S-sarja. Lohkoroottoripumput. Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S-sarja. Lohkoroottoripumput. Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI"

Transkriptio

1 S-sarja Lohkoroottoripumput Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI

2

3 EU-Sisällyttämisvakuutus Alfa Laval Yrityksen nimi Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ, England Osoite Puhelin: +44 (01323) Faksi: +44 (01323) Puhelin ja faksi Vakuutamme täten, että jäljempänä mainittu laite on tarkoitettu asennettavaksi koneen osaksi tai yhdistettäväksi muihin laitteisiin/ koneisiin siten että yhdistelmästä muodostuu kone. Sitä ei saa ottaa käyttöön ennen kuin sen sisältävän koneen on vakuutettu olevan EU-konedirektiivin 89/392/ETY ja sen muutosdirektiivien 91/368/ETY, 93/44/ETY ja 93/68/ETY mukainen. Laitteen kuvaus: Lohkoroottoripumppu Tyyppi/koko: Sarjanumero: Laitteen suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettu seuraavia harmonisoituja eurooppalaisia standardeja: EN809: ISO9001: 1998 Pumput ja pumppuyksiköt nesteille - yleiset turvamääräykset Laatujohtamisjärjestelmä. Laitteen teknistä rakennetta koskevaa tiedostoa säilytetään yllämainitussa osoitteessa. Allekirj (Valtuutettu) Pvm Nimi P. Sweet Asema Laatupäällikkö 3

4

5 EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Alfa Laval Yrityksen nimi Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ, England Osoite Puhelin: +44 (01323) Faksi: +44 (01323) Puhelin ja faksi Vakuutamme täten, että seuraava kone on konedirektiivin 89/392/ETY ja sen muutosdirektiivien 91/368/ETY, 93/44/ETY ja 93/ 68/ETY sekä seuraavassa mainittujen muiden asiaa koskevien direktiivien vaatimusten mukainen. Koneen suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettu harmonisoituja eurooppalaisia standardeja sekä eurooppalaisia ja kansallisia standardeja allaolevan listauksen mukaisesti: Koneen kuvaus: Tyyppi/koko: Muu sovellettava direktiivi: Moottorilla varustettu lohkoroottoripumppu Sarjanumero: Sähkölaitteita koskeva pienjännitedirektiivi 73/23/ETY EMC-direktiivi (sähkömagneettinen yhteensopivuus) 89/336/ETY Laitteen suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettu seuraavia harmonisoituja eurooppalaisia standardeja: EN809: ISO9001: 1998 Pumput ja pumppuyksiköt nesteille - yleiset turvamääräykset Laatujohtamisjärjestelmä. Laitteen teknistä rakennetta koskevaa tiedostoa säilytetään yllämainitussa osoitteessa. Allekirj (Valtuutettu) Pvm Nimi Asema P. Sweet Laatupäällikkö 5

6

7 EU:n Vaatimustenmukaisuusvakuutus Yrityksen nimi Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Limited Yrityksen nimi Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ Katuosoite Puhelin: (01323) Faksi: (01323) Puhelin- ja faksinumero Täten vakuutamme, että seuraava laite on tarkoitettu asennettavaksi koneeseen tai koottavaksi toiseen laitteeseen tai koneeseen, jotka asennetaan koneeseen. Sitä ei saa ottaa käyttöön ennen kuin koneelle, johon se on asennettu, on annettu vaatimustenvakuutustodistus direktiivin 94/9/EC Ryhmä II laiteluokka 2 & 3 G & D asetusten mukaisesti tai muiden sovellettavien direktiivien mukaisesti. Kone on suunniteltu ja valmistettu seuraavien siirrettyjen harmonisoitujen eurooppalaisten standardien sekä eurooppalaisten ja kansallisten standardien mukaisesti: Koneen kuvaus: SRU lohkoroottoripumppu Tyyppi/koko: Valmistusnumero: Valmistuspäivä: Ilmoitetut rungon osat: Toiminta: Baseefa (2001) Ltd Terveys- ja turvallisuuslaboratorio Harpur Hill BUXTON Derbyshire SK17 9 JN Laiteluokan 3:n sovellutuksissa pumppu on asennettava ja sitä on käytettävä käyttöohjeen ja liitteen A. I mukaisesti laiteluokka 2:n sovellutuksissa pumppu on asennettava ja sitä on käytettävä käyttöohjeen ja liitteiden A & B mukaisesti. Muut sovellettavat direktiivit: Kone on valmistettu seuraavien siirrettyjen harmonisoitujen eurooppalaisten standardien mukaisesti: EN809: Pumput ja pumppuyksiköt nesteille - yleiset turvamääräykset. EN : 2001: Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet pr EN Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet - Osa 5: Suojaus rakenteellisella turvallisuudella c Luonnos EN : Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet - Osa 8: Suojaus nesteeseen upottamalla k ISO9001: 2000 Laadunhallintajärjestelmä Tiedot tämän koneen teknisestä rakenteesta säilytetään yllä olevassa osoitteessa. Allekirjoitus Philip Sweet Laatu- ja turvallisuuspäällikkö Päivämäärä 7

8

9 EU:n Vaatimustenmukaisuusvakuutus Yrityksen nimi Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Limited Yrityksen nimi Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ Katuosoite Puhelin: (01323) Faksi: (01323) Puhelin- ja faksinumero Täten vakuutamme, että seuraava kone vastaa direktiivin 94/9/EC Ryhmä II laiteluokkien 2 & 3 G & D määräyksiä sekä muita sovellettavia direktiivejä. Kone on suunniteltu ja valmistettu seuraavien siirrettyjen harmonisoitujen eurooppalaisten standardien sekä eurooppalaisten ja kansallisten standardien mukaisesti: Koneen kuvaus: SRU lohkoroottoripumppu, moottoroitu Tyyppi/koko: Valmistusnumero: Valmistuspäivä: Ilmoitetut rungon osat: Toiminta: Baseefa (2001) Ltd Terveys- ja turvallisuuslaboratorio Harpur Hill BUXTON Derbyshire SK17 9 JN Laiteluokka 3:n sovellutuksissa pumppuyksikkö on asennettava ja sitä on käytettävä Käyttöohjeen ja liitteen A mukaisesti. Laiteluokka 2:n sovelluksissa pumppuyksikkö on asennettava ja sitä on käytettävä käyttöohjeen ja liitteiden A & B mukaisesti. Muut sovellettavat direktiivit: Pienjännitedirektiivi 73/23/EEC Sähkömagneettinen yhteensopivuus 89/336/EEC Koneturvallisuusdirektiivi 89/392/EEC (ja myöhemmät lisäykset) Kone on valmistettu seuraavien siirrettyjen harmonisoitujen eurooppalaisten standardien mukaisesti: EN809: Pumput ja pumppuyksiköt nesteille - yleiset turvamääräykset. EN : 2001: Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet pr EN Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet - Osa 5: Suojaus rakenteellisella turvallisuudella c Luonnos EN : Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet - Osa 8: Suojaus nesteeseen upottamalla k ISO9001: 2000 Laadunhallintajärjestelmä Tiedot tämän koneen teknisestä rakenteesta säilytetään yllä olevassa osoitteessa. Allekirjoitus Philip Sweet Laatu- ja turvallisuuspäällikkö Päivämäärä 9

10 10

11 Sisällysluettelo Tämän käsikirjan sisältämät tiedot pitävät paikkansa julkaisuhetkellä mutta niihin voi tulla muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. 1. Yleinen kuvaus Yleinen kuvaus Turvallisuus Tärkeitä tietoja Varoitusmerkit Turvallisuutta koskevia huomautuksia Asennus Purkaminen pakkauksesta, käsittely ja varastointi Purkaminen pakkauksesta, käsittely ja varastointi Huuhtelulla varustetut tiivistejärjestelyt ja käyttöönottoa edeltävät tarkistukset Huolto Kiertopesu (CIP, Cleaning In Place) Huoltosuunnitelma Purkaminen Kokoaminen Akselitiivisteiden irrotus ja asennus Ylipaineventtiili Vianhakukaavio Tekniset tiedot Tekniset tiedot Osaluettelo Pumppusarja S Pumppusarja S Pumppusarja S5 - vaaka-yhteinen Pumppusarja S5 - pysty-yhteinen Pumppusarja S6 - vaaka-yhteinen Pumppusarja S6 - pysty-yhteinen Liite Liite A Liite B

12 1.1 Yleinen kuvaus 1. Yleinen kuvaus S-pumppu toimitukseen kuuluva pumppu on pakkosyöttöinen lohkoroottoripumppu, joka voidaan toimittaa voimalaitteineen tai ilman (ks. piirros). Pumppuyksikön eri osat ilmenevät oheisesta kuvasta. S-sarja S-pumppusarjassa on yleiskäyttöinen vaihde, rakenteeltaan jokin sarjasta S1 4. Pumppujen imu- ja paineyhteet voidaan asentaa tämän ansiosta joustavasti joko pysty- tai vaaka-suuntaan. Yhteiden suuntaa muutetaan jalustan kohdetta muuttamalla. Yhteiden suuntaus tulee määritellä tilattaessa, mutta jalkarakenteen vaihtoehtoisuus mahdollistaa jo asennettujen pumppujen rakenteen muuttamisen tarvittaessa. Sarjojen S5 ja 6 pumppujen imu- ja paine-yhteet voivat myös olla joko vaaka- tai pysty-suunnassa. Tämä saadaan aikaan vaihteen erityisillä valuosilla, jotka on tarkoitettu joko vaakatai pystysuuntaista akselirakennetta varten. Yhteet Tuotepuolen tiivisteen alue Roottoripesän kansi Roottoripesä Vaihde Voimalaiteyksikkö Kytkimen suojus (kytkin suojuksen sisällä) Aluslevyn kiinnitysreiät Pumpun toimintaolosuhteet Pumppua tulee käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on määritelty. Toimintapaine, -pyörimisnopeus ja lämpötila-arvot on määritelty tilauksen yhteydessä eikä niitä saa ylittää. Nämä arvot on mainittu alkuperäisissä tuotedokumenteissa ja ne ovat saatavissa pumpun toimittajalta pumpun mallia ja sarjanumeroa vastaan. Äänitasot Pumput ja/tai niiden voimalaitteet ja/tai järjes-telmät, johon edelliset on asennettu, saattavat tietyissä toimintaolosuhteissa tuottaa melua, jonka äänenpainetaso ylittää arvon 85 db[a]. Melulta on tarvittaessa suojauduttava asianmukaisin toimenpitein. 12

13 2. Turvallisuus 2.1 Tärkeitä tietoja 2.2 Varoitusmerkit Ei-turvalliset menettelytavat ja muut tärkeät tiedot esitetään tässä käsikirjassa painotetulla tavalla. Varoituksia korostetaan erikoismerkkien (-symbolien) avulla. Lue aina käyttöohjekirjanen ennen kuin käytät pumppua! VAARA! Ilmaisee, että erityisiä menettelytapoja täytyy noudattaa vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi. VAROITUS! Ilmaisee, että erityisiä menettelytapoja täytyy noudattaa venttiilivaurioiden välttämiseksi. HUOM! Viittaa tietoihin, jotka ovat tärkeitä menettely-tapojen yksinkertaistamisen tai selventämisen kannalta. Yleinen varoitus: Sähköiskun vaara - vaarallinen jännite: Syövyttäviä aineita: 13

14 2.3 Turvallisuutta koskevia huomautuksia 2. Turvallisuus Kaikki tämän käsikirjan varoitukset on koottu yhteen tälle sivulle. Huomioi erityisesti allamainitut ohjeet välttääksesi vakavat henkilövahingot tai pumppuvauriot. Asennus - Noudata aina teknisissä tiedoissa annettuja arvoja (luku 5). - Älä koskaan käynnistä pumppua väärään pyörimissuuntaan, kun siinä on nestettä. - Älä koskaan työnnä käsiä tai sormia pumpun yhteisiin tai minnekään lähelle pyöriviä akseleita. Pumpun sähköiset liitännät saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja (ks. voimalaiteyksikön mukana toimitetut moottorin ohjeet). Käyttö - Noudata aina teknisissä tiedoissa annettuja arvoja (luku 5). - Älä koskaan kosketa pumppua/putkistoa pumpattaessa kuumia nesteitä tai steriloinnin aikana. - Älä koskaan seiso pumpun tai putkiston päällä. - Älä koskaan käytä pumppua sekä sen imu- että paineyhteen ollessa tukittuina. - Älä koskaan työnnä käsiä tai sormia pumpun yhteisiin tai minnekään lähelle pyöriviä akseleita. Käsittele myrkyllisiä ja syövyttäviä liuoksia niiden valmistajien ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Huolto ja kunnossapito - Noudata aina teknisissä tiedoissa annettuja arvoja (luku 5). - Pumppua ei saa milloinkaan huoltaa sen ollessa kuuma. - Pumpussa ja putkistossa ei saa koskaan olla painetta pumppua huollettaessa. - Älä koskaan työnnä käsiä tai sormia pumpun yhteisiin tai minnekään lähelle pyöriviä akseleita. Erota pumppu aina sähköverkosta huoltotoimien ajaksi. 14

15 3. Asennus 3.1 Purkaminen pakkauksesta, käsittely ja varastointi Vaihe 1 Selvitä pumpun paino (luku 5) olevista tiedosta ennen nostovälineen valintaa ja käyttöä. Oheisista piirroksista ilmenee, kuinka pumppua tulee nostaa. Varmistu siitä,että nostolaite on oikein mitoitettu ja että sitä käytetään oikealla tavalla. Pumppu + voimalaiteyksikkö Pelkkä pumppu Vaihe 2 Vastaanotettaessa suoritettavat toimet: - Tarkista, että vastaanotettu tavara ja lähetyslistan vastaavat toisiaan. - Mikäli pumppuun kuuluu moottori, tarkista, että sen ohjekirja on mukana. - Tarkista, ettei pakkauksessa ole näkyviä kuljetusvaurioita. - Poista varovasti pakkausmateriaalit pumpun ympäriltä. - Tarkista, ettei pumpussa esiinny mitään näkyviä vaurioita. - Puhdista aina pumpun yhteet pakkausmateriaalin jäänteistä. - Reklamoi kuljetusvaurioista välittömästi kuljetuksesta vastanneelle taholle. Vaihe 3 Ellei pumppua ole määrä asentaa heti vastaanottotarkastuksen jälkeen, on se pakattava uudelleen ja sijoitettava sopivaan varastotilaan. Seuraavat seikat on huomioitava: 1. Muoviset tai tiivistetyyppiset yhteiden suojat tulee jättää paikoilleen. 2. Korroosionestosuojiin kiedottuina vastaanotetut pumput tulee suojata uudelleen vastaavalla tavalla kietoen. 3. Valittavan varastotilan on oltava puhdas, kuiva ja tärinätön. Mikäli varastointiin on pakko käyttää ilmastoltaan kosteaa tai pölyistä tilaa, on pumppu suojattava sopivasti peittäen. 4. Pyöräytä pumppua/pumppuyksikköä käsin viikoittain laakerivaurioiden välttämiseksi. 5. Kaikkia pumpun lisävarusteita tulee käsitellä vastaavalla tavalla. 15

16 3.2 Purkaminen pakkauksesta, käsittely ja varastointi 3. Asennus Vaihe 1 Pumppujärjestelmän suunnittelussa huomioitavaa: - Varmista, että pumpun NPSHr-vaatimus täyttyy pumpun imulinjassa, ja siten takaa pumpun tasaisen käynnin ja estää kavitoinnin syntymisen. - Vältä imupuolen alipainetta (nostotarvetta) ja kahden rinnakkain käyvän pumpun yhteistä imusarjaa (imujohtoa), koska nämä tekijät saattavat aiheuttaa tärinää tai kavitaatiota. - Suojaa pumppu niin etteivät kovat kiinteät esineet (mutterit, pultit tms.) pääse jumiuttamaan sitä. Suojaa pumppu myös suljettua venttiiliä vastaan tapahtuvalta käytöltä ylipaineventtiilien, painekytkimen, virranrajoittimen tms. menetelmän avulla. Tasoleikkaus Imupuoli Painepuoli Vaihe 2 Ennen pumpun asentamista on aiheellista huomioida seuraavaa: Varmista aina - asennusalustan tasaisuus pohjalevyn vääntymisen välttämiseksi. Tämä saisi aikaan pumpun ja moottorin akseleiden linjausvirheen, joka vaurioittaa pumppu- ja moottoriyksikköä. Tarkista, että - pumpun ja moottorin akseleiden keskinäinen linjausvirhe on valmistajien antamien raja-arvojen sisällä pohjalevyn kiinnittämisen jälkeen. Jätä aina vähintään 1 m vapaata tilaa pumpun ympärille kauttaaltaan, jotta pumppuun päästään kunnolla käsiksi huoltotoimia varten. - Järjestä imu- ja painepuolelle paineenvalvonta-pisteet diagnostiikkatarkoituksia varten. - Varusta järjestelmä venttiileillä, mikäli kahta pumppua on määrä käyttää rinnakkain. - Tee tarvittavat putkistojärjestelyt, mikäli tiiviste vaatii huuhtelun tai lämmitys-/jäähdytys-vaippaan on johdettava ao. väliainetta. - Älä altista pumppua nopeille lämpötilan muutoksille. Lämpöshokki voi jumiuttaa pumpun. Vaihe 3 Putkistot on tuettava kauttaaltaan. Putkiston painosta ei saa tulla pumpun varaan yhtään enempää kuin oheisesta taulukosta ilmenevien raja-arvojen verran. Muista: Putkiston tuennan tulee kestää myös pumpattavan nesteen paino. Huomioi aina seuraavat seikat: - Suunnittele imulinjat lyhyeksi ja suoriksi painehäviöiden minimoimiseksi ja siten imulinjan NPSHa-arvon parantamiseksi. - Vältä mutkia, T-kappaleita ja muita virtausta heikentäviä tekijöitä sekä pumpun imu- että paineyhteen tuntumassa. Käytä mahdollisimman loivia putkimutkia. - Järjestä pumpun kummallekin puolelle erotusventtiilit, joilla pumppu on erotettavissa piiristä tarvittaessa. - Pidä putkisto mahdollisuuksien mukaan vaakasuorana ilmataskujen välttämiseksi. Imuputkissa käytettävien supistuskappaleiden tulee olla epäkeskeisiä. Taso X Taso Z Taso Y 16

17 3. Asennus 3.2 Purkaminen pakkauksesta, käsittely ja varastointi Vaihe 3 - jatkoa Taulukko - maksimivoimat ja -momentit Pumppumalli Voimat Momentit FZ FY FX EF MZ MY MX EM S1 Voimat N lbf Momentit Nm lbft S2 Voimat N lbf Momentit Nm lbft S3/4 Voimat N lbf Momentit Nm lbft S5/6 Voimat N lbf Momentit Nm lbft Vaihe 4 Virtaussuunta määräytyy käyttävän akselin pyörimissuunnan perusteella. Pyörimissuunnan kääntäminen vastakkaiseksi muuttaa virtaus-suunnankin vastakkaiseksi. Imu Paine Paine Imu Paine Imu Imu Paine 17

18 3.2 Purkaminen pakkauksesta, käsittely ja varastointi 3. Asennus Vaihe 5 Pumpussa ei ole öljytäytöstä valmiina toimitettaessa. Eri käyttölämpötiloihin suositeltavat öljyt ilmenevät oheisesta taulukosta. Öljymäärän tarkistus öljytaso on tarkistettava pumpun seisoessa. Öljyn ensivaihto 150 käyttötunnin jälkeen, tämän jälkeen aina 3000 käyttötunnin välein. Öljytäytös Kaada sisään öljyä täyttötulpan näkölasissa olevaan merkkiin saakka. Huom: Vaakayhteisiin pumppuihin on asennettava näkölasi vaihteen kotelon sivussa olevaan ylempään reikään. Tarvittava öljymäärä: ks. tekniset tiedot, luku 5. Pumpun käyttölämpötila C C ( F ( F) BP Energol GR - XP150 BP GRS15 Castrol Alpha SP150 Castrol Alpha SN150 Mobil Gear 629 Mobil Glycoyle 30 Shell Omala 150 Shell Tivela WA Texaco Meropa 150 Texaco Synlube SAE90 Esso Spartan EP150 Esso IL

19 3. Asennus 3.3 Huuhtelulla varustetut tiivistejärjestelyt ja käyttöönottoa edeltävät tarkistukset Vaihe 1 Huuhtelulla varustetun tiivistejärjestelyn tarkoitus on tiivisteen alueen jäähdytys tai puhtaanapito. On tärkeää, että: - - Huuhtelu on kytketty oikein. (ks. alla). - Käytettävä huuhteluneste on yhteensopivaa ja paine ja virtausnopeus ovat oikeat. - Huuhtelu kytkeytyy päälle yhtaikaa pumpun käynnistyessä tai sitä ennen ja pois yhtaikaa pumpun pysähtyessä tai sen jälkeen. Vaihe 2 Huuhtelun kytkeminen Huuhdeltua järjestelmää käytettäessä on seuraavanlainen laitteisto erittäin suositeltava. - Säätöventtiili ja painemittari oikean huuhtelupaineen saavuttamista ja valvontaa varten. - Erotus- ja takaiskuventtiili, jotta huuhtelu voidaan katkaista ja estää ei-haluttujen aineiden virtaus väärään virtaussuuntaan. - Menetelmä, joka ilmaisee huuhteluvirtauksen näkyvällä tavalla. Vaihe 3 Huuhteluputkisto Ehdotettu järjestely on tarkoitettu yksitoimisille mekaanisille tiivisteille. Mikäli pumpussa on kaksitoimiset mekaaniset tiivisteet tai kiristys-holkkitiiviste, on järjestelmän poistovirtauspuolelle asennettava painemittarit ja säätöventtiilit. Virtauksen visuaalinen ilmaisu (ehdotus) Putkisto ja liitososat eivät normaalisti pumppuvalmistajan toimitussisältöön Säätö venttiili Huuhtelunesteen poisto viemäriin Painemittari Vain kaksitoimisen mekaanisen tiivisteen/ kiristysholkkitiivisteen yhteydessä Painemittari Säätövnttiili Takaiskuventtiili Erotusenttiili Huuhtelun tuloyhde 19

20 3.3 Huuhtelulla varustetut tiivistejärjestelyt ja käyttöönottoa edeltävät tarkistukset 3. Asennus Vaihe 4 Huuhteluneste Valittava huuhteluneste riippuu pumpattavasta nesteestä ja toimintaolosuhteista, ts. paineesta ja lämpötilasta. Jäähdytykseen tai vesiliukoisten tuotteiden yhteydessä käytetään yleensä vettä. Soveltuvan huuhtelunesteen valintaneuvoja saa pumpun toimittajalta. Vaihe 5 Huuhtelupaine ja -virtausnopeus Yksitoiminen mekaaninen tiiviste: max. 0,5 bar. Paineen kasvattaminen vähänkin tätä suuremmaksi vaurioittaa huulitiivistettä. Kaksitoiminen mekaaninen tiiviste / huuhdeltu kiristysholkkitiiviste: 1,0 bar korkeampi paine kuin pumpun painepuolen paine. Painepuolen paineen vaihdellessa aseta paine maksimipainetta vastaavasti. Huuhteluvirtauksen nopeuden on oltava riittävä varmistamaan, ettei tiivisteiden lämpötilan raja-arvo ylity. Virtausnopeussuositusta koskevat lisätiedot: käänny pumpun toimittajan puoleen. Vaihe 6 Käyttöönottoa edeltävät tarkistukset - Tarkista, että putkistosta on poistettu epäpuhtaudet huuhtelemalla se kunnolla. - Tarkista, että putkistosta ja pumpusta on poistettu kaikki virtausesteet. - Tarkista, että kaikki pumpun ja putkiston liitokset ovat tiiviit - Tarkista, että voiteluainetasot ovat oikeat. - Tarkista, että mahdolliset tiivisteiden huuhtelukytkennät on tehty - Tarkista, että kaikki turvasuojukset ovat paikoillaan. 20

21 4. Huolto 4.1 Kiertopesu (CIP, Cleaning In Place) Pumppu voidaan puhdistaa manuaalisesti tai kiertopesun (CIP) avulla. Seuraavassa on esimerkki tyypillisestä CIP-menettelystä. Sovelluskohtaisia erityisneuvoja voidaan kuitenkin tiedustella pumpun toimittajalta. Tyypillinen kiertopesumenetelmä 1. Huuhtele järjestelmä läpikotaisin kylmällä vedellä (6 C). 2. Kierrätä kuumaa lipeäliuosta (70 80 C, väkevyys 2,5 %) järjestelmän läpi minuutin ajan. 3. Huuhtele lopuksi uudelleen kylmällä vedellä. Varoitukset - Älä koskaan kosketa pumppua tai putkistoa, koska ne ovat erittäin kuumia! - Älä altista pumppua nopeille lämpötilanvaihteluille CIP-menettelyn aikana, koska lämpöshokki voi jumiuttaa pumpun. Sopiva ohitusjärjestely on suositeltava. - Huuhtele aina kunnolla puhtaalla vedellä pesuaineiden jäljiltä. - Käytä aina kumikäsineitä ja suojalaseja käsitellessäsi syövyttäviä aineita. - Varastoi/hävitä pesuaineet aina voimassaolevien sääntöjen ja direktiivien mukaisesti. 21

22 4.2 Huoltosuunnitelma 4. Huolto On suositeltavaa asentaa painemittarit pumpun molemmin puolin, jotta mahdolliset ongelmat voidaan helposti havaita. Huoltosuunnitelma Viikottaisen huolto-ohjelman tulee käsittää: - Pumpun vaihteen kotelon öljytason tarkistus (pumpun seisoessa). - Tuotepuolen tiivisteiden tarkistus vuotojen suhteen ja vaihto tarvittaessa. - Öljytiivisteiden tarkistus vuotojen suhteen. - Pumppauspaineiden tarkistus. Pumppu aiheuttaa tietyissä toimintaolosuhteissa palovamman vaaran eikä siihen pidä koskea toiminnan aikana. Pumpulle on annettava poiskytkennän jälkeen aikaa jäähtyä. Öljy tulee vaihtaa 3000 käyttötunnin tai 2 vuoden välein, kumpi tahansa täyttyy aikaisemmin. Varaosasuositukset Allaolevassa taulukossa on luetteloitu huoltosuunnitelman puitteissa varastossa pidettävät varaosat. Osan kuvaus Lkm Moottorinpuoleisen pään huulitiiviste 1 Roottoripesän kannen O-rengas 1 Akselitiivistepään huulitiiviste 2 Roottorin akselin pään huulitiiviste (O-rengas) 2 Roottorin muutteripään tiiviste (O-rengas) 2 Akselitiivisteet 2 22

23 4. Huolto 4.3 Purkaminen Vaihe 1 Perehdy ennen pumpun purkamista turvallisuutta koskeviin huomautuksiin. Ks. räjäytyspiirrokset (luku 6). Roottoripesän kannen irootus Irrota roottoripesän kannen mutterit (13) ja itse kansi (12). Vaihe 2 Roottoreiden irrotus 1. Työnnä muovi-/puupalikka roottoreiden (17) väliin niiden pyörimisen estämiseksi. 2. Irrota roottoreiden kiinnitysmutterit (22) ja roottorit. Pumppusarjan 6 roottoreita pitelevät paikoillaan momenttilukitteiset mutterit (Momenttilukitteinen asetelma, TLA) (19). Ne irrotetaan seuraavasti: - Löysää TLA:iden ruuveja vähitellen aina vastakkaisilta puolilta ( ristiin ). - Vedä TLA:t ulos niissä oleviin (aluslevyllisiin) reikiin kierrettyjen pulttien avulla. Muovinen tai puinen kappale Vaihe 3 Roottoripesän irrotus 1. Kiristysholkkitiiviste: löysää kiristysholkit niin että tiivisteiden paine akseleita vasten löystyy. Huuhdeltu mekaaninen tiiviste: irrota tiivistepesän kiinnitysmutterit ja nytkyttele tiiviste - pesät irti roottoripesästä. 2. Irrota roottoripesän kiinnitysmutterit (4) ja aluslevyt (4A). 3. Naputtele roottoripesää (9) molemmin puolin pehmeäpäisellä vasaralla. 4. Varo vaurioittamasta mekaanisia tiivisteitä. Roottoripesää ei saa päästää putoamaan akseleiden (24 ja 25) päälle irrotuksen aikana. 5. Välilevyjä (8) ei pidä irrottaa, ellei roottoreiden välyksiä tarvitse säätää uudestaan. Vaihe 4 Voiteluöljyn tyhjennys pumpusta 1. Laita astia vaihteiston alle käytetyn voiteluöljyn keräämiseksi. 2. Poista vaihteiston (1) kyljessä oleva alempi tyhjennysnippa (45). 23

24 4.3 Purkaminen 4. Huolto Vaihe 5 Tiivisteenpitimien irrotus 1. Irrota ruuvit (15). 2. Irrota tiivisteenpitimet (14) tiivisteen tilalla on joissakin pumpuissa saatettu käyttää tiivisteliimaa; tässä tapauksessa pitimien irrotuksessa voidaan joutua käyttämään vipua. 3. Huulitiivisteet (16) voidaan irrottaa ruuvitaltan/vivun avulla sen jälkeen kun tiivisteenpitimet on irrotettu. Huulitiivisteiden vaihtaminen on erittäin tärkeää ja levytiivisteidenkin vaihtaminen suositeltavaa ennen uudelleen-kokoamista tai tiivistemassaa käytetään ennen kokoamista. Vaihe 6 Vaihteen kotelon kannen irrotus 1. Irrota ruuvit (6). 2. Irrota vaihteen kotelon kansi (5) murrettuasi ensin levytiivisteen; paina sitten huulitiiviste (7) ulos. Huulitiivisteen vaihtaminen ennen uudelleenkokoamista on erittäin tärkeää. Vaihe 7 Ajoitushammaspyörien irrotus 1. Löysää kiristyslevyn ruuvit (40) pumppu-sarjoissa 1, 2 ja 3. Löysää momenttilukitteisen asetelman ( TLA:n) ruuvit useammassa eri vaiheessa pumppusarjoissa 4, 5 ja Irrota hammaspyörät (36) käyttäen tarkoitukseen varattuja kierteitettyjä reikiä tai irrota akseliasetelma alla kohdassa 8 esitettyä menetelmää käyttäen. Vaihe 8 Akseliasetelman irrotus 1. Naputtele kumpaakin akselia (24 ja 25) varovasti takapäästä pehmeäpäisellä vasaralla niin että akselit saadaan irrotettua vaihteen kotelon (1) etuosan läpi. 2. Kannattele kumpaakin akselia niitä vaihteen kotelosta irrotettaessa. 3. Irrota akselin tukiholkki (27) seuraavasta sijaintipaikasta: - Sarjojen 1, 2, 3 ja 4 pumput sekä vaakayhteiset 5- ja 6- sarjan pumput: roottoripesän koneis-tusmerkillä varustettua asennusotsapintaa vastapäätä oleva laakerin poraus. - Sarjojen 5 ja 6 pysty-yhteiset pumput: oikean-puoleinen laakerin poraus (pumppua edestä päin katsottaessa). 24

25 4. Huolto 4.3 Purkaminen Vaihe 9 Laakereiden irrotus 1. Kiinnitä akselit (24 ja 25) ruuvipuristimeen, jonka leuat on pehmustettu tiivisteiden alueen suojaamiseksi. 2. Irrota laakereiden mutterit (30) kiintoavainta terävästi napauttaen. Muttereiden irti kiertäminen voi olla työlästä, koska ne on lukittu kierreliimalla. 3. Kiinnitä akseli puristimeen pystyasentoon puristustyökalu tiiviisti laakerin sisäkehää vasten, kuvassa esitetyllä tavalla, ja paina akselin yläpäästä niin että akseli painuu laakereiden (26 ja 31) lävitse. 4. Irrota kumpikin laakerisarja (sisä- ja ulko-). On hyvän käytännön mukaista vaihtaa laakerit uusiin, mikäli ne on irrotettu akseleilta olipa syy mikä tahansa. Puhdista kaikki osat ja tutki, etteivät ne ole kuluneet tai vaurioituneet. Uusi tarvittaessa. 25

26 4.4 Kokoaminen 4. Huolto Laakereiden asennus akseleille Varo vaurioittamasta akseleiden pintoja erityisesti tiivisteiden sijaintikohdista. Varmista, että kaikki kiinnitysosat tulevat kiristetyiksi (luku 5) mainittuihin kiristysmomentteihin. Sarjojen 1, 2 ja 3 pumppujen laakereita ei tarvitse kuumentaa. Kuumenna sarjojen 4, 5 ja 6 pumppujen laakereiden sisäkehät lämpötilaan 110 C. Älä käytä kuumennukseen minkäänlaista liekkiä, koska tämä turmelee laakerit. Vaihe 1 Kiinnitä akseli (24 ja 25) pysty-asentoon pehmustettu-leukaiseen ruuvipuristimeen ja sivele jumiutumisestoainetta laakereiden kehille. Vaihe 2 Sijoita laakerin sisäkehä akselille varmistaen, että se tulee tiiviisti akselin olaketta vasten. Vaihe 3 Pane kuppimainen ulkokehä, laakerin väliholkki (32) ja laakerin takimmainen, kuppimainen ulkokehä paikoilleen. Vaihe 4 Anna laakereiden jäähtyä (koskee ainoastaan sarjojen 4, 5, 6 pumppuja). Ellei näin tehdä, ei laakereita saada säädettyä oikein. 1. Sivele kierreliimaa (Permabond Grade 145 tai vast.) laakerin mutterin kierteisiin. 2. Kiristä laakerin mutteri (30) pyörittäen samalla laakereita (26 ja 31) sekä väliholkkia (32). Laakerit ovat sopivan kireällä, kun väliholkkia voidaan siirtää vain vasaralla kevyesti naputellen. 3. Kaksilaakeriset asetelmat: toista edellä selostettu menettely. 4. Öljyä laakerit. 26

27 4. Huolto 4.4 Kokoaminen Akseliasetelmien asennus Vaihe 1 Pane akselin tukiholkki (27) paikoilleen seuraavaan sijaintipaikkaan: - Sarjojen 1, 2, 3 ja 4 pumput sekä vaakayhteiset 5- ja 6-sarjan pumput: roottoripesän laakerin poraukseen, jossa kohdistusmerkki. - Sarjojen 5 ja 6 pysty-yhteiset pumput: oikean-puoleinen laakerin poraus (pumppua edestä päin katsottaessa). Vaihe 2 Tunnista käyttävän ja käytettävän akselin sijainnit vaihteen kotelon (5) suunnan mukaisesti. Vaihe 3 1. Naputtele akselit (24 ja 25) pehmeäpäisellä vasaralla paikoilleen vaihteen koteloon (1). 2. Mikäli laakerit on vaihdettu, tarvitaan todennäköisesti uusi tukiholkki. On erittäin tärkeää varmistaa, että roottorin linjausvirheet ovat jakso ilmenevien raja-arvojen sisällä Tiivisteenpitimien asennus Vaihe 1 Puhdista tiivisteenpitimien (14) takapinta, pane pitimet paikoilleen ja kiristä ne. Vaihe 2 1. Tarkista, että roottoreiden linjaus on oikea (ks. roottoreiden tuennan linjaus, jakso 4.4.4). 2. Roottorin linjauksen ollessa oikea irrota tiivis-teenpitimet ja paina uudet huulitiivisteet (16) tiivisteenpitimiin. 3. Vaihteen kotelon (1) etu- osaan ja paina tiivisteenpitimet paikoilleen. Varmista, etteivät huulitiivisteet vaurioidu työnnettäessä niitä akseleille. Vaihe 3 Pane ruuvit (15) paikoilleen ja kiristä ne. 27

28 4.4 Kokoaminen 4. Huolto Roottorin välyksen tarkistus Vaihe 1 Roottorin linjausvirheet voivat saada pumpun vaurioitumaan. Asenna roottorit akseleille (24 ja 25) ja kiristä roottoreiden kiinnitysmutterit (22). Vaihe 2 1. Varmista syvyysmikrometrillä, että aksiaalinen välys on toleranssin 0,012 mm sisällä. 2. Mikäli välys ei ole oikea, on akselin tukiholkki (27) vaihdettava tai sitä on koneistettava Ajoitushammaspyörien asennus Vaihe 1 Työnnä ajoitushammaspyörät (36) akseleille (24 ja 25), kohdistamalla ajoitusmerkit paikalleen. Vaihe 2 1. Voitele momenttilukitteiset asetelmat (38) vaihteistoöljyllä ennen niiden asennusta. Sarjojen 1, 2 ja 3 korkeapainepumpuissa on kaksi elementtisarjaa. 2. Sarjojen 4, 5 ja 6 pumpuissa on momenttilukitteiset asetelmat (TLA:t). Vaihe 3 Asenna ajoitushammaspyörien kiinnityslevyt (39) paikoilleen (koskee vain sarjoja 1, 2 ja 3). Vaihe 4 Ajoitus on nyt säädettävä: Kiristä ainoastaan yhtä kiinnityslevyä / TLA:ta niin että akseli pääsee pyörimään toiseen hammas-pyörään nähden ajoituksen säätöä varten. Ks. Roottoreiden ajoitus, jakso

29 4. Huolto 4.4 Kokoaminen Roottoreiden ajoituksen säätö Vaihe 1 Mikäli roottoreiden ajoitus vaatii säätämistä ( olettaen ettei pumppua ole juuri koottu uudestaan), on tärkeää selvittää roottoreiden ajoitusvirheen syy ennen etenemistä asiassa. Ajoituksen säätämiseksi varmistu siitä, että toinen akseleista pyörii vapaasti lukituselementin sisällä. TLA/elementti tulee kiristää suositeltuun momenttiin. Vaihe 2 Saata roottorit (17) kuvasta ilmenevään asentoon, roottorin merkillä varustetut lavat klo tasoon (vaaka-yhteiset pumput) tai klo 3 9 -tasoon (pysty-yhteiset pumput). Kuopat Vaihe 3 Kierrä akselia siten, että roottorit tulevat uuteen, allaolevasta kuvasta ilmenevään asentoon. Vaihe 4 Mittaa rakotulkilla merkittyjen kohtien väliset välykset akselia tarpeen mukaan kiertäen. Vaihe 5 Mikäli välykset mittauskohteissa ovat erisuuret, naputtele vapaasti pyörivällä akselilla olevaa roottoria, kunnes mittaustulokset 6 mittauspisteessä ovat yhtäsuuret. Vaihe 6 Kiristä momenttilukitteiset asetelmat tai kiinni-tyslevyn ruuvit. Varmista, että ajoitus on yhä oikea. Irrota roottorit. 29

Series L. Lohkoroottoripumppu. Käyttöohje M/110/0802/FI TD 246-034

Series L. Lohkoroottoripumppu. Käyttöohje M/110/0802/FI TD 246-034 TD 246-034 Series L Lohkoroottoripumppu Käyttöohje M/110/0802/FI EU-sisällyttämisvakuutus Yrityksen nimi Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd Yrityksen nimi Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6PQ

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus

kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus . kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus SCPP 1 Kiertomäntäpumppu Käyttökohde Positiivisten syrjäytyspumppujen SCPP-sarja on suunniteltu käytettäväksi monenlaisissa sovelluksissa meijeri-, elintarvike-,

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. MH Koltek Venttiili IM70735-FI4 1999-04

Käyttäjän käsikirja. MH Koltek Venttiili IM70735-FI4 1999-04 Käyttäjän käsikirja MH Koltek Venttiili IM70735-FI4 1999-04 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistava yhtiö Alfa Laval Yhtiön nimi 6000 Kolding Osoite +45 79 32 22 00 Puhelinnumero vakuuttaa täten, että

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi. Huolto-ohjeet. Hydromatic repivät jätevesipumput

BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi. Huolto-ohjeet. Hydromatic repivät jätevesipumput BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi 1 Huolto-ohjeet Pumput: Mallit: repivät jätevesipumput HPDY200M3-4 1-vaihe 230 V HPDY200M11-4 3-vaihe 400 V SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

DN15-100 KE43, 61, 63, 71 ja 73 säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

DN15-100 KE43, 61, 63, 71 ja 73 säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15-100 KE43, 61, 63, 71 ja 73 säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Toiminta 2. Asennus ja käyttöönotto 3. Erikoisrakenteet 4. Huolto 5. Varaosat IM-S24-15 CH Issue

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R VARISCO itseimevät jätepumput ST-R Varisco ST-R -sarjan pumput ovat itseimeviä kierrätyspumppuja ja soveltuvat suuria kiintoaineita sisältävien lietteiden pumppaamiseen. Pumput asennetaan pumpattavan nesteen

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin

Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin Harjoitus 4 Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nykyaikaisen, kahdella sylinterikannen yläpuolisella nokka-akselilla varustetun ottomoottorin

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

mcd020fi_mjk350dt_v1.doc

mcd020fi_mjk350dt_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1 SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVUT 7,8,9 JA

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

DN15 - DN100 LE31 ja LE33 Säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

DN15 - DN100 LE31 ja LE33 Säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 00050/5 IM-P0-0 CH Issue 5 DN15 - DN100 LE1 ja LE Säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Huolto. Tekniset tiedot 4. Varaosat Copyright 1998 IM-P0-0 CH Issue 5 1 1. Asennus

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet Ford Focus C-Max 1,6 l Ti -malliin, moottorin koodi HXDA, SIDA Hammashihnan vaihdon yhteydessä tapahtuu usein vakavia

Lisätiedot

kokoamiseen tarvittavat osat

kokoamiseen tarvittavat osat RAKENNUSOHJE Kaikki toisen takaiskunvaimentimen kokoamiseen tarvittavat osat 273 Lehden nro 64 mukana sait kaikki toisen takaiskunvaimentimen osat. Näillä osilla voit koota takaiskunvaimentimen ja saat

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

Harjoitus 8. Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen

Harjoitus 8. Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen Harjoitus 8 Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä mäntämoottorin rakenteeseen tutustumalla eri osakokonaisuuksiin. Harjoitus tehdään moottoritelineeseen asennetulla

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Osa Nimi kpl 1 Välilaippa 1 2 Perälevy 1 3 Sylinteriputki 1 4 Mäntä 1 5 Runko 1 6 Nostokartio 1 7 Leukapala 6 8 Anturilevy 300 1 9 Anturilevy 300 1 10 Anturilevy 200 1

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

AK 45 Käyttöohje 810520-00

AK 45 Käyttöohje 810520-00 AK 45 Käyttöohje 810520-00 Automaatinen käynnistysvesitysventtiili AK 45 Läpäisykäyrästö 1000 800 600 500 400 1 300 Läpäisymäärä [kg/h] 200 100 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 2 eropaine [bar] 1 Käyrästöstä

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet MK 36-51 MK 36-52 Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistimia MK 36-51, MK 36-52 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Turvaohjeet Laitteen saavat

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06- SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Sport-alusta Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 55

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MX-250-403

KÄYTTÖOHJE MX-250-403 KÄYTTÖOHJE MX-250-403 28.07.2009 Nr. MX01.1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanottaminen...................................... 3 2. Yleistä.................................................... 3 2.1

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Nostopöytä 250 ja 500 kg

Nostopöytä 250 ja 500 kg Nostopöytä 250 ja 500 kg Käyttöohje Osaluettelo Nostopöytä 250 ja 500kg käyttö ja huolto ohje Ennen nostopöydän käyttöä lue tämä ohje huolellisesti läpi. 1. Varoitukset 1. Älä laita jalkaa tai kättä saksimekanismiin

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Modulaarinen rakenne helpottaa huoltoa ja käyttöä. öljyntäyttö/huohotinkorkki. Klassinen lohkoroottoripumppu

Modulaarinen rakenne helpottaa huoltoa ja käyttöä. öljyntäyttö/huohotinkorkki. Klassinen lohkoroottoripumppu Modulaarinen rakenne helpottaa huoltoa ja käyttöä Valurautainen laakeripesä antaa vakautta kautta pumpun käyttöalueen Järeät perän neulalaakerien vierintäpinnat antavat täyttä vakautta hihna- tai ketjukäyttöisille

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja 1 Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja nail kicker V20e (U.S. Pat. 8,146,891 B2 ) 2 Tuo een kuvaus ja käy ötarkoitus Reconnx nail kicker -naulanpoistaja on paineilmatoiminen käsityökalu, joka on tarkoite

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Osa 7-1 750 SARJA PROLENC MANUFACTURING INC.

Osa 7-1 750 SARJA PROLENC MANUFACTURING INC. Osa 7-1 750 SARJA 7-1- Snubber Kokoonpano ja Varaosat 7-1-3 Asennnus ja Käyttöohjeet 7-1-5 B3750 7-1-7 B3750-1 7-1-9 B3750-7-1-11 B3750-3 7-1-13 B3750-4 Snubber 7-1-1 revised 09-1-8 SNUBBER KOKOONPANO

Lisätiedot

Lisätietoja SKF:n tuotevalikoimasta saat Pole Position -ohjelmasta. Pyydä lisätietoja ja kysy jäsenyydestä SKF-edustajaltasi.

Lisätietoja SKF:n tuotevalikoimasta saat Pole Position -ohjelmasta. Pyydä lisätietoja ja kysy jäsenyydestä SKF-edustajaltasi. Lisätietoja SKF:n tuotevalikoimasta saat Pole Position -ohjelmasta. Pyydä lisätietoja ja kysy jäsenyydestä SKF-edustajaltasi. vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 FI 06 SKF:n vetonivelsarjat UUTTA

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖVENTTIILIT DRV VODRV Lämmitysverkostoissa on usein ongelmia, kun edellytetään tietty virtaama kuhunkin yksittäiseen liittymään. Tämä johtuu virtausvastusten eroista

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit Sisällysluettelo sivu Käyttökerroin... 2 Kierukkavaihteen valinnassa ja asennuksessa huomioitava... 2 Kierukkavaihdemoottorit ja Kierukkavaihteet... 3 Vaihtoehtoiset rakenteet... 4 Välityssuhde- ja moottorisovitevaihtoehdot...

Lisätiedot