Miljoonan työpaikan tehostamistarve koh% Suomi 2.0 kehityshanke3a. Risto Linturi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miljoonan työpaikan tehostamistarve koh% Suomi 2.0 kehityshanke3a. Risto Linturi"

Transkriptio

1 Miljoonan työpaikan tehostamistarve koh% Suomi 2.0 kehityshanke3a Risto Linturi

2 Globaali kilpailu ja huoltosuhde 2030 BRIC- maiden pörssiarvo 40% maailman markkinakapitaalista BRIC- maiden kansantuote ohi5anut G7- maiden kansantuo5een Suomen suhteellinen ostovoima rajallisten raaka- aineiden markkinoilla putoaa puoleen ja samalla kysynnän kasvaessa raaka- aineet kallistuvat maksamme vähemmästä paljon enemmän Työllistä kohden 2012 noin 1.1 muuta 2030 jo 1.6 muuta, työikäisten luokka pienenee 10%, mu3a rasite kasvaa Sosiaali- ja terveysala työllistää jo nyt saman kuin koko teollisuus ja käy5ää merki5ävän osan teollisuuden tuo5eista, Blanne on kestämätön, jos sote- alan osuus kasvaa edelleen. kuva VN Kestävä ratkaisu tuo3avuuden kaksinkertaistaminen, eli miljoonan työpaikan leikkaus nykyisistä työtehtävistä 2030 mennessä, jo3a uudelle olisi %laa uudet työpaikat vain niiltä aloilta, joissa olemme muita tehokkaampia

3 Radikaalit innovaa%ot sektorei3ain selkänahasta tämä tehostaminen ei onnistu tavoi&eena miljoonan työpaikan säästäminen ja kilpailukyvyn sekä 4lan raivaaminen uudelle luovan tuhon & kasvavan tehon avulla

4 Tehostamisesimerkkejä: robomliikenne Googlen robohauto ajanut kolari5a puoli miljoonaa kilometriä selviää moo5oriben ja kaupunkien vilinässä, Betyöt vielä ongelma Useat autonvalmistajat kehi5ämässä vastaavaa teknologiaa laskennallinen lisä auton hintaan 3 vuoden päästä noin tuhat euroa Kaliforniassa osavalboparlamenh hyväksyi robohautot yksimielisesb, Nevadassa vastaava laki ensimmäisenä, muita osavalboita perässä! Suomessa säästöt pelkästään ammahliikenteessä useita kymmeniä tuhansia henkilötyövuosia, muu liikenne junamatkan kaltaiseksi työajaksi RoboHliikenteen avulla kaupunkien julkinen liikenne ovelta ovelle LogisBikka automaahseksi, tehtaalta ovelle! h5p://www.youtube.com/watch?v=cdgqpa1puue

5 Nelikopterit ja muut e%äiset - työn säästö kymmeniä tuhansia henkilövuosia h5p://www.youtube.com/watch?v=jnkmyfq5yfy Nelikopterit (Quadcopter) Kartoitus-, kuvaus- ja valvontatehtävät Kirjeenkanto, pakehen nouto, rakentaminen Mi5aus- ja ohjaustehtävät, soblaskäy5ö Lai5eessa yleensä oma vakaaja, gps, kamera, radio- ohjaus, navigaa5ori Muut ebäiset etäläsnäolo kokouksissa, oppitunneilla jne. avustaminen roboh suori5aa helpot tehtävät, ihminen ohjaa roboha ebäisenä tarvi5aessa nosturit, kuljehmet, kokoonpanorobobt kirurgiset robobt jo nykypäivää yms Developer & Designer Day

6 DNA- lukijat ja itsediagnos%ikka - työn säästö kymmeniä tuhansia henkilövuosia itsediagnosbikka ja puhelinneuvonta poistaisivat jo nykytekniikalla puolet terveysasemakäynneistä teknologia kehi5yy nyt nopeasb diagnoosien varhaistuminen, helpo5uminen ja paraneminen säästää huoma5avan määrän myös sairaalapäiviä ja työstä poissaoloja ihmisen koko genomin saa pian alle tuhannella eurolla ja luvulla kännykän kokoisella lai5eella ohikulkijasta kuin kuvan nyt genomin ja proteiiniaineenvaihdunnan sekä virusten ja bakteerien geenien avulla diagnoosi muu5uu nykyistä paljon helpommaksi Tricorder X- Prize 10M$ 2015 mennessä kanne5ava laite tunnistaa 15 eri tauba luote5avasb ei tarvitse asiantunbjaa Nykyään astronomit tunnistavat kemikaalit satojen valovuosien etäisyydeltä opbsin menetelmin, miksei pelbpoliisi erota alkoholihuuruja? Developer & Designer Day

7 Khan Academy ja augmented on demand learning - säästöt kymmeniä tuhansia henkilötyövuosia Khan Academy on tuo5anut noin luentoa harjoituksineen matemabikan, fysiikan ja kemian koulukurssit, 200 miljoonaa katselukertaa luennot kobtehtäviksi, harjoitukset koulussa Betokoneen valvonnassa ope5aja luentojen pitäjästä mentoriksi, kokeet tarpee5omia oppilas voi valita itselleen sopivimman opetustyylin h5p://www.youtube.com/watch?v=use8ecw- usu Augmented reality learning virtuaalilasit seuraavat katseen kohde5a, tunnistavat sen ja antavat ohjeita huolto-, ylläpito- ja valvontatehtävät, opiskelu MS Kinect & Google Glass tuovat tekniikat massamarkkinoille Developer & Designer Day

8 Grafeeni ja muut uudet materiaalit - korvaavat energiaintensiivisiä metalleja ja harvinaisia maametalleja, luovat uu3a työtä Grafeeni h5p://www.youtube.com/watch?v=- YbS- YyvCl4 Kymmeniä kertoja terästä lujempaa, läpinäkyvä Hiilinanoputkien raaka- aine Soveltuu opbikkaan, elektroniikkaan, mekaniikkaan Läpäisee veden, mu5ei esimerkiksi heliumia Estää korroosion, suoda5aa suolan vedestä yms. Punnitsee neutronin, toimii superherkkänä valokennona, aurinkopaneelina, lujitemuovin kuituna, ym. On bio- adapbivinen, sopii proteeseihin Koostuu yhdestä hiiliatomikerroksesta Satojen tutkimusten kohde ympäri maailmaa Uudet puukuidut hyvin kevyitä lujia rakenteita, joissa mm. magneehsia yms. ominaisuuksia nanoteknologian avulla Puukuidut raaka- aineena myös pikavalmistuksessa Developer & Designer Day

9 Pikavalmistus 3D- tulostus - säästö huollon, ylläpidon, valmistuksen, jakelun tehtävissä kymmeniä tuhansia henkilövuosia Muovit, metallit, kuitukomposiibt, keramiikka valmiit tuo5eet, valumuobt, työkalut, osat, prototyypit ja mallit Laitekustannukset 245 euroa noin miljoona euroa esim. Contour Craling h5p://www.youtube.com/watch?v=- yv- IWdSdns esim. Makibox 300$, tulostusmateriaalina ABS- muovi Tulostusesimerkkejä: h5p://www.youtube.com/watch?v=bja6j5girlo h5p://www.youtube.com/watch?v=ognrzqqxehs h5p://www.youtube.com/watch?v=28b8nvbfu0e Developer & Designer Day

10 Hallintorakenteiden muutos kun%en purku - säästöt kymmeniä tuhansia henkilötyövuosia Tiskipalveluiden ja muun fyysistä läsnäoloa vaabvan toiminnan minimoinb ebäisillä, virtuaalibskeillä, pikavalmistuksella yms. Jos etäyhteyden välityksellä voi pelata tennistä, tunnistaa ja ampua terroristeja sekä suori5aa kirurgisia leikkauksia ja harrastaa seksiä, on merkillistä, e5ei lasin takaa anne5u Bskipalvelu suju etäyhteyden avulla yhä useammat toiminnot ajasta ja paikasta riippuma5omia, ja tehokkuus sekä osaaminen syntyy erikoistumisesta, mu5a kunnissa se ei näy Alueellisten monialamonopolien (kunnat) korvaaminen sektorikohtaisilla lakisääteisillä osuuskunnilla kullakin sektorilla muutama kilpaileva valtakunnallinen osuuskunta paikallinen toiminta järjeste5y kuten pankit, huoltoasemat, kauppaketjut hallinto ja kehi5äminen keskite5y kullakin osuuskunnalla sektorikohtainen edustajisto jäsentensä valitsemana erikoisalan edustajisto ammahmaisempi kuin nykyisten kunben yleisviisaat Osuuskunnan rahoitus verotulojen ja osuuskunnan jäsenten laskennallisen rasi5een mukaan jos jäsen vaihtaa osuuskuntaa, siirtyy raha mukana Developer & Designer Day

11 Muut uudisteet, kymmenien tuhansien henkilötyövuosien säästö Real Time Economy yritykset strategiapeleiksi Avaruusteknologian kaupallistaminen oma satelliih e RoboHjalat vammaisille ja vanhuksille h5p://www.youtube.com/watch?v=b_k30yeck4c RoboHkeiHöt, robohsiivoojat,... Liikennemerkkien ja opasteiden poistaminen (navigaa5ori) Virtuaalipeili ja muut etäbskipalvelut h5p://www.youtube.com/watch?v=olbphh01yiy Rakennusten pinnoitus synteehsillä lehdillä/aurinkopaneeleilla, esim. Ruukki Liberta Solar jne Developer & Designer Day

12 Suomi 2.0 työpake%t (työlliset 2,143M henk.) luvut %lastokeskuksen %edoista hieman soveltaen, vaikutusaluei3aiset luvut menevät käytännössä ris%in, mu3a laskelma osoi3aa, e3ä työpake%t ka3avat pääosan työvoimasta Terveyden- ja vanhustenhuolto ( ) Koulutus ja osaamisen siirto ( ) Yleishallinto ja taloushallinto ( ) Liikenne, liikkuminen ja vies%ntä ( ) Kauppa ja logis%ikka ( ) Huolto ja kunnossapito ( ) Valmistava teollisuus ( ) Rakennusteollisuus ( ) Kunkin työpakebn vaiheistus a) tuo5avuuden ja kilpailukyvyn uudet mahdollistajat b) työn opbmaalisen järjestämisen säästöt ja uudet lisäarvot c) uudistusten lainsäädännölliset ja organisatoriset esteet d) uudistuksia edistävät insenbivit ja yhteiset rakenteet e) uudistusten vaiheistus, Blastolliset ja muut mi5arit Hankkeen organisoin% ja tavoi3eet: osallitujiksi/rahoi5ajiksi työvoimavaltaiset kunnat, asianosaiset valbon tahot, uusista tuotealustoista kiinnostuneet ICT- yritykset, toimintansa tehostamisesta kiinnostuneet yritykset sekä järjestöt Suunni3elu hankekoordinaa3oreiden toimesta, evaluoinb ja täydentäminen noin 40 workshopia ja joukkoistus verkossa, toteutus 2013 aikana vaiheet a- e kaikissa työpaketeissa, noin 50 vaikutuksiltaan analysoitua ja vaiheiste5ua ehdotusta, yhteissummana miljoona henkilötyövuo5a säästyy nykyisistä työtehtävistä ja korvautuu tehokkuuteen/edelläkävijyyteen tähtäävillä uusilla kasvualustoilla Developer & Designer Day

13 Visio Suomesta toimivana ja tehokkaana systeeminä vaa%i runsaas% kehitystyötä ja uskallusta katsoa rii3ävän kauas.

Suomen sata mahdollisuutta Tie kuntien tulevaisuuteen, 22.5.2014. Risto Linturi

Suomen sata mahdollisuutta Tie kuntien tulevaisuuteen, 22.5.2014. Risto Linturi Suomen sata mahdollisuutta Tie kuntien tulevaisuuteen, 22.5.2014 Risto Linturi Globaali kilpailu ja huoltosuhde 2030 BRIC-maiden pörssiarvo 40% maailman markkinakapitaalista BRIC-maiden kansantuote ohittanut

Lisätiedot

Radikaalit teknologiat haastavat kaupan, palvelut ja teollisuuden

Radikaalit teknologiat haastavat kaupan, palvelut ja teollisuuden Radikaalit teknologiat haastavat kaupan, palvelut ja teollisuuden Mitä Päijät-Hämeen tulee tietää pärjätäkseen tässä murroksessa? Risto Linturi Globaali kilpailu, Suomi ja huoltosuhde 2030 BRIC-maiden

Lisätiedot

Liikenteen automatisointi

Liikenteen automatisointi Liikenteen automatisointi ja tulevaisuuden liikennetiedon hyödyntäminen Risto Linturi, tulevaisuudentutkija Näkökulmat Henkilö- ja tavaraliikenne Liikenteen automatisointi Liikenteen muuttaminen älykkäämmäksi

Lisätiedot

Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari

Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 1 Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Hilton Helsinki Airport, Vantaa, 2.10.2014 Sähkömarkkinoiden mullistukset 2020-2050 Risto Linturi, tulevaisuudentutkija, muutosjohtaja, Sovelto Oyj Arvoisa yleisö,

Lisätiedot

M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O

M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O www.secry.fi Taantuma takana - kuinka varautua seuraavaan? Vaalit on käyty, ja vasta valiu eduskunta on palannut hyvin ansaitulta kesälomaltaan.

Lisätiedot

CHP monipol,oainelaitoksen toteute,avuus ja biokaasun

CHP monipol,oainelaitoksen toteute,avuus ja biokaasun CHP monipol,oainelaitoksen toteute,avuus ja biokaasun hyödyntäminen Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella Kolmenkulman alueella. TUU 31.3.201 Loppurapor> Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys

Lisätiedot

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka TULEVAISUUSLUOTAIN Education Intelligence Väliraportti 1 LUONNOS Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 TULEVAISUUSLUOTAIMEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT...5

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotekonseptit

Tulevaisuuden tuotekonseptit Tutti-projektin menetelmänkehitystä tuki projektiryhmän jatkuvasti tekemä soveltava työ. Prosessia ohjasi tavoite päästä luomaan konkreettisia tulevaisuuden tuotekonsepteja vuoteen 2020. Projekti tuotti

Lisätiedot

Entäpä jos työ ei lopukaan? Entäpä jos haasteena onkin työvoimapula?

Entäpä jos työ ei lopukaan? Entäpä jos haasteena onkin työvoimapula? TULEVAISUUDEN TYÖT Satakunnan liitolle Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Entäpä jos työ ei lopukaan? Entäpä jos haasteena onkin työvoimapula? Tämän yhteenvedon lähtökohtana oli

Lisätiedot

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi Tietoa palveluista Sisältö Vauhtia verkkoon 4 Mikä on laajakaista-tv? 7 Terveyskulut kuriin ja palvelut kotiin 10 Tukea, turvaa ja virikkeitä ikäihmisille 13 Laajakaista

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa.

Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa. Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa. Tulevaisuuden hyvinvointi ja kilpailukyky edellyttävät systeemistä laaja-alaista ja syvällistä muutosta.

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Wanhasta taloudesta uuteen ja uudesta digitaaliseen talouteen. Suomalaisen tietoyhteiskunnan kestävän kilpailukyvyn potentiaalit

Wanhasta taloudesta uuteen ja uudesta digitaaliseen talouteen. Suomalaisen tietoyhteiskunnan kestävän kilpailukyvyn potentiaalit Olli Hietanen 1 Wanhasta taloudesta uuteen ja uudesta digitaaliseen talouteen Suomalaisen tietoyhteiskunnan kestävän kilpailukyvyn potentiaalit Suomalaisen tietoyhteiskunnan ensimmäinen aalto on taittumassa.

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Puolustustaloudellinen suunnittelukunta

Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tietoyhteiskuntasektori 2/2006 Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla Osaraportti 1: Tietoyhteiskuntasektorin kriittisten infrastruktuurijärjestelmien

Lisätiedot

SUOMI. teknologian kärkimaaksi

SUOMI. teknologian kärkimaaksi SUOMI teknologian kärkimaaksi 2020 SISÄLLYS s. 4 Teknologiainnostunut kansakunta s. 5 Teknologian kaupallistamiseen potkua, verokannustimia teknologian kehittämiseen ja sääntelyesteiden raivaus s. 6 Kehitystä

Lisätiedot

Infrarakentaminen 2020

Infrarakentaminen 2020 Infrarakentaminen muutoksessa työpaketit 2 & 3 sisältösuunnitelma käsiteltävksi 17.1.2012 johtoryhmän kokouksessa 1 (4) Infrarakentaminen 2020 Projektin työnimi on ollut infrarakentaminen 2030. Projektin

Lisätiedot

www.sitra.fi/resurssiviisaus RESURSSIVIISAUS

www.sitra.fi/resurssiviisaus RESURSSIVIISAUS RESURSSIVIISAUS ENERGIA Biotalouteen on vielä matkaa, mutta Keski-Suomessa ollaan jo pitkällä. Energian hinta nousee ja sen tuotanto aiheuttaa ilmastopäästöjä, joten sitä kannattaa käyttää mahdollisimman

Lisätiedot

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.)

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

Suomalaiseen puutuoteteollisuuteen

Suomalaiseen puutuoteteollisuuteen Suomalaiseen puutuoteteollisuuteen etupiharemontti Petri Parvinen Myynnin johtamisenprofessori Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu petri.parvinen@hse.fi, 050 312 0905 Perustuu Symbioosi Oy:n tekemään toimiala

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Working Paper Kone- ja metallialan koulutuksen laadullinen ennakointi

Working Paper Kone- ja metallialan koulutuksen laadullinen ennakointi econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hernesniemi,

Lisätiedot

Teollisuus tekee älykumouksen. ICT:n uudet mahdollisuudet teollisuudessa. (Kaivos, energia, infra, logistiikka ja rakentaminen)

Teollisuus tekee älykumouksen. ICT:n uudet mahdollisuudet teollisuudessa. (Kaivos, energia, infra, logistiikka ja rakentaminen) Teollisuus tekee älykumouksen ICT:n uudet mahdollisuudet teollisuudessa (Kaivos, energia, infra, logistiikka ja rakentaminen) ISBN 978-952-5465-84-6 Julkaisusarjan tekijä BusinessOulu, TeollisuusForum.

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

pakoputkelle! Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon. 8 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26

pakoputkelle! Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon. 8 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26 Fortum 3 2009 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26 VIERAILULLA VIHREÄSSÄ TOIMISTOSSA 16 HENKILÖKUVASSA ANNE BRUNILA 22 Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon.

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

KONEPAJAMIEHET RY. Helsingin paikallisosasto 50v

KONEPAJAMIEHET RY. Helsingin paikallisosasto 50v KONEPAJAMIEHET RY Helsingin paikallisosasto 50v Helsinki 2.5.2014 job number SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 1. MITEN SÄILYTTÄÄ VAHVA JA ELINVOIMAINEN KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS SUOMESSA? 2 1.1 Metallinjalostuksen

Lisätiedot