Erityisäitiysrahan koulutuspaketti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erityisäitiysrahan koulutuspaketti"

Transkriptio

1 Erityisäitiysrahan koulutuspaketti

2 Koulutuspaketin sisältö Lainsäädäntö Lääketieteellisen arvioinnin perusteet Esimerkkejä altisteista, riskiammateista ja tulkintaperiaatteista eri tilanteissa Erityisäitiysraha käytännössä Yleiset edellytykset Esimerkkejä myönnetyistä erityisäitiysrahoista Esimerkkejä hylätyistä erityisäitiysrahoista 2

3 Lainsäädäntö

4 Erityisäitiysrahaa koskeva keskeinen lainsäädäntö Sairausvakuutuslaki (SVL 1224/2004) Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta (VNa SVL:n täytäntöönpanosta 1335/2004) Työsopimuslaki (TSL 55/2001) 4

5 Erityisäitiysrahan tarkoitus (SVL 9 luku 4 ) Erityisäitiysraha antaa mahdollisuuden raskaana olevalle, työkykyiselle ansiotyössä tai omassa työssä olevalle äidille jäädä pois työstä, jos työtehtäviin tai työoloihin liittyvä kemiallinen aine, säteily tai tarttuva tauti tai muu vastaava seikka vaarantaa äidin tai sikiön terveyden. Valtioneuvoston asetuksella säädetään, milloin työtehtävien tai työolosuhteiden voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden näissä tilanteissa. 5

6 Erityisäitiysrahakausi (SVL 9 luku 5 ) Jos työnantaja järjestää erityisäitiysrahakauden aikana työsopimuslain 2 luvun 3 :n 2 momentissa tai merimieslain 29 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla muuta työtä eikä tämä työ vaaranna äidin tai sikiön terveyttä 4 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, erityisäitiysrahaa ei makseta työpäiviltä. Erityisäitiysrahaa maksetaan ajalta, jonka raskaana oleva on työtehtäviinsä tai työoloihinsa liittyvän vaaratekijän vuoksi estynyt tekemästä työtään. 6

7 Työturvallisuus (TSL 2 luku 3 ) Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta niin kuin työturvallisuuslaissa säädetään. Jos raskaana olevan työntekijän työtehtävät tai työolot vaarantavat hänen tai sikiön terveyden eikä työssä tai työoloissa olevaa vaaratekijää voida poistaa, työntekijä on pyrittävä raskauden ajaksi siirtämään muihin, hänen työkykynsä ja ammattitaitonsa huomioon ottaen sopiviin tehtäviin. Työsuojelun toimenpiteet ovat ensisijaisia erityisäitiysvapaaseen ja -rahaan nähden. 7

8 Altisteet (VNa SVL:n täytäntöönpanosta 1 luku 1 ) 1/6 Kemiallinen aine, jonka voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden SVL:n 9 luvun 4 :n mukaan: 1. Anestesiakaasut 2. Lyijy tai sen johdannainen 3. Elohopea tai sen johdannainen 4. Solunsalpaaja 8

9 Altisteet 2/6 5. Hiilimonoksidi 6. Äidin tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu torjuntaaine 7. Äidin tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu orgaaninen liuotin 8. Lisääntymiselle vaaralliseksi, syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi luokiteltu R-lausekkeella varustettu aine R40, R45, R46, R49, R61, R63, R64 tai R68 Lisäksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet (TEM:n päätös + STM:n asetus) 9. Ympäristön tupakansavu 9

10 Altisteet 3/6 Säteily Mitä edellä on todettu kemiallisesta aineesta, koskee myös ionisoivaa säteilyä mukaan lukien radionuklidit ja muu haitalliseksi osoitettu säteily. 10

11 Altisteet 4/6 Tarttuvat taudit 1. toksoplasmoosi 2. listerioosi 3. vihurirokko 4. herpes 5. vesirokko 11

12 Altisteet 5/6 Tarttuvat taudit (jatkuu) 6. hepatiitti B ja C 7. sytomegalotulehdus 8. HIV-tartunta 9. muut näihin verrattavat taudit 12

13 Altisteet 6/6 Muun vastaavan työtehtäviin tai työoloihin liittyvän seikan voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden, jos kyse on Maanalaisesta kaivostyöstä Paineistetuissa tiloissa työskentelystä Vedenalaisesta sukeltamisesta Työn fyysinen raskaus tai tapaturmariski eivät kuulu tässä yhteydessä tarkoitettuihin tekijöihin. 13

14 Lääketieteellisen arvioinnin perusteet

15 Esimerkkejä altisteista, riskiammateista ja yleisimmistä tulkinnoista eri tilanteissa 15

16 Ympäristön tupakansavu 1/3 Lisääntymisterveyden riskit: Pienentää lapsen syntymäpainoa g Aktiivitupakointi pienentää g Lisää pienipainoisen ( < g) syntymisen riskiä väestössä % Pienipainoisilla on suurempi perinataalikuoleman riski Lisää ennenaikaisen synnytyksen ja keskenmenon vaaraa 16

17 Ympäristön tupakansavu 2/3 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 1153/1999: Riskin arvioinnissa huomioon ympäristön tupakansavulle erityisen herkät ja riskialttiit työntekijät, esim. raskaana olevat Raskaana oleva ei sovellu työhön, jossa altistutaan ympäristön tupakansavulle Työtekijöiden luettelointi ASA-rekisteriin (vähintään 40 työpäivää vuodessa altistuvat) Voimaan

18 Ympäristön tupakansavu 3/3 Nykyinen ratkaisukäytäntö: Ravintolatyö: Riski on poistunut tupakka-lainsäädännön kiristyttyä. Käytännössä ei ole enää peruste erityisäitiysrahalle. Vankeinhoito: Jos työjärjestelyt eivät onnistu, on erityisäitiysrahan myöntäminen mahdollista. Kotipalvelut: Käytännössä hoidettavissa työjärjestelyin. 18

19 Toksoplasmoosi Yleinen parasiitti nisäkkäillä: kissat, marsut, naudat, siat Tartunnanlähteinä mm. kissan uloste, kypsentämätön liha, kontaminoituneet vihannekset N. 80 %:lla raskaana olevista ei ole vasta-aineita Esiintyy n. 0,2 %:ssa raskauksista eli 130 infektiota vuodessa. Infektio siirtyy sikiöön äidistä n. 40 %:n todennäköisyydellä Seurauksia: keskenmeno, kuollut lapsi, lievää kehitysvammaisuutta Jos työssä altistuminen mahdollista tutkitaan vasta-aineet: - Seroneg: riskitöiden välttäminen - Seropos: ei rajoituksia 19

20 Listerioosi Ihmisillä harvinainen, Suomessa n infektiota vuodessa Eläimillä yleinen, ulosteissa Maaperässä ja vesistössä Naudat, lampaat ja vuohet yleisiä kantajia Raskauteen liittyviä infektioita, vuosittain vain yksittäisiä, työperäisistä tartunnoista ei ole tietoja Seurauksena keskenmenoja ja sikiön kuolemia Vältettäviä tilanteita raskauden aikana: listerioosiepidemia hoidettavilla eläimillä nautojen, lampaiden ja vuohien synnytyskomplikaatioiden hoitaminen 20

21 Eläinlääkärit Eläinlääkäreillä voi sikiönkehitykselle haitallisina tekijöinä esiintyä: Rtg-säteilyä, koska kuvauskohdetta joutuu pitämään sopivassa asennossa. Anestesiakaasuja, koska eläinlääkärit joutuvat suorittamaan anestesian itse. Toksoplasmoosin ja listerioosin tartuntavaara, jos työhön kuuluu suurten kotieläinten synnytyksissä avustaminen. Pieneläinpraktiikassa asianmukaisin suojaustoimin näiden tartuntatautien riski on käytännössä vähäinen. Kukin tapaus on erikseen harkittava ja muiden töiden mahdollisuus punnittava. Keinosiementäjän työssä saattaa myös esiintyä em. tartuntariskejä 21

22 Kosminen säteily Säteily on luonnollinen osa ympäristöämme. Elimistöön kohdistuvan ionisoivan säteilyn mittayksikkö on Sievert (Sv), jonka tuhannesosa on 1 msv ja miljoonasosa 1 µsv. Maanpinnalla jokaisen suomalaisen vuotuinen luonnonsäteilyannos on 4 msv, josta yli puolet saadaan sisäilman radonkaasusta. Maanpinnalla ja lentokorkeuksilla esiintyvä kosminen säteily on peräisin ulkoavaruudesta (85 %) ja auringosta (15 %). Merenpinnalla kosmisen säteilyn määrä on 0,03 µsv/t, 8 km korkeudessa 2 µsv/t, 10 km:n korkeudessa 4 µsv/t ja 12 km korkeudessa 7 µsv/t. 22

23 Kosminen säteily ja lentotyö Lentohenkilöstön työssä kosminen säteily on mahdollinen altiste. Kosmisen säteilyn ylin sallittu annos raskaana olevalle on 1 ms (millisievert). Tämä ylittyy lennettäessä yli 8 km korkeudessa keskimäärin raskausviikon kuluessa. Muilla raja on 20 ms/v. Lentoemännät siirretään yleisen käytännön mukaisesti maapalveluun 16. raskausviikolla. Erityisäitiysrahan myöntäminen tulee kyseeseen tämän jälkeisen ajan osalta, jos maapalvelun järjestäminen ei ole mahdollista. 16. raskausviikkoa edeltävälle ajalle voidaan myöntää erityisäitiysraha, jos säteilyaltistuksen osoitetaan tänä aikana ylittävän sallitun rajan eikä maapalveluun ole mahdollisuutta. Säteilylaki (592/91), säteilyasetus (1512/91) 2 luku 5, STUK:n ohje ST 12.4 (voimaan ) 23

24 Liuotinainealtistus Liuotinaineita käytetään laajalti teollisuudessa ja huoltotehtävissä. Yleensä työntekijöiden sijoittelu on teollisuudessa järjestetty siten, että raskaana olevat voidaan siirtää muihin tehtäviin. Liuotinainealtistuminen on työsuojelumääräysten mukaan pääsääntöisesti minimoitu useimmilla tuotantoaloilla. Erityisäitiysraha voi tulla kyseeseen: Kun altistuminen on vähintään 10 % HTP-tasosta (haitalliseksi terveydelle tunnettu pitoisuus). Kun altistutaan liuottimille, jotka aiheuttavat lisääntymisterveyden vaaraa tai joissa on syöpävaarallisuutta osoittava varoitusmerkintä. 24

25 Liuotinainealtistus kolme kategoriaa 1/2 1) Syöpää aiheuttavat ja siksi lisääntymisterveydelle vaaralliset aineet/liuottimet, joille mikään altistuminen ei ole hyväksyttävää eikä biomonitoroinnin viiterajan ylitys ole sallittua. 2) Varoituslausekkein R61 (vaarallista sikiölle) ja R63 (voi olla vaarallista sikiölle) merkityille liuottimille ei tulisi altistua raskauden aikana eikä biomonitoroinnin altistumattomien viiterajan ylitys siten ole sallittua. R- lausekkeiden voimassaolo on tarkistettava viimeisimmästä päivitetystä käyttöturvallisuustiedotteesta. 25

26 Liuotinainealtistus kolme kategoriaa 2/2 3) Muut liuottimet, joihin sikiön mahdollisen suuremman herkkyyden takia sovelletaan 10 %:n sääntöä eli sitä, että yleensä työskentelyä liuottimien kanssa pidetään sikiölle turvallisena, jos työilman pitoisuudet työhygieenisissä mittauksissa eivät ylitä 10 % HTP-tasosta (HTTP 8 t ja/tai HTTP 15 min). Altistumista voidaan arvioida myös biologisen altistusmittauksen perusteella, jos mittaus kuvaa tyypillistä työskentelytilannetta. Jos tulos silloinkin on < 10 % altistuneiden viitearvosta, ei raskaana olevan työntekijän työskentelylle ole estettä. 26

27 Liuotinainealtistus tolueeni Luokiteltu äskettäin R63-merkinnällä (voi olla sikiölle vaarallinen) Yleisesti käytetty teollisuudessa ja kulutustuotteissa Työpaikan ilman pitoisuussuositukset raskauden aikana: 2,6 ppm (parts per million) Huippupitoisuus 5,2 ppm saa toistua korkeintaan 4 kertaa päivässä, ja välissä oltava vähintään 1 tunti 27

28 Liuotinainealtistus styreeni Styreeni on yleisesti muoviteollisuudessa käytetty aine. Todettujen sikiönkehitysvaikutuksien ja epäillyn perimämyrkyllisyyden ja syöpävaarallisuuden vuoksi suositetaan varovaisuutta raskauden aikana styreeniä käsiteltäessä. Työterveyslaitos suosittaa, että styreenille ei tule altistua pitoisuuksina, jotka nostavat styreenin metaboliatuotteiden (manteli- ja fenyyliglyoksyylihapon) määrän virtsassa yli altistumattomien viiterajan 0,2 mmol/l. Tämä pitoisuus vastaa altistumista yli 0,5 ppm ilmapitoisuuksille. Styreenialtistumisen arvioinnissa on syytä ottaa huomioon myös mahdollinen ihoaltistuminen. 28

29 Liuotinainealtistus ja maalaustyö esimerkkinä pieni työpaikka Työntekijä maalaa liuotinmaaleilla siveltimellä, ruiskulla ja lisäksi spraymaaleilla runsaasti. Spraymaalit on tarkoitettu vain hyvin tilapäiseen käyttöön, koska maalisumu ei ole niiden yhteydessä työhygieenisesti hallittavissa. Altistuminen olisi vähäistä, jos ilmanvaihto ja ruiskutussuuntien hallinta olisi täydellinen. Tässä tapauksessa työolosuhteet ovat sattumanvaraisia eikä työhygienia ole hallinnassa. Altistuminen ylittää todennäköisesti sallitut rajat. Näissä olosuhteissa ei saisi työsuojelumääräysten mukaan työskennellä, vaikkei olisi raskaanakaan. Jos toiseen työhön siirto ei onnistu, erityisäitiysraha on mahdollinen. 29

30 Häkä ja pakokaasu Raja-arvo on 14 ppm. Työterveyslaitos on mitannut pakokaasuja ulkona sijaitsevilla lastaussilloilla, joilla häkäpitoisuudet ovat olleet tasolla 5 ppm. PAH-yhdisteitä (polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä) ei löydetty merkityksellisiä määriä. Suljettujen hallien olosuhteista ei ole yleistettävissä olevaa mittaustietoa. Niissä moottorien käyttäminen on käytännössä kiellettyä. Erityisäitiysrahan myöntäminen ei yleensä tule kyseeseen. 30

31 Autonhuolto Altisteina esiintyy liuotinaineita, häkää, joskus karsinogeeneja. Altistuminen on yleensä vähäistä, ja se on työsuojelukeinoin hallittavissa isommissa korjaamoissa. Pienkorjaamoissa, esim. kaasutinkorjauksissa, voidaan altistua bensiinille, jossa on 3 5 % karsinogeenista bentseeniä. Häkäaltistus on vähäistä. Aerosolien käytössä altistuminen on vähäistä. Erityisäitiysraha voi tulla kyseeseen pienkorjaamotyössä. 31

32 Ylipaine Tulee harvoin kyseeseen Kyseeseen voi tulla: Työskentely hoitajana annettaessa painekammiohoitoa esim. sukeltajantautiin sairastuneille. Altistuminen päivittäin 1,4 barin ylipaineelle. Työssä syntyy riski sukeltajantaudin kaltaiselle tilanteelle, joka on nykykäsityksen mukaan riski sikiölle. 32

33 HIV- ja hepatiittitartuntariski HI-virus ja hepatiitti tarttuvat sekä veriteitse (veri-veri-kosketus) että sukupuoliyhdynnässä. Tilanteiden ennakoiminen, varotoimet sekä oikeat työtavat ovat tärkeitä ennaltaehkäisyn kannalta (suojapuvut, varautuminen tilanteisiin, riittävä henkilöstö jne.). Tärkeintä on välttää raskaana olevan joutumista riskitilanteeseen. Käytännössä ennaltaehkäisevien keinojen käytön tulee olla rutiinia riskialoilla. Erityisäitiysrahan myöntäminen ei pääsääntöisesti tule kyseeseen. 33

34 HIV, hepatiitti ja riskiammatit 1/2 Poliisi: Osa asiakkaista on huumeiden käyttäjiä. Pääosa sekä huumeiden käyttäjistä että muista poliisin asiakkaista ei ole saanut HIV- eikä hepatiittitartuntaa. Riskit voidaan riittävällä tasolla minimoida varotoimilla, oikeilla työtavoilla ja välttämällä raskaana olevien osallistumista riskitilanteisiin. Erityisäitiysrahan myöntäminen ei yleensä tule kyseeseen. Vanginvartija: Vankilassa on HIV- ja hepatiittitartunnan saaneita. Vankien sairaudet ovat kuitenkin yleensä tiedossa, ja tilanteisiin osataan varautua. 34

35 HIV, hepatiitti ja riskiammatit 2/2 Teollisuusvartija: HIV- tai hepatiittitartuntariskin kohteeksi joutuminen on satunnaista. On arvioitu, että riski ei ole merkittävästi suurempi kuin muulla väestöllä. Sairaankuljettaja: Riski on olemassa teoriassa silloin, kun joudutaan arvaamattomissa tilanteissa käsittelemään väkivaltaisia henkilöitä. Pääosa sekä huumeiden käyttäjistä että muista sairaankuljetuksen asiakkaista ei ole saanut HIVeikä hepatiittitartuntaa, ja tartunnan saaneista osa on tiedossa. Tartuntatautiriskin vuoksi erityisäitiysraha ei käytännössä tule kyseeseen. 35

36 Parvorokko Voidaan rinnastaa asetuksessa mainittuihin tauteihin. Riskiryhmät Opettajat Päiväkotien henkilökunta Lastenosastojen henkilökunta Raskaana olevat kannattaa seuloa vastaainemäärityksellä. 36

37 Parvorokko käytäntö erityisäitiysrahaoikeutta arvioitaessa Ensin mitataan parvorokkovasta-aineet. Jos ne ovat negatiiviset (ja myös vastausten odotusaikana), suositellaan raskaana olevan siirtämistä muuhun päiväkotiin, jossa epidemiaa ei ole. - Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, ts. kaikissa päiväkodeissa on epidemia tai kyseessä on yksityinen yksittäinen päiväkoti, erityisäitiysraha voi tulla kyseeseen. Määräaikainen poissaolo riittää usein. Infektiolääkärien suositus on noin 2 kk viimeisestä oireilevasta tapauksesta laskien. 37

38 A(H1N1)-influenssa A(H1N1)-influenssa (ns. sikainfluenssa) on asetuksessa lueteltuihin tartuntatauteihin verrattavissa oleva sairaus. Oikeus erityisäitiysrahaan arvioidaan tapauskohtaisesti epidemiatilanteen ja annettujen viranomaisohjeistuksien mukaan. 38

39 Erityisäitiysraha käytännössä

40 Yleiset edellytykset

41 Erityisäitiysrahan yleiset edellytykset 1/3 Erityisäitiysrahan myöntäminen työntekijälle edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta. Omaa työtä tekevälle (yrittäjät) erityisäitiysrahaa myönnetään samoin edellytyksin kuin työntekijälle. Erityisäitiysrahan myöntäminen edellyttää, että hakija on työkykyinen. Muusta syystä työstä poissa olevalla ei ole oikeutta erityisäitiysrahaan (esimerkiksi henkilö, joka on vuosilomalla tai sairauslomalla). 41

42 Erityisäitiysrahan yleiset edellytykset 2/3 Perusedellytyksenä on aina, ettei vaaratekijää voida poistaa työolosuhteista eikä työntekijää voida siirtää muihin tehtäviin, joissa altistumista ei tapahdu. Työjärjestelyt ovat aina ensisijaisia. Erityisäitiysrahaa voidaan myöntää vasta, jos muiden toimenpiteiden jälkeen jää ainoaksi mahdollisuudeksi työskentely sellaisissa olosuhteissa, joissa altistumista äidille tai sikiölle haitallisille tekijöille tapahtuu. 42

43 Erityisäitiysrahan yleiset edellytykset 3/3 Erityisäitiysraha ei lyhennä varsinaista äitiys- ja vanhempainrahakautta. Erityisäitiysrahaa voidaan maksaa myös yksittäisiltä päiviltä. Erityisäitiysraha voidaan maksaa työnantajalle, jos työnantaja maksaa palkkaa erityisäitiysvapaan ajalta. Erityisäitiysrahaa voidaan maksaa siihen saakka, kunnes äitiysrahakausi alkaa. Jos työolot saadaan turvallisiksi tai työsuhde päättyy, lakkaa myös erityisäitiysraha. Oikeus erityisäitiysrahaan päättyy, jos henkilö aloittaa työskentelyn toisessa työssä eikä altistumista enää tapahdu. 43

44 Erityisäitiysrahan määräytyminen Erityisäitiysraha on vähintään vähimmäismääräisen vanhempainpäivärahan suuruinen (vuonna 2014 määrä 23,92 e/pv). Pääsääntöisesti erityisäitiysrahan suuruus määräytyy verotuksessa todettujen työtulojen mukaan samoin edellytyksin kuin sairauspäiväraha ja muut vanhempainpäivärahat. Lisätietoa erityisäitiysrahan määrästä Kelan verkkosivuilla (kela.fi). 44

45 Erityisäitiysrahan jatkoksi äitiys- ja vanhempainrahaa Vanhempainpäivärahaoikeuden alkamisajankohtana pidetään päivää, jolta vanhemmalle maksetaan ensimmäisen kerran vanhempainpäivärahaa saman lapsen perusteella. Jos äiti on saanut erityisäitiysrahaa ennen äitiys- ja vanhempainrahan alkamista, määräytyy äitiys- ja vanhempainraha saman työtulon perusteella kuin erityisäitiysraha. 45

46 Hakeminen 1/2 Erityisäitiysrahaa haetaan, kun eritysäitiysvapaan tarve on todettu tai takautuvasti 4 kuukauden kuluessa erityisäitiysrahakauden alkamisesta. Hakemuksen voi tehdä Kelan verkkopalvelussa Erityisäitiysrahaa voi hakea myös äidin vanhempainetuuslomakkeella (SV9) Kelasta tai työpaikkakassasta. 46

47 Hakeminen 2/2 Hakemukseen liitetään: Lääkärin tai terveyskeskuksen antama selvitys raskaudesta (SV 75 tai SV 97). Työterveyslääkärin kirjoittama lausunto työssä tai työolosuhteissa olevasta vaarasta sikiön kehitykselle ja raskaudelle (SV 97). Työnantajan täyttämä ilmoitus työolosuhteista ja työstä poissaolosta (SV 96). Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta (Y 17), jos työnantaja maksaa palkkaa erityisäitiysvapaan ajalta. Tarvittaessa hakijan oma kuvaus työstä. 47

48 Esimerkkejä myönnetyistä erityisäitiysrahoista 48

49 Kuvataiteilija, joka toimii itsenäisenä yrittäjänä (myöntö) Hakija on kokeillut maalaustyöskentelyä suojanaamarin kanssa, mutta ei ole pystynyt siihen, vaikka raskauspahoinvointi on jo helpottanut ja hakija olisi muuten työkykyinen. Hakija on osallistunut galleria- ja asiakasesittelyihin koko ajan, mutta työnkuva on pääosin maalaustyötä (20 % esittelyä, 80 % maalaustyötä). Työterveyslääkärin mukaan hakija altistuu orgaanisille liuottimille ja taustalla on hakijan antamien tietojen mukaan aikaisemmin kaksi keskenmenoa, joiden syy on jäänyt epäselväksi. Erityisäitiysraha maksettiin päiviltä, jolloin hakija ei tehnyt työtä ollenkaan. HUOM! Galleriapäiviltä ja asiakasesittelypäiviltä erityisäitiysrahaoikeutta ei syntynyt päivien pituudesta ja työn kestosta riippumatta. 49

50 Eläinlääkäri, joka hoitaa pieneläimiä ja suuria tuotantoeläimiä (myöntö) Hakijan verestä on tutkittu aikaisemmin toksoplasmavasta-aineet, jotka ovat olleet negatiiviset. Altistuminen tarttuville taudeille: toksoplasmoosi ja listerioosi ovat mahdollisia tehtäessä toimenpiteitä suurille tuotantoeläimille. Työnantajalla ei ole tarjota muuta työtä eikä altistumista voida työsuojelun toimenpitein kokonaan estää. 50

51 Kemiallisen pesulan työntekijä (myöntö) Altistuminen kemiallisille aineille, perkloorietyleenille kemiallisen pesun yhteydessä. Työterveyslääkäri perustaa lausunnon aikaisemmin vastaavanlaisessa pesulassa tehtyyn työpaikkaselvitykseen. Lausunnossa todetaan, että työpaikalla ei ole höyrykaappia vetämässä kemiallisia höyryjä pois, vaan höyryä vapautuu sisäilmaan pesukoneen luukkua avattaessa ja pyykkiä käsiteltäessä. Lisäksi työpaikalla on todettu kohonneita veren altistepitoisuuksia toisella työntekijällä. Erityisäitiysraha myönnetään hakijan eduksi, vaikka työsuojelun toimenpiteet ovat keskeneräiset, koska altistumista tapahtuu koko ajan. 51

52 Automaalariopiskelija (myöntö) Opinnoissa on menossa työharjoittelujakso, eikä teoriaopintoja ole enää jäljellä. Hakijalla ei ole oikeutta opintorahaan, jos hän ei opiskele. Opiskelija altistuu kemikaaleille jatkuvasti, eikä harjoittelusta voida rajata pois altistumiseen vaikuttavia töitä tai työolosuhteita. Hakemuksen liitteenä on kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet. Lääkärinlausunto on äitiysneuvolan lääkäriltä, koska hakijalla ei ole työterveyshuoltoa. 52

53 Vuorolaborantti, joka työskentelee kemikaalien parissa (myöntö) Työterveyslääkärin lausunto perustuu työpaikkaselvitykseen ja työhygieenisiin mittauksiin sekä työnkuvaan. Lausunnon mukaan mahdollisuus altistua koboltille, sen yhdisteille ja nikkelille. Työntekijälle ei voida järjestää muuta työtä. Työnantaja maksaa palkkaa, joten päiväraha maksetaan työnantajalle. 53

54 Esimerkkejä hylätyistä erityisäitiysrahoista 54

55 Metallityöntekijä (hylkäys) Työntekijä työstää alumiinia. Työ on fyysisesti raskasta. Työolosuhteissa ei ole todettu säädöksissä mainittuja altisteita. Leikkuunesteille altistuminen on yleensä niin vähäistä, ettei siitä aiheudu sikiöriskejä. Työpaikalla tehdyistä työjärjestelyistä ei ole esitetty tarkempaa kuvausta lisäselvityspyynnöstä huolimatta. 55

56 Konepuuseppä (hylkäys) Työssä on jatkuva altistuminen melulle, koska työ on tauotonta puun poraus- ja työstötyötä. Työpisteissä on mitattu jatkuvaksi meluarvoksi db. Työterveyslaitoksen suosituksen mukaisesti sikiön ei olisi hyvä altistua yli 85 db:n melulle. Työssä ei altistuta säädösteksteissä mainituille vaaratekijöille. Työsuojelun toimenpiteet ovat ensisijaisia. 56

57 Postinjakaja (hylkäys) Hakemuksen lisäksi on toimitettu B-lausunto, jossa on kuvattu hakijan terveydentila ja oireet työssä. Raskausviikkoja on 22. Hakija jakaa postia asuma-alueilla. Hakijalla on uupumusta ja väsymystä, itkuisuutta, ja hän on ollut aikaisemmin sairauslomalla. Nyt hakijaa pidetään B- lausunnon perusteella työkykyisenä. Erityisäitiysrahaa haetaan työn raskauden vuoksi, koska työtehtäviä ei työnantajalta saadun tiedon mukaan voida vähentää. Työtehtävien tai työolojen ei voida katsoa vaarantavan hakijan tai sikiön terveyttä, koska työssä ei altistuta säädöksissä mainituille vaaratekijöille. 57

58 Lähihoitaja tai sairaankuljettaja, joka työskentelee ambulanssissa (hylkäys) Työterveyslääkärin mukaan hakija altistuu kemiallisille aineille ja tarttuville taudeille. Työnantajan mukaan ei voida järjestää muuta työtä. Altistumisriski on teoreettinen, ja työsuojelun toimenpiteet ovat ensisijaiset altistumisen ehkäisemiseksi. 58

59 Tarjoilija (hylkäys) Hakija työskentelee usein yksin työvuorossa, joten hän joutuu kantamaan myös raskaita taakkoja. Raskauden edetessä ja vatsan kasvaessa myös ahtaissa tiloissa työskenteleminen aiheuttaa ongelmia. Hakijalla on myös kohonnut verenpaine, mutta hän on työkykyinen. Työnantajan mukaan muita työtehtäviä ei ole tarjolla. Säädöksissä mainittuja riskitekijöitä ei ole. Työsuojelun toimenpiteet ovat ensisijaiset. 59

60 Kuorma-autonkuljettaja, joka toimii tavarajakelussa (hylkäys) Hakija tekee yötyötä. Työhön kuuluu kg painavien rullakoiden lastausta ja purkamista. Työterveyslääkäri ei ole eritellyt vaaratekijää, vaan kuvaa työn raskautta ja hakijan kankeampaa liikkumiskykyä raskauden edetessä. Työnantajan mukaan hakijalle ei voida järjestää muita tehtäviä. Sairausvakuutuslain sisältämiä riskitekijöitä ei ole. 60

61 Tilastot ERITYISÄITIYSRAHAT 2013 Vaaratekijä Myönnöt Hylkäykset Yhteensä Yhteensä Kemialliset aineet yhteensä Anestesiakaasut Lyijy Elohopea Orgaaniset liuottimet Hiilimonoksidi eli häkä Syöpäsairauden vaaraa aih. aineet Ympäristön tupakansavu Muut näihin verrattavat aineet Säteily yhteensä Ionisoiva säteily ml. radionuklidit Muu haitalliseksi osoitettu säteily Tarttuvat taudit yhteensä Toksoplasmoosi Listerioosi Vihurirokko Vesirokko Hepatiitti Muut näihin verrattavat taudit

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille 1 2013 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLTÖ 1 RASKAUSAIKA... 4 Raskaudesta ilmoittaminen työnantajalle... 4 Työntekijän oikeus käydä työaikana synnytystä edeltävissä tutkimuksissa...

Lisätiedot

Perhevapaat Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat Opas luottamushenkilöille 3 2011 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille Huhtikuu 2011 Lisätiedot: Mari Laaka mari.laaka@sak.fi puh.020 774 0115 SAK, PL 157 00531 Helsinki Tilaukset: SAK puh. 020 774 000 SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa...

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa... Perhevapaat Sisällys Perhevapaat... 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3 Isyysvapaa... 4 Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5 Hoitovapaa...

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Jari Rajala Tuija Niemelä Tapani Tuomi rahoittajat: Työsuojelusrahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus,

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 Toimittaneet Harri Hietala Keijo Kaivanto TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 JA YHTEISTOIMINTALAKI TALENTUM Helsinki 2004 Talentum Media Oy sekä Harri Hietala ja Keijo Kaivanto ISBN 952-14-0778-6

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 201/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslain työn vaarojen selvittämistä

Lisätiedot

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 1. SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen virkamiesten sekä työntekijöiden palvelussuhteen ehtoihin, ellei toisin

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa

säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa OHJE ST 12.1 / 2.2.2011 säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa 1 Yl e i s t ä 3 2 Radon työpaikoilla ja julkisissa tiloissa 3 2.1 Radonpitoisuutta rajoitetaan toimenpidearvoilla

Lisätiedot

MONISTE 17/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 17/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 17/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNOSSA 2. muutettu painos Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN 952-13-3008-2 (nid.) ISBN 952-13-3009-0 (pdf) Edita Prima

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN OHJEISTUS LÄÄKÄRISSÄKÄYNTEJÄ VARTEN

NOUSIAISTEN KUNNAN OHJEISTUS LÄÄKÄRISSÄKÄYNTEJÄ VARTEN NOUSIAISTEN KUNNAN OHJEISTUS LÄÄKÄRISSÄKÄYNTEJÄ VARTEN Yt-ryhmä 26.5.2014 Kunnanhallitus 2.6.2014 KVTES - Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten KVTES Luku III 4 Työaika 5. mom. Lääkärin määräämät tutkimukset

Lisätiedot

5 LOMITUKSEN JÄRJESTÄMISTAVAT... 52 5.1 Valinnan merkitys... 52 5.2 Vaihtoehtojen välisiä eroja... 53 5.2.1 Vuosilomaan sisältyvien pyhäpäivien

5 LOMITUKSEN JÄRJESTÄMISTAVAT... 52 5.1 Valinnan merkitys... 52 5.2 Vaihtoehtojen välisiä eroja... 53 5.2.1 Vuosilomaan sisältyvien pyhäpäivien Lomitusopas Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) antaa tämän ohjeen maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996, jäljempänä LPL) ja maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (1333/1996, jäljempänä

Lisätiedot

JOHDANTO. Terveisin. Anna-Maarit Heikkinen Anni Heiskanen. Savonia-Ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijat

JOHDANTO. Terveisin. Anna-Maarit Heikkinen Anni Heiskanen. Savonia-Ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijat JOHDANTO Monet maatalousyrittäjät tarvitsevat sesonkiaikana lisätyövoimaa. Useimmiten työvoiman tarve tiloilla on suurimmillaan kevät- ja kesäaikana. Samaan aikaan keväisin moni nuori alkaa miettiä ja

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot