01/2008. Terrano 3-8 FX. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "01/2008. Terrano 3-8 FX. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80291803 fi"

Transkriptio

1 01/2008 Terrano 3-8 FX Art.: fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

2 EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf vakuutamme omalla, yksiomaisella vastuullamme, että tuote HORSCH Terrano FX alkaen sarjanumerosta Nro 3 FX FX FX FX FX jota tämä vakuutus koskee, täyttää EY-direktiivin 2006/42/EY olennaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset. EY-direktiivissä mainittujen turvallisuus- ja terveysvaatimusten asianmukaiseksi täyttämiseksi noudatettin erityisesti seuraavia normeja ja teknisiä määräyksiä: EN ISO yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi EN ISO Maatalouskoneet turvallisuus - yleiset vaatimukset Schwandorf, Paikka ja päivämäärä Asiakirja-aineistosta vastaava henkilö: Gerhard Muck M. Horsch P. Horsch (Toimitusjohtaja) (Kehitys ja suunnittelu)

3 Vastaanoton vahvistus Ellei tätä vastaanoton vahvistusta palauteta, takuu raukeaa! Irrota ja lähetä HORSCH Maschinen GmbH:lle tai luovuta HORSCH Maschinen GmbH:n työntekijälle opastuksen yhteydessä Annettu HORSCH Maschinen GmbH Postfach D Schwandorf Faksi: +49 (0) 9431 / Koneen tyyppi:... Sarjanumero:... Toimituspäivämäärä:... Käyttöohjeen versio: 01/ Terrano 3-8 FX fi Täten vahvistan vastaanottaneeni yllä mainitun koneen käyttöohjeen. HORSCH in tai valtuutetun kauppiaan huoltoteknikko on antanut minulle opastusta koneen käytöstä ja toiminnoista sekä sen turvateknisistä vaatimuksista.... Huoltoteknikon nimi Myyjä Nimi:... Katuosoite:... Postinumero:... Postitoimipaikka:... Puhelin:... Faksi:... Sähköposti:... As.nro:... Esittelykone - ensikäyttö Esittelykone sijoituspaikan vaihto Esittelykone, myyty loppuasiakkaalle - käyttö Uusi kone, myyty loppuasiakkaalle - ensikäyttö Asiakkaan kone - sijoituspaikan vaihto Asiakas Nimi:... Katuosoite:... Postinumero:... Postitoimipaikka:... Puhelin:... Faksi:... Sähköposti:... As.nro:... Olen selvillä siitä, että takuu on voimassa vain, kun tämä lomake täytetään välittömästi ensiopastuksen jälkeen ja lähetetään HORSCH Maschinen GmbH:lle tai luovutetaan huoltoteknikolle täydellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna Ensiopastuksen paikka ja päivämäärä Ostajan allekirjoitus

4

5 - Alkuperäisen käyttöohjeen käännös - Koneen tunnistus Merkitse konetta vastaanottaessasi sen tiedot seuraavaan listaan: Sarjanumero:... Koneen tyyppi:... Valmistusvuosi:... Ensimmäinen käyttöönotto:... Varusteet: Käyttöohjeen julkaisupäivämäärä: 01/2008 Viimeisin muutos: Myyjän osoite: Nimi:... Katuosoite:... Postitoimipaikka:... Puhelin:... As. nro: Myyjä:... HORSCH:in osoite: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Puhelin: +49 (0) 9431 / Faksi: +49 (0) 9431 / Sähköposti: As. nro: HORSCH:...

6 Sisällysluettelo Johdanto...4 Alkusanat...4 Virheiden ja puutteiden käsittely...4 Määräystenmukainen käyttö...5 Välilliset vahingot...5 Valtuutetut käyttäjät...6 Suojavarusteet...6 Turvallisuusohjeet...7 Turvallisuus-kuvamerkki...7 Käyttöturvallisuus...10 Liikenneturvallisuus...10 Onnettomuusturvallisuus...10 Kiinni-/irti kytkeminen...10 Painevaraaja...11 Varustuksen vaihto...11 Käytössä...11 Hoito ja huolto...11 Kuljetus / asennus...12 Koneen toimitus...12 Asennus...12 Kuljetus...13 Vastapainon laskeminen...14 Tekniset tiedot...16 Rakenne ja toimintatapa...17 Kuvaus...17 Valot...18 Hydrauliikka: Terrano 4 ja 5 FX...19 Hydrauliikka: Terrano 6 ja 8 FX...20 Piikit...21 MulchMix-vannas...21 ClipOn-järjestelmä...22 Kiekkoäes...23 Pakkeri...24 Sauvajyrä...24 RollFlex-pakkeri...24 Rengaspakkeri...25 DoubleDisc -pakkeri...25 RollCut-pakkeri...26 Säätö/käyttö...27 Koneen kiinnitys/irrotus...27 Hydrauliikka...27 Hydrauliikan liittäminen...27 Syvyydensäätö...28 Kolmipistekytkentä...29 Jarrulaitteisto...31 Hoito ja huolto...33 Puhdistus...33 Huoltovälit...33 Varastointi...33 Koneen voitelu...34 Hygienia...34 Palvelu...34 Huoltokatsaus...35 Vantaiden järjestely: Terrano FX...37 Korjausohjeet...39 Metristen ruuvien kiristysmomentit...40 Tuumamittaisten ruuvien kiristysmomentit

7 3

8 Johdanto Alkusanat Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa ja noudata siinä annettuja ohjeita. Näin vältät koneen käytöstä aiheutuvia vaaroja, alennat korjauskustannuksia ja lyhennät koneen seisokkiaikoja ja lisäät koneen luotettavuutta ja pidennät sen elinikää. Noudata turvallisuusohjeita! HORSCH ei vastaa vahingoista ja tapaturmista, jotka johtuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on edistää koneeseen perehtymistä ja sen määräystenmukaisten käyttömahdollisuuksien hyödyntämistä. Aluksi kerrotaan yleisiä asioita koneen käsittelystä. Sen jälkeen seuraavat luvut Hoito, Kuvaus, Säätö ja Huolto. Jokaisen koneen parissa työskentelevän henkilön on luettava ja noudatettava käyttöohjetta esim: ¾Käyttö (mukaan lukien valmistelu, työn aikaiset korjaustoimet, hoito). ¾Kunnossapito (huolto, tarkastukset) ¾Kuljetus. Virheiden ja puutteiden käsittely Virheisiin ja puutteisiin liittyvät vaatimukset tulee käsitellä HORSCH-kauppiaan välityksellä HORSCH-huolto-osastossa Schwandorfissa. Vain sellaiset vaatimukset voidaan käsitellä, joissa on ilmoitettu kaikki tiedot ja jotka esitetään viimeistään 4 viikon kuluttua vian tai puutteen ilmenemisestä. Osatoimitukset, joihin liittyy vanhan osan palautusvaatimus, on merkitty kirjaimella "R". Pyydämme lähettämään nämä osat puhdistettuina ja tyhjennettyinä 4 viikon kuluessa HOR- SCHille. Mukaan on liitettävä virhettä tai puutetta koskeva vaatimus sekä vian tarkka kuvaus. Osatoimitukset, joihin ei liity palautusvaatimusta: Säilytä nämä osat vielä 12 viikkoa myöhempää ratkaisua odottamassa. Sellaisista korjauksista, jotka annetaan muiden yritysten korjattaviksi tai joiden suoritukseen tarvitaan todennäköisesti yli 10 työtuntia, on neuvoteltava etukäteen huolto-osaston kanssa. Käyttöoppaan mukana seuraa varaosaluettelo ja vastaanoton vahvistus. Kohdemaissa olevat edustajamme auttavat teitä koneen käyttöä, hoitoa ja huoltoa koskevissa asioissa. Palauttakaa sen jälkeen vastaanoton vahvistus HORSCHyhtiölle. Lähettämällä vastaanoton vahvistuksen vahvistatte, että olette vastaanottaneet koneen asianmukaisessa kunnossa. Takuuaika alkaa toimitushetkestä. Pidätämme oikeuden tehdä koneen tai sen varusteiden parannuksiin liittyviä muutoksia tämän käyttöohjeen kuviin ja tietoihin. 4

9 Määräystenmukainen käyttö Kone on valmistettu alan moderneimman tekniikan ja valmistushetkellä vallinneiden turvateknisten määräysten mukaisesti. Siitä huolimatta sen käytössä voi esiintyä tilanteita, jotka altistavat käyttäjän tai sivulliset loukkaantumisvaaraan tai joiden yhteydessä kone tai muut esineet voivat vaurioitua. Konetta saa käyttää vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa. Konetta on käytettävä määräystenmukaisella tavalla vaarat tiedostaen ja noudattaen käyttöohjetta! Erityisesti kaikki turvallisuuden vaarantavat häiriöt on korjattava heti. Vain sellaiset henkilöt saavat käyttää konetta, jotka ovat perehtyneet koneeseen ja tuntevat sen käyttöön liittyvät vaarat. Alkuperäiset varaosat ja HORSCH-yhtiön toimittamat lisävarusteet on suunniteltu erityisesti tätä konetta varten. Emme ole tarkastaneet tai hyväksyneet mitään sellaisia varaosia tai lisävarusteita, joita emme itse ole toimittaneet asiakkaalle. Muiden kuin HORSCH-yhtiön tuotteiden asentaminen ja käyttö voi sen vuoksi tietyissä olosuhteissa huonontaa konetta ja vaarantaa siten henkilöiden ja itse koneen turvallisuuden. HORSCH ei ota vastuuta mistään vahingoista, jotka syntyvät käytettäessä muita kuin valmistajan omia alkuperäisvaraosia ja lisävarusteita. Määräsytenmukaiseen käyttöön kuuluu myös käyttöoppaan sisällön noudattaminen ja valmistajan antamien käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa koskevien ohjeiden ja määräysten noudattaminen. Välilliset vahingot HORSCH on valmistanut koneen huolellisesti. Siitä huolimatta myös määräysten mukaisesssa käytössä voi esiintyä vahinkoihin johtavia tilanteita. ¾ Ulkoisten tekijöiden aiheuttamat vauriot. ¾ Väärät tai tilanteeseen sopeuttamattomat kierrosluvut, työ- tai ajonopeudet. ¾ Laitteen väärä tai virheellinen asennus tai säätö. ¾ Käyttöohjeiden laiminlyöminen. ¾ Laiminlyöty tai epäasianmukaisesti suoritettu huolto ja hoito. ¾ Virheelliset, kuluneet tai rikkoutuneet työkalut. Tarkasta sen vuoksi ennen käyttöä ja käytön aikana, että kone toimii oikein ja että se on säädetty oikein. Emme korvaa vahinkoja, jotka eivät ole aiheutuneet tälle koneelle. Tämä koskee myös ajo- tai käyttövirheiden aiheuttamia välillisiä vahinkoja. Kone on tarkoitettu käytettäväksi maanmuokkaukseen maataloudessa. Muu tai tämän ylittävä käyttö ei ole määräysten mukaista käyttöä. HORSCH ei ota vastuuta tällaisissa tapauksissa syntyvistä vahingoista. Käyttäjä vastaa riskeistä yksin. Maatalouskoneiden käytöstä säädettyjä työsuojelumääräyksiä ja muita yleisesti hyväksyttyjä turvatekniikkaan ja työterveyteen liittyviä sekä maantieliikenteen sääntöjä ja määräyksiä on noudatettava. 5

10 Tässä käyttöoppaassa Tässä käyttöoppaassa tehdään ero kolmen erilaisen vaara- ja turvallisuusohjeen välille. Käytetään seuraavia kuvamerkkejä: tärkeät ohjeet. kun on olemassa loukkaantumisvaara! kun on olemassa vaara hengelle ja terveydelle! Lue kaikki tässä käyttöoppaassa olevat turvallisuusohjeet ja kaikki koneeseen kiinnitetyt varoituskyltit. Huolehdi siitä, että varoituskyltit ovat luettavassa kunnossa. Vaihda vioittuneet kyltit. Noudata näitä ohjeita, jotta onnettomuudet voitaisiin välttää. Anna vaara- ja turvallisuusohjeet myös muille käyttäjille. Älä työskentele turvallisuuden vaarantavalla tavalla. Valtuutetut käyttäjät Koneen parissa saavat työskennellä vain sellaiset henkilöt, jotka koneen haltija on valtuuttanut/ määrännyt käyttämään konetta ja jotka ovat saaneet käyttöön asianmukaisen opastuksen. Käyttäjän vähimmäisikäraja on 16 vuotta. Käyttäjällä on oltava voimassa oleva ajokortti. Hän on vastuussa työalueella oleskelevista sivullisista. Koneen haltijan täytyy ¾järjestää käyttäjälle pääsy käyttöohjeisiin. ¾varmistaa, että käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt ohjeet. Käyttöopas on koneen osa. Suojavarusteet Käytössä ja huollossa tarvitaan: ¾vartaloa myötäilevät vaatteet. ¾Pölyltä ja teräväreunaisilta koneen osilta suojaavat suojahansikkaat ja suojalasit. 6

11 Turvallisuusohjeet Seuraavat vaara- ja turvallisuusohjeet pätevät kaikissa käyttöoppaan luvuissa. Ihmisten kuljettaminen koneella on kielletty! Turvallisuus-kuvamerkki Koneessa Lue käyttöopas ennen koneen käyttöönottoa ja noudata siinä annettuja ohjeita! Älä oleskele kääntyvien koneen osien kääntöalueella! Sammuta moottori ja vedä avain irti virtalukosta ennen kuin ryhdyt suorittamaan huolto- ja korjaustöitä. Oleskelu vaara-alueella on sallittua vain silloin, kun on asetettu nostosylinterin varmistus. Varo ulos purkautuvaa korkeapaineista nestettä, noudata käyttöoppaan ohjeita! Oleskelu vaara-alueella on sallittua vain silloin, kun on asetettu varmistustuet. 7

12 Älä koskaan tartu puristumisvaaraan altistaville alueille, kun osat voivat liikkua sinne! Hydrauliletkujen merkinnät Kaikissa sellaisissa letkuissa on aina symboli, joissa on oltava painetta, kun kone asetetaan kuljetusasentoon (pois nostaminen, sisäänpäin kääntäminen, jne.) Hydraulilohko Kylvökonetta kiinnitettäessä ja hydrauliikkaa käytettäessä koneiden välissä ei saa olla ihmisiä. Koneen nosto / lasku Maschine Aufkleber Zeichnung Koneen kääntö Painevaraajassa on paineista kaasua ja öljyä. Purkamis- ja korjaustyöt saa suorittaa vain teknisen ohjekirjan sisältämien ohjeiden mukaan Älä astu kääntyvien osien päälle. Käytä vain tähän tarkoitukseen varattuja tikapuita Maschine Aufkleber Zeichnung

13 Liitä aina kaikki hydraulijohdot. Muuten toisiinsa liittyvien hydraulisten toimintojen osat voivat vioittua Kuormakoukku. Ripusta kuormankiinnitysväline (ketjut, vaijerit, yms.) kuormattaessa tähän. Maschine Zeichnung Alle Hydr. Leitungen anschließen Zeichnungsnum Pyöränmutterit / pyöränruuvit on kiristettävä 50 tunnin käytön jälkeen Maschine alle Zeichnung Verladehacken Zeichnungsnummer Dateiname E e Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer alle Aufkleber

14 Käyttöturvallisuus Koneen saa ottaa käyttöön vasta, kun HORSCH-yhtiön edustaja, jälleenmyyjä tai työntekijä on antanut asiaankuuluvan opastuksen. Vastaanoton vahvistuslomake on palautettava täytettynä HORSCH-yhtiölle. Käytä konetta vain, kun kaikki turvalaitteet ja turvallisuuden kannalta tärkeät laitteet, kuten esim. irrotettavat turvalaitteet ovat paikoillaan ja toimintakuntoisia. ¾ Muttereiden ja ruuvien kiristys on tarkastettava säännöllisesti ja niitä on tarvittaessa kiristettävä. ¾ Tarkasta renkaiden ilmanpaineet säännöllisesti. ¾ Jos koneessa on toimintahäiriöitä, se on heti pysäytettävä ja varmistettava uudelleen käynnistystä vastaan! Liikenneturvallisuus Kun ajetaan julkisilla teillä, kaduilla ja aukioilla, on noudatettava voimassa olevia liikennesääntöjä. Huomioi sallitut kuljetusleveydet ja asenna valot sekä varoitus- ja suojalaitteet. Huomioi kiinni kytketystä koneesta riippuen myös kuljetuskorkeus! Huomioi sallitut akselipainot, renkaiden kantokyvyt ja kokonaispaino, jotta ohjaus- ja jarrutusteho olisi riittävä. Asennetut laitteet vaikuttavat ajokäyttäytymiseen. Erityisesti kaarteissa on huomioitava myös asennetun laitteen suuri säde ja vauhtimassa. Onnettomuusturvallisuus Käyttöoppaan sisältämien ohjeiden lisäksi on noudatettava tapaturmantorjuntamääräyksiä ja maatalouskoneiden turvallisuusmääräyksiä! Kiinni-/irti kytkeminen Kun konetta kytketään kiinni traktoriin ja irti siitä, on olemassa loukkaantumisvaara. ¾ Varmista kone paikaltaan liikahtamista vastaan. ¾ Kun traktoria peruutetaan, on noudatettava erityistä varovaisuutta. Oleskelu koneen ja traktorin välissä on kielletty. ¾ Aseta kone vain tasaiselle ja kantavalle alustalle. Laske kiinni kytketty kone maahan ennen sen irrottamista. Hydrauliikassa ¾ Liitä hydrauliletkut traktoriin vasta sitten, kun hydraulijärjestelmä on tehty paineettomaksi sekä laitteen että traktorin puolella. ¾ Hydraulijärjestelmässä on suuri paine. Kaikki johdot, letkut ja ruuviliitokset on tarkastettava säännöllisesti vuotojen ja ulkoisesti havaittavien vaurioiden varalta! ¾ Käytä vuotokohtien etsimiseen vain sopivia apuvälineitä. Korjaa havaitut puutteet välittömästi! Ulos purkautuva öljy voi aiheuttaa vammoja ja tulipalon! ¾ Hakeudu loukkaantumistilanteessa heti lääkärin hoitoon! Koko kone on puhdistettava siihen tarttuneesta mullasta ennen ajoon lähtemistä Ihmisten kuljettaminen koneella on aina kielletty. Kun konetta kuljetetaan yleisillä teillä, on sallittua ajaa korkeintaan 25 km/h nopeudella. 10

15 Jotta käyttövirheiden mahdollisuus suljettaisiin pois, on hydrauliikan liittimet merkitty asianmukaisilla symboleilla. Jotta tahattomat tai asiattomien ulkopuolisten henkilöiden (lapset, mukana kuljetettavat henkilöt) aiheuttamat hydrauliset liikkeet voitaisiin välttää, täytyy traktorissa oleva ohjauslaite varmistaa tai lukita, kun se ei ole kuljettajan käytössä tai kun kone on kuljetusasennossa. Painevaraaja Versiosta riippuen hydraulilaitteistoon on voitu asentaa painevaraaja. Älä avaa tai työstä painevaraajaa (hitsaus, poraus). Säiliössä on kaasupainetta, vaikka se olisi tyhjennetty. Painevaraaja on tyhjennettävä aina, kun hydrauliikan parissa suoritetaan töitä. Painemittari ei saa näyttää painetta. Painemittarin paineen on laskettava 0 baariin. Vasta tämän jälkeen hydrauliikkalaitteiston parissa saa suorittaa töitä. Varustuksen vaihto ¾ Varmista kone ennakoimatonta paikaltaan liikahtamista vastaan! ¾ Varmista ylös nostetut runko-osat sopivilla tuilla, kun työskentelet niiden alapuolella! ¾ Varo! Ulos työntyvät osat (piikit, tapit, vantaat) aiheuttavat onnettomuusvaaran! ¾ Kun nouset koneen päälle, älä astu pakkerin renkaiden tai muiden pyörivien/kääntyvien osien päälle. Ne voivat pyörähtää ja sen seurauksena voit vammautua vakavasti. Käytössä ¾ Tarkasta koneen ympäristö ennen ajoon lähtemistä ja ennen koneen käyttöönottoa (lapset). Huolehdi siitä, että sinulla on riittävä näkökenttä. ¾ Mitään määrättyä ja mukana toimitettua suojalaitetta ei saa poistaa. ¾ Hydraulitoimisten osien kääntöalueella ei saa olla ihmisiä. ¾ Kun käytät tikapuita tai muita kiipeämisvälineitä, käytä niitä vain tuettuina. Matkustajien mukana kuljettaminen on kiellettyä käytön aikana! Hoito ja huolto ¾ Suorita määrätyt tai käyttöoppaassa mainitut määräaikaistarkastukset asianmukaisin väliajoin. ¾ Kun suoritat huolto- tai hoitotoimia, laske kone tasaiselle ja kantavalle alustalle ja varmista se paikaltaan liikahtamista vastaan. ¾ Tee hydraulilaitteisto paineettomaksi ja laske työlaite alas tai tue se. ¾ Puhdistuksen jälkeen on tarkastettava kaikkien hydraulijohtojen tiiviys ja mahdollisesti irronneet liitokset. ¾ Etsi kuluneita kohtia tai vaurioita. Havaitut puutteet on korjattava heti! ¾ Kiristä hoito- ja huoltotoimien aikana avatut ruuviliitokset uudelleen. Älä pese uusia koneita höyrypesurilla tai painepesurilla. Maalin kovettuminen kestää n. 3 kuukautta ja ennen tätä se voi vioittua. 11

16 Kuljetus / asennus Ensimmäisessä asennuksessa onnettomuuksien vaara on suuri. Noudata eri luvuissa annettuja ohjeita. Koneen toimitus Kone toimitetaan lisälaitteineen yleensä täysin asennettuna kuljetusalustalla. Jos kuljetusta varten osia tai rakenneryhmiä on irrotettu, ne asentaa käyttöpaikkalla joko jälleenmyyjämme asentaja tai oma asentajamme. Kuljetusalustan rakenteesta riippuen kone voidaan laskea alas traktorilla tai se on nostettava ylös sopivalla nostolaitteella (trukilla tai nosturilla). Tällöin on varmistettava, että nostolaitteen ja nostovälineiden nostokyky riittää. Kiinnitys-ja nostokohdat on merkitty tarroin. Muita nostokohtia käytettäessä on otettava huomioon painopiste ja painonjakautuma. Joka tapauksessa nostokohtien pitää olla koneen rungossa. Asennus Käyttäjän opastuksen ja koneen ensiasennuksen suorittaa meidän asiakaspalvelumme tai jälleenmyyjämme edustaja. Koneen kaikki tätä edeltävä käyttö on kielletty! Koneen saa ottaa käyttöön vasta asiakaspalvelumme / jälleenmyyjämme edustajan antaman opastuksen jälkeen ja sitten, kun käyttöohjeet on luettu. Asennus- ja huoltotöissä on suuri onnettomuuksien vaara. Perehdy koneeseen ja lue käyttöohjeet, ennen kuin alat suorittaa asennus- tai huoltotöitä. Varustelun mukaan ¾ Ota esiin koneen mukana irtonaisina toimitetut osat. ¾ Tarkasta kaikki tärkeät ruuviliitokset! ¾ Voitele kaikki voitelunipat! ¾ Tarkista renkaiden ilmanpaineet! ¾ Tarkista kaikkien hydrauliliitosten ja letkujen kiinnitys ja toiminta. ¾ Havaitut puutteet on heti korjattava tai annettava korjattaviksi! 12

17 Kuljetus Kuljetus julkisilla teillä voidaan suorittaa noudattaen maakohtaisia liikennemääräyksiä ja työleveyksiä koskevia ohjeita. Konetta voidaan kuljettaa hinaamalla sitä traktorilla tai perävaunussa tai kuljetuslavalla. ¾ Sallittuja kuljetusmittoja ja -painoja on noudatettava. ¾ Hinaavan traktorin/koneen on oltava tarpeeksi suuri, jotta sen ohjaus- ja jarrutusteho olisi riittävä. ¾ Jos kone on kiinnitetty kaksipistekiinnityksellä, täytyy alaohjausvarsi varmistaa sivuttaisheiluntaa vastaan. ¾ Maantiekuljetuksessa männänvarsiin on liitettävä välikappaleet ja kone on laskettava niiden päälle. ¾ Jos konetta kuljetetaan perävaunussa tai kuljetuslavalla, täytyy se kiinnittää kuormakiinnitysliinoilla tai muilla apuvälineillä. ¾ Kiinnitä kuormankiinnitysvälineet vain niille tarkoitettuihin kohtiin. 13

18 Vastapainon laskeminen Kun etupään tai takapään kolmipistenostolaitteeseen kiinnitetään laitteita, traktorin sallittu kokonaispaino, sallitut akselipainot ja renkaiden painonkesto eivät saa ylittyä. Traktorin etuakselille tulee tulla aina vähintään 20 % traktorin omapainosta! Tarkista ennen tielläajoa, ettei traktori ole ylikuormitettu ja että se sopii käytetylle laitteelle. Laskentatiedot: Kaikki painotiedot (kg) Kaikki mittatiedot (m) 1. Eteen tarvittavan vähimmäisvastapainon laskenta, kun taakse on kiinnitetty laite: G V min = Merkitse tulos taulukkoon. 2. Taakse tarvittavan vähimmäisvastapaino laskenta, kun eteen on kiinnitetty laite: G H min = G H (c + d) - T V b + 0,2 T L b a + b G V a - T H b + x T L b b + c + d Merkitse tulos taulukkoon. 3. Todellisen etuakselikuorman laskenta T v tat = G V (a + b) + T V b - G H (c + d) b Painolaskelmat T L Traktori omapaino T V Tyhjän traktorin etuakselipaino T H Tyhjän traktorin taka-akselipaino G H Taakse kiinnitettävän laitteen paino G V Eteen kiinnitettävän laitteen paino a Etäisyys etupään laitteen (etuvastapainon) painopisteesestä etuakselin keskikohtaan b Traktorin akseliväli c Etäisyys taka-akselin keskeltä kolmipistenostolaitteen alavivun kuulaan d Etäisyys alavivun kuulan keskeltä takalaitteen (takavastapainon) painopisteeseen x Traktorinvalmistajan antamat tiedot pienimmästä takavastapainosta. Ellei tietoja ole, anna arvoksi 0,45. Merkitse laskettu todellinen etuakselipaino ja traktorin käsikirjasta saatu sallittu etuakselipaino taulukkoon. 4. Todellisen kokonaispainon laskenta G tat = Merkitse laskettu kokonaispaino ja traktorin käsikirjasta saatu sallittu kokonaispaino taulukkoon. 5. Todellisen taka-akselikuorman laskenta T H tat = G V + T L + G H G tat - T V tat Merkitse laskettu todellinen takaakselipaino ja traktorin käsikirjasta saatu sallittu takaakselipaino taulukkoon. 14

19 Taulukko: Lasketun arvon tulee olla pienempi tai yhtä suuri kuin sallittu arvo. Vähimmäisvastapaino edessä/ takana Todellinen laskettu arvo kg Sallittu käyttohjeesta saatu arvo Renkaan sallittu kantokyky x 2 Kokonaispaino kg < kg Etuakselipaino kg < kg < kg Taka-akselipaino kg < kg < kg 15

20 Tekniset tiedot Tekniset tiedot 3 FX 4 FX 5 FX Työleveys (m): 3,00 4,00 5,00 Pituus (m): 3,70 3,80 3,80 Pituus ajoalustan kanssa (m): 7,00 7,00 Kuljetuskorkeus (m): 2,00 3,00 3,60 Kuljetusleveys (m): 3,00 3,00 3,00 Paino varmistuksen kanssa (kg) Paino TerraGrip-piikkien kanssa (kg) Tukikuorma (kg): Akselipaino (pakkeri) (kg): Piikkien lukumäärä: Vantaiden välinen etäisyys (cm): 90 91,5 93 Piikkien välinen etäisyys (cm): 30 30,5 31 Renkaat (ajoalusta): 400/ / Renkaat (tukipyörät ): 10.0/ / Ilmanpaine (bar): 2,6 2,8 Suositeltu traktorin teho (kw): Tekniset tiedot 6 FX 8 FX Työleveys (m): 5,80 7,50 Pituus ajoalustan kanssa (m): 7,70 7,80 Kuljetuskorkeus (m): 3,70 4,30 Kuljetusleveys (m): 3,00 3,00 Paino TerraGrip-piikkien kanssa (kg) Tukikuorma (kg): Akselipaino (kg): Piikkien lukumäärä: Vantaiden välinen etäisyys (cm): 91,5 90 Piikkien välinen etäisyys (cm): 30,5 30 Renkaat (ajoalusta): 400/ / Renkaat (tukipyörät ): 10.0/ / Ilmanpaine (bar): 2,6 2,8 Suositeltu traktorin teho (kw):

21 Rakenne ja toimintatapa Kuvaus Terrano FX 1. Valot 2. Ajoalusta 3. Pakkeri 4. Kiekkoäes 5. Piikit 6. Tukipyörä 7. Kaksipistekytkentä 8. Työkalunkannatin HORSCH Terrano FX sopii TerraGrip -työkalunkannattimessa olevien piikkien muodon ansiosta sekä matalaan että syvään maanmuokkaukseen. Erilaisten vannasmuotojen ansiosta piikit sopivat matalaan sänkimuokkaukseen, sadonkorjuujätteiden maahan sekoittamiseen sekä syvään kuohkeutusmuokkaukseen. Piikkien kolmepalkkinen järjestely ja säännöllinen jako takaavat tukkeutumattoman läpisyötön ja varmistavat koko työskentelyalan tasaisen muokkauksen kg laukaisuvoiman omaava kivisuoja estää vantaiden ja piikkien vaurioitumisen ja vähentää rakenneosien kulumista. 17

22 Valot 3 R L 4 6 Valaisinlaitteet napainen pistoke 2. Jakolaatikko April 02 ng Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum chtung 3. Oikean piikkisuojuksen valo Beleucht.skf ed Feb Vasemman piikkisuojuksen valo 5. Oikea takavalo 6. Vasen takavalo napainen pistorasia (vetokoukku takana) Pistokkeiden ja johtojen varaukset: Nro. Nimi Väri Toiminto 1. L keltainen vasen vilkkuvalo g valkoinen maadoitus 4. R vihreä oikea vilkkuvalo R ruskea oikea takavalo punainen jarruvalo L musta vasen takavalo Tarkasta valot säännöllisesti, jotta mahdollisista puutteista ei aiheutuisi vaaraa muille tielläliikkujille! 18

23 Hydrauliikka: Terrano 4 ja 5 FX 1 2 C1 3 V1 V2 C2 4 C1 V1 3 V2 C Kääntöhydrauliikka: Terrano 4 ja 5 FX 1. Ohjauslaite 2. Hydr. liitin 3. Hydr. sulkuventtiili 4. Hydr. sylinteri (kääntö) Hydraulijärjestelmässä on suuri paine. Ulos purkautuva neste voi tunkeutua ihon läpi ja aiheuttaa vakavia vammoja. Hakeudu loukkaantumistilanteessa heti lääkärin hoitoon. Klapphydr. Hydrauliikkalaitteiden käyttö edellyttää erityistä huolellisuutta. Virheellinen käyttö voi johtaa ihmisten vammautumiseen tai koneen vahingoittumiseen. Klapphydr. ed Zeichnung Entw. 19

24 Hydrauliikka: Terrano 6 ja 8 FX 1 C2 3 V2 V1 C1 2 4 C1 V1 V2 C C2 V2 V1 C1 C1 V1 V2 C2 Nosto- ja kääntöhydrauliikka: Terrano 6 ja 8 FX 1. Ohjauslaite 2. Hydr. liitin 3. Hydr. sulkuventtiili 4. Hydr. sylinteri (kääntö) 5. Hydr. sylinteri (nosto) 6. Sulkuhana (vain kytkintanko-kiinnitys) 7. Vetoaisan hydr. sylinteri (vain kytkintanko-kiinnitys) Hydraulijärjestelmässä on suuri paine. Ulos purkautuva neste voi tunkeutua ihon läpi ja aiheuttaa vakavia vammoja. Hakeudu loukkaantumistilanteessa heti lääkärin hoitoon. Hydrauliikkalaitteiden käyttö edellyttää erityistä huolellisuutta. Virheellinen Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname FX Klapp u. Hubhydr. mit Zugpendelanhängung käyttö voi johtaa ihmisten vammautu-klapphydrmiseen tai koneen vahingoittumiseen. 20

25 Piikit TerraGrip-piikit ovat kestäviä ja yksinkertaisia ja sopivat kaikentyyppisille maille. Piikkejä kallistamalla voidaan pitkäkuituisia sadonkorjuujätteitä nostaa ylös nopeasti ja kääntää pois. Erittäin vaikeiden kasvijätteiden käsittelyyn voidaan lisäksi asentaa varsiestin. Jäykät piikit voidaan toimittaa kivisuojan kanssa kg laukaisuvoiman omaava jousella jännitetty kivisuoja estää piikkien, piikkipidikkeiden ja vantaiden vaurioitumisen. Kivisuojuksen laukaisutoiminto pitää piikit pitkään maassa. Jos laukaisun aktivoiva voima saavutetaan, piikit voivat nousta kevyesti ja nopeasti jopa 30 cm ylöspäin. Piikit voidaan varustaa erilaisia käyttöolosuhteita varten erilaisilla vannasmuodoilla ja -leveyksillä. MulchMix-vannas Piikeissä on vakiovarustuksena kapeat vannaskärjet ja kapeat ohjauslevyt. Ne sopivat syvään maanmuokkaukseen. Vannaskärjet rikkovat maan pintakerroksen ja sekoittavat sadonkorjuujätteet työsyvyyteen. Vannasosat ovat saatavana kapeina ja leveinä versioina ja niitä voidaan yhdistellä tarpeen mukaan. Aina, kun piikkejä ja vantaita asennetaan ja huolletaan, kone on tuettava sopivilla välineillä TerraGrip-piikit Huolto: Työkalunkannatin on kiristettävä ensimmäisten käyttötuntien jälkeen ja aina vaihtamisen jälkeen 400 Nm kiristysmomentilla. MulchMix-vannas 1. Kapea tai leveä vannaskärki 2. Kapea tai leveä ohjauslevy 3. Kapea tai leveä vannas 21

26 ClipOn-järjestelmä ClipOn-siipivantaat kiinnitetään piikkeihin pikavaihtojärjestelmällä. Vantaita varten piikkeihin kiinnitetään kiinnityskiila, johon ClipOn-vannas kiinnitetään vasaraniskulla (tai irrotetaan vasaraniskulla). ClipOn-vantaita on saatavana erilaisia sovelluksia varten 7,5-37 cm -levyisinä. Ongelmallisten sadonkorjuujätteiden käsittelyyn ja piikkien suojaamiseen voidaan asentaa ohjauslevyt. Aina, kun piikkejä ja vantaita asennetaan ja huolletaan, kone on tuettava sopivilla välineillä ja nostosylinteri on varmistettava välikappaleilla. Kiinnityskiilat on varustettu suojuksella. Näiden vantaiden irti lyömiseksi on varmistinnokka painettava taakse avaustyökalulla. ClipOn-vannas avaustyökalun kanssa ClipOn-järjestelmä 1. Siipivannas ClipOn 7,5-37 cm 2. Vantaan kiila 3. Ohjauslevy Huomio: Käytä suojalaseja! Vannasta kiinni/irti iskettäessä voi irrota metallin tai maalin kappaleita, jotka voivat aiheuttaa vammoja. 22

27 Kiekkoäes Jotta missään käyttöolosuhteissa, millään työsyvyyksillä tai millään ajonopeuksilla maahan ei syntyisi valleja/harjuja, on piikkien taakse asennettu kiekkoäes. Huolto: Laakerit on täytetty öljyllä eivätkä ne siksi vaadi huoltoa. Kiekot jakavat muokattua maata ja tasoittavat maapohjan ennen pakkeria. Kiekon asettimen laakeri Tarkasta kiekkojen välys, tiiviys ja esteetön pyörintä säännöllisesti. Kiekkoäes Työsyvyys on mukautettava pellolla vallitsevien olosuhteiden mukaan (piikkien työsyvyys, työnopeus, sadonkorjuujätteiden määrä ja laji). Huolto: Liukurengastiivisteet ovat herkkiä vaurioitumaan sisään tunkeutuvasta vedestä ja pitkien seisokkien vuoksi. Niihin voi muodostua ruostetta ja liukurenkaat voivat takertua toisiinsa. Tällöin liukurengas voi kiertyä O-renkaan ympäri ja rikkoa sen. Öljy vuotaisi ulos ja pian laakeri menisi rikki. ¾Sen vuoksi laakeripisteitä ei saa pestä painepesurilla. ¾ Ennen pitkää seisokkia laakeripisteisiin on ruiskutettava ruosteenestoainetta tms. ainetta. ¾Ennen uutta käyttöönottoa kiekkoja on pyöritettävä käsin niiden esteettömän pyörinnän tarkastamiseksi. 23

28 Pakkeri Työasennossa kone kulkee pakkerilla. Koneen painon jakaminen saa aikaan hyvän tiivistysvaikutuksen, jolloin kylvöalustasta tulee hienojakoinen ja tasainen. Versiosta riippuen pakkeri voi olla rengaspakkeri, sauvajyrä, DoubleDisc, RollFlex- tai RollCut -pakkeri. RollFlex-pakkeri Lehtijousten välissä oleva suojalaite pitää pakkerisegmentit vapaina kivistä ja estää maaaineksen kertymisen märillä mailla. Jousissa olevat kulutuskärjet tasoittavat ja tiivistävät maata. Maaperän ollessa tahmeaa pakkerit voivat kerätä maata ja silloin niiden paino nousee huomattavasti. Näin rakenneosat voivat ylikuormittua tai kuljetusajoissa tiet voivat likaantua. Siksi pakkerit on puhdistettava maakertymistä säännöllisesti ja aina ennen maantieajoa. Sauvajyrä RollFlex-pakkeri Huolto ¾Tarkasta pakkerin laakerin kiinnitys ¾Tarkasta pakkeriakseleiden esteetön pyörintä ¾Voitele pakkerin laakerit säännöllisesti ¾ Tarkasta pakkerisegmenttien kuluminen, muodonmuutokset ja murtumat Sauvajyrä Huolto ¾Tarkasta pakkerin laakerin kiinnitys ¾Tarkasta pakkeriakseleiden esteetön pyörintä ¾Voitele pakkerin laakerit säännöllisesti 24

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! 07/2008 Uudenaikaisen maankäsitelyn ja kylvötekniikan spesialisti HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80801800 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU Käyttöohje Stonebear KIVIKARHU Sisällysluettelo Sivu 1. Esipuhe 5 1.1. Ohjekirjan käyttäminen 6 1.2. Valmistuskilpi 6 2. Koneen esittely 7 2.1. Koneen yleisesittely 7 2.2. Kivikarhun toimintaperiaate

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 5 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN Version 02/2014 Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä.

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Hyvä matkailuvaunuilija, Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi,

Lisätiedot

Matkailuvaunun käyttöohie

Matkailuvaunun käyttöohie Matkailuvaunun käyttöohie Version 07/2011 FIN Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja velvoittaa meidät tekemään matkailuvaunuistamme

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

POTILA PREMIUM ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 www.potila.

POTILA PREMIUM ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 www.potila. POTILA PREMIUM ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 www.potila.fi Alkaen sarjanumerosta 15515 15 07/2013 POTILA PREMIUM ÄKEIDEN

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO Junkkari HJ 4 M HJ 4 G HJ4-05SU 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4835295 e-mail: junkkari@msk.fi KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU NRO: 2 VALMISTAJAN TERVEHDYS

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Ruotsinkielisestä julkaisusta Miljö- och säkerhetsmanual för betongpumpar Käännös: Fil.kand. Elisa Petrow Julkaisija: Rakennustuoteteollisuus RTT ry Kustantaja:

Lisätiedot

Käyttöohjekirja JC 3000 4000. kylvölannoitin. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! NO: 98674304 C 26.01.10 TUME-AGRI OY

Käyttöohjekirja JC 3000 4000. kylvölannoitin. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! NO: 98674304 C 26.01.10 TUME-AGRI OY 1 TUME-AGRI OY NO: 98674304 C 26.01.10 Käyttöohjekirja JC 3000 4000 kylvölannoitin Alkaen valmistusnumerosta JJ 49140 Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! 2 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus TUME-AGRI

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 150ZX KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 3904 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6

Lisätiedot

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 4 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 5 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 6 TURVALLISUUS - Esipuhe 7 - Ajoneuvon

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot