Erityisäitiysrahan koulutuspaketti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erityisäitiysrahan koulutuspaketti"

Transkriptio

1 Erityisäitiysrahan koulutuspaketti

2 Koulutuspaketin sisältö Lainsäädäntö Lääketieteellisen arvioinnin perusteet Esimerkkejä altisteista, riskiammateista ja tulkintaperiaatteista eri tilanteissa Erityisäitiysraha käytännössä Yleiset edellytykset Esimerkkejä myönnetyistä erityisäitiysrahoista Esimerkkejä hylätyistä erityisäitiysrahoista 2

3 Lainsäädäntö

4 Erityisäitiysrahaa koskeva keskeinen lainsäädäntö Sairausvakuutuslaki (SVL 1224/2004) Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta (VNa SVL:n täytäntöönpanosta 1335/2004) Työsopimuslaki (TSL 55/2001) 4

5 Erityisäitiysrahan tarkoitus (SVL 9 luku 4 ) Erityisäitiysraha antaa mahdollisuuden raskaana olevalle, työkykyiselle ansiotyössä tai omassa työssä olevalle äidille jäädä pois työstä, jos työtehtäviin tai työoloihin liittyvä kemiallinen aine, säteily tai tarttuva tauti tai muu vastaava seikka vaarantaa äidin tai sikiön terveyden. Valtioneuvoston asetuksella säädetään, milloin työtehtävien tai työolosuhteiden voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden näissä tilanteissa. 5

6 Erityisäitiysrahakausi (SVL 9 luku 5 ) Jos työnantaja järjestää erityisäitiysrahakauden aikana työsopimuslain 2 luvun 3 :n 2 momentissa tai merimieslain 29 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla muuta työtä eikä tämä työ vaaranna äidin tai sikiön terveyttä 4 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, erityisäitiysrahaa ei makseta työpäiviltä. Erityisäitiysrahaa maksetaan ajalta, jonka raskaana oleva on työtehtäviinsä tai työoloihinsa liittyvän vaaratekijän vuoksi estynyt tekemästä työtään. 6

7 Työturvallisuus (TSL 2 luku 3 ) Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta niin kuin työturvallisuuslaissa säädetään. Jos raskaana olevan työntekijän työtehtävät tai työolot vaarantavat hänen tai sikiön terveyden eikä työssä tai työoloissa olevaa vaaratekijää voida poistaa, työntekijä on pyrittävä raskauden ajaksi siirtämään muihin, hänen työkykynsä ja ammattitaitonsa huomioon ottaen sopiviin tehtäviin. Työsuojelun toimenpiteet ovat ensisijaisia erityisäitiysvapaaseen ja -rahaan nähden. 7

8 Altisteet (VNa SVL:n täytäntöönpanosta 1 luku 1 ) 1/6 Kemiallinen aine, jonka voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden SVL:n 9 luvun 4 :n mukaan: 1. Anestesiakaasut 2. Lyijy tai sen johdannainen 3. Elohopea tai sen johdannainen 4. Solunsalpaaja 8

9 Altisteet 2/6 5. Hiilimonoksidi 6. Äidin tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu torjuntaaine 7. Äidin tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu orgaaninen liuotin 8. Lisääntymiselle vaaralliseksi, syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi luokiteltu R-lausekkeella varustettu aine R40, R45, R46, R49, R61, R63, R64 tai R68 Lisäksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet (TEM:n päätös + STM:n asetus) 9. Ympäristön tupakansavu 9

10 Altisteet 3/6 Säteily Mitä edellä on todettu kemiallisesta aineesta, koskee myös ionisoivaa säteilyä mukaan lukien radionuklidit ja muu haitalliseksi osoitettu säteily. 10

11 Altisteet 4/6 Tarttuvat taudit 1. toksoplasmoosi 2. listerioosi 3. vihurirokko 4. herpes 5. vesirokko 11

12 Altisteet 5/6 Tarttuvat taudit (jatkuu) 6. hepatiitti B ja C 7. sytomegalotulehdus 8. HIV-tartunta 9. muut näihin verrattavat taudit 12

13 Altisteet 6/6 Muun vastaavan työtehtäviin tai työoloihin liittyvän seikan voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden, jos kyse on Maanalaisesta kaivostyöstä Paineistetuissa tiloissa työskentelystä Vedenalaisesta sukeltamisesta Työn fyysinen raskaus tai tapaturmariski eivät kuulu tässä yhteydessä tarkoitettuihin tekijöihin. 13

14 Lääketieteellisen arvioinnin perusteet

15 Esimerkkejä altisteista, riskiammateista ja yleisimmistä tulkinnoista eri tilanteissa 15

16 Ympäristön tupakansavu 1/3 Lisääntymisterveyden riskit: Pienentää lapsen syntymäpainoa g Aktiivitupakointi pienentää g Lisää pienipainoisen ( < g) syntymisen riskiä väestössä % Pienipainoisilla on suurempi perinataalikuoleman riski Lisää ennenaikaisen synnytyksen ja keskenmenon vaaraa 16

17 Ympäristön tupakansavu 2/3 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 1153/1999: Riskin arvioinnissa huomioon ympäristön tupakansavulle erityisen herkät ja riskialttiit työntekijät, esim. raskaana olevat Raskaana oleva ei sovellu työhön, jossa altistutaan ympäristön tupakansavulle Työtekijöiden luettelointi ASA-rekisteriin (vähintään 40 työpäivää vuodessa altistuvat) Voimaan

18 Ympäristön tupakansavu 3/3 Nykyinen ratkaisukäytäntö: Ravintolatyö: Riski on poistunut tupakka-lainsäädännön kiristyttyä. Käytännössä ei ole enää peruste erityisäitiysrahalle. Vankeinhoito: Jos työjärjestelyt eivät onnistu, on erityisäitiysrahan myöntäminen mahdollista. Kotipalvelut: Käytännössä hoidettavissa työjärjestelyin. 18

19 Toksoplasmoosi Yleinen parasiitti nisäkkäillä: kissat, marsut, naudat, siat Tartunnanlähteinä mm. kissan uloste, kypsentämätön liha, kontaminoituneet vihannekset N. 80 %:lla raskaana olevista ei ole vasta-aineita Esiintyy n. 0,2 %:ssa raskauksista eli 130 infektiota vuodessa. Infektio siirtyy sikiöön äidistä n. 40 %:n todennäköisyydellä Seurauksia: keskenmeno, kuollut lapsi, lievää kehitysvammaisuutta Jos työssä altistuminen mahdollista tutkitaan vasta-aineet: - Seroneg: riskitöiden välttäminen - Seropos: ei rajoituksia 19

20 Listerioosi Ihmisillä harvinainen, Suomessa n infektiota vuodessa Eläimillä yleinen, ulosteissa Maaperässä ja vesistössä Naudat, lampaat ja vuohet yleisiä kantajia Raskauteen liittyviä infektioita, vuosittain vain yksittäisiä, työperäisistä tartunnoista ei ole tietoja Seurauksena keskenmenoja ja sikiön kuolemia Vältettäviä tilanteita raskauden aikana: listerioosiepidemia hoidettavilla eläimillä nautojen, lampaiden ja vuohien synnytyskomplikaatioiden hoitaminen 20

21 Eläinlääkärit Eläinlääkäreillä voi sikiönkehitykselle haitallisina tekijöinä esiintyä: Rtg-säteilyä, koska kuvauskohdetta joutuu pitämään sopivassa asennossa. Anestesiakaasuja, koska eläinlääkärit joutuvat suorittamaan anestesian itse. Toksoplasmoosin ja listerioosin tartuntavaara, jos työhön kuuluu suurten kotieläinten synnytyksissä avustaminen. Pieneläinpraktiikassa asianmukaisin suojaustoimin näiden tartuntatautien riski on käytännössä vähäinen. Kukin tapaus on erikseen harkittava ja muiden töiden mahdollisuus punnittava. Keinosiementäjän työssä saattaa myös esiintyä em. tartuntariskejä 21

22 Kosminen säteily Säteily on luonnollinen osa ympäristöämme. Elimistöön kohdistuvan ionisoivan säteilyn mittayksikkö on Sievert (Sv), jonka tuhannesosa on 1 msv ja miljoonasosa 1 µsv. Maanpinnalla jokaisen suomalaisen vuotuinen luonnonsäteilyannos on 4 msv, josta yli puolet saadaan sisäilman radonkaasusta. Maanpinnalla ja lentokorkeuksilla esiintyvä kosminen säteily on peräisin ulkoavaruudesta (85 %) ja auringosta (15 %). Merenpinnalla kosmisen säteilyn määrä on 0,03 µsv/t, 8 km korkeudessa 2 µsv/t, 10 km:n korkeudessa 4 µsv/t ja 12 km korkeudessa 7 µsv/t. 22

23 Kosminen säteily ja lentotyö Lentohenkilöstön työssä kosminen säteily on mahdollinen altiste. Kosmisen säteilyn ylin sallittu annos raskaana olevalle on 1 ms (millisievert). Tämä ylittyy lennettäessä yli 8 km korkeudessa keskimäärin raskausviikon kuluessa. Muilla raja on 20 ms/v. Lentoemännät siirretään yleisen käytännön mukaisesti maapalveluun 16. raskausviikolla. Erityisäitiysrahan myöntäminen tulee kyseeseen tämän jälkeisen ajan osalta, jos maapalvelun järjestäminen ei ole mahdollista. 16. raskausviikkoa edeltävälle ajalle voidaan myöntää erityisäitiysraha, jos säteilyaltistuksen osoitetaan tänä aikana ylittävän sallitun rajan eikä maapalveluun ole mahdollisuutta. Säteilylaki (592/91), säteilyasetus (1512/91) 2 luku 5, STUK:n ohje ST 12.4 (voimaan ) 23

24 Liuotinainealtistus Liuotinaineita käytetään laajalti teollisuudessa ja huoltotehtävissä. Yleensä työntekijöiden sijoittelu on teollisuudessa järjestetty siten, että raskaana olevat voidaan siirtää muihin tehtäviin. Liuotinainealtistuminen on työsuojelumääräysten mukaan pääsääntöisesti minimoitu useimmilla tuotantoaloilla. Erityisäitiysraha voi tulla kyseeseen: Kun altistuminen on vähintään 10 % HTP-tasosta (haitalliseksi terveydelle tunnettu pitoisuus). Kun altistutaan liuottimille, jotka aiheuttavat lisääntymisterveyden vaaraa tai joissa on syöpävaarallisuutta osoittava varoitusmerkintä. 24

25 Liuotinainealtistus kolme kategoriaa 1/2 1) Syöpää aiheuttavat ja siksi lisääntymisterveydelle vaaralliset aineet/liuottimet, joille mikään altistuminen ei ole hyväksyttävää eikä biomonitoroinnin viiterajan ylitys ole sallittua. 2) Varoituslausekkein R61 (vaarallista sikiölle) ja R63 (voi olla vaarallista sikiölle) merkityille liuottimille ei tulisi altistua raskauden aikana eikä biomonitoroinnin altistumattomien viiterajan ylitys siten ole sallittua. R- lausekkeiden voimassaolo on tarkistettava viimeisimmästä päivitetystä käyttöturvallisuustiedotteesta. 25

26 Liuotinainealtistus kolme kategoriaa 2/2 3) Muut liuottimet, joihin sikiön mahdollisen suuremman herkkyyden takia sovelletaan 10 %:n sääntöä eli sitä, että yleensä työskentelyä liuottimien kanssa pidetään sikiölle turvallisena, jos työilman pitoisuudet työhygieenisissä mittauksissa eivät ylitä 10 % HTP-tasosta (HTTP 8 t ja/tai HTTP 15 min). Altistumista voidaan arvioida myös biologisen altistusmittauksen perusteella, jos mittaus kuvaa tyypillistä työskentelytilannetta. Jos tulos silloinkin on < 10 % altistuneiden viitearvosta, ei raskaana olevan työntekijän työskentelylle ole estettä. 26

27 Liuotinainealtistus tolueeni Luokiteltu äskettäin R63-merkinnällä (voi olla sikiölle vaarallinen) Yleisesti käytetty teollisuudessa ja kulutustuotteissa Työpaikan ilman pitoisuussuositukset raskauden aikana: 2,6 ppm (parts per million) Huippupitoisuus 5,2 ppm saa toistua korkeintaan 4 kertaa päivässä, ja välissä oltava vähintään 1 tunti 27

28 Liuotinainealtistus styreeni Styreeni on yleisesti muoviteollisuudessa käytetty aine. Todettujen sikiönkehitysvaikutuksien ja epäillyn perimämyrkyllisyyden ja syöpävaarallisuuden vuoksi suositetaan varovaisuutta raskauden aikana styreeniä käsiteltäessä. Työterveyslaitos suosittaa, että styreenille ei tule altistua pitoisuuksina, jotka nostavat styreenin metaboliatuotteiden (manteli- ja fenyyliglyoksyylihapon) määrän virtsassa yli altistumattomien viiterajan 0,2 mmol/l. Tämä pitoisuus vastaa altistumista yli 0,5 ppm ilmapitoisuuksille. Styreenialtistumisen arvioinnissa on syytä ottaa huomioon myös mahdollinen ihoaltistuminen. 28

29 Liuotinainealtistus ja maalaustyö esimerkkinä pieni työpaikka Työntekijä maalaa liuotinmaaleilla siveltimellä, ruiskulla ja lisäksi spraymaaleilla runsaasti. Spraymaalit on tarkoitettu vain hyvin tilapäiseen käyttöön, koska maalisumu ei ole niiden yhteydessä työhygieenisesti hallittavissa. Altistuminen olisi vähäistä, jos ilmanvaihto ja ruiskutussuuntien hallinta olisi täydellinen. Tässä tapauksessa työolosuhteet ovat sattumanvaraisia eikä työhygienia ole hallinnassa. Altistuminen ylittää todennäköisesti sallitut rajat. Näissä olosuhteissa ei saisi työsuojelumääräysten mukaan työskennellä, vaikkei olisi raskaanakaan. Jos toiseen työhön siirto ei onnistu, erityisäitiysraha on mahdollinen. 29

30 Häkä ja pakokaasu Raja-arvo on 14 ppm. Työterveyslaitos on mitannut pakokaasuja ulkona sijaitsevilla lastaussilloilla, joilla häkäpitoisuudet ovat olleet tasolla 5 ppm. PAH-yhdisteitä (polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä) ei löydetty merkityksellisiä määriä. Suljettujen hallien olosuhteista ei ole yleistettävissä olevaa mittaustietoa. Niissä moottorien käyttäminen on käytännössä kiellettyä. Erityisäitiysrahan myöntäminen ei yleensä tule kyseeseen. 30

31 Autonhuolto Altisteina esiintyy liuotinaineita, häkää, joskus karsinogeeneja. Altistuminen on yleensä vähäistä, ja se on työsuojelukeinoin hallittavissa isommissa korjaamoissa. Pienkorjaamoissa, esim. kaasutinkorjauksissa, voidaan altistua bensiinille, jossa on 3 5 % karsinogeenista bentseeniä. Häkäaltistus on vähäistä. Aerosolien käytössä altistuminen on vähäistä. Erityisäitiysraha voi tulla kyseeseen pienkorjaamotyössä. 31

32 Ylipaine Tulee harvoin kyseeseen Kyseeseen voi tulla: Työskentely hoitajana annettaessa painekammiohoitoa esim. sukeltajantautiin sairastuneille. Altistuminen päivittäin 1,4 barin ylipaineelle. Työssä syntyy riski sukeltajantaudin kaltaiselle tilanteelle, joka on nykykäsityksen mukaan riski sikiölle. 32

33 HIV- ja hepatiittitartuntariski HI-virus ja hepatiitti tarttuvat sekä veriteitse (veri-veri-kosketus) että sukupuoliyhdynnässä. Tilanteiden ennakoiminen, varotoimet sekä oikeat työtavat ovat tärkeitä ennaltaehkäisyn kannalta (suojapuvut, varautuminen tilanteisiin, riittävä henkilöstö jne.). Tärkeintä on välttää raskaana olevan joutumista riskitilanteeseen. Käytännössä ennaltaehkäisevien keinojen käytön tulee olla rutiinia riskialoilla. Erityisäitiysrahan myöntäminen ei pääsääntöisesti tule kyseeseen. 33

34 HIV, hepatiitti ja riskiammatit 1/2 Poliisi: Osa asiakkaista on huumeiden käyttäjiä. Pääosa sekä huumeiden käyttäjistä että muista poliisin asiakkaista ei ole saanut HIV- eikä hepatiittitartuntaa. Riskit voidaan riittävällä tasolla minimoida varotoimilla, oikeilla työtavoilla ja välttämällä raskaana olevien osallistumista riskitilanteisiin. Erityisäitiysrahan myöntäminen ei yleensä tule kyseeseen. Vanginvartija: Vankilassa on HIV- ja hepatiittitartunnan saaneita. Vankien sairaudet ovat kuitenkin yleensä tiedossa, ja tilanteisiin osataan varautua. 34

35 HIV, hepatiitti ja riskiammatit 2/2 Teollisuusvartija: HIV- tai hepatiittitartuntariskin kohteeksi joutuminen on satunnaista. On arvioitu, että riski ei ole merkittävästi suurempi kuin muulla väestöllä. Sairaankuljettaja: Riski on olemassa teoriassa silloin, kun joudutaan arvaamattomissa tilanteissa käsittelemään väkivaltaisia henkilöitä. Pääosa sekä huumeiden käyttäjistä että muista sairaankuljetuksen asiakkaista ei ole saanut HIVeikä hepatiittitartuntaa, ja tartunnan saaneista osa on tiedossa. Tartuntatautiriskin vuoksi erityisäitiysraha ei käytännössä tule kyseeseen. 35

36 Parvorokko Voidaan rinnastaa asetuksessa mainittuihin tauteihin. Riskiryhmät Opettajat Päiväkotien henkilökunta Lastenosastojen henkilökunta Raskaana olevat kannattaa seuloa vastaainemäärityksellä. 36

37 Parvorokko käytäntö erityisäitiysrahaoikeutta arvioitaessa Ensin mitataan parvorokkovasta-aineet. Jos ne ovat negatiiviset (ja myös vastausten odotusaikana), suositellaan raskaana olevan siirtämistä muuhun päiväkotiin, jossa epidemiaa ei ole. - Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, ts. kaikissa päiväkodeissa on epidemia tai kyseessä on yksityinen yksittäinen päiväkoti, erityisäitiysraha voi tulla kyseeseen. Määräaikainen poissaolo riittää usein. Infektiolääkärien suositus on noin 2 kk viimeisestä oireilevasta tapauksesta laskien. 37

38 A(H1N1)-influenssa A(H1N1)-influenssa (ns. sikainfluenssa) on asetuksessa lueteltuihin tartuntatauteihin verrattavissa oleva sairaus. Oikeus erityisäitiysrahaan arvioidaan tapauskohtaisesti epidemiatilanteen ja annettujen viranomaisohjeistuksien mukaan. 38

39 Erityisäitiysraha käytännössä

40 Yleiset edellytykset

41 Erityisäitiysrahan yleiset edellytykset 1/3 Erityisäitiysrahan myöntäminen työntekijälle edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta. Omaa työtä tekevälle (yrittäjät) erityisäitiysrahaa myönnetään samoin edellytyksin kuin työntekijälle. Erityisäitiysrahan myöntäminen edellyttää, että hakija on työkykyinen. Muusta syystä työstä poissa olevalla ei ole oikeutta erityisäitiysrahaan (esimerkiksi henkilö, joka on vuosilomalla tai sairauslomalla). 41

42 Erityisäitiysrahan yleiset edellytykset 2/3 Perusedellytyksenä on aina, ettei vaaratekijää voida poistaa työolosuhteista eikä työntekijää voida siirtää muihin tehtäviin, joissa altistumista ei tapahdu. Työjärjestelyt ovat aina ensisijaisia. Erityisäitiysrahaa voidaan myöntää vasta, jos muiden toimenpiteiden jälkeen jää ainoaksi mahdollisuudeksi työskentely sellaisissa olosuhteissa, joissa altistumista äidille tai sikiölle haitallisille tekijöille tapahtuu. 42

43 Erityisäitiysrahan yleiset edellytykset 3/3 Erityisäitiysraha ei lyhennä varsinaista äitiys- ja vanhempainrahakautta. Erityisäitiysrahaa voidaan maksaa myös yksittäisiltä päiviltä. Erityisäitiysraha voidaan maksaa työnantajalle, jos työnantaja maksaa palkkaa erityisäitiysvapaan ajalta. Erityisäitiysrahaa voidaan maksaa siihen saakka, kunnes äitiysrahakausi alkaa. Jos työolot saadaan turvallisiksi tai työsuhde päättyy, lakkaa myös erityisäitiysraha. Oikeus erityisäitiysrahaan päättyy, jos henkilö aloittaa työskentelyn toisessa työssä eikä altistumista enää tapahdu. 43

44 Erityisäitiysrahan määräytyminen Erityisäitiysraha on vähintään vähimmäismääräisen vanhempainpäivärahan suuruinen (vuonna 2014 määrä 23,92 e/pv). Pääsääntöisesti erityisäitiysrahan suuruus määräytyy verotuksessa todettujen työtulojen mukaan samoin edellytyksin kuin sairauspäiväraha ja muut vanhempainpäivärahat. Lisätietoa erityisäitiysrahan määrästä Kelan verkkosivuilla (kela.fi). 44

45 Erityisäitiysrahan jatkoksi äitiys- ja vanhempainrahaa Vanhempainpäivärahaoikeuden alkamisajankohtana pidetään päivää, jolta vanhemmalle maksetaan ensimmäisen kerran vanhempainpäivärahaa saman lapsen perusteella. Jos äiti on saanut erityisäitiysrahaa ennen äitiys- ja vanhempainrahan alkamista, määräytyy äitiys- ja vanhempainraha saman työtulon perusteella kuin erityisäitiysraha. 45

46 Hakeminen 1/2 Erityisäitiysrahaa haetaan, kun eritysäitiysvapaan tarve on todettu tai takautuvasti 4 kuukauden kuluessa erityisäitiysrahakauden alkamisesta. Hakemuksen voi tehdä Kelan verkkopalvelussa Erityisäitiysrahaa voi hakea myös äidin vanhempainetuuslomakkeella (SV9) Kelasta tai työpaikkakassasta. 46

47 Hakeminen 2/2 Hakemukseen liitetään: Lääkärin tai terveyskeskuksen antama selvitys raskaudesta (SV 75 tai SV 97). Työterveyslääkärin kirjoittama lausunto työssä tai työolosuhteissa olevasta vaarasta sikiön kehitykselle ja raskaudelle (SV 97). Työnantajan täyttämä ilmoitus työolosuhteista ja työstä poissaolosta (SV 96). Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta (Y 17), jos työnantaja maksaa palkkaa erityisäitiysvapaan ajalta. Tarvittaessa hakijan oma kuvaus työstä. 47

48 Esimerkkejä myönnetyistä erityisäitiysrahoista 48

49 Kuvataiteilija, joka toimii itsenäisenä yrittäjänä (myöntö) Hakija on kokeillut maalaustyöskentelyä suojanaamarin kanssa, mutta ei ole pystynyt siihen, vaikka raskauspahoinvointi on jo helpottanut ja hakija olisi muuten työkykyinen. Hakija on osallistunut galleria- ja asiakasesittelyihin koko ajan, mutta työnkuva on pääosin maalaustyötä (20 % esittelyä, 80 % maalaustyötä). Työterveyslääkärin mukaan hakija altistuu orgaanisille liuottimille ja taustalla on hakijan antamien tietojen mukaan aikaisemmin kaksi keskenmenoa, joiden syy on jäänyt epäselväksi. Erityisäitiysraha maksettiin päiviltä, jolloin hakija ei tehnyt työtä ollenkaan. HUOM! Galleriapäiviltä ja asiakasesittelypäiviltä erityisäitiysrahaoikeutta ei syntynyt päivien pituudesta ja työn kestosta riippumatta. 49

50 Eläinlääkäri, joka hoitaa pieneläimiä ja suuria tuotantoeläimiä (myöntö) Hakijan verestä on tutkittu aikaisemmin toksoplasmavasta-aineet, jotka ovat olleet negatiiviset. Altistuminen tarttuville taudeille: toksoplasmoosi ja listerioosi ovat mahdollisia tehtäessä toimenpiteitä suurille tuotantoeläimille. Työnantajalla ei ole tarjota muuta työtä eikä altistumista voida työsuojelun toimenpitein kokonaan estää. 50

51 Kemiallisen pesulan työntekijä (myöntö) Altistuminen kemiallisille aineille, perkloorietyleenille kemiallisen pesun yhteydessä. Työterveyslääkäri perustaa lausunnon aikaisemmin vastaavanlaisessa pesulassa tehtyyn työpaikkaselvitykseen. Lausunnossa todetaan, että työpaikalla ei ole höyrykaappia vetämässä kemiallisia höyryjä pois, vaan höyryä vapautuu sisäilmaan pesukoneen luukkua avattaessa ja pyykkiä käsiteltäessä. Lisäksi työpaikalla on todettu kohonneita veren altistepitoisuuksia toisella työntekijällä. Erityisäitiysraha myönnetään hakijan eduksi, vaikka työsuojelun toimenpiteet ovat keskeneräiset, koska altistumista tapahtuu koko ajan. 51

52 Automaalariopiskelija (myöntö) Opinnoissa on menossa työharjoittelujakso, eikä teoriaopintoja ole enää jäljellä. Hakijalla ei ole oikeutta opintorahaan, jos hän ei opiskele. Opiskelija altistuu kemikaaleille jatkuvasti, eikä harjoittelusta voida rajata pois altistumiseen vaikuttavia töitä tai työolosuhteita. Hakemuksen liitteenä on kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet. Lääkärinlausunto on äitiysneuvolan lääkäriltä, koska hakijalla ei ole työterveyshuoltoa. 52

53 Vuorolaborantti, joka työskentelee kemikaalien parissa (myöntö) Työterveyslääkärin lausunto perustuu työpaikkaselvitykseen ja työhygieenisiin mittauksiin sekä työnkuvaan. Lausunnon mukaan mahdollisuus altistua koboltille, sen yhdisteille ja nikkelille. Työntekijälle ei voida järjestää muuta työtä. Työnantaja maksaa palkkaa, joten päiväraha maksetaan työnantajalle. 53

54 Esimerkkejä hylätyistä erityisäitiysrahoista 54

55 Metallityöntekijä (hylkäys) Työntekijä työstää alumiinia. Työ on fyysisesti raskasta. Työolosuhteissa ei ole todettu säädöksissä mainittuja altisteita. Leikkuunesteille altistuminen on yleensä niin vähäistä, ettei siitä aiheudu sikiöriskejä. Työpaikalla tehdyistä työjärjestelyistä ei ole esitetty tarkempaa kuvausta lisäselvityspyynnöstä huolimatta. 55

56 Konepuuseppä (hylkäys) Työssä on jatkuva altistuminen melulle, koska työ on tauotonta puun poraus- ja työstötyötä. Työpisteissä on mitattu jatkuvaksi meluarvoksi db. Työterveyslaitoksen suosituksen mukaisesti sikiön ei olisi hyvä altistua yli 85 db:n melulle. Työssä ei altistuta säädösteksteissä mainituille vaaratekijöille. Työsuojelun toimenpiteet ovat ensisijaisia. 56

57 Postinjakaja (hylkäys) Hakemuksen lisäksi on toimitettu B-lausunto, jossa on kuvattu hakijan terveydentila ja oireet työssä. Raskausviikkoja on 22. Hakija jakaa postia asuma-alueilla. Hakijalla on uupumusta ja väsymystä, itkuisuutta, ja hän on ollut aikaisemmin sairauslomalla. Nyt hakijaa pidetään B- lausunnon perusteella työkykyisenä. Erityisäitiysrahaa haetaan työn raskauden vuoksi, koska työtehtäviä ei työnantajalta saadun tiedon mukaan voida vähentää. Työtehtävien tai työolojen ei voida katsoa vaarantavan hakijan tai sikiön terveyttä, koska työssä ei altistuta säädöksissä mainituille vaaratekijöille. 57

58 Lähihoitaja tai sairaankuljettaja, joka työskentelee ambulanssissa (hylkäys) Työterveyslääkärin mukaan hakija altistuu kemiallisille aineille ja tarttuville taudeille. Työnantajan mukaan ei voida järjestää muuta työtä. Altistumisriski on teoreettinen, ja työsuojelun toimenpiteet ovat ensisijaiset altistumisen ehkäisemiseksi. 58

59 Tarjoilija (hylkäys) Hakija työskentelee usein yksin työvuorossa, joten hän joutuu kantamaan myös raskaita taakkoja. Raskauden edetessä ja vatsan kasvaessa myös ahtaissa tiloissa työskenteleminen aiheuttaa ongelmia. Hakijalla on myös kohonnut verenpaine, mutta hän on työkykyinen. Työnantajan mukaan muita työtehtäviä ei ole tarjolla. Säädöksissä mainittuja riskitekijöitä ei ole. Työsuojelun toimenpiteet ovat ensisijaiset. 59

60 Kuorma-autonkuljettaja, joka toimii tavarajakelussa (hylkäys) Hakija tekee yötyötä. Työhön kuuluu kg painavien rullakoiden lastausta ja purkamista. Työterveyslääkäri ei ole eritellyt vaaratekijää, vaan kuvaa työn raskautta ja hakijan kankeampaa liikkumiskykyä raskauden edetessä. Työnantajan mukaan hakijalle ei voida järjestää muita tehtäviä. Sairausvakuutuslain sisältämiä riskitekijöitä ei ole. 60

61 Tilastot ERITYISÄITIYSRAHAT 2013 Vaaratekijä Myönnöt Hylkäykset Yhteensä Yhteensä Kemialliset aineet yhteensä Anestesiakaasut Lyijy Elohopea Orgaaniset liuottimet Hiilimonoksidi eli häkä Syöpäsairauden vaaraa aih. aineet Ympäristön tupakansavu Muut näihin verrattavat aineet Säteily yhteensä Ionisoiva säteily ml. radionuklidit Muu haitalliseksi osoitettu säteily Tarttuvat taudit yhteensä Toksoplasmoosi Listerioosi Vihurirokko Vesirokko Hepatiitti Muut näihin verrattavat taudit

Erityisäitiysrahan tarkoitus

Erityisäitiysrahan tarkoitus Erityisäitiysraha Sisältö Erityisäitiysrahan tarkoitus Lainsäädäntö Työterveyshuollon tehtävät Äidin tai sikiön terveydelle vaaraa aiheuttavat tekijät Esimerkkejä altisteista Yleiset edellytykset ja hakeminen

Lisätiedot

Kelan etuudet lapsiperheille. Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016

Kelan etuudet lapsiperheille. Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Kelan etuudet lapsiperheille Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Mitä etuuksia lapsiperheelle? Äitiysavustus Adoptiotuki Lapsilisä Elatustuki Vanhempainpäivärahat (äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LISÄÄNTYMISTERVEYDELLE TYÖSSÄ VAARAA AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA VAARAN TORJUNNASTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LISÄÄNTYMISTERVEYDELLE TYÖSSÄ VAARAA AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA VAARAN TORJUNNASTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 04.05.2015 Reetta Orsila EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LISÄÄNTYMISTERVEYDELLE TYÖSSÄ VAARAA AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA VAARAN TORJUNNASTA

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus

Lisätiedot

Kemialliset tekijät. Toimenpiteet työpaikoilla. Valtakunnallinen kemikaalihanke

Kemialliset tekijät. Toimenpiteet työpaikoilla. Valtakunnallinen kemikaalihanke Kemialliset tekijät Toimenpiteet työpaikoilla Valtakunnallinen kemikaalihanke Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa

Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa Säteily ja terveys 12/2016 Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa Janne Anttila Vastaava työterveyslääkäri Fortum Oyj Työterveyshuolto / Loviisan voimalaitos E-mail. janne.s.anttila@fortum.com

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4.

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4. Riittävän hyvä - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä Helsinki 7.4.2016 Markku Rautio, johtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset. V-J Anttila 21.4.2016

Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset. V-J Anttila 21.4.2016 Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset V-J Anttila 21.4.2016 Terveydenhuoltohenkilökunnan rokotukset: säädöspohja Tällä hetkellä säädöstasolla kyse on lähinnä työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Tartuntatautilaki 1986/583

Tartuntatautilaki 1986/583 sivu 1/5 Tartuntatautilaki 1986/583 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Väestön suojaamiseksi tartuntataudeilta on noudatettava, mitä tässä laissa säädetään. 2 (29.1.1999/70) Tartuntataudilla tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus 2015 26.3.2015 Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje muutetaan perustuslain mukaisesti asetukseksi 32 1 momentti; Asuntoja, yleisiä alueita ja

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Erityisäitiysraha 07.01.2015

Erityisäitiysraha 07.01.2015 Erityisäitiysraha 07.01.2015 Sisällysluettelo Erityisäitiysraha * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Oikeus ja edellytykset - Vakuutetun oikeus - Suomessa asuvat ja heihin rinnastettavat - Suomessa

Lisätiedot

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

Lisätiedot

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 1 (8) S ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Mitä kehityshäiriöiden seulonta tarkoittaa? 3 Ultraääniseulontatutkimukset 4 Varhainen ultraääniseulonta Toisen

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyö työkyvyn turvaajana Jari Latvala apulaisylilääkäri Työterveyslaitos, Oulu Terveydenhuollon yhteistyön lainsäädäntöpohja Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

HE 131/2009 vp. tulisi 36 arkipäivää eli noin kuusi viikkoa.

HE 131/2009 vp. tulisi 36 arkipäivää eli noin kuusi viikkoa. HE 131/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi. Isän oikeutta

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä Seuraava luettelo sisältää kuorma-autosta esikäsittelyvaiheiden aikana poistettavat voiteluaineet, nesteet ja osat. Määrät ovat likimääräisiä. Ympäristö Älä päästä nesteitä läikkymään maahan. Käytä aina

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 BCG-rokotteen käyttö Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 5/2006 ISSN 1238-5875 2 BCG-ROKOTTEEN KÄYTTÖ KANSANTERVEYSLAITOKSEN ROKOTUSSUOSITUS 2006 Sosiaali- ja

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia

Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia Kari Reijula, professori Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos 30.7.2014 1 Huonot uutiset: Tupakointi on yksi suurimmista kansanterveysongelmista

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Tapausesimerkki: Listeria- tapauksen selvittäminen pitkäaikaishoitolaitoksessa

Tapausesimerkki: Listeria- tapauksen selvittäminen pitkäaikaishoitolaitoksessa Tapausesimerkki: Listeria- tapauksen selvittäminen pitkäaikaishoitolaitoksessa Merja Laaksonen hygieniahoitaja VSSHP/Tyks Sairaalahygienia ja infektiontorjunta SHYG 2016 Mikä on listeria ja listerioosi?

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Sisäilma - terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö POHTO / 1.3.2016 / tarkastaja Jorma Ukkola Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vanhempainpäivärahoja

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö 8.2.2016 Soterko tutkimusseminaari 5.2.2016 1 Elin- ja työympäristön altisteisiin

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

TUBERKULOOSIN RISKIRYHMÄT JA NIIHIN KOHDISTUVAT TOIMET - ALUEKATSAUS

TUBERKULOOSIN RISKIRYHMÄT JA NIIHIN KOHDISTUVAT TOIMET - ALUEKATSAUS TUBERKULOOSIN RISKIRYHMÄT JA NIIHIN KOHDISTUVAT TOIMET - ALUEKATSAUS Jukka Heikkinen Infektioylilääkäri, PKSSK Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 8.10.2007 Keuhkotuberkuloosi Pohjois-Karjalassa 20 18

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 7.3.2007 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Omaa taustaani ja työtehtäviäni Lääket. ja kir. tri, neurologi, väitellyt huimauksesta Vakuutuslääketieteen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

Pisto- ja viiltotapaturman sattuessa

Pisto- ja viiltotapaturman sattuessa Pisto- ja viiltotapaturman sattuessa Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 17.10.2016 Hygieniahoitaja Sirpa Ukkola p.040-5094107 Infektioiden torjuntayksikkö

Lisätiedot

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 2 koskee sekä kunnan lomituspalveluja käyttäviä että itse järjestettyä lomitusta koskee vain

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 330 OIKAISUVAATIMUS PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ KOSKEVASTA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/16 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunta LISÄMUISTIO 1 (5) HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE HANKINTAMENETTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Liikenne- ja viestintävaliokunta LISÄMUISTIO 1 (5) HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE HANKINTAMENETTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Jukka Lehtonen Liikenne- ja viestintävaliokunta LISÄMUISTIO 1 (5) 15.10.2016 HE 108/2016 VP HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE HANKINTAMENETTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI EK kiittää mahdollisuudesta toimittaa

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN 1 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoitona

Lisätiedot

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana 23.11.2016 Anne Flak suunnittelija Kuntoutusrahan myöntämisedellytykset Kuntoutuksella työelämätavoite Kuntoutuja on 16 67-vuotias Kuntoutus estää

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Asko Saastamoinen Asko Saastamoinen 13.10.2016 1 Työterveyshuoltolaki 2001 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta

Lisätiedot

Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus

Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus Oy Finnrock Ab - palvelua ympäristön turvaksi ja työmaiden parhaaksi jo 45 v ajan! Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus 1.9.2016 DI Jari Honkanen Toimitusjohtaja Oy Finnrock Ab Panostajalainsäädäntö

Lisätiedot

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli 25.9.2012 Helena Hiila-O Brien KUKA LASTA KASVATTAA JA MITÄ VARTEN Lapsi työvoimana Lapsi rakentamassa kansakunnan tulevaisuutta Lapsi jatkamaan sukua

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot