BUPRENORFIINI VAI METADONI? Outi Kuikanmäki Päihdelääketieteen päivät 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BUPRENORFIINI VAI METADONI? Outi Kuikanmäki Päihdelääketieteen päivät 2014"

Transkriptio

1 BUPRENORFIINI VAI METADONI? Outi Kuikanmäki Päihdelääketieteen päivät 2014

2 Outi Kuikanmäki Sidonnaisuudet LL, päihdelääketieteen erityispätevyys Päätoimi Erityisasiantuntija, Helsingin Diakonissalaitos 8/13 alkaen Vastuualueen johtaja / Päihde ja mielenterveystyö, Helsingin Diakonissalaitos Muut sidonnaisuudet Opioidikorvaushoidon Advisory boardin jäsen, Reckitt Benckiser Osallistunut koulutustilaisuuksiin Reckitt Benckiserin kustannuksella

3 Outi Kuikanmäki Buprenorfiini vai metadoni? 1. Lääkkeet ominaisuudet a) Buprenorfiini b) Metadoni à mahdollisuudet 2. Hoitosuositukset 3. Asiakkaat tavoitteet a) Kuntouttava korvaushoito b) Haittoja vähentävä korvaushoito c) Erityistilanteet à tarpeet 4. Johtopäätökset

4 Outi Kuikanmäki Lääkkeet Valmistemuoto Annostelu Hyötyosuus buprenorfiini Resoribletti 2mg ja 8mg Yhdistelmävalmiste buprenorfiini/ naloksoni 2/0,5mg ja 8/2mg Sublinguaalinen liukenee 5-10 minuutissa Iv 100 % Im 70 % Sublinguaalinen tabletti noin 30% metadoni Liuos 5mg/ml (apteekkivalmiste) (tehdasvalmiste 2mg/ml) Oraalinen 80% oraalisesti Vaikutuksen kesto 2-3 päivää (>12mg) tuntia Reseptorivaikutus Partiaalineen agonisti (Osittainen myy-agonisti Kappa-antagonisti) Agonisti (Myy-agonisti) Kattovaikutus kyllä Ei Turvallisuus Yliannostuskuolema yhdessä muiden keskushermostoa lamaavien aineiden kanssa mahdollinen Yliannostuskuolema yksinään mahdollinen

5 Outi Kuikanmäki Lääkkeet Buprenorfiini EDUT Suhteellisen turvallinen kattovaikutuksen vuoksi Harvennettu annostelu mahdollista pitkän vaikutusajan ansioista Ei vaikutusta QT-aikaan Vähemmän yhteisvaikutuksia esim. HIV-lääkkeiden kanssa Uusi annostelumuoto (limakalvolle tarttuva filmi) tullee vähentämään väärinkäyttöriskiä / valvonnan tarvetta ONGELMAT Yleisimmin väärinkäytettynä opioidina kysyntä katukaupassa (yhdistelmävalmisteella vähemmän kuin pelkällä buprenorfiinilla) Kiusaus iv-käyttöön hyötyosuuseron vuoksi (yhdistelmävalmisteella vähemmän) Mahdollistaa lisäbuprenorfiinin käytön Korvaushoito entisellä väärinkäyttöaineella voi vaikuttaa hoitoasenteeseen Kallis lääkeaine, hidas annostelu

6 Outi Kuikanmäki Lääkkeet Metadoni EDUT Estää tehokkaasti aiemmin (yleisimmin) väärinkäytetyn buprenorfiinin käytön Valvottu annostelu helppoa Halpa lääkeaine ONGELMAT Yliannostuskuoleman riski yksinään ja muiden keskushermostoa lamaavien aineiden kanssa Voi pidentää QT-aikaa yksin ja yhteisvaikutuksena Yhteisvaikutuksia useiden lääkkeiden, mm. HIV-lääkkeiden kanssa Osa väestöstä nopeita metaboloijia annosteluongelmat

7 Outi Kuikanmäki Hoitosuositukset A. Käypä hoito 2012 Metadoni- ja buprenorfiinikorvaushoidot lisäävät hoidossa pysymistä ja vähentävät laittomien opioidien käyttöä, rikollisuutta, kuolleisuutta ja HIV-riskikäyttäytymistä. A Alueella tulee olla valmius sekä buprenorfiini- että metadonikorvaushoitoon, ja niiden välisen valinnan tulee perustua yksilölliseen arvioon. Metadonilla ja buprenorfiinilla saadaan vastaavilla annoksilla yhtä hyvä hoitotulos, mutta joillakin potilailla metadoni lisää hoidossa pysymistä. A Metadonikorvaushoito suurella annoksella on tehokkaampaa kuin pienellä. A Annoksen tulisi olla mg/vrk. Buprenorfiini on suurina annoksina kattovaikutuksensa takia turvallisempi kuin metadoni. A

8 Outi Kuikanmäki Hoitosuositukset B. Cochrane-katsaus 2014 There is high quality of evidence that buprenorphine in fleible doses adjusted to participant need, was less effective than methadone in retaining participants. For those retained in treatment, no difference was observed in suppression of opioid use as measured by urinalysis, or self report, with moderate quality of evidence. C. WHO Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence 2009 When patients have a history of injecting buprenorphine (either illicitly obtained or prescribed), methadone maintenance should be used in preference to buprenorphine. Currently, high-quality methadone provision should be considered the optimal treatment, with buprenorphine reserved for second-line therapy for patients in whom methadone is unwanted, inappropriate or ineffective. This conclusion places a high value on treatment outcomes over possible safety differences, because of the high mortality from untreated opioid dependence.

9 Outi Kuikanmäki Asiakkaat ASIAKKAAT Kroonistuneita Asiakkaat Kuntouttava korvaushoito -Nuorempia -Motivoituneempia -Vähemmän perussairauksia Monipäihderiippuvaisia Päihdehistoria Päihdekäyttö hoidon aikana Hoidon tavoite -Opioidiriippuvuus pääsääntöisesti iv-buprenorfiinia -Lyhyempi päihderiippuvuus -Pyrkimys päihteettömyyteen -Laittomien opioidien käytön lopettaminen -Päihdealakulttuurista irtautuminen -Psykososiaalinen kuntoutuminen -Yhteiskuntaan integroituminen Haittoja vähentävä korvaushoito -Kroonistuneita -Syrjäytyneitä -Liitännäissairauksia - useita lääkkeitä -Opioidiriippuvuus pääsääntöisesti iv-buprenorfiinia -Monipäihderiippuvuus -Pitkä käyttöhistoria -Ei pyrkimystä päihteettömyyteen -Päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen vähentäminen (yliannostuskuolema, iv-käytön infektioriskit, rikollisuus) -Elämänlaadun parantaminen -Vaativampaan kuntouttavaan korvaushoitoon valmentaminen

10 Outi Kuikanmäki Asiakkaat Kuntouttavassa hoidossa ASIAKKAAT Tarpeet kuntouttavassa korvaushoidossa buprenorfiini metadoni Kroonistuneita Lääke tukee opioidien käytön lopettamista = pitää vieroitusoireet poissa Monipäihderiippuvaisia Lääke tukee pistämisen lopettamista = ei houkutusta pistää korvaushoitolääkettä tai muuta yleisesti käytettyä opioidia Lääke tukee alakulttuurista irtautumista = ei houkutusta myydä korvaushoitolääkettä tai ostaa lisäopioidia Tukee irtautumista käyttäjäidentiteetistä = eri lääkeaine kuin aiemmin väärinkäytetty ()

11 Outi Kuikanmäki Asiakkaat Haittoja vähentävässä hoidossa Tarpeet haittoja vähentävässä korvaushoidossa buprenorfiini metadoni Mahdollisimman turvallinen myös päihteiden sekakäytössä (kuoleman riskin näkökulma) Turvallinen pistämisriskien kannalta = ei houkutusta pistää korvaushoitolääkettä tai muuta yleisesti käytettyä opioidia Vähän yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa (mm. HIV-lääkkeet) Mahdollistaa hoidon sitovuuden vähentämisen turvallisuutta vaarantamatta ()

12 Outi Kuikanmäki Asiakkaat Erityistilanteet Monipäihderiippuvaisia Tarpeet erityistilanteissa buprenorfiini metadoni Turvallinen / tutkittu raskauden aikana Turvallinen maksalle (C-hepatittipotilaat) Turvallinen HIV-potilailla (lääkeaineinteraktiot) Turvallinen pidentyneen QT-ajan / sille altistavien tekijöiden yhteydessä ()

13 Outi Kuikanmäki Johtopäätökset Lääkevalinta perustuu yksilölliseen harkintaan taudin luonteen ja potilaan tarpeiden ehdoilla Taudinkuva Hoidon tavoitteet Kontraindikaatiot Allergiat Sivuvaikutukset Yhteisvaikutukset Raskaus Oheissairaudet Potilaan aikaisemmat kokemukset lääkkeestä Potilaan toive - tyytyväinen potilas sitoutuu hoitoon paremmin

14 Outi Kuikanmäki Johtopäätökset BUPRENORFIINI METADONI VÄHEMMÄN INTERAKTIOITA ERI AINE KUIN VÄÄRINKÄYTETTY VÄHEMMÄN SYDÄNVAIKUTUKSIA VÄHEMMÄN BUPRENORFIININ KÄYTTÖÄ TURVALLISEMPI VÄHEMMÄN PISTÄMISRISKEJÄ VÄHEMMÄN SITOVA HALPA LÄÄKE HELPPO ANNOSTELLA

15 Outi Kuikanmäki KIITOS! Ja hyvää kevättä

16 Outi Kuikanmäki Lähteitä Päihdelääketiede. Salaspuro, Kiianmaa, Seppä (toim), 1998 Huumeongelmaisen hoito (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2012 Saatavilla Internetissä: Buprenorphine maintenance versus placebo or metadone maintenance for opioid dependence. Mattick RP, Breen C, Kimber J, Davoli M. Cochrane Database Syst Rev Feb 6. Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence. WHO 2009 Buprenorphine/Naloone and methadone effets on laboratory indices of liver health: a randomized trial. Saon AJ et al. Drug Alcohol Depend Feb 1;128(1-2):71-6.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa

Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa Käännös: Antti Holopainen 2000, täydennetty 2008 vastaamaan suomalaisia hoitokäytäntöjä ja viranomaissäännöksiä Alkuperäinen teos: Walter Ling M.D Opiate Dependence:

Lisätiedot

Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta?

Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta? katsaus tieteessä Taru Kinnunen MA, Ph. D., Associate Professor Harvard Medical School and Harvard School of Dental Medicine Director of the Tobacco Dependence Treatment and Research Group taru_kinnunen@hms.harvard.edu

Lisätiedot

VIEROITUSOIREISTA KÄRSIVÄN VASTASYN- TYNEEN HOITOTYÖ

VIEROITUSOIREISTA KÄRSIVÄN VASTASYN- TYNEEN HOITOTYÖ VIEROITUSOIREISTA KÄRSIVÄN VASTASYN- TYNEEN HOITOTYÖ Verkko-oppimateriaalia Tampereen ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoille Elina Rauhala Johanna Tammisto Opinnäytetyö Maaliskuu 2012 Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Kustantajan versio 2.

This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Kustantajan versio 2. This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere Kustantajan versio 2.232Mb View/Open Author(s): Tacke, Ulrich; Seppä, Kaija; Winstock, Adam Title: Year:

Lisätiedot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Päivitetty Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Julkaistu ensimmäisen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

1 (20) 28.1.2014 YLEISTÄ

1 (20) 28.1.2014 YLEISTÄ 1 (20) YLEISTÄ Päihteettömyys on jokaisen potilaan kohdalla hoitotavoitteena. Kuitenkin opioidiriippuvuus on usein niin vaikea, ettei potilas kestä hoidossa vierotushoitojaksoa. Lisäksi tutkimusten mukaan

Lisätiedot

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila Vierotushoitolääkkeitä 16.12.2011 Elina Jussila Oireenmukaisia lääkkeitä Vierotushoitolääkkeiden valikoima on aika suppea Takykardiaan ja vierotusoireista johtuvaan hypertensioon käytetään tavallisimmin

Lisätiedot

Kirjallisuuskatsaus Lääkinnälliset keinot ja motivoiva haastattelu tupakoinnin lopettamisen tukena

Kirjallisuuskatsaus Lääkinnälliset keinot ja motivoiva haastattelu tupakoinnin lopettamisen tukena Kirjallisuuskatsaus Lääkinnälliset keinot ja motivoiva haastattelu tupakoinnin lopettamisen tukena Mäenpää, Milla Pekkala, Tiia 2015 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Kirjallisuuskatsaus

Lisätiedot

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET HUUMEITA KÄYTTÄVIEN TERVEYSNEUVONTATYÖ VANKILOISSA: I osa II osa III osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET TERVE-KURSSIN OHJAAJAN OPAS TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT KRITS Terve-projekti

Lisätiedot

Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta

Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta Ajankohtaista Lääkärin käsikirjasta Heikki Rytsälä Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta Tavoitteet Masennuslääke on valittava oikein. Annoksen on oltava riittävän suuri, jotta depressioon saadaan

Lisätiedot

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio 0 0 0 0 Dabigatraanin hoidollinen ja taloudellinen arvo eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoitona aivohalvausten ja systeemisten veritulppien ehkäisyssä varfariiniin verrattuna arviointiraportin ensimmäisten

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä Julkaistu ensimmäisen kerran Aikakauskirja Duodecimissa 2002;118(11):1200-9 1. PÄIVITYS

Lisätiedot

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Miia Pikulinsky Satu Tammivuori Ei enää päihdeäiti? Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu YAMK Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.04.2013 Tiivistelmä Tekijät Otsikko

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

Alkoholivieroitusoireiden hoito

Alkoholivieroitusoireiden hoito Solja Niemelä TEEMA: KESÄNUMERO 2011 Kesällä alkoholin kulutus lisääntyy, ja vieroitushoidon tarpeessa olevia on eniten lomakauden päättyessä. Ajoissa toteutettu alkoholivieroitusoireiden hoito auttaa

Lisätiedot

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Hassinen, Marja 2014 Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Käypä hoito -suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus Taru Lillberg TOIMIVAT LAITOSKATKAISUHOITOKÄYTÄNNÖT LAHDEN, KOUVOLAN JA KOTKAN KATKAISUHOITOASEMILLA

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä DUODECIM 2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS. Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK

PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS. Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK SISÄLLYS 1. TAUSTA... 2 2. TARKOITUS JA TAVOITE... 5 2.1 Tarkoitus... 5 2.2 Tavoite... 5 2.3 Kustannusvaikuttavuus ja

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Astma

Käypä hoito -suositus. Astma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty

Lisätiedot

STATIINILÄÄKITYKSEN KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS ARKIELÄMÄSSÄ

STATIINILÄÄKITYKSEN KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS ARKIELÄMÄSSÄ Leino Utriainen 18.4.214 Statiinin uhrin väitöstutkimus Opponenttina toimi professori Timo Strandberg 27.3.214 Numeroista ei erimielisyyttä, tulkinnoissa kiistanalaisia kohtia. STATIINILÄÄKITYKSEN KUSTANNUKSET

Lisätiedot

Onko jo aika muuttaa lasten ylläpitonestehoidon käytäntöä?

Onko jo aika muuttaa lasten ylläpitonestehoidon käytäntöä? Tieteessä katsaus Janne Kataja LT, lastennefrologi, osaston vastaava lääkäri TYKS, Lasten ja nuorten klinikka, lasten teho-osasto janne.kataja@tyks.fi Onko jo aika muuttaa lasten ylläpitonestehoidon käytäntöä?

Lisätiedot

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Käypä hoito -suositus Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä Tavoitteet Suosituksen tavoitteena on tehostaa tupakkariippuvuuden hoitojen

Lisätiedot

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon TIINA OKSANEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu

Lisätiedot

DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA

DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA Heta Mihailov Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisenlaitos Toukokuu 2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Miten tuoretta nivelreumaa hoidetaan Suomessa?

Miten tuoretta nivelreumaa hoidetaan Suomessa? tieteessä Heidi Mäkinen LT, apulaisylilääkäri Tampereen yliopistollinen sairaala heidi.m.makinen@pshp.fi Vappu Rantalaiho LT, erikoislääkäri Tampereen yliopistollinen sairaala Laura Pirilä LT, erikoislääkäri

Lisätiedot