KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO"

Transkriptio

1 Esityslista Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja Lähdesluoma Lasse Mangs Carl-Gustav Metsänranta Marja-Leena Mäntysaari Sakari Nordback Marco Rosenberg Peter Salo Jukka Sarja Tauno Skur Catharina Södergrann Hanna Virta Erkki Wikström Jesper Österman Jarkko Muut Marlene Svens, esittelijä Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä KV 72 KV 73 KV 74 Vapautus luottamustehtävistä / Anna Koivula Kaskisten kaupungin ja perustettavana olevan Kaskisten Satama Oy:n sopimus Kaupungin talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma Allekirjoitus Kari Häggblom puheenjohtaja Kokouskutsu yleisesti nähtävänä Kaskinen Todistaa Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastus Kaskinen klo Nimi Nimi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kaskinen klo Todistaa Margit Kaseva, hallintopäällikkö

2 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:189 /2013 KV 72 Vapautus luottamustehtävistä / Anna Koivula KH , 161 Valmistelija MaKa: Anna Koivula on pyytänyt vapautusta kaupungin luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton johdosta. Anna Koivula on toiminut kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna, suomenkielisen esiopetusjaoston puheenjohtajana, sivistyslautakunnan suomenkielisen osaston varajäsenenä sekä vaalitoimikunnan 3. varajäsenenä. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Anna Koivulalle vapautuksen kaupungin luottamustehtävistä sekä nimeää hänen tilalleen uuden varsinaisen jäsenen ja puheenjohtajan suomenkieliseen esiopetusjaostoon, uuden varajäsenen sivistyslautakunnan suomenkieliseen osastoon ja vaalitoimikuntaan (3.varajäsen). Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KV 72 Kaupunginvaltuusto

3 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:200 /2013 KV 73 Kaskisten kaupungin ja perustettavana olevan Kaskisten Satama Oy:n sopimus KH , 162 Valmistelija M.S., J.J.: Kuntalakia on muutettu /626. Lakimuutos astui voimaan Lakimuutoksessa sanotaan näin: Jos kunta tai kuntayhtymä on ennen tämän lain voimaantuloa hoitanut tehtävää omana toimintanaan kilpailutilanteessa markkinoilla, kunnan tai kuntayhtymän on viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä siirrettävä tehtävä hoidettavaksi yhtiö-, yhteisö- tai säätiömuodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua. Lainmuutos liittyy pääosin Euroopan komission EU-valtiontukisäännöksien vastaisiksi katsomien tukien poistamiseen. Kaskisten kaupungin on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin lakimuutoksen astuttua voimaan Kaupungin tulee yhtiöittää satamatoimintansa, joka on osa Kaskisten kaupungin kunnallista toimintaa. Kaupungin tulee valmistella ja aloittaa sataman yhtiöittäminen vuoden 2014 alussa siten, että satamayhtiö Kaskisten Satama Oy on täydessä toiminnassa syksyllä Kaupunki on aikaisemmin asettanut satamatyöryhmän valmistelemaan sataman yhtiöittämistä. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin ja perustettavana olevan satamayhtiön välille laaditaan toimintaa säätelevä sopimus seuraavasti: - Satamayhtiön toiminimi on Kaskisten Satama Oy, englanniksi Port of Kaskinen Ltd. Yhtiön kotipaikka on Kaskinen. - Perustettavana olevan Kaskisten Satama Oy:n osakepääoma on euroa. Kaupunki omistaa satamayhtiön kaikki osakkeet. Osakepääoma maksetaan viimeistään Kaupunki myöntää perustettavana olevalle Kaskisten Satama Oy:lle enintään euron suuruisen kaupungin omavelkaisen takauksen yhtiön rahalaitoksessa olevalle lainalle. Laina-aika on enintään 10 vuotta. Satamayhtiö nostaa lainan tarvittaessa. - Kaskisten Satama Oy perustetaan tammikuussa Varsinainen toiminta alkaa Yhtiön toimiala on Kaskisten alueella sijaitsevan sataman ylläpitäminen ja yleisen satamatoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen. Yhtiön hallitukseen kuuluu 5-7 jäsentä. - Satamayhtiön hallitus palkkaa yhtiön henkilöstön. Satamayhtiön toimitusjohtaja johtaa yhtiön perustamisprosessia. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa myynti- ja kehittämistyön (n. 50 % työajasta). Talouspäällikkö, jonka sijoituspaikka on Kaskisten satamatalo, hoitaa Kaskisten Satama Oy:n taloushallinnon ja Kaskisten Energia Oy:n taloushallinnon. Satamayhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät: -toteutukseen vietävä liiketaloussuunnitelma ja perustamisasiakirjat -m.m. perustamissopimus sekä yhtiöjärjestys -satama jatkossa vuokralainen satamassa, satamatalossa -nykyiset sopimukset siirrettävä Kaskisten Satama Oy:lle (alueiden hoito, sähkö, puhelimet, atk, aluevartiointi,vesimittarit jne) -päätettävä henkilökunnan määrästä

4 KAUPUNGINVALTUUSTO ammatimiesten palvelut ja turvapäivystys ostetaan kaupungilta ja Kaskisten Energialta, huomioitava kaupungin kiinteistöt ja sovittava kustannusjaosta - Yhtiö vuokraa satama-alueen (vesi-alueet n. 38 ha ja maa-alueet n. 32 ha) Kaskisten kaupungilta, katso karttaliite. Kaupunki ei myy satama-alueita. Kaskisten Satama Oy maksaa Kaskisten kaupungille vuokraa satama-alueista (vesi- ja maa-alueet). Maavuokrasopimus laaditaan 30 vuodeksi. Vuosivuokra (12 kk) on euroa alkaen ja on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokra maksetaan kerran kuukaudessa kaupungille. - Satamayhtiö kehittää sataman toimintaa. Sataman uusista infrainvestoinneista on neuvoteltava kaupungin kanssa. Jos kaupunki maksaa uudet investoinnit, jotka vaikuttavat merkittävästi sataman liikevaihtoon ja toimintaedellytyksiin, nousee satama-alueiden vuokra, Satama-alueiden, laitteiden ja kaluston huollon, korjauksen ja ylläpidon kustantaa Kaskisten Satama Oy. Kaupunki käsittelee perustettavana olevan satamayhtiön vuokrasopimusta viimeistään vuoden 2014 alussa. - Kaskisten kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyy myös jatkossa uudet vuokrasopimukset satama-alueella. Voimassaolevan johtosäännön ja uuden luonnosvaiheessa olevan hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy vuokrasopimukset korkeintaan 15 vuodeksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuokrasopimukset jotka ovat pitempiä kuin 15 vuotta. Infrainvestointien toteuttamiseen, esim. väylän syventämiseen, tarvitaan maan- ja vedenomistajan lupa (Kaskisten kaupunginvaltuuston lupa). Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Marlene Svens alusti asian. Puheenjohtajan ehdotuksesta teksti käytiin järjestelmällisesti läpi. Seuraavista asioista sovittiin: - Päätettiin, että satamayhtiön toiminimi on Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab, englanniksi Port of Kaskinen Ltd. - Päätettiin seuraavasta muutoksesta: Yhtiön hallitukseen nimetään 5 jäsentä. Yhtiöjärjestykseen hallituksesta merkintä 5-7 jäsentä. KV 73 Muilta osin kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto

5 KAUPUNGINVALTUUSTO KV 74 Kaupungin talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma HALL:84 /2013 KH , 163 KH , 154 Valmistelija J.J: Kaskisten työttömyysprosentti 3/2012 on 15,7 %. Vuodelle 2014 on arvioitu kunnallisveroa n. 4,8 M sekä yhteisöveroa n. 0,5 M. Kiinteistöveroa arvellaan saatavan n. 0,5 M vuosina Vuonna Kaskinen saa valtionosuuksia vuosittain n. 1,4 M. Kun satama eriytetään kaupungin omasta talousarviosta, toiminta- ja vuosikate heikkenevät vähintään n eurolla vuosina Henkilöstömenot vähenevät n e vuonna 2014 verrattuna edelliseen vuoteen. Lasku johtuu pääasiassa vuoden 2012 yt- neuvottelujen toteutumisesta. Henkilöstökustannusten ja ostopalvelujen kustannustason arvioidaan nousevan n. 1-3 % vuositasolla. Kaupungin vuosikate on n. 0,8 milj. euroa vuonna Kaupungin tulee vuoden talousarviota laatiessaan huomioida, että kaupungin lainakanta on n. 3 milj. euroa. Lainan lyhentäminen alkaa vuonna Jotta lainaa pystyttäisiin takaisin maksamaan ja että uutta lainaa ei tarvitse ottaa käyttömenoihin, tulee talousarviot laatia siten, että menotasoa ei nosteta Budjettien tulee sisältää yleisten tavoitteiden lisäksi selkeät tavoitteet eri yksiköiden toiminnalle. Ne säästökeinot tai tariffien muutokset, jotka parantavat kaupungin kokonaistulosta, on pyrittävä ottamaan käyttöön välittömästi. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2014 talousarvion raamit ovat seuraavat: - osastojen toimintakate on oltava vähintään samalla tasolla pl. syksyn 2012 yt- neuvottelujen vaikutus - ne säästökeinot tai tariffien muutokset, jotka parantavat kaupungin kokonaistulosta, on pyrittävä ottamaan käyttöön välittömästi. - uusia tuloja lisääviä investointeja voidaan harkita. Korvaavat ja huoltoon liittyvät investoinnit on asetettava haluttuun tärkeysjärjestykseen, myös ajallisesti. Edellisen vuoden korjausinvestointeihin ja projekteihin myönnetyt varat eivät ole vuotuisia määrärahoja. - huolto- ja korjaustöitä on pystyttävä tekemään enemmän myös omalla henkilökunnalla Kaikista yli euron budjettiluvuista on tehtävä erillinen erittely. Toiminnan suunnitelmat ja tavoitteet on perusteltava tarkoin kunkin lautakunnan toimesta. Tarve on pystyttävä määrittelemään ja kaikki taloudelliset vaikutukset on selvitettävä. Koko suunnitelmakaudella on pystyttävä kokonaistulokseen,

6 KAUPUNGINVALTUUSTO mikä mahdollistaa lainamäärän vähenemisen. Toimintakate on oltava vähintään maan keskiarvon mukainen. Vuosille on asetettava taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä asetettava myös mittarit, joilla tavoitteiden saavuttaminen todetaan. mm. määrä, laatu, kustannukset per suorite, yksikkö jne. Tavoitteiden tulee sisältää myös vertailu koko maan ja/tai Pohjanmaan vastaaviin taloudellisiin lukuihin. Lautakuntien esitysten on oltava myös annettujen kehysten mukaiset. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmansa vuosille kaupunginhallitukselle mennessä. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että lähivuosien tavoitteena on, että vuosikate on vähintään yhtä suuri kuin poistot. KV Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen seuraavilla kursiivilla merkityillä muutoksilla: Vuoden 2014 talousarvion raamit ovat seuraavat: - osastojen toimintakate on oltava vähintään samalla tasolla pl. syksyn 2012 yt- neuvottelujen vaikutus - ne säästökeinot tai tariffien muutokset, jotka parantavat kaupungin kokonaistulosta, on otettava käyttöön välittömästi. - uusia tuloja lisääviä investointeja voidaan harkita. Korvaavat ja huoltoon liittyvät investoinnit on asetettava haluttuun tärkeysjärjestykseen, myös ajallisesti. Edellisen vuoden korjausinvestointeihin ja projekteihin myönnetyt varat eivät ole vuotuisia määrärahoja. - huolto- ja korjaustöitä on tehtävä enemmän myös omalla henkilökunnalla Kaikista yli euron budjettiluvuista on tehtävä erillinen erittely. Toiminnan suunnitelmat ja tavoitteet on perusteltava tarkoin kunkin lautakunnan toimesta. Tarve on pystyttävä määrittelemään ja kaikki taloudelliset vaikutukset on selvitettävä. Koko suunnitelmakaudella on pystyttävä kokonaistulokseen, mikä mahdollistaa lainamäärän vähenemisen. Toimintakate on oltava vähintään maan keskiarvon mukainen. Vuosille on asetettava taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä asetettava myös mittarit, joilla tavoitteiden saavuttaminen todetaan. mm. määrä, laatu, kustannukset per suorite, yksikkö jne. Tavoitteiden tulee sisältää myös vertailu koko maan ja/tai Pohjanmaan vastaaviin taloudellisiin lukuihin. Lautakuntien esitysten on oltava myös annettujen kehysten mukaiset. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmansa vuosille kaupunginhallitukselle mennessä.

7 KAUPUNGINVALTUUSTO PEL 46, Kh on tekemällään päätöksellä antanut hallintokunnille ohjeet talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman laatimista varten. Perusturvalautakunnan kh.lle ja kv:lle esitettävä tehtäväaluetasoinen talousarvioehdotus vuodelle 2013 sekä taloussuunnitelma vuosille on esityslistan liitteenä. Päätösehdotus / JT Pel käsittelee ja hyväksyy kh:lle ja edelleen kv:lle esitettävän perusturvalautakunnan alaisten tehtäväalueiden talousarvioluonnoksen vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille liitteen mukaisesti. Perusturvalautakunta Keskustelussa tuotiin esille, että henkilöstömenojen nousu tulee huomioida talousarviossa. Catharina Skur ehdotti, että perusterveydenhuollon osalta momentille / asiakaspalveluiden osto ky/vuodeosasto budjettimuutos olisi euroa eikä euroa, jolloin TA 2014 olisi euroa euron sijaan, mutta ehdotus raukesi kannattamattomana. Yksityisiin palveluihin momentille / asiakaspalveluiden osto muilta tulisi lisätä euroa. TP 2012 osoittaa, että budjetoitu määräraha ylitettiin n eurolla. Tänä vuonna toteuma 1-7 osoittaa, että vuodelle 2013 budjetoidusta määrärahasta on käytetty 83,4%. Yksityisten palvelujen oston tarve tulee kasvamaan ensi vuonna sekä avohoitokäyntien että asumispalvelujen osalta. Näin ollen realistisempi määrärahan tarve ensi vuodelle on euron lisäys TA 2014 noustessa euroon. Talousarvioon tehtyjen määrärahan lisäysten aiheuttamat muutokset korjataan taloussuunnitelman taulukko-osaan. Pel päätti hyväksyä päätösehdotuksen edellä mainituin muutoksin. SIO Valmistelija E.K.: Kaskisten koulu on valmistanut talousarvioehdotuksensa vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmansa vuosille noudattaen kaupunginvaltuuston antamia määräyksiä. Päätösehdotus (E.K) Sivistyslautakunnan suomenkielinen osasto hyväksyy Kaskisten koulun talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Sivistyslautakunnan suomenkielinen osasto Sivistyslautakunnan suomenkielinen osasto päätti esittää talousarvioon (talousarviotili ) 5500 uusien pulpettien hankkimiseksi. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin. Bia Kaskö svenska skolan opettajat ovat laatineet talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman ohjeiden mukaisesti. Päätösehdotus/ KCI

8 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaskö svenska skolan talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille hyväksytään. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen osasto päätti hyväksyä päätösehdotuksen. VAJA Päätösehdotus/ PN Vaja antaa ehdotuksensa kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan talousarviosta 2014 ja suunnitelmasta sivistyslautakunnalle edelleen käsiteltäväksi. Sivistyslautakunnan vapaa-aikajaosto hyväksyi päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että nuorisotoimen toimenpide kohtaan lisätään seuraava lause: Tehdään etsiväntyön hengessä aktivoivaa nuorisotyötä työharjoittelu ja työkokeilu mahdollisuuksia tarjoamalla nuorisotoimistossa. SIL Valmistelija / EK Sivistyslautakunnan alaiset osastot, jaosto ja virkamiehet ovat valmistelleet ehdotuksensa kaupunginvaltuuston ohjeiden mukaan talousarviosta 2014 ja taloussuunnitelmasta Sivistyslautakunta esittää varattavaksi talousarviotilille koulujen kannettaviin tietokoneisiin(16 kpl) 9600, lap top latausvaunu 1650, viisi dataheitintä yhteensä 1650 ja viisi kappaletta dokumenttikameroita yhteensä 1600 : yhteensä Perustelut tietoteknisille hankinnoille: Kaskisten koulun ja Kaskö svenska skolan tietotekninen valmius on jäänyt hyvin alhaiselle tasolle. Ilman näitä hankintoja kaskislaiset oppilaat jäävät merkittävästi jälkeen kehityksestä ja ovat eriarvoisessa asemassa muun maan ja jopa lähialueen lapsiin verrattuna. Päätösehdotus / EK Hyväksytään sivistystoimen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille Sivistyslautakunta Tero Honkonen Jukka Heikkilän kannattamana esitti, että poistetaan kaksi dataheitintä ja niiden sijaan hankitaan kaksi älytaulua a Älytaulut sijoitetaan koulujen luokille. Näin taataan kaskislaisille oppilaille samat valmiudet siirtyä yläluokille kuin naapurikuntien oppilailla on. Lisäksi taulut ovat dataheittimiin verrattuna huoltovapaita. Tietoteknisten hankintojen kokonaiskustannukset ovat vuonna 2014, Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Honkosen esityksen. Kirjastojärjestelmän päivitys ja käyttöönotto edellyttää vuodelle edellyttää 4700 talousarviolisäystä.

9 KAUPUNGINVALTUUSTO Sivistyslautakunta päätti hyväksyä edellä mainituin poikkeuksin sivistystoimen talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille Tl Valmistelu / TO Käsitellään alustavasti vuoden 2014 käyttötaloutta ja investointeja. Tekninen lautakunta Käsittely jatkuu. Tl Valmistelu (TO) Teknisen ja liiketoimen talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma sekä investointisuunnitelma vuodelle Taloussuunnitelma on oheismateriaalissa. Talousarvioluvut ovat oheismateriaalissa. Vuoden 2014 talousarvio ei poikkea menojen osalta merkittävästi vuoden 2013 talousarviosta. Tuloja satamasta on arvioitu kertyvän noin enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Päätösehdotus / TO TL hyväksyy kh:lle esitettäväksi talousarvioehdotuksen 2014 sekä investointisuunnitelman laaditun liitteen mukaisesti. Lisäksi TL hyväksyy taloussuunnitelman vuosille Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. KH 154 Valmistelija M.S.: Lautakunnat ovat toimittaneet talousarvioehdotuksensa kaupunginhallitukselle. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus käy läpi vuoden 2014 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelman ja keskustelevat ehdotuksista. Johtoryhmä / sektorivastaavat esittelevät talousarvioehdotuksensa kokouksessa. Kaupunginhallitus Tuloslaskelma, rahoituslaskelma Talousjohtaja Jyrki Jussila esitteli tuloslaskelman. Verotulojen on arvioitu kasvavan, samoin yhteisöverojen. Verotulon tasausta maksetaan kuitenkin edelleen euroa muille kunnille. Tilikauden alijäämäksi arvioidaan jäävän vuonna euroa. Olennainen kysymys on talo-

10 KAUPUNGINVALTUUSTO usjohtajan näkemyksen mukaan sataman tulouttaminen. Rahoituslaskelma: kassavarojen kehitys on negatiivinen eli lainaa on otettava. Pitkäaikaisia lainoja esitetään maksettavaksi samanaikaisesti takaisin. Keskustelussa korostettiin sataman tulouttamisen merkitystä. Prosenttiperusteista tulouttamista pidettiin järkevänä. Satamayhtiöstä ja sen perustamisen yhteydessä sovittavista periaatteista on tarkoitus keskustella kaupunginhallituksen kokouksen yhteydessä Keskusteltiin sataman ns. uusien tonnien kehittymisestä ja satamatalon lunastusvelvoitteesta. Käytiin läpi kaupungin talousarvion 2013 tämän hetkinen toteuma. Satamatulo ovat ylittäneet budjetin. Muutoin toteuma on lähellä budjetoitua. Edelliseen vuoteen verrattuna on arvioitu tulos 1 milj. euroa viimevuotista tulosta parempi. Perusturva-osasto Tavoitteisiin toivottiin enemmän lukuja ja selvennyksiä toimenpiteisiin. Mm. miten ja kuinka usein mitäkin tehdään. Perusturvajohtaja antoi selvityksen näistä. Keskusteltiin terveydenhuollon kasvavista atk-menoista. Iso hanke on potilastietojen e- arkistointihanke. Talousjohtaja toi esille it -henkilöstöresurssitarpeen. Keskusteltiin mahdollisuudesta käyttää ostopalveluita paikallisilta yrityksiltä. Todettiin, että tavoitteet ja mittarit ovat talousarviossa yleensä ottaen heikosti esillä. Esitettiin, että Savuton kunta liitetään sivulla 19 toimenpiteisiin. Selvitetään kuinka paljon on maksettu ns. sakkomaksua pitkäaikaistyöttömistä. Kokoustauko Sivistysosasto Sivistysjohtaja Erkki Kela esitti, että Kaskisten kaupunki panostaisi etsivään nuorisotyöhankkeeseen, koska siihen on tarvetta. Sisäiset vuokramenot ovat vielä entisellä tasolla yläkoulutoiminnan päättymisestä huolimatta. Yläkoulun tiloja pohtiva ryhmä ei ole vielä tehnyt ehdotuksia tilojen käytöstä. Alakoulut tulevat vaihtamaan paikkaa alakoulurakennuksessa. Svenska skolanin budjetissa menoja kasvattaa Närpiöön maksettava osuus. Suomenkielisen koulun henkilöstökustannukset laskevat. Yhteistyötä suomen- ja ruotsinkielisen koulun välillä tehdään, jotkut ryhmät ovat kaksikielisiä. Kotikuntakorvaukset tulevat nousemaan. Urheiluhalli on hyvin käytössä eritoten arki-iltaisin. Atk-laitteiden uusiminen on tavoitteissa, pitää sisällään kannettavia tietokoneita sekä kaksi älytaulua. Tällä hetkellä ei resurssia, joka huoltaisi koneet. Kansalaisopistossa vähän yli 1000 tuntia opetusta syyslukukaudella. Keskustelu: - Koko sivistystoimen toimintamenot ovat kasvaneet. Todettiin, että ilmeisesti sisäiset menot ovat kasvaneet, koska ruokapalvelut ovat siirtyneet tekniselle osastolle. - Sivistystoimen hallinnon kustannukset ovat nousseet mm. siitä syystä, että sivistysjohtajan palkkakustannukset ovat kokonaan hallinnossa, lisäksi koulujen atk-kustannuksia. - Delaktig i Finland hanke, päättyy mahdollisesti tämän vuoden puolella. - Kirjaston aukioloajoista esitettiin huoli, niitä ei tulisi supistaa entisestään.

11 KAUPUNGINVALTUUSTO Svenska skolanin kohdalle tulee lisätä tiedot henkilöstöstä ja molempien koulujen kohdalle tuntikehykset. - Esitettiin, että nuorisotoimen kohdalle lisätään vapaa-aikajaoston esitys Tehdään etsivän nuorisotyön hengessä aktivoivaa nuorisotyötä työharjoittelu- ja työkokeilumahdollisuuksia tarjoamalla nuorisotoimistossa. - Esitettiin myös lisättäväksi: Ajantasaistetaan nuorisoavustusten jakoperusteet kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaiseksi. -Esitettiin lisättäväksi liikuntatoimen kohdalle: Laaditaan kuntoradoille ja hiihtoladuille sekä urheilukentälle ja urheiluhallille hoito- ja kunnossapito-ohjeet. - Esitettiin myös lisättäväksi: Ajantasaistetaan liikuntatoimen avustusten jakoperusteet kaupunginvaltuuston päätöksen mukaiseksi. - Sivistysosaston nettisivuilla ja myös budjetissa ammattinimikkeet tulee päivittää esim. kirjastoja kulttuurivastaava - Urheiluhallin käyttömaksuista keskusteltiin samoin myös siitä miten urheiluhallin käyttöä valvotaan. Sivistysjohtajan näkemyksen mukaan tulisi hallille saada kulunvalvonta. Tämä sai kannatusta. - Naisten kuntosalivuoro lisättävä urheiluhallin kohdalle. - Kulunvalvonnan laajentamisesta kaupungin eri toimipisteisiin keskusteltiin. Aikaisemmin tehtyä päätöstä ei ole toteutettu taloudellisista syistä. Tämä tulee ottaa esille investointien yhteydessä. Tekninen osasto Tekninen johtaja selvitti, miten osastolla on sopeuduttu vähäisempiin henkilöstöresursseihin. Sataman suhteen on alkuvuosi ollut hyvä ja ensi vuodelle on voitu arvioida tätä vuotta suuremmat tulot. Lisäliikenteen löytäminen satamaan vaatii suuria ponnisteluja ja kilpailukykyistä palvelua ja hintatasoa sekä yhteyksiä. Teknisen osaston investointilista on priorisoinnin tulos. Kaupunginjohtajalta on tullut oma esitys investoinneista. Keskustelu: - Keskusteltiin siitä, onko Mariakodin keittiön remontointi keskuskeittiöksi tarpeellinen. Haluttiin myös saada tietää siirron perustelut, koska seurauksena on esim. ruokakuljetusten määrän lisääntyminen. Perusteluna mainittiin mm. se, että Mariakodin keittiö on toiminnassa 24/7. Lisäksi Mariakotiin on tarkoitus hankkia agregaatti, jonka avulla keittiö pystyy toimimaan myös poikkeustilanteissa. - Todettiin, että taulukko tekninen osasto yhteensä puuttuu. - Keittiön kohdalla 40 % keittiöapulaisen työpanoksen muuttaminen 100 % (keittiö 50 %, siivous 50 % ) tulee muuttaa, koska on päätetty täyttää kaksi erillistä 50 % toimea - Esitettiin seuraavia lauseita lisättäväksi: - s. 48 Liikunta-alueiden ja tilojen käytännön hoito laadittavan kunnossapito- ja hoito-ohjelman mukaisesti - s. 48 Tavoitteet: Toteuttaa Suomen vieraslajistrategia Kaskisissa / Toimenpiteet: työllistettävien ja kesätyöntekijöiden käyttö vieraslajien poistamiseksi - s. 49 Tekniseen keskukseen esitystykki Sovittiin, että investoinnit käsitellään vasta seuraavassa kokouksessa. Hallinto-osasto Kaupunginjohtaja esitteli kaupungin johdon ja elinkeinoelämän edistämiseen liittyvän talousarvioosuuden.

12 KAUPUNGINVALTUUSTO Markkinointitoimenpiteitä lisätään. Hallintosääntöuudistus on tekeillä, käsittely joko vuoden lopulla tai ensi vuoden alussa. Lisäksi konserniohjetta ollaan laatimassa. Johtoryhmän lomautuksista ja virkavapaasta johtuen vaatii toiminnan toteuttaminen enemmän suunnittelua. Keskustelu tuotiin esille: - Myös olemassa olevien työpaikkojen vaalimiseen tulisi panostaa - Todettiin, ettei YVA selvitystä ole vielä aloitettu - Henkilöstön kehityskeskustelut käydään alkuvuodesta ja seurantakeskustelut kesäkuussa - Varhainen tuki ja puuttuminen toiminta-ohjelma tulee saada käyttöön ja työkaluksi. - Pikkusahan alueen kaavoituksen aikataulusta ja kustannuksista keskusteltiin. Todettiin, että jos nyt päätetään määrärahasta ensi vuoden budjettiin, voidaan rakentamaan ryhtyä vasta aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua - Talousarvion esipuheen työttömyystiedot tulisi päivittää tuoreemmiksi - Talousarvioesitys tulisi saada tasapainoon - Työpaikkatavoitteen tulisi olla korkeampi - Henkilöstön hyvinvointi: Esitetään, että haetaan mukaan Kevan työhyvinvointi kysely palveluun - Tavoitteisiin 2014 esitetään lisättäväksi: Lähidemokratian kehittäminen / Toimenpide: Otetaan käyttöön selvitetään lomakepalvelun käyttöönottomahdollisuudet - Toivottiin tarkempia tietoja sairauspoissaoloista, mielellään prosentuaalisena lukuna. Nykyinen käytäntö on, että johtoryhmä seuraa kuukausittaisia sairauspoissaoloja, jotka saadaan palkanlaskennasta. - Esitetään, että Varhaisen tuen ja puuttumisen mallin lisäksi tulisi ottaa käyttöön vaihtoehtoisen työn tarjoaminen. Todettiin, että keskushallinnon henkilöstöhallinnon tulee jalkauttaa Varhaisen tuen ja puuttumisen malli osastoille. Vaalit, matkailu, hallintotoimisto, henkilöstöhallinto Hallintopäällikkö esitteli nämä osa-alueet. Keskustelussa tuotiin esille: - Todettiin, että lomautukset olisi parempi pitää keskitettynä, mm. kokouksien järjestämisen kannalta - Matkailun kävijämääriä ym. mittareiksi - Tavoitteeksi esitetään lisättäväksi: yhteisten sääntöjen noudattaminen. - Esitetään seuraava muutosta: Henkilöstörakenteen seuranta ja raportoinnin kehittäminen / Toimenpide: Henkilöstöraportin laadinta ja ylityö- ja poissaolotilastojen - Myös tavoitteisiin 2014 esitetään lisättäväksi: Henkilökunnan työhyvinvoinnin seuranta ja toimenpiteet sen kehittämiseksi / Toimenpiteet: Osallistuminen Kevan työhyvinvointi kysely palveluun - Selvitys henkilöstöstä lisättävä Taloushallinto Talousjohtaja selvitti, että työn suorittaminen kärsii lomautuksista johtuvien pitkien poissaolojen takia. Sataman yhtiöittäminen tulisi viedä mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että tässä kokouksessa ei ole tehty vielä budjettia koskevia päätöksiä. Käsittelyä jatketaan

13 KAUPUNGINVALTUUSTO KH 159 Talousarviokäsittely jatkuu. Kaupunginhallitus Puheenjohtaja totesi, että seuraavana käsitellään investoinnit. Teknisen lautakunnan investointiesitys Keskustelussa teknisen lautakunnan investointiesityksestä tuotiin esille mm. seuraavaa: - Tulisiko katujen asfaltointiin varata määrärahaa ensi vuodellekin - Kaupungin tulisi tehdä päätös siitä, halutaanko kaupunkiin hidasteita. Eri kaduille on esitetty eri perusteluita hidasteiden asentamiselle. - Energiansäästölamppujen käyttöönotto katuvalaistuksessa - Leikkipuiston laitteiden alustat tulisi kunnostaa - Keskuskeittiön siirrosta ja vastaavasta remontoinnista tulee käydä perusteellinen keskustelu ennen siirtoa. Todettiin, että keittiöissä tulee laitteita uusia, molemmissa on käyttökiellossa olevia monitoimilaitteita. - Pikkusahan alueen asemakaavoituksesta todettiin, että kaavoitusprosessi kestää niin kauan, että olisi tärkeätä aloittaa se. Osa valtuutetuista oli sillä kannalla, että se voidaan siirtää, koska vapaita tontteja on saatavilla. - Mariakodissa remontoidaan asuinhuoneita mm. toiminnallisesti paremmiksi, silloin kun niitä vapautuu. Tässä yhteydessä todettiin, että tulisi mahdollisuuksien mukaan käyttää omaa työvoimaa. - Esitettiin, että investointeihin lisättäisiin vesipiste aluksia varten kalasatamaan laiturille - Keskusteltiin vesilaitoksen valvonnasta tietokonejärjestelmän avulla - Todettiin, että kaupunkiin tulevasta puhtaasta vedestä menee hukkaan tällä hetkellä %. Todettiin, että asia vaatii selvitystä. - Vuotovesien (hulevesi) vähentäminen: Jollei esitetyllä investoinnilla saada koko ongelmaa kuntoon, esitettiin että nyt investoitaisiin ensin vain suunnitteluun. - Miksi kaupungin kiinteistöjen peltikatot vaativat näin usein korjausta? - Tilapäistyövoiman kustannukset, tulisiko tähän sisällyttää myös kesätyöntekijät? Ei investointi vaan käyttötalouden puolelle määräraha. - Mökkien uusiminen leirintäalueella, tulisi olla ohjelma, jonka mukaan toimitaan. Tuotiin esille tarve leikkialueen varustuksesta. Sinne on toivottu esim. keinua. Voitaisiinko hyödyntää leikkipuistosta mahdollisesti poistettavaa välineistöä. - Mattolaituri, joko kuivalla maalla tai ponttoonilaituri. Ympäristömääräyksien mukaisesti tulisi matonpesun tapahtua kuivalla maalla ja vesi johtaa viemäriin. Kaupunginjohtajan alustava ehdotus investointeihin: Kaupunginjohtaja kävi läpi alustavan esityksensä. - Biodieseltehtaan YVA-selvitys euroa voidaan siirtää vuodelle Berner rakennusprojekti euroa, jos tontti myydään myyntituloja euroa, netto euroa - Satamatalon lunastus euroa (erä 4), euroa (erä 5). Satamatalon lunastukseen liittyvät satamaliikenteen laskelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle. - Teknisen lautakunnan investoinnit euroa. - Tienvarsikyltit euroa kohdeopastussuunnitelman mukaisille paikoille matkailijoita varten. Hallintopäällikkö selvitti tarvetta. - Aggregaatti Mariakotiin poikkeustilanteita varten euroa, siirrettävä. Voidaanko selvittää, onko laitteita vuokrattavissa?

14 KAUPUNGINVALTUUSTO Perusturva kotihoidon auto, euroa. Nykyinen auto on heikossa kunnossa, vaikka ajokilometrejä on vähän. - Koulujen ATK-hankinnat, 2 älytaulua ja 10 kpl koneita koulujen opetukseen, euroa. Sivistysjohtaja selvitti tarvetta. Tuotiin esille kysymys,olisiko parempi hankkia esim. i-pad -laitteita kannettavien tietokoneiden ja älytaulujen sijasta. Keskusteltiin ohjelmien ja pilvipalvelun kustannuksista, jotka tulisi selvittää. Esitettiin, että määräraha tulisi varata, mutta hankinnat vielä tarkemmin selvittää. - Kesämökkitonttien myynti, tuloja euroa. Tuloja mahdollisesti muidenkin tonttien myynnistä. Tekninen johtaja selvitti päiväkodin tontin kaavoitustilannetta. - Kulunvalvonnan laajennus 5 paikkaan, kustannus euroa. Onko aiheellista asentaa kirjastoon, jossa 2 työntekijää? Esitettiin, että Bladhin talon laite siirrettäisiin yläkoulun rakennukseen mikäli yläkoulutyöryhmän esitys tilojen käytöstä hyväksytään. - Lopuksi keskusteltiin teollisuustonteista Tauko klo Investointien käsittelyä jatkettiin tauon jälkeen. Talousjohtaja totesi, että investointeihin tulee lisätä euroa satamayhtiön perustamista varten. Todettiin, että kaupungin taloudellinen tilanne on sellainen, että kaikki investoinnit joudutaan rahoittamaan lainarahalla. Esitettiin, että talousarvio tulisi pyrkiä saamaan tasapainoon. Seuraavaksi käytiin läpi viime kokouksessa tehdyt esitykset läpi: Perusturva - Savuton kunta hankkeen valmistelu sovittiin siirtää siten, että johtoryhmä valmistelee asian vuoden 2014 aikana vuoden 2015 budjettiin. Sivistysosasto - Nuoristotoimen kohdalle päätettiin lisätä vapaa-aikajaoston esitys Tehdään etsivän nuorisotyön hengessä aktivoivaa nuorisotyötä työharjoittelu- ja työkokeilumahdollisuuksia tarjoamalla nuorisotoimistossa. - Päätettiin lisätä nuorisoavustusten ja liikuntatoimen avustusten jakoperusteiden ajantasaistaminen kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaiseksi - Päätettiin lisätä liikuntatoimen kohdalle Laaditaan kuntoradoille ja hiihtoladuille sekä urheilukentälle ja urheiluhallille hoito- ja kunnossapito-ohjeet - Päätettiin lisätä naisten kuntosalivuoro urheiluhallinkohdalle Tekninen osasto Päätettiin hyväksyä seuraavat muutokset/lisäykset: - Keittiön kohdalla 40 % keittiöapulaisen työpanoksen muuttaminen 100 % (keittiö 50 %, siivous 50 % )korjataan, koska on päätetty täyttää kaksi erillistä 50 % toimea - s. 48 Liikunta-alueiden ja tilojen käytännön hoito laadittavan kunnossapito- ja hoito-ohjelman mukaisesti

15 KAUPUNGINVALTUUSTO s. 48 Tavoitteet: Toteuttaa Suomen vieraslajistrategia Kaskisissa / Toimenpiteet: työllistettävien ja kesätyöntekijöiden käyttö vieraslajien poistamiseksi - s. 49 Tekniseen keskukseen esitystykki Hallinto-osasto Todettiin, että tavoitteena tulisi olla, että talousarvioesitys saadaan tasapainoon. Talousarvion esipuheen työttömyystiedot tulisi päivittää tuoreemmiksi Päätettiin hyväksyä seuraavat muutokset/lisäykset: Henkilöstön hyvinvointi. Haetaan mukaan Kevan työhyvinvointi kysely palveluun. Tavoitteisiin 2014 lisätään: Lähidemokratian kehittäminen / Toimenpide: Otetaan käyttöön lomakepalvelusta todettiin, että kaupunki käyttää jo palvelua. Toivottiin tarkempia tietoja sairauspoissaoloista, mielellään prosentuaalisena lukuna. Nykyinen käytäntö on, että johtoryhmä seuraa kuukausittaisia sairauspoissaoloja, jotka saadaan palkanlaskennasta. - Keskushallinnon henkilöstöhallinnon tulee jalkauttaa Varhaisen tuen ja puuttumisen malli osastoille. - Henkilöstörakenteen seuranta ja raportoinnin kehittäminen / Toimenpide: Henkilöstöraportin laadinta ja ylityö- ja poissaolotilastojen seuranta - Tavoitteeksi kaikilla osastoilla: sairauspoissaolojen puolittaminen - Tavoitteisiin 2014 lisätään: Henkilökunnan työhyvinvoinnin seuranta ja toimenpiteet sen kehittämiseksi / Toimenpiteet: Osallistuminen Kevan työhyvinvointi kysely palveluun - Selvitys koko henkilöstöstä lisättävä Talousarvion luvut Talousjohtaja kävi läpi talousarvion lukuja verrattuna aikaisempiin vuosiin. Menojen kasvu terveyspalveluiden ja vanhustenhoidon puolella on niin suuri, että muualta on vaikea löytää säästöjä, joilla tätä kehitystä voidaan kompensoida. Säästöjä voidaan saada aikaan tekemällä enemmän omalla työvoimalla ja käyttämällä tekniikkaa. Keskusteltiin laitospaikkojen määrästä ja ostopalveluista hoitopuolella. Kaupungin tulisi luoda strategia, miten kustannusten kasvuun reagoidaan jatkossa. Tulisi selvittää mm. se milloin kaupungin kannattaa itse tuottaa palveluita ostopalveluiden sijasta. Todettiin, että tilojen käytöstä syntyvät kustannukset tulisi jyvittää esim. sivistysosastolla koskien yläkoulurakennuksen käyttöä. Sovittiin, että kaupunginvaltuuston käsittelyä varten lähetetään kaupunginvaltuutetuille myös talousarvion numero-osa paperisena versiona. Talousarviokeskustelua päätettiin jatkaa KH 163 Valmistelija M.S., J.J.: Lautakunnat ovat toimittaneet talousarvioehdotuksensa. Päätösehdotus (M.S.)

16 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupungin isommat hankinnat ja sopimukset vuosina menevät jatkossa taloushallinto-osaston kautta. - Ostopalveluita tulee mahdollisuuksien mukaan vähentää ja valvoa tarkasti. Oman työn osuutta tulee lisätä aina kun se on mahdollista. Tässäkin pätee, että työnjohdollista toimintaa pitää tehostaa. - Kaupungin ajoneuvoja käytetään aina kun mahdollista, ohjeena on vähentää matkakorvauksia (sataman auto ja kotipalvelun auto). Kaupungin autoa käytetään päivystystehtävissä, valvontatehtävissä jne. - Käytetään kaupungin traktoria. - Kaupungin omaa videokonferenssitekniikkaa hyödynnetään palavereissa ja koulutuksissa. Esitettyjen muutosten jälkeen on vuoden 2014 talousarvio (ulkoinen/sisäinen tuloslaskelma) seuraavanlainen: Kaupungin toimintatulot ovat vuonna 2014 arviolta 4,4 milj. euroa, vähennystä 0,1 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Kaupungin toimintakulut ovat vuonna 2014 arviolta -11,2 milj. euroa, vähennystä 0,2 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Kaupungin toimintakate vuonna 2014 on -6,9 milj. euro, toimintakate paranee 0,1 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Yleishallinnon toimintakate on -0,9 milj. euroa, miltei sama kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Terveyspalvelujen toimintakate vuonna 2014 on yhteensä -2,6 milj. euroa, parannusta 0,3 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Erikoissairaanhoidon toimintakate vuonna 2014 on 1,6 milj. euroa, parannusta 0,3 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Sosiaalitoimen toimintakate yhteensä vuonna 2014 on -2,6 milj. euroa, heikennystä 0,2 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Perusturvan toimintakate yhteensä vuonna 2014 on 5,4 milj. euroa, parannusta 0,2 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Peruskoulujen toimintakate vuonna 2014 on 1,2 milj. euroa, parannusta 0,1 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Sivistys- ja kulttuuritoimen toimintakate yhteensä vuonna 2014 on 1,7 milj. euroa, miltei sama kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Kaupungin vuoden 2012 lopulla käytyjen yt-neuvottelujen mukaisten henkilöstöresursseihin kohdistuneiden leikkausten vaikutukset näkyvät täysimittaisina vuonna 2014, kaupungin henkilöstöleikkauksien tuomat säästöt ovat n. 0,3 milj. euroa vuonna 2014 verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Kaupunki on lopettanut suomenkielisen yläasteopetuksen Kaskisissa lähtien ja tehnyt Kristiinankaupungin kanssa sopimuksen kaskislaisten oppilaiden suomenkielisestä yläasteopetuksesta. Yläasteen lakkautuksesta saatava säästö on noin 0,2 milj. euroa vuositasolla. Kaupunki on vähentänyt teknisen sektorin ja hallinnon henkilöstöresursseja. Supistukset koskevat myös kirjaston henkilöstöä.

17 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupungin sataman, kiinteistöjen ja vesihuollon yhteispäivystys on aloitettu ja sen odotetaan tuovan säästöjä. Kaupunki on vuosina toteuttanut laajan organisaatiomuutoksen, jonka puitteissa on myös palkattu vastaava hoitaja Mariakotiin tehtävänä kotihoidon ja Mariakodin henkilöstön koordinointi. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan tulee kuntien yhtiöittää kilpailutilanteessa markkinoilla toimivat satamansa. Kaskisten sataman yhtiöittäminen tulee toteuttaa mennessä. Satama yhtiöitetään vuonna 2014 ja satamapalvelujen myyntiä sekä sataman markkinointia on entisestään tehostettava vuosina Kaupunki vuokraa satama-alueet (vesi- ja maa-alueet) perustettavana olevalle satamayhtiölle, jonka kotipaikka on Kaskinen. Satama-alueista maksettava vuotuinen vuokra on euroa. Vuokra sidotaan indeksiin. Vuokrasopimus on voimassa 30 vuotta ja sitä on mahdollisuus jatkaa. Kaupunki omistaa satamayhtiön 100 %:sesti. Kaupunki ei myy satama-alueita. Kaupunki laatii satamayhtiölle konserniohjeen. Kaupunki solmii sopimuksen perustettavana olevan satamayhtiön kanssa koskien kaupungin ja yhtiön toimintaa. Sataman yhtiöittäminen lisää kaupungin kustannuksia verojen muodossa. Teknisen toimen ja liiketoimen toimintakate vuonna 2014 on yhteensä 0,7 milj. euroa, parannusta 0,1 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Sataman tulokseksi arvioidaan 0,2 milj. euroa vuonna Satamaliikenteen määräksi arvioidaan 1,1 milj. tonnia vuonna Meriliikenneyhteydet Ruotsiin selvitetään vuonna NECL- hankkeessa tehdyt selvitykset toimivat satamien välillä käytävien neuvottelujen pohjana. Kunnallisverotulot arvioidaan 4,9 milj. euroksi vuonna 2014, kasvua 0,4 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Kunnallisverotulot arvioidaan 5 milj. euroksi vuosina Tuloveroprosentti on 21,00 % vuonna Kaupunki maksaa vuosina vielä 0,4 milj. euroa/vuosi verontasauksena muille kunnille. Kaskisten työttömyysaste syyskuussa 2013 oli 13,2 %. Kaupungin asukasluku on 1382 henkilöä ( ). Kaupungin tavoitteena on uusien työpaikkojen ja tulomuuton lisääminen vuosina Kiinteistöverotulot ovat arviolta 0,6 milj. euroa vuonna 2014, kasvua 0,3 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Kaupungin kiinteistöverotulojen arvioidaan pysyvän samalla tasolla vuosina Kaupungin osuus yhteisöverosta on arviolta 1,0 milj. euroa/vuosi vuosina Yhteisöverot kasvavat 0,5 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jonka mukaan nykyistä yhteisöveroprosenttia lasketaan 24,5 %:sta 20 %:iin maan yritystoiminnan elvyttämiseksi. Vuosina arvioidaan yhteenlaskettujen verotulojen olevan 6,5 6,6 milj. euroa. Valtionosuudet ovat n.1,4 milj. euroa vuosina Metsäteollisuuden rakennemuutos on jatkunut vuonna Metsä Wood on lakkauttanut kotimaan markkinoilla toimivan jalostusyksikkönsä Kaskisissa. Yksikön lakkauttaminen koski noin 60 työpaikkaa Kaskisissa vuonna Rakennemuutoksen vuoksi kaupunki on hakenut 2 milj. euron harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle Vuonna 2012 kaupunki sai 0,8 milj. euroa harkinnanvaraisena valtionosuuden korotuksena. Valtionosuusuudistus on käynnistynyt, mutta lopullisia esityksiä ei ole vielä saatu valmiiksi. Kuntaliitto vaatii, että kuntien velvollisuuksia vähennetään ja että kuntien tehtäviä ei laajenneta.

18 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupungin vuosikate on arviolta 0,97 milj. euroa vuonna 2014, eli 702 euroa/asukas. 0,96 milj. euron poistojen jälkeen on tilikauden ylijäämä 9000 euroa vuonna Vuosittaisten 0,95 milj. euron poistojen jälkeen ylijäämän arvioidaan olevan 0,01 milj. euroa vuosina Suunnitelmakaudella tulee jatkaa toimenpiteitä kaupungin toiminnan tehostamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Kaupungin tärkeimmät tavoitteet ovat uusien korvaavien työpaikkojen saaminen, asukasluvun lisääminen ja satamaliikenteen kasvattaminen. Kaupunki jatkaa työtä Seinäjoen ja Kaskisten välisen rautatien kunnostamisen puolesta. Radan edunvalvonnassa käytetään lähtökohtana SITO:n arviota radan perusparannuksen kustannuksista. Biodieseltehtaan YVAselvitys on suunniteltu aloitettavaksi vuonna Kaupunki on velvollinen osallistumaan SOTE- ja kuntarakenneselvityksiin vuonna Tavoitteena on, että kaksikielinen Kaskisten kaupunki pysyy itsenäisenä säilyttäen sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut. Kaskisten terveyskeskus, jossa on oma lääkäri- ja hammaslääkärivastaanotto, tulee säilyttää. Kaupungin oma perusturvajohtaja sekä perusturvatoimisto tulee säilyttää. Kaupungilla on käynnissä kaksi hanketta, jotka päättyvät vuonna 2014, Vauhdilla Matkassa sekä sataman markkinointihanke (EAKR-hanke). Kaupunki uudistaa parhaillaan hallintosääntöä sekä päivittää kuntahallintoa ja kuntayhtiöitä koskevat konserniohjeet vuosina Päivitetyssä hallintosäännössä huomioidaan organisaatiomuutokset. Kaupunki selvittää yläkoulun tilojen uutta käyttöä. Kaupunki lyhentää pitkäaikaista 3,0 milj. euron lainaa 0,68 milj. euroa/vuosi vuosina Kaupungin investoinnit käyttöomaisuuteen vuonna 2013 ovat 1,19 milj. euroa. Nettoinvestoinnit ovat 0,98 milj. euroa. Kaupunginjohtajan ehdotus investoinneiksi käy ilmi liitteestä. Suurin investointi vuonna 2014 on satamatalon lunastus 0,47 milj. euroa. Lainamäärä on 3 milj. euroa Suunnitellun lainalyhennyksen jälkeen vuonna 2014 lainataakka on 1680 euroa/asukas. Vuonna 2016 on lainaa suunnitelman mukaisen lyhennyksen jälkeen 690 euroa/asukas. Lisäksi kaupungilla on lyhytaikaista velkaa n. 0,2 milj. euroa Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille esitetyssä muodossa. Kaupunginhallitus Käytiin keskustelu talousarvion käyttötalousosasta. Keskusteltiin vesilaitoksen kustannusten pienentämisestä eri toimenpitein. Keskusteltiin Kaskisten yrittäjien ja Kaskisten matkailuyhdistyksen kirjelmästä koskien osaaikaisen ja määräaikaisen toimen perustamista Vauhdilla matkassa hankkeen jälkeen. Asia päätettiin siirtää myöhemmin käsiteltäväksi. Sovittiin, että asiasta neuvotellaan vuoden alusta. Kaskisten yrittäjien puheenjohtaja kutsuu neuvotteluun.

19 KAUPUNGINVALTUUSTO Päätettiin lisätä 8000 euroa palkkamääräraha teknisen osaston alueiden hoitoon kesätyöntekijöitä varten. Budjettitekstiin tehtiin lisäksi pienehköjä korjauksia. Kaupunginhallitus hyväksyi tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja käyttötalouden budjettiesityksen näillä muutoksilla. Tauko pidettiin klo Käytiin keskustelu kaupunginjohtajan investointiesityksestä. Leikkipuistosta todettiin, että rikkoutuneita laitteita tulisi myös pyrkiä korjaamaan euron määräraha päätettiin hyväksyä. Päätettiin poistaa euroa vuoden 2015 taloussuunnitelmasta Mariakodin keittiön remontointiin keskuskeittiöksi. Sovittiin, että ensi vuoden aikana tulee selvittää, missä keskuskeittiö jatkossa sijaitsee. Generaattorista keskusteltiin pitkään euron määräraha päätettiin hyväksyä. Pikkusahan alueen asemakaavoituksesta esitettiin eri mielipiteitä puolesta ja vastaan. Esitettiin, että tyhjien tonttien omistajille annettaisiin rakennuskehotus. Todettiin, että Kaskisten Asuntokehityksen kanssa tulisi käydä keskustelua asuntopolitiikan kehittämisestä euron määräraha pikkusahan alueen kaavoitukseen päätettiin hyväksyä. Mariakodin osaston asuinhuoneremontti x 2, euroa. Määrärahaesitys hyväksyttiin. Pyritään käyttämään omaa työvoimaa. Vuotovesien vähentämisen suunnittelu, euroa ja runkovesijohdon venttiilien uusiminen euroa päätettiin poistaa. Vesihuollon automatisointi euroa päätettiin hyväksyä budjettiin. Toimitilojen remonttivaraus euroa ja vuokrahuoneistojen remonttivaraus euroa päätettiin poistaa. Jäähdytys ilmanvaihtoon, euroa hyväksyttiin. Peltikaton uusiminen, euroa hyväksyttiin. Todettiin kuitenkin, että edullisempiakin toimenpiteitä kuten korjausmahdollisuutta tulee selvittää. Tekniset työt, tilapäistyövoima raivaustöihin, euroa hyväksyttiin. Mattolaituri, euroa hyväksyttiin. Satamatalon lunastus, euroa: summa päätettiin jakaa vuosille 2014 ja 2015 eli vuodelle euroa eli ja vuodelle euroa. Teollisuustontti/Berner, euroa hyväksyttiin.

20 KAUPUNGINVALTUUSTO Tontin myynti euroa hyväksyttiin. Satama Oy:n osakepääoma euroa sekä euroa takauksena hyväksyttiin. Muiden tonttien myynti euroa hyväksyttiin. Kulunvalvonta euroa. Keskusteltiin työajan seurannasta. Esimiesten tehtävänä on huolehtia, että seuranta toimii. Määräraha hyväksyttiin. Koulujen atk-laitteet euroa hyväksyttiin. Suoritettavista laitehankinnoista tulee kuitenkin sopia erikseen. Matkailun tiekyltit euroa hyväksyttiin. Vesipiste/kalasatama euroa hyväksyttiin. Investointeihin päätettiin lisätä euroa, asfaltoinnin paikkaus Roopertinkadulla (Prinssi Eerikin ja Luotsikadun välillä). Kaupunginhallitus päätti hyväksyä näin korjatun päätösehdotuksen esitykseksi kaupunginvaltuustolle. KV 74 Kaupunginvaltuusto

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 14.5.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 19.05.2014 klo 19:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.11.2014 klo 15.00-18.10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-16:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 5 3. Veroprosentit ja väestötiedot...

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot