Vapaaehtoistoiminnan seminaari Ylivieskassa Maakuntaohjelma, hyvinvointiohjelma ja resurssit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaaehtoistoiminnan seminaari Ylivieskassa 19.3.2015 Maakuntaohjelma, hyvinvointiohjelma ja resurssit"

Transkriptio

1 Vapaaehtoistoiminnan seminaari Ylivieskassa Maakuntaohjelma, hyvinvointiohjelma ja resurssit Ilpo Tapaninen

2

3

4

5

6

7 Hyvinvointiohjelman III-vaiheen käynnistyy (Strategiset) painopisteet lapsiin, lapsiperheisiin ja nuoriin kohdistuva hyvinvoinnin edistäminen hyvien käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen kunnissa sekä työtä tukeva maakunnallisen toimintamallin kehittäminen Toimintaperiaatteet kehittämisen painopisteet = makon hyvinvoinnin toimintalinjan painopisteet kehittäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu verkostomaisella toimintamallilla, jossa painopisteille pyritään löytämään vastuutahot kehitettävät ratkaisut ja levitettävät hyvät käytännöt ennaltaehkäisevää toimintaa tukevia

8 Hyvinvointiohjelman III-vaiheen käynnistyy (Strategiset) painopisteet lapsiin, lapsiperheisiin ja nuoriin kohdistuva hyvinvoinnin edistäminen hyvien käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen kunnissa sekä työtä tukeva maakunnallisen toimintamallin kehittäminen Hyvinvointitoiminnan keskeisiä haasteita Isot rakennemuutokset; väestö-, koulutus- sekä palvelurakenteet ikääntyminen, keskittyminen, polarisaatio Huono yleinen taloustilanne ja sen jatkuminen kuntatalouden tiukkuus Sote-uudistus Sote-uudistus tuo oman haasteensa seuraavan kolmen vuoden toimintaan. Vaikka vastuu sotepalveluista siirtyykin sote-alueille, niin kunnilla säilyy edelleen kokonaisvastuu kunnan elinvoimasta ja kuntalaisten hyvinvoinnista. Sote-palveluiden siirtymisen jälkeen kunnalle jää paljon tehtäviä, jotka liittyvät kuntalaisten hyvinvointiin; kuten asumiseen, koulutukseen, työllistämiseen, turvallisuuteen, yhteisöllisyyteen, ympäristöön jne. Ennakoivan työn merkitys korostuu ja kunnissa tarvitaan vahvaa hyvinvointijohtamista ja -osaamista.

9 Hyvinvointiohjelman III-vaiheen käynnistyy Hyvinvointiohjelman sisällölliset tavoitteet (TOPSU) Nuorten syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy Työhyvinvoinnin, työkyvyn ja terveyden edistäminen Ikääntyneiden kotona pärjääminen ja edellisiin poikkileikkaavasti liittyen Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

10 Hyvät käytännöt Lapset puheeksi (kaksiportainen toimintakokonaisuus lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi) Toimintakokonaisuus etenee kunnissa suunnitellusti. Kaikissa mukana olevissa kunnissa (26) on kevääseen mennessä omat kouluttajat. Vuoden 2014 loppuun mennessä valmistunut kuntien omia kouluttajia 110. He ovat jo oman koulutuksensa aikana opettaneet lapset puheeksi menetelmien käyttöä n työntekijälle kuntien perus- ja erityispalveluihin. Lapset puheeksi keskusteluja on käyty noin 4000 perheen kanssa. Perheiltä saatu myönteinen palaute kannustaa jatkamaan toimintamallien juurruttamista ja vakiointia. Työntekijöiden lisäksi johtoryhmät työskentelevät nyt tiiviimmin. Suurimmassa osassa kuntia myös prosesseihin liittyvät ensimmäiset avaukset on tehty. Menetelmäosaaminen laajenee nyt kunnissa omien kouluttajien työnä. Kunnat ovat eri vaiheessa työn jalkauttamisen suhteen. Keskiössä ovat Johtoryhmät, joiden laatimat toimintasuunnitelmat ja konkreettiset linjaukset ohjaavat hyvinvointityön etenemistä. Painopiste tulevan vuoden osalta on prosessityöskentelyssä ja työn vakionnissa. Kevään aikana käynnistyvät valtuustokierrokset, joiden tavoitteena on tiedottaa ja tukea sen edellyttämien toimenpiteiden toteutumista. Raahe Lastensuojeluilmoitukset -25 % Lastensuojelutarveselvitykset -52% (vrt. Tre ,5%) Lasten suojelu al. asiakkuudet -58% Lastenpsykiatrian lähetteet -34%

11 Hyvät käytännöt Lapset puheeksi (kaksiportainen toimintakokonaisuus lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi) Hyvinvointisopimus 4 koulutusryhmien aloitusseminaaria (edellisessä yli 600 osallistujaa!) Vaikuttavuusinvestoiminen (Sitra) Taustalla Tukiryhmä

12 Hyvät käytännöt PAKKA Pakka toimintamallissa alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuutta sääntelevät toimenpiteet liitetään osaksi paikallista ehkäisevää päihdetyötä. Toimintamallissa korostuu laaja yhteistyö, jossa toimijoita ovat kansalaiset, paikalliset poliittiset päättäjät, media, vähittäiskauppiaat ja ravintoloitsijat sekä paikalliset viranomaiset. Tällä hetkellä Pakka -toimintamallia toteutetaan 10 kunnassa: Pudasjärvi, Oulainen, Haapajärvi, Reisjärvi, Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki, Haapavesi, Siikalatva ja Pyhäntä. Pakka toimintaa tuetaan kunta/aluekäynneillä, koulutuksilla ja verkostoilla. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen mukainen Pakka -toiminta vielä käynnistymättä 12 kunnassa: Pyhäjärvi, Kärsämäki, Nivala, Hailuoto, Ii, Kempele, Kuusamo, Liminka, Muhos, Taivalkoski, Tyrnävä ja Utajärvi. Näissä kunnissa/alueilla on käyty tai käydään tämän vuoden aikana ja viedään asiaa eteenpäin. Työterveyslaitos toteuttaa vuoden 2015 aikana valtakunnallisen Pakka tutkimuksen, johon myös alueemme osallistuu. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia innovaation syntyyn, haltuunottoon, levittämiseen ja vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä. Loppuvuodesta kuulemme tulokset ja tutkimuksesta tehdään myös tieteellinen artikkeli.

13 Hyvät käytännöt Videovälitteinen painonhallinnan ryhmänohjausmalli Osana maakunnallisen hyvinvointiohjelman Muutos Nyt -yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö on tukenut terveyskeskusten aikuisten lihavuuden hoitoa organisoimalla videovälitteisiä painonhallintaryhmiä. Videovälitteisessä ohjausmallissa ryhmän vetäjänä on ravitsemusterapeutti yhteistyössä paikallisen terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan kanssa. Vuonna 2014 videovälitteisiä painonhallintaryhmiä oli yhteensä 22 kunnassa. Kootun palautteen perusteella lähes 90 % ryhmäläisistä koki ryhmästä on olleen hyötyä itselleen asettamiensa painonhallinta-tavoitteiden saavuttamisessa. Uusia ryhmiä on alkamassa (Limingassa, Nivalassa, Muhoksella, Selänteen kunnissa ja Oulunkaaren kunnissa).

14 Hyvät käytännöt Kuntalaiset kuntoon (ManTRa) Hyvien käytäntöjen levittämisen toisessa vaiheessa painopisteenä on terveysliikunta ja ravitsemus. Toimintaa on valmisteltu helmikuusta 2014 alkaen laajana kumppanuutena. Marras-joulukuussa 2014 toteutettiin teemaan liittyvät aluekierrokset (3) maakunnassa. Aluekierrosten tavoitteena oli asenneilmapiiriin vaikuttaminen ja edelläkävijöiden esiin nostaminen. Terveysliikuntatoimintamallin tavoitteena on vahvistaa liikuntaneuvonnan asemaa osana kunnan terveydenhuollon palveluketjua. Kohderyhminä ovat työikäiset, ammatillisten oppilaitosten opiskelijat sekä kutsuntaikäiset. Maakuntaliitto arvioi toiminnan vaikuttavuutta yhdessä sidosryhmien kanssa vuosittain. Hyvinvointikertomukset toimivat seurannan ja motivoinnin tukena. Kunnossa kaiken ikää (KKI) toimintaohjelma on tukemassa Pohjois-Pohjanmaan työtä v Toiminta aloitetaan vaiheittain kahdeksan pilottikunnan osalta keväällä 2015 jalkautumalla kuntien HYTE-ryhmiin.

15 Hyvät käytännöt Kuntalaiset kuntoon (ManTRa) Hyvien käytäntöjen levittämisen toisessa vaiheessa painopisteenä on terveysliikunta ja ravitsemus. Toimintaa on valmisteltu helmikuusta 2014 alkaen laajana kumppanuutena. Marras-joulukuussa 2014 toteutettiin teemaan liittyvät aluekierrokset (3) maakunnassa. Aluekierrosten tavoitteena oli asenneilmapiiriin vaikuttaminen ja edelläkävijöiden esiin nostaminen. Terveysliikuntatoimintamallin tavoitteena on vahvistaa liikuntaneuvonnan asemaa osana kunnan terveydenhuollon palveluketjua. Kohderyhminä ovat työikäiset, ammatillisten oppilaitosten opiskelijat sekä kutsuntaikäiset. Maakuntaliitto arvioi toiminnan vaikuttavuutta yhdessä sidosryhmien kanssa vuosittain. Hyvinvointikertomukset toimivat seurannan ja motivoinnin tukena. Kunnossa kaiken ikää (KKI) toimintaohjelma on tukemassa Pohjois-Pohjanmaan työtä v Toiminta aloitetaan vaiheittain kahdeksan pilottikunnan osalta keväällä 2015 jalkautumalla kuntien HYTE-ryhmiin.

16 Terveysliikuntamallin vuosikello Arviointi- ja palautepäivät Pohjois-Pohjanmaan Liitto Työttömien terveystarkastukset Hyvinvointiasema kunnassa MAR JOU TAM Kevään liikuntakalenteri Kutsunnat/terveystarkastus Vuosittaiset koulutuspäivät LO K HE L Hyvinvointiasema kunnassa -Hanketukihaku -Hyvinvointiasema kunnassa -Hanketukihaku -Ammattioppilaitosten aktivointi -Työkykypassi SYY EL O HU H MAA -Maakunnallinen työmatkaliikuntakampanja Koko kansan toripäivä liikuntaneuvonta-auto HEI KES TO U Työyksikkökohtaiset terveysmittaukset liikkuvalla toimintayksiköllä

17 Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaasta sydänmerkkimaakunta Tavoitteet Sydänmerkkikriteeristö otetaan työvälineeksi joukkoruokailun terveellisten aterioiden suunnitteluun, tuotantoon ja tarjontaan Pohjois-Pohjanmaalla Sydänmerkkiaterian ja sydänmerkkikriteeristön käyttöön otto kunnan julkisissa ruokapalveluissa perustuu kunnanvaltuuston päätökseen. Kunnan hyvinvointiryhmä huolehtii siitä, että sydänmerkkitoimintaan sitoutuminen näkyy kunnan hyvinvointikertomuksessa. Opinnäytetyönä (AMK yhteistyö) selvitetään Pohjois-Pohjanmaan ruoantuotantoa ja sen suhdetta ruokapalveluyksiköiden mahdollisuuksiin noudattaa sydänmerkkikriteeristöä ja tuottaa sydänmerkkiaterioita. Päämäärät Sydänmerkkiateriavaihtoehto on tarjolla Pohjois-Pohjanmaan kouluissa, päiväkodeissa ja julkisten laitosten henkilöstöruokaloissa. Ruokapalvelutuottajat noudattavat sydänmerkkikriteereitä reseptiikassa, hankinnoissa ja palvelujen kilpailutuksessa

18 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyöryhmä (HYR) (tehtävät maakuntahallituksen päätöksen pohjalta) Hyvinvoinnin yhteistyöryhmä toimii hyvinvointialan asiantuntijaelimenä ja osallistuu maakunnallisten suunnitelmien sekä hyvinvointistrategioiden laatimisprosesseihin. Tehtävänä on vastata hyvinvoinnin kehittämiseen liittyvästä ennakointityöstä sekä strategisista linjauksista, ohjata ja kehittää alueiden kuntien ja toimijoiden ohjelma- ja hankeyhteistyötä sekä niiden välistä synergiaa, ohjata ja seurata Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman toimeenpanoa ja toimia alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten hyvinvointiverkostojen edistäjänä ja koordinaatiotahona. LP maakunnallinen johtoryhmärakenne Kuntaliittoyhteistyö

19 Hyvinvointiviestintä (HYTEVITI) Yhteistyö Kalevan kanssa (Erkki Hujanen): FB Yhteisöt sivut Blogi (16.2.) Muutos Nyt! Ajatuksia hyvinvoinnista Blogi-sivusto avataan Samana päivänä uuden tabloid Kalevan Yhteisöt-sivuilla julkaistaan juttu aiheesta Blogeissa nostetaan hyvinvointi esille eri näkökulmista. Bloggaajat eri tahoilta kirjoittavat omilla nimillään. Kirjoituksissaan he edustavat kokemustaan ja asiantuntemustaan. Lukijat voivat kommentoida blogeja. Hyvinvoinnin kuntakirjeet Kansalaisviestintä, asiantuntijaviestintä Ajankohtaista: Opettajalehti, Kuntalehti Viestintäsuunnitelman päivitys

20 Maakunnallisen hyvinvointityön ja hyvinvointiohjelman tuki kunnille: kunnissa tehtävän hyvinvoinnin kokonaisvaltaisen strategisen suunnittelun (sisältäen hyvinvointijohtamisen) tukeminen koulutuksen ja työkalujen kehittämisen avulla koordinoitu yhteistyö sote-alueen/tuottamisalueen kanssa hyvinvoinnin edistämisessä maakunnan hyvinvoinnin yhteistyöryhmän tuella hyvät käytännöt toiminnan jatkaminen sekä tietopankkina että valittujen maakunnallisten hyvien toimintamallien levitysmenetelmänä (levittämisen tuki) kuntia palvelevan hyvinvoinnin tietotuotannon kehittäminen sekä tiedolla johtamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin tueksi (alueellisen hyvinvointikertomustyön malli tulossa) hyvinvointiviestinnän kehittäminen ja lisääminen etenkin kuntalaisnäkökulman osalta kunta-järjestöyhteistyön tuki (järjestöneuvottelukunta) koulutukset, valmennukset ja seminaarit, mm. Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointifoorumi (Muutos Nyt yhteistyö)

21 Hyvinvointiohjelman verkostokehittäminen Hyvinvointiohjelman painopistealueiden kehittämistyötä ja niihin liittyvien hyvien käytäntöjen levittämis- ja juurruttamistyötä tehdään verkostomaisella toimintamallilla Toimintamallin kehittämiseen ja mallin pilotointiin on valittu viisi verkostotoimijaa vuodelle 2015 Pilottien kanssa tehdään loppuvuodesta 2014 (+alkuvuosi 2015) verkostotoimijakohtaiset yhteistyösuunnitelmat painopistealueiden kehittämiseksi Pilottien osalta osallistuminen maakunnalliseen verkostotyöhön merkitsee noin 2-3 kokousta keväällä ja samoin syksyllä (2015) sekä kehittämisen osa-alueiden pohdintaa ja työstämissä omissa verkostoissa Lisäksi, mikäli verkostopilotin esittämät ratkaisut/hyvät käytännöt johtavat niiden maakunnalliseen levitykseen, niin myös tähän on työhön verkostopilotin toimijat osallistuvat

22 Muuta: NodeHealth (Tekes), monimutkaisen verkoston vaikuttavuus ja syntymekanismit MAKO TL 1 ja TL 3 Aluekierrokset Hyvä yhteistyö Soste, PPSHP, ODL Liikuntaklinikka, AVI, Oppilaitokset, CHT, THL, TTL, Työvoimahallinto, TAIKE jne. NUAS? Ohjelmalla on hyvä maine, tunnettuus

23

24

25

26

27

28

29

30 Resursointi: POHJOIS-POHJANMAAN valmistelemat KASTE-hankkeet, joille saatu STM:n valtionavustukset : Oulun seutu Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittäminen; Tukeva-hanke STM, kokonaishanke 2009: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden luominen; Terveempi Pohjois-Suomi-hanke STM, kokonaishanke 2010: Oulun seutu Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittäminen, Tukeva-hanke 2 hanke (jatkohanke) STM, kokonaishanke 2010: Oulun kaupunki Kytke- asiakkaan ja kodin kytkeminen sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomaan hoito- ja palveluketjuun hanke STM, kokonaishanke 2011: Kainuun maakunta kuntayhtymä Osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy; VIRTA, Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme hanke STM, kokonaishanke Edellisten hankkeiden kokonaiskustannukset , lisäksi 2012: Hyvinvointijohtamisen kehittäminen; Sote-johtamisen Tiekartta-hanke, STM, kokonaishanke Hankkeiden kokonaiskustannukset yhteensä euroa

31 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-rahoitus Pohjois- Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY Yritystuet Kehittämistuet Yhteensä EAKR+ valtio kunta EAKR+ valtio kunta EAKR+ valtio kunta EAKR+ valtio kunta TL 1 9,0 3,2 29,2-3,05 1,31 41,25 4,51 TL 2 23,6 6,4 14,0-2,55 0,69 40,15 7,09 Yht 32,6 9,6 43,2 5,6 2 81,4 11,6 TL 1: Pk-yritystoiminnan tukeminen TL 2: uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Vähähiilisen talouden edistämiseen kohdennetaan ao. rahoituksesta 20,357 milj. EAKR+valtio 6Aika kaupunki-strategia EAKR+valtio 21,336 milj. - Pohjois-Pohjanmaan kehyksestä lohkaistu 3,556 milj. (Oulu) 1/

32 Pohjois-Pohjanmaan ESR rahoitus Pohjois-Pohjanmaan ELY ESR+ Valtio, milj. Kunta Milj. TL 3 19,1 2,7 TL 4 13,0 1,86 TL 5 7,8 1,1 Yht 39,937 5,705 TL 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus TL 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen TL 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Lisäksi haettavissa valtakunnallista ESR-rahoitusta 6Aika kaupunki-strategia ESR+valtio X milj. - Pohjois-Pohjanmaan kehyksestä lohkaistu 0,263 milj. (Oulu) 32

33 Resursointi: RAY: 315 M (6 M enemmän kuin viime vuonna), suurin potti historiassa 70 M liikkuvaa rahaa RAY (avustustoiminnan uudet linjaukset), teemarahoituksessa mm. vapaaehtoistyö 2016 teema: järjestöjen ja kuntien välinen yhteistyö (10-15 hanketta), 2 M /vuosi (lähtökohtaisesti 3 vuoden hankkeita) RAY lanseeraa ideahaun (yksinäisyyden ja sen kokemusten vähentäminen), max sivun pituinen ideapaperi

34 Resursointi: EU-ohjelmakauden maaseudun kehittämisrahaa Pohjois-Pohjanmaalle: MMM myöntänyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitusta ELY-keskuksille ja maaseudun kehittämisyhdistyksille eli Leader-ryhmille (jotka puolestaan myöntävät kyseistä rahoitusta maaseudun kehittämishankkeille ja yrityksille) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa vuotuinen rahoituskiintiö on noin yhdeksän miljoonaa euroa ja se koostuu EU:n ja valtion rahoituksesta. Yhteenlaskettuna viiden Leader-ryhmän vuotuinen julkisen tuen määrä kehittämishankkeille ja yrityksille on noin 3,8 miljoonaa euroa. Tuki koostuu EU:n, valtion ja kuntien varoista. Alustava tieto: ohjelmakauden rahoitustuet avautuvat ensimmäisen kerran haettaviksi huhtikuun 2015 aikana Hanketoiminnalle asettaa haasteita Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten linjaus, jossa kehittämishankkeiden kohderyhmänä eivät voi olla nuoret ja hanketoiminnan hyödyt kohdennetaan yrittäjille. Paikallisten hankkeiden toteuttaminen onnistuu edelleenkin LEADER-toimintaryhmien kautta. Maakunnallisille nuorisoon liittyville nuorisohankkeille tämä asettaa haasteita.

MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017

MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017 MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017 Muutos Nyt -hyvinvointisopimus 2013 2017 Pidämme huolta itsestämme, toisistamme ja ympäristöstämme ja tavoitteena on, että vuonna 2017 Olemme edelläkävijöitä ihmisen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YHDISTYKSEN HALLINTO Toimihenkilöt Astila Piia, SATSHP Järvi Leea, PPSHP Krogerus Sinikka, KSSHP Luhta Reetta-Maija, EPSHP Eeva Häkkinen, Kangasniemen kunta Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä Varsinais-Suomessa 2004

Hyviä käytäntöjä Varsinais-Suomessa 2004 Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2005 Varsinais-Suomen Syrjästä toiminnan keskipisteeseen SYKE2004-hanke PÄIVÄHOIDON JA LASTENSUOJELUN TILA VARSINAIS-SUOMEN KUNNISSA

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä Hankesuunnitelma Hyvä Potku - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä 30.09.2013 Tausta : Hyvä vastaanotto ja Potku hankkeet Saatavuus ia Hyvä vastaanotto Aiemmin toteutuneen Kaste

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot