Käsi aurassa, sydän taivaassa!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsi aurassa, sydän taivaassa!"

Transkriptio

1 Käsi aurassa, sydän taivaassa! ROVANIEMEN SEURAKUNNAN STRATEGIA Vahvistettu kirkkovaltuustossa

2 Strategia- ja hallintosääntötyöryhmä Riku Tapio (pj), Antti Jääskeläinen, Raili Kerola, Vesa-Pekka Koivuranta, Aaro Lehtoniemi, Raimo Miettunen, Kimmo Niukkanen, Marko Ollila, Antti Paananen, Asko Peuraniemi. Työntekijöiden edustajat: Minna Laakko ja Miia Ylipulli. Sihteerinä Ilari Kinnunen. 2

3 SISÄLLÄYSLUETTELO 1. JOHDANTO Rovaniemen seurakunta tänään 1.2. Meidän kirkko Suomen Ev.lut. Kirkon strategia 1.3. Rovaniemen seurakunnan keskeiset arvot 2. TOIMINTA-AJATUS JA VISIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ Alue ja väestö 3.2. Hallinto-organisaatio 3.3. Talous 4. STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN - TOIMINNAN PAINOPISTEITÄ Toiminnalliset työalat s Yleinen seurakuntatyö ja evankelioimistyö Diakoniatyö Lapsi- ja perhetyö Nuorisotyö Rippikoulutyö Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu Musiikkityö Oppilaitostyö ja nuoret aikuiset Perheneuvontatyö Sairaalasielunhoito Viestintä 4.2. Seurakuntapiirit s Alakemijoen - Ranuantien seurakuntapiiri Keskikaupungin seurakuntapiiri Korkalovaaran -Ylikylän seurakuntapiiri Ounasjoen seurakuntapiiri Ounasvaaran seurakuntapiiri Saaren - Nammankylien seurakuntapiiri Yläkemijoen seurakuntapiiri 5. TOIMINTAA TUKEVIEN TYÖALOJEN PAINOPISTEET Hauta- ja puistotoimi 5.2. Kiinteistötoimi 5.3. Kirkkoherranvirasto 5.4. Rakennustoimi 5.5. Taloushallinto 5.6. Tietohallinto 6. INVESTOINTISUUNNITELMA HENKILÖSTÖ

4 1. JOHDANTO 1.1. Rovaniemen seurakunta tänään Rovaniemen seurakunnassa eletään positiivista työn aikaa. Seurakunnan työtä pidetään vielä yleisesti merkityksellisenä, ja seurakunta koetaan luontevana ja tervetulleena yhteistyökumppanina. Seurakunnan työntekijät ovat edelleen tervetulleita kouluihin, sairaaloihin, työpaikoille ja koteihin. Rovaniemen seurakuntaa koskettavat kuitenkin samat haasteet, joita kohdataan kaikkialla kirkossa. Väestön vieraantuminen kirkosta näkyy meilläkin jäsenmäärän laskuna. Koko kirkon jäsenyysennusteiden mukaan v kuuluisi kaupungeissa kirkkoon alle puolet nuorten ja nuorten aikuisten ikäluokista. Kirkon merkitys on vähentynyt myös jäsenistön keskuudessa. Vuonna 2007 suomalaisista 65 prosenttia ilmoitti, että seurakunnan toiminta ei kiinnosta heitä (Kirkon tutkimuskeskus). Kaupungissa asuva suomalainen osallistuu jumalanpalvelukseen noin kerran kahdessa vuodessa. Yhteiskunnassamme on informaatiotulvaa myös hengellisissä asioissa. Rovaniemi on entistä monikulttuurisempi kaupunki ulkomaalaisten kiintiöpakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja opiskelijoiden lisääntymisen myötä. Kulttuurimuutoksessa ihmiset hakevat paikkaansa myös hengellisessä mielessä. Monet ovat melko tietämättömiä kristillisen kirkon juurista ja vain löyhästi sitoutuneita luterilaiseen oppiin. Kirkon diakonian haasteet ja työmäärä tulevat lisääntymään. Diakoniatyö on usein ns. viimeinen luukku, jossa autetaan ihmisiä, jotka eivät saa riittävästi apua yhteiskunnan palveluista. Yhteiskunnan riskialtis taloustilanne voi edelleen lisätä syrjäytymistä ja erilaisia häiriötekijöitä. Huolenaiheena on sosiaali- ja terveyspalvelujen kyky säilyttää nykyinen tasonsa. Väestön vanheneminen tuo haasteita myös seurakunnan toimintaan. Vuodesta 2006 vuoteen 2015 yli 65-vuotiaiden määrä Rovaniemellä kasvaa lähes 2500:lla. Heitä on vuonna 2015 noin Toisaalta vanhemmat ikäluokat ovat nykyään terveempiä ja toimintakykyisempiä kuin aikaisemmin. Yksinäisyys on tänä aikana kipeä ongelma monille. Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat lisääntymässä, ja niihin haetaan apua yhä useammin seurakunnasta. Gallup Ecclesiastica 2007 kyselyn (KTK) mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta toivoi, että kirkko keskittyisi ennen kaikkea heikompien ihmisten auttamiseen ja kuuntelisi enemmän jäseniään. Kirkon mahdollisuudet taloudelliseen avustamiseen ovat rajalliset, mutta taloudellisen taantumankin aikana kristillinen usko voi tuoda turvaa ja tarkoitusta elämään. Positiivista on, että edellä mainitun kyselyn mukaan kaikkiaan noin seitsemän prosenttia kaiken ikäisistä suomalaisista oli hyvin kiinnostunut seurakunnan vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoistyön koordinoinnilla ja kanavoinnilla voidaan osittain vastata edellä mainittuihin haasteisiin. Yhteiskunnan muuttuessa lasten, nuorten ja perheiden lisääntyvät ongelmat aiheuttavat jatkuvasti uusiutuvia haasteita kasvatustyöhön. Lastensuojeluun liittyvät ongelmat kasvavat huolestuttavasti. Kodit kaipaavat tukea lasten ja nuorten kasvattamisessa. Tämä haastaa myös seurakunnan työntekijöitä kiinnittämään huomiota lapsen asemaan perheissä. Rovaniemen seurakunta osallistuu merkittävällä tavalla kasvatustyö- 4

5 hön. Rippikoulun on käynyt viime vuosina keskimäärin hiukan yli 90 % ikäluokasta. Seurakunnan lapsityön toiminnot ovat elinvoimaisia ja myös niillä on vakiintunut asema yhteiskuntamme kasvatuksen kentässä. Rovaniemen väestö keskittyy edelleen suuriin kaupunkilähiöihin ja tiettyihin kasvualueisiin maaseudulla. Monet vanhat kyläyhteisöt ovat kuihtuneet entisestään. Maaseutupiirien väestön ikääntyminen näkyy muun muassa siinä, että ikäihmiset eivät jaksa entiseen tapaan tulla kappeleiden jumalanpalveluksiin. Seurakunnan vastuu seurakuntapiirien eri kylissä asuvista yksinäisistä ihmisistä on kasvanut. Diakoniatyön resurssit seurakuntapiireissä kuluvatkin pitkälle kotikäynteihin, kerhoihin ja laitosvierailuihin. Toisaalta kasvutaajamissa asuu myös nuoria perheitä, joita seurakunta pyrkii tavoittamaan mielekkään toiminnan kautta. Maaseudulla pidetään edelleen yllä jumalanpalvelus-, kinkeri- ja muita tapahtumaperinteitä, jotta kosketus väestöön säilyisi. Yhteiskunnassa on meneillään suuntaus, jonka mukaan erilaiset yksikkökoot suurenevat ja yksilöt hakevat paikkaansa suuremmassa kokonaisuudessa. Tällaisena aikana seurakunnan tekemän työn merkitys korostuu. Oman seurakuntapiirin työllä on suuri merkitys monille alueen ihmisille. Samoin yhteisten työalojen järjestämät toimintamuodot tarjoavat yksittäisille ihmisille mahdollisuuden kuulua yhteisöön, jonka tuki voi olla ratkaisevassa asemassa ihmisen elämässä. Tämän päivän ihmisten sitoutuminen yhteisöön tai toimintaan on kuitenkin kevyempää ja herkemmin muuttuvaa kuin ennen. Tämä muutos on otettava huomioon seurakuntatyön kehittämisessä muun muassa pohtimalla yhteistyömahdollisuuksia erilaisten järjestöjen kanssa. Seurakuntamme voimavarana voidaan pitää samalla kertaa sekä suurta kokoa että paikallisuutta. Seurakuntatyön johtamismalli antaa mahdollisuuden joustavuuteen ja luovuuteen muuttuvissa olosuhteissa Meidän kirkko Suomen Ev.lut. Kirkon strategia Seuraavat koko kirkon strategiset linjaukset ovat taustana Rovaniemen seurakunnan strategialle. Hengellinen elämä vahvistuu Huolehdimme siitä, että seurakunnan jumalanpalveluselämä on monipuolista, luontevaa ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. Tuemme kotien hengellistä elämää ja perheitä arkielämässä, myös sen vaikeuksissa ja ristiriidoissa. Kirkollisissa toimituksissa tarjoamme ihmisille mahdollisuuden pysähtyä Jumalan eteen. Olemme avoimia hengelliselle etsinnälle, julistamme evankeliumin sanomaa kaikille ihmisille ja olemme valmiit keskusteluun uskosta. Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta Toimimme heikommassa asemassa olevien puolestapuhujana yhteiskunnallisessa keskustelussa. 5

6 Teemme lähetystyötä ja osallistumme kansainväliseen diakoniaan. Osallistumme toimintaan luomakunnan, oikeudenmukaisuuden ja rauhan hyväksi. Tarjoamme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkauden puolesta ja kantaa vastuuta. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä Tavoitamme jokaisen jäsenemme laadukkaasti vähintään viisi kertaa vuodessa. Kiinnitämme erityistä huomiota nuorten ja nuorten aikuisten jäsenyyteen sekä seurakuntaan muuttavien uusien jäsenten vastaanottamiseen. Käännämme kirkon elämään osallistuvien määrän kasvuun kaikissa ikäluokissa. Luovumme työntekijäkeskeisestä ajattelutavastamme ja luomme seurakuntalaisille mielekkäitä toimintamahdollisuuksia. Viemme viestiä Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää myös median välityksellä. Osallistumme aktiivisesti mediassa käytävään keskusteluun. Lisäämme panostusta uuden median käyttöön. Rakenteet palvelevat toimintaa Tuemme työntekijöiden hengellistä kasvua. Rakennamme osallisuuden kirkosta unelmien työpaikkaa. Pidämme hallinnon tehokkaana, riittävän kevyenä ja toimintaa tukevana. Säilytämme toiminnalliset yksiköt inhimillisen kokoisina. Uudistuminen jatkuu Seuraamme toimintaympäristön muutoksia ja uudistamme toimintaa perustehtävälle uskollisena. Pidämme huolta, että talousarvioissamme jää liikkumavaraa kehittämiskohteiden tarpeisiin Rovaniemen seurakunnan keskeiset arvot totuudellisuus Kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa. Puhumme rohkeasti Hänen teoistaan ja rakkaudestaan. Pyrimme uskomaan ja elämään, niin kuin opetamme. Turvaudumme armoon ja anteeksiantamukseen. välittäminen Kunnioitamme jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta ja tärkeyttä. Huolehdimme lähimmäisistämme, myös heikoista ja syrjäytyneistä. Varjelemme luomakuntaa ja tavoittelemme kohtuullista elämäntapaa. 6

7 yhteisöllisyys Seurakunta on kastettujen yhteisö, jossa yhteyden perustana on kristillinen usko. Seurakunta on kaikille avoin, läsnäoleva yhteisö, joka luo yhteyttä ja vuorovaikutusta erilaisten ihmisten välille. oikeudenmukaisuus Edistämme oikeudenmukaisuutta ja ratkaisemme asiat tasapuolisesti ja avoimesti. 2. TOIMINTA-AJATUS JA VISIO Toiminta-ajatus Seurakunnan tehtävä on herättää ja vahvistaa uskoa armolliseen Jumalaan. Kristillisen sanoman kautta tuodaan ihmisten elämään kestävä perusta, ja rohkaistaan heitä välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta. Visio Seurakunta on rovaniemeläisille merkittävä lähiyhteisö, jossa usko, toivo ja rakkaus vahvistuvat. Seurakunta on läsnä ja tukee jäseniään elämän arjessa ja käännekohdissa. 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.1. Alue ja väestö Rovaniemen seurakunnan pinta-ala on 8018 neliökilometriä. Rovaniemen seurakunta jakaantuu alueellisesti seitsemään seurakuntapiiriin, joissa asuu yhteensä n ihmistä. Heistä 84,1 % on seurakunnan jäseniä. Rovaniemen kaupungin vuonna 2009 julkaiseman väestöennusteen mukaan vuoden 2015 lopussa Rovaniemellä on n asukasta. Seurakunnan tavoitteena on säilyttää jäsenmäärä yli henkilössä. 7

8 3.2. Hallinto-organisaatio 8

9 3.3. Talous Seurakunnan talouden tila on tällä hetkellä vakaa. Nykyiset talousennusteet perustuvat arvioon, että talous kasvaa lähivuosina suhteellisen hitaasti. Kirkollisverokertymän kasvua rajoittaa lisääntynyt kirkosta eroaminen. Väestön kirkkoonkuulumisprosentti on vuosien aikana pudonnut lähes kolmella prosenttiyksiköllä 87,0 %:sta 84,1 %:iin. Jäsenmäärän kehitys näin jatkuessaan tulee vaikuttamaan voimakkaasti verotulokertymään vuosina Yhteisöverotulokertymän voidaan ennustaa kasvavan huomattavasti ripeämmin kuin kirkollisverojen. Seurakunnan kirkollisveroprosentti vuonna 2010 on 1,25 %. Vastuullisen taloudenhoitamisen periaatteita noudattaen mietitään ensin sisäiset kehittämis- ja tehostamistoimet, ja vasta sitten on vuorossa mahdollinen omaisuuden myyminen tai veroprosentin korottaminen. Vuoden 2009 toimintakertomuksen mukaan seurakunnalla oli vuoden lopussa kertynyttä ylijäämää n. 4,7 miljoonaa euroa. Vuosina ylijäämästä tultaneen käyttämään n. 1,4 miljoonaa euroa. Ylijäämien supistumista nopeammin heikkenee seurakunnan maksuvalmius. Korjaus- ja uudisrakentaminen suunnittelukaudella vaatii n. 5 miljoonan euron panostuksen. Muihin investointeihin kuten hautausmaiden kone- ja laite- sekä atk-laite- ja ohjelmistouudistuksiin on hyvä varata n euroa. Investointien kokonaismäärä vuosina on siis n. 5,6 miljoonaa euroa. Talous pidetään suunnittelukaudella tasapainossa. Pitkäaikaista lainaa voidaan ottaa investointien kattamiseksi, mutta toimintamenot on tarkoitus kattaa toimintatuotoilla ja verotuloilla. 4. STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN - TOIMINNAN PAINOPISTEITÄ Toiminnalliset työalat Yleinen seurakuntatyö ja evankelioimistyö Kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja roh-kaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Seurakunta toimii aktiivisesti etsien ja tavoittaakseen niitä, jotka ovat etääntyneet seurakuntayhteydestä. - Huolehditaan siitä, että seurakunnan jumalanpalvelu-selämä on monipuolista ja ä luontevaa sekä sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. Jumalanpalveluselämää suunnitellaan seurakuntalaisryhmien, työyhteisöjen ja muiden yhteisöjen kanssa vastaamaan niiden tarpeita. Kehitetään kutsumessuja ja otetaan kohderyhmät mukaan suunnitteluun. - Järjestetään työyhteisöille tarkoitettuja teemallisia hiljaisuuden retriittejä. - Kiinnitetään erityistä huomiota vuoden 2010 seurakuntatapahtuman jälkeiseen aikuis- ja evankelioimistyöhön. Kokeillaan uudenlaisia hartauden ja hiljentymisen muotoja. Tarjotaan käytännön toimintamahdollisuuksia hengellisen elämän syventämiseen. 9

10 - Etsitään ja kehitetään uusia vapaaehtoistyön muotoja. Tarjotaan riittävän vastuul- lisia tehtäviä vapaaehtoisille ja luodaan uutta yhteistyökulttuuria seurakuntalaisten ja työntekijöiden välille. Koulutetaan työntekijöitä organisoimaan vapaaehtoistyötä. Päivitetään vapaaehtoistyön kehittämissuunnitelma vuoden 2011 aikana ja luodaan työalojen yhteinen vapaaehtoistyön pankki. Selvitetään seurakunnan nettisivujen käyttömahdollisuudet vapaaehtoistyön tiedottamiseen ja rekrytointiin. - Toteutetaan Rovaniemen seurakunnan vanhustyön strategiaaa vuosille Monikulttuurisen työn työryhmä kehittää seurakunnan yhteistä maahanmuuttaja- työtä yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Kristittyjen maahanmuuttajien seurakuntayhteyttä ja hengellisen elämän hoitamista vahvistetaan. - Kehitetään seurakuntapiirien ja työalojen välistä yhteistyötä mm. järjestämällä yhteisiä seminaareja. - Toteutetaan olemassa olevaa ympäristöohjelmaa, luodaan uusia ympäristötavoitteita ja päivitetään ympäristöohjelmaa. Haetaan uutta ympäristödiplomia vuonna Tehdään seurakunnan henkisen huollon suunnitelma vuoden 2011 aikana osana valmiussuunnitelmaa. - Jatketaan Palvelevan puhelimen toimintaa ja koulutetaan uusia päivystäjiä Diakoniatyö Diakoniatyö on kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa ihmisten kohtaamista sekä hädänalaisten kokonaisvaltaista auttamista ja tukemista lähellä ja kaukana. Diakoniatyö kohdistuu erityisesti niihin, joita ei auteta riittävästi tai jotka jäävät muun avun ulkopuolelle. - Perhediakoniassaa kehitetään yhteistyötä seurakunnan eri työalojen, kaupungin ja muiden perhetyötä tekevien toimijoiden kanssa. - Kehitetään diakonian vapaaehtoistyön eri muotoja mm. koulutuksen kautta. - Tuetaan harvaan asuttujen alueiden ihmisiä ja tarjotaan heille seurakunnan palveluja, kuten kuljetuksia seurakunnan tapahtumiin. - Päihde-, kriminaali- ja katulähetystyöllä ä ennaltaehkäistään ja katkaistaan päih- teidenkäyttöä sekä sen aiheuttamia rikoksia. Tuetaan päihde- ja kriminaaliongelmaisten läheisiä mm. järjestämällä vertaistukitoimintaa. - Erityistyössä tuetaan erityisryhmiä (mm. vammaiset) ja vahvistetaan heidän seu- rakuntayhteyttään. Toteutetaan Kirkko kaikille -ohjelmaaa yhteistyössä kaupungin vammaisneuvoston ja Kirkon vammaistyön toimikunnan kanssa. - Kehitetään diakoniakasvatustaa mm. tuottamalla uutta paikallista diakoniakasva- tusmateriaalia. - Toteutetaan seurakunnan vanhustyön strategiaa a ( ) diakoniatyön osalta. Kohdataan ja tuetaan maaseudun äärialueiden yksinäisiä eläkeläisiä. Erityisesti ydinkaupunkialueen vanhusten yksinäisyyteen vastataan mm. kehittämällä Helmikammarin toimintaa. Helmikammarin toiminnasta tehdään arvio v Tuetaan henkisesti ja hengellisesti omaishoitajien kasvavaa joukkoa heidän työs- sään. 10

11 - Toteutetaan Kirkon Ulkomaanavun (KUA) keräyskampanjoita ja Yhteisvastuukeräystä. Toteutetaan kansainvälisen diakoniatyönn kasvatusta, sekä tuetaan KUA:a vuosittaisella toiminta-avustuksella. - Diakoniatyön maahanmuuttajatyö painottuu turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien tukemiseen. - Pidetään huolta työntekijöiden turvallisista ja ammatillisista mahdollisuuksista vastata kasvavaan avun tarpeeseen Lapsi- ja perhetyö Seurakunnan lapsi- ja perhetyön tavoitteena on, että lapset voivat kasvaa läheistensä kanssa kristilliseen uskoon ja perheet saavat tukea arjessa ja juhlassa. - Toteutetaan seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirjan Lasten ja perheiden seurakunta arjessa ja juhlassa (2010) tavoitteita käytännön työssä. Asiakirjaa päivitetään tarpeen mukaan. - Tuetaan perheiden kristillistä kasvatustyötä tarjoamalla lapsille ja perheille eri tyyppisiä kerhoja, pyhäkouluja ja perhetapahtumia. Vauvan saaneille perheille lahjoitetaan vauvakassi, jossa on lasten rukouskirja. Nelivuotisjuhlissa lapsille lahjoitetaan Lasten Virsi -kirja ja kouluunsiunaamistilaisuuksissa kouluunlähtijöille annetaan Lapsen Raamattu. - Lasten ja perheiden juurtumista kirkkoon vahvistetaan mm. järjestämällä lapsiperheille suunnattuja kirkkotilaisuuksia. - Lapsiperheiden jaksamista arjessa tuetaan järjestämällä tenavaparkkeja, joihin voi tuoda hetkeksi hoitoon kaksi vuotta täyttäneen lapsen. - Päivähoidon ja alakoulujen uskontokasvatustaa tuetaan pitämällä päiväkotipyhä- kouluja, päivänavauksia ja erilaisia hartauksia sekä järjestämällä kirkkotilaisuuksia ja raamattuaiheisia kuvaelmia. Hankitaan päiväkoteihin ja alakouluille lasten hengellistä kirjallisuutta. - Tuetaan ja kannustetaan lapsi- ja perhetyön vapaaehtoistyöntekijöitä. - Perhetyön tiimii suunnittelee ja kehittää työalojen ja piirien yhteistä perhetyötä Nuorisotyö Eletään aikuisena lasten ja nuorten rinnalla Jumalan armossa ja rakkaudessa sekä tarjotaan kasvu- ja turvapaikka, jossa saa olla yhdessä, rakentua ja rakentaa. - Koulutyötä kehitetään. Päivänavauksiin panostetaan ja keskusradiopäivänavauksia ä pyritään muuttamaan salipäivänavauksiksi. Alakoulujen koulutyötä kehitetään edelleen esim. järjestämällä lähetysnäyttelyjä, jumiksia, koulupastori -toimintaa, vastavuoroisia vierailuja, jakamalla Raamattuja jne. Seurakunnan toiminnalla pyritään poistamaan koulukiusaamista. Ekaluokkalaisten ja heidän vanhempiensa ryhmäytymistä tuetaan yhteistyössä lapsityön kanssa. Ammattikoulut ja muut toisen asteen laitokset 11

12 otetaan enemmän huomioon yhteistyönä oppilaitospastorin kanssa. Yläkouluille järjestetään koulupäivystystä. Kriisivalmius saatetaan ajan tasalle. - Kehitetään yhteistyötä kotien ja seurakunnan välillä. Kotien antamaa kristillistä kasvatusta tuetaan esim. perheensunnuntai-tapahtumilla, yhteisillä jumiksilla leirien päätteeksi, perheretkillä, vanhempainilloilla, murkkuneuvolalla ja kotikäynneillä. Tarjotaan koko perheen kirkkohetkiä elämän eri vaiheissa. - Kehitetään yhteistyötä muiden kasvatustyön toimijoiden kanssa. Viestintää ä ajan- mukaistetaan ja kehitetään jatkuvasti. Otetaan käyttöön sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet. Nuorisotyön nettisivut uudistetaan v mennessä. Siirrytään sähköiseen ilmoittautumiseen nuorisotyön leireille, rippikouluihin ja muihin toimintoihin. Päivitetään ikäkausirakennetta esim. leiri- ja kerhotoiminnassa. - Tarjotaan mielekästä vapaaehtoistoimintaa, johon nuori voi osallistua omilla resursseilla. Kehitetään rippikoulun jälkeistä työtä myös niiden nuorten parissa, joita pitkäaikaista sitoutumista edellyttävä toiminta ei innosta tai tavoita. Nuoria innostetaan ja tuetaan vastuun ottamiseen. - Toteutetaan kerhonohjaajien virike- ja virkistäytymispäivät. Järjestetään myös seurakuntapiireissä viikko-/kuukausitoimintaa, kuten nuorteniltoja. - Partiotyössä ylläpidetään säännöllistä viikkotoimintaa sekä vahvaa retki- ja leiripe- rinnettä. Toiminnalla tuetaan lasten ja nuorten kristillistä kasvua. Vanhempia pyritään saamaan mukaan toimintaan. Partiokämppiä kunnostetaan ja perushuolletaan. - Erityisnuorisotyönn diakonisella nuorisotyöllä pyritään tavoittamaan syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, sekä ohimenevää kriisiä eläviä nuoria. Virallista lastensuojelutyötä tuetaan kristillisellä kasvatustyöllä, jota tehdään yhteistyössä perheiden, lastensuojelun, poliisin, mielenterveys- ja päihdetyön kanssa. Nuoria tavoitetaan mm. Yökahvila Katutason ja etsivän nuorisotyön kautta. - Selvitetään v mahdollisuutta saada kirkonmäelle nuorisotilat Rippikoulutyö Nuori vahvistuu uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä - Toteutetaan sekä päivitetään säännöllisesti v laadittua rippikoulutyön paikallissuunnitelmaa. - Rippikouluun liittyvää viestintää ä lisätään ja ajanmukaistetaan. Yksittäisten rippikou- lujen suunnitelmat voidaan jatkossa tallentaa K-levyasemalle ja myös www-sivuille. - Järjestetään tarpeen mukaan pienryhmärippikouluja tai integroidaan erilaista opetusta tarvitsevat t tavallisiin rippikouluryhmiin. Tällöin huomioidaan ryhmän koko, erityisjärjestelyt ja lisähenkilökunnan tarve. Ikäluokkien vuosittainen pieneneminen mahdollistaa jonkin verran pienemmät ryhmät. - Laadukkaasti toteutetut rippikoulut auttavat nuoria kiinnittymään kirkon toimintaan ja jäsenyyteen rippikoulun jälkeen. Laatuaa voidaan lisätä mm. olemalla aidosti kiin- nostuneita nuorista, elämällä niin kuin opetetaan ja lisäämällä yhteistä suunnittelua 12

13 ja toteuttamista. Jaetaan yhteiseen käyttöön onnistumisen kokemuksia mm. yhteisten rippikoulupalavereiden kautta ja tuetaan työntekijöiden omaa hengellistä elämää ja koulutuksiin hakeutumista Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu Lähetystyö, ystävyysseurakuntatyö sekä maahanmuuttajien ja matkailijoiden kohtaaminen lähellämme on luonnollinen osa seurakunnan toimintaa. - Seurakunta sitoutuu edelleen kansainväliseen vastuuseen ja lähetykseen. Kirkon kansainvälinen missionäärinen vastuu kuuluu seurakunnan kokonaisuuteen ja kaikille työntekijöille. Yhteistyöllä eri työalojen kanssa edistetään missionaarisen ulottuvuuden näkymistää seurakunnan kaikessa toiminnassa. Luottamushenkilöt ja työnte- kijät pitävät yhdessä huolta lähetyksen toimintamahdollisuuksista. - Kansainvälisyysajattelun toteutumiseksi järjestetään koulutusta, jolla vahvistetaan työntekijöiden ja seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä sekä luodaan valmiuksia kohtaamisiin yli kulttuuri- ja uskontorajojen. - Kehitetään uusia toimintatapoja, joilla yhteisöt ja yksilöt voivat sitoutua omakohtaiseen vastuuseen lähetysjärjestöjen nimikkokohteiden, kummitoiminnan, prosent- tiliikkeen tai kansainvälisen diakonian avustuskanavien kautta. Vapaaehtoisuuteen perustuvia työmuotoja vahvistetaan ja kehitetään. - Kehitetään lasten ja nuorten lähetyskasvatustyötä. - Osallistutaan maahanmuuttajienn kotouttamiseen ja tarjotaan heille mahdollisuus evankeliumin kuulemiseen ja hengellisen kodin löytämiseen. - Tavoitetaan Rovaniemelle eri puolilta maailmaa tulevia matkailijoita. Kirkon missionaarisesta näkökulmasta evankeliumin sanoma kuuluu myös heille Musiikkityö Musiikki on Jumalan lahja, joka voi hoitaa ihmistä syvällisellä tavalla. Musiikin merkitys on nykykulttuurissa erityisen tärkeä. Siksi hengellisellä musiikilla palvellaan seurakuntalaisia monipuolisesti ja rohkeasti julistaen. - Panostetaan lapsi- ja nuorisomusiikkiin. Alle kouluikäisten lasten perheille järjestetään muskaritoimintaa. Virsivisa -tyyppisillä yhteistyökuvioilla koulujen kanssa lisätään luontevia kontakteja ja alennetaan kynnystä osallistua seurakunnan musiikkityöhön. Siltaa seurakunnan musiikkielämään luodaan tehokkaasti mm. rippikouluissa. Kanttorien läsnäoloon rippileireillä luodaan mahdollisuuksia. Nuorisomuusikon työpanoksella vahvistetaan rippikoulujen musiikkityötä. Musiikilla luodaan turvallista ilmapiiriä leireille. - Suurempien kuorokokoonpanojenn lisäksi organisoidaan eri musiikkityyleihin pohjautuvia musiikkiryhmiä. Tarjotaan ikäryhmien mukaista musiikillista toimintaa ja mahdollisuuksia osallistua sekä haasteelliseen musiikin harjoittamiseen että yhteislauluun painottuvaan laulu- ja virsikulttuuriin. Tavoite on, että jokainen kanttori luo ympärilleen musiikkiryhmän, jossa ammattimainen musisointi voi toteutua mielek- 13

14 käällä tavalla. Tehdään yhteistyötä kaupunkialueen musiikin ammattilaisten kanssa. Pidetään yllä kanttoreiden keskinäistä musisointia. - Kehitetään verkossa toimivia virtuaalikuoroja. Verkossa on mahdollista tutustua kuoroihin, lauluohjelmistoihin, stemmoihin ja laulutekniikkaan. Verkossa toimiva kuoroyhteisö luo itsessään laajenevan kontaktiverkoston, joka innostaa tulemaan toimintaan mukaan Oppilaitostyö ja nuoret aikuiset Oppilaitostyössä kiinnitetään erityistä huomiota nuorten aikuisten jäsenyy-y teen ja seurakuntaan muuttavien vastaanottamiseen. Vastataan hengelliseen etsintään ja vahvistetaan opiskelijoiden hengellistä elämää. - Kaikessa toiminnassa huomioidaan, että oppilaitostyö toimii ikäryhmissä, joissa kasvava kriittisyys kirkon jäsenyyteen on johtanut muita laajempaan kirkosta eroamiseen. Nuoret aikuiset ovat samalla seuraavan sukupolven kasvattajia. Heidän seurakunnallisen identiteettinsä muutokset vaikuttavat lähitulevaisuudessa mm. kirkollisten toimitusten ja seurakunnan kasvatustyön asemaan. - Rovaniemi on merkittävä opiskelukaupunki, jossa on runsaat opiskelijaa. Erityisenä haasteena on pitää seurakuntaa esillä uusille opiskelijoille, joita muuttaa kaupunkiin vuosittain pari tuhatta. - Työn painopiste on seurakunnan, sen sanoman ja palveluiden näkyminenn yli- opistolla ja muissa oppilaitoksissa sekä oppilaitostyöntekijän läsnäolo opiskelijoiden eri elämänvaiheissa. - Toimitaan jatkumona rippikoulu- ja isostoiminnalle sekä muulle nuorisotyölle. Luodaan yhteyttä yleiseen seurakuntatyöhön. - Pyritään nopeaan reagointiin esiin nousevien kysymysten ja ilmiöiden arvioinnissa. Kehitetään kykyä osallistua nopeasykkeiseen viestintään Perheneuvontatyö Perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään ammattitaidolla nykyaikaisin terapeuttisin menetelmin parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisten henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. - Toteutetaan mahdollisimman laadukkasti perustehtävää eli perheiden, parien ja yksilöiden tukemista heiltä nousevissa kysymyksissä. Lapsi- ja perhetyö ennaltaehkäisee, perheneuvontatyö auttaa erityisesti haavoittuneita ja kriiseissä olevia. - Palvellaan ihmisiä uskontokuntaan ja vakaumukseen katsomatta. Työ on sanatonta evankelioimistyötä. - Tehdään yhteistyötä ja käydään vuoropuhelua seurakunnan työalojen ja yhteiskunnan eri auttamistahojen ja organisaatioiden kanssa. - Tavanomaisen toiminnan lisäksi pidetään alustuksia, luentoja sekä avointen ovien päiviää seurakunnan eri työaloille, luottamushenkilöille ja kaupungissa toimiville 14

15 muille auttamistahoille. - Tuetaan rovaniemeläisten spiritualiteettia hengellisen ohjauksen avulla Sairaalasielunhoito Pidetään tarjolla seurakunnan perustehtävän mukaista sanan julistusta ja sakramentin jakamista huomioiden sairaalaolosuhteiden erityislaatu. - Käydään sielunhoidollisia keskusteluja, pidetään hartauksia, toimitetaan sairaan ehtoollinen sitä pyytäville ja jumalanpalveluksia osastojen toiveiden mukaisesti - Tuetaan sairaalahenkilökunnan jaksamista mm. työnohjauksenn keinoin - Kehitetään kykyä kohdata eri katsomustaustoista a tulevien potilaiden, omaisten ja henkilökunnan henkistä hätää. Huomioidaan ihmisten yhä löyhempi sitoutuminen perinteisiin instituutioihin kuten kirkkoon. - Tukeudutaan tarvittaessa seurakuntapapistoon mm. päivystyssijaisuuksissa Viestintä Seurakunta on aidossa vuoropuhelussa ympäröivän yhteisön kanssa. Seurakunnan kokonaisviestinnällä vahvistetaan kirkon jäsenyyden merkitystä, tuetaan hengellistä elämää ja ylläpidetään myönteistä seurakuntakuvaa. - Painopistealueina ovat lapset, nuoret ja nuoret aikuiset sekä kasvava ikääntyneiden joukko. - Lisätään kontaktipintaa seurakuntalaisiin laadukkailla julkaisuilla. Kehitetään Pääsky-lehden ulkoasu modernimmaksi. Lisätään ja kehitetään säännöllisiä teemakokonaisuuksia eri kohderyhmät huomioiden. Pääskyä julkaistaan 8-10 numeroa vuosittain. Jatketaan lehden sisältökoordinaatiota radio- ja verkkotoimintaan. Otetaan käyttöön käyttäjäystävällinen srk-lehden sähköinen muoto verkkosivuilla. Valmistetaan seurakunnan toiminnan yleisesite, kehitetään kausitoimintajulkaisua sekä työalojen yleis- ja kausiesitteitä. - Lisätään tapahtumien ja kampanjoiden yhteydessä RadioRovaDein ohjelma-aikaa viiteen tuntiin viikossa. Suunnataan ohjelmaa selkeämmin kohderyhmille. Tarvittaessa radioidaan paikkakunnalla toteutettavia valtakunnallisia hengellisiä kesäjuhlia. - Otetaan käyttöön v uudet vuorovaikutteiset verkkosivut ja kehitetään niitä jatkuvasti toimintaympäristönä. Vuorovaikutuksellisuutta lisätään hyödyntämällä uusia sosiaalisen median välineitä. Lisätään läsnäoloa ja vaikuttamista paikallisissa ja valtakunnallisissa verkkoyhteisöissä ja muussa mediassa. Koulutetaan ja vastuutetaan toiminnallisen sektorin työntekijöitä tekemään hengellistä työtä verkossa. Kirjataan hengellisten työntekijöiden toimenkuviin hengellinen työ verkossa (HTV) soveltuvin osin. Viestinnän rooli on tukea hengellistä työtä verkossa. -Tiedotetaan aktiivisesti myös valmisteilla olevista hankkeista julkaisemalla esim. hallintoelimien esityslistat verkkosivuilla. - Otetaan käyttöön intranet verkkosivujen uusimisen yhteydessä. Vahvistetaan työnte- 15

16 kijöiden viestintätaitoja säännöllisellä koulutuksella. - Tutkitaan mahdollisuutta luoda sähköpostirekisterii kohdennettuun viestintään Seurakuntapiirit Alakemijoen - Ranuantien seurakuntapiiri - Ihmisiä kohdataan kaikissa työmuodoissa laadukkaasti niin, että seurakuntapiirin tekemää työtä arvostetaan ja tarvitaan. - Otetaan huomioon alueelle muuttaneet perheet mm. järjestämällä Muurolan kappelissa ja muissa jumalanpalveluspaikoissa erityisesti perheille suunnattuja jumalanpalveluksia. Perustetaan tarvittaessa uusia lapsityön kerhoja yhteistyössä seurakunnan lapsityön kanssa. - Uusiutuvien kyläyhteisöjen kanssa haetaan yhteistyön muotoja. - Toimitukset ovat siltana muuhun seurakunnan toimintaan. - Panostetaan lapsikuorotoimintaan. - Lisätään piirineuvoston painoarvoa aluetyön suunnittelussa. - Diakoniatyössä panostetaan kotikäyntityöhön. Aktiivisempia eläkeläisiä kohdataan kerhoissa ja heille järjestetään retkiä. Heikkoon asemaan joutuneita tuetaan taloudellisesti ja hengellisesti. - Muodostetaan yhteyttä alueen maahanmuuttajiin yhteistyössä muiden työalojen kanssa. - Nuorisotyössä tiivistetään yhteistyötä alueen koulujen kanssa a ja järjestetään nuorten tapahtumia eri kohderyhmille, kuten rippikoulun käyneille K15 -iltoja. - Rippikoulu u jättää vuosittain positiivisen kuvan seurakunnasta yhdelle ikäluokalle ja heidän läheisilleen Keskikaupungin seurakuntapiiri - Jalkaudutaan ja verkostoidutaan erilaisten tahojen kanssa. Etsitään uudenlaisia tapoja kohdata seurakuntalaisia. - Piirineuvoston painoarvoa työn suunnittelussa lisätään. - Ikääntyvien määrän kasvaessa kehitetään heidän parissaan tehtävää työtä kuten syntymäpäiväkäyntejä ja hartaustoimintaaa laitoksissa. - Jatketaan hyvää yhteistyötä seurakunnan katulähetyksen ja Rovaniemen Päiväkes- kuksen kanssa. - Jatketaan kesäkirkko- ja soihtukirkkoperinnettä yhteistyössä kaupungin kanssa. - Marraskuisin järjestettävää Tule Valoon ja Iloon -seurakuntatapahtumaaa sekä va- punaaton Tulkoon Hengen kevät -tapahtumaa toteutetaan edelleen yhdessä katulähetyksen kanssa. Tavoitteena on saada kadonneita ja vieraantuneita evankeliumin piirin. - Yhteistyönä kaupungin kulttuuritoimen kanssa järjestetään juhannusaattona keskiaikaa mukaileva draamatapahtuma a kirkonmäellä, sekä jouluaattona paikalliseen jou- lurauhan julistukseen liittyvä tapahtuma. 16

17 Korkalovaaran -Ylikylän seurakuntapiiri - Rohkaistaan uskomaan ja elämään kristittyinä yhdessä. Lisätään kristillistä perusopetusta ja matalan kynnyksen kirkkoja. Kirkon Pyhä-teeman kautta vahvistetaan ihmisten kristillistä uskoa ja elämäntapaa ja annetaan mahdollisuuksia kokea py- hyyttä. Hiljaisuuden messuja ja iltoja pidetään tärkeinä. Järjestetään Sanan ja rukouksen iltoja. Musiikilla luodaan pyhyyttä. - Rekrytoidaan edelleen vapaaehtoistyöntekijöitä, erityisesti nuoria aikuisia. - Lisätään perhetyötä piirin alueella. - Etsitään yhä enemmän työalojen yhteistoiminnan muotoja piirissä ja tuetaan työntekijöiden jaksamista. Erilaisia messuja, tapahtumia ja ulospäin suuntautuvia aktioita toteutetaan yhteistyössä työalojen (mm. lapsi- ja musiikkityön) kanssa. - Panostetaan koulutyöhön ja nuorten aktiiviseen kohtaamiseen. Monipuolisilla kerhoilla luodaan seurakuntayhteyttä. Kerhonohjaajien koulutuksessa pidetään esillä hengellisyyttä. Tartutaan nuoren elämän tärkeisiin hetkiin: koulun aloitus, 10-vuotiaat, rippikoulu, isostoiminta ja itsenäistyvien nuorten toiminta. Tapahtumia järjestettäessä liitytään kirkkovuoden ja vuosiaiheiden teemoihin. - Järjestetään perheretkiä. - Diakoniatyössä lisätään päivällä tapahtuvaa toimintaa, jossa on mahdollisuus käsitöihin, hiljentymiseen ja musiikkiin. - Työntekijät tarvitsevat koulutusta, tukea ja resursseja tulevaisuuden kohtaamisessa. Vapaaehtoistyöntekijöiden vanhetessa pyritään turvaamaan vapaaehtoistyön jatkuminenn mm. kasvattamalla vapaaehtoisten määrää. Vapaaehtoistyöntekijöitä koulute- taan ja tuetaan Ounasjoen seurakuntapiiri - Jumalanpalveluselämää ä pyritään kappeleiden lisäksi ulottamaan myös alueen hoivakoteihin. Säännöllisten messujen lisäksi kappeleilla järjestetään hartaustilaisuuksia sekä raamattu- ja keskustelupiirejä. - Hartaustilaisuuksia a järjestetään kylätaloilla, seurojen taloilla, kylien laavuilla sekä kodeissa. - Kodin juhlat tuovat seurakunnan ja kristillisen julistuksen, opetuksen ja sielunhoi- don luontevasti keskelle ihmisten elämää. Varataan tarpeeksi aikaa näiden tärkeiden tilaisuuksien hyvään hoitamiseen. - Internetin ja sosiaalisen median lisääntyvällä käytöllä pyritään lisäämään tavoit- tavuutta ja yhteydenpitoa. - Pyritään helpottamaan syrjäytymisen ja köyhtymisen aiheuttamia ongelmia. Kotikäyntityöllä tavoitetaan ikäihmisiä ja sairaita. Laitosvierailut alueen hoivakodeissa tuovat seurakunnan myös osaksi vanhusten arkea. Kappelien ja kylätalojen keskustelupiireillä luodaan puitteita vanhusten keskinäiselle kohtaamiselle. Leiriä ja retkipäiviä järjestämällä tuodaan vaihtelua vanhusten arkeen. - Nuoria tavoitetaan luontevasti alueen kouluilla säännöllisten päivänavausten, kouluvierailujen ja koulupäivystyksen muodossa. Esirippikoulutoiminta leireineen tutus- 17

18 tuttaa varhaisnuoria seurakuntaan jo ennen rippikoulua. Nuorten toiminnassa otetaan huomioon alueen erityispiirteet kuten pitkät matkat Ounasvaaran seurakuntapiiri - Turvataan diakonian vapaaehtoisvoimin toimivan keskiviikkoruokailun ja Pyhät meiningit- perhetapahtuman jatkuvuus. Pyhät meiningit -tapahtuma suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä eri työmuotojen kanssa. Tapahtuma järjestetään kerran kuukaudessa vuodesta 2011 lähtien. - Vapaaehtoisten rekrytointiin pyritään löytämään kanavia vuoteen 2015 mennessä. - Vuodesta 2012 alkaen järjestetään kerran vuodessa piirin oma seurakuntatapahtuma varhaisnuorille. - Suunnitellaan yhdessä piirineuvoston ja piirin työntekijöiden kanssa aktivointikampanja, jonka tarkoitus on nostaa seurakunnan eri toimintoihin osallistuvien määrää ja samalla aktivoida vapaaehtoisia. Aktivointikampanja aloitetaan vuonna Tuetaan maahanmuuttajatyötä mm. tarjoamalla työvoimaa ja muita resursseja pii- rin alueella järjestettäviin tilaisuuksiin Saaren-Nammankylien seurakuntapiiri - Tiivistetään yhteistyötä seurakunnan lapsi- ja perhetyön sekä alueen kunnallis- ten päiväkotien kanssa. Toteutetaan yhdessä mm. kirkkohetkiä ja järjestetään työntekijöiden vierailuja päiväkoteihin. - Järjestetään koulukirkot suurina juhlapyhinä kaikissa alueen kouluissa. - Nuorisotyössä etsitään uusia toimintamalleja yhteistyössä muiden työalojen kanssa. - Diakoniatyö tukee edelleen kylätoimikuntia merkittävällä tavalla. Järjestetään diakoniatilaisuuksiaa eri kylillä säännöllisesti, vaikka väki kyliltä vanhenee ja vähe- nee. Asiakkaille järjestetään henkilökohtaisia tapaamisia ja kotikäyntejä. Selvitetään mahdollisuutta järjestää diakoniapäivystystä ä omassa piirissä. Järjestetään matkoja ja retkiä kaikenikäisille seurakuntalaisille, sekä perheretkiä läheisiin matkakohteisiin Yläkemijoen seurakuntapiiri - Järjestetään edelleen piirille ominaisia tilaisuuksia: kelkkakirkko, motoristikirkko, pelimanniseurat, kaiken kansan tapahtumat. - Osallistutaan aktiivisesti sidosryhmien tilaisuuksiin ja järjestetään toimintapäiviä yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa jatketaan ja syvennetään. - Toiminta säilytetään tehokkaana ja tavoittavuus hyvänä. - Pienuus ja tuttuus mahdollistaa tilanneherkkyyden, joka vahvistaa jumalanpalvelusyhteyttä. Säilytetään piiri aktiivisena kaiken kansan seurakuntapiirinä. - Väestön ikääntyessä erityisesti diakoniatyön merkitys lisääntyy. - Alueen lapset ja nuoret kohdataan säännöllisesti i päiväkoti-, koulu-, kerho- ja leirityössä. Avoimien ovien toimintaa jatketaan eri kylillä. - Perheitä kutsutaan mukaan toimimaan seurakunnassa aktiivisesti. 18

19 5. TOIMINTAA TUKEVIEN TYÖALOJEN PAINOPISTEET Hauta- ja puistotoimi - Kehitetään seurakunnan hautauspalveluprosessiaa asiakaslähtöisesti. - Pyritään hoito- ja kunnossapitotehtävien sekä hautainhoitorahaston palveluiden yhdenmukaisuuteenn kaikilla seurakunnan 14 hautausmaalla. - Hautausmaiden tekniikkaa ajanmukaistettaessa huolehditaan hautausmaiden kulttuurin ja luonteenn säilyttämisestä. - Huolehditaan työntekijöiden työturvallisuudesta ja työssä jaksamisesta. - Hauta- ja puistotoimi pidetään erillisenä yhtenäisenä työalana palvelun laadukkuuden takaamiseksi - Lisätään työntekijöiden ja hautausmailla käyvien ympäristötietoisuutta. - Rovaniemen seurakunnan omistamia metsiä (n ha) hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti Kiinteistötoimi - Pyritään sopeutumaan henkilöstön ikääntymisen n ja eläköitymisen tuomiin muu- toksiin, ja varmistetaan työvoiman saatavuus myös ydintaajama-alueen ulkopuolella. - Henkilöstön jaksamista tuetaan kehittämällä varausjärjestelmäää yhteistyössä mui- den työalojen kanssa. Tilausten vastaanottajia sekä tilaajia koulutetaan varausjärjestelmän käyttämiseen vuonna 2010 laaditun ohjeistuksen pohjalta. - Henkilöstön työssä viihtymistä ja työhön sitoutumista edistetään luomalla turvallinen työyhteisö ja -ympäristö. Turvallisuusjärjestelmiä saatetaan ajan tasalle. Henkilöstölle järjestetään turvallisuuskoulutusta. - Kiinteistöjen ikääntyessä kiinnitetään erityistä huomiota kiinteistöjen kuntoon. Kiinteistöjen energiankulutusta seurataan, jolloin saadaan myös tietoa järjestelmien kunnosta. Energiankulutusta pyritään vähentämään. - Kiinteistöosaston organisaatiorakennetta kehitetään ja henkilöstön työnkuvia selkeytetään. Vahvistetaan tilaisuuksien ja tapahtumien yleisjärjestelyjen koordinointia kehittämällä seurakuntamestareiden tiimivastaavalle tarpeen mukainen työnkuva Kirkkoherranvirasto - Kirjuri-järjestelmällä ä hoidetaan jäsenrekisteriä ja palvellaan kirkon jäseniä yli seu- rakuntarajojen. Työaloja tuetaan järjestelmästä saatavien raporttien avulla. - Varausjärjestelmän hyvällä ohjeistuksella tuetaan pääkäyttäjiä ja työntekijöitä työn suunnittelussa ja myös työssä jaksamisessa. - Kehitetään kirkkoherranviraston ja muiden seurakunnan toimistojen yhteistyötä asiakaslähtöisesti. 19

20 5.4. Rakennustoimi - Toimitaan teknisenä asiantuntijana ja toteutetaan kiinteistöjen käyttäjien tarpeista syntyneet hankepäätökset. Terävöitetään rakennustoimen tarkoitusta yhteisöllemme. - Pitkän tähtäimen suunnitelmaa a (PTS) noudatetaan: muutoksia ja lisäyksiä kesken suunnitelmakauden tehdään vain perustelluista syistä. - Pyritään varmistamaan, että rakennukset saavat mahdollisimman pitkän elinkaaren. - Kiinteistöjen kuntokartoituksia ja -tutkimuksia jatketaan, kiinteistöjen vastuu- henkilöitä informoidaan erilaisista tarpeista, vaihtoehdoista ja elinkaaresta. Arvioidaan kiinteistöhuollon kattavuutta ja riittävyyttä. - Rakennuttajan tehtävässä opiskellaan ja panostetaan kustannus-, energia- ja ympäristörakentamiseenn niin suunnittelun, rakentamisen kuin käytönaikaisen huol- lonkin osalta. - Arvioidaan oman työn ja ulkopuolisen työn kustannustehokkuuttaa hankekohtai- sesti. - Kehitetään tietotekniikan hyväksikäyttöä päivittäisissä työtehtävissä Taloushallinto - Hoidetaan edelleen taloushallinnon asiat kestävän taloudenhoidonn näkökulmasta ja tuetaan seurakunnan perustehtävää toteuttavien työalojen toimintaa. - Varaudutaan kirkkohallituksen henkilöstö- ja taloushallintoprojekti HETA:n tuomiin muutoksiin, jotka kohdistuvat taloustoimiston tehtäviin, henkilökunnan määrään, työnjakoon ja atk-ohjelmiin. - Edistetään hyvää asiakaspalveluaa ja keskinäistä yhteisymmärrystä sekä yhteistyötä 5.6. Tietohallinto - Kehitetään Oulun hiippakunnan pohjoisosan IT-yhteistyöalueen (26 srk:aa) käyt- töpalveluita. Haetaan IT-ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa eri työalojen työprosesseja. - Huomioidaan Kirkon tietojärjestelmien kehittämishanke (KITKE) IT-yhteistyöalueella. - Huomioidaan Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon ja niiden tietojärjestelmien kehittämishankkeen (HETA) A muutokset IT-alueella. - Kehitetään mobiililaitteiden hyötykäyttöä seurakuntatyössä. - Otetaan käyttöön Asia- ja dokumentinhallintajärjestelmää IT-alueella. - Järjestetään IT-koulutusta IT-yhteistyöalueen työntekijöille. - Mahdollistetaan kaikille työntekijöille IT-yhteistyöalueen palveluiden käyttö riippumatta sijaintipaikasta. - Työntekijöiden työssäjaksamisestaa huolehditaan. Seurataan nykyisten sekä tulevi- en hankkeiden aiheuttamaa kuormitusta nykyiselle työntekijäkokoonpanolle. 20

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA KOTI - yhteinen tehtävämme Kontiolahden seurakunnan strategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta Jo 500 vuotta jatkunut luterilainen reformaatio on muokannut kirkkoamme

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 2 Arvot Liitymme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoihin, joita ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän perusta. Messu hengellisen elämän keskiönä Vapaaehtoisten

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien strategia 2020 Rohkeasti armon asialla

Vantaan seurakuntien strategia 2020 Rohkeasti armon asialla Vantaan seurakuntien strategia 2020 Rohkeasti armon asialla Strategia on suunnitelma, jolla yhteiset tavoitteet ja päämäärät saavutetaan. Strategiassa määritellään seurakuntien tehtävä, arvot, visio ja

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

Puhumme rohkeasti Jumalasta

Puhumme rohkeasti Jumalasta Puhumme rohkeasti Jumalasta Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan Viestintäohjelma 2015 2 Sisällys Johdanto 3 Arvot 4 Tiedotustyön perustehtävä 5 Tiedotustyön toiminta-ajatus 5 Painopistealueet matkalla

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020

KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 Hyväksytty Kurikan kirkkovaltuuston kokouksessa 29.5.2012 2 JOHDANTO Jurvan ja Kurikan seurakuntaliitos toteutui 1.1.2009. Kaksi ensimmäistä vuotta kului liitoksesta

Lisätiedot

Tulevaisuusasiakirja

Tulevaisuusasiakirja Tulevaisuusasiakirja 2017 2021 - - 1 Leppävaaran seurakunnan tulevaisuusasiakirja 2017 2021 Espoon seurakuntien toiminta-ajatus, arvot ja visio Toiminta-ajatus: Espoon seurakuntien toiminnan perustana

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

Mihin hyvään sinä uskot?

Mihin hyvään sinä uskot? Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NYKYTILANNE (SWOT) Vahvuutemme Pitkä kristillinen perinne, osaava henkilöstö, viranomais- ja järjestöyhteistyö, kaupunkiseurakunnan resurssit, monipuolisuus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS VUOTEEN 2015. Lappeenrannan evankelisluterilaisten seurakuntien arvot ovat:

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS VUOTEEN 2015. Lappeenrannan evankelisluterilaisten seurakuntien arvot ovat: USKOON JA VASTUUSEEN LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS VUOTEEN 2015 A. JOHDANTO Missio Lappeenrannan evankelis-luterilaiset seurakunnat ja seurakuntayhtymän yhteiset työmuodot kutsuvat ihmisiä

Lisätiedot

VAHVAT JUURET, KANTAVAT SIIVET. - Kirkon lastenohjaajan ammatilliset arvot ja etiikka

VAHVAT JUURET, KANTAVAT SIIVET. - Kirkon lastenohjaajan ammatilliset arvot ja etiikka VAHVAT JUURET, KANTAVAT SIIVET - Kirkon lastenohjaajan ammatilliset arvot ja etiikka Lastenohjaajan arvot Lastenohjaajan arvojen perusta on kristillinen ihmiskäsitys ja rakastava Jumala. tyon taustaa Lastenohjaajan

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Strategiatyö Viitasaaren seurakunnassa

Strategiatyö Viitasaaren seurakunnassa Strategiatyö Viitasaaren seurakunnassa Lapuan hiippakunnan luottamushenkiöiden neuvottelupäivä 23.9.2017 Jyväskylä Kirkkovaltuuston pj. Maria Kaisa Aula Viitasaaren seurakunnan strategiatyö Meidän kirkko

Lisätiedot

LÄHIMMÄISTEN YHTEISÖ TUUSULAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2015 I LÄHTÖKOHDAT. 1.1. Arvot. 1.2. Perustehtävä. 1.3. Yhteisöllisyys

LÄHIMMÄISTEN YHTEISÖ TUUSULAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2015 I LÄHTÖKOHDAT. 1.1. Arvot. 1.2. Perustehtävä. 1.3. Yhteisöllisyys LÄHIMMÄISTEN YHTEISÖ TUUSULAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2015 I LÄHTÖKOHDAT 1.1. Arvot Seurakunnan elämää, työntekijöitä ja päätöksentekoa ohjaavat kristilliset arvot. Tuusulan seurakunnan strategiassa nousevat

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

IkäArvokas -projekti. Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI

IkäArvokas -projekti. Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI IkäArvokas -projekti Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI 2 IkäArvokas projektin taustalla ajatuksia eli mistä yhteisvastuu hanke sai alkunsa Vanhuus voi viedä pohjattomaan yksinäisyyteen Kolmasosa vanhuksista

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015 su 5.7. Apostolien päivä Kadonnut ja jälleen löytynyt Seurakuntien diakoniatyötä tukevan Suurella Sydämellä -verkkopalvelun kehittämiseen Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry, PL 279, 00181 Helsinki,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy. Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari. 25.10.2013 teologi Mikko Mäkelä. SKLS 90v.

Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy. Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari. 25.10.2013 teologi Mikko Mäkelä. SKLS 90v. Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari Kuva: Lotta Numminen Mitä se on? tulla nähdyksi ja kuulluksi on ihmisen perustarve ihmisestä välittäminen,

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Tule mukaan kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Diakonissa, sairaanhoitaja (AMK) Johanna Saapunki Työpaikka: Kuusamon seurakunta Työtehtävät: perusdiakonia, kehitysvammatyö Mikä on parasta työssä?

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

Kohtaamisen kirkko tulevaisuuden kynnyksellä. Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöpuheenjohtajien koulutuspäivä

Kohtaamisen kirkko tulevaisuuden kynnyksellä. Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöpuheenjohtajien koulutuspäivä Kohtaamisen kirkko tulevaisuuden kynnyksellä Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöpuheenjohtajien koulutuspäivä 14.2.2015 Kirkon haasteet Monimuotoistuva kulttuuri ja itseohjautuva ihminen Muuttoliike

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Jumalan perhe, pyhien kansa Sauvossa ja Karunassa

Jumalan perhe, pyhien kansa Sauvossa ja Karunassa Jumalan perhe, pyhien kansa Sauvossa ja Karunassa Sauvo-Karunan seurakunnan strategia 2011-2020 Kirkkoneuvosto 22.3.2011 39 Kirkkovaltuusto 28.6.2011 21 Visiomme Seurakunta on jokaiselle perhe ja jokainen

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 27.10.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 26.10.2010 klo 17.00-18.55 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

TEHTÄVÄMME Kutsumme ihmisiä pyhän ja armollisen Jumalan ja toisten ihmisten yhteyteen.

TEHTÄVÄMME Kutsumme ihmisiä pyhän ja armollisen Jumalan ja toisten ihmisten yhteyteen. STRATEGIA 2016 2020 Huoneentaulu Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi USKO JA HYVÄN TEKEMINEN 2020 Lappeenrannan

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana

Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana 1 Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana Kadotettu yhteisöllisyys tulevaisuuden mahdollisuus Pieksämäki 16.3.2012 TT, YTT, tutkija Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskus Herätysliikkeet 2000-luvun 2 kirkossa

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Joensuun ev.-lut. seurakuntien kasvatustoiminnan strategia 2006-2015

Joensuun ev.-lut. seurakuntien kasvatustoiminnan strategia 2006-2015 Versio 31.1.2006 Joensuun ev.-lut. seurakuntien kasvatustoiminnan strategia 2006-2015 Joensuun ev.-lut. seurakunnat ja niiden kasvatustoiminnan muodot Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymään kuuluvat Joensuun,

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Käsittelyt Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2016 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.11.2016 Yhteisen seurakuntatyön palveluiden johtosääntö 1 Vantaan seurakuntayhtymän

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 B. HOLLOLAN SEURAKUNNAN ARVOT..4 C. HOLLOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET STRATEGISET LINJAUKSET...

A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 B. HOLLOLAN SEURAKUNNAN ARVOT..4 C. HOLLOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET STRATEGISET LINJAUKSET... Yhdessä Pyhässä ja arjessa Hollolan seurakunnan strategia 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 1. Kaksi kuntaa 1.1. Hollolan kunta 1.2. Hämeenkosken kunta 2. Hollolan seurakunta 2.1.

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015 18.2.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015 18.2.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1722015 1822015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1722015 klo 1700-2035 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen, vs kirkkoherra puheenjohtaja Terttu

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Uskonnollisuuden ja kirkon muutos ja diakonia. Diakonian tutkimuksen päivä YTT, TT, johtaja Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskus

Uskonnollisuuden ja kirkon muutos ja diakonia. Diakonian tutkimuksen päivä YTT, TT, johtaja Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskus Uskonnollisuuden ja kirkon muutos ja diakonia Diakonian tutkimuksen päivä 8.11.2013 YTT, TT, johtaja Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskus Uskonnollisuuden muutoslinjoja Instituutioista irtautuva uskonnollisuus:

Lisätiedot

Seurakunnan strategia ja kuinka sitä ajetaan

Seurakunnan strategia ja kuinka sitä ajetaan Seurakunnan strategia ja kuinka sitä ajetaan Miksi, mitä, miten - kuka, miten, milloin Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Jyväskylä 23.9.2017 Hiippakuntasihteeri Jukka Helin Millainen on unelmaseurakuntani?

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA

TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA 2017-2022 Suomen Lähetysseura on perustettu vuonna 1859 ja se on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien lähetysjärjestö. Lähetysseuran

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki 635/2015 59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi toimintakulttuurin muutoksen

Lisätiedot

Lähetysnäkymme 2014-2018. Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa

Lähetysnäkymme 2014-2018. Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa Lähetysnäkymme 2014-2018 Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa POHJOIS-KARJALAN HELLUNTAISEURAKUNTIEN LÄHETYSNÄKY 2014-2018 Seurakunnan lähetystyön näky ja tehtävä Näky: Sytyttää ja levittää

Lisätiedot

Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina

Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina Kumppanuuden korit kutsuvat monipuoliseen yhteistyöhön. Niiden avulla kerrotaan yhteistyön tarkoituksesta ja pelisäännöistä. Esite on suunnattu

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti KIRKKOHALLITUS Kirkko: yhteistä näkyä kohti 1 Asiakirjan tausta Faith and Order-asiakirja BEM (Baptism, Eucharist Ministry l. Kaste, ehtoollinen, virka 1982) ja siitä saadut perusteelliset vastaukset KMN:n

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Seurakuntalaisvastuu Huittisten Keidasmessussa

Seurakuntalaisvastuu Huittisten Keidasmessussa Seurakuntalaisvastuu Huittisten Keidasmessussa Kirkkoherra Rauno Herranen Alustus arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivillä Huittisten seurakuntakeskuksessa 19.11.2016 Taustaa Huittisten

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

seurakuntapastori, sihteeri

seurakuntapastori, sihteeri LAUKAAN SEURAKUNTA KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Aika: 07.05.2014 klo 16.30, tarjoilu 16.00 alkaen Paikka: Vihtavuoren kappelin yläkerta Jäsenet: Paakkinen Arja puheenjohtaja Ek Terhi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot