TULEVAISUUDEN MAISEMA. SUUPOHJAN MAASEUTUOHJELMA VUOSILLE JA HAKEMUS Leader-TOIMINTARYHMÄKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUDEN MAISEMA. SUUPOHJAN MAASEUTUOHJELMA VUOSILLE 2007-2013 JA HAKEMUS Leader-TOIMINTARYHMÄKSI"

Transkriptio

1

2

3

4 TULEVAISUUDEN MAISEMA SUUPOHJAN MAASEUTUOHJELMA VUOSILLE JA HAKEMUS Leader-TOIMINTARYHMÄKSI Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto Kauhajoki

5 TULEVAISUUDEN MAISEMA SUUPOHJAN MAASEUTUOHJELMA VUOSILLE JA HAKEMUS Leader -TOIMINTARYHMÄKSI Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Sisällys: TIIVISTELMÄ 1. JOHDANTO TOIMINTA-ALUEEN SOSIO-EKONOMINEN KUVAUS SIJAINTI JA VÄESTÖ KOULUTUSTASO, ERITYISOSAAMINEN JA OPPILAITOKSET ELINKEINORAKENNE JA TYÖLLISYYS LUONNONVARAT, YMPÄRISTÖ, ASUTUSRAKENNE JA KYLÄVERKKO PAIKALLISTA MAASEUTUOHJELMAA TOTEUTTAVA TOIMINTARYHMÄ 3.1. YHDISTYKSEN HALLITUS JA SEN EDUSTAVUUS YHDISTYKSEN TOIMINTALOHKOT JA ROOLIT SEUDULLA YHDISTYKSEN TOIMISTO JA TALOUSHALLINTO KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 4.1. MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY? AIKAISEMMAN KEHITTÄMISTYÖN TULOKSET 5.1. SUUPOHJAN KEHITTÄMISEN PALAPELI SUUPOHJAN AIKAISEMPIEN LEADER-OHJELMIEN KOKEMUKSET LEADER-TYYPPISEN TOIMINNAN YLEINEN MERKITYS SUUPOHJALLE KEHITTÄMISOHJELMAN STRATEGIA JA TAVOITTEET 6.1. SUUPOHJAN SWOT-ANALYYSI KEHITTÄMISEN TARPEET SWOT -ANALYYSIN POHJALTA KEHITTÄMISOHJELMAN VISIO KEHITTÄMISOHEJLMAN TAVOITTEET JA STRATEGISET POLUT KEHITTÄMISTEEMAT JA STRATEGINEN MATRIISI, TULEVAISUUDEN MAISEMA UUSI HORISONTTI - YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN 7.1. PAIKALLISTEN RAAKA-AINEIDEN INNOVATIIVINEN JALOSTUS JA MARKKINOINTI; ELINTARVIKE- JA INGREDIENTTIALA, MAATALOUSPOHJAINEN UUSIUTUVA ENERGIA TAUSTA, KEHITYSTARPEET JA TAVOITTEET TEEMAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET KANSALLISEN MAASEUTUOHJELMAN TOIMINTALINJASSA 1: MAA- JA METSÄTALOUDEN KILPAILUKYVYN PARANTAMINEN TEEMAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET KANSALLISEN MAASEUTUOHJELMAN TOIMINTALINJASSA 3: MAASEUDUN ELINKEINORAKENTEEN MONIPUOLISTAMINEN MAASEUDUN UUDISTUVA HUONEKALU- JA SISUSTUSTEOLLISUUS SEKÄ METSÄN UUDET TUOTTEET JA RAKENNUSPUUSEPÄN TEOLLISUUS TAUSTA, KEHITYSTARPEET JA TAVOITTEET TEEMAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET KANSALLISEN MAASEUTUOHJELMAN TOIMINTALINJASSA 1: MAA- JA METSÄTALOUDEN KILPAILUKYVYN PARANTAMINEN TEEMAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET KANSALLISEN MAASEUTUOHJELMAN 2

6 TOIMINTALINJASSA 3: MAASEUDUN ELINKEINORAKENTEEN MONIPUOLISTAMINEN MAASEUDUN METALLIALAN JA LOGISTIA-KLUSTERIN YRITTÄJYYDEN KEHITÄMINEN TAUSTA, KEHITYSTARPEET JA TAVOITTEET TEEMAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET KANSALLISEN MAASEUTUOHJELMAN TOIMINTALINJASSA 3: MAASEUDUN ELINKEINORAKENTEEN MONIPUOLISTAMINEN MAASEUDUN INNOVATIIVINEN PALVELUYRITTÄJYYS TAUSTA, KEHITYSTARPEET JA TAVOITTEET TEEMAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET KANSALLISEN MAASEUTUOHJELMAN TOIMINTALINJASSA 3: MAASEUDUN ELINKEINORAKENTEEN MONIPUOLISTAMINEN HYVINVOINNIN VIHREÄ RUNKO -PALVELURAKENTEEN UUDISTAMINEN 8.1. TAUSTA, KEHITYSTARPEET JA TAVOITTEET TEEMAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET KANSALLISEN MAASEUTUOHJELMAN TOIMINTALINJASSA 3: MAASEUDUN ELINOLOJEN JA ELÄMÄN LAADUN KEHITTÄMINEN POHOJALAANEN TUPA -ASUMISEN, YMPÄRISTÖN, KYLIEN KEHITTÄMINEN 9.1. TAUSTA, KEHITYSTARPEET JA TAVOITTEET TEEMAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET KANSALLISEN MAASEUTUOHJELMAN TOIMINTALINJASSA 2: MAASEUDUN YMPÄRISTÖTUET TEEMAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET KANSALLISEN MAASEUTUOHJELMA TOIMINTALINJASSA 2: MAASEUDUN ELINOLOJEN JA ELÄMÄN LAADUN KEHITTÄMINEN KULTTUURIN LUOMAT - PAIKALLISEN KULTTUURIN VAHVISTAMINEN TAUSTA, KEHITYSTARPEET JA TAVOITTEET TEEMAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET KANSALLISEN MAASEUTUOHJELMAN TOIMINTALINJASSA 3: MAASEUDUN ELINOLOJEN JA ELÄMÄN LAADUN KEHITTÄMINEN KEHITYKSEN ORAAT-AKTIVOINTI JA KEHITYSOSAAMISEN PARANTAMINEN TAUSTA, KEHITYSTARPEET JA TAVOITTEET TEEMAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET KANSALLISEN MAASEUTUOHJELMAN TOIMINTALINJASSA 3: MAASEUDUN KEHITTÄMISEEN LINJALLA 3 OSALLISTUVIEN TOIMIJOIDEN KOULUTUS JA TIEDOTTAMINEN LEADER -TOIMINTATAPA PAIKALLISEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIAN TÄYTÄNTÖÖNPANO ALUEIDEN VÄLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ OHJELMAN YHTEISTYÖ,YHTEENSOPIVUUS JA TÄYDENTÄVYYS LIITTEET SUUPOHJAN KARTTA SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY:N JÄSENLISTA SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN KOKOONPANO OHJELMATYÖRYHMIEN KOKOONPANO... 3

7 14.6. OHJELMATYÖRYHMIEN KÄYTTÄMÄ KEHITTÄMISLOMAKE, ESIMERKKINÄ ELINTARVIKEALA SUUPOHJAN LEADER II-LOPPURAPORTTI JA LEADER+ -VUOSIRAPORTTI SUUPOHJAN ALUEEN SWOT-ANALYYSI OHJELMAN MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET OHJELMAN MENO- JA RAHOITUSTAULUKKO TOIMINTALINJOITTAIN OSALLISTUMIS- JA RAHOITUSPYYNTÖ SUUPOHJAN ALUEEN KUNNILLE/PÄÄTÖKSET YHTEISTYÖSOPIMUS SEUDULLISESTA YRITYSPALVELUPISTEESTÄ ETELÄ-POHJANMAAN TOIMINTARYHMIEN YHTEISTYÖSOPIMUS YHTEISTYÖASIAKIRJA VANHAN VAASAN LÄÄNIN ALUEEN TOIMINTARYHMIEN JA SAKSAN SCHLESWIG-HOLSTEININ ALUEEN TOIMINTARYHMIEN VÄLILLÄ SOPIMUS YRITYSTUKIEN YHTEENSOVITTAMISESTA ETELÄ-POHJANMAALLA OHJELMAKAUDELLA

8 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY: SUUPOHJAN MAASEUTUOHJELMA VUOSILLE JA HAKEMUS Leader -TOIMINTARYHMÄKSI TIIVISTELMÄ Tässä Suupohjan kehittämisyhdistys ry:n laatimassa, Suupohjan alueen paikallisessa maaseudun kehittämisohjelmassa esitellään seudun maaseudun kehittämisen visiota, tavoitteita, strategioita ja esimerkkitoimenpiteitä tulevaa Euroopan Unionin ohjelmakautta varten. Ohjelma on samalla hakemus Leader-toimintaryhmäksi. Suupohjan kehittämisyhdistys ry on paikallinen toimintaryhmä, joka toimii Suupohjassa Isojoen, Jurvan, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan alueella. Ohjelman sisältö pohjautuu osallistuvaan, alhaalta ylös-periaatteiden mukaisesti tehtyyn valmistelutyöhön. Valmisteluprosessi aloitettiin Suupohjassa keväällä Ohjelma on muotoutunut paikallisten toimijoiden ehdotusten, ideoiden ja visioiden pohjalta yhteistyön hengessä. Ohjelman perustana ovat Suupohjan SWOT-analyysi ja aikaisemmat kehittämiskokemukset mm. LEADER II ja LEADER+ -ohjelmista. Suupohjan LEADER-ohjelman visio 2015 on seuraava: Suupohja on vuonna 2015 elinvoimainen, moderni ja oppiva maaseutualue, joka tarjoaa yrittäville ja yritteliäille asukkailleen ajanmukaiset palvelut lämminhenkisessä, turvallisessa ja luonnonläheisessä asuinympäristössä. Seudun asukkaat ja kilpailukykyiset yritykset vaikuttavat aktiivisesti tieto- ja taitoyhteiskunnassa ja ovat verkottuneet seudulliseen, kansalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen. Omaleimainen, vahva kulttuuritarjonta vahvistaa asukkaiden identiteettiä ja viihtyvyyttä sekä seudun vetovoimaisuutta. Ohjelman visiota täydentävät, ohjelmatason tavoitteet ovat: 1. Vahvistaa paikallista uskoa yrittäjyyteen ja etenkin nuorten yrittäjyyttä. Uudistaa seudun yritysrakennetta ja parantaa yritystoiminnan kilpailukykyä tukemalla uuden tietotaidon ja teknologian sekä uusien liiketoimintamallien käyttöönottoa. Tukea yritysten ja yrittäjien erikoistumista, verkottumista, kansainvälistymistä sekä yleistä osaamis- ja innovaatiotason nostoa. 2. Myötävaikuttaa palvelurakenteen kehittymiseen siten, että seudun asukkailla on riittävät ja monipuoliset palvelut asuinpaikasta riippumatta. Hyödyntää uuden teknologian, mm. seutuverkon mahdollisuuksia palvelujen tarjoamisessa. Luoda seudulle uudentyyppisiä hyvinvointi- ym. palvelumalleja yrittäjien, kuntien, yhteisöjen ja kehittämistahojen yhteistyön avulla. 3. Vahvistaa maaseutuyhteisöjen ja kylien sosiaalista toimivuutta ja viihtyvyyttä sekä löytää uudentyyppisiä, moderneja ratkaisuja asumis- ja elinympäristön kehittämiseksi huomioiden eri kohderyhmien tarpeet. 4. Edistää kulttuuritoiminnan kehittymistä monimuotoiseksi ja suvaitsevaksi, ihmisten arjessa mukana olevaksi vetovoima- ja hyvinvointitekijäksi, joka läpäisee koko yhteiskunnan. Vahvistaa kulttuurin avulla asukkaiden paikallista identiteettiä, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja viihtyvyyttä monikulttuurisuus hyväksyen. Lisätä kulttuuritoimijoiden yhteistyötä, osaamisen tasoa sekä vahvistaa kulttuuriyrittäjyyttä ja -matkailua. 5

9 5. Lisätä kehittämistoiminnan onnistumisen edellytyksiä vahvistamalla sitoutumista omaehtoiseen toimintaan ja kohottamalla paikallisten toimijoiden osaamisen tasoa. Tavoitteena on luoda Suupohjasta tulevaisuuteen uskova alue, jossa ihmisillä, etenkin nuorilla, on halu omaksua uusia asioita, menestyä ja vaikuttaa seutunsa kehittymiseen. Kehittämisen strategiset polut: Ohjelman kehittämisstrategia määrittää sen, kuinka valittu ohjelman visio aiotaan saavuttaa ja miten yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin aiotaan päästä. Ohjelman strategia osoittaa valituissa toimenpidekokonaisuuksissa mihin toimiin varoja kohdennetaan käytännössä. Valmisteluvaiheessa esiin nousseiden tarpeiden ja SWOT-analyysin perusteella on päädytty viiteen strategiseen painotukseen, jotka otetaan läpäisevästi huomioon kehittämisohjelman kaikkien kehittämisteemojen toteutuksessa. Painotukset ovat: a) Uudet toimintamallit, uusi osaaminen ja innovaatiotoiminta b) Tietoyhteiskunnan edistäminen c) Yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma d) Verkottuminen, alueiden välinen yhteistyö ja kansainvälisyys e) Paikallisidentiteetin ja alueen markkinoinnin vahvistaminen Suunnitellut kehittämisteemat: Laadittu ohjelma jakaantuu viiteen eri kehittämisteemaan, jotka osoittavat käytännössä, mihin resursseja aiotaan kohdentaa. Kehittämisteemat on asetettu niin, että ne yhdessä muodostavat seudullisessa kehittämisessä tarvittavan elinkeinojen, palveluiden, asumisen, kulttuurin sekä aktivoinnin ja kehitysosaamisen elinvoimaisen kokonaisuuden. Suupohjan maaseutuohjelman kehittämisteemat ovat seuraavat: 1. Uusi horisontti yrittäjyyden edistäminen ja yritystoiminnan kilpailukyvyn vahvistaminen 2. Hyvinvoinnin vihreä runko paikallisen palvelurakenteen uudistaminen 3. Pohojalaanen tupa asumisen, kylien ja ympäristön kehittäminen 4. Kulttuurin luomat paikallisen kulttuuritoiminnan vahvistaminen 5. Kehityksen oraat aktivointi ja kehitysosaamisen tason nostaminen Strateginen matriisi eli Tulevaisuuden maisema Valittujen kehittämisteemojen ja strategisten painotusten liittymistä toisiinsa voidaan havainnollistaa laaditun strategisen matriisimallin avulla (kuva 4). Mallissa strategiset periaatteet eli polut ja eri kehittämisteemat muodostavat tasapainoisen ja yhtenäisen kokonaisuuden. Jokainen strateginen polku läpäisee kaikki kehittämisteemat. Nämä leikkauskohdat määrittävät siten ohjelman kautta tuettavat toimenpiteet. Suupohjan uuden maaseutuohjelman rahoituskehys vuosille on arvioitu olevan yhteensä noin 9,6 miljoonaa euroa. Tästä julkisen rahoituskehyksen osuus olisi arviolta 6,3 miljoonaa euroa. Kuntien osuus julkisesta rahoituksesta on 20 %. 6

10 Ohjelman yhteys Manner-Suomen maaseutuohjelman toimintalinjoihin Tämän ohjelman kehittämisteemoihin on sisällytetty Manner-Suomen maaseutuohjelman toimintalinjat ja toimenpidekokonaisuudet seuraavasti: 1. Uusi horisontti yrittäjyyden edistäminen ja yritystoiminnan kilpailukyvyn vahvistaminen TL 1: Ammatillista koulutusta ja tiedotusta koskevat toimet (111) Tuetaan viljelijöiden ja elintarvikeyrittäjien osaamisen ja tietotaidon kehittymistä TL 1: Maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen (annex I) (123) Tuetaan toimenpiteen 312 tavoitteen mukaisia, ensiasteen jalostusarvoa lisääviä hankkeita. TL 1: Maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen (muu kuin annex I) (123) Tuetaan toimenpiteen 312 mukaisia maa- ja metsätalouden jalostusarvoa lisääviä hankkeita. TL 3: Tuki yritysten perustamiseen ja kehittämiseen (mikroyrit. perustaminen ja kehittäminen) (312) Vahvistetaan uskoa yrittäjyyteen ja tuetaan paikallista yrittäjyyttä. Uudistetaan seudun yritysrakennetta ja parannetaan yritystoiminnan kilpailukykyä tukemalla uuden tietotaidon ja teknologian käyttöönottoa sekä uusia liiketoimintaratkaisuja. Tuetaan yritysten ja yrittäjien erikoistumista, verkottumista, kansainvälistymistä sekä yleistä osaamis- ja innovaatiotason nostoa. Toiminta kohdistuu etenkin seuraaville toimialoille: paikallisten raaka-aineiden innovatiivinen jalostus ja markkinointi; elintarvike- ja ingredienttiala sekä uusiutuva energia, huonekalu- ja sisustusteollisuus, metsän uudet tuotteet ja rakennuspuusepän teollisuus, pienimuotoinen metalliteollisuus ja Logistia klusterin toiminta, innovatiivinen palveluyrittäjyys (hyvinvointi- ja hoivayrittäjyys, informaatio- ja kommunikaatioalan yritystoiminta sekä yrityspalveluyrittäjyys). Lisäksi tuetaan eri toimialojen yhdistämisestä ja yhteistyöstä syntyvää innovatiivisia ratkaisuja. TL 3: Matkailuelinkeinojen edistäminen (matkailun kehittäminen) (313) Tuetaan matkailualan yritysten investointi-, käynnistys- ja kehittämishankkeita sekä yleisiä kehittämishankkeita ja yritysryhmien täsmähankkeita kohdistuen kulttuuriyrittäjyyteen, matkailun ohjelmapalveluihin ja maaseutumatkailuun. 2. Hyvinvoinnin vihreä runko paikallisen palvelurakenteen uudistaminen TL 3: Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalv. (maaseudun palveluiden) kehittäminen (321) Myötävaikutetaan seudun palvelurakenteen kehittymiseen siten, että seudun asukkailla on riittävät ja monipuoliset palvelut asuinpaikasta riippumatta. Hyödynnetään uuden teknologian, mm. seutuverkon mahdollisuuksia palvelujen tarjoamisessa. Luodaan seudulle uudentyyppisiä hyvinvointi- ym. palveluja yrittäjien, kuntien, yhteisöjen ja kehittämistahojen yhteistyön avulla. Toiminta kohdistuu etenkin seuraaville keskeisille toimialoille: hyvinvointi- ja hoiva-alat, urakointipalvelut sekä yrityspalvelut. Lisäksi edistetään kulttuuritoiminnan kehittymistä arjessa mukana olevaksi vetovoima- ja hyvinvointitekijäksi sekä vahvistetaan kulttuurin avulla asukkaiden identiteettiä, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja viihtyvyyttä. 7

11 3. Pohojalaanen tupa asumisen, kylien ja ympäristön kehittäminen TL 2: Toimintaryhmien toteuttamat maatalouden ympäristötuet: monivaikutteisten kosteikkojen hoito ja perinnebiotooppien hoito (214) Kohotetaan tietämystä ja taitotasoa perinnemaisemien ja kosteikkojen hoidosta koulutuksen ja tiedotuksen keinoilla. Tuetaan perinnebiotooppien ennallistamista ja hoitoa. TL 3: Kylien kunnostus ja kehittäminen (kylien kehittäminen) (322) Tavoitteena on kylien kehittämis- ja investointihankkeita tukemalla vahvistaa maaseutuyhteisöjen ja kylien sosiaalista toimivuutta ja viihtyvyyttä sekä löytää uudentyyppisiä, moderneja ratkaisuja asumis- ja elinympäristön kehittämiseksi huomioiden eri kohderyhmien tarpeet. 4. Kulttuurin luomat paikallisen kulttuuritoiminnan vahvistaminen TL 3: Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalv. (maaseudun palveluiden) kehittäminen, (321) Tavoitteena on Suupohjan kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnan innovatiivinen kehittäminen, kulttuuripohjaisten telemaattisten palveluiden sekä taiteenalojen paikallisten osaamiskeskittymien kehittäminen. Edistetään mm. uudentyyppistä esittävän taiteen ja kulttuuriperinteen tuotteistamista sekä mahdollistetaan paikallisen kulttuurin kehittyminen tukemalla kulttuurijärjestöjen pienimuotoisia, innovatiivisia investointeja. TL 3. Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen (maaseudun kulttuurija luontoperinnön kehittäminen), (323) Tuodaan esiin ja talletetaan Suupohjan paikallishistoriaa sekä edistetään rakennetun kulttuuriperinnön säilymistä. 5. Kehityksen oraat aktivointi ja kehitysosaamisen tason nostaminen TL 3: Koulutus ja tiedotus (331) Lisätään kehittämistoiminnan onnistumisen edellytyksiä vahvistamalla sitoutumista omaehtoiseen toimintaan ja kohottamalla paikallisten toimijoiden osaamisen tasoa. TL 4: Arvio alueiden ja valtioiden välisestä yhteistyöstä (yhteishankkeet) (421) Käynnistetään alueiden ja valtioiden välisiä hankkeita, jotka liittyvät toimintalinjojen 1,2,3, ja 4 teemoihin. TL 4: Varataan resursseja paikallisten toimintaryhmien toiminnan takaamiseen, pätevyyden hankkimiseen ja toiminnan edistämiseen (toimintaraha) (431) 8

12 1. JOHDANTO Tässä Suupohjan kehittämisyhdistys ry:n laatimassa, Suupohjan alueen paikallisessa maaseudun kehittämisohjelmassa esitellään alueen maaseudun kehittämisen visiota, tavoitteita, strategioita ja esimerkkitoimenpiteitä tulevaa Euroopan Unionin ohjelmakautta varten. Ohjelma on samalla hakemus Leader-toimintaryhmäksi. Suupohjan kehittämisyhdistys ry on paikallinen toimintaryhmä, joka toimii Suupohjassa Isojoen, Jurvan, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan alueella. Tämän ohjelman sisältö pohjautuu laaja-alaiseen, osallistuvaan, alhaalta ylösperiaatteiden mukaisesti tehtyyn valmistelutyöhön. Valmisteluprosessi aloitettiin Suupohjassa keväällä Ohjelma on muotoutunut paikallisten toimijoiden ehdotusten, ideoiden ja visioiden pohjalta yhteistyön hengessä. Suupohjan kehittämisyhdistys ry:n organisoimaan valmistelutyöhön on osallistunut satoja henkilöitä eri teemaryhmissä, kokouksissa ja avoimen ideahaun kautta. Ohjelman perustana on Suupohjan alueen vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien tarkastelu. Tämän analyysin sekä aikaisempien kehittämiskokemusten ja ohjelmien pohjalta on rakennettu visio, alueen haluttu tahtotila tulevaisuudessa. Yhdessä eri toimijatahojen kanssa on pohdittu myös sitä, millaisin tavoittein, miten toimien ja mitä tehden haluttuun visioon päästään. Maailman ja maaseudun murros modernin maaseutuohjelman tarve Suupohja on Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva, vajaan asukkaan ydinmaaseutualue, joka ei sijaitse minkään suuremman kasvukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Alueen toimijat (asukkaat, yrittäjät, päättäjät ja kehittäjät) eivät voi keskeisesti nojautua minkään suuren keskuksen vetovoimaan, mahdollisuuksiin ja palveluihin. Paikallisten ihmisten on siten yhteistyön kautta itse luotava tulevaisuuden mahdollisuutensa. Keskeisiä kysymyksiä tätä ohjelmaa pohdittaessa ovatkin olleet: Miten alueen toimijat; yrittäjät, yritysklusterit, osaamiskeskittymät ja alkutuotanto uudistuvat, verkottuvat, erikoistuvat ja kehittyvät tulevaisuudessa yhä voimakkaammaksi käyvässä globaalissa kilpailussa? Miten seudun asukkaat ja yrittäjät pystyvät omaksumaan modernin tieto- ja taitoyhteiskunnan mahdollisuudet, oppimaan uutta ja vastaamaan siten esille nouseviin haasteisiin? Miten vastataan palvelu- ja väestörakenteen muutokseen ja säilytetään seudullinen elinvoima? Miten vahvistetaan alueen seudun asukkaiden elämän laatua ja muutetaan alueen vahva yhteisöllisyys ja aktiivinen harrastustoiminta moderniksi vetovoimatekijäksi? Valmistelutyön kuluessa olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että alueen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin säilyttäminen ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät uuden ajan modernia maaseutupolitiikkaa, joka edellyttää: a) tietoyhteiskuntakehitykseen vastaamista, erikoistumista, uusien innovatiivisten toimintamallien ja tapojen rohkeaa omaksumista ja aktiivista uuden oppimista kaikilta ikäryhmiltä b) yhteisöllisyyden, sosiaalisen pääoman ja elämän laadun aktiivista vaalimista ja kehittämistä niin kulttuurin, asumisen kuin yrittämisenkin osalta 9

13 c) seudun toimijoiden keskinäisen yhteistyön lisäämistä, kumppanuutta ja organisaatiorajojen rikkomista d) aktiivista verkottumista niin seudullisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti e) toimijoiden oman paikallisen identiteetin vahvistamista sekä alueen vahvuuksien ja toimijoiden aktiivista markkinointia. Aikaisempi kehitystyö ja visio 2015 Aikaisemmat LEADER-ohjelmat ovat olleet menestys Suupohjassa. Ne ovat merkittävästi vaikuttaneet Suupohjan aktivoitumiseen, tulevaisuudenuskon kehittymiseen, uusien työpaikkojen syntymiseen ja laaja-alaisten kehittämisprosessien käynnistymiseen. Toimintaryhmätyön periaatteet ja mallit ovat laajentuneet seudulla onnistuneesti myös koko seudun kehittämispolitiikkaan. Työn oppeja sovelletaan osaltaan muun muassa aluekeskusohjelman Kauhajoen seudun verkostopilotin toteutuksessa. Kaiken kaikkiaan seudullinen kehitystyö Suupohjassa on yhteistyötä, kehittämisen palapeliä, jossa tasa-arvoisina ovat mukana toimintaryhmän lisäksi kunnat, osaamiskeskittymät sekä yritykset ja yhteisöt. Aina on kuitenkin muistettavat, että kaiken takana ovat yksittäiset ihmiset ja heidän halunsa tehdä yhteistyötä. Toivomme, että onnistumme myös jatkossa tämän ohjelman kautta yhdessä luomaan suupohjalaisen esimerkin, Tulevaisuuden maiseman siitä, miten modernin osaamisyhteiskunnan soveltaminen maaseutualueella voi tapahtua. Pohjaa ja uskoa mallin soveltamiselle luo aikaisempi onnistunut, strateginen ja pitkäjänteinen kehitystyö seudulla. Tiedämme kuitenkin, että pelkästään historia ja yhdessä valmisteltu ohjelma eivät yksin riitä. Tämän ohjelman toteutuksessa tarvitsemme vielä paljon alueemme toimijoiden aktiivisuutta, innostusta, kehityshakuisuutta ja ennakkoluulottomuutta, sekä tarvittaessa myös ripaus tervettä nöyryyttä. Visiomme on olla vuonna 2015 elinvoimainen, moderni, kansainvälistynyt ja oppiva maaseutualue, joka on rohkeasti yrittävä ja yrittäjyyteen kannustava, mutta myös asukkailleen lämmin ja turvallinen. Suupohjan kehittämisyhdistys ry:n hallitus ja Suupohjan maaseutuohjelman strategiaryhmä haluavat kiittää kaikkia niitä satoja suupohjalaisia toimijoita, joiden ajatuksiin ja näkemyksiin tämä kehittämissuunnitelma pohjautuu. Bottom up - tyyppinen suunnitteluprosessi kehittämisnäkemysten esille tuojana on jälleen kerran osoittanut vahvuutensa. Kiitokset erityisesti niille 14 eri työryhmän jäsenille, jotka aikaansa säästämättä kerta toisensa jälkeen innostuneesti pohtivat Suupohjan mahdollisuuksia ja rakensivat tulevaisuuden visioitaan. Kiitokset myös niille kymmenille paikallisille asukkaille, jotka esittivät ideoitaan tätä ohjelmaa varten joko suoraan yleisötilaisuuksissa, messuilla, sähköpostin tai tekstiviestien välityksellä. Kiitämme vielä ohjelman kirjoittajia, jotka ovat istuneet kammioissaan tiivistämässä suunnitteluprosessin tuottamaa erittäin runsasta aineistoa täksi ohjelmaksi. 10

14

15 2. TOIMINTA-ALUEEN SOSIO-EKONOMINEN KUVAUS 2.1. Sijainti ja väestö Suupohjan seutukunta sijaitsee Länsi-Suomen läänissä ja Etelä-Pohjanmaan maakunnassa käsittäen Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan kunnat ja Kauhajoen kaupungin. Seutukunta rajautuu etelässä Pohjois-Satakuntaan, lännessä Suupohjan rannikkoalueeseen ja pohjoisessa ja idässä eteläiseen Seinäjoen seutuun. Suupohjan kartta on esitetty liitteessä 1. Alueen kokonaispinta-ala oli km 2. Väestön kokonaismäärä oli seutukunnassa henkeä. Väestön tiheys alueella oli keskimäärin 9,19 henkeä/ maa-km 2. Suupohjan katsotaan olevan maaseututyypiltään ydinmaaseutua (Keränen ja Ponnekas 2005). Seudulla on myös harvaan asuttua ja hyvin alkutuotantovaltaista maaseutua, johon lukeutuvat Isojoen ja Karijoen kunnat. Taulukko 1: Suupohjan asukasluku ja asukastiheys kunnittain Kunta Asukkaita Asukkaita/ maa-km 2 Alkutuotannon osuus-% Isojoki ,03 28,2 Jurva ,27 Karijoki ,10 28,5 Kauhajoki ,19 Teuva ,36 YHTEENSÄ ,19 15,0 Etelä-Pohjanmaa 14 13,6 Koko maa 17 4, Väestön muutos Kaikista seudun kehittämistoimenpiteistä huolimatta väestön kehitys alueella on ollut negatiivinen. Alueen väestön määrä laski vuonna 2003 alle henkilön. Seutukunnan sisällä väestö on keskittynyt Kauhajoelle, jossa asuu noin puolet suupohjalaisista. Kauhajoen asukkaat ovat nuorempia kuin muiden Suupohjan kuntien väestö. Laskevaa väestökehitystä on vauhdittanut negatiivinen muuttotase. Muuttoliike vääristää myös ikärakennetta, sillä poismuuttaneista huomattava osa on nuoria. Viime vuosina poismuutto on kuitenkin hidastunut. Muun muassa Kauhajoella, Isojoella ja Karijoella on ollut myös ajoittaista muuttovoittoa. Vuonna 2004 Suupohjan kokonaisnettomuutto oli -0,18 %, kun se vielä vuonna 1998 oli -1,17 % (Keränen ja Ponnekas 2005). Poismuuttoon erityisinä syinä on yleisesti pidetty sopivien työpaikkojen puutetta, alhaista palkkatasoa ja palkkatasoon nähden korkeita asumiskustannuksia (Mervi Lehtola 2004). Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2004 Suupohjan seudun asukkaista 0-14-vuotiaita oli 16,6 %, vuotiaita 62,7 % ja yli 65-vuotiaita ja sitä vanhempia 20,7 %. Isojoen ja Karijoen kunnissa yli 65-vuotiaiden osuus on tällä hetkellä muita seudun kuntia selvästi suurempi. Ennusteiden mukaan väestön rakenne tulee muuttumaan siten, 12

16 että vuonna vuotiaita seudun asukkaista on 15,0 %, vuotiaita 58,8 % ja yli 65-vuotiaita ja sitä vanhempia 26,2 %. Taulukko 2. Suupohjan kuntien väestökehitys vuosina Kunta Isojoki Jurva Karijoki Kauhajoki Teuva Yhteensä Tilastokeskuksen väestöennuste vuosille esittää alueen negatiivisen väestökehityksen jatkuvan myös tulevina vuosina. Taulukko 3. Suupohjan ennustettu väestökehitys vuosina Kunta Isojoki Jurva Karijoki Kauhajoki Teuva Yhteensä Koulutustaso, erityisosaaminen ja oppilaitokset Koulutustaso Taulukko 4. Suupohjan alueen koulutustaso kunnittain Osuus on laskettu alueen 15 vuotta täyttäneistä asukkaista. Koulutustaso Kunta Tutkinnon Keski- Korkea Ei perusa. suorittan. aste aste jälk. opint. VKTM 1 Isojoki 44,6 33,4 11,2 55,4 176 Jurva 52,3 40,0 12,3 47,7 206 Karijoki 45,5 35,9 9,7 54,5 176 Kauhajoki 55,2 38,6 16,6 44,8 231 Teuva 52,2 38,8 13,4 47,8 209 Keskiarvo 50,0 37,3 12,6 50,0 200 Etelä-Pohjanmaa 249 Koko maa VKTM = väestön koulutustasomittain. Mitä suurempi mittainluku on, sitä parempi on koulutustaso. Väestön koulutustasoa laskettaessa perusjoukkona käytetään 20 vuotta täyttänyttä väestöä. 13

17 Suupohjan alueen koulutaso on sekä Etelä-Pohjanmaan että koko maan koulutasoa alhaisempi. Lähimpänä maakunnallisia keskiarvoja alueella on Kauhajoki. Suupohjassa alueen koulutustarjonta ei kaikilta osin vastaa työmarkkinoiden tarpeita. Etenkin toisen asteen koulutuksen tulisi selvästi paremmin pyrkiä tukemaan alueen kärkitoimialoja Elinkeinorakenne ja työllisyys Suupohjan elinkeinorakenne poikkeaa koko maan keskimääräisestä elinkeinorakenteesta. Alkutuotannon osuus on selvästi koko maan ja myös Etelä- Pohjanmaan keskiarvoa suurempi. Tähän vaikuttaa etenkin Isojoen ja Karijoen suuri alkutuotantovaltaisuus. Näiden kuntien maatalous on toisaalta pitkälle erikoistunutta muun muassa perunan ja juuresten tuotantoon. Suupohja onkin merkittävä ruokaperunan tuotannon ja jalostuksen keskittymä, jonka osuus Suomen ruokaperunan tuotannosta on noin 50 %. Lisäksi karja- ja metsätalous on alueella merkittävää. Suupohja on myös Suomen suurin öljypellavan viljelyalue (noin 500 ha) ja Suomen suurin viljellyn tyrnin keskittymä (noin 100 ha). Aktiivitilojen lukumäärä Suupohjassa oli vuonna 2004 noin Tilojen määrä on Suupohjassa 2000-luvulla vähentynyt noin 200 kappaleella, mutta keskimääräinen tuotanto tilaa kohden on kasvanut. Elintarvikejalostuksessa työskentelevien määrä on seudulla 2000-luvulla kasvanut noin 30 hengellä (Tike 2005a; Tilastokeskus). Jalostuksen osuus elinkeinorakenteesta on Suupohjassa myös keskimääräistä suurempi. Esimerkiksi Jurva on eräs koko maan teollistuneimpia maaseutukuntia (jalostuksen osuus 38 %). Suupohjan teollisuuden kolme kärkeä ovat materiaalinkäsittely ja logistiset järjestelmät, huonekalu- ja elintarvikeala. Valtakunnallisesti merkittäviä toimialakeskittymiä Suupohjassa on perunan lisäksi huonekalujen valmistuksessa ja materiaalinkäsittelyalalla. Suupohja lähialueineen tuottaa muun muassa kotimaassa valmistettavista huonekaluista noin 35 % ja teollisuuden materiaalinkäsittelyjärjestelmistä noin 50 %. Alueella on myös vahvaa kone- ja laitevalmistusta sekä muoviteollisuutta. Alueella on myös merkittäviä mekaanisen puunjalostuksen yrityksiä sekä etenkin Kauhajoella myös muovialan teollisuutta. Kauhajoki on alueen palveluiden keskus ja tarjoaa kaupunkitason palvelut. Elintarviketeollisuuden suurin yksikkö on A-Pihvi Oy, joka on Atria Oyj:n tytäryhtiö. Taulukko 5. Suupohjan seutukunnan elinkeinorakenne kunnittain * ( % ) Maa- ja Kunta metsätalous Jalostus Palvelut Tuntematon Työvoima Isojoki 25,1 24,0 48,5 2, Jurva 10,3 38,6 48,8 2, Karijoki 23,8 33,6 39,5 3,1 717 Kauhajoki 11,8 30,7 54,3 3, Teuva 14,7 35,3 47,3 2, Suupohja 17,1 32,4 47,7 2, Etelä-Pohj. 10,7 28,4 58,4 2, Koko maa 4,2 25,2 68,7 1, * =ennakkotieto 14

18 Eri toimialoista huonekalu- ja elintarviketeollisuuden tuotteet menevät pääosin kotimaan markkinoille, joskin huonekaluteollisuuden vienti on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Metalli- ja materiaalinkäsittelyalan sekä mekaanisen puunjalostusteollisuuden tuotteista valtaosa menee vientiin. Palvelujen osuus elinkeinorakenteesta seudulla on keskimääräistä pienempi. Selkeä kaupallinen, koulutuksellinen ja hallinnollinen palvelukeskus seudulla on Kauhajoki. Palveluelinkeinoista matkailu on alueella nuori ja vielä suhteellisen pieni elinkeino, mutta sen toimijat ovat hyvin verkostoituneita keskenään. Tulevaisuudessa odotetaan seudulla kuitenkin palveluelinkeinojen osuuden kasvavan. Myös uuden seutuverkon odotetaan tuovan alueelle uusia palvelutyöpaikkoja. Yrittäjyyskulttuuri alueella on vahvaa. Esimerkiksi sisäasiainministeriön tekemässä aluekeskusohjelmaseutujen välisessä vertailussa Suupohjassa oli eniten yrityksiä 1000 asukasta kohden. Vaikka yrityksiä alueella on runsaasti, niiden keskimääräinen koko on pieni. Noin 90 % alueen noin 2000 yrityksestä työllistää alle viisi henkilöä Työttömyys on laskenut Suupohjan alueen ja etenkin Kauhajoen työttömyys on ollut korkea. Alue menetti 1990-luvun alun lamavuosina yli 2000 teollista työpaikkaa ja esimerkiksi Kauhajoen työttömyysaste oli liki 30 %. Lamasta on kuitenkin alueella toivuttu ja Suupohjan alueen työttömyysaste oli vuonna 2005 keskimäärin alle 10 %. Työttömyys esimerkiksi Kauhajoella on pudonnut liki 20 % työllisen työvoiman pysyessä ennallaan. Seudun työttömyysaste oli 8.6 %, kun koko Etelä-Pohjanmaan työttömyysaste vastaavana ajankohtana oli 7,3 % (Lähde: Etelä-Pohjanmaan TE-keskus/työvoimaosasto; työllisyyskatsaus 9/2006) Erityisosaaminen ja osaamiskeskittymät Suupohjan alueella on kansallisesti merkittävää erityisosaamista puu- ja huonekalualalla, teollisuuden sisäisessä logistiikassa ja automaatiossa sekä eräillä elintarvikealan osa-alueilla kuten kasvisten fraktioinnissa, lähiruokaosaamisessa ja elintarvikealan mikroyrittäjyyden edistämisessä. Pohjanmaan Nikkarikeskus ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun muotoilun yksikkö Jurvasta, TEAK Oy Teuvalta sekä Neopoli Oy Lahdesta ovat parhaillaan vetovastuussa huonekalu- ja sisustusalan kansallisesti verkottuneen osaamiskeskuksen synnyttämisestä. Suupohjassa Pohjanmaan Nikkarikeskus (www.nikkarikeskus.fi) on erikoistunut kuluttajalähtöiseen muotoiluun ja uusien liiketoimintamallien kehittämiseen konseptijohtamisen professuurin johdolla. TEAK Oy (www.teakoy.fi) on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin huonekalualan koulutus- ja kehittämiskeskus, joka on erikoistunut tuotantoteknologiaan. Lisäksi se on Suomen ainoa huonekalualaan erikoistunut aikuiskoulutuskeskus. Toiminnan päätavoitteena on Suomen huonekalualan ja sen kilpailukyvyn kehittäminen sekä ammattitaitoisen työvoiman kouluttaminen alalle. Nikkarikeskus ja TEAK Oy ovat mukana Lahden tiede- ja yrityspuiston vetämässä Asumisen osaamisklusteri-hakemuksessa. Klusteri hyväksyttiin Suomen 13 osaamisklusterin joukkoon Kauhajoella sijaitsee Teknologiakeskus Logistia (www.logistia.fi), jonka toiminta pohjautuu seudun osaamiseen erikoistuneisiin logistisiin järjestelmiin, teollisuuden 15

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN 28.09.2006 Esipuhe Tämän ohjelman laatiminen on vienyt mietteet lähes vuosikymmenen taakse. Veturin ensimmäisen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Laatukäsikirja Versio 13.8.2012 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki, Finland PL 45, 61801 Kauhajoki, Finland Y-tunnus: 1082564-7 Kotipaikka:Isojoki

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

SUUPOHJA-INFO 2/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Uusia ohjelmia kaudelle 2007-13 valmistellaan s. 2-3

SUUPOHJA-INFO 2/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Uusia ohjelmia kaudelle 2007-13 valmistellaan s. 2-3 SUUPOHJA-INFO 2/2005 Suupohjan seutukunnan infolehti HYVINVOINTIPALVELUJEN UUDET TUULET ESILLÄ Sosiaali- ja terveyspalvelujen uusia tuulia käsiteltiin kehittämisseminaarissa 12.10. Teknologiakeskus Logistiassa.

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY 1 1 STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1 ALUEEN KUVAUS... 3

Lisätiedot

KASVUSTA VOIMAA -POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013

KASVUSTA VOIMAA -POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 KASVUSTA VOIMAA -POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ohjelma toimitettu MMM:öön 29.9.2006 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ...7 2 JOHDANTO...8 2.1 Pohjois-Kymen Kasvu ry ja toiminnan tarkoitus...8

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Yritystä olla pitää Keski-Karjalan Leader-ohjelma 2007-2013

Yritystä olla pitää Keski-Karjalan Leader-ohjelma 2007-2013 Yritystä olla pitää Keski-Karjalan Leader-ohjelma 2007-2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi tiivistelmä eli lyhyestä virsi kaunis...2 2. Edellisten ohjelmakausien satoa ja tulevan kauden kokoamista...4 2.1.

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA SUUPOHJASSA. Suupohjan seutukunnan asukaslehti TALVI / 2013-2014 ISOJOKI KAUHAJOKI KARIJOKI KURIKKA TEUVA

UUSIUTUVA ENERGIA SUUPOHJASSA. Suupohjan seutukunnan asukaslehti TALVI / 2013-2014 ISOJOKI KAUHAJOKI KARIJOKI KURIKKA TEUVA Suupohjan seutukunnan asukaslehti TALVI / 2013-2014 ISOJOKI KAUHAJOKI KARIJOKI KURIKKA TEUVA Yhä useampi surffaa valokuidun kautta Suupohjassa s. 3 Kuva: Heikki Mahlamäki Suupohja vuonna 2024 s. 10 UUSIUTUVA

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013

MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Päivitetty 17.8.2010 Minusta tulee isona puunkasvattaja (Maiju, IV luokka) JOHDANTO Linja-auton laskeuduttua Jussilanmäkeä kirkonkylään ja pysähdyttyä meidän

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Piällysmies ry -toimintaryhmän KEHITTÄMISSUUNNITELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013

Piällysmies ry -toimintaryhmän KEHITTÄMISSUUNNITELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 Piällysmies ry -toimintaryhmän KEHITTÄMISSUUNNITELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 Kerimäki 27.09.2006 Anneli Pulkka Puheenjohtaja Matti Falck toiminnanjohtaja Piällysmies ry Tiivistelmä Piällysmies ry-toimintaryhmän

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 2/2006. Ohjelmatyö taitekohdassa. PARAS-uudistuksessa tositoimiin. Suupohjan seutukunnan infolehti. Yrityshautomot vauhdissa s.

SUUPOHJA-info 2/2006. Ohjelmatyö taitekohdassa. PARAS-uudistuksessa tositoimiin. Suupohjan seutukunnan infolehti. Yrityshautomot vauhdissa s. SUUPOHJA-info 2/2006 Suupohjan seutukunnan infolehti Ohjelmatyö taitekohdassa Useat kehittämisohjelmat ovat päättymässä vuodenvaihteessa. Suupohjassa aluekeskusohjelman Kauhajoen seudun verkostopilotti

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot