HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJE AKTIIVI- JA MUKAUTETTAVA PYÖRÄ- TUOLI FIN MALLI Me liikutamme ihmisiä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJE AKTIIVI- JA MUKAUTETTAVA PYÖRÄ- TUOLI FIN MALLI 1.160. Me liikutamme ihmisiä."

Transkriptio

1 FIN HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJE AKTIIVI- JA MUKAUTETTAVA PYÖRÄ- TUOLI MALLI.60 Me liikutamme ihmisiä.

2 Sisältö Yleistä... 4 Johdanto...4 Korjaamohenkilökuntaa koskevat vaatimukset...4 Asiakaspalvelu...4 Huolto- ja kunnossapitotöitä koskevia ohjeita:...5 Käsitteiden selitykset...5 Yleiskuva... 6 Malli Ajoneuvon tunnistus... 6 Varaosatilaus:...6 Turvaohjeet... 7 Varastointi...7 Tarvittavat työkalut ja apuvälineet... 8 Huoltotyöt... 8 Mukautus- ja säätötyöt... 8 Istumaleveyden muuttaminen...8 Jalkatuet... 9 Astinlaudan korkeuden säätö...9 Astinlaudan kulman säätö...9 Astinlaudan syvyyden säätö...9 Käsinoja... 0 Vaatteiden suoja...0 Vaatteiden suojan mukauttaminen...0 Selkänoja... Selkäpehmusteen irrottaminen... Selkäpehmusteen asettaminen paikoilleen... Selkänojan kallistuksen säätö...2 Työntökahvat, koodi Työntökahvojen korkeuden säätö...3 Istuin... 3 Istuinpehmuste...3 Istuinkangas...3 Pyörät... 4 Ohjauspyörät...4 Ohjaushaarukan irrottaminen...5 Käyttöpyörät...5 Kelausvanteet...5 Renkaan vaihto...5 Ohjauspyörien renkaiden vaihto...5 2

3 Jarrut... 6 Painojarrujen säätö...6 Käyttöjarrujen hienosäätö...6 Painojarrujen siirtäminen...6 Kaatumisesteet... 7 Kaatumisesteiden asennusasento...7 Korkeudensäätö...7 Kaatumisesteiden oikea pituus...7 Apupyörä... 7 Apupyörän asennusasento...7 Korkeudensäätö...7 Jalkapoljin... 7 Tukiputken asennusasento...7 Yksilöllinen sovittaminen... 8 Istuimen korkeus/istuinkaltevuus...8 Istumakorkeus edessä (IKE)...9 Tukirakenne...20 Akseliasento/painopiste...20 Tukirakenteiden siirtäminen...20 Istumakorkeus takana (IKT)...20 Sovitin...2 Huolto Uudelleenkäyttö...22 Vuosittaisten tarkastustöiden tarkastuslista...23 DIN-normit ja direktiivit...25 Renkaat...25 Tuote ja tilausnumero...25 Kiristysmomentit ruuviliitoksille...25 Muistiinpanot

4 YLEISTÄ Johdanto Tämä huolto- ja kunnossapito-ohje on tarkoitettu alan erikoisliikkeelle ja siinä kuvataan kaikki mukautus- ja säätötyöt sekä suoritettavat kunnossapito-, huolto-, korjaus- ja vaihtotyöt. Seuraavat dokumentit täydentävät tätä huolto- ja kunnossapito-ohjetta: mallikohtainen käyttöohje (käyttöohje toimitetaan jokaisen ajoneuvon mukana), turvallisuus- ja yleiset käsittelyohjeet < Mekaanisella ja lihasvoimalla toimivat pyörätuolit >, (lehtinen toimitetaan jokaisen ajoneuvon mukana) mallikohtainen varaosaluettelo (tarvittavan varaosaluettelon voi tilata jälleenmyyjän käyttöoikeuden kautta internet-osoitteestamme). Kaikki tarvittavat dokumentit sekä tuotteitamme koskevat lisätiedot ovat internetsivuillamme osoitteessa: < >. Korjaamohenkilökuntaa koskevat vaatimukset Tässä huolto- ja kunnossapito-ohjeessa kuvattuja huolto- ja kunnossapitotöitä varten vaaditaan ammatillisia valmiuksia, ja sen takia niitä saa suorittaa vain ammattikoulutuksen saanut henkilökunta. Tätä varten me tarjoamme ajoneuvokohtaisia koulutuksia, jotka antavat ammattihenkilökunnalle tarvittavan pätevyyden.! Huomio: Kaikissa vastaavissa töissä on aina puristuksiin jäämisen tai ihon naarmuuntumisen vaara! Tämän huolto- ja kunnossapito-ohjeen sekä sitä täydentävien dokumenttien (katso luku Johdanto) tunteminen on pyörätuolille tehtävien töiden oikean ja turvallisen suorittamisen edellytys. Sen takia täytyy kaikkien henkilöiden, joille on annettu suoritettavaksi pyörätuolia koskevia töitä, lukea tämä dokumentti, erityisesti luku "Turvaohjeet", huolellisesti läpi ja noudattaa sitä. Asiakaspalvelu Teknisiin kysymyksiin vastaa mielellään oman maasi MEYRA-Ortopedian jälleenmyyjä. 4

5 Huolto- ja kunnossapitotöitä koskevia ohjeita: Jokainen pyörätuoli on kerran vuodessa vietävä tarkastettavaksi. Tarkastus lisää turvallisuutta ja pidentää pyörätuolin käyttöikää. Käsitteiden selitykset Tästä löytyvät käytettyjen käsitteiden selitykset: Jos pyörätuoli joutuu kovan rasituksen alaiseksi esimerkiksi: suuren kuormituksen kasvuiässä olevien käyttäjien käyttäjien muuttuvan sairaustilanteen takia, on suositeltavaa tarkastaa, huoltaa ja tarvittaessa mukauttaa tai säätää pyörätuoli uudelleen puolen vuoden välein. Kaikissa huolto- ja kunnossapitotöissä on käytettävä vain alkuperäisvaraosia. Kaikki ruuviliitokset on kiristettävä, jos muuta ei erityisesti ole mainittu, taulukon Ruuviliitosten DIN-normin mukaiset kiristysmomentit mukaan, katso luku Kiristysmomentit ruuviliitoksille sivulla 25 Vuosittaisen tarkastuksen tarkastuslistaa on käytettävä kopiona (siihen voi ruksilla merkitä suoritetut tarkastukset). Täytetyt tarkastuslistat on säilytettävä ja luovutettava kopiona asiakkaalle! 5

6 YLEISKUVA Malli.60 K Type.60 Vertriebsgesellschaft mbh Meyra-Ring 2 D Kalletal 20 kg 29 kg X 8 % 8 % AJONEUVON TUNNISTUS Ajoneuvon tarkkaa tunnistamista varten on kysymyksiä varten tai varaosatilausten yhteydessä katsottava seuraavat tiedot tyyppikilvestä: katso tyyppikilven malli []. Mallin nimi (kohdassa Type tai tyyppi) 2. Sarjanumero (kohdan SN vieressä) a Varaosatilaus: Jos varaosatilaus koskee mallia, jossa on kiinteä selkänoja, on lisäksi ilmoitettava selkänojan kulma (a). 6

7 TURVAOHJEET Käytä soveltuvaa vaatetusta ja tarvittaessa käsineitä ja suojalaseja. Väärä työvaatetus aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Varmista pyörätuoli tahattomia pyörintäliikkeitä, kaatumista tai putoamista (esim. työskentelypöydältä) vastaan. Varmistamaton pyörätuoli aiheuttaa vaurioita. Puhdista/desinfioi pyörätuoli ennen tarkastuksen alkua. Ota tarvittaessa huomioon vastaavan käyttöohjeen sekä turvallisuus- ja yleisten käsittelyohjeiden < Mekaanisella ja lihasvoimalla toimivat pyörätuolit > sisältämät hoito-ohjeet ja tuotekohtaiset tarkastusohjeet. Suorittamaton puhdistus aiheuttaa vaurioita. Korvaa avatut ja vastaavan mutterin tai ruuvin avulla kierrevarmistuksella varustetut kierreliitännät uudella kierrevarmistuksella. Jos uusia kierrevarmistuksella varustettuja ruuveja tai muttereita ei ole saatavana, voidaan käyttää nestemäistä kierrevarmistusmassaa, jonka pitävyys on keskivahva, esim. Loctite 24 tai Euro Lock A Irtoavat kierreliitännät aiheuttavat vaurioita. Varastointi Irrotetut osat on asetettava ja varastoitava turvalliseen ja suojattuun paikkaan työtehtäväkohtaisesti. Pidä työpaikka aina puhtaana ja käytä vain puhtaita puhdistusliinoja. Lastut ja likahiukkaset aiheuttavat vaurioita. Käytä sopivia työkaluja. Katso luku Tarvittavat työkalut ja apuvälineet sivulla 8 Väärien työkalujen käyttö aiheuttaa vaurioita. 7

8 TARVITTAVAT TYÖKALUT JA APUVÄLINEET Säätö- ja huoltotöitä varten suosittelemme korkealaatuisten työkalujen käyttöä. Korkealaatuisia työkaluja käyttämällä voidaan välttää esim. rungon pinnan vaurioitumista sekä pienempiä käsivammoja. Useimmin käytettävät työkalut ovat: hylsyavain kiinto- tai lenkkiavain kuusiokoloavain ristipäinen ruuvitaltta tasapäinen ruuvitaltta HUOLTOTYÖT Tarkasta ennen huoltotöiden aloittamista pyörätuolin yleinen kunto. MUKAUTUS- JA SÄÄTÖTYÖT Seuraavissa luvuissa kuvataan pyörätuolin mukautus käyttäjän muuttuviin yksilöllisiin tarpeisiin. Istumaleveyden muuttaminen Istumaleveyden muuttamista varten täytyy vaihtaa seuraavat rakenneryhmät:. Selkänoja 2. Astinlauta 3. Istuinkangas 4. Akseliputki 5. Tukitangot 8

9 JALKATUET Astinlaudan korkeuden säätö Poista korkeuden säätöä varten ruuviliitos () molemmilta puolilta. Siirrä jalkalevy tasaisesti halutulle korkeudelle ja kiinnitä ruuviliitos () molemmilla puolilla uudelleen. Astinlaudan kulman säätö Avaa astinlaudan kulman säätöä varten ruuviliitokset (2) molemmilta puolilta ja käännä astinlauta haluttuun kulmaan. Kiinnitä huomiota maavaraan. Kiinnitä sen jälkeen ruuviliitokset (2) taas molemmilla puolilla. Astinlaudan syvyyden säätö Astinlaudan syvyyden säätö tapahtuu siirtämällä astinlautaa ja/tai kääntämällä kiristyspidikkeitä (3). Irrota astinlaudan siirtämiseksi tai kiristyspidikkeiden kääntämiseksi ruuviliitokset (2) molemmilta puolilta. Siirrä astinlauta tai käännä kiristyspidikkeet ja asenna ruuviliitokset takaisin paikoilleen

10 KÄSINOJA Vaatteiden suoja Pyöränkehällä rinnakkaisesti kulkeva vaatteiden suoja [] on mukautettava kulloinkin valittuun pyörän asemaan.! Huomio: Välimatka käyttöpyörän ja vaatteiden suojan välillä tulee olla mahdollisimman pieni, n. cm. Puristumisvaara! Vaatteiden suojan mukauttaminen Ennen käyttöpyörän akseliasennon muuttamista vaakasuoraan tai pystysuoraan suuntaan on vaatteiden suoja irrotettava!. Irrota käyttöpyörä. 2. Irrota ruuviliitokset (2). 3. Aseta sivuosan pidike (3) pyörän kehää vastaavasti. 4. Asenna ruuviliitokset (2). 3 2 Jos yksinkertainen mukautus ei riitä, voidaan vaatteiden suojaa säätää myös korkeussuunnassa. Avaa tätä varten vastaava takimmainen ruuviliitos (4) tai (5). Säädä vaatteiden suojaa korkeussuunnassa ja kiinnitä ruuviliitos (4) tai (5) paikoilleen. Tarkasta mukautuksen jälkeen pyörän kehällä vaatteiden suojan toiminnot

11 SELKÄNOJA Selkäpehmusteen irrottaminen Irrottamista varten vedä ensin selkäpehmusteen takaosa pois ja käännä se eteenpäin []. Vedä sen jälkeen selkäpehmuste irti säädettävästä selkäkankaasta [2]. Selkäpehmusteen asettaminen paikoilleen Aseta selkäpehmuste [3] paikoilleen selkäputken yläreunan kanssa tasan keskelle kiinnitysvyötä (4) ja kiinnitä säädettävään selkäkankaaseen []. Pehmeää yläreunaa varten tulee jättää pieni rako ylemmän kiristyshihnan (4) ja ympärikäännetyn selkäpehmusteen [5] väliin. Ohje: Kun käyttäjä jälleen nojaa etummaiseen pehmusteeseen, on kiinnitettävä huomiota seuraavaan: Paineen selkään täytyy olla tasaisesti jakautunut selkäpäällysteen yli. Selkäpäällysteen yläreunassa tulee käden mahtua päällysteen ja selän väliin. Käyttäjän pään täytyy pysyä selkäpäällysteen kautta tasapainossa.! Huomio: Tarranauhan tarrapuolen on ulotuttava vähintään 0 cm toisen tarrapinnan yli!

12 Selkänojan kallistuksen säätö Selkänojan kallistusta suhteessa istumapintaan voi säätää yhdeksään eri asentoon.. Poista käyttöpyörät. 2. Käännä vaatteiden suoja ylös. 3. Poista kulmaruuviliitos () molemmilta puolilta. 4. Säädä selkänojan kulma uudelleen. 5. Asenna kulmaruuviliitos () molemmilla puolilla paikoilleen. 6. Käännä vaatteiden suoja takaisin alas. 7. Työnnä käyttöpyörät takaisin paikoilleen.! Huomio: Suosittelemme selkänojan säätämistä kohtisuoraan suhteessa ajorataan. Muuten kaatumisvaara lisääntyy! 2

13 Työntökahvat, koodi 40 Työntökahvojen korkeuden säätö Työntökahvojen korkeuden säätöä (2 x 25 mm) varten täytyy vastaavat ruuviliitokset () irrottaa. ISTUIN Istuinpehmuste Istuinpehmuste [2] kohdistetaan keskelle tarrahihnan kulkua vastaavasti ja asetetaan tasan istuinkankaan etureunan kanssa. Istuinkangas Istuinkangas (3) on ruuvattu kiinni istuinputkiin

14 PYÖRÄT Ohjauspyörät Istumakorkeuden vaihtamista tai säätöä varten voidaan ohjauspyörät poistaa. Tätä varten täytyy vastaava ohjauspyöräakseli () irrottaa. Ohje: Kiinnitä huomiota asennuksen yhteydessä mahd. käytettyjen vastakkeiden ja aluslevyjen järjestykseen. Ohjauspään kulman säätö Ohjauspään kulman tulee olla optimaalisia ajoominaisuuksia varten säädetty arvolle 90 suhteessa ajorataan.. Poista ennen ohjauspään kulman säätöä ohjauskulman pään suojus (2). 2. Avaa ohjauskulman pään säätöä varten kiinnitysruuvit (3)+(4) ja säädä hammastusta vastaavasti ja tasaisesti. Ohjauspään kulmaa voi säätää välillä

15 Ohjaushaarukan irrottaminen. Poista ohjaushaarukan irrottamista varten kiinnitysmutteri (). Kiinnitä uuden ohjaushaarukan asennuksessa huomiota välikappaleen (2) ja aluslaatan (3) asemaan. 3 2 Käyttöpyörät Kelausvanteet Kelausvanteiden etäisyyttä käyttöpyörään voi säätää välillä 5 mm - 25 mm. 2. Kelausvanteiden etäisyyden säätämiseksi täytyy kiinnitysruuvit (4) mallista riippuen joko avata tai poistaa. Kelausvanteiden vaihtamista varten täytyy vastaavat kiinnitysruuvit (4) poistaa. 4 Renkaan vaihto Ohje: Vaihda renkaat aina pareittain. Jos renkaat ovat kuluneet eriasteisesti, pyörätuoli ei aina kulje suoraan.! Huomio: Renkaan paikaltaan nostaminen ja renkaan irrottaminen vanteesta on suoritettava asianmukaisilla asennusvivuilla (polkupyörävälineet). Älä käytä ruuvimeisseliä tai muita teräviä/teräväreunaisia esineitä vipuna! 5 Ohjauspyörien renkaiden vaihto Ennen vaihtoa tai korjausta ohjauspyörän akseli (5) on irrotettava. Ohje: Kiinnitä ohjauspyöräakselin asennuksessa huomiota mahd. käytettyjen vastakkeiden ja aluslaattojen järjestykseen 5

16 JARRUT Painojarrujen säätö Painojarrujen [] toiminta on tarkastettava käyttöohjeen < huoltokaavion > mukaan sekä jokaisen käyttöpyörien vaihdon ja tukirakenteiden siirron jälkeen ja säädettävä tarv. uudelleen. Painojarrut on tasaisesti säädettävä ottaen huomioon seuraavat seikat: käyttöpyörien renkaat renkaiden ilmanpaine ja käyttäjän paino. Yksipuolinen jarruteho voi aiheuttaa onnettomuusvaaran! Kuormitetussa tilassa painojarru kytkettynä ei pyörätuolia saa voida työntää! Käyttöjarrujen hienosäätö Siirtämällä vähän kutakin käyttöjarrua saadaan aikaan asianmukainen hienosäätö. Avaa tätä varten kiristysruuvi (2). Ohje: Tarkasta kummankin painojarrun toiminta ja tiukka kiinnitys. Painojarrujen siirtäminen. Irrota painojarrun siirtämistä varten kiinnitysruuvit (3). 2. Sen jälkeen on vastaava jarru siirrettävä seuraavaan mahdolliseen asentoon ja asennettava uudelleen. 3. Työnnä ei-kytkettyjen painojarrujen säätöä varten jarrupulttia [] n. 5 mm - 0 mm käyttöpyörän eteen. Katso tätä varten kappaletta Käyttöjarrujen hienosäätö sivulla Säädä vastakkaisella puolella oleva painojarru edellä kuvatulla tavalla

17 KAATUMISESTEET Kaatumisesteiden asennusasento Kaatumisesteet asennetaan sisältäpäin tukirakenteisiin []. Korkeudensäätö Avaa kaatumisesteiden korkeuden säätöä varten ruuvit (2) ja säädä vastaavasti. Kaatumisesteiden oikea pituus Riittävää tukitoimintoa varten täytyy kaatumisesteiden ulottua taaksepäin käyttöpyörän yli. 2 APUPYÖRÄ 4 Apupyörän asennusasento Apupyörät asennetaan sisältäpäin tukirakenteeseen [3]. Korkeudensäätö Apupyörän korkeuden säätöä varten irrotetaan ruuviliitännät (4). Tasaisen korkeuden säädön jälkeen ruuviliitäntä asennetaan uudelleen. JALKAPOLJIN Tukiputken asennusasento Kummallakin puolella voidaan tukiputki työntää alempaan runkoputkeen [5]. Tätä varten poistetaan vastaava sulkutulppa (6) ja jalkaputki kiinnitetään kiinnitysruuveilla tukirakenteeseen

18 YKSILÖLLINEN SOVITTAMINEN! Huomio: Uusi mukautus voi vaikuttaa haitallisesti ajoominaisuuksiin. 2 Istuimen korkeus/istuinkaltevuus Istuinkorkeuden ja -kaltevuuden säätö käyttäjän tarpeisiin sopeuttamiseksi voidaan suorittaa: Akselikiinnityksen pystysuora siirtäminen (). Tukirakenteiden vaakasuora siirtäminen (2). Ohjauspyörän koon muuttaminen. Ohjauspyöräakselin pystysuora siirtäminen (3). Katso tätä varten taulukko Istumakorkeus edessä (IKE) sivulla

19 Istumakorkeus edessä (IKE) Seuraavassa taulukossa on yleiskuva mahdollisista ohjauspyörän asennusasennoista [] vastaavassa ohjaushaarukassa ja vastaavissa etummaisissa istumakorkeuksissa Taulukko: Istumakorkeus edessä (IKE) IKE [cm] Haarukka, koodi 72 Haarukka, koodi 73 Ohjauspyörä ø 00 mm Ohjauspyörä ø 25 mm Ohjauspyörä ø 42 mm 45 As. Ohjauspyörä ø 00 mm 46 As. 2 As. Ohjauspyörä ø 25 mm 47 As. 3 As. 2 As. 48 As. As. 4 As. 3 As As. 2 As. As. 4 As As. 3 As. 2 As. As. 4 5 As. 4 As. 3 As As. 4 As As Ohjauspyörä ø 42 mm Maksimaalinen istumakorkeusero etummaisesta takimmaiseen istumakorkeuteen on 0 cm. 9

20 Tukirakenne Ohje: Kaikkien tukirakenteiden muutosten jälkeen on vaatteiden suoja mukautettava käyttöpyörän kehään. Katso luku Vaatteiden suojan mukauttaminen sivulla Akseliasento/painopiste Tukirakenteiden siirtämisen () kautta voidaan sekä akseliasentoa että painopistettä muuttaa.! Huomio: Eteenpäin siirretty tukirakenne (2) lisää taaksepäin kaatumisen vaaraa, erityisesti esteitä ylitettäessä ja ylämäissä. Onnettomuusvaara! Tukirakenteiden siirtäminen. Irrota tukirakenteiden siirtämiseksi () ruuviliitokset (2). 2. Siirrä tukirakenteita vastaavasti ja asenna sen jälkeen ruuviliitokset (2) takaisin. b d f h a c e g j Istumakorkeus takana (IKT) Seuraavassa taulukossa on yleiskuva mahdollisista käyttöpyörän asennusasennoista vastaavan takimmaisen istumakorkeuden kanssa. Taulukko: Istumakorkeus takana (IKT) IKT [cm] Pyörä 24x" Pyörä 24x 3/8" 38 a 39 b a 40 c b 4 d c 42 e d 43 f e 44 g f 45 h g 46 j h 47 j 20

21 Sovitin Vaihtamalla sovitin () voidaan käyttöpyörien pystykallistumaa muuttaa. Ohje: Muuta pyörän pystykallistumaa aina tasaisesti samalla tavalla.. Vedä käyttöpyörät pois. 2. Irrota tukirakenteiden ylemmät ja alemmat kiinnitysruuviliitokset ja vedä akseliputki ja tukirakenteet varovasti taaksepäin pois rungosta. 3. Irrota molemmin puolin ruuviliitokset (2) ja avaa ruuviliitokset (3). 4. Vedä sovitin pois akseliputkesta ja työnnä uusi sovitin akseliputkeen. 5. Muut asennusvaiheet vastaavat irrotusta päinvastaisessa järjestyksessä. Asenna sovitin "riippuvana" tukirakenteisiin [4]

22 Me liikutamme ihmisiä. HUOLTO Pyörätuolit ovat luokan I-MPG lääkintälaitteita. Suosittelemme tarkastusta vähintään kerran vuodessa. Suoritetut työt ja tärkeiden osien vaihdot on dokumentoitava. Turvallisuusteknisen tarkastuksen puitteissa suoritettujen töiden dokumentointia varten voidaan käyttää vuosittaisia tarkastustöitä varten olevaa tarkastuslistaa. Tarkastuslista on tarkoitettu kopioitavaksi. Täytetyt tarkastuslistat on liitettävä dokumentteihin. Allamainittu henkilö vahvistaa allekirjoituksellaan, että tarkastuslistassa mainitut työt on asianmukaisesti suoritettu. Uudelleenkäyttöä varten vaadittavat hygieniset toimenpiteet on suoritettava validoidun hygieniasuunnitelman mukaisesti. Uudistukset/käsittelyt tai olennaiset muutokset ajoneuvossa ilman alkuperäisvaraosien käyttöä merkitsee mahdollisesti ajoneuvon uutta liikenteeseen hyväksymistä. Sen lisäseurauksena taas on, että uudet vaatimustenmukaisuusarvioinnit ja tarkastukset on suoritettava. Uudelleenkäyttö Ennen jokaista uudelleenkäyttöä on pyörätuoli täydellisesti tarkastettava. Nimike: Huolto/tarkastus suoritetaan: SN (Sarjanumero): Huolto/tarkastus suoritetaan: Valmistusvuosi: Allekirjoitus: Suorittavan tahon leima: 22

23 Vuosittaisten tarkastustöiden tarkastuslista Silmämääräisen tarkastuksen esityöt Istuin- ja selkäosa, jalkatuet, käsinojayksiköt poistettu. Tarvittaessa on ajoneuvo tai sen osat puhdistettu ennen silmämääräistä tarkastusta. Silmämääräinen tarkastus Runko, lisäosat ja lisätarvikkeet tarkastettu vaurioiden, korroosion ja maalivaurioiden varalta (esim. runko, ristituet, selkäputket ja kelausvanteet). Kaikki varmistusmutterit on kiinnitetty vasteen yli. Kaikki ruuvi- ja niittiliitännät ovat purseettomia. Istuin- ja selkäkankaan sileä kiristyminen tarkastettu avatussa asennossa. Selkäputkien ja työntökahvojen kohdistus tarkastettu. Sivuosien, käsinojapehmusteiden, astinlautojen, hitsaus- ja juottosaumojen ulkonäkö tarkastettu. Yleinen toimintatarkastus Käsikahvojen tiukka kiinnitys tarkastettu. Kaikkien lisäosien/-elementtien tiukka kiinnitys tarkastettu. Pyörätuolin kokoontaittamisen/avaamisen herkkäliikkeisyys tarkastettu. Jalkatukien välyksettömyys ja varma ruuviliitäntä tarkastettu. Jalkalevyjen ruuviliitäntöjen kiristysmomentti on yli 0 Nm. Astinlaudan taittotoiminto tarkastettu. Astinlaudat lukittuvat moitteettomasti. Astinlauta pysyy joka asennossa. Alustan toimintatarkastus Pyörien kiinnitysruuvit on ruuviliitäntöjen DIN-kiristysmomenttien mukaisesti kiristetty. Käyttöpyörien renkaiden moitteeton vanteilla oleminen tarkastettu. Vapaatila pyörän ja vaatteiden suojan välillä tarkastettu. Pika-akselipyörien aksiaalivälys ja kääntö tarkastettu. Pinnojen ja napojen kunto ja tiukka kiinnitys tarkastettu. Tasainen käynti pyörien sivuttais-/korkeusasennossa < 2 mm tarkastettu. Ilmarenkaissa: ilmanpaine tarkastettu renkaan merkinnän mukaan. Pikakiinnitysakselien toiminta tarkastettu. Akselikiinnitysvastakkeiden kuluminen: käyttöpyörien akseleissa ei ole havaittavaa radiaalivälystä ja ne ovat herkkäliikkeiset. 23

24 Vuosittaisten tarkastustöiden tarkastuslista Ohjaus- ja käyttöpyörien kiinnitykset tarkastettu. Pyörähaarukat eivät ole taipuneet tai repeytyneet. Akselilaakeroinnin ja ohjauspyörähaarukoiden herkkäliikkeisyys tarkastettu. Kummankin ohjauspyörän vapaa kääntäminen (360 ) tarkastettu. Ei kosketusta jalkalevyyn/astinlautaan tai käyttöpyörään (rako on > 2 cm). Suoraan eteenpäinajo työntämällä tarkastettava. Ohjauspyörät eivät saa heilahdella Jos kaatumisesteet on: kaatumisesteiden täytyy olla tärinättömästi asennettuja ja ne täytyy voida kääntää sisään ja ulos herkästi. Renkaat ja vanteet Rengasprofiili on yli,5 mm. Renkaissa ei ole vaurioita tai vieraita esineitä, eivätkä ne ole haurastuneet. Ilmarenkaissa: ilmanpaine tarkastettu renkaan merkinnän mukaan. Vanteissa ei ole säröjä tai halkeamia. Jarrut Polvivipujarrun toiminta tarkastettu. Kevytjarrulla varustetussa mallissa ei käyttöpyörää saa voida kääntää käsivoimalla kelausvanteesta, kun jarru on kytketty päälle. Voitelu Liikkuvien osien ja käyttövipujen kääntöpisteet ja laakerikohdat. Bowden-vaijerit. Lopputarkastus Valolaitteet tarkastettu. Jarrutus-/ohjaus- ja ajotesti suoritettu. Ei laahaavia ääniä kuultavissa, molemmat ohjauspyörät pyörivät vapaasti, jarruteho OK. Yleinen mekaanisten säätölaitteiden toimintatarkastus suoritettu. Tarkastustodistus käyttöohjeessa täytetty 24

25 DIN-normit ja direktiivit Ruuviliitosten DIN-normin mukaiset kiristysmomentit käyvät ilmi viereisestä taulukosta. Renkaat Täyttöpaine edessä:.väh. 2,5 / enint. 3,5 bar (35 psi) Täyttöpaine takana:.väh. 2,5 / enint. 3,5 bar (35 psi) Vähimmäisprofiilisyvyys:...,5 mm Tuote ja tilausnumero Loctite 243 (keskivahva) Kiristysmomentit ruuviliitoksille Kierrehalkaisija Kiristysmomentti M 4 3 Nm M 5 5 Nm M 6 0 Nm M 8 25 Nm M 0 50 Nm M 2 85 Nm Me liikutamme ihmisiä. MEYRA-ORTOPEDIA Vertriebsgesellschaft mbh Meyra-Ring 2 D Kalletal-Kalldorf Postfach 703 D-3259 Vlotho Puhelin +49 ( Faksi +49 (0)

26 MUISTIINPANOT 26

27 MUISTIINPANOT 27

28 Jälleenmyyjä: 28 Me liikutamme ihmisiä. MEYRA-ORTOPEDIA Vertriebsgesellschaft mbh Meyra-Ring 2 D Kalletal-Kalldorf Postfach 703 D-3259 Vlotho Puhelin +49 (0) Faksi +49 (0) (Painos: ) Alkuperäinen asennus- ja huolto-ohje! Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI FIN. Malli 9.050 Malli 3.940. Me liikutamme ihmisiä.

KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI FIN. Malli 9.050 Malli 3.940. Me liikutamme ihmisiä. FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI Malli 9.050 Malli 3.940 Me liikutamme ihmisiä. Sisältö Johdanto... 4 Malliluettelo... 5 Käyttöaiheet... 5 Vastaanottaminen... 5 Määrittely... 6 Käyttö... 6

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

! Huomio: ROLLAATTORI. Malli 3061972 / 3061982 / 3061992 VASTAANOTTOTARKA- STUS KÄYTTÖ JOHDANTO FIN KÄYTTÖOHJE

! Huomio: ROLLAATTORI. Malli 3061972 / 3061982 / 3061992 VASTAANOTTOTARKA- STUS KÄYTTÖ JOHDANTO FIN KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJE ROLLAATTORI FIN Malli 3061972 / 3061982 / 3061992 VASTAANOTTOTARKA- STUS Ota tuote kokonaan pois pakkauksesta ja tarkasta sen osien täysilukuisuus ja vauriottomuus. Mikäli havaitset tuotteessa

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno:

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno: Cristallo ROLLAATTORI Tilno: 7 00 000 Käyttöohje Rollaattorin osat 4 5 6 0 7 8 9 Kahva Jarru Korkeussäädettävä kahvan tanko 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Folding suoja 6 varastossa haltijat 7 Takapyörä

Lisätiedot

Turvatyynyadapterin liittäminen

Turvatyynyadapterin liittäminen Turvatyynyadapterin liittäminen vw-wi://rl/a.fi-fi.a00.5a40.04.wi::36486095.xml?xsl=3 Page 1 of 2 Turvatyynyadapterin liittäminen Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet Turvatyynyadapteri

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HOIVAPYÖRÄTUOLI

KÄYTTÖOHJE HOIVAPYÖRÄTUOLI FIN KÄYTTÖOHJE HOIVAPYÖRÄTUOLI Malli 9.072 Me liikutamme ihmisiä. Sisältö Johdanto... 5 Malliluettelo... 6 Käyttöaiheet... 6 Vastaanottaminen... 6 Määrittely... 7 Käyttö... 7 Mukauttaminen käyttäjän tarpeisiin...

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

Sähköpyörätuoli Malli 1.610 / 1.611 / 1.612 / 1.615 / 1.616. Käyttöohje. Me liikutamme ihmisiä.

Sähköpyörätuoli Malli 1.610 / 1.611 / 1.612 / 1.615 / 1.616. Käyttöohje. Me liikutamme ihmisiä. Sähköpyörätuoli Malli 1.610 / 1.611 / 1.612 / 1.615 / 1.616 fi Käyttöohje Me liikutamme ihmisiä. Sisältö Johdanto 6 Käyttöaiheet 7 Määrittely 7 Malliluettelo 7 Vastaanottaminen 7 Käyttö 8 Mukautus 8 Käyttöikä

Lisätiedot

Carony classic. Autoadapt. Siirtää henkilön pyörätuolin ja auton välillä. Säädettävä 12 Kiinteä 12. FI 4 Käyttöohje

Carony classic. Autoadapt. Siirtää henkilön pyörätuolin ja auton välillä. Säädettävä 12 Kiinteä 12. FI 4 Käyttöohje Carony classic Autoadapt Siirtää henkilön pyörätuolin ja auton välillä Säädettävä 12 Kiinteä 12 FI 4 Käyttöohje FI Kiitos, kun ostit auton apuvälineisiin Autoadapt-ratkaisun! Kiitos, kun valitsit meidät

Lisätiedot

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Ominaisuudet Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa. Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä

Lisätiedot

Ocean. Aquatec. Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip

Ocean. Aquatec. Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip Aquatec Ocean Täyttää IEC 60601-2-52 vaatimukset TÜV hyväksytty Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip Aquatec Ocean suihku- ja wc-tuolisarjastä löydät laadukkaat

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KUNERT. Professional. KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet

KUNERT. Professional. KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet KUNERT Professional KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet Suojakaari Istuin on varustettu suojakaarella. Kiinnitä kaari liittämällä se käsinojen kummaltakin puolelta löytyviin kiinnikkeisiin (kuva 21.) Poistaaksesi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja. Yleistä

Takaosan alleajosuoja. Yleistä Yleistä Yleistä Standardin UN ECE R58 vaatimusten täyttämiseksi kuorma-autot on varustettava takaosan alleajosuojalla. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja. Tässä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

SKIKE V8 LIFT CROSS SKIKE V8 LIFT SPEED

SKIKE V8 LIFT CROSS SKIKE V8 LIFT SPEED KÄYTTÖOHJE - SUOMI SKIKE V8 LIFT CROSS SKIKE V8 LIFT SPEED Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO A. TOIMITUS... 1 B. ENSIASKELET... 1 C. JARRUJEN SÄÄTÖ... 1 D. X/O -JALOILLE SÄÄTÄMINEN... 2 E. HEEL LIFT -TOIMINTO...

Lisätiedot

FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736. Me liikutamme ihmisiä.

FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736. Me liikutamme ihmisiä. FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736 Me liikutamme ihmisiä. Sisältö Johdanto... 6 Vastaanottaminen... 7 Sopeuttaminen... 7 Pyörätuolin käsittely... 7 Määrittely...7 Käyttö...8 Lisämoottorit...8

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

Nostopöytä 250 ja 500 kg

Nostopöytä 250 ja 500 kg Nostopöytä 250 ja 500 kg Käyttöohje Osaluettelo Nostopöytä 250 ja 500kg käyttö ja huolto ohje Ennen nostopöydän käyttöä lue tämä ohje huolellisesti läpi. 1. Varoitukset 1. Älä laita jalkaa tai kättä saksimekanismiin

Lisätiedot

Kevytpyörätuolit Mallisto 1.7xx Mallisto 1.8xx. Käyttöohje. Me liikutamme ihmisiä.

Kevytpyörätuolit Mallisto 1.7xx Mallisto 1.8xx. Käyttöohje. Me liikutamme ihmisiä. Kevytpyörätuolit Mallisto 1.7xx Mallisto 1.8xx fi Käyttöohje Me liikutamme ihmisiä. Sisältö Johdanto 4 Malliluettelo 5 Käyttöaiheet 5 Vastaanottaminen 5 Määrittely 6 Käyttö 6 Mukautus 7 Uudelleenkäyttö

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

Pyörälliset wc/suihkutuolit

Pyörälliset wc/suihkutuolit Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean ual Vip, Ocean -Vip Ocean wc/suihkutuolit tarjoavat oikean mallin joka tarpeeseen. 17 Ocean - Vakaa, ruostumaton teräsrunko Ocean mallit: - Yksilöllisesti

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

Asennusohjeet Sektoroitu ENVENTUS-roottori vaipalla

Asennusohjeet Sektoroitu ENVENTUS-roottori vaipalla Lämmönsiirrin sisältää: Vaipan kahdessa osassa Roottorilohkot Navan, akselit, laakerit ja peitelevyt Puolat Kotelon, lukkomutterit ja kiristysruuvit Asennustarvikkeet: Kehikko ja narut Kiristyshihna (väh.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Swift Mobil korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli

Swift Mobil korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli www.etac.com Swift Mobil korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli Swift Mobil korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli Swift Mobil on korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli,

Lisätiedot

Ennen ensimmäistä käyttöä Seuraavassa on kuvattu rollaattorin säätäminen henkilökohtaisiin mittoihisi ja tarpeisiisi sopivaksi.

Ennen ensimmäistä käyttöä Seuraavassa on kuvattu rollaattorin säätäminen henkilökohtaisiin mittoihisi ja tarpeisiisi sopivaksi. KÄYTTÖOHJE Ennen ensimmäistä käyttöä Seuraavassa on kuvattu rollaattorin säätäminen henkilökohtaisiin mittoihisi ja tarpeisiisi sopivaksi. Rajoitukset Rollaattoria saa käyttää ainoastaan kiinteällä, tasaisella

Lisätiedot

Maantiepyörän Asennusohjeet

Maantiepyörän Asennusohjeet n Asennusohjeet n Asennusohjeet I. Laatikon purkaminen 4 II. Etupyörän valmistelut 4 III. Etupyörän asennus 5 IV. Etupyörän kiinnitys haarukkaan 8 V. Ohjaustangon säätäminen 8 VI. Satulan asennus 9 VII.

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

GRP 0. Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! 0 9 kk 0 10 kg. U10714 rev 01

GRP 0. Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! 0 9 kk 0 10 kg. U10714 rev 01 GRP 0 0 9 kk 0 10 kg Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! U10714 rev 01 VAROITUKSIA 1. Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin kiinnität istuimen autoon.

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Käyttöohje Suihku- ja WC- tuolit Cockatoo50, Cockatoo50, CockatooXL Nr 302018, 302019 ja 302020

Käyttöohje Suihku- ja WC- tuolit Cockatoo50, Cockatoo50, CockatooXL Nr 302018, 302019 ja 302020 Käyttöohje Suihku- ja WC- tuolit Cockatoo50, Cockatoo50, CockatooXL Nr 302018, 302019 ja 302020 Ennen käyttöä lue käyttöohje huolellisesti. Erityisesti turvallisuusohjeita on erittäin tärkeätä noudattaa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TARKKUUSVANNAS KÄYTTÖ HUOLTO

KÄYTTÖOHJE TARKKUUSVANNAS KÄYTTÖ HUOLTO KÄYTTÖOHJE TARKKUUSVANNAS KÄYTTÖ HUOLTO Tarkkuusvantaan kylvösyvyyden säätö Tarkkuusvantaan (ks. Kuva 1) kylvösyvyys säädetään vannaskohtaisesti kylkipyörän (osa 1.1) korkeutta säätämällä. Kylkipyörän

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA jaettu roottori, koko 50 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA jaettu roottori, koko 50 53 Toimitettavat Koko 50 53 toimitetaan aina kahtena osana ja roottori jaettuna, katso kuvaa 2. Mittausnipat 1835 Kuva 1 Kuva 2 Mitta- ja painotiedot 3348 ø D Huoltotila D/2 Nosto ja kuljetus Kunkin laiteryhmän

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Saunaoven asennusohjeet Lasioven asennustöiden suorittamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Lasi ei kestä kovien ja painavien esineiden iskuja. Iskusta lattiaan tai seinään lasi voi rikkoutua. Älä koskaan

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

ROLLAATTORI. Malli 722 100 00 CRISTALLO VASTAANOTTOTARKAS- TUS KÄYTTÖ JOHDANTO KÄYTTÖOHJE FIN

ROLLAATTORI. Malli 722 100 00 CRISTALLO VASTAANOTTOTARKAS- TUS KÄYTTÖ JOHDANTO KÄYTTÖOHJE FIN KÄYTTÖOHJE ROLLAATTORI FIN Malli 722 100 00 CRISTALLO Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa sinut käyttämään tuotetta turvallisella tavalla. Lue käyttöohje huolellisesti lävitse ennen kuin ryhdyt

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Centromat. Hermann Rosorius. Ingenieurbüro GmbH. centromat. Erikoistyökalut putkien, laitteistojen ja säiliöiden rakentamiseen. www.centromat.

Centromat. Hermann Rosorius. Ingenieurbüro GmbH. centromat. Erikoistyökalut putkien, laitteistojen ja säiliöiden rakentamiseen. www.centromat. Centromat Hermann Rosorius Ingenieurüro GmH Erikoistyökalut putkien, laitteistojen ja säiliöiden rakentamiseen www.centromat.de Tyyppi 1a Ulkokeskiöintilaite Putkien, akseleiden ja pyörötankojen nopea,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Mediasoitin 7" Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 24

Installation instructions, accessories. Mediasoitin 7 Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 24 Installation instructions, accessories Ohje nro 31664205 Versio 1.1 Osa nro 31659996, 31659052 Mediasoitin 7" Volvo Car Corporation Mediasoitin 7"- 31664205 - V1.1 Sivu 1 / 24 Varuste A0000162 IMG-239664

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSOHJEET BELLA SYÖTTÖTUOLIA VARTEN... 3 1.1 Tuotteen kuvaus... 3 1.2 Purkaminen pakkauksesta... 4 1.3 Kokoaminen... 4 1.4 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Etac Prio. Ainutlaatuisia innovaatiota pyörätuolin käyttäjälle

Etac Prio. Ainutlaatuisia innovaatiota pyörätuolin käyttäjälle Etac Prio Ainutlaatuisia innovaatiota pyörätuolin käyttäjälle Etac Prio mukavuus on tärkeintä Mukavuus on dynaamisuutta sellaista kuin Prio. Muuttamalla istuimen ja selkänojan kallistuskulmia ja säätämällä

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

STIGA PARK 107M 8211-3036-02

STIGA PARK 107M 8211-3036-02 STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneessa

Lisätiedot

Käyttöohje SENsit. Turvallisuudesta ja varmuudesta ei tingiti.

Käyttöohje SENsit. Turvallisuudesta ja varmuudesta ei tingiti. Käyttöohje SENsit Turvallisuudesta ja varmuudesta ei tingiti. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Käyttöohjeita...2 A

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 33

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 33 Installation instructions, accessories Ohje nro 31408664 Versio 1.7 Osa nro 31414929 Vetokoukku, kiinteä Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31408664 - V1.7 Sivu 1 / 33 Materiaali Nimike Osanumero

Lisätiedot

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS (PURETTUNA TARKASTUS) D15Z, D 19Z, D 19ZS, D 20Z, D 25Z

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS (PURETTUNA TARKASTUS) D15Z, D 19Z, D 19ZS, D 20Z, D 25Z 1 JJ-Asennus Oy OHJE 01.04.2010 PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS (PURETTUNA TARKASTUS) D15Z, D 19Z, D 19ZS, D 20Z, D 25Z Purettavat kohteet: - teleskooppipuomisto Uusittavat osat: - teleskoopin levykimppuketjut

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

HENKILÖAUTOT 1.1.2015 HUOLTOTÖIDEN YHDISTELMÄT (EUROMASTERIN VÄLITTÄMIIN TUOTTEISIIN)

HENKILÖAUTOT 1.1.2015 HUOLTOTÖIDEN YHDISTELMÄT (EUROMASTERIN VÄLITTÄMIIN TUOTTEISIIN) HENKILÖAUTOT HUOLTOTÖIDEN YHDISTELMÄT (EUROMASTERIN VÄLITTÄMIIN TUOTTEISIIN) Teräsvanne Nimike Tuotenro alv 0% alv 24% HA ½ vannetyö + tasapainotus 16112 8,50 10,54 HA vannetyö + tasapainotus 16110 13,00

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

FARO FARO. Kokoontaittuva aktiivipyörätuoli lapsille & nuorille. Erinomainen rungon tukevuus ja äärimmäisen kompakti koko. Made in Germany.

FARO FARO. Kokoontaittuva aktiivipyörätuoli lapsille & nuorille. Erinomainen rungon tukevuus ja äärimmäisen kompakti koko. Made in Germany. de www.. Made in Germany FARO by HOGGI FARO Kokoontaittuva aktiivipyörätuoli lapsille & nuorille Yhteistyöllä lapset liikkumaan Erinomainen rungon tukevuus ja äärimmäisen kompakti koko FARO: kokontaittuva

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh.

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. KIINNITYSHOKIT KORJATTU PAINOS maaliskuu 1998 KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6 SKS-mekaniikka Oy artinkyläntie 50, P 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. *852 661 Etelä-Suomi artinkyläntie

Lisätiedot

KOMEROT: - Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana

KOMEROT: - Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana RUNKOJEN KASAUSOHJE Alakaapit...2 Komerot...3 Yläkaapit...4 Laatikoston runko...5 Rullakiskolaatikoston runkokiskot...6 Rullakiskolaatikon kasaus...8 Rullakiskolaatikon etulevyn asenus...9 Vaimennetun

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kaapeli on arvokas tuote. Kaapelin kuljetuspakkaus on yleensä kela. Paksut laipat voivat vaikuttaa särkymättömiltä, mutta yli neljä tonnia painava kela on suhteellisen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vahvistin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 20

Installation instructions, accessories. Vahvistin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 20 Installation instructions, accessories Ohje nro 30660636 Versio 1.2 Osa nro 30775119 Vahvistin Volvo Car Corporation Vahvistin- 30660636 - V1.2 Sivu 1 / 20 Varuste A0000162 A0000161 A0801178 M8802509 Sivu

Lisätiedot

Invacare Spin x Käyttöohje

Invacare Spin x Käyttöohje Invacare Spin x Käyttöohje Suomi 1 Sisällysluettelo Tuotekuvaus... 3 Huom.!... 4 Pyörätuolin nostaminen... 4 Käyttötarkoitus... 5 Päivittäiset toiminnan tarkastukset... 5 Päällysteet ja rungon värit...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KEVYTPYÖRÄTUOLIT. Mallisto 1.7xx Mallisto 1.8xx. Me liikutamme ihmisiä.

KÄYTTÖOHJE KEVYTPYÖRÄTUOLIT. Mallisto 1.7xx Mallisto 1.8xx. Me liikutamme ihmisiä. FI KÄYTTÖOHJE KEVYTPYÖRÄTUOLIT Mallisto 1.7xx Mallisto 1.8xx Me liikutamme ihmisiä. Sisältö Johdanto... 4 Malliluettelo... 5 Käyttöaiheet... 5 Vastaanottaminen... 5 Määrittely... 6 Käyttö... 6 Mukautus...

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Maastopyörän Asennusohjeet

Maastopyörän Asennusohjeet n Asennusohjeet n asennusohjeet I. Laatikon purkaminen 4 II. Etupyörän valmistelut 4 III. Etupyörän asennus 5 IV. Etupyörän kiinnitys haarukkaan 8 V. Ohjaustangon säätäminen 9 VI. Satulan asennus 9 VII.

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

KÄYTT YTTÖOHJEET VAROITUS

KÄYTT YTTÖOHJEET VAROITUS VAROITUS KÄYTT YTTÖOHJEET Älä jätä eläintä peräkärryyn ilman valvontaa. Aja aina varovasti. Peräkärryn maksimaalinen kantokyky on 40 kg. Älä aja nopeammin kuin 16 km/h. Varmista peräkärryn riittävä tuuletus

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 30796303 1.2 Vetokoukku, kiinteä M8903758 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213342 Sivu 2 / 14 IMG-223220 Sivu 3 / 14 IMG-213320 Sivu 4 / 14 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöopas. izi Modular RF: SELKÄMENOSUUNTAAN ASENNETTAVA. Lapsen pituus 61-105 cm. Lapsen pituus 88-105 cm. Enimmäispaino 18 kg.

Käyttöopas. izi Modular RF: SELKÄMENOSUUNTAAN ASENNETTAVA. Lapsen pituus 61-105 cm. Lapsen pituus 88-105 cm. Enimmäispaino 18 kg. a f d e b c i Käyttöopas g h 4 > 5 cm izi Modular: Asennettavissa selkä- & kasvotmenosuuntaan izi Modular RF: SELKÄMENOSUUNTAAN ASENNETTAVA 5 Lapsen pituus 6-05 cm Lapsen pituus 88-05 cm Enimmäispaino

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot