Koulutusmarkkinat kasvavat Miten Suomi pelaa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusmarkkinat kasvavat Miten Suomi pelaa?"

Transkriptio

1 Koulutusmarkkinat kasvavat Miten Suomi pelaa? , Finlandia-talo

2 -tilaisuudessa jäsensimme suomalaista koulutusvientialaa ja kokosimme yhteisen näkemyksen alan kehittämistarpeista. Tilaisuuteen osallistui koulutusvientiä harjoittavia yrityksiä ja organisaatioita, sekä Team Finland toimijoita. Päivän aikana saatujia tuloksia hyödynnetään Tekesin palvelujen kehittämisen ja Opetusministeriön koulutusvientialan edistämistä koskevan selvityön tukena. Seminaarin alkoi johdantopuheenvuoroilla, joista vastasivat Suvi Sundquist (ohjelmapäällikkö, Oppimisratkaisut -ohjelma, Tekes), Mikko Naukkarinen (vararehtori, TAMK), Esa Tervo (toimitusjohtaja, Neoxen). Työpaja: Työpajassa tuotimme konkreettisia toimenpiteitä Suomen koulutusvientialan kehittämiseksi. Toimenpideaihiot käsittivät olemassa olevia edistettäviä asioita ja poistettavia esteitä, sekä uusia tarvittavia toimintamalleja, yhteistyömuotoja, toimintakulttuuria ja lainsäädäntöön liittyviä asioita. Työpajan päätteeksi kokosimme toimijakartan hahmottaaksemme koulutusviennin kokonaistarjoamaa kohdeasiakasryhmittäin. Lisäksi osa organisaatioista teki alustavan arvion siitä millaiseen koulutusvientialan yhteistarjoamaan he haluaisivat antaa panoksensa Suomen koulutusviennin edistämiseksi. Työpajan 50 osallistujalla oli koulutusvientiratkaisujen osaamista ja kokemusta useasta eri näkökulmasta. Osallistuneiden organisaatioiden tarjoamat kattoivat teknologisia, substanssipohjaisia, taitopohjaisia, toimintamalliin perustuvia ja infrastruktuuria rakentavia ratkaisuja. Lisäksi osallistujien tuottamat ratkaisut kohdistuivat laajasti eri koulutusasteille (esiopetus, peruskoulu, lukio, ammatillinen koulutus, yliopistot, B2B-täydennyskoulutus ja muu/vapaa-aika). Työskentelimme yhdeksässä (9) ryhmässä, joista seitsemän edusti koulutusvientitoimijoita ja kaksi kansainvälistymistä ja vientiä edistäviä Team Finland -toimijoita. Tässä yhteenvedossa on esitetty työpajan tulokset: 1) Kolme tärkeintä toimenpidettä koulutusvientialan kehittämiseksi, kunkin toimenpiteen lisäarvo ja toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvittavat toimijat (+ ryhmien ideoimat kaikki toimenpideaihiot). 2) Koulutusvientialan toimijakartta: organisaatioiden tarjoama ja ensisijaiset asiakassegmentit. Kiitos panoksestanne ja aktiivisesta osallistumisesta, loimme yhdessä hyvän lähtökohdan jatkaa koulutusviennin edistämistä! Yhteistyöterveisin, Suvi Sundquist, Tekes, Oppimisratkaisut -ohjelma Aki Koivistoinen, Dazzle Oy

3 1. Konkreettiset toimenpiteet Suomen koulutusvientialan kehittämiseksi Ryhmä A Ryhmä A. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Konsepti-tuotteistus-paketointi, myynti / markkinointi 2. Brändi - Laajennettu - Osaaminen + oppiminen 3. Tuote - Tunnistetaan vahvuus - Kuumat pelaajat - Kehitetään Koulutusvientialan pelikenttä Ryhmä A:n visualisoimana

4 Ryhmä A. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Suomen opetusosaamisen nettiportaali (todella yleisen tason) Julkisivu Suomen osaamisesta Mukana koulutuslaitokset + yrittäjät Mitä tapahtuu kun ulkomaalainen googlettaa Finnish education? - Tehokas ohjaus oikeiden henkilöiden puheille - Pienille innovatiivisille yrityksille näkyvyyttä samalla viivalla 2. Toimenpideaihio - Toimintamallin uudistus - Konseptointi - Markkinointi - Liiketoimintaosaaminen (konsepti, tuotteistus, paketointi) - Oppilaitosten ja yritysten rooli - Esim. Rovion/Nokian/Koneen subventointi tukemaan koulutuksen pk-yritysten verkostoitumista helpottaa hyvien konseptien markkinoille pääsyä 3. Toimenpideaihio - Oppimisympäristöjen kehittäminen, käyttöönotto ja jalkautus myös kotimaassa - Hanke + tuoteosaaminen & kehittäminen tuottamaan hyöty (innostajat, kannustajat, asennemuokkaajat, elvyttäjät markkinaa on kotimaassakin) - Myytävää jatkossakin ja tuotteistettavaa - Löydetään ja tunnistetaan toimijat - Vahvuudet esim. teknologiakehitys

5 Ryhmä B Ryhmä B. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Toimijoiden tunnistaminen (=selvitys, kuka vie, minne, mitä, kenelle) ja yhdistäminen - Muiden kokemuksista oppiminen - Yhteistyössä enemmän resursseja - Arvoverkkojen muodostuminen - Ratkaisumyynnin mahdollistaminen - Kuka osaa tehdä kokonaisselvityksen - Kaikki toimijat - Sisällön tuottajat - Koulutusosaajat - Yhdistäjät (ratkaisujen myyjät) 2. Suomalaisen koulutusosaamisen myyntiargumenttien täsmentäminen - Edellyttää asiakkaiden ostopäätöskriteerien tietämistä & ymmärtämistä - Kansalliset tarinat eri tasoilla o Peruskoulu (Pisa) o o Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus + eri asiakasryhmissä B2B koulutus - Samanlainen viesti kohdemaihin ja kohdeasiakkaille - Vahvistaa suomalaisen koulutusbrandin kuvaa ja asemaa - Kansalliset toimijat, vienninedistäjät tarinat kaikille toimijoille 3. Lainsäädännön muuttaminen - Tutkintomyynnin mahdollistaminen - Opetusalan toimilupakäytäntöjen selkeyttäminen - AMK 3 v. työkokemusvaatimuksen poistaminen (ylempi tutkinto) - Koulutusviennistä ei tule merkittävää liiketoimintaa ilman tutkintomyyntimahdollisuutta - Kv-opiskelijoiden osaamisen hyödyntäminen koulutusmyynnissä - Hallitus ja eduskunta - Asiantuntijoina käytännön toimijat

6 Ryhmä B. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Lainsäädännön muuttaminen o Tutkintomyynnin mahdollistaminen o AMK 3 v. työkokemusvaatimuksen poistaminen (ylempi tutkinto) o Opetusalan toimilupakäytäntöjen selkeyttäminen - Koulutusviennistä ei tule merkittävää ilman tutkintomyyntimahdollisuutta - Vaikutus: merkittävä 2. Toimenpideaihio - Suomalaisen koulutusosaamisen myyntiargumentit eri tasoilla o Peruskoulu o Ammatillinen koulutus o Kansalliset tarinat - Samanlainen viesti kohdemaihin eri tasoilla - Vaikutus: Merkittävä 3. Toimenpideaihio - Toimijoiden tunnistaminen kuka vie, minne, kenelle, mitä - Ja yhdistäminen - Muiden kokemuksista oppiminen - Yhteistyössä enemmän resursseja o Ratkaisumyynnin mahdollistaminen o Arvoverkkojen muodostuminen o Vaikutus o Toteutettavuus 4. Toimenpideaihio - Tietopalvelu koulutusvientiin liittyvästä kv+paikallisverotuksesta - Vältetään veroseuraamukset +tehostetaan tarjousten tekemistä 5. Toimenpideaihio - Potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden ostopäätösten identifioiminen keskitetymmin - Toimijoiden aikaa säästyy - Ymmärretään asiakastarpeet konkreettisemmin pystytään tuotteistamaan ja myymään - Ymmärretään ostoprosessit - Ymmärretään hintataso eri tuotteille ja palveluille 6. Toimenpideaihio - Toimijoiden yhdistäminen - Yksittäisten toimijoiden resurssit eivät riitä yhteistarjooma

7 Ryhmä C Ryhmä C. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Isot kotimaiset yritykset suopeampi suhtautuminen kotimaisiin toimittajiin - Oven avaus - Johto - Alahuhta & Co. - Stubb 2. Säädösten ja byrokratian loiventaminen verkko-opetuksen tms. suhteen - Nopeampi testaus & verfiointi - Kotimaiset referenssit vientiasiakkaille - OKM - TEM - ELY 3. Ajantasainen seuranta/ tieto kv-hankinnoista ja hankkeista - Päästään tarjoamaan - Finpro - Toimijat/ yritykset

8 Ryhmä C. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Kotimaisen, suomalaisen koulutusbrandin kehittäminen, mikä olisi yhteistä? 2. Toimenpideaihio - Liitoutuminen globaalisti toimivien isojen kumppaneiden kanssa, (alihankkijan) roolissa, keskittymällä korkeaan laatuun tai jakelukanavan kautta 3. Toimenpideaihio - Valtion, kuntien pitää lopettaa omien tavoitteiden kehittäminen ja ostaa palveluina innovatiivisilta suomalaisilta yrityksiltä - Kotimaiset yritykset pääsee kasvamaan ja tulee vientikykyä 4. Toimenpideaihio - Liitoutuminen globaalisti toimivien isojen kumppaneiden kanssa, (alihankkijan) roolissa, keskittymällä korkeaan laatuun tai jakelukanavan kautta 5. Toimenpideaihio - Seuranta ja tieto kansainvälisten asiakkaiden tarpeista ja hankinta-aikeista saatava suomalaisten yritysten tietoon, toimintaa ulkomaisten asiakkaiden rajapintaan - Päästään tarjouskisaan mukaan 6. Toimenpideaihio - Säädösten ja byrokratian poistaminen ja loiventaminen o Oppilaitoksen perustaminen verkkoon sallituksi? - Päästään nopeammin testaamaan tuotteita ja näyttämään, miten ne toimii, verifiointi - Referenssikohteiden saaminen kotimaahan 7. Toimenpideaihio - Isot globaalit suomalaiset yritykset ostamaan suomalaisilta firmoilta, eikä suoraan UK:sta tai Jenkeistä (Nykyään ei jotkut edes anna referenssilupaa!) vrt. Jenkkeihin, jossa toinen meininki! - Avaa ovia

9 Ryhmä D Ryhmä D. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Business Case mallinnus - Yhteinen fokus yrityksille & oppilaitoksille - Yritykset - Oppilaitokset - Fasilitaattorit (TEKES) 2. Tutkintojen myymisen vapauttaminen - Raha pääsee virtaamaan sisäänpäin - Eduskunta - Ministeriöt - Oppilaitokset 3. Suomalaisen digitaalisten koulutuspalveluiden brandin tuotteistaminen - Globaalin näkyvyyden lisääntyminen - Lyödään amerikkalaiset. Perkele! - Team Finland - Yritykset - Oppilaitokset

10 Ryhmä D. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Digitaalisten koulutusjärjestelmien/ (-palvelujen) yhteinen tuottaminen - Lyödään amerikkalaiset. Perkele! - Globaalin tunnettuvuuden lisääntyminen 2. Toimenpideaihio - Koulutus(myynti) osaksi kehitysyhteistyötä - Win-win-toimintaa 3. Toimenpideaihio - FLFn uudelleen fokusointi & organisointi - Tiedon helpompi saatavuus - Rahoituksen keskittäminen & saatavuus Kansainvälistymisen tehostuminen 4. Toimenpideaihio - Yhteinen fokus (nimittäjä) yrityksille & oppilaitoksille o Business Case -mallin hyödyntäminen - Yhteiset pihvinetsimismallit - Liiketoiminnan kehittyminen - Tiedon helpompi saatavuus - Kansainvälistymisen tehostuminen 5. Toimenpideaihio - Tutkintojen myymisen vapauttaminen - Raha virtaa

11 Ryhmä E Ryhmä E. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Koulutusmyynnin vapauttaminen hallitusohjelmaan 2015 (kansallinen tahtotila kuntoon) Kaikki ministerit puhaltamaan yhteen hiileen ja myymään Suomea. Negaatiot poistuu myynnistä ( emme valitettavasti voi ). - OKM (valmistelu) - Eduskunta (lainsäädäntö) - UM ja TEM, synergian maksimointi 2. CROSSPROMOOTIO - Kaikki pitävät toistensa viestejä esillä sosiaalisessa mediassa #fingood toimii kokoajana Toimijat voi ostaa esim. 200 :lla seuraajia fb/ Twitter (kaikki hyötyvät) - Appien kehittäjät kirjoittavat review t ristiin - Helposti, halvasti ja varmasti lisää näkyvyyttä & asiakkaita Kaikki me & Team Finlandin jäsenet - Ota kännykkä taskusta ja tweettaa #fingood is here...siitä se lähtee... Yhteiset FinEduStoren rakentaminen (fyysinen & virtual) Modulaariset eri tason tuotteet/ ratkaisut Aktiivinen myynti 50 M pääomituksella maailmanluokan tavaratalo + lainopillinen selkänoja Nopeampi kaupankäynti Myynti- & markkinointiyhtiö, joka ottaa royaltit % + riskirahoittaja(t) 3. Uuden case-pohjaisen riskirahoitusmallin rakentaminen Voidaan jahdata isompaa kalaa kaikki peliin -tarjouksissa - Lobbaus - Demoilu yms. - Myynti TEKES?

12 Ryhmä E. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio CROSSPROMOTION - Kaikki pitävät toistensa viestejä esillä sosiaalisessa mediassa Twitter hashtag #fingood toimii kanavana ja kokoajana (retweet) Toimijat voi ostaa esim. 200 :lla likejä/ followereita kohdemarkkinalta verkosto jaetaan ja kaikki hyötyy Miten saadaan Stubb/ Team Finland yms. myös levittämään viestiä - Appin kehittäjät ostavat toistensa appit & kirjoittavat App Storeen/ Google Playhin review t (lisää näkyvyyttä) - Helposti, halvasti & varmasti lisää asiakkaita & näkyvyyttä 2. Toimenpideaihio - Lainopillinen selkänoja - Resurssien hyödyllinen käyttö - Säätämisestä nopeampaan kaupantekoon 3. Toimenpideaihio - KANSALLISEN TAHTOTILAN (yksi yhteinen) LAATIMINEN & lobbauselementit & yhteisen tekemisen kulttuuri Send the man to the moon - Systemaattista koulutusbrändin rakentamista Learning comes from Finland 4. Toimenpideaihio YHTEINEN EDUCATION STORE (VIRTUAL & PHYSICAL ) Yritys, joka myy $ (Modulaarinen, eri tason ratkaisut/ tuotteet) 50 M pääomituksella maailmanluokan tavaratalo - Lainopillinen selkänoja (resurssien hyötykäyttö) Nopeampi kaupankäynti! 5. Toimenpideaihio Case-pohjainen riskirahoitus Voidaan laittaa kunnianhimoisissa tarjouksissa kaikki peliin - Lobbaus - Myynti - Demoilu yms.

13 Ryhmä F Ryhmä F. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Rahoitusmalli koulutuksen vientiin - Pilotointi - Yritysten perustaminen - Riskien hallinta Resurssi koulutuksen vientiin - Kaupan edellytys - TEM - OKM - VM - Finnvera - Tekes 2. Lord of Education - Brandin rakentaminen - Visio ja strategia - Suomalaisen osaamisen yhdistäminen/ tuotteistaminen/ konseptointi Kysynnän kasvu - Koulutuksen viennin toimijat 3. Koulutusviennin esteiden poistaminen - Maksullisuus - Tutkintokoulutuksen järjestäminen ulkomailla - Suomalaisen tutkintokoulutuksen hyväksyminen ulkomaisissa ministeriöissä Mahdollistaa viennin - TEM - OKM

14 Ryhmä F. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Yhteinen visio ja strategia - Suomalainen malli globaaliksi pitkä tähtäin - Meillä on yhteinen suomalainen malli (perustuen yhdessä tehtyyn visioon ja strategiaan) 2. Toimenpideaihio - Suomalainen teknologiavienti mukaan Rakentaminen (koulut) Infra - Cleantech - Ympäristö 3. Toimenpideaihio - Maksullisen koulutuksen mahdollistaminen (lainsäädännöllisin muutoksin) - Koulutuksen uskottavuus 4. Toimenpideaihio - Tutkintokoulutuksen järjestämisen hyväksyminen ulkomailla tapahtuvaan koulutuksen - Suomalaisten tutkintojen/ oppilaitosten saaminen ulkomaalaisten opetusministeriöiden listoille (Vietnam, Malesia ym.) - Maksullisen koulutuksen mahdollistaminen - Mahdollistaa koulutuksen viennin - Koulutuksen uskottavuus 5. Toimenpideaihio Rsikirahoitus toiminnan riskit (Finnvera 50% takuu) - Poliittinen riski voidaan kattaa Finnveran toimesta 95% Koulutusviennin rahoitus osaksi korkeakoulurahoitusta - Päättäjien riskinottokyky vahvistuu 6. Toimenpideaihio Land of Education Yhteinen visio ja strategia Suomalaisen osaamisen yhdistäminen - Rakentaminen - Infra - Cleantech - Ympäristö - Ym. - Vahva brandi tuottaa kysyntää

15 Ryhmä G Ryhmä G. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Suomalaiset koulutusvienti-innovaatiot käyttöön kotimaassa - Refenssit maailmalle - Myynti - Laatumerkki Ministeriöt Kunnat Yritykset Koulut 2. VERKKOKAUPPA + asiakasrajapinnan/ myynnin hoitaminen - Näyteikkuna - Osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen - Kanava Myynti, foorumi, tuonti-ideat - - PPP/ yritysvetoinen - Tarjoajayritykset - Asiakkaat 3. Myyjä / reseller kohdemarkkinalle - Läsnäolo maailmalla - Kohdemaatieto ja -tukiverkosto - Innovaatiot - Asiakasrajapinta - Nälkäinen myyjä - Yritysyhteistyötä - PPP Myynti sekä virtuaalisesti että face-to-face Myynti sekä virtuaalisesti että face-to-face

16 Ryhmä G. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio BE THERE! - Ollaan läsnä maailmassa - Rahat lentolippuihin, ei konferensseihin - Tieto asiakkaan tarpeesta syntyy paikan päällä Eurot, dollarit, jenit Innovaatiot Verkostot 2. Toimenpideaihio SUOMI EDELLÄKÄVIJÄKSI - Early adopters! - Laatumerkki Referenssit maailmalle Myynti Malli? 3. Toimenpideaihio Kotimaasta ulkomaille TARJOOMA/ VERKKOKAUPPA NÄYTEIKKUNANA Sisäisen osaamisen jakaminen Asiakasrajapinta HOITAMINEN - Tuonti-ideat - Vienti - Kanava 4. Toimenpideaihio TUONTI-IDEAT - Opitaan muilta - Jatkokehitys Suomessa - Integrointi VIENTI 6. Toimenpideaihio Kehitysyhteistyö + Kehityspankit 5. Toimenpideaihio TUTKINNOT MYYNTIIN - Lainsäädäntö - Markkinoiden avaus - - Yhteistyö kv-organisaatioiden kanssa Etäopiskelu (ja alustat) Osaamisen kasvattaminen Verkostojen laajentaminen Innovaatiot

17 Ryhmä H Ryhmä H. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Tutkintokoulutuksen maksullisuus - Välittömät ja välilliset taloudelliset vaikutukset - Laadun tae - Pakottaa oppilaitokset ajattelemaan liiketaloudellisesti - Poliitikot - Oppilaitokset 2. Suomikoulutuksen sertifikaatti - Laadun tae - Ansaintamalli Suomi-brändille - Hyöty yrityksille - OKM - Ekosysteemi 3. Innovatiiviset hankinnat kotimaassa, rohkeat pedagogiset kokeilut kansainvälisesti - Erottuvia kaupallisia tuotteita - Kotimaiset referenssikohteet Käynnistäjät: OKM, TEM, Tekes Toteuttajat: oppilaitokset, yritykset, aluehallinnot (kunnat, kaupungit )

18 Ryhmä H. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Innovatiiviset hankinnat kotimaassa - Rohkeat pedagogiset kokeilut kansainvälisesti - Kaupallisia erottuvia tuotteita 2. Toimenpideaihio - Suomikoulutussertifikaatti - Laadun tae - Ansaintamalli Suomi-brändille - Hyöty yrityksille 3. Toimenpideaihio - Tutkintokoulutuksen maksullisuus ulkomaalaisille - Välittömät ja välilliset taloudelliset vaikutukset - Laadun tae ( ilmainen ei ole laadukas ) - Pakottaa oppilaitokset ajattelemaan liiketaloudellisesti 4. Toimenpideaihio - Pedagogiikka + ICT 5. Toimenpideaihio - Resursointi esim. kehitys & myynti 6. Toimenpideaihio - Pitkäjänteisyys strategisissa painopistealueissa & rahoituksessa

19 Ryhmä I Ryhmä I. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Hyvät mallit muilta toimialoilta (testaus, kehitys) - Kv-etabloitumista palvelevat liiketoimintamallit, franchising, jv, etc. - Kv-palveluliiketoiminta - Omistuspohja Esimerkki vientiin tähtäävästä konseptista: SUOMI GROUP (Private money + Companies + Public Players) Saudi Finland Oy/Group Business case 1 Business case 2 Business case 3 - Tutustutaan muihin toimialoihin - We need people who have done it before and BIG (Hjallis) o Hallitusammattilaiset o Kv-sijoittajat - Tässä voidaan hyödyntää myös Tekesiä: Fiiliksestä fyrkkaa ohjelma, sekä Serveohjelman perintö 2. Pysyvä läsnäolo markkinoilla (Resurssit? kts. edellinen) - Yritykset: Markkinoiden valinta Resurssien hankinta - Irti yksittäisistä projekteista pitempiaikaisiin suhteisiin - Kulttuurin tuntemus - Tuotteiden/ palveluiden lokalisointi - Potentiaaliset kumppanit kohdemaassa - Yritysten tj:t/ omistajat 3. Konkreettisia caseja Suomi/ kv? Kirjaton yläaste tms. joka kokoaa asiakaslähtöisesti yritykset - Showroom Finland - Livinglab Finland - Kunnat yms. kotimaiset ostajat innovatiiviset hankinnat

20 Ryhmä I. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Team Finland tarjonta selvemmäksi 2. Toimenpideaihio - Omistuspohjainen muokkaaminen vientiin o Yksityiset sijoittajat o Kansainväliset sijoittajat mukaan - Riskiin tarkoitettua rahaa ja osaamista yritysten käyttöön 3. Toimenpideaihio - Uudet ja luovat liiketoimintamallit o Sisältäen fiksun omistuspohjan o Ottaen huomioon palveluliiketoimintanäkökulman ja kv-liiketoimintaan tarvittavat verkostot - Skaalautuvuus - Helposti ostettava - Ymmärrettävyys asiakkaan näkökulmasta - Kasvun moninkertaistuminen 4. Toimenpideaihio - Asiakasymmärrys iholle asti - Läsnäolo kohdemaassa Resurssit - Bisnes ohjautuu oikein alusta 5. Toimenpideaihio - Kotimarkkinan kehittäminen o Suomalaisen koulun digitalisointi o Julkiset hankinnat - Innovatiivinen pilot-markkina - Markkinareferenssi 6. Toimenpideaihio - Uusia konkreettisia keissejä Suomi-tasolla Team Finland + Suomitason toimijoiden aktiivinen myyntityö - Avaa ovia - Lisää pilotteja/keissejä - Konseptien/Liiketoimintamallien kirkastaminen

21 Koulutusvientialan toimijakartta: organisaatioiden tarjoama ja ensisijaiset asiakassegmentit. Työpajan päätteeksi kokosimme toimijakartan hahmottaaksemme koulutusviennin kokonaistarjoamaa kohdeasiakasryhmittäin. Osallistuneiden organisaatioiden tarjoamat kattoivat teknologisia, substanssipohjaisia, taitopohjaisia, toimintamalliin perustuvia ja infrastruktuuria rakentavia ratkaisuja. Lisäksi osallistujien tuottamat ratkaisut kohdistuivat laajasti eri koulutusasteille (esiopetus, peruskoulu, lukio, ammatillinen koulutus, yliopistot, B2B-täydennyskoulutus ja muu/vapaa-aika).

22

23 Aki Koivistoinen Director, Business Evolution LinkedIn_aki koivistoinen Dazzle Oy Salomonkatu 17 B 12th floor FI Helsinki

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin Kansallisen ennakointiverkoston ympäristö ja energia teemaryhmän yhteenvetoraportti keväältä 2007 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy ISBN 978-951-563-605-8 URL:http://www.sitra.fi

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Kiina on noussut houkuttelevaksi. koulutusviennin. Kiinaan 1. Juha Tähkämaa. Seppo Hölttä. Yuzhuo Cai. Kiinan

Kiina on noussut houkuttelevaksi. koulutusviennin. Kiinaan 1. Juha Tähkämaa. Seppo Hölttä. Yuzhuo Cai. Kiinan Koulutusvienti Kiinaan 1 Seppo Hölttä Professori Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, seppo.holtta@uta.fi Juha Tähkämaa Kiina-korkeakouluasiantuntija, VTL Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Edistys syntyy teoista ESR-ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeiden (2009) tuloksia

Edistys syntyy teoista ESR-ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeiden (2009) tuloksia Edistys syntyy teoista ESR-ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeiden (2009) tuloksia Edistys syntyy konkreettisista teoista Vuonna 2009 toteutettiin vielä ESR ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeita.

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla

MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sini Suomalainen Minna Halme MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla Opas suomalaisille yrityksille KUMPPANIT RAHOITUS TUTKIMUS Miten innovoida kehittyvillä markkinoilla

Lisätiedot

Digitaalinen Keski-Suomi

Digitaalinen Keski-Suomi Digitaalinen Keski-Suomi Digitalouden toimenpiteiden konseptointi sekä toimenpiteiden käynnistäminen Valmisteluraportti 20150519 Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIKUVAUS OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset

Lisätiedot

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Ajankohta yrityksen kilpailukykyyn, Meisenet 1. Workshop päivä: WWW- strategia ja sisältökonsepti 14.5.2013 2. Workshop päivä: Web- käyttäjäkokemus

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. TAPI - Tampereen Avoin Datapilvi Avoimesta datasta hyvinvointia ja liiketoimintaa. Heikki Salo, Jukka Helin, Seppo Kalli, Terhi Vesanen

LOPPURAPORTTI. TAPI - Tampereen Avoin Datapilvi Avoimesta datasta hyvinvointia ja liiketoimintaa. Heikki Salo, Jukka Helin, Seppo Kalli, Terhi Vesanen LOPPURAPORTTI TAPI - Tampereen Avoin Datapilvi Avoimesta datasta hyvinvointia ja liiketoimintaa Heikki, Jukka Helin, Seppo Kalli, Terhi Vesanen 1/23 TIIVISTELMÄ Projektin ja sita edelta vien esiselvitysvaiheiden

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

SPORTHEALTHFEELING -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014. Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto

SPORTHEALTHFEELING -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014. Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014 Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto PROJEKTI A216 * 2016 ISBN 978-951-637-221-4 ISSN 1237-6507 Sisällys 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Tekesin. näköalat. Bisnestä ja kasvua kestävyydestä. Kuluttajille valtaa. biotaloudesta. kysyntätaloudessa. 5 väitettä

Tekesin. näköalat. Bisnestä ja kasvua kestävyydestä. Kuluttajille valtaa. biotaloudesta. kysyntätaloudessa. 5 väitettä Tekesin Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 2 2015 näköalat Bisnestä ja kasvua kestävyydestä Kuluttajille valtaa kysyntätaloudessa SIVUT 16-18 5 väitettä biotaloudesta SIVU 15 02 pääkirjoitus Cleantech

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

Raportti Metallien 3D-tulostus: Maisemaselvitys ja aktivointi

Raportti Metallien 3D-tulostus: Maisemaselvitys ja aktivointi Raportti Metallien 3D-tulostus: Maisemaselvitys ja aktivointi Tiivistelmä Metallien 3D-tulostus Pirkanmaalla - maisemaselvitys ja aktivointi oli monialainen selvityshanke, joka tuotti yrityksille ja organisaatioille

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu?

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu? nro 1 2015 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja 20 Millainen on 2100-luvun koulu? 24 Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo ja avaimet uuteen tuottavuuteen KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on

Lisätiedot