ITÄ-HÄMEEN LIITTO, JUST Strategiakonsultointi 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20.11.2002 ITÄ-HÄMEEN LIITTO, JUST Strategiakonsultointi 1"

Transkriptio

1 ITÄ-HÄMEEN LIITTO, JUST Strategiakonsultointi 1

2 Itä-Hämeen strateginen nelikenttä Ulkopuolella. Itä-Hämeessä Nykyään Sijainti on hyvä Järvi-Suomen portilla, lähellä eteläisen Suomen suuria keskuksia ja valtateiden risteyksessä Seudun koulutustaso on alhainen ja aluuelta puuttuu yliopisto- ja korkeakouluopetusta Asumisen hintataso ja tarjonta ovat kilpailukykyisiä Alueelisen huono-osaisuuden indikaattorin mukaan seutu on Suomen heikoimpien joukossa Seudun kilpailukykytekijät -indikaattori on valtakunnallisesti erittäin hyvä Tuotanto- ja toimalarakenne sekä taloudellinen tehokkuus ovat hyviä Tilastokeskuksen BTV-indikaattorilla mitattuna Itä-Häme on maan heikoimpia alueita. Seutua luonnehtii raaka-aineen tuotanto ja alueella on vahva maaja metsätalous. Seudulla on puhdas, vesistörikas ja moni-ilmeinen luonto Itä-Hämeen väkiluku pienenee johtuen ikärakenteesta ja muuttotappiosta. Seudun väestö ikääntyy. Väestö keskittyy nykyisin taajamiin ja sivukylät autioituvat. Ammatti- ja ammattikorkeakoulutuksen tarjonta palvelee kohtuullisen hyvin perinteisten alojen tarpeita Eritysalojen koulutusta ei seudulla ole Asuinympäristö on turvallinen Itä-Hämeen yritykset ovat pääasiassa kotimarkkinayrityksiä Itä-Hämeen matkailuyritykset ovat pieniä Maaseudun kuntia vaivaavat taloudelliset ongelmat Seudun kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyö on vielä kehittymätöntä Tulevaisuudessa Kunnat joutuvat talousvaikeuksiin vähenevän ja ikääntyvän väestön palvelutarpeiden kasvaessa. Kuntien lukumäärä vähenee Maahanmuutto Suomeen lisääntyy Huippuosaaminen ja tutkimus keskittyvät Tietotekniikka mahdollistaa etätyön ja tietotyön maaseudulla Asutuksen keskittyminen lisää sosiaalisia ongelmia Ihmiset etsivät laadukasta elämää keskusten ulkopuolelta. Lyhyt- ja teemalomat sekä elämyksellisyys lisääntyvät Korkeassa iässä olevia on tulevaisuudessa paljon enemmän Ikääntyneiden palvelutarve kasvaa. Hoiva-alat työvoimapulaan Kaupallisten hoiva- ja terveys-, viihde-, virkistys- ja liikuntapalvelujen kysyntä kasvaa Ihmisten turvattomuus kasvaa. Etsitään yhteisöllisyyttä. Tehotuotannon ruokaskandaalit nostavat puhtaan ruoan kysyntää Saastumista vähentävää teknologiaa otetaan käyttöön Vapaa-ajan viettoon liittyvä liiketoiminta työllistää tulevaisuudessa.. Kunnat tiivistävät yhteistyötä naapurikuntien ja muihin tahoihin Siirtolaisten määrä kasvaa. Työvoimaa seudulle hankitaan ulkomailta valikoivana hakuna työvoimapulaa poteville aloille Alkutuotantoväestö vähenee ja maatalouden yksikkökoot kasvaa Kasvava tietotyöläisten tarve voi lisätä etätyötä PK-yritysten nopeimmin kasvavat ja läheisimmät kansainväliset markkinat ovat Pietarissa, Leningradin alueella ja Balttiassa Itä-Hämeestä voi muodostua vapaa-ajan asumisen ja työssäkäynnin alue, mitä suurten ikäluokkien maallepaluun halukkuus lisää Vapaa-ajan määrä lisääntyy ja kasvattaa virkistys- ja hoiva -alaan liiketoimintamahdollisuuksia Seudun kriittiseksi menestystekijäksi muodostuu koulutustason nouseminen ja osaavan työvoiman riittävyys Yritysten yhteistyö ja verkottuminen lisääntyy Elinkeinojen kehittämistyö hoidetaan alueellisessa elinkeinoorganisaatiossa verkostomaisesti ITÄ-HÄMEEN LIITTO, JUST Strategiakonsultointi 2

3 Itä-Hämeen strategia VISIO Vuonna 2020 Itä-Häme on erikoistunut erityisesti luonnonvarojen sekä ympäristöä säästävien teknologioiden ja tuotteiden jalostajaksi. Samalla Itä-Häme erottuu viihtyisän maaseutumaisen asumisen keitaana, jossa virkistys-, hoiva ja vapaa-ajan palvelut sekä paikkariippumaton tietotyö ovat merkittävää yritystoimintaa ITÄ-HÄMEEN LIITTO, JUST Strategiakonsultointi 3

4 Itä-Hämeen strategia 2020 Vuonna 2020 Itä-Häme on erikoistunut erityisesti luonnonvarojen sekä ympäristöä säästävien teknologioiden ja tuotteiden jalostajaksi. Samalla Itä-Häme erottuu viihtyisän maaseutumaisen asumisen keitaana, jossa virkistys-, hoiva ja vapaa-ajan palvelut sekä paikkariippumaton tietotyö ovat merkittävää yritystoimintaa. Päämäärä 1 Päämäärä 2 Päämäärä 3 Päämäärä 4 Päämäärä 5 SEUDUN YHTEISTYÖN JA JA PALVELUTUOTANNON KEHITTÄMINEN SEUDUN IDENTITEETIN JA JA IMAGON VAHVISTAMINEN SEKÄ MARKKINOINTI VIIHTYISÄN JA JA TURVALLISEN YMPÄRISTÖN LUOMINEN OSAAMISEN JA JA TYÖVOIMAN TURVAAMINEN YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA JA UUDISTAMINEN Seudun vahvistaminen kuntayhteisty ötä tiivistämällä Peruspalveluvarustuksen säilyttäminen riittävänä ja laadukkaana Matkailumarkkinoinnin tehostaminen Imagon rakentaminen ja markkinointi Monipuolisen asunto- ja tonttitarjonnan Ympäristönsuojelun ja ymp. kasvatuksen tehostaminen sekä ymp.myönt.imagon vah. Ammatillisen koulutuksen ja yritysten osaamistarpeiden saattaminen yhteen Puu- ja metsäosaamisen vahvistaminen Nykyisten yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen ja uuden innovatiivisen yritystoim. keh. Luonnonvara-alan Asumiskysyntää tyydyttävän monipuolis. viihtyisän ja turvall. miljöön ja elinymp. keh. Oppilaitosten tutkimuksen ja tuotekehityksen saattaminen yritysten käyttöön Venäjän markkinoiden hyödyntäminen Aktiivinen työvoiman määrällinen ja laadullinen turvaaminen sekä työttömyyden väh. Seudun muuttaminen vetovoimaiseksi tietotyöalueeksi Vapaa-ajan asumista tukevan hyvinvointialan yritystoiminnan Liikenne- ja tietoyhteyksien ITÄ-HÄMEEN LIITTO, JUST Strategiakonsultointi 4

5 Itä-Hämeen strategiset portaat Luonnonläheinen Itä-Häme sijaitsee kolmen maakunnan ja läänin reuna-alueella. Ikääntyvän alueen identiteetti on hauras ja se kärsii muuttotappiosta. Seudun koulutustaso on alhainen. Vaikka seudulla toimii menestyvä teollisuusyrityksiä; tuotannon arvo ja tehokkuus ovat suuria, sitä luonnehtii kuitenkin raaka-aineen tuotanto. Alkutuotannon työpaikat ovat vähentyneet, mutta metsät ja puu ovat alueen vahvuus. Yritykset toimivat pääasiassa kotimarkkinoilla. Matkailu lepää pääosin pienten maaseutumatkailuyritysten varassa. Kuntia vaivaavat taloudelliset ongelmat. Moottoritie Lahden ja Heinolan välillä on toteutunut. Kuntien palvelutuotanto toimii monilta osin yhdistyneenä. Seudun identiteetti on vahva. Asumisen ja vapaa-ajan imagoa markkinoidaan valituille kohderyhmille. Seutu alkaa olla kuuluisa ympäristömy önteisyydestään ja ympäristöosaamisen soveltajana. Ikääntymisen aiheuttamat häiriöt työmarkkinoilla ovat vähäisiä. Itä-Häme on Suomen puuosaamisen keskittymä. Alueen yrityksiä toimii Pietarissa runsaasti ja suhteet Venäjälle ovat moninaiset mm. matkailun, teollisuuden ja palvelujen toimialoilla. Seudulla on paljon siirtolaisia ja työttömyyttä esiintyy vain vähän. Tietotyön tekijöitä asuu alueella runsaasti. Matkailuyritykset ovat lisäänty - neet ja monipuolistuneet. Joukossa on yhä enemmän keskisuuria ja suuria vapaa-ajan ja virkistyksen monipalveluyrityksiä. Kuntien yhteistä palvelutuotantoa tehostetaan suurimmilla sektoreilla: tukipalveluissa, sosiaali- ja terveystoimessa, teknisllä sektorilla ja koulutuksessa. Seudun identiteetti vahvistuu ja imagoa täsmennetään asumisen ja vapaa-ajan teemoihin. Asuntomessut (Heinola) ja loma-asuntomessut (Hartola) on pidetty. Alue alkaa olla maankuulu viihtyisästä, monipuolisesta ja turvallisesta asuinympäristöstään. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö tuottaa oppilasainesta yritysten tarpeisiin. Seutu alkaa olla tunnettu myös puuosaamisen keskittymänä.t&k-toiminta tapahtuu yritysten ja oppilaitosten yhteistyönä. Puuenergian käyttö on korkealla tasolla. Pietarissa toimii seudun markkinointitoimisto. Seudulle tulee lisää ulkomaalaisia, joistavalmennetaan toimijoitaviennin ja asiakaspalvelun tehtäviin. Tietotyön tekijöiden määrää seudulla vauhditetaan luomalla omaa, tietyille erikoistumisaloille kohdentuvaa ICT alan koulutusta. Vapaa-ajan asutus on kasvanut nopeasti. Maaseutumatkailuyritykset ovat verkottuneet. Hoiva-, virkistys- ja viihtymispalvelut lisääntyvät. Kuntayhteistyötä halutaan kehittää. Matkailumarkkinointi täsmentyy ja imagoa kirkastetaan. Viihtyisän ja turvallisen seudun hintataso ja tarjonta ovat asumisessa kilpailukykyisiä. Tonttien suurempaan kysyntään varaudutaan kaavoituksessa. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä tehostetaan ja puuosaamista vahvistetaan. Työvoimatarpeiden muutoksiin varaudutaan. Maaseudulla puuenergian tuotantoa tehostetaan. Vientiä harjoittavat pk-yritykset toimivat pääasiassa tutuilla eurooppalaisilla markkinoilla. Venäjä-yhteistyöstä hankitaan kokemuksia osallistumalla rajan ylittäviin hankkeisiin. Seudulla ei ole paljon tietotekniikan ammattilaisia, mutta heidän kouluttamisensa aloitetaan. Vapaa-ajan asutusta pyritään lisäämään. Kuntien yhteistyö on melko kehittymätöntä, mutta seudullinen ajattelu itää. Seutuorganisaatio toimii vaatimattomin resurssein. Vuonna 2020 Itä-Häme on erikoistunut erityisesti luonnonvarojen sekä ympäristöä säästävien teknologioiden ja tuotteiden jalostajaksi. Samalla Itä-Häme erottuu viihtyisän maaseutumaisen asumisen keitaana, jossa virkistys-, hoiva ja vapaa-ajan palvelut sekä paikkariippumaton tietotyö ovat merkittävää yritystoimintaa. Itä-Hämeen alueelliset yhteistyömuodot kehittyvät edelleen. Yhteistyöorganisaation toiminta on vakiintunutta. Osa kunnista on yhdistynyt. Uusi Itä-Hämeen kuntien yhteistyöorganisaatio käynnistetään. Sen henkilöstö määritellään siten, että paikat voidaan täyttää kuntien palveluksesta siirtyvillä henkilöillä. Uuden organisaation tehtävänä on joko tieto- ja taloushallinto, elinkeinoasiat, ympäristötoimi ja edunvalvonta tai laajemmassa mallissa näiden lisäksi myös tekninen huolto, perusterveydenhuolto ja toisen asteen opetus. Uusi seudullinen yrityspalvelumalli käynnistetään. Alueverkko käynnistetään. Kuntien strateginen yhteistyö käynnistetään ja sovitaan yhteisty ön etenemisestä (Mitkä kunnat ovat mukana ja mitkä eivät?). Yhteistyömalli ja organisaatio täsmennetään: Itä-Hämeen liittoa kehitetään vapaaehtoiseksi organisaatioksi, jolle voidaan antaa edunvalvonnan lisäksi muita kunnallisia toimintoja uuden valtuustokauden alusta vuonna Seudun kehittämisstrategian täsmennetään. Sitoutumista vahvistetaan ITÄ-HÄMEEN LIITTO, JUST Strategiakonsultointi 5

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

LAPPI Pohjoisen luova menestyjä. LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030

LAPPI Pohjoisen luova menestyjä. LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030 LAPPI Pohjoisen luova menestyjä LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030 luonnos 10.6.2009 SISÄLTÖ Saatteeksi... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Maakuntasuunnitelmalla suunta tulevaisuuteen...3 1.2 Lappi

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013

Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013 Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAM SUONENJO TERVO VESANTO Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Aluerakennemalli ja toteuttamisohjelma Yhteystiedot Tilaajatahot: Savonlinnan seudun kuntayhtymä (1.1.2013 alkaen Savonlinnan Yrityspalvelut Oy): seutujohtaja /

Lisätiedot

OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia

OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia 1 SISÄLLYS Esipuhe... 3 1 Oulun Eteläinen ja sen kehitysnäkymät... 4 1.1 Aluekuvaus... 4 1.2 Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus... 5 1.3

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA AIRIX Ympäristö Oy Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi SIIKAJOEN KUNTA SISÄLLYS 1. JOHDANTO...5 2. PROSESSI...5 3. LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009

PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009 PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009 Lähde: Motiva, Jochim Donner, 16.12.2008 Tämä asiakirja on vaihtoehtovaiheen keskustelun virittäjä. Syksyllä 2009 valtuuston käsittelyyn

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot