Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 24.04.2013"

Transkriptio

1 pöytäkirja 43 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen Järjestäytymisasiat Ilmoitusasiat Yhteisen kirkkovaltuuston tekemät päätökset Vuoden 2013 kirjaamismuutoksista johtuvien talousarviomuutosten hyväksyminen keväällä 2013, YKV Vuoden 2014 talousarvion kokonaiskehyksen ja toiminnan painopisteiden vahvistaminen, YKV Uuden krematorion hankeselvityksen täydentäminen, YKV Kuorma-auton hankinta hautaustoimeen Riihelän Palvelukeskus Oy:n purkaminen vuonna Esimiehen (31023) palkkaaminen Siikaniemen kurssikeskukseen ja Upilan leirikeskukseen alkaen Johto- ja toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset Muut asiat, muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen... 23

2 Sivu 1 Aika klo Paikka Seurakuntatalon seminaaritila, Kirkkokatu 5, 2. krs Läsnä Pelkonen Heikki, Launeen seurakunnan kirkkoherra, puheenjohtaja Hiilamo Simo, varapuheenjohtaja Kivistö Tuija Kotinurmi Reino Nieminen Erkki Nieminen Tapio Vahter Merja, poistui klo 17.38/49 Vikman Keijo Vänskä Vuokko Vierumäki Marja-Leena, Terttu Pohjolaisen sijaisena Manninen Aarre, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ahtela Markku, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Sarikka Hannu, hallintojohtaja, esittelijä Nevalainen Marja-Helena, hallintosihteeri, sihteeri Hämäläinen Miika, Keski-Lahden seurakunnan vt. kirkkoherra Leinonen Ilmo, Joutjärven seurakunnan vt. kirkkoherra Kutsuttuna Poissa Isotalo Ritva, talouspäällikkö Jalava Markku, viestintäpäällikkö Rantanen Riitta, kiinteistöpäällikkö Pohjolainen Terttu Keisanen Pentti, Salpausselän seurakunnan kirkkoherra n vakuudeksi Heikki Pelkonen Marja-Helena Nevalainen on tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa 26. huhtikuuta 2013 Marja-Leena Vierumäki Keijo Vikman on nähtävänä hallintotoimistossa, Kirkkokatu 5, 4. krs, työpäivinä klo Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut seurakuntayhtymän ilmoitustaululla klo Todistaa viran puolesta: Marja-Helena Nevalainen

3 Sivu 2 44 Järjestäytymisasiat 44.1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Hartauden aluksi laulettiin virrestä 365 säkeistöt 1, 2 ja 5. Puheenjohtaja luki kuluvan viikon epistolatekstin Hebrealaiskirjeen 13. luvusta: Jeesus kärsi ja kuoli kaupunginportin ulkopuolella pyhittääkseen kansan omalla verellään. Lähtekäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle, hänen häväistystään kantaen. Puheenjohtaja selitti tekstiä; muutos vanhasta liitosta, jossa lakia noudattamalla tultiin Jumalalle kelvollisiksi, uuteen liittoon, jonka perustana on Jeesuksen sovitustyö ja jossa lähimmäisen rakkaus korostuu, sekä kirkon missionaarisesta luonteesta, lähetystyön tarpeellisuudesta. Raamatun teksti puhuu uhraamisesta, mutta Jumala ei tarvitse eläinten uhriverta, koska täydellinen sovitus on valmistettu, vaan kehottaa tekemään hyvää ja jakamaan Jumalan lahjoja ja rakkautta Läsnä olevien toteaminen ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsittely Päätös Terttu Pohjolainen oli ilmoittanut esteestä ja hänen varajäsenensä oli kutsuttu kokoukseen. Kaikki muut yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet olivat paikalla. todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ntarkastajien valitseminen ja pöytäkirjan nähtävillä olo Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa ovat Terttu Pohjolainen ja Keijo Vikman. Merkitään tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 26. huhtikuuta 2013 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä Päätös n tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Vierumäki ja Keijo Vikman. Merkittiin tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 26. huhtikuuta 2013 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä

4 Sivu Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen järjestys. Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen järjestys. Käsittely Päätös Päätettiin lisäksi käsitellä kokouksen lopussa salainen esityslista. Päätösesitys hyväksyttiin muutettuna.

5 Sivu 4 45 Ilmoitusasiat 45.1 Talousarvion toteutuminen Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle raportoidaan talousarvion toteutumisesta kuluvan talousarviovuoden aikana. Hautainhoitorahaston ja seurakuntayhtymän talousarvion toteutumavertailut ja investointiosan toteutuma tilanteesta ovat esityslistan liitteenä nro 1. Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

6 Sivu 5 46 Yhteisen kirkkovaltuuston tekemät päätökset Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan : merkitä tiedoksi hallintorakennetyöryhmän loppuraportista saadun palautteen ja suunnitelman hallintorakennetyön jatkamisesta, vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja kirjata tuloslaskelman osoittaman ylijäämän ,10 euroa oman pääoman yli-/alijäämätilille, merkitä tiedoksi hautainhoitovastuun alikatteen määrältään ,03 euroa ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden, vahvistaa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja kirjata tuloslaskelman osoittaman ,85 euron ylijäämän oman pääoman yli-/alijäämätilille ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden, hyväksyä vuodelle 2013 esitetyt talousarvion muutokset, jonka jälkeen rahoituslaskelman osoittama toiminnan ja investointien nettorahavirta on euroa. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto antoi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja valmistelijoille ehdotuksia vuoden 2014 painopisteiksi. Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston tekemät päätökset ja ryhtyy toimenpiteisiin niiden täytäntöön panemiseksi. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

7 Sivu 6 47 Vuoden 2013 kirjaamismuutoksista johtuvien talousarviomuutosten hyväksyminen keväällä 2013, YKV D/11/ /2013 Kirkkohallitus on lähettänyt yleiskirjeen nro 13/ 2012, , Taloushallinnon perusohjeeseen muutoksia ja lukien. Kirjeessä on keskeisenä periaatteena kirjausten ohjeiden muuttaminen siten, että ne vastaavat nykyistä lainsäädäntöä ja kirjauskäytäntöä. Lisäksi muutoksilla varmistetaan kirjanpidon palvelukeskuksessa tehtävien kirjanpitokäytäntöjen yhdenmukaisuus. Muutokset koskevat erityisesti hautaustoimea ja sen kustannusten oikeaa kohdentamista. Sen lisäksi muutokset vaikuttavat kiinteistötoimeen ja suntioiden henkilöstökuluja siunaus- ja muistotilaisuuksien ajalta tulee kohdentaa 2. pääluokkaan eli seurakunnalliseen toimintaan. Vertailu entisen ja uuden käytännön välillä on esityslistan liitteenä nro 2.1. Muutoksia on käsitelty Turussa alkuvuodesta pidetyillä hautausmaahallinnon neuvottelupäivillä. Hautaustoimi, pääluokka 4 Hautausmaan pääluokan tehtäväalueelle Hautausmaan kiinteistöt kirjataan vain tase-erään hautausmaan aineelliset hyödykkeet merkittyjen kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuvia kuluja. Tehtäväalueelle Varsinainen hautaustoimi kirjataan ainoastaan vainajan sälyttämisestä, kuljettamisesta ja tuhkaamisesta, sekä haudan kaivusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta aiheutuvia kuluja. Hautausmaakiinteistöt Tehtäväalueelle kirjataan hautausmaiden perustamisesta ja peruskorjauksista aiheutuvat poistot ja sisäiset korkokulut sekä yleishoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat tuotot ja kulut. Tähän kirjataan myös sankarihautausmaiden ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen hoidosta aiheutuneet kulut. Tehtäväalueelle kirjataan myös vainajien säilytystilat, krematorion, hautausmaiden huolto- ja muiden hautaamista palvelevien rakennusten tuotot ja kulut. Lisäksi tehtäväalueelle kirjataan hautaustoimen koneiden ja kaluston tuotot ja kulut. Tähän kirjataan myös hautapaikan tai hautasijan myynnistä saadut tuotot.

8 Sivu 7 47 Varsinainen hautaustoimi (hautaustoimintaa palveleva toiminta) Tehtäväalueelle kirjataan vainajien säilyttämisestä, kuljettamisesta ja tuhkaamisesta aiheutuneet tuotot ja kulut. Tähän kirjataan myös haudan kaivusta, peittämisestä ja peruskunnostamisesta aiheutuvat tuotot ja kulut sekä suntioiden henkilöstökulut hautausten järjestämisestä. Seurakunnallinen toiminta, pääluokka 2 Pappien, kanttoreiden ja suntioiden henkilöstökulut siunaus- ja muistotilaisuuksien ajalta kohdennetaan seurakunnallisen toiminnan pääluokkaan Hautaan siunaaminen. Kiinteistötoimi, pääluokka 5 Kiinteistötoimen tehtäväalueisiin tulee muutos, joka aiheutuu siitä, että jokaiselle kirkkolain mukaiselle kirkolliselle rakennukselle varataan oma tehtäväalue. Ne ovat: Kirkot, Kellotapulit ja Siunauskappelit. Siunauskappelit ovat rakennuksia, joissa on tiloja sekä hautausta, että siunaustilaisuutta varten. Seurakunnan tulee jakaa rakennusten kustannukset parhaaksi katsomallaan tavalla hautaustoimeen ja kiinteistötoimeen. Lahden seurakuntayhtymän siunauskappelien tilat olisi perusteltua jakaa kiinteistötoimen ja hautaustoimen kesken siten, että kappelirakennuksen kappelitilat ja omaisten tilat merkitään tehtäväalueelle kiinteistötoimi (pääluokka 5) ja henkilöstötilat sekä vainajien säilytystilat merkitään tehtäväalueelle hautaustoimi, hautausmaakiinteistöt (pääluokka 4). Vaikutukset talousarvion käyttötalousosaan Edellä mainitut kustannusten kohdentamisen muutokset talousarvion käyttötalousosaan on arvioitu ja selvitetty esityslistan liitteessä nro 2.2. Muutos aiheuttaa pääluokkaan 2 Seurakunnallinen toiminta euron suuruisen lisäyksen toimintamenoihin. Hautaustoimeen ja kiinteistötoimeen tulee muutoksia sekä tuloihin että menoihin. Nettovaikutus on, että hautaustoimessa menot pienenevät eurolla ja kiinteistötoimessa menot kasvavat euroa. Talousarvion muihin osiin ei aiheudu muutoksia eli tulos- ja rahoituslaskelma säilyvät ennallaan. Asian valmistelijat: Sirpa Alanne, puh Ritva Isotalo, puh

9 Sivu 8 47 Päätösesitys Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että hyväksytään esitetyt vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan muutokset esityslistan liitteessä nro 2.2 (pöytäkirjan liitteenä nro 2.2) olevan taulukon mukaisesti, että noudatetaan uutta kirjauskäytäntöä takautuvasti alkaen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

10 Sivu 9 48 Vuoden 2014 talousarvion kokonaiskehyksen ja toiminnan painopisteiden vahvistaminen, YKV D/164/ /2013 Johtoryhmä on aloittanut vuoden 2014 talousarvion valmistelun kokouksessaan sopimalla aikataulusta ja keskustelemalla painopisteiden asettamisesta. Painopisteistä todettiin, että kuluvan vuoden painopisteet olisi hyvä säilyttää vielä toisenkin vuoden ajan ja syventää niitä. Maaliskuussa pidettiin myös ns. päällikkökokous, jossa käytiin keskustelua painopisteistä ja alustavasta kokonaiskehyksestä sekä eri yksiköitten kohdalta huomioonotettavista asioista laadittaessa yksikkökohtaisia kehyksiä. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa valtuutetut antoivat kommentteja ja ehdotuksia painopisteistä johtoryhmälle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle jatkotyöskentelyä varten. Johtoryhmä jatkoi painopisteiden valmistelua kokouksessaan ja laati esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2014 toiminnan painopisteiksi sekä talousarvion kokonaiskehykseksi. Painopisteet Johtoryhmässä päädyttiin keskustelun jälkeen esittämään seurakuntayhtymän toiminnan painopisteiksi vuodelle 2014: 1) Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2) Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3) Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Näistä kohdat 1 ja 3 ovat samat kuin vuonna 2013, kohta 2 on muotoiltu uudelleen. Painopisteiden tulee näkyä kaikkien työyksiköiden toimintasuunnitelmissa. Painopisteiden toteutuminen arvioidaan vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä. Suhdannekatsaus Talouskasvu on ollut finanssikriisin jälkeen hidasta ja jatkuu vielä kuluvanakin vuonna hyvin heikkona. Ennusteet vuoden 2013 talouskasvuksi liikkuvat 0,20,8 %:n välillä. Suomen vientikehitys on edelleen heikkoa, investoinnit supistuvat selvästi ja kotimainen kulutuskysyntäkin alkaa hiipua. Työttömyysaste nousee 8,18,4 %:n paikkeille.

11 Sivu Valtiovarainministeriö ennustaa kevään 2013 taloudellisessa katsauksessaan vuoden 2013 talouskasvuksi 0,4 % ja työttömyysasteeksi 8,2 %. Vuonna 2014 kasvuksi arvioidaan 1,6 %. Vuodelle 2015 ennustetaan 2,1 %:n kasvua. Kasvuvauhti pysyy lähitulevaisuudessa selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa hitaampana. Työttömyysasteen odotetaan alenevan 8,1 %:iin vuonna 2014 ja 7,8 %:iin vuonna Alla olevat ennusteluvut perustuvat valtiovarainministeriön huhtikuussa 2013 julkaisemaan ennusteeseen. Ennustelukuja Bruttokansantuote, määrän muutos -8,4 % 3,3 % 2,8 % - 0,2 % 0,4 % 1,6 % Työttömyysaste 8,2 % 8,4 % 7,8 % 7,7 % 8,2 % 8,1 % Kuluttajahintaindeksi, muutos 0,0 % 1,2 % 3,4 % 2,8 % 2,1 % 2,5 % Ansiotasoindeksi, muutos 4,0 % 2,6 % 2,7 % 3,5 % 2,4 % 2,5 % Kirkon kehitys Verotuloennusteet Kirkon yhteisövero-osuus oli 2,55 % vuosina Vuoden 2012 alusta se laski 2,30 %:iin. Vuoden 2013 jako-osuus on 2,35 %. Yhteisöveroprosentti laskee 24,5 %:sta 20 %:iin. Valtiontalouden kehykset vuosille asiakirjassa on todettu, että yhteisöveromuutokset kompensoidaan muille veronsaajille yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla vuoteen 2016 asti. Kirkon yhteisövero-osuus on tarkoitettu kattamaan kirkolle hautausmaiden hoidosta, kirkonkirjojen pidosta ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidosta aiheutuneet kustannukset. Lahden seurakuntayhtymässä yhteisöveron tuotto riitti kattamaan hautausmaiden hoidosta aiheutuneet kustannukset vuonna 2011, mutta ei vuonna Vuoden 2010 aikana Lahdessa erosi kirkosta jäsentä, mikä oli 2,8 % koko jäsenmäärästä. Vuoden 2011 aikana eroaminen Lahdessa palautui lähes entiselle tasolleen ja eroajia oli Vuonna 2012 eroaminen aleni edelleen ja eroajia oli 987. Kuluvana vuonna on huhtikuun puoleenväliin mennessä eronnut 185 jäsentä, mikä on selvästi vähemmän kuin vuonna Yleensä kirkon verotulojen kehitystä on peilattu Kuntaliiton tekemiin ennusteisiin. Tällä hetkellä näitä ennusteita ei vielä ole saatavilla.

12 Sivu Lahden seurakuntayhtymän verotulokertymä ja -ennuste Lahden seurakuntayhtymän kirkollisverotulo vuonna 2012 oli 16,4 milj. euroa, joka on 0,7 % vähemmän kuin vuonna Tuloa pienensi kirkollisveron jako-osuuden aleneminen 3,42 %:sta 3,32 %:iin ja sen perusteella joulukuussa tehty oikaisu alkuvuoden tilityksiin. Yhteisöverotulo oli 1,7 milj. euroa ja väheni 22,1 % eli lähes euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Syynä huomattavaan laskuun olivat yhteisöjen veroprosentin aleneminen 26 %:sta 24,5 %:iin ja kirkon jakoosuuden lasku 2,55 %:sta 2,30 %:iin sekä yritysten ulkomaille maksaman veron hyvittäminen kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi marraskuun verotilityksen yhteydessä. Lahden seurakuntayhtymän jako-osuus kirkon yhteisöverokertymästä kuitenkin nousi hieman. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuun kirkollisverotilitykset ovat 4,9 % jäljessä vuoden 2012 tilityksistä. Vertailussa on muistettava, että 2012 alkuvuoden kertymät eivät ole aivan vertailukelpoisia, koska kirkollisveron jako-osuuden päivitys tehtiin takautuvasti vasta joulukuussa Yhteisöveron kertymä on 2,9 % jäljessä edellisvuoden tilityksistä. Kirkollisverotulo vuosina kasvanee hitaasti vuoteen 2011 verrattuna talouden heikon elpymisen takia. Yhteisöveron tuottoon vaikuttaa talouden kehittymisen lisäksi yhteisöveroprosentin ja kirkon jakoosuuden pieneneminen. Verotulotilitykset Lahden seurakuntayhtymässä ovat viime vuosina olleet seuraavat: Verotulojen kehitys A2013 A2014 Ansio- ja pääomaverotulot 17,0 16,3 16,4 16,3 16,6 16,6 Yhteisövero 1,5 1,8 2,2 1,7 1,8 1,7 Verotulot yhteensä 18,5 18,1 18,6 18,1 18,4 18,3 Yhteisövero verotuloista 8 % 10 % 12 % 9 % 10 % 9 % Yht.veron ryhmäjako-osuus 2,55 % 2,55 % 2,55 % 2,30 % 2,35 % 2,30 % Investoinnit Rakennusinvestointien osalta esityksen perusteena on vuosille tehty investointisuunnitelma. Merkittäviä investointeja v ovat Joutjärven kirkon urkujen rakentamisen loppuunsaattaminen ja krematorion rakentaminen mahdollisesti yhteishankkeena Kouvolan ja Kotkan seurakuntayhtymien kanssa. Muutoin kiinteistöillä tehdään korjaus- ja perusparannustöitä. Muita investointeja ovat tietojärjestelmähankinnat, hautausmaiden kunnostus ja konehankinnat.

13 Sivu Investointimenojen yhteismäärään vaikuttaa erityisesti krematoriohanke ja sen ajoittuminen. Lisäksi tulee aikaisempaan käytäntöön verrattuna tarkentaa, mitkä kunnostustyöt kuuluvat käyttötalousosaan ja mitkä ovat todellisia investointeja. Investointeihin varataan 1,9 milj. euroa. Ulkoisen tuloslaskelman tavoiteluvut Tuloslaskelma perustuu 18,3 milj. euron verotuloarvioon. Ulkoisten toimintatuottojen määräksi vuodelle 2014 on arvioitu 3,87 milj. euroa. Rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän euroa netto. Investointimenot arvioitiin edellä 1,9 milj. euron suuruisiksi. Seurakuntayhtymän tulevassa strategiassa on asetettu tavoite talouden pitämiseksi tasapainossa siten, että vuosikate riittää investointimenoihin eli vuosikatetavoitteeksi tulee näin 1,9 milj. euroa. Poistojen määräksi on arvioitu 1,6 milj. euroa. Vuosikatetavoite kattaa poistot. Käyttötalousmenojen lisäksi on otettava huomioon verotuskustannukset ja kirkon keskusrahastomaksu (varsinainen keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu), jotka yhdessä merkitsevät 1,440 milj. euron menoerää. Tulot huomioon ottaen 1,9 milj. euron vuosikatetavoite saavutetaan, kun ulkoisten toimintamenojen kokonaismääräksi asetetaan 19,150 milj. euroa, mikä on 0,8 % suurempi kuin vuoden 2013 talousarviossa. Tässä raamissa pysyminen edellyttää edelleen henkilöstösuunnitelman noudattamista ja tilojen käytön suunnittelua kiinteistömenojen karsimiseksi. Asian valmistelija: Ritva Isotalo, puh Päätösesitys Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että vuoden 2014 talousarvion laatimisen perusteeksi vahvistetaan seuraavat ulkoisen tuloslaskelman tunnusluvut: toimintatuotot euroa toimintakulut euroa verotulot euroa vuosikate euroa että vuoden 2014 talousarvion investointien kokonaismäärä on enintään euroa,

14 Sivu että vuoden 2014 toiminnan keskeiset painopistealueet ovat: 1) Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2) Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3) Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Käsittely Hallintojohtaja alusti asian käsittelyä esittelemällä 20 suurimman kaupungin kunnallisveron ja kirkollisveron muutokset v sekä suurimpien seurakuntatalouksien vuosikatteen ja yli-/alijäämän v , Lahden seurakuntayhtymän vuosikatteen, poistot ja investoinnit v sekä esityksen tuloslaskelmaksi, kehysluvuiksi ja toiminnan painopisteiksi vuodelle kävi perusteellisen keskustelun esitetyistä painopisteistä. Launeen seurakunnan lähetys- ja evankelioimistyön toimikunta oli ehdottanut, että seurakuntayhtymän yhteisiä painopisteitä määritettäisiin vähemmän ja seurakunta ja työmuoto voisi valita painopisteen omalta työalaltaan. Kokouksessa käydyssä keskustelussa esitetyt kolme painopistettä todettiin hyviksi ja kattaviksi. Työmuodot voivat lisäksi valita työmuotokohtaisen painopisteen. Lähetekeskusteluna vuoden 2015 talousarvion valmistelulle kirjattiin seuraavat painopistealueet: Lutherin ja uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlavuosi lähetystyö maallikkous Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

15 Sivu Uuden krematorion hankeselvityksen täydentäminen, YKV D/216/ /2012 käsitteli kokouksessaan (3/2013, 38 ) yhteistä krematoriohanketta. hyväksyi kokouksessa esitetyn hankeselvityksen sillä lisäyksellä, että vertailutiedoksi laaditaan kustannuslaskelma vaihtoehdosta, jossa krematorio sijaitsee nykyiseen tapaan Lahdessa. Lisäselvitys on esityslistan liitteenä nro 3. Asian valmistelijat: Jukka-Pekka Penttinen, puh Hannu Sarikka, puh , Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi esityslistan liitteenä nro 3 (pöytäkirjan liitteenä nro 3) olevan hankeselvityksen täydennyksen, että hankeselvityksen täydennys esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Hautaustoimi, kiinteistötoimi, taloustoimisto

16 Sivu Kuorma-auton hankinta hautaustoimeen 2013 D/98/ /2013 Lahden seurakuntayhtymällä on käytössään kuorma-auto, jota tarvitaan hautausmailla päivittäin mm. tarvikkeiden, jätteiden, maan ja lumen ajoon. Lisäksi kuorma-autolla ajetaan sisäisenä laskutustyönä huomattava määrä kiinteistötoimen ja muiden työmuotojen ajoja. Suurin yksittäinen ajokohde kuorma-autolla on hautausmailta kerääntyvien jätteiden ajo Kujalan jäteasemalle. Seurakuntayhtymän kuorma-auto on Volvo FL7 ja siinä on varusteena vaihtolavalaite maanajoon ja jätteiden ajoon. Seurakuntayhtymällä on omistuksessa useampi vaihtolava. Lisäksi kuorma-autossa on alusterä käytävien kunnossapitoa varten. Kuorma-auto on tarpeellista vaihtaa, koska nykyinen auto on hankittu vuonna 1998 ja auto vaatii runsaasti huoltotoimenpiteitä. Autolla on ajettu mennessä kilometriä. Uuden auton hankinnassa on käytetty avointa hankintamenettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa ja tarjoukset pyydettiin klo mennessä. Tarjoukset pyydettiin siten, että hankinnan yhteydessä tarjotaan vaihtokoneena Volvo FL7. Määräaikaan mennessä tarjouksensa antoi Iveco Finland Oy, Scania Suomi Oy, Veho Group Oy Ab ja Volvo Truck Center. Saadut tarjoukset esitellään kokouksessa. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 4. Saadut tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirja ja vertailu ovat nähtävillä kokouksessa. Asian valmistelija: Sirpa Alanne, puh Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että päätetään kuorma-auton hankinnasta kokouksessa tehtävän esityksen perusteella, että valtuutetaan hallintojohtaja allekirjoittamaan kauppaa varten tarpeelliset asiakirjat.

17 Sivu Käsittely Hallintojohtaja esitteli hankinnan valmistelua. Kokouksessa käydyn keskustelun tuloksena hallintojohtaja muutti esityksensä kuulumaan seuraavasti: että palautetaan kuorma-auton hankinta uudelleen valmisteltavaksi. Päätös Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Hautaustoimi

18 Sivu Riihelän Palvelukeskus Oy:n purkaminen vuonna 2013 D/44/ /2013 Riihelän Palvelukeskus Oy on perustettu vuonna Yhtiön osakkaina ovat nykyisin Lahden kaupunki 80 % ja Lahden seurakuntayhtymä 20 % omistusosuudella. Yhtiö omistaa Lahden kaupungilta vuokratulla asemakaava-alueen mukaisella tontilla sijaitsevat rakennukset. Vuokrasopimus tontista Lahden kaupungin kanssa on voimassa asti. Kaupungin ja seurakuntayhtymän kesken tehdyssä tilojen käyttöä koskevassa sopimuksessa on määritelty, mitkä tilat rakennuksista kuuluvat kummankin omistajan käyttöön. Yhtiön hoitokulujen kattamiseksi osakkaat maksavat omistusosuutensa mukaisessa suhteessa vastiketta yhtiölle. Seurakuntayhtymän omassa käytössä on ollut alun perin yhtiön tiloista 100 m 2 huoneisto. Lahden seurakuntayhtymä osti tehdyllä kaupalla Hämeenkylän kauppa Oy:ltä sen omistuksessa olleet osakkeet, joiden perusteella tilojen hallintasopimuksen mukaisesti seurakuntayhtymän hallintaan tuli uutta tilaa yhteensä 700 m 2 suuruisen katutason liiketila. Seurakuntayhtymän omaan käyttöön siitä jäi tuolloin 557 m 2 ja ulos vuokrattiin 143 m 2 kahvila-ravintolan käyttöön. Seurakuntayhtymän tilat ovat tällä hetkellä hyvässä kunnossa eikä sinne olisi lähiaikoina tarvetta tehdä suurempaa remonttia. Seurakunnan hallinnassa olevissa tiloissa ei ole ollut samanlaisia kosteus- ja sisäilmaongelmia kuin kaupungin tiloissa, koska seurakuntayhtymän tiloihin tehtiin mittava remontti vuonna Remontissa uusittiin vesi- ja viemäriputket, ilmanvaihtokanavat ja ilmanvaihtokone sekä pintarakenteet. Remontin kokonaiskustannukset olivat 2,2 milj. mk (noin ). Vuonna 2008 seurakuntayhtymä vuokrasi 176 m 2 osuuden tiloista Suomen Lähikauppa Oy:lle päivittäistavarakaupan käyttöön. Vuokrasopimus on määräaikainen ja loppuu Suomen Lähikauppa Oy ilmoitti huhtikuussa 2013 saapuneella kirjeellä halunsa jatkaa vuokrasopimusta kolmella vuodella. Seurakuntayhtymän hallinnassa on tällä hetkellä yhteensä 800 m 2 tilaa Riihelän palvelukeskuksesta, josta omassa käytössä on nyt alkuperäinen 100 m 2 tila. Tilassa on omaa toimintaa keskimäärin 11 tuntia viikossa. Siellä toimii perhekerho, raamattupiiri, varhaisnuorten kerhoja ja perhemuskari.

19 Sivu Seurakuntakodin 381 m 2 tila oli vuokralla Mannerheimin lastensuojeluliiton päiväkodille ja tällä hetkellä sitä käyttää kaupungin päiväkoti väistötiloina ennen uuden päiväkodin rakentamista. Suomen lähikaupalle on vuokrattuna 176 m 2 ja kahvila-ravintolalle on vuokrattuna 143 m 2. Lahden kaupungin ja Lahden seurakuntayhtymän kesken on käyty neuvotteluja Riihelän Palvelukeskus Oy:n omistamien rakennusten purkamisesta. Kaupungin tilakeskus on arvioinut vanhojen rakennusten purkamisen olevan taloudellisin ratkaisu, koska erityisesti kaupungin hallinnassa olevat tilat ovat kosteusvaurioiden vuoksi huonossa kunnossa. Yhtiön hallinnassa olevalle tontille on vahvistettu kaavamuutos, jonka mukaan tontille voidaan rakentaa pienkerrostaloja ja uusi päiväkotirakennus. Rakennusten purkamisen jälkeen Riihelän Palvelukeskus Oy ei omista mitään eikä sillä ole mitään toimintaa. Yhtiö voidaan tarpeettomana purkaa. Riihelän Palvelukeskus Oy:n yhtiökokous päättää rakennusten purkamisesta ja yhtiön asettamisesta selvitystilaan yhtiön purkamista varten. Tarvittavien yhtiökokouksen päätösten tekemistä varten on tarpeen nimetä seurakuntayhtymän edustaja yhtiökokouksiin. päätti kokouksessaan (1/2013, 11 ) nimetä Lahden seurakuntayhtymän edustajaksi talotekniikkainsinööri Jukka-Pekka Penttisen ja varajäseneksi hallintojohtaja Hannu Sarikan Riihelän Palvelukeskus Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi Yhtiökokousedustajalle annettiin toimivalta seurakuntayhtymän puolesta päättää talousarviosta, tilinpäätöksestä ja muista yhtiöjärjestyksen mukaisista asioista. Riihelän Palvelukeskus Oy:n hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt: puheenjohtaja Raimo Luukka, jäsenet Jouni Arola, Tiina Granqvist, Riitta Rantanen ja Ritva Isotalo sekä varajäsenet Pertti Kurimo, Mirja Ollikainen ja Hannu Sarikka. Yhtiön toimitusjohtaja ja isännöitsijä on Sari Martikainen Riihelän Huolto Oy:stä. Asian valmistelijat: Jukka-Pekka Penttinen, Hannu Sarikka, puh ,

20 Sivu Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että Lahden seurakuntayhtymän yhtiökokousedustajalle annetaan toimivalta päättää seurakuntayhtymän puolesta tarpeellisista toimenpiteistä Riihelän Palvelukeskus Oy:n toiminnan lopettamiseksi, yhtiön asettamiseksi selvitystilaan ja poistamiseksi kaupparekisteristä. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Asianosaiset, kiinteistötoimi, taloustoimisto

21 Sivu Esimiehen (31023) palkkaaminen Siikaniemen kurssikeskukseen ja Upilan leirikeskukseen alkaen D/112/ /2013 Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimiehen tehtävä tuli avoimeksi, kun kurssikeskuksen johtaja Kari Vedenpää jäi eläkkeelle alkaen. Tehtävää hoitaa tällä hetkellä kurssisihteeri Kari Korhonen, hän jää eläkkeelle alkaen. Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimiehen tehtävänä on yhdessä työyksikön henkilöstön kanssa pitää huolta siitä, että kurssikeskus ja leirikeskus ovat valmiita vastaanottamaan vieraat, tarjoamaan majoituksen ja ylläpidon sekä muut kiinteistöjen palvelut kurssilaisille ja leiriläisille. Esimies vastaa markkinoinnista ja taloushallinnon tehtävistä sekä huolehtii vieraiden vastaanottamisesta ja on mukana talon tilaisuuksissa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hakijalta soveltuvaa koulutusta, esimerkiksi amk-tutkinto, opistotason tutkinto tai vastaava koulutus. Tehtävässä menestyy hakija, jolla on hyvät sosiaaliset taidot, aloitteellisuutta, järjestelykykyä ja kokemusta esimies- tai johtamistehtävistä. Tehtävän täytössä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Kurssikeskuksen esimiehen tehtävän hakuilmoitus julkaistiin Etelä-Suomen Sanomissa sekä sähköisesti Lahden seurakuntayhtymän wwwsivuilla, Kirkkohallituksen ja Oikotien avoimet työpaikat -sivuilla ja työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla www. mol.fi. Määräaikaan klo mennessä tehtävää haki 80 henkilöä. Lisäksi kaksi hakemusta saapui myöhässä. Valinnan valmistelutyöryhmä, johon kuuluvat Heikki Pelkonen, Hannu Sarikka, Pasi Suontama ja Seppo Vesala, haastatteli seuraavat kuusi hakijaa: Katja Honkala, Katja Karevaara, Jari Koskinen, Raisa Muikku, Markku Petlin ja Jari Rissanen. Haastattelujen jälkeen valintatyöryhmä päätti lähettää kaksi hakijaa vielä soveltuvuustestaukseen. Esityslistan liitteenä nro 5 on hakuilmoitus ja yhteenvedot tehtävän hakijoista. Asian valmistelijat: Hannu Sarikka, , Virpi Rauha, ,

22 Sivu Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että valitaan Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimies (31023) kokouksessa tehtävän esityksen perusteella. Käsittely Päätösesitys Hallintojohtaja esitteli valintamenettelyä. Valintatyöryhmä esittää, että Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimiehen (31023) tehtävään valitaan koulutuksen, työkokemuksen, haastattelun ja soveltuvuustestauksen perusteella Jari Rissanen. Koska Jari Rissanen on seurakuntayhtymän palveluksessa, koeaikaa ei ole tarpeen noudattaa. Lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen esittäminen ei myöskään ole tarpeen. Varalle työryhmä esittää valittavaksi Katja Honkalan. Hallintojohtaja esittää, että valitaan hakijoista Jari Rissanen ja palkataan hänet Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimiehen (31023) työsopimussuhteiseen tehtävään alkaen ilman koeaikaa, että varalle valitaan Katja Honkala ja hänen kohdallaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen esittämisehtoa. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Tehtävän hakijat, esimies, henkilöstöhallinto, palkkahallinto

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 26.8.2009 30 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 KOKOUSAIKA keskiviikkona 26. päivänä elokuuta 2009 klo 19 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Maija Jakkula

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) Aika: Keskiviikko 20.4.2016 kello 16.30-17.15 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 54

UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 54 ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kirkkoneuvosto 1.8.2012 Sivu 54 Kokousaika 1.8.2012 klo 17.30-19.30 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet jäsenet Heinola Antti,

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10/2014 Kirkkoneuvosto 21.10.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10/2014 Kirkkoneuvosto 21.10.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 21.10.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1 AIKA 1.6.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Talousarvio 2016 ja toimintasuunnitelma Kirkkovaltuustolle tiedoksi saatettava asia

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Talousarvio 2016 ja toimintasuunnitelma Kirkkovaltuustolle tiedoksi saatettava asia KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 26. päivänä marraskuuta 2015 seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 17.30 kahvilla. Kokous alkaa klo 18.00. Esteet pyydetään

Lisätiedot

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna. Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti Ahonen jäsen (saapui klo 18.

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna. Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti Ahonen jäsen (saapui klo 18. KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 25.10.2016 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015 Aika: 28.1.2015 klo 18 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Oksanen Ohto paikalla Jäsen Arraste-Kihlakaski Mervi paikalla Eskola Päivi paikalla

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 20.10.2015 klo 17.00 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari Seija

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 25.3.2015 klo 17.00 18.25 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.39 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 76, poistui

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 17.00 17.38 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 SAVONLINNAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Tiistaina 9. helmikuuta 2016 kello 19.10 19.45 Paikka Savonlinnan seurakuntakeskus, pikkusali, Kirkkokatu 17, 57100

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 KIRKKOVALTUUSTO

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA Tiistai 08.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Särkijärven leirikeskus KUTSUTUT Ahlgrén Merja Arhenius Päivi Autio Kauko Hannu Jouko Heinäsuo Jukka Ilottu Ari Immonen Anna-Kaisa Järvenpää Keijo Koskinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkovaltuusto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aika 13.12.2016 kello 18.30 19.05 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Hakala Pentti Ilmarinen Liisa Kiukkonen Sirpa Kivistö Jukka Kostamo Pirkko Kuvamo Pirkko Lehtonen Riitta

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 5 Aika tiistai 6.5.2014 klo 18.30 19.42 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x. Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x. Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 6-2015 Aika 12.08.2015 kello 18.00 19.40 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 KIRKKONEUVOSTO

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 KIRKKONEUVOSTO 1 KOKOUSAIKA Ma 17.10.2016 klo 17.00 19.40 KOKOUSPAIKKA Isopappila LÄSNÄ JÄSENET: Malmberg Erkki Ylivakeri Paula Immonen Anna-Kaisa Järvenpää Keijo Lähdekorpi Anita Kuukka Kimmo Senvall Seija Rasa Markku

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 17.2.2010 klo 18.30 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Matti Kurvinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1/5 KOKOUSAIKA 9.11.2016 klo 18-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ POISSA MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUVAT KOKOUKSEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Aika Maanantai 10.6.2013 klo 18.00-18.35 Paikka Läsnä seurakuntatalo Frosti-Nenonen, Sirpa, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho vara Hellsten, Jaana vara Henttonen, Mirja Hänninen,

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 3/2016 Kokousaika Tiistai 17.5.2016 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 29 Kokouksen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot