Erityisäitiysrahan koulutuspaketti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erityisäitiysrahan koulutuspaketti"

Transkriptio

1 Erityisäitiysrahan koulutuspaketti

2 Koulutuspaketin sisältö Lainsäädäntö Lääketieteellisen arvioinnin perusteet Esimerkkejä altisteista, riskiammateista ja tulkintaperiaatteista eri tilanteissa Erityisäitiysraha käytännössä Yleiset edellytykset Esimerkkejä myönnetyistä erityisäitiysrahoista Esimerkkejä hylätyistä erityisäitiysrahoista 2

3 Lainsäädäntö

4 Erityisäitiysrahaa koskeva keskeinen lainsäädäntö Sairausvakuutuslaki (SVL 1224/2004) Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta (VNa SVL:n täytäntöönpanosta 1335/2004) Työsopimuslaki (TSL 55/2001) 4

5 Erityisäitiysrahan tarkoitus (SVL 9 luku 4 ) Erityisäitiysraha antaa mahdollisuuden raskaana olevalle, työkykyiselle ansiotyössä tai omassa työssä olevalle äidille jäädä pois työstä, jos työtehtäviin tai työoloihin liittyvä kemiallinen aine, säteily tai tarttuva tauti tai muu vastaava seikka vaarantaa äidin tai sikiön terveyden. Valtioneuvoston asetuksella säädetään, milloin työtehtävien tai työolosuhteiden voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden näissä tilanteissa. 5

6 Erityisäitiysrahakausi (SVL 9 luku 5 ) Jos työnantaja järjestää erityisäitiysrahakauden aikana työsopimuslain 2 luvun 3 :n 2 momentissa tai merimieslain 29 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla muuta työtä eikä tämä työ vaaranna äidin tai sikiön terveyttä 4 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, erityisäitiysrahaa ei makseta työpäiviltä. Erityisäitiysrahaa maksetaan ajalta, jonka raskaana oleva on työtehtäviinsä tai työoloihinsa liittyvän vaaratekijän vuoksi estynyt tekemästä työtään. 6

7 Työturvallisuus (TSL 2 luku 3 ) Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta niin kuin työturvallisuuslaissa säädetään. Jos raskaana olevan työntekijän työtehtävät tai työolot vaarantavat hänen tai sikiön terveyden eikä työssä tai työoloissa olevaa vaaratekijää voida poistaa, työntekijä on pyrittävä raskauden ajaksi siirtämään muihin, hänen työkykynsä ja ammattitaitonsa huomioon ottaen sopiviin tehtäviin. Työsuojelun toimenpiteet ovat ensisijaisia erityisäitiysvapaaseen ja -rahaan nähden. 7

8 Altisteet (VNa SVL:n täytäntöönpanosta 1 luku 1 ) 1/6 Kemiallinen aine, jonka voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden SVL:n 9 luvun 4 :n mukaan: 1. Anestesiakaasut 2. Lyijy tai sen johdannainen 3. Elohopea tai sen johdannainen 4. Solunsalpaaja 8

9 Altisteet 2/6 5. Hiilimonoksidi 6. Äidin tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu torjuntaaine 7. Äidin tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu orgaaninen liuotin 8. Lisääntymiselle vaaralliseksi, syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi luokiteltu R-lausekkeella varustettu aine R40, R45, R46, R49, R61, R63, R64 tai R68 Lisäksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet (TEM:n päätös + STM:n asetus) 9. Ympäristön tupakansavu 9

10 Altisteet 3/6 Säteily Mitä edellä on todettu kemiallisesta aineesta, koskee myös ionisoivaa säteilyä mukaan lukien radionuklidit ja muu haitalliseksi osoitettu säteily. 10

11 Altisteet 4/6 Tarttuvat taudit 1. toksoplasmoosi 2. listerioosi 3. vihurirokko 4. herpes 5. vesirokko 11

12 Altisteet 5/6 Tarttuvat taudit (jatkuu) 6. hepatiitti B ja C 7. sytomegalotulehdus 8. HIV-tartunta 9. muut näihin verrattavat taudit 12

13 Altisteet 6/6 Muun vastaavan työtehtäviin tai työoloihin liittyvän seikan voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden, jos kyse on Maanalaisesta kaivostyöstä Paineistetuissa tiloissa työskentelystä Vedenalaisesta sukeltamisesta Työn fyysinen raskaus tai tapaturmariski eivät kuulu tässä yhteydessä tarkoitettuihin tekijöihin. 13

14 Lääketieteellisen arvioinnin perusteet

15 Esimerkkejä altisteista, riskiammateista ja yleisimmistä tulkinnoista eri tilanteissa 15

16 Ympäristön tupakansavu 1/3 Lisääntymisterveyden riskit: Pienentää lapsen syntymäpainoa g Aktiivitupakointi pienentää g Lisää pienipainoisen ( < g) syntymisen riskiä väestössä % Pienipainoisilla on suurempi perinataalikuoleman riski Lisää ennenaikaisen synnytyksen ja keskenmenon vaaraa 16

17 Ympäristön tupakansavu 2/3 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 1153/1999: Riskin arvioinnissa huomioon ympäristön tupakansavulle erityisen herkät ja riskialttiit työntekijät, esim. raskaana olevat Raskaana oleva ei sovellu työhön, jossa altistutaan ympäristön tupakansavulle Työtekijöiden luettelointi ASA-rekisteriin (vähintään 40 työpäivää vuodessa altistuvat) Voimaan

18 Ympäristön tupakansavu 3/3 Nykyinen ratkaisukäytäntö: Ravintolatyö: Riski on poistunut tupakka-lainsäädännön kiristyttyä. Käytännössä ei ole enää peruste erityisäitiysrahalle. Vankeinhoito: Jos työjärjestelyt eivät onnistu, on erityisäitiysrahan myöntäminen mahdollista. Kotipalvelut: Käytännössä hoidettavissa työjärjestelyin. 18

19 Toksoplasmoosi Yleinen parasiitti nisäkkäillä: kissat, marsut, naudat, siat Tartunnanlähteinä mm. kissan uloste, kypsentämätön liha, kontaminoituneet vihannekset N. 80 %:lla raskaana olevista ei ole vasta-aineita Esiintyy n. 0,2 %:ssa raskauksista eli 130 infektiota vuodessa. Infektio siirtyy sikiöön äidistä n. 40 %:n todennäköisyydellä Seurauksia: keskenmeno, kuollut lapsi, lievää kehitysvammaisuutta Jos työssä altistuminen mahdollista tutkitaan vasta-aineet: - Seroneg: riskitöiden välttäminen - Seropos: ei rajoituksia 19

20 Listerioosi Ihmisillä harvinainen, Suomessa n infektiota vuodessa Eläimillä yleinen, ulosteissa Maaperässä ja vesistössä Naudat, lampaat ja vuohet yleisiä kantajia Raskauteen liittyviä infektioita, vuosittain vain yksittäisiä, työperäisistä tartunnoista ei ole tietoja Seurauksena keskenmenoja ja sikiön kuolemia Vältettäviä tilanteita raskauden aikana: listerioosiepidemia hoidettavilla eläimillä nautojen, lampaiden ja vuohien synnytyskomplikaatioiden hoitaminen 20

21 Eläinlääkärit Eläinlääkäreillä voi sikiönkehitykselle haitallisina tekijöinä esiintyä: Rtg-säteilyä, koska kuvauskohdetta joutuu pitämään sopivassa asennossa. Anestesiakaasuja, koska eläinlääkärit joutuvat suorittamaan anestesian itse. Toksoplasmoosin ja listerioosin tartuntavaara, jos työhön kuuluu suurten kotieläinten synnytyksissä avustaminen. Pieneläinpraktiikassa asianmukaisin suojaustoimin näiden tartuntatautien riski on käytännössä vähäinen. Kukin tapaus on erikseen harkittava ja muiden töiden mahdollisuus punnittava. Keinosiementäjän työssä saattaa myös esiintyä em. tartuntariskejä 21

22 Kosminen säteily Säteily on luonnollinen osa ympäristöämme. Elimistöön kohdistuvan ionisoivan säteilyn mittayksikkö on Sievert (Sv), jonka tuhannesosa on 1 msv ja miljoonasosa 1 µsv. Maanpinnalla jokaisen suomalaisen vuotuinen luonnonsäteilyannos on 4 msv, josta yli puolet saadaan sisäilman radonkaasusta. Maanpinnalla ja lentokorkeuksilla esiintyvä kosminen säteily on peräisin ulkoavaruudesta (85 %) ja auringosta (15 %). Merenpinnalla kosmisen säteilyn määrä on 0,03 µsv/t, 8 km korkeudessa 2 µsv/t, 10 km:n korkeudessa 4 µsv/t ja 12 km korkeudessa 7 µsv/t. 22

23 Kosminen säteily ja lentotyö Lentohenkilöstön työssä kosminen säteily on mahdollinen altiste. Kosmisen säteilyn ylin sallittu annos raskaana olevalle on 1 ms (millisievert). Tämä ylittyy lennettäessä yli 8 km korkeudessa keskimäärin raskausviikon kuluessa. Muilla raja on 20 ms/v. Lentoemännät siirretään yleisen käytännön mukaisesti maapalveluun 16. raskausviikolla. Erityisäitiysrahan myöntäminen tulee kyseeseen tämän jälkeisen ajan osalta, jos maapalvelun järjestäminen ei ole mahdollista. 16. raskausviikkoa edeltävälle ajalle voidaan myöntää erityisäitiysraha, jos säteilyaltistuksen osoitetaan tänä aikana ylittävän sallitun rajan eikä maapalveluun ole mahdollisuutta. Säteilylaki (592/91), säteilyasetus (1512/91) 2 luku 5, STUK:n ohje ST 12.4 (voimaan ) 23

24 Liuotinainealtistus Liuotinaineita käytetään laajalti teollisuudessa ja huoltotehtävissä. Yleensä työntekijöiden sijoittelu on teollisuudessa järjestetty siten, että raskaana olevat voidaan siirtää muihin tehtäviin. Liuotinainealtistuminen on työsuojelumääräysten mukaan pääsääntöisesti minimoitu useimmilla tuotantoaloilla. Erityisäitiysraha voi tulla kyseeseen: Kun altistuminen on vähintään 10 % HTP-tasosta (haitalliseksi terveydelle tunnettu pitoisuus). Kun altistutaan liuottimille, jotka aiheuttavat lisääntymisterveyden vaaraa tai joissa on syöpävaarallisuutta osoittava varoitusmerkintä. 24

25 Liuotinainealtistus kolme kategoriaa 1/2 1) Syöpää aiheuttavat ja siksi lisääntymisterveydelle vaaralliset aineet/liuottimet, joille mikään altistuminen ei ole hyväksyttävää eikä biomonitoroinnin viiterajan ylitys ole sallittua. 2) Varoituslausekkein R61 (vaarallista sikiölle) ja R63 (voi olla vaarallista sikiölle) merkityille liuottimille ei tulisi altistua raskauden aikana eikä biomonitoroinnin altistumattomien viiterajan ylitys siten ole sallittua. R- lausekkeiden voimassaolo on tarkistettava viimeisimmästä päivitetystä käyttöturvallisuustiedotteesta. 25

26 Liuotinainealtistus kolme kategoriaa 2/2 3) Muut liuottimet, joihin sikiön mahdollisen suuremman herkkyyden takia sovelletaan 10 %:n sääntöä eli sitä, että yleensä työskentelyä liuottimien kanssa pidetään sikiölle turvallisena, jos työilman pitoisuudet työhygieenisissä mittauksissa eivät ylitä 10 % HTP-tasosta (HTTP 8 t ja/tai HTTP 15 min). Altistumista voidaan arvioida myös biologisen altistusmittauksen perusteella, jos mittaus kuvaa tyypillistä työskentelytilannetta. Jos tulos silloinkin on < 10 % altistuneiden viitearvosta, ei raskaana olevan työntekijän työskentelylle ole estettä. 26

27 Liuotinainealtistus tolueeni Luokiteltu äskettäin R63-merkinnällä (voi olla sikiölle vaarallinen) Yleisesti käytetty teollisuudessa ja kulutustuotteissa Työpaikan ilman pitoisuussuositukset raskauden aikana: 2,6 ppm (parts per million) Huippupitoisuus 5,2 ppm saa toistua korkeintaan 4 kertaa päivässä, ja välissä oltava vähintään 1 tunti 27

28 Liuotinainealtistus styreeni Styreeni on yleisesti muoviteollisuudessa käytetty aine. Todettujen sikiönkehitysvaikutuksien ja epäillyn perimämyrkyllisyyden ja syöpävaarallisuuden vuoksi suositetaan varovaisuutta raskauden aikana styreeniä käsiteltäessä. Työterveyslaitos suosittaa, että styreenille ei tule altistua pitoisuuksina, jotka nostavat styreenin metaboliatuotteiden (manteli- ja fenyyliglyoksyylihapon) määrän virtsassa yli altistumattomien viiterajan 0,2 mmol/l. Tämä pitoisuus vastaa altistumista yli 0,5 ppm ilmapitoisuuksille. Styreenialtistumisen arvioinnissa on syytä ottaa huomioon myös mahdollinen ihoaltistuminen. 28

29 Liuotinainealtistus ja maalaustyö esimerkkinä pieni työpaikka Työntekijä maalaa liuotinmaaleilla siveltimellä, ruiskulla ja lisäksi spraymaaleilla runsaasti. Spraymaalit on tarkoitettu vain hyvin tilapäiseen käyttöön, koska maalisumu ei ole niiden yhteydessä työhygieenisesti hallittavissa. Altistuminen olisi vähäistä, jos ilmanvaihto ja ruiskutussuuntien hallinta olisi täydellinen. Tässä tapauksessa työolosuhteet ovat sattumanvaraisia eikä työhygienia ole hallinnassa. Altistuminen ylittää todennäköisesti sallitut rajat. Näissä olosuhteissa ei saisi työsuojelumääräysten mukaan työskennellä, vaikkei olisi raskaanakaan. Jos toiseen työhön siirto ei onnistu, erityisäitiysraha on mahdollinen. 29

30 Häkä ja pakokaasu Raja-arvo on 14 ppm. Työterveyslaitos on mitannut pakokaasuja ulkona sijaitsevilla lastaussilloilla, joilla häkäpitoisuudet ovat olleet tasolla 5 ppm. PAH-yhdisteitä (polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä) ei löydetty merkityksellisiä määriä. Suljettujen hallien olosuhteista ei ole yleistettävissä olevaa mittaustietoa. Niissä moottorien käyttäminen on käytännössä kiellettyä. Erityisäitiysrahan myöntäminen ei yleensä tule kyseeseen. 30

31 Autonhuolto Altisteina esiintyy liuotinaineita, häkää, joskus karsinogeeneja. Altistuminen on yleensä vähäistä, ja se on työsuojelukeinoin hallittavissa isommissa korjaamoissa. Pienkorjaamoissa, esim. kaasutinkorjauksissa, voidaan altistua bensiinille, jossa on 3 5 % karsinogeenista bentseeniä. Häkäaltistus on vähäistä. Aerosolien käytössä altistuminen on vähäistä. Erityisäitiysraha voi tulla kyseeseen pienkorjaamotyössä. 31

32 Ylipaine Tulee harvoin kyseeseen Kyseeseen voi tulla: Työskentely hoitajana annettaessa painekammiohoitoa esim. sukeltajantautiin sairastuneille. Altistuminen päivittäin 1,4 barin ylipaineelle. Työssä syntyy riski sukeltajantaudin kaltaiselle tilanteelle, joka on nykykäsityksen mukaan riski sikiölle. 32

33 HIV- ja hepatiittitartuntariski HI-virus ja hepatiitti tarttuvat sekä veriteitse (veri-veri-kosketus) että sukupuoliyhdynnässä. Tilanteiden ennakoiminen, varotoimet sekä oikeat työtavat ovat tärkeitä ennaltaehkäisyn kannalta (suojapuvut, varautuminen tilanteisiin, riittävä henkilöstö jne.). Tärkeintä on välttää raskaana olevan joutumista riskitilanteeseen. Käytännössä ennaltaehkäisevien keinojen käytön tulee olla rutiinia riskialoilla. Erityisäitiysrahan myöntäminen ei pääsääntöisesti tule kyseeseen. 33

34 HIV, hepatiitti ja riskiammatit 1/2 Poliisi: Osa asiakkaista on huumeiden käyttäjiä. Pääosa sekä huumeiden käyttäjistä että muista poliisin asiakkaista ei ole saanut HIV- eikä hepatiittitartuntaa. Riskit voidaan riittävällä tasolla minimoida varotoimilla, oikeilla työtavoilla ja välttämällä raskaana olevien osallistumista riskitilanteisiin. Erityisäitiysrahan myöntäminen ei yleensä tule kyseeseen. Vanginvartija: Vankilassa on HIV- ja hepatiittitartunnan saaneita. Vankien sairaudet ovat kuitenkin yleensä tiedossa, ja tilanteisiin osataan varautua. 34

35 HIV, hepatiitti ja riskiammatit 2/2 Teollisuusvartija: HIV- tai hepatiittitartuntariskin kohteeksi joutuminen on satunnaista. On arvioitu, että riski ei ole merkittävästi suurempi kuin muulla väestöllä. Sairaankuljettaja: Riski on olemassa teoriassa silloin, kun joudutaan arvaamattomissa tilanteissa käsittelemään väkivaltaisia henkilöitä. Pääosa sekä huumeiden käyttäjistä että muista sairaankuljetuksen asiakkaista ei ole saanut HIVeikä hepatiittitartuntaa, ja tartunnan saaneista osa on tiedossa. Tartuntatautiriskin vuoksi erityisäitiysraha ei käytännössä tule kyseeseen. 35

36 Parvorokko Voidaan rinnastaa asetuksessa mainittuihin tauteihin. Riskiryhmät Opettajat Päiväkotien henkilökunta Lastenosastojen henkilökunta Raskaana olevat kannattaa seuloa vastaainemäärityksellä. 36

37 Parvorokko käytäntö erityisäitiysrahaoikeutta arvioitaessa Ensin mitataan parvorokkovasta-aineet. Jos ne ovat negatiiviset (ja myös vastausten odotusaikana), suositellaan raskaana olevan siirtämistä muuhun päiväkotiin, jossa epidemiaa ei ole. - Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, ts. kaikissa päiväkodeissa on epidemia tai kyseessä on yksityinen yksittäinen päiväkoti, erityisäitiysraha voi tulla kyseeseen. Määräaikainen poissaolo riittää usein. Infektiolääkärien suositus on noin 2 kk viimeisestä oireilevasta tapauksesta laskien. 37

38 A(H1N1)-influenssa A(H1N1)-influenssa (ns. sikainfluenssa) on asetuksessa lueteltuihin tartuntatauteihin verrattavissa oleva sairaus. Oikeus erityisäitiysrahaan arvioidaan tapauskohtaisesti epidemiatilanteen ja annettujen viranomaisohjeistuksien mukaan. 38

39 Erityisäitiysraha käytännössä

40 Yleiset edellytykset

41 Erityisäitiysrahan yleiset edellytykset 1/3 Erityisäitiysrahan myöntäminen työntekijälle edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta. Omaa työtä tekevälle (yrittäjät) erityisäitiysrahaa myönnetään samoin edellytyksin kuin työntekijälle. Erityisäitiysrahan myöntäminen edellyttää, että hakija on työkykyinen. Muusta syystä työstä poissa olevalla ei ole oikeutta erityisäitiysrahaan (esimerkiksi henkilö, joka on vuosilomalla tai sairauslomalla). 41

42 Erityisäitiysrahan yleiset edellytykset 2/3 Perusedellytyksenä on aina, ettei vaaratekijää voida poistaa työolosuhteista eikä työntekijää voida siirtää muihin tehtäviin, joissa altistumista ei tapahdu. Työjärjestelyt ovat aina ensisijaisia. Erityisäitiysrahaa voidaan myöntää vasta, jos muiden toimenpiteiden jälkeen jää ainoaksi mahdollisuudeksi työskentely sellaisissa olosuhteissa, joissa altistumista äidille tai sikiölle haitallisille tekijöille tapahtuu. 42

43 Erityisäitiysrahan yleiset edellytykset 3/3 Erityisäitiysraha ei lyhennä varsinaista äitiys- ja vanhempainrahakautta. Erityisäitiysrahaa voidaan maksaa myös yksittäisiltä päiviltä. Erityisäitiysraha voidaan maksaa työnantajalle, jos työnantaja maksaa palkkaa erityisäitiysvapaan ajalta. Erityisäitiysrahaa voidaan maksaa siihen saakka, kunnes äitiysrahakausi alkaa. Jos työolot saadaan turvallisiksi tai työsuhde päättyy, lakkaa myös erityisäitiysraha. Oikeus erityisäitiysrahaan päättyy, jos henkilö aloittaa työskentelyn toisessa työssä eikä altistumista enää tapahdu. 43

44 Erityisäitiysrahan määräytyminen Erityisäitiysraha on vähintään vähimmäismääräisen vanhempainpäivärahan suuruinen (vuonna 2014 määrä 23,92 e/pv). Pääsääntöisesti erityisäitiysrahan suuruus määräytyy verotuksessa todettujen työtulojen mukaan samoin edellytyksin kuin sairauspäiväraha ja muut vanhempainpäivärahat. Lisätietoa erityisäitiysrahan määrästä Kelan verkkosivuilla (kela.fi). 44

45 Erityisäitiysrahan jatkoksi äitiys- ja vanhempainrahaa Vanhempainpäivärahaoikeuden alkamisajankohtana pidetään päivää, jolta vanhemmalle maksetaan ensimmäisen kerran vanhempainpäivärahaa saman lapsen perusteella. Jos äiti on saanut erityisäitiysrahaa ennen äitiys- ja vanhempainrahan alkamista, määräytyy äitiys- ja vanhempainraha saman työtulon perusteella kuin erityisäitiysraha. 45

46 Hakeminen 1/2 Erityisäitiysrahaa haetaan, kun eritysäitiysvapaan tarve on todettu tai takautuvasti 4 kuukauden kuluessa erityisäitiysrahakauden alkamisesta. Hakemuksen voi tehdä Kelan verkkopalvelussa Erityisäitiysrahaa voi hakea myös äidin vanhempainetuuslomakkeella (SV9) Kelasta tai työpaikkakassasta. 46

47 Hakeminen 2/2 Hakemukseen liitetään: Lääkärin tai terveyskeskuksen antama selvitys raskaudesta (SV 75 tai SV 97). Työterveyslääkärin kirjoittama lausunto työssä tai työolosuhteissa olevasta vaarasta sikiön kehitykselle ja raskaudelle (SV 97). Työnantajan täyttämä ilmoitus työolosuhteista ja työstä poissaolosta (SV 96). Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta (Y 17), jos työnantaja maksaa palkkaa erityisäitiysvapaan ajalta. Tarvittaessa hakijan oma kuvaus työstä. 47

48 Esimerkkejä myönnetyistä erityisäitiysrahoista 48

49 Kuvataiteilija, joka toimii itsenäisenä yrittäjänä (myöntö) Hakija on kokeillut maalaustyöskentelyä suojanaamarin kanssa, mutta ei ole pystynyt siihen, vaikka raskauspahoinvointi on jo helpottanut ja hakija olisi muuten työkykyinen. Hakija on osallistunut galleria- ja asiakasesittelyihin koko ajan, mutta työnkuva on pääosin maalaustyötä (20 % esittelyä, 80 % maalaustyötä). Työterveyslääkärin mukaan hakija altistuu orgaanisille liuottimille ja taustalla on hakijan antamien tietojen mukaan aikaisemmin kaksi keskenmenoa, joiden syy on jäänyt epäselväksi. Erityisäitiysraha maksettiin päiviltä, jolloin hakija ei tehnyt työtä ollenkaan. HUOM! Galleriapäiviltä ja asiakasesittelypäiviltä erityisäitiysrahaoikeutta ei syntynyt päivien pituudesta ja työn kestosta riippumatta. 49

50 Eläinlääkäri, joka hoitaa pieneläimiä ja suuria tuotantoeläimiä (myöntö) Hakijan verestä on tutkittu aikaisemmin toksoplasmavasta-aineet, jotka ovat olleet negatiiviset. Altistuminen tarttuville taudeille: toksoplasmoosi ja listerioosi ovat mahdollisia tehtäessä toimenpiteitä suurille tuotantoeläimille. Työnantajalla ei ole tarjota muuta työtä eikä altistumista voida työsuojelun toimenpitein kokonaan estää. 50

51 Kemiallisen pesulan työntekijä (myöntö) Altistuminen kemiallisille aineille, perkloorietyleenille kemiallisen pesun yhteydessä. Työterveyslääkäri perustaa lausunnon aikaisemmin vastaavanlaisessa pesulassa tehtyyn työpaikkaselvitykseen. Lausunnossa todetaan, että työpaikalla ei ole höyrykaappia vetämässä kemiallisia höyryjä pois, vaan höyryä vapautuu sisäilmaan pesukoneen luukkua avattaessa ja pyykkiä käsiteltäessä. Lisäksi työpaikalla on todettu kohonneita veren altistepitoisuuksia toisella työntekijällä. Erityisäitiysraha myönnetään hakijan eduksi, vaikka työsuojelun toimenpiteet ovat keskeneräiset, koska altistumista tapahtuu koko ajan. 51

52 Automaalariopiskelija (myöntö) Opinnoissa on menossa työharjoittelujakso, eikä teoriaopintoja ole enää jäljellä. Hakijalla ei ole oikeutta opintorahaan, jos hän ei opiskele. Opiskelija altistuu kemikaaleille jatkuvasti, eikä harjoittelusta voida rajata pois altistumiseen vaikuttavia töitä tai työolosuhteita. Hakemuksen liitteenä on kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet. Lääkärinlausunto on äitiysneuvolan lääkäriltä, koska hakijalla ei ole työterveyshuoltoa. 52

53 Vuorolaborantti, joka työskentelee kemikaalien parissa (myöntö) Työterveyslääkärin lausunto perustuu työpaikkaselvitykseen ja työhygieenisiin mittauksiin sekä työnkuvaan. Lausunnon mukaan mahdollisuus altistua koboltille, sen yhdisteille ja nikkelille. Työntekijälle ei voida järjestää muuta työtä. Työnantaja maksaa palkkaa, joten päiväraha maksetaan työnantajalle. 53

54 Esimerkkejä hylätyistä erityisäitiysrahoista 54

55 Metallityöntekijä (hylkäys) Työntekijä työstää alumiinia. Työ on fyysisesti raskasta. Työolosuhteissa ei ole todettu säädöksissä mainittuja altisteita. Leikkuunesteille altistuminen on yleensä niin vähäistä, ettei siitä aiheudu sikiöriskejä. Työpaikalla tehdyistä työjärjestelyistä ei ole esitetty tarkempaa kuvausta lisäselvityspyynnöstä huolimatta. 55

56 Konepuuseppä (hylkäys) Työssä on jatkuva altistuminen melulle, koska työ on tauotonta puun poraus- ja työstötyötä. Työpisteissä on mitattu jatkuvaksi meluarvoksi db. Työterveyslaitoksen suosituksen mukaisesti sikiön ei olisi hyvä altistua yli 85 db:n melulle. Työssä ei altistuta säädösteksteissä mainituille vaaratekijöille. Työsuojelun toimenpiteet ovat ensisijaisia. 56

57 Postinjakaja (hylkäys) Hakemuksen lisäksi on toimitettu B-lausunto, jossa on kuvattu hakijan terveydentila ja oireet työssä. Raskausviikkoja on 22. Hakija jakaa postia asuma-alueilla. Hakijalla on uupumusta ja väsymystä, itkuisuutta, ja hän on ollut aikaisemmin sairauslomalla. Nyt hakijaa pidetään B- lausunnon perusteella työkykyisenä. Erityisäitiysrahaa haetaan työn raskauden vuoksi, koska työtehtäviä ei työnantajalta saadun tiedon mukaan voida vähentää. Työtehtävien tai työolojen ei voida katsoa vaarantavan hakijan tai sikiön terveyttä, koska työssä ei altistuta säädöksissä mainituille vaaratekijöille. 57

58 Lähihoitaja tai sairaankuljettaja, joka työskentelee ambulanssissa (hylkäys) Työterveyslääkärin mukaan hakija altistuu kemiallisille aineille ja tarttuville taudeille. Työnantajan mukaan ei voida järjestää muuta työtä. Altistumisriski on teoreettinen, ja työsuojelun toimenpiteet ovat ensisijaiset altistumisen ehkäisemiseksi. 58

59 Tarjoilija (hylkäys) Hakija työskentelee usein yksin työvuorossa, joten hän joutuu kantamaan myös raskaita taakkoja. Raskauden edetessä ja vatsan kasvaessa myös ahtaissa tiloissa työskenteleminen aiheuttaa ongelmia. Hakijalla on myös kohonnut verenpaine, mutta hän on työkykyinen. Työnantajan mukaan muita työtehtäviä ei ole tarjolla. Säädöksissä mainittuja riskitekijöitä ei ole. Työsuojelun toimenpiteet ovat ensisijaiset. 59

60 Kuorma-autonkuljettaja, joka toimii tavarajakelussa (hylkäys) Hakija tekee yötyötä. Työhön kuuluu kg painavien rullakoiden lastausta ja purkamista. Työterveyslääkäri ei ole eritellyt vaaratekijää, vaan kuvaa työn raskautta ja hakijan kankeampaa liikkumiskykyä raskauden edetessä. Työnantajan mukaan hakijalle ei voida järjestää muita tehtäviä. Sairausvakuutuslain sisältämiä riskitekijöitä ei ole. 60

61 Tilastot ERITYISÄITIYSRAHAT 2013 Vaaratekijä Myönnöt Hylkäykset Yhteensä Yhteensä Kemialliset aineet yhteensä Anestesiakaasut Lyijy Elohopea Orgaaniset liuottimet Hiilimonoksidi eli häkä Syöpäsairauden vaaraa aih. aineet Ympäristön tupakansavu Muut näihin verrattavat aineet Säteily yhteensä Ionisoiva säteily ml. radionuklidit Muu haitalliseksi osoitettu säteily Tarttuvat taudit yhteensä Toksoplasmoosi Listerioosi Vihurirokko Vesirokko Hepatiitti Muut näihin verrattavat taudit

Erityisäitiysrahan tarkoitus

Erityisäitiysrahan tarkoitus Erityisäitiysraha Sisältö Erityisäitiysrahan tarkoitus Lainsäädäntö Työterveyshuollon tehtävät Äidin tai sikiön terveydelle vaaraa aiheuttavat tekijät Esimerkkejä altisteista Yleiset edellytykset ja hakeminen

Lisätiedot

Kelan etuudet lapsiperheille. Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016

Kelan etuudet lapsiperheille. Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Kelan etuudet lapsiperheille Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Mitä etuuksia lapsiperheelle? Äitiysavustus Adoptiotuki Lapsilisä Elatustuki Vanhempainpäivärahat (äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Erityisäitiysraha, työaltisteet ja raskaus. Ayl Pia Nynäs, Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Erityisäitiysraha, työaltisteet ja raskaus. Ayl Pia Nynäs, Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Erityisäitiysraha, työaltisteet ja raskaus Ayl Pia Nynäs, Työterveyslaitos Erityisäitiysraha, työaltisteet ja raskaus 1. Erityisäitiysvapaan perusteet ja käytäntö 2. Muut kuin erityisäitiysvapaaseen

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LISÄÄNTYMISTERVEYDELLE TYÖSSÄ VAARAA AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA VAARAN TORJUNNASTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LISÄÄNTYMISTERVEYDELLE TYÖSSÄ VAARAA AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA VAARAN TORJUNNASTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 04.05.2015 Reetta Orsila EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LISÄÄNTYMISTERVEYDELLE TYÖSSÄ VAARAA AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA VAARAN TORJUNNASTA

Lisätiedot

Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa

Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa Monen ammatin edustajia, mm. kemistejä, insinöörejä, teknikkoja, biokemistejä, mikrobiologeja, toksikologeja sekä fyysikkoja Tiivis yhteistyö TTL:n laboratorioitten

Lisätiedot

Suojaa syntyvä. Raskausajan riskit maataloustyössä

Suojaa syntyvä. Raskausajan riskit maataloustyössä Suojaa syntyvä Raskausajan riskit maataloustyössä Raskausaika ja maataloustyö Lapsen odotusaika on ainutlaatuinen ja lyhyt elämänvaihe. Huolehdi sen aikana tulevan lapsen terveydestä ja varo riskejä. Maatilan

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001)

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Liite 1 KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Työpaikka Päiväys Osasto Allekirjoitus ALTISTEET ALTISTUMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET Kemikaali tai muu työssä esiintyvä altiste Ktt:n

Lisätiedot

Kemikaalivaarojen arviointi

Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Tämä ohje on tehty auttamaan kemikaalivaarojen tunnistamista ja hallintaa työpaikoilla. Ohjeessa on annetaan käytännöllisiä ohjeita kemikaalivaarojen

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Työstä poissaolot - perhevapaat STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Taustaa työstä poissaoloille Työstä poissaoloja voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

Perhevapaakorvaus työnantajalle

Perhevapaakorvaus työnantajalle Perhevapaakorvaus työnantajalle 2017 Perhevapaakorvaus Työnantaja voi saada perhevapaakorvausta naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta aiheutuvista kustannuksista. Perhevapaakorvaus voidaan myöntää tilanteissa,

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 5

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 5 ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 5 Virka-/ Äitiysvapaa Äitiysvapaa 105 arkipv, joka alkaa 30 (-50) arkipv ennen laskettua synnytysaikaa. Mikäli

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 26.1.2006/85 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään

Lisätiedot

Työterveyshuollon 90 päivän lausunto. Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri

Työterveyshuollon 90 päivän lausunto. Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Työterveyshuollon 90 päivän lausunto Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Työterveyshuollon lausunto (svl 8 luku 5 a, tthl 12 1 mom 5 a kohta) Työterveyshuollon on arvioitava työntekijän

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

Työaltisteet ja raskaus

Työaltisteet ja raskaus Katsaus tieteessä Päivi Mäki-Jokela LL, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Tampereen työterveys ry Pia Nynäs LL, erikoislääkäri Työterveyslaitos Tampere TAYS, työlääketieteen poliklinikka

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Kemialliset tekijät. Toimenpiteet työpaikoilla. Valtakunnallinen kemikaalihanke

Kemialliset tekijät. Toimenpiteet työpaikoilla. Valtakunnallinen kemikaalihanke Kemialliset tekijät Toimenpiteet työpaikoilla Valtakunnallinen kemikaalihanke Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa

Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa Säteily ja terveys 12/2016 Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa Janne Anttila Vastaava työterveyslääkäri Fortum Oyj Työterveyshuolto / Loviisan voimalaitos E-mail. janne.s.anttila@fortum.com

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus

Lisätiedot

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa Opintovapaa Opintovapaa tarjoaa työssä oleville joustavan mahdollisuuden opiskeluun. Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin (273/1979).

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT 30.10.2014 1 (12)

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT 30.10.2014 1 (12) ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAIN SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOT 30.10.2014 1 (12) ÄITIYS- Äitiysvapaa 105 arkipäivää, alkaa 30 ( 50) arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. KVTES V luku 6 TSL 4:1 3a SVL 9:3

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Riskien hallinta riskinarvioijan näkökulmasta! Sisältö: REACH-kemikaalit/muut kemialliset aineet

Lisätiedot

Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee?

Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee? Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee? Taneli Puumalainen 8.11.2017 Uusi tartuntatautilaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227 Rokottaminen osana

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Tartuntatautilaki. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka 1

Tartuntatautilaki. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka 1 Tartuntatautilaki Uusi Tartuntatautilaki (1227/2016) tuli voimaan 1.3.2017. Laki korvaa aiemman vuodelta 1986 peräisin olleen lain. Merkittävimmät muutokset aikaisempaan lakiin verrattuna koskevat hoitoon

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta.

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkkoasiointipalvelussa paperilomakkeen sijaan. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä, mutta voit toimittaa liitteet erikseen verkkoasiointipalvelun kautta

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Työsuojeluiltapäivä Pori, 14.3.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työtapaturmien lukumäärä taas kasvussa Vaaran ja riskin käsitteet

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Tarkastaja Ulla Riikonen Tarkastaja Marja Tereska-Korhonen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Ulla Riikonen 11.11.2015

Lisätiedot

Perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasaaminen

Perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasaaminen Perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasaaminen SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lisätietoja: Kaija Kallinen puh. (09) 7721 444 tai 040 500 2417 kaija.kallinen@sak.fi Tilaukset: SAK/Postitus puh.

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset. V-J Anttila 21.4.2016

Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset. V-J Anttila 21.4.2016 Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset V-J Anttila 21.4.2016 Terveydenhuoltohenkilökunnan rokotukset: säädöspohja Tällä hetkellä säädöstasolla kyse on lähinnä työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain

Lisätiedot

Erityisäitiysraha 07.01.2015

Erityisäitiysraha 07.01.2015 Erityisäitiysraha 07.01.2015 Sisällysluettelo Erityisäitiysraha * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Oikeus ja edellytykset - Vakuutetun oikeus - Suomessa asuvat ja heihin rinnastettavat - Suomessa

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4.

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4. Riittävän hyvä - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä Helsinki 7.4.2016 Markku Rautio, johtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

Veren välityksellä tarttuvat taudit ja verialtistustapaturma

Veren välityksellä tarttuvat taudit ja verialtistustapaturma Veren välityksellä tarttuvat taudit ja verialtistustapaturma VSSHP:n Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö Esa Rintala 29.3.2017 Hepatiittitapaukset VSSHP:n alueella 160 140 146 Hepatiitit, VSSHP

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille OPINTOVAPAAN MYÖNTÄMINEN 1 Opintovapaan pituus Opintovapaan myöntäminen perustuu opintovapaalakiin ja - asetukseen. Opintovapaajärjestelmä ei koske oppisopimuslaissa

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa

Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa 1.12.2017 Sari Linna Ratkaisuasiantuntija, Kela, Kajaanin toimisto Pohjoinen vakuutuspiiri Esimerkki 1; sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha ja kuntoutus

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkykyjohtamisella työkyvyttömyyseläkeriskit hallintaan Lähiesimies Työolot Varhainen

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työ ja liikuntaelinvaivat Terveydenhoitajapäivät 8.2.2013 Kari-Pekka Martimo LT, teemajohtaja Esityksen sisältö Ovatko liikuntaelinvaivat ongelma? Yleistä liikuntaelinvaivoista ja niiden

Lisätiedot

Vuosilomakustannuskorvaus

Vuosilomakustannuskorvaus Vuosilomakustannuskorvaus työnantajalle 2018 1 Vuosilomakustannuskorvaus Työnantaja voi saada Kelasta korvausta työntekijän äitiys-, isyys-, erityisäitiys- ja vanhempainvapaajakson ajalta syntyneistä vuosilomakustannuksista.

Lisätiedot

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille Perhevapaat Opas luottamushenkilöille 5 2015 Lokakuu 2015 Lisätiedot: Ilkka Kaukoranta ilkka.kaukoranta@sak.fi puhelin 020 774 0190 Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1 RASKAUSAIKA...

Lisätiedot

Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä

Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä Kemikaaliturvallisuus Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä Tiina Lius 14.3.2017 Sisältö Kuka vastaa kemikaaliturvallisuudesta? Henkilönsuojainten valinta Kemikaalilainsäädännön muutokset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiaan sairastuneelle MITÄ PRE-EKLAMPSIA ON? Pre-eklampsiasta on käytetty vanhastaan nimityksiä raskausmyrkytys ja toksemia.

Lisätiedot

1990 vp. - HE n:o 207. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, vuosilomalain 3 :n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

1990 vp. - HE n:o 207. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, vuosilomalain 3 :n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta 1990 vp. - HE n:o 207 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, vuosilomalain 3 :n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että määrätynlaisessa

Lisätiedot

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT (10)

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT (10) ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAIN SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOT 8.6.2017 1 (10) TYÖ ÄITIYS- Äitiysvapaa 105 arkipäivää, alkaa 30 ( 50) arkipäivää ennen laskettua synnytys-aikaa. KVTES V luku 6 TSL 4:1 3a SVL

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä TYÖHYGIENIA - TARVITAANKO ENÄÄ TULEVAISUUDESSA? Rauno Pääkkönen, teemajohtaja rauno.paakkonen@ttl.fi Työhygienian tausta Työhygienia syntyi ja voimaantui erityisesti teollistumisen

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Vanhempainvapaan joustomalli

Vanhempainvapaan joustomalli Vanhempainvapaan joustomalli Väestöliiton ehdotus perhevapaajärjestelmään Vanhempainvapaan kokonaiskesto: Yhteensä 16 kk. Tämä koostuu: Äidin osuudesta: - ennen lapsen syntymää 1 kk - lapsen syntymän jälkeen

Lisätiedot

Voinko saada HIV-tartunnan työssäni?

Voinko saada HIV-tartunnan työssäni? Voinko saada HIV-tartunnan työssäni? Koulutuspäivä vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015 Haastateltavana: LT Pia Kivelä, HUS Tartuntataudit VOK:ssa Turvapaikan hakijoilla tarttuvia tauteja,

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Säteilylain uudistus ja radonvalvonta

Säteilylain uudistus ja radonvalvonta Säteilylain uudistus ja radonvalvonta Päivi Kurttio 20.9.2017 1 Esityksen sisältö Rajaus: SISÄILMAn radon Terveydensuojelun rooli ja vastuut radonvalvonnassa Asuntojen ja muiden oleskelutilojen sisäilman

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015

Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015 Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015 Maj-Len Henriks-Eckerman, Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija 1 Ihon altistuminen herkistäville kemikaaleille: Epoksihartsit,

Lisätiedot

Tartuntatautilaki 1986/583

Tartuntatautilaki 1986/583 sivu 1/5 Tartuntatautilaki 1986/583 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Väestön suojaamiseksi tartuntataudeilta on noudatettava, mitä tässä laissa säädetään. 2 (29.1.1999/70) Tartuntataudilla tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista Tämä esite on tarkoitettu kaikille lasta odottaville vanhemmille. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OAS LASTA ODOTTAVILLE

Lisätiedot

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä MAVENCLAD Potilaan opas POTILAAN OPAS RISKIENHALLINNAN KOULUTUSMATERIAALI FI/CLA/1117/0050 Tärkeää tietoa MAVENCLAD-hoidon aloittaville potilaille Sisällys MAVENCLAD-valmisteen esittely Kuinka MAVENCLAD-hoito

Lisätiedot

saaduilla pisteillä kysymyksen 1. Myöskään niiden, jotka ovat muualla suoritetuilla työoikeuden

saaduilla pisteillä kysymyksen 1. Myöskään niiden, jotka ovat muualla suoritetuilla työoikeuden Työ- ja sosiaalioikeus Aineopinto 25.4.20L4 Korvaavuus ja vasta usohjeet: Tentissä on 5 kysymystä. Ensimmäinen kysymys on luentokysymys. Jos kysymys 1 on suoritettu pakollisilla luennoilla, vastaa opiskelija

Lisätiedot

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille 1 2013 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLTÖ 1 RASKAUSAIKA... 4 Raskaudesta ilmoittaminen työnantajalle... 4 Työntekijän oikeus käydä työaikana synnytystä edeltävissä tutkimuksissa...

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0085 FI 27.06.2007 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992,

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA - TUKEE TYÖHÖN PALUUTA JA TYÖSSÄ JATKAMISTA

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA - TUKEE TYÖHÖN PALUUTA JA TYÖSSÄ JATKAMISTA OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA - TUKEE TYÖHÖN PALUUTA JA TYÖSSÄ JATKAMISTA Kuva: Helmi Ruohio Vuorinen Helena, Haapanen Ari, Jahkola Antti, Joensuu Matti, Kivistö Sirkku. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

ISIEN OIKEUDET PERHEVAPAISIIN. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 9.6.2013 Katja Veirto

ISIEN OIKEUDET PERHEVAPAISIIN. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 9.6.2013 Katja Veirto ISIEN OIKEUDET PERHEVAPAISIIN SAK:n tasa-arvoviikonloppu 9.6.2013 Katja Veirto 1 Isän hoivaoikeuksien synty 1973 1974 ajatus esille äitiyspäivärahakauden muuttamisesta vanhempainvapaaksi 1974 Lindblomin

Lisätiedot

Perhevapaat Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat Opas luottamushenkilöille 3 2011 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille Elokuu 2009 Lisätiedot: Mari Laaka mari.laaka@sak.fi puh.020 774 0115 SAK, PL 157 00531 Helsinki Tilaukset: SAK puh. 020 774 000 SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

HE 131/2009 vp. tulisi 36 arkipäivää eli noin kuusi viikkoa.

HE 131/2009 vp. tulisi 36 arkipäivää eli noin kuusi viikkoa. HE 131/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi. Isän oikeutta

Lisätiedot