... Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "... Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 Tämä on Työsuojelurahaston 1998 toimintakertomuksen lyhennelmä. Painetun 20- sivuisen toimintakertomuksen voi tilata rahaston toimistosta toimistosihteeri Riitta Janhuselta, puh. (09) , tai näiltä kotisivuiltamme tilauslomakkeella osiosta Yleistä/Aineistotilaukset Klikkaamalla sisällysluettelon otsikkoon pääset suoraan haluamaasi tekstiin tai voit selata tekstiä sivu sivulta vierittämällä nuolen avulla, voit myös tulostaa sivut. TOIMINTAKERTOMUS TYÖSUOJELURAHASTO Sisällysluettelo Katsaus vuoden 1998 toimintaan... 2 Määrärahat Rahoituksen jakauma... 4 Tutkimus- ja kehitysmäärärahat... 4 Koulutus- ja tiedotusmäärärahat... 5 Kehittämisavustukset... 5 Stipendit... 6 Muu toiminta... 7 Toimisto uusiin tiloihin... 7 Sijoitustoiminnan periaatteet vahvistettiin... 7 Hakuohjeita ja -lomakkeita uusittiin... 7 Tutkimusrahoituksen painopisteitä kartoitettiin... 7 Rahasto mukana Tuottavuutta ihmisten ehdoilla... 8 Ylläpidettiin kansainvälisiä yhteyksiä... 8 Valmistaudutaan euron tuloon... 8 Arkistointisuunnitelma vahvistettiin... 8 Viestintä... 9 Yhteisö- ja palvelukuvatutkimus valmistui... 9 Verkostoseminaareja järjestettiin tiedonvälityksen avuksi... 9 Linkkinä tutkimuksesta käytäntöön Talous Myönnetyt määrärahat Tuloslaskelma Tase... 12

2 Työsuojelurahasto työelämän vaikuttaja Kiinnostus työelämän kehittämiseen on edelleen suurta. Työsuojelurahaston lisäksi tutkimuslaitokset ja muut rahoittajat panostivat työelämän ja työympäristön kehittämiseen. Rahasto myönsi määrärahoja 31,1 miljoonaa markkaa, 27 prosenttia haetusta summasta. Vuonna 1997 vastaava luku oli 30 prosenttia. Saapuneiden hakemusten yhteissumma oli 116,6 miljoonaa markkaa, kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna Työturvallisuuskeskuksen toimintaan myönnettiin 14,1 miljoonaa markkaa, kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna Tapaturmavakuutusmaksun kertymä 45,0 miljoonaa markkaa oli seitsemän prosenttia pienempi kuin vuonna Summa oli arvioitua pienempi, koska vuonna 1997 rahastolle oli tilitetty 4,5 miljoonan markan erä, joka STM:n päätöksen mukaan ei kuulunut lain tarkoittamaan tapaturmamaksuun. Vastaava summa vähennettiin vuoden 1998 maksusta. Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto antoi hallituksen pyynnöstä selvityksen tapaturmavakuutusmaksun ennakoinnin perusteista. Stipendejä myönnettiin 43 prosenttia edellisvuotta enemmän, yhteensä 1,2 miljoonaa markkaa. Kehittämisavustuksia hakemusten 18 prosentin noususta huolimatta voitiin myöntää seitsemän prosenttia edellisvuotta vähemmän 3,5 miljoonaa markkaa. Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että kehittämisavustushankkeiden laatu on heikentynyt. Vastaavaa rahoitusta on tarjolla myös muista lähteistä kuten työelämän kehittämisohjelmasta. Meneillään olevia hankkeita oli vuoden vaihteessa 348. Rahaston toimisto muutti huhtikuun 1. päivänä Kalevankatu 12:sta Yrjönkatu 30:een. Rahasto avasi paikallisen sopimisen tutkimusohjelman liittyen tulopoliittiseen sopimukseen. Hakemukset pyydettiin mennessä. Hallitus hyväksyi 12 hakemuksesta neljä hanketta, yhteensä 1,9 miljoonaa markkaa. Tutkimustulokset ovat valmiina viimeistään sopimuskauden päättyessä Viestinnässä rahasto panosti erityisesti internetissä kotisivujen tiedonhakujen kehittämiseen sekä toisen kerran ilmestyvään julkaisuun Tiedon Silta. Rahasto teetätti Inforviestintä Oy:llä Työsuojelurahaston yhteisö- ja palvelukuvatutkimuksen. 2 TYÖSUOJELURAHASTO 1998 >

3 Hallitus vahvisti uudet sijoitustoiminnan ohjeet, joiden mukaan korkeintaan 16,5 miljoonaa markkaa voidaan sijoittaa osakerahastoihin. Muut sijoitusmuodot ovat valtion obligaatiot, vakuutusyhtiöiden kapitalisaatiovakuutukset ja tietyt yritystodistukset. Tutkimus- ja kehitysmäärärahojen ja kehittämisavustusten hakuohjeet ja -lomakkeet uusittiin. Tutkimus- ja kehityshankkeissa rahasto hyväksyy korkeintaan 50 prosenttia henkilösivukuluja ja 20 prosenttia yleiskuluja ellei tutkimuslaitoksen kanssa ole toisin sovittu. Kansallisarkisto laati konsulttityönä Työsuojelurahaston arkistointisuunnitelman, jonka hallitus hyväksyi. Uutena toimintamuotona otettiin käyttöön verkostoseminaarit tavoitteena edistää käynnissä olevien hankkeiden tiedonvälitystä ja yhteistyötä. Rahasto teetätti selvityksen rahaston rahoittamasta rakennusalan tutkimusja kehitystyöstä painopisteiden määrittelemiseksi. Selvityksen pohjalta hallitus hyväksyi rakennusalan tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen painopisteet, joista tiedotettiin ja pidettiin seminaari. Rahasto osallistui sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston työympäristötutkimuksen painoalueiden, tarpeiden ja resurssien asiantuntijatyöryhmän työhön, jonka tuloksena ministeriö julkaisi raportin Työympäristö tutkimus Suomessa ja sen painoalueet. 3 TYÖSUOJELURAHASTO 1998

4 Määrärahat ,3 Mmk Rahoituksen jakauma Tutkimus- ja kehityshankkeet 6.9 % 2.6 % 7.7 % 51.8 % 31.1 % Työturvallisuuskeskus...14,1 Mmk Tutkimus ja kehitys...23,4 Mmk Kehittämisavustus...3,5 Mmk Koulutus- ja tiedotus...3,1 Mmk Stipendit...1,2 Mmk Määrärahoja myönnettiin 23,4 miljoonaa markkaa 79 hankkeelle. Hyväksymisprosentti oli 24. Rahasto käynnisti uuden tutkimusohjelman aiheena paikallinen sopiminen. Ohjelman määrärahat julistettiin haettaviksi Hallitus hyväksyi kesäkuussa tutkimusohjelmaan 12 hakemuksesta neljä yhteensä 1,9 miljoonaa markkaa. Ohjelman seurantaryhmään kuuluvat työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat. VTT:n PK-yritysten riskienhallintaohjelma sai jatkorahoitusta mk. OhjelmanTyösuojelurahaston kokonaisrahoitus nousi 1,6 miljoonaan. Helsingin yliopiston hanke Työyhteisö vanhan ja uuden murroksessa sai jatkorahoitusta markkaa ja sen rahaston kokonaisrahoitus on 1,4 miljoonaa. Kolme suurinta rahoituspäätöstä olivat Turun Yliopiston tutkimus paikallisesta sopimisesta, mk, Työterveyslaitoksen The molecular dosimetry of an environmental carcinogen 1,3 butadiene, mk, VTT Automaation Uudet toiminnan ohjaus- ja seurantamallit: Turvallisuuskulttuuri ja sen kehittyminen ryhmätyöhön perustuvissa organisaatioissa, mk. 4 TYÖSUOJELURAHASTO 1998 >

5 Tutkimus- ja kehityshankkeet aiheittain: Aihe Hanke/kpl Hanke/mk %... Organisaation kehittäminen Tapaturmariskien hallinta Työyhteisön psykososiaalinen toimivuus Työkykyä ylläpitävä toiminta Työsuojelu ja työterveyshuoltotoiminnot Terveysriskit ja kuormitustekijät Työelämän suhteet Yhteensä Koulutus- ja tiedotushankkeet Hankkeita hyväksyttiin 32, yhteensä 3,1 miljoonaa markkaa. Suurimmat olivat Tampereen teknillisen korkeakoulun Tuottavuusyhteistyön edistäminen ja työpaikkojen kehitysohjelmat -hanke, mk, Rakennusteollisuuden Keskusliiton Itä-Suomen piirin Työturvallisuustaso uudelle tasolle 2000-luvulla -kampanja, mk ja Suomen työsuojelualan yritysten liiton Turvallisuustuotteiden myyjien koulutusohjelma mk. Hankkeissa on seitsemän seminaaria, kuusi kirjaa ja viisi koulutusohjelmaa. Kehittämisavustukset Kehittämisavustuksia myönnettiin 43 kappaletta, yhteensä 3,5 miljoonaa markkaa. Suurimmat avustukset olivat ROCLA Oy, mk: Kokoonpano- ja asennustyön toimintojen ajan ja ergonomian hallinta, Helsingin kaupunki, mk: Työyhteisötalkoot ja alkumittaus henkilöstön työ- ja hyvinvoinnista, YIT- 5 TYÖSUOJELURAHASTO 1998 >

6 yhtymä mk: Kylmäosaaminen yrityksen kilpailuvalttina, Kuopion yliopistollinen keskussairaala, mk: Keskussairaalan kosteus- ja homevauriot ja Helsingin yliopistollinen keskussairaala, mk: Sydänpotilaan hoitoprosessin kehittämisprojekti. Hankkeet jakaantuivat organisaation johtamiseen 42 %, työyhteisön psykososiaalinen toimivuuteen 25 % sekä terveysriskeihin ja kuormitustekijöihin 22 %. Stipendit Stipendejä myönnettiin 76 kappaletta yhteensä 1,2 miljoonaa markkaa. Ne jakautuivat seuraavasti: Stipendit aiheittain: Aihe Hanke/kpl Hanke/mk %... Pohjoismaiset NIVA-kurssit Konferenssimatkat Väitöskirjat, lisensiaattityöt Kirjat Muu henkilökohtainen työ Yhteensä TYÖSUOJELURAHASTO 1998

7 Muu toiminta Toimisto uusiin tiloihin Rahaston toimisto työskenteli Kalevankatu 12:ssa Koulutus- ja erorahaston omistamissa tiloissa. Vuokranantaja päätti myydä tilat. Rahasto vuokrasi 265 neliömetrin toimistotilan Helsingistä Tekniska Föreningenin omistamasta kiinteistöstä Yrjönkadun ja Eerikinkadun kulmasta, osoitteesta Yrjönkatu 30. Uusiin tiloihin muutettiin 1.4. Sijoitustoiminnan periaatteet vahvistettiin Hallitus käsitteli rahaston sijoitustoimintaa kokouksessaan ja vahvisti uudet periaatteet: 30 prosenttia sijoitettavasta omaisuudesta, 16,5 miljoonaa markkaa, voi olla sijoitettuina osakerahastoihin. Muina sijoituskohteina voivat olla obligaatiot, obligaatiorahastot, tietyt sijoitustodistukset ja vakuutusyhtiöiden sijoitusvakuutukset/ -sopimukset. Määrärahojen hakuohjeita ja -lomakkeita uusittiin Uudistettiin tutkimus- ja kehitysmäärärahojen ja kehittämisavustusten hakuohjeet ja -lomakkeet. Tutkimus- ja kehitysmäärärahojen henkilösivukulut vahvistettiin enintään 50 prosentiksi palkkakuluista ja yleiskuluiksi enintään 20 prosenttia palkka- ja henkilösivukuluista. Lisäksi hakuohjeissa tarkennettiin hankkeen arviointikriteerejä ja korostettiin hankkeen tiedotuksen ja hyödyntämisen tarpeellisuutta. Kehitettiin hankkeiden raportointilomakkeita ja valvojan hankeseurantaa. Tutkimusrahoituksen painopisteitä kartoitettiin Rahasto teetätti Rakennustietosäätiöllä selvityksen rakennusalalle kohdistuneesta tutkimus- ja kehitystoiminnasta ja uusista tarpeista. Selvityksessä käytiin läpi rahaston 1990-luvulla rahoittamat rakennusalan hankkeet ja haastateltiin keskeisiä rakennusalan vaikuttajia. Selvityksen perusteella hallitus hyväksyi 8.6. painopisteiksi: rakennusalalla työskentelevien työkyvyn ylläpitäminen, työskentelytapojen kehittäminen, hyvät suunnittelukäytännöt ja uuden tiedon sekä hyvien kokemusten välittäminen. Painopisteistä tiedotettiin ja järjestettiin keskeisille kohderyhmille seminaari Rahasto osallistui työympäristötutkimuksen painoalueita kartoittaneeseen sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän työhön, jonka tuloksena ministeriö julkisti raportin Työympäristötutkimus Suomessa ja sen painoalueet. Yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa järjestettiin seminaari, jossa ministeriön painoalueiden lisäksi esiteltiin rahaston rahoittamia tutkimuksia ja rakennusalan painopisteitä. 7 TYÖSUOJELURAHASTO 1998 >

8 Rahasto mukana Tuottavuutta ihmisten ehdoilla Tuottavuuden kehittämistä tukeva toiminta jatkui työmarkkinajärjestöjen edustajista koostuvan tuottavuusasioiden johtokunnan vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti. Rahaston rahoittamissa hankkeissa oli 16 hanketta, jotka käsittelevät tuottavuutta ja laatua. Näistä neljä kuuluu Kansalliseen tuottavuusohjelmaan. Tuottavuusohjelman järjestämissä seminaareissa esiteltiin rahaston rahoittamia hankkeita. Tuottavuuslinkit avattiin rahaston kotisivuille. Työsuojelurahaston, Työturvallisuuskeskuksen ja Kansallisen tuottavuusohjelman tuottavuusasioiden yhteistoimintaa koordinoi työryhmä, johon kuuluvat Työsuojelurahastosta Peter Rehnström sekä Työturvallisuuskeskuksesta Raimo Kantola ja Tiina-Mari Monni. Pidettiin yllä kansainvälisiä yhteyksiä Pohjoismainen työympäristötutkimusrahoittajien yhteistyöryhmän AMFO- RAn kokous pidettiin Stavangerissa, Norjassa. Kokouksen yhteydessä tutustuttiin myös Rogalands forskningsinstitutin toimintaan. Kokoukseen osallistuivat rahastosta Peter Rehnström, Riitta-Liisa Lappeteläinen ja Ilkka Tahvanainen. Toimiston henkilökunta osallistui seuraaviin kansainvälisiin kokouksiin: ICOH Work and Stress -konferenssi Kööpenhaminassa, IIRAn kokous Developing competitiveness and social justice, Bolognassa, Työsuojelutiedottajien pohjoismainen kokous Tukholmassa, EANPC:n hallituksen kokoukset Berliinissä ja Wienissä, EU:n multimediakonferenssi Edinburghissa ja EU:n Bilbao toimiston järjestämä The Changing World of Work -konferenssi Bilbaossa. Valmistaudutaan euron tuloon Vuoden 2000 mahdollisia ongelmia kartoitettiin ja varauduttiin tulevaan muutokseen. Suunniteltiin euroon siirtymistä ja päätettiin, että varsinaiset siirtymiseen liittyvät käytännön toimenpiteet toteutetaan vuonna Tietotekniikkaa kehitettiin ja uusittiin taloushallinto-ohjelma. Arkistointisuunnitelma vahvistettiin Kansallisarkisto laati konsulttityönä Työsuojelurahaston arkistointisuunnitelman ja hyväksyi suunnitelman Työsuojelurahaston julkiseen tehtävään liittyvien asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä. 8 TYÖSUOJELURAHASTO 1998

9 Viestintä Viestinnän tavoitteena oli tukea rahaston keskeisiä tavoitteita ja toimintoja. Viestinnän suunnittelun pohjaksi valmistui yhteisö- ja palvelukuvatutkimus. Uutena muotona tiedonvälityksen lisäämiseksi otettiin käyttöön verkostoseminaarit. Panostettiin kotisivujen ylläpitoon ja kehittämiseen. Yhteisö- ja palvelukuvatutkimus viestinnän avuksi Rahasto teetätti Inforviestintä Oy:llä yhteisö- ja palvelukuvatutkimuksen. Tutkimuksella selvitettiin, miten rahaston sidosryhmät tuntevat ja kokevat rahaston. Tavoitemielikuvaksi asetettiin kolme väitettä: Työsuojelurahasto on työelämän kehittämisen merkittävä voimavara, Työsuojelurahasto on tutkimuksen ja kehittämisen täsmärahoittaja, Työsuojelurahasto on linkki tutkimuksesta hyvinvointiin ja tuloksiin. Tutkimuksen kohderyhminä olivat työmarkkinajärjestöt, ministeriöt, tutkijat, hakijat, työpaikat ja media. Tutkimuksen tulokset olivat pääsääntöisesti myönteiset. Väitteistä heikoimmin tunnettiin rahaston tehtävä olla linkkinä tutkimuksesta käytäntöön. Kaikki kohderyhmät tunsivat rahaston toimintaa hyvin työpaikkoja lukuun ottamatta. Kehittämistarpeita löytyi lähinnä päätöksentekoproses- sin tasapuolisuudessa, työpaikoilla tunnettuisuuden lisäämisessä sekä kotisivujen ja muun tiedonvälityksen edelleen kehittämisessä. Useat vastaajat kannattivat Työsuojelurahaston nimen muuttamista vastaamaan rahaston nykyisiä tehtäviä. Verkostoseminaareja järjestettiin tiedonvälityksen avuksi Uutena toimintamuotona otettiin käyttöön verkostoseminaarit. Seminaarien tavoitteena on edistää tiedonvaihtoa ja yhteistoimintaa samalla aihealueella toimivien hankkeiden välillä. Osallistuttiin seuraaviin verkostoseminaareihin: Tampereen teknillisen korkeakoulun seminaari Tampereella Työympäristö, turvallisuus ja laatujohtaminen, Työpoliittisen yhdistyksen seminaari 2.6. Helsingissä Ikääntyminen työelämässä, Suomen Akatemian ympäristöterveyden tutki- 9 TYÖSUOJELURAHASTO 1998 >

10 musohjelman aloitusseminaari Kuopiossa , Helsingin yliopiston toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikön seminaari Helsingissä Työyhteisöt vanhan ja uuden murroksessa, Tuottavuusverkoston tapaaminen Helsingissä ja OAJ:n ja Opetus-, kasvatusja koulutusalojen säätiön laivaseminaari Opettajien työyhteisöjen kehittäminen. Tuottavuudella tulevaisuuteen -seminaarisarja esitteli syksyllä 1998 rahaston tuottavuushankkeita. Linkkinä tutkimuksesta käytäntöön Rahaston tuella valmistuneiden hankkeiden loppuraporteista laadittiin yhteenvedot, joista julkaistiin tiivistelmät kolmena liitteenä Tätä on tutkittu Työterveyslaitoksen Työ Terveys Turvallisuus -lehden välissä. Lisäksi liitteistä julkaistiin koosteena vuosijulkaisu Tutkittua asiaa Toimittajana oli vapaa toimittaja Pekka Oksama. Tiedon silta -lehti paneutui tutkimustuloksiin ja niiden soveltamiseen työyhteisöjen näkökulmasta. Lehdestä ilmestyi yksi numero ja sen toimitti vapaa toimittaja Alpo Väänänen. Julkaistiin yhteistyössä VTT:n kanssa VTT Kiila -asiakaslehti 9/1998. Lehti esitteli rahaston toimintaa ja VTT:n rahaston tuella toteuttamia ja käynnissä olevia hankkeita. Julkaisujen kohderyhminä ovat työelämän kehittäjät, tutkimustiedosta ja sen soveltamisesta kiinnostuneet työympäristön, työsuojelun ja työterveyden asiantuntijat. Ylläpidettiin, kehitettiin ja markkinoitiin internetissä olevia rahaston kotisivuja. Rahasto ilmoitteli toiminnastaan ja määrärahojen hakuajoista lehdissä ja julkaisuissa. Ylläpidettiin yhteyksiä tiedotusvälineisiin ja tiedotettiin rahoituspäätöksistä ja tutkimustuloksista. Toimintaa esiteltiin Työterveys- ja turvallisuusalan neuvottelupäivillä Tampereella , Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liiton ja Teknisten Liiton koulutusristeilyllä ja työterveyspäivillä Helsingissä Terve työpaikka. Tämän lisäksi rahaston toimintaa esiteltiin Työturvallisuuskeskuksen työalatoimikunnille järjestetyissä tilaisuuksissa. Terveys-, sosiaali- ja työympäristöalan kotimaiseen tietopankkiin TurvaCD-98 -levylle päivitettiin tekstitietokantana Työsuojelurahaston tutkimusja kehityshankkeiden yhteenvedot. 10 TYÖSUOJELURAHASTO 1998

11 Talous Työsuojelurahasto rahoitti työympäristön tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa 45,3 miljoonalla markalla. Tapaturmavakuutusmaksun kertymä oli 45,0 miljoonaa markkaa. Toiminnan muut kulut olivat 5,0 miljoonaa markkaa, sijoitustoiminnan tuotto 3,8 miljoonaa markkaa. Alijäämä oli 1,5 miljoonaa markkaa. Vuoden aikana hankkeista palautui käyttämättömiä varoja 0,6 miljoonaa markkaa. Käyttörahasto pieneni hallituksen asettaman tavoitteen mukaisesti 10,2 miljoonasta markasta 9,4 miljoonaan markkaan. 11 TYÖSUOJELURAHASTO 1998 Myönnetyt määrärahat ,8 Mmk ,9 Mmk ,7 Mmk ,4 Mmk ,7 Mmk ,8 Mmk ,0 Mmk ,7 Mmk ,4 Mmk ,1 Mmk ,2 Mmk ,1 Mmk ,6 Mmk ,3 Mmk ,8 Mmk ,6 Mmk ,1 Mmk ,1 Mmk ,2 Mmk ,3 Mmk >

12 Tuloslaskelma Tase Varsinainen toiminta Tilinpäätös 1998 Tilinpäätös 1997 Kulut Henkilöstökulut , ,36 Vuokrat , ,00 Tiedotus , ,93 Muut kulut , ,64 Kulut yhteensä , ,93 Rahaston tukema tutkimus-, koulutus ja tiedotustoiminta Tutkimukset , ,00 Kehittämisavustukset , ,00 Koulutus- ja tiedotushankkeet , ,70 Stipendit , ,00 Avustukset TTK:lle , ,00 Rahaston tukema toiminta yhteensä , ,70 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,63 Sijoitustoiminta Tuotot , ,50 Kulut , ,40 Sijoitustoiminta yhteensä , ,10 Satunnaiset tuotot 0, ,00 Korkokulut 0, ,55 Omatoiminen kulujäämä , ,08 TVL 35 :n mukainen kertymä , ,00 Tulos ennen poistoja , ,08 Poistot , ,95 Tilikauden tulos , ,03 VASTAAVAA Tilinpäätös 1998 Tilinpäätös 1997 Käyttöomaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ,00 100,00 Käyttöomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,00 Käyttöomaisuus yhteensä , ,00 Rahoitusomaisuus Siirtosaamiset , ,78 Rahoitusomaisuusarvopaperit Yritystodistukset 0, ,06 Korkorahastot ,10 0,00 Osakerahastot ,93 0,00 Yhdistelmärahastot ,70 0,00 Sijoitusvakuutukset ,50 0,00 Obligaatiot , ,00 Rah.om.arvop. yhteensä , ,06 Rahat ja pankkisaamiset , ,60 Rahoitusomaisuus yhteensä , ,44 Vastaavaa yhteensä , ,44 VASTATTAVAA Oma pääoma Käyttörahasto , ,88 Palautuneet määrärahat , ,95 Tilikauden ali/ylijäämä , ,03 Oma pääoma yhteensä , ,80 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Määrärahat , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Määrärahat , ,14 Siirtovelat , ,50 Lyhytaik.vieras p-oma yhteensä , ,64 Vieras pääoma yhteensä , ,64 Vastattavaa yhteensä , ,44 12 TYÖSUOJELURAHASTO 1998

Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS

Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS Tämä on Työsuojelurahaston 1999 toimintakertomuksen lyhennelmä. Painetun 20-sivuisen toimintakertomuksen voi tilata rahaston toimistosta toimistosihteeri Riitta Janhuselta, puh. (09) 6803 3311, riitta.janhunen@tsr.fi

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1994 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

VUOSIKERTOMUS 1994 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS VUOSIKERTOMUS 1994 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoiminta 6 Kehittämistoiminta 8 Raha-automaatit 11 Kasinopelit ja Täyspotit 11 Casino RAY 12 Viihde- ja musiikkiautomaatit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:1. Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Tampere 2003. Työsuojelu Suomessa 3

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:1. Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Tampere 2003. Työsuojelu Suomessa 3 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:1 Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tampere 2003 Työsuojelu Suomessa 3 Uudistettu painos Hermes, Tampere 2003 4 Työsuojelu Suomessa Sisällysluettelo

Lisätiedot

Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Helsinki 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Y-tunnus 1503388-4 Kotipaikka Helsinki SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 n tuloslaskelma 17 n tase 18 n rahoituslaskelma 19 Liikelaitoksen tuloslaskelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5. Työsuojelu Suomessa. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5. Työsuojelu Suomessa. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5 Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1513-2 Uudistettu painos 2004 Kirjapaino Hermes

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimuksen toteutuminen vuonna 2008 1 Sisällysluettelo 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 2 2. VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Kansakoulukuja 1 PL 191 00121 Helsinki Puh. 09 680 3730 www.koulutusrahasto.fi vuosikertomus 2014

Kansakoulukuja 1 PL 191 00121 Helsinki Puh. 09 680 3730 www.koulutusrahasto.fi vuosikertomus 2014 vuosikertomus 2014 Toiminta-ajatus Koulutusrahasto edistää osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista työmarkkinoilla. Visio Olemme arvostettu toimija aikuiskoulutuksen alueella. Laadukkaat palvelumme

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Vuosikertomus 2009 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö on vuonna 1969 perustettu alan yhteinen edunvalvontajärjestö ja kohtaamispaikka. Se ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä ja kehittää vapaan sivistystyön

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 2 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 10 Tuloslaskelma 11 Tase 12 Rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 15 Tuloslaskelman liitetiedot 16 Taseen liitetiedot 19 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Vuosikertomus 2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos KT on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2001 YLIOPISTOPAINO

TOIMINTAKERTOMUS 2001 YLIOPISTOPAINO TOIMINTAKERTOMUS 2001 YLIOPISTOPAINO TULEVAISUUS ON JO PAINOSSA. Toimitusjohtajan katsaus Kun vuosi 2000 oli Yliopistopainolle voimakkaan liikevaihdon kasvun ja tuloksen vuosi, vuotta 2001 voidaan pitää

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2008

EK:n toimintakertomus 2008 EK:n toimintakertomus 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintakertomus 2008 1 Sisältö Vuoden 2008 aikana tapahtunutta 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 6 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos www.kuntatyonantajat.fi www.kommunarbetsgivarna.fi

Kunnallinen työmarkkinalaitos www.kuntatyonantajat.fi www.kommunarbetsgivarna.fi Vuosikertomus 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla (laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3-20 1. TOIMINTA... 3 2. YTHS:N LAADUNHALLINNAN TAVOITTEET... 6 3. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot