Käsi aurassa, sydän taivaassa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsi aurassa, sydän taivaassa!"

Transkriptio

1 Käsi aurassa, sydän taivaassa! ROVANIEMEN SEURAKUNNAN STRATEGIA Vahvistettu kirkkovaltuustossa

2 Strategia- ja hallintosääntötyöryhmä Riku Tapio (pj), Antti Jääskeläinen, Raili Kerola, Vesa-Pekka Koivuranta, Aaro Lehtoniemi, Raimo Miettunen, Kimmo Niukkanen, Marko Ollila, Antti Paananen, Asko Peuraniemi. Työntekijöiden edustajat: Minna Laakko ja Miia Ylipulli. Sihteerinä Ilari Kinnunen. 2

3 SISÄLLÄYSLUETTELO 1. JOHDANTO Rovaniemen seurakunta tänään 1.2. Meidän kirkko Suomen Ev.lut. Kirkon strategia 1.3. Rovaniemen seurakunnan keskeiset arvot 2. TOIMINTA-AJATUS JA VISIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ Alue ja väestö 3.2. Hallinto-organisaatio 3.3. Talous 4. STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN - TOIMINNAN PAINOPISTEITÄ Toiminnalliset työalat s Yleinen seurakuntatyö ja evankelioimistyö Diakoniatyö Lapsi- ja perhetyö Nuorisotyö Rippikoulutyö Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu Musiikkityö Oppilaitostyö ja nuoret aikuiset Perheneuvontatyö Sairaalasielunhoito Viestintä 4.2. Seurakuntapiirit s Alakemijoen - Ranuantien seurakuntapiiri Keskikaupungin seurakuntapiiri Korkalovaaran -Ylikylän seurakuntapiiri Ounasjoen seurakuntapiiri Ounasvaaran seurakuntapiiri Saaren - Nammankylien seurakuntapiiri Yläkemijoen seurakuntapiiri 5. TOIMINTAA TUKEVIEN TYÖALOJEN PAINOPISTEET Hauta- ja puistotoimi 5.2. Kiinteistötoimi 5.3. Kirkkoherranvirasto 5.4. Rakennustoimi 5.5. Taloushallinto 5.6. Tietohallinto 6. INVESTOINTISUUNNITELMA HENKILÖSTÖ

4 1. JOHDANTO 1.1. Rovaniemen seurakunta tänään Rovaniemen seurakunnassa eletään positiivista työn aikaa. Seurakunnan työtä pidetään vielä yleisesti merkityksellisenä, ja seurakunta koetaan luontevana ja tervetulleena yhteistyökumppanina. Seurakunnan työntekijät ovat edelleen tervetulleita kouluihin, sairaaloihin, työpaikoille ja koteihin. Rovaniemen seurakuntaa koskettavat kuitenkin samat haasteet, joita kohdataan kaikkialla kirkossa. Väestön vieraantuminen kirkosta näkyy meilläkin jäsenmäärän laskuna. Koko kirkon jäsenyysennusteiden mukaan v kuuluisi kaupungeissa kirkkoon alle puolet nuorten ja nuorten aikuisten ikäluokista. Kirkon merkitys on vähentynyt myös jäsenistön keskuudessa. Vuonna 2007 suomalaisista 65 prosenttia ilmoitti, että seurakunnan toiminta ei kiinnosta heitä (Kirkon tutkimuskeskus). Kaupungissa asuva suomalainen osallistuu jumalanpalvelukseen noin kerran kahdessa vuodessa. Yhteiskunnassamme on informaatiotulvaa myös hengellisissä asioissa. Rovaniemi on entistä monikulttuurisempi kaupunki ulkomaalaisten kiintiöpakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja opiskelijoiden lisääntymisen myötä. Kulttuurimuutoksessa ihmiset hakevat paikkaansa myös hengellisessä mielessä. Monet ovat melko tietämättömiä kristillisen kirkon juurista ja vain löyhästi sitoutuneita luterilaiseen oppiin. Kirkon diakonian haasteet ja työmäärä tulevat lisääntymään. Diakoniatyö on usein ns. viimeinen luukku, jossa autetaan ihmisiä, jotka eivät saa riittävästi apua yhteiskunnan palveluista. Yhteiskunnan riskialtis taloustilanne voi edelleen lisätä syrjäytymistä ja erilaisia häiriötekijöitä. Huolenaiheena on sosiaali- ja terveyspalvelujen kyky säilyttää nykyinen tasonsa. Väestön vanheneminen tuo haasteita myös seurakunnan toimintaan. Vuodesta 2006 vuoteen 2015 yli 65-vuotiaiden määrä Rovaniemellä kasvaa lähes 2500:lla. Heitä on vuonna 2015 noin Toisaalta vanhemmat ikäluokat ovat nykyään terveempiä ja toimintakykyisempiä kuin aikaisemmin. Yksinäisyys on tänä aikana kipeä ongelma monille. Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat lisääntymässä, ja niihin haetaan apua yhä useammin seurakunnasta. Gallup Ecclesiastica 2007 kyselyn (KTK) mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta toivoi, että kirkko keskittyisi ennen kaikkea heikompien ihmisten auttamiseen ja kuuntelisi enemmän jäseniään. Kirkon mahdollisuudet taloudelliseen avustamiseen ovat rajalliset, mutta taloudellisen taantumankin aikana kristillinen usko voi tuoda turvaa ja tarkoitusta elämään. Positiivista on, että edellä mainitun kyselyn mukaan kaikkiaan noin seitsemän prosenttia kaiken ikäisistä suomalaisista oli hyvin kiinnostunut seurakunnan vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoistyön koordinoinnilla ja kanavoinnilla voidaan osittain vastata edellä mainittuihin haasteisiin. Yhteiskunnan muuttuessa lasten, nuorten ja perheiden lisääntyvät ongelmat aiheuttavat jatkuvasti uusiutuvia haasteita kasvatustyöhön. Lastensuojeluun liittyvät ongelmat kasvavat huolestuttavasti. Kodit kaipaavat tukea lasten ja nuorten kasvattamisessa. Tämä haastaa myös seurakunnan työntekijöitä kiinnittämään huomiota lapsen asemaan perheissä. Rovaniemen seurakunta osallistuu merkittävällä tavalla kasvatustyö- 4

5 hön. Rippikoulun on käynyt viime vuosina keskimäärin hiukan yli 90 % ikäluokasta. Seurakunnan lapsityön toiminnot ovat elinvoimaisia ja myös niillä on vakiintunut asema yhteiskuntamme kasvatuksen kentässä. Rovaniemen väestö keskittyy edelleen suuriin kaupunkilähiöihin ja tiettyihin kasvualueisiin maaseudulla. Monet vanhat kyläyhteisöt ovat kuihtuneet entisestään. Maaseutupiirien väestön ikääntyminen näkyy muun muassa siinä, että ikäihmiset eivät jaksa entiseen tapaan tulla kappeleiden jumalanpalveluksiin. Seurakunnan vastuu seurakuntapiirien eri kylissä asuvista yksinäisistä ihmisistä on kasvanut. Diakoniatyön resurssit seurakuntapiireissä kuluvatkin pitkälle kotikäynteihin, kerhoihin ja laitosvierailuihin. Toisaalta kasvutaajamissa asuu myös nuoria perheitä, joita seurakunta pyrkii tavoittamaan mielekkään toiminnan kautta. Maaseudulla pidetään edelleen yllä jumalanpalvelus-, kinkeri- ja muita tapahtumaperinteitä, jotta kosketus väestöön säilyisi. Yhteiskunnassa on meneillään suuntaus, jonka mukaan erilaiset yksikkökoot suurenevat ja yksilöt hakevat paikkaansa suuremmassa kokonaisuudessa. Tällaisena aikana seurakunnan tekemän työn merkitys korostuu. Oman seurakuntapiirin työllä on suuri merkitys monille alueen ihmisille. Samoin yhteisten työalojen järjestämät toimintamuodot tarjoavat yksittäisille ihmisille mahdollisuuden kuulua yhteisöön, jonka tuki voi olla ratkaisevassa asemassa ihmisen elämässä. Tämän päivän ihmisten sitoutuminen yhteisöön tai toimintaan on kuitenkin kevyempää ja herkemmin muuttuvaa kuin ennen. Tämä muutos on otettava huomioon seurakuntatyön kehittämisessä muun muassa pohtimalla yhteistyömahdollisuuksia erilaisten järjestöjen kanssa. Seurakuntamme voimavarana voidaan pitää samalla kertaa sekä suurta kokoa että paikallisuutta. Seurakuntatyön johtamismalli antaa mahdollisuuden joustavuuteen ja luovuuteen muuttuvissa olosuhteissa Meidän kirkko Suomen Ev.lut. Kirkon strategia Seuraavat koko kirkon strategiset linjaukset ovat taustana Rovaniemen seurakunnan strategialle. Hengellinen elämä vahvistuu Huolehdimme siitä, että seurakunnan jumalanpalveluselämä on monipuolista, luontevaa ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. Tuemme kotien hengellistä elämää ja perheitä arkielämässä, myös sen vaikeuksissa ja ristiriidoissa. Kirkollisissa toimituksissa tarjoamme ihmisille mahdollisuuden pysähtyä Jumalan eteen. Olemme avoimia hengelliselle etsinnälle, julistamme evankeliumin sanomaa kaikille ihmisille ja olemme valmiit keskusteluun uskosta. Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta Toimimme heikommassa asemassa olevien puolestapuhujana yhteiskunnallisessa keskustelussa. 5

6 Teemme lähetystyötä ja osallistumme kansainväliseen diakoniaan. Osallistumme toimintaan luomakunnan, oikeudenmukaisuuden ja rauhan hyväksi. Tarjoamme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkauden puolesta ja kantaa vastuuta. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä Tavoitamme jokaisen jäsenemme laadukkaasti vähintään viisi kertaa vuodessa. Kiinnitämme erityistä huomiota nuorten ja nuorten aikuisten jäsenyyteen sekä seurakuntaan muuttavien uusien jäsenten vastaanottamiseen. Käännämme kirkon elämään osallistuvien määrän kasvuun kaikissa ikäluokissa. Luovumme työntekijäkeskeisestä ajattelutavastamme ja luomme seurakuntalaisille mielekkäitä toimintamahdollisuuksia. Viemme viestiä Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää myös median välityksellä. Osallistumme aktiivisesti mediassa käytävään keskusteluun. Lisäämme panostusta uuden median käyttöön. Rakenteet palvelevat toimintaa Tuemme työntekijöiden hengellistä kasvua. Rakennamme osallisuuden kirkosta unelmien työpaikkaa. Pidämme hallinnon tehokkaana, riittävän kevyenä ja toimintaa tukevana. Säilytämme toiminnalliset yksiköt inhimillisen kokoisina. Uudistuminen jatkuu Seuraamme toimintaympäristön muutoksia ja uudistamme toimintaa perustehtävälle uskollisena. Pidämme huolta, että talousarvioissamme jää liikkumavaraa kehittämiskohteiden tarpeisiin Rovaniemen seurakunnan keskeiset arvot totuudellisuus Kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa. Puhumme rohkeasti Hänen teoistaan ja rakkaudestaan. Pyrimme uskomaan ja elämään, niin kuin opetamme. Turvaudumme armoon ja anteeksiantamukseen. välittäminen Kunnioitamme jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta ja tärkeyttä. Huolehdimme lähimmäisistämme, myös heikoista ja syrjäytyneistä. Varjelemme luomakuntaa ja tavoittelemme kohtuullista elämäntapaa. 6

7 yhteisöllisyys Seurakunta on kastettujen yhteisö, jossa yhteyden perustana on kristillinen usko. Seurakunta on kaikille avoin, läsnäoleva yhteisö, joka luo yhteyttä ja vuorovaikutusta erilaisten ihmisten välille. oikeudenmukaisuus Edistämme oikeudenmukaisuutta ja ratkaisemme asiat tasapuolisesti ja avoimesti. 2. TOIMINTA-AJATUS JA VISIO Toiminta-ajatus Seurakunnan tehtävä on herättää ja vahvistaa uskoa armolliseen Jumalaan. Kristillisen sanoman kautta tuodaan ihmisten elämään kestävä perusta, ja rohkaistaan heitä välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta. Visio Seurakunta on rovaniemeläisille merkittävä lähiyhteisö, jossa usko, toivo ja rakkaus vahvistuvat. Seurakunta on läsnä ja tukee jäseniään elämän arjessa ja käännekohdissa. 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.1. Alue ja väestö Rovaniemen seurakunnan pinta-ala on 8018 neliökilometriä. Rovaniemen seurakunta jakaantuu alueellisesti seitsemään seurakuntapiiriin, joissa asuu yhteensä n ihmistä. Heistä 84,1 % on seurakunnan jäseniä. Rovaniemen kaupungin vuonna 2009 julkaiseman väestöennusteen mukaan vuoden 2015 lopussa Rovaniemellä on n asukasta. Seurakunnan tavoitteena on säilyttää jäsenmäärä yli henkilössä. 7

8 3.2. Hallinto-organisaatio 8

9 3.3. Talous Seurakunnan talouden tila on tällä hetkellä vakaa. Nykyiset talousennusteet perustuvat arvioon, että talous kasvaa lähivuosina suhteellisen hitaasti. Kirkollisverokertymän kasvua rajoittaa lisääntynyt kirkosta eroaminen. Väestön kirkkoonkuulumisprosentti on vuosien aikana pudonnut lähes kolmella prosenttiyksiköllä 87,0 %:sta 84,1 %:iin. Jäsenmäärän kehitys näin jatkuessaan tulee vaikuttamaan voimakkaasti verotulokertymään vuosina Yhteisöverotulokertymän voidaan ennustaa kasvavan huomattavasti ripeämmin kuin kirkollisverojen. Seurakunnan kirkollisveroprosentti vuonna 2010 on 1,25 %. Vastuullisen taloudenhoitamisen periaatteita noudattaen mietitään ensin sisäiset kehittämis- ja tehostamistoimet, ja vasta sitten on vuorossa mahdollinen omaisuuden myyminen tai veroprosentin korottaminen. Vuoden 2009 toimintakertomuksen mukaan seurakunnalla oli vuoden lopussa kertynyttä ylijäämää n. 4,7 miljoonaa euroa. Vuosina ylijäämästä tultaneen käyttämään n. 1,4 miljoonaa euroa. Ylijäämien supistumista nopeammin heikkenee seurakunnan maksuvalmius. Korjaus- ja uudisrakentaminen suunnittelukaudella vaatii n. 5 miljoonan euron panostuksen. Muihin investointeihin kuten hautausmaiden kone- ja laite- sekä atk-laite- ja ohjelmistouudistuksiin on hyvä varata n euroa. Investointien kokonaismäärä vuosina on siis n. 5,6 miljoonaa euroa. Talous pidetään suunnittelukaudella tasapainossa. Pitkäaikaista lainaa voidaan ottaa investointien kattamiseksi, mutta toimintamenot on tarkoitus kattaa toimintatuotoilla ja verotuloilla. 4. STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN - TOIMINNAN PAINOPISTEITÄ Toiminnalliset työalat Yleinen seurakuntatyö ja evankelioimistyö Kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja roh-kaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Seurakunta toimii aktiivisesti etsien ja tavoittaakseen niitä, jotka ovat etääntyneet seurakuntayhteydestä. - Huolehditaan siitä, että seurakunnan jumalanpalvelu-selämä on monipuolista ja ä luontevaa sekä sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. Jumalanpalveluselämää suunnitellaan seurakuntalaisryhmien, työyhteisöjen ja muiden yhteisöjen kanssa vastaamaan niiden tarpeita. Kehitetään kutsumessuja ja otetaan kohderyhmät mukaan suunnitteluun. - Järjestetään työyhteisöille tarkoitettuja teemallisia hiljaisuuden retriittejä. - Kiinnitetään erityistä huomiota vuoden 2010 seurakuntatapahtuman jälkeiseen aikuis- ja evankelioimistyöhön. Kokeillaan uudenlaisia hartauden ja hiljentymisen muotoja. Tarjotaan käytännön toimintamahdollisuuksia hengellisen elämän syventämiseen. 9

10 - Etsitään ja kehitetään uusia vapaaehtoistyön muotoja. Tarjotaan riittävän vastuul- lisia tehtäviä vapaaehtoisille ja luodaan uutta yhteistyökulttuuria seurakuntalaisten ja työntekijöiden välille. Koulutetaan työntekijöitä organisoimaan vapaaehtoistyötä. Päivitetään vapaaehtoistyön kehittämissuunnitelma vuoden 2011 aikana ja luodaan työalojen yhteinen vapaaehtoistyön pankki. Selvitetään seurakunnan nettisivujen käyttömahdollisuudet vapaaehtoistyön tiedottamiseen ja rekrytointiin. - Toteutetaan Rovaniemen seurakunnan vanhustyön strategiaaa vuosille Monikulttuurisen työn työryhmä kehittää seurakunnan yhteistä maahanmuuttaja- työtä yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Kristittyjen maahanmuuttajien seurakuntayhteyttä ja hengellisen elämän hoitamista vahvistetaan. - Kehitetään seurakuntapiirien ja työalojen välistä yhteistyötä mm. järjestämällä yhteisiä seminaareja. - Toteutetaan olemassa olevaa ympäristöohjelmaa, luodaan uusia ympäristötavoitteita ja päivitetään ympäristöohjelmaa. Haetaan uutta ympäristödiplomia vuonna Tehdään seurakunnan henkisen huollon suunnitelma vuoden 2011 aikana osana valmiussuunnitelmaa. - Jatketaan Palvelevan puhelimen toimintaa ja koulutetaan uusia päivystäjiä Diakoniatyö Diakoniatyö on kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa ihmisten kohtaamista sekä hädänalaisten kokonaisvaltaista auttamista ja tukemista lähellä ja kaukana. Diakoniatyö kohdistuu erityisesti niihin, joita ei auteta riittävästi tai jotka jäävät muun avun ulkopuolelle. - Perhediakoniassaa kehitetään yhteistyötä seurakunnan eri työalojen, kaupungin ja muiden perhetyötä tekevien toimijoiden kanssa. - Kehitetään diakonian vapaaehtoistyön eri muotoja mm. koulutuksen kautta. - Tuetaan harvaan asuttujen alueiden ihmisiä ja tarjotaan heille seurakunnan palveluja, kuten kuljetuksia seurakunnan tapahtumiin. - Päihde-, kriminaali- ja katulähetystyöllä ä ennaltaehkäistään ja katkaistaan päih- teidenkäyttöä sekä sen aiheuttamia rikoksia. Tuetaan päihde- ja kriminaaliongelmaisten läheisiä mm. järjestämällä vertaistukitoimintaa. - Erityistyössä tuetaan erityisryhmiä (mm. vammaiset) ja vahvistetaan heidän seu- rakuntayhteyttään. Toteutetaan Kirkko kaikille -ohjelmaaa yhteistyössä kaupungin vammaisneuvoston ja Kirkon vammaistyön toimikunnan kanssa. - Kehitetään diakoniakasvatustaa mm. tuottamalla uutta paikallista diakoniakasva- tusmateriaalia. - Toteutetaan seurakunnan vanhustyön strategiaa a ( ) diakoniatyön osalta. Kohdataan ja tuetaan maaseudun äärialueiden yksinäisiä eläkeläisiä. Erityisesti ydinkaupunkialueen vanhusten yksinäisyyteen vastataan mm. kehittämällä Helmikammarin toimintaa. Helmikammarin toiminnasta tehdään arvio v Tuetaan henkisesti ja hengellisesti omaishoitajien kasvavaa joukkoa heidän työs- sään. 10

11 - Toteutetaan Kirkon Ulkomaanavun (KUA) keräyskampanjoita ja Yhteisvastuukeräystä. Toteutetaan kansainvälisen diakoniatyönn kasvatusta, sekä tuetaan KUA:a vuosittaisella toiminta-avustuksella. - Diakoniatyön maahanmuuttajatyö painottuu turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien tukemiseen. - Pidetään huolta työntekijöiden turvallisista ja ammatillisista mahdollisuuksista vastata kasvavaan avun tarpeeseen Lapsi- ja perhetyö Seurakunnan lapsi- ja perhetyön tavoitteena on, että lapset voivat kasvaa läheistensä kanssa kristilliseen uskoon ja perheet saavat tukea arjessa ja juhlassa. - Toteutetaan seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirjan Lasten ja perheiden seurakunta arjessa ja juhlassa (2010) tavoitteita käytännön työssä. Asiakirjaa päivitetään tarpeen mukaan. - Tuetaan perheiden kristillistä kasvatustyötä tarjoamalla lapsille ja perheille eri tyyppisiä kerhoja, pyhäkouluja ja perhetapahtumia. Vauvan saaneille perheille lahjoitetaan vauvakassi, jossa on lasten rukouskirja. Nelivuotisjuhlissa lapsille lahjoitetaan Lasten Virsi -kirja ja kouluunsiunaamistilaisuuksissa kouluunlähtijöille annetaan Lapsen Raamattu. - Lasten ja perheiden juurtumista kirkkoon vahvistetaan mm. järjestämällä lapsiperheille suunnattuja kirkkotilaisuuksia. - Lapsiperheiden jaksamista arjessa tuetaan järjestämällä tenavaparkkeja, joihin voi tuoda hetkeksi hoitoon kaksi vuotta täyttäneen lapsen. - Päivähoidon ja alakoulujen uskontokasvatustaa tuetaan pitämällä päiväkotipyhä- kouluja, päivänavauksia ja erilaisia hartauksia sekä järjestämällä kirkkotilaisuuksia ja raamattuaiheisia kuvaelmia. Hankitaan päiväkoteihin ja alakouluille lasten hengellistä kirjallisuutta. - Tuetaan ja kannustetaan lapsi- ja perhetyön vapaaehtoistyöntekijöitä. - Perhetyön tiimii suunnittelee ja kehittää työalojen ja piirien yhteistä perhetyötä Nuorisotyö Eletään aikuisena lasten ja nuorten rinnalla Jumalan armossa ja rakkaudessa sekä tarjotaan kasvu- ja turvapaikka, jossa saa olla yhdessä, rakentua ja rakentaa. - Koulutyötä kehitetään. Päivänavauksiin panostetaan ja keskusradiopäivänavauksia ä pyritään muuttamaan salipäivänavauksiksi. Alakoulujen koulutyötä kehitetään edelleen esim. järjestämällä lähetysnäyttelyjä, jumiksia, koulupastori -toimintaa, vastavuoroisia vierailuja, jakamalla Raamattuja jne. Seurakunnan toiminnalla pyritään poistamaan koulukiusaamista. Ekaluokkalaisten ja heidän vanhempiensa ryhmäytymistä tuetaan yhteistyössä lapsityön kanssa. Ammattikoulut ja muut toisen asteen laitokset 11

12 otetaan enemmän huomioon yhteistyönä oppilaitospastorin kanssa. Yläkouluille järjestetään koulupäivystystä. Kriisivalmius saatetaan ajan tasalle. - Kehitetään yhteistyötä kotien ja seurakunnan välillä. Kotien antamaa kristillistä kasvatusta tuetaan esim. perheensunnuntai-tapahtumilla, yhteisillä jumiksilla leirien päätteeksi, perheretkillä, vanhempainilloilla, murkkuneuvolalla ja kotikäynneillä. Tarjotaan koko perheen kirkkohetkiä elämän eri vaiheissa. - Kehitetään yhteistyötä muiden kasvatustyön toimijoiden kanssa. Viestintää ä ajan- mukaistetaan ja kehitetään jatkuvasti. Otetaan käyttöön sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet. Nuorisotyön nettisivut uudistetaan v mennessä. Siirrytään sähköiseen ilmoittautumiseen nuorisotyön leireille, rippikouluihin ja muihin toimintoihin. Päivitetään ikäkausirakennetta esim. leiri- ja kerhotoiminnassa. - Tarjotaan mielekästä vapaaehtoistoimintaa, johon nuori voi osallistua omilla resursseilla. Kehitetään rippikoulun jälkeistä työtä myös niiden nuorten parissa, joita pitkäaikaista sitoutumista edellyttävä toiminta ei innosta tai tavoita. Nuoria innostetaan ja tuetaan vastuun ottamiseen. - Toteutetaan kerhonohjaajien virike- ja virkistäytymispäivät. Järjestetään myös seurakuntapiireissä viikko-/kuukausitoimintaa, kuten nuorteniltoja. - Partiotyössä ylläpidetään säännöllistä viikkotoimintaa sekä vahvaa retki- ja leiripe- rinnettä. Toiminnalla tuetaan lasten ja nuorten kristillistä kasvua. Vanhempia pyritään saamaan mukaan toimintaan. Partiokämppiä kunnostetaan ja perushuolletaan. - Erityisnuorisotyönn diakonisella nuorisotyöllä pyritään tavoittamaan syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, sekä ohimenevää kriisiä eläviä nuoria. Virallista lastensuojelutyötä tuetaan kristillisellä kasvatustyöllä, jota tehdään yhteistyössä perheiden, lastensuojelun, poliisin, mielenterveys- ja päihdetyön kanssa. Nuoria tavoitetaan mm. Yökahvila Katutason ja etsivän nuorisotyön kautta. - Selvitetään v mahdollisuutta saada kirkonmäelle nuorisotilat Rippikoulutyö Nuori vahvistuu uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä - Toteutetaan sekä päivitetään säännöllisesti v laadittua rippikoulutyön paikallissuunnitelmaa. - Rippikouluun liittyvää viestintää ä lisätään ja ajanmukaistetaan. Yksittäisten rippikou- lujen suunnitelmat voidaan jatkossa tallentaa K-levyasemalle ja myös www-sivuille. - Järjestetään tarpeen mukaan pienryhmärippikouluja tai integroidaan erilaista opetusta tarvitsevat t tavallisiin rippikouluryhmiin. Tällöin huomioidaan ryhmän koko, erityisjärjestelyt ja lisähenkilökunnan tarve. Ikäluokkien vuosittainen pieneneminen mahdollistaa jonkin verran pienemmät ryhmät. - Laadukkaasti toteutetut rippikoulut auttavat nuoria kiinnittymään kirkon toimintaan ja jäsenyyteen rippikoulun jälkeen. Laatuaa voidaan lisätä mm. olemalla aidosti kiin- nostuneita nuorista, elämällä niin kuin opetetaan ja lisäämällä yhteistä suunnittelua 12

13 ja toteuttamista. Jaetaan yhteiseen käyttöön onnistumisen kokemuksia mm. yhteisten rippikoulupalavereiden kautta ja tuetaan työntekijöiden omaa hengellistä elämää ja koulutuksiin hakeutumista Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu Lähetystyö, ystävyysseurakuntatyö sekä maahanmuuttajien ja matkailijoiden kohtaaminen lähellämme on luonnollinen osa seurakunnan toimintaa. - Seurakunta sitoutuu edelleen kansainväliseen vastuuseen ja lähetykseen. Kirkon kansainvälinen missionäärinen vastuu kuuluu seurakunnan kokonaisuuteen ja kaikille työntekijöille. Yhteistyöllä eri työalojen kanssa edistetään missionaarisen ulottuvuuden näkymistää seurakunnan kaikessa toiminnassa. Luottamushenkilöt ja työnte- kijät pitävät yhdessä huolta lähetyksen toimintamahdollisuuksista. - Kansainvälisyysajattelun toteutumiseksi järjestetään koulutusta, jolla vahvistetaan työntekijöiden ja seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä sekä luodaan valmiuksia kohtaamisiin yli kulttuuri- ja uskontorajojen. - Kehitetään uusia toimintatapoja, joilla yhteisöt ja yksilöt voivat sitoutua omakohtaiseen vastuuseen lähetysjärjestöjen nimikkokohteiden, kummitoiminnan, prosent- tiliikkeen tai kansainvälisen diakonian avustuskanavien kautta. Vapaaehtoisuuteen perustuvia työmuotoja vahvistetaan ja kehitetään. - Kehitetään lasten ja nuorten lähetyskasvatustyötä. - Osallistutaan maahanmuuttajienn kotouttamiseen ja tarjotaan heille mahdollisuus evankeliumin kuulemiseen ja hengellisen kodin löytämiseen. - Tavoitetaan Rovaniemelle eri puolilta maailmaa tulevia matkailijoita. Kirkon missionaarisesta näkökulmasta evankeliumin sanoma kuuluu myös heille Musiikkityö Musiikki on Jumalan lahja, joka voi hoitaa ihmistä syvällisellä tavalla. Musiikin merkitys on nykykulttuurissa erityisen tärkeä. Siksi hengellisellä musiikilla palvellaan seurakuntalaisia monipuolisesti ja rohkeasti julistaen. - Panostetaan lapsi- ja nuorisomusiikkiin. Alle kouluikäisten lasten perheille järjestetään muskaritoimintaa. Virsivisa -tyyppisillä yhteistyökuvioilla koulujen kanssa lisätään luontevia kontakteja ja alennetaan kynnystä osallistua seurakunnan musiikkityöhön. Siltaa seurakunnan musiikkielämään luodaan tehokkaasti mm. rippikouluissa. Kanttorien läsnäoloon rippileireillä luodaan mahdollisuuksia. Nuorisomuusikon työpanoksella vahvistetaan rippikoulujen musiikkityötä. Musiikilla luodaan turvallista ilmapiiriä leireille. - Suurempien kuorokokoonpanojenn lisäksi organisoidaan eri musiikkityyleihin pohjautuvia musiikkiryhmiä. Tarjotaan ikäryhmien mukaista musiikillista toimintaa ja mahdollisuuksia osallistua sekä haasteelliseen musiikin harjoittamiseen että yhteislauluun painottuvaan laulu- ja virsikulttuuriin. Tavoite on, että jokainen kanttori luo ympärilleen musiikkiryhmän, jossa ammattimainen musisointi voi toteutua mielek- 13

14 käällä tavalla. Tehdään yhteistyötä kaupunkialueen musiikin ammattilaisten kanssa. Pidetään yllä kanttoreiden keskinäistä musisointia. - Kehitetään verkossa toimivia virtuaalikuoroja. Verkossa on mahdollista tutustua kuoroihin, lauluohjelmistoihin, stemmoihin ja laulutekniikkaan. Verkossa toimiva kuoroyhteisö luo itsessään laajenevan kontaktiverkoston, joka innostaa tulemaan toimintaan mukaan Oppilaitostyö ja nuoret aikuiset Oppilaitostyössä kiinnitetään erityistä huomiota nuorten aikuisten jäsenyy-y teen ja seurakuntaan muuttavien vastaanottamiseen. Vastataan hengelliseen etsintään ja vahvistetaan opiskelijoiden hengellistä elämää. - Kaikessa toiminnassa huomioidaan, että oppilaitostyö toimii ikäryhmissä, joissa kasvava kriittisyys kirkon jäsenyyteen on johtanut muita laajempaan kirkosta eroamiseen. Nuoret aikuiset ovat samalla seuraavan sukupolven kasvattajia. Heidän seurakunnallisen identiteettinsä muutokset vaikuttavat lähitulevaisuudessa mm. kirkollisten toimitusten ja seurakunnan kasvatustyön asemaan. - Rovaniemi on merkittävä opiskelukaupunki, jossa on runsaat opiskelijaa. Erityisenä haasteena on pitää seurakuntaa esillä uusille opiskelijoille, joita muuttaa kaupunkiin vuosittain pari tuhatta. - Työn painopiste on seurakunnan, sen sanoman ja palveluiden näkyminenn yli- opistolla ja muissa oppilaitoksissa sekä oppilaitostyöntekijän läsnäolo opiskelijoiden eri elämänvaiheissa. - Toimitaan jatkumona rippikoulu- ja isostoiminnalle sekä muulle nuorisotyölle. Luodaan yhteyttä yleiseen seurakuntatyöhön. - Pyritään nopeaan reagointiin esiin nousevien kysymysten ja ilmiöiden arvioinnissa. Kehitetään kykyä osallistua nopeasykkeiseen viestintään Perheneuvontatyö Perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään ammattitaidolla nykyaikaisin terapeuttisin menetelmin parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisten henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. - Toteutetaan mahdollisimman laadukkasti perustehtävää eli perheiden, parien ja yksilöiden tukemista heiltä nousevissa kysymyksissä. Lapsi- ja perhetyö ennaltaehkäisee, perheneuvontatyö auttaa erityisesti haavoittuneita ja kriiseissä olevia. - Palvellaan ihmisiä uskontokuntaan ja vakaumukseen katsomatta. Työ on sanatonta evankelioimistyötä. - Tehdään yhteistyötä ja käydään vuoropuhelua seurakunnan työalojen ja yhteiskunnan eri auttamistahojen ja organisaatioiden kanssa. - Tavanomaisen toiminnan lisäksi pidetään alustuksia, luentoja sekä avointen ovien päiviää seurakunnan eri työaloille, luottamushenkilöille ja kaupungissa toimiville 14

15 muille auttamistahoille. - Tuetaan rovaniemeläisten spiritualiteettia hengellisen ohjauksen avulla Sairaalasielunhoito Pidetään tarjolla seurakunnan perustehtävän mukaista sanan julistusta ja sakramentin jakamista huomioiden sairaalaolosuhteiden erityislaatu. - Käydään sielunhoidollisia keskusteluja, pidetään hartauksia, toimitetaan sairaan ehtoollinen sitä pyytäville ja jumalanpalveluksia osastojen toiveiden mukaisesti - Tuetaan sairaalahenkilökunnan jaksamista mm. työnohjauksenn keinoin - Kehitetään kykyä kohdata eri katsomustaustoista a tulevien potilaiden, omaisten ja henkilökunnan henkistä hätää. Huomioidaan ihmisten yhä löyhempi sitoutuminen perinteisiin instituutioihin kuten kirkkoon. - Tukeudutaan tarvittaessa seurakuntapapistoon mm. päivystyssijaisuuksissa Viestintä Seurakunta on aidossa vuoropuhelussa ympäröivän yhteisön kanssa. Seurakunnan kokonaisviestinnällä vahvistetaan kirkon jäsenyyden merkitystä, tuetaan hengellistä elämää ja ylläpidetään myönteistä seurakuntakuvaa. - Painopistealueina ovat lapset, nuoret ja nuoret aikuiset sekä kasvava ikääntyneiden joukko. - Lisätään kontaktipintaa seurakuntalaisiin laadukkailla julkaisuilla. Kehitetään Pääsky-lehden ulkoasu modernimmaksi. Lisätään ja kehitetään säännöllisiä teemakokonaisuuksia eri kohderyhmät huomioiden. Pääskyä julkaistaan 8-10 numeroa vuosittain. Jatketaan lehden sisältökoordinaatiota radio- ja verkkotoimintaan. Otetaan käyttöön käyttäjäystävällinen srk-lehden sähköinen muoto verkkosivuilla. Valmistetaan seurakunnan toiminnan yleisesite, kehitetään kausitoimintajulkaisua sekä työalojen yleis- ja kausiesitteitä. - Lisätään tapahtumien ja kampanjoiden yhteydessä RadioRovaDein ohjelma-aikaa viiteen tuntiin viikossa. Suunnataan ohjelmaa selkeämmin kohderyhmille. Tarvittaessa radioidaan paikkakunnalla toteutettavia valtakunnallisia hengellisiä kesäjuhlia. - Otetaan käyttöön v uudet vuorovaikutteiset verkkosivut ja kehitetään niitä jatkuvasti toimintaympäristönä. Vuorovaikutuksellisuutta lisätään hyödyntämällä uusia sosiaalisen median välineitä. Lisätään läsnäoloa ja vaikuttamista paikallisissa ja valtakunnallisissa verkkoyhteisöissä ja muussa mediassa. Koulutetaan ja vastuutetaan toiminnallisen sektorin työntekijöitä tekemään hengellistä työtä verkossa. Kirjataan hengellisten työntekijöiden toimenkuviin hengellinen työ verkossa (HTV) soveltuvin osin. Viestinnän rooli on tukea hengellistä työtä verkossa. -Tiedotetaan aktiivisesti myös valmisteilla olevista hankkeista julkaisemalla esim. hallintoelimien esityslistat verkkosivuilla. - Otetaan käyttöön intranet verkkosivujen uusimisen yhteydessä. Vahvistetaan työnte- 15

16 kijöiden viestintätaitoja säännöllisellä koulutuksella. - Tutkitaan mahdollisuutta luoda sähköpostirekisterii kohdennettuun viestintään Seurakuntapiirit Alakemijoen - Ranuantien seurakuntapiiri - Ihmisiä kohdataan kaikissa työmuodoissa laadukkaasti niin, että seurakuntapiirin tekemää työtä arvostetaan ja tarvitaan. - Otetaan huomioon alueelle muuttaneet perheet mm. järjestämällä Muurolan kappelissa ja muissa jumalanpalveluspaikoissa erityisesti perheille suunnattuja jumalanpalveluksia. Perustetaan tarvittaessa uusia lapsityön kerhoja yhteistyössä seurakunnan lapsityön kanssa. - Uusiutuvien kyläyhteisöjen kanssa haetaan yhteistyön muotoja. - Toimitukset ovat siltana muuhun seurakunnan toimintaan. - Panostetaan lapsikuorotoimintaan. - Lisätään piirineuvoston painoarvoa aluetyön suunnittelussa. - Diakoniatyössä panostetaan kotikäyntityöhön. Aktiivisempia eläkeläisiä kohdataan kerhoissa ja heille järjestetään retkiä. Heikkoon asemaan joutuneita tuetaan taloudellisesti ja hengellisesti. - Muodostetaan yhteyttä alueen maahanmuuttajiin yhteistyössä muiden työalojen kanssa. - Nuorisotyössä tiivistetään yhteistyötä alueen koulujen kanssa a ja järjestetään nuorten tapahtumia eri kohderyhmille, kuten rippikoulun käyneille K15 -iltoja. - Rippikoulu u jättää vuosittain positiivisen kuvan seurakunnasta yhdelle ikäluokalle ja heidän läheisilleen Keskikaupungin seurakuntapiiri - Jalkaudutaan ja verkostoidutaan erilaisten tahojen kanssa. Etsitään uudenlaisia tapoja kohdata seurakuntalaisia. - Piirineuvoston painoarvoa työn suunnittelussa lisätään. - Ikääntyvien määrän kasvaessa kehitetään heidän parissaan tehtävää työtä kuten syntymäpäiväkäyntejä ja hartaustoimintaaa laitoksissa. - Jatketaan hyvää yhteistyötä seurakunnan katulähetyksen ja Rovaniemen Päiväkes- kuksen kanssa. - Jatketaan kesäkirkko- ja soihtukirkkoperinnettä yhteistyössä kaupungin kanssa. - Marraskuisin järjestettävää Tule Valoon ja Iloon -seurakuntatapahtumaaa sekä va- punaaton Tulkoon Hengen kevät -tapahtumaa toteutetaan edelleen yhdessä katulähetyksen kanssa. Tavoitteena on saada kadonneita ja vieraantuneita evankeliumin piirin. - Yhteistyönä kaupungin kulttuuritoimen kanssa järjestetään juhannusaattona keskiaikaa mukaileva draamatapahtuma a kirkonmäellä, sekä jouluaattona paikalliseen jou- lurauhan julistukseen liittyvä tapahtuma. 16

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007 Läsnäolon yhteisö Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti tammikuu 2007 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto Sarja C 2007:1 Miksi on puhuttava seurakuntien rakenteista

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 Yhdessä Rovaniemellä t Vuosi 2006 oli merkittävä Rovaniemellä, kun pitkällisen prosessin tuloksena kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät. Tämä ennakoi suurta valtakunnallista kuntarakenteen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen ev.lut. seurakunnat Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2010 1 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa 15.6.2010. Kriisin

Lisätiedot

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA Paula Vartiainen DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

Lisätiedot

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho Toiveiden kirkko Marjukka Laiho Kirkko Helsingissä -julkaisuja 1. 2013 toimitus: ulkoasu: piirrokset: Marjukka Laiho Rik Poppius / Mainostoimisto Poppius & Co Dynamo Advertising Oy julkaisija: Helsingin

Lisätiedot

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET PERUSTOIMINTOKUVAUKSET 2015 1 Teillä on nyt kädessänne vihkonen, jossa on kuvattu Tuusulan seurakunnan työalojen ja alueiden perustoimintokuvaukset. Perustoimintokuvaukset kertovat nimensä mukaan työalojen

Lisätiedot

Kasvata siivet selkääsi, sinä voit olla enkeli. Kirkkomuskarissa syvyyttä toisen. Terttu Kortesalmi. oli diakonissana. pienet vakaumuksen

Kasvata siivet selkääsi, sinä voit olla enkeli. Kirkkomuskarissa syvyyttä toisen. Terttu Kortesalmi. oli diakonissana. pienet vakaumuksen Pääsky 6/2013 Rovaniemen seurakuntalehti 25.9.2013 Kasvata siivet selkääsi, sinä voit olla enkeli. Matleena Muotkavaara Usko antaa Seurakunta- Terttu Kortesalmi Airi Kuuselalle Kirkkomuskarissa syvyyttä

Lisätiedot

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö DIAKONIATYÖ ASIAKASLÄHTÖISEMPÄNÄ UUDELLE VUOSITUHANNELLE Tutkimus Jalasjärven seurakunnan 57-61-vuotiaiden odotuksista diakonia- ja yhteiskunnallisesta työstä Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ MONISTE 9/2008 Maria Ruuskanen LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI VUOSILLE 2015 2020 Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman Moniste

Lisätiedot

PAIKALLISSUUNNITELMA 2008 1 / 12 1. JOHDANTO

PAIKALLISSUUNNITELMA 2008 1 / 12 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO...1 1.1. Lähtökohtia...1 1.2. Laukaa nuoren näkökulmasta...1 1.2.1. Paikalliset erityispiirteet ja nuoren hyvinvointi...1 1.2.2. Yhteydet kouluihin ja muihin paikallisiin yhteistyötahoihin...3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Tuula Haataja MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Kehittämistehtävä AIKOPA Ammatilliset erikoistumisopinnot Luovat työmenetelmät 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 1 Silvia Koski johtamassa kuoroa. Rippikoulun starttikirkko 15.12. Kappalainen Pekka Ahlamon eläkkeellelähtöjuhla 10.3. 2 Mikaelin Pianon Vuosikertomus päällä pahvipekka.

Lisätiedot

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ 4 H Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 Yhteinen tekemisen tahto 4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö.

Lisätiedot