ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy"

Transkriptio

1 ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Toiminta ja tulokset 2/ Tredea Oy on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö. Yhtiö ylläpitää ja vahvistaa kaupunkiseudun vetovoimaisuutta ja varmistaa menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä. Tredea, the Tampere Region Economic Development Agency maintains and strengthens the magnetism of the Tampere Central Region and fosters prerequisites for successful business.

2 Arvoisa kuntapäättäjä, Alueella työpaikat syntyvät pääsääntöisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tästä huolimatta Suomen 10 suurinta teollisuusyritystä synnyttää edelleen 75% koko Suomen teollisuuden liikevaihdosta ja niiden liikevaihto vastaa yhteensä 52% bruttokansantuotteesta. Suurten yritysten osaamisen hyödyntäminen onkin keskeistä alueemme pk-yritysten vientiponnistelujen onnistumisessa, koska pk-yritystemme tuotteet ja suora vienti eivät vielä ole samalla tasolla esimerkiksi Ruotsin ja Saksan kanssa. Kevään 2014 yksi uusi avaus on ConnectUSA-ohjelma, jonka avulla yhteistyössä Yhdysvaltain Suomen suurlähetystön kanssa rakennetaan yhteyksiä amerikkalaisten ja suomalaisten yritysten ja seutujen välillä helpottaen näin kaupan ja investointien toteutumista molempiin suuntiin. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Tredean toiminnan ytimessä niin 2014 alkavassa Tampereen kaupunkiseudun vastaamassa Innovatiiviset kaupungit ohjelmassa Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus kuin 3D Pirkanmaa selvityshankkeessa. INKA-ohjelma on kuntien keskeinen panostus pkyrityksien kehittämiseen ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen. Uutta liiketoimintaa syntyi vuonna 2013 mm. 31 uuteen start up -yritykseen, jotka työllistävät 293 henkilöä - yhden merkittävän keskisuuren yrityksen verran. Lisäksi otamme vuoden 2014 aikana kiinni 3D Pirkanmaa - selvityshankkeessa metallien 3D-tulostuksen alueen yrityksille ja organisaatioille tarjoamista uusista oivalluksista ja mahdollisuuksista valmistukseen. Seudullisena elinkeinoyhtiönä Tredea Oy:n tehtävä on ylläpitää ja vahvistaa koko kaupunkiseudun vetovoimaa ja varmistaa menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä. Tredea toimii operatiivisena voimana, kun seudulle houkutellaan uusia yrityksiä, investointeja, pääomia, matkailijoita ja osaajia. Toiminnan pääpaino on seudun kansainvälisen näkyvyyden lisäämisessä. Puhumme neljästä kokonaisuudesta (VILI) Visit eli matkailu, Invest eli investointien houkuttelu, Live eli osaajien turvaaminen ja Innovate eli yritysten liiketoiminta ympäristön ja verkostojen kehittäminen. Olemme edeltävät kaksi vuotta raportoineet Tredean toiminnasta tämän raportin tapaan kahdesti vuodessa. Vuoden 2014 raportit seuraavat määrämuotoisina kolmesti vuodessa kuten uudistetuissa palvelusopimuksissa on sovittu. Ystävällisin terveisin, Päivi Myllykangas

3 1. MENESTYVÄN YRITYSTOIMINNAN EDELLYTYSTEN VARMISTAMINEN Tredea käy jatkuvaa vuoropuhelua elinkeinoelämän ja seudulla toimivien yritysten kanssa. Keskustelua käydään mm. pyöreän pöydän tilaisuuksissa, joissa haetaan toimialakohtaisesti kaupunkiseudulla toimivien yritysten näkemystä siitä, millaisia seudullisia toimenpiteitä julkisten toimijoiden tulisi edistää. Pyöreän pöydän tilaisuuksia järjestettiin syyskaudella 2013 seuraavilla aloilla: Valmistava teollisuus, terveysteknologia, tietoala (yhdessä Hermian kanssa), cleantech ja energia, nanoteknologia sekä matkailu. Ensiksi mainittujen (6) tilaisuuksien teemat liittyivät kaupunkiseudun osaamiskärkien osaamisen ja vahvuuksien selvityksiin, joiden pohjalta valmisteltiin kaupunkiseudun myyntimateriaaleja. Samalla kerättiin ajantasaiset yhteystiedot kaupunkiseudun vahvojen osaamiskärkien yrityksiin. Syksyllä järjestettiin lisäksi matkailun pyöreä pöytä osana Pirkanmaan matkailuparlamenttia, jonka aiheena oli ensisijaisti yhteistyökumppaneiden odotukset markkinoinnin suhteen. Tredea on ollut ainoana suomalaisena tahona mukana yhteispohjoismaisessa Talent Attraction Management -verkostossa, jonka avulla voidaan hyödyntää parhaita kv. malleja ja oppimiskokemuksia muista maista, kun seudun yritysten palvelukseen houkutellaan kansainvälistä osaajia. Yrityspalvelut Tredean nettisivu-uudistuksessa tehtiin laaja työ, jonka seurauksena alueen yrityspalvelut löytyvät ensimmäistä kertaa keskitetysti yksiltä sivuilta Alkavien yritysten neuvontapalveluiden Perusta-hanke (Ensimetri, Osuustoimintakeskus, Viestinvaihto, Yrityskummit) päättyy Hankkeen päättymisen jälkeenkin alkavien yritysten neuvontapalvelu jatkuu kunnissa totuttuun tapaan. Toimivien yritysten neuvontapalvelujen kehittäminen yhä asiakaslähtöisempään suuntaan eteni ja työ jatkuu vuoden 2014 aikana. Vuonna 2013 perustettiin Tampereen kaupunkiseudulla yhteensä 701 yritystä (kasvupotentiaalisia 23): Tampere 469, Ylöjärvi 57, Nokia 52, Kangasala 50, Lempäälä 29, Pirkkala 20, Orivesi 19, Vesilahti 5. Ensimetrissä kävi 1778 asiakasta. Osuuskuntia perustettiin 16 ja asiakkaita kävi 400. Viestinvaihtohankkeessa tehtiin 27 yrityskauppaa ja yrityskummit auttoivat 175 yritystä. ebuusti-hankkeessa (9/ /2014) kehitetään lyhytkestoisella koulutuksella pienyritysten sähköistä liiketoimintaa tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen. Yritysten toimintaedellytyksiä parannettiin panostamalla sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen, liiketoimintaosaamisen lisäämiseen, järjestelmien käyttöönottamiseen ja Internetin hyödyntämiseen. Mukana on ollut v yhteensä 245 yritystä pääosin Tampereen kaupunkiseudulta. ebisnes-hankkeessa (1/2013 6/2014) asiantuntijat tuottavat kasvuhaluisille ja kansainvälistymiskykyisille pienyrityksille pitkäkestoisen yrityskohtaisen kehitys- ja konsultaatioohjelman. Ohjelmassa kehitetään sähköistä liiketoimintaa myynti, markkinointi ja yrityksen strategia huomioiden. Hankkeessa oli vuonna 2013 mukana 16 yritystä, joista pääosa jatkaa vielä v

4 Tampereen kaupungin elinkeinopoliittinen Avoin Tampere -ohjelma ( ) ylitti ensimmäisenä täytenä toimintavuotenaan sille asetetut tavoitteet (200 työpaikkaa ja 30 yritystä) ja ohjelman avulla Tampereen seudulle luotiin 293 uutta työpaikkaa, joista 120 syntyi kansainvälisiin ja kasvuryityksiin. Uusia yrityksiä syntyi 31 kpl. Seudun vahvojen ja nousevien alojen kehittäminen Teknologiateollisuus Pirkanmaan Innovaatioista Bisnestä (PIB) -hanke tukee seudun kasvu, kehittymis- ja uudistumishaluisia teknologiateollisuuden pk-yritysten liiketoiminnan, osaamisen ja innovaatioiden kehittämistä, bisnesideoiden kirkastamista, pilotoi uusia yhteistyötapoja ja törmäyttää sekä verkostoi eri toimialojen pk-yrityksiä. PIB:n toimiin on osallistunut yli 400 henkilöä ja koulutuspäiviä on yli Osallistuneita yrityksiä on 120. Kasvuyritykset ja kansainvälistyminen Osana Avoin Tampere -ohjelmaa toimii Startup Tampere -hanke, jossa on rakennettu rahoitusratkaisuiden paketti alku, kasvu- ja kansainvälistymisvaiheessa olevien yritysten alueellisten rahoitusmallien kehittämiseen, pilotoimiseen sekä vakiinnuttamiseen. Tampereen kaupunkiseudun innovatiivisille kasvuyrityksille on luotu oma portaali, jonka tarkoituksena on nostaa yrityksiä maailman kartalle ja tuoda parempaa näkyvyyttä alueen yrityksiin sekä ulkomaalaisille että kotimaisille riskisijoittajille. Palvelun kautta Tredea Oy saa yrityksiltä myös tarkempia, ei-julkisia, tietoja kasvuyrityksien rahoitustarpeista potentiaalisten rahoittajien etsimiseksi. Yritysten ja rahoittajien kohtaamista edistetään yhteistyössä mm. Accelerando Oy:n, Uuden Tehtaan, Navaro Oy:n, IMF:n, Gorilla Venturesin sekä FIBANin (Finnish International Business Angels Network) ja Technopoliksen kanssa. Vuoden 2013 aikana Tampereen seudun bisnesenkeliverkosto on kasvanut yli 50 enkeliin ja yli 10 yritystä on saanut enkelirahoitusta. Yrityksiä on valmennettu rahoituksen hakuun, johon liittyviä tilaisuuksia on järjestetty 5 kpl. Rahoitusta arvioidaan enkeleiltä saadun yrityksille noin 2 M. Parhaillaan haetaan kymmentä kasvuyritystä 200 yrityksen joukosta, jotka hakevat rahoitusta, esitttämään osaamistaan seuraavaan tilaisuuteen. Myös muita hakuja on tehty ja tehdään yritysten toimiala- tai markkinafokuspohjaisesti. Tyypillisesti haun jälkeen yritykset saavat valmennusta sijoittajaesitysten tekemiseen. Seuraava laajempi ponnistus tehdään Pietarin alueelle, josta haetaan sekä rahoitusta että markkinaosaajia. Kasvuyrityksiä on tuotu esille mm. International VC Zone -palvelun kautta (www.vczone.fi), marraskuussa Pietarissa järjestetyssä 10th Mobile VAS & Applications Conference and Mobile Trends Forum -tapahtumassa, SLUSH-tapahtumassa Helsingissä sekä Kasvu Open -tapahtumassa. Alueella toimivan rahaston kiertue jatkuu hankkeen ulkopuolella. Joukkorahoituksesta on tullut yrityksille kaksi myönteistä rahoituspäätöstä. Valmennuksia ja bisnesraateja järjestetään säännöllisesti ja

5 ennen rahoittajatilaisuuksia. Aktiivisuus yritysten rahoitustoiminnassa on kautta linjan lisääntynyt ja kaikessa toiminnassa pyritään toimintatapojen vakiinnuttamiseen. (www.startuptampere.fi) Tietoala ja rakennemurros mobiilialalla Vuoden (2013) alussa käynnistetyssä Tietoalan Uudet Työpaikat (TUT) -hankkeessa jatkettiin toimenpiteitä, joilla tavoitellaan mm. kansainvälisiä yrityksiä sijoittumaan Tampereen kaupunkiseudulle ja vastata omalta osaltaan tietoalan rakennemuutoksesta johtuviin uudelleenjärjestelyihin. Hanke on ollut mukana järjestämässä tietoalan rekrytointitapahtumia yhdessä mm. Pirkanmaan TE-toimiston kanssa. Maaliskuun ja lokakuun tapahtumat keräsivät yli 800 kävijää ja 40 yritystä paikalle, ja palaute on ollut erittäin positiivista niin kävijöiltä kuin yrityksiltä. Alkuvuonna (2013) Nokia Solutions and Networks (ent. Nokia Siemens Networks) päätti TUT-hankkeen aktiivisten toimenpiteiden avulla avata Tampereelle uuden piirisuunnittelukehityksen. Hankkeen, yhdessä ELY-keskuksen kanssa, tekemien toimenpiteiden ansiosta piirisuunnittelukehityshenkilöstön koko on kasvanut alkuvuoden 37 hengestä jo 65 henkeen. Keväällä helsinkiläinen IT-yritys Appelsiini Finland Oy päätti laajentaa toimintaansa Helsingistä Tampereelle ja työllistävä vaikutus kaupunkiseudulle on ollut tähän mennessä 23 uutta työpaikkaa. Lokakuussa järjestettiin merkittävän kansainvälisen matkapuhelinvalmistajan teknologiahankkijoille kaksipäiväinen seutukuntavierailu, jonka aikana heille esiteltiin 4 kaupunkiseudun lupaavaa kasvuyritystä ja myös tutkimuslaitokset (Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT). Suomen Tietoteollisuuden Tuki ry:n (KAATO, toiminta alkoi Tampereella kesäkuussa, vetäjänä Kirsi Kokko, jonka toimipiste sijaitsee Tredeassa. Elokuussa ja marraskuussa Tampereella järjestettiin Community Event -tapahtumat, joissa alueelta koottu kansainväliset suhteet omaava johtajaverkosto kokoontui. Kaadon tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyminen alueen ICT-osaajille houkuttelemalla ulkomaisia investointeja ja yrityksiä Tampereen seudulle käyttäen jo olemassa olevia henkilökohtaisia suhteita kansainvälisiin yrityksiin. Kaato toimii Suomessa myös pääkaupunkiseudulla, Salossa ja Oulun alueella. Kesällä Tampereen kaupunkiseudun ICT-klusterikuvaus päivitettiin niin, että se laajennettiin kattamaan myös, ei-mobiilialan yritykset. Koulutusvienti Pirkanmaalaisen koulutusviennin yhteistyömallia ja palveluja kehitetään parhaillaan Learning Bridge -hankkeessa. Pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkostohankkeen järjestämiin verkostotapaamisiin, koulutuksiin sekä messu- ja tutustumismatkoille osallistui syyskaudella yhteensä yli 100 henkeä. Hanketta koordinoi Opinpaja Oy ja hallinnoinnista sekä viestinnästä vastaa Tredea Oy. Matkailu Visit Tampere Oy on perustettu ja toimintaa käynnistettiin loppuvuodesta, jolloin hankittiin myyntijärjestelmä ja kilpailutettiin taloushallinto. Matkailuyhtiön alkavaan myyntiin varauduttiin loppuvuonna tuotteistamalla valmiita matkailupaketteja ryhmämatkanjärjestäjille ja yritysmyyntiin.

6 Visit Tampereen Rautatieasemalla sijaitsevalla matkailutoimistolla oli vuonna 2013 lähes asiakaskontaktia henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse ja verkkosivujen chatin kautta. Kävijämäärien huippu ajoittuu luonnollisesti kesäkuukausille, mutta esimerkiksi kongressi- ja kulttuurimatkailijoita vierailee toimistolla enemmän talvikaudella kuin kesällä. Matkailutoimistosta saa ympäri vuoden palvelua suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi, saksaksi, ranskaksi sekä italiaksi, ja kesällä kielten joukossa oli lisäksi mm. japani. Kesällä toimistolle hankittiin asiakkaita varten langaton internetyhteys ja älypuhelinten latausasema. Matkailuneuvonta toimi koko heinäkuun ajan myös Palvelupiste Frenckellin tiloissa. 2. KAUPUNKISEUDUN VETOVOIMAN LISÄÄMINEN JA KANSAINVÄLISEN TUNNETTUUDEN KASVATTAMINEN Investointien houkuttelu alueelle Tampereen seudun osaamiskärkiin perustuvassa investointien houkuttelussa on rakennettu laajat tausta- ja myyntimateriaalit seudusta ja sen yritystoiminnasta. Älykkäät koneet, ICT, Life Sciencen, cleantech- & energia -alojen sekä nanoteknologian materiaalit ovat yritysten, yliopistojen ja muiden seudun toimialaosaajien ja seutumarkkinointia tekevien tahojen käytettävissä. Seutua alettiin markkinoida merkittävänä valmistavan teollisuuden keskittymänä, jonka tueksi valmistui laaja pohjaaineisto alueen yritysten osaamisesta. Osaamiskärkien materiaalien valmistelun yhteydessä kerättiin 900 yrityksen kontaktilistaukset. Seudun kiinteistökehityshankkeita markkinoitiin kansainvälisillä kiinteistösijoitusalan messuilla ExpoRealissa Münchenissä. Kiinan Shaanxin maakunnan kaupan edustajien seminaarissa esiteltiin niin seudun yrityksiä kuin seudun kiinteistösijoituskohteita. Ulkomaalaisia terveysalan yrityksiä houkuteltiin Pietarissa International Innovation Forum ja Life Science Invest -tapahtumissa. Alihankintamessuilla käytiin yrityskohtaisia houkuttelukeskusteluja. Kotimaisten yritysten houkuttelussa tehtiin kaksi seudun veturiyritysten alihankintaverkostojen selvitystyötä, jossa tunnistettiin potentiaalisia seudulle sijoittuvia yrityksiä. Samalla selvitystöissä pyritään löytämään alihankintaverkostojemme kilpailukykyä parantavia innovaatioita. Tätä tietoa voidaan hyödyntää jatkossa myös Innovatiiviset kaupungit (INKA)-ohjelmassa. Tampereen kaupunkiseudun viime vuosien merkittävimmät investoinnit kerättiin yhteiseen tiedostoon. Aineistosta laadittiin esimerkkiesitykset erilaisista investoinneista, ja näitä käytetään uusien investointien houkuttelutyössä. Jatkossa seudun investointipäätökset pyritään kirjaamaan tiedoksi heti. Tätä tietoa ei ole suoraan saatavilla mistään vaan tiedon kerääminen edellytti laajaa yhteistyötä Tredean, kaupunkiseudun kuntien elinkeinojohtajien ja muiden toimijoiden välillä. Sijoittumispalveluilla on autettu vuoden 2013 aikana 44 erikokoista yritystä, joista 28 oli ulkomaalaisia. Yleisen taloustilanteen epävarmuus on vaikuttanut merkittävästi yritysten investointipäätöksiin kuluneen vuoden aikana.

7 Osaavan työvoiman houkuttelu alueelle Tredean Live-ohjelmassa toimii työperusteista maahanmuuttoa edistävä Kansainvälisen osaamisen palvelut -hanke. Yrityslähtöinen hanke tukee ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä rekrytoivia työnantajia mm. henkilökohtaisella neuvonnalla sekä järjestämällä tarpeellisia palveluita työntekijöille ja työyhteisöille. Rakenteellisella tasolla kehitetään palveluverkostoa. Työpaikkasuomea opetettiin 11 ryhmässä 66 opiskelijalle, ja lisäksi kokeiltiin edistyksellistä virtuaalista suomen opetusta ulkomailta rekrytoiduille hoitoalan ammattilaisille. Monikulttuurisuus- ja esimieskoulutusta järjestettiin 130 osallistujalle. Lisäksi toteutettiin työnantajatilaisuuksia (esim. Kv. rekrytoinnin roadshow viranomaisten kanssa ja Venäjä-osaajat kohtaavat -rekrytointitapahtuma) sekä mentorointiohjelma, johon osallistui 15 mentorointiparia. Metropolis konferenssissa esiteltiin alueen hyviä käytäntöjä yli 30 eri maasta olevalle osallistujalle. Tredea koordinoi Talent Tampere -verkostoa, joka edistää työnantajien ja kv. työntekijöiden kohtaamista, jotta yritykset löytävät uusia tekijöitä ja alueen kaikki henkilöresurssit hyödynnetään tehokkaasti. Tavoitteena on pysyvä palvelumalli, joka osaltaan vahvistaa Pirkanmaata paikkana, jossa kv. osaajia osataan hyödyntää elinkeinoelämässä. Syksyn 2013 aikana verkosto sai nimen ja eri organisaatiorajat ylittävä työryhmä perustettiin. Matkailijoiden houkuttelu alueelle Matkailuportaalin uusi kuukausikohtainen huippuluku, lähes käyntiä, saavutettiin heinäkuussa, ja sivuston kokonaiskäyntimäärä kasvoi vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna 39,6 prosentilla lähes vierailijaan. Visit Tampere Region -hankkeessa toteutettiin syksyllä 2013 mm. luonto-teemainen lehdistövierailu saksalaisille, italialaisille ja iso-britannialaisille. Lokakuussa brittiläinen matkanjärjestäjä The Nordic Holidays etsi sopivia kohteita pariskunnille ja perheille, Brittiläinen matkanjärjestäjä Discover The World julkaisi ensimmäiset pirkanmaalaiset tuotepaketit nettisivustollaan ja saksalainen matkanjärjestäjä TUI Wolters Reisen lanseerasi ensimmäiset mökkipaketit sivustollaan. Pirkanmaata on tehty saksalaisille tutuksi myös kahden nettikilpailun voimin. Matkailumessuille osallistuttiin syksyn aikana mm. Lontoossa, Scandinavia Show ssa ja Bremenissä Reiselust -messuilla. Helsingin bisnespäivillä henkilöstöasioista ja kokousmatkoista päättävät ammattilaisia. Seutumarkkinointi Kansainvälistä seutumarkkinointia tehdään kaikilla VILI -kärjillämme (Visit, Invest, Live ja Innovate), ja niiden toimenpiteistä viestimällä. Viestintä kohdistetaan sähköisiin kanaviin ja sosiaaliseen mediaan.

8 VISIT INVEST LIVE INNO- VATE SEUTU- MARKKI- NOINTI tampereallbright.fi tamperebrand.fi visittampere.fi investtampere.fi lifetampere.fi innovatetampere.fi Facebook Twitter Pinterest Instagram YouTube LinkedIn V-Kontakte Yandex Tampereen seudun osaamista esiteltiin syksyn 2013 aikana Alihankinta-messuilla, jossa esillä oli Älykkäät koneet -klusterista tehty sovellus sekä printtimyyntimateriaaleja. Lisäksi osaamista esiteltiin tulevaisuuden mediaa luotaavilla Mindtrek-festivaaleilla, valtakunnallisilla Teknologiayrittäjyyspäivillä sekä Mediapoliksen aidankaatajaisissa. Moskovan Open Innovation -messuille koordinoitiin alueen osaamisen ja yliopistojen yhteisesiintyminen. Pirkanmaan talous -julkaisun myötä toimialojen tunnusluvut ja tulevaisuuden näkymät ovat koko seudun toimijoiden käytössä. Näyttävät seudun ilmoitusliitteet julkaistiin kaksi kertaa Ilta-Sanomissa ja kerran Taloussanomien teemasivustolla. Itsenäisyyspäivänä järjestettiin Tampere All Bright! -hengessä suurta positiivista tv- sekä muuta medianäkyvyyttä saanut kansanjuhla ruusukkein koristellulla Keskustorilla, jossa n ihmistä tanssi Marco Bjurströmin, Manuela Boscon ja Matti Puron johdolla. Tampere - All Bright! -brändi on ollut esillä syksyn aikana mm. Lappeenrannassa valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, Rakkautta ja anarkiaa - elokuvafestivaaleilla Kampin aukiolla Helsingissä, Hyvää Morjensta -hyväntekeväisyyslevyn markkinoinnissa, Lasten oikeuksien päivän Tampere-talon tapahtumassa, rasismin vastaisen Rasmusverkoston Faces of Tampere -tapahtumassa Koskikeskuksessa ja Valoviikkojen lasershow-avajaisissa. Seudullista näkyvyyttä lisätään jatkuvalla eri medioiden tiedottamisella. Syksyn 2013 aikana esimerkiksi aamulehti kirjoitti Tredeaan liittyen mm. enkelisijoittajista StartUp Tampere -hankkeen yhteydessä, MindTrek-festivaalin yhteydessä järjestettävistä Teknologiayrittäjyyspäivistä, Jouluturisteista sekä luonnollisesti Tredean järjestämistä itsenäisyyspäivän tansseista keskustorilla.

9 3. VENÄJÄ Venäjä-toimien tavoitteena on saada Tampereen seudulle lisää yrityksiä, investointeja ja matkailijoita Venäjältä sekä kasvumahdollisuuksia alueemme kasvuyrityksille Venäjältä. Alueellisesti painopisteet ovat Pietari ja Leningradin alue sekä muu Venäjä tapauskohtaisesti, olemassa olevia verkostoja hyödyntäen. Tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehokkaan verkostoyhteistyön luomiseksi Venäjäyhteistyön kehityspäällikkö työskenteli edelleen viikon kuukaudesta Pietarissa, Helsinki-keskuksessa. Investtampere.fi -portaali löytyy nykyään myös venäjänkielisenä. Muita toimenpiteitä Finprolta ostettiin pääklustereidemme mukaisten, mahdollisesti Tampereen seudusta kiinnostuneiden yritysten etsintä. Pitkältä listalta valikoitui 8 yritystä, joiden kanssa Venäjä-yhteistyön kehityspäällikkö kävi jatkoneuvottelut. Lähes kaikkien kanssa sovittiin tutustumiskäynnit Tampereen seudulle ja heille järjestetään tapaamiset potentiaalisten yhteistyökumppaniyritysten kanssa. Tapaamiset toteutetaan vuoden 2014 alussa. Alueellamme olevia Venäjästä kiinnostuneita yrityksiä on autettu kansainvälistymisessä Venäjälle erilaisin puhelin- ja sähköpostikeskusteluin (kymmeniä), konsultointipalaverein (14), yhteistyökumppaneita osoittaen ja tutustuttaen Pietarin elinkeinomahdollisuuksiin (9 yritysvierailua Pietarissa). Alueellisesti yhteistyötä on tehty mm. Itämeri-instituutin, Kauppakamarin, Pirkanmaan Yrittäjien sekä ELY-keskuksen kanssa. Valtakunnallisesti yhteistyötä on ollut mm. alueiden Venäjä-verkoston ja Helsinki-keskuksen toimijoiden (Helsinki 60%, Tampere 30%, Kotka 10% + Lahti Helsinki-kumppanina) kanssa. Venäjä-yhteistyön kehityspäällikkö on edustanut Keski-Suomen aluetta Venäjä-verkoston jatkosuunnittelutyöryhmässä. Kansainvälisesti tavoitteena on ollut tiiviin verkoston rakentaminen ja ylläpitäminen Venäjällä, erityisesti Pietarissa. Elokuussa aloitti työnsä Pietarin Helsinki-keskuksessa invest in -asiantuntija Anna Nevvonen, jonka tehtävänä on etsiä ja analysoida Suomeen mahdollisesti sijoittuvia yrityksiä ja ohjata yritykset heille parhaiten sopivaan Helsinki-keskuksen osakaskaupunkiin. Nevvosen työtä ohjaa ohjausryhmä, jossa Tredean edustaja on mukana. Toimittajavierailuita Venäjältä toteutettiin syyskaudella kaksi. Ensimmäinen oli syyskuussa Alihankintamessujen aikaan teemalla muotoilu ja tuotekehitys ja toinen marraskuussa teemalla valmistava teollisuus. Vierailut sisälsivät seudun yleisesittelyä ja teeman mukaisia yrityskäyntejä sekä syyskuussa käynnin Alihankinta-messuilla. Myös Pietarin Innovation Forumissa ja Rubiccon Forumissa Finlandiatalolla oltiin mukana. Pietarilaisten matkantoimistojen johtajille ja Suomi-myyjille järjestettiin kaksi tutustumismatkaa Pirkanmaalle. Matkoille osallistui yhteensä 35 matkanjärjestäjää, kohteina Tampereen lisäksi Ikaalinen, Ruovesi ja Mänttä-Vilppula, Ellivuori, Sastamala ja Sappee. Esimerkkinä voi katsoa artikkeli Terve-lehden joulukuun numerossa: Kansijutun otsikkona on Kaikki tiet vievät Tampereelle. Laajassa artikkelissa on esillä koko seutu. Matkailu-, innovaatio- ja teollisuusteemojen yhdistyminen samassa artikkelissa on toteutettu hienosti.

10 Terve-lehteä jaetaan ilmaiseksi raja-asemilla, Pietarin ja Viipurin viisumikeskuksissa sekä Suomeen vaadittavien autovakuutuksien ostopisteissä Venäjällä. Terve-lehden marraskuun numeron välissä jaettiin venäläisille matkailijoille suunnattua Pirkanmaan uuden vuoden ja loppiaisen ajan ohjelmaesitettä. Uuden vuoden ja loppiaisen ohjelma on ollut koko syksyn ajan laajasti esillä Venäjällä bannerikampanjoissa, led-valotauluissa Pietarissa ja matkailuteemaisilla some-sivustoilla, minkä ansiosta venäläisten kävijöiden määrä visittampere.ru sivustolla on kasvanut huimat 50% syksyn aikana. Vuoden 2014 ensimmäiseen raporttiin saamme uuden vuoden ja loppiaisen ajan venäläisten matkailijoiden kävijäluvut.

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - puiteosa 1.1.2014 31.12.2014 - tarkistusosa 1.1.2014 31.12.2014 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012 LIITE OSELA 25.10.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

Kasvua vihreästä energiasta

Kasvua vihreästä energiasta TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ Kasvua vihreästä energiasta Vihreys on ollut viime vuoden kasvava teema sekä Lappeenrannan seudulla että toimenpiteissämme. Me tahdomme olla osa uusiutuvan energian ja vihreän

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus.

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. 20 vuotta seudun ja yritysten tukena. VUOSIKERTOMUS 08 Cursor 20 vuotta Sisällysluettelo 3 KATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cursor lyhyesti 4 Vuosi

Lisätiedot

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä Taitto: Kulttuuriosuuskunta Vehrä 2011 Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset.

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset. LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2008 esitetyn

Lisätiedot

Toimenpiteet Pirkanmaan kasvattamiseen kansainvälisenä matkailukohteena

Toimenpiteet Pirkanmaan kasvattamiseen kansainvälisenä matkailukohteena Pirkanmaan elämystalouden strategia 2013 2015 Toimenpiteet Pirkanmaan kasvattamiseen kansainvälisenä matkailukohteena 1. Toimeksianto ja tavoite Pirkanmaan elämystalouden strategian tavoitteena on vahvistaa

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2013 Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan TOF Yard TEM: Uutta potkua merituulivoimaalalle Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Sisällys 03 04 06 07 08 09 Johdanto Vuosi 2010 lyhyesti Yrityspalvelut Kasvu ja kansainvälistyminen Uusiutuva energia Matkailu ja tapahtumat 10 11 12 13 14 15 Venäjä

Lisätiedot

Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1

Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1 Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1 Sisällysluettelo 3 4 6 Kinnolaisten työnantajia ovat yrittäjät Elinvoimaa metsästä Sijoittumispalvelut Kouvolan Matkailu Organisaatio Tammikuu 2013 Luovuudella

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012 LIITE OSELA 19.6.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Heikki Haavisto. Ohjausryhmän muina jäseninä ovat olleet:

Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Heikki Haavisto. Ohjausryhmän muina jäseninä ovat olleet: 1 PIRPRO MAAKUNNALLINEN MATKAILUHANKE Hankkeen nimi: PIRPRO maakunnallinen matkailuhanke, Visit Tampere Region (VTR) Hankkeen numero: 11270 Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013

Lisätiedot

KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013

KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013 KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013 Osaamista, vetovoimaa, yritystä, energiaa 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) on perustettu vuonna 1982 ja se on tällä hetkellä Suomen vanhin

Lisätiedot

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 KATSAUS VUOTEEN 2014 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 Kaupunginhallitus 18.8.2014 Kaupunginkanslian julkaisuja 2014:2 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin AJANKOHTAISTA ASIAA TEKESISTÄ YRITYKSILLE 4 2013 TEEMA s. 12 29 Rahan tekemisen taito Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta Sivu 3 Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi Sivu 4 Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

2003-2006 LOPPURAPORTTI

2003-2006 LOPPURAPORTTI KUHAMAA 2003-2006 LOPPURAPORTTI KUHAMAA 1.8.2003-31.3.2006 LOPPURAPORTTI Projektipäällikkö Ismo Kolari ProAgria Pirkanmaan Maaseutukeskus ry:n Pirkanmaan kalatalouskeskus 2006 2 Гиды здесь, карты есть,

Lisätiedot

KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUN 2013 SHORTLISTATYÖT. Kilpailukykysarja Matkailusarja Rekrytointisarja Vuoden markkinointituote

KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUN 2013 SHORTLISTATYÖT. Kilpailukykysarja Matkailusarja Rekrytointisarja Vuoden markkinointituote kultaa ja kunniaa KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUN 2013 SHORTLISTATYÖT 1 Kilpailukykysarja Matkailusarja Rekrytointisarja Vuoden markkinointituote KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUT 2013 2 SISÄLtö Tervetuloa

Lisätiedot

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10 Vuosikertomus 2012 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Cursor lyhyesti 5 Yrityspalvelut 6 Uusiutuva energia 9 Matkailu ja tapahtumat 10 Kasvu ja kansainvälistyminen 12 Venäjä 13 ICT:n soveltaminen 14

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot