Bäckmanin Tornihuvilan ja piha-alueen kunnostus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bäckmanin Tornihuvilan ja piha-alueen kunnostus"

Transkriptio

1 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 1 (18) Bäckmanin Tornihuvilan ja piha-alueen kunnostus EAKR-hankesuunnitelma

2 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 2 (18) 0 Esipuhe Bäckmanin talo piha-alueineen kunnostettiin valtakunnallisen kirjamuseon, Pukstaavin, käyttöön vuosina Naapuritontilla sijaitseva Tornihuvila on nykyisellään vajaakäyttöinen, ja sen ulkovaipan kunnostaminen on ajankohtaista. Rakennukset sijaitsevat vehreässä pihapiirissä, rannan tuntumassa, maisemallisesti ja kaupunkirakenteellisesti tärkeässä paikassa. Pihamiljöö on osa Vammalan ydinalueen Marttilankadun varteen muodostunutta rakennettua ympäristöä, joka omaa huomattavat kulttuurihistorialliset ja taajamakuvalliset arvot. Naapuritontilla olevassa entisessä KOP:n talossa on jo useita vuosia toiminut Herra Hakkaraisen talo eli Mauri Kunnaksen tuotannon ympärille rakentunut näyttely- ja matkailukohde. Hakkaraisen talon asfalttipäällysteinen piha-alue on entisen rautakaupan aikaisessa asussaan. Pukstaavi, Tornihuvila ja Hakkaraisen talo piha-alueineen tarjoavat yhdessä ainutkertaisen mahdollisuuden kokonaan kaupungin omistuksessa olevan kirjakulttuurikorttelin kehittämiseen Vammalan historiallisessa keskustassa. Suunnitteilla oleva rakennushanke sisältää Tornihuvilan ulkovaipan, vesikaton ja rakenteiden sekä herra Hakkaraisen talon pihalle laajentuvan laajan kirjakorttelin piha-alueiden kunnostustöitä. (Taloteknisiä töitä on välttämätöntä tehdä kunnostuksen yhteydessä. Tärkeimpänä taloteknisenä työnä on Tornihuvilan liittäminen kaukolämpöön.) Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Tornihuvila ja lähiympäristöä ja vahvistaa rakennuksen ja pihaalueen käytöllä kirjakorttelin elinvoimaiseksi osoittautunutta toimintaa, jossa asiakkaina ovat lapset ja lapsiperheet. Hankesuunnitelma on laadittu Sastamalan Tilakeskuksen tilauksesta Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:llä. Tampereella Hanna Lyytinen, arkkitehti

3 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 3 (18) Sisällys 0 Esipuhe Kohde Rakennushistoria Nykytilanne, kunto ja korjaustoimenpiteet... 8 D ALUERAKENTEET... 8 F RAKENNUSTEKNIIKKA... 9 G LVI-JÄRJESTELMÄT H SÄHKÖJÄRJESTELMÄT Lähteet Liitteet Liite 1 Tornihuvilan ja piha-alueen kunnostustöiden luettelo Liite 2 Kirjakorttelin kehittämissuunnitelma , Liite 3 Seuraavat piirustusliitteet (paperikoko A3) Nykytilanne M001 M002 M003 Piha Tornihuvila (pohjapiirros ja julkisivut valokuvin) Valokuvaliite Alustava korjaussuunnitelma L001 Piha L002 Vesikatto L003 Tornihuvilan pohjat L004 Tornihuvilan julkisivut

4 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 4 (18) 1 Kohde Hankkeen perustiedot kohde Bäckmanin Tornihuvila ja kirjakorttelin piha valmistumisv l alku osoite Valkamakatu 3 omistaja Sastamalan kaupunki yhteyshenkilöt rakennuttaja rakennuttajapäällikkö Ojanen Jukka, arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, Hanna Lyytinen rakennesuunnittelija A-insinöörit, Timo Ekola, Asemakaava Bäckmanin tornihuvila sijaitsee Keskustan kaupunginosan korttelin 11 tontilla 11. Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta Siinä tornihuvila sijaitsee asuinpientalojen alueella, jolla ympäristön ominaispiirteet säilytetään (AP/s). Tornihuvilaa koskee asemakaavamerkintä sr: Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Kaikissa korjaus- ja muutostöissä tulee huolehtia, että rakennuksen rakennustaiteellinen, kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo ei vaarannu. Ennen rakennusta merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. Kaavamääräyksen sekä maankäyttö- ja rakennuslain 166 :ssä olevien rakennuksen jatkuvaa kunnossapitoa koskevien määräysten vuoksi tornihuvilaan tulee kohdistaa perusteellisia kunnostustoimenpiteitä. Tulevaisuus Tornihuvilan alkuperäiset piirteet ovat säilyneet poikkeuksellisen hyvin. Rakennus on mahdollista ennallistaa historialliseksi koruksi. Vanhan rakennuksen säilymisen varmistaa parhaiten sopiva käyttötarkoitus. tornihuvila on nyt vajaakäyttöinen. Uuden käyttötarkoituksen tulee olla sellainen, että vältytään massiivisilta taloteknisiltä muutoksilta. Ullakkoa ei voida ajatella otettavaksi käyttöön, vaan se tulee säilyttää kylmänä vinttinä. Sisätiloja etenkin rakennuksen länsipäässä nykyisen saunaosaston kohdalla voidaan ja on välttämätöntä muuttaa kosteusvaurioita korjattaessa.

5 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 5 (18) Tornihuvilan yleiskuvaus Tornihuvila on nikkarityylinen hirsirunkoinen puurakennus. Sen päärunko on itä-länsisuuntainen ja sen pitkällä eteläsivulla on avoveranta. Kaakkoiskulmassa on 8-kulmainen tornipaviljonki, jonka alaosassa on rakennuksen pääsisäänkäynti. Rakennuksen länsipäässä oleva osa on pohjois-etelä-suuntainen. Julkisivut on verhoiltu erisuuntaisilla paneloinneilla ja osittain peiterimoituksella. Rakennuksessa on monenmuotoisia ja kokoisia ikkunoita. Pääikkunat ovat T-karmillisia tai 6-ruutuisia. Poikkipäädyissä ja tornin alaosassa on pikkuruutuisia koristeikkunoita. Tornin yläosa on avoin, ja siinä puiset pystykaiteet. Länsipäädyssä on kaksi sisäänkäyntiä, joiden yläpuolella on satulakattoiset katokset. Rakennuksessa on tiilillä katettu satulakatto, ja katon länsipäädyn lape on aumattu. Rakennuksen pohjoissivulla, itäpäässä on pohjoiseen suuntaava poikkipääty, jonka kivijalasta on kulku kellariin. Rakennuksen runkorakenne on vaakahirsi, välipohjat ja kattorakenteet puuta. Saunapuolen lattia on ilmeisesti maanvarainen betonilaatta, kun muualla on ryömintätilainen rossipohja. Kivijalka on hakattua luonnonkiveä. Tornihuvilan kunto Rakennuksen puujulkisivut ovat pääosin korjauskuntoiset, vesikate on huonokuntoinen ja vaatii uusimista. Hirsirungon alapohjaliittymissä ja alapohjarakenteissa oletetaan esiintyvän piileviä kosteusvaurioita, jotka vaativat perusteellisempaa korjaamista ja uusimista.

6 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 6 (18) 2 Rakennushistoria Rakentaminen Tornihuvilan rakennutti Tyrvään Piirikunnan Apteekin apteekkari O. A. Bäckmanin appi ensimmäisestä avioliitosta, Lavian rovasti Emil Theodor Gestrin 1890-luvun alussa vanhuudenasunnokseen. Rovasti ehti kuitenkin kuolla ennen rakennuksen valmistumista, mutta hänen leskensä Sofia Gestrin asui siinä kuolemaansa vuoteen 1923 saakka. Käytön historia Vammalan keskusta paloi lähes maan tasalle vuoden 1918 tapahtumien yhteydessä. Tornihuvila oli harvoja palosta säästyneitä rakennuksia, vaikka viereisen tontin apteekkirakennus paloi. Palon jälkeen ennen uuden apteekin valmistumista myös apteekkari Bäckmanin perhe asui Tornihuvilassa. Apteekkari Bäckmanin kuoltua 1938 hänen leskensä Maria siirtyi asumaan Tornihuvilaan. Maria Bäckman kuoli Tornihuvila toimi Maria Bäckmanin kuoleman jälkeen ja 60-luvuilla koulukotina yhteiskoulua käyville lähiseutujen opiskelijoille. Talon omistivat apteekkarin lapsista nuorin ja vanhin: musiikinopettaja Hanna ja terveyssisar Solveig Bäckman. Koulukotiajan jälkeen sisarukset Hanna (k.1989) ja Solveig (k. 2004) asuivat eläkepäivillään 1960-luvulta lähtien talossa. (Jorma Bäckman) luvun lopulla rakennukseen tehtiin lämmitysjärjestelmän muutos sekä rakennettiin saunatilat. Muutospiirustukset teki rakennusmestari Risto Rainio. (Nina Rinta-Porkkunen 2002) Vammalan kaupunki osti kiinteistön Tornihuvilan muutosvaiheita Rakennuksen muutosvaiheista ei ole tarkkaa tietoa, sillä säilyneitä piirustuksia on käytössä rajallisesti. Vanhimmat piirustukset on H. Ylisen allekirjoittamat, päivätyt pohjapiirustukset. Tällöin apteekkarin leski Maria Bäckman muutti asumaan tornihuvilaan. Piirustuksessa näkyy betonirakenteinen kellari ja länsipäädyssä pääasunnosta erillinen yksiö. Onko kellari rakennettu tässä vaiheessa vai jo aiemmin, jää epäselväksi, sillä uutta ja vanhaa ei ole piirustusteknisesti erotettu toisistaan. On kuitenkin mahdollista että betonikellari on rakennettu tässä vaiheessa, sillä se tuskin ajoittuu rakennuksen valmistumisaikaan 1890-luvun alkuun. Herää myös epäilys, onko kellarin rakentamisen yhteydessä pohjoispäätyä levennetty palvelijan huoneella kellarin sisäportaiden rakentamiseksi; palvelijanhuoneen ja keittiön ikkunat ovat erilaiset ja listoitukset

7 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 7 (18) yksinkertaisemmat kuin pääasunnon muut ikkunat, samoin epäsymmetrinen aukotus ja julkisivulistoitus pohjoispäädyssä saattavat viestiä eriaikaisista rakennusvaiheista. Länsipäädyn etelä-pohjois-suuntainen osa saattaa olla rakennettu päämassaa myöhemmin, mutta varmuutta asiasta ei ole. Pohjoisjulkisivussa julkisivuvuoraustyyppi vaihtuu kesken julkisivun poikkimassan seinälinjan kohdalla, samoin ikkunat listoituksineen ovat erilaiset kuin muualla rakennuksessa. Etelään suuntaava poikkipääty kuitenkin näkyy valokuvassa vuodelta 1918, joten mikäli länsipäädyn osa on muuta rakennusta myöhempi, niin on se rakennettu melko pian valmistumisen jälkeen. Pohjoissivulla olevaa kylmää ulkovarastoa ei näy vielä 1939 piirustuksissa, joten todennäköisesti se on rakennettu vasta tuon ajankohdan jälkeen. Rakennus- ja muutosvaiheista voidaan mahdollisesti saada lisätietoa korjaustyön aikana, jos rakenteita avattaessa päästään vertailemaan eri osien kantavia rakenteita ja esim. hirsisalvos- tai naulatyyppejä. Rakennuksen luoteispuolelle rakennettiin sauna ja pesutilat päivätyn muutossuunnitelman pohjalta. Todennäköisesti vesivessat ajoittuvat myös tähän mukavuusremonttiin. Saunatilojen puualapohja korvattiin betonilaatalla. Rakennuksessa on tehty vähäisiä tilamuutoksia ja sisäpintoja on kunnostettu vuonna 2008, jolloin rakennuksessa alkoi toimia kesäkahvila. Kirjan museon Pukstaavin valmistuttua kahvilatoiminta on siirtynyt museoon.

8 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 8 (18) 3 Nykytilanne, kunto ja korjaustoimenpiteet Tässä luvussa kuvaillaan kirjakorttelin piha-alueen ja tornitalon nykytilanne ja kunto rakennusosittain, ja esitetään alustava korjausohjelma. Käytetään talo 2000 nimikkeistöä. Korjaustoimenpiteet esitetään kunkin kappaleen lopussa kursiivilla. Korjaustoimenpiteet on koottuna liitteeseen. D ALUERAKENTEET D12 purettavat rakenteet Ulkovaraston purkaminen Tornihuvilan pohjoisjulkisivulla on myöhemmin rakennettu ulkovarasto. Ulkovarasto on maapohjainen, lautarakenteinen ja huopakattoinen, ja sen perustuksena on luonnonkivilohkareita. Ulkovaraston ulkoasu ja massa on tornihuvilan tyyliin sopimattomat ja se lisää julkisivulla olevien ikkunoiden alareunojen kosteusrasitusta. Ulkovarasto puretaan ja siitä mahdollisesti tornihuvilan julkisivuun jääneet jäljet paikataan ja korjataan ympäröivien pintojen mukaisesti. Kylpyhuoneen ja saunan purkaminen Tornihuvilan luoteispäässä on 1960-luvun lopulla rakennettu kylpyhuone ja sauna. Märkätilojen lattia on valettu betonista, seinät ovat puurakenteiset. Kylpyhuoneen seinä- ja kattopinnat ovat maalattua levyä, kylpyammeen yhteydessä myös Enso-paneelia. Saunassa sisäpinnat on paneloitu. On mahdollista että nämä märkätilat ovat aiheuttaneet kosteusvaurioita kantaville puurakenteille. Kylpyhuone ja sauna puretaan ja niiden mahdollisesti aiheuttamat kosteusvauriot korjataan. D2 alueen maakaivannot - Tornihuvila liitetään Pukstaavin kaukolämpöjärjestelmään - LVI-töiden edellyttämät kaivut

9 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 9 (18) D6 kasvillisuus ja kasvualustat Herra Hakkaraisen talon piha-alue on rautakaupan jäljiltä sora- ja asfalttipintainen. Piha liitetään osaksi Pukstaavin ja tornihuvilan vehreää piha-aluetta ja viherrakennetaan tarkentuvan pihasuunnitelman mukaan. Tornihuvilan lähiympäristö varataan Bäckmanin puutarhan alueeksi, jossa ennallistetaan ja lisätään pihan perinteisiä kasvillisuutta. Nykyinen jäteaitauksen ympäristö muutetaan puutarhatyyppiseksi puistoksi. - nurmipintainen istutusalue - Bäckmanin puutarha D7 pintarakenteet - Hakkaraisen talon pihan sorapintainen piha-alue - pysäköintialueen asfaltointi D8 aluevarusteet - pihakalusteet - pysäköintialueen aita - aidan käyntiportit F RAKENNUSTEKNIIKKA F1 F12 perustukset perusmuurit Rakennuksen perustuksena on lohkopintainen tumma luonnonkivi, jota on paikoitellen tuettu ja täydennetty betonivalulla. Perustukset ovat silmämääräisesti arvioiden hyvässä kunnossa ja sokkelilinjat suorassa. Rakennuksen hirsirunko vaikuttaa myös ryhdikkäältä, joten voidaan olettaa perustusten olevan kunnossa. - rakennuksen perustuksiin ei kohdistune korjaustarvetta

10 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 10 (18) - salaojitusta voidaan harkita rakennuksen ylärinteen etelän puoleiselle sivulle, mikäli alapohjarakenteet ovat huonossa kunnossa. Tornihuvilan eteläpuolen vanhaa puutarhaa ei kuitenkaan ole syytä kaivaa ja tuhota aluekaivuilla turhaan. Katso myös alapohja. F13 ryömintätila Rakennuksen alla on tuulettuva ryömintätila kellarin aluetta lukuun ottamatta. Ryömintätilan korkeus vaihtelee. Perusmuurissa on pieniä puisilla luukuilla suljettavia tuuletusaukkoja, joissa sulkuluukun takana on ollut verkko. Tuuletusaukot ovat osittain täyttyneet purulla ja roskalla, verkot ovat rikkoutuneet. Myöskään luukkujen aukaisemisesta ei ole huolehdittu, joten ryömintätilan tuuletus on mahdollisesti ollut puutteellista. - ryömintätilan tuuletuksesta tulee huolehtia: tuuletusluukut avataan ja varustetaan kaltereilla tai verkoilla ja luukuilla. Tuuletusluukkuja lisätään. Tuulettumattomat ryömintätilan osat tutkitaan ja niiden tuuletus toteutetaan. - kaikki eloperäinen maa-aines, rakennusjäte ja muu mahdollinen biologista kosteusvaurioitumista edistävä jäte poistetaan rakennuksen ryömintätilasta - Tuuletusaukkoihin suositellaan lisättäväksi sisäpuolelle kiinteät verkot, samoin kuin huoltoluukkuun lukitus ilkivallan ja tuhopolton estämiseksi. F14 kellari Rakennuksen länsipäässä on betonista valettu pienehkö kellaritila. Kellariin on pääsy ulkoa pohjoisjulkisivun sokkelissa olevan oven kautta sekä talon sisällä olevien sisäportaiden kautta. Kellarin lattia on maalattua hierrettypintaista betonia. Seinät ovat vaakalautamuottiin valettua maalattua betonia. Ulkoseinät on ilmeisesti lisälämmöneristetty ja sisäpintana on puukuitulevy. Katto on raakalautamuottiin valettu maalattu betonilaatta. Sisäporrashuone ja tuulikaappi ovat pystylautaa. Tilassa on lattiakaivo. Lattiasta nousee maakosteutta, joka näkyy puu- ja levypintaisten seinärakenteiden alaosissa laho- ja väriläikkinä. - kellarin tulevaisuus ratkaistaan korjaustyön yhteydessä - varaudutaan korjaamaan ja lämmöneristämään kellarin yläpuolista lattiarakennetta, katso alapohja

11 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 11 (18) F2 kantavat puurakenteet rossialapohja Alapohja on puurakenteinen. Alapohjaeristeenä luultavasti puuainespohjaisia täytteitä kuten sammalta, sahanpurua ym. Alapohjan tarkempi tutkiminen rakenteita avaamatta on vaikeaa luvulla rakennetut märkätilat ovat mahdollisesti aiheuttaneet kosteusvaurioita alapohjaan. - varaudutaan uusimaan alapohja ja alimpia hirsivarveja purettavien märkätilojen kohdalta - varaudutaan kellarin yläpuolisen rossialapohjan korjaamiseen - mikäli purkutöiden yhteydessä alapohjarakenne vaikuttaa kostealta, voidaan harkita salaojitusta etenkin rakennuksen ylärinteen etelän puoleiselle sivulle kantavat seinät Rakennusrunko on vaakahirttä tasavarviin, nurkat lyhyet. Päätykolmiot ja seinien yläosat ovat lautarakenteiset. Rakennuksen runko on ryhdikäs. Mahdollisia vauriopaikkoja ovat alimmat hirsivarvit, alapohjaliittymät, ikkunoiden alapuoliset seinän osat sekä vesikaton sisätaitteiden alapuoliset alueet. Etenkin länsipäässä sokkeli on matala, ja on mahdollista että alimpia hirsivarveja joudutaan vaihtamaan. - runkorakenne silmämääräisesti arvioiden suora ja pääosin kunnossa - julkisivulaudoituksen korjauksen ja uusimisen yhteydessä tulee mahdollisesti esiin korjattavia hirsivaurioita etenkin alimmissa hirsivarveissa, aukkojen alapuolella ja vesikaton vuotokohtien alapuolella - vesikaton vuotavien jiirien alapuolella varaudutaan uusimaan yksittäisiä hirsiä ja salvosnurkkia (katso seuraava kohta, yläpohja) yläpohja Yläpohja on puurakenteinen ja eristeenä on käytetty sahanpurua ja kutterinlastua. Sisätiloissa näkyy kattojen pinkopahveissa veden aiheuttamia kastumisjälkiä, eli ainakin joskus vesikatolta on päässyt vettä yläpohjaan ja sen eristeisiin. Kastumisjäljet paikantuvat vesikaton sisätaitteiden alueille. Ullakkotilan tuuletusta ei ole erikseen järjestetty, mutta suuressa tilassa tuuletus toiminee riittävästi mm. lautojen raoista räystäillä.

12 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 12 (18) - mahdollisten entisten tai nykyisten kattovuotopaikkojen tarkempi tutkiminen ja vaurioituneen puuaineksen ja eristeen vaihto - ullakkotilan tuuletuksen parantaminen lisäämällä päätyjen yläosiin ja räystäille tuuletusaukkoja - lämmöneristeen määrä? F3 julkisivut F31 julkisivulaudoitus Tornihuvilan julkisivut on vaaleankeltaiseksi peittomaalattua puuta. Julkisivuissa on monen tyyppistä laudoitusta ja panelointia. Itäjulkisivu, pohjoispääty, pohjoispäädyn länsisivu ja puolet pitemmästä pohjoissivusta perustuvat samanlaiseen jäsentelyyn: Julkisivu on jaettu vaakalistoilla päällekkäisiin erisuuntaisten ja tyyppisten laudoitusten kenttiin. Julkisivun alaosa on pystysuuntaista rimaverhousta, keskiosa vaakasuuntaista keilaponttipaneelia, ja yläosa poikkipäädyissä jälleen pystysuuntaista rimaverhousta. Myös eteläjulkisivun poikkipäädyn julkisivu on samantapainen, sen alaosassa rimavuorikenttä ja pääosa vaakasuuntaista keilaponttipaneelia. Paneeli kuitenkin jatkuu ylös miltei räystäälle saakka, räystään alla on vesikaton suuntainen jakolistoitus joka rajaa yläosaan muutaman laudan levyisen vesikaton suuntaisen laudoituksen kentän. Rimavuorialueilla rima on suoraprofiilinen, leveys kk ~155 mm. Eteläpoikkipäädyn itäseinä on samoin jäsennelty, alaosan rimavuorin profiili vaihtuu verannan kaiteen kohdalla siten, että verannan puolella rimassa etupinnan keskellä puoliympyrän muotoinen profiili. Verannan takaseinä on pystysuuntaista helmiponttipaneelia. Länsipääty ja puolet pitemmästä pohjoissivusta on pystysuuntaista rimalaudoitusta koko julkisivun korkeudelta sokkelista räystäälle. Rima on profiililtaan suora ja laudoituksen leveys vaihtelee kk Tornissa on useita erilaisia laudoituskenttiä. Alin kenttä on rimaverhousta. Koristeikkunoiden välissä on pystylaudoituskentät, joissa ylemmässä on näkyvissä lautojen keskiosissa reunaviisteet. tämän kentän alaosa on suoraa sileää pystylautaa, mutta todennäköisesti sen alla on vanhempi, mahdollisesti koristeellisempi, julkisivulaudoitus. julkisivulistoitus Listoitus on valkoiseksi peittomaalattua lautaa. Perinteinen lautaverhoillun rakennuksen julkisivulistoitus: nurkkalaudat, erisuuntaisen verhouskenttien rajauslistat, räystäslistat. Tornissa on nikkarityylistä koristelistoitusta kuten vaakalistojen hammastusloveuksia ja puuleikkauskoristelua.

13 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 13 (18) Ulkovuorauksen kunto Laudoitusta mahdollisesti uusittu jossain vaiheessa vanhan päälle, koska ikkunat sijaitsevat vastoin perinteistä rakennustapaa kummallisesti syvennyksessä. Ainakin itään ja pohjoiseen suuntaavilla julkisivuilla on pinnallista homekasvustoa seinän yläosassa räystään alla. Maali hilseilee ja puupinta kauhtunutta monin paikoin, erityisesti seinien alaosissa Listoitusten maali hilseilee ja puupinta kauhtunutta moni paikoin, erityisesti vaakalistoissa, seinien alaosissa ja tornissa (ei kuitenkaan paljoakaan lahoa). Tornissa listojen alapäitä vaihdettu, jatkokset hieman epäsiistit. Huolimatta vaurioista laudoitus on mahdollista kunnostaa säilyttävän korjauksen menetelmin. - julkisivulaudoitus korjausmaalataan öljymaalilla, osittain huoltomaalaus riittänee (korjausmaalauksessa kaikki pintakäsittelyaines poistetaan ennen uudestaan maalausta, huoltomaalauksessa vain irtonainen ja irtoava poistetaan) - maalausalustaksi kelpaamaton pehmennyt laudoitus uusitaan F32 ikkunat Tornihuvilan ikkunat ovat pääosin sisään-ulos-aukeavia valkoiseksi peittomaalattuja puuikkunoita. Lasitus kitattu. Puitteiden kulmissa koristeettomat kulmaraudat, alasarjoissa ei ole tippanokkia. Vanhat pääikkunat sijaitsevat hiukan julkisivulaudoituksen ulkopintaa syvemmällä. Eteläjulkisivun avoverannalla on kolme, itäsivulla kaksi ja pohjoispäädyssä yksi T-karmillista ikkunaa. Pohjoispäädyn länsisivulla on suorakaiteenmuotoinen 6-ruutuinen ikkuna, jossa on kaksi pystysuuntaista kolmiruutuista puitetta rinnakkain. Ikkunan sisäpuolella on laudasta ja alumiiniputkista rakennettu "kalteri". Pitemmällä pohjoissivulla on 9-ruutuinen kolmesta pystypuitteesta muodostuva ikkuna. Samassa julkisivussa on vielä kaksi vaakasuuntaista kolmiruutuista pienempää ikkunaa, jotka on ummistettu sisäpuolelta. Länsisivulla on oven yläpuolella pieni vaakasuuntainen kaksiruutuinen, luultavasti kiinteä, (mahdollisesti yksilasinen?) ikkuna. Länsisivun pääikkuna ja eteläjulkisivun poikkipäädyn ikkuna ovat 1980-luvun alussa uusittuja sisään-sisään-aukeavia lämpölasi-ikkunoita. Nämä ikkunat ovat tummanruskeaksi kuultokäsiteltyjä, ja yksityiskohdiltaan ja muodoiltaan moderneja. Tornin alaosassa on neljällä sivulla ja oven päällä koristeelliset kunkin viistesivun levyiset yksilasiset pikkuruutuikkunat. Alaosan ruudutus on suorakulmaista ja yläosan vinoruutuista. Näiden ikkunoiden yläpuolella on kapeammat pystysuuntaiset koristeikkunat vinoruudutuksella. Kumpienkin pikkuruutuisten koristeikkunoiden lasitus on kiinnitetty

14 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 14 (18) muovilistoilla. Osa kapeammista koristeikkunoista on valahtanut pois paikoiltaan ja yläreunaan on muodostunut rako. Ylimpänä tornissa on pyöreät ikkunat. - vanhojen ikkunoiden mahdolliset puuosakorjaukset ja korjausmaalaus - 70/80-luvun ikkunat uusitaan rakennuksen alkuperäisten ikkunoiden kaltaisina sisään-ulosaukeavina puuikkunoina ja ikkunoiden väri, pintakäsittely, jaot, profiilit ja yksityiskohdat toteutetaan rakennuksen tyylin mukaisesti luvun alun lämpölasielementtien tuleva käyttöikä on rajallinen, mikä tukee ikkunoiden uusimista. - tornin koristeikkunoiden muovilistoitus vaihdetaan maalaustyön yhteydessä kittaukseen F33 ulko-ovet Tornihuvilan pääovi tornin alaosassa on paripeiliovi. Sisäpuolelta peilit ovat näkyvissä ja kolmipeiliset ovet on kuultokäsitelty punaruskeiksi. Ulkopuolella ovilehdet on päällystetty kapealla pystypaneloinnilla ja käsitelty ohuesti tummanruskealla maalilla. Käyntilehdessä on molemmin puolin messinkinen koristeellinen vedin (vanhoissa valokuvissa painike!). Avoverannalle pääsee ainoastaan tornin alaosan eteisestä. Verannan ovi on vaaleankeltaiseksi peittomaalattu puupeiliovi, jossa keskellä yksi vaakapeili ja ylä- ja alaosissa kummassakin kaksi rinnakkaista pystypeiliä. Ovi vaikuttaa enemminkin sisä- kuin ulko-ovelta. Ovi on sateelta suojassa ja säilynyt melko hyväkuntoisena. Ulkopuolella ei ole vedintä eikä painiketta. Länsijulkisivulla on kaksi ulko-ovea. Vasemmanpuoleisesta ovesta on käynti pääasuntoon. Ovi on lautarakenteinen; sisäpuolella sileäpystylaudoitus ja ulkopinta profiloitureunaista leveää lautaa. Sisäpuoliset laudat on sidottu loveamalla vaakasuuntaiset puut ylä- ja alareunaan. Ovessa on pitkät talttapääruuveilla kiinnitetyt takorautaiset saranat. Aluslevyllinen vedin messinkiä. Ulkopuoli on peittomaalattu roosanbeigeksi, sisäpuoli mustaksi. Länsijulkisivun toinen ulko-ovi on peiliovi, peilijako samanlainen kuin verannan ovessa. Ovessa on messinkinen postiluukku, ovikello ja painike. Ulkopuolelta peittomaalattu roosaan vivahtavalla beigellä. Kellarin ovi on lautarakenteinen, sisäpuoli sileää, leveää pystylautaa, jotka sidottu kahdella vaakasuuntaisella lovetulla puulla. Ulkopinta on leveää vaakasuuntaista reunoistaan profiloitua lautaa. Ovessa on vanhanaikainen sepän tekemä rautalukko, pitkät takorautaiset pintasaranat. Ulkopuolella ei vedintä, sisäpuolella aluslevyllinen metallivedin. Ulkopuoli ruskeaksi maalattu, sisäpinta käsittelemätön harmaantunut puuta. Oven takana samassa karmissa sisäpuolella hyönteisverkko-ovi.

15 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 15 (18) - ovien mahdolliset puuosakorjaukset ja korjausmaalaus Ikkunoiden- ja ovien vuorilistoitukset Ikkunoissa erilaisia vuorilistoituksia. Näyttävimmät nikkarityyliset listoitukset Itäsivun ja pohjoispäädyn T-karmillisissa ikkunoissa. Ylälistoitus on korkea, ja siinä samoin kuin sivulaudoissa on kulmikkaita puuleikkauskoristeita ja reunaviisteitä. Myös pohjoiskainalon 6- ja 9-ruutuisissa ikkunoissa on korotettu ylälistoitus, mutta vain pienet julkisivua kohtisuoraan olevat koristelaudat ylänurkissa. Sivuvuorilaudat ovat suorat ja koristelemattomat. Pohjois- ja länsisivun pienet vaakasuuntaiset ikkunat ja pohjoissivun pääikkuna on listoitettu ympäri yksinkertaisesti sileällä kapeahkolla peittolaudalla, lautojen nurkat jiirattu. Etelään suuntaavan poikkipäädyn pääikkunassa ja ullakon ikkunassa vuorilistoitus on melko yksinkertainen, mutta suhteiltaan ja detaljiikaltaan kömpelö. Listoitusten ylänurkissa on talon vanhoista listoituksista kopioitu kolmionmuotoinen puuleikkausaihe. Verannan kolme T-karmillista ikkunaa on listoitettu yksinkertaisesti: kaikkia neljää reunaa kiertää saman levyinen sileä lauta, jonka ulkoreunoissa on keskiosassa viiste. - vanhojen ikkunalistoitusten korjausmaalaus - 80-luvun ikkunoiden kömpelöiden ikkunalistoitusten uusiminen F34 julkisivujen täydennysosat avoveranta Avoverannan lattia leveää lankkua, ollut joskus joku pintakäsittely? Katto lakattua lautaa. Kaide peittomaalattua koristesahauskuvioin koristelua lautaa, Katosta kannattavat massiivipuiset peittomaalatut pilarit, joiden yläosassa pilareihin lovetut vinotuet. Pilareiden kulmissa viistekoristelua. - verannan puurakenteiden korjausmaalaus F4 vesikatto kantavine rakenteineen F44 kattokannattajat Yläpohjan kantavina rakenteina ovat puiset kattotuolit, joilla on kannatus kitapuun ja piirun leikkauskohtien alapuolelta pituussuuntaisella palkilla. Poikkipalkki on kannatettu vinotyngillä

16 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 16 (18) varustetuilla pilareilla. Yläpohjan kantavien rakenteiden kunto näyttää silmämääräisesti tarkasteltuna hyvältä. Katon sisätaitteissa muutamat kattotuolien ja jiiripalkkien alapäät näyttävät pinnastaan hieman kosteusvaurion tummentamilta. Myös joidenkin läpivientien kohdalla on vesikaton aluslaudoituksessa kosteusjälkiä. - vaurioituneiden kattokannattajien uusiminen vesikaton korjaamisen yhteydessä F41 vesikatto Rakennuksen nykyinen vesikate on matalaprofiilinen kaksikouruinen sementtikattotiili. tiilikatto on voimakkaasti sammaloitunut. Ullakolta on näkyvissä nykyisen vesikatteen alla oleva pärekate ja sen alapuolinen umpi-/harvalaudoitus. Päre näyttää pääosin hyväkuntoiselta - vesikatteen uusiminen konesaumattuna peltikattona, varustetaan jalkaränneillä - kattotiilet, niiden ruoteet, päreet ja vaurioitunut korjauskelvoton puuaines puretaan - räystäillä, katon sisätaitteissa ja harjan alueilla aluslaudoitus umpilaudoituksena - aluskatetta ei tule F42 räystäät Räystäät ovat avoräystäät, kannattajat näkyvissä. Ainakin länsipäädyssä näkyvissä olevien kannattajien päät kapenevat ulospäin. Räystäiden leveys on ~xx cm. - puuosakorjaukset, katso edellä F43 vesikaton varusteet talotikkaat kattosillat - Vesikatolle ja piipuille tulee olla turvallinen pääsy, joten talo- ja lapetikkaat sekä kattosillat tulee uusia vesikaton uusimisen yhteydessä. Lumiesteet tulee lisätä ainakin lounaispäädyn lappeelle.

17 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 17 (18) lumiesteet tornin lipputanko savupiiput, piipunhatut Rakennuksessa on yksi muurattu savuhormi. Piipussa ei ole hattua eikä pellitystä, ja sen yläpää on hieman rapautunut. - rapautuneen tiilimuurauksen korjaaminen - Piippuihin kannattaa lisätä hatut. Näin voidaan vähentää kosteuden joutumista hormiin ja hidastaa käyttämättömien hormien rapautumista. Rakennuksen nykyiset sadevesijärjestelmät ovat peittomaalattua sinkittyä terästä. Vaakakourut ovat puolipyöreät ja syöksyt pyöreät, syöksyjen yläpäissä suppilot. Vesi imeytyy maahan ilman sadevesikaivoa tai imeytyspesää. Itäsivun lappeelta sadevesijärjestelmä puuttuu. - sadevesijärjestelmät uusitaan (suppilo ja pyöreä syksytorvi peltisepän työnä) G LVI-JÄRJESTELMÄT Rakennus liitetään kaukolämpöön. Taloteknisten järjestelmien kuntoa ei ole selvitetty tämän suunnitelman yhteydessä. LVItalotekniset järjestelmät suunnitellaan vasta sitten, kun rakennuksen sisätilojen käyttö on selvillä. H SÄHKÖJÄRJESTELMÄT - ulkovalaistus Nykyiset ulkovalaisimet: -avoverannalla seinävalaisin, uusvanha valkoinen metallilyhty -pääoven päällä metallilyhty, jossa keltaiset lasit -pääoven vasemmalla puolella seinävalaisin, posliinikanta, kirkas lasikupu - rakennuksen seiniin ja kattopintoihin kiinnitetty ulkovalaistus uusitaan johdotuksineen

18 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 18 (18) 4 Lähteet painamatttomat lähteet: Bäckman Jorma: Bäckmanin talo. Moniste Pietilä, Esko: Tyrvään Piirikunnan Apteekki ja sen apteekkarit. Marttilankatu 12:sta Vammalan rakennusinventointi Rinta-Porkkunen Nina, Pirkanmaan maakuntamuseo

19 LIITE 1 Tornihuvilan ja piha-alueen kunnostustöiden luettelo tehtäväluettelo talo90-nimikkein D D12 D2 D6 D7 D8 määrä yksikkö ALUERAKENTEET purettavat rakennukset ja rakenteet Hakkaraisen talon pihan pintarakenteiden purku ~500 m² ulkovaraston purkaminen 15 m² kylpyhuoneen ja saunan purkaminen 13 m² rakenteiden korjausten vaatimat purkutyöt rak.osien toimepiteiden yhteydessä alueen maakaivannot LVI-töiden edellyttämät kaivut kasvillisuus ja kasvualustat nurmipintainen istutusalue 365 m² bäckmanin puutarhan ennallistaminen ja laajentaminen 646 m² pintarakenteet sorapintainen piha-alue 364 m² pysäköintialueen asfaltointi 499 m² aluevarusteet pihakalusteet erä leikkivarusteet erä pysäköintialueen aita 60 jm aidan käyntiportit 2 kpl F RAKENNUSTEKNIIKKA F1 perustukset 0 m² salaojitus (varaus) 45 m F13 ryömintätila 164 m² F2 kantavat puurakenteet rossialapohja 164 m² kantavat seinät puuosakorjaukset 10 m² yläpohja vaurioituneen täytteen vaihto 5 m³ puuosakorjaukset ~8 m² lämmöneristyksen lisääminen? 5 m³ F3 julkisivu F31 ulkoseinät laudoituksen puuosakorjaukset 20 m² julkisivulaudoituksen korjausmaalaus 265 m² listoituksen puuosakorjaukset 20 jm julkisivulistoitus, korjausmaalaus 360 jm puukaide pystytolppineen, korjausmaalaus 20 jm F32 ikkunat ikkuna-aukkoja yhteensä 34 kpl F32.1 karmien ja puitteiden korjausmaalaus 21 aukkoa F l ikkunoiden uusiminen 2 aukkoa F32.3 ruutuikkunoiden korjausmaalaus+muovilistoituksen korvaaminen kitillä 11 ikkunaa Bäckmanin Tornihuvilan ja pihan kunnostus Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

02210 ESPOO puh (09) 88 791 fax (09) 803 7715 Jouni Räsänen, RI Tark. Hyv. Pvm. Tilaajan asiak. numero 02.05.2003

02210 ESPOO puh (09) 88 791 fax (09) 803 7715 Jouni Räsänen, RI Tark. Hyv. Pvm. Tilaajan asiak. numero 02.05.2003 K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOKARTOITUS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Skomarsintorppa Kosteustekninen jatkotutkimus

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3785 PORVOONKATU 24 04220 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3785 PORVOONKATU 24 04220 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3785 PORVOONKATU 24 04220 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04220 Kerava 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.1 Aineisto...

Lisätiedot

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 PAJAKATU 2 Rakennushistoriaselvitys Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 1 Pajakatu 2 rakennushistoriaselvitys Inventointi Yleistiedot osoite Pajakatu

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Rakennuksen kuntotarkastus

Rakennuksen kuntotarkastus Rakennuksen kuntotarkastus Kohde: Laatija: Tonttula, Tonttulantie 15, 92180 Lapaluoto Jyrki Määttä, tarkastusarkkitehti Raahen kaupunki, Rakennusvalvonta Ruskatie 1, 90240 Pattijoki puh. 040-830 3153 jyrki.maatta@raahe.fi

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU

REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU REMONTTIKUVAUS Kiinteistö: rv. 1954 (laajennusosa 1987). Kiinteistön vanha osa 2krs. Kiinteistöä ei ole aikaisemmin peruskorjattu. Remontti käsittää: - 1. Yläkerran wc:n remontointi, yläpohjan eristeen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Verkkovajan restaurointi

Verkkovajan restaurointi Riihen restaurointi Pahoin vuotanut, tiensä päähän tullut vanha pärekatto uusittiin. Vuotavan katon aiheuttamat lahovauriot vesikaton ja välikaton rakenteissa korjattiin entisen kaltaiseksi. Päätyseiniä

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI

KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI Sivu 1 / 41 Sisällys 1. Yhteystiedot... 3 2. Yleistä... 4 3. Rakennus... 5 3.1 Kellarikerros... 5 3.2 Ensimmäinen kerros... 5 3.3 Toinen kerros...

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Oulun Pyyntipiha Pyyntitie 8, 90540 Oulu Yleistä: As Oy Oulun Pyyntitie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta ja kahdesta

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Honkatalot-vakiotoimitussisältö PolarHuvilat ekopuutalorakenteella

Honkatalot-vakiotoimitussisältö PolarHuvilat ekopuutalorakenteella 1 Honkatalot-vakiotoimitussisältö Honkatalojen PolarHuvilat sisältävät kaikki alla olevat rakennusmateriaalit ja -osat: 1. PIIRUSTUKSET (Honkatalojen toimituksen osalta) a. pohjapiirustus b. julkisivupiirustukset

Lisätiedot

Hinnasto ja toimitussisällöt 2012

Hinnasto ja toimitussisällöt 2012 Hinnasto ja toimitussisällöt 2012 Sisältöluettelo s. 1 Hinnasto s. 2 Trond s. 3 H-cabin s. 8 Sahib s. 13 Stole s. 19 Villa Tyyne s. 25 Ole s. 31 Ole-2 s. 36 Stabbur s. 42 Taru-sauna s. 49 Asennus s. 53

Lisätiedot

RÄNNIEN ASENNUS, VANHAN MAALIN POISTOA ULKOSEINISTÄ, KASVIMAAN ISTUTUS. Kaarinalaiset nuoret ja Jari Suormaa, Notke projekti. Toukokuun viikonloppu.

RÄNNIEN ASENNUS, VANHAN MAALIN POISTOA ULKOSEINISTÄ, KASVIMAAN ISTUTUS. Kaarinalaiset nuoret ja Jari Suormaa, Notke projekti. Toukokuun viikonloppu. RÄNNIEN ASENNUS, VANHAN MAALIN POISTOA ULKOSEINISTÄ, KASVIMAAN ISTUTUS Kaarinalaiset nuoret ja Jari Suormaa, Notke projekti. Toukokuun viikonloppu. Talossa oli vain yksi ränni alun perin. Turun yliopisto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja:

TARJOUSPYYNTÖ. Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja: 1 TARJOUSPYYNTÖ Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja: kohteesta on luonnostelusopimus, joka LIITTEENÄ kohteesta ei ole tehty luonnostelusopimusta Todennäköinen

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

R S - M A S S I I V I T O I M I T U S

R S - M A S S I I V I T O I M I T U S RS-MASSIIVITOIMITUS 1. SUUNNITELMAT JA OHJEET - pääpiirustukset (pohjat, julkisivut ja leikkaus) rakennuslupaa varten - viranomaisten vaatimat u-arvo- ja lujuuslaskelmat toimitettavista puuosista - hirsikaaviot

Lisätiedot

AR n. 45 m2, pirtti ja kammari, pieni kuisti. Rakennusvuosi ei ole tiedossa. Tontille on rakennettu tämän rakennuksen läheisyyteen uusi asuinrakennus.

AR n. 45 m2, pirtti ja kammari, pieni kuisti. Rakennusvuosi ei ole tiedossa. Tontille on rakennettu tämän rakennuksen läheisyyteen uusi asuinrakennus. VANHAN ASUINRAKENNUKSEN KUNNOSTA. AR n. 45 m2, pirtti ja kammari, pieni kuisti. Rakennusvuosi ei ole tiedossa. Tontille on rakennettu tämän rakennuksen läheisyyteen uusi asuinrakennus. Osoite: Kiinteistötiedot:

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012 Kosteusvaurioiden korjaaminen Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34 37801 Akaa Kaavoitus ja maankäyttö Johanna Fingerroos kaavasuunnittelija 5.2.2014 RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja:

TARJOUSPYYNTÖ. Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja: 1 TARJOUSPYYNTÖ Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja: kohteesta on luonnostelusopimus, joka LIITTEENÄ kohteesta ei ole tehty luonnostelusopimusta Todennäköinen

Lisätiedot

H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I

H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I H H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I T A L O Hinnat ovat voimassa toistaiseksi toimituksiin 31.10.2014 saakka. Muuttovalmis koti - turvallinen

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 940 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Liite kuntotarkastusraporttiin

Liite kuntotarkastusraporttiin Liite kuntotarkastusraporttiin Tarkastuspäivä 19.2.2014 Liite kuntotarkastusraporttiin 2 LIITE RS-3 RAPORTTIIN Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Päivitys: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Pasi Saarenheimo

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

Selvitys korjauskustannuksista

Selvitys korjauskustannuksista Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen

Lisätiedot

VAJA. [ Puu tekee kodin ]

VAJA. [ Puu tekee kodin ] VAJA [ Puu tekee kodin ] ENNEN KUIN ALOITAT Tässä vihkosessa selvitetään kahden erikokoisen vajan rakentamisohjeet: 6 m 2 (Kuutonen) ja 10 m 2 (Kymppi). Tarkoituksena on saada aikaan yksinkertainen, mutta

Lisätiedot

KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI 5.6.2012

KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI 5.6.2012 KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI Tämä tietomalliselostus koskee Jyväskylän Kankaan vanhan paperitehtaan (VPT) inventointimallin mallinnustilannetta 31.05.2012

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 3 7. 8.9 7.7 Rumpu #30.9 Långängsvägen 000 000 000 80 000 LJK/SPK 3 LUONNONTILA 7099 r.00 9.3.3 8 8 0 30. 78.39 7 9 3.00 9 8. 7.0.7. Kaltevuus % 3 7 8 9 0 98 8 7 Kaltevuus % 090 89.0 9.9 0 30 7099 3 3.

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Muistio 1 (5) PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Paikalla: Tiedottaja Paula Gröhn, Melamajavat Hallituksen jäsen Jussi

Lisätiedot

Julkisivujen ja parvekkeiden kunnostaminen

Julkisivujen ja parvekkeiden kunnostaminen Julkisivujen ja parvekkeiden kunnostaminen Asunto Oy Helsingin Metsäpurontie 23 - Talon päädyn maalaus 2004 Asunto Oy Helsingin Tullipuomi - Julkisivujen ja parvekkeiden kunnostus ja maalaus 2000 Asunto

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS. Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013. RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

KUNTOTUTKIMUS. Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013. RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA KUNTOTUTKIMUS Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013 RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com

Lisätiedot

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 1 (11) 15.12.2009 AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 Liittyy asemakaavaan 8286 Keskellä As Oy Kastinlinna As Oy Kastinlinnan sisäpiha KOHDEINVENTOINTI, AS OY KASTINLINNA 1. Lääni

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET ASEMANSEUTU I:N ASEMAKAAVA-ALUE

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET ASEMANSEUTU I:N ASEMAKAAVA-ALUE Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34, 37801 Toijala Kaavoitus ja maankäyttö kaupunginhallitus 21.6.2011 26.4.2011 Lasse Majuri vs. kaavoituspäällikkö RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET ASEMANSEUTU I:N ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

VESIKATTOSELVITYS. Tammirinteen vastaanottokoti 21.8.2006. Tammirinteentie 2 01760 VANTAA. ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki

VESIKATTOSELVITYS. Tammirinteen vastaanottokoti 21.8.2006. Tammirinteentie 2 01760 VANTAA. ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki 21.8.2006 VESIKATTOSELVITYS Tammirinteen vastaanottokoti Tammirinteentie 2 01760 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Projektipäällikkö, insinööri (AMK) VESIKATTOSELVITYS/

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Kohde Suomen kasarmit Varastorakennus 20 Vuorikatu, Hämeenlinna

Kohde Suomen kasarmit Varastorakennus 20 Vuorikatu, Hämeenlinna 1 1. KOHTEEN TIEDOT Kohde Vuorikatu, Hämeenlinna Tilaaja Asko Taskila, Senaatti-kiinteistöt Myyntipäällikkö Kehityskiinteistöt PL 237 (Lintulahdenkatu 5 A) 00531 Helsinki gsm. 040 511 2157 2. TEKNINEN

Lisätiedot

*kadun puutalot Rakennustapaohjeet ro 7768-1, liittyy asemakaavaan no 7768. Lähtökohtatietoja

*kadun puutalot Rakennustapaohjeet ro 7768-1, liittyy asemakaavaan no 7768. Lähtökohtatietoja . Kaavoitusyksikkö 7.1.2003 Korjattu Tampereen kaupungin tilakeskuksen lausunnon, Museoviraston ja pelastuslaitoksen edustajien kanssa 16.10.2002 pidetyn neuvottelun ja ehdotuksesta saatujen muistutusten

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ Rakennushistoriaselvitys 10.10.2013 Arkkitehtitoimisto Pia Krogius Sisällys 1. JOHDANTO 4 Kohde 4 Tehtävä 4 Perustiedot 6 2. TAUSTAA 7 Osuusliike Salla 7

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3733 PITÄJÄNMÄEN ASEMA 00370 Helsinki

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3733 PITÄJÄNMÄEN ASEMA 00370 Helsinki RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3733 PITÄJÄNMÄEN ASEMA 00370 Helsinki RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 00370 Helsinki 2/17 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.1

Lisätiedot

PINTAKALLISTUSSELVITYS

PINTAKALLISTUSSELVITYS 27.7.2011 PINTAKALLISTUSSELVITYS Kimokujan koulu Kimokuja 5 01200 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) PÄÄKONTTORI, Konalankuja 4, 00390 HELSINKI

Lisätiedot

E K O R E X H I R S I T A L O T

E K O R E X H I R S I T A L O T EKOREX HIRSITALOT 1. SUUNNITELMAT JA OHJEET - pääpiirustukset (pohjat, julkisivut ja leikkaus) rakennuslupaa varten - viranomaisten vaatimat u-arvo- ja lujuuslaskelmat toimitettavista puuosista - hirsikaaviot

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 990-200 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 Uusikaupunki (895) Vohdensaari (472) Koivuranta 895-472-0007-0003 1 001 Talonpoikaistalo 002 Navetta 003 Sauna 004 Vaja Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00

Lisätiedot

ARK 2006-11-10..2007-01-04 1 ( 10 )

ARK 2006-11-10..2007-01-04 1 ( 10 ) ARK 2006-11-10..2007-01-04 1 ( 10 ) HINKABÖLEN KOTISEUTUMUSEO - MUNAPIRTTI K O R J A U S S U U N N I T E L M A I I - K U V A L I I T T E E T - T U P A R A K E N N U S ARK 2006-11-10..2007-01-04 2 ( 10

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

Bonola, eli entinen Lappeenrannan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen (LaMPola) rehtorin asunto.

Bonola, eli entinen Lappeenrannan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen (LaMPola) rehtorin asunto. Bonola, eli entinen Lappeenrannan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen (LaMPola) rehtorin asunto. Koulumiljööstä vanha rehtorin talo yli 2000 neliön pihapiirineen sai uudet omistajat vuonna 2010. Siitä

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5)

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5) 1(5) TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS Materiaalitoimitus = M Materiaalit toimitetaan asennettuna = A Ei sisälly toimitukseen = tyhjä solu YLÄKÄSITTEET Talopaketin toimituslaajuus 1 RAKENNUSOSAT TALOVALMIS MUUTTOVALMIS

Lisätiedot

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS Satamatie 13 90520 Oulu 12.10.2006 Satamatie 13, 90520 Oulu 12.10.2006 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...3 1. KIINTEISTÖN KUNTO

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 7. 8.9 7.7 Rumpu #0.9 800 000 80 9. 7099 000 LJK/SPK/INVA W 0. 78.9 8 0 7 9 Kaltevuus % Kaltevuus % +9.800 8 +9.800 7 090 000 0 9 +9.800 +9.800 +9.800. KARHUSUO TT..8 e=0. Ju- hule- db KTY- 7P ASEMAKAAVAMEINTÖJÄ

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 rivitalon ja 1 paritalon sekä 2 autokatoksen uudiskohde. Talo A perustetaan

Lisätiedot

NIKO PALONEN ALAPOHJAN RAKENNE JA TYÖOHJE. Kohde: XXX

NIKO PALONEN ALAPOHJAN RAKENNE JA TYÖOHJE. Kohde: XXX NIKO PALONEN ALAPOHJAN RAKENNE JA TYÖOHJE Kohde: XXX 2.11.2013 Alapohjan rakenne Nykyinen alapohjarakenne on maanvarainen laatta, jossa on ollut puinen koolausrakenne. Lämmöneristeenä on käytetty sahanpurua.

Lisätiedot

Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni.

Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni. Nämä rakentamistapaohjeet vahvistuvat Antinpuiston asemakaavamuutoksen mukana. Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni. Rakennusala,

Lisätiedot

RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 4E 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5)

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5) 1 (5) Kuva 1. Toimistosiiven itäpää ja korkeamman korjaamosiiven pohjoispääty. Kuva 4. Vesi vuotaa kuvassa keskellä näkyvän kellon päälle. Vuoto on peräisin ylemmältä katolta, ei ylösnostosta. Kuva 2.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 Rakennusvalvontaviraston lausuntopyyntö 4.12.2009, 8-3385-09-E LAIVASTOKATU 4 (8/147/4), ULLAKKORAKENTAMIS- JA HISSI- SUUNNITELMAT Museo 2009-277 Kaupunginmuseo on tutustunut

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot