KPMG VUOSIKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KPMG VUOSIKERTOMUS 2008 2009"

Transkriptio

1 KPMG VUOSIKERTOMUS

2 Kansikuva: Pablo Picasso: Le baiser (1925) Succession Picasso 2009 Kuvasto; photo RMN / Jean-Gilles Berizzi Painotuote

3 Sisällys KPMG Oy Ab:n vuosikertomus Vuosikertomus...4 Toimitusjohtajan katsaus... 4 KPMG yrityksenä... 6 KPMG:n palvelut... 8 Vastuullisuus toiminnassamme... 9 Liiketoimintakatsaukset tilikaudelta Tiivistä ja tavoitteellista sidosryhmäyhteistyötä Asiakkaat ja markkinat Osakkeenomistajat KPMG-verkosto moninkertaistaa mahdollisuutemme Yhteiskunnallinen vuoropuhelu jatkuu aktiivisena Henkilöstö Yhteistyötä tulevaisuuden työntekijöiden kanssa Vastuu ympäristöstämme Läpinäkyvyyskertomus...30 Toimintakertomus...36 Tilinpäätös...40 Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahoituslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus...54

4 4 VUOSIKERTOMUS Toimitusjohtajan katsaus Tilikautta leimasi maailmanlaajuinen rahoituskriisi ja sen seurauksena reaali talouteen levinnyt taloudellinen taantuma. Liikevaihtomme laski noin 5 prosenttia, pitkälti yrityskauppamarkkinoiden hiljentymisen seurauksena. Yrityskauppojen väheneminen vaikutti erityisesti neuvontapalveluiden kysyntään. Veropalvelut kärsivät myös jossain määrin hiljentyneistä yrityskauppamarkkinoista, mutta tilintarkastuksen kehitys oli vakaata. Toteutettujen kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta tilikauden tulosta voidaan kuitenkin pitää varsin tyydyttävänä. Strategiamme mukaisesti tarjoamme asiakkaillemme kaikkia palvelujamme ottaen huomioon riippumattomuusvaatimukset. Tavoitteemme on olla markkinajohtaja valitsemillamme palvelualueilla. Vallitsevassa vaikeassa yleistaloudellisessa tilanteessa on tärkeää vahvistaa ja varmistaa osaamista, jotta olemme iskukykyisiä talouden jälleen elpyessä. Tämän päivän kilpailussa menestyvät ne yritykset, jotka ajattelevat asioita asiakkaan näkökulmasta, tuottavat heille lisäarvoa sekä huolehtivat henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä. Kehittääksemme toimintaamme asiakkaiden näkökulmasta olemme tarkistaneet organisaatiotamme ja nimittäneet vastuulliset henkilöt avainasiakas-, rahoitustoimiala-, Private Equity, Government- ja Middle Market -segmenteille tehtävinään kehittää kunkin segmentin toimintaa kokonaisvaltaisesti asiakasnäkökulmasta tavoitteena luoda entistä enemmän lisäarvoa asiakkaille. Tilintarkastuksen osalta säilytimme markkinaasemamme kevään tarjouskilpailuissa. Kuntapuolen tilintarkastuksen tarjouskilpailuissa menestyimme hyvin ja vahvistimme markkina-asemaamme. Tilintarkastusalan vaatimusten yhä kasvaessa, varsinkin nykyisessä taloudellisessa suhdanteessa, hintatason kehitys huolestuttaa, sillä muuttuva lainsäädäntö, uudistuvat IFRSstandardit sekä uusi kansainvälinen tilintarkastuskäytäntö työllistävät tilintarkastajia yhä enemmän. Konsulttitoimistojen imagotutkimuksessa KPMG todettiin maineeltaan tunnetuimmaksi ja erityisesti yritysjärjestelyissä osaamisemme todettiin vahvaksi. Myös veropalveluissa maineemme on kansainvälisen tutkimuksen mukaan edelleen erinomainen. Tästä on osoituksena se, että meidät on vastikään valittu kahden suuren kansainvälisen suomalaisen konsernin veropalveluiden yhteistyökumppaniksi globaalisti. Kansainvälistymisen yhä voimistuessa kansainvälisen ketjun antaman tuen merkitys kasvaa entisestään. Hyödynnämmekin yhä enemmän monilla eri tasoilla KPMG-ketjun laajaa osaamista palvellessamme suomalaisia kansainvälisiä konserneja. KPMG:ssä ollaan parhaillaan ottamassa käyttöön maailmanlaajuisesti elektroninen tilintarkastusprosessi, joka entisestään varmistaa Tämän päivän kilpailussa menestyvät ne yritykset, jotka ajattelevat asioita asiakkaan näkökulmasta, tuottavat heille lisäarvoa sekä huolehtivat henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä.

5 VUOSIKERTOMUS yhtenäisen, korkeatasoisen laadun. Samalla tarkastustoiminta tehostuu. Sisäinen riskienhallinta on KPMG:n kansainvälisen organisaation tärkeimpiä prosesseja. Tämän prosessin avulla KPMG varmistaa, että toimintamme vastaa ammattiamme sääteleviä säännöksiä ja että näitä säännöksiä noudatetaan kaikissa tehtävissä, joita KPMG hoitaa eri puolilla maailmaa. Tavoitteemme on, että KPMG on hyvä työpaikka ja alansa suosituin työnantaja. Tavoitteen saavuttamiseksi pyrimme huolehtimaan henkilöstöstä parhaalla mahdollisella tavalla ja tarjoamaan kehittymiseen erilaisia urapolkuja. Löytääksemme oikeat tavat olemme kartoittaneet henkilöstön mielipiteitä tilikauden aikana toteutetussa ilmapiirikyselyssä. Johtaminen ja esimiestoiminta nousivat kyselyssä erityisiksi kehittämiskohteiksi. Saadun palautteen pohjalta olemme laatineet kehitysohjelmia liittyen muun muassa esimerkillä johtamiseen, työn ja vapaa-ajan välisen tasapainon entistä parempaan huomioimiseen sekä mentoroinnin edelleen kehittämiseen. Näitä kehitysohjelmia viedään eteenpäin yhdessä henkilöstön kanssa. Olemme toimineet menestyksekkäästi jo vuodesta 2003 saakka yhtenä Ateneumin taidemuseon pääyhteistyökumppanina. Tukemalla Ateneumia olemme olleet mukana mahdollistamassa taiteen saamisen kaikkien suomalaisten ulottuville tarjoten samalla asiakkaillemme ja sidosryhmillemme mahdollisuuden tutustua korkealuokkaiseen taiteeseen. Tästä erinomaisena esimerkkinä on syksyn aikana Ateneumissa järjestetty Pablo Picasso -näyttely, jonka yhteydessä järjestetyissä lukuisissa tilaisuuksissamme on käynyt yli 2000 kutsuvierasta tutustumassa tähän ainutlaatuiseen ja erittäin suurta suosiota saavuttaneeseen näyttelyyn. Olemme päättäneet jatkaa yhteistyötä Ateneumin kanssa myös tulevina vuosina. Keväällä järjestimme ylimmälle johdolle suunnatun seminaarin, jossa puhujina olivat professori C.K. Prahalad ja Garry Kasparov. Prahaladin viesti suomalaiselle talouselämälle oli, että nousun alkaessa parhaiten menestyvät ne yritykset, jotka ovat luoneet asiakkaisiin aivan uudenlaisen suhteen, jossa asiakas otetaan mukaan yhteiseen arvontuotantoprosessiin. Arvoihimme kuuluvan yhteiskuntavastuun puitteissa olemme selvittäneet hiilidioksidipäästöjemme tason ja aloittaneet päästöjen vähentämiseksi muun muassa seuraavia toimenpiteitä: autopolitiikan uudistaminen työsuhdeautojen päästörajojen asettamiseksi, kierrätys, paperinkulutuksen vähentäminen, tietoisuuden lisääminen ympäristöasioissa, toimitilojen sähkönkulutuksen vähentäminen samoin kuin matkustamisen vähentäminen. Henkilöstö on osallistunut edellä mainittujen asioiden kehittämiseen innostuneesti. Tämänhetkinen epävarma taloudellinen tilanne asettaa omat haasteensa liiketoiminnalle. Tästä huolimatta katsomme kuitenkin luottavaisina tulevaisuuteen ja tavoittelemme maltillista kasvua. Asiakaslähtöinen toiminta ja motivoitunut henkilöstö ovat menestyksemme kannalta tärkeimmät tekijät myös jatkossa. Haluan kiittää koko henkilökuntaa hyvästä suorituksesta haasteellisissa olosuhteissa sekä asiakkaita ja muita sidosryhmiä yhtiötämme kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Sixten Nyman Toimitusjohtaja

6 6 VUOSIKERTOMUS KPMG yrityksenä KPMG on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista, jonka tarkoituksena on siirtää osaaminen arvoksi ja hyödyksi asiakkailleen, henkilöstölleen ja pääomamarkkinoille. KPMG:n palveluihin kuuluvat tilintarkastus, veropalvelut ja neuvontapalvelut. KPMG:n jäsenyritysten verkosto toimii asiantuntijan voimin 144 maassa ympäri maailmaa. Suomessa KPMG:n palveluksessa on yli 650 asiantuntijaa 15 paikkakunnalla. Asiantuntemuksemme perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen ja kattavaan toimialaosaamiseen. Uskomme, että huomisen menestys perustuu tämän päivän päätöksiin. Ulottuvillamme on eri toimialojen tuorein ja merkittävin tieto, jonka pohjalta osaavat asiantuntijamme pystyvät tuottamaan asiakkaillemme tietoa, näkemyksiä ja uusia lähestymistapoja, jotka tukevat tulevaisuuden kilpailukykyä. KPMG merkitsee asiakkailleen yhtenäistä globaalia palvelukulttuuria. Toimintatapojamme kuvaa The KPMG Way, jonka avulla pyrimme vastaamaan toimintaympäristömme luomiin haasteisiin ja kilpailukykymme säilyttämiseen sekä KPMG-brändin vahvistamiseen. The KPMG Way kuvaa toimintamme tarkoitusta, tavoitteita ja toimintaperiaatteita kokoamalla yhteen missiomme, visiom me ja strategiamme ja kaiken toiminnan perustana olevat globaalit arvomme. Missio toimintamme tarkoitus l Tehtävämme on siirtää osaamisemme arvoksi ja hyödyksi asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja pääomamarkkinoille. Visio tulevaisuuden tavoitteemme l Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja valitsemillamme palvelualueilla. l Liikevaihdolla ja henkilöstölukumäärällä mitattuna haluamme olla Suomessa ykkösenä. l Toimintamme on kannattavaa. l Maineeltamme olemme alan luotetuin ja arvostetuin yritys ja samalla haluttu työnantaja kokeneiden osaajien ja opiskelijoiden keskuudessa. KPMG on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista, jonka tarkoituksena on siirtää osaaminen arvoksi ja hyödyksi asiakkailleen, henki - löstölleen ja pääomamarkkinoille.

7 VUOSIKERTOMUS Yhteiset arvomme l Kaikille KPMG:n jäsenyrityksille yhteisten arvojen mukainen toiminta näkyy kaikessa toiminnassamme niin oman organisaatiomme sisällä, työskenneltäessä yhdessä asiakkaiden kanssa kuin yhteyksissä muihin sidosryhmiimme. l Yhteiset arvomme takaavat yhtenäisen tavan toimia ja tehdä työtä. Asiantuntijaorganisaatiossa yhteinen arvopohja ja arvoihin sitoutuminen korostuvat, koska omassa työssämme olemme kaikki omien alueidemme erityisosaajia. l Annamme toiminnallamme esikuvan muille l Työskentelemme yhdessä l Arvostamme toisiamme l Perustamme näkemyksemme tosiasioihin l Viestimme avoimesti ja rehellisesti l Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme l Olemme riippumattomia Strategia miten saavutamme tulevaisuuden tavoitteemme l Kattava palveluvalikoimamme tilintarkastuksessa sekä vero- ja neuvontapalveluissa merkitsee, että voimme tarjota asiakkaillemme palveluitamme laajasti ottaen huomioon yhteiskunnan meille asettamat riippumattomuusvaatimukset. l Kehitämme palvelu- ja tuotevalikoimaamme niin, että pystymme vastaamaan nopeasti ympäristön ja asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Säilytämme toimintamme korkean laatutason ja hallitsemme riskimme. l Työnantajana tuemme henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä. Tarjoamme henkilöstöllemme haastavia uravaihtoehtoja kansainvälisessä ympäristössä. l Saavutamme tavoitteemme toimimalla kaikissa tilanteissa arvojemme mukaisesti. Brändilupauksemme l Tavoitteenamme on, että kpmg:läiset mielletään alansa huippuammattilaisiksi, jotka yhdessä työskennellen tuottavat arvoa asiakkaiden hyväksi.

8 8 VUOSIKERTOMUS KPMG:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Lisäämme taloudellisen informaation luotettavuutta Asiantunteva ja luotettava lakisääteinen tilintarkastus on koko toimintamme perusta. Tärkeimpänä tehtävänämme on varmistaa asiakkaidemme tilinpäätöksen ja taloudellisen informaation luotettavuus ja säännöstenmukaisuus omistajien etuja valvoen. Ymmärrämme asiakkaidemme liiketoiminnan rakenteet sekä toimintaan liittyvät mahdollisuudet ja riskit ja varmistamme osaltamme, että yhtiön ulkoinen taloudellinen informaatio kuvaa parhaalla tavalla yhtiön toiminnan taloudellista kehitystä ja asemaa voimassa olevien säännösten puitteissa. KPMG:n vahvuuksia tilintarkastuspalveluissa ovat asiakaslähtöisyys, asiantuntemus, luotettavuus sekä osaava, sitoutunut henkilöstö. Lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi palvelemme muun muassa erityistilintarkastuksissa, tilinpäätösinformaation kehittämisessä, raportointikäytäntöjen varmentamisessa sekä tarjoamme neuvontaa taloudelliseen raportointiin liittyvissä erityiskysymyksissä. Veropalvelut liiketaloudellisesti järkeviä kokonaisratkaisuja Neuvomme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti verosuunnitteluun ja vero-ongelmiin liittyvissä kysymyksissä. Vahvuutenamme ovat laaja toimialatuntemus, erikoistuminen, kansainvälinen verkosto ja asiantuntijoidemme ammatillinen osaaminen. Autamme asiakkaitamme varautumaan muutoksiin sekä löytämään tehokkaita ja kauaskantoisia ratkaisuja oman organisaationsa toimintaan. Seuraamme aktiivisesti miten lainsäädäntöuudistukset, kansainvälistyminen, kiristyvä kilpailu ja kansantalouden yleistilanne vaikuttavat asiakkaidemme liiketoimintaan. Tavoitteenamme on, että asiakkaamme hallitsevat efektiivistä verokantaansa ja verokustannuksiaan pitkällä aikajänteellä. KPMG:n veropalvelut kattavat kaikki yritys- ja henkilöverotuksen osa-alueet jakaantuen kuuteen eri kokonaisuuteen: suuryritysten tuloverotus, omistajayritysten verotus, siirtohinnoittelu, välillinen verotus, juridiikka sekä henkilöverotus ja kansainväliset komennukset. Neuvontapalvelut ratkaisuja kasvuun, riskienhallintaan ja suorituskyvyn parantamiseen Neuvontapalveluissa yhdistämme KPMG:n monipuolisen osaamisen ja kokemuksen selkeiksi ratkaisuiksi johdon keskeisiin haasteisiin kasvuun, riskien hallintaan ja hyvään hallinnointiin sekä suorituskyvyn parantamiseen toiminnan kaikissa vaiheissa. Menestystekijöitämme ovat keihäänkärkiosaaminen valituilla palvelualueilla, näkemyksellisyys sekä osaamisten yhdistäminen. Toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen, tehokkuuteen ja yhteistyöhön. Neuvontapalveluihimme kuuluvat muun muassa johtamisjärjestelmät ja strateginen ohjaus, yrityskaupat ja rakennejärjestelyt sekä pääomien hallinta, talous-, rahoitus- ja IT-toimintojen organisointi ja prosessit, riskienhallinta, valvonta ja sisäinen tarkastus, monipuoliset koulutuspalvelut sekä organisaation ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät palvelut. KPMG:n arvot sekä eettisen toimintamme lähtökohdat ja perusperiaatteet määrittelevä Code of Conduct -ohjeistus muodostavat yhtenäisen toimintatapamme perustan. Missiomme on siirtää osaamisemme arvoksi ja hyödyksi asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja pääomamarkkinoille. Liiketoimintamme kautta mandaattimme on valvoa yhteiskunnassamme toimivien organisaatioiden toimintaa siten, että näiden taloudellinen raportointi on lakien ja muiden ohjeiden mukaista. Liiketoimintamme luonteen vuoksi meillä on merkittävä rooli Suomen liike-elämässä, mikä asettaa vaatimuksia myös meille. Voimme toteuttaa tehtäväämme ainoas taan asettamalla vastuullisuuden toimintamme perustaksi. Vastuullisuus on meille luontainen osa jokapäiväistä toimintaamme. Tarkastelemme vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista. Olemme tiivistäneet vastuullisuusstrategiamme viiteen eri rooliin. Vastuullisuutemme toteutuu, kun toimimme aktiivisesti näillä kaikilla viidellä osa-alueella. Varmistaja ja asiantuntija Liiketoimintamme toteuttaa jo lähtökohtaisesti vastuullisuuden periaatteita. Tilintarkastuspalveluiden tehtävänä on varmistaa, että asiakasyritystemme tilinpäätös ja taloudellinen informaatio täyttävät lakisääteiset vaatimukset ja muut ohjeet. Vero- ja neuvontapalvelut antavat asiantuntemuksensa erilaisten haasteiden ratkomiseen ja mahdollisuuk sien hyödyntämiseen varmistaen asiakkaidemme tehokkaan ja lainmukaisen toiminnan osana Suomen talouselämää. Toimialan kehittäjä Olemme aktiivisesti mukana oman toimialamme kehittämisessä alan yhdistysten ja järjestöjen kautta. Olemme muun muassa tilintarkastusalan keskeisimmän foorumin KHT-yhdistyksen kautta osallistuneet

9 VUOSIKERTOMUS Vastuullisuus toiminnassamme aktiivisesti keskusteluun tilintarkastajan riippumattomuuteen ja etiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Henkilöstömme edustajat ovat myös mukana muissa keskeisimmissä toimialamme yhdistyksissä kehittämässä toimialan käytäntöjä ja toimintatapoja. Yhteiskunnallinen keskustelija Liiketoimintamme luonteen vuoksi Suomen talouselämän tuntemuksemme on laaja ja sen pohjalta haluamme nostaa yleiseen keskusteluun ajankohtaisia ja oleellisia teemoja. Koemme, että jos meillä on asiantuntemusta jostakin yleistä mielenkiintoa herättävästä aiheesta, on vastuullista tuoda tosiasiat ja näkemyksemme laajempaan tietoisuuteen. Globaalia näkökulmaa tuomme esiin KPMG-ketjun tuottamien tutkimusten ja selontekojen kautta. Henkilöstön motivoija Liiketoimintamme perustuu henkilöstömme osaamiseen. Tämän vuoksi henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen ovat meille strategisesti tärkeitä menestystekijöitä. Kehitämme jatkuvasti näihin liittyviä prosessejamme ja suoritamme säännöllisesti henkilöstötyytyväisyyskyselyitä. Nykyisen henkilöstömme lisäksi meidän on myös jatkossa tärkeää saada osaavaa ja hyvin koulutettua henkilöstöä. Teemme maanlaajuisesti yhteistyötä niiden yliopistojen, korkeakoulujen ja opiskelijayhdistysten kanssa, joista valmistuu rahoituksen, laskennan, juridiikan ja tietotekniikan osaajia. Ympäristön vaalija Tavoitteemme on pyrkiä minimoimaan toimintamme ympäristövaikutukset. Samalla haluamme kannustaa henkilöstöämme ympäristöystävällisiin päätöksiin omassa elämässään. KPMG:n vastuullisuuden elementit Varmistaja ja asiantuntija Toimialan kehittäjä Yhteiskunnallinen keskustelija KPMG Oy Ab Henkilöstön motivoija Ympäristön vaalija

10 10 VUOSIKERTOMUS LIIKETOIMINTAKATSAUKSET TILIKAUDELTA Tilintarkastuspalvelut tilikaudella Tilintarkastus on KPMG:n suurin palvelualue. Palvelualueen liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta ollen 39,8 miljoonaa euroa, ja sen osuus yrityksen liikevaihdosta oli 50 %. Tavoitteitamme päättyneelle tilikaudelle olivat asiakassuhdetoiminnan vahvistaminen, toimiala- ja liiketoimintaosaamisemme kasvattaminen sekä tilintarkastustoimeksiantojen johtamisen ja hallinnan tehostaminen. Tilintarkastusliiketoiminnassa päättynyt tilikausi oli kokonaisuutena tarkastellen hyvä. Olemme onnistuneet asiakastyössämme ja vieneet asiak kaillemme tilintarkastukseen liittyviä varmennus- ja neuvontapalveluja entistäkin laajemmin. Asiak kaat arvostavat osaamistamme ja palvelukykyämme, ja asiakastyytyväisyys on säilynyt hyvällä tasolla. Olemme myös saavuttaneet toiminnan tehokkuudelle asettamamme tavoitteet ja selkiyttäneet omia sisäisiä prosessejamme ja toimintatapojamme. Lisäksi olemme kehittäneet ja edistäneet aktiivisesti toimialaosaamistamme erityisesti rahoitussektorilla ja Venäjän liiketoiminnassa. Omistajajohtoisissa ja pk-kentän yrityksissä olemme tilintarkastuksen lisäksi kehittäneet edelleen myös paikallista yhteistyötämme vero- ja lakipalveluiden sekä muiden neuvontapalveluiden kanssa. Pablo Picasso: Grande nature morte au guéridon (1931) Succession Picasso 2009 Kuvasto; photo RMN / René-Gabriel Ojéda Yritysten muuttuneet taloudelliset olosuhteet ovat vaikuttaneet tarkastuspalvelujemme kysyntään nostaen esille uudenlaisia tarkastusteemoja, esimerkiksi riskienhallinnan menettelyjen ja proses sien sisäisten kontrollien riippumattomat ar vioinnit. Arviomme mukaan tilintarkastuksen ohella tehtävät erilaiset varmennustoimeksian-

11 VUOSIKERTOMUS not lisääntyvät entisestään alkaneen tilikauden aikana. Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuksen tarjouskierros osui päättyneelle tilikaudelle. Kunta-asiakkaiden tilintarkastuksissa saavutimme markkinaosuuksien kasvattamiselle asettamamme tavoitteet. Kaikki tilintarkastuksen asiakassegmenttimme huo mioon ottaen emme kuitenkaan aivan täysin saavuttaneet markkinajohtajuudelle asettamiamme tavoitteita. Tarjouskilpailuissa olemme menestyneet hyvin, eivätkä markkinaosuudet ole merkittävästi muuttuneet päättyneen tilivuoden aikana. Talouselämä-lehden listaamien Suomen suurimpien yritysten ryhmissä on finanssikriisin ja talouden taantuman seurauksena tapahtunut muutoksia, mikä heijastuu jossain määrin myös tilintarkastuksen markkinaosuuksien kehitykseen. Tilintarkastustehtävissä työskenteli tilikauden lopussa 311 henkilöä. Yksi koko konsernin tavoitteista on ollut johtamisen kehittäminen. Tilintarkastuspalveluissa olemme uudistaneet organisaatiorakennetta ja toimintatapojamme. Olemme panostaneet kehityskeskustelujen läpiviemiseen ja tavoitteiden sel keään määrittelyyn. Olemme myös toteuttaneet laajasti henkilöstöhaastatteluja ja laatineet yhdessä henkilöstöryhmien kanssa toimenpidesuunnitelmat, joiden tavoitteena on edistää työtyytyväisyyttä ja kehittää työskentelyolosuhteita yhä paremmiksi. Suunnitel mien etenemistä seurataan jatkuvasti ja aktiivista keskustelua eri henkilöstöryhmissä pyritään edistämään uudenlaisilla organisaatioratkaisuilla ja toimintatavoilla. Henkilöjohtamisen saralla tehtävä työ on pitkäjänteistä, mutta kehitys on jo tehtyjen toimenpiteiden jälkeen lähtenyt oikeaan suuntaan, ja työ jatkuu alkaneella tilikaudella. Veropalvelut tilikaudella Veropalveluissa emme täysin saavuttaneet tilikaudelle asettamiamme kasvutavoitteita. Asiakkaidemme muuttunut taloudellinen tilanne on näkynyt osittain myös veropalvelujen kysynnässä, mutta yleisesti ottaen vuodesta muodostui kokonaisuudessaan melko hyvä. Tilikaudella veropalveluiden liikevaihto oli 15,1 miljoonaa euroa laskien 4 % edellisvuoteen verrattuna. Veropalvelut muodostavat 19 % KPMG:n liikevaihdosta. Aktiivinen asiakastyöskentely on yksi toimintamme kulmakivistä ja tässä työssä olemme edenneet päättyneellä tilikaudella hyvin. Tavoitteenamme on ollut säilyttää asemamme jo ennestään vahvoilla osa-alueillamme sekä edelleen kehittää ja selkeyttää palvelutarjontaamme ja -prosessejamme. Suuryritysten tuloverotus, kansainvälinen verotus, kiinteistö- ja rakennusalan verotusta koskevat verolakien muutokset sekä muun muassa palvelukaupan arvonlisävero verouudistus ovat vain esimerkkejä osa-alueista, joissa palvelukehitys on ollut aktiivista. Olemme myös selkeyttäneet ja vahvistaneet alueel lista näkyvyyttämme omistajajohtoisissa ja pk-asiakasyrityksissä. Järjestämme runsaasti seminaareja ja koulutustilaisuuksia ajankohtaisista vero- ja lakiasioista ympäri Suomen. Tilaisuudet ovat saaneet asiakkailtamme hyvän vastaanoton. Osana toimintaamme olemme myös kehittäneet edelleen omia sisäisiä työvälineitämme ja vahvistaneet oman toimintamme riskienhallintaa. Tilikauden aikana Veropalveluissa on otettu käyttöön uusi sähköinen dokumenttien hallintajärjestelmä, johon siirtyvät myöhemmin myös konsernin muut yksiköt.

12 12 VUOSIKERTOMUS Olemme pilotoineet myös KPMG:n uudelle tekniselle alustalle siirtyvää intranetiä. Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli yhtenäistää työskentelytapojamme, helpottaa tiedon jakamista, näkyvyyttä ja saatavuutta. Veropalvelujen uusitut intranet-sivut avautuivat toukokuussa. Tilikauden päättyessä veropalveluissa työskenteli 105 henkilöä. Tavoitteenamme on tarjota henkilöstöllemme mielekkäitä työtehtäviä, toimivat työmenetelmät sekä jatkuvia kehitysmahdollisuuksia. Tilikauden aikana teimme henkilöstömme keskuudessa ilmapiiritutkimuksen. Keskeiset vahvuutemme liittyivät toimintamme riippumattomuuteen, tiedon etsimiseen ja näkemyksen tarjoamiseen asiakkaidemme hyväksi sekä avoimeen ja rehelliseen vuorovaikutukseen ja viestintään. Tavoitteemme on olla markkinoiden ykkönen. International Tax Review -lehden vuosittaisessa World Tax Guide -listauksessa KPMG:n veropalvelut sijoittuivatkin jälleen ensimmäiselle sijalle. Tutkimuksen määritelmän mukaan sijoitus on jaettu, ja jaamme ykköspaikan alan toisen yhtiön kanssa. Neuvontapalvelut tilikaudella Taloudellinen taantuma, asiakkaiden lisääntynyt kustannustietoisuus sekä erityisesti yrityskauppamarkkinoiden hiljeneminen ovat heijastuneet KPMG:n Neuvontapalveluihin. Palvelualueen liikevaihto päättyneellä tilikaudella laski edellisvuodesta 16 % ja oli 23,9 miljoonaa euroa. Neuvontapalveluiden osuus KPMG:n liikevaihdosta oli 31 %. Liikevaihdon lasku johtui miltei yksinomaan yrityskauppatransaktioiden vähentymisestä. Sen sijaan muun muassa IT-neuvontapalvelujen kysyntä on jatkanut kasvu-uralla, samoin muun muassa rahoitusriskeihin ja niiden hallintaan liittyvien palvelujen kysyntä kasvoi edelliskaudesta. Myös julkishallinnon asiakaskunnassa neuvontapalvelujemme kysyntä on ollut vilkasta. Tavoitteemme on tuottaa asiakkaillemme ratkaisuja, jotka kantavat yli vallitsevien suhdanteiden. Tässä työssä ovat olleet mukana Neuvontapalvelujen asiantuntijoiden lisäksi muutkin palvelualueet. Tilikauden aikana olimme mukana KPMG:n kansainvälisen sateenvarjoteeman alle kootussa Menestyksellä yli taantuman -kampanjassa, jossa palveluviestintäämme suunnattiin matalasuhdanteesta selviämisen tueksi kertomalla, mitä osaamista ja palveluja KPMG:llä on tarjottavana asiakkailleen taantuma-ajan kassavirta-, kannattavuus-, riskienhallinta- ja kasvukysymyksiin liittyen. Tilikauden aikana toimme markkinoille muun muas sa yrityksen markkina-asemaa ja taloudellista tilannetta selvittävän Independent Business Review -analyysin rahoituspäätösten tueksi. Lisäksi olemme jatkaneet edelliskaudella alkanutta henkilö- ja muutosjohtamiseen keskittyvien People & Change -palveluiden sekä julkishallinnon ja erityisesti valtionhallinnon eri sektoreille suunnattujen palveluiden kehitystyötä. Tammikuussa vietettiin KPMG Forumin uuden koulutuskeskuksen avajaisia Helsingin Salmisaaressa. KPMG Forum tarjoaa kurssi- ja koulutustarjonnan muodossa apua organisaatioiden kasvuun, suorituskykyyn ja riskien hallintaan muun muassa ICT:n, taloushallinnon, rahoituksen, verotuksen sekä riskienhallinnan alueilla. Tilikauden aikana KPMG Forum kasvatti koulutusvalikoimaansa 15 prosenttia ja lisäksi lanseerattiin verkon kautta toteutettava etäkoulutusmuoto. Yksi tilikauden tärkeimmistä tavoitteista oli Neuvontapalveluidemme tunnettuuden lisääminen. Corporate Image -tutkimuslaitoksen toteuttamassa liikkeenjohdon konsulttitoimistojen imagotutkimuksessa KPMG nousi tunnetuimmaksi liikkeenjohdon konsultointipalveluja tarjoavaksi yritykseksi ja arvioitiin muun muassa kiinnostavimmaksi tulevaisuuden yhteistyökumppaniksi. Työmme onnistumista arvioimme säännöllisesti myös asiakkaille tehtävien projektipalautekyselyjen avulla, jotta voimme edelleen kehittää toimintaamme. KPMG:n kansainvälisten linjausten mukaisesti uudistimme Neuvontapalvelujen organisaa tiota ryhmittelemällä palvelumme uudestaan kolmen eri palveluryhmän alaisuuteen: Performance & Technology, Transactions & Restructuring sekä Risk & Compliance. Uusi organisaatiomalli astui voimaan tilikauden alkaessa. Henkilökunnan lukumäärä tilikauden lopussa oli 175, vähennystä edellisen tilikauden tilanteeseen noin 4 %. Tilikauden aikana vahvistimme asiantuntijaresurssejamme etenkin Corporate Finance -palveluissamme. KPMG:n globaalin ilmapiirimittauksen tulosten perusteella olemme laatineet kehitystoimenpiteitä ryhmätasolla. Jatkossa meidän tulee toiminnassamme kiinnittää enemmän huomiota työkuorman tasaisempaan jakautumiseen, vastuiden selkeyttämiseen sekä urasuunnittelun terävöittämiseen. Sisäisen yhteistyön ja ymmärryksen lisääminen sekä osaamisemme ja palveluidemme esilletuominen yli ryhmärajojen ovat edellisvuosien tapaan vahvasti mukana kehitystavoitteissamme.

13 VUOSIKERTOMUS TIIVISTÄ JA TAVOITTEELLISTA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖTÄ KPMG:n sidosryhmät Tulevaisuuden työntekijät Henkilöstö Osakkeenomistajat Asiakkaat Muut sidosryhmät KPMGverkosto Media Olemme määritelleet toimintamme kannalta keskeiset sidosryhmät, joiden tarpeet ja odotukset ovat osaltaan myös strategityöskentelymme pohjana. Tärkeimmät sidosryhmämme ovat asiakkaat, henkilöstö, tulevaisuuden työntekijät, osakkeenomistajat, KPMG-ketju ja media. toimintaamme ja tavoitteisiimme liittyy läheisesti myös muita sidosryhmiä, kuten toimialamme edunvalvontaa ja ammatillista kehittämistä tukevat organisaatiot sekä yritystoiminnan vastuullisuutta edistävät tahot. Olemme seuraaville sivuille koonneet läpileikkauksen päättyneen tilikauden aikaisesta työstä ja tapahtumista eri sidosryhmiemme parissa.

14 14 VUOSIKERTOMUS Asiakkaat ja markkinat Aktiivinen asiakasyhteydenpito, palvelutarjontamme terävöittäminen auttaaksemme asikkaitamme selviytymään taantuman esille nostamista haasteista sekä omien toimintatapojemme jatkuva kehitys ovat olleet asiakastyöskentelymme painopisteitä kaudella Kaiken toimintamme lähtökohtana ovat toimialaosaamiseemme pohjautuva tinkimätön ammattitaito, luottamus sekä asiakaslähtöisyys. Tavoitteenamme on pitkäaikaiset, luottamukseen perustuvat asiakassuhteet. Asiakassuhteen ylläpito vaatii aktiivista yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta. Asioista keskustellen, kysellen ja yhdessä ratkaisuja kehittäen syntyy tuloksia. Päättyneellä tilikaudella olemmekin kaikilla palvelualueillamme tarkistaneet ja suunnanneet palvelutarjontaamme erityisesti muuttuneista olosuhteista kumpuaviin tarpeisiin ja taantumasta selviämisen tueksi. Muun muassa neuvontapalveluissa olemme tarjonneet asiakkaillemme talouskriisiin liittyviä palveluita, joiden tavoitteena on auttaa asiakas menestyksellä yli taantuman. Asiakaskuntamme muodostuu hyvin erityyppisistä asiakkaista koon, toimialan ja juridisen yhtiömuodon mukaan ulottuen Suomen suurimmista yrityksistä omistajajohtoisiin ja pk-yrityksiin sekä yhdistyksiin ja säätiöihin. Asiakastoimialamme on jaettu KPMG:n globaalin toimintamallin mukaisesti neljään kokonaisuuteen: rahoitus-, vakuutus- ja omaisuudenhoitoala (Financial Services), kuluttaja- ja teollisuustoimialat (Consumer and Industrial Markets), ICT- ja viihdeteollisuus (Information, Communications and Entertainment) sekä infrastruktuuri, julkissektori ja terveydenhuolto (Infrastructure, Government and Healthcare). Myös lainsäädäntö asettaa meille vaatimuksia; julkissektorin tilintarkastuksista vastaa tytäryhtiömme KPMG Kunta Oy, joka on auktorisoitu JHTT-yhteisö. Voidaksemme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla olemme segmentoineet asiakaskuntaamme ja tarjoamme eri segmenteille palveluja räätälöityjen asiakaskonseptien mukaisesti. Menestyksellä yli taantuman Yleisessä taloudellisessa toimintaympäristössä ja suhdanteissa tapahtuneet muutokset ovat muokanneet myös asiakkaidemme tarpeita. Näem me vallitsevan taloudellisen tilanteen kuitenkin myös mahdollisuutena. Tavoitteemme on tuottaa asiakkaillemme ratkaisuja, jotka kantavat yli vallitsevien suhdanteiden. Osana laajentumisstrategiaamme 15. toimipisteemme avautui Lohjalla tammikuussa. Lohjan palvelupisteen kautta vahvistimme Länsi-Uudenmaan alueella erityisesti KPMG:n pienille ja keskisuurille yrityksille tarjoamaa tilintarkastusta, veroneuvontaa sekä yritysjärjestelyihin liittyviä neuvonantopalveluita. Päättyneellä tilikaudella olemme jatkaneet asiakaslähtöisyyden ja asiakaskonseptiemme kehittämistä. Erityisesti olemme panostaneet avainasiakastyöskentelyymme liittyvien sisäisten prosessiemme kehitykseen. Tilikauden alussa Neuvontapalveluissa otettiin käyttöön uusi projektikohtainen palauteprosessi. Uusien työvälineiden ja toimintatapojen avulla keräämme systemaattisesti palautetta asiakasprojekteista, jotta voimme jatkuvasti kehittää asiakastyöskentelyyn liittyviä prosessejamme. Alkaneen tilikauden tavoitteenamme on ottaa projektikohtainen palauteprosessi käyttöön myös muilla palvelualueilla. KPMG nousi tunnetuimmaksi yritykseksi Corporate Imagen touko elokuussa 2009 toteuttamassa liikkeenjohdon konsulttitoimistojen imagotutkimuksessa. Kohtaamisia ja vuoropuhelua sidosryhmien kanssa Paitsi kahdenkeskisissä asiakaskohtaamisissa ja -projekteissa, käymme vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa myös lukuisissa asiakas-

15 VUOSIKERTOMUS Pablo Picasso: Paul en arlequin (1924) Succession Picasso 2009 Kuvasto; photo RMN / Jean-Gilles Berizzi

16 16 VUOSIKERTOMUS Professori C. K. Prahalad (vas.) ja shakin pitkäaikainen maailmanmestari Garry Kasparov herättelivät toukokuussa Helsingissä järjestetyssä KPMG:n huippuseminaarissa yleisön pohtimaan, miten yritykset voivat menestyä yhä nopeammin muuttuvilla markkinoilla. Markkinaosuudet ja asiakastyytyväisyys Toimintamme kehittämiseksi keräämme vuosittain tietoa KPMG:n kilpailu- ja yrityskuvallisesta asemasta markkinoilla. Tilikauden aikana olemme jatkaneet suurimpien asiakkaidemme asiakastyytyväisyyshaastatteluita. Saadun palautteen pohjalta voimme todeta, että asiakkaat arvostavat osaamistamme ja palveluamme ja asiakastyytyväisyys on säilynyt hyvällä tasolla. KPMG nousi tunnetuimmaksi yritykseksi Corporate Imagen touko elokuussa 2009 toteuttamassa liikkeenjohdon konsulttitoimistojen imagotutkimuksessa. Tutkimus on toteutettu joka toinen vuosi vuodesta 1989 lähtien. Tutkimuksessa selvitettiin yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden ylimmän johdon käsityksiä liikkeenjohdon konsulttitoimistoista ja niiden palvelukuvasta. Mukana olleet 44 yritystä valittiin Talouselämä-lehden (3/2009) tekemän konsulttiselvityksen perusteella. KPMG oli mukana tutkimusotannassa ensimmäistä kertaa vuoden 2001 jälkeen, jolloin KPMG Consulting oli viimeksi mukana. KPMG arvioitiin myös kiinnostavimmaksi yhteistyökumppaniksi tulevaisuudessa ja eniten osuuksiaan lisääväksi konsultointiyritykseksi. Lisäksi KPMG arvioitiin kärkikaksikkoon yrityskauppakonsultoinnissa sekä kärkikolmikkoon luotettavuudessa ja pitkäjänteisessä toiminnassa. KPMG:n Veropalvelut on säilyttänyt vahvan asemansa veropalveluiden tarjoajana. International Tax Review -julkaisun tekemässä selvityksessä KPMG:n veropalvelut arvioitiin Suomen parhaimmiksi. Jaamme ensimmäisen sijan yhdessä toisen yhtiön kanssa. Keväisin julkaistavan Talouselämän 500 suurinta -listan yritysten lisäksi selvitämme tilintarkastuksen markkinaosuudet muun muassa pörssiyrityksissä. Päättyneellä tilikaudella markkinoiden suurimpien yritysten listat ovat taloudellisen tilanteen muutoksen takia eläneet jonkin verran, mikä heijastuu tilintarkastusalan markkinaosuuksien kehitykseen. KPMG on markkinajohtaja Suomen 50, 100 ja 500 liikevaihdon perusteella mitattuna suurimman yrityksen listoilla.

17 VUOSIKERTOMUS Vuoden kohokohtia ovat perinteisesti olleet Ateneumin taidemuseossa järjestämämme yritysjohdon taideillat, jotka kerta toisensa jälkeen ovat saaneet osallistujilta varauksettoman innostuneen vastaanoton. Kevättalvella näyttelyohjelmassa oli Kalevalan 160-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Kalevala-aiheisen taiteen näyttely, ja juuri ennen tilikauden päättymistä Ateneumissa avautui ainutlaatuisen laaja, yhteensä parisensataa, Pablo Picasson maalauksia, veistoksia, grafiikkaa ja valokuvia esittelevä näyttely. KPMG on yksi Pablo Picasso -näyttelyn pääyhteistyökumppaneista. Yli eri sidosryhmiemme edustajaa on nähnyt näyttelyn Ateneumissa järjestämiemme tilaisuuksien ja seminaa rien yhteydessä. namme on mahdollistaa korkealaatuisen taiteen tarjoaminen koko kansan nähtäville sekä KPMG:n sidosryhmät pääsivät helmi maaliskuussa tutustumaan Kalevala-aiheisen taiteen maailmoihin Ateneumin taidemuseossa. edistää liike-elämän ja taiteen välistä kanssakäymistä. KPMG on toiminut Ateneumin taidemuseon yhteistyökumppanina jo vuodesta 2003 lähtien ja on tällä hetkellä Ateneumin pitkäaikaisin yhtäjaksoinen pääyhteistyökumppani. Tavoittee- tapahtumissa ja koulutus- ja seminaaritilaisuuksissa, joita on tilikauden aikana järjestetty aktiivisesti eri puolilla Suomea. Naispäättäjille olemme tarjonneet verkostoitumismahdollisuuksia Helsingissä järjestetyissä Women s Leadership Forum -tilaisuuksissa sekä muun muassa Turussa ja Kaakkois-Suomessa. Olemme olleet mukana myös ulkopuolisissa tapahtumissa, kuten Vero tapah tumassa ja Kuntamarkkinoilla. Vuoden ehdoton ykköstapahtuma oli keväällä Helsingissä järjestetty Prahalad & Kasparov -seminaari. Kokopäiväseminaarissa esiintyivät maailman vaikutusvaltaisimmaksi liikkeenjohdon ajattelijaksi arvioitu professori C. K. Prahalad ja shakin pitkäaikainen maailmanmestari Garry Kasparov. Päivän moderaattorina toimi innovaatioiden johtamisen professori Liisa Välikangas Helsingin Kauppakorkeakoulusta. kaaseensa uudenlaisen suhteen ja osallistaa asiakkaansa mukaan yhteiseen arvontuotantoprosessiin, jossa kukin asiakas saa yksilöidysti ainutlaatuisia elämyksiä ja kokemuksia. Tilaisuuksista saamamme positiivinen palaute vahvistaa käsitystämme, että monipuolinen seminaaritarjontamme auttaa meitä luomaan uusia ja vahvistamaan nykyisiä asiakaskontakteja sekä yrityskuvaamme. Jatkuva vuoropuhelu auttaa meitä ymmärtämään asiakkaitamme ja kehittämään omaa toimintaamme vastaamaan heidän tarpeitaan yhä paremmin. Asiakastyöskentelyn kehittäminen alkaneella tilikaudella Asiakkaiden toimialan ja tarpeiden syvällinen ymmärtäminen kulloisessakin markkinatilan- teessa on meille jatkuva haaste ja mahdollisuus, jotta voimme edelläkävijän roolissa tarjota oleellisia näkemyksiä ja ratkaisuja asiakkaillemme. Työ oman toimintamme, palvelutarjontamme ja henkilöstömme kehittämiseksi on jatkuvaa. Keskeisiä asiakastyötä tukevia tavoitteitamme alkaneella tilikaudella ovat muun muassa KPMG:n sisäisen tiedonkulun ja yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen yli ryhmä- ja palvelualuerajojen, myynnin kehittäminen sekä yhteisten sisäisten toimintamallien ja -prosessien kehittäminen keskeisissä asiakassegmenteissämme. Olennaista on myös edelleen lisätä tuntemustamme asiakasorganisaatioiden toiminnasta ja toimialasta sekä kasvattaa asiakkaiden tietämystä laajasta palvelutarjonnastamme. Päivän aikana tuuletettiin strategia-ajattelua ja annettiin eväitä taantuman taittamiseen. Puheenvuoroissa nousi voimakkaasti esille myös asiakkaan roolin muutos. Menestyvä yritys luo asiak- Jatkuva vuoropuhelu auttaa meitä ymmärtämään asiakkaitamme ja kehittämään omaa toimintaamme vastaamaan heidän tarpeitaan yhä paremmin.

18 18 VUOSIKERTOMUS Osakkeenomistajat Yhtiöjärjestyksemme mukaisesti ja toimialalle tyypillisesti kaikki KPMG Oy Ab:n osakkaat työskentelevät yrityksessä ja ovat aktiivisesti mukana sen jokapäiväisessä toiminnassa. Vastuullinen toiminta sekä henkilöstöstä ja ympäristöstä huolehtiminen ovat myös omistajakunnal- le tärkeitä kysymyksiä. Luonnollisesti osakkeenomistajat odottavat yritykseltä myös omistuksen arvon kasvua ja osingonmaksukykyä. Läpinäkyvyyskertomuksessa alkaen sivulta 30 kerrotaan tarkemmin osakkaiden roolista, vastuista ja toiminnasta. KPMG Oy Ab:n osakkaat Tilikauden päättyessä emoyhtiön osakkaita suoraan tai omistamansa yhtiön kautta olivat (suluissa osakkaaksi tulovuosi) Mauri Palvi...(1983) Sixten Nyman...(1985) Ari Ahti...(1987) Reino Tikkanen...(1988) Pauli Salminen...(1989) Frans Kärki...(1989) Leif-Erik Forsberg...(1990) Rolf Stubbe...(1993) Leena von Gerich...(1995) Tapio Raappana...(1995) Timo Matikkala...(1996) Esa Kailiala...(1997) Ari Nielsen...(1998) Pekka Pajamo...(1998) Lasse Holopainen...(2000) Jari Härmälä...(2000) Kai Salli...(2000) Tiina Torniainen...(2000) Raija-Leena Hankonen...(2001) Markku Lepistö...(2001) Eric Sandelin...(2002) Timo Torkkel...(2003) Virpi Halonen...(2005) Markku Sohlman...(2005) Ari Eskelinen...(2006) Kenneth Blomquist...(2007) Tomas Granvik...(2007) Sebastian Kellas...(2007) Ulla Paavola...(2007) Risto Hännikäinen...(2007) Marja-Leena Kraemer...(2007) Christian Liljeström...(2007) Jan Montell...(2007) Kari Saarelainen...(2007) Harri Wihuri...(2007 Kimmo Antonen...(2008) Hans Bertell...(2008) Antti Eerola...(2008) Ari Engblom...(2008) Mikko Palmu...(2008) Hannu Paunikallio...(2008) Petri Kettunen...(2009) Antti Kääriäinen...(2009) Juha-Pekka Mylén...(2009) Vastuullinen toiminta sekä henkilöstöstä ja ympäristöstä huolehtiminen ovat myös omistaja - kunnalle tärkeitä kysymyksiä.

19 VUOSIKERTOMUS KPMG-verkosto moninkertaistaa mahdollisuutemme KPMG OY AB ON KPMG INTERNATIONALIN JÄSENYRITYS. KPMG INTERNATIONAL ON SVEITSISSÄ REKISTERÖITY OSUUSKUNTA, JONKA JÄSENIÄ KAIKKI KPMG-VERKOSTOON KUULUVAT YRITYKSET OVAT. Jokainen jäsenyritys on juridisesti itsenäinen ja erillinen yhteisö. Suomessa KPMG:n palveluksessa on yli 650 henkilöä 15 paikkakunnalla. KPMG toimii maailmanlaajuisesti 144 maassa asiantuntijan voimin. Kansainvälinen verkostomme vahvistaa omaa osaamistamme ja tuo selkeää lisäarvoa asiakkaillemme, joiden haasteet toimialasta riippumatta ulottuvat nykyisin yhä useammin myös maamme rajojen ulkopuolelle. KPMG-verkoston jäsenenä voimme käyttää verkoston yhteisiä työkaluja ja -menetelmiä ja hyödyntää KPMG-brändiä. Myös useissa hallinnollisissa prosesseissa voimme käyttää verkoston tarjoamia työkaluja ja tukea. Näistä tärkeimpiä ovat tilintarkastajan riippumattomuuden valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät prosessit. Tilikauden aikana olemme työskennelleet yhteisissä projekteissa KPMG-ketjun kanssa esimerkiksi dokumenttienhallintaprojektin sekä verkkoviestintään liittyvien uudistusprojektien yhtey dessä. Olemme tilikauden aikana osallistuneet myös ns. Peer Review -prosessiin, jonka puitteissa KPMG-praktiikat tukevat toisiaan toiminnan kehittämisessä. Olemme sitoutuneet toimimaan KPMG:n yhteisten arvojen ja toimintatapojen mukaisesti. Se, että olemme osa KPMG-verkostoa, näkyy asiak kaalle paitsi yhtenäisenä globaalina palvelukulttuurina, myös laajana osaamisena, kun voimme hyödyntää koko KPMG-verkoston asiantuntemusta asiakastoimeksiannoissa. Pablo Picasso: Le baiser (1969) Succession Picasso 2009 Kuvasto; photo RMN / Jean-Gilles Berizzi

20 20 VUOSIKERTOMUS Yhteiskunnallinen vuoropuhelu jatkuu aktiivisena Tilintarkastuspalvelualueella tärkein toimialan järjestöistä on KHT-yhdistys, jonka useiden toimikuntien ja työryhmien työssä kpmg:läiset ovat mukana. KHT-yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin joulukuussa 2008 KPMG:n osakas KHT Esa Kailiala. Myös veropalveluiden ja neuvontapalveluiden asian - tuntijat osallistuvat oman erikoisalansa ammatillisten yhdistysten toimintaan. Yhdistys- ja työryhmätyöskentelyn ohella asiantuntijamme osallistuvat usein myös eri alojen ammatillisten julkaisujen kirjoittamiseen. Pidämme tärkeänä, että osallistumme toimialan yleiseen kehittämiseen, ja haluamme rohkaista ja tukea henkilöstömme aktiivista toimintaa näillä foorumeilla. Taloussuhdanteiden myllerryksessä yleinen mielenkiinto talousasioita ja -uutisia kohtaan on kuluneen vuoden aikana kasvanut merkittävästi. Median puheenaiheita ovat olleet taantuman keskellä kamppailevien yritysten ja suomalaisen talouselämän tulevaisuudennäkymät sekä muun muassa lainsäädännössä tapahtuvat muutokset, verotukseen ja osingonjakoon liittyvät aiheet, julkishallinnon haasteet, yritysten raportointiin liittyvät velvoitteet, kuten corporate governance -kysymykset sekä muun muassa vastuullisuuteen liittyvät aiheet. Olemme jatkaneet aktiivista yhteydenpitoa eri tiedotusvälineisiin tuoden yleiseen keskusteluun KPMG:n asiantuntijoiden näkökantoja ja asiantuntemusta. Pablo Picasso: Guitare J aime Eva (1912) Succession Picasso 2009 Kuvasto; photo RMN / René-Gabriel Ojéda Omien asiakasjulkaisujemme sekä KPMG:n runsaan ja monipuolisen kansainvälisen julkaisu- ja tutkimustoiminnan myötä olemme voineet tarjota niin asiakkaille kuin muillekin sidosryhmillemme talouselämän vaikuttajien mielenkiintoisia puheenvuoroja sekä tuoretta tutkimustietoa eri toimialoilta ja yritystoiminnan osa-alueilta. Tavoitteenamme on tuottaa tutkittua tietoa, tulevaisuuden kilpailukykyä tukevia näkemyksiä ja avata uusia lähestymistapoja.

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

KPMG. vuosikertomus 2007 2008

KPMG. vuosikertomus 2007 2008 KPMG vuosikertomus 2007 2008 sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 4 KPMG yrityksenä... 6 KPMG:n palvelut... 8 Vastuullisuus toiminnassamme... 9 Tavoitteena suunnitelmallinen sidosryhmäyhteistyö...10 Asiakkaat

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Deloitte yritysesittely. Jyväskylän toimisto

Deloitte yritysesittely. Jyväskylän toimisto Deloitte yritysesittely. Jyväskylän toimisto Deloitten Jyväskylän toimisto Sinun ja asiakkaidesi palveluksessa Keski-Suomessa Yhteystiedot: Puistokatu 2 B 40100 Jyväskylä Puhelin: 020 755 5200 Telefax:

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ!

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista ja rekrytoijista. Toimimme Suomen lisäksi Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Romaniassa.

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO CONSTI STRATEGIA 2017-2021 LYHYT YHTEENVETO CONSTI ASTUU UUTEEN VAIHEESEEN KEHITYSPOLULLAAN Yritysostot, voimakas kasvu Fokus kannatta -vuuteen Kannattava kehitys Integraatio Listautuminen Consti Strategia:

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Ohjenuora työntekijöillemme

Ohjenuora työntekijöillemme Geberit kompassi Ohjenuora työntekijöillemme Tehtävä Arvot Toimintaperiaatteet Menestystekijät Mitä me teemme Mikä meitä johdattaa Miten työskentelemme yhdessä Mikä on menestyksemme takana Hyvät työntekijät

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto 8.6.2017 Sisältö Tutkinto- ja valvontauudistus EU-sääntely Tulevia muutoksia Suomen Tilintarkastajat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Aktuaarina Suomessa tänään ja huomenna finanssiryhmittymän riskienhallinnassa. Aktuaariyhdistyksen vuosikokous 26.2.2009 Markku Miettinen

Aktuaarina Suomessa tänään ja huomenna finanssiryhmittymän riskienhallinnassa. Aktuaariyhdistyksen vuosikokous 26.2.2009 Markku Miettinen Aktuaarina Suomessa tänään ja huomenna finanssiryhmittymän riskienhallinnassa Aktuaariyhdistyksen vuosikokous 26.2.2009 Markku Miettinen 1 Tapiola-ryhmä ja konsernit 31.12.2008 VAKUUTUKSENOTTAJAT Alma

Lisätiedot

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32 1(5) Strategia 2016-2019 Hyväksytty yv 25.11.2015 32 2(5) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti.

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto Kirjoita Master sivulle 18.3.2013 Kirjoita Master-sivulle Visio 2016 Perho on Euroopan johtavia hotelli- ja ravintola-alan oppilaitoksia Ravintolakoulu Perho on johtava

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS Toukokuu 201 0 Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET BDO Oy on osakeyhtiömuotoisena toimiva

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN

KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN LIIKE2 -tutkimusohjelman päätösseminaari 30.8.2010 KTT, aluepäällikkö Päivi Myllykangas Elinkeinoelämän keskusliitto EK KANNATTAVA KIMPPA

Lisätiedot

Säästöpankkiryhmän strategia 2012. Tavoite: huomattavasti merkittävämpi finanssialan toimija vuonna 2020

Säästöpankkiryhmän strategia 2012. Tavoite: huomattavasti merkittävämpi finanssialan toimija vuonna 2020 Säästöpankkiryhmän strategia 2012 Tavoite: huomattavasti merkittävämpi finanssialan toimija vuonna 2020 Missiomme nousee juuristamme Missio Säästöpankit edistävät säästäväisyyttä ja asiakkaidensa taloudellista

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri 2015 Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri Kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän henkilöstöstrategia on johtamisen ja koko henkilöstön työväline, jonka avulla henkilöstöjohtamista ja työyhteisön toimintaa suunnataan

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa 30.8.2010 Matti Alahuhta Agenda Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Mitä liiketaloustieteiden tutkimus antaa suomalaiselle elinkeinoelämälle? 2 KONE Corporation

Lisätiedot

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Tämä on Suomalainen, vakavarainen finanssiryhmittymä, joka palvelee henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Omistajuuden ja johtamisen yhteys

Omistajuuden ja johtamisen yhteys Omistajuuden ja johtamisen yhteys Mikko Haapanen Hallituksen pj, Boardman Oy Suunta 2011 seminaari 3.11.2011. Kymenlaakson kauppakamari, RUK Hamina Omistajien asialla - johdon tukena BOARDMAN- PARTNERIT

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta 21.5.2015 Tapani Vuopala KHT, Toimitusjohtaja tapani.vuopala@dhsaudit.fi 5/26/2015 Kommenttipuheenvuoron

Lisätiedot