Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. train.eu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu"

Transkriptio

1 Strategy Train Moduuli IV Luku 8 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Liiketoiminnan kehittäminen Rumyana Grozeva (REDA) train.eu Euroopan komisssio on tukenut tätä projektia taloudellisesti. Tämä julkaisu heijastaa vain tekijöidensä mielipiteitä, eikä komissio ole vastuussa siitä, miten julkaisun tietoja käytetään.

2 Sisällysluettelo Moduuli IV. Strategian muodostaminen Luku 8: Liiketoiminnan kehittäminen Luvun kuvaus... 3 Avainsanat... 3 Oppimistavoite... 3 Lukuun käytettävä aika... 3 Johdanto Liiketoiminnan kehittäminen Mitä liiketoiminnan kehittämisellä tarkoitetaan? Miksi liiketoiminnan kehittämiseen tulisi ryhtyä? Missä liiketoiminnan kehittämistä tulisi soveltaa? Mistä näkökulmasta liiketoiminnan kehittäminen tulisi toteuttaa? Esimerkkitapaus Tiivistelmä Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät hyödyt, kustannukset ja riskit Mitä hyötyjä, kustannuksia ja riskejä liiketoiminnan kehittämiseen liittyy? Miten hyötyjä, kustannuksia ja riskejä voidaan tunnistaa? Kuinka analyysi tulisi suunnitella? Esimerkkitapaus Tiivistelmä Liiketoiminnan kehittämisen evoluutio Mitä liiketoiminnan kehittämisen evoluutiolla tarkoitetaan? Miksi liiketoiminnan kehittämisen evoluutiota tulisi arvioida? Missä evoluutiota tapahtuu? Miten liiketoiminnan kehittämisen evoluutiota tulisi arvioida? Esimerkkitapaus Tiivistelmä...12 Yhteenveto oppimistavoitteista Lähdeluettelo Internet sivut Moduuli IV Luku 8 2

3 Moduuli IV. Strategian muodostaminen Luku 8: Liiketoiminnan kehittäminen Luvun kuvaus Avainsanat Liiketoiminnan kehittäminen; strategia; fuusiot ja yrityskaupat; strategiset liitot; hyödyt, kustannukset ja riskit; pienet ja keskisuuret yritykset (pk yritykset) Oppimistavoite Tässä moduulissa opit, mitä liiketoiminnan kehittämisellä tarkoitetaan ja mitkä ovat tärkeimmät strategiat ja menetelmät liiketoiminnan onnistuneeksi kehittämiseksi. Liiketoiminnan kehittäminen ei riipu vain yrityksesi johtohenkilöistä, vaikka he ovatkin vastuussa päätösten tekemisestä, vaan siihen osallistuvat myös yrityksen työntekijät, jotka ovat mukana tuotantoprosessin eri vaiheissa. Lukuun käytettävä aika Koko moduulin läpikäymiseen kuluu noin 45 minuuttia. Harjoitusten tekemiseen ja eri työkalujen soveltamiseen tarvitaan lisäaikaa. Johdanto Liiketoiminnan tehtävänä on käytännössä aina tuottaa voittoa. Mitä suurempaa voittoa saadaan, sitä parempi yrityksen omistajille, johtajille ja epäsuorasti myös yhteiskunnalle. Yrityksen saama voitto liittyy yrityksen kehittymiseen, asianmukaisen yrityskulttuurin rakentamiseen ja yrityksen työympäristöön. Menestyvien pk yritysten johtajat ja omistajat myöntävät varmasti, että heidän menestyksessään ei ole ollut kyse vain hyvästä onnesta. Useimpien menestystarinoiden taustalla on huolellisesti laadittu liiketoimintastrategia, jota on sovellettu joustavasti yrityksen toimintaan. Strateginen johtaminen määritellään kaikkein ytimekkäimmin yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin pyrkivän strategian kehittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi. Liiketoimintastrategian kehittäminen ei välttämättä vaadi kalliiden konsulttien palkkaamista yrityksen henkilökunta ja työympäristö tarjoavat hyvän perustan strategiaan liittyvien ideoiden löytämiseksi ja niiden käyttämiseksi. Luettuasi tämän moduulin tiedät, kuinka tämä prosessi voidaan toteuttaa käytännön tasolla. Menestyvän liiketoiminnan taustalla on yleensä huolellisesti laadittu liiketoimintastrategia, jota toteutetaan joustavasti. Hyvän strategian kehittämiseen ei välttämättä tarvita kalliita konsulttipalveluita tarvittavat ideat ja resurssit voivat löytyä yrityksen sisältä. Moduuli IV Luku 8 3

4 8.1 Liiketoiminnan kehittäminen Mitä liiketoiminnan kehittämisellä tarkoitetaan? Liiketoiminnan kehittämiseen sisältyy monia tekniikoita ja velvollisuuksia, joiden tarkoituksena on saada yritykselle uusia asiakkaita ja uusia markkinoita. Lyhyesti: siinä kehitetään vakioitu toimintatapa, jolla pyritään hankkimaan uusia mahdollisuuksia joko jo olemassa olevien asiakkaiden avulla tai sitten etsimällä ennakoivasti uusia asiakkaita ja pyrkimällä säilyttämään heidät. Tähän prosessiin liittyy liiketoiminnan arvioiminen monia työkaluja käyttämällä sekä sen täysien mahdollisuuksien oivaltaminen Miksi liiketoiminnan kehittämiseen tulisi ryhtyä? Kun liiketoiminnan kehittäminen on nyt lyhyesti määritelty, on myös käynyt selväksi, miksi siihen on kiinnitettävä huomiota ja miksi liiketoiminnan kehittämistä varten on laadittava strategia. Liiketoiminnan kehittäminen ei ole lyhytaikainen tai yksivaiheinen prosessi. Menestyvä, kilpailuun pyrkivä yritys ei koskaan lopeta liiketoimintansa kehittämistä, vaan kehitys on jatkuvaa. Liiketoiminnan kehittämisstrategian avulla pystyt pohtimaan, kuinka yrityksesi pystyy toimimaan niin keskipitkällä aikavälillä kuin lähitulevaisuudessakin joustavasti. Pystyt myös tunnistamaan uusia asiakkaita ja markkinoita ja löydät uusia tapoja päästä toimimaan näiden kanssa. Tiedät, kuinka voit tehostaa yrityksesi kustannusrakennetta ja parantaa yrityksesi kasvua, ottaa käyttöön innovaatioita sekä monia muita käytännöllisiä asioita. HARJOITUS: Milloin olet viimeksi pohtinut, mihin yrityksesi ryhtyy seuraavaksi? Milloin olet edellisen kerran ottanut muita henkilöitä mukaan päätöksentekoprosessiin? Missä liiketoiminnan kehittämistä tulisi soveltaa? Liiketoiminnan kehittämisstrategioita sovelletaan niin yrityksen sisäiseen kuin ulkoiseenkin ympäristöön. Toisin sanottuna: strategioita sovelletaan sisäisesti yrityksen prosesseihin, henkilöstöön ja työympäristöön ja ulkoisesti jo olemassa oleviin tai kohteena oleviin asiakkaisiin ja markkinoihin, esim. Internetiin. HARJOITUS: millainen tilanne omassa työympäristössäsi on? Muistatko tilanteita, joissa tilaisuuksia ei ole pystytty käyttämään hyväksi tai joissa ulkomaalaisten työntekijöiden, kumppaneiden tai asiakkaiden kanssa on toimittu väärällä tavalla? Mistä näkökulmasta liiketoiminnan kehittäminen tulisi toteuttaa? On olemassa monia erilaisia liiketoiminnan kehittämisstrategioita ja tapoja niiden toteuttamiseksi (tämä on myös seuraavan luvun aiheena). Yleensä strategioita pohdittaessa luetellaan strategian tavoitteet, laaditaan analyysi yrityksen senhetkisistä käytännöistä, kehitetään tapoja korjata yrityksen heikkouksia ja autetaan yritystä saavuttamaan tavoitteitaan. Moduuli IV Luku 8 4

5 Toiset johtajista haluavat soveltaa alhaalta ylös lähestymistapaa, kun taas toisten mielestä ylhäältä alas menetelmä on parempi. Mitä eroa näillä lähestymistavoilla on? Alhaalta ylös johtamistavassa työntekijät antavat toimintaa koskevia ehdotuksia, joista parhaat annetaan yrityksen johdon tietoon. Joitakin ideoista voidaan sitten soveltaa käytäntöön. Ylhäältä alas johtamistavassa yrityksen omistaja tai sen johtajat laativat liiketoiminnan kehittämisstrategian ja tekevät tämän jälkeen muutoksia koko komentoketjun alueella. Yrityksen johtajien ja työntekijöiden on myös mahdollista tehdä yhteistyötä parhaan mahdollisen liiketoimintastrategian kehittämiseksi. Tämän lisäksi tehdään ero funktionaalisten strategioiden ja toiminnallisten strategioiden välillä. Mitä eroa näillä strategioilla on? Funktionaaliset strategiat keskittyvät yleisiin ideoihin ja yrityksen eri osastojen tehtäviin, joita voivat olla esimerkiksi markkinointi, henkilöstöhallinto, uudet tuotelinjat sekä laki ja talousstrategiat. Toiminnalliset strategiat ovat paljon suppeampia. Ne koskevat yleensä yrityksen jokapäiväisiä toimintoja, ja niissä voidaan keskittyä yksityiskohtaisiin asioihin, kuten kuinka monta kassaa tiettyyn työvuoroon tarvitaan tai kuinka suurta varastoa yrityksen tulisi pitää. On selvää, että sama liiketoimintastrategia ei voi toimia jokaisessa yrityksessä. Sinun tulisi joka tapauksessa arvioida kaikkien ideoiden vahvuudet, heikkoudet sekä niihin liittyvät kasvumahdollisuudet ja riskit. Arviointiprosessia kehitettäessä voidaan kysyä neuvoja yrityksen johtajilta tai eri osastojen työntekijöiltä. Myös liiketoimintastrategiaan erikoistuneelta konsultilta voidaan pyytää apua tarpeen vaatiessa. Strategioita pohtiessasi sinun on otettava huomioon monia eri tekijöitä, jotka riippuvat valitsemiesi strategioiden ominaispiirteistä. Sinun on esimerkiksi varmistettava, että käytössäsi on riittävästi resursseja, minkä lisäksi sinun tulee määrätä henkilöstöllesi vastuualueet ja muodostaa komentoketju. Sinun tulisi myös laatia aikataulu ja päättää ajankohdat, jolloin arvioit, kuinka hyvin yrityksesi on saavuttanut tavoitteitaan käytössä olevien strategioiden avulla. HARJOITUS: Mieti, milloin olet viimeksi analysoinut yrityksesi kirjanpitoa ja saavuttanut tuloksia ryhmäsi kanssa? Milloin olet viimeksi pohtinut toimenpiteitä, joiden avulla voit parantaa tilannetta? Kehititkö itse tai ryhmäsi kanssa aikataulun, johon merkittiin ajankohdat strategian tulosten arvioimiseksi? Pk yritysten johtajat seuraavat usein kilpailijoidensa kehitystä löytääkseen parempia tai tehokkaampia tapoja kehittää tai monipuolistaa oman yrityksensä toimintaa. Olisi kuitenkin hyvä pitää mielessä, että tämä tapa ei aina toimi. Jos yrityksesi toimii esimerkiksi vakuutusalalla, et välttämättä saa yritystäsi menestymään jäljittelemällä menestyvää naapuriyritystäsi. Itse asiassa tällaisen toiminnan lopputulos on usein päinvastainen. Moduuli IV Luku 8 5

6 Vaikka seuraavat strategiat ovatkin useimmiten suurten yritysten suosiossa, myös pk yritykset voivat hyödyntää fuusioita, yrityskauppoja ja strategisia liittoutumia osana liiketoiminnan kehittämisstrategiaansa. Fuusiolla eli sulautumisella tarkoitetaan kahden tai useamman yhtiön yhdistymistä, jossa vain yksi yritys jää juridisesti jäljelle, ja muut yritykset jatkavat toimintaansa tämän jäljelle jääneen yrityksen nimissä. Fuusioita on monenlaisia: tytäryhtiöfuusiossa sulautettavasta yrityksestä tulee emoyhtiönsä tytäryhtiö. Sulautettava yhtiö voi toimia julkisesti oman tuotenimensä puitteissa, mutta sen hankkinut yhtiö omistaa sen ja hallitsee sitä. Tasavertaisten yhdistymisessä fuusion osapuolet ovat yleensä samankokoisia, ja niiden kilpailuasema, kannattavuus ja markkina asema ovat toisiaan vastaavia. Tällaisessa tilanteessa on epäselvää, luovuttaako kumpikaan osapuolista valtaa toiselle osapuolelle ja kumpi yhtiöistä tarjoaa fuusiossa suurempia synergiaetuja. Horisontaalisessa fuusiossa kaksi samalla teollisuudenalalla toimivaa yritystä yhdistyvät, kun taas vertikaalisessa fuusiossa yhdistyy kaksi yritystä, jotka toimivat tuotanto tai arvoketjun eri vaiheissa. Arvoketjuajattelun mukaan yritykset, jotka eivät omista toimintoja jokaisessa arvoketjun osassa, integroituvat taaksepäin vertikaalisessa fuusiossa hankkimalla omistukseensa tavarantoimittajan tai integroituvat eteenpäin hankkimalla omistukseensa jakelijan. Yleisesti ottaen yrityskauppa tapahtuu, kun jokin yritys hankkii itselleen omistusosuuden toisesta yrityksestä, toisen yrityksen laillisen tytäryhtiön tai toisen yrityksen tietyn osan, kuten tuotantolaitoksen. Yrityskauppaan voi liittyä toisen yrityksen omaisuuden tai osakkeiden ostamista, jolloin hankittu yritys jatkaa toimintaansa laillisesti omistettuna tytäryhtiönä. Peter Drucker on todennut, että todellinen kasvun mahdollisuus löytyy liittoutumista. Nykyään liittoutumia pidetään entistäkin enemmän optimaalisena tapana saada tehdä liiketoiminnasta paitsi suurempaa, myös mahtavampaa ja parempaa. Yritykset muodostavat monenlaisia ja monenkokoisia liittoja, mutta niiden perusta on käytännössä aina sama: aktiivinen ja yhteistyöhön perustuva liittoutuma auttaa molempia osapuolia saavuttamaan korkealle asetettuja tavoitteita, joita kumpikaan yritys ei yksin pystyisi saavuttamaan. Useimmissa liittoutumissa yrityksen omistusosuus on jaettu osapuolten kesken, yleensä tasan. Tärkeintä liittoutumassa ei kuitenkaan ole omistusosuuden suuruus, vaan toiminnan vastavuoroisuus, ja kaikkein tärkein väline käytännön toiminnassa on kommunikaatio, jossa puolestaan Internetillä, varsinkin yrityksen ulkopuolisella verkolla, on elintärkeä rooli Esimerkkitapaus Seuraava esimerkki liittyy suoraan Peter Druckerin lausuntoon. Drucker on todennut, että liittoutumat voivat liiketoiminnan kehittämisen menetelmänä olla erilaisia ja erikokoisia. Tärkeintä liittoutumissa on vastavuoroisuus ja yhteistoiminta. Uusi ja komea rakennus toimi liike ja palvelukeskuksena. Tässä keskuksessa oli vierekkäin kaksi kauneushoitolaa, joista toinen tarjosi kampaamopalveluita, ja toinen taas manikyyri ja pedikyyripalveluita. Suotuisina aikoina yritysten omistajat olivat verrattain tyytyväisiä liiketoimintansa tarjoamiin voittoihin ja voittojen kehitykseen, vaikkakin he joutuivat sitoutumaan täysin työhönsä ja tekemään töitä kokoaikaisesti. Analysoituaan yritystensä tilanteen näiden kahden liikkeen johtajat kuitenkin päättelivät, että he voisivat menestyä vieläkin paremmin, jos he yhdistäisivät toimintansa. Moduuli IV Luku 8 6

7 Miten? Yritysten omistajat saivat asiakkailta palautetta. Monet asiakkaista olivat samaa mieltä heidän kanssaan siitä, että useiden puhelinsoittojen sijaan olisi helpompaa varata palvelut yhdestä paikasta, jolloin he pystyisivät käyttämään aikansa tehokkaammin. Miksi? Nyt yritykset voivat vuokrata suuremmat toimitilat paremmasta paikasta, minkä ansiosta toiminnan kiinteät kulut (sähkö, vesi, Internet) ovat mahdollisimman pienet. Koska monet tavarantoimittajat tarjoavat kummankin yrityksen alaan liittyviä tuotteita, he voivat nyt tilata tuotteet samaan aikaan. Yrityksillä on myös varaa laajentaa palvelupakettejaan esimerkiksi meikkaus tai hierontapalveluilla, minkä lisäksi he voivat palkata yhden vuoropäällikön vastaamaan asiakkaiden ja toimittajien puheluihin, järjestelemään asiakastapaamisia, organisoimaan kulutustavarat ja niiden toimitukset sekä järjestämään pienimuotoisia PRtoimintoja, kuten asiakkaiden syntymäpäivälahjoja, ja niin edelleen. Liittoutuman seurauksena uusi kauneus ja hyvinvointisalonki menestyy huomattavasti paremmin, ja sen liiketoiminta kehittyy aiempaa tehokkaammin Tiivistelmä Liiketoiminnan kehittäminen ei ole tärkeää yrityksille keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vain päivittäisten toimintojen, vaan myös yrityksen kehittymisen kannalta. On olemassa monenlaisia liiketoiminnan kehittämisstrategioita, joilla kaikilla on omat hyötynsä ja haittansa. Vastuullasi on arvioida, mikä vaihtoehdoista sopii parhaiten omalle yrityksellesi parhaiten. Koska liiketoimintaa voidaan kehittää monin eri tavoin, on yrityksen johtajan tai omistajan arvioitava, mikä näistä vaihtoehtoista olisi hänen yritykselleen kaikkein sopivin ja tuottavin menetelmä. Jotta valinta voidaan tehdä harkiten, on myös punnittava kaikki päätökseen vaikuttavat riskit, hyödyt ja kustannukset. Toisin sanottuna: on suoritettava avaintoimintoja ja jatkaa tai olla jatkamatta suunnitelman mukaisella tiellä. Seuraavan luvun tarkoituksena on auttaa sinua tällaisten taitojen rakentamisessa. 8.2 Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät hyödyt, kustannukset ja riskit Mitä hyötyjä, kustannuksia ja riskejä liiketoiminnan kehittämiseen liittyy? Uuden idean tai toimintatavan suunnittelu vaatii paljon resursseja, joiden käyttämisestä yrityksen omistajan tai johtajan on tehtävä päätös. On tietenkin selvää, että uuden idean soveltamiseen, soveltamatta jättämiseen tai muutoksen tekemiseen liittyy riskejä, ja yritykselle koituu tästä niin etuja kuin kustannuksiakin. Monet yritykset kehittävät joka vuosi toimintansa parantamiseen tähtääviä suunnitelmia, mutta eivät laadi yksityiskohtaista suunnitelmaa näiden suunnitelmien toteuttamiseksi. Muutoksen saavuttamiseksi yrityksellä on oltava käytännön taktiikka, jotta voitaisiin välttää yrityksen omistajien suunnalta tuleva mahdollinen vastustus. Jotta muutos voisi onnistua, on sinun kuitenkin otettava yrityksen omistajat osaksi prosessia ja saatava heidät vakuuttuneeksi siitä, että kyseessä oleva muutos hyödyttää koko organisaatiota. Muistathan, että suunnitellun muutoksen tulokset ovat paljon tärkeämpiä kuin muutoksen toteuttamisessa sovelletut menetelmät. Moduuli IV Luku 8 7

8 Jotkin kehittämisestä saatavista eduista liittyvät rahaan. Näitä ovat esimerkiksi tuotteen kasvaneesta myynnistä saatava käteisvirta tai strategian ansiosta alentuneet kustannukset. Muut edut ovat myös tärkeitä, mutta niiden muuttaminen luvuiksi on vaikeampaa. Asiakastyytyväisyys voi esimerkiksi parantua. Tämä voi lisätä myyntiä tulevaisuudessa, mutta on myynnin ja asiakastyytyväisyyden välistä suhdetta on usein hyvin hankala määrittää Miksi tällaisia analyysejä tulisi tehdä? Harkitsevaiset johtajat suorittavat ennen uuden tehtaan rakentamista tai uuteen projektiin ryhtymistä kustannus hyötyanalyysin, jossa arvioidaan projektin kaikki mahdolliset riskit, kustannukset ja projektin päättyessä saatavat mahdolliset tuotot. Tämän analyysin tulos kertoo, onko projekti taloudellisesti toteuttamiskelpoinen vai tulisiko yrityksen keskittyä johonkin muuhun projektiin. Analyysissä verrataan eri vaihtoehtojen kustannuksia ja niistä saatavaa taloudellista hyötyä. Projektista saatavien hyötyjen tulee olla siihen liittyviä riskejä ja kustannuksia suurempia, jotta projektiin voidaan perustellusti ryhtyä. Analysoimalla riskejä, kustannuksia ja hyötyjä voidaan määrittää, mikä vaihtoehdoista tarjoaa kaikkein todennäköisemmin parhaimman tuoton investoinnille Miten hyötyjä, kustannuksia ja riskejä voidaan tunnistaa? On harhaluulo, että yritystä uhkaavat riskit liittyvät pääasiassa uusiin toimintoihin ja että yritys on turvassa vain, jos se rajoittaa toimintansa niihin asioihin, jotka ovat jo osoittautuneet kannattaviksi. Todellisuudessa riskien välttämisessä ja mahdollisuuksien sivuuttamisessa ei ole mitään turvallista. Yksikään yritys tai yhtiö ei voi saavuttaa täydellistä turvaa, oli se sitten miten menestyvä tahansa. Yritysten omistajilla ja johtajilla on suuri houkutus olla ryhtymättä mihinkään uuteen ja erilaiseen, ja tämä muodostaa todennäköisesti ensimmäisen riskin yrityksen kehittymiselle. Ajatellaan, että koska uudet aloitteet voivat johtaa virheisiin, aloitteita ei kannata lainkaan tehdä. Tällöinhän kukaan ei voi syyttää päätöksen tehnyttä henkilöä virheen tekemisestä. Tämä ajattelutapa johtaa suoraan toiseen riskiin: menetettyihin mahdollisuuksiin toteuttaa hyviä ideoita. On tietenkin pidettävä mielessä, että on olemassa monia loistavia ideoita, jotka tarjoavat hyötyjä runsain määrin, mutta joita ei kuitenkaan kannata ottaa käyttöön niiden korkeiden kulujen vuoksi. Käytännössä useimmilla sellaisilla yrityksillä, jotka kertovat, että heillä on liian monia ideoita, ei itse asiassa ole kovinkaan monia hyviä ideoita. Seuraava riski on se, että uusi idea ei kenties toimikaan käytännön tasolla. Uuteen ideaan liittyy lupaus eduista, jotka eivät välttämättä toteudukaan. Voi olla, että itse ideassa on jotain vikaa, tai sitten ajoitus on väärä tai kilpailijoilla on parempia ideoita. On monia syitä, miksi lupaavalta vaikuttava uusi idea ei koskaan toimi. Jos kyseessä ei ole ennalta tunnettu tai jäljitelty idea, sen toimivuudesta ei ole mitään takeita; itse uuden idean käsitteeseen liittyy jo ajatus siitä, että idean onnistuminen on epävarmaa. Nämä riskit ovat todellisia kaikille yrityksille ja organisaatioille. Mitä tahansa voi tapahtua silloin, kun itse kaikkein vähiten odottaa. Oletko SINÄ valmis kohtaamaan odottamattomia, vaikeasti ennakoitavia ja ei toivottuja asioita? Oletko yrityksesi johtajana vältellyt riskejä? Teeskenteletkö, että kaikki on hyvin ja mikään ei ikinä muutu? Jos tilanne on tämä, sinun on katsottava todellisuutta silmiin: tietoja katoaa ja ihmisiä irtisanoutuu. Kun näin käy, on vaarana, että yrityksesi toimii huonosti ja tehottomasti, käy jatkuvaa taistelua olemassaolostaan, Moduuli IV Luku 8 8

9 menettää voittoja ja jopa epäonnistuu toiminnassaan täysin. Haluatko todella edetä tällä tavalla? Turvallisuutta voidaan parantaa nimenomaan niin, että kaikki riskit, hyödyt ja kustannukset analysoidaan huolellisesti Kuinka analyysi tulisi suunnitella? Voit nyt käynnistää prosessin, jonka tarkoituksena on ottaa yrityksesi riskinhallintasuunnitelma olennaiseksi osaksi liiketoiminnan kehittämisstrategiaa. Ota vastuuta ja muodosta työryhmä, joka koostuu yrityksen johdosta ja muusta henkilökunnasta, ja laadi tämä olennaisen tärkeä asiakirja yhteistyössä heidän kanssaan. Varmista, että jokainen ryhmän jäsen ymmärtää tehtävän tärkeyden ja selitä heille, millä tavoin he voivat hyötyä omasta panoksestaan. Yritykset eivät laadi riskinhallintasuunnitelmia vain niin halutessaan suunnitelma on olennaisessa osassa niin pienten kuin suurten yritysten toimintaa. HARJOITUS: Toimi seuraavien ohjeiden mukaan: 1. Määritä, mitkä riskit uhkaavat yrityksesi toimintaa. 2. Tunnista ja luokittele riskit. 3. Järjestä riskit niiden vakavuuden tai merkittävyyden mukaan. 4. Suunnittele toimenpiteitä, joiden avulla kukin riski voidaan poistaa tai sen aiheuttamaa vaaraa pienentää. 5. Kirjoita suunnitelmasi paperille Esimerkkitapaus Jatkamme nyt yllä esitellyllä tapauksella, jossa kaksi kauneushoitoalan yrittäjää yhdistivät liiketoimintansa. Yhdistäessään liiketoimintansa yrittäjät tekivät tärkeitä päätöksiä huolellisen analyysin ja tilannearvion perusteella. Miten? Yrittäjät miettivät tilannetta huolellisesti, keskustelivat siitä ja kehittivät alkuperäistä ideaa, jonka tarkoituksena oli saavuttaa säästöjä vuokraamalla yhteiset toimitilat. He pohtivat myös, mitä uusia palveluita he voisivat lisätä osaksi toimintaansa. Seuraavaksi yrittäjät ryhtyivät keräämään tarvittavia tietoja. He ottivat selvää sopivien tilojen vuokrista, eri valmistajien tarjoamien välineiden ja työkalujen hinnoista, oman alansa ammattitaitoisten työntekijöiden keskipalkoista sekä tarvikkeiden hinnoista ja laadusta. Tärkeänä osana heidän markkinatutkimustaan oli selvittää, millainen on samanlaisten palveluiden tarjonta ja kysyntä, mikä on tarjottujen palveluiden laatu ja hinta, hyväksyvätkö vanhat asiakkaat uuden liiketoimintamallin sekä minkälaiset mahdollisuudet yrityksellä on houkutella uusia asiakkaita. Ennen lopullisen päätöksen tekemistä heidän oli myös tehtävä muutamia yksinkertaisia laskutoimituksia ja arvioitava vaaditun investoinnin suuruus, mahdollisen lisäinvestoinnin tarve sekä ajankohta, jolloin investointi alkaa tuottaa. Miksi? Kaikkiin toimiin ryhdyttiin liiketoiminnan ja sen kehityksen ja kasvun takia. Tärkeitä päätöksiä ei voitu tehdä ilman riskien ja mahdollisuuksien huolellista arvioimista. Moduuli IV Luku 8 9

10 8.2.6 Tiivistelmä Riskien välttely ja mahdollisuuksien hyödyntämättä jättäminen ei tarjoa yritykselle minkäänlaista turvaa. Oli yritys kuinka menestyvä tahansa, sen toiminta ei voi koskaan olla täysin riskitöntä. Turvallisuutta voidaan kuitenkin parantaa, kun riskit, hyödyt ja kustannukset analysoidaan tarkasti. Suunnitelmaa voidaan päivittää vuosittain tilanteiden muuttuessa ja yrityksesi saadessa tietoa yhden tai kahden strategian toimivuudesta. Havaintoja on usein helpompaa tehdä jälkikäteen, joten älä pelkää suunnitelman ajoittaista muuttamista. Muista, että suunnitelman on oltava ajan tasalla. 8.3 Liiketoiminnan kehittämisen evoluutio Mitä liiketoiminnan kehittämisen evoluutiolla tarkoitetaan? Edellisissä luvuissa on esitetty, että liiketoiminnan kehittäminen liittyy uusien mahdollisuuksien löytämiseen, joko jo olemassaolevia asiakkaita hyödyntämällä tai kohdentamalla toiminta ennakoivasti uusiin asiakkaisiin ja tekemällä töitä heidän saamisekseen. Saatat ehkä ajatella, että voit vahvistaa liiketoimintaasi vain tekemällä perustavanlaatuisia, suurimittaisia tai ainakin merkittäviä muutoksia. Ehkä ajattelet irtisanovasi ainakin yhden työntekijän tai muuttavasi joitakin prosesseja, teknologioita tai raaka aineita. Tässä ajattelumallissa ei ole niinkään väliä, mitä muutetaan, kunhan muutos on vain suuri ja selvästi havaittavissa. Tämä ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa. Muutokset voivat olla suhteellisen pieniä, ja ne voivat tapahtua vaiheittain Miksi liiketoiminnan kehittämisen evoluutiota tulisi arvioida? Jokainen meistä on kokenut henkilökohtaisia haasteita, jotka ovat useimmiten liittyneet jonkinlaiseen muutokseen, kuten tupakoinnin lopettamiseen, ruokailutottumusten muuttamiseen tai kuntoilun aloittamiseen. Jokainen tietää myös, että äkilliset muutokset elämäntapoihin ovat erittäin stressaavia, ja ne voivat usein johtaa päinvastaiseen lopputulokseen. Sama koskee myös liiketoimintaa, minkä vuoksi muutosprosessit on suunniteltava huolellisesti Missä evoluutiota tapahtuu? Asiantuntijat tekevät kaikilla aloilla jatkuvasti pieniä muutoksia. He esimerkiksi oikaisevat tarpeettoman pitkiä prosesseja ja jättävät pois asioita, jotka eivät ole tärkeitä. Itämainen Kaizen menetelmä rohkaisee jatkuvasti tekemään pieniä muutoksia. Varmista kuitenkin, että kaikilla pienilläkin muutoksilla on arvoa. Ne voivat nopeuttaa työtä, vähentää stressiä, rasitusta ja työssä tehtäviä virheitä tai ne voivat yksinkertaistaa työskentelytapoja. Eräs niiden suurimmista hyödyistä liittyy kuitenkin työntekijöiden motivointiin. Jos työntekijät pohtivat jatkuvasti, mitä pieniä muutoksia he voisivat tehdä, he osallistuvat paljon aktiivisemmin omaan työhönsä. He alkavat ajatella asioita, haastaa niitä ja miettiä vaihtoehtoisia toimintatapoja. Toisin sanottuna he siirtyvät passiivisesta mukanaolosta aktiiviseen osallistumiseen. Moduuli IV Luku 8 10

11 Varo kuitenkin tekemästä muutoksia vain muutoksen itsensä vuoksi! Estääksesi tätä tapahtumasta voit ottaa käyttöön vaatimuksen, jonka mukaan muutoksen täytyy tuoda arvoa. Muistathan, että asian uutuus tai erilaisuus ei yksin tuo tarpeeksi arvoa yrityksen toimintaan Miten liiketoiminnan kehittämisen evoluutiota tulisi arvioida? Kuten seuraavasta luettelosta käy ilmi, mitä tahansa töihin liittyvää muutosta perustellaan loppujen lopuksi arvolla : Mitä arvoa tämä muutos tuottaa? Kuka hyötyy muutoksesta? Kuinka hyödyt tulevat ilmi? Mitä kustannuksia näistä hyödyistä koituu? Mitä ongelmia muutokseen mahdollisesti liittyy? Onko muutos hyväksyttävä? Kuinka kestäviä hyödyt ovat? Ketä muuta muutos koskee ja millä tavalla? HARJOITUS: On varsin vaikea arvioida muutoksia täysin systemaattisesti ja rehellisesti. Erityisen vaikea on arvioida tapauksia, joissa hyödyt ilmenevät viiveellä. Muutokset voivat aluksi aiheuttaa epävarmuutta, niiden hyväksyminen voi olla hidasta ja ne voivat jopa aiheuttaa todellisia haittoja. Lopulta niiden tarjoamat hyödyt käyvät kuitenkin selväksi. Koska sallitut muutokset ovat muutoksia, joista päätetään yleensä itse, arvojen määrittäminen on jossain määrin helpompaa. Ensiksikin tulisi määrittää yksi määräävä arvo, minkä jälkeen voidaan pohtia muutoksen toteuttamiskelpoisuutta, kustannuksia, haittoja ja vaikutuksia muihin. Muutos tulisi suunnitella niin, että määräävä arvo muodostuu mahdollisimman suureksi. Jos muutosta suunniteltaessa on lueteltava joukko toissijaisia arvoja, herää epäilys siitä, että muutos ei tarjoa lainkaan määräävää arvoa Esimerkkitapaus Tämä esimerkki ei kenties ole liiketoiminnalle aivan tyypillinen, mutta se osoittaa, kuinka toteuttamiskelvottomalta vaikuttava idea voi osoittautua erinomaiseksi, kun sitä päätetään soveltaa käytäntöön. Kun eteläafrikkalainen Ingwe Coal ehdotti, että yrityksen työaika koostuisi kahdeksan päivän työkaudesta, jota seuraa viiden päivän vapaa, lähes kaikki työntekijät vastustivat ajatusta. Nykyään muutosta pidetään kuitenkin pääasiassa hyödyllisenä. Työntekijöillä on nyt paremmin aikaa matkustaa koteihinsa, kun aikaisemmin matka vei suuren osan viikonloppuvapaasta 1. Tämä esimerkki osoittaa, että toisinaan hyvien ideoiden hyväksymiseen ja käytännön soveltamiseen kuluu odotettua enemmän aikaa. Ne voivat vastustuksesta huolimatta osoittautua kuitenkin tehokkaiksi innovaatioiksi ja hyviksi käytännöiksi. 1 Liiketoiminnan kehittäminen: Pienet, luvalliset muutokset voivat edistää luovaa yrityskulttuuria. Moduuli IV Luku 8 11

12 8.3.6 Tiivistelmä Tämän luvun tarkoituksena on ollut selventää ajatusta, jonka mukaan jokainen pitkä matka on aloitettava ensimmäisestä lyhyestä askeleesta. Tämä ajatus pätee myös liiketoiminnan kehittämiseen. Ihmiset pystyvät tekemään ja tekevätkin pieniä muutoksia, joita muut eivät usein edes huomaa. Pieniin muutoksiin kannustava käytäntö voi johtaa suurempiin ja useampiin muutoksiin. Pieninä alkavat muutokset voivat kasvaa kasvamistaan, niin että lopulta koko toiminnan konsepti on muuttunut. Jos toiminnan konseptia on muutettava radikaalisti, pienten muutosten tekeminen ei riitä. Itse asiassa pieniin muutoksiin kannustaminen voi tällöin ehkäistä rohkeiden ideoiden syntymistä. Yhteenveto oppimistavoitteista Tämän luvun tarkoituksena on ollut selventää, mitä liiketoiminnan kehittämisellä tarkoitetaan: vaikuttaako tämä käsite jollain tavalla yritykseemme ja liiketoimintaamme, millä tavoin voimme hyödyntää sitä, mitkä ovat sen tarjoamat edut ja kustannukset, onko se hyvä vaihtoehto tulevaisuudessa? Luvussa todettiin, että yrityksen tulee kehittyäkseen ottaa käyttöön ne ideat, joita teoriassa ja käytännön tasolla on opittu. Meidän tulee kyetä arvioimaan toimivia ideoita silloinkin, kun niiden tarjoamat suorat hyödyt ilmenevät viiveellä. Kenties kaikkein tärkeintä on se, että riippumatta siitä, miten hyvin yritys menestyy, sen taustalla on ihmisiä, joilla on paljon tietoa ja työkokemusta. Yritys voi kehittyä tällaisten ihmisten jokapäiväisessä työssään tekemien pienten muutosten tai strategisten päätöksien avulla. Moduuli IV Luku 8 12

13 Lähdeluettelo Internet sivut Business Evolution: Small 'permissible' changes can foster a culture of creativity, Submitted by Edward de Bono on Sat, Mergers and acquisitions and takeovers: Buying another business is easy but making the merger a success is full of pitfalls, Submitted by Robert Heller on Sat, Steps To Developing A Risk Management Plan, Submitted by Sylvia Hepler, How to Create a Business Development Strategy That Works, Published November 24, 2008, Business development, Published 15 July 2009, Moduuli IV Luku 8 13

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys

Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys Johdanto... 2 Kummassa meressä uit?... 2 10 kysymystä Onko aika katsoa uuteen?... 3 Vähennä, luovu, vahvista, luo -matriisi... 4 Muutoksen karikot...

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Tuotannon luotettavuus

Tuotannon luotettavuus Tuotannon luotettavuus Tuomas Särkilahti Skanska Talonrakennus Oy 1 Sisältö 1. Skanskan Luotettavan Tuotannon Toimintapa (LTT) 2. Miksi tuotannon luotettavuus on tärkeää 3. Miten varmistamme luotettavan

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus

Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus Mat-2.4142 Optimointiopin seminaari 2.3.2011 Lähteet: Clemen, R. T., & Smith, J. E. (2009). On the Choice of Baselines

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Innovaatioista. Vesa Taatila 17.1.2014

Innovaatioista. Vesa Taatila 17.1.2014 Innovaatioista Vesa Taatila 17.1.2014 Sisältöä Mikä innovaatio on? Miten innovaatiot syntyvät? Miksi USA tuottaa enemmän innovaatioita kuin EU? Mitkä asiat tappavat innovaatiot? Miksi innovaatioita? Muutos

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Näin suunnittelet ja rakennat oman verkkokurssin. Työkirja. TiiaKonttinen

Näin suunnittelet ja rakennat oman verkkokurssin. Työkirja. TiiaKonttinen Näin suunnittelet ja rakennat oman verkkokurssin Työkirja TiiaKonttinen Hei, ihan huippua, että latasit tämän oppaan ja haluat oppia, miten voit suunnitella ja tehdä oman verkkokurssisi. Tämän työkirjan

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA. 16.10.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa

PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA. 16.10.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA 1 Päivän kolme kysymystä Miksi, miten, mitä? Mitä? Miten? Mitä? 1. Oravanpyörästä ulkoilemaan 2. Työntekijät ensin 3. Arvoista asenteeseen 4. Kasvun Kasvot Miksi? 2 KASVUN

Lisätiedot

Informaatio ja Strateginen käyttäytyminen

Informaatio ja Strateginen käyttäytyminen Informaatio ja Strateginen käyttäytyminen Nuutti Kuosa 2.4.2003 Sisältö Johdanto Duopoli ja epätietoisuutta kilpailijan kustannuksista Kilpailijan tietämyksen manipulointi Duopoli ja epätietoisuutta kysynnästä

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy Case: Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy - Kiteytetty asiakaslupaus - Esitystapa asiakaslupaukselle Mistä kaikki alkoi? Oy Puu-Component Ab perustettiin alihankintayritykseksi valmistamaan

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy 050 4000 523 Sakari Oikarinen 1. Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana yleensä konfliktitilanteiden

Lisätiedot

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ 10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ Ideoi, inspiroidu, innovoi pienessä tai suuressa ryhmässä AE Partners Oy MIKÄ ON IDEA WALL? Idea Wall on verkkopalvelu, jossa osallistujat jakavat avoimesti ja anonyymisti ideoita

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Luovuus ja työorganisaatio

Luovuus ja työorganisaatio Luovuus ja työorganisaatio 5 op kurssi 27.10 15.12.2015 Janita Saarinen Janita Saarinen, TAMK 2015 1 Kuka olet? Mistä tulet? Miksi olet täällä? Mitä odotat? Janita Saarinen, TAMK 2015 2 Mitä luovuus on?

Lisätiedot

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus:

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Miksi ja mihin? Nostaa osaamisen tasoa tavoitteena kansainvälinen kärki Luo edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle Valmistelee tutkimustulosten kaupallistamista Parantaa

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Hyvä johtaja? Jossain vaiheessa hyvä johtaja osaa väistyä. kalle.isokallio@kalkhas.fi 2. Hyvä johtaminen?

Hyvä johtaja? Jossain vaiheessa hyvä johtaja osaa väistyä. kalle.isokallio@kalkhas.fi 2. Hyvä johtaminen? Hyvä johtaja? Aleksanteri Suuri Napoleon Hitler Jossain vaiheessa hyvä johtaja osaa väistyä. kalle.isokallio@kalkhas.fi 1 Hyvä johtaminen? Riippuu siitä, minkälaisia yksilöitä johtaa. Pitää vain saada

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot