... Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "... Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 Tämä on Työsuojelurahaston 1998 toimintakertomuksen lyhennelmä. Painetun 20- sivuisen toimintakertomuksen voi tilata rahaston toimistosta toimistosihteeri Riitta Janhuselta, puh. (09) , tai näiltä kotisivuiltamme tilauslomakkeella osiosta Yleistä/Aineistotilaukset Klikkaamalla sisällysluettelon otsikkoon pääset suoraan haluamaasi tekstiin tai voit selata tekstiä sivu sivulta vierittämällä nuolen avulla, voit myös tulostaa sivut. TOIMINTAKERTOMUS TYÖSUOJELURAHASTO Sisällysluettelo Katsaus vuoden 1998 toimintaan... 2 Määrärahat Rahoituksen jakauma... 4 Tutkimus- ja kehitysmäärärahat... 4 Koulutus- ja tiedotusmäärärahat... 5 Kehittämisavustukset... 5 Stipendit... 6 Muu toiminta... 7 Toimisto uusiin tiloihin... 7 Sijoitustoiminnan periaatteet vahvistettiin... 7 Hakuohjeita ja -lomakkeita uusittiin... 7 Tutkimusrahoituksen painopisteitä kartoitettiin... 7 Rahasto mukana Tuottavuutta ihmisten ehdoilla... 8 Ylläpidettiin kansainvälisiä yhteyksiä... 8 Valmistaudutaan euron tuloon... 8 Arkistointisuunnitelma vahvistettiin... 8 Viestintä... 9 Yhteisö- ja palvelukuvatutkimus valmistui... 9 Verkostoseminaareja järjestettiin tiedonvälityksen avuksi... 9 Linkkinä tutkimuksesta käytäntöön Talous Myönnetyt määrärahat Tuloslaskelma Tase... 12

2 Työsuojelurahasto työelämän vaikuttaja Kiinnostus työelämän kehittämiseen on edelleen suurta. Työsuojelurahaston lisäksi tutkimuslaitokset ja muut rahoittajat panostivat työelämän ja työympäristön kehittämiseen. Rahasto myönsi määrärahoja 31,1 miljoonaa markkaa, 27 prosenttia haetusta summasta. Vuonna 1997 vastaava luku oli 30 prosenttia. Saapuneiden hakemusten yhteissumma oli 116,6 miljoonaa markkaa, kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna Työturvallisuuskeskuksen toimintaan myönnettiin 14,1 miljoonaa markkaa, kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna Tapaturmavakuutusmaksun kertymä 45,0 miljoonaa markkaa oli seitsemän prosenttia pienempi kuin vuonna Summa oli arvioitua pienempi, koska vuonna 1997 rahastolle oli tilitetty 4,5 miljoonan markan erä, joka STM:n päätöksen mukaan ei kuulunut lain tarkoittamaan tapaturmamaksuun. Vastaava summa vähennettiin vuoden 1998 maksusta. Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto antoi hallituksen pyynnöstä selvityksen tapaturmavakuutusmaksun ennakoinnin perusteista. Stipendejä myönnettiin 43 prosenttia edellisvuotta enemmän, yhteensä 1,2 miljoonaa markkaa. Kehittämisavustuksia hakemusten 18 prosentin noususta huolimatta voitiin myöntää seitsemän prosenttia edellisvuotta vähemmän 3,5 miljoonaa markkaa. Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että kehittämisavustushankkeiden laatu on heikentynyt. Vastaavaa rahoitusta on tarjolla myös muista lähteistä kuten työelämän kehittämisohjelmasta. Meneillään olevia hankkeita oli vuoden vaihteessa 348. Rahaston toimisto muutti huhtikuun 1. päivänä Kalevankatu 12:sta Yrjönkatu 30:een. Rahasto avasi paikallisen sopimisen tutkimusohjelman liittyen tulopoliittiseen sopimukseen. Hakemukset pyydettiin mennessä. Hallitus hyväksyi 12 hakemuksesta neljä hanketta, yhteensä 1,9 miljoonaa markkaa. Tutkimustulokset ovat valmiina viimeistään sopimuskauden päättyessä Viestinnässä rahasto panosti erityisesti internetissä kotisivujen tiedonhakujen kehittämiseen sekä toisen kerran ilmestyvään julkaisuun Tiedon Silta. Rahasto teetätti Inforviestintä Oy:llä Työsuojelurahaston yhteisö- ja palvelukuvatutkimuksen. 2 TYÖSUOJELURAHASTO 1998 >

3 Hallitus vahvisti uudet sijoitustoiminnan ohjeet, joiden mukaan korkeintaan 16,5 miljoonaa markkaa voidaan sijoittaa osakerahastoihin. Muut sijoitusmuodot ovat valtion obligaatiot, vakuutusyhtiöiden kapitalisaatiovakuutukset ja tietyt yritystodistukset. Tutkimus- ja kehitysmäärärahojen ja kehittämisavustusten hakuohjeet ja -lomakkeet uusittiin. Tutkimus- ja kehityshankkeissa rahasto hyväksyy korkeintaan 50 prosenttia henkilösivukuluja ja 20 prosenttia yleiskuluja ellei tutkimuslaitoksen kanssa ole toisin sovittu. Kansallisarkisto laati konsulttityönä Työsuojelurahaston arkistointisuunnitelman, jonka hallitus hyväksyi. Uutena toimintamuotona otettiin käyttöön verkostoseminaarit tavoitteena edistää käynnissä olevien hankkeiden tiedonvälitystä ja yhteistyötä. Rahasto teetätti selvityksen rahaston rahoittamasta rakennusalan tutkimusja kehitystyöstä painopisteiden määrittelemiseksi. Selvityksen pohjalta hallitus hyväksyi rakennusalan tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen painopisteet, joista tiedotettiin ja pidettiin seminaari. Rahasto osallistui sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston työympäristötutkimuksen painoalueiden, tarpeiden ja resurssien asiantuntijatyöryhmän työhön, jonka tuloksena ministeriö julkaisi raportin Työympäristö tutkimus Suomessa ja sen painoalueet. 3 TYÖSUOJELURAHASTO 1998

4 Määrärahat ,3 Mmk Rahoituksen jakauma Tutkimus- ja kehityshankkeet 6.9 % 2.6 % 7.7 % 51.8 % 31.1 % Työturvallisuuskeskus...14,1 Mmk Tutkimus ja kehitys...23,4 Mmk Kehittämisavustus...3,5 Mmk Koulutus- ja tiedotus...3,1 Mmk Stipendit...1,2 Mmk Määrärahoja myönnettiin 23,4 miljoonaa markkaa 79 hankkeelle. Hyväksymisprosentti oli 24. Rahasto käynnisti uuden tutkimusohjelman aiheena paikallinen sopiminen. Ohjelman määrärahat julistettiin haettaviksi Hallitus hyväksyi kesäkuussa tutkimusohjelmaan 12 hakemuksesta neljä yhteensä 1,9 miljoonaa markkaa. Ohjelman seurantaryhmään kuuluvat työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat. VTT:n PK-yritysten riskienhallintaohjelma sai jatkorahoitusta mk. OhjelmanTyösuojelurahaston kokonaisrahoitus nousi 1,6 miljoonaan. Helsingin yliopiston hanke Työyhteisö vanhan ja uuden murroksessa sai jatkorahoitusta markkaa ja sen rahaston kokonaisrahoitus on 1,4 miljoonaa. Kolme suurinta rahoituspäätöstä olivat Turun Yliopiston tutkimus paikallisesta sopimisesta, mk, Työterveyslaitoksen The molecular dosimetry of an environmental carcinogen 1,3 butadiene, mk, VTT Automaation Uudet toiminnan ohjaus- ja seurantamallit: Turvallisuuskulttuuri ja sen kehittyminen ryhmätyöhön perustuvissa organisaatioissa, mk. 4 TYÖSUOJELURAHASTO 1998 >

5 Tutkimus- ja kehityshankkeet aiheittain: Aihe Hanke/kpl Hanke/mk %... Organisaation kehittäminen Tapaturmariskien hallinta Työyhteisön psykososiaalinen toimivuus Työkykyä ylläpitävä toiminta Työsuojelu ja työterveyshuoltotoiminnot Terveysriskit ja kuormitustekijät Työelämän suhteet Yhteensä Koulutus- ja tiedotushankkeet Hankkeita hyväksyttiin 32, yhteensä 3,1 miljoonaa markkaa. Suurimmat olivat Tampereen teknillisen korkeakoulun Tuottavuusyhteistyön edistäminen ja työpaikkojen kehitysohjelmat -hanke, mk, Rakennusteollisuuden Keskusliiton Itä-Suomen piirin Työturvallisuustaso uudelle tasolle 2000-luvulla -kampanja, mk ja Suomen työsuojelualan yritysten liiton Turvallisuustuotteiden myyjien koulutusohjelma mk. Hankkeissa on seitsemän seminaaria, kuusi kirjaa ja viisi koulutusohjelmaa. Kehittämisavustukset Kehittämisavustuksia myönnettiin 43 kappaletta, yhteensä 3,5 miljoonaa markkaa. Suurimmat avustukset olivat ROCLA Oy, mk: Kokoonpano- ja asennustyön toimintojen ajan ja ergonomian hallinta, Helsingin kaupunki, mk: Työyhteisötalkoot ja alkumittaus henkilöstön työ- ja hyvinvoinnista, YIT- 5 TYÖSUOJELURAHASTO 1998 >

6 yhtymä mk: Kylmäosaaminen yrityksen kilpailuvalttina, Kuopion yliopistollinen keskussairaala, mk: Keskussairaalan kosteus- ja homevauriot ja Helsingin yliopistollinen keskussairaala, mk: Sydänpotilaan hoitoprosessin kehittämisprojekti. Hankkeet jakaantuivat organisaation johtamiseen 42 %, työyhteisön psykososiaalinen toimivuuteen 25 % sekä terveysriskeihin ja kuormitustekijöihin 22 %. Stipendit Stipendejä myönnettiin 76 kappaletta yhteensä 1,2 miljoonaa markkaa. Ne jakautuivat seuraavasti: Stipendit aiheittain: Aihe Hanke/kpl Hanke/mk %... Pohjoismaiset NIVA-kurssit Konferenssimatkat Väitöskirjat, lisensiaattityöt Kirjat Muu henkilökohtainen työ Yhteensä TYÖSUOJELURAHASTO 1998

7 Muu toiminta Toimisto uusiin tiloihin Rahaston toimisto työskenteli Kalevankatu 12:ssa Koulutus- ja erorahaston omistamissa tiloissa. Vuokranantaja päätti myydä tilat. Rahasto vuokrasi 265 neliömetrin toimistotilan Helsingistä Tekniska Föreningenin omistamasta kiinteistöstä Yrjönkadun ja Eerikinkadun kulmasta, osoitteesta Yrjönkatu 30. Uusiin tiloihin muutettiin 1.4. Sijoitustoiminnan periaatteet vahvistettiin Hallitus käsitteli rahaston sijoitustoimintaa kokouksessaan ja vahvisti uudet periaatteet: 30 prosenttia sijoitettavasta omaisuudesta, 16,5 miljoonaa markkaa, voi olla sijoitettuina osakerahastoihin. Muina sijoituskohteina voivat olla obligaatiot, obligaatiorahastot, tietyt sijoitustodistukset ja vakuutusyhtiöiden sijoitusvakuutukset/ -sopimukset. Määrärahojen hakuohjeita ja -lomakkeita uusittiin Uudistettiin tutkimus- ja kehitysmäärärahojen ja kehittämisavustusten hakuohjeet ja -lomakkeet. Tutkimus- ja kehitysmäärärahojen henkilösivukulut vahvistettiin enintään 50 prosentiksi palkkakuluista ja yleiskuluiksi enintään 20 prosenttia palkka- ja henkilösivukuluista. Lisäksi hakuohjeissa tarkennettiin hankkeen arviointikriteerejä ja korostettiin hankkeen tiedotuksen ja hyödyntämisen tarpeellisuutta. Kehitettiin hankkeiden raportointilomakkeita ja valvojan hankeseurantaa. Tutkimusrahoituksen painopisteitä kartoitettiin Rahasto teetätti Rakennustietosäätiöllä selvityksen rakennusalalle kohdistuneesta tutkimus- ja kehitystoiminnasta ja uusista tarpeista. Selvityksessä käytiin läpi rahaston 1990-luvulla rahoittamat rakennusalan hankkeet ja haastateltiin keskeisiä rakennusalan vaikuttajia. Selvityksen perusteella hallitus hyväksyi 8.6. painopisteiksi: rakennusalalla työskentelevien työkyvyn ylläpitäminen, työskentelytapojen kehittäminen, hyvät suunnittelukäytännöt ja uuden tiedon sekä hyvien kokemusten välittäminen. Painopisteistä tiedotettiin ja järjestettiin keskeisille kohderyhmille seminaari Rahasto osallistui työympäristötutkimuksen painoalueita kartoittaneeseen sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän työhön, jonka tuloksena ministeriö julkisti raportin Työympäristötutkimus Suomessa ja sen painoalueet. Yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa järjestettiin seminaari, jossa ministeriön painoalueiden lisäksi esiteltiin rahaston rahoittamia tutkimuksia ja rakennusalan painopisteitä. 7 TYÖSUOJELURAHASTO 1998 >

8 Rahasto mukana Tuottavuutta ihmisten ehdoilla Tuottavuuden kehittämistä tukeva toiminta jatkui työmarkkinajärjestöjen edustajista koostuvan tuottavuusasioiden johtokunnan vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti. Rahaston rahoittamissa hankkeissa oli 16 hanketta, jotka käsittelevät tuottavuutta ja laatua. Näistä neljä kuuluu Kansalliseen tuottavuusohjelmaan. Tuottavuusohjelman järjestämissä seminaareissa esiteltiin rahaston rahoittamia hankkeita. Tuottavuuslinkit avattiin rahaston kotisivuille. Työsuojelurahaston, Työturvallisuuskeskuksen ja Kansallisen tuottavuusohjelman tuottavuusasioiden yhteistoimintaa koordinoi työryhmä, johon kuuluvat Työsuojelurahastosta Peter Rehnström sekä Työturvallisuuskeskuksesta Raimo Kantola ja Tiina-Mari Monni. Pidettiin yllä kansainvälisiä yhteyksiä Pohjoismainen työympäristötutkimusrahoittajien yhteistyöryhmän AMFO- RAn kokous pidettiin Stavangerissa, Norjassa. Kokouksen yhteydessä tutustuttiin myös Rogalands forskningsinstitutin toimintaan. Kokoukseen osallistuivat rahastosta Peter Rehnström, Riitta-Liisa Lappeteläinen ja Ilkka Tahvanainen. Toimiston henkilökunta osallistui seuraaviin kansainvälisiin kokouksiin: ICOH Work and Stress -konferenssi Kööpenhaminassa, IIRAn kokous Developing competitiveness and social justice, Bolognassa, Työsuojelutiedottajien pohjoismainen kokous Tukholmassa, EANPC:n hallituksen kokoukset Berliinissä ja Wienissä, EU:n multimediakonferenssi Edinburghissa ja EU:n Bilbao toimiston järjestämä The Changing World of Work -konferenssi Bilbaossa. Valmistaudutaan euron tuloon Vuoden 2000 mahdollisia ongelmia kartoitettiin ja varauduttiin tulevaan muutokseen. Suunniteltiin euroon siirtymistä ja päätettiin, että varsinaiset siirtymiseen liittyvät käytännön toimenpiteet toteutetaan vuonna Tietotekniikkaa kehitettiin ja uusittiin taloushallinto-ohjelma. Arkistointisuunnitelma vahvistettiin Kansallisarkisto laati konsulttityönä Työsuojelurahaston arkistointisuunnitelman ja hyväksyi suunnitelman Työsuojelurahaston julkiseen tehtävään liittyvien asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä. 8 TYÖSUOJELURAHASTO 1998

9 Viestintä Viestinnän tavoitteena oli tukea rahaston keskeisiä tavoitteita ja toimintoja. Viestinnän suunnittelun pohjaksi valmistui yhteisö- ja palvelukuvatutkimus. Uutena muotona tiedonvälityksen lisäämiseksi otettiin käyttöön verkostoseminaarit. Panostettiin kotisivujen ylläpitoon ja kehittämiseen. Yhteisö- ja palvelukuvatutkimus viestinnän avuksi Rahasto teetätti Inforviestintä Oy:llä yhteisö- ja palvelukuvatutkimuksen. Tutkimuksella selvitettiin, miten rahaston sidosryhmät tuntevat ja kokevat rahaston. Tavoitemielikuvaksi asetettiin kolme väitettä: Työsuojelurahasto on työelämän kehittämisen merkittävä voimavara, Työsuojelurahasto on tutkimuksen ja kehittämisen täsmärahoittaja, Työsuojelurahasto on linkki tutkimuksesta hyvinvointiin ja tuloksiin. Tutkimuksen kohderyhminä olivat työmarkkinajärjestöt, ministeriöt, tutkijat, hakijat, työpaikat ja media. Tutkimuksen tulokset olivat pääsääntöisesti myönteiset. Väitteistä heikoimmin tunnettiin rahaston tehtävä olla linkkinä tutkimuksesta käytäntöön. Kaikki kohderyhmät tunsivat rahaston toimintaa hyvin työpaikkoja lukuun ottamatta. Kehittämistarpeita löytyi lähinnä päätöksentekoproses- sin tasapuolisuudessa, työpaikoilla tunnettuisuuden lisäämisessä sekä kotisivujen ja muun tiedonvälityksen edelleen kehittämisessä. Useat vastaajat kannattivat Työsuojelurahaston nimen muuttamista vastaamaan rahaston nykyisiä tehtäviä. Verkostoseminaareja järjestettiin tiedonvälityksen avuksi Uutena toimintamuotona otettiin käyttöön verkostoseminaarit. Seminaarien tavoitteena on edistää tiedonvaihtoa ja yhteistoimintaa samalla aihealueella toimivien hankkeiden välillä. Osallistuttiin seuraaviin verkostoseminaareihin: Tampereen teknillisen korkeakoulun seminaari Tampereella Työympäristö, turvallisuus ja laatujohtaminen, Työpoliittisen yhdistyksen seminaari 2.6. Helsingissä Ikääntyminen työelämässä, Suomen Akatemian ympäristöterveyden tutki- 9 TYÖSUOJELURAHASTO 1998 >

10 musohjelman aloitusseminaari Kuopiossa , Helsingin yliopiston toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikön seminaari Helsingissä Työyhteisöt vanhan ja uuden murroksessa, Tuottavuusverkoston tapaaminen Helsingissä ja OAJ:n ja Opetus-, kasvatusja koulutusalojen säätiön laivaseminaari Opettajien työyhteisöjen kehittäminen. Tuottavuudella tulevaisuuteen -seminaarisarja esitteli syksyllä 1998 rahaston tuottavuushankkeita. Linkkinä tutkimuksesta käytäntöön Rahaston tuella valmistuneiden hankkeiden loppuraporteista laadittiin yhteenvedot, joista julkaistiin tiivistelmät kolmena liitteenä Tätä on tutkittu Työterveyslaitoksen Työ Terveys Turvallisuus -lehden välissä. Lisäksi liitteistä julkaistiin koosteena vuosijulkaisu Tutkittua asiaa Toimittajana oli vapaa toimittaja Pekka Oksama. Tiedon silta -lehti paneutui tutkimustuloksiin ja niiden soveltamiseen työyhteisöjen näkökulmasta. Lehdestä ilmestyi yksi numero ja sen toimitti vapaa toimittaja Alpo Väänänen. Julkaistiin yhteistyössä VTT:n kanssa VTT Kiila -asiakaslehti 9/1998. Lehti esitteli rahaston toimintaa ja VTT:n rahaston tuella toteuttamia ja käynnissä olevia hankkeita. Julkaisujen kohderyhminä ovat työelämän kehittäjät, tutkimustiedosta ja sen soveltamisesta kiinnostuneet työympäristön, työsuojelun ja työterveyden asiantuntijat. Ylläpidettiin, kehitettiin ja markkinoitiin internetissä olevia rahaston kotisivuja. Rahasto ilmoitteli toiminnastaan ja määrärahojen hakuajoista lehdissä ja julkaisuissa. Ylläpidettiin yhteyksiä tiedotusvälineisiin ja tiedotettiin rahoituspäätöksistä ja tutkimustuloksista. Toimintaa esiteltiin Työterveys- ja turvallisuusalan neuvottelupäivillä Tampereella , Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liiton ja Teknisten Liiton koulutusristeilyllä ja työterveyspäivillä Helsingissä Terve työpaikka. Tämän lisäksi rahaston toimintaa esiteltiin Työturvallisuuskeskuksen työalatoimikunnille järjestetyissä tilaisuuksissa. Terveys-, sosiaali- ja työympäristöalan kotimaiseen tietopankkiin TurvaCD-98 -levylle päivitettiin tekstitietokantana Työsuojelurahaston tutkimusja kehityshankkeiden yhteenvedot. 10 TYÖSUOJELURAHASTO 1998

11 Talous Työsuojelurahasto rahoitti työympäristön tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa 45,3 miljoonalla markalla. Tapaturmavakuutusmaksun kertymä oli 45,0 miljoonaa markkaa. Toiminnan muut kulut olivat 5,0 miljoonaa markkaa, sijoitustoiminnan tuotto 3,8 miljoonaa markkaa. Alijäämä oli 1,5 miljoonaa markkaa. Vuoden aikana hankkeista palautui käyttämättömiä varoja 0,6 miljoonaa markkaa. Käyttörahasto pieneni hallituksen asettaman tavoitteen mukaisesti 10,2 miljoonasta markasta 9,4 miljoonaan markkaan. 11 TYÖSUOJELURAHASTO 1998 Myönnetyt määrärahat ,8 Mmk ,9 Mmk ,7 Mmk ,4 Mmk ,7 Mmk ,8 Mmk ,0 Mmk ,7 Mmk ,4 Mmk ,1 Mmk ,2 Mmk ,1 Mmk ,6 Mmk ,3 Mmk ,8 Mmk ,6 Mmk ,1 Mmk ,1 Mmk ,2 Mmk ,3 Mmk >

12 Tuloslaskelma Tase Varsinainen toiminta Tilinpäätös 1998 Tilinpäätös 1997 Kulut Henkilöstökulut , ,36 Vuokrat , ,00 Tiedotus , ,93 Muut kulut , ,64 Kulut yhteensä , ,93 Rahaston tukema tutkimus-, koulutus ja tiedotustoiminta Tutkimukset , ,00 Kehittämisavustukset , ,00 Koulutus- ja tiedotushankkeet , ,70 Stipendit , ,00 Avustukset TTK:lle , ,00 Rahaston tukema toiminta yhteensä , ,70 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,63 Sijoitustoiminta Tuotot , ,50 Kulut , ,40 Sijoitustoiminta yhteensä , ,10 Satunnaiset tuotot 0, ,00 Korkokulut 0, ,55 Omatoiminen kulujäämä , ,08 TVL 35 :n mukainen kertymä , ,00 Tulos ennen poistoja , ,08 Poistot , ,95 Tilikauden tulos , ,03 VASTAAVAA Tilinpäätös 1998 Tilinpäätös 1997 Käyttöomaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ,00 100,00 Käyttöomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,00 Käyttöomaisuus yhteensä , ,00 Rahoitusomaisuus Siirtosaamiset , ,78 Rahoitusomaisuusarvopaperit Yritystodistukset 0, ,06 Korkorahastot ,10 0,00 Osakerahastot ,93 0,00 Yhdistelmärahastot ,70 0,00 Sijoitusvakuutukset ,50 0,00 Obligaatiot , ,00 Rah.om.arvop. yhteensä , ,06 Rahat ja pankkisaamiset , ,60 Rahoitusomaisuus yhteensä , ,44 Vastaavaa yhteensä , ,44 VASTATTAVAA Oma pääoma Käyttörahasto , ,88 Palautuneet määrärahat , ,95 Tilikauden ali/ylijäämä , ,03 Oma pääoma yhteensä , ,80 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Määrärahat , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Määrärahat , ,14 Siirtovelat , ,50 Lyhytaik.vieras p-oma yhteensä , ,64 Vieras pääoma yhteensä , ,64 Vastattavaa yhteensä , ,44 12 TYÖSUOJELURAHASTO 1998

LYHENNELMÄ. Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS >>>>>

LYHENNELMÄ. Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS >>>>> LYHENNELMÄ Sisällysluettelo Katsaus vuoden 2000 toimintaan...2 Toimintaa kehitettiin uusin haastein...2 Anotut ja hyväksytyt hakemukset 2000...3 TOIMINTAKERTOMUS Määrärahat...4 Rahoituksen jakauma 2000...4

Lisätiedot

Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto

Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto Rauno Hanhela Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tampere 27.5.2015 Rauno Hanhela 25.5.2015 Työsuojelurahaston kehittämisavustus Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJAN SISALLYSLUETTELO Vertaava tuloslaskelma Vertaava tase Tase-erittely Paivays ja allekirjoitus, tilintarkastusmerkinta Luettelo

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS

Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS Tämä on Työsuojelurahaston 1999 toimintakertomuksen lyhennelmä. Painetun 20-sivuisen toimintakertomuksen voi tilata rahaston toimistosta toimistosihteeri Riitta Janhuselta, puh. (09) 6803 3311, riitta.janhunen@tsr.fi

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Prometheus-leirin tuki ry Tilinpäätös 2008 TILINPÄÄTÖS 2008 2 (13) SISÄLLYS 1. Tulojen ja menojen jakautuminen toimintojen välille 2. Tuloslaskelma, lyhyt 3. Tuloslaskelma, pitkä

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Pirjo Harjunen Tuottavuusasiantuntijoiden kutsuseminaari 15.12.2011 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Pirjo Harjunen 14.12.2011 1 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

T A S E Jakso 01/13-12/13. Avaava tase Jakson Tase Rahayksikkö EURO 01.01.2013 muutos 31.12.2013

T A S E Jakso 01/13-12/13. Avaava tase Jakson Tase Rahayksikkö EURO 01.01.2013 muutos 31.12.2013 Sivu 1 V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet 1210 Koneet ja kalusto 0 % 0,00 2 204,10 2 204,10 Koneet ja kalusto 0,00 2 204,10 2 204,10 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 0,00 2 204,10

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Kilpailutoiminta 78 894,40 82 946,76 Muut kulut - 20 189,25-33 222,51 Toiminnan yleiskulut Muut kulut - 48 094,11-67 354,28 Tuotto/kulujäämä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Sysopen Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1999 1(5) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Liikevaihto Tietotekniikan asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui voimakkaana katsausaikana. Sysopen Oyj

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu.

Tilinpäätös 2014. Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu. Tilinpäätös 2014 Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu o Liitteet Tilintarkastajien lausunto SUOMEN JOURNALISTILIITTO

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry. Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011. Tase 31.12.2011

Helsingin Metsänkävijät ry. Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011. Tase 31.12.2011 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011 Budjetti vuodeksi 2012 Tuloslaskelmat vuosilta 2007-2011 ja budjetti vuodelle 2012 KOULUTUSTOIMINTA Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Budjetti Toteutunut

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi Hankkeiden kansallinen rahoitus Itämeren alueen ohjelmassa 25 % suomalaisten

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11 Sivu 1 V a r s i n a i n e n t o i m i n t a Asiakirjat 3000 Alkuperätodistukset 10 237,34 12 562,00 51 250,00 47 377,00 3010 ATA Carnet 255,00 0,00 585,00 1 861,50 3070 Muut tuotot 3 616,46 1 929,50 15

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot