HAMINAN KAUPUNKI TASEKIRJA Kaupunginvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN KAUPUNKI TASEKIRJA 2006. Kaupunginvaltuusto 12.6.2007 42"

Transkriptio

1 HAMINAN KAUPUNKI TASEKIRJA 2006 Kaupunginvaltuusto

2 TASEKIRJA 2006 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto Kaupungin kehitysvisio Kaupunkistrategia Kaupungin organisaatio 2 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 2.1 Kansantalouden kehitys Kunnallistalouden kehitys Kunta- ja palvelurakenneuudistus Haminan kaupungin kehitys Haminan talouden kehitys Yleistä Tilikauden kateluvut ja tulos Vesihuoltolaitos Investoinnit Tase Maksuvalmius Talousarvion toteutuminen ja suurimmat muutokset talousarviossa Takaukset KUNTALIITOKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 3.1 Yleis- ja taloushallinto Henkilöstöhallinto Perusturva Sivistystoimi Tekninen toimi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 4.1 Kaupungin tilinpäätöstiedot Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Konsernin toiminta ja talous Hamina-konserni Konsernitase ja sen tunnusluvut Konsernitavoitteet Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Kuntalain mukainen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 5.1 Käyttötalousosan toteutuminen Yleishallinto Taloushallinto Perusturva Sivistystoimi Tekninen toimi Tuloslaskelman toteutuminen Verotulojen erittely Valtionosuuksien erittely Investointiosan toteutuminen Rahoituksen toteutuminen 87

3 6. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 6.1 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma Vesihuoltolaitoksen tase Konsernitase 97 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1. Kaupungin tilinpäätöksen liitetiedot 1.1.Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Omistukset muissa yhtiöissä Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 2.1 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitaseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 112 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA 114 ALLEKIRJOITUKSET 115 TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 115

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Hyvät haminalaiset Vuosi 2006 oli tapahtumarikas vuosi. Kaupungin tulevaisuuden kannalta haluan mainita kaksi merkittävää tapahtumaa: Stora Enso Oyj:n Summan paperitehtaan säilymisen ja Haminan meriväylän syventämispäätöksen. Summan tehdas oli kannattavuutensa suhteen noin vuoden ajan omistajansa erityistarkkailussa. Tehtaan johto ja koko henkilöstö ansaitsevat erityiskiitoksen työstään tehtaan säilymisen ja menestymisen puolesta. Haminan meriväylän oikaiseminen ja syventäminen 10 metristä 12 metriin on ollut pitkään kaupungin ja sataman tavoitteena. Vihdoin kesällä 2006 odotettu päätös saatiin ja lopullisesti sen hyväksyi eduskunta vuoden 2007 budjetin käsittelyn yhteydessä. Vuonna 2002 alkanut kaupungin väestömäärän myönteinen kehitys muuttui kertomusvuonna negatiiviseksi, toivottavasti väliaikaisesti. Työpaikkakehitys oli myös negatiivinen, nettovähennyksen ollessa noin 100 työpaikkaa. Nämä työpaikkamenetykset korvaantuvat kuitenkin vuoden 2007 puolella Havesa Components Oy:n liimapuupalkkitehtaan ja L & T Recoil Oy:n tehdashankkeiden valmistuttua. Rakennustoiminta säilyi vilkkaana edellisten vuosien tapaan. Erityisen myönteistä oli työllisyyden kehittyminen; työttömyysprosentti laski vuoden aikana 11,8 prosentista 10,4 prosenttiin. Kaupungin palvelutuotanto pystyi olosuhteisiin nähden vähintäänkin tyydyttävästi vastaamaan palvelutarpeisiin. Suurimmat ongelmat olivat terveydenhuollossa. Valtakunnallinen lääkäripula näkyi myös Haminassa. Suuri osa terveyskeskuslääkäreiden viroista oli täyttämättä eikä ostopalveluja saatu riittävästi. Ammattiopisto siirtyi vuoden 2006 alusta lukien seudullisen kuntayhtymän alaisuuteen. Ensimmäinen toimintavuosi sujui hyvin, eikä yhteistyöongelmia suuremmin ilmennyt. Virolahden kunnan kanssa pitkään jatkunut terveyskeskusyhteistyö päättyi vuoden 2006 alkaessa. Kaupungin talousongelmat jatkuvat. Kaupunki teki vuonna 2006 alijäämää 4,8 milj. euroa, vaikka kunnallisveroprosenttia korotettiin vuoden alusta lukien yhdellä prosenttiyksiköllä. Kaupungin lainamäärä kasvoi voimakkaan investointitahdin vuoksi 3,4 milj. eurolla 45,7 milj. euroon. Asukasta kohti kaupungilla on velkaa e/asukas, kun vastaava luku on valtakunnassa keskimäärin noin euroa/asukas. Kaupunginvaltuuston hyväksymät kaupunkistrategian mukaiset talouden tervehdyttämistoimet eivät ole toteutuneet odotusten mukaisesti. Tämä aiheuttaa luonnollisesti entistä suurempia paineita lähivuosille. Kaupungissa käynnistettiin viime vuoden keväänä laaja kehittämishanke, ns. Tahto -hanke, jonka päätavoitteena on kaupungin organisaatiorakenteen ja toimintamallin uudistaminen. Hanke on edennyt kolmanteen vaiheeseen, jossa kaupunki linjaa itselleen sen rakenne- ja toimintamallin, jonka se katsoo parhaiten soveltuvan edessä avautuviin muutos- ja kehityshaasteisiin. Valtuustoryhmien puheenjohtajista koostuva strategiaryhmä käy lävitse kaupungin tuottamat ja järjestämät palvelut ja tekee esityksen uudeksi toimintamalliksi ja organisaatiorakenteeksi. Työ on vaativa ja sen onnistuminen on erittäin tärkeää kaupungin tulevaisuuden kannalta. Esitän parhaimmat kiitokset vuodesta 2006 yhteistyökumppaneillemme, luottamushenkilöille ja koko kaupunkikonsernin henkilökunnalle. Hannu Muhonen Kaupunginjohtaja

5 1.2. KAUPUNGIN HALLINTO Kaupungin kehitysvisio 2012 Hamina on houkutteleva idän ja lännen logistinen kohtaamispaikka. Kaupungin hallittu kasvu ympäristöä ja historiaa kunnioittaen saa asukkaat viihtymään ja yritykset menestymään Kaupunkistrategia Kaupunkistrategiassa päästrategia on määritelty seuraavasti: 1. Oikaisemme kaupungin käyttötalouden , M - käyttötalousmenot max. + 2 % vuodessa - tuloveroprosentti 19 % 2006 alkaen - elinvoiman kehityksen kautta + 3 M - realisoimme > 1 M omaisuutta vuodessa 2. Palvelustrategian ja henkilöstöstrategian pohjalta laadimme ja toteutamme tavoiteorganisaation 3. Toimimme innovatiivisesti kaikessa toiminnassa 4. Puolustamme ja vahvistamme Haminan tukijalkoja satama ja logistiikka, teollisuus, varuskunta, maaseutu ja yrittäjyys 5. Vaalimme ja hyödynnämme historiallista perintöä 6. Huolehdimme kaupungin vetovoimaisuudesta, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta 7. Uudistamme kaupungin keskustaa ja Tervasaarta 8. Kaikessa toiminnassa huomioimme kestävän kehityksen periaatteet Kaupunkistrategian perusaineistoksi valmisteltiin päävastuualuekohtaisia palvelustrategioita, jotka linjaavat palveluiden laajuutta ja järjestämistapaa. Kaupunki- ja palvelustrategiat hyväksyttiin valtuustossa erillisinä asiakirjoina Kaupungin organisaatio Haminan kaupungin luottamushenkilöorganisaatio koostuu kaupunginvaltuustosta, kaupunginhallituksesta, 10 lautakunnasta sekä henkilöstöjaostosta. Organisaatiotaulukko on seuraavalla sivulla. Kaupungin palvelutoiminta muodostuu yleishallinnon, taloushallinnon, perusturvan, sivistystoimen ja teknisen toimen päävastuualueista. Päävastuualueet on jaettu tulosalueiksi, joille on muodostettu yksi tai useampia tulosyksiköitä. Päävastuualueelle muodostettujen tulosalueiden palveluista vastaa yksi tai useampi lautakunta.

6 KAUPUNGIN ORGANISAATIO KAUPUNGINVALTUUSTO Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Yhtiöt, yhtymät ja yhteiset lautakunnat Kaupunginhallitus Henkilöstöjaosto Apulaiskaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Henkilöstöhallinto Henkilöstöjohtaja Yleishallinnon päävastuualue Kaupunginsihteeri Taloushallinnon päävastuualue Talousjohtaja Perusturvan päävastuualue Perusturvajohtaja Sivistystoimen päävastuualue Sivistystoimenjohtaja Teknisen toimen päävastuualue Tekninen johtaja Keskushallinto Kaupunginkanslia Matkailupalvelut ja tapahtumatuotanto Maaseutulautakunta Maaseutuhallinto Lomituspalvelut Taloushallinto Ruokapalvelut Tietohallinto Perusturvalautakunta Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut Terveydenhuolto Vanhustyö Lapsiperhepalvelut Sosiaalityö Koulutus- ja kirjastolautakunta Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut Koulutus- ja kirjastopalvelut Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Tekninen lautakunta Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut Maankäyttö Toimitilat Yhdyskuntatekniikka Vesihuoltolaitos Pelastustoimi Rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Ympäristölautakunta Ympäristötoimi Tielautakunta Yksityistiet

7 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa. Valtuusto hyväksyy mm. talousarvion ja taloussuunnitelman, johtosäännöt, keskeiset taksat sekä valitsee johtavat viranhaltijat. Vuoden 2004 kunnallisvaaleissa valittiin Haminan kaupunginvaltuusto vuosiksi , valtuutettuja on 47, jotka jakautuivat eri ryhmien kesken seuraavasti: SDP 17 Kesk. 11 Kok. 11 KD 3 Vas. 3 Vihr. 2 Kaupunginvaltuuston kokoonpano vuonna 2006: Puheenjohtaja: Tulokas Kalervo, maanviljelijä I varapuheenjohtaja: Kalevi Seppälä, vanhempi lehtori II varapuheenjohtaja: Olavi Muuronen, laitosmies Kesk. Kok Sdp Muut jäsenet: Erkkilä Titta opettaja, fil.maist. SDP Filppu Arja sairaanhoitaja KESK Hanttu Veijo herastuomari KOK Helin Matti lääkäri KOK Hietala Reijo laitosmies, eläkeläinen SDP Huovila Sirkka-Liisa toimistovirkailija, toiminnanohjaaja SDP Hytönen Riitta koulukuraattori SDP Hyvönen Timo rautatieläinen SDP Hämäläinen Pentti M. työsuojeluvaltuutettu SDP Hämäläinen Pentti asianajaja, varatuomari KOK Ikävalko Pentti saakka Kulju Jari alkaen kaupunginjohtaja, eläkeläinen autolastausasemanhoitaja SDP SDP Inkeroinen Elina FM, kansanedustajan avustaja KOK Jokinen Jyrki vanhempi konstaapeli, SDP eläkeläinen Jurvansuu Hannah nuorisotyönohjaaja KD Kallio Kauko psykiatrian erikoislääkäri VIHR Kasari Jorma pääluottamusmies VAS Kokkonen Jaakko oppilaanohjauksen lehtori KESK Korpijoki Ilmo yrittäjä KESK Koskinen Jaakko maanviljelijä KESK Kunnari Eija agronomi, luomuviljelijä KESK Kytömäki Juha yliluutnantti KESK Lonka Lea rahoituspäällikkö KESK Metsäranta Uolevi varaosamies SDP Muuronen Olavi laitosmies SDP Nevalainen Ritva lastenohjaaja, eläkeläinen SDP Pekkarinen Hannu myyntineuvottelija SDP Porkka Matti kirvesmies SDP Rautamaa Eeva sairaanhoitaja KOK Rikkola Pekka saakka Heikkilä Juha alkaen rakennusmestari voimalaitosmies SDP SDP Ristolainen Osmo majuri evp KOK Ruokonen Markku kehittämispäällikkö KD Sairanen Ilkka koneahtaaja VAS

8 Seppälä Kalevi vanhempi lehtori KOK Silvennoinen Marja psykologi VIHR Strömberg Raimo yrittäjä KOK Suikkanen Jaana kasv.tiet. maisteri, KOK erityisluokanopettaja Takala Minna sairaanhoitaja SDP Tammilehto Jarmo paloesimies VAS Tamminen Marja-Leena kirjastonhoitaja KESK Tilli Tero agrologi KESK Tulokas Eila perushoitaja KD Tulokas Kalervo maanviljelijä KESK Vihtonen Tarja johtava sosiaalityöntekijä KOK Virtanen Ulla-Maija toimistosihteeri SDP Virtanen Ville työnjohtaja SDP Volkmann-Lahtinen Irmeli opettaja, kasv.tiet.maisteri KOK Yläjääski Jouko maanviljelijä KESK Sihteeri: Summanen Juha, kaupunginsihteeri KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallituksen varsinaiset jäsenet: Puheenjohtaja Hämäläinen Pentti M. I varapuheenjohtaja Rautamaa Eeva II varapuheenjohtaja Yläjääski Jouko Jäsenet Erkkilä Titta Filppu Arja Hämäläinen Pentti Porkka Matti Strömberg Raimo Virtanen Ulla-Maija Esittelijä Muhonen Hannu 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 2.1. Kansantalouden kehitys 1 Talouskasvu on jatkunut nopeana. Koko vuoden bruttokansantuotteen kasvu nousee 5,5 %:n tasolle. Kasvulukuun ovat vaikuttaneet vuoden 2005 satunnaistekijät, merkittävimmin lähtötasoa alentaneet metsäteollisuuden vuoden 2005 seisokit, mutta myös peruskasvu on ollut vahvaa ja laaja-alaista. Vienti kasvanee noin 10 %, Tuonnin kasvu on jäänyt hieman ennakoitua vähäisemmäksi, vaikka energian ja raaka-aineiden hinnat ovat olleet korkealla. Työn tuottavuus on noussut voimakkaasti. Yksityiset investoinnit ovat lisääntyneet aikaisemmin ennustettua enemmän. Kotitalouksien vahva luottamus omaan talouteensa, valtionverotuksen keventyminen sekä työllisyyden ripeä kohentuminen yhdistettynä voimakkaaseen velanottoon pitivät edelleen yllä voimakasta kulutuksen kasvua. Työllisyyden kasvu on viime vuodesta hidastunut mutta on pysynyt vuosiennusteen 1,6 %:n vauhdissa. Vuoden aikana työpaikkojen määrä on lisääntynyt :lla. Myös työvoiman tarjonta on jatkanut kasvuaan, joten työttömyysaste jäänee 7,8 %:iin. Inflaatio jäänee vuositasolla 1,6 %:iin. Inflaatiopaineiden vähentämiseksi EKP nosti ohjauskorkoaan vuoden aikana viiteen otteeseen 0,25 %- yksikköä kerrallaan. Ohjauskorko oli vuoden lopulla 3,5 %. 6 kk:n euriborkorko nousi vuoden aikana 2,64 %:sta 3,63 %:iin. Valtiontalous on pysynyt ylijäämäisenä. Kuntien menojen kasvu on kuitenkin jatkunut voimakkaana, vaikkakin hyvän verotulokehityksen vuoksi kuntatalouden alijäämä pienenee vuotta aikaisemmasta. 1 Lähde: Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus 4/2006

9 2.2. Kunnallistalouden kehitys 2 Yleisestä talouden kohentumisesta huolimatta kuntataloudessa on edelleen suuria vaikeuksia. Erityisen huolestuttavaa on kuntien voimakas eriytyminen huonon ja hyvän talouden kuntiin, mikä ilmenee kuntien vuoden 2006 tilinpäätösten ennakkotiedoista. Manner-Suomen kuntien tilikauden tulos nousi ensimmäistä kertaa vuoden 2003 jälkeen positiiviseksi. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate nousi ja vuosikatteella pystyttiin kattamaan poistot. Joka viidennen kunnan vuosikate oli edelleen negatiivinen. Näiden kuntien määrä on kuitenkin vähentynyt 134:stä 84:ään. Kuntatalouden kohentumisen syynä oli verotulojen kasvu. Kuntien verotulot nousivat viime vuonna 6,4 prosenttia. Samalla toimintamenojen kasvu hidastui jossain määrin, alle viiteen prosenttiin edellisvuoden 5,2 prosentista. Sen sijaan investointimäärät nousivat selvästi. Investointien kasvua selittävät infrastruktuurin peruskorjausvauhdin kasvu ja muuttoliike. Kuntien velkaantumisesta johtuvat korkomenot nousivat voimakkaasti, peräti 31 prosenttia. Lainakanta kasvoi edelleen, tosin kasvun nopeus hidastui. Kunnilla on lainaa nyt lähes euroa asukasta kohden. Lainakanta on tuplaantunut vuodesta 2000, jolloin lainaa oli 746 euroa asukasta kohden. Lainakannan ja korkomenojen kasvu sisältää merkittävän riskin kuntien rahoitustasapainon kannalta, kun korkotaso on nyt kohoamassa. Useammalta vuodelta kertynyttä alijäämää on 184 kunnassa. Vuosikate riitti poistoihin vain joka kolmannessa kunnassa ja investointien omahankintamenoihin vain joka kuudennessa kunnassa, mikä osoittaa kuntatalouden olevan vielä kaukana tasapainosta. Vuosikate parani kaikissa kuntaryhmissä. Asukaskohtaisen vuosikatteen asukasmäärällä painotettu oli ennakkotiedon mukaan noin 280 euroa ja aritmeettinen keskiarvo noin 130 euroa. Kymenlaakson kuntien vuosikatteen keskiarvo oli 144 e/as. Maakunnittain laskettuna vuosikate parani kaikissa maakunnissa Pirkanmaata ja Pohjois-Pohjanmaata lukuun ottamatta. Vuosikate riitti poistoihin vain Itä-Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla. Kymenlaaksossa vuosikatteella voitiin kattaa 62 % poistoista Kunta- ja palvelurakenneuudistus Maan hallitus aloitti syksyllä 2005 kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (PARAS-hanke) valmistelun. Hallituksen esitys uudistuksesta annettiin eduskunnalle syksyllä Esityksen mukaan palvelurakenteita vahvistetaan kokoamalla yhteen kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluita ja lisäämällä kuntien yhteistoimintaa. Myös kuntarakennetta vahvistetaan yhdistämällä kuntia. Vuoden 2007 kesän aikana kaik-kien kuntien on laadittava valtioneuvostolle toimeenpanosuunnitelma, jossa kunnan on selvitettävä, miten se aikoo omassa toiminnassaan toteuttaa kunta- ja palvelurakenneuudistusta. Laissa on myös todettu, että eräiden kaupunkiseutujen on laadittava suunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä palveluiden kuntarajat ylittävän käytön helpottamisesta. Kotkan kaupungilla on velvollisuus laatia tämä suunnitelma yhdessä Haminan, Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kanssa Haminan kaupungin kehitys Kaupungin vuonna 2002 alkanut väestömäärän kasvu taittui. Väkiluku väheni elokuusta alkaen loppuvuoden aikana 131 hengellä. Vuoden 2007 alkupuolella väkiluku on kääntynyt uudelleen pieneen nousuun. Vuoden 2006 aikana luonnollinen väestökehitys (syntyneet-kuolleet) oli ennakkotietojen mukaan -74 ( ), netto maassamuutto 121 (+24) ja netto maahanmuutto 63 (53). Koko eteläisen Kymenlaakson väkimäärä väheni vuoden aikana noin 360 hengellä ja Pohjois-Kymenlaakson 600 hengellä. 2 Lähde: Kuntaliiton tiedote

10 Taulukko 2. Kaupungin asukasluvun kehitys v Vehkalahti Hamina Yhteensä Muutos Tilastokeskuksen vuoden 2004 lopullisten tietojen mukaan kaupungin työpaikkamäärä nousi 246:lla. Tuoreimpien käytössä olevien vuoden 2004 tietojen mukaan kuluvalla vuosituhannella kuljetuksen ja varastoinnin työpaikat ovat kasvaneet merkittävästi (+279). Perinteiset teollisuustyöpaikat ja julkisen sektorin työpaikat ovat vähentyneet. Työpaikkojen määrän arvioidaan nousseen vuonna 2005 sadalla. Vuonna 2006 paperiteollisuuden ja ahtausalan työpaikat vähenivät, joten kokonaismuutoksen arvioidaan olevan -100 työpaikkaa. Taulukko 3. Haminan työpaikkojen kehitys v Vuosi Työpaikat Lähde Tilastokeskus Tilastokeskus Tilastokeskus Kaupungin oma arvio Kaupungin oma arvio Taulukko 3. Haminan työpaikkojen toimialat 2000 ja 2004 Toimiala Työpaikat Työpaikat muutos % muutos kpl Maa- ja metsätalous ,6-11 Kaivostoiminta ja louhinta ,1-2 Teollisuus ,4-185 Sähkö-, vesi- yms. huolto ,2 6 Rakentaminen ,5 71 Kauppa- ja majoitust ,9 47 Kuljetus- ja varastointi ,4 279 Muut yksityiset palvelut ,0 66 Yhteiskunn. palvelut ,4-136 Toimiala tuntematon ,7 48 Yhteensä ,2 249 Työttömyys väheni sekä valtakunnallisesti että Kymenlaaksossa vuoden 2006 aikana. Haminan työttömyysprosentti oli 10,4 %.

11 Taulukko 3. Työttömyys v Vehkalahti Hamina Yhteensä työv. tyött. % työv. tyött. % työv. tyött. % , , , , , , , , , , , , , ,4 Huolimatta Stora Enso Oyj:n Summan tehtaisiin tehdyistä suurista investoinneista yhtiö ilmoitti lokakuussa 2005 asettaneensa Summan tehtaat vuoden mittaiseen kannattavuuden erityistarkkailuun. Syys-lokakuun vaihteessa 2006 yhtiö ilmoitti sulkevansa kaksi tehdasta Keski-Euroopasta. Summan tehdas pystyi parantamaan riittävästi kannattavuuttaan tarkkailujakson aikana, joten se sai jatkaa. Päätöksellä on suuri merkitys Haminan alueen elinvoimalle. Haminan sataman liikennemääriin ja myös Satama Oy:n vuoden 2006 tulokseen vaikuttaa edelleen huomattavasti Stora Enson liikenteen siirtyminen Kotkaan vuoden 2005 puolivälissä. UPM-Kymmene Oyj ja Myllykoski Oyj ovat keskittäneet liikennettään Haminan satamaan. UPM:n Voikkaan tehtaan sulkeminen kesällä 2006 on kuitenkin vaikuttanut sataman kautta kulkevaan paperimäärään. Myöskään konttiliikenteen siirrot muualta Haminan satamaan eivät vielä toteutuneet vuoden vaihteeseen mennessä. Sataman kokonaisliikenne 4,8 milj. tonnia eli liikennemäärä pieneni 2,7 % edellisvuodesta. Tonneissa mitattuna ulkomaanliikenne pieneni 6,2 %, mutta kotimaan liikenne kasvoi 14,2 %. Konttiliikenteen kasvu oli 4,5 %. Vuoden 2007 aikana aloitetaan mittavan investointiohjelman toteuttaminen satamassa. Valtion talousarviossa 2007 on annettu merenkulkulaitokselle oikeus solmia kaupungin kanssa sopimus Haminan meriväylän syventämisestä 12 metriin ja oikaisemisesta niin, että kaupunki rahoittaa hankkeen arvonlisäverolliset kustannukset lainalla, jonka valtio maksaa kaupungille takaisin vuonna Hanke aloitetaan satama-alueella vuonna 2007 tbt-läjitysaltaan louhepenkereiden rakentamisella. Varsinaiset merenkulkulaitoksen vastuulle kuuluvat syväväylän ruoppaustyöt tehdään HAMINAN TALOUDEN KEHITYS Yleistä Vuoden 2005 tilinpäätös jätti edelleen suhteellisen huonon pohjan vuodelle Vuoden 2005 vuosikate oli 0,6 milj. euroa. Vuosikate sisälsi harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen 1,1 milj. euroa ja pakollisten varausten lisäystä. Ilman näitä poikkeuksellisia eriä vuosikate olisi jäänyt 0,2 milj. euroon. Vuoden 2006 alussa tapahtui paljon organisatorisia ja valtionosuusjärjestelmään liittyviä muutoksia, joten vuosien 2005 ja 2006 luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Ammatillinen koulutus mukaan lukien oppisopimustoiminta siirtyi vuoden 2006 alusta Kotkan-Haminan Seudun koulutuskuntayhtymälle. Terveydenhuollon kolme vuotta kestänyt palveluiden myynti Virolahden kunnalle loppui kokonaan. Kaupungin organisaatioon siirtyi mielenterveystoimisto sairaanhoitopiiristä ja yöpartiotoiminta Ravimäkiyhdistykseltä. Kunnat joutuivat vuoden 2006 alusta vastaamaan pitkään työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuen kustannuksista. Lisämeno korvattiin valtionosuuksia korottamalla. Toimeentulotuen kustannukset erotettiin asukasperusteisesta valtionosuusjärjestelmästä. Niihin tulevan valtionosuus kirjataan toimintatuottoihin. Muutosten suuruusluokka-arviot näkyvät seuraavasta taulukosta:

12 muutos vaikutus tulolajeihin vaikutus menolajeihin toimintakatevai kutus vuosikatevaikut us tulosvaikutus Koulutuskuntayhtymän perustaminen Terveyspalveluiden myynnin loppuminen valtionosuudet - 4,8 käyttömenot - 4,6-0,2-0,2 - myyntituotot - 3,0 käyttömenot - 2,6-0,4-0,4-0,4 Mielenterveystoimiston siirto - as. palv. ostot - 0,7 +0,1 +0,1 +0,1 muut menolajit + 0,6 Ýöpartiotoiminnan siirto as. palv. ostot - 0,1-0,1-0,1-0,1 muut menolajit + 0,2 Työmarkkinatukiuudistus valtionosuudet + 0,4 av. yhteisöille -0,7-0,7-0,3-0,3 Toimeentulotukiuudistus valtionosuudet +/- 0,5 + 0,5 - - Koulutuskuntayhtymän perustaminen näkyy myös rahoituslaskelman ja talousarvion investoinneissa. Yleishallinnossa on investointimenona kaupungin sijoitus kuntayhtymän peruspääomaan 5,9 milj. euroa. Peruspääoma on ollut euron rahasijoitusta lukuun ottamatta kaupungin ammattiopiston taseomaisuus, jonka vähennys taas näkyy sivistys- ja teknisen toimen investoinneissa noin 5,6 milj. euron suuruisena luovutustulona. Eläkemenoperusteisen maksu on vuonna 2006 jaettu tulosalueille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kate eläkemenoperusteiselle maksulle on aikaisemmin, myös vuonna 2005, kerätty tulosalueilta maksettujen palkkojen sivukuluna. Nyt maksu on jaettu suoraan tulosalueiden kuluksi niiden palvelussuhteista aiheutuneiden eläkemenojen suhteessa. Muutos on vähentänyt henkilöstökuluja niillä tulosalueilla, joiden toiminta on laajentunut vasta viime vuosikymmenien aikana, koska niiden palvelussuhteista on kertynyt palkkasummaan verrattuna keskimääräistä vähemmän eläkemenoa. Sellaiset eläkemenot, jota vastaavaa toimintaa kaupungilla ei tällä hetkellä ole, on kirjattu henkilöstöhallinnon tulosalueen kuluksi. Muutos perustuu valtakunnalliseen suositukseen. Muutos on tehty talousarvioon vuoden vaihteen jälkeisessä ns. ylitysoikeuskäsittelyssä. Kaupungin taloustilanteen takia kaupunginvaltuusto nosti kunnallisveroprosentin 19:ään, mikä lisäsi verotuottoa noin 2,7 milj. eurolla. Lähinnä veronkorotuksen ansiosta vuosikate nousi 2,4 milj. euroon (110 e/as). Alkuperäisen talousarvion vuosikatetavoite oli 4,6 milj. euroa. Tilikauden alijäämä oli 4,8 milj. euroa, minkä jälkeen taseeseen jäi vielä 1,5 milj. euron ylijäämäpuskuri Tilikauden kateluvut ja tulos Tilikauden toimintatuotot olivat 21,5 ( ,9) milj. euroa ja toimintakulut 101,2 (105,3) milj. euroa. Tilikauden toimintakate oli -79,3 milj. euroa eli se parani 1,6 milj. euroa. Toimintakatteen paranemasta suurin osa johtuu ammattiopiston poistumisesta kaupungin organisaatiosta: ammattiopiston kulut olivat mukana vuoden 2005 toimintakatteessa, mutta suurin osa sen tuotoista oli valtionosuuksissa, jotka vaikuttivat vasta vuosikatteeseen. Kuten edellä on todettu monet organisatoriset ja rahoitusmuutokset vaikeuttavat lukujen sisällä olevan perustoiminnan volyymin ja kustannusten kehityksen arviointia. Kun toimintatuotoista ja kuluista poistetaan edellä mainitut merkittävät muutokset sekä vuoden 2005 poikkeuksellisia tekijöitä, toimintakulujen kasvu näyttäisi jääneet kolmen prosentin tasoon, mikä on valtakunnalliseen tasoon nähden suhteellisen pieni luku. Jos vertailusta poistetaan vielä oman toiminnan kasvuvauhdin selvittämiseksi asiakaspalveluiden osto kuntayhtymiltä -tili, jäljelle jääneiden toimintakulujen kasvu on hieman alle 4 %. Noin 90 % kuntayhtymiltä ostetuista asiakaspalveluista on ostoja sairaanhoitopiiristä. Kuntayhtymä siirtyi vuoden 2006 alusta kolmen vuoden käytön liukuvan keskiarvon perustuvaan laskutukseen ja määritti etukäteen osakaskunnilta perittävän kokonaissumman. Näin tehty laskutus piti Haminan maksuosuuden ennallaan. Aikaisemmin kymmenen vuoden aikana kustannukset ovat nousseet keskimäärin lähes yhdeksän prosenttia vuodessa. Henkilöstökustannukset pienenivät 2,9 milj. euroa (5,2 %). Myös muiden menolajien summat pienenivät. Mikäli analyysiä tehdään em. rakennemuutokset huomioiden, organisaatioon jääneen toiminnan henkilöstökulut kasvoivat 4,1 %. Palkkakustannukset kasvoivat 2,9 %. Sivukulujen suurempi kasvu johtuu lähinnä eläkevakuutusmaksujen noususta. Avustusmenojen kasvu johtuu pääosin työmarkkinatuen kuntaosuudesta, josta maksettiin valtiolle noin 0,7 milj. euroa.

13 Yleishallinnon ulkoiset menot pysyivät ennallaan. Taloushallinnon menot pienenivät 0,4 milj. eurolla lähinnä ruokapalveluiden toimintavolyymin pienentymisen takia. Sivistystoimen bruttomenot alenivat lähes 20 %, mistä leijonanosan selittää ammattiopiston kustannusten poissiirtyminen. Teknisen toimen ulkoiset menot pysyivät ennallaan. Myös perusturvan ulkoiset menot pysyivät ennallaan. Sen nettomenot nousivat kuitenkin 3,0 milj. eurolla. Kustannusten nousun lisäksi muutosta selittävät edellä mainitut muutostekijät. Terveydenhuollon nettomenot nousivat 1,5 milj. euroa (5,2 %) ja vanhustyön 0,5 milj. euroa (9,4 %), lapsiperhepalveluiden 0,3 milj. euroa (4,6 %) ja sosiaalityön 0,6 milj. euroa (8,0 %). Jos terveydenhuollon nettomenoista poistaa kaupungille siirtyneen mielenterveystoimiston ja kuntayhtymäostojen osuudet, oman terveydenhuollon nettokustannukset kasvoivat yli 11 %. Verotulot kasvoivat 4,9 milj. eurolla (8,9 %). Kunnallisveron tuotto kasvoi 4,1 milj. eurolla (8,0 %), kiinteistöveron 0,2 milj. eurolla (10,7 %) ja yhteisöveron tuotto 0,5 milj. euroa (16,1 %). Ilman veroprosentin korotusta kunnallisveron tuoton kasvu olisi jäänyt 2,7 %:n tasolle. Valtionosuudet alenivat 4,2 milj. euroa (17,8 %). Jos harkinnanvarainen rahoitusavustus ja ammattiopiston valtionosuudet poistetaan vertailuluvuista, valtionosuudet kasvoivat 1,7 milj. euroa (9,6 %). Luvussa on mukaan työmarkkinatuen kuntaosuuden kompensaatio, joka oli noin 0,4 milj. euroa. Nettorahoitustuotot pienenivät lähes 0,5 milj. euroa. Vähenemä aiheutuu Haminan Energia Oy:n osingon alentumisesta normaalille tasolle sekä korkokulujen reippaasta kasvusta (26,1 %). Tilikauden poistot olivat 6,7 milj. euroa. Arvonalentumisiin on kirjattu 0,5 milj. euron kulu Uuperinrinteet Oy:n osakepääoman alentamisen takia. Tilikauden alijäämäksi jää 4,8 milj. euroa. Haminan seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2002 investoinneista syntynyt poistoero on tuloutettu kokonaan, koska vastaava omaisuus on siirtynyt uudelle koulutuskuntayhtymälle. Vuosikatteella voitiin kattaa vain kolmannes poistoista Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos on käsitelty muuna taseyksikkönä. Laitoksen liikevaihto oli 3,9 (3,5) milj. euroa eli liikevaihto kasvoi 8,8 %. Laitoksen liikeylijäämä kasvoi noin 0,2 milj. eurolla Investoinnit Tilikauden investointimenot olivat 13,9 milj. euroa, josta koulutuskuntayhtymän perustamisen osuus oli 5,9 milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat käyttöomaisuuden myyntivoitot mukaan lukien 6,1 milj. euroa. Maanhankintaan käytettiin 0,9 milj. euroa. Federleyn aravavuokratalo siirrettiin tasearvostaan keväällä Hamina-Asunnot Oy:lle (0,9 milj. euroa). Huomattavin oma talonrakennuskohde oli Sahakosken perhetukikeskuksen saneeraus, johon käytettiin noin 0,7 milj. euroa. Muihin talonrakennuskohteisiin käytettiin 1,4 milj. euroa. Kunnallistekniikan huomattavin yksittäinen kohde oli elokuussa alkanut Sataman/Ensontie hanke, joka on yhteinen tiehallinnon kanssa. Hankkeen vuoden 2006 kustannukset olivat 0,9 milj. euroa. Muita yhdyskuntateknisiä töitä tehtiin 1,6 milj. eurolla. Vesihuoltolaitoksen kokonaisinvestoinnit olivat 1,8 milj. euroa, vanhoja verkostoja saneerattiin 0,9 milj. eurolla ja uusia rakennettiin 0,7 milj. eurolla. Ilman koulutuskuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä investointien tulorahoitusprosentti olisi ollut 31.8 % ja pääomamenojen tulorahoitusprosentti 17,6 % Tase Kaupungin taseen loppusumma oli 153,4 (155,3) milj. euroa. Pysyvien vastaavien eli käyttöomaisuuden ja sijoitusten yhteisarvo oli 142,7 (143,2) milj. euroa. Oma pääoma oli 93,3 (98,0) milj. euroa ja vieras pääoma 58,6 (55,4) milj. euroa. Kaupungin vakavaraisuutta mittaava omavaraisuusaste oli 60,9 (63,3) %. Kahta vuotta aikaisemmin tunnusluvun arvo oli 67,6 % ja kolmea vuotta aikaisemmin 76,5 %. Vuonna 2005 kaikkien kuntien keskiarvo oli 68,0 (69,7) %. Suhteellinen velkaantuneisuus oli 56,6 % (ka ,0 %) ja rahoitusvarallisuus e/as (ka e/as). Tunnusluvuista näkyy kaupungin velkaantuminen jatkuminen, vaikkakin velkaantumistahti hidastui vuoden 2006 aikana. Kaupungin lainamäärä nousi 3,4 milj. eurolla 45,7 milj. euroon (2.096 e/as). Kuntien keskiarvo vuonna 2005 oli e/as. Ennakkotietojen mukaan keskiarvo nousee vuoden 2006 tilinpäätöksissä tasolle e/as.

14 Pitkäaikaisten lainojen keskikorko oli vuodenvaihteessa 3,6 (2,9) %. Salkkurakenteen takia salkun keskikorko seuraa markkinakorkojen muutosta noin puolentoista vuoden viiveellä Maksuvalmius Kassan riittävyyden tunnusluku oli 10 pv. Kuntatodistuksia laskettiin liikkeelle lähes kuukausittain pääasiassa kuukauden loppupuolella maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Kuntatodistuksilla tuettiin vuoden aikana jossakin määrin myös konserniyhtiöiden maksuvalmiutta Talousarvion toteutuminen ja suurimmat muutokset talousarviossa Talousarvioon tehtiin muutoksia molemmissa osavuosikatsauksissa. Maaliskuussa 2007 käsiteltiin vielä talousarviovuoden jälkeiset ns. ylitysoikeustyyppiset muutokset. Ennen ensimmäistä osavuosikatsausta kaupunginvaltuusto lisäsi talousarvioon 4,16 milj. euron määrärahan EU 4 rampin ja siihen liittyvän tausta-alueen rakentamista varten. Ramppia katsottiin tarvittavan kesällä liikenteeseen tulleiden suurempien Hybridi-RoRo alusten takia. Liikenne voitiin kuitenkin käynnistää ilman uutta ramppia, joten määräraha poistettiin talousarviossa toisessa osavuosikatsauksessa. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa käyttötalouden menomäärärahoja lisättiin 0,6 milj. euroa ja korjattiin koulutuskuntayhtymän perustamiseen liittyvät määrärahat. Lisämenot rahoitettiin pääosin valtionosuuksien tuloarvioita nostamalla. Toisessa osavuosikatsauksessa muutokset keskittyivät perusturvaan, jonka määrärahoja lisättiin kaikkiaan 1,7 milj. eurolla. Merkittävimmät lisäykset tehtiin terveydenhuoltoon, lapsiperhepalveluihin ja vanhustyöhön. Terveydenhuollon muutosten nettomenovaikutus oli 0.8 milj. euroa. Muutosten jälkeen vuosikatetavoite putosi 1,7 milj. euroon. Investointimäärärahoja pienennettiin lähinnä hankkeiden siirtymisen vuoksi. Koska suurinta aikaisemmin tehtyä yksittäistä menolisäystä (EU 4 ramppi) ei oltu katettu, muutosten kattamiseen jouduttiin ottamaan lisälainaa 2,0 milj. euroa. Osavuosikatsauksen yhteydessä päätettiin myös käyttöomaisuusosakkeiden arvonalennuksesta Uuperinrinteet Oy:n vuoksi. Tilikauden päättymisen jälkeen talousarvion käyttötalousosaan hyväksyttiin noin 2,1 milj. euroa menolisäyksiä ja 1,9 milj. euroa tulonlisäyksiä. Suurimmat muutokset tehtiin perusturvan määrärahoihin, jonka nettomenot kasvoivat 0,9 milj. euroa. Vuosikatetavoite nousi 1,9 milj. euroon. Muutoksesta suurin osa katettiin sivistystoimen määrärahoja alentamalla ja lisäämällä rahoitustulojen tuottoarviota. Tässä käsittelyssä tehtiin myös eläkemenoperusteisen maksun kohdistamisen takia tarvittavat määrärahamuutokset. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintatulot ylittyivät 0,6 milj. eurolla. Terveydenhuollossa aloitettiin vuoden 2006 alusta laboratoriotutkimusten sisäinen veloitus muilta kustannuspaikoilta. Tätä sisäistä veloitusta, noin 0,9 milj. euroa, ei ollut mukana talousarviossa. Mikäli ko. muutos jätetään pois tarkastelusta, toimintatulot alittivat alkuperäisen talousarvion. Alitusta oli sekä maksu- että muissa toimintatuloissa. Suurin alitus oli muiden toimintatulojen sisällä myyntivoitoissa, joissa toteutuma jäi 45 %:iin alkuperäisestä Toimintamenot ilman laboratoriolaskutusta ylittyvät 2,0 milj. eurolla. Suurin ylitys (1,2 milj. euroa) oli palveluiden ostossa, Myös aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittivät alkuperäisen arvion 0,7 milj. eurolla. Näin ollen toimintakate heikkeni 2,4 milj. eurolla. Rahoitusosan nettotulot paranivat 0,2 milj. eurolla, joten vuosikate jäi 2,2 milj. euroa alkuperäisestä tavoitteesta. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ylityksiä oli sekä perusturvan että teknisen toimen menoissa. Perusturvan nettomenojen ylitys oli 2,5 milj. euroa ja teknisen toimen 1,0 milj. euroa. Teknisen toimen ylitykset syntyivät lähes kokonaan toimitilojen tulosalueella. Vuoden 2006 ja 2007 välillä ei tapahtunut vertailukelpoisuutta heikentäviä muutoksia. Kun verrataan toteutumia vuoden 2007 talousarvioon, joudutaan toteamaan jälleen kerran, että perusturvan tulosalueet keskitettyjä hallintopalveluita ja sosiaalityötä lukuun ottamatta joutuvat tulemaan vuonna 2007 toimeen vuoden 2006 nettomenoilla. Teknisen toimen päävastuualueella toimitilojen pitäisi pystyä 6,0 milj. euron menoilla 0,4 milj. euroa parempaan nettotulokseen kuin vuotta aikaisemmin. Mikäli edellä mainittujen perusturvan tulosalueiden menot kasvavat hieman luonnollista aikaisempaa tasoaan hitaamminkin, esim. 5 %:n tahtia, niistä on odotettavissa yli 2,5 milj. euron lisämenot vuoden 2007 aikana. Koska vastaavia lisätuloja ei ole käyttötaloudessa tiedossa ilman uusia säästötoimia, lisämenojen toteutuminen aiheuttaisi vuosikatteen jäämisen edelleen 2,5 milj. euron tasolle! Mikäli edellä esitetty kehitys toteutuu, kaupunginvaltuusto joutuu harkitsemaan, pystytäänkö kaupungin talous tasapainottamaan ilman kuntalain 65.3 :n mukaista toimenpideohjelmaa.

15 2.5.8 Takaukset Kaupungin takausvastuut olivat vuoden vaihteessa 41,9 (36,9) milj. euroa. Tytäryhtiöiden puolesta annetut takaukset olivat 33,7 (31,0) milj. euroa. Niistä oli asuntotuotantoon liittyviä 14,0 (13,0) milj. euroa. Haminan Satama Oy:lle takauksista oli myönnetty 11,6 (10,6) milj. euroa. Muille kuin tytäryhteisöille myönnetyt takaukset olivat 8,2 (6,0) milj. euroa. Takauksia kasvatti Havesa Components Oy:n liimapuupalkkitehtaan rakentamista varten annetut 2,5 milj. euron takaukset. 3. KUNTALIITOKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt, että kuntaliitoksen tavoitteiden toteutumista seurataan viiden vuoden ajan. Selvitys annetaan toimintakertomuksen yhteydessä. Kuntaliitoksen tavoitteena oli myös kunnallistalouden vakaan kehityksen turvaaminen. Tältä osin tulevaisuus näyttää edelleen erityisen haasteelliselta. Kaupunkistrategian mukaan kaupunki pyrkii oikaisemaan käyttötalouden puristamalla käyttötalouden vuotuisen menojen nousun 2 %:iin, nostamalla tuloverotusta yhdellä prosenttiyksiköllä vuoden 2006 alusta sekä realisoimalla kaupungin omaisuutta 1 milj. eurolla vuodessa. Kaupungin elinvoiman lisääntyminen eli väestö- ja työpaikkamäärän nousu on arvioitu vahvistavan verotuksen tuottoa kolmella milj. eurolla vuodessa. Erityisesti perusturvan tulosalueiden kulukehitys on edelleen huolestuttavan nopeata. Kaupunkistrategian tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi menojen reaalikasvun puristamista käytännössä nollaan, mikä ei onnistu nykyisillä toimintatavoilla ja palvelurakenteilla. Kunnallisverotusta kiristettiin prosenttiyksiköllä, mutta siitä huolimatta saavutettiin vain 2,4 milj. euron vuosikate, jolla voitiin kattaa poistoista vain noin kolmannes. Terveessä taloudellisessa tilanteessa kaupungin vuosikatteen pitäisi olla poistojen tasolla. Tilinpäätöksen liitetietona esitetään selvitys poistojen ja poiston alaisten investointien vastaavuudesta kaudella Laskelman mukaan investointien omahankintamenot ovat keskimäärin 2,4 milj. euroa vuodessa suuremmat kuin poistot. Näin ollen edes poistojen suuruisella tuloksella ei voida pysäyttää kaupungin lisävelkaantumista suunnitelmakaudella. Vaikkakin väestömäärä on kääntynyt uudelleen kasvuun vuoden 2007 alussa, lienee edelleen hyvin haasteellista lisätä kaupungin väestö- ja työpaikkamäärän kasvun kautta verotuksen tuottoa kolmella milj. eurolla vuodessa. Terveyspalveluiden myynnin loppuminen ja koulutuskuntayhtymän perustaminen ei pienentänyt kaupungin kiinteitä kustannuksia ko. toimintojen volyymien suhteessa. 3.1 Yleis- ja taloushallinto Haminan kaupungin kuntaliitoksesta lähtien myönteisenä jatkunut työpaikka- ja väestökehitys kääntyi kertomusvuonna negatiiviseksi. Asukasluku oli , joten siinä oli vähennystä 131. Työpaikkojen arvioidaan vähentyneen noin sadalla. Menetykset korvautuvat vuoden 2007 puolella uusien tehdashankkeiden valmistuttua. Kaupungin oman organisaation toiminnan kehittäminen jatkuu vuonna 2007 Tahto projektissa. Siinä päätetään palveluiden organisointi- ja tuotantotavoista ja laaditaan niiden perusteella kaupungille uusi organisaatiorakenne. Asukkaille suunnattua tiedotustoimintaa on toteutettu viikoittain ilmoituslehdissä julkaistavilla kaupunki tiedottaa palstoilla, internet kotisivuilla ja uusille asukkaille jaettavalla kaupungin palvelutiedote paketilla. Keskitetyn asiakaspalvelupisteen asiakasmäärät ovat edelleen kasvaneet. Se toimii myös kahden suuntaisena tiedotuspaikkana asukkaiden ja kaupungin välillä. Yhteisöjen ja yhdistysten toimintaa on tuettu yhteensä euron avustuksilla vuonna 2006.

16 3.2 Henkilöstöhallinto Kuntaliitoksen tavoitteiden toteutuminen Kuntaliitoksen yhteydessä asetettu tavoite henkilöstön hallitusta vähentämisestä toteutui jälleen vuoden 2006 aikana. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 77 henkilöä ja henkilöstön kokonaismäärä yli 100 henkilöä pienempi kuin edellisen vuoden lopussa. Henkilöstömäärän todellinen nettopoistuma on kuitenkin vain 19 henkilöä, kun otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen uudelleen järjestelyt ja Virojoen terveysaseman siirtyminen Virolahden kunnalle sekä psykiatrisen poliklinikan ja yöpartiotoiminnan siirtyminen Haminan kaupungin omaksi toiminnaksi. Henkilöstömäärän kehitys vuosina ilmenee alla olevasta taulukosta. Päävastuualue Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yleishallinto Taloushallinto Perusturva Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Kaupunki on kuntaliitossopimuksen mukaisesti panostanut normaalitilannetta enemmän henkilöstön kehittämiseen. Henkilöstöhallinnon käytössä olleita työyhteisön kehittämismäärärahoja on käytetty työyhteisövalmennukseen ja muihin työyhteisön kehittämishankkeisiin. Esimiesten koulutusohjelma on jatkunut suunnitellusti. Esimiesvalmennukseen on osallistunut yhteensä 100 esimiestä ja asiantuntijaa. Vuoden 2006 alusta lukien esimiesten koulutusta on toteutettu yhteistyössä Etelä- Kymenlaakson muiden kuntien kanssa. Esimieskoulutuksessa on mahdollista suorittaa joko 2-vuotinen johtamisen erikoisammattitutkinto tai 1-vuotinen esimiesvalmennus. Kaupungin koko henkilöstöä koskeva työyhteisövalmennus toteutettiin sivistystoimen ja teknisen toimen päävastuualueilla. Perusturvan päävastuualueella valmennusohjelma jatkuu vuoden 2007 puolelle. Valmennusohjelman aikana jokainen kaupungin palveluksessa oleva työntekijä saa kolmen päivän pituisen työyhteisövalmennuksen. Esimiesvalmennuksen ja työyhteisövalmennuksen keskeisenä tavoitteena on työ- ja toimintakulttuurien sekä johtamiskäytäntöjen yhtenäistäminen. Kaupungin henkilöstöpolitiikkaa on linjattu vuoteen 2012 ulottuvassa henkilöstöstrategiassa, jonka toteuttaminen käynnistyi viime vuonna. Henkilöstöstrategian tärkein hanke on kaupungin organisaation ja toimintamallin uudistamiseen tähtäävä TAHTO-hanke, johon liittyvä perusselvitys valmistui vuoden 2006 lopulla. Hankkeen toteuttaminen jatkuu vuonna Perusturva Terveydenhuollossa terveyspalvelut on pystytty tuottamaan hoitotakuun mukaisesti lukuun ottamatta hammashuoltoa. Hammashuollon palveluiden saantia on pystytty parantamaan toimintatapoja uudistamalla sekä käyttämällä ostopalvelulääkäreitä korjaamaan hammaslääkäripulaa. Terveyspalveluiden tuottamista sekä terveysasemalla että työterveydessä on vaikeuttanut terveyskeskuslääkäripula. Omassa erikoissairaanhoidossa kirurgian apulaisylilääkärin virka on ollut täyttämättä lähtien, minkä aiheuttamaa toiminnanvajausta korjattiin osittain hankkimalla kirurgeja tilapäisjärjestelyin. Vuodeosastoiltamme jatkohoitopaikkaa jonottaville sitä ei löytynyt riittävän nopeasti, mikä johti sairaanhoitopiirin jonotus- eli sakkopäivien kertymiseen. Aikuispsykiatrian avopalveluiden siirtyminen Kymenlaakson sairaanhoitopiiriltä omaksi toiminnaksi sekä työterveyshuollon irrottautuminen väestövastuisesta avosairaanhoidosta alkaen onnistuivat hyvin. Vuonna 2004 vahvistettua vanhuspoliittista strategiaa toteutettiin eri osa-alueilla. Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhteistyön tiivistämistä jatkettiin. Toukokuussa käynnistettiin ikäihmisten neuvolan toiminta ja kesällä valmistui ikäihmisten palveluopas. Omaishoidon tuen määrärahaa lisättiin ja tukea voitiin myöntää kaikille kriteerit täyttäville. Monet runsasta hoivaa tarvitsevat vanhukset eivät ole tarpeisiinsa nähden oikeilla hoitopaikoilla. Tilakysymykseen kaupunki paneutui käynnistämällä uuden 70-paikkaisen Saviniemen hoivakodin suunnittelun. Samassa yhteydessä

17 laadittiin ja vahvistettiin sopimus Kymen Sotavammaisten sairaskodin tulevasta käytöstä veteraani-ikäpolvien hiipumisen jälkeen. Lasten päivähoitopalvelujen rakenne on saatu kuntoon, kun itäinen Hamina sai keskuspäiväkotinsa. Lasten kotihoidon tuki, Hamina-lisä, on ollut suosittu palvelumuoto, sillä 478 perhettä on saanut vuoden vaihteessa kotihoidontukea. Päivähoitopalveluja järjestetään 42 %:lle alle koulu-ikäisistä ja esiopetukseen osallistuvat mukaan lukien 55 %:lle alle kouluikäisistä. Metsäkylän esiopetusikäisille järjestettiin määräaikaista esiopetusta toimikaudella. Lapsiperhepalveluiden tulosalueella on edelleen keskitytty työtapojen ja menettelyiden yhdenmukaistamiseen mm. laatutyön avulla. Sahakosken perhetukikeskuksen kehittäminen ja rakentaminen etenee hyväksytyn suunnitelman mukaan. Laajentuva toiminta alkaa syksyllä Toiminnan mahdollistavat uudet virat on perustettu. Asiakaslähtöisyyteen on panostettu prosessien avaamisen ja laadunvarmistuksen kautta. Henkilöstön kehittymismahdollisuudet on turvattu koulutuksilla. Sosiaalityöhön on saatu osaavaa ja pätevää henkilöstöä. 3.4 Sivistystoimi Kuntaliitosstrategian mukaan varsinkin sivistystointa koskevia palveluiden kehittämishankkeita olivat uusi yhteinen lukio, uusi keskustan ala-aste, Vilniemen koulu ja Tallinmäen päiväkoti sekä peruskoulujärjestelyt Ruissalo-Poitsila alueella. Kehittämishankkeet ovat toteutuneet Vilniemen koulua ja Tallinmäen päiväkotia lukuun ottamatta vuoden 2005 syksyyn mennessä. Vilniemen koulun laajentumisen suunnittelu on käynnissä. Etelä-Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen koulutusratkaisut on tehty: Haminan ammattiopisto siirtyi vuoden 2006 alusta osaksi uutta alueellista koulutuskuntayhtymää. Koko sivistystoimen henkilöstö osallistui työyhteisövalmennukseen. Merkittävä määrä sivistystoimen esimiehistä on myös osallistunut EVA- ja JET-koulutuksiin. Kulttuuritointa sivuavia matkailun kehittämisjohteita ovat mm. Haminan historiallinen keskusta ja kulttuurimatkailu. Haminan historiallisen keskustan merkitystä korostetaan ja kulttuurimatkailua kehitetään mm. museonäyttelyin ja erilaisin tapahtumin. Kaupunginmuseon peruskorjaus valmistui vuonna Tekninen toimi Maankäyttö- ja tonttipolitiikka Haminan kaupungin tulevan maankäytön kannalta merkittävä keskeisten alueiden yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa maaliskuussa Yleiskaavassa varaudutaan kaupungin asukasmäärän lievään kasvuun siten, että asukasluku vuonna 2020 tulisi olemaan yli henkeä. Työpaikkojen kasvuun on varauduttu niin, että vuosittainen lisäys on 150 työpaikkaa. Kaavassa on varattu näitä kasvuennusteita varten uusia asuinalueita ja työpaikka-alueita mm. Tervasaaresta, kaupungin koillispuolelta, Summan risteysalueelta sekä Haminan sataman pohjoispuolisilta alueilta. Maankäytön kannalta merkittäviä kaavamuutoksia laadittiin vuoden 2006 aikana sataman alueella, jossa asemakaavamuutokset koskevat koko sataman toiminta-aluetta sekä lisäksi myös sataman laajentamista Hillonlahden pohjoispuoliselle alueelle. Muutoksista hyväksymiskäsittelyyn eteni Paksuniemeä ja nestesataman ja kaasusataman käsittävä asemakaavan muutos. Toinen ja kolmas vaihe kaavamuutoksista tulevat käsittelyyn vuoden 2007 aikana. Vuoden aikana valmistui asemakaavaehdotus, joka mahdollistaa kansainvälisestikin merkittävän 14 km:n moottoritien rakentamisen valtatielle 7 (E 18) Haminan keskustan pohjoispuolitse. Asemakaavan muutos mahdollistaa yksityiskohtaisen tiesuunnittelun käynnistämisen vielä vuoden 2007 aikana. Haminan keskustan elävöittämiseen tähtäävä kehittämishanke käynnistyi ydinkeskustan Torinvarren koulun korttelin (kortteli 1027) suunnittelulla. Vuoden 2006 aikana korttelin tulevaksi käyttötarkoitukseksi valikoitui viihdeuimala/-kylpylä. Konsultin toimesta laadittiin kylpylän kannattavuuslaskelmia ja teetettiin lisäselvityksiä. Edellisistä mainittakoon mm. vanhan Torivarren koulun rakennushistoriallinen selvitys sekä rakennusta koskeva kuntokartoitus. Museoviraston toimesta tehtiin korttelin vanhan linnoitusrakenteen tutkimus. Hanke jatkuu asemakaavan muutoksen laatimisella sekä toteuttamisedellytysten lisäselvityksillä.

18 Tervasaaren alueen suunnittelua jatkettiin mm. pilaantuneen maan kunnostamiseksi tehdyillä selvityksillä. Kunnostusta varten ympäristökeskus myönsi ympäristöluvan syksyllä Alueen asemakaavoitus jatkuu vuonna 2007 ja merellisen alueen ensimmäiset korttelit toteutuvat nopeimmillaan vuonna Rakennusoikeutta alueelle on tulossa noin kerrosneliömetriä. Raakamaata on hankittu Summasta uutta Ajuksenkallion asuntoaluetta varten (n. 5,84 ha) sekä sataman laajenemisalueilta Paksuniemestä ja Hillosta. Paksuniemen alueelta hankitun kiinteistön pinta-ala oli n. 1,5 ha kaupungin omistaman maa-alan ollessa vuoden lopulla yhteensä noin 36,5 ha eli 76 % koko niemen maa-alueesta. Yksityisomistuksessa vielä olevan neljän kiinteistön osalta laitettiin vireille lunastustoimitus. Hillon alueelta hankittiin kolme kiinteistöä yhteispinta-alaltaan n. 34 ha. Maanhankintaa on ollut myös Mäkelänkankaan teollisuusalueella ja Summan risteysalueella. Kaupungin toiminnoille tarpeettomaksi luokitellun kiinteän omaisuuden realisointi eteni kahden rakennetun kiinteistön (mm. Mustaniemen leirikeskus) myynnillä ja Federleyn talon luovuttamisella Hamina Asunnot Oy:lle. Maapolitiikassa on noudatettu aikaisemmin vakiintuneita toimintaperiaatteita maapoliittisen ohjelman laatimisen siirtyessä vuodelle Vasteenin laajennusalueen tonttihinnoittelussa otettiin huomioon alueen hankinta- ja rakentamiskustannuksia, muilta osin noudatettiin aikaisempia luovutushintoja ja ehtoja. Kunnallistekniikan piirissä oleva luovutuskelpoinen omakotitonttivaranto oli vuoden lopussa 56 tonttia. Omakotitonttien luovutusten osalta lukumääräiset tavoitteet saavutettiin kysynnän oltua varsin vilkasta. Vuonna 2006 varatuista tonteista on vielä luovuttamatta 24 kpl. Jatkossa pitkän ajan tarjontaa turvataan Ajuksenkallion kaavoittamisella. Palveluhankkeet Sahakosken perhetukikeskuksen peruskorjaus ja muutostyöt Haminan kaupungin Myllykylän kylässä käynnistyivät syksyllä Hanke valmistuu aikataulun mukaisesti elokuussa Hankkeen kustannusarvio on 1,4 miljoonaa euroa. Vanhustyössä kehitykseen on varauduttu mm. siten, että nykyistä laitosmaista hoitotapaa muutetaan enemmän palveluasumisen mahdollistavaan hoitomuotoon. Yhtenä hankkeena on käynnistynyt uuden 79 -paikkaisen hoivakodin rakentaminen Saviniemen kaupunginosaan Haminan sairaalan ja sotavammaisten hoitoja kuntoutuskodin yhteyteen. Uudisrakennuksen pinta-ala on noin kerrosneliömetriä ja hankesuunnitelman mukainen alustava kustannusarvio on n. 7,6 miljoonaa euroa. Hankkeeseen odotetaan saatavan asuntorahaston avustusta noin 2,3 miljoonaa euroa. Hankkeen rakentaminen käynnistyy syksyllä 2007 ja se valmistuu vuoden 2009 aikana. Elinkeinopoliittisesti tärkeät väylähankkeet E 18 tien rakentaminen Haminan keskustan pohjoispuolelta ohittavana moottoritienä on arvioitu alkavan loppuvuonna Tämän hetkiset rekkaruuhkat ja niiden aiheuttamat ongelmat nykyisellä valtatie 7:llä ovat nopeuttaneet hankkeen edellyttämän valtion rahoituksen suuntaamista E 18 tien hankkeelle. Tällä hetkellä rahoitus on määritetty hankekoriin vv Haminan kaupunki on laatinut tien rakentamisen edellyttämät voimassaolevien asemakaavojen muutokset sekä yleiskaavan vuonna Kaakkois-Suomen tiepiiri on laatinut tietä koskevan yleissuunnitelman vuonna Mikäli hanke etenee tieviranomaisten suunnitelmien mukaan uusi E 18 tie on Haminan kohdalla liikenteen käytössä nopeimmillaan loppuvuodesta Haminan satamaan johtavan uuden Satamantien ja siihen liittyvän Ensontien rakentaminen alkoi vuonna 2006 ja hanke valmistuu vuoden 2007 loppuun mennessä. Uusi tieyhteys parantaa merkittävästi sataman liikennettä ja lisää sataman ja sen ympäristön liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Haminan sataman meriväylän syventäminen 10 metristä 12 metriin ja oikaisu alkaa Merenkulkulaitoksen rakennuttamana keväällä 2008 ja valmistuu alusliikenteen käyttöön loppuvuonna Hankkeen kustannusarvio on kaikkiaan 9,8 miljoonaa euroa arvonlisäveroineen. Salmenkylän tasoristeyksen korvaaminen eritasoratkaisuna toteutetaan Ratahallintokeskuksen rakennuttamana. Hankkeen rakentaminen alkaa keväällä 2007 ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Haminan kaupungin osuus hankkeen osalta on tarvittavan katuyhteyden rakentaminen. Kaupungin osuus kustannuksista on 0,54 milj. euroa. Investointi ja kehittämishankkeiden tukikohteet Kuntajakolain 40 :n mukaista tukea on myönnetty kaupungille kuntaliitoksen yhteydessä kaikkiaan euroa. Tuki on tarkoitettu infrastruktuurin rakentamiseen, elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen sekä

19 ympäristön parantamiseen. Nimettyinä hankkeina ovat olleet Ruokosuon kaatopaikan sulkemiseen liittyvät työt, Mäkelänkankaan infrastruktuurin rakentaminen sekä Tervasaaren alueen ja rantojen kunnostaminen. Pääosa nimetyistä kohteista on saatu valmiiksi. Tervasaaren alueen aikaisempien toimijoiden vastuulla olevat siistimistyöt ovat vielä osittain kesken, minkä vuoksi kauppahinnan loppuosa on vielä kaupungin hallussa. Rantojen käytön yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2007 aikana.

20 4. TILINPÄÄTÖSTIEDOT 4.1. Kaupungin tilinpäätöstiedot Tilikauden tuloksen muodostuminen Ulkoiset tuotot ja kulut TP 2006 TP 2005 (sisältää vesilaitoksen) 1000 euroa 1000 euroa Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut: Toimintatuotot/Toimintakulut, % 21,3 22,8 Vuosikate/Poistot, % 33,2 8,5 Vuosikate /asukas Asukasmäärä Toimintakate Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista Vuosikate Vuosikate -% poistoista = Toimintatuottojen ja kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. = 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön) Tunnusluku osoittaa maksurahoituksen osuuden toimintamenoista. = Osoittaa kunnan tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuspoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen kun vuosikate alittaa poistot. Mikäli vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulorahoitus heikko. PARAS raja-arvo: vuosikate ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta on negatiivinen = 100 x Vuosikate / Poistot Kun tunnusluvun arvo on 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Korvausinvestoinnit = poistonalaisten investointien omahankintamenot alkaneella suunnittelukaudella.

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2016, mrd. Lainakanta Rahavarat 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 18 16

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot