KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: Sarja nro:...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:..."

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: Sarja nro:... Indeksi: GL---nro.: BA---M12.E Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D Coburg : Postfach 2143 : Tel. (09561) : Fax.(09561)

2 (

3 M12E 79/113/EU 84/532/EU 84/533/EU AW5/ /

4 Sisällysluottelo Kappale --- Sivu 1 Tekniset tiedot Kompressorilaite Kompressori Moottori Sähkömoottorin huolto Sähköliitäntä Varoventtiilin asetusarvo Käyttöolosuhteet Öljysuositus Tyyppikilpien sijainti Mittapiirustus Turvaohjeet Symbolit ja viittaukset Yleiset turvaohjeet Nostosilmukan ja vetoaisan säännöllinen tarkistus Yleisiä ohjeita Ympäristönsuojelu Varaosat Yleistä Sääntöjenmukainen käyttö Sääntöjenvastainen käyttö Paineilman jälkikäsittely Tekijänoikeus Kuljetus Kompressorin nostaminen Rakenne ja toiminta Ilmanpuristuksen toimintaperiaate Lyhyt kuvaus kompressorista Osien numerointi PI---virtauskaavio Putkisto--- ja instrumenttikaavion selitys Ilmankierto Öljynkierto Turvajärjestelmä Portaaton tuoton säätö Asennus Asennusohjeita Sähköliitäntä i

5 Sisällysluottelo Kappale --- Sivu 7 Käyttöönotto Huomioi ennen käyttöönottoa Huomioi ennen käynnistystä Sähköliitännän tarkistus Pyörimissuunnan tarkistus (vaihejärjestys) Jännitteen tarkistus Ylivirtasuojan säätö [ ---F2] Käyttöönotto varastoinnin jälkeen Tilapäinen varastointi (korkeintaan neljä kuukautta) Pitkäaikainen varastointi (yli 5 kuukautta) Käyttöönotto pitkäaikaisen varastoinnin jälkeen Käyttö Käyttöpaneeli Kompressorilaitteen käynnistys ja pysäytys Käynnistys Pysäytys Käyttötilat Pysähdyksissä oleva kompressorilaite: Käynnistys: Häiriötila: Kompressorilaitteen pysäytys: Valvontajärjestelmä: KAESER---CONTROL---valvontajärjestelmä Valvontatoiminnot ja niiden näyttö Valvontatoiminnot ilman näyttöä Häiriönkuittaus: Toimenpiteet kylmissä olosuhteissa (talvikäytössä) Häiriöt Moottori ei käynnisty tai pysähtyy Käyttöpaine liian korkea Käyttöpaine liian alhainen Varoventtiili puhaltaa Kompressorilaite kuumenee liikaa Paineilmassa runsaasti öljyä Imuilmansuodattimesta vuotaa öljyä kompressorin pysähdyttyä ii

6 Sisällysluottelo Kappale --- Sivu 9 Kunnossapito Huomioi huolto--- ja kunnossapitotöitä suorittaessasi Säännöllinen huolto Huolto---ohjeet Öljynerotinsäiliön öljytason tarkistus ja öljynlisäys Kompressoriöljyn vaihto (öljynerotinsäiliössä ja öljynjäähdyttimessä) Öljynsuodattimen vaihto Öljynerotinsuodattimen vaihto Imuilmansuodattimen puhdistus tai vaihto Öljynjäähdyttimen puhdistus Kiilahihnan tarkistus Kiilahihnan kiristys Kiilahihnan vaihto Sähkömoottorin voitelu Varaosat ja huoltopalvelu Varaosat Liitteet Sähkökytkentäkaavio Huoltopäiväkirja iii

7 Tekniset tiedot 1 Tekniset tiedot 1.1 Kompressorilaite Malli... M 12 E Korkein sallittu käyttöpaine... 7 bar Ilmantuotto korkeimmalla sallitulla käyttöpaineella... 1,2 m 3 /min Paineilman lämpötila poistoaukon kohdalla C (ympäristön lämpötila 20 C) Äänitehotaso L WA... { 90 db(a) Äänenpainetaso (AVV) db(a) Tyhjäpaino kg Käyttöpaino kg Renkaat x 85. ( ) Suositeltu rengaspaine... 2,5 bar Paineilman ulosottoventtiili... 1x G 1/2 Kynsiliitin Piirustukset: Mittapiirustus... T 9397 PI---virtauskaavio... FFMM12E (putkisto ja instrumentointi) Sähkökytkentäkaavio... SFA12E Kompressori Yksivaiheinen öljyjäähdytteinen ruuvikompressori... Sigma 0 Öljykierron kokonaisöljymäärä... 4,3 l Paineilman jäännösöljypitoisuus... ca. 5 mg/m Moottori Malli... ABM 4D112M---2 Nimellisteho... 7,5 kw Nimellisvirta (I N ) A Nimelliskierrosluku min Sähkömoottorin huolto Kompressorin moottorin laakerien vaihto: Normaaleissa käyttöolosuhteissa käyttötunnin välein (ympäristön lämpötila korkeintaan 25 C) Vaikeammissa käyttöolosuhteissa käyttötunnin välein (ympäristön lämpötila korkeintaan 40 C) tai vähintään joka... 3 vuosi

8 Tekniset tiedot 1.5 Sähköliitäntä Verkkojännite V/3/N/PE Taajuus Hz Maksimaalinen etusulake (hidas tai käyttöluokka gl) A Johtimen poikkipinta (Cu---monijohdinkaapeli)... 5 x 4 mm 2 Maksiminimellisvirta (I N ) A Suojausluokka (kytkentäkaappi)... IP 55 Kompressorin syöttöjohdon CEE---jatkopistorasia32A,400V/3/N/PE 1.6 Varoventtiilin asetusarvo Avautumispaine... 9 bar 1.7 Käyttöolosuhteet Suurin sallittu käyttökorkeus merenpinnasta m Alhaisin sallittu ympäristön lämpötila* C Korkein sallittu ympäristön lämpötila C * Jos kompressoria käytetään etupäässä alle 0 C:n lämpötiloissa, ks. kohta LEERER MERKER. 1.8 Öljysuositus Laite Määrä Ympäristön lämpötila Öljy Kompressori 4,3 l C C BP Energol HLP 22 Esso NUTO H 32 Mobil VAC HLP 16 Shell TELLUS 22 Akseli Säilytysöljy pitkäaikaista varastointia varten 0 C C KAESER SIGMA Ruusikompressoriöljy S 46 Shell RETINAX AM Shell ENSIS Motoröl

9 Tekniset tiedot Tehtaalla suoritettu öljyntäyttö: Kompressori on tehtaalla täytetty seuraavalla jäähdytysöljyllä, jota suositellaan käytettäväksi myös jatkossa: KAESER SIGMA FLUID MOL Tätä öljyä suositellaan käytettäväksi myös, jos kompressoria joudutaan käyttämään epäsuotuisissa olosuhteissa, esim. jos imuilmassa on runsaasti epäpuhtauksia tai ympäristön lämpötila on korkea. Öljynlisäys: Käytä aina saman valmistajan samantyyppistä öljyä (ks. öljynerotinsäiliön kyljessä oleva tarra). Öljyn tai öljytyypin vaihto: Poista vanha öljy huolellisesti kompressorista ennen uuden öljyn lisäämistä. Öljyjärjestelmästä on mahdollisuuksien mukaan poistettava epäpuhtaudet. Uuden jäähdytysöljyn puhdistusominaisuudesta voi johtua, että öljylajin vaihdon jälkeen mahdolliset öljykerrostumat irtautuvat, ja öljynerotinsuodatin täytyy vaihtaa ensimmäisen kerran jo lyhyen ajan jälkeen. KAESER SIGMA FLUID MOL -- jäähdytysöljyn tekniset tiedot: - Viskositeettiluokka DIN VG 46 - Viskositeetti 40EC DIN mm 2 /s - Viskositeetti 100EC DIN ,8 mm 2 /s - Leimahduspiste DIN ISO EC - Jähmettymispiste DIN EC - Sulfaattijäännös DIN ,9 g - Vanhenemisominaisuus (a---cct) DIN 51352/1 0,5 g - Vaahtoavuus Seq. II ASTMD /0 ml - Kuluminen (FZG ---testi) DIN Stufe 12 - Emulsion hajoaminen DIN /39/0/40 min - Suuri lämmön ja hapettumisen kestävyys - Alhainen kerrostumien muodostus ja koksaantumistaipumus - Suuri dispersiokyky - Suojaa hyvin korroosiolta ja kulumiselta - Sopii hyvin yhteen tiivisteiden ja lakkojen kanssa --- erikoistoimenpiteitä ei tarvita - Hävitetään normaalisti, voidaan kierrättää Tätä öljyä koskevat DIN/EN ---normien mukaiset tiedot voit tilata KAESER KOMPRESSORIT OY:ltä

10 Tekniset tiedot 1.9 Tyyppikilpien sijainti Moottorinumero 3 Laitteen numero (ks. moottorin tyyppikilpi) (ks. laitteen tyyppikilpi) 2 Kompressorinumero (ks. kompressorin tyyppikilpi) 1.10 Mittapiirustus (ks. seuraava sivu)

11

12 Turvallisuus 2 Turvaohjeet Lue tämä ohje sekä moottorin käyttöohje huolellisesti ennen kompressorilaitteen käyt--- töönottoa ja huoltotöiden suorittamista ja noudata tarkalleen annettuja ohjeita. 2.1 Symbolit ja viittaukset Ohjeessa on tämä tunnus, kun työ voi aiheuttaa loukkaantumisen tai hengenvaaran. Tällöin on ehdottomasti toimittava ohjeen mukaisesti ja noudatettava erityistä varovaisuutta. Kaikkien työturvaohjeiden on oltava jokaisen koneiston käyttäjän tiedossa. Lisäksi on tärkeää noudattaa yleisiä varomääräyksiä ja tapaturmantorjuntaohjeita. Huom! Tämä tunnus viittaa suosituksiin, ohjeisiin, määräyksiin tai työtapoihin, joiden huomioimatta jättäminen johtaa kompressorin tai sen osien vaurioitumiseen. Tämä tunnus viittaa ympäristönsuojelutoimenpiteisiin. Tämä tunnus viittaa toimenpiteisiin, jotka kompressorin käyttäjän on suoritettava. - Tätä tunnusta käytetään luetteloissa. Kielto-- ja varoitusmerkinnät: Varoitus: Kuumaa tai haitallista kaasua voi levitä työtilaan. Varoitus: Älä koske kuumiin pintoihin. 2.2 Yleiset turvaohjeet Kompressorien asennus---, käyttö--- huolto--- ja korjaustöissä on noudatettava EN---normeja. Jos jotakin EN---normia ei vielä ole sisällytetty käyttömaan lainsäädäntöön, noudatetaan voimassa olevia kansallisia määräyksiä. Maissa, joita EN---normit eivät koske, on noudatettava kansallisia turvamääräyksiä. Valmistaja velvoittaa käyttäjän ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin antamiensa turvaohjeiden täyttämiseksi ennen kompressorin käyttöönottoa. Lisäksi on tärkeää, että noudatat seuraavia ohjeita: - Kompressorilaitetta saa käyttää vain ulkona, sillä pakokaasut sisältävät hengenvaarallista hiilimonoksidia! Mikäli kompressorilaitetta poikkeuksellisesti käytetään suljetussa tilassa, on pakokaasut ehdottomasti johdettava putken kautta ulos. Putken on oltava halkaisijaltaan vähintään 100 mm. - Tulipalovaara! --- Älä koskaan lisää polttoainetta kompressorilaitteeseen sen ollessa käynnissä.. Polttoainetta ei saa valua kuumille osille, esim. ilmanpoisto--- tai pakokaasuputkille. Jos

13 Turvallisuus polttoainesäiliön täyttö tapahtuu automaattisella pumpulla, on kompressorilaitteeseen liitettävä maadoituskaapeli staattisen sähkön poisjohtamiseksi. Älä koskaan anna polttoaineen, öljyn, jäähdytysaineen tai puhdistusaineen valua yli. Jos näin kuitenkin on käynyt, on ylivalunut neste ehdottomasti poistettava laitteistosta. - Asennuspaikalla ei saa syntyä avoliekkiä eikä kipinöitä. - Varo hitsaustöitä suorittaessasi, etteivät kipinät tai liian korkea lämpötila aiheuta tulipaloa. - Varmista, että kompressorin imuilma ei sisällä epäpuhtauksia. - Ympäristön enimmäislämpötila (ks. kohta 1.7) ei saa ylittyä. Muussa tapauksessa sovi valmistajan kanssa erikoistoimenpiteistä. - Varmista ennen korjaustöiden aloittamista, että kompressorilaitetta ei voi epähuomiossa käynnistää. Käynnistyslaitteeseen on kiinnitettävä varoituskilpi: Korjaustyö käynnissä, ei saa käynnistää! Irrota akku tai varusta sen navat eristyssuojuksilla. - Vaihda öljy käyttöohjeen mukaisesti, vähintään kuitenkin kerran vuodessa. - Erityyppisiä jäähdytysöljyjä ei saa sekoittaa keskenään. - Jotta öljynkiertoon ei kerry lauhdetta, noudata ja valvo valmistajan ilmoittamia käyttölämpötiloja. - Käytä vain valmistajan suosittelemia jäähdytysöljyjä. - Suoritettuasi öljynkierron osien huoltotyöt, lisää öljynerotinsäiliöön öljyä maksimitasoon saakka. Käynnistä laite tämän jälkeen lyhyeksi aikaa, ja tarkkaile sen käyntiä. Tarkista öljytaso jonkin ajan kuluttua uudelleen, ja täytä mahdollinen öljyvaje. - Vaihda öljynsuodatin, kun paine---ero öljynsuodattimessa ylittää sallitun 1 barin rajan. Tarkkaile painetta jatkuvasti. - Ilmanpoistoventtiileihin ei saa kohdistaa minkäänlaista ulkoista rasitusta. Älä koskaan liitä lisävarusteita, esim. voitelulaitteita tai vedenerottimia, suoraan venttiileihin. Komp --- ressorilaitetta ei saa vetää paineilman liitäntäletkuista. 2.3 Nostosilmukan ja vetoaisan säännöllinen tarkistus Huom! Tarkistuta nostosilmukka ja vetoaisa vähintään kerran vuodessa asiantuntijalla. 2.4 Yleisiä ohjeita Voimakäyttöisille työvälineille saavat suorittaa toimenpiteitä vain koulutettu henkilökunta ja ammattimiehet. Läikkyvä öljy saattaa aiheuttaa tapaturman tai tulipalon. Tarkista kaikki putket, letkut ja liittimet viikon välein. Korjaa mahdolliset vuodot ja näkyvät vauriot välittömästi. Huom! Takuun voimassaolo lakkaa, jos kompressoriin tehdään muutoksia, joista ei etukäteen ole sovittu KAESER KOMPRESSORIT Oy:n kanssa. 2.5 Ympäristönsuojelu Käytössä ja korjauksessa tarvittavat materiaalit ja käytetyt osat Hävitä käytön, huollon ja korjauksen yhteydessä kertynyt jätemateriaali voimassa olevien ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. 2.6 Varaosat KAESER---alkuperäisvaraosat ja KAESER SIGMA ---kompressoriöljy takaavat kompressorin luotettavan ja turvallisen toiminnan

14 Yleistä 3 Yleistä Huom! Säilytä käyttöohje aina kompressorin käyttöpaikalla. Tämä käyttöohje koskee ainoastaan siirrettäviä ruuvikompressoreita. Valmistaja pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin, jotka eivät välttämättä sisälly tähän käyttöohjeeseen. 3.1 Sääntöjenmukainen käyttö Kompressorilaite on tarkoitettu ainoastaan paineilman tuottoon. Kaikki muu siitä poikkeava käyttö on sääntöjenvastaista. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat sääntöjen vastaisesta käytöstä. Tällöin vastuu siirtyy kokonaan käyttäjälle. Sääntöjen mukaiseen käyttöön kuuluu myös valmistajan antamien asennus---, irrotus---, käyttöönotto---, käyttö--- ja kunnossapito---ohjeiden noudattaminen. Tämä kompressorilaite on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön. 3.2 Sääntöjenvastainen käyttö Paineilmaa ei koskaan saa suunnata ihmisiä kohti. Puristettuna energiana se voi aiheuttaa hengenvaaran. 3.3 Paineilman jälkikäsittely Öljyjäähdytteisten kompressorien tuottamaa paineilmaa ei saa ilman ylimääräistä paineilman jälkikäsittelyä käyttää hengitysilmana tai prosesseissa, joissa paineilma joutuu suoraan kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. 3.4 Tekijänoikeus KAESER KOMPRESSORIT omistaa tämän käyttöohjeen tekijänoikeuden. Tämä käyttöohje on tarkoitettu asennus---, käyttö---, huolto--- ja valvontahenkilökunnan käyttöön. Sitä ei saa kopioida osittain eikä kokonaan, levittää, luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää kilpailutarkoituksiin

15 Kuljetus 4 Kuljetus 4.1 Kompressorin nostaminen Huom! Kompressoria nostettaessa on aina noudatettava kuormien nostami-- sesta annettuja määräyksiä. Älä seiso riippuvan kuorman alla. Nosta ja laske kompressori tasaisella nopeudella. Äkkinäiset nykäykset ja pudottaminen vaurioittavat kompressoria. Älä tee muutoksia kompressorin nostokohtiin. Kompressori on varustettu nostosilmukalla, jonka saa esille kuomun keskimmäisessä osassa olevan luukun kautta (ks. kuva kappaleessa 5.3). Pysäytä kompressorilaite (katso kappale 8.2.2). Kytke irti kaikki kompressoriin liitetyt johdot ja letkut. Kiinnitä nostokoukku silmukkaan

16 Rakenne ja toiminta 5 Rakenne ja toiminta 5.1 Ilmanpuristuksen toimintaperiaate Siirrettävässä Mobilair---kompressorissa on yksivaiheinen, öljyvoideltu ruuviyksikkö. Roottoripesässä on kaksi vierintälaakeroitua roottoria, ensiö--- ja toisioroottori. Roottorien pyöriessä ilma imeytyy ruuviyksikön yläpuolella olevan imusuodattimen kautta ruuviyksikköön. Ilma puristuu ruuviyksikön alaosassa. Sinne ruiskutettu öljy imee puristusvaiheen aikana syntyneen lämmön, estää roottorien välisen kosketuksen, tiivistää roottorien ja roottoripesän välin ja voitelee vierintälaakerit. Ilma/öljyseos poistuu ruuviyksiköstä paineilman poistoaukon kautta Käyttöakseli 4 Ensiöroottori 2 Öljynsyöttö 5 Toisioroottori 3 Paineilman poistoaukko 6 Imuaukko 5.2 Lyhyt kuvaus kompressorista Ruuviyksikön roottoreita pyörittää sähkömoottori kiilahihnan välityksellä (ks. kohta 1.3). Öljynerotinsäiliöön asennettu öljynerotinsuodatin takaa lähes öljyttömän paineilman. Kompressoriöljy ei sovellu paineilmatyökalujen voiteluun. Työkalujen voitelua varten laitteeseen voidaan tarvittaessa asentaa voitelulaite. Kompressorin ohjausjärjestelmä varmistaa kulutusta vastaavan paineilman tuoton. Hätäpysäytysjärjestelmä suojaa moottoria ja kompressoria häiriötilanteissa pysäyttämällä sähkömoottorin automaattisesti. Tuulettimen ansiosta kompressorin lämpötila pysyy vakiona. Kompressori on varustettu nostosilmukalla (ks. kohta 4.1)

17 Rakenne ja toiminta 5.3 Osien numerointi Suluissa ( ) olevat numerot vastaavat PI---virtauskaaviossa esiintyviä osia Käyttöpaneeli 6 Öljynjäähdytin (20) 2 Minimipainetakaiskuventtiili (8) 7 Yhdistelmäventtiili (19) 3 Varoventtiili (13) 8 Öljynsuodatin (21) 4 Öljynerotinsäiliö (5) 9 Öljyntäyttötulppa 5 Yhdistetty ohjaus--- ja 10 Nostosilmukka paineenpoistoventtiili (26/27) Kojepistotulppa 15 KAESER---CONTROL 12 Vaiheenvaihtokytkin 16 Käynnistyskytkin 13 Sähkömoottori 17 Hätäpysäytyspainike 14 Kompressorin ilmansuodatin (1) 5.4 PI---virtauskaavio (ks. seuraavat sivut)

18 Rakenne ja toiminta

19 Rakenne ja toiminta

20 Tekniset tiedot 5.5 Putkisto--- ja instrumenttikaavion selitys Suluissa ( ) olevat merkinnät viittaavat PI---virtauskaaviossa (putkisto--- ja instrumenttikaavio) esiintyviin osiin. Hakasuluissa [ ] olevat merkinnät viittaavat sähkökytkentäkaaviossa esiintyviin osiin Ilmankierto Normaalipaineessa oleva imuilma virtaa imuilmansuodattimen (1) ja imuventtiilin (3) kautta ruuviyksikköön (4), jossa se puristetaan. Puristuskammioon ruiskutettu öljy imee puristusvaiheen aikana syntyneen lämmön, estää roottorien kosketuksen, tiivistää roottorien ja roottoripesän välin ja voitelee laakerit. Paineilma/öljy---sekoitus pakotetaan pyörimisliikkeeseen öljynerotinsäiliössä (5). Ensimmäisessä vaiheessa keskipakovoima erottaa öljyn ja paineilman. Paineilmaan jäljelle jäänyt öljy suodatetaan öljynerotinsuodattimessa (7). Öljynerotinsuodattimen säiliöön (5) kertynyt öljy palautetaan kompressorin ruuviyksikköön (4). Tämän jälkeen paineilma kulkeutuu minimipainetakaiskuventtiilin (8) kautta jakotukkiin (10). Minimipainetakaiskuventtiili (8) ylläpitää öljynerotinsäiliössä (5) öljynkierron vaatiman 2.5 barin vähimmäispaineen Öljynkierto Öljy virtaa öljynerotinsäiliöstä (5) venttiiliin (19), jossa oleva luisti ohjaa viileän öljyn öljynjäähdyttimen ohi öljynsuodattimeen (21) ja suodattimesta kompressorin ruuviyksikköön (4). Kun öljy kuumenee, luisti sulkeutuu ja öljy ohjataan kulkemaan öljynjäähdyttimen (20) kautta. Öljyn epäpuhtaudet suodattuvat öljynsuodattimessa (21) ja ruuviyksikössä (4) sijaitsevassa sihtisuodattimessa (18), josta öljy johdetaan ruuviyksikön öljykanaviin. Öljynerottimen suodattimeen (7) kertynyt öljy johdetaan takaisin ruuviyksikköön lianerottimen (17) kautta öljyn paluujohtoa (16) pitkin. Öljy kiertää järjestelmässä luonnollisen paine---eron ansiosta, joten öljypumppua ei tarvita Turvajärjestelmä Hätäpysäytyspainike [ -- S3]: Painettaessa hätäpysäytyspainiketta kompressorilaite pysähtyy ja kaikki KAESER--- CONTROL---valvontajärjestelmän valodiodit syttyvät. Varoventtiili (13): Varoventtiili estää paineen liiallisen nousun paineilmajärjestelmässä. Varoventtiili avautuu, jos suurin sallittu käyttöpaine ylittyy 2 barilla (ks. kohta 1.1). Venttiilin avautumispaine (ks. kohta 1.6) on säädetty tehtaalla. Säätöä ei saa muuttaa. Öljynkierron säätöventtiili (22): Tyhjäkäynnin aikana laite imee ja puristaa pienen määrän ilmaa. Öljynkierron säätöventtiili estää paineen nousun öljynerotinsäiliössä (5). Venttiili avautuu, kun suurin sallittu käyttöpaine (ks. kohta 1.1) ylittyy 0,5 barilla. Kontaktilämpömittari (12)/[ --B11]: Kontaktilämpömittari pysäyttää kompressorin, jos paineilman poistumislämpötila ylittää 110 C:ta. Yli-- ja/tai alijännitesuoja (jännitteenmittausrele [ -- K13]): Pysäyttää kompressorin, jos asetettu minimijännite alittuu tai maksimijännite ylittyy. Valvoo kaikkia kolmivaihejännitteitä asetettujen yhteisten raja---arvojen puitteissa

21 Tekniset tiedot Painekytkin (25)/[ --B2]: Pysäyttää kompressorilaitteen, jos pyörimissuunta ei ole oikea. Estää laitteen käynnistymisen paineen ollessa liian korkea. Kompressorimoottorin ylivirtasuoja [ -- F2]: Pysäyttää kompressorin moottorin ylivirran vuoksi. Pyörimissuunnan valvonta (vaihejärjestysrele [ -- K12]): Pysäyttää kompressorin, jos sähköverkon vaihejärjestys on väärä Portaaton tuoton säätö Kuormitustasot Täyskuormitus: Kompressori toimii täyskuormituksella, kun käyttöpaine on n. 0.5 baria enimmäiskäyttöpaineen (ks. kohta 1.1) alapuolella. Säätöventtiilin (23) jälkeinen paine on vielä niin alhainen, että imuventtiili (3) on auki ja moottori käy täydellä teholla Jos paineilman kulutus on suurempi kuin kompressorin enimmäistuotto, kompressori asettuu normaalia alhaisempaan käyttöpaineeseen. Minimipaineventtiili (8) säilyttää öljynerotinsäiliössä (5) yli 2,5 barin paineen, joka vaaditaan ruuviyksikön (4) öljynkierron ylläpitämiseksi. Osakuormitus: Jos paineilman kulutus on alhaisempi kuin kompressorin enimmäistuotto, paine öljynerotinsäiliössä (5) nousee. Tämä aiheuttaa säätöventtiilin (23) jälkeisen paineen alenemisen. Alentunut paine sulkee imuventtiiliä (3). Täten säätöjärjestelmä säätää imuilman määrän vastaamaan todellista tarvetta. Tyhjäkäynti: Jos paineilman kulutus loppuu, säätöventtiilin (23) ansiosta paine imuventtiiliin johtavassa putkessa laskee edelleen. Imuventtiili (3) sulkeutuu kokonaan ohjausventtiilin (26) pysyessä jännitteisenä. Imuventtiilin (3) suuttimen kautta laitteistoon pääsee pieni määrä imuilmaa, jolla pidetään järjestelmä valmiudessa. Jos enimmäiskäyttöpaine (arvot, ks. kappale 1.1) ylittyy, paine poistuu öljynkierron säätöventtiilin (22) kautta

22 Asennus 6 Asennus 6.1 Asennusohjeita Asennuspaikalla on huomioitava seuraavat seikat: - Kompressorin etäisyyden rakennuskuoppien reunoista, pensaista jne. on oltava vähintään 1,5 m. - Sijoita kompressori tasaiselle alustalle. Korkeintaan 15 :n kallistus on sallittu. - Kompressorin imuilma ei saa sisältää kuumaa jäähdytysilmaa. Käyttöympäristön lämpötila: ks. kohta Sähköliitäntä Kompressorilaitteen sähköliitännät on suoritettu valmiiksi tehtaalla, ja laite on ainoastaan liitettävä sähköverkkoon. Johdinten poikkipinnat, sulakkeet sekä vaadittava liitäntäpistorasia: ks. kohta 1.5. Kytke liitoskaapeli kompressorin CEE---kojepistotulppaan (11). Liitoskaapeliksi suosittelemme sekä sisä--- että ulkotiloihin kumipäällysteistä, HO7RN---F--- tyyppistä kaapelia, jos mekaaninen rasitus ei ylitä keskitasoa. Huom! Kompressorin käyttäjä on velvollinen suorittamaan seuraavat toimenpiteet (vrt. DIN VDE 0113 Osa 1, IEC ja EN--normi ): Kompressorilaitteet, joita käytetään 2 kilowattia suuremmalla käyttömoottorilla ja 16 amperia voimakkaammalla virralla, on varustettava pääkytkimellä (EN / art. 5 ja/tai DIN VDE 0113 Osa 1 / 5.6.2) sekä sen eteen asennetuilla sulakkeilla (EN / art. 7). Käyttökategorian AC 23 mukaisen pääkytkimen rakenne on riippuvainen maksiminimellisvirrasta I N (ks. kohta 1.5). Vaadittavien kaapelipoikkipintojen ja sulakkeiden ohjearvot: ks. kappale 1.5. Pääkytkimen kytkentäkyvyn on oltava vähintään 1,1 kertaa moottorin nimellisteho (arvot löytyvät kappaleesta 1.3). Huom! Syöttöjohtojen poikkipinnat ja sulakkeet on valittu normin EN mukaisesti 40 C:n ympäristölämpötilalle. Poikkeavissa käyttöolosuhteissa, kuten korkeammissa ympäristölämpötiloissa tai pitkien syöttöjohtojen kohdalla (yli 50 m), on syöttöjohtojen poikkipinnat ja sulakkeet tarkastettava ja valittava normin EN ja paikallisen sähkölaitoksen määräysten mukaisesti

23 Käyttöönotto 7 Käyttöönotto 7.1 Huomioi ennen käyttöönottoa Jokainen kompressorilaite koekäytetään tehtaalla ja tarkistetaan huolellisesti ennen toimitusta. Tarkastuksessa varmistetaan, että annetut tekniset tiedot pitävät paikkansa ja komp ---ressorilaite toimii moitteettomasti. Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta kompressorilaite voi vaurioitua kuljetuksessa. Siksi se on toimituksen yhteydessä tarkastettava mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. Tarkkaile ensimmäisten käyttötuntien aikana, ilmeneekö komp ---ressorilaitteessa toimintahäiriöitä. Huom! Kompressorilaitteen keskeiset osat (kuten varo-- ja imuventtiili) asennetaan ja säädetään tehtaalla tarkkojen asetusohjeiden mukaisesti. Asetuksia ei saa muuttaa ilman valmistajan lupaa. Varo-- ja imuventtiilin jouset ovat esijännitetyt. 7.2 Huomioi ennen käynnistystä NÄIDEN TAI MUIDEN VAROITUSTEN HUOMIOIMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA HENKILÖ-- TAI AINEELLISIIN VAHINKOIHIN. Poista kaikki pakkausmateriaalit, työkalut ja kuljetusvarmisteet kompressorilaitteen sisältä ja päältä. - Kompressorin käyttäjältä edellytetään turvallisten työtapojen soveltamista ja kaikkien voimassa olevien paikallisten käyttö--- ja turvamääräysten noudattamista. - Kompressorin käyttäjä vastaa siitä, että laite on aina käyttövarma. - Kompressorilaitetta ei saa käyttää ympäristössä, jossa on paljon pölyä tai jossa esiintyy myrkyllisiä tai syttyviä kaasuja tai höyryjä. - Kompressorilaitetta ei saa kytkeä muuhun kuin tyyppikilvessä mainittuun jännitteeseen. Suorita seuraava toimenpide ennen kompressorin käyttöönottoa: Tarkista öljynerotinsäiliön öljytaso (ks. kohta 9.3.1). 7.3 Sähköliitännän tarkistus Pyörimissuunnan tarkistus (vaihejärjestys) Huom! Jos moottori ei käynnisty ja kompressorilaitteessa on häiriöilmoitus Pyörimissuunta (näyttö: katso kappale 8.4.1), on kolmivaihevirran syöttöjohdon vaihejärjestys väärä. Käännä vaiheenvaihtokytkin [ --Q11] vasempaan kohtaan 2. Käännä vaiheenvaihtokytkin [ ---Q11] tarvittaessa vasempaan kohtaan Jännitteen tarkistus Huom! Jos moottori ei käynnisty ja kompressorilaitteessa on häiriöilmoitus Antojännitteen valvonta (näyttö: katso kappale 8.4.1), on jännite joko liian korkea tai liian alhainen. Jos laitteessasi esiintyy tämä häiriö, anna valtuutetun sähköliikkeen tarkastaa, soveltuuko asentamasi liitäntä kompressorin moottorin nimellisteholle, ja onko liitäntä oikein mitoitettu (arvot: katso kappaleet 1.3 ja 1.5)

24 Käyttöönotto 7.4 Ylivirtasuojan säätö [ ---F2] Huom! Ennen kuin suoritat kompressorilaitteessa mitään säätöjä, on laite pysäytettävä ja virransyöttö katkaistava pääkatkaisijasta ja/tai yhdyskaapeli irrotettava pistorasiasta (kompressorilaitteen pysäytys: katso kappale 8.2.2). Ylivirtasuoja [ ---F2] on kompressorilaitteen kytkentäkaapissa. Moottorin tähtikolmiokäynnistys: Tähtikolmiokytkennässä vaihevirta johdetaan ylivirtasuojan kautta. Vaihevirta on 0,58---kertainen verrattuna moottorin nimellisvirtaan. Moottorin nimellisvirta: katso kappale 1.3 tai moottorin tyyppikilpi. Jotta ylivirtasuoja ei aktivoituisi jännitevaihtelujen vuoksi, voi asetusarvo ylittää laskennallisen vaihevirran enintään 10 %:lla. Tehtaalla asetettu arvo: vaihevirta + 10% 1 F2 2 1 Moottorin vaihevirran säätö 2 Kuittauspainike

25 Käyttöönotto 7.5 Käyttöönotto varastoinnin jälkeen Tilapäinen varastointi (korkeintaan neljä kuukautta) Irrota johtimet akun navoista (ensin ---napa, sitten + napa). Tuki moottorin ja kompressorin ilman imuaukot sekä moottorin pakoputki muovilla. Kiinnitä muovi kosteudenkestävällä teipillä. Kiinnitä käyttöpaneeliin ilmoitus suoritetuista toimenpiteistä. Huomio! Kompressorilaite on poistettu tilapäisesti käytöstä. Kompressorin imuilmanaukko on suljettu. Ota kompressori käyttöön käyttöohjeen kappaleiden 7.1 ja 8.2 mukaisesti. Päiväys: Allekirjoitus: Kiinnitä koneeseen tieto tilapäisestä varastoinnista Pitkäaikainen varastointi (yli 5 kuukautta) Poista öljy öljynerotinsäiliöstä ja öljynjäähdyttimestä. Öljy on helpointa poistaa kompressorin ollessa käyntilämpötilassa (ks. kohta 9.3.2). Täytä öljynerotinsäiliö säilytysöljyllä (ks. kohta 1.8 Öljysuositus ). Anna kompressorin käydä n. 10 minuuttia, jotta öljy leviää tasaisesti laitteestoon (kompressorilaitteen käynnistys ja pysäytys: ks. kohta 8.2). Sulje paineilman ulosottoventtiilit. Sijoita ilmansuodattimen aukkoon pussillinen kuivausainetta (silicageeliä) ja kiinnitä se teipillä. Tuki kompressorin ilmanimuaukko muovikelmulla. Kiinnitä muovi kosteudenkestävällä teipillä. Puhdista laite ja käsittele se suojarasvalla. Kiinnitä käyttöpaneeliin ilmoitus suoritetuista toimenpiteistä

26 Käyttöönotto Huom! Kompressori on poistettu käytöstä. Kompressori on täytetty säilytysöljyllä. Ennen käyttöönottoa on suoritettava huolto---ohjeen kappaleessa määrätyt toimenpiteet. Päiväys: Allekirjoitus: Kiinnitä koneeseen tieto varastoinnista Varastoi kompressori kuivassa, vakiolämpöisessä tilassa Käyttöönotto pitkäaikaisen varastoinnin jälkeen Tarkista renkaiden paine (ohjearvo: ks. kohta 1.1). Puhdista laite rasvan ja lian irrottavalla puhdistusaineella. Poista muovi ja teipit kompressorin ilmanimuaukosta. Poista kuivausaine (silicageeli) kompressorin imuilmansuodattimesta. Tarkista kaikki suodattiment ja vaihda tarvittaessa (ks. kohta ja 9.3.3). Lisää kompressoriöljyä (ks. kohta 9.3.2). Tarkista kaikki öljyjohdot (mahdolliset vuodot, löystyneet liitokset, kulumat tai muut vauriot). Suorita välittömästi tarpeelliset korjaukset. Ota kompressori käyttöön kohtien 7.1 ja 8.2 mukaisesti. Tarkista laitteen toimintakunto

27 Käyttö 8 Käyttö Suluissa ( ) olevat merkinnät viittaavat PI---virtauskaaviossa esiintyviin osiin. Hakasuluissa [ ] olevat merkinnät viittaavat sähkökytkentäkaaviossa esiintyviin osiin. 8.1 Käyttöpaneeli I 0 II Kojepistotulppa [ ---X11] 5 Painemittari 2 Vaiheenvaihtokytkin [ ---Q11] 6 Hätäpysäytyspainike Asento 0: kaikki navat kytketty irti 7 Käynnistyskytkin [ ---S1] Asento 1: Moot. pyörimissuunta 1 Kytkin vasemmalla: STOP / Reset ( seis / Asento 2: Moot. pyörimissuunta 2 palautus ) 3 Käyttötuntimittari [ ---B7] Kytkin suorassa: EIN ( käynnissä ) 4 Lämpötila öljy/ilma [ ---B11] Kytkin oikealla: START ( käynnistys 8 KAESER---CONTROl

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V fi Finnish California Proposition 65 Varoitus Kalifornian osavaltio on todennut dieselmoottoreiden pakokaasun ja joidenkin sen aineosien aiheuttavan syöpää,

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot