Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. train.eu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu"

Transkriptio

1 Strategy Train Moduuli IV Luku 8 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Liiketoiminnan kehittäminen Rumyana Grozeva (REDA) train.eu Euroopan komisssio on tukenut tätä projektia taloudellisesti. Tämä julkaisu heijastaa vain tekijöidensä mielipiteitä, eikä komissio ole vastuussa siitä, miten julkaisun tietoja käytetään.

2 Sisällysluettelo Moduuli IV. Strategian muodostaminen Luku 8: Liiketoiminnan kehittäminen Luvun kuvaus... 3 Avainsanat... 3 Oppimistavoite... 3 Lukuun käytettävä aika... 3 Johdanto Liiketoiminnan kehittäminen Mitä liiketoiminnan kehittämisellä tarkoitetaan? Miksi liiketoiminnan kehittämiseen tulisi ryhtyä? Missä liiketoiminnan kehittämistä tulisi soveltaa? Mistä näkökulmasta liiketoiminnan kehittäminen tulisi toteuttaa? Esimerkkitapaus Tiivistelmä Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät hyödyt, kustannukset ja riskit Mitä hyötyjä, kustannuksia ja riskejä liiketoiminnan kehittämiseen liittyy? Miten hyötyjä, kustannuksia ja riskejä voidaan tunnistaa? Kuinka analyysi tulisi suunnitella? Esimerkkitapaus Tiivistelmä Liiketoiminnan kehittämisen evoluutio Mitä liiketoiminnan kehittämisen evoluutiolla tarkoitetaan? Miksi liiketoiminnan kehittämisen evoluutiota tulisi arvioida? Missä evoluutiota tapahtuu? Miten liiketoiminnan kehittämisen evoluutiota tulisi arvioida? Esimerkkitapaus Tiivistelmä...12 Yhteenveto oppimistavoitteista Lähdeluettelo Internet sivut Moduuli IV Luku 8 2

3 Moduuli IV. Strategian muodostaminen Luku 8: Liiketoiminnan kehittäminen Luvun kuvaus Avainsanat Liiketoiminnan kehittäminen; strategia; fuusiot ja yrityskaupat; strategiset liitot; hyödyt, kustannukset ja riskit; pienet ja keskisuuret yritykset (pk yritykset) Oppimistavoite Tässä moduulissa opit, mitä liiketoiminnan kehittämisellä tarkoitetaan ja mitkä ovat tärkeimmät strategiat ja menetelmät liiketoiminnan onnistuneeksi kehittämiseksi. Liiketoiminnan kehittäminen ei riipu vain yrityksesi johtohenkilöistä, vaikka he ovatkin vastuussa päätösten tekemisestä, vaan siihen osallistuvat myös yrityksen työntekijät, jotka ovat mukana tuotantoprosessin eri vaiheissa. Lukuun käytettävä aika Koko moduulin läpikäymiseen kuluu noin 45 minuuttia. Harjoitusten tekemiseen ja eri työkalujen soveltamiseen tarvitaan lisäaikaa. Johdanto Liiketoiminnan tehtävänä on käytännössä aina tuottaa voittoa. Mitä suurempaa voittoa saadaan, sitä parempi yrityksen omistajille, johtajille ja epäsuorasti myös yhteiskunnalle. Yrityksen saama voitto liittyy yrityksen kehittymiseen, asianmukaisen yrityskulttuurin rakentamiseen ja yrityksen työympäristöön. Menestyvien pk yritysten johtajat ja omistajat myöntävät varmasti, että heidän menestyksessään ei ole ollut kyse vain hyvästä onnesta. Useimpien menestystarinoiden taustalla on huolellisesti laadittu liiketoimintastrategia, jota on sovellettu joustavasti yrityksen toimintaan. Strateginen johtaminen määritellään kaikkein ytimekkäimmin yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin pyrkivän strategian kehittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi. Liiketoimintastrategian kehittäminen ei välttämättä vaadi kalliiden konsulttien palkkaamista yrityksen henkilökunta ja työympäristö tarjoavat hyvän perustan strategiaan liittyvien ideoiden löytämiseksi ja niiden käyttämiseksi. Luettuasi tämän moduulin tiedät, kuinka tämä prosessi voidaan toteuttaa käytännön tasolla. Menestyvän liiketoiminnan taustalla on yleensä huolellisesti laadittu liiketoimintastrategia, jota toteutetaan joustavasti. Hyvän strategian kehittämiseen ei välttämättä tarvita kalliita konsulttipalveluita tarvittavat ideat ja resurssit voivat löytyä yrityksen sisältä. Moduuli IV Luku 8 3

4 8.1 Liiketoiminnan kehittäminen Mitä liiketoiminnan kehittämisellä tarkoitetaan? Liiketoiminnan kehittämiseen sisältyy monia tekniikoita ja velvollisuuksia, joiden tarkoituksena on saada yritykselle uusia asiakkaita ja uusia markkinoita. Lyhyesti: siinä kehitetään vakioitu toimintatapa, jolla pyritään hankkimaan uusia mahdollisuuksia joko jo olemassa olevien asiakkaiden avulla tai sitten etsimällä ennakoivasti uusia asiakkaita ja pyrkimällä säilyttämään heidät. Tähän prosessiin liittyy liiketoiminnan arvioiminen monia työkaluja käyttämällä sekä sen täysien mahdollisuuksien oivaltaminen Miksi liiketoiminnan kehittämiseen tulisi ryhtyä? Kun liiketoiminnan kehittäminen on nyt lyhyesti määritelty, on myös käynyt selväksi, miksi siihen on kiinnitettävä huomiota ja miksi liiketoiminnan kehittämistä varten on laadittava strategia. Liiketoiminnan kehittäminen ei ole lyhytaikainen tai yksivaiheinen prosessi. Menestyvä, kilpailuun pyrkivä yritys ei koskaan lopeta liiketoimintansa kehittämistä, vaan kehitys on jatkuvaa. Liiketoiminnan kehittämisstrategian avulla pystyt pohtimaan, kuinka yrityksesi pystyy toimimaan niin keskipitkällä aikavälillä kuin lähitulevaisuudessakin joustavasti. Pystyt myös tunnistamaan uusia asiakkaita ja markkinoita ja löydät uusia tapoja päästä toimimaan näiden kanssa. Tiedät, kuinka voit tehostaa yrityksesi kustannusrakennetta ja parantaa yrityksesi kasvua, ottaa käyttöön innovaatioita sekä monia muita käytännöllisiä asioita. HARJOITUS: Milloin olet viimeksi pohtinut, mihin yrityksesi ryhtyy seuraavaksi? Milloin olet edellisen kerran ottanut muita henkilöitä mukaan päätöksentekoprosessiin? Missä liiketoiminnan kehittämistä tulisi soveltaa? Liiketoiminnan kehittämisstrategioita sovelletaan niin yrityksen sisäiseen kuin ulkoiseenkin ympäristöön. Toisin sanottuna: strategioita sovelletaan sisäisesti yrityksen prosesseihin, henkilöstöön ja työympäristöön ja ulkoisesti jo olemassa oleviin tai kohteena oleviin asiakkaisiin ja markkinoihin, esim. Internetiin. HARJOITUS: millainen tilanne omassa työympäristössäsi on? Muistatko tilanteita, joissa tilaisuuksia ei ole pystytty käyttämään hyväksi tai joissa ulkomaalaisten työntekijöiden, kumppaneiden tai asiakkaiden kanssa on toimittu väärällä tavalla? Mistä näkökulmasta liiketoiminnan kehittäminen tulisi toteuttaa? On olemassa monia erilaisia liiketoiminnan kehittämisstrategioita ja tapoja niiden toteuttamiseksi (tämä on myös seuraavan luvun aiheena). Yleensä strategioita pohdittaessa luetellaan strategian tavoitteet, laaditaan analyysi yrityksen senhetkisistä käytännöistä, kehitetään tapoja korjata yrityksen heikkouksia ja autetaan yritystä saavuttamaan tavoitteitaan. Moduuli IV Luku 8 4

5 Toiset johtajista haluavat soveltaa alhaalta ylös lähestymistapaa, kun taas toisten mielestä ylhäältä alas menetelmä on parempi. Mitä eroa näillä lähestymistavoilla on? Alhaalta ylös johtamistavassa työntekijät antavat toimintaa koskevia ehdotuksia, joista parhaat annetaan yrityksen johdon tietoon. Joitakin ideoista voidaan sitten soveltaa käytäntöön. Ylhäältä alas johtamistavassa yrityksen omistaja tai sen johtajat laativat liiketoiminnan kehittämisstrategian ja tekevät tämän jälkeen muutoksia koko komentoketjun alueella. Yrityksen johtajien ja työntekijöiden on myös mahdollista tehdä yhteistyötä parhaan mahdollisen liiketoimintastrategian kehittämiseksi. Tämän lisäksi tehdään ero funktionaalisten strategioiden ja toiminnallisten strategioiden välillä. Mitä eroa näillä strategioilla on? Funktionaaliset strategiat keskittyvät yleisiin ideoihin ja yrityksen eri osastojen tehtäviin, joita voivat olla esimerkiksi markkinointi, henkilöstöhallinto, uudet tuotelinjat sekä laki ja talousstrategiat. Toiminnalliset strategiat ovat paljon suppeampia. Ne koskevat yleensä yrityksen jokapäiväisiä toimintoja, ja niissä voidaan keskittyä yksityiskohtaisiin asioihin, kuten kuinka monta kassaa tiettyyn työvuoroon tarvitaan tai kuinka suurta varastoa yrityksen tulisi pitää. On selvää, että sama liiketoimintastrategia ei voi toimia jokaisessa yrityksessä. Sinun tulisi joka tapauksessa arvioida kaikkien ideoiden vahvuudet, heikkoudet sekä niihin liittyvät kasvumahdollisuudet ja riskit. Arviointiprosessia kehitettäessä voidaan kysyä neuvoja yrityksen johtajilta tai eri osastojen työntekijöiltä. Myös liiketoimintastrategiaan erikoistuneelta konsultilta voidaan pyytää apua tarpeen vaatiessa. Strategioita pohtiessasi sinun on otettava huomioon monia eri tekijöitä, jotka riippuvat valitsemiesi strategioiden ominaispiirteistä. Sinun on esimerkiksi varmistettava, että käytössäsi on riittävästi resursseja, minkä lisäksi sinun tulee määrätä henkilöstöllesi vastuualueet ja muodostaa komentoketju. Sinun tulisi myös laatia aikataulu ja päättää ajankohdat, jolloin arvioit, kuinka hyvin yrityksesi on saavuttanut tavoitteitaan käytössä olevien strategioiden avulla. HARJOITUS: Mieti, milloin olet viimeksi analysoinut yrityksesi kirjanpitoa ja saavuttanut tuloksia ryhmäsi kanssa? Milloin olet viimeksi pohtinut toimenpiteitä, joiden avulla voit parantaa tilannetta? Kehititkö itse tai ryhmäsi kanssa aikataulun, johon merkittiin ajankohdat strategian tulosten arvioimiseksi? Pk yritysten johtajat seuraavat usein kilpailijoidensa kehitystä löytääkseen parempia tai tehokkaampia tapoja kehittää tai monipuolistaa oman yrityksensä toimintaa. Olisi kuitenkin hyvä pitää mielessä, että tämä tapa ei aina toimi. Jos yrityksesi toimii esimerkiksi vakuutusalalla, et välttämättä saa yritystäsi menestymään jäljittelemällä menestyvää naapuriyritystäsi. Itse asiassa tällaisen toiminnan lopputulos on usein päinvastainen. Moduuli IV Luku 8 5

6 Vaikka seuraavat strategiat ovatkin useimmiten suurten yritysten suosiossa, myös pk yritykset voivat hyödyntää fuusioita, yrityskauppoja ja strategisia liittoutumia osana liiketoiminnan kehittämisstrategiaansa. Fuusiolla eli sulautumisella tarkoitetaan kahden tai useamman yhtiön yhdistymistä, jossa vain yksi yritys jää juridisesti jäljelle, ja muut yritykset jatkavat toimintaansa tämän jäljelle jääneen yrityksen nimissä. Fuusioita on monenlaisia: tytäryhtiöfuusiossa sulautettavasta yrityksestä tulee emoyhtiönsä tytäryhtiö. Sulautettava yhtiö voi toimia julkisesti oman tuotenimensä puitteissa, mutta sen hankkinut yhtiö omistaa sen ja hallitsee sitä. Tasavertaisten yhdistymisessä fuusion osapuolet ovat yleensä samankokoisia, ja niiden kilpailuasema, kannattavuus ja markkina asema ovat toisiaan vastaavia. Tällaisessa tilanteessa on epäselvää, luovuttaako kumpikaan osapuolista valtaa toiselle osapuolelle ja kumpi yhtiöistä tarjoaa fuusiossa suurempia synergiaetuja. Horisontaalisessa fuusiossa kaksi samalla teollisuudenalalla toimivaa yritystä yhdistyvät, kun taas vertikaalisessa fuusiossa yhdistyy kaksi yritystä, jotka toimivat tuotanto tai arvoketjun eri vaiheissa. Arvoketjuajattelun mukaan yritykset, jotka eivät omista toimintoja jokaisessa arvoketjun osassa, integroituvat taaksepäin vertikaalisessa fuusiossa hankkimalla omistukseensa tavarantoimittajan tai integroituvat eteenpäin hankkimalla omistukseensa jakelijan. Yleisesti ottaen yrityskauppa tapahtuu, kun jokin yritys hankkii itselleen omistusosuuden toisesta yrityksestä, toisen yrityksen laillisen tytäryhtiön tai toisen yrityksen tietyn osan, kuten tuotantolaitoksen. Yrityskauppaan voi liittyä toisen yrityksen omaisuuden tai osakkeiden ostamista, jolloin hankittu yritys jatkaa toimintaansa laillisesti omistettuna tytäryhtiönä. Peter Drucker on todennut, että todellinen kasvun mahdollisuus löytyy liittoutumista. Nykyään liittoutumia pidetään entistäkin enemmän optimaalisena tapana saada tehdä liiketoiminnasta paitsi suurempaa, myös mahtavampaa ja parempaa. Yritykset muodostavat monenlaisia ja monenkokoisia liittoja, mutta niiden perusta on käytännössä aina sama: aktiivinen ja yhteistyöhön perustuva liittoutuma auttaa molempia osapuolia saavuttamaan korkealle asetettuja tavoitteita, joita kumpikaan yritys ei yksin pystyisi saavuttamaan. Useimmissa liittoutumissa yrityksen omistusosuus on jaettu osapuolten kesken, yleensä tasan. Tärkeintä liittoutumassa ei kuitenkaan ole omistusosuuden suuruus, vaan toiminnan vastavuoroisuus, ja kaikkein tärkein väline käytännön toiminnassa on kommunikaatio, jossa puolestaan Internetillä, varsinkin yrityksen ulkopuolisella verkolla, on elintärkeä rooli Esimerkkitapaus Seuraava esimerkki liittyy suoraan Peter Druckerin lausuntoon. Drucker on todennut, että liittoutumat voivat liiketoiminnan kehittämisen menetelmänä olla erilaisia ja erikokoisia. Tärkeintä liittoutumissa on vastavuoroisuus ja yhteistoiminta. Uusi ja komea rakennus toimi liike ja palvelukeskuksena. Tässä keskuksessa oli vierekkäin kaksi kauneushoitolaa, joista toinen tarjosi kampaamopalveluita, ja toinen taas manikyyri ja pedikyyripalveluita. Suotuisina aikoina yritysten omistajat olivat verrattain tyytyväisiä liiketoimintansa tarjoamiin voittoihin ja voittojen kehitykseen, vaikkakin he joutuivat sitoutumaan täysin työhönsä ja tekemään töitä kokoaikaisesti. Analysoituaan yritystensä tilanteen näiden kahden liikkeen johtajat kuitenkin päättelivät, että he voisivat menestyä vieläkin paremmin, jos he yhdistäisivät toimintansa. Moduuli IV Luku 8 6

7 Miten? Yritysten omistajat saivat asiakkailta palautetta. Monet asiakkaista olivat samaa mieltä heidän kanssaan siitä, että useiden puhelinsoittojen sijaan olisi helpompaa varata palvelut yhdestä paikasta, jolloin he pystyisivät käyttämään aikansa tehokkaammin. Miksi? Nyt yritykset voivat vuokrata suuremmat toimitilat paremmasta paikasta, minkä ansiosta toiminnan kiinteät kulut (sähkö, vesi, Internet) ovat mahdollisimman pienet. Koska monet tavarantoimittajat tarjoavat kummankin yrityksen alaan liittyviä tuotteita, he voivat nyt tilata tuotteet samaan aikaan. Yrityksillä on myös varaa laajentaa palvelupakettejaan esimerkiksi meikkaus tai hierontapalveluilla, minkä lisäksi he voivat palkata yhden vuoropäällikön vastaamaan asiakkaiden ja toimittajien puheluihin, järjestelemään asiakastapaamisia, organisoimaan kulutustavarat ja niiden toimitukset sekä järjestämään pienimuotoisia PRtoimintoja, kuten asiakkaiden syntymäpäivälahjoja, ja niin edelleen. Liittoutuman seurauksena uusi kauneus ja hyvinvointisalonki menestyy huomattavasti paremmin, ja sen liiketoiminta kehittyy aiempaa tehokkaammin Tiivistelmä Liiketoiminnan kehittäminen ei ole tärkeää yrityksille keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vain päivittäisten toimintojen, vaan myös yrityksen kehittymisen kannalta. On olemassa monenlaisia liiketoiminnan kehittämisstrategioita, joilla kaikilla on omat hyötynsä ja haittansa. Vastuullasi on arvioida, mikä vaihtoehdoista sopii parhaiten omalle yrityksellesi parhaiten. Koska liiketoimintaa voidaan kehittää monin eri tavoin, on yrityksen johtajan tai omistajan arvioitava, mikä näistä vaihtoehtoista olisi hänen yritykselleen kaikkein sopivin ja tuottavin menetelmä. Jotta valinta voidaan tehdä harkiten, on myös punnittava kaikki päätökseen vaikuttavat riskit, hyödyt ja kustannukset. Toisin sanottuna: on suoritettava avaintoimintoja ja jatkaa tai olla jatkamatta suunnitelman mukaisella tiellä. Seuraavan luvun tarkoituksena on auttaa sinua tällaisten taitojen rakentamisessa. 8.2 Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät hyödyt, kustannukset ja riskit Mitä hyötyjä, kustannuksia ja riskejä liiketoiminnan kehittämiseen liittyy? Uuden idean tai toimintatavan suunnittelu vaatii paljon resursseja, joiden käyttämisestä yrityksen omistajan tai johtajan on tehtävä päätös. On tietenkin selvää, että uuden idean soveltamiseen, soveltamatta jättämiseen tai muutoksen tekemiseen liittyy riskejä, ja yritykselle koituu tästä niin etuja kuin kustannuksiakin. Monet yritykset kehittävät joka vuosi toimintansa parantamiseen tähtääviä suunnitelmia, mutta eivät laadi yksityiskohtaista suunnitelmaa näiden suunnitelmien toteuttamiseksi. Muutoksen saavuttamiseksi yrityksellä on oltava käytännön taktiikka, jotta voitaisiin välttää yrityksen omistajien suunnalta tuleva mahdollinen vastustus. Jotta muutos voisi onnistua, on sinun kuitenkin otettava yrityksen omistajat osaksi prosessia ja saatava heidät vakuuttuneeksi siitä, että kyseessä oleva muutos hyödyttää koko organisaatiota. Muistathan, että suunnitellun muutoksen tulokset ovat paljon tärkeämpiä kuin muutoksen toteuttamisessa sovelletut menetelmät. Moduuli IV Luku 8 7

8 Jotkin kehittämisestä saatavista eduista liittyvät rahaan. Näitä ovat esimerkiksi tuotteen kasvaneesta myynnistä saatava käteisvirta tai strategian ansiosta alentuneet kustannukset. Muut edut ovat myös tärkeitä, mutta niiden muuttaminen luvuiksi on vaikeampaa. Asiakastyytyväisyys voi esimerkiksi parantua. Tämä voi lisätä myyntiä tulevaisuudessa, mutta on myynnin ja asiakastyytyväisyyden välistä suhdetta on usein hyvin hankala määrittää Miksi tällaisia analyysejä tulisi tehdä? Harkitsevaiset johtajat suorittavat ennen uuden tehtaan rakentamista tai uuteen projektiin ryhtymistä kustannus hyötyanalyysin, jossa arvioidaan projektin kaikki mahdolliset riskit, kustannukset ja projektin päättyessä saatavat mahdolliset tuotot. Tämän analyysin tulos kertoo, onko projekti taloudellisesti toteuttamiskelpoinen vai tulisiko yrityksen keskittyä johonkin muuhun projektiin. Analyysissä verrataan eri vaihtoehtojen kustannuksia ja niistä saatavaa taloudellista hyötyä. Projektista saatavien hyötyjen tulee olla siihen liittyviä riskejä ja kustannuksia suurempia, jotta projektiin voidaan perustellusti ryhtyä. Analysoimalla riskejä, kustannuksia ja hyötyjä voidaan määrittää, mikä vaihtoehdoista tarjoaa kaikkein todennäköisemmin parhaimman tuoton investoinnille Miten hyötyjä, kustannuksia ja riskejä voidaan tunnistaa? On harhaluulo, että yritystä uhkaavat riskit liittyvät pääasiassa uusiin toimintoihin ja että yritys on turvassa vain, jos se rajoittaa toimintansa niihin asioihin, jotka ovat jo osoittautuneet kannattaviksi. Todellisuudessa riskien välttämisessä ja mahdollisuuksien sivuuttamisessa ei ole mitään turvallista. Yksikään yritys tai yhtiö ei voi saavuttaa täydellistä turvaa, oli se sitten miten menestyvä tahansa. Yritysten omistajilla ja johtajilla on suuri houkutus olla ryhtymättä mihinkään uuteen ja erilaiseen, ja tämä muodostaa todennäköisesti ensimmäisen riskin yrityksen kehittymiselle. Ajatellaan, että koska uudet aloitteet voivat johtaa virheisiin, aloitteita ei kannata lainkaan tehdä. Tällöinhän kukaan ei voi syyttää päätöksen tehnyttä henkilöä virheen tekemisestä. Tämä ajattelutapa johtaa suoraan toiseen riskiin: menetettyihin mahdollisuuksiin toteuttaa hyviä ideoita. On tietenkin pidettävä mielessä, että on olemassa monia loistavia ideoita, jotka tarjoavat hyötyjä runsain määrin, mutta joita ei kuitenkaan kannata ottaa käyttöön niiden korkeiden kulujen vuoksi. Käytännössä useimmilla sellaisilla yrityksillä, jotka kertovat, että heillä on liian monia ideoita, ei itse asiassa ole kovinkaan monia hyviä ideoita. Seuraava riski on se, että uusi idea ei kenties toimikaan käytännön tasolla. Uuteen ideaan liittyy lupaus eduista, jotka eivät välttämättä toteudukaan. Voi olla, että itse ideassa on jotain vikaa, tai sitten ajoitus on väärä tai kilpailijoilla on parempia ideoita. On monia syitä, miksi lupaavalta vaikuttava uusi idea ei koskaan toimi. Jos kyseessä ei ole ennalta tunnettu tai jäljitelty idea, sen toimivuudesta ei ole mitään takeita; itse uuden idean käsitteeseen liittyy jo ajatus siitä, että idean onnistuminen on epävarmaa. Nämä riskit ovat todellisia kaikille yrityksille ja organisaatioille. Mitä tahansa voi tapahtua silloin, kun itse kaikkein vähiten odottaa. Oletko SINÄ valmis kohtaamaan odottamattomia, vaikeasti ennakoitavia ja ei toivottuja asioita? Oletko yrityksesi johtajana vältellyt riskejä? Teeskenteletkö, että kaikki on hyvin ja mikään ei ikinä muutu? Jos tilanne on tämä, sinun on katsottava todellisuutta silmiin: tietoja katoaa ja ihmisiä irtisanoutuu. Kun näin käy, on vaarana, että yrityksesi toimii huonosti ja tehottomasti, käy jatkuvaa taistelua olemassaolostaan, Moduuli IV Luku 8 8

9 menettää voittoja ja jopa epäonnistuu toiminnassaan täysin. Haluatko todella edetä tällä tavalla? Turvallisuutta voidaan parantaa nimenomaan niin, että kaikki riskit, hyödyt ja kustannukset analysoidaan huolellisesti Kuinka analyysi tulisi suunnitella? Voit nyt käynnistää prosessin, jonka tarkoituksena on ottaa yrityksesi riskinhallintasuunnitelma olennaiseksi osaksi liiketoiminnan kehittämisstrategiaa. Ota vastuuta ja muodosta työryhmä, joka koostuu yrityksen johdosta ja muusta henkilökunnasta, ja laadi tämä olennaisen tärkeä asiakirja yhteistyössä heidän kanssaan. Varmista, että jokainen ryhmän jäsen ymmärtää tehtävän tärkeyden ja selitä heille, millä tavoin he voivat hyötyä omasta panoksestaan. Yritykset eivät laadi riskinhallintasuunnitelmia vain niin halutessaan suunnitelma on olennaisessa osassa niin pienten kuin suurten yritysten toimintaa. HARJOITUS: Toimi seuraavien ohjeiden mukaan: 1. Määritä, mitkä riskit uhkaavat yrityksesi toimintaa. 2. Tunnista ja luokittele riskit. 3. Järjestä riskit niiden vakavuuden tai merkittävyyden mukaan. 4. Suunnittele toimenpiteitä, joiden avulla kukin riski voidaan poistaa tai sen aiheuttamaa vaaraa pienentää. 5. Kirjoita suunnitelmasi paperille Esimerkkitapaus Jatkamme nyt yllä esitellyllä tapauksella, jossa kaksi kauneushoitoalan yrittäjää yhdistivät liiketoimintansa. Yhdistäessään liiketoimintansa yrittäjät tekivät tärkeitä päätöksiä huolellisen analyysin ja tilannearvion perusteella. Miten? Yrittäjät miettivät tilannetta huolellisesti, keskustelivat siitä ja kehittivät alkuperäistä ideaa, jonka tarkoituksena oli saavuttaa säästöjä vuokraamalla yhteiset toimitilat. He pohtivat myös, mitä uusia palveluita he voisivat lisätä osaksi toimintaansa. Seuraavaksi yrittäjät ryhtyivät keräämään tarvittavia tietoja. He ottivat selvää sopivien tilojen vuokrista, eri valmistajien tarjoamien välineiden ja työkalujen hinnoista, oman alansa ammattitaitoisten työntekijöiden keskipalkoista sekä tarvikkeiden hinnoista ja laadusta. Tärkeänä osana heidän markkinatutkimustaan oli selvittää, millainen on samanlaisten palveluiden tarjonta ja kysyntä, mikä on tarjottujen palveluiden laatu ja hinta, hyväksyvätkö vanhat asiakkaat uuden liiketoimintamallin sekä minkälaiset mahdollisuudet yrityksellä on houkutella uusia asiakkaita. Ennen lopullisen päätöksen tekemistä heidän oli myös tehtävä muutamia yksinkertaisia laskutoimituksia ja arvioitava vaaditun investoinnin suuruus, mahdollisen lisäinvestoinnin tarve sekä ajankohta, jolloin investointi alkaa tuottaa. Miksi? Kaikkiin toimiin ryhdyttiin liiketoiminnan ja sen kehityksen ja kasvun takia. Tärkeitä päätöksiä ei voitu tehdä ilman riskien ja mahdollisuuksien huolellista arvioimista. Moduuli IV Luku 8 9

10 8.2.6 Tiivistelmä Riskien välttely ja mahdollisuuksien hyödyntämättä jättäminen ei tarjoa yritykselle minkäänlaista turvaa. Oli yritys kuinka menestyvä tahansa, sen toiminta ei voi koskaan olla täysin riskitöntä. Turvallisuutta voidaan kuitenkin parantaa, kun riskit, hyödyt ja kustannukset analysoidaan tarkasti. Suunnitelmaa voidaan päivittää vuosittain tilanteiden muuttuessa ja yrityksesi saadessa tietoa yhden tai kahden strategian toimivuudesta. Havaintoja on usein helpompaa tehdä jälkikäteen, joten älä pelkää suunnitelman ajoittaista muuttamista. Muista, että suunnitelman on oltava ajan tasalla. 8.3 Liiketoiminnan kehittämisen evoluutio Mitä liiketoiminnan kehittämisen evoluutiolla tarkoitetaan? Edellisissä luvuissa on esitetty, että liiketoiminnan kehittäminen liittyy uusien mahdollisuuksien löytämiseen, joko jo olemassaolevia asiakkaita hyödyntämällä tai kohdentamalla toiminta ennakoivasti uusiin asiakkaisiin ja tekemällä töitä heidän saamisekseen. Saatat ehkä ajatella, että voit vahvistaa liiketoimintaasi vain tekemällä perustavanlaatuisia, suurimittaisia tai ainakin merkittäviä muutoksia. Ehkä ajattelet irtisanovasi ainakin yhden työntekijän tai muuttavasi joitakin prosesseja, teknologioita tai raaka aineita. Tässä ajattelumallissa ei ole niinkään väliä, mitä muutetaan, kunhan muutos on vain suuri ja selvästi havaittavissa. Tämä ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa. Muutokset voivat olla suhteellisen pieniä, ja ne voivat tapahtua vaiheittain Miksi liiketoiminnan kehittämisen evoluutiota tulisi arvioida? Jokainen meistä on kokenut henkilökohtaisia haasteita, jotka ovat useimmiten liittyneet jonkinlaiseen muutokseen, kuten tupakoinnin lopettamiseen, ruokailutottumusten muuttamiseen tai kuntoilun aloittamiseen. Jokainen tietää myös, että äkilliset muutokset elämäntapoihin ovat erittäin stressaavia, ja ne voivat usein johtaa päinvastaiseen lopputulokseen. Sama koskee myös liiketoimintaa, minkä vuoksi muutosprosessit on suunniteltava huolellisesti Missä evoluutiota tapahtuu? Asiantuntijat tekevät kaikilla aloilla jatkuvasti pieniä muutoksia. He esimerkiksi oikaisevat tarpeettoman pitkiä prosesseja ja jättävät pois asioita, jotka eivät ole tärkeitä. Itämainen Kaizen menetelmä rohkaisee jatkuvasti tekemään pieniä muutoksia. Varmista kuitenkin, että kaikilla pienilläkin muutoksilla on arvoa. Ne voivat nopeuttaa työtä, vähentää stressiä, rasitusta ja työssä tehtäviä virheitä tai ne voivat yksinkertaistaa työskentelytapoja. Eräs niiden suurimmista hyödyistä liittyy kuitenkin työntekijöiden motivointiin. Jos työntekijät pohtivat jatkuvasti, mitä pieniä muutoksia he voisivat tehdä, he osallistuvat paljon aktiivisemmin omaan työhönsä. He alkavat ajatella asioita, haastaa niitä ja miettiä vaihtoehtoisia toimintatapoja. Toisin sanottuna he siirtyvät passiivisesta mukanaolosta aktiiviseen osallistumiseen. Moduuli IV Luku 8 10

11 Varo kuitenkin tekemästä muutoksia vain muutoksen itsensä vuoksi! Estääksesi tätä tapahtumasta voit ottaa käyttöön vaatimuksen, jonka mukaan muutoksen täytyy tuoda arvoa. Muistathan, että asian uutuus tai erilaisuus ei yksin tuo tarpeeksi arvoa yrityksen toimintaan Miten liiketoiminnan kehittämisen evoluutiota tulisi arvioida? Kuten seuraavasta luettelosta käy ilmi, mitä tahansa töihin liittyvää muutosta perustellaan loppujen lopuksi arvolla : Mitä arvoa tämä muutos tuottaa? Kuka hyötyy muutoksesta? Kuinka hyödyt tulevat ilmi? Mitä kustannuksia näistä hyödyistä koituu? Mitä ongelmia muutokseen mahdollisesti liittyy? Onko muutos hyväksyttävä? Kuinka kestäviä hyödyt ovat? Ketä muuta muutos koskee ja millä tavalla? HARJOITUS: On varsin vaikea arvioida muutoksia täysin systemaattisesti ja rehellisesti. Erityisen vaikea on arvioida tapauksia, joissa hyödyt ilmenevät viiveellä. Muutokset voivat aluksi aiheuttaa epävarmuutta, niiden hyväksyminen voi olla hidasta ja ne voivat jopa aiheuttaa todellisia haittoja. Lopulta niiden tarjoamat hyödyt käyvät kuitenkin selväksi. Koska sallitut muutokset ovat muutoksia, joista päätetään yleensä itse, arvojen määrittäminen on jossain määrin helpompaa. Ensiksikin tulisi määrittää yksi määräävä arvo, minkä jälkeen voidaan pohtia muutoksen toteuttamiskelpoisuutta, kustannuksia, haittoja ja vaikutuksia muihin. Muutos tulisi suunnitella niin, että määräävä arvo muodostuu mahdollisimman suureksi. Jos muutosta suunniteltaessa on lueteltava joukko toissijaisia arvoja, herää epäilys siitä, että muutos ei tarjoa lainkaan määräävää arvoa Esimerkkitapaus Tämä esimerkki ei kenties ole liiketoiminnalle aivan tyypillinen, mutta se osoittaa, kuinka toteuttamiskelvottomalta vaikuttava idea voi osoittautua erinomaiseksi, kun sitä päätetään soveltaa käytäntöön. Kun eteläafrikkalainen Ingwe Coal ehdotti, että yrityksen työaika koostuisi kahdeksan päivän työkaudesta, jota seuraa viiden päivän vapaa, lähes kaikki työntekijät vastustivat ajatusta. Nykyään muutosta pidetään kuitenkin pääasiassa hyödyllisenä. Työntekijöillä on nyt paremmin aikaa matkustaa koteihinsa, kun aikaisemmin matka vei suuren osan viikonloppuvapaasta 1. Tämä esimerkki osoittaa, että toisinaan hyvien ideoiden hyväksymiseen ja käytännön soveltamiseen kuluu odotettua enemmän aikaa. Ne voivat vastustuksesta huolimatta osoittautua kuitenkin tehokkaiksi innovaatioiksi ja hyviksi käytännöiksi. 1 Liiketoiminnan kehittäminen: Pienet, luvalliset muutokset voivat edistää luovaa yrityskulttuuria. Moduuli IV Luku 8 11

12 8.3.6 Tiivistelmä Tämän luvun tarkoituksena on ollut selventää ajatusta, jonka mukaan jokainen pitkä matka on aloitettava ensimmäisestä lyhyestä askeleesta. Tämä ajatus pätee myös liiketoiminnan kehittämiseen. Ihmiset pystyvät tekemään ja tekevätkin pieniä muutoksia, joita muut eivät usein edes huomaa. Pieniin muutoksiin kannustava käytäntö voi johtaa suurempiin ja useampiin muutoksiin. Pieninä alkavat muutokset voivat kasvaa kasvamistaan, niin että lopulta koko toiminnan konsepti on muuttunut. Jos toiminnan konseptia on muutettava radikaalisti, pienten muutosten tekeminen ei riitä. Itse asiassa pieniin muutoksiin kannustaminen voi tällöin ehkäistä rohkeiden ideoiden syntymistä. Yhteenveto oppimistavoitteista Tämän luvun tarkoituksena on ollut selventää, mitä liiketoiminnan kehittämisellä tarkoitetaan: vaikuttaako tämä käsite jollain tavalla yritykseemme ja liiketoimintaamme, millä tavoin voimme hyödyntää sitä, mitkä ovat sen tarjoamat edut ja kustannukset, onko se hyvä vaihtoehto tulevaisuudessa? Luvussa todettiin, että yrityksen tulee kehittyäkseen ottaa käyttöön ne ideat, joita teoriassa ja käytännön tasolla on opittu. Meidän tulee kyetä arvioimaan toimivia ideoita silloinkin, kun niiden tarjoamat suorat hyödyt ilmenevät viiveellä. Kenties kaikkein tärkeintä on se, että riippumatta siitä, miten hyvin yritys menestyy, sen taustalla on ihmisiä, joilla on paljon tietoa ja työkokemusta. Yritys voi kehittyä tällaisten ihmisten jokapäiväisessä työssään tekemien pienten muutosten tai strategisten päätöksien avulla. Moduuli IV Luku 8 12

13 Lähdeluettelo Internet sivut Business Evolution: Small 'permissible' changes can foster a culture of creativity, Submitted by Edward de Bono on Sat, Mergers and acquisitions and takeovers: Buying another business is easy but making the merger a success is full of pitfalls, Submitted by Robert Heller on Sat, Steps To Developing A Risk Management Plan, Submitted by Sylvia Hepler, How to Create a Business Development Strategy That Works, Published November 24, 2008, Business development, Published 15 July 2009, Moduuli IV Luku 8 13

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus

Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus Mat-2.4142 Optimointiopin seminaari 2.3.2011 Lähteet: Clemen, R. T., & Smith, J. E. (2009). On the Choice of Baselines

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Mitä tulisi edellyttää hyvältä dokumentoinnilta? Siirtohinnoitteluyksikön asiakasinfo

Mitä tulisi edellyttää hyvältä dokumentoinnilta? Siirtohinnoitteluyksikön asiakasinfo Mitä tulisi edellyttää hyvältä dokumentoinnilta? Siirtohinnoitteluyksikön asiakasinfo 31.3.2016 Taustaksi ja muistin virkistykseksi VML 14 a : Verovelvollisen on laadittava kirjallinen selvitys verovuoden

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Luento 8. June 3, 2014

Luento 8. June 3, 2014 June 3, 2014 Luokka pelejä, joissa pelaajilla on epätäydellistä informaatiota toistensa preferensseistä ja joissa valinnat tehdään samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että pelaajat eivät tiedä toistensa

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 Ehtamo Demo 1: Arvaa lähimmäksi Jokainen opiskelija arvaa reaaliluvun välillä [0, 100]. Opiskelijat, joka arvaa lähimmäksi yhtä kolmasosaa (1/3) kaikkien

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy 050 4000 523 Sakari Oikarinen 1. Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana yleensä konfliktitilanteiden

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi?

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? 3.2.2006 toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen Viljakkala yksi OP-ryhmän isoimmista jäsenpankeista 9 kunnan alueella 18 toimipaikkaa

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen Ilari Rautanen 24.11.2016 Strategia = Pidemmän ajan tavoitteet ja niiden toteutussuunnitelma Taloyhtiöt suurten haasteiden edessä Rakennuskanta ikääntyy,

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri

Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri Omistautuu työllesi pysyminen pääsy paluu 1.12.2015 Mihin GAS tavoitteet perustuvat? Tilanneanalyysi tärkeä, riittävä,

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Suhteellisen edun periaate 1. Maassa A: 1 maito ~ 3 leipää 1 leipä ~ 0,33 maitoa Maassa B: a. b. 3 maitoa ~ 5 leipää 1 maito ~ 1,67 leipää 1 leipä ~ 0,6 maitoa i. Maalla

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Menetelmiä sidosryhmäanalyysiin

Menetelmiä sidosryhmäanalyysiin Menetelmiä sidosryhmäanalyysiin Suomalaisten kuntien II työpaja 4.5.2010, Tampere Kirsi-Marja Lonkila Itämeren kaupunkien liitto Sidosryhmäanalyysista Auttaa keräämään ja analysoimaan tietoa siitä, kenen

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpanon ja seurannan lähtökohtia Toimeenpano perustuu: Toimintasuunnitelmaan, Organisaatiorakenteeseen, Viestintään ja

Lisätiedot

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli / Monopolimarkkinat - oletuksia Seuraavissa tarkasteluissa oletetaan, että monopolisti tuntee kysyntäkäyrän täydellisesti monopolisti myy suoraan tuotannosta, ts. varastojen vaikutusta ei huomioida

Lisätiedot

Fokusprosessia ohjeet

Fokusprosessia ohjeet Fokusprosessia Ohjeet ennen Fokusprosessia Tulokset ovat nyt valmiit ja edessä on prosessin tärkein osa, nimittäin työilmapiirinne kohentaminen. Aivan ensimmäiseksi teidän tulisi keskustella tuloksista

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN Sari Anetjärvi Pienten asioiden filosofia Työyhteisössä, kuten elämässä yleensäkin, pienet asiat, niin hyvät kuin huonotkin, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on

Lisätiedot

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, 18.1.2017 / Oulu 19.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Julkisten hankintojen merkitys on valtava Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas. Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia

Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas. Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia JoKa-Remontit Oy Jouni Kartaslammi 16.1.2012 JoKa-Remontit Oy 2! Kipsivalun tarjouspyyntöopas 01/2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ 68 käytännön ohj etta Talentum Pro 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2766-4 ISBN: 978-952-14-2767-1 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

Lisädiat esitykseen. Jukka Lerkkanen

Lisädiat esitykseen. Jukka Lerkkanen Lisädiat esitykseen Jukka Lerkkanen Itsetuntemus Tietoa ominaisuuksistasi eli itsetuntemusta Jokaisella meillä on käsityksiä ominaisuuksistamme, luonteenpiirteistämme ja taidoistamme Lisäksi meille on

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot