... Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "... Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 Tämä on Työsuojelurahaston 1998 toimintakertomuksen lyhennelmä. Painetun 20- sivuisen toimintakertomuksen voi tilata rahaston toimistosta toimistosihteeri Riitta Janhuselta, puh. (09) , tai näiltä kotisivuiltamme tilauslomakkeella osiosta Yleistä/Aineistotilaukset Klikkaamalla sisällysluettelon otsikkoon pääset suoraan haluamaasi tekstiin tai voit selata tekstiä sivu sivulta vierittämällä nuolen avulla, voit myös tulostaa sivut. TOIMINTAKERTOMUS TYÖSUOJELURAHASTO Sisällysluettelo Katsaus vuoden 1998 toimintaan... 2 Määrärahat Rahoituksen jakauma... 4 Tutkimus- ja kehitysmäärärahat... 4 Koulutus- ja tiedotusmäärärahat... 5 Kehittämisavustukset... 5 Stipendit... 6 Muu toiminta... 7 Toimisto uusiin tiloihin... 7 Sijoitustoiminnan periaatteet vahvistettiin... 7 Hakuohjeita ja -lomakkeita uusittiin... 7 Tutkimusrahoituksen painopisteitä kartoitettiin... 7 Rahasto mukana Tuottavuutta ihmisten ehdoilla... 8 Ylläpidettiin kansainvälisiä yhteyksiä... 8 Valmistaudutaan euron tuloon... 8 Arkistointisuunnitelma vahvistettiin... 8 Viestintä... 9 Yhteisö- ja palvelukuvatutkimus valmistui... 9 Verkostoseminaareja järjestettiin tiedonvälityksen avuksi... 9 Linkkinä tutkimuksesta käytäntöön Talous Myönnetyt määrärahat Tuloslaskelma Tase... 12

2 Työsuojelurahasto työelämän vaikuttaja Kiinnostus työelämän kehittämiseen on edelleen suurta. Työsuojelurahaston lisäksi tutkimuslaitokset ja muut rahoittajat panostivat työelämän ja työympäristön kehittämiseen. Rahasto myönsi määrärahoja 31,1 miljoonaa markkaa, 27 prosenttia haetusta summasta. Vuonna 1997 vastaava luku oli 30 prosenttia. Saapuneiden hakemusten yhteissumma oli 116,6 miljoonaa markkaa, kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna Työturvallisuuskeskuksen toimintaan myönnettiin 14,1 miljoonaa markkaa, kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna Tapaturmavakuutusmaksun kertymä 45,0 miljoonaa markkaa oli seitsemän prosenttia pienempi kuin vuonna Summa oli arvioitua pienempi, koska vuonna 1997 rahastolle oli tilitetty 4,5 miljoonan markan erä, joka STM:n päätöksen mukaan ei kuulunut lain tarkoittamaan tapaturmamaksuun. Vastaava summa vähennettiin vuoden 1998 maksusta. Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto antoi hallituksen pyynnöstä selvityksen tapaturmavakuutusmaksun ennakoinnin perusteista. Stipendejä myönnettiin 43 prosenttia edellisvuotta enemmän, yhteensä 1,2 miljoonaa markkaa. Kehittämisavustuksia hakemusten 18 prosentin noususta huolimatta voitiin myöntää seitsemän prosenttia edellisvuotta vähemmän 3,5 miljoonaa markkaa. Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että kehittämisavustushankkeiden laatu on heikentynyt. Vastaavaa rahoitusta on tarjolla myös muista lähteistä kuten työelämän kehittämisohjelmasta. Meneillään olevia hankkeita oli vuoden vaihteessa 348. Rahaston toimisto muutti huhtikuun 1. päivänä Kalevankatu 12:sta Yrjönkatu 30:een. Rahasto avasi paikallisen sopimisen tutkimusohjelman liittyen tulopoliittiseen sopimukseen. Hakemukset pyydettiin mennessä. Hallitus hyväksyi 12 hakemuksesta neljä hanketta, yhteensä 1,9 miljoonaa markkaa. Tutkimustulokset ovat valmiina viimeistään sopimuskauden päättyessä Viestinnässä rahasto panosti erityisesti internetissä kotisivujen tiedonhakujen kehittämiseen sekä toisen kerran ilmestyvään julkaisuun Tiedon Silta. Rahasto teetätti Inforviestintä Oy:llä Työsuojelurahaston yhteisö- ja palvelukuvatutkimuksen. 2 TYÖSUOJELURAHASTO 1998 >

3 Hallitus vahvisti uudet sijoitustoiminnan ohjeet, joiden mukaan korkeintaan 16,5 miljoonaa markkaa voidaan sijoittaa osakerahastoihin. Muut sijoitusmuodot ovat valtion obligaatiot, vakuutusyhtiöiden kapitalisaatiovakuutukset ja tietyt yritystodistukset. Tutkimus- ja kehitysmäärärahojen ja kehittämisavustusten hakuohjeet ja -lomakkeet uusittiin. Tutkimus- ja kehityshankkeissa rahasto hyväksyy korkeintaan 50 prosenttia henkilösivukuluja ja 20 prosenttia yleiskuluja ellei tutkimuslaitoksen kanssa ole toisin sovittu. Kansallisarkisto laati konsulttityönä Työsuojelurahaston arkistointisuunnitelman, jonka hallitus hyväksyi. Uutena toimintamuotona otettiin käyttöön verkostoseminaarit tavoitteena edistää käynnissä olevien hankkeiden tiedonvälitystä ja yhteistyötä. Rahasto teetätti selvityksen rahaston rahoittamasta rakennusalan tutkimusja kehitystyöstä painopisteiden määrittelemiseksi. Selvityksen pohjalta hallitus hyväksyi rakennusalan tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen painopisteet, joista tiedotettiin ja pidettiin seminaari. Rahasto osallistui sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston työympäristötutkimuksen painoalueiden, tarpeiden ja resurssien asiantuntijatyöryhmän työhön, jonka tuloksena ministeriö julkaisi raportin Työympäristö tutkimus Suomessa ja sen painoalueet. 3 TYÖSUOJELURAHASTO 1998

4 Määrärahat ,3 Mmk Rahoituksen jakauma Tutkimus- ja kehityshankkeet 6.9 % 2.6 % 7.7 % 51.8 % 31.1 % Työturvallisuuskeskus...14,1 Mmk Tutkimus ja kehitys...23,4 Mmk Kehittämisavustus...3,5 Mmk Koulutus- ja tiedotus...3,1 Mmk Stipendit...1,2 Mmk Määrärahoja myönnettiin 23,4 miljoonaa markkaa 79 hankkeelle. Hyväksymisprosentti oli 24. Rahasto käynnisti uuden tutkimusohjelman aiheena paikallinen sopiminen. Ohjelman määrärahat julistettiin haettaviksi Hallitus hyväksyi kesäkuussa tutkimusohjelmaan 12 hakemuksesta neljä yhteensä 1,9 miljoonaa markkaa. Ohjelman seurantaryhmään kuuluvat työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat. VTT:n PK-yritysten riskienhallintaohjelma sai jatkorahoitusta mk. OhjelmanTyösuojelurahaston kokonaisrahoitus nousi 1,6 miljoonaan. Helsingin yliopiston hanke Työyhteisö vanhan ja uuden murroksessa sai jatkorahoitusta markkaa ja sen rahaston kokonaisrahoitus on 1,4 miljoonaa. Kolme suurinta rahoituspäätöstä olivat Turun Yliopiston tutkimus paikallisesta sopimisesta, mk, Työterveyslaitoksen The molecular dosimetry of an environmental carcinogen 1,3 butadiene, mk, VTT Automaation Uudet toiminnan ohjaus- ja seurantamallit: Turvallisuuskulttuuri ja sen kehittyminen ryhmätyöhön perustuvissa organisaatioissa, mk. 4 TYÖSUOJELURAHASTO 1998 >

5 Tutkimus- ja kehityshankkeet aiheittain: Aihe Hanke/kpl Hanke/mk %... Organisaation kehittäminen Tapaturmariskien hallinta Työyhteisön psykososiaalinen toimivuus Työkykyä ylläpitävä toiminta Työsuojelu ja työterveyshuoltotoiminnot Terveysriskit ja kuormitustekijät Työelämän suhteet Yhteensä Koulutus- ja tiedotushankkeet Hankkeita hyväksyttiin 32, yhteensä 3,1 miljoonaa markkaa. Suurimmat olivat Tampereen teknillisen korkeakoulun Tuottavuusyhteistyön edistäminen ja työpaikkojen kehitysohjelmat -hanke, mk, Rakennusteollisuuden Keskusliiton Itä-Suomen piirin Työturvallisuustaso uudelle tasolle 2000-luvulla -kampanja, mk ja Suomen työsuojelualan yritysten liiton Turvallisuustuotteiden myyjien koulutusohjelma mk. Hankkeissa on seitsemän seminaaria, kuusi kirjaa ja viisi koulutusohjelmaa. Kehittämisavustukset Kehittämisavustuksia myönnettiin 43 kappaletta, yhteensä 3,5 miljoonaa markkaa. Suurimmat avustukset olivat ROCLA Oy, mk: Kokoonpano- ja asennustyön toimintojen ajan ja ergonomian hallinta, Helsingin kaupunki, mk: Työyhteisötalkoot ja alkumittaus henkilöstön työ- ja hyvinvoinnista, YIT- 5 TYÖSUOJELURAHASTO 1998 >

6 yhtymä mk: Kylmäosaaminen yrityksen kilpailuvalttina, Kuopion yliopistollinen keskussairaala, mk: Keskussairaalan kosteus- ja homevauriot ja Helsingin yliopistollinen keskussairaala, mk: Sydänpotilaan hoitoprosessin kehittämisprojekti. Hankkeet jakaantuivat organisaation johtamiseen 42 %, työyhteisön psykososiaalinen toimivuuteen 25 % sekä terveysriskeihin ja kuormitustekijöihin 22 %. Stipendit Stipendejä myönnettiin 76 kappaletta yhteensä 1,2 miljoonaa markkaa. Ne jakautuivat seuraavasti: Stipendit aiheittain: Aihe Hanke/kpl Hanke/mk %... Pohjoismaiset NIVA-kurssit Konferenssimatkat Väitöskirjat, lisensiaattityöt Kirjat Muu henkilökohtainen työ Yhteensä TYÖSUOJELURAHASTO 1998

7 Muu toiminta Toimisto uusiin tiloihin Rahaston toimisto työskenteli Kalevankatu 12:ssa Koulutus- ja erorahaston omistamissa tiloissa. Vuokranantaja päätti myydä tilat. Rahasto vuokrasi 265 neliömetrin toimistotilan Helsingistä Tekniska Föreningenin omistamasta kiinteistöstä Yrjönkadun ja Eerikinkadun kulmasta, osoitteesta Yrjönkatu 30. Uusiin tiloihin muutettiin 1.4. Sijoitustoiminnan periaatteet vahvistettiin Hallitus käsitteli rahaston sijoitustoimintaa kokouksessaan ja vahvisti uudet periaatteet: 30 prosenttia sijoitettavasta omaisuudesta, 16,5 miljoonaa markkaa, voi olla sijoitettuina osakerahastoihin. Muina sijoituskohteina voivat olla obligaatiot, obligaatiorahastot, tietyt sijoitustodistukset ja vakuutusyhtiöiden sijoitusvakuutukset/ -sopimukset. Määrärahojen hakuohjeita ja -lomakkeita uusittiin Uudistettiin tutkimus- ja kehitysmäärärahojen ja kehittämisavustusten hakuohjeet ja -lomakkeet. Tutkimus- ja kehitysmäärärahojen henkilösivukulut vahvistettiin enintään 50 prosentiksi palkkakuluista ja yleiskuluiksi enintään 20 prosenttia palkka- ja henkilösivukuluista. Lisäksi hakuohjeissa tarkennettiin hankkeen arviointikriteerejä ja korostettiin hankkeen tiedotuksen ja hyödyntämisen tarpeellisuutta. Kehitettiin hankkeiden raportointilomakkeita ja valvojan hankeseurantaa. Tutkimusrahoituksen painopisteitä kartoitettiin Rahasto teetätti Rakennustietosäätiöllä selvityksen rakennusalalle kohdistuneesta tutkimus- ja kehitystoiminnasta ja uusista tarpeista. Selvityksessä käytiin läpi rahaston 1990-luvulla rahoittamat rakennusalan hankkeet ja haastateltiin keskeisiä rakennusalan vaikuttajia. Selvityksen perusteella hallitus hyväksyi 8.6. painopisteiksi: rakennusalalla työskentelevien työkyvyn ylläpitäminen, työskentelytapojen kehittäminen, hyvät suunnittelukäytännöt ja uuden tiedon sekä hyvien kokemusten välittäminen. Painopisteistä tiedotettiin ja järjestettiin keskeisille kohderyhmille seminaari Rahasto osallistui työympäristötutkimuksen painoalueita kartoittaneeseen sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän työhön, jonka tuloksena ministeriö julkisti raportin Työympäristötutkimus Suomessa ja sen painoalueet. Yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa järjestettiin seminaari, jossa ministeriön painoalueiden lisäksi esiteltiin rahaston rahoittamia tutkimuksia ja rakennusalan painopisteitä. 7 TYÖSUOJELURAHASTO 1998 >

8 Rahasto mukana Tuottavuutta ihmisten ehdoilla Tuottavuuden kehittämistä tukeva toiminta jatkui työmarkkinajärjestöjen edustajista koostuvan tuottavuusasioiden johtokunnan vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti. Rahaston rahoittamissa hankkeissa oli 16 hanketta, jotka käsittelevät tuottavuutta ja laatua. Näistä neljä kuuluu Kansalliseen tuottavuusohjelmaan. Tuottavuusohjelman järjestämissä seminaareissa esiteltiin rahaston rahoittamia hankkeita. Tuottavuuslinkit avattiin rahaston kotisivuille. Työsuojelurahaston, Työturvallisuuskeskuksen ja Kansallisen tuottavuusohjelman tuottavuusasioiden yhteistoimintaa koordinoi työryhmä, johon kuuluvat Työsuojelurahastosta Peter Rehnström sekä Työturvallisuuskeskuksesta Raimo Kantola ja Tiina-Mari Monni. Pidettiin yllä kansainvälisiä yhteyksiä Pohjoismainen työympäristötutkimusrahoittajien yhteistyöryhmän AMFO- RAn kokous pidettiin Stavangerissa, Norjassa. Kokouksen yhteydessä tutustuttiin myös Rogalands forskningsinstitutin toimintaan. Kokoukseen osallistuivat rahastosta Peter Rehnström, Riitta-Liisa Lappeteläinen ja Ilkka Tahvanainen. Toimiston henkilökunta osallistui seuraaviin kansainvälisiin kokouksiin: ICOH Work and Stress -konferenssi Kööpenhaminassa, IIRAn kokous Developing competitiveness and social justice, Bolognassa, Työsuojelutiedottajien pohjoismainen kokous Tukholmassa, EANPC:n hallituksen kokoukset Berliinissä ja Wienissä, EU:n multimediakonferenssi Edinburghissa ja EU:n Bilbao toimiston järjestämä The Changing World of Work -konferenssi Bilbaossa. Valmistaudutaan euron tuloon Vuoden 2000 mahdollisia ongelmia kartoitettiin ja varauduttiin tulevaan muutokseen. Suunniteltiin euroon siirtymistä ja päätettiin, että varsinaiset siirtymiseen liittyvät käytännön toimenpiteet toteutetaan vuonna Tietotekniikkaa kehitettiin ja uusittiin taloushallinto-ohjelma. Arkistointisuunnitelma vahvistettiin Kansallisarkisto laati konsulttityönä Työsuojelurahaston arkistointisuunnitelman ja hyväksyi suunnitelman Työsuojelurahaston julkiseen tehtävään liittyvien asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä. 8 TYÖSUOJELURAHASTO 1998

9 Viestintä Viestinnän tavoitteena oli tukea rahaston keskeisiä tavoitteita ja toimintoja. Viestinnän suunnittelun pohjaksi valmistui yhteisö- ja palvelukuvatutkimus. Uutena muotona tiedonvälityksen lisäämiseksi otettiin käyttöön verkostoseminaarit. Panostettiin kotisivujen ylläpitoon ja kehittämiseen. Yhteisö- ja palvelukuvatutkimus viestinnän avuksi Rahasto teetätti Inforviestintä Oy:llä yhteisö- ja palvelukuvatutkimuksen. Tutkimuksella selvitettiin, miten rahaston sidosryhmät tuntevat ja kokevat rahaston. Tavoitemielikuvaksi asetettiin kolme väitettä: Työsuojelurahasto on työelämän kehittämisen merkittävä voimavara, Työsuojelurahasto on tutkimuksen ja kehittämisen täsmärahoittaja, Työsuojelurahasto on linkki tutkimuksesta hyvinvointiin ja tuloksiin. Tutkimuksen kohderyhminä olivat työmarkkinajärjestöt, ministeriöt, tutkijat, hakijat, työpaikat ja media. Tutkimuksen tulokset olivat pääsääntöisesti myönteiset. Väitteistä heikoimmin tunnettiin rahaston tehtävä olla linkkinä tutkimuksesta käytäntöön. Kaikki kohderyhmät tunsivat rahaston toimintaa hyvin työpaikkoja lukuun ottamatta. Kehittämistarpeita löytyi lähinnä päätöksentekoproses- sin tasapuolisuudessa, työpaikoilla tunnettuisuuden lisäämisessä sekä kotisivujen ja muun tiedonvälityksen edelleen kehittämisessä. Useat vastaajat kannattivat Työsuojelurahaston nimen muuttamista vastaamaan rahaston nykyisiä tehtäviä. Verkostoseminaareja järjestettiin tiedonvälityksen avuksi Uutena toimintamuotona otettiin käyttöön verkostoseminaarit. Seminaarien tavoitteena on edistää tiedonvaihtoa ja yhteistoimintaa samalla aihealueella toimivien hankkeiden välillä. Osallistuttiin seuraaviin verkostoseminaareihin: Tampereen teknillisen korkeakoulun seminaari Tampereella Työympäristö, turvallisuus ja laatujohtaminen, Työpoliittisen yhdistyksen seminaari 2.6. Helsingissä Ikääntyminen työelämässä, Suomen Akatemian ympäristöterveyden tutki- 9 TYÖSUOJELURAHASTO 1998 >

10 musohjelman aloitusseminaari Kuopiossa , Helsingin yliopiston toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikön seminaari Helsingissä Työyhteisöt vanhan ja uuden murroksessa, Tuottavuusverkoston tapaaminen Helsingissä ja OAJ:n ja Opetus-, kasvatusja koulutusalojen säätiön laivaseminaari Opettajien työyhteisöjen kehittäminen. Tuottavuudella tulevaisuuteen -seminaarisarja esitteli syksyllä 1998 rahaston tuottavuushankkeita. Linkkinä tutkimuksesta käytäntöön Rahaston tuella valmistuneiden hankkeiden loppuraporteista laadittiin yhteenvedot, joista julkaistiin tiivistelmät kolmena liitteenä Tätä on tutkittu Työterveyslaitoksen Työ Terveys Turvallisuus -lehden välissä. Lisäksi liitteistä julkaistiin koosteena vuosijulkaisu Tutkittua asiaa Toimittajana oli vapaa toimittaja Pekka Oksama. Tiedon silta -lehti paneutui tutkimustuloksiin ja niiden soveltamiseen työyhteisöjen näkökulmasta. Lehdestä ilmestyi yksi numero ja sen toimitti vapaa toimittaja Alpo Väänänen. Julkaistiin yhteistyössä VTT:n kanssa VTT Kiila -asiakaslehti 9/1998. Lehti esitteli rahaston toimintaa ja VTT:n rahaston tuella toteuttamia ja käynnissä olevia hankkeita. Julkaisujen kohderyhminä ovat työelämän kehittäjät, tutkimustiedosta ja sen soveltamisesta kiinnostuneet työympäristön, työsuojelun ja työterveyden asiantuntijat. Ylläpidettiin, kehitettiin ja markkinoitiin internetissä olevia rahaston kotisivuja. Rahasto ilmoitteli toiminnastaan ja määrärahojen hakuajoista lehdissä ja julkaisuissa. Ylläpidettiin yhteyksiä tiedotusvälineisiin ja tiedotettiin rahoituspäätöksistä ja tutkimustuloksista. Toimintaa esiteltiin Työterveys- ja turvallisuusalan neuvottelupäivillä Tampereella , Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liiton ja Teknisten Liiton koulutusristeilyllä ja työterveyspäivillä Helsingissä Terve työpaikka. Tämän lisäksi rahaston toimintaa esiteltiin Työturvallisuuskeskuksen työalatoimikunnille järjestetyissä tilaisuuksissa. Terveys-, sosiaali- ja työympäristöalan kotimaiseen tietopankkiin TurvaCD-98 -levylle päivitettiin tekstitietokantana Työsuojelurahaston tutkimusja kehityshankkeiden yhteenvedot. 10 TYÖSUOJELURAHASTO 1998

11 Talous Työsuojelurahasto rahoitti työympäristön tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa 45,3 miljoonalla markalla. Tapaturmavakuutusmaksun kertymä oli 45,0 miljoonaa markkaa. Toiminnan muut kulut olivat 5,0 miljoonaa markkaa, sijoitustoiminnan tuotto 3,8 miljoonaa markkaa. Alijäämä oli 1,5 miljoonaa markkaa. Vuoden aikana hankkeista palautui käyttämättömiä varoja 0,6 miljoonaa markkaa. Käyttörahasto pieneni hallituksen asettaman tavoitteen mukaisesti 10,2 miljoonasta markasta 9,4 miljoonaan markkaan. 11 TYÖSUOJELURAHASTO 1998 Myönnetyt määrärahat ,8 Mmk ,9 Mmk ,7 Mmk ,4 Mmk ,7 Mmk ,8 Mmk ,0 Mmk ,7 Mmk ,4 Mmk ,1 Mmk ,2 Mmk ,1 Mmk ,6 Mmk ,3 Mmk ,8 Mmk ,6 Mmk ,1 Mmk ,1 Mmk ,2 Mmk ,3 Mmk >

12 Tuloslaskelma Tase Varsinainen toiminta Tilinpäätös 1998 Tilinpäätös 1997 Kulut Henkilöstökulut , ,36 Vuokrat , ,00 Tiedotus , ,93 Muut kulut , ,64 Kulut yhteensä , ,93 Rahaston tukema tutkimus-, koulutus ja tiedotustoiminta Tutkimukset , ,00 Kehittämisavustukset , ,00 Koulutus- ja tiedotushankkeet , ,70 Stipendit , ,00 Avustukset TTK:lle , ,00 Rahaston tukema toiminta yhteensä , ,70 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,63 Sijoitustoiminta Tuotot , ,50 Kulut , ,40 Sijoitustoiminta yhteensä , ,10 Satunnaiset tuotot 0, ,00 Korkokulut 0, ,55 Omatoiminen kulujäämä , ,08 TVL 35 :n mukainen kertymä , ,00 Tulos ennen poistoja , ,08 Poistot , ,95 Tilikauden tulos , ,03 VASTAAVAA Tilinpäätös 1998 Tilinpäätös 1997 Käyttöomaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ,00 100,00 Käyttöomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,00 Käyttöomaisuus yhteensä , ,00 Rahoitusomaisuus Siirtosaamiset , ,78 Rahoitusomaisuusarvopaperit Yritystodistukset 0, ,06 Korkorahastot ,10 0,00 Osakerahastot ,93 0,00 Yhdistelmärahastot ,70 0,00 Sijoitusvakuutukset ,50 0,00 Obligaatiot , ,00 Rah.om.arvop. yhteensä , ,06 Rahat ja pankkisaamiset , ,60 Rahoitusomaisuus yhteensä , ,44 Vastaavaa yhteensä , ,44 VASTATTAVAA Oma pääoma Käyttörahasto , ,88 Palautuneet määrärahat , ,95 Tilikauden ali/ylijäämä , ,03 Oma pääoma yhteensä , ,80 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Määrärahat , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Määrärahat , ,14 Siirtovelat , ,50 Lyhytaik.vieras p-oma yhteensä , ,64 Vieras pääoma yhteensä , ,64 Vastattavaa yhteensä , ,44 12 TYÖSUOJELURAHASTO 1998

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri RAUTATIELIIKENNE-LEHTI Helsinki 24.3.1976 Toimituskunta Läsnä: Alava, puheenjohtaja Ahvenlahti Auvinen Haapala Häkkinen Lamminpää Miettinen Rantala Römer Tuurna Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri Pöytäkirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO Suomen Autoteknillinen Liitto Ry TULOSLASKELMA Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Y-tunnus 0202100-8 1.1.2012 1.1.2011 Rahayksikkö EURO - 31.12.2012-31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 0,00 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 0,00

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot