VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai lievästi kellertävä huokoinen tulppa, joka on sinetöidyssä läpinäkyvässä muoviputkessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai lievästi kellertävä huokoinen tulppa, joka on sinetöidyssä läpinäkyvässä muoviputkessa."

Transkriptio

1 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicorette Inhalaattori 10 mg inhalaatiohöyry, kyllästetty patruuna 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Nikotiinia 10 mg/kyllästetty patruuna (josta 4 mg vapautuu). Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Inhalaatiohöyry, kyllästetty patruuna. Valkoinen tai lievästi kellertävä huokoinen tulppa, joka on sinetöidyssä läpinäkyvässä muoviputkessa. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Tupakkariippuvuuden hoito lievittämällä nikotiinihimoa ja vieroitusoireita ja siten tupakoinnin lopettamisen helpottaminen tupakoijilla, jotka ovat motivoituneita lopettamaan tupakoinnin. 4.2 Annostus ja antotapa Aikuiset Annostus on yksilöllinen ja riippuu siitä, kuinka paljon potilas tarvitsee nikotiinia vieroitusoireiden lievittämiseksi. Nikotiinipatruunoita tulisi käyttää 4-12 yhtä vuorokautta kohti. Kliinisten tutkimusten mukaan paras teho saavutetaan käyttämällä keskimäärin 6 nikotiinipatruunaa vuorokaudessa. Enimmäispitoisuus elimistössä saavutetaan 20 minuutin tehokkaan käytön (yhtäjaksoisten pitkien imujen tai perättäisten lyhyiden imujen) jälkeen. Nicorette Inhalaattorin nikotiinisisältö riittää pidempään, jos sitä käytetään pienemmällä teholla. Paras teho saavutetaan, kun käyttäjä onnistuu kehittämään itselleen parhaiten sopivan imemistekniikan. Suositeltu hoitojakso on 3 kuukautta. Tämän jälkeen nikotiiniannosta pienennetään asteittain. Kun nikotiinipatruunoita käytetään enää 1 2 päivässä, voidaan yrittää lopettaa inhalaattorin käyttö kokonaan. Käyttöä ei suositella jatkettavaksi 6 kuukautta pidempään. Alle 18-vuotiaat saavat käyttää Nicorette Inhalaattoria vain lääkärin määräyksestä. Tupakoimattomien henkilöiden ei pidä käyttää Nicorette Inhalaattoria. Inhalaattorin valmistelu käyttöä varten Vedä kuplapakkauksen suojafolio auki yhdestä kulmasta ja ota siitä yksi nikotiinipatruuna. Varmista, että suukappaleen osien merkkiviivat ovat vastakkain, ja vedä osat irti toisistaan. Aseta nikotiinipatruuna suukappaleeseen. Paina suukappaleen osat kiinni toisiinsa pohjaan saakka, jolloin nikotiinipatruunan päissä olevat sinetit murtuvat naksahtaen.

2 Ota käytetty nikotiinipatruuna pois suukappaleesta ja hävitä patruuna normaalisti talousjätteen mukana. Inhalaattorin imeminen Imeminen suukappaleen läpi höyrystää patruunassa olevan nikotiinin, joka imeytyy suuontelosta elimistöön. Koska nikotiinihöyry imeytyy elimistöön nimenomaan suuontelosta, älä vedä höyryä henkeen, vaan anna sen jäädä suuonteloon. Nikotiinipatruunan sisältämä nikotiini alkaa haihtua, kun patruunan sinetöinti on murrettu. Siksi nikotiinipatruuna kannattaa käyttää suhteellisen nopeasti. Yhtä patruunaa voi käyttää useamman kerran, kuitenkin enintään 12 tunnin ajan. Käytä Nicorette Inhalaattoria aina, kun tupakointihimo yllättää tai sinulla esiintyy vieroitusoireita. 4.3 Vasta-aiheet Yliherkkyys nikotiinille tai inhalaattorin jollekin aineosalle. Äskettäinen sydäninfarkti (3 kuukauden sisällä). Epävakaa tai paheneva rasitusrintakipu. Prinzmetalin angina. Vaikeat sydämen rytmihäiriöt. Aivohalvauksen akuuttivaihe. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Nicorette Inhalaattorin käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on vaikea sydänja verisuonisairaus (kuten okklusiivinen ääreisvaltimotauti, aivoverisuonisairaus, stabiili angina pectoris tai kompensoimaton sydämen vajaatoiminta), vasospasmeja, kontrolloimaton verenpainetauti, vaikea/keskivaikea maksan vajaatoiminta, vaikea munuaisten vajaatoiminta, aktiivisessa vaiheessa oleva peptinen haava, pitkäaikainen nielusairaus tai astma. Sekä nikotiinikorvaushoidosta että tupakoinnista saatava nikotiini aiheuttaa katekolamiinien vapautumista lisämunuaisytimestä. Siksi Nicorette Inhalaattorin käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on kilpirauhasen liikatoiminta tai feokromosytooma. Tupakoinnin lopettaminen voi vähentää diabetes mellitus -potilaan insuliinin tarvetta. Nikotiiniriippuvuus voi muuttua, mutta pelkästään puhdasta nikotiinia sisältävien korvaushoitovalmisteiden käyttö ei vahingoita terveyttä yhtä paljon kuin tupakointi. Jos lapsi nielaisee (käytetyn tai käyttämättömän) nikotiinipatruunan tai pureskelee tai imee sitä, on olemassa myrkytysriski. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Tupakointiin (mutta ei nikotiiniin) liittyy CYP1A2-aktiivisuuden lisääntyminen. Tupakoinnin lopettaminen saattaa pienentää tämän entsyymin substraattien puhdistumaa. Tämä voi suurentaa joidenkin lääkevalmisteiden pitoisuutta plasmassa mahdollisesti kliinisesti merkittävästi. Tämä koskee erityisesti niitä lääkkeitä, joilla on pieni terapeuttinen ikkuna, kuten teofylliinillä, takriinilla ja klotsapiinilla. Tupakoinnin lopettaminen saattaa suurentaa myös muiden osittain CYP1A2:n avulla metaboloituvien lääkkeiden (kuten imipramiinin, olantsapiinin, klomipramiinin ja fluvoksamiinin) pitoisuutta plasmassa. Tosin tätä tukevia tutkimustuloksia ei ole eikä tällaisen vaikutuksen mahdollista kliinistä merkitystä näille lääkkeille tunneta. Rajoitettujen tutkimustulosten mukaan tupakointi voi indusoida myös flekainidin ja pentatsosiinin metaboliaa. 2

3 3 4.6 Raskaus ja imetys Nikotiini kulkeutuu sikiöön, ja se vaikuttaa sikiön hengitykseen ja verenkiertoon. Vaikutus sikiön verenkiertoon riippuu annoksesta. Nikotiini kulkeutuu esteettä äidinmaitoon määrinä, jotka voivat vaikuttaa lapseen myös silloin, kun käytetään terapeuttisia annoksia. Raskaana olevan tai imettävän tupakoijan olisi keskusteltava lääkärin kanssa, ennen kuin hän käyttää Nicorette Inhalaattoria. Tupakointi voi vaurioittaa sikiötä tai imeväistä vakavasti, minkä vuoksi tupakointi olisi mielellään lopetettava ilman nikotiinikorvaushoitovalmisteita. Nicorette Inhalaattorin lapselle aiheuttamia riskejä ei tunneta täysin. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Valmiste ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn. 4.8 Haittavaikutukset Nicorette Inhalaattori voi aiheuttaa samankaltaisia haittavaikutuksia kuin mitä muullakin tavoin saatavaan nikotiiniin liittyy. Vaikutukset ovat enimmäkseen annoksesta riippuvaisia. Noin 40 prosentilla hoidettavista potilaista esiintyy haittavaikutuksia, jotka ilmenevät hoidon alkuvaiheessa lievinä paikallisina reaktioina, kuten yskänä ja suun ja nielun ärsytyksenä. Nämä haittavaikutukset vähenevät asteittain ensimmäisten hoitoviikkojen aikana. Jotkut oireet, kuten huimaus, päänsärky ja unettomuus, saattavat liittyä tupakoinnin lopettamisesta johtuviin vieroitusoireisiin. Tupakoinnin lopettaminen saattaa lisätä suun limakalvohaavaumien (aftojen) esiintymistä. Syy-seuraussuhde on epäselvä. Yleiset (>1/100) Hermosto: Ruoansulatuselimistö: Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina: Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat: Melko harvinaiset (1/100-1/1000) Sydän: Harvinainen (<1/1000) Sydän: Päänsärky. Maha-suolikanavan vaivat, nikotus, pahoinvointi, oksentelu. Yskä. Suun ja nielun ärsytys, nenän tukkoisuus. Sydämentykytys. Korjautuva eteisvärinä. 4.9 Yliannostus Nikotiinin liiallinen saanti joko nikotiinikorvaushoitovalmisteista ja/tai tupakasta voi aiheuttaa yliannostuksen oireita. Yliannostuksen oireet ovat samat kuin akuutissa nikotiinimyrkytyksessä: pahoinvointi, lisääntynyt syljeneritys, vatsakipu, ripuli, hikoilu, päänsärky, huimaus, kuulohäiriöt ja huomattava voimattomuus. Jos annos on suuri, näiden oireiden jälkeen voi ilmetä hypotensiota, pulssin heikkenemistä ja säännöttömyyttä, hengitysvaikeuksia, syvää uupumusta, verenkiertokollapsi ja yleiskouristuksia.

4 Nikotiiniannos, joka on hoidon aikana aikuiselle siedettävä, voi aiheuttaa pikkulapselle vaikeita myrkytysoireita ja jopa hengenvaaran. Yliannostuksen hoito Nikotiinin käyttö on lopetettava heti ja potilasta on hoidettava oireenmukaisesti. Aktiivihiili vähentää nikotiinin imeytymistä maha-suolikanavasta FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Nikotiiniriippuvuuden hoitoon käytettävät lääkeaineet, ATC-koodi: N07B A01 Nikotiinikorvaushoito-tuotteet hillitsevät nikotiinihimoa ja vieroitusoireita korvaamalla osan siitä nikotiinista, joka on aiemmin saatu tupakoimalla. Kliinisten tutkimusten mukaan nikotiinia sisältävät tuotteet voivat auttaa tupakoinnin lopettamisessa lievittämällä nikotiinihimoa ja vieroitusoireita. Tupakoinnin vähentämistä lopettamiskeinona selvittäneissä tutkimuksissa on todettu, että niiden tupakoitsijoiden, jotka eivät aluksi halunneet lopettaa tupakointia mutta onnistuivat tupakoinnin vähentämisessä, pyrkimys lopettaa tupakointi tutkimuksen aikana oli hieman suurempaa kuin niillä tupakoitsijoilla jotka eivät onnistuneet vähentämisessä. Nikotiinikorvaushoito-tuotteiden tehoa tupakoinnin vähentämisen kautta tapahtuvassa lopettamisessa ei ole osoitettu. 5.2 Farmakokinetiikka Suurin osa Nicorette Inhalaattorista saatavasta nikotiinista kertyy suuonteloon. Jatkuva nopea imeminen 20 minuutin ajan vapauttaa jopa 40 % (4 mg) yhden nikotiinipatruunan sisältämästä nikotiinimäärästä. Nikotiini imeytyy suun limakalvolta hitaasti, eikä plasman nikotiinipitoisuus nouse yhtä nopeasti tai yhtä suureksi kuin tupakoinnin aikana. Itseannostelun aikana (kliininen käyttö, ad lib.) Nicorette Inhalaattorin tuottama plasman nikotiinipitoisuus on yleensä 6-12 ng/ml, joka on vain kolmannes tupakoinnin aikana mitatuista pitoisuuksista. Nicorette Inhalaattorin kliinisen käytön aikaiset plasman nikotiinipitoisuudet ovat verrattavissa pitoisuuksiin, jotka saavutetaan, kun Nicorette 2 mg -purukumia käytetään tunnin ajan tai kun Nicorette-nenäsumutetta käytetään kerran tunnissa. Pitoisuus plasmassa on suurimmillaan 15 minuutin kuluttua imemisen päättymisestä. Vakaan tilan pitoisuus plasmassa on ng/ml, ja se saavutetaan 12 tunnissa laboratorioolosuhteissa huoneenlämmössä, kun nopeatahtista imemistä jatketaan 20 minuutin ajan yhtäjaksoisesti kerran tunnissa. Lämpötila vaikuttaa nikotiinin vapautumiseen Nicorette Inhalaattorista siten, että annoksen biologinen hyötyosuus suurenee noin 29 prosenttia +30 C:ssa ja 48 prosenttia +40 C:ssa verrattuna biologiseen hyötyosuuteen, joka saavutetaan +20 C:ssa. Terapeuttinen pitoisuus, eli tupakanhimoa hillitsevä veren nikotiinipitoisuus, on yksilöllinen ja perustuu potilaan nikotiiniriippuvuuteen. Laskimonsisäisen nikotiiniannostelun jälkeen jakautumistilavuus on (2 -) 3 l/kg, ja puoliintumisaika on 1-2 tuntia. Nikotiini eliminoituu pääasiassa maksan kautta, ja plasman puhdistuma on keskimäärin 1,2 l/min. Nikotiini metaboloituu myös munuaisissa ja keuhkoissa. Nikotiinilla on tunnistettu yli 20 metaboliittia, joiden kaikkien tehon arvellaan olevan heikompi kuin kanta-aineella. Nikotiinin päämetaboliitti plasmassa on kotiniini. Sen puoliintumisaika on tuntia ja pitoisuus plasmassa 10-kertainen nikotiiniin verrattuna. Alle 5 prosenttia

5 5 nikotiiniannoksesta sitoutuu plasman proteiineihin. Muut sairaudet tai muut samanaikaisesti käytettävät lääkkeet eivät todennäköisesti vaikuta merkittävästi nikotiinin kinetiikkaan. Tärkeimmät virtsaan erittyvät metaboliitit ovat kotiniini (15 % annetusta annoksesta) ja trans-3- hydroksikotiniini (45 % annetusta annoksesta). Noin 10 %:ia nikotiinista erittyy muuttumattomana virtsaan. Jos virtsaneritys on runsasta ja virtsan ph alle 5, jopa 30 %:ia annoksesta saattaa erittyä virtsaan. Vaikean munuaisten vajaatoiminnan oletetaan vaikuttavan nikotiinin ja sen metaboliittien puhdistumaan. Tupakoivilla hemodialyysipotilailla on todettu kohonneita nikotiinipitoisuuksia. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Prekliinisten tutkimustulosten mukaan nikotiini ei ole genotoksinen eikä mutageeninen. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Levomentoli. 6.2 Yhteensopimattomuudet Ei oleellinen. 6.3 Kestoaika 3 vuotta. 6.4 Säilytys Säilytä huoneenlämmössä ( C) tai enintään +30 C:ssa. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot 18 ja 42 nikotiinipatruunaa + suukappale + pakkausseloste. Kaikki pakkauskoot eivät välttämättä ole myynnissä. 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle Hävitä nikotiinipatruuna normaalisti talousjätteen mukana. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy Vaisalantie Espoo 8. MYYNTILUVAN NUMERO

6 9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ Myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 23. helmikuuta Myyntiluvan uudistamispäivämäärä: 20. helmikuuta TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia.

Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicorette Microtab 2 mg resoribletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli (sisältää alle 100 mg etanolia/annos)

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli (sisältää alle 100 mg etanolia/annos) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicorette Freshmint 1 mg/annos, sumute suuonteloon, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 sumuteannos sisältää 1 mg nikotiinia 0,07 ml:ssa liuosta. 1

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, mintunmakuinen, pyöreä, kaksoiskupera imeskelytabletti.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, mintunmakuinen, pyöreä, kaksoiskupera imeskelytabletti. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicotinell Mint 2 mg imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi imeskelytabletti sisältää: Vaikuttava aine: 2 mg nikotiinia (vastaa 6,144 mg

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Exmo 21 mg/24 tuntia depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Exmo 21 mg/24 tuntia depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Exmo 7 mg/24 tuntia depotlaastari Exmo 14 mg/24 tuntia depotlaastari Exmo 21 mg/24 tuntia depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depotlaastari sisältää 15,76

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CHAMPIX 0,5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää varenikliinitartraattia,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani. 2,5 mg: Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Zomig 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani 2,5 mg: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Recipect oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg. Apuaineet:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Paraceon 125 mg peräpuikot Paraceon 250 mg peräpuikot 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Paraceon 125 mg peräpuikot Paraceon 250 mg peräpuikot 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Paraceon 125 mg peräpuikot Paraceon 250 mg peräpuikot 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Vaikuttava aine on parasetamoli (asetaminofeeni). Yksi Paraceon 125

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 500 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 500 mg metformiinihydrokloridia, joka vastaa 390 mg metformiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 500 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 500 mg metformiinihydrokloridia, joka vastaa 390 mg metformiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Metformin Pfizer 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Metformin Pfizer 850 mg tabletti, kalvopäällysteinen Metformin Pfizer 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin.

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XANOR DEPOT 0,5 mg depottabletti XANOR DEPOT 1 mg depottabletti XANOR DEPOT 2 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 0,5 mg depottabletit: Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää noin 503 mg natriumia ja 131 mg sorbitolia (E420).

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää noin 503 mg natriumia ja 131 mg sorbitolia (E420). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Paracetamol Accord 500 mg poretabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi poretabletti sisältää 500 mg parasetamolia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa.

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 250 mg, dispergoituva tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi dispergoituva tabletti sisältää 250 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Haavaisen paksusuolitulehduksen hoito lievissä ja keskivaikeissa tapauksissa. Proktiitin ja proktosigmoidiitin hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Haavaisen paksusuolitulehduksen hoito lievissä ja keskivaikeissa tapauksissa. Proktiitin ja proktosigmoidiitin hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ASACOL 1 g peräruiske 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 100 ml peräruisketta sisältää 1 g mesalatsiinia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää samanaikaisesti.

VALMISTEYHTEENVETO. Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää samanaikaisesti. 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kofeiinia 65 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä.

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 500 mg, suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 500 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Atarax 25 mg kalvopäällysteinen tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 25 mg hydroksitsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, kuusikulmainen tabletti, jakouurre, toisella puolella koodi: Searle 1461

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, kuusikulmainen tabletti, jakouurre, toisella puolella koodi: Searle 1461 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cytotec 0,2 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 0,2 mg (= 200 mikrog) misoprostolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pinex strawberry/vanilla 500 mg rakeet VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää 500 mg parasetamolia. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkea päällystämätön kapselinmuotoinen tabletti, koko 17,46x7,14 mm, merkintä 72M.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkea päällystämätön kapselinmuotoinen tabletti, koko 17,46x7,14 mm, merkintä 72M. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PANACOD tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Parasetamoli 500 mg, kodeiinifosfaattihemihydraatti 30 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kapseli, kova. Punaruskea, kova liivatekapseli. Kapselin koko: 15 x 5 mm. Sisältö: valkoista jauhetta.

VALMISTEYHTEENVETO. Kapseli, kova. Punaruskea, kova liivatekapseli. Kapselin koko: 15 x 5 mm. Sisältö: valkoista jauhetta. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lopex 2 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 2 mg loperamidihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Lisätiedot

nikotiinihappo/laropiprantti depottabletti

nikotiinihappo/laropiprantti depottabletti nikotiinihappo/laropiprantti depottabletti R TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg depottabletit I 11 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg depottabletit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg donepetsiilihydrokloridia (donepetsiilihydrokloridimonohydraattina).

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg donepetsiilihydrokloridia (donepetsiilihydrokloridimonohydraattina). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Yasnal 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Yasnal 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä ja 10, 20,

Lisätiedot

Kihti. Aluksi 750 mg ja 8 tunnin kuluttua 500 mg, minkä jälkeen 250 mg joka 8. tunti, kunnes kipu häviää.

Kihti. Aluksi 750 mg ja 8 tunnin kuluttua 500 mg, minkä jälkeen 250 mg joka 8. tunti, kunnes kipu häviää. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Naprometin 250 mg ja 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Naprokseeni 250 mg ja 500 mg. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti. 250

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia. Apuaine(et),

Lisätiedot