Flowserve Pump Division

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Flowserve Pump Division"

Transkriptio

1 Flowserve Pump Division Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FLOWSERVE -pumput Mallit CPX, CPXN RUNKOASENTEINEN KEMIANPROSESSIPUMPPU Käyttöohje C937KH022-04/03 Käyttöohjeen osanumero ja julkaistamispäivä Maailmanlaajuinen, määräpaikan maakoodi (vain EU, ei GB)

2 2

3 1 TYYPPIKILPI JA VAROITUSMERKINNÄT 1.1 Tyyppikilpi Katso tyyppikilven yksityiskohdat vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta. 1.2 Varoitusmerkinnät Vain öljyvoidellut pumput. 3

4 2 TURVALLISUUS 2.1 Käyttöolosuhteet Tämä pumppu on valittu vastaamaan tilauksessanne eriteltyjä käyttö- ja toimintaolosuhteita. Nämä olosuhteet on eritelty tilaajalle erikseen lähetetyssä selvityksessä. Kopio kyseisestä selvityksestä tulisi säilyttää tämän käyttöohjeen yhteydessä. Jos pumpun soveltuvuudesta sen käyttötarkoitukseen ei olla varmoja, on otettava yhteys Flowserve:iin tai sen edustajaan. Yhteydenoton yhteydessä on aina ilmoitettava pumpun valmistusnumero. 2.2 Turvatoimenpiteet SEURAAVISSA KAPPALEISSA ON YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ, JOIDEN AVULLA VOIDAAN VÄLTTYÄ HENKILÖ- JA LAITEVAHINGOILTA. Tällä symbolilla on merkitty turvaohjeet, joiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoihin. Tällä symbolilla on merkitty sähköturvallisuuteen liittyvät ohjeet, joiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoihin. Tällä symbolilla on merkitty turvaohjeet, joiden noudattamatta jättäminen saattaa vaarantaa pumpun tai pumppuyksikön käyttöturvallisuuden tai suojauksen VÄLTÄ LIIALLISTA ULKOPUOLISTA, PUTKISTOON KOHDISTUVAA KUORMITUSTA. Pumppua ei saa käyttää tukemaan putkistoa. Paisuntaliitoksia ei saa asentaa siten, että niiden sisäisen paineen synnyttämä voima vaikuttaa pumpun laippaan MOOTTORIN PYÖRIMISSUUNNAN SAA TARKASTAA VAIN JOS KYTKINOSA (TAPIT) ON POISTETTU. Käynnistäminen väärällä kiertosuunnalla vaurioittaa pumppua KÄYNNISTÄ PUMPPU POISTOVENTTIILI SULJETTUNA. Tämä on suositeltavaa, jotta vältyttäisiin pumpun moottorin ylikuormittumiselta ja vaurioitumiselta täyden virtauksen vallitessa. Pumpun saa käynnistää poistoventtiili avoinna vain asennuksissa, joissa tätä vaaraa ei ole VARMISTA ASIANMUKAINEN VOITELU. (Ks. kohta "Käynnistysvalmistelut Voitelu".) ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ PUMPPUA KUIVANA PUMPUN TULOVENTTIILIEN ON OLTAVA TÄYSIN AVOINNA PUMPUN KÄYDESSÄ. Pumpun käyttö ilman virtausta tai virtauksella, joka on pienempi kuin suositeltu minimi, aiheuttaa akseli-, pakka- tai mekaanisen tiivisteen kuumumisen, mikä puolestaan johtaa lyhyessä ajassa tiivisteen vioittumiseen ÄLÄ KÄYTÄ PUMPPUA POIKKEUKSELLISEN SUURILLA TAI PIENILLÄ VIRTAUKSILLA. Pumpun käyttö normaalia suuremmalla virtauksella tai ilman vastapainetta saattaa ylikuormittaa moottoria ja aiheuttaa kavitaatiota. Käyttö liian pienellä virtauksella saattaa puolestaan lyhentää pumpun/laakereiden käyttöikää, aiheuttaa pumpun ylikuumenemista, epävakautta ja kavitaatiota/tärinää ÄLÄ KOSKAAN SUORITA HUOLTOTÖITÄ YKSIKÖN OLLESSA KYTKETTYNÄ VIRTALÄHTEESEEN ÄLÄ KOSKAAN IRROTA JUOKSUPYÖRÄN MUTTERIA KUUMENTAMALLA SITÄ. Voiteluaine- tai höyryjäämät saattavat aiheuttaa räjähdyksen TYHJENNÄ PUMPPU JA ERISTÄ PUTKISTO ENNEN PUMPUN PURKAMISTA. Vaarallisia nesteitä pumpattaessa on aina suoritettava nesteen ominaisuuksien edellyttämät varotoimet FLUOROELASTOMEERIT (korkeilla lämpötiloilla toimivissa pumppuyksiköissä). Jos pumpun lämpötila nousee yli 250 C:een, tapahtuu fluoroelastomeerien (esim. Vitonin) osittaista hajoamista. Tässä tilassa nämä yhdisteet ovat äärimmäisen vaarallisia, eikä niiden kanssa saa joutua kosketuksiin LÄMPÖSOKKI Pumpussa olevan nesteen lämpötilan nopeat vaihtelut saattavat aiheuttaa lämpösokin, mikä voi johtaa pumpun osien vaurioitumiseen. Lämpösokkeja on vältettävä erityisesti, jos pumpun valmistus-materiaalit kestävät huonosti lämpötilanvaihteluja KUUMAT (ja kylmät) OSAT Jos pumpattava neste on kuumaa, sen pumppauk-sessa tarvitaan erillisiä kuumentimia, tai sen lämpötila on alle jäätymispisteen, on asennus suunniteltava siten, ettei kuumien (tai kylmien) osien eikä putkiston kanssa voi tahattomasti joutua kosketuksiin. On huomioitava myös, että käyttömoottori saattaa kuumeta käytön aikana VAARALLISET NESTEET Jos pumpataan vaarallisia nesteitä, on asiaankuuluvia terveys- ja turvallisuusjärjestelyjä noudattamalla varmistettava, ettei nesteen kanssa jouduta kosketuksiin. Työympäristön vaaratekijät on otettava huomioon pumpun asennuspaikkaa ja sen kanssa kosketuksiin pääsyä sekä henkilökunnan koulutusta suunniteltaessa. 4

5 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TYYPPIKILPI JA VAROITUSMERKINNÄT 3 2 TURVALLISUUS Käyttöolosuhteet 4 Turvatoimenpiteet 4 3 SISÄLLYSLUETTELO 5 4 PUMPUN TEKNISET TIEDOT Suorituskyky 6 Melutaso 6 Painerajoitukset 6 Pumpun voiteluaineet 7 Kiristysmomenttisuositukset 8 Laippojen kuormitus 8 5 PUMPUN KUVAUS Yleistä 8 Pumpun kotelointi 8 Juoksupyörä 8 Akseli 8 Laakeripesä 8 Pumpun laakerit ja voitelu 8 Tiivistepesä 8 Akselitiiviste 8 Käyttöyksikkö 8 Valinnaisvarusteet 8 6 VARASTOINTI 9 7 ASENNUS Pakkauksesta poistaminen ja tarkastus 9 Käsittely 9 Asennuspaikka 9 Perustus 9 Valaminen 9 Kytkinosien kohdistaminen 10 Sähkökytkennät 10 Putkiliitokset 11 Putkiston lopputarkastus 11 Lisäputket 11 8 KÄYTTÖVALMISTELUT Voitelu 12 Pyörimissuunta 12 Suojaus 12 Avoimen juoksupyörän välys 12 Päälaitteiden ja lisälaitteiden syötöt 12 Täyttä ja esitäyttö 12 Sivu 12 ENNALTAEHKÄISEVÄ YLLÄPITO JA HUOLTO Huoltoaikataulu 13 Vakiotarkastukset (päivittäin/viikoittain) 13 Määräaikaistarkastukset (puolivuosittain) 13 Voitelutiedot 14 Nauhatiivistepakka 14 Mekaaniset tiivisteet 14 Juoksupyörän etusivun välyksen säätö PURKAMINEN JA KOKOAMINEN Purkaminen 15 Osien tarkastus 15 Kokoaminen TIIVISTEJÄRJESTELMÄT Yksitoimiset tiivisteet 18 Panostiivisteet 19 Tandem-asetetut tiivisteet 19 Kaksitoimiset tiivisteet 19 Ulkoiset tiivisteet 19 Nauhatiivistepakat VARAOSAT Varaosien tilaaminen 20 Varaosien säilytys 20 Suositellut varaosat TEKIJÄNOIKEUS PÄÄPIIRUSTUS SERTIFIKAATIT MUUT OHJEKIRJAT MUUTOSILMOITUKSET TOIMINTAHÄIRIÖT OSAPIIRUSTUSTUKSET JA OSALUETTELOT PUMPUN KÄYNNISTYS KÄYTTÖ Pumput joissa nauhatiivisteet 13 Pumput, joissa mekaaniset tiivisteet 13 Pysäytys-/käynnistystiheys PYSÄYTYS JA POISKYTKENTÄ 13 5

6 4 PUMPUN TEKNISET TIEDOT 4.1 Suorituskyky Suorituskykyarvot on eritelty kohdassa "TURVALLISUUS Käyttöolosuhteet". Jos sopimus niin edellyttää, suorituskykytiedot toimitetaan ostajalle erikseen ja ne on säilytettävä tämän käyttöohjeen yhteydessä. 4.2 Melutaso Pumpun melutason ylittäessä 85 dba on otettava huomioon voimassa olevan työsuojelulainsäädännön asettamat määräykset ja rajoitettava henkilökunnan altistumista melulle. Tavallisimmin rajoitetaan melulle altistumisen kestoa tai koteloidaan pumppu melutason alentamiseksi. Ostaja voi halutessaan määrätä melutason ylärajan tilauksen yhteydessä. Jos melutason ylärajaa ei ole määrätty, tietyn tehotason ylittävien pumppujen melutaso ylittää 85 dba. Pumpun melutaso riippuu lukuisista tekijöistä, kuten asennetun moottorin tyypistä, pumpun tuotosta, putkiston suunnittelusta ja asennuspaikan akustisista ominaisuuksista. Alla olevan taulukon melutasot ovat arvioituja eivätkä välttämättä ilmoita todellista melutasoa. Taulukon melutasoarvot ovat äänekkäimpien yleisesti käytettävien, vaihteettomien moottoreiden melutasoja. Arvot ovat 1m:n etäisyydellä suorakäyttöisestä pumpusta mitattuja äänipainetasoarvoja (vapaa kenttä heijastavan tason yläpuolella). Jos on hankittu vain pumppuyksikkö, jota on tarkoitus käyttää muulla kuin pumpun valmistajan toimittamalla moottorilla, on taulukon Vain pumppu -arvo yhdistettävä moottorin valmistajalta saatavan moottorin melutasoarvon kanssa. Ota yhteys alan asiantuntijaan laskelman suorittamiseksi. Jos yksikköä käyttää muu kuin sähkömoottori tai jos yksikkö on koteloitu, on tutustuttava laitteiden yhteydessä toimitettaviin tiedotteisiin ja ohjeistoihin. 4.3 Painerajoitukset Käyttöpaine on valittu vastaamaan erittelemiänne tarpeita. Lisätietoja on kohdassa "TURVALLISUUS Käyttöolosuhteet". Laippojen paineen ja lämpötilojen sietokyky vastaa sovellettavia kansallisia tai kansainvälisiä standardeja mikäli ei muuten ole ilmoitettu. Lämmitys/jäähdytysvaipat on suunniteltu jopa 6.0 bar (87 psi). MOOTTORIN KOKO kw (hv) 3550 kierr./min 2900 kierr./min 1750 kierr./min 1450 kierr./min Pumppu ja moottori dba Vain pumppu dba Pumppu ja moottori dba Vain pumppu dba Pumppu ja moottori dba Vain pumppu dba Pumppu ja moottori dba <0.55 (<0.75) (1) (1.5) (2) (3) (4) (5) (7.5) (10) (15) (20) (25) (30) (40) (50) (60) (75) (100) (120) (150) (200) Vain pumppu dba 6

7 4.4 Pumpun voiteluaineet Suositellut voiteluöljyt KESKIPAKOPUMPUN VOITELU ÖLJY-YHTIÖT JA VOITELUAINEET ÖLJY Visk. mm²/s 40 deg C Maksimi lämpötila deg C Normi DIN51502 ISO VG BP DEA Elf Esso Mobil Q8 Shell Texaco Wintershall (BASF Group) Roiskevoitelu (149) HL/HLP 32 BP Energol HL32 BP Energol HLP32 Anstron HL32 Anstron HLP32 OLNA 32 HYDRELEF 32 TURBELF SA32 ELFOLNA DS32 TERESSO 32 NUTO H32 Mobil DTE OIL LIGHT Mobil DTE13 Mobil DTE 24 Q8 Verdi 32 Q8 Haydn 32 Shell Tellus 32 Shell Tellus 37 Rando Oil HD32 Rando Oil HD-AZ-32 Wiolan HN32 Wiolen HS (176) HL/HLP 68 BP Energol HL68 BP Energol HLP68 Anstron HL68 Anstron HLP68 TURBELF SA68 ELFOLNA DS68 TERESSO 68 NUTO H68 Mobil DTE Oil Heavy Medium Mobil DTE 26 Q8 Verdi 68 Q8 Haydn 68 Shell Tellus 01 C 68 Shell Tellus Rando Oil 68 Rando Oil HD C-68 Wiolan HN68 Wiolen HS68 Painevoitelu 46 - HL/HLP 46 BP Energol HL46 BP Energol HLP46 Anstron HL46 Anstron HLP46 TURBELF SA 46 ELFOLNA DS 46 TERESSO 46 NUTO H46 Mobil DTE Oil Medium Mobil DTE 15 M Mobil DTE 25 Q8 Verdi 46 Q8 Haydn 46 Shell Tellus 01 C 46 Shell Tellus Rando Oil 46 Rando Oil HD B-46 Wiolan HN46 Wiolen HS Suositellut voitelurasvat RASVA Lämpötilaalue Normi DIN ÖLJY-YHTIÖT JA VOITELUAINEET deg C BP DEA Elf Esso Mobil Q8 Shell Texaco Wintershall (BASF Group) SKF Silkolene Rasvanipat to Aeroshell NLGI 2 (*) -20 to +100 K2K-20 Energrease LS2 Glissando 20 Elfmulti 2 Beacon 2 Mobilux 2 Rembrandt 2 Alvania Fett G2 Alvania Fett R2 Multilak 20 Multilak EP2 Wiolub LFK 2 LGMT 2 G55/T NLGI 3 (**) -20 to +100 K2K-30 Energrease LS3 Glissando 30 Elfmulti 3 Beacon 3 Mobilux 3 Rembrandt 3 Alvania R3 Multilak 30 Multilak EP3 - LGMT 3 G56/T Molycote to Medium *NLGI 2 -luokan voiteluaineet ovat vaihtoehtoisia voiteluaineita, joita ei saa sekoittaa NLGI 3 -luokan voiteluaineiden kanssa. **Tätä voiteluainetta käytetään tehtaalla rasvatuissa laakereissa. 7

8 4.4.3 Laakerikoot ja öljytilavuudet Runkokoko Medium duty laakerit Heavy duty laakerit Valinnaiset öljylaakerit Pumpun pää Kytkinpää Pumpun pää Kytkinpää Pumpun pää Kytkinpää Kuulalaakeri 6207 C C C C3 Duplex kartiorullalaakerit back to back 3306 C C C C3 Rullalaakeri NUP 207 C3 NUP 309 C3 NUP 311 C3 NUP 313 C3 Huomaa! Ei ole suositeltavaa ostaa laakereita pelkän koodin perusteella. Duplex kartiorullalaakerit back to back Rullalaakeri NUP 207 C3 NUP 309 C3 NUP 311 C3 NUP 313 C3 Duplex kartiorullalaakerit back to back Oljytilavuus (approx.) 0.5 litraa 1.2 litraa 1.2 litraa 1.5 litraa Rasvattavien laakereiden tilavuudet Runkokoko Pumpun pää Kytkinpää Kuula-/rullalaakeri Duplex kartiorullalaakerit back to back 1 45 cm 3 75 cm cm cm cm cm cm cm Kiristysmomenttisuositukset Ruuvin sijainti Ruuvin koko Momentti Nm Pesa ja tiivisteen suojus M8 M10 M12 M16 M Laippojen kuormitus Laippoihin kohdistuvien kuormitusten sallitut arvot riippuvat monesta eri tekijästä, kuten laipan koosta, luokituksesta ja valmistusmateriaalista, vallitsevasta paineesta ja lämpötilasta sekä pumpun kokoonpanosta jne. Kuormitusten eliminoimiseksi tulee noudattaa putkiliitoksia käsittelevässä osassa eriteltyjä suosituksia. Asiakkaan pyynnöstä tarkat tiedot sallituista laippoihin kohdistuvista kuormista voidaan toimittaa asiakkaalle erikseen. Kyseiset tiedot on säilytettävä tämän käyttöohjeen yhteydessä. Jos kuormituksesta ei olla varmoja, on otettava yhteys Flowserve:iin tai sen edustajaan. 5 PUMPUN KUVAUS 5.1 Yleistä Pumppu on moduulirakenteinen keskipakopumppu jota voidaan rakentaa suoriutumaan lähes kaikista erilaisista kemiallisten aineiden pumppauksen yhteydessä esiintyvistä tarpeista. 5.2 Pumpun kotelointi Pumpun kotelossa tuloaukon keskilinja on vaakatasossa ja poistoaukon keskilinja yläpuolella pystytasossa, mikä tekee siitä itseilmaavan. Huoltotöiden helpottamiseksi on pumppu suunniteltu niin, että putkiliittimiin ei tarvitse koskea suoritettaessa sisäisiä huoltotöitä. 5.3 Juoksupyörä Käytössä on avoin juoksupyörä. 5.4 Akseli Laakereille asennettu, paksu ja jäykkä akseli jossa kiilaura vetopäässä. 5.5 Laakeripesä Laakeripesä mahdollistaa juoksupyörän etupinnan välyksen säädön (vain avoimet juoksupyörät) laakerikannattimen säätöruuveilla. 5.6 Pumpun laakerit ja voitelu Pumppuun on asennettu kuula- ja/tai rullalaakerit, joiden asennustapa saattaa vaihdella käyttötarkoituksen mukaan. Laakereiden voiteluun käytetään öljyä tar rasvaa. 5.7 Tiivistepesä Tiivistepesän mahdollisimman hyvä samankeskeisyys on varmistettu pumpun kotelon ja laakeripesän välisillä keskitystapeilla. Pumpun kotelon ja tiivistepesän välisenä tiivisteenä käytetään kokonaan sisäänrakennettua tiivistettä. Tiivistepesän rakenne varmistaa mekaanisten tiivisteiden optimaalisen toiminnan. Rakenne mahdollistaa monen erilaisen tiivistemallin asentamisen. 5.8 Akselitiiviste Vetoakseliin asennettu mekaaninen(set) tiiviste(tiivisteet) eristää pumpattavan nesteen ympäristöstä. Nauhatiivistepakka voidaan asentaa valinnaisena. 5.9 Käyttöyksikkö Pumpun käyttölaitteena käytetään yleisimmin sähkömoottoria. On myös mahdollista asentaa erilaisia muita käyttövoiman lähteitä kuten esim. polttomoottori, turpiini, hydraulimoottori jne. ja voimansiirtoon voidaan käyttää esim. kytkimiä, hihnoja, vaihdelaatikoita, vetoakseleita jne Valinnaisvarusteet Asiakkaan toivomuksesta on mahdollista asentaa eri valinnaisvarusteita. Tuuletinjäähdytys. Korkeille lämpötiloille on tarjolla tuuletinjäähdytys. Tällöin asennetaan pumpun akselille laakeripesän ja akselin yli puhaltava jäähdytystuuletin. 8

9 6 VARASTOINTI Pumppua on säilytettävä puhtaassa, kuivassa tilassa, jossa se ei joudu tärinälle alttiiksi. Putkiliitoksille tarkoitettujen aukkojen suojukset tulee jättää paikoilleen, jotta estettäisiin lian ja vieraiden esineiden sisäänpääsy. Pumppua on pyöräytettävä väliajoin, jotta estettäisiin laakereiden kovettuminen ja tiivisteiden pintojen tarttuminen. Pumppua saa varastoida yllä kuvatulla tavalla enintään 6 kuukauden ajan. Jos pumppua on varastoitava pidempään, on otettava yhteys Flowserve:iin säilytystä koskevaa neuvontaa varten. Pumpun takuuaika on yleisimmin 12 kuukautta. Pidemmän takuuajan edellytyksenä ovat Flowserveltä etukäteen hankittu suostumus ja pumpun tarkastus ennen sen käyttöönottoa. 7 ASENNUS 7.1 Pakkauksesta poistaminen ja tarkastus Pumppu on tarkastettava toimituslistaa vastaan ja mahdolliset vauriot tai puutteet on välittömästi ilmoitettava Flowservelle. Kaikki kehikot/laatikot/ kääreet on tarkastettava ja varmistettava, ettei niissä ole varaosia tai lisävarusteita. 7.2 Käsittely Koosta ja rakenteesta riippuen laatikot, kehikot, paletit ja pahvilaatikot voi siirtää haarukkatrukilla tai nostohihnoilla. Pumppuyksikköä ja sen valurautaista aluslevykokonaisuutta tulisi käsitellä kuten vastaavassa kaaviossa on esitelty. Jos aluslevy on taitettua terästä, laitteistokokonaisuudelle ei ole erityisiä nostokohtia (ellei niitä ole erikseen mainittu). Laitteessa näkyvät mahdolliset nostokohdat on tarkoitettu osien purkamiseksi huoltoa varten. Nostohihnat, -köydet ja muut nostovälineet on asetettava siten, että ne eivät pääse lipsumaan paikoiltaan ja että laite on nostettaessa tasapainossa. 7.3 Asennuspaikka Pumppu on sijoitettava niin, että siihen pääsee helposti käsiksi ja ilmanvaihto sen ympärillä on riittävä. On varattava tilaa huolto- ja tarkastustöille myös korkeussuunnassa pumpun mahdollista nostamista varten. Sen tulisi myös sijaita mahdollisimman lähellä pumpattavan aineen tulosäiliötä. 7.4 Perustus Pumppuyksikön voi kiinnittää perustuksiinsa monella tavalla. Oikea kiinnitystapa määräytyy pumppuyksikön koon, sijainnin ja sen ympäristön melutasorajoitusten perusteella. Asianmukaisen perustuksen ja asennuksen laiminlyönti saattavat johtaa pumpun laitevaurioihin tai toimintahäiriöihin, jotka eivät laiminlyönnistä johtuen kuulu takuun piiriin. Pohjalevyn tulee olla asennettuna tukevalle perustukselle. Tämä on joko riittävän paksuinen hyvälaatuisesta betonista rakennettu tai tukeva teräsrunko. Pohjalevyä ei saa vääntää tai vetää alas perustuksen pinnan mukaiseksi, sitä tulee tukea niin, että se pitää alkuperäisen muotonsa. Pohjalevy asennetaan tasavälein asetetuille, lähelle perustuspultteja sijaitseville tukilevyille. Levy vaaitaan asettamalla välilevyjä pohjalevyn ja tukilevyjen väliin. Pumppu ja sen käyttöyksikkö on sovitettu toisilleen ennen lähettämistä. Varmista, että pumpun ja kytkimen moottorin puoli ovat oikein linjatut. Jos näin ei ole, on se osoitus siitä, että pohjalevy on vääntynyt. Tämä korjataan asentamalla välilevyt uudelleen. 7.5 Valaminen Vala perustuspultit tarvittaessa kiinni perustukseen. Kun putkistoliitännät on lisätty ja kytkimen kohdistus (suoruus) on tarkastettu, valetaan pohjalevy kiinni korkealuokkaisia työmenetelmiä noudattaen. Työstetystä teräksestä, valuraudasta ja epoksista valmistetut pohjalevyt voidaan täyttää valumassalla. Taivutetusta teräslevystä valmistetut pohjalevyt valetaan niin, että niiden tukilevyt kiinnittyvät kunnolla. Epävarmoissa tapauksissa, ottakaa yhteyttä lähimpään edustajaan. Valaminen varmistaa kiinteän yhteyden pumppuyksikön ja sen alustan välillä, mikä estää tärisevien laitteiden sivuttaissiirtymät ja vaimentaa resonoivaa värinää. 9

10 7.6 Kytkinosien kohdistaminen Sallitut kohdistusvirheet työlämpötiloissa Lämpölaajeneminen Pumpun ja moottorin linjaus (suoristus) tapahtuu tavallisesti asennusympäristön normaalissa lämpötilassa. Kohdistusta on korjattava käyttölämpötilan aiheuttaman laajenemisen varalta. Kohteissa, joissa pumpattavan aineen lämpötila on korkea, tulisi yksikköä käyttää todellisessa käyttölämpötilassa, pysäyttää ja välittömästi tarkastaa kohdistus. Moottorin ja pumpun keskilinjan korkeuden säätäminen: Päittäisvirhe mm TIR max Kulmavirhe - 0.3mm TIR max kytkimille joiden kalkaisija on alle 100mm - 0.5mm TIR max kytkimille joiden kalkaisija on yli 100mm Tarkastettaessa linjausta on kokonaislukema (Total indicator read-out - TIR) kaksi kertaa varsinaisen akselin suuntaisvirhe. 7.7 Sähkökytkennät Sähkökytkennät saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja, sovellettavien kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaisesti. Käyrän perusteena on käytetty seuraavia oletuksia: a) Käyttölämpötilan nousu moottorin rungossa on 50 C. b) Korotuspalan/moottorituolin lämpötila ei nouse. Toiminta 1) Valitse vaakariviltä akselin keskilinjan korkeus. 2) Lue korjaus pystyakselilta. 3) Asenna moottorin akseli MATALAMMALLE Kohdistusmenetelmät Varmista, että pumpun ja moottorin puolen kytkinlaitteet ovat irrotettuina Kohdistus TÄYTYY tarkistaa. Vaikka pumpun kohdistus on säädetty tehtaalla, on todennäköistä, että tämä on kärsinyt kuljetuksen ja käsittelyn seurauksena. Kohdista moottori pumpun kanssa, äläkä päinvastoin. Kohdistus tapahtuu joko lisäämällä asennuskiiloja moottorin jalasten alle tai poistamalla niitä, ja siirtämällä moottoria vaakasuunnassa tarpeen mukaan. Jos kohdistus ei onnistu, pumppua on siirrettävä ennen kuin kohdistuksen voi suorittaa edellä mainitulla tavalla Kapeilla laipoilla varustetuilla kytkimillä käytetään mikrometriä kuvan osoittamalla tavalla. Kohdistusarvot ovat suurimmat sallitut jatkuvalle käytölle Laitteita johdotettaessa ja asennettaessa on syytä ottaa huomioon sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva EU-direktiivi. On varmistettava, etteivät johdotus- ja asennustoimet lisää sähkömagneettisten purkausten vaaraa tai vaaranna laitteiston, johdotuksen tai mahdollisten lisälaitteiden sähkömagneettista immuniteettia. Jos asiasta ei olla varmoja, on otettava yhteys Flowserve:iin neuvojen saamiseksi Moottori on kytkettävä moottorin valmistajan ohjeiden mukaisesti (ohjeet ovat tavallisimmin liitinkotelossa). Sähköasennukseen on sisällyttävä kaikki moottorin valmistajan edellyttämät mahdolliset lämpö-, maavuoto-, alijännite- ja muut tarvittavat suojalaitteet. Tyyppikilpi on tarkastettava ja varmistettava, että virransyöttö on laitteistolle sopiva Laitteistoon on asennettava hätäpysäytyksen mahdollistava laite Jos ohjaus- tai käynnistyslaitteet eivät ole valmiiksi kytkettyinä pumppuyksikköön, tiedot niiden sähköisistä ominaisuuksista toimitetaan kyseisten laitteiden yhteydessä Ohjauslaitteilla varustettujen pumppukokonaisuuksien sähköiset ominaisuudet on eritelty kytkentäkaaviossa. 10

11 7.7.7 Ennen moottorin kytkemistä virransyöttöön, katso "pyörimissuunta" -luvut. 7.8 Putkiliitokset Putkiliitoksille tarkoitettuihin aukkoihin on asennettu suojukset estämään vieraiden esineiden ja roskien sisäänpääsy kuljetuksen ja asennuksen aikana. Ennen putkien liittämistä on varmistettava, että suojukset on poistettu Pumpun laippoihin kohdistuvien voimien ja vääntömomenttien suurimmat sallitut arvot vaihtelevat pumpun koon ja mallin mukaan. Noudattamalla seuraavia ohjeita on mahdollista minimoida voimat ja vääntömomentit, jotka saattavat aiheuttaa kohdistusvirheitä, laakereiden kuumenemista, kytkinosien kulumista, tärinää ja pumpun pesän vaurioita. Estä liialliset kuormitukset putkiston vaikutuksesta. Älä koskaan vedä putkistoa paikalleen siten, että voima vaikuttaa pumpun laippaliitoksiin. Älä asenna laajennusliitoksia siten, että niiden sisäisestä paineesta syntyvät voimat vaikuttavat pumpun laippaan Tuloputken tulisi olla yksi tai kaksi kokoluokkaa pumpun imuyhdettä suurempi ja putkien mutkien säteen tulisi olla mahdollisimman suuri. Jos imupuolella tapahtuu nostoa tulisi putken olla kallistettu ylöspäin pumpun suuntaan ilmalukkoja estävillä epäkeskosupistuksilla. Jos imupuolella on painetta on putkiston oltava laskeva pumppua kohti Mutkan ja imuyhteen välille on jäätävä pituudeltaan vähintään 2 kertaa putken halkaisijaa vastaava suora osa. Jos tulopuolella käytetään suodattimia on niiden vapaan pinnan oltava vähintään kolme kertaa tuloputken pinta Sulku- ja takaiskuventtiilien asennus voi helpottaa huoltoa ja ylläpitoa. Pumpun tulopuolen virtausta ei koskaan saa supistaa. Venttiiliä ei saa asentaa suoraan pumpun imuyhteeseen Takaiskuventtiilin tulisi sijaita poistoputkistossa, jolloin se pumppua pysäytettäessä suojaa sitä liiallisesta vastapaineesta ja sen mahd. aiheuttamasta pumpun kiertymisestä väärään suuntaan Putket ja niiden liitinosat on huuhdeltava ennen pumpun käyttöönottoa Syövyttäville nesteille tarkoitettu putkisto on asennettava siten, että pumpun voi huuhdella ennen yksikön irrottamista. 7.9 Putkiston lopputarkastus Kun putkisto on kytketty pumppuun kierretään akselia käsin useamman kierroksen ja varmistetaan, että se liikkuu vapaasti eikä takertele. Tarkasta uudelleen kytkimen kohdistus, kuten jo aikaisemmin on selostettu ja varmista, ettei pumppu kuormita putkistoa. Jos putkistoon kohdistuu kuormituksia, on se korjattava Lisäputket Putkiliitokset, joihin putket asennetaan, on suojattu metallisilla tai muovisilla tulpilla. Nämä tulpat on irrotettava, jotta lisäputket voitaisiin asentaa paikoilleen Pumput joissa nauhatiivisteet Jos imupaine on pienempi kuin ympäristön paine ja nosto on alle 10 metriä, saattaa olla tarpeen syöttää nauhatiivisteelle nestettä. Näin varmistetaan voitelun toimivuus ja estetään ilman imeytyminen pumppuun Pumput joissa mekaaniset tiivisteet Yksitoimiselle mekaaniselle tiivisteelle suunniteltu kartiomainen tiivistepesä varmistaa erinomaisen nestekierron tiivisteen ympärillä, eikä erillistä huuhtelua tavallisesti tarvita Yksitoimiset, takaisinkiertoa vaativat tiivisteet toimitetaan tavallisimmin valmiiksi asennetulla pumpun pesästä tulevalla lisäputkituksella. Yksitoimiset tiivisteet toimitetaan tavallisesti pumpun sisäisen reiän kautta tapahtuvalla takaisinkierrolla Flowserve tiivisteiden liitännät ovat seuraavasti merkityt: Q - sulku F - huuhtelu D - poistoyhde BI - sulkuneste sisään (kaksitoimiset tiivisteet) BO - sulkuneste ulos (kaksitoimiset tiivisteet) H - lämmitysvaippa C - jäähdytysvaippa Tiivistepesät/kannet, joissa on lisäliitäntä sulkunesteelle vaativat kytkemistä sopivaan erilliseen nesteen tai matalapaineisen höyryn kiertoon tai kiinteää painetta pitävään tulosäiliöön (suos. paine 0,35 bar (5 psi) tai pienempi) Kaksitoimiset tiivisteet edellyttävät pumpattavan nesteen kanssa yhteensopivaa sulkunestettä tiivisteiden välissä Takasivut vastakkain asetetuissa kaksitoimisissa tiivisteissä tulisi sulkunesteen paineen olla vähintään 1 bar korkeampi kuin sisemmän tiivisteen pumpun puolella vallitseva paine. Sulkunesteen paine ei saa ylittää ulkopuolen tiivisteen sallimaa painetta. Käsiteltäessä myrkkyjä on sulkunesteen tulo- ja poisto järjestettävä turvalliselle alueelle. 11

12 Tiivistepesän paine v painepuolen paine TIIVISTEPESAN PAINE (BAR) MEKAANIN TIIVISTE NAUHA- TIIVISTE Käytä tiivistevalmistajan suosituksia tai pyydä vahvistamaan paine Maksimi tiivistepesän paine = 5 Bar (3500RPM), 7 Bar (2900RPM) ja 10 Bar (1450 & 1750RPM) PAINE-ERO SULJETTUA VENTTIILIA VASTEN (BAR) HUOMAA: a) Kokonaispaine tiivisteellä on tiivistepesän paine (yllä olevasta käyrästä) plus imupuolen paine.e. b) Viskoottisten nesteiden yli 440 cst kyseessä ollessa käytä kerrointa 1.25 pumpuille joiden juoksupyörän nimellishalkaisija on max 200 ja kerrointa 2.0 suurempi juoksupyöräisille pumpuille. c) Paine-ero bareina nostokorkeus metreinä kerrottuna ominaispainolla ja jaettuna Erikoismalliset tiivisteet saattavat vaatia edellä selostetun lisäputkituksen muuttamista. Ota yhteys Flowserve:iin Jotta vältettäisiin tiivisteiden vahingoittumista kuumia nesteitä pumpattaessa on syytä pitää mahd. ulkoista huuhtelu/jäähdytyssyöttöä käynnissä pumpun pysäyttämisen jälkeen Kaksitoimiset tiivisteet vaativat pumpattavan nesteen kanssa yhteensopivan sulkunesteen käyttöä tiivisteiden välissä Pumput, joissa lämmitys/jäähdytysvaipat Lämmitys/jäähdytysvaippojen kierto kytketään asennuskohdassa olevaan syöttöön. Ylempi liitos käytetään poistopuolena, millä varmistetaan pesän täydellinen täyttyminen/ilmaaminen. 8 KÄYTTÖVALMISTELUT 8.1 Voitelu Määrittele pumpun voitelutapa, eli rasva, öljy, tuotteen vaikutuksesta tapahtuva voitelu jne Öljyvoidelluissa pumpuissa täytetään laakeripesä oikean laatuisella öljyllä, oikeaan tasoon eli tarkastuslasin tai vakiotasovoitelulaitteen pulloon. Jos pumppu on varustettu kiinteän tason voitelijalla on laakeripesä täytettävä kääntämällä taakse voitelija jonka jälkeen täytetään kupu öljyllä. Tämän jälkeen kupu käännetään takaisin käyttöasentoonsa. Tämä toistetaan kunnes kupuun jää öljyä näkyviin Laakeripesän täyttö öljyllä tapahtuu kiertämällä irti täyttö/imuputki jonka jälkeen öljy täytetään reiän kautta Rasvavoidellut pumput ja sähkömoottorit ovat valmiiksi voideltuja toimitettaessa Käytettäessä muunlaisia käyttö- tai vaihteistoyksikköjä on niiden voitelussa noudatettava niitä koskevia erillisiä ohjeita. 8.2 Pyörimissuunta Pumppu voi vaurioitua vakavasti jos se käynnistetään tai käytetään väärällä pyörimissuunnalla. Toimitettaessa on pumpun kytkinyksikkö irrallisena. Varmista, että moottorin pyörimissuunta on oikea ennen kytkimen asennusta. Pyörimissuunnan on oltava suuntanuolen mukainen. Jos asennuspaikan sähkönsyötölle suoritetaan huoltotöitä, on pumpun pyörimissuunta tarkastettava uudelleen ym. tavalla ennen käynnistämistä siltä varalta, että syötön napaisuus on vaihtunut. 8.3 Suojaus Suojukset toimitetaan pumppuyksikköön asennettuina. Jos niitä on siirretty tai irrotettu on aina varmistettava, että suojapanelit on asennettu takaisin ja kiinnitetty kunnolla. 8.4 Avoimen juoksupyörän välys Juoksupyörän välys on asetettu valmistajalla. Sitä saattaa olla tarpeen säätää putkiston kiinnittämistä tai korkeampia lämpötiloja silmälläpitäen. Säätöohjeet löytyvät tämän ohjeen käyttö- ja huolto-osasta. 8.5 Päälaitteiden ja lisälaitteiden syötöt Varmista, että kaikki sähkö-, hydrauli-, paineilma-, tiivisteja voitelujärjestelmät (mikäli asennettu) on asennettu paikoilleen, ja että ne ovat käyttövalmiit. 8.6 Täyttä ja esitäyttö Varmista, että tuloputkisto ja pumpun pesä ovat kokonaan täytetyt nesteellä ennen jatkuvan käyttöjakson käynnistämistä Esitäyttö voidaan suorittaa ejektorilla, tyhjöpumppukokoojalla tai muulla laitteistolla, tai ylijuoksuttamalla tulopuolelta. 12

13 8.6.3 Tulopuolen pohjaventtiileillä varustetut pumput esitäyttää juoksuttamalla nestettä takaisinpäin poistoputkesta pumpun kautta. 9 PUMPUN KÄYNNISTYS 9.1 Ennen pumpun käynnistämistä on varmistettava, että huuhtelu ja/tai jäähdytys/ lämmitysnesteiden syötöt on kytketty PÄÄLLE. 9.2 SULJE poistoventtiili. 9.3 AVAA kaikki tuloventtiilit. 9.4 Esitäytä pumppu. 9.5 Käynnistä moottori ja tarkasta painepuolen paine. 9.6 Jos paine on tyydyttävä, AVAA poistoventtiili hitaasti. 9.7 Pumppua ei saa käyttää suljetulla poistoventtiilillä 30. sekuntia kauemmin. 9.8 Jos painetta EI MUODOSTU, tai paine on ALHAINEN, on pumppu pysäytettävä. Kts. vianetsintäkaavio. 10 KÄYTTÖ 10.1 Pumput joissa nauhatiivisteet Jos pumpussa on nauhatiivistepakka, on tiivisteen vuodettava hiukan. Alussa kiristetään tiivisteen muttereita vain sormivoimin. Kohta tiivistepakan paineistuksen jälkeen on tapahduttava vuotoa. Jos vuotoa ei esiinny ylikuumenee tiiviste. Jos ylikuumenemista esiintyy on pumppu pysäytettävä ja annettava sen jäähtyä ennen uudelleenkäynnistämistä. Uudelleenkäynnistyksen yhteydessä on pumppu tarkastettava ja varmistettava, että tiivisteestä tapahtuu vuotoa. Pumpattaessa kuumia nesteitä saattaa olla tarpeen löysätä tiivistepakan muttereita niin, että vuotoa esiintyy. Pumppua käytetään 10 min. ajan tasaisella vuodolla ja kiristetään tiivistepakan muttereita n. 10 astetta kerrallaan kunnes vuotomäärää on alennettu hyväksyttävälle tasolle, mikä tavallisimmin on tippaa minuutissa. Tiivisteen asettuminen voi viedä vielä 15 minuuttia Pumput, joissa mekaaniset tiivisteet Mekaaniset tiivisteet eivät vaadi säätöä. Kaikki mahdollisesti alussa esiintyvä vuoto loppuu kun tiiviste on ajettu sisään. Tiivisteet vuotavat aina käytön aikana. Ennen likaisten nesteiden pumppaamista on, mikäli mahdollista syytä käyttää pumppua puhtaalla nesteellä jolloin tiivisteen pinta turvataan. Ulkoista huuhtelua tai sulkunestesyöttöä käytettäessä on tämä käynnistettävä ennen pumpun käynnistämistä, ja annettava sen virtauksen jatkua myös vähän aikaa sen jälkeen kun pumppu on pysäytetty Pysäytys-/käynnistystiheys Yleensä riittää, jos pumppu pysäytetään ja käynnistetään uudelleen kuusi kertaa tunnissa. Jos pumpun usein toistuva pysäyttäminen ja uudelleen käynnistäminen on välttämätöntä, ota yhteys moottorin valmistajaan. VARAPUMPPUJA ON KÄYTETTÄVÄ VUOROTELLEN. 11 PYSÄYTYS JA POISKYTKENTÄ 11.1 Sulje poistoventtiili, mutta varmista, ettei pumppu käy tässä tilassa muutamaa sekuntia kauemmin Pysäytä pumppu Kytke pois huuhtelu ja/tai jäähdytys/ lämmitysnestesyöttö prosessille sopivan aikavälin jälkeen Jos pumppu kytketään pois toiminnasta pidemmäksi aikaa, etenkin oloissa, joissa ympäristön lämpötila saattaa pudota alle jäätymispisteen, on pumppu ja kaikki jäähdytys- ja huuhtelunestejärjestelmät joko tyhjennettävä tai suojattava. 12 ENNALTAEHKÄISEVÄ YLLÄPITO JA HUOLTO 12.1 Huoltoaikataulu Ammattitaitoinen huoltohenkilökuntamme auttaa luomalla toimenpideohjelman laitteiston ennaltaehkäisevälle huollolle ja ylläpidolle. Saatavilla on myös lämpötilan ja tärinän valvontaan soveltuvia ohjelmia, joiden avulla voidaan varhaisessa vaiheessa tunnistaa mahdolliset, muodostumassa olevat ongelmat Vakiotarkastukset (päivittäin/viikoittain) Seuraavat tarkastukset on suoritettava. Mahdolliset poikkeamat on korjattava oikeilla toimenpiteillä: Tarkasta pumpun käyttäytyminen. Varmista, että käyntiääni, värinät ja laakerilämpötilat ovat normaalit. Tarkasta, ettei tavallisuudesta poikkeavia nesteen tai voiteluaineen (staattiset ja dynaamiset tiivisteet) vuotoja esiinny. Tarkasta myös, että mahdollisesti asennetut tiivistysnestejärjestelmät ovat täynnä ja toimivat normaalisti. Varmista, että akselitiivisteiden vuoto on sallittujen rajojen sisällä. Varmista voiteluöljyn taso ja sen kunto. Rasvavoidelluissa pumpuissa tarkastetaan käyttötuntimäärä edellisen voitelurasvan lisäyksen tai täydellisen uusimisen jälkeen. Tarkasta, että lisäsyötöt, eli mahdollisesti asennetut lämmitys/ jäähdytysjärjestelmät toimivat kunnolla. Mahdolliset määräaikaistarkastukset, kts. oheislaitteiden käyttö- ja huolto-ohjeita Määräaikaistarkastukset (puolivuosittain) Tarkasta, että perustuspultit ovat tukevasti kiinni ja ettei niissä esiinny syöpymistä. Tarkasta pumpun käyttötuntimäärä todetaksesi onko laakereiden voiteluaineen vaihto tarpeen. 13

14 Tarkasta onko kytkimen linjaus oikea, ja ovatko sen veto-osat kuluneet. Tarvittavat määräaikaistarkastukset, kts. oheislaitteiden ohjekirjoja Voitelutiedot Öljyvoidellut laakerit Tavallisimmin käytetään 4000 käyttötunnin öljynvaihtoväliä. Jos pumpulla pumpataan kuumia nesteitä, tai se on asennettu erittäin kosteisiin tai syövyttäviin oloihin on öljyä vaihdettava useammin. Voitelun ja laakerilämpötilojen analysointi voi olla avuksi optimoitaessa voiteluaineen vaihtoväliä. Voiteluöljyn on oltava korkealuokkaista, oksidaatiota ja vaahtoutumista estäviä aineita sisältävää laatua, tai synteettistä öljyä. Laakereiden lämpötila saa nousta n. 50 C ympäristön lämpötilaa korkeammaksi. Se ei kuitenkaan saa ylittää 82 C (API 610 raja). Jatkuvasti nousevaa lämpötilaa, tai sen nopeaa jyrkkää nousemista voidaan pitää osoituksena häiriöstä. Pumput, joilla pumpataan kuumia nesteitä saattavat vaatia laakereiden jäähdytystä estämään laakerilämpötilojen nousua liian korkeiksi Rasvavoidellut laakerit Jos on asennettu rasvanipat suosittelemme useimmissa käyttöolosuhteissa yhtä jälkitäyttöä vaihtovälin aikana, eli n käyttötunnin välein. Tavallinen voitelurasvan vaihtoväli on 4000 käyttötuntia. Asennuksen ominaispiirteet ja käytön vaativuus määrittelevät oikean vaihtovälin. Voiteluaineen ja laakerin lämpötilan tutkiminen saattaa auttaa voitelurasvan vaihtovälin optimoinnissa. Useimmissa käyttöolosuhteissa suosittelemme korkaluokkaisen, litiumpohjaisen no 2 tai 3 NLGI viskositeetin omaavan rasvan käyttöä. Tippapisteen tulisi ylittää 175 C. Erilaisia perusaineita, sakeuttimia tai lisäaineita sisältäviä rasvoja ei koskaan saa sekoittaa Nauhatiivistepakka Nauhatiivistepakkaa voi poistaa kokonaan uudelleentäyttöä tai tiivisterenkaiden lisäystä varten. Nauhatiivistepesä toimitetaan tavallisimmin varustettuna öljyrenkaalla, millä mahdollistetaan puhdas tai paineistettu huuhtelu tiivisteen keskiosaan. Mikäli tätä ei tarvita voidaan se korvata kahdella lisätiivisterenkaalla Mekaaniset tiivisteet Kun vuoto muodostuu liialliseksi on tiiviste vaihdettava uuteen Juoksupyörän etusivun välyksen säätö Tämä menettely saattaa olla tarpeen kun pumppua on purettu tai jos tarvitaan entisestä poikkeavaa välystä. Temp (ºC) Välys (mm) Juoksupyör Juoksupyör Juoksupyörät ät max ät yli 260mm 210mm mm (paitsi *) , (*)150CPX400 (*)200CPX400 (*)150CPX Ennen tämän toimenpiteen suorittamista on varmistuttava siitä, että mekaaninen(set) tiiviste(et) ei(vät) vahingoitu jos niiden aksiaalista asetusta muutetaan. Muussa tapauksessa on yksikkö purettava ja asetettava tiiviste uudestaan aksiaalisesti sen jälkeen kun juoksupyörän välys on säädetty. Jos kytkimen aksiaalinen joustavuus on rajoitettu, on se irrotettava. Mittaa laakerikannattimen ja pesän välinen rako rakotulkilla ja merkitse se muistiin. Löysää laakerikannattimen muttereita ja ruuveja ja kierrä irti laakerikannattimen väkiruuvit 2mm. Kiristä laakerikannattimen ruuvit tasaisesti ja vedä samalla laakerikannatinta kohti laakeripesää kunnes juoksupyörä koskettaa pumpun pesää. Kierrä samanaikaisesti akselia kunnes tuntuu selvää hankausta. Tämä on "nollavälys"-asento. Aseta mittakello arvoon 0 akselin päässä tai mittaa laakerikannattimen ja pesän välinen rako ja merkitse se muistiin. Löysää laakerikannattimen ruuveja. Kiristä väkiruuveja tasaisesti (noin yksi taso kerrallaan) kunnes mittakello tai rakotulkki osoittaa oikean juoksupyörän välyksen suhteessa nollavälysasentoon. Tämän välyksen tulisi olla 0,2-2 mm riippuen pumpattavan nesteen ominaisuuksista. Kiristä tasaisesti laakeripesän ruuveja samalla kun pidät mittakelloa tai rakotulkkia oikealla osoituksella. Tämän jälkeen kiristetään kuusiomutterit, joilla lukitaan väkiruuvit asentoonsa. Vertaa alkuperäinen ja säädön jälkeinen laakerikannattimen ja pesän välinen rako tarkistaaksesi onko akselin liike ylittänyt tiivisteen asettamia rajoja (tiivisteen liiallinen/liian vähäinen kokoonpuristus). Korjaa tarvittaessa asettamalla tiiviste oikeaan kohtaan. Tarkasta, että akseli voi pyöriä vapaasti takertelematta. Jos käytössä on patruunatiiviste, on se asetettava takaisin tässä vaiheessa. Varmista, että akselien päiden väli kytkimessä (DBSE) on oikea. Säädä uudestaan/kohdista uudestaan tarvittaessa. 14

15 13 PURKAMINEN JA KOKOAMINEN 13.1 Purkaminen Tutustu turvallisuutta käsittelevään lukuun ennen pumpun purkamista Ennen pumpun purkamista huoltoa tai korjausta varten on varmistettava, että saatavilla on sopivia, Flowserven valmistamia varaosia Laakeripesäyksikkö Yksikkö irrotetaan seuraavasti: Kaikki mahdollisesti asennetut lisäputket ja -letkut irrotetaan. Poista kytkimen suojus ja irrota kytkin. Öljyvoidelluissa yksiköissä tyhjennetään öljy poistamalla tyhjennystulppa. Merkitse muistiin laakeriholkin ja laakeripesän välinen rako niin, että asetusta voi käyttää kokoamisessa. Aseta nosturin silmukka laakeripesän aukon läpi. Laakeripesän laipassa olevia kahta kierteitettyä reikää voidaan käyttää poistamista helpottavien väkiruuvien asennusta varten. Poista pumpun pesän tiiviste ja poista ne käytöstä. Koottaessa on käytettävä uutta tiivistettä. Puhdista tiivistepinnat Juoksupyörän poistaminen JUOKSUPYÖRÄN IRROITTAMISESSA EI SAA KÄYTTÄÄ LÄMPÖÄ. VOITELUAINE - TAI HÖYRYJÄÄMÄT VOIVAT AIHEUTTAA RÄJÄHDYKSEN. Aseta kiristyspihdit kytkimen puoleisiin reikiin, pulttaa kiinni tanko niihin, tai aseta uralla varustetut akselipihdit suoraan akseliin. Käytä hansikkaita ja nosta pihdit työpöydän yläpuolelle kiertämällä juoksupyörää myötäpäivään (akselin juoksupyörän päästä katsottuna). Kierrä juoksupyörää nopeasti vastapäivään niin, että pihtien kahva iskee työpöydän pintaa tai puukapulaa vastaan. Tällöin juoksupyörä irtoaa akselilta. Irronneen juoksupyörän O-rengas hävitetään. Kokoonpanossa asennetaan uusi O-rengas Tiivistepesä ja tiiviste Tiivistepesää purettaessa ja koottaessa on tiivistevalmistajan ohjeita aina noudatettava. Seuraavat ohjeet ovat kuitenkin hyödyllisiä useimpien tiivisteiden kohdalla: Poista tiivistepesän ruuvit. Jos on asennettu erillinen tiivisteen suojakansi, irrotetaan sen mutterit, jonka jälkeen suojakansi työnnetään irti. Löysää kierrevaarnoja (käytössä useimmissa mekaanisissa tiivisteissä). Vedä tiivistepesä/kansi ja mekaanisen tiivisteen mahdollisesti asennetut pyörivä(t) osa(t) pois varovasti. Poista tiivisteen kansi. Poista akselin vaippa (mikäli asennettu). Tiivisteissä, jotka eivät ole patruunatiivisteitä jää kiinteä istukka tiivistyselementteineen tiivistepesään/kanteen. Se poistetaan vain jos se on vaurioitunut tai kulunut loppuun. Nauhapakkatiivisteillä varustetuissa pumpuissa poistetaan nauhat ja öljyrengas vain jos on tarkoitus vaihtaa nauhat uusiin Laakeripesä Kytkimen pumpun puoli vedetään irti ja kytkimen vetokiila poistetaan. Poista tukijalka. Poista pumpun puoleinen heittorengas ja/tai labyrinttitiivisteen puolikas (varustuksesta riippuen). Laakeriholkin kuusiomutterita löysätään ja kuusioruuvit poistetaan. Laakeriholkin väkiruuveja kiristetään tasaisesti kunnes laakeriholkki irtoaa. Akseli laakereineen irrotetaan laakeripesästä vetämällä sitä kytkimen päätä kohti. Poista laakerin jousirengas tai laakeriholkin lukkorengas (duplex-laakereilla). (HUOM - Laakeriholkin lukitusrenkaan kierre on vasenkätinen.) Poista vetopuolen heittorengas ja/tai labyrinttitiivisteen pyörivä puolikas (varustuksesta riippuen). Poista laakeriholkki. Poista pumpun puoleinen laakeri. Avaa vetopuolen laakerimutteri ja poista vetopuolen laakeri. Puristettaessa laakereita irti akselista on puristusvoimaa kohdistettava vain laakerin sisärenkaaseen Osien tarkastus Ennen kokoamista on pumpun osat tarkastettava, millä varmistetaan pumpun oikea käynti. Pumpun ja prosessin luotettavuuden varmistamiseksi on häiriödiagnoosi välttämätön Pesä, tiivistepesä ja juoksupyörä Tarkasta liiallisen kulumisen, piste- tai laajemman syöpymisen, eroosion tai vaurioiden varalta. Varmista, että tiivistyspinnat ovat tasaiset ja hyvässä kunnossa. Vaihda uudet osat tarvittaessa Akseli ja holkki (mikäli asennettu) Vaihda mikäli esiintyy uria tai syöpymiä. Laakerin kiinnikkeiden kehät (tai laakerin ulkokehät) tuetaan V-palikoilla ja tarkastetaan, että akselin epäkeskeisyys ei ylitä mm kytkimen päässä ja holkin päässä Tiivisteet ja O-renkaat Purkamisen jälkeen asennetaan vanhojen tiivisteiden ja O-renkaiden tilalle uudet Laakerit Suosittelemme, että akselista kerran irrotettuja laakereita ei käytettäisi uudestaan. 15

16 Laakeripesät, labyrintti- tai huulitiivisteet Öljy, laakerit ja laakereiden pesä tiivisteet tarkastetaan likaantumisen tai vaurioiden varalta. Jos on käytössä öljykylpyvoitelu saadaan hyödyllistä tietoa laakeripesässä vallitsevista olosuhteista. Jos laakervaurio ei johdu tavallisesta kulumisesta ja voiteluaine sisältää haittaavia saastuttavia aineita on syy selvitettävä ja korjattava ennen pumpun uutta käyttöönottoa. Labyrinttitiivisteet ja tiivistepesät tarkastetaan vaurioiden varalta. Ne eivät kuitenkaan normaalisti kulu, ja niitä voi käyttää uudestaan. Laakeritiivisteet eivät ole kokonaan vuotamattomia. Niistä tuleva öljy saattaa aiheuttaa tahraantumista laakereiden läheisyydessä Laakeripesä ja holkki Tarkasta laakeriyksikön jousirenkaan ura ja varmista, ettei siinä ole vaurioita ja, että laakeripesän voitelukanavat ovat avoimet. Vaihda voitelunipat tai suotimen huohotin (mikäli asennettu) jos ne ovat vaurioituneet tai tukkeutuneet. Öljyvoidelluissa malleissa on öljytason tarkastuslasi vaihdettava uuteen jos se on likaantunut Kokoaminen Pumpun kokoamisessa on tutustuttava osapiirustuksiin Varmista, että kaikki kierteet, tiivisteet ja O-renkaiden vastapinnat ovat puhtaat. Laita kierretiivistysainetta tiivistysputken kierrekohtiin Laakeripesän ja pyörivän yksikön kokoaminen Puhdista laakeripesän sisäpinta, laakeriholkki ja laakereiden asennuskohdat. Kiinnitä laakeripesän tukijalka. Purista vetopuolen laakeri(t) akseliin. Kaksirivisellä painelaakerilla ei tavallisesti ole yhtä täyttöuraa, koska nämä laakerit on suunniteltu vastaanottamaan voimia vain yhdestä suunnasta. Jos käytetään tällaista laakeria, on se sijoitettava akseliin niin, että laakerin täyttöura on käännetty akselin juoksupyörän pään suuntaan. Jos on tarkoitus asentaa valinnaisia Duplexlaakereita, on nämä asennettava "selkäpuolet" vastakkain, allaolevan kuvan mukaisesti. induktiolämmittimellä niin, että se laajenee ja voidaan helposti asettaa paikoilleen, jonka jälkeen se kutistuessaan kiinnittyy akseliin. On tärkeää, että lämpötila ei ylitä 100 C. Menetelmä 2 - Purista laakeri akselille laitteella, jolla saadaan aikaan sisempään kehään kohdistuva tasaisesti jakautuva vakaa voima. Varo laakerin ja akselin vaurioittamista. Kun laakeri on jäähtynyt normaalilämpötilaan kierretään vetopuolen itselukittuva laakerimutteri kiinni ja kiristetään niin, että sen polyamidi-sisärengas on kytkimeen päin. Laita sisempi jousirengas akselille niin, että kartiomainen pinta on juoksupyörän suuntaan. Jos käytössä on vahvistetut laakerit asetetaan lukitusrengas laakereiden väliin niin, että "left hand thread" -merkitty pinta tulee juoksupyörän suuntaan. Purista pumpun puolen laakeri akselille käyttämällä ym. menetelmää 1 tai 2. Käytettäessä NUP-rullalaakereita tulisi laipan olla vetopuolen laakeria kohti. Asenna O-rengas laakeriholkkiin. Sivele öljyä holkin reikään ja O-renkaalle. Jos käytetään erillistä labyrinttimallista laakeripesän tiivistettä saattaa siinä olla tyhjennysura. Asenna vetopuolen säteis-huulitiiviste (mikäli käytössä) laakeriholkkiin. Muista tätä ennen täyttää huulien välinen tila rasvalla. Varmista, ettei akselikytkimen kiilauran reunoissa ole jäystettä. Asennuksen aikana on ura syytä peittää aluslevyillä tai teipillä niin, ettei säteis-huulitiiviste vaurioidu asennuksen yhteydessä. Asenna laakeriholkki akseli/laakeriyksikölle ja työnnä sisempi jousirengas holkin uraan, tai kierrä laakerin lukitusrengas. Rasvavoidelluissa pumpuissa pumpataan rasvaa laakeriholkin rasvanipan kautta kunnes rasvaa näkyy laakerin vierintäradoissa. Tarkasta, että akseli pyörii vapaasti. Asenna pumpun puoleinen labyrinttitiivisteosa laakeriholkkiin varmistaen, että tyhjennysreikä tulee laakeria vastaan ja tulee ala-asentoon (klo. 6). Asenna akseliyksikkö laakeriholkkiin niin, että rako on n. 5mm. Nilos-rengas (välys-tyyppiä) on asennettu vain valinnaisiin, rasvalla voideltaviin yksiköihin. Asennettaessa laakereita akseliin suosittelemme seuraavia menetelmiä: Menetelmä 1 - Kuumenna laakerin kehä kuumennuslevyllä, öljykylvyssä, uunissa tai Asenna laakeriholkin ruuvit mutta älä kiristä niitä. 16

17 Purista vetopuolen heittorengas ja pumpun puoleinen heittorengas akselille (mikäli käytössä). Nämä asetetaan 0,5-2mm laakeriholkista tai vast. laakeripesästä. Pumpun puoleinen rengas (joissakin labyrinttitiivisteissä mukaan kuuluva osa) asetetaan lopulliseen kohtaansa vasta sen jälkeen kun akselin aksiaalinen asento on asetettu. Asenna (väliaikaisesti) tiivistepesä niin, että sisällä oleva pyörrettä vastustava profiili tulee ylöspäin. Akseli voidaan nyt asettaa suhteessa tiivistepesän etupintaan, allaolevan kuvan mukaisesti. Laakeripesä Dia. X mm Z mm Frame Frame Frame Frame Pumpun puoleista heittorengasta voidaan nyt siirtää laakeripesän suuntaan ja asettaa oikea välys. 0.5 to 2mm ( ) Nauhatiivisteen kokoaminen Kokoa nauhatiiviste boxiin ennen akselille asentamista. Nauhatiivisterenkaiden liitoskohdat ympyrän suhteen porrastetusti n. 90 välein. Mahdollisesti tarvittavan öljyrenkaan puolikkaat sijoitetaan pakan keskivaiheeseen. Aseta pakka suoraan kulmaan viimeistä rengasta vastaan, kiristä pakan mutterit sormin ja asenna yksikkö laakeripesään. Asenna kaksi boxia paikallaan pitävää ruuvia. Varmista, että akseli pyörii vapaasti Juoksupyörän kokoaminen ja säätö Asenna uusi O-rengas juoksupyörään. Pienellä määrällä rasvaa se pysyy paikallaan. Aseta juoksupyörä akselille. Kiristä juoksupyörä. Tämä tehdään muuten samalla tavalla kuin irroitettaessa, mutta kiertoliikkeet tehdään päinvastaisiin suuntiin. Muutamalla terävällä iskulla kiristetään juoksupyörä oikeaan kireyteen Laakeripesän asentaminen pumpun pesään Asenna koteloon uusi tiiviste. Asenna laakeripesä pumpun pesään. Sivele syöpymistä estävää ainetta ruuveille ja kiristä ne kiinni pesään. Vertaa juoksupyörän etusivun välystä alkuperäiseen asetukseen tai prosessiin edellyttämään arvoon ja säädä tarvittaessa (kts. huolto-ohjeet). Varmista, että kaikki muut laitteet/putket jne. on asennettu takaisin ja kiristetty kiinni. Tämän jälkeen noudatetaan tämän ohjeen "Asennus" -osasta löytyviä ohjeita Tiivistepesän ja tiivisteen kokoaminen Asennettaessa uusia mekaanisia tiivisteitä on oltava erityisen huolellinen puhtauden suhteen. Tiivistyspintojen ja akselin tai holkin on oltava vaurioitumattomat (ei naarmuja tms). Tiivisteiden kaaviot löytyvät "tiivisteet" -osasta. Purista kiinteä istukka varovaisesti mekaanisen tiivisteen pesään tai kanteen varmistaen, että istukkarengas ei ole epämuodostunut. Jos käytössä on kiertymistä estävä tappi on varmistettava, että se asettuu oikein uraansa. Aseta mahdolliset erilliset tiivisteen kannet akselille. Aseta mekaanisen tiivisteen pyörivät osat samaan valmistajan ohjeiden mukasiesti. Kiristä tiivisteen vetokauluksen ruuvit. Useimpien panostiivisteiden oikea puristus on asetettava vasta kun pumppu on kokonaan koottu. Asenna tiivistepesä laakeriholkkiin ja kiristä kaikkia kiinnitysruuveja. 17

18 14 TIIVISTEJÄRJESTELMÄT Yksitoiminen tiiviste ulkopuolisella huulitiivisteellä Tässä osassa esittelemme vain tavallisimpien tiivistejärjestelmien yksityiskohtia. Tarkempia tietoja erityisiä tarpeita varten tehdyistä tiivistejärjestelmistä antaa Flowserve -edustaja Yksitoimiset tiivisteet Yksitoiminen porrastettu, tasapainoitettu tiiviste Q - Rp 1/4" quench (tulpattu) D - Rp 1/4" tyhjennys F - Rp 1/4" huuhtelu Z - Huulitiivisteen holkin sijainti HUOMAA: Vipulaippa pois holkin asentamisen jälkeen Yksitoiminen tasapainoittamaton (tai itsessään tasapainoitettu) tiiviste Laakeripesä X Asetusmitat Frame Frame Frame Frame Y Laakeripesä Asetusmitat Frame Frame Frame Frame Pumpun koko X Asetusmitta 'Z' Frame 1 Frame 2 Frame 3 Frame Kaksitoiminen tiiviste jossa sekä sisä- että ulkopuolinen pohjarengas Q - Rp 1/4" quench (tulpattu) D - Rp 1/4" tyhjennys F - Rp 1/4" huuhtelu Y Yksitoiminen ulkopuolisella pohjarenkaalla Q - Rp 1/4" quench (tulpattu) D - Rp 1/4" tyhjennys F - Rp 1/4" huuhtelu Laakeripesä X Asetusmitat Frame Frame Frame Frame Y Pumpun koko Asetusmitat Frame 1 Frame 2 Frame 3 Frame 4 X Y X Y X Y X Y

19 14.2 Panostiivisteet Kartiomaisella tiivistepesällä varustettu panostiiviste 14.4 Kaksitoimiset tiivisteet Kaksitoiminen selät vastakkain asennus E.P.A - kierrolla BI - Rp 1/4" puskurineste sisään BO - Rp 1/4" puskurineste ulos DIN "C" panostiiviste Asetusmitta X Pumpun koko Frame 1 Frame 2 Frame 3 Frame Ulkoiset tiivisteet S : katso tiivistevalmistajan ohjeista Ulkoinen tiiviste 14.3 Tandem-asetetut tiivisteet Kaksitoiminen tiiviste jossa E.P.A -kierto D - Drain 14.6 Nauhatiivistepakat Nauhatiiviste nykyaik. kuitutiivistepakalla BI - Rp 1/4" puskurineste sisään. BO - Rp 1/4" puskurineste ulos. F - Rp 1/4" huuhtelu (tulpattu). Pumpun koko Asetusmitat Frame 1 Frame 2 Frame 3 Frame 4 X Y X Y X Y X Y F - Rp 1/4" huuhtelu (tulpattu) 19

20 15 VARAOSAT 15.1 Varaosien tilaaminen Flowserve pitää kirjaa kaikista toimittamistaan pumpuista. Varaosia tilattaessa on annettava seuraavat tiedot: (1) Pumpun valmistusnumero (2) Pumpun koko (3) Osan nimitys (4) Osanumero (5) Tarvittavien osien lukumäärä Pumpun koko ja valmistusnumero löytyvät pumpun tyyppikilvestä Pumpun virheettömän toiminnan takaamiseksi on varaosina käytettävä Flowserven toimittamia, alkuperäisiä osia vastaavia osia. Kaikki pumpun alkuperäiseen rakenteeseen tehdyt muutokset tai muiden kuin alkuperäisiä osia vastaavien osien käyttö johtaa pumpun turvallisuusluokituksen kumoutumiseen Varaosien säilytys Varaosat on säilytettävä puhtaassa ja kuivassa tilassa, tärinältä suojattuina. On suositeltavaa tarkastaa metallipinnat 6 kuukauden välein ja käsitellä ne tarvittaessa suoja-aineilla. 16 TEKIJÄNOIKEUS Mitään tämän julkaisun osaa ei saa monistaa missään muodossa ilman Flowserven kirjallista suostumusta. 17 PÄÄPIIRUSTUS Tyypillinen pääpiirustus sekä sopimuksen edellyttämät yksityiskohtaiset piirustukset lähetetään ostajalle. Tarvittaessa ne on hankittava ostajalta ja säilytettävä tämän käyttöohjeen yhteydessä. 18 SERTIFIKAATIT Sopimuksen edellyttämät, mahdolliset sertifikaatit, kuten esim. materiaaleja, hydraulisia koestuksia ja yhdenmukaisuuksia koskevat sertifikaatit, BASEEFAsertifikaatti, tehokäyrät jne., lähetetään ostajalle erikseen. Tarvittaessa näiden sertifikaattien kopiot on hankittava ostajalta ja ne on säilytettävä tämän käyttöohjeen yhteydessä. 19 MUUT OHJEKIRJAT Tutustu myös tämän käyttöohjeen mukana toimitettuihin muihin ohjeistoihin, kuten esim. sähkömoottoreiden, ohjauslaitteiden, moottoreiden, vaihteistojen, tiivistejärjestelmien jne. ohjeistoihin. 20 MUUTOSILMOITUKSET Ilmoitukset mahdollisista muutoksista tai virheistä on koottu käyttöohjeen mukana toimitettavaan erilliseen liitteeseen. Jos pumppuun tehdään muutoksia sen toimituksen jälkeen, on myös käyttöohje päivitettävä vastaavasti Suositellut varaosat kahden vuoden käytölle (VDMA mukaan) Osa no. Kuvaus Pumppujen lukumäärä (mukaanlukien stand-by pumput) /7 8/9 10(+) 2200 Juoksupyörä % 2100 Akseli % 3712 Laakerin mutteri % 2450 Akseliholkki % 3042 Laakeri-pumpun puoli % 3041 Laakeri-kytkimen puoli % 4590/1 Pumpun pesän tiiviste % 4610/1 O-rengas-juoksupyörä % 4610/10 O-rengas-kannatin % 2540/2 Pumpun puolen heittor % 4130 Nauhatiiviste-setti % 4120 Tiivistelaipan puolikkaat % 4200 Mekaaniset tiivisteet % - Toimilaite

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi SIIPI KIINTEÄTILAVUUKSISET 1 runko 2 roottori 3 siivet 4 tasapainoitus levyt 5 akseli 6 imuaukko 7 paineaukko Toiminta-arvot 1450 rpm öljyllä ISO VG46 ja lämpötilalla 50 C. Malli Kierros- Max Nopeusalue

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kamiinan tekniset tiedot: Merialumiininen kamiina (AlMg3) Valurautainen rosti x 2, umpirosti x 1 Tulipesäluukku, jossa teräksinen sisäosa Sisällä vesikiertoputket

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Osa Nimi kpl 1 Välilaippa 1 2 Perälevy 1 3 Sylinteriputki 1 4 Mäntä 1 5 Runko 1 6 Nostokartio 1 7 Leukapala 6 8 Anturilevy 300 1 9 Anturilevy 300 1 10 Anturilevy 200 1

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Moottori SCM

Moottori SCM Moottori SCM 012 130 3202 FI SAE SUNFAB SCM on vankkarakenteinen aksiaalimäntämoottori, joka sopii erityisen hyvin liikkuvan kaluston hydrauliikkaan. SUNFAB SCM:ssä on kul - maan asetettu akseli ja pallopäiset

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

MVV-sarja MONIVYÖHYKEPUMPUT. MVV-pumput. 11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään

MVV-sarja MONIVYÖHYKEPUMPUT. MVV-pumput.  11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään MONIVYÖHYKEPUMPUT MVV-pumput 11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään 1 TEKNISET TIEDOT Yleiset tekniset tiedot MVV -sarjan pumput ovat pystyasenteisia monivyöhykepumppuja Sovelluskohteet MVV -sarjan pumppuja

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31300-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Sylinterin holkki ja mäntä varsineen

Sylinterin holkki ja mäntä varsineen RAKENNUSOHJE Sylinterin holkki ja mäntä varsineen 285 Lehden nro 67 mukana sait kaksi GX-21-mikromoottorin osaa mittakaavan 1:7 F2007-autoosi. Näillä osilla voit edetä erittäin tärkeään työvaiheeseen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa.

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa. Harjoitus 2 Vetoakseleiden huolto ja rakenteen tutkiminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nivelvetoakseleiden rakenteeseen, huoltokohteisiin, sekä tutustua tehonsiirtotöiden työturvallisuusnäkökohtiin.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön Käyttöohje Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön SH O SH 25 SH 45 SH 55 SH 75 SH 95 SH 155 SH 215 SH 235 SH 275 SH 355 SH 505 N Puhallin mallit Tämä käyttöohje on voimassa sivukammiopuhaltimille:

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P)

Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P) RANCH 9X6X3.6M KALUSTOHALLI Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P) TIEDOT Leveys: 6,1 m Pituus: 9,15 m Korkeus: 3,66 m Oven mitat: 4,3 x 3,2 m (L x K) TÄRKEÄÄ LUE OHJE ENNEN KOKOAMISTA Puutteellinen alueen

Lisätiedot

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Ohje nro Versio Osa nro 31330604 1.7 31414189, 31201481 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Sivu 1 / 9 Erikoistyökalut T9513035 TPMS-TYÖKALU Työkalunumero: T9513035 Työkalun selostus: TPMS-TYÖKALU

Lisätiedot

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Omavoimainen lämpötilansäädin Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 D/4 E Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Painos Joulukuu 2011 Sisällysluettelo Sisältö 1 Rakenne ja

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot