Koulutusmarkkinat kasvavat Miten Suomi pelaa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusmarkkinat kasvavat Miten Suomi pelaa?"

Transkriptio

1 Koulutusmarkkinat kasvavat Miten Suomi pelaa? , Finlandia-talo

2 -tilaisuudessa jäsensimme suomalaista koulutusvientialaa ja kokosimme yhteisen näkemyksen alan kehittämistarpeista. Tilaisuuteen osallistui koulutusvientiä harjoittavia yrityksiä ja organisaatioita, sekä Team Finland toimijoita. Päivän aikana saatujia tuloksia hyödynnetään Tekesin palvelujen kehittämisen ja Opetusministeriön koulutusvientialan edistämistä koskevan selvityön tukena. Seminaarin alkoi johdantopuheenvuoroilla, joista vastasivat Suvi Sundquist (ohjelmapäällikkö, Oppimisratkaisut -ohjelma, Tekes), Mikko Naukkarinen (vararehtori, TAMK), Esa Tervo (toimitusjohtaja, Neoxen). Työpaja: Työpajassa tuotimme konkreettisia toimenpiteitä Suomen koulutusvientialan kehittämiseksi. Toimenpideaihiot käsittivät olemassa olevia edistettäviä asioita ja poistettavia esteitä, sekä uusia tarvittavia toimintamalleja, yhteistyömuotoja, toimintakulttuuria ja lainsäädäntöön liittyviä asioita. Työpajan päätteeksi kokosimme toimijakartan hahmottaaksemme koulutusviennin kokonaistarjoamaa kohdeasiakasryhmittäin. Lisäksi osa organisaatioista teki alustavan arvion siitä millaiseen koulutusvientialan yhteistarjoamaan he haluaisivat antaa panoksensa Suomen koulutusviennin edistämiseksi. Työpajan 50 osallistujalla oli koulutusvientiratkaisujen osaamista ja kokemusta useasta eri näkökulmasta. Osallistuneiden organisaatioiden tarjoamat kattoivat teknologisia, substanssipohjaisia, taitopohjaisia, toimintamalliin perustuvia ja infrastruktuuria rakentavia ratkaisuja. Lisäksi osallistujien tuottamat ratkaisut kohdistuivat laajasti eri koulutusasteille (esiopetus, peruskoulu, lukio, ammatillinen koulutus, yliopistot, B2B-täydennyskoulutus ja muu/vapaa-aika). Työskentelimme yhdeksässä (9) ryhmässä, joista seitsemän edusti koulutusvientitoimijoita ja kaksi kansainvälistymistä ja vientiä edistäviä Team Finland -toimijoita. Tässä yhteenvedossa on esitetty työpajan tulokset: 1) Kolme tärkeintä toimenpidettä koulutusvientialan kehittämiseksi, kunkin toimenpiteen lisäarvo ja toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvittavat toimijat (+ ryhmien ideoimat kaikki toimenpideaihiot). 2) Koulutusvientialan toimijakartta: organisaatioiden tarjoama ja ensisijaiset asiakassegmentit. Kiitos panoksestanne ja aktiivisesta osallistumisesta, loimme yhdessä hyvän lähtökohdan jatkaa koulutusviennin edistämistä! Yhteistyöterveisin, Suvi Sundquist, Tekes, Oppimisratkaisut -ohjelma Aki Koivistoinen, Dazzle Oy

3 1. Konkreettiset toimenpiteet Suomen koulutusvientialan kehittämiseksi Ryhmä A Ryhmä A. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Konsepti-tuotteistus-paketointi, myynti / markkinointi 2. Brändi - Laajennettu - Osaaminen + oppiminen 3. Tuote - Tunnistetaan vahvuus - Kuumat pelaajat - Kehitetään Koulutusvientialan pelikenttä Ryhmä A:n visualisoimana

4 Ryhmä A. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Suomen opetusosaamisen nettiportaali (todella yleisen tason) Julkisivu Suomen osaamisesta Mukana koulutuslaitokset + yrittäjät Mitä tapahtuu kun ulkomaalainen googlettaa Finnish education? - Tehokas ohjaus oikeiden henkilöiden puheille - Pienille innovatiivisille yrityksille näkyvyyttä samalla viivalla 2. Toimenpideaihio - Toimintamallin uudistus - Konseptointi - Markkinointi - Liiketoimintaosaaminen (konsepti, tuotteistus, paketointi) - Oppilaitosten ja yritysten rooli - Esim. Rovion/Nokian/Koneen subventointi tukemaan koulutuksen pk-yritysten verkostoitumista helpottaa hyvien konseptien markkinoille pääsyä 3. Toimenpideaihio - Oppimisympäristöjen kehittäminen, käyttöönotto ja jalkautus myös kotimaassa - Hanke + tuoteosaaminen & kehittäminen tuottamaan hyöty (innostajat, kannustajat, asennemuokkaajat, elvyttäjät markkinaa on kotimaassakin) - Myytävää jatkossakin ja tuotteistettavaa - Löydetään ja tunnistetaan toimijat - Vahvuudet esim. teknologiakehitys

5 Ryhmä B Ryhmä B. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Toimijoiden tunnistaminen (=selvitys, kuka vie, minne, mitä, kenelle) ja yhdistäminen - Muiden kokemuksista oppiminen - Yhteistyössä enemmän resursseja - Arvoverkkojen muodostuminen - Ratkaisumyynnin mahdollistaminen - Kuka osaa tehdä kokonaisselvityksen - Kaikki toimijat - Sisällön tuottajat - Koulutusosaajat - Yhdistäjät (ratkaisujen myyjät) 2. Suomalaisen koulutusosaamisen myyntiargumenttien täsmentäminen - Edellyttää asiakkaiden ostopäätöskriteerien tietämistä & ymmärtämistä - Kansalliset tarinat eri tasoilla o Peruskoulu (Pisa) o o Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus + eri asiakasryhmissä B2B koulutus - Samanlainen viesti kohdemaihin ja kohdeasiakkaille - Vahvistaa suomalaisen koulutusbrandin kuvaa ja asemaa - Kansalliset toimijat, vienninedistäjät tarinat kaikille toimijoille 3. Lainsäädännön muuttaminen - Tutkintomyynnin mahdollistaminen - Opetusalan toimilupakäytäntöjen selkeyttäminen - AMK 3 v. työkokemusvaatimuksen poistaminen (ylempi tutkinto) - Koulutusviennistä ei tule merkittävää liiketoimintaa ilman tutkintomyyntimahdollisuutta - Kv-opiskelijoiden osaamisen hyödyntäminen koulutusmyynnissä - Hallitus ja eduskunta - Asiantuntijoina käytännön toimijat

6 Ryhmä B. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Lainsäädännön muuttaminen o Tutkintomyynnin mahdollistaminen o AMK 3 v. työkokemusvaatimuksen poistaminen (ylempi tutkinto) o Opetusalan toimilupakäytäntöjen selkeyttäminen - Koulutusviennistä ei tule merkittävää ilman tutkintomyyntimahdollisuutta - Vaikutus: merkittävä 2. Toimenpideaihio - Suomalaisen koulutusosaamisen myyntiargumentit eri tasoilla o Peruskoulu o Ammatillinen koulutus o Kansalliset tarinat - Samanlainen viesti kohdemaihin eri tasoilla - Vaikutus: Merkittävä 3. Toimenpideaihio - Toimijoiden tunnistaminen kuka vie, minne, kenelle, mitä - Ja yhdistäminen - Muiden kokemuksista oppiminen - Yhteistyössä enemmän resursseja o Ratkaisumyynnin mahdollistaminen o Arvoverkkojen muodostuminen o Vaikutus o Toteutettavuus 4. Toimenpideaihio - Tietopalvelu koulutusvientiin liittyvästä kv+paikallisverotuksesta - Vältetään veroseuraamukset +tehostetaan tarjousten tekemistä 5. Toimenpideaihio - Potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden ostopäätösten identifioiminen keskitetymmin - Toimijoiden aikaa säästyy - Ymmärretään asiakastarpeet konkreettisemmin pystytään tuotteistamaan ja myymään - Ymmärretään ostoprosessit - Ymmärretään hintataso eri tuotteille ja palveluille 6. Toimenpideaihio - Toimijoiden yhdistäminen - Yksittäisten toimijoiden resurssit eivät riitä yhteistarjooma

7 Ryhmä C Ryhmä C. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Isot kotimaiset yritykset suopeampi suhtautuminen kotimaisiin toimittajiin - Oven avaus - Johto - Alahuhta & Co. - Stubb 2. Säädösten ja byrokratian loiventaminen verkko-opetuksen tms. suhteen - Nopeampi testaus & verfiointi - Kotimaiset referenssit vientiasiakkaille - OKM - TEM - ELY 3. Ajantasainen seuranta/ tieto kv-hankinnoista ja hankkeista - Päästään tarjoamaan - Finpro - Toimijat/ yritykset

8 Ryhmä C. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Kotimaisen, suomalaisen koulutusbrandin kehittäminen, mikä olisi yhteistä? 2. Toimenpideaihio - Liitoutuminen globaalisti toimivien isojen kumppaneiden kanssa, (alihankkijan) roolissa, keskittymällä korkeaan laatuun tai jakelukanavan kautta 3. Toimenpideaihio - Valtion, kuntien pitää lopettaa omien tavoitteiden kehittäminen ja ostaa palveluina innovatiivisilta suomalaisilta yrityksiltä - Kotimaiset yritykset pääsee kasvamaan ja tulee vientikykyä 4. Toimenpideaihio - Liitoutuminen globaalisti toimivien isojen kumppaneiden kanssa, (alihankkijan) roolissa, keskittymällä korkeaan laatuun tai jakelukanavan kautta 5. Toimenpideaihio - Seuranta ja tieto kansainvälisten asiakkaiden tarpeista ja hankinta-aikeista saatava suomalaisten yritysten tietoon, toimintaa ulkomaisten asiakkaiden rajapintaan - Päästään tarjouskisaan mukaan 6. Toimenpideaihio - Säädösten ja byrokratian poistaminen ja loiventaminen o Oppilaitoksen perustaminen verkkoon sallituksi? - Päästään nopeammin testaamaan tuotteita ja näyttämään, miten ne toimii, verifiointi - Referenssikohteiden saaminen kotimaahan 7. Toimenpideaihio - Isot globaalit suomalaiset yritykset ostamaan suomalaisilta firmoilta, eikä suoraan UK:sta tai Jenkeistä (Nykyään ei jotkut edes anna referenssilupaa!) vrt. Jenkkeihin, jossa toinen meininki! - Avaa ovia

9 Ryhmä D Ryhmä D. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Business Case mallinnus - Yhteinen fokus yrityksille & oppilaitoksille - Yritykset - Oppilaitokset - Fasilitaattorit (TEKES) 2. Tutkintojen myymisen vapauttaminen - Raha pääsee virtaamaan sisäänpäin - Eduskunta - Ministeriöt - Oppilaitokset 3. Suomalaisen digitaalisten koulutuspalveluiden brandin tuotteistaminen - Globaalin näkyvyyden lisääntyminen - Lyödään amerikkalaiset. Perkele! - Team Finland - Yritykset - Oppilaitokset

10 Ryhmä D. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Digitaalisten koulutusjärjestelmien/ (-palvelujen) yhteinen tuottaminen - Lyödään amerikkalaiset. Perkele! - Globaalin tunnettuvuuden lisääntyminen 2. Toimenpideaihio - Koulutus(myynti) osaksi kehitysyhteistyötä - Win-win-toimintaa 3. Toimenpideaihio - FLFn uudelleen fokusointi & organisointi - Tiedon helpompi saatavuus - Rahoituksen keskittäminen & saatavuus Kansainvälistymisen tehostuminen 4. Toimenpideaihio - Yhteinen fokus (nimittäjä) yrityksille & oppilaitoksille o Business Case -mallin hyödyntäminen - Yhteiset pihvinetsimismallit - Liiketoiminnan kehittyminen - Tiedon helpompi saatavuus - Kansainvälistymisen tehostuminen 5. Toimenpideaihio - Tutkintojen myymisen vapauttaminen - Raha virtaa

11 Ryhmä E Ryhmä E. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Koulutusmyynnin vapauttaminen hallitusohjelmaan 2015 (kansallinen tahtotila kuntoon) Kaikki ministerit puhaltamaan yhteen hiileen ja myymään Suomea. Negaatiot poistuu myynnistä ( emme valitettavasti voi ). - OKM (valmistelu) - Eduskunta (lainsäädäntö) - UM ja TEM, synergian maksimointi 2. CROSSPROMOOTIO - Kaikki pitävät toistensa viestejä esillä sosiaalisessa mediassa #fingood toimii kokoajana Toimijat voi ostaa esim. 200 :lla seuraajia fb/ Twitter (kaikki hyötyvät) - Appien kehittäjät kirjoittavat review t ristiin - Helposti, halvasti ja varmasti lisää näkyvyyttä & asiakkaita Kaikki me & Team Finlandin jäsenet - Ota kännykkä taskusta ja tweettaa #fingood is here...siitä se lähtee... Yhteiset FinEduStoren rakentaminen (fyysinen & virtual) Modulaariset eri tason tuotteet/ ratkaisut Aktiivinen myynti 50 M pääomituksella maailmanluokan tavaratalo + lainopillinen selkänoja Nopeampi kaupankäynti Myynti- & markkinointiyhtiö, joka ottaa royaltit % + riskirahoittaja(t) 3. Uuden case-pohjaisen riskirahoitusmallin rakentaminen Voidaan jahdata isompaa kalaa kaikki peliin -tarjouksissa - Lobbaus - Demoilu yms. - Myynti TEKES?

12 Ryhmä E. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio CROSSPROMOTION - Kaikki pitävät toistensa viestejä esillä sosiaalisessa mediassa Twitter hashtag #fingood toimii kanavana ja kokoajana (retweet) Toimijat voi ostaa esim. 200 :lla likejä/ followereita kohdemarkkinalta verkosto jaetaan ja kaikki hyötyy Miten saadaan Stubb/ Team Finland yms. myös levittämään viestiä - Appin kehittäjät ostavat toistensa appit & kirjoittavat App Storeen/ Google Playhin review t (lisää näkyvyyttä) - Helposti, halvasti & varmasti lisää asiakkaita & näkyvyyttä 2. Toimenpideaihio - Lainopillinen selkänoja - Resurssien hyödyllinen käyttö - Säätämisestä nopeampaan kaupantekoon 3. Toimenpideaihio - KANSALLISEN TAHTOTILAN (yksi yhteinen) LAATIMINEN & lobbauselementit & yhteisen tekemisen kulttuuri Send the man to the moon - Systemaattista koulutusbrändin rakentamista Learning comes from Finland 4. Toimenpideaihio YHTEINEN EDUCATION STORE (VIRTUAL & PHYSICAL ) Yritys, joka myy $ (Modulaarinen, eri tason ratkaisut/ tuotteet) 50 M pääomituksella maailmanluokan tavaratalo - Lainopillinen selkänoja (resurssien hyötykäyttö) Nopeampi kaupankäynti! 5. Toimenpideaihio Case-pohjainen riskirahoitus Voidaan laittaa kunnianhimoisissa tarjouksissa kaikki peliin - Lobbaus - Myynti - Demoilu yms.

13 Ryhmä F Ryhmä F. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Rahoitusmalli koulutuksen vientiin - Pilotointi - Yritysten perustaminen - Riskien hallinta Resurssi koulutuksen vientiin - Kaupan edellytys - TEM - OKM - VM - Finnvera - Tekes 2. Lord of Education - Brandin rakentaminen - Visio ja strategia - Suomalaisen osaamisen yhdistäminen/ tuotteistaminen/ konseptointi Kysynnän kasvu - Koulutuksen viennin toimijat 3. Koulutusviennin esteiden poistaminen - Maksullisuus - Tutkintokoulutuksen järjestäminen ulkomailla - Suomalaisen tutkintokoulutuksen hyväksyminen ulkomaisissa ministeriöissä Mahdollistaa viennin - TEM - OKM

14 Ryhmä F. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Yhteinen visio ja strategia - Suomalainen malli globaaliksi pitkä tähtäin - Meillä on yhteinen suomalainen malli (perustuen yhdessä tehtyyn visioon ja strategiaan) 2. Toimenpideaihio - Suomalainen teknologiavienti mukaan Rakentaminen (koulut) Infra - Cleantech - Ympäristö 3. Toimenpideaihio - Maksullisen koulutuksen mahdollistaminen (lainsäädännöllisin muutoksin) - Koulutuksen uskottavuus 4. Toimenpideaihio - Tutkintokoulutuksen järjestämisen hyväksyminen ulkomailla tapahtuvaan koulutuksen - Suomalaisten tutkintojen/ oppilaitosten saaminen ulkomaalaisten opetusministeriöiden listoille (Vietnam, Malesia ym.) - Maksullisen koulutuksen mahdollistaminen - Mahdollistaa koulutuksen viennin - Koulutuksen uskottavuus 5. Toimenpideaihio Rsikirahoitus toiminnan riskit (Finnvera 50% takuu) - Poliittinen riski voidaan kattaa Finnveran toimesta 95% Koulutusviennin rahoitus osaksi korkeakoulurahoitusta - Päättäjien riskinottokyky vahvistuu 6. Toimenpideaihio Land of Education Yhteinen visio ja strategia Suomalaisen osaamisen yhdistäminen - Rakentaminen - Infra - Cleantech - Ympäristö - Ym. - Vahva brandi tuottaa kysyntää

15 Ryhmä G Ryhmä G. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Suomalaiset koulutusvienti-innovaatiot käyttöön kotimaassa - Refenssit maailmalle - Myynti - Laatumerkki Ministeriöt Kunnat Yritykset Koulut 2. VERKKOKAUPPA + asiakasrajapinnan/ myynnin hoitaminen - Näyteikkuna - Osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen - Kanava Myynti, foorumi, tuonti-ideat - - PPP/ yritysvetoinen - Tarjoajayritykset - Asiakkaat 3. Myyjä / reseller kohdemarkkinalle - Läsnäolo maailmalla - Kohdemaatieto ja -tukiverkosto - Innovaatiot - Asiakasrajapinta - Nälkäinen myyjä - Yritysyhteistyötä - PPP Myynti sekä virtuaalisesti että face-to-face Myynti sekä virtuaalisesti että face-to-face

16 Ryhmä G. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio BE THERE! - Ollaan läsnä maailmassa - Rahat lentolippuihin, ei konferensseihin - Tieto asiakkaan tarpeesta syntyy paikan päällä Eurot, dollarit, jenit Innovaatiot Verkostot 2. Toimenpideaihio SUOMI EDELLÄKÄVIJÄKSI - Early adopters! - Laatumerkki Referenssit maailmalle Myynti Malli? 3. Toimenpideaihio Kotimaasta ulkomaille TARJOOMA/ VERKKOKAUPPA NÄYTEIKKUNANA Sisäisen osaamisen jakaminen Asiakasrajapinta HOITAMINEN - Tuonti-ideat - Vienti - Kanava 4. Toimenpideaihio TUONTI-IDEAT - Opitaan muilta - Jatkokehitys Suomessa - Integrointi VIENTI 6. Toimenpideaihio Kehitysyhteistyö + Kehityspankit 5. Toimenpideaihio TUTKINNOT MYYNTIIN - Lainsäädäntö - Markkinoiden avaus - - Yhteistyö kv-organisaatioiden kanssa Etäopiskelu (ja alustat) Osaamisen kasvattaminen Verkostojen laajentaminen Innovaatiot

17 Ryhmä H Ryhmä H. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Tutkintokoulutuksen maksullisuus - Välittömät ja välilliset taloudelliset vaikutukset - Laadun tae - Pakottaa oppilaitokset ajattelemaan liiketaloudellisesti - Poliitikot - Oppilaitokset 2. Suomikoulutuksen sertifikaatti - Laadun tae - Ansaintamalli Suomi-brändille - Hyöty yrityksille - OKM - Ekosysteemi 3. Innovatiiviset hankinnat kotimaassa, rohkeat pedagogiset kokeilut kansainvälisesti - Erottuvia kaupallisia tuotteita - Kotimaiset referenssikohteet Käynnistäjät: OKM, TEM, Tekes Toteuttajat: oppilaitokset, yritykset, aluehallinnot (kunnat, kaupungit )

18 Ryhmä H. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Innovatiiviset hankinnat kotimaassa - Rohkeat pedagogiset kokeilut kansainvälisesti - Kaupallisia erottuvia tuotteita 2. Toimenpideaihio - Suomikoulutussertifikaatti - Laadun tae - Ansaintamalli Suomi-brändille - Hyöty yrityksille 3. Toimenpideaihio - Tutkintokoulutuksen maksullisuus ulkomaalaisille - Välittömät ja välilliset taloudelliset vaikutukset - Laadun tae ( ilmainen ei ole laadukas ) - Pakottaa oppilaitokset ajattelemaan liiketaloudellisesti 4. Toimenpideaihio - Pedagogiikka + ICT 5. Toimenpideaihio - Resursointi esim. kehitys & myynti 6. Toimenpideaihio - Pitkäjänteisyys strategisissa painopistealueissa & rahoituksessa

19 Ryhmä I Ryhmä I. Kolme tärkeintä toimenpidettä 1. Hyvät mallit muilta toimialoilta (testaus, kehitys) - Kv-etabloitumista palvelevat liiketoimintamallit, franchising, jv, etc. - Kv-palveluliiketoiminta - Omistuspohja Esimerkki vientiin tähtäävästä konseptista: SUOMI GROUP (Private money + Companies + Public Players) Saudi Finland Oy/Group Business case 1 Business case 2 Business case 3 - Tutustutaan muihin toimialoihin - We need people who have done it before and BIG (Hjallis) o Hallitusammattilaiset o Kv-sijoittajat - Tässä voidaan hyödyntää myös Tekesiä: Fiiliksestä fyrkkaa ohjelma, sekä Serveohjelman perintö 2. Pysyvä läsnäolo markkinoilla (Resurssit? kts. edellinen) - Yritykset: Markkinoiden valinta Resurssien hankinta - Irti yksittäisistä projekteista pitempiaikaisiin suhteisiin - Kulttuurin tuntemus - Tuotteiden/ palveluiden lokalisointi - Potentiaaliset kumppanit kohdemaassa - Yritysten tj:t/ omistajat 3. Konkreettisia caseja Suomi/ kv? Kirjaton yläaste tms. joka kokoaa asiakaslähtöisesti yritykset - Showroom Finland - Livinglab Finland - Kunnat yms. kotimaiset ostajat innovatiiviset hankinnat

20 Ryhmä I. Kaikki ideat toimenpideaihioiksi 1. Toimenpideaihio - Team Finland tarjonta selvemmäksi 2. Toimenpideaihio - Omistuspohjainen muokkaaminen vientiin o Yksityiset sijoittajat o Kansainväliset sijoittajat mukaan - Riskiin tarkoitettua rahaa ja osaamista yritysten käyttöön 3. Toimenpideaihio - Uudet ja luovat liiketoimintamallit o Sisältäen fiksun omistuspohjan o Ottaen huomioon palveluliiketoimintanäkökulman ja kv-liiketoimintaan tarvittavat verkostot - Skaalautuvuus - Helposti ostettava - Ymmärrettävyys asiakkaan näkökulmasta - Kasvun moninkertaistuminen 4. Toimenpideaihio - Asiakasymmärrys iholle asti - Läsnäolo kohdemaassa Resurssit - Bisnes ohjautuu oikein alusta 5. Toimenpideaihio - Kotimarkkinan kehittäminen o Suomalaisen koulun digitalisointi o Julkiset hankinnat - Innovatiivinen pilot-markkina - Markkinareferenssi 6. Toimenpideaihio - Uusia konkreettisia keissejä Suomi-tasolla Team Finland + Suomitason toimijoiden aktiivinen myyntityö - Avaa ovia - Lisää pilotteja/keissejä - Konseptien/Liiketoimintamallien kirkastaminen

21 Koulutusvientialan toimijakartta: organisaatioiden tarjoama ja ensisijaiset asiakassegmentit. Työpajan päätteeksi kokosimme toimijakartan hahmottaaksemme koulutusviennin kokonaistarjoamaa kohdeasiakasryhmittäin. Osallistuneiden organisaatioiden tarjoamat kattoivat teknologisia, substanssipohjaisia, taitopohjaisia, toimintamalliin perustuvia ja infrastruktuuria rakentavia ratkaisuja. Lisäksi osallistujien tuottamat ratkaisut kohdistuivat laajasti eri koulutusasteille (esiopetus, peruskoulu, lukio, ammatillinen koulutus, yliopistot, B2B-täydennyskoulutus ja muu/vapaa-aika).

22

23 Aki Koivistoinen Director, Business Evolution LinkedIn_aki koivistoinen Dazzle Oy Salomonkatu 17 B 12th floor FI Helsinki

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Kananpäitä ja kansainvälistä kauppaa ammatillisen koulutuksen vientiponnisteluja TAKKissa

Kananpäitä ja kansainvälistä kauppaa ammatillisen koulutuksen vientiponnisteluja TAKKissa Kananpäitä ja kansainvälistä kauppaa ammatillisen koulutuksen vientiponnisteluja TAKKissa KansainväliSYYSpäivät 2013 5.11.2013 Jyväskylä Päivi Puutio Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK Taustalla Tampereen

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry Jarno Valkeapää, Finpro Ry Finpron ja MEK:n integraatio 10.10.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

FinlandCare 2014 HYVÄ SEMINAARI

FinlandCare 2014 HYVÄ SEMINAARI FinlandCare 2014 HYVÄ Ä SEMINAARI FinlandCare _Hyvinvointia Suomesta Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2011 käynnistämä ohjelma terveysalan yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämiseksi Ohjelma

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit Yritysten ja korkeakoulujen uj kehittämiskumppanuus Maakuntakorkeakoulufoorumit Sastamala Ikaalinen 8.3.2011 29.3.2011 Asiakkuusjohtaja Esa Ala-Uotila s akkuusjohtaja Esa la Uot la etunimi.sukunimi@tamk.fi

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Osaamisen lisäämisellä tukea kansainvälistymiseen PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Johtamistaidon Opisto JTO Elinkeinoelämän arvostetuin ja tunnetuin johtamiskouluttaja ja

Lisätiedot

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012 PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT Hankemaailman paradokseja Jos ei ole tuotetta, ei ole mitään tuotteistettavaa Mutta jos tuote on Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, jonka tuloksena

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM LUOVA TALOUS Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen Petra Tarjanne TEM digitalisoituminen elämyksellisyys globalisaatio vastuullisuus Yritysten verkostomaisten toimintamallien lisääntyminen:

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA Venäjän-kaupan huippuseminaari Lahdessa 3.10.2013 Markinvest Oy, Karjalankatu 35A 15150 LAHTI 03 752 1810 www.markinvest.fi Tehdään oikeita asioita oikein. Asiakkaistamme

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Kasvua uudistumisesta Viestintätoimialan strategiset tavoitteet Asiakasrajapinta- ja jakeluratkaisut

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Iskun sisältö. Mitä Tekes tarjoaa. Tekesin ohjelmat työkaluna. Fiiliksestä fyrkkaa ohjelman tavoitteet ja tarjonta

Iskun sisältö. Mitä Tekes tarjoaa. Tekesin ohjelmat työkaluna. Fiiliksestä fyrkkaa ohjelman tavoitteet ja tarjonta Iskun sisältö Mitä Tekes tarjoaa Tekesin ohjelmat työkaluna Fiiliksestä fyrkkaa ohjelman tavoitteet ja tarjonta Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan

Lisätiedot

Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun

Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun OPTEK seminaari Pekka Ollikainen 24.5.2011 1 www.tekes.fi/ohjelmat/oppimisratkaisut DM# 24.5.11 Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun! Kansallisen oppimisjärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Presentation. Finpron tehtävä

Presentation. Finpron tehtävä Presentation Finpron tehtävä Finpro on tehokas asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka tavoitteena on nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vähentää siihen liittyviä riskejä. Finpro

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ Arcusys Oy Jari Järvelä OLEMME 90 KANSAINVÄLISYYS ARCUSYSISSÄ Kansainvälinen työyhteisö Kansainvälisyys ollut tietoinen päätös Työkieli on englanti Yrityksen liiketoiminta kansainvälistymässä

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI KIVINET-verkosto 5.2.2014 Tampere

KOULUTUSVIENTI KIVINET-verkosto 5.2.2014 Tampere KOULUTUSVIENTI KIVINET-verkosto 5.2.2014 Tampere 5.2.2014 mikko.naukkarinen@tamk.fi 1 MITÄ KOULUTUSVIENTI TARKOITTAA? koulutusviennillä tarkoitetaan Suomessa kaikkea koulutusosaamisen myymistä niin että

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen Kaivosvesiverkosto Sulfator Oy Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään

Lisätiedot

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 30.9.2015 Mistä massit? Horisontti 2020 - rahoitusmahdollisuudet liiketoimintaan. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 30.9.2015 Mistä massit? Horisontti 2020 - rahoitusmahdollisuudet liiketoimintaan. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 30.9.2015 Mistä massit? Horisontti 2020 - rahoitusmahdollisuudet liiketoimintaan Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 30.9.2015 Tekesin ohjelman lisäarvopalvelu Teemana

Lisätiedot

Jaana Auramo. Copyright Tekes

Jaana Auramo. Copyright Tekes Jaana Auramo Copyright Tekes Miksi palveluinnovaatiot? Palveluinnovaation ulottuvuudet Asiakasrajapinta- ja jakeluratkaisut Verkostot ja arvoketjut Organisatoriset ratkaisut Palvelutuotteet ja palveluprosessit

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja.

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja. KiVi 2009 Live! Seminaari 8.10.2009 Joensuu Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja Flaxwood Oy YRITYS PÄHKINÄNKUORESSA Flaxwood Oy on perustettu

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Luomua myös vientimarkkinoille

Luomua myös vientimarkkinoille Luomua myös vientimarkkinoille Toimitusjohtaja Heikki Juutinen Elintarviketeollisuusliitto ry. 10.4.2014 Kansallinen Ruokastrategia 2030 - elintarvikeala on kasvuala Mistä kasvua? Tuonnin kanssa kyettävä

Lisätiedot

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus TEKES 25.6.2013 Jukka Laakso Arvoverkkohankkeiden erityispiirteet Arvoverkkohankkeiden tavoitteena on laaja kansainvälinen liiketoiminta tai merkittävä kansallinen järjestelmätason muutos. Yleisenä tavoitteena

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Mitä haetaan? 1. Tunnistettuja liiketoiminta-alueita, näkyvissä merkittävä markkinapotentiaali. Source: Bosman & Rotmans, 2014.

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen - CASE NANSO GROUP OY. Thea Forstén 6.11.2012

Verkkokaupan perustaminen - CASE NANSO GROUP OY. Thea Forstén 6.11.2012 Verkkokaupan perustaminen - CASE NANSO GROUP OY Thea Forstén 6.11.2012 NANSO GROUP LYHYESTI Vuonna 1921 perustettu vaatetusalan perheyhtiö Tunnettuja brändejä ovat Nanso, Finnwear, Black Horse, Vogue,

Lisätiedot

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Ulos toimistosta Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015 Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Esityksen sisältö TE-palvelut Suomessa Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistoksi 2013 Virkamiehestä

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Aikuiskoulutus uudistuu Veli-Matti Lamppu 1 Työn eetos muuttuu 2 Ihan mikä tahansa on mahdollista 3 L. Gratton: Shift merkittävät globaalit muutosaallot Teknologiakehitys

Lisätiedot

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Palvelusetelihanke 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Strategiset tavoitteet ja keinot (1) Palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentaminen kunnissa - Tuotetaan

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015 FISS -teolliset symbioosit Suomessa Henrik Österlund 10.9.2015 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen tarve Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaaleilla markkinoilla toimivaa

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 HANKKEEN TAVOITTEET Tavoitteena on avata markkinoita innovatiivisille ratkaisuille ja yhteistoimintamalleille, joilla yritykset

Lisätiedot