Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 24.04.2013"

Transkriptio

1 pöytäkirja 43 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen Järjestäytymisasiat Ilmoitusasiat Yhteisen kirkkovaltuuston tekemät päätökset Vuoden 2013 kirjaamismuutoksista johtuvien talousarviomuutosten hyväksyminen keväällä 2013, YKV Vuoden 2014 talousarvion kokonaiskehyksen ja toiminnan painopisteiden vahvistaminen, YKV Uuden krematorion hankeselvityksen täydentäminen, YKV Kuorma-auton hankinta hautaustoimeen Riihelän Palvelukeskus Oy:n purkaminen vuonna Esimiehen (31023) palkkaaminen Siikaniemen kurssikeskukseen ja Upilan leirikeskukseen alkaen Johto- ja toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset Muut asiat, muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen... 23

2 Sivu 1 Aika klo Paikka Seurakuntatalon seminaaritila, Kirkkokatu 5, 2. krs Läsnä Pelkonen Heikki, Launeen seurakunnan kirkkoherra, puheenjohtaja Hiilamo Simo, varapuheenjohtaja Kivistö Tuija Kotinurmi Reino Nieminen Erkki Nieminen Tapio Vahter Merja, poistui klo 17.38/49 Vikman Keijo Vänskä Vuokko Vierumäki Marja-Leena, Terttu Pohjolaisen sijaisena Manninen Aarre, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ahtela Markku, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Sarikka Hannu, hallintojohtaja, esittelijä Nevalainen Marja-Helena, hallintosihteeri, sihteeri Hämäläinen Miika, Keski-Lahden seurakunnan vt. kirkkoherra Leinonen Ilmo, Joutjärven seurakunnan vt. kirkkoherra Kutsuttuna Poissa Isotalo Ritva, talouspäällikkö Jalava Markku, viestintäpäällikkö Rantanen Riitta, kiinteistöpäällikkö Pohjolainen Terttu Keisanen Pentti, Salpausselän seurakunnan kirkkoherra n vakuudeksi Heikki Pelkonen Marja-Helena Nevalainen on tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa 26. huhtikuuta 2013 Marja-Leena Vierumäki Keijo Vikman on nähtävänä hallintotoimistossa, Kirkkokatu 5, 4. krs, työpäivinä klo Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut seurakuntayhtymän ilmoitustaululla klo Todistaa viran puolesta: Marja-Helena Nevalainen

3 Sivu 2 44 Järjestäytymisasiat 44.1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Hartauden aluksi laulettiin virrestä 365 säkeistöt 1, 2 ja 5. Puheenjohtaja luki kuluvan viikon epistolatekstin Hebrealaiskirjeen 13. luvusta: Jeesus kärsi ja kuoli kaupunginportin ulkopuolella pyhittääkseen kansan omalla verellään. Lähtekäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle, hänen häväistystään kantaen. Puheenjohtaja selitti tekstiä; muutos vanhasta liitosta, jossa lakia noudattamalla tultiin Jumalalle kelvollisiksi, uuteen liittoon, jonka perustana on Jeesuksen sovitustyö ja jossa lähimmäisen rakkaus korostuu, sekä kirkon missionaarisesta luonteesta, lähetystyön tarpeellisuudesta. Raamatun teksti puhuu uhraamisesta, mutta Jumala ei tarvitse eläinten uhriverta, koska täydellinen sovitus on valmistettu, vaan kehottaa tekemään hyvää ja jakamaan Jumalan lahjoja ja rakkautta Läsnä olevien toteaminen ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsittely Päätös Terttu Pohjolainen oli ilmoittanut esteestä ja hänen varajäsenensä oli kutsuttu kokoukseen. Kaikki muut yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet olivat paikalla. todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ntarkastajien valitseminen ja pöytäkirjan nähtävillä olo Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa ovat Terttu Pohjolainen ja Keijo Vikman. Merkitään tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 26. huhtikuuta 2013 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä Päätös n tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Vierumäki ja Keijo Vikman. Merkittiin tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 26. huhtikuuta 2013 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä

4 Sivu Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen järjestys. Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen järjestys. Käsittely Päätös Päätettiin lisäksi käsitellä kokouksen lopussa salainen esityslista. Päätösesitys hyväksyttiin muutettuna.

5 Sivu 4 45 Ilmoitusasiat 45.1 Talousarvion toteutuminen Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle raportoidaan talousarvion toteutumisesta kuluvan talousarviovuoden aikana. Hautainhoitorahaston ja seurakuntayhtymän talousarvion toteutumavertailut ja investointiosan toteutuma tilanteesta ovat esityslistan liitteenä nro 1. Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

6 Sivu 5 46 Yhteisen kirkkovaltuuston tekemät päätökset Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan : merkitä tiedoksi hallintorakennetyöryhmän loppuraportista saadun palautteen ja suunnitelman hallintorakennetyön jatkamisesta, vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja kirjata tuloslaskelman osoittaman ylijäämän ,10 euroa oman pääoman yli-/alijäämätilille, merkitä tiedoksi hautainhoitovastuun alikatteen määrältään ,03 euroa ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden, vahvistaa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja kirjata tuloslaskelman osoittaman ,85 euron ylijäämän oman pääoman yli-/alijäämätilille ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden, hyväksyä vuodelle 2013 esitetyt talousarvion muutokset, jonka jälkeen rahoituslaskelman osoittama toiminnan ja investointien nettorahavirta on euroa. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto antoi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja valmistelijoille ehdotuksia vuoden 2014 painopisteiksi. Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston tekemät päätökset ja ryhtyy toimenpiteisiin niiden täytäntöön panemiseksi. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

7 Sivu 6 47 Vuoden 2013 kirjaamismuutoksista johtuvien talousarviomuutosten hyväksyminen keväällä 2013, YKV D/11/ /2013 Kirkkohallitus on lähettänyt yleiskirjeen nro 13/ 2012, , Taloushallinnon perusohjeeseen muutoksia ja lukien. Kirjeessä on keskeisenä periaatteena kirjausten ohjeiden muuttaminen siten, että ne vastaavat nykyistä lainsäädäntöä ja kirjauskäytäntöä. Lisäksi muutoksilla varmistetaan kirjanpidon palvelukeskuksessa tehtävien kirjanpitokäytäntöjen yhdenmukaisuus. Muutokset koskevat erityisesti hautaustoimea ja sen kustannusten oikeaa kohdentamista. Sen lisäksi muutokset vaikuttavat kiinteistötoimeen ja suntioiden henkilöstökuluja siunaus- ja muistotilaisuuksien ajalta tulee kohdentaa 2. pääluokkaan eli seurakunnalliseen toimintaan. Vertailu entisen ja uuden käytännön välillä on esityslistan liitteenä nro 2.1. Muutoksia on käsitelty Turussa alkuvuodesta pidetyillä hautausmaahallinnon neuvottelupäivillä. Hautaustoimi, pääluokka 4 Hautausmaan pääluokan tehtäväalueelle Hautausmaan kiinteistöt kirjataan vain tase-erään hautausmaan aineelliset hyödykkeet merkittyjen kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuvia kuluja. Tehtäväalueelle Varsinainen hautaustoimi kirjataan ainoastaan vainajan sälyttämisestä, kuljettamisesta ja tuhkaamisesta, sekä haudan kaivusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta aiheutuvia kuluja. Hautausmaakiinteistöt Tehtäväalueelle kirjataan hautausmaiden perustamisesta ja peruskorjauksista aiheutuvat poistot ja sisäiset korkokulut sekä yleishoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat tuotot ja kulut. Tähän kirjataan myös sankarihautausmaiden ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen hoidosta aiheutuneet kulut. Tehtäväalueelle kirjataan myös vainajien säilytystilat, krematorion, hautausmaiden huolto- ja muiden hautaamista palvelevien rakennusten tuotot ja kulut. Lisäksi tehtäväalueelle kirjataan hautaustoimen koneiden ja kaluston tuotot ja kulut. Tähän kirjataan myös hautapaikan tai hautasijan myynnistä saadut tuotot.

8 Sivu 7 47 Varsinainen hautaustoimi (hautaustoimintaa palveleva toiminta) Tehtäväalueelle kirjataan vainajien säilyttämisestä, kuljettamisesta ja tuhkaamisesta aiheutuneet tuotot ja kulut. Tähän kirjataan myös haudan kaivusta, peittämisestä ja peruskunnostamisesta aiheutuvat tuotot ja kulut sekä suntioiden henkilöstökulut hautausten järjestämisestä. Seurakunnallinen toiminta, pääluokka 2 Pappien, kanttoreiden ja suntioiden henkilöstökulut siunaus- ja muistotilaisuuksien ajalta kohdennetaan seurakunnallisen toiminnan pääluokkaan Hautaan siunaaminen. Kiinteistötoimi, pääluokka 5 Kiinteistötoimen tehtäväalueisiin tulee muutos, joka aiheutuu siitä, että jokaiselle kirkkolain mukaiselle kirkolliselle rakennukselle varataan oma tehtäväalue. Ne ovat: Kirkot, Kellotapulit ja Siunauskappelit. Siunauskappelit ovat rakennuksia, joissa on tiloja sekä hautausta, että siunaustilaisuutta varten. Seurakunnan tulee jakaa rakennusten kustannukset parhaaksi katsomallaan tavalla hautaustoimeen ja kiinteistötoimeen. Lahden seurakuntayhtymän siunauskappelien tilat olisi perusteltua jakaa kiinteistötoimen ja hautaustoimen kesken siten, että kappelirakennuksen kappelitilat ja omaisten tilat merkitään tehtäväalueelle kiinteistötoimi (pääluokka 5) ja henkilöstötilat sekä vainajien säilytystilat merkitään tehtäväalueelle hautaustoimi, hautausmaakiinteistöt (pääluokka 4). Vaikutukset talousarvion käyttötalousosaan Edellä mainitut kustannusten kohdentamisen muutokset talousarvion käyttötalousosaan on arvioitu ja selvitetty esityslistan liitteessä nro 2.2. Muutos aiheuttaa pääluokkaan 2 Seurakunnallinen toiminta euron suuruisen lisäyksen toimintamenoihin. Hautaustoimeen ja kiinteistötoimeen tulee muutoksia sekä tuloihin että menoihin. Nettovaikutus on, että hautaustoimessa menot pienenevät eurolla ja kiinteistötoimessa menot kasvavat euroa. Talousarvion muihin osiin ei aiheudu muutoksia eli tulos- ja rahoituslaskelma säilyvät ennallaan. Asian valmistelijat: Sirpa Alanne, puh Ritva Isotalo, puh

9 Sivu 8 47 Päätösesitys Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että hyväksytään esitetyt vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan muutokset esityslistan liitteessä nro 2.2 (pöytäkirjan liitteenä nro 2.2) olevan taulukon mukaisesti, että noudatetaan uutta kirjauskäytäntöä takautuvasti alkaen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

10 Sivu 9 48 Vuoden 2014 talousarvion kokonaiskehyksen ja toiminnan painopisteiden vahvistaminen, YKV D/164/ /2013 Johtoryhmä on aloittanut vuoden 2014 talousarvion valmistelun kokouksessaan sopimalla aikataulusta ja keskustelemalla painopisteiden asettamisesta. Painopisteistä todettiin, että kuluvan vuoden painopisteet olisi hyvä säilyttää vielä toisenkin vuoden ajan ja syventää niitä. Maaliskuussa pidettiin myös ns. päällikkökokous, jossa käytiin keskustelua painopisteistä ja alustavasta kokonaiskehyksestä sekä eri yksiköitten kohdalta huomioonotettavista asioista laadittaessa yksikkökohtaisia kehyksiä. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa valtuutetut antoivat kommentteja ja ehdotuksia painopisteistä johtoryhmälle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle jatkotyöskentelyä varten. Johtoryhmä jatkoi painopisteiden valmistelua kokouksessaan ja laati esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2014 toiminnan painopisteiksi sekä talousarvion kokonaiskehykseksi. Painopisteet Johtoryhmässä päädyttiin keskustelun jälkeen esittämään seurakuntayhtymän toiminnan painopisteiksi vuodelle 2014: 1) Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2) Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3) Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Näistä kohdat 1 ja 3 ovat samat kuin vuonna 2013, kohta 2 on muotoiltu uudelleen. Painopisteiden tulee näkyä kaikkien työyksiköiden toimintasuunnitelmissa. Painopisteiden toteutuminen arvioidaan vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä. Suhdannekatsaus Talouskasvu on ollut finanssikriisin jälkeen hidasta ja jatkuu vielä kuluvanakin vuonna hyvin heikkona. Ennusteet vuoden 2013 talouskasvuksi liikkuvat 0,20,8 %:n välillä. Suomen vientikehitys on edelleen heikkoa, investoinnit supistuvat selvästi ja kotimainen kulutuskysyntäkin alkaa hiipua. Työttömyysaste nousee 8,18,4 %:n paikkeille.

11 Sivu Valtiovarainministeriö ennustaa kevään 2013 taloudellisessa katsauksessaan vuoden 2013 talouskasvuksi 0,4 % ja työttömyysasteeksi 8,2 %. Vuonna 2014 kasvuksi arvioidaan 1,6 %. Vuodelle 2015 ennustetaan 2,1 %:n kasvua. Kasvuvauhti pysyy lähitulevaisuudessa selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa hitaampana. Työttömyysasteen odotetaan alenevan 8,1 %:iin vuonna 2014 ja 7,8 %:iin vuonna Alla olevat ennusteluvut perustuvat valtiovarainministeriön huhtikuussa 2013 julkaisemaan ennusteeseen. Ennustelukuja Bruttokansantuote, määrän muutos -8,4 % 3,3 % 2,8 % - 0,2 % 0,4 % 1,6 % Työttömyysaste 8,2 % 8,4 % 7,8 % 7,7 % 8,2 % 8,1 % Kuluttajahintaindeksi, muutos 0,0 % 1,2 % 3,4 % 2,8 % 2,1 % 2,5 % Ansiotasoindeksi, muutos 4,0 % 2,6 % 2,7 % 3,5 % 2,4 % 2,5 % Kirkon kehitys Verotuloennusteet Kirkon yhteisövero-osuus oli 2,55 % vuosina Vuoden 2012 alusta se laski 2,30 %:iin. Vuoden 2013 jako-osuus on 2,35 %. Yhteisöveroprosentti laskee 24,5 %:sta 20 %:iin. Valtiontalouden kehykset vuosille asiakirjassa on todettu, että yhteisöveromuutokset kompensoidaan muille veronsaajille yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla vuoteen 2016 asti. Kirkon yhteisövero-osuus on tarkoitettu kattamaan kirkolle hautausmaiden hoidosta, kirkonkirjojen pidosta ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidosta aiheutuneet kustannukset. Lahden seurakuntayhtymässä yhteisöveron tuotto riitti kattamaan hautausmaiden hoidosta aiheutuneet kustannukset vuonna 2011, mutta ei vuonna Vuoden 2010 aikana Lahdessa erosi kirkosta jäsentä, mikä oli 2,8 % koko jäsenmäärästä. Vuoden 2011 aikana eroaminen Lahdessa palautui lähes entiselle tasolleen ja eroajia oli Vuonna 2012 eroaminen aleni edelleen ja eroajia oli 987. Kuluvana vuonna on huhtikuun puoleenväliin mennessä eronnut 185 jäsentä, mikä on selvästi vähemmän kuin vuonna Yleensä kirkon verotulojen kehitystä on peilattu Kuntaliiton tekemiin ennusteisiin. Tällä hetkellä näitä ennusteita ei vielä ole saatavilla.

12 Sivu Lahden seurakuntayhtymän verotulokertymä ja -ennuste Lahden seurakuntayhtymän kirkollisverotulo vuonna 2012 oli 16,4 milj. euroa, joka on 0,7 % vähemmän kuin vuonna Tuloa pienensi kirkollisveron jako-osuuden aleneminen 3,42 %:sta 3,32 %:iin ja sen perusteella joulukuussa tehty oikaisu alkuvuoden tilityksiin. Yhteisöverotulo oli 1,7 milj. euroa ja väheni 22,1 % eli lähes euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Syynä huomattavaan laskuun olivat yhteisöjen veroprosentin aleneminen 26 %:sta 24,5 %:iin ja kirkon jakoosuuden lasku 2,55 %:sta 2,30 %:iin sekä yritysten ulkomaille maksaman veron hyvittäminen kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi marraskuun verotilityksen yhteydessä. Lahden seurakuntayhtymän jako-osuus kirkon yhteisöverokertymästä kuitenkin nousi hieman. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuun kirkollisverotilitykset ovat 4,9 % jäljessä vuoden 2012 tilityksistä. Vertailussa on muistettava, että 2012 alkuvuoden kertymät eivät ole aivan vertailukelpoisia, koska kirkollisveron jako-osuuden päivitys tehtiin takautuvasti vasta joulukuussa Yhteisöveron kertymä on 2,9 % jäljessä edellisvuoden tilityksistä. Kirkollisverotulo vuosina kasvanee hitaasti vuoteen 2011 verrattuna talouden heikon elpymisen takia. Yhteisöveron tuottoon vaikuttaa talouden kehittymisen lisäksi yhteisöveroprosentin ja kirkon jakoosuuden pieneneminen. Verotulotilitykset Lahden seurakuntayhtymässä ovat viime vuosina olleet seuraavat: Verotulojen kehitys A2013 A2014 Ansio- ja pääomaverotulot 17,0 16,3 16,4 16,3 16,6 16,6 Yhteisövero 1,5 1,8 2,2 1,7 1,8 1,7 Verotulot yhteensä 18,5 18,1 18,6 18,1 18,4 18,3 Yhteisövero verotuloista 8 % 10 % 12 % 9 % 10 % 9 % Yht.veron ryhmäjako-osuus 2,55 % 2,55 % 2,55 % 2,30 % 2,35 % 2,30 % Investoinnit Rakennusinvestointien osalta esityksen perusteena on vuosille tehty investointisuunnitelma. Merkittäviä investointeja v ovat Joutjärven kirkon urkujen rakentamisen loppuunsaattaminen ja krematorion rakentaminen mahdollisesti yhteishankkeena Kouvolan ja Kotkan seurakuntayhtymien kanssa. Muutoin kiinteistöillä tehdään korjaus- ja perusparannustöitä. Muita investointeja ovat tietojärjestelmähankinnat, hautausmaiden kunnostus ja konehankinnat.

13 Sivu Investointimenojen yhteismäärään vaikuttaa erityisesti krematoriohanke ja sen ajoittuminen. Lisäksi tulee aikaisempaan käytäntöön verrattuna tarkentaa, mitkä kunnostustyöt kuuluvat käyttötalousosaan ja mitkä ovat todellisia investointeja. Investointeihin varataan 1,9 milj. euroa. Ulkoisen tuloslaskelman tavoiteluvut Tuloslaskelma perustuu 18,3 milj. euron verotuloarvioon. Ulkoisten toimintatuottojen määräksi vuodelle 2014 on arvioitu 3,87 milj. euroa. Rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän euroa netto. Investointimenot arvioitiin edellä 1,9 milj. euron suuruisiksi. Seurakuntayhtymän tulevassa strategiassa on asetettu tavoite talouden pitämiseksi tasapainossa siten, että vuosikate riittää investointimenoihin eli vuosikatetavoitteeksi tulee näin 1,9 milj. euroa. Poistojen määräksi on arvioitu 1,6 milj. euroa. Vuosikatetavoite kattaa poistot. Käyttötalousmenojen lisäksi on otettava huomioon verotuskustannukset ja kirkon keskusrahastomaksu (varsinainen keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu), jotka yhdessä merkitsevät 1,440 milj. euron menoerää. Tulot huomioon ottaen 1,9 milj. euron vuosikatetavoite saavutetaan, kun ulkoisten toimintamenojen kokonaismääräksi asetetaan 19,150 milj. euroa, mikä on 0,8 % suurempi kuin vuoden 2013 talousarviossa. Tässä raamissa pysyminen edellyttää edelleen henkilöstösuunnitelman noudattamista ja tilojen käytön suunnittelua kiinteistömenojen karsimiseksi. Asian valmistelija: Ritva Isotalo, puh Päätösesitys Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että vuoden 2014 talousarvion laatimisen perusteeksi vahvistetaan seuraavat ulkoisen tuloslaskelman tunnusluvut: toimintatuotot euroa toimintakulut euroa verotulot euroa vuosikate euroa että vuoden 2014 talousarvion investointien kokonaismäärä on enintään euroa,

14 Sivu että vuoden 2014 toiminnan keskeiset painopistealueet ovat: 1) Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2) Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3) Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Käsittely Hallintojohtaja alusti asian käsittelyä esittelemällä 20 suurimman kaupungin kunnallisveron ja kirkollisveron muutokset v sekä suurimpien seurakuntatalouksien vuosikatteen ja yli-/alijäämän v , Lahden seurakuntayhtymän vuosikatteen, poistot ja investoinnit v sekä esityksen tuloslaskelmaksi, kehysluvuiksi ja toiminnan painopisteiksi vuodelle kävi perusteellisen keskustelun esitetyistä painopisteistä. Launeen seurakunnan lähetys- ja evankelioimistyön toimikunta oli ehdottanut, että seurakuntayhtymän yhteisiä painopisteitä määritettäisiin vähemmän ja seurakunta ja työmuoto voisi valita painopisteen omalta työalaltaan. Kokouksessa käydyssä keskustelussa esitetyt kolme painopistettä todettiin hyviksi ja kattaviksi. Työmuodot voivat lisäksi valita työmuotokohtaisen painopisteen. Lähetekeskusteluna vuoden 2015 talousarvion valmistelulle kirjattiin seuraavat painopistealueet: Lutherin ja uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlavuosi lähetystyö maallikkous Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

15 Sivu Uuden krematorion hankeselvityksen täydentäminen, YKV D/216/ /2012 käsitteli kokouksessaan (3/2013, 38 ) yhteistä krematoriohanketta. hyväksyi kokouksessa esitetyn hankeselvityksen sillä lisäyksellä, että vertailutiedoksi laaditaan kustannuslaskelma vaihtoehdosta, jossa krematorio sijaitsee nykyiseen tapaan Lahdessa. Lisäselvitys on esityslistan liitteenä nro 3. Asian valmistelijat: Jukka-Pekka Penttinen, puh Hannu Sarikka, puh , Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi esityslistan liitteenä nro 3 (pöytäkirjan liitteenä nro 3) olevan hankeselvityksen täydennyksen, että hankeselvityksen täydennys esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Hautaustoimi, kiinteistötoimi, taloustoimisto

16 Sivu Kuorma-auton hankinta hautaustoimeen 2013 D/98/ /2013 Lahden seurakuntayhtymällä on käytössään kuorma-auto, jota tarvitaan hautausmailla päivittäin mm. tarvikkeiden, jätteiden, maan ja lumen ajoon. Lisäksi kuorma-autolla ajetaan sisäisenä laskutustyönä huomattava määrä kiinteistötoimen ja muiden työmuotojen ajoja. Suurin yksittäinen ajokohde kuorma-autolla on hautausmailta kerääntyvien jätteiden ajo Kujalan jäteasemalle. Seurakuntayhtymän kuorma-auto on Volvo FL7 ja siinä on varusteena vaihtolavalaite maanajoon ja jätteiden ajoon. Seurakuntayhtymällä on omistuksessa useampi vaihtolava. Lisäksi kuorma-autossa on alusterä käytävien kunnossapitoa varten. Kuorma-auto on tarpeellista vaihtaa, koska nykyinen auto on hankittu vuonna 1998 ja auto vaatii runsaasti huoltotoimenpiteitä. Autolla on ajettu mennessä kilometriä. Uuden auton hankinnassa on käytetty avointa hankintamenettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa ja tarjoukset pyydettiin klo mennessä. Tarjoukset pyydettiin siten, että hankinnan yhteydessä tarjotaan vaihtokoneena Volvo FL7. Määräaikaan mennessä tarjouksensa antoi Iveco Finland Oy, Scania Suomi Oy, Veho Group Oy Ab ja Volvo Truck Center. Saadut tarjoukset esitellään kokouksessa. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 4. Saadut tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirja ja vertailu ovat nähtävillä kokouksessa. Asian valmistelija: Sirpa Alanne, puh Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että päätetään kuorma-auton hankinnasta kokouksessa tehtävän esityksen perusteella, että valtuutetaan hallintojohtaja allekirjoittamaan kauppaa varten tarpeelliset asiakirjat.

17 Sivu Käsittely Hallintojohtaja esitteli hankinnan valmistelua. Kokouksessa käydyn keskustelun tuloksena hallintojohtaja muutti esityksensä kuulumaan seuraavasti: että palautetaan kuorma-auton hankinta uudelleen valmisteltavaksi. Päätös Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Hautaustoimi

18 Sivu Riihelän Palvelukeskus Oy:n purkaminen vuonna 2013 D/44/ /2013 Riihelän Palvelukeskus Oy on perustettu vuonna Yhtiön osakkaina ovat nykyisin Lahden kaupunki 80 % ja Lahden seurakuntayhtymä 20 % omistusosuudella. Yhtiö omistaa Lahden kaupungilta vuokratulla asemakaava-alueen mukaisella tontilla sijaitsevat rakennukset. Vuokrasopimus tontista Lahden kaupungin kanssa on voimassa asti. Kaupungin ja seurakuntayhtymän kesken tehdyssä tilojen käyttöä koskevassa sopimuksessa on määritelty, mitkä tilat rakennuksista kuuluvat kummankin omistajan käyttöön. Yhtiön hoitokulujen kattamiseksi osakkaat maksavat omistusosuutensa mukaisessa suhteessa vastiketta yhtiölle. Seurakuntayhtymän omassa käytössä on ollut alun perin yhtiön tiloista 100 m 2 huoneisto. Lahden seurakuntayhtymä osti tehdyllä kaupalla Hämeenkylän kauppa Oy:ltä sen omistuksessa olleet osakkeet, joiden perusteella tilojen hallintasopimuksen mukaisesti seurakuntayhtymän hallintaan tuli uutta tilaa yhteensä 700 m 2 suuruisen katutason liiketila. Seurakuntayhtymän omaan käyttöön siitä jäi tuolloin 557 m 2 ja ulos vuokrattiin 143 m 2 kahvila-ravintolan käyttöön. Seurakuntayhtymän tilat ovat tällä hetkellä hyvässä kunnossa eikä sinne olisi lähiaikoina tarvetta tehdä suurempaa remonttia. Seurakunnan hallinnassa olevissa tiloissa ei ole ollut samanlaisia kosteus- ja sisäilmaongelmia kuin kaupungin tiloissa, koska seurakuntayhtymän tiloihin tehtiin mittava remontti vuonna Remontissa uusittiin vesi- ja viemäriputket, ilmanvaihtokanavat ja ilmanvaihtokone sekä pintarakenteet. Remontin kokonaiskustannukset olivat 2,2 milj. mk (noin ). Vuonna 2008 seurakuntayhtymä vuokrasi 176 m 2 osuuden tiloista Suomen Lähikauppa Oy:lle päivittäistavarakaupan käyttöön. Vuokrasopimus on määräaikainen ja loppuu Suomen Lähikauppa Oy ilmoitti huhtikuussa 2013 saapuneella kirjeellä halunsa jatkaa vuokrasopimusta kolmella vuodella. Seurakuntayhtymän hallinnassa on tällä hetkellä yhteensä 800 m 2 tilaa Riihelän palvelukeskuksesta, josta omassa käytössä on nyt alkuperäinen 100 m 2 tila. Tilassa on omaa toimintaa keskimäärin 11 tuntia viikossa. Siellä toimii perhekerho, raamattupiiri, varhaisnuorten kerhoja ja perhemuskari.

19 Sivu Seurakuntakodin 381 m 2 tila oli vuokralla Mannerheimin lastensuojeluliiton päiväkodille ja tällä hetkellä sitä käyttää kaupungin päiväkoti väistötiloina ennen uuden päiväkodin rakentamista. Suomen lähikaupalle on vuokrattuna 176 m 2 ja kahvila-ravintolalle on vuokrattuna 143 m 2. Lahden kaupungin ja Lahden seurakuntayhtymän kesken on käyty neuvotteluja Riihelän Palvelukeskus Oy:n omistamien rakennusten purkamisesta. Kaupungin tilakeskus on arvioinut vanhojen rakennusten purkamisen olevan taloudellisin ratkaisu, koska erityisesti kaupungin hallinnassa olevat tilat ovat kosteusvaurioiden vuoksi huonossa kunnossa. Yhtiön hallinnassa olevalle tontille on vahvistettu kaavamuutos, jonka mukaan tontille voidaan rakentaa pienkerrostaloja ja uusi päiväkotirakennus. Rakennusten purkamisen jälkeen Riihelän Palvelukeskus Oy ei omista mitään eikä sillä ole mitään toimintaa. Yhtiö voidaan tarpeettomana purkaa. Riihelän Palvelukeskus Oy:n yhtiökokous päättää rakennusten purkamisesta ja yhtiön asettamisesta selvitystilaan yhtiön purkamista varten. Tarvittavien yhtiökokouksen päätösten tekemistä varten on tarpeen nimetä seurakuntayhtymän edustaja yhtiökokouksiin. päätti kokouksessaan (1/2013, 11 ) nimetä Lahden seurakuntayhtymän edustajaksi talotekniikkainsinööri Jukka-Pekka Penttisen ja varajäseneksi hallintojohtaja Hannu Sarikan Riihelän Palvelukeskus Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi Yhtiökokousedustajalle annettiin toimivalta seurakuntayhtymän puolesta päättää talousarviosta, tilinpäätöksestä ja muista yhtiöjärjestyksen mukaisista asioista. Riihelän Palvelukeskus Oy:n hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt: puheenjohtaja Raimo Luukka, jäsenet Jouni Arola, Tiina Granqvist, Riitta Rantanen ja Ritva Isotalo sekä varajäsenet Pertti Kurimo, Mirja Ollikainen ja Hannu Sarikka. Yhtiön toimitusjohtaja ja isännöitsijä on Sari Martikainen Riihelän Huolto Oy:stä. Asian valmistelijat: Jukka-Pekka Penttinen, Hannu Sarikka, puh ,

20 Sivu Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että Lahden seurakuntayhtymän yhtiökokousedustajalle annetaan toimivalta päättää seurakuntayhtymän puolesta tarpeellisista toimenpiteistä Riihelän Palvelukeskus Oy:n toiminnan lopettamiseksi, yhtiön asettamiseksi selvitystilaan ja poistamiseksi kaupparekisteristä. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Asianosaiset, kiinteistötoimi, taloustoimisto

21 Sivu Esimiehen (31023) palkkaaminen Siikaniemen kurssikeskukseen ja Upilan leirikeskukseen alkaen D/112/ /2013 Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimiehen tehtävä tuli avoimeksi, kun kurssikeskuksen johtaja Kari Vedenpää jäi eläkkeelle alkaen. Tehtävää hoitaa tällä hetkellä kurssisihteeri Kari Korhonen, hän jää eläkkeelle alkaen. Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimiehen tehtävänä on yhdessä työyksikön henkilöstön kanssa pitää huolta siitä, että kurssikeskus ja leirikeskus ovat valmiita vastaanottamaan vieraat, tarjoamaan majoituksen ja ylläpidon sekä muut kiinteistöjen palvelut kurssilaisille ja leiriläisille. Esimies vastaa markkinoinnista ja taloushallinnon tehtävistä sekä huolehtii vieraiden vastaanottamisesta ja on mukana talon tilaisuuksissa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hakijalta soveltuvaa koulutusta, esimerkiksi amk-tutkinto, opistotason tutkinto tai vastaava koulutus. Tehtävässä menestyy hakija, jolla on hyvät sosiaaliset taidot, aloitteellisuutta, järjestelykykyä ja kokemusta esimies- tai johtamistehtävistä. Tehtävän täytössä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Kurssikeskuksen esimiehen tehtävän hakuilmoitus julkaistiin Etelä-Suomen Sanomissa sekä sähköisesti Lahden seurakuntayhtymän wwwsivuilla, Kirkkohallituksen ja Oikotien avoimet työpaikat -sivuilla ja työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla www. mol.fi. Määräaikaan klo mennessä tehtävää haki 80 henkilöä. Lisäksi kaksi hakemusta saapui myöhässä. Valinnan valmistelutyöryhmä, johon kuuluvat Heikki Pelkonen, Hannu Sarikka, Pasi Suontama ja Seppo Vesala, haastatteli seuraavat kuusi hakijaa: Katja Honkala, Katja Karevaara, Jari Koskinen, Raisa Muikku, Markku Petlin ja Jari Rissanen. Haastattelujen jälkeen valintatyöryhmä päätti lähettää kaksi hakijaa vielä soveltuvuustestaukseen. Esityslistan liitteenä nro 5 on hakuilmoitus ja yhteenvedot tehtävän hakijoista. Asian valmistelijat: Hannu Sarikka, , Virpi Rauha, ,

22 Sivu Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että valitaan Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimies (31023) kokouksessa tehtävän esityksen perusteella. Käsittely Päätösesitys Hallintojohtaja esitteli valintamenettelyä. Valintatyöryhmä esittää, että Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimiehen (31023) tehtävään valitaan koulutuksen, työkokemuksen, haastattelun ja soveltuvuustestauksen perusteella Jari Rissanen. Koska Jari Rissanen on seurakuntayhtymän palveluksessa, koeaikaa ei ole tarpeen noudattaa. Lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen esittäminen ei myöskään ole tarpeen. Varalle työryhmä esittää valittavaksi Katja Honkalan. Hallintojohtaja esittää, että valitaan hakijoista Jari Rissanen ja palkataan hänet Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimiehen (31023) työsopimussuhteiseen tehtävään alkaen ilman koeaikaa, että varalle valitaan Katja Honkala ja hänen kohdallaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen esittämisehtoa. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Tehtävän hakijat, esimies, henkilöstöhallinto, palkkahallinto

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.06.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.06.2012 16:15 i pöytäkirja 19.06.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Vuoden 2012 talousarvion ja toiminnallisten painopisteiden toteutumisen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: 29.10.2009 kello 18.00 Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Himala Milja Kankare Seija Koskinen Rauli

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Kirkkoneuvosto 6/

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Kirkkoneuvosto 6/ Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai 25.8.2015 klo 16.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KN 87 KOKOUKSEN AVAAMINEN...

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen Kirkkovaltuusto 1 (6) Aika: Keskiviikko 11.10.2017, kello 18.00-18.42 Paikka: Helilän seurakuntatalo Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja, poistui klo 18.40, 50 :n käsittelyn

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja Aulis Ansaharju Riitta Aumo Jari

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 14.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Käsitellyt asiat 1

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 14.12.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) Aika: Keskiviikko 20.4.2016 kello 16.30-17.15 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2017 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 3.5.2017

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) Kirkkoneuvosto 27.2.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) Kirkkoneuvosto 27.2.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) A S I A L U E T T E L O : 31 Kokouksen avaus 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastus 34 Ääntenlaskijat 35 Työjärjestys 36 Imatran

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 39 Kokouksen avaus 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 41 Pöytäkirjan tarkastus 42 Ääntenlaskijat 43 Työjärjestys 44 Henri Sepposen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 40 Kirkkoneuvosto 4/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 40 Kirkkoneuvosto 4/ 40 33 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 13.9.2017 33 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 16. päivä tammikuuta 2017, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

Paikka ja päivämäärä

Paikka ja päivämäärä NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2017 1 (11) Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina 20.3.2017 klo 18.00-18.53 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 22.02.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 22.02.2012 16:15 i pöytäkirja 22.02.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2011, YKV...

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 1. päivä maaliskuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 35 Kokouksen avaus 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 117-128 17.11.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 20.07 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Lassi Meriheinän ja Virpi Suhosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Lassi Meriheinän ja Virpi Suhosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen Aika: 28.4.2010 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Torstai 15.12.2016

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 19. Kokouksen avaus 20. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 22. Ääntenlaskijoiden valinta 23.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto 22.9.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 22. päivänä syyskuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta. 10-2016 Aika Tiistai 20.12.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta ASIALISTA 123 KOKOUKSEN AVAUS 124 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Ahveniston huoltorakennus, Ahvenistonkuja 18, Hämeenlinna

Ahveniston huoltorakennus, Ahvenistonkuja 18, Hämeenlinna KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 25.4.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Ahveniston huoltorakennus, Ahvenistonkuja 18, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Käsitellyt

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 28.12.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 40 - Kokouksen avaus 41 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Talousarvio 2016 ja toimintasuunnitelma Kirkkovaltuustolle tiedoksi saatettava asia

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Talousarvio 2016 ja toimintasuunnitelma Kirkkovaltuustolle tiedoksi saatettava asia KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 26. päivänä marraskuuta 2015 seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 17.30 kahvilla. Kokous alkaa klo 18.00. Esteet pyydetään

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 4/2017 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja.

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 4/2017 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta (1) Aika: Keskiviikko 31.5.2017 klo 16.30 17.00 kahvitus klo 16.15 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017 1 HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja 3.10.2017 SEURAKUNTA Nro 6/2017 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 17.30 19.45 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 26.8.2009 30 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 KOKOUSAIKA keskiviikkona 26. päivänä elokuuta 2009 klo 19 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Maija Jakkula

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kokousaika 14.12.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen avaus 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/ 24 23 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 13.6.2016 23 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10/2014 Kirkkoneuvosto 21.10.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10/2014 Kirkkoneuvosto 21.10.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 21.10.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot