Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 24.04.2013"

Transkriptio

1 pöytäkirja 43 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen Järjestäytymisasiat Ilmoitusasiat Yhteisen kirkkovaltuuston tekemät päätökset Vuoden 2013 kirjaamismuutoksista johtuvien talousarviomuutosten hyväksyminen keväällä 2013, YKV Vuoden 2014 talousarvion kokonaiskehyksen ja toiminnan painopisteiden vahvistaminen, YKV Uuden krematorion hankeselvityksen täydentäminen, YKV Kuorma-auton hankinta hautaustoimeen Riihelän Palvelukeskus Oy:n purkaminen vuonna Esimiehen (31023) palkkaaminen Siikaniemen kurssikeskukseen ja Upilan leirikeskukseen alkaen Johto- ja toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset Muut asiat, muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen... 23

2 Sivu 1 Aika klo Paikka Seurakuntatalon seminaaritila, Kirkkokatu 5, 2. krs Läsnä Pelkonen Heikki, Launeen seurakunnan kirkkoherra, puheenjohtaja Hiilamo Simo, varapuheenjohtaja Kivistö Tuija Kotinurmi Reino Nieminen Erkki Nieminen Tapio Vahter Merja, poistui klo 17.38/49 Vikman Keijo Vänskä Vuokko Vierumäki Marja-Leena, Terttu Pohjolaisen sijaisena Manninen Aarre, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ahtela Markku, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Sarikka Hannu, hallintojohtaja, esittelijä Nevalainen Marja-Helena, hallintosihteeri, sihteeri Hämäläinen Miika, Keski-Lahden seurakunnan vt. kirkkoherra Leinonen Ilmo, Joutjärven seurakunnan vt. kirkkoherra Kutsuttuna Poissa Isotalo Ritva, talouspäällikkö Jalava Markku, viestintäpäällikkö Rantanen Riitta, kiinteistöpäällikkö Pohjolainen Terttu Keisanen Pentti, Salpausselän seurakunnan kirkkoherra n vakuudeksi Heikki Pelkonen Marja-Helena Nevalainen on tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa 26. huhtikuuta 2013 Marja-Leena Vierumäki Keijo Vikman on nähtävänä hallintotoimistossa, Kirkkokatu 5, 4. krs, työpäivinä klo Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut seurakuntayhtymän ilmoitustaululla klo Todistaa viran puolesta: Marja-Helena Nevalainen

3 Sivu 2 44 Järjestäytymisasiat 44.1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Hartauden aluksi laulettiin virrestä 365 säkeistöt 1, 2 ja 5. Puheenjohtaja luki kuluvan viikon epistolatekstin Hebrealaiskirjeen 13. luvusta: Jeesus kärsi ja kuoli kaupunginportin ulkopuolella pyhittääkseen kansan omalla verellään. Lähtekäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle, hänen häväistystään kantaen. Puheenjohtaja selitti tekstiä; muutos vanhasta liitosta, jossa lakia noudattamalla tultiin Jumalalle kelvollisiksi, uuteen liittoon, jonka perustana on Jeesuksen sovitustyö ja jossa lähimmäisen rakkaus korostuu, sekä kirkon missionaarisesta luonteesta, lähetystyön tarpeellisuudesta. Raamatun teksti puhuu uhraamisesta, mutta Jumala ei tarvitse eläinten uhriverta, koska täydellinen sovitus on valmistettu, vaan kehottaa tekemään hyvää ja jakamaan Jumalan lahjoja ja rakkautta Läsnä olevien toteaminen ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsittely Päätös Terttu Pohjolainen oli ilmoittanut esteestä ja hänen varajäsenensä oli kutsuttu kokoukseen. Kaikki muut yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet olivat paikalla. todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ntarkastajien valitseminen ja pöytäkirjan nähtävillä olo Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa ovat Terttu Pohjolainen ja Keijo Vikman. Merkitään tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 26. huhtikuuta 2013 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä Päätös n tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Vierumäki ja Keijo Vikman. Merkittiin tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 26. huhtikuuta 2013 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä

4 Sivu Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen järjestys. Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen järjestys. Käsittely Päätös Päätettiin lisäksi käsitellä kokouksen lopussa salainen esityslista. Päätösesitys hyväksyttiin muutettuna.

5 Sivu 4 45 Ilmoitusasiat 45.1 Talousarvion toteutuminen Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle raportoidaan talousarvion toteutumisesta kuluvan talousarviovuoden aikana. Hautainhoitorahaston ja seurakuntayhtymän talousarvion toteutumavertailut ja investointiosan toteutuma tilanteesta ovat esityslistan liitteenä nro 1. Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

6 Sivu 5 46 Yhteisen kirkkovaltuuston tekemät päätökset Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan : merkitä tiedoksi hallintorakennetyöryhmän loppuraportista saadun palautteen ja suunnitelman hallintorakennetyön jatkamisesta, vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja kirjata tuloslaskelman osoittaman ylijäämän ,10 euroa oman pääoman yli-/alijäämätilille, merkitä tiedoksi hautainhoitovastuun alikatteen määrältään ,03 euroa ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden, vahvistaa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja kirjata tuloslaskelman osoittaman ,85 euron ylijäämän oman pääoman yli-/alijäämätilille ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden, hyväksyä vuodelle 2013 esitetyt talousarvion muutokset, jonka jälkeen rahoituslaskelman osoittama toiminnan ja investointien nettorahavirta on euroa. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto antoi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja valmistelijoille ehdotuksia vuoden 2014 painopisteiksi. Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston tekemät päätökset ja ryhtyy toimenpiteisiin niiden täytäntöön panemiseksi. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

7 Sivu 6 47 Vuoden 2013 kirjaamismuutoksista johtuvien talousarviomuutosten hyväksyminen keväällä 2013, YKV D/11/ /2013 Kirkkohallitus on lähettänyt yleiskirjeen nro 13/ 2012, , Taloushallinnon perusohjeeseen muutoksia ja lukien. Kirjeessä on keskeisenä periaatteena kirjausten ohjeiden muuttaminen siten, että ne vastaavat nykyistä lainsäädäntöä ja kirjauskäytäntöä. Lisäksi muutoksilla varmistetaan kirjanpidon palvelukeskuksessa tehtävien kirjanpitokäytäntöjen yhdenmukaisuus. Muutokset koskevat erityisesti hautaustoimea ja sen kustannusten oikeaa kohdentamista. Sen lisäksi muutokset vaikuttavat kiinteistötoimeen ja suntioiden henkilöstökuluja siunaus- ja muistotilaisuuksien ajalta tulee kohdentaa 2. pääluokkaan eli seurakunnalliseen toimintaan. Vertailu entisen ja uuden käytännön välillä on esityslistan liitteenä nro 2.1. Muutoksia on käsitelty Turussa alkuvuodesta pidetyillä hautausmaahallinnon neuvottelupäivillä. Hautaustoimi, pääluokka 4 Hautausmaan pääluokan tehtäväalueelle Hautausmaan kiinteistöt kirjataan vain tase-erään hautausmaan aineelliset hyödykkeet merkittyjen kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuvia kuluja. Tehtäväalueelle Varsinainen hautaustoimi kirjataan ainoastaan vainajan sälyttämisestä, kuljettamisesta ja tuhkaamisesta, sekä haudan kaivusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta aiheutuvia kuluja. Hautausmaakiinteistöt Tehtäväalueelle kirjataan hautausmaiden perustamisesta ja peruskorjauksista aiheutuvat poistot ja sisäiset korkokulut sekä yleishoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat tuotot ja kulut. Tähän kirjataan myös sankarihautausmaiden ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen hoidosta aiheutuneet kulut. Tehtäväalueelle kirjataan myös vainajien säilytystilat, krematorion, hautausmaiden huolto- ja muiden hautaamista palvelevien rakennusten tuotot ja kulut. Lisäksi tehtäväalueelle kirjataan hautaustoimen koneiden ja kaluston tuotot ja kulut. Tähän kirjataan myös hautapaikan tai hautasijan myynnistä saadut tuotot.

8 Sivu 7 47 Varsinainen hautaustoimi (hautaustoimintaa palveleva toiminta) Tehtäväalueelle kirjataan vainajien säilyttämisestä, kuljettamisesta ja tuhkaamisesta aiheutuneet tuotot ja kulut. Tähän kirjataan myös haudan kaivusta, peittämisestä ja peruskunnostamisesta aiheutuvat tuotot ja kulut sekä suntioiden henkilöstökulut hautausten järjestämisestä. Seurakunnallinen toiminta, pääluokka 2 Pappien, kanttoreiden ja suntioiden henkilöstökulut siunaus- ja muistotilaisuuksien ajalta kohdennetaan seurakunnallisen toiminnan pääluokkaan Hautaan siunaaminen. Kiinteistötoimi, pääluokka 5 Kiinteistötoimen tehtäväalueisiin tulee muutos, joka aiheutuu siitä, että jokaiselle kirkkolain mukaiselle kirkolliselle rakennukselle varataan oma tehtäväalue. Ne ovat: Kirkot, Kellotapulit ja Siunauskappelit. Siunauskappelit ovat rakennuksia, joissa on tiloja sekä hautausta, että siunaustilaisuutta varten. Seurakunnan tulee jakaa rakennusten kustannukset parhaaksi katsomallaan tavalla hautaustoimeen ja kiinteistötoimeen. Lahden seurakuntayhtymän siunauskappelien tilat olisi perusteltua jakaa kiinteistötoimen ja hautaustoimen kesken siten, että kappelirakennuksen kappelitilat ja omaisten tilat merkitään tehtäväalueelle kiinteistötoimi (pääluokka 5) ja henkilöstötilat sekä vainajien säilytystilat merkitään tehtäväalueelle hautaustoimi, hautausmaakiinteistöt (pääluokka 4). Vaikutukset talousarvion käyttötalousosaan Edellä mainitut kustannusten kohdentamisen muutokset talousarvion käyttötalousosaan on arvioitu ja selvitetty esityslistan liitteessä nro 2.2. Muutos aiheuttaa pääluokkaan 2 Seurakunnallinen toiminta euron suuruisen lisäyksen toimintamenoihin. Hautaustoimeen ja kiinteistötoimeen tulee muutoksia sekä tuloihin että menoihin. Nettovaikutus on, että hautaustoimessa menot pienenevät eurolla ja kiinteistötoimessa menot kasvavat euroa. Talousarvion muihin osiin ei aiheudu muutoksia eli tulos- ja rahoituslaskelma säilyvät ennallaan. Asian valmistelijat: Sirpa Alanne, puh Ritva Isotalo, puh

9 Sivu 8 47 Päätösesitys Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että hyväksytään esitetyt vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan muutokset esityslistan liitteessä nro 2.2 (pöytäkirjan liitteenä nro 2.2) olevan taulukon mukaisesti, että noudatetaan uutta kirjauskäytäntöä takautuvasti alkaen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

10 Sivu 9 48 Vuoden 2014 talousarvion kokonaiskehyksen ja toiminnan painopisteiden vahvistaminen, YKV D/164/ /2013 Johtoryhmä on aloittanut vuoden 2014 talousarvion valmistelun kokouksessaan sopimalla aikataulusta ja keskustelemalla painopisteiden asettamisesta. Painopisteistä todettiin, että kuluvan vuoden painopisteet olisi hyvä säilyttää vielä toisenkin vuoden ajan ja syventää niitä. Maaliskuussa pidettiin myös ns. päällikkökokous, jossa käytiin keskustelua painopisteistä ja alustavasta kokonaiskehyksestä sekä eri yksiköitten kohdalta huomioonotettavista asioista laadittaessa yksikkökohtaisia kehyksiä. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa valtuutetut antoivat kommentteja ja ehdotuksia painopisteistä johtoryhmälle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle jatkotyöskentelyä varten. Johtoryhmä jatkoi painopisteiden valmistelua kokouksessaan ja laati esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2014 toiminnan painopisteiksi sekä talousarvion kokonaiskehykseksi. Painopisteet Johtoryhmässä päädyttiin keskustelun jälkeen esittämään seurakuntayhtymän toiminnan painopisteiksi vuodelle 2014: 1) Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2) Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3) Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Näistä kohdat 1 ja 3 ovat samat kuin vuonna 2013, kohta 2 on muotoiltu uudelleen. Painopisteiden tulee näkyä kaikkien työyksiköiden toimintasuunnitelmissa. Painopisteiden toteutuminen arvioidaan vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä. Suhdannekatsaus Talouskasvu on ollut finanssikriisin jälkeen hidasta ja jatkuu vielä kuluvanakin vuonna hyvin heikkona. Ennusteet vuoden 2013 talouskasvuksi liikkuvat 0,20,8 %:n välillä. Suomen vientikehitys on edelleen heikkoa, investoinnit supistuvat selvästi ja kotimainen kulutuskysyntäkin alkaa hiipua. Työttömyysaste nousee 8,18,4 %:n paikkeille.

11 Sivu Valtiovarainministeriö ennustaa kevään 2013 taloudellisessa katsauksessaan vuoden 2013 talouskasvuksi 0,4 % ja työttömyysasteeksi 8,2 %. Vuonna 2014 kasvuksi arvioidaan 1,6 %. Vuodelle 2015 ennustetaan 2,1 %:n kasvua. Kasvuvauhti pysyy lähitulevaisuudessa selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa hitaampana. Työttömyysasteen odotetaan alenevan 8,1 %:iin vuonna 2014 ja 7,8 %:iin vuonna Alla olevat ennusteluvut perustuvat valtiovarainministeriön huhtikuussa 2013 julkaisemaan ennusteeseen. Ennustelukuja Bruttokansantuote, määrän muutos -8,4 % 3,3 % 2,8 % - 0,2 % 0,4 % 1,6 % Työttömyysaste 8,2 % 8,4 % 7,8 % 7,7 % 8,2 % 8,1 % Kuluttajahintaindeksi, muutos 0,0 % 1,2 % 3,4 % 2,8 % 2,1 % 2,5 % Ansiotasoindeksi, muutos 4,0 % 2,6 % 2,7 % 3,5 % 2,4 % 2,5 % Kirkon kehitys Verotuloennusteet Kirkon yhteisövero-osuus oli 2,55 % vuosina Vuoden 2012 alusta se laski 2,30 %:iin. Vuoden 2013 jako-osuus on 2,35 %. Yhteisöveroprosentti laskee 24,5 %:sta 20 %:iin. Valtiontalouden kehykset vuosille asiakirjassa on todettu, että yhteisöveromuutokset kompensoidaan muille veronsaajille yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla vuoteen 2016 asti. Kirkon yhteisövero-osuus on tarkoitettu kattamaan kirkolle hautausmaiden hoidosta, kirkonkirjojen pidosta ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidosta aiheutuneet kustannukset. Lahden seurakuntayhtymässä yhteisöveron tuotto riitti kattamaan hautausmaiden hoidosta aiheutuneet kustannukset vuonna 2011, mutta ei vuonna Vuoden 2010 aikana Lahdessa erosi kirkosta jäsentä, mikä oli 2,8 % koko jäsenmäärästä. Vuoden 2011 aikana eroaminen Lahdessa palautui lähes entiselle tasolleen ja eroajia oli Vuonna 2012 eroaminen aleni edelleen ja eroajia oli 987. Kuluvana vuonna on huhtikuun puoleenväliin mennessä eronnut 185 jäsentä, mikä on selvästi vähemmän kuin vuonna Yleensä kirkon verotulojen kehitystä on peilattu Kuntaliiton tekemiin ennusteisiin. Tällä hetkellä näitä ennusteita ei vielä ole saatavilla.

12 Sivu Lahden seurakuntayhtymän verotulokertymä ja -ennuste Lahden seurakuntayhtymän kirkollisverotulo vuonna 2012 oli 16,4 milj. euroa, joka on 0,7 % vähemmän kuin vuonna Tuloa pienensi kirkollisveron jako-osuuden aleneminen 3,42 %:sta 3,32 %:iin ja sen perusteella joulukuussa tehty oikaisu alkuvuoden tilityksiin. Yhteisöverotulo oli 1,7 milj. euroa ja väheni 22,1 % eli lähes euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Syynä huomattavaan laskuun olivat yhteisöjen veroprosentin aleneminen 26 %:sta 24,5 %:iin ja kirkon jakoosuuden lasku 2,55 %:sta 2,30 %:iin sekä yritysten ulkomaille maksaman veron hyvittäminen kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi marraskuun verotilityksen yhteydessä. Lahden seurakuntayhtymän jako-osuus kirkon yhteisöverokertymästä kuitenkin nousi hieman. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuun kirkollisverotilitykset ovat 4,9 % jäljessä vuoden 2012 tilityksistä. Vertailussa on muistettava, että 2012 alkuvuoden kertymät eivät ole aivan vertailukelpoisia, koska kirkollisveron jako-osuuden päivitys tehtiin takautuvasti vasta joulukuussa Yhteisöveron kertymä on 2,9 % jäljessä edellisvuoden tilityksistä. Kirkollisverotulo vuosina kasvanee hitaasti vuoteen 2011 verrattuna talouden heikon elpymisen takia. Yhteisöveron tuottoon vaikuttaa talouden kehittymisen lisäksi yhteisöveroprosentin ja kirkon jakoosuuden pieneneminen. Verotulotilitykset Lahden seurakuntayhtymässä ovat viime vuosina olleet seuraavat: Verotulojen kehitys A2013 A2014 Ansio- ja pääomaverotulot 17,0 16,3 16,4 16,3 16,6 16,6 Yhteisövero 1,5 1,8 2,2 1,7 1,8 1,7 Verotulot yhteensä 18,5 18,1 18,6 18,1 18,4 18,3 Yhteisövero verotuloista 8 % 10 % 12 % 9 % 10 % 9 % Yht.veron ryhmäjako-osuus 2,55 % 2,55 % 2,55 % 2,30 % 2,35 % 2,30 % Investoinnit Rakennusinvestointien osalta esityksen perusteena on vuosille tehty investointisuunnitelma. Merkittäviä investointeja v ovat Joutjärven kirkon urkujen rakentamisen loppuunsaattaminen ja krematorion rakentaminen mahdollisesti yhteishankkeena Kouvolan ja Kotkan seurakuntayhtymien kanssa. Muutoin kiinteistöillä tehdään korjaus- ja perusparannustöitä. Muita investointeja ovat tietojärjestelmähankinnat, hautausmaiden kunnostus ja konehankinnat.

13 Sivu Investointimenojen yhteismäärään vaikuttaa erityisesti krematoriohanke ja sen ajoittuminen. Lisäksi tulee aikaisempaan käytäntöön verrattuna tarkentaa, mitkä kunnostustyöt kuuluvat käyttötalousosaan ja mitkä ovat todellisia investointeja. Investointeihin varataan 1,9 milj. euroa. Ulkoisen tuloslaskelman tavoiteluvut Tuloslaskelma perustuu 18,3 milj. euron verotuloarvioon. Ulkoisten toimintatuottojen määräksi vuodelle 2014 on arvioitu 3,87 milj. euroa. Rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän euroa netto. Investointimenot arvioitiin edellä 1,9 milj. euron suuruisiksi. Seurakuntayhtymän tulevassa strategiassa on asetettu tavoite talouden pitämiseksi tasapainossa siten, että vuosikate riittää investointimenoihin eli vuosikatetavoitteeksi tulee näin 1,9 milj. euroa. Poistojen määräksi on arvioitu 1,6 milj. euroa. Vuosikatetavoite kattaa poistot. Käyttötalousmenojen lisäksi on otettava huomioon verotuskustannukset ja kirkon keskusrahastomaksu (varsinainen keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu), jotka yhdessä merkitsevät 1,440 milj. euron menoerää. Tulot huomioon ottaen 1,9 milj. euron vuosikatetavoite saavutetaan, kun ulkoisten toimintamenojen kokonaismääräksi asetetaan 19,150 milj. euroa, mikä on 0,8 % suurempi kuin vuoden 2013 talousarviossa. Tässä raamissa pysyminen edellyttää edelleen henkilöstösuunnitelman noudattamista ja tilojen käytön suunnittelua kiinteistömenojen karsimiseksi. Asian valmistelija: Ritva Isotalo, puh Päätösesitys Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että vuoden 2014 talousarvion laatimisen perusteeksi vahvistetaan seuraavat ulkoisen tuloslaskelman tunnusluvut: toimintatuotot euroa toimintakulut euroa verotulot euroa vuosikate euroa että vuoden 2014 talousarvion investointien kokonaismäärä on enintään euroa,

14 Sivu että vuoden 2014 toiminnan keskeiset painopistealueet ovat: 1) Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2) Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3) Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Käsittely Hallintojohtaja alusti asian käsittelyä esittelemällä 20 suurimman kaupungin kunnallisveron ja kirkollisveron muutokset v sekä suurimpien seurakuntatalouksien vuosikatteen ja yli-/alijäämän v , Lahden seurakuntayhtymän vuosikatteen, poistot ja investoinnit v sekä esityksen tuloslaskelmaksi, kehysluvuiksi ja toiminnan painopisteiksi vuodelle kävi perusteellisen keskustelun esitetyistä painopisteistä. Launeen seurakunnan lähetys- ja evankelioimistyön toimikunta oli ehdottanut, että seurakuntayhtymän yhteisiä painopisteitä määritettäisiin vähemmän ja seurakunta ja työmuoto voisi valita painopisteen omalta työalaltaan. Kokouksessa käydyssä keskustelussa esitetyt kolme painopistettä todettiin hyviksi ja kattaviksi. Työmuodot voivat lisäksi valita työmuotokohtaisen painopisteen. Lähetekeskusteluna vuoden 2015 talousarvion valmistelulle kirjattiin seuraavat painopistealueet: Lutherin ja uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlavuosi lähetystyö maallikkous Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

15 Sivu Uuden krematorion hankeselvityksen täydentäminen, YKV D/216/ /2012 käsitteli kokouksessaan (3/2013, 38 ) yhteistä krematoriohanketta. hyväksyi kokouksessa esitetyn hankeselvityksen sillä lisäyksellä, että vertailutiedoksi laaditaan kustannuslaskelma vaihtoehdosta, jossa krematorio sijaitsee nykyiseen tapaan Lahdessa. Lisäselvitys on esityslistan liitteenä nro 3. Asian valmistelijat: Jukka-Pekka Penttinen, puh Hannu Sarikka, puh , Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi esityslistan liitteenä nro 3 (pöytäkirjan liitteenä nro 3) olevan hankeselvityksen täydennyksen, että hankeselvityksen täydennys esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Hautaustoimi, kiinteistötoimi, taloustoimisto

16 Sivu Kuorma-auton hankinta hautaustoimeen 2013 D/98/ /2013 Lahden seurakuntayhtymällä on käytössään kuorma-auto, jota tarvitaan hautausmailla päivittäin mm. tarvikkeiden, jätteiden, maan ja lumen ajoon. Lisäksi kuorma-autolla ajetaan sisäisenä laskutustyönä huomattava määrä kiinteistötoimen ja muiden työmuotojen ajoja. Suurin yksittäinen ajokohde kuorma-autolla on hautausmailta kerääntyvien jätteiden ajo Kujalan jäteasemalle. Seurakuntayhtymän kuorma-auto on Volvo FL7 ja siinä on varusteena vaihtolavalaite maanajoon ja jätteiden ajoon. Seurakuntayhtymällä on omistuksessa useampi vaihtolava. Lisäksi kuorma-autossa on alusterä käytävien kunnossapitoa varten. Kuorma-auto on tarpeellista vaihtaa, koska nykyinen auto on hankittu vuonna 1998 ja auto vaatii runsaasti huoltotoimenpiteitä. Autolla on ajettu mennessä kilometriä. Uuden auton hankinnassa on käytetty avointa hankintamenettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa ja tarjoukset pyydettiin klo mennessä. Tarjoukset pyydettiin siten, että hankinnan yhteydessä tarjotaan vaihtokoneena Volvo FL7. Määräaikaan mennessä tarjouksensa antoi Iveco Finland Oy, Scania Suomi Oy, Veho Group Oy Ab ja Volvo Truck Center. Saadut tarjoukset esitellään kokouksessa. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 4. Saadut tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirja ja vertailu ovat nähtävillä kokouksessa. Asian valmistelija: Sirpa Alanne, puh Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että päätetään kuorma-auton hankinnasta kokouksessa tehtävän esityksen perusteella, että valtuutetaan hallintojohtaja allekirjoittamaan kauppaa varten tarpeelliset asiakirjat.

17 Sivu Käsittely Hallintojohtaja esitteli hankinnan valmistelua. Kokouksessa käydyn keskustelun tuloksena hallintojohtaja muutti esityksensä kuulumaan seuraavasti: että palautetaan kuorma-auton hankinta uudelleen valmisteltavaksi. Päätös Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Hautaustoimi

18 Sivu Riihelän Palvelukeskus Oy:n purkaminen vuonna 2013 D/44/ /2013 Riihelän Palvelukeskus Oy on perustettu vuonna Yhtiön osakkaina ovat nykyisin Lahden kaupunki 80 % ja Lahden seurakuntayhtymä 20 % omistusosuudella. Yhtiö omistaa Lahden kaupungilta vuokratulla asemakaava-alueen mukaisella tontilla sijaitsevat rakennukset. Vuokrasopimus tontista Lahden kaupungin kanssa on voimassa asti. Kaupungin ja seurakuntayhtymän kesken tehdyssä tilojen käyttöä koskevassa sopimuksessa on määritelty, mitkä tilat rakennuksista kuuluvat kummankin omistajan käyttöön. Yhtiön hoitokulujen kattamiseksi osakkaat maksavat omistusosuutensa mukaisessa suhteessa vastiketta yhtiölle. Seurakuntayhtymän omassa käytössä on ollut alun perin yhtiön tiloista 100 m 2 huoneisto. Lahden seurakuntayhtymä osti tehdyllä kaupalla Hämeenkylän kauppa Oy:ltä sen omistuksessa olleet osakkeet, joiden perusteella tilojen hallintasopimuksen mukaisesti seurakuntayhtymän hallintaan tuli uutta tilaa yhteensä 700 m 2 suuruisen katutason liiketila. Seurakuntayhtymän omaan käyttöön siitä jäi tuolloin 557 m 2 ja ulos vuokrattiin 143 m 2 kahvila-ravintolan käyttöön. Seurakuntayhtymän tilat ovat tällä hetkellä hyvässä kunnossa eikä sinne olisi lähiaikoina tarvetta tehdä suurempaa remonttia. Seurakunnan hallinnassa olevissa tiloissa ei ole ollut samanlaisia kosteus- ja sisäilmaongelmia kuin kaupungin tiloissa, koska seurakuntayhtymän tiloihin tehtiin mittava remontti vuonna Remontissa uusittiin vesi- ja viemäriputket, ilmanvaihtokanavat ja ilmanvaihtokone sekä pintarakenteet. Remontin kokonaiskustannukset olivat 2,2 milj. mk (noin ). Vuonna 2008 seurakuntayhtymä vuokrasi 176 m 2 osuuden tiloista Suomen Lähikauppa Oy:lle päivittäistavarakaupan käyttöön. Vuokrasopimus on määräaikainen ja loppuu Suomen Lähikauppa Oy ilmoitti huhtikuussa 2013 saapuneella kirjeellä halunsa jatkaa vuokrasopimusta kolmella vuodella. Seurakuntayhtymän hallinnassa on tällä hetkellä yhteensä 800 m 2 tilaa Riihelän palvelukeskuksesta, josta omassa käytössä on nyt alkuperäinen 100 m 2 tila. Tilassa on omaa toimintaa keskimäärin 11 tuntia viikossa. Siellä toimii perhekerho, raamattupiiri, varhaisnuorten kerhoja ja perhemuskari.

19 Sivu Seurakuntakodin 381 m 2 tila oli vuokralla Mannerheimin lastensuojeluliiton päiväkodille ja tällä hetkellä sitä käyttää kaupungin päiväkoti väistötiloina ennen uuden päiväkodin rakentamista. Suomen lähikaupalle on vuokrattuna 176 m 2 ja kahvila-ravintolalle on vuokrattuna 143 m 2. Lahden kaupungin ja Lahden seurakuntayhtymän kesken on käyty neuvotteluja Riihelän Palvelukeskus Oy:n omistamien rakennusten purkamisesta. Kaupungin tilakeskus on arvioinut vanhojen rakennusten purkamisen olevan taloudellisin ratkaisu, koska erityisesti kaupungin hallinnassa olevat tilat ovat kosteusvaurioiden vuoksi huonossa kunnossa. Yhtiön hallinnassa olevalle tontille on vahvistettu kaavamuutos, jonka mukaan tontille voidaan rakentaa pienkerrostaloja ja uusi päiväkotirakennus. Rakennusten purkamisen jälkeen Riihelän Palvelukeskus Oy ei omista mitään eikä sillä ole mitään toimintaa. Yhtiö voidaan tarpeettomana purkaa. Riihelän Palvelukeskus Oy:n yhtiökokous päättää rakennusten purkamisesta ja yhtiön asettamisesta selvitystilaan yhtiön purkamista varten. Tarvittavien yhtiökokouksen päätösten tekemistä varten on tarpeen nimetä seurakuntayhtymän edustaja yhtiökokouksiin. päätti kokouksessaan (1/2013, 11 ) nimetä Lahden seurakuntayhtymän edustajaksi talotekniikkainsinööri Jukka-Pekka Penttisen ja varajäseneksi hallintojohtaja Hannu Sarikan Riihelän Palvelukeskus Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi Yhtiökokousedustajalle annettiin toimivalta seurakuntayhtymän puolesta päättää talousarviosta, tilinpäätöksestä ja muista yhtiöjärjestyksen mukaisista asioista. Riihelän Palvelukeskus Oy:n hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt: puheenjohtaja Raimo Luukka, jäsenet Jouni Arola, Tiina Granqvist, Riitta Rantanen ja Ritva Isotalo sekä varajäsenet Pertti Kurimo, Mirja Ollikainen ja Hannu Sarikka. Yhtiön toimitusjohtaja ja isännöitsijä on Sari Martikainen Riihelän Huolto Oy:stä. Asian valmistelijat: Jukka-Pekka Penttinen, Hannu Sarikka, puh ,

20 Sivu Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että Lahden seurakuntayhtymän yhtiökokousedustajalle annetaan toimivalta päättää seurakuntayhtymän puolesta tarpeellisista toimenpiteistä Riihelän Palvelukeskus Oy:n toiminnan lopettamiseksi, yhtiön asettamiseksi selvitystilaan ja poistamiseksi kaupparekisteristä. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Asianosaiset, kiinteistötoimi, taloustoimisto

21 Sivu Esimiehen (31023) palkkaaminen Siikaniemen kurssikeskukseen ja Upilan leirikeskukseen alkaen D/112/ /2013 Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimiehen tehtävä tuli avoimeksi, kun kurssikeskuksen johtaja Kari Vedenpää jäi eläkkeelle alkaen. Tehtävää hoitaa tällä hetkellä kurssisihteeri Kari Korhonen, hän jää eläkkeelle alkaen. Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimiehen tehtävänä on yhdessä työyksikön henkilöstön kanssa pitää huolta siitä, että kurssikeskus ja leirikeskus ovat valmiita vastaanottamaan vieraat, tarjoamaan majoituksen ja ylläpidon sekä muut kiinteistöjen palvelut kurssilaisille ja leiriläisille. Esimies vastaa markkinoinnista ja taloushallinnon tehtävistä sekä huolehtii vieraiden vastaanottamisesta ja on mukana talon tilaisuuksissa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hakijalta soveltuvaa koulutusta, esimerkiksi amk-tutkinto, opistotason tutkinto tai vastaava koulutus. Tehtävässä menestyy hakija, jolla on hyvät sosiaaliset taidot, aloitteellisuutta, järjestelykykyä ja kokemusta esimies- tai johtamistehtävistä. Tehtävän täytössä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Kurssikeskuksen esimiehen tehtävän hakuilmoitus julkaistiin Etelä-Suomen Sanomissa sekä sähköisesti Lahden seurakuntayhtymän wwwsivuilla, Kirkkohallituksen ja Oikotien avoimet työpaikat -sivuilla ja työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla www. mol.fi. Määräaikaan klo mennessä tehtävää haki 80 henkilöä. Lisäksi kaksi hakemusta saapui myöhässä. Valinnan valmistelutyöryhmä, johon kuuluvat Heikki Pelkonen, Hannu Sarikka, Pasi Suontama ja Seppo Vesala, haastatteli seuraavat kuusi hakijaa: Katja Honkala, Katja Karevaara, Jari Koskinen, Raisa Muikku, Markku Petlin ja Jari Rissanen. Haastattelujen jälkeen valintatyöryhmä päätti lähettää kaksi hakijaa vielä soveltuvuustestaukseen. Esityslistan liitteenä nro 5 on hakuilmoitus ja yhteenvedot tehtävän hakijoista. Asian valmistelijat: Hannu Sarikka, , Virpi Rauha, ,

22 Sivu Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että valitaan Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimies (31023) kokouksessa tehtävän esityksen perusteella. Käsittely Päätösesitys Hallintojohtaja esitteli valintamenettelyä. Valintatyöryhmä esittää, että Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimiehen (31023) tehtävään valitaan koulutuksen, työkokemuksen, haastattelun ja soveltuvuustestauksen perusteella Jari Rissanen. Koska Jari Rissanen on seurakuntayhtymän palveluksessa, koeaikaa ei ole tarpeen noudattaa. Lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen esittäminen ei myöskään ole tarpeen. Varalle työryhmä esittää valittavaksi Katja Honkalan. Hallintojohtaja esittää, että valitaan hakijoista Jari Rissanen ja palkataan hänet Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimiehen (31023) työsopimussuhteiseen tehtävään alkaen ilman koeaikaa, että varalle valitaan Katja Honkala ja hänen kohdallaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen esittämisehtoa. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Tehtävän hakijat, esimies, henkilöstöhallinto, palkkahallinto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.06.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.06.2012 16:15 i pöytäkirja 19.06.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Vuoden 2012 talousarvion ja toiminnallisten painopisteiden toteutumisen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 22.02.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 22.02.2012 16:15 i pöytäkirja 22.02.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2011, YKV...

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10/2014 Kirkkoneuvosto 21.10.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10/2014 Kirkkoneuvosto 21.10.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 21.10.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) Kirkkoneuvosto 27.2.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) Kirkkoneuvosto 27.2.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) A S I A L U E T T E L O : 31 Kokouksen avaus 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastus 34 Ääntenlaskijat 35 Työjärjestys 36 Imatran

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 20.10.2015 klo 17.00 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari Seija

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan leirikeskus PELLINMÄKI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 KOKOUSAIKA torstaina 3. päivänä kesäkuuta 2010 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009 Aika: 19.3.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla, poistu 51 käsittelyn aikana Jäsen Kulonen Esko paikalla

Lisätiedot

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Lassi Meriheinän ja Virpi Suhosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Lassi Meriheinän ja Virpi Suhosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen Aika: 28.4.2010 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 12. päivänä elokuuta 2009 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Maija Jakkula Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 AIKA Tiistaina 27. lokakuuta 2015 klo 14 16.55 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Paikka Seurakuntatalo, kahvio Läsnä Mervi Arraste-Kihlakaski Reino Honkanen Simo Kaukonen Olli Koivisto poissa Juha Korkeamäki Esko Kulonen Raija Kuparinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 4/2014

KIRKKOVALTUUSTO 4/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 4/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 17.12.2014 14. Hautausmaiden jätteiden keräilypisteet/jaakko Alamommon aloite... 2 15. Siivoojan viran lakkauttaminen...

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 17/2009 Kirkkoneuvosto 22.12.2009 185 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 17/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 17/2009 Kirkkoneuvosto 22.12.2009 185 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 17/2009 Kirkkoneuvosto 22.12.2009 185 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 17/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 22. päivänä joulukuuta 2009 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2015 Kirkkoneuvosto 14.7.2015 88. KOKOUSAIKA tiistaina 14. päivänä heinäkuuta 2015 klo 10.

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2015 Kirkkoneuvosto 14.7.2015 88. KOKOUSAIKA tiistaina 14. päivänä heinäkuuta 2015 klo 10. 88 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2015 KOKOUSAIKA tiistaina 14. päivänä heinäkuuta 2015 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Kyrönniemi, Pappila Viljo Honkanen Markku Huttunen Pirjo Lyytinen Pertti Rytkönen Sirkka

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 17.00 17.38 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x. Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x. Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 6-2015 Aika 12.08.2015 kello 18.00 19.40 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 17.2.2010 klo 18.30 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Matti Kurvinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 159 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 14/2014 KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto 18.11.2015

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto 18.11.2015 Aika 18.11.2015 kello 18.30 18.50 Paikka Läsnä Tarinmaan seurakuntatalolla Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa Kivistö Jukka Kostamo

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA MUUT KUTSUTUT keskiviikko 10. päivänä kesäkuuta 2009 kello 10.30 alkaen Seurakuntatalo/takasali

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010 54 52 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 11.10.2010 52 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25 27, Hämeenlinna. Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti Ahonen jäsen (saapui klo 18.

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25 27, Hämeenlinna. Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti Ahonen jäsen (saapui klo 18. KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 27.10.2015 kello 18.00 20.40 Kokouspaikka Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25 27, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 9.6.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 9.6.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 9.6.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 12.6.2014-13.7.2014. Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015 AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 PAIKKA Eräjärven seurakuntakoti, os. Eräjärventie 1553 LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Ahava

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015 Aika: 28.1.2015 klo 18 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Oksanen Ohto paikalla Jäsen Arraste-Kihlakaski Mervi paikalla Eskola Päivi paikalla

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 19. päivänä toukokuuta 2010 klo 18.00.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 19. päivänä toukokuuta 2010 klo 18.00. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 19. päivänä toukokuuta 2010 klo 18.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 2.7.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 1.7.2015 klo 17:00 17:45 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.2015 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Aulis Ansaharju varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 24.03.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 31.03.2014-1.5.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 4-2015. Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56. Valtakatu 38, 6. krs, kokoushuone Norppa/Kuutti, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 4-2015. Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56. Valtakatu 38, 6. krs, kokoushuone Norppa/Kuutti, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56 Paikka Valtakatu 38,

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Aika Maanantai 10.6.2013 klo 18.00-18.35 Paikka Läsnä seurakuntatalo Frosti-Nenonen, Sirpa, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho vara Hellsten, Jaana vara Henttonen, Mirja Hänninen,

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2013

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2013 Aika: 4.4.2013 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja paikalla Marja-Liisa Immonen paikalla,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 09.06.2015 kello 18.00 19.10 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8/2013. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 2.12.2013

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8/2013. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 2.12.2013 NRO 8/2013 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 2.12.2013 KOKOUSTIEDOT AIKA 2.12.2013 Maanantaina klo 18 18.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot