Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö."

Transkriptio

1 Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014

2 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö merkittävä alueellinen ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjä POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ PERUSTETTIIN Haapavedellä 3. päivänä syyskuuta 1990 kehittämään alueellista aikuiskoulutusta. Säätiön peruskirjan allekirjoittajia oli yhteensä 52 eri tahoa, joista suurin osa oli pohjoissuomalaisia kuntia ja kaupunkeja sekä myös Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi säätiölle vuonna 1999 luvan ylläpitää ammatillista aikuiskoulutuskeskusta. Luvan myöntäminen merkitsi uutta askelta säätiön järjestämän aikuiskoulutuksen kehittymisessä luvun alkupuolella kehitystä edistivät OKM:n myöntämät useat koulutuksen järjestämisluvat ja oman oppisopimuskeskuksen perustaminen. Tänä päivänä PSK on merkittävä alueellinen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäjä. Syyskuussa 2015 säätiö täyttää 25 vuotta. PSK-Aikuisopisto kehittää ja järjestää työelämän tarpeista lähtevää korkeatasoista ja käytännönläheistä aikuiskoulutusta, näyttötutkintoja sekä työelämäkoulutus- ja kehittämispalveluja. Vuonna 2014 Aikuisopistossa opiskeli 885 henkilöä ja toiminnan volyymi oli yhteensä 422 opiskelijatyövuotta. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus on toiminut vuodesta 2002 lähtien. Oppisopimuskeskus järjesti vuonna 2014 oppisopimuskoulutusta yhteensä 203 opiskelijatyövuotta, josta ammatillisen perustutkinnon oppisopimuksia oli 120 opiskelijatyövuotta. Toimintavuoden aikana PSK-Aikuisopisto ja Oppisopimuskeskus uudistivat strategiansa siten, että se on linjassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan strategian ja muiden alueellisten strategioiden kanssa. PSK:n strategian keihäänkärjeksi on kiteytetty yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittäminen. MISSIO Kehitämme työelämä- ja asiakaslähtöisesti aikuisten ammatillista osaamista ja uusyrittäjyyttä myös maaseudulla VISIO 2020 Osaava, uudistava tulevan tekijä! Vuoden 2014 aikana PSK-Aikuisopistossa ja Oppisopimuskeskuksessa on järjestetty koulutusta yhteensä 625 opiskelijatyövuotta. ARVOT Laatu, jatkuva oppiminen ja kestävällä tavalla toimiminen 2

3 Organisaatio 2015 JOHTAMINEN JA JOHTAMINEN JA VALMENNUS VALMENNUS Koulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö Outi Heikkilä Outi Heikkilä PSK-AIKUISOPISTO PSK-AIKUISOPISTO Rehtori Rehtori Jukka Matero Jukka Matero SOSIAALI- JA TERVEYS SOSIAALI- JA TERVEYS Koulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö Hannele Kaikkonen Hannele Kaikkonen POHJOIS-SUOMEN POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖN HALLITUS/JOHTOKUNTA HALLITUS/JOHTOKUNTA POHJOIS-POHJANMAAN POHJOIS-POHJANMAAN OPPISOPIMUSKESKUS OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuspäällikkö Oppisopimuspäällikkö Pia Kangas Pia Kangas YRITTÄJÄINSTITUUTTI YRITTÄJÄINSTITUUTTI Koulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma Merja Talman-Riihiluoma PSK-SERVICE OY PSK-SERVICE OY Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Jukka Matero Jukka Matero TIETOTEKNIIKKA TIETOTEKNIIKKA Koulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma Merja Talman-Riihiluoma TUKIPALVELUT TUKIPALVELUT Koulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma Merja Talman-Riihiluoma PSK-Aikuisopiston logon kuvasymboli esittää suopursua, joka on myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntakukka. 3

4 Rehtorin katsaus Toimintavuosi 2014 VUOSI 2014 OLI Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiön 24. toimintavuosi. Koulutuskeskussäätiön konsernin muodostavat PSK- Aikuisopisto, Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus (POPO) ja PSK-Service Oy. Toiminnallisesti vuosi oli hyvin työntäyteinen. Säätiö onnistui kasvattamaan liikevaihtoa edelliseen vuoteen verrattuna 6 %, konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli 4,75 milj. euroa. Kasvu johtui työvoimakoulutuksen volyymin kasvusta. Liikevaihdon kasvu merkitsi sitä, että säätiön tarjoamien työpaikkojen määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. PSK-Aikuisopisto Kun tarkastellaan tilannetta konsernin yksiköittäin, niin PSK-Aikuisopiston liikevaihto oli 3,96 milj. euroa ja siinä oli kasvua edelliseen vuoteen 8 %:ia. Kasvu selittyy työvoimakoulutuksen hyvällä kysynnällä. Työvoimakoulutuksen volyymista keskeinen osa muodostui maahanmuuttajakoulutuksesta. Myös ammatillista työvoimakoulutusta järjestettiin merkittävä määrä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussektorilla toiminnan volyymi pysyi suurin piirtein aiempien vuosien tasolla. Perustutkintoina järjestettiin tieto- ja viestintätekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä luonto- ja ympäristöalan perustutkintoja. Hakijamäärältään suosituin oli sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, jossa PSK-Aikuisopisto on erikoistunut vanhustyön osaamisalaan. Erityisellä ilolla on todettava, että luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon hakijoita oli neljä yhtä aloituspaikkaa kohti. Kiinnostus alan koulutukseen näkyy olevan koko ajan nousussa. Luontoon liittyvä palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen näyttää siis kiinnostavan aikuisia uutena tulevaisuuden mahdollisuutena. Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus suunnattiin pääasiassa omaehtoiseen näyttötutkintotavoitteiseen koulutukseen. Tavoitteina koulutuksissa olivat lähinnä kauppaan, hallintoon, liiketoimintaan ja yrittäjyyteen liittyvät ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Luonnonvara-alan tutkinnoista tarjottiin Hankeosaajavalmennuksen yhteydessä maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkintoa. Tämä viimemainittu muodostaa erinomaisen kokonaisuuden hanketoimijoiden osaamisen kehittämiseen nyt alkaneella EU-tavoiteohjelmakaudella. Ilolla on todettava, että omaehtoisen lisäkoulutuksen kiinnostavuus pysyi hyvällä tasolla, erityisen hyvät hakijamäärät olivat taloushallinnon ja yrittäjän ammattitutkinnon valmistaviin koulutuksiin. Lisäkoulutuksena järjestettiin myös henkilöstökoulutusta taloushallinnossa yhteistyössä alueen tilitoimistojen kanssa. Oppisopimuskoulutuksen tietopuolisia jaksoja ja näyttötutkintoja Aikuisopisto järjesti saman verran kuin edellisenäkin toimintavuonna. Aikuisopisto järjesti näyttötutkintoja myös muille valmistavan koulutuksen järjestäjille, mm. luonto- ja ympäristöalan sekä liiketalouden perustutkintoja ja myynnin ja taloushallinnon ammattitutkintoja. Erikseen ansaitsee mainita yritysneuvojan erikoisammattitutkintojen järjestäminen yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Ely-keskusten sekä Lapin oppisopimustoimiston kanssa. Työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä jatkettiin Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyvillä useilla yhteistyöprojekteilla. PSK-Aikuisopisto on mukana myös Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa hanketyössä. Tämän hankkeen tavoitteena on alueen oppilaitosten koulutuksen kehittäminen varmistamaan pohjoissuomalaisten ammattiosaajien saatavuus eri suurhankkeiden tarpeisiin. Pilottina on Pyhäjoen ydinvoimalahanke. PSK-Aikuisopisto vetää hankkeessa Ympäristö- turvallisuus- ja laatujohtamisen työryhmää. 4

5 PSK:n aikuisten opintoneuvontaa on kehitetty ja jatkettu myös OpinTorin muodossa. Oppilaitokset hoitavat Oulunseudulla ohjauspäivystyspistettä Oulun TE-toimiston tiloissa. Oulun eteläisen alueella palvelun hoitaa siihen palkattu henkilö alueen kunnissa kiertävänä palveluna ajanvarausperiaatteella. Koillismaalla palvelu on hoidettu etupäässä sähköpostitse tehtävin ajanvarauksin. Tavoitteena on auttaa koulutusta ja uraohjausta tarvitsevia henkilöitä löytämään heille parhaiten soveltuvia koulutuspolkuja, tarjota tietoa tutkinnoista, oppilaitosten tarjonnasta, koulutusten hakuajoista ja -käytännöistä, koulutuksen muodoista ja rahoitusmahdollisuuksista. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus Oppisopimuskeskus järjesti toimintavuonna ammatillisessa perustutkinnoissa ja lisäkoulutuksessa yhteensä 203 vuosipaikan verran. Koulutukseen osallistuneita opiskelijoita oli yhteensä 308 henkilöä. Toiminnan volyymi oli 1,33 milj. euroa. Tietopuolisen koulutuksen ja tutkintojen järjestämisessä tehtiin laajaa yhteistyötä eri koulutuksen järjestäjien kanssa. Haasteen säätiölle luo OPH:n suorittama oppisopimuskoulutuksen valtionosuusrahoituksen tarkastus vuosilta Vuoden 2014 aikana säätiö on laatinut oppisopimuskohtaiset vastineet noin 1000 tarkastuksen kohteena olleesta oppisopimuksesta. Tämän vastinetyöskentelyn johdosta takaisinperittävä summa on pienentynyt peräti 2,5 miljoonaa euroa. Asiasta on jätetty valitukset KHO:een. Asia on siis edelleen kesken. Opetus- ja kulttuuriministeriön esittämä toisen asteen järjestäjäverkko- ja rahoituslaki raukesivat eduskuntakäsittelyssä. Eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus linjaa uudelleen ammatillisen koulutuksen kehittämistä. On kuitenkin syytä muistaa, että panostamalla ammatillisen osaamisen vahvistamiseen, panostetaan samalla Suomen kilpailukykyyn maailmanmarkkinoilla. Säätiön asettamat laadulliset, toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet toteutuivat hyvin vuonna Tästä kuuluu suuri kiitos motivoituneelle, osaavalle ja työhönsä sitoutuneelle henkilöstölle. Haluan esittää parhaat kiitokset myös säätiön asiantuntevalle hallitukselle sekä kaikille yhteistyökumppaneille. PSK-Aikuisopiston tehtävä on kehittää toiminta-alueemme työelämän ja aikuisväestön ammatillista osaamista. Tähän tehtävään meillä on erityistä osaamista ja hyvä valikoima näyttötutkintoja. Tulevaisuudessa tahdomme olla tehtävässä entistä parempia yhteistyössä henkilöstön, työelämän ja hyvien kumppanien kanssa. Jukka Matero va. rehtori 5

6 Mistä on hyvä aikuiskouluttaja tehty substanssi-pedagogiikka-mestarointi SÄÄTIÖN PALVELUKSESSA TYÖSKENTELI toimintavuoden kuluessa yhteensä 48 kokoaikaista henkilöä. Vaihtuvuutta oli jonkin verran, koska vuoden aikana työsuhteen aloitti 8 henkilöä ja päätti 9 henkilöä. Työsuhteen päättäneistä yksi henkilö siirtyi eläkkeelle vuoden lopussa. Kokoaikaisesti työssä olevan henkilöstön yhteenlaskettu työpanos oli 41,2 henkilötyövuotta. Aikuiskoulutuksen menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. Kouluttajista 74 % on suorittanut vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon. Soveltuvan tutkinnon ohella aikuiskouluttajalla täytyy olla myös vahva osaaminen ja kokemus opettamaltaan alalta. Tämä asia on aina ollut PSK-Aikuisopiston henkilökunnan rekrytoinnin lähtökohtana. Ja tässä olemme vuosien varrella myös hyvin onnistuneet. Aikuisopiston kouluttajakaartista löytyy osaamista ja kokemusta monelta toimialalta, yrittäjyydestä, liiketoiminnan johtamisesta, osuuskuntayrittäjyydestä, esimies- ja työnjohtotyöstä, myynnistä, asiakaspalvelusta, markkinoinnista, projektihallinnasta, taloushallinnosta, tieto- ja viestintäteknologiasta, sosiaali- ja terveysalasta sekä luonto- ja ympäristöalasta. Lisäksi erikseen on mainittava, että kouluttajista neljäsosa on ammattinsa osaavia suomen kielen ja kotoutumisen kouluttajia. Alan osaamisen ja kokemuksen lisäksi hyvä kouluttaja tarvitsee hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä välittää omaa tietoaan ja osaamistaan opiskelijoille sekä taitoa innostaa opiskelijoita lisätietojen ja -taitojen hankintaan. Koulutuksista kootun asiakaspalautteen perusteella kouluttajamme ovat onnistuneet tässä erinomaisesti. Koulutusten päättöpalautteiden keskiarvot (asteikko 1-5) olivat vuonna 2014 seuraavat. Työvoimakoulutuksen OPAL-palautteissa: ammatillinen koulutus 4,3 muu työvoimapoliittinen koulutus 4,0 maahanmuuttajakoulutus 4,7 AIPAL-palautteissa palautteiden keskiarvot olivat prosessin eri vaiheissa seuraavat: Tutkintoon ja koulutukseen hakeutumisvaihe 3,9 Tutkinnon suorittamisvaihe 4,2 Aikuiskoulutuksen menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. Omaa pedagogista osaamistaan aikuiskouluttajat kehittävät pedagogisten opintojen kautta. Pedagoginen pätevyys on 90 %:lla kaikista kouluttajista. Lisäksi kouluttajamme tarvitsevat näyttötutkintoihin liittyvää osaamista. Näyttötutkintomestareita on 23 henkilöä eli 74 % kaikista kouluttajista. Tutkintoihin valmistavien koulutusten opettajista peräti 95 % on näyttötutkintomestareita. Osaavat pedagogit ja mestarit kouluttavat Tulevan tekijät. 6

7 Oppilaitoksen tukipalvelut TUKIPALVELUISSA TOIMI VUODEN 2014 aikana kaksi koulutussihteeriä, kaksi laitoshuoltajaa, yksi taloussihteeri ja toinen, loppuvuodesta rekrytoitu taloussihteeri sekä yksi IT-tukihenkilö. Koulutussihteeri palvelee oppilaitoksen sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita, pitää yllä tilastoja ja toimittaa tarvittavaa tukimateriaalia henkilöstölle. Taloussihteeri hoitaa mm. osto- ja myyntilaskut, palkanlaskennan sekä kirjanpidon ja kerää tilinpäätöstietoja. Laitoshuoltaja huolehtii henkilökunta-, opiskelija- ja luokkatilojen siisteydestä, tekee tarvittavia hankintoja oppilaitoksen käyttöön sekä huolehtii mm. koulutustoimintaan liittyvistä kahvitarjoiluista. IT-tukihenkilö huolehtii henkilökunnan ja opiskelijoiden käytössä olevien tietokoneiden toimivuudesta, internetyhteyksistä, kopiokoneista, tulostimista, skannereista, oppimisympäristöjen edu. psk.fi (Moodle-pohjainen) ja ACP ylläpidosta ym. ATK-luokkien käyttöä on suunnattu pääsääntöisesti eri ohjelmistokokoonpanojen mukaan: taloushallinto, multimedia ja kuvankäsittely (Adoben uusimmat tuotteet), ohjelmointi, toimisto-ohjelmisto (MS Office 2010/2013), Windows 7 ja 8 käyttöjärjestelmät. Yllä: Koulutussihteeri Eija Koivula postitustehtävissä. Alla: IT-tukihenkilö Juha Lepistö tukee. 7

8 PSK-säätiön hallitus ja johtoryhmä 2014 Säätiön hallitus Säätiön toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus, joka toimii samalla oppilaitoksen johtokuntana. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 16 kertaa ja käsitteli kaikkiaan 166 päätöspykälää. Vuoden 2014 aikana säätiön sääntöjä uudistettiin ja hallituksessa on nyt kuusi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Ahti Karvonen erosi hallituksesta Hallituksen sihteerinä toimi kokoukseen saakka va. rehtori Jukka Matero. Oli kuitenkin tarkoituksenmukaista eriyttää hallituksen esittelijän ja sihteerin tehtävät, joten hallituksen sihteeriksi valittiin lakimies, AA Antti Latola, Krogerus Oy:stä. Hän aloitti tehtävässään kokouksessa. Säätiön hallitus/johtokunta 2014 Puheenjohtaja Tuomo Karjalainen Varapuheenjohtaja Hannu Saarinen Jäsenet Jorma Heikkilä, Olavi Jakkula, Eero Merilä ja Jukka Tikanmäki. Esittelijä Jukka Matero, va. rehtori, säätiön asiamies Sihteeri Antti Latola, Krogerus Oy, lähtien Johtokunnan henkilöstöedustaja Tarja Pahnila, kouluttaja Tilintarkastajat KHT, JHTT Vivi Marttila ja KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela, BDO Oy KHT yhteisö Säätiön johtoryhmä Jukka Matero Anu Riippa Merja Talman-Riihiluoma Outi Heikkilä Pia Kangas va. rehtori koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö oppisopimuspäällikkö Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 17 kertaa, keskimäärin kolmen viikon välein. Johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on säätiön hallituksen linjausten mukaisesti suunnitella, toteuttaa, seurata ja kehittää PSK-konsernin ja siihen kuuluvien yksiköiden toimintaa. Koulutuspäällikkö Anu Riippa on opintovapaalla Sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikön tehtäviä valittiin opintovapaan ajaksi hoitamaan Hannele Kaikkonen. 8

9 Talous Liikevaihdon kehitys KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI edellisvuodesta n. 6 %, ollen 4,75 milj. euroa. Konsernin liikevaihdosta PSK-Aikuisopiston osuus oli 3,96 milj. euroa ja Oppisopimuskeskuksen osuus oli 1,32 milj. euroa. Konsernin talous pysyi kohtuullisena Suoritetut näyttötutkinnot v Perustutkinnot Koko Osa Yhteensä Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonnonvaratuottaja ja luonto-ohjaaja Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Perustutkinnot yhteensä Ammattitutkinnot Koko Osa Yhteensä Myynnin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Ammattitutkinnot yhteensä Erikoisammattitutkinnot Koko Osa Yhteensä Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 2 2 Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto 5 5 Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto 6 6 Erikoisammattitutkinnot yhteensä Kaikki tutkinnot yhteensä Koulutusten opiskelijatyöpäivien jakautuminen Työvoimakoulutus Perustutkintokoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus Muu koulutus PSK-Service Oy Yhteensä

10 Johtaminen & Valmennus -palveluyksikkö Tunnuslukuja: Liikevaihto yhteensä e, josta: työvoimakoulutus e ammatillinen lisäkoulutus e opso 1722 e hankkeet e Työnjohto-osaamisen koulutukset Vuonna 2013 järjestetty Työnjohto-osaamisen koulutus oli erinomaisen tuloksellinen myös osallistujien työllistymisen suhteen. Koulutuksen päättyessä noin 80% osallistujista oli siirtynyt työmarkkinoille. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus hankki koulutuksen optiohankintana vuonna Tämänkin koulutuksen päättyessä noin 50% osallistujista oli siirtynyt työmarkkinoille. Opiskelijatyöpäivät yhteensä optpv, josta: työvoimakoulutus optpv ammatillinen lisäkoulutus 380 optpv opso 80 optpv Ohjatusti omaa osaamista ja työmarkkinavalmiuksia kehittämään hanke optpv Henkilöstön määrä: 11 kouluttajaa + hanketyöntekijä + koulunkäyntiavustaja + sihteeri + koulutuspäällikkö Suoritetut tutkinnot: Johtamisen erikoisammattitutkinto 5 kpl Tutkintoon valmistavat koulutukset ja tutkintosuoritukset Aloitimme uuden sihteerin ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen syyskuussa Ryhmässä oli mukana myös oppisopimuksella tutkintoa suorittavia. Kaikille pakollisen Sihteerinä toimiminen tutkinnon osan lisäksi järjestimme valmistavaa koulutusta seuraaviin valinnaisiin tutkinnonosiin: Toimiston sihteerinä toimiminen, Myynti -ja markkinointipalvelujen sihteerinä toimiminen sekä Taloushallinnon sihteerinä toimiminen. Johtamisen erikoisammattitutkintoja suoritettiin vuonna 2014 viisi kappaletta. Tämän lisäksi usealla tutkinnonsuorittajalla tutkinnon suorittaminen eteni suunnitelman mukaisesti valmistumisen häämöttäessä vuoden 2015 puolella. Johtamisen lyhytkoulutukset Järjestimme mm. organisaatiokohtaisia asiakaspalvelukoulutuksia asiakkaan toiveiden mukaisesti. Vastasimme PSK-Aikuisopistossa kaikkien palveluyksiköiden suomen, englannin ja ruotsin kielen koulutuksista, sekä viestinnän ja kielenhuollon kokonaisuuksista. 10

11 Vuonna 2014 keskityimme palveluyksikössä erityisesti maahanmuuttajille suunnattuihin koulutuksiin Vuonna 2014 aloitimme uutta ja kehitimme jo meneillään olevaa. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen hankkimana järjestimme useita maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia. Vuonna 2014 palveluyksikössä oli meneillään Oulussa yhteensä 12 kestoltaan 200 päivän mittaista luku- ja kirjoitustaidon koulutusta. Opetusmenetelmiä monipuolistettiin mm. visuomotorisia taitoja kehittävillä kutomisprojekteilla sekä luokkahuoneen ulkopuolelle viedyillä oppimistilanteilla. Raahessa oli meneillään vuoden 2014 aikana kolme 300 päivän kestoista maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta. Marraskuussa 2014 aloitimme Ruukissa 300 päivän mittaisen maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen. Uutta maahanmuuttajille suunnatuissa koulutuksissa olivat päänavaukset Suomen kielen ja hallinnon alan täydennyskoulutuksen ja Suomen kielen ja käyttöliittymien suunnittelun täydennyskoulutuksen muodossa. Koulutusten kohderyhmän muodostivat pääsääntöisesti Suomessa pitkään asuneet ja työskennelleet ulkomaalaistaustaiset henkilöt. Suomen kielen opintojen lisäksi koulutusten avulla vahvistettiin opiskelijoiden asiakaspalvelutaitoja sekä käyttöliittymien lokalisoinnin taitoja. Koulutusten alussa osallistujien suomen kielen taito oli vähäinen. Suomen kielen ja hallinnon alan täydennyskoulutuksen aikana oli mahdollisuus suorittaa Liiketalouden pt:n pakollinen tutkinnon osa asiakaspalvelu. Yllä: Opiskelijat Iurii Smirnov (vas.), Riyaporn Chachumwong ja Ali Sahib perehtyvät kutomisen saloihin ja samalla harjoittavat suullista kielitaitoaan. Keskellä: Edriss Egma Hussenin mielestä opiskelu on hauskaa! Alla: Suomen kielen ja hallinnon alan täydennyskoulutuksen ja Suomen kielen ja käyttöliittymien suunnittelun täydennyskoulutuksen opiskelijat harjoittelevat käytännön asiakaspalvelutaitoja maastossa. Kuvassa edessä Thuy Le (vas.) ja Stephen Muiruri. 11

12 Tietotekniikkapalveluyksikkö Tietotekniikkapalveluyksikön henkilöstö koostuu osaavista alan kouluttajista ja IT - tukihenkilöstä. Koulutustoiminta Tammikuussa 2013 alkanut Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (ohjelmistotuotannon osaamisala) valmistava koulutus päättyi kesäkuussa Koulutuksen painopistealueita olivat mm. Windows Phone ja Android ohjelmointi. Tammikuussa 2014 alkoi uusi valmistava koulutus, painopistealueina mm. dynaamiset www-sivut, verkkokauppa ja webadmin. Samaa teemaa noudatti myös syksyllä 2014 alkanut valmistava koulutus. Eri koulutuksissa suoritettiin useita TIEKE ry:n ylläpitämiä - kortti-, Tietokoneen käyttäjän A- ja AB-korttitutkintoja eri koulutusohjelmissa. Korttisuorituksia myytiin myös ulospäin. Henkilöstö ja osaaminen Palveluyksikössä oli vuoden 2014 aikana 4 päätoimista kouluttajaa, yksi IT tukihenkilö, koulutussihteeri ja koulutuspäällikkö. Yksi kouluttajista työskenteli vuoden 2014 pääosin Pohjois-Pohjan maan oppisopimuskeskuksessa koulutussuunnittelijana. Kouluttajilla oli useita vastuualueita koulutuksissa. Yksi kouluttaja työskenteli vastuukouluttajana eri ryhmissä. Yksi kouluttajaa toimi näyttötutkintomestarina Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa sekä Liiketalouden perustutkinnossa. Hän toimi myös AMKE ry:n johtamassa StudentaPlus oppilashallinto-ohjelmassa pääkäyttäjänä ja valtakunnallisessa ohjausryhmässä. Kouluttajien laaja-alainen osaaminen kattaa uusimmat Windows-, Mac- ja Linux -käyttö- ja palvelinjärjestelmät sekä palvelinjärjestelmien virtualisoinnin, joka mahdollistaa erilaisien pilvipalveluiden luonnin sekä viimeisimmän sukupolven langattomat lähi- ja mobiiliverkot (WLAN, PAN ja LTE). Koulutusosaamiseen kuuluvat myös Ms Officen työvälineohjelmat, Internetin ja sähköpostin käyttö, julkaisu- ja kuvankäsittelyohjelmia, www-sivujen tekeminen (HTML5, CSS3), ohjelmoinnin (C/C++, JAVA, PHP, C#), tietokantojen hyödyntäminen (MySQL), Windows Phone- ja Android ohjelmoinnin, ketteristä projektinhallintamenetelmistä erityisesti SCRUMin, uusimman MS Project projektinhallintaohjelman, sosiaalisen median hyödyntäminen (some-strategian luominen yrityksille) sekä lisäksi urasuunnitteluun ja työnhakuun sekä markkinointiin ja yrittäjyyteen liittyvät teemat. Outi Anias, Shafi Salim ja Marjaana Siivola opiskelevat videoeditointia. 12

13 Yrittäjäinstituutti-palveluyksikkö Koulutustoiminta Vuonna 2014 oli koulutustoimintaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa sekä valmentavassa koulutuksessa. Esimerkiksi omaehtoisen ammatillisen lisäkoulutuksen kysyntä pysyi edelleen vahvana. Vuoden 2014 aikana palveluyksikkö jatkoi edellisvuodesta tai aloitti yhteensä 13 pitkäkestoista koulutusohjelmaa, joista suurin osa oli tutkintotavoitteisia. Lisäksi järjestettiin useita lyhempiä koulutusohjelmia tai lyhytkoulutuksia, kuten KLT-valmennus- ja KLT- ylläpitokoulutukset sekä Green Care koulutus, jossa opiskelijat olivat pääosin oppisopimusopiskelijoita. Koulutuksia kehitettiin tiiviisti yhteistyössä työelämän kanssa. Suurin osa koulutuksista toteutettiin Oulun alueella, mutta koulutus- ja näyttötutkintotoimintaa oli myös Ylivieskassa. Tutkintojen järjestämistä myytiin muille koulutuksen järjestäjille. Näyttötutkintomestarit kävivät henkilökohtaistamassa tutkinnon suorittajia ja arvioimassa suorituksia Kemijärvellä, Kolarissa, Kittilässä, Ivalossa, Rovaniemellä, Kuusamossa, Enossa ja Joensuussa. Vuoden 2014 aikana yksikön koulutusohjelmiin osallistui yhteensä yli 300 henkilöä. Opiskelijatyöpäiviä kertyi yhteensä noin , mikä oli noin 30 % koko talon volyymista. Lisäksi toteutettiin erilaisia kehittämishankkeita. Henkilöstö Palveluyksikön kouluttajat ovat osaavia ja työelämää tuntevia. Suurimmalla osalla on ylempi korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto, pedagoginen pätevyys ja näyttötutkintomestaripätevyys. Opetusaiheina on mm seuraavia aihealueita: yrittäjyys, taloushallinto, toimistopalvelut, projektinhallinta, hanketoiminta, tiimityö, vuorovaikutustaidot, myynti, markkinointi, asiakaspalvelu, osuuskuntatoiminta, luonto- ja ympäristöala, lääkelaskenta, ja GreenCare. Yhden kouluttajan toimenkuvaan kuuluu myös oppilaitoksen markkinoinnista vastaaminen. Näyttötutkinnot ja niiden kehittäminen Vuoden 2014 aikana palveluyksikössä suoritettiin yhteensä 132 näyttötutkintoa ja 13 osatutkintosuoritusta. Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkintoja suoritettiin edelleen runsaasti, 29 kappaletta, joka on kyseisessä tutkinnossa koko maan suoritusten määrään verrattuna iso määrä. Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnan vierailukäynti (keskittyi yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon järjestämiseen). Suoritetut tutkinnot vuonna 2014 Koko Osa Yhteensä Liiketalouden perustutkinto Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Myynnin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Palveluyksikkö yhteensä

14 Opiskelijan/tutkinnon suorittajan tarinat HANKEOSAAJA HEIDI ÅLANDER OSALLISTUIN SYKSYLLÄ 2012 ja keväällä 2013 PSK-Aikuisopiston järjestämään työvoimapoliittiseen koulutukseen, jossa opiskeltiin projektinhallintaa. Suoritin samalla myös Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon. Hain koulutukseen, sillä Te-palvelut suosittelivat sitä minulle ja kiinnostuin heti mahdollisuudesta työllistyä myöhemmin erilaisiin projekteihin. Projektityöskentely ja erityisesti EU-rahoitteiset hankkeet olivat minulla täysin uusi alue eikä minulla ollut mitään ennakkotietoja aiheesta. Aloitin opinnot avoimin mielin ja erityisen innoissani olin työharjoitteluosuudesta, sillä minulla ei ollut Oulun alueella valmiita kontakteja työpaikkoihin ja näin ollen en ollut työllistynyt edellisestä työpaikastani lähdön jälkeen. Lisäksi koin, että yliopistotutkintoni kauppatieteistä oli kovin yleispätevä moneenkin tehtävään, mutta ei riittävän erikoistunut mihinkään. Minulla oli laaja ja monipuolinen osaaminen, mutta en ollut expertti missään. Sen myötä minun oli hankala suunnata työnhakuani mihinkään tiettyyn osa-alueeseen. Minulla oli usean vuoden työkokemus takanani matkailualalta, mutta varsinaisen tutkinnon alalta kokemusta ei ollut yhtään. Hankemaailma avasi minulle ihan uudenlaiset ovet: projektien aiheet ovat vaihtuvia ja tehtävät niin monipuolisia, että minunlaisiani ihmisiä kaivataan kipeästi. Hanketyössä pääsen hyödyntämään niin omaa yliopistokoulutustani kuin työkokemustanikin. Kaiken tämän minulle mahdollisti projektinhallinnan koulutus, joka toimi sekä hyvänä lisäkoulutuksena ja antoi minulle tarvittavan erityisosaamisen että muutoinkin ponnahduslautana takaisin työelämään. Työharjoitteluni Oulun ammattikorkeakoulussa oli minulle toiveideni täyttymys: olin halunnut Oamkille harjoitteluun, olin päässyt sisään ja pääsin harjoittelun aikana tekemään monipuolisia projektitehtäviä sekä tutustumaan ihmisiin ja verkostoitumaan. Ennuste työllistymisestä omaan työharjoittelupaikkaan ei ollut aloittaessani kovin hyvä, olihan koulutuskuntayhtymällä rekrytointikielto. Asia ehti kuitenkin muuttumaan ja viimeisen harjoittelupäiväni jälkeen minulle tarjottiin heti suoraan jatkoa projektisuunnittelijana Kuusio-hankkeessa, jossa olin ollut mukana jo harjoitteluaikanani. Pian tämän jälkeen sain äitiysloman sijaisuuden Digisilta-hankkeessa. LUONTO-OHJAAJA SAIJA MOLANDER TAANTUMAN AIKAAN HANKALASTI työllistävältä alalta insinööriksi valmistuneena olin tottunut ajatukseen, että koulun päättäminen tarkoittaa suoraan työttömyyden alkua tai uudelleen kouluttautumista. Samaan aikaan opiskelupäivien huvetessa pehmenin ja aloin kaipaamaan lämpimämpää ja romanttisempaa elämää ja väkevämpää suhdetta luontoon, vaikken insinöörejä epähumaaneina pidäkään. Etsikkoajan jälkeen aloin opiskelemaan luonnontuotealaa. Ihastuin ajatukseen luonnon antimien monipuolisista käyttömahdollisuuksista; piipitoisten kortteiden juurimukuloista, polttelevan nokkosen kuituisista varsista, tervahaudan sinertävästä savusta, sienivärjärin väripadoista, uusista makuaineista ja tuoksujen lähteistä. Inspiroiduin vahvasti; kokemus, jota olin todella ollut vailla. Opiskelin ensin keruutuoteneuvojaksi. Ouluun muuton jälkeen päätin opiskella luontopuolta myös ohjaajan näkökulmasta, vaikka olenkin aina ollut se parka, joka epäsäänmukaisessa vaatetuksessa jättää kenkänsä suonsilmään ja saa ahdistuskohtauksen liiallisesta hämähäkkien määrästä metsässä. Arvelin lisäopiskelun olevan oman kiinnostuksen lisäksi myös työllistymistä edistävä askel. Opinahjo valikoitui itselle läheisen sijainnin ja koulutustarjonnan perusteella PSK-Aikuisopistoksi. Ne ominaisuudet, miksi olen hyvä tai miksi olen huono luontoohjaaja, on ollut olemassa minussa jo varmasti pitkään, mutta koulutus auttoi minua tuomaan niitä asioita esiin ja käsittelemään niitä kehittävästi. Opiskelu antoi itselleni pätevyyden toimia kunnan matkailusihteerinä mitä mielenkiintoisimman projektin aikana ja pääsin mukaan kansainväliseen hullunmyllyyn, jonka englanninkielisessä ilmapiirissä pyöriminen tuntui paljon helpommalta muun muassa aikuisopiston tarjoaman englanninkielisen ohjauskokemuksen vuoksi. Olen erittäin tyytyväinen PSK Aikuisopiston käytännönläheiseen koulutukseen, koska tuntemattomaksi jääneen viisaan sanoin: Kuulen ja unohdan. Näen ja muistan. Teen ja ymmärrän. 14

15 Sosiaali- ja terveyspalveluyksikkö Koulutustoiminta Sosiaali-ja terveys palveluyksikkö tuottaa sosiaali- ja terveysalan ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavaa valmistavaa koulutusta on järjestetty vuodesta 2008 alkaen. Sosiaali-ja terveysalan palveluyksikön tuottamissa koulutuksissa opiskeli kaikkiaan 113 opiskelijaa vuonna Sosiaali-ja terveysalan perustutkinnon tutkintotodistuksen sai 40 opiskelijaa. 11 suoritti mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaopinnot ja 29 vanhustyön osaamisalaopinnot. Osatutkintoja suoritti 5 opiskelijaa. Tutkintoon johtavaa koulutusta järjestettiin työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena Raahessa ja Vaalassa. Omaehtoisena monimuotokoulutuksena sekä oppisopimuskoulutuksena sosiaali-ja terveysalan perustutkintoon johtavaa koulutusta järjestettiin Oulun toimipisteessä. Ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta Palveluyksikön koulutustarjontaan kuuluu ammatillisena lisäkoulutuksena tarjottavat lyhytkoulutukset yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Erimittaiset ensiapukoulutukset olivat kysyttyjä koulutustuotteita. Hyvinvointipalvelurakenne elää yhteiskunnassa tällä hetkellä voimakasta muutosvaihetta. Samanaikaisesti on ennustettu tapahtuvan sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden keskuudessa runsasta eläköitymistä lähivuosina. Palvelun tuottajat miettivät erilaisia ratkaisuja palvelun tuottamiselle. Yksi keino tähän haasteeseen vastaamiseen on sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden; sairaanhoitajien ja lähihoitajien, rinnalla työskentelevien avustajien tietotaito-osaamisen lisääminen. Sosiaali-ja terveysalan palveluyksikön toteuttamissa koulutuksissa opiskelijatyöpäiviä kertyi kaiken kaikkiaan , joista työvoimakoulutuksista 7 312, omaehtoisista koulutuksista 5 120, oppisopimuskoulutuksista 735. Lähihoitajien työllistyminen on ollut hyvä. Aloitimme Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa hoivaavustajakoulutuksen Ylivieskassa syksyllä. Hoiva-avustajakoulutuksessa annetaan ammatillisia valmiuksia hoiva-alan avustaviin tehtäviin ja valmistetaan opiskelijoita lähihoitajakoulutuksen tutkinnon osan suorittamiseen. Koulutuksen sisältö painottuu vanhus- ja vammaispalveluun. Hyvinvointipalvelurakenne elää yhteiskunnassa tällä hetkellä voimakasta muutosvaihetta. Hoiva-avustaja koulutuksessa on kaksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, tutkinnon osaa; kasvun tukeminen ja ohjaus sekä kuntoutumisen tukeminen Valinnaisena tutkinnon osana koulutuksessa oli laitoshuoltajan ammattitutkinnon laitoshuoltopalvelut tutkinnon osa, jonka järjestäjänä toimi Raahen Aikuiskoulutuskeskus. 15

16 Henkilöstöresurssit ja osaaminen Palveluyksikössä työskenteli vuoden aikana kolme päätoimista kouluttajaa ja koulutuspäällikkö. Henkilöstön ammatillinen pätevyys ja osaaminen ovat korkealla tasolla. Kaikilla kouluttajille on ylempi korkeakoulututkinto ja pedagoginen pätevyys. Näyttötutkintomestareita oli kolme ja yksi suoritti kevään aikana näyttötutkintomestarikoulutuksen. Kahdella kouluttajalla on ETK-pätevyys. Kaksi kouluttajaa osallistui GerHope koulutukseen verkko-oppimisympäristössä saaden asiantuntijuutta vanhustyöhön. Kaksi kouluttajaa osallistui Perhehoitoliiton järjestämään seminaariin Jyväskylässä. Toinen heistä osallistui myös kouluttajakoulutukseen He loivat perhehoidon toimintakonseptin. Muutamissa lähikunnissa, kuten Liminka, Lumijoki ja Kempele on järjestetty infotilaisuuksia perhehoitotyöstä. Päätoimisten kouluttajien rinnalla koulutustoiminnan toteutukseen osallistui myös muutamia alan ammattilaisia sivutoimisesti oman päätoimen ohella. Sosiaali-ja terveysalan perustutkinnossa vaadittavien laaja-alaisten ammattitaitojen hankkimiseksi kouluttajaosaamista hankittiin myös PSK:n toisilta palveluyksiköiltä ja yhteistyöoppilaitokselta (mm. kielet, tietotekniikka, ravitsemusosaaminen). PSK-Aikuisopistolla on yhteistyösopimus sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa. Järjestöt järjestävät pitkäaikaissairauksia poteville ja vammaiseille tai heidän läheisilleen kokemuskouluttajatoimintaa. Kokemuskouluttajat vierailivat lähiopetustunneilla ja kertoivat kokemuksistaan ja tuntemuksistaan opiskelijoille. Palveluyksikön henkilöstö osallistui myös aktiivisesti näyttötutkintotoiminnan kehittämiseen niin omassa yksikössä kuin PSK- Aikuisopiston yhteisellä foorumilla. mm. osallistumalla NTMkillan kokouksiin. Kouluttajat ovat myös päivittäneet sosiaali- ja terveysalan tutkintojen arvioijien koulutusta ja muokanneet sitä verkko-oppimisympäristöön. Syksyllä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintotoimikunta vieraili PSK-Aikuisopistossa tavaten työnantaja-, työntekijä- ja kouluttaja-arvioijia sekä tutkinnon suorittajia. Henkilöstö tekee aktiivisesti koulutustoiminnan toteutuksessa yhteistyötä työelämän kanssa. Tutkinnon suorittajien työssäoppiminen ja tutkintotilaisuudet toteutetaan aidoissa työpaikoissa. Työssäoppimisen ja tutkintotilaisuuksien työpaikat sijoittuvat maantieteellisesti laajalle alueelle Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjanmaalla. Työssäoppimisen ohjaustilanteet ja tutkintotilaisuuksien arviointikokoukset ovat koulutustoiminnan kehittämistyön näkökulmasta arvokkaita ja luontevia yhteistyötilanteita työelämän kanssa. Palveluyksikön koko henkilöstö toteutti työelämäyhteistyötä kiitettävästi. Kokemuskouluttajat vierailivat lähiopetustunneilla ja kertoivat kokemuksistaan ja tuntemuksistaan opiskelijoille. 16

17 Kehittämishankkeet HANKKEET JA HANKETYÖ muodostivat noin 6 % osuuden PSK-Aikuisopiston liikevaihdosta. Useissa hankkeissa omarahoitusosuus on 25 %. PSK-Aikuisopiston hanketyön lähtökohtana on kehittää uutta toimintaa tai palvelua, josta voisi jatkossa muodostua pysyvä osa oppilaitoksen palvelutuotantoa. Hankkeita rahoitettiin useasta eri lähteestä, mm. Euroopan Sosiaalirahaston ja Maaseuturahaston kautta sekä Opetushallituksen ja Aluehallintoviraston myöntämien työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyvän rahoituksen kautta. Hankkeitten toteuttamiseen saatiin myös Opetushallituksen ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittämisrahoitusta. Yhtä hanketta rahoitettiin Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella. Euroopan sosiaalirahaston ja maaseuturahaston rahoittamat hankkeet Työtutka-hanke Tavoitteena on muodostaa toimintamalli työssäoppimisjakson tehokkaampaan ohjaukseen (tutkinnon suorittajat, työpaikkaohjaajat/arvioijat). Lisäksi tavoitteena on Työntutkimusmenetelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen työssäoppimisjaksolla. Luonnostaan hyvinvoiva -hanke Vuoden 2012 alussa alkanut Maaseuturahaston rahoittama Luonnostaan hyvinvoiva hanke jatkui edelleen vuoden 2013 aikana. Hanke on toiminnallisesti PSK-Aikuisopiston merkittävin hanke, joka työllisti toimintavuonna kokoaikaisesti yhden työntekijän. Hankkeen toimesta perustettiin Green Care ryhmä, johon on osallistunut yrittäjiä, Green Care yrittäjyyttä suunnittelevia henkilöitä sekä opiskelijoita. Ryhmässä on pohdittu Green Care-yrittäjyyttä, tuotteistusta ja laatuasioita. Lisäksi Luonnostaan hyvinvoiva-hanke on järjestänyt työpajoja ja teemapäiviä eri Green Care aiheista. Hanke on osallistunut myös valtakunnalliseen Green Care toimintaan. Hanke päättyi Hanke laati julkaisun Luonnostaan hyvinvoiva Esimerkkejä Green Care toiminnasta Pohjois- Pohjanmaalla. Valtakunnalliset Tyke-hankkeet Mestari-Kisällimalli Mestari-kisällimalli tukee työurien pidentämistä tarjoamalla kokeneille työntekijöille uudenlaisen työsisällön uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Samalla kehitetään keinoja saada nuoret uudet työntekijät kiinnittymään uuteen työyhteisöön. Malli tukee hiljaisen tiedon siirtymistä työpaikalla ja on yksi menettely osaamisen siirtämiseksi työyhteisössä. Laatustrategiaa pedagogisella johtamisella Laatustrategiaa pedagogisella johtamisella Hankkeen vetäjänä toimi Raahe Porvari- ja Kauppakoulu. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on tuettu oppilaitosten eri vaiheessa olevia laadunhallintajärjestelmiä mm. perehtymällä kokonaisarkkitehtuurimalliin (JHS 179) sekä prosessiajatteluun. Hankkeen toisessa vaiheessa perehdyttiin toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän- kriteeristöön. Kriteeristöön perehtyminen on tukenut koulutuksen järjestäjien itsearviointiprosessien kehittämistä sekä verkoston yhteistä laadun kehittämistä. Tavoitteena on ollut valmistautua kevään 2015 itsearviointeihin perehtymällä kriteeristöön, perehdyttämällä henkilöstöä ja kehittämällä omia laadunhallinnan prosesseja organisaatioissa. Taloudesta töitä -hanke Hanke toteutettiin vuosina Koordinaattorina on Koulutuskeskus Salpaus, ja PSK-Aikuisopisto on osatoteuttaja. Hankkeen tavoitteena on mm. kehittää tilitoimistotyön vetovoimaisuutta ja siten turvata tulevaisuudessa alan työllistäminen ja työllistyminen. PSK-Aikuisopistolla on hankkeessa mukana kaksi alueella toimivaa tilitoimistoa. Hankkeelle saatiin jatkohanke elokuusta 2014 alkaen. Jatkohanke toteutetaan samoilla periaatteilla kuin edellinen hanke. Alueelliset Tyke-hankkeet PSK-Aikuisopistossa toteutettiin vuoden 2014 aikana yhteensä kahdeksaa alueellista Tyke-hanketta kolmessa eri klusterissa. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hankkeet Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyen toteutettiin sekä valtakunnallisia että alueellisia kehittämishankkeita. Valtakunnallisesti PSK-Aikuisopisto oli mukana kahdessa eri hankkeessa. Alueellisesti toimittiin ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjien muodostamassa Pohjois-Suomen TYKE 2013 ja TYKE 2014 klusteriverkostossa. Verkostossa PSK-Aikuisopiston vetovastuulla oli Yrittäjyys-klusteri. Yritysten pc- ja mobiilituki ICT Angels hanke Hanke toteutettiin vuosina Hankkeessa tehtiin tarvekartoitus kohdeyrityksille, pidettiin hankkeen aloitusseminaari Moppiililaitteet tehokäyttöön yrityksessä Haapavedellä, verkostoiduttiin itse ja autettiin eri alojen yrittäjiä, joilla oli tarpeita pilvipalveluiden kehittämisessä, verkostoitumaan keskenään. Syksyllä 2014 aloitetiin hankkeen jatkohanke. Hankkeessa oli aloitusseminaari joulukuussa 2014, jossa mietittiin mukana olleiden 17

18 yrityksien kanssa, kuinka yrityksien pilvipalveluita ja mobiilitukea voitaisiin hankkeen aikana parhaiten kehittää. Vähittäiskaupan tulevaisuuden osaaja VTO -hanke Hanke toteutettiin vuosina yhteistyössä Oulun liikekeskus ry:n kanssa. Hankeen tavoitteena oli selvittää, millaisia osaamistarpeita työelämä on asettanut vähittäiskaupan henkilöstölle eri työtehtävissä sekä millaisia ovat Oulun seudun kaupan alan työnantajien näkemykset tulevaisuuden osaamistarpeiden kehityksestä vuoteen 2020 mennessä. Yhtenä tärkeänä tavoitteena oli kehittää liiketalouden työntekijä- ja esimiestason koulutuksen työelämälähtöisyyttä, opetuksen sisältöä vastaamaan entistä paremmin työelämän jatkuvasti muuttuvia tarpeita ja ketterää koulutusten tuotteistusta eri kaupan toimialoille. Jatkohanke keskittyy johtamiseen liittyviin teemoihin asiakaslisäarvon tuottamiseksi.. Palvelupolusta tuotekuvaukseen (PATU) hanke Hanke toteutettiin vuosina Yhteistyötä kehitetiin Lapin alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa. Hankkeessa järjestettiin Customer Journey Canvas -menetelmästä työpaja, jossa perehdyttiin palvelumuotoiluun ja erityisesti Canvas-menetelmän käyttöön tuotteistuksessa. Hankkeen toisessa työpajassa Kokemuksia Canvas työskentelystä jatkettiin Customer Journey Canvas-menetelmään tutustumista Business Kitcheniin liittyvien yritysten näkökulmasta. Hankkeen kolmas työpaja pidettiin aiheella Facebook markkinoinnissa. Hankkeessa edistettiin Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin yritysten yhteistyötä ja tuotekehitystä. Jatkohankkeen tavoitteena on tehdä tuotekehitystyötä, löytää uudenlaisia palvelutuotteita, järjestää tuotekehitysvalmennusta sekä edistää Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yritysyhteistyötä kummiyritystoiminnan kautta. Kevyet palvelumuodot ikäihmiset perhehoitoon -hanke Hanke toteutettiin vuosina Hankkeessa luotiin toimintakonsepti kevytrakenteiselle perhehoitomuodolle. Siihen sisältyen etsittiin, ohjattiin ja neuvottiin perhehoidosta kiinnostuneita yrittäjiä tai yrittäjäksi aikovia kyseistä tehtävää koskien. Jatkohankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä sosiaali- ja terveysalan, kuntaorganisaatioiden, järjestöjen toimijoiden ja tehtävästä kiinnostuneiden yksityishenkilöiden kanssa kustannusvaikutuksiltaan nykyistä tehokkaampia vanhustyön palvelumuotoja, rakenteeltaan kevyitä palvelumuotoja Haapaveden ja Siikalatvan alueen kuntiin. Opetushallituksen laadun kehittämishankkeet Laatulaari hanke Hanke toteutettiin vuosina Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli saada uutta näkökulmaa työelämälähtöiseen näyttötutkintotoimintaan ja näyttötutkintoihin valmistavaan ammatilliseen lisäkoulutukseen. Näkökulmaa kehitetiin tekemällä ristiinauditointeja toisten näyttötutkinnon järjestäjien ja työelämän edustajien kanssa. PSK-Aikuisopiston kohdetutkintona oli Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto. Hankkeen koordinoijana toimi Raahen Porvari ja kauppakoulu. Laatustrategiaa pedagogisella johtamisella Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tuettiin oppilaitosten eri vaiheessa olevia laadunhallintajärjestelmiä mm. perehtymällä kokonaisarkkitehtuurimalliin sekä prosessiajatteluun. Hankkeen toisessa vaiheessa perehdyttiin toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän- kriteeristöön. Kriteeristöön perehtyminen tukee koulutuksen järjestäjien itsearviointiprosessien kehittämistä sekä verkoston yhteistä laadun kehittämistä. Hankkeen koordinoijana toimi Raahen Porvari ja kauppakoulu. Moniosaajat kehiin -kehittämishanke PSK-Aikuisopisto toteutti Osaava hankkeen yhteistyössä Pohjois- Suomen yksityiset oppilaitokset verkoston kanssa vuosien aikana. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli oppilaitosten osaamisen kehittämisen suunnitelman ja toimintamallin tekeminen ja osaamisen kehittäminen strategian mukaisesti. Hankkeessa järjestettiin kaksi seminaaria henkilöstön täydennyskoulutuksena, joissa aiheina oli mm. oppilaitosturvallisuus ja muutoksen oppilaitostyössä. Työllisyyspoliittinen hanke Ohjatusti omaa osaamista ja työmarkkinavalmiuksia kehittämään -hanke Hanke on Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella osarahoittama hanke. Hankkeeseen asiakkaat tulevat Pohjois-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinotoimiston välittäminä. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat työttömät sekä kantaväestön edustajat, että maahanmuuttajataustaiset, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työttömyysetuutta vähintään 500 päivältä ja jotka ovat työmarkkinatukeen oikeutettuja. Lisäksi kohderyhmään voivat kuulua ne työttömät, joiden työttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään vuoden tai jotka työttömyyden kokonaiskeston ja toistuvuuden perusteella ovat rinnastettavissa yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleisiin. Maahanmuuttajataustaisilla kohderyhmän edustajilla tulee olla riittävä suomen kielen taito (B1.1). Hankkeen tavoitteena on tukea kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden osaamisen kehittämistä ja auttaa parantamaan heidän työmarkkinavalmiuksiaan. 18

19 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus PSK-AIKUISOPISTON HALLINNOIMAN POHJOIS-POHJANMAAN Oppisopimuskeskuksen tehtävänä on työelämän kehittäminen järjestämällä oppisopimuskoulutusta tiiviissä yhteistyössä työelämän ja oppilaitosten kanssa. Olemme asiakas- ja työelämälähtöinen, laadukkaasti toimiva yksityisten oppilaitosten muodostama oppisopimuskeskus, jolla on laaja yhteistyöverkosto. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset, julkinen sektori mm. kaupungit ja kunnat sekä ns. kolmas sektori mm. yhdistykset ja järjestöt. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus toimii kaikilla aloilla vaikka toiminnassa painottuvat erityisesti yhteistyöoppilaitosten alat. Keskeisimpiä alojamme ovat yrittäjyys, kauppa ja hallinto ja sosiaali- ja terveysala. Vuonna 2014 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa koulutukseen osallistuneita oli 308 opiskelijaa. Suurin osa koulutuksesta oli tutkintoon johtavaa koulutusta. Suosituimpia perustutkintoja olivat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, liiketalouden perustutkinto ja lapsi- ja perhetyön perustutkinto. Tutkintoon johtavassa lisäkoulutuksessa yleisimpiä tutkintoja olivat myynnin ammattitutkinto, laitoshuoltajan ammattitutkinto ja tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto. Nuorten oppisopimuskoulutus Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa vuonna 2014 on edelleen ollut painopisteenä oppisopimuskoulutuksen kehittäminen nuorten koulutusmuotona. Keskeistä on ollut tiedottaa nuorten oppisopimuskoulutuksesta nuorille, työelämän edustajille sekä muille nuorten kanssa toimiville tahoille sekä vahvistaa yhteistyötä osapuolten kesken. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. alueen yritykset, Oulun kaupungin nuorisopalvelut, perusasteen opinto-ohjaajat, nuorisojärjestöt ja TE-hallinto. Erityisesti on tuettu peruskoulunsa vuonna 2014 päättäneiden nuorten oppisopimuskoulutusta. Työnantajien on ollut mahdollista saada korotettua koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen solmiessaan oppisopimuksen peruskoulunsa vuonna 2014 päättäneen kanssa. Korotettu koulutuskorvaus on ollut ensimmäisenä opiskeluvuotena 800 euroa/kk, toisen 500 euroa/kk ja kolmantena vuonna 300 euroa /kk. Kymmenen peruskoulunsa tai 10 luokan päättänyttä ns. NOPSO-opiskelijaa opiskeli oppisopimuskoulutuksena Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa vuonna NOPSO-opiskelijoille ja heidän työpaikkakouluttajien kokemuksia kartoitettiin työpaikkakäyntien yhteydessä toteutetulla teemahaastattelulla. Pääosin opiskelijat pitivät oppisopimuksella opiskelua erinomaisena koulutusmuotona. Parasta oli opiskelussa sosiaalinen ympäristö ja koulutuksen käytännönläheisyys. Heidät oli otettu hyvin vastaan työpaikalla. Haasteena olivat olleet työpaikan ongelmatilanteet esim. hankalat asiakastilanteet asiakaspalvelutyössä. Lisäksi opiskelijat kokivat tarvitsevansa enemmän ohjausta etätehtävien tekemiseen. Muuten tietopuolinen koulutus oli sujunut opiskelijoiden mielestä hyvin. Myös työpaikkakouluttajien mielestä yhteistyö opiskelijoiden kanssa oli sujunut hyvin. He kokivat, että olivat saaneet ohjausta työpaikkakouluttajan rooliin ja heidän oma roolinsa oli auennut työpaikkakouluttajakoulutuksessa. Tutkintojen ja tietopuolisen koulutuksen osalta osa työpaikkakouluttajista olisi toivonut lisää ohjausta. Opetus- ja Kulttuuriministeriö myönsi vuonna 2014 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskukselle erityisavustusta työpaikkakouluttajien koulutuksen kehittämiseen huomioiden erityisesti nuoren opiskelijan ohjaustarpeet. Projektissa Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen työpaikkakouluttajakoulutusta ja ohjausmateriaalia uudistettiin huomioiden paremmin nuorten näkökulma. Lisäksi laadittiin työpaikkakouluttajien osaamiskartoitus, jota hyödynnetään työpaikkakouluttajien koulutuksessa. Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen jatkuu Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa myös vuonna Työnantajien on mahdollista saada edelleen korotettua koulutuskorvausta peruskoulunsa tai 10. luokan samana vuonna päättäneiden oppisopimuskoulutukseen. 19

20 Koulutustarjonta 2015 Yrittäjyys- ja liiketoimintakoulutus Liiketalouden perustutkinto Myynnin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Yrittäjän ja toimialojen lyhytkoulutukset Johtamis- ja asiantuntijakoulutus Sihteerin ammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Henkilöstöjohtamisen lyhytkoulutukset Kielikoulutukset Tietotekniikkakoulutus Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Yritysten tietotekniikkakoulutukset A ja AB korttikoulutukset Luonto- ympäristö ja luonnonvara-alan koulutus Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto Toimialan lyhytkoulutukset Sosiaali- ja terveysalan koulutus Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus Ensiapukoulutukset Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö Oulun toimisto Kansankatu 47 B, 3. krs, Oulu Puhelin Faksi Haapaveden toimisto Teknologiakylä, Kytökyläntie 11, Haapavesi Puhelin Faksi Pohjois-Pohjanmaa Oppisopimuskeskus Kansankatu 47 B, 3. krs, Oulu Puhelin PSK-Aikuisopisto Tulevan Tekijä

Toiminta- kertomus 2013 1

Toiminta- kertomus 2013 1 1 Toimintakertomus 2013 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista aikuiskoulutusta. Säätiötä oli

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Outi Heikkilä, ped.pät., FM, NTM, koulutuspäällikkö Johtaminen & Valmennus

Outi Heikkilä, ped.pät., FM, NTM, koulutuspäällikkö Johtaminen & Valmennus Luku- ja kirjoitustaidon koulutukset PSK-Aikuisopistossa sekä case-esimerkkejä onnistumisista ja haasteista Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö 25 vuotta Outi Heikkilä, ped.pät., FM, NTM, koulutuspäällikkö

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Jyväskylän oppisopimuskeskus on keskisuomalaisten yritysten ja työelämän kasvun tuki. Ammatillisen koulutuksen asiantuntijamme

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä OSAO:ssa Kehittämis- ja palvelutehtävä liittyy aluestrategioihin (Pohjois- Pohjanmaan), järjestäjän

Lisätiedot

TutkintoInfo 19.10.2015

TutkintoInfo 19.10.2015 TutkintoInfo 19.10.2015 Näyttötutkintojärjestelmä Luotiin 1994 säädetyllä ammattitutkintolailla & täydentävällä asetuksella Nykyinen asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.8.2015 Tutkintorakenteet

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005

AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005 Toimintakertomus 2005 Toimintavuosi 2005: 15-vuotta koulutusta aikuisväestölle Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin syksyllä 1990 edistämään pohjoisten alueiden kehittämistä aikuisväestön koulutuksen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011 OPETUSHALLITUKSEN ASETTAMA TYÖRYHMÄ Heikki Ripatti, toimitusjohtaja, HS-Yrityspalvelu Oy Kaija Oksanen, controller SOK / Talous Päivi

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola, 19.3.2015 Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikas 18.3.2015 1 Esiintyjän nimi Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO UNELMISTA INNOSTUMISTA, BLOGGAAJIA JA UUSIA YRITYKSIÄ Vuosi 2016 alkoi varsin vilkkaasti oppisopimuskoulutuksen osalta uusia oppisopimuksia aloitettiin ensimmäisen

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 16.4.2015 Näyttötutkintojärjestelmä 20 vuotta Historia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Mikä on ammatillisen koulutuksen reformi? Nuoria koskeva ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys...

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys... Sivu 1/5 13vastaukset Tiivistelmä Näytä vastaukset kokonaisuudessaan Vastaajan tiedot Heli Mattila, Keuda oppisopimuskeskus, Koulutussuunnittelija Satu Matikainen Keudan oppisopimuskeskuskoulutussihteeri

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ YLEISTÄ SOGSAKK perustettu säätämällä laki L545/93 ja asetus A649/93 valtion oppilaitos kotipaikka Inarin kunta opetuskielet suomi ja saame, myös muut kielet mahdollisia YLEISTÄ Saamelaisalueen koulutuskeskus

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni 1 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista koulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät, 19.-20.11.2014, Oulu. Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit. Anna-Maija Hallikas koulutuspäällikkö

Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät, 19.-20.11.2014, Oulu. Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit. Anna-Maija Hallikas koulutuspäällikkö Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät, 19.-20.11.2014, Oulu Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Anna-Maija Hallikas koulutuspäällikkö 14.11.2014 1 Anna-Maija Hallikas Näyttötutkinnot 1/2 Ammattitutkinnot

Lisätiedot

Sisustusalan ammattiosaajaksi

Sisustusalan ammattiosaajaksi Sisustusalan ammattiosaajaksi Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, sisustusala kpedu.fi Näyttötutkintoperusteisesti KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO Toholammin ARTESAANIOPISTO - Ullavantie

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kehity kemian ammattilaisena suorita näyttötutkinto Kemianteollisuus on jatkuvasti kehittyvä toimiala, jonka

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN Tässä palvelukuvauksessa määritellään tutkinnon tavoitteet, toimintatavan kuvaukset sekä palvelutasovaatimukset. Hankintasopimuksessa edellytetään

Lisätiedot

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao.

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao. ADR- SEMINAARI 2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Esityksen sisältö: - Toimiiko yhteistyö?

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla v. 2013 Laaja tarjonta eri alojen tutkintoja, opiskelijatyövuosia on

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 P S K - A I KU I S O P I S TO 1 9 9 0 2 0 1 0 2 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö-konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Kädentaitaja keramiikka-alalla

Kädentaitaja keramiikka-alalla Kädentaitaja keramiikka-alalla Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, keramiikka-ala Näyttöperusteisesti aikuiskoulutuksena kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO TOHOLAMMIN YKSIKKÖ ARTESAANIOPISTO,

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla. Opetushallitus 12.3.2012

Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla. Opetushallitus 12.3.2012 Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla Opetushallitus 12.3.2012 1 Työ- ja elinkeinotoimistot osana ELY-keskuksen palveluverkkoa Vuonna 2012 alueella 5 toimistoa, joissa yht. n. 210 työntekijää.

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot