Bäckmanin Tornihuvilan ja piha-alueen kunnostus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bäckmanin Tornihuvilan ja piha-alueen kunnostus"

Transkriptio

1 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 1 (18) Bäckmanin Tornihuvilan ja piha-alueen kunnostus EAKR-hankesuunnitelma

2 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 2 (18) 0 Esipuhe Bäckmanin talo piha-alueineen kunnostettiin valtakunnallisen kirjamuseon, Pukstaavin, käyttöön vuosina Naapuritontilla sijaitseva Tornihuvila on nykyisellään vajaakäyttöinen, ja sen ulkovaipan kunnostaminen on ajankohtaista. Rakennukset sijaitsevat vehreässä pihapiirissä, rannan tuntumassa, maisemallisesti ja kaupunkirakenteellisesti tärkeässä paikassa. Pihamiljöö on osa Vammalan ydinalueen Marttilankadun varteen muodostunutta rakennettua ympäristöä, joka omaa huomattavat kulttuurihistorialliset ja taajamakuvalliset arvot. Naapuritontilla olevassa entisessä KOP:n talossa on jo useita vuosia toiminut Herra Hakkaraisen talo eli Mauri Kunnaksen tuotannon ympärille rakentunut näyttely- ja matkailukohde. Hakkaraisen talon asfalttipäällysteinen piha-alue on entisen rautakaupan aikaisessa asussaan. Pukstaavi, Tornihuvila ja Hakkaraisen talo piha-alueineen tarjoavat yhdessä ainutkertaisen mahdollisuuden kokonaan kaupungin omistuksessa olevan kirjakulttuurikorttelin kehittämiseen Vammalan historiallisessa keskustassa. Suunnitteilla oleva rakennushanke sisältää Tornihuvilan ulkovaipan, vesikaton ja rakenteiden sekä herra Hakkaraisen talon pihalle laajentuvan laajan kirjakorttelin piha-alueiden kunnostustöitä. (Taloteknisiä töitä on välttämätöntä tehdä kunnostuksen yhteydessä. Tärkeimpänä taloteknisenä työnä on Tornihuvilan liittäminen kaukolämpöön.) Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Tornihuvila ja lähiympäristöä ja vahvistaa rakennuksen ja pihaalueen käytöllä kirjakorttelin elinvoimaiseksi osoittautunutta toimintaa, jossa asiakkaina ovat lapset ja lapsiperheet. Hankesuunnitelma on laadittu Sastamalan Tilakeskuksen tilauksesta Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:llä. Tampereella Hanna Lyytinen, arkkitehti

3 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 3 (18) Sisällys 0 Esipuhe Kohde Rakennushistoria Nykytilanne, kunto ja korjaustoimenpiteet... 8 D ALUERAKENTEET... 8 F RAKENNUSTEKNIIKKA... 9 G LVI-JÄRJESTELMÄT H SÄHKÖJÄRJESTELMÄT Lähteet Liitteet Liite 1 Tornihuvilan ja piha-alueen kunnostustöiden luettelo Liite 2 Kirjakorttelin kehittämissuunnitelma , Liite 3 Seuraavat piirustusliitteet (paperikoko A3) Nykytilanne M001 M002 M003 Piha Tornihuvila (pohjapiirros ja julkisivut valokuvin) Valokuvaliite Alustava korjaussuunnitelma L001 Piha L002 Vesikatto L003 Tornihuvilan pohjat L004 Tornihuvilan julkisivut

4 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 4 (18) 1 Kohde Hankkeen perustiedot kohde Bäckmanin Tornihuvila ja kirjakorttelin piha valmistumisv l alku osoite Valkamakatu 3 omistaja Sastamalan kaupunki yhteyshenkilöt rakennuttaja rakennuttajapäällikkö Ojanen Jukka, arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, Hanna Lyytinen rakennesuunnittelija A-insinöörit, Timo Ekola, Asemakaava Bäckmanin tornihuvila sijaitsee Keskustan kaupunginosan korttelin 11 tontilla 11. Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta Siinä tornihuvila sijaitsee asuinpientalojen alueella, jolla ympäristön ominaispiirteet säilytetään (AP/s). Tornihuvilaa koskee asemakaavamerkintä sr: Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Kaikissa korjaus- ja muutostöissä tulee huolehtia, että rakennuksen rakennustaiteellinen, kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo ei vaarannu. Ennen rakennusta merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. Kaavamääräyksen sekä maankäyttö- ja rakennuslain 166 :ssä olevien rakennuksen jatkuvaa kunnossapitoa koskevien määräysten vuoksi tornihuvilaan tulee kohdistaa perusteellisia kunnostustoimenpiteitä. Tulevaisuus Tornihuvilan alkuperäiset piirteet ovat säilyneet poikkeuksellisen hyvin. Rakennus on mahdollista ennallistaa historialliseksi koruksi. Vanhan rakennuksen säilymisen varmistaa parhaiten sopiva käyttötarkoitus. tornihuvila on nyt vajaakäyttöinen. Uuden käyttötarkoituksen tulee olla sellainen, että vältytään massiivisilta taloteknisiltä muutoksilta. Ullakkoa ei voida ajatella otettavaksi käyttöön, vaan se tulee säilyttää kylmänä vinttinä. Sisätiloja etenkin rakennuksen länsipäässä nykyisen saunaosaston kohdalla voidaan ja on välttämätöntä muuttaa kosteusvaurioita korjattaessa.

5 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 5 (18) Tornihuvilan yleiskuvaus Tornihuvila on nikkarityylinen hirsirunkoinen puurakennus. Sen päärunko on itä-länsisuuntainen ja sen pitkällä eteläsivulla on avoveranta. Kaakkoiskulmassa on 8-kulmainen tornipaviljonki, jonka alaosassa on rakennuksen pääsisäänkäynti. Rakennuksen länsipäässä oleva osa on pohjois-etelä-suuntainen. Julkisivut on verhoiltu erisuuntaisilla paneloinneilla ja osittain peiterimoituksella. Rakennuksessa on monenmuotoisia ja kokoisia ikkunoita. Pääikkunat ovat T-karmillisia tai 6-ruutuisia. Poikkipäädyissä ja tornin alaosassa on pikkuruutuisia koristeikkunoita. Tornin yläosa on avoin, ja siinä puiset pystykaiteet. Länsipäädyssä on kaksi sisäänkäyntiä, joiden yläpuolella on satulakattoiset katokset. Rakennuksessa on tiilillä katettu satulakatto, ja katon länsipäädyn lape on aumattu. Rakennuksen pohjoissivulla, itäpäässä on pohjoiseen suuntaava poikkipääty, jonka kivijalasta on kulku kellariin. Rakennuksen runkorakenne on vaakahirsi, välipohjat ja kattorakenteet puuta. Saunapuolen lattia on ilmeisesti maanvarainen betonilaatta, kun muualla on ryömintätilainen rossipohja. Kivijalka on hakattua luonnonkiveä. Tornihuvilan kunto Rakennuksen puujulkisivut ovat pääosin korjauskuntoiset, vesikate on huonokuntoinen ja vaatii uusimista. Hirsirungon alapohjaliittymissä ja alapohjarakenteissa oletetaan esiintyvän piileviä kosteusvaurioita, jotka vaativat perusteellisempaa korjaamista ja uusimista.

6 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 6 (18) 2 Rakennushistoria Rakentaminen Tornihuvilan rakennutti Tyrvään Piirikunnan Apteekin apteekkari O. A. Bäckmanin appi ensimmäisestä avioliitosta, Lavian rovasti Emil Theodor Gestrin 1890-luvun alussa vanhuudenasunnokseen. Rovasti ehti kuitenkin kuolla ennen rakennuksen valmistumista, mutta hänen leskensä Sofia Gestrin asui siinä kuolemaansa vuoteen 1923 saakka. Käytön historia Vammalan keskusta paloi lähes maan tasalle vuoden 1918 tapahtumien yhteydessä. Tornihuvila oli harvoja palosta säästyneitä rakennuksia, vaikka viereisen tontin apteekkirakennus paloi. Palon jälkeen ennen uuden apteekin valmistumista myös apteekkari Bäckmanin perhe asui Tornihuvilassa. Apteekkari Bäckmanin kuoltua 1938 hänen leskensä Maria siirtyi asumaan Tornihuvilaan. Maria Bäckman kuoli Tornihuvila toimi Maria Bäckmanin kuoleman jälkeen ja 60-luvuilla koulukotina yhteiskoulua käyville lähiseutujen opiskelijoille. Talon omistivat apteekkarin lapsista nuorin ja vanhin: musiikinopettaja Hanna ja terveyssisar Solveig Bäckman. Koulukotiajan jälkeen sisarukset Hanna (k.1989) ja Solveig (k. 2004) asuivat eläkepäivillään 1960-luvulta lähtien talossa. (Jorma Bäckman) luvun lopulla rakennukseen tehtiin lämmitysjärjestelmän muutos sekä rakennettiin saunatilat. Muutospiirustukset teki rakennusmestari Risto Rainio. (Nina Rinta-Porkkunen 2002) Vammalan kaupunki osti kiinteistön Tornihuvilan muutosvaiheita Rakennuksen muutosvaiheista ei ole tarkkaa tietoa, sillä säilyneitä piirustuksia on käytössä rajallisesti. Vanhimmat piirustukset on H. Ylisen allekirjoittamat, päivätyt pohjapiirustukset. Tällöin apteekkarin leski Maria Bäckman muutti asumaan tornihuvilaan. Piirustuksessa näkyy betonirakenteinen kellari ja länsipäädyssä pääasunnosta erillinen yksiö. Onko kellari rakennettu tässä vaiheessa vai jo aiemmin, jää epäselväksi, sillä uutta ja vanhaa ei ole piirustusteknisesti erotettu toisistaan. On kuitenkin mahdollista että betonikellari on rakennettu tässä vaiheessa, sillä se tuskin ajoittuu rakennuksen valmistumisaikaan 1890-luvun alkuun. Herää myös epäilys, onko kellarin rakentamisen yhteydessä pohjoispäätyä levennetty palvelijan huoneella kellarin sisäportaiden rakentamiseksi; palvelijanhuoneen ja keittiön ikkunat ovat erilaiset ja listoitukset

7 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 7 (18) yksinkertaisemmat kuin pääasunnon muut ikkunat, samoin epäsymmetrinen aukotus ja julkisivulistoitus pohjoispäädyssä saattavat viestiä eriaikaisista rakennusvaiheista. Länsipäädyn etelä-pohjois-suuntainen osa saattaa olla rakennettu päämassaa myöhemmin, mutta varmuutta asiasta ei ole. Pohjoisjulkisivussa julkisivuvuoraustyyppi vaihtuu kesken julkisivun poikkimassan seinälinjan kohdalla, samoin ikkunat listoituksineen ovat erilaiset kuin muualla rakennuksessa. Etelään suuntaava poikkipääty kuitenkin näkyy valokuvassa vuodelta 1918, joten mikäli länsipäädyn osa on muuta rakennusta myöhempi, niin on se rakennettu melko pian valmistumisen jälkeen. Pohjoissivulla olevaa kylmää ulkovarastoa ei näy vielä 1939 piirustuksissa, joten todennäköisesti se on rakennettu vasta tuon ajankohdan jälkeen. Rakennus- ja muutosvaiheista voidaan mahdollisesti saada lisätietoa korjaustyön aikana, jos rakenteita avattaessa päästään vertailemaan eri osien kantavia rakenteita ja esim. hirsisalvos- tai naulatyyppejä. Rakennuksen luoteispuolelle rakennettiin sauna ja pesutilat päivätyn muutossuunnitelman pohjalta. Todennäköisesti vesivessat ajoittuvat myös tähän mukavuusremonttiin. Saunatilojen puualapohja korvattiin betonilaatalla. Rakennuksessa on tehty vähäisiä tilamuutoksia ja sisäpintoja on kunnostettu vuonna 2008, jolloin rakennuksessa alkoi toimia kesäkahvila. Kirjan museon Pukstaavin valmistuttua kahvilatoiminta on siirtynyt museoon.

8 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 8 (18) 3 Nykytilanne, kunto ja korjaustoimenpiteet Tässä luvussa kuvaillaan kirjakorttelin piha-alueen ja tornitalon nykytilanne ja kunto rakennusosittain, ja esitetään alustava korjausohjelma. Käytetään talo 2000 nimikkeistöä. Korjaustoimenpiteet esitetään kunkin kappaleen lopussa kursiivilla. Korjaustoimenpiteet on koottuna liitteeseen. D ALUERAKENTEET D12 purettavat rakenteet Ulkovaraston purkaminen Tornihuvilan pohjoisjulkisivulla on myöhemmin rakennettu ulkovarasto. Ulkovarasto on maapohjainen, lautarakenteinen ja huopakattoinen, ja sen perustuksena on luonnonkivilohkareita. Ulkovaraston ulkoasu ja massa on tornihuvilan tyyliin sopimattomat ja se lisää julkisivulla olevien ikkunoiden alareunojen kosteusrasitusta. Ulkovarasto puretaan ja siitä mahdollisesti tornihuvilan julkisivuun jääneet jäljet paikataan ja korjataan ympäröivien pintojen mukaisesti. Kylpyhuoneen ja saunan purkaminen Tornihuvilan luoteispäässä on 1960-luvun lopulla rakennettu kylpyhuone ja sauna. Märkätilojen lattia on valettu betonista, seinät ovat puurakenteiset. Kylpyhuoneen seinä- ja kattopinnat ovat maalattua levyä, kylpyammeen yhteydessä myös Enso-paneelia. Saunassa sisäpinnat on paneloitu. On mahdollista että nämä märkätilat ovat aiheuttaneet kosteusvaurioita kantaville puurakenteille. Kylpyhuone ja sauna puretaan ja niiden mahdollisesti aiheuttamat kosteusvauriot korjataan. D2 alueen maakaivannot - Tornihuvila liitetään Pukstaavin kaukolämpöjärjestelmään - LVI-töiden edellyttämät kaivut

9 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 9 (18) D6 kasvillisuus ja kasvualustat Herra Hakkaraisen talon piha-alue on rautakaupan jäljiltä sora- ja asfalttipintainen. Piha liitetään osaksi Pukstaavin ja tornihuvilan vehreää piha-aluetta ja viherrakennetaan tarkentuvan pihasuunnitelman mukaan. Tornihuvilan lähiympäristö varataan Bäckmanin puutarhan alueeksi, jossa ennallistetaan ja lisätään pihan perinteisiä kasvillisuutta. Nykyinen jäteaitauksen ympäristö muutetaan puutarhatyyppiseksi puistoksi. - nurmipintainen istutusalue - Bäckmanin puutarha D7 pintarakenteet - Hakkaraisen talon pihan sorapintainen piha-alue - pysäköintialueen asfaltointi D8 aluevarusteet - pihakalusteet - pysäköintialueen aita - aidan käyntiportit F RAKENNUSTEKNIIKKA F1 F12 perustukset perusmuurit Rakennuksen perustuksena on lohkopintainen tumma luonnonkivi, jota on paikoitellen tuettu ja täydennetty betonivalulla. Perustukset ovat silmämääräisesti arvioiden hyvässä kunnossa ja sokkelilinjat suorassa. Rakennuksen hirsirunko vaikuttaa myös ryhdikkäältä, joten voidaan olettaa perustusten olevan kunnossa. - rakennuksen perustuksiin ei kohdistune korjaustarvetta

10 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 10 (18) - salaojitusta voidaan harkita rakennuksen ylärinteen etelän puoleiselle sivulle, mikäli alapohjarakenteet ovat huonossa kunnossa. Tornihuvilan eteläpuolen vanhaa puutarhaa ei kuitenkaan ole syytä kaivaa ja tuhota aluekaivuilla turhaan. Katso myös alapohja. F13 ryömintätila Rakennuksen alla on tuulettuva ryömintätila kellarin aluetta lukuun ottamatta. Ryömintätilan korkeus vaihtelee. Perusmuurissa on pieniä puisilla luukuilla suljettavia tuuletusaukkoja, joissa sulkuluukun takana on ollut verkko. Tuuletusaukot ovat osittain täyttyneet purulla ja roskalla, verkot ovat rikkoutuneet. Myöskään luukkujen aukaisemisesta ei ole huolehdittu, joten ryömintätilan tuuletus on mahdollisesti ollut puutteellista. - ryömintätilan tuuletuksesta tulee huolehtia: tuuletusluukut avataan ja varustetaan kaltereilla tai verkoilla ja luukuilla. Tuuletusluukkuja lisätään. Tuulettumattomat ryömintätilan osat tutkitaan ja niiden tuuletus toteutetaan. - kaikki eloperäinen maa-aines, rakennusjäte ja muu mahdollinen biologista kosteusvaurioitumista edistävä jäte poistetaan rakennuksen ryömintätilasta - Tuuletusaukkoihin suositellaan lisättäväksi sisäpuolelle kiinteät verkot, samoin kuin huoltoluukkuun lukitus ilkivallan ja tuhopolton estämiseksi. F14 kellari Rakennuksen länsipäässä on betonista valettu pienehkö kellaritila. Kellariin on pääsy ulkoa pohjoisjulkisivun sokkelissa olevan oven kautta sekä talon sisällä olevien sisäportaiden kautta. Kellarin lattia on maalattua hierrettypintaista betonia. Seinät ovat vaakalautamuottiin valettua maalattua betonia. Ulkoseinät on ilmeisesti lisälämmöneristetty ja sisäpintana on puukuitulevy. Katto on raakalautamuottiin valettu maalattu betonilaatta. Sisäporrashuone ja tuulikaappi ovat pystylautaa. Tilassa on lattiakaivo. Lattiasta nousee maakosteutta, joka näkyy puu- ja levypintaisten seinärakenteiden alaosissa laho- ja väriläikkinä. - kellarin tulevaisuus ratkaistaan korjaustyön yhteydessä - varaudutaan korjaamaan ja lämmöneristämään kellarin yläpuolista lattiarakennetta, katso alapohja

11 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 11 (18) F2 kantavat puurakenteet rossialapohja Alapohja on puurakenteinen. Alapohjaeristeenä luultavasti puuainespohjaisia täytteitä kuten sammalta, sahanpurua ym. Alapohjan tarkempi tutkiminen rakenteita avaamatta on vaikeaa luvulla rakennetut märkätilat ovat mahdollisesti aiheuttaneet kosteusvaurioita alapohjaan. - varaudutaan uusimaan alapohja ja alimpia hirsivarveja purettavien märkätilojen kohdalta - varaudutaan kellarin yläpuolisen rossialapohjan korjaamiseen - mikäli purkutöiden yhteydessä alapohjarakenne vaikuttaa kostealta, voidaan harkita salaojitusta etenkin rakennuksen ylärinteen etelän puoleiselle sivulle kantavat seinät Rakennusrunko on vaakahirttä tasavarviin, nurkat lyhyet. Päätykolmiot ja seinien yläosat ovat lautarakenteiset. Rakennuksen runko on ryhdikäs. Mahdollisia vauriopaikkoja ovat alimmat hirsivarvit, alapohjaliittymät, ikkunoiden alapuoliset seinän osat sekä vesikaton sisätaitteiden alapuoliset alueet. Etenkin länsipäässä sokkeli on matala, ja on mahdollista että alimpia hirsivarveja joudutaan vaihtamaan. - runkorakenne silmämääräisesti arvioiden suora ja pääosin kunnossa - julkisivulaudoituksen korjauksen ja uusimisen yhteydessä tulee mahdollisesti esiin korjattavia hirsivaurioita etenkin alimmissa hirsivarveissa, aukkojen alapuolella ja vesikaton vuotokohtien alapuolella - vesikaton vuotavien jiirien alapuolella varaudutaan uusimaan yksittäisiä hirsiä ja salvosnurkkia (katso seuraava kohta, yläpohja) yläpohja Yläpohja on puurakenteinen ja eristeenä on käytetty sahanpurua ja kutterinlastua. Sisätiloissa näkyy kattojen pinkopahveissa veden aiheuttamia kastumisjälkiä, eli ainakin joskus vesikatolta on päässyt vettä yläpohjaan ja sen eristeisiin. Kastumisjäljet paikantuvat vesikaton sisätaitteiden alueille. Ullakkotilan tuuletusta ei ole erikseen järjestetty, mutta suuressa tilassa tuuletus toiminee riittävästi mm. lautojen raoista räystäillä.

12 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 12 (18) - mahdollisten entisten tai nykyisten kattovuotopaikkojen tarkempi tutkiminen ja vaurioituneen puuaineksen ja eristeen vaihto - ullakkotilan tuuletuksen parantaminen lisäämällä päätyjen yläosiin ja räystäille tuuletusaukkoja - lämmöneristeen määrä? F3 julkisivut F31 julkisivulaudoitus Tornihuvilan julkisivut on vaaleankeltaiseksi peittomaalattua puuta. Julkisivuissa on monen tyyppistä laudoitusta ja panelointia. Itäjulkisivu, pohjoispääty, pohjoispäädyn länsisivu ja puolet pitemmästä pohjoissivusta perustuvat samanlaiseen jäsentelyyn: Julkisivu on jaettu vaakalistoilla päällekkäisiin erisuuntaisten ja tyyppisten laudoitusten kenttiin. Julkisivun alaosa on pystysuuntaista rimaverhousta, keskiosa vaakasuuntaista keilaponttipaneelia, ja yläosa poikkipäädyissä jälleen pystysuuntaista rimaverhousta. Myös eteläjulkisivun poikkipäädyn julkisivu on samantapainen, sen alaosassa rimavuorikenttä ja pääosa vaakasuuntaista keilaponttipaneelia. Paneeli kuitenkin jatkuu ylös miltei räystäälle saakka, räystään alla on vesikaton suuntainen jakolistoitus joka rajaa yläosaan muutaman laudan levyisen vesikaton suuntaisen laudoituksen kentän. Rimavuorialueilla rima on suoraprofiilinen, leveys kk ~155 mm. Eteläpoikkipäädyn itäseinä on samoin jäsennelty, alaosan rimavuorin profiili vaihtuu verannan kaiteen kohdalla siten, että verannan puolella rimassa etupinnan keskellä puoliympyrän muotoinen profiili. Verannan takaseinä on pystysuuntaista helmiponttipaneelia. Länsipääty ja puolet pitemmästä pohjoissivusta on pystysuuntaista rimalaudoitusta koko julkisivun korkeudelta sokkelista räystäälle. Rima on profiililtaan suora ja laudoituksen leveys vaihtelee kk Tornissa on useita erilaisia laudoituskenttiä. Alin kenttä on rimaverhousta. Koristeikkunoiden välissä on pystylaudoituskentät, joissa ylemmässä on näkyvissä lautojen keskiosissa reunaviisteet. tämän kentän alaosa on suoraa sileää pystylautaa, mutta todennäköisesti sen alla on vanhempi, mahdollisesti koristeellisempi, julkisivulaudoitus. julkisivulistoitus Listoitus on valkoiseksi peittomaalattua lautaa. Perinteinen lautaverhoillun rakennuksen julkisivulistoitus: nurkkalaudat, erisuuntaisen verhouskenttien rajauslistat, räystäslistat. Tornissa on nikkarityylistä koristelistoitusta kuten vaakalistojen hammastusloveuksia ja puuleikkauskoristelua.

13 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 13 (18) Ulkovuorauksen kunto Laudoitusta mahdollisesti uusittu jossain vaiheessa vanhan päälle, koska ikkunat sijaitsevat vastoin perinteistä rakennustapaa kummallisesti syvennyksessä. Ainakin itään ja pohjoiseen suuntaavilla julkisivuilla on pinnallista homekasvustoa seinän yläosassa räystään alla. Maali hilseilee ja puupinta kauhtunutta monin paikoin, erityisesti seinien alaosissa Listoitusten maali hilseilee ja puupinta kauhtunutta moni paikoin, erityisesti vaakalistoissa, seinien alaosissa ja tornissa (ei kuitenkaan paljoakaan lahoa). Tornissa listojen alapäitä vaihdettu, jatkokset hieman epäsiistit. Huolimatta vaurioista laudoitus on mahdollista kunnostaa säilyttävän korjauksen menetelmin. - julkisivulaudoitus korjausmaalataan öljymaalilla, osittain huoltomaalaus riittänee (korjausmaalauksessa kaikki pintakäsittelyaines poistetaan ennen uudestaan maalausta, huoltomaalauksessa vain irtonainen ja irtoava poistetaan) - maalausalustaksi kelpaamaton pehmennyt laudoitus uusitaan F32 ikkunat Tornihuvilan ikkunat ovat pääosin sisään-ulos-aukeavia valkoiseksi peittomaalattuja puuikkunoita. Lasitus kitattu. Puitteiden kulmissa koristeettomat kulmaraudat, alasarjoissa ei ole tippanokkia. Vanhat pääikkunat sijaitsevat hiukan julkisivulaudoituksen ulkopintaa syvemmällä. Eteläjulkisivun avoverannalla on kolme, itäsivulla kaksi ja pohjoispäädyssä yksi T-karmillista ikkunaa. Pohjoispäädyn länsisivulla on suorakaiteenmuotoinen 6-ruutuinen ikkuna, jossa on kaksi pystysuuntaista kolmiruutuista puitetta rinnakkain. Ikkunan sisäpuolella on laudasta ja alumiiniputkista rakennettu "kalteri". Pitemmällä pohjoissivulla on 9-ruutuinen kolmesta pystypuitteesta muodostuva ikkuna. Samassa julkisivussa on vielä kaksi vaakasuuntaista kolmiruutuista pienempää ikkunaa, jotka on ummistettu sisäpuolelta. Länsisivulla on oven yläpuolella pieni vaakasuuntainen kaksiruutuinen, luultavasti kiinteä, (mahdollisesti yksilasinen?) ikkuna. Länsisivun pääikkuna ja eteläjulkisivun poikkipäädyn ikkuna ovat 1980-luvun alussa uusittuja sisään-sisään-aukeavia lämpölasi-ikkunoita. Nämä ikkunat ovat tummanruskeaksi kuultokäsiteltyjä, ja yksityiskohdiltaan ja muodoiltaan moderneja. Tornin alaosassa on neljällä sivulla ja oven päällä koristeelliset kunkin viistesivun levyiset yksilasiset pikkuruutuikkunat. Alaosan ruudutus on suorakulmaista ja yläosan vinoruutuista. Näiden ikkunoiden yläpuolella on kapeammat pystysuuntaiset koristeikkunat vinoruudutuksella. Kumpienkin pikkuruutuisten koristeikkunoiden lasitus on kiinnitetty

14 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 14 (18) muovilistoilla. Osa kapeammista koristeikkunoista on valahtanut pois paikoiltaan ja yläreunaan on muodostunut rako. Ylimpänä tornissa on pyöreät ikkunat. - vanhojen ikkunoiden mahdolliset puuosakorjaukset ja korjausmaalaus - 70/80-luvun ikkunat uusitaan rakennuksen alkuperäisten ikkunoiden kaltaisina sisään-ulosaukeavina puuikkunoina ja ikkunoiden väri, pintakäsittely, jaot, profiilit ja yksityiskohdat toteutetaan rakennuksen tyylin mukaisesti luvun alun lämpölasielementtien tuleva käyttöikä on rajallinen, mikä tukee ikkunoiden uusimista. - tornin koristeikkunoiden muovilistoitus vaihdetaan maalaustyön yhteydessä kittaukseen F33 ulko-ovet Tornihuvilan pääovi tornin alaosassa on paripeiliovi. Sisäpuolelta peilit ovat näkyvissä ja kolmipeiliset ovet on kuultokäsitelty punaruskeiksi. Ulkopuolella ovilehdet on päällystetty kapealla pystypaneloinnilla ja käsitelty ohuesti tummanruskealla maalilla. Käyntilehdessä on molemmin puolin messinkinen koristeellinen vedin (vanhoissa valokuvissa painike!). Avoverannalle pääsee ainoastaan tornin alaosan eteisestä. Verannan ovi on vaaleankeltaiseksi peittomaalattu puupeiliovi, jossa keskellä yksi vaakapeili ja ylä- ja alaosissa kummassakin kaksi rinnakkaista pystypeiliä. Ovi vaikuttaa enemminkin sisä- kuin ulko-ovelta. Ovi on sateelta suojassa ja säilynyt melko hyväkuntoisena. Ulkopuolella ei ole vedintä eikä painiketta. Länsijulkisivulla on kaksi ulko-ovea. Vasemmanpuoleisesta ovesta on käynti pääasuntoon. Ovi on lautarakenteinen; sisäpuolella sileäpystylaudoitus ja ulkopinta profiloitureunaista leveää lautaa. Sisäpuoliset laudat on sidottu loveamalla vaakasuuntaiset puut ylä- ja alareunaan. Ovessa on pitkät talttapääruuveilla kiinnitetyt takorautaiset saranat. Aluslevyllinen vedin messinkiä. Ulkopuoli on peittomaalattu roosanbeigeksi, sisäpuoli mustaksi. Länsijulkisivun toinen ulko-ovi on peiliovi, peilijako samanlainen kuin verannan ovessa. Ovessa on messinkinen postiluukku, ovikello ja painike. Ulkopuolelta peittomaalattu roosaan vivahtavalla beigellä. Kellarin ovi on lautarakenteinen, sisäpuoli sileää, leveää pystylautaa, jotka sidottu kahdella vaakasuuntaisella lovetulla puulla. Ulkopinta on leveää vaakasuuntaista reunoistaan profiloitua lautaa. Ovessa on vanhanaikainen sepän tekemä rautalukko, pitkät takorautaiset pintasaranat. Ulkopuolella ei vedintä, sisäpuolella aluslevyllinen metallivedin. Ulkopuoli ruskeaksi maalattu, sisäpinta käsittelemätön harmaantunut puuta. Oven takana samassa karmissa sisäpuolella hyönteisverkko-ovi.

15 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 15 (18) - ovien mahdolliset puuosakorjaukset ja korjausmaalaus Ikkunoiden- ja ovien vuorilistoitukset Ikkunoissa erilaisia vuorilistoituksia. Näyttävimmät nikkarityyliset listoitukset Itäsivun ja pohjoispäädyn T-karmillisissa ikkunoissa. Ylälistoitus on korkea, ja siinä samoin kuin sivulaudoissa on kulmikkaita puuleikkauskoristeita ja reunaviisteitä. Myös pohjoiskainalon 6- ja 9-ruutuisissa ikkunoissa on korotettu ylälistoitus, mutta vain pienet julkisivua kohtisuoraan olevat koristelaudat ylänurkissa. Sivuvuorilaudat ovat suorat ja koristelemattomat. Pohjois- ja länsisivun pienet vaakasuuntaiset ikkunat ja pohjoissivun pääikkuna on listoitettu ympäri yksinkertaisesti sileällä kapeahkolla peittolaudalla, lautojen nurkat jiirattu. Etelään suuntaavan poikkipäädyn pääikkunassa ja ullakon ikkunassa vuorilistoitus on melko yksinkertainen, mutta suhteiltaan ja detaljiikaltaan kömpelö. Listoitusten ylänurkissa on talon vanhoista listoituksista kopioitu kolmionmuotoinen puuleikkausaihe. Verannan kolme T-karmillista ikkunaa on listoitettu yksinkertaisesti: kaikkia neljää reunaa kiertää saman levyinen sileä lauta, jonka ulkoreunoissa on keskiosassa viiste. - vanhojen ikkunalistoitusten korjausmaalaus - 80-luvun ikkunoiden kömpelöiden ikkunalistoitusten uusiminen F34 julkisivujen täydennysosat avoveranta Avoverannan lattia leveää lankkua, ollut joskus joku pintakäsittely? Katto lakattua lautaa. Kaide peittomaalattua koristesahauskuvioin koristelua lautaa, Katosta kannattavat massiivipuiset peittomaalatut pilarit, joiden yläosassa pilareihin lovetut vinotuet. Pilareiden kulmissa viistekoristelua. - verannan puurakenteiden korjausmaalaus F4 vesikatto kantavine rakenteineen F44 kattokannattajat Yläpohjan kantavina rakenteina ovat puiset kattotuolit, joilla on kannatus kitapuun ja piirun leikkauskohtien alapuolelta pituussuuntaisella palkilla. Poikkipalkki on kannatettu vinotyngillä

16 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 16 (18) varustetuilla pilareilla. Yläpohjan kantavien rakenteiden kunto näyttää silmämääräisesti tarkasteltuna hyvältä. Katon sisätaitteissa muutamat kattotuolien ja jiiripalkkien alapäät näyttävät pinnastaan hieman kosteusvaurion tummentamilta. Myös joidenkin läpivientien kohdalla on vesikaton aluslaudoituksessa kosteusjälkiä. - vaurioituneiden kattokannattajien uusiminen vesikaton korjaamisen yhteydessä F41 vesikatto Rakennuksen nykyinen vesikate on matalaprofiilinen kaksikouruinen sementtikattotiili. tiilikatto on voimakkaasti sammaloitunut. Ullakolta on näkyvissä nykyisen vesikatteen alla oleva pärekate ja sen alapuolinen umpi-/harvalaudoitus. Päre näyttää pääosin hyväkuntoiselta - vesikatteen uusiminen konesaumattuna peltikattona, varustetaan jalkaränneillä - kattotiilet, niiden ruoteet, päreet ja vaurioitunut korjauskelvoton puuaines puretaan - räystäillä, katon sisätaitteissa ja harjan alueilla aluslaudoitus umpilaudoituksena - aluskatetta ei tule F42 räystäät Räystäät ovat avoräystäät, kannattajat näkyvissä. Ainakin länsipäädyssä näkyvissä olevien kannattajien päät kapenevat ulospäin. Räystäiden leveys on ~xx cm. - puuosakorjaukset, katso edellä F43 vesikaton varusteet talotikkaat kattosillat - Vesikatolle ja piipuille tulee olla turvallinen pääsy, joten talo- ja lapetikkaat sekä kattosillat tulee uusia vesikaton uusimisen yhteydessä. Lumiesteet tulee lisätä ainakin lounaispäädyn lappeelle.

17 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 17 (18) lumiesteet tornin lipputanko savupiiput, piipunhatut Rakennuksessa on yksi muurattu savuhormi. Piipussa ei ole hattua eikä pellitystä, ja sen yläpää on hieman rapautunut. - rapautuneen tiilimuurauksen korjaaminen - Piippuihin kannattaa lisätä hatut. Näin voidaan vähentää kosteuden joutumista hormiin ja hidastaa käyttämättömien hormien rapautumista. Rakennuksen nykyiset sadevesijärjestelmät ovat peittomaalattua sinkittyä terästä. Vaakakourut ovat puolipyöreät ja syöksyt pyöreät, syöksyjen yläpäissä suppilot. Vesi imeytyy maahan ilman sadevesikaivoa tai imeytyspesää. Itäsivun lappeelta sadevesijärjestelmä puuttuu. - sadevesijärjestelmät uusitaan (suppilo ja pyöreä syksytorvi peltisepän työnä) G LVI-JÄRJESTELMÄT Rakennus liitetään kaukolämpöön. Taloteknisten järjestelmien kuntoa ei ole selvitetty tämän suunnitelman yhteydessä. LVItalotekniset järjestelmät suunnitellaan vasta sitten, kun rakennuksen sisätilojen käyttö on selvillä. H SÄHKÖJÄRJESTELMÄT - ulkovalaistus Nykyiset ulkovalaisimet: -avoverannalla seinävalaisin, uusvanha valkoinen metallilyhty -pääoven päällä metallilyhty, jossa keltaiset lasit -pääoven vasemmalla puolella seinävalaisin, posliinikanta, kirkas lasikupu - rakennuksen seiniin ja kattopintoihin kiinnitetty ulkovalaistus uusitaan johdotuksineen

18 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 18 (18) 4 Lähteet painamatttomat lähteet: Bäckman Jorma: Bäckmanin talo. Moniste Pietilä, Esko: Tyrvään Piirikunnan Apteekki ja sen apteekkarit. Marttilankatu 12:sta Vammalan rakennusinventointi Rinta-Porkkunen Nina, Pirkanmaan maakuntamuseo

19 LIITE 1 Tornihuvilan ja piha-alueen kunnostustöiden luettelo tehtäväluettelo talo90-nimikkein D D12 D2 D6 D7 D8 määrä yksikkö ALUERAKENTEET purettavat rakennukset ja rakenteet Hakkaraisen talon pihan pintarakenteiden purku ~500 m² ulkovaraston purkaminen 15 m² kylpyhuoneen ja saunan purkaminen 13 m² rakenteiden korjausten vaatimat purkutyöt rak.osien toimepiteiden yhteydessä alueen maakaivannot LVI-töiden edellyttämät kaivut kasvillisuus ja kasvualustat nurmipintainen istutusalue 365 m² bäckmanin puutarhan ennallistaminen ja laajentaminen 646 m² pintarakenteet sorapintainen piha-alue 364 m² pysäköintialueen asfaltointi 499 m² aluevarusteet pihakalusteet erä leikkivarusteet erä pysäköintialueen aita 60 jm aidan käyntiportit 2 kpl F RAKENNUSTEKNIIKKA F1 perustukset 0 m² salaojitus (varaus) 45 m F13 ryömintätila 164 m² F2 kantavat puurakenteet rossialapohja 164 m² kantavat seinät puuosakorjaukset 10 m² yläpohja vaurioituneen täytteen vaihto 5 m³ puuosakorjaukset ~8 m² lämmöneristyksen lisääminen? 5 m³ F3 julkisivu F31 ulkoseinät laudoituksen puuosakorjaukset 20 m² julkisivulaudoituksen korjausmaalaus 265 m² listoituksen puuosakorjaukset 20 jm julkisivulistoitus, korjausmaalaus 360 jm puukaide pystytolppineen, korjausmaalaus 20 jm F32 ikkunat ikkuna-aukkoja yhteensä 34 kpl F32.1 karmien ja puitteiden korjausmaalaus 21 aukkoa F l ikkunoiden uusiminen 2 aukkoa F32.3 ruutuikkunoiden korjausmaalaus+muovilistoituksen korvaaminen kitillä 11 ikkunaa Bäckmanin Tornihuvilan ja pihan kunnostus Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO Tuusulan Prijuutin kuntoarvio Tilaaja: Tekijä: Valmistunut: 6.4.2015 Kansikuva: Kuvat: Tuusulan kuntakehitys/kaavoitus Maria Suutari-Jääskö ja Jaana Pohjola Hyryläntie 16

Lisätiedot

rakennusten kuntoarvio ja korjaussuunnitelma

rakennusten kuntoarvio ja korjaussuunnitelma K I I K A L A N K O T I S E U T U M U S E O rakennusten kuntoarvio ja korjaussuunnitelma Kiikalan kotiseutumuseo rakennusten kuntoarvio ja korjaussuunnitelma Tilaaja: Kiikala-Seura ry Tekijät: Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 10.06.2009 YLEISTÄ 3 TAVOITTEET HISTORIA 4 YMPÄRISTÖÄ JA PIHOJA KOSKEVAT OHJEET 5 YMPÄRISTÖN LUONNE JA PERINTEINEN

Lisätiedot

VILLA GAHMBERGA eli KLOSTRET

VILLA GAHMBERGA eli KLOSTRET VILLA GAHMBERGA eli KLOSTRET lyhyt selv itys rakennusv aiheist a ja vuosien 2011 13 palorestauroinnist a Eteinen Artur Faltinin kuvaamana vuonna 1914. Kuva Kauniaisten pha. VILLA GAHMBERGA eli KLOSTRET

Lisätiedot

Pekkalan koulu, Ruovesi. katselmus 19.-23.9.2011. Kallion Savo-seura Böök Huttunen Savolainen

Pekkalan koulu, Ruovesi. katselmus 19.-23.9.2011. Kallion Savo-seura Böök Huttunen Savolainen Pekkalan koulu, Ruovesi. katselmus 19.-23.9.2011 Kallion Savo-seura Böök Huttunen Savolainen Ilmakuvassa vuodelta 1960 on keskellä Pekkalan yläkoulu, jonka vasemmalla puolella koivikon takana näkyy urheilukenttä.

Lisätiedot

Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Kolmikannan ja Koirniemen osayleiskaava-alueella

Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Kolmikannan ja Koirniemen osayleiskaava-alueella LIITE 2. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventointi Parikkalan kunta Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Kolmikannan ja Koirniemen osayleiskaava-alueella Ramboll

Lisätiedot

KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA

KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA NIKO PALONEN KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA KUNTOARVIO JA KORJAUSEHDOTUKSET 16.10.2014 KUNTOARVIOSTA Henkilö xxx otti allekirjoittaneeseen yhteyttä koskien vanhan, vuonna 1956 rakennetun, pystyrunkoisen

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella

Parikkalan kunta. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella Parikkalan kunta Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella 82136257 9.1.2013 Parikkalan kunta Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu KUNTOTARKASTUS Lielahden koulu Rövarnäsintie 13 21630 LIELAX KUNTOTARKASTUS LIELAHDEN KOULU, RÖVARNÄSINTIE 13, 21630 LIELAX 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen kohteena

Lisätiedot

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta Vanhan puutalon peruskorjaus Perustietoa puusta Yleistä Kuntoarvio ja jatkuva huolto Kuntoarvio on silmämääräisten tarkastustoimenpiteiden pohjalta laadittu asiakirja, johon kootaan havainnot eri rakennusosien

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO

KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO KIINTEISTÖ KOTIKUMPU Hiiteläntie 35 09630 KOISJÄRVI Katselmuksen ajankohta: 26.05.2008 Raportin päiväys: 05.06.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Sini Honkonen, Lohjan kaupunki,

Lisätiedot

NUMMEN KORJAUSTAPAOHJE

NUMMEN KORJAUSTAPAOHJE ALUSTAVA LUONNOS NUMMEN KORJAUSTAPAOHJE 29.8.2012 JYRKI YRJÖLÄ ARKKITEHTI RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 1 Sisällysluettelo KORJAUSTAPAOHJEEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 NUMMEN RAKENTAMISEN VAIHEITA... 3 VANHA

Lisätiedot

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat:

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat: SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399 Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Jarmo Majuri, Sakipa Oy LVI -järjestelmät:

Lisätiedot

VOIMANTALON KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA 2008 2013 versio 1.2

VOIMANTALON KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA 2008 2013 versio 1.2 1 VOIMANTALON KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA 2008 2013 versio 1.2 2 3 Johdanto... 4 Voimantalon aiemmat kuntoselvitykset ja korjaussuunnitelmat...6 Rakennusarkkitehti Leena Raiskion selvitys ja suunnitelma

Lisätiedot

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus Lausunto 2 (29) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS LIIMATTALANTIE 575 44150 ÄÄNEKOSKI ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YHTEENVETO 4 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO PÄÄRAKENNUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS

HÅKANSBÖLEN KARTANO PÄÄRAKENNUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS HÅKANSBÖLEN KARTANO PÄÄRAKENNUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS ARKKITEHTITOIMISTO SCHULMAN OY 2007 Arkkitehtitoimisto Schulman Oy Håkansbölen kartano/ Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys Sisällys Johdanto

Lisätiedot

Viljakkalan Seurojentalo Korjausraportti

Viljakkalan Seurojentalo Korjausraportti Viljakkalan Seurojentalo Korjausraportti Viljakkalan Seurojentalo Sisällys... 1 Johdanto... 1 Seurojentalon korjaukset aikajärjestyksessä... 2 Hankesuunnitelmien lyhennelmät... 4 2010/SEUROJENTALO PAREMMAKSI

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3784 ASEMANTIE 1 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3784 ASEMANTIE 1 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3784 ASEMANTIE 1 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO

IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO Iin kunta Arkkitehtitoimisto Ajantaju 2011 1 IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO Sisältö IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO... 1 Iin kunta... 1 Arkkitehtitoimisto Ajantaju...

Lisätiedot

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä rakentamistapaohje koskee Hongiston asemakaavaa numero 2410. Rakentamistapaohje on laadittu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:ssä.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Kuva: Eija Haapalainen, Pirkanmaan maakuntamuseo Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Tapani Koiranen Mari Imppola

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Merimaskun terveystalo

Merimaskun terveystalo K u n t o t a r k a s t u s Kuntotarkastusraportti 11.6.2012 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJEEN TARKOITUS 2. LUVAT JA MÄÄRÄYKSET 3. KYLIEN HISTORIAA LYHYESTI. 3.1. Voiluoto 3.2. Anttila 3.3. Unaja

SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJEEN TARKOITUS 2. LUVAT JA MÄÄRÄYKSET 3. KYLIEN HISTORIAA LYHYESTI. 3.1. Voiluoto 3.2. Anttila 3.3. Unaja E HDOT US UNAJ AVOI L UOT OANTT I L A 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJEEN TARKOITUS 2. LUVAT JA MÄÄRÄYKSET 3. KYLIEN HISTORIAA LYHYESTI 3.1. Voiluoto 3.2. Anttila 3.3. Unaja 4. NYKYTILANNE JA SUOJELUMERKINTÖJEN

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO Vastaanottaja Luhangan kunta Asiakirjatyyppi Kuntoarvioraportti Päivämäärä 28.08.2014 Viite 1510012871 TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO VANHA OSA KUNTOARVIO 1. Perustiedot 3 2. ASIAKIRJATARKASTELUN

Lisätiedot

Lappvikin koulu. Vanha kantatie 1-3 10820 LAPPOHJA RAKENNUSTEN KUNTOARVIO. Eksa Oy. Masuunikuja 11 08200 Lohja 019 325041

Lappvikin koulu. Vanha kantatie 1-3 10820 LAPPOHJA RAKENNUSTEN KUNTOARVIO. Eksa Oy. Masuunikuja 11 08200 Lohja 019 325041 Lappvikin koulu Vanha kantatie 1-3 10820 LAPPOHJA RAKENNUSTEN KUNTOARVIO Laatija: Kuntokartoitus ja Rakennuspalvelu Masuunikuja 11 08200 Lohja 019 325041 Laadittu: 19.5.2008 1 0 Yleistä Kuntoarvion tarkoituksena

Lisätiedot