PUB UNITED IDEASTA RAVINTOLAKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUB UNITED IDEASTA RAVINTOLAKSI"

Transkriptio

1 PUB UNITED IDEASTA RAVINTOLAKSI Tuomo Holmberg Veli-Pekka Kähkönen Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) HOLMBERG, Tuomo KÄHKÖNEN, Veli-Pekka Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi Salainen saakka PUB UNITED IDEASTA RAVINTOLAKSI Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja RUTH-VIITANEN, Mira Toimeksiantaja(t) HAMDI, Isaac Tiivistelmä Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Isaac Hamdille ja Hamdis-ravintoloille. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ravintolakonsepti. Lisäksi työhön kuului ravintolan kehittäminen. Opinnäytetyö sisältää raportointiosuuden, kuvia työvaiheista ja liitteitä. Opinnäytetyössä painotettiin suunnittelua, liiketoiminnan käynnistämistä ja kehittämistä. Raportointiosuudessa kerrotaan kaikki tiedot ja taidot, mitä ravintolan perustamiseen ja liiketoiminnan käynnistämiseen tarvitaan. Lisäksi siinä on kehityssuunnitelmia ja omaa pohdintaa työstä. Raportointi seuraa samalla työn kehitystä aloituspäivästä tähän päivään saakka. Liitteistä löytyy anniskelulupahakemus ja ravintolan omavalvontasuunnitelma. Ravintolakonsepti alkoi paikan valitsemisella ja eteni siitä suunnittelun kautta toteutukseen. Olimme itse mukana kaikilla työn osa-alueilla ja vaikutimme suurimpaan osaan päätöksistä. Pub United avattiin aikataulun mukaisesti, minkä jälkeen siirryimme kehittämään sen toimintaa. Hamdis-ravintoloille ei ole ennen tehty näin tarkkaa liiketoimintasuunnitelmaa. Työ näyttää kokonaiskuvan liiketoimesta ja ravintoloitsija voi hyödyntää opinnäytettä muissa ravintoloissaan. Käytännön suunnittelu ja toteutus helpotti ravintoloitsijan kiireitä, sekä ulkopuolisina tekijöinä pystyimme antamaan eri näkökulmia aiheeseen. Avainsanat (asiasanat) Liiketoiminnan käynnistäminen, Liiketoimintasuunnitelma Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) HOLMBERG, Tuomo KÄHKÖNEN, Veli-Pekka Type of Publication Bachelor s thesis Pages 52 Confidential Language Finnish Title Until PUB UNITED FROM AN IDEA TO A RESTAURANT Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor RUTH-VIITANEN, Mira Assigned by HAMDI, Isaac Abstract The thesis was assigned by Isaac Hamdi and Hamdi`s restaurants. The aim was to plan and carry out a restaurant concept. In addition, developing the restaurant operations were part of the work. The thesis includes a report part, pictures of the different phases of work and appendices. Planning as well as starting and developing the business operations were emphasized in the work. In the report part all the knowledge and skills needed to set up a restaurant and start a business are described. In addition it includes development plans and speculations regarding the thesis process. At the same time the report part follows the development of the thesis process from the starting point until today. The appendices include the restaurant s license to sell alcoholic beverages and its HACCP plan. The restaurant concept was launched by choosing a location, and progressed from there on though planning into putting the concept into practice. We took ourselves part in all the stages of the project, and had influence on most of the decisions made regarding the restaurant. The Pub United was opened according to schedule, after which we concentrated on developing the business. Hamdi s restaurant has not had such a detailed business plan before. The work shows the overall picture of business and the restaurant owner can take a use of bachelor s thesis in his other restaurants. The planning and practical applications of work alleviated the owner s workload. As outsider employees we could give different perspectives on the subject. Keywords Starting up business, Business plan Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TYÖN ETENEMINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Jyväskylä ravintolan toimintaympäristönä Kilpailu ja kysyntä PUB UNITEDIN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Liiketoimintasuunnitelma Lähtötilanne Arvot ja visio Liikeidea Strategia Markkinointisuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Organisaation rakenne Työsopimuksen tekeminen Taloussuunnitelma Tulosbudjetti Myyntiennuste SWOT-analyysi Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat Riskianalyysi...21

5 5 PUB UNITEDIN LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Anniskeluluvan hakeminen Tupakointi ravintolassa Omavalvonta Toimitilasuunnittelu Remontointi Työvälineet Tuotteet ja palvelut AV-laitteet Palveluprosessi Pub Unitedin avajaiset TYÖN ARVIOINTI Tavoitteiden onnistuminen Liiketoiminnan käynnistämisen onnistuminen Liiketoiminnan käynnistämisen ongelmat Liiketoiminnan kehittäminen Tämän hetken tilanne POHDINTA...41 LÄHTEET...45

6 3 LIITTEET...46 LIITE 1. Anniskelulupahakemus...46 LIITE 2. Päätös anniskeluluvan myöntämisestä...48 LIITE 3. Omavalvonta...51 LIITE 4. Elintarvikehuoneiston käyttöönotto...52 KUVAT KUVA 1. Liiketila Väinönkadun puolelta...8 KUVA 2. Liiketila Sammonkadun puolelta...8 KUVA 3. Lähtötilanne...28 KUVA 4. Baaritiski...29 KUVA 5. Tuomo Holmbergin tyylinäyte...30 KUVA 6. Savullinen puoli ja screeni...31 KUVA 7. Kalusteet Palokan puumiehiltä...31 KUVA 8. Uusi julkisivu...32 KUVA 9. Baaritiskin rakentaminen...33 KUVA 10. Näkymä baaritiskin taakse ja talon antimia...34 KUVA 11. AV-laitteistoa...35 KUVA 12. Legendaarinen pöytä-jalkapallopeli...36 KUVIOT KUVIO 1. Organisaation rakenne...15 KUVIO 2. Tuotteiden myyntijakauma...17 KUVIO 3 SWOT-Analyysi...19 KUVIO 4. Vahinkoriskit...23 KUVIO 5. Palveluprosessi...37

7 4 TAULUKOT TAULUKKO 1. Tulosbudjetti...17 TAULUKKO 2. SWOT-Analyysi...19

8 5 1 JOHDANTO Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji. Siihen liittyy maailmanlaajuisesti pub i- kulttuuri ja monilla seuroilla on oma nimikkopubi. Suomessa pubikulttuuri on harvinaista ja vuonna 2004 vain yhdellä jalkapalloseuralla oli oma pubi. Jalkapallo on kuitenkin kasvava laji Suomessa ja kesän EM-kisat kasvattavat sen suosiota entisestään. Jyväskylä on kehittyvä jalkapallokeskus ja sen ravintolakulttuuri monipuolinen. Näiden kriteereiden pohjalta jalkapallopubi on liikeideana realistinen. Syksyllä 2003 Säynätsalon Riennon jalkapallojoukkue muuttui Jyväskylä Unitediksi. Hankkeeseen lähti mukaan jyväskyläläinen ravintolaloitsija Isaac Hamdi, josta tuli joukkueen puheenjohtaja. Syksyllä sovittiin joukkueen muutosta paremmalle markkina-alueelle Jyväskylään. Syksyn edetessä ja joukkuetta markkinoitaessa nousi esiin ajatus seuran oman pubin perustamisesta. Tavoitteena oli lisätä joukkueen näkyvyyttä ja edistää samalla jalkapallokulttuuria Jyväskylässä ja koko Suomessa. Pubin nimeksi päätettiin antaa Pub United. Hamdin suunnitellessa pubin perustamista innostui Tuomo Holmberg aiheesta ja kysyi Hamdilta voisiko tästä projektista tehdä opinnäytetyön. Hamdi antoi toimeksiannon Pub Unitedista ja Holmberg pyysi työhön mukaan Veli- Pekka Kähkösen. Työn tarkoitus on antaa ravintoloitsijalle kokonaiskuva liiketoimesta ja näyttää sen epäkohdat sekä kehittämismahdollisuudet. Työ auttaa myös meitä molempia omissa tulevaisuuden intresseissä oman pubin perustamisessa. Opinnäytetyömme on ollut käytännön toteutusta ja suunnittelua. Raportti kertoo ja kuvaa työtämme alkuvaiheista loppuun asti. Siinä on paljon myös tietoa ravintolaalasta ja liiketoiminnan käynnistämisestä. Raporttiin on lisätty aiheeseen olennaisesti kuuluvaa materiaalia ja kuvia. Olemme myös käyttäneet omia tietojamme ja taitojamme tietoperustaa kootessamme. Raportti koostuu itse raportointiosuudesta, kuvista ja liitteistä. Työ on rajattu ravintoloitsija Isaac Hamdin tarpeiden mukaan.

9 6 2 TYÖN ETENEMINEN Halusimme olla mahdollisimman paljon mukana pubin valmistumisen ja suunnittelun jokaisessa osa-alueessa. Aikataulu oli kiireinen, mikä loi tilanteelle äkkilähdön. Kirjasimme eri vaihtoehtoja, mitä haluamme tehdä ja missä haluamme olla mukana, sekä esitimme nämä Isaac Hamdille. Hän oli pääasiallisesti samaa mieltä kanssamme suunnittelun ja toteutuksen tavoitteista. Opinnäytetyömme tavoitteeksi asetimme liiketoiminnan suunnittelun, käynnistämisen, kehittämisen ja arvioinnin. Työ vaikutti laajalta ja haastavalta, mutta halusimme kuitenkin nämä seikat mukaan työhön. Päätavoitteena oli luoda seuran näköinen ja sen imagon mukainen jalkapallopubi, jossa olisi helppo viihtyä. Opinnäytetyömme keskittyy liiketoiminnan käynnistämiseen syvemmin. Isaac Hamdi antoi meille näihin kriteereihin vedoten ensimmäiseksi tavoitteeksi saada pubi toimintakuntoon edullisesti. Liiketila oli jo tiedossa, joten työt oli saatava alkuun mahdollisimman nopeasti. Yhteinen tavoite oli saada pubin toiminta käyntiin nopeasti sekä kehittää ja parannella sitä sen jälkeen. Tavoitteisiin kuului myös jalkapallokulttuurin eteenpäin vieminen ja seuran esille tuonti pubin avulla. Työmme alkoi liiketoimintasuunnitelmasta, joka on tarkennettu Pub Unitedin tarpeiden mukaan. Ravinloitsija Isaac Hamdille ei ole aiemmin tehty näin tarkkaa liiketoimintasuunnitelmaa. Liiketoimintasuunnitelmassa käymme osa-alueet läpi Pub Unitedin tarpeiden mukaan. Seuraavaksi työssä kerromme, kuinka liiketoiminnan käynnistäminen on aloitettu. Käynnistämisvaiheessa, kerromme kuinka ravintolan toiminta on edistynyt vaihe vaiheelta. Työ kattaa käytännössä sen, mitä pubin tiloissa on tapaht u- nut ensimmäisestä päivästä tähän päivään saakka. Lopuksi arvioimme työssämme koko projektin kokonaisuutta ja sen onnistumista. Pohdimme, olemmeko itse onnistuneet ja onko Pub United ollut menestyksellinen. Missä on tullut virheitä ja missä onnistumisia? Viimeisessä osiossa mietimme kehitysideoita ja, mitä tulevaisuus mahdollisesti tuo tullessaan Pub Unitedille. Pureudumme työssämme mahdollisimman tarkasti niihin kohtiin, missä olemme huomanneet vaikeuksia pubin elinkaaressa. Työmme tavoitteena on tehdä Pub Unitedista menestyvä liikeyritys.

10 7 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimintaympäristöä analysoitaessa otetaan selvää ravintola-alan tilanteesta ja pohditaan, onko yrityksellä mahdollisuuksia menestyä tukitaan ja määritellään siis markkinat, kysyntä, asiakaskunta sekä kehitysnäkymät. Tämän pohjalta alustetaan yrityksen strategiset suuntaviivat - toiminnan suuntaaminen kohti yrityksen visiota, eli näkemystä sitä, mikä on yrityksen tulevaisuudessa. Nämä voidaan muuttaa tavoitteiksi. (Ahonen, Koskinen & Romero 2003, 36.) 3.1 Jyväskylä ravintolan toimintaympäristönä Jyväskylä ravintolan toimintaympäristönä on haastava. Jyväskylän asukasluku oli noin asukasta syyskuussa Vuoden 2004 tammi-elokuussa Jyväskylän väkiluvun suhteellinen kasvu oli suurista kaupungeista toiseksi nopeinta Espoon jälkeen. (Jyväskylän kaupunki ) Jyväskylässä oli opiskelijoita syksyllä 2002 noin opiskelijaa johon ei ole laskettu lukiolaisia. (Neittaanmäki, P ) Jyväskylässä on tällä hetkellä anniskeluravintoloita 70, joten asukasmäärään nähden ravintoloita on erittäin paljon. Jyväskylän ravintolatoiminta keskittyy Kauppakadulle ja Väinönkadun keskivaiheille. Sijaintia miettiessämme vaihtoehtoina olivat yläkaupunki ja Tourula, missä oli kiinteistöjä vapautumassa. Näistä emme kuitenkaan löytäneet sopivaa vaihtoehtoa. Ruokaravintola Hot Wingsin lopettaessa toimintansa Väinönkadun yläpäässä löysimme etsimämme. Paikan sijainti oli loistava kaupungin ja Harjun stadionin välissä, missä United pelaa kotiottelunsa. Kiinteistön vuokra oli edullinen ja tilat pienet ja tunne l- malliset. Hyviä puolia on myös lyhyt matka kaupungin ydinkeskustaan ja se, että Väinönkatu on kasvamassa yhdeksi Jyväskylän yöelämän pääkaduista. Lähiympäristöön ollaan myös rakentamassa koko ajan uutta asutusta, mikä tuo lisää potentiaalisia asiakkaita.

11 8 KUVA 1. Liiketila Väinönkadun puolelta KUVA 2. Liiketila Sammonkadun puolelta 3.2 Kilpailu ja kysyntä Kilpailu Jyväskylässä on tällä hetkellä kovaa ja ravintolat kilpailevat myös hinnoilla asiakkaistaan. Hintakilpailu alkoi, kun alkoholiveroon tuli kevennys Kesän aikana moni ravintola Jyväskylässä myi olutta 1-2,50 eurolla. Pub United vastaa kilpailuun kilpailukykyisillä hinnoilla. Pub United tarjoaa tuotteitaan edullisin hinnoin joka päivä. Pub Unitedin pahimpana kilpailijana voidaan pitää Matsi-baaria. Yhtenä kilpailijana voidaan pitää myös kotikatsomoa, eli oma sohvaa ja televisiota.

12 9 Hinnoittelun pääperiaatteena oli jo alkujaan hinnoitella tuotteet mahdollisimman kilpailukykyisiksi. Hinnoitteluun vaikutti myös alkoholiveron kevennys, joka oli noin 30 % väkevistä alkoholijuomista. Avajaiset ajoitettiin maaliskuun alkuun, jolloin tuli voimaan uusi alkoholivero, sillä näin päästiin suoraan hyödyntämään kyseistä tilannetta. Pub edustaa perinteikästä jalkapallopubia, joka pyrkii tuottamaan palveluja jalkapallon ja urheilun ystäville. Vaikka jalkapallokulttuuri Suomessa ja Jyväskylässä on vielä alkutekijöissään, uskomme Pub Unitedin kysyntään ja tulevaisuuteen. 4 PUB UNITEDIN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 4.1 Liiketoimintasuunnitelma Oman yrityksen perustaminen on suuri päätös. Ennen lopullisen päätöksen tekemistä on kartoitettava yritystoiminnan aloittamiseen liittyvä taustatilanne. Liikeidean, markkinoiden ja taloudellisten sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien selvittämistä voi tuskin tehdä liian huolellisesti. Perusteellinen pohjatyö on tärkeä myös tulevan yritystoiminnan menestyksen takaamiseksi. Sopiva toiminta-ajatus on majoitus- ja ravitsemisalalla yritystoiminnan onnistumisen tärkein edellytys. Yrityksen hyvä ja sopiva sijainti on keskeinen menestyksen tae. Menestyneellä yrittäjällä on kyky lukea markkinoita ja kehittää yrityksen sijaintiin sopiva toiminta-ajatus, joka takaa riittävästi asiakkaita. Jos toiminta-ajatuksena on tarjota hyvää ruokaa ja palvelua, on asioita vielä kypsyteltävä ennen yritystoiminnan käynnistämistä. (Yrityksen perustaminen hotellija ravintola-alalle ) Yrityksen menestyminen perustuu tuotteeseen tai palveluun, jonka myymisestä se saa tulonsa. Asiakas on valmis maksamaan, jos tuote tai palvelu täyttää hänen tarpeensa ja odotuksensa sekä vastaa hänen arvostuksiaan. (Pitkämäki 2000, 5.) Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen, tiivis esitys toiminnan kokonaisuudesta. Se sisältää ajatukset ja toimet, joilla yritys hallitsee valitsemansa liiketoiminta-alueen ja

13 10 hoitaa kokonaisuutta. Siitä ilmenevät yrityksen menestystekijät, tulolähteet, strategia ja yhteinen, tekoja ja valintoja ohjaava näkemys. Liiketoimintasuunnitelma on yritykselle monipuolinen työväline. Sitä rakentaessaan yritys joutuu kartoittamaan oman ydinosaamisensa, menestymisen lähteensä, vahvuutensa ja heikkoutensa. Yritys joutuu miettimään suhteensa muihin toimialan yrityksiin eli asemansa markkinakentässä sekä henkilöstö-, tuotanto-, kehittämis-, markkinointija rahoitusresurssien tarpeensa. Hyvä suunnitelma osoittaa ne tekijät, joiden avulla yritys rakentaa toimintansa ja joiden kautta se menestyy. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen pakottaa yrityksen miettimään kaikkien osaalueiden olemassaoloa ja tilaa. Siksi suunnitelmasta hyötyy eniten yritys itse. Hyvä liiketoimintasuunnitelma toimii päätösten perustana yrityksen miettiessä investointejaan, koulutusta, henkilöstöresursseja, rahoitusta, tuotannon järjestelyjä, markkinointia, mainontaa, alihankintaa tai muita toimintansa kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Liiketoimintasuunnitelma auttaa myös yrityksen tulevia uusia henkilöitä sopeutumaan yrityksen ajattelu- ja toimintatapoihin. Kirjallinen suunnitelma antaa myös sidosryhmille, etenkin rahoittajille, kuvan toiminnan luotettavuudesta paremmin kuin pelkkä innostuneen yrittäjän suullinen kertomus ylioptisine odotuksineen. Myös riskirahoittaja saattaa suhtautua vajaita takuita tarjoavaan yritykseen luottavaisemmin, kun hän huomaa toiminnan perustavan realistiseen liikeideaan ja siitä johdettuun menestymistä vahvistavaan liiketoimintasuunnitelmaan. (Pitkämäki 2000, 9.) Lähtötilanne Lähtötilanne uudelle seuralle oli otollinen. Jyväskylässä on jo pitkään kaivattu piristysruisketta jalkapallotoimintaan ja kilpailua kaupungin ykkösjoukkueen kanssa. Jalkapalloseuran tunnettavuutta lisäämään päätettiin perustaa seuran nimeä kantava pubi. Hanke sai tuulta alleen ja aktiiviset tekijät organisaatioon. Seuran näkyvyys on jo nyt hyvä ja näkyvyyttä pyritään koko ajan lisäämään. Suomessa on vain yhdellä toisella jalkapalloseuralla oma pubi. Jalkapallo on juuri nyt nousussa Suomessa ja jääkiekkokaupunki Jyväskylään on pitkään haluttu vipinää myös jalkapallon saralla. Mikä olisi-

14 11 kaan kannattajalle mukavampaa kuin päästä ottelujen jälkeen puhumaan pelin tapahtumista itse pelaajien kanssa? Liiketoiminnan perustajana toimi seuran puheenjohtaja ja ravintoloitsija Isaac Hamdin. Toimeenpanijoina Isaac Hamdin lisäksi olivat Tuomo Holmberg, Veli-Pekka Kähkönen ja Kimmo Sutinen. Isaac Hamdi toimii toimitusjohtajana Hamdis Oy:n ravintoloissa, joihin kuuluu mm. Skippers - karaokeravintola, Riders rock cafe -baari ja Wäinö-ravintola. Kaikki Hamdis Oy:n ravintolat sijaitsevat Jyväskylän Väinönkeskuksessa. Samaan aikaan Pub Unitedin kanssa valmistui Väinönkeskukseen entisen X- poolin paikalle 2:nd floor yökerho Hamdis ravintoloille. Pub Unitedin toiminta-ajatuksena oli alusta lähtien tarjota asiakkaille juomatuotteita ja urheiluviihdettä miellyttävässä ympäristössä. Pub United toimii Jyväskylä Unitedin kannattajien ja jalkapallon ystävien kohtaamispaikkana. Hintaluokittelulla halutaan tuoda penkkiurheilijoita pois kotisohvilta ja kasvattaa keskieurooppalaista tapaa katsoa jalkapalloa pubissa tuopin ääressä. Pub on avoinna joka päivä klo Arvot ja visio Yrityksen arvot ovat ne eettiset periaatteet, jotka johdattavat yritystä kohti visiotaan. Ne ovat luonteeltaan pysyviä ja ne ohjaavat yrityksen kaikkea päätöksentekoa ja toimintatapoja. Arvot kuvaavat siis sitä, mikä yritystoiminnallisesti on oikein ja mikä on väärin. Arvot voidaan jakaa sisäisiin ulkoisiin arvoihin. Sisäiset koskevat yrityksen sisäistä yrityskulttuuria, ulkoiset puolestaan liittyvät siihen, mitä asiakkaille tai muille sidosryhmille tahdotaan viestiä. (Ahonen, Koskinen & Romero 2003, 28.) Visio on yrityksen näkemys sen tulevaisuuden tilasta, näkemys siitä mihin suunnitelmat tähtäävät. Visio siis kertoo sen, missä toivon mukaan ollaan tietyssä ajankohdassa tulevaisuudessa. Ajankohta voidaan määrittää useamman vuoden päähän tai tietyn ajanjakson päättymiseen. Vision täytyy perustua rehellisyydelle ja luottamukselle, jotta se voisi toteutua, sen tulee olla yhteinen yrityksen koko henkilöstölle. (Ahonen, Koskinen & Romero 2003, 29.) Pub Unitedin arvot perustuvat rehelliselle ja aidolle asiakaskeskeiselle toiminnalle. Pub Unitedin visio on ensimmäisenä toimintavuotenaan tavoittaa oma asiakaskohde-

15 12 ryhmä ja toimia heidän kohtaamispaikkanaan. Ensimmäisen toimintavuoden aikana tavoitteena olisi myös saada omaa jalansijaa Jyväskylän ravintolakulttuurissa. Tulevaisuudessa Pub United pyrkii kehittämään ravintolatoimintaansa ja lisätä jalkapallon tunnettavuutta Jyväskylässä Liikeidea Yrityksen menestymisen kannalta keskeinen suunnitelma on liikeidea. Liikeidea määrittelee yrityksen tuotteet (MITÄ), keskeiset kohderyhmät eli segmentit (KENELLE), keskeiset toimintatavat (MITEN) ja yrityskuvan (IMAGO), jolla yritys pyrkii tuotettaan kohderyhmälle markkinoimaan. (Kinkki & Isokangas 2003, 55.) Pub United on jalkapalloseura Jyväskylä Unitedin oma pubi. Pubin nimi tulee jalk a- palloseuran nimestä. Se sijaitsee Jyväskylän keskustassa Väinönkatu 40:ssä. Asiakaspaikkoja on 41, terassimahdollisuutta ei ole. Pubin pääteemat ovat jalkapallo ja urheilu. Pubissa voi seurata jalkapalloa kolmesta televisiosta sekä screeniltä. Pub United tarjoaa asiakkailleen alkoholijuomia edulliseen hintaan A-oikeuksin. Päätuotteena ovat alkoholituotteet ja urheiluviihde. Pubi tarjoaa kuitenkin myös kaikki muutkin urheilun päätapahtumat, jotka pyörivät jatkuvasti kolmesta televisiosta ja yhdeltä screeniltä. Pubi tarjoaa myös asiakkailleen internetpalvelut, sekä klassisen pöytäjalkapallopelin ja touchmasterin. Palvelujen suurin kohderyhmä on yli 18 - vuotiaat urheilun ystävät ja opiskelijat. Myös lähiympäristön asukkaat ovat keskeinen kohderyhmä. Pubin potentiaalinen asiakaskohderyhmä ovat jyväskyläläiset jalkapallon ystävät, kaikki yli kahdeksantoista vuotta täyttäneet ikään tai sukupuoleen katsomatta. Tarkoituksena on antaa asiakkaille urheilullisia elämyksiä ja mahdollistaa urheilun seuraamista edullisin hinnoin. Palvelua tuotetaan rennolla asenteella ja pienellä henkilöstöllä, niin että asiakkaiden on helppo samastua pubiin ja tulla yhä uudestaan. Pubin imago perustuu täysin jalkapalloseuran ympärille, mikä näkyy jo sen ulkoasussa. Pub Unitedia perustettaessa pyrittiin luomaan mielikuvaa rennosta ja viihtyisästä ravintolasta, joka erottuisi Jyväskylän muista pubeista jalkapalloteemallaan sekä persoonallisuudellaan. Tarkoituksena oli luoda asiakkaille mielikuvaa pubista jonne on helppo tulla sellaisena kuin sattui olemaan. Ilmapiiri pyrittiin luomaan sellaiseksi, jossa voi viettää aidosti hauskaa ja ikimuistoista iltaa hyvien tuotteiden parissa.

16 Strategia Strategia on liiketoimintaa ohjaava näkemys ja toimintasuunnitelma, osin tietoisesti, osin itsekseen muodostunut, joka koskee yritystä tai muuta toimintakokonaisuutta ja ulottuu pidemmälle ajalle tulevaisuuteen. Ideaalisesti strategiassa yrityksen peruspäämärät ja tavoitteet, toimintaperiaatteet ja päätoiminnat liittyvät yhtenäiseksi, johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Yrityksissä strategian voi ajatella koostuvan kahdesta pääkomponentista: 1) Ajatuksista ja päätöksistä yrityksen päämääristä ja tavoitteista, so. yritykseen ja liiketoimintaan kohdistuvasta aikomuksista, odotuksista ja toiveista, siitä millainen sen halutaan olevan kohtuullisesti näkyvän aikana ja mitä saavan aikaan. 2) Keskeisistä, mieluiten realistisista ja konkreeteista mutta yleisistä toimintalinjoista ja suunnitelmista, joilla halutaan tulevaisuuden tilaan ja tavoiteltuihin päämääriin tai tuloksiin aiotaan vaihe vaiheelta päästä. (Vanhala, Laukkanen & Koskinen 2002, 90, 91.) Pub Unitedin strategia on erottua massasta omalla erikoistumisellaan ja ainutlaatuisella jalkapalloon keskittymisellä. Asiakas- ja markkinointistrategiana on tarkoitus kohdistaa markkinointi oikeaan asiakaskohderyhmään tämän saavuttamiseksi. Tuotestrategian tarkoitus on pitää liikeidea vakaana juoma ja urheiluviihteessä. Kehittämisstrategia on, että ravintolan johto tulkitsee jatkuvasti kehittämiskohteita sekä puuttuu mahdollisuuksiin ja epäkohtiin. Tavoitteena on kuunnella asiakkaita ja muita sidosryhmiä ja näiden pohjalta tehdä uudistuksia ja parannuksia. Henkilökunnan osaamista ja ammattitaitoa pidetään yllä ja kehitetään pienimuotoisilla koulutustilaisuuksilla. 4.2 Markkinointisuunnitelma Jokaisen yrityksen pääasiallinen tehtävä on täyttää asiakkaidensa tarpeet. Markkinointia ei pidä rinnastaa myyntiin tai mainontaan, sillä nämä edustavat vain konkreettista markkinointiajatusten toteuttamista. Markkinointi on käsitteenä hyvin laaja ja mitä

17 14 tahansa yritys tekeekin tutkimus- ja tuotekehitystyötä, tuotantoa, taloushallintoa, myyntiä, asiakassuhteiden hoitamista sen pitää aina vastata kahteen tärkeään kysymykseen: Mitä hyötyä kyseinen toiminto tuo asiakkaalle ja mitä etua se tuo yritykselle sen kilpailijoihin nähden? (McKinsey & Company 2000, 67.) Markkino intisuunnitelma on yksi liiketoimintasuunnitelman tärkeimmistä osista. Sijoittajat pitää saada vakuuttuneiksi siitä, että liikeidealle on olemassa markkinat, joita voidaan palvella kannattavasti. Sijoittajat samoin kuin yrityksen johtoryhmä haluavat varmistua siitä, että yrityksen kasvumahdollisuuksia koskevat odotukset toteutuvat. Liiketoimintasuunnitelmaan ei tarvitse kirjata täydellistä markkinointisuunnitelmaa, eikä se ole mahdollistakaan, koska käytettävissä on vain muutama sivu. Tärkeintä on määrittää selvästi, millaiset ovat odotetut markkinat, mikä on yrityksen hinnoittelustrategia ja kuinka jakelu järjestetään. ( McKinsey & Company 2000, 67.) Markkinointisuunnitelma oli Pub Unitedin yksi kompastuskivistä. Isaac Hamdi ei nähnyt tarpeelliseksi tehdä markkinointisuunnitelmaa. Pubia oli tarkoitus mainosta radiossa sekä lehdessä hyvissä ajoin ennen sen aukeamista. Jyväskylä Unitedin kotipeleissä suunniteltiin mainostaa pubia yleisölle. Tarkoituksena oli saada yleisöä ottelun jälkeen Pub Unitediin nauttimaan huurteista ja kommentoimaan päivän ottelua. Vähäiseen markkinointiin suurin syy oli raha. Markkinointisuunnitelmaa ei nähty niin tärkeäksi, mitä se oikeasti on. Uskottiin, että pubi tavoittaa asiakkaansa pääsääntöisesti puskaradion kautta. 4.3 Henkilöstösuunnitelma Pubin hallintopäällikkö ja ravintolapäällikkö ovat samat henkilöt jotka johtavat Hamdis ravintoloiden muitakin toimipisteitä. Pubissa toimii myös vuoropäällikkö, joka vastaa tilauksista ja käytännön asioista sekä vuorovastaava, jonka tehtävä on tuurata vuoropäällikön ollessa poissa. Lisäksi henkilöstöön kuuluu kolme muuta työntekijää. myös he ovat Isaac Hamdin ravintoloiden työntekijöitä, jotka tuuraavat työvuoroissa kahta pääasiallista työntekijää. Osa-aikaisena apuna ravintolassa työskentelee Jyväskylä United seuran pelaajia. Pub Unitedin rekrytointi tapahtuu pääsääntöisesti sisäisesti muista Hamdis ravintoloista.

18 15 Työntekijöiden palkat maksetaan palvelualojen (PAM) työehtosopimuksen mukaan kerran kuussa, kuukauden viimeisen päivänä. Pub Unitedin henkilökunnalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista taulukkopalkkaa. Työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja motivaatiota pyritään nostamaan ja pitämään yllä erilaisilla koulutustilaisuuksilla ja virkistymispäivillä Organisaation rakenne Organisaation rakenne on Pub Unitedissa kapea. Näin ollen tieto kulkee sujuvasti ja mutkattomasti toimitusjohtajalta ravintolapäällikölle ja häneltä eteenpäin. Kapeassa organisaatiossa myös palkkakustannukset jäävät alhaisiksi. Työntekijöiden työvuorot ovat klo ja työvuorossa on yksi työntekijä vuorossaan. Toimitusjohtaja Isaac Hamdi Hallintopäällikkö Titta Hamdi Ravintolapäällikkö Petri Wirzenius Vuoropäällikkö Petri Rusi Vuorovastaava Antti-Jussi Karnio Tarjoilija Markku Kivimäki Tarjoilija Henry Kaitanen KUVIO 1. Organisaation rakenne Työsopimuksen tekeminen Majoitus- ja ravitsemisalalla on voimassa yleissitova työehtosopimus. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät työnantaja ja työntekijä voi työsopimuksella sopia ehtoja, jotka poikkeavat lain tai työehtosopimuksen sitovista määräyksistä. Jos työsopimukseen otetaan tällaisia ehtoja, ne ovat automaattisesti mitättömiä. Omien vapaamuotoisten työsopimusten tekeminen voi johtaa turhiin kustannuksiin ja pahimmassa tapauksessa jopa

19 16 vaarantaa muuten hyvin alkaneen liiketoiminnan. (Yrityksen perustaminen hotelli- ja ravintola-alalle ) Ravintoloitsija Isaac Hamdi noudattaa toiminnassaan majoitus- ja ravitsemisalan työehtosopimusta. Hän toimii lakipykälien mukaan, näin ollen hän pienentää riskiä vaarantaa liiketoimintaansa. Tällä tavoin hänen henkilökuntansa myös pysyy tyytyväisenä ja tämä luo heille turvallisuuden tunnetta. 4.4 Taloussuunnitelma Yrityksen alkuvaiheessa, ennen kuin se vielä tuottaa mitään, on yksinomaan menoja. Alussa siis tarvitaan pääomaa- siis rahaa- jotta toiminta olisi mahdollista. Tarvittava pääoma voidaan jakaa kahteen osaan: 1-Investoinnit: liiketila, yritystoiminta, koneet ja laitteet, kalusto, irtaimisto ja sisustus jne. 2- Käyttöpääoma: perustamiskulut, markkinointi, palkat, vuokrat, käteiskassa, varasto jne. (Ahonen, Koskinen & Romero 2003, 118.) Taloussuunnitelman tekemistä helpotti Hamdis ravintoloiden hyvä taloudellinen tilanne ja vierasta pääomaa eikä ulkopuolisia rahoittajia tarvittu. Taloussuunnitelma on tehty Hamdin toiveiden mukaan, emmekä tässä työssä pureudu siihen tämän tarkemmin Tulosbudjetti Pub Unitedin tulosbudjetti on laadittu seuraavalle kolmelle vuodelle. Budjetti on laadittu Jyväskylässä Isaac Hamdin johdolla.

20 17 Budjetti v Budjetti v Bujetti v Liikevaihto Ostot % % % Palkat Sosiaalikulut % % % Vuokrat Muut kustannukset Poistot Voitto ennen vero Verot % % % Tilikaudenvoitto TAULUKKO 1. Tulosbudjetti Tulosbudjettiin on arvioitu Liikevaihdon kasvua euroa vuodessa. Tämä kasvu johtuu arvioidusta tilikauden voiton lisääntymisestä joka vuosi. Myynnin kasvaessa ja asiakasmäärän lisääntyessä myös ostot, palkat ja sosiaalikulut nousevat. Poistot taas vähentyvät joka vuosi ja mitä enemmän tulee voittoa, sitä enemmän maksetaan veroa Myyntiennuste Myyntiennuste tehtiin ennen Pub Unitedin avaamista. Myyntiennuste on suuntaaantava. Arvioitu tuotejakauma perustui aiempiin kokemuksiin ja yleiseen tietoon. Pub Unitedin päätuotteita ovat olut ja siideri. Toiseksi eniten uskottiin myytävän väkeviä alkoholijuomia ja savukkeita. Kahvin ja virvokkeiden menekin uskottiin olevan vähä i- sempää. 26 % 4 % 4 % 56 % 10 % Olut / Siideri Virvokkeet Kahvi Savukkeet Muut alkoholituotteet KUVIO 2. Tuotteiden myyntijakauma

21 SWOT-analyysi Seikkaperäinen ja huolellinen ympäristöanalyysi on edellytys käyttökelpoisen nelikentän tekemiseen. Hyvä Swot -analyysi sisältää olennaiset toimialan menestymisen edellytykset, joita yritys vertaa omiin vahvuuksiinsa ja heikkouksiinsa. On mietittävä, mitkä ovat yrityksen mahdollisuudet ja käyttää ympäristön tarjoamat mahdollisuudet menestymiseen, ja onko yrityksellä juuri niitä kykyjä, joita ympäristö odottaa. Yritys siis vertaa toimialan menestymisen edellytyksiä omaan osaamiseensa ja muuttaa edellytykset sisäisiksi vahvuuksiksi tai heikkouksiksi. Silloin yhtyvät yrityksen toimintaympäristön ulkoiset tekijät ja yrityksen sisäinen toiminta. (Pitkämäki. 2000, 79.)

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi Tiina Kinnunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 31.1.2012 Tekijä Tiina Kinnunen

Lisätiedot

MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI

MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI OPINNÄYTETYÖ MIKKO PULJU 2012 MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Matkailun koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen

Verkkokaupan perustaminen Verkkokaupan perustaminen Von Wendt-Jensen, Johanna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara 2012 Verkkokaupan perustaminen Johanna von Wendt-Jensen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

CASE SISUSTUS SATIINI OY. Tiimiyrittäjänä elämyksellisessä Riviéra Maison -myymälässä

CASE SISUSTUS SATIINI OY. Tiimiyrittäjänä elämyksellisessä Riviéra Maison -myymälässä CASE SISUSTUS SATIINI OY Tiimiyrittäjänä elämyksellisessä Riviéra Maison -myymälässä Heli Saari Anniina Liukkonen Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Yritystoiminnan kehittämisen koulutusala, Tiimiakatemia Liiketalouden

Lisätiedot

VAIHTOEHTONA FRANCHISING-YRITTÄJYYS

VAIHTOEHTONA FRANCHISING-YRITTÄJYYS VAIHTOEHTONA FRANCHISING-YRITTÄJYYS Mikko Nieminen Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 10.12.2004

Lisätiedot

KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN

KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Logistiikan koulutusohjelma Forssa, kevät 2011 Jani Lahti OPINNÄYTETYÖ Logistiikan koulutusohjelma Forssa Työn nimi Kuljetusyrityksen perustaminen

Lisätiedot

MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Teija Mäkelä Opinnäytetyö Toukokuu 2004 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 14.06.04 Tekijä(t) MÄKELÄ, Teija

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2015 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2015 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA

ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Case t:mi Kenkälaurila Emma Ahonen Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Viestintä Tekijä(t) AHONEN, Emma Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 45 Julkaisun kieli suomi

Lisätiedot

MIKKELIN HALLITUSTORIN KEHITTÄMINEN

MIKKELIN HALLITUSTORIN KEHITTÄMINEN Lasse Hirsjärvi Jonna Turpeinen MIKKELIN HALLITUSTORIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.12.2007 Tekijä(t) Lasse Hirsjärvi,

Lisätiedot

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA Case Bratislavan pilotti Ari Tuhkala Opinnäytetyö Huhtikuu 2006 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

MIELIKUVAT YÖKERHO HELSINKI CLUBIN MENESTYSTEKIJÄNÄ

MIELIKUVAT YÖKERHO HELSINKI CLUBIN MENESTYSTEKIJÄNÄ MIELIKUVAT YÖKERHO HELSINKI CLUBIN MENESTYSTEKIJÄNÄ Anna Lehtinen Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu- ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT

OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT Marko Hiitola OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 OPINNÄYTETYÖN SUOMENKIELINEN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä

YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä Mikko Hildén Iikka Sirén Opinnäytetyö Syyskuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Service

Lisätiedot

HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma

HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma Nora Brandstack HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma Opinnäytetyö Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 28.3.2008

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Sini Hakkarainen & Henna Koljonen 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot