Jätevesipumppaamo. Käyttöohje. UFB 200 -sarja UFB 200. Harmaat jätevedet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätevesipumppaamo. Käyttöohje. UFB 200 -sarja UFB 200. Harmaat jätevedet"

Transkriptio

1 Jätevesipumppaamo Harmaat jätevedet UFB 200 -sarja UFB 200 Käyttöohje

2 Sisällys Sivu Vaatimustenmukaisuusvakuutus Yleistä Johdanto Tuotetiedustelut ja tilaukset Tekniset tiedot Käyttötarkoitus Toimitussisältö Lisävarusteet Turvallisuus Käyttöohjeen merkinnät Käyttäjän henkilökohtainen vastuu Piittaamattomuudesta aiheutuvat vaaratilanteet Turvallinen työskentely Turvallisuusohjeet käyttäjälle Turvallisuus ohjeet huoltoa ja tarkastuksia varten Luvattomat muutokset ja varaosat Laitteen vääränlainen käyttö Kuljettaminen ja väliaikainen varastointi Kuljettaminen Väliaikainen varastointi Laitteen kuvaus Asennus Yhteiden asennus Säätäminen ja testaus Huolto Vianetsintä Takuu Tekniset muutokset Laitteen kuvat Kuva A: Asennusesimerkki Kuva B: Mitat Kuva C: Varaosat

3 Declaration of conformity We, the herewith declare ZEHNDER Pumpen GmbH Zwönitzer Straße Grünhain-Beierfeld, that the waste water ejection units of the type series UFB conform to the following relevant regulations in the respective valid version: - EC low voltage directive 2006/95/EC - EMC directive 2004/108/EC - Machinery directive 2006/42/EC Applied conform standards, particularly - EN EN EN EN EN Grünhain, 22/12/2009 Matthias Kotte Product development 3

4 1. Yleistä 1.1 Johdanto Tämä ohje koskee UFB-sarjan harmaille jätevesille tarkoitettuja lattiakaivopumppaamoja. Takuu raukeaa, jos käyttöohjeita ei noudateta, laitteeseen tehdään muutoksia ilman valmistajan lupaa tai käytetään varaosia, jotka eivät ole alkuperäisiä. Valmistaja ei vastaa piittaamattomuudesta johtuvista vaurioista. Valmistaja: ZEHNDER Pumpen GmbH Zwönitzer Straße Grünhain-Beierfeld, GERMANY Valmistetut versiot: UFB 200/30, UFB 200/35 ja UFB 200/ Tuotetiedustelut ja tilaukset Jos tarvitsette lisätietoja tuotteesta, sen ominaisuuksista tai varaosista, ota yhteyttä: NESTEKNIIKKA Oy Monsaksenkuja Vantaa puh Tekniset tiedot UFB 200/30 UFB 200/35 UFB 220/40 Pumpun teho P1 300 W 850 W 850 W Pumpun teho P2 130 W 430 W 430 W Jännite U 230 V 230 V 230 V Taajuus f 50 Hz 50 Hz 50 Hz Nimellinen sähkövirta Inenn 1.3 A 3.7 A 3.7 A Kierrosta / min n 2800 min min min -1 max. virtaama Qmax 7 m³/h 11 m³/h 10 m³/h max. nostokorkeus Hmax 7.5 m 11 m 10.0 m max. pumpattavan nesteen 40 C * 40 C * 40 C * keskilämpötila tmax Paineliitäntä G 1 ¼ G 1 ¼ G 1 ¼ Koko LxKxP 460 x350x432 mm 460x350x432 mm 460x350x432 mm Materiaalit: Säiliö/korotusosa PE PE PE Kansisto PVC PVC PVC Pumpun pesä PP PP PP Juoksupyörä PA 6 PA 6 PA-6 Akseli Paineputki PP PP PP Tiiviste NBR/ Chloroprene NBR/ Chloroprene Yhteet ABS ABS ABS * lyhytaikainen käyttö 90 0 C (esim. pesukoneiden jätevedet) NBR/ Chloroprene 4

5 1.4 Käyttötarkoitus UFB malliset jätevesien pienpumppaamot on suunniteltu upotettavaksi lattiapinnan alapuolelle. Laitteet on suunniteltu käytettäväksi mm. kellareiden harmaiden jätevesien (esim. lattiakaivojen, pesukoneiden ja suihkujen) pumppaamiseen padotuskorkeuden alapuolella. HUOMIO! Harmaille jätevesille suunniteltuja UFB-pumppaamoja ei tule käyttää WC-vesien eikä rasvaisten vesien pumppaamiseen. Pumpattavien vesien ei tule myöskään sisältää muita suuria kiintoaineita. 1.5 Toimitussisältö Pienpumppaamot toimitetaan asennusvalmiina (ready to plug) pakettina, johon kuuluu säiliö, pumppu (kiinteällä pintakytkimellä), yksisuuntaventtiili, hajulukko sekä ritiläkansi. 1.6 Lisävarusteet - Läpivientiosat lisäyhteille DN 50, DN 70 ja DN Korotusosa - umpikansi - ylitäyttöhälytin 2. Turvallisuus Tämä ohje antaa käyttäjälle tietoja turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, joita tulee ottaa huomioon tuotteen asennuksessa ja huollossa. Lue tämä ohje hyvin ennen tulevia huoltotoimenpiteitä. Säilytä käyttöohjetta pumppaamon välittömässä läheisyydessä tai kiinteistön huoltokansiossa. 2.1 Käyttöohjeen merkinnät Turvallisuuteen liittyvät asiat, jotka voivat aiheuttaa vaaraa laitteen käyttäjälle, on merkitty alla olevalla varoitusmerkinnällä. Varoitusmerkintä DIN W 9, Alla oleva merkintä varoittaa jännitteeseen liittyvästä vaarasta. Varoitusmerkintä DIN W 8. Käyttöohjeen turvallisuuteen liittyvät kohdat, joiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaraa laitteelle ja sen toiminnalle, on merkitty HUOMIO! -tekstillä. Merkinnät, jotka liittyvät suoraan UFB-pumppaamoon, kuten - pyörimissuuntaa osoittava nuoli - liitäntöjen merkinnät täytyy lukea huolella ja varmistaa käyttöohjeen luettavuus niiden osalta myös huoltoa ja käyttöä varten. 5

6 2.2 Käyttäjän henkilökohtainen vastuu Laitteen asennusta, käyttöä ja huoltoa tekevällä henkilöllä tulee olla asianmukainen pätevyys mm. sähkö- ja putkitöille. Laitetta huoltavalla henkilöllä tulee olla ymmärrys ja tieto laitteen toiminnasta, käyttötarkoituksesta sekä hänen täytyy olla sisäistänyt käyttöohjeen sisältö. Jos käyttäjällä on vajaavaiset tiedot laitteesta, antaa Nestekniikka Oy mielellään lisätietoja asennukseen ja käyttöön liittyen. 2.3 Piittaamattomuudesta aiheutuvat vaaratilanteet Huolimaton turvallisuusohjeiden noudattaminen voi aiheuttaa vaaraa laitteen parissa toimiville henkilöille sekä itse laitteelle. Noudattamatta jättäminen voi myös johtaa takuun raukeamiseen. Huolimaton turvallisuusohjeiden noudattaminen voi aiheuttaa muun muassa seuraavia vaurioita: - toimintahäiriöitä pumppaamon toiminnan kannalta tärkeissä osissa - vaikeuttaa korjaus- ja huoltotoimenpiteitä - altistaa henkilön sähköisille, mekaanisille tai kemiallisille aineille - altistaa ympäristöä vaarallisille ainesosille 2.4 Turvallinen työskentely Tässä ohjeessa mainittujen asioiden lisäksi maakohtaiset säädökset ja lait sekä yrityskohtaiset määräykset vaikuttavat osaltaan turvalliseen työskentelyyn. 2.5 Turvallisuusohjeet käyttäjälle - Laitteen mahdolliset vaaroja aiheuttavat kylmät ja kuumat osat tulee suojata niin, että ne eivät aiheuta vaaraa laitteen loppukäyttäjälle. - Liikkuvia osia peittäviä suojia ei tule poistaa kun laite on toiminnassa ja/tai kytkettynä verkkovirtaan. - Mahdolliset haitallisten aineiden vuodot pitää torjua niin, että aineet eivät aiheuta vaaraa ihmisille eikä ympäristölle. Torjunnassa ja aineiden hävittämisessä tulee noudattaa paikallista lakia. - Kaikki sähkövirtaan liittyvät vaaratekijät tulee eliminoida henkilövahinkojen välttämiseksi. 2.6 Turvallisuusohjeet huoltoa ja tarkastuksia varten Laitteen huoltoa ja tarkistuksia tekevän henkilön/yrityksen tulee omata riittävä ammattitaito toimenpiteitä varten sekä tuntemus laitteen ominaisuuksista ja toiminnasta. Huoltoa ja tarkistuksia tehtäessä tulee tämän käyttöohjeen olla lähettyvillä mahdollisia epäselvyyksiä silmällä pitäen. Kaikki huoltotoimenpiteet tulee pääsääntöisesti tehdä ainoastaan laitteen ollessa suljettuna ja irrotettuna verkkovirrasta. Kun toimenpiteet on tehty, tulee pumppaamo sekä kaikki mahdolliset lisälaitteet heti kytkeä toimintaan laitteen oikeanlaisen toiminnan varmistamiseksi. Ota kytkemisessä huomioon kaikki tässä käyttöohjeessa olevat turvallisuuteen ja laitteen toimintaan liittyvät seikat. 6

7 2.7 Luvattomat muutokset ja varaosat Kaikki laitteeseen tehtävät muutokset ovat sallittuja vain, jos niistä on ensin pyydetty lupa laitteen toimittajalta. Oikeanlaiset ja alkuperäiset varaosat varmistavat laitteen turvallisuuden ja pitkäikäisen toiminnan. Vääränlaisten varaosien käyttö voi aiheuttaa vaurioita sekä toimintahäiriöitä laitteessa. 2.8 Laitteen vääränlainen käyttö Laitteen oikeanlainen ja pitkäikäinen toiminta saavutetaan ainoastaan silloin, kun laitetta käytetään kappaleessa 1 (Yleistä) kuvattuun käyttötarkoitukseen. Teknisten tietojen mukaisia arvoja (esim. nostokorkeus) ei tule ylittää laitteen oikeanlaisen toiminnan varmistamiseksi. ACHTUNG HUOMIO! Automaattisesti toimivaa laitetta (kuten tätä pumppaamoa) ei tule jättää pitkäksi aikaa ilman valvontaa. Jos laite kuitenkin täytyy olla pitkän aikaa yksinään, kytke pumppaamoon johdetut laitteet (esim. pesukone) irti verkosta. Voit myös käyttää hälytyslaitetta ja pesukoneen hätäsulkuventtiiliä estämään veden tulvimisen laitteen toimintahäiriön sattuessa. 3. Kuljettaminen ja väliaikainen varastointi 3.1 Kuljettaminen Laitteen kuljetuksessa on noudatettava varovaisuutta. Laitetta ei tule heittää, tiputtaa tai kolauttaa mihinkään. 3.2 Väliaikainen varastointi Lyhytaikaiseen säilytykseen riittää viileä, kuiva ja valolta suojattu paikka, jossa laite ei pääse jäätymään. Laitetta tulee säilyttää pystyasennossa. 4. Laitteen kuvaus Composition and mode of operation: Pumppaamot ovat valmiiksi asennettuja kokonaisuuksia, jotka voidaan kytkeä suoraan pistokkeella verkkovirtaan 230 V, 50 Hz. Moottori on varustettu ylikuumenemissuojalla, joka sammuttaa pumpun automaattisesti jos se pääsee ylikuumentumaan. Pumpun jäähdyttyä laite kytkeytyy päälle automaattisesti ja alkaa toimimaan normaalisti. Laite on varustettu yksisuuntaventtiilillä, joka sulkeutuu automaattisesti kun pumppu ei pumppaa vettä pois säiliöstä. Pumppu on varustettu pintakytkimellä, joka käynnistää pumpun automaattisesti nesteen pinnan noustessa määritetylle käynnistystasolle. Pumppu lopettaa pumppaamisen automaattisesti kun säiliö on tyhjentynyt ennalta määriteltyyn pysäytystasoon. Yksisuuntaventtiili päästä nesteen virtaamaan ulos säiliöstä, mutta pumppauksen loputtua venttiili sulkee paineputken niin, että vettä ei pääse valumaan sitä kautta takaisin säiliöön. Ritiläkannen alle asennettu vesilukko estää epämiellyttävien hajujen pääsyn huoneilmaan. Vesilukon yhteyteen asennettu hiekanerotusosa estää pienten partikkeleiden pääsyn säiliön pumppaustilaan. 5. Asennus - Kytke virta pois laitteesta ennen asennuksen ja huollon aloittamista. Turvallisuus määräykset Kaikkien sähkölaitteiden tulee olla standardien mukaisia (IEC 364 / VDE 0100) ja sähköisten kytkentöjen tulee olla maadoitettuja. Sähkokytkennät tulee tehdä alan ammattilaisen toimesta. Sähköverkkoon, johon laite on kytketty, tulee liittää vikavirtasuoja (IA <30 ma). Asennuksessa tulee huomioida kaikki tarvittavat määräykset. 7

8 Kaikki sähköiset laitteet (kuten hälytyslaite) tulee asentaa kuivaan sisätilaan. Asennuspaikan tulee olla turvassa laitteen mahdollisen rikkoutumisen ja sen aiheuttaman tulvatilanteen varalta. Huomio! Aina kun laitteelle tehdään huoltotoimenpiteitä, tulee se irrottaa sähköverkosta. Jos laitteen kaapelia jatketaan, pitää jatkettavan kaapelin olla samanlaista kuin alkuperäinen. Liitännän saa tehdä ainoastaan riittävän pätevyyden omaava henkilö. Asennuspaikka: Laite asennetaan lattian alle oikealla tavalla suhteessa tuleviin putkiliitäntöihin. Ritiläkannen tulee olla lattian tasossa. Muista DIN apply. HUOMIO! Ritiläkansiston kuormitusluokka on K (max. 300 kg), joten tämä seikka tulee ottaa huomioon laitetta asennettaessa. 5.1 Yhteiden asennus a) tarkista kaikkien osien kunto (onko kuljetusvaurioita yms.) ennen asennusta. b) tarkista tarvittavien tuloyhteiden (lisävaruste) koot ja suunnat (normaalisti vedet valuvat säiliöön pumppaamon päällä olevan ritilän ja hajulukon kautta). HUOMIO! Kun vesilukkoa asennetaan, on syytä tarkistaa, että sen sisäpuolella oleva putki ei häiritse pumpun pintakytkimen toimintaa. Vesilukon sisäpuolella olevan putken ja paineyhteen tulee olla kuvan (Kuva 1) mukaisesti samassa linjassa. Lisäyhteitä on mahdollista asentaa säiliöön läpivientiosilla (lisävaruste). Nimellismitta Putken halkaisija Reiän koko säiliössä DN mm Ø 59 mm DN mm Ø 90 mm DN mm Ø 117 mm Reikä porataan säiliön kylkeen haluttuun kohtaa porakoneella reikäterää käyttäen. Kierteellinen kiritysosa asennetaan pumppaamon sisäpuolelle (porattuun reikään). Liitos tiivistetään asentamalla tiivisterengas liitososan ja kiristysosan väliin säiliön ulkopuolelle (Kuva 2). Kiristä osat tiukasti toisiaan vasten kierittämällä niitä myötäpäivään. HUOMIO! Asennettaessa lisäyhteitä pumppaamon kylkeen, on varmistettava, että ne eivät häiritse pumpun pintakytkimen toimintaa. Tuuletus ja Kuva 1 kaapeliläpivienti Pipe: Vesilukon asennussuunta: vesilukon tuloputki ja paineputki tulee asentaa samaan linjaan 8

9 Kuva 2 Muhvillinen liitososa (sisäkierteellinen) Tiivisterengas Kierteellinen kiritysosa c) Paineputki liitetään pumppaamon ulkopuolella olevaan paineyhteen kierreosaan G 1 ¼ (ulkokierre). Yksisuuntaventtiili on valmiiksi asennettuna pumppaamon sisäpuolella olevan paineputken sisään. Paineputki tulee johtaa tarvittaessa padotuskorkeuden yläpuolelle (katso asennusesimerkki sivulta 11). d) Pumppaamon tuuletus toteutetaan valmiiksi asennetun tuuletus/kaapeliläpiviennin DN 50 (putki Ø 50 mm) kautta. Tuuletus voidaan toteuttaa myös asentamalla erillinen lisäyhde DN50 tuuletusputkea varten (katso asennusesimerkki sivulta 11). 5.2 Säätäminen ja testaus Laitteen toimivuus tulee varmistaa kun kaikki liitokset on asennettu ja putket kytketty. Myös kaikkien liitosten vedenpitävyys tulee tarkistaa. Laite on toimintakuntoinen heti kun se kytketään sähköverkkoon. Laite alkaa toimimaan automaattisesti veden tullessa kaivoon ja se toimii ennalta määrättyjen pinnankytkimen käynnistys- ja pysäytystasojen mukaisesti. Säiliön kokonaiskorkeutta on mahdollisuutta kasvattaa korotusosalla (lisävaruste). Asennuskorkeus (säiliön korkeus vakiona 432,0 mm) korotusosan kanssa on 498,0 618,5 mm (katso asennusesimerkki sivuilta 11/12). Korotusosan putkea voidaan lyhentää oikean asennussyvyyden saavuttamiseksi. Korotusosassa on samanlainen aukko ritiläkannelle ja vesilukolle kuin itse pumppaamossa. Korotusosa tiivistetään säiliön yläosaan O-renkaalla. Kun laitteen toiminta on varmistettu sekä asennus suoritettu kaikilta osin, täytetään säiliön ympärystö esim. betonilla. Tämän jälkeen lattia voidaan pinnoittaa halutulla lattiamateriaalilla. 6. Huolto - Laite tulee irrottaa kaikista sähköisistä kytkennöistä ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. - Jos laitteessa havaitaan vikaa tai pumpun toimintaa halutaan tutkia tarkemmin, ottakaa yhteyttä Nestekniikka Oy:n huoltoon. 9

10 Laitteen toiminnan testaus ja puhdistus tulee suorittaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jos pumppaamoon tuleva jätevesi on tavanomaista likaisempaa (esim. keittiön rasvoja sisältävät vedet), tulee puhdistus suorittaa tätä säännöllisemmin (esim. kerran kuukaudessa). Kun laite on kytketty pois sähköverkosta, poista kansiosa ja vesilukko toimenpiteitä varten. Jos laitteen sivusta (ilmausreikä) tulee vettä laitteen pumpatessa, ei ole syytä ryhtyä minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Tämä on normaalia laitteen oikeanlaisen toiminnan varmistamiseksi. Pumpun ilmausreikä ja pintakytkin tulee puhdistaa säännöllisesti kiintoaineista ja liasta, varsinkin silloin, kun säiliöön pumpataan pesukoneiden jätevesiä. Näin laite toimii jatkuvasti oikealla tavalla eikä säiliöön kerääntynyt lika pääse aiheuttamaan toimintahäiriöitä. Säiliön ja muiden osien pesemiseen tulee käyttää aina puhdasta vettä. - Jos laitteessa havaitaan vikaa tai pumpun toimintaa halutaan tutkia tarkemmin, ottakaa yhteyttä Nestekniikka Oy:n huoltoon. Pumpun purkaminen ei yleisesti ole tarpeellista ellei pumpussa ole sisäistä vauriota. Kun huoltotyö on tehty, asennetaan vesilukko takaisin paikoilleen O-renkaan kanssa. O-rengas tulee asentaa säiliön ja vesilukon väliin. Vaurioitunut O-rengas tulee vaihtaa uuteen. Lopuksi kansi asennetaan paikoille ja virta kytketään laitteeseen. Toiminnan varmistamiseksi, täytä säiliö puhtaalla vedellä vähintään kahteen kertaan ja tarkista, että laite toimii oikealla tavalla. 7. Vianetsintä - Irroita laite kaikista sähköisistä kytkennöistä ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. Todettu vika Mahdollinen syy Toimenpide 1. Moottori ei pyöri - Virran syöttö on katkaistu tai virheellisesti kytketty - Tarkista sähkökytkennät - Tarkista sulakkeet - Siipipyörä on jumissa - Poista kansi ja mahdolliset pumppaamoon kuulumattomat esineet. Vian toistuessa uudestaan, ota yhteyttä Nestekniikka Oy. - Moottori on ylikuormitetty - Jos moottori ei käynnisty uudestaan jäähtymisen jälkeen, ota yhteyttä Nestekniikka Oy. - Pinnansäätökytkin on vaurioitunut - ota yhteyttä Nestekniikka Oy - Moottori on vaurioitunut - ota yhteyttä Nestekniikka Oy 2. Moottori pyörii, mutta ei pumppaa - Painelinja on tukolla - Poista tukokset painelinjasta ja testaa laitteen toiminta. - Pumpun ilmausreikä on tukossa - Puhdista pumpun pesästä oleva ilmausreikä - Yksisuuntaventtiili on virheellisesti asennettu (esim. väärin päin) - Asenna venttiili oikein päin ja tarkista laitteen toimivuus 3. Moottori toimii lyhyissä jaksoissa - Yksisuuntaventtiili vuotaa - Puhdista ja/tai uusi yksisuuntaventtiili 4. Pumppu pitää kovaa ääntä - Epäpuhtauksia tai esineitä päässyt pumpun pesään - Poista pesään kuulumattomat esineet/ota yhteyttä Nestekniikka Oy 10

11 8. Takuu Valmistaja myöntää laitteelle 2 vuoden takuun. Lasku tai ostokuitti toimii laitteen takuutodistuksena. Säilytä kuitti/lasku tai sen identifiointi-numero koko tuotteen takuuajan. Takuu kattaa kaikki valmistus- ja materiaalivirheet. Takuuaikana vialliset osat korjataan tai vaihdetaan kokonaan uusiin tapauskohtaisesti. Normaalin kulumisen tai virheellisen käytön aiheuttamat vauriot eivät kuulu takuun piiriin. Takuu ei kata välillisiä vahinkoja, jotka voivat syntyä laitteen rikkoutumisen seurauksena muille laitteille tai rakenteille. 9. Tekniset muutokset Valmistaja pidättää oikeuden tehdä teknisiä muutoksia laitteisiin. Kuva A: Asennusesimerkki Padotuskorkeus Poistuminen viemäriin Tuuletusputki/ kaapeliputki painelinja 11

12 Kuva B: Mitat DN 65 Pipe: Da=75 Tuuletusyhde / kaapeliyhde DN 40 Putki: Da= 50 Lisävaruste: Tuloyhteet D50, D75 ja D110 DN 100 Pipe: Da=

13 Kuva C: Varaosat Pos. kpl Kuvaus Art. no. Pos. kpl Kuvaus Art. no. 1/6 1 Säiliö (sis. päineyhde) Pumppu UFB 200/ Hajulukko Pumppu UFB 200/ Korotusosa Pumppu UFB 200/ Korotusosan O-rengas Paineyhde: kaikki osat Ritiläkansi Yksisuuntaventtiili Umpikansi Tuuletusyhde DN Hiekan kerääjä ZE1630ME 15 1 Tuloyhde DN 50* Hajulukon O-rengas Tuloyhde DN 70* Tuloyhde DN 100* Älä hävitä elektronisia laitteita tai niiden osia sekajätteen mukana. Toimita ne erikseen kerättävään sähkö- ja elektroniikkalaitejätteeseen (SER) materiaalien uusiokäyttöä varten (www.serkierratys.fi)

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120 1113-00 15970314FI (04/2015) FI Asennus- ja käyttöohjeet www.sulzer.com 2 Asennus- ja käyttöohjeet (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) Pumppaamo ABS Piranhamat 100 120 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 Sisältö YLEISTÄ 2 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 1. Sanasto 5 2. Pakkauksesta purkaminen 6 3. Paikalleen sijoittaminen

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE BOX KASETTIPATTERI ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE CASIO100260FIA CASIO100260FIA 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjeeksi 2 2. Takuu 2 3. Tarkastus 2 4. Laitetiedot 3 5. Asennus 5.1. Asennuspaikan valinta

Lisätiedot

Lue ohjeet huolella ennen pumpun asentamista. Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet, koska käyttöohjeita ei ole noudatettu.

Lue ohjeet huolella ennen pumpun asentamista. Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet, koska käyttöohjeita ei ole noudatettu. Hyvä asiakas Onnittelut tämän RIVER-tuotteen ostosta. Kuten kaikki RIVER-tuotteet, se on kehitetty uusimman teknologian avulla ja sen tuotannossa on käytetty edistyneintä elektroniikkaa. Pyydämme lukemaan

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha

Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha Tuotenumero: 43.309.81 Tunnistenumero: 11022 BT-CS 860 L 2 3 4 Sisältö 1. Turvallisuustiedot 2. Rakenne ja toimitetut osat 3. Asianmukainen käyttö

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 KERAVA Puh (09) 274 4840 / Fax (09) 274 1099 www.talokaivo.fi / talokaivo@talokaivo.fi Sisältö

Lisätiedot

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali VERSO S / R / P / RHp / PCF FI Asennus- ja huoltomanuaali Sisältö 1. VERSO ILMANVAIHTOKONEET... 4 1.1. VERSO Ilmanvaihtokoneiden merkinnät... 5 1.2. VERSO-S Tuloilmakoneet... 6 1.3. VERSO-P/PCF Ilmanvaihtokoneet

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön

IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön IWAKI Sähkömagneettinen annostelupumppu ES Malli Käyttöohje Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön Kiitos kun valitsit Iwaki ES sarjan pumpun. Tässä ohjeessa on tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä,

Lisätiedot

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E S FIN Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohjeet PL Instrukcja montażu i obsługi RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 059 365-Ed. 01 / 2006-04-GRD

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58 JMS-8 MITRE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch;

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot