Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu. Kuulemistilaisuudet Säätytalolla Esitykset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu. Kuulemistilaisuudet Säätytalolla 7. 8.6.2007 Esitykset"

Transkriptio

1 Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Kuulemistilaisuudet Säätytalolla Esitykset

2 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus (Aki Siponen) Projektiesittelyt (n. 60min) Nykytilan kartoitus Arkkitehtuurimenetelmä Toiminta- ja ohjausmalli Integraatioarkkitehtuuri Perustietovarannot Messut (n. 60min) Yhteenvetokeskustelu ja tilaisuuden päätös (n. 30min) 2

3 Sisältö Avaus Nykytilan kartoitus Arkkitehtuurimenetelmä Toiminta- ja ohjausmalli Integraatioarkkitehtuuri Perustietovarannot Käyttöönotto 3

4 Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Tilaisuuden ohjelma Miltä julkishallinnon palvelukehityksen maailma voisi näyttää Minkälaisia hyötyjä kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä halutaan saada aikaan Mitä me haluamme teiltä 4

5 SOSTUK fiktiivinen poikkihallinnollinen prosessi kokonaisarkkitehtuurinäkökulmasta Miten tavoitetilassa tulisi hyödyntää standardeja tavoiteltavan yhteentoimivuustason saavuttamiseksi Vuosi on 20XX (ei niin kovin kaukana tulevaisuudessa)

6 Oheisessa kuvassa näkyvät tämän malliesimerkin toteuttamiseen tarvittavat tahot, jotka kukin vastaavat tietystä rajatusta osasta julkishallinnon monilukuisista toiminnoista. Kansallinen toimijakartta Kansalais Virasto AlueHallinto Taloushallinto Virasto RikosVirasto Armon RahoitusVirasto vuonna 20XX kansallisen kokonaisarkkitehtuurin hedelmät ovat ovat poimittavissa, sillä sillätoimijat tietävät paikkansa ja ja roolinsa julkishallinnollisella pelikentällä. 6

7 Prosessikartta (prosessinomistajat) Kansalais Virasto PROSESSIT BanaaniProsessi AlueHallinto PROSESSIT Sosiaaliperusteinen tuki (SOSTUK) [ ---] Taloushallinto Virasto PROSESSIT PäärynäProsessi Esimerkissämme vastuullisena RikosVirasto toimijana (prosessinomistaja) on on PROSESSIT Aluehallinto niminen organisaatio, PolkupyöräProsessi joka joka on on päättänyt tehdä uuden asiakaslähtöisen SOSTUKpalveluprosessinsa kokonaisarkkitehtuurin kanssa yhteensopivalla tavalla RahoitusVirasto PROSESSIT KurpitsaProsessi 7

8 Prosessikuvaus Sanallisessa prosessikuvauksessa Prosessi: SOSTUK tulee Aluehallinnon Asiakas: Kaisa Kansalainen [liike]toiminnalliset kertoa ketä ketä prosessi asiantuntijat Prosessinomistaja: AlueHallinto pähkäilevät palvelee, kuumeisesti kuka miten prosessi olisi sen olisi toteutettavissa sen omistaa Palvelutarve: sekä näppärästi ja ja kustannustehokkaasti. mitä mitä Maksatus, Kelpoisuusarvio (poikkihallinnollisia) palveluita Tietotarve: Päädytään poikkihallinnolliseen, ja ja tietoja se Osoitetiedot, Tulotiedot, Rikosrekisteritiedot, automatisoituun Tukihistoriatiedot prosessiin. se tarvitsee 8

9 Prosessikuvaus Aloitus Lopetus Kansallinen prosessinmallinnuskieli/kuvaustapa Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä määrittelee prosesseista: Käytä aina aina standardia BPQXL kuvauskieltä prosessia mallintaessasi. Mm. Mm. Sinisen Softaoraakkelin graafinen mallinnusväline tukee tätä kieltä. mallinnusväline tukee tätä kieltä. 9

10 Asiakas Aloitus Hakemus Osoite Valmistelu Rikostausta Prosessin Tietotarve ja Palvelutarve? Prosessi on on asiakaslähtöinen, joten Päätös ensin mietitään Päätös mitä tehtävässä mitä tehtävään inputia Lopetus ja ja outputia se oikeutettu taho taho Prosessin ensimmäinen se tutkii tarjoaa asiakkaalle. tutkii tietopohjaa ja ja pyytää tehtävä on on Valmistelu, asiakkaasta ns. ns. johon kuuluu päätökseen Kelpoisuus- kelpoisuusarviota, joka joka tarvittavan tietopohjan arvio on on erillinen RikosViraston kerääminen tarjoama analyysipalvelu. Asiakas Ennen Toimeen- kuin kuin prosessi Jos Jos inputtina on pidetään on Päätös pano asiakkaan Päätös tehdään näiden näkökulmasta Hakemusta, asiakkaan valmis, Tulot tekijöiden Tilitapahtuma pohjalta. tarvitaan näkökulmasta vielä outputin vielä Maksatus-palvelua, pitäisi olla olla (myönteinen) jossa toimeenpannaan päätös, joka joka johtaa päätöksen Maksatus Tukihistoria rahalliset rahalliseen vaikutukset. seuraamukseen. 10

11 Seuraavaksi prosessia kehittävä taho taho turvautuu taas taas kokonaisarkkitehtuurikehikkoon Palvelukartta (palvelut ja tiedot) ja ja menetelmän tuottamaan [standardiin] Prosessinrakentajat kuvaukseen saatavilla olevista palveluista ja ja tiedoista. löytävät Nämä ovat taas ovat käytettävissä taas tarvitsemansa kokonaisarkkitehtuurin puitteissa sovittujen tiedot avoimien standardien hakijan rajapintojen kautta, luonnollisesti. tukihistoriasta kytkeytymällä Kansalais AlueHallinto Taloushallinto Virasto Virasto TaloushallintoViraston PROSESSIT PALVELUT Sosiaaliperusteinen tuki (SOSTUK) PALVELUT hallinnoimiin Prosessin tarvitsema Maksatus tietovarastoihin. Kelpoisuusarvio-palvelu TIEDOT TIEDOT Osoite löytyy Tukihistoria esimerkiksi kartan avulla RikosViraston palveluvalikoimasta. RikosVirasto RahoitusVirasto PALVELUT Kelpoisuusarvio TIEDOT Rikostausta PALVELUT TIEDOT Tulot 11

12 Asiakas Aloitus Prosessi- Seuraavassa instanssi animoitu esitys prosessi-instanssin liikkeistä Kansalaisportaali edellä mainitussa prosessissa. Osoite Osoitekysely Hakemus Osoitevastaus Valmistelu Kansalaisen lähtö- ja ja maalipaikka on on luonnollisesti julkishallinnon yhteinen Tukihistoria portaali Public Gateway Finland eli eli PGF. Tukikysely Tukivastaus Rikoskysely Rikosvastaus Tulokysely Tulovastaus Rikostausta Tulot 12

13 Asiakas Kansalaisportaali Osoite Valmistelu Päätös Tukihistoria Kelpoisuusarviopyyntö Kelpoisuusarviopäätös Rikostausta Kelpoisuusarvio Tulot 13

14 Asiakas Lopetus Kansalaisportaali Päätös Tilitapahtuma Toimeenpano Maksatuspyyntö Maksatus 14

15 Prosessin sanomat Hakemus Osoitekysely Osoitevastaus Kelpoisuusarviopyyntö Maksatuspyyntö Päätös Rikoskysely Rikosvastaus Kelpoisuusarviopäätös Tilitapahtuma Tulokysely Tulovastaus Tukikysely Tukivastaus Prosessin tarvitsemat tiedot eivät kuitenkaan ole ole semanttisesti yhteentoimivia ellei ellei tähän ole ole kiinnitetty eksplisiittisesti huomiota. Tietoa ja ja palvelupyyntöjä välittävät sanomat on on siis siis rakennettava kokonaisarkkitehtuurissa määritellyllä yhteensopivalla tavalla. 15

16 Miten rakennan nämä sanomat?? Vastaus: Avointen kansallisten standardien avulla

17 Kansallinen repositorio Prosessirakentajien tukena on on onneksi kattava kansallinen [tietovarasto], joka joka jakautuu käsitehakemistoon, skeemahakemistoon sekä palveluhakemistoon. Käsite- metatieto- hakemisto Skeema- hakemisto Palvelu- hakemisto 17

18 Käsitemäärittelyt Itse Itse kukin toimija- ja ja palvelukartalla esiintyvä [taho/organisaatio/toimiala/virasto] on on kantanut kortensa kekoon ja ja laatinut hallinnoimistaan/omistamistaan tiedoista standardit käsitemäärittelyt. 18

19 Käsitemäärittelyt Kevyt ja ja näppärätoiminen standardointisihteeristö on on seulonut [virastojen] käsiteehdokkaat hyväksymällä osan, yhdistämällä osan yhteisiksi käsitteiksi, hylkäämällä osan sekä nostamalla tietyt käsitteet kansallisiksi [ydinkäsitteiksi] Alakohtaiset yhteiskäyttöiset Yhteiset käsitteet ydinkäsitteet 19

20 yksi pätkä prosessista Palataan siis siis takaisin SOSTUK-prosessin Uudessa uljaassa rakennusvaiheisiin. maailmassa tällaisesta Haa! Valmistelu Tarvitsemme Menenpäs sooloilusta viedään ITtoimittaja standardit surutta saunan Rikostausta-tietoa pyörän ei ei IT- Osoittautuukin, että keksimään että vastaava taakse. sanomat, jotta uudelleen. olekaan määritelty meiltä voi kysyä Saan standardilla rikoksista tavalla! ja laskutettavaa!!! Rikoskysely Saunan takana voimme antaa Vastuuhenkilö Rikosvastaus kokoontuu EA-opintopiiri, vastauksen. päättää jossa opitaan ryhdistäytyä ja ja toteuttaa Rikostausta monipuolisten opetus- [tietopalvelunsa] välineiden Palvelu/tieto- avulla yhteensopivalla vastaava tavalla. hyvä tapa tapa toteuttaa rajapintoja. Palvelu/tieto- Sanomantekijä 20

21 No miten minä muka sitten teen Rikoskysely Rikosvastaus Sanomantekijä Sanoman tilaaja oli oli ystävällisesti määritellyt että ettänämä ovat ovat juuri juuri ne ne tiedot joita joita lentelee rajapinnan yli yli ees eestaas. Onneksi kaikki löytyivät valmiina hakemistosta. valmiina hakemistosta. Hae käsitteitä: Hae Sanomanrakennus Hakukäyttöliittymä Etunimet Sukunimi Henkilötunnus Sanomanrakennusta varten on on olemassa omat standardit menettelyt. Väkivaltarikos Huumausainerikos Viraltapano Syyntakeettomuus Ensin pitää hakea tarvittavan tiedon käsitemäärittely, jotta jotta voidaan laatia sanomat oikeista lego-palikoista. 21

22 Etunimet metatietokuvaus Sukunimi Henkilötunnus Rikostiedot.xsd Väkivaltarikos Lisäksi <xsd:schema tästä Huumausainerikos Viraltapano Syyntakeettomuus Sanomanrakennus [Linkki] ohjasi sanomanrakentajan suoraan skeemahakemiston puolelle, josta löytyi Käsitehakemistosta tämä eli [aggregaatti-/koosteskeema] eli nyt nyt ei ei tuttavallisemmin tarvitakaan Käsite: Väkivaltarikos muuta kuin kuin tämän Sanastosta löytyi importoiminen rikas siihen rakennettavaksi metatietokuvaus tilattuun XML-skeemaan! Näppärää. tarvittavasta käsitteestä. käsiteartikkelista löytyi myös viittaus standardin XML-syntaksin mukaiseen atomaariseen tietoelementtiin! targetnamespace="http://www.rikos.fi/skeemat/xxxxx/2008/12/11" xmlns="http://www.rikos.fi/skeemat/rikostiedot/2008/12/11" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" elementformdefault="qualified"> <xsd:element name= Aaaaaaaa" type="xsd:string"/> <xsd:element name= Bbbbbbbb" type="xsd:string"/> <xsd:element name= Vakivaltarikos" type="xsd:string"/> <xsd:element name= Dddddddd" type="xsd:string"/> <xsd:element name= Eeeeeeeee" type="xsd:string"/> <xsd:element name= Ffffffffffffff" type="xsd:string"/> </xsd:schema>... Määritelmä: sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia Selite: Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Skeemaviittaus: Rikostiedot.xsd (koosteskeema) Skeemanimi: Vakivaltarikos Nimiavaruus: 11/ 22

23 Iloinen sanomanrakentaja surkutteli mielessään niitä niitäea- konformiudesta tietämättömiä kollegoitaan, jotka edelleen repivät sanomiin tarvittavat käsitteet ties ties mistä kellarikomerosta Etunimet Sukunimi Henkilötunnus Väkivaltarikos Huumausainerikos Viraltapano Syyntakeettomuus Sanomanrakennus [Rikoskysely.xsd] Rikosvastaus.xsd <xsd:schema targetnamespace="http://www.xxxx.fi/skeemat/xxxxx/200x/00/00" <xsd:schema targetnamespace="http://www.xxxx.fi/skeemat/xxxxx/200x/00/00" xmlns="http://www.xxxxx.fi/skeemat/yyyyyy/200x/00/00" xmlns="http://www.xxxxx.fi/skeemat/yyyyyy/200x/00/00" xmlns:osoite="http://www.xxxxxxxx.fi/skeemat/zzzzzzzz/200x/00/00" xmlns:osoite="http://www.xxxxxxxx.fi/skeemat/zzzzzzzz/200x/00/00" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" elementformdefault="qualified"> xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" elementformdefault="qualified"> <xsd:import namespace="http://www.rikos.fi/skeemat/rikostiedot/2008/12/10" <xsd:import namespace="http://www.rikos.fi/skeemat/rikostiedot/2008/12/10" schemalocation= Rikostiedot_v1.0.xsd"/> schemalocation= Rikostiedot_v1.0.xsd"/>.... <xsd:element ref= xxxxxx:etunimet"/> <xsd:element ref= xxxxxx:etunimet"/> <xsd:element ref= xxxxxx:sukunimi"/> <xsd:element ref= xxxxxx:sukunimi"/> <xsd:element ref= xxxxxx:henkilotunnus /> <xsd:element ref= xxxxxx:henkilotunnus />.... <xsd:element ref= rikos:vakivaltarikos"/> <xsd:element ref= rikos:vakivaltarikos"/> <xsd:element ref= rikos:viraltapano /> <xsd:element ref= rikos:viraltapano />.... </xsd:schema> </xsd:schema> Sanomantekijä 23

24 Mitä tämä tarkoittaa alkuperäisen prosessin kannalta? Vastaus: Todellista yhteentoimivuutta. Piste.

25 Kaikki prosessitieto välittyy standardeina skeemoina!!! Asiakas Hakemus Aloitus Hakemus.xsd Osoite Osoitevastaus.xsd Valmistelu Tulot Tulovastaus.xsd Päätös Sen pituinen se. Toimeenpano Kelpoisuusarvio Kelpoisuuspäätös.xsd vai tehtäisiinkö kuitenkin vai tehtäisiinkö kuitenkin sadusta totta? Lopetus Asiakas Päätös Päätös.xsd Tilitapahtuma Tilitapahtuma.xsd Rikostausta Rikosvastaus.xsd Tukihistoria Tukivastaus.xsd Maksatus Maksatuspyyntö.xsd 25

26 Valtionhallinnon tietojärjestelmien kartoitus Aki Siponen Valtiovarainministeriö

27 Sisältö Tietojärjestelmäkartoituksen kattavuudesta Tietojärjestelmäkartoituksen tuloksia Havaintoja ja johtopäätöksiä 27

28 Tietojärjestelmien kartoitustyö oli haastavaa Muut Hallinnonala Vastauksissa mukana Henkilöstö Vastausten ulkopuolella 21. EK Henkilöstön määrällä arvioiden vastauksissa mukana on n. 91% organisaatioista 22. TPK 80 0 Suurimpia ulkopuolelle jääneitä: 23. VNK Suomen Pankki, Pankkitarkastus, VTV 24. UM UVI, SM Palke, Maistraatit Senaatti-kiinteistöt 25. OM Valtion kouluja, yliopistokeskuksia 26. SM Tapio 27. PLM Työsuojelupiirit, valtion mielisairaalat ja koulukodit 28. VM Vastaanottokeskukset 29. OPM Tietojärjestelmien tietojen keruu kuviteltua 30. MMM haastavampaa Tieto hajautunut organisaatioihin 31. LVM Kokonaiskuvan saaminen vaikeaa 32. KTM Tietojärjestelmistä tunnistettu 90-95% 33. STM Tietosisällöstä (35 tietoa/järjestelmä) saatu n. 25% 34. TM YM Kaikki yhteensä Valtion 119 IT-toiminnan 268 johtamisyksikkö Emme kysyneet tai eivät vastanneet 28

29 Tietojärjestelmien toiminnallisesta luokittelusta

30 Varsinaiset tietojärjestelmät kansalais- ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta Yhteensä Tyhjä Tukipalvelut Kollektiiviset palvelut Yksilölliset palvelut Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 01 Yhteiskunnallinen päätöksenteko ja valvonta Toimialan toimintapolitiikka Toimialan toiminnan valvonta Toimialan toiminta Tyhjä Yhteensä

31 Tietojärjestelmien käyttöönottovuosi / tietojärjestelmää tai aiemmin tai myöhemmin

32 Havaintoja ja johtopäätöksiä

33 Havaintoja tietojärjestelmistä Havainto Välillinen valtionhallinto Käyttäminen, omistaminen, rahoittaminen Kansalaisnäkökulmasta välillisen valtionhallinnon tarjoamat palvelut ja tietojärjestelmät näyttävät olevan merkittävä osa Suuri osa toimijoista ja tietojärjestelmistä kartoituksen ulkopuolella Välillisen valtionhallinnon sähköisten palvelujen tulee noudattaa samoja sääntöjä kuin muidenkin julkishallinnon sähköisten palvelujen Onko palvelu tietojärjestelmä? (finlex.fi, hs.fi) Kuka omistaa tietojärjestelmän? Kuka rahoittaa järjestelmän? (Syöpärekisteri) Tulisiko hallinnonalojen arkkitehtuurikuvauksissa kuvata myös välillisen valtionhallinnon tietojärjestelmillä tuotettavat palvelut? Ovatko nämä palvelut merkittävässä asemassa toimialalla? Tulisiko hallinnonalojen arkkitehtuurikuvauksissa erottaa tietojärjestelmien omistaminen (hallinnointi) ja rahoittaminen? 33

34 Havaintoja tietojärjestelmistä Sopimusten hallinta Toimintapolitiikkatason tietojärjestelmät Tutkimus ja kehittäminen Sopimusten hallintaa tukevia tietojärjestelmiä on tunnistettu vähän Hoidetaanko sopimukset Wordillä ja Excelillä? Toimialakohtaisia toimintapolitiikkatasoa tukevia tietojärjestelmiä näyttää olevan vähän Toimintatason järjestelmissä on palveluja myös toimintapolitiikkatason hoitamiseen Toimintapolitiikka-asiat hoidetaan Wordillä ja Excelillä Tutkimuksen ja kehittämisen tietojärjestelmiä on aineistossa varsin vähän Yliopistojen ja korkeakoulujen, tutkimuslaitosten merkittävät sektoritutkimuksen järjestelmät eivät ole tulleet esille (aino.info) Onko sopimusten hallinta tulevaisuudessa tärkeä kehittämiskohde valtionhallinnon kokonaisuuden tasolla? Tulisiko hallinnonalojen arkkitehtuurikuvauksissa kuvata myös toimintapolitiikka-asioiden tietojärjestelmätuki? Tulisiko hallinnonalojen arkkitehtuurikuvauksissa kuvata myös sektoritutkimuksen tietojärjestelmät? 34

35 Yksi tietojärjestelmä tuottaa useita erilaisia palveluita erilaisille käyttäjäryhmille Yksi tietojärjestelmä vai neljä? Erilaiset kohderyhmät, erilaiset tietoturvavaatimukset Palvelut Tietojärjestelmä Kumpi näistä on tärkeämpi itse kullekin? 35

36 Havaintoja aineistosta ja luokittelusta Mikä on tietojärjestelmä? Yleiskäyttöiset tietojärjestelmät Asiakasnäkökulma Käyttötarkoituksesta riippuu, mikä on tietojärjestelmä Yksikäsitteiseen tietojärjestelmien lukumäärään ei voida eikä haluta päästä Yleiskäyttöisten tietojärjestelmien tuki toiminnalle on hyvin monenlaista Sama toiminto, samat tietojärjestelmät voivat tuottaa eri asiakkaille hyvin erilaista palvelua (Pelastuskoulu) Käyttäjät, tietoturvavaatimukset otettava huomioon tietojärjestelmien luokittelussa Suunnittelussa tulee kuvata tietojärjestelmien tuottamat palvelut, ei pelkkiä järjestelmiä Asiakkaat tunnistettava, kuvattava ja luokiteltava palvelut asiakkaan kannalta 36

37 ValtIT kokonaisarkkitehtuurimenetelmä ja ylätason tavoitetila Messut 7. ja 8. kesäkuuta 2007

38 Valtion kokonaisarkkitehtuurikehys pähkinänkuoressa Kehys on kartta, jonka avulla kokonaisarkkitehtuurin kehittäjä ja hyödyntäjä tunnistavat kehittämiskohteen sisällön ja riippuvuudet kokonaisarkkitehtuurin eri osa-alueisiin Reunaehdot Tavoitteet Näkökulmat Kuvaustasot Julkishallinto / kokonaisuus Tietoarkkitehtuuri Kehys kuvaa kokonaisarkkitehtuurissa huomioitavat näkökulmat sekä kokonaisarkkitehtuurin suunnittelussa huomioitavat päätöksentekotasot Näkökulmat: toiminta, tieto, tietojärjestelmä, teknologia Tasot: julkishallinto, kohde-alue, osa-alue Kehys luo sillan toiminnan kehittämisestä ja johtamisen näkökulmasta teknologian hyödyntämiseen ja tietojärjestelmien tasolla tehtävään kehittämiseen Kehys tukee nykyisiä rakenteita ja soveltuu tuleviin rakenteisiin Hallinnonalat poikkihallinnolliset klusterit Klusteri / kohdealue Virasto / osa-alue Yhteiskuntapoliittiset tavoitteet Hallitusohjelma, HSA, strategia Julkishallinnon palvelukartta Kohdealueet Poikkihallinnolliset prosessit Palvelukartta Skenaariot Prosessit Palvelukartta Skenaariot Prosessit Lainsäädäntö Hyvä hallintotapa Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Integrointi-, harmonisointi- ja arkkitehtuuriperiaatteet Ydinsanasto Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiasalkku Strategiset tietovarannot Järjestelmäsalkku Malliarkkitehtuurit Rajapinnat Standardit Informaatiosalkku Sanastot Tietovarastot Tietorakenteet Sanastot Käsitemallit Tietovarastot Integraatio Tietojärjestelmäpalvelut Järjestelmäsalkku Kohde-aluekohtaiset standardit Järjestelmäsalkku Järjestelmäkartta EU-ohjeistus IT-strategia Teknologiasalkku Malliarkkitehtuurit Rajapinnat Teknologiasalkku 38

39 Arkkitehtuurikehyksellä kuvataan monitasoinen kokonaisuus Reunaehdot Tavoitteet Lainsäädäntö Hyvä hallintotapa Yhteiskuntapoliittiset tavoitteet Hallitusohjelma, HSA, strategia EU-ohjeistus IT-strategia Näkökulmat Kuvaustasot Tietoarkkitehtuuri Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Julkishallinto / kokonaisuus Julkishallinnon palvelukartta Kohdealueet Poikkihallinnolliset prosessit Integrointi-, harmonisointi- ja arkkitehtuuriperiaatteet Ydinsanasto Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiasalkku Strategiset tietovarannot Järjestelmäsalkku Malliarkkitehtuurit Rajapinnat Standardit Klusteri / kohdealue Palvelukartta Skenaariot Prosessit Informaatiosalkku Sanastot Tietovarastot Tietorakenteet Integraatio Tietojärjestelmäpalvelut Järjestelmäsalkku Teknologiasalkku Malliarkkitehtuurit Rajapinnat Kohde-aluekohtaiset standardit Virasto / osa-alue Palvelukartta Skenaariot Prosessit Sanastot Käsitemallit Tietovarastot Järjestelmäsalkku Järjestelmäkartta Teknologiasalkku 39

40 Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä pähkinänkuoressa Menetelmä ohjeistaa kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun etenemisen ja antaa työohjeet ja kuvaustavat suunnittelutehtävien tekemiseen Perustana laajasti käytössä oleva TOGAF-menetelmä, joka on samalla yksi harvoista avoimista ja julkisista menetelmistä Menetelmä ei pakota laajoihin ja kaiken kattaviin suunnitteluprojekteihin, vaan mahdollistaa yhden rajatun osa-alueen kehittämisen kerrallaan Menetelmä ohjeistaa yhteiset kuvaustavat ja tarjoaa kuvauspohjat eri tyyppisille kokonaisarkkitehtuurin suunnittelutehtäville Menetelmä on työkalupakki, jota sovelletaan kulloiseenkin tarpeeseen, oli kehittämisen kohde sitten esimerkiksi teknologian tai prosessien kehittämistä 40

41 Kokonaisarkkitehtuurikehyksen ja -menetelmän hyödyt Arkkitehtuurikehys ja -menetelmä ovat edellytyksiä kokonaisarkkitehtuurin kehittämiselle ja hyödyntämiselle Menetelmän ja kehyksen avulla pyritään suunnitteluun, jossa lopputulos tukee suoraan organisaation tavoitteita, sen mission ja strategian toteutumista ja luo organisaation tavoitteiden kannalta uusia parempia toteutusmahdollisuuksia. Kokonaisarkkitehtuuri tehostaa johtamista, tuo kustannushyötyjä ja parantaa organisaation toiminnan laatua Yhteinen kieli, rakenteet ja linjaukset ohjaavat organisaation kannalta parhaisiin investointeihin Organisaation ja tietotekniikan muutosnopeus ja -kyky kasvavat Kokonaisarkkitehtuuri tukee hankkeisiin ja investointeihin liittyvää päätöksentekoa Kokonaisarkkitehtuuri helpottaa muutoksen viestintää Kokonaisarkkitehtuuri parantaa kehittämisen ennustettavuutta 41

42 Ylätason tavoitetila Valituilla alueilla Kaikki kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat Toiminta: ylätason skenaario ja poikkihallinnolliseen prosessiin liittyvä teknispainotteinen skenaario Tieto: keskeiset substanssikäsitteet Tietojärjestelmä: yhteiset järjestelmäpalvelut Teknologia: yhteiset teknologiapalvelut 42

43 Valtion järjestelmäkartta Taloushallinto Sopimusten hallinta Taloushallinto (Kieku) Konserniraportointi Laskujen Sähköinen Käsittely (Rondo) Suunnittelu ja seuranta Maksuliikenne Tilaustenhallinta (Tilha) Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinto (Tahti) Matkanhallinta (Travel) Rekrytointi (Heli) Yhteiset järjestelmäpalvelut Kansalaisten tunnistaminen (Vetuma) Organisaation tunnistaminen (Katso) Virkamiehen tunnistaminen (Virtu) Asiointialusta Palveluhakemisto Skeemahakemisto Käsite-metatietohakemisto Asiankäsittely (ValDA) Asiointili (Asiointial.) Kansalliset perustietopalvelut (ValtIT) Dokumentin hallinta Arkistointi Integraatio ValtIT arkkitehtuurin ja kokonaisuuden hallinta Hanke- ja projektisalkku EA-hallinta ValtIT työryhmäportaali ValtIT kokonaisarkkitehtuurin kehittämiskohteet Tietoturvatasomääritykset Standardit Periaatteet Malliarkkitehtuurit Prosessikartta Informaatiosalkku Järjestelmäsalkku Teknologiasalkku Värikoodit Käytössä Käyttöönotossa Kehitteillä Suunnitteilla 43

44 Valtionhallinnon IT-arkkitehtuurin kehittäminen, toiminta- ja ohjausmallin kehittäminen Toiminta- ja ohjausmalli

45 Projektin tulokset ja tuotokset Projektissa laadittiin neljä itsenäistä tuotosta 1. Arkkitehtuurikyvykkyyden kypsyystasomalli Selkeä kypsyystasoportaisiin perustuva malli, joka auttaa organisaatioita kehittämään arkkitehtuurikykyään ja arkkitehtuuriaan mitattavasti 2. Arkkitehtuurin kehittämisen kustannus / hyötymalli Kustannusten ja hyötyjen arviointimalli, joka auttaa yksittäisten arkkitehtuurihankkeiden arkkitehtuurin kokonaiskehittämisen hyötyjen ja kustannusten arviointia Käytettiin määrittämään valtionhallinnon arkkitehtuurikyvykkyyden tavoitetila 3. Arkkitehtuurin hallintamalli Konkreettinen prosesseihin perustuva hallintamalli, joka sisältää valtionhallinnon arkkitehtuurinhallinnan organisoinnin 4. Arkkitehtuurimallin toimeenpanosuunnitelma Vaiheistettu suunnitelma, miten tämän hankkeen tulokset otetaan käyttöön, testataan ja täsmennetään toimeenpanovaiheessa 45

46 Sisältö Kypsyystasomalli 46

47 Kypsyystasoportaat - arkkitehtuuri Arkkitehtuurikyvykkyyttä arvioidaan viisiportaisella kypsyystasomallilla Malli on rakennettu valtionhallinnon arkkitehtuurimallia varten Perustuu yleiseen CMM-malliin ja siinä on otettu huomioon erityisesti Nascio-arkkitehtuurikyvykkyyden kypsyystasomalli Taso 5: Strateginen; Arkkitehtuuri on johtamisen ja toiminnan suunnittelun strateginen työväline Taso 4: Johdettu; Arkkitehtuurien ja arkkitehtuurinhallinnan toimivuutta ja mallin noudattamista mitataan säännöllisesti, tulokset analysoidaan ja näiden perusteella laaditaan korjaavia toimenpiteitä Taso 3: Määritelty; Arkkitehtuurissa noudatetaan standardeja prosesseja ja kuvausmalleja, toiminta on organisoitua Taso 2: Osittainen; Osa arkkitehtuurinhallinnan prosesseista, organisaatioista tai työkaluista on käytössä luonnollisina kokonaisuuksina. Taso 1: Ei hallittu; Arkkitehtuurinhallinnan prosesseja tai organisaatioita ei ole selkeästi määritelty. 47

48 Kypsyystasomallin yleiskuva Taso 1 - Ei hallittu Taso 2 - Osittainen Taso 3 - Määritelty Taso 4 - Johdettu Taso 5 - Strateginen Kuvaukset Arkkitehtuurin dokumentaatio on satunnaista, ei perustu määriteltyyn muotoon tai dokumentaatiota ei ole. Arkkitehtuurin dokumentointi on tehty osittain yhteisesti sovitun mallin mukaisesti. Arkkitehtuurin dokumentointi on johdonmukaista ja yhteisesti sovitun mallin mukaista. Arkkitehtuurikuvausten menetelmänmukaisuutta, yhteensopivuutta ja ajantasaisuutta seurataan säännöllisesti. Substanssitoiminnan nykyiset ja tulevat tarpeet on huomioitu arkkitehtuurikuvauksissa. Menetelmä Arkkitehtuurin kuvaamiseen ei ole kehitetty yhteisesti sovittua menetelmää. Arkkitehtuurille on määritelty yhteisesti sovittu kuvaamistapa, mutta se ei välttämättä noudata alan standardeja, eikä sen kattavuutta ole varmistettu. Arkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuurimenetelmän perustuu kattavaan toimivuutta mitataan kokonaisarkkitehtuuriajattelu säännöllisesti, tulokset un analysoidaan ja näiden perusteella laaditaan korjaavia toimenpiteitä. Arkkitehtuurimenetelmää kehitetään substanssitoiminnan tarpeiden mukaisesti. Hallintaprosessit Kehittäminen ja käyttöönotto Arkkitehtuurinhallinnalle ei ole yhteisesti sovittuja käytäntöjä. Arkkitehtuurin kehittämiselle ja käyttöönotolle ei ole yhteisesti sovittuja käytäntöjä. Arkkitehtuurinhallinnalle on määritelty yksittäisiä käytäntöjä, mutta kokonaisohjaus- ja hallintamalli puuttuu. Kehittämisen ja käyttöönoton systematisoiminen on käynnistynyt. Arkkitehtuurinhallinnalle on Arkkitehtuurinhallinnan määritelty kokonaisohjaus- ja toimivuutta ja mallin hallintamalli, jota myös noudattamista mitataan noudatetaan. säännöllisesti, tulokset analysoidaan ja näiden perusteella laaditaan korjaavia toimenpiteitä. Arkkitehtuurille on tehty kehittämissuunnitelma ja henkilöstö on koulutettu. Arkkitehtuurin kehittämisen ja jalkauttamisen johtaminen perustuu mitattuun tietoon. Arkkitehtuurinhallintaproses seja kehitetään parhaiden käytäntöjen mukaan aktiivisesti. Arkkitehtuurin kehittäminen ja jalkauttaminen ovat osa toiminnan kokonaiskehittämistä. Osaaminen ja organisointi Arkkitehtuurille ei ole nimetty vastuuhenkilöä, eikä organisaatiossa ole arkkitehtuurin erityisosaamista. Arkkitehtuurinhallintaan on nimetty vastuuhenkilö ja henkilöstöllä on yleistä arkkitehtuuriosaamista. Arkkitehtuurinhallinta on organisoitua ja osaavaa. Arkkitehtuuriosaamisen kehittäminen on tavoitteellista ja sitä mitataan. Vastuut on määritetty kattavasti. Arkkitehtuurinhallinnan organisointi on kytketty saumattomasti toiminnan kokonaisorganisointiin. Substanssitoiminnan tuki Johto ei tunne arkkitehtuurin mahdollisuuksia eikä sen sisältöä. Tietohallinnon ja johdon yhteistyö on puhtaasti hallinnollista. Arkkitehtuurin kytkeminen substanssitoimintaan on käynnistynyt. Arkkitehtuuri on kytketty substanssitoimintaan operatiivisella tasolla. Arkkitehtuurien hyötyjä arvioidaan säännöllisesti substanssitoiminnan näkökulmasta. Arkkitehtuuri on kiinnitetty johtamis- ja strategiaprosesseihin Arkkitehtuuria ohjataan substanssitoiminnan näkökulmasta. Arkkitehtuuriyhteensopivuus Arkkitehtuuritoimintaa ei ole kytketty valtionhallinnon, eikä muihin sidosarkkitehtuureihin. Arkkitehtuuri on tietyiltä osin yhteensopiva ylätason arkkitehtuurin kanssa. Arkkitehtuuri on yhteensopiva ylätason arkkitehtuurin ja kuvausmenetelmien kanssa. Arkkitehtuurin mittaaminen Organisaation arkkitehtuuri ja kehittäminen on yhtenäistä on kiinteä osa valtion valtion arkkitehtuurin kokonaisarkkitehtuuria ja kanssa. itsenäisesti edistää sen tavoitteita 48

49 Arkkitehtuurikyvykkyyden arviointi Arkkitehtuurikyvykkyyden arviointiin on tehty oma arviointilomake Lomake kuvaa, missä tilassa ko. organisaation arkkitehtuurikyvykkyys on Erityisen hyödyllinen lomake on kuvamaan, mitä yksinkertaisia askelia voi tehdä tilanteen parantamiseksi Arkkitehtuurikyvykkyyden kehitys edellisestä mittauksesta Kuvaukset Menetelmä Prosessit Kehittäminen Osaam. & org. Substanssi Yhteensopivuus Arkkitehtuurikyvykkyys on tarkoitus arvioida vuosittain (menee n min) Erityisesti kehittämissuunnittelun päivitykseen 49

50 Kustannus/hyötyanalyysin kaksi näkökulmaa Hyödyt ja kustannukset arvioitiin viidelle eri valtionhallinnon arkkitehtuurikyvykkyyden tavoitetasoskenaariolle: 1. Hallitsematon kaaos Julkishallinnon, kohdealueen ja osa-alueen kypsyystasolle ei aseteta erityisiä tavoitetasoja 2. Määritelty Julkishallinto = 3, Kohdealue = 3, Osa-alue = 3 3. Optimoitu Julkishallinto = 4, Kohdealue = 3-4, Osa-alue = Keskusjohtoinen Julkishallinto = 4, Kohdealue = 2-3, Osa-alue = Kaikki irti Julkishallinto = 5, Kohdealue = 5, Osa-alue = 5 Analyysin mukaan, parhaan hyötysuhteen ja jatkuvan yhteensopivuuden takaa skenaario 3, Optimoitu 50

51 Arkkitehtuurikyvykkyyden tavoitetaso 2015 Arkkitehtuurikyvykkyyden taso: Optimoitu Valtionhallinto: Taso 4: Johdettu Hallinnonala: Taso 3-4 Virasto / laitos: Taso 2-4 Hyödyt Yhteiset tietojärjestelmäkomponentit ja tuovat kustannussäästöjä kaikille päätöksentekotasoille. Arkkitehtuurin taso valtionhallinnossa on mitattavaa ja arkkitehtuurin hyödyistä saadaan selkeä kuva Arkkitehtuuripoikkeamiin puututaan julkishallinnon ja kohdealueen tasoilla aktiivisesti. Paremman kokonaisyhteensopivuuden johdosta poikkihallinnollisia palveluita voidaan kehittää aikaisempaa merkittävästi tehokkaammin Päällekkäiset tietovarannot minimoitu tehokkaan ohjauksen ja valvonnan kautta. Tiedon yhtenäisyys ja tätä kautta palvelujen laatu on korkealla. Standardoinnin hyödyntäminen mahdollistaa volyymiin perustuvien hankintojen tekemisen. Nykyisten ja uusien järjestelmien integrointi on entistä helpompaa. Kaikilla yhteinen arkkitehtuurimalli osaamista voidaan tarvittaessa jakaa Haasteet Virastojen lähtötasoissa ja resursseissa on merkittäviä eroavaisuuksia. Arkkitehtuurinhallintaa ei ole kiinnitetty täysin johtamisprosesseihin Pääsy tasolle 3-4 vie suhteellisen runsaasti voimavaroja ja aikaa 51

JHS Sanastotyö. Keskustelutilaisuus Säätytalo

JHS Sanastotyö. Keskustelutilaisuus Säätytalo JHS Sanastotyö Keskustelutilaisuus 10.12.2009 Säätytalo JHS Sanastotyö Työn esittely Taustat Tekijät Tavoitteet JHS Sanastotyö Työn esittely Taustat Tekijät Tavoitteet Nykytila 12/2009 06/2009 JHS170-suositus

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta 25.2.2009 Agenda Kokonaisarkkitehtuuri Arkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuuriajattelun soveltuvuus ICTpalvelujen kehittäminen -suositussarjaan

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2009 SESSIO 12 Antero Lehmuskoski Projektipäällikkö Sosiaalialan tietoteknologiahanke Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1 Sessio

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

VALTASA-hanke Valtionhallinnon yhteinen ICTarkkitehtuuri. VITKO neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT

VALTASA-hanke Valtionhallinnon yhteinen ICTarkkitehtuuri. VITKO neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT VALTASA-hanke Valtionhallinnon yhteinen ICTarkkitehtuuri (työversio 31.12.2009) VITKO 11.2.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kuvaustasot VALTASA-hankkeen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Valtiovarainministeriö Neuvotteleva virkamies Riku Jylhänkangas Sisällysluettelo Kansalaisten asiointitilin toteuttaminen Asiointitilin toiminta Asiointitili

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Inspire verkoston Arkkitehtuuriryhmän kokous 12.10.2012 Tampereen kaupunki Marko Kauppi Taustaa 2011 tehty kaupunkiympäristön kehittämisen (KAKE) paikkatietoalueen

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu Korkeakoulujen IT-päivät 2010, 12.10.2010, Joensuu Mika Karjalainen, Silver Planet Oy 2010 Silver Planet Oy 1 Sisältö Kokonaisarkkitehtuuri lyhyesti 2010 Silver Planet Oy 2 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Helsingin yliopisto, pieni juhlasali 16.11.2006 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Kehittämisohjelman tavoite

Lisätiedot

Valtion ICT 2010-2013

Valtion ICT 2010-2013 Valtion ICT 2010-2013 Valtion IT-johtaja Yrjö Benson www.valtit.fi Sisällysluettelo Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT kokonaisarkkitehtuuri PATINE 18.8.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit,

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje Ohje 1 (11) 04.09.2012 Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena Tämä ohje on yleisen tason kuvaus julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista ja sen tarkoituksesta. Aluksi myös kuvataan

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja 25.11.2011 Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri VITKO 11.2.2011 neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen / KuntaIT neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju,

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju, Kiila-viitearkkitehtuuri Jani Harju, 8.4.2015 Käytetty arkkitehtuurimalli Arkkitehtuurimalliksi valittiin Kartturi-malli Jatkokehitetty JHS-179:stä Kartturi-mallia on käytetty mm. VAKAVA:ssa sekä Etelä-Suomen

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Valtionhallinnon arkkitehtuurin kehittäminen

Valtionhallinnon arkkitehtuurin kehittäminen arkkitehtuurin kehittäminen Kehittämisohjelman esittely RASKE2-seminaari 16.5.2006 neuvotteleva virkamies Aki Siponen Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö arkkitehtuurin kehittäminen Arkkitehtuurista ja

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Valtionhallinnon yhteentoimivuuden kehittämisohjelma valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu -hanke

Valtionhallinnon yhteentoimivuuden kehittämisohjelma valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu -hanke Valtionhallinnon yhteentoimivuuden kehittämisohjelma valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu -hanke Toiminta- ja ohjausmallin kehittäminen -projekti Arkkitehtuurikyvykkyyden kypsyystasomalli versio

Lisätiedot

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus 29.4.2015 Kansallismuseon auditorio Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Esityksen sisältö Suosituksen

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Kurttu talviseminaari Ryhmätyö: Työpaja, kunnan KA-hallintamalli

Kurttu talviseminaari Ryhmätyö: Työpaja, kunnan KA-hallintamalli Kurttu talviseminaari 2012 Ryhmätyö: Työpaja, kunnan KA-hallintamalli 15.3.2012 Talviseminaarin sisältö Aika: torstai 15.3.2012, klo 10.00 15.00 Paikka: Kuntatalo (Toinen linja 14) Aamupäivä alustus: 10.00

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot

<Viitearkkitehtuuri X> Viitearkkitehtuurikuvaus XX.X.201X Versio: 0.X XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin tarkoitus... 4 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 1 (6) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 2 (6) Sisältö 1 TIETOVARANTOJEN JÄSENNYS 3 2 PERUSTIETOVARANTOJEN VIITEARKKITEHTUURIN SUHDE LOOGISIIN TIETOVARANTOIHIN

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

Valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu -hanke

Valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu -hanke VALTIOVARAINMINISTERIÖ Valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu Menetelmäprojekti Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurimenetelmä versio 1.0 28.06.2007 1 TIIVISTELMÄ...1 2 JOHDANTO...2 2.1 YLEISTÄ...2

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Rajaukset ja tarkoitus Määrittely 0.91 Päiväys 7.5.2017 7.5.2017 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 JHKA:n tarkoitus... 3 3 JHKA:n rajaukset... 4 4 Miten

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI. Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI. Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen osana 20.8.2015 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kohdealueiden määrittely ja tehtävät...

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Julkisen hallinnon ICT Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Sisällysluettelo Julkishallinnon ICT:n tunnuslukuja Valtion IT hallintotapa Valtion tietohallinto IT-strategia 2006-2011 Julkisen hallinnon ICT-menestystarinoita

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy n kehittäminen 10.10.2017 Satu Pajuniemi Miksi kokonaisarkkitehtuuri? JHS 179 n suunnittelu ja kehittäminen (uusin versio 6/2017) Ei korvaa muita toiminnan suunnittelumenetelmiä Tavoitteena julkishallinnon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Johtaja Anita Lehikoinen 1 Tietohallintolaki OKM:n toimialalla Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-seminaari 5.4.2005 Säätytalo Tommi Karttaavi, JUHTA JUHTA Asetettu valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön

Lisätiedot

Arkkitehtuurin hallintamalli

Arkkitehtuurin hallintamalli Arkkitehtuurin hallintamalli Valtionhallinnon yhteentoimivuuden kehittämisohjelma, valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu -hanke Toiminta- ja ohjausmallin kehittäminen - projekti 11.6.2007 Versio:

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo G4-arkkitehtuuriryhmä Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet Juha Rannanheimo Neljän yliopistosairaanhoitopiirin yhteisen kehitystyön tavoitteet VSSHP, PSHP, PSSHP ja

Lisätiedot

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus ValtioExpo 19.05.2015 Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri - Suuntaviivat

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA

KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA Kaisa Paavola KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1 KOKONAISARKKITEHTUURI MENETELMÄT... 3 1.1 JHS 179... 3 1.2 Kartturi-malli...

Lisätiedot

minkä vuoksi hankkeet eivät ole edenneet.

minkä vuoksi hankkeet eivät ole edenneet. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Arja Terho PÖYTÄKIRJA 12.6.2007 VM101:00/2005 VALTION IT -JOHTORYHMÄ Osallistujat Turunen, Juhani alivaltiosihteeri valtiovarainministeriö puheenjohtaja Heikki Aaltonen

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 2 Arkkitehtuuriperiaatteet Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet... 2 1.1 Sidosarkkitehtuurit,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013 Jussi Koskivaara HY tietotekniikkakeskus, tietohallinto Tietohallinto/ / Jussi Koskivaara www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä. ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari

Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä. ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari 8.10.2014 Neljä kansallista strategiaa Asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisstrategia

Lisätiedot

YRITYSTUNNUS TEKSTILOGO SYMBOLI

YRITYSTUNNUS TEKSTILOGO SYMBOLI YRITYSTUNNUS Yritystunnus koostuu tekstilogosta ja symboliosasta, joiden kokosuhteen toisiinsa tulee pysyä muuttumattomana. Tekstilogo on 100% musta. Symboliosa on oranssi-harmaa-liukuvärinen ja pallomainen,

Lisätiedot

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön Suomen julkishallinnon digitaalinen tulevaisuus Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain muilta mailta lainattua ja paljon itse tehtyä 28.3.2017 Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Muutos Nopea, jatkuva, kiihtyvä

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri 1 (9) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin looginen jäsennys ja integraatioarkkitehtuuri 2 (9) Sisältö 1 TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN LOOGINEN JÄSENNYS

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

ATT-viitearkkitehtuuri

ATT-viitearkkitehtuuri ATT-viitearkkitehtuuri Ville Tenhunen, 17.3.2016 2015 OKM ATT 2014 2017 -hanke www.avointiede.f Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla Kokonaiskuva muodostuu osakuvauksista

Lisätiedot