Professori Jussi Tapani on laatinut kysymykset 1 2, professori Pekka Viljanen kysymykset 3 4 ja tohtorikoulutettava Lauri Luoto kysymykset 5 6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Professori Jussi Tapani on laatinut kysymykset 1 2, professori Pekka Viljanen kysymykset 3 4 ja tohtorikoulutettava Lauri Luoto kysymykset 5 6."

Transkriptio

1 Rikosoikeus oikeudenalojen perusteet VASTAUSTEN VALINNANVARAISUUS Tenttikysymyksiin sisältyy valinnanvaraisuutta seuraavien periaatteiden mukaisesti. Opiskelijan on vastattava ensinnäkin kysymykseen 1, toiseksi jompaankumpaan kysymyksistä 3 tai 4 sekä kolmanneksi jompaankumpaan kysymyksistä 5 tai 6. Tämän jälkeen opiskelija voi vapaasti valita, mihin yhteen kysymykseen hän vastaa jäljelle jäävistä kysymyksistä. Tentissä vastataan toisin sanoen yhteensä neljään (4) kysymykseen. Professori Jussi Tapani on laatinut kysymykset 1 2, professori Pekka Viljanen kysymykset 3 4 ja tohtorikoulutettava Lauri Luoto kysymykset 5 6. Kirjoita eri opettajille menevät vastaukset eri papereille! 1. A, B, C ja D perustivat vuoden 2014 alussa siivousliikkeen nimelta Pinnat sileiksi Oy. Rekisteriviranomaiselle ilmoitettiin, etta hallituksen puheenjohtajana toimii A, ja hallituksen jäseninä B ja C. Enemmistön yhtiön osakkeista omisti D, joka jäi hallituksen ulkopuolelle. Kaikki nelja oli aikaisemmin tuomittu erilaisista rikoksista, muun muassa huumausainerikoksista. Heilla ei ollut aikomustakaan harjoittaa yhtio ja rjestyksessa ilmoitettua siivoustoimintaa, vaan heida n liiketoimintansa keskittyi yksinomaan velkojen perinta a n ja valittujen ihmisten suojeluun. D:n mukaan na ma laittoman toiminnan muodot olivat nykya a n kaikkein tuottoisimpia, varsinkin kun huomioi kiinnija a misriskin ja mahdollisen vankeustuomion pituuden. D otti omasta aloitteestaan yhteytta johtaja A ke E:hen ja kertoi valheellisesti, etta jotkut moottoripyo ra kerho Kovat Pojat MC:n ja senet suunnittelivat A ken omakotitalon polttamista. Kyse olisi kostotoimi, koska A ke oli sallinut kerhon ha a ta misen varastorakennuksen tiloista maksamattomien vuokrien takia. Koska D:lla oli yhteyksia moottoripyo ra kerhon presidenttiin, ha n lupasi esta a suunnitelman toteutumisen. Ta ma kuitenkin edellytti sita, etta A ke maksoi euron vastineen ta sta palveluksesta. A ke ei halunnut ottaa mita a n riskeja ja maksoi D:n vaatimusten mukaisesti kyseisen summan Pinnat sileiksi Oy:n tilille. Myo hemmin D kertoi A:lle, B:lle ja C:lle mista rahat tulivat. Rahat ka ytettiin ka siaseen ostamiseen pimeilta markkinoilta.

2 A oli aiemmin tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen to rkea sta pahoinpitelysta, jonka kohteena oli Rosa F. Pahoinpitely oli A:n kertoman mukaan johtunut siitä, kun Rosa kielta ytyi maksamasta yhteensa euron velkaa. A totesi, etta velka oli syntynyt, kun Rosan piti hankkia huumeita Espanjasta. Rosa oli ta llo in menetellyt niin huolimattomasti, etta menetti kaikki A:lta saamansa rahat onnistumatta hankkimaan sovittuja huumeita. A ehdotti B:lle ja C:lle, etta he yritta isiva t nyt peria kyseisen velan. A:n kuuleman mukaan Rosalla oli varakkaat vanhemmat. Huolimatta tytta rensa epa sosiaalisesta ela ma sta, he olisivat varmasti valmiita maksamaan ha nesta. Etuka teen sovitun suunnitelman mukaisesti (josta myo s D oli tietoinen, vaikkei siihen muutoin sekaantunutkaan) A, B ja C meniva t omakotitaloon, jossa Rosa asui koiriensa, kahden malinoisuroksen Arnoldin ja Darth Vaderin, kanssa. B ja C soittivat ovikelloa, mutta kukaan ei avannut. Heida n odottaessaan Rosa tuli lenkilta koiriensa kanssa. Rosa aavisti heti, etta jokin oli vialla ja kehotti miehia poistumaan tontiltaan. B, joka ei pela nnyt koiria ja oli myo s hyva kuntoinen nyrkkeilija otti askeleen eteenpa in tarttuakseen Rosaan ja pakottaakseen ha net autoon, jossa A istui kuljettajana. Tarkoituksena oli pitää Rosaa vankina siihen saakka, kunnes ha nen vanhempansa maksaisivat euron velan. A vakuutti, ettei kukaan uskaltaisi menna poliisille, silla A voisi siina tapauksessa laverrella Rosan huumebisneksista. B teki kuitenkin kohtalokkaan virhearvion: samalla hetkella kun ha n kosketti Rosaa, koirat upottivat hampaansa ha neen. Erityisesti purema B:n ka sivarteensa upposi syva lle ja repi ja nteen. Vammasta aiheutui B:lle hermosa rkya koko loppuela ma ksi. A na ki mita tapahtui, astui ulos autosta ja ampui useita laukauksia pistoolillaan Rosaa kohti. A ei kiihtymyksen takia pystynyt ta hta a ma a n kovin hyvin, joten vain yksi luoti osui, mutta ei kuitenkaan Rosaan, vaan C:hen, joka kuoli va litto ma sti. A oli ottanut aseen mukaansa muiden tieta ma tta ja ha n oli aikonut tappaa Rosan heti, mika li B ja C olisivat saaneet ha net autoon. A laskeskeli kylma n viilea sti, etta B ja C eiva t ilmiantaisi ha nta, vaan sen sijaan auttaisivat ruumiin piilottamisessa. Laukausten ja lkeen A pakeni paikalta autolla. B joutui shokkiin pureman ja kaverinsa va kivaltaisen kuoleman takia. A ei pa a ssyt pitka lle ennen kuin poliisipartio pysa ytti ha net. Poliisin toistuvista varoituksista huolimatta A nousi autosta pistooli ka dessa a n, minka johdosta konstaapeli Tauno ampui ha nta jalkaan. Poliisin esitutkinnassa ka vi ilmi, etta koko tarina Rosasta ja epa onnistuneista huumekaupoista oli tekaistu. Todellisuudessa to rkea pahoinpitely oli kosto siita, etta Rosa oli ja tta nyt A:n. D myo nsi kuulusteluissa, etta ha n epa ili A:n tarinaa, mutta ajatteli, että rahalle on aina käyttöä.

3 Työskentelet kihlakunnansyyttäjänä ja tehtävänäsi on tehdä syyteharkinta jutussa. Mistä rikoksista vaadit rangaistusta ja miten perustelet näkemyksesi rikosoikeudellisesti? Muista myös perustella vastauksesi, jos et vaadi jostain rikoksesta rangaistusta. Vastausta ei tarvitse laatia haastehakemuksen muotoon. Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (20 p.) 2. Selosta ytimekkäästi (korkeintaan muutamalla virkkeellä), mitä tarkoittaa a) rikossäännös b) todennäköisyystahallisuus c) hätävarjelu d) hyöty haitta-vertailun periaate Vastaa a-, b-, c- ja d-kohtaan. (10 p.) 3. Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen. Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (10 p.) 4. Jäännösrangaistuksen määrääminen täytäntöön pantavaksi. Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (10 p.) 5. Rikoslain 4 luvun 1 :ssä säädetään tunnusmerkistöerehdyksestä ja 4 luvun 2 :ssä kieltoerehdyksestä. Selvitä molempien erehdysten sisältö sekä oikeudelliset vaikutukset pääpiirteissään. Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (10 p.) 6. Vaaran käsite esiintyy yhä useammissa rikoksissa. Selvitä, mitä rikosoikeudessa tarkoitetaan abstraktilla vaaralla ja miten sen olemassaoloa arvioidaan. Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (10 p.) VASTAUSTEN VALINNANVARAISUUS: 1 ja (3 tai 4) ja (5 tai 6) + yhteen jäljelle jäävistä 1. A oli lainannut B:ltä euroa erilaisiin hankkeisiin, jotka eivät olleet onnistuneet odotetulla tavalla. Lisäksi osa rahoista oli mennyt A:n pitkäaikaiselle ystävälle H:lle, joka oli pyytänyt rahallista apua A:lta auttaakseen puolestaan omaa ystäväänsä I:tä. B:n ottaessa kuukauden päästä

4 puheeksi rahojen takaisinmaksun A joutui toteamaan, ettei hänellä juuri nyt ollut varaa maksaa lainaansa takaisin. Hän ei nimittäin ollut saanut H:lle lainaamiaan rahoja takaisin, koska I:lle oli tullut odottamattomia esteitä liiketoimissa. A piti muutenkin B:n lainalleen asettamaa ehtoa eli 50 % korkoa kuukauden rahalainalle täysin kohtuuttomana. A myönsi, että rahoja lainatessaan hän oli ollut korkoasiasta tietoinen, mutta hänen mielestään oli silti hävytöntä vaatia euron lainasta euron maksua kuukauden päästä. B:tä tämä kannanotto ei erityisemmin miellyttänyt. Hän totesi, että A:n olisi syytä maksaa lainansa takaisin mahdollisimman nopeasti. Ellei näin tapahtuisi, A joutuisi joka tapauksessa maksamaan velkansa eikä velanmaksuun siinä tapauksessa riittäisi pelkka raha, vaan A itkisi ja maksaisi. B:n kanssa ei kannattanut na issa asioissa leikkia. A ei kyennyt maksamaan velkaansa B:n asettamassa uudessa määräajassa. Hän yritti lainata rahaa ystäviltään, mutta kukaan ei pystynyt juuri sillä hetkellä auttamaan häntä. Tällä välin B oli ottanut yhteyttä G:hen, joka kävi B:n pyynnöstä selvittämässä, missä A tarkalleen asui ja millainen hänen asuntonsa oli. A ei tuntenut entuudestaan G:tä, joka oli päässyt asuntoon sisälle esiintymällä kirjaedustajana ja siten saanut tilaisuuden tehdä tarkkoja havaintoja A:n asunnon huonejärjestelyistä. Kun A alkoi kysellä tarkemmin kirjatarjouksista, G ilmoitti valittaen joutuvansa poistumaan, mutta palaavansa asiaan myöhemmin. Kun G käyntinsä jälkeen meni B:n luokse kertomaan havainnoistaan ja ihmetteli B:n kiinnostusta A:n huoneja rjestelyihin B ilmoitti meneva nsa ison kyna n kanssa velkaansa kuittaamaan. Muutaman päivän päästä B pyysi tovereitaan C:tä ja D:tä mukaansa käymään A:n asunnolla. B kertoi C:lle ja D:lle olevansa nimenomaan velan perintään menossa. C näki, että B laittoi takkinsa alle katkaistun haulikon, mutta D ei haulikkoa huomannut. C ei kuitenkaan sen kummemmin kysellyt, miksi B otti haulikon mukaansa, koska hän tiesi, että B oli äkkipikainen ja hermostui turhista kysymyksistä. Jos B oikein hermostui, hän saattoi käydä käsiksi. C arveli itsekseen, että aseella voisi olla käyttöä perinnän tehosteena. Matkalla seurueeseen liittyivät myös E ja F, jotka saivat tietoonsa määränpään. He olivat tietoisia myös siitä, että A ja B eivät olleet väleissä keskenään. E ja F eivät kuitenkaan tienneet, että seurue oli menossa nimenomaan velan perintään, eivätkä he tienneet haulikosta. Sen sijaan he tiesivät, että B on hyvin väkivaltainen. Seurue saapui A:n asunnolle, jossa A:n lisäksi olivat hänen vaimonsa, kolme pientä lastaan ja anoppi. B:n seurue pystyi ikkunaverhojen läpi havaitsemaan, ettei A ollut asunnossa yksin, vaan siellä näkyi olevan jalkeilla useita ihmisiä. Seurueen jäsenet sopivat asunnon oven ulkopuolella siitä, että F kutsuu A:ta, joka ei osaa yhdistää F:ää B:hen. F:n pyysi huutamalla oven ulkopuolelta, että A tulisi ovelle. B veti haulikon esiin, teki latausliikkeen ja osoitti aseella suoraan oveen. F huomasi

5 kaiken tämän, mutta jatkoi silti A:n kutsumista. Tässä vaiheessa myös D ja E havaitsivat aseen. He asettuivat väijyksiin oven kahta puolta voidakseen siepata A:n ulos heti, kun hän avaisi oven. Vähän ajan kuluttua B, C, D, E ja F kuulivat sisältä ovea lähestyvien askeleiden äänen. Samanaikaisesti B kuiskasi tovereilleen ampuvansa A:n heti, kun tämä tulisi ovelle. Yhtäkkiä E sieppasi aseen B:ltä sanoen kun et sina kuitenkaan osu ja ampui yksinkertaisen lastulevyoven läpi. Laukaus osui A:n reiteen, mutta A säilyi kuitenkin hengissä. Esitutkinnassa selvisi lisäksi, että ampumishetkellä suoraan A:n takana olivat olleet leikkimässä kaksi hänen lapsistaan ja että hänen anoppinsa oli juuri ollut astumassa makuuhuoneesta ovelle johtavaan käytävään. A:n vaimo puolestaan oli ollut yhden lapsen kanssa makuuhuoneessa haulisuihkun ulottumattomissa. Työskentelet kihlakunnansyyttäjänä ja tehtävänäsi on tehdä syyteharkinta jutussa. Mistä rikoksista vaadit rangaistusta ja miten perustelet näkemyksesi rikosoikeudellisesti? Muista myös perustella vastauksesi, jos et vaadi jostain rikoksesta rangaistusta. Vastausta ei tarvitse laatia haastehakemuksen muotoon. Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (20 p.) 2. a) Olet lähtenyt viettämään rentouttavaa iltaa, kun kohtaat baarissa itsellesi entuudestaan tuntemattoman henkilön. Kuulleessaan sinun opiskelevan oikeustiedettä uusi tuttavuutesi alkaa esittää kummallisia ajatuksia. Hänen mielestään kansalaisten pitäisi saada päättää kansalaiskokouksissa, mikä Suomessa on rangaistavaa, ja samojen kansalaiskokousten pitäisi myös saada arvioida, milloin ihmiset ovat syyllistyneet vääryyksiin. Olet perehtynyt rikosoikeuden saloihin, ja muistutat uutta tuttavuuttasi siitä, että rikosoikeudellinen laillisuusperiaate on mielivallan paras vastavoima. Kun et saa mitään vastakaikua kommentillesi, päätät valistaa uutta kaveriasi rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen keskeisestä sisällöstä ja sen kohderyhmistä. Vastaus korkeintaan yksi sivu. 2. b) Ilta jatkuu sopuisissa merkeissä, vaikka uusi kaverisi ei ole täysin vakuuttanut rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen tarpeellisuudesta. Muutaman oluen jälkeen hän pääsee jälleen yllättämään sinut. Hänen mielestään taposta pitäisi tuomita kaikki ne kuskit, jotka aiheuttavat humalassa ajaessaan toisen kuoleman. Hänen mielestään sen nyt tietää lapsikin, että nämä kuskit toimivat tahallaan. Vastaat närkästyneenä, että tahallisuus on eräs vaikeimmista rikosoikeudellisen vastuun edellytyksistä. Saat na sa viisaan kommentit takaisin: Sen nyt na kee otsalohkollakin, milloin kyse on tahallisuudesta. Pa a set ja lleen osoittamaan tietosi, ja kerrot kaverillesi, mitä seuraustahallisuudella tarkoitetaan ja minkälaisia ongelmia sen arviointiin liittyy. Vastaus korkeintaan yksi sivu.

6 Vastaa a- ja b-kohtaan. (10 p.) 3. Sakon muuntorangaistus? Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (10 p.) 4. Syyteoikeuden vanhentumisajan jatkaminen? Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (10 p.) 5. Anna tapasi ruotsinlaivalla Stefanin, jonka kanssa hän sopi kahden kilon amfetamiinierän myymisestä Turun katukaupassa Stefanin lukuun. Sopimuksen mukaan Stefan ottaisi myydystä amfetamiinista 20 euroa per gramma. Toisaalta jos Anna saisi amfetamiinista enemmän kuin 20 euroa per gramma, hän saisi pitää erotuksen itsellään. Stefan kertoi, että hän on jo viikko sitten kätkenyt kaksi kiloa amfetamiinia Turun Luolavuoren vesitornin lähettyvillä olevan vanhan betonipunkkerin vasemmalle puolelle maastokätköön. Sopimuksen mukaan Anna voisi laivaristeilyn jälkeen noutaa amfetamiinin Luolavuoresta ja myydä sen eteenpäin. Annan tarkoitus oli myydä amfetamiini Turun katukaupassa 30 euroa per gramma, jolloin hän tekisi voittoa noin euroa. Ruotsinlaivalla peitetehtävissä ollut siviiliasuinen poliisi kuuli Annan ja Stefanin keskustelun. Tämän seurauksena poliisi ilmoitti asiasta keskusrikospoliisille. Pian poliisi löysikin huumekätkön ja vaihtoi kätkössä olleen amfetamiinin tilalle valepakkaukset, jotka eivät sisältäneet huumausainetta. Laivaristeilyn jälkeen Anna suuntasi Luolavuoreen. Stefanin kertoma kätkö löytyi sovitusta paikasta. Anna pakkasi kätköstä löytyneet pakkaukset laukkuunsa ja lähti kohti kotia. Muutaman minuutin kuluttua hän kuitenkin huomasi jo istuvansa poliisiauton takapenkillä. Esitutkinnassa Annalle selvisi, että poliisi oli löytänyt Luolavuoren huumekätkön ja vaihtanut amfetamiinin tilalle ns. valepakkaukset. Sinänsä kiistatonta oli, että Anna oli törkeästä huumausainerikoksesta säädetyllä tavalla yrittänyt laittomasti kuljettaa tai hankkia suuren määrän erittäin vaarallista huumausainetta. Taloudellista hyötyäkin oli ollut odotettavissa melkoinen summa. Annan asianajaja esitti poliisille kuitenkin seuraavan kysymyksen: Miten ta ssa kukaan on voinut syyllistyä törkeään huumausainerikokseen, kun poliisi on etukäteen vaihtanut huumausaineen tilalle paketit, jotka eiva t sisa lla huumausainetta. Asianajajan mukaan kysymyksessä ei voi olla rikos, koska rikoksen täyttyminen ei ole ollut tosiasiassa mahdollista.

7 Lopulta asia etenee käräjäoikeuteen. Oikeudenkäynnissä kaikille osapuolille on selvää, että huumausainerikoksessa huumausaineen kuljettamisen ja hankkimisen yritys rinnastuu täytettyyn tekoon. Anna kuitenkin kiistää syyllistyneensä törkeään huumausainerikokseen. Kiistämisen perusteet ovat samat, kuin mitä asianajaja esitti jo esitutkinnassa. Sinä toimit käräjätuomarina. Tehtävänäsi on arvioida, voidaanko Annan todeta syyllistyneen törkeään huumausainerikokseen. Kirjoita vastauksesi esseemuotoon. Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (10 p.) 6. Oikeudellisesti suojattua etua uhkaavan välittömän ja pakottavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen teko on pakkotilatekona sallittu, jos teko on kokonaisuutena arvioiden puolustettava. Mitkä ovat pakkotilateon puolustettavuusarvioinnin perusperiaatteet? Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (10 p.) VASTAUSTEN VALINNANVARAISUUS Tenttikysymyksiin sisältyy valinnanvaraisuutta seuraavien periaatteiden mukaisesti. Opiskelijan on vastattava ensinnäkin kysymykseen 1, toiseksi jompaankumpaan kysymyksistä 3 tai 4 sekä kolmanneksi jompaankumpaan kysymyksistä 5 tai 6. Tämän jälkeen opiskelija voi vapaasti valita, mihin yhteen kysymykseen hän vastaa jäljelle jäävistä kysymyksistä. Tentissä vastataan toisin sanoen yhteensä neljään (4) kysymykseen. 1. Osakeyhtio Autoilijan unelmat todeksi oli laatinut kunnianhimoisen strategian, jonka avulla yhtiö lohkaisisi kertaheitolla ison siivun Suomen automarkkinoista. Yhtiön tarkoituksena oli rakentaa valtava autonmyynti- ja huoltokokonaisuus, joka kilpailisi paitsi koollaan myös palvelujen laadulla markkinajohtajien kanssa. Yhtiön omistajilta, hallitukselta ja erityisesti toimitusjohtajalta Repalta eivät idea loppuneet, mutta rahoituksen hankinta ei edennyt toivotulla tavalla. Onneksi yhtiö oli panostanut myös markkinointiin, joten suunnitelmat levisivät sekä kotimaisten että kansainvälisten sijoittajien tietoon. Niinpä eräänä päivänä Repa sai sähköpostin Frankilta, joka esitteli itsensä asianhoitajaksi kertoen värikkäin sanakääntein, miten erään afrikkalaisen valtionpäämiehen leski olisi hyvin kiinnostunut sijoittamaan yhtiön hankkeeseen. Koska Repa ei heti ehtinyt vastata viestiin, murteellista englantia puhuva Frank soitti hänelle seuraavana päivänä.

8 Keskustelun aikana selvisi, että leski olisi valmis sijoittamaan yhtiön hankkeeseen noin 35 miljoonaa euroa. Frankin mukaan sijoituksen maksaminen ei onnistuisi välittömästi, koska valtiopäämiehen 100 miljoonan euron jäämistöstä syntynyt riita oli edelleen kesken. Näin ollen Lontoossa sijaitseva pankki ei vapauttaisi rahoja ennen kuin asia olisi oikeudellisesti riittävän selvä. Frank ehdotti, että Repan johtama yhtiö siirtäisi afrikkalaiselle pankkitilille. Nämä rahat käytettäisiin sekä perintöriidan oikeudenkäyntikuluihin että asianhoitokuluihin. Repa ei ollut uskoa korviaan. Rahoitusongelmat helpottaisivat huomattavasti, ja näin merkittävä sijoitus loisi uskoa muihin sijoittajiin. Liike-elämästä pitkän kokemuksen omaava Repa halusi kuitenkin ottaa asiasta hieman tarkemmin selvää, ja hän pyysi yhtiön Lontoossa olevia yhteistyökumppaneita selvittämään Frankin taustoja ja tapaamaan hänet. Tapaaminen järjestyi nopealla aikataululla Lontooseen, jossa yhtiötä edusti Repan pitkäaikainen ystävä Kake. Sen sijaan Frank ilmoitti, että ei valitettavasti pääse tapaamiseen, mutta häntä edustaa Mike. Keskustelussa käytiin läpi muun muassa perintöriidan taustoja, oikeusjutun kohteena olevaa omaisuutta, sijoituksen suuruutta sekä oikeusjutun voittamiseksi vaadittavan panostuksen määrää. Suulas ja tyylikkäästi pukeutunut Mike esitteli Kakelle myös asiakirjoja, jotka oli laadittu englanniksi: paperi oli hyvälaatuista, kieli koukeroista ja asiakirjoissa olevat leimat tyylikkäitä. Kaken viesti Repalle oli lyhyen ytimekäs: Anna palaa. Viestin saatuaan Repa harkitsi, pitäisikö hänen kertoa onnistuneesta diilistä yhtiön hallitukselle. Muutama kiireinen asia vei kuitenkin Repan huomion, ja hän unohti asian. Sen sijaan hän pyysi myöhemmin talouspäällikkö Markettaa hoitamaan euron siirron Frankin ilmoittamalle pankkitilille. Tämän jälkeen asiat mutkistuivat. Poikkeuksellisen suuri rahansiirto oli herättänyt huomiota suomalaisen pankin valvontajärjestelmässä. Pankkitoimihenkilö Riitta ilmoitti pankin laatimien ohjeiden mukaisesti rahansiirrosta poliisille, joka jäädytti varat. Repa sai kuitenkin mahdollisuuden esittää selvityksen rahoituskuvion yksityiskohdista poliisipäällystöön kuuluvalle Taunolle, joka pienen harkinnan jälkeen päätti vapauttaa rahat Repan käyttöön. Taunolla oli toki omat epäilyksensä sijoituksen laillisuudesta ja toteutuskelpoisuudesta, mutta hän ei viitsinyt pilata Repan päivää mainitsemalla näistä epäilystään hänelle.

9 Rahasiirron jälkeen tilanne muuttui täysin. Repa ei enää saanut yhteyttä Frankiin sähköpostitse eikä puhelimitse. Pankista ilmoitettiin, että afrikkalainen tili oli suljettu. Kake ei pystynyt auttamaan, sillä hän ei pystynyt tavoittamaan Mikea. Tilanne hermostutti Repaa, sillä hän ymmärsi, että yhtiön hallitus ja suurimmat osakkeenomistajat eivät ilahtuisi kuullessaan, että euroa oli kulutettu ilman vastiketta. Vielä enemmän Repaa alkoi huolestuttaa oma maine: eikä kai vain häntä, kokenutta kehäkettua ollut kusetettu? Niinpä Repa päätti varmistaa selustansa. Hän laati velkakirjan, jonka mukaan yhtiö oli lainannut euroa Frankin edustamalle leskelle. Repa lisäsi asiakirjaan sekä oman että Frankin allekirjoituksen. Hän pyysi myös Markettaa allekirjoittamaan asiakirjan. Marketan ihmetellessä asiakirjaa ja Frankin allekirjoitusta Repa vakuutti, että asia on kunnossa. Hän kertoi laittaneensa vähän asioita paperille, ja silloin olisi hyvä, että sopimuksessa on todistajan allekirjoitus. Lisäksi Repa päätti, että euron lovi pitäisi paikata ainakin väliaikaisesti, jotta ulkomaille tehdyn rahansiirron todellinen kohtalo ehtisi selvitä. Hän oli jossain vaiheessa Sepen kanssa kaljalla käydessään todennut leikkimielisesti, että yhtiön suunnittelemasta kompleksista lohkeaisi sopivalla summalla hyvä liikepaikka. Todellisuudessa Repalla ei ollut oikeutta antaa tällaisia lupauksia saati tehdä niitä koskevia päätöksiä, sillä yhtiössä olisi sovittu, että näistä tehtäisiin päätös johtoryhmässä. Repa otti kuitenkin yhteyttä Sepeen, ja sopi puhelimessa, että eurolla olisi nyt mahdollisuus saada erinomainen liiketila yhtiön suunnittelemasta rakennuskompleksista. Sepe suostui oitis tarjoukseen, ja ilmoitti hoitavansa rahojen siirron seuraavana päivänä. Hän ei kuitenkaan ehtinyt tehdä siirtoa, sillä Repa tuli tunnontuskiin illan aikana, ja ilmoitti Sepelle, että siirtoa ei saa tehdä. Sen lisäksi hän asteli seuraavana päivänä poliisiasemalle ja antoi tapahtumainkulusta yksityiskohtaisen selonteon. Työskentelet kihlakunnansyyttäjänä ja tehtävänäsi on tehdä syyteharkinta jutussa. Mistä rikoksista vaadit rangaistusta ja miten perustelet näkemyksesi rikosoikeudellisesti? Muista myös perustella vastauksesi, jos et vaadi jostain rikoksesta rangaistusta. Vastausta ei tarvitse laatia haastehakemuksen muotoon. Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (20 p.) 2. Selosta ytimekkäästi (korkeintaan muutamalla virkkeellä), mitä tarkoittaa (10 p.) a) rikossäännös b) oikeushyvien suojelun periaate c) rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen analogiakielto d) hätävarjelun liioittelu

10 3. Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen? (10 p.) (vastaus korkeintaan kaksi sivua) 4. Yhteinen sakkorangaistus? (10 p.) (vastaus korkeintaan kaksi sivua) 5. Parikymppiset kaverukset Juha ja Tapio viettivät marraskuista iltaa Juhan vanhempien mökillä. Koska Juhan vanhemmat olivat pois mökiltä, myös Juhan 16-vuotias pikkusisko Anitta päätti piipahtaa mökillä lukiokaverinsa Hillevin kanssa. Juha tunsi Hillevin ennestään, koska Anitta ja Hillevi olivat olleet koko peruskoulun ajan samalla luokalla. Ilta sujui rattoisasti ja tytöt päättivätkin jäädä mökille yöksi. Yöpaikat jaettiin niin, että Tapio ja Anitta kömpivät parvelle ja Juha ja Hillevi jäivät sohvalle nukkumaan. Illan aikana Juha oli huomannut, että Hillevi nauroi hänen jutuilleen. Niinpä hän laittoi sohvalla vetta myllyyn ja kysyi Hillevilta Mitenka s olisi pieni iltasuukko? Hillevi vastasi, etta Mukavampaa olisi kylla edeta hiukan pidemma lle. Koska Hillevi oli veta va n na ko inen tytto, Juha otti neuvosta vaarin. Lopulta tilanne eteni yhdyntään. Seuraavana päivänä Hillevin mennessä kotiin hänen vanhempansa olivat huolesta suunniltaan. Lopulta Hillevi paljasti, missä hän oli ollut. Vihapäissään hän myös kertoi, kenen kanssa hän oli mitäkin tehnyt. Tästä eivät Hillevin vanhemmat innostuneet vaan tekivät rikosilmoituksen Juhasta. Esitutkinnassa Juhalle selvisi, että Hillevi on syntynyt vasta aivan joulukuun lopussa. Niinpä Hillevi oli vielä mökillä ollessaan ollut 15-vuotias. Siinä ei esitutkinnassa selittelyt paljoa auttanut vaan asia eteni syyteharkintaan ja siitä oikeuteen. Syyttäjä vaati rangaistusta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jonka Juha kiisti vetoamalla siihen, ettei hän tiennyt Hillevin olleen alle 16-vuotias. Sinä toimit käräjätuomarina ja tehtävänäsi on ratkaista se, onko Juha syyllistynyt siihen, mistä hänelle on rangaistusta vaadittu. Kirjoita perusteltu vastauksesi esseemuotoon. Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (10 p.) 6. Miten rikosoikeudellisesti pitäisi arvioida sellaisia henkeen ja terveyteen kohdistuvia loukkauksia, jotka tapahtuvat kilpaurheilussa? Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (10 p.)

11 Eräänä synkkänä ja pimeänä marraskuun iltana poliisimiehet A ja B olivat saaneet tehtäväksi käydä C:n asunnolla. C:n naapuri oli soittanut hätäkeskukseen ja ilmoittanut C:n asunnosta kuuluvan kovaäänistä ja häiritsevää melua. Puhelun aikana kävi ilmi, että C:n asunnolla oli käyty jo monta kertaa aikaisemminkin selvittämässä häiriökäyttäytymisen syitä. A ja B saapuivat taloyhtiön piha-alueelle ja pysäköivät pakettiautomallisen poliisiauton C:n rivitalohuoneiston oven eteen siten, että auton keula osoitti ovea kohti. Sen jälkeen he menivät ovelle ja soittivat ovikelloa ilmoittaen samalla rauhallisella, mutta selkeällä äänellä olevansa poliiseja. C ei kuitenkaan avannut ovea, koska hän ei uskonut oven takana olevan oikeita poliiseja, vaan valepoliiseja, jotka olivat tulleet pahoinpitelemään hänet. C muisteli olevansa velkaa parille häijylle kaverille, jotka tunnettiin siitä, että he eivät kaihtaneet mitään keinoja periessään velkoja. A ja B pohtivat hetken aikaa erilaisia toimintavaihtoehtoja. He päättivät menetellä siten, että A jatkaa C:n suostuttelua sillä aikaa, kun B tarkkailee tilannetta ikkunasta. B ei kuitenkaan ehtinyt seurata tilanteen kehittymistä pitkään, koska C havaitsi hänet ja veti välittömästi verhot ikkunan eteen. Jonkin ajan kuluttua C ilmoitti yllättäen A:lle ja B:lle, että hän suostuu tulemaan vapaaehtoisesti ulos. Avattuaan oven C alkoi kuitenkin käyttäytyä jälleen uhkaavasti ilmoittaen muun muassa lyövänsä A:ta ja B:tä. Tällöin A ja B päättivät ottaa C:n kiinni häiriökäyttäytymisen estämiseksi. A sai C:stä otteen, mutta tämä onnistui äkillisellä käännöksellä irtaantumaan A:n otteesta. Tämän jälkeen C suuntasi kohti eteisen kaappia, jossa hänellä oli ladattu haulikko. B:llä oli hyvä näköyhteys eteiseen ja ennen kuin A ehti tavoittaa C:n, hän kuuli B:n huutavan kovalla äänellä ase. Kuultuaan varoitushuudon A kääntyi salamannopeasti ja juoksi poliisiauton taakse suojaan. Samaan aikaan B oli juossut noin 20 metrin päässä ovesta vasemmalla sijaitsevan puun taakse suojaan. Päästyään puun taakse B näki, että A oli piilossa poliisiauton takana. Sen jälkeen B havaitsi C:n tulevan ovesta ulos. C pysähtyi oven edustalle ja ampui kaksi laukausta lonkan korkeudelta. Toinen laukauksista osui muutaman metrin päässä olleen poliisiauton tuulilasiin. Toinen laukauksista meni poliisiauton ohi osuen noin kolmenkymmenen metrin päässä olevaan D:n autoon. Välittömästi toisen laukauksen ja lkeen B huusi C:lle Seis! Pudota ase!. C ei kuitenkaan noudattanut ka skya, vaan piti edelleen aseen lonkalla. Tämän jälkeen B ampui tähdätyn laukauksen kohti C:n jalkaa. Luoti osui kuitenkin C:tä pakaraan. Kumpikaan poliisimiehistä ei vahingoittunut, eikä puun taakse suojautunut B ollut lainkaan ampumalinjalla. Esitutkinnassa selvisi, että valaistusolosuhteet olivat ampumishetkellä erittäin huonot, sillä C:n asunnon ulkovalo oli palanut. Piha-aluetta valaisi lähinnä D:n auton luona ollut himmeähkö pihavalo. C kertoi kuulusteluissa, että hän ei ollut nähnyt kumpaakaan poliisimiestä tultuaan

12 asunnon ovesta ulos. Hänellä ei ollut tarkoitus vahingoittaa ketään, eivätkä laukaukset olleet tähdättyjä. Hän oli ainoastaan halunnut säikyttää itselleen vieraita miehiä, koska oli kokenut olonsa uhatuksi. Lisäksi esitutkinnassa selvisi, että ammuntavälikohtauksen alkaessa D:n oli ollut tarkoitus lähteä autollaan liikkeelle, mutta hän oli unohtanut tärkeitä papereita kotiinsa. D oli ollut noin 20 metrin päässä autostaan, kun C:n toinen laukaus oli osunut autoon. D oli välittömästi heittäytynyt makaamaan maahan. Työskentelet kihlakunnansyyttäjänä ja tehtävänäsi on tehdä syyteharkinta jutussa. Mistä rikoksista vaadit rangaistusta ja miten perustelet näkemyksesi rikosoikeudellisesti? Muista myös perustella vastauksesi, jos et vaadi jostain rikoksesta rangaistusta. Vastausta ei tarvitse laatia haastehakemuksen muotoon. Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (20 p.) 2. a) Seuraustahallisuus ja olosuhdetahallisuus (vastaus korkeintaan yksi sivu) 2. b) Rikoslain 32 luvun 6 :n (191/2011) 1 momentin 1 kohdan mukaan rahanpesusta on tuomittava se, joka ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää, välittää tai pitää hallussaan rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä tai peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän tai avustaakseen rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset Kerro lyhyesti (korkeintaan muutamalla virkkeellä), mikä on tahallisuuden kohteena rahanpesun tunnusmerkistössä eli miten tunnusmerkistöä arvioidaan tahallisuuden näkökulmasta. 2. c) Rikoslain 51 luvun 5 :n (753/2012) 1 kohdan mukaan arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta on tuomittava se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rahoitusvälineen markkinoinnissa tai vaihdannassa elinkeinotoiminnassa antaa rahoitusvälineeseen liittyviä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Kerro lyhyesti (korkeintaan muutamalla virkkeellä), mikä on tahallisuuden kohteena arvopaperimarkkinoita koskevan tiedottamisrikoksen tunnusmerkistössä eli miten tunnusmerkistöä arvioidaan tahallisuuden näkökulmasta. Vastaa a-, b- ja c-kohtaan. (10 p.) 3. Rikoslain 7 luvun 6 :n mukaan aikaisemmin tuomittu ehdoton vankeusrangaistus voidaan ottaa huomioon, kun tuomittavana on ennen tuota tuomiota tehty rikos. Selitä pääpiirteittäin, miten säännöstä on tarkoitettu sovellettavan. (vastaus korkeintaan kaksi sivua) (10 p.)

13 4. Jäännösrangaistuksen määrääminen täytäntöön pantavaksi. (vastaus korkeintaan kaksi sivua) (10 p.) 5. Maanviljelijä osti uuden peltopalstan, jonka yhteyteen hän tarvitsi kevyen suojan työvälineille. Hänellä oli ennestään yksi tarpeeton lato, joka oli kevytrakenteinen ja helposti siirrettävä. Niinpä hän päätti kutsua pari tuttavaansa apuun, nostaa ladon traktorin kyytiin ja siirtää ladon uudelle peltotilalle. Siirrettävä matka oli yhteensä vajaa kilometri. Siirto kuitenkin edellytti, että latoa kuljetetaan vajaa 200 metriä nelostiellä. Suunnitelma oli seuraava. Lato nostetaan traktorin perävaunun kyytiin illalla, ja ladon siirto aloitetaan seuraavana aamuna klo 04.00, jolloin liikennettä ei juuri ole. Aamulla kaikki sujui ongelmitta. Kuorma oli hyvin sidottu ja se oli myös monin värikkäin kankain merkitty. Juuri kun kuljetus eteni nelostiellä, paikalle sattui poliisipartio. Kello oli eikä muuta liikennettä ollut. Poliisit pysäyttivät latokuljetuksen ja kysyivät, mikä on homman nimi. Päällisin puolin kaikki vaikutti aivan mukiin menevältä, mutta jokin poliiseja häiritsi. Eihän nyt latoa voi noin vain vetää nelostiellä! Lopulta poliisit päättivät kirjoittaa 10 päiväsakon rangaistuksen, koska kuormaa ei ollut merkitty asianmukaisella tavalla. Maanviljelijä ei tätä hyväksynyt vaan päätti kiistää rangaistusvaatimuksen. Lopulta asia eteni oikeuteen. Syyttäjä päätti esittää vaatimuksensa laveasti ja väitti, että maanviljelijä on syyllistynyt liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, koska hän on ainakin huolimattomuudestaan rikkonut ajoneuvolakia ja etenkin ajoneuvolain nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle (RL 23:1). Syyttäjän mukaan maanviljelijä ei ollut huomioinut ajoneuvolain 27 :n vaatimusta, jossa todetaan, että liikenteessä käytettävän ajoneuvon rakenteesta, hallintalaitteista ja varusteista sekä valmistenumerosta ja -kilvestä säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Tuon asetuksen 19 :n mukaan milloin traktoriin on liitetty tyo va line, joka ulottuu enemma n kuin 0,20 metriä ajoneuvon suurinta leveyttä vastaavan pituussuuntaisen pystytason ulkopuolelle tai jos ajoneuvon tai työvälineen leveys on suurempi kuin 2,60 metriä, on ulkonevat osat merkittävä sekä eteenpäin että taaksepäin vuoroittaisin punaisin ja keltaisin juovin. Ulkonevat osat on lisäksi varustettava eteenpäin suunnatuin valkoisin ja taaksepäin suunnatuin punaisin EY- tai E- tyyppihyväksytyin heijastimin. Maanviljelijä ei ymmärtänyt tuon taivaallista, mitä syyttäjä puhui. Mitä tarkoittaa esimerkiksi EYtai E-tyyppihyväksytyt heijastimet? Vastatessaan syytteeseen ha n totesikin, etta mita ihmetta, mistä minua oikein syytetään, kuka tietää jostakin EY-heijastimista, ovatko ne niitä hemmetin direktiiveja? Ja onko lato jokin tyo va line?

14 Sinä toimit käräjätuomarina. Arvioi perustellusti, voiko maanviljelijä välttää rangaistusvastuun kieltoerehdyksen perusteella. Kirjoita vastauksesi esseemuotoon. Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (10 p.) 6. Selosta ytimekkäästi: (1) hyöty-haitta-vertailun periaatteen (5 pistettä) ja (2) ultima ratio -periaatteen (5 pistettä) sisältö. Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (yht. 10 p.) VASTAUSTEN VALINNANVARAISUUS Tenttikysymyksiin sisältyy valinnanvaraisuutta seuraavien periaatteiden mukaisesti. Opiskelijan on vastattava ensinnäkin kysymykseen 1, toiseksi jompaankumpaan kysymyksistä 3 tai 4 sekä kolmanneksi jompaankumpaan kysymyksistä 5 tai 6. Tämän jälkeen opiskelija voi vapaasti valita, mihin yhteen kysymykseen hän vastaa jäljelle jäävistä kysymyksistä. Tentissä vastataan toisin sanoen yhteensä neljään (4) kysymykseen Oikeustapaus A oli tutustunut baarissa B:hen, joka oli suuriäänisesti kertonut saaneensa huomattavan perinnön. A kertoi uudesta tuttavuudestaan C:lle, joka hetken asiaa sulateltuaan ehdotti, että B:tä voitaisiin hieman auttaa rahojen kuluttamisessa. Olihan uutissakin ollut puhetta siitä, että kansantalouden pyörät on pidettävä pyörimässä. Ystävykset päättivät houkutella B:n A:n asunnolle, ja tehtävä lankesi A:lle. B lähti mielellään asunnolle kuultuaan, että viina virtaa ja naisia riittää. Asunnolle saavuttuaan B:tä odotti ikävä yllätys. C ja A ilmoittivat B:lle, että he kokivat velvollisuudekseen auttaa B:tä perintörahojen kuluttamisessa. He korostivat, että B voi suostua tähän vapaaehtoisesti tai sitten pakolla. C tehosti viestin perillemenoa näyttämällä B:lle puukkoa. B ei aluksi piitannut näistä uhkauksista, mutta A:n lyötyä häntä nyrkillä kasvoihin viesti alkoi mennä perille. A ja C päättivät, että B:tä ei ole varaa päästää kertomaan heidän suunnitelmistaan. Niinpä he ilmoittivat, että B asuu tästä lähtien A:n asunnolla. Jos hän lähtee pois, hän kuolee. Seuraavan kolmen viikon ajan tapahtumat etenivät seuraavasti. A antoi joka päivä B:lle 3 5 tablettia huumausaineeksi luokiteltavia lääketabletteja. A sai hankittua nämä baarituttaviltaan. C puolestaan

15 pahoinpiteli B:tä lähes päivittäin läpsimällä ja tönimällä tätä. Kaverukset pääsivät käsiksi B:n rahoihin siten, että he kyyditsivät tokkurassa ja peloissaan olevan B:n alueen eri pankkeihin. B nosti kolmen viikon aikana noin euroa, jotka hän luovutti A:lle. Eräällä reissulla B ei suostunut luovuttamaan nostamaansa euroa A:lle. Silloin A ilmoitti B:n olevan hänelle velkaa asumisja ylläpitokustannuksista; hän otti esille puukon, jotta viesti menisi perille. Tämän jälkeen B luovutti rahat. Päästyään rahanmakuun A ja C keksivät, että he voisivat käyttää B:n hyvää luottokelpoisuutta myös pikavippien hakemisessa. Niinpä he pakottivat B:n hakemaan noin euron edestä pikavippejä eri yhtiöistä. Kun yhtiöt olivat siirtäneet luotot B:n pankkitilille, kaverukset pakottivat B:n nostamaan rahat ja luovuttamaan ne heille. Kolmen viikon päästä A ja C alkoivat huolestua siitä, että B:n tuttavat ihmettelisivät, miksei B:tä enää näkynyt kantapaikassaan. Lisäksi he muistelivat B:n puhuneen etäisistä sukulaisistaan, jotka aika ajoin tulivat yllätysvierailulle. Niinpä he veivät B:n maistraattiin, jossa he täyttivät B:n puolesta tekaistun muuttoilmoituksen. Tämän ilmoituksen mukaan B:n osoitteeksi ilmoitettiin A:n kotiosoite. Kaksikko jäi sattumalta kiinni, kun he olivat tuoneet B:n poliisilaitokselle hakemaan miehelle uutta henkilökorttia. Lupatoimiston tarkkasilmäinen virkailija huomasi kolmikossa jotakin epäilyttävää. Hän otti yhteyttä tutkintapuolelle: lyhyen puhuttelun ja rekisterien tarkistamisen jälkeen vyyhti alkoi valjeta poliisille, jolloin A ja C otettiin kiinni. Työskentelet kihlakunnansyyttäjänä ja tehtävänäsi on tehdä syyteharkinta jutussa. Mistä rikoksista vaadit rangaistusta ja miten perustelet näkemyksesi rikosoikeudellisesti? Muista myös perustella vastauksesi, jos et vaadi jostain rikoksesta rangaistusta. Vastausta ei tarvitse laatia haastehakemuksen muotoon. Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (10 p.) 2. a) Seuraustahallisuus ja olosuhdetahallisuus (vastaus korkeintaan yksi sivu) 2. b) Rikoslain 32 luvun 6 :n (191/2011) 1 momentin 1 kohdan mukaan rahanpesusta on tuomittava se, joka ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää, välittää tai pitää hallussaan rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä tai peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän tai avustaakseen rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset

16 Kerro lyhyesti (korkeintaan muutamalla virkkeellä), mitä rahanpesun tunnusmerkistö edellyttää tahallisuudelta eli mitkä ovat tahallisuuden kohteita tässä tunnusmerkistössä ja miten tahallisuutta tällöin arvioidaan. Vastaa a- ja b-kohtaan. (10 p.) 3. Valvontarangaistuksen tuomitsemisedellytykset rikoslain mukaan? (10 p.) (vastaus korkeintaan kaksi sivua) 4. Sakon muuntorangaistus? (10 p.) (vastaus korkeintaan kaksi sivua) 5. Inarissa yhden paikallisen paliskunnan poromies on saanut vihiä, että paliskunnan alueella liikkuu ahmoja. Niinpä hän tekee kuten poromiehet poroja suojellakseen tekevät. Hän ajaa metsässä moottorikelkalla noin viiden kilometrin pituista ympyrää, jonka sisällä porot laiduntavat. Alkuillasta hän huomaa, että ympyrän sisään johtaa kahden ahman jäljet. Niinpä hän lopettaa ympyrän ajamisen ja lähtee seuraamaan moottorikelkalla ahman jälkiä. Vajaan viiden minuutin kuluttua hän huomaa, että ahmat ovat porotokan lähettyvillä. Mielessä painavat vielä viime talven porotappiot, jotka aiheutuivat siitä, että yksi ahma tappoi kerralla kymmenen poroa. Puhelimessa ei ole kenttää eikä hän voi soittaa kenellekään. Näin ollen poromies kokee ainoaksi mahdollisuudekseen ampua ahmat, olkoon ahma kuinka rauhoitettu tahansa. Poikkeuksellisesti lähimailla on kaksi rajavartijaa, jotka kuulevat laukaukset. He saapuvat paikalle ja ilmoittavat myös poliisille, että poromies oli ampunut kaksi erittäin uhanalaista ja rauhoitettua eläintä. Poliisi tutki tapausta metsästysrikoksena. Esitutkinnassa poromies vetoaa kuitenkin pakkotilaan, koska hänellä ei ole ollut muuta mahdollisuutta kuin ampua ahmat. Pian asia etenee oikeuteen. Sinä toimit Lapin käräjäoikeuden Sodankylän kanslian Ivalon istuntopaikassa käräjätuomarina. Näin ollen tehtävänäsi on arvioida, oliko ahmojen ampuminen pakkotilana oikeutettu. Kirjoita vastauksesi esseemuotoon. Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (10 p.) 6. Kerro ytimekkäästi, mitä tarkoitetaan epätäsmällisyyskiellolla ja retroaktiivisuuskiellolla. Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (10 p.)

17 VASTAUSTEN VALINNANVARAISUUS Tenttikysymyksiin sisältyy valinnanvaraisuutta seuraavien periaatteiden mukaisesti. Opiskelijan on vastattava ensinnäkin kysymykseen 1, toiseksi jompaankumpaan kysymyksistä 3 tai 4 sekä kolmanneksi jompaankumpaan kysymyksistä 5 tai 6. Tämän jälkeen opiskelija voi vapaasti valita, mihin yhteen kysymykseen hän vastaa jäljelle jäävistä kysymyksistä. Tentissä vastataan toisin sanoen yhteensä neljään (4) kysymykseen Oikeustapaus Maria oli päättänyt tappaa Matin. Mietittyään erilaisia vaihtoehtoisia tekotapoja hän päätti murskata Matin pään hallussaan olevalla rautaputkella (noin 45 cm pitkä, halkaisija 24 mm). Maria tiesi, että Matilla oli tapana tehdä joka ilta juoksulenkki kotoaan Hirvensalosta Majakkarantaan. Eräänä kauniina kesäiltana Maria asettui vahtiin pensaisiin lähelle Hirvensaloon johtavaa siltaa. Nähdessään uhrinsa tulevan juosten Maria odotti tätä rauhallisesti. Matin ohitettua pensaan Maria singahti pensaasta Matin perään ja löi häntä niin lujaa kuin pystyi rautatangolla takaraivoon. Iskun voimasta Matti kaatui maahan. Ennen poistumistaan paikalta Maria löi vielä ainakin kahdesti rautaputkella kohti makaavan uhrin päätä. Matti menetti lyönneistä tajuntansa, mutta ei kuitenkaan kuollut. Runsaat kuusi tuntia myöhemmin (aamuyöllä neljän maissa) hän tuli tajuihinsa ja yritti päästä kotiinsa Hirvensalon Kukolaan. Hirvensaloon johtavan sillan keskivaiheilla häntä alkoi kuitenkin voimakkaasti huimata ja hän otti tukea sillankaiteesta. Koska silta oli juuri tästä kohtaa vahingoittunut, kaide antoi periksi. Kappale kaidetta mukanaan Matti putosi veteen ja hukkui. Kaide oli vahingoittunut kymmenen päivää aikaisemmin, kun Antti oli ohjausvirheen vaikutuksesta ajautunut liian lähelle kaidetta pakettiautollaan. Antti oli huomannut, että sillan kaide oli saanut kunnon täräyksen mutta välttääkseen vahingonkorvausvelvollisuuden hän ei ollut tehnyt mitään ilmoitusta tapahtuneesta. Törmäyksen jälkeisenä päivänä joku oli kuitenkin tehnyt ilmoituksen vahingoittuneesta kaiteesta Turun kaupungin rakennusvirastolle. Tämän tyyppisistä töistä vastuussa oleva insinööri Jukka oli muiden töiden takia lykännyt käyntiä paikalla myöhempään ajankohtaan. Näin ollen kaidetta ei ollut vielä korjattu Matin horjahdettua sitä vastaan. Oikeuslääketieteellisen tutkimuksen mukaan Matti kuoli hukkumalla. Lyönneistä saatu vamma ei oikeusla a ka rin mielesta ollut tappava. Vamma oli kuitenkin varmuudella saanut Matin vahvasti tokkuraiseksi ja hänen kykynsä tulla toimeen itsenäisesti oli sen vuoksi tapahtuma-aikana ollut vahvasti alentunut.

18 Työskentelet kihlakunnansyyttäjänä ja tehtävänäsi on tehdä syyteharkinta jutussa. Mistä rikoksista vaadit rangaistusta ja miten perustelet näkemyksesi rikosoikeudellisesti? Muista myös perustella vastauksesi, jos et vaadi jostain rikoksesta rangaistusta. Vastausta ei tarvitse laatia haastehakemuksen muotoon. Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (10 p.) 2. Selosta lyhyesti (korkeintaan muutamalla virkkeellä), mitä tarkoittaa a) rikossäännös b) seuraustahallisuus c) kieltoerehdys d) oikeushyvien suojelun periaate 3. Valvontarangaistuksen tuomitsemisedellytykset rikoslain mukaan? (10 p.) (vastaus korkeintaan kaksi sivua) 4. Sakon muuntorangaistus? (10 p.) (vastaus korkeintaan kaksi sivua) 5. Vastaa ytimekkäästi, mitä kirjoitetun lain vaatimus ja epätäsmällisyyskielto merkitsevät rikosoikeudessa? (10 p.) (vastaus korkeintaan kaksi sivua) 6. Aaron oli yöllä tunkeutunut Bengtin ja Cecilian asuttamaan asuntoon, jossa Bengt ja Cecilia olivat nukkumassa. Välittömästi asuntoon päästyään Aaron aloitti nukkuvan Bengtin pahoinpitelyn. Samalla Cecilia heräsi ja alkoi kirkua. Kirkumisen jatkuessa Aaron lopetti Bengtin pahoinpitelyn ja alkoi pahoinpidellä ja kuristaa Ceciliaa. Rytäkän yhteydessä Bengt sai käsiinsä työpöydälle olleet sakset, jolla hän iski Ceciliaa kuristavaa Aaronia ylävartaloon useita kertoja. Tämän seurauksena Aaron lopetti Cecilian kuristamisen ja otti muutaman askeleen taaksepäin solvauksia ladellen. Tilanteen rauhoittaakseen Bengt iski saksilla Aaronia varmuuden varaksi vielä muutaman kerran ylävartaloon, jonka jälkeen Aaron poistui asunnosta.

19 Käräjäoikeudessa Aaron tuomittiin kotirauhan rikkomisesta ja pahoinpitelyistä rangaistukseen. Bengt tuomittiin käräjäoikeudessa törkeästä pahoinpitelystä, vaikka hän oli oikeudessa vedonnut hätävarjeluun. Bengt ei tuomiota hyväksynyt vaan päätti valittaa hovioikeuteen. Samalla hän päätti vaihtaa oikeudenkäyntiavustajansa, koska hänen nykyinen avustajansa ei tajunnut rikosoikeudesta tuon taivaallista. Oikeastaan Bengt ajatteli, että hänen saamansa tuomio oli nimenomaan avustajan vika, joka ei ymmärtänyt edes sitä, että ihmisellä on oikeus puolustaa itseään ja läheisiään. Nyt hän tiedustelee, josko sinulta löytyisi asiantuntevia neuvoja koskien hätävarjelua. Arvioi perustellusti, ovatko Bengtin toimet olleet hätävarjelua tai anteeksiannettavaa hätävarjelun liioittelua. (10 p.) (vastaus korkeintaan kaksi sivua) VASTAUSTEN VALINNANVARAISUUS Tenttikysymyksiin sisältyy valinnanvaraisuutta seuraavien periaatteiden mukaisesti. Opiskelijan on vastattava ensinnäkin kysymykseen 1, toiseksi jompaankumpaan kysymyksistä 3 tai 4 sekä kolmanneksi jompaankumpaan kysymyksistä 5 tai 6. Tämän jälkeen opiskelija voi vapaasti valita, mihin yhteen kysymykseen hän vastaa jäljelle jäävistä kysymyksistä. Tentissä vastataan toisin sanoen yhteensä neljään (4) kysymykseen Oikeustapaus A ja B olivat seurustelleet pari vuotta. He olivat suunnitelleet myös naimisiin menemistä, mutta aikeet olivat jääneet vielä puheiden tasolle. Pariskunta ei asunut virallisesti yhdessä, mutta tosiasiassa A vietti suurimman osan vapaa-ajastaan B:n merenrannalla sijaitsevassa talviasuttavassa kesämökissä. Yhteiselo oli kovin rauhatonta, mikä johtui erityisesti siitä, että kummatkin käyttivät runsaasti alkoholia. Humalassaan ollessaan A muuttui mustasukkaiseksi ja aggressiiviseksi. Hän oli seurustelusuhteen aikana käynyt muutaman kerran käsiksi B:hen niin, että B oli saanut mustelmia käsiinsä ja naarmuja kasvoihinsa. B oli puolestaan humalassa ollessaan haukkunut A:ta ja onnistunut myo s jakelemaan litsareita. Lisa ksi B saattoi menetella ta ysin ennakoimattomasti nautittuaan alkoholia. Tästä oli osoituksena muun muassa se, että hän oli aikoinaan edellisen poikaystävänsä C:n kanssa seurustellessaan päättänyt sanaakaan sanomatta hypätä yhtäkkiä veneestä pois ja uida läheiseen saareen. Eräänä kauniina alkusyksyn päivänä A ja B olivat lähteneet veneilemään. Kummallakin oli pelastusliivit päällään. He päättivät poiketa mantereella sijaitsevaan anniskelupaikkaan, jossa päivä sujui rattoisasti alkoholia nauttien. Illan hämärtyessä A ja B suuntasivat takaisin kesämökille. Matkanteko ei sujunut kuitenkaan leppoisissa merkeissä, vaan alkoholi oli saanut kummankin

20 ärtyneeksi ja he sättivät toisiaan milloin mistäkin aiheesta. Matkan jatkuttua jonkin aikaa tapahtumat saivat ikävän käänteen. B joutui yhtäkkiä veden varaan, mutta A ei jäänyt paikalle selvittämään asiaa ja jatkoi matkaansa kesämökille. Rantaan saavuttuaan hän meni mökille, sammui vuoteeseen ja heräsi seuraavana aamuna D:n ilmestyttyä paikalle. Jonkin aikaa asiaa ihmeteltyään A ja D katsoivat parhaaksi lähteä etsimään B:tä. Kun etsintä oli kestänyt jonkin aikaa, D päätti ottaa yhteyttä poliisin. D:n keskustellessa poliisin kanssa A löysi B:n pelastusliivit läheltä laituria. Etsintöjen jatkuessaan päivän aikana sukeltaja löysi B:n hukkuneena noin 500 metrin päästä kesänmökin rannasta. Oikeuslääketieteellisen selvityksen mukaan B:n kuolinsyy oli hukkuminen, johon oli myötävaikuttanut alkoholin käyttö. Selvityksen mukaan B oli vetänyt vettä keuhkoihinsa ennen kuolemaansa, mutta hänestä ei löytynyt ulkoisen väkivallan merkkejä. Poliisi alkoi myöhemmin epäillä A:ta rikoksesta. A kertoi esitutkinnassa illan tapahtumista seuraavasti. B oli täysin yllättäen hypännyt veneestä heidän lähestyessään kesämökkiä. A oli ajatellut, etta antaa sen nyt menna menojaan, koska oli tiennyt B:n olevan hyva uimari. Lisa ksi hän muisti B:n käyttäytyneen dramaattisesti vastaavalla tavalla aikaisemmin. A ilmoitti, että hän ei missään nimessä ollut käynyt käsiksi B:hen niin, että hän olisi työntänyt B:n veteen tai muutenkaan myötävaikuttanut siihen, että B oli joutunut veden varaan. Hän ei osannut kertoa, miksi B:n pelastusliivit olivat löytyneet rannalta. Hän oli kuitenkin täysin varma, että hänellä ei ollut mitään tekemistä pelastusliivien mahdollisen riisumisen kanssa. A ilmoitti, että hänellä ei ollut mitään syytä jäädä paikalle selvittämään B:n tilannetta. Tämä johtui nimenomaan siita, etta sinneha n se B itse oli halunnut. Lisa ksi ha n uskoi B:n ilmestyvän aikanaan mökille. 15 asteisessa merivedessä uiminen oli hänen mielestään omiaan selvittämään kenen tahansa humalassa olleen pään. Lisäksi A korosti, että hänestä ei olisi ollut muutenkaan mitään apua B:lle. A oli kertomansa mukaan huono uimari ja pelkäsi todellisuudessa vesillä liikkumista. Lisäksi ha nella oli ns. ja a tynyt olkapa a eli ha n ei olisi pystynyt nostamaan keta a n vedesta pois. Työskentelet kihlakunnansyyttäjänä ja tehtävänäsi on tehdä syyteharkinta jutussa. Mistä rikoksista vaadit rangaistusta ja miten perustelet näkemyksesi rikosoikeudellisesti? Muista myös perustella vastauksesi, jos et vaadi jostain rikoksesta rangaistusta. Vastausta ei tarvitse laatia haastehakemuksen muotoon. Vastaus korkeintaan kaksi sivua. (10 p.) 2. a) Yrityksestä luopuminen ja tehokas katuminen (vastaus korkeintaan yksi sivu) 2. b) A pa a tta a hankkia makkaraa leiva n pa a lle anastamalla kodinelektroniikkaa ja muita arvotavaroita. Hän tuntee entuudestaan B:n, joka ostaa käytettyä tavaraa, eikä esitä turhia kysymyksiä tavaran alkuperästä. A löytää nopeasti sopivan keikkakohteen ja saa selville, että asukkaat lähtevät seuraavana päivänä viikon lomamatkalle. Hän saapuu asunnolle pimeän koittaessa ja rikkoo asunnon ikkunan tarkoituksenaan mennä sitä kautta sisälle. Ikkunan rikkomisen jälkeen hän kuulee koiran haukuntaa. A:sta kuulostaa ikään kuin siltä, että haukunta vahvistuisi. A alkaa pelätä kiinnijäämistä ja niinpä hän poistuu paikalta. Myöhemmin ilmenee, että kukaan ei ollut tulossa asuntoa kohti.

Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset)

Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset) 1 Velvoiteoikeus Oikeudenalojen perusteet Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset) 18.3.2015 1. A Oy oli ostamassa B Oy:ltä biodieseljalostamoa. A halusi tehdä

Lisätiedot

- Minulta meni löydön jälkeen viikko ennen kun uskalsin jälleen olla kotonani. Nyt säpsähdän jokaista ääntä.

- Minulta meni löydön jälkeen viikko ennen kun uskalsin jälleen olla kotonani. Nyt säpsähdän jokaista ääntä. Tuntematon mies jätti naisen puhelimeen järkyttävän yllätyksen 16.11.2013 Englannin Plymouthissa asuva Susan ymmärsi puhelimensa kuvia selatessaan, että itseään kuvannut mies on käynyt naisen kotona useita

Lisätiedot

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti Perhe- ja jäämistöoikeus Oikeudenalojen perusteet PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti 23.4.2015 Huom! Kysymykset 1 2 (professori Markku Helin) ja toisaalta 3 4 (tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos.3.1 Yrjö Reinikainen Todistelutarkoituksessa

Pos.25. Käsittely Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee v.2000 Pos.3.1 Yrjö Reinikainen Todistelutarkoituksessa Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos.3.1 Yrjö Reinikainen Todistelutarkoituksessa Yrjö Reinikaista kuullaan todistelutarkoituksessa ja ensimmäisenä kysyy Asianajaja Pekka

Lisätiedot

PALKOHEDELMÄT A novel by Jani Muhonen

PALKOHEDELMÄT A novel by Jani Muhonen PALKOHEDELMÄT A novel by Jani Muhonen Copyright 2013 Jani Muhonen & Oletko tosissasi Oy Smashwords Edition Palkohedelmat.fi License Notes This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook

Lisätiedot

RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII

RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII KESKUSRIKOSPOLIISI CENTRALKRIMINALPOLISEN Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII Taina Neira, Juha Perämaa ja Pekka Vasara 2/2003 Päivittänyt Viivi Jantunen 8/2014 Keskusrikospoliisi

Lisätiedot

URS Harmaa antologia

URS Harmaa antologia URS Harmaa antologia Tekstien ja kuvien copyright on tekijöillä. Kansikuva: Slobodan Mračina (Twister025) Dreamstime.com Toimitus & taitto: Tuomas Saloranta Kustannus Hauenleuka 2011 http://hauenleuka.nettisivu.org/

Lisätiedot

HERRA ELÄÄ Pastori Ei'ichi Itoon elämänkerta

HERRA ELÄÄ Pastori Ei'ichi Itoon elämänkerta HERRA ELÄÄ Pastori Ei'ichi Itoon elämänkerta Suomennos Jorma Pihkala JOHDANTO Japanin protestanttinen lähetyshistoria on varsin lyhyt. Kun amerikkalaiset sotalaivat pakottivat 250 vuotta muusta maailmasta

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE. Oikeutta jonottavat

SILENT REPORTAGE. Oikeutta jonottavat SILENT REPORTAGE Oikeutta jonottavat Miksi oikeusprosessit kestävät Suomessa niin pitkään? Lakimiesten ja asianosaisten haastatteluja talvella 2012-2013 ISBN 978-952- 6632-22- 3 (nid.) ISBN 978-952- 6632-23-

Lisätiedot

TAKAAJA MARTTI KOSKENKORVA

TAKAAJA MARTTI KOSKENKORVA TAKAAJA MARTTI KOSKENKORVA Ensimmäinen painos Martti Koskenkorva ISBN 978-952-67557-1-7 Valokuvat: Jaakko Koskenkorva Graafinen suunnittelu: Jaakko Koskenkorva Oikoluku: Jaakko ja Sari Koskenkorva Paino:

Lisätiedot

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa?

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa? PROSESSIOIKEUS Oikeudenalojen perusteet 19.2.2015 Jokainen vastaus eri arkille, palautus eri pinoihin. Jokaiseen kysymykseen on jätettävä vastauspaperi nimellä ja opiskelijanumerolla. Vastauksen pituus

Lisätiedot

900 000 SUOMALAISTA. 9 tarinaa rahapelaamisesta

900 000 SUOMALAISTA. 9 tarinaa rahapelaamisesta 900 000 SUOMALAISTA 9 tarinaa rahapelaamisesta Julkaisija: Sosped säätiö Sosped stiftelsen Sosped Foundation Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki www.sosped.fi pelirajaton.fi Toimitus: Jari Hartikainen, Jouni

Lisätiedot

Eelis Laine Vihreää ruohoa, vihreää verkaa

Eelis Laine Vihreää ruohoa, vihreää verkaa Eelis Laine Vihreää ruohoa, vihreää verkaa Vapaaehtoisena Aasian ja Tyynenmeren alueella käsikirjoitus If you have come here to help me, you are wasting our time. But if you have come because your liberation

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

Zem: PROVOSOIMISEN TAIDE

Zem: PROVOSOIMISEN TAIDE Zem: PROVOSOIMISEN TAIDE Hoop Hollanderin muistelmat on otsikoitu Järki voitti vai voittiko. Ulvilan surman epäillyn tarina (2011). Teoksen otsikko sekä sitä seuraava kursivoitu johdantokappale tiivistävät

Lisätiedot

Jari Eerola Lohikäärmekivet 2002

Jari Eerola Lohikäärmekivet 2002 1 LUKU 1 PLANEETTA GROZ...3 LUKU 2 LOHIKÄÄRMEKIVI...5 LUKU 3 HÄÄTÖ REVILISTÄ...7 LUKU 4 TOINEN LOHIKÄÄRME KIVI...10 LUKU 5 UUSI TEHTÄVÄ...12 LUKU 6 CANVIRIN LUOLASTO...15 LUKU 7 VIIMEINEN VALITTU...18

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

Poliisimies Kähkösen neljä elämää

Poliisimies Kähkösen neljä elämää Poliisimies Kähkösen neljä elämää Vesa Kähkönen oli toiminut poliisin jalossa ammatissa jo melkein neljännesvuosisadan. Ura alkoi Ruukin poliisilaitokselta Pohjois-Pohjanmaalta. Työ oli silloin ihmisen

Lisätiedot

YRITYS HYVÄ 2013 VOITTAJAKIRJOITUKSET JA -RYHMÄTYÖT

YRITYS HYVÄ 2013 VOITTAJAKIRJOITUKSET JA -RYHMÄTYÖT YRITYS HYVÄ 2013 VOITTAJAKIRJOITUKSET JA -RYHMÄTYÖT Yritys Hyvä 2013 Voittajakirjoitukset ja -ryhmätyöt Toimitus ja taitto Annika Jokinen, Kerhokeskus - koulutyön tuki ry Kirjoitusten luonnehdinnat Anne

Lisätiedot

Mahatma Gandhi. Anna Kontula TÄSTÄ ÄITI VAROITTI

Mahatma Gandhi. Anna Kontula TÄSTÄ ÄITI VAROITTI TÄSTÄ ÄITI VAROITTI Anna Kontula Mahatma Gandhi TÄSTÄ ÄITI VAROITTI Anna Kontula Mahatma Gandhi Into-pamfletit tarkastelevat maailmaa eri kulmista, arkailematta, mutta puheet perustellen. Ärhäkät puheenvuorot

Lisätiedot

Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään.

Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään. 16.11.2257 : Babylon 5 Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään. Kontaktihenkilöni, Babylon 5:n tiedeinstituutissa toimiva professori Muath Kalon (joka

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

14.7.2011. Sisältö: Osa I

14.7.2011. Sisältö: Osa I 14.7.2011 Sisältö: Osa I Paavon onni... 3 Paavon ja Veikon Tallinnan matka... 12 Rahamies... 16 Terapiaa, sanoi Paavo... 21 Helsinki... 28 Kalamies Armas... 31 Sivistystä... 35 Testamentti... 37 Osa II

Lisätiedot

ULTRAJUOKSIJA 3/2006

ULTRAJUOKSIJA 3/2006 ULTRAJUOKSIJA 3/2006 ULTRA- JUOKSIJA 3/2006 Pasi Kurkilahti Puustellintie 7 as. 6 19120 VIERUMÄKI puh. 040-589 0626 pasi.kurkilahti@vierumaki.fi Tili: Päijät-Hämeen Osuuspankki 504506-20095774 Ultrajuoksija

Lisätiedot

Berliini 1980 Tammikuinen kylmä aamupäivä Muurin itäpuolella

Berliini 1980 Tammikuinen kylmä aamupäivä Muurin itäpuolella Parhaat vuodet Berliini 1980: Raymond Brandzer on Länsi-Berliinin rajavartija. Hänen työpaikkansa on Checkpoint Charlien rajanylityspaikka. Hän salakuljettaa länsitavaraa Itä-Berliiniin kahden itävartijan

Lisätiedot

Tällä kertaa vain kävi näin

Tällä kertaa vain kävi näin Tällä kertaa vain kävi näin Työtapaturmatarinoita Helsingin kaupungilta Julkaisija: Helsingin kaupungin henkilöstökeskus Osoite: PL 4500, 00099 Helsingin kaupunki (Ensi linja 1, 00530 Helsinki) Tilaukset:

Lisätiedot

HÁNTÁ voi ODOTTAA JOS ANNELI AUER ON SYYTO N,

HÁNTÁ voi ODOTTAA JOS ANNELI AUER ON SYYTO N, A n u N o u s i a i n e n JOS ANNELI AUER ON SYYLLINEN miehensá kuolemaan, HÁNTÁ voi ODOTTAA elinkautinen VANKEUS. JOS ANNELI AUER ON SYYTO N, kukaan ei enáá tiedá, mitá tástá kaikesta tulisi ajatella.

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT ISBN 978-952-457-405-1 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT RAPORTIN LAATIJA: EIJA SEPPÄNEN, FOUNTAIN PARK OY HELSINKI 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 5 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Episode 5 Die, Captain Neutron, Die! Part one The Deadheads Incident

Episode 5 Die, Captain Neutron, Die! Part one The Deadheads Incident 5. pelisessio, yksityiskohtainen tiivistelmä (transkripti tulee jälkijunassa) Tämä tiivistelmä on kirjoitettu tallenteiden pohjalta, ja on jaoteltu osiin, joista jokainen on nimetty. Osat ovat vastaavat,

Lisätiedot