Koulutusmarkkinat kasvavat Miten Suomi pelaa?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusmarkkinat kasvavat Miten Suomi pelaa?"

Transkriptio

1 Koulutusmarkkinat kasvavat Miten Suomi pelaa? , Finlandia-talo

2 -tilaisuudessa jäsensimme suomalaista koulutusvientialaa ja kokosimme yhteisen näkemyksen alan kehittämistarpeista. Tilaisuuteen osallistui koulutusvientiä harjoittavia yrityksiä ja organisaatioita, sekä Team Finland toimijoita. Päivän aikana saatujia tuloksia hyödynnetään Tekesin palvelujen kehittämisen ja Opetusministeriön koulutusvientialan edistämistä koskevan selvityön tukena. Seminaarin alkoi johdantopuheenvuoroilla, joista vastasivat Suvi Sundquist (ohjelmapäällikkö, Oppimisratkaisut -ohjelma, Tekes), Mikko Naukkarinen (vararehtori, TAMK), Esa Tervo (toimitusjohtaja, Neoxen). Työpaja: Työpajassa tuotimme konkreettisia toimenpiteitä Suomen koulutusvientialan kehittämiseksi. Toimenpideaihiot käsittivät olemassa olevia edistettäviä asioita ja poistettavia esteitä, sekä uusia tarvittavia toimintamalleja, yhteistyömuotoja, toimintakulttuuria ja lainsäädäntöön liittyviä asioita. Työpajan päätteeksi kokosimme toimijakartan hahmottaaksemme koulutusviennin kokonaistarjoamaa kohdeasiakasryhmittäin. Lisäksi osa organisaatioista teki alustavan arvion siitä millaiseen koulutusvientialan yhteistarjoamaan he haluaisivat antaa panoksensa Suomen koulutusviennin edistämiseksi. Työpajan 50 osallistujalla oli koulutusvientiratkaisujen osaamista ja kokemusta useasta eri näkökulmasta. Osallistuneiden organisaatioiden tarjoamat kattoivat teknologisia, substanssipohjaisia, taitopohjaisia, toimintamalliin perustuvia ja infrastruktuuria rakentavia ratkaisuja. Lisäksi osallistujien tuottamat ratkaisut kohdistuivat laajasti eri koulutusasteille (esiopetus, peruskoulu, lukio, ammatillinen koulutus, yliopistot, B2B-täydennyskoulutus ja muu/vapaa-aika). Työskentelimme yhdeksässä (9) ryhmässä, joista seitsemän edusti koulutusvientitoimijoita ja kaksi kansainvälistymistä ja vientiä edistäviä Team Finland -toimijoita. Tässä yhteenvedossa on esitetty työpajan tulokset: 1) Kolme tärkeintä toimenpidettä koulutusvientialan kehittämiseksi, kunkin toimenpiteen lisäarvo ja toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvittavat toimijat (+ ryhmien ideoimat kaikki toimenpideaihiot). 2) Koulutusvientialan toimijakartta: organisaatioiden tarjoama ja ensisijaiset asiakassegmentit. Kiitos panoksestanne ja aktiivisesta osallistumisesta, loimme yhdessä hyvän lähtökohdan jatkaa koulutusviennin edistämistä! Yhteistyöterveisin, Suvi Sundquist, Tekes, Oppimisratkaisut -ohjelma Aki Koivistoinen, Dazzle Oy

3 1. Konkreettiset toimenpiteet Suomen koulutusvientialan kehittämiseksi Ryhmä A Ryhmä A. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Konsepti-tuotteistus-paketointi, myynti / markkinointi 2. Brändi - Laajennettu - Osaaminen + oppiminen 3. Tuote - Tunnistetaan vahvuus - Kuumat pelaajat - Kehitetään Koulutusvientialan pelikenttä Ryhmä A:n visualisoimana

4 Ryhmä A. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Suomen opetusosaamisen nettiportaali (todella yleisen tason) Julkisivu Suomen osaamisesta Mukana koulutuslaitokset + yrittäjät Mitä tapahtuu kun ulkomaalainen googlettaa Finnish education? - Tehokas ohjaus oikeiden henkilöiden puheille - Pienille innovatiivisille yrityksille näkyvyyttä samalla viivalla 2. Toimenpideaihio - Toimintamallin uudistus - Konseptointi - Markkinointi - Liiketoimintaosaaminen (konsepti, tuotteistus, paketointi) - Oppilaitosten ja yritysten rooli - Esim. Rovion/Nokian/Koneen subventointi tukemaan koulutuksen pk-yritysten verkostoitumista helpottaa hyvien konseptien markkinoille pääsyä 3. Toimenpideaihio - Oppimisympäristöjen kehittäminen, käyttöönotto ja jalkautus myös kotimaassa - Hanke + tuoteosaaminen & kehittäminen tuottamaan hyöty (innostajat, kannustajat, asennemuokkaajat, elvyttäjät markkinaa on kotimaassakin) - Myytävää jatkossakin ja tuotteistettavaa - Löydetään ja tunnistetaan toimijat - Vahvuudet esim. teknologiakehitys

5 Ryhmä B Ryhmä B. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Toimijoiden tunnistaminen (=selvitys, kuka vie, minne, mitä, kenelle) ja yhdistäminen - Muiden kokemuksista oppiminen - Yhteistyössä enemmän resursseja - Arvoverkkojen muodostuminen - Ratkaisumyynnin mahdollistaminen - Kuka osaa tehdä kokonaisselvityksen - Kaikki toimijat - Sisällön tuottajat - Koulutusosaajat - Yhdistäjät (ratkaisujen myyjät) 2. Suomalaisen koulutusosaamisen myyntiargumenttien täsmentäminen - Edellyttää asiakkaiden ostopäätöskriteerien tietämistä & ymmärtämistä - Kansalliset tarinat eri tasoilla o Peruskoulu (Pisa) o o Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus + eri asiakasryhmissä B2B koulutus - Samanlainen viesti kohdemaihin ja kohdeasiakkaille - Vahvistaa suomalaisen koulutusbrandin kuvaa ja asemaa - Kansalliset toimijat, vienninedistäjät tarinat kaikille toimijoille 3. Lainsäädännön muuttaminen - Tutkintomyynnin mahdollistaminen - Opetusalan toimilupakäytäntöjen selkeyttäminen - AMK 3 v. työkokemusvaatimuksen poistaminen (ylempi tutkinto) - Koulutusviennistä ei tule merkittävää liiketoimintaa ilman tutkintomyyntimahdollisuutta - Kv-opiskelijoiden osaamisen hyödyntäminen koulutusmyynnissä - Hallitus ja eduskunta - Asiantuntijoina käytännön toimijat

6 Ryhmä B. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Lainsäädännön muuttaminen o Tutkintomyynnin mahdollistaminen o AMK 3 v. työkokemusvaatimuksen poistaminen (ylempi tutkinto) o Opetusalan toimilupakäytäntöjen selkeyttäminen - Koulutusviennistä ei tule merkittävää ilman tutkintomyyntimahdollisuutta - Vaikutus: merkittävä 2. Toimenpideaihio - Suomalaisen koulutusosaamisen myyntiargumentit eri tasoilla o Peruskoulu o Ammatillinen koulutus o Kansalliset tarinat - Samanlainen viesti kohdemaihin eri tasoilla - Vaikutus: Merkittävä 3. Toimenpideaihio - Toimijoiden tunnistaminen kuka vie, minne, kenelle, mitä - Ja yhdistäminen - Muiden kokemuksista oppiminen - Yhteistyössä enemmän resursseja o Ratkaisumyynnin mahdollistaminen o Arvoverkkojen muodostuminen o Vaikutus o Toteutettavuus 4. Toimenpideaihio - Tietopalvelu koulutusvientiin liittyvästä kv+paikallisverotuksesta - Vältetään veroseuraamukset +tehostetaan tarjousten tekemistä 5. Toimenpideaihio - Potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden ostopäätösten identifioiminen keskitetymmin - Toimijoiden aikaa säästyy - Ymmärretään asiakastarpeet konkreettisemmin pystytään tuotteistamaan ja myymään - Ymmärretään ostoprosessit - Ymmärretään hintataso eri tuotteille ja palveluille 6. Toimenpideaihio - Toimijoiden yhdistäminen - Yksittäisten toimijoiden resurssit eivät riitä yhteistarjooma

7 Ryhmä C Ryhmä C. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Isot kotimaiset yritykset suopeampi suhtautuminen kotimaisiin toimittajiin - Oven avaus - Johto - Alahuhta & Co. - Stubb 2. Säädösten ja byrokratian loiventaminen verkko-opetuksen tms. suhteen - Nopeampi testaus & verfiointi - Kotimaiset referenssit vientiasiakkaille - OKM - TEM - ELY 3. Ajantasainen seuranta/ tieto kv-hankinnoista ja hankkeista - Päästään tarjoamaan - Finpro - Toimijat/ yritykset

8 Ryhmä C. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Kotimaisen, suomalaisen koulutusbrandin kehittäminen, mikä olisi yhteistä? 2. Toimenpideaihio - Liitoutuminen globaalisti toimivien isojen kumppaneiden kanssa, (alihankkijan) roolissa, keskittymällä korkeaan laatuun tai jakelukanavan kautta 3. Toimenpideaihio - Valtion, kuntien pitää lopettaa omien tavoitteiden kehittäminen ja ostaa palveluina innovatiivisilta suomalaisilta yrityksiltä - Kotimaiset yritykset pääsee kasvamaan ja tulee vientikykyä 4. Toimenpideaihio - Liitoutuminen globaalisti toimivien isojen kumppaneiden kanssa, (alihankkijan) roolissa, keskittymällä korkeaan laatuun tai jakelukanavan kautta 5. Toimenpideaihio - Seuranta ja tieto kansainvälisten asiakkaiden tarpeista ja hankinta-aikeista saatava suomalaisten yritysten tietoon, toimintaa ulkomaisten asiakkaiden rajapintaan - Päästään tarjouskisaan mukaan 6. Toimenpideaihio - Säädösten ja byrokratian poistaminen ja loiventaminen o Oppilaitoksen perustaminen verkkoon sallituksi? - Päästään nopeammin testaamaan tuotteita ja näyttämään, miten ne toimii, verifiointi - Referenssikohteiden saaminen kotimaahan 7. Toimenpideaihio - Isot globaalit suomalaiset yritykset ostamaan suomalaisilta firmoilta, eikä suoraan UK:sta tai Jenkeistä (Nykyään ei jotkut edes anna referenssilupaa!) vrt. Jenkkeihin, jossa toinen meininki! - Avaa ovia

9 Ryhmä D Ryhmä D. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Business Case mallinnus - Yhteinen fokus yrityksille & oppilaitoksille - Yritykset - Oppilaitokset - Fasilitaattorit (TEKES) 2. Tutkintojen myymisen vapauttaminen - Raha pääsee virtaamaan sisäänpäin - Eduskunta - Ministeriöt - Oppilaitokset 3. Suomalaisen digitaalisten koulutuspalveluiden brandin tuotteistaminen - Globaalin näkyvyyden lisääntyminen - Lyödään amerikkalaiset. Perkele! - Team Finland - Yritykset - Oppilaitokset

10 Ryhmä D. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Digitaalisten koulutusjärjestelmien/ (-palvelujen) yhteinen tuottaminen - Lyödään amerikkalaiset. Perkele! - Globaalin tunnettuvuuden lisääntyminen 2. Toimenpideaihio - Koulutus(myynti) osaksi kehitysyhteistyötä - Win-win-toimintaa 3. Toimenpideaihio - FLFn uudelleen fokusointi & organisointi - Tiedon helpompi saatavuus - Rahoituksen keskittäminen & saatavuus Kansainvälistymisen tehostuminen 4. Toimenpideaihio - Yhteinen fokus (nimittäjä) yrityksille & oppilaitoksille o Business Case -mallin hyödyntäminen - Yhteiset pihvinetsimismallit - Liiketoiminnan kehittyminen - Tiedon helpompi saatavuus - Kansainvälistymisen tehostuminen 5. Toimenpideaihio - Tutkintojen myymisen vapauttaminen - Raha virtaa

11 Ryhmä E Ryhmä E. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Koulutusmyynnin vapauttaminen hallitusohjelmaan 2015 (kansallinen tahtotila kuntoon) Kaikki ministerit puhaltamaan yhteen hiileen ja myymään Suomea. Negaatiot poistuu myynnistä ( emme valitettavasti voi ). - OKM (valmistelu) - Eduskunta (lainsäädäntö) - UM ja TEM, synergian maksimointi 2. CROSSPROMOOTIO - Kaikki pitävät toistensa viestejä esillä sosiaalisessa mediassa #fingood toimii kokoajana Toimijat voi ostaa esim. 200 :lla seuraajia fb/ Twitter (kaikki hyötyvät) - Appien kehittäjät kirjoittavat review t ristiin - Helposti, halvasti ja varmasti lisää näkyvyyttä & asiakkaita Kaikki me & Team Finlandin jäsenet - Ota kännykkä taskusta ja tweettaa #fingood is here...siitä se lähtee... Yhteiset FinEduStoren rakentaminen (fyysinen & virtual) Modulaariset eri tason tuotteet/ ratkaisut Aktiivinen myynti 50 M pääomituksella maailmanluokan tavaratalo + lainopillinen selkänoja Nopeampi kaupankäynti Myynti- & markkinointiyhtiö, joka ottaa royaltit % + riskirahoittaja(t) 3. Uuden case-pohjaisen riskirahoitusmallin rakentaminen Voidaan jahdata isompaa kalaa kaikki peliin -tarjouksissa - Lobbaus - Demoilu yms. - Myynti TEKES?

12 Ryhmä E. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio CROSSPROMOTION - Kaikki pitävät toistensa viestejä esillä sosiaalisessa mediassa Twitter hashtag #fingood toimii kanavana ja kokoajana (retweet) Toimijat voi ostaa esim. 200 :lla likejä/ followereita kohdemarkkinalta verkosto jaetaan ja kaikki hyötyy Miten saadaan Stubb/ Team Finland yms. myös levittämään viestiä - Appin kehittäjät ostavat toistensa appit & kirjoittavat App Storeen/ Google Playhin review t (lisää näkyvyyttä) - Helposti, halvasti & varmasti lisää asiakkaita & näkyvyyttä 2. Toimenpideaihio - Lainopillinen selkänoja - Resurssien hyödyllinen käyttö - Säätämisestä nopeampaan kaupantekoon 3. Toimenpideaihio - KANSALLISEN TAHTOTILAN (yksi yhteinen) LAATIMINEN & lobbauselementit & yhteisen tekemisen kulttuuri Send the man to the moon - Systemaattista koulutusbrändin rakentamista Learning comes from Finland 4. Toimenpideaihio YHTEINEN EDUCATION STORE (VIRTUAL & PHYSICAL ) Yritys, joka myy $ (Modulaarinen, eri tason ratkaisut/ tuotteet) 50 M pääomituksella maailmanluokan tavaratalo - Lainopillinen selkänoja (resurssien hyötykäyttö) Nopeampi kaupankäynti! 5. Toimenpideaihio Case-pohjainen riskirahoitus Voidaan laittaa kunnianhimoisissa tarjouksissa kaikki peliin - Lobbaus - Myynti - Demoilu yms.

13 Ryhmä F Ryhmä F. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Rahoitusmalli koulutuksen vientiin - Pilotointi - Yritysten perustaminen - Riskien hallinta Resurssi koulutuksen vientiin - Kaupan edellytys - TEM - OKM - VM - Finnvera - Tekes 2. Lord of Education - Brandin rakentaminen - Visio ja strategia - Suomalaisen osaamisen yhdistäminen/ tuotteistaminen/ konseptointi Kysynnän kasvu - Koulutuksen viennin toimijat 3. Koulutusviennin esteiden poistaminen - Maksullisuus - Tutkintokoulutuksen järjestäminen ulkomailla - Suomalaisen tutkintokoulutuksen hyväksyminen ulkomaisissa ministeriöissä Mahdollistaa viennin - TEM - OKM

14 Ryhmä F. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Yhteinen visio ja strategia - Suomalainen malli globaaliksi pitkä tähtäin - Meillä on yhteinen suomalainen malli (perustuen yhdessä tehtyyn visioon ja strategiaan) 2. Toimenpideaihio - Suomalainen teknologiavienti mukaan Rakentaminen (koulut) Infra - Cleantech - Ympäristö 3. Toimenpideaihio - Maksullisen koulutuksen mahdollistaminen (lainsäädännöllisin muutoksin) - Koulutuksen uskottavuus 4. Toimenpideaihio - Tutkintokoulutuksen järjestämisen hyväksyminen ulkomailla tapahtuvaan koulutuksen - Suomalaisten tutkintojen/ oppilaitosten saaminen ulkomaalaisten opetusministeriöiden listoille (Vietnam, Malesia ym.) - Maksullisen koulutuksen mahdollistaminen - Mahdollistaa koulutuksen viennin - Koulutuksen uskottavuus 5. Toimenpideaihio Rsikirahoitus toiminnan riskit (Finnvera 50% takuu) - Poliittinen riski voidaan kattaa Finnveran toimesta 95% Koulutusviennin rahoitus osaksi korkeakoulurahoitusta - Päättäjien riskinottokyky vahvistuu 6. Toimenpideaihio Land of Education Yhteinen visio ja strategia Suomalaisen osaamisen yhdistäminen - Rakentaminen - Infra - Cleantech - Ympäristö - Ym. - Vahva brandi tuottaa kysyntää

15 Ryhmä G Ryhmä G. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Suomalaiset koulutusvienti-innovaatiot käyttöön kotimaassa - Refenssit maailmalle - Myynti - Laatumerkki Ministeriöt Kunnat Yritykset Koulut 2. VERKKOKAUPPA + asiakasrajapinnan/ myynnin hoitaminen - Näyteikkuna - Osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen - Kanava Myynti, foorumi, tuonti-ideat - - PPP/ yritysvetoinen - Tarjoajayritykset - Asiakkaat 3. Myyjä / reseller kohdemarkkinalle - Läsnäolo maailmalla - Kohdemaatieto ja -tukiverkosto - Innovaatiot - Asiakasrajapinta - Nälkäinen myyjä - Yritysyhteistyötä - PPP Myynti sekä virtuaalisesti että face-to-face Myynti sekä virtuaalisesti että face-to-face

16 Ryhmä G. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio BE THERE! - Ollaan läsnä maailmassa - Rahat lentolippuihin, ei konferensseihin - Tieto asiakkaan tarpeesta syntyy paikan päällä Eurot, dollarit, jenit Innovaatiot Verkostot 2. Toimenpideaihio SUOMI EDELLÄKÄVIJÄKSI - Early adopters! - Laatumerkki Referenssit maailmalle Myynti Malli? 3. Toimenpideaihio Kotimaasta ulkomaille TARJOOMA/ VERKKOKAUPPA NÄYTEIKKUNANA Sisäisen osaamisen jakaminen Asiakasrajapinta HOITAMINEN - Tuonti-ideat - Vienti - Kanava 4. Toimenpideaihio TUONTI-IDEAT - Opitaan muilta - Jatkokehitys Suomessa - Integrointi VIENTI 6. Toimenpideaihio Kehitysyhteistyö + Kehityspankit 5. Toimenpideaihio TUTKINNOT MYYNTIIN - Lainsäädäntö - Markkinoiden avaus - - Yhteistyö kv-organisaatioiden kanssa Etäopiskelu (ja alustat) Osaamisen kasvattaminen Verkostojen laajentaminen Innovaatiot

17 Ryhmä H Ryhmä H. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Tutkintokoulutuksen maksullisuus - Välittömät ja välilliset taloudelliset vaikutukset - Laadun tae - Pakottaa oppilaitokset ajattelemaan liiketaloudellisesti - Poliitikot - Oppilaitokset 2. Suomikoulutuksen sertifikaatti - Laadun tae - Ansaintamalli Suomi-brändille - Hyöty yrityksille - OKM - Ekosysteemi 3. Innovatiiviset hankinnat kotimaassa, rohkeat pedagogiset kokeilut kansainvälisesti - Erottuvia kaupallisia tuotteita - Kotimaiset referenssikohteet Käynnistäjät: OKM, TEM, Tekes Toteuttajat: oppilaitokset, yritykset, aluehallinnot (kunnat, kaupungit )

18 Ryhmä H. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Innovatiiviset hankinnat kotimaassa - Rohkeat pedagogiset kokeilut kansainvälisesti - Kaupallisia erottuvia tuotteita 2. Toimenpideaihio - Suomikoulutussertifikaatti - Laadun tae - Ansaintamalli Suomi-brändille - Hyöty yrityksille 3. Toimenpideaihio - Tutkintokoulutuksen maksullisuus ulkomaalaisille - Välittömät ja välilliset taloudelliset vaikutukset - Laadun tae ( ilmainen ei ole laadukas ) - Pakottaa oppilaitokset ajattelemaan liiketaloudellisesti 4. Toimenpideaihio - Pedagogiikka + ICT 5. Toimenpideaihio - Resursointi esim. kehitys & myynti 6. Toimenpideaihio - Pitkäjänteisyys strategisissa painopistealueissa & rahoituksessa

19 Ryhmä I Ryhmä I. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Hyvät mallit muilta toimialoilta (testaus, kehitys) - Kv-etabloitumista palvelevat liiketoimintamallit, franchising, jv, etc. - Kv-palveluliiketoiminta - Omistuspohja Esimerkki vientiin tähtäävästä konseptista: SUOMI GROUP (Private money + Companies + Public Players) Saudi Finland Oy/Group Business case 1 Business case 2 Business case 3 - Tutustutaan muihin toimialoihin - We need people who have done it before and BIG (Hjallis) o Hallitusammattilaiset o Kv-sijoittajat - Tässä voidaan hyödyntää myös Tekesiä: Fiiliksestä fyrkkaa ohjelma, sekä Serveohjelman perintö 2. Pysyvä läsnäolo markkinoilla (Resurssit? kts. edellinen) - Yritykset: Markkinoiden valinta Resurssien hankinta - Irti yksittäisistä projekteista pitempiaikaisiin suhteisiin - Kulttuurin tuntemus - Tuotteiden/ palveluiden lokalisointi - Potentiaaliset kumppanit kohdemaassa - Yritysten tj:t/ omistajat 3. Konkreettisia caseja Suomi/ kv? Kirjaton yläaste tms. joka kokoaa asiakaslähtöisesti yritykset - Showroom Finland - Livinglab Finland - Kunnat yms. kotimaiset ostajat innovatiiviset hankinnat

20 Ryhmä I. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Team Finland tarjonta selvemmäksi 2. Toimenpideaihio - Omistuspohjainen muokkaaminen vientiin o Yksityiset sijoittajat o Kansainväliset sijoittajat mukaan - Riskiin tarkoitettua rahaa ja osaamista yritysten käyttöön 3. Toimenpideaihio - Uudet ja luovat liiketoimintamallit o Sisältäen fiksun omistuspohjan o Ottaen huomioon palveluliiketoimintanäkökulman ja kv-liiketoimintaan tarvittavat verkostot - Skaalautuvuus - Helposti ostettava - Ymmärrettävyys asiakkaan näkökulmasta - Kasvun moninkertaistuminen 4. Toimenpideaihio - Asiakasymmärrys iholle asti - Läsnäolo kohdemaassa Resurssit - Bisnes ohjautuu oikein alusta 5. Toimenpideaihio - Kotimarkkinan kehittäminen o Suomalaisen koulun digitalisointi o Julkiset hankinnat - Innovatiivinen pilot-markkina - Markkinareferenssi 6. Toimenpideaihio - Uusia konkreettisia keissejä Suomi-tasolla Team Finland + Suomitason toimijoiden aktiivinen myyntityö - Avaa ovia - Lisää pilotteja/keissejä - Konseptien/Liiketoimintamallien kirkastaminen

21 Koulutusvientialan toimijakartta: organisaatioiden tarjoama ja ensisijaiset asiakassegmentit. Työpajan päätteeksi kokosimme toimijakartan hahmottaaksemme koulutusviennin kokonaistarjoamaa kohdeasiakasryhmittäin. Osallistuneiden organisaatioiden tarjoamat kattoivat teknologisia, substanssipohjaisia, taitopohjaisia, toimintamalliin perustuvia ja infrastruktuuria rakentavia ratkaisuja. Lisäksi osallistujien tuottamat ratkaisut kohdistuivat laajasti eri koulutusasteille (esiopetus, peruskoulu, lukio, ammatillinen koulutus, yliopistot, B2B-täydennyskoulutus ja muu/vapaa-aika).

22

23 Aki Koivistoinen Director, Business Evolution LinkedIn_aki koivistoinen Dazzle Oy Salomonkatu 17 B 12th floor FI Helsinki

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Kananpäitä ja kansainvälistä kauppaa ammatillisen koulutuksen vientiponnisteluja TAKKissa

Kananpäitä ja kansainvälistä kauppaa ammatillisen koulutuksen vientiponnisteluja TAKKissa Kananpäitä ja kansainvälistä kauppaa ammatillisen koulutuksen vientiponnisteluja TAKKissa KansainväliSYYSpäivät 2013 5.11.2013 Jyväskylä Päivi Puutio Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK Taustalla Tampereen

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 # Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #1916549 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Future Learning Lapland

Future Learning Lapland Future Learning Lapland LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN KANSAINVÄLINEN KOULUTUSVIENTI Hankkeen tavoitteet ja toiminta Heikki Konttaniemi Projektipäällikkö Miksi koulutusvientiä? Taustalla OPM:n 2009 julkaistu

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry Jarno Valkeapää, Finpro Ry Finpron ja MEK:n integraatio 10.10.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä Tekesin rahoitus yrityksille Iisalmi 22.11.2016 Harri Kivelä DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi

Lisätiedot

FinlandCare 2014 HYVÄ SEMINAARI

FinlandCare 2014 HYVÄ SEMINAARI FinlandCare 2014 HYVÄ Ä SEMINAARI FinlandCare _Hyvinvointia Suomesta Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2011 käynnistämä ohjelma terveysalan yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämiseksi Ohjelma

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia Sosiaali- ja terveysvaliokunta 10.10.2017 Teollisuusneuvos Antti Valle Elinkeino- ja innovaatio-osasto #kasvustrategia @tem_uutiset Terveystoimialojen

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit Yritysten ja korkeakoulujen uj kehittämiskumppanuus Maakuntakorkeakoulufoorumit Sastamala Ikaalinen 8.3.2011 29.3.2011 Asiakkuusjohtaja Esa Ala-Uotila s akkuusjohtaja Esa la Uot la etunimi.sukunimi@tamk.fi

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Osaamisen lisäämisellä tukea kansainvälistymiseen PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Johtamistaidon Opisto JTO Elinkeinoelämän arvostetuin ja tunnetuin johtamiskouluttaja ja

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Team Finland pähkinänkuoressa

Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland -verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut Tarjolla on palveluita neuvonnasta rahoitukseen ja yhteiskuntasuhteiden

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista

LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista TEAM FINLAND-KIERTUE, KOUVOLA 4.5.2017 Timo Vuori, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

Tekes Muotoilun rahoittaja. Antti Salminen Maria 0-1,

Tekes Muotoilun rahoittaja. Antti Salminen Maria 0-1, Tekes Muotoilun rahoittaja Antti Salminen Maria 0-1, 27.4.2017 Hallituksen puoliväliriihen tiedotteen liite 25.4.2017 Hallituksen toimintasuunnitelma vuosille 2017 2019: Uudet avaukset; Luovaa taloutta

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM LUOVA TALOUS Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen Petra Tarjanne TEM digitalisoituminen elämyksellisyys globalisaatio vastuullisuus Yritysten verkostomaisten toimintamallien lisääntyminen:

Lisätiedot

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista Aki Parviainen 7.11.2017 Business Finland 1.1.2018 alkaen Finpro ja Tekes yhdistyvät uudeksi Business Finland -organisaatioksi. Saman katon alla kaikki innovaatiotoiminnan,

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA Venäjän-kaupan huippuseminaari Lahdessa 3.10.2013 Markinvest Oy, Karjalankatu 35A 15150 LAHTI 03 752 1810 www.markinvest.fi Tehdään oikeita asioita oikein. Asiakkaistamme

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Tekes Muotoilun rahoittaja. Risto Lustila Oulu,

Tekes Muotoilun rahoittaja. Risto Lustila Oulu, Tekes Muotoilun rahoittaja Risto Lustila Oulu, 14.9.2017 Milloin Tekesin asiakkaaksi? Näkemys kilpailuedusta, jonka avulla menestytään kv. markkinoilla Kasvuhaluinen ja osaava tiimi Omaa rahaa ja / tai

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Viennin rahoitusjärjestelyt Oulu, 14.4.2016 Juha Pulkkinen & Pauli Berg Sisältö Team Finland: Mikä, miksi, kenelle Mitä Team Finland tarjoaa viennin tueksi? Yritysten

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun

Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun OPTEK seminaari Pekka Ollikainen 24.5.2011 1 www.tekes.fi/ohjelmat/oppimisratkaisut DM# 24.5.11 Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun! Kansallisen oppimisjärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Kasvua uudistumisesta Viestintätoimialan strategiset tavoitteet Asiakasrajapinta- ja jakeluratkaisut

Lisätiedot

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio 29.8.2017 Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Viennin mahdollisuudet Yhdysvaltoihin (1): Mantereen kokoinen

Lisätiedot

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ Arcusys Oy Jari Järvelä OLEMME 90 KANSAINVÄLISYYS ARCUSYSISSÄ Kansainvälinen työyhteisö Kansainvälisyys ollut tietoinen päätös Työkieli on englanti Yrityksen liiketoiminta kansainvälistymässä

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI.

Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI. Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI www.tekes.fi/rahoitus Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI Osta setelillä uutta osaamista käyttöösi! kokeile, selvitä ja valmistele tuote-

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012 PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT Hankemaailman paradokseja Jos ei ole tuotetta, ei ole mitään tuotteistettavaa Mutta jos tuote on Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, jonka tuloksena

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI KIVINET-verkosto 5.2.2014 Tampere

KOULUTUSVIENTI KIVINET-verkosto 5.2.2014 Tampere KOULUTUSVIENTI KIVINET-verkosto 5.2.2014 Tampere 5.2.2014 mikko.naukkarinen@tamk.fi 1 MITÄ KOULUTUSVIENTI TARKOITTAA? koulutusviennillä tarkoitetaan Suomessa kaikkea koulutusosaamisen myymistä niin että

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Team Finland -esittely

Team Finland -esittely Team Finland -esittely Arktisuus elintarvikeviennin mahdollisuutena 16.11.2016 Kirsi Kosunen Etelä-Savon Team Finland koordinaattori 14/11/2016 Team Finland -viestintä, syyskuu 2016 2 Team Finland pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

Presentation. Finpron tehtävä

Presentation. Finpron tehtävä Presentation Finpron tehtävä Finpro on tehokas asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka tavoitteena on nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vähentää siihen liittyviä riskejä. Finpro

Lisätiedot

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA Liisa Saarenmaa MMM 23.11.2015 SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus Sipilän hallitusohjelman toimintasuunnitelma Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa Suomen talous

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Iskun sisältö. Mitä Tekes tarjoaa. Tekesin ohjelmat työkaluna. Fiiliksestä fyrkkaa ohjelman tavoitteet ja tarjonta

Iskun sisältö. Mitä Tekes tarjoaa. Tekesin ohjelmat työkaluna. Fiiliksestä fyrkkaa ohjelman tavoitteet ja tarjonta Iskun sisältö Mitä Tekes tarjoaa Tekesin ohjelmat työkaluna Fiiliksestä fyrkkaa ohjelman tavoitteet ja tarjonta Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 30.9.2015 Mistä massit? Horisontti 2020 - rahoitusmahdollisuudet liiketoimintaan. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 30.9.2015 Mistä massit? Horisontti 2020 - rahoitusmahdollisuudet liiketoimintaan. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 30.9.2015 Mistä massit? Horisontti 2020 - rahoitusmahdollisuudet liiketoimintaan Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 30.9.2015 Tekesin ohjelman lisäarvopalvelu Teemana

Lisätiedot

Biotaloudesta lisää bisnestä - treffikiertue

Biotaloudesta lisää bisnestä - treffikiertue Biotaloudesta lisää bisnestä - treffikiertue Biotaloustreffit kiertue 2015 Helsinki, Kemi, Turku, Joensuu, Seinäjoki, Jyväskylä Tavoite Vauhdittaa biotalouden uutta liiketoimintaa, pilotointeja ja innovaatioita

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Kasvun mahdollisuudet

Kasvun mahdollisuudet Kasvun mahdollisuudet Isaacus-väliseminaari Puheista tekoihin, 13.11.2017 Kehittämispäällikkö, DI Asta Wallenius Elinkeino- ja innovaatio-osasto #kasvustrategia @tem_uutiset www.tem.fi/terveysala Terveystoimialojen

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Mitä haetaan? 1. Tunnistettuja liiketoiminta-alueita, näkyvissä merkittävä markkinapotentiaali. Source: Bosman & Rotmans, 2014.

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot