APTEEKKARILIITTO PALVELUKSESSASI Jäsenpalvelut ja henkilöstö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "APTEEKKARILIITTO PALVELUKSESSASI Jäsenpalvelut ja henkilöstö"

Transkriptio

1 APTEEKKARILIITTO PALVELUKSESSASI Jäsenpalvelut ja henkilöstö

2 Suomen Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana suomalaista terveydenhuoltoa, tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita ja valvoo jäsentensä etuja. Tässä esitteessä esitellään lyhyesti jäsenmaksuun sisältyvät jäsenpalvelut ja niiden tuottajat. Edunvalvontaa ja muuta toimintaa esitellään vuosittain toimintasuunnitelmissa, toimintakertomuksissa ja vuosikatsauksissa sekä apteekkariyhdistysten syys- ja kevätkokouksissa.

3 Suomen Apteekkariliitto Finlands Apotekareförbund ry on vuonna 1897 perustettu yksityisten apteekkareiden muodostama yhdistys. APTEEKKARILIITTO PALVELUKSESSASI 3

4 JÄSENPALVELUT 4 SUOMEN APTEEKKARILIITTO

5 JÄSENNEUVONTA JÄSENAPTEEKKIEN NEUVONTA ammatillisissa, taloudellisissa sekä viestintään ja APTEEKKIbrändiin liittyvissä asioissa puhelimitse ja sähköpostitse. FARMASEUTTISET-, TALOUS-, VIESTINTÄ- JA BRÄNDITIEDOTTEET apteekin johtamisen tueksi. TIETOKANNAT LÄÄKEVALMISTEIDEN TIEDOSTON (TAKSA) käyttöoikeus ja päivitykset kaksi kertaa kuukaudessa. Sisältää tiedot kaikista lääkkeistä ja valtaosasta apteekkimyynnissä olevista yleisistä kauppatavaroista sekä oheistuotteina tuoteraportit, tuoteluettelot ja apteekkien verkkopalveluihin soveltuvat lääkevalmisteiden kuva- ja tuotetiedot. SALKO-TIETOKANTA lääkehoidon kokonaisarviointien, lääkehoitojen tarkistusten ja lääkeneuvonnan tueksi. Sisältää tietoa lääkeaineiden antikolinergisyydestä, serotonergisyydestä, CYP-aktiivisuudesta, vaikutuksesta ajokykyyn sekä sopivuudesta iäkkäillä. TIETOTIPPA-TIETOKANNAN käyttöoikeus ja ylläpito. Apteekkijärjestelmiin integroitu Tietotippa on suullisen lääkeneuvonnan tukitietokanta. Siihen on koottu tiiviissä muodossa kustakin lääkkeestä tärkeimmät asiakkaalle kerrottavat asiat selkokielellä. SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN AUDITOINTITYÖ- KALU JA LAATUTYÖKALU Salkussa. Molemmat sisältävät liitossa valmiiksi laadittuja toimintaja työohjepohjia apteekin työn helpottamiseksi. APTEEKIN VERKKOPALVELUN (EAPTEEKKI) lääketiedot ja yleisten kauppatavaroiden tiedot hintoineen, kuvineen ja valmisteteksteineen suomeksi ja ruotsiksi. APTEEKKARILIITTO PALVELUKSESSASI 5

6 AMMATILLISEN KEHITTÄMISEN TUKI JA KOULUTUS JÄSENKOKOUSTEN YHTEYDESSÄ PIDETTÄVÄT KEVÄT- JA SYYSSEMINAARIT ANNOSJAKELUTOIMINTAAN PEREHDYTTÄVÄ KOU- LUTUS annosjakelun aloittaville apteekeille ja annosjakelusta vastaaville henkilöille. Annosjakelun jo aloittaneille järjestetään ajankohtaisseminaareja. APTEEKKIEN KANSANTERVEYSOHJELMIIN (astma, diabetes ja sydän) liittyvä koulutus- ja tiedotusmateriaali sekä perehdytyskoulutus kansanterveysohjelmien yhdyshenkilöille. LAATUTYÖN avuksi toiminta- ja työohjepohjia Salkun laatutyökalussa. Maksutonta koulutusta, Standardi ISO apteekissa -opas sekä yhteistyötä apteekkikohtaista laatukonsultaatiota tarjoavien yritysten kanssa. LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN TUKE- MISEKSI yhteistyökumppanien kanssa toteutettu Johtamisen erikoisammattitutkintoon ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavat koulutuskokonaisuudet jäsenetuhintaan. LIIKKUJAN APTEEKKI -palvelukonsepti ja KKI:n tarjoama siihen liittyvä materiaali sekä terveysliikuntaan ja painonhallintaan liittyvä koulutus. LÄÄKEVALMISTUSTA tukeva neuvonta ja ohjeet. Dispensatorium Fennicum ja raaka-aineiden tunnistamisohjeet jäsenetuhintaan. RESEPTIPOIKKEAMIEN RAPORTOINTI- JÄRJESTELMÄ apteekissa havaittujen, reseptissä ilmenneiden poikkeamien dokumentointiin ja lääkitysturvallisuuden kehittämiseen. TOIMITUSPOIKKEAMIEN RAPORTOINTI- JÄRJESTELMÄ apteekissa tapahtuneiden toimituspoikkeamien dokumentointiin ja lääkitysturvallisuuden kehittämiseen. VARMENNEKORTTIEN rekisteröintikoulutus, jonka suorittanut apteekki voi toimia itsenäisesti rekisteröintipisteenä. Apteekkariliitto toimii rekisteröintipisteenä farmaseuteille, proviisoreille ja farmasian opiskelijoille. SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN käyttöön ja lakimuutoksiin liittyvä neuvonta, koulutus ja tukimateriaali; ereseptin käyttöönottoopas, eresepti-verkkokoulutus ja Salkun eresepti-sivusto 6 SUOMEN APTEEKKARILIITTO

7 PAINOTUOTTEET APTEEKKARI-lehti nykyisille ja eläkkeelle siirtyneille jäsenille (6 numeroa/vuosi). KÄYNTIKORTIT, KIRJEKUORET JA LAHJA- KORTIT sähköisen tilauskanavan kautta. MEIDÄN APTEEKKI -henkilöstölehti apteekin koko henkilökunnalle (4 numeroa/vuosi) TERVEYDEKSI!-asiakaslehti jaettavaksi apteekin asiakkaille (4 numeroa/vuosi). Apteekille toimitettava lehtimäärä on suhteutettu jäsenmaksuun. Maksullisia lisänippuja voi tilata rajoituksetta omakustannushintaan. Terveydeksi.fi-uutisotsikot rss-syötteenä apteekin omille sivuille. KEVYT MESSUSTÄNDI, ROLL-UP:T TAI TELTTA (3 X 3 M) lainaksi paikallisiin messutapahtumiin osallistumista varten tai oma roll up jäsenetuhintaan. ASIAKASKAMPANJOIDEN, kuten Varmista valintasi koulutus-, viestintä- ja esillepanomateriaali sekä Lääkehoidon päivän apteekkikampanjan materiaali. OPPAAT APTEEKEILLE, joista tuoreimmat eapteekki-verkkopalvelun käyttöönotto-opas (2013), Apteekin verkkopalvelu (2012), Apteekki ja elintarvikkeet (2012), Salko-tietokannan käyttö apteekeissa (2012), Apteekin palvelupisteen hyvät toimintatavat (2011), Kemikaalien myynti ja säilytys apteekeissa (2011) ja Laadukas lääkevalmistus (2010). APTEEKKIASIAA-esitteet sidosryhmäviestintään. TIETOA UUSISTA LÄÄKKEISTÄ apteekkien toimipaikkakoulutuksen ja itseopiskelun tueksi. apteekkiasiaa EUroopasta Apteekkiasiaa_Euroopasta_210x240.indd APTEEKKIASIAA 2014 APTEEKKARILIITTO PALVELUKSESSASI 7

8 SÄHKÖISET PALVELUT APTEEKIT.NET-sähköposti sisältäen kaksi sähköpostilaatikkoa. SALKKU-TIETOPALVELU apteekkityön tueksi koko henkilökunnan käyttöön. Salkussa julkaistaan tiedotteita apteekeille ja apteekit voivat ladata käyttöönsä sähköistä aineistoa. Salkussa julkaistaan myös viranomaistiedotteita ja lääkeyritysten tärkeitä tuotetiedotteita. Sisältää keskustelufoorumin. PROSALKKU apteekin johtamisen tueksi apteekkarin käyttöön. ProSalkussa julkaistaan liiton jäsentiedotteet ja aineisto, joka on tarkoitettu vain apteekkareille. Sisältää keskustelufoorumin apteekkareille ja sähköiset ryhmätyötilat. TALOUSSALKKU on osa ProSalkkua ja se sisältää pääosin liiton tuottamaa tai muokkaamaa taloustietoa apteekin johtamisen tueksi, kuten apteekkitalouden ennustemallin, toimialan markkinatiedon, vertailu- ja laskentatyökalut sekä talousasioiden keskustelufoorumin apteekkareille. VERKKOSIVUSTOALUSTA, jossa apteekki ottaa käyttöönsä eapteekki-alustan ilman verkkokauppaominaisuutta. Apteekki voi halutessaan laajentaa kotisivut nopeasti kattavaksi verkkokaupaksi. APTEEKKISOPIMUSTEN TIEDOTUSJÄRJES- TELMÄ, jossa apteekki kirjaa järjestelmään omat apteekkisopimuksensa. Järjestelmä ilmoittaa automaattisesti, jos potilas on hakemassa lääkettä, jonka hankinnasta hänellä on sopimus jonkin toisen apteekin kanssa. APTEEKKI.FI -kuluttajasivusto asiakasviestinnän ja rekrytoinnin tueksi. Vain jäsenapteekit ovat mukana Apteekki.fi:n Apteekkihaussa. SALAMA-HÄTÄVIESTIPALVELU, jolla tiedotetaan välittömiä toimenpiteitä apteekissa vaativista asioista. EAPTEEKKI-VERKKOKAUPPA-ALUSTA, jonka avulla apteekki voi helposti luoda oman verkkopalvelun lääkkeiden ja muiden apteekkituotteiden myyntiin. eapteekki-konsepti sisältää kattavat tukipalvelut, ohjeistukset, mallidokumentit ja tuotetietojen keskitetyn ylläpidon. 8 SUOMEN APTEEKKARILIITTO

9 APTEEKKARILIITTO PALVELUKSESSASI 9

10 APTEEKIN PALVELUKONSEPTIT Tuotteistetut palvelukonseptit on suunnattu yksittäisille asiakkaille tai sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille. Palvelut ovat maksullisia ja apteekit hinnoittelevat ne itse. APTEEKIN ASTMAPALVELU- JA DIABETESPALVELU- AINEISTOT, joiden avulla palvelua voivat tarjota astman ja diabeteksen erityispätevyyden suorittaneet farmaseutit ja proviisorit. INHALAATIOHOIDON TARKISTUS, TERVEYSKONTROLLI, LÄÄKKEENOTON MUISTUTUS JA LÄÄKITYKSEN TARKISTUS -palveluiden käyttöönottopaketit jäsenetuhintaan. Ajanvarauksella tarjottavat palvelut voi ottaa apteekin palveluvalikoimaan nopeasti ja helposti kattavien käyttöönottopakettien avulla. LÄÄKEHOITOSUUNNITELMIEN LAATIMISEN TUKI- MATERIAALI apteekeille, jotka tarjoavat sosiaalija terveydenhuollon yksiköille asiantuntijapalveluna lääkehoitosuunnitelman laatimis- ja päivittämistyötä. LÄÄKEHUOLLON KONSULTAATION tukimateriaali apteekeille, jotka tarjoavat lääkitysturvallisuutta parantavaa konsultaatiota sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille. Perinteinen lääkekaapin tarkistus on osa lääkehuollon konsultaatiota. KONEELLISEN ANNOSPUSSIJAKELUN koulutukset ja käyttöönottomateriaali sopimuspohjineen Salkussa ja koulutuskansiossa. APTEEKIN TERVEYSPISTEEN perustamiseen liittyvä neuvonta. MUUT JÄSENEDUT LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS, jonka Apteekkariliitto on ottanut jäsentensä puolesta. Vakuutus kattaa apteekeissa valmistettujen lääkkeiden aiheuttamat yllättävät haittavaikutukset. Potilasvahinkovakuutuksen jokainen apteekki ottaa itse. LÄÄKÄRILEHTI yhteistilauksena jäsenetuhintaan. 10 SUOMEN APTEEKKARILIITTO

11 APTEEKKI-BRÄNDI VIHREÄRISTI-JÄSENAPTEEKKITUNNUKSEN käyttöoikeus. Apteekkariliiton rekisteröimä tavaramerkki ja APTEEKKI-brändin tunnus. APTEEKKI-ASIAKASPALVELU-toimintatapaohje ja siihen pohjautuvat asiakaspalveluvalmennukset vain jäsenapteekeille, myös tilauskoulutuksina. APTEEKKI-BRÄNDIOPAS Salkussa, jossa brändiin liittyvät ohjeet, logot ja kumppanit. MEDIFONIN APTEEKKI-TUOTESARJA, jonka tuotteita voivat ostaa valikoimiinsa vain liiton jäsenapteekit. APTEEKKI-TILAKONSEPTI JA GRAAFINEN OHJE APTEEKKI-KUMPPANIT, jotka tuottavat apteekeille brändin mukaisia palveluita ja tuotteita, kuten työasut, julkisivut, tilakonseptin mukaiset remontit, käyntikortit ja kirjekuoret. YHTEISET KULUTTAJAKAMPANJAT, kuten Varmista valintasi APTEEKKARILIITTO APTEEKKIASIAA PALVELUKSESSASI EUROOPASTA 11

12 HENKILÖSTÖ JOHTORYHMÄ MERJA HIRVONEN toimitusjohtaja; yleisjohto ja edunvalvonta VESA KUJALA farmaseuttinen johtaja; Farmaseuttisten ja ammatillisten asioiden johtaminen, Kela-asiat ILKKA HARJULA talous- ja hallintojohtaja; edunvalvonnan talousanalyysit, työvaliokunnan ja hallituksen sihteeri ERKKI KOSTIAINEN viestintäjohtaja; jäsen- ja sidosryhmäviestintä, mediasuhteet, PharmaPress Oy:n toimitusjohtaja KATARIINA KALSTA Brand Manager; markkinointiviestintä, APTEEKKI-brändi, Meidän APTEEKKI -lehti TOIMITUSJOHTAJAN SIHTEERI SARI PÄÄKKÖNEN toimitusjohtajan assistentti; kansainväliset yhteydet SUOMEN APTEEKKARILIITTO

13 FARMASEUTTINEN OSASTO Osasto tuottaa ja kehittää apteekkien toimintaa tukevia palveluita. Painopisteitä ovat lääkeneuvonnan tuki, lääkehoidon onnistumista edistävät palvelut ja tuotetiedostot. ARI JANSEN kehittämispäällikkö; tuotetiedostojen vastuuproviisori, apteekkien tietosuojaasiat SAIJA LEIKOLA asiantuntijaproviisori; Apteekkien sydän- ja diabetesohjelmat, Lääkityksen tarkistuspalvelu, Apteekin Terveyspiste, farmaseuttisen valiokunnan sihteeri JOHANNA SALIMÄKI asiantuntijaproviisori; Apteekkien astmaohjelma, Tietotippa- ja Salko-tietokannat, Lääkeinformaatio ja -turvallisuus, Ammattieettisen neuvottelukunnan sihteeri IIRO SALONEN asiantuntijaproviisori; eapteekki, eresepti, apteekkipalveluiden kehittäminen, tietotekniikkaneuvottelukunnan sihteeri SANNA SIISSALO asiantuntijaproviisori; lääkevalmistus, kemikaalit, elintarvikkeet, Varmista valintasi -koulutus, koulutus- ja työvoima-asiat, laatutyö, koulutusneuvottelukunnan sihteeri OUTI BERGMAN asiantuntijafarmaseutti; lääkevalmisteiden tiedoston ylläpito, yleisten kauppatavaroiden tiedosto, Tietotippa-tietokannan ylläpito, Silmu TANJA KIVIRANTA asiantuntijafarmaseutti; lääkevalmisteiden tiedoston ylläpito, yleisten kauppatavaroiden tiedosto, Tietotippa-tietokannan ylläpito TUA SJÖSTRÖM asiantuntijafarmaseutti; lääkevalmisteiden tiedoston ylläpito, yleisten kauppatavaroiden tiedosto, tiedotukset uusista lääkkeistä, Tietotippatietokannan ylläpito ULLA RAAPPANA-JÄNIS farmaseuttisen osaston sihteeri; koulutustilaisuuksien järjestelyt, yhdyshenkilörekisterit, aineistojen taitto ym. valmistelu, projektitehtävät KIRSI TULKKI farmaseuttisen johtajan sihteeri; apteekkien toimintakertomukset, kadonneet leimasimet, Salkku-tiedotekooste, ammattikorttien rekisteröintipiste SEIJA TIKKANEN kirjastonhoitaja; farmaseuttinen kirjasto (paikalla tiistaisin) APTEEKKARILIITTO PALVELUKSESSASI 13

14 VIESTINTÄOSASTO Osasto tuottaa viestintäpalveluita liitolle ja liiton jäsenille. Tärkeimmät niistä ovat jäsen- ja sidosryhmälehti APTEEKKARI, henkilöstölehti Meidän APTEEKKI, asiakaslehti Terveydeksi! ja eri kohderyhmille suunnatut verkkosivustot. Viestinnän kustannus-, julkaisuja näyttelytoiminta toteutetaan viestintäyhtiö PharmaPress Oy:n toimintana. ERJA ELO toimittaja, PharmaPress; Apteekkarilehti, Meidän APTEEKKI -lehti INKERI HALONEN toimituspäällikkö, PharmaPress; Apteekkarilehti PAULA LAINE viestinnän sihteeri; tilaukset, tilaajarekisterit, Apteekkaripäivien näyttely, Apteekkikalenterin ja Apteekkarimatrikkelin tuotanto TIINA KUOSA viestintäproviisori, PharmaPress; Terveydeksi!-lehti, opiskelijayhteistyö, muut viestintäpalveluiden tuotantoon liittyvät tehtävät, lehtien toimitusneuvoston sihteeri ILKKA SALMELA verkkotiedottaja; Salkku, ProSalkku, verkkopalveluiden ylläpito ja kehitys EEVA-RIITTA SEPPÄLÄ-HOLMBERG graafinen suunnittelija, PharmaPress; julkaisujen ja aineistojen tuotantoon liittyvät tehtävät, kuva-arkisto TALOUS- JA HALLINTO-OSASTO Osasto vastaa liiton ja konsernin talousja hallintoasioista, apteekkitoiminnan tilastoinnista, apteekkien talousanalyyseistä ja järjestöasioista. MONNA APAJALAHTI- MARKKULA talousasiantuntija; talousanalyysit, Talous- Salkku, talous- ja tarkastusvaliokuntien sihteeri REET HABONEN toimistoemäntä; kokoustarjoilut ja kokoustilojen hoito PIRJO KOKKONEN järjestösihteeri; apteekkariyhdistysten tietojen käsittely, jäsenrekisteri TIINA VAINIKAINEN taloussihteeri; laskutus, myyntireskontra, matkalaskut, palkkiot, Lääkärilehden tilaukset SUOMEN APTEEKKARILIITTO

15 APTEEKKARILIITON YHTIÖT Apteekkariliiton yhtiöt täydentävät palveluvalikoimaa apteekeille ja muodostavat liiton kanssa konsernin. MEDIFON on tukkukauppa, jakelija ja maahantuoja. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat mm. Apteekkariliiton jäsenapteekkien oma APTEEKKI-tuotesarja, tarrasignatuurit, muovikassit ja valomainokset. Lisäksi yhtiö markkinoi useita vapaakaupan tuotteita. MIKA FLINK toimitusjohtaja / vaihde Ratakatu 1 b A 4, Helsinki PHARMADATA tuottaa apteekeille tietojärjestelmiä ja tietoliikenneratkaisuja. Sen tuotteita ovat Salix- ja pd3-apteekkijärjestelmät, Procuro, Presto, Proselecta ja Apteekkiverkko. Pharmadata tarjoaa myös konsultointia ja koulutusta. ILKKA HARJULA Vt. toimitusjohtaja alkaen / vaihde Malminkatu 34, Helsinki PHARMASERVICE tuottaa apteekeille lääkkeiden koneellisen annosjakelun (Anja) palveluita. RISTO SUOMINEN toimitusjohtaja / vaihde Sahaajankatu 24, Helsinki PHARMAPRESS tuottaa Apteekkariliitolle ja liiton jäsenapteekeille viestintäpalveluita. Yhtiö kustantaa ja julkaisee apteekkitoimintaan liittyviä lehtiä ja muita julkaisuja painotuotteina ja sähköisinä versioina sekä järjestää koulutus- ja messutapahtumia. Yhtiö on osa Apteekkariliiton viestintäosastoa. OTA YHTEYTTÄ! (yleinen) (tuotetiedostot) (viestintä) (Apteekkarilehti) (Meidän APTEEKKI -lehti) / puhelinvaihde / faksi (yleinen) / faksi (farmaseuttinen osasto) / faksi (tuotetiedostot) Pieni Roobertinkatu 14 C Helsinki Toimisto on avoinna arkisin klo 8:45 16:15 APTEEKKARILIITTO PALVELUKSESSASI 15

16 SUOMEN APTEEKKARILIITTO FINLANDS APOTEKAREFÖRBUND RY PIENI ROOBERTINKATU 14, HELSINKI

Lääkehoitosuunnitelmat

Lääkehoitosuunnitelmat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Kirjaamo PL 55 00301 Helsinki kirjaamo@fimea.fi SUOMEN FARMASIALIITON JA SATEFAN LAUSUNTO LIITTYEN LÄÄKELAITOKSEN MÄÄRÄYKSEN 7/2007 SAIRAALA-APTEEKKIN APTEEKKIN

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

Lääkehuolto ja lääkepolitiikka apteekkinäkökulma

Lääkehuolto ja lääkepolitiikka apteekkinäkökulma Lääkehuolto ja lääkepolitiikka apteekkinäkökulma Eeva Teräsalmi Seitsemän veljeksen apteekki Lääkepolitiikan tavoitteet Tuettava terveyspolitiikan tavoitteita Ohjattava toteuttavia järjestelmiä siten,

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Torstai 20.3.2014 klo 17.00 alkaen Kulttuurikeskus Poleeni, Savontie 13, Pieksämäki Kiinteistöillan aiheena

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot