AxiChrom columns

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AxiChrom 300-1000 columns"

Transkriptio

1 GE Healthcare Life Sciences AxiChrom columns Käyttöohjeet Käännetty englannista

2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely Tärkeitä tietoja käyttäjälle Määräyksiä koskevat tiedot AxiChrom -kolonni AxiChrom Master Käyttäjän asiakirjat... 2 Turvaohjeet Turvatoimet Merkinnät Hätätoimenpiteet Kierrätystiedot... 3 Asennus Käyttöpaikan vaatimukset Kuljetukset Laatikoiden kuljettaminen Kolonnien kuljettaminen Purkaminen pakkauksesta Pyöräpakkaukset Liitännät Varaosat ja lisävarusteet... 4 Käyttö Esittely Käynnistä Master ja kalibroi kolonni Kolonnin puhdistaminen Vuototesti Lietteen ja puskuriliuoksen valmistelu Kolonnin esikäsittely Muovisten alustatukien kostuttaminen Master -laitteen ohjatun toiminnon käyttö UNICORN-menetelmän käyttö Kolonnin pakkaaminen Kolonnin suorituskyvyn arviointi Puhdistus Kolonnin pakkauksen purkaminen... 5 Huolto ja varastointi Yleistä Turvatoimet Kunnossapitoaikataulut Puhdistus ennen kunnossapitoa/huoltoa Kolonnin osien painot AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 3

4 Sisällysluettelo Kunnossapitotyökalut Virtakatko kunnossapidon aikana Paineanturivika tai näytön sammuminen Kolonnin asettaminen huoltotilaan ja poistaminen huoltotilasta Esittely Turvallisuusohjeet Ohjattu purkutoiminto Ohjattu kokoamistoiminto Nesteen vaihtaminen huuhtelukanavissa Huuhteluliittimen O-renkaiden vaihtaminen Sovittimen sisään-/ulostulon huolto Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja alustatukia sisältävien kolonnien huoltaminen Pohjan purkaminen Sovittimen purkaminen Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen alustatukien puhdistaminen Sovittimen kokoaminen Pohjan kokoaminen Muovista valmistettuja alustatukia sisältävien kolonnien huoltaminen Pohjan purkaminen Sovittimen purkaminen Sovittimen kokoaminen Pohjan kokoaminen Väliaineventtiilin huolto Väliaineventtiili vianmääritys Väliaineventtiilin purkaminen Väliaineventtiilin kokoaminen Vuototestin suorittaminen Master -valmisohjelmiston asennus Edellytykset Ohje USB-muistitikun poistaminen Huolto Säilytys Käytöstä poistaminen ja kierrätys... 6 Viitetiedot Tiedot Kemikaalinkestävyys Natriumkloridikestävyys Järjestelmän suositukset Vakuutus terveellisyydestä ja turvallisuudesta -lomake Tilaustiedot... A Laatikon painot ja mitat AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

5 Sisällysluettelo B Kolonnin ja AxiChrom Master -laitteen painot ja mitat AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 5

6

7 1 Esittely 1 Esittely Käyttöohjeiden tarkoitus Käyttöohjeet tarjoavat sinulle tarvittavat ohjeet AxiChrom kolonnit-tuotteen turvallista asentamista, käyttöä ja huoltoa varten. Edellytykset Laitetta voidaan käyttää aiotulla tavalla vain täyttämällä seuraavat edellytykset: Sinun on luettava ja ymmärrettävä käyttöoppaiden turvaohjeet. Sinun on tunnettava koko järjestelmä ja prosessi perusteellisesti. Laitetta saa käyttää vain pätevä henkilöstö, jolla on asianmukainen koulutus. Tässä luvussa Tämä luku sisältää tärkeitä tietoja käyttäjälle ja yleisen kuvauksen AxiChrom kolonnit -laitteista ja niiden käyttötarkoituksesta. 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Lue tämä ennen AxiChrom-kolonnien käyttöä Kaikkien käyttäjien pitää lukea koko AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet ennen instrumentin asennusta, käyttöä tai huoltoa. Pidä aina Käyttöohjeet saatavilla, kun käytät laitetta AxiChrom kolonnit. Älä käytä AxiChrom kolonnit -järjestelmää muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa saatat altistua vaaroille, jotka saattavat johtaa henkilövahinkoihin ja laitteiston vaurioitumiseen. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 7

8 1 Esittely 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Käyttötarkoitus AxiChrom -prosessikolonnisarja on suunniteltu biomolekyylien, kuten proteiinien, peptidien ja oligonukleotidien, matalapaineista kromatografista erottelua varten GMP-säännellyissä ympäristöissä. AxiChrom -kolonnit on tarkoitettu vain tuotantokäyttöön eikä niitä pidä käyttää diagnostiikkakäyttöön missään kliinisissä toimenpiteissä tai in vitro -toimenpiteissä. Kolonneja ei voi käyttää mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa tai syttyvien nesteiden käsittelyyn. Jos kolonneja käytetään muihin kuin käyttöohjeissa kuvattuihin tarkoituksiin, järjestelmän turvallinen toiminta ja suojaustoiminnot saattavat jäädä puutteellisiksi. Turvahuomautukset Nämä käyttöohjeet sisältävät VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoituksia tuotteen turvallisesta käytöstä. Katso niiden määritelmiä alla. Varoitukset VAROITUS VAROITUS viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. Varotoimet VAARA VAARA viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. Huomautukset HUOMIO HUOMIO viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta tuote tai muut laitteet eivät vahingoitu. 8 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

9 1 Esittely 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Huomautukset ja vinkit Huomautus: Vihje: Huomautuksella viitataan tietoihin, jotka ovat tärkeitä tuotteen häiriöttömän ja optimaalisen käytön kannalta. Vinkki sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka voivat parantaa tai optimoida toimenpiteitä. Kirjoituskäytänteet Ohjelmistoon viittaavat kohdat on merkitty tekstissä näin: bold italic. Kaksoispiste erottaa valikkotasot. Näin ollen File:Open viittaa Open-komentoon File-valikossa. Laitteiston osat on merkitty tekstissä lihavoidulla tekstillä (esim. Power-kytkin). 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Tämä osa kuvaa direktiivejä ja standardeja, jotka AxiChrom kolonnit- ja AxiChrom Master -laitteet täyttävät. Valmistustiedot Valmistajan nimi GE Healthcare Bio-Sciences AB Valmistajan osoite GE Healthcare Bio-Sciences AB Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Muita säädöstietoja löytyy tuotteen mukana toimitetusta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. CE-yhdenmukaisuus Tämä tuote vastaa taulukossa lueteltuja Euroopan unionin direktiivejä täyttämällä vastaavat yhdenmukaistetut standardit. Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta toimitetaan tuotteen mukana. Direktiivi 2006/42/EY 2006/95/EY 2004/108/EY Otsikko Konedirektiivi (MD) Pienjännitedirektiivi (LVD) Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 9

10 1 Esittely 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Direktiivi 97/23/EY Otsikko Painelaitedirektiivi (PED) Kansainväliset standardit Tämä tuote on suunniteltu seuraavien standardien ja säädösten mukaisesti: Standardi EN , IEC , UL , CAN/CSA C22.2 nro EN (Päästöt CISPR 11 -standardin, ryhmän 1, luokan A mukaan) EN ISO ASME BPVC VIII, jaos 1 ASME BPE UL 508a EMEA/410/01, CPMP-huomautus Kuvaus Turvavaatimukset mittaukseen, ohjaukseen ja laboratoriokäyttöön käytettävistä sähkölaitteista Sähkömagneettiset päästöt ja häiriönsietovaatimukset mittaukseen, ohjaukseen ja laboratoriokäyttöön käytettävistä sähkölaitteista Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen. Kuumavesisäiliö- ja paineastiastandardi (BPVC) Bioprosessointilaitteisto Teollisten ohjauspaneelien UL-turvallisuusstandardi Mitkään märät polymeeri- ja elastomeeriosat eivät ole eläinalkuperää ja kaikki osat noudattavat standardin ehtoja. Ne on myös luokiteltu USP-luokan VI, 21 CFR osan 177, mukaisesti. Huomautuksia EN-standardi on harmonisoitu EUdirektiivin 2006/95/EY kanssa. EN-standardi on harmonisoitu EUdirektiivin 2004/108/EY kanssa. EN ISO -standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2006/42/EY kanssa. Koskee vain ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kolonneja 10 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

11 1 Esittely 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot CE-merkintä Laitteen CE-merkintä ja vastaava vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat voimassa, kun sitä käytetään itsenäisenä yksikkönä tai laite kytketään muihin CE-merkittyihin tuotteisiin, joita suositellaan tai kuvataan näissä käyttöohjeissa, ja Sitä käytetään tilassa, jossa GE Healthcare sen toimitti, lukuun ottamatta käyttöohjeissa kuvattuja muutoksia. Vain CE-merkinnällä merkittyjen laitteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa. Kytkettäviä laitteita koskevien määräysten noudattaminen kaikkien laitteiden, jotka kytketään AxiChrom kolonnit- ja AxiChrom Master -laitteisiin, on täytettävä standardien EN /IEC tai asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen standardien turvavaatimukset. Euroopan unionissa kytkettyjen laitteiden on oltava CE-merkittyjä. 1.3 AxiChrom -kolonni Yleiskuvaus Kaikkia AxiChrom -kolonnikokoja on saatavana kahden pituisilla putkilla varustettuina. Niiden alustan enimmäiskorkeudet ovat 30 ja 50 cm. Kolonnin putket on valmistettu akryylimuovista tai ruostumattomasta teräksestä. Kolonneja käytetään AxiChrom Master -yksiköstä joko erillisenä yksikkönä tai ohjataan vuorotellen ÄKTAprocess -instrumentista, jossa on UNICORN -ohjelmisto. Älykäs pakkaus Kolonnit on pakattu moottorisäätöisellä aksiaalipuristuksella käyttäen ohjattua älypakkaustoimintoa. ÄKTAprocess -järjestelmä tai AxiChrom Master suorittaa ja valvoo älypakkausta. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 11

12 1 Esittely 1.3 AxiChrom -kolonni Pääosat Osa Toiminto Osa Toiminto 1 Yläyksikkö 8 Alalavatuki ja jakelulevy 2 Kierukkavaihde ja palkeet 9 Kolonnin alusta 3 Servomoottori 10 Prosessikammio 4 Yläosan liikkuva faasi, sisäänotto/ulostulo 11 Kolonnin putki 5 Sovitin 12 Lietteen sisäänotto 6 Sovittimen lavatuki ja jakelulevy 13 Alaosan liikkuva faasi, sisäänotto/ulostulo 7 Väliaineventtiilin kokoonpano 14 Huuhtelun sisäänotto Katso lisätietoja kolonnien painoista ja mitoista kohdasta Liite B Kolonnin ja AxiChrom Master -laitteen painot ja mitat, sivulla AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

13 1 Esittely 1.4 AxiChrom Master 1.4 AxiChrom Master Yleiskuvaus AxiChrom Master on itsenäinen ohjauskonsoli, jossa on vuorovaikutteisia opastuksia (ohjattuja toimintoja) eri työtoimenpiteille, kuten pakkaukselle, pakkauksen purkamiselle ja huollolle. Käyttöliittymänä on kosketusnäyttö. Käyttäjä hallitsee työnkulkua ja voi käyttää manuaalista ohjausta sovittimen liikkeen ohjaamiseen ja väliaineventtiilin avaamiseen tai sulkemiseen. Yhdellä AxiChrom Master -yksiköllä voidaan ohjata useita kolonneja (yhtä kerrallaan). Huomautus: Käytä aina samaa Master-laitetta tietyn kolonnin ohjaamiseen. Jos vaihdat eri Master-laitteeseen, sinun täytyy kalibroida kolonni uudelleen uuteen Master-laitteeseen. Katso lisätietoja AxiChrom Master -laitteen painoista ja mitoista kohdasta Liite B Kolonnin ja AxiChrom Master -laitteen painot ja mitat, sivulla Käyttäjän asiakirjat Tämän käyttöoppaan lisäksi AxiChrom -järjestelmän mukana toimitettu asiakirjapaketti sisältää myös tuotedokumentaatiokansiot, joissa on tarkkoja teknisiä tietoja ja jäljitettävyysasiakirjoja. Asiarkirjapaketin tärkeimmät asiakirjat AxiChrom -järjestelmän tekniseltä kannalta ovat: AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 13

14 1 Esittely 1.5 Käyttäjän asiakirjat Järjestelmäkohtaiset asiakirjat Käyttäjän asiakirjat AxiChrom columns Operating Instructions AxiChrom columns User Manual EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus AxiChrom Sisältö Kaikki ohjeet laitteen turvallista käyttöä varten, mukaan lukien lyhyt kuvaus järjestelmästä, asennuksesta ja huollosta. Yksityiskohtainen järjestelmän kuvaus. Kattavat käyttöohjeet, menettelytavan luominen, käyttö, edistynyt huolto ja vianetsintä. asiakirjalle, jossa valmistaja vakuuttaa, että tuote vastaa ja on yhdenmukainen sovellettavien direktiivien keskeisten vaatimusten kanssa. Ohjelmistoasiakirjat Järjestelmän mukana toimitetaan seuraavat käyttöoppaat, jotka sisältävät lisätietoja AxiChrom kolonnit -järjestelmästä sen tarkasta kokoonpanosta riippumatta: Asiakirja UNICORN Käyttöopaspaketti Tarkoitus/sisältö Oppaat sisältävät tarkkoja ohjeita UNICORN-ohjelmiston käyttämisestä, menetelmien käyttämisestä, ajojen suorittamisesta ja tulosten arvioimisesta. Käytönaikainen ohje sisältää UNICORN-ohjelmiston valintaikkunakuvaukset. Käytönaikaiseen ohjeeseen pääsee Help-valikosta. Komponenttidokumentaatio Mahdollinen GE Healthcare -yhtiön ja kolmannen osapuolen valmistamien komponenttien dokumentaatio sisältyy myös asiakirjapakettiin. 14 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

15 2 Turvaohjeet 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Esittely Ennen AxiChrom -kolonnin asennusta, käyttöä tai huoltoa sinun on oltava tietoinen tässä oppaassa kuvatuista vaaroista. Henkilövahingot ja laitevauriot voidaan välttää noudattamalla annettuja ohjeita. Paikalliset määräykset ja käytännöt ovat aina etusijalla verrattuna käyttöoppaan varoituksiin ja huomautuksiin. Henkilökohtaisen turvallisuutesi vuoksi sinulla on oltava riittävästi tietoa koko järjestelmästä, johon kolonni kuuluu. Tutki täydentäviä turvaohjeita ja käytä soveltuvia henkilösuojaimia kyseisen sovelluksen ja käyttöympäristön mukaan. Riskiarviointi AxiChrom -kolonnit on suunniteltu ja valmistettu erittäin turvallisiksi käyttäjälle. Vaara kuitenkin riippuu suuresti sovelluksesta ja ympäristöstä, jossa kolonnia käytetään. Laiteen turvallinen käyttö on määritettävä riskiarvioinnin avulla. Riskiarviointi yhdessä paikallisten määräysten ja käytäntöjen kanssa tuottaa tarkat turvaohjeet asennukselle, käytölle, huollolle, sopivien henkilösuojaimien käytölle ja muille järjestelyille, joita tarvitaan prosessien turvalliseen suorittamiseen. Yleiset varotoimet VAROITUS Asiakkaan on varmistettava, että asennuksen, huollon, käytön ja tarkastuksen hoitaa koulutettu henkilöstö, jolla on asianmukainen koulutus, joka ymmärtää ja noudattaa paikallisia määräyksiä sekä käyttöohjeita ja joka tuntee koko AxiChrom kolonnit -järjestelmän ja prosessin perinpohjaisesti. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 15

16 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAROITUS AxiChrom -kolonneja EI saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin kromatografiseen erotteluun. Niitä ei saa käyttää seuraaviin tarkoituksiin: kemikaalien yms. varastointisäiliöinä yleisinä paineastioina käymisastioina kaasusäiliöinä. Kolonneissa ei saa käyttää paineistettua ilmaa tai kaasua. Syttyvien nesteiden käyttö VAROITUS AxiChrom -kolonneja ei ole suunniteltu syttyviä nesteitä varten. AxiChrom -järjestelmää ei ole hyväksytty työskentelyyn räjähdysvaarallisissa tiloissa IEC standardin mukaisilla alueilla, joilla on vyöhykeluokitus 0 2. Henkilösuojaus VAROITUS Käyttötarkoitukseen sopivia suojalaseja ja muita henkilösuojaimia on käytettävä varmistamaan turvallisuus. VAROITUS Paineilmasyötön letkujen irrotus voi aiheuttaa voimakkaita ääniä. Kuulosuojaimia suositellaan käytettäväksi. Huomautus: Kuulosuojaimia ei tarvita normaalin toiminnan aikana. AxiChrom -laitteen melu on hyvin alhainen (alle 55 db). 16 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

17 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Kolonnien ja Master-laitteen asentaminen ja siirtäminen VAROITUS Kuljetuslaatikoiden siirtäminen.varmista, että haarukkatrukin kapasiteetti on riittävä laatikon nostamiseen. Varmista, että laatikko on tasapainossa eikä kallistu, kun sitä siirretään. VAROITUS Kolonnin siirtäminen. Varmista, että kolonnin painopiste on tasapainossa haarukkatrukin nostovarsissa, sillä kolonni saattaa muutoin pudota haarukasta. VAROITUS Sähköasennukset saa suorittaa vain valtuutettu henkilöstö. VAARA Varmista, että putket, letkut ja kaapelit on sijoitettu siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa. HUOMIO Laitteen yhteydessä käytettävien tietokoneiden on täytettävä standardin IEC vaatimukset, ja ne on asennettava valmistajan ohjeiden mukaan. HUOMIO Irrota kaikki putket, letkut ja kaapelit ennen kolonnin siirtämistä. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 17

18 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Järjestelmän käyttö VAROITUS Kolonnin käyttöpaine ei saa ylittää 4 bar:n painetta, sillä tämä saattaa aiheuttaa tapaturman tai vaurioittaa kolonnia. Käytä aina asianmukaisia painehälyttimiä, paineventtiileitä tai murtumislevyjä ja turvalaitteita. VAROITUS Älä estä pääsyä virtakytkimen luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. VAARA Älä kosketa kolonnin moottoria käytön aikana, sillä moottori saattaa olla kuuma. Palovammavaara. VAARA Älä seiso kolonnin alustan päällä, kun kurotat kolonnin ylempiin osiin (esim. ylempään sisääntuloon/ulostuloon). Käytä aina asianmukaisia kiipeämis- ja telinelaitteita kurottaessasi kolonnin ylempiin osiin. VAARA Poista vuotaneet nesteet välittömästi lattialta, jotteivät ne aiheuta liukastumisriskiä. VAARA Varmista painemittarilla, paineenalennusventtiilillä, murtolevyllä tai muulla paineen turvalaitteella, että kolonnin maksimikäyttöpainetta ei ylitetä. 18 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

19 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet HUOMIO Älä käytä kolonnia käyttölämpötila-alueen ulkopuolella. HUOMIO Varmista, että kolonni ja järjestelmä on esikäsitelty, ettei niissä siis ole ilmaa, ja että tuloaukko on avattu ennen prosessiajon käynnistämistä. HUOMIO Älä käytä kemikaaleja, joita ei ole lueteltu kemikaalinkestävyystiedoissa. AxiChrom -järjestelmän märät osat voivat vahingoittua kemikaaleista, joita ei ole lueteltu kemikaalinkestävyystiedoissa. Ota yhteyttä GE Healthcaren edustajaan, ennen kuin käytät luettelemattomia kemikaaleja. HUOMIO Varmista, että kolonnissa käytetty neste on hiukkasetonta (enintään 1 μm), sillä hiukkaset saattavat tukkia alustatuen ja vaurioittaa sitä. HUOMIO Kloridit ja alhainen ph saattavat syövyttää ruostumatonta terästä. Huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä käytön jälkeen. Tarkasta säännöllisesti, että kolonnissa ei näy syöpymistä, sillä se saattaa hoitamattomana vaurioittaa kolonnia. Huomaa, että ruostumattomasta teräksestä valmistettu alustatuki on erityisen altis syöpymiselle. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 19

20 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet HUOMIO Jos kolonnissa on ilmaa, varmista, että se pääsee virtaamaan esteettä avoimesta venttiilistä, ennen kuin sovitin liikkuu tai nestettä pumpataan kolonniin. HUOMIO Varmista, että paine ei ylitä kolonniin pakatun väliaineen käyttöpainetta. HUOMIO Akryylisen kolonniputken kestävyys orgaanisia liuottimia vastaan on rajallinen. Lisätietoja on Kemikaalinkestävyys-osassa. Kunnossapito VAROITUS Noudata kaikkia AxiChrom Master -laitteessa olevia turvallisuusohjeita, kun suoritat kolonnin kunnossapitotoimenpiteitä. VAROITUS Varmista, ettei kolonnin putkikokoonpanon ja kolonnin kehyksen väliin jää ruumiinosia, kun käännät kolonnin esille huoltotoimien ajaksi. Koska kolonnin putkikokoonpano on painava, emme suosittele sen liikkeen pysäyttämistä kädellä. VAROITUS Kunnossapidossa käytettyjen haitallisten aineiden kaikki jäämät on poistettava kolonnista. Varmista, että kolonni on puhdistettu kunnolla ennen kunnossapitoa. Tämä on ilmoitettava dekontaminaatioraportissa. 20 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

21 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet HUOMIO Kolonni saattaa vaurioitua, jos yläyksikköä nostetaan lukkokiilojen ollessa väärin asennetut. HUOMIO Tarkasta kaikki liitännät ja letkut ennen käyttöä ja vaihda vialliset osat. Kolonnin putki on myös tarkastettava huolellisesti ennen käyttöä halkeamien tai muiden näkyvien vaurioiden varalta. HUOMIO Tee vuototesti aina, kun jokin märistä osista on asetettu uudelleen tai vaihdettu. HUOMIO Käytä aina lateksisia (tai muusta sopivasta materiaalista valmistettuja) suojakäsineitä, kun käsittelet alustatukea, jotta rasvaa ei siirry paljaista sormista alustatukeen. HUOMIO Jotta vuodot voitaisiin estää, älä avaa alaventtiiliä, kun kolonnissa on nestettä, ellei ulostuloihin ole kiinnitetty letkuja. HUOMIO Käsittele ruostumattomasta teräksestä tehtyjä osia, erityisesti alustatukia, varovasti. Pintojen vaurioituminen voi aiheuttaa syöpymistä. 2.2 Merkinnät Tämä kappale kuvaa AxiChrom -kolonniin ja AxiChrom Master -laitteeseen kiinnitettyjä tunnistemerkintöjä, turvamerkintöjä ja merkintöjä vaarallisista aineista. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 21

22 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Kolonnin etiketti Kilven sijoitus Esimerkkikilpi Etiketin teksti Dimension Serial number Year of manufacturing Tare mass Operating temperature TS Max column volume V Design pressure PS Test pressure PT Date Maximum filling mass PED fluid group / cat. Merkitys Kolonnin mitat Yksittäisen kolonnin sarjanumero Kolonnin valmistusvuosi Tyhjän kolonnin paino Käyttöympäristön lämpötila Kolonnin suurin alustatilavuus Kolonnin mitoituspaine Kolonnin valmistuksenaikainen testipaine Testin päivämäärä Kolonnin sisällön maksimipaino (väliaine ja eluentti) Painelaitedirektiivin nesteryhmä/luokka 22 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

23 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät AxiChrom Master -laitteen etiketti Seuraavassa on esimerkki AxiChrom Master -laitteen etiketistä. N3732 Etiketin teksti Merkitys Code Number AxiChrom Master-laitteen tuotekoodinumero Serial Number Yksittäisen AxiChrom Master-kolonnin sarjanumero Manufacturing Year AxiChrom Master-kolonnin valmistusvuosi Supply Voltage Range (CE) Sallittu syöttöjännitealue (Eurooppa) Max Voltage (NA) Sallittu enimmäissyöttöjännite (Pohjois-Amerikka) Frequency Syöttöjännitteen taajuus Max Power Consumption Enimmäisvirrankulutus Enclosure Kotelointiluokitus standardin EN mukaan Largest Motor Current (FLA) Suurin moottorin käyttämä virta (täysiä latausampeereja) Max Current Suurin AxiChrom Master-laitteen käyttämä virta Pneumatic Supply Paineilmasyötön tarvitsema paine Short Circuit Rating Suurin siedetty oikosulkuvirta Protection Class Suojausluokan luokittelu EN normin mukaisesti AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 23

24 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Turvamerkinnöissä käytetyt symbolit Nimike Merkitys Varoitus! Lue käyttöohjeet ennen järjestelmän käyttämistä. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. Järjestelmä noudattaa Australian ja Uuden-Seelannin sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimuksia. Järjestelmä noudattaa sovellettavia eurooppalaisia direktiivejä. Merkinnät vaarallisista aineista Nimike Merkitys Tämä symboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, vaan ne on kerättävä erikseen. Ota yhteys valmistajan valtuutettuun edustajaan, jos haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. Tämä symboli merkitsee, että tuote sisältää enemmän vaarallisia materiaaleja kuin mitä on määritetty kiinalaisessa standardissa SJ/T , Tiettyjen vaarallisten aineiden pitoisuusrajavaatimukset elektroniikassa. 2.3 Hätätoimenpiteet Tässä kohdassa kuvataan AxiChrom Master -järjestelmän hätäsammutusta ja virtakatkojen vaikutuksia. 24 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

25 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet AxiChrom Master -laitteen hätäsammutus Pysäytä sovittimen liike hätätilanteessa painamalla AxiChrom Master -laitteen hätäpysäytyspainiketta. VAROITUS EMERGENCY STOP -painike ei katkaise sähkövirtaa kolonnin moottoriin. Katkaise virta AxiChrom Master -laitteen liitinpaneelin virtakytkimestä (Power Switch). VAROITUS Varmista, että EMERGENCY STOP -painike on aina käden ulottuvilla, kun työskentelet kolonnin parissa. ÄKTAprocess-laitteen hätäsammutus Pysäytä pumput hätätilanteessa painamalla ÄKTAprocess-järjestelmän mitä tahansa hätäpysäytyspainiketta. ÄKTAprocess-järjestelmässä on kaksi painiketta, yksi kummallakin puolella. Katso lisätietoja ÄKTAprocess-järjestelmän hätätoimenpiteistä oppaasta ÄKTAprocess Safety Handbook. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 25

26 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet Virtakatko Virtakatko yksikössä... AxiChrom Master ÄKTAprocess johtaa... Käynnissä olevan toimenpiteen tiedot menetetään. Huoltotilassa laite kuitenkin muistaa viimeisen staattisen asennon, ja tällöin huoltotoimenpidettä voidaan jatkaa. Pumput pysähtyvät ja venttiilit siirtyvät (suljettuun) oletusasentoon. Lisätietoja saat ÄKTAprocess-käyttöoppaista tai ottamalla yhteyden paikalliseen GE Healthcare -edustajaan. 2.4 Kierrätystiedot Dekontaminaatio Laitteisto pitää desinfioida ennen käytöstä poistoa, ja kaikkia paikallisia säädöksiä on noudatettava laitteiston romutuksessa. Hävittäminen, yleiset ohjeet Kun laite poistetaan käytöstä, eri materiaalit on eroteltava ja kierrätettävä kansallisten ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. 26 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

27 3 Asennus 3 Asennus 3.1 Käyttöpaikan vaatimukset Parametri Sähkövirta Ympäristön lämpötila Sijoitus Kosteus Vaatimus VAC, Hz 2 30 C Aseta kolonni tasaiselle lattialle %, ei tiivistyvä 3.2 Kuljetukset Katso lisätietoja oppaasta Site Preparation Guide Laatikoiden kuljettaminen VAROITUS Kuljetuslaatikoiden siirtäminen.varmista, että haarukkatrukin kapasiteetti on riittävä laatikon nostamiseen. Varmista, että laatikko on tasapainossa eikä kallistu, kun sitä siirretään. Katso lisätietoja kuljetuslaatikoiden painoista ja mitoista kohdasta Liite A Laatikon painot ja mitat, sivulla 125. Seuraavassa kuvassa on esitetty kuljetuslaatikon siirtäminen. Lue huolellisesti kuljetuslaatikon etiketit ja merkinnät ja noudata niitä. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 27

28 3 Asennus 3.2 Kuljetukset Laatikoiden kuljettaminen Painopiste Nuolet osoittavat, mihin haarukkatrukin/lavanostimen nostovarret on asetettava. Symbolit: - Tämä puoli ylöspäin - Särkyvä (lasi) - Ei saa altistaa vedelle Kolonnien kuljettaminen VAROITUS Kolonnin siirtäminen. Varmista, että kolonnin painopiste on tasapainossa haarukkatrukin nostovarsissa, sillä kolonni saattaa muutoin pudota haarukasta. Katso lisätietoja kolonnien painoista ja mitoista kohdasta Liite B Kolonnin ja AxiChrom Master -laitteen painot ja mitat, sivulla 126. Seuraavassa kuvassa on esitetty kolonnin siirtäminen. Lue huolellisesti kolonnin etiketit ja merkinnät ja noudata niitä. 28 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

29 3 Asennus 3.2 Kuljetukset Kolonnien kuljettaminen A B C D E F Kuva 3.1: A + B: Painopiste on keskitettävä haarukkatrukin/palettihissin haarukoihin. C: Näin ei saa nostaa. D + F: Etiketit ilmoittavat, miten haarukat täytyy asettaa. D: Keskitys käytettäessä kokoja F: Siirretty vasemmalle käytettäessä kokoja 300 ja 400. E: Etiketti ilmoittaa painopisteen. 3.3 Purkaminen pakkauksesta 1 Pura kuljetuslaatikot noudattaen opasta AxiChrom columns Read Me First, joka on kiinnitetty kuljetuslaatikoiden ulkopinnalle. 2 Tutki kaikki AxiChrom -laitteen osat mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. 3 Jos vaurioita on, kirjaa ne vastaanottoasiakirjoihin ja ilmoita niistä GE Healthcare -edustajalle. 3.4 Pyöräpakkaukset Katso tarkat tiedot pyörien käyttämisestä oppaasta User Manual. VAROITUS Esille käännetyssä tai missä tahansa huoltotilassa olevia kolonneja ei saa liikuttaa. Tämä saattaa aiheuttaa tapaturman tai vaurioittaa kolonnia. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 29

30 3 Asennus 3.4 Pyöräpakkaukset VAARA Voit estää törmäykset toimimalla varovasti, kun siirrät pyörällisiä kolonneja käsin. Kolonnin turvalliseen siirtämiseen saatetaan tarvita kahta tai useampaa henkilöä. HUOMIO Jotta pyörät eivät vahingoitu ja laite kaadu, kun kolonnia tai AxiChrom Master -laitetta siirretään, varmista, että pyörät eivät osu esteisiin, kuten kynnyksiin tai letkuihin. HUOMIO Pyörällisten kolonnien pyörät on poistettava ja kolonnit on tasapainotettava ennen kolonnien käyttöönottoa. Pyöräpakkaukset AxiChrom kolonneissa kolonnien pyörät toimitetaan pakkauksessa, jossa on takapyörät, vipu, vaunutanko ja vaunu. Erikokoisissa kolonneissa käytetään eri pyöräpakkauksia. HUOMIO Kun kuljetat mallien kolonnia, älä nosta kahvasta ylöspäin, sillä kärryn nuppi saattaa irrota. Kahva ei toimi jarruna. 30 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

31 3 Asennus 3.4 Pyöräpakkaukset A C B Kuva 3.2: Asenna takapyörät (A) nostamalla kolonnin takaosaa vivulla (B). Etuosa nostetaan vaunulla (C). A A B C D Kuva 3.3: Vaunun tangon nostaminen vaunulla. A: vaunun tangon pultit, B: korkeuden säätöruuvi, C: vaunun nuppi, D: aukot vaunun tangossa. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 31

32 3 Asennus 3.4 Pyöräpakkaukset Pyöräpakkaukset AxiChrom 800- ja 1000-kolonneissa kolonnien pyörät toimitetaan pakkauksessa, jossa on tunkki, vaunutanko, tuki ja työkalut. Erikokoisissa kolonneissa käytetään eri pyöräpakkauksia. Kaikki pyörien ja vaunun tangon asennus- ja poistamistarvikkeet säilytetään vaunun laatikossa. A C B Kuva 3.4: Vaunun tanko kiinnitettynä kolonnin alustaan. Pyöriä ei ole vielä koottu. A: takapyörät säilytysasennossa, B: vaunun tangon pyörät säilytysasennossa, C: tuki, jolla vaunun tanko nostetaan paikalleen. 32 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

33 3 Asennus 3.5 Liitännät 3.5 Liitännät Master-laitteen ja kolonnin liitännät Seuraavissa kuvissa on esitetty AxiChrom Master -laitteen liitinpaneeli ja liitäntäkohdat kolonnissa Osa Kuvaus Osa Kuvaus 1 Paineilman syöttö 5 Moottorin takaisinkytkentä 2 Virtakytkin 6 Paineanturin liitin 3 Virtakaapeli 7 Profibus-signaalikaapeliliitin 4 Moottorin virtakaapeli 8 Kaksi ilman lähtöliitintä AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 33

Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri

Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

ABB Robotics. Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant

ABB Robotics. Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant ABB Robotics Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant Trace back information: Workspace R13-1 version a13 Checked in 2013-04-15 Skribenta version 4.0.014 Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant M2004 Asiakirjan tunnus:

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Endoskopian järjestelmäkäsikirja

Endoskopian järjestelmäkäsikirja Endoskopian järjestelmäkäsikirja JÄRJESTELMÄKOHTAISET käyttöohjeet Sisältö 1 Johdanto...5 1.1 Mahdolliset vaarat ja huomiosanat... 6 1.2 Symbolit...7 2 Endoskopiavälineiden käyttö... 9 2.2 Jokaista käyttöä

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero:

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero: VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Sarja MANTA FI Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Oppaan koodi: MANTA_201109_FI Versio: 20.11.2009 Sarjanumero: SISÄLLYS 1 YLEISIÄ TIETOJA JA TURVALLISUUSOHJEITA... 4 1.1

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 FI Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas 3 Julkaisupäivämäärä: 2011-11 Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Oppaan käyttäminen...3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot