Jätevesipumppaamo. Käyttöohje. UFB 200 -sarja UFB 200. Harmaat jätevedet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätevesipumppaamo. Käyttöohje. UFB 200 -sarja UFB 200. Harmaat jätevedet"

Transkriptio

1 Jätevesipumppaamo Harmaat jätevedet UFB 200 -sarja UFB 200 Käyttöohje

2 Sisällys Sivu Vaatimustenmukaisuusvakuutus Yleistä Johdanto Tuotetiedustelut ja tilaukset Tekniset tiedot Käyttötarkoitus Toimitussisältö Lisävarusteet Turvallisuus Käyttöohjeen merkinnät Käyttäjän henkilökohtainen vastuu Piittaamattomuudesta aiheutuvat vaaratilanteet Turvallinen työskentely Turvallisuusohjeet käyttäjälle Turvallisuus ohjeet huoltoa ja tarkastuksia varten Luvattomat muutokset ja varaosat Laitteen vääränlainen käyttö Kuljettaminen ja väliaikainen varastointi Kuljettaminen Väliaikainen varastointi Laitteen kuvaus Asennus Yhteiden asennus Säätäminen ja testaus Huolto Vianetsintä Takuu Tekniset muutokset Laitteen kuvat Kuva A: Asennusesimerkki Kuva B: Mitat Kuva C: Varaosat

3 Declaration of conformity We, the herewith declare ZEHNDER Pumpen GmbH Zwönitzer Straße Grünhain-Beierfeld, that the waste water ejection units of the type series UFB conform to the following relevant regulations in the respective valid version: - EC low voltage directive 2006/95/EC - EMC directive 2004/108/EC - Machinery directive 2006/42/EC Applied conform standards, particularly - EN EN EN EN EN Grünhain, 22/12/2009 Matthias Kotte Product development 3

4 1. Yleistä 1.1 Johdanto Tämä ohje koskee UFB-sarjan harmaille jätevesille tarkoitettuja lattiakaivopumppaamoja. Takuu raukeaa, jos käyttöohjeita ei noudateta, laitteeseen tehdään muutoksia ilman valmistajan lupaa tai käytetään varaosia, jotka eivät ole alkuperäisiä. Valmistaja ei vastaa piittaamattomuudesta johtuvista vaurioista. Valmistaja: ZEHNDER Pumpen GmbH Zwönitzer Straße Grünhain-Beierfeld, GERMANY Valmistetut versiot: UFB 200/30, UFB 200/35 ja UFB 200/ Tuotetiedustelut ja tilaukset Jos tarvitsette lisätietoja tuotteesta, sen ominaisuuksista tai varaosista, ota yhteyttä: NESTEKNIIKKA Oy Monsaksenkuja Vantaa puh Tekniset tiedot UFB 200/30 UFB 200/35 UFB 220/40 Pumpun teho P1 300 W 850 W 850 W Pumpun teho P2 130 W 430 W 430 W Jännite U 230 V 230 V 230 V Taajuus f 50 Hz 50 Hz 50 Hz Nimellinen sähkövirta Inenn 1.3 A 3.7 A 3.7 A Kierrosta / min n 2800 min min min -1 max. virtaama Qmax 7 m³/h 11 m³/h 10 m³/h max. nostokorkeus Hmax 7.5 m 11 m 10.0 m max. pumpattavan nesteen 40 C * 40 C * 40 C * keskilämpötila tmax Paineliitäntä G 1 ¼ G 1 ¼ G 1 ¼ Koko LxKxP 460 x350x432 mm 460x350x432 mm 460x350x432 mm Materiaalit: Säiliö/korotusosa PE PE PE Kansisto PVC PVC PVC Pumpun pesä PP PP PP Juoksupyörä PA 6 PA 6 PA-6 Akseli Paineputki PP PP PP Tiiviste NBR/ Chloroprene NBR/ Chloroprene Yhteet ABS ABS ABS * lyhytaikainen käyttö 90 0 C (esim. pesukoneiden jätevedet) NBR/ Chloroprene 4

5 1.4 Käyttötarkoitus UFB malliset jätevesien pienpumppaamot on suunniteltu upotettavaksi lattiapinnan alapuolelle. Laitteet on suunniteltu käytettäväksi mm. kellareiden harmaiden jätevesien (esim. lattiakaivojen, pesukoneiden ja suihkujen) pumppaamiseen padotuskorkeuden alapuolella. HUOMIO! Harmaille jätevesille suunniteltuja UFB-pumppaamoja ei tule käyttää WC-vesien eikä rasvaisten vesien pumppaamiseen. Pumpattavien vesien ei tule myöskään sisältää muita suuria kiintoaineita. 1.5 Toimitussisältö Pienpumppaamot toimitetaan asennusvalmiina (ready to plug) pakettina, johon kuuluu säiliö, pumppu (kiinteällä pintakytkimellä), yksisuuntaventtiili, hajulukko sekä ritiläkansi. 1.6 Lisävarusteet - Läpivientiosat lisäyhteille DN 50, DN 70 ja DN Korotusosa - umpikansi - ylitäyttöhälytin 2. Turvallisuus Tämä ohje antaa käyttäjälle tietoja turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, joita tulee ottaa huomioon tuotteen asennuksessa ja huollossa. Lue tämä ohje hyvin ennen tulevia huoltotoimenpiteitä. Säilytä käyttöohjetta pumppaamon välittömässä läheisyydessä tai kiinteistön huoltokansiossa. 2.1 Käyttöohjeen merkinnät Turvallisuuteen liittyvät asiat, jotka voivat aiheuttaa vaaraa laitteen käyttäjälle, on merkitty alla olevalla varoitusmerkinnällä. Varoitusmerkintä DIN W 9, Alla oleva merkintä varoittaa jännitteeseen liittyvästä vaarasta. Varoitusmerkintä DIN W 8. Käyttöohjeen turvallisuuteen liittyvät kohdat, joiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaraa laitteelle ja sen toiminnalle, on merkitty HUOMIO! -tekstillä. Merkinnät, jotka liittyvät suoraan UFB-pumppaamoon, kuten - pyörimissuuntaa osoittava nuoli - liitäntöjen merkinnät täytyy lukea huolella ja varmistaa käyttöohjeen luettavuus niiden osalta myös huoltoa ja käyttöä varten. 5

6 2.2 Käyttäjän henkilökohtainen vastuu Laitteen asennusta, käyttöä ja huoltoa tekevällä henkilöllä tulee olla asianmukainen pätevyys mm. sähkö- ja putkitöille. Laitetta huoltavalla henkilöllä tulee olla ymmärrys ja tieto laitteen toiminnasta, käyttötarkoituksesta sekä hänen täytyy olla sisäistänyt käyttöohjeen sisältö. Jos käyttäjällä on vajaavaiset tiedot laitteesta, antaa Nestekniikka Oy mielellään lisätietoja asennukseen ja käyttöön liittyen. 2.3 Piittaamattomuudesta aiheutuvat vaaratilanteet Huolimaton turvallisuusohjeiden noudattaminen voi aiheuttaa vaaraa laitteen parissa toimiville henkilöille sekä itse laitteelle. Noudattamatta jättäminen voi myös johtaa takuun raukeamiseen. Huolimaton turvallisuusohjeiden noudattaminen voi aiheuttaa muun muassa seuraavia vaurioita: - toimintahäiriöitä pumppaamon toiminnan kannalta tärkeissä osissa - vaikeuttaa korjaus- ja huoltotoimenpiteitä - altistaa henkilön sähköisille, mekaanisille tai kemiallisille aineille - altistaa ympäristöä vaarallisille ainesosille 2.4 Turvallinen työskentely Tässä ohjeessa mainittujen asioiden lisäksi maakohtaiset säädökset ja lait sekä yrityskohtaiset määräykset vaikuttavat osaltaan turvalliseen työskentelyyn. 2.5 Turvallisuusohjeet käyttäjälle - Laitteen mahdolliset vaaroja aiheuttavat kylmät ja kuumat osat tulee suojata niin, että ne eivät aiheuta vaaraa laitteen loppukäyttäjälle. - Liikkuvia osia peittäviä suojia ei tule poistaa kun laite on toiminnassa ja/tai kytkettynä verkkovirtaan. - Mahdolliset haitallisten aineiden vuodot pitää torjua niin, että aineet eivät aiheuta vaaraa ihmisille eikä ympäristölle. Torjunnassa ja aineiden hävittämisessä tulee noudattaa paikallista lakia. - Kaikki sähkövirtaan liittyvät vaaratekijät tulee eliminoida henkilövahinkojen välttämiseksi. 2.6 Turvallisuusohjeet huoltoa ja tarkastuksia varten Laitteen huoltoa ja tarkistuksia tekevän henkilön/yrityksen tulee omata riittävä ammattitaito toimenpiteitä varten sekä tuntemus laitteen ominaisuuksista ja toiminnasta. Huoltoa ja tarkistuksia tehtäessä tulee tämän käyttöohjeen olla lähettyvillä mahdollisia epäselvyyksiä silmällä pitäen. Kaikki huoltotoimenpiteet tulee pääsääntöisesti tehdä ainoastaan laitteen ollessa suljettuna ja irrotettuna verkkovirrasta. Kun toimenpiteet on tehty, tulee pumppaamo sekä kaikki mahdolliset lisälaitteet heti kytkeä toimintaan laitteen oikeanlaisen toiminnan varmistamiseksi. Ota kytkemisessä huomioon kaikki tässä käyttöohjeessa olevat turvallisuuteen ja laitteen toimintaan liittyvät seikat. 6

7 2.7 Luvattomat muutokset ja varaosat Kaikki laitteeseen tehtävät muutokset ovat sallittuja vain, jos niistä on ensin pyydetty lupa laitteen toimittajalta. Oikeanlaiset ja alkuperäiset varaosat varmistavat laitteen turvallisuuden ja pitkäikäisen toiminnan. Vääränlaisten varaosien käyttö voi aiheuttaa vaurioita sekä toimintahäiriöitä laitteessa. 2.8 Laitteen vääränlainen käyttö Laitteen oikeanlainen ja pitkäikäinen toiminta saavutetaan ainoastaan silloin, kun laitetta käytetään kappaleessa 1 (Yleistä) kuvattuun käyttötarkoitukseen. Teknisten tietojen mukaisia arvoja (esim. nostokorkeus) ei tule ylittää laitteen oikeanlaisen toiminnan varmistamiseksi. ACHTUNG HUOMIO! Automaattisesti toimivaa laitetta (kuten tätä pumppaamoa) ei tule jättää pitkäksi aikaa ilman valvontaa. Jos laite kuitenkin täytyy olla pitkän aikaa yksinään, kytke pumppaamoon johdetut laitteet (esim. pesukone) irti verkosta. Voit myös käyttää hälytyslaitetta ja pesukoneen hätäsulkuventtiiliä estämään veden tulvimisen laitteen toimintahäiriön sattuessa. 3. Kuljettaminen ja väliaikainen varastointi 3.1 Kuljettaminen Laitteen kuljetuksessa on noudatettava varovaisuutta. Laitetta ei tule heittää, tiputtaa tai kolauttaa mihinkään. 3.2 Väliaikainen varastointi Lyhytaikaiseen säilytykseen riittää viileä, kuiva ja valolta suojattu paikka, jossa laite ei pääse jäätymään. Laitetta tulee säilyttää pystyasennossa. 4. Laitteen kuvaus Composition and mode of operation: Pumppaamot ovat valmiiksi asennettuja kokonaisuuksia, jotka voidaan kytkeä suoraan pistokkeella verkkovirtaan 230 V, 50 Hz. Moottori on varustettu ylikuumenemissuojalla, joka sammuttaa pumpun automaattisesti jos se pääsee ylikuumentumaan. Pumpun jäähdyttyä laite kytkeytyy päälle automaattisesti ja alkaa toimimaan normaalisti. Laite on varustettu yksisuuntaventtiilillä, joka sulkeutuu automaattisesti kun pumppu ei pumppaa vettä pois säiliöstä. Pumppu on varustettu pintakytkimellä, joka käynnistää pumpun automaattisesti nesteen pinnan noustessa määritetylle käynnistystasolle. Pumppu lopettaa pumppaamisen automaattisesti kun säiliö on tyhjentynyt ennalta määriteltyyn pysäytystasoon. Yksisuuntaventtiili päästä nesteen virtaamaan ulos säiliöstä, mutta pumppauksen loputtua venttiili sulkee paineputken niin, että vettä ei pääse valumaan sitä kautta takaisin säiliöön. Ritiläkannen alle asennettu vesilukko estää epämiellyttävien hajujen pääsyn huoneilmaan. Vesilukon yhteyteen asennettu hiekanerotusosa estää pienten partikkeleiden pääsyn säiliön pumppaustilaan. 5. Asennus - Kytke virta pois laitteesta ennen asennuksen ja huollon aloittamista. Turvallisuus määräykset Kaikkien sähkölaitteiden tulee olla standardien mukaisia (IEC 364 / VDE 0100) ja sähköisten kytkentöjen tulee olla maadoitettuja. Sähkokytkennät tulee tehdä alan ammattilaisen toimesta. Sähköverkkoon, johon laite on kytketty, tulee liittää vikavirtasuoja (IA <30 ma). Asennuksessa tulee huomioida kaikki tarvittavat määräykset. 7

8 Kaikki sähköiset laitteet (kuten hälytyslaite) tulee asentaa kuivaan sisätilaan. Asennuspaikan tulee olla turvassa laitteen mahdollisen rikkoutumisen ja sen aiheuttaman tulvatilanteen varalta. Huomio! Aina kun laitteelle tehdään huoltotoimenpiteitä, tulee se irrottaa sähköverkosta. Jos laitteen kaapelia jatketaan, pitää jatkettavan kaapelin olla samanlaista kuin alkuperäinen. Liitännän saa tehdä ainoastaan riittävän pätevyyden omaava henkilö. Asennuspaikka: Laite asennetaan lattian alle oikealla tavalla suhteessa tuleviin putkiliitäntöihin. Ritiläkannen tulee olla lattian tasossa. Muista DIN apply. HUOMIO! Ritiläkansiston kuormitusluokka on K (max. 300 kg), joten tämä seikka tulee ottaa huomioon laitetta asennettaessa. 5.1 Yhteiden asennus a) tarkista kaikkien osien kunto (onko kuljetusvaurioita yms.) ennen asennusta. b) tarkista tarvittavien tuloyhteiden (lisävaruste) koot ja suunnat (normaalisti vedet valuvat säiliöön pumppaamon päällä olevan ritilän ja hajulukon kautta). HUOMIO! Kun vesilukkoa asennetaan, on syytä tarkistaa, että sen sisäpuolella oleva putki ei häiritse pumpun pintakytkimen toimintaa. Vesilukon sisäpuolella olevan putken ja paineyhteen tulee olla kuvan (Kuva 1) mukaisesti samassa linjassa. Lisäyhteitä on mahdollista asentaa säiliöön läpivientiosilla (lisävaruste). Nimellismitta Putken halkaisija Reiän koko säiliössä DN mm Ø 59 mm DN mm Ø 90 mm DN mm Ø 117 mm Reikä porataan säiliön kylkeen haluttuun kohtaa porakoneella reikäterää käyttäen. Kierteellinen kiritysosa asennetaan pumppaamon sisäpuolelle (porattuun reikään). Liitos tiivistetään asentamalla tiivisterengas liitososan ja kiristysosan väliin säiliön ulkopuolelle (Kuva 2). Kiristä osat tiukasti toisiaan vasten kierittämällä niitä myötäpäivään. HUOMIO! Asennettaessa lisäyhteitä pumppaamon kylkeen, on varmistettava, että ne eivät häiritse pumpun pintakytkimen toimintaa. Tuuletus ja Kuva 1 kaapeliläpivienti Pipe: Vesilukon asennussuunta: vesilukon tuloputki ja paineputki tulee asentaa samaan linjaan 8

9 Kuva 2 Muhvillinen liitososa (sisäkierteellinen) Tiivisterengas Kierteellinen kiritysosa c) Paineputki liitetään pumppaamon ulkopuolella olevaan paineyhteen kierreosaan G 1 ¼ (ulkokierre). Yksisuuntaventtiili on valmiiksi asennettuna pumppaamon sisäpuolella olevan paineputken sisään. Paineputki tulee johtaa tarvittaessa padotuskorkeuden yläpuolelle (katso asennusesimerkki sivulta 11). d) Pumppaamon tuuletus toteutetaan valmiiksi asennetun tuuletus/kaapeliläpiviennin DN 50 (putki Ø 50 mm) kautta. Tuuletus voidaan toteuttaa myös asentamalla erillinen lisäyhde DN50 tuuletusputkea varten (katso asennusesimerkki sivulta 11). 5.2 Säätäminen ja testaus Laitteen toimivuus tulee varmistaa kun kaikki liitokset on asennettu ja putket kytketty. Myös kaikkien liitosten vedenpitävyys tulee tarkistaa. Laite on toimintakuntoinen heti kun se kytketään sähköverkkoon. Laite alkaa toimimaan automaattisesti veden tullessa kaivoon ja se toimii ennalta määrättyjen pinnankytkimen käynnistys- ja pysäytystasojen mukaisesti. Säiliön kokonaiskorkeutta on mahdollisuutta kasvattaa korotusosalla (lisävaruste). Asennuskorkeus (säiliön korkeus vakiona 432,0 mm) korotusosan kanssa on 498,0 618,5 mm (katso asennusesimerkki sivuilta 11/12). Korotusosan putkea voidaan lyhentää oikean asennussyvyyden saavuttamiseksi. Korotusosassa on samanlainen aukko ritiläkannelle ja vesilukolle kuin itse pumppaamossa. Korotusosa tiivistetään säiliön yläosaan O-renkaalla. Kun laitteen toiminta on varmistettu sekä asennus suoritettu kaikilta osin, täytetään säiliön ympärystö esim. betonilla. Tämän jälkeen lattia voidaan pinnoittaa halutulla lattiamateriaalilla. 6. Huolto - Laite tulee irrottaa kaikista sähköisistä kytkennöistä ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. - Jos laitteessa havaitaan vikaa tai pumpun toimintaa halutaan tutkia tarkemmin, ottakaa yhteyttä Nestekniikka Oy:n huoltoon. 9

10 Laitteen toiminnan testaus ja puhdistus tulee suorittaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jos pumppaamoon tuleva jätevesi on tavanomaista likaisempaa (esim. keittiön rasvoja sisältävät vedet), tulee puhdistus suorittaa tätä säännöllisemmin (esim. kerran kuukaudessa). Kun laite on kytketty pois sähköverkosta, poista kansiosa ja vesilukko toimenpiteitä varten. Jos laitteen sivusta (ilmausreikä) tulee vettä laitteen pumpatessa, ei ole syytä ryhtyä minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Tämä on normaalia laitteen oikeanlaisen toiminnan varmistamiseksi. Pumpun ilmausreikä ja pintakytkin tulee puhdistaa säännöllisesti kiintoaineista ja liasta, varsinkin silloin, kun säiliöön pumpataan pesukoneiden jätevesiä. Näin laite toimii jatkuvasti oikealla tavalla eikä säiliöön kerääntynyt lika pääse aiheuttamaan toimintahäiriöitä. Säiliön ja muiden osien pesemiseen tulee käyttää aina puhdasta vettä. - Jos laitteessa havaitaan vikaa tai pumpun toimintaa halutaan tutkia tarkemmin, ottakaa yhteyttä Nestekniikka Oy:n huoltoon. Pumpun purkaminen ei yleisesti ole tarpeellista ellei pumpussa ole sisäistä vauriota. Kun huoltotyö on tehty, asennetaan vesilukko takaisin paikoilleen O-renkaan kanssa. O-rengas tulee asentaa säiliön ja vesilukon väliin. Vaurioitunut O-rengas tulee vaihtaa uuteen. Lopuksi kansi asennetaan paikoille ja virta kytketään laitteeseen. Toiminnan varmistamiseksi, täytä säiliö puhtaalla vedellä vähintään kahteen kertaan ja tarkista, että laite toimii oikealla tavalla. 7. Vianetsintä - Irroita laite kaikista sähköisistä kytkennöistä ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. Todettu vika Mahdollinen syy Toimenpide 1. Moottori ei pyöri - Virran syöttö on katkaistu tai virheellisesti kytketty - Tarkista sähkökytkennät - Tarkista sulakkeet - Siipipyörä on jumissa - Poista kansi ja mahdolliset pumppaamoon kuulumattomat esineet. Vian toistuessa uudestaan, ota yhteyttä Nestekniikka Oy. - Moottori on ylikuormitetty - Jos moottori ei käynnisty uudestaan jäähtymisen jälkeen, ota yhteyttä Nestekniikka Oy. - Pinnansäätökytkin on vaurioitunut - ota yhteyttä Nestekniikka Oy - Moottori on vaurioitunut - ota yhteyttä Nestekniikka Oy 2. Moottori pyörii, mutta ei pumppaa - Painelinja on tukolla - Poista tukokset painelinjasta ja testaa laitteen toiminta. - Pumpun ilmausreikä on tukossa - Puhdista pumpun pesästä oleva ilmausreikä - Yksisuuntaventtiili on virheellisesti asennettu (esim. väärin päin) - Asenna venttiili oikein päin ja tarkista laitteen toimivuus 3. Moottori toimii lyhyissä jaksoissa - Yksisuuntaventtiili vuotaa - Puhdista ja/tai uusi yksisuuntaventtiili 4. Pumppu pitää kovaa ääntä - Epäpuhtauksia tai esineitä päässyt pumpun pesään - Poista pesään kuulumattomat esineet/ota yhteyttä Nestekniikka Oy 10

11 8. Takuu Valmistaja myöntää laitteelle 2 vuoden takuun. Lasku tai ostokuitti toimii laitteen takuutodistuksena. Säilytä kuitti/lasku tai sen identifiointi-numero koko tuotteen takuuajan. Takuu kattaa kaikki valmistus- ja materiaalivirheet. Takuuaikana vialliset osat korjataan tai vaihdetaan kokonaan uusiin tapauskohtaisesti. Normaalin kulumisen tai virheellisen käytön aiheuttamat vauriot eivät kuulu takuun piiriin. Takuu ei kata välillisiä vahinkoja, jotka voivat syntyä laitteen rikkoutumisen seurauksena muille laitteille tai rakenteille. 9. Tekniset muutokset Valmistaja pidättää oikeuden tehdä teknisiä muutoksia laitteisiin. Kuva A: Asennusesimerkki Padotuskorkeus Poistuminen viemäriin Tuuletusputki/ kaapeliputki painelinja 11

12 Kuva B: Mitat DN 65 Pipe: Da=75 Tuuletusyhde / kaapeliyhde DN 40 Putki: Da= 50 Lisävaruste: Tuloyhteet D50, D75 ja D110 DN 100 Pipe: Da=

13 Kuva C: Varaosat Pos. kpl Kuvaus Art. no. Pos. kpl Kuvaus Art. no. 1/6 1 Säiliö (sis. päineyhde) Pumppu UFB 200/ Hajulukko Pumppu UFB 200/ Korotusosa Pumppu UFB 200/ Korotusosan O-rengas Paineyhde: kaikki osat Ritiläkansi Yksisuuntaventtiili Umpikansi Tuuletusyhde DN Hiekan kerääjä ZE1630ME 15 1 Tuloyhde DN 50* Hajulukon O-rengas Tuloyhde DN 70* Tuloyhde DN 100* Älä hävitä elektronisia laitteita tai niiden osia sekajätteen mukana. Toimita ne erikseen kerättävään sähkö- ja elektroniikkalaitejätteeseen (SER) materiaalien uusiokäyttöä varten (www.serkierratys.fi)

Topseller. Schnelldreher. Made in Germany

Topseller. Schnelldreher. Made in Germany Topseller Schnelldreher Made in Germany UFB 200 pumppaamo (harmaat jätevedet) 35 litran PE-säiliö, jossa jopa 20 litran pumppauskapasiteetti varustettuna hajulukolla ja hiekankeräimellä varustettuna ritiläkannella

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

RX JA RX VORTEX TYHJENNYSPUMPUT LAADUKAS VAIHTOEHTO TYHJENNYSPUMPUKSI. Myynti:

RX JA RX VORTEX TYHJENNYSPUMPUT LAADUKAS VAIHTOEHTO TYHJENNYSPUMPUKSI. Myynti: RX JA RX VORTEX TYHJENNYSPUMPUT LAADUKAS VAIHTOEHTO TYHJENNYSPUMPUKSI - RX JA RX VORTEX SARJAN PUMPUT OVAT TUNNETTUJA KESTÄVYYDESTÄÄN - TUPLA-AKSELITIIVISTEET TUOVAT HUOLETTOMIA KÄYTTÖTUNTEJA - LAADUN

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l Asennusohjeet Uponor-pumppukaivo 150 l Paketin purkaminen ja esivalmistelu Avaa pumppukaivopaketti ja varmista, että sinulla on kaikki asentamisessa tarvittavat osat. Paketin sisältö 1. Pumppuyksikkö 2.

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo. Asennus-, käyttö- & huolto-ohje

Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo. Asennus-, käyttö- & huolto-ohje Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo Asennus-, käyttö- & huolto-ohje SISÄLTÖ 01 02 03 04 05 Turvallisuus Tyyppikuva Mitä tarvitset asennuksessa Asennus Huolto, takuu & yhteystiedot Turvallisuus 150-500

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

MX-perus- ja jätevesipumppaamon asennus-, huolto- ja käyttöohjeet

MX-perus- ja jätevesipumppaamon asennus-, huolto- ja käyttöohjeet MX-pumppaamojen asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Sivu 1 / 10 MX-perus- ja jätevesipumppaamon asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Sisältö 1. MX-pumppaamot 2. Pumppaamon kuljetus 3. Vastaanotto 4. Asennus

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Ohjeita LVI tarkastajille

Ohjeita LVI tarkastajille Ohjeita LVI tarkastajille Heatex lämmöntalteenottokaivossa (pat. n:o 10875) ei ole kuluvia osia, joten käytön aikaisia tarkastuksia ei tarvita. Käyttäjän oma kaivon puhtaudesta huolehtiminen on riittävä

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05 C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4105-S C-4105-W C-4106-S C-4106-W 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot