Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 24.04.2013"

Transkriptio

1 pöytäkirja 43 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen Järjestäytymisasiat Ilmoitusasiat Yhteisen kirkkovaltuuston tekemät päätökset Vuoden 2013 kirjaamismuutoksista johtuvien talousarviomuutosten hyväksyminen keväällä 2013, YKV Vuoden 2014 talousarvion kokonaiskehyksen ja toiminnan painopisteiden vahvistaminen, YKV Uuden krematorion hankeselvityksen täydentäminen, YKV Kuorma-auton hankinta hautaustoimeen Riihelän Palvelukeskus Oy:n purkaminen vuonna Esimiehen (31023) palkkaaminen Siikaniemen kurssikeskukseen ja Upilan leirikeskukseen alkaen Johto- ja toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset Muut asiat, muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen... 23

2 Sivu 1 Aika klo Paikka Seurakuntatalon seminaaritila, Kirkkokatu 5, 2. krs Läsnä Pelkonen Heikki, Launeen seurakunnan kirkkoherra, puheenjohtaja Hiilamo Simo, varapuheenjohtaja Kivistö Tuija Kotinurmi Reino Nieminen Erkki Nieminen Tapio Vahter Merja, poistui klo 17.38/49 Vikman Keijo Vänskä Vuokko Vierumäki Marja-Leena, Terttu Pohjolaisen sijaisena Manninen Aarre, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ahtela Markku, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Sarikka Hannu, hallintojohtaja, esittelijä Nevalainen Marja-Helena, hallintosihteeri, sihteeri Hämäläinen Miika, Keski-Lahden seurakunnan vt. kirkkoherra Leinonen Ilmo, Joutjärven seurakunnan vt. kirkkoherra Kutsuttuna Poissa Isotalo Ritva, talouspäällikkö Jalava Markku, viestintäpäällikkö Rantanen Riitta, kiinteistöpäällikkö Pohjolainen Terttu Keisanen Pentti, Salpausselän seurakunnan kirkkoherra n vakuudeksi Heikki Pelkonen Marja-Helena Nevalainen on tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa 26. huhtikuuta 2013 Marja-Leena Vierumäki Keijo Vikman on nähtävänä hallintotoimistossa, Kirkkokatu 5, 4. krs, työpäivinä klo Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut seurakuntayhtymän ilmoitustaululla klo Todistaa viran puolesta: Marja-Helena Nevalainen

3 Sivu 2 44 Järjestäytymisasiat 44.1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Hartauden aluksi laulettiin virrestä 365 säkeistöt 1, 2 ja 5. Puheenjohtaja luki kuluvan viikon epistolatekstin Hebrealaiskirjeen 13. luvusta: Jeesus kärsi ja kuoli kaupunginportin ulkopuolella pyhittääkseen kansan omalla verellään. Lähtekäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle, hänen häväistystään kantaen. Puheenjohtaja selitti tekstiä; muutos vanhasta liitosta, jossa lakia noudattamalla tultiin Jumalalle kelvollisiksi, uuteen liittoon, jonka perustana on Jeesuksen sovitustyö ja jossa lähimmäisen rakkaus korostuu, sekä kirkon missionaarisesta luonteesta, lähetystyön tarpeellisuudesta. Raamatun teksti puhuu uhraamisesta, mutta Jumala ei tarvitse eläinten uhriverta, koska täydellinen sovitus on valmistettu, vaan kehottaa tekemään hyvää ja jakamaan Jumalan lahjoja ja rakkautta Läsnä olevien toteaminen ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsittely Päätös Terttu Pohjolainen oli ilmoittanut esteestä ja hänen varajäsenensä oli kutsuttu kokoukseen. Kaikki muut yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet olivat paikalla. todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ntarkastajien valitseminen ja pöytäkirjan nähtävillä olo Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa ovat Terttu Pohjolainen ja Keijo Vikman. Merkitään tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 26. huhtikuuta 2013 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä Päätös n tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Vierumäki ja Keijo Vikman. Merkittiin tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 26. huhtikuuta 2013 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä

4 Sivu Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen järjestys. Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen järjestys. Käsittely Päätös Päätettiin lisäksi käsitellä kokouksen lopussa salainen esityslista. Päätösesitys hyväksyttiin muutettuna.

5 Sivu 4 45 Ilmoitusasiat 45.1 Talousarvion toteutuminen Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle raportoidaan talousarvion toteutumisesta kuluvan talousarviovuoden aikana. Hautainhoitorahaston ja seurakuntayhtymän talousarvion toteutumavertailut ja investointiosan toteutuma tilanteesta ovat esityslistan liitteenä nro 1. Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

6 Sivu 5 46 Yhteisen kirkkovaltuuston tekemät päätökset Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan : merkitä tiedoksi hallintorakennetyöryhmän loppuraportista saadun palautteen ja suunnitelman hallintorakennetyön jatkamisesta, vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja kirjata tuloslaskelman osoittaman ylijäämän ,10 euroa oman pääoman yli-/alijäämätilille, merkitä tiedoksi hautainhoitovastuun alikatteen määrältään ,03 euroa ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden, vahvistaa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja kirjata tuloslaskelman osoittaman ,85 euron ylijäämän oman pääoman yli-/alijäämätilille ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden, hyväksyä vuodelle 2013 esitetyt talousarvion muutokset, jonka jälkeen rahoituslaskelman osoittama toiminnan ja investointien nettorahavirta on euroa. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto antoi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja valmistelijoille ehdotuksia vuoden 2014 painopisteiksi. Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston tekemät päätökset ja ryhtyy toimenpiteisiin niiden täytäntöön panemiseksi. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

7 Sivu 6 47 Vuoden 2013 kirjaamismuutoksista johtuvien talousarviomuutosten hyväksyminen keväällä 2013, YKV D/11/ /2013 Kirkkohallitus on lähettänyt yleiskirjeen nro 13/ 2012, , Taloushallinnon perusohjeeseen muutoksia ja lukien. Kirjeessä on keskeisenä periaatteena kirjausten ohjeiden muuttaminen siten, että ne vastaavat nykyistä lainsäädäntöä ja kirjauskäytäntöä. Lisäksi muutoksilla varmistetaan kirjanpidon palvelukeskuksessa tehtävien kirjanpitokäytäntöjen yhdenmukaisuus. Muutokset koskevat erityisesti hautaustoimea ja sen kustannusten oikeaa kohdentamista. Sen lisäksi muutokset vaikuttavat kiinteistötoimeen ja suntioiden henkilöstökuluja siunaus- ja muistotilaisuuksien ajalta tulee kohdentaa 2. pääluokkaan eli seurakunnalliseen toimintaan. Vertailu entisen ja uuden käytännön välillä on esityslistan liitteenä nro 2.1. Muutoksia on käsitelty Turussa alkuvuodesta pidetyillä hautausmaahallinnon neuvottelupäivillä. Hautaustoimi, pääluokka 4 Hautausmaan pääluokan tehtäväalueelle Hautausmaan kiinteistöt kirjataan vain tase-erään hautausmaan aineelliset hyödykkeet merkittyjen kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuvia kuluja. Tehtäväalueelle Varsinainen hautaustoimi kirjataan ainoastaan vainajan sälyttämisestä, kuljettamisesta ja tuhkaamisesta, sekä haudan kaivusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta aiheutuvia kuluja. Hautausmaakiinteistöt Tehtäväalueelle kirjataan hautausmaiden perustamisesta ja peruskorjauksista aiheutuvat poistot ja sisäiset korkokulut sekä yleishoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat tuotot ja kulut. Tähän kirjataan myös sankarihautausmaiden ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen hoidosta aiheutuneet kulut. Tehtäväalueelle kirjataan myös vainajien säilytystilat, krematorion, hautausmaiden huolto- ja muiden hautaamista palvelevien rakennusten tuotot ja kulut. Lisäksi tehtäväalueelle kirjataan hautaustoimen koneiden ja kaluston tuotot ja kulut. Tähän kirjataan myös hautapaikan tai hautasijan myynnistä saadut tuotot.

8 Sivu 7 47 Varsinainen hautaustoimi (hautaustoimintaa palveleva toiminta) Tehtäväalueelle kirjataan vainajien säilyttämisestä, kuljettamisesta ja tuhkaamisesta aiheutuneet tuotot ja kulut. Tähän kirjataan myös haudan kaivusta, peittämisestä ja peruskunnostamisesta aiheutuvat tuotot ja kulut sekä suntioiden henkilöstökulut hautausten järjestämisestä. Seurakunnallinen toiminta, pääluokka 2 Pappien, kanttoreiden ja suntioiden henkilöstökulut siunaus- ja muistotilaisuuksien ajalta kohdennetaan seurakunnallisen toiminnan pääluokkaan Hautaan siunaaminen. Kiinteistötoimi, pääluokka 5 Kiinteistötoimen tehtäväalueisiin tulee muutos, joka aiheutuu siitä, että jokaiselle kirkkolain mukaiselle kirkolliselle rakennukselle varataan oma tehtäväalue. Ne ovat: Kirkot, Kellotapulit ja Siunauskappelit. Siunauskappelit ovat rakennuksia, joissa on tiloja sekä hautausta, että siunaustilaisuutta varten. Seurakunnan tulee jakaa rakennusten kustannukset parhaaksi katsomallaan tavalla hautaustoimeen ja kiinteistötoimeen. Lahden seurakuntayhtymän siunauskappelien tilat olisi perusteltua jakaa kiinteistötoimen ja hautaustoimen kesken siten, että kappelirakennuksen kappelitilat ja omaisten tilat merkitään tehtäväalueelle kiinteistötoimi (pääluokka 5) ja henkilöstötilat sekä vainajien säilytystilat merkitään tehtäväalueelle hautaustoimi, hautausmaakiinteistöt (pääluokka 4). Vaikutukset talousarvion käyttötalousosaan Edellä mainitut kustannusten kohdentamisen muutokset talousarvion käyttötalousosaan on arvioitu ja selvitetty esityslistan liitteessä nro 2.2. Muutos aiheuttaa pääluokkaan 2 Seurakunnallinen toiminta euron suuruisen lisäyksen toimintamenoihin. Hautaustoimeen ja kiinteistötoimeen tulee muutoksia sekä tuloihin että menoihin. Nettovaikutus on, että hautaustoimessa menot pienenevät eurolla ja kiinteistötoimessa menot kasvavat euroa. Talousarvion muihin osiin ei aiheudu muutoksia eli tulos- ja rahoituslaskelma säilyvät ennallaan. Asian valmistelijat: Sirpa Alanne, puh Ritva Isotalo, puh

9 Sivu 8 47 Päätösesitys Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että hyväksytään esitetyt vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan muutokset esityslistan liitteessä nro 2.2 (pöytäkirjan liitteenä nro 2.2) olevan taulukon mukaisesti, että noudatetaan uutta kirjauskäytäntöä takautuvasti alkaen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

10 Sivu 9 48 Vuoden 2014 talousarvion kokonaiskehyksen ja toiminnan painopisteiden vahvistaminen, YKV D/164/ /2013 Johtoryhmä on aloittanut vuoden 2014 talousarvion valmistelun kokouksessaan sopimalla aikataulusta ja keskustelemalla painopisteiden asettamisesta. Painopisteistä todettiin, että kuluvan vuoden painopisteet olisi hyvä säilyttää vielä toisenkin vuoden ajan ja syventää niitä. Maaliskuussa pidettiin myös ns. päällikkökokous, jossa käytiin keskustelua painopisteistä ja alustavasta kokonaiskehyksestä sekä eri yksiköitten kohdalta huomioonotettavista asioista laadittaessa yksikkökohtaisia kehyksiä. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa valtuutetut antoivat kommentteja ja ehdotuksia painopisteistä johtoryhmälle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle jatkotyöskentelyä varten. Johtoryhmä jatkoi painopisteiden valmistelua kokouksessaan ja laati esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2014 toiminnan painopisteiksi sekä talousarvion kokonaiskehykseksi. Painopisteet Johtoryhmässä päädyttiin keskustelun jälkeen esittämään seurakuntayhtymän toiminnan painopisteiksi vuodelle 2014: 1) Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2) Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3) Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Näistä kohdat 1 ja 3 ovat samat kuin vuonna 2013, kohta 2 on muotoiltu uudelleen. Painopisteiden tulee näkyä kaikkien työyksiköiden toimintasuunnitelmissa. Painopisteiden toteutuminen arvioidaan vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä. Suhdannekatsaus Talouskasvu on ollut finanssikriisin jälkeen hidasta ja jatkuu vielä kuluvanakin vuonna hyvin heikkona. Ennusteet vuoden 2013 talouskasvuksi liikkuvat 0,20,8 %:n välillä. Suomen vientikehitys on edelleen heikkoa, investoinnit supistuvat selvästi ja kotimainen kulutuskysyntäkin alkaa hiipua. Työttömyysaste nousee 8,18,4 %:n paikkeille.

11 Sivu Valtiovarainministeriö ennustaa kevään 2013 taloudellisessa katsauksessaan vuoden 2013 talouskasvuksi 0,4 % ja työttömyysasteeksi 8,2 %. Vuonna 2014 kasvuksi arvioidaan 1,6 %. Vuodelle 2015 ennustetaan 2,1 %:n kasvua. Kasvuvauhti pysyy lähitulevaisuudessa selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa hitaampana. Työttömyysasteen odotetaan alenevan 8,1 %:iin vuonna 2014 ja 7,8 %:iin vuonna Alla olevat ennusteluvut perustuvat valtiovarainministeriön huhtikuussa 2013 julkaisemaan ennusteeseen. Ennustelukuja Bruttokansantuote, määrän muutos -8,4 % 3,3 % 2,8 % - 0,2 % 0,4 % 1,6 % Työttömyysaste 8,2 % 8,4 % 7,8 % 7,7 % 8,2 % 8,1 % Kuluttajahintaindeksi, muutos 0,0 % 1,2 % 3,4 % 2,8 % 2,1 % 2,5 % Ansiotasoindeksi, muutos 4,0 % 2,6 % 2,7 % 3,5 % 2,4 % 2,5 % Kirkon kehitys Verotuloennusteet Kirkon yhteisövero-osuus oli 2,55 % vuosina Vuoden 2012 alusta se laski 2,30 %:iin. Vuoden 2013 jako-osuus on 2,35 %. Yhteisöveroprosentti laskee 24,5 %:sta 20 %:iin. Valtiontalouden kehykset vuosille asiakirjassa on todettu, että yhteisöveromuutokset kompensoidaan muille veronsaajille yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla vuoteen 2016 asti. Kirkon yhteisövero-osuus on tarkoitettu kattamaan kirkolle hautausmaiden hoidosta, kirkonkirjojen pidosta ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidosta aiheutuneet kustannukset. Lahden seurakuntayhtymässä yhteisöveron tuotto riitti kattamaan hautausmaiden hoidosta aiheutuneet kustannukset vuonna 2011, mutta ei vuonna Vuoden 2010 aikana Lahdessa erosi kirkosta jäsentä, mikä oli 2,8 % koko jäsenmäärästä. Vuoden 2011 aikana eroaminen Lahdessa palautui lähes entiselle tasolleen ja eroajia oli Vuonna 2012 eroaminen aleni edelleen ja eroajia oli 987. Kuluvana vuonna on huhtikuun puoleenväliin mennessä eronnut 185 jäsentä, mikä on selvästi vähemmän kuin vuonna Yleensä kirkon verotulojen kehitystä on peilattu Kuntaliiton tekemiin ennusteisiin. Tällä hetkellä näitä ennusteita ei vielä ole saatavilla.

12 Sivu Lahden seurakuntayhtymän verotulokertymä ja -ennuste Lahden seurakuntayhtymän kirkollisverotulo vuonna 2012 oli 16,4 milj. euroa, joka on 0,7 % vähemmän kuin vuonna Tuloa pienensi kirkollisveron jako-osuuden aleneminen 3,42 %:sta 3,32 %:iin ja sen perusteella joulukuussa tehty oikaisu alkuvuoden tilityksiin. Yhteisöverotulo oli 1,7 milj. euroa ja väheni 22,1 % eli lähes euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Syynä huomattavaan laskuun olivat yhteisöjen veroprosentin aleneminen 26 %:sta 24,5 %:iin ja kirkon jakoosuuden lasku 2,55 %:sta 2,30 %:iin sekä yritysten ulkomaille maksaman veron hyvittäminen kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi marraskuun verotilityksen yhteydessä. Lahden seurakuntayhtymän jako-osuus kirkon yhteisöverokertymästä kuitenkin nousi hieman. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuun kirkollisverotilitykset ovat 4,9 % jäljessä vuoden 2012 tilityksistä. Vertailussa on muistettava, että 2012 alkuvuoden kertymät eivät ole aivan vertailukelpoisia, koska kirkollisveron jako-osuuden päivitys tehtiin takautuvasti vasta joulukuussa Yhteisöveron kertymä on 2,9 % jäljessä edellisvuoden tilityksistä. Kirkollisverotulo vuosina kasvanee hitaasti vuoteen 2011 verrattuna talouden heikon elpymisen takia. Yhteisöveron tuottoon vaikuttaa talouden kehittymisen lisäksi yhteisöveroprosentin ja kirkon jakoosuuden pieneneminen. Verotulotilitykset Lahden seurakuntayhtymässä ovat viime vuosina olleet seuraavat: Verotulojen kehitys A2013 A2014 Ansio- ja pääomaverotulot 17,0 16,3 16,4 16,3 16,6 16,6 Yhteisövero 1,5 1,8 2,2 1,7 1,8 1,7 Verotulot yhteensä 18,5 18,1 18,6 18,1 18,4 18,3 Yhteisövero verotuloista 8 % 10 % 12 % 9 % 10 % 9 % Yht.veron ryhmäjako-osuus 2,55 % 2,55 % 2,55 % 2,30 % 2,35 % 2,30 % Investoinnit Rakennusinvestointien osalta esityksen perusteena on vuosille tehty investointisuunnitelma. Merkittäviä investointeja v ovat Joutjärven kirkon urkujen rakentamisen loppuunsaattaminen ja krematorion rakentaminen mahdollisesti yhteishankkeena Kouvolan ja Kotkan seurakuntayhtymien kanssa. Muutoin kiinteistöillä tehdään korjaus- ja perusparannustöitä. Muita investointeja ovat tietojärjestelmähankinnat, hautausmaiden kunnostus ja konehankinnat.

13 Sivu Investointimenojen yhteismäärään vaikuttaa erityisesti krematoriohanke ja sen ajoittuminen. Lisäksi tulee aikaisempaan käytäntöön verrattuna tarkentaa, mitkä kunnostustyöt kuuluvat käyttötalousosaan ja mitkä ovat todellisia investointeja. Investointeihin varataan 1,9 milj. euroa. Ulkoisen tuloslaskelman tavoiteluvut Tuloslaskelma perustuu 18,3 milj. euron verotuloarvioon. Ulkoisten toimintatuottojen määräksi vuodelle 2014 on arvioitu 3,87 milj. euroa. Rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän euroa netto. Investointimenot arvioitiin edellä 1,9 milj. euron suuruisiksi. Seurakuntayhtymän tulevassa strategiassa on asetettu tavoite talouden pitämiseksi tasapainossa siten, että vuosikate riittää investointimenoihin eli vuosikatetavoitteeksi tulee näin 1,9 milj. euroa. Poistojen määräksi on arvioitu 1,6 milj. euroa. Vuosikatetavoite kattaa poistot. Käyttötalousmenojen lisäksi on otettava huomioon verotuskustannukset ja kirkon keskusrahastomaksu (varsinainen keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu), jotka yhdessä merkitsevät 1,440 milj. euron menoerää. Tulot huomioon ottaen 1,9 milj. euron vuosikatetavoite saavutetaan, kun ulkoisten toimintamenojen kokonaismääräksi asetetaan 19,150 milj. euroa, mikä on 0,8 % suurempi kuin vuoden 2013 talousarviossa. Tässä raamissa pysyminen edellyttää edelleen henkilöstösuunnitelman noudattamista ja tilojen käytön suunnittelua kiinteistömenojen karsimiseksi. Asian valmistelija: Ritva Isotalo, puh Päätösesitys Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että vuoden 2014 talousarvion laatimisen perusteeksi vahvistetaan seuraavat ulkoisen tuloslaskelman tunnusluvut: toimintatuotot euroa toimintakulut euroa verotulot euroa vuosikate euroa että vuoden 2014 talousarvion investointien kokonaismäärä on enintään euroa,

14 Sivu että vuoden 2014 toiminnan keskeiset painopistealueet ovat: 1) Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2) Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa 3) Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Käsittely Hallintojohtaja alusti asian käsittelyä esittelemällä 20 suurimman kaupungin kunnallisveron ja kirkollisveron muutokset v sekä suurimpien seurakuntatalouksien vuosikatteen ja yli-/alijäämän v , Lahden seurakuntayhtymän vuosikatteen, poistot ja investoinnit v sekä esityksen tuloslaskelmaksi, kehysluvuiksi ja toiminnan painopisteiksi vuodelle kävi perusteellisen keskustelun esitetyistä painopisteistä. Launeen seurakunnan lähetys- ja evankelioimistyön toimikunta oli ehdottanut, että seurakuntayhtymän yhteisiä painopisteitä määritettäisiin vähemmän ja seurakunta ja työmuoto voisi valita painopisteen omalta työalaltaan. Kokouksessa käydyssä keskustelussa esitetyt kolme painopistettä todettiin hyviksi ja kattaviksi. Työmuodot voivat lisäksi valita työmuotokohtaisen painopisteen. Lähetekeskusteluna vuoden 2015 talousarvion valmistelulle kirjattiin seuraavat painopistealueet: Lutherin ja uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlavuosi lähetystyö maallikkous Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

15 Sivu Uuden krematorion hankeselvityksen täydentäminen, YKV D/216/ /2012 käsitteli kokouksessaan (3/2013, 38 ) yhteistä krematoriohanketta. hyväksyi kokouksessa esitetyn hankeselvityksen sillä lisäyksellä, että vertailutiedoksi laaditaan kustannuslaskelma vaihtoehdosta, jossa krematorio sijaitsee nykyiseen tapaan Lahdessa. Lisäselvitys on esityslistan liitteenä nro 3. Asian valmistelijat: Jukka-Pekka Penttinen, puh Hannu Sarikka, puh , Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi esityslistan liitteenä nro 3 (pöytäkirjan liitteenä nro 3) olevan hankeselvityksen täydennyksen, että hankeselvityksen täydennys esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Hautaustoimi, kiinteistötoimi, taloustoimisto

16 Sivu Kuorma-auton hankinta hautaustoimeen 2013 D/98/ /2013 Lahden seurakuntayhtymällä on käytössään kuorma-auto, jota tarvitaan hautausmailla päivittäin mm. tarvikkeiden, jätteiden, maan ja lumen ajoon. Lisäksi kuorma-autolla ajetaan sisäisenä laskutustyönä huomattava määrä kiinteistötoimen ja muiden työmuotojen ajoja. Suurin yksittäinen ajokohde kuorma-autolla on hautausmailta kerääntyvien jätteiden ajo Kujalan jäteasemalle. Seurakuntayhtymän kuorma-auto on Volvo FL7 ja siinä on varusteena vaihtolavalaite maanajoon ja jätteiden ajoon. Seurakuntayhtymällä on omistuksessa useampi vaihtolava. Lisäksi kuorma-autossa on alusterä käytävien kunnossapitoa varten. Kuorma-auto on tarpeellista vaihtaa, koska nykyinen auto on hankittu vuonna 1998 ja auto vaatii runsaasti huoltotoimenpiteitä. Autolla on ajettu mennessä kilometriä. Uuden auton hankinnassa on käytetty avointa hankintamenettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa ja tarjoukset pyydettiin klo mennessä. Tarjoukset pyydettiin siten, että hankinnan yhteydessä tarjotaan vaihtokoneena Volvo FL7. Määräaikaan mennessä tarjouksensa antoi Iveco Finland Oy, Scania Suomi Oy, Veho Group Oy Ab ja Volvo Truck Center. Saadut tarjoukset esitellään kokouksessa. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 4. Saadut tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirja ja vertailu ovat nähtävillä kokouksessa. Asian valmistelija: Sirpa Alanne, puh Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että päätetään kuorma-auton hankinnasta kokouksessa tehtävän esityksen perusteella, että valtuutetaan hallintojohtaja allekirjoittamaan kauppaa varten tarpeelliset asiakirjat.

17 Sivu Käsittely Hallintojohtaja esitteli hankinnan valmistelua. Kokouksessa käydyn keskustelun tuloksena hallintojohtaja muutti esityksensä kuulumaan seuraavasti: että palautetaan kuorma-auton hankinta uudelleen valmisteltavaksi. Päätös Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Hautaustoimi

18 Sivu Riihelän Palvelukeskus Oy:n purkaminen vuonna 2013 D/44/ /2013 Riihelän Palvelukeskus Oy on perustettu vuonna Yhtiön osakkaina ovat nykyisin Lahden kaupunki 80 % ja Lahden seurakuntayhtymä 20 % omistusosuudella. Yhtiö omistaa Lahden kaupungilta vuokratulla asemakaava-alueen mukaisella tontilla sijaitsevat rakennukset. Vuokrasopimus tontista Lahden kaupungin kanssa on voimassa asti. Kaupungin ja seurakuntayhtymän kesken tehdyssä tilojen käyttöä koskevassa sopimuksessa on määritelty, mitkä tilat rakennuksista kuuluvat kummankin omistajan käyttöön. Yhtiön hoitokulujen kattamiseksi osakkaat maksavat omistusosuutensa mukaisessa suhteessa vastiketta yhtiölle. Seurakuntayhtymän omassa käytössä on ollut alun perin yhtiön tiloista 100 m 2 huoneisto. Lahden seurakuntayhtymä osti tehdyllä kaupalla Hämeenkylän kauppa Oy:ltä sen omistuksessa olleet osakkeet, joiden perusteella tilojen hallintasopimuksen mukaisesti seurakuntayhtymän hallintaan tuli uutta tilaa yhteensä 700 m 2 suuruisen katutason liiketila. Seurakuntayhtymän omaan käyttöön siitä jäi tuolloin 557 m 2 ja ulos vuokrattiin 143 m 2 kahvila-ravintolan käyttöön. Seurakuntayhtymän tilat ovat tällä hetkellä hyvässä kunnossa eikä sinne olisi lähiaikoina tarvetta tehdä suurempaa remonttia. Seurakunnan hallinnassa olevissa tiloissa ei ole ollut samanlaisia kosteus- ja sisäilmaongelmia kuin kaupungin tiloissa, koska seurakuntayhtymän tiloihin tehtiin mittava remontti vuonna Remontissa uusittiin vesi- ja viemäriputket, ilmanvaihtokanavat ja ilmanvaihtokone sekä pintarakenteet. Remontin kokonaiskustannukset olivat 2,2 milj. mk (noin ). Vuonna 2008 seurakuntayhtymä vuokrasi 176 m 2 osuuden tiloista Suomen Lähikauppa Oy:lle päivittäistavarakaupan käyttöön. Vuokrasopimus on määräaikainen ja loppuu Suomen Lähikauppa Oy ilmoitti huhtikuussa 2013 saapuneella kirjeellä halunsa jatkaa vuokrasopimusta kolmella vuodella. Seurakuntayhtymän hallinnassa on tällä hetkellä yhteensä 800 m 2 tilaa Riihelän palvelukeskuksesta, josta omassa käytössä on nyt alkuperäinen 100 m 2 tila. Tilassa on omaa toimintaa keskimäärin 11 tuntia viikossa. Siellä toimii perhekerho, raamattupiiri, varhaisnuorten kerhoja ja perhemuskari.

19 Sivu Seurakuntakodin 381 m 2 tila oli vuokralla Mannerheimin lastensuojeluliiton päiväkodille ja tällä hetkellä sitä käyttää kaupungin päiväkoti väistötiloina ennen uuden päiväkodin rakentamista. Suomen lähikaupalle on vuokrattuna 176 m 2 ja kahvila-ravintolalle on vuokrattuna 143 m 2. Lahden kaupungin ja Lahden seurakuntayhtymän kesken on käyty neuvotteluja Riihelän Palvelukeskus Oy:n omistamien rakennusten purkamisesta. Kaupungin tilakeskus on arvioinut vanhojen rakennusten purkamisen olevan taloudellisin ratkaisu, koska erityisesti kaupungin hallinnassa olevat tilat ovat kosteusvaurioiden vuoksi huonossa kunnossa. Yhtiön hallinnassa olevalle tontille on vahvistettu kaavamuutos, jonka mukaan tontille voidaan rakentaa pienkerrostaloja ja uusi päiväkotirakennus. Rakennusten purkamisen jälkeen Riihelän Palvelukeskus Oy ei omista mitään eikä sillä ole mitään toimintaa. Yhtiö voidaan tarpeettomana purkaa. Riihelän Palvelukeskus Oy:n yhtiökokous päättää rakennusten purkamisesta ja yhtiön asettamisesta selvitystilaan yhtiön purkamista varten. Tarvittavien yhtiökokouksen päätösten tekemistä varten on tarpeen nimetä seurakuntayhtymän edustaja yhtiökokouksiin. päätti kokouksessaan (1/2013, 11 ) nimetä Lahden seurakuntayhtymän edustajaksi talotekniikkainsinööri Jukka-Pekka Penttisen ja varajäseneksi hallintojohtaja Hannu Sarikan Riihelän Palvelukeskus Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi Yhtiökokousedustajalle annettiin toimivalta seurakuntayhtymän puolesta päättää talousarviosta, tilinpäätöksestä ja muista yhtiöjärjestyksen mukaisista asioista. Riihelän Palvelukeskus Oy:n hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt: puheenjohtaja Raimo Luukka, jäsenet Jouni Arola, Tiina Granqvist, Riitta Rantanen ja Ritva Isotalo sekä varajäsenet Pertti Kurimo, Mirja Ollikainen ja Hannu Sarikka. Yhtiön toimitusjohtaja ja isännöitsijä on Sari Martikainen Riihelän Huolto Oy:stä. Asian valmistelijat: Jukka-Pekka Penttinen, Hannu Sarikka, puh ,

20 Sivu Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että Lahden seurakuntayhtymän yhtiökokousedustajalle annetaan toimivalta päättää seurakuntayhtymän puolesta tarpeellisista toimenpiteistä Riihelän Palvelukeskus Oy:n toiminnan lopettamiseksi, yhtiön asettamiseksi selvitystilaan ja poistamiseksi kaupparekisteristä. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Asianosaiset, kiinteistötoimi, taloustoimisto

21 Sivu Esimiehen (31023) palkkaaminen Siikaniemen kurssikeskukseen ja Upilan leirikeskukseen alkaen D/112/ /2013 Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimiehen tehtävä tuli avoimeksi, kun kurssikeskuksen johtaja Kari Vedenpää jäi eläkkeelle alkaen. Tehtävää hoitaa tällä hetkellä kurssisihteeri Kari Korhonen, hän jää eläkkeelle alkaen. Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimiehen tehtävänä on yhdessä työyksikön henkilöstön kanssa pitää huolta siitä, että kurssikeskus ja leirikeskus ovat valmiita vastaanottamaan vieraat, tarjoamaan majoituksen ja ylläpidon sekä muut kiinteistöjen palvelut kurssilaisille ja leiriläisille. Esimies vastaa markkinoinnista ja taloushallinnon tehtävistä sekä huolehtii vieraiden vastaanottamisesta ja on mukana talon tilaisuuksissa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hakijalta soveltuvaa koulutusta, esimerkiksi amk-tutkinto, opistotason tutkinto tai vastaava koulutus. Tehtävässä menestyy hakija, jolla on hyvät sosiaaliset taidot, aloitteellisuutta, järjestelykykyä ja kokemusta esimies- tai johtamistehtävistä. Tehtävän täytössä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Kurssikeskuksen esimiehen tehtävän hakuilmoitus julkaistiin Etelä-Suomen Sanomissa sekä sähköisesti Lahden seurakuntayhtymän wwwsivuilla, Kirkkohallituksen ja Oikotien avoimet työpaikat -sivuilla ja työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla www. mol.fi. Määräaikaan klo mennessä tehtävää haki 80 henkilöä. Lisäksi kaksi hakemusta saapui myöhässä. Valinnan valmistelutyöryhmä, johon kuuluvat Heikki Pelkonen, Hannu Sarikka, Pasi Suontama ja Seppo Vesala, haastatteli seuraavat kuusi hakijaa: Katja Honkala, Katja Karevaara, Jari Koskinen, Raisa Muikku, Markku Petlin ja Jari Rissanen. Haastattelujen jälkeen valintatyöryhmä päätti lähettää kaksi hakijaa vielä soveltuvuustestaukseen. Esityslistan liitteenä nro 5 on hakuilmoitus ja yhteenvedot tehtävän hakijoista. Asian valmistelijat: Hannu Sarikka, , Virpi Rauha, ,

22 Sivu Päätösesitys Hallintojohtaja esittää, että valitaan Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimies (31023) kokouksessa tehtävän esityksen perusteella. Käsittely Päätösesitys Hallintojohtaja esitteli valintamenettelyä. Valintatyöryhmä esittää, että Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimiehen (31023) tehtävään valitaan koulutuksen, työkokemuksen, haastattelun ja soveltuvuustestauksen perusteella Jari Rissanen. Koska Jari Rissanen on seurakuntayhtymän palveluksessa, koeaikaa ei ole tarpeen noudattaa. Lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen esittäminen ei myöskään ole tarpeen. Varalle työryhmä esittää valittavaksi Katja Honkalan. Hallintojohtaja esittää, että valitaan hakijoista Jari Rissanen ja palkataan hänet Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen esimiehen (31023) työsopimussuhteiseen tehtävään alkaen ilman koeaikaa, että varalle valitaan Katja Honkala ja hänen kohdallaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen esittämisehtoa. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Tehtävän hakijat, esimies, henkilöstöhallinto, palkkahallinto

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika 31.8.2011 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 19.00 Paikka: Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) Aika: Keskiviikko 26.11.2014 kello 16.30-17.40 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Päivi Harsia Onni Hämäläinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014 Aika: Keskiviikkona 11.6.2014 klo 18.00 19.50 Paikka: Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä Läsnä: Jäsen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot