-il »:2 I-1 I-1 1-I I-1. (jbj I-1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-il »:2 I-1 I-1 1-I I-1. (jbj I-1"

Transkriptio

1 z x 0 11 z I-1 2»1 -il»:2 I-1 22 I-1 (jbj c Fr -I 0 -I Fn 2 -I 1-I»1»1 1 I-1 -I

2 markkinapotentiaali 2 (63) MARKKINAPOTENTIAALI JA MAHDOLLISUUDET Toimeksiantaja: Toimeksianto: Jämeren reta Asiakirjan nro.: 4 Tiedoston nimi: _Rapl4_finsk.docx ja mahdollisuudet Tarkastus O 1 Päiväys Laatija Terje Norddal Terje Norddal Tarkastaja Toimeksiantaja Jukka Siren Hyväksyjä Terje Norddal Terje Norddal Kuvaus Raportin versio 1 Raportin versio 2 Tarkastuksen yhteenveto Tarkastus Päiväys Tarkastuksen kohde Loppuraportin uonnos versio 1. Loppuraportti RambøII Mellomila 79 P.b Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T F Rambøll

3 MARKEDSPOTENSIAL OG MULIGHETER 3 (63) JOHDANTO Tämä raportti on laadittu Tornionlaakson Neuvoston toimeksiannosta yhteistyössä Storfjordin, Enontekiön, Muonion ja Kolarin kuntien kanssa. Se on rahoitettu EU/E0S:n Interreg-ohjelman tuella. Tätä ennen on toteutettu Suomen Kolarin ja Norjan Skibottenin välisen radan linjausta ja sen kustannuksia koskeva selvitys. Mahdollisista kuljetusmääristä ja muista hyödyistä on myös laadittu karkea arvio. Radasta on tehty tekninen suunnitelma ja investointikustannuslaskelma. Tämän raportin tarkoituksena on selvittää yksityiskohtaisemmin, mitä markkinamahdollisuuksia radalla on sekä konkretisoida sen vaikutuksia elinkeinoelämälle, niin paikallisella kuin alueellisellakin tasolla. Selvityksen laadintatavan on toivottu edesauttavan verkostojen rakentamista mahdollisten toimijoiden ja asiantuntijatahojen välille. Ramboll on saanut tehtäväkseen edellä mainitun työn suorittamisen. Rambøll Norge on ollut koordinointivastuussa ja laatinut loppuraportin. Nils Arne Johnsenin tehtävänä on ollut selvittää mahdollisuuksia Norjan markkinoilla. Jukka Siren on analysoinut radan mahdollisuuksia Suomen markkinoilla sekä muita tämän radan kanssa kilpailevia vaihtoehtoja, John McDaniel ja Yvonne Svanfelt ovat analysoineet mahdollisia Venäjältä ja Klinasta tulevia sekä sinne meneviä tavaravirtoja, Gösta Johnsson on arvioinut vaihtoehtoisten toteutusratkaisujen taloudellisia vaikutuksia kun taas Terje Norddal on analysoinut vaihtoehtoisten teknisten ratkaisujen toteutusmahdollisuuksia Skibottenissa ja koonnut hankkeen loppuraportin sekä toiminut hankkeen vetäjänä. Projektia on johtanut seuraavista henkilöistä koostunut ohjausryhmä: Hanne Braathen, Storfordin kunnanneuvos, ohjausryhmän puh.joht. John Egil Ottosen, Storfjordin kunnan elinkeinojohtaja Heikki Havanka, Kolarin kunnanjohtaja Leena Lehtoruusu, Muonion kunnanjohtaja Heikki Kauppinen, Muonion elinkeinoasiamies Pentti Keskitalo, Enontekiön kunnanjohtaja Peter Hagström, Tornionlaakson Neuvoston toiminnanjohtaja Asiakkaan puolesta projektista on vastannut Peter Hagström. Kokoukset on tulkattu norjaksi/ruotsiksi ja suomeksi. Loppuraportti on kirjoitettu norjaksi ja käännetty suomeksi. Sen pohjana olevat raportit on laadittu englanniksi, ruotsiksi ja norjaksi. Trondheim/Tromssa/Helsinki/Gävle Terje Norddal Ramboll

4 Kolari radan yhteenveto historialhnen 4 (63) MARKKINAPOTENTJAALI JA MAHDOLLISUUDET 1. YHTEENVETO Hankkeen tausta Skibotten kuvaus Suomen markkinatja Suomen kautta mahdollistuvat markkinat Norjan markkinat Jäämeren rata maailmanlaajuisella kartalla Itämeren Iaivaliikennettä koskevat rajoitukset Kilpailutilanteen arviointi Suositus TAUSTAJATOTEUTUS Toimeksiantajan hanke Jäämeren rata Norjan kansallisen kuljetussuunnitelman perustana Rambollin toteutus JÄÄMERENRATA-LYHYTKUVAUS Muutokset aiempiin raportteihin verrattuna Radan tarkistettu linjaus Norjassa Investointikustannukset SUOMEN JA POHJOIS-RUOTSIN MARKKINAT Tavarankuljetukset Suomen rautatiellä kehitys ja ennuste Kauttakulkuliikenne kontteina Suomen rautateitä pitkin Tavaravirtojen kulku Suomen rautateillä Suomen vienti ja tuonti Mahdollisia uusia tavaravirtoja Suomen mahdollisten tavarakuljetusten yhteenveto NORJAN MARKKINAT Norjasta tulevat ja sinne menevät tavaravirrat Kalan kuljetus ja sen kehitys Kalateollisuuden tulevaisuuden näkymät Kalan kuljetusratkaisut Muu kuin kalateollisuus Lyngenin alueen teollisuus Tromssan-Balsfjordin alueen teollisuus Tromssan muiden alueiden ja Länsi-Ruijan teollisuus Teollisuuden yhteispotentiaali Jätteiden kuljetus Kaasua (LNG) Hammerfestistä Suomen nykyisille markkinoille LNG:n kuljetus junalla Norjan tavarapotentiaalin yhteenveto 36 Rambøll

5 MARKEDSPOTENSIAL OG MULIGHETER 5 (63) 6. MAAILMANLAAJUISET KULJETUSVIRRAT Jäämeren rata maallmanlaajuisessa mittakaavassa Tavaravirrat Venäjä/Kiina-USA/Kanada Kiinan ja USA/Kanadan väliset kuljetusreitit Taloudellisen kehityksen mahdollisuuksia Vaihtoehtoiset reitit Mahdollisia maailmanlaajuisia virtoja ITÄMEREN LAIVALIIKENTEEN RAJOITUSTEN VAIKUTUS Itämeren jäänmurtokustannukset Itämeren laivojen koot Aluksien polttoaineen rikkipitoisuuksia koskevat IMO-määräykset KILPAILUTILANTEEN KARTOITUS Jäämeren radan kustannusten ja hyötyjen arviointi Laskelmien edellytykset Laskelmien tulokset Tulostenarviointi YHTEENVETO Suomen markkinat Norjan markkinat Maailmanlaajuisten tavaravirtojen markkinat Kilpailevat ratkaisut Suositus 52 LIITTEET VIITTE ET Ramboll

6 6-(63) MARKKINAPOTENTIAALI JA MAHD0LLISUUDET 1. YHTEENVETO 1.1 Hankkeen tausta Kolarin ja Skibottenin välinen Jäämeren rata -hanke on paikallisten ja kansallisten, pohjoisiin alueisiin ja rautateihin Iiittyvien, poliittisten tavoitteiden mukainen. Rovaniemen ja Kirkkoniemen välille ideoitua rataa on myös kutsuttu Jäämeren radaksi. Kutsumme sitä tässä esityksessä Itäiseksi Jäämeren radaksi erotuksena Kolarin ja Skibottenin välisestä Läntisestä Jäämeren radasta. Jälkimmäisestä käytämme jäljempänä pelkästään nimeä Jäämeren rata. Skibotteniin on mahdollista rakentaa satama, jossa laivakoolle ci ole samanlaisia rajoitteita kuin nykyisissä Perämeren satamissa, joiden syväys on korkeintaan metriä. Vähintään metriä syvät satamat soveltuvat parhaiten suurille kuljetusmäärille, kuten malmille, mineraaleille ja muille Iuonnon materiaaleille. Valtameriliikenteessä kulkevien suurten konttilaivojen vaatimukset ovat samat. Suomen rautateiden raideleveys ja muut tekniset järjestelmät sopivat yhteen Venäjän rautatieverkoston kanssa. Kolari- Skibotten rata on suunniteltu suomalaisen rautatieteknilkan mukaisesti. Sen käyttö Suomen rautatieverkostoon liittyen on siitä syystä joustavampaa kuin muiden Norjan/Ruotsin ratojen. Pitkänmatkan kuljetuksia Suomen ja Venäjän ja niiden naapurialueiden väiiiiä voidaan tätä rataa käyttäen kuljettaa tehokkaammin. Paikallisen elinkeinoelämän kehittäminen on tämän hetken ykkösasioita niin Pohjois Suomessa kuin Pohjois-Norjassakin. Norjassa suuret potentiaalit liittyvät öljyyn ja kalaan. Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Norjassa on suuria malmi- ja mineraaliesiintymiä. Laivakuljetukset uuden jäättömän Norjan rannikolla sijaitsevan sataman kautta saattavat osoittautua edullisemmiksi määrien kasvaessa. Toimeksiantaja haluaa selvittää markkinapotentiaalia pitemmällä tähtäimellä. 1.2 Skibotten Kolari radan kuvaus Radan ensisijainen käyttötarve on tavarankuljetus. Sen rakentamisen suunnittelun on tästä syystä lähdettävä kuljetusten tarpeista. Rataa voidaan käyttää myös henkilöliikenteeseen, mutta silloin junien maksiminopeus on nom ioo kilometriä tunnissa. Tavarajunat ajavat hitaammin. Nopeus voi pudota jopa 50 km/h. Kolarin ja Skibottenin välinen etäisyys on 312 km. Tavarankuljetukset, varsinkin malminkuljetukset, vaativat raskaita kuljetuksia kestävän radan. Pohjoisissa olosuhteissa vaatimuksena on 750 metriä tal sitä pidemmätjunat, korkeintaan 30 tonnin akselipaino ja junan 12 metrin maksimaalinen metripaino. Junan kokonaispaino vol nousta nom tonnhin, josta tonnia on tavaraa. Radan vaihtoehtoisista toteutuksista, jotka lähtevät junan en painoluokista, on suoritettu arvioita. Kolarin ja Skibottenin välisestä radasta on aiemmin laadittu selvitys. Tähän selvitykseen verrattuna ehdotamme muutosta Skibottenin ja rajan väliselle osuudelle niin, että rata jatkuisi Skibottenissa meren tasoon saakka. Maksimaalinen nousu on asetettu 1,2 prosenttimn koko osuudella, mikä vastaa Norjan rautateitä koskevia vaatimuksia, eikä 1,0 prosenttiin, Ram bon

7 MARKKINAPOTENTIAALI JA MAHDOLLISUUDET 7 (63) mikä vaadittaisiin malminkuljetuksille silloin kun junat kiipeävät ylöspäin. Mutta tämä tuskin on ajankohtaista. Suomen puolella maksimaalinen nousu on 1 % Radan investointikustannuksiksi on arvioitu nom 1,6 miljardia Euroa (13 miljardia Norjan kruunua) Suomen puoleisella rataosuudella ja 0,60 miljardia Euroa (5,5 miljardia Norjan kruunua) Norjan puoleisella osuudella Skibottenin konttiterminaali mukaan lukien. Kustannukset eivät sisällä malmiterminaalia ja satamaa. 1.3 Suomen markkinat ja Suomen kautta mahdollistuvat markkinat Suomen rautateiden kuljetusten arvioidaan olevan nom 40 miljoonaa tonnia vuodessa ja niiden odotetaan kasvavan nain 45 miljoonaan tonnhin vuonna Suurimmat tavararyhmät ovat puu/hake, paperi/massa, malmit/mineraalit ja nesteet. Kontteja ja koneita kuljetetaan vain pieniä määriä. Nämä ennusteet perustuvat suurten suomalaisten teollisuusyritysten edustajien haastatteluihin. Nämä odottavat vain vähäisiä tuotannon nousuja (tonneissa mitattuna) ja niiden kautta kasvavia kuljetuksia. Etelä-Suomen kuljetuksia dominoivat sisämaan tavaravirrat. Vienti/tuontivirrat kulkevat yleisimmin Itämeren rannikon eteläisten ja läntisten, nain parinkymmenen sataman kautta. Idästä tuleva kauttakulkuliikenne on ollut mittavaa, jopa 10 miljoonaa tonnia vuodessa, mutta tämä Ilikenne on supistunut 5 miljoonaan tonnhin vuodessa. Myös konttiliikenne oh vilkasta vuoteen 2006 saakka, mutta Venäjän maksujen muutokset pysäyttivät tämän Iiikenteen lähes kokonaan. Venäjä toteuttaa aikoo laajentaa satamiaan voimakkaasti, erityisesti Pietarin satamaa varten on olemassa suuret suunnitelmat. Suomen ja Venäjän välisen kauttakulkuliikenteen ennustetaan vähenevän entisestään. Ruotsin ja Suomen välinen rautatiehiikenne on ollut melko vähäistä. Suomen tärkeimmät kauppakumppanit ovat Ruotsi, Venäjä ja Saksa. Suomen ja muiden mantereiden välinen, valtamerten yli liikkuva tavaravirta on vähäinen. Nämä tavarat kuljetetaan Euroopan suurten napojen, esimerkiksi Rotterdamin kautta. Malmi on suurin potentiaahi Suomen pohjoisissa osissa. Se on myös Kolari Skibotten- radan suurin Suomen markkinoihla oleva mahdohlisuus. En puolilla Pohjois-Suomea on tunnistettu merkittäviä malmi- ja mineraaliesiintymiä. Kahdella paikkakunnilla on meneillään konkreettiset suunnitelmat suurten määrien hyödyntämiseen, Kolarissa ja sen ruotsalaisessa naapurikunnassa Pajalassa, aiotaan käynnistää rautamalmin tuotanto ja Soklissa Venäjän rajahla fosfaatin louhinta. Tämän seurauksena suunnitellaan rautamalmin kuljettamista Narvikin ja Perämeren satamien kautta. Fosfaatti kuljetetaan jalostettavaksi Venäjän puolehle. Pohjois-Suomen maaperässä on useita tunnettuja malmi- ja mmneraahiesiintymiä, joita ei toistaiseksi ole kartoitettu hyödyntämismielessä. Niiden osalta kehitystä on mahdotonta ennustaa. Mutta mahdohliset volyymit saattavat alla suuria miljoonan tonnin vuotuiset määrät tekevät Jäämeren radasta mielenkiintoisen kuljetusvaihtoehdon. RambøII

8 8-(63) MARKKINAPOTENTIAALI JA MAHDOLLISUUDET 1.4 Norjan markkinat Tromssan ja Ruijan alueiden molempiin suuntiin kuljetettava tavaramäärä on nom 9 miljoonaa tonnia vuodessa. Puu- ja muu irtotavara on nom 5 miljoonaa tonnia, kala 1 miljoonaa tonnia ja jalostettu tavara nom 3 miljoonaa tonnia. Vain osa tästä tavarasta kulkee ]äämeren radan mahdollisuuksien kannalta mielenkiintoiseen suuntaan, maksimissaan 0,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Rajan ylittävät kuorma-autokuljetukset, valtatie E8 :aa pitkin Skibottenin kautta, ovat arviolta nom 0,2 miljoonaa tonnia vuodessa. Venäjälle kuljetetaan kalaa nom 0,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Kalatalous on kasvava ala Norjassa. Idän suuntaisen viennin odotetaan alan toimijoicten haastattelujen perusteella kasvavan. Jäämeren radan osuudeksi voidaan arvioida nom 0,2-0,5 miljoonaa tonnia tästä kuljetuksesta. Ruijassa ja Pohjois-Norjassa on suhteellisen vähän teollisuutta, joilla on rajanylisiä kuljetuksia Suomen/Venäjän välillä. Tunnistettu potentiaali on Jäämeren radan osalta nom tonnia. LNG:n eli nesteytetyn kaasun kuljetuksia on myös arvioltu yhtenä mahdollisuutena. Kaasun markkinamahdollisuudet Norjasta Suomeen ja Pohjois-Ruotsiin arvioldaan melko vähäisiksi lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Erittäin pitkällä tähtäimellä saattaa tapahtua muutoksia, jotka voivat vaikuttaa toiseen suuntaan. Rautatiekuljetukset eivät kuitenkaan ole ensisijainen kuljetustapa. Norjan ja muun maailman väliset mahdolliset kuljetukset Jäämeren rataa pitkin ovat arviolta tonnia. 1.5 Jäämeren rata maallmanlaajuisella kartalla Kolarin ja Skibottenin välinen ]äämeren rata voi olla osa Pohjois-Skandinavian, Venäjän ja Kiinan ja USA:n ja Kanadan itärannikon välistä kuljetusreittiä. Tämä reitti muodostuisi Amerikan itärannikon satamien ja Pohjois-Norjan rannikolla sijaitsevan Skibottenin jäättömän sataman välisistä laivakuljetuksista ja Skibottenin Venäjän/Kimnan välisistä rautatiekuljetuksista, suureksi osaksi Venäjän rautateitä pitkin. Kansamnvälinen rautatieunioni on selvittänyt edellä kuvatun kuljetusreitin, nimn kutsutun Northern East-West Corridorin (NEW) kustannuksia, mutta käyttänyt Murmanskia ja Narvikia eurooppalaismna satamavaihtoehtomna.. Kolarin ja Skibottenin välisen radan suunniteltu tekninen standardi sopli yhteen Suomen ja Venäjän rautateiden kanssa. Yhtenäinen junaliikenne on siten mahdollista. Sitä kautta rata on lähtökohtaisesti kiinnostava kuljetuksille, joiden toinen päätepiste on USA/Kanadassa ja toinen Suomessa, Venäjällä ja kauempana idässä. USA:n vienti Venäjälle on pientä, vain 1,5 miljoonaa tonnia vuonna Tuonti on huomattavasti suurempaa, ja se on lisääntynyt viime vuosina. Vuonna 2010 sen suuruus oh 40 miljoonaa tonnia, koostuen pääasiassa erilaisista öljytuotteista. Ram bø II

9 MARKKINAPOTENTIAALI JA MAHDOLLISUUDET 9 (63) USA:n vienti Kilnaan an merkittävää. Vuanna 2010 se all kasvanut 73 miljoanaan tanniin ja cli siten suurempi kuin tuanti Kilnasta, joka all 54 miljaanaa tannia. Erilaiset valmistavarat muodastavat suuren asan kuljetuksista malemplin suuntiin. Tåmä merkitsee, että tavara kuljetetaan suureksi osaksi kanteissa. Kysymyksessä ovat myös tavarat, jaille lyhyt kuljetusaika on usein tärkeä. Rautatiekuljetukset voivat alla mielenklintainen vaihtoehta, jas ne napeuttavat matkaa. Kilnan länsiasien ja USA:n välillä kuljetus Euraapan satamien ja Atlantin valtameren yli an perlaatteessa napein reitti, mutta vain muutamaa päivää napeampi (18 verrattuna 21 päivään) kuin Kilnan itärannikan ja Amerikan länsirannikan välinen Tyynen valtameren yli kulkeva reitti. Suurin asa Klinan tuotannasta ja kulutuksesta sijaitsee nhin lähellä Tyynen valtameren rannikkaa, etta kuljetukset sen ja Pahjais-Amerikan itärannikan välillä avat Euraapan satamien kautta pidemmät, hitaammat, kalliimmat ja useampia rajanylityksiä sisältävät. Arviaimme Kiinan ja USA/Kanadan väliset NEW-mallin kuljetukset hyvin pieneksi rna hd all isu ud e ksi. Jas USA:n/Kanadan ja Venäjän välinen kauppa vilkastuu ja kehittyy valyymiltaän suuremmaksi sisältäen enemmän pualivalmisteita, vaivat kanttikuljetukset Kalari Skibatten -rataa pitkin nausta klinnastavaksi vaihtaehdaksi. Kilpailijaina vaidaan pitää Venäjän satamien kautta tapahtuvia kuljetuksia, kaska satamien, varsinkin Murmanskin ja Pietarin satamien, laajennuksia suunnitellaan. 1.6 Itämeren Iaivaliikennettä koskevat rajoitukset Itämeren jäätilanne el madernien jäänmurtajien ansiasta ole laivalilkenteelle kovin suuri angelma. Suomi käyttää tähän tarkaitukseen vuasittain nain 30 miljaanaa euraa (240 miljaanaa narjan kruunua). Laivallikenteen muutakset vaikuttavat näihin kustannuksiln jankin verran, mutta kavin suurista summista ej ole kyse. Lisäkustannukset 5 miljaanan malmitannin asalta olisivat vuadessa nain 2 miljoanaa euraa (16 milj. narjan kruunua). Itämeren sisäasien satamat vaivat attaa vastaan laivaja, jaiden syväys an metriä. Tämä merkitsee aluksia, jaiden lastauskapasiteetti an tannia. Pietarin satarna vai attaa vastaan laivaja, jaiden syväys an lähes 15 metriä. Euraapan liikenteessä tämä merkitsee mahdollisuutta käyttää suurempia laivaja kuin ne mitä tällä hetkellä yleensä käytetään. Valtameriliikenteessä käytettäville suuremmille laivaille syväys voi alla Ilian pieni. Esimerkiksi Göteborgin satarnalaitureiden syväys an lähes 20,5 metriä. Uudet, palttoaineiden rikkipitaisuuksia kaskevat, säännöt merkitsevät laivakuljetusten kustannusten nausua, varsinkin niillä alueilla, joita tiukemrnat säännöt kaskevat. Näitä aluelta avat muun muassa Itämeri ja Pahjanmeri 62 asteen eteläpualella ja Englannin kanaalin pahjoispuolella. Maakuljetukset voivat tästä syystä tulla yleisesti attaen klinnastavammiksi, mutta Jäämeren radalle näillä tavaramäärillä an tuskin käytännön merkitystä. 1.7 Kilpailutilanteen arviointi Jäämeren radan kilpailijoiden arviainti analyysi perustuu tunnetuimpaan oletettuun tavaravirtaan, eli Kolari/Pajala-alueen rautamalmin kuljetukseen valtameren toisella pualilla sijaitseviln kahteisiin. Lähtökohtana an 10 miljoonan tannin vuotuiset kuljetukset. Suuri osa Ram bøii

10 1O-(63) MARKKINAPOTENTIAALI JA MAHDOLLISUUDET tästä volyymistä an rautamalmia, mutta mukana ovat myös muita Narjan, Suamen ja Venäjän markkinailta tulevia kuljetuksia. Kalari/Pajalasta Svappavaaraan, ja siellä Narvikiin Malmirataan yhdistyvä uusi rata an kilpaileva vaihtaehta. Toinen vaihtoehta on Rovaniemen ja Kirkkoniemen välinen rata, joka haarautuisi Sadankylästä Kalariin. Kuljetuksien tonnihinta Kolarista satamaan riippuu suureksi asaksi radan aminaisuuksista (akselipainasta, junan metripainasta, junan pituuksista ym.) ja kuljetusmatkasta. Jos lähtökohtana on saman standardin omaava rata, muodostuu kuljetusmatkojen era ratkaisevaksi. Rautatien pituus Kolarista Narvikiin alisi nain 340 km, Skibotteniin 315 km ja Kirkkaniemeen nain 510 km. Malminkuljetukset parhaimmalla ratatyypillä tulevat edullisimmiksi Skibotteniin (ratamaksuja ja kiskajen kulutusta lukuun attamatta) eli 2,29 euroa tannia kohti ( nain 18 Norjan kruunua). Halvin Narvik-vaihtoehto maksaisi 2,44 euroa tonnilta (nain 20 narjan kruunua). Kirkkoniemi-vaihtaehta alisi ainakin 50 prasenttia kalliimpi. Suamen ratamaksut ovat korkeammat kuin Ruotsin. Narvik-vaihtaehta an nämä huomioon attaen edullisin. Laivakuljetukset Amerikkaan ja Euraoppaan/Aasiaan/Afrikkaan ovat lyhyimmät Narvikista. Skibottenista matka pitenee nain 110 kilametrillä ja Euraappaan/Aasiaan/Afrikkaan nain 270 kilametrillä. Kirkkaniemestä matka an nain 360 km ja vastaavasti 500 km pitempi. Kalari -.Skibatten -radan investaintitarve an 2,5 miljardia euraa (19,6 miljardia narjan ja 21,8 miljardia Ruatsin kruunua). Saman standardin amaava rata Kalarista Narvikiin maksaisi 1,0 miljardia euraa (8,1 miljardia narjan ja 9,0 ruatsin kruunua). (sähkökäyttö malemmilla radailla savitettu raskaimmille 750 metriä pitkille junille). Kuljetukset tulevat kakanaisuuclessaan kustannuksiltaan alhaisimmiksi Narvikin ja karkeimmiksi Kirkkaniemen kautta. 1.8 Suositus Emme ale tunnistaneet niin suuria tavaravirtaja, että ne riittäisivät Jäämeren radan investainnin perustaksi. Suurin tunnettu mahdallinen tavaramäärä an Palajan rautamalmi ( Ruatsissa Kalarin lähellä), mutta kyseinen taimija pitää Narvikin vaihtaehtaa mielenkiintaisimpana, ainakin Iyhyellä tähtäimellä. Venäjän talauden myönteinen kehitys ja jäsenyys WTO:ssa vai merkitä Venäjän ja Länsi Euraapan/USA:n välisen kaupankäynnin huomattavaa kasvua. Tämä vai johtaa uusien kuljetusratkaisujen harkitsemiseen. Pahjais-Venäjän öljy- ja kaasuvarajen hyödyntäminen vai herättää tarpeen luada napeat ja tehakkaat yhteydet alueen ja Pahjois-Narjan teallisuuden väl ilie. ]äämeren rata vai pitemmällä tähtäimellä alla mielenkiintainen vaihtaehta uusien malmi- ja mineraaliesiintymien kuljetuksille. Edellytyksenä an vähintään 10 miljaanan tannin kuljetustarve. Siinä tapauksessa Jäämeren rata an yhteiskuntataloudellisesti kannattava investointi. RambøII

11 MARKKINAPOTENTIAALI JA MAHDOLLISUUDET 11 (63) 2. TAUSTA JA TOTEUTUS 2.1 Toimeksiantajan hanke Kolarin ja Skbottenn välinen Jäämeren rata -hanke on paikallisten ja kansallisten pohjoisiin alueisiin ja rautateihin Iiittyvien poliittisten tavoitteiden mukainen. Kutsumme sitä tässä esityksessä Itäiseksi ]äämeren radaksi erotuksena Kolarin ja Skibottenin välisestä Läntisestä Jäämeren radasta. Jälkimmäisestä käytämme jäljempänä pelkästään nimeä Jäämeren rata. Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa on laajoja malmiesiintymiä. Näistä yhden, Ruotsin Pajalassa sijaitsevan eslintymän, hyödyntäminen on käynnistetty äskettäin. Malmin kuljetus tältä kaivokselta aiotaan suorittaa alkumatkasta kuorma-autoilla ja edelleen rautateitse Narvikiln ja sieltä eteenpäin laivalla. Mutta kuljetusmäärien mahdollisesti kasvaessa saattaa toinen kuljetusreitti uuden Norjassa sijaitsevan, ympäri vuoden sulana pysyvän sataman kautta tulla edullisemmaksi. Tämä satama el myöskään asettaisi rajoituksia laivojen koolle, toisin kuin Perämeren satamat. Malmin, mineraalien ja muiden Iuonnonvarojen kuljetus Pohjois-Suomesta ja Pohjois-Ruotsista muodostaa Jäämeren radan ensisijaiset markkinat. Toimeksiantaja toivoo näiden mahdollisuuksien kartoittamista pitkällä tähtäimellä. Jäämeren rata on suunniteltu toteutettavaksi suomalaisen tekniikan mukaisesti niin raideleveyden kuin automaation jne. osalta. TälIä tavoin varmistetaan junien mahdollisuus jatkaa muualle Suomeen, ja Venäjälle ja sieltä edelleen Kiinaan ja muihin Venäjän lähinaapureihin, ja vastaavasti sieltä Jäämeren radalle. Tämä laajentaa Jäämeren rataa pitkin, kumpaankin suuntaan kuljetettavien, tavaroiden markkinamahdollisuuksia. Tällaisten mahdollisuuksien tunnistaminen ja konkretisointi on tärkeä osa hanketta. Rautatie ja Skibottenin satama luovat alvan uudet mahdollisuudet uusien yritysten perustamiseen ja elinkeinoelämän kehittämiseen niin paikallisella kuin alueellisellakin tasolla. Tällaisten vaikutusten laajuus on myös tärkeä huomioon otettava seikka. Jäämeren radan rakentaminen on erittäln suuri hanke, ja sen rakentamispäätös vaatil hyvät perusteet, ja päätöksen perustana olevien arvioiden ja analyysien tukevaa jalkauttamista. Tämä koskee ennen kaikkea elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle koituvien hyötyjen konkretisointia. Toimeksiantajan toiveena on avoin selvitysprosessi, joka mahdollistaa monien asiasta kiinnostuneiden tahojen mukana olon ja työhön osallistumisen. Samoista tavaravirroista enemmän tal vähemmän kilpailevia hankkeita ja ratkaisuja on myös olemassa. Tässä raportissa on analysoitava ja esitettävä Jäämeren radan mahdollisuudet ja edut näihin ratkaisuihin verrattuna. Investointikustannukset arvioitiin vuonna 2009 valmistuneessa selvityksessä 23 miljardiin Norjan kruunuun. Radan tuomien mahdollisten hyötyjen alustavan arvion perusteella investointi on Iiian suuri, jotta se voitaisiin esittää realistisena hankkeena Suomen priorisointiprosesseissa. Mahdollisuuksia investointikustannusten supistamiseen kannattaa harkita. Tämä voidaan tehdä Ram bø II

12 12-(63) MARKKINAPOTENTIAALI JA MAHDOLLISUUDET sovittamalla standardivaatimukset maksukykyisimpien kuljetusvirtojen tarpeiden mukaisiksi. Rautamalmi on tällä hetkellä tiedossa oleva suuri tavaramäärä, jonka kuljetukset tllä radalla voivat mahdollistua ja siksi kannattaa arvioida standardin sovittamista sen kuljetustarpeeseen. 2.2 Jäämeren rata Norjan kansallisen kuljetussuunnitelman perustana Pohjoisten alueiden infrastruktuurista on laadittu raportti Norjan kansallisen kuljetussuunnitelman yhteydessä (liite 6). Tässä raportissa käsitellään useita vaihtoehtoisia rautatiehankkeita, joista Jäämeren rata on yksi. Kuva 1 esittää raportin en vaihtoehtoja. Nye baneposjekt: Nadområdene Irbi. r,hara, 13 slr f:rri3r Iod4icoup Å fl ir br r rrrrr Kuva 1 Pohjois-Norjan, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen vaihtoehtoisia rautatiehankkeita. TØI (Kuljetusekonomian instituutti) on arvioinut Jäämeren radan mahdolliset tavaramäärät vuonna 2040 tämän päivän tilanteeseen ja suurempaan kasvuun perustuvan skenaarioon perustuen. Arvioitu tavaramäärä on alle 200 tuhatta tonnia vuodessa, mutta tässä määrässä el ole otettu huomioon uusien kaivostoimintojen käynnistämistä Suomessa, mikä voisi merkitä aivan toisia lukuja. Norjan kuljetusalan en liikennemuotojen selvitys tekee seuraavan johtopäätöksen Jäämeren radasta: Meillä ej ole tietoa siitä, miten muut maat näkevät radan tuomat mahdollisuudet. Norjan tavaravirtoihin perustuen tällä ratavaihtoehdolla on mielestämme rajalliset markkinamahdollisuudet. Suomen rataverkkoon kytkentä saattaa merkitä synergiaetuja, joita laskentamallit eivät pysty huomioimaan. Suomi on kertonut suunnitelmistaan selvittää Pohjois Suomen uusia rautatieratkaisuja vuonna Oletamme, etta Suomi arvioi tämän radan yhdessä muiden ratavaihtoehtojen kanssa omien tarpeidensa ja intressiensä mukaisesti. On luonnollista, että Norjan liikenneviranomaiset seuraavat kehitystä tiiviisti ja tekevät yhteistyötä Suomen viranomaisten kanssa tulevaisuuden liikenne- ja logistlikkaratkaisuja punnitessaan. Ramboll

13 MARKKINAPOTENTIAALI JA MAHDOLLISUUDET 13 (63) 2.3 Rambollin toteutus Rautatieratkaisumallien muutokset ja niiden kustannuslaskelmat on tehty tavanmukaisena insinöörityönä tutkimalla ratalinjauksia kartalta ja Iuonnostelemalla ratkaisuja yleistasolla. Tarkoituksena on ollut tunnistaa tärkeitä elementtejä /(maan päällinen rautatie, tunnelit, sillat, risteävät radat), joita voidaan käyttää kustannuslaskelmien perustana. Lähtökohtana on käytetty Norjan kokemuksiin perustuvia lukuja Norjan puolelle sijoittuvan radan osalta ja Suomen/Ruotsin lukuja Suomeen sijoittuvalla rataosuudella. Suomen puoleisen radan osalta on hyödynnetty SWECO:n aiemman raportrn perustietoja. Norjan puolella radalle on piirretty uusi linjaus. Suomen markkinaselvitys perustuu Suomen rautatiekuljetusten markkinatietoihin, jotka Ramboll Finland on saanut Suomen rautateiden ennusteesta, joka ulottuu vuoteen Tämä on virallinen, Suomen Lilkenneviraston rautatieosaston laatima ennuste, joka valmistui marraskuussa Jäämeren rataa koskeva analyysi perustuu tämän raportin laajaan aineistoon, jota on täydennetty uusilla haastatteluilla ja avoimista Iähteistä saatavalla tiedolla (kirjallisuus, Internet, medla). Norjan markkinatilanteen kartoituksessa on käytetty samoja menetelmiä kuin Suomen selvityksessä, avainyrityksiä on haastateltu ja selvitetty, miten ne suhtautuvat radan mahdollisuuksiin markkinoilla. Haastatellut yritykset toimivat Ruijan ja Tromssan Iääneissä. Kalastusteollisuutta on analysoitu erikseen, ja tässä yhteydessä käytettävänä on ollut laaja, avoimista lähteistä saatavilla oleva aineisto. Maailmanlaajuisten kuljetusten osalta selvitys perustuu suurilta osin Narvikin Liikennekehityksen (Transportutvikling i Narvik) Kansanväliselle rautatieliitolle (UIC) laatimiin raportteihin. Norjan ratavirasto on luovuttanut nämä raportit käyttöömme. RambøII

14 14-(63) MARKKINAPOTENTIAALI JA MAHD0LLrsuuDET 3. JÄÄMEREN RATA - LYHYT KUVAUS 3.1 Muutokset aiempiin raportteihin verrattuna Radan tekninen ratkaisu ja investointikustannukset on arvioitu SWECO:n toimesta (viite 5). Laskelmien perustana on radan mitoittaminen km/tuntinopeudelle, 35 tonnin akselipainolle ja sähköistykselle, sekä 1,0 %:n maksiminousulle. Raportissa päädytään 21 miljardin Norjan kruunun investointikustannukseen ennen arvonhisäveroa. Lisäraide konttisatamaan sisältyy tähän kustannukseen. Suomen puoleinen osuus maksaisi 15,5 miljardia Norjan kruunua. Lisäksi tulevat malmisataman rakennuskustannukset, jotka on arvioitu 2,3 miljardiin Norjan kruunuun ennen arvonlisäveroa. Edellytyksenä on, että koko rata Kolarin ja Skibottenin välillä rakennetaan suomalaisella (ja venäläisellä) raideleveydellä. SWECO:n lähtökohtana ovat olleet suhteellisen korkeat tekniset, parha[ta nykyisin rakennettavia ratoja vastaavat, vaatimukset. Nämä perustuivat suurempaan liikennemäärään, kuin mitä me nyt arvioimme realistiseksi odotukseksi. Tämän radan kuljetusperusta on alussa marginaalinen. Siksi haluamme arvioida yksinkertaisemman, raskaalle tavaraliikenteelle suunnitellun radan vaikutuksia, emmekä keskity lainkaan nopean henkilöllikenteen ratavaatimuksiin. Suomesta Norjan Kirkkoniemeen menevää rataa on hahmoteltu vaihtoehtona Kolari-Skibottenin Jäämeren radalle. Myös sille radalle on suunniteltu yksinkertaisempi, tavarakuljetusten vaatima standardi. Norjan/Suomen rajan ja Jäämeren, eli Kilpisjärven ja Skibottenin välillä SWECO:n suunnitteleman radan profilli nousisi korkeintaan 1,0 %, ja rata kulkisi mahdollisimman suoraa linjaa. Tässä ratkaisussa rata tulisi Skibotteniin 100 metriä meren pinnan yläpuolella. Malminkuljetusten kannalta ratkaisu vol olla hyvä, mutta se el ole käytännöllinen muita tavaravirtoja ajatellen. Meren rantaan pääseminen edellyttää, että rata rakennetaan suurimmaksi osaksi tunturin sisällä kulkevaan spiraaliin ja siitä edelleen terminaaliln, joka sijaitsisi Falsnesoddenin eteläpuolella. Konttiterminaalin suunniteltu sijainti el ole teknisesti toimiva ilman erittäin suuria kustannuksia. Tähän kohtaan suunniteltu alue olisi maatäytön jälkeen nom metriä pitkä ja 100 metriä leveä eli kokonaispinta-alaltaan nom 70 hehtaaria. Jos vastaanotettava tavaramäärä on esimerkiksi TEU vuodessa (nykylnen määrä Narvikissa), arvioimme tilantarpeen olevan nom hehtaaria ja vaakasuoran rataosuuden tarpeen vähintään 2 kilometriä. Puolet tästä radasta vol tarvittaessa olla kaarretta. Topografisesti tällainen alue on mahdollista perustaa Skibotten-joen suualueen etelänpuoleiselle rannalle. Tämä on suojeltua luontoaluetta. Siitä huolimatta haluamme esittää, millaiselta konttiterminaali tällä alueella voisi näyttää. Perustana ovat seuraavat muuttujat, samat kuin kaikissa laskelmissamme: Jyrkin nousu 1,2 % (vaikuttaa veturin vetokykytarpeeseen ja siten junan painoon) Kaarteiden säde > 1000 metriä, poikkeuksellisesti 600 metriä, pienet säteet vaikuttavat negatiivisesti kulutukseen ja ylläpitoon. Dieselkäyttömnen. Merkmnantojärjestelmä EU-vaatimusten mukainen (ERTMS-järjestelmä). kohtausraide, jossa kaksi raidetta joka 30 km. Kohtausraide, jossa 3 raidetta joka 60 km. Sillat rakennetaan 35 tonnin akselipamnolle ja 12 tonnin metripamnolle. Ram bcli

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointija kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Lisätiedot

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Barents Link Forum VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kajaani, tammikuu 2008 SISÄLTÖ Alkusanat...4 1 Yleistä...5 2 Raja-aseman liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT 2 B:52 ISBN 978-952-5731-03-3 ISSN 1236-8393 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUSANAT... 5 2. POHJOIS-SUOMI OSANA KANSAINVÄLISIÄ KULJETUSKETJUJA... 6 2.1 Elinkeinoelämä...7

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUSARVIOINTI RATAHANKE KONTIOMÄKI SUOMUSSALMI - TAIVALKOSKI KUUSAMO KEMIJÄRVI/SALLA

VAIKUTTAVUUSARVIOINTI RATAHANKE KONTIOMÄKI SUOMUSSALMI - TAIVALKOSKI KUUSAMO KEMIJÄRVI/SALLA VAIKUTTAVUUSARVIOINTI RATAHANKE KONTIOMÄKI SUOMUSSALMI - TAIVALKOSKI KUUSAMO KEMIJÄRVI/SALLA 9.. Esipuhe Liikennejärjestelmien toimivuus ja alueiden saavutettavuus ovat elinkeinoelämän perusta. Suomessa

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT

TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 164 2009 TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT Antti

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Marja Mattila Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT ELLO WP 3 Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010 Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys.

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Kotka, 2013. Jari Hyyrynen, Pia Paukku ja Emmi Rantavuo. Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011 M Suomen Posti Oyj 2 Puu&Tekniikka numero 10/2011 KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET VAATIVAAN PAKKAAMISEEN KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET Cross Cross

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Hangon sataman logistiikkaselvitys

Hangon sataman logistiikkaselvitys Hangon sataman logistiikkaselvitys Hanko 2007 1 2 ESIPUHE Uudenmaan liitto, Hangon Satama, Raaseporin elinkeinokeskus sekä Länsi-Uudenmaan kauppakamari ovat teettäneet Hangon sataman logistiikkaselvityksen,

Lisätiedot

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA FCG Planeko Oy HUMPPILAN KUNTA HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA Loppuraportti 350-D1823 12.2.2009 FCG Planeko Oy Loppuraportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 1 1.1 Toimeksiannon

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

VÄYLÄ AUKI. Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin. Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström

VÄYLÄ AUKI. Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin. Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström VÄYLÄ AUKI TULEVAISUUTEEN Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström PBI Research Institute Tammikuu 2013 Jenni

Lisätiedot

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Loppuraportti 18.12.2010 Juha Vanhanen, Mikko Halonen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Ilmastoasioiden huomioiminen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.5.2005 Tekijät

Lisätiedot

KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT

KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT ESISELVITYS Kati Raikunen 27.8.2008 Kotka 2 SISÄLTÖ Tiivistelmä...4 Aihesanastoa...5 1. Johdanto...7 2. Saatavilla olevat tilastopalvelut...8 2.1. Yritysten tilastot...8

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys 12.2.2010 Kohateam Oy, Reijo Lehtinen Työraportti Työryhmän kokouksen 13.1.2010 tarkistusten ja lisätäsmennysten mukaisena 1 Sisältö Esipuhe... 3 1. Tausta... 4

Lisätiedot