APTEEKKARILIITTO PALVELUKSESSASI Jäsenpalvelut ja henkilöstö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "APTEEKKARILIITTO PALVELUKSESSASI Jäsenpalvelut ja henkilöstö"

Transkriptio

1 APTEEKKARILIITTO PALVELUKSESSASI Jäsenpalvelut ja henkilöstö

2 Suomen Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana suomalaista terveydenhuoltoa, tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita ja valvoo jäsentensä etuja. Tässä esitteessä esitellään lyhyesti jäsenmaksuun sisältyvät jäsenpalvelut ja niiden tuottajat. Edunvalvontaa ja muuta toimintaa esitellään vuosittain toimintasuunnitelmissa, toimintakertomuksissa ja vuosikatsauksissa sekä apteekkariyhdistysten syys- ja kevätkokouksissa.

3 Suomen Apteekkariliitto Finlands Apotekareförbund ry on vuonna 1897 perustettu yksityisten apteekkareiden muodostama yhdistys. APTEEKKARILIITTO PALVELUKSESSASI 3

4 JÄSENPALVELUT 4 SUOMEN APTEEKKARILIITTO

5 JÄSENNEUVONTA JÄSENAPTEEKKIEN NEUVONTA ammatillisissa, taloudellisissa sekä viestintään ja APTEEKKIbrändiin liittyvissä asioissa puhelimitse ja sähköpostitse. FARMASEUTTISET-, TALOUS-, VIESTINTÄ- JA BRÄNDITIEDOTTEET apteekin johtamisen tueksi. TIETOKANNAT LÄÄKEVALMISTEIDEN TIEDOSTON (TAKSA) käyttöoikeus ja päivitykset kaksi kertaa kuukaudessa. Sisältää tiedot kaikista lääkkeistä ja valtaosasta apteekkimyynnissä olevista yleisistä kauppatavaroista sekä oheistuotteina tuoteraportit, tuoteluettelot ja apteekkien verkkopalveluihin soveltuvat lääkevalmisteiden kuva- ja tuotetiedot. SALKO-TIETOKANTA lääkehoidon kokonaisarviointien, lääkehoitojen tarkistusten ja lääkeneuvonnan tueksi. Sisältää tietoa lääkeaineiden antikolinergisyydestä, serotonergisyydestä, CYP-aktiivisuudesta, vaikutuksesta ajokykyyn sekä sopivuudesta iäkkäillä. TIETOTIPPA-TIETOKANNAN käyttöoikeus ja ylläpito. Apteekkijärjestelmiin integroitu Tietotippa on suullisen lääkeneuvonnan tukitietokanta. Siihen on koottu tiiviissä muodossa kustakin lääkkeestä tärkeimmät asiakkaalle kerrottavat asiat selkokielellä. SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN AUDITOINTITYÖ- KALU JA LAATUTYÖKALU Salkussa. Molemmat sisältävät liitossa valmiiksi laadittuja toimintaja työohjepohjia apteekin työn helpottamiseksi. APTEEKIN VERKKOPALVELUN (EAPTEEKKI) lääketiedot ja yleisten kauppatavaroiden tiedot hintoineen, kuvineen ja valmisteteksteineen suomeksi ja ruotsiksi. APTEEKKARILIITTO PALVELUKSESSASI 5

6 AMMATILLISEN KEHITTÄMISEN TUKI JA KOULUTUS JÄSENKOKOUSTEN YHTEYDESSÄ PIDETTÄVÄT KEVÄT- JA SYYSSEMINAARIT ANNOSJAKELUTOIMINTAAN PEREHDYTTÄVÄ KOU- LUTUS annosjakelun aloittaville apteekeille ja annosjakelusta vastaaville henkilöille. Annosjakelun jo aloittaneille järjestetään ajankohtaisseminaareja. APTEEKKIEN KANSANTERVEYSOHJELMIIN (astma, diabetes ja sydän) liittyvä koulutus- ja tiedotusmateriaali sekä perehdytyskoulutus kansanterveysohjelmien yhdyshenkilöille. LAATUTYÖN avuksi toiminta- ja työohjepohjia Salkun laatutyökalussa. Maksutonta koulutusta, Standardi ISO apteekissa -opas sekä yhteistyötä apteekkikohtaista laatukonsultaatiota tarjoavien yritysten kanssa. LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN TUKE- MISEKSI yhteistyökumppanien kanssa toteutettu Johtamisen erikoisammattitutkintoon ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavat koulutuskokonaisuudet jäsenetuhintaan. LIIKKUJAN APTEEKKI -palvelukonsepti ja KKI:n tarjoama siihen liittyvä materiaali sekä terveysliikuntaan ja painonhallintaan liittyvä koulutus. LÄÄKEVALMISTUSTA tukeva neuvonta ja ohjeet. Dispensatorium Fennicum ja raaka-aineiden tunnistamisohjeet jäsenetuhintaan. RESEPTIPOIKKEAMIEN RAPORTOINTI- JÄRJESTELMÄ apteekissa havaittujen, reseptissä ilmenneiden poikkeamien dokumentointiin ja lääkitysturvallisuuden kehittämiseen. TOIMITUSPOIKKEAMIEN RAPORTOINTI- JÄRJESTELMÄ apteekissa tapahtuneiden toimituspoikkeamien dokumentointiin ja lääkitysturvallisuuden kehittämiseen. VARMENNEKORTTIEN rekisteröintikoulutus, jonka suorittanut apteekki voi toimia itsenäisesti rekisteröintipisteenä. Apteekkariliitto toimii rekisteröintipisteenä farmaseuteille, proviisoreille ja farmasian opiskelijoille. SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN käyttöön ja lakimuutoksiin liittyvä neuvonta, koulutus ja tukimateriaali; ereseptin käyttöönottoopas, eresepti-verkkokoulutus ja Salkun eresepti-sivusto 6 SUOMEN APTEEKKARILIITTO

7 PAINOTUOTTEET APTEEKKARI-lehti nykyisille ja eläkkeelle siirtyneille jäsenille (6 numeroa/vuosi). KÄYNTIKORTIT, KIRJEKUORET JA LAHJA- KORTIT sähköisen tilauskanavan kautta. MEIDÄN APTEEKKI -henkilöstölehti apteekin koko henkilökunnalle (4 numeroa/vuosi) TERVEYDEKSI!-asiakaslehti jaettavaksi apteekin asiakkaille (4 numeroa/vuosi). Apteekille toimitettava lehtimäärä on suhteutettu jäsenmaksuun. Maksullisia lisänippuja voi tilata rajoituksetta omakustannushintaan. Terveydeksi.fi-uutisotsikot rss-syötteenä apteekin omille sivuille. KEVYT MESSUSTÄNDI, ROLL-UP:T TAI TELTTA (3 X 3 M) lainaksi paikallisiin messutapahtumiin osallistumista varten tai oma roll up jäsenetuhintaan. ASIAKASKAMPANJOIDEN, kuten Varmista valintasi koulutus-, viestintä- ja esillepanomateriaali sekä Lääkehoidon päivän apteekkikampanjan materiaali. OPPAAT APTEEKEILLE, joista tuoreimmat eapteekki-verkkopalvelun käyttöönotto-opas (2013), Apteekin verkkopalvelu (2012), Apteekki ja elintarvikkeet (2012), Salko-tietokannan käyttö apteekeissa (2012), Apteekin palvelupisteen hyvät toimintatavat (2011), Kemikaalien myynti ja säilytys apteekeissa (2011) ja Laadukas lääkevalmistus (2010). APTEEKKIASIAA-esitteet sidosryhmäviestintään. TIETOA UUSISTA LÄÄKKEISTÄ apteekkien toimipaikkakoulutuksen ja itseopiskelun tueksi. apteekkiasiaa EUroopasta Apteekkiasiaa_Euroopasta_210x240.indd APTEEKKIASIAA 2014 APTEEKKARILIITTO PALVELUKSESSASI 7

8 SÄHKÖISET PALVELUT APTEEKIT.NET-sähköposti sisältäen kaksi sähköpostilaatikkoa. SALKKU-TIETOPALVELU apteekkityön tueksi koko henkilökunnan käyttöön. Salkussa julkaistaan tiedotteita apteekeille ja apteekit voivat ladata käyttöönsä sähköistä aineistoa. Salkussa julkaistaan myös viranomaistiedotteita ja lääkeyritysten tärkeitä tuotetiedotteita. Sisältää keskustelufoorumin. PROSALKKU apteekin johtamisen tueksi apteekkarin käyttöön. ProSalkussa julkaistaan liiton jäsentiedotteet ja aineisto, joka on tarkoitettu vain apteekkareille. Sisältää keskustelufoorumin apteekkareille ja sähköiset ryhmätyötilat. TALOUSSALKKU on osa ProSalkkua ja se sisältää pääosin liiton tuottamaa tai muokkaamaa taloustietoa apteekin johtamisen tueksi, kuten apteekkitalouden ennustemallin, toimialan markkinatiedon, vertailu- ja laskentatyökalut sekä talousasioiden keskustelufoorumin apteekkareille. VERKKOSIVUSTOALUSTA, jossa apteekki ottaa käyttöönsä eapteekki-alustan ilman verkkokauppaominaisuutta. Apteekki voi halutessaan laajentaa kotisivut nopeasti kattavaksi verkkokaupaksi. APTEEKKISOPIMUSTEN TIEDOTUSJÄRJES- TELMÄ, jossa apteekki kirjaa järjestelmään omat apteekkisopimuksensa. Järjestelmä ilmoittaa automaattisesti, jos potilas on hakemassa lääkettä, jonka hankinnasta hänellä on sopimus jonkin toisen apteekin kanssa. APTEEKKI.FI -kuluttajasivusto asiakasviestinnän ja rekrytoinnin tueksi. Vain jäsenapteekit ovat mukana Apteekki.fi:n Apteekkihaussa. SALAMA-HÄTÄVIESTIPALVELU, jolla tiedotetaan välittömiä toimenpiteitä apteekissa vaativista asioista. EAPTEEKKI-VERKKOKAUPPA-ALUSTA, jonka avulla apteekki voi helposti luoda oman verkkopalvelun lääkkeiden ja muiden apteekkituotteiden myyntiin. eapteekki-konsepti sisältää kattavat tukipalvelut, ohjeistukset, mallidokumentit ja tuotetietojen keskitetyn ylläpidon. 8 SUOMEN APTEEKKARILIITTO

9 APTEEKKARILIITTO PALVELUKSESSASI 9

10 APTEEKIN PALVELUKONSEPTIT Tuotteistetut palvelukonseptit on suunnattu yksittäisille asiakkaille tai sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille. Palvelut ovat maksullisia ja apteekit hinnoittelevat ne itse. APTEEKIN ASTMAPALVELU- JA DIABETESPALVELU- AINEISTOT, joiden avulla palvelua voivat tarjota astman ja diabeteksen erityispätevyyden suorittaneet farmaseutit ja proviisorit. INHALAATIOHOIDON TARKISTUS, TERVEYSKONTROLLI, LÄÄKKEENOTON MUISTUTUS JA LÄÄKITYKSEN TARKISTUS -palveluiden käyttöönottopaketit jäsenetuhintaan. Ajanvarauksella tarjottavat palvelut voi ottaa apteekin palveluvalikoimaan nopeasti ja helposti kattavien käyttöönottopakettien avulla. LÄÄKEHOITOSUUNNITELMIEN LAATIMISEN TUKI- MATERIAALI apteekeille, jotka tarjoavat sosiaalija terveydenhuollon yksiköille asiantuntijapalveluna lääkehoitosuunnitelman laatimis- ja päivittämistyötä. LÄÄKEHUOLLON KONSULTAATION tukimateriaali apteekeille, jotka tarjoavat lääkitysturvallisuutta parantavaa konsultaatiota sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille. Perinteinen lääkekaapin tarkistus on osa lääkehuollon konsultaatiota. KONEELLISEN ANNOSPUSSIJAKELUN koulutukset ja käyttöönottomateriaali sopimuspohjineen Salkussa ja koulutuskansiossa. APTEEKIN TERVEYSPISTEEN perustamiseen liittyvä neuvonta. MUUT JÄSENEDUT LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS, jonka Apteekkariliitto on ottanut jäsentensä puolesta. Vakuutus kattaa apteekeissa valmistettujen lääkkeiden aiheuttamat yllättävät haittavaikutukset. Potilasvahinkovakuutuksen jokainen apteekki ottaa itse. LÄÄKÄRILEHTI yhteistilauksena jäsenetuhintaan. 10 SUOMEN APTEEKKARILIITTO

11 APTEEKKI-BRÄNDI VIHREÄRISTI-JÄSENAPTEEKKITUNNUKSEN käyttöoikeus. Apteekkariliiton rekisteröimä tavaramerkki ja APTEEKKI-brändin tunnus. APTEEKKI-ASIAKASPALVELU-toimintatapaohje ja siihen pohjautuvat asiakaspalveluvalmennukset vain jäsenapteekeille, myös tilauskoulutuksina. APTEEKKI-BRÄNDIOPAS Salkussa, jossa brändiin liittyvät ohjeet, logot ja kumppanit. MEDIFONIN APTEEKKI-TUOTESARJA, jonka tuotteita voivat ostaa valikoimiinsa vain liiton jäsenapteekit. APTEEKKI-TILAKONSEPTI JA GRAAFINEN OHJE APTEEKKI-KUMPPANIT, jotka tuottavat apteekeille brändin mukaisia palveluita ja tuotteita, kuten työasut, julkisivut, tilakonseptin mukaiset remontit, käyntikortit ja kirjekuoret. YHTEISET KULUTTAJAKAMPANJAT, kuten Varmista valintasi APTEEKKARILIITTO APTEEKKIASIAA PALVELUKSESSASI EUROOPASTA 11

12 HENKILÖSTÖ JOHTORYHMÄ MERJA HIRVONEN toimitusjohtaja; yleisjohto ja edunvalvonta VESA KUJALA farmaseuttinen johtaja; Farmaseuttisten ja ammatillisten asioiden johtaminen, Kela-asiat ILKKA HARJULA talous- ja hallintojohtaja; edunvalvonnan talousanalyysit, työvaliokunnan ja hallituksen sihteeri ERKKI KOSTIAINEN viestintäjohtaja; jäsen- ja sidosryhmäviestintä, mediasuhteet, PharmaPress Oy:n toimitusjohtaja KATARIINA KALSTA Brand Manager; markkinointiviestintä, APTEEKKI-brändi, Meidän APTEEKKI -lehti TOIMITUSJOHTAJAN SIHTEERI SARI PÄÄKKÖNEN toimitusjohtajan assistentti; kansainväliset yhteydet SUOMEN APTEEKKARILIITTO

13 FARMASEUTTINEN OSASTO Osasto tuottaa ja kehittää apteekkien toimintaa tukevia palveluita. Painopisteitä ovat lääkeneuvonnan tuki, lääkehoidon onnistumista edistävät palvelut ja tuotetiedostot. ARI JANSEN kehittämispäällikkö; tuotetiedostojen vastuuproviisori, apteekkien tietosuojaasiat SAIJA LEIKOLA asiantuntijaproviisori; Apteekkien sydän- ja diabetesohjelmat, Lääkityksen tarkistuspalvelu, Apteekin Terveyspiste, farmaseuttisen valiokunnan sihteeri JOHANNA SALIMÄKI asiantuntijaproviisori; Apteekkien astmaohjelma, Tietotippa- ja Salko-tietokannat, Lääkeinformaatio ja -turvallisuus, Ammattieettisen neuvottelukunnan sihteeri IIRO SALONEN asiantuntijaproviisori; eapteekki, eresepti, apteekkipalveluiden kehittäminen, tietotekniikkaneuvottelukunnan sihteeri SANNA SIISSALO asiantuntijaproviisori; lääkevalmistus, kemikaalit, elintarvikkeet, Varmista valintasi -koulutus, koulutus- ja työvoima-asiat, laatutyö, koulutusneuvottelukunnan sihteeri OUTI BERGMAN asiantuntijafarmaseutti; lääkevalmisteiden tiedoston ylläpito, yleisten kauppatavaroiden tiedosto, Tietotippa-tietokannan ylläpito, Silmu TANJA KIVIRANTA asiantuntijafarmaseutti; lääkevalmisteiden tiedoston ylläpito, yleisten kauppatavaroiden tiedosto, Tietotippa-tietokannan ylläpito TUA SJÖSTRÖM asiantuntijafarmaseutti; lääkevalmisteiden tiedoston ylläpito, yleisten kauppatavaroiden tiedosto, tiedotukset uusista lääkkeistä, Tietotippatietokannan ylläpito ULLA RAAPPANA-JÄNIS farmaseuttisen osaston sihteeri; koulutustilaisuuksien järjestelyt, yhdyshenkilörekisterit, aineistojen taitto ym. valmistelu, projektitehtävät KIRSI TULKKI farmaseuttisen johtajan sihteeri; apteekkien toimintakertomukset, kadonneet leimasimet, Salkku-tiedotekooste, ammattikorttien rekisteröintipiste SEIJA TIKKANEN kirjastonhoitaja; farmaseuttinen kirjasto (paikalla tiistaisin) APTEEKKARILIITTO PALVELUKSESSASI 13

14 VIESTINTÄOSASTO Osasto tuottaa viestintäpalveluita liitolle ja liiton jäsenille. Tärkeimmät niistä ovat jäsen- ja sidosryhmälehti APTEEKKARI, henkilöstölehti Meidän APTEEKKI, asiakaslehti Terveydeksi! ja eri kohderyhmille suunnatut verkkosivustot. Viestinnän kustannus-, julkaisuja näyttelytoiminta toteutetaan viestintäyhtiö PharmaPress Oy:n toimintana. ERJA ELO toimittaja, PharmaPress; Apteekkarilehti, Meidän APTEEKKI -lehti INKERI HALONEN toimituspäällikkö, PharmaPress; Apteekkarilehti PAULA LAINE viestinnän sihteeri; tilaukset, tilaajarekisterit, Apteekkaripäivien näyttely, Apteekkikalenterin ja Apteekkarimatrikkelin tuotanto TIINA KUOSA viestintäproviisori, PharmaPress; Terveydeksi!-lehti, opiskelijayhteistyö, muut viestintäpalveluiden tuotantoon liittyvät tehtävät, lehtien toimitusneuvoston sihteeri ILKKA SALMELA verkkotiedottaja; Salkku, ProSalkku, verkkopalveluiden ylläpito ja kehitys EEVA-RIITTA SEPPÄLÄ-HOLMBERG graafinen suunnittelija, PharmaPress; julkaisujen ja aineistojen tuotantoon liittyvät tehtävät, kuva-arkisto TALOUS- JA HALLINTO-OSASTO Osasto vastaa liiton ja konsernin talousja hallintoasioista, apteekkitoiminnan tilastoinnista, apteekkien talousanalyyseistä ja järjestöasioista. MONNA APAJALAHTI- MARKKULA talousasiantuntija; talousanalyysit, Talous- Salkku, talous- ja tarkastusvaliokuntien sihteeri REET HABONEN toimistoemäntä; kokoustarjoilut ja kokoustilojen hoito PIRJO KOKKONEN järjestösihteeri; apteekkariyhdistysten tietojen käsittely, jäsenrekisteri TIINA VAINIKAINEN taloussihteeri; laskutus, myyntireskontra, matkalaskut, palkkiot, Lääkärilehden tilaukset SUOMEN APTEEKKARILIITTO

15 APTEEKKARILIITON YHTIÖT Apteekkariliiton yhtiöt täydentävät palveluvalikoimaa apteekeille ja muodostavat liiton kanssa konsernin. MEDIFON on tukkukauppa, jakelija ja maahantuoja. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat mm. Apteekkariliiton jäsenapteekkien oma APTEEKKI-tuotesarja, tarrasignatuurit, muovikassit ja valomainokset. Lisäksi yhtiö markkinoi useita vapaakaupan tuotteita. MIKA FLINK toimitusjohtaja / vaihde Ratakatu 1 b A 4, Helsinki PHARMADATA tuottaa apteekeille tietojärjestelmiä ja tietoliikenneratkaisuja. Sen tuotteita ovat Salix- ja pd3-apteekkijärjestelmät, Procuro, Presto, Proselecta ja Apteekkiverkko. Pharmadata tarjoaa myös konsultointia ja koulutusta. ILKKA HARJULA Vt. toimitusjohtaja alkaen / vaihde Malminkatu 34, Helsinki PHARMASERVICE tuottaa apteekeille lääkkeiden koneellisen annosjakelun (Anja) palveluita. RISTO SUOMINEN toimitusjohtaja / vaihde Sahaajankatu 24, Helsinki PHARMAPRESS tuottaa Apteekkariliitolle ja liiton jäsenapteekeille viestintäpalveluita. Yhtiö kustantaa ja julkaisee apteekkitoimintaan liittyviä lehtiä ja muita julkaisuja painotuotteina ja sähköisinä versioina sekä järjestää koulutus- ja messutapahtumia. Yhtiö on osa Apteekkariliiton viestintäosastoa. OTA YHTEYTTÄ! (yleinen) (tuotetiedostot) (viestintä) (Apteekkarilehti) (Meidän APTEEKKI -lehti) / puhelinvaihde / faksi (yleinen) / faksi (farmaseuttinen osasto) / faksi (tuotetiedostot) Pieni Roobertinkatu 14 C Helsinki Toimisto on avoinna arkisin klo 8:45 16:15 APTEEKKARILIITTO PALVELUKSESSASI 15

16 SUOMEN APTEEKKARILIITTO FINLANDS APOTEKAREFÖRBUND RY PIENI ROOBERTINKATU 14, HELSINKI

Osaston tehtäviin. Talous- ja hallinto-osasto. Suomen Apteekkariliitto

Osaston tehtäviin. Talous- ja hallinto-osasto. Suomen Apteekkariliitto Suomen Apteekkariliitto Suomen Apteekkariliitto Finlands Apotekareförbund ry on vuonna 1897 perustettu yksityisten apteekkareiden muodostama yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti

Lisätiedot

20 APTEE 1 KKARIL IIT 4 TO

20 APTEE 1 KKARIL IIT 4 TO 201 APTEEKKARILIITTO 4 VUOSIKATSAUS 2014 apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia

Lisätiedot

2015 APTEEKKARILIITTO

2015 APTEEKKARILIITTO 2015 APTEEKKARILIITTO VUOSIKATSAUS 2015 APTEEKKARILIITTO KEHITTÄÄ EETTISESTI JA AMMATILLISESTI KORKEATASOISTA APTEEKKITOIMINTAA OSANA TERVEYDENHUOLTOA JA TUOTTAA JÄSENILLEEN APTEEKKITOIMINTAA TUKEVIA PALVELUITA.

Lisätiedot

2 A 0 PTEE 1 KKARILII 3 TTO

2 A 0 PTEE 1 KKARILII 3 TTO 2013 APTEEKKARILIITTO VUOSIKATSAUS 2013 apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkiliikkeen harjoittamista

Lisätiedot

eteenpäin Vuonna 2010 kansallinen lääkepolitiikka päivitettiin, apteekkitoimintaa kehitettiin työryhmässä ja lääkkeiden saatavuutta parannettiin.

eteenpäin Vuonna 2010 kansallinen lääkepolitiikka päivitettiin, apteekkitoimintaa kehitettiin työryhmässä ja lääkkeiden saatavuutta parannettiin. Apteekkariliiton vuosi 2010 muuttuva toimintaympäristö Sisältö: Katse eteenpäin.................. 3 Muutosten vuosi.................. 4 Työkaluja apteekeille.............. 6 eresepti käyttöön.................

Lisätiedot

vuosi Apteekkariliiton

vuosi Apteekkariliiton vuosi Apteekkariliiton 2011 Sisältö: Uudistusten valmistelua...3 Uusia avauksia...4 Ammattiapteekkistrategia...6 eresepti eteni rivakasti...8 Vuoden varrelta...10 Apteekkijärjestelmä...14 Apteekkariliiton

Lisätiedot

KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT. Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto

KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT. Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto Perinteiset apteekkipalvelut Reseptin toimitus & uusiminen Lääkevalmistus Itsehoidon opastus Suorakorvausmenettely

Lisätiedot

3 Esipuhe 4 Toimintaympäristö muutoksessa 8 ereseptille aikalisä 8 Talousnäkymät synkkenivät 9 EY-tuomioistuin pohti apteekkiasioita 10

3 Esipuhe 4 Toimintaympäristö muutoksessa 8 ereseptille aikalisä 8 Talousnäkymät synkkenivät 9 EY-tuomioistuin pohti apteekkiasioita 10 Suomen Apteekkariliitto 2008 3 Esipuhe 4 Toimintaympäristö muutoksessa 8 ereseptille aikalisä 8 Talousnäkymät synkkenivät 9 EY-tuomioistuin pohti apteekkiasioita 10 Kansanterveystyö laajeni 12 PGEU-puheenjohtajuus

Lisätiedot

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO MISSIO ARVOT Ammattiapteekkistrategia 2012 2020 LINJAUKSET VISIO Esipuhe Johdanto Suomalaista apteekkitoimintaa leimaavat lääkealan ammattitaito ja ammatillisuus. Kaikki apteekkimme ovat ammattiapteekkeja.

Lisätiedot

Suomen Apteekkariliitto

Suomen Apteekkariliitto Suomen Apteekkariliitto Sisältö Viitehinta niitti...4 ereseptin startti viivästyi...4 Apteekit hoitivat pandemiaa...6 Neuvonta säästää puoli miljardia...8 LHKA todistettiin tuottavaksi...9 Robotin vuosi...

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Apteekkiasiaa. kuntapäättäjille

Apteekkiasiaa. kuntapäättäjille Apteekkiasiaa kuntapäättäjille Arvoisa kuntapäättäjä Kaikki tietävät, että apteekeista saa lääkkeitä, lääkeneuvontaa ja itsehoidon opastusta. Tämän lisäksi apteekit tarjoavat muutakin, kuten lääkehoidon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN ITTYEN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

MEDIATIEDOT LEHTIPERHE. jolla tavoitat apteekkien asiakkaat, henkilökunnan ja apteekkarit

MEDIATIEDOT LEHTIPERHE. jolla tavoitat apteekkien asiakkaat, henkilökunnan ja apteekkarit MEDIATIEDOT 2015 LEHTIPERHE jolla tavoitat apteekkien asiakkaat, henkilökunnan ja apteekkarit Terveydeksi! on Apteekkariliiton jäsenapteekkien asiakaslehti. Lehdellä on yli 1,1 miljoonaa lukijaa ja se

Lisätiedot

Tervehdys Apteekkariliitosta!

Tervehdys Apteekkariliitosta! Apteekkiasiaa Tervehdys Apteekkariliitosta! Suomalaiset saavat lääkkeensä helposti ja turvallisesti suomalaisesta apteekista. Suomalaiset ovatkin hyvin tyytyväisiä apteekkeihinsa. Tuoreimman kansalaiskyselyn

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille Tähän tiedostoon on kerätty Lääkehoidon päivän toteuttajia varten erilaisia työkaluja ja ideoita, miten lääkehoidon seuranta

Lisätiedot

Lääkelain keskeiset muutokset pykälistä käytäntöön. Farmasian Päivät 2010 Eija Pelkonen Fimea

Lääkelain keskeiset muutokset pykälistä käytäntöön. Farmasian Päivät 2010 Eija Pelkonen Fimea Lääkelain keskeiset muutokset pykälistä käytäntöön Farmasian Päivät 2010 Eija Pelkonen Fimea Taustaa 08.2007 Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman apteekkityöryhmän muistio 03.2008 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

TIHEÄN APTEEKKIVERKOSTON, pitkien aukioloaikojen ja lääkkeiden hyvän toimitusvarmuuden ansiosta apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuus on hyvä

TIHEÄN APTEEKKIVERKOSTON, pitkien aukioloaikojen ja lääkkeiden hyvän toimitusvarmuuden ansiosta apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuus on hyvä APTEEKKIASIAA 2014 TIHEÄN APTEEKKIVERKOSTON, pitkien aukioloaikojen ja lääkkeiden hyvän toimitusvarmuuden ansiosta apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuus on hyvä koko Suomessa. Apteekkien lääke- ja

Lisätiedot

VASTUULLINEN APTEEKKI

VASTUULLINEN APTEEKKI VASTUULLINEN APTEEKKI VASTUULLINEN APTEEKKI SISÄLTÖ Apteekki osa suomalaista terveydenhuoltoa 5 Lääkehuolto toimii hyvin 6 Apteekki on käytetyin terveyspalvelu 8 Apteekkiyrityksen erityispiirteet 10 Eettiset

Lisätiedot

Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto

Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto Sähköinen lääkemääräys - apteekkien valmiudet Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto Sähköisen reseptin toimintamalli ekatselu potilas lääkäri Reseptikeskus apteekki Kela Sähköisen

Lisätiedot

Resepti apteekin näkökulmasta 25.1.2013

Resepti apteekin näkökulmasta 25.1.2013 Resepti apteekin näkökulmasta 25.1.2013 Iiro Salonen Asiantuntijaproviisori Suomen Apteekkariliitto Suomen Apteekkariliitto Vuonna 1897 perustettu yksityisten apteekkareiden muodostama yhdistys Apteekkialan

Lisätiedot

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 Kymmenen vuoden aikana uudistetaan toimintamalleja ja tiloja. Varaudutaan alueen väestökehityksessä

Lisätiedot

Lääkehuolto ja lääkepolitiikka apteekkinäkökulma

Lääkehuolto ja lääkepolitiikka apteekkinäkökulma Lääkehuolto ja lääkepolitiikka apteekkinäkökulma Eeva Teräsalmi Seitsemän veljeksen apteekki Lääkepolitiikan tavoitteet Tuettava terveyspolitiikan tavoitteita Ohjattava toteuttavia järjestelmiä siten,

Lisätiedot

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi Pertti Happonen valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi Organisaatio 31.8.2012 Ylijohtaja Sinikka Rajaniemi Strateginen

Lisätiedot

LÄÄKKEET ANNOSPUSSEISSA APTEEKISTA. Risto Suominen PharmaService Oy/ Espoonlahden Apteekki, annosjakeluyksikkö. 19.8.2014 Risto Suominen 1

LÄÄKKEET ANNOSPUSSEISSA APTEEKISTA. Risto Suominen PharmaService Oy/ Espoonlahden Apteekki, annosjakeluyksikkö. 19.8.2014 Risto Suominen 1 LÄÄKKEET ANNOSPUSSEISSA APTEEKISTA Risto Suominen PharmaService Oy/ Espoonlahden Apteekki, annosjakeluyksikkö 19.8.2014 Risto Suominen 1 KONEELLINEN ANNOSPUSSI- PALVELU Lääkkeet jaellaan koneellisesti

Lisätiedot

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011 Apteekkaripäivät 15.4. Sirkku Keski-Hallila Taloustutkimus Oy JOHDANTO Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoitus Seurantatutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

mediatiedot Media jolla tavoitat apteekkien asiakkaat, henkilökunnan, apteekkarit ja alan päättäjät

mediatiedot Media jolla tavoitat apteekkien asiakkaat, henkilökunnan, apteekkarit ja alan päättäjät mediatiedot 2016 Media jolla tavoitat apteekkien asiakkaat, henkilökunnan, apteekkarit ja alan päättäjät MEDIATIEDOT 2016 Kohtaa MILJOONAYLEISÖ APTEEKKIEN TERVEYDEKSI!-ASIAKASLEHTI on yli 1,1 miljoonalla

Lisätiedot

LÄÄKKEENOTON MUISTUTUSPALVELU. WIS New community pharmacy services Johanna Salimäki Suomen Apteekkariliitto 19.8.2014. 11.9.2014 Johanna Salimäki 1

LÄÄKKEENOTON MUISTUTUSPALVELU. WIS New community pharmacy services Johanna Salimäki Suomen Apteekkariliitto 19.8.2014. 11.9.2014 Johanna Salimäki 1 LÄÄKKEENOTON MUISTUTUSPALVELU WIS New community pharmacy services Johanna Salimäki Suomen Apteekkariliitto 19.8.2014 11.9.2014 Johanna Salimäki 1 LÄÄKKEENOTON MUISTUTUSPALVELU Lääkehoidon onnistumista

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

Tunne lääkkeesi! LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 6.11.2012 Mitä tapahtuu Lääkehoidon päivänä?

Tunne lääkkeesi! LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 6.11.2012 Mitä tapahtuu Lääkehoidon päivänä? Tunne lääkkeesi! LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 6.11.2012 Mitä tapahtuu Lääkehoidon päivänä? Järjestäjä Tapahtuman kuvaus Yhteyshenkilö Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkehoidon päivän ideointi ja organisointi tiedotteet

Lisätiedot

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lotta Heikari proviisori, Keljon apteekki Vanhustyön avopalveluohjaajat Jyväskylä 17.3.2006 (Suomen Apteekkariliiton aineiston pohjalta) Sisältö Lääkkeiden koneellinen

Lisätiedot

Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset)

Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset) Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset) Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta 24.7.2009 / 593 1 Toimiala on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Apteekkien rooli terveydenhuollossa on viime vuosina vahvistunut koko Euroopassa. On huomattu, että apteekeilla on osaamista ja halua tehdä enemmän

Apteekkien rooli terveydenhuollossa on viime vuosina vahvistunut koko Euroopassa. On huomattu, että apteekeilla on osaamista ja halua tehdä enemmän Apteekkiasiaa Euroopasta Apteekkien rooli terveydenhuollossa on viime vuosina vahvistunut koko Euroopassa. On huomattu, että apteekeilla on osaamista ja halua tehdä enemmän kuin toimia pelkästään lääkkeiden

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkehuollon kehittäminen Keskitetty vai hajautettu malli Joni Palmgrén (FaT) vt. SataDiag liikelaitoksen johtaja Sairaala-apteekkari

Sairaaloiden lääkehuollon kehittäminen Keskitetty vai hajautettu malli Joni Palmgrén (FaT) vt. SataDiag liikelaitoksen johtaja Sairaala-apteekkari Sairaaloiden lääkehuollon kehittäminen Keskitetty vai hajautettu malli Joni Palmgrén (FaT) vt. SataDiag liikelaitoksen johtaja Sairaala-apteekkari sivu 2 Sairaaloiden lääkehuollon kehittäminen, keskitetty

Lisätiedot

V u o s i k a t s a u s 2002 Pieni Roobertinkatu 14 C, 00120 Helsinki Puh. (09) 228 711/ vaihde, fax. (09) 647 167 Internet: www.apteekkariliitto.

V u o s i k a t s a u s 2002 Pieni Roobertinkatu 14 C, 00120 Helsinki Puh. (09) 228 711/ vaihde, fax. (09) 647 167 Internet: www.apteekkariliitto. V uosikatsaus 2002 Suomen Apteekkariliiton hallitus vuonna 2002 Reijo Purasmaa (1.) Espoon Espoonlahden apteekki (puheenjohtaja) Klaus Holttinen (2.) Joutsenon apteekki (1. varapj.) Pekka Karttunen (3.)

Lisätiedot

Kehittyneissä maissa. vain puolet potilaista hoitaa. pitkäaikaissairauttaan. ohjeiden mukaisesti. Kehitysmaissa hoidon. onnistuminen on vielä

Kehittyneissä maissa. vain puolet potilaista hoitaa. pitkäaikaissairauttaan. ohjeiden mukaisesti. Kehitysmaissa hoidon. onnistuminen on vielä Kehittyneissä maissa vain puolet potilaista hoitaa pitkäaikaissairauttaan ohjeiden mukaisesti. Kehitysmaissa hoidon onnistuminen on vielä harvinaisempaa WHO:n raportti Pitkäaikaisiin hoitoihin sitoutuminen

Lisätiedot

Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi

Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi Katri Hämeen-Anttila, FaT Dosentti, kehittämispäällikkö Fimea Lääkehoitojen arviointiprosessi Lääkejakelujärjestelmä Suomalaisen lääkejakelujärjestelmän

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA

APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA www.farentaverkko.fi www.farenta.fi FARENTA - LÄÄKEALAN JÄRKEISTÄJÄ Farenta yhdistää lääketeollisuuden asiantuntijoiden osaamisen, apteekkien farmasistien ammattitaidon

Lisätiedot

1 (8) Määräys 1/2011. 22.2.2011 Dnro 6187/03.01.01/2010. Apteekin palvelupiste. Valtuutussäännökset

1 (8) Määräys 1/2011. 22.2.2011 Dnro 6187/03.01.01/2010. Apteekin palvelupiste. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (8) 22.2.2011 Dnro 6187/03.01.01/2010 Apteekin palvelupiste Valtuutussäännökset Lääkelaki (395/1987) 52 a :n 4 momentti ja 57 :n 3 momentti sellaisina kuin ne ovat laissa 1112/2010 Kohderyhmä

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2005:2 Apteekkien diabetesohjelma

DEHKO-raportti 2005:2 Apteekkien diabetesohjelma DEHKO-raportti 2005:2 Apteekkien diabetesohjelma Apteekit Dehkon tavoitteita toteuttamassa Anne Hirvonen, Satu Siiskonen, Sirpa Peura Tampere 2005 TIIVISTELMÄ Apteekkariliito ja Diabetesliitto hyväksyivät

Lisätiedot

FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE

FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE Ainutlaatuista synergiaa asiakkaillemme Farenta tarjoaa laajimman palveluvalikoiman ja jo yli 100 työntekijän asiantuntijuuden lääketeollisuuden tarpeisiin.

Lisätiedot

Suomen Apteekkariliiton vuosikatsaus

Suomen Apteekkariliiton vuosikatsaus Suomen Apteekkariliiton vuosikatsaus 2007 Katsaus vuoteen 2007 3 Toimitusjohtajalta 4 Hallitus vaihtui, komissio kovisteli 6 Vastuullinen ote lujittui 14 Tammi helmikuu 16 Maalis huhtikuu 18 Touko kesäkuu

Lisätiedot

Lääkkeellisen kaasun toimittaminen lääketehtaasta ja lääketukkukaupasta

Lääkkeellisen kaasun toimittaminen lääketehtaasta ja lääketukkukaupasta Määräys 1 (5) xx.xx.2010 Dnro 4531/03.01.01/2010 Lääkkeellisen kaasun toimittaminen lääketehtaasta ja lääketukkukaupasta Valtuutussäännökset Lääkelain (395/1987) 95 sellaisena kun se on muutettuna lailla

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekeminen ja henkilökunnan työnjako oppilaan ohjaamisessa varmistavat harjoittelujakson onnistumista!

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekeminen ja henkilökunnan työnjako oppilaan ohjaamisessa varmistavat harjoittelujakson onnistumista! henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 1. harjoittelujaksolle apteekki Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekeminen ja henkilökunnan työnjako oppilaan ohjaamisessa varmistavat harjoittelujakson onnistumista!

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Apteekkisopimukset Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Suomen Apteekkariliitto 2013 APTEEKKISOPIMUKSET OHJEISTUS LÄÄKÄREILLE JA APTEEKEILLE 1 Yleistä apteekkisopimuksesta Apteekkisopimuskäytäntö on osoittautunut

Lisätiedot

ORIOLA-KD Sami Laine johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet. Oriola-KD Corporation

ORIOLA-KD Sami Laine johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet. Oriola-KD Corporation ORIOLA-KD Sami Laine johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet 1 Sisältö Oriola-KD lyhyesti Oriola-KD:n päivitettyä strategiaa tukeva uusi toimintamalli Kuluttaja-liiketoiminta Palvelut-liiketoiminta Terveydenhuolto-liiketoiminta

Lisätiedot

Tuotetiedot helpottamaan hankintatoimen arkea ja kokonaishankinnat hankintatoimen tehostajana Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna 27.9.

Tuotetiedot helpottamaan hankintatoimen arkea ja kokonaishankinnat hankintatoimen tehostajana Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna 27.9. Tuotetiedot helpottamaan hankintatoimen arkea ja kokonaishankinnat hankintatoimen tehostajana Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna 27.9.2013 Ilari Vaalavirta, toimitusjohtaja Mediq Suomi Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

1/2012 APTEEKIN LÄÄKEKAAPPI. Ohje 13.12.2012 Dnro 3835/03.01.01/2012. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje. Kohderyhmät.

1/2012 APTEEKIN LÄÄKEKAAPPI. Ohje 13.12.2012 Dnro 3835/03.01.01/2012. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje. Kohderyhmät. Ohje 13.12.2012 Dnro 3835/03.01.01/2012 1/2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje APTEEKIN LÄÄKEKAAPPI Kohderyhmät Apteekit Voimaantulo Ohje tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2013 ja

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON JA SATEFAN KANNANOTTO LIITTYEN SAIRAALOIDEN, TERVEYSKESKUSTEN JA SOSIAALIHUOLLON LAITOSTEN LÄÄKEHUOLTOA KOSKEVAAN SELVITYSTYÖHÖN

SUOMEN FARMASIALIITON JA SATEFAN KANNANOTTO LIITTYEN SAIRAALOIDEN, TERVEYSKESKUSTEN JA SOSIAALIHUOLLON LAITOSTEN LÄÄKEHUOLTOA KOSKEVAAN SELVITYSTYÖHÖN SUOMEN FARMASIALIITON JA SATEFAN KANNANOTTO LIITTYEN SAIRAALOIDEN, TERVEYSKESKUSTEN JA SOSIAALIHUOLLON LAITOSTEN LÄÄKEHUOLTOA KOSKEVAAN SELVITYSTYÖHÖN Suomen Farmasialiitto ja sen sairaala- ja terveyskeskusfarmasian

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

SIDOSRYHMIEN NÄKEMYKSIÄ APTEEKIN UUSISTA PALVELUISTA

SIDOSRYHMIEN NÄKEMYKSIÄ APTEEKIN UUSISTA PALVELUISTA SIDOSRYHMIEN NÄKEMYKSIÄ APTEEKIN UUSISTA PALVELUISTA Kaija Varila Projektityö Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Joulukuu

Lisätiedot

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS Syövän lääkehoitoon osallistuvan farmasian ammattilaisen tulee hallita lääkkeiden hankinta, potilasannosten käyttökuntoon saattaminen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen ESITYKSEN SISÄLTÖ e-resepti eli sähköinen lääkemääräys Yleinen tietojärjestelmäratkaisu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

1/2015 YHTEISEN TUNNUKSEN KÄYTTÖ APTEEKIN VERKKOPALVELUSSA. Määräys 17.06.2015 Dnro Fimea 001783/00.01.02/2015

1/2015 YHTEISEN TUNNUKSEN KÄYTTÖ APTEEKIN VERKKOPALVELUSSA. Määräys 17.06.2015 Dnro Fimea 001783/00.01.02/2015 Määräys 17.06.2015 Dnro Fimea 001783/00.01.02/2015 1/2015 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys YHTEISEN TUNNUKSEN KÄYTTÖ APTEEKIN VERKKOPALVELUSSA Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLLON KONSULTAATIO TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN LÄÄKEKAAPPIEN TARKASTAMISEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YKSIKÖISSÄ

LÄÄKEHUOLLON KONSULTAATIO TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN LÄÄKEKAAPPIEN TARKASTAMISEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YKSIKÖISSÄ LÄÄKEHUOLLON KONSULTAATIO TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN LÄÄKEKAAPPIEN TARKASTAMISEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Päivi Forsman-Turja Projektityö Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot, PD Helsingin

Lisätiedot

Apteekkiasiaa. vaikuttajille

Apteekkiasiaa. vaikuttajille Apteekkiasiaa vaikuttajille Parasta apteekkipalvelua Suomen apteekkijärjestelmästä on viime aikoina käyty keskustelua, ja sitä on verrattu Norjan ja etenkin Ruotsin muuttuneisiin apteekkijärjestelmiin.

Lisätiedot

eemedi sähköinen lääketilausjärjestelmä

eemedi sähköinen lääketilausjärjestelmä eemedi sähköinen lääketilausjärjestelmä Riitta Helenius, farmaseutti PSHP sairaala-apteekki riitta.helenius@pshp.fi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin apteekki Apteekin henkilökunta yhteensä n. 60 Apteekki

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelmat

Lääkehoitosuunnitelmat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Kirjaamo PL 55 00301 Helsinki kirjaamo@fimea.fi SUOMEN FARMASIALIITON JA SATEFAN LAUSUNTO LIITTYEN LÄÄKELAITOKSEN MÄÄRÄYKSEN 7/2007 SAIRAALA-APTEEKKIN APTEEKKIN

Lisätiedot

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Itsehoitolääkintä Suomessa nykytila ja kehittäminen / Itsehoitolääkeohjelman julkistaminen 26.1.2015 Marjo-Riitta Helle Yksikön

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3 GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Logon/liikemerkin rakenne 3 2.1 Logon/liikemerkin rakenne 4 markkinointiviestinnässä 2.2 Suoja-alue 4 2.3 Värit ja esitystavat 5 2.4 Värit markkinointiviestinnässä

Lisätiedot

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

APTEEKKI 2014 TULEVAISUUDEN. Jo 5. vuosi. tapaa kollegasi! 21.1.2014 Pörssitalo, Helsinki 2014 TEEMAT: Järjestäjänä: HYÖDYNNÄ ASIANTUNTIJUUS!

APTEEKKI 2014 TULEVAISUUDEN. Jo 5. vuosi. tapaa kollegasi! 21.1.2014 Pörssitalo, Helsinki 2014 TEEMAT: Järjestäjänä: HYÖDYNNÄ ASIANTUNTIJUUS! TULEVAISUUDEN APTEEKKI 2014 21.1.2014 Pörssitalo, Helsinki Mihin tarvitsemme yhteistä apteekki-brändiä? Jo 5. vuosi tapaa kollegasi! 2014 TEEMAT: Palvelumuotoilulla kohti uudistunutta apteekkia mitä asiakkaat

Lisätiedot

APTEEKKISOPIMUKSET. Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille

APTEEKKISOPIMUKSET. Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille APTEEKKISOPIMUKSET Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille TYÖRYHMÄ: Antti Holopainen, Järvenpään sosiaalisairaala/a-klinikkasäätiö Juha Oksanen, Kettutien A-Klinikka, Helsinki Pirjo Pennanen, Terveydenhuollon

Lisätiedot

Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje

Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje 1/2014 Tunne lääkkeesi itsehoitolääkkeiden järkevä ja turvallinen käyttö Katri Hämeen-Anttila, dosentti, kehittämispäällikkö, Lääkealan turvallisuus- ja

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä 1 POTILASTURVALLISUUS LAITET URVALLISUUS Laitteiden turvallisuus Toimintahäiriö Laitevika Käyttöturvallisuus laitteen käytössä HOIDON TURVALLIS UUS Hoitomenetel mien turvallisuus Hoidon haittavaikutus

Lisätiedot

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori Henrietta Linde 5.2.2013 Proviisori Sähköinen lääkemääräys (eresepti) Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmä-palveluille, joita ovat

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkehoidon haasteet - väestön ikääntyminen - (lääke)hoidon mahdollisuuksien laajeneminen uusiin sairauksiin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Määräys 2/2011. 10.5.2011 Dnro 1283/03.01.01/2011

Määräys 2/2011. 10.5.2011 Dnro 1283/03.01.01/2011 Määräys 2/2011 1 (9) 10.5.2011 Dnro 1283/03.01.01/2011 Apteekin verkkopalvelu Valtuutussäännökset Lääkelaki (395/1987) 52 b :n 4 momentti ja 57 :n 3 momentti sellaisina kuin ne ovat laissa 1112/2010 Kohderyhmä

Lisätiedot

TYÖ OPIKSI! 2016 (kevät) Harjoittelujakso 2. Helsingin yliopisto Farmasian tiedekunta

TYÖ OPIKSI! 2016 (kevät) Harjoittelujakso 2. Helsingin yliopisto Farmasian tiedekunta TYÖ OPIKSI! 2016 (kevät) Harjoittelujakso 2 Helsingin yliopisto Farmasian tiedekunta Nimi: Sähköpostiosoite: Opiskelijanumero: Opetusapteekki: 1 Tämän harjoittelun työkirjan päivitetyn version ovat koonneet

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Enni Annika Kiiski (os. Sjöblom) Proviisori, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija Farmasian tiedekunta, HY Farmakologian ja lääkehoidon osasto Kliinisen farmasian ryhmä / Sosiaalifarmasia

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Muutettavaksi

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Oriola KD Venäjän kasvaville lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppamarkkinoille. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 17.3.2008

Oriola KD Venäjän kasvaville lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppamarkkinoille. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 17.3.2008 Oriola KD Venäjän kasvaville lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppamarkkinoille Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 17.3.2008 Merkittävä strateginen hanke Oriola KD:lle Oriola KD Oyj on allekirjoittanut sopimuksen,

Lisätiedot

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Mukana infossa Saimaan Tukipalvelut Oy:n edustaja Lauritsalan apteekin edustajat Eksoten

Lisätiedot

APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖHALLINNASSA

APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖHALLINNASSA APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖHALLINNASSA Taloudellisin ratkaisu jokaiselle apteekille Apteekin omat työntekijät muodostavat apteekille kiinteän kustannuksen, jonka osuutta liikevaihdosta tai vaikutusta

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

APTEEKIN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ PALVELU JA SEN MARKKINOINTI

APTEEKIN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ PALVELU JA SEN MARKKINOINTI Opinnäytetyö (YAMK) Terveysala Terveyden edistäminen 2014 Tarja Huuskonen APTEEKIN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ PALVELU JA SEN MARKKINOINTI OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysala I Terveyden

Lisätiedot

Katsaus vuoteen 2006. Sisältö. Suomen Apteekkariliiton hallitus 2006. Lääkekulujen leikkaus iski apteekkeihin 4

Katsaus vuoteen 2006. Sisältö. Suomen Apteekkariliiton hallitus 2006. Lääkekulujen leikkaus iski apteekkeihin 4 Vuosikatsaus 2006 Katsaus vuoteen 2006 V altioneuvosto asetti keväällä pitkän aikavälin, eli vuosien 2008 2011, lääkekorvausmenojen kasvun rajaksi 5 prosenttia vuodessa. Tavoite saavutettiin etupainotteisesti,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmä: Fimean esitys koordinaatioryhmän kokoonpanoksi

Lääkeinformaation koordinaatioryhmä: Fimean esitys koordinaatioryhmän kokoonpanoksi Lääkeinformaation koordinaatioryhmä: Fimean esitys koordinaatioryhmän kokoonpanoksi Lääkeinformaatiofoorumi käyttäjät ja tuottajat 11.5.2012 Katri Hämeen-Anttila Kehittämispäällikkö Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä.

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä. Rakennuslehti 18.12.2012 EMC Talotekniikka myydään Hollantiin EMC Talotekniikka Oy myydään hollantilaiselle teknisten palveluiden toimittaja Royal Imtech N.V.:lle. EMC Talotekniikan nykyiset omistajat

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset tutkimus 2011

Viestinnän ammattilaiset tutkimus 2011 Jäs enyys Toimiala Keskeiset toimialat Yritykset (pl. viest.toimistot) Yrityksen koko Viranomaiset Toimipaikan sijainti Vastuualue Nimike (pääluokat) KAIKKI 1 112 3 800 2 650 3 169 4 777 6 000 ProCom 672

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta

Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta 1 Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta 116 000 jäsenyritystä 400 paikallisyhdistystä 21 aluejärjestöä 52 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä yli 1200 jäsentä kuntien valtuustoissa Edunvalvontaa

Lisätiedot