lisävuosia. Mitä enemmän liikkuu sitä suuremmat ovat kuitenkin liikunnan tuomat hyödyt. Liiku siis miten vaan kunhan liikut!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "lisävuosia. Mitä enemmän liikkuu sitä suuremmat ovat kuitenkin liikunnan tuomat hyödyt. Liiku siis miten vaan kunhan liikut!"

Transkriptio

1 1 PUHE TAMPEREEN KUNTOLIIKUNTA RY:N SYYSKOKOUS Kuntoliikunnan vaikutus ihmisen hyvinvointiin Hyvää iltaa kaikille, ja kiitos kutsusta syyskokoukseenne. Olen täällä mielelläni kertomassa liikunnan merkityksestä, sillä liikunta on oleellinen osa meidän jokaisen hyvinvointia ja se on minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeää. Kerron teille liikunnan vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin. Viimeaikaisissa tutkimuksissa liikunta on nostettu muiden keskeisten elintapatekijöiden (kuten ravinto ja tupakointi) joukkoon. Olemme siis tärkeän aiheen äärellä. LIIKUNNAN HYÖDYT Liikunnan terveyshyödyt ovat lukemattomia. Se mm. ylläpitää ja kehittää fyysistä ja henkistä terveyttä sekä toimintakykyä ja vähentää ennenaikaista kuolleisuutta. Lista sairauksista, joita liikunta ehkäisee tai hoitaa on pitkä. Liikkuvalla on mm. pienempi todennäköisyys sairastua masennukseen, osteoporoosiin ja kaatumisesta johtuviin luunmurtumiin, metaboliseen oireyhtymään ja kakkostyypin diabetekseen. Listaan kuuluvat myös korkea verenpaine, veritulppa, verenpaine-, sepelvaltimotaudit ja aivohalvaus sekä paksusuolisyöpä. Liikunta ehkäisee ja hoitaa samalla myös kolesterolia, verensokeriarvoja, alaselkäkipua, ahdistushäiriöitä sekä nivelrikkoa. Suuri motiivi monelle liikkumiseen on painon vähentäminen ja sen hallinta. Erityisesti ikäännyttäessä liikuntaa tarvitaan lihasvoiman, hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyvyn, nivelten normaalin toiminnan ja luuston vahvuuden säilyttämiseksi. Liikunta auttaa iäkkäitä säilyttämään toimintakykynsä pidempään ja tukee siten itsenäisessä selviytymisessä. Nuorille taasen liikunta on tärkeää mm. luuston kehittymisen vuoksi ja liikuntaa suosivan elämäntavan oppimisen takia. On myös tutkittu, että liikkuvien nuorten kokema fyysinen pätevyys ja itsearvostus ovat korkeampia kuin liikuntaa harrastamattomien. Viime aikoina on myös puhuttu paljon työurien pidentämisestä ja työssä jaksamisesta. Työntekijöiden liikunta-aktiivisuuden on todistettu olevan yhteydessä vähentyneisiin sairauspoissaoloihin ja terveydenhuoltokuluihin, lisääntyneeseen tehokkuuteen sekä pidempiin työuriin.

2 2 Voidaan siis nähdä, että liikunta lisää yleistä elämänlaatua psyykkisen hyvinvoinnin ja paremman terveyden myötä kaikille. Liikunnasta ei myöskään nähdä koituvan haittaa. Säännölliseen ja harrastajalleen sopivaan liikuntaan liittyy vain pieni tapaturmien, rasitusvaivojen ja verenkiertoelimistön vakavien toimintahäiriöiden vaara. Tämä vaara on joka tapauksessa huomattavasti hyötyjä pienempi. LIIKUNTA JA MIELIALA Haluan nostaa erityisesti esille liikunnan vaikutuksen mielialaan, sillä viime vuosina on päivitelty alati kasvaa masentuneiden ja ahdistuneiden määrää. Liikuntaa on tutkittu osana masennuksen hoitoa vuosikymmenien ajan. Osittain sen tutkimustulokset ovat epävarmoja mm. koska vaikutusta on vaikea mitata objektiivisesti. Monet kuitenkin puhuvat liikunnan puolesta. Esimerkiksi väestötutkimuksissa on todettu, että liikunnalla on monenlaisia positiivisia vaikutuksia psyykkiseen hyvinvointiin, mikä ilmenee mielihyvän, virkistymisen ja rentoutumisen elämyksinä, psyykkisen kuormittuneisuuden vähenemisenä, stressin sietokyvyn kasvamisena ja yleisen elämänlaadun paranemisena. Sanotaankin, että säännöllinen liikunta ylläpitää tasapainoista mielialaa. Se saattaa vähentää tai lievittää masennus- ja ahdistuneisuusoirehdintaa ja siten säilyttää toimintakykyä. Väestötutkimusten mukaan liikunnan vähäisyys on yhteydessä masennusoireisiin ja kliiniseen masennustilaan. Lisäksi liikuntaharrastuksen puute tai vähäisyys ennustaa masennuksen puhkeamista myöhemmällä iällä. Huomattavaa on esimerkiksi se, että ohjattu liikuntaharjoittelu on tutkimuksissa lievittänyt työikäisten ja ikääntyneiden masennus- ja ahdistuneisuushäiriöstä kärsivien potilaiden oireita jopa enemmän kuin lumehoito. Joissakin tutkimuksissa liikunnasta on ollut jopa saman verran apua kuin lääkehoidosta ja muista tavanomaisista hoitokeinoista! Eräässä tutkimuksessa depressiosta kärsivälle yhtä tehokkaaksi hoidoksi kuin masennuslääke osoittautui neljän kuukauden ajan säännöllinen liikunta, kolmekymmentä minuuttia, kolme kertaa viikossa. Liikunnan voimasta kertoo myös se, että liikuntaryhmässä olleet voivat seurannassa paremmin kuin masennuslääkettä käyttäneet. Tutkijat tulkitsivat, että liikkuminen ja sen tuoma aktiivinen roolin sairauden voittamisessa antoivat potilaalle myönteisemmän minäkuvan kuin passiivinen lääkkeiden käyttö. Osa tutkijoista onkin päätellyt, että depressiopotilailla jo tavanomaisten terveysliikuntasuositusten noudattaminen lievittää oireita. LIIKUNNAN VAIKUTUSMEKANISMI Miksi liikunnalla on niin suuri vaikutus hyvinvointiimme? Liikunta vaikuttaa fyysiseen ja psyykkiseen terveydentilaan useiden mekanismien kautta.

3 3 Liikunnan hyvää oloa tuovia vaikutuksia selitetään mm. psykologiselta kannalta. Liikunta vie pois kielteisistä ajatuksista, uusien liikuntataitojen oppiminen ja hallinta lisääntyvät, saadaan sosiaalisia kontakteja (erityisesti ryhmäliikunnassa), liikunnan avulla voidaan vaikuttaa positiivisesti minäkuvaan, itsearvostukseen ja pystyvyyden tunteeseen. Yhtenä psykologisena etuna nähdään myös liikuntaan liittyvien odotusten ja tulkinnan muutokset liikkumisen lisääntyessä. Liikunnan fysiologisia mekanismeja kuvaillaan mm. aivojen endorfiinien ja monoamiinien (kuten dopamiini, serotoniini, noradrenaliini) pitoisuuksien suurenemisena sekä hypotalamus-aivolisäkelisämunuaisakselin hormonitoiminta (erityisesti kortisolin) erityksen vähenemisenä. Liikunnan vaikutusta voi tarkastella myös liikkumattomuuden kautta. Liikunnan puute aiheuttaa useita terveyshaittoja. Näitä selitetään muun muassa sillä, että perimämme kannalta liikunnan puute on puutostila. Nähdään, että geenistömme on sopeutunut aikojen saatossa fyysiseen aktiivisuuteen. Siksi kehomme tarvitsee liikuntaa voidakseen hyvin. LIIKU MITEN VAAN! Miten ja kuinka usein olisi hyvä liikkua? Siitä on useita eri tutkimuksia ja suositukset vaihtelevat hieman iän mukaan. Terveysliikunnan asiantuntijakeskus UKK-instituutin liikuntapiirakka suosittelee päivittäisen arkiliikunnan ohella parin kolmen tunnin viikoittaista hikiliikuntaa kestävyyden ja lihaskunnon ylläpitämiseksi. Lapsille ja nuorille suositellaan joidenkin tutkimusten mukaan liikuntaa tunti päivässä. Iäkkäiden toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi taasen suositellaan päivittäistä tuki- ja liikuntaelimistöä, hengitys- ja verenkiertoelimistöä ja motorisia toimintoja harjoittavaa liikuntaa. Sen olisi hyvä olla rasittavuudeltaan kohtalaista harjoittajansa suorituskykyyn nähden. Mielialan kohentamiseen tarvitaan joidenkin tutkimusten mukaan vähintään kolmekymmentä minuuttia kolmesti viikossa sykettä nopeuttavaa ja hikeä nostattavaa liikuntaa. Tämäkin on kuitenkin yksilöllistä. Liikuntamuodolla sinänsä ei vaikuta olevan erityistä merkitystä mielialavaikutuksen kannalta. Oleellista on liikunnan palkitsevuus ja mielekkyys eli se, että löytää oman lajinsa ja liikuntamuotonsa. Olenkin sitä mieltä, että tärkeää ei ole tuijottaminen erilaisiin suosituksiin. Liikunta ei saa olla suorittamista vaan parhaimmillaan se on hyvin antoisa osa elämää. Tärkeintä on, että liikut ei se miten tai kuinka paljon, sillä kaikenlainen liikunta auttaa elämään pitempään. Viimeaikaiset tutkimukset kertovat, että jo viidentoista minuutin reipas päivittäinen liikunta auttaa sairauksien välttämisessä ja antaa

4 4 lisävuosia. Mitä enemmän liikkuu sitä suuremmat ovat kuitenkin liikunnan tuomat hyödyt. Liiku siis miten vaan kunhan liikut! LIIKKUMATTOMUUS-ONGELMA Seuraavaksi puhun liikkumattomuus-ongelmasta. Harva mieltää liikkumattomuuden vaaraksi itselleen. Tuorein tutkimusnäyttö kuitenkin kertoo, että liikunnan puute tuo yhtä suuret terveysriskit kuin tupakointi! Tämä ajatus todella pysäyttää. Ihminen tarvitsee liikuntaa ja fyysistä rasitusta niin henkiseen kuin fyysiseenkin hyvinvointiin ja pysyäkseen terveenä. Usealle vanhemman sukupolven edustajalle liikunta on ollut itsestään selvä osa elämää, eikä aiemmin oikeastaan ollutkaan muita vaihtoehtoja. Kouluun hiihdettiin ja käveltiin pitkiäkin matkoja, työ oli fyysisesti raskasta ja muutenkin liikkuminen tapahtui pitkälti omin lihasvoimin. Nykyään tilanne on täysin toinen kun liikkumattomuus on mahdollista ja helppo valinta. Käytämme yhä enemmän passivoivaa viihdetekniikka, hissi on paljon houkuttelevampi vaihtoehto kuin portaat ja istumme päivät pitkät työssämme. Voikin sanoa, että osa ihmisistä on yhä vieraantuneempia omasta kehostaan ja liikkumisesta. Tämä näkyy kansanterveydessämme. Liian moni suomalainen harrastaa epäterveellisen vähän liikuntaa. On arvioita, joiden mukaan terveyden näkökulmasta liian vähän liikkuu lapsista ja nuorista noin 30 %, työikäisistä yli 60 % ja eläkeläisistä noin 50 %. Koko väestön tasolla siis vain noin joka kymmenes liikkuu riittävästi terveyden kannalta! Hyvä tieto on kuitenkin se, että ilmeisesti riittävän liikunnan määrä lisääntyy ikääntymisen myötä, vaikka se muuttuu kevyemmäksi ja rauhallisemmaksi. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään suomalaisesta haasteesta, sillä liikkumaton elämäntapa on noussut maailmanlaajuiseksi kansanterveysuhkaksi. Maailman laajuisesti liikunnan puutteen nähdään olevan syynä useimpiin kroonisiin tauteihin ja ennenaikaisiin kuolemiin. Tutkimusten mukaan se aiheuttaa 6 % sydän- ja verisuonitaudeista, 7% tyypin 2 diabeteksesta, 10% rintasyövistä ja 10% paksunsuolen syövistä. Vuonna 2008 maailmalla raportoiduista 57 miljoonasta kuolemasta vähäisen liikunnan katsottiin olevan syynä 9 % ennenaikaisista kuolemisista. Ei olekaan ihme, että Maailman terveysjärjestö totesi muutamia vuosia sitten liikunnan edistämisen olevan edullisin keino kansanterveyden edistämiseksi. Todettakoon vielä, että pelkästään diabeteksen osalta liikkumattomuuden hinta on Suomessa noin 700 miljoonaa euroa. Kuntaliiton emeritusprofessori Ilkka Vuori kirjoittaa osuvasti kiteyttäen:

5 5 1. liikunnan puute on eräs tärkeimmistä huonokuntoisuutta, ennenaikaista rappeutumista ja fyysisen ja henkisen energian ehtymistä aiheuttavista tekijöistä 2. liikunnan puute lisää vaaraa kuolla ennenaikaisesti ja sairastua yleisiin ja vakaviin kansansairauksiin 3. liikunnan puute myötävaikuttaa useimpien yleisten kroonisten tautien syntyyn ja pahentaa niistä aiheutuvia haittoja. Liikunnan puute lisää sairastumisvaaran noin kaksinkertaiseksi. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että 4. liikunta vähentää kaikkia liikunnan puutteen haittoja kaiken ikäisillä sekä miehillä että naisilla. Liikunnan aloittaminen missä iässä tahansa, myös ja erityisesti iäkkäänä, tuottaa terveydellisiä hyötyjä. Liikkuva väestö on terveempi ja toimintakykyisempi kuin liikkumaton väestö ja tämän tuloksena liikkuva kunta on terveempi ja energisempi kunta. LIIKUNTA JA PÄÄTTÄJÄT Edellä esitettyjen liikunnan hyötyjen ja liikkumattomuudesta johtuvien haittojen perusteella meidän päättäjien tulisi todella panostaa liikunnan edistämiseen. Liikunnan merkitys on onneksi noussutkin päätöksen tekijöiden ja asiantuntijoiden tietoisuuteen. Tästä esimerkkinä toimivat mm. liikuntalaki, mittavan terveysliikuntaohjelman toteuttaminen ja valtioneuvoston hyväksymä periaatepäätös terveysliikunnan edistämiseksi. Hallitusohjelmassa liikuntaa käsitellään myös eri kanteilta. Erityisesti tähän tilaisuuteen sopiva on hallitusohjelman lause, jonka mukaan edistetään matalan kynnyksen seuratoiminnan kehittämistä ja toimenpiteitä, joilla seura- ja kansalais-toimintaa voidaan entistä paremmin paikallisesti tukea. Toivottavasti tämä toteutuu ja Tampereen Kuntoliikunnan kaltaiset seurat kykenevät toimimaan ja viemään liikunnan iloa eteenpäin. Liikunnan edistämiseen tulee saada mukaan kaikki niin liikuntatoimi, liikunta- ja muut järjestöt, opetustoimi, terveystoimi, yhdyskuntasuunnittelu, liikennetoimi, ministeriöt jne. Arjen liikuntaa tulee helpottaa esimerkiksi suosimalla kevyen liikenteen kehittämistä. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulisi aina tukea ja edistää liikkumisen ja liikuntaharrastuksen mahdollisuuksia. Kunnassa tehtävät perustellut investoinnit liikunnan edistämiseen eivät varmasti mene hukkaan vaan lisäävät kaikkinensa hyvinvointia ja sitä kautta hyödyttävät kunnan taloutta. Sosiaali- ja terveyssektorilla tulisi hyödyntää liikuntaa ennaltaehkäisyssä ja lääkkeenä kasvavia terveyskuluja vastaan. Esimerkiksi aiemmin esiintuomani liikunnan osoitettu hoitovaikutus verenpaineeseen on terveydenhuollollisesti kiinnostava. Verenpainetta hoidetaan lääkkeillä yli puolella

6 6 miljoonalla suomalaisella ja Kela korvaa valtaosalla lääkehoitoa. Kelan korvausten piirissä eivät kuitenkaan ole elintapahoidot kuten liikuntahoito. Hyvä kysymys onkin voisiko se olla sitä tulevaisuudessa? Edellä mainittujen toimien lisäksi tarvitsemme kuitenkin myös tietynlaista kulttuurin muutosta niin, että liikunta ja muu fyysinen aktiivisuus nousevat houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi viettää aikaa. Kaikille tulee taata varallisuuteen, ikään ja asuinpaikkaan katsomatta mahdollisuus liikkua. Erityistä huomiota on kuitenkin hyvä laittaa lapsiin, sillä liikuntaa harrastava lapsi tai nuori liikkuu todennäköisemmin myös aikuisena. Minulle kerrottiin, että toimintaanne täällä ollaan laajentamassa ja valikoimaan on tulossa esimerkiksi BailaSalsa, FolkJam sekä lapsi vanhempi liikuntakerho. Tämä on hyvä esimerkki eri ikäryhmien huomioimisesta. LOPPU Tampereen Kuntoliikunnan tavoite on kerrassaan mainio: terveys, elämänmyönteisyys ja liikunnan ilo. Siihen täällä pyritään tarjoamalla monipuolista liikuntaa, yhdessäoloa ja elämyksiä - kuntoa voi kohentaa ohjatusti mukavassa porukassa. Olen edellä kertomassani tuonut monella tavalla esille miten tärkeää se on. Ja te arvon kuulijat voitte olla tyytyväisiä itseenne! Olette liikunnan suhteen tehneet hyviä valintoja ja päättäneet pitää sitä osana elämää. Se varmasti kantaa hedelmää. Jatkan mielelläni keskustelua kanssanne ja vastailen kysymyksiinne. Haluan kuitenkin jo tässä vaiheessa toivottaa kaikille liikunnan ilon täytteistä syksyä!

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena Terveysliikunta uutiset LIIKKUMATTOMUUS haasteena 2011 TerveysliikunTauutiset Liikkumattomuus haasteena UKK-instituutti 2011 Terveysliikuntauutiset 2011 Liikkumattomuus haasteena Sisällys UKK-instituutin

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA Jari Aho Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajankoulutusohjelma Syksy 2010 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijät Jari Aho Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

SUOMEN GOLFLIITON HARRASTAJA- JA TERVEYSPROFIILI

SUOMEN GOLFLIITON HARRASTAJA- JA TERVEYSPROFIILI SUOMEN GOLFLIITON HARRASTAJA- JA TERVEYSPROFIILI Liittokokouspäivät 9-11.3.2012 Kuntoutussäätiö, arviointi- ja koulutusyksikkö yhteistyössä Suomen Golfliiton kanssa Tuomas Koskela & Outi Linnolahti Väyliä

Lisätiedot

LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille

LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille Tino-Taneli Tanttu, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Sari Kivimäki, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Katariina Tuunanen,

Lisätiedot

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin Milla Majuri- Voutilainen, Laura Tuunainen E33ASH HAV Kevät 2015 Diakonia ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen merkitys. Toukokuu 2013

Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen merkitys. Toukokuu 2013 Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen merkitys Toukokuu 2013 Sisällysluettelo 1. Esipuhe... 2 2. Johdanto... 3 1.2. Arjen hyvinvoinnin haasteita... 4 Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikentyminen...

Lisätiedot

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Täsmälääke-hanke Elämäniloa terveysliikunnasta Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Lahden kaupunki Hyvinvointipalvelut ja Liikuntapalvelut Sari Kristiansen Jani Juuti Täsmälääke-hanke Elämäniloa

Lisätiedot

Liikunta ja terveys TEE 1/2008

Liikunta ja terveys TEE 1/2008 TEE 1/2008 Liikunta ja terveys Lisäkalsium ja luuston kehitys esimurrosiässä Voimaharjoittelulla ikääntymistä vastaan Terveelliset elintavat suojaksi dementiaa vastaan Kahvi suojaa diabetekselta Tässä

Lisätiedot

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU Case: Lauttasaaren Nuori-Suomi -puisto Opinnäytetyö Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Lepaan yksikkö 6.5.2005 Anne Huttunen HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU Maisemasuunnittelun

Lisätiedot

1. Huolehdi sydämen terveydestä verenpaine- ja kolesteroliarvot kohdalleen

1. Huolehdi sydämen terveydestä verenpaine- ja kolesteroliarvot kohdalleen Opintoaineisto 3 Sisällys 1. Huolehdi sydämen terveydestä s.4 2. Elämäntavoilla voit ehkäistä diabetesta s.14 3. Pidä huolta selästäsi s.23 4.Älä tingi yöunesta s.32 5. Myönteistä voimaa elämään s.40 6.

Lisätiedot

FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS

FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS ASIANTUNTIJAT Sanna Malinen Sanna Malinen on 27-vuotias viittä vaille valmis lääkäri. Sanna on harrastanut liikuntaa pikkutytöstä lähtien, ja urheilulajeista hänen sydäntään lähellä

Lisätiedot

3 2009 Tules-vuosikymmen-terveyshankkeen tiedote

3 2009 Tules-vuosikymmen-terveyshankkeen tiedote 3 2009 Tules-vuosikymmen-terveyshankkeen tiedote Anne Lamminpää: tule-toimintakykyä määrittämässä 2 Kannanotto kuntalaisten tule-terveyden puolesta 4 Tules ja masennus 6 Auringonlaskun aikaan vattupensaassa

Lisätiedot

PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ

PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ Elämän pelin säännöt Seppo Koskinen Tommi Härkänen Pekka Jousilahti Kari Kuulasmaa Tuija Martelin Ari-Pekka Sihvonen Ninni Vanhalakka Useimmat meistä toivovat elävänsä pitkään ja

Lisätiedot

63 3/2010. Taide parantaa ihmisen ja maailman. Järkevä minä on vain harvoin johdossa. Maija-Riitta Ollila:

63 3/2010. Taide parantaa ihmisen ja maailman. Järkevä minä on vain harvoin johdossa. Maija-Riitta Ollila: 63 3/2010 Kesäkuu Terveyden edistämisen lehti Taide parantaa ihmisen ja maailman Maija-Riitta Ollila: Järkevä minä on vain harvoin johdossa Kulttuuri luo hyvinvointia Seniorien vallankumous on käynnissä

Lisätiedot

Liikunta ja työurat työelämä kaipaa myös liikettä VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:3

Liikunta ja työurat työelämä kaipaa myös liikettä VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:3 Liikunta ja työurat työelämä kaipaa myös liikettä VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:3 1 Yleisimmät työkyvyttömyyden syyt ovat mielenterveyden häiriöt, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä sydän-

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot Tuula Lindholm Liikuntapedagogiikan pro gradu - tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

Paremman Muistin Vihkonen

Paremman Muistin Vihkonen Paremman Muistin Vihkonen SISÄLLYS 1. Paremman muistin vihkonen 3 2. Voimavarakeskustelu 6 3. Hyväksymis- ja omistautumisterapia 8 4. Liikunta 9 5. Uni ja lepo 12 6. Ravinto 14 7. Kolesteroli, verenpaine

Lisätiedot

1 LIIKUNTAOHJELMA 1: 13 VUOTIAS KOULULAINEN

1 LIIKUNTAOHJELMA 1: 13 VUOTIAS KOULULAINEN Kirjoittajana: Aki Tiihonen 1 LIIKUNTAOHJELMA 1: 13 VUOTIAS KOULULAINEN Liikuntaohjelman tavoitteena on parantaa henkilön elämän laatua paremman jaksamisen ja sosiaalisuuden lisääntymisen kautta sekä vähentää

Lisätiedot

Työryhmän puolesta Ranja Kovalainen, ranja.kovalainen(at)edu.nurmijarvi.fi Palautetta voi antaa myös LIITO:n toimistoon: toimisto(at)liito.

Työryhmän puolesta Ranja Kovalainen, ranja.kovalainen(at)edu.nurmijarvi.fi Palautetta voi antaa myös LIITO:n toimistoon: toimisto(at)liito. LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TYÖRYHMÄ: "Tämä kysymyspaketti on tehty opettajien avuksi lukion terveystiedon opetukseen ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen. Emme ole pyrkineet tekemään

Lisätiedot

LIHAVUUS painavaa asiaa painosta

LIHAVUUS painavaa asiaa painosta 1 LIHAVUUS painavaa asiaa painosta 1 2 3 40 4 Johdanto Mitä ovat konsensuskokoukset? Konsensuskokoukset ovat kaikille avoimia ja julkisia kokouksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja tutkimusnäytön

Lisätiedot

hyvinvoinnin lähteillä Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299

hyvinvoinnin lähteillä Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299 hyvinvoinnin lähteillä Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299 ISBN 978-951-790-378-3 ISSN 0357-2498 Ulkoasu: Kotisaari Graphic Management Oy Kuvat: Ayakovlevcom,

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 2 2013 Kipinät Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 4 SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 3 Vahvemmalla hallinnolla liikkumattomuutta vastaan 26 29 Uudet terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJ A B:33 Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas Muista Pääasia - ohjaajan opas Opas on laadittu yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Kurssiohjaajat toimintaterapeutti

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. Reuma Suurin osa nivelreumapotilaista viettää normaalia elämää LUUSTO JA

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. Reuma Suurin osa nivelreumapotilaista viettää normaalia elämää LUUSTO JA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Antero Niittymäki Maalivahdin lonkka leikattiin - pelaaminen jatkuu Reuma Suurin osa nivelreumapotilaista viettää normaalia elämää

Lisätiedot

Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet. Petteri Laine

Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet. Petteri Laine Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet Petteri Laine www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot