S-sarja. Lohkoroottoripumput. Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S-sarja. Lohkoroottoripumput. Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI"

Transkriptio

1 S-sarja Lohkoroottoripumput Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI

2

3 EU-Sisällyttämisvakuutus Alfa Laval Yrityksen nimi Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ, England Osoite Puhelin: +44 (01323) Faksi: +44 (01323) Puhelin ja faksi Vakuutamme täten, että jäljempänä mainittu laite on tarkoitettu asennettavaksi koneen osaksi tai yhdistettäväksi muihin laitteisiin/ koneisiin siten että yhdistelmästä muodostuu kone. Sitä ei saa ottaa käyttöön ennen kuin sen sisältävän koneen on vakuutettu olevan EU-konedirektiivin 89/392/ETY ja sen muutosdirektiivien 91/368/ETY, 93/44/ETY ja 93/68/ETY mukainen. Laitteen kuvaus: Lohkoroottoripumppu Tyyppi/koko: Sarjanumero: Laitteen suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettu seuraavia harmonisoituja eurooppalaisia standardeja: EN809: ISO9001: 1998 Pumput ja pumppuyksiköt nesteille - yleiset turvamääräykset Laatujohtamisjärjestelmä. Laitteen teknistä rakennetta koskevaa tiedostoa säilytetään yllämainitussa osoitteessa. Allekirj (Valtuutettu) Pvm Nimi P. Sweet Asema Laatupäällikkö 3

4

5 EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Alfa Laval Yrityksen nimi Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ, England Osoite Puhelin: +44 (01323) Faksi: +44 (01323) Puhelin ja faksi Vakuutamme täten, että seuraava kone on konedirektiivin 89/392/ETY ja sen muutosdirektiivien 91/368/ETY, 93/44/ETY ja 93/ 68/ETY sekä seuraavassa mainittujen muiden asiaa koskevien direktiivien vaatimusten mukainen. Koneen suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettu harmonisoituja eurooppalaisia standardeja sekä eurooppalaisia ja kansallisia standardeja allaolevan listauksen mukaisesti: Koneen kuvaus: Tyyppi/koko: Muu sovellettava direktiivi: Moottorilla varustettu lohkoroottoripumppu Sarjanumero: Sähkölaitteita koskeva pienjännitedirektiivi 73/23/ETY EMC-direktiivi (sähkömagneettinen yhteensopivuus) 89/336/ETY Laitteen suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettu seuraavia harmonisoituja eurooppalaisia standardeja: EN809: ISO9001: 1998 Pumput ja pumppuyksiköt nesteille - yleiset turvamääräykset Laatujohtamisjärjestelmä. Laitteen teknistä rakennetta koskevaa tiedostoa säilytetään yllämainitussa osoitteessa. Allekirj (Valtuutettu) Pvm Nimi Asema P. Sweet Laatupäällikkö 5

6

7 EU:n Vaatimustenmukaisuusvakuutus Yrityksen nimi Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Limited Yrityksen nimi Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ Katuosoite Puhelin: (01323) Faksi: (01323) Puhelin- ja faksinumero Täten vakuutamme, että seuraava laite on tarkoitettu asennettavaksi koneeseen tai koottavaksi toiseen laitteeseen tai koneeseen, jotka asennetaan koneeseen. Sitä ei saa ottaa käyttöön ennen kuin koneelle, johon se on asennettu, on annettu vaatimustenvakuutustodistus direktiivin 94/9/EC Ryhmä II laiteluokka 2 & 3 G & D asetusten mukaisesti tai muiden sovellettavien direktiivien mukaisesti. Kone on suunniteltu ja valmistettu seuraavien siirrettyjen harmonisoitujen eurooppalaisten standardien sekä eurooppalaisten ja kansallisten standardien mukaisesti: Koneen kuvaus: SRU lohkoroottoripumppu Tyyppi/koko: Valmistusnumero: Valmistuspäivä: Ilmoitetut rungon osat: Toiminta: Baseefa (2001) Ltd Terveys- ja turvallisuuslaboratorio Harpur Hill BUXTON Derbyshire SK17 9 JN Laiteluokan 3:n sovellutuksissa pumppu on asennettava ja sitä on käytettävä käyttöohjeen ja liitteen A. I mukaisesti laiteluokka 2:n sovellutuksissa pumppu on asennettava ja sitä on käytettävä käyttöohjeen ja liitteiden A & B mukaisesti. Muut sovellettavat direktiivit: Kone on valmistettu seuraavien siirrettyjen harmonisoitujen eurooppalaisten standardien mukaisesti: EN809: Pumput ja pumppuyksiköt nesteille - yleiset turvamääräykset. EN : 2001: Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet pr EN Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet - Osa 5: Suojaus rakenteellisella turvallisuudella c Luonnos EN : Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet - Osa 8: Suojaus nesteeseen upottamalla k ISO9001: 2000 Laadunhallintajärjestelmä Tiedot tämän koneen teknisestä rakenteesta säilytetään yllä olevassa osoitteessa. Allekirjoitus Philip Sweet Laatu- ja turvallisuuspäällikkö Päivämäärä 7

8

9 EU:n Vaatimustenmukaisuusvakuutus Yrityksen nimi Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Limited Yrityksen nimi Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ Katuosoite Puhelin: (01323) Faksi: (01323) Puhelin- ja faksinumero Täten vakuutamme, että seuraava kone vastaa direktiivin 94/9/EC Ryhmä II laiteluokkien 2 & 3 G & D määräyksiä sekä muita sovellettavia direktiivejä. Kone on suunniteltu ja valmistettu seuraavien siirrettyjen harmonisoitujen eurooppalaisten standardien sekä eurooppalaisten ja kansallisten standardien mukaisesti: Koneen kuvaus: SRU lohkoroottoripumppu, moottoroitu Tyyppi/koko: Valmistusnumero: Valmistuspäivä: Ilmoitetut rungon osat: Toiminta: Baseefa (2001) Ltd Terveys- ja turvallisuuslaboratorio Harpur Hill BUXTON Derbyshire SK17 9 JN Laiteluokka 3:n sovellutuksissa pumppuyksikkö on asennettava ja sitä on käytettävä Käyttöohjeen ja liitteen A mukaisesti. Laiteluokka 2:n sovelluksissa pumppuyksikkö on asennettava ja sitä on käytettävä käyttöohjeen ja liitteiden A & B mukaisesti. Muut sovellettavat direktiivit: Pienjännitedirektiivi 73/23/EEC Sähkömagneettinen yhteensopivuus 89/336/EEC Koneturvallisuusdirektiivi 89/392/EEC (ja myöhemmät lisäykset) Kone on valmistettu seuraavien siirrettyjen harmonisoitujen eurooppalaisten standardien mukaisesti: EN809: Pumput ja pumppuyksiköt nesteille - yleiset turvamääräykset. EN : 2001: Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet pr EN Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet - Osa 5: Suojaus rakenteellisella turvallisuudella c Luonnos EN : Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet - Osa 8: Suojaus nesteeseen upottamalla k ISO9001: 2000 Laadunhallintajärjestelmä Tiedot tämän koneen teknisestä rakenteesta säilytetään yllä olevassa osoitteessa. Allekirjoitus Philip Sweet Laatu- ja turvallisuuspäällikkö Päivämäärä 9

10 10

11 Sisällysluettelo Tämän käsikirjan sisältämät tiedot pitävät paikkansa julkaisuhetkellä mutta niihin voi tulla muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. 1. Yleinen kuvaus Yleinen kuvaus Turvallisuus Tärkeitä tietoja Varoitusmerkit Turvallisuutta koskevia huomautuksia Asennus Purkaminen pakkauksesta, käsittely ja varastointi Purkaminen pakkauksesta, käsittely ja varastointi Huuhtelulla varustetut tiivistejärjestelyt ja käyttöönottoa edeltävät tarkistukset Huolto Kiertopesu (CIP, Cleaning In Place) Huoltosuunnitelma Purkaminen Kokoaminen Akselitiivisteiden irrotus ja asennus Ylipaineventtiili Vianhakukaavio Tekniset tiedot Tekniset tiedot Osaluettelo Pumppusarja S Pumppusarja S Pumppusarja S5 - vaaka-yhteinen Pumppusarja S5 - pysty-yhteinen Pumppusarja S6 - vaaka-yhteinen Pumppusarja S6 - pysty-yhteinen Liite Liite A Liite B

12 1.1 Yleinen kuvaus 1. Yleinen kuvaus S-pumppu toimitukseen kuuluva pumppu on pakkosyöttöinen lohkoroottoripumppu, joka voidaan toimittaa voimalaitteineen tai ilman (ks. piirros). Pumppuyksikön eri osat ilmenevät oheisesta kuvasta. S-sarja S-pumppusarjassa on yleiskäyttöinen vaihde, rakenteeltaan jokin sarjasta S1 4. Pumppujen imu- ja paineyhteet voidaan asentaa tämän ansiosta joustavasti joko pysty- tai vaaka-suuntaan. Yhteiden suuntaa muutetaan jalustan kohdetta muuttamalla. Yhteiden suuntaus tulee määritellä tilattaessa, mutta jalkarakenteen vaihtoehtoisuus mahdollistaa jo asennettujen pumppujen rakenteen muuttamisen tarvittaessa. Sarjojen S5 ja 6 pumppujen imu- ja paine-yhteet voivat myös olla joko vaaka- tai pysty-suunnassa. Tämä saadaan aikaan vaihteen erityisillä valuosilla, jotka on tarkoitettu joko vaakatai pystysuuntaista akselirakennetta varten. Yhteet Tuotepuolen tiivisteen alue Roottoripesän kansi Roottoripesä Vaihde Voimalaiteyksikkö Kytkimen suojus (kytkin suojuksen sisällä) Aluslevyn kiinnitysreiät Pumpun toimintaolosuhteet Pumppua tulee käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on määritelty. Toimintapaine, -pyörimisnopeus ja lämpötila-arvot on määritelty tilauksen yhteydessä eikä niitä saa ylittää. Nämä arvot on mainittu alkuperäisissä tuotedokumenteissa ja ne ovat saatavissa pumpun toimittajalta pumpun mallia ja sarjanumeroa vastaan. Äänitasot Pumput ja/tai niiden voimalaitteet ja/tai järjes-telmät, johon edelliset on asennettu, saattavat tietyissä toimintaolosuhteissa tuottaa melua, jonka äänenpainetaso ylittää arvon 85 db[a]. Melulta on tarvittaessa suojauduttava asianmukaisin toimenpitein. 12

13 2. Turvallisuus 2.1 Tärkeitä tietoja 2.2 Varoitusmerkit Ei-turvalliset menettelytavat ja muut tärkeät tiedot esitetään tässä käsikirjassa painotetulla tavalla. Varoituksia korostetaan erikoismerkkien (-symbolien) avulla. Lue aina käyttöohjekirjanen ennen kuin käytät pumppua! VAARA! Ilmaisee, että erityisiä menettelytapoja täytyy noudattaa vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi. VAROITUS! Ilmaisee, että erityisiä menettelytapoja täytyy noudattaa venttiilivaurioiden välttämiseksi. HUOM! Viittaa tietoihin, jotka ovat tärkeitä menettely-tapojen yksinkertaistamisen tai selventämisen kannalta. Yleinen varoitus: Sähköiskun vaara - vaarallinen jännite: Syövyttäviä aineita: 13

14 2.3 Turvallisuutta koskevia huomautuksia 2. Turvallisuus Kaikki tämän käsikirjan varoitukset on koottu yhteen tälle sivulle. Huomioi erityisesti allamainitut ohjeet välttääksesi vakavat henkilövahingot tai pumppuvauriot. Asennus - Noudata aina teknisissä tiedoissa annettuja arvoja (luku 5). - Älä koskaan käynnistä pumppua väärään pyörimissuuntaan, kun siinä on nestettä. - Älä koskaan työnnä käsiä tai sormia pumpun yhteisiin tai minnekään lähelle pyöriviä akseleita. Pumpun sähköiset liitännät saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja (ks. voimalaiteyksikön mukana toimitetut moottorin ohjeet). Käyttö - Noudata aina teknisissä tiedoissa annettuja arvoja (luku 5). - Älä koskaan kosketa pumppua/putkistoa pumpattaessa kuumia nesteitä tai steriloinnin aikana. - Älä koskaan seiso pumpun tai putkiston päällä. - Älä koskaan käytä pumppua sekä sen imu- että paineyhteen ollessa tukittuina. - Älä koskaan työnnä käsiä tai sormia pumpun yhteisiin tai minnekään lähelle pyöriviä akseleita. Käsittele myrkyllisiä ja syövyttäviä liuoksia niiden valmistajien ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Huolto ja kunnossapito - Noudata aina teknisissä tiedoissa annettuja arvoja (luku 5). - Pumppua ei saa milloinkaan huoltaa sen ollessa kuuma. - Pumpussa ja putkistossa ei saa koskaan olla painetta pumppua huollettaessa. - Älä koskaan työnnä käsiä tai sormia pumpun yhteisiin tai minnekään lähelle pyöriviä akseleita. Erota pumppu aina sähköverkosta huoltotoimien ajaksi. 14

15 3. Asennus 3.1 Purkaminen pakkauksesta, käsittely ja varastointi Vaihe 1 Selvitä pumpun paino (luku 5) olevista tiedosta ennen nostovälineen valintaa ja käyttöä. Oheisista piirroksista ilmenee, kuinka pumppua tulee nostaa. Varmistu siitä,että nostolaite on oikein mitoitettu ja että sitä käytetään oikealla tavalla. Pumppu + voimalaiteyksikkö Pelkkä pumppu Vaihe 2 Vastaanotettaessa suoritettavat toimet: - Tarkista, että vastaanotettu tavara ja lähetyslistan vastaavat toisiaan. - Mikäli pumppuun kuuluu moottori, tarkista, että sen ohjekirja on mukana. - Tarkista, ettei pakkauksessa ole näkyviä kuljetusvaurioita. - Poista varovasti pakkausmateriaalit pumpun ympäriltä. - Tarkista, ettei pumpussa esiinny mitään näkyviä vaurioita. - Puhdista aina pumpun yhteet pakkausmateriaalin jäänteistä. - Reklamoi kuljetusvaurioista välittömästi kuljetuksesta vastanneelle taholle. Vaihe 3 Ellei pumppua ole määrä asentaa heti vastaanottotarkastuksen jälkeen, on se pakattava uudelleen ja sijoitettava sopivaan varastotilaan. Seuraavat seikat on huomioitava: 1. Muoviset tai tiivistetyyppiset yhteiden suojat tulee jättää paikoilleen. 2. Korroosionestosuojiin kiedottuina vastaanotetut pumput tulee suojata uudelleen vastaavalla tavalla kietoen. 3. Valittavan varastotilan on oltava puhdas, kuiva ja tärinätön. Mikäli varastointiin on pakko käyttää ilmastoltaan kosteaa tai pölyistä tilaa, on pumppu suojattava sopivasti peittäen. 4. Pyöräytä pumppua/pumppuyksikköä käsin viikoittain laakerivaurioiden välttämiseksi. 5. Kaikkia pumpun lisävarusteita tulee käsitellä vastaavalla tavalla. 15

16 3.2 Purkaminen pakkauksesta, käsittely ja varastointi 3. Asennus Vaihe 1 Pumppujärjestelmän suunnittelussa huomioitavaa: - Varmista, että pumpun NPSHr-vaatimus täyttyy pumpun imulinjassa, ja siten takaa pumpun tasaisen käynnin ja estää kavitoinnin syntymisen. - Vältä imupuolen alipainetta (nostotarvetta) ja kahden rinnakkain käyvän pumpun yhteistä imusarjaa (imujohtoa), koska nämä tekijät saattavat aiheuttaa tärinää tai kavitaatiota. - Suojaa pumppu niin etteivät kovat kiinteät esineet (mutterit, pultit tms.) pääse jumiuttamaan sitä. Suojaa pumppu myös suljettua venttiiliä vastaan tapahtuvalta käytöltä ylipaineventtiilien, painekytkimen, virranrajoittimen tms. menetelmän avulla. Tasoleikkaus Imupuoli Painepuoli Vaihe 2 Ennen pumpun asentamista on aiheellista huomioida seuraavaa: Varmista aina - asennusalustan tasaisuus pohjalevyn vääntymisen välttämiseksi. Tämä saisi aikaan pumpun ja moottorin akseleiden linjausvirheen, joka vaurioittaa pumppu- ja moottoriyksikköä. Tarkista, että - pumpun ja moottorin akseleiden keskinäinen linjausvirhe on valmistajien antamien raja-arvojen sisällä pohjalevyn kiinnittämisen jälkeen. Jätä aina vähintään 1 m vapaata tilaa pumpun ympärille kauttaaltaan, jotta pumppuun päästään kunnolla käsiksi huoltotoimia varten. - Järjestä imu- ja painepuolelle paineenvalvonta-pisteet diagnostiikkatarkoituksia varten. - Varusta järjestelmä venttiileillä, mikäli kahta pumppua on määrä käyttää rinnakkain. - Tee tarvittavat putkistojärjestelyt, mikäli tiiviste vaatii huuhtelun tai lämmitys-/jäähdytys-vaippaan on johdettava ao. väliainetta. - Älä altista pumppua nopeille lämpötilan muutoksille. Lämpöshokki voi jumiuttaa pumpun. Vaihe 3 Putkistot on tuettava kauttaaltaan. Putkiston painosta ei saa tulla pumpun varaan yhtään enempää kuin oheisesta taulukosta ilmenevien raja-arvojen verran. Muista: Putkiston tuennan tulee kestää myös pumpattavan nesteen paino. Huomioi aina seuraavat seikat: - Suunnittele imulinjat lyhyeksi ja suoriksi painehäviöiden minimoimiseksi ja siten imulinjan NPSHa-arvon parantamiseksi. - Vältä mutkia, T-kappaleita ja muita virtausta heikentäviä tekijöitä sekä pumpun imu- että paineyhteen tuntumassa. Käytä mahdollisimman loivia putkimutkia. - Järjestä pumpun kummallekin puolelle erotusventtiilit, joilla pumppu on erotettavissa piiristä tarvittaessa. - Pidä putkisto mahdollisuuksien mukaan vaakasuorana ilmataskujen välttämiseksi. Imuputkissa käytettävien supistuskappaleiden tulee olla epäkeskeisiä. Taso X Taso Z Taso Y 16

17 3. Asennus 3.2 Purkaminen pakkauksesta, käsittely ja varastointi Vaihe 3 - jatkoa Taulukko - maksimivoimat ja -momentit Pumppumalli Voimat Momentit FZ FY FX EF MZ MY MX EM S1 Voimat N lbf Momentit Nm lbft S2 Voimat N lbf Momentit Nm lbft S3/4 Voimat N lbf Momentit Nm lbft S5/6 Voimat N lbf Momentit Nm lbft Vaihe 4 Virtaussuunta määräytyy käyttävän akselin pyörimissuunnan perusteella. Pyörimissuunnan kääntäminen vastakkaiseksi muuttaa virtaus-suunnankin vastakkaiseksi. Imu Paine Paine Imu Paine Imu Imu Paine 17

18 3.2 Purkaminen pakkauksesta, käsittely ja varastointi 3. Asennus Vaihe 5 Pumpussa ei ole öljytäytöstä valmiina toimitettaessa. Eri käyttölämpötiloihin suositeltavat öljyt ilmenevät oheisesta taulukosta. Öljymäärän tarkistus öljytaso on tarkistettava pumpun seisoessa. Öljyn ensivaihto 150 käyttötunnin jälkeen, tämän jälkeen aina 3000 käyttötunnin välein. Öljytäytös Kaada sisään öljyä täyttötulpan näkölasissa olevaan merkkiin saakka. Huom: Vaakayhteisiin pumppuihin on asennettava näkölasi vaihteen kotelon sivussa olevaan ylempään reikään. Tarvittava öljymäärä: ks. tekniset tiedot, luku 5. Pumpun käyttölämpötila C C ( F ( F) BP Energol GR - XP150 BP GRS15 Castrol Alpha SP150 Castrol Alpha SN150 Mobil Gear 629 Mobil Glycoyle 30 Shell Omala 150 Shell Tivela WA Texaco Meropa 150 Texaco Synlube SAE90 Esso Spartan EP150 Esso IL

19 3. Asennus 3.3 Huuhtelulla varustetut tiivistejärjestelyt ja käyttöönottoa edeltävät tarkistukset Vaihe 1 Huuhtelulla varustetun tiivistejärjestelyn tarkoitus on tiivisteen alueen jäähdytys tai puhtaanapito. On tärkeää, että: - - Huuhtelu on kytketty oikein. (ks. alla). - Käytettävä huuhteluneste on yhteensopivaa ja paine ja virtausnopeus ovat oikeat. - Huuhtelu kytkeytyy päälle yhtaikaa pumpun käynnistyessä tai sitä ennen ja pois yhtaikaa pumpun pysähtyessä tai sen jälkeen. Vaihe 2 Huuhtelun kytkeminen Huuhdeltua järjestelmää käytettäessä on seuraavanlainen laitteisto erittäin suositeltava. - Säätöventtiili ja painemittari oikean huuhtelupaineen saavuttamista ja valvontaa varten. - Erotus- ja takaiskuventtiili, jotta huuhtelu voidaan katkaista ja estää ei-haluttujen aineiden virtaus väärään virtaussuuntaan. - Menetelmä, joka ilmaisee huuhteluvirtauksen näkyvällä tavalla. Vaihe 3 Huuhteluputkisto Ehdotettu järjestely on tarkoitettu yksitoimisille mekaanisille tiivisteille. Mikäli pumpussa on kaksitoimiset mekaaniset tiivisteet tai kiristys-holkkitiiviste, on järjestelmän poistovirtauspuolelle asennettava painemittarit ja säätöventtiilit. Virtauksen visuaalinen ilmaisu (ehdotus) Putkisto ja liitososat eivät normaalisti pumppuvalmistajan toimitussisältöön Säätö venttiili Huuhtelunesteen poisto viemäriin Painemittari Vain kaksitoimisen mekaanisen tiivisteen/ kiristysholkkitiivisteen yhteydessä Painemittari Säätövnttiili Takaiskuventtiili Erotusenttiili Huuhtelun tuloyhde 19

20 3.3 Huuhtelulla varustetut tiivistejärjestelyt ja käyttöönottoa edeltävät tarkistukset 3. Asennus Vaihe 4 Huuhteluneste Valittava huuhteluneste riippuu pumpattavasta nesteestä ja toimintaolosuhteista, ts. paineesta ja lämpötilasta. Jäähdytykseen tai vesiliukoisten tuotteiden yhteydessä käytetään yleensä vettä. Soveltuvan huuhtelunesteen valintaneuvoja saa pumpun toimittajalta. Vaihe 5 Huuhtelupaine ja -virtausnopeus Yksitoiminen mekaaninen tiiviste: max. 0,5 bar. Paineen kasvattaminen vähänkin tätä suuremmaksi vaurioittaa huulitiivistettä. Kaksitoiminen mekaaninen tiiviste / huuhdeltu kiristysholkkitiiviste: 1,0 bar korkeampi paine kuin pumpun painepuolen paine. Painepuolen paineen vaihdellessa aseta paine maksimipainetta vastaavasti. Huuhteluvirtauksen nopeuden on oltava riittävä varmistamaan, ettei tiivisteiden lämpötilan raja-arvo ylity. Virtausnopeussuositusta koskevat lisätiedot: käänny pumpun toimittajan puoleen. Vaihe 6 Käyttöönottoa edeltävät tarkistukset - Tarkista, että putkistosta on poistettu epäpuhtaudet huuhtelemalla se kunnolla. - Tarkista, että putkistosta ja pumpusta on poistettu kaikki virtausesteet. - Tarkista, että kaikki pumpun ja putkiston liitokset ovat tiiviit - Tarkista, että voiteluainetasot ovat oikeat. - Tarkista, että mahdolliset tiivisteiden huuhtelukytkennät on tehty - Tarkista, että kaikki turvasuojukset ovat paikoillaan. 20

21 4. Huolto 4.1 Kiertopesu (CIP, Cleaning In Place) Pumppu voidaan puhdistaa manuaalisesti tai kiertopesun (CIP) avulla. Seuraavassa on esimerkki tyypillisestä CIP-menettelystä. Sovelluskohtaisia erityisneuvoja voidaan kuitenkin tiedustella pumpun toimittajalta. Tyypillinen kiertopesumenetelmä 1. Huuhtele järjestelmä läpikotaisin kylmällä vedellä (6 C). 2. Kierrätä kuumaa lipeäliuosta (70 80 C, väkevyys 2,5 %) järjestelmän läpi minuutin ajan. 3. Huuhtele lopuksi uudelleen kylmällä vedellä. Varoitukset - Älä koskaan kosketa pumppua tai putkistoa, koska ne ovat erittäin kuumia! - Älä altista pumppua nopeille lämpötilanvaihteluille CIP-menettelyn aikana, koska lämpöshokki voi jumiuttaa pumpun. Sopiva ohitusjärjestely on suositeltava. - Huuhtele aina kunnolla puhtaalla vedellä pesuaineiden jäljiltä. - Käytä aina kumikäsineitä ja suojalaseja käsitellessäsi syövyttäviä aineita. - Varastoi/hävitä pesuaineet aina voimassaolevien sääntöjen ja direktiivien mukaisesti. 21

22 4.2 Huoltosuunnitelma 4. Huolto On suositeltavaa asentaa painemittarit pumpun molemmin puolin, jotta mahdolliset ongelmat voidaan helposti havaita. Huoltosuunnitelma Viikottaisen huolto-ohjelman tulee käsittää: - Pumpun vaihteen kotelon öljytason tarkistus (pumpun seisoessa). - Tuotepuolen tiivisteiden tarkistus vuotojen suhteen ja vaihto tarvittaessa. - Öljytiivisteiden tarkistus vuotojen suhteen. - Pumppauspaineiden tarkistus. Pumppu aiheuttaa tietyissä toimintaolosuhteissa palovamman vaaran eikä siihen pidä koskea toiminnan aikana. Pumpulle on annettava poiskytkennän jälkeen aikaa jäähtyä. Öljy tulee vaihtaa 3000 käyttötunnin tai 2 vuoden välein, kumpi tahansa täyttyy aikaisemmin. Varaosasuositukset Allaolevassa taulukossa on luetteloitu huoltosuunnitelman puitteissa varastossa pidettävät varaosat. Osan kuvaus Lkm Moottorinpuoleisen pään huulitiiviste 1 Roottoripesän kannen O-rengas 1 Akselitiivistepään huulitiiviste 2 Roottorin akselin pään huulitiiviste (O-rengas) 2 Roottorin muutteripään tiiviste (O-rengas) 2 Akselitiivisteet 2 22

23 4. Huolto 4.3 Purkaminen Vaihe 1 Perehdy ennen pumpun purkamista turvallisuutta koskeviin huomautuksiin. Ks. räjäytyspiirrokset (luku 6). Roottoripesän kannen irootus Irrota roottoripesän kannen mutterit (13) ja itse kansi (12). Vaihe 2 Roottoreiden irrotus 1. Työnnä muovi-/puupalikka roottoreiden (17) väliin niiden pyörimisen estämiseksi. 2. Irrota roottoreiden kiinnitysmutterit (22) ja roottorit. Pumppusarjan 6 roottoreita pitelevät paikoillaan momenttilukitteiset mutterit (Momenttilukitteinen asetelma, TLA) (19). Ne irrotetaan seuraavasti: - Löysää TLA:iden ruuveja vähitellen aina vastakkaisilta puolilta ( ristiin ). - Vedä TLA:t ulos niissä oleviin (aluslevyllisiin) reikiin kierrettyjen pulttien avulla. Muovinen tai puinen kappale Vaihe 3 Roottoripesän irrotus 1. Kiristysholkkitiiviste: löysää kiristysholkit niin että tiivisteiden paine akseleita vasten löystyy. Huuhdeltu mekaaninen tiiviste: irrota tiivistepesän kiinnitysmutterit ja nytkyttele tiiviste - pesät irti roottoripesästä. 2. Irrota roottoripesän kiinnitysmutterit (4) ja aluslevyt (4A). 3. Naputtele roottoripesää (9) molemmin puolin pehmeäpäisellä vasaralla. 4. Varo vaurioittamasta mekaanisia tiivisteitä. Roottoripesää ei saa päästää putoamaan akseleiden (24 ja 25) päälle irrotuksen aikana. 5. Välilevyjä (8) ei pidä irrottaa, ellei roottoreiden välyksiä tarvitse säätää uudestaan. Vaihe 4 Voiteluöljyn tyhjennys pumpusta 1. Laita astia vaihteiston alle käytetyn voiteluöljyn keräämiseksi. 2. Poista vaihteiston (1) kyljessä oleva alempi tyhjennysnippa (45). 23

24 4.3 Purkaminen 4. Huolto Vaihe 5 Tiivisteenpitimien irrotus 1. Irrota ruuvit (15). 2. Irrota tiivisteenpitimet (14) tiivisteen tilalla on joissakin pumpuissa saatettu käyttää tiivisteliimaa; tässä tapauksessa pitimien irrotuksessa voidaan joutua käyttämään vipua. 3. Huulitiivisteet (16) voidaan irrottaa ruuvitaltan/vivun avulla sen jälkeen kun tiivisteenpitimet on irrotettu. Huulitiivisteiden vaihtaminen on erittäin tärkeää ja levytiivisteidenkin vaihtaminen suositeltavaa ennen uudelleen-kokoamista tai tiivistemassaa käytetään ennen kokoamista. Vaihe 6 Vaihteen kotelon kannen irrotus 1. Irrota ruuvit (6). 2. Irrota vaihteen kotelon kansi (5) murrettuasi ensin levytiivisteen; paina sitten huulitiiviste (7) ulos. Huulitiivisteen vaihtaminen ennen uudelleenkokoamista on erittäin tärkeää. Vaihe 7 Ajoitushammaspyörien irrotus 1. Löysää kiristyslevyn ruuvit (40) pumppu-sarjoissa 1, 2 ja 3. Löysää momenttilukitteisen asetelman ( TLA:n) ruuvit useammassa eri vaiheessa pumppusarjoissa 4, 5 ja Irrota hammaspyörät (36) käyttäen tarkoitukseen varattuja kierteitettyjä reikiä tai irrota akseliasetelma alla kohdassa 8 esitettyä menetelmää käyttäen. Vaihe 8 Akseliasetelman irrotus 1. Naputtele kumpaakin akselia (24 ja 25) varovasti takapäästä pehmeäpäisellä vasaralla niin että akselit saadaan irrotettua vaihteen kotelon (1) etuosan läpi. 2. Kannattele kumpaakin akselia niitä vaihteen kotelosta irrotettaessa. 3. Irrota akselin tukiholkki (27) seuraavasta sijaintipaikasta: - Sarjojen 1, 2, 3 ja 4 pumput sekä vaakayhteiset 5- ja 6- sarjan pumput: roottoripesän koneis-tusmerkillä varustettua asennusotsapintaa vastapäätä oleva laakerin poraus. - Sarjojen 5 ja 6 pysty-yhteiset pumput: oikean-puoleinen laakerin poraus (pumppua edestä päin katsottaessa). 24

25 4. Huolto 4.3 Purkaminen Vaihe 9 Laakereiden irrotus 1. Kiinnitä akselit (24 ja 25) ruuvipuristimeen, jonka leuat on pehmustettu tiivisteiden alueen suojaamiseksi. 2. Irrota laakereiden mutterit (30) kiintoavainta terävästi napauttaen. Muttereiden irti kiertäminen voi olla työlästä, koska ne on lukittu kierreliimalla. 3. Kiinnitä akseli puristimeen pystyasentoon puristustyökalu tiiviisti laakerin sisäkehää vasten, kuvassa esitetyllä tavalla, ja paina akselin yläpäästä niin että akseli painuu laakereiden (26 ja 31) lävitse. 4. Irrota kumpikin laakerisarja (sisä- ja ulko-). On hyvän käytännön mukaista vaihtaa laakerit uusiin, mikäli ne on irrotettu akseleilta olipa syy mikä tahansa. Puhdista kaikki osat ja tutki, etteivät ne ole kuluneet tai vaurioituneet. Uusi tarvittaessa. 25

26 4.4 Kokoaminen 4. Huolto Laakereiden asennus akseleille Varo vaurioittamasta akseleiden pintoja erityisesti tiivisteiden sijaintikohdista. Varmista, että kaikki kiinnitysosat tulevat kiristetyiksi (luku 5) mainittuihin kiristysmomentteihin. Sarjojen 1, 2 ja 3 pumppujen laakereita ei tarvitse kuumentaa. Kuumenna sarjojen 4, 5 ja 6 pumppujen laakereiden sisäkehät lämpötilaan 110 C. Älä käytä kuumennukseen minkäänlaista liekkiä, koska tämä turmelee laakerit. Vaihe 1 Kiinnitä akseli (24 ja 25) pysty-asentoon pehmustettu-leukaiseen ruuvipuristimeen ja sivele jumiutumisestoainetta laakereiden kehille. Vaihe 2 Sijoita laakerin sisäkehä akselille varmistaen, että se tulee tiiviisti akselin olaketta vasten. Vaihe 3 Pane kuppimainen ulkokehä, laakerin väliholkki (32) ja laakerin takimmainen, kuppimainen ulkokehä paikoilleen. Vaihe 4 Anna laakereiden jäähtyä (koskee ainoastaan sarjojen 4, 5, 6 pumppuja). Ellei näin tehdä, ei laakereita saada säädettyä oikein. 1. Sivele kierreliimaa (Permabond Grade 145 tai vast.) laakerin mutterin kierteisiin. 2. Kiristä laakerin mutteri (30) pyörittäen samalla laakereita (26 ja 31) sekä väliholkkia (32). Laakerit ovat sopivan kireällä, kun väliholkkia voidaan siirtää vain vasaralla kevyesti naputellen. 3. Kaksilaakeriset asetelmat: toista edellä selostettu menettely. 4. Öljyä laakerit. 26

27 4. Huolto 4.4 Kokoaminen Akseliasetelmien asennus Vaihe 1 Pane akselin tukiholkki (27) paikoilleen seuraavaan sijaintipaikkaan: - Sarjojen 1, 2, 3 ja 4 pumput sekä vaakayhteiset 5- ja 6-sarjan pumput: roottoripesän laakerin poraukseen, jossa kohdistusmerkki. - Sarjojen 5 ja 6 pysty-yhteiset pumput: oikean-puoleinen laakerin poraus (pumppua edestä päin katsottaessa). Vaihe 2 Tunnista käyttävän ja käytettävän akselin sijainnit vaihteen kotelon (5) suunnan mukaisesti. Vaihe 3 1. Naputtele akselit (24 ja 25) pehmeäpäisellä vasaralla paikoilleen vaihteen koteloon (1). 2. Mikäli laakerit on vaihdettu, tarvitaan todennäköisesti uusi tukiholkki. On erittäin tärkeää varmistaa, että roottorin linjausvirheet ovat jakso ilmenevien raja-arvojen sisällä Tiivisteenpitimien asennus Vaihe 1 Puhdista tiivisteenpitimien (14) takapinta, pane pitimet paikoilleen ja kiristä ne. Vaihe 2 1. Tarkista, että roottoreiden linjaus on oikea (ks. roottoreiden tuennan linjaus, jakso 4.4.4). 2. Roottorin linjauksen ollessa oikea irrota tiivis-teenpitimet ja paina uudet huulitiivisteet (16) tiivisteenpitimiin. 3. Vaihteen kotelon (1) etu- osaan ja paina tiivisteenpitimet paikoilleen. Varmista, etteivät huulitiivisteet vaurioidu työnnettäessä niitä akseleille. Vaihe 3 Pane ruuvit (15) paikoilleen ja kiristä ne. 27

28 4.4 Kokoaminen 4. Huolto Roottorin välyksen tarkistus Vaihe 1 Roottorin linjausvirheet voivat saada pumpun vaurioitumaan. Asenna roottorit akseleille (24 ja 25) ja kiristä roottoreiden kiinnitysmutterit (22). Vaihe 2 1. Varmista syvyysmikrometrillä, että aksiaalinen välys on toleranssin 0,012 mm sisällä. 2. Mikäli välys ei ole oikea, on akselin tukiholkki (27) vaihdettava tai sitä on koneistettava Ajoitushammaspyörien asennus Vaihe 1 Työnnä ajoitushammaspyörät (36) akseleille (24 ja 25), kohdistamalla ajoitusmerkit paikalleen. Vaihe 2 1. Voitele momenttilukitteiset asetelmat (38) vaihteistoöljyllä ennen niiden asennusta. Sarjojen 1, 2 ja 3 korkeapainepumpuissa on kaksi elementtisarjaa. 2. Sarjojen 4, 5 ja 6 pumpuissa on momenttilukitteiset asetelmat (TLA:t). Vaihe 3 Asenna ajoitushammaspyörien kiinnityslevyt (39) paikoilleen (koskee vain sarjoja 1, 2 ja 3). Vaihe 4 Ajoitus on nyt säädettävä: Kiristä ainoastaan yhtä kiinnityslevyä / TLA:ta niin että akseli pääsee pyörimään toiseen hammas-pyörään nähden ajoituksen säätöä varten. Ks. Roottoreiden ajoitus, jakso

29 4. Huolto 4.4 Kokoaminen Roottoreiden ajoituksen säätö Vaihe 1 Mikäli roottoreiden ajoitus vaatii säätämistä ( olettaen ettei pumppua ole juuri koottu uudestaan), on tärkeää selvittää roottoreiden ajoitusvirheen syy ennen etenemistä asiassa. Ajoituksen säätämiseksi varmistu siitä, että toinen akseleista pyörii vapaasti lukituselementin sisällä. TLA/elementti tulee kiristää suositeltuun momenttiin. Vaihe 2 Saata roottorit (17) kuvasta ilmenevään asentoon, roottorin merkillä varustetut lavat klo tasoon (vaaka-yhteiset pumput) tai klo 3 9 -tasoon (pysty-yhteiset pumput). Kuopat Vaihe 3 Kierrä akselia siten, että roottorit tulevat uuteen, allaolevasta kuvasta ilmenevään asentoon. Vaihe 4 Mittaa rakotulkilla merkittyjen kohtien väliset välykset akselia tarpeen mukaan kiertäen. Vaihe 5 Mikäli välykset mittauskohteissa ovat erisuuret, naputtele vapaasti pyörivällä akselilla olevaa roottoria, kunnes mittaustulokset 6 mittauspisteessä ovat yhtäsuuret. Vaihe 6 Kiristä momenttilukitteiset asetelmat tai kiinni-tyslevyn ruuvit. Varmista, että ajoitus on yhä oikea. Irrota roottorit. 29

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. MH Koltek Venttiili IM70735-FI4 1999-04

Käyttäjän käsikirja. MH Koltek Venttiili IM70735-FI4 1999-04 Käyttäjän käsikirja MH Koltek Venttiili IM70735-FI4 1999-04 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistava yhtiö Alfa Laval Yhtiön nimi 6000 Kolding Osoite +45 79 32 22 00 Puhelinnumero vakuuttaa täten, että

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi SIIPI KIINTEÄTILAVUUKSISET 1 runko 2 roottori 3 siivet 4 tasapainoitus levyt 5 akseli 6 imuaukko 7 paineaukko Toiminta-arvot 1450 rpm öljyllä ISO VG46 ja lämpötilalla 50 C. Malli Kierros- Max Nopeusalue

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Osa Nimi kpl 1 Välilaippa 1 2 Perälevy 1 3 Sylinteriputki 1 4 Mäntä 1 5 Runko 1 6 Nostokartio 1 7 Leukapala 6 8 Anturilevy 300 1 9 Anturilevy 300 1 10 Anturilevy 200 1

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 9-5 Asennusohje SITdefault Moottorinlämmitin MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06- SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Sport-alusta Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 55

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 48 IMG

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 48 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31373736 Versio 1.0 Osa nro 31373734 Akkulaturi IMG-279201 Volvo Car Corporation Akkulaturi- 31373736 - V1.0 Sivu 1 / 48 Erikoistyökalut 951 2782 Niittimutterityökalut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 31338960 Versio 1.1 Osa nro 31359732, 30791000 Vetokoukku, kiinteä Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31338960 - V1.1 Sivu 1 / 22 Erikoistyökalut

Lisätiedot

Koristepaneeli, ulkopuoli

Koristepaneeli, ulkopuoli Ohje nro Versio Osa nro 31265210 1.2 31265211 Koristepaneeli, ulkopuoli IMG-275024 Sivu 1 / 13 Varuste A0000162 IMG-239446 IMG-239980 IMG-239663 A0000177 A0000214 M0000232 IMG-275023 Sivu 2 / 13 JOHDANTO

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MX-250-403

KÄYTTÖOHJE MX-250-403 KÄYTTÖOHJE MX-250-403 28.07.2009 Nr. MX01.1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanottaminen...................................... 3 2. Yleistä.................................................... 3 2.1

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla.

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla. Kokoamisohjeet: 9689995/BZ7C and 9689996/BZ4C Koneet, joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 96899945 TRD6B TunnelRam-leikkuulaite 96899946 TRD7B TunnelRam-leikkuulaite 96899950 CD6B Combi-leikkuulaite

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Installation instructions, accessories Ohje nro 31399385 Versio 1.3 Osa nro 31373745 Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Volvo Car Corporation Ohjauspyörä nahka lämmitettävä- 31399385 - V1.3 Sivu 1 / 37 Varuste

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Pysäköintiapu, ohjain

Pysäköintiapu, ohjain Installation instructions, accessories Ohje nro 31408456 Versio 1.3 Osa nro 31399352 Pysäköintiapu, ohjain Volvo Car Corporation Pysäköintiapu, ohjain- 31408456 - V1.3 Sivu 1 / 76 Erikoistyökalut 999 7234

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly Omega Asennustyökalut mm kuusiohylsyt 6 mm kuusiohylsyt 7 mm kuusiohylsyt 8 mm kuusiohylsyt 9 mm kuusiohylsyt (pylvässuojat, törmäyssuoja) 6 mm kuusiokärjet (pylvässuojat,

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus 1/6 Pyörän navan irrotuksessa ja asennuksessa voi olla eroja ajoneuvon valmistajasta riippuen. Laakerin korjausyksikön vaihto on suositeltavaa antaa vain ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On aina

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot