S-sarja. Lohkoroottoripumput. Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S-sarja. Lohkoroottoripumput. Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI"

Transkriptio

1 S-sarja Lohkoroottoripumput Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI

2

3 EU-Sisällyttämisvakuutus Alfa Laval Yrityksen nimi Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ, England Osoite Puhelin: +44 (01323) Faksi: +44 (01323) Puhelin ja faksi Vakuutamme täten, että jäljempänä mainittu laite on tarkoitettu asennettavaksi koneen osaksi tai yhdistettäväksi muihin laitteisiin/ koneisiin siten että yhdistelmästä muodostuu kone. Sitä ei saa ottaa käyttöön ennen kuin sen sisältävän koneen on vakuutettu olevan EU-konedirektiivin 89/392/ETY ja sen muutosdirektiivien 91/368/ETY, 93/44/ETY ja 93/68/ETY mukainen. Laitteen kuvaus: Lohkoroottoripumppu Tyyppi/koko: Sarjanumero: Laitteen suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettu seuraavia harmonisoituja eurooppalaisia standardeja: EN809: ISO9001: 1998 Pumput ja pumppuyksiköt nesteille - yleiset turvamääräykset Laatujohtamisjärjestelmä. Laitteen teknistä rakennetta koskevaa tiedostoa säilytetään yllämainitussa osoitteessa. Allekirj (Valtuutettu) Pvm Nimi P. Sweet Asema Laatupäällikkö 3

4

5 EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Alfa Laval Yrityksen nimi Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ, England Osoite Puhelin: +44 (01323) Faksi: +44 (01323) Puhelin ja faksi Vakuutamme täten, että seuraava kone on konedirektiivin 89/392/ETY ja sen muutosdirektiivien 91/368/ETY, 93/44/ETY ja 93/ 68/ETY sekä seuraavassa mainittujen muiden asiaa koskevien direktiivien vaatimusten mukainen. Koneen suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettu harmonisoituja eurooppalaisia standardeja sekä eurooppalaisia ja kansallisia standardeja allaolevan listauksen mukaisesti: Koneen kuvaus: Tyyppi/koko: Muu sovellettava direktiivi: Moottorilla varustettu lohkoroottoripumppu Sarjanumero: Sähkölaitteita koskeva pienjännitedirektiivi 73/23/ETY EMC-direktiivi (sähkömagneettinen yhteensopivuus) 89/336/ETY Laitteen suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettu seuraavia harmonisoituja eurooppalaisia standardeja: EN809: ISO9001: 1998 Pumput ja pumppuyksiköt nesteille - yleiset turvamääräykset Laatujohtamisjärjestelmä. Laitteen teknistä rakennetta koskevaa tiedostoa säilytetään yllämainitussa osoitteessa. Allekirj (Valtuutettu) Pvm Nimi Asema P. Sweet Laatupäällikkö 5

6

7 EU:n Vaatimustenmukaisuusvakuutus Yrityksen nimi Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Limited Yrityksen nimi Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ Katuosoite Puhelin: (01323) Faksi: (01323) Puhelin- ja faksinumero Täten vakuutamme, että seuraava laite on tarkoitettu asennettavaksi koneeseen tai koottavaksi toiseen laitteeseen tai koneeseen, jotka asennetaan koneeseen. Sitä ei saa ottaa käyttöön ennen kuin koneelle, johon se on asennettu, on annettu vaatimustenvakuutustodistus direktiivin 94/9/EC Ryhmä II laiteluokka 2 & 3 G & D asetusten mukaisesti tai muiden sovellettavien direktiivien mukaisesti. Kone on suunniteltu ja valmistettu seuraavien siirrettyjen harmonisoitujen eurooppalaisten standardien sekä eurooppalaisten ja kansallisten standardien mukaisesti: Koneen kuvaus: SRU lohkoroottoripumppu Tyyppi/koko: Valmistusnumero: Valmistuspäivä: Ilmoitetut rungon osat: Toiminta: Baseefa (2001) Ltd Terveys- ja turvallisuuslaboratorio Harpur Hill BUXTON Derbyshire SK17 9 JN Laiteluokan 3:n sovellutuksissa pumppu on asennettava ja sitä on käytettävä käyttöohjeen ja liitteen A. I mukaisesti laiteluokka 2:n sovellutuksissa pumppu on asennettava ja sitä on käytettävä käyttöohjeen ja liitteiden A & B mukaisesti. Muut sovellettavat direktiivit: Kone on valmistettu seuraavien siirrettyjen harmonisoitujen eurooppalaisten standardien mukaisesti: EN809: Pumput ja pumppuyksiköt nesteille - yleiset turvamääräykset. EN : 2001: Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet pr EN Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet - Osa 5: Suojaus rakenteellisella turvallisuudella c Luonnos EN : Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet - Osa 8: Suojaus nesteeseen upottamalla k ISO9001: 2000 Laadunhallintajärjestelmä Tiedot tämän koneen teknisestä rakenteesta säilytetään yllä olevassa osoitteessa. Allekirjoitus Philip Sweet Laatu- ja turvallisuuspäällikkö Päivämäärä 7

8

9 EU:n Vaatimustenmukaisuusvakuutus Yrityksen nimi Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Limited Yrityksen nimi Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ Katuosoite Puhelin: (01323) Faksi: (01323) Puhelin- ja faksinumero Täten vakuutamme, että seuraava kone vastaa direktiivin 94/9/EC Ryhmä II laiteluokkien 2 & 3 G & D määräyksiä sekä muita sovellettavia direktiivejä. Kone on suunniteltu ja valmistettu seuraavien siirrettyjen harmonisoitujen eurooppalaisten standardien sekä eurooppalaisten ja kansallisten standardien mukaisesti: Koneen kuvaus: SRU lohkoroottoripumppu, moottoroitu Tyyppi/koko: Valmistusnumero: Valmistuspäivä: Ilmoitetut rungon osat: Toiminta: Baseefa (2001) Ltd Terveys- ja turvallisuuslaboratorio Harpur Hill BUXTON Derbyshire SK17 9 JN Laiteluokka 3:n sovellutuksissa pumppuyksikkö on asennettava ja sitä on käytettävä Käyttöohjeen ja liitteen A mukaisesti. Laiteluokka 2:n sovelluksissa pumppuyksikkö on asennettava ja sitä on käytettävä käyttöohjeen ja liitteiden A & B mukaisesti. Muut sovellettavat direktiivit: Pienjännitedirektiivi 73/23/EEC Sähkömagneettinen yhteensopivuus 89/336/EEC Koneturvallisuusdirektiivi 89/392/EEC (ja myöhemmät lisäykset) Kone on valmistettu seuraavien siirrettyjen harmonisoitujen eurooppalaisten standardien mukaisesti: EN809: Pumput ja pumppuyksiköt nesteille - yleiset turvamääräykset. EN : 2001: Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet pr EN Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet - Osa 5: Suojaus rakenteellisella turvallisuudella c Luonnos EN : Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet - Osa 8: Suojaus nesteeseen upottamalla k ISO9001: 2000 Laadunhallintajärjestelmä Tiedot tämän koneen teknisestä rakenteesta säilytetään yllä olevassa osoitteessa. Allekirjoitus Philip Sweet Laatu- ja turvallisuuspäällikkö Päivämäärä 9

10 10

11 Sisällysluettelo Tämän käsikirjan sisältämät tiedot pitävät paikkansa julkaisuhetkellä mutta niihin voi tulla muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. 1. Yleinen kuvaus Yleinen kuvaus Turvallisuus Tärkeitä tietoja Varoitusmerkit Turvallisuutta koskevia huomautuksia Asennus Purkaminen pakkauksesta, käsittely ja varastointi Purkaminen pakkauksesta, käsittely ja varastointi Huuhtelulla varustetut tiivistejärjestelyt ja käyttöönottoa edeltävät tarkistukset Huolto Kiertopesu (CIP, Cleaning In Place) Huoltosuunnitelma Purkaminen Kokoaminen Akselitiivisteiden irrotus ja asennus Ylipaineventtiili Vianhakukaavio Tekniset tiedot Tekniset tiedot Osaluettelo Pumppusarja S Pumppusarja S Pumppusarja S5 - vaaka-yhteinen Pumppusarja S5 - pysty-yhteinen Pumppusarja S6 - vaaka-yhteinen Pumppusarja S6 - pysty-yhteinen Liite Liite A Liite B

12 1.1 Yleinen kuvaus 1. Yleinen kuvaus S-pumppu toimitukseen kuuluva pumppu on pakkosyöttöinen lohkoroottoripumppu, joka voidaan toimittaa voimalaitteineen tai ilman (ks. piirros). Pumppuyksikön eri osat ilmenevät oheisesta kuvasta. S-sarja S-pumppusarjassa on yleiskäyttöinen vaihde, rakenteeltaan jokin sarjasta S1 4. Pumppujen imu- ja paineyhteet voidaan asentaa tämän ansiosta joustavasti joko pysty- tai vaaka-suuntaan. Yhteiden suuntaa muutetaan jalustan kohdetta muuttamalla. Yhteiden suuntaus tulee määritellä tilattaessa, mutta jalkarakenteen vaihtoehtoisuus mahdollistaa jo asennettujen pumppujen rakenteen muuttamisen tarvittaessa. Sarjojen S5 ja 6 pumppujen imu- ja paine-yhteet voivat myös olla joko vaaka- tai pysty-suunnassa. Tämä saadaan aikaan vaihteen erityisillä valuosilla, jotka on tarkoitettu joko vaakatai pystysuuntaista akselirakennetta varten. Yhteet Tuotepuolen tiivisteen alue Roottoripesän kansi Roottoripesä Vaihde Voimalaiteyksikkö Kytkimen suojus (kytkin suojuksen sisällä) Aluslevyn kiinnitysreiät Pumpun toimintaolosuhteet Pumppua tulee käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on määritelty. Toimintapaine, -pyörimisnopeus ja lämpötila-arvot on määritelty tilauksen yhteydessä eikä niitä saa ylittää. Nämä arvot on mainittu alkuperäisissä tuotedokumenteissa ja ne ovat saatavissa pumpun toimittajalta pumpun mallia ja sarjanumeroa vastaan. Äänitasot Pumput ja/tai niiden voimalaitteet ja/tai järjes-telmät, johon edelliset on asennettu, saattavat tietyissä toimintaolosuhteissa tuottaa melua, jonka äänenpainetaso ylittää arvon 85 db[a]. Melulta on tarvittaessa suojauduttava asianmukaisin toimenpitein. 12

13 2. Turvallisuus 2.1 Tärkeitä tietoja 2.2 Varoitusmerkit Ei-turvalliset menettelytavat ja muut tärkeät tiedot esitetään tässä käsikirjassa painotetulla tavalla. Varoituksia korostetaan erikoismerkkien (-symbolien) avulla. Lue aina käyttöohjekirjanen ennen kuin käytät pumppua! VAARA! Ilmaisee, että erityisiä menettelytapoja täytyy noudattaa vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi. VAROITUS! Ilmaisee, että erityisiä menettelytapoja täytyy noudattaa venttiilivaurioiden välttämiseksi. HUOM! Viittaa tietoihin, jotka ovat tärkeitä menettely-tapojen yksinkertaistamisen tai selventämisen kannalta. Yleinen varoitus: Sähköiskun vaara - vaarallinen jännite: Syövyttäviä aineita: 13

14 2.3 Turvallisuutta koskevia huomautuksia 2. Turvallisuus Kaikki tämän käsikirjan varoitukset on koottu yhteen tälle sivulle. Huomioi erityisesti allamainitut ohjeet välttääksesi vakavat henkilövahingot tai pumppuvauriot. Asennus - Noudata aina teknisissä tiedoissa annettuja arvoja (luku 5). - Älä koskaan käynnistä pumppua väärään pyörimissuuntaan, kun siinä on nestettä. - Älä koskaan työnnä käsiä tai sormia pumpun yhteisiin tai minnekään lähelle pyöriviä akseleita. Pumpun sähköiset liitännät saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja (ks. voimalaiteyksikön mukana toimitetut moottorin ohjeet). Käyttö - Noudata aina teknisissä tiedoissa annettuja arvoja (luku 5). - Älä koskaan kosketa pumppua/putkistoa pumpattaessa kuumia nesteitä tai steriloinnin aikana. - Älä koskaan seiso pumpun tai putkiston päällä. - Älä koskaan käytä pumppua sekä sen imu- että paineyhteen ollessa tukittuina. - Älä koskaan työnnä käsiä tai sormia pumpun yhteisiin tai minnekään lähelle pyöriviä akseleita. Käsittele myrkyllisiä ja syövyttäviä liuoksia niiden valmistajien ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Huolto ja kunnossapito - Noudata aina teknisissä tiedoissa annettuja arvoja (luku 5). - Pumppua ei saa milloinkaan huoltaa sen ollessa kuuma. - Pumpussa ja putkistossa ei saa koskaan olla painetta pumppua huollettaessa. - Älä koskaan työnnä käsiä tai sormia pumpun yhteisiin tai minnekään lähelle pyöriviä akseleita. Erota pumppu aina sähköverkosta huoltotoimien ajaksi. 14

15 3. Asennus 3.1 Purkaminen pakkauksesta, käsittely ja varastointi Vaihe 1 Selvitä pumpun paino (luku 5) olevista tiedosta ennen nostovälineen valintaa ja käyttöä. Oheisista piirroksista ilmenee, kuinka pumppua tulee nostaa. Varmistu siitä,että nostolaite on oikein mitoitettu ja että sitä käytetään oikealla tavalla. Pumppu + voimalaiteyksikkö Pelkkä pumppu Vaihe 2 Vastaanotettaessa suoritettavat toimet: - Tarkista, että vastaanotettu tavara ja lähetyslistan vastaavat toisiaan. - Mikäli pumppuun kuuluu moottori, tarkista, että sen ohjekirja on mukana. - Tarkista, ettei pakkauksessa ole näkyviä kuljetusvaurioita. - Poista varovasti pakkausmateriaalit pumpun ympäriltä. - Tarkista, ettei pumpussa esiinny mitään näkyviä vaurioita. - Puhdista aina pumpun yhteet pakkausmateriaalin jäänteistä. - Reklamoi kuljetusvaurioista välittömästi kuljetuksesta vastanneelle taholle. Vaihe 3 Ellei pumppua ole määrä asentaa heti vastaanottotarkastuksen jälkeen, on se pakattava uudelleen ja sijoitettava sopivaan varastotilaan. Seuraavat seikat on huomioitava: 1. Muoviset tai tiivistetyyppiset yhteiden suojat tulee jättää paikoilleen. 2. Korroosionestosuojiin kiedottuina vastaanotetut pumput tulee suojata uudelleen vastaavalla tavalla kietoen. 3. Valittavan varastotilan on oltava puhdas, kuiva ja tärinätön. Mikäli varastointiin on pakko käyttää ilmastoltaan kosteaa tai pölyistä tilaa, on pumppu suojattava sopivasti peittäen. 4. Pyöräytä pumppua/pumppuyksikköä käsin viikoittain laakerivaurioiden välttämiseksi. 5. Kaikkia pumpun lisävarusteita tulee käsitellä vastaavalla tavalla. 15

16 3.2 Purkaminen pakkauksesta, käsittely ja varastointi 3. Asennus Vaihe 1 Pumppujärjestelmän suunnittelussa huomioitavaa: - Varmista, että pumpun NPSHr-vaatimus täyttyy pumpun imulinjassa, ja siten takaa pumpun tasaisen käynnin ja estää kavitoinnin syntymisen. - Vältä imupuolen alipainetta (nostotarvetta) ja kahden rinnakkain käyvän pumpun yhteistä imusarjaa (imujohtoa), koska nämä tekijät saattavat aiheuttaa tärinää tai kavitaatiota. - Suojaa pumppu niin etteivät kovat kiinteät esineet (mutterit, pultit tms.) pääse jumiuttamaan sitä. Suojaa pumppu myös suljettua venttiiliä vastaan tapahtuvalta käytöltä ylipaineventtiilien, painekytkimen, virranrajoittimen tms. menetelmän avulla. Tasoleikkaus Imupuoli Painepuoli Vaihe 2 Ennen pumpun asentamista on aiheellista huomioida seuraavaa: Varmista aina - asennusalustan tasaisuus pohjalevyn vääntymisen välttämiseksi. Tämä saisi aikaan pumpun ja moottorin akseleiden linjausvirheen, joka vaurioittaa pumppu- ja moottoriyksikköä. Tarkista, että - pumpun ja moottorin akseleiden keskinäinen linjausvirhe on valmistajien antamien raja-arvojen sisällä pohjalevyn kiinnittämisen jälkeen. Jätä aina vähintään 1 m vapaata tilaa pumpun ympärille kauttaaltaan, jotta pumppuun päästään kunnolla käsiksi huoltotoimia varten. - Järjestä imu- ja painepuolelle paineenvalvonta-pisteet diagnostiikkatarkoituksia varten. - Varusta järjestelmä venttiileillä, mikäli kahta pumppua on määrä käyttää rinnakkain. - Tee tarvittavat putkistojärjestelyt, mikäli tiiviste vaatii huuhtelun tai lämmitys-/jäähdytys-vaippaan on johdettava ao. väliainetta. - Älä altista pumppua nopeille lämpötilan muutoksille. Lämpöshokki voi jumiuttaa pumpun. Vaihe 3 Putkistot on tuettava kauttaaltaan. Putkiston painosta ei saa tulla pumpun varaan yhtään enempää kuin oheisesta taulukosta ilmenevien raja-arvojen verran. Muista: Putkiston tuennan tulee kestää myös pumpattavan nesteen paino. Huomioi aina seuraavat seikat: - Suunnittele imulinjat lyhyeksi ja suoriksi painehäviöiden minimoimiseksi ja siten imulinjan NPSHa-arvon parantamiseksi. - Vältä mutkia, T-kappaleita ja muita virtausta heikentäviä tekijöitä sekä pumpun imu- että paineyhteen tuntumassa. Käytä mahdollisimman loivia putkimutkia. - Järjestä pumpun kummallekin puolelle erotusventtiilit, joilla pumppu on erotettavissa piiristä tarvittaessa. - Pidä putkisto mahdollisuuksien mukaan vaakasuorana ilmataskujen välttämiseksi. Imuputkissa käytettävien supistuskappaleiden tulee olla epäkeskeisiä. Taso X Taso Z Taso Y 16

17 3. Asennus 3.2 Purkaminen pakkauksesta, käsittely ja varastointi Vaihe 3 - jatkoa Taulukko - maksimivoimat ja -momentit Pumppumalli Voimat Momentit FZ FY FX EF MZ MY MX EM S1 Voimat N lbf Momentit Nm lbft S2 Voimat N lbf Momentit Nm lbft S3/4 Voimat N lbf Momentit Nm lbft S5/6 Voimat N lbf Momentit Nm lbft Vaihe 4 Virtaussuunta määräytyy käyttävän akselin pyörimissuunnan perusteella. Pyörimissuunnan kääntäminen vastakkaiseksi muuttaa virtaus-suunnankin vastakkaiseksi. Imu Paine Paine Imu Paine Imu Imu Paine 17

18 3.2 Purkaminen pakkauksesta, käsittely ja varastointi 3. Asennus Vaihe 5 Pumpussa ei ole öljytäytöstä valmiina toimitettaessa. Eri käyttölämpötiloihin suositeltavat öljyt ilmenevät oheisesta taulukosta. Öljymäärän tarkistus öljytaso on tarkistettava pumpun seisoessa. Öljyn ensivaihto 150 käyttötunnin jälkeen, tämän jälkeen aina 3000 käyttötunnin välein. Öljytäytös Kaada sisään öljyä täyttötulpan näkölasissa olevaan merkkiin saakka. Huom: Vaakayhteisiin pumppuihin on asennettava näkölasi vaihteen kotelon sivussa olevaan ylempään reikään. Tarvittava öljymäärä: ks. tekniset tiedot, luku 5. Pumpun käyttölämpötila C C ( F ( F) BP Energol GR - XP150 BP GRS15 Castrol Alpha SP150 Castrol Alpha SN150 Mobil Gear 629 Mobil Glycoyle 30 Shell Omala 150 Shell Tivela WA Texaco Meropa 150 Texaco Synlube SAE90 Esso Spartan EP150 Esso IL

19 3. Asennus 3.3 Huuhtelulla varustetut tiivistejärjestelyt ja käyttöönottoa edeltävät tarkistukset Vaihe 1 Huuhtelulla varustetun tiivistejärjestelyn tarkoitus on tiivisteen alueen jäähdytys tai puhtaanapito. On tärkeää, että: - - Huuhtelu on kytketty oikein. (ks. alla). - Käytettävä huuhteluneste on yhteensopivaa ja paine ja virtausnopeus ovat oikeat. - Huuhtelu kytkeytyy päälle yhtaikaa pumpun käynnistyessä tai sitä ennen ja pois yhtaikaa pumpun pysähtyessä tai sen jälkeen. Vaihe 2 Huuhtelun kytkeminen Huuhdeltua järjestelmää käytettäessä on seuraavanlainen laitteisto erittäin suositeltava. - Säätöventtiili ja painemittari oikean huuhtelupaineen saavuttamista ja valvontaa varten. - Erotus- ja takaiskuventtiili, jotta huuhtelu voidaan katkaista ja estää ei-haluttujen aineiden virtaus väärään virtaussuuntaan. - Menetelmä, joka ilmaisee huuhteluvirtauksen näkyvällä tavalla. Vaihe 3 Huuhteluputkisto Ehdotettu järjestely on tarkoitettu yksitoimisille mekaanisille tiivisteille. Mikäli pumpussa on kaksitoimiset mekaaniset tiivisteet tai kiristys-holkkitiiviste, on järjestelmän poistovirtauspuolelle asennettava painemittarit ja säätöventtiilit. Virtauksen visuaalinen ilmaisu (ehdotus) Putkisto ja liitososat eivät normaalisti pumppuvalmistajan toimitussisältöön Säätö venttiili Huuhtelunesteen poisto viemäriin Painemittari Vain kaksitoimisen mekaanisen tiivisteen/ kiristysholkkitiivisteen yhteydessä Painemittari Säätövnttiili Takaiskuventtiili Erotusenttiili Huuhtelun tuloyhde 19

20 3.3 Huuhtelulla varustetut tiivistejärjestelyt ja käyttöönottoa edeltävät tarkistukset 3. Asennus Vaihe 4 Huuhteluneste Valittava huuhteluneste riippuu pumpattavasta nesteestä ja toimintaolosuhteista, ts. paineesta ja lämpötilasta. Jäähdytykseen tai vesiliukoisten tuotteiden yhteydessä käytetään yleensä vettä. Soveltuvan huuhtelunesteen valintaneuvoja saa pumpun toimittajalta. Vaihe 5 Huuhtelupaine ja -virtausnopeus Yksitoiminen mekaaninen tiiviste: max. 0,5 bar. Paineen kasvattaminen vähänkin tätä suuremmaksi vaurioittaa huulitiivistettä. Kaksitoiminen mekaaninen tiiviste / huuhdeltu kiristysholkkitiiviste: 1,0 bar korkeampi paine kuin pumpun painepuolen paine. Painepuolen paineen vaihdellessa aseta paine maksimipainetta vastaavasti. Huuhteluvirtauksen nopeuden on oltava riittävä varmistamaan, ettei tiivisteiden lämpötilan raja-arvo ylity. Virtausnopeussuositusta koskevat lisätiedot: käänny pumpun toimittajan puoleen. Vaihe 6 Käyttöönottoa edeltävät tarkistukset - Tarkista, että putkistosta on poistettu epäpuhtaudet huuhtelemalla se kunnolla. - Tarkista, että putkistosta ja pumpusta on poistettu kaikki virtausesteet. - Tarkista, että kaikki pumpun ja putkiston liitokset ovat tiiviit - Tarkista, että voiteluainetasot ovat oikeat. - Tarkista, että mahdolliset tiivisteiden huuhtelukytkennät on tehty - Tarkista, että kaikki turvasuojukset ovat paikoillaan. 20

21 4. Huolto 4.1 Kiertopesu (CIP, Cleaning In Place) Pumppu voidaan puhdistaa manuaalisesti tai kiertopesun (CIP) avulla. Seuraavassa on esimerkki tyypillisestä CIP-menettelystä. Sovelluskohtaisia erityisneuvoja voidaan kuitenkin tiedustella pumpun toimittajalta. Tyypillinen kiertopesumenetelmä 1. Huuhtele järjestelmä läpikotaisin kylmällä vedellä (6 C). 2. Kierrätä kuumaa lipeäliuosta (70 80 C, väkevyys 2,5 %) järjestelmän läpi minuutin ajan. 3. Huuhtele lopuksi uudelleen kylmällä vedellä. Varoitukset - Älä koskaan kosketa pumppua tai putkistoa, koska ne ovat erittäin kuumia! - Älä altista pumppua nopeille lämpötilanvaihteluille CIP-menettelyn aikana, koska lämpöshokki voi jumiuttaa pumpun. Sopiva ohitusjärjestely on suositeltava. - Huuhtele aina kunnolla puhtaalla vedellä pesuaineiden jäljiltä. - Käytä aina kumikäsineitä ja suojalaseja käsitellessäsi syövyttäviä aineita. - Varastoi/hävitä pesuaineet aina voimassaolevien sääntöjen ja direktiivien mukaisesti. 21

22 4.2 Huoltosuunnitelma 4. Huolto On suositeltavaa asentaa painemittarit pumpun molemmin puolin, jotta mahdolliset ongelmat voidaan helposti havaita. Huoltosuunnitelma Viikottaisen huolto-ohjelman tulee käsittää: - Pumpun vaihteen kotelon öljytason tarkistus (pumpun seisoessa). - Tuotepuolen tiivisteiden tarkistus vuotojen suhteen ja vaihto tarvittaessa. - Öljytiivisteiden tarkistus vuotojen suhteen. - Pumppauspaineiden tarkistus. Pumppu aiheuttaa tietyissä toimintaolosuhteissa palovamman vaaran eikä siihen pidä koskea toiminnan aikana. Pumpulle on annettava poiskytkennän jälkeen aikaa jäähtyä. Öljy tulee vaihtaa 3000 käyttötunnin tai 2 vuoden välein, kumpi tahansa täyttyy aikaisemmin. Varaosasuositukset Allaolevassa taulukossa on luetteloitu huoltosuunnitelman puitteissa varastossa pidettävät varaosat. Osan kuvaus Lkm Moottorinpuoleisen pään huulitiiviste 1 Roottoripesän kannen O-rengas 1 Akselitiivistepään huulitiiviste 2 Roottorin akselin pään huulitiiviste (O-rengas) 2 Roottorin muutteripään tiiviste (O-rengas) 2 Akselitiivisteet 2 22

23 4. Huolto 4.3 Purkaminen Vaihe 1 Perehdy ennen pumpun purkamista turvallisuutta koskeviin huomautuksiin. Ks. räjäytyspiirrokset (luku 6). Roottoripesän kannen irootus Irrota roottoripesän kannen mutterit (13) ja itse kansi (12). Vaihe 2 Roottoreiden irrotus 1. Työnnä muovi-/puupalikka roottoreiden (17) väliin niiden pyörimisen estämiseksi. 2. Irrota roottoreiden kiinnitysmutterit (22) ja roottorit. Pumppusarjan 6 roottoreita pitelevät paikoillaan momenttilukitteiset mutterit (Momenttilukitteinen asetelma, TLA) (19). Ne irrotetaan seuraavasti: - Löysää TLA:iden ruuveja vähitellen aina vastakkaisilta puolilta ( ristiin ). - Vedä TLA:t ulos niissä oleviin (aluslevyllisiin) reikiin kierrettyjen pulttien avulla. Muovinen tai puinen kappale Vaihe 3 Roottoripesän irrotus 1. Kiristysholkkitiiviste: löysää kiristysholkit niin että tiivisteiden paine akseleita vasten löystyy. Huuhdeltu mekaaninen tiiviste: irrota tiivistepesän kiinnitysmutterit ja nytkyttele tiiviste - pesät irti roottoripesästä. 2. Irrota roottoripesän kiinnitysmutterit (4) ja aluslevyt (4A). 3. Naputtele roottoripesää (9) molemmin puolin pehmeäpäisellä vasaralla. 4. Varo vaurioittamasta mekaanisia tiivisteitä. Roottoripesää ei saa päästää putoamaan akseleiden (24 ja 25) päälle irrotuksen aikana. 5. Välilevyjä (8) ei pidä irrottaa, ellei roottoreiden välyksiä tarvitse säätää uudestaan. Vaihe 4 Voiteluöljyn tyhjennys pumpusta 1. Laita astia vaihteiston alle käytetyn voiteluöljyn keräämiseksi. 2. Poista vaihteiston (1) kyljessä oleva alempi tyhjennysnippa (45). 23

24 4.3 Purkaminen 4. Huolto Vaihe 5 Tiivisteenpitimien irrotus 1. Irrota ruuvit (15). 2. Irrota tiivisteenpitimet (14) tiivisteen tilalla on joissakin pumpuissa saatettu käyttää tiivisteliimaa; tässä tapauksessa pitimien irrotuksessa voidaan joutua käyttämään vipua. 3. Huulitiivisteet (16) voidaan irrottaa ruuvitaltan/vivun avulla sen jälkeen kun tiivisteenpitimet on irrotettu. Huulitiivisteiden vaihtaminen on erittäin tärkeää ja levytiivisteidenkin vaihtaminen suositeltavaa ennen uudelleen-kokoamista tai tiivistemassaa käytetään ennen kokoamista. Vaihe 6 Vaihteen kotelon kannen irrotus 1. Irrota ruuvit (6). 2. Irrota vaihteen kotelon kansi (5) murrettuasi ensin levytiivisteen; paina sitten huulitiiviste (7) ulos. Huulitiivisteen vaihtaminen ennen uudelleenkokoamista on erittäin tärkeää. Vaihe 7 Ajoitushammaspyörien irrotus 1. Löysää kiristyslevyn ruuvit (40) pumppu-sarjoissa 1, 2 ja 3. Löysää momenttilukitteisen asetelman ( TLA:n) ruuvit useammassa eri vaiheessa pumppusarjoissa 4, 5 ja Irrota hammaspyörät (36) käyttäen tarkoitukseen varattuja kierteitettyjä reikiä tai irrota akseliasetelma alla kohdassa 8 esitettyä menetelmää käyttäen. Vaihe 8 Akseliasetelman irrotus 1. Naputtele kumpaakin akselia (24 ja 25) varovasti takapäästä pehmeäpäisellä vasaralla niin että akselit saadaan irrotettua vaihteen kotelon (1) etuosan läpi. 2. Kannattele kumpaakin akselia niitä vaihteen kotelosta irrotettaessa. 3. Irrota akselin tukiholkki (27) seuraavasta sijaintipaikasta: - Sarjojen 1, 2, 3 ja 4 pumput sekä vaakayhteiset 5- ja 6- sarjan pumput: roottoripesän koneis-tusmerkillä varustettua asennusotsapintaa vastapäätä oleva laakerin poraus. - Sarjojen 5 ja 6 pysty-yhteiset pumput: oikean-puoleinen laakerin poraus (pumppua edestä päin katsottaessa). 24

25 4. Huolto 4.3 Purkaminen Vaihe 9 Laakereiden irrotus 1. Kiinnitä akselit (24 ja 25) ruuvipuristimeen, jonka leuat on pehmustettu tiivisteiden alueen suojaamiseksi. 2. Irrota laakereiden mutterit (30) kiintoavainta terävästi napauttaen. Muttereiden irti kiertäminen voi olla työlästä, koska ne on lukittu kierreliimalla. 3. Kiinnitä akseli puristimeen pystyasentoon puristustyökalu tiiviisti laakerin sisäkehää vasten, kuvassa esitetyllä tavalla, ja paina akselin yläpäästä niin että akseli painuu laakereiden (26 ja 31) lävitse. 4. Irrota kumpikin laakerisarja (sisä- ja ulko-). On hyvän käytännön mukaista vaihtaa laakerit uusiin, mikäli ne on irrotettu akseleilta olipa syy mikä tahansa. Puhdista kaikki osat ja tutki, etteivät ne ole kuluneet tai vaurioituneet. Uusi tarvittaessa. 25

26 4.4 Kokoaminen 4. Huolto Laakereiden asennus akseleille Varo vaurioittamasta akseleiden pintoja erityisesti tiivisteiden sijaintikohdista. Varmista, että kaikki kiinnitysosat tulevat kiristetyiksi (luku 5) mainittuihin kiristysmomentteihin. Sarjojen 1, 2 ja 3 pumppujen laakereita ei tarvitse kuumentaa. Kuumenna sarjojen 4, 5 ja 6 pumppujen laakereiden sisäkehät lämpötilaan 110 C. Älä käytä kuumennukseen minkäänlaista liekkiä, koska tämä turmelee laakerit. Vaihe 1 Kiinnitä akseli (24 ja 25) pysty-asentoon pehmustettu-leukaiseen ruuvipuristimeen ja sivele jumiutumisestoainetta laakereiden kehille. Vaihe 2 Sijoita laakerin sisäkehä akselille varmistaen, että se tulee tiiviisti akselin olaketta vasten. Vaihe 3 Pane kuppimainen ulkokehä, laakerin väliholkki (32) ja laakerin takimmainen, kuppimainen ulkokehä paikoilleen. Vaihe 4 Anna laakereiden jäähtyä (koskee ainoastaan sarjojen 4, 5, 6 pumppuja). Ellei näin tehdä, ei laakereita saada säädettyä oikein. 1. Sivele kierreliimaa (Permabond Grade 145 tai vast.) laakerin mutterin kierteisiin. 2. Kiristä laakerin mutteri (30) pyörittäen samalla laakereita (26 ja 31) sekä väliholkkia (32). Laakerit ovat sopivan kireällä, kun väliholkkia voidaan siirtää vain vasaralla kevyesti naputellen. 3. Kaksilaakeriset asetelmat: toista edellä selostettu menettely. 4. Öljyä laakerit. 26

27 4. Huolto 4.4 Kokoaminen Akseliasetelmien asennus Vaihe 1 Pane akselin tukiholkki (27) paikoilleen seuraavaan sijaintipaikkaan: - Sarjojen 1, 2, 3 ja 4 pumput sekä vaakayhteiset 5- ja 6-sarjan pumput: roottoripesän laakerin poraukseen, jossa kohdistusmerkki. - Sarjojen 5 ja 6 pysty-yhteiset pumput: oikean-puoleinen laakerin poraus (pumppua edestä päin katsottaessa). Vaihe 2 Tunnista käyttävän ja käytettävän akselin sijainnit vaihteen kotelon (5) suunnan mukaisesti. Vaihe 3 1. Naputtele akselit (24 ja 25) pehmeäpäisellä vasaralla paikoilleen vaihteen koteloon (1). 2. Mikäli laakerit on vaihdettu, tarvitaan todennäköisesti uusi tukiholkki. On erittäin tärkeää varmistaa, että roottorin linjausvirheet ovat jakso ilmenevien raja-arvojen sisällä Tiivisteenpitimien asennus Vaihe 1 Puhdista tiivisteenpitimien (14) takapinta, pane pitimet paikoilleen ja kiristä ne. Vaihe 2 1. Tarkista, että roottoreiden linjaus on oikea (ks. roottoreiden tuennan linjaus, jakso 4.4.4). 2. Roottorin linjauksen ollessa oikea irrota tiivis-teenpitimet ja paina uudet huulitiivisteet (16) tiivisteenpitimiin. 3. Vaihteen kotelon (1) etu- osaan ja paina tiivisteenpitimet paikoilleen. Varmista, etteivät huulitiivisteet vaurioidu työnnettäessä niitä akseleille. Vaihe 3 Pane ruuvit (15) paikoilleen ja kiristä ne. 27

28 4.4 Kokoaminen 4. Huolto Roottorin välyksen tarkistus Vaihe 1 Roottorin linjausvirheet voivat saada pumpun vaurioitumaan. Asenna roottorit akseleille (24 ja 25) ja kiristä roottoreiden kiinnitysmutterit (22). Vaihe 2 1. Varmista syvyysmikrometrillä, että aksiaalinen välys on toleranssin 0,012 mm sisällä. 2. Mikäli välys ei ole oikea, on akselin tukiholkki (27) vaihdettava tai sitä on koneistettava Ajoitushammaspyörien asennus Vaihe 1 Työnnä ajoitushammaspyörät (36) akseleille (24 ja 25), kohdistamalla ajoitusmerkit paikalleen. Vaihe 2 1. Voitele momenttilukitteiset asetelmat (38) vaihteistoöljyllä ennen niiden asennusta. Sarjojen 1, 2 ja 3 korkeapainepumpuissa on kaksi elementtisarjaa. 2. Sarjojen 4, 5 ja 6 pumpuissa on momenttilukitteiset asetelmat (TLA:t). Vaihe 3 Asenna ajoitushammaspyörien kiinnityslevyt (39) paikoilleen (koskee vain sarjoja 1, 2 ja 3). Vaihe 4 Ajoitus on nyt säädettävä: Kiristä ainoastaan yhtä kiinnityslevyä / TLA:ta niin että akseli pääsee pyörimään toiseen hammas-pyörään nähden ajoituksen säätöä varten. Ks. Roottoreiden ajoitus, jakso

29 4. Huolto 4.4 Kokoaminen Roottoreiden ajoituksen säätö Vaihe 1 Mikäli roottoreiden ajoitus vaatii säätämistä ( olettaen ettei pumppua ole juuri koottu uudestaan), on tärkeää selvittää roottoreiden ajoitusvirheen syy ennen etenemistä asiassa. Ajoituksen säätämiseksi varmistu siitä, että toinen akseleista pyörii vapaasti lukituselementin sisällä. TLA/elementti tulee kiristää suositeltuun momenttiin. Vaihe 2 Saata roottorit (17) kuvasta ilmenevään asentoon, roottorin merkillä varustetut lavat klo tasoon (vaaka-yhteiset pumput) tai klo 3 9 -tasoon (pysty-yhteiset pumput). Kuopat Vaihe 3 Kierrä akselia siten, että roottorit tulevat uuteen, allaolevasta kuvasta ilmenevään asentoon. Vaihe 4 Mittaa rakotulkilla merkittyjen kohtien väliset välykset akselia tarpeen mukaan kiertäen. Vaihe 5 Mikäli välykset mittauskohteissa ovat erisuuret, naputtele vapaasti pyörivällä akselilla olevaa roottoria, kunnes mittaustulokset 6 mittauspisteessä ovat yhtäsuuret. Vaihe 6 Kiristä momenttilukitteiset asetelmat tai kiinni-tyslevyn ruuvit. Varmista, että ajoitus on yhä oikea. Irrota roottorit. 29

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT...................... 109 VAIHDETTAVUUS............................ 110 LIITE I Voitelun muuttaminen.............. 117 LIITE II Goulds ANSI B15.1 -kytkinsuojusten asennusohjeet.................

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 917062-0 SF Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 Novenco Climaster ZCN 1. Johdanto 2. Käyttötarkoitus 3. Käsittely 3.1 Paino 3.2 Kootut yksiköt 3.3 Osat 4. Vastaanotto

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot