PUB UNITED IDEASTA RAVINTOLAKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUB UNITED IDEASTA RAVINTOLAKSI"

Transkriptio

1 PUB UNITED IDEASTA RAVINTOLAKSI Tuomo Holmberg Veli-Pekka Kähkönen Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) HOLMBERG, Tuomo KÄHKÖNEN, Veli-Pekka Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi Salainen saakka PUB UNITED IDEASTA RAVINTOLAKSI Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja RUTH-VIITANEN, Mira Toimeksiantaja(t) HAMDI, Isaac Tiivistelmä Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Isaac Hamdille ja Hamdis-ravintoloille. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ravintolakonsepti. Lisäksi työhön kuului ravintolan kehittäminen. Opinnäytetyö sisältää raportointiosuuden, kuvia työvaiheista ja liitteitä. Opinnäytetyössä painotettiin suunnittelua, liiketoiminnan käynnistämistä ja kehittämistä. Raportointiosuudessa kerrotaan kaikki tiedot ja taidot, mitä ravintolan perustamiseen ja liiketoiminnan käynnistämiseen tarvitaan. Lisäksi siinä on kehityssuunnitelmia ja omaa pohdintaa työstä. Raportointi seuraa samalla työn kehitystä aloituspäivästä tähän päivään saakka. Liitteistä löytyy anniskelulupahakemus ja ravintolan omavalvontasuunnitelma. Ravintolakonsepti alkoi paikan valitsemisella ja eteni siitä suunnittelun kautta toteutukseen. Olimme itse mukana kaikilla työn osa-alueilla ja vaikutimme suurimpaan osaan päätöksistä. Pub United avattiin aikataulun mukaisesti, minkä jälkeen siirryimme kehittämään sen toimintaa. Hamdis-ravintoloille ei ole ennen tehty näin tarkkaa liiketoimintasuunnitelmaa. Työ näyttää kokonaiskuvan liiketoimesta ja ravintoloitsija voi hyödyntää opinnäytettä muissa ravintoloissaan. Käytännön suunnittelu ja toteutus helpotti ravintoloitsijan kiireitä, sekä ulkopuolisina tekijöinä pystyimme antamaan eri näkökulmia aiheeseen. Avainsanat (asiasanat) Liiketoiminnan käynnistäminen, Liiketoimintasuunnitelma Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) HOLMBERG, Tuomo KÄHKÖNEN, Veli-Pekka Type of Publication Bachelor s thesis Pages 52 Confidential Language Finnish Title Until PUB UNITED FROM AN IDEA TO A RESTAURANT Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor RUTH-VIITANEN, Mira Assigned by HAMDI, Isaac Abstract The thesis was assigned by Isaac Hamdi and Hamdi`s restaurants. The aim was to plan and carry out a restaurant concept. In addition, developing the restaurant operations were part of the work. The thesis includes a report part, pictures of the different phases of work and appendices. Planning as well as starting and developing the business operations were emphasized in the work. In the report part all the knowledge and skills needed to set up a restaurant and start a business are described. In addition it includes development plans and speculations regarding the thesis process. At the same time the report part follows the development of the thesis process from the starting point until today. The appendices include the restaurant s license to sell alcoholic beverages and its HACCP plan. The restaurant concept was launched by choosing a location, and progressed from there on though planning into putting the concept into practice. We took ourselves part in all the stages of the project, and had influence on most of the decisions made regarding the restaurant. The Pub United was opened according to schedule, after which we concentrated on developing the business. Hamdi s restaurant has not had such a detailed business plan before. The work shows the overall picture of business and the restaurant owner can take a use of bachelor s thesis in his other restaurants. The planning and practical applications of work alleviated the owner s workload. As outsider employees we could give different perspectives on the subject. Keywords Starting up business, Business plan Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TYÖN ETENEMINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Jyväskylä ravintolan toimintaympäristönä Kilpailu ja kysyntä PUB UNITEDIN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Liiketoimintasuunnitelma Lähtötilanne Arvot ja visio Liikeidea Strategia Markkinointisuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Organisaation rakenne Työsopimuksen tekeminen Taloussuunnitelma Tulosbudjetti Myyntiennuste SWOT-analyysi Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat Riskianalyysi...21

5 5 PUB UNITEDIN LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Anniskeluluvan hakeminen Tupakointi ravintolassa Omavalvonta Toimitilasuunnittelu Remontointi Työvälineet Tuotteet ja palvelut AV-laitteet Palveluprosessi Pub Unitedin avajaiset TYÖN ARVIOINTI Tavoitteiden onnistuminen Liiketoiminnan käynnistämisen onnistuminen Liiketoiminnan käynnistämisen ongelmat Liiketoiminnan kehittäminen Tämän hetken tilanne POHDINTA...41 LÄHTEET...45

6 3 LIITTEET...46 LIITE 1. Anniskelulupahakemus...46 LIITE 2. Päätös anniskeluluvan myöntämisestä...48 LIITE 3. Omavalvonta...51 LIITE 4. Elintarvikehuoneiston käyttöönotto...52 KUVAT KUVA 1. Liiketila Väinönkadun puolelta...8 KUVA 2. Liiketila Sammonkadun puolelta...8 KUVA 3. Lähtötilanne...28 KUVA 4. Baaritiski...29 KUVA 5. Tuomo Holmbergin tyylinäyte...30 KUVA 6. Savullinen puoli ja screeni...31 KUVA 7. Kalusteet Palokan puumiehiltä...31 KUVA 8. Uusi julkisivu...32 KUVA 9. Baaritiskin rakentaminen...33 KUVA 10. Näkymä baaritiskin taakse ja talon antimia...34 KUVA 11. AV-laitteistoa...35 KUVA 12. Legendaarinen pöytä-jalkapallopeli...36 KUVIOT KUVIO 1. Organisaation rakenne...15 KUVIO 2. Tuotteiden myyntijakauma...17 KUVIO 3 SWOT-Analyysi...19 KUVIO 4. Vahinkoriskit...23 KUVIO 5. Palveluprosessi...37

7 4 TAULUKOT TAULUKKO 1. Tulosbudjetti...17 TAULUKKO 2. SWOT-Analyysi...19

8 5 1 JOHDANTO Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji. Siihen liittyy maailmanlaajuisesti pub i- kulttuuri ja monilla seuroilla on oma nimikkopubi. Suomessa pubikulttuuri on harvinaista ja vuonna 2004 vain yhdellä jalkapalloseuralla oli oma pubi. Jalkapallo on kuitenkin kasvava laji Suomessa ja kesän EM-kisat kasvattavat sen suosiota entisestään. Jyväskylä on kehittyvä jalkapallokeskus ja sen ravintolakulttuuri monipuolinen. Näiden kriteereiden pohjalta jalkapallopubi on liikeideana realistinen. Syksyllä 2003 Säynätsalon Riennon jalkapallojoukkue muuttui Jyväskylä Unitediksi. Hankkeeseen lähti mukaan jyväskyläläinen ravintolaloitsija Isaac Hamdi, josta tuli joukkueen puheenjohtaja. Syksyllä sovittiin joukkueen muutosta paremmalle markkina-alueelle Jyväskylään. Syksyn edetessä ja joukkuetta markkinoitaessa nousi esiin ajatus seuran oman pubin perustamisesta. Tavoitteena oli lisätä joukkueen näkyvyyttä ja edistää samalla jalkapallokulttuuria Jyväskylässä ja koko Suomessa. Pubin nimeksi päätettiin antaa Pub United. Hamdin suunnitellessa pubin perustamista innostui Tuomo Holmberg aiheesta ja kysyi Hamdilta voisiko tästä projektista tehdä opinnäytetyön. Hamdi antoi toimeksiannon Pub Unitedista ja Holmberg pyysi työhön mukaan Veli- Pekka Kähkösen. Työn tarkoitus on antaa ravintoloitsijalle kokonaiskuva liiketoimesta ja näyttää sen epäkohdat sekä kehittämismahdollisuudet. Työ auttaa myös meitä molempia omissa tulevaisuuden intresseissä oman pubin perustamisessa. Opinnäytetyömme on ollut käytännön toteutusta ja suunnittelua. Raportti kertoo ja kuvaa työtämme alkuvaiheista loppuun asti. Siinä on paljon myös tietoa ravintolaalasta ja liiketoiminnan käynnistämisestä. Raporttiin on lisätty aiheeseen olennaisesti kuuluvaa materiaalia ja kuvia. Olemme myös käyttäneet omia tietojamme ja taitojamme tietoperustaa kootessamme. Raportti koostuu itse raportointiosuudesta, kuvista ja liitteistä. Työ on rajattu ravintoloitsija Isaac Hamdin tarpeiden mukaan.

9 6 2 TYÖN ETENEMINEN Halusimme olla mahdollisimman paljon mukana pubin valmistumisen ja suunnittelun jokaisessa osa-alueessa. Aikataulu oli kiireinen, mikä loi tilanteelle äkkilähdön. Kirjasimme eri vaihtoehtoja, mitä haluamme tehdä ja missä haluamme olla mukana, sekä esitimme nämä Isaac Hamdille. Hän oli pääasiallisesti samaa mieltä kanssamme suunnittelun ja toteutuksen tavoitteista. Opinnäytetyömme tavoitteeksi asetimme liiketoiminnan suunnittelun, käynnistämisen, kehittämisen ja arvioinnin. Työ vaikutti laajalta ja haastavalta, mutta halusimme kuitenkin nämä seikat mukaan työhön. Päätavoitteena oli luoda seuran näköinen ja sen imagon mukainen jalkapallopubi, jossa olisi helppo viihtyä. Opinnäytetyömme keskittyy liiketoiminnan käynnistämiseen syvemmin. Isaac Hamdi antoi meille näihin kriteereihin vedoten ensimmäiseksi tavoitteeksi saada pubi toimintakuntoon edullisesti. Liiketila oli jo tiedossa, joten työt oli saatava alkuun mahdollisimman nopeasti. Yhteinen tavoite oli saada pubin toiminta käyntiin nopeasti sekä kehittää ja parannella sitä sen jälkeen. Tavoitteisiin kuului myös jalkapallokulttuurin eteenpäin vieminen ja seuran esille tuonti pubin avulla. Työmme alkoi liiketoimintasuunnitelmasta, joka on tarkennettu Pub Unitedin tarpeiden mukaan. Ravinloitsija Isaac Hamdille ei ole aiemmin tehty näin tarkkaa liiketoimintasuunnitelmaa. Liiketoimintasuunnitelmassa käymme osa-alueet läpi Pub Unitedin tarpeiden mukaan. Seuraavaksi työssä kerromme, kuinka liiketoiminnan käynnistäminen on aloitettu. Käynnistämisvaiheessa, kerromme kuinka ravintolan toiminta on edistynyt vaihe vaiheelta. Työ kattaa käytännössä sen, mitä pubin tiloissa on tapaht u- nut ensimmäisestä päivästä tähän päivään saakka. Lopuksi arvioimme työssämme koko projektin kokonaisuutta ja sen onnistumista. Pohdimme, olemmeko itse onnistuneet ja onko Pub United ollut menestyksellinen. Missä on tullut virheitä ja missä onnistumisia? Viimeisessä osiossa mietimme kehitysideoita ja, mitä tulevaisuus mahdollisesti tuo tullessaan Pub Unitedille. Pureudumme työssämme mahdollisimman tarkasti niihin kohtiin, missä olemme huomanneet vaikeuksia pubin elinkaaressa. Työmme tavoitteena on tehdä Pub Unitedista menestyvä liikeyritys.

10 7 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimintaympäristöä analysoitaessa otetaan selvää ravintola-alan tilanteesta ja pohditaan, onko yrityksellä mahdollisuuksia menestyä tukitaan ja määritellään siis markkinat, kysyntä, asiakaskunta sekä kehitysnäkymät. Tämän pohjalta alustetaan yrityksen strategiset suuntaviivat - toiminnan suuntaaminen kohti yrityksen visiota, eli näkemystä sitä, mikä on yrityksen tulevaisuudessa. Nämä voidaan muuttaa tavoitteiksi. (Ahonen, Koskinen & Romero 2003, 36.) 3.1 Jyväskylä ravintolan toimintaympäristönä Jyväskylä ravintolan toimintaympäristönä on haastava. Jyväskylän asukasluku oli noin asukasta syyskuussa Vuoden 2004 tammi-elokuussa Jyväskylän väkiluvun suhteellinen kasvu oli suurista kaupungeista toiseksi nopeinta Espoon jälkeen. (Jyväskylän kaupunki ) Jyväskylässä oli opiskelijoita syksyllä 2002 noin opiskelijaa johon ei ole laskettu lukiolaisia. (Neittaanmäki, P ) Jyväskylässä on tällä hetkellä anniskeluravintoloita 70, joten asukasmäärään nähden ravintoloita on erittäin paljon. Jyväskylän ravintolatoiminta keskittyy Kauppakadulle ja Väinönkadun keskivaiheille. Sijaintia miettiessämme vaihtoehtoina olivat yläkaupunki ja Tourula, missä oli kiinteistöjä vapautumassa. Näistä emme kuitenkaan löytäneet sopivaa vaihtoehtoa. Ruokaravintola Hot Wingsin lopettaessa toimintansa Väinönkadun yläpäässä löysimme etsimämme. Paikan sijainti oli loistava kaupungin ja Harjun stadionin välissä, missä United pelaa kotiottelunsa. Kiinteistön vuokra oli edullinen ja tilat pienet ja tunne l- malliset. Hyviä puolia on myös lyhyt matka kaupungin ydinkeskustaan ja se, että Väinönkatu on kasvamassa yhdeksi Jyväskylän yöelämän pääkaduista. Lähiympäristöön ollaan myös rakentamassa koko ajan uutta asutusta, mikä tuo lisää potentiaalisia asiakkaita.

11 8 KUVA 1. Liiketila Väinönkadun puolelta KUVA 2. Liiketila Sammonkadun puolelta 3.2 Kilpailu ja kysyntä Kilpailu Jyväskylässä on tällä hetkellä kovaa ja ravintolat kilpailevat myös hinnoilla asiakkaistaan. Hintakilpailu alkoi, kun alkoholiveroon tuli kevennys Kesän aikana moni ravintola Jyväskylässä myi olutta 1-2,50 eurolla. Pub United vastaa kilpailuun kilpailukykyisillä hinnoilla. Pub United tarjoaa tuotteitaan edullisin hinnoin joka päivä. Pub Unitedin pahimpana kilpailijana voidaan pitää Matsi-baaria. Yhtenä kilpailijana voidaan pitää myös kotikatsomoa, eli oma sohvaa ja televisiota.

12 9 Hinnoittelun pääperiaatteena oli jo alkujaan hinnoitella tuotteet mahdollisimman kilpailukykyisiksi. Hinnoitteluun vaikutti myös alkoholiveron kevennys, joka oli noin 30 % väkevistä alkoholijuomista. Avajaiset ajoitettiin maaliskuun alkuun, jolloin tuli voimaan uusi alkoholivero, sillä näin päästiin suoraan hyödyntämään kyseistä tilannetta. Pub edustaa perinteikästä jalkapallopubia, joka pyrkii tuottamaan palveluja jalkapallon ja urheilun ystäville. Vaikka jalkapallokulttuuri Suomessa ja Jyväskylässä on vielä alkutekijöissään, uskomme Pub Unitedin kysyntään ja tulevaisuuteen. 4 PUB UNITEDIN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 4.1 Liiketoimintasuunnitelma Oman yrityksen perustaminen on suuri päätös. Ennen lopullisen päätöksen tekemistä on kartoitettava yritystoiminnan aloittamiseen liittyvä taustatilanne. Liikeidean, markkinoiden ja taloudellisten sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien selvittämistä voi tuskin tehdä liian huolellisesti. Perusteellinen pohjatyö on tärkeä myös tulevan yritystoiminnan menestyksen takaamiseksi. Sopiva toiminta-ajatus on majoitus- ja ravitsemisalalla yritystoiminnan onnistumisen tärkein edellytys. Yrityksen hyvä ja sopiva sijainti on keskeinen menestyksen tae. Menestyneellä yrittäjällä on kyky lukea markkinoita ja kehittää yrityksen sijaintiin sopiva toiminta-ajatus, joka takaa riittävästi asiakkaita. Jos toiminta-ajatuksena on tarjota hyvää ruokaa ja palvelua, on asioita vielä kypsyteltävä ennen yritystoiminnan käynnistämistä. (Yrityksen perustaminen hotellija ravintola-alalle ) Yrityksen menestyminen perustuu tuotteeseen tai palveluun, jonka myymisestä se saa tulonsa. Asiakas on valmis maksamaan, jos tuote tai palvelu täyttää hänen tarpeensa ja odotuksensa sekä vastaa hänen arvostuksiaan. (Pitkämäki 2000, 5.) Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen, tiivis esitys toiminnan kokonaisuudesta. Se sisältää ajatukset ja toimet, joilla yritys hallitsee valitsemansa liiketoiminta-alueen ja

13 10 hoitaa kokonaisuutta. Siitä ilmenevät yrityksen menestystekijät, tulolähteet, strategia ja yhteinen, tekoja ja valintoja ohjaava näkemys. Liiketoimintasuunnitelma on yritykselle monipuolinen työväline. Sitä rakentaessaan yritys joutuu kartoittamaan oman ydinosaamisensa, menestymisen lähteensä, vahvuutensa ja heikkoutensa. Yritys joutuu miettimään suhteensa muihin toimialan yrityksiin eli asemansa markkinakentässä sekä henkilöstö-, tuotanto-, kehittämis-, markkinointija rahoitusresurssien tarpeensa. Hyvä suunnitelma osoittaa ne tekijät, joiden avulla yritys rakentaa toimintansa ja joiden kautta se menestyy. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen pakottaa yrityksen miettimään kaikkien osaalueiden olemassaoloa ja tilaa. Siksi suunnitelmasta hyötyy eniten yritys itse. Hyvä liiketoimintasuunnitelma toimii päätösten perustana yrityksen miettiessä investointejaan, koulutusta, henkilöstöresursseja, rahoitusta, tuotannon järjestelyjä, markkinointia, mainontaa, alihankintaa tai muita toimintansa kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Liiketoimintasuunnitelma auttaa myös yrityksen tulevia uusia henkilöitä sopeutumaan yrityksen ajattelu- ja toimintatapoihin. Kirjallinen suunnitelma antaa myös sidosryhmille, etenkin rahoittajille, kuvan toiminnan luotettavuudesta paremmin kuin pelkkä innostuneen yrittäjän suullinen kertomus ylioptisine odotuksineen. Myös riskirahoittaja saattaa suhtautua vajaita takuita tarjoavaan yritykseen luottavaisemmin, kun hän huomaa toiminnan perustavan realistiseen liikeideaan ja siitä johdettuun menestymistä vahvistavaan liiketoimintasuunnitelmaan. (Pitkämäki 2000, 9.) Lähtötilanne Lähtötilanne uudelle seuralle oli otollinen. Jyväskylässä on jo pitkään kaivattu piristysruisketta jalkapallotoimintaan ja kilpailua kaupungin ykkösjoukkueen kanssa. Jalkapalloseuran tunnettavuutta lisäämään päätettiin perustaa seuran nimeä kantava pubi. Hanke sai tuulta alleen ja aktiiviset tekijät organisaatioon. Seuran näkyvyys on jo nyt hyvä ja näkyvyyttä pyritään koko ajan lisäämään. Suomessa on vain yhdellä toisella jalkapalloseuralla oma pubi. Jalkapallo on juuri nyt nousussa Suomessa ja jääkiekkokaupunki Jyväskylään on pitkään haluttu vipinää myös jalkapallon saralla. Mikä olisi-

14 11 kaan kannattajalle mukavampaa kuin päästä ottelujen jälkeen puhumaan pelin tapahtumista itse pelaajien kanssa? Liiketoiminnan perustajana toimi seuran puheenjohtaja ja ravintoloitsija Isaac Hamdin. Toimeenpanijoina Isaac Hamdin lisäksi olivat Tuomo Holmberg, Veli-Pekka Kähkönen ja Kimmo Sutinen. Isaac Hamdi toimii toimitusjohtajana Hamdis Oy:n ravintoloissa, joihin kuuluu mm. Skippers - karaokeravintola, Riders rock cafe -baari ja Wäinö-ravintola. Kaikki Hamdis Oy:n ravintolat sijaitsevat Jyväskylän Väinönkeskuksessa. Samaan aikaan Pub Unitedin kanssa valmistui Väinönkeskukseen entisen X- poolin paikalle 2:nd floor yökerho Hamdis ravintoloille. Pub Unitedin toiminta-ajatuksena oli alusta lähtien tarjota asiakkaille juomatuotteita ja urheiluviihdettä miellyttävässä ympäristössä. Pub United toimii Jyväskylä Unitedin kannattajien ja jalkapallon ystävien kohtaamispaikkana. Hintaluokittelulla halutaan tuoda penkkiurheilijoita pois kotisohvilta ja kasvattaa keskieurooppalaista tapaa katsoa jalkapalloa pubissa tuopin ääressä. Pub on avoinna joka päivä klo Arvot ja visio Yrityksen arvot ovat ne eettiset periaatteet, jotka johdattavat yritystä kohti visiotaan. Ne ovat luonteeltaan pysyviä ja ne ohjaavat yrityksen kaikkea päätöksentekoa ja toimintatapoja. Arvot kuvaavat siis sitä, mikä yritystoiminnallisesti on oikein ja mikä on väärin. Arvot voidaan jakaa sisäisiin ulkoisiin arvoihin. Sisäiset koskevat yrityksen sisäistä yrityskulttuuria, ulkoiset puolestaan liittyvät siihen, mitä asiakkaille tai muille sidosryhmille tahdotaan viestiä. (Ahonen, Koskinen & Romero 2003, 28.) Visio on yrityksen näkemys sen tulevaisuuden tilasta, näkemys siitä mihin suunnitelmat tähtäävät. Visio siis kertoo sen, missä toivon mukaan ollaan tietyssä ajankohdassa tulevaisuudessa. Ajankohta voidaan määrittää useamman vuoden päähän tai tietyn ajanjakson päättymiseen. Vision täytyy perustua rehellisyydelle ja luottamukselle, jotta se voisi toteutua, sen tulee olla yhteinen yrityksen koko henkilöstölle. (Ahonen, Koskinen & Romero 2003, 29.) Pub Unitedin arvot perustuvat rehelliselle ja aidolle asiakaskeskeiselle toiminnalle. Pub Unitedin visio on ensimmäisenä toimintavuotenaan tavoittaa oma asiakaskohde-

15 12 ryhmä ja toimia heidän kohtaamispaikkanaan. Ensimmäisen toimintavuoden aikana tavoitteena olisi myös saada omaa jalansijaa Jyväskylän ravintolakulttuurissa. Tulevaisuudessa Pub United pyrkii kehittämään ravintolatoimintaansa ja lisätä jalkapallon tunnettavuutta Jyväskylässä Liikeidea Yrityksen menestymisen kannalta keskeinen suunnitelma on liikeidea. Liikeidea määrittelee yrityksen tuotteet (MITÄ), keskeiset kohderyhmät eli segmentit (KENELLE), keskeiset toimintatavat (MITEN) ja yrityskuvan (IMAGO), jolla yritys pyrkii tuotettaan kohderyhmälle markkinoimaan. (Kinkki & Isokangas 2003, 55.) Pub United on jalkapalloseura Jyväskylä Unitedin oma pubi. Pubin nimi tulee jalk a- palloseuran nimestä. Se sijaitsee Jyväskylän keskustassa Väinönkatu 40:ssä. Asiakaspaikkoja on 41, terassimahdollisuutta ei ole. Pubin pääteemat ovat jalkapallo ja urheilu. Pubissa voi seurata jalkapalloa kolmesta televisiosta sekä screeniltä. Pub United tarjoaa asiakkailleen alkoholijuomia edulliseen hintaan A-oikeuksin. Päätuotteena ovat alkoholituotteet ja urheiluviihde. Pubi tarjoaa kuitenkin myös kaikki muutkin urheilun päätapahtumat, jotka pyörivät jatkuvasti kolmesta televisiosta ja yhdeltä screeniltä. Pubi tarjoaa myös asiakkailleen internetpalvelut, sekä klassisen pöytäjalkapallopelin ja touchmasterin. Palvelujen suurin kohderyhmä on yli 18 - vuotiaat urheilun ystävät ja opiskelijat. Myös lähiympäristön asukkaat ovat keskeinen kohderyhmä. Pubin potentiaalinen asiakaskohderyhmä ovat jyväskyläläiset jalkapallon ystävät, kaikki yli kahdeksantoista vuotta täyttäneet ikään tai sukupuoleen katsomatta. Tarkoituksena on antaa asiakkaille urheilullisia elämyksiä ja mahdollistaa urheilun seuraamista edullisin hinnoin. Palvelua tuotetaan rennolla asenteella ja pienellä henkilöstöllä, niin että asiakkaiden on helppo samastua pubiin ja tulla yhä uudestaan. Pubin imago perustuu täysin jalkapalloseuran ympärille, mikä näkyy jo sen ulkoasussa. Pub Unitedia perustettaessa pyrittiin luomaan mielikuvaa rennosta ja viihtyisästä ravintolasta, joka erottuisi Jyväskylän muista pubeista jalkapalloteemallaan sekä persoonallisuudellaan. Tarkoituksena oli luoda asiakkaille mielikuvaa pubista jonne on helppo tulla sellaisena kuin sattui olemaan. Ilmapiiri pyrittiin luomaan sellaiseksi, jossa voi viettää aidosti hauskaa ja ikimuistoista iltaa hyvien tuotteiden parissa.

16 Strategia Strategia on liiketoimintaa ohjaava näkemys ja toimintasuunnitelma, osin tietoisesti, osin itsekseen muodostunut, joka koskee yritystä tai muuta toimintakokonaisuutta ja ulottuu pidemmälle ajalle tulevaisuuteen. Ideaalisesti strategiassa yrityksen peruspäämärät ja tavoitteet, toimintaperiaatteet ja päätoiminnat liittyvät yhtenäiseksi, johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Yrityksissä strategian voi ajatella koostuvan kahdesta pääkomponentista: 1) Ajatuksista ja päätöksistä yrityksen päämääristä ja tavoitteista, so. yritykseen ja liiketoimintaan kohdistuvasta aikomuksista, odotuksista ja toiveista, siitä millainen sen halutaan olevan kohtuullisesti näkyvän aikana ja mitä saavan aikaan. 2) Keskeisistä, mieluiten realistisista ja konkreeteista mutta yleisistä toimintalinjoista ja suunnitelmista, joilla halutaan tulevaisuuden tilaan ja tavoiteltuihin päämääriin tai tuloksiin aiotaan vaihe vaiheelta päästä. (Vanhala, Laukkanen & Koskinen 2002, 90, 91.) Pub Unitedin strategia on erottua massasta omalla erikoistumisellaan ja ainutlaatuisella jalkapalloon keskittymisellä. Asiakas- ja markkinointistrategiana on tarkoitus kohdistaa markkinointi oikeaan asiakaskohderyhmään tämän saavuttamiseksi. Tuotestrategian tarkoitus on pitää liikeidea vakaana juoma ja urheiluviihteessä. Kehittämisstrategia on, että ravintolan johto tulkitsee jatkuvasti kehittämiskohteita sekä puuttuu mahdollisuuksiin ja epäkohtiin. Tavoitteena on kuunnella asiakkaita ja muita sidosryhmiä ja näiden pohjalta tehdä uudistuksia ja parannuksia. Henkilökunnan osaamista ja ammattitaitoa pidetään yllä ja kehitetään pienimuotoisilla koulutustilaisuuksilla. 4.2 Markkinointisuunnitelma Jokaisen yrityksen pääasiallinen tehtävä on täyttää asiakkaidensa tarpeet. Markkinointia ei pidä rinnastaa myyntiin tai mainontaan, sillä nämä edustavat vain konkreettista markkinointiajatusten toteuttamista. Markkinointi on käsitteenä hyvin laaja ja mitä

17 14 tahansa yritys tekeekin tutkimus- ja tuotekehitystyötä, tuotantoa, taloushallintoa, myyntiä, asiakassuhteiden hoitamista sen pitää aina vastata kahteen tärkeään kysymykseen: Mitä hyötyä kyseinen toiminto tuo asiakkaalle ja mitä etua se tuo yritykselle sen kilpailijoihin nähden? (McKinsey & Company 2000, 67.) Markkino intisuunnitelma on yksi liiketoimintasuunnitelman tärkeimmistä osista. Sijoittajat pitää saada vakuuttuneiksi siitä, että liikeidealle on olemassa markkinat, joita voidaan palvella kannattavasti. Sijoittajat samoin kuin yrityksen johtoryhmä haluavat varmistua siitä, että yrityksen kasvumahdollisuuksia koskevat odotukset toteutuvat. Liiketoimintasuunnitelmaan ei tarvitse kirjata täydellistä markkinointisuunnitelmaa, eikä se ole mahdollistakaan, koska käytettävissä on vain muutama sivu. Tärkeintä on määrittää selvästi, millaiset ovat odotetut markkinat, mikä on yrityksen hinnoittelustrategia ja kuinka jakelu järjestetään. ( McKinsey & Company 2000, 67.) Markkinointisuunnitelma oli Pub Unitedin yksi kompastuskivistä. Isaac Hamdi ei nähnyt tarpeelliseksi tehdä markkinointisuunnitelmaa. Pubia oli tarkoitus mainosta radiossa sekä lehdessä hyvissä ajoin ennen sen aukeamista. Jyväskylä Unitedin kotipeleissä suunniteltiin mainostaa pubia yleisölle. Tarkoituksena oli saada yleisöä ottelun jälkeen Pub Unitediin nauttimaan huurteista ja kommentoimaan päivän ottelua. Vähäiseen markkinointiin suurin syy oli raha. Markkinointisuunnitelmaa ei nähty niin tärkeäksi, mitä se oikeasti on. Uskottiin, että pubi tavoittaa asiakkaansa pääsääntöisesti puskaradion kautta. 4.3 Henkilöstösuunnitelma Pubin hallintopäällikkö ja ravintolapäällikkö ovat samat henkilöt jotka johtavat Hamdis ravintoloiden muitakin toimipisteitä. Pubissa toimii myös vuoropäällikkö, joka vastaa tilauksista ja käytännön asioista sekä vuorovastaava, jonka tehtävä on tuurata vuoropäällikön ollessa poissa. Lisäksi henkilöstöön kuuluu kolme muuta työntekijää. myös he ovat Isaac Hamdin ravintoloiden työntekijöitä, jotka tuuraavat työvuoroissa kahta pääasiallista työntekijää. Osa-aikaisena apuna ravintolassa työskentelee Jyväskylä United seuran pelaajia. Pub Unitedin rekrytointi tapahtuu pääsääntöisesti sisäisesti muista Hamdis ravintoloista.

18 15 Työntekijöiden palkat maksetaan palvelualojen (PAM) työehtosopimuksen mukaan kerran kuussa, kuukauden viimeisen päivänä. Pub Unitedin henkilökunnalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista taulukkopalkkaa. Työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja motivaatiota pyritään nostamaan ja pitämään yllä erilaisilla koulutustilaisuuksilla ja virkistymispäivillä Organisaation rakenne Organisaation rakenne on Pub Unitedissa kapea. Näin ollen tieto kulkee sujuvasti ja mutkattomasti toimitusjohtajalta ravintolapäällikölle ja häneltä eteenpäin. Kapeassa organisaatiossa myös palkkakustannukset jäävät alhaisiksi. Työntekijöiden työvuorot ovat klo ja työvuorossa on yksi työntekijä vuorossaan. Toimitusjohtaja Isaac Hamdi Hallintopäällikkö Titta Hamdi Ravintolapäällikkö Petri Wirzenius Vuoropäällikkö Petri Rusi Vuorovastaava Antti-Jussi Karnio Tarjoilija Markku Kivimäki Tarjoilija Henry Kaitanen KUVIO 1. Organisaation rakenne Työsopimuksen tekeminen Majoitus- ja ravitsemisalalla on voimassa yleissitova työehtosopimus. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät työnantaja ja työntekijä voi työsopimuksella sopia ehtoja, jotka poikkeavat lain tai työehtosopimuksen sitovista määräyksistä. Jos työsopimukseen otetaan tällaisia ehtoja, ne ovat automaattisesti mitättömiä. Omien vapaamuotoisten työsopimusten tekeminen voi johtaa turhiin kustannuksiin ja pahimmassa tapauksessa jopa

19 16 vaarantaa muuten hyvin alkaneen liiketoiminnan. (Yrityksen perustaminen hotelli- ja ravintola-alalle ) Ravintoloitsija Isaac Hamdi noudattaa toiminnassaan majoitus- ja ravitsemisalan työehtosopimusta. Hän toimii lakipykälien mukaan, näin ollen hän pienentää riskiä vaarantaa liiketoimintaansa. Tällä tavoin hänen henkilökuntansa myös pysyy tyytyväisenä ja tämä luo heille turvallisuuden tunnetta. 4.4 Taloussuunnitelma Yrityksen alkuvaiheessa, ennen kuin se vielä tuottaa mitään, on yksinomaan menoja. Alussa siis tarvitaan pääomaa- siis rahaa- jotta toiminta olisi mahdollista. Tarvittava pääoma voidaan jakaa kahteen osaan: 1-Investoinnit: liiketila, yritystoiminta, koneet ja laitteet, kalusto, irtaimisto ja sisustus jne. 2- Käyttöpääoma: perustamiskulut, markkinointi, palkat, vuokrat, käteiskassa, varasto jne. (Ahonen, Koskinen & Romero 2003, 118.) Taloussuunnitelman tekemistä helpotti Hamdis ravintoloiden hyvä taloudellinen tilanne ja vierasta pääomaa eikä ulkopuolisia rahoittajia tarvittu. Taloussuunnitelma on tehty Hamdin toiveiden mukaan, emmekä tässä työssä pureudu siihen tämän tarkemmin Tulosbudjetti Pub Unitedin tulosbudjetti on laadittu seuraavalle kolmelle vuodelle. Budjetti on laadittu Jyväskylässä Isaac Hamdin johdolla.

20 17 Budjetti v Budjetti v Bujetti v Liikevaihto Ostot % % % Palkat Sosiaalikulut % % % Vuokrat Muut kustannukset Poistot Voitto ennen vero Verot % % % Tilikaudenvoitto TAULUKKO 1. Tulosbudjetti Tulosbudjettiin on arvioitu Liikevaihdon kasvua euroa vuodessa. Tämä kasvu johtuu arvioidusta tilikauden voiton lisääntymisestä joka vuosi. Myynnin kasvaessa ja asiakasmäärän lisääntyessä myös ostot, palkat ja sosiaalikulut nousevat. Poistot taas vähentyvät joka vuosi ja mitä enemmän tulee voittoa, sitä enemmän maksetaan veroa Myyntiennuste Myyntiennuste tehtiin ennen Pub Unitedin avaamista. Myyntiennuste on suuntaaantava. Arvioitu tuotejakauma perustui aiempiin kokemuksiin ja yleiseen tietoon. Pub Unitedin päätuotteita ovat olut ja siideri. Toiseksi eniten uskottiin myytävän väkeviä alkoholijuomia ja savukkeita. Kahvin ja virvokkeiden menekin uskottiin olevan vähä i- sempää. 26 % 4 % 4 % 56 % 10 % Olut / Siideri Virvokkeet Kahvi Savukkeet Muut alkoholituotteet KUVIO 2. Tuotteiden myyntijakauma

21 SWOT-analyysi Seikkaperäinen ja huolellinen ympäristöanalyysi on edellytys käyttökelpoisen nelikentän tekemiseen. Hyvä Swot -analyysi sisältää olennaiset toimialan menestymisen edellytykset, joita yritys vertaa omiin vahvuuksiinsa ja heikkouksiinsa. On mietittävä, mitkä ovat yrityksen mahdollisuudet ja käyttää ympäristön tarjoamat mahdollisuudet menestymiseen, ja onko yrityksellä juuri niitä kykyjä, joita ympäristö odottaa. Yritys siis vertaa toimialan menestymisen edellytyksiä omaan osaamiseensa ja muuttaa edellytykset sisäisiksi vahvuuksiksi tai heikkouksiksi. Silloin yhtyvät yrityksen toimintaympäristön ulkoiset tekijät ja yrityksen sisäinen toiminta. (Pitkämäki. 2000, 79.)

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa

Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa Yrityksen nimi: Kahvila Kerma Ky Yrityksen osoite: Kauppakatu 48, Varkaus Internet-osoite: www.facebook.com Perustamisvuosi: 2012 Toimiala: Majoitus, ravintola,

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille. Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla.

Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille. Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla. Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla. Seurastrategia vuosille 20-20 LOGO Tähän tahtotilan tiivistävä slogan. Työryhmä:

Lisätiedot

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Perustamisprosessi Liikeidea Liiketoiminnan suunnittelu Yrityksen perustaminen Kasvu / kuihtuminen Tuottava liiketoiminta

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min Joukkue tutustuu annettuihin liiketoimintakuvauksiin ja valitsee yhden, josta lähtee kehittämään uuden oman yrityksen liikeidean.

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

FC INTER YRITYSPAKETIT

FC INTER YRITYSPAKETIT FC INTER YRITYSPAKETIT HYVÄ YRITYS, NOUSE UUDESTA KULMASTA! Kausi 2013 potkaistaan käyntiin NYT! Edessä on pelintäyteinen kesä, joka tuo myös yhteistyökumppaneillemme laajaa näkyvyyttä niin stadionilla

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 12.5.2015 Juha Kiviluoma LIEDON SÄÄSTÖPANKKI LYHYESTI Perustettu 2.9.1895 Yksi 25 itsenäisestä säästöpankista Taseella mitattuna Suomen toiseksi suurin säästöpankki

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa, Vaasa, Iisalmi, Oulu

Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa, Vaasa, Iisalmi, Oulu 1 TAITAJA 2014 YRITTÄJYYS Semifinaali, paikkakuntaxxx Osoite:XXX Lajin semifinaalivastaavat: paikallinen koordinaattori Tuomarit: XXX XXX XXX Paikkakunnat: Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa,

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

Kausi 2011 potkaistaan käyntiin NYT! Edessä on tiukka pelintäyteinen kesä, joka tuo myös yhteistyökumppaneillemme enemmän TV-näkyvyyttä kuin koskaan!

Kausi 2011 potkaistaan käyntiin NYT! Edessä on tiukka pelintäyteinen kesä, joka tuo myös yhteistyökumppaneillemme enemmän TV-näkyvyyttä kuin koskaan! Kausi 2011 potkaistaan käyntiin NYT! Edessä on tiukka pelintäyteinen kesä, joka tuo myös yhteistyökumppaneillemme enemmän TV-näkyvyyttä kuin koskaan! Tervetuloa Suomen eurooppalaisimman seuran kumppaniksi.

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011 YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-20 4 2 5 Seminaari 24.-25.5.20 OTM, KTM Mikko Hakola YLEISTÄ TIETOA Pilottiyritykset 6 kpl 5 lopettanutta (3 menettelyaikana, 2 ohjelman aikana)

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Perustietoja kaupungista

Perustietoja kaupungista Perustietoja kaupungista Väkiluku 132 062 henkilöä (31.12.2011) Kaupungin väestörakenne on seuraava: 0-14 -vuotiaita 16.40% 15-24-vuotiaita 16.60% 25-44-vuotiaita 27.8% 45-64-vuotiaita 25.2% yli 65 -vuotiaita

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

JYYn tapahtumanjärjestäjäkoulutus 2016. Anna Silvola Priska Pennanen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYYn tapahtumanjärjestäjäkoulutus 2016. Anna Silvola Priska Pennanen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn tapahtumanjärjestäjäkoulutus 2016 Anna Silvola Priska Pennanen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Tapahtuman suunnittelu ja valmistelu Vastuunjako Talousarvion laatiminen & avustukset Tiedottaminen

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PROFESSORI MARKKU VIRTANEN HELSINGIN MARKKU KAUPPAKORKEAKOULU VIRTANEN elearning Community Ltd PIENYRITYSKESKUS elearning Community Ltd HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS

Lisätiedot

Matkustajatuonti kurittaa ravintoloita

Matkustajatuonti kurittaa ravintoloita Matkustajatuonti kurittaa ravintoloita Tiedotustilaisuus 2.2.2015 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Matkustajatuonti kurittaa ravintoloita ravintoloiden

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen 13.-14.9.2013 Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@prizz.fi Yritysneuvoja Tero Patoranta tero.patoranta@prizz.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012 Barometrin teki TNS-Gallup Toteutettu Gallup Forumissa lokamarraskuussa Tehty aikaisemmin 2010 ja 2011 Selvittää kaupan, majoitus-ja ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuutta (mukana joissain

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Projektin suunnittelu 71A00300

Projektin suunnittelu 71A00300 Projektin suunnittelu 71A00300 Tiimijako Projektisuunnitelma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Projektitiimi Projektin tausta Projektin tavoitteet Tiimin roolit Sisäinen viestintä Riskianalyysi Aikataulutus Projektisuunnitelman

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset 4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee majoitusliikkeessä vastaanoton työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Kevät 2015 Heikki Moilanen Lapin Ely-keskus Maaseutu- ja energia yksikkö 17.2.2015 OHJELMAKAUDEN RAHOITUS LAPIN ELY:LLÄ KÄYTÖSSÄ YRITYSTUKIIN

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Projektin suunnittelu A71A00300

Projektin suunnittelu A71A00300 Projektin suunnittelu A71A00300 PESTLE-malli Poliittinen - mitä poliittisia riskejä projektiin voi liittyä? (verotus, hallinto ) Ekonominen - mitä taloudellisia riskejä projektiin liittyy? (työvoiman saatavuus,

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg Mikä on projekti? järjestökonsultti Järjestöhautomo Hanke eli projekti aikataulutettu tietyillä panoksilla kestäviin tuloksiin pyrkivä tehtäväkokonaisuus sillä on oma projektiorganisaatio omat, juuri kyseistä

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Mihin katosivat asiakkaat??

Mihin katosivat asiakkaat?? Mihin katosivat asiakkaat?? 6 syytä miksi ravintolat menettävät asiakkaita 1 Jatkuvasti kiristyvä kilpailutilanne ravintola-alalla 1 Ravintoloiden asiakaspaikkojen määrä on lisääntynyt puolella miljoonalla

Lisätiedot

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ 10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ Ideoi, inspiroidu, innovoi pienessä tai suuressa ryhmässä AE Partners Oy MIKÄ ON IDEA WALL? Idea Wall on verkkopalvelu, jossa osallistujat jakavat avoimesti ja anonyymisti ideoita

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Tiivistelmä. Tupakkalakikysely 2008

Tiivistelmä. Tupakkalakikysely 2008 TUPAKKALAKIKYSELY Tupakkalakikysely Tiivistelmä Suomen Yrittäjät teki kyselyn liittyen tupakkalain muutokseen keväällä. Kysely lähetettiin reilulle ravintola-alan jäsenyrittäjälle. Pk-yrittäjistä vastasi

Lisätiedot

Alkavan yrittäjän haasteet ja ongelmat keskiössä liiketoimintasuunnitelmalähtöinen tarkastelu

Alkavan yrittäjän haasteet ja ongelmat keskiössä liiketoimintasuunnitelmalähtöinen tarkastelu Alkavan yrittäjän haasteet ja ongelmat keskiössä liiketoimintasuunnitelmalähtöinen tarkastelu MOTTO Liiketoimintasuunnitelma - jotta ei puuttuisi liikettä, toimintaa ja suunnitelmaa elin- ja kasvukelpoisen

Lisätiedot

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan. Yhteistyössä:

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan. Yhteistyössä: METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan Yhteistyössä: Mhy-johto johtamishaasteiden äärellä Metsänhoitoyhdistykset elävät suurta muutoksen aikaa.

Lisätiedot