HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJE AKTIIVI- JA MUKAUTETTAVA PYÖRÄ- TUOLI FIN MALLI Me liikutamme ihmisiä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJE AKTIIVI- JA MUKAUTETTAVA PYÖRÄ- TUOLI FIN MALLI 1.160. Me liikutamme ihmisiä."

Transkriptio

1 FIN HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJE AKTIIVI- JA MUKAUTETTAVA PYÖRÄ- TUOLI MALLI.60 Me liikutamme ihmisiä.

2 Sisältö Yleistä... 4 Johdanto...4 Korjaamohenkilökuntaa koskevat vaatimukset...4 Asiakaspalvelu...4 Huolto- ja kunnossapitotöitä koskevia ohjeita:...5 Käsitteiden selitykset...5 Yleiskuva... 6 Malli Ajoneuvon tunnistus... 6 Varaosatilaus:...6 Turvaohjeet... 7 Varastointi...7 Tarvittavat työkalut ja apuvälineet... 8 Huoltotyöt... 8 Mukautus- ja säätötyöt... 8 Istumaleveyden muuttaminen...8 Jalkatuet... 9 Astinlaudan korkeuden säätö...9 Astinlaudan kulman säätö...9 Astinlaudan syvyyden säätö...9 Käsinoja... 0 Vaatteiden suoja...0 Vaatteiden suojan mukauttaminen...0 Selkänoja... Selkäpehmusteen irrottaminen... Selkäpehmusteen asettaminen paikoilleen... Selkänojan kallistuksen säätö...2 Työntökahvat, koodi Työntökahvojen korkeuden säätö...3 Istuin... 3 Istuinpehmuste...3 Istuinkangas...3 Pyörät... 4 Ohjauspyörät...4 Ohjaushaarukan irrottaminen...5 Käyttöpyörät...5 Kelausvanteet...5 Renkaan vaihto...5 Ohjauspyörien renkaiden vaihto...5 2

3 Jarrut... 6 Painojarrujen säätö...6 Käyttöjarrujen hienosäätö...6 Painojarrujen siirtäminen...6 Kaatumisesteet... 7 Kaatumisesteiden asennusasento...7 Korkeudensäätö...7 Kaatumisesteiden oikea pituus...7 Apupyörä... 7 Apupyörän asennusasento...7 Korkeudensäätö...7 Jalkapoljin... 7 Tukiputken asennusasento...7 Yksilöllinen sovittaminen... 8 Istuimen korkeus/istuinkaltevuus...8 Istumakorkeus edessä (IKE)...9 Tukirakenne...20 Akseliasento/painopiste...20 Tukirakenteiden siirtäminen...20 Istumakorkeus takana (IKT)...20 Sovitin...2 Huolto Uudelleenkäyttö...22 Vuosittaisten tarkastustöiden tarkastuslista...23 DIN-normit ja direktiivit...25 Renkaat...25 Tuote ja tilausnumero...25 Kiristysmomentit ruuviliitoksille...25 Muistiinpanot

4 YLEISTÄ Johdanto Tämä huolto- ja kunnossapito-ohje on tarkoitettu alan erikoisliikkeelle ja siinä kuvataan kaikki mukautus- ja säätötyöt sekä suoritettavat kunnossapito-, huolto-, korjaus- ja vaihtotyöt. Seuraavat dokumentit täydentävät tätä huolto- ja kunnossapito-ohjetta: mallikohtainen käyttöohje (käyttöohje toimitetaan jokaisen ajoneuvon mukana), turvallisuus- ja yleiset käsittelyohjeet < Mekaanisella ja lihasvoimalla toimivat pyörätuolit >, (lehtinen toimitetaan jokaisen ajoneuvon mukana) mallikohtainen varaosaluettelo (tarvittavan varaosaluettelon voi tilata jälleenmyyjän käyttöoikeuden kautta internet-osoitteestamme). Kaikki tarvittavat dokumentit sekä tuotteitamme koskevat lisätiedot ovat internetsivuillamme osoitteessa: < >. Korjaamohenkilökuntaa koskevat vaatimukset Tässä huolto- ja kunnossapito-ohjeessa kuvattuja huolto- ja kunnossapitotöitä varten vaaditaan ammatillisia valmiuksia, ja sen takia niitä saa suorittaa vain ammattikoulutuksen saanut henkilökunta. Tätä varten me tarjoamme ajoneuvokohtaisia koulutuksia, jotka antavat ammattihenkilökunnalle tarvittavan pätevyyden.! Huomio: Kaikissa vastaavissa töissä on aina puristuksiin jäämisen tai ihon naarmuuntumisen vaara! Tämän huolto- ja kunnossapito-ohjeen sekä sitä täydentävien dokumenttien (katso luku Johdanto) tunteminen on pyörätuolille tehtävien töiden oikean ja turvallisen suorittamisen edellytys. Sen takia täytyy kaikkien henkilöiden, joille on annettu suoritettavaksi pyörätuolia koskevia töitä, lukea tämä dokumentti, erityisesti luku "Turvaohjeet", huolellisesti läpi ja noudattaa sitä. Asiakaspalvelu Teknisiin kysymyksiin vastaa mielellään oman maasi MEYRA-Ortopedian jälleenmyyjä. 4

5 Huolto- ja kunnossapitotöitä koskevia ohjeita: Jokainen pyörätuoli on kerran vuodessa vietävä tarkastettavaksi. Tarkastus lisää turvallisuutta ja pidentää pyörätuolin käyttöikää. Käsitteiden selitykset Tästä löytyvät käytettyjen käsitteiden selitykset: Jos pyörätuoli joutuu kovan rasituksen alaiseksi esimerkiksi: suuren kuormituksen kasvuiässä olevien käyttäjien käyttäjien muuttuvan sairaustilanteen takia, on suositeltavaa tarkastaa, huoltaa ja tarvittaessa mukauttaa tai säätää pyörätuoli uudelleen puolen vuoden välein. Kaikissa huolto- ja kunnossapitotöissä on käytettävä vain alkuperäisvaraosia. Kaikki ruuviliitokset on kiristettävä, jos muuta ei erityisesti ole mainittu, taulukon Ruuviliitosten DIN-normin mukaiset kiristysmomentit mukaan, katso luku Kiristysmomentit ruuviliitoksille sivulla 25 Vuosittaisen tarkastuksen tarkastuslistaa on käytettävä kopiona (siihen voi ruksilla merkitä suoritetut tarkastukset). Täytetyt tarkastuslistat on säilytettävä ja luovutettava kopiona asiakkaalle! 5

6 YLEISKUVA Malli.60 K Type.60 Vertriebsgesellschaft mbh Meyra-Ring 2 D Kalletal 20 kg 29 kg X 8 % 8 % AJONEUVON TUNNISTUS Ajoneuvon tarkkaa tunnistamista varten on kysymyksiä varten tai varaosatilausten yhteydessä katsottava seuraavat tiedot tyyppikilvestä: katso tyyppikilven malli []. Mallin nimi (kohdassa Type tai tyyppi) 2. Sarjanumero (kohdan SN vieressä) a Varaosatilaus: Jos varaosatilaus koskee mallia, jossa on kiinteä selkänoja, on lisäksi ilmoitettava selkänojan kulma (a). 6

7 TURVAOHJEET Käytä soveltuvaa vaatetusta ja tarvittaessa käsineitä ja suojalaseja. Väärä työvaatetus aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Varmista pyörätuoli tahattomia pyörintäliikkeitä, kaatumista tai putoamista (esim. työskentelypöydältä) vastaan. Varmistamaton pyörätuoli aiheuttaa vaurioita. Puhdista/desinfioi pyörätuoli ennen tarkastuksen alkua. Ota tarvittaessa huomioon vastaavan käyttöohjeen sekä turvallisuus- ja yleisten käsittelyohjeiden < Mekaanisella ja lihasvoimalla toimivat pyörätuolit > sisältämät hoito-ohjeet ja tuotekohtaiset tarkastusohjeet. Suorittamaton puhdistus aiheuttaa vaurioita. Korvaa avatut ja vastaavan mutterin tai ruuvin avulla kierrevarmistuksella varustetut kierreliitännät uudella kierrevarmistuksella. Jos uusia kierrevarmistuksella varustettuja ruuveja tai muttereita ei ole saatavana, voidaan käyttää nestemäistä kierrevarmistusmassaa, jonka pitävyys on keskivahva, esim. Loctite 24 tai Euro Lock A Irtoavat kierreliitännät aiheuttavat vaurioita. Varastointi Irrotetut osat on asetettava ja varastoitava turvalliseen ja suojattuun paikkaan työtehtäväkohtaisesti. Pidä työpaikka aina puhtaana ja käytä vain puhtaita puhdistusliinoja. Lastut ja likahiukkaset aiheuttavat vaurioita. Käytä sopivia työkaluja. Katso luku Tarvittavat työkalut ja apuvälineet sivulla 8 Väärien työkalujen käyttö aiheuttaa vaurioita. 7

8 TARVITTAVAT TYÖKALUT JA APUVÄLINEET Säätö- ja huoltotöitä varten suosittelemme korkealaatuisten työkalujen käyttöä. Korkealaatuisia työkaluja käyttämällä voidaan välttää esim. rungon pinnan vaurioitumista sekä pienempiä käsivammoja. Useimmin käytettävät työkalut ovat: hylsyavain kiinto- tai lenkkiavain kuusiokoloavain ristipäinen ruuvitaltta tasapäinen ruuvitaltta HUOLTOTYÖT Tarkasta ennen huoltotöiden aloittamista pyörätuolin yleinen kunto. MUKAUTUS- JA SÄÄTÖTYÖT Seuraavissa luvuissa kuvataan pyörätuolin mukautus käyttäjän muuttuviin yksilöllisiin tarpeisiin. Istumaleveyden muuttaminen Istumaleveyden muuttamista varten täytyy vaihtaa seuraavat rakenneryhmät:. Selkänoja 2. Astinlauta 3. Istuinkangas 4. Akseliputki 5. Tukitangot 8

9 JALKATUET Astinlaudan korkeuden säätö Poista korkeuden säätöä varten ruuviliitos () molemmilta puolilta. Siirrä jalkalevy tasaisesti halutulle korkeudelle ja kiinnitä ruuviliitos () molemmilla puolilla uudelleen. Astinlaudan kulman säätö Avaa astinlaudan kulman säätöä varten ruuviliitokset (2) molemmilta puolilta ja käännä astinlauta haluttuun kulmaan. Kiinnitä huomiota maavaraan. Kiinnitä sen jälkeen ruuviliitokset (2) taas molemmilla puolilla. Astinlaudan syvyyden säätö Astinlaudan syvyyden säätö tapahtuu siirtämällä astinlautaa ja/tai kääntämällä kiristyspidikkeitä (3). Irrota astinlaudan siirtämiseksi tai kiristyspidikkeiden kääntämiseksi ruuviliitokset (2) molemmilta puolilta. Siirrä astinlauta tai käännä kiristyspidikkeet ja asenna ruuviliitokset takaisin paikoilleen

10 KÄSINOJA Vaatteiden suoja Pyöränkehällä rinnakkaisesti kulkeva vaatteiden suoja [] on mukautettava kulloinkin valittuun pyörän asemaan.! Huomio: Välimatka käyttöpyörän ja vaatteiden suojan välillä tulee olla mahdollisimman pieni, n. cm. Puristumisvaara! Vaatteiden suojan mukauttaminen Ennen käyttöpyörän akseliasennon muuttamista vaakasuoraan tai pystysuoraan suuntaan on vaatteiden suoja irrotettava!. Irrota käyttöpyörä. 2. Irrota ruuviliitokset (2). 3. Aseta sivuosan pidike (3) pyörän kehää vastaavasti. 4. Asenna ruuviliitokset (2). 3 2 Jos yksinkertainen mukautus ei riitä, voidaan vaatteiden suojaa säätää myös korkeussuunnassa. Avaa tätä varten vastaava takimmainen ruuviliitos (4) tai (5). Säädä vaatteiden suojaa korkeussuunnassa ja kiinnitä ruuviliitos (4) tai (5) paikoilleen. Tarkasta mukautuksen jälkeen pyörän kehällä vaatteiden suojan toiminnot

11 SELKÄNOJA Selkäpehmusteen irrottaminen Irrottamista varten vedä ensin selkäpehmusteen takaosa pois ja käännä se eteenpäin []. Vedä sen jälkeen selkäpehmuste irti säädettävästä selkäkankaasta [2]. Selkäpehmusteen asettaminen paikoilleen Aseta selkäpehmuste [3] paikoilleen selkäputken yläreunan kanssa tasan keskelle kiinnitysvyötä (4) ja kiinnitä säädettävään selkäkankaaseen []. Pehmeää yläreunaa varten tulee jättää pieni rako ylemmän kiristyshihnan (4) ja ympärikäännetyn selkäpehmusteen [5] väliin. Ohje: Kun käyttäjä jälleen nojaa etummaiseen pehmusteeseen, on kiinnitettävä huomiota seuraavaan: Paineen selkään täytyy olla tasaisesti jakautunut selkäpäällysteen yli. Selkäpäällysteen yläreunassa tulee käden mahtua päällysteen ja selän väliin. Käyttäjän pään täytyy pysyä selkäpäällysteen kautta tasapainossa.! Huomio: Tarranauhan tarrapuolen on ulotuttava vähintään 0 cm toisen tarrapinnan yli!

12 Selkänojan kallistuksen säätö Selkänojan kallistusta suhteessa istumapintaan voi säätää yhdeksään eri asentoon.. Poista käyttöpyörät. 2. Käännä vaatteiden suoja ylös. 3. Poista kulmaruuviliitos () molemmilta puolilta. 4. Säädä selkänojan kulma uudelleen. 5. Asenna kulmaruuviliitos () molemmilla puolilla paikoilleen. 6. Käännä vaatteiden suoja takaisin alas. 7. Työnnä käyttöpyörät takaisin paikoilleen.! Huomio: Suosittelemme selkänojan säätämistä kohtisuoraan suhteessa ajorataan. Muuten kaatumisvaara lisääntyy! 2

13 Työntökahvat, koodi 40 Työntökahvojen korkeuden säätö Työntökahvojen korkeuden säätöä (2 x 25 mm) varten täytyy vastaavat ruuviliitokset () irrottaa. ISTUIN Istuinpehmuste Istuinpehmuste [2] kohdistetaan keskelle tarrahihnan kulkua vastaavasti ja asetetaan tasan istuinkankaan etureunan kanssa. Istuinkangas Istuinkangas (3) on ruuvattu kiinni istuinputkiin

14 PYÖRÄT Ohjauspyörät Istumakorkeuden vaihtamista tai säätöä varten voidaan ohjauspyörät poistaa. Tätä varten täytyy vastaava ohjauspyöräakseli () irrottaa. Ohje: Kiinnitä huomiota asennuksen yhteydessä mahd. käytettyjen vastakkeiden ja aluslevyjen järjestykseen. Ohjauspään kulman säätö Ohjauspään kulman tulee olla optimaalisia ajoominaisuuksia varten säädetty arvolle 90 suhteessa ajorataan.. Poista ennen ohjauspään kulman säätöä ohjauskulman pään suojus (2). 2. Avaa ohjauskulman pään säätöä varten kiinnitysruuvit (3)+(4) ja säädä hammastusta vastaavasti ja tasaisesti. Ohjauspään kulmaa voi säätää välillä

15 Ohjaushaarukan irrottaminen. Poista ohjaushaarukan irrottamista varten kiinnitysmutteri (). Kiinnitä uuden ohjaushaarukan asennuksessa huomiota välikappaleen (2) ja aluslaatan (3) asemaan. 3 2 Käyttöpyörät Kelausvanteet Kelausvanteiden etäisyyttä käyttöpyörään voi säätää välillä 5 mm - 25 mm. 2. Kelausvanteiden etäisyyden säätämiseksi täytyy kiinnitysruuvit (4) mallista riippuen joko avata tai poistaa. Kelausvanteiden vaihtamista varten täytyy vastaavat kiinnitysruuvit (4) poistaa. 4 Renkaan vaihto Ohje: Vaihda renkaat aina pareittain. Jos renkaat ovat kuluneet eriasteisesti, pyörätuoli ei aina kulje suoraan.! Huomio: Renkaan paikaltaan nostaminen ja renkaan irrottaminen vanteesta on suoritettava asianmukaisilla asennusvivuilla (polkupyörävälineet). Älä käytä ruuvimeisseliä tai muita teräviä/teräväreunaisia esineitä vipuna! 5 Ohjauspyörien renkaiden vaihto Ennen vaihtoa tai korjausta ohjauspyörän akseli (5) on irrotettava. Ohje: Kiinnitä ohjauspyöräakselin asennuksessa huomiota mahd. käytettyjen vastakkeiden ja aluslaattojen järjestykseen 5

16 JARRUT Painojarrujen säätö Painojarrujen [] toiminta on tarkastettava käyttöohjeen < huoltokaavion > mukaan sekä jokaisen käyttöpyörien vaihdon ja tukirakenteiden siirron jälkeen ja säädettävä tarv. uudelleen. Painojarrut on tasaisesti säädettävä ottaen huomioon seuraavat seikat: käyttöpyörien renkaat renkaiden ilmanpaine ja käyttäjän paino. Yksipuolinen jarruteho voi aiheuttaa onnettomuusvaaran! Kuormitetussa tilassa painojarru kytkettynä ei pyörätuolia saa voida työntää! Käyttöjarrujen hienosäätö Siirtämällä vähän kutakin käyttöjarrua saadaan aikaan asianmukainen hienosäätö. Avaa tätä varten kiristysruuvi (2). Ohje: Tarkasta kummankin painojarrun toiminta ja tiukka kiinnitys. Painojarrujen siirtäminen. Irrota painojarrun siirtämistä varten kiinnitysruuvit (3). 2. Sen jälkeen on vastaava jarru siirrettävä seuraavaan mahdolliseen asentoon ja asennettava uudelleen. 3. Työnnä ei-kytkettyjen painojarrujen säätöä varten jarrupulttia [] n. 5 mm - 0 mm käyttöpyörän eteen. Katso tätä varten kappaletta Käyttöjarrujen hienosäätö sivulla Säädä vastakkaisella puolella oleva painojarru edellä kuvatulla tavalla

17 KAATUMISESTEET Kaatumisesteiden asennusasento Kaatumisesteet asennetaan sisältäpäin tukirakenteisiin []. Korkeudensäätö Avaa kaatumisesteiden korkeuden säätöä varten ruuvit (2) ja säädä vastaavasti. Kaatumisesteiden oikea pituus Riittävää tukitoimintoa varten täytyy kaatumisesteiden ulottua taaksepäin käyttöpyörän yli. 2 APUPYÖRÄ 4 Apupyörän asennusasento Apupyörät asennetaan sisältäpäin tukirakenteeseen [3]. Korkeudensäätö Apupyörän korkeuden säätöä varten irrotetaan ruuviliitännät (4). Tasaisen korkeuden säädön jälkeen ruuviliitäntä asennetaan uudelleen. JALKAPOLJIN Tukiputken asennusasento Kummallakin puolella voidaan tukiputki työntää alempaan runkoputkeen [5]. Tätä varten poistetaan vastaava sulkutulppa (6) ja jalkaputki kiinnitetään kiinnitysruuveilla tukirakenteeseen

18 YKSILÖLLINEN SOVITTAMINEN! Huomio: Uusi mukautus voi vaikuttaa haitallisesti ajoominaisuuksiin. 2 Istuimen korkeus/istuinkaltevuus Istuinkorkeuden ja -kaltevuuden säätö käyttäjän tarpeisiin sopeuttamiseksi voidaan suorittaa: Akselikiinnityksen pystysuora siirtäminen (). Tukirakenteiden vaakasuora siirtäminen (2). Ohjauspyörän koon muuttaminen. Ohjauspyöräakselin pystysuora siirtäminen (3). Katso tätä varten taulukko Istumakorkeus edessä (IKE) sivulla

19 Istumakorkeus edessä (IKE) Seuraavassa taulukossa on yleiskuva mahdollisista ohjauspyörän asennusasennoista [] vastaavassa ohjaushaarukassa ja vastaavissa etummaisissa istumakorkeuksissa Taulukko: Istumakorkeus edessä (IKE) IKE [cm] Haarukka, koodi 72 Haarukka, koodi 73 Ohjauspyörä ø 00 mm Ohjauspyörä ø 25 mm Ohjauspyörä ø 42 mm 45 As. Ohjauspyörä ø 00 mm 46 As. 2 As. Ohjauspyörä ø 25 mm 47 As. 3 As. 2 As. 48 As. As. 4 As. 3 As As. 2 As. As. 4 As As. 3 As. 2 As. As. 4 5 As. 4 As. 3 As As. 4 As As Ohjauspyörä ø 42 mm Maksimaalinen istumakorkeusero etummaisesta takimmaiseen istumakorkeuteen on 0 cm. 9

20 Tukirakenne Ohje: Kaikkien tukirakenteiden muutosten jälkeen on vaatteiden suoja mukautettava käyttöpyörän kehään. Katso luku Vaatteiden suojan mukauttaminen sivulla Akseliasento/painopiste Tukirakenteiden siirtämisen () kautta voidaan sekä akseliasentoa että painopistettä muuttaa.! Huomio: Eteenpäin siirretty tukirakenne (2) lisää taaksepäin kaatumisen vaaraa, erityisesti esteitä ylitettäessä ja ylämäissä. Onnettomuusvaara! Tukirakenteiden siirtäminen. Irrota tukirakenteiden siirtämiseksi () ruuviliitokset (2). 2. Siirrä tukirakenteita vastaavasti ja asenna sen jälkeen ruuviliitokset (2) takaisin. b d f h a c e g j Istumakorkeus takana (IKT) Seuraavassa taulukossa on yleiskuva mahdollisista käyttöpyörän asennusasennoista vastaavan takimmaisen istumakorkeuden kanssa. Taulukko: Istumakorkeus takana (IKT) IKT [cm] Pyörä 24x" Pyörä 24x 3/8" 38 a 39 b a 40 c b 4 d c 42 e d 43 f e 44 g f 45 h g 46 j h 47 j 20

21 Sovitin Vaihtamalla sovitin () voidaan käyttöpyörien pystykallistumaa muuttaa. Ohje: Muuta pyörän pystykallistumaa aina tasaisesti samalla tavalla.. Vedä käyttöpyörät pois. 2. Irrota tukirakenteiden ylemmät ja alemmat kiinnitysruuviliitokset ja vedä akseliputki ja tukirakenteet varovasti taaksepäin pois rungosta. 3. Irrota molemmin puolin ruuviliitokset (2) ja avaa ruuviliitokset (3). 4. Vedä sovitin pois akseliputkesta ja työnnä uusi sovitin akseliputkeen. 5. Muut asennusvaiheet vastaavat irrotusta päinvastaisessa järjestyksessä. Asenna sovitin "riippuvana" tukirakenteisiin [4]

22 Me liikutamme ihmisiä. HUOLTO Pyörätuolit ovat luokan I-MPG lääkintälaitteita. Suosittelemme tarkastusta vähintään kerran vuodessa. Suoritetut työt ja tärkeiden osien vaihdot on dokumentoitava. Turvallisuusteknisen tarkastuksen puitteissa suoritettujen töiden dokumentointia varten voidaan käyttää vuosittaisia tarkastustöitä varten olevaa tarkastuslistaa. Tarkastuslista on tarkoitettu kopioitavaksi. Täytetyt tarkastuslistat on liitettävä dokumentteihin. Allamainittu henkilö vahvistaa allekirjoituksellaan, että tarkastuslistassa mainitut työt on asianmukaisesti suoritettu. Uudelleenkäyttöä varten vaadittavat hygieniset toimenpiteet on suoritettava validoidun hygieniasuunnitelman mukaisesti. Uudistukset/käsittelyt tai olennaiset muutokset ajoneuvossa ilman alkuperäisvaraosien käyttöä merkitsee mahdollisesti ajoneuvon uutta liikenteeseen hyväksymistä. Sen lisäseurauksena taas on, että uudet vaatimustenmukaisuusarvioinnit ja tarkastukset on suoritettava. Uudelleenkäyttö Ennen jokaista uudelleenkäyttöä on pyörätuoli täydellisesti tarkastettava. Nimike: Huolto/tarkastus suoritetaan: SN (Sarjanumero): Huolto/tarkastus suoritetaan: Valmistusvuosi: Allekirjoitus: Suorittavan tahon leima: 22

23 Vuosittaisten tarkastustöiden tarkastuslista Silmämääräisen tarkastuksen esityöt Istuin- ja selkäosa, jalkatuet, käsinojayksiköt poistettu. Tarvittaessa on ajoneuvo tai sen osat puhdistettu ennen silmämääräistä tarkastusta. Silmämääräinen tarkastus Runko, lisäosat ja lisätarvikkeet tarkastettu vaurioiden, korroosion ja maalivaurioiden varalta (esim. runko, ristituet, selkäputket ja kelausvanteet). Kaikki varmistusmutterit on kiinnitetty vasteen yli. Kaikki ruuvi- ja niittiliitännät ovat purseettomia. Istuin- ja selkäkankaan sileä kiristyminen tarkastettu avatussa asennossa. Selkäputkien ja työntökahvojen kohdistus tarkastettu. Sivuosien, käsinojapehmusteiden, astinlautojen, hitsaus- ja juottosaumojen ulkonäkö tarkastettu. Yleinen toimintatarkastus Käsikahvojen tiukka kiinnitys tarkastettu. Kaikkien lisäosien/-elementtien tiukka kiinnitys tarkastettu. Pyörätuolin kokoontaittamisen/avaamisen herkkäliikkeisyys tarkastettu. Jalkatukien välyksettömyys ja varma ruuviliitäntä tarkastettu. Jalkalevyjen ruuviliitäntöjen kiristysmomentti on yli 0 Nm. Astinlaudan taittotoiminto tarkastettu. Astinlaudat lukittuvat moitteettomasti. Astinlauta pysyy joka asennossa. Alustan toimintatarkastus Pyörien kiinnitysruuvit on ruuviliitäntöjen DIN-kiristysmomenttien mukaisesti kiristetty. Käyttöpyörien renkaiden moitteeton vanteilla oleminen tarkastettu. Vapaatila pyörän ja vaatteiden suojan välillä tarkastettu. Pika-akselipyörien aksiaalivälys ja kääntö tarkastettu. Pinnojen ja napojen kunto ja tiukka kiinnitys tarkastettu. Tasainen käynti pyörien sivuttais-/korkeusasennossa < 2 mm tarkastettu. Ilmarenkaissa: ilmanpaine tarkastettu renkaan merkinnän mukaan. Pikakiinnitysakselien toiminta tarkastettu. Akselikiinnitysvastakkeiden kuluminen: käyttöpyörien akseleissa ei ole havaittavaa radiaalivälystä ja ne ovat herkkäliikkeiset. 23

24 Vuosittaisten tarkastustöiden tarkastuslista Ohjaus- ja käyttöpyörien kiinnitykset tarkastettu. Pyörähaarukat eivät ole taipuneet tai repeytyneet. Akselilaakeroinnin ja ohjauspyörähaarukoiden herkkäliikkeisyys tarkastettu. Kummankin ohjauspyörän vapaa kääntäminen (360 ) tarkastettu. Ei kosketusta jalkalevyyn/astinlautaan tai käyttöpyörään (rako on > 2 cm). Suoraan eteenpäinajo työntämällä tarkastettava. Ohjauspyörät eivät saa heilahdella Jos kaatumisesteet on: kaatumisesteiden täytyy olla tärinättömästi asennettuja ja ne täytyy voida kääntää sisään ja ulos herkästi. Renkaat ja vanteet Rengasprofiili on yli,5 mm. Renkaissa ei ole vaurioita tai vieraita esineitä, eivätkä ne ole haurastuneet. Ilmarenkaissa: ilmanpaine tarkastettu renkaan merkinnän mukaan. Vanteissa ei ole säröjä tai halkeamia. Jarrut Polvivipujarrun toiminta tarkastettu. Kevytjarrulla varustetussa mallissa ei käyttöpyörää saa voida kääntää käsivoimalla kelausvanteesta, kun jarru on kytketty päälle. Voitelu Liikkuvien osien ja käyttövipujen kääntöpisteet ja laakerikohdat. Bowden-vaijerit. Lopputarkastus Valolaitteet tarkastettu. Jarrutus-/ohjaus- ja ajotesti suoritettu. Ei laahaavia ääniä kuultavissa, molemmat ohjauspyörät pyörivät vapaasti, jarruteho OK. Yleinen mekaanisten säätölaitteiden toimintatarkastus suoritettu. Tarkastustodistus käyttöohjeessa täytetty 24

25 DIN-normit ja direktiivit Ruuviliitosten DIN-normin mukaiset kiristysmomentit käyvät ilmi viereisestä taulukosta. Renkaat Täyttöpaine edessä:.väh. 2,5 / enint. 3,5 bar (35 psi) Täyttöpaine takana:.väh. 2,5 / enint. 3,5 bar (35 psi) Vähimmäisprofiilisyvyys:...,5 mm Tuote ja tilausnumero Loctite 243 (keskivahva) Kiristysmomentit ruuviliitoksille Kierrehalkaisija Kiristysmomentti M 4 3 Nm M 5 5 Nm M 6 0 Nm M 8 25 Nm M 0 50 Nm M 2 85 Nm Me liikutamme ihmisiä. MEYRA-ORTOPEDIA Vertriebsgesellschaft mbh Meyra-Ring 2 D Kalletal-Kalldorf Postfach 703 D-3259 Vlotho Puhelin +49 ( Faksi +49 (0)

26 MUISTIINPANOT 26

27 MUISTIINPANOT 27

28 Jälleenmyyjä: 28 Me liikutamme ihmisiä. MEYRA-ORTOPEDIA Vertriebsgesellschaft mbh Meyra-Ring 2 D Kalletal-Kalldorf Postfach 703 D-3259 Vlotho Puhelin +49 (0) Faksi +49 (0) (Painos: ) Alkuperäinen asennus- ja huolto-ohje! Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä.

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä. FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT Me liikutamme ihmisiä. 2 Sisältö Johdanto... 5 Hyvä tietää:...5 Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D KÄYTTÖOHJE FI -D Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 20 -pyörätuoli on Handicare:n valmistama. Oman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 10 -pyörätuoli on Handicare: n valmistama. Oman turvallisuutesi

Lisätiedot

ROLLAATTORI. Malli 722 100 00 CRISTALLO VASTAANOTTOTARKAS- TUS KÄYTTÖ JOHDANTO KÄYTTÖOHJE FIN

ROLLAATTORI. Malli 722 100 00 CRISTALLO VASTAANOTTOTARKAS- TUS KÄYTTÖ JOHDANTO KÄYTTÖOHJE FIN KÄYTTÖOHJE ROLLAATTORI FIN Malli 722 100 00 CRISTALLO Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa sinut käyttämään tuotetta turvallisella tavalla. Lue käyttöohje huolellisesti lävitse ennen kuin ryhdyt

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! 07/2008 Uudenaikaisen maankäsitelyn ja kylvötekniikan spesialisti HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80801800 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN Version 02/2014 Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Matkailuvaunun käyttöohie

Matkailuvaunun käyttöohie Matkailuvaunun käyttöohie Version 07/2011 FIN Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja velvoittaa meidät tekemään matkailuvaunuistamme

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä.

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Hyvä matkailuvaunuilija, Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi,

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot