Huumeiden käyttö ja huumeongelmaisten hoito Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huumeiden käyttö ja huumeongelmaisten hoito Suomessa"

Transkriptio

1 Huumeiden käyttö ja huumeongelmaisten hoito Suomessa Kehittämispäällikkö Airi Partanen Terveyttä Lapista 2013 ( , Rovaniemi)

2 Sisältö Huumausaineiden käyttö ja siihen liittyvät haitat Huumeiden käyttö esiintyvyys Huumeiden ongelmakäyttö Huumeisiin liittyvät haitat Huumeongelmaisten hoito Huumeongelmaisen sairaalahoidossa Päihdehuollon huumeasiakkaat Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito Huumeiden käyttäjien sosiaali- ja terveysneuvonta

3 Huumevuosiraportti Vuosiraportti Euroopan huumausaineiden seurantakeskukselle EMCDDA:lle Huumetilanteen kehitys Laki, politiikka, käyttö, haitat, hoito, muut interventiot Terveys-, sosiaali- ja rikosoikeudellinen näkökulma

4 Huumetilanteen seurannan avainindikaattorit Käytön yleisyys väestössä, ongelmakäyttö, huumehoito, tartuntataudit ja huumeisiin liittyvät kuolemat EU:n huumausaineiden seurantakeskus EMCDDA:n ohjeistus Kansallisten seurantakeskusten Reitoxhuumetietoverkosto kerää kansalliset tiedot EMCDDA:lle Suomen kansallinen seurantakeskus THL:ssä

5 Mistä tilastot eivät kerro Paikallisista ilmiöistä Hyvin tuoreista muutoksista Miten tulosta pitäisi tulkita (taustaymmärryksen tarve) Mistä tilastot kertovat Välittävät tietoa tiiviissä muodossa Antavat kokonaiskuvan tilanteesta Harmonisoidut tilastot mahdollistavat Suomen tilanteen vertailun muihin Euroopan maihin

6 Huumeiden käytön yleisyys väestössä, huumeisiin liittyvät asenteet sekä kannabiksen kotikasvatus Huumekysely 2010, THL, vuodesta 1992 (käyttö, asenteet ja doping) Kouluterveyskysely 2010, THL, vuodesta 2000 ESPAD 2011: eurooppalainen koululaisten (15 16-vuotiaat) päihdekysely, THL, vuodesta 1995 Erillistutkimukset kannabiksen kotikasvatuksesta, THL

7 25 Jotain huumausainetta käyttäneet , % Lähde: Vuoden 2010 huumekysely 2010, THL 20 Elinaikana, miehet 15 Elinaikana, naiset Viime 12 kk, miehet 10 5 Viime 12 kk, naiset Viime 30 pv, miehet Viime 30 pv, naiset

8 Viimeisten 12 kk:n aikana huumeita käyttäneet sukupuolen ja iän mukaan (15 24v, 25 34v) (%) Lähde: Vuoden 2010 huumekysely, THL miehet15-24 naiset miehet naiset

9 Huumeiden kokeilu ja käyttö Lähde: Vuoden 2010 huumekysely, THL Huumeita elämänsä aikana kokeilleet: Amfetamiini 2,1 % vrt. 6,4% ikäluokassa Ekstaasi 1,7 % vrt. 5,9 % ikäluokassa Kokaiini 1,5 % vrt. 4,3 % ikäluokassa Opiaatit 1,0 % vrt. 2,9 % ikäluokassa Kannabis 17 % vrt. 36 % ikäluokassa Kannabiksen kotikasvatus lisääntynyt Huumausaineiden ja alkoholin sekakäyttö huumausaineita viimeisen vuoden aikana käyttäneistä yli puolet käyttää alkoholia riskialttiisti

10 Nuorten kannabiskokeilut lisääntyvät Lähde: Kouluterveyskysely 2010, Puusniekka %-osuus /1 2002/3 2004/5 2006/7 2008/9 2010/1 lukion luokka / pojat lukion luokka / tytöt peruskoulun luokka / pojat peruskoulun luokka / tytöt

11 Kannabiksen käyttö (%) Lähde: ESPAD 2011, THL 14 elinaikana 12 Pojat Tytöt viime 12 kk:n aikana viime 30 pv:n aikana

12 Alueellinen jakautuminen: Kannabiksen käyttö viimeisten 12 kk:n aikana, vuotiaat (%) Lähde: Vuoden 2010 huumekysely, THL pääkaupunki seutu yli as muut kaupungit maaseutu

13 Vähäinen riski jos (%) Lähde: Vuoden 2010 huumekysely, THL Kokeilee kannabista 1-2 kertaa Juo humalaan väh. kerran viikossa Tupakoi väh. askin päivässä Polttaa kannabista säännöllisesti Kokeilee heroiinia 1-2 kertaa

14 Kannabiksen kotikasvatus lisääntyy Yhteiskuntapolitiikka 2/2011, ilmestyi artikkeli kannabiksen kotikasvatuksesta: 4 aineistoa Juomatapa 2008 (n = 2593) ja Huumekysely 2010 (n = 2023), Internet-kysely kasvattajien keskuudessa (n = 1298), Kasvattajien haastattelut (n = 38) Noin suomalaista on joskus elämässään kasvattanut kannabista Aktiivikasvattajia (= viimeksi kuluneen vuoden aikana kasvattaneet) jonkin verran alle Lopahtaako kannabiksen kasvatusinnostus kuten taannoinen kotiviinibuumi? Miten vaikuttaa markkinoihin ja haittoihin?

15 Huomioita 1/2 Alkoholin ja tupakan osalta muutokset vähäisiä Muiden huumausaineiden käyttö vähäistä ja ennallaan Elinikäinen käyttö useimmiten pelkkä kokeilu tai lyhyt jakso elämässä Käyttänyt huumausaineita = melkein aina: kokeillut tai käyttänyt kannabista Käyttänyt elinaikanaan / käyttää nyt / käyttää säännöllisesti : 17:4:1 (kannabiksen elinikäinen käyttö/ käyttö 12 kk:n aikana/käyttö 1 kk:n aikana väestötasolla 2010)

16 Huomioita 2/2 Kannabista kokeilleiden määrä on jatkuvasti lisääntynyt viimeisen 20 vuoden aikana ja siitä on tullut entistä tavallisempaa uusien sukupolvien keskuudessa Suurin osa käytöstä on yhteen tai muutamaan kertaan rajoittuvaa kokeilua, mutta viime vuosina myös viimeaikainen käyttö on lisääntynyt, erityisesti nuorilla aikuisilla miehillä Kannabiksen kotikasvatus on johtanut markkinoiden herbalisoitumiseen: marihuana ( kukka ) on ohittanut hasiksen Asenteet ovat vapaamielistyneet Kannabiksen kulttuurinen paikka on muuttunut

17 Kannabiksen käyttö elinaikana sukupuolen mukaan, (%) Lähde: ESPAD 2011, THL

18 Päihteiden käyttö (Lähteet: Jääskeläinen ym. THL 2012, Tanhua ym. 2011) Kannabista kokeilleiden elinikäisprevalenssi (%) % Kaikki vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat

19 Huumeiden ongelmakäyttö

20 Ongelmakäyttäjät Arvioidaan amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäyttäjien määrällä, viimeisin rekisteritutkimukseen perustuva arvio vuodelta 2005 (Partanen ym. YP 5/2007) ongelmakäyttäjää eli 0,6 0,7 % maan vuotiaasta väestöstä Lähes 4/5 ongelmakäyttäjästä oli amfetamiinin käyttäjiä Miesten osuus oli lähes 80 % Eniten ongelmakäyttäjiä oli vuotiaiden ikäryhmässä

21 Huumekuolemat Ainelöydökset (Oikeuslääket. laitos) Huumekuolemat kuolisyyrekisterin mukaan (Tilastokeskus) Huumemyrkytykset (Hjelt-instituutti)

22 Tartuntataudit Tartuntatautiluvuissa ei ole viime vuosina ollut merkittäviä muutoksia HIV: 6 uutta ruiskuhuumevälitteistä tapausta vuonna 2012, vain 3,5 % kaikista uusista tartunnoista C-hepatiitti: Uusia tartuntoja 1132 vuonna 2011 (1143 vuonna 2010) 11 % seksivälitteisiä Huippuvuosi 1997, jolloin 1904 tartuntaa A- ja B- hepatiitit: ei tiedettyjä ruiskuhuumevälitteisiä tapauksia Lähde: THL Tartuntatautirekisteri

23 Uudet HIV-tapaukset Suomessa (Lähde: Tartuntatautirekisteri, THL) Yhteensä Suonensisäinen käyttö

24 Poliisin tietoon tulleet huumausainerikosilmoitukset 2004, Huumausainerikokset yhteensä Huumausainerikos Huumausaineiden käyttörikos Törkeä huumausainerikos Huumausainerikoksen valmistelu tai edistäminen Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset vuosina 2004 ja sekä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet huumausainerikokset vuosina *Tilastointitapa on muuttunut vuodesta 2009 lähtien. Vuosien tilastoissa on otettu huomioon myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tullet huumausainerikokset. Tilastomuutos näyttäytyy huumausainerikollisuuden määrän lisääntymisellä noin 5 6 %. Lähde: Tilastokeskus

25 Muuntohuumeet lainvalvonnan silmin Muuntohuumeiden verkkotilausten yleistyminen näkyy etenkin Tullin työssä. Vuonna 2011 Tullissa tavattiin 85 erilaista muuntohuumetta, joista 42 oli täysin uusia aineita Huumaavia rohdoksia löydettiin 13 Yhteensä muuntohuumeita todettiin Tullilaboratoriossa 10,4 kiloa Huumausainemarkkinoilla esiintyy eniten lakkaa, synteettisiä kannabinoideja, metylonia ja metiopropamiinia Muuntohuumeista luokiteltiin huumausaineiksi uudella lailla 2012 ensimmäisenä JWH-018, JWH-073, JWH-081, 2-DPMP, mcpp, metyloni ja Bromo Dragonfly. Luokiteltuja seitsemää muuntohuumetta jäi vuonna 2012 Tullissa takavarikkoon yhteensä yli 300 erää

26 Huumeongelmaisten hoito

27 Päihdehuollon huumeasiakkaat 2012 (Forsell ym., THL:n Tilastoraportti 21/2013) Päihdehuollon huumeasiakkaat olivat pääosin miehiä (68 %) ja valtaosin vuotiaita (62 %). Työttömyys yleistä (59 %). Joka kymmenes oli asunnoton. Suurin osa huumeasiakkaista oli ollut jo aiemmin päihdehoidossa (87 %) ja käyttänyt huumeita myös pistämällä (74 %). Kolme neljäsosaa asiakkaista oli opioidien käyttäjiä. Opioidien käyttäjistä puolet oli käyttänyt myös rauhoittavia lääkkeitä (bentsodiatsepiineja) ja neljännes alkoholia. Näiden päihteiden sekakäyttö aiheuttaa eniten huumekuolemia Suomessa (Vuori ym. 2012). Päihteiden sekakäyttö oli yleistä. Asiakkaista 58 prosentilla oli ainakin kolme ongelmapäihdettä. Valtaosa hoidosta on avohoitoa (64 %). Opioidikorvaushoidossa oli neljännes (27 %) asiakkaista. Päihdehuollon huumeasiakkaat -tilastoraportti pohjautuu huumehoidon erillistiedonkeruun tietoihin. Vuonna 2012 tiedonkeruuseen osallistui 79 huumehoitoyksikköä ja tietoja toimitettiin asiakkaasta. Tiedonkeruu kattaa arviolta kolmanneksen annetusta huumehoidosta

28 Hoitoon hakeutumiseen johtaneet ongelmapäihteet* vuosina , % asiakkaista Opioidit Stimulantit Kannabis % % % Rauhoittavat lääkkeet Alkoholi % % *Tiedonkeruussa asiakas voi ilmoittaa ongelmallisimmat päihteet. Tähän kuvioon on huomioitu ongelmallisimmat päihteet

29 Päihdehuollon huumeasiakkaiden ensisijainen ongelmapäihde vuosina (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% Rauhoittavat lääkkeet Kannabis Alkoholi (+ huume) Stimulantit Opioidit 40% 30% 20% 10% 0%

30 Päihdehuollon huumeasiakkaat ensisijaisen päihteen ja toisen ja kolmannen oheispäihteen mukaisina osuuksina* Toinen tai kolmas oheispäihde Opioidit Stimulantit Kannabis Rauhoittavat Alkoholi Ei muuta päihdettä * Yksi hahmo vastaa noin 15 henkilöä eli 0,56 % koko aineistosta (n = 2 688)

31 Hepatiitti C -testaus ja testitulokset pistämisen laskennallisen keston mukaan vuonna 2012 (%) % Testattu, positiivinen tulos Testattu, negatiivinen tulos Ei koskaan testattu Ei tiedossa Alle 3 vuotta (lkm = 123) 3-4 vuotta (lkm = 149) 5-7 vuotta (lkm = 210) 8-10 vuotta (lkm = 239) Yli 10 vuotta (lkm = 912) Pistämisen laskennallinen kesto

32 Päihdehuollon huumeasiakkaat 2012 aineisto (n = 2 688) pääasiallisen hoitopalvelun mukaan jaoteltuna Muu laitoshoito (sis. korvaushoito) 10 % Arviointijakso avohoidossa 18 % Kuntouttava laitoshoito 17 % Kuntouttava avohoito 9 % Vieroitushoito laitoshoidossa 9 % Muu avohoito (sis. korvaushoito, avovieroitus) 36 %

33 Opiodiriippuvuuden lääkkeellinen hoito tasaista lisääntymistä

34 Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito lääkemuodot Terveyskeskus 500 (100%) (20,5%) Buprenorfiini hoito Metadoni 28 (5,6%) 350 (70,0%) 122 (24,4%) Päihdehuollon erityispalvelu Kokonaislukumäärä Buprenorfiininaloksoni yhdistelmävalmiste Erikoissairaanhoito 1624 (100%) (66,6%) 276 (100%) (11,3%) 49 (3,0%) 913 (56,2%) 662 (40,8%) 16 (5,8%) 139 (50.4%) 121 (43,8%) Vankilan terveydenhuolto 39 (100%) (1,6%) Kaikki 2439 (100%) (100%) 0 (0 %) 13 (33,3%) 26 (66,7%) 93 (3,8%) 1415 (58,0%) 931 (38,2%)

35 Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito hoitomuodot Terveyskeskus 500 (100%) (20,5%) Kokonaislukumäärä Vieroitushoito Kuntouttava korvaushoito, lääkkeenjako yksiköstä Kuntouttava korvaushoito, lääkkeenjako apteekista Haittoja vähentävä korvaushoito, lääkitys pääasiassa Haittoja vähentävä korvaushoito, jossa lääkityksen ohella muuta tukea ja apua 12 (2,4%) 334 (68,8%) 35 (7,0%) 75 (15,0%) 34 (6,8%) Päihdehuollon erityispalvelu Erikoissairaan hoito 1624 (100%) (66,6%) 276 (100%) (11,3%) 27 (1,7%) 1033 (63,6%) 137 (8,4%) 322 (19,8%) 105 (6,5%) 7 (2,5%) 208 (75,4%) 3 (1,1%) 46 (16,7%) 12 (4,3%) Vankilan terveydenhuol to 39 (100%) (1,6%) Kaikki 2439 (100%) (100%) 11 (28,2%) 25 (64,1%) 0 (0%) 3 (7,7%) 0 (0%) 57 (2,3%) 1610 (66,0%) 175 (7,2%) 446 (18,3%) 151 (6,2%)

36 Päihdehuollon erityispalvelujen kustannusten jakautuminen eri palveluihin Kuusikkokunnissa vuosina

37 Korvaushoidon kustannukset vuosina , / asiakaskäynti vuoden 2012 rahan arvossa (Vartiainen, Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 3/2013 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko

38 Opioidihoidon kehittämishanke ) STM:n kysely ) Opioidihoidon käytäntöjen mallintaminen Innokylän kehittämisympäristössä (www.innokyla.fi) Innotyöpajasarjat 3x1pv + omaa verkkotyöskentelyä Avoimia työpajoja syksyllä 2013, mm. Innomarkkinat 3) Verkoston toiminnan suunnittelu 3a) Opioidihoitoa toteuttavien yksiköiden verkosto Innokylään Verkoston suunnittelu ja aineiston kokoamista 2013 keväällä Verkosto osaksi Innokylän (www.innokyla.fi) verkostoja syksyllä b) Suljettu keskusteluryhmä THL:n extranet wikissä opioidihoitoa toteuttavien yksiköiden ammattihenkilöille - avattu 2013 keväällä ( 4) Tutkimuksen edistäminen

39 Terveysneuvontapisteet Suomessa Terveysneuvontapisteet ~26 <30 <30 <30 <30 Asiakkaat Käynnit Ruiskua ja neulaa/as. Vaihdetut välineet ,8 milj. 2,4 milj. 3,1 milj. 3,4 milj. 3,5 milj

40 Ajankohtaista terveysneuvontatyöstä Terveysneuvontapisteiden verkkosivu (mm. hyödyllistä asiakastyön materiaalia, ohjeita) ks. C-hepatiittia käsittelevät verkkosivut ks. Valtakunnalliset terveysneuvontatyön päivät Tampereella Elokuvateatteri Plevnassa (Itäinenkatu 4, Tampere) , ks

41 Keskeistä myös jatkossa Mielenterveys- ja päihdeongelmat muodostavat toisiinsa sitoutuvia ongelmavyyhtejä Monipuolinen palvelujärjestelmä: sekä avo- että laitoshoitoa ja asumisen ja arjen tukea, työllistyminen yms. Omaisten ja läheisten mukaanotto Vertaistoiminta

42 Kiitos mielenkiinnosta!

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Huumetilanne Suomessa 2012

Huumetilanne Suomessa 2012 RAPORTTI Vili Varjonen Hannele Tanhua Martta Forsell Riikka Perälä Huumetilanne Suomessa 2012 75 2012 RAPORTTI 75/2012 Vili Varjonen, Hannele Tanhua, Martta Forsell, Riikka Perälä Huumetilanne Suomessa

Lisätiedot

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET HUUMEITA KÄYTTÄVIEN TERVEYSNEUVONTATYÖ VANKILOISSA: I osa II osa III osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET TERVE-KURSSIN OHJAAJAN OPAS TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT KRITS Terve-projekti

Lisätiedot

EUROOPAN HUUMERAPORTTI 2015 SEURANTAA JO 20 VUODEN AJAN EMCDDA tutkii Euroopan huumeongelman uutta dynamiikkaa ja uusia ulottuvuuksia

EUROOPAN HUUMERAPORTTI 2015 SEURANTAA JO 20 VUODEN AJAN EMCDDA tutkii Euroopan huumeongelman uutta dynamiikkaa ja uusia ulottuvuuksia EUROOPAN HUUMERAPORTTI 2015 SEURANTAA JO 20 VUODEN AJAN EMCDDA tutkii Euroopan huumeongelman uutta dynamiikkaa ja uusia ulottuvuuksia (4.6.2015, LISSABON SAA JULKAISTA AIKAISINTAAN KLO 10.00 Länsi-Euroopan/Lissabonin

Lisätiedot

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 2 - TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201 TAMPERE Puhelin 314 711 Tekijät/työryhmä Raittius- ja päihdeasiain

Lisätiedot

RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys

RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys Avustustoiminnan raportteja 10 Kaakinen Juha, Törmä Sinikka, Huotari Kari, Inkeroinen Tiia RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys 2003 RAY:n avustustoiminnan

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville 2 Saatteeksi...8 Käsitemääritelmiä...9 Johdanto...11 Terveyden edistäminen ja haittojen rajoittaminen...12 Haittojen rajoittamisen toimintamalli tukee

Lisätiedot

Huumetilanne Suomessa 2011

Huumetilanne Suomessa 2011 RAPORTTI Hannele Tanhua Ari Virtanen Ulla Knuuti Anna Leppo Elina Kotovirta Huumetilanne Suomessa 2011 62 2011 Raportti 62/2011 Hannele Tanhua, Ari Virtanen, Ulla Knuuti, Anna Leppo, Elina Kotovirta Huumetilanne

Lisätiedot

Tietoa ja neuvontaa: Missä Vinkki? Miten toimin?

Tietoa ja neuvontaa: Missä Vinkki? Miten toimin? Tietoa ja neuvontaa: Missä Vinkki? Miten toimin? Tutkimus Mobiilivinkki -tekstiviestipalvelun käytöstä Satu Kaleva 22.06.2010 Mobiilivinkki -tekstiviestipalvelun palautekyselyn loppuraportti Elämä On Parasta

Lisätiedot

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki Hailuoto Ii Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii Ylikiiminki 2 Projektityöryhmä Mikko Naarala, työryhmän puheenjohtaja, Oulun kaupunki Merja Halonen, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hanne Huittinen Leena Jefimoff KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO-

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto Toimintakatsaus Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011 Tapio Jaakkola Antti Murto 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Väliraportti 2011... 4 1.1. Peliklinikka... 4 1.2. Peliklinikan palvelut ja asiakastyö

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Opioidihoidon kehittämishanke 2011-2013

Opioidihoidon kehittämishanke 2011-2013 Opioidihoidon kehittämishanke 2011-2013 Kehittämispäällikkö Airi Partanen 27.11.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Kehittämishanke 1) STM:n kysely 2011 2) Opioidihoitoa toteuttavien yksiköiden verkosto 2013-

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 4/2012

päihdetyön erikoislehti 4/2012 päihdetyön erikoislehti 4/2012 Huumehaittojen vähentäminen kenen asialla ja mitä seuraavaksi? Asumisen tuki vaatii uudenlaista osaamista Riippuvuuden arvoituksen jäljillä Korvaushoidossa moni nainen on

Lisätiedot

PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012

PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012 PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012 Peluurin puolivuosiraportti 2012 Tapio Jaakkola Antti Murto Mari Pajula 1 Peliklinikka-hanke ja kirjoittajat Ulkoasu: Vinjetti Ky Antti Tapola 2 Tiivistelmä Peliklinikan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 2/2011

päihdetyön erikoislehti 2/2011 päihdetyön erikoislehti 2/2011 Eläkeikäisten alkoholinkäytöstä tulossa iso haaste palveluille Päihdetyö kutistumassa päihdesairauksien hoidoksi Osa nuorista syrjäytyy yhteiskunnan ulkopuolelle Työpaikkojen

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä. Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... 3/2001.

SOSIAALITURVA. Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä. Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... 3/2001. Helmikuu 3/2001 SOSIAALITURVA Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä SOSIAALITURVA 3/2001 1 1 3/17/06, 11:09 AM SOSIAALITURVA 3/2001 89. vsk

Lisätiedot

EI PILLERI ÄIDIN IKÄVÄÄ PARANNA Opas kristillisen huumehoitokodin perustajalle

EI PILLERI ÄIDIN IKÄVÄÄ PARANNA Opas kristillisen huumehoitokodin perustajalle EI PILLERI ÄIDIN IKÄVÄÄ PARANNA Opas kristillisen huumehoitokodin perustajalle Vesa Mäki Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Kristillisen

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

PERUSKARTOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN PROSTITUUTIOTILANTEESTA JA PALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEESTA

PERUSKARTOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN PROSTITUUTIOTILANTEESTA JA PALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEESTA PERUSKARTOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN PROSTITUUTIOTILANTEESTA JA PALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEESTA 2000 1 PERUSKARTOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN PROSTITUUTIO- TILANTEESTA JA PALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEESTA I KARTOITUKSEN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Vuosiraportti 2013 1

Vuosiraportti 2013 1 Vuosiraportti 2013 1 2 Helsingin Vinkin Katuklinikan väkeä: kuvassa vasemmalta lääkäri Maarit Rauhala, lähivertaistoimija Päivi Kosunen, projektisuunnittelija Liisa Osolanus, lähivertaistoimija Petteri

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 4/2011

päihdetyön erikoislehti 4/2011 päihdetyön erikoislehti 4/2011 Päihderiippuvuus ja rikosseuraamukset Pitkäaikaisasunnottomuus voidaan poistaa Kuinka puhua päihteistä vanhuksen kanssa? Korvaushoidon kotiannokset ja väärinkäytön riski

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot