RAIMONDI. Taotusta teräksestä valmistetut painetiivisteiset istukkaventtiilit - T-, Y- ja kulmamalli puskuhitsatut tai laipoitetut päät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAIMONDI. Taotusta teräksestä valmistetut painetiivisteiset istukkaventtiilit - T-, Y- ja kulmamalli puskuhitsatut tai laipoitetut päät"

Transkriptio

1 RAIMONDI Taotusta teräksestä valmistetut painetiivisteiset istukkaventtiilit - T-, Y- ja kulmamalli puskuhitsatut tai laipoitetut päät Sisällysluettelo 1 Venttiilien säilytys Valmistelu ja säilytys kuljetusta varten Käsittely Varastointi ja säilytys ennen asennusta 2 2 Asennus Valmistelu ennen asennusta Asennusohjeet Venttiilin tarkastus ennen käynnistystä Venttiilin käytönaikainen määräaikaistarkistus 4 Taulukko I: Holkkitiivisteen pulttien momentti 4 Taulukko II: Venttiilikannen pulttien momentti 4 Vianetsintäopas Sähköisten toimilaitteiden säätö 5 3 Käyttö- ja huolto-ohjeet 6 Istukkaventtiilien materiaalitiedot 7 4 Venttiilien irrotus 8 5 Voiteluaineet ja erikoistyökalut Voiteluaineet Erikoistyökalut 8 Taulukko III: rasvat ja voiteluaineet 8 6 Käytönaikaiset turvallisuusohjeet (OSI) PED-vaatimusten mukaisesti 8 Luku 1 - Venttiilien varastointi 1.1 Valmistelu ja säilytys kuljetusta varten Kuljetuksen ja tehtaalla säilytyksen aikana vaurioille alttiit osat suojataan pakkaamalla venttiilit huolellisesti. Erityisesti seuraavat varotoimenpiteet on otettava huomioon: 1. Venttiilit on pakattava siten, että tulppa on suljetussa asennossa. 1a. Venttiilin päiden puskuhitsaus: hitsipäiden pinta on suojattava sopivalla suojalla, kuten Deoxaluminitella. Päät on suljettava vaneri- tai muovilevyillä, jotka kiinnitetään vanteilla reunoihin. 1b. Laipoitetut venttiilien päät: venttiilien laipan tiivistepinnat (kohotetut pinnat) tulee suojata sopivalla suojarasvalla. Venttiilin päätypinnat on suojattava vanteilla kiinnitettävillä muovi- tai puulevyillä. 2. Kaikki toimilaiteventtiilit on sijoitettava turvallisesti kuormalavalle tai puulaatikkoon. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, etteivät toimilaitteen osat työnny pakkauksen ulkopuolelle. 3. Pakkaustyyppi on määritettävä asiakkaan tilauksessa. Pakkaustyypin on oltava sellainen, että kuljetus loppumääränpäähän ja säilytys asennukseen asti on turvallista. 1.2 Käsittelyvaatimukset A - Pakkauksessa olevat venttiilit Kuormalavat: Kuormalavoille pakattuja venttiileitä nostetaan ja siirretään haarukkatrukilla sopivien haarukkakoukkujen avulla. Laatikot: Laatikoihin pakattuja venttiileitä nostetaan merkityistä nostokohdista ja painopistekohdasta. Kaikkien pakkauksissa olevien tuotteiden kuljetuksessa on huomioitava turvallisuus ja noudatettava paikallisia turvallisuusmääräyksiä. B - Pakkaamattomat venttiilit 1. Pakkaamattomia venttiileitä nostetaan ja siirretään asianmukaisten välineiden avulla ja kuljetusrajoitusten mukaisesti. Siirroissa tulee käyttää kuormalavaa, ja koneistetut pinnat on suojattava vaurioiden välttämiseksi. 2. Suurikokoisten venttiileiden kuljetuksessa kuorma tulee kiinnittää nostosilmukoihin ja koukkuihin asianmukaisten apuvälineiden (korvakkeet, koukut, kiinnikkeet, köydet) ja kuorman tasapainotusvälineiden avulla, jotta estetään kuorman putoaminen tai liikkuminen noston tai siirron aikana. Pentair pidättää itsellään oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta muutoksia sisältöön RAILT-0003-FI-1409.

2 Venttiilin siirtäminen Istukkaventtiilit Y-tyypin istukkaventtiilit Kuva Säilytys ja varastointi ennen asennusta Jos venttiileitä säilytetään varastossa ennen asennusta, varastoinnissa on huomioitava seuraavat ohjeet: 1. Venttiilit säilytetään puhtaassa ja kuivassa sisävarastossa. 2. Tulpan on oltava kiinni-asennossa, ja otsapinnat on suojattava vanteilla kiinnitetyillä muovi- tai puulevyillä. Jos mahdollista, varastoi venttiilit alkuperäisessä pakkauksessaan. 3. Tarkista ajoittain, että edellä olevat vaatimukset täyttyvät edelleen varastoalueella. Älä pane pakkauksia suoraan maan pinnalle. Älä jätä pakkauksia sään armoille tai suoraan auringonpaisteeseen. Tarkasta pakkaukset joka toinen kuukausi. Huomautus Venttiileitä saa säilyttää avovarastossa rajoitetun ajan vain asianmukaisessa pakkauksessa (eristyspaperilla päällystetyissä laatikoissa ja sisältö hyvin suojattuna säkkipaperipussissa). Huomio Venttiilin siirroissa ja/tai nostoissa käytettyjen nostolaitteiden (kiinnikkeet, koukut yms.) mitoituksessa ja valinnassa on huomioitava pakkauslistassa ja/tai lähetysluettelossa mainittu venttiilin paino. Venttiileitä saa nostaa ja käsitellä ainoastaan ammattitaitoinen henkilöstö. Älä käytä toimilaitteessa olevia nostopisteitä venttiilin nostamiseen. Nämä nostopisteet on tarkoitettu vain toimilaitteen nostamiseen. Nostoissa ja siirroissa on vältettävä kuorman kuljettamista työntekijöiden yläpuolella ja kaikissa muissa sellaisissa paikoissa, joissa mahdollinen kuorman putoaminen saattaisi aiheuttaa vahinkoja. Noudata aina paikallisia turvallisuusmääräyksiä. Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 2

3 Luku 2 - Asennus 2.1 Valmistelu ennen asennusta 1. Poista venttiili varovasti kuljetuspakkauksesta (laatikosta tai kuormalavalta) varoen aiheuttamasta vahinkoja. Jos kyseessä on automaattiventtiili, varo vahingoittamasta sen sähkö-, paineilma- tai hydraulikäyttöisiä toimilaitteita tai instrumentointia. 2. Venttiileiden päät on suojattu kuljetuksen ajaksi tulpilla ja ohuella rasvakerroksella. Ennen kuin asennat venttiilin, poista tulpat ja puhdista päät varovasti ja poista sen jälkeen rasva kummaltakin pinnalta liuotinaineella. Puhdista venttiilin sisäpuoli puhtaalla kankaalla. 3. Varmista, että venttiilin nimikilvessä (huolto ja lämpötila) mainitut valmistusmateriaalit soveltuvat käyttötarkoitukseen ja vastaavat kilven tietoja. 4. Määritä haluttu asennussuunta. Ota huomioon järjestelmän paine. Määritä mahdollinen (ks. rungossa olevaa nuolta) venttiilin jälkeinen ja venttiiliä edeltävä puoli. Lue toimilaitteen valmisteluohjeet toimilaitteen käyttöoppaasta. 2.2 Asennusohjeet Istukkaventtiilit asennetaan yleensä vaakasuoraan putkeen siten, että kara on pystysuorassa. Nämä venttiilit voidaan asentaa myös pystysuoraan tai vaakasuoraan putkeen siten, että kara ei ole pystysuorassa, mutta silloin huolto on paljon vaikeampaa. Istukkaventtiilit asennetaan yleensä vaakasuoraan putkeen siten, että virtaussuunta on sama kuin runkoon stanssatussa nuolessa. Jos käyttölämpötila on yli 200 C, on suositeltavaa lämpöeristää venttiilin runko. Ennen venttiilin tai venttiili-/toimilaitekokoonpanon nostamista tai käsittelyä on varmistettava, että tähän ei ole rajoituksia. Tarkista, onko venttiilin tai toimilaitteen nostokohdissa turvallisuustiedotteita (PUNAINEN, KOVA LAPPU). Jos tällaisia tiedotteita on, lue turvalliset menettelyohjeet käyttöoppaasta. Venttiileiden käsittelyssä ja nostoissa asennuksen aikana ON EHDOTTOMASTI noudatettava kappaleissa 1.2 Käsittely ja 1.3 Säilytys ja varastointi ennen asennusta annettuja määräyksiä ja ohjeita. Tarkista, että putken virtaussuunta vastaa venttiilin rungossa olevan nuolen osoittamaa virtaussuuntaa. Jos venttiilissä ei ole nuolta, se on kaksisuuntainen. A Puskuhitsatut venttiilit 1. Avaa venttiili. 2. Aseta venttiili paikalleen ja tarkasta kohdistus putkessa. Hitsaa soveltuvan hitsausmenetelmän mukaan. Varmista ennen hitsausta, että venttiili on kokonaan auki. B - Laipoitetut venttiilit 1. Aseta venttiili kahden putken laipan väliin ja pane venttiilin laipan ja putken laipan väliin tiiviste. Varmista, että tiiviste on sijoitettu oikein. 2. Kiinnitä venttiili putkeen pulteilla, jotka kiristetään vuorottelumenetelmällä. 3. Kiristä etenevästi vaadittuun momenttiin. Tärkeää Suosittelemme, että putkiston huuhtelu suoritetaan ennen venttiilin asennusta. Jos huuhtelua ei voi suorittaa ennen asennusta, venttiilit on asetettava tulpan täysin avonaiseen asentoon ennen huuhtelun aloittamista. Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 3

4 2.3 Venttiilin tarkastus ennen käynnistystä 1. Kiristä tiivisteholkkia vain sen verran, että karan vuoto estyy. Ylikiristäminen lyhentää tiivisteen kestoikää ja nostaa käyttömomenttia. Tiivisteholkkien pulttien momentit voidaan laskea taulukon I mukaisesti. 2. Tarkista venttiilin toiminta ajamalla se asentoihin täysin auki ja täysin kiinni. Tärkeää Jos putkiston painekoe suoritetaan vedellä ja jos putkisto on ollut suljettu painekokeen jälkeen kauan aikaa, toimi seuraavasti: a. Paineista putkisto vedellä, jossa on korroosionestoainetta. b. Painekokeen jälkeen putkistosta on poistettava paine ja kaikki koestusvesi on tyhjennettävä. 3. Jos venttiilissä on sähköinen toimilaite, lue toimilaitteen säätöohjeesta kohta Venttiilin käytönaikainen määräaikaistarkistus A - Normaalitarkastukset 1. Tarkasta kerran kuussa, ettei holkkitiivisteessä tai rungon/kannen alueella ole vuotoja. Jos havaitset vuotoja holkkitiivisteessä, kiristä tiivisteen muttereita (kuva 4, kohta 17) hitaasti ja tasaisesti, kunnes vuoto loppuu (ks. taulukkoa I). Jos havaitset vuotoa rungosta/kannesta, kiristä muttereita (kuva 4, kohta 10) taulukon II osoittamalla tavalla. Jos vuoto ei lakkaa, vaihda rungon/kannen tiiviste tai tiivisteholkki. 2. Tarkasta rasvaus, laakerit ja karan kierre 3-6 kuukauden välein käyttötiheyden mukaan. 3. Jos kyseessä ovat toimilaiteventtiilit, noudata edellä olevien ohjeiden lisäksi myös toimilaitteen käyttöoppaan varoituksia. B - Ennaltaehkäisevät toimenpiteet 1. Tarkista joka kolmas kuukausi läpivientitiivisteen pulttien tiukkuus. 2. Rasvaa joka kuudes kuukausi motorisoitujen venttiilien ja joka kahdeksas kuukausi käsikäyttöisten venttiilien kara ja laakerit. 3. Pura joka neljäs vuosi toiminnan kannalta olennaisen tärkeät venttiilit ja/tai toimilaiteventtiilit. Tarkista tarvittaessa istukkapinnat ja limitys. Vaihda venttiilikannen tiiviste ja holkkitiiviste ja puhdista kara. 4. Jatka toimilaitteen osalta huolto-oppaan ohjeiden mukaan. Taulukko I: holkkitiivisteen pulttien momentti Kara Pultti Halkaisija Halkaisija Momentti tuumaa mm mm Nm 1 25,4 M ,25 31,75 M ,375 34,92 M ,75 44,45 M ,8 M ,25 57,15 M ,5 63,5 M ,75 69,85 M ,2 M ,25 82,55 M ,75 95,25 M33 35 Taulukko II: venttiilikannen pulttien momentti Halkaisija Momentti tuumaa mm Nm 3/8 M /2 M /8 M /4 M M /8 M /4 M Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 4

5 Vianetsintäopas Vika Karan holkkitiivisteen vuoto Rungon-venttiilikannen tiivisteen vuoto Venttiilin vuoto Nykiminen Takaistukan vuoto Mahdollinen syy 1. Läpivientitiivisteen laipan mutterit liian löysällä 2. Holkkitiiviste vahingoittunut 1. Tiivisteen pulttaus löysä (kuva 4, nro 10) 2. Tiiviste vaurioitunut 1. Venttiili ei täysin sulkeutunut 2. Roskia venttiilissä 3. Tiivisteen pinta vaurioitunut 1. Holkkitiiviste liian tiukka 1. Takaistukka vaurioitunut Solution 1. Kiristä läpivientitiivisteen laipan muttereita. Tarkasta annettu momentti. 2. Vaihda holkkitiiviste. 1. Kiristä pulttaus. (kuva 4, nro 10) 2. Vaihda tiiviste. 1. Sulje venttiili. 2. Huuhtele roskat suorittamalla käyttösykli (venttiili avoinna). 3. Käsittele istukan pinta. 1. Löysää läpivientitiivisteen mutterit, suorita venttiilin käyttösykli ja kiristä uudelleen. 1. Käsittele takaistukan pinta uudelleen. 2.5 Sähköisten toimilaitteiden säätö 1. Jokaiselle toimilaitteella varustetulle venttiilille on laskettu vääntömomentti. Toimilaitteen koko valitaan laskelman perusteella. 2. Laskettu vääntömomentti säädetään toimilaitteen auki- ja kiinni-suunnassa. Momentti lasketaan venttiiliin sopivaksi. 3. Ennen toimilaitteen kokoamista venttiiliin on tarkastettava: toimilaitteen tekniset tiedot momentin oikea säätö toimintaohje. 4. ISTUKKAVENTTIILIEN toimilaitteen säätö Auki asento asetetaan matkarajalla. Jos rajakytkintä ei ole säädetty takatiiviste vaurioituu johtuen suuresta momentista. Sulkeutuminen asetetaan valmistajan ilmoittamalla momenttirajalla. Rajakytkinten asetukset suoritetaan, kun toimilaite asennettu venttiiliin ohjeitten mukaisesti. Huomaa sen vuoksi, että: laskettu momentti on säädettävä sulkeutumisaika ei saa olla liian lyhyt, koska energia riippuu sulkeutuneessa asennossa toimilaitteen nopeudesta testaus tulisi välttää tekemästä siten, että männän alla ei ole painetta, koska toimilaite liikkuu täydellä nopeudella istukkaan ilman vastusta. Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 5

6 Luku 3 Käyttö- ja huolto-ohjeet Raisteam-venttiilit toimivat moitteettomasti ilman erityistä huoltoa. Seuraavat ohjeet auttavat saavuttamaan toimivan ja pitkän käyttöiän. Huomio Tee ajoittain venttiilin tarkastus kohdassa 2.4 annettujen ohjeiden mukaan. Jos kysymys on toimilaiteventtiileistä, noudata aina toimilaitteen valmistajan antamia ohjeita. Älä koskaan vaihda momenttia ja/tai rajakytkimiä, jotka on asetettu huolellisesti tehtaamme lopputestissä. Tärkeää Varmista painetiivisteen tiivisterenkaan kireys kiristämällä ylösvetopultit, kun venttiili on täyden hydrostaattisen paineen testissä tai kun se on toiminut 24 tuntia. Pultin momentti suositellaan tarkastettavaksi vuosittain Käyttö- ja huolto-ohjeet Katso kuvaa 4. Kokoaminen 1. Kaikki osat on puhdistettava. On varmistettava silmämääräisesti, ettei venttiilin sisällä ole vierasesineitä. 2. Vaurioiden syntyminen on ehkäistävä huolellisesti läppäämällä sisäistukan pinta (1.3). 3. Vaurioiden syntyminen on ehkäistävä läppäämällä tulpan istukan pinnat (28.1). 4. Kokoa tulppa (28) ja tulpan mutteri (30) ja ruuvaa ne karaan (20). Työnnä tämä kokoonpano runkoon. 5. Työnnä venttiilikansi (2) runkoon. Varmista, että käyttäjällä on käsineet, kun puhtaasta grafiitista valmistettu tiiviste kootaan ruostumattomasta teräksestä valmistettujen sisäänvientien kanssa. 6. Rengas (6) ja segmenttirenkaan (5) neljä osaa kootaan tiivisteen (7) päälle. Segmenttirengas asetetaan rungon uraan. Tärkeää Segmenttirengas kiinnitetään turvarenkaaseen. Varmista, että segmenttirengas on oikeassa asennossa. 7. Venttiilikansi asetetaan paikalleen käyttämällä tarvittavia pultteja ja muttereita. Katso tarvittava momentti taulukosta Asenna maadoitusrengas (13), puhtaasta grafiitista valmistettu tiiviste ja kaksi rengasta tiivistetilaan (ks. kuvaa 2). Käyttäjän TÄYTYY käyttää käsineitä. 9. Läpivientitiiviste (15) ja läpivientitiivisteen laippa (16), jonka sisällä on leikkausrengas (19), puristavat holkkitiivistettä. Ruuvaa mutterit pultteihin taulukossa I annetulla momentilla. 10. Asenna osoitin (25) karaan. 11. Kokoa haarukkakappaleen mutteri (21), kaksi laakeria (22) ja kaksi O-rengasta (32) haarukkakappaleeseen, jossa on voitelunippa, ja sen jälkeen hammaspyörän/toimilaitteen laippa ja pultit. 12. Kokoa käsipyörä ja hammaspyörä tai toimilaite venttiiliin. 1 = verkotettu puhdas grafiitti 2 = 3-4 rengasta puhtaasta grafiitista, tiheys 1,8 g/cm 3 3 = verkotettu puhdas grafiitti 4 = maattorengas Kuva 2 Purkaminen 1. Oikea purkaminen tapahtuu noudattamalla kokoamisohjeita päinvastaisessa järjestyksessä. 2. Huomaa istukkarenkaan kokoamisen yhteydessä: Rungon yläosassa segmenttirenkaan alueella on muutama reikä, joista segmenttirenkaan kaksi osaa työnnetään ulos tapin ja vasaran avulla. Huomio Työnnä ensin segmenttirenkaan kaksi osaa ulos kuvan 3 mukaisesti ja sen jälkeen kaksi jäljelle jäänyttä osaa. Suositellut varaosat Katso kuvaa 4. Tiiviste (7) Haarukkakappaleen mutteri (21) Maadoitusrengas (13) Laakerit (22) Holkkitiiviste (14) Kara (20) Pallotulppa (28) ja tulpan mutteri (30) Kuva 3 Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 6

7 Kuvat Istukkaventtiilit Kuva Luokka Osan nro (160) (250) (500) (720) Viimeistelymateriaali API 600:aan Runko Tulppa Istukka Istukka Pinta Pinta Kara Osa % Cr 13 % Cr 13 % Cr 5 Stellite Stellite 13 % Cr 17 % Cr * 8 Stellite 13 % Cr 13 % Cr 12 F316/Stellite F316/Stellite F316 tai 17.4 PH alle 450 C * yli 450 C Accessory Tarkasta ruuvaus Kuva 4 Materiaalitiedot Osa -20 C 425 C -46 C 425 C 200 C 540 C 250 C 550 C 400 C 575 C 500 C 650 C 130 C 650 C A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 P91 F316 X6CrNiNb Runko A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Runko A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Venttiilikansi A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Haarukka A105 A105 A105 A105 A105 A105 A105 4 Turvarengas A105 A105 A105 A105 A105 A105 A105 5 Segmenttirengas A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 3CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Rengas A105 C22.8 LF2 TT5 F1 15Mo3 F12 13CrMo44 F22 10CrMo910 F91 F316 X6CrNiNb Tiiviste Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti 8 Pultit A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 9 Mutterit A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H 10 Levy A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H 11 Ruuvi A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 13 Maadoitusrengas 17Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Holkkitiiviste Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti 15 Läpivientitiiviste F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 16 Läpivientitiivisteen A105 A105 A105 A105 A105 A105 A105 laippa 17 Läpivientitiivisteen A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194.8 mutterit 18 Pultit A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B8 A193 B8 A193 B8 A193 B8 19 Leikkausrengas Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti Puhdas grafiitti 21 Haarukkakappaleen Pronssi B 148 Pr nssi B 148 *Pronssi B 148 Pronssi B 148 Pronssi B 148 Pronssi B 148 Pronssi B 148 mutteri* gr.b tai gr.b tai gr.b tai gr.b tai gr.b tai gr.b tai gr.b tai Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 Ni-resist D2 22 Laakerit Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs 25 Merkkivalo A105 A105 A105 A105 A105 A105 F Tulppa F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 30 Tulpan mutteri F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6 32 O-rengas Viton Viton Viton Viton Viton Viton Viton 33 Käsipyörä Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 7

8 Luku 4 - Venttiilin irrotus Irrota venttiili putkesta seuraavasti: 1. Hanki työlupa. Poista paine putkesta ennen minkään sellaisen toimenpiteen aloittamista, jossa venttiili on avatussa asennossa. Sulje venttiili. 2. Noudata huolellisuutta venttiilin leikkaustoiminnon aikana, jotta istukat eivät vahingoitu. 3. Puhdista irrotettu venttiili huolellisesti ja suojaa sen päät muovi- tai puulevyillä. Luku 5 Voiteluaineet ja erikoistyökalut 5.1 Voiteluaineet On suositeltavaa voidella mahdollinen haarukkakappaleen mutteri joka toinen kuukausi haarukkakappaleen mutterin voitelunipan avulla seuraavilla tuotteilla: Laakerit voidellaan normaaleilla laakerinvoiteluaineilla. Karan kierteet voidellaan Molykotella. Kaikkien muiden pulttien ja muttereiden kokoonpanossa käytetään tavallista voiteluainetta tai Molykotea Erikoistyökalut Tämän käyttöoppaan huoltotoimenpiteisiin ei tarvita mitään erikoistyökaluja. Taulukko III: rasvat ja voiteluaineet Valmistaja Rasva AGIP GRMUEP2 API PGX2 BP GREASE LTX2 ESSO BEACON 2 FINA FINAGREASE HP FINAGREASE EPL2 MOBIL MOBILUX EP2 Q8 REMBRANDT EP2 SHELL ALVANIA R2 SUPERGREASE A TEXACO MULTIFAK EP2 GREASE L2 TOTAL MULTIS EP2 MULTIS 2 VISCOL SIGNAL ROLSFER 2 STATOIL UHIWAYLI LI G2 Luku 6 - Käytönaikaiset turvallisuusohjeet PED-vaatimusten mukaisesti Direktiivin PED-ESR (kohdat 3.3. ja vastaavat) mukaan käyttöpaine ja -lämpötila on ilmoitettava venttiilin kiinteässä nimikyltissä (ks. kuvaa 5). Käytönaikaiset turvallisuusohjeet (sisäinen asiakirja TD-PED-0020) annetaan liitteenä olevassa asiakirjassa (soveltuvassa tapauksessa). Kuva 5 Esimerkki tyypillisestä nimikilvestä Pentair pidättää oikeuden tehdä sisältöön muutoksia ennalta ilmoittamatta. sivu 8

RAIMONDI. Nopeasti sulkeutuva kolmitieistukkaventtiili syöttöveden esilämmittimen ohitukseen Asennus- ja huolto-ohjeet. Hakemisto Johdanto 1

RAIMONDI. Nopeasti sulkeutuva kolmitieistukkaventtiili syöttöveden esilämmittimen ohitukseen Asennus- ja huolto-ohjeet. Hakemisto Johdanto 1 RAIMONDI Hakemisto Johdanto 1 1. Vastaanottotarkastus ja säilytys ennen asennusta 1 2. Käsittely 1 3. Asennus 2 4. Määräaikaishuolto 2 5. Mahdolliset vauriot ja niiden ratkaisut 3 6. Purkaminen 4 7. Kokoaminen

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite D6..W Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni -sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907 Form No. Vetokoneiston päivityssarja GreensPro 00 -viheriöjyrä, mallit 44905, 44906 tai 44907 Mallinro: 7-5899 Mallinro: 7-5907 8-69 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi Esite 7338.1/12-57 AKG-A/AKGS-A Luistiventtiili painetiivisteinen kansi laipoin tai hitsauspäin PN 63-160 DN 80/80-300/250 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa ja laivanrakennuksessa

Lisätiedot

NAVAL-LÄPPÄVENTTIILIEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

NAVAL-LÄPPÄVENTTIILIEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1(1) NAVAL-LÄPPÄVENTTIILIEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Sisällysluettelo Varoitukset Yleistä Vastaanottotarkastus Asennus Käyttöönotto Huolto Kuljetus ja varastointi Takuu Tekniset tiedot Yhteystiedot

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

NORI 500. Korkeapaineistukkaventtiili PN 250-500 DN 10-65. Vaihtoehdot. Materiaalit. Lisätietoja. Rakenne. Tilaustiedot

NORI 500. Korkeapaineistukkaventtiili PN 250-500 DN 10-65. Vaihtoehdot. Materiaalit. Lisätietoja. Rakenne. Tilaustiedot Esite 7641.1/3-57 NORI 500 Korkeapaineistukkaventtiili karantiivisteellä ja säätökeilalla hitsauspäin tai -muhvein PN 250-500 DN 10-65 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖVENTTIILIT DRV VODRV Lämmitysverkostoissa on usein ongelmia, kun edellytetään tietty virtaama kuhunkin yksittäiseen liittymään. Tämä johtuu virtausvastusten eroista

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna Tuotenumero 4200 080 560 Sisällys 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja säätäminen...

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Osa 7-1 750 SARJA PROLENC MANUFACTURING INC.

Osa 7-1 750 SARJA PROLENC MANUFACTURING INC. Osa 7-1 750 SARJA 7-1- Snubber Kokoonpano ja Varaosat 7-1-3 Asennnus ja Käyttöohjeet 7-1-5 B3750 7-1-7 B3750-1 7-1-9 B3750-7-1-11 B3750-3 7-1-13 B3750-4 Snubber 7-1-1 revised 09-1-8 SNUBBER KOKOONPANO

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½ (DN15) - 1 (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1440013/9 IM-S02-13 ST Issue 9 FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1430050/1 IM-P143-04 ST Issue 1 FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus ½" ja ¾" kuvassa 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7.

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Osa Nimi kpl 1 Välilaippa 1 2 Perälevy 1 3 Sylinteriputki 1 4 Mäntä 1 5 Runko 1 6 Nostokartio 1 7 Leukapala 6 8 Anturilevy 300 1 9 Anturilevy 300 1 10 Anturilevy 200 1

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI LAIPALLINEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI LAIPALLINEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31500-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin käyttäjien

Lisätiedot

DN15 - DN100 LE31 ja LE33 Säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

DN15 - DN100 LE31 ja LE33 Säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 00050/5 IM-P0-0 CH Issue 5 DN15 - DN100 LE1 ja LE Säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Huolto. Tekniset tiedot 4. Varaosat Copyright 1998 IM-P0-0 CH Issue 5 1 1. Asennus

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

DN15-100 KE43, 61, 63, 71 ja 73 säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

DN15-100 KE43, 61, 63, 71 ja 73 säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15-100 KE43, 61, 63, 71 ja 73 säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Toiminta 2. Asennus ja käyttöönotto 3. Erikoisrakenteet 4. Huolto 5. Varaosat IM-S24-15 CH Issue

Lisätiedot

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. YLEISTÄ 1.1 RAKENNE Pieni koko ja kevyt rakenne tarjoavat etuja asennuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Koot DN 300-1200 on varustettu korvilla, jotka helpottavat keskitystä ja asennusta. SLK

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31300-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1483250/1 IM-P148-10 ST Issue 1 CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Kuvaus 2. Suunnitteluarvot 3. Asennus 4. Varaosat 5. Huolto 6. Turvallisuustiedote Spirax Oy PL 127, 00811 Helsinki puh. (09)

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus, Verholevyjen

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite 5.. voimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön Yleiskuvaus [ ] kvs [ m³/h] Isku PN Sv min. 511

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31454381 Versio 1.3 Osa nro 31454379 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)-

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite 4.. voimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön Yleiskuvaus [ ] kvs [ m³/h] Isku PN Sv min. 411

Lisätiedot

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta.

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta. LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT UUTTA GRANBERG-SAHALAITOSTA. SÄHKÖTYÖKALUJEN, KUTEN MOOTTORISAHOJEN, KÄYTTÖ VOI OLLA VAARALLISTA JA TUO MUKANAAN LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN VAARAN.

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat 500 1,2 l, moottorikoodi 169 A4.000 ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan

Lisätiedot

Vexve-palloventtiilin käyttöohje

Vexve-palloventtiilin käyttöohje Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Huomioitavat asiat 3. Venttiilimerkintä 4. Venttiilin siirtäminen ja säilytys 5. Venttiilin asennus putkistoon 5.1 Hitsaus 6. Käyttöönotto ja käyttö 7. Huolto 7.1 Palloventtiilin

Lisätiedot

BPT21 SY&Y termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT21 SY&Y termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1217150/3 IM-P121-03 ST Issue 3 BPT21 SY&Y termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7.

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31269488 Versio 1.5 Osa nro 31269508, 31269514, 31269512, 31269510, 31269516, 31269539 Vetokoukku, irrotettava IMG-260235 Volvo Car Corporation Vetokoukku,

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs 455- (459) sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio 27-06-2014

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs 455- (459) sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio 27-06-2014 Operation C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio HÖGFORS V-palloventtiili on erityisesti suunniteltu massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen säätöön. Rakennepituudeltaan lyhyempi 59 on suunniteltu pohjaventtiilikäyttöön.

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Harjoitus 8. Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen

Harjoitus 8. Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen Harjoitus 8 Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä mäntämoottorin rakenteeseen tutustumalla eri osakokonaisuuksiin. Harjoitus tehdään moottoritelineeseen asennetulla

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, CT884 K1 automallissa 1997 Opel Omega B (25_,26_,27_) 2,5 l V6, moottorikoodi X25XE ContiTech ohjeistaa, miten välttää

Lisätiedot

Läppäventtiili Eurovalve

Läppäventtiili Eurovalve Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 50-1600 10-16 -30-200 ºC Valurauta/pallografiittivalurauta Käyttökohteet Sulku- ja säätökäyttöön teollisuusprosesseihin nesteille ja kaasuille. Kylmälle ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Asennus. CE-sarja Pehmeä E-Z Vac -kaksoiskerääjä Z Master sarjan leikkureille. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. CE-sarja Pehmeä E-Z Vac -kaksoiskerääjä Z Master sarjan leikkureille. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. CE-sarja Pehmeä E-Z Vac -kaksoiskerääjä Z Master 000 -sarjan leikkureille Mallinro: 9-990 -9 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa.

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa. Harjoitus 2 Vetoakseleiden huolto ja rakenteen tutkiminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nivelvetoakseleiden rakenteeseen, huoltokohteisiin, sekä tutustua tehonsiirtotöiden työturvallisuusnäkökohtiin.

Lisätiedot

JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan vain täysmittaisen kuormalavan yhteydessä)

JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan vain täysmittaisen kuormalavan yhteydessä) FORM NO. 3318-395 SF Rev A MALLI NRO 07301 60001 & JNE. MALLI NRO 07321 60001 & JNE. Asennusohjeet 2 3- kokoinen ja täysmittainen kuormalava Workman 3000 -sarjaa varten JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31359727 Versio 1.3 Osa nro 31414266, 31359740, 31359718 Vetokoukku, kiinteä Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31359727 - V1.3 Sivu 1 / 41 Materiaali

Lisätiedot

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus 1/6 Pyörän navan irrotuksessa ja asennuksessa voi olla eroja ajoneuvon valmistajasta riippuen. Laakerin korjausyksikön vaihto on suositeltavaa antaa vain ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On aina

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Yarway Malli 20 Pneumaattinen kalvotoimilaite Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Yarway Malli 20 Pneumaattinen kalvotoimilaite Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ennen asennusta nämä ohjeet tulee lukea huolellisesti Toimintaperiaate Suoratoimisessa kalvotoimilaitteessa kuormituspaineen lisääminen työntää toimilaitteen karaa alaspäin jännittäen jousen. Paineen vähentäminen

Lisätiedot

Vanessa-sarja 30,000 Asennus- ja huolto-ohjeet

Vanessa-sarja 30,000 Asennus- ja huolto-ohjeet Vanessa-sarja 30,000 Perusmalli Kaksilaippainen runko, wafer- tai lug-tyyppinen runko ja puskuhitsausrunko Kaikki toimilaiteventtiilit on sijoitettava turvallisesti kuormalavalle tai puulaatikkoon kiinnittäen

Lisätiedot

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje Eräliike Riistamaa Oy 1. Yleistä 1.1 LUE ASEEN OHJEKIRJA HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA. Ohjekirjassa esitellään lyhyesti aseen tekniset tiedot, muotoilu ja käyttöohjeet.

Lisätiedot

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään.

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään. CREAVIT WC-ISTUIMEN ASENNUSOHJE WC-istuinten mitat Koti t Q2 Q3 WN 3141 175 235 235 DR3141 180 225 240 VT3641 175 230 230 SL 3141 180 220 225 KR 3141 180 210 220 SA 3141 185 235 235 MR 3641 175 185 215

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Ford Galaxy (WRG) 2000 2006, 1,9 l 85 kw, moottorikoodi AUY, mallivuodesta 2003 alkaen Hammashihnasarjat CT1028K3,

Lisätiedot

CAS14 ja CAS14S haponkestävä vedenpoistin - ½", ¾" ja 1" Asennus- ja huolto-ohje

CAS14 ja CAS14S haponkestävä vedenpoistin - ½, ¾ ja 1 Asennus- ja huolto-ohje 1484050/1 IM-P148-39 ST Issue 1 CAS14 ja CAS14S haponkestävä vedenpoistin - ½", ¾" ja 1" Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Ford Focus 2,0 l16v, moottorikoodit EDDB, EDDC, EDDD ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31414350 Versio 1.0 Osa nro 31359397 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378302 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje 16352/3 IM-S6-18 ST Issue 3 Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Kattolaatikko Xperience

Kattolaatikko Xperience Ohje nro Versio Osa nro 8698518 1.0 Kattolaatikko Xperience A8903209 Sivu 1 / 8 A8903214 Sivu 2 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Asennus. Valintaventtiilisarja Multi Pro WM -ruiskutuslaite VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Valintaventtiilisarja Multi Pro WM -ruiskutuslaite VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Valintaventtiilisarja Multi Pro WM -ruiskutuslaite Mallinro: 130-7190 Form No. 3386-265 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot