AxiChrom columns

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AxiChrom 300-1000 columns"

Transkriptio

1 GE Healthcare Life Sciences AxiChrom columns Käyttöohjeet Käännetty englannista

2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely Tärkeitä tietoja käyttäjälle Määräyksiä koskevat tiedot AxiChrom -kolonni AxiChrom Master Käyttäjän asiakirjat... 2 Turvaohjeet Turvatoimet Merkinnät Hätätoimenpiteet Kierrätystiedot... 3 Asennus Käyttöpaikan vaatimukset Kuljetukset Laatikoiden kuljettaminen Kolonnien kuljettaminen Purkaminen pakkauksesta Pyöräpakkaukset Liitännät Varaosat ja lisävarusteet... 4 Käyttö Esittely Käynnistä Master ja kalibroi kolonni Kolonnin puhdistaminen Vuototesti Lietteen ja puskuriliuoksen valmistelu Kolonnin esikäsittely Muovisten alustatukien kostuttaminen Master -laitteen ohjatun toiminnon käyttö UNICORN-menetelmän käyttö Kolonnin pakkaaminen Kolonnin suorituskyvyn arviointi Puhdistus Kolonnin pakkauksen purkaminen... 5 Huolto ja varastointi Yleistä Turvatoimet Kunnossapitoaikataulut Puhdistus ennen kunnossapitoa/huoltoa Kolonnin osien painot AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 3

4 Sisällysluettelo Kunnossapitotyökalut Virtakatko kunnossapidon aikana Paineanturivika tai näytön sammuminen Kolonnin asettaminen huoltotilaan ja poistaminen huoltotilasta Esittely Turvallisuusohjeet Ohjattu purkutoiminto Ohjattu kokoamistoiminto Nesteen vaihtaminen huuhtelukanavissa Huuhteluliittimen O-renkaiden vaihtaminen Sovittimen sisään-/ulostulon huolto Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja alustatukia sisältävien kolonnien huoltaminen Pohjan purkaminen Sovittimen purkaminen Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen alustatukien puhdistaminen Sovittimen kokoaminen Pohjan kokoaminen Muovista valmistettuja alustatukia sisältävien kolonnien huoltaminen Pohjan purkaminen Sovittimen purkaminen Sovittimen kokoaminen Pohjan kokoaminen Väliaineventtiilin huolto Väliaineventtiili vianmääritys Väliaineventtiilin purkaminen Väliaineventtiilin kokoaminen Vuototestin suorittaminen Master -valmisohjelmiston asennus Edellytykset Ohje USB-muistitikun poistaminen Huolto Säilytys Käytöstä poistaminen ja kierrätys... 6 Viitetiedot Tiedot Kemikaalinkestävyys Natriumkloridikestävyys Järjestelmän suositukset Vakuutus terveellisyydestä ja turvallisuudesta -lomake Tilaustiedot... A Laatikon painot ja mitat AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

5 Sisällysluettelo B Kolonnin ja AxiChrom Master -laitteen painot ja mitat AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 5

6

7 1 Esittely 1 Esittely Käyttöohjeiden tarkoitus Käyttöohjeet tarjoavat sinulle tarvittavat ohjeet AxiChrom kolonnit-tuotteen turvallista asentamista, käyttöä ja huoltoa varten. Edellytykset Laitetta voidaan käyttää aiotulla tavalla vain täyttämällä seuraavat edellytykset: Sinun on luettava ja ymmärrettävä käyttöoppaiden turvaohjeet. Sinun on tunnettava koko järjestelmä ja prosessi perusteellisesti. Laitetta saa käyttää vain pätevä henkilöstö, jolla on asianmukainen koulutus. Tässä luvussa Tämä luku sisältää tärkeitä tietoja käyttäjälle ja yleisen kuvauksen AxiChrom kolonnit -laitteista ja niiden käyttötarkoituksesta. 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Lue tämä ennen AxiChrom-kolonnien käyttöä Kaikkien käyttäjien pitää lukea koko AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet ennen instrumentin asennusta, käyttöä tai huoltoa. Pidä aina Käyttöohjeet saatavilla, kun käytät laitetta AxiChrom kolonnit. Älä käytä AxiChrom kolonnit -järjestelmää muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa saatat altistua vaaroille, jotka saattavat johtaa henkilövahinkoihin ja laitteiston vaurioitumiseen. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 7

8 1 Esittely 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Käyttötarkoitus AxiChrom -prosessikolonnisarja on suunniteltu biomolekyylien, kuten proteiinien, peptidien ja oligonukleotidien, matalapaineista kromatografista erottelua varten GMP-säännellyissä ympäristöissä. AxiChrom -kolonnit on tarkoitettu vain tuotantokäyttöön eikä niitä pidä käyttää diagnostiikkakäyttöön missään kliinisissä toimenpiteissä tai in vitro -toimenpiteissä. Kolonneja ei voi käyttää mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa tai syttyvien nesteiden käsittelyyn. Jos kolonneja käytetään muihin kuin käyttöohjeissa kuvattuihin tarkoituksiin, järjestelmän turvallinen toiminta ja suojaustoiminnot saattavat jäädä puutteellisiksi. Turvahuomautukset Nämä käyttöohjeet sisältävät VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoituksia tuotteen turvallisesta käytöstä. Katso niiden määritelmiä alla. Varoitukset VAROITUS VAROITUS viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. Varotoimet VAARA VAARA viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. Huomautukset HUOMIO HUOMIO viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta tuote tai muut laitteet eivät vahingoitu. 8 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

9 1 Esittely 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Huomautukset ja vinkit Huomautus: Vihje: Huomautuksella viitataan tietoihin, jotka ovat tärkeitä tuotteen häiriöttömän ja optimaalisen käytön kannalta. Vinkki sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka voivat parantaa tai optimoida toimenpiteitä. Kirjoituskäytänteet Ohjelmistoon viittaavat kohdat on merkitty tekstissä näin: bold italic. Kaksoispiste erottaa valikkotasot. Näin ollen File:Open viittaa Open-komentoon File-valikossa. Laitteiston osat on merkitty tekstissä lihavoidulla tekstillä (esim. Power-kytkin). 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Tämä osa kuvaa direktiivejä ja standardeja, jotka AxiChrom kolonnit- ja AxiChrom Master -laitteet täyttävät. Valmistustiedot Valmistajan nimi GE Healthcare Bio-Sciences AB Valmistajan osoite GE Healthcare Bio-Sciences AB Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Muita säädöstietoja löytyy tuotteen mukana toimitetusta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. CE-yhdenmukaisuus Tämä tuote vastaa taulukossa lueteltuja Euroopan unionin direktiivejä täyttämällä vastaavat yhdenmukaistetut standardit. Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta toimitetaan tuotteen mukana. Direktiivi 2006/42/EY 2006/95/EY 2004/108/EY Otsikko Konedirektiivi (MD) Pienjännitedirektiivi (LVD) Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 9

10 1 Esittely 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Direktiivi 97/23/EY Otsikko Painelaitedirektiivi (PED) Kansainväliset standardit Tämä tuote on suunniteltu seuraavien standardien ja säädösten mukaisesti: Standardi EN , IEC , UL , CAN/CSA C22.2 nro EN (Päästöt CISPR 11 -standardin, ryhmän 1, luokan A mukaan) EN ISO ASME BPVC VIII, jaos 1 ASME BPE UL 508a EMEA/410/01, CPMP-huomautus Kuvaus Turvavaatimukset mittaukseen, ohjaukseen ja laboratoriokäyttöön käytettävistä sähkölaitteista Sähkömagneettiset päästöt ja häiriönsietovaatimukset mittaukseen, ohjaukseen ja laboratoriokäyttöön käytettävistä sähkölaitteista Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen. Kuumavesisäiliö- ja paineastiastandardi (BPVC) Bioprosessointilaitteisto Teollisten ohjauspaneelien UL-turvallisuusstandardi Mitkään märät polymeeri- ja elastomeeriosat eivät ole eläinalkuperää ja kaikki osat noudattavat standardin ehtoja. Ne on myös luokiteltu USP-luokan VI, 21 CFR osan 177, mukaisesti. Huomautuksia EN-standardi on harmonisoitu EUdirektiivin 2006/95/EY kanssa. EN-standardi on harmonisoitu EUdirektiivin 2004/108/EY kanssa. EN ISO -standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2006/42/EY kanssa. Koskee vain ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kolonneja 10 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

11 1 Esittely 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot CE-merkintä Laitteen CE-merkintä ja vastaava vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat voimassa, kun sitä käytetään itsenäisenä yksikkönä tai laite kytketään muihin CE-merkittyihin tuotteisiin, joita suositellaan tai kuvataan näissä käyttöohjeissa, ja Sitä käytetään tilassa, jossa GE Healthcare sen toimitti, lukuun ottamatta käyttöohjeissa kuvattuja muutoksia. Vain CE-merkinnällä merkittyjen laitteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa. Kytkettäviä laitteita koskevien määräysten noudattaminen kaikkien laitteiden, jotka kytketään AxiChrom kolonnit- ja AxiChrom Master -laitteisiin, on täytettävä standardien EN /IEC tai asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen standardien turvavaatimukset. Euroopan unionissa kytkettyjen laitteiden on oltava CE-merkittyjä. 1.3 AxiChrom -kolonni Yleiskuvaus Kaikkia AxiChrom -kolonnikokoja on saatavana kahden pituisilla putkilla varustettuina. Niiden alustan enimmäiskorkeudet ovat 30 ja 50 cm. Kolonnin putket on valmistettu akryylimuovista tai ruostumattomasta teräksestä. Kolonneja käytetään AxiChrom Master -yksiköstä joko erillisenä yksikkönä tai ohjataan vuorotellen ÄKTAprocess -instrumentista, jossa on UNICORN -ohjelmisto. Älykäs pakkaus Kolonnit on pakattu moottorisäätöisellä aksiaalipuristuksella käyttäen ohjattua älypakkaustoimintoa. ÄKTAprocess -järjestelmä tai AxiChrom Master suorittaa ja valvoo älypakkausta. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 11

12 1 Esittely 1.3 AxiChrom -kolonni Pääosat Osa Toiminto Osa Toiminto 1 Yläyksikkö 8 Alalavatuki ja jakelulevy 2 Kierukkavaihde ja palkeet 9 Kolonnin alusta 3 Servomoottori 10 Prosessikammio 4 Yläosan liikkuva faasi, sisäänotto/ulostulo 11 Kolonnin putki 5 Sovitin 12 Lietteen sisäänotto 6 Sovittimen lavatuki ja jakelulevy 13 Alaosan liikkuva faasi, sisäänotto/ulostulo 7 Väliaineventtiilin kokoonpano 14 Huuhtelun sisäänotto Katso lisätietoja kolonnien painoista ja mitoista kohdasta Liite B Kolonnin ja AxiChrom Master -laitteen painot ja mitat, sivulla AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

13 1 Esittely 1.4 AxiChrom Master 1.4 AxiChrom Master Yleiskuvaus AxiChrom Master on itsenäinen ohjauskonsoli, jossa on vuorovaikutteisia opastuksia (ohjattuja toimintoja) eri työtoimenpiteille, kuten pakkaukselle, pakkauksen purkamiselle ja huollolle. Käyttöliittymänä on kosketusnäyttö. Käyttäjä hallitsee työnkulkua ja voi käyttää manuaalista ohjausta sovittimen liikkeen ohjaamiseen ja väliaineventtiilin avaamiseen tai sulkemiseen. Yhdellä AxiChrom Master -yksiköllä voidaan ohjata useita kolonneja (yhtä kerrallaan). Huomautus: Käytä aina samaa Master-laitetta tietyn kolonnin ohjaamiseen. Jos vaihdat eri Master-laitteeseen, sinun täytyy kalibroida kolonni uudelleen uuteen Master-laitteeseen. Katso lisätietoja AxiChrom Master -laitteen painoista ja mitoista kohdasta Liite B Kolonnin ja AxiChrom Master -laitteen painot ja mitat, sivulla Käyttäjän asiakirjat Tämän käyttöoppaan lisäksi AxiChrom -järjestelmän mukana toimitettu asiakirjapaketti sisältää myös tuotedokumentaatiokansiot, joissa on tarkkoja teknisiä tietoja ja jäljitettävyysasiakirjoja. Asiarkirjapaketin tärkeimmät asiakirjat AxiChrom -järjestelmän tekniseltä kannalta ovat: AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 13

14 1 Esittely 1.5 Käyttäjän asiakirjat Järjestelmäkohtaiset asiakirjat Käyttäjän asiakirjat AxiChrom columns Operating Instructions AxiChrom columns User Manual EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus AxiChrom Sisältö Kaikki ohjeet laitteen turvallista käyttöä varten, mukaan lukien lyhyt kuvaus järjestelmästä, asennuksesta ja huollosta. Yksityiskohtainen järjestelmän kuvaus. Kattavat käyttöohjeet, menettelytavan luominen, käyttö, edistynyt huolto ja vianetsintä. asiakirjalle, jossa valmistaja vakuuttaa, että tuote vastaa ja on yhdenmukainen sovellettavien direktiivien keskeisten vaatimusten kanssa. Ohjelmistoasiakirjat Järjestelmän mukana toimitetaan seuraavat käyttöoppaat, jotka sisältävät lisätietoja AxiChrom kolonnit -järjestelmästä sen tarkasta kokoonpanosta riippumatta: Asiakirja UNICORN Käyttöopaspaketti Tarkoitus/sisältö Oppaat sisältävät tarkkoja ohjeita UNICORN-ohjelmiston käyttämisestä, menetelmien käyttämisestä, ajojen suorittamisesta ja tulosten arvioimisesta. Käytönaikainen ohje sisältää UNICORN-ohjelmiston valintaikkunakuvaukset. Käytönaikaiseen ohjeeseen pääsee Help-valikosta. Komponenttidokumentaatio Mahdollinen GE Healthcare -yhtiön ja kolmannen osapuolen valmistamien komponenttien dokumentaatio sisältyy myös asiakirjapakettiin. 14 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

15 2 Turvaohjeet 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Esittely Ennen AxiChrom -kolonnin asennusta, käyttöä tai huoltoa sinun on oltava tietoinen tässä oppaassa kuvatuista vaaroista. Henkilövahingot ja laitevauriot voidaan välttää noudattamalla annettuja ohjeita. Paikalliset määräykset ja käytännöt ovat aina etusijalla verrattuna käyttöoppaan varoituksiin ja huomautuksiin. Henkilökohtaisen turvallisuutesi vuoksi sinulla on oltava riittävästi tietoa koko järjestelmästä, johon kolonni kuuluu. Tutki täydentäviä turvaohjeita ja käytä soveltuvia henkilösuojaimia kyseisen sovelluksen ja käyttöympäristön mukaan. Riskiarviointi AxiChrom -kolonnit on suunniteltu ja valmistettu erittäin turvallisiksi käyttäjälle. Vaara kuitenkin riippuu suuresti sovelluksesta ja ympäristöstä, jossa kolonnia käytetään. Laiteen turvallinen käyttö on määritettävä riskiarvioinnin avulla. Riskiarviointi yhdessä paikallisten määräysten ja käytäntöjen kanssa tuottaa tarkat turvaohjeet asennukselle, käytölle, huollolle, sopivien henkilösuojaimien käytölle ja muille järjestelyille, joita tarvitaan prosessien turvalliseen suorittamiseen. Yleiset varotoimet VAROITUS Asiakkaan on varmistettava, että asennuksen, huollon, käytön ja tarkastuksen hoitaa koulutettu henkilöstö, jolla on asianmukainen koulutus, joka ymmärtää ja noudattaa paikallisia määräyksiä sekä käyttöohjeita ja joka tuntee koko AxiChrom kolonnit -järjestelmän ja prosessin perinpohjaisesti. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 15

16 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAROITUS AxiChrom -kolonneja EI saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin kromatografiseen erotteluun. Niitä ei saa käyttää seuraaviin tarkoituksiin: kemikaalien yms. varastointisäiliöinä yleisinä paineastioina käymisastioina kaasusäiliöinä. Kolonneissa ei saa käyttää paineistettua ilmaa tai kaasua. Syttyvien nesteiden käyttö VAROITUS AxiChrom -kolonneja ei ole suunniteltu syttyviä nesteitä varten. AxiChrom -järjestelmää ei ole hyväksytty työskentelyyn räjähdysvaarallisissa tiloissa IEC standardin mukaisilla alueilla, joilla on vyöhykeluokitus 0 2. Henkilösuojaus VAROITUS Käyttötarkoitukseen sopivia suojalaseja ja muita henkilösuojaimia on käytettävä varmistamaan turvallisuus. VAROITUS Paineilmasyötön letkujen irrotus voi aiheuttaa voimakkaita ääniä. Kuulosuojaimia suositellaan käytettäväksi. Huomautus: Kuulosuojaimia ei tarvita normaalin toiminnan aikana. AxiChrom -laitteen melu on hyvin alhainen (alle 55 db). 16 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

17 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Kolonnien ja Master-laitteen asentaminen ja siirtäminen VAROITUS Kuljetuslaatikoiden siirtäminen.varmista, että haarukkatrukin kapasiteetti on riittävä laatikon nostamiseen. Varmista, että laatikko on tasapainossa eikä kallistu, kun sitä siirretään. VAROITUS Kolonnin siirtäminen. Varmista, että kolonnin painopiste on tasapainossa haarukkatrukin nostovarsissa, sillä kolonni saattaa muutoin pudota haarukasta. VAROITUS Sähköasennukset saa suorittaa vain valtuutettu henkilöstö. VAARA Varmista, että putket, letkut ja kaapelit on sijoitettu siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa. HUOMIO Laitteen yhteydessä käytettävien tietokoneiden on täytettävä standardin IEC vaatimukset, ja ne on asennettava valmistajan ohjeiden mukaan. HUOMIO Irrota kaikki putket, letkut ja kaapelit ennen kolonnin siirtämistä. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 17

18 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Järjestelmän käyttö VAROITUS Kolonnin käyttöpaine ei saa ylittää 4 bar:n painetta, sillä tämä saattaa aiheuttaa tapaturman tai vaurioittaa kolonnia. Käytä aina asianmukaisia painehälyttimiä, paineventtiileitä tai murtumislevyjä ja turvalaitteita. VAROITUS Älä estä pääsyä virtakytkimen luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. VAARA Älä kosketa kolonnin moottoria käytön aikana, sillä moottori saattaa olla kuuma. Palovammavaara. VAARA Älä seiso kolonnin alustan päällä, kun kurotat kolonnin ylempiin osiin (esim. ylempään sisääntuloon/ulostuloon). Käytä aina asianmukaisia kiipeämis- ja telinelaitteita kurottaessasi kolonnin ylempiin osiin. VAARA Poista vuotaneet nesteet välittömästi lattialta, jotteivät ne aiheuta liukastumisriskiä. VAARA Varmista painemittarilla, paineenalennusventtiilillä, murtolevyllä tai muulla paineen turvalaitteella, että kolonnin maksimikäyttöpainetta ei ylitetä. 18 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

19 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet HUOMIO Älä käytä kolonnia käyttölämpötila-alueen ulkopuolella. HUOMIO Varmista, että kolonni ja järjestelmä on esikäsitelty, ettei niissä siis ole ilmaa, ja että tuloaukko on avattu ennen prosessiajon käynnistämistä. HUOMIO Älä käytä kemikaaleja, joita ei ole lueteltu kemikaalinkestävyystiedoissa. AxiChrom -järjestelmän märät osat voivat vahingoittua kemikaaleista, joita ei ole lueteltu kemikaalinkestävyystiedoissa. Ota yhteyttä GE Healthcaren edustajaan, ennen kuin käytät luettelemattomia kemikaaleja. HUOMIO Varmista, että kolonnissa käytetty neste on hiukkasetonta (enintään 1 μm), sillä hiukkaset saattavat tukkia alustatuen ja vaurioittaa sitä. HUOMIO Kloridit ja alhainen ph saattavat syövyttää ruostumatonta terästä. Huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä käytön jälkeen. Tarkasta säännöllisesti, että kolonnissa ei näy syöpymistä, sillä se saattaa hoitamattomana vaurioittaa kolonnia. Huomaa, että ruostumattomasta teräksestä valmistettu alustatuki on erityisen altis syöpymiselle. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 19

20 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet HUOMIO Jos kolonnissa on ilmaa, varmista, että se pääsee virtaamaan esteettä avoimesta venttiilistä, ennen kuin sovitin liikkuu tai nestettä pumpataan kolonniin. HUOMIO Varmista, että paine ei ylitä kolonniin pakatun väliaineen käyttöpainetta. HUOMIO Akryylisen kolonniputken kestävyys orgaanisia liuottimia vastaan on rajallinen. Lisätietoja on Kemikaalinkestävyys-osassa. Kunnossapito VAROITUS Noudata kaikkia AxiChrom Master -laitteessa olevia turvallisuusohjeita, kun suoritat kolonnin kunnossapitotoimenpiteitä. VAROITUS Varmista, ettei kolonnin putkikokoonpanon ja kolonnin kehyksen väliin jää ruumiinosia, kun käännät kolonnin esille huoltotoimien ajaksi. Koska kolonnin putkikokoonpano on painava, emme suosittele sen liikkeen pysäyttämistä kädellä. VAROITUS Kunnossapidossa käytettyjen haitallisten aineiden kaikki jäämät on poistettava kolonnista. Varmista, että kolonni on puhdistettu kunnolla ennen kunnossapitoa. Tämä on ilmoitettava dekontaminaatioraportissa. 20 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

21 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet HUOMIO Kolonni saattaa vaurioitua, jos yläyksikköä nostetaan lukkokiilojen ollessa väärin asennetut. HUOMIO Tarkasta kaikki liitännät ja letkut ennen käyttöä ja vaihda vialliset osat. Kolonnin putki on myös tarkastettava huolellisesti ennen käyttöä halkeamien tai muiden näkyvien vaurioiden varalta. HUOMIO Tee vuototesti aina, kun jokin märistä osista on asetettu uudelleen tai vaihdettu. HUOMIO Käytä aina lateksisia (tai muusta sopivasta materiaalista valmistettuja) suojakäsineitä, kun käsittelet alustatukea, jotta rasvaa ei siirry paljaista sormista alustatukeen. HUOMIO Jotta vuodot voitaisiin estää, älä avaa alaventtiiliä, kun kolonnissa on nestettä, ellei ulostuloihin ole kiinnitetty letkuja. HUOMIO Käsittele ruostumattomasta teräksestä tehtyjä osia, erityisesti alustatukia, varovasti. Pintojen vaurioituminen voi aiheuttaa syöpymistä. 2.2 Merkinnät Tämä kappale kuvaa AxiChrom -kolonniin ja AxiChrom Master -laitteeseen kiinnitettyjä tunnistemerkintöjä, turvamerkintöjä ja merkintöjä vaarallisista aineista. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 21

22 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Kolonnin etiketti Kilven sijoitus Esimerkkikilpi Etiketin teksti Dimension Serial number Year of manufacturing Tare mass Operating temperature TS Max column volume V Design pressure PS Test pressure PT Date Maximum filling mass PED fluid group / cat. Merkitys Kolonnin mitat Yksittäisen kolonnin sarjanumero Kolonnin valmistusvuosi Tyhjän kolonnin paino Käyttöympäristön lämpötila Kolonnin suurin alustatilavuus Kolonnin mitoituspaine Kolonnin valmistuksenaikainen testipaine Testin päivämäärä Kolonnin sisällön maksimipaino (väliaine ja eluentti) Painelaitedirektiivin nesteryhmä/luokka 22 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

23 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät AxiChrom Master -laitteen etiketti Seuraavassa on esimerkki AxiChrom Master -laitteen etiketistä. N3732 Etiketin teksti Merkitys Code Number AxiChrom Master-laitteen tuotekoodinumero Serial Number Yksittäisen AxiChrom Master-kolonnin sarjanumero Manufacturing Year AxiChrom Master-kolonnin valmistusvuosi Supply Voltage Range (CE) Sallittu syöttöjännitealue (Eurooppa) Max Voltage (NA) Sallittu enimmäissyöttöjännite (Pohjois-Amerikka) Frequency Syöttöjännitteen taajuus Max Power Consumption Enimmäisvirrankulutus Enclosure Kotelointiluokitus standardin EN mukaan Largest Motor Current (FLA) Suurin moottorin käyttämä virta (täysiä latausampeereja) Max Current Suurin AxiChrom Master-laitteen käyttämä virta Pneumatic Supply Paineilmasyötön tarvitsema paine Short Circuit Rating Suurin siedetty oikosulkuvirta Protection Class Suojausluokan luokittelu EN normin mukaisesti AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 23

24 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Turvamerkinnöissä käytetyt symbolit Nimike Merkitys Varoitus! Lue käyttöohjeet ennen järjestelmän käyttämistä. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. Järjestelmä noudattaa Australian ja Uuden-Seelannin sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimuksia. Järjestelmä noudattaa sovellettavia eurooppalaisia direktiivejä. Merkinnät vaarallisista aineista Nimike Merkitys Tämä symboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, vaan ne on kerättävä erikseen. Ota yhteys valmistajan valtuutettuun edustajaan, jos haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. Tämä symboli merkitsee, että tuote sisältää enemmän vaarallisia materiaaleja kuin mitä on määritetty kiinalaisessa standardissa SJ/T , Tiettyjen vaarallisten aineiden pitoisuusrajavaatimukset elektroniikassa. 2.3 Hätätoimenpiteet Tässä kohdassa kuvataan AxiChrom Master -järjestelmän hätäsammutusta ja virtakatkojen vaikutuksia. 24 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

25 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet AxiChrom Master -laitteen hätäsammutus Pysäytä sovittimen liike hätätilanteessa painamalla AxiChrom Master -laitteen hätäpysäytyspainiketta. VAROITUS EMERGENCY STOP -painike ei katkaise sähkövirtaa kolonnin moottoriin. Katkaise virta AxiChrom Master -laitteen liitinpaneelin virtakytkimestä (Power Switch). VAROITUS Varmista, että EMERGENCY STOP -painike on aina käden ulottuvilla, kun työskentelet kolonnin parissa. ÄKTAprocess-laitteen hätäsammutus Pysäytä pumput hätätilanteessa painamalla ÄKTAprocess-järjestelmän mitä tahansa hätäpysäytyspainiketta. ÄKTAprocess-järjestelmässä on kaksi painiketta, yksi kummallakin puolella. Katso lisätietoja ÄKTAprocess-järjestelmän hätätoimenpiteistä oppaasta ÄKTAprocess Safety Handbook. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 25

26 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet Virtakatko Virtakatko yksikössä... AxiChrom Master ÄKTAprocess johtaa... Käynnissä olevan toimenpiteen tiedot menetetään. Huoltotilassa laite kuitenkin muistaa viimeisen staattisen asennon, ja tällöin huoltotoimenpidettä voidaan jatkaa. Pumput pysähtyvät ja venttiilit siirtyvät (suljettuun) oletusasentoon. Lisätietoja saat ÄKTAprocess-käyttöoppaista tai ottamalla yhteyden paikalliseen GE Healthcare -edustajaan. 2.4 Kierrätystiedot Dekontaminaatio Laitteisto pitää desinfioida ennen käytöstä poistoa, ja kaikkia paikallisia säädöksiä on noudatettava laitteiston romutuksessa. Hävittäminen, yleiset ohjeet Kun laite poistetaan käytöstä, eri materiaalit on eroteltava ja kierrätettävä kansallisten ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. 26 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

27 3 Asennus 3 Asennus 3.1 Käyttöpaikan vaatimukset Parametri Sähkövirta Ympäristön lämpötila Sijoitus Kosteus Vaatimus VAC, Hz 2 30 C Aseta kolonni tasaiselle lattialle %, ei tiivistyvä 3.2 Kuljetukset Katso lisätietoja oppaasta Site Preparation Guide Laatikoiden kuljettaminen VAROITUS Kuljetuslaatikoiden siirtäminen.varmista, että haarukkatrukin kapasiteetti on riittävä laatikon nostamiseen. Varmista, että laatikko on tasapainossa eikä kallistu, kun sitä siirretään. Katso lisätietoja kuljetuslaatikoiden painoista ja mitoista kohdasta Liite A Laatikon painot ja mitat, sivulla 125. Seuraavassa kuvassa on esitetty kuljetuslaatikon siirtäminen. Lue huolellisesti kuljetuslaatikon etiketit ja merkinnät ja noudata niitä. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 27

28 3 Asennus 3.2 Kuljetukset Laatikoiden kuljettaminen Painopiste Nuolet osoittavat, mihin haarukkatrukin/lavanostimen nostovarret on asetettava. Symbolit: - Tämä puoli ylöspäin - Särkyvä (lasi) - Ei saa altistaa vedelle Kolonnien kuljettaminen VAROITUS Kolonnin siirtäminen. Varmista, että kolonnin painopiste on tasapainossa haarukkatrukin nostovarsissa, sillä kolonni saattaa muutoin pudota haarukasta. Katso lisätietoja kolonnien painoista ja mitoista kohdasta Liite B Kolonnin ja AxiChrom Master -laitteen painot ja mitat, sivulla 126. Seuraavassa kuvassa on esitetty kolonnin siirtäminen. Lue huolellisesti kolonnin etiketit ja merkinnät ja noudata niitä. 28 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

29 3 Asennus 3.2 Kuljetukset Kolonnien kuljettaminen A B C D E F Kuva 3.1: A + B: Painopiste on keskitettävä haarukkatrukin/palettihissin haarukoihin. C: Näin ei saa nostaa. D + F: Etiketit ilmoittavat, miten haarukat täytyy asettaa. D: Keskitys käytettäessä kokoja F: Siirretty vasemmalle käytettäessä kokoja 300 ja 400. E: Etiketti ilmoittaa painopisteen. 3.3 Purkaminen pakkauksesta 1 Pura kuljetuslaatikot noudattaen opasta AxiChrom columns Read Me First, joka on kiinnitetty kuljetuslaatikoiden ulkopinnalle. 2 Tutki kaikki AxiChrom -laitteen osat mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. 3 Jos vaurioita on, kirjaa ne vastaanottoasiakirjoihin ja ilmoita niistä GE Healthcare -edustajalle. 3.4 Pyöräpakkaukset Katso tarkat tiedot pyörien käyttämisestä oppaasta User Manual. VAROITUS Esille käännetyssä tai missä tahansa huoltotilassa olevia kolonneja ei saa liikuttaa. Tämä saattaa aiheuttaa tapaturman tai vaurioittaa kolonnia. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 29

30 3 Asennus 3.4 Pyöräpakkaukset VAARA Voit estää törmäykset toimimalla varovasti, kun siirrät pyörällisiä kolonneja käsin. Kolonnin turvalliseen siirtämiseen saatetaan tarvita kahta tai useampaa henkilöä. HUOMIO Jotta pyörät eivät vahingoitu ja laite kaadu, kun kolonnia tai AxiChrom Master -laitetta siirretään, varmista, että pyörät eivät osu esteisiin, kuten kynnyksiin tai letkuihin. HUOMIO Pyörällisten kolonnien pyörät on poistettava ja kolonnit on tasapainotettava ennen kolonnien käyttöönottoa. Pyöräpakkaukset AxiChrom kolonneissa kolonnien pyörät toimitetaan pakkauksessa, jossa on takapyörät, vipu, vaunutanko ja vaunu. Erikokoisissa kolonneissa käytetään eri pyöräpakkauksia. HUOMIO Kun kuljetat mallien kolonnia, älä nosta kahvasta ylöspäin, sillä kärryn nuppi saattaa irrota. Kahva ei toimi jarruna. 30 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

31 3 Asennus 3.4 Pyöräpakkaukset A C B Kuva 3.2: Asenna takapyörät (A) nostamalla kolonnin takaosaa vivulla (B). Etuosa nostetaan vaunulla (C). A A B C D Kuva 3.3: Vaunun tangon nostaminen vaunulla. A: vaunun tangon pultit, B: korkeuden säätöruuvi, C: vaunun nuppi, D: aukot vaunun tangossa. AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 31

32 3 Asennus 3.4 Pyöräpakkaukset Pyöräpakkaukset AxiChrom 800- ja 1000-kolonneissa kolonnien pyörät toimitetaan pakkauksessa, jossa on tunkki, vaunutanko, tuki ja työkalut. Erikokoisissa kolonneissa käytetään eri pyöräpakkauksia. Kaikki pyörien ja vaunun tangon asennus- ja poistamistarvikkeet säilytetään vaunun laatikossa. A C B Kuva 3.4: Vaunun tanko kiinnitettynä kolonnin alustaan. Pyöriä ei ole vielä koottu. A: takapyörät säilytysasennossa, B: vaunun tangon pyörät säilytysasennossa, C: tuki, jolla vaunun tanko nostetaan paikalleen. 32 AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD

33 3 Asennus 3.5 Liitännät 3.5 Liitännät Master-laitteen ja kolonnin liitännät Seuraavissa kuvissa on esitetty AxiChrom Master -laitteen liitinpaneeli ja liitäntäkohdat kolonnissa Osa Kuvaus Osa Kuvaus 1 Paineilman syöttö 5 Moottorin takaisinkytkentä 2 Virtakytkin 6 Paineanturin liitin 3 Virtakaapeli 7 Profibus-signaalikaapeliliitin 4 Moottorin virtakaapeli 8 Kaksi ilman lähtöliitintä AxiChrom kolonnit Käyttöohjeet AD 33

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 LUKU 1 Turvallisuusohjeet 1.1. Johdanto Tämä kappale sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. irqlean

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Asennus- ja käyttöohjeet 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 1.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...3 1.2. Laitteessa

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

AKH-keräin Kokoamisohje (Versio 1.0)

AKH-keräin Kokoamisohje (Versio 1.0) AKH-keräin Kokoamisohje (Versio 1.0) Sisällys 1. Turvallisuus 2. Kuljettaminen 3. Tuoteseloste 4. Pakkaus ja sisältö 5. Kokoaminen ja asentaminen 6. Järjestelmän kytkeminen 1. Turvallisuus Tuotetta käsiteltäessä

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet IValmistelu Puhdistus ja kunnossapito Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet 1. Suihkukaapin puhdistukseen voidaan käyttää nestemäistä yleispuhdistusainetta ja pehmeää puhdistusliinaa. Puhdistusaine ei

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Media Wand TM ja Media Handling Unit -käyttöohjeet

Media Wand TM ja Media Handling Unit -käyttöohjeet GE Healthcare Media Wand TM ja Media Handling Unit -käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 5 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 5 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu SUOSITUKSIA JA EHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ Kupu on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön keittiöhajujen poistamiseksi. Käytä kupua ainoastaan siihen tarkoitukseen

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTAprocess. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTAprocess. Käyttöohjeet. Käännetty englannista GE Healthcare Life Sciences ÄKTAprocess Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot