Unelmat ja todellisuus...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Unelmat ja todellisuus..."

Transkriptio

1 1/2004 Sininauhaliitto - - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto Unelmat ja todellisuus... Tutustu eteläisen Afrikan arkeen... Kuvan henkilöt eivät liity lehden sisällön aiheisiin. Kuva Riikka Halmeen arkisto Eteläisen Afrikan paheneva päihdeongelma -tiedotushankkeen julkaisu

2 Päihde- ja lähetysjärjestöjen löydettävä yhteistyö Olin matkatoverini kanssa nousemassa Länsi-Bengalissa Intiassa tasangolta ylös Himalajan vuoristoon pari, kolme vuosikymmentä sitten. Nousu oli niin jyrkkää, että pahimmissa kohdin tie ylitti itsensä spiraalimaisesti. Monissa kohdin tien vieressä oli kaiteeton syvä rotko. Jokaisen kyläpysähdyksen jälkeen linja-auton kuljettaja oli enemmän ja enemmän riisiviinassa. Matkatoverini alkoi jo huolestua hengestämme vaarallisella tiellä. Vastasin kotipitäjäni kouluautonkuljettajan kuolemattomalla lauseella, kun pelästynyt vanhempi moitti hänen humalatilaansa lasten kuljetuksessa: Kuule, näitä teitä ei selvin päin aja kukaan. Huumorilla kohdataan toisinaan kohtuuttoman vaikeita tilanteita. Kolmannen maailman kehitys alkaa paikka paikoin olla tilanteessa, että siinä ei huumorikaan auta ja siksi toiseksi se alkaa olla täysin sopimatonta. Erityisesti Afrikan maiden tilanne huononee jatkuvasti. Kysymys ei ole vain siitä, että kehitys ei lähde käyntiin, vaan että sen hedelmiä syö paheneva alkoholinkulutus ja sen myötä tuleva yhteisöjen rapautuminen ja yksilöllinen työkyvyttömyys. Kysymys ei ole myöskään vain alkoholinkulutuksen kasvusta, vaan sen liittymisestä yhä pahenevaan HIV-/AIDS-ongelmaan. Kristillisten kirkkojen lähetysjärjestöillä on tavattoman laaja ja monipuolinen kokemus kehitysmaista ja aivan sieltä ruohonjuuritasolta. Vain osa niistä työskentelee alkoholi- ja huumeongelmien parissa ylläpitämällä tai tukemalla yksittäisiä toimintamuotoja. Kuitenkin ollaan siirtymässä tilanteeseen, jossa päihdekysymykset on otettava huomioon läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa kaikissa maanosissa. Useimmat suomalaiset kristilliset päihdejärjestöt ovat niinikään keskittyneet toimimaan kotimaassa päinvastoin kuin esimerkiksi norjalaiset ja ruotsalaiset sisarjärjestönsä. Toki suomalaiset toimintatavat eivät ole sellaisenaan vietävissä toisenlaisiin kulttuureihin. Mutta herääminen yhteistyöhön lähetysjärjestöjen kanssa on juuri nyt ajankohtaista. Kansainvälisellä Siniristillä, Sininauhaliiton toisella kansainvälisellä verkostolla, on laaja kokemus toiminnasta Afrikan ja jonkin verran myös Aasian ja Latinalaisen Amerikan maissa. Alkuvaiheessa pitäisi ottaa tavoitteeksi se, että lähetystyöntekijöiden valmennuksessa päihdekysymys tulisi esille. Tällä tasolla riittää karkea perustieto ja tieto mm. tahoista, joiden kautta saa kentällä ollessa tarvittaessa lisätietoa. Toiseksi pitäisi miettiä, miten päihdekysymys kohdataan kansallisissa seurakunnissa. Kolmanneksi tulisi miettiä, miten tuetaan edes jonkinlaisten hoitopalveluiden kehittymistä. Tässä kohdin tulee olla äärimmäisen tarkkana. Rahaa palaa herkästi kohteisiin, joilla ei ole eikä tule olemaan koskaan kulttuurista soveltuvuutta eikä muitakaan toimintaedellytyksiä maissa, joissa sosiaali- ja terveydenhuolto on vasta rapaisissa lastenkengissä. Kuitenkin tarve on huutava. Esimerkkejä onnistuneista hankkeista onneksi on. Uskon, että suomalaisten kristillisten lähetys- ja päihdejärjestöjen yhteistyöllä on saatavissa paljon aikaan. Tavoitteena onkin, että Suomen lähetysneuvosto ja Sininauhaliitto molemmat jäsenyhteisöineen aloittaisivat vuonna 2004 yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisen. Siihen yhteistyöhön tarvitaan laajalti kaikkia tahoja. g Jorma Niemelä KUVA MONA MANNERHEIMO Mitä tekisit, jos et pelkäisi? Angolassa on toivoa. Surkeissa olosuhteissa tapahtuu suuria ihmeitä. Ihmiset eheytyvät, löytävät elämälleen suunnan ja tarkoituksen. Eri kirkkokuntien edustajat tekevät yhteistyötä tavoitteenaan pysäyttää aalto, jonka alle muuten murskautuisi miljoonia ihmisiä. Angolassa uskotaan, että ainoastaan yhdessä työskentelemällä saadaan pysyvää ja merkittävää aikaan. Ulkoasiainministeriön tuella Sininauhaliitolla on ollut mahdollisuus tiedottaa eteläisen Afrikan pahenevasta päihdeongelmasta sekä kiinnittää huomiota erityisesti päihteiden yhteydestä aidsiin. Päihteet nimetään läpileikkaavaksi ongelmaksi esim. Namibiassa, missä suomalaiset ovat olleet mukana tukemassa maata sen kamppailussa aidsia vastaan. Kristillinen päihdetyö on osa lähetystyötä. Se on ilosanomaa, joka hoitaa yksilön minuutta ja auttaa pois riippuvuuskehästä. Tavoitteena on kokonaispersoonallisuuden eheytyminen, joka kattaa henkisen, hengellisen, sosiaalisen ja fyysisen alueen. Alkoholi on nautintoaine ja päihde, jonka vaikutukset ihmiseen ovat samanlaiset ympäri maailmaa. Tulevaisuudenhaasteena lähetys- ja kehitysaputyössä on huomioida päihteet ja niiden vaikutus yksilöön ja yhteiskuntaan. Mitä tekisit, jos et pelkäisi? Pitkäaikainen Taiwanin lähetystyöntekijä ja Lähetysopiston rehtorina toiminut Matleena Pinola kysyy kirjassaan Luottamuksen lanka, mikä saa meidät liikkeelle? Mikä vie meidät toteuttamaan rakkauden kaksoiskäskyä? Voimamme ei ole kätkettynä käskyyn, hän kirjoittaa, vaan kaipaukseen omistaa se lupaus, jonka Jeesus antoi seuraajilleen lähettäessään heidät maailmaan: Katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. g Lähdeluettelo: Johnson, Spencer: Kuka vei juustoni, Wsoy 2002 Pinola, Matleena: Luottamuksen kultalanka, Suomen Lähetysseura,

3 g TEKSTI MARJAANA PERTTULA Seppo Sulkko suosittelee läheteille päihdetyön peruspakettia Muutaman päivän kestävä päihdekoulutus olisi tarpeen jokaiselle lähetille riippumatta siitä, lähteekö henkilö nimenomaan päihdetyöhön, katsoo johtaja Seppo Sulkko Tyynelän Kuntoutus- ja Kehittämiskeskuksesta. Mies tietää mistä puhuu. Hänellä on omakohtaista kokemusta päihdetyöstä Namibiassa. Seppo Sulkon kenttäkokemus on luvun alku- ja jälkipuoliskolta. Hän oli vetämässä päihdetyön kehittämisprojektia, jonka toteuttivat Raittiuden Ystävät, Suomen Lähetysseura ja Valkonauhaliitto yhdessä. Rahoitus tuli pääosin ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista. Sulkko oli kolmeen otteeseen Namibiassa parin kuukauden jaksoja kouluttamassa paikallisia ihmisiä päihdetyöhön. Kawangolle, Ambomaalle ja Windhoekiin saatiin projektin avulla lisäksi palkattua omat alueelliset päihdetyöntekijät. Tuotimme myös koulutusmateriaalia ja loimme sidosryhmäverkoston, johon kuuluivat muun muassa kirkon ja terveydenhuollon aidsprojektin työntekijöitä, Sulkko kertoo. Suomen Lähetysseura on resurssoinut myös omia työntekijöitään päihdetyöhön. Omat asenteet työstettäväksi Seppo Sulkko luettelee useita syitä siihen, miksi läheteille pitäisi ennen kentälle menoa antaa Tyynelän kehittämiskeskuksen johtaja Seppo Sulkko muistuttaa, että päihdetyö on todellinen haaste lähetysjärjestöille. perustietoa päihdetyöstä. Ensimmäiseksi kannattaisi käydä läpi omat asenteet ja käsitykset päihteistä ja päihdeongelmasta. Mikäli lähetti ajattelee päihdeongelmaisista kovin negatiivisesti, hänen asenteensa ei ole omiaan edistämään lähetyksen asiaa. Joissakin maissa kulttuuri on päihteille hyvin myönteinen. Muun muassa Ambomaalla on alueita, joissa 60 prosenttia väestöstä on joka päivä humalassa. Lähetin moralistinen taistelu paikallista kulttuuria vastaan ei yleensä tuota hedelmää. Toisaalta vaarana voi olla myös se, että lähetti sopeutuu liiankin helposti paikalliseen alkoholikulttuuriin, Sulkko toteaa. Lähetillä pitäisi lisäksi olla valmiudet tunnistaa ongelma ja kohdata päihdeongelmainen lähimmäisenä. Tämä edellyttää päihdeongelman olemuksen ymmärtämistä, ja ongelmaan liittyvän psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen riippuvuuden tajuamista, Sulkko toteaa. Hän kertoo Sininauhaliiton ja Tyynelän Kehittämiskeskuksen päihdehuollon kursseista, joilla voi päivittää perustiedot päihdetyöstä. Kirkkopalvelujen ylläpitämä Tyynelä on yksi Sininauhaliiton jäsenjärjestöistä. Päihdetyön kursseja on jo pitkään pidetty seurakunnan ja järjestöjen työntekijöille. Mielestäni samantyyppinen kurssi kannattaisi sisällyttää osaksi lähetystyöntekijöiden koulutusta. Kurssilla annetaan perustietoa muun muassa päihteistä ja riippuvuudesta. Samoin annetaan opastusta päihdeongelmaisen kohtaamiseen ja motivoivaan keskusteluun. Läpi käydään lisäksi erilaisia menetelmiä sekä hoidon ja kuntoutuksen malleja, joita lähetti ei ehkä sellaisenaan voi soveltaa mutta joista varmasti on hyötyä lähetyskentällä, Sulkko uskoo. Hän muistuttaa, että laajempaa, opintoviikkoa kestävää päihdekoulutusta kristillisestä viitekehyksestä tarjoavat myös Tyynelä, Kirkkohallitus ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sulkon mielestä lähetysjärjestöjen olisi järkevää käyttää valmiita ammatillisia kursseja sen sijaan, että asia kokonaan sivuutetaan tai käytetään energiaa lähetysjärjestön oman päihdekoulutuksen järjestämiseen. Silmien sulkeminen ei poista ongelmaa Päihdetyö on lähetysjärjestöille todellinen haaste. Päihdetyön tekijä harvoin saa tukijoilta sulkia hattuunsa. Eikä päihdetyö ole lähetyskentilläkään priorisointilistan suosikki. Päihdeongelmat ovat lähes kaikissa kulttuureissa merkittävä ongelma, mutta samalla vaikea asia lähestyä. Asian ympärillä on paljon hyssyttelyä, ja ongelmista mielellään vaietaan, niin meillä koto-suomessa kuin lähetyskentilläkin. Monilla lähetyskentillä päihdeongelmat ovat kuitenkin yksi keskeinen ongelma ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta, Sulkko muistuttaa. g... Sininauhaliiton tiedotuslehti Eteläisen Afrikan paheneva päihdeongelma - tiedotushankkeen julkaisu Toimituksen osoite: Krämertintie 2, HELSINKI, Puh. (09) , faksi (09) Päätoimittaja: Tuula Huurresalo Toimittaja: Tiipi Peltola Taitto: Terttu Hauhia Painopaikka: Kainuun Sanomat Oy, 2003 s i s ä l l y s Pääkirjoitus 2 Mitä tekisit, jos et pelkäisi? 2 Seppo Sulkko suosittelee läheteille päihdetyön peruspakettia 3 Eteläisen Afrikan paheneva päihdeongelma 4-5 Hyviä Uutisia Angolasta 6-7 En usko, ennen kuin näen 8 Toimintaa yli rajojen 8 Naiset ja lapset haavoittuvat herkimmin 9 Linkkivinkki 9 Pullonmuotoinen aukko puolustuksessa Kansainvälinen Siniristi keskittyy aids-kysymykseen 11 Sininauhaliiton jäsenjärjestöt ja keskustoimiston yhteystiedot 12 3

4 g TEKSTI TIIPI PELTOLA, KUVAT RIIKKA HALMEEN ARKISTO Eteläisen Afrikan Kodin ja työn menettäminen vaikuttaa edelleen ihmisten mielialaan. Helpotusta ahtaaseen arkeen, mukavilta maistuvia, menestyneen ihmisen mielikuvia tarjoavat ulkomaiset oluet kuten Castel ja Tafel Lager. Rauhan aikana päihteiden käyttö on enentynyt. Yhä nuoremmat juovat. Toisin kuin ennen, myös naiset käyttävät alkoholia. Ennen alkoholi oli miesten juttu, muistelee Angolassa kasvanut nuorimies Isak Pelao. Suuriin juhliin kuten häihin tai hautajaisiin valmistettiin alkoholipitoista juomaa, jota juomanlaskija tarkasti jakoi vain valituille henkilöille. Nuorille ja lapsille ei alkoholia tarjoiltu. Tänä päivänä jokainen voi olla oma juomanlaskijansa. Kaupungissa voi tarjoilla itselleen niin paljon olutta kuin rahalla saa tai kykenee juomaan. Suurissa kaupungeissa tarjonta on runsasta. Vilkkailla toreilla ikärajoista ei välitetä. Alaikäiset voivat ostaa niin hengenvaarallisia päihteitä kuin lääkkeitä ilman reseptiä. Sadat salaiset kotitehtaat syytävät tuotteitaan markkinoille. Perinteisiin oluihin lisätään potkua sekoittamalla niihin esim. paristoja tai lannoitteita. Jos lasin ääreen ei kuole, nämä juomat ai- paheneva päihdeongelma Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa aiemmin yhteisön, perinteiden ja tapojen säätelemä alkoholipitoisten juomien käyttö on viime vuosina muuttunut rajusti. Esimerkiksi Angolassa kolmekymmentä vuotta kestänyt sisällissota on vaikuttanut siihen, että joka kymmenes kansalainen on joutunut muuttamaan kotikonnuiltaan. Ikivanhat perhekunnat ovat hajonneet, myös niiden tuoma suoja. Harvinainen näky: lapsi ja limutölkki. Huambon katolisen kirkon piispan mukaan tavallisempi näky on olutpullo murrosikäisen kourassa. 4 Sairaanhoitaja Anni Väisälä tutkii torilla lääkkeitä, joita myydään ilman reseptejä ja käyttöohjeita. Kädessään olevaa tuberkuloosilääkettä myyjät suosittelevat yskään. heuttavat humalatilan lisäksi impotenssia, ripuli- ja oksennustautia tai sairauden, jota ei tunneta. Perinteisesti afrikkalaiseen kulttuuriin ei ole kuulunut humalahakuisuus. Euroopasta ja Amerikasta maahantuotu tapa huolestuttaa monia. Huambon katolisen kirkon piispa totesi viime syyskuussa, että maassa riehuu uusi Kuvassa Isak Pelao serkkunsa Bdaponan kanssa. Raittiutta ja kohtuukäyttöä kannattava Isak kertoo paineiden olevan valtavat, vaikka hänellä on myös raittiita kavereita: Ystävät painostavat minua käyttämään päihteitä, sillä he juovat itse paljon. demoni nimeltä juoda humalaan. Piispan mukaan Angolassa oli todellisuudessa helpompi nähdä olutpullo murrosikäisen kädessä kuin mehu- tai limupullo. Päihteisiin liittyvä tietotaso vaihtelee maan ja asumisalueen mukaan. Miljoonakaupungeissa valistus saavuttaa varmemmin kuin syrjäisissä maaseutukylissä. Angolassa opetus alkoholin aiheuttamista asioista on heikkoa. Valistuneemmat vanhemmat tosin yrittävät korjata tilannetta jakamalla jälkikasvulleen tietoa. Perheissä, joissa isä tai äiti itse on alkoholisoitunut, aikuisten ongelmat siirtyvät lapsille, Isak Pelao kertoo.

5 Taloudellisesti alkoholi on menestystuote sekä panimoteollisuudelle että yksityisyrittäjille. Köyhän perheen äidin yrittäessä ansaita perheelleen elantoa, panokseksi kannattaa sijoittaa jopa päivän vilja-annos. Tällöin jo ennestään aliravitut lapset saattavat jäädä kokonaan ilman ruokaa. Pikkuisten nälkä sammutetaan oluella. Naiset valmistavat yksin tai porukalla perinteiset noin 4% alkoholia sisältävät juomat kuten chimbombon. Työ on fyysisesti raskasta. Pelkästään veden ja polttopuiden haku vie voimia. Usein työ on myös vaarallista. Tiedetään tapauksia, joissa puusta banaaneja hakenut kiipeilijä on pudonnut ja kuollut. Naiset myös myyvät tuotteensa. Itse he eivät hyödy vaivannäöstään. Rahat ja ylijäänyt alkoholi menevät perheen päälle eli miehelle. Päihteiden käytöstä aiheutuu yksilölle ja yhteiskunnalle vuosittain paljon menetyksiä. Työtapaturmat ja riski niihin kasvavat. Rattijuopumusta ei kontrolloida kuten Suomessa. Liikenneonnettomuudet ovat yleisiä. Rattijuopumus on yleistä Angolassa. Teillä kurvailee kaikenlaisia kaahareita. Liikenne on todella villiä, vailla minkäänlaista kontrollia. Koska julkista liikennettä ei ole tai se toimii satunnaisesti, ovat pienyrittäjät paikalla avolava-autoillaan tai pikkubusseillaan, Angolassa elänyt - Kannattaa tarkistaa kuskin kunto ennen matkalle lähtöä. Matkan aikana kuljettaja kuitenkin virkistää itseään alkoholijuomilla, tietää vuosia Angolassa elänyt Riikka Halme vieressään Josia Ualende. Kuvassa sisarukset Ndapandula, Toivo ja Emilia sekä Selma ja Hilma. Riikka Halme kuvailee paikallista liikennekulttuuria. Erityisesti yksityisyrittäjien kuskit ajavat pienessä sievässä. Matkustajan onkin syytä matkalle lähtiessään tarkistaa, kuinka huppelissa kuski on, sillä matkan aikana kuski kuitenkin virkistää itseään alkoholijuomilla. Ihmisen kyky hallita ja harkita heikkenee alkoholinvaikutuksen alaisena. Mukavakin mies muuntuu väkivaltaiseksi. Perhesuunnitteluun aiemmin sitoutunut aviosiippa vastustaa päissään kondomin käyttöä. Alkoholi madaltaa kynnystä myös irtosuhteisiin ja sen myötä suojaamattomaan seksiin. Riski HIVIn ja AIDSin leviämiseen kasvaa. Pelko miehen mukanaan tuomasta taudista on Angolassa todellisuutta. Ystäväni eivät uskalla mennä naimisiin, jotta säilyisivät hengissä, Riikka Halme kärjistää. Sinkkuelämän valinta ei ole helppo ratkaisu, sillä afrikkalaisessa kulttuurissa naisella ei ole juurikaan arvoa ennen naimisiinmenoa ja lasten syntymää. Päihteiden käyttö yleistyy nuorten keskuudessa. Huumeita, kuten perinteistä liambaa tai hurjan suosion saavuttanutta uutuutta kuberia, myydään härskisti. Etelä-Afrikassa joka neljäs hoitoon hakeutuvista on alle kaksikymppinen. Vielä seitsemän vuotta sitten näin nuoria oli vain yksi kymmenestä. Nairobissa koululaisten keskuudessa tehdyn tutkimuksen mukaan tyttöjen alkoholinkäyttö on hälyttävää ja yltää pian poikien tasolle. Kristillisellä päihdetyöllä on näky pysäyttää aalto. Tarvitsemme siihen useiden eri tahojen sitoutumista. Yhteistyössä saamme yhdellä kertaa merkityksellistä ja pysyvää jälkeä, uskoo Angolan Siniristissä, Cruz Azulissa, toimiva Joâo Vilar. Etelä-Angolassa on neljän vuoden aikana toiminut Siniristin ylläpitämä alkoholi ja huumeparantola, joka on tarkoitettu niin naisille kuin miehille. Kaikkia apua tarvitsevia ei voida ottaa vastaan, koska asianmukaisia tiloja ei ole riittävästi. g Kirjoittaja työskentelee Sininauhaliitossa Eteläisen Afrikan paheneva päihdeongelma tiedotushankkeen tiedottajana. Lähteet: Beckman, Vanna: Alcohol another trap for Africa, Libris Publishing, 1988 Report B 24/1992, G.P. Kilonzo and Y. T. Pitkänen (toim.): Pombe, Report of Alcohol Research Project in Tanzania, Vilar, Joao: Cruz Azul de Angola: Historia tradicional e moderna do consumo de bebidas alcólicas e drogas em Angola, 2003 allafrica.com: Tamar Kahn, Chantelle Benjamin (Business Day, Johannesburg ), Drug Abuse On Rise Among Teenagers, Tangeni Amupadhi (The Namibian, Windhoek ) Local Brew And Thatch Grass the Top Earners for Kavango Villagers, Webster Malido (The Post, Lusaka ) Cooperbelt Leads in Alcohol Consumption, Luvuyo Mjekula (East Cape News, Grahamstown ) Alcohol And Dagga Prominent in International Day Against Drug Abuse, Daniel Nyassy, Patrick Beja, Evelyne Kwamboka (The East African Standard, Nairobi ) Secondary School Students Using Drugs. 5

6 Hyviä uutisia ANGOLASTA KUVA SUOMEN LÄHETYSSEURAN KUVAPANKKI/ ERKKI HALME Angolassa, Benguelassa, on neljän vuoden ajan toiminut Siniristin ylläpitämä alkoholi- ja huumeparantola. - Alun perin talo oli portugalilaisten liikemiesten varastotila, sitten kaupunki lahjoitti sen kirkoille, jotka lahjoittivat sen Siniristille, ja nyt siellä kuntoutetaan huumeiden ja alkoholin väärinkäyttäjiä. Kaikkia apua tarvitsevia ei voida ottaa vastaan, koska asianmukaisia tiloja ei ole riittävästi, kuntoutuskeskuksen johtaja kertoo. g Niin paljon ihmisiä olisi tulossa, mutta meillä on vain kaksi makuusalia. Tämä on hyvin tärkeä työ yhteiskunnalle, perheelle ja Kristukselle. Annamme opetusta alkoholin vaaroista. Selitämme, miten alkoholi vaikuttaa ihmiseen ja kehoon. Tämä opetus on auttanut monia, jotka ovat olleet täällä. Toivomme, että tämä työ voisi jatkua. Tahdomme kuntouttaa veljiä ja siskoja, jotka ovat pahan vuoksi kateissa. Kristillisellä päihdetyöllä on näky pysäyttää alkoholin ja huumeiden lisääntyvästä käytöstä syntyvä aalto. Tarvitsemme siihen useiden eri tahojen sitoutumista. Yhteistyössä saamme aikaan merkityksellistä ja pysyvää, uskoo Angolan Siniristissä, Cruz Azulissa, toimiva Joao Vilar, jonka kanssa vierailimme Benguelan kuntoutuskeskuksessa. Vapaaehtoiset työskentelevät vaikeissa olosuhteissa Parantolan maine on levinnyt laajalti. Jotkut hakeutuvat hoitoon satojen kilometrien päästä. Joskus perheenjäsenet tuovat huonossa kunnossa olevia omaisiaan jopa kottikärryillä lähikylistä. Ihmiset edustavat eri kirkkokuntia. Asiakkaita on yhteensä 86, joista naisia 28. Miesten ikä vaihtelee vuoden välillä. Kuntoutuskeskuksessa on alkeellista ja ahdasta. Ihmiset nukkuvat makuumatoilla lattialla vieri vieressä. Vähäinen omaisuus roikkuu muovikassiin sullottuna seinällä. Katossa on reikiä, joista sataa sisälle. Työntekijät työskentelevät hyvin vaikeissa ja alkeellisissa olosuhteissa. Kenellekään ei makseta palkkaa. Vapaaehtoiset nukkuvat öisin käytävän lattialla. Aamun tullen he keräävät tavaransa ja petivaatteet pois tieltä. Ensimmäisiä vapaaehtoisia työntekijöitä edustaa nainen nimeltä Mama Amelia. Hän jätti hienon talonsa ja muutti kuntoutuskeskukseen, missä hän on toiminut neljän vuoden ajan ilman palkkaa. Keittiö sijaitsee taivasalla. Pihamaalla on pitkä jono hiilikeittimiä, joissa jokainen valmistaa oman ateriansa. Sateella ruoanvalmistus on hankalaa, lähinnä kärsimystä. Tynnyrissä valmistetaan soijavelliä. Kuntoutettavien tai heidän läheistensä on itse huolehdittava ruoasta. Joskus he saavat avustuksena aamupalaa isoista tynnyreistä. Keskuksen lähes sadalla 6

7 henkilöllä on käytettävänään vain yksi vessa. Olosuhteista huolimatta toiminnalla on hyvät tulokset, eikä mikään lannista paikallisia. Työn hedelmiä on helppo esitellä. Neljän vuoden aikana 339 ihmistä on käynyt läpi puolenvuoden kuntoutuksen. Ne, jotka eivät ole halunneet lähteä, ovat voineet jäädä. Nämä kaksi miestä ovat esimerkkejä näistä ihmisistä. He ovat nyt kauniita ihmisiä ja kunnon kansalaisia. He ovat kuntoutuneet täällä ja palvelevat nyt muita. Tämä on suuri ihme ja merkki, Vilar iloitsee. Benguelan kuntoutuskeskuksen lähes sata asukasta nukkuu lattialla. Miesten ja naisten käytössä on yksi vessa. Keittiö sijaitsee pihalla. Alkeellisista olosuhteista huolimatta toiminnalla on hyvät tulokset. Joao Vilar (keskellä) iloitsee esitellessään vierellään seisovat kaverukset: Nämä miehet ovat nyt kauniita, kunnon kansalaisia. He ovat kuntoutuneet täällä ja palvelevat nyt muita. Kuntoutuneet tyytyväisiä saamaansa apuun Benguelan kuntoutuskeskuksessa Vilar jakaa kuntoutettaville Raamattuja kysellen samalla ihmisten vointia. Naisten makuusalissa paikalla on Kokomesta kotoisin oleva, Baptistikirkkoon kuuluva rouva, joka oli kuullut veljeltään keskuksesta, missä ihmiset voivat kuntoutua. Huambon maakunnasta kesäkuussa saapunut Sophia kertoo, että hänen olonsa on paljon parempi. Minulla on uusi näky, hän iloitsee. Katoliseen kirkkoon kuuluva nainen liikuttuu kertoessaan elämänsä tarinaa. Alkoholi ja tupakka toivat hänet kuntoutuskeskukseen: Kyyneleet tulevat silmiini, kun ajattelen ystäviäni, jotka vielä ovat jääneet pimeyteen. Jotkut ovat jopa kuolleet. Olen itse tullut sellaisesta pimeydestä. Olen hyvin kiitollinen, että olen nyt itse tällaisessa tilanteessa. Miestensalissa Vilar rohkaisee nuoria miehiä: Älkää kadottako tätä näkyä. Te olette nuoria. On hyvä, että teillä on näky pyrkiä pois siitä pahasta, mikä on teitä kietonut! Nebutosta saapunut, adventtikirkkoon kuuluva mies kertoo olleensa kuntoutuskeskuksessa heinäkuusta asti. Elämäni oli melkoista pimeyttä, varkauksia ja rikoksia. Kuulin Jumalasta ja tulin tänne. Paikalla on myös jehovantodistaja Benguelasta. Tocoistikirkosta oleva henkilö kertoo viihtyvänsä kuntoutuskeskuksessa, jossa hän on ollut jo viisi kuukautta. Olemme vaimon kanssa eronneet alkoholiongelmani vuoksi. Muu perhe käy minua tervehtimässä. Katoliseen kirkkoon kuuluvia on kaksi. Toinen on saapunut keväällä Luandasta, toinen on kotoisin Lobitosta. Makuusalissa on myös vanhuksia. Tämä setä on täyttänyt 60 vuotta, tämä toinen on vähän nuorempi 57 vuotta. Hekin ovat tulleet kuntoutumaan, kiitos Jumalalle, Vilar esittelee miehet vierailijoille. Lisäksi täällä Neljän vuoden aikana yli kolmesataa ihmistä on käynyt läpi puolenvuoden kuntoutuksen, jonka aikana he ovat saaneet mm. tietoa alkoholin vaaroista ja vaikutuksesta. Opetus on auttanut monia. on hyvin nuori poika, jolla on ikää 15 vuotta. Poika kertoo, että hänestä oli ikävää, kun hänen äitinsä oli raahannut hänet kuntoutuskeskukseen saamaan apua. Poika oli polttanut konjagaa, erästä yleisintä huumetta sekä juonut. Hän oli ollut kuntoutuksessa kolme kuukautta. Eräs nuorimies kertoo koulunsa keskeytyneen alkoholin takia: Minä kävin koulua viidettä luokkaa, mutta piti keskeyttää. Kahteen vuoteen en ole voinut opiskella. Puolivuotta kuntoutuskeskuksessa oli vaikuttanut miehen tulevaisuuden suunnitelmiin. Kun menen kotiin, en enää palaa entiseen. g Erkki Halme vieraili Benguelan kuntoutuskeskuksessa. Suomentanut Riikka Halme. Toimittanut Tiipi Peltola. Kuvat Erkki Halme. 7

8 g TEKSTI TIIPI PELTOLA, KUVA PIRRE SAARIO En usko, ennen kuin näen! Pastori Erkki Halme on työskennellyt vaimonsta Kaisan kanssa Angolassa kymmeniä vuosia. Koko kolmekymmentävuotisen sodan ajan Halmeet ovat saaneet kokea suurta ystävyyttä eri kirkkokuntien taholta. Nyt he ovat Angolassa viimeisellä työkaudellaan. Päihdetyön taustalla on yhteiskristillisyys. Vaikeiden sotavuosien aikana vanhat ja vahvat kirkot auttoivat toinen toisiaan. Syntyi läheinen yhteys, joka nyt voi auttaa muita. Halmeet innostuivat päihdetyöstä paikallisen Siniristin, Cruz Azulin edustajien tullessa kysymään, saisivatko he pitää kokoontumista kirkon tiloissa, jotka sijaitsivat keskeisellä paikalla. Heillä oli halu saada uusia ryhmiä, joissa alkoholinorjat voisivat vapautua. Veli Vilar kertoi Erkille alkoholiparantolasta Benguelassa, jonne oli noin 400 kilometrin. Erkki totesi kuulemastaan: En usko, ennen kuin näen! Koska elettiin rauhanaikaa, matkalle saatettiin lähteä. Erkki tutustui kuntoutuskeskuksen toimintaan, jossa päivät täyttyvät raamatuntutkistelulla, esitelmillä, valistuksella sekä keskustelulla. Eri kirkkokuntien edustajat käyvät paikan päällä puhumassa ja esitelmöimässä alkoholista. - Se oli niin ihmeellistä! Usko vahvistui nähdessäni kaiken omin silmin, Erkki riemuitsee. Vaikka olenhan nähnyt kotimaassakin, että herätys voi tuoda avun. Alkoholiongelma seurakunnassa Halmeet olivat huomanneet päihteistä aiheutuvat ongelmat seurakunnassaan. He tunsivat ihmisiä, kuten hyvän lapsityöntekijän, seurakunnan todellisen voimavaran, joka ei päässyt ryyppäämisestä itse irti. He näkivät, että tässä oli hyvä tapa auttaa. Yhdistää todelliset ongelmat ja apu niihin. Halmeet ovat työssään joutuneet pohtimaan alkoholiin liittyviä asenteita ja taustoja. Keskustelua kohtuukäytön ja absolutismin välillä käydään jatkuvasti. Omassa seurakunnassaan he vaihtoivat ehtoollisviinin namibialaiseen, alkoholittomaan viinijuomaan. Eräs seurakuntalainen loukkaantui, eikä tullut ehtoolliselle ennen kuin hänelle hankittiin kunnon viiniä. Avoimuutta Erkin mielestä edustaa erään kirkonjohtajan sveitsiläinen rouva, joka kertoi omasta kulttuuritaustastaan ja perheestään, joka viljeli viiniä. Toinen ääripää löytyi raittiuspuheesta, jossa puhuja joutui muuntelemaan Raamatun tekstiä, jotta sai oman näkemyksensä esille. Vaikeiden sotavuosien jälkeen ihmisiä vaivaa henkinen tyhjyys ja köyhyys. Oluen myynnistä saa helposti rahaa, Kaisa tietää. Sodan jälkeen ilmestyivät juottopaikat eli maaseutupubit, jossa puun alle on laitettu pari tuolia ja mukit. Alkoholi on elinkeino, joka kannattaa. Kaisa kertoo seurakuntalaisesta, joka toimi torimyyjänä. Hän myi olutta. Kerran Kaisa oli kysynyt, tiesikö rouva alkoholin vaikutuksesta ja vaaroista tai vastuusta, mikä liittyi myyjään. Hämmästynyt nainen kertoi ajattelevansa asiaa ensimmäistä kertaa. Rouva pelästyi, mistä hän saisi leipänsä, jos lopettaisi oluen myymisen. Myöhemmin hän oli kuitenkin ruvennut myymään lamppuöljyä ja pärjäsi sen tuotoilla. Ihmiskohtalot satuttavat aina, Kaisa tunnustaa. Hänen rukouslistallaan on nuori äiti, erittäin fiksu ihminen, jolla olisi mahdollisuus opiskeluun ja etenemiseen, mutta alkoholi on vienyt naisen. Yhteistyötä Angolassa Erkki kantaa huolta toiminnan jatkumisesta. Vilar kipuilee, kun ei saa palkkaa työstään. Tulevaisuudessa hän joutuu ehkä hakemaan elantonsa muualta, mikä on suuri takaisku päihdetyölle. Suomalaisten tulisi antaa kannatusta ja tukea tällaisia primus motoreita, eikä aina lähettää suomalaista työntekijää paikalle. Halua ei tarvitse lähteä viemään Angolaan. Hehän ovat sytyttäneet jo meidätkin tälle työlle! Päihdetyötä tehdään näissä puitteissa, ja mitä se olisi, jos sitä tuettaisiin! Erkki haastaa. Pitäisi luottaa ja tukea paikallisia. Suomessa ajatellaan, että ne ovat tyhmiä ja että kaiken täytyy olla Suomesta.g Toimintaa yli rajojen Kansainvälinen Siniristi Kansainvälinen Siniristi (International Federation of the Blue Cross) on kristillinen järjestö, joka toimii poliittisesti riippumattomana yli 50 maassa. Se perustettiin Genevessä vuonna Sininauhaliitto Sininauhaliitto on kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto. Sininauhaliitolla on 86 jäsenyhteisöä, joilla on noin 5400 asiakaskontaktia päivässä. Sininauhaliiton toiminta-ajatuksena ja perustehtävänä on palvella kristilliseltä pohjalta jäsenyhteisöjä sekä kristillisiä seurakuntia ehkäisevässä päihdetyössä, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisessä sekä riippuvuuksista toipumisessa ja elämän eheytymisessä. Sininauhaliitto on Kansainvälisen Siniristin jäsenjärjestö. 8

9 g TEKSTI TIIPI PELTOLA Naiset ja lapset haavoittuvat herkästi International substance abuse coalition Afrikan edustaja, pastori Geoffrey Orina, työskentelee Keniassa YK:n vuosituhattavoitteiden mukaisesti köyhyyden vähentämiseksi, aidsia vastaan ja sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämiseksi. Naisten ja erityisesti hiv/aids orpojen hätään keskittyneenä, Orina ohjaa apua sinne, missä hätä on suurin. Työtä tehdään niin köhien kotien lasten kuin huumeiden käyttäjien parissa, lisäksi naisille järjestetään keskusteluryhmiä sekä vahvistetaan yksinhuoltajaäitien taitoja ja mahdollisuuksia ansaita itse elantonsa. Juoppous on johtanut maassamme hiv ja aids -tapausten nousuun samalla kun juomarit suovat itselleen vapauden säädyttömään elämään. Orinan mukaan muuttuneessa yhteiskunnassa sosiaalliset rakenteet ovat murtuneet ja jättäneet naiset ilman perinteistä tukiverkostoa. Naiset kantavat yksin vastuun perheestään. Heidän oletetaan täyttävän lasten perustarpeet. Usein nämä taloudellisissa vaikeuksissa taistelevat naiset ovat naimattomia, eronneita tai leskiä. Monet heistä turvautuvat laittomiin toimiin ansaitakseen elantonsa. Ylivoimainen riisto ja köyhyys luo Ori- Perinteisessä yhteisössä naisella on ollut ympärillään luotettava tukiverkosto. nan mielestä kasvualustan monille sosiaalisille ongelmille. Huumeet, alkoholin väärinkäyttö ja prostituutio mielletään pakoteiksi parempaan. Vertaisryhmien painostus ja Geoffrey Orina median vaikutus on myös myötävaikuttanut merkittävästi lasten ja nuorten alkoholin kulutukseen. Geoffrey Orinan mielestä Afrikan pahenevasta päihdeongelmasta pitäisi olla huolissaan. Alkoholin väärinkäyttö lisää monien tautien riskiä. Globaali tautien kantokyky on jo melkoinen. Päihteet vaikuttavat perheiden hajoamiseen ja avioeroihin. Naiset ja lapset ovat erityisen haavoittuvia. Juoppo juo joka pennin, mutta vaatii loputkin rahat perheeltään halutessaan lisää juotavaa. Myöhemmin alkoholin tilalle saattaa tulla huumeet. Työssään Orina on nähnyt, kuinka juopottelevat eivät kykene huolehtimaan lapsistaan. Raskauden aikainen alkoholinkäyttö lisää riskiä synnyttää aliravittuja vauvoja tai saada keskenmenoja. Humalassa imettävät äidit vaikuttavat lapsensa hyvinvointiin, Orina jatkaa luetteloa: Taloudelliset tappiot tulevat tuotannon eri aloilla. Menetetyt työtunnit näkyvät kehnona taloutena. g KUVA RIIKKA HALME Linkkivinkki Sininauhaliiton www-sivuilla osoitteessa kannattaa käydä. Monipuolisesta tarjonnasta löytyy Sininauhaliiton jäsenjärjestöt, niiden yhteystiedot ja palvelut. Ajankohtaiset asiat, koulutus ja tapahtumakalenteri kertovat missä mennään. Sininauhaliiton toiminta, henkilökunta ja kehittämishankkeet esitellään laajasti. Monivuotisen osaamisen tuloksena tarjolla on materiaalia ehkäisevään ja korjaavaan päihdetyöhön sekä työvälineitä perhe- ja toipumistyöhön. Haluaisitko kotiin kannettuna Sininen Aalto Sininauhaliiton tiedotuslehden tai Uusi Toivo muutoksen ja eheytymisen erikoislehden? Julkaisujen tilaaminen onnistuu netin kautta. Kirjauutuudet edustavat alansa viimeisintä tietotaitoa. Huippuosaajien esitelmät ja artikkelit löytyvät arkistoituina. Kehitysmaakysymyksiin erikoistunutta palvelua saatavana tulevaisuudessa entistä enemmän. Julkaisun tuottamiseen on saatu Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöille suunnattua tiedotustukea. Julkaisussa esitetyt näkemykset eivät välttämättä edusta Ulkoasiainministeriön virallista kantaa. 9

10 g TEKSTI TIIPI PELTOLA Pullonmuotoinen aukko puolustuksessa Alkoholin merkitys hiv-aidsin vastaisessa taistelussa KUVA SUOMEN LÄHETYSSEURAN KUVAPANKKI/PIRRE SAARIO Suomen ja 12 Afrikan maan kirkkojen ja kristillisten järjestöjen hiv-aids -yhteistyöverkostoa johtava Birgitta Rantakari, Diakonialaitoksen kansainvälisten asioiden päällikkö, on vakuuttunut alkoholin ja päihteiden ja hiv/aids tartuntojen yhteydestä toisiinsa. Ketjuun kuuluvat hänen mukaansa myös köyhyys, syrjäytyminen, väkivalta ja prostituutio. Rantakarin mukaan päihteet ovat vakava ongelma mm. Namibiassa, missä Väestöliiton kanssa toteutetussa hankkeessa suomalaiset tukevat maan taistelua aidsia vastaan. amibialaisten nimeämiä lasten ja nuorten Nlisääntymisterveyteen liittyviä ongelmia ovat mm. varhaiset seksikokemukset sekä päihteiden käyttö. Yllyttäjinä toimivat usein ikäisryhmät, median markkinoimat haitalliset rooli- mallit sekä joskus vaikuttajina ovat myös myytit ja traditiot. Namibiassa korkea seksuaalinen aktiivisuus ja siihen usein liittyvä alkoholin ja muiden päihteiden ongelmakäyttö johtaa hyvin nopeaan hiviruksen leviämiseen erityisesti nuorten keskuudessa. Nuorten tärkein kuolinsyy on aids. Yhteistyöhankkeessa pyritään vähentämään alle 16 vuotiaiden riskikäyttäytymistä. Koska alkoholikäyttö muuttaa ihmisen käyttäytymistä ja kontrollia se näkyy mm. sosiaalisina seurauksina, vaikuttaen perheen toimeentuloon, lasten kasvatukseen, mahdollisuuksiin, yksilön psyykkeen hyvinvointiin, moraaliin sekä käyttäytymiseen, Rantakari selvittää. Tyttöjen ja naisten asema on heikko. Kaikista äitiysneuvoloissa hiv-positiivisiksi todetuista naisista yli puolet oli alle 24-vuotiaita, ja neljätoista prosenttia oli alle 19-vuotiaita (1994) vuotiaiden hiv-infektioista noin kaksi kolmannesta on naisilla. Naiset maksavat kiertoteitse myös miesten päihteiden käytön, Rantakari muistuttaa. Tyttöjen ja naisten parissa työsarkaa riittää. Tällä hetkellä naiset tehdään tietoisiksi päihteiden vaikutuksesta mm. tarinoiden ja näytelmien välityksellä. Heille kerrotaan, miten alkoholi vaikuttaa esim. raskauden aikana. Nuorten parissa hyvänä kokemuksena on ollut vertaistuki, jossa kaverien kanssa on voinut keskustella. Rantakarin mielestä päihdetyö tulisi sisällyttää osaksi lähetystyötä. Mitä se merkitsisi käytännössä? Suomalaisten yhteisissä hankkeissa tulisi toimijoiden kesken hyödyntää asiantuntevat tahot. Esimerkiksi päihdeosaamisessa Sininauhaliitto toisi osaamista yhteiseen käyttöön. Päihdetyö ja valistus tulisi sopia kontekstiin, kulloiseenkin tilanteeseen, kyseisen maan kulttuuria ymmärtäen. Tämä on Rantakarin mielestä asia, joka pitäisi olla vahvasti esillä, sisäänrakennettuna toimijoilla. g Täysin syyttömät kuolevat aidsin vuoksi. Angolalainen terveydenhoitaja ei halunnut verensiirtoa pelätessään saavansa aids-saastunutta verta. Odottaessaan puhdasta verta, hän kuoli ensimmäisen lapsen synnytyksen jälkeiseen verenhukkaan. KUVA RIIKKA HALME 10

11 Pohdittavaa KUVA RIIKKA HALME n HI-virus infektoi päivittäin ainakin ihmistä ympäri maailmaa. n Vuonna 1998 infektoitui 5.8 miljoonaa ihmistä 11 miestä, naista ja lasta minuutissa. n Noin 6000 nuorta saa päivittäin hiv-tartunnan. n Vuonna 1998 infektoitui alle 15-vuotiasta lasta. n Vuonna 1998 HIV-infektiota kantava tai AIDSiin sairastuneita ihmisiä oli 33.4 miljoonaa. AIDSin takia orvoksi jääneitä lapsia on maailmassa ollut epidemian alusta lähtien 8.2 miljoonaa. n 73 % maailman HIV-infektioista on eteläisessä Afrikassa. n Seitsemän kymmenestä uudesta infektiosta tapahtuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. n 88% maailman lasten HIV-infektioista on Afrikassa. Kansainvälinen Siniristi keskittyy aids-kysymykseen Kansainvälinen Siniristi keskittyy vuonna 2004 aidsin ja alkoholin yhteyteen. International Blue Cross Info -lehdessä (2/2003, s.3) pahoiteltiin, kuinka harvoin alkoholin ja aidsin yhteydestä puhutaan, vaikka tiedetään, että alkoholin suurkuluttajat ovat alttiimpia riskialttiiseen käytökseen ja tilanteisiin. Täsmälliset tutkimukset aiheesta puuttuvat. Runsaan alkoholinkäytön tiedetään lisäävän riskiä seksuualisessa käytöksessä, mikä tarkoittaa useita partnereita, suojaamatonta yhdyntää sekä seksiä korkeariskisen partnerin kanssa (esim. suonensisäisten huumeiden käyttäjät), mutta myös ostetun/myydyn seksin ja alkoholin yhteyttä. Tohtori Albert Moukolo, IFBC:n vara-presidentti muistuttaa, että planeetallamme elää parhaillaan 40 miljoonaa viruksen tartuttamaa ihmistä. Aids iskee nuoriin ja aktiiviseen väestöön täydellä teholla. Kolmannessa maailmassa odotettu elinikä tartunnan saaneilla on 25 vuotta. Afrikassa naiset edustavat enemmistöä tartunnan saaneista. Moukolo muistuttaa, että alkoholin käyttö lisää ihmisen haavoittuvuutta: Tutkimusten mukaan tartunnan saaneista huomattava osa oli alkoholin suurkuluttajia. g riskikäytöksen lisääntyminen saattaa nopeuttaa taudin etenemistä ALKOHOLI alhainen vastustuskyky immuunisysteemissä Mahdollinen yhteys alkoholinkäytön ja hiv-aidsin välillä. nostaa mahdollisuutta saada hiv-tartunta Lähteet: UNAIDSin arvio, YK:n väestörahaston UNFPA:n vuoden 2003 raportti, Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tuki Namibian AIDS-kamppailulle -hanke 11

12 Sininen aalto -lehti Krämertintie HELSINKI 1. Alajärven päiväkeskusyhdistys ry 2. Alavuden päiväkeskusyhdistys ry 3. Alkoholisti- ja evankelioimistyö ry 4. Auttavaiset ry 5. ETRA-liitto ry 6. Evankeliointi ja vankilalähetys ry 7. Ev. lut. Lähimmäislähetys ry 8. For life 9. Forssan katukirkko 10. Haapamäen katulähetys ry 11. Hangon katulähetys ry 12. Hartolan päiväkeskusyhdistys ry 13. Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö 14. Helsingin Vieraskoti ry 15. Hyvinkään päivätoimintakeskus ry 16. Hämeenlinnan Sininauha ry 17. Joensuun Siniristi ry 18. Joutsan päiväkeskus ry 19. JSK-kellari 20. Juvan p.o. päiväkeskus ry 21. Jyväskylän Katulähetys ry 22. Karismakoti ry 23. Kauhavan Sininauha ry 24. Keravan Suojakotiyhdistys ry 25. Kirkkopalvelut ry/ Tyynelän kuntoutus- ja kehittämiskeskus 26. Kodittomien tuki - Hemlösas Stöd ry 27. Kohtaamispaikka Majakka ry 28. Korpikoti ry 29. Kouvolan kristillinen jengityö ry 30. Kovaosaisten ystävät ry 31. Kran rf Sininauhaliiton jäsenjärjestöt 32. Kriisipalvelu ry 33. Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry (KAN) 34. Kristillinen Raittiusliitto ry 35. Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö r.y. - KTR 36. Lahden Sininauha ry 37. Lappeenrannan katulähetys ry 38. Lapuan Sininauha ry 39. Meijerin Toimintakeskus ry 40. Mikkelin Katutyö ry 41. Naisten Suojakoti ry 42. Nousevan Auringon Talon huumekuntoutus ry 43. Nuorten Keskus 44. Nurmon Sininauha 45. One Way Mission 46. Pajatien toimintakeskus 47. Palvelukotiyhdistys Viisi Leipää 48. Pirkanmaan Sininauha 49. Porin Sininauha ry 50. Pulsan hoitokoti ry 51. Päiväkeskus Pysäkki ry 52. Rauhalan narkomaani- ja jengityökeskus 53. Rauman seudun katulähetys 54. Rovaniemen päiväkeskus ry 55. Samaria ry (toimintaa myös Baltiassa) 56. Savo-Karjalan virkistyskeskus ry 57. Seetri ry 58. Seinäjoen Katulähetys ry 59. Sininauhasäätiö 60. Sininen Pysäkki ry 61. SLEY:n Katulähetys 62. Sosiaalilähetys ry 63. Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus - PTK ry 64. Syty ry 65. Takaisin Elämään ry 66. Tampereen Katulähetyksen Tuki 67. Teriskotisäätiö 68. Toimintayhdistys Leppälintu ry 69. Tornionlaakson suojapirtti ry 70. Turun Katulähetys ry 71. Työttömien paluumuuttajalääkäreiden ja -sairaanhoitajien yhdistys ry 72. Uusi Mahdollisuus ry 73. Uudenkaupungin Katulähetys ry 74. Uudenkaupungin Diakoniasäätiö 75. Vaajakosken Suvanto ry 76. Vapautuvien Tuki ry 77. Vastuunkantajat ry 78. Vihreä Keidas ry 79. Virtain Kristillinen Raittiustuki ry 80. Väentupa 81. Vänstugan i Ekenäs 82. Ystäväkoti-keskusyhdistys ry 83. Ystäväntupa ry 84. Ähtärin Toimela ry 85. Äänekosken katulähetys ry Johto Sininauhaliitto Kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto Krämertintie 2, HELSINKI puh. (09) , faksi (09) Jorma Niemelä, (09) , Toiminnanjohtaja Kehittämishanke - Arvioinnin kehittäminen Olavi Aarnio, Tutkija Sillakaar-lähialuehanke Juhani Haveri, Projektipäällikkö Reijo Kurkela, (019) Viestinnän palveluyksikkö Tuula Huurresalo, tiedottaja, (09) , Tiipi Peltola, kehitysmaatiedottaja, Talouden palveluyksikkö Ismo Valkoniemi, (09) , Talouspäällikkö Lapsi- nuoriso- ja perhetyön kehittämisyksikkö Ari Inkinen, (09) , Kehittämispäällikkö Eevan perhe -perhetyön kehittämishanke Virpi Kujala, Kati-Pupita Mattila, asiantuntija, , - Jyväskylän osaprojekti - Tarja Hiltunen, Rauman osaprojekti - Helena Haavisto, Tampereen osaprojekti - Riitta Puisto, Elämyskeskus osana kasvua -projekti Outi Lehikoinen, (09) , Timo Sjöblom, Nähdyksi tulemisen toivo -kehittämishanke Asta Juntunen, (09) , Projektikoordinaatori Päihdetyön kehittämisyksikkö Avoin Kehittämispäällikkö Tuomo Salovuori, (09) , Järjestösihteeri SiniDuuni-välittäjäorganisaatio Paula Heinämäki, Hankekoordinaattori Elämän kevät -luovuusprojekti Hanna-Maria Vahala, Kipinä Kuntoutusprojekti Saara Hiltunen, Ongelmapelaaja-projekti Jorma Niemelä, (09) , Vammaisten päihdepalveluiden kehittämisprojekti - koordinaatio Eija Kilgast, (09) , arviointi Olavi Aarnio, Sininauhaliiton osaprojekti Tero Hintsa, (09) , Tukiasumisen kehittäminen Sininauhasäätiö, Jorma Soini,

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal

FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal 1 FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal Kumppani FOCUS-Nepal Hankkeen kuvaus FOCUS on nepalilainen kansalaisjärjestö ja Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppani, joka työskentelee erityisesti

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

YK: vuosituhattavoitteet

YK: vuosituhattavoitteet YK: vuosituhattavoitteet Tavoite 1. Poistetaan äärimmäinen nälkä ja köyhyys -Aliravittujen määrä on lähes puolittunut 23,3%:sta 12,9%:iin. -Äärimmäisen köyhyysrajan alapuolella elävien määrä on puolittunut

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015.

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015. 1 Kolumbian kirkko Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) Hankkeen kuvaus: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea eri kirkollisilla

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Toimintatehtävä: Mene puhelimellasi osoitteeseen

Toimintatehtävä: Mene puhelimellasi osoitteeseen Missio Rasti 1. Kirkon uusi lähetyksen peruslinjaus on nimeltään Yhteinen todistus. Kuinka monta lähetysjärjestöä kirkossamme toimii? A. Kaksi B. seitsemän C. yhdeksän Mene puhelimellasi osoitteeseen www.sakasti.evl.fi/yhteinentodistus

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t Oulun- ja Lapin yliopistot Oulun seudun-, Kemi-Tornion- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhteistyö korkeakoulujen yhteisten Päihdetyön opintojen toteuttamiseksi alkanut vuoden 2008 alussa Rahoitus ESR,

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA Emma & Elias -avustusohjelman tutkimuksen taustoittava väliraportti Petri Paju Tutkija, Lastensuojelun Keskusliitto Emma & Elias -ohjelma 2016 1 / 28 Emma & Elias

Lisätiedot

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Salme Ahlström tutkimusprofessori Päihteet ja riippuvuus 20.10.2009 1 Sisältö Lapsuuden inho Mitä lapset tietävät vanhempiensa

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje syksy 2016 25.11.2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kiitos teille kaikille tuesta ja esirukouksista Viipurin turvakodin toiminnan puolesta! Teidän avullanne lapsen elämä muuttuu

Lisätiedot

päihteidenkäyttöön Maritta Itäpuisto, tutkija Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö

päihteidenkäyttöön Maritta Itäpuisto, tutkija Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö Lapsen näkökulma vanhempien päihteidenkäyttöön Maritta Itäpuisto, tutkija Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö maritta.itapuisto@jkl.fiitapuisto@jkl Aineistot ja julkaisut Pullon varjosta valoon, 2001.

Lisätiedot

Humalan tällä puolella Alkoholikeskustelun uudet suunnat. Antti Maunu VTT, tutkija maunuan@gmail.com 0408325057

Humalan tällä puolella Alkoholikeskustelun uudet suunnat. Antti Maunu VTT, tutkija maunuan@gmail.com 0408325057 Humalan tällä puolella Alkoholikeskustelun uudet suunnat Antti Maunu VTT, tutkija maunuan@gmail.com 0408325057 Suomen suurimmat alkoholiongelmat Humalan ylikorostunut rooli puheessa ja itseymmärryksessä

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Yksin asuvien köyhyys. Yksin asuvat köyhät tilastoissa

Yksin asuvien köyhyys. Yksin asuvat köyhät tilastoissa Yksin asuvien köyhyys Anna-Maria Isola 10.12.2008 Kuuleeko kukaan yksinelävää köyhää? Yksin asuvat köyhät tilastoissa Tarkastelussa minimituilla (sairauspäivärahat, toimeentulotuki, työmarkkinatuki) elävät

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana

Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana 1 Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana Kadotettu yhteisöllisyys tulevaisuuden mahdollisuus Pieksämäki 16.3.2012 TT, YTT, tutkija Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskus Herätysliikkeet 2000-luvun 2 kirkossa

Lisätiedot

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Terveyden edistämisen yksikön ehkäisevä päihdetyö ja Länsi 2013- hanke toteuttivat touko-kesäkuussa yli 18-vuotiaille asukkaille ja kaupungin työntekijöille webropol

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Sinä olet kuin Miina, koska...

Sinä olet kuin Miina, koska... Sinä olet kuin Miina, koska... Autat ihmisiä. Teet parhaasi. Toimit rohkeasti. Kannat vastuuta. Puolustat heikompia. Tarkkailet maailmaa. Opettelet uusia asioita. Ryhdyt työhön reippaasti. Teet jotain

Lisätiedot

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua?

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Ja miksi niin tulee tehdä? 15.10.2012 TT, pari- ja seksuaaliterapeutti Heli Pruuki Millaista sinulle on olla nainen? Mitä arvostat

Lisätiedot

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista MAUSTE-hanke 2015-2016 Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista Haastattelun tarkoitus Saada tietoa maahanmuuttajien seksuaaliterveydestä,seksuaaliohjauksen ja neuvonnan tarpeista,

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa 6.10.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Mikko Valkonen, peruspalvelut, oikeudet ja luvat,

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Syrjässä syrjäytyneet

Syrjässä syrjäytyneet Syrjässä syrjäytyneet Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, elämänlaatuverkoston kokous Helsinki 10.4.2014 Tutkija, YTT Päivi Kivelä, Sininauhaliitto paivi.kivela@sininauha.fi Rakenteet uudistuvat: ketä pitäisi

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen - Toimiva lapsi&perhe menetelmäkoulutus syksy 06 kevät 07 Beardsleen perheinterventio, lapset

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Iltapvän tavoitteena on saada kuulijat ajattelemaan ehkäisevästä päihdetyöstä monimuotoisemmin ja ottamaan hyväksi havaittuja malleja käyttöönsä. Aluksi/Kataisen

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

320075 Mitä nyt (4) What now?

320075 Mitä nyt (4) What now? 320075 Mitä nyt (4) What now? Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Päihdeseminaari 4.9.2014, Sampola, Tre Matti Joki Yhteyspäällikkö, Liikenneturva, Tampere Käyttäytymistiedejäsen, liikennevahinkojen Tutkijalautakunta, Pirkanmaa,

Lisätiedot

Demeter ehkäisevä väkivaltatyö naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hanna Kommeri, ehkäisevän väkivaltatyön vastaava

Demeter ehkäisevä väkivaltatyö naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hanna Kommeri, ehkäisevän väkivaltatyön vastaava Demeter ehkäisevä väkivaltatyö naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa Hanna Kommeri, ehkäisevän väkivaltatyön vastaava Maria Akatemia ry Olemme Valtakunnallinen yleishyödyllinen

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Kenialaisten ja suomalaisten isien kokemuksia vaimoilleen tarjotun tuen merkityksestä. Helinä Mesiäislehto-Soukka, TtT, kätilö, lehtori SeAMK

Kenialaisten ja suomalaisten isien kokemuksia vaimoilleen tarjotun tuen merkityksestä. Helinä Mesiäislehto-Soukka, TtT, kätilö, lehtori SeAMK Kenialaisten ja suomalaisten isien kokemuksia vaimoilleen tarjotun tuen merkityksestä Helinä Mesiäislehto-Soukka, TtT, kätilö, lehtori SeAMK Tutkimuksen tausta Terve Afrikka verkoston kautta syntynyt

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Project SIerra, A Family and a Future

Project SIerra, A Family and a Future Project SIerra, A Family and a Future Soroptimist International ja Hope and Homes for Children -järjestöjen nelivuotinen yhteistyöprojekti 2007 2011. Sierra Leone perustietoja Pinta-ala: 71 740 km² Asukasluku:

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.3 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Sisällysluettelo Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Valtakunnalliset intensiivikurssit...

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Anneli Kivijärvi LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, vastaava lääkäri Turun Hyvinvointitoimiala 11.05.2016 Turku, Yleislääkäripäivät Mitkä asiat otetaan

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Päihteet ja vanhemmuus

Päihteet ja vanhemmuus Miten auttaa päihderiippuvaista äitiä ja lasta 14.3.2016 Pirjo Selin Vastaava sosiaalityöntekijä Avopalveluyksikkö Aino Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry www.ksetu.fi Päihteet ja vanhemmuus Päihdeäiti

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Järjestöt päihdepalvelujen tuottajina: näkökulma päihteiden käyttöön liittyvään eriarvoisuuteen

Järjestöt päihdepalvelujen tuottajina: näkökulma päihteiden käyttöön liittyvään eriarvoisuuteen Järjestöt päihdepalvelujen tuottajina: näkökulma päihteiden käyttöön liittyvään eriarvoisuuteen Alkoholi- ja huumetutkijain seuran kokous 4.12.2008 Riikka Perälä Alkoholitutkimussäätiö/Sininauhaliitto

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 Tule sellaisena kuin olet 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 2 Toivon kultuurin luominen Useimmat ihmiset elävät hiljaisen epätoivon vallassa. - Henry Thoreau 3 Toivo (sivistyssanakirja) harras odotus, että

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys merkitsee parhaimmillaan sitä, että meitä ympäröi ihmisten turvaverkko. Tarvittaessa se auttaa ja tukee

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan) 22.9 2008 KS 1 / 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan) Visio: Espoon Ankkuri 2010 Toipumistyön keskus Espoon Ankkuri on espoolaisten hyvin tuntema avopalvelukeskus,

Lisätiedot

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa?

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Keski Suomen järjestöjen maakuntafoorumi Jyväskylä 26.10.2015 Ritva Pihlaja, erityisasiantuntija Elämme isojen ja hämmentävien muutosten aikaa 1 Monet

Lisätiedot

HIV. ja ikääntyminen

HIV. ja ikääntyminen HIV ja ikääntyminen LUKIJALLE Tämä esite tarjoaa lukijalleen tietoa ikääntymisen vaikutuksista elämään hiv-positiivisena. Esite on tehty yhteistyössä HUS:n Infektiosairauksien poliklinikan ja Hiv-tukikeskuksen

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot