Seudulliset työryhmät ja lean-tarkastelu Esitykset kootusti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seudulliset työryhmät ja lean-tarkastelu. 20.5.2015 Esitykset kootusti"

Transkriptio

1 Seudulliset työryhmät ja lean-tarkastelu Esitykset kootusti

2 Työryhmä Puheenjohtaja Koordinointi Tarkoitus Tavoitteet Toimenpiteet 2015 Valmistelusihteeristö (kehittämispäälliköt) Seudulliset asiantuntijatyöryhmät & toimenpiteet Mitä toimenpiteitä toteutetaan kunnissa Miten LEAN-ajattelua toteutetaan kunnissa Miten LEAN-yhteistyö liittyy muuhun seudulliseen kehittämisen toimiin Thomas Flemmich, Raasepori, varapj. Antti-Pekka Röntynen, Siuntio Novago Seudun elinkeinoelämän, viranhaltijoiden, oppilaitosten ja yhteisöjen edustajista koostuvat moniammatilliset asiantuntijaryhmät valmistelevat oman toimialansa keskeisiä kehitettäviä asioita yhteiseen käsittelyyn. Valmistella työryhmistä, kuntajohtajakokouksista sekä muilta tahoilta esiin nousevia kehittämiskohteita ja tarpeita. Toimii alueen koordinoivana tahona. Seudun yhteiskehittäminen yli kuntarajojen. Kehittämiskohteet 2015 > Tähän kohtaan työryhmien pj:t täyttävät kehittämiskohteet LEAN-tilaisuuden pohja-aineistoksi

3 Työryhmä Puheenjohtaja Koordinointi Tarkoitus Tavoitteet Toimenpiteet 2015 Kehittämiskohteet 2015 > Tähän kohtaan työryhmien pj:t täyttävät kehittämiskohteet LEAN-tilaisuuden pohja-aineistoksi Seutuviestintätyöryhmä Marie Sandberg, Raasepori Vaihtuva puheenjohtajuus kuntien kesken Seudulliset asiantuntijatyöryhmät & toimenpiteet Mitä toimenpiteitä toteutetaan kunnissa Miten LEAN-ajattelua toteutetaan kunnissa Miten LEAN-yhteistyö liittyy muuhun seudulliseen kehittämisen toimiin Seudun elinkeinoelämän, viranhaltijoiden, oppilaitosten ja yhteisöjen edustajista koostuvat moniammatilliset asiantuntijaryhmät valmistelevat oman toimialansa keskeisiä kehitettäviä asioita yhteiseen käsittelyyn. Alueen vetovoiman ja identiteetin vahvistaminen Länsi.fi portaalin kehitystyö yhteistyössä, Länsi-Uudenmaan markkinointiviestinnän puitesuunnitelman implementointi ja vuosisuunnitelman seuranta, viestintä- ja markkinointiyhteistyötä (Hinku jne), tietotaidon jakaminen ja viestintäasiantuntijuuden kasvattaminen (experttivierailuilla, uusiin työkaluihin tutustuminen jne). Yhteisten resurssien puute tai rahoituksen puute, puitesuunnitelma liian abstraktisella tasolla, Kuntien yhteinen tahtotilan löytäminen toimenpiteiden (suunnitelman sekä Länsi.fi:in kehittämisen osalta) läpivientiin.

4

5 Työryhmä Puheenjohtaja Koordinointi Tarkoitus Tavoitteet Toimenpiteet 2015 Matkailuasiantuntijatyöryhmä Viveca Blomberg, Raasepori, varapj. Marika Pulliainen, Hanko Kuntien matkailuvastaavat ja Lumo Seudulliset asiantuntijatyöryhmät & toimenpiteet Mitä toimenpiteitä toteutetaan kunnissa Miten LEAN-ajattelua toteutetaan kunnissa Miten LEAN-yhteistyö liittyy muuhun seudulliseen kehittämisen toimiin Vahvistaa seudullista matkailuyhteistyötä, matkailutuotteiden ja kohteiden kehittämistä, alueen matkailumarkkinointia ja yrityksiä Länsi-Uusimaa yhtenäinen, vahva, houkutteleva ja tunnettu matkailualueena Lumon toiminnan käynnistys, alueen yhteisen matkailubrändin vahvistaminen, yritysten valmiuksien lisääminen koulutuksilla mm. laatu Toimintasuunnitelma 2015 liitteenä Kehittämiskohteet 2015 > Tähän kohtaan työryhmien pj:t täyttävät kehittämiskohteet LEAN-tilaisuuden pohja-aineistoksi Lumon toiminnan vakiinnuttaminen, alueellisten kärkien selkeä valinta ja esilletuonti, toiminnan oppiminen yhteisen brändimanuaalin pohjalta ja brändin jalkautus

6 Toimenpiteet matkailu 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Aluetta myydään ja markkinoidaan yhtenäisenä kokonaisuutena yhteistyössä kaikkien matkailutoimialalla olevien yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa. Länsi- Uudellamaalla on yhteinen matkailubrändi. - Markkinointitoimenpiteet toteutetaan brändimanuaalin mukaisesti (sähköinen, bloggarit, nettisivut) - Brändimanuaali jalkautetaan yrityksiin (tilaisuuksia tiheästi) 2. Länsi-Uudenmaan matkailutuotteet on helposti löydettävissä ja ne on helppo ostaa. - Hakukoneauditoinnit tehdään sekä yrityksille että kaupungeille - Verkkokauppa perustetaan (ainakin Hankoon) - Kaupunkien tuotekortit yhtenäistetään (Visitsouthcoastfinland sivut) - Tarjotaan opastusta ja ohjeistusta, jotta saamme Tripadvisorin mahdollisimman laajasti käyttöön alueella

7 Toimenpiteet matkailu Matkailutuotteet ovat laadukkaita ja nojaavat alueen vahvuuksiin ja laajaan yhteistyöhön yrittäjien välillä. Tuotteistaminen on arkipäivää. Laatutonnikoulutusta järjestetään koko alueella Vahvistamme yrittäjien yhteistyötä järjestämällä säännöllisesti aamukahveja/sparrausfoorumeja Haetaan opetus ja kulttuuriministeriöltä avustusta tuotteistamistyölle Alueella Tuotteistajan erikoisammattitutkinto koulutus käynnissä Verutum/Luksia 4. Venäläisten matkailijoiden määrä on kasvanut merkittävästi. Lumon nettisivut käännetään venäjäksi 5. Alueen matkailua kehitetään kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Green start-koulutusta pyritään järjestämään yrityksille syksyllä Ympäristöystävälliset yritykset nostetaan esille mm. nettisivuilla Selvitetään minkälaisia mahdollisuuksia on kehittää yrityksiä hiilineutraaliksi Länsi-Uudellamaalla 6. Länsi-Uusimaa on tunnettu yksilöllisistä kokouspalveluistaan. Länsi-Uusimaa on esillä Kongressimessuilla (ei kuitenkaan vielä yhteisosastolla) Lumo tekee kokoustuotteille oman osion nettisivuille

8 Toimenpiteet matkailu Länsi-Uudenmaan matkailutilastot ovat ajankohtaiset ja monipuoliset. Tieto on laajasti hyödynnetty yksityisten ja julkisten toimijoiden keskuudessa. Tilastokeskuksen kanssa tehdään yhteistyötä, jotta majoitustilastot saadaan kuntoon 8. Laadukkaiden työntekijöiden saatavuus on hyvä ja yhteistyö oppilaitosten kanssa on tiivistä. Tarjotaan oppilaille työharjoittelupaikkoja ja annetaan oppilaitoksille ehdotuksia sopivista tutkimusaiheista loppututkintoihin 9. Länsi-Uudellamaalla matkailu on kasvuala ja sen painoarvoa kasvatetaan kuntien päätöksenteossa Matkailun tulo- ja työllisyystutkimuksen tehokas jakelu alueelle ja päättäjille Järjestetään tilaisuuksia jossa palkitaan huomionarvoisia matkailutekoja Selvitetään mahdollisuutta saada hankerahaa uuteen tulo- ja työllisyystutkimukseen 10. Länsi-Uudellamaalla on tarjontaa ympäri vuoden - Kehitetään tuotteita vuoden jokaiselle kaudelle Tapahtumatarjontaa laajennetaan kesäkauden ulkopuolelle

9 Seudulliset asiantuntijatyöryhmät & toimenpiteet Mitä toimenpiteitä toteutetaan kunnissa Miten LEAN-ajattelua toteutetaan kunnissa Miten LEAN-yhteistyö liittyy muuhun seudulliseen kehittämisen toimiin Työryhmä Puheenjohtaja Koordinointi Tarkoitus Tavoitteet Työllisyysasiantuntijatyöryhmä Stefan Fri, Raasepori ja varapj. Annika Tarkkala, TE-toimisto Novago Seudun elinkeinoelämän, viranhaltijoiden, oppilaitosten ja yhteisöjen edustajista koostuvat moniammatilliset asiantuntijaryhmät valmistelevat oman toimialansa keskeisiä kehitettäviä asioita yhteiseen käsittelyyn. Ennakoida ja koordinoida moniammatillisesti työllisyyshaasteita. Toimenpiteet 2015 Kehittämiskohteet 2015 > Tähän kohtaan työryhmien pj:t täyttävät kehittämiskohteet LEAN-tilaisuuden pohja-aineistoksi Vastata lakimuutosten aiheuttamiin haasteisiin: Monialaisen palvelukeskuksen (TYP) muodostaminen koko L-U alueelle, Kuntakorttien päivitys = kunnittaiset työllisyyteen vaikuttavat toimenpiteet, palvelujen yhteishankinnat, Go 4 work projektin käynnistys

10 Seudulliset asiantuntijatyöryhmät & toimenpiteet Mitä toimenpiteitä toteutetaan kunnissa Miten LEAN-ajattelua toteutetaan kunnissa Miten LEAN-yhteistyö liittyy muuhun seudulliseen kehittämisen toimiin Työryhmä Puheenjohtaja Koordinointi Tarkoitus Tavoitteet Toimenpiteet 2015 Kehittämiskohteet 2015 > Tähän kohtaan työryhmien pj:t täyttävät kehittämiskohteet LEAN-tilaisuuden pohja-aineistoksi Tietohallinto/Maakuntaverkkotyöryhmä Pasi Perämäki, Lohja Lohja Seudun elinkeinoelämän, viranhaltijoiden, oppilaitosten ja yhteisöjen edustajista koostuvat moniammatilliset asiantuntijaryhmät valmistelevat oman toimialansa keskeisiä kehitettäviä asioita yhteiseen käsittelyyn. Käynnissä Länsi-Uudenmaan tasoinen tietohallintoselvitys. Tavoitteena luoda seudullinen virtuaalinen tietohallintotoimintamalli, jossa eri hankkeita ja projekteja toteutetaan yhteisellä virtuaalisella projektiorganisaatiolla. Seudullisen tietohallintotoiminnan käynnistäminen syksy 2015, vuoden 2016 aikana selvitystyö jatkuu tietotekniikkapalveluyhteistyön kehittämiseen, tulevan soteict ratkaisujen hakemiseen ja yhteisen projekti/hankesalkun rakentamiseen.

11 Länsi-Uudenmaan seudullinen tietohallintoyhteistyö Ote suunnitteluprojektin ohjausryhmän kokouksissa ja käsitellystä työaineistosta Luonnos Copyright Kuntien Tiera Oy 11

12 Seudullisen tietohallinnon toiminnan viitekehys Tavoitetila: Tiiviimpi yhteistyö Organisoitua yhteistä johtamista ja tietohallinnon järjestämistä Koordinoitua ICT-palvelutuotantoa (perustietotekniikkapalvelut) Yhteisen ICT-palvelutuotannon kehittämistä yhteisen tiekartan avulla, jolla pyritään saavuttamaan selkeitä tuottavuushyötyjä kuntien perustoiminnoissa. Johtaminen ja tietohallinnon järjestäminen Alueellinen strateginen johtaminen Organisoitu yhteistyö ja kehittäminen nykytilanne Tiivistyneen seudullisen yhteistyön tavoite Erillinen Erillinen Yhteisesti määritellyt ja/tai osin yhteiset palvelut ICT-palvelutuotanto Copyright Kuntien Tiera Oy Yhteinen 12

13 Työn vaiheet ja aikataulu muutosehdotus Arvioidaan tietohallinnon, nykyisen IT-toimintamallin ja perustietotekniikkapalvelutuotannon toimivuus, vastaavuus tarpeisiin ja kriittisimmät haasteet. Kehittämistarpeiden tunnistaminen ja priorisointi (täsmentäminen) sekä tietohallinnon tavoitetilan määrittely. KA-suunnitelman valmistelu. Määritetään yhteisen tietohallinnon tavoitteet. Laaditaan tiekartta tarvittavista toimenpiteistä ja päätöksistä vuoden 2015 aikana sekä karkea työsuunnitelma vuosille Määritellään tietohallinnon seudullinen ohjausmalli ja sovitaan kuntien välisen päätöksenteon pelisäännöt. 2/2015 Vaihe 1 3/2015 4/2015 5/2015 Vaihe 2 Vaihe 3 Nykytilan arviointi Tietohallinnon tavoitetila Toteutussuunnitelma, ddd ohjausmalli ja pelisäännöt Länsi-Uudenmaan tietohallinnon uuden toiminta-mallin suunnittelun järjestäytyminen: selvityksen käytännön työstä sopiminen Nykytilaselvityksen käynnistyskokous: nykytilaselvityksessä kerättävät tiedot ja keräämisen toteutus Odotusten läpikäynti Nykytilaselvityksen palautuspäivä Työpaja 1: Länsi- Uudenmaan tieto-hallinnon nykytilan haasteet Päätöspiste projektin jatkamisesta Työpaja 2: Länsi-Uudenmaan seudullisen tietohallinnon tavoitetila 3. vaiheen työstö Työpaja 3: Seudullisen tietohallinnon tavoitetilan toteutussuunnitelma Päätöspiste projektin jatkamisesta Projektin päätöstyöpaja: Päätös Projektin lopputuotosten viemisestä kuntakohtaiseen päätöksentekoon Copyright Kuntien Tiera Oy 13

14 Esimerkki yhteistyön järjestämiseksi ja päätöksentekomalliksi seudullisessa yhteistyössä Kunnanhallitukset / valtuustot / kuntayhtimien hallitukset Päättää ja resursoi seudulliset kehittämistoimet Ohjaa toteutumista Kuntien palvelutoiminnan kehittäminen Kuntien ja kuntayhtymien keskushallinnot Kuntien SoTe toimialat, Karviainen Kuntien sivistystoimet Kuntien tekniset toimet Konserniyhtiöt (optio) Seudullinen Kehittämissuunnitelma (esitys) Tuottaa palveluja Esittää seudulliset kehittämistoimet Toimialojen yhteistyö (esim. kehittämisryhmät) Määrittelevät tarpeet Kuntajohtajat, toimitusjohtajat Ohjaa toimintaa Yhteinen tietohallinto - Yhteiset työvälineet + tietohallintomalli - toimialaosaajat - Verkostomainen toimintamalli ICT palvelutuottajat Kuntien johtoryhmät Kuntakohtaiset kehittämissuunnitelmat (eivät mahdollisia toteuttaa seudullisina) Koostaa seudullisen kehittämistoimen esitykset ja synkronoi kansalliseen tekemiseen Ohjaa toteutumista Kuntakohtaiset kehittämistoimet (resursointi sovitaan erikseen) Hallinnoi sopimuksia (osapuolten valtuutuksilla) Järjestää ja kehittää palveluita huomioiden toimialojen tarpeet ja kansalliset mahdollisuudet Copyright Kuntien Tiera Oy 1 4

15 Länsi-Uudenmaan tietohallintofunktion organisoituminen Kuntien ja kuntayhtymien keskushallinnot Yhteinen tietohallinto Kuntien SoTe toimialat, Karviainen Kuntien sivistystoimet Kuntien tekniset toimet Konserniyhtiöt (optio) Hanketoimisto Projektisalkunhallinta Projektinhallinta Joko osana tietohallintoa tai kiinteässä yhteistyössä tietohallinnon kanssa - Tietohallintojohtaminen - Arkkitehtuuri (KA ja sen kaikki näkökulmat) - Toimialayhteistyö - Kehittäminen - Tietoturva - Tietojohtaminen - Talous Tietotekniset palvelut Tietoliikennepalvelut Käyttövaltuushallinta Puhelinpalvelut Työasemapalvelut Integrointipalvelut Service Desk Kapasiteettipalvelut ja datacenter Hankintatoimi Hankinta Toimittajanhallinta Sopimushallinta Toimittajat Toimittajat Teknologinen Toimittajat Teknologinen Toimittajat eritys-osaaminen Teknologinen Toimittajat eritys-osaaminen Teknologinen eritys-osaaminen Teknologinen eritys-osaaminen eritys-osaaminen Copyright Kuntien Tiera Oy 15

16 Aiesopimuksen sisältö Tietohallintoyhteistyön strategiset periaatteet Tietohallinnon vastuulla olevat tehtävät Yleistä Palvelujen ja prosessien kehittäminen Toimialakohtainen kehittäminen Arkkitehtuurin kehittäminen Tietotekniikkapalvelujen järjestäminen ja ohjaus ICT-hankinnat, -sopimukset ja -toimittajahallinta Hankehallinta Organisointitapa Päätöksenteon mekanismit (ohry) Hallintomalli (ohry) Taloudelliset puitteet (ohry) Tietohallintoyhteistyön kustannukset ja rahoitus (ohry) Henkilöstö (ohry) Copyright Kuntien Tiera Oy 16

17 Aiesopimus Tietohallintoyhteistyön strategiset periaatteet Aiesopimus tietohallintoyhteistyöstä Tietohallintoyhteistyön strategiset periaatteet Tietohallinnon vastuulla olevat tehtävät Organisointitapa Henkilöstö Kuntien ydintoiminta on yhä kriittisemmin riippuvaista tietotekniikasta. Kuntatoimijat sitoutuvat nostamaan tietohallinnon strategisesti tärkeäksi toiminnoksi ydintoimintojensa hoitamiseen ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Tietohallinnon ja ydintoiminnan yhteistyötä edistetään ja syvennetään määrätietoisesti asteittain, hyväksi tunnettuja käytäntöjä ja toimintamalleja käyttäen. Kukin yhteistoimintaan osallistuva kuntatoimija sitoutuu noudattamaan yhteisen tietohallinnon valmistelemia arkkitehtuurilinjauksia. Copyright Kuntien Tiera Oy 17

18 Aiesopimus Tietohallintoyhteistyön strategiset periaatteet Aiesopimus tietohallintoyhteistyöstä Tietohallintoyhteistyön strategiset periaatteet Tietohallinnon vastuulla olevat tehtävät Organisointitapa Henkilöstö Tietohallinnon johtamisen ja IT-palvelujen sisällöllinen kattavuus ja laatutaso saatetaan kansallisen vertailun näkökulmasta vähintään hyvälle keskitasolle. Kaikki ne IT-palvelut, joissa yhdistämisestä voidaan saavuttaa etua (kustannussäästöjä, palvelutason nousua) (alueen kokonaisuus huomioiden), yhdistetään ja/tai yhtenäistetään (harmonisoidaan). Etenemisen aikataulu, priorisoinnit ja kuntatoimijakohtainen mukaantulo määritellään tarkemmin erillisissä kehittämissuunnitelmissa, jotka päivitetään vuosittain tai myöhemmin tarkemmin määritettävällä aikataululla. (muotoiltuna muotoon: Kaikki ne IT-palvelut, joissa yhdistämisellä voidaan alueen kokonaisuus huomioiden saavuttaa etua esim. kustannussäästöjen tai palvelutason nousun muodossa, yhdistetään ja/tai yhtenäistetään (harmonisoidaan). Etenemisen aikataulu, priorisoinnit ja kuntatoimijakohtainen mukaantulo määritellään tarkemmin erillisissä kehittämissuunnitelmissa. Kehittämissuunnitelmien päivityssykli määritetään tietohallinnon vuosikellossa.) Yhteisten tai yhteisesti suunniteltujen IT-palvelujen tulee olla riittäviä ja kyllin laadukkaita, jotta ne mahdollistavat kuntatoimijoille niiden strategiaan ja lakisääteisiin vaatimuksiin perustuvan ydintoiminnan hyvän hoitamisen Copyright Kuntien Tiera Oy 18

19 Aiesopimus Tietohallinnon vastuulla olevat tehtävät Aiesopimus tietohallintoyhteistyöstä Tietohallintoyhteistyön strategiset periaatteet Tietohallinnon vastuulla olevat tehtävät Organisointitapa Henkilöstö Palvelujen ja prosessien kehittäminen Toimialakohtainen kehittäminen Arkkitehtuurin kehittäminen Tietotekniikkapalvelujen järjestäminen ja ohjaus ICT-hankintojen, -sopimusten ja toimittajahallinnan valmistelu ja tuki Hankehallinta Copyright Kuntien Tiera Oy 19

20 Toimintamallin sisältö Organisointitapa Järjestäytymismalli Roolit tietohallinnossa Tietohallinnon mitoitus Yhteisen tietohallinnon johtamismalli Päätöksenteon tasot/hierarkia/valmisteluprosessi Hallintomalli Tietotekniikkapalvelujen järjestäminen ja ohjaus Järjestämistavat Yhteiset vs. kuntatoimijakohtaiset palvelut Palvelusisällöt ja palvelutasot Yhteisten tietotekniikkapalvelujen kustannukset ja kustannusvastuut (ohry) Reunaehdot ja erivapaudet Henkilöstö Copyright Kuntien Tiera Oy 20

21 Toimintamalli Organisointitapa Toimintamalli Organisointitapa Yhteisten tietotekniikkapalvelujen kustannukset ja kustannusvastuut Reunaehdot ja erivapaudet Henkilöstö Järjestäytymismalli Tietohallinnon yhteistoiminta toteutetaan verkosto-organisaationa, jonka resurssit koostuvat alkuvaiheessa seuraavista: kuntien oman tietohallintohenkilöstön työpanos, joka tietoisesti, suunnitellusti ja mitattavissa olevin menettelyin kohdistetaan yhteisiin tietohallintotehtäviin ostopalveluna yhteisesti hankitut tietohallinnon asiantuntijat, jotka palvelusopimukseen tarkemmin kirjattavalla tavalla toimivat asiakkaidensa tietohallintona Pidemmällä aikavälillä (yli 5 vuotta) tavoitellaan syvempää yhteistyötä ja järjestäytymistä. Copyright Kuntien Tiera Oy 21

22 Toimintamalli Organisointitapa Toimintamalli Organisointitapa Yhteisten tietotekniikkapalvelujen kustannukset ja kustannusvastuut Reunaehdot ja erivapaudet Henkilöstö Roolit tietohallinnossa Kuntien ja kuntayhtymien keskushallinnot Kuntien SoTe toimialat, Karviainen Kuntien sivistystoimet Kuntien tekniset toimet Konserniyhtiöt (optio) Toimialojen yhteistyö (esim. kehittämisryhmät) Yhteinen tietohallinto - Tietohallintojohtaminen - Arkkitehtuuri (KA ja sen kaikki näkökulmat) - Toimialayhteistyö - Kehittäminen - Tietoturva - Tietojohtaminen - Talous Copyright Kuntien Tiera Oy 22

23 Toimintamalli Organisointitapa Toimintamalli Organisointitapa Yhteisten tietotekniikkapalvelujen kustannukset ja kustannusvastuut Reunaehdot ja erivapaudet Henkilöstö Tietohallinnon mitoitus Yhteisen tietohallintotoimijan kokonaisvahvuus heti alkuvaiheessa 2-3 htv Lähtötilanteessa kuntien omasta henkilöstöstä arvioidaan osoitettavaksi yhteiseen tietohallintoon yhteensä 0,5-1,5 htv. Kuntatoimijoita, joilla todennäköisimmin on tähän resursointimuotoon mahdollisuus, ovat Raasepori, Lohja ja Siuntio. Yhteistyössä tarvittava tietohallinnollinen kokonaistyöpanos riittävän toimintakyvyn ja tietohallinto-osaamisen varmistamiseksi edellyttää siksi käytännössä myös ostopalveluna hankittavaa asiantuntijatyötä arviolta 1,5-2,5 htv. Ei alle 0,5 henkilöosuuksia Copyright Kuntien Tiera Oy 23

24 Yhteinen tietohallinto Yhteinen hankesalkku Toimialakohtaiset kehittämisryhmät Kuntien ja kuntayhtymien keskushallinnot Kuntien SoTe toimialat, Karviainen Yhteinen kehittäminen Kuntien sivistystoimet Kuntien tekniset toimet Konserniyhtiöt (optio) Kaikki toimialoilla tunnistetut kehittämiskohteet viedään kyseisen kehittämisryhmän arvioitaviksi 3. Kehittämisryhmässä kuntakohtaisiksi arvioidut kehittämiskohteet palautuvat yksittäiseen kuntaan kuntakohtaista jatkotyöstämistä varten 4. Kehittämisryhmässä yhteisen kehittämisen piiriin kuuluvat kehittämiskohteet viedään yhteiseen hankesalkkuun 5. Yhteisen hankesalkun avulla ohjataan yhteistä kehittämistä Copyright Kuntien Tiera Oy 24

25 Kehittämissuunnitelma Toiminnan käynnistymisen jälkeinen vaihe Tietohallinnon ensimmäiset tehtävät Tietohallinnon järjestäytyminen ja tietohallinnon vuosikellon luominen kiinnittäen se kuntien asioiden käsittelyrytmiin Perustietotekniikan järjestämisen suunnittelu Yhteisen seudullisen tietoliikenneratkaisun suunnittelu (maakuntaverkko, KY-verkko) Seudullisen tietoturvatyön käynnistäminen/jatkaminen Valmistautuminen Sote-uudistukseen kuvaamalla alueen Sote-toimialan keskeisten järjestelmien roolit ja kustannukset Copyright Kuntien Tiera Oy 25

26 Työryhmä Puheenjohtaja Koordinointi Tarkoitus Tavoitteet Toimenpiteet 2015 Innovatiiviset hankinnat Henri Partanen, Lohja / Esittelijä Mikko Löfbacka, Siuntio Novago Seudulliset asiantuntijatyöryhmät & toimenpiteet Mitä toimenpiteitä toteutetaan kunnissa Miten LEAN-ajattelua toteutetaan kunnissa Miten LEAN-yhteistyö liittyy muuhun seudulliseen kehittämisen toimiin Hankintojen seudullinen kehittäminen ja koordinointi; hankintojen vaikutusten selvittäminen seudun elinvoimaan, elinkeinojen kehittämiseen ja työllisyyden hoitamiseen; hankintaosaamisen lisääminen; hankintaprosessien kehittäminen. Uudenlaisten hankintaprosessien luominen vastaamaan tulevaa hankintalain muutosta Kuntien nykytilan kartoittaminen, seudullisen hankintastrategian / linjausten luominen, seudullisen palvelusetelin käyttöönoton selvittäminen, yhteishankintojen kokoaminen ja koordinointi Kehittämiskohteet 2015 > Tähän kohtaan työryhmien pj:t täyttävät kehittämiskohteet LEAN-tilaisuuden pohja-aineistoksi Edellisten pohjalta

27 Työryhmä Puheenjohtaja HINKU Erja Vaarala, Novago Seudulliset asiantuntijatyöryhmät & toimenpiteet Mitä toimenpiteitä toteutetaan kunnissa Miten LEAN-ajattelua toteutetaan kunnissa Miten LEAN-yhteistyö liittyy muuhun seudulliseen kehittämisen toimiin Koordinointi Tarkoitus Tavoitteet Toimenpiteet 2015 Novago Seudun elinkeinoelämän, viranhaltijoiden, oppilaitosten ja yhteisöjen edustajista koostuvat moniammatilliset asiantuntijaryhmät valmistelevat oman toimialansa keskeisiä kehitettäviä asioita yhteiseen käsittelyyn. Kohti hiilineutraalia kuntaa, 80% vähentäminen 2030 mennessä, välitavoitteet 15% vuoteen 2016 ja 30% vuoteen 2020 mennessä (vuoden 2007 tasosta). 1. CO2 muutos, säästöt Kehittämiskohteet 2015 > Tähän kohtaan työryhmien pj:t täyttävät kehittämiskohteet LEAN-tilaisuuden pohja-aineistoksi 2. Kunnissa tehtävät HINKU-työt taulukko

28 HINKU yhteistyö

Forssan-seudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitys

Forssan-seudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitys Forssan-seudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitys ICT-selvitys Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (Fshky), Forssan Ammatti-instituutti (FAI), Loimijoen

Lisätiedot

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 1 Loppuraportti 5.12.2014 Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 2 Sisällysluettelo YHTEENVETO... 3 JOHDANTO... 4 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 5 Kuntien ICT-henkilöstö ja kustannukset...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

Kuntarakennelain mukainen selvitys/ict-utredning enligt kommunstrukturlagen

Kuntarakennelain mukainen selvitys/ict-utredning enligt kommunstrukturlagen Kuntarakennelain mukainen selvitys/ict-utredning enligt kommunstrukturlagen Isokyrön, Korsnäsin, Laihian, Maalahden, Mustasaaren ja Vöyrin kunnat sekä Kaskisten, Kristiinankaupungin, Närpiön ja Vaasan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv.

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Toimintasuunnitelma 2011 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. www.länsi.fi/koko 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 2 2. KOORDINOINTI,

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1. Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020)

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1. Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020) Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1 Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020) Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjät Kunnat Novago Yrityskehitys Oy Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016

Lisätiedot

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95 19.11.2014 Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Loppuraportti 21.11.2014 Versio 0.95 Metropolikaupunki 2 (73) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Dokumentin versiohistoria... 4 1.

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintakertomus 2008 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kooste keskeisistä toteutuksista

Kooste keskeisistä toteutuksista HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Kooste keskeisistä toteutuksista 2007 2009 KOKO toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Toteutusympäristöstä lyhyesti...3 2. Strategiset painopisteet

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Signaalisessio Matkailu

Signaalisessio Matkailu Signaalisessio Matkailu Matkailuala on epäonnistunut Matkailun vaikutus Matkailun osuus koko Suomen bkt:sta 2,8 % 13,8 miljardia Suurempi kuin maa-ja metsätalous Suurempi kuin pankkisektori Suurempi kuin

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

Elinvoimaa resurssiviisaudesta toimintamalli kaupungeille Ensimmäisen aallon prosessi ja aikataulu

Elinvoimaa resurssiviisaudesta toimintamalli kaupungeille Ensimmäisen aallon prosessi ja aikataulu Elinvoimaa resurssiviisaudesta toimintamalli kaupungeille Ensimmäisen aallon prosessi ja aikataulu Resurssiviisaus on keino vastata ilmastonmuutokseen ja resurssien niukkuuteen tavalla, joka tukee kuntia

Lisätiedot

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti 2(46) Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t) Hyväksyjä

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv.

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. Hanko Inkoo Karjalohja Karkkila Lohja Nummi-Pusula Raasepori Siuntio loppuraportti 2010 2012 Kuvassa: Naapuriohjelma-alueet Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. 1 LÄNSI-UUSIMAA LAUKKAAN!

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot