GM / SV / ZP / GP. Dokumentti-nro: TDD / 01.12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GM / SV / ZP / GP. Dokumentti-nro: TDD 17112 / 01.12"

Transkriptio

1 GM / SV / ZP / GP Dokumentti-nro: TDD / Oerlikon Barmag Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Leverkuser Strasse Remscheid Germany Phone: Fax:

2 Huolto 24h-huoltopalvelupuhelin Oerlikon Barmag Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Leverkuser Strasse Remscheid Germany Phone: During office hours: Phone: Fax: certified by DQS according to DIN EN ISO 9001 Reg. No Seal of approval for the Barmag wide certification according to DIN EN ISO 9001 carried through by a German corporation for certifying management systems, the Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen mbh (DQS). Käyttöohjeen tekijänoikeudet Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet omistaa OC Oerlikon Management AG. Tämä käyttöohje on tarkoitettu asennus, käyttö, valvonta ja kunnossapitohenkilöstölle. Se sisältää teknisiä määräyksiä ja piirustuksia, joita ei saa kokonaisuudessaan tai osittain monistaa, levittää tai luvattomasti höydyntää kilpailutarkoituksessa tai välittää muille. Copyright 2012 by OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon. All rights reserved.

3 1. Turvallisuus 1.1 Tietoja laitteen omistajalle Lue tämä käyttöohje, ennen kuin otat pumpun käyttöön. 1.2 Laitteen omistajan toimintaohjeet Olet yrittäjänä velvoitettu laatimaan yritystäsi varten toimintaohjeet. Se pätee ennen kaikkea siinä tapauksessa, että johonkin laitteeseen / koneeseen toimitetaan sellaisia komponentteja kuin esim. pumppuja / pumppuyhteitä ja toimitukseen sisältyvä käyttöohje on komponenttikohtainen. Seuraavien lukujen tarkoituksena on helpottaa omien toimintaohjeidesi laatimista. Voit sen lisäksi tilata Barmagilta jokaiseen pumpputyyppiin liittyvän huolto kirjan. Barmag tarjoaa myös huoltotöihin liittyvää koulutusta. 1.3 Määräystenmukainen käyttö Annostelupumppu on tarkoitettu erilaisen viskositeetin omaavien nestemäisten väliaineiden annosteluun. Käytä pumppua vain niissä rajoissa, jotka on ilmoitettu pumpun ominaistiedoissa (katso tiedot luvussa 7.1). Muunlainen tai sen yli menevä käyttö ei ole turvallisuussyistä sallittua ja siihen liittyvät käyttöhenkilöstöön kohdistuvat suuremmat riskit. Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös käyttöohjeen noudattaminen, ennen kaikkea kunnossapitomääräysten noudattaminen. 1.4 Henkilöstön ammattipätevyys Pumpun / pumppuyhteen käyttöönottoa, käyttöä ja kunnospitoa varten on käytettävä koulutettua henkilökuntaa. Vain ammattitaitoiset sähköteknikot saavat suorittaa töitä sähkökomponenteilla. 1.6 Käyttö ja kunnossapito Älä tee pumppuun / pumppuyhteeseen mitään rakenteellisia tai muita muutoksia ilman Barmagin nimenomaista suostumusta (lupaa), sillä muutoin menetät kaikki oikeudet vahingonkorvauksiin valmistajan vastuun puitteissa. Vain koulutettu henkilöstö saa suorittaa tarkastus, huolto ja korjaustöitä. Käytä asiantunteviin huolto ja korjaustöihin Barmag apulaitteita. Pyydä vastaavia luetteloita. Käytä yksinomaan Barmagin alkuperäis osia. 1.7 Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka työskentelevät pumpulla / pumppuyhteellä asennus, käyttöönotto, käyttö ja kunnossapitotöiden yhteydessä. Lue yrityksesi laatimat toimintaohjeet huolellisesti läpi ja noudat seuraavia turvallisuusohjeita ja selostuksia: Käytä tarvittavia henkilönsuojaimia, kuten esim. suojalaseja, suojakäsineitä, suoja-asua. Älä salli luvattomien päästä laitteelle / koneelle. Noudata pumppaus, huuhtelu- ja sulkuväliaineita kuten öljyjä, rasvoja ja muita kemiallisia aineita käsitellessäsi kutakin tuotetta varten voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä. (Huomioi käyttöturvallisuustiedotteet!) Ole varovainen käsitellessäsi kuumia pumppuja, pumppaus-, lämmitys-, huuhtelu- ja sulkuväliaineita! Pumpuuja / pumppuyhteitä ei saa käyttää ilman suojuksia käyttöosilla ja tarvittaessa ilman muita suojakansia. Ennen pumpun korjaus- ja huoltotöitä pumpun moottori on irrotettava sähköverkosta. Odota, että pumpun moottori pysähtyy kokonaan. Huomioi pysäytysmääräykset! Varmista sammutettu käyttölaite luvattomalta uudelleenkäynnistykseltä. 1.5 Käyttöönottoa koskevia tietoja Pumpun / pumppuyhteen asennuksen päätteeksi ja aina ennen sen ottamista uudelleen käyttöön on suoritettava koekäyttö, jonka yhteydessä tarkastetaan menetelmäparametrit ja kaikki turvalaitteet. GM / SV / ZP / GP

4 1.8 Turvallisuustietoja magneettikytkimellä varustetuista pumpuista Voimakas magneettikenttä! Lääkinnällis-teknisiä laitteita (esim. sydämentahdistimia) käyttävät henkilöt eivät saa työskennellä magneettikytkimellä. Tällaisten henkilöiden on noudatettava 3 m:n turvaetäisyyttä magneettikytkimeen nähden. Käytettäessä terveydelle vaarallisia tai palavia nesteitä saavat käyttöpaineet ylittää korkeimman sallitun magneettikytkimen erotuskammion paineen vain siinä tapauksessa, että sen painetta valvotaan. Paineen valvontalaite voi olla asennettu sulkukammion liitäntään. Tähän liittyen on tarvittaessa neuvoteltava Barmagin kanssa. Magneettikytkimen erotuskammion korkein sallittu paine on merkitty kammiolle. Mikäli sallittu paine ylitetään, pumppu on pysäytettävä välittömästi ja pumpun tulo- ja poistovirtaus on tarvittaessa keskeytettävä. D Puristumisvaara! Pumppu (ts. sisäinen magneetti) ja ulkoinen magneetti vetävät toisiaan voimakkaasti puoleensa vahvan pysyvän magneettivoiman vuoksi. Älä pistä käsiäsi sovitteen (1) ja pitimen (2) väliin. Magneetit vetävät samoin voimakkaasti puoleensa magnetoituvia osia. Magnetoituvia osia ei saa sen vuoksi viedä käsin magneeteille. 1 2 ab Huomio! Magneettikytkimen osien voimakasta iskeytymistä toisiaan vasten on ehdottomasti vältettävä. Älä vie magneettikytkimiä tietokoneiden, taltioiden/tietovälineiden ja muiden elektronisten komponenttien lähelle. Pidä magneettikytkimet loitolla kelloista, magnetoituvista työkaluista ja mittausvälineistä. Magneettikytkimen osiin ei saa missään tapauksessa koskea käytön aikana. Kaikissa tapauksissa on käytettävä alkuperäistä Barmag-käyttölaitetta. Ulko- ja sisäroottorin on käytävä samalla kierrosluvulla. Mitään liukumista ei saa esiintyä, sillä seurauksena saattaa olla magneettien luvattoman suuri lämpeneminen ja siten niiden pysyvä tehonhäviö. Tätä on valvottava - esim. tarkkailemalla pumppausvirtausta. 1.9 Sähkölämmitteisten annostelupumppujen turvallisuusohjeet: Annostelupumput on maadoitettava. Tähän voidaan käyttää yhtä pumpun kiinnitysruuveista. Sähkölämmitys on varmistettava sopivalla sulakkeella. Sähkölämmityksen saa saattaa jännitteiseksi vain sen ollessa paikalleen asennettuna. Sähkölämmitystä ei saa käyttää ilman lämpötila-anturia ja säätöä. Lämmityksen säätö on taattava siten, ettei ominaistietojen mukainen sallittu lämpötila ylity. Lämpötila-anturi sisältää kaksi PT100-vastusta: Yhtä PT100-vastusta on käytettävä lämmityksen säätöön, toinen PT100-vastus on liitettävä erilliseen ylimääräiseen lämpötilanvalvontaan. Mikäli ominaistietojen mukainen sallittu lämpötila ylittyy, sähkölämmitys on kytkettävä pois päältä. Vältä nesteen valumista sähkölämmityksen liitäntäkaapelin päälle. Kaapeli on vedettävä vastaavasti. Tarkasta pumppaus- / sulkuväliaineen liitäntäkohtien tiiviys säännöllisesti. Älä anna kaapelin joutua puristuksiin tai nurjahtaa. Pumppua saa käyttää lämmitettynä vain kosketukselta suojattuna. Sähkölämmityksen säädön on oltava asetettu siten, ettei sulkunesteen kiehumislämpötilaa saavuteta koskaan lämmityksen aikana (hidas lämpeneminen tarpeen). Asenna sähkölämmitys siten, että lämmityksen ja pumpun välissä on riittävä lämmönvirtaus. Lämmityslaitteen on oltava kiinteästi pumpunrunkoa vasten. Tämä on tarkastettava säännöllisesti käytön aikana. Sähkölämmityksen vääntymistä esim. liian voimakkaan harittumisen vuoksi on vältettävä. Asenna lämpötila-anturi siten, että anturin ja pumpun välissä on riittävä lämmönvirtaus. Käytä lämmönjohtotahnaa. Sähkölämmityksen on oltava jännitteetön ja varmistettu uudelleenkäynnistykseltä sillä työskenneltäessä. 4 GM / SV / ZP / GP 01.12

5 1.10 Laite / konekohtaiset turvallisuusohjeet Pumpun ominaistiedoissa (katso tiedot luvussa 7.1) ilmoitetut arvot viittaavat pumpun mekaaniseen lujuuteen. Laitteen omistajan tehtävänä on siksi viedä läpi sopivia kokeita käytetyillä pumppausväliaineilla (mahd. huuhteluväliaineilla ja sulkuväliaineilla) sallittujen käyttötietojen määrittelemiseksi ja huolehtia siitä, ettei itse väliaineiden eikä väliaineista johtuvien käyttötilojen vuokse synny vaaratilanteita. Pumppaus-, huuhtelu-, lämmitys- ja sulkuväliaineet voivat olla terveydelle vaarallisia. Käytä vastaavaa suoja-asua. Syötettävän aineen, huuhtelu-, lämmitys- ja sulkuaineen syttymislämpötilan on oltava vähintään 50 C korkeampi kuin pumpun käyttölämpötilan. Palavia väliaineita ei saa tippua alueille, joilla ne saattavat syttyä. Tarvittaessa on pumppuyhteen alle asetettava suoja-astia. Sitä on valvottava jatkuvasti ulosvaluvan nesteen toteamiseksi. Sulkunesteen kiehumislämpötilan on oltava vähintään 20 C korkeampi kuin pumpun käyttölämpötila. Ole varovainen täyttäessäsi ja laskiessasi terveydelle vaarallisia ja kuumia väliaineita sulkukammioon tai sieltä pois. Pumpun toimintatavasta johtuen saattaa hallitsemattoman käyttötavan yhteydessä pumpun tulo ja poistopuolella syntyä paineita, joista voi olla seurauksena pumpun tai laitteen vaurioituminen sekä henkilöihin kohdistuvia vaaroja. Siksi on ehdottomasti tarpeen varustaa tulo ja poistopuoli paineenvalvontalaitteilla, joissa on rajakytkimet. Sallitut paineet on ilmoitettu pumpun ominaistiedoissa (katso tiedot luvussa 7.1). Asenna nestelämmitteisten / -jäähdytteisten pumppujen lämmitys-/jäähdytysputkille paineenvalvontalaitteet, joissa on rajakytkimet. Huomioi nestelämmitysten ja -jäähdytysten korkein sallittu käyttöpaine ja sallitut käyttölämpötilat. Arvot on merkitty lämmitys-jäähdytysastiaan. Kiristettäessä tiivistysholkkia pyörivällä pumpun käyttöakselilla on ehdottomasti käytettävä sopivaa kehoa myötäilevää työasua. Kaikki pyörivät käyttöosat on suojattava (esim.suojuksilla) kosketukselta. Tarkasta pumppausväliaine liitännät suhteessa pumpun pyörimissuuntaan. Liitäntöjen vaihtuminen voi aiheuttaa sekä pumpun että laitteen vaurioitumisen. Säädä ulkopuolinen ohjaus, ulkopuolinen muuttaja tai sisäisen muuttajan käsinohjauslaite siten, ettei pumpun käyttölaite käynnisty automaattisesti laitetta aktivoitaessa. Yhteen käyttö ilman suojakantta ei ole sallittua. Magneettikytkimen alueella saa suorittaa töitä vain, jos se on paineeton. Pumppaus-, huuhtelu- ja sulkuväliaineiden yhteensopivuus staattisten tiivisteiden - ja mikäli olemassa - akselitiivisteiden ja pumpun materiaalien kanssa on varmistettava. Tiedustele asiasta tarvittaessa Barmag-pumppujen huoltopalvelusta. Kaikkien pumpun tiivisteiden (ennen kaikkea levyjen välisten O-renkaiden) on oltava asennettuina pumpun käyttöä varten. Pumppua voidellaan pumpatulla väliaineella. Pumpun mahdollisen vaurioitumisen vuoksi ja pumppausväliaineen ylikuumenemisen aikaansaaman mahdollisen syttymisvaaran vuoksi on ehdottomasti vältettävä kuivakäyntiä. Liian korkea vääntömomentti voi aiheuttaa pumpun vaurioitumisen. (pumpun ominaistiedoissa ilmoitettu korkein sallittu vääntömomentti, katso tiedot luvussa 7.1). Pumppua voidaan suojata liian korkeilta vääntömomenteilta esim. asentamalla ylikuormituskytkin. Pumpun rakenneosat voivat vaurioitua tai rikkoutua pumpun asiattoman käytön tai vääränlaisen käsittelyn seurauksena. Käyttöakseli voi työntyä ulos pumpusta niin kauan, kun pumppu on paineenalaisessa tilassa. Tällöin voi roiskua ulos kuumaa nestettä. Pumppua tai pumpun ympäristöä koskevat työt, suojusten poistaminen, käyttömoottorin ja pumpun välisen akselin/kytkennän poistaminen ja pituussuunnassa säädettävien nivelakseleiden lukitusmutterin irrottamisen saa tehdä vain pumpun ollessa paineettomassa tilassa. 2. Koneen yleiskuva / Merkinnät 2.1 Koneen yleiskuva Katso pumpun ja pumppuyhteen mittapiirustukset (mikäli ne sisältyvät Barmag-toimitukseen). Niitä voidaan pyytää Barmagilta, mikäli ne eivät ole sisältyneet toimitukseen. 2.2 Merkinnät Kaiverrusmerkintä: Pumpun numero Pumpun teho Barmag Tuotenumero (GM-valmistussarjan kohdalla) GM / SV / ZP / GP

6 3. Asennus / purkaminen 3.1 Pakkausmerkintä Koneet tai koneenosat toimitetaan tukevissa pakkauksissa. Pakkaukset on merkitty kirjaimin ja merkein kansainvälisesti yhtenäisten symbolien mukaisesti. Tämä merkintä on otettava huomioon, jotta pakattuja koneenosia käsiteltäisiin ja kuljetettaisiin määräystenmukaisesti. Kirjainmerkintöjen rakenne Tilaus-nro Paino (brutto) Vastaanottaja Ñ Käytetyt merkit Ñ Merkitys Väri Merkki ÑÑ Voimakas musta ÑÑ magneettikenttä! ÑÑ ylhäällä musta ÑÑ Ñ ÑÑ särkyvää musta Ñ suojattava ÑÑ musta kosteudelta ÑÑ ÑÑ painopiste musta Ñ ÑÑ kiinnitä nostimet musta tähän ÑÑ ÑÑ tiivis pakkaus musta ÑÑ ÑÑ haarukkatrukkia ei saa asettaa tähän musta ÑÑ Ñ 3.2 Pumppujen / pumppuyhteiden turvallinen kuljetus Pumppuyhteitä ja raskaita pumppuja saa käsitellä vain kuljetusalan ammattitaitoinen työntekijä. Raskaita pumppuja ja pumppuyhteitä saa kuljettaa vain nostimilla. Pumppuyhteitä, joita ei ole kuljetettava nostimilla, saa kantaa vain 2 henkilöä. Käytä suojakäsineitä ja turvajalkineita. Mikäli apua kaivataan, asiasta on tiedusteltava Barmag pumppujen huoltopalvelusta. Magneettikytkimellä varustetut pumput. Voimakas magneettikenttä Lääkinnällis-teknisiä laitteita (esim. sydämentahdistimia) käyttävät henkilöt eivät saa kuljettaa pumppua tai magneettikytkimen osia.tällaisten henkilöiden on noudatettava 3 m:n turvaetäisyyttä magneettikytkimeen nähden. 3.3 Yleistä asennuksesta/purkamisesta Pumpun / pumppuyhteen asennus käsittäen pystytyksen, asennoimisen ja liitännän on suoritettava Barmag-pumppujen huoltopalvelun tai oman koulutetun henkilöstön toimesta. Jos laitteen omistaja antaa oman henkilöstön suorittaa asennuksen, Barmag tarjoaa tälle henkilöryhmälle vastaavaa koulutusta. Voit sen lisäksi tilata Barmagilta huolto kirjoja. 3.4 Asennuksen suorittaminen Toimitettaessa on tulo ja poistoreiät sekä huuhtelureiät (sikäli kuin olemassa) suljettu suojatulpin, jotta estettäisiin epäpuhtaudet sisätilassa. Poista suojatulpat vasta välittömästi ennen liitäntäputkien asennusta pumpulle. Säilytä suojatulpat käyttääksesi niitä jälleen mahdollisen myöhemmän purkamisen yhteydessä. Pumpun / pumppuyhteen kuljetus ja asennus on suoritettava varovaisesti. Valmistussarjaan AM-O-...Z kuuluvien yhteiden kyseessä ollessa on vaihteen jalusta ruuvattava kiinni, niin ettei yhde voi liikkua käytön aikana. Varmista ennen pumpun / pumppuyhteen asentamista laitteeseen / koneeseen, että kaikki tuotetta johtavat osat pumpun edessä (esim. säiliö, putket, venttiilit) puhdistetaan huolellisesti. Lika, metallihiukkaset jne. aiheuttavat pumpun vaurioitumisen. Pumppausväliaineen tulo- ja poistorei'illä sekä sulkuaineen rei'illä on käytettävä tasotiivisteitä. Älä tiivistä tefloninauhalla tai hampulla kierteissä! Pumppua ei saa ottaa käyttöön kuivana. Sen vuoksi on pumppua tarvittaessa käytettävä käsin täydet kierrokset useamman kerran voiteluväliaineella (esim. mineraaliöljyllä) ennen sen asennusta laitteeseen / koneeseen. Barmag pumput on toimitettaessa jo varustettu voiteluväliaineella. Pumppausväliaine voitelee pumpun käytön aikana. 6 GM / SV / ZP / GP 01.12

7 3.5 Purkamisen suorittaminen Ennen pumpun poistamista laitteesta / koneesta tai akselitiivisteen tai magneettikytkimen purkamista on varmistettava, että kaikki liitäntäjohdot ovat paineettomia ja ne on suljettu. Magneettikytkimen erotuskammion on oltava paineeton, ennen kuin se otetaan pois. Sulkukammion sulkuruuveja irrotettaessa saattaa ulos ruiskuta terveydelle vaarallisia sulkuväliaineita tai virrata vastaavia kaasuja. Käytä sopivaa suoja-asua. Avaa ensin ylhäällä oleva sulkukammion ruuvi päästääksesi pois sisälle mahdollisesti kerääntyneen kaasun. 3.6 Laitteen osien / varaosien varastointi Mikäli pumppu / pumppuyhde on tarkoitus varastoida väliaikaisesti ennen sen asentamista laitteeseen / koneeseen, pumpun / pumppuyhteen on pysyttävä alkuperäispakkauksessa. Pumppua / pumppuyhdettä tai yksittäisiä osia varastoitaessa on seuraavien edellytysten oltava täytettyinä: Huoneen lämpötila C suhteellinen ilmankosteusmaks. 60 % Samat edellytykset koskevat jo asennettuja pumppuja / pumppuyhteitä, joita ei ole vielä otettu käyttöön. Mikäli pumppu varastoidaan, tuloreikään on täytettävä alhaisen viskositeetin omaavaa mineraaliöljyä. Täyttämisen on tapahduttava pyörittämällä käyttöakselia määrättyyn pyörimissuuntaan hitaasti niin kauan, kunnes väliaine tulee näkyviin poistoaukoilla. Sen jälkeen on tulo ja poistoreiät sekä huuhtelureiät (sikäli kuin olemassa) suljettava vastaavin suojatulpin. Pumpunrunko on joka tapauksessa rasvattava hartsia sisältämättömällä säilöntäöljyllä tai sen kaltaisella. 4. Käyttöönotto 4.1 Yleistä Pumpun / pumppuyhteen käyttöönotto on suoritettava laitteen omistajan koulutetun henkilöstön tai Barmag pumppu huoltopalvelun toimesta. Ennen jokaista uutta käyttöönottoa on tarkistettava käyttölaitteen pyörimissuunta (katso sallitut pyörimissuunnat pyörimissuuntanuolesta pumpun etupuolella). Väärä pyörimissuunta voi aiheuttaa sekä pumpun että laitteen vaurioitumisen. Tarkasta ennen käyttöönottoa putkiliitäntöjen tiiviys pumpun tulo- ja -poistopuolella (mahd. huuhteluliitännät). 4.2 Tiivistysholkin tiivisteellä varustettu pumppu Tarkasta ennen käynnistystä tiivistysholkin esijännitys (katso kiristysmomentti taulukosta luvussa 7.2 tai pumpun ominaistiedoista, katso tiedot luvussa 7.1). Jos tiivistemateriaali on uusittu tai jos pumppu otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, on tiivisteholkin ruuveja tai kappamutteria ensin kiristettävä 1,5 kertaisella kiristysmomentilla luvussa 7.2 olevan taulukon tai pumpun ominaistietojen mukaan. Sen jälkeen löysätään jälleen tiivistysholkin ruuveja tai kappamutteria ja kiristetään niitä luvussa 7.2 olevan taulukon tai pumpun ominaistietojen mukaisella kiristysmomentilla. Sen jälkeen kun pumppu on käynnistetty, on lyhyehköin aikavälein (kaksi - kolme kertaa ensimmäisten tuntien kuluessa) tarkistettava tiivistysholkin esijännitys ja korjattava sitä tarvittaessa. Kun tiivistysholkin tiiviste on stabiloitu, riittää valvonta viikon välein jatkuvan käytön aikana. Huomioi turvallisuusohjeet luvussa Jos tiivistysholkissa on useampia ruuveja, ne on kiristettävä vaiheittain, jotta vältettäisiin tiivistysholkin kallistuminen. Jousen esikuormituksella varustettujen tiivisteiden kyseessä ollessa on huomioitava asennusmitat ja mahd. tiedot pumpun piirustuksessa. 5. Kunnossapito 5.1 Kunnossapidon suorittaminen Kunnossapito on suoritettava Barmag pumppu huoltopalvelun tai sopivan koulutuksen omaavan henkilöstön toimesta. Kunnossapitoa varten ovat käytettävissä Barmag-pumppukorjaamot. Jos laitteen omistaja antaa oman henkilöstön suorittaa kunnossapidon, Barmag tarjoaa tälle henkilöryhmälle vastaavaa koulutusta. Voit sen lisäksi tilata Barmagilta jokaiseen pumpputyyppiin liittyvän huolto kirjan. Moottorin tai muiden sähkökomponenttien (esim. sähkölämmityksen) on oltava jännitteettömiä ja varmistettu uudelleenkäynnistykseltä niillä työskenneltäessä. Tarkasta säännöllisesti pumpun tulo- ja -poistopuolella olevien putkiliitäntöjen (mahd. huuhteluliitäntöjen) ja akselitiivisteen tiiviys. Nestelämmitteisten pumppujen lämmitysliitäntöjen tiiviys on tarkastettava säännöllisesti. Jos vuoto on liian suuri akselitiivisteellä eikä tiivistysholkin tiivisteiden kiristystä voida enää korjata (huomioi turvallisuusohjeet luvussa 1.10), vaihda tiivisteet (esim. tiivistysrenkaat, tiivisterenkaat) uusiin varaosaluettelon mukaisesti (sitä voidaan pyytää Barmagilta). Pumpun käyttöakseli on tarkastettava tiivistealueella mahdollisesti esiintyvien vaurioiden toteamiseksi ja tarvittaessa vaihdettava uuteen. Magneettikytkimellä varustetut pumput asennetaan yhteelle / puretaan siltä pystysuorassa asennossa. GM / SV / ZP / GP

8 Kiinnitä pumppuyhde pystysuorassa asennossa. Kiinnityksen on oltava tukeva ja kallistumaton. Voimakkaat magneettivoimat vaikuttavat asennuksen / purkamisen yhteydessä, mikä on otettava huomioon kiinnityksessä. 5.2 Varaosat Varaosatilausta varten vaaditaan seuraavat tiedot: Barmag pumppunumero (merkitty pumpulle) Osien tarkka nimi varaosaluettelon mukaan (sitä voidaan pyytää Barmagilta) Kappalemäärä Barmag - tuotenumero (GM-valmistussarjan kohdalla) (merkitty pumpulle) Yhteystahot: Pumppu myyntiosasto, Puh / Faksi: Pumppu huolto-osasto Puh / Faksi: Häiriöt Mahdolliset häiriöt voidaan poistaa Barmag pumppujen huoltopalvelun tai sopivan koulutuksen omaavan henkilöstön toimesta. Pumppu / pumppuyhde voidaan sitä paitsi lähettää vahinkokuvauksella varustettuna korjaustilauksena Barmag pumppujen huoltopalveluun. 8 GM / SV / ZP / GP 01.12

9 7. Taulukot 7.1 Pumpun ominaistiedot Pumpun ominaistiedot lähetetään yhdessä tämän käyttöohjeen kanssa. 7.2 Tiivistysholkin tiivisteiden kiristysmomentit ab Huomio! Esikuormita kappamutterit tai ruuvit ensin 1,5 kertaisesti taulukkoarvoon verrattuna, löysää sitten ja kiristä uudelleen ilmoitettujen tietojen mukaisesti. GM-valmistussarjan annostelupumppujen kiristysmomentit Pumpun teho [cm 3 /kierros] 0,05 0,1 0,3 0,6 1,2 3,0 6, Kiristysmomentti [Nm] suorakulm. malli Kiristysmomentti [Nm] pyöreä malli Muiden annostelupumppujen kiristysmomentit Kappamutterin / yhteen pitimen kierre - kaula*** Ruuvit W22 W25 W28 W32 M22 M32 M33 M36 M45 M5 Kiristysmomentit Nm 10 / 15 5/7,5* 6/9* 5/7,5* Käyttöakselin ulkohalkaisija / Tiivistysholkkitilan sisähalkaisija (mm) 10 / 17 8/12* 10 / 20 14/21* 12 / 17 7/11* 7/11* 1,5** 12 / 20 13/20* 15/23* 2,5** 15 / 23 18/27* 18/27* 18/27* 16 / 24 19/29* 19/29* 18 / 30 43/65* 20 / 32 49/74* * Nämä arvot pätevät vain käytettäessä punomattomia esipuristamattomia tiivistekuituja (esim. teflonvillaa). ** ruuvia kohti *** W = Whitworth-kierre M = metrinen kierre Luku vastaa nimellishalkaisijaa mm:ssä GM / SV / ZP / GP

10

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214*

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21334315_1214* Korjaus Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

AK 45 Käyttöohje 810520-00

AK 45 Käyttöohje 810520-00 AK 45 Käyttöohje 810520-00 Automaatinen käynnistysvesitysventtiili AK 45 Läpäisykäyrästö 1000 800 600 500 400 1 300 Läpäisymäärä [kg/h] 200 100 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 2 eropaine [bar] 1 Käyrästöstä

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS Painos 2 Tätä tekstiä ei päivitetä säännöllisesti.

Lisätiedot

MK 36/51 Käyttöohje

MK 36/51 Käyttöohje MK 36/51 Käyttöohje 810840-00 Lauhteenpoistimet MK 36/51 Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistimia MK 36/51 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Turvaohjeet Laitteen saa asentaa vain

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-36 Käyttöohje 818470-00 Pintaelektrodi NRG 16-36 ; NRG 16-36 Mitat Mitat: mm Kattilan seinämä DN 100, DN 0, DN 50 0 1500 100 NW 90 10 0-5 Esim. Supistuskappale K 88,9

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat 500 1,2 l, moottorikoodi 169 A4.000 ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1430050/1 IM-P143-04 ST Issue 1 FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus ½" ja ¾" kuvassa 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7.

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin 82 437 949 A402 FIN Kahdenkäden rasvapuristin FIN Käyttöohje Kahdenkäden rasvapuristin Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 3 1.1 Asianmukainen käyttö 3 1.2 Rakenne ja toimintakuvaus 3 1.3 Käyttöalue 3 1.4

Lisätiedot

Käyttöohje. Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin. Z-nivel 360 pyörivä nivel 90 pyörivä nivel suora A FIN

Käyttöohje. Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin. Z-nivel 360 pyörivä nivel 90 pyörivä nivel suora A FIN Käyttöohje Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin Z-nivel 360 pyörivä nivel 90 pyörivä nivel suora 01 579 A405 949 FIN FIN Käyttöohje - Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin Pressol Schmiergeräte

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet MK 36-51 MK 36-52 Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistimia MK 36-51, MK 36-52 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Turvaohjeet Laitteen saavat

Lisätiedot

CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1483250/1 IM-P148-10 ST Issue 1 CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Kuvaus 2. Suunnitteluarvot 3. Asennus 4. Varaosat 5. Huolto 6. Turvallisuustiedote Spirax Oy PL 127, 00811 Helsinki puh. (09)

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

ZF-automaattivaihteiston 8HP öljynvaihtosarja

ZF-automaattivaihteiston 8HP öljynvaihtosarja Palohaavojen vaara jouduttaessa kosketuksiin kuuman öljyn kanssa. Lievät tai keskivakavat vammat mahdollisia. Käytä suojalaseja. Käytä suojakäsineitä. Käytä suojavaatetusta. Omaisuusvahingot mahdollisia

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

FDV -Fire Valve FDV. Palonrajoitinventtiili

FDV -Fire Valve FDV. Palonrajoitinventtiili FDV Palonrajoitinventtiili Yhdistetty poistoilmaventtiili ja palonrajoitinventtiili pyöreisiin kanaviin. Tyyppihyväksytty ja standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen palonrajoitinventtiili. Palonrajoitinventtiilin

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje

S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje 0231150/2 IM-P023-55 ST Issue 2 S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4

Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4 Tekninen esite Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4 Kuvaus HRB-Kääntöluistiventtiilejä voi käyttää yhdessä sähkötoimisten toimilaitteiden AMB 162 ja AMB 182 kanssa. Ominaisuudet: Luokkansa pienin vuoto

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite D6..W Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni -sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat Operation hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku- ja

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½ (DN15) - 1 (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1440013/9 IM-S02-13 ST Issue 9 FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

ON!Track smart tag AI T380 Suomi

ON!Track smart tag AI T380 Suomi ON!Track smart tag AI T380 Suomi 1 Dokumentaation tiedot 1.1 Tästä dokumentaatiosta Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut Suojakumisarjat / korjaamotyökalut LÖBRO suojakumit Alkuperäisen laitevalmistajan toimittajalta Vetoakselin suojakumit ovat erittäin tärkeitä vakionopeusnivelten tehokkaalle ja luotettavall toiminnalle.

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Pumpunkannatin Käyttö-/asennusohje

Pumpunkannatin Käyttö-/asennusohje 1/ on sähkömoottorin ja hydraulipumpun välinen liitäntäelementti. Pumpunkannattimia valmistetaan alumiinista, harmaasta valuraudasta, muovista ja teräksestä. Sisällysluettelo 1 Ohjeet 2 1.1 Yleisohjeita

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Metallinen halkovaja. KÄYTTÖOHJE/ asennusohje. Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia.

Metallinen halkovaja. KÄYTTÖOHJE/ asennusohje. Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia. Metallinen halkovaja KÄYTTÖOHJE/ asennusohje Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia. 1 ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA Käyttöohje Ennen halkovajan kokoonpanoa tarkista rakennuslaissa säädetyt

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Suomi. Käyttöohje 818583-02. Virtauksenosoittimet Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Suomi. Käyttöohje 818583-02. Virtauksenosoittimet Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 FI Suomi Käyttöohje 818583-02 Virtauksenosoittimet Vaposkop VK 14, VK 16 Sisältö Tärkeitä ohjeita Sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4 Vaara...4 Huomio...4

Lisätiedot

Aurinkotuuletin AirPlus 100 & 120

Aurinkotuuletin AirPlus 100 & 120 Aurinkotuuletin AirPlus 100 & 120 Tuotenumerot 105071 & 105076 Sunwind Gylling Oy Niemeläntie 4 20780 Kaarina Hyvä asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Kaasupullojen käsittely.

Kaasupullojen käsittely. Kaasupullojen käsittely. 2 Turvallinen käsittely Turvallinen käsittely. Kiitos, että valitsit AGAn! Autamme sinua turvallisessa kaasunkäsittelyssä, olitpa sitten aloittelija tai jo kokenut käyttäjä. Tärkein

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Aurinkokeräinten asennusohjeet

Aurinkokeräinten asennusohjeet Aurinkokeräinten asennusohjeet Solar keymark sertifioitu Yleistä Kiitos, että valitsit St1 aurinkokeräimet. Seuraavilta sivuilta löydät ohjeita St1 tyhjiöputkikeräinten kokoamiseen ja asennukseen. Asennuksessa

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tuotenro. : 1731JE Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus ekninen tuote-esite RF24A(-O) oimilaite turvatoiminnolla 2- ja 3-tie palloventtiileille Vääntömomentti: 10 m imellisjännite AC/DC 24 V Ohjaus: auki-kiinni RF24A: Jännitteettömänä kiinni C RF24A-O: Jännitteettömänä

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

inet Box Asennusohje

inet Box Asennusohje Asennusohje Sivu 2 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimituksen sisältö... 2 Mitat... 3 Liitännät / säätölaitteet... 3 Näytöt... 3 Asennus...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot