Äitiysneuvolan tarkastukset terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äitiysneuvolan tarkastukset terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimi Terveysasemat LIITE 2 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Äitiysneuvolan tarkastukset terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla Laatija: äitiysneuvolatiimi Ylläpitäjä: äitiysneuvolatiimi Voimassa: Päivitetty: Toimipaikka Raision ja Ruskon yhteistoimintaalueen neuvolat Huomioitavaa VASTUUMATRIISI Toiminto Vastuu Toimintakokonaisuuden hallinta Esimiehet Esimies Toimintamallin suunnittelu/arviointi/kehittäminen äitiysneuvolatiimin kanssa Henkilöstö P V O,T P=päättää, T=toteuttaa, P= Tekee asiasta päätöksen tai antaa valtuudet, V=Vastaa itsenäisesti toimintakokonaisuudesta. Tekee kokonaisuuteen liittyviä toiminnallisia ja työnjohdollisia päätöksiä sekä osallistuu toteutukseen, T=Toteuttaa itsenäisesti määritellyn osakokonaisuuden sovittujen periaatteiden mukaisesti, O= ryhmä jolla on aktiivisen osallistujan rooli.

2 2 1. Yleistä Ensisynnyttäjä käy neuvolassa terveydenhoitajan vastaanotolla keskimäärin kertaa, uudelleen synnyttäjä 12 kertaa. Tarpeen mukaan käyntejä voi olla enemmän, jos äidin fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen vointi niin vaatii. Lisäksi äiti tapaa terveydenhoitajan lääkärineuvoloissa, raskauden aikana 3 kertaa ja synnytyksen jälkitarkastuksessa kerran. Vastaanottoaikojen pituus 60min. Terveyskertomusjärjestelmässä (Effica) on käytössä seuraavat lomakkeet: RSEUR, RSEURJ, GTAUS ja AVOHO (äidin ja isän EPDS- ja isän AUDIT- pisteet kirjataan tänne). 2. Tarkastukset 2.1 Ensikäynti terveydenhoitajan vastaanotolla raskausviikolla Sisältö Ensikäynti on aina äidille laaja terveystarkastus ja osa laajaa tarkastusta isälle (jatkokäynneillä täydentäen). Vaikka isä olisi mukana ensikäynnillä, hänet kutsutaan erillisellä kutsulla (kutsu isälle) mukaan laajaan terveystarkastukseen H Ensikäynnillä annetaan kotiin mukaan Odottavan perheen voimavaralomake molemmille erikseen täytettäviksi sekä AUDIT- lomake isälle (löytyvät myös Raision kaupungin nettisivuilta) ja Neuvokas perhe-kortti yhteisesti täytettäväksi. Täytetyt lomakkeet palautetaan neuvolaan ja käsitellään vanhempien kanssa yhdessä H käynnillä. Jaettava materiaali ja käytettävät lomakkeet on taulukossa ohjeen lopussa. Terveydenhoitaja tekee yhteenvedon = suunnitelman laajoista tarkastuksista, joiden pohjalta esille nousseita ongelmakohtia käsitellään lääkärin laajassa tarkastuksessa n. H viikoilla. Käynnillä selvitetään: (Tulossa äitiyshuollon uusi käsikirja, jonka pohjalta tarkastukset tehdään jatkossa) Laajasti äidin tilanne (suvun sairaudet, gynekologiset taustatiedot; aiemmat synnytykset, ab.spont., aap, aiemmat PAPA- vastaukset, kuukautisanamneesi jne.). sekä isän elämäntilannetta ja terveydentilaa. Katso erillinen muistilista käsiteltävistä asioista. Äidiltä kysytään tuberkuloosiriskin selvittävät kysymykset ja äidin neuvolakorttiin laitetaan rasti kyllä/ei (tästä TYKS näkee, suositellaanko syntyvälle lapselle BCG-

3 3 rokotetta). Selvitetään raskauden kulkua, tehtäviä seulontatutkimuksia, miten usein ja kenen kanssa tehdään yhteistyötä. Kerrotaan myös laajasta perhevalmennusohjelmasta ensisynnyttäjille (toimijat, lyhyesti käydään läpi ohjelmarunko), jonne annetaan kutsu molemmille tuleville vanhemmille ennen H30. Annetaan laajasti terveysneuvontaa ravitsemuksesta (mm. vältettävät ruoka-aineet), ohjaus käytettävistä vitamiineista ja sallituista lääkkeistä (Tyks:n ohje), liikunnasta, suun terveydenhuollosta, päihteistä, lääkkeistä ja rokotuksista, seksuaalisuudesta ja raskauden mukanaan tuomista muutoksista ja mahdollisista ongelmista omassa kehossa Perustutkimukset: RR, pituus, paino, BMI, plv, Hb Terveydenhoitaja tekee lähetteet äitiyspoliklinikalle mm.seuraavissa riskiraskaustilanteissa: toksemia, hepatogestoosi, GDM, SF-mitan poikkeava kasvu, Geminit, HAL-pkl, Pelko-pkl, päiv.tapaukset ym. (Kts. lähetysohjeet äitiyspoliklinikalle) Otetaan suoniverinäytteet Vr + Rh-va (em. lähetetään SPR:lle Helsinkiin, keltakorkkinenputki), Sitol-va, HbsAg-va ja HIV-va (em. lähetetään THL:lle Ouluun, punakorkkinen putki). Näytteiden tulee olla tutkittavana laboratorioissa 3-5 vrk:n kuluessa näytteenotosta, tämä on huomioitava ensikäyntiaikaa annettaessa ja näytteitä postitettaessa. Postituslaatikon päälle merkintä 1.luokka + lähetysnumero 84. Gestaatiodiabeteksen suhteen noudatetaan Käypähoito-suositusta (kts.liite GDM-ohje, Käypähoito-suositus). Tarvittaessa tehdään lähete ja annetaan aika varhaiseen sokerirasitukseen. Tehdään lähete miktioon (Käypähoito-suositus) ja annetaan ohjaus ja näytepurkit. Tehdään TWEAK- seulontahaastattelu, jolla kartoitetaan äidin aiempaa ja nykyistä päihteiden käyttöä ja tehdään sen perusteella tarvittaessa lähete Tyks:n HAL (Huumeet, Alko, Lääkkeet) -pkl:lle. Tehdään ulkotutkimus: vastaako kohdun koko kuukautisista laskettua aikaa (mola/rypäleraskaus) Sydänäänet kuunnellaan doppler-laitteella yleensä H 10 lähtien, tilanteen mukaan voi sydänääniä yrittää kuunnella jo H 9.

4 4 Äidille tehdään lähete H 11 uä-tutkimukseen. Tämä on hoitajan tekemä tutkimus Medisonarissa, Turussa. Tässä selvitetään raskaudenkesto, onko sikiö kasvanut ja kehittynyt norm., kuinka monta sikiötä, mitataan sikiön niskapoimu (=NT-uätutkimus). Tutkimus on vapaaehtoinen. Äidillä on samalla Medisonarin käynnillä mahdollisuus osallistua S-Tr1Seul-veriseulaan (arvioidaan alkuraskauden Downin oireyhtymän riskiä H ). Vastaus trisomiaseulasta tulee kirjeitse neuvolaan, tulos kirjataan (RSEUR-lomakkeen 2.sivulle) ja kerrotaan lääkärineuvolassa vastaus perheelle. Poikkeavat vastaukset Medisonar soittaa suoraan asiakkaalle. Informoidaan, että H on toinen ultraäänitutkimus, ns. rakenneultraääni Medisonarissa. Tähän annetaan lähete lääkärineuvolassa tai terveydenhoitajan käynnillä H17-18-käynnillä. Tutkimus on myös vapaaehtoinen. Yli 35-vuotiaita äitejä informoidaan mahdollisuudesta päästä em. ultraäänitutkimusten? lisäksi sikiön kromosomitutkimukseen eli lapsivesipunktioon H tai istukkabiopsiaan H ja annetaan äidin halutessa lähete (ostopalveluosoitus = OPO). Myös nämä tutkimukset tehdään Medisonarissa (kts erillinen ohje sikiöseulonnoista) Informoidaan TYKS:n perinnöllisyyspoliklinikan toiminnasta (antaa tarvittaessa perinnöllisyysneuvontaa, TI ja TO klo 8-11 p ). Maksut: o Neuvolakäynnit ja H11-12 sekä H20 ultraääni-tutkimukset ovat maksuttomia o Äitiyspoliklinikkakäynneistä TYKS perii äidiltä pkl-maksua o Hoitopäivämaksu on TYKS:ssä Ensikäynnillä varataan aika seuraavalle neuvolakäynnille, joka on lääkärin vastaanotto H 11 ultraäänen jälkeen, n. H EPDS -seula (=masennusseula) tehdään tarvittaessa heti tai H 26 mennessä molemmille vanhemmille.

5 5 2.2 Raskausviikolla Lääkärineuvola (Medisonarin raskausviikon 11 ultraäänitutkimuksen jälkeen) Sisältö Terveydenhoitaja: Lääkäri: Terveydenhoitaja tekee kaikki alustavat perustutkimukset (RR, paino, u-gluk ja u-prot, tarv. sikiön syke) sekä kirjaa 1. ultraäänitutkimuksen tulokset potilaskertomukseen efficaan ja äidin korttiin sekä mahdollisen trisomiaseulan tuloksen äidin korttiin. Vastauksesta otetaan kopio äidin kansioon. (Huomioi, muuttuiko laskettu aika, siirrä tieto tarvittaviin kohtiin, mm. omaan kirjanpitoon + valmennussuunnitelmaan). Jos äiti on ollut istukkabiopsiassa (ikäanamneesi, perinnöllinen sairaus) keskustellaan tutkimuksen kulusta ja kirjataan mahdollinen vastaus. Jos päädytään lv-punktioon (ikäanamneesi/poikkeava nt-arvo/trisomiaseulavastaus) annetaan lähete sinne H15-16 sekä kerrataan kirjalliset ohjeet tutkimuksesta. Annetaan lähete H20 uä-tutkimukseen ja varataan seuraava neuvola-aika rakenneuätutkimuksen jälkeen n. H Tarvittaessa tehdään I sokerirasituslähete H12-16, jos uudelleensynnyttäjä on ollut GDM ensimmäisessä raskaudessa/on synnyttänyt >4.5kg lapsen (kts. Tyks:n lähetysohjeet ä- pkl:lle -liite) Keskustelee äidin kanssa ja käy läpi lääketieteellisiä riskitekijöitä ja normaalin raskauden kulkuun liittyviä asioita, Tarkistaa tarvittaessa lääkityksen, työhön liittyviä riskitekijöitä Gynekologinen statuksen ja ulkotutkimus sekä sikiön sydänäänten kuuntelu Tarvittaessa otetaan PAPA -koe. Lääkäreiden perehdytysohje löytyy intranetin H:asemalta!

6 Raskausviikolla Sisältö Perustutkimukset (RR, paino, u-gluk ja u-prot, sikiön syke), joko tuntuu vauvan liikkeitä? Perheväkivaltakysely (jos isä mukana, tehdään myöhemmin), vanhemmuus, parisuhde Annetaan LopuJo! tutkimusinfo +kaavakkeet. H20 ultraäänilähete sekä ohjeistus, jos ei ole vielä annettu Ennakoivat supistelut, selkävaivat 2.4. Raskausviikolla Tämä on terveydenhoitajan tekemä laaja terveystarkastus isälle (muista tilastoida isä A98, SPAT 1197 ja äiti W78,SPAT 1196) Kirjaukset isästä AVOHO lomakkeelle ja tehdyt mittaukset RR ja LAB-V. Erillinen listaus käsiteltävistä asioista (liite) Sisältö Käydään läpi äidin ja isän palauttamat lomakkeet ( lasta odottavan perheen voimavaramittarit, isän Audit ja EPDS molemmilta). Muista kirjata äidin EPDS-pisteet kirjataan AVOHO lomakkeelle Koko perheen hyvinvointi: vanhempien odotukset/kokemukset tulevasta synnytyksestä ja vanhemmuudesta, tukiverkosto ja taloudellinen tilanne, työssä ja kotona jaksaminen Tehdään SUUNNITELMA, jota lääkäri hyödyntää omassa laajassa tarkastuksessaan H muiden asioiden lisäksi. Kirjataan H20 ultraäänitutkimuksen tulokset äidin neuvolakorttiin ja Efficaan. Vastauksesta otetaan kopio äidin papereihin. Tarkistetaan, että kaikki vauvan rakenteet ok, laskettu aika, istukan paikka jne. Suositellaanko kontrolliultraääni jonkin syyn takia? Annetaan Kelan esite ja SV75S-todistus (toimitetaan Kelaan) sekä ohjataan äitiä täyttämään äitiyspäivärahahakemus (SV9) Kelan nettisivuilla verkkopankkitunnusten avulla.

7 7 Annetaan ohjeet + salasana sähköisen esitietoilmoituksen (Ipana) täyttämistä varten (tämä lähetetään netin kautta äitiysneuvolaan H30 viikkoon mennessä ja tarkistamisen/täyttämisen jälkeen TH lähettää sen ä-pkl:lle). Jos äidillä ei ole nettiyhteyttä, lomake voidaan täyttää yhdessä neuvolakäynnillä. Äitiyspoliklinikalle ei ota mielellään enää vastaan paperisia ET-lomakkeita. Annetaan NeoPilot-informaatio, jota varten vanhemmat täyttävät suostumusasiakirjan (kyllä/ei) ja se toimitetaan seuraavilla käynneillä neuvolaan. Lähete tarvittaessa sokerirasitukseen h (tästä Käypähoito-ohjeistus erikseen, Hoitoreitit), jos todetaan poikkeava sokerirasitustulos, annetaan äideille verensokerin kotiseurannan opetus. Äideille annetaan tähän opastus: ohjataan sokerimittarin käyttö, verinäytteenotto sekä annetaan ravitsemus-, liikunta- ja elämäntapaohjausta. (yht. 60 min normaalin raskaudenseurantakäynnin lisäksi) Tehdään perustutkimukset (RR, paino, u-gluk ja u-prot, sf mitta, sikiön syke) ja kysellään vauvan liikkeistä sekä mahd. supistuksista. Kerrotaan, mitkä supistukset ovat vaarattomia ja mitkä pitää ottaa vakavasti ottaen yhteyttä ä-neuvolaan Raskausviikolla Sisältö Perustutkimukset (RR, paino, U-Prot, U-Gluc, sf-mitta, sikiön syke) sekä äidin tuntemukset (supistukset, kivut & säryt, vauvan liikkeet jne.) Ensisynnyttäjille annetaan perhevalmennusajat. Jos haluaa ottaa vakuutuksen syntymättömälle lapselle, yhteys vakuutusyhtiöön on otettava ennen h 28. Rh-va-kontr.näyte otetaan Rh-negatiivisilta H EPDS-seula tehdään H 26 mennessä. Suunnitellaan perhevalmennuksen ajankohta toisten äitiysneuvoloiden työntekijöiden kanssa ensisynnyttäjien laskettujen aikojen mukaan (varataan ajat keskustan neuvolan kokoustilasta, sovitaan muiden toimijoiden aikataulut, monistetaan materiaalit, päivitetään esitystä) ja annetaan ajat ensisynnyttäjille ja heidän puolisoilleen/kumppaneilleen/tukihenkilöilleen.

8 Raskausviikolla 28 Lääkärineuvola (laaja terveystarkastus SPAT 1197) Lääkäri kirjaa äidin tiedot RSEUR, RSEURJ lomakkeille. Isän tiedot kirjataan laajassa terveystarkastuksessa YLE-lomakkeelle ja tilastoidessa SPAT 1197 ja dg: Z10.8 (=muun väestöryhmän rutiinimainen yleinen terveystarkastus) Sisältö Lääkärin kanssa yhdessä tarkastellaan aiemmin tehtyä suunnitelmaa sekä muita esille terveydenhoitajan laajassa terveystarkastuksessa esille nousseita asioita. Terveydenhoitaja: Vointi, jaksaminen yleensä / töissä Perustutkimukset: Hb, RR, paino, u-gluk ja u-prot Lääkäri: Koko perheen hyvinvointi, terveystottumukset, vanhemmuus Äidin terveys (työssä selviytyminen) ja sikiön vointi, kasvu (sf-mitta), sydämen syke cx-tilanne, onko supistellut liikaa äidin huomaamatta Otetaan tarvittaessa tulehdusnäytteet emättimestä (clue, klamydia) supistelevaisilta. Merkitse str.agal-näytteen mahdollinen positiivinen tulos äidin neuvolakorttiin. Tätä näytettä ei neuvolassa enää oteta, vaan Tyks ottaa sen tarpeen mukaan synnytyksen yhteydessä. Positiivista agalactiaeta ei hoideta raskauden aikana, mutta harkinnan mukaan voidaan tutkia str.agal.

9 9 Hoidot: Clue+. paikallishoito(dalacin), tarv. cand-hoito Klamydia +. katso erillinen ä-pkl:n ohje Str.agal-näyte +. ei hoideta raskauden aikana, mutta merkintä äitiysneuvolakorttiin 2.7 Raskausviikolla Sisältö Perustutkimukset: RR, paino, u-gluk ja u-prot, sf mitta, sikiön syke, ulkotutkimus Neuvotaan liikelaskenta Sähköisen tai paperisen esitietolomakkeen täydentäminen yhdessä asiakkaan kanssa ja lähettäminen äitiyspoliklinikalle. Fyysinen vointi, ennakoivat supistukset Työssä selviytyminen Imetys ja siihen valmistautuminen Mieliala (tarvittaessa EPDS) Muistutetaan perhevalmennuksen alkamisajankohdasta Tarkistetaan tukiverkosto Ohjaus raskaana olevan omaseurannasta ja hälyttävistä oireista: raskausmyrkytys, supistelut, kutinat, verenvuoto, lapsivesi 2.8 Raskausviikolla Sisältö Perustutkimukset RR, paino, u-gluk ja u-prot, sf mitta, sikiön syke, tarjonta Tarjonnan varmistus, epäily perätilasta lähetetään H35 äitiyspoliklinikalle (ELLÄH) Erillinen ohje ELLÄH -lomakkeen täyttämisestä!

10 10 Synnytys ja siihen liittyvät ajatukset, pelot, toiveet Varhainen vuorovaikutus Varmista sikiön topografinen asento es:ltä viimeistään H34 ja us:ltä H37-38 Tarkista, että ETL(= esitietolomake on lähetetty äitiyspoliklinikalle) 2.9 Raskausviikolla Sisältö Perustutkimukset RR, paino, u-gluk ja u-prot, sf mitta, sikiön syke, tarjonta Vauvan hoito ja tarvikkeet, mitä sairaalaan mukaan lapselle ja äidille Veriryhmävasta-ainekontrolli H36 Kertaa imetysasioita, tarvittavia välineitä Synnytys ja siihen liittyvät tuntemukset 2.10 Raskausviikolla Lääkärineuvola Sisältö Terveydenhoitaja: Tekevät perustutkimukset: RR, paino, u-gluk ja u-prot Rh-kontr.näyte negatiivisilta/saanut aiemmin verensiirron/ed. lapsi on saanut hoitoa keltaisuuden takia.

11 11 Lääkäri: Tutkii cx-tilanteen Tekee lantioarvioinnin. Jos epäily lantionahtaudesta tai vauva vaikuttaa isolta, suhteessa lantioon, äiti lähetetään äitiyspoliklinikallle synnytystapa-arvioon (ELLÄH) Raskausviikolla Sisältö Perustutkimukset: RR, paino, u-gluk ja u-prot, sf mitta, sikiön syke, tarjonta Ohjaus raskaana olevan omaseurannasta ja hälyttävistä oireista (raskausmyrkytys, kutinat, verenvuoto, lapsivesi, sikiön liikkeet) Keskustellaan sairaalaan lähtemisestä, synnytyskivuista/ peloista, parisuhteesta, vanhemmuudesta, imetyksestä, mahd. sisarusten/koirien, kissojen ym. mustasukkaisuudesta uuteen perheenjäseneen ym. Korostetaan edelleen vauvan liikeseurantaa. Tarvittaessa lääkärille cx-tilanteen arviointiin Raskausviikolla Sisältö Perustutkimukset: RR, paino, u-gluk, u-prot, ulkotutkimus, sf mitta, sikiön syke, sikiön liikkeet Varataan yliaikaisuusaika/asiakas varaa itse soittamalla puhelinajalla klo p Ensisynnyttäjät H 41+5 ja uudelleensynnyttäjät H 42. Neuvolasta tehdään aina ELLÄH/ yliaikaisuuslähete.

12 Kotikäynti Sisältö (erillinen ohje) Synnytyksen jälkeen äidin ja vauvan kotiuduttua tehdään kotikäynti ensisynnyttäjien luo, tarvittaessa myös uudelleensynnyttäjälle, tai sovitaan tapaaminen neuvolaan muutaman päivän kuluttua kotiutumisesta. Tällöin tarkistetaan äidiltä rinnat, kohdun supistuminen, jälkivuoto, leikk./rep. haavat sekä mitataan RR. Joskus on aiheellista tutkia U-prot/bakt. Ja Hb. Käydään yhdessä, myös isän kanssa synnytyskokemukset läpi. Muistutetaan lantionpohjalihasten vahvistamisesta, levon, ravinnon ja ulkoilun tärkeydestä. Annetaan samalla ehkäisyinfo Vastasyntyneen tutkimus: mitataan paino, tarkistetaan iho, silmät, suu, kynsivallit Imetyksen sujuminen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ovat tärkeitä erityisesti tässä vaiheessa. Tukiverkosto Seuraava ajanvaraus vielä ä-neuvolaan/lastenneuvolaan Nämä aiheet ovat olleet puheena jo aikaisemmillakin raskaudenseurantakäynneillä sekä perhevalmennuksessa. Varataan aika jälkitarkastukseen 2.14 Jälkitarkastus Jälkitarkastus on neuvolassa (tai yksityisellä sektorilla) n.5-6 viikkoa synnytyksen jälkeen ja tähän varataan aika äidin ja vauvan käydessä synnytyksen jälkeen ensimmäistä kertaa neuvolassa. Silloin jo muistutetaan äitiä, siitä, että jälkitarkastuksessa tutkitaan myös virtsanäyte, joten äidin on sitä ennen oltava 3-4h virtsaamatta. Jälkitarkastuksen voi tehdä lääkärin sijasta tähän koulutuksen saanut terveydenhoitaja/kätilö.

13 13 Muista GTAUS- lomakkeelle myös merkinnät synnytyksestä Sisältö Terveydenhoitaja: Terveydenhoitaja tutkii virtsanäytteen, mitataan RR, Hb ja paino. Äidille esitellään eri ehkäisyvaihtoehtoja (yhdistelmäpillerit, ehkäisyrengas, ehkäisylaastari, hormoni- ja kuparikierukka, minipillerit, ehkäisykapseli jne.) ja yhdessä mietitään äidille sopivaa ehkäisymuotoa. Kerrotaan, että ehkäisypalvelut ehkäisyneuvolasta (puh klo 12 13, Tornikatu 9) siihen asti, kun vauva on 2 vuotta tai äiti on alle 25- vuotias. Hoitavalta lääkäriltä nämä palvelut saa aina terveyskeskuksesta. Annetaan Ehkäisyopas: Tietoa raskauden ehkäisymenetelmistä. Äidin kanssa otetaan puheeksi myös virtsanpidätyskyky ja muistutetaan lantionpohjalihasjumpasta. Äidin tämän hetkinen jaksaminen ja mieliala. Synnytyksen jälkeinen masennus puhkeaa tutkimusten mukaan useimmiten vauvan ollessa n.2kk ikäinen. Tämä otettava huomioon tietenkin jo jälkitarkastuksessa vaikka varsinainen EPDS-seula tehdään äidille lastenneuvolassa lapsen ollessa 3kk ikäinen. Imetystä ja varhaista vuorovaikutusta tuetaan erityisesti tässä vaiheessa sekä tarkistetaan vielä perheen voimavarat ja tukiverkosto Lääkäri: Synnyttäjän hyvinvointi ja toipuminen synnytyksestä Gynekologinen tutkimus, tarvittaessa PAPA -näyte esim. niiltä äideiltä, jotka suunnittelevat kierukkaa ehkäisyksi. Rutiinisti PAPAa ei jälkitarkastuksessa kannata ottaa, koska silloin vielä synnytyksen jälkeiset muutokset saattavat näkyä vastauksessa ja tavallaan vääristää sitä. PAPA -näytteen voi tulla otattamaan myöhemmin ehkäisyneuvolaan. tarvittaessa kirjoitetaan eres valittua hormonaalista ehkäisyä varten lääkäri antaa SV75S-todistuksen Kelaa varten.

14 Terveydentilan jatkosuunnitelma seuranta ja hoito raskausdiabeteksen jälkeen: Äidin Glukoosirasituskoe uusitaan synnytyksen jälkeen kaikille raskausdiabeteksen sairastaneille. Insuliinia käyttäneille raskausdiabeetikoille tehdään glukoosirasituskoe 6 12 viikon kuluttua synnytyksestä (tee lähete laboratorioon jälkitarkastuksessa). Muille raskausdiabeetikoille koe uusitaan noin vuoden kuluttua synnytyksen jälkeen. (tee laboratoriolähete valmiiksi vuoden päähän ja anna äidille info jälkitarkastuksessa + liimaa muistilappu ä-korttiin. Vastauksen saamista varten äiti varaa puhelinajan omalääkärille) Glukoosirasituskokeen viitealueen normaali glukoosinsiedon yläraja on plasman glukoosipitoisuus 6.0 mmol/l kahdentoista tunnin paaston jälkeen ja 7.8 mmol/l kahden tunnin kuluttua. Jos glukoosirasituskokeen tulos on normaali, seurantaväli on kolme vuotta. Lomakkeelle KEH97 Huomioitavaa - kohtaan muistutus äidin sokerirasituksesta vuoden kuluttua. Huomioi myös kaikki muut seurantaa vaativat raskauden tai synnytyksen aikaiset häiriöt/sairaudet (RR, U-prot, kilpirauhasarvot, verenvuoto, repeämät, sektiohaava jne.)

15 Äitiysneuvolan jaettava materiaali ja lomakkeet Terveystarkastus Ensikäynti H8-9 Jaettava materiaali Raskauden aikana vältettävät elintarvikkeet / THL Ruokaa kahdelle äidille ja lapselle /Maito ja terveys Raskausajan pahoinvointi, ohjeet /Lopu Jo! -tutk. Liikunta raskauden aikana / UKK-instituutti Selkäohjeet tarv. /Selkäliitto Ajattelen sinua päihteiden haitat/ Ensi- ja turvakotien liitto Ei Kiitos! asiaa alkoholista /MLL, THL, Alko, A-klinikkasäätiö Kaikki tahtovat savuttoman äidin Hampaiden hoito-ohjeet / MLL Ohje sikiöseulonnoista /THL Perheaikaa.fi esite / Väestöliitto Meille tulee vauva opaskirjanen / THL Vau -kirja vauvan odotuksesta äidille ja isälle / vau.fi Saamme vauvan. Odottavan perheen opas / MLL Raskaana: raskaus, synnytys ja uusi perhe / libero.fi Lääkeohje / Tyks Lomakkeet Äitiysneuvolakortti Muistilista (käsiteltävät asiat laajassa tark.) Kutsu laajaan tarkastukseen Voimavaramittari lasta odottavalle perheelle x2 Audit (isälle) Neuvokas Perhe kortti (koko perhe) Tweak (äidille) + pisteytys -lomakkeet OP-lähete H11-12 uä-tutkimukseen OP-lähete istukkanäytteelle/lv-punktioon tarv. Vr, Rh -va lähete /SPR Sitol., HbsAg, ja HIV-lähete /Oulu Lähetysohjeet erik.sairaanhoitoon (ä-pkl) H13-14 lääkärineuvola Sokerirasituslähete/sähk. H 12-16/uudell.synn.) H 20 uä -lähete / myöh. PAPA-lähete tarv. / sähköinen Lääkäreiden perehdytysohje / intranetin H- asema H17-18 Lopu jo! -tutkimusesite, suostumusasiakirja Perheväkivalta kysely äidille H 20 uä -lähete H22-24 Kelan- esite NeoPilot -tutkimusesite, suostumusasiakirja Synnytyksen jälkeinen masennus kirjanen tarv. SV75S-tod. SV9 tarv., jos ei haeta sähköisesti/ Kelan lomake Sokerirasituslähete/sähköinen, Käypähoito, Hoitoreitit Ipana/ sähk.esitietolomake EPDS/ molemmille H25-26 Rh -va II -kontr.- lähete / SPR H26 28 lääkärineuvola H30-32 Liikelaskentalomake EPDS tarv. H34 H36 H37 38 lääkärineuvola perätilaepäilyt H35, ELLÄH / sähköinen lähete hidastunut sf-mitan kasvu, ELLÄH / sähköinen lähete Rh -va III-kontr.- lähete / SPR H38-40 H41 Kotikäynti Jälkitarkastus lääkäri/th Tietoa raskauden ehkäisymenetelmistä - opaskirjanen SV75S- todistus /lääkäri/th Kela Sokerirasituslähete/ ins.gdm--> 6-12 vk synn., loput GDM 1v. synn.

16 Äitiysneuvolan tilastointi ja kirjaaminen Terveystarkastuskäynti Laaja äitiysneuvolatarkastus (äidille ensikäynnillä) Normaaliraskauden seurantakäynti/ Kotikäynti/ Synnytyksen jälkeinen käynti/jälkitarkastus Tilastomerkintä Käyntisyy ja SPAT Käyntisyy W78 SPAT 1197 SPAT (jatkohoito) Käyntisyy W78 SPAT 1196 SPAT (jatkohoito) Kirjaaminen Kontaktilaji ja Käyntityyppi Toiminto ja Lomakkeet Kontaktilaji: Käynti Käyntityyppi: Terveydenhoito Toiminto: ÄN Lomakkeet :PER, RSEUR, RSEURJ,GTAUS AVOHO (EPDS-pisteet) Kontaktilaji: Käynti/Kotikäynti Käyntityyppi: Terveydenhoito TOIMINTO: ÄN Lomakkeet: PER, RSEUR, RSEURJ,GTAUS AVOHO (EPDS-pisteet) Sisältömerkinnät ja mittarit Sisältömerkinnät: Ennakollinen lastensuojeluilmoitus Gestaatiodiabetes Laaja terv.tark.1 Monikulttuurinen perhe MTY:n lähete Sairausloma Tulkki mukana Mittarit: Pituus Paino BMI Sisältömerkinnät: Ennakollinen lastensuojeluilmoitus Gestaatiodiabetes Monikulttuurinen perhe MTY:n lähete Raskaudenseurantakäynti Sairausloma Synnyttäneen äidin tarkastus Tulkki mukana HUOM! Sisältömerkintöjä ei merkitä lääkärikäynnin yhteydessä Laaja terveystarkastus isälle H22-24 Laaja terveystarkastus (Lääkäri) Lapsen määräaikainen terveystarkastus Käyntisyy A98 SPAT 1197 SPAT (jatkohoito) DG:Z34.0 norm.ensiraskauden seuranta jne. (äiti) DG:Z10.8 Muun väestöryhmän rutiinimainen yleinen terv.tark. (isä) SPAT 1197 SPAT (jatkohoito) A98 SPAT 1315 SPAT (jatkohoito) Kontaktilaji: Käynti Käyntityyppi: Terveydenhoito Toiminto: ÄN Lomake: PER, AVOHO Ot. mittausten mukaan RR, LAB-V Kontaktilaji: Käynti Käyntityyppi :Terveydenhoito Toiminto: ÄN Lomake: RSEUR, RSEURJ YLE (isälle) Kontaktilaji :Käynti/Kotikäynti Käyntityyppi: Terveydenhoito Toiminto: LN Lomakkeet: PER, TH1, KASVU, KEH97, KUULO, PERHE Sisältömerkinnät: Ennakollinen lastensuojeluilmoitus Laaja terv.tark.1 Monikulttuurinen perhe MTY:n lähete Sairausloma Tulkki mukana Mittarit:Pituus,paino,BMI Sisältömerkinnät: Laaja terv.tarkastus2 Lastensuojeluilmoitus Monikulttuurinen perhe Terveystarkastus Tulkki mukana Mittarit: Pituus,paino

Äitiysneuvolan määräaikaiset terveystarkastukset raskaana oleville ja heidän perheilleen

Äitiysneuvolan määräaikaiset terveystarkastukset raskaana oleville ja heidän perheilleen Äitiysneuvolan määräaikaiset terveystarkastukset raskaana oleville ja heidän perheilleen Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti, TtT tuovi.hakulinen-viitanen@thl.fi 9.10.2013 Tuovi Hakulinen-Viitanen

Lisätiedot

ENSIKÄYNTI ÄITIYSNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

ENSIKÄYNTI ÄITIYSNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA 1 ÄITIYSNEUVOLAKÄYNNIT TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA 200912 Ensisynnyttäjä käy neuvolassa terveydenhoitajan vastaanotolla keskimäärin 13 kertaa, uudelleen synnyttäjä 12 kertaa. Tarpeen mukaan käyntejä

Lisätiedot

ÄITIYSNEUVOLATYÖN KÄYTÄNTÖ KAJAANISSA

ÄITIYSNEUVOLATYÖN KÄYTÄNTÖ KAJAANISSA Liite nro 8: ÄITIYSNEUVOLATYÖN KÄYTÄNTÖ KAJAANISSA AJANVARAUS ÄITIYSNEUVOLAAN Terveydenhoitaja antaa neuvola-ajan Suunniteltu raskaus: raskaustestiä ei tarvita ( halutessaan asiakas voi itse tehdä apteekista

Lisätiedot

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 1 PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Pääotsikko RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Esittelijä Oulun kaupunki Koskelan neuvola 2 Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa

Lisätiedot

ÄITIYSNEUVOLAN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET

ÄITIYSNEUVOLAN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET OULUN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI AVOTERVEYDENHUOLTO päivitetty 31.3.2011 ÄITIYSNEUVOLAN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET TERVEYDENHOITAJALLA RASKAUSVIIKOILLA 8-11 120min SIKIÖSEULONTATUTKIMUKSET, kts. erillinen

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Terveysneuvonta LIITE 15 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Opiskeluterveydenhuolto Laatija: opiskeluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: opiskeluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit. Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit. Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely Perusprosessit Lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Syntymä Yhteydenotto lastenneuvolaan Ensikäynti:

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Hyvinvointia lapsiperheille TUKEVAlla yhteistyöllä - seminaari 11.2.2010 Oulu, terveydenhoitaja, Koskelan neuvola Lähtökohta

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton

TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Sosiaali- ja terveystoimi LIITE 10 Terveysneuvonta TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Otsikko: Terveystarkastukset yläkoulu Laatija: kouluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: kouluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku 1 Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Valtakunnalliset neuvolapäivät 3-4.11.2010 Helsinki Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Koskelan neuvola 2 Taustaa TUKEVA 1-hankepilotointi

Lisätiedot

Terveystarkastukset lastenneuvola terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla

Terveystarkastukset lastenneuvola terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla LIITE 4 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Terveystarkastukset lastenneuvola terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla Laatija: Lastenneuvolan tiimi Ylläpitäjä: Lastenneuvolan tiimi Voimassa: Päivitetty:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAMALLI

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAMALLI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAMALLI Sivu 2 / 16 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Sisällysluettelo... 2 1 LUKIJALLE... 3 2 MÄÄRÄAIKAISTEN TERVEYSTARKASTUSTEN AJANKOHDAT...4

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti

Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus Kutsutaan molemmat vanhemmat Ainakin

Lisätiedot

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA Projektityöntekijä Sirpa Kumpuniemi Sateenvarjo-projekti Rovaniemi 4.2.2009 Taustaa Synnytyksen jälkeistä masennusta 10-15 % synnyttäneistä Vanhemman

Lisätiedot

MITÄ VAUVA TOIVOO Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus ja varhainen tuki

MITÄ VAUVA TOIVOO Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus ja varhainen tuki MITÄ VAUVA TOIVOO Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus ja varhainen tuki Arja Hastrup, kehittämispäällikkö, Lapset, nuoret ja perheet osasto Asetuksen mukainen neuvolatoiminta Lapsen syntymä Määräaikainen

Lisätiedot

Otsikko: Terveystarkastukset alakoulu

Otsikko: Terveystarkastukset alakoulu Sosiaali- ja terveystoimi Terveysneuvonta LIITE 9 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Otsikko: Terveystarkastukset alakoulu Laatija: Ylläpitäjä: Kouluterveydenhuollon tiimi Voimassa: Päivitetty: 8.4.2013

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 8.3.2012 1 Ohjeistus Hakulinen-Viitanen T,

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN

KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN JYTE= Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 14 NEUVOLAA Jyväskylä 11 neuvolaa, joissa yhteensä 53.5 terveydenhoitajaa äitiysneuvolatyössä 35.5 th:aa,

Lisätiedot

MATKALLA UUTEEN ELÄMÄÄN OPAS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAILLE

MATKALLA UUTEEN ELÄMÄÄN OPAS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAILLE MATKALLA UUTEEN ELÄMÄÄN OPAS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAILLE Opas on tarkoitettu äitiysneuvolan asiakkaille, raskaana oleville naisille sekä heidän puolisoilleen. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista Tämä esite on tarkoitettu kaikille lasta odottaville vanhemmille. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OAS LASTA ODOTTAVILLE

Lisätiedot

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Uusi isyyslaki - koulutustilaisuus Marjaana Pelkonen 6.10.2015 6.10.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Tuovi Hakulinen,

Lisätiedot

ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA

ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA Päivitetty 2.1.2014 2.1.2014 2 Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 Sisällys 1. ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 1 2. ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA 1 2.1 6-8 raskausviikolla

Lisätiedot

VAUVA TULEE PERHEESEEN

VAUVA TULEE PERHEESEEN VAUVA TULEE PERHEESEEN 1 LUKIJALLE Tämä opas kertoo raskaudesta ja synnytyksestä. Teksti on helposti ymmärrettävää suomen kieltä. Oppaan lopussa on hyödyllisiä yhteystietoja. Sieltä saat halutessasi lisätietoa.

Lisätiedot

Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset

Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 7.2.2014 Jyväskylä Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus - määritelmä

Lisätiedot

Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista

Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista Tämä esite on tarkoitettu kaikille raskaana oleville. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE Tietoa

Lisätiedot

LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA Marianne Junes-Leinonen

LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA Marianne Junes-Leinonen LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA 2013 Marianne Junes-Leinonen 12.11.2013 1.käynti (rvk 8-10, kesto 60 min) raskaana olevan ja puolison terveydentilan selvitys, sukuanamneesi suun terveydentilan selvittäminen

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen 3.5.2017 Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Miksi tärkeä asia? Vuonna 2015 Suomessa tehtiin 9441 raskaudenkeskeytystä, mikä on pienin määrä vuonna 1970

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Sikiön kehityshäiriöiden. Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi

Sikiön kehityshäiriöiden. Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi Sikiön kehityshäiriöiden seulonta Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi Raskauksien seuranta ja sikiötutkimukset ovat osa suomalaista äitiyshuoltoa. Äidit voivat osallistua vapaaehtoiseen sikiön

Lisätiedot

Terveydenhoitaja, tervetuloa vastaamaan Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tiedonkeruuseen!

Terveydenhoitaja, tervetuloa vastaamaan Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tiedonkeruuseen! Terveydenhoitaja, tervetuloa vastaamaan Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tiedonkeruuseen! Vastaa kyselyyn tiedossasi olevien tai terveystarkastuksessa esiin tulleiden tietojen pohjalta.

Lisätiedot

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat?

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat? Raskauden alussa mielen täyttävät raskauden fyysiset muutokset ja ajatukset itse raskaudesta tunteellisuus huoli lapsen menettämisestä stressaantuminen väsymys Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä

Lisätiedot

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYKSEN VAIHEET 1. Avautumisvaihe Pisin vaihe Alkaa säännöllisistä ja kohdunsuuta avaavista supistuksista Voit olla kotona niin kauan kuin pärjäät supistuskivun

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355 Synnyttänyt Synnyttänyt Sairaalasta kotiutuessasi ota itse yhteyttä oman neuvolan terveydenhoitajaan/ kätilöön

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää.

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Raskauden ehkäisy Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Jokaisella on oikeus saada oikeaa tietoa ja neuvontaa raskauden ehkäisyn keinoista sekä niiden hyödyistä,

Lisätiedot

Paperisen Äitiyskortin sisältö THL Yhteystiedot (paperinen äitiyskortti) Kentän ohjeistus

Paperisen Äitiyskortin sisältö THL Yhteystiedot (paperinen äitiyskortti) Kentän ohjeistus Paperisen Äitiyskortin sisältö THL 18.12.2015 Yhteystiedot (paperinen äitiyskortti) Naisen nimi Naisen henkilötunnus Naisen kotiosoite Naisen kotikunta Äitiysneuvola Terveydenhoitaja Neuvolan ajanvaraus/puhelinnumero

Lisätiedot

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYKSEN VAIHEET 1. Avautumisvaihe Pisin vaihe Alkaa säännöllisistä ja kohdunsuuta avaavista supistuksista Voit olla kotona niin kauan kuin pärjäät supistuskivun

Lisätiedot

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Mirja Laiti Avohoidon johtaja 12.11.2013 Inarin perustietoja Kunnan pinta-ala noin 17 300 m2 Väestö noin 6730 Väestötiheys 0.45 asukasta/m2

Lisätiedot

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi Sikiöseulonnat Opas raskaana oleville www.eksote.fi Raskauden seuranta ja sikiötutkimukset ovat osa suomalaista äitiyshuoltoa. Niiden tarkoitus on todeta, onko raskaus edennyt normaalisti, sekä saada tietoja

Lisätiedot

TERVETULOA LASTENNEUVOLAAN!

TERVETULOA LASTENNEUVOLAAN! Lapsiperheen esitietolomake 1 (7) TERVETULOA LASTENNEUVOLAAN! Hyvät vanhemmat, edessänne on lapsiperheen esitietolomake. Lomakkeen tarkoituksena on kerätä perheestänne perustietoja, joilla on merkitystä

Lisätiedot

Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja Timo Kaskinen

Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja Timo Kaskinen Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja 24.11.2017 Timo Kaskinen Lasten kasvun ja kehityksen seurannan rakenteista yleistä Rakenteet tulevat käyttöön kaikentyyppisien kontaktien, käyntien,

Lisätiedot

SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS 29.2.2012. Riitta Elomaa Kirsti Keskitalo

SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS 29.2.2012. Riitta Elomaa Kirsti Keskitalo SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS 29.2.2012 Riitta Elomaa Kirsti Keskitalo UUPUMUS /MASENNUS/AHDISTUS SYNNYTYKSEN JÄLKEEN n. 10% synnyttäjistä alkaa ensimmäisen vuoden kuluessa synnytyksestä tai ulottuu raskauden

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi

Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi Tuovi Hakulinen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 31.5.2017 Tuovi Hakulinen Työpaja 6. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen

Lisätiedot

Synnytyksen käynnistäminen

Synnytyksen käynnistäminen Synnytyksen käynnistäminen Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi Synnytys on täysiaikainen, jos se käynnistyy raskausviikoilla 37 42. Vasta kun laskettu aika on ylittynyt 14 vrk eli raskausviikkoja

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti 9.10.2014 Kehittämistarpeita kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa Vanhempien mukaan saaminen

Lisätiedot

Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tutkimuspäällikkö, Dosentti

Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tutkimuspäällikkö, Dosentti Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tutkimuspäällikkö, Dosentti Tuovi Hakulinen-Viitanen 9.10.2014 Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009)

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Laajojen terveystarkastusten tunnuspiirteitä Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 9.11.2010 1 Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Koko perheen hyvinvoinnin arviointi

Lisätiedot

Lasta odottavan perheen mielenterveys

Lasta odottavan perheen mielenterveys Lasta odottavan perheen mielenterveys Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.10.2013 Anna-Maija Martelin Raskausajan psyykkiset prosessit Vanhemmaksi kasvaminen Suhde omiin vanhempiin ja lapsuuden kokemukseen

Lisätiedot

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Tuovi Hakulinen, tutkimuspäällikkö, THL etunimi.sukunimi@stm.fi Isyyden tunnustaminen neuvolassa

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottaminen. Kehittämispäällikkö Minna Piispa

Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottaminen. Kehittämispäällikkö Minna Piispa Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottaminen Kehittämispäällikkö Minna Piispa 11.10.2013 Neuvolapäivät/ Minna Piispa 2 Väkivallan yleisyydestä raskauden aikana Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehdyn

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO

TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Toimintaohjelma Numero 2 (33) SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 ASETUKSEN TAUSTALLA OLEVAT LAIT, ASETUKSET

Lisätiedot

Isyyden tunnustamisen vastaanottoon valmistautuminen neuvolassa

Isyyden tunnustamisen vastaanottoon valmistautuminen neuvolassa Isyyden tunnustamisen vastaanottoon valmistautuminen neuvolassa Arja Ruponen, HM, TtM, Th Ehkäisevän terveydenhuollon päällikkö, Vantaa Valtakunnalliset neuvolapäivät Helsinki 20.10.2015 Isyyden tunnustaminen

Lisätiedot

PERHEPESÄ Jorvin sairaala

PERHEPESÄ Jorvin sairaala PERHEPESÄ Jorvin sairaala Tervetuloa Perhepesään ONNEA UUDESTA VAUVASTA JA TERVETULOA PERHEPESÄÄN! Perhepesässä koko perhe saa olla yhdessä ja tutustua rauhassa toisiinsa ympäri vuorokauden. Perhepesässä

Lisätiedot

Miksi osallistuisin perhevalmennukseen?

Miksi osallistuisin perhevalmennukseen? Miksi osallistuisin perhevalmennukseen? Opas esikoista odottaville vanhemmille Emma Baqiri, Jenna Jarhio & Niina Laaksonen Kuva 1 Mitä perhevalmennus on? Neuvolan tarjoamaa moniammatillista toimintaa lähinnä

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

Neuvokas perhe. Menetelmä lapsiperheiden terveyden edistämiseen. Perhelähtöisesti Perheitä aktivoiden Voimavaroja tukien

Neuvokas perhe. Menetelmä lapsiperheiden terveyden edistämiseen. Perhelähtöisesti Perheitä aktivoiden Voimavaroja tukien Neuvokas perhe Menetelmä lapsiperheiden terveyden edistämiseen Perhelähtöisesti Perheitä aktivoiden Voimavaroja tukien Terhi Koivumäki Projektipäällikkö, TtM, th Suomen Sydänliitto ry Terhi.koivumaki@sydanliitto.fi

Lisätiedot

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka HIV-potilaan raskauden seuranta Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka Naistenklinikan HIVpoliklinikka raskauden seuranta tapahtuu keskitetysti NKL:n äitiyspoliklinikalla erikoislääkäri Marja Kaijomaa

Lisätiedot

Lapsi, perhe ja hyvinvointi - lastenneuvolan laaja terveystarkastus

Lapsi, perhe ja hyvinvointi - lastenneuvolan laaja terveystarkastus Lapsi, perhe ja hyvinvointi - lastenneuvolan laaja terveystarkastus Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Lapset, nuoret ja perheet osasto Perhe Pirkko 24 v, raskaana 20 rvk, jakaa postia Pasi 34 v, sähköinsinööri

Lisätiedot

KUTSU LASTA ODOTTAVILLE PERHEILLE JA NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMMILLE NEUVOLAN LAAJOIHIN TERVEYSTARKASTUKSIIN

KUTSU LASTA ODOTTAVILLE PERHEILLE JA NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMMILLE NEUVOLAN LAAJOIHIN TERVEYSTARKASTUKSIIN KUTSU LASTA ODOTTAVILLE PERHEILLE JA NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMMILLE NEUVOLAN LAAJOIHIN TERVEYSTARKASTUKSIIN Äitiys- ja lastenneuvoloiden tarkastukset yhdenmukaistuvat koko Suomessa 1.1.2011 lähtien

Lisätiedot

Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa. Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen)

Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa. Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen) Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen) 7.2.2017 Tuovi Hakulinen 1 Miksi ehdotimme teemaa? Vanhempien elintavat, esim. päihteiden riskikäyttö vaikuttavat

Lisätiedot

Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja

Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja Lyhyesti projektista: Folkhälsans Förbund on yhteistyössä TYKS:in ja Turun yliopiston tutkijoiden ja kliinikoiden kanssa kehittänyt raskausajan päiväkirjan jota on

Lisätiedot

Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää. Terhi Koivumäki, th, TtM

Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää. Terhi Koivumäki, th, TtM Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää Terhi Koivumäki, th, TtM Mikä on raskausdiabetes? Raskausdiabeteksella tarkoitetaan sitä, että odottavan äidin verensokeri- eli glukoosiarvo nousee normaalia

Lisätiedot

Neuvokas Perhetoimintamallin. neuvolatoiminnassa ja kouluterveyden huollossa Mikkelin palvelutuotantoyksikössä Ulla Yli-Karro

Neuvokas Perhetoimintamallin. neuvolatoiminnassa ja kouluterveyden huollossa Mikkelin palvelutuotantoyksikössä Ulla Yli-Karro Neuvokas Perhetoimintamallin käyttö neuvolatoiminnassa ja kouluterveyden huollossa Mikkelin palvelutuotantoyksikössä 17.9.2015 Ulla Yli-Karro 1 NEUVOKAS PERHE NEUVOLATOIMINNASSA Neuvolassa Neuvokas perhekortti

Lisätiedot

Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa

Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa Toiminta vakiintunut Kehittämistyön tuloksena vuodesta 2008 alkaen laajennettu perhevalmennus on koskenut kaikkia kaarinalaisia ensisynnyttäjiä 2 Miten perhevalmennus

Lisätiedot

Sydänääniä Päiväperhon neuvolassa

Sydänääniä Päiväperhon neuvolassa Sydänääniä Päiväperhon neuvolassa Päivi Viitanen-Marchegiano osastonhoitaja/ palveluohjaus 050 520 6248 Niina Ali-Rantala terveydenhoitaja 040 801 6559 Päivi Viitanen- MarchegianoPäivi Viitanen- Marchegiano

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla

Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla Eija Raussi-Lehto 10.5.2014 Äne 2000 / E..R-L 1 Taustaa: Täsmällistä tietoa kuntatason palvelutarjonnasta ja äitiysneuvolatoiminnan sisällön kannalta oleellisista piirteistä

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Neuvokas perhe -ideologia Neuvokas perhe haluaa tukea perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä ja yhdessä toimimista Neuvokas

Lisätiedot

KOKEMUKSIA ISÄRYHM RYHMÄN INTEGROIMISESTA OSAKSI PERHEVALMENNUSTA MÄNTSM

KOKEMUKSIA ISÄRYHM RYHMÄN INTEGROIMISESTA OSAKSI PERHEVALMENNUSTA MÄNTSM 10. maaliskuuta 2009 Miessakit ry KOKEMUKSIA ISÄRYHM RYHMÄN INTEGROIMISESTA OSAKSI PERHEVALMENNUSTA MÄNTSM NTSÄLÄSSÄ Ilmo Saneri Isyyden tueksi hanke Jarna Elomaa Neuvolatoiminnan vastaava Mäntsälä Annankatu

Lisätiedot

Gynekologinen tutkimus

Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus tarkoittaa sisätutkimusta, jonka lääkäri tekee naiselle emättimen kautta. Sisätutkimuksen tekijä on yleislääkäri tai erikoislääkäri. Jos hän on erikoislääkäri,

Lisätiedot

TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN!

TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN! TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN! Perhevalmennuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa vanhempia heidän hoito- ja kasvatustehtävässään jotta arki vauvan kanssa sujuisi hyvin. Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisesti

Lisätiedot

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki Siskot-ryhmän taustaa Siskot -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Lukijalle. HUS:in Naistenklinikan ja Hiv-säätiön yhteistyönä.

Lukijalle. HUS:in Naistenklinikan ja Hiv-säätiön yhteistyönä. HIV ja raskaus Lukijalle Esite on suunnattu hiv-positiivisille raskautta suunnitteleville tai raskaana oleville naisille ja perheille. Esitteessä käsitellään hiv-tartunnan huomioimista raskautta suunniteltaessa

Lisätiedot

RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA. Kirsi Otronen 25.9.2015

RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA. Kirsi Otronen 25.9.2015 RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA Kirsi Otronen 25.9.2015 Toimintaa ohjaavat Imetyksen edistäminen Suomessa Toimintaohjelma 2009-2012 Vauvamyönteisyysohjelma Neuvolan 7 askelta Imetyksen edistäminen

Lisätiedot

Sikiön poikkeavuuksien seulontojen yhtenäistäminen Käytännön järjestelyt Salossa. Sara Sarjakoski-Peltola Salon terveyskeskus 19.3.

Sikiön poikkeavuuksien seulontojen yhtenäistäminen Käytännön järjestelyt Salossa. Sara Sarjakoski-Peltola Salon terveyskeskus 19.3. Sikiön poikkeavuuksien seulontojen yhtenäistäminen Käytännön järjestelyt Salossa Sara Sarjakoski-Peltola Salon terveyskeskus 19.3.2009 Salon taustatietoja Väestöpohja 55600 Lapsia syntyi v 2008 565 (kuntayhtymän

Lisätiedot

epalvelupolku - ehkäisypotilas

epalvelupolku - ehkäisypotilas epalvelupolku - ehkäisypotilas 1 Johdanto Tässä dokumentissa on kuvattu eppu palvelun hoidontarpeen arvioinnin testi ehkäisypotilaalle. Testiin kuuluu arviointiin liittyvät kysymykset, vastaukset ja hoidontarpeen

Lisätiedot

Kainuun maakunta-kuntayhtymä 19.5.2005 Liite nro 7 Perhepalvelut PL 400 87070 KAINUU PERHESUUNNITTELUNEUVONTA KAINUUSSA

Kainuun maakunta-kuntayhtymä 19.5.2005 Liite nro 7 Perhepalvelut PL 400 87070 KAINUU PERHESUUNNITTELUNEUVONTA KAINUUSSA Kainuun maakunta-kuntayhtymä 19.5.2005 Liite nro 7 Perhepalvelut PH PL 400 87070 KAINUU PERHESUUNNITTELUNEUVONTA KAINUUSSA EHKÄISYPILLERIT PERUSPILLERIT:,6 kk maksutta terveyskeskuksesta EHKÄISYRENGAS

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Esite on suunnattu hiv-positiivisille raskautta suunnitteleville tai raskaana oleville naisille ja perheille. Esitteessä käsitellään hiv-tartunnan

Esite on suunnattu hiv-positiivisille raskautta suunnitteleville tai raskaana oleville naisille ja perheille. Esitteessä käsitellään hiv-tartunnan HIV ja raskaus 1 Lukijalle Esite on suunnattu hiv-positiivisille raskautta suunnitteleville tai raskaana oleville naisille ja perheille. Esitteessä käsitellään hiv-tartunnan huomioimista raskautta suunniteltaessa

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiaan sairastuneelle MITÄ PRE-EKLAMPSIA ON? Pre-eklampsiasta on käytetty vanhastaan nimityksiä raskausmyrkytys ja toksemia.

Lisätiedot

Näytteenotto-ohje alkuraskauden seulontanäytteiden (B -VRAb-Gr, S -ÄITSEUL, S -Tr1Seul) ottamiseen

Näytteenotto-ohje alkuraskauden seulontanäytteiden (B -VRAb-Gr, S -ÄITSEUL, S -Tr1Seul) ottamiseen PREANALYTIIKKA Sivu 1(5) Versio:17.10.2013 Laatija: Hannele Kangas, Teija Kaukosalmi-Virtanen Marja-Liisa Kallio-Hägg 17.10.2013 Tarkastaja: Helene Markkanen Anne Lindqvist, Maija Lappalainen, Katja Salmela

Lisätiedot

Perheeksi ryhmätoiminta odottaville ja vauvaperheille 2015 - koonti tapaamisista eri lapsiperheiden toimijoiden kanssa ryhmätoimintojen näkökulmasta

Perheeksi ryhmätoiminta odottaville ja vauvaperheille 2015 - koonti tapaamisista eri lapsiperheiden toimijoiden kanssa ryhmätoimintojen näkökulmasta Perheeksi ryhmätoiminta odottaville ja vauvaperheille 2015 - koonti tapaamisista eri lapsiperheiden toimijoiden kanssa ryhmätoimintojen näkökulmasta :nykytila ja tulevaisuuden tarpeet Perheeksi monitoimijuuden

Lisätiedot

Ryhmätehtävä Neuvokas perhe omassa työssäni miten tästä eteenpäin

Ryhmätehtävä Neuvokas perhe omassa työssäni miten tästä eteenpäin Ryhmätehtävä Neuvokas perhe omassa työssäni miten tästä eteenpäin Kortin markkinoinnin tärkeys Se miten kortti annetaan perheelle, on ratkaisevaa Avainsanat; kortti täytetään itseä varten, auttaa löytämään

Lisätiedot

SYNNYTYSPELKO. Luento Lapin Lääkäriseuran syyskokouksessa 9.10.2009 Tuula Tervonen Kätilö LKS

SYNNYTYSPELKO. Luento Lapin Lääkäriseuran syyskokouksessa 9.10.2009 Tuula Tervonen Kätilö LKS SYNNYTYSPELKO Luento Lapin Lääkäriseuran syyskokouksessa 9.10.2009 Tuula Tervonen Kätilö LKS Pelko on eräs ihmisen perustunteista, liittyy ihmisen puolustusmekanismeihin Synnytyspelosta kärsii Suomessa

Lisätiedot

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja:

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: TERVEYSKYSELY Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: Opiskelutyö edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Terveydentilasta ja kunnosta huolehtiminen on yksi elämän perusedellytyksistä. Pysähdy hetkeksi

Lisätiedot

Masentuneiden äitien hoitoketju Seinäjoen seudun terveysyhtymä 2007 Psykologi Pirjo Kauma Terveydenhoitaja Hilkka Pyylampi 24.10. 2007 MASENTUNEIDEN ÄITIEN HOITOKETJU SEINÄJOKI 2007 HALU NÄHDÄ, ROHKEUS

Lisätiedot

Raskausdiabetes tyypin 2 diabeteksen riskitekijä. Johan Eriksson Professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto ja HUS

Raskausdiabetes tyypin 2 diabeteksen riskitekijä. Johan Eriksson Professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto ja HUS Raskausdiabetes tyypin 2 diabeteksen riskitekijä Johan Eriksson Professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto ja HUS Raskausdiabetes Raskausdiabetes tarkoittaa poikkeavaa glukoosiaineenvaihduntaa - eli verensokerin

Lisätiedot

TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja

TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja v i i s a a t v a l i n n a t v i i s a s v a n h e m m u u s v i i s a a t v a i m o t v i r k e ä t v a u v a t Mitä ja miksi? Ahtiainen H. & Muola

Lisätiedot

Potilaslähtöinen toimintamalli synnytyspelon tunnistamiseen ja hoitoon

Potilaslähtöinen toimintamalli synnytyspelon tunnistamiseen ja hoitoon Potilaslähtöinen toimintamalli synnytyspelon tunnistamiseen ja hoitoon Tyks Naistenklinikka raskauden ja synnytysten toimialue Turun kaupunki äitiysneuvolatoiminta Kehittämisprojektin toteutus Projekti

Lisätiedot

Mitä synnytystä pelkäävä nainen toivoo. Leena-Kaisa Kääriä Kätilö / yamk -opiskelija

Mitä synnytystä pelkäävä nainen toivoo. Leena-Kaisa Kääriä Kätilö / yamk -opiskelija Mitä synnytystä pelkäävä nainen toivoo Leena-Kaisa Kääriä Kätilö / yamk -opiskelija Kehittämisprojekti: Potilaslähtöinen toimintamalli synnytyspelon lieventämiseen ja hoitoon Turun ammattikorkeakoulu/

Lisätiedot

NIPT NON-INVASIVE-PRENATAL TESTING

NIPT NON-INVASIVE-PRENATAL TESTING NIPT NON-INVASIVE-PRENATAL TESTING NIPT perustuu äidin veressä olevan sikiöperäisen soluvapaan DNA:n tutkimiseen ja seulonta kattaa sikiön 21-trisomian (Downin syndrooma), 18-trisomian, 13-trisomian

Lisätiedot

Painonhallintaryhmään liittyvät kirjausohjeet Efficapotilastietojärjestelmässä

Painonhallintaryhmään liittyvät kirjausohjeet Efficapotilastietojärjestelmässä Painonhallintaryhmään liittyvät kirjausohjeet Efficapotilastietojärjestelmässä Effica Hallinta ja Kertomus Versio 4.1 Tiivistelmä Effica Hallinta-Yleinen-Asiakasryhmät -osioon tehdään asiakasryhmä: Painonhallintaryhmä.

Lisätiedot

1-vuotiaan lapsen terveystarkastus

1-vuotiaan lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 1. 2. 3. Kuntakoodi Sukupuoli 1 poika 2 tyttö Henkilötunnus (lapsen asuinkunta) 1-vuotiaan lapsen terveystarkastus A 4. Terveystarkastuksen

Lisätiedot