HAMINAN KAUPUNKI TASEKIRJA Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN KAUPUNKI TASEKIRJA 2006. Kaupunginvaltuusto 12.6.2007 42"

Transkriptio

1 HAMINAN KAUPUNKI TASEKIRJA 2006 Kaupunginvaltuusto

2 TASEKIRJA 2006 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto Kaupungin kehitysvisio Kaupunkistrategia Kaupungin organisaatio 2 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 2.1 Kansantalouden kehitys Kunnallistalouden kehitys Kunta- ja palvelurakenneuudistus Haminan kaupungin kehitys Haminan talouden kehitys Yleistä Tilikauden kateluvut ja tulos Vesihuoltolaitos Investoinnit Tase Maksuvalmius Talousarvion toteutuminen ja suurimmat muutokset talousarviossa Takaukset KUNTALIITOKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 3.1 Yleis- ja taloushallinto Henkilöstöhallinto Perusturva Sivistystoimi Tekninen toimi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 4.1 Kaupungin tilinpäätöstiedot Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Konsernin toiminta ja talous Hamina-konserni Konsernitase ja sen tunnusluvut Konsernitavoitteet Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Kuntalain mukainen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 5.1 Käyttötalousosan toteutuminen Yleishallinto Taloushallinto Perusturva Sivistystoimi Tekninen toimi Tuloslaskelman toteutuminen Verotulojen erittely Valtionosuuksien erittely Investointiosan toteutuminen Rahoituksen toteutuminen 87

3 6. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 6.1 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma Vesihuoltolaitoksen tase Konsernitase 97 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1. Kaupungin tilinpäätöksen liitetiedot 1.1.Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Omistukset muissa yhtiöissä Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 2.1 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitaseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 112 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA 114 ALLEKIRJOITUKSET 115 TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 115

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Hyvät haminalaiset Vuosi 2006 oli tapahtumarikas vuosi. Kaupungin tulevaisuuden kannalta haluan mainita kaksi merkittävää tapahtumaa: Stora Enso Oyj:n Summan paperitehtaan säilymisen ja Haminan meriväylän syventämispäätöksen. Summan tehdas oli kannattavuutensa suhteen noin vuoden ajan omistajansa erityistarkkailussa. Tehtaan johto ja koko henkilöstö ansaitsevat erityiskiitoksen työstään tehtaan säilymisen ja menestymisen puolesta. Haminan meriväylän oikaiseminen ja syventäminen 10 metristä 12 metriin on ollut pitkään kaupungin ja sataman tavoitteena. Vihdoin kesällä 2006 odotettu päätös saatiin ja lopullisesti sen hyväksyi eduskunta vuoden 2007 budjetin käsittelyn yhteydessä. Vuonna 2002 alkanut kaupungin väestömäärän myönteinen kehitys muuttui kertomusvuonna negatiiviseksi, toivottavasti väliaikaisesti. Työpaikkakehitys oli myös negatiivinen, nettovähennyksen ollessa noin 100 työpaikkaa. Nämä työpaikkamenetykset korvaantuvat kuitenkin vuoden 2007 puolella Havesa Components Oy:n liimapuupalkkitehtaan ja L & T Recoil Oy:n tehdashankkeiden valmistuttua. Rakennustoiminta säilyi vilkkaana edellisten vuosien tapaan. Erityisen myönteistä oli työllisyyden kehittyminen; työttömyysprosentti laski vuoden aikana 11,8 prosentista 10,4 prosenttiin. Kaupungin palvelutuotanto pystyi olosuhteisiin nähden vähintäänkin tyydyttävästi vastaamaan palvelutarpeisiin. Suurimmat ongelmat olivat terveydenhuollossa. Valtakunnallinen lääkäripula näkyi myös Haminassa. Suuri osa terveyskeskuslääkäreiden viroista oli täyttämättä eikä ostopalveluja saatu riittävästi. Ammattiopisto siirtyi vuoden 2006 alusta lukien seudullisen kuntayhtymän alaisuuteen. Ensimmäinen toimintavuosi sujui hyvin, eikä yhteistyöongelmia suuremmin ilmennyt. Virolahden kunnan kanssa pitkään jatkunut terveyskeskusyhteistyö päättyi vuoden 2006 alkaessa. Kaupungin talousongelmat jatkuvat. Kaupunki teki vuonna 2006 alijäämää 4,8 milj. euroa, vaikka kunnallisveroprosenttia korotettiin vuoden alusta lukien yhdellä prosenttiyksiköllä. Kaupungin lainamäärä kasvoi voimakkaan investointitahdin vuoksi 3,4 milj. eurolla 45,7 milj. euroon. Asukasta kohti kaupungilla on velkaa e/asukas, kun vastaava luku on valtakunnassa keskimäärin noin euroa/asukas. Kaupunginvaltuuston hyväksymät kaupunkistrategian mukaiset talouden tervehdyttämistoimet eivät ole toteutuneet odotusten mukaisesti. Tämä aiheuttaa luonnollisesti entistä suurempia paineita lähivuosille. Kaupungissa käynnistettiin viime vuoden keväänä laaja kehittämishanke, ns. Tahto -hanke, jonka päätavoitteena on kaupungin organisaatiorakenteen ja toimintamallin uudistaminen. Hanke on edennyt kolmanteen vaiheeseen, jossa kaupunki linjaa itselleen sen rakenne- ja toimintamallin, jonka se katsoo parhaiten soveltuvan edessä avautuviin muutos- ja kehityshaasteisiin. Valtuustoryhmien puheenjohtajista koostuva strategiaryhmä käy lävitse kaupungin tuottamat ja järjestämät palvelut ja tekee esityksen uudeksi toimintamalliksi ja organisaatiorakenteeksi. Työ on vaativa ja sen onnistuminen on erittäin tärkeää kaupungin tulevaisuuden kannalta. Esitän parhaimmat kiitokset vuodesta 2006 yhteistyökumppaneillemme, luottamushenkilöille ja koko kaupunkikonsernin henkilökunnalle. Hannu Muhonen Kaupunginjohtaja

5 1.2. KAUPUNGIN HALLINTO Kaupungin kehitysvisio 2012 Hamina on houkutteleva idän ja lännen logistinen kohtaamispaikka. Kaupungin hallittu kasvu ympäristöä ja historiaa kunnioittaen saa asukkaat viihtymään ja yritykset menestymään Kaupunkistrategia Kaupunkistrategiassa päästrategia on määritelty seuraavasti: 1. Oikaisemme kaupungin käyttötalouden , M - käyttötalousmenot max. + 2 % vuodessa - tuloveroprosentti 19 % 2006 alkaen - elinvoiman kehityksen kautta + 3 M - realisoimme > 1 M omaisuutta vuodessa 2. Palvelustrategian ja henkilöstöstrategian pohjalta laadimme ja toteutamme tavoiteorganisaation 3. Toimimme innovatiivisesti kaikessa toiminnassa 4. Puolustamme ja vahvistamme Haminan tukijalkoja satama ja logistiikka, teollisuus, varuskunta, maaseutu ja yrittäjyys 5. Vaalimme ja hyödynnämme historiallista perintöä 6. Huolehdimme kaupungin vetovoimaisuudesta, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta 7. Uudistamme kaupungin keskustaa ja Tervasaarta 8. Kaikessa toiminnassa huomioimme kestävän kehityksen periaatteet Kaupunkistrategian perusaineistoksi valmisteltiin päävastuualuekohtaisia palvelustrategioita, jotka linjaavat palveluiden laajuutta ja järjestämistapaa. Kaupunki- ja palvelustrategiat hyväksyttiin valtuustossa erillisinä asiakirjoina Kaupungin organisaatio Haminan kaupungin luottamushenkilöorganisaatio koostuu kaupunginvaltuustosta, kaupunginhallituksesta, 10 lautakunnasta sekä henkilöstöjaostosta. Organisaatiotaulukko on seuraavalla sivulla. Kaupungin palvelutoiminta muodostuu yleishallinnon, taloushallinnon, perusturvan, sivistystoimen ja teknisen toimen päävastuualueista. Päävastuualueet on jaettu tulosalueiksi, joille on muodostettu yksi tai useampia tulosyksiköitä. Päävastuualueelle muodostettujen tulosalueiden palveluista vastaa yksi tai useampi lautakunta.

6 KAUPUNGIN ORGANISAATIO KAUPUNGINVALTUUSTO Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Yhtiöt, yhtymät ja yhteiset lautakunnat Kaupunginhallitus Henkilöstöjaosto Apulaiskaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Henkilöstöhallinto Henkilöstöjohtaja Yleishallinnon päävastuualue Kaupunginsihteeri Taloushallinnon päävastuualue Talousjohtaja Perusturvan päävastuualue Perusturvajohtaja Sivistystoimen päävastuualue Sivistystoimenjohtaja Teknisen toimen päävastuualue Tekninen johtaja Keskushallinto Kaupunginkanslia Matkailupalvelut ja tapahtumatuotanto Maaseutulautakunta Maaseutuhallinto Lomituspalvelut Taloushallinto Ruokapalvelut Tietohallinto Perusturvalautakunta Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut Terveydenhuolto Vanhustyö Lapsiperhepalvelut Sosiaalityö Koulutus- ja kirjastolautakunta Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut Koulutus- ja kirjastopalvelut Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Tekninen lautakunta Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut Maankäyttö Toimitilat Yhdyskuntatekniikka Vesihuoltolaitos Pelastustoimi Rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Ympäristölautakunta Ympäristötoimi Tielautakunta Yksityistiet

7 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa. Valtuusto hyväksyy mm. talousarvion ja taloussuunnitelman, johtosäännöt, keskeiset taksat sekä valitsee johtavat viranhaltijat. Vuoden 2004 kunnallisvaaleissa valittiin Haminan kaupunginvaltuusto vuosiksi , valtuutettuja on 47, jotka jakautuivat eri ryhmien kesken seuraavasti: SDP 17 Kesk. 11 Kok. 11 KD 3 Vas. 3 Vihr. 2 Kaupunginvaltuuston kokoonpano vuonna 2006: Puheenjohtaja: Tulokas Kalervo, maanviljelijä I varapuheenjohtaja: Kalevi Seppälä, vanhempi lehtori II varapuheenjohtaja: Olavi Muuronen, laitosmies Kesk. Kok Sdp Muut jäsenet: Erkkilä Titta opettaja, fil.maist. SDP Filppu Arja sairaanhoitaja KESK Hanttu Veijo herastuomari KOK Helin Matti lääkäri KOK Hietala Reijo laitosmies, eläkeläinen SDP Huovila Sirkka-Liisa toimistovirkailija, toiminnanohjaaja SDP Hytönen Riitta koulukuraattori SDP Hyvönen Timo rautatieläinen SDP Hämäläinen Pentti M. työsuojeluvaltuutettu SDP Hämäläinen Pentti asianajaja, varatuomari KOK Ikävalko Pentti saakka Kulju Jari alkaen kaupunginjohtaja, eläkeläinen autolastausasemanhoitaja SDP SDP Inkeroinen Elina FM, kansanedustajan avustaja KOK Jokinen Jyrki vanhempi konstaapeli, SDP eläkeläinen Jurvansuu Hannah nuorisotyönohjaaja KD Kallio Kauko psykiatrian erikoislääkäri VIHR Kasari Jorma pääluottamusmies VAS Kokkonen Jaakko oppilaanohjauksen lehtori KESK Korpijoki Ilmo yrittäjä KESK Koskinen Jaakko maanviljelijä KESK Kunnari Eija agronomi, luomuviljelijä KESK Kytömäki Juha yliluutnantti KESK Lonka Lea rahoituspäällikkö KESK Metsäranta Uolevi varaosamies SDP Muuronen Olavi laitosmies SDP Nevalainen Ritva lastenohjaaja, eläkeläinen SDP Pekkarinen Hannu myyntineuvottelija SDP Porkka Matti kirvesmies SDP Rautamaa Eeva sairaanhoitaja KOK Rikkola Pekka saakka Heikkilä Juha alkaen rakennusmestari voimalaitosmies SDP SDP Ristolainen Osmo majuri evp KOK Ruokonen Markku kehittämispäällikkö KD Sairanen Ilkka koneahtaaja VAS

8 Seppälä Kalevi vanhempi lehtori KOK Silvennoinen Marja psykologi VIHR Strömberg Raimo yrittäjä KOK Suikkanen Jaana kasv.tiet. maisteri, KOK erityisluokanopettaja Takala Minna sairaanhoitaja SDP Tammilehto Jarmo paloesimies VAS Tamminen Marja-Leena kirjastonhoitaja KESK Tilli Tero agrologi KESK Tulokas Eila perushoitaja KD Tulokas Kalervo maanviljelijä KESK Vihtonen Tarja johtava sosiaalityöntekijä KOK Virtanen Ulla-Maija toimistosihteeri SDP Virtanen Ville työnjohtaja SDP Volkmann-Lahtinen Irmeli opettaja, kasv.tiet.maisteri KOK Yläjääski Jouko maanviljelijä KESK Sihteeri: Summanen Juha, kaupunginsihteeri KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallituksen varsinaiset jäsenet: Puheenjohtaja Hämäläinen Pentti M. I varapuheenjohtaja Rautamaa Eeva II varapuheenjohtaja Yläjääski Jouko Jäsenet Erkkilä Titta Filppu Arja Hämäläinen Pentti Porkka Matti Strömberg Raimo Virtanen Ulla-Maija Esittelijä Muhonen Hannu 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 2.1. Kansantalouden kehitys 1 Talouskasvu on jatkunut nopeana. Koko vuoden bruttokansantuotteen kasvu nousee 5,5 %:n tasolle. Kasvulukuun ovat vaikuttaneet vuoden 2005 satunnaistekijät, merkittävimmin lähtötasoa alentaneet metsäteollisuuden vuoden 2005 seisokit, mutta myös peruskasvu on ollut vahvaa ja laaja-alaista. Vienti kasvanee noin 10 %, Tuonnin kasvu on jäänyt hieman ennakoitua vähäisemmäksi, vaikka energian ja raaka-aineiden hinnat ovat olleet korkealla. Työn tuottavuus on noussut voimakkaasti. Yksityiset investoinnit ovat lisääntyneet aikaisemmin ennustettua enemmän. Kotitalouksien vahva luottamus omaan talouteensa, valtionverotuksen keventyminen sekä työllisyyden ripeä kohentuminen yhdistettynä voimakkaaseen velanottoon pitivät edelleen yllä voimakasta kulutuksen kasvua. Työllisyyden kasvu on viime vuodesta hidastunut mutta on pysynyt vuosiennusteen 1,6 %:n vauhdissa. Vuoden aikana työpaikkojen määrä on lisääntynyt :lla. Myös työvoiman tarjonta on jatkanut kasvuaan, joten työttömyysaste jäänee 7,8 %:iin. Inflaatio jäänee vuositasolla 1,6 %:iin. Inflaatiopaineiden vähentämiseksi EKP nosti ohjauskorkoaan vuoden aikana viiteen otteeseen 0,25 %- yksikköä kerrallaan. Ohjauskorko oli vuoden lopulla 3,5 %. 6 kk:n euriborkorko nousi vuoden aikana 2,64 %:sta 3,63 %:iin. Valtiontalous on pysynyt ylijäämäisenä. Kuntien menojen kasvu on kuitenkin jatkunut voimakkaana, vaikkakin hyvän verotulokehityksen vuoksi kuntatalouden alijäämä pienenee vuotta aikaisemmasta. 1 Lähde: Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus 4/2006

9 2.2. Kunnallistalouden kehitys 2 Yleisestä talouden kohentumisesta huolimatta kuntataloudessa on edelleen suuria vaikeuksia. Erityisen huolestuttavaa on kuntien voimakas eriytyminen huonon ja hyvän talouden kuntiin, mikä ilmenee kuntien vuoden 2006 tilinpäätösten ennakkotiedoista. Manner-Suomen kuntien tilikauden tulos nousi ensimmäistä kertaa vuoden 2003 jälkeen positiiviseksi. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate nousi ja vuosikatteella pystyttiin kattamaan poistot. Joka viidennen kunnan vuosikate oli edelleen negatiivinen. Näiden kuntien määrä on kuitenkin vähentynyt 134:stä 84:ään. Kuntatalouden kohentumisen syynä oli verotulojen kasvu. Kuntien verotulot nousivat viime vuonna 6,4 prosenttia. Samalla toimintamenojen kasvu hidastui jossain määrin, alle viiteen prosenttiin edellisvuoden 5,2 prosentista. Sen sijaan investointimäärät nousivat selvästi. Investointien kasvua selittävät infrastruktuurin peruskorjausvauhdin kasvu ja muuttoliike. Kuntien velkaantumisesta johtuvat korkomenot nousivat voimakkaasti, peräti 31 prosenttia. Lainakanta kasvoi edelleen, tosin kasvun nopeus hidastui. Kunnilla on lainaa nyt lähes euroa asukasta kohden. Lainakanta on tuplaantunut vuodesta 2000, jolloin lainaa oli 746 euroa asukasta kohden. Lainakannan ja korkomenojen kasvu sisältää merkittävän riskin kuntien rahoitustasapainon kannalta, kun korkotaso on nyt kohoamassa. Useammalta vuodelta kertynyttä alijäämää on 184 kunnassa. Vuosikate riitti poistoihin vain joka kolmannessa kunnassa ja investointien omahankintamenoihin vain joka kuudennessa kunnassa, mikä osoittaa kuntatalouden olevan vielä kaukana tasapainosta. Vuosikate parani kaikissa kuntaryhmissä. Asukaskohtaisen vuosikatteen asukasmäärällä painotettu oli ennakkotiedon mukaan noin 280 euroa ja aritmeettinen keskiarvo noin 130 euroa. Kymenlaakson kuntien vuosikatteen keskiarvo oli 144 e/as. Maakunnittain laskettuna vuosikate parani kaikissa maakunnissa Pirkanmaata ja Pohjois-Pohjanmaata lukuun ottamatta. Vuosikate riitti poistoihin vain Itä-Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla. Kymenlaaksossa vuosikatteella voitiin kattaa 62 % poistoista Kunta- ja palvelurakenneuudistus Maan hallitus aloitti syksyllä 2005 kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (PARAS-hanke) valmistelun. Hallituksen esitys uudistuksesta annettiin eduskunnalle syksyllä Esityksen mukaan palvelurakenteita vahvistetaan kokoamalla yhteen kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluita ja lisäämällä kuntien yhteistoimintaa. Myös kuntarakennetta vahvistetaan yhdistämällä kuntia. Vuoden 2007 kesän aikana kaik-kien kuntien on laadittava valtioneuvostolle toimeenpanosuunnitelma, jossa kunnan on selvitettävä, miten se aikoo omassa toiminnassaan toteuttaa kunta- ja palvelurakenneuudistusta. Laissa on myös todettu, että eräiden kaupunkiseutujen on laadittava suunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä palveluiden kuntarajat ylittävän käytön helpottamisesta. Kotkan kaupungilla on velvollisuus laatia tämä suunnitelma yhdessä Haminan, Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kanssa Haminan kaupungin kehitys Kaupungin vuonna 2002 alkanut väestömäärän kasvu taittui. Väkiluku väheni elokuusta alkaen loppuvuoden aikana 131 hengellä. Vuoden 2007 alkupuolella väkiluku on kääntynyt uudelleen pieneen nousuun. Vuoden 2006 aikana luonnollinen väestökehitys (syntyneet-kuolleet) oli ennakkotietojen mukaan -74 ( ), netto maassamuutto 121 (+24) ja netto maahanmuutto 63 (53). Koko eteläisen Kymenlaakson väkimäärä väheni vuoden aikana noin 360 hengellä ja Pohjois-Kymenlaakson 600 hengellä. 2 Lähde: Kuntaliiton tiedote

10 Taulukko 2. Kaupungin asukasluvun kehitys v Vehkalahti Hamina Yhteensä Muutos Tilastokeskuksen vuoden 2004 lopullisten tietojen mukaan kaupungin työpaikkamäärä nousi 246:lla. Tuoreimpien käytössä olevien vuoden 2004 tietojen mukaan kuluvalla vuosituhannella kuljetuksen ja varastoinnin työpaikat ovat kasvaneet merkittävästi (+279). Perinteiset teollisuustyöpaikat ja julkisen sektorin työpaikat ovat vähentyneet. Työpaikkojen määrän arvioidaan nousseen vuonna 2005 sadalla. Vuonna 2006 paperiteollisuuden ja ahtausalan työpaikat vähenivät, joten kokonaismuutoksen arvioidaan olevan -100 työpaikkaa. Taulukko 3. Haminan työpaikkojen kehitys v Vuosi Työpaikat Lähde Tilastokeskus Tilastokeskus Tilastokeskus Kaupungin oma arvio Kaupungin oma arvio Taulukko 3. Haminan työpaikkojen toimialat 2000 ja 2004 Toimiala Työpaikat Työpaikat muutos % muutos kpl Maa- ja metsätalous ,6-11 Kaivostoiminta ja louhinta ,1-2 Teollisuus ,4-185 Sähkö-, vesi- yms. huolto ,2 6 Rakentaminen ,5 71 Kauppa- ja majoitust ,9 47 Kuljetus- ja varastointi ,4 279 Muut yksityiset palvelut ,0 66 Yhteiskunn. palvelut ,4-136 Toimiala tuntematon ,7 48 Yhteensä ,2 249 Työttömyys väheni sekä valtakunnallisesti että Kymenlaaksossa vuoden 2006 aikana. Haminan työttömyysprosentti oli 10,4 %.

11 Taulukko 3. Työttömyys v Vehkalahti Hamina Yhteensä työv. tyött. % työv. tyött. % työv. tyött. % , , , , , , , , , , , , , ,4 Huolimatta Stora Enso Oyj:n Summan tehtaisiin tehdyistä suurista investoinneista yhtiö ilmoitti lokakuussa 2005 asettaneensa Summan tehtaat vuoden mittaiseen kannattavuuden erityistarkkailuun. Syys-lokakuun vaihteessa 2006 yhtiö ilmoitti sulkevansa kaksi tehdasta Keski-Euroopasta. Summan tehdas pystyi parantamaan riittävästi kannattavuuttaan tarkkailujakson aikana, joten se sai jatkaa. Päätöksellä on suuri merkitys Haminan alueen elinvoimalle. Haminan sataman liikennemääriin ja myös Satama Oy:n vuoden 2006 tulokseen vaikuttaa edelleen huomattavasti Stora Enson liikenteen siirtyminen Kotkaan vuoden 2005 puolivälissä. UPM-Kymmene Oyj ja Myllykoski Oyj ovat keskittäneet liikennettään Haminan satamaan. UPM:n Voikkaan tehtaan sulkeminen kesällä 2006 on kuitenkin vaikuttanut sataman kautta kulkevaan paperimäärään. Myöskään konttiliikenteen siirrot muualta Haminan satamaan eivät vielä toteutuneet vuoden vaihteeseen mennessä. Sataman kokonaisliikenne 4,8 milj. tonnia eli liikennemäärä pieneni 2,7 % edellisvuodesta. Tonneissa mitattuna ulkomaanliikenne pieneni 6,2 %, mutta kotimaan liikenne kasvoi 14,2 %. Konttiliikenteen kasvu oli 4,5 %. Vuoden 2007 aikana aloitetaan mittavan investointiohjelman toteuttaminen satamassa. Valtion talousarviossa 2007 on annettu merenkulkulaitokselle oikeus solmia kaupungin kanssa sopimus Haminan meriväylän syventämisestä 12 metriin ja oikaisemisesta niin, että kaupunki rahoittaa hankkeen arvonlisäverolliset kustannukset lainalla, jonka valtio maksaa kaupungille takaisin vuonna Hanke aloitetaan satama-alueella vuonna 2007 tbt-läjitysaltaan louhepenkereiden rakentamisella. Varsinaiset merenkulkulaitoksen vastuulle kuuluvat syväväylän ruoppaustyöt tehdään HAMINAN TALOUDEN KEHITYS Yleistä Vuoden 2005 tilinpäätös jätti edelleen suhteellisen huonon pohjan vuodelle Vuoden 2005 vuosikate oli 0,6 milj. euroa. Vuosikate sisälsi harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen 1,1 milj. euroa ja pakollisten varausten lisäystä. Ilman näitä poikkeuksellisia eriä vuosikate olisi jäänyt 0,2 milj. euroon. Vuoden 2006 alussa tapahtui paljon organisatorisia ja valtionosuusjärjestelmään liittyviä muutoksia, joten vuosien 2005 ja 2006 luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Ammatillinen koulutus mukaan lukien oppisopimustoiminta siirtyi vuoden 2006 alusta Kotkan-Haminan Seudun koulutuskuntayhtymälle. Terveydenhuollon kolme vuotta kestänyt palveluiden myynti Virolahden kunnalle loppui kokonaan. Kaupungin organisaatioon siirtyi mielenterveystoimisto sairaanhoitopiiristä ja yöpartiotoiminta Ravimäkiyhdistykseltä. Kunnat joutuivat vuoden 2006 alusta vastaamaan pitkään työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuen kustannuksista. Lisämeno korvattiin valtionosuuksia korottamalla. Toimeentulotuen kustannukset erotettiin asukasperusteisesta valtionosuusjärjestelmästä. Niihin tulevan valtionosuus kirjataan toimintatuottoihin. Muutosten suuruusluokka-arviot näkyvät seuraavasta taulukosta:

12 muutos vaikutus tulolajeihin vaikutus menolajeihin toimintakatevai kutus vuosikatevaikut us tulosvaikutus Koulutuskuntayhtymän perustaminen Terveyspalveluiden myynnin loppuminen valtionosuudet - 4,8 käyttömenot - 4,6-0,2-0,2 - myyntituotot - 3,0 käyttömenot - 2,6-0,4-0,4-0,4 Mielenterveystoimiston siirto - as. palv. ostot - 0,7 +0,1 +0,1 +0,1 muut menolajit + 0,6 Ýöpartiotoiminnan siirto as. palv. ostot - 0,1-0,1-0,1-0,1 muut menolajit + 0,2 Työmarkkinatukiuudistus valtionosuudet + 0,4 av. yhteisöille -0,7-0,7-0,3-0,3 Toimeentulotukiuudistus valtionosuudet +/- 0,5 + 0,5 - - Koulutuskuntayhtymän perustaminen näkyy myös rahoituslaskelman ja talousarvion investoinneissa. Yleishallinnossa on investointimenona kaupungin sijoitus kuntayhtymän peruspääomaan 5,9 milj. euroa. Peruspääoma on ollut euron rahasijoitusta lukuun ottamatta kaupungin ammattiopiston taseomaisuus, jonka vähennys taas näkyy sivistys- ja teknisen toimen investoinneissa noin 5,6 milj. euron suuruisena luovutustulona. Eläkemenoperusteisen maksu on vuonna 2006 jaettu tulosalueille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kate eläkemenoperusteiselle maksulle on aikaisemmin, myös vuonna 2005, kerätty tulosalueilta maksettujen palkkojen sivukuluna. Nyt maksu on jaettu suoraan tulosalueiden kuluksi niiden palvelussuhteista aiheutuneiden eläkemenojen suhteessa. Muutos on vähentänyt henkilöstökuluja niillä tulosalueilla, joiden toiminta on laajentunut vasta viime vuosikymmenien aikana, koska niiden palvelussuhteista on kertynyt palkkasummaan verrattuna keskimääräistä vähemmän eläkemenoa. Sellaiset eläkemenot, jota vastaavaa toimintaa kaupungilla ei tällä hetkellä ole, on kirjattu henkilöstöhallinnon tulosalueen kuluksi. Muutos perustuu valtakunnalliseen suositukseen. Muutos on tehty talousarvioon vuoden vaihteen jälkeisessä ns. ylitysoikeuskäsittelyssä. Kaupungin taloustilanteen takia kaupunginvaltuusto nosti kunnallisveroprosentin 19:ään, mikä lisäsi verotuottoa noin 2,7 milj. eurolla. Lähinnä veronkorotuksen ansiosta vuosikate nousi 2,4 milj. euroon (110 e/as). Alkuperäisen talousarvion vuosikatetavoite oli 4,6 milj. euroa. Tilikauden alijäämä oli 4,8 milj. euroa, minkä jälkeen taseeseen jäi vielä 1,5 milj. euron ylijäämäpuskuri Tilikauden kateluvut ja tulos Tilikauden toimintatuotot olivat 21,5 ( ,9) milj. euroa ja toimintakulut 101,2 (105,3) milj. euroa. Tilikauden toimintakate oli -79,3 milj. euroa eli se parani 1,6 milj. euroa. Toimintakatteen paranemasta suurin osa johtuu ammattiopiston poistumisesta kaupungin organisaatiosta: ammattiopiston kulut olivat mukana vuoden 2005 toimintakatteessa, mutta suurin osa sen tuotoista oli valtionosuuksissa, jotka vaikuttivat vasta vuosikatteeseen. Kuten edellä on todettu monet organisatoriset ja rahoitusmuutokset vaikeuttavat lukujen sisällä olevan perustoiminnan volyymin ja kustannusten kehityksen arviointia. Kun toimintatuotoista ja kuluista poistetaan edellä mainitut merkittävät muutokset sekä vuoden 2005 poikkeuksellisia tekijöitä, toimintakulujen kasvu näyttäisi jääneet kolmen prosentin tasoon, mikä on valtakunnalliseen tasoon nähden suhteellisen pieni luku. Jos vertailusta poistetaan vielä oman toiminnan kasvuvauhdin selvittämiseksi asiakaspalveluiden osto kuntayhtymiltä -tili, jäljelle jääneiden toimintakulujen kasvu on hieman alle 4 %. Noin 90 % kuntayhtymiltä ostetuista asiakaspalveluista on ostoja sairaanhoitopiiristä. Kuntayhtymä siirtyi vuoden 2006 alusta kolmen vuoden käytön liukuvan keskiarvon perustuvaan laskutukseen ja määritti etukäteen osakaskunnilta perittävän kokonaissumman. Näin tehty laskutus piti Haminan maksuosuuden ennallaan. Aikaisemmin kymmenen vuoden aikana kustannukset ovat nousseet keskimäärin lähes yhdeksän prosenttia vuodessa. Henkilöstökustannukset pienenivät 2,9 milj. euroa (5,2 %). Myös muiden menolajien summat pienenivät. Mikäli analyysiä tehdään em. rakennemuutokset huomioiden, organisaatioon jääneen toiminnan henkilöstökulut kasvoivat 4,1 %. Palkkakustannukset kasvoivat 2,9 %. Sivukulujen suurempi kasvu johtuu lähinnä eläkevakuutusmaksujen noususta. Avustusmenojen kasvu johtuu pääosin työmarkkinatuen kuntaosuudesta, josta maksettiin valtiolle noin 0,7 milj. euroa.

13 Yleishallinnon ulkoiset menot pysyivät ennallaan. Taloushallinnon menot pienenivät 0,4 milj. eurolla lähinnä ruokapalveluiden toimintavolyymin pienentymisen takia. Sivistystoimen bruttomenot alenivat lähes 20 %, mistä leijonanosan selittää ammattiopiston kustannusten poissiirtyminen. Teknisen toimen ulkoiset menot pysyivät ennallaan. Myös perusturvan ulkoiset menot pysyivät ennallaan. Sen nettomenot nousivat kuitenkin 3,0 milj. eurolla. Kustannusten nousun lisäksi muutosta selittävät edellä mainitut muutostekijät. Terveydenhuollon nettomenot nousivat 1,5 milj. euroa (5,2 %) ja vanhustyön 0,5 milj. euroa (9,4 %), lapsiperhepalveluiden 0,3 milj. euroa (4,6 %) ja sosiaalityön 0,6 milj. euroa (8,0 %). Jos terveydenhuollon nettomenoista poistaa kaupungille siirtyneen mielenterveystoimiston ja kuntayhtymäostojen osuudet, oman terveydenhuollon nettokustannukset kasvoivat yli 11 %. Verotulot kasvoivat 4,9 milj. eurolla (8,9 %). Kunnallisveron tuotto kasvoi 4,1 milj. eurolla (8,0 %), kiinteistöveron 0,2 milj. eurolla (10,7 %) ja yhteisöveron tuotto 0,5 milj. euroa (16,1 %). Ilman veroprosentin korotusta kunnallisveron tuoton kasvu olisi jäänyt 2,7 %:n tasolle. Valtionosuudet alenivat 4,2 milj. euroa (17,8 %). Jos harkinnanvarainen rahoitusavustus ja ammattiopiston valtionosuudet poistetaan vertailuluvuista, valtionosuudet kasvoivat 1,7 milj. euroa (9,6 %). Luvussa on mukaan työmarkkinatuen kuntaosuuden kompensaatio, joka oli noin 0,4 milj. euroa. Nettorahoitustuotot pienenivät lähes 0,5 milj. euroa. Vähenemä aiheutuu Haminan Energia Oy:n osingon alentumisesta normaalille tasolle sekä korkokulujen reippaasta kasvusta (26,1 %). Tilikauden poistot olivat 6,7 milj. euroa. Arvonalentumisiin on kirjattu 0,5 milj. euron kulu Uuperinrinteet Oy:n osakepääoman alentamisen takia. Tilikauden alijäämäksi jää 4,8 milj. euroa. Haminan seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2002 investoinneista syntynyt poistoero on tuloutettu kokonaan, koska vastaava omaisuus on siirtynyt uudelle koulutuskuntayhtymälle. Vuosikatteella voitiin kattaa vain kolmannes poistoista Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos on käsitelty muuna taseyksikkönä. Laitoksen liikevaihto oli 3,9 (3,5) milj. euroa eli liikevaihto kasvoi 8,8 %. Laitoksen liikeylijäämä kasvoi noin 0,2 milj. eurolla Investoinnit Tilikauden investointimenot olivat 13,9 milj. euroa, josta koulutuskuntayhtymän perustamisen osuus oli 5,9 milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat käyttöomaisuuden myyntivoitot mukaan lukien 6,1 milj. euroa. Maanhankintaan käytettiin 0,9 milj. euroa. Federleyn aravavuokratalo siirrettiin tasearvostaan keväällä Hamina-Asunnot Oy:lle (0,9 milj. euroa). Huomattavin oma talonrakennuskohde oli Sahakosken perhetukikeskuksen saneeraus, johon käytettiin noin 0,7 milj. euroa. Muihin talonrakennuskohteisiin käytettiin 1,4 milj. euroa. Kunnallistekniikan huomattavin yksittäinen kohde oli elokuussa alkanut Sataman/Ensontie hanke, joka on yhteinen tiehallinnon kanssa. Hankkeen vuoden 2006 kustannukset olivat 0,9 milj. euroa. Muita yhdyskuntateknisiä töitä tehtiin 1,6 milj. eurolla. Vesihuoltolaitoksen kokonaisinvestoinnit olivat 1,8 milj. euroa, vanhoja verkostoja saneerattiin 0,9 milj. eurolla ja uusia rakennettiin 0,7 milj. eurolla. Ilman koulutuskuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä investointien tulorahoitusprosentti olisi ollut 31.8 % ja pääomamenojen tulorahoitusprosentti 17,6 % Tase Kaupungin taseen loppusumma oli 153,4 (155,3) milj. euroa. Pysyvien vastaavien eli käyttöomaisuuden ja sijoitusten yhteisarvo oli 142,7 (143,2) milj. euroa. Oma pääoma oli 93,3 (98,0) milj. euroa ja vieras pääoma 58,6 (55,4) milj. euroa. Kaupungin vakavaraisuutta mittaava omavaraisuusaste oli 60,9 (63,3) %. Kahta vuotta aikaisemmin tunnusluvun arvo oli 67,6 % ja kolmea vuotta aikaisemmin 76,5 %. Vuonna 2005 kaikkien kuntien keskiarvo oli 68,0 (69,7) %. Suhteellinen velkaantuneisuus oli 56,6 % (ka ,0 %) ja rahoitusvarallisuus e/as (ka e/as). Tunnusluvuista näkyy kaupungin velkaantuminen jatkuminen, vaikkakin velkaantumistahti hidastui vuoden 2006 aikana. Kaupungin lainamäärä nousi 3,4 milj. eurolla 45,7 milj. euroon (2.096 e/as). Kuntien keskiarvo vuonna 2005 oli e/as. Ennakkotietojen mukaan keskiarvo nousee vuoden 2006 tilinpäätöksissä tasolle e/as.

14 Pitkäaikaisten lainojen keskikorko oli vuodenvaihteessa 3,6 (2,9) %. Salkkurakenteen takia salkun keskikorko seuraa markkinakorkojen muutosta noin puolentoista vuoden viiveellä Maksuvalmius Kassan riittävyyden tunnusluku oli 10 pv. Kuntatodistuksia laskettiin liikkeelle lähes kuukausittain pääasiassa kuukauden loppupuolella maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Kuntatodistuksilla tuettiin vuoden aikana jossakin määrin myös konserniyhtiöiden maksuvalmiutta Talousarvion toteutuminen ja suurimmat muutokset talousarviossa Talousarvioon tehtiin muutoksia molemmissa osavuosikatsauksissa. Maaliskuussa 2007 käsiteltiin vielä talousarviovuoden jälkeiset ns. ylitysoikeustyyppiset muutokset. Ennen ensimmäistä osavuosikatsausta kaupunginvaltuusto lisäsi talousarvioon 4,16 milj. euron määrärahan EU 4 rampin ja siihen liittyvän tausta-alueen rakentamista varten. Ramppia katsottiin tarvittavan kesällä liikenteeseen tulleiden suurempien Hybridi-RoRo alusten takia. Liikenne voitiin kuitenkin käynnistää ilman uutta ramppia, joten määräraha poistettiin talousarviossa toisessa osavuosikatsauksessa. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa käyttötalouden menomäärärahoja lisättiin 0,6 milj. euroa ja korjattiin koulutuskuntayhtymän perustamiseen liittyvät määrärahat. Lisämenot rahoitettiin pääosin valtionosuuksien tuloarvioita nostamalla. Toisessa osavuosikatsauksessa muutokset keskittyivät perusturvaan, jonka määrärahoja lisättiin kaikkiaan 1,7 milj. eurolla. Merkittävimmät lisäykset tehtiin terveydenhuoltoon, lapsiperhepalveluihin ja vanhustyöhön. Terveydenhuollon muutosten nettomenovaikutus oli 0.8 milj. euroa. Muutosten jälkeen vuosikatetavoite putosi 1,7 milj. euroon. Investointimäärärahoja pienennettiin lähinnä hankkeiden siirtymisen vuoksi. Koska suurinta aikaisemmin tehtyä yksittäistä menolisäystä (EU 4 ramppi) ei oltu katettu, muutosten kattamiseen jouduttiin ottamaan lisälainaa 2,0 milj. euroa. Osavuosikatsauksen yhteydessä päätettiin myös käyttöomaisuusosakkeiden arvonalennuksesta Uuperinrinteet Oy:n vuoksi. Tilikauden päättymisen jälkeen talousarvion käyttötalousosaan hyväksyttiin noin 2,1 milj. euroa menolisäyksiä ja 1,9 milj. euroa tulonlisäyksiä. Suurimmat muutokset tehtiin perusturvan määrärahoihin, jonka nettomenot kasvoivat 0,9 milj. euroa. Vuosikatetavoite nousi 1,9 milj. euroon. Muutoksesta suurin osa katettiin sivistystoimen määrärahoja alentamalla ja lisäämällä rahoitustulojen tuottoarviota. Tässä käsittelyssä tehtiin myös eläkemenoperusteisen maksun kohdistamisen takia tarvittavat määrärahamuutokset. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintatulot ylittyivät 0,6 milj. eurolla. Terveydenhuollossa aloitettiin vuoden 2006 alusta laboratoriotutkimusten sisäinen veloitus muilta kustannuspaikoilta. Tätä sisäistä veloitusta, noin 0,9 milj. euroa, ei ollut mukana talousarviossa. Mikäli ko. muutos jätetään pois tarkastelusta, toimintatulot alittivat alkuperäisen talousarvion. Alitusta oli sekä maksu- että muissa toimintatuloissa. Suurin alitus oli muiden toimintatulojen sisällä myyntivoitoissa, joissa toteutuma jäi 45 %:iin alkuperäisestä Toimintamenot ilman laboratoriolaskutusta ylittyvät 2,0 milj. eurolla. Suurin ylitys (1,2 milj. euroa) oli palveluiden ostossa, Myös aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittivät alkuperäisen arvion 0,7 milj. eurolla. Näin ollen toimintakate heikkeni 2,4 milj. eurolla. Rahoitusosan nettotulot paranivat 0,2 milj. eurolla, joten vuosikate jäi 2,2 milj. euroa alkuperäisestä tavoitteesta. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ylityksiä oli sekä perusturvan että teknisen toimen menoissa. Perusturvan nettomenojen ylitys oli 2,5 milj. euroa ja teknisen toimen 1,0 milj. euroa. Teknisen toimen ylitykset syntyivät lähes kokonaan toimitilojen tulosalueella. Vuoden 2006 ja 2007 välillä ei tapahtunut vertailukelpoisuutta heikentäviä muutoksia. Kun verrataan toteutumia vuoden 2007 talousarvioon, joudutaan toteamaan jälleen kerran, että perusturvan tulosalueet keskitettyjä hallintopalveluita ja sosiaalityötä lukuun ottamatta joutuvat tulemaan vuonna 2007 toimeen vuoden 2006 nettomenoilla. Teknisen toimen päävastuualueella toimitilojen pitäisi pystyä 6,0 milj. euron menoilla 0,4 milj. euroa parempaan nettotulokseen kuin vuotta aikaisemmin. Mikäli edellä mainittujen perusturvan tulosalueiden menot kasvavat hieman luonnollista aikaisempaa tasoaan hitaamminkin, esim. 5 %:n tahtia, niistä on odotettavissa yli 2,5 milj. euron lisämenot vuoden 2007 aikana. Koska vastaavia lisätuloja ei ole käyttötaloudessa tiedossa ilman uusia säästötoimia, lisämenojen toteutuminen aiheuttaisi vuosikatteen jäämisen edelleen 2,5 milj. euron tasolle! Mikäli edellä esitetty kehitys toteutuu, kaupunginvaltuusto joutuu harkitsemaan, pystytäänkö kaupungin talous tasapainottamaan ilman kuntalain 65.3 :n mukaista toimenpideohjelmaa.

15 2.5.8 Takaukset Kaupungin takausvastuut olivat vuoden vaihteessa 41,9 (36,9) milj. euroa. Tytäryhtiöiden puolesta annetut takaukset olivat 33,7 (31,0) milj. euroa. Niistä oli asuntotuotantoon liittyviä 14,0 (13,0) milj. euroa. Haminan Satama Oy:lle takauksista oli myönnetty 11,6 (10,6) milj. euroa. Muille kuin tytäryhteisöille myönnetyt takaukset olivat 8,2 (6,0) milj. euroa. Takauksia kasvatti Havesa Components Oy:n liimapuupalkkitehtaan rakentamista varten annetut 2,5 milj. euron takaukset. 3. KUNTALIITOKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt, että kuntaliitoksen tavoitteiden toteutumista seurataan viiden vuoden ajan. Selvitys annetaan toimintakertomuksen yhteydessä. Kuntaliitoksen tavoitteena oli myös kunnallistalouden vakaan kehityksen turvaaminen. Tältä osin tulevaisuus näyttää edelleen erityisen haasteelliselta. Kaupunkistrategian mukaan kaupunki pyrkii oikaisemaan käyttötalouden puristamalla käyttötalouden vuotuisen menojen nousun 2 %:iin, nostamalla tuloverotusta yhdellä prosenttiyksiköllä vuoden 2006 alusta sekä realisoimalla kaupungin omaisuutta 1 milj. eurolla vuodessa. Kaupungin elinvoiman lisääntyminen eli väestö- ja työpaikkamäärän nousu on arvioitu vahvistavan verotuksen tuottoa kolmella milj. eurolla vuodessa. Erityisesti perusturvan tulosalueiden kulukehitys on edelleen huolestuttavan nopeata. Kaupunkistrategian tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi menojen reaalikasvun puristamista käytännössä nollaan, mikä ei onnistu nykyisillä toimintatavoilla ja palvelurakenteilla. Kunnallisverotusta kiristettiin prosenttiyksiköllä, mutta siitä huolimatta saavutettiin vain 2,4 milj. euron vuosikate, jolla voitiin kattaa poistoista vain noin kolmannes. Terveessä taloudellisessa tilanteessa kaupungin vuosikatteen pitäisi olla poistojen tasolla. Tilinpäätöksen liitetietona esitetään selvitys poistojen ja poiston alaisten investointien vastaavuudesta kaudella Laskelman mukaan investointien omahankintamenot ovat keskimäärin 2,4 milj. euroa vuodessa suuremmat kuin poistot. Näin ollen edes poistojen suuruisella tuloksella ei voida pysäyttää kaupungin lisävelkaantumista suunnitelmakaudella. Vaikkakin väestömäärä on kääntynyt uudelleen kasvuun vuoden 2007 alussa, lienee edelleen hyvin haasteellista lisätä kaupungin väestö- ja työpaikkamäärän kasvun kautta verotuksen tuottoa kolmella milj. eurolla vuodessa. Terveyspalveluiden myynnin loppuminen ja koulutuskuntayhtymän perustaminen ei pienentänyt kaupungin kiinteitä kustannuksia ko. toimintojen volyymien suhteessa. 3.1 Yleis- ja taloushallinto Haminan kaupungin kuntaliitoksesta lähtien myönteisenä jatkunut työpaikka- ja väestökehitys kääntyi kertomusvuonna negatiiviseksi. Asukasluku oli , joten siinä oli vähennystä 131. Työpaikkojen arvioidaan vähentyneen noin sadalla. Menetykset korvautuvat vuoden 2007 puolella uusien tehdashankkeiden valmistuttua. Kaupungin oman organisaation toiminnan kehittäminen jatkuu vuonna 2007 Tahto projektissa. Siinä päätetään palveluiden organisointi- ja tuotantotavoista ja laaditaan niiden perusteella kaupungille uusi organisaatiorakenne. Asukkaille suunnattua tiedotustoimintaa on toteutettu viikoittain ilmoituslehdissä julkaistavilla kaupunki tiedottaa palstoilla, internet kotisivuilla ja uusille asukkaille jaettavalla kaupungin palvelutiedote paketilla. Keskitetyn asiakaspalvelupisteen asiakasmäärät ovat edelleen kasvaneet. Se toimii myös kahden suuntaisena tiedotuspaikkana asukkaiden ja kaupungin välillä. Yhteisöjen ja yhdistysten toimintaa on tuettu yhteensä euron avustuksilla vuonna 2006.

16 3.2 Henkilöstöhallinto Kuntaliitoksen tavoitteiden toteutuminen Kuntaliitoksen yhteydessä asetettu tavoite henkilöstön hallitusta vähentämisestä toteutui jälleen vuoden 2006 aikana. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 77 henkilöä ja henkilöstön kokonaismäärä yli 100 henkilöä pienempi kuin edellisen vuoden lopussa. Henkilöstömäärän todellinen nettopoistuma on kuitenkin vain 19 henkilöä, kun otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen uudelleen järjestelyt ja Virojoen terveysaseman siirtyminen Virolahden kunnalle sekä psykiatrisen poliklinikan ja yöpartiotoiminnan siirtyminen Haminan kaupungin omaksi toiminnaksi. Henkilöstömäärän kehitys vuosina ilmenee alla olevasta taulukosta. Päävastuualue Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yleishallinto Taloushallinto Perusturva Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Kaupunki on kuntaliitossopimuksen mukaisesti panostanut normaalitilannetta enemmän henkilöstön kehittämiseen. Henkilöstöhallinnon käytössä olleita työyhteisön kehittämismäärärahoja on käytetty työyhteisövalmennukseen ja muihin työyhteisön kehittämishankkeisiin. Esimiesten koulutusohjelma on jatkunut suunnitellusti. Esimiesvalmennukseen on osallistunut yhteensä 100 esimiestä ja asiantuntijaa. Vuoden 2006 alusta lukien esimiesten koulutusta on toteutettu yhteistyössä Etelä- Kymenlaakson muiden kuntien kanssa. Esimieskoulutuksessa on mahdollista suorittaa joko 2-vuotinen johtamisen erikoisammattitutkinto tai 1-vuotinen esimiesvalmennus. Kaupungin koko henkilöstöä koskeva työyhteisövalmennus toteutettiin sivistystoimen ja teknisen toimen päävastuualueilla. Perusturvan päävastuualueella valmennusohjelma jatkuu vuoden 2007 puolelle. Valmennusohjelman aikana jokainen kaupungin palveluksessa oleva työntekijä saa kolmen päivän pituisen työyhteisövalmennuksen. Esimiesvalmennuksen ja työyhteisövalmennuksen keskeisenä tavoitteena on työ- ja toimintakulttuurien sekä johtamiskäytäntöjen yhtenäistäminen. Kaupungin henkilöstöpolitiikkaa on linjattu vuoteen 2012 ulottuvassa henkilöstöstrategiassa, jonka toteuttaminen käynnistyi viime vuonna. Henkilöstöstrategian tärkein hanke on kaupungin organisaation ja toimintamallin uudistamiseen tähtäävä TAHTO-hanke, johon liittyvä perusselvitys valmistui vuoden 2006 lopulla. Hankkeen toteuttaminen jatkuu vuonna Perusturva Terveydenhuollossa terveyspalvelut on pystytty tuottamaan hoitotakuun mukaisesti lukuun ottamatta hammashuoltoa. Hammashuollon palveluiden saantia on pystytty parantamaan toimintatapoja uudistamalla sekä käyttämällä ostopalvelulääkäreitä korjaamaan hammaslääkäripulaa. Terveyspalveluiden tuottamista sekä terveysasemalla että työterveydessä on vaikeuttanut terveyskeskuslääkäripula. Omassa erikoissairaanhoidossa kirurgian apulaisylilääkärin virka on ollut täyttämättä lähtien, minkä aiheuttamaa toiminnanvajausta korjattiin osittain hankkimalla kirurgeja tilapäisjärjestelyin. Vuodeosastoiltamme jatkohoitopaikkaa jonottaville sitä ei löytynyt riittävän nopeasti, mikä johti sairaanhoitopiirin jonotus- eli sakkopäivien kertymiseen. Aikuispsykiatrian avopalveluiden siirtyminen Kymenlaakson sairaanhoitopiiriltä omaksi toiminnaksi sekä työterveyshuollon irrottautuminen väestövastuisesta avosairaanhoidosta alkaen onnistuivat hyvin. Vuonna 2004 vahvistettua vanhuspoliittista strategiaa toteutettiin eri osa-alueilla. Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhteistyön tiivistämistä jatkettiin. Toukokuussa käynnistettiin ikäihmisten neuvolan toiminta ja kesällä valmistui ikäihmisten palveluopas. Omaishoidon tuen määrärahaa lisättiin ja tukea voitiin myöntää kaikille kriteerit täyttäville. Monet runsasta hoivaa tarvitsevat vanhukset eivät ole tarpeisiinsa nähden oikeilla hoitopaikoilla. Tilakysymykseen kaupunki paneutui käynnistämällä uuden 70-paikkaisen Saviniemen hoivakodin suunnittelun. Samassa yhteydessä

17 laadittiin ja vahvistettiin sopimus Kymen Sotavammaisten sairaskodin tulevasta käytöstä veteraani-ikäpolvien hiipumisen jälkeen. Lasten päivähoitopalvelujen rakenne on saatu kuntoon, kun itäinen Hamina sai keskuspäiväkotinsa. Lasten kotihoidon tuki, Hamina-lisä, on ollut suosittu palvelumuoto, sillä 478 perhettä on saanut vuoden vaihteessa kotihoidontukea. Päivähoitopalveluja järjestetään 42 %:lle alle koulu-ikäisistä ja esiopetukseen osallistuvat mukaan lukien 55 %:lle alle kouluikäisistä. Metsäkylän esiopetusikäisille järjestettiin määräaikaista esiopetusta toimikaudella. Lapsiperhepalveluiden tulosalueella on edelleen keskitytty työtapojen ja menettelyiden yhdenmukaistamiseen mm. laatutyön avulla. Sahakosken perhetukikeskuksen kehittäminen ja rakentaminen etenee hyväksytyn suunnitelman mukaan. Laajentuva toiminta alkaa syksyllä Toiminnan mahdollistavat uudet virat on perustettu. Asiakaslähtöisyyteen on panostettu prosessien avaamisen ja laadunvarmistuksen kautta. Henkilöstön kehittymismahdollisuudet on turvattu koulutuksilla. Sosiaalityöhön on saatu osaavaa ja pätevää henkilöstöä. 3.4 Sivistystoimi Kuntaliitosstrategian mukaan varsinkin sivistystointa koskevia palveluiden kehittämishankkeita olivat uusi yhteinen lukio, uusi keskustan ala-aste, Vilniemen koulu ja Tallinmäen päiväkoti sekä peruskoulujärjestelyt Ruissalo-Poitsila alueella. Kehittämishankkeet ovat toteutuneet Vilniemen koulua ja Tallinmäen päiväkotia lukuun ottamatta vuoden 2005 syksyyn mennessä. Vilniemen koulun laajentumisen suunnittelu on käynnissä. Etelä-Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen koulutusratkaisut on tehty: Haminan ammattiopisto siirtyi vuoden 2006 alusta osaksi uutta alueellista koulutuskuntayhtymää. Koko sivistystoimen henkilöstö osallistui työyhteisövalmennukseen. Merkittävä määrä sivistystoimen esimiehistä on myös osallistunut EVA- ja JET-koulutuksiin. Kulttuuritointa sivuavia matkailun kehittämisjohteita ovat mm. Haminan historiallinen keskusta ja kulttuurimatkailu. Haminan historiallisen keskustan merkitystä korostetaan ja kulttuurimatkailua kehitetään mm. museonäyttelyin ja erilaisin tapahtumin. Kaupunginmuseon peruskorjaus valmistui vuonna Tekninen toimi Maankäyttö- ja tonttipolitiikka Haminan kaupungin tulevan maankäytön kannalta merkittävä keskeisten alueiden yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa maaliskuussa Yleiskaavassa varaudutaan kaupungin asukasmäärän lievään kasvuun siten, että asukasluku vuonna 2020 tulisi olemaan yli henkeä. Työpaikkojen kasvuun on varauduttu niin, että vuosittainen lisäys on 150 työpaikkaa. Kaavassa on varattu näitä kasvuennusteita varten uusia asuinalueita ja työpaikka-alueita mm. Tervasaaresta, kaupungin koillispuolelta, Summan risteysalueelta sekä Haminan sataman pohjoispuolisilta alueilta. Maankäytön kannalta merkittäviä kaavamuutoksia laadittiin vuoden 2006 aikana sataman alueella, jossa asemakaavamuutokset koskevat koko sataman toiminta-aluetta sekä lisäksi myös sataman laajentamista Hillonlahden pohjoispuoliselle alueelle. Muutoksista hyväksymiskäsittelyyn eteni Paksuniemeä ja nestesataman ja kaasusataman käsittävä asemakaavan muutos. Toinen ja kolmas vaihe kaavamuutoksista tulevat käsittelyyn vuoden 2007 aikana. Vuoden aikana valmistui asemakaavaehdotus, joka mahdollistaa kansainvälisestikin merkittävän 14 km:n moottoritien rakentamisen valtatielle 7 (E 18) Haminan keskustan pohjoispuolitse. Asemakaavan muutos mahdollistaa yksityiskohtaisen tiesuunnittelun käynnistämisen vielä vuoden 2007 aikana. Haminan keskustan elävöittämiseen tähtäävä kehittämishanke käynnistyi ydinkeskustan Torinvarren koulun korttelin (kortteli 1027) suunnittelulla. Vuoden 2006 aikana korttelin tulevaksi käyttötarkoitukseksi valikoitui viihdeuimala/-kylpylä. Konsultin toimesta laadittiin kylpylän kannattavuuslaskelmia ja teetettiin lisäselvityksiä. Edellisistä mainittakoon mm. vanhan Torivarren koulun rakennushistoriallinen selvitys sekä rakennusta koskeva kuntokartoitus. Museoviraston toimesta tehtiin korttelin vanhan linnoitusrakenteen tutkimus. Hanke jatkuu asemakaavan muutoksen laatimisella sekä toteuttamisedellytysten lisäselvityksillä.

18 Tervasaaren alueen suunnittelua jatkettiin mm. pilaantuneen maan kunnostamiseksi tehdyillä selvityksillä. Kunnostusta varten ympäristökeskus myönsi ympäristöluvan syksyllä Alueen asemakaavoitus jatkuu vuonna 2007 ja merellisen alueen ensimmäiset korttelit toteutuvat nopeimmillaan vuonna Rakennusoikeutta alueelle on tulossa noin kerrosneliömetriä. Raakamaata on hankittu Summasta uutta Ajuksenkallion asuntoaluetta varten (n. 5,84 ha) sekä sataman laajenemisalueilta Paksuniemestä ja Hillosta. Paksuniemen alueelta hankitun kiinteistön pinta-ala oli n. 1,5 ha kaupungin omistaman maa-alan ollessa vuoden lopulla yhteensä noin 36,5 ha eli 76 % koko niemen maa-alueesta. Yksityisomistuksessa vielä olevan neljän kiinteistön osalta laitettiin vireille lunastustoimitus. Hillon alueelta hankittiin kolme kiinteistöä yhteispinta-alaltaan n. 34 ha. Maanhankintaa on ollut myös Mäkelänkankaan teollisuusalueella ja Summan risteysalueella. Kaupungin toiminnoille tarpeettomaksi luokitellun kiinteän omaisuuden realisointi eteni kahden rakennetun kiinteistön (mm. Mustaniemen leirikeskus) myynnillä ja Federleyn talon luovuttamisella Hamina Asunnot Oy:lle. Maapolitiikassa on noudatettu aikaisemmin vakiintuneita toimintaperiaatteita maapoliittisen ohjelman laatimisen siirtyessä vuodelle Vasteenin laajennusalueen tonttihinnoittelussa otettiin huomioon alueen hankinta- ja rakentamiskustannuksia, muilta osin noudatettiin aikaisempia luovutushintoja ja ehtoja. Kunnallistekniikan piirissä oleva luovutuskelpoinen omakotitonttivaranto oli vuoden lopussa 56 tonttia. Omakotitonttien luovutusten osalta lukumääräiset tavoitteet saavutettiin kysynnän oltua varsin vilkasta. Vuonna 2006 varatuista tonteista on vielä luovuttamatta 24 kpl. Jatkossa pitkän ajan tarjontaa turvataan Ajuksenkallion kaavoittamisella. Palveluhankkeet Sahakosken perhetukikeskuksen peruskorjaus ja muutostyöt Haminan kaupungin Myllykylän kylässä käynnistyivät syksyllä Hanke valmistuu aikataulun mukaisesti elokuussa Hankkeen kustannusarvio on 1,4 miljoonaa euroa. Vanhustyössä kehitykseen on varauduttu mm. siten, että nykyistä laitosmaista hoitotapaa muutetaan enemmän palveluasumisen mahdollistavaan hoitomuotoon. Yhtenä hankkeena on käynnistynyt uuden 79 -paikkaisen hoivakodin rakentaminen Saviniemen kaupunginosaan Haminan sairaalan ja sotavammaisten hoitoja kuntoutuskodin yhteyteen. Uudisrakennuksen pinta-ala on noin kerrosneliömetriä ja hankesuunnitelman mukainen alustava kustannusarvio on n. 7,6 miljoonaa euroa. Hankkeeseen odotetaan saatavan asuntorahaston avustusta noin 2,3 miljoonaa euroa. Hankkeen rakentaminen käynnistyy syksyllä 2007 ja se valmistuu vuoden 2009 aikana. Elinkeinopoliittisesti tärkeät väylähankkeet E 18 tien rakentaminen Haminan keskustan pohjoispuolelta ohittavana moottoritienä on arvioitu alkavan loppuvuonna Tämän hetkiset rekkaruuhkat ja niiden aiheuttamat ongelmat nykyisellä valtatie 7:llä ovat nopeuttaneet hankkeen edellyttämän valtion rahoituksen suuntaamista E 18 tien hankkeelle. Tällä hetkellä rahoitus on määritetty hankekoriin vv Haminan kaupunki on laatinut tien rakentamisen edellyttämät voimassaolevien asemakaavojen muutokset sekä yleiskaavan vuonna Kaakkois-Suomen tiepiiri on laatinut tietä koskevan yleissuunnitelman vuonna Mikäli hanke etenee tieviranomaisten suunnitelmien mukaan uusi E 18 tie on Haminan kohdalla liikenteen käytössä nopeimmillaan loppuvuodesta Haminan satamaan johtavan uuden Satamantien ja siihen liittyvän Ensontien rakentaminen alkoi vuonna 2006 ja hanke valmistuu vuoden 2007 loppuun mennessä. Uusi tieyhteys parantaa merkittävästi sataman liikennettä ja lisää sataman ja sen ympäristön liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Haminan sataman meriväylän syventäminen 10 metristä 12 metriin ja oikaisu alkaa Merenkulkulaitoksen rakennuttamana keväällä 2008 ja valmistuu alusliikenteen käyttöön loppuvuonna Hankkeen kustannusarvio on kaikkiaan 9,8 miljoonaa euroa arvonlisäveroineen. Salmenkylän tasoristeyksen korvaaminen eritasoratkaisuna toteutetaan Ratahallintokeskuksen rakennuttamana. Hankkeen rakentaminen alkaa keväällä 2007 ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Haminan kaupungin osuus hankkeen osalta on tarvittavan katuyhteyden rakentaminen. Kaupungin osuus kustannuksista on 0,54 milj. euroa. Investointi ja kehittämishankkeiden tukikohteet Kuntajakolain 40 :n mukaista tukea on myönnetty kaupungille kuntaliitoksen yhteydessä kaikkiaan euroa. Tuki on tarkoitettu infrastruktuurin rakentamiseen, elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen sekä

19 ympäristön parantamiseen. Nimettyinä hankkeina ovat olleet Ruokosuon kaatopaikan sulkemiseen liittyvät työt, Mäkelänkankaan infrastruktuurin rakentaminen sekä Tervasaaren alueen ja rantojen kunnostaminen. Pääosa nimetyistä kohteista on saatu valmiiksi. Tervasaaren alueen aikaisempien toimijoiden vastuulla olevat siistimistyöt ovat vielä osittain kesken, minkä vuoksi kauppahinnan loppuosa on vielä kaupungin hallussa. Rantojen käytön yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2007 aikana.

20 4. TILINPÄÄTÖSTIEDOT 4.1. Kaupungin tilinpäätöstiedot Tilikauden tuloksen muodostuminen Ulkoiset tuotot ja kulut TP 2006 TP 2005 (sisältää vesilaitoksen) 1000 euroa 1000 euroa Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut: Toimintatuotot/Toimintakulut, % 21,3 22,8 Vuosikate/Poistot, % 33,2 8,5 Vuosikate /asukas Asukasmäärä Toimintakate Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista Vuosikate Vuosikate -% poistoista = Toimintatuottojen ja kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. = 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön) Tunnusluku osoittaa maksurahoituksen osuuden toimintamenoista. = Osoittaa kunnan tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuspoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen kun vuosikate alittaa poistot. Mikäli vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulorahoitus heikko. PARAS raja-arvo: vuosikate ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta on negatiivinen = 100 x Vuosikate / Poistot Kun tunnusluvun arvo on 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Korvausinvestoinnit = poistonalaisten investointien omahankintamenot alkaneella suunnittelukaudella.

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä TASEKIRJA 2013 Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä 1 TASEKIRJA / TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Sivu nro 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupungin hallinto... 4 1.2.1.

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2013 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2007 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2007 30 511 lopussa Elinkeinorakenne 2005 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus 45,4 % Alkutuotanto

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO: 1 Toimintakertomus 6 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 6 1.2 Kaupungin hallinnossa tapahtuneet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2014)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2014) Tilinpäätös 2014 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2014) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku 31.12.2014 32 847 Työpaikat toimialoittain: (v. 2012 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 60,1 % Teollisuus

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 10 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 10 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.. 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus. 1 Organisaatio. 2 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.. 3 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot