Enter ry Opasta-projekti ALUSTAVA VERSIO 1(10) Helena Venäläinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Enter ry Opasta-projekti ALUSTAVA VERSIO 1(10) Helena Venäläinen 6.12.2012"

Transkriptio

1 Enter ry Opasta-projekti ALUSTAVA VERSIO 1(10) Sosiaalinen media -luentosarjan palautteiden yhteenveto Sisällys 1. Osallistujat ja osallistumistapa Miten osallistuit luennon seuraamiseen? Vastaajien ikäryhmät Vastaajan suhde Enteriin tällä hetkellä Palaute luennoista Luennon onnistuminen yleisesti Missä onnistuimme erinomaisesti Mikä ei toiminut, missä meidän pitäisi jatkossa kehittyä Mistä aiheista haluaisit jatkossa koulutusta Muut terveiset ja kommentit Opasta-projektin yksi tehtävä oli tuottaa opastajien ja jäsenkunnan tarpeisiin sopivaa koulutusta. Kevään 2012 jäsenkysely ja opastajien työpajojen tarvekartoitus nostivat esille sosiaalisen median oppimiskohteena. Projekti päätti toteuttaa siihen keskittyvän luentosarja ulkopuolisin asiantuntijavoimin. Luennoijaksi valittiin Helsingin kaupungin Suomenkielisen työväenopiston tietotekniikkasuunnitelija Juhana Mykrä. Koulutuksen suunnittelun yhteydessä valittiin paikaksi työväenopiston Opistotalo ja päätettiin hyödyntää tarjoutunutta mahdollisuutta luentojen videoinnista ja etäkatselusta myös jälkikäteen. Luennon kohderyhmä laajeni heti jäsenkunnasta työväenopiston opastajiin ja ensimmäisen luennon jälkeen sitä markkinoitiin kaikille kiinnostuneille. Ensimmäinen luento Johdatus sosiaaliseen mediaan keräsi Opistotalolle 48 ja verkkoon 10 (yhteensä 58) opiskelijaa. Seuraavaa luentoa Netin yhteisöpalvelut seurasi Opistotalolla 56 ja verkossa 14 (yhteensä 70) henkilöä. Viimeinen luento Netin medianjakopalvelut houkutteli Opistotalolle 31 ja verkkoon 12 (yhteensä 43) seuraajaa. Kaikilta luentoja seuranneilta pyydettiin palautetta Webropol-kyselyllä kunkin luennon jälkeen. Luennon seuraajista 69 %, luennon seuraajista 81 % ja luennon seuraajista 65 % antoivat palautetta. Tähän raporttiin on koottu kysymyksittäin yhteen kolmeen eri kyselyyn annetut palautteet. Avoimet vastaukset on analysoitu ja tiivistetty mahdollisuuksien mukaan. Luentosarja onnistui erittäin hyvin ja luennoija Juhana Mykrä sai runsaasti kiitosta. Saadun palautteen perusteella vastaavan tyyppisiä luentoja kannattaa pitää lisää ikäihmisten harrastusmainen oppimistarve huomioon ottaen. Koulutustarpeista annetut vastaukset ohjaavat Enterin johtoa seuraavien koulutusten aiheiden ja muotojen valinnassa.

2 Enter ry Opasta-projekti ALUSTAVA VERSIO 2(10) 1. Osallistujat ja osallistumistapa 1.1. Miten osallistuit luennon seuraamiseen? Vastaajien määrä oli 40, joista verkossa 17,5 %. Vastaajien määrä oli 51, joista verkossa 18 %. Vastaajien määrä oli 28, joista verkossa 14 %. Luentoja seurasi joka kerta verkosta vähintään 14 % osallistujista, mitä voidaan pitää hyvänä saavutuksena. Vastaavanlaisen verkko-osallistumisen mahdollisuutta kannattaa jatkossakin tarjota.

3 Enter ry Opasta-projekti ALUSTAVA VERSIO 3(10) 1.2 Vastaajien sukupuoli Vastaajien määrä oli 40, heistä miehiä 35 %. Vastaajien määrä oli 51, heistä miehiä 31 %. Vastaajien määrä oli 28, heistä miehiä 46 %. Enterin jäsenkunnan sukupuolijakauma (alla, kevät 2012) on samansuuntainen kuin vastaajien. Viimeinen luento oli miesvoittoisin.

4 Enter ry Opasta-projekti ALUSTAVA VERSIO 4(10) 1.3 Vastaajien ikäryhmät Vastaajien määrä oli 40. Vastaajien määrä oli 51. Vastaajien määrä oli 28. Osallistujia oli kaikista ikäryhmistä. Enterin jäsenkunnasta hiukan yli 50 % kuuluu ikäryhmiin ja vuotiaat, joten tältäkin osin otos vastaa jäsenkuntamme rakennetta.

5 Enter ry Opasta-projekti ALUSTAVA VERSIO 5(10) 1.4 Vastaajan suhde Enteriin tällä hetkellä Vastaajien määrä oli 40, heistä jäseniä 72,5 % joista opastajia 48 %. Vastaajien määrä oli 51, heitä jäseniä 74,5 %, joista opastajia 26 %. Vastaajien määrä oli 28, heistä jäseniä 78,6 %, joista opastajia 36 %. Vaikka kahta viimeistä tilaisuutta markkinoitiin ulkopuolisillekin, oli valtaosa osallistujista palautteen mukaan Enterin jäseniä. Opastajien määrä jäsenkunnasta oli korkeimmillaan johdantoluennolla 48 %, ja laski siitä huomattavasti 26 % seuraavalle luennolle. Toivottavasti luento on tavoittanut heidät jälkikäteen verkon kautta.

6 Enter ry Opasta-projekti ALUSTAVA VERSIO 6(10) 2. Palaute luennoista 2.1 Luennon onnistuminen yleisesti Johdatus sosiaaliseen mediaan , vastaajien määrä oli 40. Netin yhteisöpalvelut, vastaajien määrä oli 51. Netin medianjakopalvelut, vastaajien määrä: oli 28.

7 Enter ry Opasta-projekti ALUSTAVA VERSIO 7(10) 2.2 Missä onnistuimme erinomaisesti Kaikkia luentoja kiitettiin: o Luentosarjan aiheen valinta oli ajankohtainen ja onnistunut: Hieno homma, kiitos! o Luentojen järjestelyt ja luennoijan valinta saivat kiitosta. o Luentojen markkinointi todettiin toimivaksi. o Luentopaikasta pidettiin: Kulkuyhteydet hyvät, kuuluvuus ja näkyvyys kohdallaan, samoin välineet - ja jälkikäteen pääsi kahvillekin. o Yhteistyötä työväenopiston kanssa pidettiin hyvänä asiana. o Luennoitsija sai todella runsaasti kiitosta asiantuntemuksestaan, selkeästä esiintymistavasta sekä riittävän yksinkertaisesta tavasta kertoa asiat. o Mahdollisuus seurata luentoa reaaliaikaisesti ja myös jälkeenpäin. A: Verkossa kuunteleminen oli hyvä kun siihen kuunteluun ja muistiinpanojen tekoon oli oma rauhansa. B: Miniläppärilläkin verkkoyhteys toimi hienosti. o Hienoa, että ikäihmisillekin tarjotaan tällaistakin oppia ilmaiseksi: Lapsenlapsi saa ihmeteltävää, kun mummikin tietää yhtä ja toista... Johdatus sosiaaliseen mediaan -luento sai lisäksi kiitosta: o Luento antoi kattavan kuvan sosiaalisesta mediasta. o Kuva-aineisto erinomaista, esityksen asiasisältö samoin, myös mielenkiintoista. o Saatiin uutta, mielenkiintoista tietoa siitä, mihin kaikkeen tietotekniikkaa voi käyttää/käytetään. o Luento eteni rauhallisesti, oli innostava. o Loppupuolella jo keskusteltiinkin se on hyvä. o Käsitys sosiaalisesta mediasta laajeni se on muutakin kuin Facebook. o Herätti uteliaisuutta, laajensi ymmärrystä siitä, mitä kaikkea voisi vielä oppia. o Luento oli hyvin jaoteltu ja auttoi havaitsemaan uusia ulottuvuuksia sosiaalisessa mediassa. o Kuvakkeet ja lyhenteet ja muuta termit saivat ymmärrettävän muodon. o Auttoi ymmärtämään paremmin, miten itse voisin hyödyntää nykytekniikkaa. o Luento valoitti sosiaalista mediaa laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Netin yhteisöpalvelut luento sai lisäksi kiitosta: o Luennon aihe oli hyvin valittu ja tervetullut. o Yleiskatsaus Yhteisöpalveluista ja niiden kehittymisestä viime vuosikymmeninä oli mielenkiintoinen ja kattava. o Luennon esitys oli johdonmukainen, selkeä, hyvin ymmärrettävä. o Esitys antoi selkeän kuvan netin yhteisöpalvelujen yhtäläisyyksistä ja eroista. o Facebook ja Google+ tulivat hienosti esiteltyä. o On hyvä tietää palveluista, vaikka ei niitä itse käytäkään. Netin medianjakopalvelut luento sai lisäksi kiitosta: o Luento antoi hyvän, tiivistetyn yleiskuvan teemasta. Luento oli selkeäksi suunniteltu jotta senioritkin ymmärtävät kerrotun. o Luento keskittyi edellistä kertaa paremmin muutamaan keskeiseen palveluun. o Luento antoi käsityksen siitä, mihin ennen vain niminä esiintyneitä palveluita voi käyttää. o Paljon uutta tietoa, joka auttaa yksin opiskelua paremmin tutustumaan uusiin palveluihin. Kiitos, että järjestitte tämän mahdollisuuden uuden oppimiseen ja paikkakin oli oikein sopiva.

8 Enter ry Opasta-projekti ALUSTAVA VERSIO 8(10) 2.3 Mikä ei toiminut, missä meidän pitäisi jatkossa kehittyä Vastaajat antoivat myös kehittämisehdotuksia, tässä kaikkia luentoja koskevia: o Luennoissa oli paljon asiaa, oliko varattu aika lopulta liian lyhyt. o Luentomateriaalin hakeminen jälkikäteen verkkosivujen (etusivu jäsenhuone) kautta, johtaa linkistä toiseen ja vasta lukuisten napsausten jälkeen löytyy varsinainen materiaali. o Verkko-osallistujat kokivat olevansa ulkopuolisia: kommentteja ei seurattu eikä kaikki kuulunut kunnolla. Salissa esitetyt kysymykset pitäisi aina toistaa mikrofoniin. o Vuorovaikutus osallistujien kanssa olisi voinut olla runsaampaa kaikilla luennoilla. Aikaa keskusteluille ja kysymyksille jäi liian vähän. o Luento opettamismuotona on rajallinen: Kaikista kolmesta luennoista ensimmäinen oli paras koska siinä yleiskatsaus toimi parhaiten. Johdatus sosiaaliseen mediaan -luento sai lisäksi seuraavaa palautetta: o Luennon alku ei tallentunut verkkoon. Myös ohjeistusta verkkoseurantaan olisi voinut olla enemmän. Joku kaipasi muistiinpanojen tueksi luentomateriaalia, olisiko sen voinut jakaa etukäteen? o Luennon rakenne olisi voinut olla parempi, alkujohdanto turhan pitkä ja lopussa tuli kiire. o Yleisön mukaan otto paremmaksi, voisi kysyä mihin tietoa tarvitaan, mistä jo on kokemusta. o Kohderyhmän tarpeiden parempi huomiointi esimerkeissä, lisää käytännön esimerkkejä ja konkretiaa teorian sijaan. Syntyi ihmetystä siitä, mistä opettelu pitäisi aloittaa. o Laajan aiheen käsittely vaatii kiteyttämistä. Netin yhteisöpalvelut luento sai lisäksi seuraavaa palautetta: o Luennon rakenne ja aikataulutus ei toiminut parhaalla tavalla: liikaa asiaa, jotka eivät koskettaneet kohderyhmää (IRC-galleria, MySpace) ja liian vähän esim- Google+, Facebook tai Twitter-esittelyä. o Aika loppui kesken, kysymyksille ei ollut tilaa. o Luento oli liian teoreettinen ja filosofinen, konkretia ja kohderyhmälle sopivat esimerkit puuttuivat. o Kaivattiin lisää yksityiskohtia somen eri muodoista, ei taustatietoja: FaceBookin ja Google+:n rakenteesta ja asetuksista olisi voinut kertoa seikkaperäisemmin. o Tietoa Facebookin turva-asetuksista kaivattiin: Korkeintaan jäin kaipaamaan, että esimerkiksi Facebookin käyttöä ihan konkreettisesti olisi näytetty. Luulen että yksityisyysasetukset kiinnostavat sellaisia, jotka eivät vielä ole rohjenneet naamakirjaan lähteä mukaan Netin medianjakopalvelut - luento sai lisäksi seuraavaa palautetta: o Kaivattiin (monta vastausta) käytännön esimerkkejä ymmärryksen kasvattamiseksi. o Luennoijan kontaktit paikalla ja verkossa osallistujien kesken edelleen kehittämiskohteena. o Eritasoiset osallistujat mietityttivät: turhautuvatko osaavammat aloittelijoiden kysymyksistä? 2.4 Mistä aiheista haluaisit jatkossa koulutusta Osallistujilta kysyttiin, mistä aiheista he haluaisivat koulutusta tulevaisuudessa. Kysymyksen ei ollut pakko vastata. Vastauksia saatiin 24 kpl , 25 kpl ja 13 kpl Koulutustarpeet on ryhmitelty aihealueittain ja mukaan laitettu esiintymistä kuvaavia lukuja (suluissa) mahdollisuuksien mukaan.

9 Enter ry Opasta-projekti ALUSTAVA VERSIO 9(10) Sosiaalinen media Luentosarja oli hyvä avaus aiheeseen, mutta aiheiden syventämistä omalla koneella tai lisäluennoilla kaivataan. Syvällisempiä tarkasteluja ko. aiheista esimerkein. Vaatii tietenkin asioiden pilkkomista pienempiin esityskokonaisuuksiin. Sosiaalinen media ja sen toimintatavat kehittyvät koko ajan, joten määrätyin väliajoin olisi hyvä päivittää sosiaalisenmedian uusia toimintamalleja ja tapoja. o Google + (7 kpl), G+ käyttö esim. TVT-kerhossa o Facebook (6) ja sen turvallisuus kiinnostaa paljon o Blogien perustaminen ( 4 kpl) (hyvä pohja, kustannukset, vinkit) ja blogien käyttö, opastusta kädestä pitäen oman elämän/harrastuksen kuvaamiseen. o Pilvipalvelut sekä somen hyvät ja huonot puolet. o Verkkoluentojen seuranta o Skype o Wikit o YouTube (käyttöohje). Tablettilaitteet, mobiililaitteet o Koulutusta myös tablettilaitteen käytöstä (8 kpl) o Tablettilaitteille tehtyjen sovellusten esittelyä. Siis erilaiset palvelut joita voi käyttää yms. o Turvallinen viestintä mobiililaitteilla. o Mitä otettava huomioon dataliikenteessä ulkomailla. Tietokoneen käyttö, käyttöjärjestelmät ja verkkopalvelut o Windows 8:sta (6 kpl) o Käytännön vinkkejä ja ohjeita uuden tietokoneen hankkijalle. o Tietokoneen arkikäytön vinkit, laitteiden ja ohjelmien käytöstä (2 kpl). o Koneen kuntokoulu ja vinkkejä koneen ongelmien varalle. o Sähköpostiliitteiden käsittely ja vienti kansioihin. o Onko eri nettiselainten käytöstä, ominaisuuksista ja eroista ollut vastaavanlainen (kuin Someluennot) katsaus? o Tietokoneen ja TV:n yhteiskäytön mahdollisuudet. o Roskapostiasetukset sähköpostissa. o Sukututkimus (Juhana on pitänyt aiemmin). Tietoturva ja nettietiketti o Tietoturva (3 kpl) o ilmaisohjelmien imurointi, erityisesti kannettavan kanssa Stadinetissä. o Netti-etiketti Kuvankäsittely o Picasan käyttöopastusta (2 kpl). Myös verkkoalbumeista, tulostamisesta, kuvien tuomisesta ja viemisestä, kuvankäsittelystä sekä arkistoinnista

10 Enter ry Opasta-projekti ALUSTAVA VERSIO 10(10) 3. Muut terveiset ja kommentit Osallistujilta pyydettiin lopuksi muita terveisiä ja kommentteja Kysymyksen ei ollut pakko vastata. Vastauksia saatiin 19 kpl , 18 kpl ja 14 kpl Terveiset sisälsivät valtaosin kiitoksia Enterille ja luennon pitäjälle luontosarjan järjestämisestä. Myös tilaisuuksien tunnelmaa kiiteltiin. Yksi osallistuja ilmoitti liittyvänsä Enteriin ja toinen ilmoittautui pitämään luennon omasta osaamisalueestaan. Joku toivoi, että vastaavat tilaisuudet alkaisivat jatkossa hiukan myöhemmin, esim. klo 14. Loppuun vielä muutama osallistujan kommentti: o Enter on hyvä kokemus, olen aivan uusi tulokas. o Enter ry tekee upeaa työtä ja arvostan tutoreita ja opettajia suuresti. o Hienoa nämä koulutukset! Loistavaa että niitä myös jälkikäteen voidaan katsoa. o Enter on valtavan haasteen edessä, jotta jäsenistö pysyisi ajantasalla tässä jatkuvasti kehittyvässä tietojenkäsittelyn maailmassa.

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä TILOISSA JA PILVESSÄ Attribution 1.0 Finland Toimittaja Toimituskunta Sarjan ulkoasu Taitto Kansi Juhana

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen ISBN 978-952-99304-6-3 (PDF) ISBN 978-952-99304-7-0 (nid.) Nykypaino Oy Vantaa 2013

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

IL-yhteistyö ja -verkostoituminen -kysely keväällä 2014 / Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiolukutaito-ryhmä

IL-yhteistyö ja -verkostoituminen -kysely keväällä 2014 / Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiolukutaito-ryhmä IL-yhteistyö ja -verkostoituminen -kysely keväällä 2014 / Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiolukutaito-ryhmä 1. 1. Minkälaista IL-oppimateriaalia yleensä teet? (Voit valita useammankin vaihtoehdon.)

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Internetkäyttäjäkysely 2012

Internetkäyttäjäkysely 2012 Internetkäyttäjäkysely 2012 Tampereen kaupungin kuudestoista internetkäyttäjäkysely järjestettiin 5.11. - 25.11.2012. Tuona aikana kyselyyn tuli 186 vastausta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna vastauksien

Lisätiedot

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014 Yhteenvetoraportti 12.2.2015 Turun sivistystoimialan 2. asteen oppilaiden TVT osaaminen 2014 Keväällä 2014

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Blogiyhteistyön opas

Blogiyhteistyön opas Blogiyhteistyön opas Sosiaalisen median task force Joulukuu 2014 Esipuhe IAB Finlandin sosiaalisen median työryhmän muodostaa laaja joukko alan ammattilaisia niin medioiden, mainostajien kuin muiden toimijoiden

Lisätiedot

Muutos ja muutoksen hallinta -palaute

Muutos ja muutoksen hallinta -palaute Muutos ja muutoksen hallinta palaute 1. Mitä opit päivän luennoilla? Vastaajien määrä: 13 Muutoksen luonne ja kuinka siihen tulee suhtautua Muutos on tuskaista. Usein myös myönteiset muutokset. On niin

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä

VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä Tiia Harjulampi, suunnittelija, PSSHP 2(13) SISÄLLYS 1. Tausta... 3 2. Microsoft SharePoint... 3 2.1 Toimintaan saattaminen... 3 2.2 Rajoitukset...

Lisätiedot

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta Heikki Ylipaavalniemi 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Lankutusta ja vinkkailua Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Marianne Kotiranta Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Kulttuurituotannon

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa. Janne Leinonen

Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa. Janne Leinonen Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa Janne Leinonen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Saila Ovaska Elokuu

Lisätiedot

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Oulun yliopisto Koulutusteknologia Projektiopintojen loppuraportti 24.4.2011 Saarijärvi Pauliina, Suominen Riikka, Tikkanen Saara ja Vuoma Heidi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot