HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJE AKTIIVI- JA MUKAUTETTAVA PYÖRÄ- TUOLI FIN MALLI Me liikutamme ihmisiä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJE AKTIIVI- JA MUKAUTETTAVA PYÖRÄ- TUOLI FIN MALLI 1.160. Me liikutamme ihmisiä."

Transkriptio

1 FIN HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJE AKTIIVI- JA MUKAUTETTAVA PYÖRÄ- TUOLI MALLI.60 Me liikutamme ihmisiä.

2 Sisältö Yleistä... 4 Johdanto...4 Korjaamohenkilökuntaa koskevat vaatimukset...4 Asiakaspalvelu...4 Huolto- ja kunnossapitotöitä koskevia ohjeita:...5 Käsitteiden selitykset...5 Yleiskuva... 6 Malli Ajoneuvon tunnistus... 6 Varaosatilaus:...6 Turvaohjeet... 7 Varastointi...7 Tarvittavat työkalut ja apuvälineet... 8 Huoltotyöt... 8 Mukautus- ja säätötyöt... 8 Istumaleveyden muuttaminen...8 Jalkatuet... 9 Astinlaudan korkeuden säätö...9 Astinlaudan kulman säätö...9 Astinlaudan syvyyden säätö...9 Käsinoja... 0 Vaatteiden suoja...0 Vaatteiden suojan mukauttaminen...0 Selkänoja... Selkäpehmusteen irrottaminen... Selkäpehmusteen asettaminen paikoilleen... Selkänojan kallistuksen säätö...2 Työntökahvat, koodi Työntökahvojen korkeuden säätö...3 Istuin... 3 Istuinpehmuste...3 Istuinkangas...3 Pyörät... 4 Ohjauspyörät...4 Ohjaushaarukan irrottaminen...5 Käyttöpyörät...5 Kelausvanteet...5 Renkaan vaihto...5 Ohjauspyörien renkaiden vaihto...5 2

3 Jarrut... 6 Painojarrujen säätö...6 Käyttöjarrujen hienosäätö...6 Painojarrujen siirtäminen...6 Kaatumisesteet... 7 Kaatumisesteiden asennusasento...7 Korkeudensäätö...7 Kaatumisesteiden oikea pituus...7 Apupyörä... 7 Apupyörän asennusasento...7 Korkeudensäätö...7 Jalkapoljin... 7 Tukiputken asennusasento...7 Yksilöllinen sovittaminen... 8 Istuimen korkeus/istuinkaltevuus...8 Istumakorkeus edessä (IKE)...9 Tukirakenne...20 Akseliasento/painopiste...20 Tukirakenteiden siirtäminen...20 Istumakorkeus takana (IKT)...20 Sovitin...2 Huolto Uudelleenkäyttö...22 Vuosittaisten tarkastustöiden tarkastuslista...23 DIN-normit ja direktiivit...25 Renkaat...25 Tuote ja tilausnumero...25 Kiristysmomentit ruuviliitoksille...25 Muistiinpanot

4 YLEISTÄ Johdanto Tämä huolto- ja kunnossapito-ohje on tarkoitettu alan erikoisliikkeelle ja siinä kuvataan kaikki mukautus- ja säätötyöt sekä suoritettavat kunnossapito-, huolto-, korjaus- ja vaihtotyöt. Seuraavat dokumentit täydentävät tätä huolto- ja kunnossapito-ohjetta: mallikohtainen käyttöohje (käyttöohje toimitetaan jokaisen ajoneuvon mukana), turvallisuus- ja yleiset käsittelyohjeet < Mekaanisella ja lihasvoimalla toimivat pyörätuolit >, (lehtinen toimitetaan jokaisen ajoneuvon mukana) mallikohtainen varaosaluettelo (tarvittavan varaosaluettelon voi tilata jälleenmyyjän käyttöoikeuden kautta internet-osoitteestamme). Kaikki tarvittavat dokumentit sekä tuotteitamme koskevat lisätiedot ovat internetsivuillamme osoitteessa: < >. Korjaamohenkilökuntaa koskevat vaatimukset Tässä huolto- ja kunnossapito-ohjeessa kuvattuja huolto- ja kunnossapitotöitä varten vaaditaan ammatillisia valmiuksia, ja sen takia niitä saa suorittaa vain ammattikoulutuksen saanut henkilökunta. Tätä varten me tarjoamme ajoneuvokohtaisia koulutuksia, jotka antavat ammattihenkilökunnalle tarvittavan pätevyyden.! Huomio: Kaikissa vastaavissa töissä on aina puristuksiin jäämisen tai ihon naarmuuntumisen vaara! Tämän huolto- ja kunnossapito-ohjeen sekä sitä täydentävien dokumenttien (katso luku Johdanto) tunteminen on pyörätuolille tehtävien töiden oikean ja turvallisen suorittamisen edellytys. Sen takia täytyy kaikkien henkilöiden, joille on annettu suoritettavaksi pyörätuolia koskevia töitä, lukea tämä dokumentti, erityisesti luku "Turvaohjeet", huolellisesti läpi ja noudattaa sitä. Asiakaspalvelu Teknisiin kysymyksiin vastaa mielellään oman maasi MEYRA-Ortopedian jälleenmyyjä. 4

5 Huolto- ja kunnossapitotöitä koskevia ohjeita: Jokainen pyörätuoli on kerran vuodessa vietävä tarkastettavaksi. Tarkastus lisää turvallisuutta ja pidentää pyörätuolin käyttöikää. Käsitteiden selitykset Tästä löytyvät käytettyjen käsitteiden selitykset: Jos pyörätuoli joutuu kovan rasituksen alaiseksi esimerkiksi: suuren kuormituksen kasvuiässä olevien käyttäjien käyttäjien muuttuvan sairaustilanteen takia, on suositeltavaa tarkastaa, huoltaa ja tarvittaessa mukauttaa tai säätää pyörätuoli uudelleen puolen vuoden välein. Kaikissa huolto- ja kunnossapitotöissä on käytettävä vain alkuperäisvaraosia. Kaikki ruuviliitokset on kiristettävä, jos muuta ei erityisesti ole mainittu, taulukon Ruuviliitosten DIN-normin mukaiset kiristysmomentit mukaan, katso luku Kiristysmomentit ruuviliitoksille sivulla 25 Vuosittaisen tarkastuksen tarkastuslistaa on käytettävä kopiona (siihen voi ruksilla merkitä suoritetut tarkastukset). Täytetyt tarkastuslistat on säilytettävä ja luovutettava kopiona asiakkaalle! 5

6 YLEISKUVA Malli.60 K Type.60 Vertriebsgesellschaft mbh Meyra-Ring 2 D Kalletal 20 kg 29 kg X 8 % 8 % AJONEUVON TUNNISTUS Ajoneuvon tarkkaa tunnistamista varten on kysymyksiä varten tai varaosatilausten yhteydessä katsottava seuraavat tiedot tyyppikilvestä: katso tyyppikilven malli []. Mallin nimi (kohdassa Type tai tyyppi) 2. Sarjanumero (kohdan SN vieressä) a Varaosatilaus: Jos varaosatilaus koskee mallia, jossa on kiinteä selkänoja, on lisäksi ilmoitettava selkänojan kulma (a). 6

7 TURVAOHJEET Käytä soveltuvaa vaatetusta ja tarvittaessa käsineitä ja suojalaseja. Väärä työvaatetus aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Varmista pyörätuoli tahattomia pyörintäliikkeitä, kaatumista tai putoamista (esim. työskentelypöydältä) vastaan. Varmistamaton pyörätuoli aiheuttaa vaurioita. Puhdista/desinfioi pyörätuoli ennen tarkastuksen alkua. Ota tarvittaessa huomioon vastaavan käyttöohjeen sekä turvallisuus- ja yleisten käsittelyohjeiden < Mekaanisella ja lihasvoimalla toimivat pyörätuolit > sisältämät hoito-ohjeet ja tuotekohtaiset tarkastusohjeet. Suorittamaton puhdistus aiheuttaa vaurioita. Korvaa avatut ja vastaavan mutterin tai ruuvin avulla kierrevarmistuksella varustetut kierreliitännät uudella kierrevarmistuksella. Jos uusia kierrevarmistuksella varustettuja ruuveja tai muttereita ei ole saatavana, voidaan käyttää nestemäistä kierrevarmistusmassaa, jonka pitävyys on keskivahva, esim. Loctite 24 tai Euro Lock A Irtoavat kierreliitännät aiheuttavat vaurioita. Varastointi Irrotetut osat on asetettava ja varastoitava turvalliseen ja suojattuun paikkaan työtehtäväkohtaisesti. Pidä työpaikka aina puhtaana ja käytä vain puhtaita puhdistusliinoja. Lastut ja likahiukkaset aiheuttavat vaurioita. Käytä sopivia työkaluja. Katso luku Tarvittavat työkalut ja apuvälineet sivulla 8 Väärien työkalujen käyttö aiheuttaa vaurioita. 7

8 TARVITTAVAT TYÖKALUT JA APUVÄLINEET Säätö- ja huoltotöitä varten suosittelemme korkealaatuisten työkalujen käyttöä. Korkealaatuisia työkaluja käyttämällä voidaan välttää esim. rungon pinnan vaurioitumista sekä pienempiä käsivammoja. Useimmin käytettävät työkalut ovat: hylsyavain kiinto- tai lenkkiavain kuusiokoloavain ristipäinen ruuvitaltta tasapäinen ruuvitaltta HUOLTOTYÖT Tarkasta ennen huoltotöiden aloittamista pyörätuolin yleinen kunto. MUKAUTUS- JA SÄÄTÖTYÖT Seuraavissa luvuissa kuvataan pyörätuolin mukautus käyttäjän muuttuviin yksilöllisiin tarpeisiin. Istumaleveyden muuttaminen Istumaleveyden muuttamista varten täytyy vaihtaa seuraavat rakenneryhmät:. Selkänoja 2. Astinlauta 3. Istuinkangas 4. Akseliputki 5. Tukitangot 8

9 JALKATUET Astinlaudan korkeuden säätö Poista korkeuden säätöä varten ruuviliitos () molemmilta puolilta. Siirrä jalkalevy tasaisesti halutulle korkeudelle ja kiinnitä ruuviliitos () molemmilla puolilla uudelleen. Astinlaudan kulman säätö Avaa astinlaudan kulman säätöä varten ruuviliitokset (2) molemmilta puolilta ja käännä astinlauta haluttuun kulmaan. Kiinnitä huomiota maavaraan. Kiinnitä sen jälkeen ruuviliitokset (2) taas molemmilla puolilla. Astinlaudan syvyyden säätö Astinlaudan syvyyden säätö tapahtuu siirtämällä astinlautaa ja/tai kääntämällä kiristyspidikkeitä (3). Irrota astinlaudan siirtämiseksi tai kiristyspidikkeiden kääntämiseksi ruuviliitokset (2) molemmilta puolilta. Siirrä astinlauta tai käännä kiristyspidikkeet ja asenna ruuviliitokset takaisin paikoilleen

10 KÄSINOJA Vaatteiden suoja Pyöränkehällä rinnakkaisesti kulkeva vaatteiden suoja [] on mukautettava kulloinkin valittuun pyörän asemaan.! Huomio: Välimatka käyttöpyörän ja vaatteiden suojan välillä tulee olla mahdollisimman pieni, n. cm. Puristumisvaara! Vaatteiden suojan mukauttaminen Ennen käyttöpyörän akseliasennon muuttamista vaakasuoraan tai pystysuoraan suuntaan on vaatteiden suoja irrotettava!. Irrota käyttöpyörä. 2. Irrota ruuviliitokset (2). 3. Aseta sivuosan pidike (3) pyörän kehää vastaavasti. 4. Asenna ruuviliitokset (2). 3 2 Jos yksinkertainen mukautus ei riitä, voidaan vaatteiden suojaa säätää myös korkeussuunnassa. Avaa tätä varten vastaava takimmainen ruuviliitos (4) tai (5). Säädä vaatteiden suojaa korkeussuunnassa ja kiinnitä ruuviliitos (4) tai (5) paikoilleen. Tarkasta mukautuksen jälkeen pyörän kehällä vaatteiden suojan toiminnot

11 SELKÄNOJA Selkäpehmusteen irrottaminen Irrottamista varten vedä ensin selkäpehmusteen takaosa pois ja käännä se eteenpäin []. Vedä sen jälkeen selkäpehmuste irti säädettävästä selkäkankaasta [2]. Selkäpehmusteen asettaminen paikoilleen Aseta selkäpehmuste [3] paikoilleen selkäputken yläreunan kanssa tasan keskelle kiinnitysvyötä (4) ja kiinnitä säädettävään selkäkankaaseen []. Pehmeää yläreunaa varten tulee jättää pieni rako ylemmän kiristyshihnan (4) ja ympärikäännetyn selkäpehmusteen [5] väliin. Ohje: Kun käyttäjä jälleen nojaa etummaiseen pehmusteeseen, on kiinnitettävä huomiota seuraavaan: Paineen selkään täytyy olla tasaisesti jakautunut selkäpäällysteen yli. Selkäpäällysteen yläreunassa tulee käden mahtua päällysteen ja selän väliin. Käyttäjän pään täytyy pysyä selkäpäällysteen kautta tasapainossa.! Huomio: Tarranauhan tarrapuolen on ulotuttava vähintään 0 cm toisen tarrapinnan yli!

12 Selkänojan kallistuksen säätö Selkänojan kallistusta suhteessa istumapintaan voi säätää yhdeksään eri asentoon.. Poista käyttöpyörät. 2. Käännä vaatteiden suoja ylös. 3. Poista kulmaruuviliitos () molemmilta puolilta. 4. Säädä selkänojan kulma uudelleen. 5. Asenna kulmaruuviliitos () molemmilla puolilla paikoilleen. 6. Käännä vaatteiden suoja takaisin alas. 7. Työnnä käyttöpyörät takaisin paikoilleen.! Huomio: Suosittelemme selkänojan säätämistä kohtisuoraan suhteessa ajorataan. Muuten kaatumisvaara lisääntyy! 2

13 Työntökahvat, koodi 40 Työntökahvojen korkeuden säätö Työntökahvojen korkeuden säätöä (2 x 25 mm) varten täytyy vastaavat ruuviliitokset () irrottaa. ISTUIN Istuinpehmuste Istuinpehmuste [2] kohdistetaan keskelle tarrahihnan kulkua vastaavasti ja asetetaan tasan istuinkankaan etureunan kanssa. Istuinkangas Istuinkangas (3) on ruuvattu kiinni istuinputkiin

14 PYÖRÄT Ohjauspyörät Istumakorkeuden vaihtamista tai säätöä varten voidaan ohjauspyörät poistaa. Tätä varten täytyy vastaava ohjauspyöräakseli () irrottaa. Ohje: Kiinnitä huomiota asennuksen yhteydessä mahd. käytettyjen vastakkeiden ja aluslevyjen järjestykseen. Ohjauspään kulman säätö Ohjauspään kulman tulee olla optimaalisia ajoominaisuuksia varten säädetty arvolle 90 suhteessa ajorataan.. Poista ennen ohjauspään kulman säätöä ohjauskulman pään suojus (2). 2. Avaa ohjauskulman pään säätöä varten kiinnitysruuvit (3)+(4) ja säädä hammastusta vastaavasti ja tasaisesti. Ohjauspään kulmaa voi säätää välillä

15 Ohjaushaarukan irrottaminen. Poista ohjaushaarukan irrottamista varten kiinnitysmutteri (). Kiinnitä uuden ohjaushaarukan asennuksessa huomiota välikappaleen (2) ja aluslaatan (3) asemaan. 3 2 Käyttöpyörät Kelausvanteet Kelausvanteiden etäisyyttä käyttöpyörään voi säätää välillä 5 mm - 25 mm. 2. Kelausvanteiden etäisyyden säätämiseksi täytyy kiinnitysruuvit (4) mallista riippuen joko avata tai poistaa. Kelausvanteiden vaihtamista varten täytyy vastaavat kiinnitysruuvit (4) poistaa. 4 Renkaan vaihto Ohje: Vaihda renkaat aina pareittain. Jos renkaat ovat kuluneet eriasteisesti, pyörätuoli ei aina kulje suoraan.! Huomio: Renkaan paikaltaan nostaminen ja renkaan irrottaminen vanteesta on suoritettava asianmukaisilla asennusvivuilla (polkupyörävälineet). Älä käytä ruuvimeisseliä tai muita teräviä/teräväreunaisia esineitä vipuna! 5 Ohjauspyörien renkaiden vaihto Ennen vaihtoa tai korjausta ohjauspyörän akseli (5) on irrotettava. Ohje: Kiinnitä ohjauspyöräakselin asennuksessa huomiota mahd. käytettyjen vastakkeiden ja aluslaattojen järjestykseen 5

16 JARRUT Painojarrujen säätö Painojarrujen [] toiminta on tarkastettava käyttöohjeen < huoltokaavion > mukaan sekä jokaisen käyttöpyörien vaihdon ja tukirakenteiden siirron jälkeen ja säädettävä tarv. uudelleen. Painojarrut on tasaisesti säädettävä ottaen huomioon seuraavat seikat: käyttöpyörien renkaat renkaiden ilmanpaine ja käyttäjän paino. Yksipuolinen jarruteho voi aiheuttaa onnettomuusvaaran! Kuormitetussa tilassa painojarru kytkettynä ei pyörätuolia saa voida työntää! Käyttöjarrujen hienosäätö Siirtämällä vähän kutakin käyttöjarrua saadaan aikaan asianmukainen hienosäätö. Avaa tätä varten kiristysruuvi (2). Ohje: Tarkasta kummankin painojarrun toiminta ja tiukka kiinnitys. Painojarrujen siirtäminen. Irrota painojarrun siirtämistä varten kiinnitysruuvit (3). 2. Sen jälkeen on vastaava jarru siirrettävä seuraavaan mahdolliseen asentoon ja asennettava uudelleen. 3. Työnnä ei-kytkettyjen painojarrujen säätöä varten jarrupulttia [] n. 5 mm - 0 mm käyttöpyörän eteen. Katso tätä varten kappaletta Käyttöjarrujen hienosäätö sivulla Säädä vastakkaisella puolella oleva painojarru edellä kuvatulla tavalla

17 KAATUMISESTEET Kaatumisesteiden asennusasento Kaatumisesteet asennetaan sisältäpäin tukirakenteisiin []. Korkeudensäätö Avaa kaatumisesteiden korkeuden säätöä varten ruuvit (2) ja säädä vastaavasti. Kaatumisesteiden oikea pituus Riittävää tukitoimintoa varten täytyy kaatumisesteiden ulottua taaksepäin käyttöpyörän yli. 2 APUPYÖRÄ 4 Apupyörän asennusasento Apupyörät asennetaan sisältäpäin tukirakenteeseen [3]. Korkeudensäätö Apupyörän korkeuden säätöä varten irrotetaan ruuviliitännät (4). Tasaisen korkeuden säädön jälkeen ruuviliitäntä asennetaan uudelleen. JALKAPOLJIN Tukiputken asennusasento Kummallakin puolella voidaan tukiputki työntää alempaan runkoputkeen [5]. Tätä varten poistetaan vastaava sulkutulppa (6) ja jalkaputki kiinnitetään kiinnitysruuveilla tukirakenteeseen

18 YKSILÖLLINEN SOVITTAMINEN! Huomio: Uusi mukautus voi vaikuttaa haitallisesti ajoominaisuuksiin. 2 Istuimen korkeus/istuinkaltevuus Istuinkorkeuden ja -kaltevuuden säätö käyttäjän tarpeisiin sopeuttamiseksi voidaan suorittaa: Akselikiinnityksen pystysuora siirtäminen (). Tukirakenteiden vaakasuora siirtäminen (2). Ohjauspyörän koon muuttaminen. Ohjauspyöräakselin pystysuora siirtäminen (3). Katso tätä varten taulukko Istumakorkeus edessä (IKE) sivulla

19 Istumakorkeus edessä (IKE) Seuraavassa taulukossa on yleiskuva mahdollisista ohjauspyörän asennusasennoista [] vastaavassa ohjaushaarukassa ja vastaavissa etummaisissa istumakorkeuksissa Taulukko: Istumakorkeus edessä (IKE) IKE [cm] Haarukka, koodi 72 Haarukka, koodi 73 Ohjauspyörä ø 00 mm Ohjauspyörä ø 25 mm Ohjauspyörä ø 42 mm 45 As. Ohjauspyörä ø 00 mm 46 As. 2 As. Ohjauspyörä ø 25 mm 47 As. 3 As. 2 As. 48 As. As. 4 As. 3 As As. 2 As. As. 4 As As. 3 As. 2 As. As. 4 5 As. 4 As. 3 As As. 4 As As Ohjauspyörä ø 42 mm Maksimaalinen istumakorkeusero etummaisesta takimmaiseen istumakorkeuteen on 0 cm. 9

20 Tukirakenne Ohje: Kaikkien tukirakenteiden muutosten jälkeen on vaatteiden suoja mukautettava käyttöpyörän kehään. Katso luku Vaatteiden suojan mukauttaminen sivulla Akseliasento/painopiste Tukirakenteiden siirtämisen () kautta voidaan sekä akseliasentoa että painopistettä muuttaa.! Huomio: Eteenpäin siirretty tukirakenne (2) lisää taaksepäin kaatumisen vaaraa, erityisesti esteitä ylitettäessä ja ylämäissä. Onnettomuusvaara! Tukirakenteiden siirtäminen. Irrota tukirakenteiden siirtämiseksi () ruuviliitokset (2). 2. Siirrä tukirakenteita vastaavasti ja asenna sen jälkeen ruuviliitokset (2) takaisin. b d f h a c e g j Istumakorkeus takana (IKT) Seuraavassa taulukossa on yleiskuva mahdollisista käyttöpyörän asennusasennoista vastaavan takimmaisen istumakorkeuden kanssa. Taulukko: Istumakorkeus takana (IKT) IKT [cm] Pyörä 24x" Pyörä 24x 3/8" 38 a 39 b a 40 c b 4 d c 42 e d 43 f e 44 g f 45 h g 46 j h 47 j 20

21 Sovitin Vaihtamalla sovitin () voidaan käyttöpyörien pystykallistumaa muuttaa. Ohje: Muuta pyörän pystykallistumaa aina tasaisesti samalla tavalla.. Vedä käyttöpyörät pois. 2. Irrota tukirakenteiden ylemmät ja alemmat kiinnitysruuviliitokset ja vedä akseliputki ja tukirakenteet varovasti taaksepäin pois rungosta. 3. Irrota molemmin puolin ruuviliitokset (2) ja avaa ruuviliitokset (3). 4. Vedä sovitin pois akseliputkesta ja työnnä uusi sovitin akseliputkeen. 5. Muut asennusvaiheet vastaavat irrotusta päinvastaisessa järjestyksessä. Asenna sovitin "riippuvana" tukirakenteisiin [4]

22 Me liikutamme ihmisiä. HUOLTO Pyörätuolit ovat luokan I-MPG lääkintälaitteita. Suosittelemme tarkastusta vähintään kerran vuodessa. Suoritetut työt ja tärkeiden osien vaihdot on dokumentoitava. Turvallisuusteknisen tarkastuksen puitteissa suoritettujen töiden dokumentointia varten voidaan käyttää vuosittaisia tarkastustöitä varten olevaa tarkastuslistaa. Tarkastuslista on tarkoitettu kopioitavaksi. Täytetyt tarkastuslistat on liitettävä dokumentteihin. Allamainittu henkilö vahvistaa allekirjoituksellaan, että tarkastuslistassa mainitut työt on asianmukaisesti suoritettu. Uudelleenkäyttöä varten vaadittavat hygieniset toimenpiteet on suoritettava validoidun hygieniasuunnitelman mukaisesti. Uudistukset/käsittelyt tai olennaiset muutokset ajoneuvossa ilman alkuperäisvaraosien käyttöä merkitsee mahdollisesti ajoneuvon uutta liikenteeseen hyväksymistä. Sen lisäseurauksena taas on, että uudet vaatimustenmukaisuusarvioinnit ja tarkastukset on suoritettava. Uudelleenkäyttö Ennen jokaista uudelleenkäyttöä on pyörätuoli täydellisesti tarkastettava. Nimike: Huolto/tarkastus suoritetaan: SN (Sarjanumero): Huolto/tarkastus suoritetaan: Valmistusvuosi: Allekirjoitus: Suorittavan tahon leima: 22

23 Vuosittaisten tarkastustöiden tarkastuslista Silmämääräisen tarkastuksen esityöt Istuin- ja selkäosa, jalkatuet, käsinojayksiköt poistettu. Tarvittaessa on ajoneuvo tai sen osat puhdistettu ennen silmämääräistä tarkastusta. Silmämääräinen tarkastus Runko, lisäosat ja lisätarvikkeet tarkastettu vaurioiden, korroosion ja maalivaurioiden varalta (esim. runko, ristituet, selkäputket ja kelausvanteet). Kaikki varmistusmutterit on kiinnitetty vasteen yli. Kaikki ruuvi- ja niittiliitännät ovat purseettomia. Istuin- ja selkäkankaan sileä kiristyminen tarkastettu avatussa asennossa. Selkäputkien ja työntökahvojen kohdistus tarkastettu. Sivuosien, käsinojapehmusteiden, astinlautojen, hitsaus- ja juottosaumojen ulkonäkö tarkastettu. Yleinen toimintatarkastus Käsikahvojen tiukka kiinnitys tarkastettu. Kaikkien lisäosien/-elementtien tiukka kiinnitys tarkastettu. Pyörätuolin kokoontaittamisen/avaamisen herkkäliikkeisyys tarkastettu. Jalkatukien välyksettömyys ja varma ruuviliitäntä tarkastettu. Jalkalevyjen ruuviliitäntöjen kiristysmomentti on yli 0 Nm. Astinlaudan taittotoiminto tarkastettu. Astinlaudat lukittuvat moitteettomasti. Astinlauta pysyy joka asennossa. Alustan toimintatarkastus Pyörien kiinnitysruuvit on ruuviliitäntöjen DIN-kiristysmomenttien mukaisesti kiristetty. Käyttöpyörien renkaiden moitteeton vanteilla oleminen tarkastettu. Vapaatila pyörän ja vaatteiden suojan välillä tarkastettu. Pika-akselipyörien aksiaalivälys ja kääntö tarkastettu. Pinnojen ja napojen kunto ja tiukka kiinnitys tarkastettu. Tasainen käynti pyörien sivuttais-/korkeusasennossa < 2 mm tarkastettu. Ilmarenkaissa: ilmanpaine tarkastettu renkaan merkinnän mukaan. Pikakiinnitysakselien toiminta tarkastettu. Akselikiinnitysvastakkeiden kuluminen: käyttöpyörien akseleissa ei ole havaittavaa radiaalivälystä ja ne ovat herkkäliikkeiset. 23

24 Vuosittaisten tarkastustöiden tarkastuslista Ohjaus- ja käyttöpyörien kiinnitykset tarkastettu. Pyörähaarukat eivät ole taipuneet tai repeytyneet. Akselilaakeroinnin ja ohjauspyörähaarukoiden herkkäliikkeisyys tarkastettu. Kummankin ohjauspyörän vapaa kääntäminen (360 ) tarkastettu. Ei kosketusta jalkalevyyn/astinlautaan tai käyttöpyörään (rako on > 2 cm). Suoraan eteenpäinajo työntämällä tarkastettava. Ohjauspyörät eivät saa heilahdella Jos kaatumisesteet on: kaatumisesteiden täytyy olla tärinättömästi asennettuja ja ne täytyy voida kääntää sisään ja ulos herkästi. Renkaat ja vanteet Rengasprofiili on yli,5 mm. Renkaissa ei ole vaurioita tai vieraita esineitä, eivätkä ne ole haurastuneet. Ilmarenkaissa: ilmanpaine tarkastettu renkaan merkinnän mukaan. Vanteissa ei ole säröjä tai halkeamia. Jarrut Polvivipujarrun toiminta tarkastettu. Kevytjarrulla varustetussa mallissa ei käyttöpyörää saa voida kääntää käsivoimalla kelausvanteesta, kun jarru on kytketty päälle. Voitelu Liikkuvien osien ja käyttövipujen kääntöpisteet ja laakerikohdat. Bowden-vaijerit. Lopputarkastus Valolaitteet tarkastettu. Jarrutus-/ohjaus- ja ajotesti suoritettu. Ei laahaavia ääniä kuultavissa, molemmat ohjauspyörät pyörivät vapaasti, jarruteho OK. Yleinen mekaanisten säätölaitteiden toimintatarkastus suoritettu. Tarkastustodistus käyttöohjeessa täytetty 24

25 DIN-normit ja direktiivit Ruuviliitosten DIN-normin mukaiset kiristysmomentit käyvät ilmi viereisestä taulukosta. Renkaat Täyttöpaine edessä:.väh. 2,5 / enint. 3,5 bar (35 psi) Täyttöpaine takana:.väh. 2,5 / enint. 3,5 bar (35 psi) Vähimmäisprofiilisyvyys:...,5 mm Tuote ja tilausnumero Loctite 243 (keskivahva) Kiristysmomentit ruuviliitoksille Kierrehalkaisija Kiristysmomentti M 4 3 Nm M 5 5 Nm M 6 0 Nm M 8 25 Nm M 0 50 Nm M 2 85 Nm Me liikutamme ihmisiä. MEYRA-ORTOPEDIA Vertriebsgesellschaft mbh Meyra-Ring 2 D Kalletal-Kalldorf Postfach 703 D-3259 Vlotho Puhelin +49 ( Faksi +49 (0)

26 MUISTIINPANOT 26

27 MUISTIINPANOT 27

28 Jälleenmyyjä: 28 Me liikutamme ihmisiä. MEYRA-ORTOPEDIA Vertriebsgesellschaft mbh Meyra-Ring 2 D Kalletal-Kalldorf Postfach 703 D-3259 Vlotho Puhelin +49 (0) Faksi +49 (0) (Painos: ) Alkuperäinen asennus- ja huolto-ohje! Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Carony classic. Autoadapt. Siirtää henkilön pyörätuolin ja auton välillä. Säädettävä 12 Kiinteä 12. FI 4 Käyttöohje

Carony classic. Autoadapt. Siirtää henkilön pyörätuolin ja auton välillä. Säädettävä 12 Kiinteä 12. FI 4 Käyttöohje Carony classic Autoadapt Siirtää henkilön pyörätuolin ja auton välillä Säädettävä 12 Kiinteä 12 FI 4 Käyttöohje FI Kiitos, kun ostit auton apuvälineisiin Autoadapt-ratkaisun! Kiitos, kun valitsit meidät

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Ocean. Aquatec. Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip

Ocean. Aquatec. Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip Aquatec Ocean Täyttää IEC 60601-2-52 vaatimukset TÜV hyväksytty Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip Aquatec Ocean suihku- ja wc-tuolisarjastä löydät laadukkaat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TARKKUUSVANNAS KÄYTTÖ HUOLTO

KÄYTTÖOHJE TARKKUUSVANNAS KÄYTTÖ HUOLTO KÄYTTÖOHJE TARKKUUSVANNAS KÄYTTÖ HUOLTO Tarkkuusvantaan kylvösyvyyden säätö Tarkkuusvantaan (ks. Kuva 1) kylvösyvyys säädetään vannaskohtaisesti kylkipyörän (osa 1.1) korkeutta säätämällä. Kylkipyörän

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSOHJEET BELLA SYÖTTÖTUOLIA VARTEN... 3 1.1 Tuotteen kuvaus... 3 1.2 Purkaminen pakkauksesta... 4 1.3 Kokoaminen... 4 1.4 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Käyttöohje Suihku- ja WC- tuolit Cockatoo50, Cockatoo50, CockatooXL Nr 302018, 302019 ja 302020

Käyttöohje Suihku- ja WC- tuolit Cockatoo50, Cockatoo50, CockatooXL Nr 302018, 302019 ja 302020 Käyttöohje Suihku- ja WC- tuolit Cockatoo50, Cockatoo50, CockatooXL Nr 302018, 302019 ja 302020 Ennen käyttöä lue käyttöohje huolellisesti. Erityisesti turvallisuusohjeita on erittäin tärkeätä noudattaa.

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA jaettu roottori, koko 50 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA jaettu roottori, koko 50 53 Toimitettavat Koko 50 53 toimitetaan aina kahtena osana ja roottori jaettuna, katso kuvaa 2. Mittausnipat 1835 Kuva 1 Kuva 2 Mitta- ja painotiedot 3348 ø D Huoltotila D/2 Nosto ja kuljetus Kunkin laiteryhmän

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS Light Bench 6.1 FI Sisältö 1. Suomi P. 3 FI Nämä käyttöohjeet ovat ainoastaan asiakasta varten. ENERGETICS ei takaa kielenkäännöksestä tai tuotteen teknisistä muunnoksista johtuvia virheitä. Copyright

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

Onni Seisomatelineen Käyttöohje

Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni - seisomatelineen käyttöohje Sisällysluettelo Tuotteen kuvaus... 3 Perushuolto-ohje... 3 Tärkeää!... 3 1. Laatikon sisältö... 4 2. Alustan kokoonpano... 4 3. Rungon

Lisätiedot

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Ohje nro Versio Osa nro 31330604 1.7 31414189, 31201481 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Sivu 1 / 9 Erikoistyökalut T9513035 TPMS-TYÖKALU Työkalunumero: T9513035 Työkalun selostus: TPMS-TYÖKALU

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE 9004 CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KÄYTTOOHJEET ) Casall XTR700 -malli on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten Indoor Bike -ryhmille sekä kotikäyttöön. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Kevytpyörätuolit Mallisto 1.7xx Mallisto 1.8xx. Käyttöohje. Me liikutamme ihmisiä.

Kevytpyörätuolit Mallisto 1.7xx Mallisto 1.8xx. Käyttöohje. Me liikutamme ihmisiä. Kevytpyörätuolit Mallisto 1.7xx Mallisto 1.8xx fi Käyttöohje Me liikutamme ihmisiä. Sisältö Johdanto 4 Malliluettelo 5 Käyttöaiheet 5 Vastaanottaminen 5 Määrittely 6 Käyttö 6 Mukautus 7 Uudelleenkäyttö

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 48 IMG

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 48 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31373736 Versio 1.0 Osa nro 31373734 Akkulaturi IMG-279201 Volvo Car Corporation Akkulaturi- 31373736 - V1.0 Sivu 1 / 48 Erikoistyökalut 951 2782 Niittimutterityökalut

Lisätiedot

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa ja säilytä tämä käyttöohje mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos käyttöohjeita ei noudateta

Lisätiedot

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla.

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla. Kokoamisohjeet: 9689995/BZ7C and 9689996/BZ4C Koneet, joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 96899945 TRD6B TunnelRam-leikkuulaite 96899946 TRD7B TunnelRam-leikkuulaite 96899950 CD6B Combi-leikkuulaite

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Irrotettava vetokoukku

Irrotettava vetokoukku Ohje nro Versio Osa nro 30664448 1.0 Irrotettava vetokoukku EU M8901489 Sivu 1 / 13 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000165 A0000172 M8902414 Sivu 2 / 13 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KUNTOPYÖRÄ 903 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJEET ) Malli 903 on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten spinning-ryhmille. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä vapaaratas, ja sitä saa käyttää vain ammattilaisen

Lisätiedot

pony Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 A/S. 02.

pony Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 A/S. 02. pony TM Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 /S. 02.2012 SSÄLLYS Pony... 3 Turvallisuus... 4 Takuu... 4 Työkalut... 4 Kunnossapito...

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EQRB Jaettu roottori, koot eq- 056, 068, 079, 090

Pyörivä lämmönsiirrin EQRB Jaettu roottori, koot eq- 056, 068, 079, 090 Toimitusyksiköt Koot 056, 068, 079 ja 090 toimitetaan aina kahtena osana ja roottori jaettuna, ks. kuva 2. Mittausyhteet 1830 1835 Fig. 1 Kuva 2 Mitat ja painot Nosto ja kuljetus 3352 Huoltotila D/2 Kunkin

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Sivu 1/7 Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Tarkastus- ja säätöedellytykset Rengaspaineet ohjeenmukaiset Ajovalojen lasit puhtaat ja kuivat. Ajovalojen lasit eivät saa olla vioittuneet. Ajovalojen

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL Pietarsaari Puh: Faksi:

Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL Pietarsaari Puh: Faksi: KÄYTTÖOPAS Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL 61 68601 Pietarsaari Puh: 06-7818750 Faksi: 06-7818777 www.stara.com 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 3 ASENNUS 4 KONTIN LUKITSEMINEN 9 LUKKOJEN AVAAMINEN 11 LUKKOJEN SIIRTÄMINEN

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lisäbasso. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 17

Installation instructions, accessories. Lisäbasso. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 17 Installation instructions, accessories Ohje nro 8698415 Versio 1.0 Osa nro Lisäbasso Volvo Car Corporation Lisäbasso- 8698415 - V1.0 Sivu 1 / 17 Varuste A0000162 A0000161 A0801178 J3904777 Sivu 2 / 17

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

E-QLASS KÄYTTÖOHJE A

E-QLASS KÄYTTÖOHJE A E-QLASS KÄYTTÖOHJE Suomi 2012 YOU-Q Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä annettuja tietoja ei saa kopioida ja/tai julkaista missään muodossa, painamalla, valokuvaamalla, mikrofilmillä tai millään muulla keinolla

Lisätiedot

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet suorille parviportaille MSJ-Wood 15.5.2010 www.jussi-portaat.fi Teit erinomaisen valinnan ostaessasi JUSSI-portaan. Ohjeen sisältö: Sisällysluettelo

Lisätiedot

Irrotettava vetokoukku

Irrotettava vetokoukku Installation instructions, accessories Ohje nro 9172295 Versio 1.2 Osa nro 30664104, 30664110 Irrotettava vetokoukku EU D8901067 Volvo Car Corporation Irrotettava vetokoukku- 9172295 - V1.2 Sivu 1 / 15

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Polttoainetoimisen lämmittimen kaukokäynnistin

Polttoainetoimisen lämmittimen kaukokäynnistin Installation instructions, accessories Ohje nro 30756897 Versio 1.3 Osa nro 30790208, 31324389 Polttoainetoimisen lämmittimen kaukokäynnistin IMG-320785 Volvo Car Corporation Polttoainetoimisen lämmittimen

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

STANDARD PLUS -HUUVIEN ASENNUS-, HUOLTO- JA SÄÄTÖOHJEET

STANDARD PLUS -HUUVIEN ASENNUS-, HUOLTO- JA SÄÄTÖOHJEET STNDRD PLUS -HUUVIEN SENNUS-, HUOLTO- J SÄÄTÖOHJEET 4.14 limecon Lämmittäjänkatu 4, 00880 Helsinki Puhelin 020 198 6600, Fax 020 198 6609 1 YLEISTÄ Nämä asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet koskevat limeconin

Lisätiedot

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE Onnittelemme oivallisesta kävelytelineen valinnasta. Valmistaja Totenprodukter AS Rambekkveien 1 2816 Gjøvik Norway Tel: +47 61 13 46 00 Fax: +47 61 17 92 05 E-mail:

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti asennusohje. (ver ) Vivia

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti  asennusohje. (ver ) Vivia Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, 15520 Lahti info.finland@elfa.com www.kirena.com asennusohje (ver 17.05.2016) Vivia Yleistä asennuksesta ja asennuspaikasta Asennusohjeessa on kuvattu Kirena Vivia -liukuovi

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO MERKKIEN SELITYKSET

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Manuaalikytkimet 017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle. Säännöllinen

Lisätiedot

Betonipumppuautot. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista. Rakenne. Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä.

Betonipumppuautot. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista. Rakenne. Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista Yleisiä tietoja betonipumppuautoista Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Rakenne Tee päällirakenteesta niin vahva ja jäykkä, että

Lisätiedot

HELMI - KÄYTTÖOHJE 1. TUOTTEEN KUVAUS 2. TUOTTEEN KÄYTTÖTARKOITUS 3. TÄRKEÄÄ 4. TURVALLISUUS 5. TAKUU 6. TARVITTAVAT TYÖKALUT

HELMI - KÄYTTÖOHJE 1. TUOTTEEN KUVAUS 2. TUOTTEEN KÄYTTÖTARKOITUS 3. TÄRKEÄÄ 4. TURVALLISUUS 5. TAKUU 6. TARVITTAVAT TYÖKALUT HELMI - KÄYTTÖOHJE 1. TUOTTEEN KUVAUS 1.1. Helmi on lasten ja nuorten monipuolisesti säätyvä istuinjärjestelmä, jolla saavutetaan yksilöllisesti tuettu istuma- asento. Tuotteen perustana on istuin ja selkänoja,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Koskee: Kaikkia Cessna 190- ja 195-lentokoneita lentotuntimäärästä riippumatta.

Koskee: Kaikkia Cessna 190- ja 195-lentokoneita lentotuntimäärästä riippumatta. M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan. 242. M-määräys

Lisätiedot

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 OPS M2-1, Liite 1 21.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOKONEEN VALOT Huom. Katso luku 6 1. MÄÄRITELMIÄ Kun tässä luvussa

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot