Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö."

Transkriptio

1 Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014

2 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö merkittävä alueellinen ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjä POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ PERUSTETTIIN Haapavedellä 3. päivänä syyskuuta 1990 kehittämään alueellista aikuiskoulutusta. Säätiön peruskirjan allekirjoittajia oli yhteensä 52 eri tahoa, joista suurin osa oli pohjoissuomalaisia kuntia ja kaupunkeja sekä myös Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi säätiölle vuonna 1999 luvan ylläpitää ammatillista aikuiskoulutuskeskusta. Luvan myöntäminen merkitsi uutta askelta säätiön järjestämän aikuiskoulutuksen kehittymisessä luvun alkupuolella kehitystä edistivät OKM:n myöntämät useat koulutuksen järjestämisluvat ja oman oppisopimuskeskuksen perustaminen. Tänä päivänä PSK on merkittävä alueellinen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäjä. Syyskuussa 2015 säätiö täyttää 25 vuotta. PSK-Aikuisopisto kehittää ja järjestää työelämän tarpeista lähtevää korkeatasoista ja käytännönläheistä aikuiskoulutusta, näyttötutkintoja sekä työelämäkoulutus- ja kehittämispalveluja. Vuonna 2014 Aikuisopistossa opiskeli 885 henkilöä ja toiminnan volyymi oli yhteensä 422 opiskelijatyövuotta. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus on toiminut vuodesta 2002 lähtien. Oppisopimuskeskus järjesti vuonna 2014 oppisopimuskoulutusta yhteensä 203 opiskelijatyövuotta, josta ammatillisen perustutkinnon oppisopimuksia oli 120 opiskelijatyövuotta. Toimintavuoden aikana PSK-Aikuisopisto ja Oppisopimuskeskus uudistivat strategiansa siten, että se on linjassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan strategian ja muiden alueellisten strategioiden kanssa. PSK:n strategian keihäänkärjeksi on kiteytetty yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittäminen. MISSIO Kehitämme työelämä- ja asiakaslähtöisesti aikuisten ammatillista osaamista ja uusyrittäjyyttä myös maaseudulla VISIO 2020 Osaava, uudistava tulevan tekijä! Vuoden 2014 aikana PSK-Aikuisopistossa ja Oppisopimuskeskuksessa on järjestetty koulutusta yhteensä 625 opiskelijatyövuotta. ARVOT Laatu, jatkuva oppiminen ja kestävällä tavalla toimiminen 2

3 Organisaatio 2015 JOHTAMINEN JA JOHTAMINEN JA VALMENNUS VALMENNUS Koulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö Outi Heikkilä Outi Heikkilä PSK-AIKUISOPISTO PSK-AIKUISOPISTO Rehtori Rehtori Jukka Matero Jukka Matero SOSIAALI- JA TERVEYS SOSIAALI- JA TERVEYS Koulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö Hannele Kaikkonen Hannele Kaikkonen POHJOIS-SUOMEN POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖN HALLITUS/JOHTOKUNTA HALLITUS/JOHTOKUNTA POHJOIS-POHJANMAAN POHJOIS-POHJANMAAN OPPISOPIMUSKESKUS OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuspäällikkö Oppisopimuspäällikkö Pia Kangas Pia Kangas YRITTÄJÄINSTITUUTTI YRITTÄJÄINSTITUUTTI Koulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma Merja Talman-Riihiluoma PSK-SERVICE OY PSK-SERVICE OY Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Jukka Matero Jukka Matero TIETOTEKNIIKKA TIETOTEKNIIKKA Koulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma Merja Talman-Riihiluoma TUKIPALVELUT TUKIPALVELUT Koulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma Merja Talman-Riihiluoma PSK-Aikuisopiston logon kuvasymboli esittää suopursua, joka on myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntakukka. 3

4 Rehtorin katsaus Toimintavuosi 2014 VUOSI 2014 OLI Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiön 24. toimintavuosi. Koulutuskeskussäätiön konsernin muodostavat PSK- Aikuisopisto, Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus (POPO) ja PSK-Service Oy. Toiminnallisesti vuosi oli hyvin työntäyteinen. Säätiö onnistui kasvattamaan liikevaihtoa edelliseen vuoteen verrattuna 6 %, konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli 4,75 milj. euroa. Kasvu johtui työvoimakoulutuksen volyymin kasvusta. Liikevaihdon kasvu merkitsi sitä, että säätiön tarjoamien työpaikkojen määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. PSK-Aikuisopisto Kun tarkastellaan tilannetta konsernin yksiköittäin, niin PSK-Aikuisopiston liikevaihto oli 3,96 milj. euroa ja siinä oli kasvua edelliseen vuoteen 8 %:ia. Kasvu selittyy työvoimakoulutuksen hyvällä kysynnällä. Työvoimakoulutuksen volyymista keskeinen osa muodostui maahanmuuttajakoulutuksesta. Myös ammatillista työvoimakoulutusta järjestettiin merkittävä määrä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussektorilla toiminnan volyymi pysyi suurin piirtein aiempien vuosien tasolla. Perustutkintoina järjestettiin tieto- ja viestintätekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä luonto- ja ympäristöalan perustutkintoja. Hakijamäärältään suosituin oli sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, jossa PSK-Aikuisopisto on erikoistunut vanhustyön osaamisalaan. Erityisellä ilolla on todettava, että luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon hakijoita oli neljä yhtä aloituspaikkaa kohti. Kiinnostus alan koulutukseen näkyy olevan koko ajan nousussa. Luontoon liittyvä palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen näyttää siis kiinnostavan aikuisia uutena tulevaisuuden mahdollisuutena. Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus suunnattiin pääasiassa omaehtoiseen näyttötutkintotavoitteiseen koulutukseen. Tavoitteina koulutuksissa olivat lähinnä kauppaan, hallintoon, liiketoimintaan ja yrittäjyyteen liittyvät ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Luonnonvara-alan tutkinnoista tarjottiin Hankeosaajavalmennuksen yhteydessä maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkintoa. Tämä viimemainittu muodostaa erinomaisen kokonaisuuden hanketoimijoiden osaamisen kehittämiseen nyt alkaneella EU-tavoiteohjelmakaudella. Ilolla on todettava, että omaehtoisen lisäkoulutuksen kiinnostavuus pysyi hyvällä tasolla, erityisen hyvät hakijamäärät olivat taloushallinnon ja yrittäjän ammattitutkinnon valmistaviin koulutuksiin. Lisäkoulutuksena järjestettiin myös henkilöstökoulutusta taloushallinnossa yhteistyössä alueen tilitoimistojen kanssa. Oppisopimuskoulutuksen tietopuolisia jaksoja ja näyttötutkintoja Aikuisopisto järjesti saman verran kuin edellisenäkin toimintavuonna. Aikuisopisto järjesti näyttötutkintoja myös muille valmistavan koulutuksen järjestäjille, mm. luonto- ja ympäristöalan sekä liiketalouden perustutkintoja ja myynnin ja taloushallinnon ammattitutkintoja. Erikseen ansaitsee mainita yritysneuvojan erikoisammattitutkintojen järjestäminen yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Ely-keskusten sekä Lapin oppisopimustoimiston kanssa. Työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä jatkettiin Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyvillä useilla yhteistyöprojekteilla. PSK-Aikuisopisto on mukana myös Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa hanketyössä. Tämän hankkeen tavoitteena on alueen oppilaitosten koulutuksen kehittäminen varmistamaan pohjoissuomalaisten ammattiosaajien saatavuus eri suurhankkeiden tarpeisiin. Pilottina on Pyhäjoen ydinvoimalahanke. PSK-Aikuisopisto vetää hankkeessa Ympäristö- turvallisuus- ja laatujohtamisen työryhmää. 4

5 PSK:n aikuisten opintoneuvontaa on kehitetty ja jatkettu myös OpinTorin muodossa. Oppilaitokset hoitavat Oulunseudulla ohjauspäivystyspistettä Oulun TE-toimiston tiloissa. Oulun eteläisen alueella palvelun hoitaa siihen palkattu henkilö alueen kunnissa kiertävänä palveluna ajanvarausperiaatteella. Koillismaalla palvelu on hoidettu etupäässä sähköpostitse tehtävin ajanvarauksin. Tavoitteena on auttaa koulutusta ja uraohjausta tarvitsevia henkilöitä löytämään heille parhaiten soveltuvia koulutuspolkuja, tarjota tietoa tutkinnoista, oppilaitosten tarjonnasta, koulutusten hakuajoista ja -käytännöistä, koulutuksen muodoista ja rahoitusmahdollisuuksista. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus Oppisopimuskeskus järjesti toimintavuonna ammatillisessa perustutkinnoissa ja lisäkoulutuksessa yhteensä 203 vuosipaikan verran. Koulutukseen osallistuneita opiskelijoita oli yhteensä 308 henkilöä. Toiminnan volyymi oli 1,33 milj. euroa. Tietopuolisen koulutuksen ja tutkintojen järjestämisessä tehtiin laajaa yhteistyötä eri koulutuksen järjestäjien kanssa. Haasteen säätiölle luo OPH:n suorittama oppisopimuskoulutuksen valtionosuusrahoituksen tarkastus vuosilta Vuoden 2014 aikana säätiö on laatinut oppisopimuskohtaiset vastineet noin 1000 tarkastuksen kohteena olleesta oppisopimuksesta. Tämän vastinetyöskentelyn johdosta takaisinperittävä summa on pienentynyt peräti 2,5 miljoonaa euroa. Asiasta on jätetty valitukset KHO:een. Asia on siis edelleen kesken. Opetus- ja kulttuuriministeriön esittämä toisen asteen järjestäjäverkko- ja rahoituslaki raukesivat eduskuntakäsittelyssä. Eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus linjaa uudelleen ammatillisen koulutuksen kehittämistä. On kuitenkin syytä muistaa, että panostamalla ammatillisen osaamisen vahvistamiseen, panostetaan samalla Suomen kilpailukykyyn maailmanmarkkinoilla. Säätiön asettamat laadulliset, toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet toteutuivat hyvin vuonna Tästä kuuluu suuri kiitos motivoituneelle, osaavalle ja työhönsä sitoutuneelle henkilöstölle. Haluan esittää parhaat kiitokset myös säätiön asiantuntevalle hallitukselle sekä kaikille yhteistyökumppaneille. PSK-Aikuisopiston tehtävä on kehittää toiminta-alueemme työelämän ja aikuisväestön ammatillista osaamista. Tähän tehtävään meillä on erityistä osaamista ja hyvä valikoima näyttötutkintoja. Tulevaisuudessa tahdomme olla tehtävässä entistä parempia yhteistyössä henkilöstön, työelämän ja hyvien kumppanien kanssa. Jukka Matero va. rehtori 5

6 Mistä on hyvä aikuiskouluttaja tehty substanssi-pedagogiikka-mestarointi SÄÄTIÖN PALVELUKSESSA TYÖSKENTELI toimintavuoden kuluessa yhteensä 48 kokoaikaista henkilöä. Vaihtuvuutta oli jonkin verran, koska vuoden aikana työsuhteen aloitti 8 henkilöä ja päätti 9 henkilöä. Työsuhteen päättäneistä yksi henkilö siirtyi eläkkeelle vuoden lopussa. Kokoaikaisesti työssä olevan henkilöstön yhteenlaskettu työpanos oli 41,2 henkilötyövuotta. Aikuiskoulutuksen menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. Kouluttajista 74 % on suorittanut vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon. Soveltuvan tutkinnon ohella aikuiskouluttajalla täytyy olla myös vahva osaaminen ja kokemus opettamaltaan alalta. Tämä asia on aina ollut PSK-Aikuisopiston henkilökunnan rekrytoinnin lähtökohtana. Ja tässä olemme vuosien varrella myös hyvin onnistuneet. Aikuisopiston kouluttajakaartista löytyy osaamista ja kokemusta monelta toimialalta, yrittäjyydestä, liiketoiminnan johtamisesta, osuuskuntayrittäjyydestä, esimies- ja työnjohtotyöstä, myynnistä, asiakaspalvelusta, markkinoinnista, projektihallinnasta, taloushallinnosta, tieto- ja viestintäteknologiasta, sosiaali- ja terveysalasta sekä luonto- ja ympäristöalasta. Lisäksi erikseen on mainittava, että kouluttajista neljäsosa on ammattinsa osaavia suomen kielen ja kotoutumisen kouluttajia. Alan osaamisen ja kokemuksen lisäksi hyvä kouluttaja tarvitsee hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä välittää omaa tietoaan ja osaamistaan opiskelijoille sekä taitoa innostaa opiskelijoita lisätietojen ja -taitojen hankintaan. Koulutuksista kootun asiakaspalautteen perusteella kouluttajamme ovat onnistuneet tässä erinomaisesti. Koulutusten päättöpalautteiden keskiarvot (asteikko 1-5) olivat vuonna 2014 seuraavat. Työvoimakoulutuksen OPAL-palautteissa: ammatillinen koulutus 4,3 muu työvoimapoliittinen koulutus 4,0 maahanmuuttajakoulutus 4,7 AIPAL-palautteissa palautteiden keskiarvot olivat prosessin eri vaiheissa seuraavat: Tutkintoon ja koulutukseen hakeutumisvaihe 3,9 Tutkinnon suorittamisvaihe 4,2 Aikuiskoulutuksen menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. Omaa pedagogista osaamistaan aikuiskouluttajat kehittävät pedagogisten opintojen kautta. Pedagoginen pätevyys on 90 %:lla kaikista kouluttajista. Lisäksi kouluttajamme tarvitsevat näyttötutkintoihin liittyvää osaamista. Näyttötutkintomestareita on 23 henkilöä eli 74 % kaikista kouluttajista. Tutkintoihin valmistavien koulutusten opettajista peräti 95 % on näyttötutkintomestareita. Osaavat pedagogit ja mestarit kouluttavat Tulevan tekijät. 6

7 Oppilaitoksen tukipalvelut TUKIPALVELUISSA TOIMI VUODEN 2014 aikana kaksi koulutussihteeriä, kaksi laitoshuoltajaa, yksi taloussihteeri ja toinen, loppuvuodesta rekrytoitu taloussihteeri sekä yksi IT-tukihenkilö. Koulutussihteeri palvelee oppilaitoksen sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita, pitää yllä tilastoja ja toimittaa tarvittavaa tukimateriaalia henkilöstölle. Taloussihteeri hoitaa mm. osto- ja myyntilaskut, palkanlaskennan sekä kirjanpidon ja kerää tilinpäätöstietoja. Laitoshuoltaja huolehtii henkilökunta-, opiskelija- ja luokkatilojen siisteydestä, tekee tarvittavia hankintoja oppilaitoksen käyttöön sekä huolehtii mm. koulutustoimintaan liittyvistä kahvitarjoiluista. IT-tukihenkilö huolehtii henkilökunnan ja opiskelijoiden käytössä olevien tietokoneiden toimivuudesta, internetyhteyksistä, kopiokoneista, tulostimista, skannereista, oppimisympäristöjen edu. psk.fi (Moodle-pohjainen) ja ACP ylläpidosta ym. ATK-luokkien käyttöä on suunnattu pääsääntöisesti eri ohjelmistokokoonpanojen mukaan: taloushallinto, multimedia ja kuvankäsittely (Adoben uusimmat tuotteet), ohjelmointi, toimisto-ohjelmisto (MS Office 2010/2013), Windows 7 ja 8 käyttöjärjestelmät. Yllä: Koulutussihteeri Eija Koivula postitustehtävissä. Alla: IT-tukihenkilö Juha Lepistö tukee. 7

8 PSK-säätiön hallitus ja johtoryhmä 2014 Säätiön hallitus Säätiön toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus, joka toimii samalla oppilaitoksen johtokuntana. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 16 kertaa ja käsitteli kaikkiaan 166 päätöspykälää. Vuoden 2014 aikana säätiön sääntöjä uudistettiin ja hallituksessa on nyt kuusi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Ahti Karvonen erosi hallituksesta Hallituksen sihteerinä toimi kokoukseen saakka va. rehtori Jukka Matero. Oli kuitenkin tarkoituksenmukaista eriyttää hallituksen esittelijän ja sihteerin tehtävät, joten hallituksen sihteeriksi valittiin lakimies, AA Antti Latola, Krogerus Oy:stä. Hän aloitti tehtävässään kokouksessa. Säätiön hallitus/johtokunta 2014 Puheenjohtaja Tuomo Karjalainen Varapuheenjohtaja Hannu Saarinen Jäsenet Jorma Heikkilä, Olavi Jakkula, Eero Merilä ja Jukka Tikanmäki. Esittelijä Jukka Matero, va. rehtori, säätiön asiamies Sihteeri Antti Latola, Krogerus Oy, lähtien Johtokunnan henkilöstöedustaja Tarja Pahnila, kouluttaja Tilintarkastajat KHT, JHTT Vivi Marttila ja KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela, BDO Oy KHT yhteisö Säätiön johtoryhmä Jukka Matero Anu Riippa Merja Talman-Riihiluoma Outi Heikkilä Pia Kangas va. rehtori koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö oppisopimuspäällikkö Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 17 kertaa, keskimäärin kolmen viikon välein. Johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on säätiön hallituksen linjausten mukaisesti suunnitella, toteuttaa, seurata ja kehittää PSK-konsernin ja siihen kuuluvien yksiköiden toimintaa. Koulutuspäällikkö Anu Riippa on opintovapaalla Sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikön tehtäviä valittiin opintovapaan ajaksi hoitamaan Hannele Kaikkonen. 8

9 Talous Liikevaihdon kehitys KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI edellisvuodesta n. 6 %, ollen 4,75 milj. euroa. Konsernin liikevaihdosta PSK-Aikuisopiston osuus oli 3,96 milj. euroa ja Oppisopimuskeskuksen osuus oli 1,32 milj. euroa. Konsernin talous pysyi kohtuullisena Suoritetut näyttötutkinnot v Perustutkinnot Koko Osa Yhteensä Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonnonvaratuottaja ja luonto-ohjaaja Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Perustutkinnot yhteensä Ammattitutkinnot Koko Osa Yhteensä Myynnin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Ammattitutkinnot yhteensä Erikoisammattitutkinnot Koko Osa Yhteensä Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 2 2 Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto 5 5 Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto 6 6 Erikoisammattitutkinnot yhteensä Kaikki tutkinnot yhteensä Koulutusten opiskelijatyöpäivien jakautuminen Työvoimakoulutus Perustutkintokoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus Muu koulutus PSK-Service Oy Yhteensä

10 Johtaminen & Valmennus -palveluyksikkö Tunnuslukuja: Liikevaihto yhteensä e, josta: työvoimakoulutus e ammatillinen lisäkoulutus e opso 1722 e hankkeet e Työnjohto-osaamisen koulutukset Vuonna 2013 järjestetty Työnjohto-osaamisen koulutus oli erinomaisen tuloksellinen myös osallistujien työllistymisen suhteen. Koulutuksen päättyessä noin 80% osallistujista oli siirtynyt työmarkkinoille. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus hankki koulutuksen optiohankintana vuonna Tämänkin koulutuksen päättyessä noin 50% osallistujista oli siirtynyt työmarkkinoille. Opiskelijatyöpäivät yhteensä optpv, josta: työvoimakoulutus optpv ammatillinen lisäkoulutus 380 optpv opso 80 optpv Ohjatusti omaa osaamista ja työmarkkinavalmiuksia kehittämään hanke optpv Henkilöstön määrä: 11 kouluttajaa + hanketyöntekijä + koulunkäyntiavustaja + sihteeri + koulutuspäällikkö Suoritetut tutkinnot: Johtamisen erikoisammattitutkinto 5 kpl Tutkintoon valmistavat koulutukset ja tutkintosuoritukset Aloitimme uuden sihteerin ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen syyskuussa Ryhmässä oli mukana myös oppisopimuksella tutkintoa suorittavia. Kaikille pakollisen Sihteerinä toimiminen tutkinnon osan lisäksi järjestimme valmistavaa koulutusta seuraaviin valinnaisiin tutkinnonosiin: Toimiston sihteerinä toimiminen, Myynti -ja markkinointipalvelujen sihteerinä toimiminen sekä Taloushallinnon sihteerinä toimiminen. Johtamisen erikoisammattitutkintoja suoritettiin vuonna 2014 viisi kappaletta. Tämän lisäksi usealla tutkinnonsuorittajalla tutkinnon suorittaminen eteni suunnitelman mukaisesti valmistumisen häämöttäessä vuoden 2015 puolella. Johtamisen lyhytkoulutukset Järjestimme mm. organisaatiokohtaisia asiakaspalvelukoulutuksia asiakkaan toiveiden mukaisesti. Vastasimme PSK-Aikuisopistossa kaikkien palveluyksiköiden suomen, englannin ja ruotsin kielen koulutuksista, sekä viestinnän ja kielenhuollon kokonaisuuksista. 10

11 Vuonna 2014 keskityimme palveluyksikössä erityisesti maahanmuuttajille suunnattuihin koulutuksiin Vuonna 2014 aloitimme uutta ja kehitimme jo meneillään olevaa. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen hankkimana järjestimme useita maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia. Vuonna 2014 palveluyksikössä oli meneillään Oulussa yhteensä 12 kestoltaan 200 päivän mittaista luku- ja kirjoitustaidon koulutusta. Opetusmenetelmiä monipuolistettiin mm. visuomotorisia taitoja kehittävillä kutomisprojekteilla sekä luokkahuoneen ulkopuolelle viedyillä oppimistilanteilla. Raahessa oli meneillään vuoden 2014 aikana kolme 300 päivän kestoista maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta. Marraskuussa 2014 aloitimme Ruukissa 300 päivän mittaisen maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen. Uutta maahanmuuttajille suunnatuissa koulutuksissa olivat päänavaukset Suomen kielen ja hallinnon alan täydennyskoulutuksen ja Suomen kielen ja käyttöliittymien suunnittelun täydennyskoulutuksen muodossa. Koulutusten kohderyhmän muodostivat pääsääntöisesti Suomessa pitkään asuneet ja työskennelleet ulkomaalaistaustaiset henkilöt. Suomen kielen opintojen lisäksi koulutusten avulla vahvistettiin opiskelijoiden asiakaspalvelutaitoja sekä käyttöliittymien lokalisoinnin taitoja. Koulutusten alussa osallistujien suomen kielen taito oli vähäinen. Suomen kielen ja hallinnon alan täydennyskoulutuksen aikana oli mahdollisuus suorittaa Liiketalouden pt:n pakollinen tutkinnon osa asiakaspalvelu. Yllä: Opiskelijat Iurii Smirnov (vas.), Riyaporn Chachumwong ja Ali Sahib perehtyvät kutomisen saloihin ja samalla harjoittavat suullista kielitaitoaan. Keskellä: Edriss Egma Hussenin mielestä opiskelu on hauskaa! Alla: Suomen kielen ja hallinnon alan täydennyskoulutuksen ja Suomen kielen ja käyttöliittymien suunnittelun täydennyskoulutuksen opiskelijat harjoittelevat käytännön asiakaspalvelutaitoja maastossa. Kuvassa edessä Thuy Le (vas.) ja Stephen Muiruri. 11

12 Tietotekniikkapalveluyksikkö Tietotekniikkapalveluyksikön henkilöstö koostuu osaavista alan kouluttajista ja IT - tukihenkilöstä. Koulutustoiminta Tammikuussa 2013 alkanut Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (ohjelmistotuotannon osaamisala) valmistava koulutus päättyi kesäkuussa Koulutuksen painopistealueita olivat mm. Windows Phone ja Android ohjelmointi. Tammikuussa 2014 alkoi uusi valmistava koulutus, painopistealueina mm. dynaamiset www-sivut, verkkokauppa ja webadmin. Samaa teemaa noudatti myös syksyllä 2014 alkanut valmistava koulutus. Eri koulutuksissa suoritettiin useita TIEKE ry:n ylläpitämiä - kortti-, Tietokoneen käyttäjän A- ja AB-korttitutkintoja eri koulutusohjelmissa. Korttisuorituksia myytiin myös ulospäin. Henkilöstö ja osaaminen Palveluyksikössä oli vuoden 2014 aikana 4 päätoimista kouluttajaa, yksi IT tukihenkilö, koulutussihteeri ja koulutuspäällikkö. Yksi kouluttajista työskenteli vuoden 2014 pääosin Pohjois-Pohjan maan oppisopimuskeskuksessa koulutussuunnittelijana. Kouluttajilla oli useita vastuualueita koulutuksissa. Yksi kouluttaja työskenteli vastuukouluttajana eri ryhmissä. Yksi kouluttajaa toimi näyttötutkintomestarina Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa sekä Liiketalouden perustutkinnossa. Hän toimi myös AMKE ry:n johtamassa StudentaPlus oppilashallinto-ohjelmassa pääkäyttäjänä ja valtakunnallisessa ohjausryhmässä. Kouluttajien laaja-alainen osaaminen kattaa uusimmat Windows-, Mac- ja Linux -käyttö- ja palvelinjärjestelmät sekä palvelinjärjestelmien virtualisoinnin, joka mahdollistaa erilaisien pilvipalveluiden luonnin sekä viimeisimmän sukupolven langattomat lähi- ja mobiiliverkot (WLAN, PAN ja LTE). Koulutusosaamiseen kuuluvat myös Ms Officen työvälineohjelmat, Internetin ja sähköpostin käyttö, julkaisu- ja kuvankäsittelyohjelmia, www-sivujen tekeminen (HTML5, CSS3), ohjelmoinnin (C/C++, JAVA, PHP, C#), tietokantojen hyödyntäminen (MySQL), Windows Phone- ja Android ohjelmoinnin, ketteristä projektinhallintamenetelmistä erityisesti SCRUMin, uusimman MS Project projektinhallintaohjelman, sosiaalisen median hyödyntäminen (some-strategian luominen yrityksille) sekä lisäksi urasuunnitteluun ja työnhakuun sekä markkinointiin ja yrittäjyyteen liittyvät teemat. Outi Anias, Shafi Salim ja Marjaana Siivola opiskelevat videoeditointia. 12

13 Yrittäjäinstituutti-palveluyksikkö Koulutustoiminta Vuonna 2014 oli koulutustoimintaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa sekä valmentavassa koulutuksessa. Esimerkiksi omaehtoisen ammatillisen lisäkoulutuksen kysyntä pysyi edelleen vahvana. Vuoden 2014 aikana palveluyksikkö jatkoi edellisvuodesta tai aloitti yhteensä 13 pitkäkestoista koulutusohjelmaa, joista suurin osa oli tutkintotavoitteisia. Lisäksi järjestettiin useita lyhempiä koulutusohjelmia tai lyhytkoulutuksia, kuten KLT-valmennus- ja KLT- ylläpitokoulutukset sekä Green Care koulutus, jossa opiskelijat olivat pääosin oppisopimusopiskelijoita. Koulutuksia kehitettiin tiiviisti yhteistyössä työelämän kanssa. Suurin osa koulutuksista toteutettiin Oulun alueella, mutta koulutus- ja näyttötutkintotoimintaa oli myös Ylivieskassa. Tutkintojen järjestämistä myytiin muille koulutuksen järjestäjille. Näyttötutkintomestarit kävivät henkilökohtaistamassa tutkinnon suorittajia ja arvioimassa suorituksia Kemijärvellä, Kolarissa, Kittilässä, Ivalossa, Rovaniemellä, Kuusamossa, Enossa ja Joensuussa. Vuoden 2014 aikana yksikön koulutusohjelmiin osallistui yhteensä yli 300 henkilöä. Opiskelijatyöpäiviä kertyi yhteensä noin , mikä oli noin 30 % koko talon volyymista. Lisäksi toteutettiin erilaisia kehittämishankkeita. Henkilöstö Palveluyksikön kouluttajat ovat osaavia ja työelämää tuntevia. Suurimmalla osalla on ylempi korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto, pedagoginen pätevyys ja näyttötutkintomestaripätevyys. Opetusaiheina on mm seuraavia aihealueita: yrittäjyys, taloushallinto, toimistopalvelut, projektinhallinta, hanketoiminta, tiimityö, vuorovaikutustaidot, myynti, markkinointi, asiakaspalvelu, osuuskuntatoiminta, luonto- ja ympäristöala, lääkelaskenta, ja GreenCare. Yhden kouluttajan toimenkuvaan kuuluu myös oppilaitoksen markkinoinnista vastaaminen. Näyttötutkinnot ja niiden kehittäminen Vuoden 2014 aikana palveluyksikössä suoritettiin yhteensä 132 näyttötutkintoa ja 13 osatutkintosuoritusta. Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkintoja suoritettiin edelleen runsaasti, 29 kappaletta, joka on kyseisessä tutkinnossa koko maan suoritusten määrään verrattuna iso määrä. Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnan vierailukäynti (keskittyi yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon järjestämiseen). Suoritetut tutkinnot vuonna 2014 Koko Osa Yhteensä Liiketalouden perustutkinto Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Myynnin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Palveluyksikkö yhteensä

14 Opiskelijan/tutkinnon suorittajan tarinat HANKEOSAAJA HEIDI ÅLANDER OSALLISTUIN SYKSYLLÄ 2012 ja keväällä 2013 PSK-Aikuisopiston järjestämään työvoimapoliittiseen koulutukseen, jossa opiskeltiin projektinhallintaa. Suoritin samalla myös Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon. Hain koulutukseen, sillä Te-palvelut suosittelivat sitä minulle ja kiinnostuin heti mahdollisuudesta työllistyä myöhemmin erilaisiin projekteihin. Projektityöskentely ja erityisesti EU-rahoitteiset hankkeet olivat minulla täysin uusi alue eikä minulla ollut mitään ennakkotietoja aiheesta. Aloitin opinnot avoimin mielin ja erityisen innoissani olin työharjoitteluosuudesta, sillä minulla ei ollut Oulun alueella valmiita kontakteja työpaikkoihin ja näin ollen en ollut työllistynyt edellisestä työpaikastani lähdön jälkeen. Lisäksi koin, että yliopistotutkintoni kauppatieteistä oli kovin yleispätevä moneenkin tehtävään, mutta ei riittävän erikoistunut mihinkään. Minulla oli laaja ja monipuolinen osaaminen, mutta en ollut expertti missään. Sen myötä minun oli hankala suunnata työnhakuani mihinkään tiettyyn osa-alueeseen. Minulla oli usean vuoden työkokemus takanani matkailualalta, mutta varsinaisen tutkinnon alalta kokemusta ei ollut yhtään. Hankemaailma avasi minulle ihan uudenlaiset ovet: projektien aiheet ovat vaihtuvia ja tehtävät niin monipuolisia, että minunlaisiani ihmisiä kaivataan kipeästi. Hanketyössä pääsen hyödyntämään niin omaa yliopistokoulutustani kuin työkokemustanikin. Kaiken tämän minulle mahdollisti projektinhallinnan koulutus, joka toimi sekä hyvänä lisäkoulutuksena ja antoi minulle tarvittavan erityisosaamisen että muutoinkin ponnahduslautana takaisin työelämään. Työharjoitteluni Oulun ammattikorkeakoulussa oli minulle toiveideni täyttymys: olin halunnut Oamkille harjoitteluun, olin päässyt sisään ja pääsin harjoittelun aikana tekemään monipuolisia projektitehtäviä sekä tutustumaan ihmisiin ja verkostoitumaan. Ennuste työllistymisestä omaan työharjoittelupaikkaan ei ollut aloittaessani kovin hyvä, olihan koulutuskuntayhtymällä rekrytointikielto. Asia ehti kuitenkin muuttumaan ja viimeisen harjoittelupäiväni jälkeen minulle tarjottiin heti suoraan jatkoa projektisuunnittelijana Kuusio-hankkeessa, jossa olin ollut mukana jo harjoitteluaikanani. Pian tämän jälkeen sain äitiysloman sijaisuuden Digisilta-hankkeessa. LUONTO-OHJAAJA SAIJA MOLANDER TAANTUMAN AIKAAN HANKALASTI työllistävältä alalta insinööriksi valmistuneena olin tottunut ajatukseen, että koulun päättäminen tarkoittaa suoraan työttömyyden alkua tai uudelleen kouluttautumista. Samaan aikaan opiskelupäivien huvetessa pehmenin ja aloin kaipaamaan lämpimämpää ja romanttisempaa elämää ja väkevämpää suhdetta luontoon, vaikken insinöörejä epähumaaneina pidäkään. Etsikkoajan jälkeen aloin opiskelemaan luonnontuotealaa. Ihastuin ajatukseen luonnon antimien monipuolisista käyttömahdollisuuksista; piipitoisten kortteiden juurimukuloista, polttelevan nokkosen kuituisista varsista, tervahaudan sinertävästä savusta, sienivärjärin väripadoista, uusista makuaineista ja tuoksujen lähteistä. Inspiroiduin vahvasti; kokemus, jota olin todella ollut vailla. Opiskelin ensin keruutuoteneuvojaksi. Ouluun muuton jälkeen päätin opiskella luontopuolta myös ohjaajan näkökulmasta, vaikka olenkin aina ollut se parka, joka epäsäänmukaisessa vaatetuksessa jättää kenkänsä suonsilmään ja saa ahdistuskohtauksen liiallisesta hämähäkkien määrästä metsässä. Arvelin lisäopiskelun olevan oman kiinnostuksen lisäksi myös työllistymistä edistävä askel. Opinahjo valikoitui itselle läheisen sijainnin ja koulutustarjonnan perusteella PSK-Aikuisopistoksi. Ne ominaisuudet, miksi olen hyvä tai miksi olen huono luontoohjaaja, on ollut olemassa minussa jo varmasti pitkään, mutta koulutus auttoi minua tuomaan niitä asioita esiin ja käsittelemään niitä kehittävästi. Opiskelu antoi itselleni pätevyyden toimia kunnan matkailusihteerinä mitä mielenkiintoisimman projektin aikana ja pääsin mukaan kansainväliseen hullunmyllyyn, jonka englanninkielisessä ilmapiirissä pyöriminen tuntui paljon helpommalta muun muassa aikuisopiston tarjoaman englanninkielisen ohjauskokemuksen vuoksi. Olen erittäin tyytyväinen PSK Aikuisopiston käytännönläheiseen koulutukseen, koska tuntemattomaksi jääneen viisaan sanoin: Kuulen ja unohdan. Näen ja muistan. Teen ja ymmärrän. 14

15 Sosiaali- ja terveyspalveluyksikkö Koulutustoiminta Sosiaali-ja terveys palveluyksikkö tuottaa sosiaali- ja terveysalan ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavaa valmistavaa koulutusta on järjestetty vuodesta 2008 alkaen. Sosiaali-ja terveysalan palveluyksikön tuottamissa koulutuksissa opiskeli kaikkiaan 113 opiskelijaa vuonna Sosiaali-ja terveysalan perustutkinnon tutkintotodistuksen sai 40 opiskelijaa. 11 suoritti mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaopinnot ja 29 vanhustyön osaamisalaopinnot. Osatutkintoja suoritti 5 opiskelijaa. Tutkintoon johtavaa koulutusta järjestettiin työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena Raahessa ja Vaalassa. Omaehtoisena monimuotokoulutuksena sekä oppisopimuskoulutuksena sosiaali-ja terveysalan perustutkintoon johtavaa koulutusta järjestettiin Oulun toimipisteessä. Ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta Palveluyksikön koulutustarjontaan kuuluu ammatillisena lisäkoulutuksena tarjottavat lyhytkoulutukset yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Erimittaiset ensiapukoulutukset olivat kysyttyjä koulutustuotteita. Hyvinvointipalvelurakenne elää yhteiskunnassa tällä hetkellä voimakasta muutosvaihetta. Samanaikaisesti on ennustettu tapahtuvan sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden keskuudessa runsasta eläköitymistä lähivuosina. Palvelun tuottajat miettivät erilaisia ratkaisuja palvelun tuottamiselle. Yksi keino tähän haasteeseen vastaamiseen on sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden; sairaanhoitajien ja lähihoitajien, rinnalla työskentelevien avustajien tietotaito-osaamisen lisääminen. Sosiaali-ja terveysalan palveluyksikön toteuttamissa koulutuksissa opiskelijatyöpäiviä kertyi kaiken kaikkiaan , joista työvoimakoulutuksista 7 312, omaehtoisista koulutuksista 5 120, oppisopimuskoulutuksista 735. Lähihoitajien työllistyminen on ollut hyvä. Aloitimme Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa hoivaavustajakoulutuksen Ylivieskassa syksyllä. Hoiva-avustajakoulutuksessa annetaan ammatillisia valmiuksia hoiva-alan avustaviin tehtäviin ja valmistetaan opiskelijoita lähihoitajakoulutuksen tutkinnon osan suorittamiseen. Koulutuksen sisältö painottuu vanhus- ja vammaispalveluun. Hyvinvointipalvelurakenne elää yhteiskunnassa tällä hetkellä voimakasta muutosvaihetta. Hoiva-avustaja koulutuksessa on kaksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, tutkinnon osaa; kasvun tukeminen ja ohjaus sekä kuntoutumisen tukeminen Valinnaisena tutkinnon osana koulutuksessa oli laitoshuoltajan ammattitutkinnon laitoshuoltopalvelut tutkinnon osa, jonka järjestäjänä toimi Raahen Aikuiskoulutuskeskus. 15

16 Henkilöstöresurssit ja osaaminen Palveluyksikössä työskenteli vuoden aikana kolme päätoimista kouluttajaa ja koulutuspäällikkö. Henkilöstön ammatillinen pätevyys ja osaaminen ovat korkealla tasolla. Kaikilla kouluttajille on ylempi korkeakoulututkinto ja pedagoginen pätevyys. Näyttötutkintomestareita oli kolme ja yksi suoritti kevään aikana näyttötutkintomestarikoulutuksen. Kahdella kouluttajalla on ETK-pätevyys. Kaksi kouluttajaa osallistui GerHope koulutukseen verkko-oppimisympäristössä saaden asiantuntijuutta vanhustyöhön. Kaksi kouluttajaa osallistui Perhehoitoliiton järjestämään seminaariin Jyväskylässä. Toinen heistä osallistui myös kouluttajakoulutukseen He loivat perhehoidon toimintakonseptin. Muutamissa lähikunnissa, kuten Liminka, Lumijoki ja Kempele on järjestetty infotilaisuuksia perhehoitotyöstä. Päätoimisten kouluttajien rinnalla koulutustoiminnan toteutukseen osallistui myös muutamia alan ammattilaisia sivutoimisesti oman päätoimen ohella. Sosiaali-ja terveysalan perustutkinnossa vaadittavien laaja-alaisten ammattitaitojen hankkimiseksi kouluttajaosaamista hankittiin myös PSK:n toisilta palveluyksiköiltä ja yhteistyöoppilaitokselta (mm. kielet, tietotekniikka, ravitsemusosaaminen). PSK-Aikuisopistolla on yhteistyösopimus sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa. Järjestöt järjestävät pitkäaikaissairauksia poteville ja vammaiseille tai heidän läheisilleen kokemuskouluttajatoimintaa. Kokemuskouluttajat vierailivat lähiopetustunneilla ja kertoivat kokemuksistaan ja tuntemuksistaan opiskelijoille. Palveluyksikön henkilöstö osallistui myös aktiivisesti näyttötutkintotoiminnan kehittämiseen niin omassa yksikössä kuin PSK- Aikuisopiston yhteisellä foorumilla. mm. osallistumalla NTMkillan kokouksiin. Kouluttajat ovat myös päivittäneet sosiaali- ja terveysalan tutkintojen arvioijien koulutusta ja muokanneet sitä verkko-oppimisympäristöön. Syksyllä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintotoimikunta vieraili PSK-Aikuisopistossa tavaten työnantaja-, työntekijä- ja kouluttaja-arvioijia sekä tutkinnon suorittajia. Henkilöstö tekee aktiivisesti koulutustoiminnan toteutuksessa yhteistyötä työelämän kanssa. Tutkinnon suorittajien työssäoppiminen ja tutkintotilaisuudet toteutetaan aidoissa työpaikoissa. Työssäoppimisen ja tutkintotilaisuuksien työpaikat sijoittuvat maantieteellisesti laajalle alueelle Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjanmaalla. Työssäoppimisen ohjaustilanteet ja tutkintotilaisuuksien arviointikokoukset ovat koulutustoiminnan kehittämistyön näkökulmasta arvokkaita ja luontevia yhteistyötilanteita työelämän kanssa. Palveluyksikön koko henkilöstö toteutti työelämäyhteistyötä kiitettävästi. Kokemuskouluttajat vierailivat lähiopetustunneilla ja kertoivat kokemuksistaan ja tuntemuksistaan opiskelijoille. 16

17 Kehittämishankkeet HANKKEET JA HANKETYÖ muodostivat noin 6 % osuuden PSK-Aikuisopiston liikevaihdosta. Useissa hankkeissa omarahoitusosuus on 25 %. PSK-Aikuisopiston hanketyön lähtökohtana on kehittää uutta toimintaa tai palvelua, josta voisi jatkossa muodostua pysyvä osa oppilaitoksen palvelutuotantoa. Hankkeita rahoitettiin useasta eri lähteestä, mm. Euroopan Sosiaalirahaston ja Maaseuturahaston kautta sekä Opetushallituksen ja Aluehallintoviraston myöntämien työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyvän rahoituksen kautta. Hankkeitten toteuttamiseen saatiin myös Opetushallituksen ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittämisrahoitusta. Yhtä hanketta rahoitettiin Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella. Euroopan sosiaalirahaston ja maaseuturahaston rahoittamat hankkeet Työtutka-hanke Tavoitteena on muodostaa toimintamalli työssäoppimisjakson tehokkaampaan ohjaukseen (tutkinnon suorittajat, työpaikkaohjaajat/arvioijat). Lisäksi tavoitteena on Työntutkimusmenetelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen työssäoppimisjaksolla. Luonnostaan hyvinvoiva -hanke Vuoden 2012 alussa alkanut Maaseuturahaston rahoittama Luonnostaan hyvinvoiva hanke jatkui edelleen vuoden 2013 aikana. Hanke on toiminnallisesti PSK-Aikuisopiston merkittävin hanke, joka työllisti toimintavuonna kokoaikaisesti yhden työntekijän. Hankkeen toimesta perustettiin Green Care ryhmä, johon on osallistunut yrittäjiä, Green Care yrittäjyyttä suunnittelevia henkilöitä sekä opiskelijoita. Ryhmässä on pohdittu Green Care-yrittäjyyttä, tuotteistusta ja laatuasioita. Lisäksi Luonnostaan hyvinvoiva-hanke on järjestänyt työpajoja ja teemapäiviä eri Green Care aiheista. Hanke on osallistunut myös valtakunnalliseen Green Care toimintaan. Hanke päättyi Hanke laati julkaisun Luonnostaan hyvinvoiva Esimerkkejä Green Care toiminnasta Pohjois- Pohjanmaalla. Valtakunnalliset Tyke-hankkeet Mestari-Kisällimalli Mestari-kisällimalli tukee työurien pidentämistä tarjoamalla kokeneille työntekijöille uudenlaisen työsisällön uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Samalla kehitetään keinoja saada nuoret uudet työntekijät kiinnittymään uuteen työyhteisöön. Malli tukee hiljaisen tiedon siirtymistä työpaikalla ja on yksi menettely osaamisen siirtämiseksi työyhteisössä. Laatustrategiaa pedagogisella johtamisella Laatustrategiaa pedagogisella johtamisella Hankkeen vetäjänä toimi Raahe Porvari- ja Kauppakoulu. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on tuettu oppilaitosten eri vaiheessa olevia laadunhallintajärjestelmiä mm. perehtymällä kokonaisarkkitehtuurimalliin (JHS 179) sekä prosessiajatteluun. Hankkeen toisessa vaiheessa perehdyttiin toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän- kriteeristöön. Kriteeristöön perehtyminen on tukenut koulutuksen järjestäjien itsearviointiprosessien kehittämistä sekä verkoston yhteistä laadun kehittämistä. Tavoitteena on ollut valmistautua kevään 2015 itsearviointeihin perehtymällä kriteeristöön, perehdyttämällä henkilöstöä ja kehittämällä omia laadunhallinnan prosesseja organisaatioissa. Taloudesta töitä -hanke Hanke toteutettiin vuosina Koordinaattorina on Koulutuskeskus Salpaus, ja PSK-Aikuisopisto on osatoteuttaja. Hankkeen tavoitteena on mm. kehittää tilitoimistotyön vetovoimaisuutta ja siten turvata tulevaisuudessa alan työllistäminen ja työllistyminen. PSK-Aikuisopistolla on hankkeessa mukana kaksi alueella toimivaa tilitoimistoa. Hankkeelle saatiin jatkohanke elokuusta 2014 alkaen. Jatkohanke toteutetaan samoilla periaatteilla kuin edellinen hanke. Alueelliset Tyke-hankkeet PSK-Aikuisopistossa toteutettiin vuoden 2014 aikana yhteensä kahdeksaa alueellista Tyke-hanketta kolmessa eri klusterissa. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hankkeet Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyen toteutettiin sekä valtakunnallisia että alueellisia kehittämishankkeita. Valtakunnallisesti PSK-Aikuisopisto oli mukana kahdessa eri hankkeessa. Alueellisesti toimittiin ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjien muodostamassa Pohjois-Suomen TYKE 2013 ja TYKE 2014 klusteriverkostossa. Verkostossa PSK-Aikuisopiston vetovastuulla oli Yrittäjyys-klusteri. Yritysten pc- ja mobiilituki ICT Angels hanke Hanke toteutettiin vuosina Hankkeessa tehtiin tarvekartoitus kohdeyrityksille, pidettiin hankkeen aloitusseminaari Moppiililaitteet tehokäyttöön yrityksessä Haapavedellä, verkostoiduttiin itse ja autettiin eri alojen yrittäjiä, joilla oli tarpeita pilvipalveluiden kehittämisessä, verkostoitumaan keskenään. Syksyllä 2014 aloitetiin hankkeen jatkohanke. Hankkeessa oli aloitusseminaari joulukuussa 2014, jossa mietittiin mukana olleiden 17

18 yrityksien kanssa, kuinka yrityksien pilvipalveluita ja mobiilitukea voitaisiin hankkeen aikana parhaiten kehittää. Vähittäiskaupan tulevaisuuden osaaja VTO -hanke Hanke toteutettiin vuosina yhteistyössä Oulun liikekeskus ry:n kanssa. Hankeen tavoitteena oli selvittää, millaisia osaamistarpeita työelämä on asettanut vähittäiskaupan henkilöstölle eri työtehtävissä sekä millaisia ovat Oulun seudun kaupan alan työnantajien näkemykset tulevaisuuden osaamistarpeiden kehityksestä vuoteen 2020 mennessä. Yhtenä tärkeänä tavoitteena oli kehittää liiketalouden työntekijä- ja esimiestason koulutuksen työelämälähtöisyyttä, opetuksen sisältöä vastaamaan entistä paremmin työelämän jatkuvasti muuttuvia tarpeita ja ketterää koulutusten tuotteistusta eri kaupan toimialoille. Jatkohanke keskittyy johtamiseen liittyviin teemoihin asiakaslisäarvon tuottamiseksi.. Palvelupolusta tuotekuvaukseen (PATU) hanke Hanke toteutettiin vuosina Yhteistyötä kehitetiin Lapin alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa. Hankkeessa järjestettiin Customer Journey Canvas -menetelmästä työpaja, jossa perehdyttiin palvelumuotoiluun ja erityisesti Canvas-menetelmän käyttöön tuotteistuksessa. Hankkeen toisessa työpajassa Kokemuksia Canvas työskentelystä jatkettiin Customer Journey Canvas-menetelmään tutustumista Business Kitcheniin liittyvien yritysten näkökulmasta. Hankkeen kolmas työpaja pidettiin aiheella Facebook markkinoinnissa. Hankkeessa edistettiin Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin yritysten yhteistyötä ja tuotekehitystä. Jatkohankkeen tavoitteena on tehdä tuotekehitystyötä, löytää uudenlaisia palvelutuotteita, järjestää tuotekehitysvalmennusta sekä edistää Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yritysyhteistyötä kummiyritystoiminnan kautta. Kevyet palvelumuodot ikäihmiset perhehoitoon -hanke Hanke toteutettiin vuosina Hankkeessa luotiin toimintakonsepti kevytrakenteiselle perhehoitomuodolle. Siihen sisältyen etsittiin, ohjattiin ja neuvottiin perhehoidosta kiinnostuneita yrittäjiä tai yrittäjäksi aikovia kyseistä tehtävää koskien. Jatkohankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä sosiaali- ja terveysalan, kuntaorganisaatioiden, järjestöjen toimijoiden ja tehtävästä kiinnostuneiden yksityishenkilöiden kanssa kustannusvaikutuksiltaan nykyistä tehokkaampia vanhustyön palvelumuotoja, rakenteeltaan kevyitä palvelumuotoja Haapaveden ja Siikalatvan alueen kuntiin. Opetushallituksen laadun kehittämishankkeet Laatulaari hanke Hanke toteutettiin vuosina Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli saada uutta näkökulmaa työelämälähtöiseen näyttötutkintotoimintaan ja näyttötutkintoihin valmistavaan ammatilliseen lisäkoulutukseen. Näkökulmaa kehitetiin tekemällä ristiinauditointeja toisten näyttötutkinnon järjestäjien ja työelämän edustajien kanssa. PSK-Aikuisopiston kohdetutkintona oli Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto. Hankkeen koordinoijana toimi Raahen Porvari ja kauppakoulu. Laatustrategiaa pedagogisella johtamisella Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tuettiin oppilaitosten eri vaiheessa olevia laadunhallintajärjestelmiä mm. perehtymällä kokonaisarkkitehtuurimalliin sekä prosessiajatteluun. Hankkeen toisessa vaiheessa perehdyttiin toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän- kriteeristöön. Kriteeristöön perehtyminen tukee koulutuksen järjestäjien itsearviointiprosessien kehittämistä sekä verkoston yhteistä laadun kehittämistä. Hankkeen koordinoijana toimi Raahen Porvari ja kauppakoulu. Moniosaajat kehiin -kehittämishanke PSK-Aikuisopisto toteutti Osaava hankkeen yhteistyössä Pohjois- Suomen yksityiset oppilaitokset verkoston kanssa vuosien aikana. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli oppilaitosten osaamisen kehittämisen suunnitelman ja toimintamallin tekeminen ja osaamisen kehittäminen strategian mukaisesti. Hankkeessa järjestettiin kaksi seminaaria henkilöstön täydennyskoulutuksena, joissa aiheina oli mm. oppilaitosturvallisuus ja muutoksen oppilaitostyössä. Työllisyyspoliittinen hanke Ohjatusti omaa osaamista ja työmarkkinavalmiuksia kehittämään -hanke Hanke on Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella osarahoittama hanke. Hankkeeseen asiakkaat tulevat Pohjois-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinotoimiston välittäminä. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat työttömät sekä kantaväestön edustajat, että maahanmuuttajataustaiset, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työttömyysetuutta vähintään 500 päivältä ja jotka ovat työmarkkinatukeen oikeutettuja. Lisäksi kohderyhmään voivat kuulua ne työttömät, joiden työttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään vuoden tai jotka työttömyyden kokonaiskeston ja toistuvuuden perusteella ovat rinnastettavissa yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleisiin. Maahanmuuttajataustaisilla kohderyhmän edustajilla tulee olla riittävä suomen kielen taito (B1.1). Hankkeen tavoitteena on tukea kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden osaamisen kehittämistä ja auttaa parantamaan heidän työmarkkinavalmiuksiaan. 18

19 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus PSK-AIKUISOPISTON HALLINNOIMAN POHJOIS-POHJANMAAN Oppisopimuskeskuksen tehtävänä on työelämän kehittäminen järjestämällä oppisopimuskoulutusta tiiviissä yhteistyössä työelämän ja oppilaitosten kanssa. Olemme asiakas- ja työelämälähtöinen, laadukkaasti toimiva yksityisten oppilaitosten muodostama oppisopimuskeskus, jolla on laaja yhteistyöverkosto. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset, julkinen sektori mm. kaupungit ja kunnat sekä ns. kolmas sektori mm. yhdistykset ja järjestöt. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus toimii kaikilla aloilla vaikka toiminnassa painottuvat erityisesti yhteistyöoppilaitosten alat. Keskeisimpiä alojamme ovat yrittäjyys, kauppa ja hallinto ja sosiaali- ja terveysala. Vuonna 2014 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa koulutukseen osallistuneita oli 308 opiskelijaa. Suurin osa koulutuksesta oli tutkintoon johtavaa koulutusta. Suosituimpia perustutkintoja olivat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, liiketalouden perustutkinto ja lapsi- ja perhetyön perustutkinto. Tutkintoon johtavassa lisäkoulutuksessa yleisimpiä tutkintoja olivat myynnin ammattitutkinto, laitoshuoltajan ammattitutkinto ja tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto. Nuorten oppisopimuskoulutus Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa vuonna 2014 on edelleen ollut painopisteenä oppisopimuskoulutuksen kehittäminen nuorten koulutusmuotona. Keskeistä on ollut tiedottaa nuorten oppisopimuskoulutuksesta nuorille, työelämän edustajille sekä muille nuorten kanssa toimiville tahoille sekä vahvistaa yhteistyötä osapuolten kesken. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. alueen yritykset, Oulun kaupungin nuorisopalvelut, perusasteen opinto-ohjaajat, nuorisojärjestöt ja TE-hallinto. Erityisesti on tuettu peruskoulunsa vuonna 2014 päättäneiden nuorten oppisopimuskoulutusta. Työnantajien on ollut mahdollista saada korotettua koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen solmiessaan oppisopimuksen peruskoulunsa vuonna 2014 päättäneen kanssa. Korotettu koulutuskorvaus on ollut ensimmäisenä opiskeluvuotena 800 euroa/kk, toisen 500 euroa/kk ja kolmantena vuonna 300 euroa /kk. Kymmenen peruskoulunsa tai 10 luokan päättänyttä ns. NOPSO-opiskelijaa opiskeli oppisopimuskoulutuksena Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa vuonna NOPSO-opiskelijoille ja heidän työpaikkakouluttajien kokemuksia kartoitettiin työpaikkakäyntien yhteydessä toteutetulla teemahaastattelulla. Pääosin opiskelijat pitivät oppisopimuksella opiskelua erinomaisena koulutusmuotona. Parasta oli opiskelussa sosiaalinen ympäristö ja koulutuksen käytännönläheisyys. Heidät oli otettu hyvin vastaan työpaikalla. Haasteena olivat olleet työpaikan ongelmatilanteet esim. hankalat asiakastilanteet asiakaspalvelutyössä. Lisäksi opiskelijat kokivat tarvitsevansa enemmän ohjausta etätehtävien tekemiseen. Muuten tietopuolinen koulutus oli sujunut opiskelijoiden mielestä hyvin. Myös työpaikkakouluttajien mielestä yhteistyö opiskelijoiden kanssa oli sujunut hyvin. He kokivat, että olivat saaneet ohjausta työpaikkakouluttajan rooliin ja heidän oma roolinsa oli auennut työpaikkakouluttajakoulutuksessa. Tutkintojen ja tietopuolisen koulutuksen osalta osa työpaikkakouluttajista olisi toivonut lisää ohjausta. Opetus- ja Kulttuuriministeriö myönsi vuonna 2014 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskukselle erityisavustusta työpaikkakouluttajien koulutuksen kehittämiseen huomioiden erityisesti nuoren opiskelijan ohjaustarpeet. Projektissa Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen työpaikkakouluttajakoulutusta ja ohjausmateriaalia uudistettiin huomioiden paremmin nuorten näkökulma. Lisäksi laadittiin työpaikkakouluttajien osaamiskartoitus, jota hyödynnetään työpaikkakouluttajien koulutuksessa. Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen jatkuu Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa myös vuonna Työnantajien on mahdollista saada edelleen korotettua koulutuskorvausta peruskoulunsa tai 10. luokan samana vuonna päättäneiden oppisopimuskoulutukseen. 19

20 Koulutustarjonta 2015 Yrittäjyys- ja liiketoimintakoulutus Liiketalouden perustutkinto Myynnin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Yrittäjän ja toimialojen lyhytkoulutukset Johtamis- ja asiantuntijakoulutus Sihteerin ammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Henkilöstöjohtamisen lyhytkoulutukset Kielikoulutukset Tietotekniikkakoulutus Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Yritysten tietotekniikkakoulutukset A ja AB korttikoulutukset Luonto- ympäristö ja luonnonvara-alan koulutus Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto Toimialan lyhytkoulutukset Sosiaali- ja terveysalan koulutus Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus Ensiapukoulutukset Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö Oulun toimisto Kansankatu 47 B, 3. krs, Oulu Puhelin Faksi Haapaveden toimisto Teknologiakylä, Kytökyläntie 11, Haapavesi Puhelin Faksi Pohjois-Pohjanmaa Oppisopimuskeskus Kansankatu 47 B, 3. krs, Oulu Puhelin PSK-Aikuisopisto Tulevan Tekijä

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010 Tekemisen meininki Toimintakertomus 21 johtajan katsaus Sisällys 2 Tekemisen meininki jatkui Amiedussa vuonna 21... Ami-säätiö on vahva toimija pääkaupunkiseudulla... 4 Palvelujen laadunvarmistus kasvavalle

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, Toimintakertomus 2006 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 Tuloksellisuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kohottamisen vuosi 2013 Rehtori Antti Koskinen Vuoden 2014 näkymät aikuisopiston toiminnalle perustehtävän näkökulmasta

Lisätiedot

vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi

vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi R A A H E N P O RVA R I - J A K A U P P A KO U LU vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU vuosikertomus 2014 2015, 133. lukuvuosi Katsaus lukuvuoden

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

POKE. Aikuiskoulutus. Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta

POKE. Aikuiskoulutus. Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta POKE Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta POKEn aikuiskoulutus on haluttu yhteistyökumppani, palvelujen tuottaja ja opiskelupaikka. Poimintoja kuluneelta vuodelta 2 johtajan katsaus

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

OULUN KAUPPAKAMARILEHTI 2/2014

OULUN KAUPPAKAMARILEHTI 2/2014 OULUN KAUPPAKAMARILEHTI 2/2014 Kaupunginjohtaja Matti Pennanen: Ict-myllerrys on myös suuri mahdollisuus Toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen: Pohjois-Suomi tarvitsee lisää kansainvälisesti toimivia yrityksiä

Lisätiedot

Vaikuttavaa osaamista. Toimintakertomus 2009

Vaikuttavaa osaamista. Toimintakertomus 2009 Vaikuttavaa osaamista Toimintakertomus 29 Sisällys Amiedussa on tekemisen meininki... 3 Laskevilla markkinoilla kasvavaa kysyntää osaamisesta ja osaamisen johtamisesta... 4 Lupauksen mukainen ja laadukas

Lisätiedot

Lähde liikkeelle syksy 2013 1

Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta

Lisätiedot