ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy"

Transkriptio

1 ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Toiminta ja tulokset 2/ Tredea Oy on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö. Yhtiö ylläpitää ja vahvistaa kaupunkiseudun vetovoimaisuutta ja varmistaa menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä. Tredea, the Tampere Region Economic Development Agency maintains and strengthens the magnetism of the Tampere Central Region and fosters prerequisites for successful business.

2 Arvoisa kuntapäättäjä, Alueella työpaikat syntyvät pääsääntöisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tästä huolimatta Suomen 10 suurinta teollisuusyritystä synnyttää edelleen 75% koko Suomen teollisuuden liikevaihdosta ja niiden liikevaihto vastaa yhteensä 52% bruttokansantuotteesta. Suurten yritysten osaamisen hyödyntäminen onkin keskeistä alueemme pk-yritysten vientiponnistelujen onnistumisessa, koska pk-yritystemme tuotteet ja suora vienti eivät vielä ole samalla tasolla esimerkiksi Ruotsin ja Saksan kanssa. Kevään 2014 yksi uusi avaus on ConnectUSA-ohjelma, jonka avulla yhteistyössä Yhdysvaltain Suomen suurlähetystön kanssa rakennetaan yhteyksiä amerikkalaisten ja suomalaisten yritysten ja seutujen välillä helpottaen näin kaupan ja investointien toteutumista molempiin suuntiin. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Tredean toiminnan ytimessä niin 2014 alkavassa Tampereen kaupunkiseudun vastaamassa Innovatiiviset kaupungit ohjelmassa Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus kuin 3D Pirkanmaa selvityshankkeessa. INKA-ohjelma on kuntien keskeinen panostus pkyrityksien kehittämiseen ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen. Uutta liiketoimintaa syntyi vuonna 2013 mm. 31 uuteen start up -yritykseen, jotka työllistävät 293 henkilöä - yhden merkittävän keskisuuren yrityksen verran. Lisäksi otamme vuoden 2014 aikana kiinni 3D Pirkanmaa - selvityshankkeessa metallien 3D-tulostuksen alueen yrityksille ja organisaatioille tarjoamista uusista oivalluksista ja mahdollisuuksista valmistukseen. Seudullisena elinkeinoyhtiönä Tredea Oy:n tehtävä on ylläpitää ja vahvistaa koko kaupunkiseudun vetovoimaa ja varmistaa menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä. Tredea toimii operatiivisena voimana, kun seudulle houkutellaan uusia yrityksiä, investointeja, pääomia, matkailijoita ja osaajia. Toiminnan pääpaino on seudun kansainvälisen näkyvyyden lisäämisessä. Puhumme neljästä kokonaisuudesta (VILI) Visit eli matkailu, Invest eli investointien houkuttelu, Live eli osaajien turvaaminen ja Innovate eli yritysten liiketoiminta ympäristön ja verkostojen kehittäminen. Olemme edeltävät kaksi vuotta raportoineet Tredean toiminnasta tämän raportin tapaan kahdesti vuodessa. Vuoden 2014 raportit seuraavat määrämuotoisina kolmesti vuodessa kuten uudistetuissa palvelusopimuksissa on sovittu. Ystävällisin terveisin, Päivi Myllykangas

3 1. MENESTYVÄN YRITYSTOIMINNAN EDELLYTYSTEN VARMISTAMINEN Tredea käy jatkuvaa vuoropuhelua elinkeinoelämän ja seudulla toimivien yritysten kanssa. Keskustelua käydään mm. pyöreän pöydän tilaisuuksissa, joissa haetaan toimialakohtaisesti kaupunkiseudulla toimivien yritysten näkemystä siitä, millaisia seudullisia toimenpiteitä julkisten toimijoiden tulisi edistää. Pyöreän pöydän tilaisuuksia järjestettiin syyskaudella 2013 seuraavilla aloilla: Valmistava teollisuus, terveysteknologia, tietoala (yhdessä Hermian kanssa), cleantech ja energia, nanoteknologia sekä matkailu. Ensiksi mainittujen (6) tilaisuuksien teemat liittyivät kaupunkiseudun osaamiskärkien osaamisen ja vahvuuksien selvityksiin, joiden pohjalta valmisteltiin kaupunkiseudun myyntimateriaaleja. Samalla kerättiin ajantasaiset yhteystiedot kaupunkiseudun vahvojen osaamiskärkien yrityksiin. Syksyllä järjestettiin lisäksi matkailun pyöreä pöytä osana Pirkanmaan matkailuparlamenttia, jonka aiheena oli ensisijaisti yhteistyökumppaneiden odotukset markkinoinnin suhteen. Tredea on ollut ainoana suomalaisena tahona mukana yhteispohjoismaisessa Talent Attraction Management -verkostossa, jonka avulla voidaan hyödyntää parhaita kv. malleja ja oppimiskokemuksia muista maista, kun seudun yritysten palvelukseen houkutellaan kansainvälistä osaajia. Yrityspalvelut Tredean nettisivu-uudistuksessa tehtiin laaja työ, jonka seurauksena alueen yrityspalvelut löytyvät ensimmäistä kertaa keskitetysti yksiltä sivuilta Alkavien yritysten neuvontapalveluiden Perusta-hanke (Ensimetri, Osuustoimintakeskus, Viestinvaihto, Yrityskummit) päättyy Hankkeen päättymisen jälkeenkin alkavien yritysten neuvontapalvelu jatkuu kunnissa totuttuun tapaan. Toimivien yritysten neuvontapalvelujen kehittäminen yhä asiakaslähtöisempään suuntaan eteni ja työ jatkuu vuoden 2014 aikana. Vuonna 2013 perustettiin Tampereen kaupunkiseudulla yhteensä 701 yritystä (kasvupotentiaalisia 23): Tampere 469, Ylöjärvi 57, Nokia 52, Kangasala 50, Lempäälä 29, Pirkkala 20, Orivesi 19, Vesilahti 5. Ensimetrissä kävi 1778 asiakasta. Osuuskuntia perustettiin 16 ja asiakkaita kävi 400. Viestinvaihtohankkeessa tehtiin 27 yrityskauppaa ja yrityskummit auttoivat 175 yritystä. ebuusti-hankkeessa (9/ /2014) kehitetään lyhytkestoisella koulutuksella pienyritysten sähköistä liiketoimintaa tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen. Yritysten toimintaedellytyksiä parannettiin panostamalla sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen, liiketoimintaosaamisen lisäämiseen, järjestelmien käyttöönottamiseen ja Internetin hyödyntämiseen. Mukana on ollut v yhteensä 245 yritystä pääosin Tampereen kaupunkiseudulta. ebisnes-hankkeessa (1/2013 6/2014) asiantuntijat tuottavat kasvuhaluisille ja kansainvälistymiskykyisille pienyrityksille pitkäkestoisen yrityskohtaisen kehitys- ja konsultaatioohjelman. Ohjelmassa kehitetään sähköistä liiketoimintaa myynti, markkinointi ja yrityksen strategia huomioiden. Hankkeessa oli vuonna 2013 mukana 16 yritystä, joista pääosa jatkaa vielä v

4 Tampereen kaupungin elinkeinopoliittinen Avoin Tampere -ohjelma ( ) ylitti ensimmäisenä täytenä toimintavuotenaan sille asetetut tavoitteet (200 työpaikkaa ja 30 yritystä) ja ohjelman avulla Tampereen seudulle luotiin 293 uutta työpaikkaa, joista 120 syntyi kansainvälisiin ja kasvuryityksiin. Uusia yrityksiä syntyi 31 kpl. Seudun vahvojen ja nousevien alojen kehittäminen Teknologiateollisuus Pirkanmaan Innovaatioista Bisnestä (PIB) -hanke tukee seudun kasvu, kehittymis- ja uudistumishaluisia teknologiateollisuuden pk-yritysten liiketoiminnan, osaamisen ja innovaatioiden kehittämistä, bisnesideoiden kirkastamista, pilotoi uusia yhteistyötapoja ja törmäyttää sekä verkostoi eri toimialojen pk-yrityksiä. PIB:n toimiin on osallistunut yli 400 henkilöä ja koulutuspäiviä on yli Osallistuneita yrityksiä on 120. Kasvuyritykset ja kansainvälistyminen Osana Avoin Tampere -ohjelmaa toimii Startup Tampere -hanke, jossa on rakennettu rahoitusratkaisuiden paketti alku, kasvu- ja kansainvälistymisvaiheessa olevien yritysten alueellisten rahoitusmallien kehittämiseen, pilotoimiseen sekä vakiinnuttamiseen. Tampereen kaupunkiseudun innovatiivisille kasvuyrityksille on luotu oma portaali, jonka tarkoituksena on nostaa yrityksiä maailman kartalle ja tuoda parempaa näkyvyyttä alueen yrityksiin sekä ulkomaalaisille että kotimaisille riskisijoittajille. Palvelun kautta Tredea Oy saa yrityksiltä myös tarkempia, ei-julkisia, tietoja kasvuyrityksien rahoitustarpeista potentiaalisten rahoittajien etsimiseksi. Yritysten ja rahoittajien kohtaamista edistetään yhteistyössä mm. Accelerando Oy:n, Uuden Tehtaan, Navaro Oy:n, IMF:n, Gorilla Venturesin sekä FIBANin (Finnish International Business Angels Network) ja Technopoliksen kanssa. Vuoden 2013 aikana Tampereen seudun bisnesenkeliverkosto on kasvanut yli 50 enkeliin ja yli 10 yritystä on saanut enkelirahoitusta. Yrityksiä on valmennettu rahoituksen hakuun, johon liittyviä tilaisuuksia on järjestetty 5 kpl. Rahoitusta arvioidaan enkeleiltä saadun yrityksille noin 2 M. Parhaillaan haetaan kymmentä kasvuyritystä 200 yrityksen joukosta, jotka hakevat rahoitusta, esitttämään osaamistaan seuraavaan tilaisuuteen. Myös muita hakuja on tehty ja tehdään yritysten toimiala- tai markkinafokuspohjaisesti. Tyypillisesti haun jälkeen yritykset saavat valmennusta sijoittajaesitysten tekemiseen. Seuraava laajempi ponnistus tehdään Pietarin alueelle, josta haetaan sekä rahoitusta että markkinaosaajia. Kasvuyrityksiä on tuotu esille mm. International VC Zone -palvelun kautta (www.vczone.fi), marraskuussa Pietarissa järjestetyssä 10th Mobile VAS & Applications Conference and Mobile Trends Forum -tapahtumassa, SLUSH-tapahtumassa Helsingissä sekä Kasvu Open -tapahtumassa. Alueella toimivan rahaston kiertue jatkuu hankkeen ulkopuolella. Joukkorahoituksesta on tullut yrityksille kaksi myönteistä rahoituspäätöstä. Valmennuksia ja bisnesraateja järjestetään säännöllisesti ja

5 ennen rahoittajatilaisuuksia. Aktiivisuus yritysten rahoitustoiminnassa on kautta linjan lisääntynyt ja kaikessa toiminnassa pyritään toimintatapojen vakiinnuttamiseen. (www.startuptampere.fi) Tietoala ja rakennemurros mobiilialalla Vuoden (2013) alussa käynnistetyssä Tietoalan Uudet Työpaikat (TUT) -hankkeessa jatkettiin toimenpiteitä, joilla tavoitellaan mm. kansainvälisiä yrityksiä sijoittumaan Tampereen kaupunkiseudulle ja vastata omalta osaltaan tietoalan rakennemuutoksesta johtuviin uudelleenjärjestelyihin. Hanke on ollut mukana järjestämässä tietoalan rekrytointitapahtumia yhdessä mm. Pirkanmaan TE-toimiston kanssa. Maaliskuun ja lokakuun tapahtumat keräsivät yli 800 kävijää ja 40 yritystä paikalle, ja palaute on ollut erittäin positiivista niin kävijöiltä kuin yrityksiltä. Alkuvuonna (2013) Nokia Solutions and Networks (ent. Nokia Siemens Networks) päätti TUT-hankkeen aktiivisten toimenpiteiden avulla avata Tampereelle uuden piirisuunnittelukehityksen. Hankkeen, yhdessä ELY-keskuksen kanssa, tekemien toimenpiteiden ansiosta piirisuunnittelukehityshenkilöstön koko on kasvanut alkuvuoden 37 hengestä jo 65 henkeen. Keväällä helsinkiläinen IT-yritys Appelsiini Finland Oy päätti laajentaa toimintaansa Helsingistä Tampereelle ja työllistävä vaikutus kaupunkiseudulle on ollut tähän mennessä 23 uutta työpaikkaa. Lokakuussa järjestettiin merkittävän kansainvälisen matkapuhelinvalmistajan teknologiahankkijoille kaksipäiväinen seutukuntavierailu, jonka aikana heille esiteltiin 4 kaupunkiseudun lupaavaa kasvuyritystä ja myös tutkimuslaitokset (Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT). Suomen Tietoteollisuuden Tuki ry:n (KAATO, toiminta alkoi Tampereella kesäkuussa, vetäjänä Kirsi Kokko, jonka toimipiste sijaitsee Tredeassa. Elokuussa ja marraskuussa Tampereella järjestettiin Community Event -tapahtumat, joissa alueelta koottu kansainväliset suhteet omaava johtajaverkosto kokoontui. Kaadon tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyminen alueen ICT-osaajille houkuttelemalla ulkomaisia investointeja ja yrityksiä Tampereen seudulle käyttäen jo olemassa olevia henkilökohtaisia suhteita kansainvälisiin yrityksiin. Kaato toimii Suomessa myös pääkaupunkiseudulla, Salossa ja Oulun alueella. Kesällä Tampereen kaupunkiseudun ICT-klusterikuvaus päivitettiin niin, että se laajennettiin kattamaan myös, ei-mobiilialan yritykset. Koulutusvienti Pirkanmaalaisen koulutusviennin yhteistyömallia ja palveluja kehitetään parhaillaan Learning Bridge -hankkeessa. Pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkostohankkeen järjestämiin verkostotapaamisiin, koulutuksiin sekä messu- ja tutustumismatkoille osallistui syyskaudella yhteensä yli 100 henkeä. Hanketta koordinoi Opinpaja Oy ja hallinnoinnista sekä viestinnästä vastaa Tredea Oy. Matkailu Visit Tampere Oy on perustettu ja toimintaa käynnistettiin loppuvuodesta, jolloin hankittiin myyntijärjestelmä ja kilpailutettiin taloushallinto. Matkailuyhtiön alkavaan myyntiin varauduttiin loppuvuonna tuotteistamalla valmiita matkailupaketteja ryhmämatkanjärjestäjille ja yritysmyyntiin.

6 Visit Tampereen Rautatieasemalla sijaitsevalla matkailutoimistolla oli vuonna 2013 lähes asiakaskontaktia henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse ja verkkosivujen chatin kautta. Kävijämäärien huippu ajoittuu luonnollisesti kesäkuukausille, mutta esimerkiksi kongressi- ja kulttuurimatkailijoita vierailee toimistolla enemmän talvikaudella kuin kesällä. Matkailutoimistosta saa ympäri vuoden palvelua suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi, saksaksi, ranskaksi sekä italiaksi, ja kesällä kielten joukossa oli lisäksi mm. japani. Kesällä toimistolle hankittiin asiakkaita varten langaton internetyhteys ja älypuhelinten latausasema. Matkailuneuvonta toimi koko heinäkuun ajan myös Palvelupiste Frenckellin tiloissa. 2. KAUPUNKISEUDUN VETOVOIMAN LISÄÄMINEN JA KANSAINVÄLISEN TUNNETTUUDEN KASVATTAMINEN Investointien houkuttelu alueelle Tampereen seudun osaamiskärkiin perustuvassa investointien houkuttelussa on rakennettu laajat tausta- ja myyntimateriaalit seudusta ja sen yritystoiminnasta. Älykkäät koneet, ICT, Life Sciencen, cleantech- & energia -alojen sekä nanoteknologian materiaalit ovat yritysten, yliopistojen ja muiden seudun toimialaosaajien ja seutumarkkinointia tekevien tahojen käytettävissä. Seutua alettiin markkinoida merkittävänä valmistavan teollisuuden keskittymänä, jonka tueksi valmistui laaja pohjaaineisto alueen yritysten osaamisesta. Osaamiskärkien materiaalien valmistelun yhteydessä kerättiin 900 yrityksen kontaktilistaukset. Seudun kiinteistökehityshankkeita markkinoitiin kansainvälisillä kiinteistösijoitusalan messuilla ExpoRealissa Münchenissä. Kiinan Shaanxin maakunnan kaupan edustajien seminaarissa esiteltiin niin seudun yrityksiä kuin seudun kiinteistösijoituskohteita. Ulkomaalaisia terveysalan yrityksiä houkuteltiin Pietarissa International Innovation Forum ja Life Science Invest -tapahtumissa. Alihankintamessuilla käytiin yrityskohtaisia houkuttelukeskusteluja. Kotimaisten yritysten houkuttelussa tehtiin kaksi seudun veturiyritysten alihankintaverkostojen selvitystyötä, jossa tunnistettiin potentiaalisia seudulle sijoittuvia yrityksiä. Samalla selvitystöissä pyritään löytämään alihankintaverkostojemme kilpailukykyä parantavia innovaatioita. Tätä tietoa voidaan hyödyntää jatkossa myös Innovatiiviset kaupungit (INKA)-ohjelmassa. Tampereen kaupunkiseudun viime vuosien merkittävimmät investoinnit kerättiin yhteiseen tiedostoon. Aineistosta laadittiin esimerkkiesitykset erilaisista investoinneista, ja näitä käytetään uusien investointien houkuttelutyössä. Jatkossa seudun investointipäätökset pyritään kirjaamaan tiedoksi heti. Tätä tietoa ei ole suoraan saatavilla mistään vaan tiedon kerääminen edellytti laajaa yhteistyötä Tredean, kaupunkiseudun kuntien elinkeinojohtajien ja muiden toimijoiden välillä. Sijoittumispalveluilla on autettu vuoden 2013 aikana 44 erikokoista yritystä, joista 28 oli ulkomaalaisia. Yleisen taloustilanteen epävarmuus on vaikuttanut merkittävästi yritysten investointipäätöksiin kuluneen vuoden aikana.

7 Osaavan työvoiman houkuttelu alueelle Tredean Live-ohjelmassa toimii työperusteista maahanmuuttoa edistävä Kansainvälisen osaamisen palvelut -hanke. Yrityslähtöinen hanke tukee ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä rekrytoivia työnantajia mm. henkilökohtaisella neuvonnalla sekä järjestämällä tarpeellisia palveluita työntekijöille ja työyhteisöille. Rakenteellisella tasolla kehitetään palveluverkostoa. Työpaikkasuomea opetettiin 11 ryhmässä 66 opiskelijalle, ja lisäksi kokeiltiin edistyksellistä virtuaalista suomen opetusta ulkomailta rekrytoiduille hoitoalan ammattilaisille. Monikulttuurisuus- ja esimieskoulutusta järjestettiin 130 osallistujalle. Lisäksi toteutettiin työnantajatilaisuuksia (esim. Kv. rekrytoinnin roadshow viranomaisten kanssa ja Venäjä-osaajat kohtaavat -rekrytointitapahtuma) sekä mentorointiohjelma, johon osallistui 15 mentorointiparia. Metropolis konferenssissa esiteltiin alueen hyviä käytäntöjä yli 30 eri maasta olevalle osallistujalle. Tredea koordinoi Talent Tampere -verkostoa, joka edistää työnantajien ja kv. työntekijöiden kohtaamista, jotta yritykset löytävät uusia tekijöitä ja alueen kaikki henkilöresurssit hyödynnetään tehokkaasti. Tavoitteena on pysyvä palvelumalli, joka osaltaan vahvistaa Pirkanmaata paikkana, jossa kv. osaajia osataan hyödyntää elinkeinoelämässä. Syksyn 2013 aikana verkosto sai nimen ja eri organisaatiorajat ylittävä työryhmä perustettiin. Matkailijoiden houkuttelu alueelle Matkailuportaalin uusi kuukausikohtainen huippuluku, lähes käyntiä, saavutettiin heinäkuussa, ja sivuston kokonaiskäyntimäärä kasvoi vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna 39,6 prosentilla lähes vierailijaan. Visit Tampere Region -hankkeessa toteutettiin syksyllä 2013 mm. luonto-teemainen lehdistövierailu saksalaisille, italialaisille ja iso-britannialaisille. Lokakuussa brittiläinen matkanjärjestäjä The Nordic Holidays etsi sopivia kohteita pariskunnille ja perheille, Brittiläinen matkanjärjestäjä Discover The World julkaisi ensimmäiset pirkanmaalaiset tuotepaketit nettisivustollaan ja saksalainen matkanjärjestäjä TUI Wolters Reisen lanseerasi ensimmäiset mökkipaketit sivustollaan. Pirkanmaata on tehty saksalaisille tutuksi myös kahden nettikilpailun voimin. Matkailumessuille osallistuttiin syksyn aikana mm. Lontoossa, Scandinavia Show ssa ja Bremenissä Reiselust -messuilla. Helsingin bisnespäivillä henkilöstöasioista ja kokousmatkoista päättävät ammattilaisia. Seutumarkkinointi Kansainvälistä seutumarkkinointia tehdään kaikilla VILI -kärjillämme (Visit, Invest, Live ja Innovate), ja niiden toimenpiteistä viestimällä. Viestintä kohdistetaan sähköisiin kanaviin ja sosiaaliseen mediaan.

8 VISIT INVEST LIVE INNO- VATE SEUTU- MARKKI- NOINTI tampereallbright.fi tamperebrand.fi visittampere.fi investtampere.fi lifetampere.fi innovatetampere.fi Facebook Twitter Pinterest Instagram YouTube LinkedIn V-Kontakte Yandex Tampereen seudun osaamista esiteltiin syksyn 2013 aikana Alihankinta-messuilla, jossa esillä oli Älykkäät koneet -klusterista tehty sovellus sekä printtimyyntimateriaaleja. Lisäksi osaamista esiteltiin tulevaisuuden mediaa luotaavilla Mindtrek-festivaaleilla, valtakunnallisilla Teknologiayrittäjyyspäivillä sekä Mediapoliksen aidankaatajaisissa. Moskovan Open Innovation -messuille koordinoitiin alueen osaamisen ja yliopistojen yhteisesiintyminen. Pirkanmaan talous -julkaisun myötä toimialojen tunnusluvut ja tulevaisuuden näkymät ovat koko seudun toimijoiden käytössä. Näyttävät seudun ilmoitusliitteet julkaistiin kaksi kertaa Ilta-Sanomissa ja kerran Taloussanomien teemasivustolla. Itsenäisyyspäivänä järjestettiin Tampere All Bright! -hengessä suurta positiivista tv- sekä muuta medianäkyvyyttä saanut kansanjuhla ruusukkein koristellulla Keskustorilla, jossa n ihmistä tanssi Marco Bjurströmin, Manuela Boscon ja Matti Puron johdolla. Tampere - All Bright! -brändi on ollut esillä syksyn aikana mm. Lappeenrannassa valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, Rakkautta ja anarkiaa - elokuvafestivaaleilla Kampin aukiolla Helsingissä, Hyvää Morjensta -hyväntekeväisyyslevyn markkinoinnissa, Lasten oikeuksien päivän Tampere-talon tapahtumassa, rasismin vastaisen Rasmusverkoston Faces of Tampere -tapahtumassa Koskikeskuksessa ja Valoviikkojen lasershow-avajaisissa. Seudullista näkyvyyttä lisätään jatkuvalla eri medioiden tiedottamisella. Syksyn 2013 aikana esimerkiksi aamulehti kirjoitti Tredeaan liittyen mm. enkelisijoittajista StartUp Tampere -hankkeen yhteydessä, MindTrek-festivaalin yhteydessä järjestettävistä Teknologiayrittäjyyspäivistä, Jouluturisteista sekä luonnollisesti Tredean järjestämistä itsenäisyyspäivän tansseista keskustorilla.

9 3. VENÄJÄ Venäjä-toimien tavoitteena on saada Tampereen seudulle lisää yrityksiä, investointeja ja matkailijoita Venäjältä sekä kasvumahdollisuuksia alueemme kasvuyrityksille Venäjältä. Alueellisesti painopisteet ovat Pietari ja Leningradin alue sekä muu Venäjä tapauskohtaisesti, olemassa olevia verkostoja hyödyntäen. Tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehokkaan verkostoyhteistyön luomiseksi Venäjäyhteistyön kehityspäällikkö työskenteli edelleen viikon kuukaudesta Pietarissa, Helsinki-keskuksessa. Investtampere.fi -portaali löytyy nykyään myös venäjänkielisenä. Muita toimenpiteitä Finprolta ostettiin pääklustereidemme mukaisten, mahdollisesti Tampereen seudusta kiinnostuneiden yritysten etsintä. Pitkältä listalta valikoitui 8 yritystä, joiden kanssa Venäjä-yhteistyön kehityspäällikkö kävi jatkoneuvottelut. Lähes kaikkien kanssa sovittiin tutustumiskäynnit Tampereen seudulle ja heille järjestetään tapaamiset potentiaalisten yhteistyökumppaniyritysten kanssa. Tapaamiset toteutetaan vuoden 2014 alussa. Alueellamme olevia Venäjästä kiinnostuneita yrityksiä on autettu kansainvälistymisessä Venäjälle erilaisin puhelin- ja sähköpostikeskusteluin (kymmeniä), konsultointipalaverein (14), yhteistyökumppaneita osoittaen ja tutustuttaen Pietarin elinkeinomahdollisuuksiin (9 yritysvierailua Pietarissa). Alueellisesti yhteistyötä on tehty mm. Itämeri-instituutin, Kauppakamarin, Pirkanmaan Yrittäjien sekä ELY-keskuksen kanssa. Valtakunnallisesti yhteistyötä on ollut mm. alueiden Venäjä-verkoston ja Helsinki-keskuksen toimijoiden (Helsinki 60%, Tampere 30%, Kotka 10% + Lahti Helsinki-kumppanina) kanssa. Venäjä-yhteistyön kehityspäällikkö on edustanut Keski-Suomen aluetta Venäjä-verkoston jatkosuunnittelutyöryhmässä. Kansainvälisesti tavoitteena on ollut tiiviin verkoston rakentaminen ja ylläpitäminen Venäjällä, erityisesti Pietarissa. Elokuussa aloitti työnsä Pietarin Helsinki-keskuksessa invest in -asiantuntija Anna Nevvonen, jonka tehtävänä on etsiä ja analysoida Suomeen mahdollisesti sijoittuvia yrityksiä ja ohjata yritykset heille parhaiten sopivaan Helsinki-keskuksen osakaskaupunkiin. Nevvosen työtä ohjaa ohjausryhmä, jossa Tredean edustaja on mukana. Toimittajavierailuita Venäjältä toteutettiin syyskaudella kaksi. Ensimmäinen oli syyskuussa Alihankintamessujen aikaan teemalla muotoilu ja tuotekehitys ja toinen marraskuussa teemalla valmistava teollisuus. Vierailut sisälsivät seudun yleisesittelyä ja teeman mukaisia yrityskäyntejä sekä syyskuussa käynnin Alihankinta-messuilla. Myös Pietarin Innovation Forumissa ja Rubiccon Forumissa Finlandiatalolla oltiin mukana. Pietarilaisten matkantoimistojen johtajille ja Suomi-myyjille järjestettiin kaksi tutustumismatkaa Pirkanmaalle. Matkoille osallistui yhteensä 35 matkanjärjestäjää, kohteina Tampereen lisäksi Ikaalinen, Ruovesi ja Mänttä-Vilppula, Ellivuori, Sastamala ja Sappee. Esimerkkinä voi katsoa artikkeli Terve-lehden joulukuun numerossa: Kansijutun otsikkona on Kaikki tiet vievät Tampereelle. Laajassa artikkelissa on esillä koko seutu. Matkailu-, innovaatio- ja teollisuusteemojen yhdistyminen samassa artikkelissa on toteutettu hienosti.

10 Terve-lehteä jaetaan ilmaiseksi raja-asemilla, Pietarin ja Viipurin viisumikeskuksissa sekä Suomeen vaadittavien autovakuutuksien ostopisteissä Venäjällä. Terve-lehden marraskuun numeron välissä jaettiin venäläisille matkailijoille suunnattua Pirkanmaan uuden vuoden ja loppiaisen ajan ohjelmaesitettä. Uuden vuoden ja loppiaisen ohjelma on ollut koko syksyn ajan laajasti esillä Venäjällä bannerikampanjoissa, led-valotauluissa Pietarissa ja matkailuteemaisilla some-sivustoilla, minkä ansiosta venäläisten kävijöiden määrä visittampere.ru sivustolla on kasvanut huimat 50% syksyn aikana. Vuoden 2014 ensimmäiseen raporttiin saamme uuden vuoden ja loppiaisen ajan venäläisten matkailijoiden kävijäluvut.

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Rohkee, mutta sopii sulle

Rohkee, mutta sopii sulle Rohkee, mutta sopii sulle Johanna Holmberg Markkinointijohtaja Tredea Oy 23.10.2012 Tredean seutumarkkinointi Tredean seutumarkkinoinnin tehtävä on seudun kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen ja vetovoimisuuden

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 1 1 KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 Kemin kaupunki ja Kemin Digipolis Oy ovat sopineet tässä esitetyn suunnitelman mukaisesta kehittämistoimeksiannosta vuodelle 2016: 1. TAUSTAA Kemin kaupunki on aktiivinen

Lisätiedot

Mitä neuvojat ovat saaneet NEOtyöstä?

Mitä neuvojat ovat saaneet NEOtyöstä? Mitä neuvojat ovat saaneet NEOtyöstä? Mikä olikaan työn tavoite? Hyvä kuntien henkilökohtaisen neuvonnan verkosto ulkomailta muuttavalle Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle tulevalle! NEUVONTATYÖN tekevät

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Team Finland -esittely

Team Finland -esittely Team Finland -esittely Arktisuus elintarvikeviennin mahdollisuutena 16.11.2016 Kirsi Kosunen Etelä-Savon Team Finland koordinaattori 14/11/2016 Team Finland -viestintä, syyskuu 2016 2 Team Finland pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

GoTavastia! Mediakampanjoiden tulokset ja kevään toimenpiteet,

GoTavastia! Mediakampanjoiden tulokset ja kevään toimenpiteet, GoTavastia! Mediakampanjoiden tulokset ja kevään toimenpiteet, 10.3.2016 GoTavastia! markkinointitoimet lokahelmikuu Uuden vuoden kampanjan toteutus ja seuranta digitaalisissa kanavissa Sisällöntuotanto

Lisätiedot

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus -

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Kiinnostavatko uudet yhteistyökumppanit ja potentiaaliset asiakkaat Venäjällä ja Kiinassa? OSKE-klusterit

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä 2.12.2013 Porvoo Nina Vesterinen Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia ( Vuonna 2030: Maapallolla

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

Toteutuneet toimenpiteet ja tulokset 2015. 23.2.2016 Kaakko 135 / Hyvän tuulen rannikko

Toteutuneet toimenpiteet ja tulokset 2015. 23.2.2016 Kaakko 135 / Hyvän tuulen rannikko Toteutuneet toimenpiteet ja tulokset 2015 1 Majoitustilastot 2015 tammi joulukuu Yöpymiset 2014/1-12 2015/1-12 muutos% Yhteensä 191 247 169 716-11,3 % Suomi 122 321 120 728-1,3 % Ulkomaat 68 926 48 988-28,9

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ Teollisuus 2026 Ohjausryhmä 7.6.2016 TAUSTAA Koko Suomen tuleva BKT-kasvu ja sitä myöten koko hyvinvointimme on lähes täysin Pk-yritysten

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus -

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Kiinnostavatko uudet yhteistyökumppanit ja potentiaaliset asiakkaat Kiinassa ja Venäjällä? Lähde

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.1.2015 Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2014) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2014 lopussa 38529 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli 21.6.2016 Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö Lempäälä Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Vesilahti alustat 6Aika AOA Nokia Tampere Kangasala Kaupunkien

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus EGR-rahoitus Sillanrakentaja -pilotissa Sillanrakentaja on Broadcom yhtiöstä irtisanottujen työllisyystilanteen parantamiseen perustuvan EGR-hankkeen toimenpide

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti Mänttä-Vilppula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Tampere suurkaupunki

Tampere suurkaupunki Tampere suurkaupunki Teemme yhdessä Suomen parasta ja houkuttelevinta, pohjoismaista suurkaupunkia Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala Tampereen kaupunki Alue- ja paikallishallintopäivät 17. 18.8.2016 Kaupunkiseudun

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio LIITE 1 Neuvotteleva virkamies Johanna Osenius 17.12.2015

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio LIITE 1 Neuvotteleva virkamies Johanna Osenius 17.12.2015 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio LIITE 1 Neuvotteleva virkamies Johanna Osenius 17.12.2015 SALON SEUDUN NIMEÄMINEN ÄKILLISEN RAKENNEMUUTOKSEN ALUEEKSI VUODEN 2017 LOPPUUN Säädösperusta Nimettävä alue

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

EAKR rahaston tilannekatsaus

EAKR rahaston tilannekatsaus EAKR rahaston tilannekatsaus Riitta Kallström 7.10.2016 Hankehaku 2014 Etelä-Suomen yhteiset teemat: 1. Pohjoinen kasvuvyöhyke innovaatioalustana 2. Biotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet Maakunnalliset

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Hämeenkyrö. Kuntaraportti

Hämeenkyrö. Kuntaraportti Hämeenkyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.10.2013 Tilannekatsaus 30.9.2013 Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija:

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija: Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa Laatija: Kv-toiminta EP:n liitossa Liitossa erillinen kansainvälistymisen vastuualue, jossa keskitytään kv-asioihin Toimintaa ohjaavat maakuntastrategia,

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä Henkilöstömäärän muutos 2001 2011 ja 2001 2012 yritysten kokoluokittain, henkilöä 55 000 50 397 2001 2011 45 000 35 000 25 000 15 000 5 000-5 000 43 698 21 017 20 053 16 826 18 500 12 494 10 856 10 2049

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

Kangasala. Kuntaraportti

Kangasala. Kuntaraportti Kangasala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.6.2014 Tilannekatsaus 30.5.2014 Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan TE-toimistossa oli toukokuun 2014 tilannekatsauspäivänä 32337 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

Vesilahti. Kuntaraportti

Vesilahti. Kuntaraportti Vesilahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.12.2016 Marraskuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.11.2016) Työttömyystilanteessa selvä käänne Pirkanmaan TE-toimistossa oli marraskuun 2016 viimeisenä

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

Pirkkala. Kuntaraportti

Pirkkala. Kuntaraportti Pirkkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Esityksen tavoite Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Lisätiedot

Valkeakoski. Kuntaraportti

Valkeakoski. Kuntaraportti Valkeakoski Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Huhtikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Huhtikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.5.2015 Huhtikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.4.2015) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli huhtikuun 2015 tilannekatsauspäivänä 35352

Lisätiedot

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Tuulikki Becker, Visit Helsinki 10.9.2015 1 I-lupakriteerit Kaikilta i-toimistoilta edellytetään i-kilpi osoittaa selkeästi palvelupisteen sijainnin. Keskeinen sijainti

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan!

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Bioaika-tapahtumakiertue on koko metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja Suomen nuorille. Kiertueen ytimen muodostaa pyörillä - ja biopolttoaineella -

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Messukeskus looginen kohtaamispaikka

Messukeskus looginen kohtaamispaikka Messukeskus looginen kohtaamispaikka Kehityksen kiihtyvä vauhti, informaatiotulva ja ihmisten kasvava ajanpuute lisäävät tapahtumien merkitystä kohtaamispaikkana Kävijät tulevat tapahtumaan saadakseen

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot