KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO"

Transkriptio

1 Esityslista Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja Lähdesluoma Lasse Mangs Carl-Gustav Metsänranta Marja-Leena Mäntysaari Sakari Nordback Marco Rosenberg Peter Salo Jukka Sarja Tauno Skur Catharina Södergrann Hanna Virta Erkki Wikström Jesper Österman Jarkko Muut Marlene Svens, esittelijä Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä KV 72 KV 73 KV 74 Vapautus luottamustehtävistä / Anna Koivula Kaskisten kaupungin ja perustettavana olevan Kaskisten Satama Oy:n sopimus Kaupungin talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma Allekirjoitus Kari Häggblom puheenjohtaja Kokouskutsu yleisesti nähtävänä Kaskinen Todistaa Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastus Kaskinen klo Nimi Nimi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kaskinen klo Todistaa Margit Kaseva, hallintopäällikkö

2 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:189 /2013 KV 72 Vapautus luottamustehtävistä / Anna Koivula KH , 161 Valmistelija MaKa: Anna Koivula on pyytänyt vapautusta kaupungin luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton johdosta. Anna Koivula on toiminut kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna, suomenkielisen esiopetusjaoston puheenjohtajana, sivistyslautakunnan suomenkielisen osaston varajäsenenä sekä vaalitoimikunnan 3. varajäsenenä. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Anna Koivulalle vapautuksen kaupungin luottamustehtävistä sekä nimeää hänen tilalleen uuden varsinaisen jäsenen ja puheenjohtajan suomenkieliseen esiopetusjaostoon, uuden varajäsenen sivistyslautakunnan suomenkieliseen osastoon ja vaalitoimikuntaan (3.varajäsen). Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KV 72 Kaupunginvaltuusto

3 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:200 /2013 KV 73 Kaskisten kaupungin ja perustettavana olevan Kaskisten Satama Oy:n sopimus KH , 162 Valmistelija M.S., J.J.: Kuntalakia on muutettu /626. Lakimuutos astui voimaan Lakimuutoksessa sanotaan näin: Jos kunta tai kuntayhtymä on ennen tämän lain voimaantuloa hoitanut tehtävää omana toimintanaan kilpailutilanteessa markkinoilla, kunnan tai kuntayhtymän on viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä siirrettävä tehtävä hoidettavaksi yhtiö-, yhteisö- tai säätiömuodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua. Lainmuutos liittyy pääosin Euroopan komission EU-valtiontukisäännöksien vastaisiksi katsomien tukien poistamiseen. Kaskisten kaupungin on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin lakimuutoksen astuttua voimaan Kaupungin tulee yhtiöittää satamatoimintansa, joka on osa Kaskisten kaupungin kunnallista toimintaa. Kaupungin tulee valmistella ja aloittaa sataman yhtiöittäminen vuoden 2014 alussa siten, että satamayhtiö Kaskisten Satama Oy on täydessä toiminnassa syksyllä Kaupunki on aikaisemmin asettanut satamatyöryhmän valmistelemaan sataman yhtiöittämistä. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin ja perustettavana olevan satamayhtiön välille laaditaan toimintaa säätelevä sopimus seuraavasti: - Satamayhtiön toiminimi on Kaskisten Satama Oy, englanniksi Port of Kaskinen Ltd. Yhtiön kotipaikka on Kaskinen. - Perustettavana olevan Kaskisten Satama Oy:n osakepääoma on euroa. Kaupunki omistaa satamayhtiön kaikki osakkeet. Osakepääoma maksetaan viimeistään Kaupunki myöntää perustettavana olevalle Kaskisten Satama Oy:lle enintään euron suuruisen kaupungin omavelkaisen takauksen yhtiön rahalaitoksessa olevalle lainalle. Laina-aika on enintään 10 vuotta. Satamayhtiö nostaa lainan tarvittaessa. - Kaskisten Satama Oy perustetaan tammikuussa Varsinainen toiminta alkaa Yhtiön toimiala on Kaskisten alueella sijaitsevan sataman ylläpitäminen ja yleisen satamatoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen. Yhtiön hallitukseen kuuluu 5-7 jäsentä. - Satamayhtiön hallitus palkkaa yhtiön henkilöstön. Satamayhtiön toimitusjohtaja johtaa yhtiön perustamisprosessia. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa myynti- ja kehittämistyön (n. 50 % työajasta). Talouspäällikkö, jonka sijoituspaikka on Kaskisten satamatalo, hoitaa Kaskisten Satama Oy:n taloushallinnon ja Kaskisten Energia Oy:n taloushallinnon. Satamayhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät: -toteutukseen vietävä liiketaloussuunnitelma ja perustamisasiakirjat -m.m. perustamissopimus sekä yhtiöjärjestys -satama jatkossa vuokralainen satamassa, satamatalossa -nykyiset sopimukset siirrettävä Kaskisten Satama Oy:lle (alueiden hoito, sähkö, puhelimet, atk, aluevartiointi,vesimittarit jne) -päätettävä henkilökunnan määrästä

4 KAUPUNGINVALTUUSTO ammatimiesten palvelut ja turvapäivystys ostetaan kaupungilta ja Kaskisten Energialta, huomioitava kaupungin kiinteistöt ja sovittava kustannusjaosta - Yhtiö vuokraa satama-alueen (vesi-alueet n. 38 ha ja maa-alueet n. 32 ha) Kaskisten kaupungilta, katso karttaliite. Kaupunki ei myy satama-alueita. Kaskisten Satama Oy maksaa Kaskisten kaupungille vuokraa satama-alueista (vesi- ja maa-alueet). Maavuokrasopimus laaditaan 30 vuodeksi. Vuosivuokra (12 kk) on euroa alkaen ja on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokra maksetaan kerran kuukaudessa kaupungille. - Satamayhtiö kehittää sataman toimintaa. Sataman uusista infrainvestoinneista on neuvoteltava kaupungin kanssa. Jos kaupunki maksaa uudet investoinnit, jotka vaikuttavat merkittävästi sataman liikevaihtoon ja toimintaedellytyksiin, nousee satama-alueiden vuokra, Satama-alueiden, laitteiden ja kaluston huollon, korjauksen ja ylläpidon kustantaa Kaskisten Satama Oy. Kaupunki käsittelee perustettavana olevan satamayhtiön vuokrasopimusta viimeistään vuoden 2014 alussa. - Kaskisten kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyy myös jatkossa uudet vuokrasopimukset satama-alueella. Voimassaolevan johtosäännön ja uuden luonnosvaiheessa olevan hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy vuokrasopimukset korkeintaan 15 vuodeksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuokrasopimukset jotka ovat pitempiä kuin 15 vuotta. Infrainvestointien toteuttamiseen, esim. väylän syventämiseen, tarvitaan maan- ja vedenomistajan lupa (Kaskisten kaupunginvaltuuston lupa). Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Marlene Svens alusti asian. Puheenjohtajan ehdotuksesta teksti käytiin järjestelmällisesti läpi. Seuraavista asioista sovittiin: - Päätettiin, että satamayhtiön toiminimi on Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab, englanniksi Port of Kaskinen Ltd. - Päätettiin seuraavasta muutoksesta: Yhtiön hallitukseen nimetään 5 jäsentä. Yhtiöjärjestykseen hallituksesta merkintä 5-7 jäsentä. KV 73 Muilta osin kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto

5 KAUPUNGINVALTUUSTO KV 74 Kaupungin talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma HALL:84 /2013 KH , 163 KH , 154 Valmistelija J.J: Kaskisten työttömyysprosentti 3/2012 on 15,7 %. Vuodelle 2014 on arvioitu kunnallisveroa n. 4,8 M sekä yhteisöveroa n. 0,5 M. Kiinteistöveroa arvellaan saatavan n. 0,5 M vuosina Vuonna Kaskinen saa valtionosuuksia vuosittain n. 1,4 M. Kun satama eriytetään kaupungin omasta talousarviosta, toiminta- ja vuosikate heikkenevät vähintään n eurolla vuosina Henkilöstömenot vähenevät n e vuonna 2014 verrattuna edelliseen vuoteen. Lasku johtuu pääasiassa vuoden 2012 yt- neuvottelujen toteutumisesta. Henkilöstökustannusten ja ostopalvelujen kustannustason arvioidaan nousevan n. 1-3 % vuositasolla. Kaupungin vuosikate on n. 0,8 milj. euroa vuonna Kaupungin tulee vuoden talousarviota laatiessaan huomioida, että kaupungin lainakanta on n. 3 milj. euroa. Lainan lyhentäminen alkaa vuonna Jotta lainaa pystyttäisiin takaisin maksamaan ja että uutta lainaa ei tarvitse ottaa käyttömenoihin, tulee talousarviot laatia siten, että menotasoa ei nosteta Budjettien tulee sisältää yleisten tavoitteiden lisäksi selkeät tavoitteet eri yksiköiden toiminnalle. Ne säästökeinot tai tariffien muutokset, jotka parantavat kaupungin kokonaistulosta, on pyrittävä ottamaan käyttöön välittömästi. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2014 talousarvion raamit ovat seuraavat: - osastojen toimintakate on oltava vähintään samalla tasolla pl. syksyn 2012 yt- neuvottelujen vaikutus - ne säästökeinot tai tariffien muutokset, jotka parantavat kaupungin kokonaistulosta, on pyrittävä ottamaan käyttöön välittömästi. - uusia tuloja lisääviä investointeja voidaan harkita. Korvaavat ja huoltoon liittyvät investoinnit on asetettava haluttuun tärkeysjärjestykseen, myös ajallisesti. Edellisen vuoden korjausinvestointeihin ja projekteihin myönnetyt varat eivät ole vuotuisia määrärahoja. - huolto- ja korjaustöitä on pystyttävä tekemään enemmän myös omalla henkilökunnalla Kaikista yli euron budjettiluvuista on tehtävä erillinen erittely. Toiminnan suunnitelmat ja tavoitteet on perusteltava tarkoin kunkin lautakunnan toimesta. Tarve on pystyttävä määrittelemään ja kaikki taloudelliset vaikutukset on selvitettävä. Koko suunnitelmakaudella on pystyttävä kokonaistulokseen,

6 KAUPUNGINVALTUUSTO mikä mahdollistaa lainamäärän vähenemisen. Toimintakate on oltava vähintään maan keskiarvon mukainen. Vuosille on asetettava taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä asetettava myös mittarit, joilla tavoitteiden saavuttaminen todetaan. mm. määrä, laatu, kustannukset per suorite, yksikkö jne. Tavoitteiden tulee sisältää myös vertailu koko maan ja/tai Pohjanmaan vastaaviin taloudellisiin lukuihin. Lautakuntien esitysten on oltava myös annettujen kehysten mukaiset. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmansa vuosille kaupunginhallitukselle mennessä. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että lähivuosien tavoitteena on, että vuosikate on vähintään yhtä suuri kuin poistot. KV Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen seuraavilla kursiivilla merkityillä muutoksilla: Vuoden 2014 talousarvion raamit ovat seuraavat: - osastojen toimintakate on oltava vähintään samalla tasolla pl. syksyn 2012 yt- neuvottelujen vaikutus - ne säästökeinot tai tariffien muutokset, jotka parantavat kaupungin kokonaistulosta, on otettava käyttöön välittömästi. - uusia tuloja lisääviä investointeja voidaan harkita. Korvaavat ja huoltoon liittyvät investoinnit on asetettava haluttuun tärkeysjärjestykseen, myös ajallisesti. Edellisen vuoden korjausinvestointeihin ja projekteihin myönnetyt varat eivät ole vuotuisia määrärahoja. - huolto- ja korjaustöitä on tehtävä enemmän myös omalla henkilökunnalla Kaikista yli euron budjettiluvuista on tehtävä erillinen erittely. Toiminnan suunnitelmat ja tavoitteet on perusteltava tarkoin kunkin lautakunnan toimesta. Tarve on pystyttävä määrittelemään ja kaikki taloudelliset vaikutukset on selvitettävä. Koko suunnitelmakaudella on pystyttävä kokonaistulokseen, mikä mahdollistaa lainamäärän vähenemisen. Toimintakate on oltava vähintään maan keskiarvon mukainen. Vuosille on asetettava taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä asetettava myös mittarit, joilla tavoitteiden saavuttaminen todetaan. mm. määrä, laatu, kustannukset per suorite, yksikkö jne. Tavoitteiden tulee sisältää myös vertailu koko maan ja/tai Pohjanmaan vastaaviin taloudellisiin lukuihin. Lautakuntien esitysten on oltava myös annettujen kehysten mukaiset. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmansa vuosille kaupunginhallitukselle mennessä.

7 KAUPUNGINVALTUUSTO PEL 46, Kh on tekemällään päätöksellä antanut hallintokunnille ohjeet talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman laatimista varten. Perusturvalautakunnan kh.lle ja kv:lle esitettävä tehtäväaluetasoinen talousarvioehdotus vuodelle 2013 sekä taloussuunnitelma vuosille on esityslistan liitteenä. Päätösehdotus / JT Pel käsittelee ja hyväksyy kh:lle ja edelleen kv:lle esitettävän perusturvalautakunnan alaisten tehtäväalueiden talousarvioluonnoksen vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille liitteen mukaisesti. Perusturvalautakunta Keskustelussa tuotiin esille, että henkilöstömenojen nousu tulee huomioida talousarviossa. Catharina Skur ehdotti, että perusterveydenhuollon osalta momentille / asiakaspalveluiden osto ky/vuodeosasto budjettimuutos olisi euroa eikä euroa, jolloin TA 2014 olisi euroa euron sijaan, mutta ehdotus raukesi kannattamattomana. Yksityisiin palveluihin momentille / asiakaspalveluiden osto muilta tulisi lisätä euroa. TP 2012 osoittaa, että budjetoitu määräraha ylitettiin n eurolla. Tänä vuonna toteuma 1-7 osoittaa, että vuodelle 2013 budjetoidusta määrärahasta on käytetty 83,4%. Yksityisten palvelujen oston tarve tulee kasvamaan ensi vuonna sekä avohoitokäyntien että asumispalvelujen osalta. Näin ollen realistisempi määrärahan tarve ensi vuodelle on euron lisäys TA 2014 noustessa euroon. Talousarvioon tehtyjen määrärahan lisäysten aiheuttamat muutokset korjataan taloussuunnitelman taulukko-osaan. Pel päätti hyväksyä päätösehdotuksen edellä mainituin muutoksin. SIO Valmistelija E.K.: Kaskisten koulu on valmistanut talousarvioehdotuksensa vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmansa vuosille noudattaen kaupunginvaltuuston antamia määräyksiä. Päätösehdotus (E.K) Sivistyslautakunnan suomenkielinen osasto hyväksyy Kaskisten koulun talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Sivistyslautakunnan suomenkielinen osasto Sivistyslautakunnan suomenkielinen osasto päätti esittää talousarvioon (talousarviotili ) 5500 uusien pulpettien hankkimiseksi. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin. Bia Kaskö svenska skolan opettajat ovat laatineet talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman ohjeiden mukaisesti. Päätösehdotus/ KCI

8 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaskö svenska skolan talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille hyväksytään. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen osasto päätti hyväksyä päätösehdotuksen. VAJA Päätösehdotus/ PN Vaja antaa ehdotuksensa kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan talousarviosta 2014 ja suunnitelmasta sivistyslautakunnalle edelleen käsiteltäväksi. Sivistyslautakunnan vapaa-aikajaosto hyväksyi päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että nuorisotoimen toimenpide kohtaan lisätään seuraava lause: Tehdään etsiväntyön hengessä aktivoivaa nuorisotyötä työharjoittelu ja työkokeilu mahdollisuuksia tarjoamalla nuorisotoimistossa. SIL Valmistelija / EK Sivistyslautakunnan alaiset osastot, jaosto ja virkamiehet ovat valmistelleet ehdotuksensa kaupunginvaltuuston ohjeiden mukaan talousarviosta 2014 ja taloussuunnitelmasta Sivistyslautakunta esittää varattavaksi talousarviotilille koulujen kannettaviin tietokoneisiin(16 kpl) 9600, lap top latausvaunu 1650, viisi dataheitintä yhteensä 1650 ja viisi kappaletta dokumenttikameroita yhteensä 1600 : yhteensä Perustelut tietoteknisille hankinnoille: Kaskisten koulun ja Kaskö svenska skolan tietotekninen valmius on jäänyt hyvin alhaiselle tasolle. Ilman näitä hankintoja kaskislaiset oppilaat jäävät merkittävästi jälkeen kehityksestä ja ovat eriarvoisessa asemassa muun maan ja jopa lähialueen lapsiin verrattuna. Päätösehdotus / EK Hyväksytään sivistystoimen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille Sivistyslautakunta Tero Honkonen Jukka Heikkilän kannattamana esitti, että poistetaan kaksi dataheitintä ja niiden sijaan hankitaan kaksi älytaulua a Älytaulut sijoitetaan koulujen luokille. Näin taataan kaskislaisille oppilaille samat valmiudet siirtyä yläluokille kuin naapurikuntien oppilailla on. Lisäksi taulut ovat dataheittimiin verrattuna huoltovapaita. Tietoteknisten hankintojen kokonaiskustannukset ovat vuonna 2014, Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Honkosen esityksen. Kirjastojärjestelmän päivitys ja käyttöönotto edellyttää vuodelle edellyttää 4700 talousarviolisäystä.

9 KAUPUNGINVALTUUSTO Sivistyslautakunta päätti hyväksyä edellä mainituin poikkeuksin sivistystoimen talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille Tl Valmistelu / TO Käsitellään alustavasti vuoden 2014 käyttötaloutta ja investointeja. Tekninen lautakunta Käsittely jatkuu. Tl Valmistelu (TO) Teknisen ja liiketoimen talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma sekä investointisuunnitelma vuodelle Taloussuunnitelma on oheismateriaalissa. Talousarvioluvut ovat oheismateriaalissa. Vuoden 2014 talousarvio ei poikkea menojen osalta merkittävästi vuoden 2013 talousarviosta. Tuloja satamasta on arvioitu kertyvän noin enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Päätösehdotus / TO TL hyväksyy kh:lle esitettäväksi talousarvioehdotuksen 2014 sekä investointisuunnitelman laaditun liitteen mukaisesti. Lisäksi TL hyväksyy taloussuunnitelman vuosille Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. KH 154 Valmistelija M.S.: Lautakunnat ovat toimittaneet talousarvioehdotuksensa kaupunginhallitukselle. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus käy läpi vuoden 2014 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelman ja keskustelevat ehdotuksista. Johtoryhmä / sektorivastaavat esittelevät talousarvioehdotuksensa kokouksessa. Kaupunginhallitus Tuloslaskelma, rahoituslaskelma Talousjohtaja Jyrki Jussila esitteli tuloslaskelman. Verotulojen on arvioitu kasvavan, samoin yhteisöverojen. Verotulon tasausta maksetaan kuitenkin edelleen euroa muille kunnille. Tilikauden alijäämäksi arvioidaan jäävän vuonna euroa. Olennainen kysymys on talo-

10 KAUPUNGINVALTUUSTO usjohtajan näkemyksen mukaan sataman tulouttaminen. Rahoituslaskelma: kassavarojen kehitys on negatiivinen eli lainaa on otettava. Pitkäaikaisia lainoja esitetään maksettavaksi samanaikaisesti takaisin. Keskustelussa korostettiin sataman tulouttamisen merkitystä. Prosenttiperusteista tulouttamista pidettiin järkevänä. Satamayhtiöstä ja sen perustamisen yhteydessä sovittavista periaatteista on tarkoitus keskustella kaupunginhallituksen kokouksen yhteydessä Keskusteltiin sataman ns. uusien tonnien kehittymisestä ja satamatalon lunastusvelvoitteesta. Käytiin läpi kaupungin talousarvion 2013 tämän hetkinen toteuma. Satamatulo ovat ylittäneet budjetin. Muutoin toteuma on lähellä budjetoitua. Edelliseen vuoteen verrattuna on arvioitu tulos 1 milj. euroa viimevuotista tulosta parempi. Perusturva-osasto Tavoitteisiin toivottiin enemmän lukuja ja selvennyksiä toimenpiteisiin. Mm. miten ja kuinka usein mitäkin tehdään. Perusturvajohtaja antoi selvityksen näistä. Keskusteltiin terveydenhuollon kasvavista atk-menoista. Iso hanke on potilastietojen e- arkistointihanke. Talousjohtaja toi esille it -henkilöstöresurssitarpeen. Keskusteltiin mahdollisuudesta käyttää ostopalveluita paikallisilta yrityksiltä. Todettiin, että tavoitteet ja mittarit ovat talousarviossa yleensä ottaen heikosti esillä. Esitettiin, että Savuton kunta liitetään sivulla 19 toimenpiteisiin. Selvitetään kuinka paljon on maksettu ns. sakkomaksua pitkäaikaistyöttömistä. Kokoustauko Sivistysosasto Sivistysjohtaja Erkki Kela esitti, että Kaskisten kaupunki panostaisi etsivään nuorisotyöhankkeeseen, koska siihen on tarvetta. Sisäiset vuokramenot ovat vielä entisellä tasolla yläkoulutoiminnan päättymisestä huolimatta. Yläkoulun tiloja pohtiva ryhmä ei ole vielä tehnyt ehdotuksia tilojen käytöstä. Alakoulut tulevat vaihtamaan paikkaa alakoulurakennuksessa. Svenska skolanin budjetissa menoja kasvattaa Närpiöön maksettava osuus. Suomenkielisen koulun henkilöstökustannukset laskevat. Yhteistyötä suomen- ja ruotsinkielisen koulun välillä tehdään, jotkut ryhmät ovat kaksikielisiä. Kotikuntakorvaukset tulevat nousemaan. Urheiluhalli on hyvin käytössä eritoten arki-iltaisin. Atk-laitteiden uusiminen on tavoitteissa, pitää sisällään kannettavia tietokoneita sekä kaksi älytaulua. Tällä hetkellä ei resurssia, joka huoltaisi koneet. Kansalaisopistossa vähän yli 1000 tuntia opetusta syyslukukaudella. Keskustelu: - Koko sivistystoimen toimintamenot ovat kasvaneet. Todettiin, että ilmeisesti sisäiset menot ovat kasvaneet, koska ruokapalvelut ovat siirtyneet tekniselle osastolle. - Sivistystoimen hallinnon kustannukset ovat nousseet mm. siitä syystä, että sivistysjohtajan palkkakustannukset ovat kokonaan hallinnossa, lisäksi koulujen atk-kustannuksia. - Delaktig i Finland hanke, päättyy mahdollisesti tämän vuoden puolella. - Kirjaston aukioloajoista esitettiin huoli, niitä ei tulisi supistaa entisestään.

11 KAUPUNGINVALTUUSTO Svenska skolanin kohdalle tulee lisätä tiedot henkilöstöstä ja molempien koulujen kohdalle tuntikehykset. - Esitettiin, että nuorisotoimen kohdalle lisätään vapaa-aikajaoston esitys Tehdään etsivän nuorisotyön hengessä aktivoivaa nuorisotyötä työharjoittelu- ja työkokeilumahdollisuuksia tarjoamalla nuorisotoimistossa. - Esitettiin myös lisättäväksi: Ajantasaistetaan nuorisoavustusten jakoperusteet kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaiseksi. -Esitettiin lisättäväksi liikuntatoimen kohdalle: Laaditaan kuntoradoille ja hiihtoladuille sekä urheilukentälle ja urheiluhallille hoito- ja kunnossapito-ohjeet. - Esitettiin myös lisättäväksi: Ajantasaistetaan liikuntatoimen avustusten jakoperusteet kaupunginvaltuuston päätöksen mukaiseksi. - Sivistysosaston nettisivuilla ja myös budjetissa ammattinimikkeet tulee päivittää esim. kirjastoja kulttuurivastaava - Urheiluhallin käyttömaksuista keskusteltiin samoin myös siitä miten urheiluhallin käyttöä valvotaan. Sivistysjohtajan näkemyksen mukaan tulisi hallille saada kulunvalvonta. Tämä sai kannatusta. - Naisten kuntosalivuoro lisättävä urheiluhallin kohdalle. - Kulunvalvonnan laajentamisesta kaupungin eri toimipisteisiin keskusteltiin. Aikaisemmin tehtyä päätöstä ei ole toteutettu taloudellisista syistä. Tämä tulee ottaa esille investointien yhteydessä. Tekninen osasto Tekninen johtaja selvitti, miten osastolla on sopeuduttu vähäisempiin henkilöstöresursseihin. Sataman suhteen on alkuvuosi ollut hyvä ja ensi vuodelle on voitu arvioida tätä vuotta suuremmat tulot. Lisäliikenteen löytäminen satamaan vaatii suuria ponnisteluja ja kilpailukykyistä palvelua ja hintatasoa sekä yhteyksiä. Teknisen osaston investointilista on priorisoinnin tulos. Kaupunginjohtajalta on tullut oma esitys investoinneista. Keskustelu: - Keskusteltiin siitä, onko Mariakodin keittiön remontointi keskuskeittiöksi tarpeellinen. Haluttiin myös saada tietää siirron perustelut, koska seurauksena on esim. ruokakuljetusten määrän lisääntyminen. Perusteluna mainittiin mm. se, että Mariakodin keittiö on toiminnassa 24/7. Lisäksi Mariakotiin on tarkoitus hankkia agregaatti, jonka avulla keittiö pystyy toimimaan myös poikkeustilanteissa. - Todettiin, että taulukko tekninen osasto yhteensä puuttuu. - Keittiön kohdalla 40 % keittiöapulaisen työpanoksen muuttaminen 100 % (keittiö 50 %, siivous 50 % ) tulee muuttaa, koska on päätetty täyttää kaksi erillistä 50 % toimea - Esitettiin seuraavia lauseita lisättäväksi: - s. 48 Liikunta-alueiden ja tilojen käytännön hoito laadittavan kunnossapito- ja hoito-ohjelman mukaisesti - s. 48 Tavoitteet: Toteuttaa Suomen vieraslajistrategia Kaskisissa / Toimenpiteet: työllistettävien ja kesätyöntekijöiden käyttö vieraslajien poistamiseksi - s. 49 Tekniseen keskukseen esitystykki Sovittiin, että investoinnit käsitellään vasta seuraavassa kokouksessa. Hallinto-osasto Kaupunginjohtaja esitteli kaupungin johdon ja elinkeinoelämän edistämiseen liittyvän talousarvioosuuden.

12 KAUPUNGINVALTUUSTO Markkinointitoimenpiteitä lisätään. Hallintosääntöuudistus on tekeillä, käsittely joko vuoden lopulla tai ensi vuoden alussa. Lisäksi konserniohjetta ollaan laatimassa. Johtoryhmän lomautuksista ja virkavapaasta johtuen vaatii toiminnan toteuttaminen enemmän suunnittelua. Keskustelu tuotiin esille: - Myös olemassa olevien työpaikkojen vaalimiseen tulisi panostaa - Todettiin, ettei YVA selvitystä ole vielä aloitettu - Henkilöstön kehityskeskustelut käydään alkuvuodesta ja seurantakeskustelut kesäkuussa - Varhainen tuki ja puuttuminen toiminta-ohjelma tulee saada käyttöön ja työkaluksi. - Pikkusahan alueen kaavoituksen aikataulusta ja kustannuksista keskusteltiin. Todettiin, että jos nyt päätetään määrärahasta ensi vuoden budjettiin, voidaan rakentamaan ryhtyä vasta aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua - Talousarvion esipuheen työttömyystiedot tulisi päivittää tuoreemmiksi - Talousarvioesitys tulisi saada tasapainoon - Työpaikkatavoitteen tulisi olla korkeampi - Henkilöstön hyvinvointi: Esitetään, että haetaan mukaan Kevan työhyvinvointi kysely palveluun - Tavoitteisiin 2014 esitetään lisättäväksi: Lähidemokratian kehittäminen / Toimenpide: Otetaan käyttöön selvitetään lomakepalvelun käyttöönottomahdollisuudet - Toivottiin tarkempia tietoja sairauspoissaoloista, mielellään prosentuaalisena lukuna. Nykyinen käytäntö on, että johtoryhmä seuraa kuukausittaisia sairauspoissaoloja, jotka saadaan palkanlaskennasta. - Esitetään, että Varhaisen tuen ja puuttumisen mallin lisäksi tulisi ottaa käyttöön vaihtoehtoisen työn tarjoaminen. Todettiin, että keskushallinnon henkilöstöhallinnon tulee jalkauttaa Varhaisen tuen ja puuttumisen malli osastoille. Vaalit, matkailu, hallintotoimisto, henkilöstöhallinto Hallintopäällikkö esitteli nämä osa-alueet. Keskustelussa tuotiin esille: - Todettiin, että lomautukset olisi parempi pitää keskitettynä, mm. kokouksien järjestämisen kannalta - Matkailun kävijämääriä ym. mittareiksi - Tavoitteeksi esitetään lisättäväksi: yhteisten sääntöjen noudattaminen. - Esitetään seuraava muutosta: Henkilöstörakenteen seuranta ja raportoinnin kehittäminen / Toimenpide: Henkilöstöraportin laadinta ja ylityö- ja poissaolotilastojen - Myös tavoitteisiin 2014 esitetään lisättäväksi: Henkilökunnan työhyvinvoinnin seuranta ja toimenpiteet sen kehittämiseksi / Toimenpiteet: Osallistuminen Kevan työhyvinvointi kysely palveluun - Selvitys henkilöstöstä lisättävä Taloushallinto Talousjohtaja selvitti, että työn suorittaminen kärsii lomautuksista johtuvien pitkien poissaolojen takia. Sataman yhtiöittäminen tulisi viedä mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että tässä kokouksessa ei ole tehty vielä budjettia koskevia päätöksiä. Käsittelyä jatketaan

13 KAUPUNGINVALTUUSTO KH 159 Talousarviokäsittely jatkuu. Kaupunginhallitus Puheenjohtaja totesi, että seuraavana käsitellään investoinnit. Teknisen lautakunnan investointiesitys Keskustelussa teknisen lautakunnan investointiesityksestä tuotiin esille mm. seuraavaa: - Tulisiko katujen asfaltointiin varata määrärahaa ensi vuodellekin - Kaupungin tulisi tehdä päätös siitä, halutaanko kaupunkiin hidasteita. Eri kaduille on esitetty eri perusteluita hidasteiden asentamiselle. - Energiansäästölamppujen käyttöönotto katuvalaistuksessa - Leikkipuiston laitteiden alustat tulisi kunnostaa - Keskuskeittiön siirrosta ja vastaavasta remontoinnista tulee käydä perusteellinen keskustelu ennen siirtoa. Todettiin, että keittiöissä tulee laitteita uusia, molemmissa on käyttökiellossa olevia monitoimilaitteita. - Pikkusahan alueen asemakaavoituksesta todettiin, että kaavoitusprosessi kestää niin kauan, että olisi tärkeätä aloittaa se. Osa valtuutetuista oli sillä kannalla, että se voidaan siirtää, koska vapaita tontteja on saatavilla. - Mariakodissa remontoidaan asuinhuoneita mm. toiminnallisesti paremmiksi, silloin kun niitä vapautuu. Tässä yhteydessä todettiin, että tulisi mahdollisuuksien mukaan käyttää omaa työvoimaa. - Esitettiin, että investointeihin lisättäisiin vesipiste aluksia varten kalasatamaan laiturille - Keskusteltiin vesilaitoksen valvonnasta tietokonejärjestelmän avulla - Todettiin, että kaupunkiin tulevasta puhtaasta vedestä menee hukkaan tällä hetkellä %. Todettiin, että asia vaatii selvitystä. - Vuotovesien (hulevesi) vähentäminen: Jollei esitetyllä investoinnilla saada koko ongelmaa kuntoon, esitettiin että nyt investoitaisiin ensin vain suunnitteluun. - Miksi kaupungin kiinteistöjen peltikatot vaativat näin usein korjausta? - Tilapäistyövoiman kustannukset, tulisiko tähän sisällyttää myös kesätyöntekijät? Ei investointi vaan käyttötalouden puolelle määräraha. - Mökkien uusiminen leirintäalueella, tulisi olla ohjelma, jonka mukaan toimitaan. Tuotiin esille tarve leikkialueen varustuksesta. Sinne on toivottu esim. keinua. Voitaisiinko hyödyntää leikkipuistosta mahdollisesti poistettavaa välineistöä. - Mattolaituri, joko kuivalla maalla tai ponttoonilaituri. Ympäristömääräyksien mukaisesti tulisi matonpesun tapahtua kuivalla maalla ja vesi johtaa viemäriin. Kaupunginjohtajan alustava ehdotus investointeihin: Kaupunginjohtaja kävi läpi alustavan esityksensä. - Biodieseltehtaan YVA-selvitys euroa voidaan siirtää vuodelle Berner rakennusprojekti euroa, jos tontti myydään myyntituloja euroa, netto euroa - Satamatalon lunastus euroa (erä 4), euroa (erä 5). Satamatalon lunastukseen liittyvät satamaliikenteen laskelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle. - Teknisen lautakunnan investoinnit euroa. - Tienvarsikyltit euroa kohdeopastussuunnitelman mukaisille paikoille matkailijoita varten. Hallintopäällikkö selvitti tarvetta. - Aggregaatti Mariakotiin poikkeustilanteita varten euroa, siirrettävä. Voidaanko selvittää, onko laitteita vuokrattavissa?

14 KAUPUNGINVALTUUSTO Perusturva kotihoidon auto, euroa. Nykyinen auto on heikossa kunnossa, vaikka ajokilometrejä on vähän. - Koulujen ATK-hankinnat, 2 älytaulua ja 10 kpl koneita koulujen opetukseen, euroa. Sivistysjohtaja selvitti tarvetta. Tuotiin esille kysymys,olisiko parempi hankkia esim. i-pad -laitteita kannettavien tietokoneiden ja älytaulujen sijasta. Keskusteltiin ohjelmien ja pilvipalvelun kustannuksista, jotka tulisi selvittää. Esitettiin, että määräraha tulisi varata, mutta hankinnat vielä tarkemmin selvittää. - Kesämökkitonttien myynti, tuloja euroa. Tuloja mahdollisesti muidenkin tonttien myynnistä. Tekninen johtaja selvitti päiväkodin tontin kaavoitustilannetta. - Kulunvalvonnan laajennus 5 paikkaan, kustannus euroa. Onko aiheellista asentaa kirjastoon, jossa 2 työntekijää? Esitettiin, että Bladhin talon laite siirrettäisiin yläkoulun rakennukseen mikäli yläkoulutyöryhmän esitys tilojen käytöstä hyväksytään. - Lopuksi keskusteltiin teollisuustonteista Tauko klo Investointien käsittelyä jatkettiin tauon jälkeen. Talousjohtaja totesi, että investointeihin tulee lisätä euroa satamayhtiön perustamista varten. Todettiin, että kaupungin taloudellinen tilanne on sellainen, että kaikki investoinnit joudutaan rahoittamaan lainarahalla. Esitettiin, että talousarvio tulisi pyrkiä saamaan tasapainoon. Seuraavaksi käytiin läpi viime kokouksessa tehdyt esitykset läpi: Perusturva - Savuton kunta hankkeen valmistelu sovittiin siirtää siten, että johtoryhmä valmistelee asian vuoden 2014 aikana vuoden 2015 budjettiin. Sivistysosasto - Nuoristotoimen kohdalle päätettiin lisätä vapaa-aikajaoston esitys Tehdään etsivän nuorisotyön hengessä aktivoivaa nuorisotyötä työharjoittelu- ja työkokeilumahdollisuuksia tarjoamalla nuorisotoimistossa. - Päätettiin lisätä nuorisoavustusten ja liikuntatoimen avustusten jakoperusteiden ajantasaistaminen kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaiseksi - Päätettiin lisätä liikuntatoimen kohdalle Laaditaan kuntoradoille ja hiihtoladuille sekä urheilukentälle ja urheiluhallille hoito- ja kunnossapito-ohjeet - Päätettiin lisätä naisten kuntosalivuoro urheiluhallinkohdalle Tekninen osasto Päätettiin hyväksyä seuraavat muutokset/lisäykset: - Keittiön kohdalla 40 % keittiöapulaisen työpanoksen muuttaminen 100 % (keittiö 50 %, siivous 50 % )korjataan, koska on päätetty täyttää kaksi erillistä 50 % toimea - s. 48 Liikunta-alueiden ja tilojen käytännön hoito laadittavan kunnossapito- ja hoito-ohjelman mukaisesti

15 KAUPUNGINVALTUUSTO s. 48 Tavoitteet: Toteuttaa Suomen vieraslajistrategia Kaskisissa / Toimenpiteet: työllistettävien ja kesätyöntekijöiden käyttö vieraslajien poistamiseksi - s. 49 Tekniseen keskukseen esitystykki Hallinto-osasto Todettiin, että tavoitteena tulisi olla, että talousarvioesitys saadaan tasapainoon. Talousarvion esipuheen työttömyystiedot tulisi päivittää tuoreemmiksi Päätettiin hyväksyä seuraavat muutokset/lisäykset: Henkilöstön hyvinvointi. Haetaan mukaan Kevan työhyvinvointi kysely palveluun. Tavoitteisiin 2014 lisätään: Lähidemokratian kehittäminen / Toimenpide: Otetaan käyttöön lomakepalvelusta todettiin, että kaupunki käyttää jo palvelua. Toivottiin tarkempia tietoja sairauspoissaoloista, mielellään prosentuaalisena lukuna. Nykyinen käytäntö on, että johtoryhmä seuraa kuukausittaisia sairauspoissaoloja, jotka saadaan palkanlaskennasta. - Keskushallinnon henkilöstöhallinnon tulee jalkauttaa Varhaisen tuen ja puuttumisen malli osastoille. - Henkilöstörakenteen seuranta ja raportoinnin kehittäminen / Toimenpide: Henkilöstöraportin laadinta ja ylityö- ja poissaolotilastojen seuranta - Tavoitteeksi kaikilla osastoilla: sairauspoissaolojen puolittaminen - Tavoitteisiin 2014 lisätään: Henkilökunnan työhyvinvoinnin seuranta ja toimenpiteet sen kehittämiseksi / Toimenpiteet: Osallistuminen Kevan työhyvinvointi kysely palveluun - Selvitys koko henkilöstöstä lisättävä Talousarvion luvut Talousjohtaja kävi läpi talousarvion lukuja verrattuna aikaisempiin vuosiin. Menojen kasvu terveyspalveluiden ja vanhustenhoidon puolella on niin suuri, että muualta on vaikea löytää säästöjä, joilla tätä kehitystä voidaan kompensoida. Säästöjä voidaan saada aikaan tekemällä enemmän omalla työvoimalla ja käyttämällä tekniikkaa. Keskusteltiin laitospaikkojen määrästä ja ostopalveluista hoitopuolella. Kaupungin tulisi luoda strategia, miten kustannusten kasvuun reagoidaan jatkossa. Tulisi selvittää mm. se milloin kaupungin kannattaa itse tuottaa palveluita ostopalveluiden sijasta. Todettiin, että tilojen käytöstä syntyvät kustannukset tulisi jyvittää esim. sivistysosastolla koskien yläkoulurakennuksen käyttöä. Sovittiin, että kaupunginvaltuuston käsittelyä varten lähetetään kaupunginvaltuutetuille myös talousarvion numero-osa paperisena versiona. Talousarviokeskustelua päätettiin jatkaa KH 163 Valmistelija M.S., J.J.: Lautakunnat ovat toimittaneet talousarvioehdotuksensa. Päätösehdotus (M.S.)

16 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupungin isommat hankinnat ja sopimukset vuosina menevät jatkossa taloushallinto-osaston kautta. - Ostopalveluita tulee mahdollisuuksien mukaan vähentää ja valvoa tarkasti. Oman työn osuutta tulee lisätä aina kun se on mahdollista. Tässäkin pätee, että työnjohdollista toimintaa pitää tehostaa. - Kaupungin ajoneuvoja käytetään aina kun mahdollista, ohjeena on vähentää matkakorvauksia (sataman auto ja kotipalvelun auto). Kaupungin autoa käytetään päivystystehtävissä, valvontatehtävissä jne. - Käytetään kaupungin traktoria. - Kaupungin omaa videokonferenssitekniikkaa hyödynnetään palavereissa ja koulutuksissa. Esitettyjen muutosten jälkeen on vuoden 2014 talousarvio (ulkoinen/sisäinen tuloslaskelma) seuraavanlainen: Kaupungin toimintatulot ovat vuonna 2014 arviolta 4,4 milj. euroa, vähennystä 0,1 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Kaupungin toimintakulut ovat vuonna 2014 arviolta -11,2 milj. euroa, vähennystä 0,2 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Kaupungin toimintakate vuonna 2014 on -6,9 milj. euro, toimintakate paranee 0,1 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Yleishallinnon toimintakate on -0,9 milj. euroa, miltei sama kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Terveyspalvelujen toimintakate vuonna 2014 on yhteensä -2,6 milj. euroa, parannusta 0,3 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Erikoissairaanhoidon toimintakate vuonna 2014 on 1,6 milj. euroa, parannusta 0,3 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Sosiaalitoimen toimintakate yhteensä vuonna 2014 on -2,6 milj. euroa, heikennystä 0,2 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Perusturvan toimintakate yhteensä vuonna 2014 on 5,4 milj. euroa, parannusta 0,2 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Peruskoulujen toimintakate vuonna 2014 on 1,2 milj. euroa, parannusta 0,1 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Sivistys- ja kulttuuritoimen toimintakate yhteensä vuonna 2014 on 1,7 milj. euroa, miltei sama kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Kaupungin vuoden 2012 lopulla käytyjen yt-neuvottelujen mukaisten henkilöstöresursseihin kohdistuneiden leikkausten vaikutukset näkyvät täysimittaisina vuonna 2014, kaupungin henkilöstöleikkauksien tuomat säästöt ovat n. 0,3 milj. euroa vuonna 2014 verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Kaupunki on lopettanut suomenkielisen yläasteopetuksen Kaskisissa lähtien ja tehnyt Kristiinankaupungin kanssa sopimuksen kaskislaisten oppilaiden suomenkielisestä yläasteopetuksesta. Yläasteen lakkautuksesta saatava säästö on noin 0,2 milj. euroa vuositasolla. Kaupunki on vähentänyt teknisen sektorin ja hallinnon henkilöstöresursseja. Supistukset koskevat myös kirjaston henkilöstöä.

17 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupungin sataman, kiinteistöjen ja vesihuollon yhteispäivystys on aloitettu ja sen odotetaan tuovan säästöjä. Kaupunki on vuosina toteuttanut laajan organisaatiomuutoksen, jonka puitteissa on myös palkattu vastaava hoitaja Mariakotiin tehtävänä kotihoidon ja Mariakodin henkilöstön koordinointi. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan tulee kuntien yhtiöittää kilpailutilanteessa markkinoilla toimivat satamansa. Kaskisten sataman yhtiöittäminen tulee toteuttaa mennessä. Satama yhtiöitetään vuonna 2014 ja satamapalvelujen myyntiä sekä sataman markkinointia on entisestään tehostettava vuosina Kaupunki vuokraa satama-alueet (vesi- ja maa-alueet) perustettavana olevalle satamayhtiölle, jonka kotipaikka on Kaskinen. Satama-alueista maksettava vuotuinen vuokra on euroa. Vuokra sidotaan indeksiin. Vuokrasopimus on voimassa 30 vuotta ja sitä on mahdollisuus jatkaa. Kaupunki omistaa satamayhtiön 100 %:sesti. Kaupunki ei myy satama-alueita. Kaupunki laatii satamayhtiölle konserniohjeen. Kaupunki solmii sopimuksen perustettavana olevan satamayhtiön kanssa koskien kaupungin ja yhtiön toimintaa. Sataman yhtiöittäminen lisää kaupungin kustannuksia verojen muodossa. Teknisen toimen ja liiketoimen toimintakate vuonna 2014 on yhteensä 0,7 milj. euroa, parannusta 0,1 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Sataman tulokseksi arvioidaan 0,2 milj. euroa vuonna Satamaliikenteen määräksi arvioidaan 1,1 milj. tonnia vuonna Meriliikenneyhteydet Ruotsiin selvitetään vuonna NECL- hankkeessa tehdyt selvitykset toimivat satamien välillä käytävien neuvottelujen pohjana. Kunnallisverotulot arvioidaan 4,9 milj. euroksi vuonna 2014, kasvua 0,4 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Kunnallisverotulot arvioidaan 5 milj. euroksi vuosina Tuloveroprosentti on 21,00 % vuonna Kaupunki maksaa vuosina vielä 0,4 milj. euroa/vuosi verontasauksena muille kunnille. Kaskisten työttömyysaste syyskuussa 2013 oli 13,2 %. Kaupungin asukasluku on 1382 henkilöä ( ). Kaupungin tavoitteena on uusien työpaikkojen ja tulomuuton lisääminen vuosina Kiinteistöverotulot ovat arviolta 0,6 milj. euroa vuonna 2014, kasvua 0,3 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Kaupungin kiinteistöverotulojen arvioidaan pysyvän samalla tasolla vuosina Kaupungin osuus yhteisöverosta on arviolta 1,0 milj. euroa/vuosi vuosina Yhteisöverot kasvavat 0,5 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jonka mukaan nykyistä yhteisöveroprosenttia lasketaan 24,5 %:sta 20 %:iin maan yritystoiminnan elvyttämiseksi. Vuosina arvioidaan yhteenlaskettujen verotulojen olevan 6,5 6,6 milj. euroa. Valtionosuudet ovat n.1,4 milj. euroa vuosina Metsäteollisuuden rakennemuutos on jatkunut vuonna Metsä Wood on lakkauttanut kotimaan markkinoilla toimivan jalostusyksikkönsä Kaskisissa. Yksikön lakkauttaminen koski noin 60 työpaikkaa Kaskisissa vuonna Rakennemuutoksen vuoksi kaupunki on hakenut 2 milj. euron harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle Vuonna 2012 kaupunki sai 0,8 milj. euroa harkinnanvaraisena valtionosuuden korotuksena. Valtionosuusuudistus on käynnistynyt, mutta lopullisia esityksiä ei ole vielä saatu valmiiksi. Kuntaliitto vaatii, että kuntien velvollisuuksia vähennetään ja että kuntien tehtäviä ei laajenneta.

18 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupungin vuosikate on arviolta 0,97 milj. euroa vuonna 2014, eli 702 euroa/asukas. 0,96 milj. euron poistojen jälkeen on tilikauden ylijäämä 9000 euroa vuonna Vuosittaisten 0,95 milj. euron poistojen jälkeen ylijäämän arvioidaan olevan 0,01 milj. euroa vuosina Suunnitelmakaudella tulee jatkaa toimenpiteitä kaupungin toiminnan tehostamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Kaupungin tärkeimmät tavoitteet ovat uusien korvaavien työpaikkojen saaminen, asukasluvun lisääminen ja satamaliikenteen kasvattaminen. Kaupunki jatkaa työtä Seinäjoen ja Kaskisten välisen rautatien kunnostamisen puolesta. Radan edunvalvonnassa käytetään lähtökohtana SITO:n arviota radan perusparannuksen kustannuksista. Biodieseltehtaan YVAselvitys on suunniteltu aloitettavaksi vuonna Kaupunki on velvollinen osallistumaan SOTE- ja kuntarakenneselvityksiin vuonna Tavoitteena on, että kaksikielinen Kaskisten kaupunki pysyy itsenäisenä säilyttäen sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut. Kaskisten terveyskeskus, jossa on oma lääkäri- ja hammaslääkärivastaanotto, tulee säilyttää. Kaupungin oma perusturvajohtaja sekä perusturvatoimisto tulee säilyttää. Kaupungilla on käynnissä kaksi hanketta, jotka päättyvät vuonna 2014, Vauhdilla Matkassa sekä sataman markkinointihanke (EAKR-hanke). Kaupunki uudistaa parhaillaan hallintosääntöä sekä päivittää kuntahallintoa ja kuntayhtiöitä koskevat konserniohjeet vuosina Päivitetyssä hallintosäännössä huomioidaan organisaatiomuutokset. Kaupunki selvittää yläkoulun tilojen uutta käyttöä. Kaupunki lyhentää pitkäaikaista 3,0 milj. euron lainaa 0,68 milj. euroa/vuosi vuosina Kaupungin investoinnit käyttöomaisuuteen vuonna 2013 ovat 1,19 milj. euroa. Nettoinvestoinnit ovat 0,98 milj. euroa. Kaupunginjohtajan ehdotus investoinneiksi käy ilmi liitteestä. Suurin investointi vuonna 2014 on satamatalon lunastus 0,47 milj. euroa. Lainamäärä on 3 milj. euroa Suunnitellun lainalyhennyksen jälkeen vuonna 2014 lainataakka on 1680 euroa/asukas. Vuonna 2016 on lainaa suunnitelman mukaisen lyhennyksen jälkeen 690 euroa/asukas. Lisäksi kaupungilla on lyhytaikaista velkaa n. 0,2 milj. euroa Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille esitetyssä muodossa. Kaupunginhallitus Käytiin keskustelu talousarvion käyttötalousosasta. Keskusteltiin vesilaitoksen kustannusten pienentämisestä eri toimenpitein. Keskusteltiin Kaskisten yrittäjien ja Kaskisten matkailuyhdistyksen kirjelmästä koskien osaaikaisen ja määräaikaisen toimen perustamista Vauhdilla matkassa hankkeen jälkeen. Asia päätettiin siirtää myöhemmin käsiteltäväksi. Sovittiin, että asiasta neuvotellaan vuoden alusta. Kaskisten yrittäjien puheenjohtaja kutsuu neuvotteluun.

19 KAUPUNGINVALTUUSTO Päätettiin lisätä 8000 euroa palkkamääräraha teknisen osaston alueiden hoitoon kesätyöntekijöitä varten. Budjettitekstiin tehtiin lisäksi pienehköjä korjauksia. Kaupunginhallitus hyväksyi tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja käyttötalouden budjettiesityksen näillä muutoksilla. Tauko pidettiin klo Käytiin keskustelu kaupunginjohtajan investointiesityksestä. Leikkipuistosta todettiin, että rikkoutuneita laitteita tulisi myös pyrkiä korjaamaan euron määräraha päätettiin hyväksyä. Päätettiin poistaa euroa vuoden 2015 taloussuunnitelmasta Mariakodin keittiön remontointiin keskuskeittiöksi. Sovittiin, että ensi vuoden aikana tulee selvittää, missä keskuskeittiö jatkossa sijaitsee. Generaattorista keskusteltiin pitkään euron määräraha päätettiin hyväksyä. Pikkusahan alueen asemakaavoituksesta esitettiin eri mielipiteitä puolesta ja vastaan. Esitettiin, että tyhjien tonttien omistajille annettaisiin rakennuskehotus. Todettiin, että Kaskisten Asuntokehityksen kanssa tulisi käydä keskustelua asuntopolitiikan kehittämisestä euron määräraha pikkusahan alueen kaavoitukseen päätettiin hyväksyä. Mariakodin osaston asuinhuoneremontti x 2, euroa. Määrärahaesitys hyväksyttiin. Pyritään käyttämään omaa työvoimaa. Vuotovesien vähentämisen suunnittelu, euroa ja runkovesijohdon venttiilien uusiminen euroa päätettiin poistaa. Vesihuollon automatisointi euroa päätettiin hyväksyä budjettiin. Toimitilojen remonttivaraus euroa ja vuokrahuoneistojen remonttivaraus euroa päätettiin poistaa. Jäähdytys ilmanvaihtoon, euroa hyväksyttiin. Peltikaton uusiminen, euroa hyväksyttiin. Todettiin kuitenkin, että edullisempiakin toimenpiteitä kuten korjausmahdollisuutta tulee selvittää. Tekniset työt, tilapäistyövoima raivaustöihin, euroa hyväksyttiin. Mattolaituri, euroa hyväksyttiin. Satamatalon lunastus, euroa: summa päätettiin jakaa vuosille 2014 ja 2015 eli vuodelle euroa eli ja vuodelle euroa. Teollisuustontti/Berner, euroa hyväksyttiin.

20 KAUPUNGINVALTUUSTO Tontin myynti euroa hyväksyttiin. Satama Oy:n osakepääoma euroa sekä euroa takauksena hyväksyttiin. Muiden tonttien myynti euroa hyväksyttiin. Kulunvalvonta euroa. Keskusteltiin työajan seurannasta. Esimiesten tehtävänä on huolehtia, että seuranta toimii. Määräraha hyväksyttiin. Koulujen atk-laitteet euroa hyväksyttiin. Suoritettavista laitehankinnoista tulee kuitenkin sopia erikseen. Matkailun tiekyltit euroa hyväksyttiin. Vesipiste/kalasatama euroa hyväksyttiin. Investointeihin päätettiin lisätä euroa, asfaltoinnin paikkaus Roopertinkadulla (Prinssi Eerikin ja Luotsikadun välillä). Kaupunginhallitus päätti hyväksyä näin korjatun päätösehdotuksen esitykseksi kaupunginvaltuustolle. KV 74 Kaupunginvaltuusto

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 8.11.2013 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 14.11.2013 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 30.4.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 07.05.2015 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 9.11.2016 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 15.12.2016 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Björklund Solveig Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 14.5.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 19.05.2014 klo 19:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 10.12.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 16.12.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 21.8.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 27.08.2015 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 6.11.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 12.11.2015 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Björklund Solveig Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 24.5.2013 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 30.05.2013 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 30.5.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 05.06.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Talousarviomuutos 3/2013

Talousarviomuutos 3/2013 Kunnanhallitus 266 25.11.2013 Kunnanvaltuusto 71 09.12.2013 Talousarviomuutos 3/2013 355/02.02.00/2013 Kunnanhallitus 25.11.2013 266 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 11.08.2015, klo 17:30-18:16 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Talouden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 319 11.10.2016 Kaupunginhallitus 377 29.11.2016 Valtuusto 60 15.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1026/02.05/2016 KH 11.10.2016 319 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Elinkeino- ja. 29 11.03.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja. 98 10.10.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja

Elinkeino- ja. 29 11.03.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja. 98 10.10.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja Elinkeino- ja 29 11.03.2014 Elinkeino- ja 98 10.10.2014 Elinkeino- ja 109 17.10.2014 Kaupunginhallitus 287 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 112 11.11.2014 Kalajoen sataman yhtiöittäminen 395/00.01.00/2011

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 133 Asianro 1761/00.01/2013 Ylimääräinen asia / Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustaminen Kaupunginhallitus / suunnitteluasiat 9.12.2013 50: Palvelualuejohtaja

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2009 klo 17.00-19.53 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Seija

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 133. Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.09.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 133. Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.09.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.09.2013 Sivu 1 / 1 3647/02.02.02/2013 133 Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2014-2018 investointien osalta (Kh-asia)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot