KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: Sarja nro:...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:..."

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: Sarja nro:... Indeksi: GL---nro.: BA---M12.E Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D Coburg : Postfach 2143 : Tel. (09561) : Fax.(09561)

2 (

3 M12E 79/113/EU 84/532/EU 84/533/EU AW5/ /

4 Sisällysluottelo Kappale --- Sivu 1 Tekniset tiedot Kompressorilaite Kompressori Moottori Sähkömoottorin huolto Sähköliitäntä Varoventtiilin asetusarvo Käyttöolosuhteet Öljysuositus Tyyppikilpien sijainti Mittapiirustus Turvaohjeet Symbolit ja viittaukset Yleiset turvaohjeet Nostosilmukan ja vetoaisan säännöllinen tarkistus Yleisiä ohjeita Ympäristönsuojelu Varaosat Yleistä Sääntöjenmukainen käyttö Sääntöjenvastainen käyttö Paineilman jälkikäsittely Tekijänoikeus Kuljetus Kompressorin nostaminen Rakenne ja toiminta Ilmanpuristuksen toimintaperiaate Lyhyt kuvaus kompressorista Osien numerointi PI---virtauskaavio Putkisto--- ja instrumenttikaavion selitys Ilmankierto Öljynkierto Turvajärjestelmä Portaaton tuoton säätö Asennus Asennusohjeita Sähköliitäntä i

5 Sisällysluottelo Kappale --- Sivu 7 Käyttöönotto Huomioi ennen käyttöönottoa Huomioi ennen käynnistystä Sähköliitännän tarkistus Pyörimissuunnan tarkistus (vaihejärjestys) Jännitteen tarkistus Ylivirtasuojan säätö [ ---F2] Käyttöönotto varastoinnin jälkeen Tilapäinen varastointi (korkeintaan neljä kuukautta) Pitkäaikainen varastointi (yli 5 kuukautta) Käyttöönotto pitkäaikaisen varastoinnin jälkeen Käyttö Käyttöpaneeli Kompressorilaitteen käynnistys ja pysäytys Käynnistys Pysäytys Käyttötilat Pysähdyksissä oleva kompressorilaite: Käynnistys: Häiriötila: Kompressorilaitteen pysäytys: Valvontajärjestelmä: KAESER---CONTROL---valvontajärjestelmä Valvontatoiminnot ja niiden näyttö Valvontatoiminnot ilman näyttöä Häiriönkuittaus: Toimenpiteet kylmissä olosuhteissa (talvikäytössä) Häiriöt Moottori ei käynnisty tai pysähtyy Käyttöpaine liian korkea Käyttöpaine liian alhainen Varoventtiili puhaltaa Kompressorilaite kuumenee liikaa Paineilmassa runsaasti öljyä Imuilmansuodattimesta vuotaa öljyä kompressorin pysähdyttyä ii

6 Sisällysluottelo Kappale --- Sivu 9 Kunnossapito Huomioi huolto--- ja kunnossapitotöitä suorittaessasi Säännöllinen huolto Huolto---ohjeet Öljynerotinsäiliön öljytason tarkistus ja öljynlisäys Kompressoriöljyn vaihto (öljynerotinsäiliössä ja öljynjäähdyttimessä) Öljynsuodattimen vaihto Öljynerotinsuodattimen vaihto Imuilmansuodattimen puhdistus tai vaihto Öljynjäähdyttimen puhdistus Kiilahihnan tarkistus Kiilahihnan kiristys Kiilahihnan vaihto Sähkömoottorin voitelu Varaosat ja huoltopalvelu Varaosat Liitteet Sähkökytkentäkaavio Huoltopäiväkirja iii

7 Tekniset tiedot 1 Tekniset tiedot 1.1 Kompressorilaite Malli... M 12 E Korkein sallittu käyttöpaine... 7 bar Ilmantuotto korkeimmalla sallitulla käyttöpaineella... 1,2 m 3 /min Paineilman lämpötila poistoaukon kohdalla C (ympäristön lämpötila 20 C) Äänitehotaso L WA... { 90 db(a) Äänenpainetaso (AVV) db(a) Tyhjäpaino kg Käyttöpaino kg Renkaat x 85. ( ) Suositeltu rengaspaine... 2,5 bar Paineilman ulosottoventtiili... 1x G 1/2 Kynsiliitin Piirustukset: Mittapiirustus... T 9397 PI---virtauskaavio... FFMM12E (putkisto ja instrumentointi) Sähkökytkentäkaavio... SFA12E Kompressori Yksivaiheinen öljyjäähdytteinen ruuvikompressori... Sigma 0 Öljykierron kokonaisöljymäärä... 4,3 l Paineilman jäännösöljypitoisuus... ca. 5 mg/m Moottori Malli... ABM 4D112M---2 Nimellisteho... 7,5 kw Nimellisvirta (I N ) A Nimelliskierrosluku min Sähkömoottorin huolto Kompressorin moottorin laakerien vaihto: Normaaleissa käyttöolosuhteissa käyttötunnin välein (ympäristön lämpötila korkeintaan 25 C) Vaikeammissa käyttöolosuhteissa käyttötunnin välein (ympäristön lämpötila korkeintaan 40 C) tai vähintään joka... 3 vuosi

8 Tekniset tiedot 1.5 Sähköliitäntä Verkkojännite V/3/N/PE Taajuus Hz Maksimaalinen etusulake (hidas tai käyttöluokka gl) A Johtimen poikkipinta (Cu---monijohdinkaapeli)... 5 x 4 mm 2 Maksiminimellisvirta (I N ) A Suojausluokka (kytkentäkaappi)... IP 55 Kompressorin syöttöjohdon CEE---jatkopistorasia32A,400V/3/N/PE 1.6 Varoventtiilin asetusarvo Avautumispaine... 9 bar 1.7 Käyttöolosuhteet Suurin sallittu käyttökorkeus merenpinnasta m Alhaisin sallittu ympäristön lämpötila* C Korkein sallittu ympäristön lämpötila C * Jos kompressoria käytetään etupäässä alle 0 C:n lämpötiloissa, ks. kohta LEERER MERKER. 1.8 Öljysuositus Laite Määrä Ympäristön lämpötila Öljy Kompressori 4,3 l C C BP Energol HLP 22 Esso NUTO H 32 Mobil VAC HLP 16 Shell TELLUS 22 Akseli Säilytysöljy pitkäaikaista varastointia varten 0 C C KAESER SIGMA Ruusikompressoriöljy S 46 Shell RETINAX AM Shell ENSIS Motoröl

9 Tekniset tiedot Tehtaalla suoritettu öljyntäyttö: Kompressori on tehtaalla täytetty seuraavalla jäähdytysöljyllä, jota suositellaan käytettäväksi myös jatkossa: KAESER SIGMA FLUID MOL Tätä öljyä suositellaan käytettäväksi myös, jos kompressoria joudutaan käyttämään epäsuotuisissa olosuhteissa, esim. jos imuilmassa on runsaasti epäpuhtauksia tai ympäristön lämpötila on korkea. Öljynlisäys: Käytä aina saman valmistajan samantyyppistä öljyä (ks. öljynerotinsäiliön kyljessä oleva tarra). Öljyn tai öljytyypin vaihto: Poista vanha öljy huolellisesti kompressorista ennen uuden öljyn lisäämistä. Öljyjärjestelmästä on mahdollisuuksien mukaan poistettava epäpuhtaudet. Uuden jäähdytysöljyn puhdistusominaisuudesta voi johtua, että öljylajin vaihdon jälkeen mahdolliset öljykerrostumat irtautuvat, ja öljynerotinsuodatin täytyy vaihtaa ensimmäisen kerran jo lyhyen ajan jälkeen. KAESER SIGMA FLUID MOL -- jäähdytysöljyn tekniset tiedot: - Viskositeettiluokka DIN VG 46 - Viskositeetti 40EC DIN mm 2 /s - Viskositeetti 100EC DIN ,8 mm 2 /s - Leimahduspiste DIN ISO EC - Jähmettymispiste DIN EC - Sulfaattijäännös DIN ,9 g - Vanhenemisominaisuus (a---cct) DIN 51352/1 0,5 g - Vaahtoavuus Seq. II ASTMD /0 ml - Kuluminen (FZG ---testi) DIN Stufe 12 - Emulsion hajoaminen DIN /39/0/40 min - Suuri lämmön ja hapettumisen kestävyys - Alhainen kerrostumien muodostus ja koksaantumistaipumus - Suuri dispersiokyky - Suojaa hyvin korroosiolta ja kulumiselta - Sopii hyvin yhteen tiivisteiden ja lakkojen kanssa --- erikoistoimenpiteitä ei tarvita - Hävitetään normaalisti, voidaan kierrättää Tätä öljyä koskevat DIN/EN ---normien mukaiset tiedot voit tilata KAESER KOMPRESSORIT OY:ltä

10 Tekniset tiedot 1.9 Tyyppikilpien sijainti Moottorinumero 3 Laitteen numero (ks. moottorin tyyppikilpi) (ks. laitteen tyyppikilpi) 2 Kompressorinumero (ks. kompressorin tyyppikilpi) 1.10 Mittapiirustus (ks. seuraava sivu)

11

12 Turvallisuus 2 Turvaohjeet Lue tämä ohje sekä moottorin käyttöohje huolellisesti ennen kompressorilaitteen käyt--- töönottoa ja huoltotöiden suorittamista ja noudata tarkalleen annettuja ohjeita. 2.1 Symbolit ja viittaukset Ohjeessa on tämä tunnus, kun työ voi aiheuttaa loukkaantumisen tai hengenvaaran. Tällöin on ehdottomasti toimittava ohjeen mukaisesti ja noudatettava erityistä varovaisuutta. Kaikkien työturvaohjeiden on oltava jokaisen koneiston käyttäjän tiedossa. Lisäksi on tärkeää noudattaa yleisiä varomääräyksiä ja tapaturmantorjuntaohjeita. Huom! Tämä tunnus viittaa suosituksiin, ohjeisiin, määräyksiin tai työtapoihin, joiden huomioimatta jättäminen johtaa kompressorin tai sen osien vaurioitumiseen. Tämä tunnus viittaa ympäristönsuojelutoimenpiteisiin. Tämä tunnus viittaa toimenpiteisiin, jotka kompressorin käyttäjän on suoritettava. - Tätä tunnusta käytetään luetteloissa. Kielto-- ja varoitusmerkinnät: Varoitus: Kuumaa tai haitallista kaasua voi levitä työtilaan. Varoitus: Älä koske kuumiin pintoihin. 2.2 Yleiset turvaohjeet Kompressorien asennus---, käyttö--- huolto--- ja korjaustöissä on noudatettava EN---normeja. Jos jotakin EN---normia ei vielä ole sisällytetty käyttömaan lainsäädäntöön, noudatetaan voimassa olevia kansallisia määräyksiä. Maissa, joita EN---normit eivät koske, on noudatettava kansallisia turvamääräyksiä. Valmistaja velvoittaa käyttäjän ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin antamiensa turvaohjeiden täyttämiseksi ennen kompressorin käyttöönottoa. Lisäksi on tärkeää, että noudatat seuraavia ohjeita: - Kompressorilaitetta saa käyttää vain ulkona, sillä pakokaasut sisältävät hengenvaarallista hiilimonoksidia! Mikäli kompressorilaitetta poikkeuksellisesti käytetään suljetussa tilassa, on pakokaasut ehdottomasti johdettava putken kautta ulos. Putken on oltava halkaisijaltaan vähintään 100 mm. - Tulipalovaara! --- Älä koskaan lisää polttoainetta kompressorilaitteeseen sen ollessa käynnissä.. Polttoainetta ei saa valua kuumille osille, esim. ilmanpoisto--- tai pakokaasuputkille. Jos

13 Turvallisuus polttoainesäiliön täyttö tapahtuu automaattisella pumpulla, on kompressorilaitteeseen liitettävä maadoituskaapeli staattisen sähkön poisjohtamiseksi. Älä koskaan anna polttoaineen, öljyn, jäähdytysaineen tai puhdistusaineen valua yli. Jos näin kuitenkin on käynyt, on ylivalunut neste ehdottomasti poistettava laitteistosta. - Asennuspaikalla ei saa syntyä avoliekkiä eikä kipinöitä. - Varo hitsaustöitä suorittaessasi, etteivät kipinät tai liian korkea lämpötila aiheuta tulipaloa. - Varmista, että kompressorin imuilma ei sisällä epäpuhtauksia. - Ympäristön enimmäislämpötila (ks. kohta 1.7) ei saa ylittyä. Muussa tapauksessa sovi valmistajan kanssa erikoistoimenpiteistä. - Varmista ennen korjaustöiden aloittamista, että kompressorilaitetta ei voi epähuomiossa käynnistää. Käynnistyslaitteeseen on kiinnitettävä varoituskilpi: Korjaustyö käynnissä, ei saa käynnistää! Irrota akku tai varusta sen navat eristyssuojuksilla. - Vaihda öljy käyttöohjeen mukaisesti, vähintään kuitenkin kerran vuodessa. - Erityyppisiä jäähdytysöljyjä ei saa sekoittaa keskenään. - Jotta öljynkiertoon ei kerry lauhdetta, noudata ja valvo valmistajan ilmoittamia käyttölämpötiloja. - Käytä vain valmistajan suosittelemia jäähdytysöljyjä. - Suoritettuasi öljynkierron osien huoltotyöt, lisää öljynerotinsäiliöön öljyä maksimitasoon saakka. Käynnistä laite tämän jälkeen lyhyeksi aikaa, ja tarkkaile sen käyntiä. Tarkista öljytaso jonkin ajan kuluttua uudelleen, ja täytä mahdollinen öljyvaje. - Vaihda öljynsuodatin, kun paine---ero öljynsuodattimessa ylittää sallitun 1 barin rajan. Tarkkaile painetta jatkuvasti. - Ilmanpoistoventtiileihin ei saa kohdistaa minkäänlaista ulkoista rasitusta. Älä koskaan liitä lisävarusteita, esim. voitelulaitteita tai vedenerottimia, suoraan venttiileihin. Komp --- ressorilaitetta ei saa vetää paineilman liitäntäletkuista. 2.3 Nostosilmukan ja vetoaisan säännöllinen tarkistus Huom! Tarkistuta nostosilmukka ja vetoaisa vähintään kerran vuodessa asiantuntijalla. 2.4 Yleisiä ohjeita Voimakäyttöisille työvälineille saavat suorittaa toimenpiteitä vain koulutettu henkilökunta ja ammattimiehet. Läikkyvä öljy saattaa aiheuttaa tapaturman tai tulipalon. Tarkista kaikki putket, letkut ja liittimet viikon välein. Korjaa mahdolliset vuodot ja näkyvät vauriot välittömästi. Huom! Takuun voimassaolo lakkaa, jos kompressoriin tehdään muutoksia, joista ei etukäteen ole sovittu KAESER KOMPRESSORIT Oy:n kanssa. 2.5 Ympäristönsuojelu Käytössä ja korjauksessa tarvittavat materiaalit ja käytetyt osat Hävitä käytön, huollon ja korjauksen yhteydessä kertynyt jätemateriaali voimassa olevien ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. 2.6 Varaosat KAESER---alkuperäisvaraosat ja KAESER SIGMA ---kompressoriöljy takaavat kompressorin luotettavan ja turvallisen toiminnan

14 Yleistä 3 Yleistä Huom! Säilytä käyttöohje aina kompressorin käyttöpaikalla. Tämä käyttöohje koskee ainoastaan siirrettäviä ruuvikompressoreita. Valmistaja pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin, jotka eivät välttämättä sisälly tähän käyttöohjeeseen. 3.1 Sääntöjenmukainen käyttö Kompressorilaite on tarkoitettu ainoastaan paineilman tuottoon. Kaikki muu siitä poikkeava käyttö on sääntöjenvastaista. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat sääntöjen vastaisesta käytöstä. Tällöin vastuu siirtyy kokonaan käyttäjälle. Sääntöjen mukaiseen käyttöön kuuluu myös valmistajan antamien asennus---, irrotus---, käyttöönotto---, käyttö--- ja kunnossapito---ohjeiden noudattaminen. Tämä kompressorilaite on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön. 3.2 Sääntöjenvastainen käyttö Paineilmaa ei koskaan saa suunnata ihmisiä kohti. Puristettuna energiana se voi aiheuttaa hengenvaaran. 3.3 Paineilman jälkikäsittely Öljyjäähdytteisten kompressorien tuottamaa paineilmaa ei saa ilman ylimääräistä paineilman jälkikäsittelyä käyttää hengitysilmana tai prosesseissa, joissa paineilma joutuu suoraan kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. 3.4 Tekijänoikeus KAESER KOMPRESSORIT omistaa tämän käyttöohjeen tekijänoikeuden. Tämä käyttöohje on tarkoitettu asennus---, käyttö---, huolto--- ja valvontahenkilökunnan käyttöön. Sitä ei saa kopioida osittain eikä kokonaan, levittää, luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää kilpailutarkoituksiin

15 Kuljetus 4 Kuljetus 4.1 Kompressorin nostaminen Huom! Kompressoria nostettaessa on aina noudatettava kuormien nostami-- sesta annettuja määräyksiä. Älä seiso riippuvan kuorman alla. Nosta ja laske kompressori tasaisella nopeudella. Äkkinäiset nykäykset ja pudottaminen vaurioittavat kompressoria. Älä tee muutoksia kompressorin nostokohtiin. Kompressori on varustettu nostosilmukalla, jonka saa esille kuomun keskimmäisessä osassa olevan luukun kautta (ks. kuva kappaleessa 5.3). Pysäytä kompressorilaite (katso kappale 8.2.2). Kytke irti kaikki kompressoriin liitetyt johdot ja letkut. Kiinnitä nostokoukku silmukkaan

16 Rakenne ja toiminta 5 Rakenne ja toiminta 5.1 Ilmanpuristuksen toimintaperiaate Siirrettävässä Mobilair---kompressorissa on yksivaiheinen, öljyvoideltu ruuviyksikkö. Roottoripesässä on kaksi vierintälaakeroitua roottoria, ensiö--- ja toisioroottori. Roottorien pyöriessä ilma imeytyy ruuviyksikön yläpuolella olevan imusuodattimen kautta ruuviyksikköön. Ilma puristuu ruuviyksikön alaosassa. Sinne ruiskutettu öljy imee puristusvaiheen aikana syntyneen lämmön, estää roottorien välisen kosketuksen, tiivistää roottorien ja roottoripesän välin ja voitelee vierintälaakerit. Ilma/öljyseos poistuu ruuviyksiköstä paineilman poistoaukon kautta Käyttöakseli 4 Ensiöroottori 2 Öljynsyöttö 5 Toisioroottori 3 Paineilman poistoaukko 6 Imuaukko 5.2 Lyhyt kuvaus kompressorista Ruuviyksikön roottoreita pyörittää sähkömoottori kiilahihnan välityksellä (ks. kohta 1.3). Öljynerotinsäiliöön asennettu öljynerotinsuodatin takaa lähes öljyttömän paineilman. Kompressoriöljy ei sovellu paineilmatyökalujen voiteluun. Työkalujen voitelua varten laitteeseen voidaan tarvittaessa asentaa voitelulaite. Kompressorin ohjausjärjestelmä varmistaa kulutusta vastaavan paineilman tuoton. Hätäpysäytysjärjestelmä suojaa moottoria ja kompressoria häiriötilanteissa pysäyttämällä sähkömoottorin automaattisesti. Tuulettimen ansiosta kompressorin lämpötila pysyy vakiona. Kompressori on varustettu nostosilmukalla (ks. kohta 4.1)

17 Rakenne ja toiminta 5.3 Osien numerointi Suluissa ( ) olevat numerot vastaavat PI---virtauskaaviossa esiintyviä osia Käyttöpaneeli 6 Öljynjäähdytin (20) 2 Minimipainetakaiskuventtiili (8) 7 Yhdistelmäventtiili (19) 3 Varoventtiili (13) 8 Öljynsuodatin (21) 4 Öljynerotinsäiliö (5) 9 Öljyntäyttötulppa 5 Yhdistetty ohjaus--- ja 10 Nostosilmukka paineenpoistoventtiili (26/27) Kojepistotulppa 15 KAESER---CONTROL 12 Vaiheenvaihtokytkin 16 Käynnistyskytkin 13 Sähkömoottori 17 Hätäpysäytyspainike 14 Kompressorin ilmansuodatin (1) 5.4 PI---virtauskaavio (ks. seuraavat sivut)

18 Rakenne ja toiminta

19 Rakenne ja toiminta

20 Tekniset tiedot 5.5 Putkisto--- ja instrumenttikaavion selitys Suluissa ( ) olevat merkinnät viittaavat PI---virtauskaaviossa (putkisto--- ja instrumenttikaavio) esiintyviin osiin. Hakasuluissa [ ] olevat merkinnät viittaavat sähkökytkentäkaaviossa esiintyviin osiin Ilmankierto Normaalipaineessa oleva imuilma virtaa imuilmansuodattimen (1) ja imuventtiilin (3) kautta ruuviyksikköön (4), jossa se puristetaan. Puristuskammioon ruiskutettu öljy imee puristusvaiheen aikana syntyneen lämmön, estää roottorien kosketuksen, tiivistää roottorien ja roottoripesän välin ja voitelee laakerit. Paineilma/öljy---sekoitus pakotetaan pyörimisliikkeeseen öljynerotinsäiliössä (5). Ensimmäisessä vaiheessa keskipakovoima erottaa öljyn ja paineilman. Paineilmaan jäljelle jäänyt öljy suodatetaan öljynerotinsuodattimessa (7). Öljynerotinsuodattimen säiliöön (5) kertynyt öljy palautetaan kompressorin ruuviyksikköön (4). Tämän jälkeen paineilma kulkeutuu minimipainetakaiskuventtiilin (8) kautta jakotukkiin (10). Minimipainetakaiskuventtiili (8) ylläpitää öljynerotinsäiliössä (5) öljynkierron vaatiman 2.5 barin vähimmäispaineen Öljynkierto Öljy virtaa öljynerotinsäiliöstä (5) venttiiliin (19), jossa oleva luisti ohjaa viileän öljyn öljynjäähdyttimen ohi öljynsuodattimeen (21) ja suodattimesta kompressorin ruuviyksikköön (4). Kun öljy kuumenee, luisti sulkeutuu ja öljy ohjataan kulkemaan öljynjäähdyttimen (20) kautta. Öljyn epäpuhtaudet suodattuvat öljynsuodattimessa (21) ja ruuviyksikössä (4) sijaitsevassa sihtisuodattimessa (18), josta öljy johdetaan ruuviyksikön öljykanaviin. Öljynerottimen suodattimeen (7) kertynyt öljy johdetaan takaisin ruuviyksikköön lianerottimen (17) kautta öljyn paluujohtoa (16) pitkin. Öljy kiertää järjestelmässä luonnollisen paine---eron ansiosta, joten öljypumppua ei tarvita Turvajärjestelmä Hätäpysäytyspainike [ -- S3]: Painettaessa hätäpysäytyspainiketta kompressorilaite pysähtyy ja kaikki KAESER--- CONTROL---valvontajärjestelmän valodiodit syttyvät. Varoventtiili (13): Varoventtiili estää paineen liiallisen nousun paineilmajärjestelmässä. Varoventtiili avautuu, jos suurin sallittu käyttöpaine ylittyy 2 barilla (ks. kohta 1.1). Venttiilin avautumispaine (ks. kohta 1.6) on säädetty tehtaalla. Säätöä ei saa muuttaa. Öljynkierron säätöventtiili (22): Tyhjäkäynnin aikana laite imee ja puristaa pienen määrän ilmaa. Öljynkierron säätöventtiili estää paineen nousun öljynerotinsäiliössä (5). Venttiili avautuu, kun suurin sallittu käyttöpaine (ks. kohta 1.1) ylittyy 0,5 barilla. Kontaktilämpömittari (12)/[ --B11]: Kontaktilämpömittari pysäyttää kompressorin, jos paineilman poistumislämpötila ylittää 110 C:ta. Yli-- ja/tai alijännitesuoja (jännitteenmittausrele [ -- K13]): Pysäyttää kompressorin, jos asetettu minimijännite alittuu tai maksimijännite ylittyy. Valvoo kaikkia kolmivaihejännitteitä asetettujen yhteisten raja---arvojen puitteissa

21 Tekniset tiedot Painekytkin (25)/[ --B2]: Pysäyttää kompressorilaitteen, jos pyörimissuunta ei ole oikea. Estää laitteen käynnistymisen paineen ollessa liian korkea. Kompressorimoottorin ylivirtasuoja [ -- F2]: Pysäyttää kompressorin moottorin ylivirran vuoksi. Pyörimissuunnan valvonta (vaihejärjestysrele [ -- K12]): Pysäyttää kompressorin, jos sähköverkon vaihejärjestys on väärä Portaaton tuoton säätö Kuormitustasot Täyskuormitus: Kompressori toimii täyskuormituksella, kun käyttöpaine on n. 0.5 baria enimmäiskäyttöpaineen (ks. kohta 1.1) alapuolella. Säätöventtiilin (23) jälkeinen paine on vielä niin alhainen, että imuventtiili (3) on auki ja moottori käy täydellä teholla Jos paineilman kulutus on suurempi kuin kompressorin enimmäistuotto, kompressori asettuu normaalia alhaisempaan käyttöpaineeseen. Minimipaineventtiili (8) säilyttää öljynerotinsäiliössä (5) yli 2,5 barin paineen, joka vaaditaan ruuviyksikön (4) öljynkierron ylläpitämiseksi. Osakuormitus: Jos paineilman kulutus on alhaisempi kuin kompressorin enimmäistuotto, paine öljynerotinsäiliössä (5) nousee. Tämä aiheuttaa säätöventtiilin (23) jälkeisen paineen alenemisen. Alentunut paine sulkee imuventtiiliä (3). Täten säätöjärjestelmä säätää imuilman määrän vastaamaan todellista tarvetta. Tyhjäkäynti: Jos paineilman kulutus loppuu, säätöventtiilin (23) ansiosta paine imuventtiiliin johtavassa putkessa laskee edelleen. Imuventtiili (3) sulkeutuu kokonaan ohjausventtiilin (26) pysyessä jännitteisenä. Imuventtiilin (3) suuttimen kautta laitteistoon pääsee pieni määrä imuilmaa, jolla pidetään järjestelmä valmiudessa. Jos enimmäiskäyttöpaine (arvot, ks. kappale 1.1) ylittyy, paine poistuu öljynkierron säätöventtiilin (22) kautta

22 Asennus 6 Asennus 6.1 Asennusohjeita Asennuspaikalla on huomioitava seuraavat seikat: - Kompressorin etäisyyden rakennuskuoppien reunoista, pensaista jne. on oltava vähintään 1,5 m. - Sijoita kompressori tasaiselle alustalle. Korkeintaan 15 :n kallistus on sallittu. - Kompressorin imuilma ei saa sisältää kuumaa jäähdytysilmaa. Käyttöympäristön lämpötila: ks. kohta Sähköliitäntä Kompressorilaitteen sähköliitännät on suoritettu valmiiksi tehtaalla, ja laite on ainoastaan liitettävä sähköverkkoon. Johdinten poikkipinnat, sulakkeet sekä vaadittava liitäntäpistorasia: ks. kohta 1.5. Kytke liitoskaapeli kompressorin CEE---kojepistotulppaan (11). Liitoskaapeliksi suosittelemme sekä sisä--- että ulkotiloihin kumipäällysteistä, HO7RN---F--- tyyppistä kaapelia, jos mekaaninen rasitus ei ylitä keskitasoa. Huom! Kompressorin käyttäjä on velvollinen suorittamaan seuraavat toimenpiteet (vrt. DIN VDE 0113 Osa 1, IEC ja EN--normi ): Kompressorilaitteet, joita käytetään 2 kilowattia suuremmalla käyttömoottorilla ja 16 amperia voimakkaammalla virralla, on varustettava pääkytkimellä (EN / art. 5 ja/tai DIN VDE 0113 Osa 1 / 5.6.2) sekä sen eteen asennetuilla sulakkeilla (EN / art. 7). Käyttökategorian AC 23 mukaisen pääkytkimen rakenne on riippuvainen maksiminimellisvirrasta I N (ks. kohta 1.5). Vaadittavien kaapelipoikkipintojen ja sulakkeiden ohjearvot: ks. kappale 1.5. Pääkytkimen kytkentäkyvyn on oltava vähintään 1,1 kertaa moottorin nimellisteho (arvot löytyvät kappaleesta 1.3). Huom! Syöttöjohtojen poikkipinnat ja sulakkeet on valittu normin EN mukaisesti 40 C:n ympäristölämpötilalle. Poikkeavissa käyttöolosuhteissa, kuten korkeammissa ympäristölämpötiloissa tai pitkien syöttöjohtojen kohdalla (yli 50 m), on syöttöjohtojen poikkipinnat ja sulakkeet tarkastettava ja valittava normin EN ja paikallisen sähkölaitoksen määräysten mukaisesti

23 Käyttöönotto 7 Käyttöönotto 7.1 Huomioi ennen käyttöönottoa Jokainen kompressorilaite koekäytetään tehtaalla ja tarkistetaan huolellisesti ennen toimitusta. Tarkastuksessa varmistetaan, että annetut tekniset tiedot pitävät paikkansa ja komp ---ressorilaite toimii moitteettomasti. Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta kompressorilaite voi vaurioitua kuljetuksessa. Siksi se on toimituksen yhteydessä tarkastettava mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. Tarkkaile ensimmäisten käyttötuntien aikana, ilmeneekö komp ---ressorilaitteessa toimintahäiriöitä. Huom! Kompressorilaitteen keskeiset osat (kuten varo-- ja imuventtiili) asennetaan ja säädetään tehtaalla tarkkojen asetusohjeiden mukaisesti. Asetuksia ei saa muuttaa ilman valmistajan lupaa. Varo-- ja imuventtiilin jouset ovat esijännitetyt. 7.2 Huomioi ennen käynnistystä NÄIDEN TAI MUIDEN VAROITUSTEN HUOMIOIMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA HENKILÖ-- TAI AINEELLISIIN VAHINKOIHIN. Poista kaikki pakkausmateriaalit, työkalut ja kuljetusvarmisteet kompressorilaitteen sisältä ja päältä. - Kompressorin käyttäjältä edellytetään turvallisten työtapojen soveltamista ja kaikkien voimassa olevien paikallisten käyttö--- ja turvamääräysten noudattamista. - Kompressorin käyttäjä vastaa siitä, että laite on aina käyttövarma. - Kompressorilaitetta ei saa käyttää ympäristössä, jossa on paljon pölyä tai jossa esiintyy myrkyllisiä tai syttyviä kaasuja tai höyryjä. - Kompressorilaitetta ei saa kytkeä muuhun kuin tyyppikilvessä mainittuun jännitteeseen. Suorita seuraava toimenpide ennen kompressorin käyttöönottoa: Tarkista öljynerotinsäiliön öljytaso (ks. kohta 9.3.1). 7.3 Sähköliitännän tarkistus Pyörimissuunnan tarkistus (vaihejärjestys) Huom! Jos moottori ei käynnisty ja kompressorilaitteessa on häiriöilmoitus Pyörimissuunta (näyttö: katso kappale 8.4.1), on kolmivaihevirran syöttöjohdon vaihejärjestys väärä. Käännä vaiheenvaihtokytkin [ --Q11] vasempaan kohtaan 2. Käännä vaiheenvaihtokytkin [ ---Q11] tarvittaessa vasempaan kohtaan Jännitteen tarkistus Huom! Jos moottori ei käynnisty ja kompressorilaitteessa on häiriöilmoitus Antojännitteen valvonta (näyttö: katso kappale 8.4.1), on jännite joko liian korkea tai liian alhainen. Jos laitteessasi esiintyy tämä häiriö, anna valtuutetun sähköliikkeen tarkastaa, soveltuuko asentamasi liitäntä kompressorin moottorin nimellisteholle, ja onko liitäntä oikein mitoitettu (arvot: katso kappaleet 1.3 ja 1.5)

24 Käyttöönotto 7.4 Ylivirtasuojan säätö [ ---F2] Huom! Ennen kuin suoritat kompressorilaitteessa mitään säätöjä, on laite pysäytettävä ja virransyöttö katkaistava pääkatkaisijasta ja/tai yhdyskaapeli irrotettava pistorasiasta (kompressorilaitteen pysäytys: katso kappale 8.2.2). Ylivirtasuoja [ ---F2] on kompressorilaitteen kytkentäkaapissa. Moottorin tähtikolmiokäynnistys: Tähtikolmiokytkennässä vaihevirta johdetaan ylivirtasuojan kautta. Vaihevirta on 0,58---kertainen verrattuna moottorin nimellisvirtaan. Moottorin nimellisvirta: katso kappale 1.3 tai moottorin tyyppikilpi. Jotta ylivirtasuoja ei aktivoituisi jännitevaihtelujen vuoksi, voi asetusarvo ylittää laskennallisen vaihevirran enintään 10 %:lla. Tehtaalla asetettu arvo: vaihevirta + 10% 1 F2 2 1 Moottorin vaihevirran säätö 2 Kuittauspainike

25 Käyttöönotto 7.5 Käyttöönotto varastoinnin jälkeen Tilapäinen varastointi (korkeintaan neljä kuukautta) Irrota johtimet akun navoista (ensin ---napa, sitten + napa). Tuki moottorin ja kompressorin ilman imuaukot sekä moottorin pakoputki muovilla. Kiinnitä muovi kosteudenkestävällä teipillä. Kiinnitä käyttöpaneeliin ilmoitus suoritetuista toimenpiteistä. Huomio! Kompressorilaite on poistettu tilapäisesti käytöstä. Kompressorin imuilmanaukko on suljettu. Ota kompressori käyttöön käyttöohjeen kappaleiden 7.1 ja 8.2 mukaisesti. Päiväys: Allekirjoitus: Kiinnitä koneeseen tieto tilapäisestä varastoinnista Pitkäaikainen varastointi (yli 5 kuukautta) Poista öljy öljynerotinsäiliöstä ja öljynjäähdyttimestä. Öljy on helpointa poistaa kompressorin ollessa käyntilämpötilassa (ks. kohta 9.3.2). Täytä öljynerotinsäiliö säilytysöljyllä (ks. kohta 1.8 Öljysuositus ). Anna kompressorin käydä n. 10 minuuttia, jotta öljy leviää tasaisesti laitteestoon (kompressorilaitteen käynnistys ja pysäytys: ks. kohta 8.2). Sulje paineilman ulosottoventtiilit. Sijoita ilmansuodattimen aukkoon pussillinen kuivausainetta (silicageeliä) ja kiinnitä se teipillä. Tuki kompressorin ilmanimuaukko muovikelmulla. Kiinnitä muovi kosteudenkestävällä teipillä. Puhdista laite ja käsittele se suojarasvalla. Kiinnitä käyttöpaneeliin ilmoitus suoritetuista toimenpiteistä

26 Käyttöönotto Huom! Kompressori on poistettu käytöstä. Kompressori on täytetty säilytysöljyllä. Ennen käyttöönottoa on suoritettava huolto---ohjeen kappaleessa määrätyt toimenpiteet. Päiväys: Allekirjoitus: Kiinnitä koneeseen tieto varastoinnista Varastoi kompressori kuivassa, vakiolämpöisessä tilassa Käyttöönotto pitkäaikaisen varastoinnin jälkeen Tarkista renkaiden paine (ohjearvo: ks. kohta 1.1). Puhdista laite rasvan ja lian irrottavalla puhdistusaineella. Poista muovi ja teipit kompressorin ilmanimuaukosta. Poista kuivausaine (silicageeli) kompressorin imuilmansuodattimesta. Tarkista kaikki suodattiment ja vaihda tarvittaessa (ks. kohta ja 9.3.3). Lisää kompressoriöljyä (ks. kohta 9.3.2). Tarkista kaikki öljyjohdot (mahdolliset vuodot, löystyneet liitokset, kulumat tai muut vauriot). Suorita välittömästi tarpeelliset korjaukset. Ota kompressori käyttöön kohtien 7.1 ja 8.2 mukaisesti. Tarkista laitteen toimintakunto

27 Käyttö 8 Käyttö Suluissa ( ) olevat merkinnät viittaavat PI---virtauskaaviossa esiintyviin osiin. Hakasuluissa [ ] olevat merkinnät viittaavat sähkökytkentäkaaviossa esiintyviin osiin. 8.1 Käyttöpaneeli I 0 II Kojepistotulppa [ ---X11] 5 Painemittari 2 Vaiheenvaihtokytkin [ ---Q11] 6 Hätäpysäytyspainike Asento 0: kaikki navat kytketty irti 7 Käynnistyskytkin [ ---S1] Asento 1: Moot. pyörimissuunta 1 Kytkin vasemmalla: STOP / Reset ( seis / Asento 2: Moot. pyörimissuunta 2 palautus ) 3 Käyttötuntimittari [ ---B7] Kytkin suorassa: EIN ( käynnissä ) 4 Lämpötila öljy/ilma [ ---B11] Kytkin oikealla: START ( käynnistys 8 KAESER---CONTROl

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Käyttöohje Luettava huolellisesti ennen käyttöä Vers.1 8/13 Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti. Sisällys Laitteen esittely ja tekniset tiedot Laite tutuksi Käyttö:

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön Käyttöohje Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön SH O SH 25 SH 45 SH 55 SH 75 SH 95 SH 155 SH 215 SH 235 SH 275 SH 355 SH 505 N Puhallin mallit Tämä käyttöohje on voimassa sivukammiopuhaltimille:

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1231FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1231FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2016-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv SISÄPÄÄTE 2/12 PEM1231FIN 2016-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot