PUB UNITED IDEASTA RAVINTOLAKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUB UNITED IDEASTA RAVINTOLAKSI"

Transkriptio

1 PUB UNITED IDEASTA RAVINTOLAKSI Tuomo Holmberg Veli-Pekka Kähkönen Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) HOLMBERG, Tuomo KÄHKÖNEN, Veli-Pekka Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi Salainen saakka PUB UNITED IDEASTA RAVINTOLAKSI Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja RUTH-VIITANEN, Mira Toimeksiantaja(t) HAMDI, Isaac Tiivistelmä Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Isaac Hamdille ja Hamdis-ravintoloille. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ravintolakonsepti. Lisäksi työhön kuului ravintolan kehittäminen. Opinnäytetyö sisältää raportointiosuuden, kuvia työvaiheista ja liitteitä. Opinnäytetyössä painotettiin suunnittelua, liiketoiminnan käynnistämistä ja kehittämistä. Raportointiosuudessa kerrotaan kaikki tiedot ja taidot, mitä ravintolan perustamiseen ja liiketoiminnan käynnistämiseen tarvitaan. Lisäksi siinä on kehityssuunnitelmia ja omaa pohdintaa työstä. Raportointi seuraa samalla työn kehitystä aloituspäivästä tähän päivään saakka. Liitteistä löytyy anniskelulupahakemus ja ravintolan omavalvontasuunnitelma. Ravintolakonsepti alkoi paikan valitsemisella ja eteni siitä suunnittelun kautta toteutukseen. Olimme itse mukana kaikilla työn osa-alueilla ja vaikutimme suurimpaan osaan päätöksistä. Pub United avattiin aikataulun mukaisesti, minkä jälkeen siirryimme kehittämään sen toimintaa. Hamdis-ravintoloille ei ole ennen tehty näin tarkkaa liiketoimintasuunnitelmaa. Työ näyttää kokonaiskuvan liiketoimesta ja ravintoloitsija voi hyödyntää opinnäytettä muissa ravintoloissaan. Käytännön suunnittelu ja toteutus helpotti ravintoloitsijan kiireitä, sekä ulkopuolisina tekijöinä pystyimme antamaan eri näkökulmia aiheeseen. Avainsanat (asiasanat) Liiketoiminnan käynnistäminen, Liiketoimintasuunnitelma Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) HOLMBERG, Tuomo KÄHKÖNEN, Veli-Pekka Type of Publication Bachelor s thesis Pages 52 Confidential Language Finnish Title Until PUB UNITED FROM AN IDEA TO A RESTAURANT Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor RUTH-VIITANEN, Mira Assigned by HAMDI, Isaac Abstract The thesis was assigned by Isaac Hamdi and Hamdi`s restaurants. The aim was to plan and carry out a restaurant concept. In addition, developing the restaurant operations were part of the work. The thesis includes a report part, pictures of the different phases of work and appendices. Planning as well as starting and developing the business operations were emphasized in the work. In the report part all the knowledge and skills needed to set up a restaurant and start a business are described. In addition it includes development plans and speculations regarding the thesis process. At the same time the report part follows the development of the thesis process from the starting point until today. The appendices include the restaurant s license to sell alcoholic beverages and its HACCP plan. The restaurant concept was launched by choosing a location, and progressed from there on though planning into putting the concept into practice. We took ourselves part in all the stages of the project, and had influence on most of the decisions made regarding the restaurant. The Pub United was opened according to schedule, after which we concentrated on developing the business. Hamdi s restaurant has not had such a detailed business plan before. The work shows the overall picture of business and the restaurant owner can take a use of bachelor s thesis in his other restaurants. The planning and practical applications of work alleviated the owner s workload. As outsider employees we could give different perspectives on the subject. Keywords Starting up business, Business plan Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TYÖN ETENEMINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Jyväskylä ravintolan toimintaympäristönä Kilpailu ja kysyntä PUB UNITEDIN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Liiketoimintasuunnitelma Lähtötilanne Arvot ja visio Liikeidea Strategia Markkinointisuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Organisaation rakenne Työsopimuksen tekeminen Taloussuunnitelma Tulosbudjetti Myyntiennuste SWOT-analyysi Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat Riskianalyysi...21

5 5 PUB UNITEDIN LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Anniskeluluvan hakeminen Tupakointi ravintolassa Omavalvonta Toimitilasuunnittelu Remontointi Työvälineet Tuotteet ja palvelut AV-laitteet Palveluprosessi Pub Unitedin avajaiset TYÖN ARVIOINTI Tavoitteiden onnistuminen Liiketoiminnan käynnistämisen onnistuminen Liiketoiminnan käynnistämisen ongelmat Liiketoiminnan kehittäminen Tämän hetken tilanne POHDINTA...41 LÄHTEET...45

6 3 LIITTEET...46 LIITE 1. Anniskelulupahakemus...46 LIITE 2. Päätös anniskeluluvan myöntämisestä...48 LIITE 3. Omavalvonta...51 LIITE 4. Elintarvikehuoneiston käyttöönotto...52 KUVAT KUVA 1. Liiketila Väinönkadun puolelta...8 KUVA 2. Liiketila Sammonkadun puolelta...8 KUVA 3. Lähtötilanne...28 KUVA 4. Baaritiski...29 KUVA 5. Tuomo Holmbergin tyylinäyte...30 KUVA 6. Savullinen puoli ja screeni...31 KUVA 7. Kalusteet Palokan puumiehiltä...31 KUVA 8. Uusi julkisivu...32 KUVA 9. Baaritiskin rakentaminen...33 KUVA 10. Näkymä baaritiskin taakse ja talon antimia...34 KUVA 11. AV-laitteistoa...35 KUVA 12. Legendaarinen pöytä-jalkapallopeli...36 KUVIOT KUVIO 1. Organisaation rakenne...15 KUVIO 2. Tuotteiden myyntijakauma...17 KUVIO 3 SWOT-Analyysi...19 KUVIO 4. Vahinkoriskit...23 KUVIO 5. Palveluprosessi...37

7 4 TAULUKOT TAULUKKO 1. Tulosbudjetti...17 TAULUKKO 2. SWOT-Analyysi...19

8 5 1 JOHDANTO Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji. Siihen liittyy maailmanlaajuisesti pub i- kulttuuri ja monilla seuroilla on oma nimikkopubi. Suomessa pubikulttuuri on harvinaista ja vuonna 2004 vain yhdellä jalkapalloseuralla oli oma pubi. Jalkapallo on kuitenkin kasvava laji Suomessa ja kesän EM-kisat kasvattavat sen suosiota entisestään. Jyväskylä on kehittyvä jalkapallokeskus ja sen ravintolakulttuuri monipuolinen. Näiden kriteereiden pohjalta jalkapallopubi on liikeideana realistinen. Syksyllä 2003 Säynätsalon Riennon jalkapallojoukkue muuttui Jyväskylä Unitediksi. Hankkeeseen lähti mukaan jyväskyläläinen ravintolaloitsija Isaac Hamdi, josta tuli joukkueen puheenjohtaja. Syksyllä sovittiin joukkueen muutosta paremmalle markkina-alueelle Jyväskylään. Syksyn edetessä ja joukkuetta markkinoitaessa nousi esiin ajatus seuran oman pubin perustamisesta. Tavoitteena oli lisätä joukkueen näkyvyyttä ja edistää samalla jalkapallokulttuuria Jyväskylässä ja koko Suomessa. Pubin nimeksi päätettiin antaa Pub United. Hamdin suunnitellessa pubin perustamista innostui Tuomo Holmberg aiheesta ja kysyi Hamdilta voisiko tästä projektista tehdä opinnäytetyön. Hamdi antoi toimeksiannon Pub Unitedista ja Holmberg pyysi työhön mukaan Veli- Pekka Kähkösen. Työn tarkoitus on antaa ravintoloitsijalle kokonaiskuva liiketoimesta ja näyttää sen epäkohdat sekä kehittämismahdollisuudet. Työ auttaa myös meitä molempia omissa tulevaisuuden intresseissä oman pubin perustamisessa. Opinnäytetyömme on ollut käytännön toteutusta ja suunnittelua. Raportti kertoo ja kuvaa työtämme alkuvaiheista loppuun asti. Siinä on paljon myös tietoa ravintolaalasta ja liiketoiminnan käynnistämisestä. Raporttiin on lisätty aiheeseen olennaisesti kuuluvaa materiaalia ja kuvia. Olemme myös käyttäneet omia tietojamme ja taitojamme tietoperustaa kootessamme. Raportti koostuu itse raportointiosuudesta, kuvista ja liitteistä. Työ on rajattu ravintoloitsija Isaac Hamdin tarpeiden mukaan.

9 6 2 TYÖN ETENEMINEN Halusimme olla mahdollisimman paljon mukana pubin valmistumisen ja suunnittelun jokaisessa osa-alueessa. Aikataulu oli kiireinen, mikä loi tilanteelle äkkilähdön. Kirjasimme eri vaihtoehtoja, mitä haluamme tehdä ja missä haluamme olla mukana, sekä esitimme nämä Isaac Hamdille. Hän oli pääasiallisesti samaa mieltä kanssamme suunnittelun ja toteutuksen tavoitteista. Opinnäytetyömme tavoitteeksi asetimme liiketoiminnan suunnittelun, käynnistämisen, kehittämisen ja arvioinnin. Työ vaikutti laajalta ja haastavalta, mutta halusimme kuitenkin nämä seikat mukaan työhön. Päätavoitteena oli luoda seuran näköinen ja sen imagon mukainen jalkapallopubi, jossa olisi helppo viihtyä. Opinnäytetyömme keskittyy liiketoiminnan käynnistämiseen syvemmin. Isaac Hamdi antoi meille näihin kriteereihin vedoten ensimmäiseksi tavoitteeksi saada pubi toimintakuntoon edullisesti. Liiketila oli jo tiedossa, joten työt oli saatava alkuun mahdollisimman nopeasti. Yhteinen tavoite oli saada pubin toiminta käyntiin nopeasti sekä kehittää ja parannella sitä sen jälkeen. Tavoitteisiin kuului myös jalkapallokulttuurin eteenpäin vieminen ja seuran esille tuonti pubin avulla. Työmme alkoi liiketoimintasuunnitelmasta, joka on tarkennettu Pub Unitedin tarpeiden mukaan. Ravinloitsija Isaac Hamdille ei ole aiemmin tehty näin tarkkaa liiketoimintasuunnitelmaa. Liiketoimintasuunnitelmassa käymme osa-alueet läpi Pub Unitedin tarpeiden mukaan. Seuraavaksi työssä kerromme, kuinka liiketoiminnan käynnistäminen on aloitettu. Käynnistämisvaiheessa, kerromme kuinka ravintolan toiminta on edistynyt vaihe vaiheelta. Työ kattaa käytännössä sen, mitä pubin tiloissa on tapaht u- nut ensimmäisestä päivästä tähän päivään saakka. Lopuksi arvioimme työssämme koko projektin kokonaisuutta ja sen onnistumista. Pohdimme, olemmeko itse onnistuneet ja onko Pub United ollut menestyksellinen. Missä on tullut virheitä ja missä onnistumisia? Viimeisessä osiossa mietimme kehitysideoita ja, mitä tulevaisuus mahdollisesti tuo tullessaan Pub Unitedille. Pureudumme työssämme mahdollisimman tarkasti niihin kohtiin, missä olemme huomanneet vaikeuksia pubin elinkaaressa. Työmme tavoitteena on tehdä Pub Unitedista menestyvä liikeyritys.

10 7 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimintaympäristöä analysoitaessa otetaan selvää ravintola-alan tilanteesta ja pohditaan, onko yrityksellä mahdollisuuksia menestyä tukitaan ja määritellään siis markkinat, kysyntä, asiakaskunta sekä kehitysnäkymät. Tämän pohjalta alustetaan yrityksen strategiset suuntaviivat - toiminnan suuntaaminen kohti yrityksen visiota, eli näkemystä sitä, mikä on yrityksen tulevaisuudessa. Nämä voidaan muuttaa tavoitteiksi. (Ahonen, Koskinen & Romero 2003, 36.) 3.1 Jyväskylä ravintolan toimintaympäristönä Jyväskylä ravintolan toimintaympäristönä on haastava. Jyväskylän asukasluku oli noin asukasta syyskuussa Vuoden 2004 tammi-elokuussa Jyväskylän väkiluvun suhteellinen kasvu oli suurista kaupungeista toiseksi nopeinta Espoon jälkeen. (Jyväskylän kaupunki ) Jyväskylässä oli opiskelijoita syksyllä 2002 noin opiskelijaa johon ei ole laskettu lukiolaisia. (Neittaanmäki, P ) Jyväskylässä on tällä hetkellä anniskeluravintoloita 70, joten asukasmäärään nähden ravintoloita on erittäin paljon. Jyväskylän ravintolatoiminta keskittyy Kauppakadulle ja Väinönkadun keskivaiheille. Sijaintia miettiessämme vaihtoehtoina olivat yläkaupunki ja Tourula, missä oli kiinteistöjä vapautumassa. Näistä emme kuitenkaan löytäneet sopivaa vaihtoehtoa. Ruokaravintola Hot Wingsin lopettaessa toimintansa Väinönkadun yläpäässä löysimme etsimämme. Paikan sijainti oli loistava kaupungin ja Harjun stadionin välissä, missä United pelaa kotiottelunsa. Kiinteistön vuokra oli edullinen ja tilat pienet ja tunne l- malliset. Hyviä puolia on myös lyhyt matka kaupungin ydinkeskustaan ja se, että Väinönkatu on kasvamassa yhdeksi Jyväskylän yöelämän pääkaduista. Lähiympäristöön ollaan myös rakentamassa koko ajan uutta asutusta, mikä tuo lisää potentiaalisia asiakkaita.

11 8 KUVA 1. Liiketila Väinönkadun puolelta KUVA 2. Liiketila Sammonkadun puolelta 3.2 Kilpailu ja kysyntä Kilpailu Jyväskylässä on tällä hetkellä kovaa ja ravintolat kilpailevat myös hinnoilla asiakkaistaan. Hintakilpailu alkoi, kun alkoholiveroon tuli kevennys Kesän aikana moni ravintola Jyväskylässä myi olutta 1-2,50 eurolla. Pub United vastaa kilpailuun kilpailukykyisillä hinnoilla. Pub United tarjoaa tuotteitaan edullisin hinnoin joka päivä. Pub Unitedin pahimpana kilpailijana voidaan pitää Matsi-baaria. Yhtenä kilpailijana voidaan pitää myös kotikatsomoa, eli oma sohvaa ja televisiota.

12 9 Hinnoittelun pääperiaatteena oli jo alkujaan hinnoitella tuotteet mahdollisimman kilpailukykyisiksi. Hinnoitteluun vaikutti myös alkoholiveron kevennys, joka oli noin 30 % väkevistä alkoholijuomista. Avajaiset ajoitettiin maaliskuun alkuun, jolloin tuli voimaan uusi alkoholivero, sillä näin päästiin suoraan hyödyntämään kyseistä tilannetta. Pub edustaa perinteikästä jalkapallopubia, joka pyrkii tuottamaan palveluja jalkapallon ja urheilun ystäville. Vaikka jalkapallokulttuuri Suomessa ja Jyväskylässä on vielä alkutekijöissään, uskomme Pub Unitedin kysyntään ja tulevaisuuteen. 4 PUB UNITEDIN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 4.1 Liiketoimintasuunnitelma Oman yrityksen perustaminen on suuri päätös. Ennen lopullisen päätöksen tekemistä on kartoitettava yritystoiminnan aloittamiseen liittyvä taustatilanne. Liikeidean, markkinoiden ja taloudellisten sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien selvittämistä voi tuskin tehdä liian huolellisesti. Perusteellinen pohjatyö on tärkeä myös tulevan yritystoiminnan menestyksen takaamiseksi. Sopiva toiminta-ajatus on majoitus- ja ravitsemisalalla yritystoiminnan onnistumisen tärkein edellytys. Yrityksen hyvä ja sopiva sijainti on keskeinen menestyksen tae. Menestyneellä yrittäjällä on kyky lukea markkinoita ja kehittää yrityksen sijaintiin sopiva toiminta-ajatus, joka takaa riittävästi asiakkaita. Jos toiminta-ajatuksena on tarjota hyvää ruokaa ja palvelua, on asioita vielä kypsyteltävä ennen yritystoiminnan käynnistämistä. (Yrityksen perustaminen hotellija ravintola-alalle ) Yrityksen menestyminen perustuu tuotteeseen tai palveluun, jonka myymisestä se saa tulonsa. Asiakas on valmis maksamaan, jos tuote tai palvelu täyttää hänen tarpeensa ja odotuksensa sekä vastaa hänen arvostuksiaan. (Pitkämäki 2000, 5.) Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen, tiivis esitys toiminnan kokonaisuudesta. Se sisältää ajatukset ja toimet, joilla yritys hallitsee valitsemansa liiketoiminta-alueen ja

13 10 hoitaa kokonaisuutta. Siitä ilmenevät yrityksen menestystekijät, tulolähteet, strategia ja yhteinen, tekoja ja valintoja ohjaava näkemys. Liiketoimintasuunnitelma on yritykselle monipuolinen työväline. Sitä rakentaessaan yritys joutuu kartoittamaan oman ydinosaamisensa, menestymisen lähteensä, vahvuutensa ja heikkoutensa. Yritys joutuu miettimään suhteensa muihin toimialan yrityksiin eli asemansa markkinakentässä sekä henkilöstö-, tuotanto-, kehittämis-, markkinointija rahoitusresurssien tarpeensa. Hyvä suunnitelma osoittaa ne tekijät, joiden avulla yritys rakentaa toimintansa ja joiden kautta se menestyy. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen pakottaa yrityksen miettimään kaikkien osaalueiden olemassaoloa ja tilaa. Siksi suunnitelmasta hyötyy eniten yritys itse. Hyvä liiketoimintasuunnitelma toimii päätösten perustana yrityksen miettiessä investointejaan, koulutusta, henkilöstöresursseja, rahoitusta, tuotannon järjestelyjä, markkinointia, mainontaa, alihankintaa tai muita toimintansa kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Liiketoimintasuunnitelma auttaa myös yrityksen tulevia uusia henkilöitä sopeutumaan yrityksen ajattelu- ja toimintatapoihin. Kirjallinen suunnitelma antaa myös sidosryhmille, etenkin rahoittajille, kuvan toiminnan luotettavuudesta paremmin kuin pelkkä innostuneen yrittäjän suullinen kertomus ylioptisine odotuksineen. Myös riskirahoittaja saattaa suhtautua vajaita takuita tarjoavaan yritykseen luottavaisemmin, kun hän huomaa toiminnan perustavan realistiseen liikeideaan ja siitä johdettuun menestymistä vahvistavaan liiketoimintasuunnitelmaan. (Pitkämäki 2000, 9.) Lähtötilanne Lähtötilanne uudelle seuralle oli otollinen. Jyväskylässä on jo pitkään kaivattu piristysruisketta jalkapallotoimintaan ja kilpailua kaupungin ykkösjoukkueen kanssa. Jalkapalloseuran tunnettavuutta lisäämään päätettiin perustaa seuran nimeä kantava pubi. Hanke sai tuulta alleen ja aktiiviset tekijät organisaatioon. Seuran näkyvyys on jo nyt hyvä ja näkyvyyttä pyritään koko ajan lisäämään. Suomessa on vain yhdellä toisella jalkapalloseuralla oma pubi. Jalkapallo on juuri nyt nousussa Suomessa ja jääkiekkokaupunki Jyväskylään on pitkään haluttu vipinää myös jalkapallon saralla. Mikä olisi-

14 11 kaan kannattajalle mukavampaa kuin päästä ottelujen jälkeen puhumaan pelin tapahtumista itse pelaajien kanssa? Liiketoiminnan perustajana toimi seuran puheenjohtaja ja ravintoloitsija Isaac Hamdin. Toimeenpanijoina Isaac Hamdin lisäksi olivat Tuomo Holmberg, Veli-Pekka Kähkönen ja Kimmo Sutinen. Isaac Hamdi toimii toimitusjohtajana Hamdis Oy:n ravintoloissa, joihin kuuluu mm. Skippers - karaokeravintola, Riders rock cafe -baari ja Wäinö-ravintola. Kaikki Hamdis Oy:n ravintolat sijaitsevat Jyväskylän Väinönkeskuksessa. Samaan aikaan Pub Unitedin kanssa valmistui Väinönkeskukseen entisen X- poolin paikalle 2:nd floor yökerho Hamdis ravintoloille. Pub Unitedin toiminta-ajatuksena oli alusta lähtien tarjota asiakkaille juomatuotteita ja urheiluviihdettä miellyttävässä ympäristössä. Pub United toimii Jyväskylä Unitedin kannattajien ja jalkapallon ystävien kohtaamispaikkana. Hintaluokittelulla halutaan tuoda penkkiurheilijoita pois kotisohvilta ja kasvattaa keskieurooppalaista tapaa katsoa jalkapalloa pubissa tuopin ääressä. Pub on avoinna joka päivä klo Arvot ja visio Yrityksen arvot ovat ne eettiset periaatteet, jotka johdattavat yritystä kohti visiotaan. Ne ovat luonteeltaan pysyviä ja ne ohjaavat yrityksen kaikkea päätöksentekoa ja toimintatapoja. Arvot kuvaavat siis sitä, mikä yritystoiminnallisesti on oikein ja mikä on väärin. Arvot voidaan jakaa sisäisiin ulkoisiin arvoihin. Sisäiset koskevat yrityksen sisäistä yrityskulttuuria, ulkoiset puolestaan liittyvät siihen, mitä asiakkaille tai muille sidosryhmille tahdotaan viestiä. (Ahonen, Koskinen & Romero 2003, 28.) Visio on yrityksen näkemys sen tulevaisuuden tilasta, näkemys siitä mihin suunnitelmat tähtäävät. Visio siis kertoo sen, missä toivon mukaan ollaan tietyssä ajankohdassa tulevaisuudessa. Ajankohta voidaan määrittää useamman vuoden päähän tai tietyn ajanjakson päättymiseen. Vision täytyy perustua rehellisyydelle ja luottamukselle, jotta se voisi toteutua, sen tulee olla yhteinen yrityksen koko henkilöstölle. (Ahonen, Koskinen & Romero 2003, 29.) Pub Unitedin arvot perustuvat rehelliselle ja aidolle asiakaskeskeiselle toiminnalle. Pub Unitedin visio on ensimmäisenä toimintavuotenaan tavoittaa oma asiakaskohde-

15 12 ryhmä ja toimia heidän kohtaamispaikkanaan. Ensimmäisen toimintavuoden aikana tavoitteena olisi myös saada omaa jalansijaa Jyväskylän ravintolakulttuurissa. Tulevaisuudessa Pub United pyrkii kehittämään ravintolatoimintaansa ja lisätä jalkapallon tunnettavuutta Jyväskylässä Liikeidea Yrityksen menestymisen kannalta keskeinen suunnitelma on liikeidea. Liikeidea määrittelee yrityksen tuotteet (MITÄ), keskeiset kohderyhmät eli segmentit (KENELLE), keskeiset toimintatavat (MITEN) ja yrityskuvan (IMAGO), jolla yritys pyrkii tuotettaan kohderyhmälle markkinoimaan. (Kinkki & Isokangas 2003, 55.) Pub United on jalkapalloseura Jyväskylä Unitedin oma pubi. Pubin nimi tulee jalk a- palloseuran nimestä. Se sijaitsee Jyväskylän keskustassa Väinönkatu 40:ssä. Asiakaspaikkoja on 41, terassimahdollisuutta ei ole. Pubin pääteemat ovat jalkapallo ja urheilu. Pubissa voi seurata jalkapalloa kolmesta televisiosta sekä screeniltä. Pub United tarjoaa asiakkailleen alkoholijuomia edulliseen hintaan A-oikeuksin. Päätuotteena ovat alkoholituotteet ja urheiluviihde. Pubi tarjoaa kuitenkin myös kaikki muutkin urheilun päätapahtumat, jotka pyörivät jatkuvasti kolmesta televisiosta ja yhdeltä screeniltä. Pubi tarjoaa myös asiakkailleen internetpalvelut, sekä klassisen pöytäjalkapallopelin ja touchmasterin. Palvelujen suurin kohderyhmä on yli 18 - vuotiaat urheilun ystävät ja opiskelijat. Myös lähiympäristön asukkaat ovat keskeinen kohderyhmä. Pubin potentiaalinen asiakaskohderyhmä ovat jyväskyläläiset jalkapallon ystävät, kaikki yli kahdeksantoista vuotta täyttäneet ikään tai sukupuoleen katsomatta. Tarkoituksena on antaa asiakkaille urheilullisia elämyksiä ja mahdollistaa urheilun seuraamista edullisin hinnoin. Palvelua tuotetaan rennolla asenteella ja pienellä henkilöstöllä, niin että asiakkaiden on helppo samastua pubiin ja tulla yhä uudestaan. Pubin imago perustuu täysin jalkapalloseuran ympärille, mikä näkyy jo sen ulkoasussa. Pub Unitedia perustettaessa pyrittiin luomaan mielikuvaa rennosta ja viihtyisästä ravintolasta, joka erottuisi Jyväskylän muista pubeista jalkapalloteemallaan sekä persoonallisuudellaan. Tarkoituksena oli luoda asiakkaille mielikuvaa pubista jonne on helppo tulla sellaisena kuin sattui olemaan. Ilmapiiri pyrittiin luomaan sellaiseksi, jossa voi viettää aidosti hauskaa ja ikimuistoista iltaa hyvien tuotteiden parissa.

16 Strategia Strategia on liiketoimintaa ohjaava näkemys ja toimintasuunnitelma, osin tietoisesti, osin itsekseen muodostunut, joka koskee yritystä tai muuta toimintakokonaisuutta ja ulottuu pidemmälle ajalle tulevaisuuteen. Ideaalisesti strategiassa yrityksen peruspäämärät ja tavoitteet, toimintaperiaatteet ja päätoiminnat liittyvät yhtenäiseksi, johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Yrityksissä strategian voi ajatella koostuvan kahdesta pääkomponentista: 1) Ajatuksista ja päätöksistä yrityksen päämääristä ja tavoitteista, so. yritykseen ja liiketoimintaan kohdistuvasta aikomuksista, odotuksista ja toiveista, siitä millainen sen halutaan olevan kohtuullisesti näkyvän aikana ja mitä saavan aikaan. 2) Keskeisistä, mieluiten realistisista ja konkreeteista mutta yleisistä toimintalinjoista ja suunnitelmista, joilla halutaan tulevaisuuden tilaan ja tavoiteltuihin päämääriin tai tuloksiin aiotaan vaihe vaiheelta päästä. (Vanhala, Laukkanen & Koskinen 2002, 90, 91.) Pub Unitedin strategia on erottua massasta omalla erikoistumisellaan ja ainutlaatuisella jalkapalloon keskittymisellä. Asiakas- ja markkinointistrategiana on tarkoitus kohdistaa markkinointi oikeaan asiakaskohderyhmään tämän saavuttamiseksi. Tuotestrategian tarkoitus on pitää liikeidea vakaana juoma ja urheiluviihteessä. Kehittämisstrategia on, että ravintolan johto tulkitsee jatkuvasti kehittämiskohteita sekä puuttuu mahdollisuuksiin ja epäkohtiin. Tavoitteena on kuunnella asiakkaita ja muita sidosryhmiä ja näiden pohjalta tehdä uudistuksia ja parannuksia. Henkilökunnan osaamista ja ammattitaitoa pidetään yllä ja kehitetään pienimuotoisilla koulutustilaisuuksilla. 4.2 Markkinointisuunnitelma Jokaisen yrityksen pääasiallinen tehtävä on täyttää asiakkaidensa tarpeet. Markkinointia ei pidä rinnastaa myyntiin tai mainontaan, sillä nämä edustavat vain konkreettista markkinointiajatusten toteuttamista. Markkinointi on käsitteenä hyvin laaja ja mitä

17 14 tahansa yritys tekeekin tutkimus- ja tuotekehitystyötä, tuotantoa, taloushallintoa, myyntiä, asiakassuhteiden hoitamista sen pitää aina vastata kahteen tärkeään kysymykseen: Mitä hyötyä kyseinen toiminto tuo asiakkaalle ja mitä etua se tuo yritykselle sen kilpailijoihin nähden? (McKinsey & Company 2000, 67.) Markkino intisuunnitelma on yksi liiketoimintasuunnitelman tärkeimmistä osista. Sijoittajat pitää saada vakuuttuneiksi siitä, että liikeidealle on olemassa markkinat, joita voidaan palvella kannattavasti. Sijoittajat samoin kuin yrityksen johtoryhmä haluavat varmistua siitä, että yrityksen kasvumahdollisuuksia koskevat odotukset toteutuvat. Liiketoimintasuunnitelmaan ei tarvitse kirjata täydellistä markkinointisuunnitelmaa, eikä se ole mahdollistakaan, koska käytettävissä on vain muutama sivu. Tärkeintä on määrittää selvästi, millaiset ovat odotetut markkinat, mikä on yrityksen hinnoittelustrategia ja kuinka jakelu järjestetään. ( McKinsey & Company 2000, 67.) Markkinointisuunnitelma oli Pub Unitedin yksi kompastuskivistä. Isaac Hamdi ei nähnyt tarpeelliseksi tehdä markkinointisuunnitelmaa. Pubia oli tarkoitus mainosta radiossa sekä lehdessä hyvissä ajoin ennen sen aukeamista. Jyväskylä Unitedin kotipeleissä suunniteltiin mainostaa pubia yleisölle. Tarkoituksena oli saada yleisöä ottelun jälkeen Pub Unitediin nauttimaan huurteista ja kommentoimaan päivän ottelua. Vähäiseen markkinointiin suurin syy oli raha. Markkinointisuunnitelmaa ei nähty niin tärkeäksi, mitä se oikeasti on. Uskottiin, että pubi tavoittaa asiakkaansa pääsääntöisesti puskaradion kautta. 4.3 Henkilöstösuunnitelma Pubin hallintopäällikkö ja ravintolapäällikkö ovat samat henkilöt jotka johtavat Hamdis ravintoloiden muitakin toimipisteitä. Pubissa toimii myös vuoropäällikkö, joka vastaa tilauksista ja käytännön asioista sekä vuorovastaava, jonka tehtävä on tuurata vuoropäällikön ollessa poissa. Lisäksi henkilöstöön kuuluu kolme muuta työntekijää. myös he ovat Isaac Hamdin ravintoloiden työntekijöitä, jotka tuuraavat työvuoroissa kahta pääasiallista työntekijää. Osa-aikaisena apuna ravintolassa työskentelee Jyväskylä United seuran pelaajia. Pub Unitedin rekrytointi tapahtuu pääsääntöisesti sisäisesti muista Hamdis ravintoloista.

18 15 Työntekijöiden palkat maksetaan palvelualojen (PAM) työehtosopimuksen mukaan kerran kuussa, kuukauden viimeisen päivänä. Pub Unitedin henkilökunnalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista taulukkopalkkaa. Työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja motivaatiota pyritään nostamaan ja pitämään yllä erilaisilla koulutustilaisuuksilla ja virkistymispäivillä Organisaation rakenne Organisaation rakenne on Pub Unitedissa kapea. Näin ollen tieto kulkee sujuvasti ja mutkattomasti toimitusjohtajalta ravintolapäällikölle ja häneltä eteenpäin. Kapeassa organisaatiossa myös palkkakustannukset jäävät alhaisiksi. Työntekijöiden työvuorot ovat klo ja työvuorossa on yksi työntekijä vuorossaan. Toimitusjohtaja Isaac Hamdi Hallintopäällikkö Titta Hamdi Ravintolapäällikkö Petri Wirzenius Vuoropäällikkö Petri Rusi Vuorovastaava Antti-Jussi Karnio Tarjoilija Markku Kivimäki Tarjoilija Henry Kaitanen KUVIO 1. Organisaation rakenne Työsopimuksen tekeminen Majoitus- ja ravitsemisalalla on voimassa yleissitova työehtosopimus. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät työnantaja ja työntekijä voi työsopimuksella sopia ehtoja, jotka poikkeavat lain tai työehtosopimuksen sitovista määräyksistä. Jos työsopimukseen otetaan tällaisia ehtoja, ne ovat automaattisesti mitättömiä. Omien vapaamuotoisten työsopimusten tekeminen voi johtaa turhiin kustannuksiin ja pahimmassa tapauksessa jopa

19 16 vaarantaa muuten hyvin alkaneen liiketoiminnan. (Yrityksen perustaminen hotelli- ja ravintola-alalle ) Ravintoloitsija Isaac Hamdi noudattaa toiminnassaan majoitus- ja ravitsemisalan työehtosopimusta. Hän toimii lakipykälien mukaan, näin ollen hän pienentää riskiä vaarantaa liiketoimintaansa. Tällä tavoin hänen henkilökuntansa myös pysyy tyytyväisenä ja tämä luo heille turvallisuuden tunnetta. 4.4 Taloussuunnitelma Yrityksen alkuvaiheessa, ennen kuin se vielä tuottaa mitään, on yksinomaan menoja. Alussa siis tarvitaan pääomaa- siis rahaa- jotta toiminta olisi mahdollista. Tarvittava pääoma voidaan jakaa kahteen osaan: 1-Investoinnit: liiketila, yritystoiminta, koneet ja laitteet, kalusto, irtaimisto ja sisustus jne. 2- Käyttöpääoma: perustamiskulut, markkinointi, palkat, vuokrat, käteiskassa, varasto jne. (Ahonen, Koskinen & Romero 2003, 118.) Taloussuunnitelman tekemistä helpotti Hamdis ravintoloiden hyvä taloudellinen tilanne ja vierasta pääomaa eikä ulkopuolisia rahoittajia tarvittu. Taloussuunnitelma on tehty Hamdin toiveiden mukaan, emmekä tässä työssä pureudu siihen tämän tarkemmin Tulosbudjetti Pub Unitedin tulosbudjetti on laadittu seuraavalle kolmelle vuodelle. Budjetti on laadittu Jyväskylässä Isaac Hamdin johdolla.

20 17 Budjetti v Budjetti v Bujetti v Liikevaihto Ostot % % % Palkat Sosiaalikulut % % % Vuokrat Muut kustannukset Poistot Voitto ennen vero Verot % % % Tilikaudenvoitto TAULUKKO 1. Tulosbudjetti Tulosbudjettiin on arvioitu Liikevaihdon kasvua euroa vuodessa. Tämä kasvu johtuu arvioidusta tilikauden voiton lisääntymisestä joka vuosi. Myynnin kasvaessa ja asiakasmäärän lisääntyessä myös ostot, palkat ja sosiaalikulut nousevat. Poistot taas vähentyvät joka vuosi ja mitä enemmän tulee voittoa, sitä enemmän maksetaan veroa Myyntiennuste Myyntiennuste tehtiin ennen Pub Unitedin avaamista. Myyntiennuste on suuntaaantava. Arvioitu tuotejakauma perustui aiempiin kokemuksiin ja yleiseen tietoon. Pub Unitedin päätuotteita ovat olut ja siideri. Toiseksi eniten uskottiin myytävän väkeviä alkoholijuomia ja savukkeita. Kahvin ja virvokkeiden menekin uskottiin olevan vähä i- sempää. 26 % 4 % 4 % 56 % 10 % Olut / Siideri Virvokkeet Kahvi Savukkeet Muut alkoholituotteet KUVIO 2. Tuotteiden myyntijakauma

21 SWOT-analyysi Seikkaperäinen ja huolellinen ympäristöanalyysi on edellytys käyttökelpoisen nelikentän tekemiseen. Hyvä Swot -analyysi sisältää olennaiset toimialan menestymisen edellytykset, joita yritys vertaa omiin vahvuuksiinsa ja heikkouksiinsa. On mietittävä, mitkä ovat yrityksen mahdollisuudet ja käyttää ympäristön tarjoamat mahdollisuudet menestymiseen, ja onko yrityksellä juuri niitä kykyjä, joita ympäristö odottaa. Yritys siis vertaa toimialan menestymisen edellytyksiä omaan osaamiseensa ja muuttaa edellytykset sisäisiksi vahvuuksiksi tai heikkouksiksi. Silloin yhtyvät yrityksen toimintaympäristön ulkoiset tekijät ja yrityksen sisäinen toiminta. (Pitkämäki. 2000, 79.)

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

JYYn tapahtumanjärjestäjäkoulutus 2016. Anna Silvola Priska Pennanen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYYn tapahtumanjärjestäjäkoulutus 2016. Anna Silvola Priska Pennanen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn tapahtumanjärjestäjäkoulutus 2016 Anna Silvola Priska Pennanen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Tapahtuman suunnittelu ja valmistelu Vastuunjako Talousarvion laatiminen & avustukset Tiedottaminen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Alkavan yrittäjän haasteet ja ongelmat keskiössä liiketoimintasuunnitelmalähtöinen tarkastelu

Alkavan yrittäjän haasteet ja ongelmat keskiössä liiketoimintasuunnitelmalähtöinen tarkastelu Alkavan yrittäjän haasteet ja ongelmat keskiössä liiketoimintasuunnitelmalähtöinen tarkastelu MOTTO Liiketoimintasuunnitelma - jotta ei puuttuisi liikettä, toimintaa ja suunnitelmaa elin- ja kasvukelpoisen

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

ILOKIVEN ANNISKELUALUETTA ON PIENENNETTÄVÄ

ILOKIVEN ANNISKELUALUETTA ON PIENENNETTÄVÄ Aarne Töllisen edustajistoaloite 20.2.2010 ILOKIVEN ANNISKELUALUETTA ON PIENENNETTÄVÄ Ylioppilaskunnan vapaa-aikatalo Ilokivi on perinteikäs ja suosittu tila opiskelijatapahtumien järjestämisessä. Ilokiven

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen KUVA 1. MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen Teollisuusyritys Suhdetoimintayritys Lähde: E. Gummesson, 1998. KUVA 2. SUUNNITELTU PROSESSI Valta Motiivit PANOS

Lisätiedot

1) Vastaajan taustatiedot

1) Vastaajan taustatiedot Seuran toiminnan arviointi: Hyvä xxxxx:n jäsen, Olet aloittamassa seuran toiminnan arviointikyselyyn vastaamista. Hienoa! Seuran toimintaa halutaan kehittää entisestään, ja sitä varten Sinun kokemuksesi

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Hakijan tiedot. I Tietoa tapahtumasta. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomake/raportti.php?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50. Käyttäjä: KIRJAAMO

Hakijan tiedot. I Tietoa tapahtumasta. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomake/raportti.php?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50. Käyttäjä: KIRJAAMO https://asiointikuopiofi/elomake3/lomake/raporttiphp?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50 Sivu 1/6 292014 Käyttäjä: KIRJAAMO lomakkeet uusi lomake asetukset ryhmät ohjeet kirjaudu ulos Raportti Raportti: tukihakemukset

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU 1 SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU Suunta on työkalu, jota käytetään suunnittelun ja arvioinnin apuna. Se on käyttökelpoinen kaikille, jotka ovat vastuussa jonkun projektin, toiminnon,

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Medivire Työterveyspalvelut Oy

Medivire Työterveyspalvelut Oy Medivire Työterveyspalvelut Oy Terveyttä ja hyvinvointia työhön n ja elämää Medivire Työterveyspalvelut Oy 43 paikkakunnalla yli 50 toimipistettä 3 600 asiakasorganisaatiota Yli 210 000 henkilöasiakasta

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Taitajaa taitavammin. Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry

Taitajaa taitavammin. Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry Taitajaa taitavammin Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry 6. Miten hyvin kilpailulajisi järjestelyt mielestäsi sujuivat? 1=erittäin huonosti 2=huonosti 3=kohtalaisesti 4=hyvin 5=erittäin

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020 Yritystuki-info 11.6.2015 Ulla Mehto-Hämäläinen Sivu 1 27.5.2015 Yritystukien suuntaaminen Toteutetaan Manner-Suomen

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Urheiluseuran kehittäminen

Urheiluseuran kehittäminen Urheiluseuran kehittäminen seuratuen avulla Havaintoja vuosilta 2013 2016: Hankkeeseen valmistautuminen Janne Pyykönen, Johanna Hentunen, Salla Turpeinen, Miitta Riekki, Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Alkoholijuomien anniskelun omavalvontaopas

Alkoholijuomien anniskelun omavalvontaopas Alkoholijuomien anniskelun omavalvontaopas 1 (10) Alkoholijuomien anniskelun omavalvontaopas Omavalvonnan tarkoitus Omavalvonta on laadun apuväline Omavalvonta on ravintolan itsensä suorittamaa anniskelun

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo HOT-testin tulokset Nimi: Teija Tahto Pvä: 12.10.2012 Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo PALJON KEHITETTÄVÄÄ SELKEÄ VAHVUUS Tavoitteen asettelu Motivaatio Itsekuri

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä Asiakkaan menestystarina Vendelbo Cykler webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä CRM-JÄRJESTELMÄ PARANSI PYÖRÄLIIKKEEN TEHOKKUUT- TA JA ASIAKASKUNNAN PYSYVYYTTÄ Tanskalaisen

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Laajasalon palloseura 2005-2015. Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi

Laajasalon palloseura 2005-2015. Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi Laajasalon palloseura 2005-2015 Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi Mia Stierncreutz - Koulutus; Kasvatustieteen kandidaatti, varhaiskasvatuksen koulutuslinja

Lisätiedot

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

OHJE ULKOTARJOILUALUEISTA ( Vahvistettu ympäristölautakunnassa 21.02.2008 )

OHJE ULKOTARJOILUALUEISTA ( Vahvistettu ympäristölautakunnassa 21.02.2008 ) 5.2.2008 / mk 11.08.2008 / jv OHJE ULKOTARJOILUALUEISTA ( Vahvistettu ympäristölautakunnassa 21.02.2008 ) Frenckellin aukion terassi Tampere YLEISTÄ Tämä ohje koskee sekä torilla tapahtuvaa myyntiä että

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi

Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi Aikaa kuluu yksilöllisesti Voidaan tehdä osina Harjoituslomake ja kynä Tavoitteet Lajin ja urheilijan psyykkisten taitojen ja niiden kehittämistarpeen analyysi

Lisätiedot

Monitorointihanke 2008

Monitorointihanke 2008 Monitorointihanke 2008 2 KUVAILULEHTI Julkaisun nimi Monitorointihanke 2008 Julkaisun tekijä ja julkaisija Reetta Honkanen, Lennart Wahlfors (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira)

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Kaupunginhallitus 10.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Kaupunginhallitus 10.02.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 10.02.2014 Sivu 1 / 1 5380/11.03.02/2013 40 Valtuustokysymys anniskelupaikkojen vaikutuksista ja niiden sijoittumisen periaatteista (Kvasia) Valmistelijat / lisätiedot: Petri Häkkinen,

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot