Koulutusmarkkinat kasvavat Miten Suomi pelaa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusmarkkinat kasvavat Miten Suomi pelaa?"

Transkriptio

1 Koulutusmarkkinat kasvavat Miten Suomi pelaa? , Finlandia-talo

2 -tilaisuudessa jäsensimme suomalaista koulutusvientialaa ja kokosimme yhteisen näkemyksen alan kehittämistarpeista. Tilaisuuteen osallistui koulutusvientiä harjoittavia yrityksiä ja organisaatioita, sekä Team Finland toimijoita. Päivän aikana saatujia tuloksia hyödynnetään Tekesin palvelujen kehittämisen ja Opetusministeriön koulutusvientialan edistämistä koskevan selvityön tukena. Seminaarin alkoi johdantopuheenvuoroilla, joista vastasivat Suvi Sundquist (ohjelmapäällikkö, Oppimisratkaisut -ohjelma, Tekes), Mikko Naukkarinen (vararehtori, TAMK), Esa Tervo (toimitusjohtaja, Neoxen). Työpaja: Työpajassa tuotimme konkreettisia toimenpiteitä Suomen koulutusvientialan kehittämiseksi. Toimenpideaihiot käsittivät olemassa olevia edistettäviä asioita ja poistettavia esteitä, sekä uusia tarvittavia toimintamalleja, yhteistyömuotoja, toimintakulttuuria ja lainsäädäntöön liittyviä asioita. Työpajan päätteeksi kokosimme toimijakartan hahmottaaksemme koulutusviennin kokonaistarjoamaa kohdeasiakasryhmittäin. Lisäksi osa organisaatioista teki alustavan arvion siitä millaiseen koulutusvientialan yhteistarjoamaan he haluaisivat antaa panoksensa Suomen koulutusviennin edistämiseksi. Työpajan 50 osallistujalla oli koulutusvientiratkaisujen osaamista ja kokemusta useasta eri näkökulmasta. Osallistuneiden organisaatioiden tarjoamat kattoivat teknologisia, substanssipohjaisia, taitopohjaisia, toimintamalliin perustuvia ja infrastruktuuria rakentavia ratkaisuja. Lisäksi osallistujien tuottamat ratkaisut kohdistuivat laajasti eri koulutusasteille (esiopetus, peruskoulu, lukio, ammatillinen koulutus, yliopistot, B2B-täydennyskoulutus ja muu/vapaa-aika). Työskentelimme yhdeksässä (9) ryhmässä, joista seitsemän edusti koulutusvientitoimijoita ja kaksi kansainvälistymistä ja vientiä edistäviä Team Finland -toimijoita. Tässä yhteenvedossa on esitetty työpajan tulokset: 1) Kolme tärkeintä toimenpidettä koulutusvientialan kehittämiseksi, kunkin toimenpiteen lisäarvo ja toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvittavat toimijat (+ ryhmien ideoimat kaikki toimenpideaihiot). 2) Koulutusvientialan toimijakartta: organisaatioiden tarjoama ja ensisijaiset asiakassegmentit. Kiitos panoksestanne ja aktiivisesta osallistumisesta, loimme yhdessä hyvän lähtökohdan jatkaa koulutusviennin edistämistä! Yhteistyöterveisin, Suvi Sundquist, Tekes, Oppimisratkaisut -ohjelma Aki Koivistoinen, Dazzle Oy

3 1. Konkreettiset toimenpiteet Suomen koulutusvientialan kehittämiseksi Ryhmä A Ryhmä A. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Konsepti-tuotteistus-paketointi, myynti / markkinointi 2. Brändi - Laajennettu - Osaaminen + oppiminen 3. Tuote - Tunnistetaan vahvuus - Kuumat pelaajat - Kehitetään Koulutusvientialan pelikenttä Ryhmä A:n visualisoimana

4 Ryhmä A. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Suomen opetusosaamisen nettiportaali (todella yleisen tason) Julkisivu Suomen osaamisesta Mukana koulutuslaitokset + yrittäjät Mitä tapahtuu kun ulkomaalainen googlettaa Finnish education? - Tehokas ohjaus oikeiden henkilöiden puheille - Pienille innovatiivisille yrityksille näkyvyyttä samalla viivalla 2. Toimenpideaihio - Toimintamallin uudistus - Konseptointi - Markkinointi - Liiketoimintaosaaminen (konsepti, tuotteistus, paketointi) - Oppilaitosten ja yritysten rooli - Esim. Rovion/Nokian/Koneen subventointi tukemaan koulutuksen pk-yritysten verkostoitumista helpottaa hyvien konseptien markkinoille pääsyä 3. Toimenpideaihio - Oppimisympäristöjen kehittäminen, käyttöönotto ja jalkautus myös kotimaassa - Hanke + tuoteosaaminen & kehittäminen tuottamaan hyöty (innostajat, kannustajat, asennemuokkaajat, elvyttäjät markkinaa on kotimaassakin) - Myytävää jatkossakin ja tuotteistettavaa - Löydetään ja tunnistetaan toimijat - Vahvuudet esim. teknologiakehitys

5 Ryhmä B Ryhmä B. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Toimijoiden tunnistaminen (=selvitys, kuka vie, minne, mitä, kenelle) ja yhdistäminen - Muiden kokemuksista oppiminen - Yhteistyössä enemmän resursseja - Arvoverkkojen muodostuminen - Ratkaisumyynnin mahdollistaminen - Kuka osaa tehdä kokonaisselvityksen - Kaikki toimijat - Sisällön tuottajat - Koulutusosaajat - Yhdistäjät (ratkaisujen myyjät) 2. Suomalaisen koulutusosaamisen myyntiargumenttien täsmentäminen - Edellyttää asiakkaiden ostopäätöskriteerien tietämistä & ymmärtämistä - Kansalliset tarinat eri tasoilla o Peruskoulu (Pisa) o o Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus + eri asiakasryhmissä B2B koulutus - Samanlainen viesti kohdemaihin ja kohdeasiakkaille - Vahvistaa suomalaisen koulutusbrandin kuvaa ja asemaa - Kansalliset toimijat, vienninedistäjät tarinat kaikille toimijoille 3. Lainsäädännön muuttaminen - Tutkintomyynnin mahdollistaminen - Opetusalan toimilupakäytäntöjen selkeyttäminen - AMK 3 v. työkokemusvaatimuksen poistaminen (ylempi tutkinto) - Koulutusviennistä ei tule merkittävää liiketoimintaa ilman tutkintomyyntimahdollisuutta - Kv-opiskelijoiden osaamisen hyödyntäminen koulutusmyynnissä - Hallitus ja eduskunta - Asiantuntijoina käytännön toimijat

6 Ryhmä B. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Lainsäädännön muuttaminen o Tutkintomyynnin mahdollistaminen o AMK 3 v. työkokemusvaatimuksen poistaminen (ylempi tutkinto) o Opetusalan toimilupakäytäntöjen selkeyttäminen - Koulutusviennistä ei tule merkittävää ilman tutkintomyyntimahdollisuutta - Vaikutus: merkittävä 2. Toimenpideaihio - Suomalaisen koulutusosaamisen myyntiargumentit eri tasoilla o Peruskoulu o Ammatillinen koulutus o Kansalliset tarinat - Samanlainen viesti kohdemaihin eri tasoilla - Vaikutus: Merkittävä 3. Toimenpideaihio - Toimijoiden tunnistaminen kuka vie, minne, kenelle, mitä - Ja yhdistäminen - Muiden kokemuksista oppiminen - Yhteistyössä enemmän resursseja o Ratkaisumyynnin mahdollistaminen o Arvoverkkojen muodostuminen o Vaikutus o Toteutettavuus 4. Toimenpideaihio - Tietopalvelu koulutusvientiin liittyvästä kv+paikallisverotuksesta - Vältetään veroseuraamukset +tehostetaan tarjousten tekemistä 5. Toimenpideaihio - Potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden ostopäätösten identifioiminen keskitetymmin - Toimijoiden aikaa säästyy - Ymmärretään asiakastarpeet konkreettisemmin pystytään tuotteistamaan ja myymään - Ymmärretään ostoprosessit - Ymmärretään hintataso eri tuotteille ja palveluille 6. Toimenpideaihio - Toimijoiden yhdistäminen - Yksittäisten toimijoiden resurssit eivät riitä yhteistarjooma

7 Ryhmä C Ryhmä C. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Isot kotimaiset yritykset suopeampi suhtautuminen kotimaisiin toimittajiin - Oven avaus - Johto - Alahuhta & Co. - Stubb 2. Säädösten ja byrokratian loiventaminen verkko-opetuksen tms. suhteen - Nopeampi testaus & verfiointi - Kotimaiset referenssit vientiasiakkaille - OKM - TEM - ELY 3. Ajantasainen seuranta/ tieto kv-hankinnoista ja hankkeista - Päästään tarjoamaan - Finpro - Toimijat/ yritykset

8 Ryhmä C. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Kotimaisen, suomalaisen koulutusbrandin kehittäminen, mikä olisi yhteistä? 2. Toimenpideaihio - Liitoutuminen globaalisti toimivien isojen kumppaneiden kanssa, (alihankkijan) roolissa, keskittymällä korkeaan laatuun tai jakelukanavan kautta 3. Toimenpideaihio - Valtion, kuntien pitää lopettaa omien tavoitteiden kehittäminen ja ostaa palveluina innovatiivisilta suomalaisilta yrityksiltä - Kotimaiset yritykset pääsee kasvamaan ja tulee vientikykyä 4. Toimenpideaihio - Liitoutuminen globaalisti toimivien isojen kumppaneiden kanssa, (alihankkijan) roolissa, keskittymällä korkeaan laatuun tai jakelukanavan kautta 5. Toimenpideaihio - Seuranta ja tieto kansainvälisten asiakkaiden tarpeista ja hankinta-aikeista saatava suomalaisten yritysten tietoon, toimintaa ulkomaisten asiakkaiden rajapintaan - Päästään tarjouskisaan mukaan 6. Toimenpideaihio - Säädösten ja byrokratian poistaminen ja loiventaminen o Oppilaitoksen perustaminen verkkoon sallituksi? - Päästään nopeammin testaamaan tuotteita ja näyttämään, miten ne toimii, verifiointi - Referenssikohteiden saaminen kotimaahan 7. Toimenpideaihio - Isot globaalit suomalaiset yritykset ostamaan suomalaisilta firmoilta, eikä suoraan UK:sta tai Jenkeistä (Nykyään ei jotkut edes anna referenssilupaa!) vrt. Jenkkeihin, jossa toinen meininki! - Avaa ovia

9 Ryhmä D Ryhmä D. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Business Case mallinnus - Yhteinen fokus yrityksille & oppilaitoksille - Yritykset - Oppilaitokset - Fasilitaattorit (TEKES) 2. Tutkintojen myymisen vapauttaminen - Raha pääsee virtaamaan sisäänpäin - Eduskunta - Ministeriöt - Oppilaitokset 3. Suomalaisen digitaalisten koulutuspalveluiden brandin tuotteistaminen - Globaalin näkyvyyden lisääntyminen - Lyödään amerikkalaiset. Perkele! - Team Finland - Yritykset - Oppilaitokset

10 Ryhmä D. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Digitaalisten koulutusjärjestelmien/ (-palvelujen) yhteinen tuottaminen - Lyödään amerikkalaiset. Perkele! - Globaalin tunnettuvuuden lisääntyminen 2. Toimenpideaihio - Koulutus(myynti) osaksi kehitysyhteistyötä - Win-win-toimintaa 3. Toimenpideaihio - FLFn uudelleen fokusointi & organisointi - Tiedon helpompi saatavuus - Rahoituksen keskittäminen & saatavuus Kansainvälistymisen tehostuminen 4. Toimenpideaihio - Yhteinen fokus (nimittäjä) yrityksille & oppilaitoksille o Business Case -mallin hyödyntäminen - Yhteiset pihvinetsimismallit - Liiketoiminnan kehittyminen - Tiedon helpompi saatavuus - Kansainvälistymisen tehostuminen 5. Toimenpideaihio - Tutkintojen myymisen vapauttaminen - Raha virtaa

11 Ryhmä E Ryhmä E. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Koulutusmyynnin vapauttaminen hallitusohjelmaan 2015 (kansallinen tahtotila kuntoon) Kaikki ministerit puhaltamaan yhteen hiileen ja myymään Suomea. Negaatiot poistuu myynnistä ( emme valitettavasti voi ). - OKM (valmistelu) - Eduskunta (lainsäädäntö) - UM ja TEM, synergian maksimointi 2. CROSSPROMOOTIO - Kaikki pitävät toistensa viestejä esillä sosiaalisessa mediassa #fingood toimii kokoajana Toimijat voi ostaa esim. 200 :lla seuraajia fb/ Twitter (kaikki hyötyvät) - Appien kehittäjät kirjoittavat review t ristiin - Helposti, halvasti ja varmasti lisää näkyvyyttä & asiakkaita Kaikki me & Team Finlandin jäsenet - Ota kännykkä taskusta ja tweettaa #fingood is here...siitä se lähtee... Yhteiset FinEduStoren rakentaminen (fyysinen & virtual) Modulaariset eri tason tuotteet/ ratkaisut Aktiivinen myynti 50 M pääomituksella maailmanluokan tavaratalo + lainopillinen selkänoja Nopeampi kaupankäynti Myynti- & markkinointiyhtiö, joka ottaa royaltit % + riskirahoittaja(t) 3. Uuden case-pohjaisen riskirahoitusmallin rakentaminen Voidaan jahdata isompaa kalaa kaikki peliin -tarjouksissa - Lobbaus - Demoilu yms. - Myynti TEKES?

12 Ryhmä E. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio CROSSPROMOTION - Kaikki pitävät toistensa viestejä esillä sosiaalisessa mediassa Twitter hashtag #fingood toimii kanavana ja kokoajana (retweet) Toimijat voi ostaa esim. 200 :lla likejä/ followereita kohdemarkkinalta verkosto jaetaan ja kaikki hyötyy Miten saadaan Stubb/ Team Finland yms. myös levittämään viestiä - Appin kehittäjät ostavat toistensa appit & kirjoittavat App Storeen/ Google Playhin review t (lisää näkyvyyttä) - Helposti, halvasti & varmasti lisää asiakkaita & näkyvyyttä 2. Toimenpideaihio - Lainopillinen selkänoja - Resurssien hyödyllinen käyttö - Säätämisestä nopeampaan kaupantekoon 3. Toimenpideaihio - KANSALLISEN TAHTOTILAN (yksi yhteinen) LAATIMINEN & lobbauselementit & yhteisen tekemisen kulttuuri Send the man to the moon - Systemaattista koulutusbrändin rakentamista Learning comes from Finland 4. Toimenpideaihio YHTEINEN EDUCATION STORE (VIRTUAL & PHYSICAL ) Yritys, joka myy $ (Modulaarinen, eri tason ratkaisut/ tuotteet) 50 M pääomituksella maailmanluokan tavaratalo - Lainopillinen selkänoja (resurssien hyötykäyttö) Nopeampi kaupankäynti! 5. Toimenpideaihio Case-pohjainen riskirahoitus Voidaan laittaa kunnianhimoisissa tarjouksissa kaikki peliin - Lobbaus - Myynti - Demoilu yms.

13 Ryhmä F Ryhmä F. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Rahoitusmalli koulutuksen vientiin - Pilotointi - Yritysten perustaminen - Riskien hallinta Resurssi koulutuksen vientiin - Kaupan edellytys - TEM - OKM - VM - Finnvera - Tekes 2. Lord of Education - Brandin rakentaminen - Visio ja strategia - Suomalaisen osaamisen yhdistäminen/ tuotteistaminen/ konseptointi Kysynnän kasvu - Koulutuksen viennin toimijat 3. Koulutusviennin esteiden poistaminen - Maksullisuus - Tutkintokoulutuksen järjestäminen ulkomailla - Suomalaisen tutkintokoulutuksen hyväksyminen ulkomaisissa ministeriöissä Mahdollistaa viennin - TEM - OKM

14 Ryhmä F. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Yhteinen visio ja strategia - Suomalainen malli globaaliksi pitkä tähtäin - Meillä on yhteinen suomalainen malli (perustuen yhdessä tehtyyn visioon ja strategiaan) 2. Toimenpideaihio - Suomalainen teknologiavienti mukaan Rakentaminen (koulut) Infra - Cleantech - Ympäristö 3. Toimenpideaihio - Maksullisen koulutuksen mahdollistaminen (lainsäädännöllisin muutoksin) - Koulutuksen uskottavuus 4. Toimenpideaihio - Tutkintokoulutuksen järjestämisen hyväksyminen ulkomailla tapahtuvaan koulutuksen - Suomalaisten tutkintojen/ oppilaitosten saaminen ulkomaalaisten opetusministeriöiden listoille (Vietnam, Malesia ym.) - Maksullisen koulutuksen mahdollistaminen - Mahdollistaa koulutuksen viennin - Koulutuksen uskottavuus 5. Toimenpideaihio Rsikirahoitus toiminnan riskit (Finnvera 50% takuu) - Poliittinen riski voidaan kattaa Finnveran toimesta 95% Koulutusviennin rahoitus osaksi korkeakoulurahoitusta - Päättäjien riskinottokyky vahvistuu 6. Toimenpideaihio Land of Education Yhteinen visio ja strategia Suomalaisen osaamisen yhdistäminen - Rakentaminen - Infra - Cleantech - Ympäristö - Ym. - Vahva brandi tuottaa kysyntää

15 Ryhmä G Ryhmä G. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Suomalaiset koulutusvienti-innovaatiot käyttöön kotimaassa - Refenssit maailmalle - Myynti - Laatumerkki Ministeriöt Kunnat Yritykset Koulut 2. VERKKOKAUPPA + asiakasrajapinnan/ myynnin hoitaminen - Näyteikkuna - Osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen - Kanava Myynti, foorumi, tuonti-ideat - - PPP/ yritysvetoinen - Tarjoajayritykset - Asiakkaat 3. Myyjä / reseller kohdemarkkinalle - Läsnäolo maailmalla - Kohdemaatieto ja -tukiverkosto - Innovaatiot - Asiakasrajapinta - Nälkäinen myyjä - Yritysyhteistyötä - PPP Myynti sekä virtuaalisesti että face-to-face Myynti sekä virtuaalisesti että face-to-face

16 Ryhmä G. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio BE THERE! - Ollaan läsnä maailmassa - Rahat lentolippuihin, ei konferensseihin - Tieto asiakkaan tarpeesta syntyy paikan päällä Eurot, dollarit, jenit Innovaatiot Verkostot 2. Toimenpideaihio SUOMI EDELLÄKÄVIJÄKSI - Early adopters! - Laatumerkki Referenssit maailmalle Myynti Malli? 3. Toimenpideaihio Kotimaasta ulkomaille TARJOOMA/ VERKKOKAUPPA NÄYTEIKKUNANA Sisäisen osaamisen jakaminen Asiakasrajapinta HOITAMINEN - Tuonti-ideat - Vienti - Kanava 4. Toimenpideaihio TUONTI-IDEAT - Opitaan muilta - Jatkokehitys Suomessa - Integrointi VIENTI 6. Toimenpideaihio Kehitysyhteistyö + Kehityspankit 5. Toimenpideaihio TUTKINNOT MYYNTIIN - Lainsäädäntö - Markkinoiden avaus - - Yhteistyö kv-organisaatioiden kanssa Etäopiskelu (ja alustat) Osaamisen kasvattaminen Verkostojen laajentaminen Innovaatiot

17 Ryhmä H Ryhmä H. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Tutkintokoulutuksen maksullisuus - Välittömät ja välilliset taloudelliset vaikutukset - Laadun tae - Pakottaa oppilaitokset ajattelemaan liiketaloudellisesti - Poliitikot - Oppilaitokset 2. Suomikoulutuksen sertifikaatti - Laadun tae - Ansaintamalli Suomi-brändille - Hyöty yrityksille - OKM - Ekosysteemi 3. Innovatiiviset hankinnat kotimaassa, rohkeat pedagogiset kokeilut kansainvälisesti - Erottuvia kaupallisia tuotteita - Kotimaiset referenssikohteet Käynnistäjät: OKM, TEM, Tekes Toteuttajat: oppilaitokset, yritykset, aluehallinnot (kunnat, kaupungit )

18 Ryhmä H. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Innovatiiviset hankinnat kotimaassa - Rohkeat pedagogiset kokeilut kansainvälisesti - Kaupallisia erottuvia tuotteita 2. Toimenpideaihio - Suomikoulutussertifikaatti - Laadun tae - Ansaintamalli Suomi-brändille - Hyöty yrityksille 3. Toimenpideaihio - Tutkintokoulutuksen maksullisuus ulkomaalaisille - Välittömät ja välilliset taloudelliset vaikutukset - Laadun tae ( ilmainen ei ole laadukas ) - Pakottaa oppilaitokset ajattelemaan liiketaloudellisesti 4. Toimenpideaihio - Pedagogiikka + ICT 5. Toimenpideaihio - Resursointi esim. kehitys & myynti 6. Toimenpideaihio - Pitkäjänteisyys strategisissa painopistealueissa & rahoituksessa

19 Ryhmä I Ryhmä I. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Hyvät mallit muilta toimialoilta (testaus, kehitys) - Kv-etabloitumista palvelevat liiketoimintamallit, franchising, jv, etc. - Kv-palveluliiketoiminta - Omistuspohja Esimerkki vientiin tähtäävästä konseptista: SUOMI GROUP (Private money + Companies + Public Players) Saudi Finland Oy/Group Business case 1 Business case 2 Business case 3 - Tutustutaan muihin toimialoihin - We need people who have done it before and BIG (Hjallis) o Hallitusammattilaiset o Kv-sijoittajat - Tässä voidaan hyödyntää myös Tekesiä: Fiiliksestä fyrkkaa ohjelma, sekä Serveohjelman perintö 2. Pysyvä läsnäolo markkinoilla (Resurssit? kts. edellinen) - Yritykset: Markkinoiden valinta Resurssien hankinta - Irti yksittäisistä projekteista pitempiaikaisiin suhteisiin - Kulttuurin tuntemus - Tuotteiden/ palveluiden lokalisointi - Potentiaaliset kumppanit kohdemaassa - Yritysten tj:t/ omistajat 3. Konkreettisia caseja Suomi/ kv? Kirjaton yläaste tms. joka kokoaa asiakaslähtöisesti yritykset - Showroom Finland - Livinglab Finland - Kunnat yms. kotimaiset ostajat innovatiiviset hankinnat

20 Ryhmä I. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Team Finland tarjonta selvemmäksi 2. Toimenpideaihio - Omistuspohjainen muokkaaminen vientiin o Yksityiset sijoittajat o Kansainväliset sijoittajat mukaan - Riskiin tarkoitettua rahaa ja osaamista yritysten käyttöön 3. Toimenpideaihio - Uudet ja luovat liiketoimintamallit o Sisältäen fiksun omistuspohjan o Ottaen huomioon palveluliiketoimintanäkökulman ja kv-liiketoimintaan tarvittavat verkostot - Skaalautuvuus - Helposti ostettava - Ymmärrettävyys asiakkaan näkökulmasta - Kasvun moninkertaistuminen 4. Toimenpideaihio - Asiakasymmärrys iholle asti - Läsnäolo kohdemaassa Resurssit - Bisnes ohjautuu oikein alusta 5. Toimenpideaihio - Kotimarkkinan kehittäminen o Suomalaisen koulun digitalisointi o Julkiset hankinnat - Innovatiivinen pilot-markkina - Markkinareferenssi 6. Toimenpideaihio - Uusia konkreettisia keissejä Suomi-tasolla Team Finland + Suomitason toimijoiden aktiivinen myyntityö - Avaa ovia - Lisää pilotteja/keissejä - Konseptien/Liiketoimintamallien kirkastaminen

21 Koulutusvientialan toimijakartta: organisaatioiden tarjoama ja ensisijaiset asiakassegmentit. Työpajan päätteeksi kokosimme toimijakartan hahmottaaksemme koulutusviennin kokonaistarjoamaa kohdeasiakasryhmittäin. Osallistuneiden organisaatioiden tarjoamat kattoivat teknologisia, substanssipohjaisia, taitopohjaisia, toimintamalliin perustuvia ja infrastruktuuria rakentavia ratkaisuja. Lisäksi osallistujien tuottamat ratkaisut kohdistuivat laajasti eri koulutusasteille (esiopetus, peruskoulu, lukio, ammatillinen koulutus, yliopistot, B2B-täydennyskoulutus ja muu/vapaa-aika).

22

23 Aki Koivistoinen Director, Business Evolution LinkedIn_aki koivistoinen Dazzle Oy Salomonkatu 17 B 12th floor FI Helsinki

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Future Learning Lapland

Future Learning Lapland Future Learning Lapland LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN KANSAINVÄLINEN KOULUTUSVIENTI Hankkeen tavoitteet ja toiminta Heikki Konttaniemi Projektipäällikkö Miksi koulutusvientiä? Taustalla OPM:n 2009 julkaistu

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen Kaivosvesiverkosto Sulfator Oy Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA Liisa Saarenmaa MMM 23.11.2015 SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus Sipilän hallitusohjelman toimintasuunnitelma Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa Suomen talous

Lisätiedot

Team Finland -esittely

Team Finland -esittely Team Finland -esittely Arktisuus elintarvikeviennin mahdollisuutena 16.11.2016 Kirsi Kosunen Etelä-Savon Team Finland koordinaattori 14/11/2016 Team Finland -viestintä, syyskuu 2016 2 Team Finland pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen - CASE NANSO GROUP OY. Thea Forstén 6.11.2012

Verkkokaupan perustaminen - CASE NANSO GROUP OY. Thea Forstén 6.11.2012 Verkkokaupan perustaminen - CASE NANSO GROUP OY Thea Forstén 6.11.2012 NANSO GROUP LYHYESTI Vuonna 1921 perustettu vaatetusalan perheyhtiö Tunnettuja brändejä ovat Nanso, Finnwear, Black Horse, Vogue,

Lisätiedot

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Mitä haetaan? 1. Tunnistettuja liiketoiminta-alueita, näkyvissä merkittävä markkinapotentiaali. Source: Bosman & Rotmans, 2014.

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet 1 Ennuste dataosaajien kasvulle vuoteen 2020 2 Tavoite: Osaamisen kasvattaminen Datan

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Aikuiskoulutus uudistuu Veli-Matti Lamppu 1 Työn eetos muuttuu 2 Ihan mikä tahansa on mahdollista 3 L. Gratton: Shift merkittävät globaalit muutosaallot Teknologiakehitys

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot

Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista

Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus 28.1.2015 Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista Kari Penttinen Ohjelmapäällikkö Tekes kari.penttinen@tekes.fi p. 050 5577 916 www.tekes.fi/ti Taustalla myös

Lisätiedot

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy AMKE Johdon foorumi Merja Oljakka SOL Palvelut Oy SOL Aurinkokunta Haluamme luoda tarinan, joka vastaa sitä mitä olemme ja tahdomme nyt ja tulevaisuudessa. Sen päähenkilö on SOL moniosaaja, asiakkaalle

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Uskalla kokeilla ohjelma kokeilukulttuurin edistäjänä. Terttu Pakarinen, ohjelmapäällikkö

Uskalla kokeilla ohjelma kokeilukulttuurin edistäjänä. Terttu Pakarinen, ohjelmapäällikkö Uskalla kokeilla ohjelma kokeilukulttuurin edistäjänä Terttu Pakarinen, ohjelmapäällikkö 16.2.2016 Uskalla Kokeilla kuntien kokeilevat käytännöt markkinointikonsepti Kuntaliiton toimintasuunnitelma ja

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Matti Uusitupa, pj

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Matti Uusitupa, pj Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014-2015 Matti Uusitupa, pj 1 Selvityksen lähtökohdat Yliopistojen yhteistyö, työnjako ja profilointi ovat

Lisätiedot

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisää tähän otsikko Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? 7.10.09 Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK www.ek.fi Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Kohti uutta menestystä!

Kohti uutta menestystä! Kohti uutta menestystä! -TOP School -hankkeen loppuseminaari Riitta Juusenaho hankejohtaja, KT TOP School -hanke Tampereen kaupunki TOP TOP School Kansainvälinen yhteistyöverkosto Kansallinen yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti 12.10.2016 Inkeri Huttu Tekes Palvelemme kasvuyrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä yrityksille Yritysten,

Lisätiedot

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä Henkilöstömäärän muutos 2001 2011 ja 2001 2012 yritysten kokoluokittain, henkilöä 55 000 50 397 2001 2011 45 000 35 000 25 000 15 000 5 000-5 000 43 698 21 017 20 053 16 826 18 500 12 494 10 856 10 2049

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016 DIAARINUMERO CIMO/1/03.30.10/2016 Helsinki, 17.2.2016 TARJOUSPYYNTÖ Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut -seminaari

Oppijan verkkopalvelut -seminaari Oppijan verkkopalvelut -seminaari Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja Finlandiatalo 9.12.2013 RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA Taustalla maailman talouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Team Finland -uudistus. Mikko Härkönen

Team Finland -uudistus. Mikko Härkönen Team Finland -uudistus Mikko Härkönen 8.2.2016 Uudistustyön fokus Kansainvälistymispalveluiden selkeyttäminen asiakaslähtöisiksi Pk-yrityksille tarjottavien innovaatio- ja kansainvälistymispalveluiden

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot