Kokoonpano- ja asennusohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokoonpano- ja asennusohjeet"

Transkriptio

1 Kokoonpano- ja asennusohjeet Farmaseuttiset Pall -suodatinpatruunat Farmaseuttisille Pall -suodatinpatruunoille 1. Johdanto Seuraavia toimenpiteitä on noudatettava asennettaessa farmaseuttisia Pall -suodatinpatruunoita. Nämä esitteiden sisältämät tuotetiedot on luettava huolellisesti, sillä ne sisältävät arvokasta kokemukseen perustuvaa tietoa. On erittäin tärkeää, että kaikkia ohjeita noudatetaan huolellisesti ja mahdollisuuksien mukaan yhdistetään loppukäyttäjän vakiomenettelytapoihin. Jos jotkin menettelytavoista eivät sovellu käytäntöön, konsultoikaa Pall-maahantuojaa ennen järjestelmän viimeistelyä. Tuotteen käyttö Pallin voimassaolevien ohjeiden vastaisesti saattaa johtaa loukkaantumiseen tai vahinkoihin. Pall ei sitoudu vastuuseen tämän kaltaisten loukkaantumisten tai vahinkojen osalta. 2. Tekniset tiedot Maksimi käyttöpaine ja -lämpötila vaihtelevat suodatinpatruunatyyppien ja suodatinaineen mukaan. Tarkistakaa yksityiskohdat esitteiden ja patruunoiden merkintöjen tiedoista tai ottakaa yhteyttä Pall-maahantuojaan. Eheydentestauksen aikana suodatinkokoonpanojen maksimaalinen käyttöpaine voidaan lyhytaikaisesti ylittää käytettäessä ilmaa tai typpeä. Yksityiskohtaisemmat tiedot saat Pall-maahantuojalta. Spesifikaatioiden ulkopuolella työskentely ja yhteensopimattomat nesteet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteistovaurioita. Yhteensopimattomat nesteet vaikuttavat haitallisesti rakennemateriaaleihin kemiallisesti syövyttämällä, pehmentämällä ja aiheuttamalla jännityksiä. Ottakaa yhteys Pall-maahantuojaan tarkkojen rajojen saamiseksi selville. Varoitus: Euroopan unionin direktiivi 94/9/EU (ATEX) Räjähdysherkässä ympäristössä työskentelyyn tarkoitettu laite Pall-suodatinpatruunat täyttävät ATEX-direktiivin, kun ne asennetaan asianmukaiseen Pall-suodatinpesään tai laitekokonaisuuteen, mutta niitä ei tarvitse varustaa ATEX-merkinnällä. Direktiivin sääntöjen mukaan suodatinpatruunat eivät ole laitteita, jotka voivat toimia autonomisesti, vaan ne ovat osia, jotka ovat välttämättömiä laitteiston toiminnalle. Näin ollen suodatinpatruunoiden norminmukaisuus on todettu osana koko laitteistoa. USD 2296 Sivu 1

2 Kokoonpano- ja asennusohjeet 3. Laitteen vastaanottaminen 1. Suodatinkokoonpano on varastoitava puhtaassa, kuivassa tilassa lämpötilan ollessa C 3 C välillä ilman altistusta säteilylähteille kuten suoralle auringonvalolle ja mahdollisuuksien mukaan toimituspakkauksessaan. 2. Älä poista pakkausta ennen kuin juuri ennen asennusta. 3. Pussin tai pakkauksen eheys on tarkistettava ennen käyttöä. 4. Esisteriloidut kapselit on kaksoispussissa. Sisäpussin eheys on tarkistettava ennen käyttöä. 5. Valitun suodatinpatruunan sopivuus kohteeseen on tarkistettava. 6. Osanumeron lisäksi kukin suodatinkokoonpano on jäljitettävissä yksilöllisellä erä- ja sarjanumerolla. Varovaisuutta: Jotkut suodatinpatruunat toimitetaan esikastettuina ja steriloituina. Ne tulee asentaa ja käyttää välittömästi sen jälkeen kun ne otetaan pois pakkauksesta. 4. Asennus Pall-suodatinpatruunat ovat korkealuokkaisia tuotteita, jotka on valmistettu vaativien standardien mukaan. On hyvin tärkeää olla huolellinen, kun niitä asennetaan suodatinpesään. Ennen asentamista on tärkeää varmistaa, että valitun suodatinpatruunan tyyppi soveltuu suodatettavalle tuotteelle ja seuraavia annettuja ohjeita noudatetaan. 1. Avatkaa muovipussi saksilla, varokaa, että ette vahingoita sisällä olevaa suodatinpatruunaa. Varovaisuutta: Älkää käyttäkö teriä tai teräviä esineitä, jotka voivat vahingoittaa suodatinkapselia ja mahdollisesti myös suodatinta. Älkää avatko pussia pakottamalla suodatinkapseli saumatun pään läpi, sillä hiukkaset voivat saastuttaa kapselin. 2. Jotta vältetään suodatinpatruunan saastuminen vahingossa, on käytettävä puuterittomia käsineitä, jos se suinkin on mahdollista, ja pussi on pidettävä suodatinpatruunan päällä, kun patruunaa asennetaan suodatinpesään. Poistakaa pussi ennen suodatinpesän sulkemista. 3. Eräät suodatinpatruunat toimitetaan pommin pyrstö -suojatulpilla. Ne on poistettava ennen käyttöä. Sivu 2 USD 2296

3 Farmaseuttiset Pall -suodatinpatruunat 4.1 Yhdellä avoimella päällä varustetut tulppaliitostyyppiset suodatinpatruunat 1. Varmistakaa, että O-renkaat ovat vahingoittumattomia ja oikein paikoillaan urissa. 2. Tarkistakaa, että tiivistepinta suodatinpesässä on puhdas ja vahingoittumaton. 3. Asennuksen helpottamiseksi suosittelemme lämpimästi, että O-renkaat kastellaan upottamalla suodatinpatruunan avoin pää sopivaan nesteeseen, joka on yhteensopivaa suodatettavan nesteen kanssa. Lopullisessa huuhtelussa käytettävä vesi on sopiva voiteluaine monissa tapauksissa. Ottakaa yhteys Pall-maahantuojaan saadaksenne neuvoja muista voiteluaineista. Varovaisuutta: O-renkaiden asennus lokeroihin. Matalan kiehumapisteen omaavia voiteluaineita (esim. etyyli- tai isopropyylialkoholi) ei saa käyttää, jos asennettava suodatin steriloidaan höyryllä tai se joutuu alttiiksi lämpötiloille, jotka ylittävät voiteluaineen kiehumapisteen. Korkea höyrypaine O-renkaiden välissä voi aiheuttaa vahinkoja O-renkaan sovittimille. 4. Tarttukaa suodatinpatruunaan mahdollisimman läheltä avointa päätä. 5. Laittakaa suodatinpatruuna sisään kiertämällä varovasti, näin edistätte pintojen kostumista. Laittakaa patruuna varovasti paikoilleen. Älkää yrittäkö pakottaa patruunaa paikoilleen. 6. Suodatinpatruunoita, joissa on pikaliitos, tulee kiertää myötäpäivään, jotta kiinnityskorvat tarttuvat kiinni. 7. Jos niitä käytetään, laittakaa kiinnityslevy tai jouset patruunoiden päälle. 4.2 Kahdella aukolla ja tiivisteillä varustetut suodatinpatruunat 1. Varmistakaa, että tiivisteet eivät ole vahingoittuneet ja ne on laitettu kunnolla suodatinpatruunan uriin molemmissa päissä. 2. Tarkistakaa, että suodatinlokeron tiivistepinnat ja sulkumutterit ovat puhtaita ja vahingoittumattomia. 3. Tiivisteitä ei tarvitse kastella. 4. Liuuttakaa suodatin patruuna liitostangolle ja kiinnittäkää paikoilleen lukitusmutterin avulla kiristäkää vain käsin. USD 2296 Sivu 3

4 Kokoonpano- ja asennusohjeet 5. Sterilointi Jos ei erityisesti merkitty, kaikki suodattimet, patruunat ja kapselit toimitetaan steriloimattomina. 5.1 Höyrykäsittely paikoillaan ja autoklaavi 5.2 Gammasäteily Tutustukaa asianmukaiseen Pall-tuotetietoon, joka koskee paikoillaan höyryn avulla tai autoklaavissa steriloitavia tuotteita sekä suurinta suositeltua kumulatiivista autoklaavialtistusaikaa. Autoklaavisteriloinnin toimenpiteet on kuvattu yksityiskohtaisesti Palljulkaisussa USTR 85. Super -kalvosuodattimet ja Ultipor VF DV2 ja DV5 -kalvosuodattimet tulee kastella ennen autoklaaviin laittoa tai ennen paikoillaan tapahtuvaa höyrykäsittelyä. Muut materiaalit voidaan käsitellä autoklaavissa märkänä tai kuivana. Suurinta osaa esisteriloiduista suodatinkapseleista ei voi steriloida uudelleen. Olkaa hyvä ja tarkastakaa tuoteseloste ja ottakaa yhteyttä Palliin lisätietoja varten. Kaksiaukkoiset tiivisteillä suljetut polymeerisuodatinpatruunat, jotka asennetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin liitostangon lokeroihin, eivät sovellu steriloitaviksi höyryn avulla. Tämän tyyppiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut suodatinpatruunat voidaan höyryttää. Älä käsittele patruunoita autoklaavissa mukana toimitetussa pussissa. Kun käytetään kapselisuodattimia saniteettiliitäntöjen kanssa suositellaan, että saniteettikiristyspantaa ei kiristetä kokonaan ennen autoklaavikäsittelyä. Kiristyspanta on kiristettävä kokonaan vasta, kun autoklaavikäsittely on valmis. Ilmaus- ja tyhjennysventtiilejä on avattava vähintään yhdellä kierroksella ennen autoklaavikäsittelyä. 1. Määrätyt suodatinpatruunat voi steriloida gammasäteilyllä. Lisätietoja on tuoteselosteessa. 2. Tarkista Pall-maahantuojalta suurin sallittu säteilyannos. Sallitun annoksen ylittävä gammasädetys tai gammasädetys siihen sopimattomalle tuotteelle aiheuttaa materiaalin tai rakenteen heikentymistä ja saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. Sterilointijakson teho on validoitava soveliaalla menetelmällä. 6. Eheydentestaus Sterilointiaste ja virussuodattimien patruunoiden eheys on testattava ennen käyttöä, steriloinnin jälkeen ja käytön jälkeen alalla hyväksytyn testimenetelmän avulla. Pall-maahantuojalta saa tietoja suositelluista eheydentestausmenetelmistä ja -arvoista. Joillekin esisuodattimille voidaan myös suorittaa eheydentestaus. Kysy Pall-maahantuojalta lisätietoja suositellusta menetelmästä. Sivu 4 USD 2296

5 6.1 Korvausilmakohteet Farmaseuttiset Pall -suodatinpatruunat Korvausilmakohteissa tai matalapainekaasun osalta suosittelemme eheydentestausta veden tunkeuma testimenetelmällä (Water Intrusion Test). Suodatinpatruuna on huolellisesti kuivattava ennen käyttöä, jos se on aikaisemmin kasteltu Forward Flow -testiä varten. Suodatinpatruunat voidaan kuivata puhaltamalla puhdasta kuivaa ilmaa tai typpeä kyseisen suodatinkalvon kuplapisteen ylittävällä paineella. Haihtumattomien kostutusnesteiden kohdalla saattaa kuitenkin olla tarpeen ensin huuhdella suodatin vedellä tai muulla haihtuvalla liukenevalla nesteellä ja sitten kuivata suodatin. Kysy Pall-maahantuojalta lisätietoja suositelluista menetelmistä. 7. Käyttö 7.1 Nestekohteet 1. Steriilisuodatusta varten suodatinkokoonpanot ja kaikki suodatinjärjestelmän poistopuolen komponentit on esisteriloitava asennettuna. Parhaan tuloksen saamiseksi steriilisuodatus on tehtävä valvotussa ympäristössä (esim. laminaarisen virtauksen penkki tai puhdastila). 2. Löysää ilmausventtiiliä ja aloita hitaasti pesän täyttäminen. Kiristä ilmausventtiili heti, kun ylimääräinen ilma poistuu kapselista ja neste saavuttaa ilmausaukon pinnan. 3. Nosta asteittain virtausnopeutta tai painetta haluttuun arvoon. Älä ylitä tuotteen spesifikaatioissa annettuja enimmäiskäyttöparametreja. 4. Suodatuksen päätyttyä voidaan suodattimelle jääneen nesteen määrä minimoida puhdistamalla suodatinta paineilmalla. 7.2 Kaasukohteet Varovaisuutta: Kun hydrofobisella membraanilla varustettua kokoonpanoa (esim. Emflon PFR -suodattimet) käytetään vesipohjaisille tai korkean pintajännitteen omaaville liuoksille, tulee suodatin esikastella sopivalla matalapintajännitteisellä liuoksella (kuten etyyli- tai isopropanolialkoholilla), jotta aikaansaadaan virtausta suodattimen läpi. 1. Kaasujärjestelmissä, joissa mahdollisesti on nesteen tai kondensaatin poisto, suodatin on asennettava pystysuunnassa tyhjennysaukko alaspäin, jotta kaasussa mahdollisesti oleva neste poistuu luonnollisesti suodattimesta. Varovaisuutta: Korvausilmakohteissa tai matalapainekaasun osalta suodatin on huolellisesti kuivattava ennen käyttöä, jos se on kasteltu eheydentestausta varten. Haihtumattomien kostutusnesteiden kohdalla saattaa kuitenkin olla tarpeen ensin huuhdella suodatin vedellä tai muulla haihtuvalla liukenevalla nesteellä ja sitten kuivata suodatin. USD 2296 Sivu 5

6 Kokoonpano- ja asennusohjeet 8. Suodatinkokoonpanon vaihtaminen Suodatinpatruunat on vaihdettava käsittelyn GMP-vaatimusten mukaisesti. Käytettäessä useamman kuin yhden valmistuserän suodatinpatruunoita suositellaan vaihtoa, kun saavutetaan suurin sallittu paine-ero (katso Pallin tuoteohjeistusta), jos virtausnopeus ei ole enää tyydyttävä tai jos kumulatiivinen höyryn käyttöikä saavutetaan (kumpi niistä saavutetaan ensin). Hävittäkää suodatinpatruunat paikallisten terveys- ja ympäristövaatimusten mukaisesti. Kertakäyttöisiä suodatinpatruunoita ei saa puhdistaa. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut suodatinpatruunat voi puhdistaa tarvittaessa. Lisätietoja on saatavissa Pall-maahantuojalta. 9. Tieteelliset ja laboratoriopalvelut Pall tarjoaa teknisen huollon kaikkien suodatintuotteiden käytön tukemiseksi. Tämä palvelu on aina käytettävissä. Kysykää meiltä, jos ongelmia ilmenee. Lisäksi käytettävissä on teknisten edustajien verkosto ympäri maailmaa. Sivu 6 USD 2296

7

8 New York USA maksuton puhelin faksi sähköposti Portsmouth Eurooppa +44 () puhelin +44 () faksi sähköposti Vieraile sivustollamme Pall, Emflon, Supor ja Ultipor ovat Pall Corporation -yhtiön tavaramerkkejä. Filtration. Separation. Solution. on Pall Corporationin palvelumerkki. ilmaisee USA:ssa rekisteröityä tavaramerkkiä. Tekijänoikeus 28, Pall Corporation. FI_USD 2296 Rev C 11/8

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Kuivauskaappi SINITUULI 6002

Kuivauskaappi SINITUULI 6002 Asennus- ja käyttöohje Kuivauskaappi SINITUULI 6002 FIN Suomeksi Arvoisa UPOn asiakas! Onnittelemme sinua erinomaisesta tuotevalinnastasi ja toivotamme sinut tervetulleeksi UPOperheeseen. Maailmanlaajuiseen

Lisätiedot

Lämmitys - jäähdytys. Asennus Toiminta Käyttö Huolto. helppokäyttöinen, erittäin tehokas, vihreä teknologia

Lämmitys - jäähdytys. Asennus Toiminta Käyttö Huolto. helppokäyttöinen, erittäin tehokas, vihreä teknologia Korroosio- ja lietesuojaus vedenkierrätysjärjestelmissä Lämmitys - jäähdytys Asennus Toiminta Käyttö Huolto helppokäyttöinen, erittäin tehokas, vihreä teknologia www.elysator.com Sisällys Ongelma 4 Ratkaisu

Lisätiedot

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje Kompressorisumutin Malli NE-C801 TM Käyttöohje FI IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Ennen laitteen käyttöä Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto... 3 Käyttötarkoitus... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

Condair CP2 Tekninen aineisto

Condair CP2 Tekninen aineisto Höyrykostutin Condair CP2 Tekninen aineisto 1115943 SF Brautek 0210 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 1.1 Aivan aluksi! 4 1.2 Teknisen aineiston tiedot 4 2 Turvallisuusohjeet 5 3 Laitekuvaus 6 3.1 Laiteversiot

Lisätiedot

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 Sisältö YLEISTÄ 2 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 1. Sanasto 5 2. Pakkauksesta purkaminen 6 3. Paikalleen sijoittaminen

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V fi Finnish California Proposition 65 Varoitus Kalifornian osavaltio on todennut dieselmoottoreiden pakokaasun ja joidenkin sen aineosien aiheuttavan syöpää,

Lisätiedot

Asennusohjeet. Copeland Scroll kompressoreille

Asennusohjeet. Copeland Scroll kompressoreille Asennusohjeet Copeland Scroll kompressoreille Turvallisuusohjeet Copeland kompressoreille Lue ohje ennen asennusta.virhe asennettaessa kompressoria,voi aiheuttaa henkilövahingon. Ohje tulisi säilyttää

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

A1000 / A2000 Käyttöohjeet

A1000 / A2000 Käyttöohjeet Ohjekirja A70 Alipaineistaja / Ilmanpuhdistin A1000 / A2000 Käyttöohjeet www.imu-tec.fi www.imuri.fi myynti@imu-tec.fi puh. 09 550 700 fax 09 550 900 1 Tärkeää! Nämä käyttöohjeet koskevat vain PullmanErmator

Lisätiedot

Herb:ie 23 Käyttäjän Käsikirja

Herb:ie 23 Käyttäjän Käsikirja Herb:ie 23 Käyttäjän Käsikirja 1(15) Herb:ie 23 Käyttäjän Käsikirja www.indoorgarden.fi Vattuniemenkatu 27, 00210 Helsinki email: info@indoorgarden.fi Herb:ie 23 Käyttäjän Käsikirja 2(15) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO www.ruukkikatot.fi RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO KÄYTTÄJÄN OPAS Ruukki Classic solar -lämpökatto Käyttöohje Integroitu aurinkolämpökeräin Classic -katoille Ruukin aurinkolämpökatto on kokonaisuus, joka

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Endoskopian järjestelmäkäsikirja

Endoskopian järjestelmäkäsikirja Endoskopian järjestelmäkäsikirja JÄRJESTELMÄKOHTAISET käyttöohjeet Sisältö 1 Johdanto...5 1.1 Mahdolliset vaarat ja huomiosanat... 6 1.2 Symbolit...7 2 Endoskopiavälineiden käyttö... 9 2.2 Jokaista käyttöä

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet by KESKUSPÖLYNIMURI Käyttöja asennusohjeet ESITTELY Haluaisimme onnitella Teitä keskuspölynimurihankinnastanne. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen, joka on valmistettu Saksassa. Hygieeninen puhtaus,

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot