Naapurina voimajohto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naapurina voimajohto"

Transkriptio

1 Naapurina voimajohto

2 Sisällys Fingrid lyhyesti 2 3 Fingrid lyhyesti 4 Pysytään hyvissä väleissä Fingridillä käyttöoikeus johtoalueisiin Maanomistajalle korvaus johtoalueen käytöstä Jykevä mutta hyödyllinen naapuri 7 Pidetään huolta linjoista Kunnossapidon perustana voimajohtojen tarkastukset Puuston säännöllinen käsittely takaa käyttövarmuuden Yksityisteiden käyttökorvaukset 9 Tiedä ennen kuin toimit Puiden kaato ja puutavaran varastointi Työkoneen turvallinen käyttö Viljele ja laidunna turvallisesti Älä suihkuta vettä voimajohtoon Varmista suojaharsojen kiinnitys Aitojen ja peltikattojen maadoitus Avotulen teko kielletty Fingridistä ohjeet räjäytystöihin Älä tankkaa voimajohdon lähellä Pylväissä kiipeily hengenvaarallista Pidä kalastusvapa kaukana johdosta Älä lennätä leijaa johtoaukealla Trampoliinit ja kiipeilytelineet Ilmoita johtoviasta Fingridiin Sähkö on erottamaton osa kaikkien suomalaisten arkipäivää. Ilman sähkön saantia elämämme vaikeutuisi merkittävästi. Fingrid on yritys, joka vastaa kantaverkon eli sähkön - siirron selkärangan toimivuudesta. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot. Fingridin hallitsemaan Suomen kantaverkkoon kuuluu 400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja noin kilometriä sekä yli sata sähköasemaa. Fingrid huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä myös tulevaisuudessa. Lähivuosina rakennetaan lähes kilometriä uusia voimajohtoja ja kolmisenkymmentä sähköasemaa. Näin olemme mukana kehittämässä suomalaista yhteiskuntaa ja jokaisen suomalaisen hyvinvointia. Fingridin toiminta pohjautuu sähkömarkkinalakiin. Yhtiön tehtävänä on edistää sähkömarkkinoiden toimivuutta ylläpitämällä käyttövarmaa kantaverkkoa ja pitämällä siirtoyhteydet toimivina eri maiden välillä Monta tapaa hyödyntää johtoaluetta Virkistys Metsästys Tien tai ulkoilureitin perustaminen Moottorikelkkailu Rakennukset ja rakenteet Maanotto, läjitys ja ojittaminen Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko Hyvä tietää 15 Luvanvaraiset hankkeet voimajohdon läheisyydessä 400 kv kantaverkko 220 kv kantaverkko 110 kv kantaverkko muiden verkko

3 20 m 20 m Ukkosjohdin Ukkosuloke Orsi 4 Pysytään hyvissä väleissä Voimajohto on naapuri, joka ei halua häiritä muita eikä myöskään tulla itse häirityksi. Tähän esitteeseen on koottu tietoa ja turvallisuusohjeita, jotka tekevät yhteiselosta johtonaapurin kanssa häiriötöntä ja turvallista. FINGRIDILLÄ KÄYTTÖOIKEUS JOHTOALUEISIIN Fingrid ei omista voimajohtojen alla olevaa maata eikä johtoalueen puustoa, vaan ne kuuluvat maanomistajalle. Yhtiö on lunastamalla hankkinut pysyvän oikeuden käyttää johtoaluetta. Lunastuksen perusteella yhtiöllä on oikeus mm. johtoalueen käyttöön, rakentamisen rajoittamiseen, johtoaukean raivaukseen ja ylipitkien reunavyöhykepuiden käsittelyyn. Yhtiön oikeus ja velvollisuus antaa jäljempänä esitettyjä ohjeita perustuu sähköturvallisuuslakiin ja valtioneuvoston antaman luvan perusteella tehtyyn johtoalueen lunastukseen. MAANOMISTAJALLE KORVAUS JOHTOALUEEN KÄYTÖSTÄ Johtoalueen käyttöoikeus on korvattu lunastustoimituksessa määrätyllä kertakorvauksella. Fingrid ei päätä lunastuskorvauksista, vaan ne määrittelee puolueeton toimikunta lunastuslain mukaisesti. Mikäli maanomistajalle syntyy voimajohdon kunnossapidon yhteydessä haittaa tai vahinkoja, niiden korvaamisesta sovitaan hänen kanssaan tapauskohtaisesti erikseen. JYKEVÄ MUTTA HYÖDYLLINEN NAAPURI Johtoalue on se alue, johon Fingrid on lunastanut käyttöoikeuden. Käyttöoikeus asettaa maanomistajalle käyttörajoituksia. Suomessa käytetään voimajohtojen jännitetasoina 110, 220 ja 400 kilovolttia (kv)*. Jännitetason voi helposti tunnistaa eristinketjun pituuden ja eristinlautasten lukumäärän perusteella: Jännitetaso kv Eristinketjun Eristinlautasten pituus lukumäärä 110 noin 1 metri noin 2 metriä noin 4 metriä *1 kv = volttia (V) 10 m 10 m Reunavyöhyke Johtoaukea Johtoalue Rakennuskieltoalue Reunavyöhyke 110 kv johdon johtoaukean leveys on yleensä metriä. 220 kv johdon johtoaukean leveys on yleensä metriä. 400 kv johdon johtoaukean leveys on yleensä metriä. Reunavyöhykkeen leveys on johdon molemmin puolin 10 metriä, aina yhteensä 20 metriä. Voimajohdon pylvään pylväsala ulottuu kolmen metrin etäisyydelle maanpäällisistä pylväsrakenteista. 3 m JOHDON KESKILINJA 3 m 3 m 3 m MAANALAISET RAKENTEET Eristinketju Eristinlautanen Virtajohdin Vaakaside Jalka Harus Numerokilpi Perustus Maadoitusjohdin Harusankkuri Kuvan pylvästyyppi on yleisimmin käytetty harustettu portaalipylväs, mutta käytössä on myös ns. vapaasti seisovia teräspylväitä, joista harukset puuttuvat. 5 Harustettu, kaksijalkainen pylväs. JOHDON KESKILINJA 3 m 3 m 3 m 3 m Harustamaton, yksijalkainen pylväs.

4 6 Pidetään huolta linjoista KUNNOSSAPIDON PERUSTANA VOIMAJOHTOJEN TARKASTUKSET Voimajohdon omistajana Fingridillä on velvollisuus pitää johto sähköturvallisuusmääräysten mukaisessa kunnossa. Velvollisuuden täyttämiseksi yhtiön työntekijöillä ja palvelutoimittajilla on oikeus liikkua johtoalueella jalkaisin, työkoneilla ja ajoneuvoilla, käyttää johtoalueelle vieviä teitä ja polkuja sekä tarvittaessa muitakin alueita. Johdon kuntoa ja johtoalueen kasvuston korkeutta seurataan 1 3 vuoden välein toistuvilla tarkastuksilla. Tarkastuksilla havainnoitavia asioita ovat mm: - johtoalueen kasvusto, uudet rakenteet, kaivannot - pylväsrakenteiden mahdolliset kallistumat, teräsosien kunto - maadoitukset ja perustukset - eristimien ja johtimien eheys ja kunto. Talviaikana johtimille kertynyttä lunta poistetaan tarpeen mukaan. Mikäli reunapuut joudutaan kaatamaan, Fingrid pyrkii järjestämään korjattaville puille yhteishakkuun ja -myynnin. Puuston omistajana maanomistajalla on kuitenkin oikeus päättää, miten johdon kunnossapidon aiheuttama reunapuiden korjuu ja myynti järjestetään. On silti muistettava, että sähköjohdon lähellä tehtävä hakkuu vaatii erityistä ammattitaitoa, eikä sitä pitäisi tehdä omatoimisesti metsänomistajatyönä. Jos suurin osa reunavyöhykepuista on ylipitkiä, on yleensä järkevintä käsitellä reunavyöhyke kokonaisvaltaisesti niin, että vyöhykkeeltä hakataan pois kaikki muut paitsi sivun 5 kaaviokuvan mukaista pituutta selvästi lyhyemmät puut. Reunavyöhykkeiden metsänhoitoon liittyy monia erityispiirteitä, jotka tulisi ottaa huomioon reunametsien uudistamis- ja hoitotoimenpiteistä päätettäessä. Kehittääkseen näiden erityiskohteiden metsänhoitoa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio on laatinut metsänhoitosuositukset reunavyöhykkeille. Nämä suositukset on esitetty ns. metsänhoitokortissa, joka on ladattavissa Fingridin internet-sivuilta. 7 PUUSTON SÄÄNNÖLLINEN KÄSITTELY TAKAA KÄYTTÖVARMUUDEN Johtoaukeiden puusto raivataan joko koneellisesti tai miestyövoimin 5 8 vuoden välein. Voimajohtojen reunavyöhykepuut käsitellään vuoden välein. Ylipitkät puut kaadetaan tai puiden latvoja katkaistaan 2 4 metriä helikopterisahauksella. Latvasahattuja puita ei tarvitse korjata heti. Latvotun puun lahoaminen etenee niin hitaasti, että lahovauriot eivät ehdi alentaa puiden arvoa, kunhan niiden hakkuu liitetään jonkun läheisen metsäkuvion hakkuuseen lähivuosina. Myös latvomattomat reunavyöhykepuut kannattaa hakata samalla kertaa. Fingrid ilmoittaa johtoaukeiden raivauksista ja reunavyöhykkeiden puustonkäsittelystä maanomistajille kirjeitse. YKSITYISTEIDEN KÄYTTÖKORVAUKSET Johtoalueille vievien yksityisteiden käytöstä Fingrid tekee tienhaltijoiden kanssa huoltotiesopimukset kymmenvuotiskausiksi. Yhtiö on Maaja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n sekä Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf:n kanssa laatinut yksityistien käyttöä koskevan korvaussuosituksen. Suosituksessa on muun muassa määritetty tien käyttömaksujen yksikköhinnat käyttöluokittain.

5 Tiedä ennen kuin toimit PUIDEN KAATO JA PUUTAVARAN VARASTOINTI Voimajohdon läheisyydessä puita ei saa kaataa johtoon päin. Kaatosuunta on aina varmistettava puunkorjuutöiden turvallisuusmääräysten mukaisesti. Fingrid antaa tarvittaessa lisätietoja ja kaatoapua. JOS PUU VAROTOIMISTA HUOLIMATTA ALKAA KAATUA VOIMAJOHTOON PÄIN, TOIMI NÄIN: 8 Keskeytä työskentely välittömästi. Loiki vain toinen jalka maata kerrallaan koskettaen mahdollisimman nopeasti vähintään 20 metrin etäisyydelle puusta. Jos kaatuva puu osuu johtoon tai jää kiinni johtimiin, ilmoita siitä heti Fingridin verkkokeskukseen (puh ) tai yleiseen hätänumeroon 112. Pidä huoli siitä, että kukaan ei mene lähelle puuta. JOHTIMIA KOSKETTAVAA PUUTA EI SAA MENNÄ IRROTTAMAAN, ENNEN KUIN johto on kytketty jännitteettömäksi johto on työmaadoitettu olet saanut luvan irrotukseen johdon omistajalta. 5m 110 kv 3m 220 kv 4m 400 kv 5m Turvallisuussyistä puutavaraa tai energiapuuta ei saa varastoida voimajohdon alla eikä sivusuuntaan mitattuna kymmentä metriä lähempänä johdon lähintä virtajohdinta. TYÖKONEEN TURVALLINEN KÄYTTÖ Johdon alla voi vapaasti liikkua tavanomaisilla maatalouskoneilla. Pylväsrakenteiden läheisyydessä on maatalouskoneilla työskenneltäessä noudatettava varovaisuutta. Jos pylväsrakenne vaurioituu, on siitä ilmoitettava välittömästi Fin gridiin. Jos työskentelet kaivurilla, nosturilla tai muulla työkoneella voimajohdon läheisyydessä, varo menemästä liian lähelle jännitteisiä virtajohtimia. Työkoneella ei saa liikkua pylväsalalla. Viereisessä taulukossa on esitetty työkoneen ja sen mahdollisen kuorman sallitut vähimmäisetäisyydet voimajohdon virtajohtimiin. Älä koskaan aja koneella pylväsjalkojen välistä, haruksen alta äläkä kolmea metriä lähempää pylväsrakenteita! Voimajohdon lähellä olevien puiden kaato on aina syytä jättää ammattilaisten tehtäväksi. Voima johdon jännitetaso Työkoneen ja kuorman vähimmäisetäisyys virtajohtimien alla Työkoneen ja kuor man vähimmäis etäisyys virta johtimien sivuilla 110 kv 220 kv 400 kv 3 metriä 4 metriä 5 metriä 5 metriä 5 metriä 5 metriä JOS KONETYÖSSÄ KUORMAIN TAI TAAKKA KOSKETTAA JOHTOJA, TOIMI NÄIN: Ajoneuvon sisätiloissa olet aluksi turvassa. Yritä ajaa kone irti sähköjohdosta. Jos kone syttyy tuleen tai sen renkaat sa- vuavat, hyppää työkoneesta ulos tasajalkaa. Älä kosketa työkonetta ja maata saman aikaisesti. Loiki vain toinen jalka kerrallaan maata koskettaen mahdollisimman nopeasti vähintään 20 metrin päähän työkoneesta. Ota välittömästi yhteys Fingridiin, vaikka sähköjohto ei olisi näkyvästi vaurioitunut. Varmista onnettomuuspaikan vartiointi. 9

6 10 VILJELE JA LAIDUNNA TURVALLISESTI Johtoaukeaa saa viljellä ja kotieläimet voivat turvallisesti laiduntaa voimajohtojen alla. Johtoaukeaa voidaan käyttää myös kasvimaana ja sinne saa istuttaa esimerkiksi marjapensaita. Pensaita istutettaessa johdon keskilinjalle on jätettävä kulkuväylä, jotta voimajohdon tarkastajat ja kunnossapitäjät voivat tarvittaessa liikkua sillä kävellen tai työkoneilla. Hedelmäpuita ja joulukuusia voi kasvattaa johtoaukealla, kunhan niiden korkeus pysyy sallituissa rajoissa. Puiden kasvatuksesta on sovittava Fingridin kanssa kirjallisella raivausaluesopimuksella. ÄLÄ SUIHKUTA VETTÄ VOIMAJOHTOON Keinokastelujärjestelmiä voidaan käyttää normaalisti johdon läheisyydessä, kunhan vesisuihku ei osu johtimiin. Kastelujärjestelmiä koottaessa, siirrettäessä ja purettaessa on varottava, etteivät laitteet ulotu vaarallisen lähelle johtimia. Jos voimajohdon virtajohdin on katkennut tai muuten riippuu lähellä maata, on hengenvaarallista mennä sen lähelle! VARMISTA SUOJAHARSOJEN KIINNITYS Jos istutukset peitetään harsoilla, on painojen tai muiden kiinnittimien avulla varmistettava, että harsot pysyvät paikallaan myös puuskaisella ja voimakkaalla tuulella. Myös ilman lämpiäminen harson alla aiheuttaa nostetta, joka voi irrottaa harson lentämään korkealle ilmaan. Jos harsoja varotoimista huolimatta lentää voimajohdon rakenteisiin, niitä ei missään tapauksessa saa irrottaa itse. Asiasta on ilmoitettava välittömästi Fingridiin. AITOJEN JA PELTIKATTOJEN MAADOITUS Voimajohdon sähkökenttä ei yleensä synnytä merkittäviä jännitteitä piikkilanka-aitaan tai metalliseen verkkoaitaan. Ne ovat hyvin maadoitettuja aitapylväiden, ruohon tai muun kasvillisuuden välityksellä. Jos aita kulkee pitkän matkan voimajohdon lähellä tai se on eristetty maasta, siihen voi kuitenkin syntyä haitallinen jännite. Tällöin aita on maadoitettava. Voimajohdon sähkökenttä saattaa myös aiheuttaa sen, että johdon alla oleviin peltikattoihin latautuu sinällään vaaraton varausjännite. Tämäkin voidaan helposti poistaa maadoittamalla katto esimerkiksi vesikouruja pitkin maahan. Tarkempia neuvoja maadoitusasioista saat Fingridistä. Muista, että johdosta ei koskaan pala sulake, vaan se on aina vaarallinen! AVOTULEN TEKO KIELLETTY Avotulen teko voimajohdon alla tai sen välittömässä läheisyydessä on turvallisuussyistä kielletty. Jos aiot kulottaa 50:tä metriä lähempänä johtoa, ota yhteys Fingridiin. FINGRIDISTÄ OHJEET RÄJÄYTYSTÖIHIN Jos suunnittelet louhinta- tai räjäytystöitä tehtäväksi sataa metriä lähempänä voimajohtoa, kysy ohjeistusta Fingridistä. ÄLÄ TANKKAA VOIMAJOHDON LÄHELLÄ Paloturvallisuuden vuoksi vältä ajoneuvon tai työkoneen tankkausta 20:tä metriä lähempänä voimajohtoa. PYLVÄISSÄ KIIPEILY HENGENVAARALLISTA Voimajohtopylväissä kiipeily on hengenvaarallista ja ehdottomasti kiellettyä. Pylväisiin ei myöskään saa kiinnittää mitään. PIDÄ KALASTUSVAPA KAUKANA JOHDOSTA Kalastajan on huolehdittava, etteivät vapa ja siima pääse ulottumaan viittä metriä lähemmäksi johdon virtajohtimia. ÄLÄ LENNÄTÄ LEIJAA JOHTOAUKEALLA Leijan lennättäminen johtoaukealla on kiellettyä vaaratilanteiden välttämiseksi. TRAMPOLIINIT JA KIIPEILYTELINEET Johdon alle ei saa henkilöturvallisuuden takia sijoittaa trampoliineja, kiipeilytelineitä eikä mitään muitakaan laitteita, joiden avulla voidaan nousta normaalia maanpintaa korkeammalle. ILMOITA JOHTOVIASTA FINGRIDIIN Säännöllisten tarkastusten ja kunnossapidon ansiosta johtoviat ovat harvinaisia, mutta täysin niiltä ei voida välttyä. Jos havaitset vian tai poikkeavan ilmiön johdossa, pyydämme ilmoittamaan siitä mahdollisimman pian puhelimitse Fingridin verkkokeskukseen (puh ). 11

7 12 Monta tapaa hyödyntää johtoaluetta Viljelyn ja laiduntamisen lisäksi johtoaukeita voi hyödyntää monin eri tavoin. VIRKISTYS Johtoalue sopii mainiosti monenlaiseen virkistyskäyttöön. Alueella voi huoletta retkeillä, marjastaa ja sienestää. Johtoaukeat ovat myös perhosten ja monien kasvilajien suosimia elinympäristöjä. METSÄSTYS Voimajohtoaukeita käytetään hyvän näkyvyyden vuoksi myös metsästykseen. Turvallisuussyistä passipaikat on sijoitettava niin, etteivät johdon rakenteet ole ampumalinjalla. Ampumalavojen pystyttämisestä on syytä sopia etukäteen Fingridin kanssa. Johtoaukeilla oleville vanhoille pelloille voi perustaa riistapeltoja. Uusien peltojen raivaamiseen on syytä pyytää Fingridin lupa. TIEN TAI ULKOILUREITIN PERUSTAMINEN Voimajohtoalueella voi kuntoilla ja hiihtää. Tien, ulkoilureitin, kuntoradan tai latupohjan perustamiseen on pyydettävä maanomistajan lupa sekä Fingridin lausunto. MOOTTORIKELKKAILU Johtoaukeaa voidaan maanomistajan ja Fingridin luvalla käyttää moottorikelkkailuun. Pylväsaloilla kelkkailu on kuitenkin ehdottomasti kielletty. Kelkkailureitti on sijoitettava niin kauaksi pylväistä, että törmäysvaaraa pylväsjalkoihin tai haruksiin ei ole. RAKENNUKSET JA RAKENTEET Johtoalueet ovat rakennuskieltoaluetta. Rakennusten rakentaminen alueille on kiellettyä, ja muiden rakenteiden, kuten katosten, teiden, pysäköintialueiden, avojohtojen ja maakaapeleiden, vesijohtojen, viemäreiden, valaisinpylväiden, lipputankojen, kala-altaiden ym. sijoittamiseen ja rakentamiseen tarvitaan Fingridin lupa. Voimajohdon alla myös maan pinnalle levitetyt pitkät valaisin- tai muuhun käyttöön tarkoitetut johdot voivat aiheuttaa vaaraa. Lupa tarvitaan myös, jos johtoalueella sijaitsevaa aiemmin rakennettua kohdetta aiotaan muuttaa. MAANOTTO, LÄJITYS JA OJITTAMINEN Johtoaukealla tapahtuvaan soran, hiekan, saven, mullan ja turpeen ottoon tarvitaan Fingridin lupa. Sama koskee myös ojittamista ja maa-ainesten läjitystä johtoalueelle. Pylväsalalle ei saa tehdä ojia. Ojien reunat eivät saa missään oloissa olla kolmea metriä lähempänä pylväs- ja harusrakenteita. Mikäli kaivettavan ojan syvyys on puoli metriä, on otettava huomioon maanalaiset maadoitusjohtimet. Katkenneista maadoitusjohtimista on ilmoitettava Fingridiin. Hyvä tietää Tieteellisissä tutkimuksissa ei ole havaittu, että voimajohdolla olisi haittavaikutuksia laiduneläinten terveyteen tai hedelmällisyyteen. Myöskään kreosootilla käsiteltyjen puupylväiden nuolemisesta ei ole todettu aiheutuvan haittoja eläimille. Asiasta on antanut lausunnon mm. Eläinlääketieteellinen korkeakoulu / Elintarvike- ja ympäristöhygienian osasto ( ). Muuttolintujen reiteille tai pesimispaikkojen läheisyyteen voidaan erityiskohteissa asentaa varoituspalloja johtimiin. Tiedot havaituista törmäyskohteista on hyvä kertoa Fingridille, joka päättää lintupallojen asennuksista. Voimajohtojen ympärilleen aiheuttamien sähkö- ja magneettikenttien mahdollisia terveysvaikutuksia on tutkittu paljon. Tutkimustiedon perusteella niistä ei ole todettu aiheutuvan vaaraa ihmisille tai eläimille. Julkaisuja aiheesta on ladattavissa Fingridin verkkosivuilta. Voimajohdot eivät Ilmatieteen laitoksen mukaan lisää salamointia eivätkä ohjaa ukkospilvien liikkeitä, vaan itse asiassa parantavat salamaturvallisuutta. Koska voimajohtopylväät ovat usein lähiympäristönsä korkeimpia kohteita ja lisäksi maadoitettuja, ne houkuttelevat itseensä lähialueelle joka tapauksessa iskevät salamat. Johto on rakennettu niin, että salamapurkaus ohjautuu ukkosjohtimen kautta vaarattomasti maahan. Aivan johdon välittömässä läheisyydessä ei siis ukonilmalla ole syytä olla. Myöskään salamoinnin määrään eivät voimajohdot voi vaikuttaa. Määrä on täysin riippuvainen ukkospilven ominaisuuksista, ei sen alla olevista pylväistä. Johdon läheisyydessä kuuluva sirisevä ääni johtuu johtimien tai eristimien pinnalla ilmenevistä koronapurkauksista. Koronailmiö on ihmiselle harmiton. Ilmiön aiheuttaa ilman ionisoituminen johtimien, eristimien tms. pintojen läheisyydessä. Koronan synnyttämä ääni on voimakkaimmillaan kostealla säällä tai talvella, kun johtimiin muodostuu huurretta. Koronapurkauksen välttäminen täydellisesti on käytännössä lähes mahdotonta, mutta koska ääni on aina merkki energiahäviöstä, se pyritään jo senkin takia pitämään mahdollisimman pienenä. Koronaa esiintyy lähinnä 400 kilovoltin jännitetasolla. Ääntä saattaa suurjännitejohdon läheisyydessä syntyä myös tuulesta, joka ravistelee johdon eri osia, kuten teräspylväitä, johtimia, orsia tai eristimiä. Ääntä esiintyy riippumatta siitä, onko johto jännitteinen vai ei. Jotkut kehon sisäiset lääketieteelliset laitteet (esimerkiksi sydämentahdistimet) voivat toimia johdon alla virheellisesti. Tahdistimen häiriintymistä voidaan vähentää säädöin ja erityisesti tahdistinvalinnoin. 13

8 Luvanvaraiset hankkeet voimajohdon läheisyydessä LUPIA JA LAUSUNTOJA VARTEN TARVITAAN: Kartta, johon on merkitty aiotun hankkeen ja voimajohdon sijainti. Asemapiirros, jossa on esitetty hankkeen tarkka sijainti voimajohtoon nähden. 14 Radion FM-lähetyksiä (ULA) eli yleisimpiä Yleisradion ja paikallisradioiden ohjelmia voimajohdot eivät häiritse. Tv:n katseluakin voimajohto voi häiritä vain todella harvoissa tapauksissa. Jos ongelmia ilmenee, ota yhteys Fingridin asiantuntijoihin. Kädessä pidettävä loisteputki saattaa syttyä voimajohdon alla johtimien synnyttämästä sähkökentästä. Putkessa kulkeva virta on luonnollisesti paljon heikompi kuin normaalisti. Loiste on voimakkuudeltaan heikko, eikä sitä voi verrata putken normaalikäytössä levittämään valoon. Sitä ei yleensä edes erota kuin hämärässä. Tämä puhtaasti sähköinen ilmiö ei aiheuta mitään haittaa terveydelle. Voimajohdon sähkökentän ominaisuuksiin kuuluu, että sen läheisyydessä olevat maasta eristetyt, sähköä johtavat esineet metallilapiot, työkalut jne. varautuvat sähköisesti. Myös ihminen varautuu työskennellessään johdon alla. Tavallisesti tätä ei edes huomaa, mutta käyttäessäsi paksupohjaisia jalkineita, vaikkapa kumisaappaita, saatat tuntea heikon kipinän koskiessasi maadoitettuun esineeseen, esimerkiksi metalliseen aitatolppaan. Ilmiö on samanlainen ja yhtä vaaraton kuin tekokuituisen puseron riisumisen yhteydessä syntyvä kipinä. Myös esimerkiksi sateenvarjon kipinöiminen voimajohdon alla on vaaratonta ja johtuu sähköisestä varautumisesta. Hakijan nimi ja osoite sekä puhelinnumero, josta voimme tarvittaessa saada lisätietoja. Lausuntopyyntö lähetetään osoitteeseen: Fingrid Oyj Risteämälausunnot PL Helsinki tai sähköpostitse 15

9 FINGRID OYJ Arkadiankatu 23 B, PL 530, Helsinki Puhelin Telefaksi Hämeenlinnan verkkokeskus Puhelin (päivystys 24 h)

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Y TEISILLÄ LINJOILLA. Tiedätkö, mistä sähkösi tulee? 10 Veneilijän vinkit sähköttömään kesään 16 Frisbeegolfia voimajohtoaukealla 18

Y TEISILLÄ LINJOILLA. Tiedätkö, mistä sähkösi tulee? 10 Veneilijän vinkit sähköttömään kesään 16 Frisbeegolfia voimajohtoaukealla 18 Y TEISILLÄ LINJOILLA Tiedätkö, mistä sähkösi tulee? 10 Veneilijän vinkit sähköttömään kesään 16 Frisbeegolfia voimajohtoaukealla 18 Mikä Fingrid? F ingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkönsiirtojärjestelmän

Lisätiedot

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä. www.hengenvaara.fi

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä. www.hengenvaara.fi TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä www.hengenvaara.fi TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT Sähkö on välttämätön osa arkipäiväämme. Luotettava sähkön saanti turvataan tuomalla sähkö lähelle käyttäjiä

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi - Oulujoki

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi - Oulujoki Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa Keski-Suomi - Oulujoki 2011 400 kv voimajohto Keski-Suomi Oulujoki i YHTEYSTIEDOT Hankevastaava Fingrid Oyj Yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla V a l t i o n e u v o s t o n päätös Fingrid Oyj:n hakemukseen saada kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (603/1977, jäljempänä lunastuslaki)

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu Fingrid Oyj:n lehti 2/2011 KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla 8 Peltopylväs helpottaa maanviljelyä 12 Pohjanmaan verkko uudistuu Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n

Lisätiedot

Voimajohdot ympäristössämme

Voimajohdot ympäristössämme SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja

Lisätiedot

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas Korjuun suunnittelu ja toteutus opas Korjuun suunnittelu ja toteutus -opas Oppaan on laatinut työryhmä Markku Pesonen (pj.) Paavo Iittiläinen Kari Immonen Simo Jaakkola Arto Kariniemi Antti Korpilahti

Lisätiedot

Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16. Sähköratamääräykset

Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16. Sähköratamääräykset Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16 Helsinki 2006 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16 ISBN 952-445-135-2 (nid.) ISBN 952-445-136-0 (pdf) ISSN 1455-1204 Kannen ulkoasu: Proinno Design

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n Keski-Suomi Oulujoki 400 kv voimajohtohanke

Fingrid Oyj:n Keski-Suomi Oulujoki 400 kv voimajohtohanke Fingrid Oyj:n Keski-Suomi Oulujoki 400 kv voimajohtohanke Natura-arvio hankkeen vaikutuksista Multarinmeri-Harjuntakanen-Riitasuo Natura 2000 alueeseen (FI 0900065) Lauri Erävuori YMP30133 27.6.2012 Multarinmeri-Harjuntakanen-Riitasuo

Lisätiedot

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Ruotsinkielisestä julkaisusta Miljö- och säkerhetsmanual för betongpumpar Käännös: Fil.kand. Elisa Petrow Julkaisija: Rakennustuoteteollisuus RTT ry Kustantaja:

Lisätiedot

Sähkörataohjeet B 22

Sähkörataohjeet B 22 B 22 Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 Helsinki 2009 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 ISSN 1455-1204 ISBN 978-952-445-272-4 Verkkojulkaisu pdf (www.rhk.fi) ISSN 1797-7002 ISBN

Lisätiedot

opastaa Olli opastaa 99208135 4/2006 AITAUSOPAS www.olli.fi

opastaa Olli opastaa 99208135 4/2006 AITAUSOPAS www.olli.fi Olli opastaa 9920835 4/2006 AITAUSOPAS www.olli.fi Miksi sähköaita? Miten se toimii? Näin sähköaita toimii: sähkö kulkee paimenesta aitaan. Kun eläin koskettaa aitaa, sähkö kulkee eläimen kautta maahan

Lisätiedot

OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015

OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015 OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015 SISÄLLYS 1. PALSTA... 6 2. KASVILLISUUS PALSTALLA... 7 3. RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUPA... 8 3.1 RAKENNUSLUVAN

Lisätiedot

Julkaistu Tekniikan Maailma -lehdessä 12/1995 s. 9-11 (kirjoittaja on päivittänyt tekstin ajantasalle elokuussa 2001, ja kuvat on korvattu uusilla):

Julkaistu Tekniikan Maailma -lehdessä 12/1995 s. 9-11 (kirjoittaja on päivittänyt tekstin ajantasalle elokuussa 2001, ja kuvat on korvattu uusilla): Lisätietoja ukkossuojauksesta: Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry STUL, www.stul.fi Ukkosuojaus ei siis varsinaisesti kuulu TUKESin vastuualueisiin, mutta koska meiltäkin usein ukkossuojauksesta

Lisätiedot

TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito

TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO Kodin sähkölaitteiston kunnossapito Sähkölaitteiden korjaus on sähköalan ammattilaisten työtä. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito Kodin sähkölaitteiston

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93. Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa

MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93. Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93 Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa MAANMITTAUSLAITOS Kehittämiskeskus Helsinki 2003 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0173-3 Kansikuva: Antero Aaltonen Julkaisija

Lisätiedot

YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT LUVANVARAISUUS TIE- JA KÄYTTÖMAKSUJEN PERUSTEET TIENKÄYTTÖSOPIMUKSET

YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT LUVANVARAISUUS TIE- JA KÄYTTÖMAKSUJEN PERUSTEET TIENKÄYTTÖSOPIMUKSET YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT LUVANVARAISUUS TIE- JA KÄYTTÖMAKSUJEN PERUSTEET TIENKÄYTTÖSOPIMUKSET VAHINGOT JA VASTUUT YKSITYISTIEJULKAISUT 2008 YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT YKSITYISTEIDEN

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS SISÄLLYSLUETTELO HAKUSANATAULUKKO... 1 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET... 9 1 Yleistä... 9 2 Yleiset alueet... 10 3 Jätehuolto... 10 4 Vesihuolto...

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

Herttonomin ABC. Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistys 8.6.2014. Työryhmä: Anna-Maija Gruber, Kaija Kumpukallio, Jari Poutanen

Herttonomin ABC. Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistys 8.6.2014. Työryhmä: Anna-Maija Gruber, Kaija Kumpukallio, Jari Poutanen Herttonomin ABC Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistys 8.6.2014 Työryhmä: Anna-Maija Gruber, Kaija Kumpukallio, Jari Poutanen hspy.hallitus at gmail.com SISÄLLYS 1 ALUKSI... 5 2 HALLINTO JA MÖKKILÄISEN

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

FINGRID. YHTEISTYÖN FOORUMEILLA sivu 4. KAHDEN TIEDON RISTIRIITAA voidaan lieventää. Hannu Haase on tuttu toimija. sivu 8. Fingrid Oyj:n lehti 3/2005

FINGRID. YHTEISTYÖN FOORUMEILLA sivu 4. KAHDEN TIEDON RISTIRIITAA voidaan lieventää. Hannu Haase on tuttu toimija. sivu 8. Fingrid Oyj:n lehti 3/2005 Fingrid Oyj:n lehti 3/2005 FINGRID Hannu Haase on tuttu toimija YHTEISTYÖN FOORUMEILLA sivu 4 KAHDEN TIEDON RISTIRIITAA voidaan lieventää sivu 8 Pääkirjoitus Dialogi on kehityksen DYNAMO Yrityksen sidosryhmätoiminnalta

Lisätiedot