GM / SV / ZP / GP. Dokumentti-nro: TDD / 01.12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GM / SV / ZP / GP. Dokumentti-nro: TDD 17112 / 01.12"

Transkriptio

1 GM / SV / ZP / GP Dokumentti-nro: TDD / Oerlikon Barmag Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Leverkuser Strasse Remscheid Germany Phone: Fax:

2 Huolto 24h-huoltopalvelupuhelin Oerlikon Barmag Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Leverkuser Strasse Remscheid Germany Phone: During office hours: Phone: Fax: certified by DQS according to DIN EN ISO 9001 Reg. No Seal of approval for the Barmag wide certification according to DIN EN ISO 9001 carried through by a German corporation for certifying management systems, the Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen mbh (DQS). Käyttöohjeen tekijänoikeudet Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet omistaa OC Oerlikon Management AG. Tämä käyttöohje on tarkoitettu asennus, käyttö, valvonta ja kunnossapitohenkilöstölle. Se sisältää teknisiä määräyksiä ja piirustuksia, joita ei saa kokonaisuudessaan tai osittain monistaa, levittää tai luvattomasti höydyntää kilpailutarkoituksessa tai välittää muille. Copyright 2012 by OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon. All rights reserved.

3 1. Turvallisuus 1.1 Tietoja laitteen omistajalle Lue tämä käyttöohje, ennen kuin otat pumpun käyttöön. 1.2 Laitteen omistajan toimintaohjeet Olet yrittäjänä velvoitettu laatimaan yritystäsi varten toimintaohjeet. Se pätee ennen kaikkea siinä tapauksessa, että johonkin laitteeseen / koneeseen toimitetaan sellaisia komponentteja kuin esim. pumppuja / pumppuyhteitä ja toimitukseen sisältyvä käyttöohje on komponenttikohtainen. Seuraavien lukujen tarkoituksena on helpottaa omien toimintaohjeidesi laatimista. Voit sen lisäksi tilata Barmagilta jokaiseen pumpputyyppiin liittyvän huolto kirjan. Barmag tarjoaa myös huoltotöihin liittyvää koulutusta. 1.3 Määräystenmukainen käyttö Annostelupumppu on tarkoitettu erilaisen viskositeetin omaavien nestemäisten väliaineiden annosteluun. Käytä pumppua vain niissä rajoissa, jotka on ilmoitettu pumpun ominaistiedoissa (katso tiedot luvussa 7.1). Muunlainen tai sen yli menevä käyttö ei ole turvallisuussyistä sallittua ja siihen liittyvät käyttöhenkilöstöön kohdistuvat suuremmat riskit. Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös käyttöohjeen noudattaminen, ennen kaikkea kunnossapitomääräysten noudattaminen. 1.4 Henkilöstön ammattipätevyys Pumpun / pumppuyhteen käyttöönottoa, käyttöä ja kunnospitoa varten on käytettävä koulutettua henkilökuntaa. Vain ammattitaitoiset sähköteknikot saavat suorittaa töitä sähkökomponenteilla. 1.6 Käyttö ja kunnossapito Älä tee pumppuun / pumppuyhteeseen mitään rakenteellisia tai muita muutoksia ilman Barmagin nimenomaista suostumusta (lupaa), sillä muutoin menetät kaikki oikeudet vahingonkorvauksiin valmistajan vastuun puitteissa. Vain koulutettu henkilöstö saa suorittaa tarkastus, huolto ja korjaustöitä. Käytä asiantunteviin huolto ja korjaustöihin Barmag apulaitteita. Pyydä vastaavia luetteloita. Käytä yksinomaan Barmagin alkuperäis osia. 1.7 Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka työskentelevät pumpulla / pumppuyhteellä asennus, käyttöönotto, käyttö ja kunnossapitotöiden yhteydessä. Lue yrityksesi laatimat toimintaohjeet huolellisesti läpi ja noudat seuraavia turvallisuusohjeita ja selostuksia: Käytä tarvittavia henkilönsuojaimia, kuten esim. suojalaseja, suojakäsineitä, suoja-asua. Älä salli luvattomien päästä laitteelle / koneelle. Noudata pumppaus, huuhtelu- ja sulkuväliaineita kuten öljyjä, rasvoja ja muita kemiallisia aineita käsitellessäsi kutakin tuotetta varten voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä. (Huomioi käyttöturvallisuustiedotteet!) Ole varovainen käsitellessäsi kuumia pumppuja, pumppaus-, lämmitys-, huuhtelu- ja sulkuväliaineita! Pumpuuja / pumppuyhteitä ei saa käyttää ilman suojuksia käyttöosilla ja tarvittaessa ilman muita suojakansia. Ennen pumpun korjaus- ja huoltotöitä pumpun moottori on irrotettava sähköverkosta. Odota, että pumpun moottori pysähtyy kokonaan. Huomioi pysäytysmääräykset! Varmista sammutettu käyttölaite luvattomalta uudelleenkäynnistykseltä. 1.5 Käyttöönottoa koskevia tietoja Pumpun / pumppuyhteen asennuksen päätteeksi ja aina ennen sen ottamista uudelleen käyttöön on suoritettava koekäyttö, jonka yhteydessä tarkastetaan menetelmäparametrit ja kaikki turvalaitteet. GM / SV / ZP / GP

4 1.8 Turvallisuustietoja magneettikytkimellä varustetuista pumpuista Voimakas magneettikenttä! Lääkinnällis-teknisiä laitteita (esim. sydämentahdistimia) käyttävät henkilöt eivät saa työskennellä magneettikytkimellä. Tällaisten henkilöiden on noudatettava 3 m:n turvaetäisyyttä magneettikytkimeen nähden. Käytettäessä terveydelle vaarallisia tai palavia nesteitä saavat käyttöpaineet ylittää korkeimman sallitun magneettikytkimen erotuskammion paineen vain siinä tapauksessa, että sen painetta valvotaan. Paineen valvontalaite voi olla asennettu sulkukammion liitäntään. Tähän liittyen on tarvittaessa neuvoteltava Barmagin kanssa. Magneettikytkimen erotuskammion korkein sallittu paine on merkitty kammiolle. Mikäli sallittu paine ylitetään, pumppu on pysäytettävä välittömästi ja pumpun tulo- ja poistovirtaus on tarvittaessa keskeytettävä. D Puristumisvaara! Pumppu (ts. sisäinen magneetti) ja ulkoinen magneetti vetävät toisiaan voimakkaasti puoleensa vahvan pysyvän magneettivoiman vuoksi. Älä pistä käsiäsi sovitteen (1) ja pitimen (2) väliin. Magneetit vetävät samoin voimakkaasti puoleensa magnetoituvia osia. Magnetoituvia osia ei saa sen vuoksi viedä käsin magneeteille. 1 2 ab Huomio! Magneettikytkimen osien voimakasta iskeytymistä toisiaan vasten on ehdottomasti vältettävä. Älä vie magneettikytkimiä tietokoneiden, taltioiden/tietovälineiden ja muiden elektronisten komponenttien lähelle. Pidä magneettikytkimet loitolla kelloista, magnetoituvista työkaluista ja mittausvälineistä. Magneettikytkimen osiin ei saa missään tapauksessa koskea käytön aikana. Kaikissa tapauksissa on käytettävä alkuperäistä Barmag-käyttölaitetta. Ulko- ja sisäroottorin on käytävä samalla kierrosluvulla. Mitään liukumista ei saa esiintyä, sillä seurauksena saattaa olla magneettien luvattoman suuri lämpeneminen ja siten niiden pysyvä tehonhäviö. Tätä on valvottava - esim. tarkkailemalla pumppausvirtausta. 1.9 Sähkölämmitteisten annostelupumppujen turvallisuusohjeet: Annostelupumput on maadoitettava. Tähän voidaan käyttää yhtä pumpun kiinnitysruuveista. Sähkölämmitys on varmistettava sopivalla sulakkeella. Sähkölämmityksen saa saattaa jännitteiseksi vain sen ollessa paikalleen asennettuna. Sähkölämmitystä ei saa käyttää ilman lämpötila-anturia ja säätöä. Lämmityksen säätö on taattava siten, ettei ominaistietojen mukainen sallittu lämpötila ylity. Lämpötila-anturi sisältää kaksi PT100-vastusta: Yhtä PT100-vastusta on käytettävä lämmityksen säätöön, toinen PT100-vastus on liitettävä erilliseen ylimääräiseen lämpötilanvalvontaan. Mikäli ominaistietojen mukainen sallittu lämpötila ylittyy, sähkölämmitys on kytkettävä pois päältä. Vältä nesteen valumista sähkölämmityksen liitäntäkaapelin päälle. Kaapeli on vedettävä vastaavasti. Tarkasta pumppaus- / sulkuväliaineen liitäntäkohtien tiiviys säännöllisesti. Älä anna kaapelin joutua puristuksiin tai nurjahtaa. Pumppua saa käyttää lämmitettynä vain kosketukselta suojattuna. Sähkölämmityksen säädön on oltava asetettu siten, ettei sulkunesteen kiehumislämpötilaa saavuteta koskaan lämmityksen aikana (hidas lämpeneminen tarpeen). Asenna sähkölämmitys siten, että lämmityksen ja pumpun välissä on riittävä lämmönvirtaus. Lämmityslaitteen on oltava kiinteästi pumpunrunkoa vasten. Tämä on tarkastettava säännöllisesti käytön aikana. Sähkölämmityksen vääntymistä esim. liian voimakkaan harittumisen vuoksi on vältettävä. Asenna lämpötila-anturi siten, että anturin ja pumpun välissä on riittävä lämmönvirtaus. Käytä lämmönjohtotahnaa. Sähkölämmityksen on oltava jännitteetön ja varmistettu uudelleenkäynnistykseltä sillä työskenneltäessä. 4 GM / SV / ZP / GP 01.12

5 1.10 Laite / konekohtaiset turvallisuusohjeet Pumpun ominaistiedoissa (katso tiedot luvussa 7.1) ilmoitetut arvot viittaavat pumpun mekaaniseen lujuuteen. Laitteen omistajan tehtävänä on siksi viedä läpi sopivia kokeita käytetyillä pumppausväliaineilla (mahd. huuhteluväliaineilla ja sulkuväliaineilla) sallittujen käyttötietojen määrittelemiseksi ja huolehtia siitä, ettei itse väliaineiden eikä väliaineista johtuvien käyttötilojen vuokse synny vaaratilanteita. Pumppaus-, huuhtelu-, lämmitys- ja sulkuväliaineet voivat olla terveydelle vaarallisia. Käytä vastaavaa suoja-asua. Syötettävän aineen, huuhtelu-, lämmitys- ja sulkuaineen syttymislämpötilan on oltava vähintään 50 C korkeampi kuin pumpun käyttölämpötilan. Palavia väliaineita ei saa tippua alueille, joilla ne saattavat syttyä. Tarvittaessa on pumppuyhteen alle asetettava suoja-astia. Sitä on valvottava jatkuvasti ulosvaluvan nesteen toteamiseksi. Sulkunesteen kiehumislämpötilan on oltava vähintään 20 C korkeampi kuin pumpun käyttölämpötila. Ole varovainen täyttäessäsi ja laskiessasi terveydelle vaarallisia ja kuumia väliaineita sulkukammioon tai sieltä pois. Pumpun toimintatavasta johtuen saattaa hallitsemattoman käyttötavan yhteydessä pumpun tulo ja poistopuolella syntyä paineita, joista voi olla seurauksena pumpun tai laitteen vaurioituminen sekä henkilöihin kohdistuvia vaaroja. Siksi on ehdottomasti tarpeen varustaa tulo ja poistopuoli paineenvalvontalaitteilla, joissa on rajakytkimet. Sallitut paineet on ilmoitettu pumpun ominaistiedoissa (katso tiedot luvussa 7.1). Asenna nestelämmitteisten / -jäähdytteisten pumppujen lämmitys-/jäähdytysputkille paineenvalvontalaitteet, joissa on rajakytkimet. Huomioi nestelämmitysten ja -jäähdytysten korkein sallittu käyttöpaine ja sallitut käyttölämpötilat. Arvot on merkitty lämmitys-jäähdytysastiaan. Kiristettäessä tiivistysholkkia pyörivällä pumpun käyttöakselilla on ehdottomasti käytettävä sopivaa kehoa myötäilevää työasua. Kaikki pyörivät käyttöosat on suojattava (esim.suojuksilla) kosketukselta. Tarkasta pumppausväliaine liitännät suhteessa pumpun pyörimissuuntaan. Liitäntöjen vaihtuminen voi aiheuttaa sekä pumpun että laitteen vaurioitumisen. Säädä ulkopuolinen ohjaus, ulkopuolinen muuttaja tai sisäisen muuttajan käsinohjauslaite siten, ettei pumpun käyttölaite käynnisty automaattisesti laitetta aktivoitaessa. Yhteen käyttö ilman suojakantta ei ole sallittua. Magneettikytkimen alueella saa suorittaa töitä vain, jos se on paineeton. Pumppaus-, huuhtelu- ja sulkuväliaineiden yhteensopivuus staattisten tiivisteiden - ja mikäli olemassa - akselitiivisteiden ja pumpun materiaalien kanssa on varmistettava. Tiedustele asiasta tarvittaessa Barmag-pumppujen huoltopalvelusta. Kaikkien pumpun tiivisteiden (ennen kaikkea levyjen välisten O-renkaiden) on oltava asennettuina pumpun käyttöä varten. Pumppua voidellaan pumpatulla väliaineella. Pumpun mahdollisen vaurioitumisen vuoksi ja pumppausväliaineen ylikuumenemisen aikaansaaman mahdollisen syttymisvaaran vuoksi on ehdottomasti vältettävä kuivakäyntiä. Liian korkea vääntömomentti voi aiheuttaa pumpun vaurioitumisen. (pumpun ominaistiedoissa ilmoitettu korkein sallittu vääntömomentti, katso tiedot luvussa 7.1). Pumppua voidaan suojata liian korkeilta vääntömomenteilta esim. asentamalla ylikuormituskytkin. Pumpun rakenneosat voivat vaurioitua tai rikkoutua pumpun asiattoman käytön tai vääränlaisen käsittelyn seurauksena. Käyttöakseli voi työntyä ulos pumpusta niin kauan, kun pumppu on paineenalaisessa tilassa. Tällöin voi roiskua ulos kuumaa nestettä. Pumppua tai pumpun ympäristöä koskevat työt, suojusten poistaminen, käyttömoottorin ja pumpun välisen akselin/kytkennän poistaminen ja pituussuunnassa säädettävien nivelakseleiden lukitusmutterin irrottamisen saa tehdä vain pumpun ollessa paineettomassa tilassa. 2. Koneen yleiskuva / Merkinnät 2.1 Koneen yleiskuva Katso pumpun ja pumppuyhteen mittapiirustukset (mikäli ne sisältyvät Barmag-toimitukseen). Niitä voidaan pyytää Barmagilta, mikäli ne eivät ole sisältyneet toimitukseen. 2.2 Merkinnät Kaiverrusmerkintä: Pumpun numero Pumpun teho Barmag Tuotenumero (GM-valmistussarjan kohdalla) GM / SV / ZP / GP

6 3. Asennus / purkaminen 3.1 Pakkausmerkintä Koneet tai koneenosat toimitetaan tukevissa pakkauksissa. Pakkaukset on merkitty kirjaimin ja merkein kansainvälisesti yhtenäisten symbolien mukaisesti. Tämä merkintä on otettava huomioon, jotta pakattuja koneenosia käsiteltäisiin ja kuljetettaisiin määräystenmukaisesti. Kirjainmerkintöjen rakenne Tilaus-nro Paino (brutto) Vastaanottaja Ñ Käytetyt merkit Ñ Merkitys Väri Merkki ÑÑ Voimakas musta ÑÑ magneettikenttä! ÑÑ ylhäällä musta ÑÑ Ñ ÑÑ särkyvää musta Ñ suojattava ÑÑ musta kosteudelta ÑÑ ÑÑ painopiste musta Ñ ÑÑ kiinnitä nostimet musta tähän ÑÑ ÑÑ tiivis pakkaus musta ÑÑ ÑÑ haarukkatrukkia ei saa asettaa tähän musta ÑÑ Ñ 3.2 Pumppujen / pumppuyhteiden turvallinen kuljetus Pumppuyhteitä ja raskaita pumppuja saa käsitellä vain kuljetusalan ammattitaitoinen työntekijä. Raskaita pumppuja ja pumppuyhteitä saa kuljettaa vain nostimilla. Pumppuyhteitä, joita ei ole kuljetettava nostimilla, saa kantaa vain 2 henkilöä. Käytä suojakäsineitä ja turvajalkineita. Mikäli apua kaivataan, asiasta on tiedusteltava Barmag pumppujen huoltopalvelusta. Magneettikytkimellä varustetut pumput. Voimakas magneettikenttä Lääkinnällis-teknisiä laitteita (esim. sydämentahdistimia) käyttävät henkilöt eivät saa kuljettaa pumppua tai magneettikytkimen osia.tällaisten henkilöiden on noudatettava 3 m:n turvaetäisyyttä magneettikytkimeen nähden. 3.3 Yleistä asennuksesta/purkamisesta Pumpun / pumppuyhteen asennus käsittäen pystytyksen, asennoimisen ja liitännän on suoritettava Barmag-pumppujen huoltopalvelun tai oman koulutetun henkilöstön toimesta. Jos laitteen omistaja antaa oman henkilöstön suorittaa asennuksen, Barmag tarjoaa tälle henkilöryhmälle vastaavaa koulutusta. Voit sen lisäksi tilata Barmagilta huolto kirjoja. 3.4 Asennuksen suorittaminen Toimitettaessa on tulo ja poistoreiät sekä huuhtelureiät (sikäli kuin olemassa) suljettu suojatulpin, jotta estettäisiin epäpuhtaudet sisätilassa. Poista suojatulpat vasta välittömästi ennen liitäntäputkien asennusta pumpulle. Säilytä suojatulpat käyttääksesi niitä jälleen mahdollisen myöhemmän purkamisen yhteydessä. Pumpun / pumppuyhteen kuljetus ja asennus on suoritettava varovaisesti. Valmistussarjaan AM-O-...Z kuuluvien yhteiden kyseessä ollessa on vaihteen jalusta ruuvattava kiinni, niin ettei yhde voi liikkua käytön aikana. Varmista ennen pumpun / pumppuyhteen asentamista laitteeseen / koneeseen, että kaikki tuotetta johtavat osat pumpun edessä (esim. säiliö, putket, venttiilit) puhdistetaan huolellisesti. Lika, metallihiukkaset jne. aiheuttavat pumpun vaurioitumisen. Pumppausväliaineen tulo- ja poistorei'illä sekä sulkuaineen rei'illä on käytettävä tasotiivisteitä. Älä tiivistä tefloninauhalla tai hampulla kierteissä! Pumppua ei saa ottaa käyttöön kuivana. Sen vuoksi on pumppua tarvittaessa käytettävä käsin täydet kierrokset useamman kerran voiteluväliaineella (esim. mineraaliöljyllä) ennen sen asennusta laitteeseen / koneeseen. Barmag pumput on toimitettaessa jo varustettu voiteluväliaineella. Pumppausväliaine voitelee pumpun käytön aikana. 6 GM / SV / ZP / GP 01.12

7 3.5 Purkamisen suorittaminen Ennen pumpun poistamista laitteesta / koneesta tai akselitiivisteen tai magneettikytkimen purkamista on varmistettava, että kaikki liitäntäjohdot ovat paineettomia ja ne on suljettu. Magneettikytkimen erotuskammion on oltava paineeton, ennen kuin se otetaan pois. Sulkukammion sulkuruuveja irrotettaessa saattaa ulos ruiskuta terveydelle vaarallisia sulkuväliaineita tai virrata vastaavia kaasuja. Käytä sopivaa suoja-asua. Avaa ensin ylhäällä oleva sulkukammion ruuvi päästääksesi pois sisälle mahdollisesti kerääntyneen kaasun. 3.6 Laitteen osien / varaosien varastointi Mikäli pumppu / pumppuyhde on tarkoitus varastoida väliaikaisesti ennen sen asentamista laitteeseen / koneeseen, pumpun / pumppuyhteen on pysyttävä alkuperäispakkauksessa. Pumppua / pumppuyhdettä tai yksittäisiä osia varastoitaessa on seuraavien edellytysten oltava täytettyinä: Huoneen lämpötila C suhteellinen ilmankosteusmaks. 60 % Samat edellytykset koskevat jo asennettuja pumppuja / pumppuyhteitä, joita ei ole vielä otettu käyttöön. Mikäli pumppu varastoidaan, tuloreikään on täytettävä alhaisen viskositeetin omaavaa mineraaliöljyä. Täyttämisen on tapahduttava pyörittämällä käyttöakselia määrättyyn pyörimissuuntaan hitaasti niin kauan, kunnes väliaine tulee näkyviin poistoaukoilla. Sen jälkeen on tulo ja poistoreiät sekä huuhtelureiät (sikäli kuin olemassa) suljettava vastaavin suojatulpin. Pumpunrunko on joka tapauksessa rasvattava hartsia sisältämättömällä säilöntäöljyllä tai sen kaltaisella. 4. Käyttöönotto 4.1 Yleistä Pumpun / pumppuyhteen käyttöönotto on suoritettava laitteen omistajan koulutetun henkilöstön tai Barmag pumppu huoltopalvelun toimesta. Ennen jokaista uutta käyttöönottoa on tarkistettava käyttölaitteen pyörimissuunta (katso sallitut pyörimissuunnat pyörimissuuntanuolesta pumpun etupuolella). Väärä pyörimissuunta voi aiheuttaa sekä pumpun että laitteen vaurioitumisen. Tarkasta ennen käyttöönottoa putkiliitäntöjen tiiviys pumpun tulo- ja -poistopuolella (mahd. huuhteluliitännät). 4.2 Tiivistysholkin tiivisteellä varustettu pumppu Tarkasta ennen käynnistystä tiivistysholkin esijännitys (katso kiristysmomentti taulukosta luvussa 7.2 tai pumpun ominaistiedoista, katso tiedot luvussa 7.1). Jos tiivistemateriaali on uusittu tai jos pumppu otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, on tiivisteholkin ruuveja tai kappamutteria ensin kiristettävä 1,5 kertaisella kiristysmomentilla luvussa 7.2 olevan taulukon tai pumpun ominaistietojen mukaan. Sen jälkeen löysätään jälleen tiivistysholkin ruuveja tai kappamutteria ja kiristetään niitä luvussa 7.2 olevan taulukon tai pumpun ominaistietojen mukaisella kiristysmomentilla. Sen jälkeen kun pumppu on käynnistetty, on lyhyehköin aikavälein (kaksi - kolme kertaa ensimmäisten tuntien kuluessa) tarkistettava tiivistysholkin esijännitys ja korjattava sitä tarvittaessa. Kun tiivistysholkin tiiviste on stabiloitu, riittää valvonta viikon välein jatkuvan käytön aikana. Huomioi turvallisuusohjeet luvussa Jos tiivistysholkissa on useampia ruuveja, ne on kiristettävä vaiheittain, jotta vältettäisiin tiivistysholkin kallistuminen. Jousen esikuormituksella varustettujen tiivisteiden kyseessä ollessa on huomioitava asennusmitat ja mahd. tiedot pumpun piirustuksessa. 5. Kunnossapito 5.1 Kunnossapidon suorittaminen Kunnossapito on suoritettava Barmag pumppu huoltopalvelun tai sopivan koulutuksen omaavan henkilöstön toimesta. Kunnossapitoa varten ovat käytettävissä Barmag-pumppukorjaamot. Jos laitteen omistaja antaa oman henkilöstön suorittaa kunnossapidon, Barmag tarjoaa tälle henkilöryhmälle vastaavaa koulutusta. Voit sen lisäksi tilata Barmagilta jokaiseen pumpputyyppiin liittyvän huolto kirjan. Moottorin tai muiden sähkökomponenttien (esim. sähkölämmityksen) on oltava jännitteettömiä ja varmistettu uudelleenkäynnistykseltä niillä työskenneltäessä. Tarkasta säännöllisesti pumpun tulo- ja -poistopuolella olevien putkiliitäntöjen (mahd. huuhteluliitäntöjen) ja akselitiivisteen tiiviys. Nestelämmitteisten pumppujen lämmitysliitäntöjen tiiviys on tarkastettava säännöllisesti. Jos vuoto on liian suuri akselitiivisteellä eikä tiivistysholkin tiivisteiden kiristystä voida enää korjata (huomioi turvallisuusohjeet luvussa 1.10), vaihda tiivisteet (esim. tiivistysrenkaat, tiivisterenkaat) uusiin varaosaluettelon mukaisesti (sitä voidaan pyytää Barmagilta). Pumpun käyttöakseli on tarkastettava tiivistealueella mahdollisesti esiintyvien vaurioiden toteamiseksi ja tarvittaessa vaihdettava uuteen. Magneettikytkimellä varustetut pumput asennetaan yhteelle / puretaan siltä pystysuorassa asennossa. GM / SV / ZP / GP

8 Kiinnitä pumppuyhde pystysuorassa asennossa. Kiinnityksen on oltava tukeva ja kallistumaton. Voimakkaat magneettivoimat vaikuttavat asennuksen / purkamisen yhteydessä, mikä on otettava huomioon kiinnityksessä. 5.2 Varaosat Varaosatilausta varten vaaditaan seuraavat tiedot: Barmag pumppunumero (merkitty pumpulle) Osien tarkka nimi varaosaluettelon mukaan (sitä voidaan pyytää Barmagilta) Kappalemäärä Barmag - tuotenumero (GM-valmistussarjan kohdalla) (merkitty pumpulle) Yhteystahot: Pumppu myyntiosasto, Puh / Faksi: Pumppu huolto-osasto Puh / Faksi: Häiriöt Mahdolliset häiriöt voidaan poistaa Barmag pumppujen huoltopalvelun tai sopivan koulutuksen omaavan henkilöstön toimesta. Pumppu / pumppuyhde voidaan sitä paitsi lähettää vahinkokuvauksella varustettuna korjaustilauksena Barmag pumppujen huoltopalveluun. 8 GM / SV / ZP / GP 01.12

9 7. Taulukot 7.1 Pumpun ominaistiedot Pumpun ominaistiedot lähetetään yhdessä tämän käyttöohjeen kanssa. 7.2 Tiivistysholkin tiivisteiden kiristysmomentit ab Huomio! Esikuormita kappamutterit tai ruuvit ensin 1,5 kertaisesti taulukkoarvoon verrattuna, löysää sitten ja kiristä uudelleen ilmoitettujen tietojen mukaisesti. GM-valmistussarjan annostelupumppujen kiristysmomentit Pumpun teho [cm 3 /kierros] 0,05 0,1 0,3 0,6 1,2 3,0 6, Kiristysmomentti [Nm] suorakulm. malli Kiristysmomentti [Nm] pyöreä malli Muiden annostelupumppujen kiristysmomentit Kappamutterin / yhteen pitimen kierre - kaula*** Ruuvit W22 W25 W28 W32 M22 M32 M33 M36 M45 M5 Kiristysmomentit Nm 10 / 15 5/7,5* 6/9* 5/7,5* Käyttöakselin ulkohalkaisija / Tiivistysholkkitilan sisähalkaisija (mm) 10 / 17 8/12* 10 / 20 14/21* 12 / 17 7/11* 7/11* 1,5** 12 / 20 13/20* 15/23* 2,5** 15 / 23 18/27* 18/27* 18/27* 16 / 24 19/29* 19/29* 18 / 30 43/65* 20 / 32 49/74* * Nämä arvot pätevät vain käytettäessä punomattomia esipuristamattomia tiivistekuituja (esim. teflonvillaa). ** ruuvia kohti *** W = Whitworth-kierre M = metrinen kierre Luku vastaa nimellishalkaisijaa mm:ssä GM / SV / ZP / GP

10

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat. Luetteloesite Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat Luetteloesite 2 Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat Ohjaus: Pistoke M12 Pistoke, M12x1, 4-napainen Magneettikäämien lukumäärä: 1 3 Ohjaus: Pistoke

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3 Asennusohje

TEB-3 / TN-3 Asennusohje TEB-3 / TN-3 Asennusohje Sivu 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Puhallin TEB-3 / TN-3 Käytetyt symbolit Symboli kiinnittää

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance Mecafrance AT 3502, 3522, 3542, 3547, Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 8-250 10/100-20 - 200 ºC Teräs Haponkestävä teräs AT 3502, 3522, 3542, 3547, Käyttökohteet Sulkuventtiili esimerkiksi

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

DuoComfort. DuoComfort. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service

DuoComfort. DuoComfort. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 50020-57600 06 03/2007 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94 30 34 FIN-02920 Espoo Fax (09) 84 94 30 30 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1

ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1 ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1 Maahantuoja : IK-Asennus T:mi Iivonen Ari Vatialantie 44 36240 Kangasala 0400 834 923, 03 3642224 Valmistaja : PII S.r.l., Italia Paineellisille jauhesammuttimelle

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot