KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI"

Transkriptio

1 KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI

2 YHTEENVETO ManpowerGroupin kahdeksannen Talent Shortage -tutkimuksen mukaan keskimäärin 35 prosenttia työnantajista koki vaikeaksi täyttää työpaikkoja, koska päteviä työntekijöitä ei ollut riitävästi. Pätevistä työntekijöistä on nyt maailmanlaajuisen taantuman alun jälkeen ennätyksellisen paljon pulaa. Vuonna 2013 elämme maailmassa, jossa varmaa on vain epävarmuus. Muuttuva väestörakenne, teknologinen evoluutio ja toistuvat poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset levottomuudet ovat luoneet maailmanlaajuisen toimintaympäristön, jossa pula pätevistä työntekijöistä on ennemmin sääntö kuin poikkeus. Suhdannejaksot ovat lyhentyneet, mikä on myös lisännyt tarvetta saada osaavaa työvoimaa entistä nopeammin ja joustavammin. Viime vuoden raportin mukaan työnantajat olivat tottuneet pätevien työntekijöiden puutteeseen siinä määrin, että siihen oli alettu suhtautua piittaamattomasti. Suurin osa työnantajista oli sitä mieltä, että osaavan työvoiman puute ei vaikuta omaan liiketoimintaan lähinnä siksi, että kilpailijoiden odotettiin joutuvan painimaan saman yleismaailmallisen ongelman kanssa. Vuosi 2013 on saanut yritykset havahtumaan eri puolilla maailmaa. Niiden työnantajien määrä, jotka arvelevat pätevien työntekijöiden puutteen vaikuttavan kielteisesti yrityksensä liiketoimintaan, on kasvanut lähes kolmanneksen. Maissa, joissa ongelma on erityisen akuutti, työnantajat ovat vielä tätäkin huolestuneempia tilanteesta. Työnantajat ovat alkaneet yhä laajemmin pitää pätevien työntekijöiden puutetta tekijänä, joka uhkaa yritysten kilpailukykyä. Ongelmaan ei kuitenkaan ole keksitty työnantajien pettymykseksi mitään suoraviivaista ratkaisua. Työvoiman lisäämistä, entistä suuremman korvauksen tarjoamista työstä tai pätevien työntekijöiden houkuttelemista kilpailijan palveluksesta omaan palvelukseen ei pidetä kestävinä ratkaisuina. Onneksi ratkaisuja on kuitenkin olemassa. Esittämällä oikeat kysymykset yritykset voivat arvioida, miten osaajapula vaikuttaa juuri heidän liiketoimintaansa ja miten ongelmia voidaan ratkaista. Taloudellisesti epävarmoina aikoina työnantajien pitää olla ketteriä. Yrityksen henkilöstöhallinnon ja henkilöstöjohtajien tehtävänä on kehittää ja lisätä tätä ketteryyttä ja muutosvalmiutta. Tässä artikkelissa tarkastellaan useita strategioita, joita noudattamalla HR-johtajat voivat varmistaa, että tarvittavaa osaamista on käytettävissä tulevaisuudessa. Toimimalla strategisena kumppanina HR-johtajat voivat suunnitella työvoimaratkaisuja, jotka ruokkivat organisaation kilpailukykyä vuosiksi eteenpäin. ESIMERKKEJÄ STRATEGISISTA TOIMISTA: Teachable Fit -mallin kehittäminen ja tukeminen osaamisen kehittämistä kannustavan kulttuurin luominen oikean yrityskulttuurin luominen ja vakiinnuttaminen pätevien työntekijöiden etsiminen uusista lähteistä ketteryyden edistäminen ulkoapäin yhteistoiminnan edistäminen KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ

3 OSAAJAPULAN KEHITYS ERI VUOSINA ManpowerGroup laati ensimmäisen Talent Shortage -tutkimuksensa vuonna 2006, kuultuaan yrityksiltä eri puolilla maailmaa toistuvasti saman asian: työpaikkojen täyttämiseen ei ollut riittävästi päteviä työntekijöitä, mikä esti tuottavuuden kasvun. ManpowerGroup haluaa vauhdittaa inhimillisen potentiaalin hyödyntämistä, joka on keskeinen tekijä organisaation menestykselle. Halusimme selvittää, kuinka suuresta ongelmasta oikeasti oli kyse ja missä päin maailmaa puute osaavasta työvoimasta oli suurin. Tutkimuksen mukaan 40 prosentilla työnantajista oli vaikeuksia työpaikkojen täyttämisessä. Tulos ei ollut yllätys, koska olimme keskustelleet aiheesta päivittäin yritysten kanssa eri puolilla maailmaa. Kansainvälisten työmarkkinoiden suuntauksien ja kehityksen asiantuntijoina olimme pitäneet tulosta jopa todennäköisenä. Vuoteen 2009 mennessä maailmanlaajuinen taantuma oli pahimmillaan, mikä heijastui tutkimustuloksiin. Mutta vaikka miljoonia ihmisiä oli työttömänä, 30 prosenttia yrityksistä ilmoitti kokevansa työpaikkojen täyttämisen edelleen hankalaksi. Avoimia työpaikkoja oli, mutta työnantajien mielestä työnhakijoilla ei ollut työhön tarvittavaa erityisosaamista. Talouden elpymisen myötä trendi on vain kiihtynyt ja pätevistä työntekijöistä on nyt ennätyksellisen paljon pulaa taantuman alun jälkeen. Hälyttävää on, että vuoteen 2012 mennessä työnantajat olivat tottuneet pätevien työntekijöiden puutteeseen siinä määrin, että siihen oli alettu suhtautua piittaamattomasti. Suurin osa työnantajista arveli, ettei pula osaavasta työvoimasta vaikuttaisi kielteisesti heidän liiketoimintaansa. Ongelman vakavuuden odotettiin jollakin tavalla lievenevän siitä, että kilpailijatkin painivat samojen haasteiden kimpussa. 80% TYÖPAIKKOJEN TÄYTTÄMISEN VAIKEAKSI KOKEVIEN TYÖNANTAJIEN OSUUS 60% 40% 40% 41% 31% 30% 31% 34% 34% 35% 20% 0% KUVA 1 3

4 KASVAVA HUOLI OSAAJAPULAN VAIKUTUKSESTA LIIKETOIMINTAAN Vuotta myöhemmin hieman useampi yritys piti työpaikkojen täyttämistä vaikeana. Niiden työnantajien osuus, jotka arvioivat pätevien työntekijöiden puutteen vaikuttavan melko voimakkaasti tai voimakkaasti liiketoimintaansa, on puolestaan kasvanut jyrkästi 54 prosenttiin kaikista työnantajista. Maissa, joissa osaajista on pulaa keskimääräistä enemmän, työnantajat odottavat muita todennäköisemmin ongelman vaikuttavan myös heidän liiketoimintaansa. Esimerkiksi Japanissa, jossa pätevistä työntekijöistä on tutkimusten mukaan huutava pula, 85 prosenttia työnantajista odottaa ongelman vaikuttavan melko voimakkaasti tai voimakkaasti yrityksen kykyyn vastata asiakkaiden tarpeisiin. Käytännössä kaikki japanilaiset työnantajat odottavat ongelman vaikuttavan liiketoimintaan jossain määrin. Brasiliassa, jossa ongelma on lähes yhtä akuutti, 78 prosenttia työnantajista arvioi pätevien työntekijöiden puutteen vaikuttavan melko voimakkaasti tai voimakkaasti heidän liiketoimintaansa. Maailmanlaajuisesti 57 prosenttia työnantajista oli tätä mieltä. 100% 80% 60% 40% 20% 35 MITÄ PAHEMI PULA PÄTEVISTÄ TYÖNTEKIJÖISTÄ ON, 54 SITÄ ENEMMÄN SE VAIKUTTAA LIIKETOIMINTAAN KOKEE TYÖPAIKKOJEN TÄYTTÄMISEN VAIKEAKSI MELKO VOIMAKAS TAI VOIMAKAS VAIKUTUS LIIKETOIMINTAAN KOHTALAINEN VAIKUTUS LIIKETOIMINTAAN 0% KOKO MAAILMA JAPANI BRASILIA KUVA 2 Työnantajat ovat alkaneet yhä laajemmin pitää osaajapulaa yrityksensä kilpailukykyä uhkaavana tekijänä. Suuri osa ei kuitenkaan ole löytänyt ratkaisua ongelmaan, ja yli viidennes ilmoittaa, ettei ole ryhtynyt mihinkään toimiin sen poistamiseksi. Pelkkä työvoiman lisääminen ei välttämättä ole ratkaisu todennäköisesti se ei kannata siitäkään syystä, että kysyntä voi vaihdella ja talouden heilahtelut vaikuttavat kysyntään. Kun varmaa on vain epävarmuus, työnantajien on opittava tekemään mukautustoimia reaaliajassa. Jotta yritys menestyisi osaamisen aikakaudella, työvoimaratkaisujen joustavuuteen ja ketteryyteen liittyvien ratkaisujen on kehityttävä täysin uudelle tasolle KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ

5 Hyvä uutinen on, että ratkaisuja on olemassa. Yrityksissä, joiden liiketoimintaan osaajapulalla on jo suuri vaikutus, voidaan saada aikaan käänne. Yrityksissä, joissa ongelma alkaa vasta näkyä, voidaan ryhtyä toimiin, joilla ehkäistään ongelman pahenemista. Ensin on kuitenkin syytä ymmärtää, miten ongelmasta on tullut niin vakava. OSAAJAPULA HÄÄMÖTTÄÄ Pätevien työntekijöiden puute epäsuhta työnantajien tarpeiden ja tarjolla olevien työntekijöiden osaamisen välillä on monisyinen ongelma. Osa syistä liittyy toisiinsa, osa taas on erillisiä. Yhdessä ne muodostavat vyyhdin, joka ei osoita purkautumisen merkkejä. Maailmanlaajuisen osaajapulan taustalla ovat sekä vanhat että nuoret Vuoden 2012 tutkimuksen mukaan Japanissa ongelman ytimen muodostaa työvoiman ikääntyminen. Näin tosiaan on. Japanin väestö kutistuu ennätyksellisen alhaisen syntyvyyden takia, ja yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on suurempi kuin missään muussa maassa. Vuoden 2009 finanssikriisissä 55 prosenttia japanilaisista työnantajista ilmoitti, että työpaikkojen täyttäminen oli vaikeaa. Vuoden 2013 tutkimuksessa heidän osuutensa oli kasvanut peräti 85 prosenttiin. Hupeneva työvoima ei riitä tukemaan aiemmin nopeasti kasvanutta taloutta. Japanissa työvoiman osaaminen sekä kova tekninen osaaminen että pehmeä osaaminen työpaikoilla mainitaan kaikkein yleisimmin syyksi siihen, miksi pätevistä työntekijöistä on puutetta. Japani on ehkä ääriesimerkki, mutta sen tapaan monen muunkin maan on selvittävä tästä ongelmasta. Tänä vuonna eläkeläisten määrä ylittää nuorten määrän myös Kanadassa. Vuoteen 2050 mennessä ikääntyneiden osuuden odotetaan Kiinassa nousseen niin paljon, että se vastaa 40 prosenttia työvoimasta. Koko maailmassa ikääntyneiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä, jolloin se vastaa 25 prosenttia koko maailman työvoiman määrästä. Monissa varakkaissa maissa hedelmällisyysiässä olevien osuus vähenee ja iäkkäiden osuus kasvaa, kun toisissa maissa kehitys on täysin päinvastainen. Tällöin nuoret ikäluokat paisuvat tämä nuorisopullistuma on väestötieteellinen ilmiö, jossa vuotiaiden osuus kasvaa paljon nopeammin kuin muiden ikäluokkien. Vuonna 2012 näin tapahtui erityisesti Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa, Latinalaisessa Amerikassa ja Lähi-idässä. Pätevän työvoiman puutteen kannalta nuorisopullistuma vaikuttaa työmarkkinoihin monella eri tasolla. Sen seurauksena saadaan ensinnäkin uutta työvoimaa markkinoille. Työnantajat tosin arvioivat, että uusi työvoima on sellaista, jonka valmiudet eivät riitä työllistymiseen. Toiseksi työmarkkinoihin kohdistuu lisää painetta, joka alentaa palkkoja. Tämä vaikuttaa kaikkiin työikäisiin. Haitallista on myös se, ettei yrityksen henkilöstöllä ole monipuolista työkokemusta, jota kertyy täyden työuran aikana. Erityisen hälyttävää on nuorten kaksinkertainen työttömyysaste verrattuna yleiseen työttömyysasteeseen maailmassa. Työnantajien mukaan riittämättömät tekniset taidot ja riittämätön kokemus ovat kolmen tärkeimmän syyn joukossa siihen, miksi työnantajat kokevat työpaikkojen täyttämisen vaikeaksi. 5

6 KOLME TÄRKEINTÄ SYYTÄ SIIHEN, MIKSI TYÖNANTAJAT KOKEVAT TYÖPAIKKOJEN TÄYTTÄMISEN VAIKEAKSI 34% Riittämättömät 1 tekniset taidot 2 ei ole 3 (mitattava osaaminen) 32% Työnhakijoita 24% Riittämätön kokemus KUVA 3 Syntyy tilanne, jossa työnantajat eivät voi täyttää työpaikkoja halutunlaisen osaamisen puutteen takia eivätkä nuoret löydä töitä. Tämä ei ole sattumaa. Mistä syystä pätevistä työntekijöistä on pulaa? Työmarkkinoiden toimimattomuus ei aiheudu yksittäisestä syystä syitä on monia. Muuttuva väestörakenne on helppo vastaus ja ehdottomasti ratkaisevan tärkeä tekijä, mutta se ei ole ainoa syy. Pysähtynyt palkkakehitys, tarjonta ja kysyntä, epäonnistuneet poliittiset päätökset, koulutusjärjestelmien epäonnistuminen ja täydellinen haluttomuus muuttaa liiketoimintatapaa nämä kaikki vaikuttavat osaltaan siihen, että pätevistä työntekijöistä on pulaa kaikkialla maailmassa. Maailman johtavana innovatiivisten henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen toimittajana ManpowerGroup on tuottanut sarjan avainkysymyksiä, jotka auttavat yrityksiä osaamispohjansa kehittämisessä tulevaisuudessa. Ovatko markkinoille tulevan työvoiman valmiudet riittävät? McKinsey & Co. teki vuonna 2012 tutkimuksen, johon osallistui työnantajia, opiskelijoita ja kouluttajia. Vain yksi näistä ryhmistä arvioi nuorten valmiudet riittäviksi työelämää varten. Samaa mieltä oli vain 42 prosenttia työnantajista, kun 45 prosenttia nuorista luotti siihen, että heidän valmiutensa olivat riittävät työelämään siirtymistä varten. Myönteistä oli se, että työnantajien ja nuorten työntekijöiden käsitykset olivat melko yhteneväiset. Tulevan työvoiman koulutuksesta vastaavien käsitykset poikkesivat kuitenkin täysin muiden ryhmien käsityksistä sen suhteen, millaiset valmiudet opiskelijoilla on siirtyä työelämään. Lähes kolme neljäsosaa oppilaitoksista arvioi vastavalmistuneiden valmiudet siirtyä työelämään hyviksi. Toisistaan poikkeavat käsitykset tulevat kalliiksi sekä nuorille että työnantajille, joille osaavat työntekijät ovat keino luoda etumatkaa kilpailijoihin. Etsimmekö päteviä työntekijöitä oikeasta paikasta? Aiemmin monet yritykset saattoivat yksinkertaisesti siirtää toimintonsa toiselle puolelle maailmaa. Kustannusten laskettiin pienenevän muissa maissa, ja toimintojen siirtoon houkutti todennäköisesti enemmän saavutettavissa oleva taloudellinen hyöty kuin mahdollisuus laajentaa osaamispohjaa. Työantajille oli kuitenkin lisäetu, kun uutta osaavaa työvoimaa voitiin palkata täysin uusista väestölähteistä. Nurja puoli tuli esiin, kun saavutettu taloudellinen hyöty alkoi vähetä KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ

7 PULA PÄTEVISTÄ TYÖNTEKIJÖISTÄ KASVAA MAISSA, JOIHIN TUOTANTOA ON SIIRRETTY 100% 80% 60% 61 40% 35 20% 0% 20 INTIA 15 KIINA KUVA 4 Vanhat toimintatavat eivät enää päde. Liiketoiminnan harjoittamisen kustannukset eri mantereilla tasaantuvat, kun palkat, tuotantokustannukset ja kuljetuskustannukset kasvavat. Lisäksi pätevien työntekijöiden runsas saatavuus on nopeasti muuttumassa osaajapulaksi paikoissa, joihin on yleisesti siirretty yritysten toimintoja. Yritykset ovat siirtäneet toimintojaan eniten Intiaan ja toiseksi eniten Kiinaan. Ei ehkä ole sattumaa, että näissä maissa pula osaavasta henkilöstöstä on kasvanut erittäin voimakkaasti vuoden 2009 taloustaantuman ja tuoreen tutkimuksen välisenä aikana. Esimerkiksi vuonna 2009 intialaisista työnantajista 20 prosenttia ilmoitti, että työpaikkojen täyttäminen oli heille vaikeaa. Neljä vuotta myöhemmin vastaava osuus oli kasvanut 61 prosenttiin. Pula pätevistä työntekijöistä kasvaa maissa, joihin tuotantoa on siirretty Pitkälle tulevaisuuteen ajattelevat yritykset ymmärtävät, ettei pelkkä pätevien työntekijöiden muualta etsiminen ole kestävä ratkaisu. Teemmekö riittävästi hyödyntämättömien resurssien käyttöön saamiseksi? Maailmanlaajuisesti 13 prosenttia työnantajista, jotka kokivat työpaikkojen täyttämisen vaikeaksi, on kaksinkertaistanut ponnistelunsa hyödyntämättömien resurssien käyttöön saamiseksi. Kuitenkin vain neljä prosenttia pyrkii aktiivisesti rekrytoimaan nuoria ja vain kaksi prosenttia on lisäämässä naisten määrää organisaatioossaan. Suuntaus on haitallinen erityisesti sen takia, että nuoret ja naiset ovat hyödyntämättömistä resursseista työvoimamarkkinoiden kaksi lupaavinta segmenttiä. Naisia ei ole huipulla Lähes vuosikymmen sitten tehdyn mullistavan tutkimuksen mukaan yrityksissä, joissa oli paljon naisjohtajia, osakkeenomistajien saama tuotto oli 34 prosenttia suurempi kuin niissä yrityksissä, joissa naisjohtajia oli vähiten. Monissa muissa tutkimuksissa naisten taitojen ja käyttäytymisen on todettu vastaavan paremmin johtajilta vaadittavaa tehokkuutta, lähes kaikilla mittareilla mitattuna. 7

8 Naisten palkkaaminen johtaviin asemiin on siten hyvää liiketoimintaa, joka monipuolistaa ajattelua ja yrityksen tapaa hahmottaa ympäröivää todellisuutta. Miksi sitten niin harva työnantaja tekee mitään asian hyväksi? Vuoden 2013 International Business Report -raportti kertoo, miten vähän yrityksissä tehdään naisten saamiseksi johtotehtäviin eri puolilla maailmaa. Naisten osuus maailman koko väestöstä on 50 prosenttia ja koko työvoimasta 35 prosenttia. Tästä huolimatta tutkituissa yrityksessä eri puolilla maailmaa ylimmästä johdosta naisia oli vain yksi neljästä vain 14 prosentissa yrityksistä on naispuolinen toimitusjohtaja naisten osuus johtokuntien jäsenistä on vain 19 prosenttia. Tulos ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö naiset olisi mukana yritysmaailmassa. Eri puolilla maailmaa yhä suurempi määrä naisia ryhtyy yrittäjiksi. Miksi? Syynä on se, etteivät perinteiset yritykset pysty tarjoamaan naisille heidän haluamiaan asioita. Tuoreessa tutkimuksessa, joka tehtiin naisista 13 eri maassa, 63 prosenttia naisista sanoi menestyksen työssä tarkoittavan tasapainon löytämistä työn ja muun elämän välillä. Joustavia työjärjestelyjä piti nykyisessä elämäntilanteessaan tärkeänä 65 prosenttia naisista, ja 21 prosenttia arveli joustavien vaihtoehtojen olevan heille tärkeitä tulevaisuudessa. Tarkasteltaessa strategioita, joiden avulla yrityksissä pyritään varmistamaan pätevien työntekijöiden saatavuus, työnantajien tarjoamien vaihtoehtojen ja naisten tärkeinä pitämien asioiden välillä voidaan nähdä huomattava kuilu. Vain kuusi prosenttia työnantajista, joiden on vaikea täyttää työpaikkoja, muuttaa työskentelymenetelmiä ja esimerkiksi jakaa työtehtävät uudelleen. Vain viisi prosenttia tarjoaa mahdollisuutta joustaviin työjärjestelyihin ja vain yksi työnantaja 50:stä tarjoaa virtuaalisia työskentelyvaihtoehtoja työnhakijoille. JOUSTAVIA TYÖSKENTELYMALLEJA TARJOAVIEN TYÖNANTAJIEN OSUUS TYÖNANTAJISTA, KUVA 5 JOILLA ON PULAA PÄTEVISTÄ TYÖNTEKIJÖISTÄ 6% Uusia työnteon 5% Joustava 2% Virtuaalinen malleja työ työ Työnantajat, jotka eivät välitä kilpailla osaavista naispuolisista työntekijöistä, voivat sen sijaan joutua kilpailemaan naisten kanssa pätevistä työntekijöistä. Tuoreen yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan uusia työpaikkoja syntyi vain kahdessa työnantajasegmentissä vuosina Toisen segmentin muodostavat suuret pörssiyhtiöt. Toisen muodostavat yksityisyritykset, jotka ovat suurimmaksi osaksi naisten omistuksessa. Naiset siis joko tekevät yrityksestä kilpailukykyisen tai heistä tulee sen kilpailijoita. Nuoret puuttuvat työelämän alkupäästä Nuorten työttömyysaste on 2,8 kertaa suurempi kuin aikuisten. Maailmanlaajuisesti se on 12,6 prosenttia (vaihdellen Itä-Aasian alhaisesta 9,5 prosentista Lähi-idän korkeaan 28,1 prosenttiin). Nuorten työttömyysaste on kasvanut 7,7 prosenttia vuoden 1991 jälkeen, ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten osuus on kasvanut 28,5 prosenttia saman jakson aikana. Hätkähdyttävää on, että monet maailman nuorista ovat yksinkertaisesti sivuraiteilla työelämästä KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ

9 Yritys on kestävällä pohjalla silloin, kun sen henkilöstö koostuu monipuolisista, työuran eri vaiheissa olevista työntekijöistä. Kokeneet työntekijät opastavat nuorempia. Vastavalmistuneet ovat huomisen johtajia. Kasvava väestörakenne korvaa kutistuvan väestörakenteen. Näin ei tapahdu tällä hetkellä. Kun maailmantalous alkoi yskiä, yritykset tekivät leikkauksia. Nuoret olivat ensimmäisinä leikkauslistalla nyt heitä taas kaivattaisiin. Suuri osa meistä vähensi nuorten työntekijöiden määrää ja lopetti rekrytoinnit oppilaitoksista useita vuosia sitten, taloushallinnossa työskentelevä johtaja surkuttelee. Olemme nyt saaneet tärkeän opetuksen siitä, mitä kokonaisen pätevien työntekijöiden sukupolven menettäminen tarkoittaa. Työvoiman vähennyksiä ei voi tehdä perustehtävää tekevän analyytikon kohdalla ja luulla, ettei se vaikuttaisi seuraavan johtajan löytämiseen viisi vuotta myöhemmin. Samaa ajatusta tukee tutkimus, jonka on laatinut ManpowerGroup-konserniin kuuluva Right Management, kansainvälisesti toimiva kykyjen johtamisen ja uranhallinnan asiantuntijaorganisaatio. Tutkimukseen 14 eri maassa osallistuneet ylemmän tason HR-johtajaa pitivät tulevien johtajien puutetta ensisijaisena huolenaiheena keskimäärin neljänneksessä yrityksiä. Yrityksillä ei yksinkertaisesti ole varaa olla välittämättä siitä, keitä tulevaisuuden johtajat ovat. Ajan myötä he ovat ainoat jäljellä olevat. Rajoittaako meitä kyvyttömyys muuttua? Yrityksistä 13 prosenttia etsii päteviä työntekijöitä perinteisten osaamisreservien ulkopuolelta samaan aikaan, kun suuri enemmistö työnantajista edelleen etsii päteviä työtekijöitä totutuista lähteistä. Poikkeuksellinen markkina-alue tässä on Aasian ja Tyynenmeren alue, jolla yli puolet työnantajista ilmoittaa, että pätevistä työntekijöistä on pulaa osuus on suurempi kuin Euroopassa tai Amerikassa. Aasian ja Tyynenmeren alueella työnantajien on ollut pakko ryhtyä ennakoiviin toimiin ongelman ehkäisemiseksi, kuten seuraavasta kaaviosta ilmenee. AASIAN JA TYYNENMEREN ALUE: MERKITTÄVÄ OSAAJAPULA LISÄÄ ENNAKOIVIA RATKAISUJA Työnantajat, joiden on vaikea täyttää työpaikkoja 35% 51% Työnantajat, joiden on vaikea täyttää työpaikkoja, mutta jotka eivät ole ryhtyneet erityistoimiin 22% 14% Työnantajat, joiden on vaikea täyttää työpaikkoja ja jotka hyödyntävät uusia osaamisreservejä 13% 22% Työnantajat, jotka arvioivat pätevien työntekijöiden puutteesta aiheutuvan vaikutuksen melko voimakkaasta voimakkaaksi 56% 60% KOKO MAAILMA AASIA JA TYYNIMERI 0% 20% 40% 60% 80% 100% KUVA 6 9

10 Asettavatko poliittiset päätökset esteitä? Yhteiskunnan on otettava edelläkävijän rooli osaamispohjan varmistamisessa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa maan mahtavimpien teknologiayritysten toimitusjohtajat ovat yhdessä vaatineet, että korkeasti koulutetun ulkomaisen työvoiman maahan saapumista tuetaan erityisellä ohjelmalla, joka helpottaa viisumien ja pysyvien työlupien saantia. Facebook, Google, Yahoo! ja muut suuryritykset eivät pysty löytämään kaikkea tarvitsemaansa osaamista kotimaastaan. Silti Yhdysvalloissa ulkomaalaisille teknisille KYMMENEN NOPEAA TAPAA LISÄTÄ KETTERYYTTÄ 1. Mukauta toimet: Lisää tai vähennä henkilöstömäärää tarkasti harkiten. Suunnittele joustavia työvoimaratkaisuja, joilla yrityksesi selviää jatkuvasti muuttuvassa taloudellisessa toimintaympäristössä 2. Sitouta: Kuuntele työntekijöitä, jotta voit pitää älykkäimmät ja parhaimmat. Työntekijöiden toiveet (esimerkiksi joustavista työjärjestelyistä) voivat jopa säästää rahaa. asiantuntijoille myönnettävien viisumien määrä on rajattu viisumiin vuodessa. Tämä määrä tulee täyteen tavallisesti muutamassa päivässä viisumien hakuajan alkamisen jälkeen. Tämänvuotisen Talent Shortage -tutkimuksen tulokset tukevat Piilaakson toimitusjohtajien mielipiteitä. IT-henkilöstö ja -suunnittelijat tehtävät, joiden täyttämistä varten Yhdysvaltojen viisumiohjelma on luotu mainitaan kahtena tavallisimpana työpaikkana, jotka on vaikea täyttää. Ne myös toistuvat listauksessa vuosi toisensa jälkeen. Jos poliittisilla päätöksillä onnistutaan poistamaan osaajapula yhdessä maassa, se voi vaikuttaa tilanteeseen toisessa maassa. Esimerkiksi Malesiassa kolmannes muuttoliikkeestä on niin sanottua aivovientiä, jossa yliopistokoulutuksen saaneet henkilöt muuttavat ulkomaille. Ongelman odotetaan vain pahenevan. Aivovientiä aiheuttavien seikkojen korjaaminen edellyttää poliittisia päätöksiä Malesiassa. Selvää on myös se, että maahanmuuttopolitiikan muutokset kehittyneissä maissa voivat pahentaa ongelmaa. Poliittisissa päätöksissä ei kuitenkaan ole kyse vain osaavan työvoiman tuonnista tai viennistä. Tärkeää on myös se, missä määrin yhteiskunta tukee tuottavaa sijoittumista työelämään ja varmistaa, että kansalaisilla on oikeat valmiudet. Tarkastelun lähtökohdaksi kannattaa ottaa tehtävät, joita työnantajien on vaikea täyttää, sekä syyt ongelmaan. 2013: 10 VAIKEIMMIN TÄYTETTÄVÄÄ TYÖTEHTÄVÄÄ 1 Ammattiosaajat 2 Insinöörit 3 Myyntiedustajat 4 Teknikot 5 Kirjanpidon ja taloushallinnon ammattilaiset 6 Johtajat ja päälliköt 7 IT-henkilöstö 8 Autonkuljettajat 9 Toimistohenkilöstö 10 Suorittavan työn tekijät KUVA KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ

11 3. Huolehdi työntekijöistä: Yrityksen uskollisimmat ja parhaat työntekijät ovat usein saavuttaneet asemansa etenemällä pitkää reittiä. Investoi suuren potentiaalin työntekijöihin. 4. Lisää joustavuutta: Vuokratyöntekijöitä, harjoittelijoita, osa-aikaisia työntekijöitä ja virtuaalisia työntekijöitä käytetään jatkuvasti yhä enemmän. Avoimuus lisää joustavuutta. 5. Määritä ensisijaiset toimittajat: Luo tiiviit suhteet osaavan työvoiman toimittajiin, jotka tuntevat yrityksesi toimialan, tarjooman, kulttuurin ja brändin. 6. Investoi yrityksesi houkuttavuuteen työnantajana: Anna työntekijöille syy valita yrityksesi kilpailijan asemesta. 7. Kanna yhteiskuntavastuuta: Työvoiman nuorin segmentti voi tehdä päätöksen työnantajan valinnasta yrityksen osoittaman yhteiskuntavastuun perusteella. Sama pätee osakkeenomistajiin. 8. Tee yhteistyötä oppilaitosten kanssa: Järjestä maksettuja työharjoittelu- tai opintojaksoja. Tarjoa osaaville teknisille opiskelijoille mahdollisuus räätälöityyn valmennukseen. 9. Töitä toimiston ulkopuolella? Kyllä!: Houkuttele yrityksesi palvelukseen päteviä työntekijöitä, jotka eivät halua toimiston sitovan heitä. Voit samalla säästää rahaa. 10. Luo Teachable Fit -kulttuuri. Tunneäly + siirrettävissä olevat taidot = mahdollinen ratkaisu pätevien työntekijöiden puutteeseen. Älä anna liian tarkkaan rajattujen taitovaatimusten rajoittaa liiketoimintaasi. Esimerkiksi työnantajat ovat jo toisena peräkkäisenä vuotena ilmoittaneet, että kädentaitoja edellyttävien ammattialojen työpaikat ovat vaikeimmat täyttää. Edellä mainittuun McKinseyn tutkimukseen osallistujat arvioivat samaan aikaan kaikissa maissa yhtä lukuun ottamatta, että akateemista koulutusta arvostetaan yhteiskunnassa enemmän kuin ammatillista koulutusta. Vain Saksassa erittäin laadukas ja käytännönläheinen ammattikoulutus on integroitu julkiseen koulutusjärjestelmään. Yhteiskunnan vastuun päättymisen ja työnantajan vastuun alkamisen välinen rajaviiva on harmaalla alueella. Todellinen kysymys kuuluu kuitenkin: Onko sillä lopultakaan merkitystä? Oli vastaus mikä tahansa, vahvimmat kilpailijat eivät todennäköisesti tyydy katselemaan sivusta, miten muut ratkaisevat ongelman heidän puolestaan. ONGELMAN RATKAISEMINEN Osa odottaa yhteiskunnan ja koulutusjärjestelmin ratkaisevan ongelman ja osa ryhtyy ennakoiviin toimiin mukautuakseen jatkuvasti muuttuviin markkinoihin. Tutkimuksessa yritykset ilmoittavat, että ne tarvitsevat osaajia ja heitä tarvitaan juuri nyt. Tällä perusteella on selvää, että tulevaisuudessa mukautumaan pystyvät yritykset selviävät kilpailusta muita paremmin. Ongelman ratkaiseminen edellyttää strategista kumppanuutta henkilöstöhallinnon kanssa, jolloin pulaa pätevistä työntekijöistä voidaan tarkastella toisesta näkökulmasta. Markkinat ovat muuttuneet ja pätevien työntekijöiden hankintastrategioiden on muututtava sen myötä. HR on keskeinen organisaation ketteryyttä ajava tekijä Dynaamisen ja ketterän organisaation luomiseen tarvitaan mukautumiskykyisiä henkilöitä. Dyerin ja Shaferin mukaan parhaiten menestyvissä yrityksissä arvostetaan työntekijöitä, jotka ovat ennakoivia, kekseliäitä, pystyvät toimimaan monissa eri tehtävissä ja pystyvät mukautumaan uusiin vaatimuksiin sekä ovat yhteistyökykyisiä, tiedonhaluisia ja valmiita jakamaan osaamistaan. HR:n tehtävä on tunnistaa ja rekrytoida nämä henkilöt sekä määrittää, minkä verran voimavaroja ja investointeja heidän etsimiseensä käytetään. Seuraavassa on esitelty muutamia tehokkaita strategioita, jotka ManpowerGroupin kokemuksen mukaan auttavat HR-johtajia lisäämään pätevien työntekijöiden saatavuutta ja ruokkimaan organisaation suorituskykyä. 11

12 Teachable Fit -menetelmän kehittäminen ja tukeminen 1 Työnantajat eivät löydä päteviä työntekijöitä todennäköisesti osittain siksi, ettei halutunlaista työvoimaa ole. Ratkaisu tähän on palkata henkilöitä, joilla on osaamispotentiaalia. ManpowerGroup on luonut uraauurtavan Teachable Fit -menetelmän, jossa palkataan tai tuetaan henkilöitä, joilla ei ole kaikkia tarvittavia teknisiä taitoja, mutta joiden asenne ja pehmeät taidot ovat halutunlaiset ja joiden taipumukset ja kyvyt riittävät työssä kehittymiseen. ManpowerGroup on luonut analyyttisen viitekehyksen, joka auttaa rekrytoijia arvioimaan, kuinka onnistuneesti osaamisessa olevat puutteet voidaan paikata. Malli auttaa tunnistamaan työnhakijat, joihin voidaan soveltaa Teachable Fit -menetelmää. Esimerkki Teachable Fit -menetelmän käytännön sovelluksesta voisi olla tuulivoimapuiston asentaja. Työnhakijoissa voi olla kokeneita työntekijöitä, jotka ovat työskennelleet laitevalmistajien tai energiayhtiöiden palveluksessa. Heidän palkkatoiveensa ylittää kuitenkin tason, jonka yritys on valmis maksamaan. Tuulivoimayritys etsii sen jälkeen sopivia ehdokkaita vastavalmistuneista teknisen alan asentajista ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista. Heille varaudutaan antamaan lisäkoulutusta tarvittavia perustaitoja varten. Työssä selviytyminen edellyttää yrityksen käyttämän teknologian perusteellista tuntemusta. Laatuun, turvallisuuteen, laitteiden vianmääritykseen ja prosessikehitykseen liittyvät erikoistekniikat ovat puolestaan kaikki asioita, joihin työntekijä voi perehtyä yrityksessä. Sitoutuminen uusien asioiden oppimiseen sekä työelämään valmistauduttaessa että itse työssä on tärkeää. HR-johtajat voivat käyttää Teachable Fit -menetelmää apuna, kun he pyrkivät tunnistamaan mahdollisuudet rekrytoida työntekijöitä uusista lähteistä. Osaamisen kehittämistä kannustavan kulttuurin luominen Menestyvissä yrityksissä ymmärretään, että työntekijöiden osaamisen kehittämiseen pitää investoida. Siihen on sitouduttava organisaation kaikilla tasoilla kokonaisvaltaisesti niin, että kursseille lähettämisen sijasta luodaan oppimista työpaikalla tukeva ympäristö ja otetaan käyttöön yhteistyötä lisääviä kannustimia. Eri tehtävissä työskentelyn tulisi olla yleinen tapa harjoittaa liiketoimintaa, ja tehtävästä toiseen siirtymistä yrityksen sisällä tulisi kannustaa ja siitä tulisi palkita. Tällaisessa ympäristössä viihtyvät henkilöt luovat yhdessä mukautuvan ja joustavan organisaation, joka pystyy navigoimaan maailmassa, jossa varmaa on vain epävarmuus. Oikean yrityskulttuurin luominen ja vakiinnuttaminen Kaikissa yrityksissä on organisaatiokulttuuri, johon parhaat työntekijät sopeutuvat luonnostaan. Organisaatiokulttuuria voidaan osittain verrata persoonallisuuden piirteisiin. Osa yrityksistä on vakaita ja konservatiivisia, osa taas rentoja ja vapaamielisiä. Syvemmällä tasolla organisaatiokulttuuri perustuu yrityksen arvoihin ja tapaan, jolla työntekijät ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja jolla yrityksen ulkopuolisiin sidosryhmiin pidetään yhteyttä. Monikansallisissa yrityksissä on lisäksi otettava huomioon kaikkien toimintamaiden kansalliset kulttuurit. Maailmantalouden globalisaatio edellyttää tehokkaita, taitavasti verkostoituvia johtajia sekä yrityskulttuurin vakiinnuttamista eri markkina-alueilla. Paikallista kulttuuria ei todennäköisesti pystytä tekemään tutuksi kohtuullisessa ajassa, mutta organisaatiokulttuuri sen sijaan ehdottomasti pystytään. ManpowerGroup lähettää esimerkiksi uusia johtajia säännöllisesti komennukselle toisten toimintojen 1 Lisätietoa Teachable Fit -menetelmästä: Teachable Fit: A New Approach for Easing the Talent Mismatch at KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ

N Ä I N N AV I G O I T OSAAMISEN AIKAKAUDELLA

N Ä I N N AV I G O I T OSAAMISEN AIKAKAUDELLA N Ä I N N AV I G O I T OSAAMISEN AIKAKAUDELLA Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. NÄIN NAVIGOIT HOW OSAAMISEN

Lisätiedot

e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus

e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus SIVU 1 Vastuuvapauslauseke Euroopan komissio tai kuka tahansa komission nimissä toimiva henkilö eivät ole vastuussa seuraavassa annettujen

Lisätiedot

Oikeat taidot Suomen tulevaisuudelle

Oikeat taidot Suomen tulevaisuudelle Suomen taitokartoitus 2014 Oikeat taidot Suomen tulevaisuudelle Taitokuilujen tunnistaminen helpottaa strategioiden priorisointia Yhteenveto Suomalaiset yhtiöt kohtaavat yhä suuremman osaamiskuilun. Väestön

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 74 + liitteet. Kotimaiset suorahakumarkkinat Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa. KTT Arto Suominen

TIIVISTELMÄ. 74 + liitteet. Kotimaiset suorahakumarkkinat Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa. KTT Arto Suominen x TIIVISTELMÄ Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Johtaminen ja organisointi Päivämäärä 25.3.2010 Matrikkelinumero 12835 Tekijä(t) Kaisu Huuhtanen Sivumäärä 74 + liitteet Otsikko

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Pienyrityksen elinkaaren alkuvaiheen haasteet Suomessa ja Virossa. Small Business Challenges in Early Stage of the Life Cycle in Finland and Estonia

Pienyrityksen elinkaaren alkuvaiheen haasteet Suomessa ja Virossa. Small Business Challenges in Early Stage of the Life Cycle in Finland and Estonia Kauppatieteellinen tiedekunta Talousjohtaminen Kandidaatintutkielma Pienyrityksen elinkaaren alkuvaiheen haasteet Suomessa ja Virossa Small Business Challenges in Early Stage of the Life Cycle in Finland

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 23 Laura Huttunen AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 23 Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat PwC:n asiakaslehti 1/2011 10 Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat löytyvät yritysten sisältä globalisoituvassakin maailmassa. 22 Mittaajan kasvubisnes Vain mielikuvitus määrittää rajat

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5.

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Johtaminen ja organisaatiot Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment

Lisätiedot

Askelmerkit tulevaisuuteen

Askelmerkit tulevaisuuteen Askelmerkit tulevaisuuteen SUOMI 2015 -OHJELMAN LOPPURAPORTTI Tuovi Allén (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 34 Askelmerkit tulevaisuuteen SUOMI 2015 -OHJELMAN LOPPURAPORTTI Toim. Tuovi Allén S I T R A H E L S

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot

Pauliina Tuomainen HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄT KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄJINÄ MUUTTUVASSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

Pauliina Tuomainen HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄT KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄJINÄ MUUTTUVASSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Pauliina Tuomainen HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄT KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄJINÄ MUUTTUVASSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Tuomainen, Pauliina

Lisätiedot