Unelmat ja todellisuus...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Unelmat ja todellisuus..."

Transkriptio

1 1/2004 Sininauhaliitto - - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto Unelmat ja todellisuus... Tutustu eteläisen Afrikan arkeen... Kuvan henkilöt eivät liity lehden sisällön aiheisiin. Kuva Riikka Halmeen arkisto Eteläisen Afrikan paheneva päihdeongelma -tiedotushankkeen julkaisu

2 Päihde- ja lähetysjärjestöjen löydettävä yhteistyö Olin matkatoverini kanssa nousemassa Länsi-Bengalissa Intiassa tasangolta ylös Himalajan vuoristoon pari, kolme vuosikymmentä sitten. Nousu oli niin jyrkkää, että pahimmissa kohdin tie ylitti itsensä spiraalimaisesti. Monissa kohdin tien vieressä oli kaiteeton syvä rotko. Jokaisen kyläpysähdyksen jälkeen linja-auton kuljettaja oli enemmän ja enemmän riisiviinassa. Matkatoverini alkoi jo huolestua hengestämme vaarallisella tiellä. Vastasin kotipitäjäni kouluautonkuljettajan kuolemattomalla lauseella, kun pelästynyt vanhempi moitti hänen humalatilaansa lasten kuljetuksessa: Kuule, näitä teitä ei selvin päin aja kukaan. Huumorilla kohdataan toisinaan kohtuuttoman vaikeita tilanteita. Kolmannen maailman kehitys alkaa paikka paikoin olla tilanteessa, että siinä ei huumorikaan auta ja siksi toiseksi se alkaa olla täysin sopimatonta. Erityisesti Afrikan maiden tilanne huononee jatkuvasti. Kysymys ei ole vain siitä, että kehitys ei lähde käyntiin, vaan että sen hedelmiä syö paheneva alkoholinkulutus ja sen myötä tuleva yhteisöjen rapautuminen ja yksilöllinen työkyvyttömyys. Kysymys ei ole myöskään vain alkoholinkulutuksen kasvusta, vaan sen liittymisestä yhä pahenevaan HIV-/AIDS-ongelmaan. Kristillisten kirkkojen lähetysjärjestöillä on tavattoman laaja ja monipuolinen kokemus kehitysmaista ja aivan sieltä ruohonjuuritasolta. Vain osa niistä työskentelee alkoholi- ja huumeongelmien parissa ylläpitämällä tai tukemalla yksittäisiä toimintamuotoja. Kuitenkin ollaan siirtymässä tilanteeseen, jossa päihdekysymykset on otettava huomioon läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa kaikissa maanosissa. Useimmat suomalaiset kristilliset päihdejärjestöt ovat niinikään keskittyneet toimimaan kotimaassa päinvastoin kuin esimerkiksi norjalaiset ja ruotsalaiset sisarjärjestönsä. Toki suomalaiset toimintatavat eivät ole sellaisenaan vietävissä toisenlaisiin kulttuureihin. Mutta herääminen yhteistyöhön lähetysjärjestöjen kanssa on juuri nyt ajankohtaista. Kansainvälisellä Siniristillä, Sininauhaliiton toisella kansainvälisellä verkostolla, on laaja kokemus toiminnasta Afrikan ja jonkin verran myös Aasian ja Latinalaisen Amerikan maissa. Alkuvaiheessa pitäisi ottaa tavoitteeksi se, että lähetystyöntekijöiden valmennuksessa päihdekysymys tulisi esille. Tällä tasolla riittää karkea perustieto ja tieto mm. tahoista, joiden kautta saa kentällä ollessa tarvittaessa lisätietoa. Toiseksi pitäisi miettiä, miten päihdekysymys kohdataan kansallisissa seurakunnissa. Kolmanneksi tulisi miettiä, miten tuetaan edes jonkinlaisten hoitopalveluiden kehittymistä. Tässä kohdin tulee olla äärimmäisen tarkkana. Rahaa palaa herkästi kohteisiin, joilla ei ole eikä tule olemaan koskaan kulttuurista soveltuvuutta eikä muitakaan toimintaedellytyksiä maissa, joissa sosiaali- ja terveydenhuolto on vasta rapaisissa lastenkengissä. Kuitenkin tarve on huutava. Esimerkkejä onnistuneista hankkeista onneksi on. Uskon, että suomalaisten kristillisten lähetys- ja päihdejärjestöjen yhteistyöllä on saatavissa paljon aikaan. Tavoitteena onkin, että Suomen lähetysneuvosto ja Sininauhaliitto molemmat jäsenyhteisöineen aloittaisivat vuonna 2004 yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisen. Siihen yhteistyöhön tarvitaan laajalti kaikkia tahoja. g Jorma Niemelä KUVA MONA MANNERHEIMO Mitä tekisit, jos et pelkäisi? Angolassa on toivoa. Surkeissa olosuhteissa tapahtuu suuria ihmeitä. Ihmiset eheytyvät, löytävät elämälleen suunnan ja tarkoituksen. Eri kirkkokuntien edustajat tekevät yhteistyötä tavoitteenaan pysäyttää aalto, jonka alle muuten murskautuisi miljoonia ihmisiä. Angolassa uskotaan, että ainoastaan yhdessä työskentelemällä saadaan pysyvää ja merkittävää aikaan. Ulkoasiainministeriön tuella Sininauhaliitolla on ollut mahdollisuus tiedottaa eteläisen Afrikan pahenevasta päihdeongelmasta sekä kiinnittää huomiota erityisesti päihteiden yhteydestä aidsiin. Päihteet nimetään läpileikkaavaksi ongelmaksi esim. Namibiassa, missä suomalaiset ovat olleet mukana tukemassa maata sen kamppailussa aidsia vastaan. Kristillinen päihdetyö on osa lähetystyötä. Se on ilosanomaa, joka hoitaa yksilön minuutta ja auttaa pois riippuvuuskehästä. Tavoitteena on kokonaispersoonallisuuden eheytyminen, joka kattaa henkisen, hengellisen, sosiaalisen ja fyysisen alueen. Alkoholi on nautintoaine ja päihde, jonka vaikutukset ihmiseen ovat samanlaiset ympäri maailmaa. Tulevaisuudenhaasteena lähetys- ja kehitysaputyössä on huomioida päihteet ja niiden vaikutus yksilöön ja yhteiskuntaan. Mitä tekisit, jos et pelkäisi? Pitkäaikainen Taiwanin lähetystyöntekijä ja Lähetysopiston rehtorina toiminut Matleena Pinola kysyy kirjassaan Luottamuksen lanka, mikä saa meidät liikkeelle? Mikä vie meidät toteuttamaan rakkauden kaksoiskäskyä? Voimamme ei ole kätkettynä käskyyn, hän kirjoittaa, vaan kaipaukseen omistaa se lupaus, jonka Jeesus antoi seuraajilleen lähettäessään heidät maailmaan: Katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. g Lähdeluettelo: Johnson, Spencer: Kuka vei juustoni, Wsoy 2002 Pinola, Matleena: Luottamuksen kultalanka, Suomen Lähetysseura,

3 g TEKSTI MARJAANA PERTTULA Seppo Sulkko suosittelee läheteille päihdetyön peruspakettia Muutaman päivän kestävä päihdekoulutus olisi tarpeen jokaiselle lähetille riippumatta siitä, lähteekö henkilö nimenomaan päihdetyöhön, katsoo johtaja Seppo Sulkko Tyynelän Kuntoutus- ja Kehittämiskeskuksesta. Mies tietää mistä puhuu. Hänellä on omakohtaista kokemusta päihdetyöstä Namibiassa. Seppo Sulkon kenttäkokemus on luvun alku- ja jälkipuoliskolta. Hän oli vetämässä päihdetyön kehittämisprojektia, jonka toteuttivat Raittiuden Ystävät, Suomen Lähetysseura ja Valkonauhaliitto yhdessä. Rahoitus tuli pääosin ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista. Sulkko oli kolmeen otteeseen Namibiassa parin kuukauden jaksoja kouluttamassa paikallisia ihmisiä päihdetyöhön. Kawangolle, Ambomaalle ja Windhoekiin saatiin projektin avulla lisäksi palkattua omat alueelliset päihdetyöntekijät. Tuotimme myös koulutusmateriaalia ja loimme sidosryhmäverkoston, johon kuuluivat muun muassa kirkon ja terveydenhuollon aidsprojektin työntekijöitä, Sulkko kertoo. Suomen Lähetysseura on resurssoinut myös omia työntekijöitään päihdetyöhön. Omat asenteet työstettäväksi Seppo Sulkko luettelee useita syitä siihen, miksi läheteille pitäisi ennen kentälle menoa antaa Tyynelän kehittämiskeskuksen johtaja Seppo Sulkko muistuttaa, että päihdetyö on todellinen haaste lähetysjärjestöille. perustietoa päihdetyöstä. Ensimmäiseksi kannattaisi käydä läpi omat asenteet ja käsitykset päihteistä ja päihdeongelmasta. Mikäli lähetti ajattelee päihdeongelmaisista kovin negatiivisesti, hänen asenteensa ei ole omiaan edistämään lähetyksen asiaa. Joissakin maissa kulttuuri on päihteille hyvin myönteinen. Muun muassa Ambomaalla on alueita, joissa 60 prosenttia väestöstä on joka päivä humalassa. Lähetin moralistinen taistelu paikallista kulttuuria vastaan ei yleensä tuota hedelmää. Toisaalta vaarana voi olla myös se, että lähetti sopeutuu liiankin helposti paikalliseen alkoholikulttuuriin, Sulkko toteaa. Lähetillä pitäisi lisäksi olla valmiudet tunnistaa ongelma ja kohdata päihdeongelmainen lähimmäisenä. Tämä edellyttää päihdeongelman olemuksen ymmärtämistä, ja ongelmaan liittyvän psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen riippuvuuden tajuamista, Sulkko toteaa. Hän kertoo Sininauhaliiton ja Tyynelän Kehittämiskeskuksen päihdehuollon kursseista, joilla voi päivittää perustiedot päihdetyöstä. Kirkkopalvelujen ylläpitämä Tyynelä on yksi Sininauhaliiton jäsenjärjestöistä. Päihdetyön kursseja on jo pitkään pidetty seurakunnan ja järjestöjen työntekijöille. Mielestäni samantyyppinen kurssi kannattaisi sisällyttää osaksi lähetystyöntekijöiden koulutusta. Kurssilla annetaan perustietoa muun muassa päihteistä ja riippuvuudesta. Samoin annetaan opastusta päihdeongelmaisen kohtaamiseen ja motivoivaan keskusteluun. Läpi käydään lisäksi erilaisia menetelmiä sekä hoidon ja kuntoutuksen malleja, joita lähetti ei ehkä sellaisenaan voi soveltaa mutta joista varmasti on hyötyä lähetyskentällä, Sulkko uskoo. Hän muistuttaa, että laajempaa, opintoviikkoa kestävää päihdekoulutusta kristillisestä viitekehyksestä tarjoavat myös Tyynelä, Kirkkohallitus ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sulkon mielestä lähetysjärjestöjen olisi järkevää käyttää valmiita ammatillisia kursseja sen sijaan, että asia kokonaan sivuutetaan tai käytetään energiaa lähetysjärjestön oman päihdekoulutuksen järjestämiseen. Silmien sulkeminen ei poista ongelmaa Päihdetyö on lähetysjärjestöille todellinen haaste. Päihdetyön tekijä harvoin saa tukijoilta sulkia hattuunsa. Eikä päihdetyö ole lähetyskentilläkään priorisointilistan suosikki. Päihdeongelmat ovat lähes kaikissa kulttuureissa merkittävä ongelma, mutta samalla vaikea asia lähestyä. Asian ympärillä on paljon hyssyttelyä, ja ongelmista mielellään vaietaan, niin meillä koto-suomessa kuin lähetyskentilläkin. Monilla lähetyskentillä päihdeongelmat ovat kuitenkin yksi keskeinen ongelma ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta, Sulkko muistuttaa. g... Sininauhaliiton tiedotuslehti Eteläisen Afrikan paheneva päihdeongelma - tiedotushankkeen julkaisu Toimituksen osoite: Krämertintie 2, HELSINKI, Puh. (09) , faksi (09) Päätoimittaja: Tuula Huurresalo Toimittaja: Tiipi Peltola Taitto: Terttu Hauhia Painopaikka: Kainuun Sanomat Oy, 2003 s i s ä l l y s Pääkirjoitus 2 Mitä tekisit, jos et pelkäisi? 2 Seppo Sulkko suosittelee läheteille päihdetyön peruspakettia 3 Eteläisen Afrikan paheneva päihdeongelma 4-5 Hyviä Uutisia Angolasta 6-7 En usko, ennen kuin näen 8 Toimintaa yli rajojen 8 Naiset ja lapset haavoittuvat herkimmin 9 Linkkivinkki 9 Pullonmuotoinen aukko puolustuksessa Kansainvälinen Siniristi keskittyy aids-kysymykseen 11 Sininauhaliiton jäsenjärjestöt ja keskustoimiston yhteystiedot 12 3

4 g TEKSTI TIIPI PELTOLA, KUVAT RIIKKA HALMEEN ARKISTO Eteläisen Afrikan Kodin ja työn menettäminen vaikuttaa edelleen ihmisten mielialaan. Helpotusta ahtaaseen arkeen, mukavilta maistuvia, menestyneen ihmisen mielikuvia tarjoavat ulkomaiset oluet kuten Castel ja Tafel Lager. Rauhan aikana päihteiden käyttö on enentynyt. Yhä nuoremmat juovat. Toisin kuin ennen, myös naiset käyttävät alkoholia. Ennen alkoholi oli miesten juttu, muistelee Angolassa kasvanut nuorimies Isak Pelao. Suuriin juhliin kuten häihin tai hautajaisiin valmistettiin alkoholipitoista juomaa, jota juomanlaskija tarkasti jakoi vain valituille henkilöille. Nuorille ja lapsille ei alkoholia tarjoiltu. Tänä päivänä jokainen voi olla oma juomanlaskijansa. Kaupungissa voi tarjoilla itselleen niin paljon olutta kuin rahalla saa tai kykenee juomaan. Suurissa kaupungeissa tarjonta on runsasta. Vilkkailla toreilla ikärajoista ei välitetä. Alaikäiset voivat ostaa niin hengenvaarallisia päihteitä kuin lääkkeitä ilman reseptiä. Sadat salaiset kotitehtaat syytävät tuotteitaan markkinoille. Perinteisiin oluihin lisätään potkua sekoittamalla niihin esim. paristoja tai lannoitteita. Jos lasin ääreen ei kuole, nämä juomat ai- paheneva päihdeongelma Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa aiemmin yhteisön, perinteiden ja tapojen säätelemä alkoholipitoisten juomien käyttö on viime vuosina muuttunut rajusti. Esimerkiksi Angolassa kolmekymmentä vuotta kestänyt sisällissota on vaikuttanut siihen, että joka kymmenes kansalainen on joutunut muuttamaan kotikonnuiltaan. Ikivanhat perhekunnat ovat hajonneet, myös niiden tuoma suoja. Harvinainen näky: lapsi ja limutölkki. Huambon katolisen kirkon piispan mukaan tavallisempi näky on olutpullo murrosikäisen kourassa. 4 Sairaanhoitaja Anni Väisälä tutkii torilla lääkkeitä, joita myydään ilman reseptejä ja käyttöohjeita. Kädessään olevaa tuberkuloosilääkettä myyjät suosittelevat yskään. heuttavat humalatilan lisäksi impotenssia, ripuli- ja oksennustautia tai sairauden, jota ei tunneta. Perinteisesti afrikkalaiseen kulttuuriin ei ole kuulunut humalahakuisuus. Euroopasta ja Amerikasta maahantuotu tapa huolestuttaa monia. Huambon katolisen kirkon piispa totesi viime syyskuussa, että maassa riehuu uusi Kuvassa Isak Pelao serkkunsa Bdaponan kanssa. Raittiutta ja kohtuukäyttöä kannattava Isak kertoo paineiden olevan valtavat, vaikka hänellä on myös raittiita kavereita: Ystävät painostavat minua käyttämään päihteitä, sillä he juovat itse paljon. demoni nimeltä juoda humalaan. Piispan mukaan Angolassa oli todellisuudessa helpompi nähdä olutpullo murrosikäisen kädessä kuin mehu- tai limupullo. Päihteisiin liittyvä tietotaso vaihtelee maan ja asumisalueen mukaan. Miljoonakaupungeissa valistus saavuttaa varmemmin kuin syrjäisissä maaseutukylissä. Angolassa opetus alkoholin aiheuttamista asioista on heikkoa. Valistuneemmat vanhemmat tosin yrittävät korjata tilannetta jakamalla jälkikasvulleen tietoa. Perheissä, joissa isä tai äiti itse on alkoholisoitunut, aikuisten ongelmat siirtyvät lapsille, Isak Pelao kertoo.

5 Taloudellisesti alkoholi on menestystuote sekä panimoteollisuudelle että yksityisyrittäjille. Köyhän perheen äidin yrittäessä ansaita perheelleen elantoa, panokseksi kannattaa sijoittaa jopa päivän vilja-annos. Tällöin jo ennestään aliravitut lapset saattavat jäädä kokonaan ilman ruokaa. Pikkuisten nälkä sammutetaan oluella. Naiset valmistavat yksin tai porukalla perinteiset noin 4% alkoholia sisältävät juomat kuten chimbombon. Työ on fyysisesti raskasta. Pelkästään veden ja polttopuiden haku vie voimia. Usein työ on myös vaarallista. Tiedetään tapauksia, joissa puusta banaaneja hakenut kiipeilijä on pudonnut ja kuollut. Naiset myös myyvät tuotteensa. Itse he eivät hyödy vaivannäöstään. Rahat ja ylijäänyt alkoholi menevät perheen päälle eli miehelle. Päihteiden käytöstä aiheutuu yksilölle ja yhteiskunnalle vuosittain paljon menetyksiä. Työtapaturmat ja riski niihin kasvavat. Rattijuopumusta ei kontrolloida kuten Suomessa. Liikenneonnettomuudet ovat yleisiä. Rattijuopumus on yleistä Angolassa. Teillä kurvailee kaikenlaisia kaahareita. Liikenne on todella villiä, vailla minkäänlaista kontrollia. Koska julkista liikennettä ei ole tai se toimii satunnaisesti, ovat pienyrittäjät paikalla avolava-autoillaan tai pikkubusseillaan, Angolassa elänyt - Kannattaa tarkistaa kuskin kunto ennen matkalle lähtöä. Matkan aikana kuljettaja kuitenkin virkistää itseään alkoholijuomilla, tietää vuosia Angolassa elänyt Riikka Halme vieressään Josia Ualende. Kuvassa sisarukset Ndapandula, Toivo ja Emilia sekä Selma ja Hilma. Riikka Halme kuvailee paikallista liikennekulttuuria. Erityisesti yksityisyrittäjien kuskit ajavat pienessä sievässä. Matkustajan onkin syytä matkalle lähtiessään tarkistaa, kuinka huppelissa kuski on, sillä matkan aikana kuski kuitenkin virkistää itseään alkoholijuomilla. Ihmisen kyky hallita ja harkita heikkenee alkoholinvaikutuksen alaisena. Mukavakin mies muuntuu väkivaltaiseksi. Perhesuunnitteluun aiemmin sitoutunut aviosiippa vastustaa päissään kondomin käyttöä. Alkoholi madaltaa kynnystä myös irtosuhteisiin ja sen myötä suojaamattomaan seksiin. Riski HIVIn ja AIDSin leviämiseen kasvaa. Pelko miehen mukanaan tuomasta taudista on Angolassa todellisuutta. Ystäväni eivät uskalla mennä naimisiin, jotta säilyisivät hengissä, Riikka Halme kärjistää. Sinkkuelämän valinta ei ole helppo ratkaisu, sillä afrikkalaisessa kulttuurissa naisella ei ole juurikaan arvoa ennen naimisiinmenoa ja lasten syntymää. Päihteiden käyttö yleistyy nuorten keskuudessa. Huumeita, kuten perinteistä liambaa tai hurjan suosion saavuttanutta uutuutta kuberia, myydään härskisti. Etelä-Afrikassa joka neljäs hoitoon hakeutuvista on alle kaksikymppinen. Vielä seitsemän vuotta sitten näin nuoria oli vain yksi kymmenestä. Nairobissa koululaisten keskuudessa tehdyn tutkimuksen mukaan tyttöjen alkoholinkäyttö on hälyttävää ja yltää pian poikien tasolle. Kristillisellä päihdetyöllä on näky pysäyttää aalto. Tarvitsemme siihen useiden eri tahojen sitoutumista. Yhteistyössä saamme yhdellä kertaa merkityksellistä ja pysyvää jälkeä, uskoo Angolan Siniristissä, Cruz Azulissa, toimiva Joâo Vilar. Etelä-Angolassa on neljän vuoden aikana toiminut Siniristin ylläpitämä alkoholi ja huumeparantola, joka on tarkoitettu niin naisille kuin miehille. Kaikkia apua tarvitsevia ei voida ottaa vastaan, koska asianmukaisia tiloja ei ole riittävästi. g Kirjoittaja työskentelee Sininauhaliitossa Eteläisen Afrikan paheneva päihdeongelma tiedotushankkeen tiedottajana. Lähteet: Beckman, Vanna: Alcohol another trap for Africa, Libris Publishing, 1988 Report B 24/1992, G.P. Kilonzo and Y. T. Pitkänen (toim.): Pombe, Report of Alcohol Research Project in Tanzania, Vilar, Joao: Cruz Azul de Angola: Historia tradicional e moderna do consumo de bebidas alcólicas e drogas em Angola, 2003 allafrica.com: Tamar Kahn, Chantelle Benjamin (Business Day, Johannesburg ), Drug Abuse On Rise Among Teenagers, Tangeni Amupadhi (The Namibian, Windhoek ) Local Brew And Thatch Grass the Top Earners for Kavango Villagers, Webster Malido (The Post, Lusaka ) Cooperbelt Leads in Alcohol Consumption, Luvuyo Mjekula (East Cape News, Grahamstown ) Alcohol And Dagga Prominent in International Day Against Drug Abuse, Daniel Nyassy, Patrick Beja, Evelyne Kwamboka (The East African Standard, Nairobi ) Secondary School Students Using Drugs. 5

6 Hyviä uutisia ANGOLASTA KUVA SUOMEN LÄHETYSSEURAN KUVAPANKKI/ ERKKI HALME Angolassa, Benguelassa, on neljän vuoden ajan toiminut Siniristin ylläpitämä alkoholi- ja huumeparantola. - Alun perin talo oli portugalilaisten liikemiesten varastotila, sitten kaupunki lahjoitti sen kirkoille, jotka lahjoittivat sen Siniristille, ja nyt siellä kuntoutetaan huumeiden ja alkoholin väärinkäyttäjiä. Kaikkia apua tarvitsevia ei voida ottaa vastaan, koska asianmukaisia tiloja ei ole riittävästi, kuntoutuskeskuksen johtaja kertoo. g Niin paljon ihmisiä olisi tulossa, mutta meillä on vain kaksi makuusalia. Tämä on hyvin tärkeä työ yhteiskunnalle, perheelle ja Kristukselle. Annamme opetusta alkoholin vaaroista. Selitämme, miten alkoholi vaikuttaa ihmiseen ja kehoon. Tämä opetus on auttanut monia, jotka ovat olleet täällä. Toivomme, että tämä työ voisi jatkua. Tahdomme kuntouttaa veljiä ja siskoja, jotka ovat pahan vuoksi kateissa. Kristillisellä päihdetyöllä on näky pysäyttää alkoholin ja huumeiden lisääntyvästä käytöstä syntyvä aalto. Tarvitsemme siihen useiden eri tahojen sitoutumista. Yhteistyössä saamme aikaan merkityksellistä ja pysyvää, uskoo Angolan Siniristissä, Cruz Azulissa, toimiva Joao Vilar, jonka kanssa vierailimme Benguelan kuntoutuskeskuksessa. Vapaaehtoiset työskentelevät vaikeissa olosuhteissa Parantolan maine on levinnyt laajalti. Jotkut hakeutuvat hoitoon satojen kilometrien päästä. Joskus perheenjäsenet tuovat huonossa kunnossa olevia omaisiaan jopa kottikärryillä lähikylistä. Ihmiset edustavat eri kirkkokuntia. Asiakkaita on yhteensä 86, joista naisia 28. Miesten ikä vaihtelee vuoden välillä. Kuntoutuskeskuksessa on alkeellista ja ahdasta. Ihmiset nukkuvat makuumatoilla lattialla vieri vieressä. Vähäinen omaisuus roikkuu muovikassiin sullottuna seinällä. Katossa on reikiä, joista sataa sisälle. Työntekijät työskentelevät hyvin vaikeissa ja alkeellisissa olosuhteissa. Kenellekään ei makseta palkkaa. Vapaaehtoiset nukkuvat öisin käytävän lattialla. Aamun tullen he keräävät tavaransa ja petivaatteet pois tieltä. Ensimmäisiä vapaaehtoisia työntekijöitä edustaa nainen nimeltä Mama Amelia. Hän jätti hienon talonsa ja muutti kuntoutuskeskukseen, missä hän on toiminut neljän vuoden ajan ilman palkkaa. Keittiö sijaitsee taivasalla. Pihamaalla on pitkä jono hiilikeittimiä, joissa jokainen valmistaa oman ateriansa. Sateella ruoanvalmistus on hankalaa, lähinnä kärsimystä. Tynnyrissä valmistetaan soijavelliä. Kuntoutettavien tai heidän läheistensä on itse huolehdittava ruoasta. Joskus he saavat avustuksena aamupalaa isoista tynnyreistä. Keskuksen lähes sadalla 6

7 henkilöllä on käytettävänään vain yksi vessa. Olosuhteista huolimatta toiminnalla on hyvät tulokset, eikä mikään lannista paikallisia. Työn hedelmiä on helppo esitellä. Neljän vuoden aikana 339 ihmistä on käynyt läpi puolenvuoden kuntoutuksen. Ne, jotka eivät ole halunneet lähteä, ovat voineet jäädä. Nämä kaksi miestä ovat esimerkkejä näistä ihmisistä. He ovat nyt kauniita ihmisiä ja kunnon kansalaisia. He ovat kuntoutuneet täällä ja palvelevat nyt muita. Tämä on suuri ihme ja merkki, Vilar iloitsee. Benguelan kuntoutuskeskuksen lähes sata asukasta nukkuu lattialla. Miesten ja naisten käytössä on yksi vessa. Keittiö sijaitsee pihalla. Alkeellisista olosuhteista huolimatta toiminnalla on hyvät tulokset. Joao Vilar (keskellä) iloitsee esitellessään vierellään seisovat kaverukset: Nämä miehet ovat nyt kauniita, kunnon kansalaisia. He ovat kuntoutuneet täällä ja palvelevat nyt muita. Kuntoutuneet tyytyväisiä saamaansa apuun Benguelan kuntoutuskeskuksessa Vilar jakaa kuntoutettaville Raamattuja kysellen samalla ihmisten vointia. Naisten makuusalissa paikalla on Kokomesta kotoisin oleva, Baptistikirkkoon kuuluva rouva, joka oli kuullut veljeltään keskuksesta, missä ihmiset voivat kuntoutua. Huambon maakunnasta kesäkuussa saapunut Sophia kertoo, että hänen olonsa on paljon parempi. Minulla on uusi näky, hän iloitsee. Katoliseen kirkkoon kuuluva nainen liikuttuu kertoessaan elämänsä tarinaa. Alkoholi ja tupakka toivat hänet kuntoutuskeskukseen: Kyyneleet tulevat silmiini, kun ajattelen ystäviäni, jotka vielä ovat jääneet pimeyteen. Jotkut ovat jopa kuolleet. Olen itse tullut sellaisesta pimeydestä. Olen hyvin kiitollinen, että olen nyt itse tällaisessa tilanteessa. Miestensalissa Vilar rohkaisee nuoria miehiä: Älkää kadottako tätä näkyä. Te olette nuoria. On hyvä, että teillä on näky pyrkiä pois siitä pahasta, mikä on teitä kietonut! Nebutosta saapunut, adventtikirkkoon kuuluva mies kertoo olleensa kuntoutuskeskuksessa heinäkuusta asti. Elämäni oli melkoista pimeyttä, varkauksia ja rikoksia. Kuulin Jumalasta ja tulin tänne. Paikalla on myös jehovantodistaja Benguelasta. Tocoistikirkosta oleva henkilö kertoo viihtyvänsä kuntoutuskeskuksessa, jossa hän on ollut jo viisi kuukautta. Olemme vaimon kanssa eronneet alkoholiongelmani vuoksi. Muu perhe käy minua tervehtimässä. Katoliseen kirkkoon kuuluvia on kaksi. Toinen on saapunut keväällä Luandasta, toinen on kotoisin Lobitosta. Makuusalissa on myös vanhuksia. Tämä setä on täyttänyt 60 vuotta, tämä toinen on vähän nuorempi 57 vuotta. Hekin ovat tulleet kuntoutumaan, kiitos Jumalalle, Vilar esittelee miehet vierailijoille. Lisäksi täällä Neljän vuoden aikana yli kolmesataa ihmistä on käynyt läpi puolenvuoden kuntoutuksen, jonka aikana he ovat saaneet mm. tietoa alkoholin vaaroista ja vaikutuksesta. Opetus on auttanut monia. on hyvin nuori poika, jolla on ikää 15 vuotta. Poika kertoo, että hänestä oli ikävää, kun hänen äitinsä oli raahannut hänet kuntoutuskeskukseen saamaan apua. Poika oli polttanut konjagaa, erästä yleisintä huumetta sekä juonut. Hän oli ollut kuntoutuksessa kolme kuukautta. Eräs nuorimies kertoo koulunsa keskeytyneen alkoholin takia: Minä kävin koulua viidettä luokkaa, mutta piti keskeyttää. Kahteen vuoteen en ole voinut opiskella. Puolivuotta kuntoutuskeskuksessa oli vaikuttanut miehen tulevaisuuden suunnitelmiin. Kun menen kotiin, en enää palaa entiseen. g Erkki Halme vieraili Benguelan kuntoutuskeskuksessa. Suomentanut Riikka Halme. Toimittanut Tiipi Peltola. Kuvat Erkki Halme. 7

8 g TEKSTI TIIPI PELTOLA, KUVA PIRRE SAARIO En usko, ennen kuin näen! Pastori Erkki Halme on työskennellyt vaimonsta Kaisan kanssa Angolassa kymmeniä vuosia. Koko kolmekymmentävuotisen sodan ajan Halmeet ovat saaneet kokea suurta ystävyyttä eri kirkkokuntien taholta. Nyt he ovat Angolassa viimeisellä työkaudellaan. Päihdetyön taustalla on yhteiskristillisyys. Vaikeiden sotavuosien aikana vanhat ja vahvat kirkot auttoivat toinen toisiaan. Syntyi läheinen yhteys, joka nyt voi auttaa muita. Halmeet innostuivat päihdetyöstä paikallisen Siniristin, Cruz Azulin edustajien tullessa kysymään, saisivatko he pitää kokoontumista kirkon tiloissa, jotka sijaitsivat keskeisellä paikalla. Heillä oli halu saada uusia ryhmiä, joissa alkoholinorjat voisivat vapautua. Veli Vilar kertoi Erkille alkoholiparantolasta Benguelassa, jonne oli noin 400 kilometrin. Erkki totesi kuulemastaan: En usko, ennen kuin näen! Koska elettiin rauhanaikaa, matkalle saatettiin lähteä. Erkki tutustui kuntoutuskeskuksen toimintaan, jossa päivät täyttyvät raamatuntutkistelulla, esitelmillä, valistuksella sekä keskustelulla. Eri kirkkokuntien edustajat käyvät paikan päällä puhumassa ja esitelmöimässä alkoholista. - Se oli niin ihmeellistä! Usko vahvistui nähdessäni kaiken omin silmin, Erkki riemuitsee. Vaikka olenhan nähnyt kotimaassakin, että herätys voi tuoda avun. Alkoholiongelma seurakunnassa Halmeet olivat huomanneet päihteistä aiheutuvat ongelmat seurakunnassaan. He tunsivat ihmisiä, kuten hyvän lapsityöntekijän, seurakunnan todellisen voimavaran, joka ei päässyt ryyppäämisestä itse irti. He näkivät, että tässä oli hyvä tapa auttaa. Yhdistää todelliset ongelmat ja apu niihin. Halmeet ovat työssään joutuneet pohtimaan alkoholiin liittyviä asenteita ja taustoja. Keskustelua kohtuukäytön ja absolutismin välillä käydään jatkuvasti. Omassa seurakunnassaan he vaihtoivat ehtoollisviinin namibialaiseen, alkoholittomaan viinijuomaan. Eräs seurakuntalainen loukkaantui, eikä tullut ehtoolliselle ennen kuin hänelle hankittiin kunnon viiniä. Avoimuutta Erkin mielestä edustaa erään kirkonjohtajan sveitsiläinen rouva, joka kertoi omasta kulttuuritaustastaan ja perheestään, joka viljeli viiniä. Toinen ääripää löytyi raittiuspuheesta, jossa puhuja joutui muuntelemaan Raamatun tekstiä, jotta sai oman näkemyksensä esille. Vaikeiden sotavuosien jälkeen ihmisiä vaivaa henkinen tyhjyys ja köyhyys. Oluen myynnistä saa helposti rahaa, Kaisa tietää. Sodan jälkeen ilmestyivät juottopaikat eli maaseutupubit, jossa puun alle on laitettu pari tuolia ja mukit. Alkoholi on elinkeino, joka kannattaa. Kaisa kertoo seurakuntalaisesta, joka toimi torimyyjänä. Hän myi olutta. Kerran Kaisa oli kysynyt, tiesikö rouva alkoholin vaikutuksesta ja vaaroista tai vastuusta, mikä liittyi myyjään. Hämmästynyt nainen kertoi ajattelevansa asiaa ensimmäistä kertaa. Rouva pelästyi, mistä hän saisi leipänsä, jos lopettaisi oluen myymisen. Myöhemmin hän oli kuitenkin ruvennut myymään lamppuöljyä ja pärjäsi sen tuotoilla. Ihmiskohtalot satuttavat aina, Kaisa tunnustaa. Hänen rukouslistallaan on nuori äiti, erittäin fiksu ihminen, jolla olisi mahdollisuus opiskeluun ja etenemiseen, mutta alkoholi on vienyt naisen. Yhteistyötä Angolassa Erkki kantaa huolta toiminnan jatkumisesta. Vilar kipuilee, kun ei saa palkkaa työstään. Tulevaisuudessa hän joutuu ehkä hakemaan elantonsa muualta, mikä on suuri takaisku päihdetyölle. Suomalaisten tulisi antaa kannatusta ja tukea tällaisia primus motoreita, eikä aina lähettää suomalaista työntekijää paikalle. Halua ei tarvitse lähteä viemään Angolaan. Hehän ovat sytyttäneet jo meidätkin tälle työlle! Päihdetyötä tehdään näissä puitteissa, ja mitä se olisi, jos sitä tuettaisiin! Erkki haastaa. Pitäisi luottaa ja tukea paikallisia. Suomessa ajatellaan, että ne ovat tyhmiä ja että kaiken täytyy olla Suomesta.g Toimintaa yli rajojen Kansainvälinen Siniristi Kansainvälinen Siniristi (International Federation of the Blue Cross) on kristillinen järjestö, joka toimii poliittisesti riippumattomana yli 50 maassa. Se perustettiin Genevessä vuonna Sininauhaliitto Sininauhaliitto on kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto. Sininauhaliitolla on 86 jäsenyhteisöä, joilla on noin 5400 asiakaskontaktia päivässä. Sininauhaliiton toiminta-ajatuksena ja perustehtävänä on palvella kristilliseltä pohjalta jäsenyhteisöjä sekä kristillisiä seurakuntia ehkäisevässä päihdetyössä, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisessä sekä riippuvuuksista toipumisessa ja elämän eheytymisessä. Sininauhaliitto on Kansainvälisen Siniristin jäsenjärjestö. 8

9 g TEKSTI TIIPI PELTOLA Naiset ja lapset haavoittuvat herkästi International substance abuse coalition Afrikan edustaja, pastori Geoffrey Orina, työskentelee Keniassa YK:n vuosituhattavoitteiden mukaisesti köyhyyden vähentämiseksi, aidsia vastaan ja sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämiseksi. Naisten ja erityisesti hiv/aids orpojen hätään keskittyneenä, Orina ohjaa apua sinne, missä hätä on suurin. Työtä tehdään niin köhien kotien lasten kuin huumeiden käyttäjien parissa, lisäksi naisille järjestetään keskusteluryhmiä sekä vahvistetaan yksinhuoltajaäitien taitoja ja mahdollisuuksia ansaita itse elantonsa. Juoppous on johtanut maassamme hiv ja aids -tapausten nousuun samalla kun juomarit suovat itselleen vapauden säädyttömään elämään. Orinan mukaan muuttuneessa yhteiskunnassa sosiaalliset rakenteet ovat murtuneet ja jättäneet naiset ilman perinteistä tukiverkostoa. Naiset kantavat yksin vastuun perheestään. Heidän oletetaan täyttävän lasten perustarpeet. Usein nämä taloudellisissa vaikeuksissa taistelevat naiset ovat naimattomia, eronneita tai leskiä. Monet heistä turvautuvat laittomiin toimiin ansaitakseen elantonsa. Ylivoimainen riisto ja köyhyys luo Ori- Perinteisessä yhteisössä naisella on ollut ympärillään luotettava tukiverkosto. nan mielestä kasvualustan monille sosiaalisille ongelmille. Huumeet, alkoholin väärinkäyttö ja prostituutio mielletään pakoteiksi parempaan. Vertaisryhmien painostus ja Geoffrey Orina median vaikutus on myös myötävaikuttanut merkittävästi lasten ja nuorten alkoholin kulutukseen. Geoffrey Orinan mielestä Afrikan pahenevasta päihdeongelmasta pitäisi olla huolissaan. Alkoholin väärinkäyttö lisää monien tautien riskiä. Globaali tautien kantokyky on jo melkoinen. Päihteet vaikuttavat perheiden hajoamiseen ja avioeroihin. Naiset ja lapset ovat erityisen haavoittuvia. Juoppo juo joka pennin, mutta vaatii loputkin rahat perheeltään halutessaan lisää juotavaa. Myöhemmin alkoholin tilalle saattaa tulla huumeet. Työssään Orina on nähnyt, kuinka juopottelevat eivät kykene huolehtimaan lapsistaan. Raskauden aikainen alkoholinkäyttö lisää riskiä synnyttää aliravittuja vauvoja tai saada keskenmenoja. Humalassa imettävät äidit vaikuttavat lapsensa hyvinvointiin, Orina jatkaa luetteloa: Taloudelliset tappiot tulevat tuotannon eri aloilla. Menetetyt työtunnit näkyvät kehnona taloutena. g KUVA RIIKKA HALME Linkkivinkki Sininauhaliiton www-sivuilla osoitteessa kannattaa käydä. Monipuolisesta tarjonnasta löytyy Sininauhaliiton jäsenjärjestöt, niiden yhteystiedot ja palvelut. Ajankohtaiset asiat, koulutus ja tapahtumakalenteri kertovat missä mennään. Sininauhaliiton toiminta, henkilökunta ja kehittämishankkeet esitellään laajasti. Monivuotisen osaamisen tuloksena tarjolla on materiaalia ehkäisevään ja korjaavaan päihdetyöhön sekä työvälineitä perhe- ja toipumistyöhön. Haluaisitko kotiin kannettuna Sininen Aalto Sininauhaliiton tiedotuslehden tai Uusi Toivo muutoksen ja eheytymisen erikoislehden? Julkaisujen tilaaminen onnistuu netin kautta. Kirjauutuudet edustavat alansa viimeisintä tietotaitoa. Huippuosaajien esitelmät ja artikkelit löytyvät arkistoituina. Kehitysmaakysymyksiin erikoistunutta palvelua saatavana tulevaisuudessa entistä enemmän. Julkaisun tuottamiseen on saatu Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöille suunnattua tiedotustukea. Julkaisussa esitetyt näkemykset eivät välttämättä edusta Ulkoasiainministeriön virallista kantaa. 9

vastuulliseen anniskeluun

vastuulliseen anniskeluun 4/2005 SININAUHALIITON TIEDOTUSLEHTI KUVA: ANNIKA TREUTHARDT Ravintolapäällikkö Suvi Pihlajamäki asettaa Casa Toscanassa lapset etusijalle Eettinen ruokalista kouluttaa Lehtori Maarit Lavikainen: Ravintoloissa

Lisätiedot

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 4/2002 TEKSTI JA KUVA PÄIVI STRANDÈN Naisten Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto talo toimii neutraalilla maaperällä Jyväskylässä toimintansa aloittanut Sininauhaliiton Naisten

Lisätiedot

Rakastan tätä organisaatiota s. 10. Rakenteet muuttuvat unneutetaanko immeiset? Ilkka Taipale toimii marginaaliin ajautuneiden ihmisten hyväksi s.

Rakastan tätä organisaatiota s. 10. Rakenteet muuttuvat unneutetaanko immeiset? Ilkka Taipale toimii marginaaliin ajautuneiden ihmisten hyväksi s. Anne Babb on Kansainvälisen Siniristin uusi pääsihteeri. Vuodet päihdetyössä eivät ole vähentäneet Karin intoa auttaa. 3 2012 Sininen aalto Sininauhaliiton sidosryhmälehti Rakastan tätä organisaatiota

Lisätiedot

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto KUVA TIMO SJÖBLOM Yhdessä pärjäämme 2/2003 Ihmisen hätä säilynyt tsaarinvallasta tasavaltaan Luentomatkalla Pietarissa pyydettiin esittelemään

Lisätiedot

M20. -hanke. Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3. Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 3/2004

M20. -hanke. Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3. Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 3/2004 3/2004 Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto KUVA: AAKE HUURRESALO M20 -hanke Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3 Sitoutuneita vierellä kulkijoita

Lisätiedot

Professori David Oslin

Professori David Oslin 1/2009 SININAUHALIITON TIEDOTUSLEHTI Professori David Oslin vieraili Suomessa luennoimassa s. 4 Huumetyön tukikohta: Palikat on kasassa! s. 22 Laaja teemanumero ikääntymisestä ja alkoholista Sisällys 3

Lisätiedot

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa 2/2013 uusitoivo Nuoret ja päihteet 30 vuotta Pyhässä Hengessä Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara Irtomyyntihinta 7 euroa uusi toivo Numero 2/2013 Sisältö One Way Mission

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Suomen Valkonauhaliitto Förbundet Vita Bandet i Finland r.y.

SISÄLTÖ. Suomen Valkonauhaliitto Förbundet Vita Bandet i Finland r.y. Valkonauha Äitiydestä isoäitiyteen Lasten eriarvoistuminen pysäytettävissä Rakkaus on voimista vahvin Alkoholi työllistää psykoterapeutin naisen tie 2/2015 Valkonauha Suomessa: vastuuta sinusta ja minusta

Lisätiedot

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto. Ylitarkastaja Janne Peräkylä: usein riskiryhmä

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto. Ylitarkastaja Janne Peräkylä: usein riskiryhmä 4/2003 Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto Ylitarkastaja Janne Peräkylä: Pelien sekakäyttäjät usein riskiryhmä g TEKSTI: MARJAANA PERTTULA, KUVAT: MARJAANA PERTTULA JA ILKKA

Lisätiedot

Rajat ylittävässä yhteistyössä on huumetyön mahdollisuus

Rajat ylittävässä yhteistyössä on huumetyön mahdollisuus 3/2007 SININAUHALIITON TIEDOTUSLEHTI Rajat ylittävässä yhteistyössä on huumetyön mahdollisuus Aarne Kiviniemi: Huumetyö tarvitsee yhteisen äänitorven ja kumppanuuksia Lue lisää s. 3 Juha Kemppinen: Ansion

Lisätiedot

Olenko minä veljeni vartija?

Olenko minä veljeni vartija? Olenko minä veljeni vartija? Puuttumisen ongelma työyhteisössä Ekumeeninen seminaari 16.3.2007 Helsinki Muistio Olenko minä veljeni vartija? Puuttumisen ongelma työyhteisössä Ekumeeninen seminaari 16.3.2007

Lisätiedot

Maahanmuuttaja. kärsii yksinäisyydestä

Maahanmuuttaja. kärsii yksinäisyydestä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Diakoniakeskus 30.9.2009 Lue lisää Pauline Ngarasta ja muista Afrileideistä sivulta Päihde - omaiset tukevat toisiaan Sivu Arkkipiispa: Maksu kyky ei mittaa ihmisen kelvollisuutta

Lisätiedot

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA?

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? Perhekasvatustyön tukiohjelma auttaa afrikkalaisia oman kulttuurinsa myönteisiin muutoksiin Anna Kaarina Palmu Kehittämishanke Marraskuu 2012 Seksuaaliterapian ammatilliset

Lisätiedot

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen:

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen: 59 4/2009 Lokakuu Terveyden edistämisen lehti Onko keinoja? Lasten ja nuorten ääni ei vieläkään kuulu tarpeeksi päätöksenteossa Kalle Haatanen: Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu Nuorten

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö Tampere lähti mukaan päihdetyöhön s. 18 Kuva: Laura Vesa Sääntelyä, valistusta ja

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot -liike on ihmisen muotoinen 2 2013 Nuorten mediapaja Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot 2 13 Setlementtiliitto 3 5 7 9 12 16 20 24 26 28 [ pääkirjoitus ] Tehdään

Lisätiedot

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Ulos kerhohuoneista 8 Talous takaisin tolpilleen 10 4 2011 SULATETUT SYDÄMET» Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14 HYVÄN TEKIJÄ Sijaisperheistä on huutava pula.

Lisätiedot

Väestöliitto 2/08. Nähääx Kompassilla? Miten lukiolainen jaksaa? Elämä ilman pelkoa on lapsen oikeus. Hyvä itsetunto suojaa kolhuilta!

Väestöliitto 2/08. Nähääx Kompassilla? Miten lukiolainen jaksaa? Elämä ilman pelkoa on lapsen oikeus. Hyvä itsetunto suojaa kolhuilta! Väestöliitto 2/08 Nähääx Kompassilla? Miten lukiolainen jaksaa? Elämä ilman pelkoa on lapsen oikeus Hyvä itsetunto suojaa kolhuilta! PÄÄTOIMITTAJA Helena Hiila TOIMITUSSIHTEERI Paula Alkio ULKOASU JA TAITTO

Lisätiedot

Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008

Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008 Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008 Maailmankuva säätelee tavan käsitellä rikkinäistä ihmistä Parhaillaan maassamme

Lisätiedot

UBUNTU. Hiv on politiikkaa Etelä-Afrikassa. Kun katson tätä kuvaa, näen mitä olen ja mitä en ole ja mihin uskon ja mihin en.

UBUNTU. Hiv on politiikkaa Etelä-Afrikassa. Kun katson tätä kuvaa, näen mitä olen ja mitä en ole ja mihin uskon ja mihin en. UBUNTU Hiv on politiikkaa Etelä-Afrikassa Kun katson tätä kuvaa, näen mitä olen ja mitä en ole ja mihin uskon ja mihin en. Kun katson tätä kuvaa, näen mitä olen ja mitä en ole ja mihin uskon ja mihin en.

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 4/2011

päihdetyön erikoislehti 4/2011 päihdetyön erikoislehti 4/2011 Päihderiippuvuus ja rikosseuraamukset Pitkäaikaisasunnottomuus voidaan poistaa Kuinka puhua päihteistä vanhuksen kanssa? Korvaushoidon kotiannokset ja väärinkäytön riski

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus -liike on ihmisen muotoinen 3 2011 Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kaikkea muuta kuin

Lisätiedot

Jäsenprintti 1/2015 Hyvää kevättä ja kesää kaikille! Muistattehan ilmoittautua Syysrasteille!

Jäsenprintti 1/2015 Hyvää kevättä ja kesää kaikille! Muistattehan ilmoittautua Syysrasteille! Sininauhaliiton Jäsenprintti 1/2015 Mikko Paartola / Vastavalo Opintomatkalla Englannissa Sosiaalinen media on luonteva osa järjestön viestintää Hyvää kevättä ja kesää kaikille! Muistattehan ilmoittautua

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03 SOSIAALITURVA 15/03 Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista Pääkirjoitus 2. lokakuuta 2003 Lapsilla on oikeus päihteettömään ympäristöön Kun ensi vuonna alkoholin

Lisätiedot

Kirkossa voi miettiä

Kirkossa voi miettiä Tamperelainen seurakuntalehti Marjaana Malkamäki siltalehti.fi Kipin kapin kerhoihin! Tiedot löytyvät netistä ja tapahtumaliitteestä. Yö-yhtyeen Olli Lindholm: Kirkossa voi miettiä Hannu Jukola oikeaa

Lisätiedot

Rainer Kauniston Rafael-nukke on hiv-aidsin haavoittama orpo

Rainer Kauniston Rafael-nukke on hiv-aidsin haavoittama orpo 1/2007 Rainer Kauniston Rafael-nukke on hiv-aidsin haavoittama orpo Ulkoministeri Erkki Tuomioja: YK:ta tarvitaan edelleen Jokaiselle lapselle Terveys, koulutus, tasa-arvo, turva LAPSISTA KASVAA MAAILMA

Lisätiedot

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö 9/06 29.9.2006 Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö Aasian kehityspankki köyhien asialla... 3 Kehityspoliittinen toimikunta: Kansalaisjärjestökeskustelu

Lisätiedot