Äitiysneuvolan tarkastukset terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äitiysneuvolan tarkastukset terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimi Terveysasemat LIITE 2 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Äitiysneuvolan tarkastukset terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla Laatija: äitiysneuvolatiimi Ylläpitäjä: äitiysneuvolatiimi Voimassa: Päivitetty: Toimipaikka Raision ja Ruskon yhteistoimintaalueen neuvolat Huomioitavaa VASTUUMATRIISI Toiminto Vastuu Toimintakokonaisuuden hallinta Esimiehet Esimies Toimintamallin suunnittelu/arviointi/kehittäminen äitiysneuvolatiimin kanssa Henkilöstö P V O,T P=päättää, T=toteuttaa, P= Tekee asiasta päätöksen tai antaa valtuudet, V=Vastaa itsenäisesti toimintakokonaisuudesta. Tekee kokonaisuuteen liittyviä toiminnallisia ja työnjohdollisia päätöksiä sekä osallistuu toteutukseen, T=Toteuttaa itsenäisesti määritellyn osakokonaisuuden sovittujen periaatteiden mukaisesti, O= ryhmä jolla on aktiivisen osallistujan rooli.

2 2 1. Yleistä Ensisynnyttäjä käy neuvolassa terveydenhoitajan vastaanotolla keskimäärin kertaa, uudelleen synnyttäjä 12 kertaa. Tarpeen mukaan käyntejä voi olla enemmän, jos äidin fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen vointi niin vaatii. Lisäksi äiti tapaa terveydenhoitajan lääkärineuvoloissa, raskauden aikana 3 kertaa ja synnytyksen jälkitarkastuksessa kerran. Vastaanottoaikojen pituus 60min. Terveyskertomusjärjestelmässä (Effica) on käytössä seuraavat lomakkeet: RSEUR, RSEURJ, GTAUS ja AVOHO (äidin ja isän EPDS- ja isän AUDIT- pisteet kirjataan tänne). 2. Tarkastukset 2.1 Ensikäynti terveydenhoitajan vastaanotolla raskausviikolla Sisältö Ensikäynti on aina äidille laaja terveystarkastus ja osa laajaa tarkastusta isälle (jatkokäynneillä täydentäen). Vaikka isä olisi mukana ensikäynnillä, hänet kutsutaan erillisellä kutsulla (kutsu isälle) mukaan laajaan terveystarkastukseen H Ensikäynnillä annetaan kotiin mukaan Odottavan perheen voimavaralomake molemmille erikseen täytettäviksi sekä AUDIT- lomake isälle (löytyvät myös Raision kaupungin nettisivuilta) ja Neuvokas perhe-kortti yhteisesti täytettäväksi. Täytetyt lomakkeet palautetaan neuvolaan ja käsitellään vanhempien kanssa yhdessä H käynnillä. Jaettava materiaali ja käytettävät lomakkeet on taulukossa ohjeen lopussa. Terveydenhoitaja tekee yhteenvedon = suunnitelman laajoista tarkastuksista, joiden pohjalta esille nousseita ongelmakohtia käsitellään lääkärin laajassa tarkastuksessa n. H viikoilla. Käynnillä selvitetään: (Tulossa äitiyshuollon uusi käsikirja, jonka pohjalta tarkastukset tehdään jatkossa) Laajasti äidin tilanne (suvun sairaudet, gynekologiset taustatiedot; aiemmat synnytykset, ab.spont., aap, aiemmat PAPA- vastaukset, kuukautisanamneesi jne.). sekä isän elämäntilannetta ja terveydentilaa. Katso erillinen muistilista käsiteltävistä asioista. Äidiltä kysytään tuberkuloosiriskin selvittävät kysymykset ja äidin neuvolakorttiin laitetaan rasti kyllä/ei (tästä TYKS näkee, suositellaanko syntyvälle lapselle BCG-

3 3 rokotetta). Selvitetään raskauden kulkua, tehtäviä seulontatutkimuksia, miten usein ja kenen kanssa tehdään yhteistyötä. Kerrotaan myös laajasta perhevalmennusohjelmasta ensisynnyttäjille (toimijat, lyhyesti käydään läpi ohjelmarunko), jonne annetaan kutsu molemmille tuleville vanhemmille ennen H30. Annetaan laajasti terveysneuvontaa ravitsemuksesta (mm. vältettävät ruoka-aineet), ohjaus käytettävistä vitamiineista ja sallituista lääkkeistä (Tyks:n ohje), liikunnasta, suun terveydenhuollosta, päihteistä, lääkkeistä ja rokotuksista, seksuaalisuudesta ja raskauden mukanaan tuomista muutoksista ja mahdollisista ongelmista omassa kehossa Perustutkimukset: RR, pituus, paino, BMI, plv, Hb Terveydenhoitaja tekee lähetteet äitiyspoliklinikalle mm.seuraavissa riskiraskaustilanteissa: toksemia, hepatogestoosi, GDM, SF-mitan poikkeava kasvu, Geminit, HAL-pkl, Pelko-pkl, päiv.tapaukset ym. (Kts. lähetysohjeet äitiyspoliklinikalle) Otetaan suoniverinäytteet Vr + Rh-va (em. lähetetään SPR:lle Helsinkiin, keltakorkkinenputki), Sitol-va, HbsAg-va ja HIV-va (em. lähetetään THL:lle Ouluun, punakorkkinen putki). Näytteiden tulee olla tutkittavana laboratorioissa 3-5 vrk:n kuluessa näytteenotosta, tämä on huomioitava ensikäyntiaikaa annettaessa ja näytteitä postitettaessa. Postituslaatikon päälle merkintä 1.luokka + lähetysnumero 84. Gestaatiodiabeteksen suhteen noudatetaan Käypähoito-suositusta (kts.liite GDM-ohje, Käypähoito-suositus). Tarvittaessa tehdään lähete ja annetaan aika varhaiseen sokerirasitukseen. Tehdään lähete miktioon (Käypähoito-suositus) ja annetaan ohjaus ja näytepurkit. Tehdään TWEAK- seulontahaastattelu, jolla kartoitetaan äidin aiempaa ja nykyistä päihteiden käyttöä ja tehdään sen perusteella tarvittaessa lähete Tyks:n HAL (Huumeet, Alko, Lääkkeet) -pkl:lle. Tehdään ulkotutkimus: vastaako kohdun koko kuukautisista laskettua aikaa (mola/rypäleraskaus) Sydänäänet kuunnellaan doppler-laitteella yleensä H 10 lähtien, tilanteen mukaan voi sydänääniä yrittää kuunnella jo H 9.

4 4 Äidille tehdään lähete H 11 uä-tutkimukseen. Tämä on hoitajan tekemä tutkimus Medisonarissa, Turussa. Tässä selvitetään raskaudenkesto, onko sikiö kasvanut ja kehittynyt norm., kuinka monta sikiötä, mitataan sikiön niskapoimu (=NT-uätutkimus). Tutkimus on vapaaehtoinen. Äidillä on samalla Medisonarin käynnillä mahdollisuus osallistua S-Tr1Seul-veriseulaan (arvioidaan alkuraskauden Downin oireyhtymän riskiä H ). Vastaus trisomiaseulasta tulee kirjeitse neuvolaan, tulos kirjataan (RSEUR-lomakkeen 2.sivulle) ja kerrotaan lääkärineuvolassa vastaus perheelle. Poikkeavat vastaukset Medisonar soittaa suoraan asiakkaalle. Informoidaan, että H on toinen ultraäänitutkimus, ns. rakenneultraääni Medisonarissa. Tähän annetaan lähete lääkärineuvolassa tai terveydenhoitajan käynnillä H17-18-käynnillä. Tutkimus on myös vapaaehtoinen. Yli 35-vuotiaita äitejä informoidaan mahdollisuudesta päästä em. ultraäänitutkimusten? lisäksi sikiön kromosomitutkimukseen eli lapsivesipunktioon H tai istukkabiopsiaan H ja annetaan äidin halutessa lähete (ostopalveluosoitus = OPO). Myös nämä tutkimukset tehdään Medisonarissa (kts erillinen ohje sikiöseulonnoista) Informoidaan TYKS:n perinnöllisyyspoliklinikan toiminnasta (antaa tarvittaessa perinnöllisyysneuvontaa, TI ja TO klo 8-11 p ). Maksut: o Neuvolakäynnit ja H11-12 sekä H20 ultraääni-tutkimukset ovat maksuttomia o Äitiyspoliklinikkakäynneistä TYKS perii äidiltä pkl-maksua o Hoitopäivämaksu on TYKS:ssä Ensikäynnillä varataan aika seuraavalle neuvolakäynnille, joka on lääkärin vastaanotto H 11 ultraäänen jälkeen, n. H EPDS -seula (=masennusseula) tehdään tarvittaessa heti tai H 26 mennessä molemmille vanhemmille.

5 5 2.2 Raskausviikolla Lääkärineuvola (Medisonarin raskausviikon 11 ultraäänitutkimuksen jälkeen) Sisältö Terveydenhoitaja: Lääkäri: Terveydenhoitaja tekee kaikki alustavat perustutkimukset (RR, paino, u-gluk ja u-prot, tarv. sikiön syke) sekä kirjaa 1. ultraäänitutkimuksen tulokset potilaskertomukseen efficaan ja äidin korttiin sekä mahdollisen trisomiaseulan tuloksen äidin korttiin. Vastauksesta otetaan kopio äidin kansioon. (Huomioi, muuttuiko laskettu aika, siirrä tieto tarvittaviin kohtiin, mm. omaan kirjanpitoon + valmennussuunnitelmaan). Jos äiti on ollut istukkabiopsiassa (ikäanamneesi, perinnöllinen sairaus) keskustellaan tutkimuksen kulusta ja kirjataan mahdollinen vastaus. Jos päädytään lv-punktioon (ikäanamneesi/poikkeava nt-arvo/trisomiaseulavastaus) annetaan lähete sinne H15-16 sekä kerrataan kirjalliset ohjeet tutkimuksesta. Annetaan lähete H20 uä-tutkimukseen ja varataan seuraava neuvola-aika rakenneuätutkimuksen jälkeen n. H Tarvittaessa tehdään I sokerirasituslähete H12-16, jos uudelleensynnyttäjä on ollut GDM ensimmäisessä raskaudessa/on synnyttänyt >4.5kg lapsen (kts. Tyks:n lähetysohjeet ä- pkl:lle -liite) Keskustelee äidin kanssa ja käy läpi lääketieteellisiä riskitekijöitä ja normaalin raskauden kulkuun liittyviä asioita, Tarkistaa tarvittaessa lääkityksen, työhön liittyviä riskitekijöitä Gynekologinen statuksen ja ulkotutkimus sekä sikiön sydänäänten kuuntelu Tarvittaessa otetaan PAPA -koe. Lääkäreiden perehdytysohje löytyy intranetin H:asemalta!

6 Raskausviikolla Sisältö Perustutkimukset (RR, paino, u-gluk ja u-prot, sikiön syke), joko tuntuu vauvan liikkeitä? Perheväkivaltakysely (jos isä mukana, tehdään myöhemmin), vanhemmuus, parisuhde Annetaan LopuJo! tutkimusinfo +kaavakkeet. H20 ultraäänilähete sekä ohjeistus, jos ei ole vielä annettu Ennakoivat supistelut, selkävaivat 2.4. Raskausviikolla Tämä on terveydenhoitajan tekemä laaja terveystarkastus isälle (muista tilastoida isä A98, SPAT 1197 ja äiti W78,SPAT 1196) Kirjaukset isästä AVOHO lomakkeelle ja tehdyt mittaukset RR ja LAB-V. Erillinen listaus käsiteltävistä asioista (liite) Sisältö Käydään läpi äidin ja isän palauttamat lomakkeet ( lasta odottavan perheen voimavaramittarit, isän Audit ja EPDS molemmilta). Muista kirjata äidin EPDS-pisteet kirjataan AVOHO lomakkeelle Koko perheen hyvinvointi: vanhempien odotukset/kokemukset tulevasta synnytyksestä ja vanhemmuudesta, tukiverkosto ja taloudellinen tilanne, työssä ja kotona jaksaminen Tehdään SUUNNITELMA, jota lääkäri hyödyntää omassa laajassa tarkastuksessaan H muiden asioiden lisäksi. Kirjataan H20 ultraäänitutkimuksen tulokset äidin neuvolakorttiin ja Efficaan. Vastauksesta otetaan kopio äidin papereihin. Tarkistetaan, että kaikki vauvan rakenteet ok, laskettu aika, istukan paikka jne. Suositellaanko kontrolliultraääni jonkin syyn takia? Annetaan Kelan esite ja SV75S-todistus (toimitetaan Kelaan) sekä ohjataan äitiä täyttämään äitiyspäivärahahakemus (SV9) Kelan nettisivuilla verkkopankkitunnusten avulla.

7 7 Annetaan ohjeet + salasana sähköisen esitietoilmoituksen (Ipana) täyttämistä varten (tämä lähetetään netin kautta äitiysneuvolaan H30 viikkoon mennessä ja tarkistamisen/täyttämisen jälkeen TH lähettää sen ä-pkl:lle). Jos äidillä ei ole nettiyhteyttä, lomake voidaan täyttää yhdessä neuvolakäynnillä. Äitiyspoliklinikalle ei ota mielellään enää vastaan paperisia ET-lomakkeita. Annetaan NeoPilot-informaatio, jota varten vanhemmat täyttävät suostumusasiakirjan (kyllä/ei) ja se toimitetaan seuraavilla käynneillä neuvolaan. Lähete tarvittaessa sokerirasitukseen h (tästä Käypähoito-ohjeistus erikseen, Hoitoreitit), jos todetaan poikkeava sokerirasitustulos, annetaan äideille verensokerin kotiseurannan opetus. Äideille annetaan tähän opastus: ohjataan sokerimittarin käyttö, verinäytteenotto sekä annetaan ravitsemus-, liikunta- ja elämäntapaohjausta. (yht. 60 min normaalin raskaudenseurantakäynnin lisäksi) Tehdään perustutkimukset (RR, paino, u-gluk ja u-prot, sf mitta, sikiön syke) ja kysellään vauvan liikkeistä sekä mahd. supistuksista. Kerrotaan, mitkä supistukset ovat vaarattomia ja mitkä pitää ottaa vakavasti ottaen yhteyttä ä-neuvolaan Raskausviikolla Sisältö Perustutkimukset (RR, paino, U-Prot, U-Gluc, sf-mitta, sikiön syke) sekä äidin tuntemukset (supistukset, kivut & säryt, vauvan liikkeet jne.) Ensisynnyttäjille annetaan perhevalmennusajat. Jos haluaa ottaa vakuutuksen syntymättömälle lapselle, yhteys vakuutusyhtiöön on otettava ennen h 28. Rh-va-kontr.näyte otetaan Rh-negatiivisilta H EPDS-seula tehdään H 26 mennessä. Suunnitellaan perhevalmennuksen ajankohta toisten äitiysneuvoloiden työntekijöiden kanssa ensisynnyttäjien laskettujen aikojen mukaan (varataan ajat keskustan neuvolan kokoustilasta, sovitaan muiden toimijoiden aikataulut, monistetaan materiaalit, päivitetään esitystä) ja annetaan ajat ensisynnyttäjille ja heidän puolisoilleen/kumppaneilleen/tukihenkilöilleen.

8 Raskausviikolla 28 Lääkärineuvola (laaja terveystarkastus SPAT 1197) Lääkäri kirjaa äidin tiedot RSEUR, RSEURJ lomakkeille. Isän tiedot kirjataan laajassa terveystarkastuksessa YLE-lomakkeelle ja tilastoidessa SPAT 1197 ja dg: Z10.8 (=muun väestöryhmän rutiinimainen yleinen terveystarkastus) Sisältö Lääkärin kanssa yhdessä tarkastellaan aiemmin tehtyä suunnitelmaa sekä muita esille terveydenhoitajan laajassa terveystarkastuksessa esille nousseita asioita. Terveydenhoitaja: Vointi, jaksaminen yleensä / töissä Perustutkimukset: Hb, RR, paino, u-gluk ja u-prot Lääkäri: Koko perheen hyvinvointi, terveystottumukset, vanhemmuus Äidin terveys (työssä selviytyminen) ja sikiön vointi, kasvu (sf-mitta), sydämen syke cx-tilanne, onko supistellut liikaa äidin huomaamatta Otetaan tarvittaessa tulehdusnäytteet emättimestä (clue, klamydia) supistelevaisilta. Merkitse str.agal-näytteen mahdollinen positiivinen tulos äidin neuvolakorttiin. Tätä näytettä ei neuvolassa enää oteta, vaan Tyks ottaa sen tarpeen mukaan synnytyksen yhteydessä. Positiivista agalactiaeta ei hoideta raskauden aikana, mutta harkinnan mukaan voidaan tutkia str.agal.

9 9 Hoidot: Clue+. paikallishoito(dalacin), tarv. cand-hoito Klamydia +. katso erillinen ä-pkl:n ohje Str.agal-näyte +. ei hoideta raskauden aikana, mutta merkintä äitiysneuvolakorttiin 2.7 Raskausviikolla Sisältö Perustutkimukset: RR, paino, u-gluk ja u-prot, sf mitta, sikiön syke, ulkotutkimus Neuvotaan liikelaskenta Sähköisen tai paperisen esitietolomakkeen täydentäminen yhdessä asiakkaan kanssa ja lähettäminen äitiyspoliklinikalle. Fyysinen vointi, ennakoivat supistukset Työssä selviytyminen Imetys ja siihen valmistautuminen Mieliala (tarvittaessa EPDS) Muistutetaan perhevalmennuksen alkamisajankohdasta Tarkistetaan tukiverkosto Ohjaus raskaana olevan omaseurannasta ja hälyttävistä oireista: raskausmyrkytys, supistelut, kutinat, verenvuoto, lapsivesi 2.8 Raskausviikolla Sisältö Perustutkimukset RR, paino, u-gluk ja u-prot, sf mitta, sikiön syke, tarjonta Tarjonnan varmistus, epäily perätilasta lähetetään H35 äitiyspoliklinikalle (ELLÄH) Erillinen ohje ELLÄH -lomakkeen täyttämisestä!

10 10 Synnytys ja siihen liittyvät ajatukset, pelot, toiveet Varhainen vuorovaikutus Varmista sikiön topografinen asento es:ltä viimeistään H34 ja us:ltä H37-38 Tarkista, että ETL(= esitietolomake on lähetetty äitiyspoliklinikalle) 2.9 Raskausviikolla Sisältö Perustutkimukset RR, paino, u-gluk ja u-prot, sf mitta, sikiön syke, tarjonta Vauvan hoito ja tarvikkeet, mitä sairaalaan mukaan lapselle ja äidille Veriryhmävasta-ainekontrolli H36 Kertaa imetysasioita, tarvittavia välineitä Synnytys ja siihen liittyvät tuntemukset 2.10 Raskausviikolla Lääkärineuvola Sisältö Terveydenhoitaja: Tekevät perustutkimukset: RR, paino, u-gluk ja u-prot Rh-kontr.näyte negatiivisilta/saanut aiemmin verensiirron/ed. lapsi on saanut hoitoa keltaisuuden takia.

11 11 Lääkäri: Tutkii cx-tilanteen Tekee lantioarvioinnin. Jos epäily lantionahtaudesta tai vauva vaikuttaa isolta, suhteessa lantioon, äiti lähetetään äitiyspoliklinikallle synnytystapa-arvioon (ELLÄH) Raskausviikolla Sisältö Perustutkimukset: RR, paino, u-gluk ja u-prot, sf mitta, sikiön syke, tarjonta Ohjaus raskaana olevan omaseurannasta ja hälyttävistä oireista (raskausmyrkytys, kutinat, verenvuoto, lapsivesi, sikiön liikkeet) Keskustellaan sairaalaan lähtemisestä, synnytyskivuista/ peloista, parisuhteesta, vanhemmuudesta, imetyksestä, mahd. sisarusten/koirien, kissojen ym. mustasukkaisuudesta uuteen perheenjäseneen ym. Korostetaan edelleen vauvan liikeseurantaa. Tarvittaessa lääkärille cx-tilanteen arviointiin Raskausviikolla Sisältö Perustutkimukset: RR, paino, u-gluk, u-prot, ulkotutkimus, sf mitta, sikiön syke, sikiön liikkeet Varataan yliaikaisuusaika/asiakas varaa itse soittamalla puhelinajalla klo p Ensisynnyttäjät H 41+5 ja uudelleensynnyttäjät H 42. Neuvolasta tehdään aina ELLÄH/ yliaikaisuuslähete.

12 Kotikäynti Sisältö (erillinen ohje) Synnytyksen jälkeen äidin ja vauvan kotiuduttua tehdään kotikäynti ensisynnyttäjien luo, tarvittaessa myös uudelleensynnyttäjälle, tai sovitaan tapaaminen neuvolaan muutaman päivän kuluttua kotiutumisesta. Tällöin tarkistetaan äidiltä rinnat, kohdun supistuminen, jälkivuoto, leikk./rep. haavat sekä mitataan RR. Joskus on aiheellista tutkia U-prot/bakt. Ja Hb. Käydään yhdessä, myös isän kanssa synnytyskokemukset läpi. Muistutetaan lantionpohjalihasten vahvistamisesta, levon, ravinnon ja ulkoilun tärkeydestä. Annetaan samalla ehkäisyinfo Vastasyntyneen tutkimus: mitataan paino, tarkistetaan iho, silmät, suu, kynsivallit Imetyksen sujuminen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ovat tärkeitä erityisesti tässä vaiheessa. Tukiverkosto Seuraava ajanvaraus vielä ä-neuvolaan/lastenneuvolaan Nämä aiheet ovat olleet puheena jo aikaisemmillakin raskaudenseurantakäynneillä sekä perhevalmennuksessa. Varataan aika jälkitarkastukseen 2.14 Jälkitarkastus Jälkitarkastus on neuvolassa (tai yksityisellä sektorilla) n.5-6 viikkoa synnytyksen jälkeen ja tähän varataan aika äidin ja vauvan käydessä synnytyksen jälkeen ensimmäistä kertaa neuvolassa. Silloin jo muistutetaan äitiä, siitä, että jälkitarkastuksessa tutkitaan myös virtsanäyte, joten äidin on sitä ennen oltava 3-4h virtsaamatta. Jälkitarkastuksen voi tehdä lääkärin sijasta tähän koulutuksen saanut terveydenhoitaja/kätilö.

13 13 Muista GTAUS- lomakkeelle myös merkinnät synnytyksestä Sisältö Terveydenhoitaja: Terveydenhoitaja tutkii virtsanäytteen, mitataan RR, Hb ja paino. Äidille esitellään eri ehkäisyvaihtoehtoja (yhdistelmäpillerit, ehkäisyrengas, ehkäisylaastari, hormoni- ja kuparikierukka, minipillerit, ehkäisykapseli jne.) ja yhdessä mietitään äidille sopivaa ehkäisymuotoa. Kerrotaan, että ehkäisypalvelut ehkäisyneuvolasta (puh klo 12 13, Tornikatu 9) siihen asti, kun vauva on 2 vuotta tai äiti on alle 25- vuotias. Hoitavalta lääkäriltä nämä palvelut saa aina terveyskeskuksesta. Annetaan Ehkäisyopas: Tietoa raskauden ehkäisymenetelmistä. Äidin kanssa otetaan puheeksi myös virtsanpidätyskyky ja muistutetaan lantionpohjalihasjumpasta. Äidin tämän hetkinen jaksaminen ja mieliala. Synnytyksen jälkeinen masennus puhkeaa tutkimusten mukaan useimmiten vauvan ollessa n.2kk ikäinen. Tämä otettava huomioon tietenkin jo jälkitarkastuksessa vaikka varsinainen EPDS-seula tehdään äidille lastenneuvolassa lapsen ollessa 3kk ikäinen. Imetystä ja varhaista vuorovaikutusta tuetaan erityisesti tässä vaiheessa sekä tarkistetaan vielä perheen voimavarat ja tukiverkosto Lääkäri: Synnyttäjän hyvinvointi ja toipuminen synnytyksestä Gynekologinen tutkimus, tarvittaessa PAPA -näyte esim. niiltä äideiltä, jotka suunnittelevat kierukkaa ehkäisyksi. Rutiinisti PAPAa ei jälkitarkastuksessa kannata ottaa, koska silloin vielä synnytyksen jälkeiset muutokset saattavat näkyä vastauksessa ja tavallaan vääristää sitä. PAPA -näytteen voi tulla otattamaan myöhemmin ehkäisyneuvolaan. tarvittaessa kirjoitetaan eres valittua hormonaalista ehkäisyä varten lääkäri antaa SV75S-todistuksen Kelaa varten.

14 Terveydentilan jatkosuunnitelma seuranta ja hoito raskausdiabeteksen jälkeen: Äidin Glukoosirasituskoe uusitaan synnytyksen jälkeen kaikille raskausdiabeteksen sairastaneille. Insuliinia käyttäneille raskausdiabeetikoille tehdään glukoosirasituskoe 6 12 viikon kuluttua synnytyksestä (tee lähete laboratorioon jälkitarkastuksessa). Muille raskausdiabeetikoille koe uusitaan noin vuoden kuluttua synnytyksen jälkeen. (tee laboratoriolähete valmiiksi vuoden päähän ja anna äidille info jälkitarkastuksessa + liimaa muistilappu ä-korttiin. Vastauksen saamista varten äiti varaa puhelinajan omalääkärille) Glukoosirasituskokeen viitealueen normaali glukoosinsiedon yläraja on plasman glukoosipitoisuus 6.0 mmol/l kahdentoista tunnin paaston jälkeen ja 7.8 mmol/l kahden tunnin kuluttua. Jos glukoosirasituskokeen tulos on normaali, seurantaväli on kolme vuotta. Lomakkeelle KEH97 Huomioitavaa - kohtaan muistutus äidin sokerirasituksesta vuoden kuluttua. Huomioi myös kaikki muut seurantaa vaativat raskauden tai synnytyksen aikaiset häiriöt/sairaudet (RR, U-prot, kilpirauhasarvot, verenvuoto, repeämät, sektiohaava jne.)

15 Äitiysneuvolan jaettava materiaali ja lomakkeet Terveystarkastus Ensikäynti H8-9 Jaettava materiaali Raskauden aikana vältettävät elintarvikkeet / THL Ruokaa kahdelle äidille ja lapselle /Maito ja terveys Raskausajan pahoinvointi, ohjeet /Lopu Jo! -tutk. Liikunta raskauden aikana / UKK-instituutti Selkäohjeet tarv. /Selkäliitto Ajattelen sinua päihteiden haitat/ Ensi- ja turvakotien liitto Ei Kiitos! asiaa alkoholista /MLL, THL, Alko, A-klinikkasäätiö Kaikki tahtovat savuttoman äidin Hampaiden hoito-ohjeet / MLL Ohje sikiöseulonnoista /THL Perheaikaa.fi esite / Väestöliitto Meille tulee vauva opaskirjanen / THL Vau -kirja vauvan odotuksesta äidille ja isälle / vau.fi Saamme vauvan. Odottavan perheen opas / MLL Raskaana: raskaus, synnytys ja uusi perhe / libero.fi Lääkeohje / Tyks Lomakkeet Äitiysneuvolakortti Muistilista (käsiteltävät asiat laajassa tark.) Kutsu laajaan tarkastukseen Voimavaramittari lasta odottavalle perheelle x2 Audit (isälle) Neuvokas Perhe kortti (koko perhe) Tweak (äidille) + pisteytys -lomakkeet OP-lähete H11-12 uä-tutkimukseen OP-lähete istukkanäytteelle/lv-punktioon tarv. Vr, Rh -va lähete /SPR Sitol., HbsAg, ja HIV-lähete /Oulu Lähetysohjeet erik.sairaanhoitoon (ä-pkl) H13-14 lääkärineuvola Sokerirasituslähete/sähk. H 12-16/uudell.synn.) H 20 uä -lähete / myöh. PAPA-lähete tarv. / sähköinen Lääkäreiden perehdytysohje / intranetin H- asema H17-18 Lopu jo! -tutkimusesite, suostumusasiakirja Perheväkivalta kysely äidille H 20 uä -lähete H22-24 Kelan- esite NeoPilot -tutkimusesite, suostumusasiakirja Synnytyksen jälkeinen masennus kirjanen tarv. SV75S-tod. SV9 tarv., jos ei haeta sähköisesti/ Kelan lomake Sokerirasituslähete/sähköinen, Käypähoito, Hoitoreitit Ipana/ sähk.esitietolomake EPDS/ molemmille H25-26 Rh -va II -kontr.- lähete / SPR H26 28 lääkärineuvola H30-32 Liikelaskentalomake EPDS tarv. H34 H36 H37 38 lääkärineuvola perätilaepäilyt H35, ELLÄH / sähköinen lähete hidastunut sf-mitan kasvu, ELLÄH / sähköinen lähete Rh -va III-kontr.- lähete / SPR H38-40 H41 Kotikäynti Jälkitarkastus lääkäri/th Tietoa raskauden ehkäisymenetelmistä - opaskirjanen SV75S- todistus /lääkäri/th Kela Sokerirasituslähete/ ins.gdm--> 6-12 vk synn., loput GDM 1v. synn.

16 Äitiysneuvolan tilastointi ja kirjaaminen Terveystarkastuskäynti Laaja äitiysneuvolatarkastus (äidille ensikäynnillä) Normaaliraskauden seurantakäynti/ Kotikäynti/ Synnytyksen jälkeinen käynti/jälkitarkastus Tilastomerkintä Käyntisyy ja SPAT Käyntisyy W78 SPAT 1197 SPAT (jatkohoito) Käyntisyy W78 SPAT 1196 SPAT (jatkohoito) Kirjaaminen Kontaktilaji ja Käyntityyppi Toiminto ja Lomakkeet Kontaktilaji: Käynti Käyntityyppi: Terveydenhoito Toiminto: ÄN Lomakkeet :PER, RSEUR, RSEURJ,GTAUS AVOHO (EPDS-pisteet) Kontaktilaji: Käynti/Kotikäynti Käyntityyppi: Terveydenhoito TOIMINTO: ÄN Lomakkeet: PER, RSEUR, RSEURJ,GTAUS AVOHO (EPDS-pisteet) Sisältömerkinnät ja mittarit Sisältömerkinnät: Ennakollinen lastensuojeluilmoitus Gestaatiodiabetes Laaja terv.tark.1 Monikulttuurinen perhe MTY:n lähete Sairausloma Tulkki mukana Mittarit: Pituus Paino BMI Sisältömerkinnät: Ennakollinen lastensuojeluilmoitus Gestaatiodiabetes Monikulttuurinen perhe MTY:n lähete Raskaudenseurantakäynti Sairausloma Synnyttäneen äidin tarkastus Tulkki mukana HUOM! Sisältömerkintöjä ei merkitä lääkärikäynnin yhteydessä Laaja terveystarkastus isälle H22-24 Laaja terveystarkastus (Lääkäri) Lapsen määräaikainen terveystarkastus Käyntisyy A98 SPAT 1197 SPAT (jatkohoito) DG:Z34.0 norm.ensiraskauden seuranta jne. (äiti) DG:Z10.8 Muun väestöryhmän rutiinimainen yleinen terv.tark. (isä) SPAT 1197 SPAT (jatkohoito) A98 SPAT 1315 SPAT (jatkohoito) Kontaktilaji: Käynti Käyntityyppi: Terveydenhoito Toiminto: ÄN Lomake: PER, AVOHO Ot. mittausten mukaan RR, LAB-V Kontaktilaji: Käynti Käyntityyppi :Terveydenhoito Toiminto: ÄN Lomake: RSEUR, RSEURJ YLE (isälle) Kontaktilaji :Käynti/Kotikäynti Käyntityyppi: Terveydenhoito Toiminto: LN Lomakkeet: PER, TH1, KASVU, KEH97, KUULO, PERHE Sisältömerkinnät: Ennakollinen lastensuojeluilmoitus Laaja terv.tark.1 Monikulttuurinen perhe MTY:n lähete Sairausloma Tulkki mukana Mittarit:Pituus,paino,BMI Sisältömerkinnät: Laaja terv.tarkastus2 Lastensuojeluilmoitus Monikulttuurinen perhe Terveystarkastus Tulkki mukana Mittarit: Pituus,paino

ENSIKÄYNTI ÄITIYSNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

ENSIKÄYNTI ÄITIYSNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA 1 ÄITIYSNEUVOLAKÄYNNIT TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA 200912 Ensisynnyttäjä käy neuvolassa terveydenhoitajan vastaanotolla keskimäärin 13 kertaa, uudelleen synnyttäjä 12 kertaa. Tarpeen mukaan käyntejä

Lisätiedot

ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA

ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA Päivitetty 2.1.2014 2.1.2014 2 Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 Sisällys 1. ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 1 2. ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA 1 2.1 6-8 raskausviikolla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAMALLI

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAMALLI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAMALLI Sivu 2 / 16 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Sisällysluettelo... 2 1 LUKIJALLE... 3 2 MÄÄRÄAIKAISTEN TERVEYSTARKASTUSTEN AJANKOHDAT...4

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45 Neuvolatoiminnan sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma 2014 2016 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa 3 2. Tavoitteet ja tehtävät 3 2.1. Tavoitteet 3 2.2. Äitiysneuvolan tehtävät 4 2.3. Lastenneuvolan

Lisätiedot

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 1 Vantaa Neuvolatoiminta Äitiysneuvolan kehittämistyöryhmä 2013 Leeni Löthman-Kilpeläinen Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 3.1.3 Työhön liittyvät erityistilanteet riskejä arvioidaan neuvolan

Lisätiedot

ÄITIYSNEUVOLATYÖN KÄYTÄNTÖ KAJAANISSA

ÄITIYSNEUVOLATYÖN KÄYTÄNTÖ KAJAANISSA Liite nro 8: ÄITIYSNEUVOLATYÖN KÄYTÄNTÖ KAJAANISSA AJANVARAUS ÄITIYSNEUVOLAAN Terveydenhoitaja antaa neuvola-ajan Suunniteltu raskaus: raskaustestiä ei tarvita ( halutessaan asiakas voi itse tehdä apteekista

Lisätiedot

ÄITIYS-JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTA- YHTYMÄSSÄ

ÄITIYS-JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTA- YHTYMÄSSÄ ÄITIYS-JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTA- YHTYMÄSSÄ Yhall 15.12.2011 80 Liite 5 Sisältö JOHDANTO... 3 1 ÄITIYSNEUVOLAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT... 4 Terveystarkastukset...

Lisätiedot

Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Lasten ja perheiden palvelut Hyvinvointineuvola

Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Lasten ja perheiden palvelut Hyvinvointineuvola HYVINVOINTINEUVOLA : Toimintasuunnitelma 2013-2014 1. käynti raskausviikkoja 8-10: 1,5-2 h, molemmat vanhemmat läsnä: Terveyshaastattelu, terveystottumukset, riskien kartoitus: - Pegasos asiakastietojärjestelmän

Lisätiedot

xaudit/äiti,isä isä H 22 xtarv. Audit/ isä jos paikalla käynnille Epds mukaan Voimav.lomake

xaudit/äiti,isä isä H 22 xtarv. Audit/ isä jos paikalla käynnille Epds mukaan Voimav.lomake Hyvinvointineuvola Liite 1 Äitiysneuvola Päivitetty 30.12.2010 MJ/EL Äitiysneuvolan seurantakäynnit raskauden aikana H H 6-8 H 13-15 H 18 H 22-23 H 26-28 H 31-32 H 34-35 H 36-37 H 38,39,40 yli H 40 Kotik.

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAOHJELMAN TAVOITTEET...2 2. TERVEYSTARKASTUKSET...3 2.1. Lasten ja nuorten määräaikaiset terveystarkastukset...3

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Hyvä alku monikko vanhemmuuteen. Vertaisohjaajien opas monikkoperhe valmennukseen

Hyvä alku monikko vanhemmuuteen. Vertaisohjaajien opas monikkoperhe valmennukseen Hyvä alku monikko vanhemmuuteen Vertaisohjaajien opas monikkoperhe valmennukseen 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1 Monikkoperhevalmennus 4 Ohjeita perhevalmennuksen ohjaajalle 6 Monikkoperhevalmennuksen

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 8.3.2012 1 Ohjeistus Hakulinen-Viitanen T,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta OPAS Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta Opas äitiyshuollon työntekijöille Jaana Leipälä, Kaija Hänninen, Ulla Saalasti-Koskinen, Marjukka Mäkelä 2 2 2009 Kirjoittajat ja THL Suomen kielen

Lisätiedot

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauvat Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Hyvät monikkolasten vanhemmat Meille tulee vauvat isbn 978-952-245-410-2 (painettu) isbn 978-952-245-411-9 (verkko) ULKOASU JA Taitto Tuomas

Lisätiedot

1 Vanhemmaksi työkirja VANHEMMAKSI. työkirja VANHEMMAKSI. työkirja

1 Vanhemmaksi työkirja VANHEMMAKSI. työkirja VANHEMMAKSI. työkirja VANHEMMAKSI työkirja 1 Vanhemmaksi työkirja VANHEMMAKSI työkirja ISBN on 978-952-473-958-0 Helsingin kaupunki, Terveyskeskus ja Sosiaalivirasto Lapaset -perheverkosto hanke Toimittajat: Inga Klen, Ulla

Lisätiedot

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva 29. laitos THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuvitus Taru Castren Taitto ja sivunvalmistus Hanna Tennilä, Textop Oy ISBN 978-952-245-256-6

Lisätiedot

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ Perusturvalautakunta 22.3.2011 / LIITE Haukiputaan kunnan Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille Kettunen Tiina Pulliainen Laura Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

OlenNainen. Opas naisen terveydestä

OlenNainen. Opas naisen terveydestä OlenNainen Opas naisen terveydestä 1 Oppaan sisältö ja taitto: 2015 Virpi Lapinlampi, Kaisa Ylikerälä Oppaan kuvitus: 2015 Virpi Lapinlampi Julkaisija: Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot