KPMG VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KPMG VUOSIKERTOMUS 2008 2009"

Transkriptio

1 KPMG VUOSIKERTOMUS

2 Kansikuva: Pablo Picasso: Le baiser (1925) Succession Picasso 2009 Kuvasto; photo RMN / Jean-Gilles Berizzi Painotuote

3 Sisällys KPMG Oy Ab:n vuosikertomus Vuosikertomus...4 Toimitusjohtajan katsaus... 4 KPMG yrityksenä... 6 KPMG:n palvelut... 8 Vastuullisuus toiminnassamme... 9 Liiketoimintakatsaukset tilikaudelta Tiivistä ja tavoitteellista sidosryhmäyhteistyötä Asiakkaat ja markkinat Osakkeenomistajat KPMG-verkosto moninkertaistaa mahdollisuutemme Yhteiskunnallinen vuoropuhelu jatkuu aktiivisena Henkilöstö Yhteistyötä tulevaisuuden työntekijöiden kanssa Vastuu ympäristöstämme Läpinäkyvyyskertomus...30 Toimintakertomus...36 Tilinpäätös...40 Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahoituslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus...54

4 4 VUOSIKERTOMUS Toimitusjohtajan katsaus Tilikautta leimasi maailmanlaajuinen rahoituskriisi ja sen seurauksena reaali talouteen levinnyt taloudellinen taantuma. Liikevaihtomme laski noin 5 prosenttia, pitkälti yrityskauppamarkkinoiden hiljentymisen seurauksena. Yrityskauppojen väheneminen vaikutti erityisesti neuvontapalveluiden kysyntään. Veropalvelut kärsivät myös jossain määrin hiljentyneistä yrityskauppamarkkinoista, mutta tilintarkastuksen kehitys oli vakaata. Toteutettujen kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta tilikauden tulosta voidaan kuitenkin pitää varsin tyydyttävänä. Strategiamme mukaisesti tarjoamme asiakkaillemme kaikkia palvelujamme ottaen huomioon riippumattomuusvaatimukset. Tavoitteemme on olla markkinajohtaja valitsemillamme palvelualueilla. Vallitsevassa vaikeassa yleistaloudellisessa tilanteessa on tärkeää vahvistaa ja varmistaa osaamista, jotta olemme iskukykyisiä talouden jälleen elpyessä. Tämän päivän kilpailussa menestyvät ne yritykset, jotka ajattelevat asioita asiakkaan näkökulmasta, tuottavat heille lisäarvoa sekä huolehtivat henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä. Kehittääksemme toimintaamme asiakkaiden näkökulmasta olemme tarkistaneet organisaatiotamme ja nimittäneet vastuulliset henkilöt avainasiakas-, rahoitustoimiala-, Private Equity, Government- ja Middle Market -segmenteille tehtävinään kehittää kunkin segmentin toimintaa kokonaisvaltaisesti asiakasnäkökulmasta tavoitteena luoda entistä enemmän lisäarvoa asiakkaille. Tilintarkastuksen osalta säilytimme markkinaasemamme kevään tarjouskilpailuissa. Kuntapuolen tilintarkastuksen tarjouskilpailuissa menestyimme hyvin ja vahvistimme markkina-asemaamme. Tilintarkastusalan vaatimusten yhä kasvaessa, varsinkin nykyisessä taloudellisessa suhdanteessa, hintatason kehitys huolestuttaa, sillä muuttuva lainsäädäntö, uudistuvat IFRSstandardit sekä uusi kansainvälinen tilintarkastuskäytäntö työllistävät tilintarkastajia yhä enemmän. Konsulttitoimistojen imagotutkimuksessa KPMG todettiin maineeltaan tunnetuimmaksi ja erityisesti yritysjärjestelyissä osaamisemme todettiin vahvaksi. Myös veropalveluissa maineemme on kansainvälisen tutkimuksen mukaan edelleen erinomainen. Tästä on osoituksena se, että meidät on vastikään valittu kahden suuren kansainvälisen suomalaisen konsernin veropalveluiden yhteistyökumppaniksi globaalisti. Kansainvälistymisen yhä voimistuessa kansainvälisen ketjun antaman tuen merkitys kasvaa entisestään. Hyödynnämmekin yhä enemmän monilla eri tasoilla KPMG-ketjun laajaa osaamista palvellessamme suomalaisia kansainvälisiä konserneja. KPMG:ssä ollaan parhaillaan ottamassa käyttöön maailmanlaajuisesti elektroninen tilintarkastusprosessi, joka entisestään varmistaa Tämän päivän kilpailussa menestyvät ne yritykset, jotka ajattelevat asioita asiakkaan näkökulmasta, tuottavat heille lisäarvoa sekä huolehtivat henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä.

5 VUOSIKERTOMUS yhtenäisen, korkeatasoisen laadun. Samalla tarkastustoiminta tehostuu. Sisäinen riskienhallinta on KPMG:n kansainvälisen organisaation tärkeimpiä prosesseja. Tämän prosessin avulla KPMG varmistaa, että toimintamme vastaa ammattiamme sääteleviä säännöksiä ja että näitä säännöksiä noudatetaan kaikissa tehtävissä, joita KPMG hoitaa eri puolilla maailmaa. Tavoitteemme on, että KPMG on hyvä työpaikka ja alansa suosituin työnantaja. Tavoitteen saavuttamiseksi pyrimme huolehtimaan henkilöstöstä parhaalla mahdollisella tavalla ja tarjoamaan kehittymiseen erilaisia urapolkuja. Löytääksemme oikeat tavat olemme kartoittaneet henkilöstön mielipiteitä tilikauden aikana toteutetussa ilmapiirikyselyssä. Johtaminen ja esimiestoiminta nousivat kyselyssä erityisiksi kehittämiskohteiksi. Saadun palautteen pohjalta olemme laatineet kehitysohjelmia liittyen muun muassa esimerkillä johtamiseen, työn ja vapaa-ajan välisen tasapainon entistä parempaan huomioimiseen sekä mentoroinnin edelleen kehittämiseen. Näitä kehitysohjelmia viedään eteenpäin yhdessä henkilöstön kanssa. Olemme toimineet menestyksekkäästi jo vuodesta 2003 saakka yhtenä Ateneumin taidemuseon pääyhteistyökumppanina. Tukemalla Ateneumia olemme olleet mukana mahdollistamassa taiteen saamisen kaikkien suomalaisten ulottuville tarjoten samalla asiakkaillemme ja sidosryhmillemme mahdollisuuden tutustua korkealuokkaiseen taiteeseen. Tästä erinomaisena esimerkkinä on syksyn aikana Ateneumissa järjestetty Pablo Picasso -näyttely, jonka yhteydessä järjestetyissä lukuisissa tilaisuuksissamme on käynyt yli 2000 kutsuvierasta tutustumassa tähän ainutlaatuiseen ja erittäin suurta suosiota saavuttaneeseen näyttelyyn. Olemme päättäneet jatkaa yhteistyötä Ateneumin kanssa myös tulevina vuosina. Keväällä järjestimme ylimmälle johdolle suunnatun seminaarin, jossa puhujina olivat professori C.K. Prahalad ja Garry Kasparov. Prahaladin viesti suomalaiselle talouselämälle oli, että nousun alkaessa parhaiten menestyvät ne yritykset, jotka ovat luoneet asiakkaisiin aivan uudenlaisen suhteen, jossa asiakas otetaan mukaan yhteiseen arvontuotantoprosessiin. Arvoihimme kuuluvan yhteiskuntavastuun puitteissa olemme selvittäneet hiilidioksidipäästöjemme tason ja aloittaneet päästöjen vähentämiseksi muun muassa seuraavia toimenpiteitä: autopolitiikan uudistaminen työsuhdeautojen päästörajojen asettamiseksi, kierrätys, paperinkulutuksen vähentäminen, tietoisuuden lisääminen ympäristöasioissa, toimitilojen sähkönkulutuksen vähentäminen samoin kuin matkustamisen vähentäminen. Henkilöstö on osallistunut edellä mainittujen asioiden kehittämiseen innostuneesti. Tämänhetkinen epävarma taloudellinen tilanne asettaa omat haasteensa liiketoiminnalle. Tästä huolimatta katsomme kuitenkin luottavaisina tulevaisuuteen ja tavoittelemme maltillista kasvua. Asiakaslähtöinen toiminta ja motivoitunut henkilöstö ovat menestyksemme kannalta tärkeimmät tekijät myös jatkossa. Haluan kiittää koko henkilökuntaa hyvästä suorituksesta haasteellisissa olosuhteissa sekä asiakkaita ja muita sidosryhmiä yhtiötämme kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Sixten Nyman Toimitusjohtaja

6 6 VUOSIKERTOMUS KPMG yrityksenä KPMG on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista, jonka tarkoituksena on siirtää osaaminen arvoksi ja hyödyksi asiakkailleen, henkilöstölleen ja pääomamarkkinoille. KPMG:n palveluihin kuuluvat tilintarkastus, veropalvelut ja neuvontapalvelut. KPMG:n jäsenyritysten verkosto toimii asiantuntijan voimin 144 maassa ympäri maailmaa. Suomessa KPMG:n palveluksessa on yli 650 asiantuntijaa 15 paikkakunnalla. Asiantuntemuksemme perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen ja kattavaan toimialaosaamiseen. Uskomme, että huomisen menestys perustuu tämän päivän päätöksiin. Ulottuvillamme on eri toimialojen tuorein ja merkittävin tieto, jonka pohjalta osaavat asiantuntijamme pystyvät tuottamaan asiakkaillemme tietoa, näkemyksiä ja uusia lähestymistapoja, jotka tukevat tulevaisuuden kilpailukykyä. KPMG merkitsee asiakkailleen yhtenäistä globaalia palvelukulttuuria. Toimintatapojamme kuvaa The KPMG Way, jonka avulla pyrimme vastaamaan toimintaympäristömme luomiin haasteisiin ja kilpailukykymme säilyttämiseen sekä KPMG-brändin vahvistamiseen. The KPMG Way kuvaa toimintamme tarkoitusta, tavoitteita ja toimintaperiaatteita kokoamalla yhteen missiomme, visiom me ja strategiamme ja kaiken toiminnan perustana olevat globaalit arvomme. Missio toimintamme tarkoitus l Tehtävämme on siirtää osaamisemme arvoksi ja hyödyksi asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja pääomamarkkinoille. Visio tulevaisuuden tavoitteemme l Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja valitsemillamme palvelualueilla. l Liikevaihdolla ja henkilöstölukumäärällä mitattuna haluamme olla Suomessa ykkösenä. l Toimintamme on kannattavaa. l Maineeltamme olemme alan luotetuin ja arvostetuin yritys ja samalla haluttu työnantaja kokeneiden osaajien ja opiskelijoiden keskuudessa. KPMG on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista, jonka tarkoituksena on siirtää osaaminen arvoksi ja hyödyksi asiakkailleen, henki - löstölleen ja pääomamarkkinoille.

7 VUOSIKERTOMUS Yhteiset arvomme l Kaikille KPMG:n jäsenyrityksille yhteisten arvojen mukainen toiminta näkyy kaikessa toiminnassamme niin oman organisaatiomme sisällä, työskenneltäessä yhdessä asiakkaiden kanssa kuin yhteyksissä muihin sidosryhmiimme. l Yhteiset arvomme takaavat yhtenäisen tavan toimia ja tehdä työtä. Asiantuntijaorganisaatiossa yhteinen arvopohja ja arvoihin sitoutuminen korostuvat, koska omassa työssämme olemme kaikki omien alueidemme erityisosaajia. l Annamme toiminnallamme esikuvan muille l Työskentelemme yhdessä l Arvostamme toisiamme l Perustamme näkemyksemme tosiasioihin l Viestimme avoimesti ja rehellisesti l Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme l Olemme riippumattomia Strategia miten saavutamme tulevaisuuden tavoitteemme l Kattava palveluvalikoimamme tilintarkastuksessa sekä vero- ja neuvontapalveluissa merkitsee, että voimme tarjota asiakkaillemme palveluitamme laajasti ottaen huomioon yhteiskunnan meille asettamat riippumattomuusvaatimukset. l Kehitämme palvelu- ja tuotevalikoimaamme niin, että pystymme vastaamaan nopeasti ympäristön ja asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Säilytämme toimintamme korkean laatutason ja hallitsemme riskimme. l Työnantajana tuemme henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä. Tarjoamme henkilöstöllemme haastavia uravaihtoehtoja kansainvälisessä ympäristössä. l Saavutamme tavoitteemme toimimalla kaikissa tilanteissa arvojemme mukaisesti. Brändilupauksemme l Tavoitteenamme on, että kpmg:läiset mielletään alansa huippuammattilaisiksi, jotka yhdessä työskennellen tuottavat arvoa asiakkaiden hyväksi.

8 8 VUOSIKERTOMUS KPMG:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Lisäämme taloudellisen informaation luotettavuutta Asiantunteva ja luotettava lakisääteinen tilintarkastus on koko toimintamme perusta. Tärkeimpänä tehtävänämme on varmistaa asiakkaidemme tilinpäätöksen ja taloudellisen informaation luotettavuus ja säännöstenmukaisuus omistajien etuja valvoen. Ymmärrämme asiakkaidemme liiketoiminnan rakenteet sekä toimintaan liittyvät mahdollisuudet ja riskit ja varmistamme osaltamme, että yhtiön ulkoinen taloudellinen informaatio kuvaa parhaalla tavalla yhtiön toiminnan taloudellista kehitystä ja asemaa voimassa olevien säännösten puitteissa. KPMG:n vahvuuksia tilintarkastuspalveluissa ovat asiakaslähtöisyys, asiantuntemus, luotettavuus sekä osaava, sitoutunut henkilöstö. Lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi palvelemme muun muassa erityistilintarkastuksissa, tilinpäätösinformaation kehittämisessä, raportointikäytäntöjen varmentamisessa sekä tarjoamme neuvontaa taloudelliseen raportointiin liittyvissä erityiskysymyksissä. Veropalvelut liiketaloudellisesti järkeviä kokonaisratkaisuja Neuvomme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti verosuunnitteluun ja vero-ongelmiin liittyvissä kysymyksissä. Vahvuutenamme ovat laaja toimialatuntemus, erikoistuminen, kansainvälinen verkosto ja asiantuntijoidemme ammatillinen osaaminen. Autamme asiakkaitamme varautumaan muutoksiin sekä löytämään tehokkaita ja kauaskantoisia ratkaisuja oman organisaationsa toimintaan. Seuraamme aktiivisesti miten lainsäädäntöuudistukset, kansainvälistyminen, kiristyvä kilpailu ja kansantalouden yleistilanne vaikuttavat asiakkaidemme liiketoimintaan. Tavoitteenamme on, että asiakkaamme hallitsevat efektiivistä verokantaansa ja verokustannuksiaan pitkällä aikajänteellä. KPMG:n veropalvelut kattavat kaikki yritys- ja henkilöverotuksen osa-alueet jakaantuen kuuteen eri kokonaisuuteen: suuryritysten tuloverotus, omistajayritysten verotus, siirtohinnoittelu, välillinen verotus, juridiikka sekä henkilöverotus ja kansainväliset komennukset. Neuvontapalvelut ratkaisuja kasvuun, riskienhallintaan ja suorituskyvyn parantamiseen Neuvontapalveluissa yhdistämme KPMG:n monipuolisen osaamisen ja kokemuksen selkeiksi ratkaisuiksi johdon keskeisiin haasteisiin kasvuun, riskien hallintaan ja hyvään hallinnointiin sekä suorituskyvyn parantamiseen toiminnan kaikissa vaiheissa. Menestystekijöitämme ovat keihäänkärkiosaaminen valituilla palvelualueilla, näkemyksellisyys sekä osaamisten yhdistäminen. Toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen, tehokkuuteen ja yhteistyöhön. Neuvontapalveluihimme kuuluvat muun muassa johtamisjärjestelmät ja strateginen ohjaus, yrityskaupat ja rakennejärjestelyt sekä pääomien hallinta, talous-, rahoitus- ja IT-toimintojen organisointi ja prosessit, riskienhallinta, valvonta ja sisäinen tarkastus, monipuoliset koulutuspalvelut sekä organisaation ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät palvelut. KPMG:n arvot sekä eettisen toimintamme lähtökohdat ja perusperiaatteet määrittelevä Code of Conduct -ohjeistus muodostavat yhtenäisen toimintatapamme perustan. Missiomme on siirtää osaamisemme arvoksi ja hyödyksi asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja pääomamarkkinoille. Liiketoimintamme kautta mandaattimme on valvoa yhteiskunnassamme toimivien organisaatioiden toimintaa siten, että näiden taloudellinen raportointi on lakien ja muiden ohjeiden mukaista. Liiketoimintamme luonteen vuoksi meillä on merkittävä rooli Suomen liike-elämässä, mikä asettaa vaatimuksia myös meille. Voimme toteuttaa tehtäväämme ainoas taan asettamalla vastuullisuuden toimintamme perustaksi. Vastuullisuus on meille luontainen osa jokapäiväistä toimintaamme. Tarkastelemme vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista. Olemme tiivistäneet vastuullisuusstrategiamme viiteen eri rooliin. Vastuullisuutemme toteutuu, kun toimimme aktiivisesti näillä kaikilla viidellä osa-alueella. Varmistaja ja asiantuntija Liiketoimintamme toteuttaa jo lähtökohtaisesti vastuullisuuden periaatteita. Tilintarkastuspalveluiden tehtävänä on varmistaa, että asiakasyritystemme tilinpäätös ja taloudellinen informaatio täyttävät lakisääteiset vaatimukset ja muut ohjeet. Vero- ja neuvontapalvelut antavat asiantuntemuksensa erilaisten haasteiden ratkomiseen ja mahdollisuuk sien hyödyntämiseen varmistaen asiakkaidemme tehokkaan ja lainmukaisen toiminnan osana Suomen talouselämää. Toimialan kehittäjä Olemme aktiivisesti mukana oman toimialamme kehittämisessä alan yhdistysten ja järjestöjen kautta. Olemme muun muassa tilintarkastusalan keskeisimmän foorumin KHT-yhdistyksen kautta osallistuneet

9 VUOSIKERTOMUS Vastuullisuus toiminnassamme aktiivisesti keskusteluun tilintarkastajan riippumattomuuteen ja etiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Henkilöstömme edustajat ovat myös mukana muissa keskeisimmissä toimialamme yhdistyksissä kehittämässä toimialan käytäntöjä ja toimintatapoja. Yhteiskunnallinen keskustelija Liiketoimintamme luonteen vuoksi Suomen talouselämän tuntemuksemme on laaja ja sen pohjalta haluamme nostaa yleiseen keskusteluun ajankohtaisia ja oleellisia teemoja. Koemme, että jos meillä on asiantuntemusta jostakin yleistä mielenkiintoa herättävästä aiheesta, on vastuullista tuoda tosiasiat ja näkemyksemme laajempaan tietoisuuteen. Globaalia näkökulmaa tuomme esiin KPMG-ketjun tuottamien tutkimusten ja selontekojen kautta. Henkilöstön motivoija Liiketoimintamme perustuu henkilöstömme osaamiseen. Tämän vuoksi henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen ovat meille strategisesti tärkeitä menestystekijöitä. Kehitämme jatkuvasti näihin liittyviä prosessejamme ja suoritamme säännöllisesti henkilöstötyytyväisyyskyselyitä. Nykyisen henkilöstömme lisäksi meidän on myös jatkossa tärkeää saada osaavaa ja hyvin koulutettua henkilöstöä. Teemme maanlaajuisesti yhteistyötä niiden yliopistojen, korkeakoulujen ja opiskelijayhdistysten kanssa, joista valmistuu rahoituksen, laskennan, juridiikan ja tietotekniikan osaajia. Ympäristön vaalija Tavoitteemme on pyrkiä minimoimaan toimintamme ympäristövaikutukset. Samalla haluamme kannustaa henkilöstöämme ympäristöystävällisiin päätöksiin omassa elämässään. KPMG:n vastuullisuuden elementit Varmistaja ja asiantuntija Toimialan kehittäjä Yhteiskunnallinen keskustelija KPMG Oy Ab Henkilöstön motivoija Ympäristön vaalija

10 10 VUOSIKERTOMUS LIIKETOIMINTAKATSAUKSET TILIKAUDELTA Tilintarkastuspalvelut tilikaudella Tilintarkastus on KPMG:n suurin palvelualue. Palvelualueen liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta ollen 39,8 miljoonaa euroa, ja sen osuus yrityksen liikevaihdosta oli 50 %. Tavoitteitamme päättyneelle tilikaudelle olivat asiakassuhdetoiminnan vahvistaminen, toimiala- ja liiketoimintaosaamisemme kasvattaminen sekä tilintarkastustoimeksiantojen johtamisen ja hallinnan tehostaminen. Tilintarkastusliiketoiminnassa päättynyt tilikausi oli kokonaisuutena tarkastellen hyvä. Olemme onnistuneet asiakastyössämme ja vieneet asiak kaillemme tilintarkastukseen liittyviä varmennus- ja neuvontapalveluja entistäkin laajemmin. Asiak kaat arvostavat osaamistamme ja palvelukykyämme, ja asiakastyytyväisyys on säilynyt hyvällä tasolla. Olemme myös saavuttaneet toiminnan tehokkuudelle asettamamme tavoitteet ja selkiyttäneet omia sisäisiä prosessejamme ja toimintatapojamme. Lisäksi olemme kehittäneet ja edistäneet aktiivisesti toimialaosaamistamme erityisesti rahoitussektorilla ja Venäjän liiketoiminnassa. Omistajajohtoisissa ja pk-kentän yrityksissä olemme tilintarkastuksen lisäksi kehittäneet edelleen myös paikallista yhteistyötämme vero- ja lakipalveluiden sekä muiden neuvontapalveluiden kanssa. Pablo Picasso: Grande nature morte au guéridon (1931) Succession Picasso 2009 Kuvasto; photo RMN / René-Gabriel Ojéda Yritysten muuttuneet taloudelliset olosuhteet ovat vaikuttaneet tarkastuspalvelujemme kysyntään nostaen esille uudenlaisia tarkastusteemoja, esimerkiksi riskienhallinnan menettelyjen ja proses sien sisäisten kontrollien riippumattomat ar vioinnit. Arviomme mukaan tilintarkastuksen ohella tehtävät erilaiset varmennustoimeksian-

11 VUOSIKERTOMUS not lisääntyvät entisestään alkaneen tilikauden aikana. Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuksen tarjouskierros osui päättyneelle tilikaudelle. Kunta-asiakkaiden tilintarkastuksissa saavutimme markkinaosuuksien kasvattamiselle asettamamme tavoitteet. Kaikki tilintarkastuksen asiakassegmenttimme huo mioon ottaen emme kuitenkaan aivan täysin saavuttaneet markkinajohtajuudelle asettamiamme tavoitteita. Tarjouskilpailuissa olemme menestyneet hyvin, eivätkä markkinaosuudet ole merkittävästi muuttuneet päättyneen tilivuoden aikana. Talouselämä-lehden listaamien Suomen suurimpien yritysten ryhmissä on finanssikriisin ja talouden taantuman seurauksena tapahtunut muutoksia, mikä heijastuu jossain määrin myös tilintarkastuksen markkinaosuuksien kehitykseen. Tilintarkastustehtävissä työskenteli tilikauden lopussa 311 henkilöä. Yksi koko konsernin tavoitteista on ollut johtamisen kehittäminen. Tilintarkastuspalveluissa olemme uudistaneet organisaatiorakennetta ja toimintatapojamme. Olemme panostaneet kehityskeskustelujen läpiviemiseen ja tavoitteiden sel keään määrittelyyn. Olemme myös toteuttaneet laajasti henkilöstöhaastatteluja ja laatineet yhdessä henkilöstöryhmien kanssa toimenpidesuunnitelmat, joiden tavoitteena on edistää työtyytyväisyyttä ja kehittää työskentelyolosuhteita yhä paremmiksi. Suunnitel mien etenemistä seurataan jatkuvasti ja aktiivista keskustelua eri henkilöstöryhmissä pyritään edistämään uudenlaisilla organisaatioratkaisuilla ja toimintatavoilla. Henkilöjohtamisen saralla tehtävä työ on pitkäjänteistä, mutta kehitys on jo tehtyjen toimenpiteiden jälkeen lähtenyt oikeaan suuntaan, ja työ jatkuu alkaneella tilikaudella. Veropalvelut tilikaudella Veropalveluissa emme täysin saavuttaneet tilikaudelle asettamiamme kasvutavoitteita. Asiakkaidemme muuttunut taloudellinen tilanne on näkynyt osittain myös veropalvelujen kysynnässä, mutta yleisesti ottaen vuodesta muodostui kokonaisuudessaan melko hyvä. Tilikaudella veropalveluiden liikevaihto oli 15,1 miljoonaa euroa laskien 4 % edellisvuoteen verrattuna. Veropalvelut muodostavat 19 % KPMG:n liikevaihdosta. Aktiivinen asiakastyöskentely on yksi toimintamme kulmakivistä ja tässä työssä olemme edenneet päättyneellä tilikaudella hyvin. Tavoitteenamme on ollut säilyttää asemamme jo ennestään vahvoilla osa-alueillamme sekä edelleen kehittää ja selkeyttää palvelutarjontaamme ja -prosessejamme. Suuryritysten tuloverotus, kansainvälinen verotus, kiinteistö- ja rakennusalan verotusta koskevat verolakien muutokset sekä muun muassa palvelukaupan arvonlisävero verouudistus ovat vain esimerkkejä osa-alueista, joissa palvelukehitys on ollut aktiivista. Olemme myös selkeyttäneet ja vahvistaneet alueel lista näkyvyyttämme omistajajohtoisissa ja pk-asiakasyrityksissä. Järjestämme runsaasti seminaareja ja koulutustilaisuuksia ajankohtaisista vero- ja lakiasioista ympäri Suomen. Tilaisuudet ovat saaneet asiakkailtamme hyvän vastaanoton. Osana toimintaamme olemme myös kehittäneet edelleen omia sisäisiä työvälineitämme ja vahvistaneet oman toimintamme riskienhallintaa. Tilikauden aikana Veropalveluissa on otettu käyttöön uusi sähköinen dokumenttien hallintajärjestelmä, johon siirtyvät myöhemmin myös konsernin muut yksiköt.

12 12 VUOSIKERTOMUS Olemme pilotoineet myös KPMG:n uudelle tekniselle alustalle siirtyvää intranetiä. Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli yhtenäistää työskentelytapojamme, helpottaa tiedon jakamista, näkyvyyttä ja saatavuutta. Veropalvelujen uusitut intranet-sivut avautuivat toukokuussa. Tilikauden päättyessä veropalveluissa työskenteli 105 henkilöä. Tavoitteenamme on tarjota henkilöstöllemme mielekkäitä työtehtäviä, toimivat työmenetelmät sekä jatkuvia kehitysmahdollisuuksia. Tilikauden aikana teimme henkilöstömme keskuudessa ilmapiiritutkimuksen. Keskeiset vahvuutemme liittyivät toimintamme riippumattomuuteen, tiedon etsimiseen ja näkemyksen tarjoamiseen asiakkaidemme hyväksi sekä avoimeen ja rehelliseen vuorovaikutukseen ja viestintään. Tavoitteemme on olla markkinoiden ykkönen. International Tax Review -lehden vuosittaisessa World Tax Guide -listauksessa KPMG:n veropalvelut sijoittuivatkin jälleen ensimmäiselle sijalle. Tutkimuksen määritelmän mukaan sijoitus on jaettu, ja jaamme ykköspaikan alan toisen yhtiön kanssa. Neuvontapalvelut tilikaudella Taloudellinen taantuma, asiakkaiden lisääntynyt kustannustietoisuus sekä erityisesti yrityskauppamarkkinoiden hiljeneminen ovat heijastuneet KPMG:n Neuvontapalveluihin. Palvelualueen liikevaihto päättyneellä tilikaudella laski edellisvuodesta 16 % ja oli 23,9 miljoonaa euroa. Neuvontapalveluiden osuus KPMG:n liikevaihdosta oli 31 %. Liikevaihdon lasku johtui miltei yksinomaan yrityskauppatransaktioiden vähentymisestä. Sen sijaan muun muassa IT-neuvontapalvelujen kysyntä on jatkanut kasvu-uralla, samoin muun muassa rahoitusriskeihin ja niiden hallintaan liittyvien palvelujen kysyntä kasvoi edelliskaudesta. Myös julkishallinnon asiakaskunnassa neuvontapalvelujemme kysyntä on ollut vilkasta. Tavoitteemme on tuottaa asiakkaillemme ratkaisuja, jotka kantavat yli vallitsevien suhdanteiden. Tässä työssä ovat olleet mukana Neuvontapalvelujen asiantuntijoiden lisäksi muutkin palvelualueet. Tilikauden aikana olimme mukana KPMG:n kansainvälisen sateenvarjoteeman alle kootussa Menestyksellä yli taantuman -kampanjassa, jossa palveluviestintäämme suunnattiin matalasuhdanteesta selviämisen tueksi kertomalla, mitä osaamista ja palveluja KPMG:llä on tarjottavana asiakkailleen taantuma-ajan kassavirta-, kannattavuus-, riskienhallinta- ja kasvukysymyksiin liittyen. Tilikauden aikana toimme markkinoille muun muas sa yrityksen markkina-asemaa ja taloudellista tilannetta selvittävän Independent Business Review -analyysin rahoituspäätösten tueksi. Lisäksi olemme jatkaneet edelliskaudella alkanutta henkilö- ja muutosjohtamiseen keskittyvien People & Change -palveluiden sekä julkishallinnon ja erityisesti valtionhallinnon eri sektoreille suunnattujen palveluiden kehitystyötä. Tammikuussa vietettiin KPMG Forumin uuden koulutuskeskuksen avajaisia Helsingin Salmisaaressa. KPMG Forum tarjoaa kurssi- ja koulutustarjonnan muodossa apua organisaatioiden kasvuun, suorituskykyyn ja riskien hallintaan muun muassa ICT:n, taloushallinnon, rahoituksen, verotuksen sekä riskienhallinnan alueilla. Tilikauden aikana KPMG Forum kasvatti koulutusvalikoimaansa 15 prosenttia ja lisäksi lanseerattiin verkon kautta toteutettava etäkoulutusmuoto. Yksi tilikauden tärkeimmistä tavoitteista oli Neuvontapalveluidemme tunnettuuden lisääminen. Corporate Image -tutkimuslaitoksen toteuttamassa liikkeenjohdon konsulttitoimistojen imagotutkimuksessa KPMG nousi tunnetuimmaksi liikkeenjohdon konsultointipalveluja tarjoavaksi yritykseksi ja arvioitiin muun muassa kiinnostavimmaksi tulevaisuuden yhteistyökumppaniksi. Työmme onnistumista arvioimme säännöllisesti myös asiakkaille tehtävien projektipalautekyselyjen avulla, jotta voimme edelleen kehittää toimintaamme. KPMG:n kansainvälisten linjausten mukaisesti uudistimme Neuvontapalvelujen organisaa tiota ryhmittelemällä palvelumme uudestaan kolmen eri palveluryhmän alaisuuteen: Performance & Technology, Transactions & Restructuring sekä Risk & Compliance. Uusi organisaatiomalli astui voimaan tilikauden alkaessa. Henkilökunnan lukumäärä tilikauden lopussa oli 175, vähennystä edellisen tilikauden tilanteeseen noin 4 %. Tilikauden aikana vahvistimme asiantuntijaresurssejamme etenkin Corporate Finance -palveluissamme. KPMG:n globaalin ilmapiirimittauksen tulosten perusteella olemme laatineet kehitystoimenpiteitä ryhmätasolla. Jatkossa meidän tulee toiminnassamme kiinnittää enemmän huomiota työkuorman tasaisempaan jakautumiseen, vastuiden selkeyttämiseen sekä urasuunnittelun terävöittämiseen. Sisäisen yhteistyön ja ymmärryksen lisääminen sekä osaamisemme ja palveluidemme esilletuominen yli ryhmärajojen ovat edellisvuosien tapaan vahvasti mukana kehitystavoitteissamme.

13 VUOSIKERTOMUS TIIVISTÄ JA TAVOITTEELLISTA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖTÄ KPMG:n sidosryhmät Tulevaisuuden työntekijät Henkilöstö Osakkeenomistajat Asiakkaat Muut sidosryhmät KPMGverkosto Media Olemme määritelleet toimintamme kannalta keskeiset sidosryhmät, joiden tarpeet ja odotukset ovat osaltaan myös strategityöskentelymme pohjana. Tärkeimmät sidosryhmämme ovat asiakkaat, henkilöstö, tulevaisuuden työntekijät, osakkeenomistajat, KPMG-ketju ja media. toimintaamme ja tavoitteisiimme liittyy läheisesti myös muita sidosryhmiä, kuten toimialamme edunvalvontaa ja ammatillista kehittämistä tukevat organisaatiot sekä yritystoiminnan vastuullisuutta edistävät tahot. Olemme seuraaville sivuille koonneet läpileikkauksen päättyneen tilikauden aikaisesta työstä ja tapahtumista eri sidosryhmiemme parissa.

14 14 VUOSIKERTOMUS Asiakkaat ja markkinat Aktiivinen asiakasyhteydenpito, palvelutarjontamme terävöittäminen auttaaksemme asikkaitamme selviytymään taantuman esille nostamista haasteista sekä omien toimintatapojemme jatkuva kehitys ovat olleet asiakastyöskentelymme painopisteitä kaudella Kaiken toimintamme lähtökohtana ovat toimialaosaamiseemme pohjautuva tinkimätön ammattitaito, luottamus sekä asiakaslähtöisyys. Tavoitteenamme on pitkäaikaiset, luottamukseen perustuvat asiakassuhteet. Asiakassuhteen ylläpito vaatii aktiivista yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta. Asioista keskustellen, kysellen ja yhdessä ratkaisuja kehittäen syntyy tuloksia. Päättyneellä tilikaudella olemmekin kaikilla palvelualueillamme tarkistaneet ja suunnanneet palvelutarjontaamme erityisesti muuttuneista olosuhteista kumpuaviin tarpeisiin ja taantumasta selviämisen tueksi. Muun muassa neuvontapalveluissa olemme tarjonneet asiakkaillemme talouskriisiin liittyviä palveluita, joiden tavoitteena on auttaa asiakas menestyksellä yli taantuman. Asiakaskuntamme muodostuu hyvin erityyppisistä asiakkaista koon, toimialan ja juridisen yhtiömuodon mukaan ulottuen Suomen suurimmista yrityksistä omistajajohtoisiin ja pk-yrityksiin sekä yhdistyksiin ja säätiöihin. Asiakastoimialamme on jaettu KPMG:n globaalin toimintamallin mukaisesti neljään kokonaisuuteen: rahoitus-, vakuutus- ja omaisuudenhoitoala (Financial Services), kuluttaja- ja teollisuustoimialat (Consumer and Industrial Markets), ICT- ja viihdeteollisuus (Information, Communications and Entertainment) sekä infrastruktuuri, julkissektori ja terveydenhuolto (Infrastructure, Government and Healthcare). Myös lainsäädäntö asettaa meille vaatimuksia; julkissektorin tilintarkastuksista vastaa tytäryhtiömme KPMG Kunta Oy, joka on auktorisoitu JHTT-yhteisö. Voidaksemme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla olemme segmentoineet asiakaskuntaamme ja tarjoamme eri segmenteille palveluja räätälöityjen asiakaskonseptien mukaisesti. Menestyksellä yli taantuman Yleisessä taloudellisessa toimintaympäristössä ja suhdanteissa tapahtuneet muutokset ovat muokanneet myös asiakkaidemme tarpeita. Näem me vallitsevan taloudellisen tilanteen kuitenkin myös mahdollisuutena. Tavoitteemme on tuottaa asiakkaillemme ratkaisuja, jotka kantavat yli vallitsevien suhdanteiden. Osana laajentumisstrategiaamme 15. toimipisteemme avautui Lohjalla tammikuussa. Lohjan palvelupisteen kautta vahvistimme Länsi-Uudenmaan alueella erityisesti KPMG:n pienille ja keskisuurille yrityksille tarjoamaa tilintarkastusta, veroneuvontaa sekä yritysjärjestelyihin liittyviä neuvonantopalveluita. Päättyneellä tilikaudella olemme jatkaneet asiakaslähtöisyyden ja asiakaskonseptiemme kehittämistä. Erityisesti olemme panostaneet avainasiakastyöskentelyymme liittyvien sisäisten prosessiemme kehitykseen. Tilikauden alussa Neuvontapalveluissa otettiin käyttöön uusi projektikohtainen palauteprosessi. Uusien työvälineiden ja toimintatapojen avulla keräämme systemaattisesti palautetta asiakasprojekteista, jotta voimme jatkuvasti kehittää asiakastyöskentelyyn liittyviä prosessejamme. Alkaneen tilikauden tavoitteenamme on ottaa projektikohtainen palauteprosessi käyttöön myös muilla palvelualueilla. KPMG nousi tunnetuimmaksi yritykseksi Corporate Imagen touko elokuussa 2009 toteuttamassa liikkeenjohdon konsulttitoimistojen imagotutkimuksessa. Kohtaamisia ja vuoropuhelua sidosryhmien kanssa Paitsi kahdenkeskisissä asiakaskohtaamisissa ja -projekteissa, käymme vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa myös lukuisissa asiakas-

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Vuosikertomus. *connectedthinking

Vuosikertomus. *connectedthinking Vuosikertomus 07* *connectedthinking PwC:n historia 1954 1979 19 Olle V. Salmi ja Henrik Virkkunen perustavat toimiston, johon Antti Helenius tulee ensimmäiseksi apulaiseksi. Syntyy Salmi, Virkkunen &

Lisätiedot

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio Vuosikertomus PwC:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Julkisen sektorin tilintarkastus Kansainväliset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöskäytännöt, kuten IFRS ja US GAAP Prosessi- ja järjestelmätarkastus

Lisätiedot

Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039?

Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039? Vuosikertomus Luovuus Ideat Strategia Visio Tulos Rekrytointi Syntilista Teot Nopeus Ympäristövaikutus Etiikka Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039? Käänsimme katseen menneen vuoden taloustiedoista

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi KPMG OY AB Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi Sisällys Toimitusjohtajalta 4 Organisaatio ja hallinnointi 7 Hallitus 9 Johtoryhmä 10 Laadunvalvontajärjestelmä 13 Liitteet 18 Liite 1 18 Yleisen edun

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Katse menneeseen 2008

Katse menneeseen 2008 Katse menneeseen 2008 Vuosikertomus 2008 Älä pitäydy aina valtatiellä, vaan karista välillä tallatun uran pölyt jaloistasi ja sukella metsän siimekseen. Alexander Graham Bell Vuosina 1847 1922 elänyt tiedemies

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö 1 Trainers House autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Missio, visio, arvot, strategia 4 Palvelut 16 Henkilöstö 17 Hallintokäytäntö 18 Sisäinen

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 008 V U O S I K E R T O M U S Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Tarja Sartolahti, Minna Varajärvi, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti,

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus vuosikertomus 2012 STRATEGINEN KULMAKIVI: ASIAKKAIdEN ENSISIjAINEN VAIhTOEhTO LUOTETTAVA KUMPPANI Emporia, yksi Skandinavian suurimmista ostoskeskuksista, avattiin

Lisätiedot

Toiminta vuonna 2012

Toiminta vuonna 2012 Toiminta vuonna 2012 Katse tulevaisuuteen Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia tuottaa edelleen tulosta. Palvelimme vuonna 2012 useampia asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin, ja

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen

vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen SATO tuottaa hyvää asumista Koteja tarvitaan aina. Yli 70 vuotta asuntomarkkinoilla toimineena yrityksenä SATO tuntee suomalaisten asumistarpeet ja asuntotuotannon

Lisätiedot

Aktia Vuosikertomus. vuosikertomus 2001

Aktia Vuosikertomus. vuosikertomus 2001 Aktia Vuosikertomus 2001 Aktia vuosikertomus 2001 Aktia Säästöpankki Oyj Aktia Säästöpankki Oyj Aktia Säästöpankki Oyj Sisältö Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2 Vuosi 2001 lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013

AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Sisältö Yhteiskuntavastuu Aktiassa 1 Sitoutuminen ja vastuu leimaavat toimintaamme 3 Aktia-konserni 4 Aktian

Lisätiedot

vuoteen Katsaus 2009

vuoteen Katsaus 2009 vuoteen Katsaus 20 2 1 Vuosi 20 1-27 2 DNA lyhyesti 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 10 Kuluttajaliiketoiminta 11 Yritysliiketoiminta 12 DNA lukuina 14 Henkilöstö 16 Yritysvastuu 22 Hallintoperiaatteet

Lisätiedot

Sisältö. Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2. Vuosi 2000 lyhyesti 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Liiketoiminta ihmisen kokoinen pankki 6

Sisältö. Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2. Vuosi 2000 lyhyesti 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Liiketoiminta ihmisen kokoinen pankki 6 Sisältö Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2 Vuosi 2000 lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoiminta ihmisen kokoinen pankki 6 Asiakkaan kohtaaminen 8 Tytäryhtiöt 10 Liiketoimintayksiköt 12 Henkilöstö

Lisätiedot