Thl.fi Vaatimusmäärittely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Thl.fi Vaatimusmäärittely"

Transkriptio

1 1(72) Thl.fi Vaatimusmäärittely

2 2(72) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Muutokset THL Viimeistely ja hyväksyntä tarjouspyynnön liitteeksi Riku Mäki (THL) Muutoksia kilpailutuskohteen selventämiseksi Riku Mäki (THL) Alustaratkaisuehdotus Riku Mäki (THL) HTML-proto ja selainversiot Riku Mäki (THL) Tyylimuokkaukset

3 3(72) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Määriteltävä kokonaisuus lyhyesti Dokumentin kattavuus ja tarkoitus Käytetyt menetelmät Lyhenteet ja termit Viitteet TAUSTOJA JA RAJAUKSIA Yleistä Taustaa ja lähtökohdat Rajauksia Tärkeitä huomioita toteutuksen kannalta KÄYTTÄJÄT Yleistä Huomioitavaa Käyttäjät ja käyttäjäryhmät SISÄLTÖ- JA SIVURAKENNE Yleistä Pääsisällöt Aiheet ja aliaiheet Rakenteen käytettävyys Sisältöhierarkia Sivujen rakenteet Yläpalkki Alapalkki Etusivun rakenne Yleinen sivurakenne Navigaatio Erilliset sivustot PALVELUALUEET JA RAUTALANKAMALLIT JA HTML-PROTO Yleistä Rautalankamalleista HTML-proto Etusivu Ajankohtaista Aiheet Aihe Aliaihe Asiointi ja ohjeet Tutkimus ja kehittäminen Tilastot Julkaisut THL Haku... 50

4 4(72) 5.15 Henkilöhaku TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Yleistä Palaute / lomakkeet Tietosisältöjen esiin nosto Tulostus Kieliversiointi Gallup / viikon kysymys Laskurit ja työkalut Usein kysytyt kysymykset Jaa Upotuskoodi Video, audio ja muu multimedia Toimipisteet Tulevaisuudessa verkkopalvelusssa voi olla tarjolla erilaisia sivu tai sivustopohjia omia sivustoja varten. Näitä voi olla esimerkiksi hankkeelle luotu oma sivusto, jossa kerrotaan hankkeesta vapaammin omalla ulkoasullaan YLLÄPITO JA SISÄLLÖNHALLINTA Yleistä Johdanto Sisällön lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen Sisällön näkyvyys Hallintamalli Erilliset sivustot ja muiden ulkoisten sivujen sisällön esittäminen sivustolla Henkilöstön tietojen nosto Materiaalipankki Lomakkeiden hallinta Käytön seuranta EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Yleistä Migraatio Käytettävyys ja saavutettavuus Resoluutio ja selaimet Merkkaus Selaimet Yleisten verkkopalvelukäytäntöjen noudattaminen JavaScript Selainlaajennukset Selkeät ja kieliversioidut polut Hakukoneoptimointi Vasteaika Skaalautuvuus ja saatavuus HUOMIOITAVAT SUOSITUKSET, STANDARDIT JA ASIAT Yleistä Yleiset suositukset Käytettävyys Saavutettavuus Tietoturva... 67

5 5(72) 9.6 Palvelutuki TEKNISET VAATIMUKSET Yleistä Kävijämäärät Alustan ja teknologian vaatimukset Rajapinnat ja periaatteet... 70

6 6(72) 1 Johdanto 1.1 Määriteltävä kokonaisuus lyhyesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keskeisin tehtävä on tuottaa tietoa tieteelliseen, yhteiskunnalliseen, ammatilliseen ja kansalaiskäyttöön. Thl.fi-verkkopalvelulla on merkittävä rooli tämän tehtävän täyttämisessä. Thl.fi-verkkopalvelun keskeisimmät käyttäjäryhmät ovat SoTe-alan ammattilaiset, päätöksen tekijät, tutkimus- ja tilastotietoa tarvitsevat, sekä ajankohtaisista asioista kiinnostuneet. Verkkopalvelun kautta SoTe-alan ammattilaiset löytyvät muun muassa työssään tarvitsemat käytännön ohjeet ja sähköiset työkalut. Päätöksen tekijöille verkkopalvelu tarjoaa esimerkiksi vaikuttavuus- ja vertailutietoa, sekä tietoa erilaisista toimintamalleista. Puolestaan tutkimus- ja tilastotietoa tarvitsevat käyttäjät pääsevät verkkopalvelun kautta käsiksi THL:n laajoihin tutkimusja tilastotietoihin. Ajankohtaisista asioista kiinnostuneet käyttäjät (esim. median edustajat) saavat verkkopalvelun kautta ajankohtaisen tiedon THL:n aihepiiriin liittyen. Läsnäolo verkossa ja verkossa toimiminen ovat keskeinen osa THL:ää ja sen arkipäivää. Verkossa muun muassa jaetaan tutkimus- ja tilastotietoa, kerrotaan ajankohtaisista asioista ja käydään keskustelua THL:n asiapiiriin liittyen. Thl.fi-verkkopalvelulla on merkittävä rooli tämän tehtävän täyttämisessä, mutta se on vain osa koko THL:n verkkoläsnäoloa. THL:llä on olemassa muita verkkopalveluja (kuten Innokylä), ja se on läsnä myös sosiaalisen median kanavissa (mm. Twitter, Facebook ja YouTube). Thl.fi-verkkopalvelun ei tarvitse tarjota kaikkea tietoa THL:ään ja sen toimintaan liittyen, mutta Thl.fi-verkkopalvelun kautta tarjotaan käyttäjälle näkyvyys ja väylä THL:n koko verkkoläsnäoloon ja tarjontaan verkossa. Erittäin keskeinen huomio tulevaan Thl.fi-verkkopalveluun liittyen on, että se on tietosisällöltään erittäin suuri ja haasteellinen kokonaisuus. Thl.fi-verkkopalvelu pitää sisällään useita tuhansia sivuja, ja lisäksi tietosisältö ei ole jakautunut tasaisesti eri palvelualueiden ja niiden aliosioiden alle. Tarkempaa tietoa THL:ään liittyen löytyy muun muassa THL:n nykyisiltä verkkosivuilta 1.2 Dokumentin kattavuus ja tarkoitus Tämä dokumentaatio kuvaa verkkopalvelun toteutukselta ja alustalta edellytettyjä vaatimuksia ja ominaisuuksia. Asioiden kuvaaminen on jätetty osittain tarkoituksella laajoiksi, sillä ratkaisumalleja ja toteutustapoja asioiden toteuttamiseen on paljon. Täten on haluttu jättää paljon vapausasteita toteutuksen tarjoajille sen suhteen kuinka esimerkiksi toiminnalliset tarpeet ratkaistaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kun asioita jätetään määriteltäväksi ja tarkennettavaksi toteutuksen yhteyteen, jää tarkka tietämys toteuttajille ja he pystyvät soveltamaan parhaiten tarjoamiaan ratkaisuja verkkopalvelun toteuttamiseen. Tietyt toiminnallisuudet ja asiat on kuvattu melko yksityiskohtaisesti. Yksityiskohtaiset toiminnallisuudet ovat osaltaan esimerkinomaisia ja asioita havainnollistavia, ja vaihtoehtoiset ratkaisutavat ja -mallit niiden toteuttamiseksi on mahdollista. Ratkaisun toimittaja voi ehdottaa myös vaihtoehtoisia ratkaisutapoja tai toiminnallisuuksia näiden vaadittujen asioiden toteuttamiseen valittu toteutusteknologia hyödyntäen, kun tätä kautta on mahdollisuus saavuttaa

7 7(72) esimerkiksi kustannus- ja aikasäästöjä siten, että vaaditut asiat ja toiminnallisuudet pääosin täyttyvät. Tehdyssä määrittelytyössä on ollut tavoitteena löytää ja dokumentoida hankkeeseen osallistuvien yhteisesti jakama näkemys tulevan verkkopalvelun tavoitetilasta ja siihen liittyvistä toiminnallisuuksista ja vaatimuksista. Tätä kautta THL:lle on tuotettu sellainen määrittelydokumentaatio, jonka pohjalta voidaan edetä kohti verkkopalvelun toteutuksen kilpailutusta. Dokumentti pyrkii vastaamaan ensisijaisesti kysymykseen mitä asioita verkkopalvelun tulee tarjota ja mahdollistaa, mutta se ei vastaa kysymykseen miten asiat tulee toteuttaa tai ratkaista. Dokumentissa on kuvattu ja määritelty muun muassa seuraavat asiat: Dokumentin yleinen sisältö ja tarkoitus (tämä luku) Taustoja ja rajauksia (Luku 2) Käyttäjät (Luku 3) Sisältö- ja sivurakenne (Luku 4) Palvelualueet ja rautalankamallit (Luku 5) Toiminnalliset vaatimukset (Luku 6) Ylläpito ja sisällönhallinta (Luku 7) Ei-toiminnalliset vaatimukset (Luku 8) Huomioitavat asiat, suositukset ja standardit (Luku 9) Tekniset vaatimukset (Luku 10) Verkkopalvelun myöhemmässä toteutusvaiheessa tarvittava tarkentava määrittely- ja suunnittelutyö tehdään verkkopalvelun toteuttajaksi valitun toimittajan kanssa. Toteutusvaiheessa tarkentamista vaativat ainakin seuraavat asiat: Toiminnallisuuksien yksityiskohdat Toiminnallisuuksien toteutustavat Käytettävät tekniset ratkaisut Käyttöliittymäsuunnittelu ja graafinen ulkoasu Tässä dokumentissa esitetyt rautalankamallit ovat alustavia ja suuntaa antavia. Rautalankamallien tarkoitus on havainnollistaa verkkopalvelun yleistä rakennetta ja toiminnallisuuksia, eikä niissä ole huomioitu kaikilta osin tarpeellisella tasolla esimerkiksi responsiivisen käyttöliittymän ja suunnitteluperiaatteen asettamia vaatimuksia. Rautalankamalleissa ja kuvatuissa toiminnallisuuksissa ei ole myöskään huomioitu kosketusnäyttöjen kasvavaa roolia tulevaisuudessa. Verkkopalvelun käyttöliittymät, mukaan lukien mobiilinäkymät, tulee suunnitella ja määritellä tarkemmin toteutuksen yhteydessä. 1.3 Käytetyt menetelmät Määrittelydokumentaation on tuottanut Solita Oy tiiviissä yhteistyössä THL:n projektiryhmän kanssa. Tehty määrittelytyö pohjautuu pääasiallisesti työn aikana järjestettyihin työpajoihin. Määrittelytyötä tukevana aineistona on käytetty lisäksi olemassa olevia aiempia dokumentaatioita ja käyttäjätutkimustuloksia aihepiiriin liittyen. Lisäksi THL:lle aiemmin tuotettu konseptidokumentti [KONSEPTI] toimi lähtökohtana tehtyyn määrittelytyöhön, ja täydentää monilta osin tätä dokumenttia. Tämä dokumentti katselmoitiin projektiryhmän toimesta, ja muokattiin hyväksyttäväksi saatujen kommenttien ja muutostarpeiden perusteella. Dokumenttien ylläpitovastuu siirtyi

8 8(72) dokumentin hyväksymisen myötä THL:lle, ja dokumentin ajantasaisuudesta tulee huolehtia jatkossakin muutostarpeiden myötä. 1.4 Lyhenteet ja termit Lyhenteet/termit Kuvaus Julkaisujärjestelmä Verkkopalvelun sisällönhallintaan käytettävä järjestelmä Tässä dokumentissa puhutaan pitkälti verkkopalvelun vaatimuksista, ja jossain kohdin nämä vaatimukset ovat käytännössä verkkopalvelun julkaisujärjestelmän vaatimuksia Konsepti Konseptidokumentti tuo esiin keskeiset linjaukset, periaatteet ja rajaukset tulevan Thl.fi-verkkopalvelun suhteen. Konsepti tarjoaa vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on verkkopalvelun keskeisin rooli ja tavoitteet? Mitä käytännön tarpeita verkkopalvelun tulee tyydyttää? Kenelle palvelu on tarkoitettu? Mikä on verkkopalvelun käyttökonteksti? Mitkä ovat verkkopalvelun keskeiset sisällöt? Mitä muita palveluita ja sivustoja verkkopalveluun liittyy? Palvelualue Verkkopalvelun sisältö ja toiminnallisuudet luokitellaan ja jaetaan loppukäyttäjien näkökulmasta loogisiin kokonaisuuksiin, palvelualueisiin. Palvelualueet muodostavat usein verkkopalvelun päänavigaation, ja jokaisella palvelualueella on omat selkeät tavoitteet, jotka muodostavat sen fokuksen ja palvelulupauksen. Rautalankamalli Rautalankamallin tarkoitus on havainnollistaa verkkopalvelun yleistä rakennetta ja toiminnallisuuksia. Rautalankamalli ei ota vielä kantaa visuaaliseen ulkoasuun, vaan siinä kuvataan toistuvat rakenteelliset elementit ja toiminnallisuudet. Rautalankamallin avulla kuvataan millaisia näkymiä tarvitaan, millainen sivujen rakenne on ja miten navigointi verkkopalvelun sisällä toteutetaan. Rautalankamalleissa ei ole huomioitu tarpeellisella tasolla esimerkiksi responsiivisen käyttöliittymän ja suunnitteluperiaatteen asettamia vaatimuksia. Responsiivinen suunnittelu Responsiivinen suunnittelu tarkoittaa yksinkertaistaen sitä, että sivusto toimii hyvin kaiken kokoisilla näytöillä päätelaiteriippumattomasti, jolloin sivustoa pystyy käyttämään niin älypuhelimella, tabletilla, kannettavalla tietokoneella kuin isommalla näytöllä Kun verkkopalvelu suunnitellaan ja toteutetaan responsiivisten suunnitteluperiaatteiden mukaisesti, niin verkkopalvelun sivujen sisältö mukautuu päätelaitteen (esim. mobiili) ehdoilla siten, että sivujen toiminnallisuus ja käytettävyys säilyvät Sisältörakenne Sisältörakenne kuvaa verkkopalvelun sisällön rakenteen usein puumaisesti. Sisältörakenne kuvaa mitä pääsisältöjä verkkopalvelussa, ja mitkä sisällöt sijoittuvat eri pääsisältöjen alle. Huom. Thl.fi-verkkopalvelun lopullinen sisältörakenne tarkentuu tämän määrittelyn ulkopuolella

9 9(72) Verkkopalvelu Useiden sivustojen muodostama kokonaisuus, jonka tekniikka mahdollistaa mm. helpon sisällönhallinnan sekä erilaisia loppukäyttäjälle suunnattuja palveluita Verkkoläsnäolo Kaikkien niiden sivustojen, palveluiden ja kanavien muodostama kokonaisuus, joiden kautta tietty taho näkyy verkossa WYSIWYG What You See Is What You Get Käytetään viittaamaan sellaisin ohjelmistoihin tai ohjelmiston osiin, joissa sisältö näyttää muokattaessa hyvin samalta kuin lopputulos Fasetointi Fasetointi on tekniikka, jonka avulla informaatioon päästään käsiksi ennaltamäärättyjen luokitusten avulla. Esimerkiksi fasetoidussa navigaatiossa käyttäjä voi suodattaa sisältöä näiden luokitusten avulla. 1.5 Viitteet Viittaus Dokumentti Tekijä [KONSEPTI] Thl.fi-verkkopalvelun konsepti Solita Oy / THL [STRATEGIA] THL:n viestintä- ja vaikuttamisstrategia THL

10 10(72) 2 Taustoja ja rajauksia 2.1 Yleistä Tässä luvussa on kuvattu yleisellä tasolla verkkopalvelun tavoitetilaan liittyviä taustoja, rajauksia ja huomioita. Tämän luvut asiat ovat osaltaan vaatimuksia tulevan verkkopalvelun suhteen ja toimivat johdantona tarkempiin vaatimuksiin. Huom. verkkopalvelun nyky- ja tavoitetilaan liittyviä asioita on kuvattu tarkemmin Thl.fiverkkopalvelun konseptidokumentissa [KONSEPTI]. 2.2 Taustaa ja lähtökohdat Nyt toteutettu määrittelytyö on yksi vaihe THL:n verkkopalveluhankkeessa, jota on pohjustettu jo aiemmin. Vuoden 2011 kesällä tuotettiin alustava konsepti, joka tarjosi keskeisiä suuntaviivoja verkkopalveluhankkeelle. Viime vuosien aikana on toteutettu myös muun muassa useita käyttäjäkyselyitä, joiden tulokset ovat antaneet arvokasta pohjaa käyttäjien tarpeille ja toiveille tulevan verkkopalvelun suhteen. Yhtenä keskeisenä lähtökohtana määrittelytyölle, ja tulevalle verkkopalvelulle, on ollut uudistaa THL:n verkkopalvelu organisaatiolähtöisestä käyttäjälähtöiseksi. Käyttäjälähtöisyyteen perustuen määrittelytyötä ovat ohjanneet keskeiset käyttäjätarpeet ja käyttökontekstit, joiden kautta verkkopalvelun toiminnallisuuksia ja sisältöä on määritelty. Osaltaan tähän ovat antaneet pohjaa aiemmin mainitut käyttäjäkyselyt, sekä konseptoinnin aikana toteutetut käyttäjähaastattelut, joissa luotua konseptia testattiin. Lisäksi määrittelytyön aikana tulevasta verkkopalvelusta tehtiin niin sanottu html-proto, jota testattiin verkkopalvelun loppukäyttäjillä. Näiden menetelmien kautta saadun palautteen perusteella verkkopalvelua on muokattu paremmin esiin nousseita käyttäjätarpeita vastaavaksi. Tulevan verkkopalvelun sisällöntuottajat ovat myös huomioitu, ja heidän tarpeitaan ja toiveitaan verkkopalvelun suhteen on kartoitettu niin konseptoinnin kuin määrittelyn yhteydessä. Tärkeä huomio ja muistettava asia kuitenkin on, että käyttäjälähtöisyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu eivät ole vain tietty vaihe verkkopalveluhanketta esimerkiksi määrittelyn yhteydessä, vaan jatkuva prosessi läpi verkkopalveluhankkeen jatkuen aina käyttöönoton jälkeen. Tehdyssä määrittelytyössä huomioitiin myös THL:n uudistunut viestintä- ja vaikuttamisstrategia [STRATEGIA]. 2.3 Rajauksia THL:n verkkopalvelun ei kannata ottaa sitä roolia, joka hoituu jo nyt luontevasti muissa verkkopalveluissa tai kanavissa, joissa THL on läsnä. Yksi selkeä esimerkki on keskustelut, jotka hoituvat nyt muun muassa Facebookissa ja Innokylä-verkkopalvelussa, ja käyttäjät tietävät etsiä niitä sieltä. Karkeasti ottaen voidaan rajata, että ajankohtaisen ja virallisen faktatiedon tarjoaminen SoTe-alan ammattilaisille, päätöksen tekijöille, tutkijoille ja medialle on verkkopalvelun vastuulla, ja vuorovaikutteisemmat palvelut muun muassa kansalaisille on muiden THL:n verkkosivustojen ja kanavien vastuulla.

11 11(72) Huolimatta siitä, että kaikkia asioita ei tule vastuuttaa THL:n verkkopalvelun vastuulle, on ehdottoman tärkeää, että Thl.fi:n sivuilta on pääsy koko THL:n verkkokäsnäolon tarjontaan. THL:n verkkopalvelusta tulee olla pääsy esimerkiksi niihin palveluihin (kuten Facebook ja Innokylä), joissa THL:ään liittyvää keskustelua käydään. Yhtä lailla käyttäjä tulee voida ohjata helposti ja luontevasti keskusteluista THL:n verkkopalveluun, jos hänen tarvitsemansa tieto tai palvelu sijaitsee siellä. Käyttäjälle ei ole väliä onko hänen tarvitsemansa tieto tai palvelu THL:n verkkopalvelussa, Facebookissa, Twitterissä, Innokylässä jne. Ainoastaan sillä on merkitystä, että käyttäjä löytää tarvitsemansa luotettavan, oikean ja ajantasaisen tiedon tai palvelun mahdollisimman helposti, ja mitään olennaista tietoa tai palvelua ei jää käyttäjältä piiloon. 2.4 Tärkeitä huomioita toteutuksen kannalta Oheen on koottu vielä muutamia huomioita ja asioita tulevan verkkopalvelun suhteen: Toteutuksessa käytetään lähtökohtaisesti alustan omia ratkaisuja. Kaikki räätälöitävät toiminnallisuudet tulee sopia ja suunnitella erikseen. Verkkopalvelun hallintamalli on erittäin tärkeä ja keskeinen osa tulevaa verkkopalvelua. Hallintamalli määrittää esimerkiksi sisällön ylläpidon vastuut ja käytännön toimet, ja luo osaltaan pohjan laadukkaalle verkkopalvelulle. Alustava hallintamalli ja sisällöntuotannon vaatimukset on kuvattu luvussa 7, mutta tarkka hallintamalli luodaan ja määritellään tämän määrittelyprojektin ulkopuolella. Verkkopalvelun aiheet ja niiden aliaiheet ovat keskeisin tapa lähestyä verkkopalvelun sisältöä (katso tarkemmin luku 4.3). Aiheilla ja aliaiheilla on täten erittäin tärkeä rooli laadukkaan käyttäjäkokemuksen mahdollistajana, ja siten onnistuneen verkkopalvelun perustana. Aiheiden ja aliaiheiden tulee olla intuitiivisia käyttäjälle käyttäjän tulee löytää helposti oma aiheensa tai aliaiheensa. Tässä määrittelydokumentissa on käytetty Thl.fi:n nykyisiä aiheita. Aiheiden ja aliaiheiden tarkempi määrittäminen (mm. lukumäärä ja nimet) tapahtuu THL:n sisäisenä työnä tämän määrittelyn ulkopuolella. Nykyisen Thl.fi-verkkopalvelun sisältöjen siirto tulevaan verkkopalveluun on todella tärkeä kokonaisuus. Nykyisen Thl.fi-verkkopalvelun sisällöt pitää saada siirrettyä tulevaan verkkopalveluun automaattisesti. Nykyinen järjestelmä tallentaa sisällön Alfresco:on ja osa liitetiedostoista tallennetaa verkkokansioon. Nämä tiedot tulee siirtää uuteen järjestelmään. Verkkopalvelun tulee olla responsiivinen. Verkkopalvelun toteutuksen aikana syntyvät kuvaukset ja mallinnukset tulee tehdä JHS 179 ohjeiden mukaisesti. Käyttäjien reaktionopeus asioihin kasvaa koko ajan (kiitos mm. mobiilin ja tablettien), ja tämä haastaa viestinnän ja sisällöntuotannon tarpeet - asioita ja sisältöä pitää toimittaa ja tehdä, jotta homma on eläväistä ja vastaa käyttäjien odotuksia ja tarpeita. Tuleva verkkopalvelu tarjoaa mahdollisuuden käsin toimitettujen asioiden esiin nostamiselle. Verkkopalvelu ei valmistu ikinä, vaan se vaatii jatkuvaa miettimistä, kehittämistä, mittaamista jne. Täten ei voida ajatella ja tuudittautua siihen, että kun verkkopalvelu on kerran määritelty ja toteutettu, se on siinä. Erilaisia ideoita, parannusehdotuksia jne. nousee esiin koko ajan, ja ne tulee ottaa huomioon. Verkkopalvelun käyttäjäkunnan laajuus ja heterogeenisuus tulee huomioida verkkopalvelun käytettävyyssuunnittelussa muun muassa esteettömyysvaatimusten muodossa. Huomioitavaa kuitenkin on, että kaikkien toiminnallisuuksien ei tarvitse ole täysin esteettömiä, mutta verkkopalvelun tietosisältöön pääsyn tulee olla esteetöntä (esim. verkkopalvelun päänavigaatio luku 4.7).

12 12(72) Toteutusalustan tulee mahdollistaa niin sanotun kriisitilanne-version tuottamisen ja käyttöönoton eli kevyen version, joka kestää suuria käyttömääriä kuormaa, ja jossa viestintä ajaa yli muun sisällön

13 13(72) 3 Käyttäjät 3.1 Yleistä Tässä luvussa on kuvattu verkkopalvelun käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä. Huom. verkkopalvelun käyttäjiin ja käyttäjäryhmiin liittyviä asioita on kuvattu osaltaan tarkemmin Thl.fi-verkkopalvelun konseptidokumentissa [KONSEPTI]. Konseptidokumentista löytyy muun muassa luodut käyttäjäpersoonat, joiden kautta verkkopalvelun asioita on pyritty miettimään ja määrittämään käyttäjälähtöisesti. 3.2 Huomioitavaa Tulevaisuudessa THL:n verkkopalvelu huomioi ennen kaikkea palvelun tärkeimmän sidosryhmän eli verkkopalvelun loppukäyttäjät. Verkkopalvelun käyttäjällä on olemassa jokin tarve (esim. tutkimustiedon tarvitseminen tai asiantuntijan löytäminen), jonka kautta hän lähestyy verkkopalvelun sisältöä. Tämä tarve- ja tilannelähtöisyys tulee huomioida läpi verkkopalvelun myöhempien toteutusvaiheiden. 3.3 Käyttäjät ja käyttäjäryhmät Thl.fi-verkkopalvelu on julkinen ja avoin kaikille käyttäjille, joten lähtökohtaisesti kaikki voivat käyttää verkkopalvelua. Täten verkkopalvelun käyttäjäkunta on hyvin laaja ja heterogeeninen. Käyttäjäkunnan laajuus ja heterogeenisuus tulee huomioida muun muassa verkkopalvelun käytettävyyssuunnittelussa (esim. esteettömyysvaatimukset). Kaikkia käyttäjiä ei voida kuitenkaan palvella yhtä suurella prioriteetilla - tällöin ei palvella laadukkaasti ketään. Verkkopalvelun konseptoinnin ja määrittelyn aikana tunnistettiin keskeisimmät käyttäjäryhmät, joita pyritään palvelemaan mahdollisimman laadukkaasti tunnistetuissa eri käyttötilanteissa. Tunnistetut käyttäjäryhmät perustuvat niin demografisiin tekijöihin kuin tarvelähtöisyyteen. Neljä tärkeintä käyttäjäryhmää ovat: SoTe-ammattihenkilöstö Päätöksentekijät Tutkimus- ja tilastotietoa tarvitsevat Ajankohtaisista asioista kiinnostuneet (esim. media) Keskeisten käyttäjäryhmien huomiointi ja palveleminen näkyy muun muassa verkkopalvelun etusivulla ja palvelualueissa. Käyttäjäryhmien priorisointi ja palveleminen on pääasiassa sisällöllistä työtä. Näitä asioita on kuvattu tarkemmin luvussa 5 palvelualueiden ja niiden rautalankamallien yhteydessä. Konseptidokumentista [KONSEPTI] löytyy muun muassa kattavampaa kuvausta eri käyttäjäryhmistä. Huomioitavaa tunnistettujen käyttäjäryhmien suhteen on, että ryhmittely ei ole täysin kattava. Käyttäjäryhmät menevät osittain ristiin eri käyttäjäryhmien kesken (esim. Päätöksen tekijät ovat ajankohtaisista asioista kiinnostuneita), ja kaikkia mahdollisia käyttäjiä ei ole lueteltu eri käyttäjäryhmien alle.

14 14(72) Yksi keskeinen linjaus Thl.fi:n ja sen käyttäjien suhteen on, että Thl.fi:n tietosisältö ei ole ensisijaisesti kohdennettu kansalaisille. On kuitenkin vanhanaikaista ajatella kansalaisia täysin erillisenä käyttäjäryhmänä, ja kansalaiset tulevat käyttämään sivustoa linjauksista riippumatta. Täten tietosisällön tuottamisessa tulee huomioida myös kansalaiset (selkeäkielisyys, ammattitermien selittäminen tarvittaessa jne.), mutta kansalaisille ei lähdetä erikseen tuottamaan omaa sisältöä tai sisältöalueita Thl.fi:hin. THL:n viestintä- ja vaikuttamisstrategian [STRATEGIA] linjausten mukaisesti väestölle viestitään ennen muuta ammattilaisten kautta välitettävien aineistojen avulla. Suoraan väestölle viestitään keskeisistä terveysriskeistä sekä erityistilanteissa.

15 15(72) 4 Sisältö- ja sivurakenne 4.1 Yleistä Tässä luvussa on kuvattu verkkopalvelun sisältö- ja sivurakenne. Dokumentin seuraavat luvut tarkentavat osaltaan tässä luvussa esitettyjä asioita, mutta myös tässä luvussa esitetyt asiat ovat vaatimuksia tulevan verkkopalvelun suhteen. Huom. tässä luvussa esitetyt asiat eivät kata verkkopalvelun kaikkia sivupohjia ja koko rakennetta. Luvun asiat ovat suuntaa antavia ja niiden on tarkoitus antaa kuva verkkopalvelun yleisestä rakenteesta. Esimerkiksi verkkopalvelun lopullinen sisältörakenne tarkentuu tämän määrittelyn ulkopuolella. Verkkopalvelun sisältöön liittyviä asioita ja linjauksia on kuvattu osaltaan tarkemmin Thl.fiverkkopalvelun konseptidokumentissa [KONSEPTI]. 4.2 Pääsisällöt Thl.fi:n sisältö on jaoteltu seuraaviin kokonaisuuksiin (dokumentissa käytetään jatkossa termiä palvelualue ), jotka muodostavat myös verkkopalvelun päänavigaation: Etusivu Ajankohtaista Aiheet Asiointi ja ohjeet Tutkimus ja kehittäminen Tilastot Julkaisut THL Lisäksi tietosisältöä on tarjolla runsaasti THL:n eri Teemapalveluissa (katso luku 4.8). Alla olevassa kuvassa on hahmotettu Thl.fi:n palvelualueiden alle sijoittuvaa sisältöä.

16 16(72) Kuva 1. Sisältörakenne Thl.fi:ssä olevan sisällön lisäksi käyttäjälle tarjotaan havainnollisesti väylä THL:n muuhun verkkoläsnäoloon (kuten sosiaalisen median kanavat ja Innokylä), ja siellä olevaan sisältöön. Huom. kuten edellä on tuotu esiin, niin verkkopalvelun lopullinen sisältörakenne ja sisällöt, sekä verkkopalvelun aiheet ja aliaiheet tarkentuvat tämän määrittelyn ulkopuolella. Keskeinen huomio! Thl.fi-verkkopalvelu on tietosisällöltään erittäin suuri ja haasteellinen kokonaisuus. Thl.fi-verkkopalvelu pitää sisällään useita tuhansia sivuja, ja lisäksi tietosisältö ei ole jakautunut tasaisesti eri palvelualueiden ja niiden aliosioiden alle. Aiheet -palvelualue on sisällöltään laajin ja Tilastot toiseksi laajin. Myös Julkaisut tulee olemaan laaja kokonaisuus. Ajankohtaista, Tutkimus ja kehittäminen ja THL ovat tietosisällöltään pienimmät kokonaisuudet. Käytännön esimerkkinä voidaan mainita yo. sisältörakenteeseen liittyen, että esimerkiksi Infektiotaudit pitää sisällään useita satoja sivuja ja taasen Tuet ja apurahat pitää sisällään vain muutaman yksittäisen sivun.

17 17(72) 4.3 Aiheet ja aliaiheet Verkkopalvelun aiheet ja niiden aliaiheet ovat keskeisin tapa lähestyä verkkopalvelun sisältöä. Aiheet ja aliaiheet muodostavat puumaisen hierarkian, jossa aliaiheet kuuluvat aina johonkin aiheeseen. Yksi esimerkki aiheesta voisi olla päihteet, ja sen aliaiheita voisivat olla esimerkiksi tupakka, alkoholi ja huumeet. Kuva 2. Aiheet ja aliaiheet Aliaiheiden tietosisältöä nostetaan näkymiin aiheen sivulle. Eli esimerkiksi kun Päihteet -aiheen etusivulla listataan ko. aiheeseen liittyviä tapahtumia, niin kyseisessä listassa on sen aliaiheidenkin tapahtumia, eli tupakkaan, alkoholiin ja huumeisiin liittyviä tapahtumia. Puolestaan aliaiheen sivulla listataan vain ko. aliaiheen tietosisältöä, eli esimerkiksi Tupakka -aliaiheen sivulle nostetaan vain tupakkaan liittyviä tietosisältöjä. Aliaiheiden tietosisältöä on tarpeen nostaa esiin useamman eri aiheen sivuille. Eli esimerkiksi Alkoholi -aliaiheen sisältöä on tarve nostaa niin Päihteet -aiheen kuin Lapset, nuoret ja terveys -aiheen sivuille. Aliaiheen koti ja tietosisältö on kuitenkin aina vain yhden aiheen alla, ja tietosisällön nosto muiden aiheiden sivuille tapahtuu ristiinlinkitysten kautta. Samaa tietoa ei tuoteta kahteen kertaan useampaan eri paikkaan. Huom. aiheiden ja aliaiheiden tarkempi määrittäminen (mm. lukumäärä ja nimet) tapahtuu THL:n sisäisenä työnä tämän määrittelyn ulkopuolella. 4.4 Rakenteen käytettävyys Verkkopalvelun käyttöliittymän rakenteen suunnittelussa tulee huomioida yleiset käytettävyysstandardit ja tavoitella verkkopalvelun helppokäyttöisyyttä. Nyt luodussa rakenteessa on huomioitu muun muassa nykyisten sivustojen käyttäjäkyselyn tuloksia ja pyritty korostamaan loppukäyttäjille tärkeitä sisältöjä sekä toimintoja. Huom. verkkopalvelun rakenteen käytettävyydessä ja sisällön suunnittelussa tulee huomioida jatkossa se, että verkkopalvelun loppukäyttäjä ei lähesty verkkopalvelua ja sen sisältöä aina etusivun kautta. Loppukäyttäjä voi saapua verkkopalvelun alasivulle suoraan esimerkiksi haun kautta. Tällaisessakin tilanteessa loppukäyttäjälle tulee hahmottua verkkopalvelu ja sen tarjonta mihin olen tullut ja mitä täällä on minulle tarjolla. Verkkopalvelun sisällön tulee aueta loppukäyttäjälle useasta eri suunnasta.

18 18(72) 4.5 Sisältöhierarkia Verkkopalvelun sisältöhierarkia ryhmitellään useampaan tasoon. Ylimpänä on palvelun etusivu, joka kokoaa sisältötarjonnan ja toimii porttina Thl.fi-verkkopalveluun sekä koko THL:n verkkoläsnäoloon. Palvelualueen etusivu toimii tietyn palvelualueen kokoavana sivuna (esim. ajankohtaiset asiat tai tilastot). Palvelualueen alta löytyvät alaosiot, jotka ryhmittävät yksittäiset sivut aihepiiriltään samoihin ryhmiin. Alaosion etusivu toimii myös sisältämiensä sivujen aihepiirin etusivuna (kuten yksittäisen aiheen etusivu). Alimman tason sivut voivat sisältää tarvittaessa hierarkiasuhteita keskenään, eli sivun alla voi olla toinen sivu. Yksittäinen sivu kuitenkin kuuluu vain yhteen alaosioon. Sivujen linkittäminen osiosta toiseen on kuitenkin mahdollista, ja sitä tullaan hyödyntämään. Kuva 3. Verkkopalvelun sisältöhierarkia Huom. tiettyjen aliaiheiden etusivu (yo. kuvassa Sivu ) tulee olemaan luonteeltaan ja rakenteeltaan pitkälti samantyylinen kuin aiheen etusivu (yo. kuvassa Alaosion etusivu ). Täten sisältöhierarkian tulee olla joustava sen suhteen, että alaosion etusivun alla voi olla samantyylinen etusivu. Sisältöhierarkiassa on pysyttävä käyttämään päällekkäisiä tietoarkkitehtuureja ja fasetoitua navigointia. Samaan sisältöön voidaan päästä eri reittejä, aiheen kautta tai käyttäjien roolin mukaan kohdistettuna. Lisäksi osa luokitteluista voi tarvita useamman arvon; samaan sisältö voi kohdentua sekä asiantuntijoille että päättäjille. Toteutuksessa roolipohjainen kohdistaminen toteutetaan siten, että sisältö toimitetaan ja kohdistetaan sisällöntuottajien puolesta eri rooleille. Järjestelmän on mahdollistettava sisällön kohdistaminen sisällön syöttämisen yhteydessä. Hankkeen aluksi toimittajan kanssa on tarkoitus tehdä tietomallinnustyö, joka tarkentaa sisältökokonaisuuden sekä navigoinnin tavoitteet.

19 19(72) Iteraatioiden aikana sisältöarkkitehtuuria voidaan tarkentaa ja parantaa. Muutokset pitää päivittää tiedoarkkitehtuurimäärityksiin. 4.6 Sivujen rakenteet Verkkopalvelussa tulee olemaan useampia toisistaan poikkeavia sivurakenteita ja -tyyppejä. Esimerkiksi verkkopalvelun etusivulla, palvelualueen ja alaosion etusivulla sekä yksittäisellä sivulla on oma rakenteensa. Tarkemmassa määrittelyvaiheessa sivurakenteita ja -tyyppejä tulee sisällöllisten tarpeiden myötä lisää, ja tulevan toteutuksen tulee olla joustava tämän suhteen. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että eri sivurakenteet ovat mahdollisimman johdonmukaisia keskenään. Liiallinen joustavuus ja variaatio sivurakenteissa ja -tyypeissä eivät saa tehdä verkkopalvelun käytöstä epäjohdonmukaista ja vaikeaa. Kaikille sivuille yhtenäinen sisältö ovat ylä- ja alapalkki Yläpalkki Verkkopalvelun yläpalkki sisältää seuraavia elementtejä: Verkkopalvelun päätason navigaatio o päätason navigaatio muodostuu verkkopalvelun sisältörakenteen perusteella THL:n logo o toimii linkkinä verkkopalvelun etusivulle Kieliversiotoiminto o käyttäjä voi valita verkkopalvelun kieleksi joko suomen, ruotsin tai englannin o kieliversio on kuvattu tarkemmin luvussa 6.5 Media o Linkki medialle sivulle (Ajankohtaista>Medialle) Linkki sivukarttaan o linkin kautta siirrytään sivulle, jossa on verkkopalvelun laaja sivukartta o sivukartta muodostuu automaattisesti verkkopalvelun toimesta Yhteystiedot o linkki Yhteystiedot-sivulle (Etusivu > THL > Yhteystiedot) Sivustohaku o haku kohdistuu verkkopalveluun tallennettuun tietosisältöön o haku on kuvattu tarkemmin luvussa 0 Henkilöhaku o linkki Henkilöhakuun o Henkilöhaku on kuvattu tarkemmin luvussa 5.15 Pienennä/suurenna o verkkopalvelu tarjoaa vastaavat toiminnallisuudet kuin selaimen suurenna ja pienennä -toiminnallisuudet Murupolku o verkkopalvelu tarjoaa murupolun helpottamaan navigointia o murupolussa esitetään käyttäjän sijainti verkkopalvelussa etusivulta lähtien, ja murupolun ylemmät tasot ovat klikattavia linkkejä o eli esim. Etusivu > Ajankohtaista > Uutinen X o sivu, jolla ollaan, esitetään tekstinä, jota ei voi klikata

20 20(72) Kuva 4. Sivun yläpalkki Alapalkki Verkkopalvelun alapalkki sisältää seuraavia elementtejä: Sivukartta palvelualueista o listassa on lueteltu verkkopalvelun palvelualueet, ja niiden alla ovat seuraavan tason sisällöt sisältöjen nimet ovat linkkejä ko. sisältöönthl Sosiaalisessa mediassa o kokoelma kanavia ja verkkosivustoja, joissa THL on läsnä (kuten Facebook, Twitter jne.) o palveluiden kuvakkeet toimivat linkkeinä ko. palveluun THL:n tilille THL:n yhteystiedot Toimipaikat o linkit THL:n eri toimipaikkojen yhteystiedot-sivulle THL:n laskutusosoite ja Y-tunnus Henkilöhaku o toiminnallisuus, jonka avulla käyttäjä voi hakea THL:n henkilöitä o Henkilöhaku on kuvattu tarkemmin luvussa 5.15 Palaute o linkin kautta avautuu toiminnallisuus, jonka avulla käyttäjä voi lähettää palautetta verkkopalveluun liittyen o palautetoiminto on kuvattu tarkemmin luvussa 6.2 Tietoa sivusta -linkki o linkin kautta siirrytään sivulle, jossa kerrotaan yleisesti tietoa sivustoon liittyen

21 21(72) Kuva 5. Sivun alapalkki Etusivun rakenne Verkkopalvelun etusivun tehtävänä on antaa käyttäjälle kokonaiskuva siitä, kenelle Thl.fiverkkopalvelu on suunnattu ja minkälaista sisältöä palvelussa on käyttäjälle tarjolla. Etusivu tulee suunnitella siten, että se toimii käyttäjäystävällisesti myös erilaisilla päätelaitteilla (kts. Kohta 8.5). Etusivun kolme päätehtävää ovat: 1. Tarjota nopea ja selkeä pääsy aiheisiin a. Aiheet ovat jatkossa keskeisin ja luontevin tapa lähestyä Thl.fi:n sisältöä 2. Nostaa esiin terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä THL:n ajankohtaisia asioita 3. Antaa käyttäjälle kuva siitä, miten THL näkyy verkossa Etusivun rakenne seuraavanlainen: Ajankohtaiskaruselli (1) o Ajankohtaiskaruselliin nostetaan näkyviin ajankohtaisia asioita, kuten tapahtumia, blogikirjoituksia ja uutisia. Oikopolut aiheisiin (2) o Käyttäjille on luontaista lähestyä verkkopalvelun tietoa aiheiden kautta, joten ne on nostettu etusivulla tärkeälle paikalle. o Aiheiden listauksen lisäksi alueella tarjotaan linkit eri kohderyhmille (päättäjät, ammattilaiset, tutkijat) kohdennetuille kokoomasivuille. Staattiset nostot (3) o Etusivulla on varattu kaksi paikka staattisille nostoille, jotka ovat koko ajan näkyvissä (vrt. ajankohtaiskaruselli). Ajankohtaisvirrat (4) o Ajankohtaisvirtoihin nostetaan automaattisesti viimeisimmät uutiset ja tiedotteet sekä tapahtumat. Julkaisukaruselli (5) o Julkaisukarusellissa esitellään THL:n viimeisimpiä julkaisuita. THL Verkossa (6) o THL verkossa alueella esitellään THL:n muita verkkosivustoja ja -palveluita. Vapaat nostot (7) o Vapaat nostot alueelle tuodaan etusivulla ainakin THL sosiaalisessa mediassa - kuvakkeet, katsotuin sisältö ja käsin toimitettu lista oikopoluista.

22 22(72) Kuva 6. Etusivun rakenne Huom. verkkopalvelun etusivu on kuvattu kohdassa 5.3.

23 23(72) Yleinen sivurakenne Verkkosivun eri palvelualueiden etusivun tarkoituksena on toimia palvelualueen pääasiat koostavana sivuna. Sivuston rakenne vaihtelee jossain määrin palvelualueittain, erityisesti Aiheet-palvelualueen osalta. Sivuston ylläpito voi nostaa palvelualueen tärkeimmät asiat esille ja korostaa niitä. Palvelualueen etusivu sijoittuu navigaatiossa toiselle tasolle, eli sinne saavutaan päänavigaation linkeistä. Myös verkkopalvelun muut sivut (pois lukien etusivu) noudattavat samaa rakennetta kuin palvelualueen etusivu. Kaikkia alla lueteltuja elementtejä (esim. keskeiset nostot) ei tarvitse, eikä ole tarkoituksenmukaista, käyttää jokaisella sivulle. Murupolku (1) o Koska verkkopalvelussa joudutaan navigoimaan erityisesti Aiheetpalvelualueella syvälle, tulee murupolun antaa käyttäjälle kuva siitä, missä kohtaa verkkopalvelua hän kulloinkin on. o Murupolun tulee olla riittävän iso ja visuaalisesti selkeä. o Murupolun ensimmäinen linkki on aina Etusivu. o Murupolussa tulee näkyä aina koko navigointipolku. Vasen navigaatio (2) Kuvituskuva (3) o Kuvituskuvan tehtävänä on indikoida käyttäjälle minkä palvelualueen tai aiheen alla hän sillä hetkellä on. o Jokaisella palvelualueella ja aiheella tulee olla oma kuvituskuvansa. o Kuvasuunnittelussa tulee ottaa huomioon selkeys, informatiivisuus ja yhdenmukaisuus. Otsikko (4) o Sivun otsikko on pakollinen alue, jonka tulee olla yhtenäinen navigaatiosta löytyvän linkin kanssa. Ingressi (5) o Tarvittaessa sivulla on ingressi, jossa esitellään sivun ja sen alisivujen sisältöä muutamalla lauseella. Sisältö (6) o Toimitettua tekstisisältöä, johon voidaan upottaa myös kuvia, videoita tai esityksiä (esim. Slideshare). Keskeiset nostot (7) o Nostoalueelle voidaan tehdä erilaisia nostoja riippuen sivun tarpeista. Nostot on kuvattu tarkemmin luvussa 5 rautalankojen yhteydessä. o Nostotyyppejä ovat: Toimitetut nostot (esim. blogikirjoitus tai aiheen nostaminen palvelualueen alisivuilta) Julkaisukaruselli (esim. Tutkimus ja kehittäminen -etusivu) Tietovirrat (Aihe- ja Aliaihe-sivut) Ajankohtaisvirrat (Ajankohtaista-etusivu) Alisivunostot (8) o Alisivunostoalueelle nostetaan palvelualueen alisivujen kuvauksia. Nostot sisältävät kuvan ja tekstiä. o Aiheet-palvelualueen etusivulla nostot sisältävät myös tiedon aliaiheista. Muualla sivustolla nostot (9) o Tälle alueelle voidaan nostaa muualla verkkopalvelussa olevia palvelualueeseen liittyviä sivuja ja aiheita. Vapaat nostot (10)

24 24(72) o o o o Vapaat nostot alueelle voidaan nostaa ko. sivulle tarpeellisia nostoja. Nostojen järjestys voidaan määrittää sivukohtaisesti. Vapaat nostot tyyppejä ovat muun muassa: Yhteystiedot (esim. Ajankohtaista-etusivu) Uutis- ja tapahtumavirrat aiheen tai palvelualueen mukaan (esim. Aiheet, Aliaiheet, Tutkimus ja kehittäminen) Linkkejä THL:n muihin verkkopalveluihin (esim. SOTKAnet, Teemapalvelut ja Kirjakauppa) Hae aiheesta hakukomponentti (esim. Aiheet ja Aliaiheet) Henkilöhaku hakukomponentti (esim. THL palvelualue ja Haku-sivu) Innokylän ajankohtaisfeedi (esim. Ajankohtaista-etusivu) Julkaisukaruselli (esim. Ajankohtaista-etusivu) Linkkejä THL:n ulkopuolisiin verkkopalveluihin (esim. Aliaihe) Nostoja on kuvattu osaltaan tarkemmin luvussa 5 rautalankamallien yhteydessä, sekä luvussa 6.3.

25 25(72) Kuva 7 Sivun rakenne

26 26(72) 4.7 Navigaatio Päätason navigaatio tarjoaa linkit verkkopalvelun palvelualueisiin. Navigaatiossa aktiivinen linkki on korostettu. Tämän lisäksi päävalikosta aukeaa koko päänavigaation levyinen pudotusvalikko (ns. megamenu), kun hiiri viedään palvelualueen linkin päälle. Pudotusvalikko tarjoaa yhdellä silmäyksellä suoran navigaation palvelualueen alaosioihin sekä yksittäisiin sivuihin. Kuvassa 8 on esimerkki siitä, miten pudotusvalikko voisi toimia Aiheet-palvelualueen kohdalla. Aiheet on listattu kahteen sarakkeeseen. Kun käyttäjä vie hiiren osoittimen Aiheen (kuvassa Aihe 2) päälle, aukeaa sen oikealle puolelle tietoalue, jossa on lyhyt kuvaus aiheesta, aiheeseen liittyvä kuvituskuva sekä aliaiheet listattuina. Aliaihelistauksesta pääsee suoraan aliaiheiseen. Vaikka megamenuja on verkossa jo yleisesti käytössä, tulee tämä toiminnallisuus testata huolellisesti käyttäjien kanssa. Eri elementtien sijoittelu ja selkeys megamenussa ovat kriittisiä hyvän käytettävyyden kannalta. Hyvällä toteutuksella megamenu tarjoaa käyttäjille nopean tavan silmäillä sivuston sisältöä ja oikopolkuja syvemmälle sisältöön. Kuva 8. Esimerkki päänavigaatiosta ja päänavigaation pudotusvalikosta Alatason navigaatio sisältää palvelualueen navigaation (ks. Kuva 9). Alanavigaatiossa voi olla yksi tai useampi sivujen keskeinen hierarkiataso, eli alaosiolla voi olla alasivuja tarvittaessa. Kuva 9. Alanavigaatio

27 27(72) Huom. Myöhemmin tehtävässä visuaalisessa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alanavigaation selkeyteen ja erottuvuuteen. Useassa palvelualueessa alanavigaation kautta on pääsy keskeiseen tietosisältöön, joten alanavigaation tulee erottua käyttäjälle selvästi. Aiheet-palvelualueen alanavigaatio Aiheet-palvelualue on navigoinniltaan haastava, koska siinä voi tulla eteen tarve hyvin syvälle navigointihierarkialle. Tästä syystä alanavigaatio poikkeaa seuraavalla tavalla muiden palvelualueiden alanavigaatiosta. Alanavigaatio vaihtuu kokonaisuudessaan mentäessä aiheesta sen aliaiheeseen. Aiheen pääsivulla alanavigaatiossa näytetään aliaiheet ja aliaiheen sivulla alanavigaatiossa näytetään ko. aliaiheen alisivut. Ratkaisun tulee mahdollistaa myös se, että mentäessä alisivulle, alanavigaatio vaihtuu kokonaisuudessaan, jos alisivulla on tarvetta yli kahden tason syvyiseen navigaatiorakenteeseen. Määrittely tarkentuu tältä osin, kun aiheiden ja aliaiheiden sisällöt ja lukumäärät ovat paremmin tiedossa, ja aiheet sekä aliaiheet on määritelty. Huom. edellä esitetyt navigaatiomallit (kuten muutkin dokumentin käyttöliittymäasiat) ovat esimerkinomaisia ja toteutuksen tarjoaja voi esittää erilaisia parhaaksi katsomiaan malleja navigointiin. Esimerkiksi Työterveyslaitoksen sivuilla (http://www.ttl.fi) ja Nordean sivuilla (http://www.nordea.fi/) on käytössä navigaatiomallit päätason navigaatioon liittyen, joita voi harkita otettavaksi käyttöön myös Thl.fi-verkkopalvelussa.

28 28(72) 4.8 Erilliset sivustot Kuva 10. Erilliset sivustot Thl.fi-verkkopalvelun alla ja yhteydessä tulee olemaan omia sivustojaan, joille on olemassa selkeä tarve. Tulevan verkkopalvelualustan tulee tarjota ratkaisu myös näille Thl.fi:hin läheisesti liittyville sivustoille. Näitä sivustoja on tällä hetkellä esimerkiksi nykyiset Teemapalvelut (http://www.thl.fi/fi_fi/web/fi/tutkimus/teemapalvelut) ja erilaiset kampanjasivut (esim. Karkiton koulu - Osa sivustoista tulee sijaitsemaan thl.fi -urlin alla ja osa taasen tulee olemaan kokonaan omana urlinaan. Sivustoille sallitaan rajoitetusti visuaalinen vapaus. Näin sivustot erottuvat omiksi kokonaisuuksikseen, mutta ovat yhtenäisessä linjassa Thl.fi:n kanssa. Sivuston sisällöntuottajalle voidaan tarjota muutama visuaalinen ulkoasukokonaisuus, josta voi valita haluamansa. Normaalien sisältösivujen lisäksi sivustoilla voidaan hyödyntää Thl.fi-verkkopalveluun toteutettuja toiminnallisia komponentteja, kuten esimerkiksi tapahtumakalenteria ja erilaisia nostoja. Sivustojen toteuttamisessa hyödynnetään myös tässä luvussa esitettyjä sivupohjien periaatteita. Huom. tätä määrittelydokumenttia kirjoitettaessa ei ollut vielä tarkkaan selvillä nykyisten Teempalveluiden rooli jatkossa, ja niiden suhde esimerkiksi Thl.fi-verkkopalvelun aiheisiin. Täten erillisten sivujen asiat tulevat tarkentumaan monelta osin tämän määrittelyn ulkopuolella.

29 29(72) 5 Palvelualueet ja rautalankamallit ja HTML-proto 5.1 Yleistä Tässä luvussa on kuvattu verkkopalvelun palvelualueet ja rautalankamallit. Tulevan verkkopalvelun tulee mahdollistaa tässä luvussa kuvatut asiat, joten luvun asiat ovat vaatimuksia verkkopalvelun suhteen. 5.2 Rautalankamalleista Tässä dokumentissa esitetyt rautalankamallit ovat alustavia ja suuntaa antavia. Rautalankamallien tarkoitus on havainnollistaa verkkopalvelun yleistä rakennetta ja toiminnallisuuksia, eikä niissä ole huomioitu tarpeellisella tasolla esimerkiksi responsiivisen käyttöliittymän ja suunnitteluperiaatteen asettamia vaatimuksia. Rautalankamalleissa ja kuvatuissa toiminnallisuuksissa ei ole myöskään huomioitu kosketusnäyttöjen kasvavaa roolia tulevaisuudessa. Verkkopalvelun käyttöliittymät, mukaan lukien mobiilinäkymät, tulee suunnitella ja määritellä tarkemmin toteutuksen yhteydessä. 5.3 HTML-proto Verkkopalvelun aiheista on tehty ns. html-proto. Kyseessä on vain luonnos siitä, miten aihesivut rakentuisivat thl.fi:n alle ja miten isot sisältökokonaisuudet asettuisivat aiheiden sisään sekä millaisia elementtejä sivuilla olisi. HTML-protossa on mallinnettu myös hieman verkkopalvelun responsiivisuutta. HTML-proto löytyy osoitteesta: Oheinen navigointipolku on HTML-protossa mahdollinen: Etusivu -> Aiheet -> Lapset, nuoret ja perheet -> Lastensuojelu -> Työprosessi -> Avohuolto 5.4 Etusivu Verkkopalvelun etusivu koostuu Thl.fi-verkkopalvelun omasta sisällöstä sekä THL:n verkkoläsnäolon esiin tuomisesta. Alla olevassa etusivun rautalankamallikuvassa, ja sen ohessa, on avattu etusivun elementtejä tarkemmin.

30 30(72) Kuva 11. Etusivu

31 31(72) Ajankohtaiskaruselli (1) o Ajankohtaiskarusellin sisällöt ovat toimitettua sisältöä. o Karusellin mahtuu 4-6 uutista samanaikaisesti. Karuselin uutiset vaihtuvat automaattisesti rauhalliseen tahtiin (min. 4 sekuntia). Lisäksi käyttäjä voi selata uutisia karusellista löytyvillä nuoli-ikoneilla. Näkyvissä oleva uutinen korostetaan karusellin oikeassa laidassa olevassa listauksessa, jossa näkyvät karusellin kaikkien uutisten otsikot. (katso esim. julkaisukaruselli) Oikopolut aiheisiin (2) o Käyttäjille on luontaista lähestyä verkkopalvelun tietoa aiheiden kautta, joten ne on nostettu etusivulla tärkeälle paikalle. o Aiheiden intuitiivisuus käyttäjälle on erittäin keskeinen osa verkkopalvelua o Aihetta klikkaamalla siirrytään ko. aiheen etusivulle Toimitetut nostot (3) o Nostolaatikoihin toimitetaan käsin tietoa ajankohtaisista ja tärkeistä asioista THL:ään liittyen, kuten esimerkiksi tärkeä uutinen tai ajankohtainen blogikirjoitus Oikopolut kohderyhmille (4) o Aiheisiin vievien linkkien alapuolelle on tuotu linkit verkkopalvelun keskeisten kohderyhmien profiloiduille kokoomasivuille. o Kokoomasivut määritellään tarkemmin toteutusprojektin yhteydessä. Minimissään kokoomasivu on kohderyhmälle suunnattu infosivu, joka kertoo mitä tietoa THL.fi ja THL:n muut verkkopalvelut sisältävät ko. kohderyhmälle. Ajankohtaisvirta (5) o Ajankohtaisvirtaan nostetaan THL:n uutiset ja tiedotteet automaattisesti samaan tapaan kuin nykyisillä sivuilla (katso esim. o Ajankohtaisvirran yhteydessä on RSS-syöte kuvake, jota klikkaamalla käyttäjä voi tilata RSS syötteen. o Kaikki ajankohtaiset -linkki vie Ajankohtaista-palvelualueen etusivulle. Tapahtumavirta (6) o Tapahtumavirtaan nostetaan THL:n tapahtumat automaattisesti samaan tapaan kuin nykyisillä sivuilla (katso esim. o Kaikki tapahtumat -linkki vie Ajankohtaista >Tapahtumat -sivulle Julkaisukaruselli (7) o Julkaisukarusellissa näytetään toimitettuja nostoja THL:n uusimmista julkaisuista. o Karusellin mahtuu useita julkaisuja (lukumäärä tarkentuu toteutusprojektin yhteydessä) samanaikaisesti. Karuselin julkaisut vaihtuvat automaattisesti rauhalliseen tahtiin (min. 4 sekuntia). Lisäksi käyttäjä voi selata julkaisuja karusellista löytyvillä nuoli-ikoneilla. o Komponentti sisältää myös linkit Julkariin (www.julkari.fi/) ja Kirjakauppaan (www.thl.fi/kirjakauppa). o Komponentin tulee mukautua eri levyisille näytöille ja eri sivuille siten, että siinä voidaan näyttää kerralla 1-4 julkaisua. THL Verkossa (8) o THL Verkossa alueella on toimitettuja esittelyitä THL:n muista sivustoista ja verkkopalveluista. o Esittelyt sisältävät ko. verkkopalvelun visuaalisen ilmeen mukaisen kuvakkeen ja lyhyen esittelytekstin, joka kertoo kenelle verkkopalvelu on suunnattu ja mikä on sen perussisältöä. Sosiaalinen media (9) o Linkit THL:n sosiaalisen median palveluihin kuvakkeina. o Linkit vievät ko. sosiaalisen median palvelun THL:n sivulle. Katsotuin sisältö (10) o Sisältää verkkopalvelun katsotuimman sisältö tägipilvenä, jossa näkyvät katsotuimmat aliaiheet.

32 32(72) Oikopolut (11) o Käsin toimitettu linkkilista. 5.5 Ajankohtaista Ajankohtaista-palvelualue kokoaa yhteen paikkaan ajankohtaiset asiat THL:ään ja sen toimintaan liittyen. Tämän palvelualueen käyttäjiä ovat muun muassa ajankohtaisista asioista kiinnostuneet käyttäjät, kuten esimerkiksi median edustajat. Alla olevassa rautalankamallikuvassa, ja sen ohessa, on avattu Ajankohtaista-palvelualueen etusivun elementtejä tarkemmin.

33 33(72) Kuva 12 Ajankohtaista

34 34(72) Vasen navigaatio (1) o Navigaatiossa on listattu palvelualueen alisivut o Näitä ovat esim. Blogit ja sosiaalinen media, Kampanjat, Lausunnot, Lakimuutokset, Lehdet jne. Huom. palvelualueen tarkempi sisältö ja sisältörakenne määritellään THL:n toimesta tämän määrittelytyön ulkopuolella o Palvelualueen alisivuilla tarjotaan käyttäjälle tarkempaa tietoa THL:n ajankohtaisiin asioihin liittyen esim. Lakimuutokset -alisivu kokoaa yhteen paikkaan ajankohtaiset Lakimuutokset THL:n toimintaan liittyen Ajankohtaiskaruselli (2) o Ajankohtaiskarusellin toiminnallisuus on kuvattu aiemmin Etusivu-luvussa 5.4 o Ajankohtaista-sivulla karusellin sisältö voi olla eri kuin etusivulla Ajankohtaisvirrat (3) o Ajankohtaisvirrat vastaavat toiminnaltaan etusivun ajankohtaisvirtoja o Poikkeuksena etusivun ajankohtaisvirtoihin on Sosiaali- ja terveysalan uutisia - virta, johon voidaan nostaa uutisia myös muista verkkopalveluista, kuten STM:n ja Innokylän uutisvirroista. o Muiden verkkopalveluiden virroista nostettujen uutisten linkit vievät ko. verkkopalveluun. o Visuaalisessa suunnittelussa tulee huomioida, että uutisen lähde tulee näkyä käyttäjälle selkeästi. o Muiden verkkopalveluiden uutisia klikattaessa, ulkopuolinen verkkopalvelu avautuu uuteen välilehteen / ikkunaan. Viestinnän yhteystiedot (4) THL Sosiaalisessa mediassa (5) o Katso luku 5.4 Etusivu Julkaisukaruselli (6) o Katso luku 5.4 Etusivu Blogisyöte (7) o Blogisyötteeseen nostetaan automaattisesti THL:n uusimmat blogikirjoitukset. Innokylän ajankohtaissyöte (8) o Innokylän ajankohtaissyötteeseen nostetaan automaattisesti tietoa Innokyläverkkopalvelusta. o Huom. tämän määrittelytyön aikana oli vielä epäselvää onnistuuko nostojen tuominen Innokylä-verkkopalvelusta Toimitettu nosto (9) o Edellisten lisäksi sivulle voidaan tehdä toimitettuja nostoja esimerkiksi kampanjasivuista o Jokainen nosto toimii linkkinä ko. noston sivulle o Huom. tietosisältöjen esiin nosto on kuvattu tarkemmin luvussa Aiheet Aiheet-palvelualueen etusivun tehtävänä on tarjota käyttäjälle tietoa siitä, mitä aiheita Thl.fiverkkopalvelu sisältää, ja mitä tietoa ja aliaiheita eri aiheiden alta löytyy. Lisäksi etusivulla voidaan esitellä ajankohtaisia asioita aiheisiin liittyen. Aiheet palvelualueen etusivu poikkeaa yleisestä sivupohjasta siten, että aihenostot on levitetty kahdeksan palstan leveydelle. Tämä on perusteltua, koska aiheita tulee olemaan niin paljon, että niiden sijoittaminen 6 palstan levyiselle alueella kasvattaisi sivun pituutta ja vaikeuttaisi

35 35(72) aihenostojen silmäiltävyyttä huomattavasti. Tämä rajoittaa vapaiden nostojen määrää, koska oikeasta palstasta on vain yläosa käytössä. Alla olevassa rautalankamallikuvassa, ja sen ohessa, on avattu Aiheet-palvelualueen etusivun elementtejä tarkemmin.

36 36(72) Kuva 13 Aiheet Vasen navigaatio (1)

37 37(72) o Navigaatiossa on listattu aiheet Huom. aiheiden nimet ja lukumäärät määritellään THL:n toimesta tämän määrittelytyön ulkopuolella. Lähtökohtana on, että aiheiden lukumäärä on jatkossakin suunnilleen sama kuin nykyisin eli noin 18 kappaletta. o Aihesivujen sisältö kuvataan tarkemmin luvussa 5.7 Aihe Lyhyt esittelyteksti aiheisiin liittyen (2) o Käyttäjä saa nopeasti kuvan verkkopalvelun aiheista ja niiden roolista Toimitetut nostot (3) o Nostolaatikoihin voidaan toimittaa käsin tietoa ajankohtaisista ja tärkeistä asioista aiheisiin liittyen. o Nostot voivat sisältää esimerkiksi tekstiä, kuvia ja linkkejä. o Nostoja voi olla 0-4 kappaletta. Vapaa nosto (4) o Nostolaatikkoon voidaan tuoda esim. verkkopalvelun katsotuin sisältö tägipilvenä, jossa näkyvät katsotuimmat aliaiheet. Alisivunostot (5) o Aiheet-palvelualueen etusivun alisivunostot eroavat muiden palvelualueiden alisivunostoista siten, että niissä on lisäksi Aliaiheet-linkki nostolaatikon alaosassa. o Aliaiheet-linkistä avautuu käyttäjälle listaus ko. aiheen aliaiheista. Listauksesta käyttäjä voi siirtyä suoraan haluamaansa aliaiheeseen. o Toiminnallisuutta ei ole vielä tarkkaan määritelty ja siihen löytyy esimerkiksi seuraavanlaisia vaihtoehtoja: Listaus aliaiheista avautuu heti kun käyttäjä siirtää hiiren osoittimen linkin päälle, tai listaus avautuu kun käyttäjä klikkaa linkkiä. (vrt. Yle Areena ohjelman tiedot: ) Listaus avautuu sisältöalueeseen (accordion) tai listaus aukea sisällön päälle, jolloin alla oleva sisältö ei siirry alaspäin. Huom. tämän toiminnallisuuden, kuten muidenkin, eri vaihtoehdot tulee testata loppukäyttäjillä 5.7 Aihe Aihesivu toimii kokoomasivuna ko. aiheeseen liittyvästä THL:n tuottamasta materiaalista. Aihesivu tarjoaa myös navigaation aiheen aliaiheisiin, joista löytyy tarkempaa tietoa käyttäjälle. Tämän palvelualueen käyttäjiä ovat ko. aiheesta kiinnostuneet käyttäjät. Alla olevassa rautalankamallikuvassa, ja sen ohessa, on avattu Aihesivun elementtejä tarkemmin.

38 38(72) Kuva 14 Aihesivu

39 39(72) Vasen navigaatio (1) o Navigaatiossa on listattu aiheen aliaiheet, jotka vaihtelevat aiheittain o Aliaiheissa tarjotaan käyttäjälle tarkempaa tietoa ko. aliaiheeseen liittyen o Navigaation yläpuolelle voidaan sijoittaa aihetta kuvaava kuva, jota käytetään kautta linjan verkkopalvelussa kuvaamaan ko. aihetta o Huom. vasemman navigaation sisältö vaihtuu, eli tässä ei ole enää listausta kaikista aiheista Lyhyt esittelyteksti aiheeseen liittyen (2) o Käyttäjä saa nopeasti kuvan mitä kyseinen aihe tarjoaa käyttäjälle Keskeiset nostot, erilliset sivustot (3) o Aiheen etusivulle voidaan nostaa vahvasti esiin aiheeseen liittyvät ns. erilliset sivustot (katso luku 4.8) huom. aliaiheen sivulla nämä nostot ovat oikeassa palstassa Keskeiset nostot, tietovirrat (4) o Aiheen etusivulle nostetaan esiin mitä tietosisältöä ko. aiheesta on tarjolla o Esiin nostetut tietosisällöt on jaettu tietotyypeittäin, joita voivat olla esim.: Asiointi ja ohjeet Ohjelmat ja hankkeet Tilastot THL:n asiantuntijat Lausunnot Lakimuutokset o Jos jotakin tietotyyppiä ei ole tarjolla ko. aiheeseen, niin kyseistä nostoa ei sivulla näytetä o Nostot ja jaottelu tapahtuu automaattisesti metatietojen perusteella o Tietovirtoihin nostetaan ko. aiheeseen liittyviä tietoja niin Thl.fi-verkkopalvelusta kuin muista THL:n verkkopalveluista ja -sivuilta (katso esimerkki kohdasta 5.8 Aliaihe) o Käyttäjälle näytetään esim. kolme ensimmäistä tietovirran linkkiä, jotta käyttäjä saa käsityksen siitä millaista tietoa eri tietovirtojen alta löytyy. o Käyttäjä saa lisää tuloksia klikkaamalla Näytä lisää -painiketta. o Tietovirran otsikkopalkissa näytetään tuloksien määrä. o Tietovirran otsikkopalkki toimii hissinä, eli otsikkopalkkia klikkaamalla tietovirta katoaa näkyvistä ja otsikkopalkkia uudelleen klikkaamalla tietovirta tulee näkyviin. Huom. tämä toiminnallisuus ei ole välttämätöntä ja sitäkin tulee testata loppukäyttäjillä. Aihehaku (5) o Aihehaku kohdistaa haun ko. aiheen alta löytyviin sivuihin ja ko. aiheeseen liittyviin muihin THL:n verkkopalveluihin. o Kun käyttäjä on kirjoittanut hakuehdon ja painanut enteriä tai klikannut Hae - painiketta, siirrytään käyttöliittymässä haku-sivulle. o Haku-sivulla näytetään hakutulos, jossa ko. aihe ja hakusana ovat olleet hakuehtoina. o Huom. aihehaun määrittely tarkentuu, kun käytössä oleva hakuteknologia on selvillä (katso luku 5.14). SOTKAnet (6) o Linkki SOTKAnet -tilastopalveluun Ajankohtaista (7) o Nostolaatikkoon listataan niin Thl.fi-verkkopalvelun kuin THL:n muiden verkkosivustojen uutisia ja tiedotteita ko. aiheeseen liittyen. o Noston yhteydessä tulee näkyä selvästi se, mistä verkkosivustosta ko. nosto on peräisin.

40 40(72) o Noston otsikon kautta käyttäjä siirtyy ko. ajankohtaisen asian sivulle o Kaikki ajankohtaiset -linkin kautta käyttäjälle listataan kaikki ajankohtaiset asiat aiheeseen liittyen (esim. sivun keskipalstalla) o Käyttäjä voi RSS-ikonin kautta tilata itselleen nostolaatikkoa sisältöä vastaavan feedin Tapahtumat (8) o Nostolaatikkoon listataan niin Thl.fi-verkkopalvelun kuin THL:n muiden verkkosivustojen tapahtumia ko. aiheeseen liittyen. o Noston yhteydessä tulee näkyä selvästi se, mistä verkkosivustosta ko. nosto on peräisin. o Noston otsikon kautta käyttäjä siirtyy ko. tapahtuman sivulle o Kaikki tapahtumat -linkin kautta käyttäjälle listataan kaikki tapahtumat aiheeseen liittyen (esim. sivun keskipalstalla) o Käyttäjä voi RSS-ikonin kautta tilata itselleen nostolaatikkoa sisältöä vastaavan feedin Muualla verkossa(9) o Aiheeseen liittyviä muiden kuin THL:n tuottamia sivustoja tuodaan esiin linkkilistana 5.8 Aliaihe Aliaiheen sivu toimii kokoomasivuna ko. aliaiheeseen liittyvästä THL:n tuottamasta materiaalista. Aliaiheen sivu tarjoaa myös navigaation aliaiheen mahdollisille alisivuille, joista löytyy tarkempaa tietoa käyttäjälle. Tämän palvelualueen käyttäjiä ovat ko. aliaiheesta kiinnostuneet käyttäjät. Alla olevassa rautalankamallikuvassa, ja sen ohessa, on avattu aliaiheen sivun elementtejä tarkemmin.

41 41(72) Kuva 15 Aliaiheen sivu Vasen navigaatio (1) o Navigaatiossa on listattu aliaiheen alisivut, jotka vaihtelevat aliaiheittain

42 42(72) o Alisivuilla tarjotaan käyttäjälle tarkempaa tietoa ko. aliaiheeseen liittyen o Navigaation yläpuolelle voidaan sijoittaa aliaihetta kuvaava kuva, jota käytetään kautta linjan verkkopalvelussa kuvaamaan ko. aliaihetta o Huom. vasemman navigaation sisältö vaihtuu, eli tässä ei ole enää listausta kaikista aliaiheista Lyhyt esittelyteksti aliaiheeseen liittyen (2) o Käyttäjä saa nopeasti kuvan mitä kyseinen aliaihe tarjoaa käyttäjälle. o Esittelytekstissä esitellään aliaiheen ja sen alisivujen sisältöä esim. muutamalla lauseella. Sisältö (3) o Aliaihe voi sisältää toimitettua tekstisisältöä, johon voidaan upottaa myös kuvia, videoita, esityksiä (esim. Slideshare) jne. Keskeiset nostot, tietovirrat (4) o Vastaava toiminnallisuus kuin aiheen etusivulla, mutta nostoihin nousee ko. aliaiheeseen liittyvää sisältöä. o Katso tarkemmin aiempi luku 5.7. Hae aiheesta (5) o Vastaava toiminnallisuus kuin aiheen etusivulla. o Katso tarkemmin aiempi luku 5.7. o Haku kohdistuu tälläkin tasolla koko aiheeseen, ei vain aliaiheeseen. Keskeiset nostot, erilliset sivustot (6) o Aliaiheen etusivulle voidaan nostaa esiin aliaiheeseen liittyvät ns. erilliset sivustot (katso luku 4.8). SOTKAnet (7) o Linkki SOTKAnet-tilastopalveluun. Muualla verkossa (8) o Aliaiheeseen liittyviä muiden kuin THL:n tuottamia sivustoja tuodaan esiin linkkilistana. Huom. tarpeet aliaiheiden sivujen sisällölle vaihtelevat merkittävästi eri aliaiheiden välillä. Esimerkiksi jossain aliaiheessa on tarpeen tuoda esiin keskeisiä nostoja erillisiltä sivustoilta, ja taasen toisen aliaiheen sivuille ei ole tälle tarvetta, mutta sillä sivulla taasen tulee nostaa yhteystiedot keskeiselle paikalle. Joustavuus tämän suhteen tulee huomioida tulevassa toteutuksessa esim. sivupohjien myötä. Tarpeet eri aliaiheiden sivuihin liittyen tarkentuu tämän määrittelyprojektin ulkopuolella. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että eri sivupohjat ovat mahdollisimman johdonmukaisia keskenään. Liiallinen joustavuus ja variaatio sivupohjissa eivät saa tehdä verkkopalvelun käytöstä epäjohdonmukaista ja vaikeaa. 5.9 Asiointi ja ohjeet Asiointi ja ohjeet -palvelualue kokoaa yhteen paikkaan THL tarjoamat erilaiset palvelut, ohjeet, työkalut, lomakkeet ja niin edelleen päivittäisen työn tueksi. Tämän palvelualueen käyttäjiä ovat muun muassa SoTe-alan ammattilaiset ja päätöksen tekijät. Ensimmäisessä vaiheessa tarjottavat palvelut eivät ole varsinaista kaksisuuntaista sähköistä asiointia, vaan ne ovat esimerkiksi erilaisten sähköisen lomakkeiden toimitusta THL:n suuntaan. Verkkopalvelun toteutuksessa on otettava huomioon, että mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa verkkopalvelun tulee tarjota kaksisuuntaista sähköistä asiointia. Tuleva toteutus ei saa pois sulkea sähköisen asioinnin mukaan tuomista myöhemmin verkkopalveluun. Alla olevassa rautalankamallikuvassa, ja sen ohessa, on avattu Asiointi ja ohjeet -palvelualueen etusivun elementtejä tarkemmin.

43 43(72) Kuva 16 Asiointi ja ohjeet

44 44(72) Vasen navigaatio (1) o Navigaatiossa on listattu THL:n erilaiset palvelukokonaisuudet o Alustavan määrittelyyn mukaan palvelukokonaisuudet ovat: Peruspalvelut Tietopalvelu, kirjaamo, kirjakauppa jne. Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys-lomakepalvelu, laatupeli jne. Laboratoriopalvelut Vasta-ainemääritykset, diagnostiikka, raskaudenaikaiset infektioseulonnat jne. Luvat (tai palvelut tutkimustyön tueksi ) Rekisterien ja asiakirjojen tutkimuskäyttö jne. Neuvonta Tartuntatautilääkärin konsultaatio, matkailuterveysneuvonta ja rokotusohjelman neuvonta Seuranta ja ilmoitukset Tartuntatauti-ilmoitukset, epidemiaselvitykset, suolistovirusten seuranta jne. Tuet ja apurahat (tai palvelut tutkimustyön tueksi ) Terveyden edistämisen määräraha, alkoholitutkimussäätiön apurahat jne. Työkaluja käytännön työhön Vauvamyönteisyyssertifikaatti, Finriski-laskuri, läheisneuvonpito jne. Työkaluja päätöksentekoon Terveysvaikutusten arviointi, hyvinvointimallit, terveydenhuollon menetelmien arviointi jne. Lomakkeet koonti kaikista verkkopalvelussa olevista lomakkeista huom. tarjottavat lomakkeet noudattavat samoja periaatteita kuin luvussa 6.2 kuvattu Palvelut aiheittain palvelut aiheittain jaoteltuna Palvelut A-Ö palvelut aakkosjärjestyksessä o Edellä luetelluilla alisivuilla tarjotaan käyttäjälle tarkempaa tietoa kyseisistä palveluista. o Navigaation yläpuolelle voidaan sijoittaa palvelualuetta kuvaava kuva, jota käytetään kautta linjan verkkopalvelussa kuvaamaan ko. palvelualuetta. Lyhyt esittelyteksti THL:n tarjoamiin palveluihin ja ohjeisiin liittyen (2) o Käyttäjä saa nopeasti kuvan mitä kaikkia palveluja, ohjeita, työkaluja jne. THL tarjoaa. Toimitetut nostot (3) o Nostolaatikoihin voidaan toimittaa käsin tietoa ajankohtaisista ja tärkeistä asioista palveluihin liittyen, kuten esimerkiksi tietoa uudesta tai muuttuneesta palvelusta. Palveluiden, ohjeiden, työkalujen ynnä muiden esittely (4) o Tarjolla olevia palveluita jne. esitellään käyttäjälle kuvien ja lyhyiden esittelytekstien avulla. o Kuvien ja tekstien kautta esiteltävät asiat ovat samoja, jotka löytyvät myös palvelualueen toisen tason navigaatiosta (5). o Jokainen nosto toimii linkkinä ko. asian sivulle.

45 45(72) Ajankohtaista (5) o Nostolaatikkoon tuodaan uusimmat ajankohtaiset asiat (uutiset ja tapahtumat) palveluihin ja ohjeisiin liittyen. o Noston otsikon kautta käyttäjä siirtyy ko. ajankohtaisen asian sivulle. o Kaikki ajankohtaiset tms. linkki vie sivulle (Etusivu > Palvelu ja ohjeet > Ajankohtaista). o Käyttäjä voi RSS-ikonin kautta tilata itselleen nostolaatikkoa sisältöä vastaavan feedin. Julkaisut (6) o Tarjolla tietoa uusista julkaisuista palveluihin ja ohjeisiin liittyen karusellimaisesti. o Katso tarkemmin luku 5.4. Katso myös (7) o Nostolaatikkoon tuodaan joko automaattisesti tai manuaalisesti tuotettuja nostoja palveluihin ja ohjeisiin liittyen. o Jokainen nosto toimii linkkinä ko. noston sivulle. o Huom. tietosisältöjen esiin nosto on kuvattu tarkemmin luvussa Tutkimus ja kehittäminen THL tekee paljon laadukasta tutkimusta ja kehittämistä väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Tutkimus ja kehittäminen -palvelualueen tehtävänä on tarjota kuvaus tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyen, sekä tuoda erityisesti esiin ajankohtaisia asioita ja julkaisuja tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyen. Alla olevassa rautalankamallikuvassa, ja sen ohessa, on avattu Tutkimus ja kehittäminen - palvelualueen etusivun elementtejä tarkemmin.

46 46(72) Kuva 17 Tutkimus ja kehittäminen

47 47(72) Vasen navigaatio (1) o Navigaatiossa on listattu palvelualueen alisivut. o Näitä ovat esim. Innovaatiotoiminta, Kansainvälinen tutkimus, Laboratoriot, Menetelmät, Ohjelmat ja hankkeet jne. o Näillä alisivuilla tarjotaan käyttäjälle tarkempaa tietoa kyseisistä aihealueista THL:ään tekemään tutkimukseen ja kehittämiseen liittyen. esim. Ohjelmat ja hankkeet -sivu kokoaa tiettyyn THL:n hankkeisiin liittyvän tiedon yhteen paikkaan. o Navigaation yläpuolelle voidaan sijoittaa palvelualuetta kuvaava kuva, jota käytetään kautta linjan verkkopalvelussa kuvaamaan ko. palvelualuetta. o Huom. tarkempi sisältö ja sisältörakenne alisivuihin liittyen määritellään THL:n toimesta tämän määrittelytyön ulkopuolella. Lyhyt esittelyteksti THL:n tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyen (2) o Käyttäjä saa nopeasti kuvan THL:n tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Toimitetut nostot (3) o Nostolaatikoihin voidaan toimittaa käsin tietoa ajankohtaisista ja tärkeistä asioista tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyen, kuten esimerkiksi kuukauden tutkija tai uusin tutkimushanke. Julkaisut (4) o Tarjolla tietoa uusista julkaisuista karusellimaisesti. o Katso tarkemmin luku 5.4. Tutkimuksen ja kehittämisen esittely (5) o THL:n tutkimus- ja kehittämistoimintaan esitellään käyttäjälle kuvien ja lyhyiden esittelytekstien avulla. o Kuvien ja tekstien kautta esiteltävät asiat ovat samoja, jotka löytyvät myös palvelualueen toisen tason navigaatiosta (6). o Jokainen nosto toimii linkkinä ko. asian sivulle. Hankkeet (6) o Nostolaatikkoon tuodaan tietoa THL:n hankkeista. o Nostot voivat olla automaattisia (esim. uusimmat) tai manuaalisesti sisällöntuotannon toimesta nostettuja. Huom. tietosisältöjen esiin nosto on kuvattu tarkemmin luvussa 6.3. o Jokainen nosto toimii linkkinä ko. hankkeen sivulle. o Käyttäjälle tarjotaan lisäksi linkit, joiden kautta hän voi siirtyä tarkastelemaan uusimpia hankkeita tai kaikkia hankkeita. Ajankohtaista (7) o Nostolaatikkoon tuodaan uusimmat ajankohtaiset asiat (uutiset ja tapahtumat) tutkimukseen ja kehittämiseen liittyen. o Noston otsikon kautta käyttäjä siirtyy ko. ajankohtaisen asian sivulle. o Kaikki ajankohtaiset -linkki vie sivulle (Etusivu > Tutkimus ja kehittäminen > Ajankohtaista). o Käyttäjä voi RSS-ikonin kautta tilata itselleen nostolaatikkoa sisältöä vastaavan feedin. Innokylässä tapahtuu (8) o Nostolaatikkoon pyritään tuomaan Innokylä-verkkopalvelusta uusinta sisältöä tutkimukseen ja kehittämiseen liittyen. o Huom. tämän määrittelytyön aikana oli vielä epäselvää onnistuuko nostojen tuominen Innokylä-verkkopalvelusta. Katso myös (9) o Nostolaatikkoon tuodaan joko automaattisesti tai manuaalisesti tuotettuja nostoja tutkimukseen ja kehittämiseen liittyen. o Jokainen nosto toimii linkkinä ko. noston sivulle. o Huom. tietosisältöjen esiin nosto on kuvattu tarkemmin luvussa 6.3.

48 48(72) 5.11 Tilastot Tilastot-palvelualue tarjoaa tilastotietoa erityisesti päätöksenteon, kehittämisen ja tutkimuksen tueksi. Tämän palvelualueen käyttäjiä ovat muun muassa tutkijat ja päätöksen tekijät. Nykyisen Thl.fi:n Tilastot -osio (http://www.thl.fi/fi_fi/web/fi/tilastot) on uudistettu hiljattain muun muassa tietosisällön ja rakenteen suhteen. Täten tehdyssä määrittelytyössä ei käyty Tilastotpalvelualuetta tarkemmin läpi, vaan jatkossa Tilastot on tietosisällöltään ja rakenteeltaan pitkälti nykyisen kaltainen. Tilastot sisältää lähinnä toimitettuja sisältösivuja, ja linkkejä ulkoisiin tilastopalveluihin, kuten SOTKAnetiin. Sivuille on tarpeen nostaa myös tilastoihin liittyviä uutisia. Tilastot-palvelualueen etusivusta ei tuotettu määrittelytyössä omaa rautalankamallia, mutta sen idea ja rakenne on pitkälti Tutkimus ja kehittäminen -palvelualueen etusivun kaltainen. Eli etusivulla esitellään esimerkiksi kuvien ja lyhyen tekstin kera tilastoihin liittyviä asioita (kuten Julkaisukalenteri, Tilastotietokannat, Tiedonkeruut jne.), sekä tuodaan vahvasti esiin nostojen kautta ajankohtaisia asioita tilastoihin liittyen Julkaisut Julkaisut-palvelualue tarjoaa erilaisia julkaisuja ja niihin liittyvää tietoa muun muassa päätöksenteon, sekä tutkimuksen ja kehittämisen tueksi. Tämän palvelualueen käyttäjiä ovat myös SoTe-alan ammattilaiset, sillä erilaiset käsikirjat ovat osa julkaisuja. Julkaisut-palvelualueen etusivusta ei tuotettu määrittelytyössä omaa rautalankamallia, mutta sen idea ja rakenne on pitkälti Tutkimus ja kehittäminen -palvelualueen etusivun kaltainen. Eli etusivulla esitellään esimerkiksi kuvien ja lyhyen tekstin kera julkaisuihin liittyviä asioita, sekä tuodaan vahvasti esiin nostojen kautta ajankohtaisia asioita julkaisuihin liittyen THL THL-palvelualue tarjoaa käyttäjälle koostetusti tietoa THL:n organisaatiosta, kuten esimerkiksi THL:n keskeiset tehtävät, strategian, suunnittelun ja seurannan, sekä yhteystiedot. Alla olevassa rautalankamallikuvassa, ja sen ohessa, on avattu THL-palvelualueen etusivun elementtejä tarkemmin.

49 49(72) Kuva 18 THL Vasen navigaatio (1) o Navigaatiossa on listattu palvelualueen alisivut. o Näitä ovat esim. Tämä on THL, Organisaatio, Suunnittelu ja seuranta, Avoimet työpaikat ja Yhteystiedot. o Näillä alisivuilla tarjotaan käyttäjälle tarkempaa tietoa kyseisistä aihealueista THL:ään liittyen.

Thl.fi määrittely 3. työpaja

Thl.fi määrittely 3. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 3. työpaja 30/10/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status Määritellään

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 1. työpaja

Thl.fi määrittely 1. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 1. työpaja 16/10/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 3. työpaja - Muistiinpanot

Thl.fi määrittely 3. työpaja - Muistiinpanot ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 3. työpaja - Muistiinpanot 30/10/2012 Paikalla Katri Kleemola, THL

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 2. työpaja

Thl.fi määrittely 2. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 2. työpaja 23/10/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status Määritellään

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 2. työpaja

Thl.fi konseptointi 2. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 2. työpaja 28/8/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status ja taustamateriaali

Lisätiedot

Thl.fi 5. määrittelytyöpaja: avoimet asiat

Thl.fi 5. määrittelytyöpaja: avoimet asiat TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 Thl.fi 5. määrittelytyöpaja: avoimet asiat 27/11/2012 Agenda Työpajasta Status Konseptin

Lisätiedot

Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön. Jani Heikkinen Anna Malen

Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön. Jani Heikkinen Anna Malen Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön Jani Heikkinen Anna Malen 19.3.2015 Johdanto Tämän ohjeistuksen tavoitteena on antaa perustiedot sisällönsyöttöön Varattu aika eri riitä kaikkien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET Suomen partiolaiset Finlands scouter ry 04/2013, muokattu 02/2015 Tämä ohje on tarkoitettu Suomen Partiolaisten hallinnoimien projektisivustojen sisällöntuottajille

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

- kaikki tekstieditorit tulee saada suuremmiksi, jotta erityisesti pitkien dokumenttien ja taulukkojen työstäminen on helpompaa

- kaikki tekstieditorit tulee saada suuremmiksi, jotta erityisesti pitkien dokumenttien ja taulukkojen työstäminen on helpompaa Toiminnallinen vaatimuusmäärittely Innokylä 2.1 1. Yleistä Tämä dokumentti määrittelee, millaisia toiminnallisuuksia Innokylään tulee lisää innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisen yhteydessä

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Pikaohje Suomi.fin käyttöön

Pikaohje Suomi.fin käyttöön Pikaohje Suomi.fin käyttöön Suomi.fi-toimitus Valtiokonttori Syyskuu 2014 Suomi.fin etusivu Oikotiet käytetyimpään sisältöön: 5 suosituinta asiointipalvelua ja lomaketta. Linkki palvelukarttaan, josta

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 1. työpaja

Thl.fi konseptointi 1. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 1. työpaja 20/8/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

KONTTI: KOUVOLAN KAUPUNGIN INTRA

KONTTI: KOUVOLAN KAUPUNGIN INTRA KONTTI: KOUVOLAN KAUPUNGIN INTRA KONTIN KUVAUS INTRAN LOPPUKÄYTTÄJILLE ABAKO MEDIA OY 8.12.2009 Dokumentin tiedot Tekijä: Minna Laine Päiväys: 8.12.2009 Jakelu: Kouvolan kaupunki Abako projektityöryhmä

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

THL - Kansalaispalvelujen graafiset tunnisteet. Lasse Tammilehto Creative Director, Solita & Jarmo Valmari Head of Design, Arcusys

THL - Kansalaispalvelujen graafiset tunnisteet. Lasse Tammilehto Creative Director, Solita & Jarmo Valmari Head of Design, Arcusys THL - Kansalaispalvelujen graafiset tunnisteet Lasse Tammilehto Creative Director, Solita & Jarmo Valmari Head of Design, Arcusys Palveluvaaka.fi & Omahoitopolut.fi Teemavärit Kansalaispalveluiden ilmeeseen

Lisätiedot

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Leo Suomela 2 / 13 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Aloitusnäkymä... 3 3 Ohjausnäkymä... 4 4 Sivujen lisäys... 6 5 Etusivun määritys... 9 6 Teeman muokkaus... 13 3 / 13

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Stakes/KTL Sivu 1/45 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, v.0.9 15.12.2008 Mira Rimpiläinen Stakes/KTL Sivu 2/45 SISÄLTÖ 1 Etusivu... 4 1.1 Palaute... 5 1.2 Sivukartta... 5 1.3 Tarkennettu haku... 6 1.3.1

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

NETTISIVUJEN PÄIVITYS OHJEET versio 1.1

NETTISIVUJEN PÄIVITYS OHJEET versio 1.1 1/7 Sisällysluettelo: YLEISOHJEET 1 HALLINTA 1 Hallinnan etusivu 2 Uutiset 3 Luo uusi uutinen 3 Luo uusi uutiskuva 4 Muokkaa vanhoja uutisia 4 Kuvagalleriat 4 Kalenteri 5 Joukkue 5 Pelaajat 5 Ottelut 6

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 6. työpaja

Thl.fi konseptointi 6. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 6. työpaja 28/9/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt ja päivän tavoite

Lisätiedot

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan.

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan. Kotisivu Kotisivu on sivuston pääsivu Ensi kertaa sivustolle saapuvan käyttäjän pitäisi pystyä päättelemään sivuston tarkoitus kotisivun nähtyään. Usein lähtökohtana sivuston hierarkinen pääjaottelu, mutta

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 6/8: Navigoinnin tukeminen Edellinen

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus

Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus 1 Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus Miten saavutettavuus otetaan huomioon verkkosivu-uudistuksessa ja sen jälkeen Johanna Ujainen 16.11.2017, #saavuta2017-seminaari 2 Maanmittauslaitos Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy Vehmaan kunta Wordpress käyttöopas Betta Digital Oy 1 / 22 Sisällys 1. Kirjautuminen... 3 1.1. Sisäänkirjautuminen ei onnistu... 3 2. Hallintapaneeli... 5 2.1. Sisään kirjautuneen hallintanäkymä... 6 3.

Lisätiedot

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Huom! Lukkarikone toimii oikein vain jos koulutusohjelmasi ylläpitää lukujärjestystietoja Metropolian tilanvarausjärjestelmässä (tvj.metropolia.fi). Käyttöperiaate Lukkarikone

Lisätiedot

UUDET NETTISIVUT. 09/03/2015 Copyright 2014 by Oriflame Cosmetics Global SA

UUDET NETTISIVUT. 09/03/2015 Copyright 2014 by Oriflame Cosmetics Global SA UUDET NETTISIVUT 1 Oriflamen uudet nettisivut avataan keskiviikkona 11.3. 2 Miksi uudet sivumme ovat PALJON paremmat? Täysin uusi, tämän päivän web-designin vaatimukset täyttävä sivusto. Selkeämpi ja helpompi

Lisätiedot

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14)

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Pikaopas The New Black Kesäkuu 2014 Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Taustatieto Tämä dokumentti on luotu helpottamaan uuden Datscha version käyttämistä. Uusi versio julkaistaan 27. kesäkuuta

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

DigiEduET / WP4. DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1

DigiEduET / WP4. DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1 DigiEduET / WP4 DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1 Rakennustietoaineiston monikielinen julkaisujärjestelmä Rakennustieto Oy WP4 ja Ratu Net Toiminnallinen määrittely Rautalankamalli 9.10.2012 2

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ Esimiehen pikaohje Omat tiedot, etusivu Omien tietojen etusivulla näkyy kirjautuneen käyttäjän nimi sekä käytössä olevat osiot Näkymäksi voi valita joko ns. Tiilet tai Etusivun

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 27.9.2009 Elina Ulpovaara Käytettävyys navigoinnista Sivuston sisältö hahmottuu nopeasti hyvän navigoinnin avulla. Navigointi on helppoa ja nopeaa. Mitä sivulla on?

Lisätiedot

SAKU-materiaalit

SAKU-materiaalit SAKU-materiaalit www.sakumateriaalit.net Käyttäjän opas 1 Yleistä SAKU-materiaalit on Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry:n hallinnoima materiaalipankki. Materiaalipankista

Lisätiedot

Wikin käyttö Perus ja kehittynyt. 2013 Juha Matikainen Antti Miettinen

Wikin käyttö Perus ja kehittynyt. 2013 Juha Matikainen Antti Miettinen Wikin käyttö Perus ja kehittynyt 2013 Juha Matikainen Antti Miettinen Koulutuksen tarkoitus Koulutuksen jälkeen osallistujat tietävät minkälaisiin sisältöihin ja käyttötarkoituksiin wikiä voi käyttää ja

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Käyttöliittymän muutokset ProCountorin versiossa 3.0

Käyttöliittymän muutokset ProCountorin versiossa 3.0 13.04.2008 Sivu 1(6) Käyttöliittymän muutokset ProCountorin versiossa 3.0 Tiivistelmä ProCountor-taloushallinto-ohjelmistosta on julkistettu uusi versio 3.0. Uusi ohjelmistoversio sisältää monia parannuksia

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

CV-kannan käyttöohje 2017

CV-kannan käyttöohje 2017 Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 2 a) Sinulle lähetetään käyttäjätunnus ja salasana Monsterilta... 2 b) Sinulla ei ole vielä tunnuksia Monsterin työnantajat sivulle... 3 Turvakysymykset... 3

Lisätiedot

Ohjeet. Ohjeita on kahdessa paikassa. Admin-näytön oikeassa ylänurkasta. Seura- sivuilta kohdasta Dokumentit

Ohjeet. Ohjeita on kahdessa paikassa. Admin-näytön oikeassa ylänurkasta. Seura- sivuilta kohdasta Dokumentit Ohjeet Ohjeita on kahdessa paikassa Admin-näytön oikeassa ylänurkasta Seura- sivuilta kohdasta Dokumentit Jps.fi -periaatteita 1. Ensin luodaan joukkue (pääkäyttäjä) 1. joukkueen luominen synnyttää Ryhmän

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Palveluvaaka.fi Vaatimusmäärittely

Palveluvaaka.fi Vaatimusmäärittely Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere 1060155-5 15.9.2013 2 (45) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Muutokset 0.1 26.6.2013 Solita Oy Dokumenttipohja luotu. 0.2

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

WordPress-blogin perustaminen

WordPress-blogin perustaminen WordPress-blogin perustaminen Mene osoitteeseen http://wordpress.com/ ja luo itsellesi tili. Tilin luomiseen tarvitset seuraavat tiedot: sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Klikattuasi

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen etusivulta yläoikealta. Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson Kun muokkaustila on päällä, siirry sen

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä. Luottamuksellinen

MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä. Luottamuksellinen MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä Pikaohje v.1.5 Luottamuksellinen 2 / 9 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Kirjaudu sisään... 3 3. Rakenne... 4 3.1. Etusivu... 4 3.2. Toimintopalkki... 5 4. Tuotteiden

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Aloitusopas verkkosivuston ylläpitoon

Aloitusopas verkkosivuston ylläpitoon Aloitusopas verkkosivuston ylläpitoon JPP-Soft Oy 2(13) Sisällys Tervetuloa emedia CMS verkkopalveluiden käyttäjäksi... 3 Sivuston graafinen ilme ja rakenne... 4 Sivuston ilme ja tyyli... 5 Sivupohjat...

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

NetEazer informaatiojärjestelmä www- palvelujen sisällönhallintaan ja julkaisuun

NetEazer informaatiojärjestelmä www- palvelujen sisällönhallintaan ja julkaisuun NetEazer informaatiojärjestelmä www- palvelujen sisällönhallintaan ja julkaisuun OpenSpace NetEazer julkaisujärjestelmä on täydellinen informaatiojärjestelmä nykyaikaisten wwwpalvelujen sisällöntuotantoon.

Lisätiedot

JulkICT portaalin käyttöohje

JulkICT portaalin käyttöohje LUONNOS 30.4.2013 2 (12) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 QPR Portaali... 3 2.1 Kirjautuminen palveluun... 3 2.2 Portaalin Prosessit-välilehden toimintakuvaus... 5 2.3 Mallin valitseminen mallilistasta... 7

Lisätiedot

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Data@Flow Verkkosivuston hallinnan ohjeet atflow Oy tuki@atflow.fi AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sivuston muokkaus... 2 3. Sivujen ja valikoiden

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Käytettävyys navigoinnista

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Käytettävyys navigoinnista Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 27.9.2009 Elina Ulpovaara Käytettävyys navigoinnista Sivuston sisältö hahmottuu nopeasti hyvän navigoinnin avulla. Navigointi on helppoa ja nopeaa. Mitä sivulla on?

Lisätiedot

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä!

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä! Petsie kasvattaja 1 2 Sisällysluettelo Esittely...3 1. Kuinka pääset alkuun...4 1.1. Rekisteröinti...4 2. Lemmikit...4 2.1. Lemmikkien lisäys...4 2.2. Lemmikin tietojen muokkaus...4 3. Kasvattajasivu...5

Lisätiedot

LUT Moodle -opiskelijan opas

LUT Moodle -opiskelijan opas LUT Moodle -opiskelijan opas Sisällysluettelo 1. Moodle... 2 1.1 Aloitussivu... 3 1.2 Navigointi ja Asetukset... 4 1.2.1 Navigointi... 4 1.2.2 Asetukset... 6 1.2.3 Murupolku... 8 2. Kurssit... 8 2.1 Kurssipohjan

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan:: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista numeroiduista osioista sekä osioiden molemmilla

Lisätiedot

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28 Webforum Version 15.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-03-28 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Dokumentit... 5 Uudet versiot dokumenttien katseluohjelmista ipadille... 5 Dokumenttien

Lisätiedot