GM / SV / ZP / GP. Dokumentti-nro: TDD / 01.12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GM / SV / ZP / GP. Dokumentti-nro: TDD 17112 / 01.12"

Transkriptio

1 GM / SV / ZP / GP Dokumentti-nro: TDD / Oerlikon Barmag Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Leverkuser Strasse Remscheid Germany Phone: Fax:

2 Huolto 24h-huoltopalvelupuhelin Oerlikon Barmag Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Leverkuser Strasse Remscheid Germany Phone: During office hours: Phone: Fax: certified by DQS according to DIN EN ISO 9001 Reg. No Seal of approval for the Barmag wide certification according to DIN EN ISO 9001 carried through by a German corporation for certifying management systems, the Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen mbh (DQS). Käyttöohjeen tekijänoikeudet Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet omistaa OC Oerlikon Management AG. Tämä käyttöohje on tarkoitettu asennus, käyttö, valvonta ja kunnossapitohenkilöstölle. Se sisältää teknisiä määräyksiä ja piirustuksia, joita ei saa kokonaisuudessaan tai osittain monistaa, levittää tai luvattomasti höydyntää kilpailutarkoituksessa tai välittää muille. Copyright 2012 by OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon. All rights reserved.

3 1. Turvallisuus 1.1 Tietoja laitteen omistajalle Lue tämä käyttöohje, ennen kuin otat pumpun käyttöön. 1.2 Laitteen omistajan toimintaohjeet Olet yrittäjänä velvoitettu laatimaan yritystäsi varten toimintaohjeet. Se pätee ennen kaikkea siinä tapauksessa, että johonkin laitteeseen / koneeseen toimitetaan sellaisia komponentteja kuin esim. pumppuja / pumppuyhteitä ja toimitukseen sisältyvä käyttöohje on komponenttikohtainen. Seuraavien lukujen tarkoituksena on helpottaa omien toimintaohjeidesi laatimista. Voit sen lisäksi tilata Barmagilta jokaiseen pumpputyyppiin liittyvän huolto kirjan. Barmag tarjoaa myös huoltotöihin liittyvää koulutusta. 1.3 Määräystenmukainen käyttö Annostelupumppu on tarkoitettu erilaisen viskositeetin omaavien nestemäisten väliaineiden annosteluun. Käytä pumppua vain niissä rajoissa, jotka on ilmoitettu pumpun ominaistiedoissa (katso tiedot luvussa 7.1). Muunlainen tai sen yli menevä käyttö ei ole turvallisuussyistä sallittua ja siihen liittyvät käyttöhenkilöstöön kohdistuvat suuremmat riskit. Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös käyttöohjeen noudattaminen, ennen kaikkea kunnossapitomääräysten noudattaminen. 1.4 Henkilöstön ammattipätevyys Pumpun / pumppuyhteen käyttöönottoa, käyttöä ja kunnospitoa varten on käytettävä koulutettua henkilökuntaa. Vain ammattitaitoiset sähköteknikot saavat suorittaa töitä sähkökomponenteilla. 1.6 Käyttö ja kunnossapito Älä tee pumppuun / pumppuyhteeseen mitään rakenteellisia tai muita muutoksia ilman Barmagin nimenomaista suostumusta (lupaa), sillä muutoin menetät kaikki oikeudet vahingonkorvauksiin valmistajan vastuun puitteissa. Vain koulutettu henkilöstö saa suorittaa tarkastus, huolto ja korjaustöitä. Käytä asiantunteviin huolto ja korjaustöihin Barmag apulaitteita. Pyydä vastaavia luetteloita. Käytä yksinomaan Barmagin alkuperäis osia. 1.7 Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka työskentelevät pumpulla / pumppuyhteellä asennus, käyttöönotto, käyttö ja kunnossapitotöiden yhteydessä. Lue yrityksesi laatimat toimintaohjeet huolellisesti läpi ja noudat seuraavia turvallisuusohjeita ja selostuksia: Käytä tarvittavia henkilönsuojaimia, kuten esim. suojalaseja, suojakäsineitä, suoja-asua. Älä salli luvattomien päästä laitteelle / koneelle. Noudata pumppaus, huuhtelu- ja sulkuväliaineita kuten öljyjä, rasvoja ja muita kemiallisia aineita käsitellessäsi kutakin tuotetta varten voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä. (Huomioi käyttöturvallisuustiedotteet!) Ole varovainen käsitellessäsi kuumia pumppuja, pumppaus-, lämmitys-, huuhtelu- ja sulkuväliaineita! Pumpuuja / pumppuyhteitä ei saa käyttää ilman suojuksia käyttöosilla ja tarvittaessa ilman muita suojakansia. Ennen pumpun korjaus- ja huoltotöitä pumpun moottori on irrotettava sähköverkosta. Odota, että pumpun moottori pysähtyy kokonaan. Huomioi pysäytysmääräykset! Varmista sammutettu käyttölaite luvattomalta uudelleenkäynnistykseltä. 1.5 Käyttöönottoa koskevia tietoja Pumpun / pumppuyhteen asennuksen päätteeksi ja aina ennen sen ottamista uudelleen käyttöön on suoritettava koekäyttö, jonka yhteydessä tarkastetaan menetelmäparametrit ja kaikki turvalaitteet. GM / SV / ZP / GP

4 1.8 Turvallisuustietoja magneettikytkimellä varustetuista pumpuista Voimakas magneettikenttä! Lääkinnällis-teknisiä laitteita (esim. sydämentahdistimia) käyttävät henkilöt eivät saa työskennellä magneettikytkimellä. Tällaisten henkilöiden on noudatettava 3 m:n turvaetäisyyttä magneettikytkimeen nähden. Käytettäessä terveydelle vaarallisia tai palavia nesteitä saavat käyttöpaineet ylittää korkeimman sallitun magneettikytkimen erotuskammion paineen vain siinä tapauksessa, että sen painetta valvotaan. Paineen valvontalaite voi olla asennettu sulkukammion liitäntään. Tähän liittyen on tarvittaessa neuvoteltava Barmagin kanssa. Magneettikytkimen erotuskammion korkein sallittu paine on merkitty kammiolle. Mikäli sallittu paine ylitetään, pumppu on pysäytettävä välittömästi ja pumpun tulo- ja poistovirtaus on tarvittaessa keskeytettävä. D Puristumisvaara! Pumppu (ts. sisäinen magneetti) ja ulkoinen magneetti vetävät toisiaan voimakkaasti puoleensa vahvan pysyvän magneettivoiman vuoksi. Älä pistä käsiäsi sovitteen (1) ja pitimen (2) väliin. Magneetit vetävät samoin voimakkaasti puoleensa magnetoituvia osia. Magnetoituvia osia ei saa sen vuoksi viedä käsin magneeteille. 1 2 ab Huomio! Magneettikytkimen osien voimakasta iskeytymistä toisiaan vasten on ehdottomasti vältettävä. Älä vie magneettikytkimiä tietokoneiden, taltioiden/tietovälineiden ja muiden elektronisten komponenttien lähelle. Pidä magneettikytkimet loitolla kelloista, magnetoituvista työkaluista ja mittausvälineistä. Magneettikytkimen osiin ei saa missään tapauksessa koskea käytön aikana. Kaikissa tapauksissa on käytettävä alkuperäistä Barmag-käyttölaitetta. Ulko- ja sisäroottorin on käytävä samalla kierrosluvulla. Mitään liukumista ei saa esiintyä, sillä seurauksena saattaa olla magneettien luvattoman suuri lämpeneminen ja siten niiden pysyvä tehonhäviö. Tätä on valvottava - esim. tarkkailemalla pumppausvirtausta. 1.9 Sähkölämmitteisten annostelupumppujen turvallisuusohjeet: Annostelupumput on maadoitettava. Tähän voidaan käyttää yhtä pumpun kiinnitysruuveista. Sähkölämmitys on varmistettava sopivalla sulakkeella. Sähkölämmityksen saa saattaa jännitteiseksi vain sen ollessa paikalleen asennettuna. Sähkölämmitystä ei saa käyttää ilman lämpötila-anturia ja säätöä. Lämmityksen säätö on taattava siten, ettei ominaistietojen mukainen sallittu lämpötila ylity. Lämpötila-anturi sisältää kaksi PT100-vastusta: Yhtä PT100-vastusta on käytettävä lämmityksen säätöön, toinen PT100-vastus on liitettävä erilliseen ylimääräiseen lämpötilanvalvontaan. Mikäli ominaistietojen mukainen sallittu lämpötila ylittyy, sähkölämmitys on kytkettävä pois päältä. Vältä nesteen valumista sähkölämmityksen liitäntäkaapelin päälle. Kaapeli on vedettävä vastaavasti. Tarkasta pumppaus- / sulkuväliaineen liitäntäkohtien tiiviys säännöllisesti. Älä anna kaapelin joutua puristuksiin tai nurjahtaa. Pumppua saa käyttää lämmitettynä vain kosketukselta suojattuna. Sähkölämmityksen säädön on oltava asetettu siten, ettei sulkunesteen kiehumislämpötilaa saavuteta koskaan lämmityksen aikana (hidas lämpeneminen tarpeen). Asenna sähkölämmitys siten, että lämmityksen ja pumpun välissä on riittävä lämmönvirtaus. Lämmityslaitteen on oltava kiinteästi pumpunrunkoa vasten. Tämä on tarkastettava säännöllisesti käytön aikana. Sähkölämmityksen vääntymistä esim. liian voimakkaan harittumisen vuoksi on vältettävä. Asenna lämpötila-anturi siten, että anturin ja pumpun välissä on riittävä lämmönvirtaus. Käytä lämmönjohtotahnaa. Sähkölämmityksen on oltava jännitteetön ja varmistettu uudelleenkäynnistykseltä sillä työskenneltäessä. 4 GM / SV / ZP / GP 01.12

5 1.10 Laite / konekohtaiset turvallisuusohjeet Pumpun ominaistiedoissa (katso tiedot luvussa 7.1) ilmoitetut arvot viittaavat pumpun mekaaniseen lujuuteen. Laitteen omistajan tehtävänä on siksi viedä läpi sopivia kokeita käytetyillä pumppausväliaineilla (mahd. huuhteluväliaineilla ja sulkuväliaineilla) sallittujen käyttötietojen määrittelemiseksi ja huolehtia siitä, ettei itse väliaineiden eikä väliaineista johtuvien käyttötilojen vuokse synny vaaratilanteita. Pumppaus-, huuhtelu-, lämmitys- ja sulkuväliaineet voivat olla terveydelle vaarallisia. Käytä vastaavaa suoja-asua. Syötettävän aineen, huuhtelu-, lämmitys- ja sulkuaineen syttymislämpötilan on oltava vähintään 50 C korkeampi kuin pumpun käyttölämpötilan. Palavia väliaineita ei saa tippua alueille, joilla ne saattavat syttyä. Tarvittaessa on pumppuyhteen alle asetettava suoja-astia. Sitä on valvottava jatkuvasti ulosvaluvan nesteen toteamiseksi. Sulkunesteen kiehumislämpötilan on oltava vähintään 20 C korkeampi kuin pumpun käyttölämpötila. Ole varovainen täyttäessäsi ja laskiessasi terveydelle vaarallisia ja kuumia väliaineita sulkukammioon tai sieltä pois. Pumpun toimintatavasta johtuen saattaa hallitsemattoman käyttötavan yhteydessä pumpun tulo ja poistopuolella syntyä paineita, joista voi olla seurauksena pumpun tai laitteen vaurioituminen sekä henkilöihin kohdistuvia vaaroja. Siksi on ehdottomasti tarpeen varustaa tulo ja poistopuoli paineenvalvontalaitteilla, joissa on rajakytkimet. Sallitut paineet on ilmoitettu pumpun ominaistiedoissa (katso tiedot luvussa 7.1). Asenna nestelämmitteisten / -jäähdytteisten pumppujen lämmitys-/jäähdytysputkille paineenvalvontalaitteet, joissa on rajakytkimet. Huomioi nestelämmitysten ja -jäähdytysten korkein sallittu käyttöpaine ja sallitut käyttölämpötilat. Arvot on merkitty lämmitys-jäähdytysastiaan. Kiristettäessä tiivistysholkkia pyörivällä pumpun käyttöakselilla on ehdottomasti käytettävä sopivaa kehoa myötäilevää työasua. Kaikki pyörivät käyttöosat on suojattava (esim.suojuksilla) kosketukselta. Tarkasta pumppausväliaine liitännät suhteessa pumpun pyörimissuuntaan. Liitäntöjen vaihtuminen voi aiheuttaa sekä pumpun että laitteen vaurioitumisen. Säädä ulkopuolinen ohjaus, ulkopuolinen muuttaja tai sisäisen muuttajan käsinohjauslaite siten, ettei pumpun käyttölaite käynnisty automaattisesti laitetta aktivoitaessa. Yhteen käyttö ilman suojakantta ei ole sallittua. Magneettikytkimen alueella saa suorittaa töitä vain, jos se on paineeton. Pumppaus-, huuhtelu- ja sulkuväliaineiden yhteensopivuus staattisten tiivisteiden - ja mikäli olemassa - akselitiivisteiden ja pumpun materiaalien kanssa on varmistettava. Tiedustele asiasta tarvittaessa Barmag-pumppujen huoltopalvelusta. Kaikkien pumpun tiivisteiden (ennen kaikkea levyjen välisten O-renkaiden) on oltava asennettuina pumpun käyttöä varten. Pumppua voidellaan pumpatulla väliaineella. Pumpun mahdollisen vaurioitumisen vuoksi ja pumppausväliaineen ylikuumenemisen aikaansaaman mahdollisen syttymisvaaran vuoksi on ehdottomasti vältettävä kuivakäyntiä. Liian korkea vääntömomentti voi aiheuttaa pumpun vaurioitumisen. (pumpun ominaistiedoissa ilmoitettu korkein sallittu vääntömomentti, katso tiedot luvussa 7.1). Pumppua voidaan suojata liian korkeilta vääntömomenteilta esim. asentamalla ylikuormituskytkin. Pumpun rakenneosat voivat vaurioitua tai rikkoutua pumpun asiattoman käytön tai vääränlaisen käsittelyn seurauksena. Käyttöakseli voi työntyä ulos pumpusta niin kauan, kun pumppu on paineenalaisessa tilassa. Tällöin voi roiskua ulos kuumaa nestettä. Pumppua tai pumpun ympäristöä koskevat työt, suojusten poistaminen, käyttömoottorin ja pumpun välisen akselin/kytkennän poistaminen ja pituussuunnassa säädettävien nivelakseleiden lukitusmutterin irrottamisen saa tehdä vain pumpun ollessa paineettomassa tilassa. 2. Koneen yleiskuva / Merkinnät 2.1 Koneen yleiskuva Katso pumpun ja pumppuyhteen mittapiirustukset (mikäli ne sisältyvät Barmag-toimitukseen). Niitä voidaan pyytää Barmagilta, mikäli ne eivät ole sisältyneet toimitukseen. 2.2 Merkinnät Kaiverrusmerkintä: Pumpun numero Pumpun teho Barmag Tuotenumero (GM-valmistussarjan kohdalla) GM / SV / ZP / GP

6 3. Asennus / purkaminen 3.1 Pakkausmerkintä Koneet tai koneenosat toimitetaan tukevissa pakkauksissa. Pakkaukset on merkitty kirjaimin ja merkein kansainvälisesti yhtenäisten symbolien mukaisesti. Tämä merkintä on otettava huomioon, jotta pakattuja koneenosia käsiteltäisiin ja kuljetettaisiin määräystenmukaisesti. Kirjainmerkintöjen rakenne Tilaus-nro Paino (brutto) Vastaanottaja Ñ Käytetyt merkit Ñ Merkitys Väri Merkki ÑÑ Voimakas musta ÑÑ magneettikenttä! ÑÑ ylhäällä musta ÑÑ Ñ ÑÑ särkyvää musta Ñ suojattava ÑÑ musta kosteudelta ÑÑ ÑÑ painopiste musta Ñ ÑÑ kiinnitä nostimet musta tähän ÑÑ ÑÑ tiivis pakkaus musta ÑÑ ÑÑ haarukkatrukkia ei saa asettaa tähän musta ÑÑ Ñ 3.2 Pumppujen / pumppuyhteiden turvallinen kuljetus Pumppuyhteitä ja raskaita pumppuja saa käsitellä vain kuljetusalan ammattitaitoinen työntekijä. Raskaita pumppuja ja pumppuyhteitä saa kuljettaa vain nostimilla. Pumppuyhteitä, joita ei ole kuljetettava nostimilla, saa kantaa vain 2 henkilöä. Käytä suojakäsineitä ja turvajalkineita. Mikäli apua kaivataan, asiasta on tiedusteltava Barmag pumppujen huoltopalvelusta. Magneettikytkimellä varustetut pumput. Voimakas magneettikenttä Lääkinnällis-teknisiä laitteita (esim. sydämentahdistimia) käyttävät henkilöt eivät saa kuljettaa pumppua tai magneettikytkimen osia.tällaisten henkilöiden on noudatettava 3 m:n turvaetäisyyttä magneettikytkimeen nähden. 3.3 Yleistä asennuksesta/purkamisesta Pumpun / pumppuyhteen asennus käsittäen pystytyksen, asennoimisen ja liitännän on suoritettava Barmag-pumppujen huoltopalvelun tai oman koulutetun henkilöstön toimesta. Jos laitteen omistaja antaa oman henkilöstön suorittaa asennuksen, Barmag tarjoaa tälle henkilöryhmälle vastaavaa koulutusta. Voit sen lisäksi tilata Barmagilta huolto kirjoja. 3.4 Asennuksen suorittaminen Toimitettaessa on tulo ja poistoreiät sekä huuhtelureiät (sikäli kuin olemassa) suljettu suojatulpin, jotta estettäisiin epäpuhtaudet sisätilassa. Poista suojatulpat vasta välittömästi ennen liitäntäputkien asennusta pumpulle. Säilytä suojatulpat käyttääksesi niitä jälleen mahdollisen myöhemmän purkamisen yhteydessä. Pumpun / pumppuyhteen kuljetus ja asennus on suoritettava varovaisesti. Valmistussarjaan AM-O-...Z kuuluvien yhteiden kyseessä ollessa on vaihteen jalusta ruuvattava kiinni, niin ettei yhde voi liikkua käytön aikana. Varmista ennen pumpun / pumppuyhteen asentamista laitteeseen / koneeseen, että kaikki tuotetta johtavat osat pumpun edessä (esim. säiliö, putket, venttiilit) puhdistetaan huolellisesti. Lika, metallihiukkaset jne. aiheuttavat pumpun vaurioitumisen. Pumppausväliaineen tulo- ja poistorei'illä sekä sulkuaineen rei'illä on käytettävä tasotiivisteitä. Älä tiivistä tefloninauhalla tai hampulla kierteissä! Pumppua ei saa ottaa käyttöön kuivana. Sen vuoksi on pumppua tarvittaessa käytettävä käsin täydet kierrokset useamman kerran voiteluväliaineella (esim. mineraaliöljyllä) ennen sen asennusta laitteeseen / koneeseen. Barmag pumput on toimitettaessa jo varustettu voiteluväliaineella. Pumppausväliaine voitelee pumpun käytön aikana. 6 GM / SV / ZP / GP 01.12

7 3.5 Purkamisen suorittaminen Ennen pumpun poistamista laitteesta / koneesta tai akselitiivisteen tai magneettikytkimen purkamista on varmistettava, että kaikki liitäntäjohdot ovat paineettomia ja ne on suljettu. Magneettikytkimen erotuskammion on oltava paineeton, ennen kuin se otetaan pois. Sulkukammion sulkuruuveja irrotettaessa saattaa ulos ruiskuta terveydelle vaarallisia sulkuväliaineita tai virrata vastaavia kaasuja. Käytä sopivaa suoja-asua. Avaa ensin ylhäällä oleva sulkukammion ruuvi päästääksesi pois sisälle mahdollisesti kerääntyneen kaasun. 3.6 Laitteen osien / varaosien varastointi Mikäli pumppu / pumppuyhde on tarkoitus varastoida väliaikaisesti ennen sen asentamista laitteeseen / koneeseen, pumpun / pumppuyhteen on pysyttävä alkuperäispakkauksessa. Pumppua / pumppuyhdettä tai yksittäisiä osia varastoitaessa on seuraavien edellytysten oltava täytettyinä: Huoneen lämpötila C suhteellinen ilmankosteusmaks. 60 % Samat edellytykset koskevat jo asennettuja pumppuja / pumppuyhteitä, joita ei ole vielä otettu käyttöön. Mikäli pumppu varastoidaan, tuloreikään on täytettävä alhaisen viskositeetin omaavaa mineraaliöljyä. Täyttämisen on tapahduttava pyörittämällä käyttöakselia määrättyyn pyörimissuuntaan hitaasti niin kauan, kunnes väliaine tulee näkyviin poistoaukoilla. Sen jälkeen on tulo ja poistoreiät sekä huuhtelureiät (sikäli kuin olemassa) suljettava vastaavin suojatulpin. Pumpunrunko on joka tapauksessa rasvattava hartsia sisältämättömällä säilöntäöljyllä tai sen kaltaisella. 4. Käyttöönotto 4.1 Yleistä Pumpun / pumppuyhteen käyttöönotto on suoritettava laitteen omistajan koulutetun henkilöstön tai Barmag pumppu huoltopalvelun toimesta. Ennen jokaista uutta käyttöönottoa on tarkistettava käyttölaitteen pyörimissuunta (katso sallitut pyörimissuunnat pyörimissuuntanuolesta pumpun etupuolella). Väärä pyörimissuunta voi aiheuttaa sekä pumpun että laitteen vaurioitumisen. Tarkasta ennen käyttöönottoa putkiliitäntöjen tiiviys pumpun tulo- ja -poistopuolella (mahd. huuhteluliitännät). 4.2 Tiivistysholkin tiivisteellä varustettu pumppu Tarkasta ennen käynnistystä tiivistysholkin esijännitys (katso kiristysmomentti taulukosta luvussa 7.2 tai pumpun ominaistiedoista, katso tiedot luvussa 7.1). Jos tiivistemateriaali on uusittu tai jos pumppu otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, on tiivisteholkin ruuveja tai kappamutteria ensin kiristettävä 1,5 kertaisella kiristysmomentilla luvussa 7.2 olevan taulukon tai pumpun ominaistietojen mukaan. Sen jälkeen löysätään jälleen tiivistysholkin ruuveja tai kappamutteria ja kiristetään niitä luvussa 7.2 olevan taulukon tai pumpun ominaistietojen mukaisella kiristysmomentilla. Sen jälkeen kun pumppu on käynnistetty, on lyhyehköin aikavälein (kaksi - kolme kertaa ensimmäisten tuntien kuluessa) tarkistettava tiivistysholkin esijännitys ja korjattava sitä tarvittaessa. Kun tiivistysholkin tiiviste on stabiloitu, riittää valvonta viikon välein jatkuvan käytön aikana. Huomioi turvallisuusohjeet luvussa Jos tiivistysholkissa on useampia ruuveja, ne on kiristettävä vaiheittain, jotta vältettäisiin tiivistysholkin kallistuminen. Jousen esikuormituksella varustettujen tiivisteiden kyseessä ollessa on huomioitava asennusmitat ja mahd. tiedot pumpun piirustuksessa. 5. Kunnossapito 5.1 Kunnossapidon suorittaminen Kunnossapito on suoritettava Barmag pumppu huoltopalvelun tai sopivan koulutuksen omaavan henkilöstön toimesta. Kunnossapitoa varten ovat käytettävissä Barmag-pumppukorjaamot. Jos laitteen omistaja antaa oman henkilöstön suorittaa kunnossapidon, Barmag tarjoaa tälle henkilöryhmälle vastaavaa koulutusta. Voit sen lisäksi tilata Barmagilta jokaiseen pumpputyyppiin liittyvän huolto kirjan. Moottorin tai muiden sähkökomponenttien (esim. sähkölämmityksen) on oltava jännitteettömiä ja varmistettu uudelleenkäynnistykseltä niillä työskenneltäessä. Tarkasta säännöllisesti pumpun tulo- ja -poistopuolella olevien putkiliitäntöjen (mahd. huuhteluliitäntöjen) ja akselitiivisteen tiiviys. Nestelämmitteisten pumppujen lämmitysliitäntöjen tiiviys on tarkastettava säännöllisesti. Jos vuoto on liian suuri akselitiivisteellä eikä tiivistysholkin tiivisteiden kiristystä voida enää korjata (huomioi turvallisuusohjeet luvussa 1.10), vaihda tiivisteet (esim. tiivistysrenkaat, tiivisterenkaat) uusiin varaosaluettelon mukaisesti (sitä voidaan pyytää Barmagilta). Pumpun käyttöakseli on tarkastettava tiivistealueella mahdollisesti esiintyvien vaurioiden toteamiseksi ja tarvittaessa vaihdettava uuteen. Magneettikytkimellä varustetut pumput asennetaan yhteelle / puretaan siltä pystysuorassa asennossa. GM / SV / ZP / GP

8 Kiinnitä pumppuyhde pystysuorassa asennossa. Kiinnityksen on oltava tukeva ja kallistumaton. Voimakkaat magneettivoimat vaikuttavat asennuksen / purkamisen yhteydessä, mikä on otettava huomioon kiinnityksessä. 5.2 Varaosat Varaosatilausta varten vaaditaan seuraavat tiedot: Barmag pumppunumero (merkitty pumpulle) Osien tarkka nimi varaosaluettelon mukaan (sitä voidaan pyytää Barmagilta) Kappalemäärä Barmag - tuotenumero (GM-valmistussarjan kohdalla) (merkitty pumpulle) Yhteystahot: Pumppu myyntiosasto, Puh / Faksi: Pumppu huolto-osasto Puh / Faksi: Häiriöt Mahdolliset häiriöt voidaan poistaa Barmag pumppujen huoltopalvelun tai sopivan koulutuksen omaavan henkilöstön toimesta. Pumppu / pumppuyhde voidaan sitä paitsi lähettää vahinkokuvauksella varustettuna korjaustilauksena Barmag pumppujen huoltopalveluun. 8 GM / SV / ZP / GP 01.12

9 7. Taulukot 7.1 Pumpun ominaistiedot Pumpun ominaistiedot lähetetään yhdessä tämän käyttöohjeen kanssa. 7.2 Tiivistysholkin tiivisteiden kiristysmomentit ab Huomio! Esikuormita kappamutterit tai ruuvit ensin 1,5 kertaisesti taulukkoarvoon verrattuna, löysää sitten ja kiristä uudelleen ilmoitettujen tietojen mukaisesti. GM-valmistussarjan annostelupumppujen kiristysmomentit Pumpun teho [cm 3 /kierros] 0,05 0,1 0,3 0,6 1,2 3,0 6, Kiristysmomentti [Nm] suorakulm. malli Kiristysmomentti [Nm] pyöreä malli Muiden annostelupumppujen kiristysmomentit Kappamutterin / yhteen pitimen kierre - kaula*** Ruuvit W22 W25 W28 W32 M22 M32 M33 M36 M45 M5 Kiristysmomentit Nm 10 / 15 5/7,5* 6/9* 5/7,5* Käyttöakselin ulkohalkaisija / Tiivistysholkkitilan sisähalkaisija (mm) 10 / 17 8/12* 10 / 20 14/21* 12 / 17 7/11* 7/11* 1,5** 12 / 20 13/20* 15/23* 2,5** 15 / 23 18/27* 18/27* 18/27* 16 / 24 19/29* 19/29* 18 / 30 43/65* 20 / 32 49/74* * Nämä arvot pätevät vain käytettäessä punomattomia esipuristamattomia tiivistekuituja (esim. teflonvillaa). ** ruuvia kohti *** W = Whitworth-kierre M = metrinen kierre Luku vastaa nimellishalkaisijaa mm:ssä GM / SV / ZP / GP

10

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Tilanne 06.15 Seuraavien mukaisesti: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu.

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen liukurengasroottori käännöstä KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Räjähdyssuojatut pienjännitteiset 3-vaiheasynkronimoottorit oikosulkuroottorilla Räjähdyssuojausrakenne Varmennettu rakenne e Räjähdyssuojausrakenne Kipinöimätön

Lisätiedot

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! 07/2008 Uudenaikaisen maankäsitelyn ja kylvötekniikan spesialisti HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80801800 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58 JMS-8 MITRE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch;

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

ROTEX 40210 FI 1/22 19. KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje

ROTEX 40210 FI 1/22 19. KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje /22 Vääntöjoustavat sakarakytkimet, rakenteet nro 00 akselikytkin, nro 08 DKM, kartiokiristysholkillinen rakenne sekä näiden yhdistelmät direktiivin 94/9/EY (ATEX 95) vaatimusten mukaisesti valmisporatuille

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO Junkkari HJ 4 M HJ 4 G HJ4-05SU 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4835295 e-mail: junkkari@msk.fi KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU NRO: 2 VALMISTAJAN TERVEHDYS

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot