Todennäköisesti vanhan tuvan päätykin lienee rakennettu 1800-luvun aikana. Ikkunoita on useampaa tyyppiä, rakennukseen on asuinkerroksen ikkunat pääosin uusittu, suurimmilta osin luvuilla. Varhaisimmat tunnetut ikkunoiden uusimiset ovat 1950-luvulta, jolloin vanhan pirtin ikkunat uusittiin ja aukotusta suurennettiin. Alkuperäisiä tai vähintään 1900-luvun alkupuolella tehtyjä ikkunoita on jäljellä kuisteissa ja ullakolla. Rakennuksen kate on uusittu, 1990-luvun rakennusinventoinnissa todettiin että nykyisen tiilikaton alle on jätetty vanha pärekatto. Lisäksi päädyn invaliuska ja siihen liittyvä kuisti on rakennettu 2003 paikalla jo aikaisemmin olleen kuistin tilalle, jotta tiloihin saatiin sijoitettua muun muassa esteettömät pesutilat.

8 Sisätiloissa vanhan päädyn pirttiosa on nykyisin 1970-luvulla tehdyn sisätilan uudistamisen mukaisessa asussa. Tuolloin tuvan pinkopahvit ja tapetit poistettiin ja alla olleet tummuneet hirret käsiteltiin lakan ja puusuoja-aineen sekoituksella, joka muodosti hirsien sisäpintaan kiiltävän, tumman lakkapinnan. Tuvan kattolautoja tai lattioita ei käsitelty. Kattoparruja on uusittu luvuilla muutamaan otteeseen. Lisäksi tupauunin ympäristö laatoitettiin tässä samassa yhteydessä. Tuvassa oli alkujaan 6 ruutuiset ikkunat, jotka olivat pienemmät. Tuvan lattia uusittiin välisenä aikana. Lattiaa nostettiin 1990-luvun alussa. Tuvasta seuraavana on vanha eteinen, joka on säilynyt varsin vähäisin muutoksin, lattioita ei ole Salovuorten aikana uusittu tilaan. Eteisen viereinen kamari on hyvin säilynyt, sen seinät ovat hirsipinnalla ja huoneen tulisija on rakennettu viimeistään 1870-luvulla. Myöskään kamarin lattiaa ei ole uusittu. Salin osalta ovat tilat kokeneet muutoksia, 1930-luvulla salin lattiaa nostettiin, sillä se oli tuvan lattiaa alempana. Lattia uusittiin jo 1950-luvulla sen pudottua alas. Sen jälkeen se on myös lakattu. Helmiponttikatto on lakattu samaan aikaan kuin uunin rappaus on tehty, mitä todennäköisimmin 1950-luvun lattian kunnostuksen yhteydessä. Rakennuksen sisäovet ovat täyspuisia, pääosin peiliovia neljällä peilillä, osa myös pystylankullisia. Ovet ovat maalattu emalimaaleilla sotien jälkeisenä aikana. Myös lattioita on maalattu ns. vanhalla puolella. Sali on lisäeristetty, eristystä on myös salin tapetin alla olevan insuliitin alla rouva Helena Ojan 1990-luvulla kertoman mukaan. Eriste ei ole tiedossa. Päällimmäisenä on paperitapettikerros, joka ei liene kovin vanha. Salin ikkunat on uusittu luvuilla. Kuten todettua, tulisija ei ole enää alkuperäisessä asussaan luvulla rakennetussa osassa on T-malliset ikkunat. Eteisen ja vierasrapun vieressä on ruokasali, sali ja makuuhuone sekä sen vieressä laajennusosana kuistirakenteeseen tehdyt kosteat tilat. Sisäänkäynti tulee keittiöön. Pääosin tiloissa on vanha, todennäköisesti alkuperäinen lautakatto ja listoitukset. Seinissä on keittiötä ja laajennusta lukuun ottamatta pinkopahvit, joiden päällä tapetti. Lattiat ovat pääosin leveää ponttilattiaa, paitsi makuuhuoneessa ja kosteissa tiloissa, joihin on ilmeisesti laajennusosan yhteydessä laitettu muovimatto. Erityisesti ruokahuone ja sali / kirjasto ovat parhaiten säilyneitä, kerroksellisia sisätiloja rakennuksessa kuvaten rakennuksen historiallisia vaiheita. Toisin kuin niin kutsutussa vanhassa päädyssä, jossa on tehty merkittäviä muutoksia ja 1970-luvuilla sekä myöhemmin, on uudemmassa päätyosassa säilynyt alkuperäiset ratkaisut vain maali- ja tapettikerroksia on lisätty vanhojen päälle lukujen laajennusosa on sisätilojen rakennushistoriallisilta kerroksiltaan merkittävä ja sen säilymistä tulee tukea.

9 Vesi- ja viemäriverkkoon asuinrakennus liitettiin vuonna Tuolloin wc-tilat oli sijoitettu entiseen komeroon makuuhuoneen läheisyydessä. Keittiötilat ovat osin uusiutuneet asteittain, vaikkakin vanha hella on edelleen keittiössä. Keittiössä on esillä myös rakennuksen hirsiseinä. Kalusteet ovat pääosin uusiutuneet. Vuoden 1997 rakennusinventoinnissa todetaan, että rakennukseen kuuluva kellari on kunnostettu 1990-luvulla, säilyttäen se edelleen maalattialla ja holvattuna. Katselmuksen yhteydessä kellarissa ei käyty eikä todettu sen nykytilaa esimerkiksi suhteessa uuteen kuistiratkaisuun (2000-luvulta). Asuinrakennus on ollut poissa vakituisesta asuinkäytöstä vuodet Sitä ennen asuinrakennuksessa on asuttu osassa rakennusta ympäri vuoden. 9

10 10 Suositellut toimenpiteet päärakennukselle: ruoka-aineiden ja muun hyönteisten ravinnoksi sopivien tuotteiden poistaminen rakennuksesta kokonaan välittömästi ettei paikalle suotta houkutella nykyistä enemmän tuholaisia. suojaverkkojen tarkastus, korjaus ja mahdollinen lisäämien kuolleiden eläinten poistaminen, jyrsijätilanteen kartoitus, alapohjan tarkastus hyönteisvaurion tutkiminen ja tuhojen rajoittaminen olosuhteiden ylläpito niin, että rakennuksen jatkovaurioituminen voidaan estää. Säännölliset tarkastukset, esim. tarkastuslistan perusteella, peruslämmön ylläpito > suhteellisen kosteuden pitäminen alle 60% > hyönteisille epäsuotuisat olot, lahon hidastuminen maa-aineksen poisto rakennuksen ja maanpinnan muotoilu rakennuksen pääjulkisivun puolelta salin ja vanhan sisäänkäynnin ympäristöstä. kasvillisuuden poisto rakennuksen seinien ympäriltä kesän aikana. jatkuva seuranta rakennuksen kunnon osalta sekä sen myötä korjausta vaativien toimenpiteiden välitön korjaus. kuntotutkimuksen aloittaminen ja sen mukaisen korjausohjelman laatiminen kiinteistön kunnossapidosta vastaavan yhdyshenkilön osoittaminen kaupungin hallinnossa ja riittävien resurssien ohjaaminen kiinteistön ylläpitoon ja hoitoon pitemmäksi ajaksi kuin vuodeksi kerrallaan Rakennuksessa on ensisijaisesti pyrittävä rajoittamaan ja ehkäisemään eläin- ja hyönteistuhoja, jotka ovat tällä hetkellä olemassa oleva ongelma rakennuksessa. Vanhan tuvan alta kuuluu selkeästi jyrsijän äänet poikueineen ja rakennuksen takana oli myös supikoiran raato. Lisäksi ainakin rakennuksen keskiosassa sijaitsevan salin lattialaudoitusta on vaurioittanut jo pitkän aikaa jokin puuntuholainen, mahdollisesti yksi jumilajeistamme. Tuholaisongelman rajoittamiseksi ja sen laajenemisen ehkäisemiseksi tulee asuinrakennuksesta välittömästi poistaa kaikki ruokatarvikkeet ja muut hyönteis- ja eläinravinnoksi kelpaavat tuotteet. Erityisesti olisi tarkastettava ullakko sekä alapohja sekä vanhan puolen pääty. Rakennuksen avonainen alapohja on tarkastettava ja tyhjennettävä mahdollisista kuolleista eläimistä. Lisäksi piipun verkko tulee korjata ja muut piiput sekä aukkopaikat tarkistaa, tarvittaessa asentaa lisäverkotuksia isompien eläimien kulun estämiseksi rakennuksen sisätiloihin ja niitä vastaaviin kylmiin tiloihin. Tähän kuitenkin poikkeuksena jos ullakkotilasta tai kattorakenteista löydetään lepakkojen pesäpaikkoja. Koska rakennus on ollut kylmillään ja

11 siellä on lentoaukkoja, on se potentiaalinen lepakkojen pesintäpaikka. Jos lepakkoja kohteesta löytyy, tulee asiassa olla yhteydessä Keski-Suomen ELY-keskukseen (biologi Aulis Jämsä) lisäselvityksien käynnistämiseksi. Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit ja sen myötä niiden pesintäpaikat ovat direktiivin myötä rauhoitettuja. (http://www.curatio.parnet.fi/files/5313/9444/3438/lepakot_ja_rakennukset.pdf) Keskisalin lattialaudoituksessa on puulattian lakkapinnan alla havaittavissa hyönteistuhoja sekä lahovauriota. Mahdollista on, että tuhoja on tapahtunut myös seinä- ja kannatinrakenteissa. Kiinnostava tieto rakennuksen historiasta koskien salia on, että samaisen salin lattia oli tippunut alas 1950-luvulla. Sen jälkeen rakennettiin uusi lattia (nykyinen), joka on sittemmin käsitelty lakkaamalla. On mahdollista, että tuolloin lattian romahtamisen syynä oli myös lattian lahovauriot ( kosteus /rakenne) ja jopa jo silloin myös hyönteisten osin vaurioittamat lankut. Nykyisen tilanteeseen tietoa heijastaen, on mahdollista että kyseisessä kohtaa rakennusta on rakennustekninen heikkous, jonka myötä lattiarakenteisiin tai alapohjaan pääsee sinne kuulumatonta kosteutta. Tämä on muodostanut tilanteen jossa vaurion eteneminen on hidasta, mutta hoitamattomana tuhoisaa pitkällä aikavälillä. Sama tilanne on mahdollisesti ollut jo lattian kanssa aikaisemminkin, ongelma ei ole siis syntynyt välttämättä vuosien vaan vuosikymmenien aikana. Myös hyönteistuhot kertoisivat tällaisesta kehityksestä. Erityisesti uunin ympäristössä oli selkeitä vaurioita, joita tulee tarkemmin selvittää. Lisäksi tulee selvittää tuhohyönteisen nykyinen aktiivisuus kohteessa kylmillään oleva rakennus luo edellytykset ongelman leviämiselle. Hyönteisvaurioiden on todettu olevan selkeässä syy-seuraussuhteessa puun ulkopuolelta tulevan kosteuteen ja sen aiheuttamiin homerihmasto ja sinistäjäsienen aiheuttamaan rihmastokasvuun. Näillä asioilla on yhteyttä myös rakennuksen sisäilmastoon. Päärakennuksen kunnossapidon ja säilymisen tueksi sekä kokonaistilanteen selvittämiseksi olisi hyvä tilata kohteeseen laajamittainen asiantuntijoiden laatima kuntotarkastus, jossa rakennus tarkastetaan kaikilta rakenteiltaan. Tässä tapauksessa rakenteita joudutaan myös avaamaan ongelmien laajuuden selvittämiseksi. Tutkimuksessa selviää myös mahdolliset riskirakenteet ja on mahdollista ennakoida sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Kuntotarkastuksen tekijäksi tulee etsiä yritys, jolla on kokemusta nimenomaisesti vanhoista, hirsirakenteisista taloista. Lisäksi eduksi on kokemus kulttuurihistoriallisesti merkittävissä rakennuksissa toimimisesta. Perusteellinen kuntotarkastus ja sen pohjalta laaditut toimenpide- ja korjaussuosituksien listat palvelevat rakennuksen kunnossapitoa ja sen suunnittelua. Lisäksi se auttaa rakennuksen uuden käytön ja käyttäjien etsimisessä, kun rakennuksen tekniset ominaisuudet ja kunto tiedetään. Navetta / varasto Navettarakennus on ollut aikanaan huomattavasti suurempi, mutta sitä on pienennetty ainakin 1930-luvulla. Nykyasu lienee syntynyt 1950-luvulla, jolloin rakennus on saanut nykyiset ikkunaratkaisut sekä mahdollisesti myös kuistirakenteet. Navetta on ollut poissa käyttötarkoituksen mukaisesta käytöstään vuodesta 1955 lähtien. Navettarakennusta on muutettu jonkin verran myös myöhemmin, lähinnä toisen päädyn osalta. Rakennuksen osalta ei ole ajoitustietoja, rakenteen perusteella sen vanhimmat osat lienevät tehdyn viimeistään lukujen vaihteessa. Uusimpia muutoksia on tehty sahatavarasta, rankarakenteisina. Edelleen rakennuksen takaosassa on lantalan katokset sekä ulkohuoneet. Punaiseksi maalatussa puurakennuksessa on satulakatto sekä pääjulkisivussa kaksi katoksellista sisäänkäyntiä. Rakennuksen toinen pääty on muutettu autotallimaiseksi korjaustilaksi. Hirsirakenteinen pääty on varastotilana. Rakennuksen sisällä ei käyty. Rakennuksessa on kolmiorimahuopakate ja se on pääosin hirsipinnalla. 11

12 12 Maa-aineksen poisto ja maan muokkaus rakennuksen ympäriltä polttopuiden ja muiden rakennuksen seinää kosteutta keräävien aineksien poisto ja ilmanvaihdosta rakenteiden ympärillä huolehtiminen, tilojen tyhjentäminen kosteuden kerääntymisen ehkäisemiseksi rakenteiden ympäriltä rakenteiden kunnon selvittäminen, tarvittaessa tukeminen lantalan osalle rakennuksen ympäristön kasvillisuuden leikkaus kesän ajan Riviaitta Yksikerroksisen, hirsistä salvotun riviaitan rakennusaika ei ole tiedossa, todennäköisesti se on kuitenkin tehty nykymuotoiseksi 1800-luvun loppupuoliskolla. Salvostyypit ja ovimallit ovat varsin yleisiä. Rakennuksessa on sijainnut vaateaitta, nukkuma-aitta sekä ruoka-aittoja. Sittemmin se on toiminut varastona. Alkujaan aitta on ollut luhtiaitta, jossa sittemmin on solan aukot peitetty ja rakennusta on mahdollisesti muutettu katon teon yhteydessä. Aitan keskiosassa on nähtävissä nuorempia korjauksia. Näyttävimmät piirteet rakennuksessa on poikkeuksellisen leveät ja raskaat otsalaudat sekä päätyjen sirot koristeikkunat, jotka todennäköisesti liittyvät luvun tilan korjausvaiheisiin. Rakennus on pääosin säilynyt alkuperäisessä muodossaan. Katemateriaali on ajansaatossa uusiutunut, lisäksi rakennusta on maalattu. Nurkkakiville tehdyn perustuksen päälle rakennettu riviaitta on osin hieman notkollaan toisesta päädystä. Rakennuksessa on varsin painava tiilikate, jota on osin kunnostettu muun muassa suojaamalla katon lappeita päädyissä reunapellillä. yleisesti ottaen rakennuksessa on kunnostustarvetta nyt ensisijaisesti kasvillisuuden poisto rakennuksen ympäriltä, mahdollinen maan muokkaus, maa-aineksen poisti puurakenteiden ympäriltä / läheltä jos korjaustarvetta tulee, siihen tulee välittömästi tarttua. katon kunnosta tulee ensisijaisesti huolehtia, sillä korkealla kivijalalla oleva rakennus muutoin tuulettuu hyvin jos kasvillisuutta ei ympärillä ole, eikä ulospäin näyttänyt siltä, että rakenteelle epäsopivia ratkaisuja olisi tehty. Vierasmaja / asuinaitta Pihapiirin sisääntuloväylän puoleiselle sivulle on rakennettu vuonna 1997 Honkarakenteen kaksikerroksinen luhtiaittaa muistuttava, ympärivuotisessa asuinkäytössä ollut piharakennus. Punaiseksi pihan muiden rakennuksen mukaan maalattu höylähirrestä tehdyssä rakennuksessa on huonetiloja kahdessa kerroksessa. Luhdin kautta on järjestetty sisäänkäynti parvimaiseen yläkertaan, josta pääsee puolestaan rappuja pitkin alakerran tupakeittiöön. Alakerrassa on lisäksi sauna ja wc-tilat. Uudehko rakennus on pääosin hyvässä kunnossa, mutta myös täällä on jyrsijän jätöksiä sisätiloissa havaittavissa.

13 13 jatkuva seuranta ja peruslämpö, jotta kosteus pysyisi rakenteista poissa. jyrsijöiden seuranta ja ehkäisy Sauna Jokirannassa sijaitseva savusauna ei ole tilan alkuperäistä rakennuskantaa vaan on siirretty paikalle Peuramäestä 1980-luvulla, Helena ja Pekka Ojan toimesta. Rakennuksen ikä ei ole tiedossa eikä sen historia Peuramäessä. Rakennus on hirsistä salvottu, se on nostettu graniittipaasien päälle. Hirret ovat suoraksi veistetty ja edelleen hirsipinnalla, pintaa ei ole käsitelty, vaikkakin joissain etuosan kaiderakenteissa on jäänteitä punamullasta. Katon aluslaudoitus näyttää kohtalaisen nuorelta, ilmeisesti huopakatteen päälle on rakennettu eräänlainen turve- /niittykate. Rakennus on yläosastaan auki, katolla on keskiosassa puinen lakeinen. Saunarakennuksen sisällä ei käyty katselmuksen yhteydessä, eikä rakennuksen sisäosien tilanne ole tiedossa. Rakennuksen etuosan kuistissa kiinni olevat tukirakenteet ovat todennäköisesti myöhemmin lisättyjä. Saunan osalta olisi hyvä tarkistaa rakenteiden kunto sekä katto, mahdolliset kosteuden aiheuttamat lahovauriot myös sisätiloissa. kasvillisuuden pitäminen poissa rakenteista, ympäröivän maakosteuden seuranta (Vilja-) Makasiini

14 Suuri porttiaiheena toimiva viljamakasiini on pihapiirin tunnusmerkkinä tilalle saavuttaessa. Korkea hirsistä salvottu viljamakasiini on rakennettu ilmeisesti Waldénin aikana luvuilla. Rakennus on maalattu punaiseksi ja siinä on tiilikate, kuten vanhassa riviaitassa. 14 Kartoitettava rakennuksen yleiskunto ja erityisesti selvitettävä, mikä nykyisen katon kunto on. Sisätilojen mahdolliset vauriot Maanpintaa muokattava rakennuksen ympäriltä, jotta kosteusvaurioiden laajeneminen voidaan pysäyttää, suora kosteuden siirtyminen rakennukseen poistuu ja lisäksi vedet on johdettava rakennuksesta poispäin. Alimmat hirret ovat kiinni maanpinnassa, ne ovat kärsineet lahovaurioista koko pääjulkisivun mitalta. Rakennuksen ympäristön kasvillisuus tulee pitää hallinnassa, jotta rakennuksen alimmat hirret ja pohja pääsevät tuulettumaan.

15 15 Vinnin tilan rakennetun kulttuuriympäristön arvoista ja arvotuksista Vinnin tilalla on merkittävää kulttuurihistoriallista merkitystä pitkän asutushistoriansa sekä säilyneen talonpoikaiskulttuuria kuvaavan, pääosin 1800-luvulta peräisin olevan rakennuskantansa puolesta. Pihapiiri kuuluu osana Museoviraston valtakunnallisesti merkittävään Jämsänjoen agraarimaiseman kokonaisuuteen ( RKY2009, Museovirasto). Aluekokonaisuus on merkitty Keski-Suomen maakuntakaavaan valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä. Jämsänjoen agraarimaiseman kuvauksessa Museoviraston RKY-aineistossa lukee muun muassa seuraavaa: Savikkoalueella sijaitseva Jämsänjokilaakso tunnetaankin Keski-Suomen vilja-aittana. Jämsän taajamarakenteen eteläpuolella oleva alue polveilee avoimena maanviljelysmaisemana. Joen itärannalla on mm. Ala-Mannisen, Vinnin, Puttolan ja Ruotsulan tilat sekä vastarannalla joen mutkassa Karhala, Niemi ja Saari. Kaikki tilat peltoineen sisältyvät laajempaan Jämsänjokilaakson maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisema-alueeseen. Lähde : Museoviraston kuvauksessaan viittaama maakunnallisesti merkittävä kulttuurimaisema-alue on puolestaan selvitetty Keski-Suomen maakuntakaavaan liittyvien selvityksien yhteydessä, osana Keski-Suomen maakunnallisesti merkittävien maisema-alueiden päivitysinventointia (Keski-Suomen ympäristökeskus, ,osoitteessa: ) Kulttuurimaisemainventoinnissa on todettu jokivarren tilojen viljely- ja maatalousmaiseman merkitys alueen ominaispiirteenä. Ne eivät olisi syntyneet ilman karja- ja viljelytiloja, joita Vinnikin on aikanaan ollut. Lisäksi Vinnin tilan alueelle sijoittuu rautakautinen muinaisjäännöslöydöspaikka, joka on muinaismuistolailla suojeltu. Lisäksi Virmapyhän alueelta on tehty muinaisjäännöslöytöjä. Muinaismuistorekisteriin karttuu uutta tietoa päivittäin jatkuvasti, ajantasaisen tiedon muinaisjäännöksistä saa Museoviraston ylläpitämästä muinaisjäännösrekisteristä: Lisätietoa Tilan kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuskannan kunnostukseen saa neuvoja ja ohjeistusta saa Keski-Suomen museosta. Lisäksi kohteeseen on mahdollista hakea pääosin ulkopuolen säilyttäviin kunnostuksiin rakennusperinnön hoidon avustusta Keski-Suomen ELY-Keskuksesta tai Museoviraston entistämisavustusta. Hakuaika on vuosittain syksyllä. Rakennuskorjausneuvontaa Keski-Suomen museossa antavat konservaattori Esko Ahola sekä museon rakennustutkijat. Jämsän aluetta koskevissa rakennetun kulttuuriympäristön asioissa teitä auttaa rakennustutkija Päivi Andersson. Muinaisjäännöksiä koskevaa lisätietoa saa arkeologi Miikka Kumpulaiselta. Rakennus- ja toimenpidelupaa vaativissa lausunnoissa tulee Keski-Suomen museoon toimittaa kirjallinen lausuntopyyntö sekä kopio suunnitelma-aineistosta. Lisäksi jo hankkeen suunnitteluvaiheessa on hyvä keskustella hankkeen tavoitteista Keski-Suomen museon kanssa. Erilaisissa rakennuksen maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvissä kulttuuriympäristön asiantuntijalausunnoissa tulee lausuntopyyntö esittää kirjallisena Keski-Suomen museolle. Lausuntopyyntö osoitetaan aina sähköpostiosoitteeseen: Lausuntopyynnön liitteenä toimitetaan aineisto, josta lausuntoa pyydetään. Vaihtoehtoisesti aineiston voi toimittaa postitse osoitteeseen: Keski-Suomen museo, PL 634, Jyväskylä.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Kolmikannan ja Koirniemen osayleiskaava-alueella

Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Kolmikannan ja Koirniemen osayleiskaava-alueella LIITE 2. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventointi Parikkalan kunta Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Kolmikannan ja Koirniemen osayleiskaava-alueella Ramboll

Lisätiedot

TOIJALAN KAUPUNKI. Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi. 27.10.2006 Jari Heiskanen

TOIJALAN KAUPUNKI. Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi. 27.10.2006 Jari Heiskanen TOIJALAN KAUPUNKI Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi 27.10.2006 Jari Heiskanen Sisällysluettelo : Takamaasta vapaa-ajan kohteeksi 1. Johdanto 1 Karttaliite 1. Inventoidut kohteet, arvoalueet

Lisätiedot

JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS

JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 1. JOHDANTO 3 2. KORTTELI 48:N POHJOISOSA 3 2.1. Kuvaus 3 2.2. Rakennukset

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella

Parikkalan kunta. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella Parikkalan kunta Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella 82136257 9.1.2013 Parikkalan kunta Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi

Lisätiedot

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA KOTKANIEMI Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA 9.3.2012 1 2 TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä on yhdistetty

Lisätiedot

RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS SUOVUOREN TILAKESKUKSEN RAKENNUKSISTA Tontti 529-22-12-1 (529-425-1-32)

RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS SUOVUOREN TILAKESKUKSEN RAKENNUKSISTA Tontti 529-22-12-1 (529-425-1-32) RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS SUOVUOREN TILAKESKUKSEN RAKENNUKSISTA Tontti 529-22-12-1 (529-425-1-32) Varsinais-Suomen maakuntamuseo/jaana Salmi/Paula Saarento 31.5.2010 1 Suovuori mainitaan keskiajalla

Lisätiedot

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI Osa B: Inventoidut rakennukset Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 INVENTOIDUT RAKENNUKSET 5 Pielisensuunkatu

Lisätiedot

IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO

IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO Iin kunta Arkkitehtitoimisto Ajantaju 2011 1 IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO Sisältö IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO... 1 Iin kunta... 1 Arkkitehtitoimisto Ajantaju...

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS TYÖNUMERO: E27046 OULAISTEN KAUPUNKI PYHÄJOEN RANTAOSAYLEISKAAVA, KESKUSTAN ITÄPUOLI 24.11.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY, OULU 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO Tuusulan Prijuutin kuntoarvio Tilaaja: Tekijä: Valmistunut: 6.4.2015 Kansikuva: Kuvat: Tuusulan kuntakehitys/kaavoitus Maria Suutari-Jääskö ja Jaana Pohjola Hyryläntie 16

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 10.06.2009 YLEISTÄ 3 TAVOITTEET HISTORIA 4 YMPÄRISTÖÄ JA PIHOJA KOSKEVAT OHJEET 5 YMPÄRISTÖN LUONNE JA PERINTEINEN

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO PÄÄRAKENNUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS

HÅKANSBÖLEN KARTANO PÄÄRAKENNUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS HÅKANSBÖLEN KARTANO PÄÄRAKENNUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS ARKKITEHTITOIMISTO SCHULMAN OY 2007 Arkkitehtitoimisto Schulman Oy Håkansbölen kartano/ Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys Sisällys Johdanto

Lisätiedot

KALAJOEN VANHAN APTEEKIN UUSI ELÄMÄ

KALAJOEN VANHAN APTEEKIN UUSI ELÄMÄ KALAJOEN VANHAN APTEEKIN UUSI ELÄMÄ Hirsirakennuksen siirtäminen ja uudelleenrakennussuunnitelma Diplomityö Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta Valvoja Anu Soikkeli Oulussa 5.5.2014 Satu Fors Kiitän

Lisätiedot

R5.16 Koivuniemen koulu

R5.16 Koivuniemen koulu R5.16 Koivuniemen koulu Oriveden rakennusinventointi 2003 Suulliset lähteet Anneli Hyvärinen Kulttuurihistoriallinen arvo Historiallinen Rakennushist. Ympäristöarvo Perustelu sivistyshistoria rakennusperinteinen

Lisätiedot

Pihtiputaan rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 001 Keski-Suomen museo 2007

Pihtiputaan rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 001 Keski-Suomen museo 2007 Pihtiputaan rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 001 Keski-Suomen museo 2007 Kohde: Heinäjoen vanha maantiesilta Kohdekuva: Osoite: Rekisteri nro: Omistaja / os./puh: Lyhyt kuvaus:

Lisätiedot

LUONNOS 12.10.2011, päivitetty 25.10. liitekartat 1 ja 2, korj. T7, kuvat T21.

LUONNOS 12.10.2011, päivitetty 25.10. liitekartat 1 ja 2, korj. T7, kuvat T21. FCG Finnish Consulting Group Oy Raaseporin kaupunki BILLNÄSIN TEOLLISUUSTILOJEN SISÄTILOJEN SUOJELUTARVESELVITYS -12684 LUONNOS 12.10.2011, päivitetty 25.10. liitekartat 1 ja 2, korj. T7, kuvat T21. FCG

Lisätiedot

Lohjan rakennetun. inventointiluettelo

Lohjan rakennetun. inventointiluettelo Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus ja Lohjan Museo 2007 Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo Inventointityö Katariina Ockenström 2002 Valokuvat

Lisätiedot

3. Kohde. 5. Kaup. osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi

3. Kohde. 5. Kaup. osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO 1. Lääni 2. Kunta 4. Kylä/Rekisterinumero Lapväärtti/ 2:23 7. Peruskartta/Koordinaatit 1232 08 / X=6 905 906, Y=529 106 10. RAKENNUKSEN KUVAUS Rakennus n:o Nyk.

Lisätiedot

Pekkalan koulu, Ruovesi. katselmus 19.-23.9.2011. Kallion Savo-seura Böök Huttunen Savolainen

Pekkalan koulu, Ruovesi. katselmus 19.-23.9.2011. Kallion Savo-seura Böök Huttunen Savolainen Pekkalan koulu, Ruovesi. katselmus 19.-23.9.2011 Kallion Savo-seura Böök Huttunen Savolainen Ilmakuvassa vuodelta 1960 on keskellä Pekkalan yläkoulu, jonka vasemmalla puolella koivikon takana näkyy urheilukenttä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 10. kaupunginosan kortteleita 901-930 koskeva asemakaavan muutos Kuva Juhaninkadulta. 10:017 HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Lisätiedot

VOIMANTALON KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA 2008 2013 versio 1.2

VOIMANTALON KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA 2008 2013 versio 1.2 1 VOIMANTALON KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA 2008 2013 versio 1.2 2 3 Johdanto... 4 Voimantalon aiemmat kuntoselvitykset ja korjaussuunnitelmat...6 Rakennusarkkitehti Leena Raiskion selvitys ja suunnitelma

Lisätiedot

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS JOHDANTO 2 I SUITIAN TILAN VAIHEITA 3 FLEMINGISTÄ WREDEEN 4 HELSINGIN YLIOPISTO 12 SOTAINVALIDIKOTI 6 MUINAISJÄÄNNÖKSET / Marianna Niukkanen ja Kaarlo Katiskoski

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN. Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt maakuntakaavassa HTEYSTIEDOT. (Alueluettelon liite)

MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN. Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt maakuntakaavassa HTEYSTIEDOT. (Alueluettelon liite) Y KESKI-SUOMEN HTEYSTIEDOT Martti Ahokas kehittämisjohtaja 0207 560 220, 040 595 0001 martti.ahokas@keskisuomi.fi - maakuntakaavaprosessin johto - maakuntakaavan oikeusvaikutukset - kansainväliset ja valtakunnalliset

Lisätiedot

Nykytilanne Museoiden tilakulut ja %-osuus vuonna 2010

Nykytilanne Museoiden tilakulut ja %-osuus vuonna 2010 Jyväskylän museoverkkoselvitys Liite 1 Nykytilanne Museoiden tilakulut ja %-osuus vuonna 2010 Museo Tilat m2 Vuokrat /vuosi /m2 Menot vuonna 2010 Tulot vuonna 2010 Henkilöstökulut Toimintamenot Menot yht

Lisätiedot

3.8 JOKELA. Historia. Jokelan rakennuskanta. kanta

3.8 JOKELA. Historia. Jokelan rakennuskanta. kanta JOKELA 3.8 Jokela on useassa vaiheessa rakentunut taajamakokonaisuus, joka sisältää erilaisia arvokkaita ympäristöjä. Arvokkain osa taajamaa on Jokelan tiilitehtaan alue, jolla on teollisuusympäristönä

Lisätiedot

ALAVIESKA KOULUN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS. luonnos 27.6.2013, 29.8.2013, 16.4.2014

ALAVIESKA KOULUN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS. luonnos 27.6.2013, 29.8.2013, 16.4.2014 ALAVIESKA KOULUN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS luonnos 27.6.2013, 29.8.2013, 16.4.2014 Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 www.airix.fi Raportissa käytetyt kuvat:

Lisätiedot

MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET

MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET Kärkölän, Lahden ja Nastolan maaseutualueet 3 MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET Kärkölän, Lahden ja Nastolan maaseutualueet SISÄLLYS RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TARKOITUS...

Lisätiedot

rakennusten kuntoarvio ja korjaussuunnitelma

rakennusten kuntoarvio ja korjaussuunnitelma K I I K A L A N K O T I S E U T U M U S E O rakennusten kuntoarvio ja korjaussuunnitelma Kiikalan kotiseutumuseo rakennusten kuntoarvio ja korjaussuunnitelma Tilaaja: Kiikala-Seura ry Tekijät: Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20

KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20 0 KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20 RAKENNUSHISTORIASELVITYS Ilmakuva idästä, Blom kartta Oy 2012 A R K K I T E H D I T O Y QVICK VEHREÄVESA ILMARINEN MITRUNEN P u i j o n k a t u 2 9 A, 7 0 1 0 0 K U O P

Lisätiedot

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys Raportti 4.5.2012 Teija Ahola Selvitystyö Ahola Mikkeli Tilaaja Joensuun kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kohdealue... 4 1.2 Lähtötiedot

Lisätiedot