KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO"

Transkriptio

1 Esityslista Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja Lähdesluoma Lasse Mangs Carl-Gustav Metsänranta Marja-Leena Mäntysaari Sakari Nordback Marco Rosenberg Peter Salo Jukka Sarja Tauno Skur Catharina Södergrann Hanna Virta Erkki Wikström Jesper Österman Jarkko Muut Marlene Svens, esittelijä Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä KV 72 KV 73 KV 74 Vapautus luottamustehtävistä / Anna Koivula Kaskisten kaupungin ja perustettavana olevan Kaskisten Satama Oy:n sopimus Kaupungin talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma Allekirjoitus Kari Häggblom puheenjohtaja Kokouskutsu yleisesti nähtävänä Kaskinen Todistaa Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastus Kaskinen klo Nimi Nimi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kaskinen klo Todistaa Margit Kaseva, hallintopäällikkö

2 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:189 /2013 KV 72 Vapautus luottamustehtävistä / Anna Koivula KH , 161 Valmistelija MaKa: Anna Koivula on pyytänyt vapautusta kaupungin luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton johdosta. Anna Koivula on toiminut kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna, suomenkielisen esiopetusjaoston puheenjohtajana, sivistyslautakunnan suomenkielisen osaston varajäsenenä sekä vaalitoimikunnan 3. varajäsenenä. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Anna Koivulalle vapautuksen kaupungin luottamustehtävistä sekä nimeää hänen tilalleen uuden varsinaisen jäsenen ja puheenjohtajan suomenkieliseen esiopetusjaostoon, uuden varajäsenen sivistyslautakunnan suomenkieliseen osastoon ja vaalitoimikuntaan (3.varajäsen). Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KV 72 Kaupunginvaltuusto

3 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:200 /2013 KV 73 Kaskisten kaupungin ja perustettavana olevan Kaskisten Satama Oy:n sopimus KH , 162 Valmistelija M.S., J.J.: Kuntalakia on muutettu /626. Lakimuutos astui voimaan Lakimuutoksessa sanotaan näin: Jos kunta tai kuntayhtymä on ennen tämän lain voimaantuloa hoitanut tehtävää omana toimintanaan kilpailutilanteessa markkinoilla, kunnan tai kuntayhtymän on viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä siirrettävä tehtävä hoidettavaksi yhtiö-, yhteisö- tai säätiömuodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua. Lainmuutos liittyy pääosin Euroopan komission EU-valtiontukisäännöksien vastaisiksi katsomien tukien poistamiseen. Kaskisten kaupungin on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin lakimuutoksen astuttua voimaan Kaupungin tulee yhtiöittää satamatoimintansa, joka on osa Kaskisten kaupungin kunnallista toimintaa. Kaupungin tulee valmistella ja aloittaa sataman yhtiöittäminen vuoden 2014 alussa siten, että satamayhtiö Kaskisten Satama Oy on täydessä toiminnassa syksyllä Kaupunki on aikaisemmin asettanut satamatyöryhmän valmistelemaan sataman yhtiöittämistä. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin ja perustettavana olevan satamayhtiön välille laaditaan toimintaa säätelevä sopimus seuraavasti: - Satamayhtiön toiminimi on Kaskisten Satama Oy, englanniksi Port of Kaskinen Ltd. Yhtiön kotipaikka on Kaskinen. - Perustettavana olevan Kaskisten Satama Oy:n osakepääoma on euroa. Kaupunki omistaa satamayhtiön kaikki osakkeet. Osakepääoma maksetaan viimeistään Kaupunki myöntää perustettavana olevalle Kaskisten Satama Oy:lle enintään euron suuruisen kaupungin omavelkaisen takauksen yhtiön rahalaitoksessa olevalle lainalle. Laina-aika on enintään 10 vuotta. Satamayhtiö nostaa lainan tarvittaessa. - Kaskisten Satama Oy perustetaan tammikuussa Varsinainen toiminta alkaa Yhtiön toimiala on Kaskisten alueella sijaitsevan sataman ylläpitäminen ja yleisen satamatoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen. Yhtiön hallitukseen kuuluu 5-7 jäsentä. - Satamayhtiön hallitus palkkaa yhtiön henkilöstön. Satamayhtiön toimitusjohtaja johtaa yhtiön perustamisprosessia. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa myynti- ja kehittämistyön (n. 50 % työajasta). Talouspäällikkö, jonka sijoituspaikka on Kaskisten satamatalo, hoitaa Kaskisten Satama Oy:n taloushallinnon ja Kaskisten Energia Oy:n taloushallinnon. Satamayhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät: -toteutukseen vietävä liiketaloussuunnitelma ja perustamisasiakirjat -m.m. perustamissopimus sekä yhtiöjärjestys -satama jatkossa vuokralainen satamassa, satamatalossa -nykyiset sopimukset siirrettävä Kaskisten Satama Oy:lle (alueiden hoito, sähkö, puhelimet, atk, aluevartiointi,vesimittarit jne) -päätettävä henkilökunnan määrästä

4 KAUPUNGINVALTUUSTO ammatimiesten palvelut ja turvapäivystys ostetaan kaupungilta ja Kaskisten Energialta, huomioitava kaupungin kiinteistöt ja sovittava kustannusjaosta - Yhtiö vuokraa satama-alueen (vesi-alueet n. 38 ha ja maa-alueet n. 32 ha) Kaskisten kaupungilta, katso karttaliite. Kaupunki ei myy satama-alueita. Kaskisten Satama Oy maksaa Kaskisten kaupungille vuokraa satama-alueista (vesi- ja maa-alueet). Maavuokrasopimus laaditaan 30 vuodeksi. Vuosivuokra (12 kk) on euroa alkaen ja on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokra maksetaan kerran kuukaudessa kaupungille. - Satamayhtiö kehittää sataman toimintaa. Sataman uusista infrainvestoinneista on neuvoteltava kaupungin kanssa. Jos kaupunki maksaa uudet investoinnit, jotka vaikuttavat merkittävästi sataman liikevaihtoon ja toimintaedellytyksiin, nousee satama-alueiden vuokra, Satama-alueiden, laitteiden ja kaluston huollon, korjauksen ja ylläpidon kustantaa Kaskisten Satama Oy. Kaupunki käsittelee perustettavana olevan satamayhtiön vuokrasopimusta viimeistään vuoden 2014 alussa. - Kaskisten kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyy myös jatkossa uudet vuokrasopimukset satama-alueella. Voimassaolevan johtosäännön ja uuden luonnosvaiheessa olevan hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy vuokrasopimukset korkeintaan 15 vuodeksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuokrasopimukset jotka ovat pitempiä kuin 15 vuotta. Infrainvestointien toteuttamiseen, esim. väylän syventämiseen, tarvitaan maan- ja vedenomistajan lupa (Kaskisten kaupunginvaltuuston lupa). Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Marlene Svens alusti asian. Puheenjohtajan ehdotuksesta teksti käytiin järjestelmällisesti läpi. Seuraavista asioista sovittiin: - Päätettiin, että satamayhtiön toiminimi on Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab, englanniksi Port of Kaskinen Ltd. - Päätettiin seuraavasta muutoksesta: Yhtiön hallitukseen nimetään 5 jäsentä. Yhtiöjärjestykseen hallituksesta merkintä 5-7 jäsentä. KV 73 Muilta osin kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto

5 KAUPUNGINVALTUUSTO KV 74 Kaupungin talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma HALL:84 /2013 KH , 163 KH , 154 Valmistelija J.J: Kaskisten työttömyysprosentti 3/2012 on 15,7 %. Vuodelle 2014 on arvioitu kunnallisveroa n. 4,8 M sekä yhteisöveroa n. 0,5 M. Kiinteistöveroa arvellaan saatavan n. 0,5 M vuosina Vuonna Kaskinen saa valtionosuuksia vuosittain n. 1,4 M. Kun satama eriytetään kaupungin omasta talousarviosta, toiminta- ja vuosikate heikkenevät vähintään n eurolla vuosina Henkilöstömenot vähenevät n e vuonna 2014 verrattuna edelliseen vuoteen. Lasku johtuu pääasiassa vuoden 2012 yt- neuvottelujen toteutumisesta. Henkilöstökustannusten ja ostopalvelujen kustannustason arvioidaan nousevan n. 1-3 % vuositasolla. Kaupungin vuosikate on n. 0,8 milj. euroa vuonna Kaupungin tulee vuoden talousarviota laatiessaan huomioida, että kaupungin lainakanta on n. 3 milj. euroa. Lainan lyhentäminen alkaa vuonna Jotta lainaa pystyttäisiin takaisin maksamaan ja että uutta lainaa ei tarvitse ottaa käyttömenoihin, tulee talousarviot laatia siten, että menotasoa ei nosteta Budjettien tulee sisältää yleisten tavoitteiden lisäksi selkeät tavoitteet eri yksiköiden toiminnalle. Ne säästökeinot tai tariffien muutokset, jotka parantavat kaupungin kokonaistulosta, on pyrittävä ottamaan käyttöön välittömästi. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2014 talousarvion raamit ovat seuraavat: - osastojen toimintakate on oltava vähintään samalla tasolla pl. syksyn 2012 yt- neuvottelujen vaikutus - ne säästökeinot tai tariffien muutokset, jotka parantavat kaupungin kokonaistulosta, on pyrittävä ottamaan käyttöön välittömästi. - uusia tuloja lisääviä investointeja voidaan harkita. Korvaavat ja huoltoon liittyvät investoinnit on asetettava haluttuun tärkeysjärjestykseen, myös ajallisesti. Edellisen vuoden korjausinvestointeihin ja projekteihin myönnetyt varat eivät ole vuotuisia määrärahoja. - huolto- ja korjaustöitä on pystyttävä tekemään enemmän myös omalla henkilökunnalla Kaikista yli euron budjettiluvuista on tehtävä erillinen erittely. Toiminnan suunnitelmat ja tavoitteet on perusteltava tarkoin kunkin lautakunnan toimesta. Tarve on pystyttävä määrittelemään ja kaikki taloudelliset vaikutukset on selvitettävä. Koko suunnitelmakaudella on pystyttävä kokonaistulokseen,

6 KAUPUNGINVALTUUSTO mikä mahdollistaa lainamäärän vähenemisen. Toimintakate on oltava vähintään maan keskiarvon mukainen. Vuosille on asetettava taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä asetettava myös mittarit, joilla tavoitteiden saavuttaminen todetaan. mm. määrä, laatu, kustannukset per suorite, yksikkö jne. Tavoitteiden tulee sisältää myös vertailu koko maan ja/tai Pohjanmaan vastaaviin taloudellisiin lukuihin. Lautakuntien esitysten on oltava myös annettujen kehysten mukaiset. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmansa vuosille kaupunginhallitukselle mennessä. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että lähivuosien tavoitteena on, että vuosikate on vähintään yhtä suuri kuin poistot. KV Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen seuraavilla kursiivilla merkityillä muutoksilla: Vuoden 2014 talousarvion raamit ovat seuraavat: - osastojen toimintakate on oltava vähintään samalla tasolla pl. syksyn 2012 yt- neuvottelujen vaikutus - ne säästökeinot tai tariffien muutokset, jotka parantavat kaupungin kokonaistulosta, on otettava käyttöön välittömästi. - uusia tuloja lisääviä investointeja voidaan harkita. Korvaavat ja huoltoon liittyvät investoinnit on asetettava haluttuun tärkeysjärjestykseen, myös ajallisesti. Edellisen vuoden korjausinvestointeihin ja projekteihin myönnetyt varat eivät ole vuotuisia määrärahoja. - huolto- ja korjaustöitä on tehtävä enemmän myös omalla henkilökunnalla Kaikista yli euron budjettiluvuista on tehtävä erillinen erittely. Toiminnan suunnitelmat ja tavoitteet on perusteltava tarkoin kunkin lautakunnan toimesta. Tarve on pystyttävä määrittelemään ja kaikki taloudelliset vaikutukset on selvitettävä. Koko suunnitelmakaudella on pystyttävä kokonaistulokseen, mikä mahdollistaa lainamäärän vähenemisen. Toimintakate on oltava vähintään maan keskiarvon mukainen. Vuosille on asetettava taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä asetettava myös mittarit, joilla tavoitteiden saavuttaminen todetaan. mm. määrä, laatu, kustannukset per suorite, yksikkö jne. Tavoitteiden tulee sisältää myös vertailu koko maan ja/tai Pohjanmaan vastaaviin taloudellisiin lukuihin. Lautakuntien esitysten on oltava myös annettujen kehysten mukaiset. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmansa vuosille kaupunginhallitukselle mennessä.

7 KAUPUNGINVALTUUSTO PEL 46, Kh on tekemällään päätöksellä antanut hallintokunnille ohjeet talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman laatimista varten. Perusturvalautakunnan kh.lle ja kv:lle esitettävä tehtäväaluetasoinen talousarvioehdotus vuodelle 2013 sekä taloussuunnitelma vuosille on esityslistan liitteenä. Päätösehdotus / JT Pel käsittelee ja hyväksyy kh:lle ja edelleen kv:lle esitettävän perusturvalautakunnan alaisten tehtäväalueiden talousarvioluonnoksen vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille liitteen mukaisesti. Perusturvalautakunta Keskustelussa tuotiin esille, että henkilöstömenojen nousu tulee huomioida talousarviossa. Catharina Skur ehdotti, että perusterveydenhuollon osalta momentille / asiakaspalveluiden osto ky/vuodeosasto budjettimuutos olisi euroa eikä euroa, jolloin TA 2014 olisi euroa euron sijaan, mutta ehdotus raukesi kannattamattomana. Yksityisiin palveluihin momentille / asiakaspalveluiden osto muilta tulisi lisätä euroa. TP 2012 osoittaa, että budjetoitu määräraha ylitettiin n eurolla. Tänä vuonna toteuma 1-7 osoittaa, että vuodelle 2013 budjetoidusta määrärahasta on käytetty 83,4%. Yksityisten palvelujen oston tarve tulee kasvamaan ensi vuonna sekä avohoitokäyntien että asumispalvelujen osalta. Näin ollen realistisempi määrärahan tarve ensi vuodelle on euron lisäys TA 2014 noustessa euroon. Talousarvioon tehtyjen määrärahan lisäysten aiheuttamat muutokset korjataan taloussuunnitelman taulukko-osaan. Pel päätti hyväksyä päätösehdotuksen edellä mainituin muutoksin. SIO Valmistelija E.K.: Kaskisten koulu on valmistanut talousarvioehdotuksensa vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmansa vuosille noudattaen kaupunginvaltuuston antamia määräyksiä. Päätösehdotus (E.K) Sivistyslautakunnan suomenkielinen osasto hyväksyy Kaskisten koulun talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Sivistyslautakunnan suomenkielinen osasto Sivistyslautakunnan suomenkielinen osasto päätti esittää talousarvioon (talousarviotili ) 5500 uusien pulpettien hankkimiseksi. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin. Bia Kaskö svenska skolan opettajat ovat laatineet talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman ohjeiden mukaisesti. Päätösehdotus/ KCI

8 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaskö svenska skolan talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille hyväksytään. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen osasto päätti hyväksyä päätösehdotuksen. VAJA Päätösehdotus/ PN Vaja antaa ehdotuksensa kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan talousarviosta 2014 ja suunnitelmasta sivistyslautakunnalle edelleen käsiteltäväksi. Sivistyslautakunnan vapaa-aikajaosto hyväksyi päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että nuorisotoimen toimenpide kohtaan lisätään seuraava lause: Tehdään etsiväntyön hengessä aktivoivaa nuorisotyötä työharjoittelu ja työkokeilu mahdollisuuksia tarjoamalla nuorisotoimistossa. SIL Valmistelija / EK Sivistyslautakunnan alaiset osastot, jaosto ja virkamiehet ovat valmistelleet ehdotuksensa kaupunginvaltuuston ohjeiden mukaan talousarviosta 2014 ja taloussuunnitelmasta Sivistyslautakunta esittää varattavaksi talousarviotilille koulujen kannettaviin tietokoneisiin(16 kpl) 9600, lap top latausvaunu 1650, viisi dataheitintä yhteensä 1650 ja viisi kappaletta dokumenttikameroita yhteensä 1600 : yhteensä Perustelut tietoteknisille hankinnoille: Kaskisten koulun ja Kaskö svenska skolan tietotekninen valmius on jäänyt hyvin alhaiselle tasolle. Ilman näitä hankintoja kaskislaiset oppilaat jäävät merkittävästi jälkeen kehityksestä ja ovat eriarvoisessa asemassa muun maan ja jopa lähialueen lapsiin verrattuna. Päätösehdotus / EK Hyväksytään sivistystoimen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille Sivistyslautakunta Tero Honkonen Jukka Heikkilän kannattamana esitti, että poistetaan kaksi dataheitintä ja niiden sijaan hankitaan kaksi älytaulua a Älytaulut sijoitetaan koulujen luokille. Näin taataan kaskislaisille oppilaille samat valmiudet siirtyä yläluokille kuin naapurikuntien oppilailla on. Lisäksi taulut ovat dataheittimiin verrattuna huoltovapaita. Tietoteknisten hankintojen kokonaiskustannukset ovat vuonna 2014, Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Honkosen esityksen. Kirjastojärjestelmän päivitys ja käyttöönotto edellyttää vuodelle edellyttää 4700 talousarviolisäystä.

9 KAUPUNGINVALTUUSTO Sivistyslautakunta päätti hyväksyä edellä mainituin poikkeuksin sivistystoimen talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille Tl Valmistelu / TO Käsitellään alustavasti vuoden 2014 käyttötaloutta ja investointeja. Tekninen lautakunta Käsittely jatkuu. Tl Valmistelu (TO) Teknisen ja liiketoimen talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma sekä investointisuunnitelma vuodelle Taloussuunnitelma on oheismateriaalissa. Talousarvioluvut ovat oheismateriaalissa. Vuoden 2014 talousarvio ei poikkea menojen osalta merkittävästi vuoden 2013 talousarviosta. Tuloja satamasta on arvioitu kertyvän noin enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Päätösehdotus / TO TL hyväksyy kh:lle esitettäväksi talousarvioehdotuksen 2014 sekä investointisuunnitelman laaditun liitteen mukaisesti. Lisäksi TL hyväksyy taloussuunnitelman vuosille Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. KH 154 Valmistelija M.S.: Lautakunnat ovat toimittaneet talousarvioehdotuksensa kaupunginhallitukselle. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus käy läpi vuoden 2014 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelman ja keskustelevat ehdotuksista. Johtoryhmä / sektorivastaavat esittelevät talousarvioehdotuksensa kokouksessa. Kaupunginhallitus Tuloslaskelma, rahoituslaskelma Talousjohtaja Jyrki Jussila esitteli tuloslaskelman. Verotulojen on arvioitu kasvavan, samoin yhteisöverojen. Verotulon tasausta maksetaan kuitenkin edelleen euroa muille kunnille. Tilikauden alijäämäksi arvioidaan jäävän vuonna euroa. Olennainen kysymys on talo-

10 KAUPUNGINVALTUUSTO usjohtajan näkemyksen mukaan sataman tulouttaminen. Rahoituslaskelma: kassavarojen kehitys on negatiivinen eli lainaa on otettava. Pitkäaikaisia lainoja esitetään maksettavaksi samanaikaisesti takaisin. Keskustelussa korostettiin sataman tulouttamisen merkitystä. Prosenttiperusteista tulouttamista pidettiin järkevänä. Satamayhtiöstä ja sen perustamisen yhteydessä sovittavista periaatteista on tarkoitus keskustella kaupunginhallituksen kokouksen yhteydessä Keskusteltiin sataman ns. uusien tonnien kehittymisestä ja satamatalon lunastusvelvoitteesta. Käytiin läpi kaupungin talousarvion 2013 tämän hetkinen toteuma. Satamatulo ovat ylittäneet budjetin. Muutoin toteuma on lähellä budjetoitua. Edelliseen vuoteen verrattuna on arvioitu tulos 1 milj. euroa viimevuotista tulosta parempi. Perusturva-osasto Tavoitteisiin toivottiin enemmän lukuja ja selvennyksiä toimenpiteisiin. Mm. miten ja kuinka usein mitäkin tehdään. Perusturvajohtaja antoi selvityksen näistä. Keskusteltiin terveydenhuollon kasvavista atk-menoista. Iso hanke on potilastietojen e- arkistointihanke. Talousjohtaja toi esille it -henkilöstöresurssitarpeen. Keskusteltiin mahdollisuudesta käyttää ostopalveluita paikallisilta yrityksiltä. Todettiin, että tavoitteet ja mittarit ovat talousarviossa yleensä ottaen heikosti esillä. Esitettiin, että Savuton kunta liitetään sivulla 19 toimenpiteisiin. Selvitetään kuinka paljon on maksettu ns. sakkomaksua pitkäaikaistyöttömistä. Kokoustauko Sivistysosasto Sivistysjohtaja Erkki Kela esitti, että Kaskisten kaupunki panostaisi etsivään nuorisotyöhankkeeseen, koska siihen on tarvetta. Sisäiset vuokramenot ovat vielä entisellä tasolla yläkoulutoiminnan päättymisestä huolimatta. Yläkoulun tiloja pohtiva ryhmä ei ole vielä tehnyt ehdotuksia tilojen käytöstä. Alakoulut tulevat vaihtamaan paikkaa alakoulurakennuksessa. Svenska skolanin budjetissa menoja kasvattaa Närpiöön maksettava osuus. Suomenkielisen koulun henkilöstökustannukset laskevat. Yhteistyötä suomen- ja ruotsinkielisen koulun välillä tehdään, jotkut ryhmät ovat kaksikielisiä. Kotikuntakorvaukset tulevat nousemaan. Urheiluhalli on hyvin käytössä eritoten arki-iltaisin. Atk-laitteiden uusiminen on tavoitteissa, pitää sisällään kannettavia tietokoneita sekä kaksi älytaulua. Tällä hetkellä ei resurssia, joka huoltaisi koneet. Kansalaisopistossa vähän yli 1000 tuntia opetusta syyslukukaudella. Keskustelu: - Koko sivistystoimen toimintamenot ovat kasvaneet. Todettiin, että ilmeisesti sisäiset menot ovat kasvaneet, koska ruokapalvelut ovat siirtyneet tekniselle osastolle. - Sivistystoimen hallinnon kustannukset ovat nousseet mm. siitä syystä, että sivistysjohtajan palkkakustannukset ovat kokonaan hallinnossa, lisäksi koulujen atk-kustannuksia. - Delaktig i Finland hanke, päättyy mahdollisesti tämän vuoden puolella. - Kirjaston aukioloajoista esitettiin huoli, niitä ei tulisi supistaa entisestään.

11 KAUPUNGINVALTUUSTO Svenska skolanin kohdalle tulee lisätä tiedot henkilöstöstä ja molempien koulujen kohdalle tuntikehykset. - Esitettiin, että nuorisotoimen kohdalle lisätään vapaa-aikajaoston esitys Tehdään etsivän nuorisotyön hengessä aktivoivaa nuorisotyötä työharjoittelu- ja työkokeilumahdollisuuksia tarjoamalla nuorisotoimistossa. - Esitettiin myös lisättäväksi: Ajantasaistetaan nuorisoavustusten jakoperusteet kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaiseksi. -Esitettiin lisättäväksi liikuntatoimen kohdalle: Laaditaan kuntoradoille ja hiihtoladuille sekä urheilukentälle ja urheiluhallille hoito- ja kunnossapito-ohjeet. - Esitettiin myös lisättäväksi: Ajantasaistetaan liikuntatoimen avustusten jakoperusteet kaupunginvaltuuston päätöksen mukaiseksi. - Sivistysosaston nettisivuilla ja myös budjetissa ammattinimikkeet tulee päivittää esim. kirjastoja kulttuurivastaava - Urheiluhallin käyttömaksuista keskusteltiin samoin myös siitä miten urheiluhallin käyttöä valvotaan. Sivistysjohtajan näkemyksen mukaan tulisi hallille saada kulunvalvonta. Tämä sai kannatusta. - Naisten kuntosalivuoro lisättävä urheiluhallin kohdalle. - Kulunvalvonnan laajentamisesta kaupungin eri toimipisteisiin keskusteltiin. Aikaisemmin tehtyä päätöstä ei ole toteutettu taloudellisista syistä. Tämä tulee ottaa esille investointien yhteydessä. Tekninen osasto Tekninen johtaja selvitti, miten osastolla on sopeuduttu vähäisempiin henkilöstöresursseihin. Sataman suhteen on alkuvuosi ollut hyvä ja ensi vuodelle on voitu arvioida tätä vuotta suuremmat tulot. Lisäliikenteen löytäminen satamaan vaatii suuria ponnisteluja ja kilpailukykyistä palvelua ja hintatasoa sekä yhteyksiä. Teknisen osaston investointilista on priorisoinnin tulos. Kaupunginjohtajalta on tullut oma esitys investoinneista. Keskustelu: - Keskusteltiin siitä, onko Mariakodin keittiön remontointi keskuskeittiöksi tarpeellinen. Haluttiin myös saada tietää siirron perustelut, koska seurauksena on esim. ruokakuljetusten määrän lisääntyminen. Perusteluna mainittiin mm. se, että Mariakodin keittiö on toiminnassa 24/7. Lisäksi Mariakotiin on tarkoitus hankkia agregaatti, jonka avulla keittiö pystyy toimimaan myös poikkeustilanteissa. - Todettiin, että taulukko tekninen osasto yhteensä puuttuu. - Keittiön kohdalla 40 % keittiöapulaisen työpanoksen muuttaminen 100 % (keittiö 50 %, siivous 50 % ) tulee muuttaa, koska on päätetty täyttää kaksi erillistä 50 % toimea - Esitettiin seuraavia lauseita lisättäväksi: - s. 48 Liikunta-alueiden ja tilojen käytännön hoito laadittavan kunnossapito- ja hoito-ohjelman mukaisesti - s. 48 Tavoitteet: Toteuttaa Suomen vieraslajistrategia Kaskisissa / Toimenpiteet: työllistettävien ja kesätyöntekijöiden käyttö vieraslajien poistamiseksi - s. 49 Tekniseen keskukseen esitystykki Sovittiin, että investoinnit käsitellään vasta seuraavassa kokouksessa. Hallinto-osasto Kaupunginjohtaja esitteli kaupungin johdon ja elinkeinoelämän edistämiseen liittyvän talousarvioosuuden.

12 KAUPUNGINVALTUUSTO Markkinointitoimenpiteitä lisätään. Hallintosääntöuudistus on tekeillä, käsittely joko vuoden lopulla tai ensi vuoden alussa. Lisäksi konserniohjetta ollaan laatimassa. Johtoryhmän lomautuksista ja virkavapaasta johtuen vaatii toiminnan toteuttaminen enemmän suunnittelua. Keskustelu tuotiin esille: - Myös olemassa olevien työpaikkojen vaalimiseen tulisi panostaa - Todettiin, ettei YVA selvitystä ole vielä aloitettu - Henkilöstön kehityskeskustelut käydään alkuvuodesta ja seurantakeskustelut kesäkuussa - Varhainen tuki ja puuttuminen toiminta-ohjelma tulee saada käyttöön ja työkaluksi. - Pikkusahan alueen kaavoituksen aikataulusta ja kustannuksista keskusteltiin. Todettiin, että jos nyt päätetään määrärahasta ensi vuoden budjettiin, voidaan rakentamaan ryhtyä vasta aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua - Talousarvion esipuheen työttömyystiedot tulisi päivittää tuoreemmiksi - Talousarvioesitys tulisi saada tasapainoon - Työpaikkatavoitteen tulisi olla korkeampi - Henkilöstön hyvinvointi: Esitetään, että haetaan mukaan Kevan työhyvinvointi kysely palveluun - Tavoitteisiin 2014 esitetään lisättäväksi: Lähidemokratian kehittäminen / Toimenpide: Otetaan käyttöön selvitetään lomakepalvelun käyttöönottomahdollisuudet - Toivottiin tarkempia tietoja sairauspoissaoloista, mielellään prosentuaalisena lukuna. Nykyinen käytäntö on, että johtoryhmä seuraa kuukausittaisia sairauspoissaoloja, jotka saadaan palkanlaskennasta. - Esitetään, että Varhaisen tuen ja puuttumisen mallin lisäksi tulisi ottaa käyttöön vaihtoehtoisen työn tarjoaminen. Todettiin, että keskushallinnon henkilöstöhallinnon tulee jalkauttaa Varhaisen tuen ja puuttumisen malli osastoille. Vaalit, matkailu, hallintotoimisto, henkilöstöhallinto Hallintopäällikkö esitteli nämä osa-alueet. Keskustelussa tuotiin esille: - Todettiin, että lomautukset olisi parempi pitää keskitettynä, mm. kokouksien järjestämisen kannalta - Matkailun kävijämääriä ym. mittareiksi - Tavoitteeksi esitetään lisättäväksi: yhteisten sääntöjen noudattaminen. - Esitetään seuraava muutosta: Henkilöstörakenteen seuranta ja raportoinnin kehittäminen / Toimenpide: Henkilöstöraportin laadinta ja ylityö- ja poissaolotilastojen - Myös tavoitteisiin 2014 esitetään lisättäväksi: Henkilökunnan työhyvinvoinnin seuranta ja toimenpiteet sen kehittämiseksi / Toimenpiteet: Osallistuminen Kevan työhyvinvointi kysely palveluun - Selvitys henkilöstöstä lisättävä Taloushallinto Talousjohtaja selvitti, että työn suorittaminen kärsii lomautuksista johtuvien pitkien poissaolojen takia. Sataman yhtiöittäminen tulisi viedä mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että tässä kokouksessa ei ole tehty vielä budjettia koskevia päätöksiä. Käsittelyä jatketaan

13 KAUPUNGINVALTUUSTO KH 159 Talousarviokäsittely jatkuu. Kaupunginhallitus Puheenjohtaja totesi, että seuraavana käsitellään investoinnit. Teknisen lautakunnan investointiesitys Keskustelussa teknisen lautakunnan investointiesityksestä tuotiin esille mm. seuraavaa: - Tulisiko katujen asfaltointiin varata määrärahaa ensi vuodellekin - Kaupungin tulisi tehdä päätös siitä, halutaanko kaupunkiin hidasteita. Eri kaduille on esitetty eri perusteluita hidasteiden asentamiselle. - Energiansäästölamppujen käyttöönotto katuvalaistuksessa - Leikkipuiston laitteiden alustat tulisi kunnostaa - Keskuskeittiön siirrosta ja vastaavasta remontoinnista tulee käydä perusteellinen keskustelu ennen siirtoa. Todettiin, että keittiöissä tulee laitteita uusia, molemmissa on käyttökiellossa olevia monitoimilaitteita. - Pikkusahan alueen asemakaavoituksesta todettiin, että kaavoitusprosessi kestää niin kauan, että olisi tärkeätä aloittaa se. Osa valtuutetuista oli sillä kannalla, että se voidaan siirtää, koska vapaita tontteja on saatavilla. - Mariakodissa remontoidaan asuinhuoneita mm. toiminnallisesti paremmiksi, silloin kun niitä vapautuu. Tässä yhteydessä todettiin, että tulisi mahdollisuuksien mukaan käyttää omaa työvoimaa. - Esitettiin, että investointeihin lisättäisiin vesipiste aluksia varten kalasatamaan laiturille - Keskusteltiin vesilaitoksen valvonnasta tietokonejärjestelmän avulla - Todettiin, että kaupunkiin tulevasta puhtaasta vedestä menee hukkaan tällä hetkellä %. Todettiin, että asia vaatii selvitystä. - Vuotovesien (hulevesi) vähentäminen: Jollei esitetyllä investoinnilla saada koko ongelmaa kuntoon, esitettiin että nyt investoitaisiin ensin vain suunnitteluun. - Miksi kaupungin kiinteistöjen peltikatot vaativat näin usein korjausta? - Tilapäistyövoiman kustannukset, tulisiko tähän sisällyttää myös kesätyöntekijät? Ei investointi vaan käyttötalouden puolelle määräraha. - Mökkien uusiminen leirintäalueella, tulisi olla ohjelma, jonka mukaan toimitaan. Tuotiin esille tarve leikkialueen varustuksesta. Sinne on toivottu esim. keinua. Voitaisiinko hyödyntää leikkipuistosta mahdollisesti poistettavaa välineistöä. - Mattolaituri, joko kuivalla maalla tai ponttoonilaituri. Ympäristömääräyksien mukaisesti tulisi matonpesun tapahtua kuivalla maalla ja vesi johtaa viemäriin. Kaupunginjohtajan alustava ehdotus investointeihin: Kaupunginjohtaja kävi läpi alustavan esityksensä. - Biodieseltehtaan YVA-selvitys euroa voidaan siirtää vuodelle Berner rakennusprojekti euroa, jos tontti myydään myyntituloja euroa, netto euroa - Satamatalon lunastus euroa (erä 4), euroa (erä 5). Satamatalon lunastukseen liittyvät satamaliikenteen laskelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle. - Teknisen lautakunnan investoinnit euroa. - Tienvarsikyltit euroa kohdeopastussuunnitelman mukaisille paikoille matkailijoita varten. Hallintopäällikkö selvitti tarvetta. - Aggregaatti Mariakotiin poikkeustilanteita varten euroa, siirrettävä. Voidaanko selvittää, onko laitteita vuokrattavissa?

14 KAUPUNGINVALTUUSTO Perusturva kotihoidon auto, euroa. Nykyinen auto on heikossa kunnossa, vaikka ajokilometrejä on vähän. - Koulujen ATK-hankinnat, 2 älytaulua ja 10 kpl koneita koulujen opetukseen, euroa. Sivistysjohtaja selvitti tarvetta. Tuotiin esille kysymys,olisiko parempi hankkia esim. i-pad -laitteita kannettavien tietokoneiden ja älytaulujen sijasta. Keskusteltiin ohjelmien ja pilvipalvelun kustannuksista, jotka tulisi selvittää. Esitettiin, että määräraha tulisi varata, mutta hankinnat vielä tarkemmin selvittää. - Kesämökkitonttien myynti, tuloja euroa. Tuloja mahdollisesti muidenkin tonttien myynnistä. Tekninen johtaja selvitti päiväkodin tontin kaavoitustilannetta. - Kulunvalvonnan laajennus 5 paikkaan, kustannus euroa. Onko aiheellista asentaa kirjastoon, jossa 2 työntekijää? Esitettiin, että Bladhin talon laite siirrettäisiin yläkoulun rakennukseen mikäli yläkoulutyöryhmän esitys tilojen käytöstä hyväksytään. - Lopuksi keskusteltiin teollisuustonteista Tauko klo Investointien käsittelyä jatkettiin tauon jälkeen. Talousjohtaja totesi, että investointeihin tulee lisätä euroa satamayhtiön perustamista varten. Todettiin, että kaupungin taloudellinen tilanne on sellainen, että kaikki investoinnit joudutaan rahoittamaan lainarahalla. Esitettiin, että talousarvio tulisi pyrkiä saamaan tasapainoon. Seuraavaksi käytiin läpi viime kokouksessa tehdyt esitykset läpi: Perusturva - Savuton kunta hankkeen valmistelu sovittiin siirtää siten, että johtoryhmä valmistelee asian vuoden 2014 aikana vuoden 2015 budjettiin. Sivistysosasto - Nuoristotoimen kohdalle päätettiin lisätä vapaa-aikajaoston esitys Tehdään etsivän nuorisotyön hengessä aktivoivaa nuorisotyötä työharjoittelu- ja työkokeilumahdollisuuksia tarjoamalla nuorisotoimistossa. - Päätettiin lisätä nuorisoavustusten ja liikuntatoimen avustusten jakoperusteiden ajantasaistaminen kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaiseksi - Päätettiin lisätä liikuntatoimen kohdalle Laaditaan kuntoradoille ja hiihtoladuille sekä urheilukentälle ja urheiluhallille hoito- ja kunnossapito-ohjeet - Päätettiin lisätä naisten kuntosalivuoro urheiluhallinkohdalle Tekninen osasto Päätettiin hyväksyä seuraavat muutokset/lisäykset: - Keittiön kohdalla 40 % keittiöapulaisen työpanoksen muuttaminen 100 % (keittiö 50 %, siivous 50 % )korjataan, koska on päätetty täyttää kaksi erillistä 50 % toimea - s. 48 Liikunta-alueiden ja tilojen käytännön hoito laadittavan kunnossapito- ja hoito-ohjelman mukaisesti

15 KAUPUNGINVALTUUSTO s. 48 Tavoitteet: Toteuttaa Suomen vieraslajistrategia Kaskisissa / Toimenpiteet: työllistettävien ja kesätyöntekijöiden käyttö vieraslajien poistamiseksi - s. 49 Tekniseen keskukseen esitystykki Hallinto-osasto Todettiin, että tavoitteena tulisi olla, että talousarvioesitys saadaan tasapainoon. Talousarvion esipuheen työttömyystiedot tulisi päivittää tuoreemmiksi Päätettiin hyväksyä seuraavat muutokset/lisäykset: Henkilöstön hyvinvointi. Haetaan mukaan Kevan työhyvinvointi kysely palveluun. Tavoitteisiin 2014 lisätään: Lähidemokratian kehittäminen / Toimenpide: Otetaan käyttöön lomakepalvelusta todettiin, että kaupunki käyttää jo palvelua. Toivottiin tarkempia tietoja sairauspoissaoloista, mielellään prosentuaalisena lukuna. Nykyinen käytäntö on, että johtoryhmä seuraa kuukausittaisia sairauspoissaoloja, jotka saadaan palkanlaskennasta. - Keskushallinnon henkilöstöhallinnon tulee jalkauttaa Varhaisen tuen ja puuttumisen malli osastoille. - Henkilöstörakenteen seuranta ja raportoinnin kehittäminen / Toimenpide: Henkilöstöraportin laadinta ja ylityö- ja poissaolotilastojen seuranta - Tavoitteeksi kaikilla osastoilla: sairauspoissaolojen puolittaminen - Tavoitteisiin 2014 lisätään: Henkilökunnan työhyvinvoinnin seuranta ja toimenpiteet sen kehittämiseksi / Toimenpiteet: Osallistuminen Kevan työhyvinvointi kysely palveluun - Selvitys koko henkilöstöstä lisättävä Talousarvion luvut Talousjohtaja kävi läpi talousarvion lukuja verrattuna aikaisempiin vuosiin. Menojen kasvu terveyspalveluiden ja vanhustenhoidon puolella on niin suuri, että muualta on vaikea löytää säästöjä, joilla tätä kehitystä voidaan kompensoida. Säästöjä voidaan saada aikaan tekemällä enemmän omalla työvoimalla ja käyttämällä tekniikkaa. Keskusteltiin laitospaikkojen määrästä ja ostopalveluista hoitopuolella. Kaupungin tulisi luoda strategia, miten kustannusten kasvuun reagoidaan jatkossa. Tulisi selvittää mm. se milloin kaupungin kannattaa itse tuottaa palveluita ostopalveluiden sijasta. Todettiin, että tilojen käytöstä syntyvät kustannukset tulisi jyvittää esim. sivistysosastolla koskien yläkoulurakennuksen käyttöä. Sovittiin, että kaupunginvaltuuston käsittelyä varten lähetetään kaupunginvaltuutetuille myös talousarvion numero-osa paperisena versiona. Talousarviokeskustelua päätettiin jatkaa KH 163 Valmistelija M.S., J.J.: Lautakunnat ovat toimittaneet talousarvioehdotuksensa. Päätösehdotus (M.S.)

16 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupungin isommat hankinnat ja sopimukset vuosina menevät jatkossa taloushallinto-osaston kautta. - Ostopalveluita tulee mahdollisuuksien mukaan vähentää ja valvoa tarkasti. Oman työn osuutta tulee lisätä aina kun se on mahdollista. Tässäkin pätee, että työnjohdollista toimintaa pitää tehostaa. - Kaupungin ajoneuvoja käytetään aina kun mahdollista, ohjeena on vähentää matkakorvauksia (sataman auto ja kotipalvelun auto). Kaupungin autoa käytetään päivystystehtävissä, valvontatehtävissä jne. - Käytetään kaupungin traktoria. - Kaupungin omaa videokonferenssitekniikkaa hyödynnetään palavereissa ja koulutuksissa. Esitettyjen muutosten jälkeen on vuoden 2014 talousarvio (ulkoinen/sisäinen tuloslaskelma) seuraavanlainen: Kaupungin toimintatulot ovat vuonna 2014 arviolta 4,4 milj. euroa, vähennystä 0,1 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Kaupungin toimintakulut ovat vuonna 2014 arviolta -11,2 milj. euroa, vähennystä 0,2 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Kaupungin toimintakate vuonna 2014 on -6,9 milj. euro, toimintakate paranee 0,1 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Yleishallinnon toimintakate on -0,9 milj. euroa, miltei sama kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Terveyspalvelujen toimintakate vuonna 2014 on yhteensä -2,6 milj. euroa, parannusta 0,3 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Erikoissairaanhoidon toimintakate vuonna 2014 on 1,6 milj. euroa, parannusta 0,3 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Sosiaalitoimen toimintakate yhteensä vuonna 2014 on -2,6 milj. euroa, heikennystä 0,2 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Perusturvan toimintakate yhteensä vuonna 2014 on 5,4 milj. euroa, parannusta 0,2 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Peruskoulujen toimintakate vuonna 2014 on 1,2 milj. euroa, parannusta 0,1 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Sivistys- ja kulttuuritoimen toimintakate yhteensä vuonna 2014 on 1,7 milj. euroa, miltei sama kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Kaupungin vuoden 2012 lopulla käytyjen yt-neuvottelujen mukaisten henkilöstöresursseihin kohdistuneiden leikkausten vaikutukset näkyvät täysimittaisina vuonna 2014, kaupungin henkilöstöleikkauksien tuomat säästöt ovat n. 0,3 milj. euroa vuonna 2014 verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Kaupunki on lopettanut suomenkielisen yläasteopetuksen Kaskisissa lähtien ja tehnyt Kristiinankaupungin kanssa sopimuksen kaskislaisten oppilaiden suomenkielisestä yläasteopetuksesta. Yläasteen lakkautuksesta saatava säästö on noin 0,2 milj. euroa vuositasolla. Kaupunki on vähentänyt teknisen sektorin ja hallinnon henkilöstöresursseja. Supistukset koskevat myös kirjaston henkilöstöä.

17 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupungin sataman, kiinteistöjen ja vesihuollon yhteispäivystys on aloitettu ja sen odotetaan tuovan säästöjä. Kaupunki on vuosina toteuttanut laajan organisaatiomuutoksen, jonka puitteissa on myös palkattu vastaava hoitaja Mariakotiin tehtävänä kotihoidon ja Mariakodin henkilöstön koordinointi. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan tulee kuntien yhtiöittää kilpailutilanteessa markkinoilla toimivat satamansa. Kaskisten sataman yhtiöittäminen tulee toteuttaa mennessä. Satama yhtiöitetään vuonna 2014 ja satamapalvelujen myyntiä sekä sataman markkinointia on entisestään tehostettava vuosina Kaupunki vuokraa satama-alueet (vesi- ja maa-alueet) perustettavana olevalle satamayhtiölle, jonka kotipaikka on Kaskinen. Satama-alueista maksettava vuotuinen vuokra on euroa. Vuokra sidotaan indeksiin. Vuokrasopimus on voimassa 30 vuotta ja sitä on mahdollisuus jatkaa. Kaupunki omistaa satamayhtiön 100 %:sesti. Kaupunki ei myy satama-alueita. Kaupunki laatii satamayhtiölle konserniohjeen. Kaupunki solmii sopimuksen perustettavana olevan satamayhtiön kanssa koskien kaupungin ja yhtiön toimintaa. Sataman yhtiöittäminen lisää kaupungin kustannuksia verojen muodossa. Teknisen toimen ja liiketoimen toimintakate vuonna 2014 on yhteensä 0,7 milj. euroa, parannusta 0,1 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Sataman tulokseksi arvioidaan 0,2 milj. euroa vuonna Satamaliikenteen määräksi arvioidaan 1,1 milj. tonnia vuonna Meriliikenneyhteydet Ruotsiin selvitetään vuonna NECL- hankkeessa tehdyt selvitykset toimivat satamien välillä käytävien neuvottelujen pohjana. Kunnallisverotulot arvioidaan 4,9 milj. euroksi vuonna 2014, kasvua 0,4 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Kunnallisverotulot arvioidaan 5 milj. euroksi vuosina Tuloveroprosentti on 21,00 % vuonna Kaupunki maksaa vuosina vielä 0,4 milj. euroa/vuosi verontasauksena muille kunnille. Kaskisten työttömyysaste syyskuussa 2013 oli 13,2 %. Kaupungin asukasluku on 1382 henkilöä ( ). Kaupungin tavoitteena on uusien työpaikkojen ja tulomuuton lisääminen vuosina Kiinteistöverotulot ovat arviolta 0,6 milj. euroa vuonna 2014, kasvua 0,3 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Kaupungin kiinteistöverotulojen arvioidaan pysyvän samalla tasolla vuosina Kaupungin osuus yhteisöverosta on arviolta 1,0 milj. euroa/vuosi vuosina Yhteisöverot kasvavat 0,5 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jonka mukaan nykyistä yhteisöveroprosenttia lasketaan 24,5 %:sta 20 %:iin maan yritystoiminnan elvyttämiseksi. Vuosina arvioidaan yhteenlaskettujen verotulojen olevan 6,5 6,6 milj. euroa. Valtionosuudet ovat n.1,4 milj. euroa vuosina Metsäteollisuuden rakennemuutos on jatkunut vuonna Metsä Wood on lakkauttanut kotimaan markkinoilla toimivan jalostusyksikkönsä Kaskisissa. Yksikön lakkauttaminen koski noin 60 työpaikkaa Kaskisissa vuonna Rakennemuutoksen vuoksi kaupunki on hakenut 2 milj. euron harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle Vuonna 2012 kaupunki sai 0,8 milj. euroa harkinnanvaraisena valtionosuuden korotuksena. Valtionosuusuudistus on käynnistynyt, mutta lopullisia esityksiä ei ole vielä saatu valmiiksi. Kuntaliitto vaatii, että kuntien velvollisuuksia vähennetään ja että kuntien tehtäviä ei laajenneta.

18 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupungin vuosikate on arviolta 0,97 milj. euroa vuonna 2014, eli 702 euroa/asukas. 0,96 milj. euron poistojen jälkeen on tilikauden ylijäämä 9000 euroa vuonna Vuosittaisten 0,95 milj. euron poistojen jälkeen ylijäämän arvioidaan olevan 0,01 milj. euroa vuosina Suunnitelmakaudella tulee jatkaa toimenpiteitä kaupungin toiminnan tehostamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Kaupungin tärkeimmät tavoitteet ovat uusien korvaavien työpaikkojen saaminen, asukasluvun lisääminen ja satamaliikenteen kasvattaminen. Kaupunki jatkaa työtä Seinäjoen ja Kaskisten välisen rautatien kunnostamisen puolesta. Radan edunvalvonnassa käytetään lähtökohtana SITO:n arviota radan perusparannuksen kustannuksista. Biodieseltehtaan YVAselvitys on suunniteltu aloitettavaksi vuonna Kaupunki on velvollinen osallistumaan SOTE- ja kuntarakenneselvityksiin vuonna Tavoitteena on, että kaksikielinen Kaskisten kaupunki pysyy itsenäisenä säilyttäen sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut. Kaskisten terveyskeskus, jossa on oma lääkäri- ja hammaslääkärivastaanotto, tulee säilyttää. Kaupungin oma perusturvajohtaja sekä perusturvatoimisto tulee säilyttää. Kaupungilla on käynnissä kaksi hanketta, jotka päättyvät vuonna 2014, Vauhdilla Matkassa sekä sataman markkinointihanke (EAKR-hanke). Kaupunki uudistaa parhaillaan hallintosääntöä sekä päivittää kuntahallintoa ja kuntayhtiöitä koskevat konserniohjeet vuosina Päivitetyssä hallintosäännössä huomioidaan organisaatiomuutokset. Kaupunki selvittää yläkoulun tilojen uutta käyttöä. Kaupunki lyhentää pitkäaikaista 3,0 milj. euron lainaa 0,68 milj. euroa/vuosi vuosina Kaupungin investoinnit käyttöomaisuuteen vuonna 2013 ovat 1,19 milj. euroa. Nettoinvestoinnit ovat 0,98 milj. euroa. Kaupunginjohtajan ehdotus investoinneiksi käy ilmi liitteestä. Suurin investointi vuonna 2014 on satamatalon lunastus 0,47 milj. euroa. Lainamäärä on 3 milj. euroa Suunnitellun lainalyhennyksen jälkeen vuonna 2014 lainataakka on 1680 euroa/asukas. Vuonna 2016 on lainaa suunnitelman mukaisen lyhennyksen jälkeen 690 euroa/asukas. Lisäksi kaupungilla on lyhytaikaista velkaa n. 0,2 milj. euroa Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille esitetyssä muodossa. Kaupunginhallitus Käytiin keskustelu talousarvion käyttötalousosasta. Keskusteltiin vesilaitoksen kustannusten pienentämisestä eri toimenpitein. Keskusteltiin Kaskisten yrittäjien ja Kaskisten matkailuyhdistyksen kirjelmästä koskien osaaikaisen ja määräaikaisen toimen perustamista Vauhdilla matkassa hankkeen jälkeen. Asia päätettiin siirtää myöhemmin käsiteltäväksi. Sovittiin, että asiasta neuvotellaan vuoden alusta. Kaskisten yrittäjien puheenjohtaja kutsuu neuvotteluun.

19 KAUPUNGINVALTUUSTO Päätettiin lisätä 8000 euroa palkkamääräraha teknisen osaston alueiden hoitoon kesätyöntekijöitä varten. Budjettitekstiin tehtiin lisäksi pienehköjä korjauksia. Kaupunginhallitus hyväksyi tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja käyttötalouden budjettiesityksen näillä muutoksilla. Tauko pidettiin klo Käytiin keskustelu kaupunginjohtajan investointiesityksestä. Leikkipuistosta todettiin, että rikkoutuneita laitteita tulisi myös pyrkiä korjaamaan euron määräraha päätettiin hyväksyä. Päätettiin poistaa euroa vuoden 2015 taloussuunnitelmasta Mariakodin keittiön remontointiin keskuskeittiöksi. Sovittiin, että ensi vuoden aikana tulee selvittää, missä keskuskeittiö jatkossa sijaitsee. Generaattorista keskusteltiin pitkään euron määräraha päätettiin hyväksyä. Pikkusahan alueen asemakaavoituksesta esitettiin eri mielipiteitä puolesta ja vastaan. Esitettiin, että tyhjien tonttien omistajille annettaisiin rakennuskehotus. Todettiin, että Kaskisten Asuntokehityksen kanssa tulisi käydä keskustelua asuntopolitiikan kehittämisestä euron määräraha pikkusahan alueen kaavoitukseen päätettiin hyväksyä. Mariakodin osaston asuinhuoneremontti x 2, euroa. Määrärahaesitys hyväksyttiin. Pyritään käyttämään omaa työvoimaa. Vuotovesien vähentämisen suunnittelu, euroa ja runkovesijohdon venttiilien uusiminen euroa päätettiin poistaa. Vesihuollon automatisointi euroa päätettiin hyväksyä budjettiin. Toimitilojen remonttivaraus euroa ja vuokrahuoneistojen remonttivaraus euroa päätettiin poistaa. Jäähdytys ilmanvaihtoon, euroa hyväksyttiin. Peltikaton uusiminen, euroa hyväksyttiin. Todettiin kuitenkin, että edullisempiakin toimenpiteitä kuten korjausmahdollisuutta tulee selvittää. Tekniset työt, tilapäistyövoima raivaustöihin, euroa hyväksyttiin. Mattolaituri, euroa hyväksyttiin. Satamatalon lunastus, euroa: summa päätettiin jakaa vuosille 2014 ja 2015 eli vuodelle euroa eli ja vuodelle euroa. Teollisuustontti/Berner, euroa hyväksyttiin.

20 KAUPUNGINVALTUUSTO Tontin myynti euroa hyväksyttiin. Satama Oy:n osakepääoma euroa sekä euroa takauksena hyväksyttiin. Muiden tonttien myynti euroa hyväksyttiin. Kulunvalvonta euroa. Keskusteltiin työajan seurannasta. Esimiesten tehtävänä on huolehtia, että seuranta toimii. Määräraha hyväksyttiin. Koulujen atk-laitteet euroa hyväksyttiin. Suoritettavista laitehankinnoista tulee kuitenkin sopia erikseen. Matkailun tiekyltit euroa hyväksyttiin. Vesipiste/kalasatama euroa hyväksyttiin. Investointeihin päätettiin lisätä euroa, asfaltoinnin paikkaus Roopertinkadulla (Prinssi Eerikin ja Luotsikadun välillä). Kaupunginhallitus päätti hyväksyä näin korjatun päätösehdotuksen esitykseksi kaupunginvaltuustolle. KV 74 Kaupunginvaltuusto

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 9.11.2016 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 15.12.2016 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Björklund Solveig Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 10.12.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 16.12.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Perusturvalautakunta, 31, 21.10.2015 Perusturvalautakunta, 36, 10.11.2015 36 Talousarvio 2016 / perusturvalautakunta MjuDno-2015-1188 Perusturvalautakunta, 21.10.2015,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4 Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tukipalvelulautakunta, 15, 11.08.2015 Tukipalvelulautakunta, 23, 29.10.2015 23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta MjuDno-2015-671 Tukipalvelulautakunta,

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 108 14.12.2016 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 1041/00.01.01/2012,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 319 11.10.2016 Kaupunginhallitus 377 29.11.2016 Valtuusto 60 15.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1026/02.05/2016 KH 11.10.2016 319 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 133 Asianro 1761/00.01/2013 Ylimääräinen asia / Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustaminen Kaupunginhallitus / suunnitteluasiat 9.12.2013 50: Palvelualuejohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V. 2008 JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTA-ALAN TALOUS- JA RAHOITUSFOORUMI 11.2.2009 TIEDOTUSTILAISUUS TOIMITUSJOHTAJA RISTO PARJANNE SUOMEN KUNTALIITTO Tietoja kuntien taloudesta

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

Talousarvion 2014 kehys. Kh , 202

Talousarvion 2014 kehys. Kh , 202 Talousarvion 2014 kehys Kh 20.5.2013, 202 Ensi vuoden talousarvioehdotuksen valmistelu käynnistyy varsin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. BKT:n kasvukehitys on ollut hyvin vaimeaa ja työttömyystilanne

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot