ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy"

Transkriptio

1 ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Toiminta ja tulokset 2/ Tredea Oy on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö. Yhtiö ylläpitää ja vahvistaa kaupunkiseudun vetovoimaisuutta ja varmistaa menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä. Tredea, the Tampere Region Economic Development Agency maintains and strengthens the magnetism of the Tampere Central Region and fosters prerequisites for successful business.

2 Arvoisa kuntapäättäjä, Alueella työpaikat syntyvät pääsääntöisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tästä huolimatta Suomen 10 suurinta teollisuusyritystä synnyttää edelleen 75% koko Suomen teollisuuden liikevaihdosta ja niiden liikevaihto vastaa yhteensä 52% bruttokansantuotteesta. Suurten yritysten osaamisen hyödyntäminen onkin keskeistä alueemme pk-yritysten vientiponnistelujen onnistumisessa, koska pk-yritystemme tuotteet ja suora vienti eivät vielä ole samalla tasolla esimerkiksi Ruotsin ja Saksan kanssa. Kevään 2014 yksi uusi avaus on ConnectUSA-ohjelma, jonka avulla yhteistyössä Yhdysvaltain Suomen suurlähetystön kanssa rakennetaan yhteyksiä amerikkalaisten ja suomalaisten yritysten ja seutujen välillä helpottaen näin kaupan ja investointien toteutumista molempiin suuntiin. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Tredean toiminnan ytimessä niin 2014 alkavassa Tampereen kaupunkiseudun vastaamassa Innovatiiviset kaupungit ohjelmassa Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus kuin 3D Pirkanmaa selvityshankkeessa. INKA-ohjelma on kuntien keskeinen panostus pkyrityksien kehittämiseen ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen. Uutta liiketoimintaa syntyi vuonna 2013 mm. 31 uuteen start up -yritykseen, jotka työllistävät 293 henkilöä - yhden merkittävän keskisuuren yrityksen verran. Lisäksi otamme vuoden 2014 aikana kiinni 3D Pirkanmaa - selvityshankkeessa metallien 3D-tulostuksen alueen yrityksille ja organisaatioille tarjoamista uusista oivalluksista ja mahdollisuuksista valmistukseen. Seudullisena elinkeinoyhtiönä Tredea Oy:n tehtävä on ylläpitää ja vahvistaa koko kaupunkiseudun vetovoimaa ja varmistaa menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä. Tredea toimii operatiivisena voimana, kun seudulle houkutellaan uusia yrityksiä, investointeja, pääomia, matkailijoita ja osaajia. Toiminnan pääpaino on seudun kansainvälisen näkyvyyden lisäämisessä. Puhumme neljästä kokonaisuudesta (VILI) Visit eli matkailu, Invest eli investointien houkuttelu, Live eli osaajien turvaaminen ja Innovate eli yritysten liiketoiminta ympäristön ja verkostojen kehittäminen. Olemme edeltävät kaksi vuotta raportoineet Tredean toiminnasta tämän raportin tapaan kahdesti vuodessa. Vuoden 2014 raportit seuraavat määrämuotoisina kolmesti vuodessa kuten uudistetuissa palvelusopimuksissa on sovittu. Ystävällisin terveisin, Päivi Myllykangas

3 1. MENESTYVÄN YRITYSTOIMINNAN EDELLYTYSTEN VARMISTAMINEN Tredea käy jatkuvaa vuoropuhelua elinkeinoelämän ja seudulla toimivien yritysten kanssa. Keskustelua käydään mm. pyöreän pöydän tilaisuuksissa, joissa haetaan toimialakohtaisesti kaupunkiseudulla toimivien yritysten näkemystä siitä, millaisia seudullisia toimenpiteitä julkisten toimijoiden tulisi edistää. Pyöreän pöydän tilaisuuksia järjestettiin syyskaudella 2013 seuraavilla aloilla: Valmistava teollisuus, terveysteknologia, tietoala (yhdessä Hermian kanssa), cleantech ja energia, nanoteknologia sekä matkailu. Ensiksi mainittujen (6) tilaisuuksien teemat liittyivät kaupunkiseudun osaamiskärkien osaamisen ja vahvuuksien selvityksiin, joiden pohjalta valmisteltiin kaupunkiseudun myyntimateriaaleja. Samalla kerättiin ajantasaiset yhteystiedot kaupunkiseudun vahvojen osaamiskärkien yrityksiin. Syksyllä järjestettiin lisäksi matkailun pyöreä pöytä osana Pirkanmaan matkailuparlamenttia, jonka aiheena oli ensisijaisti yhteistyökumppaneiden odotukset markkinoinnin suhteen. Tredea on ollut ainoana suomalaisena tahona mukana yhteispohjoismaisessa Talent Attraction Management -verkostossa, jonka avulla voidaan hyödyntää parhaita kv. malleja ja oppimiskokemuksia muista maista, kun seudun yritysten palvelukseen houkutellaan kansainvälistä osaajia. Yrityspalvelut Tredean nettisivu-uudistuksessa tehtiin laaja työ, jonka seurauksena alueen yrityspalvelut löytyvät ensimmäistä kertaa keskitetysti yksiltä sivuilta Alkavien yritysten neuvontapalveluiden Perusta-hanke (Ensimetri, Osuustoimintakeskus, Viestinvaihto, Yrityskummit) päättyy Hankkeen päättymisen jälkeenkin alkavien yritysten neuvontapalvelu jatkuu kunnissa totuttuun tapaan. Toimivien yritysten neuvontapalvelujen kehittäminen yhä asiakaslähtöisempään suuntaan eteni ja työ jatkuu vuoden 2014 aikana. Vuonna 2013 perustettiin Tampereen kaupunkiseudulla yhteensä 701 yritystä (kasvupotentiaalisia 23): Tampere 469, Ylöjärvi 57, Nokia 52, Kangasala 50, Lempäälä 29, Pirkkala 20, Orivesi 19, Vesilahti 5. Ensimetrissä kävi 1778 asiakasta. Osuuskuntia perustettiin 16 ja asiakkaita kävi 400. Viestinvaihtohankkeessa tehtiin 27 yrityskauppaa ja yrityskummit auttoivat 175 yritystä. ebuusti-hankkeessa (9/ /2014) kehitetään lyhytkestoisella koulutuksella pienyritysten sähköistä liiketoimintaa tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen. Yritysten toimintaedellytyksiä parannettiin panostamalla sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen, liiketoimintaosaamisen lisäämiseen, järjestelmien käyttöönottamiseen ja Internetin hyödyntämiseen. Mukana on ollut v yhteensä 245 yritystä pääosin Tampereen kaupunkiseudulta. ebisnes-hankkeessa (1/2013 6/2014) asiantuntijat tuottavat kasvuhaluisille ja kansainvälistymiskykyisille pienyrityksille pitkäkestoisen yrityskohtaisen kehitys- ja konsultaatioohjelman. Ohjelmassa kehitetään sähköistä liiketoimintaa myynti, markkinointi ja yrityksen strategia huomioiden. Hankkeessa oli vuonna 2013 mukana 16 yritystä, joista pääosa jatkaa vielä v

4 Tampereen kaupungin elinkeinopoliittinen Avoin Tampere -ohjelma ( ) ylitti ensimmäisenä täytenä toimintavuotenaan sille asetetut tavoitteet (200 työpaikkaa ja 30 yritystä) ja ohjelman avulla Tampereen seudulle luotiin 293 uutta työpaikkaa, joista 120 syntyi kansainvälisiin ja kasvuryityksiin. Uusia yrityksiä syntyi 31 kpl. Seudun vahvojen ja nousevien alojen kehittäminen Teknologiateollisuus Pirkanmaan Innovaatioista Bisnestä (PIB) -hanke tukee seudun kasvu, kehittymis- ja uudistumishaluisia teknologiateollisuuden pk-yritysten liiketoiminnan, osaamisen ja innovaatioiden kehittämistä, bisnesideoiden kirkastamista, pilotoi uusia yhteistyötapoja ja törmäyttää sekä verkostoi eri toimialojen pk-yrityksiä. PIB:n toimiin on osallistunut yli 400 henkilöä ja koulutuspäiviä on yli Osallistuneita yrityksiä on 120. Kasvuyritykset ja kansainvälistyminen Osana Avoin Tampere -ohjelmaa toimii Startup Tampere -hanke, jossa on rakennettu rahoitusratkaisuiden paketti alku, kasvu- ja kansainvälistymisvaiheessa olevien yritysten alueellisten rahoitusmallien kehittämiseen, pilotoimiseen sekä vakiinnuttamiseen. Tampereen kaupunkiseudun innovatiivisille kasvuyrityksille on luotu oma portaali, jonka tarkoituksena on nostaa yrityksiä maailman kartalle ja tuoda parempaa näkyvyyttä alueen yrityksiin sekä ulkomaalaisille että kotimaisille riskisijoittajille. Palvelun kautta Tredea Oy saa yrityksiltä myös tarkempia, ei-julkisia, tietoja kasvuyrityksien rahoitustarpeista potentiaalisten rahoittajien etsimiseksi. Yritysten ja rahoittajien kohtaamista edistetään yhteistyössä mm. Accelerando Oy:n, Uuden Tehtaan, Navaro Oy:n, IMF:n, Gorilla Venturesin sekä FIBANin (Finnish International Business Angels Network) ja Technopoliksen kanssa. Vuoden 2013 aikana Tampereen seudun bisnesenkeliverkosto on kasvanut yli 50 enkeliin ja yli 10 yritystä on saanut enkelirahoitusta. Yrityksiä on valmennettu rahoituksen hakuun, johon liittyviä tilaisuuksia on järjestetty 5 kpl. Rahoitusta arvioidaan enkeleiltä saadun yrityksille noin 2 M. Parhaillaan haetaan kymmentä kasvuyritystä 200 yrityksen joukosta, jotka hakevat rahoitusta, esitttämään osaamistaan seuraavaan tilaisuuteen. Myös muita hakuja on tehty ja tehdään yritysten toimiala- tai markkinafokuspohjaisesti. Tyypillisesti haun jälkeen yritykset saavat valmennusta sijoittajaesitysten tekemiseen. Seuraava laajempi ponnistus tehdään Pietarin alueelle, josta haetaan sekä rahoitusta että markkinaosaajia. Kasvuyrityksiä on tuotu esille mm. International VC Zone -palvelun kautta (www.vczone.fi), marraskuussa Pietarissa järjestetyssä 10th Mobile VAS & Applications Conference and Mobile Trends Forum -tapahtumassa, SLUSH-tapahtumassa Helsingissä sekä Kasvu Open -tapahtumassa. Alueella toimivan rahaston kiertue jatkuu hankkeen ulkopuolella. Joukkorahoituksesta on tullut yrityksille kaksi myönteistä rahoituspäätöstä. Valmennuksia ja bisnesraateja järjestetään säännöllisesti ja

5 ennen rahoittajatilaisuuksia. Aktiivisuus yritysten rahoitustoiminnassa on kautta linjan lisääntynyt ja kaikessa toiminnassa pyritään toimintatapojen vakiinnuttamiseen. (www.startuptampere.fi) Tietoala ja rakennemurros mobiilialalla Vuoden (2013) alussa käynnistetyssä Tietoalan Uudet Työpaikat (TUT) -hankkeessa jatkettiin toimenpiteitä, joilla tavoitellaan mm. kansainvälisiä yrityksiä sijoittumaan Tampereen kaupunkiseudulle ja vastata omalta osaltaan tietoalan rakennemuutoksesta johtuviin uudelleenjärjestelyihin. Hanke on ollut mukana järjestämässä tietoalan rekrytointitapahtumia yhdessä mm. Pirkanmaan TE-toimiston kanssa. Maaliskuun ja lokakuun tapahtumat keräsivät yli 800 kävijää ja 40 yritystä paikalle, ja palaute on ollut erittäin positiivista niin kävijöiltä kuin yrityksiltä. Alkuvuonna (2013) Nokia Solutions and Networks (ent. Nokia Siemens Networks) päätti TUT-hankkeen aktiivisten toimenpiteiden avulla avata Tampereelle uuden piirisuunnittelukehityksen. Hankkeen, yhdessä ELY-keskuksen kanssa, tekemien toimenpiteiden ansiosta piirisuunnittelukehityshenkilöstön koko on kasvanut alkuvuoden 37 hengestä jo 65 henkeen. Keväällä helsinkiläinen IT-yritys Appelsiini Finland Oy päätti laajentaa toimintaansa Helsingistä Tampereelle ja työllistävä vaikutus kaupunkiseudulle on ollut tähän mennessä 23 uutta työpaikkaa. Lokakuussa järjestettiin merkittävän kansainvälisen matkapuhelinvalmistajan teknologiahankkijoille kaksipäiväinen seutukuntavierailu, jonka aikana heille esiteltiin 4 kaupunkiseudun lupaavaa kasvuyritystä ja myös tutkimuslaitokset (Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT). Suomen Tietoteollisuuden Tuki ry:n (KAATO, toiminta alkoi Tampereella kesäkuussa, vetäjänä Kirsi Kokko, jonka toimipiste sijaitsee Tredeassa. Elokuussa ja marraskuussa Tampereella järjestettiin Community Event -tapahtumat, joissa alueelta koottu kansainväliset suhteet omaava johtajaverkosto kokoontui. Kaadon tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyminen alueen ICT-osaajille houkuttelemalla ulkomaisia investointeja ja yrityksiä Tampereen seudulle käyttäen jo olemassa olevia henkilökohtaisia suhteita kansainvälisiin yrityksiin. Kaato toimii Suomessa myös pääkaupunkiseudulla, Salossa ja Oulun alueella. Kesällä Tampereen kaupunkiseudun ICT-klusterikuvaus päivitettiin niin, että se laajennettiin kattamaan myös, ei-mobiilialan yritykset. Koulutusvienti Pirkanmaalaisen koulutusviennin yhteistyömallia ja palveluja kehitetään parhaillaan Learning Bridge -hankkeessa. Pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkostohankkeen järjestämiin verkostotapaamisiin, koulutuksiin sekä messu- ja tutustumismatkoille osallistui syyskaudella yhteensä yli 100 henkeä. Hanketta koordinoi Opinpaja Oy ja hallinnoinnista sekä viestinnästä vastaa Tredea Oy. Matkailu Visit Tampere Oy on perustettu ja toimintaa käynnistettiin loppuvuodesta, jolloin hankittiin myyntijärjestelmä ja kilpailutettiin taloushallinto. Matkailuyhtiön alkavaan myyntiin varauduttiin loppuvuonna tuotteistamalla valmiita matkailupaketteja ryhmämatkanjärjestäjille ja yritysmyyntiin.

6 Visit Tampereen Rautatieasemalla sijaitsevalla matkailutoimistolla oli vuonna 2013 lähes asiakaskontaktia henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse ja verkkosivujen chatin kautta. Kävijämäärien huippu ajoittuu luonnollisesti kesäkuukausille, mutta esimerkiksi kongressi- ja kulttuurimatkailijoita vierailee toimistolla enemmän talvikaudella kuin kesällä. Matkailutoimistosta saa ympäri vuoden palvelua suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi, saksaksi, ranskaksi sekä italiaksi, ja kesällä kielten joukossa oli lisäksi mm. japani. Kesällä toimistolle hankittiin asiakkaita varten langaton internetyhteys ja älypuhelinten latausasema. Matkailuneuvonta toimi koko heinäkuun ajan myös Palvelupiste Frenckellin tiloissa. 2. KAUPUNKISEUDUN VETOVOIMAN LISÄÄMINEN JA KANSAINVÄLISEN TUNNETTUUDEN KASVATTAMINEN Investointien houkuttelu alueelle Tampereen seudun osaamiskärkiin perustuvassa investointien houkuttelussa on rakennettu laajat tausta- ja myyntimateriaalit seudusta ja sen yritystoiminnasta. Älykkäät koneet, ICT, Life Sciencen, cleantech- & energia -alojen sekä nanoteknologian materiaalit ovat yritysten, yliopistojen ja muiden seudun toimialaosaajien ja seutumarkkinointia tekevien tahojen käytettävissä. Seutua alettiin markkinoida merkittävänä valmistavan teollisuuden keskittymänä, jonka tueksi valmistui laaja pohjaaineisto alueen yritysten osaamisesta. Osaamiskärkien materiaalien valmistelun yhteydessä kerättiin 900 yrityksen kontaktilistaukset. Seudun kiinteistökehityshankkeita markkinoitiin kansainvälisillä kiinteistösijoitusalan messuilla ExpoRealissa Münchenissä. Kiinan Shaanxin maakunnan kaupan edustajien seminaarissa esiteltiin niin seudun yrityksiä kuin seudun kiinteistösijoituskohteita. Ulkomaalaisia terveysalan yrityksiä houkuteltiin Pietarissa International Innovation Forum ja Life Science Invest -tapahtumissa. Alihankintamessuilla käytiin yrityskohtaisia houkuttelukeskusteluja. Kotimaisten yritysten houkuttelussa tehtiin kaksi seudun veturiyritysten alihankintaverkostojen selvitystyötä, jossa tunnistettiin potentiaalisia seudulle sijoittuvia yrityksiä. Samalla selvitystöissä pyritään löytämään alihankintaverkostojemme kilpailukykyä parantavia innovaatioita. Tätä tietoa voidaan hyödyntää jatkossa myös Innovatiiviset kaupungit (INKA)-ohjelmassa. Tampereen kaupunkiseudun viime vuosien merkittävimmät investoinnit kerättiin yhteiseen tiedostoon. Aineistosta laadittiin esimerkkiesitykset erilaisista investoinneista, ja näitä käytetään uusien investointien houkuttelutyössä. Jatkossa seudun investointipäätökset pyritään kirjaamaan tiedoksi heti. Tätä tietoa ei ole suoraan saatavilla mistään vaan tiedon kerääminen edellytti laajaa yhteistyötä Tredean, kaupunkiseudun kuntien elinkeinojohtajien ja muiden toimijoiden välillä. Sijoittumispalveluilla on autettu vuoden 2013 aikana 44 erikokoista yritystä, joista 28 oli ulkomaalaisia. Yleisen taloustilanteen epävarmuus on vaikuttanut merkittävästi yritysten investointipäätöksiin kuluneen vuoden aikana.

7 Osaavan työvoiman houkuttelu alueelle Tredean Live-ohjelmassa toimii työperusteista maahanmuuttoa edistävä Kansainvälisen osaamisen palvelut -hanke. Yrityslähtöinen hanke tukee ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä rekrytoivia työnantajia mm. henkilökohtaisella neuvonnalla sekä järjestämällä tarpeellisia palveluita työntekijöille ja työyhteisöille. Rakenteellisella tasolla kehitetään palveluverkostoa. Työpaikkasuomea opetettiin 11 ryhmässä 66 opiskelijalle, ja lisäksi kokeiltiin edistyksellistä virtuaalista suomen opetusta ulkomailta rekrytoiduille hoitoalan ammattilaisille. Monikulttuurisuus- ja esimieskoulutusta järjestettiin 130 osallistujalle. Lisäksi toteutettiin työnantajatilaisuuksia (esim. Kv. rekrytoinnin roadshow viranomaisten kanssa ja Venäjä-osaajat kohtaavat -rekrytointitapahtuma) sekä mentorointiohjelma, johon osallistui 15 mentorointiparia. Metropolis konferenssissa esiteltiin alueen hyviä käytäntöjä yli 30 eri maasta olevalle osallistujalle. Tredea koordinoi Talent Tampere -verkostoa, joka edistää työnantajien ja kv. työntekijöiden kohtaamista, jotta yritykset löytävät uusia tekijöitä ja alueen kaikki henkilöresurssit hyödynnetään tehokkaasti. Tavoitteena on pysyvä palvelumalli, joka osaltaan vahvistaa Pirkanmaata paikkana, jossa kv. osaajia osataan hyödyntää elinkeinoelämässä. Syksyn 2013 aikana verkosto sai nimen ja eri organisaatiorajat ylittävä työryhmä perustettiin. Matkailijoiden houkuttelu alueelle Matkailuportaalin uusi kuukausikohtainen huippuluku, lähes käyntiä, saavutettiin heinäkuussa, ja sivuston kokonaiskäyntimäärä kasvoi vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna 39,6 prosentilla lähes vierailijaan. Visit Tampere Region -hankkeessa toteutettiin syksyllä 2013 mm. luonto-teemainen lehdistövierailu saksalaisille, italialaisille ja iso-britannialaisille. Lokakuussa brittiläinen matkanjärjestäjä The Nordic Holidays etsi sopivia kohteita pariskunnille ja perheille, Brittiläinen matkanjärjestäjä Discover The World julkaisi ensimmäiset pirkanmaalaiset tuotepaketit nettisivustollaan ja saksalainen matkanjärjestäjä TUI Wolters Reisen lanseerasi ensimmäiset mökkipaketit sivustollaan. Pirkanmaata on tehty saksalaisille tutuksi myös kahden nettikilpailun voimin. Matkailumessuille osallistuttiin syksyn aikana mm. Lontoossa, Scandinavia Show ssa ja Bremenissä Reiselust -messuilla. Helsingin bisnespäivillä henkilöstöasioista ja kokousmatkoista päättävät ammattilaisia. Seutumarkkinointi Kansainvälistä seutumarkkinointia tehdään kaikilla VILI -kärjillämme (Visit, Invest, Live ja Innovate), ja niiden toimenpiteistä viestimällä. Viestintä kohdistetaan sähköisiin kanaviin ja sosiaaliseen mediaan.

8 VISIT INVEST LIVE INNO- VATE SEUTU- MARKKI- NOINTI tampereallbright.fi tamperebrand.fi visittampere.fi investtampere.fi lifetampere.fi innovatetampere.fi Facebook Twitter Pinterest Instagram YouTube LinkedIn V-Kontakte Yandex Tampereen seudun osaamista esiteltiin syksyn 2013 aikana Alihankinta-messuilla, jossa esillä oli Älykkäät koneet -klusterista tehty sovellus sekä printtimyyntimateriaaleja. Lisäksi osaamista esiteltiin tulevaisuuden mediaa luotaavilla Mindtrek-festivaaleilla, valtakunnallisilla Teknologiayrittäjyyspäivillä sekä Mediapoliksen aidankaatajaisissa. Moskovan Open Innovation -messuille koordinoitiin alueen osaamisen ja yliopistojen yhteisesiintyminen. Pirkanmaan talous -julkaisun myötä toimialojen tunnusluvut ja tulevaisuuden näkymät ovat koko seudun toimijoiden käytössä. Näyttävät seudun ilmoitusliitteet julkaistiin kaksi kertaa Ilta-Sanomissa ja kerran Taloussanomien teemasivustolla. Itsenäisyyspäivänä järjestettiin Tampere All Bright! -hengessä suurta positiivista tv- sekä muuta medianäkyvyyttä saanut kansanjuhla ruusukkein koristellulla Keskustorilla, jossa n ihmistä tanssi Marco Bjurströmin, Manuela Boscon ja Matti Puron johdolla. Tampere - All Bright! -brändi on ollut esillä syksyn aikana mm. Lappeenrannassa valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, Rakkautta ja anarkiaa - elokuvafestivaaleilla Kampin aukiolla Helsingissä, Hyvää Morjensta -hyväntekeväisyyslevyn markkinoinnissa, Lasten oikeuksien päivän Tampere-talon tapahtumassa, rasismin vastaisen Rasmusverkoston Faces of Tampere -tapahtumassa Koskikeskuksessa ja Valoviikkojen lasershow-avajaisissa. Seudullista näkyvyyttä lisätään jatkuvalla eri medioiden tiedottamisella. Syksyn 2013 aikana esimerkiksi aamulehti kirjoitti Tredeaan liittyen mm. enkelisijoittajista StartUp Tampere -hankkeen yhteydessä, MindTrek-festivaalin yhteydessä järjestettävistä Teknologiayrittäjyyspäivistä, Jouluturisteista sekä luonnollisesti Tredean järjestämistä itsenäisyyspäivän tansseista keskustorilla.

9 3. VENÄJÄ Venäjä-toimien tavoitteena on saada Tampereen seudulle lisää yrityksiä, investointeja ja matkailijoita Venäjältä sekä kasvumahdollisuuksia alueemme kasvuyrityksille Venäjältä. Alueellisesti painopisteet ovat Pietari ja Leningradin alue sekä muu Venäjä tapauskohtaisesti, olemassa olevia verkostoja hyödyntäen. Tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehokkaan verkostoyhteistyön luomiseksi Venäjäyhteistyön kehityspäällikkö työskenteli edelleen viikon kuukaudesta Pietarissa, Helsinki-keskuksessa. Investtampere.fi -portaali löytyy nykyään myös venäjänkielisenä. Muita toimenpiteitä Finprolta ostettiin pääklustereidemme mukaisten, mahdollisesti Tampereen seudusta kiinnostuneiden yritysten etsintä. Pitkältä listalta valikoitui 8 yritystä, joiden kanssa Venäjä-yhteistyön kehityspäällikkö kävi jatkoneuvottelut. Lähes kaikkien kanssa sovittiin tutustumiskäynnit Tampereen seudulle ja heille järjestetään tapaamiset potentiaalisten yhteistyökumppaniyritysten kanssa. Tapaamiset toteutetaan vuoden 2014 alussa. Alueellamme olevia Venäjästä kiinnostuneita yrityksiä on autettu kansainvälistymisessä Venäjälle erilaisin puhelin- ja sähköpostikeskusteluin (kymmeniä), konsultointipalaverein (14), yhteistyökumppaneita osoittaen ja tutustuttaen Pietarin elinkeinomahdollisuuksiin (9 yritysvierailua Pietarissa). Alueellisesti yhteistyötä on tehty mm. Itämeri-instituutin, Kauppakamarin, Pirkanmaan Yrittäjien sekä ELY-keskuksen kanssa. Valtakunnallisesti yhteistyötä on ollut mm. alueiden Venäjä-verkoston ja Helsinki-keskuksen toimijoiden (Helsinki 60%, Tampere 30%, Kotka 10% + Lahti Helsinki-kumppanina) kanssa. Venäjä-yhteistyön kehityspäällikkö on edustanut Keski-Suomen aluetta Venäjä-verkoston jatkosuunnittelutyöryhmässä. Kansainvälisesti tavoitteena on ollut tiiviin verkoston rakentaminen ja ylläpitäminen Venäjällä, erityisesti Pietarissa. Elokuussa aloitti työnsä Pietarin Helsinki-keskuksessa invest in -asiantuntija Anna Nevvonen, jonka tehtävänä on etsiä ja analysoida Suomeen mahdollisesti sijoittuvia yrityksiä ja ohjata yritykset heille parhaiten sopivaan Helsinki-keskuksen osakaskaupunkiin. Nevvosen työtä ohjaa ohjausryhmä, jossa Tredean edustaja on mukana. Toimittajavierailuita Venäjältä toteutettiin syyskaudella kaksi. Ensimmäinen oli syyskuussa Alihankintamessujen aikaan teemalla muotoilu ja tuotekehitys ja toinen marraskuussa teemalla valmistava teollisuus. Vierailut sisälsivät seudun yleisesittelyä ja teeman mukaisia yrityskäyntejä sekä syyskuussa käynnin Alihankinta-messuilla. Myös Pietarin Innovation Forumissa ja Rubiccon Forumissa Finlandiatalolla oltiin mukana. Pietarilaisten matkantoimistojen johtajille ja Suomi-myyjille järjestettiin kaksi tutustumismatkaa Pirkanmaalle. Matkoille osallistui yhteensä 35 matkanjärjestäjää, kohteina Tampereen lisäksi Ikaalinen, Ruovesi ja Mänttä-Vilppula, Ellivuori, Sastamala ja Sappee. Esimerkkinä voi katsoa artikkeli Terve-lehden joulukuun numerossa: Kansijutun otsikkona on Kaikki tiet vievät Tampereelle. Laajassa artikkelissa on esillä koko seutu. Matkailu-, innovaatio- ja teollisuusteemojen yhdistyminen samassa artikkelissa on toteutettu hienosti.

10 Terve-lehteä jaetaan ilmaiseksi raja-asemilla, Pietarin ja Viipurin viisumikeskuksissa sekä Suomeen vaadittavien autovakuutuksien ostopisteissä Venäjällä. Terve-lehden marraskuun numeron välissä jaettiin venäläisille matkailijoille suunnattua Pirkanmaan uuden vuoden ja loppiaisen ajan ohjelmaesitettä. Uuden vuoden ja loppiaisen ohjelma on ollut koko syksyn ajan laajasti esillä Venäjällä bannerikampanjoissa, led-valotauluissa Pietarissa ja matkailuteemaisilla some-sivustoilla, minkä ansiosta venäläisten kävijöiden määrä visittampere.ru sivustolla on kasvanut huimat 50% syksyn aikana. Vuoden 2014 ensimmäiseen raporttiin saamme uuden vuoden ja loppiaisen ajan venäläisten matkailijoiden kävijäluvut.

TAHTOTILA VUOTEEN 2017

TAHTOTILA VUOTEEN 2017 TAHTOTILA VUOTEEN 2017 TREDEAN FOKUS 2015: Omistajan näkemys seuraaviin kokonaisuuksiin 1. Toimijakentän kokonaisuus alueen kehitysyhtiöiden roolit 2. Seudun markkinoinnin kokonaisuus 3. Matkailun rooli

Lisätiedot

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Toiminta ja tulokset 2/2012 11.3.2013 Kuntaraportointi: TREDEAN TOIMINTA 2012 Tervehdys Tredeasta, Tampereen

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Kuvassa Tampere Region The Centre of Intelligent Machines in Finland -esitteen 2. sivu Toiminta ja tulokset 1/2013

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Esityksen tavoite Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Lisätiedot

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä Kohdemaa: Venäjä 1 Näkyvyys venäjänkielisessä Tampere blogissa Fontanka.fi sivustolla Kohderyhmä: Venäjänkieliset Fontanka uutissivuston lukijat (pääasiallisesti Pietarin alueella), joita kiinnostavat

Lisätiedot

Rohkee, mutta sopii sulle

Rohkee, mutta sopii sulle Rohkee, mutta sopii sulle Johanna Holmberg Markkinointijohtaja Tredea Oy 23.10.2012 Tredean seutumarkkinointi Tredean seutumarkkinoinnin tehtävä on seudun kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen ja vetovoimisuuden

Lisätiedot

Millainen osaaminen saa uudet yritykset siirtymään Tampereelle?

Millainen osaaminen saa uudet yritykset siirtymään Tampereelle? Millainen osaaminen saa uudet yritykset siirtymään Tampereelle? Oula Välipakka / Tredea Oy Nääsvillen oliopäivät 02.12.2015 Tredea Oy Elinkeinokehityksen kokoava voima Toiminta käynnistyi 1.1.2009 Osakkaat:

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle!

Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle! Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle! Tavoite: Tampereen kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti tunnettu alue Matkailijoiden houkuttelu: Matkailumarkkinointi

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

26.1.2015 Ari Hiltunen

26.1.2015 Ari Hiltunen 26.1.2015 Ari Hiltunen Kilpailukyvyn ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus Selonteko Jyväskylän valtuustolle 26.1.2015 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 2. Jyväskylän Yritystehdas 3. Tehokkaat

Lisätiedot

18.11.2014 ONLINE. Tampere All Bright!

18.11.2014 ONLINE. Tampere All Bright! ONLINE Tampere All Bright! 1 Visittampere.fi -verkkosivusto Visittampere.fi on Tampereen seudun virallinen matkailusivusto. Sivuston ydinsisältö koostuu suosituksista ja tapahtumien, kohteiden ja paikkojen

Lisätiedot

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat Apua rahoituksen hakuun alkaville pirkanmaalaiselle kasvuyritykselle www.tampereallstars.fi Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat TAUSTAA Tekesin rahoituksesta

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KYMMENEN KIPUPISTETTÄ MAANKÄYTÖN SEUDULLISESSA SUUNNITTELUSSA

ELINKEINOELÄMÄN KYMMENEN KIPUPISTETTÄ MAANKÄYTÖN SEUDULLISESSA SUUNNITTELUSSA ELINKEINOELÄMÄN KYMMENEN KIPUPISTETTÄ MAANKÄYTÖN SEUDULLISESSA SUUNNITTELUSSA Elinkeinoelämän seutuseminaari Toimitusjohtaja Ari Tuulentie 07.06.2011 Tredea Oy:n osakkaat + Tampereen kaupunkiseutu Tampere

Lisätiedot

h KESKILUOKKA Tunnistaa, että Suomi on korkeatasoinen ja varteenotettava

h KESKILUOKKA Tunnistaa, että Suomi on korkeatasoinen ja varteenotettava Finpro 4.2.2014 Markkinointi ja viestintä - päätavoitteet 1. Suomalaisten yksityisten hyvinvointi- ja terveydenhuoltopalveluiden tunnettuuden rakentaminen valituilla kohdemarkkinoilla. Palveluiden kysynnän

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Pete Okkonen Kasvu Open* - toteu1aja Aava & Bang Oy *Kasvu Open is registered trademark of Central Finland Chamber of Commerce

Pete Okkonen Kasvu Open* - toteu1aja Aava & Bang Oy *Kasvu Open is registered trademark of Central Finland Chamber of Commerce Pete Okkonen Kasvu Open* - toteu1aja Aava & Bang Oy *Kasvu Open is registered trademark of Central Finland Chamber of Commerce Tervetuloa Kasvu Open verkostoon Rauman seutu! Kasvu Open on alueellisen ja

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla Pirkanmaan ICT-alan strateginen muutos käynnissä Aloite alan kehittämistä suuntaavalle strategialle tuli Tampereen kauppakamarin ICT-valiokunnalta talvella 2008-2009 Hermia

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 1 1 KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 Kemin kaupunki ja Kemin Digipolis Oy ovat sopineet tässä esitetyn suunnitelman mukaisesta kehittämistoimeksiannosta vuodelle 2016: 1. TAUSTAA Kemin kaupunki on aktiivinen

Lisätiedot

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta 1 Tampereen pormestarin puheenvuoro Suomalais Saksalaisessa Ystävyyskuntakokouksessa 17.6.2011 Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta Hyvät suomalais saksalaisen

Lisätiedot

Kokemuksia seudullisten yrityspalvelujen yhteistyöstä

Kokemuksia seudullisten yrityspalvelujen yhteistyöstä Kokemuksia seudullisten yrityspalvelujen yhteistyöstä Yritys-Suomi yhteistyö Pirkanmaalla Jukka Ojala, Pirkanmaan ELY-keskus 29.10.2013 silloin ennen Ruovesi HÄMEENKYRÖN YRITYSPALVELUT OY KAAKKOIS-PIRKANMAAN

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Välkkyä koulutusvientiä Kokemuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia 11.-12.6.2014

Välkkyä koulutusvientiä Kokemuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia 11.-12.6.2014 Välkkyä koulutusvientiä Kokemuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia 11.-12.6.2014 26.6.2014 Learning Bridge Education Export Network in the Tampere Region 1 3 MITÄ VÄKEÄ? Mistä innostut? Mitä koulutusvientiin

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Elinkeino- ja matkailupalvelut Laadulliset tavoitteet ja kehittämishankkeet

Elinkeino- ja matkailupalvelut Laadulliset tavoitteet ja kehittämishankkeet Elinkeino- ja matkailupalvelut Laadulliset tavoitteet ja kehittämishankkeet LAATUOSION ELEMENTTI Palvelutarjonta LAATU PALVELU TAVOITE MITTARI TOTEUMA 1-8/2014 Tampereen kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VELI-PEKKA PÄIVÄNEN KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Keski-Suomen matkailuparlamentti 16.11.2010 1 KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KESKI-SUOMEN MATKAILUN KEHITTÄMINEN Matkailuparlamentti

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

PALVELU TAVOITE MITTARI TOTEUMA 1-4/2014 Tampere kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti

PALVELU TAVOITE MITTARI TOTEUMA 1-4/2014 Tampere kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti Elinkeino- ja matkailupalvelut Laadulliset tavoitteet ja kehittämishankkeet LAATU LAATUOSION ELEMENTTI Palvelutarjonta PALVELU TAVOITE MITTARI TOTEUMA 1-4/2014 Tampere kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry Jarno Valkeapää, Finpro Ry Finpron ja MEK:n integraatio 10.10.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Näkemyksiä seudullisen yrityspalvelun kehittämisestä Pirkanmaalla. Jukka Ojala

Näkemyksiä seudullisen yrityspalvelun kehittämisestä Pirkanmaalla. Jukka Ojala Näkemyksiä seudullisen yrityspalvelun kehittämisestä Pirkanmaalla Jukka Ojala Yritys-Suomi Pirkanmaa Etelä-Pirkanmaa Sastamalan seutu Kyrösjärven seutu Parkano-Kihniö Ylä-Pirkanmaa Kaakkois-Pirkanmaa Tampereen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014 Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014 ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Access via Finland reittimarkkinointikampanjan tuloksia Teija Suoknuuti/NELI ELLO loppuseminaari 15.3.2012 Kotka 7.4.2010 Tausta ja tavoitteet Logistiikkasektori

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Ohjelma Kassalla kasvaminen on kova laji 27.3.2015 Kuopio Moderaattorina Jukka Turunen, Technopolis 8.30 Verkottumisaamiainen ja ilmoittautuminen 9.00

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Yhteenveto Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Tunnistetaan entistä enemmän kunnassa jo toimivien yritysten tarpeet. Tonttien luovutuksessa pyritään

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi marraskuussa

Lisätiedot

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen 23.10.2013 Elinkeinopoliittiset toiminta- ja organisaatiomallit JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Toteutuneet toimenpiteet ja tulokset 2015. 23.2.2016 Kaakko 135 / Hyvän tuulen rannikko

Toteutuneet toimenpiteet ja tulokset 2015. 23.2.2016 Kaakko 135 / Hyvän tuulen rannikko Toteutuneet toimenpiteet ja tulokset 2015 1 Majoitustilastot 2015 tammi joulukuu Yöpymiset 2014/1-12 2015/1-12 muutos% Yhteensä 191 247 169 716-11,3 % Suomi 122 321 120 728-1,3 % Ulkomaat 68 926 48 988-28,9

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

Vesi-ohjelma 2011 Kasvuväylä kokemuksia ja luotsausta tulevaan

Vesi-ohjelma 2011 Kasvuväylä kokemuksia ja luotsausta tulevaan Vesi-ohjelma 2011 Kasvuväylä kokemuksia ja luotsausta tulevaan Toimialajohtaja Risto Setälä, Tekes 22.11.2011 Kasvuyritykset kiinnostuksen kohteena Suomen tulevaisuus on kasvuyrityksissä! Suuri osa uusista

Lisätiedot

Yrityspalveluiden esittely

Yrityspalveluiden esittely Yrityspalveluiden esittely Hannu Hiltunen BUSINESSOULU 2012, WWW.BUSINESSOULU.COM BO:n yrityspalvelut Yritysten liiketoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen, kasvuun, kansainvälistymiseen ja alueelle

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekes Tekes Innovaatiorahoituskeskus Tekes Merkittävin julkinen R&D&I rahoittaja

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat Apua rahoituksen hakuun alkaville pirkanmaalaiselle kasvuyritykselle www.tampereallstars.fi Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat TAUSTAA Tekesin rahoituksesta

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Alueellisen organisoitumisen mahdollisuudet Asiat Länsi-Uudenmaan matkailun ongelmat Alueelliset organisointimallit muualla Suomessa Haastattelut kesä-elokuu 2009

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy

Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy 7. huhtikuuta, 2014 Pohjoinen kasvuvyöhykeseminaari Finlandia-talo Pohjoisen

Lisätiedot

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN Janne Koivisto 1.4.2011 European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network EU:n komission CIP ohjelma 48 maata 600 partneriorganisaatiota

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013 Rakennemuutos, Salo 21.3.2013 Tommi Virtanen Yrityssalo Oy Tommi Virtanen ÄKILLINEN RAKENNEMUUTOS Salo nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi 16.9.2009 2008-2009 Salon seudulta hävisi noin 2 000

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Keski-Suomen matkailustrategia 2020 Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Vanhan (2005) matkailustrategian tavoitteet peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana

Lisätiedot

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mistä kaikki lähti liikkeelle? Saimaan ammattikorkeakoulun EAKR-hanke (Matkailun sosiaalisen median hanke MATSO) vuosina 2010-2011 hankkeessa oli tavoitteena

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA Venäjän-kaupan huippuseminaari Lahdessa 3.10.2013 Markinvest Oy, Karjalankatu 35A 15150 LAHTI 03 752 1810 www.markinvest.fi Tehdään oikeita asioita oikein. Asiakkaistamme

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 Osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 29.5.28 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 Tampereen saama muuttovoitto pieneni. Muuttovoittoa kertyi 927 henkilöä, kun edeltävänä vuonna voitto oli 1 331 henkilöä. Taustalla oli kotimaan

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Strategiapäällikkö Pekka Myllynen AVIn auditorio, Joensuu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 18.9.2014 Pohjois-Karjalan vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Tulevaisuuden matkailun neuvontapalvelut eteläisessä Suomessa -konsepti ja pilotti

Tulevaisuuden matkailun neuvontapalvelut eteläisessä Suomessa -konsepti ja pilotti Tulevaisuuden matkailun neuvontapalvelut eteläisessä Suomessa -konsepti ja pilotti TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Loppuseminaari 23.9.2014 Terhi Hakkarainen

Lisätiedot

Teollisuussijoitus Oy

Teollisuussijoitus Oy Teollisuussijoitus Oy Pääomasijoituksia kasvuyrityksille Juha Lehtola, Johtaja, Venture Capital- sijoitukset Missio Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka pääomasijoittamisen keinoin ja

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Taustaa ja tavoitteita TEM johtaa Oske-ohjelman toteutusta Nykyisen ohjelmakauden linjaukset ja tavoitteet PÄÄOSASSA Keskustelun avaus, ajatuksia

Lisätiedot

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus -

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Kiinnostavatko uudet yhteistyökumppanit ja potentiaaliset asiakkaat Kiinassa ja Venäjällä? Lähde

Lisätiedot