Valtuusto Sivu 1 / 41

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuusto 07.12.2015 Sivu 1 / 41"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto Sivu 1 / 41 Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: tai Käsiteltävät asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 3 Vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 4 hyväksyminen (osittain pöydälle ) Vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat 5 toimenpiteet Palveluliiketoimen toimialan ja sen liikelaitosten 19 lakkauttaminen ja siitä aiheutuvat tarkistukset johtosääntöihin Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti -selvitys ja 30 yhteistyösopimus Viherlaakson koulun ja lukion perusparannuksen ja 33 laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 8 Kehä I:n parantamisen käynnistäminen Keilaniemessä 38 Espoo Jyrki Kasvi puheenjohtaja

2 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 1 Valtuusto Sivu 2 / 41 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösehdotus Selostus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle valtuuston puheenjohtajan allekirjoittamalla valtuuston jäsenille, kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle sekä toimialojen johtajille toimitetulla ja ilmoitustaululla kuulutetulla kokouskutsulla, joka kuului seuraavasti: Liitteet A ja B

3 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 2 Valtuusto Sivu 3 / 41 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan SDP / Kok.

4 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 4 / / Vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (osittain pöydälle ) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh Valtuusto päättää vuoden 2016 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta Kokouksessa jätettyjen toivomusten käsittely jätetään pöydälle valtuuston kokoukseen

5 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 5 / / Kaupunginhallitus Vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh Pekka Heikkinen, puh Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto 1 merkitsee vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportin tiedoksi, 2 hyväksyy liitteen mukaiset tulostavoitteiden toteutumistiedot, 3 hyväksyy seuraavat määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset: 1 Yleishallinto (pl.112) Tuloarvion vähennys Määrärahan vähennys euroa euroa Sosiaali- ja terveystoimi 24 Vanhusten palvelut Tuloarvion lisäys Määrärahan vähennys Määrärahan siirto investoinneista käyttötalouteen Valmistus omaan käyttöön erien poisto (määrärahan vähennys ja tuloarvion vähennys) 25 Terveyspalvelut Tuloarvion lisäys Määrärahan lisäys HUS 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloarvion lisäys 29 Esikunta Tuloarvion vähennys Määrärahan vähennys euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa

6 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 6 / Investoinnit (aineettomat hyödykkeet) Eus ICT- määrärahan siirto vanhusten palveluihin Valmistus omaan käyttöön erän poisto euroa euroa Tekninen ja ympäristötoimi 45 Rakennuslautakunta Toimintakatteen korotus 46 Joukkoliikenne Määrärahan vähennys 49 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut Tuloarvion vähennys Tapiolan taseyksikkö Tuloarvion vähennys euroa euroa euroa euroa Palveluliiketoimi J03 Espoo tietotekniikka Toimintakatetavoitteen alentaminen J05 Kaupunkitieto Toimintakatetavoitteen korottaminen Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos Tilikauden tuloksen parannus Espoo Talouspalvelut -liikelaitos Tilikauden tuloksen parannus Espoo Catering -liikelaitos Tilikauden tuloksen parannus Investointiosa 92 Maa- alueet Tuloarvion lisäys Määrärahan lisäys Tilakeskuksen investoinnit 4037 Tapiolan koulu Määrärahan lisäys 6002 Leppävaaran uimahalli Määrärahan lisäys Omaisuuslaji, vanhat rakennukset Määrärahan lisäys Omaisuuslaji Osakkeet ja osuudet Määrärahan lisäys euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa

7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 7 / 41 Tapiolan taseyksikön investoinnit Tapiolan metroasema Määrärahan lisäys Liukuporras- ja hissirakennus Määrärahan lisäys Keilaniemen metroaseman kunnallistekniikka Määrärahan lisäys euroa euroa euroa Rahoitusosa 88 Talousarviolainat euroa 4 merkitsee tarkastuslautakunnan lausunnon kuukausiraportista tiedoksi. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti 2 Tulostavoitteiden toteutumistiedot Tarkastuslautakunnan lausunto Talousarvion ja tulostavoitteiden toteutumistiedot tuodaan valtuuston käsittelyyn lokakuun kuukausiraportissa, jotta ne ennätetään käsitellä tilikauden aikana eli ennen vuodenvaihdetta. Tilinpäätöksen ennakkotieto tuodaan valtuustolle tiedoksi helmikuussa Lokakuun kuukausiraportti Tuloslaskelmaa tarkasteltaessa on kaupungin talous toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Vuosikatteen ennustetaan olevan 146,2 milj. euroa ja tilikauden tuloksen 25,3 milj. euroa. Vuosikate ja tulos ovat n. 23 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Arvioitavissa on, että vuosikate ja tilikauden tulos paranevat vielä hieman nykyisestä ennusteesta. Huomioitavaa on kuitenkin se, että tulosta on parantanut edellisvuosien tapaan rahoitustuottojen ennakoitua parempi kertyminen. Varsinainen toimintakate (toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa, paljonko jää verovaroin katettavaksi toimintamenoista) on toteutumassa 4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Vaikka vuosikate- ja tulostavoite tullaan saavuttamaan, ovat ne silti n. 40 milj. euroa alle talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelman tavoitetason. Samanaikaisesti kaupungin investointiohjelma on suurempi kuin koskaan ja kuluvalle vuodelle esitetään investoinneille lisämäärärahaa. Tämä tarkoittaa yhä kasvavaa lainanoton tarvetta.

8 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 8 / 41 Talousarvioon merkitty 219 milj. euron lainavaltuus tullaan käyttämään loppuun marraskuun aikana ja 40 milj. euron rahastonpurku on toteutettu. Investointien lisämäärärahaesitysten kattamiseksi tullaan esittämään 50 milj. euron lisälainaa. Palvelutuotannossa on pystytty lisäämään tuottavuutta, mikä näkyy toimintakatteen toteutumisena alkuperäistä talousarviota parempana. Silti menojen kasvu suhteessa tulojen kasvuun on liian suurta, jonka takia tuottavuuden kasvuun ja uusien toimintatapojen käyttöönottoon tulee panostaa edelleenkin. Ulkoiset tulot jäävät yli 7 milj. euroa talousarviosta, sillä maanmyyntituloja kertyy lähes 12 milj. euroa alle talousarvion. Vastaavasti maksutulot ja avustukset ovat ylittymässä, mutta avustuksiin kohdistuu vastaavansuuruinen meno, jolloin nettovaikutus on nolla. Länsimetron rakentamisen yhteydessä on rakennettu kaupungille kuuluvaa kunnallistekniikkaa. Metroyhtiön teetättämiä töitä ei ole laskutettu vuosittain kaupungilta, vaan koko vuoden 2015 loppuun mennessä kertynyt osuus laskutetaan tänä vuonna. Ensimmäinen laskutuserä on maksettu ja tämän johdosta voimassa olevan taseyksikön talousarvion kunnallistekniikan määrärahat on käytetty. Valtuustolle esitetään 41,2 milj. euron investointien lisämäärärahaesitystä. Ulkoiset menot ovat kaupungin omassa tuotannossa pysyneet hyvin hallinnassa. Tuloslaskelman toimintamenoja ja valmistus omaan käyttöön -erää kasvattavat edellä mainitut Länsimetro Oy:n laskuttamat työt, jotka kirjautuvat investointeihin. Näin ollen tuloslaskelmassa vaikutus on nolla. Merkittävät muutokset konsernin palveluntuottajissa: - HUS:n ennusteen mukaan erikoissairaanhoito ylittyy 5,5 milj. eurolla, kun otetaan huomioon arvioitu 5,3 milj. euron tasauslaskutus. - HSL:n kuntaosuus toteutuu 7 milj. euroa ennakoitua pienempänä. Investointien kokonaismääräksi arvioidaan n. 375 milj. euroa. Verorahoitus Vuoden 2015 verorahoitus on arviolta 1 416,7 milj. euroa, josta verotulot ovat milj. euroa ja valtionosuudet 29,7 milj. euroa. Verorahoitus kasvaa edellisvuodesta vajaat 4 prosenttia. Verotuloja on tilitetty lokakuun loppuun mennessä yhteensä 1 226,7 milj. euroa, mikä on 39,2 milj. euroa (3,3 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnallisveroa on lokakuun loppuun mennessä kertynyt 1 056,3 milj. euroa, mikä on 15 milj. euroa (1,4 %) enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

9 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 9 / 41 Yhteisöveroa on tilitetty 117,7 milj. euroa, mikä on 12,6 milj. euroa (12 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteisöveroa on tilitetty ennakoitua enemmän. Kiinteistöveroa on tilitetty yhteensä 52,6 milj. euroa, mikä on 11,4 milj. euroa (27,9 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtionosuuksia saadaan jo saatujen päätösten perusteella 29,7 milj. euroa. Henkilöstö Henkilöstömäärä on kasvanut vuoden 2014 lokakuusta 71 henkilöllä. Lisääntynyt henkilöstömäärä on seurausta turvapaikanhakijoiden tilanteesta, pelastuslaitoksen uusista viroista ja toimista sekä varhaiskasvatuksen asiakasmäärien kasvusta. Alkuvuodesta 2015 henkilöstömäärä oli kuitenkin pienempi kuin 2014, joten henkilötyövuosien määrä jäänee tänä vuonna viimevuotista pienemmäksi. 2. Espoo-tarinan toteutuminen Espoo-strategiassa on vuodelle 2015 asetettu yhteensä 31 tulostavoitetta, joista 19 osalta saavutetaan asetettu tulos. 11 tulostavoitteen osalta tavoitteeseen ei täysin tulla pääsemään, vaikka tulokset niissäkin ovat olleet hyviä ja tavoitteesta on jääty vain hieman. Tulostavoitteiden tulokset näkyvät kaupungin vuosikate- ja tulostavoitteen toteutumisena sekä asiakkaiden tyytyväisyytenä palveluihin. Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että Espoo-tarina on toteutunut hyvin kuluvan vuoden osalta. Tulostavoitteiden tarkemmat toteutumistiedot ovat liitteessä. 3. Talousarvion muutosehdotukset Talousarvion toteutumista ja poikkeamia on selostettu kuukausiraportissa ja lyhyesti seuraavassa selostustekstissä. Yleishallinnon tuloarvion ja määrärahan muutostarve liittyy pääsääntöisesti suurten kaupunkien yhteisen 6Aika -hankkeen käyntiinlähdön hitaasta aikataulusta. Tälle vuodelle suunnitelluista kehittämistehtävistä merkittävä osa siirtyy tulevalle vuodelle. Yleishallinnon aineettomiin investointeihin on vuodelle 2015 varattu 2,5 milj. euroa kaupungin ERP -järjestelmän uusimiseen. Hankintapäätös uudesta järjestelmästä on tehty ja kustannuksia vuodelle 2015 kertyy arviolta 3,7 milj. euroa. Hankkeen katteeksi voidaan siirtää 1,2 milj. euroa palveluliiketoimeen tietotekniikkapalveluihin budjetoiduista keskitetyistä ictmäärärahoista, joita arvioidaan säästyvän tänä vuonna noin 2 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen terveyspalvelujen toimintakate on vajaat 5 milj. euroa talousarviota heikompi, mikä johtuu kokonaan erikoissairaanhoidon menoarvion ylityksestä. Muiden tuloyksiköiden talous

10 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 10 / 41 on toteutumassa yhteensä noin 7 milj. euroa paremmin kuin talousarvio, joten koko toimialan toimintakate on 2 milj. euroa parempi kuin talousarvio. Sivistystoimessa suomenkielinen perusopetus on saanut useita suurehkoja avustuksia OPH:lta ja OKM:ltä, kuten avustukset mm. POPraha, perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen, tasa-arvoraha sekä avustus toiminnan kehittämiseen. Talousarvion sitovuussäännösten perusteella silloin kun toimintaan saadaan merkittävää ulkopuolista rahoitusta, joka ei sisälly talousarvion tuloihin, voidaan kaupunginhallituksen päätöksellä korottaa menoja ulkopuolisia tuloja vastaavalla määrällä edellyttäen että tuloarviota korotetaan vastaavasti. Toimiala esittää, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan määrärahaa ja tuloarviota korotetaan 2,6 milj. euroa. Liikunta ja nuorisolautakunta esittää, että Leppävaaran uimahallin ensikertaista kalustamista varten siirretään investointiosaan ta-kohtaan 9538, Koneet ja kalusto, liikunta- ja nuorisopalvelut, euroa siirrettäväksi lautakunnan käyttötalousmäärärahasta Teknisen ja ympäristötoimen talousarvion toimintakate on ennusteen mukaan -58,9 milj. euroa eli 4,1 milj. euroa parempi kuin alkuperäinen talousarvio. Rakennuslautakunta, joka tämän vuoden alusta on toiminut nettositovana yksikkönä esittää, että sen toimintakatetavoitetta nostetaan alkuperäisen talousarvion eurosta euroon. Tulosparannus johtuu rakennuslupapäätösten arvioitua suuremmasta määrästä. Joukkoliikenteen matkustajamäärien kehitys on HSL-alueella ollut toistaiseksi ennakoitua suotuisampaa. Suotuisa talouskehitys vaikuttaa Espoon vuoden 2015 kuntaosuuteen siten, että määrärahaa ennustetaan käytettävän 7,5 milj. euroa talousarviota vähemmän. Muiden teknisten ja ympäristöpalvelujen ta-kohtaan kirjattavaa maanmyyntivoittotavoitetta ei todennäköisesti tulla saavuttamaan. Tuloennuste alittaa tulotavoitteen 4,3 milj. euroa. Tuloennusteeseen on laskettu jo toteutuneet ja sovitut kaupat. Tapiolan taseyksikön tulotavoite 26,6 milj. euroa ei tule toteutumaan. Maanmyyntivoittojen ennuste on 8,4 milj. euroa talousarviota pienempi. Ennusteeseen on laskettu toteutuneet ja sovitut kaupat. Vuokratuottoja ja maankäyttösopimustuottoja arvioidaan kertyvän 0,8 milj. euroa talousarviota enemmän. Palveluliiketoimen toimialan tulos on ennusteen mukaan 1,7 milj. euroa parempi kuin talousarvio. Investointiosan maanmyynnin tavoite, joka kertyy myytävien tonttien tasearvoista, ylittyy 3,3 milj. euroa. Tekninen toimiala esittää, että valtuusto korottaa ko. tuloarviota.

11 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 11 / 41 Maanhankinnassa on päästy neuvottelutulokseen muutamien isompien raakamaakauppojen osalta Vanha-Nuuksion ja Vanhakartanon alueilla. Asemakaava-alueiden toteuttamista on saatu edistettyä tavanomaista enemmän ja useita puisto- ym. yleisten alueiden kauppoja on neuvoteltu valmiiksi. Näiden kauppojen toteuttamiseksi maanhankintamäärärahaa tarvitaan lisää kuusi miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus päätti Vanhakartanon kaupasta edellyttäen, että valtuusto hyväksyy lisämäärärahan. Edellisten lisäksi kaupunki on neuvotellut rakennetun kiinteistön ostosta Kivenlahden teollisuusalueelta. Kaupasta tehdään erillinen päätösehdotus kaupunginhallitukselle Lokakuun kuukausiraporttiin sisältyy lisämäärärahaesitys 8,375 milj. euroa kaupan mahdollistamiseksi. Kaupunki ostaa Kivenlahden teollisuusalueelta Atoy Oy:ltä noin 4,5 hehtaarin suuruisen rakennetun kiinteistön, jossa sijaitsevat yhtiön toimitilat. Kauppahinta on 9,85 milj.euroa. Kaupan yhteydessä solmitaan toimitilan vuokrasopimus, jolla kaupunki vuokraa Atoy Oy:lle tilat viideksi vuodeksi euron pääomavuokralla. Kiinteistön ylläpitovastuu jää vuokralaiselle. Kiinteistö sijaitsee tulevan Kivenlahden metroaseman läheisyydessä, mikä tarjoaa mahdollisuudet sen kaavalliseen kehittämiseen. Kaupunki ei omista alueella juurikaan maata, joten kiinteistön hankinta on perusteltua tulevan maankäytön kannalta sekä siksi, että sijoitukselle saadaan hyvä tuotto siltä ajalta, kun kiinteistön nykyinen käyttö jatkuu. Kaupasta 8,375 milj. euroa on maanarvoa, loppu 1,475 milj. euroa on rakennuksen arvoa, joka maksetaan Tilakeskuksen investoinneista. Tilakeskus -liikelaitoksen investoinnit Investointihankkeelle 4037 Tapiolan koulu ja lukio, jonka kustannusarvio on 30,5 milj. euroa, on muutetussa talousarviossa budjetoitu vuodelle milj. euroa ja ennen vuotta 2015 on käytetty 7,5 milj. euroa. Vuoden 2015 toteutuneet investointimenot lokakuun loppuun mennessä olivat noin 12,1 milj. euroa. Hankkeen rakentaminen etenee tavanomaista nopeammin ja vuodelle 2015 arvioitu määräraha on jäämässä liian pieneksi, joten sitä esitetään korotettavaksi 2,4 milj. euroa. Kustannusarvion perusteella vastaava summa säästyy vuodelle 2016 varatusta määrärahasta. Investointihankkeelle 6002 Leppävaaran uimahalli, jonka kustannusarvio on 40,1 milj. euroa, on muutetussa talousarviossa budjetoitu vuodelle ,3 milj. euroa ja talousarviossa arvioitu menoja kertyvän vuonna 2016 noin 2,6 milj. euroa. Hankkeen rakentaminen on edennyt hyvin ja hanke otetaan vastaan jo vuoden 2015 aikana, jolloin suurin osa vuodelle 2016 arvioiduista menoista toteutuu vuoden 2015 aikana. Vuoden 2015 määrärahaa esitetään korotettavaksi 1,25 milj. euroa. Vastaava summa säästyy vuodelle 2016 varatusta määrärahasta. Kaupunki on ostamassa Kivenlahdesta rakennetun kiinteistön. Kiinteistön kauppahinnasta 1,475 milj. euroa kohdistuu rakennukseen ja loput maa-

12 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 12 / 41 alueeseen. Kiinteistökauppa edellyttää toteutuakseen määrärahaa rakennukselle, omaisuuslajille vanhat valmiit rakennukset. EVTEK-kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot ovat päättäneet, että kuntayhtymä puretaan ja purkautuminen tapahtuu lukien. Kaupunginvaltuusto hyväksyi purkuselvityksen ja purkamissopimuksen. Hyväksytyn purkuselvityksen perusteella kaupungille siirtyvä, Espoossa sijaitsevan rakennusomaisuuden arvo on noin 7 milj. euroa. Kaupungin vastaanottama rakennus aiheuttaa noin 7 milj. euron arvoisen kirjauksen investointien omaisuuslajille vanhat valmiit rakennukset. Kirjauksella ei ole kassavaikutusta. Kaupungin sisäiset siirrot Valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2015 todetaan, että Tilakeskus-liikelaitos huolehtii kaupungin toimitilojen ja rakennusten hankkimisesta ja toimii kuntalain mukaisena tilaaja- ja omistajatehtäviä hoitavana liikelaitoksena. Kaupungin linjauksen mukaan kaupungin rakennusten omistus - toteutustavasta riippumatta - tulisi olla Tilakeskusliikelaitoksella. Linjaus toteutuu varsin kattavasti, mutta Suurpellon taseyksiköllä on omistuksessaan Suurpellon päiväkoti. Rakennus on tarkoituksenmukaista siirtää Tilakeskus liikelaitokselle, koska tällöin rakennusomaisuus ja sen hallinta sekä vastuu ovat keskittyneet yhdelle toimijalle. Sisäisen siirron toteuttamiseksi Suurpellon taseyksikkö sijoittaa rakennuksen liikelaitokseen kirjanpitoarvostaan Siirto edellyttää 7,9 milj. euron määrärahaa omaisuuslajille vanhat valmiit rakennukset. Kirjauksella ei ole kassavaikutusta. Peruskaupungilla on omistuksessaan Kiinteistö Oy Espoon sairaalan, Espoon Elä ja Asu Oy:n ja Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen osakkeet. Suurpellon taseyksiköllä on omistuksessaan sijoitus Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen vapaaseen omaan pääomaan ja Asunto Oy Espoon Klariksentie 2 osakkeita (päiväkoti). Rakennusten ja toimitilojen osakeomistuksen ja sijoitusten selkeyttämiseksi ja yllä edellisessä kappaleessa mainittujen perustelujen takia on perusteltua siirtää peruskaupungin ja Suurpellon taseyksikön osakeomistukset ja sijoitukset liikelaitokselle. Peruskaupunki myy koko osakeomistuksensa Kiinteistö Oy Espoon sairaalassa, Espoon Elä ja Asu Oy:ssä ja Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksessa Tilakeskus-liikelaitokselle niiden kirjanpitoarvosta Tämä edellyttää 1,35 milj. euron määrärahaa omaisuuslajille osakkeet ja osuudet ja vastaavaa investointitulon lisäystä peruskaupungin osakkeisiin ja osuuksiin. Kirjauksella ei ole kassavaikutusta. Suurpellon taseyksikkö sijoittaa koko sijoituksensa Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksessa ja koko osakeomistuksensa Asunto Oy Espoon Klariksentie 2:ssa liikelaitokseen niiden kirjanpitoarvosta Tämä edellyttää 14,3 milj. euron määrärahaa omaisuuslajille osakkeet ja osuudet. Kirjauksella ei ole kassavaikutusta.

13 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 13 / 41 Tapiolan taseyksikön investoinnit Tapiolan ja Keilaniemen metroasemien rakentamisen yhteydessä on ollut tarkoituksenmukaista, että Länsimetro Oy suunnittelee ja rakentaa erikseen sovittuja osia, jotka lähtökohtaisesti kuuluivat Teknisen keskuksen tehtäviin. Tämä on ollut myös aikataulullisesti välttämätöntä. Länsimetro Oy on julkisena hankintayksikkönä kilpailuttanut kaikki työt. Tapiolan metroaseman suunnitelmat ovat muuttuneet voimakkaasti keskuksen kehittymisen johdosta. Metron käyttöönotto jo elokuussa 2016 edellyttää lisärakentamista, jolla turvataan matkustajien joustava siirtyminen liityntäbusseihin. Keilaniemen työt liittyvät pääosin Keilaniementien alikulkutunneleihin sekä asemahallin suojaverkotukseen. Rakennuskustannuksia on seurattu koko ajan ja urakkalaajuutta on sovitettu suunnitelmien tarkentuessa. Ratkaisujen nyt lopullisesti täsmennyttyä on ollut mahdollista määrittää Länsimetro Oy:n maksamat kustannukset, jotka konsernin sisäisessä tarkastelussa kuuluvat taseyksikölle. Osa kustannuksista on aiheutunut jo vuosina 2013 ja Tapiolan metroaseman laajentamiseen ja monipuolistamiseen liittyvät taseyksikön kustannettavaksi kuuluvat työt ovat yhteensä 33,5 milj. euroa, josta 30,375 milj.euroa esitetään vuoden 2015 määrärahalisäykseksi. Loppuosa on otettu huomioon vuoden 2016 talousarviossa Tapiolan metroaseman suunnitelmat ovat kehittyneet Länsimetron hankesuunnitelmaan sisältyneeseen suunnitelmaan verrattuna perusteellisesti. Tämä johtuu siitä, että Tapiolan keskuksen uudistamisratkaisut ovat muuttuneet radikaalisti. Alun perin Tapiolan keskuksen uudistaminen perustui olemassa olevien rakennusten kehittämiseen. Merkittävin muutos liittyi pysäköintikellareiden muuttamiseen liiketiloiksi. Merituulentie olisi pysynyt entisellä tasollaan. Merituulentien tuntumassa olevat ja 1980-luvulla rakennetut kiinteistöt todettiin kuitenkin teknisesti, toiminnallisesti ja esteettisesti niin huonoiksi, ettei niiden kehittäminen ollut perusteltua. Tonttitehokkuudet olivat kovin alhaisia, kun oltiin Espoon yhden tärkeimmän metroaseman vieressä. Tapiolan keskuksen viitesuunnitelma muotoutui Merituulentien tuntumassa vähitellen sellaiseksi, että pääosa rakennuksista puretaan ja tilalle rakennetaan uusia liike/asuinrakennuksia, joissa liiketilojen päälle tulee runsaasti asuntoja. Tonttitehokkuudet kasvoivat 2,5-3-kertaisiksi. Kokonaisuuden kannalta merkittävä muutos oli myös Merituulentien laskeminen kerrosta alemmaksi niin, että tasolle +7,8 muodostuu keskuksen yhdistävä uusi jalankulkutaso. Näihin uusiin ratkaisuihin perustui myös kaupungin ja LähiTapiola-ryhmän kesken kesäkuussa 2014 tehty toteutussopimus, jonka mukaiset työt ovat nyt käynnissä Tapiolassa. Tapiolan keskuksen radikaali kehittyminen aiheutti perusteellisen muutoksen Tapiolan metroaseman suunnitelmiin ja toteutukseen mm.

14 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 14 / 41 asemahallin korottaminen ja korkeusaseman laskeminen kahdeksalla metrillä. Näillä muutoksilla oli myös merkittäviä kustannusvaikutuksia. Merituulentien töissä tärkeimpiä ovat Merituulentien länsipään kaivu- ja louhintatyöt sekä rakennustekniset työt. Muilta osin Merituulentien työt sisältyvät LähiTapiola-hankkeeseen. Metron liukuporras- ja hissirakennus: Metroliikenne käynnistyy elokuussa Merituulentien bussiterminaali valmistuu vasta vuoden 2018 lopussa. Metron liukuportaat nousevat Merituulentielle tasolle noin +1,0, josta matkustajien pitäisi päästä nousemaan Länsituulenkujalle tasolle noin +12, josta pääsee edelleen Pohjantien tilapäisille bussipysäkeille. Merituulentien viereen Kiinteistö Oy Tapiolan Säästötammen tontin nurkkaan rakennetaan liukuporras- ja hissirakennus, jossa metromatkustajat pääsevät nousemaan liukuportailla ja hissillä metron liukuportailta Länsituulenkujalle. Kun KOy Säästötammi aikanaan uusitaan eli nykyinen rakennus puretaan ja tilalle tehdään nykyistä huomattavasti suurempi liike/asuinrakennus, liukuporras- ja hissirakennus voidaan integroida uuteen rakennukseen. Kiinteistöä koskevassa maankäyttösopimuksessa otetaan aikanaan huomioon liukuporras- ja hissirakennus. Rakennelman kustannusarvio on 8,5 milj. euroa, josta vuoden 2015 määrärahalisäykseksi esitetään 3,94 milj. euroa. Loppuosa sisältyy vuoden 2016 talousarvioon Keilaniemen metroaseman kunnallistekniikka: Keilaniemen metroasema rakennetaan Keilaniementien länsipuolelle Keilaniementien ja Kehä I:n väliselle alueelle, johon on myös tarkoitus rakentaa neljä asuintornia ja niiden jalustaan noin 1000 autopaikan pysäköintilaitos. Keilaniemen toimitilat ovat pääosin Keilaniementien itäpuolella niin, että pääosa metron käyttäjistä joutuu Keilaniemessä asioidessaan ylittämään Keilaniementien. Keilaniementie on alueen ainoa läpimenevä katu. Sillä on ajoittain hyvin vilkas liikenne. Keilaniemen metroasemalle rakennetaan kaksi sisäänkäyntiä: pohjoinen ja eteläinen. Kummassakin sisäänkäynnissä lippuhalli tulee maanpinnan alapuolelle. Lippuhallista on mahdollisuus ohjata jalankulkijat Keilaniementien ali tien itäpuolelle. Asemakaavassa on varaukset metroasemalta Keilaniementien ali johtavalle jalankulkutunnelille sekä aseman pohjois- että eteläpäässä. Metroaseman suunnitelmissa oli varauduttu Keilaniementien alittaviin jalankulkutunneleiden toteuttamiseen tarvittaessa myöhemmin. Keilaniementie rakennetaan metroaseman kohdalla kokonaan uudestaan. Tien kohdalle tuli metroaseman rakentamisen edellyttämiä kaivantoja ja myös metroaseman tiloja ja rakenteita. Tien kunnallistekniikka (vesi, viemärit, sähkö, kaukolämpö, operaattoreiden kaapelit) oli rakennustöiden vuoksi uusittava ja linjattava osin uuteen paikkaan. Kadun kaikki muutkin rakenteet uusitaan.

15 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 15 / 41 Päätöshistoria Keilaniementien uudistaminen on niin mittava rakennustyö ja tien alueella on niin runsaasti kunnallistekniikkaa, että jalankulkutunneleiden rakentaminen myöhemmin Keilaniementien ali olisi ollut kallista ja epätarkoituksenmukaista. Metron palvelutason ja houkuttelevuuden kannalta Keilaniementien alittavat jalankulkutunnelit ovat hyvä ratkaisu. Se, että lähes kaikki metrolla Keilaniemeen tulevat joutuisivat mennen tullen ylittämään vilkasliikenteisen pääkadun, olisi liikenneturvallisuuden kannalta huono tilanne. Keilaniemen metroaseman käyttäjämäärä tulee kasvamaan, koska Keilaniemeen rakennetaan tulevaisuudessa vielä lisää toimitiloja ja lisäksi tavoitteena on, että Keilaniemen ranta-alueelle saataisiin laajemminkin ihmisiä houkuttelevia toimintoja. Keilaniemen alueen kehittämisen ja joukkoliikenteen hyvän palvelutason kannalta jalankulkutunnelit metroasemalta Keilaniementien ali oli perusteltua rakentaa samassa yhteydessä Keilaniementien uudistamisen ja metroaseman rakentamisen kanssa niin, että jalankulkutunnelit voitaisiin ottaa käyttöön samaan aikaan metroaseman kanssa. Jalankulkutunnelit eivät sisältyneet metron hankesuunnitelmaan eivätkä hyväksyttyyn kustannusarvioon. Niiden kustannusarvio on 4,3 Milj. euroa Asemahallin suojaverkotuksella luotiin edellytykset ympäristön rakentamiselle. Suojaverkotuksella eliminoidaan mahdollisuus, että asemahallin katosta irtoaisi lohkareita ympäristön tulevien louhintatöiden johdosta. Suojaverkotus ei sisältynyt metron hankesuunnitelmaan ja sen kustannusarvio on noin 2 milj. euroa. Rahoitusosa Kaupunginhallitus Edellä esitettyjen sekä tänä vuonna aiemmin päätettyjen investointimäärärahojen lisäysten rahoituksen hoitamiseksi talousarviolainojen ottovaltuutta esitetään lisättäväksi 50 milj. euroa. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavat määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset: 31 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Määrärahan ja tuloarvion lisäys 38 Liikunta- ja nuorisolautakunta Määrärahan siirto investointiosaan Ta-kohdalle 9538 Koneet ja kalusto 91J Palveluliiketoimen toimiala Määrärahan siirto Palveluliiketoimen aineettomista investoinneista kohdasta 91J yleishallinnon euroa euroa euroa

16 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 16 / 41 aineettomiin investointeihin kohtaan 911 Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 merkitsee vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportin tiedoksi, 2 hyväksyy liitteen mukaiset tulostavoitteiden toteutumistiedot, 3 hyväksyy seuraavat määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset: 1 Yleishallinto (pl.112) Tuloarvion vähennys Määrärahan vähennys euroa euroa Sosiaali- ja terveystoimi 24 Vanhusten palvelut Tuloarvion lisäys Määrärahan vähennys Määrärahan siirto investoinneista käyttötalouteen Valmistus omaan käyttöön erien poisto (määrärahan vähennys ja tuloarvion vähennys) 25 Terveyspalvelut Tuloarvion lisäys Määrärahan lisäys HUS 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloarvion lisäys 29 Esikunta Tuloarvion vähennys Määrärahan vähennys 912 Investoinnit (aineettomat hyödykkeet) Eus ICT- määrärahan siirto vanhusten palveluihin Valmistus omaan käyttöön erän poisto euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Tekninen ja ympäristötoimi 47 Rakennuslautakunta Toimintakatteen korotus 48 Joukkoliikenne Määrärahan vähennys euroa euroa 50 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut

17 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 17 / 41 Tuloarvion vähennys Tapiolan taseyksikkö Tuloarvion vähennys euroa euroa Palveluliiketoimi J03 Espoo tietotekniikka Toimintakatetavoitteen alentaminen J05 Kaupunkitieto Toimintakatetavoitteen korottaminen Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos Tilikauden tuloksen parannus Espoo Talouspalvelut -liikelaitos Tilikauden tuloksen parannus Espoo Catering -liikelaitos Tilikauden tuloksen parannus Investointiosa 92 Maa- alueet Tuloarvion lisäys Määrärahan lisäys Tilakeskuksen investoinnit 4037 Tapiolan koulu Määrärahan lisäys 6002 Leppävaaran uimahalli Määrärahan lisäys Omaisuuslaji, vanhat rakennukset Määrärahan lisäys Omaisuuslaji Osakkeet ja osuudet Määrärahan lisäys Tapiolan taseyksikön investoinnit Tapiolan metroasema Määrärahan lisäys Liukuporras- ja hissirakennus Määrärahan lisäys Keilaniemen metroaseman kunnallistekniikka Määrärahan lisäys euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Rahoitusosa 88 Talousarviolainat euroa 4 merkitsee tarkastuslautakunnan lausunnon kuukausiraportista tiedoksi.

18 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 18 / 41 Käsittely Kaupunginjohtajan estyneenä ollessa asian esitteli perusturvajohtaja Juha Metso. Ari Konttas ja Jyrki Kasvi poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 5-kohta). Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

19 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 19 / / Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Palveluliiketoimen toimialan ja sen liikelaitosten lakkauttaminen ja siitä aiheutuvat tarkistukset johtosääntöihin Valmistelijat / lisätiedot: Riitta-Liisa Kammonen, puh Eva Elston-Hämäläinen, puh Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto 1 tarkistaa seuraavia johtosääntöjä liitteiden mukaisesti siten, että ne tulevat voimaan : - Espoon kaupunginhallituksen johtosääntö - Espoon kaupungin konsernihallinnon johtosääntö - Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien johtosääntö - Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen toimialan johtosääntö - Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosääntö - Espoon kaupungin hallintosääntö - Espoon kaupungin henkilöstösääntö - Espoon kaupungin hankintasääntö 2 kumoaa Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtosäännön alkaen, 3 tarkistaa Espoon kaupungin taloussäännön 4 4 momentin ja 8 :n 4-6 momentit kuulumaan seuraavasti: 4 4 mom. Liiketoimintajohtaja hyväksyy konsernipalvelujen tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat. 8 4 mom. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja hyväksyy kaupunginjohtajan menot.

20 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 20 / 41 5 mom. Kaupunginjohtaja hyväksyy toimialajohtajien menot. 6 mom. Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat määräävät toimialoillaan muiden menojen hyväksyjät. 4 lakkauttaa seuraavat palveluliiketoimen liikelaitokset siten, että niiden toiminta päättyy : - Espoo Logistiikka -liikelaitos - Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos - Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos - Espoo Talouspalvelut -liikelaitos - Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos - Espoo Catering -liikelaitos 5 päättää, että edellä kohdassa 4 mainittujen kaupunkiin yhdistyvien liikelaitosten taseet yhdistellään kaupungin taseeseen rivi riviltä sisäiset erät eliminoiden, 6 päättää, että kaupunginhallitus toimii palveluliikelaitosten johtokuntana alkaen siihen saakka, kunnes palveluliiketoimen liikelaitosten vuoden 2015 tilinpäätökset on hyväksytty. Liite Oheismateriaali Selostus 3 Espoon kaupunginhallituksen johtosääntö, muutosehdotus 4 Espoon kaupungin konsernihallinnon johtosääntö, muutosehdotus 5 Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien johtosääntö, muutosehdotus 6 Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen toimialan johtosääntö, muutosehdotus 7 Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosääntö, muutosehdotus 8 Espoon kaupungin hallintosääntö, muutosehdotus 9 Espoon kaupungin henkilöstösääntö, muutosehdotus 10 Espoon kaupungin hankintasääntö, muutosehdotus - Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtosääntö - Espoon kaupungin taloussääntö Valtuusto päätti kehottaa jatkamaan kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden uudelleenorganisoinnin valmistelua seuraavien linjausten mukaisesti: - kaupungin tilojen ja niiden hoidon omistaja-, tilaaja- ja tuottajatehtävät yhdistetään yhteen ja samaan organisaatioon ja kaupunkitekniikan

21 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 21 / 41 ylläpidon ja rakentamisen omistaja-, tilaaja- ja tuottajatehtävät yhdistetään yhteen ja samaan organisaatioon valmistelussa olleen peruskaupunki-vaihtoehdon pohjalta, - toimivilta kilpailluilta markkinoilta hankittavan työn määrää kasvatetaan sekä kiinteistöpalveluissa että kaupunkitekniikassa, silloin kun se parantaa laatua, pienentää kustannuksia ja on muutenkin tarkoituksenmukaista. Kilpailutukset määritellään siten, että myös pkyritysten osallistuminen on mahdollista. Kaupunginhallitus hyväksyi linjaukset siirtymiselle omistajatilaaja-tuottaja -toimintamallista uuteen toiminta- ja johtamismalliin seuraavasti: - Kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan jaosta tuotanto- ja tilaajayksiköihin luovutaan alkaen. Espoo Kaupunkitekniikka - liikelaitos ja tekninen keskus yhdistyvät sekä Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitos ja Tilakeskus-liikelaitos yhdistyvät ja molemmat uudet toiminnot sijoittuvat teknisen ja ympäristötoimen toimialalle. Uuteen organisaatioon ei muodostu jatkossa sisäistä tilaaja-tuottaja - toimintamallia. - Palveluliiketoimen toimialan ja konserniesikunnan toimintojen yhdistämisen valmistelu käynnistetään siten, että uuteen organisaatioon siirrytään alkaen. Kaupunginjohtaja asetti valmistelua varten kaksi työryhmää, joista toisen tehtävänä on valmistella kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotantoja tilaajayksiköiden uudelleenorganisointia ja toimivien markkinoiden hyödyntämistä ja toisen tehtävänä valmistella toimialarakenteen muutos ja johtosääntömuutokset. Työryhmien puheenjohtajana on kaupunginjohtaja ja työryhmissä on henkilöstön edustajat. Tällä päätösehdotuksella on tarkoitus panna toimeen valtuuston ja kaupunginhallituksen edellä mainittuja päätöksiä ja tehdä vain palveluliiketoimen toimialan ja sen liikelaitosten lakkauttamisesta aiheutuvia sekä pienehköjä, teknisluonteisia tarkistuksia johtosääntöihin. Kaupunginhallitus päätti luottamushenkilöorganisaation arvioinnista ja kehittämisestä ja nimesi työtä varten johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on valmistella ja toteuttaa valtuustoryhmiä ja kaupunginhallitusta osallistava prosessi, valmistella ehdotukset luottamushenkilöorganisaation kehittämiseksi ja keskeisten luottamushenkilöiden toimintaedellytysten parantamiseksi sekä tuoda ehdotukset (johtosäännöt) valtuuston päätettäväksi syksyllä Myös uusi kuntalaki aiheuttaa tarkistuksia johtosääntöihin. Nämä johtosääntötarkistukset tuodaan valtuuston päätettäväksi viimeistään keväällä 2017.

22 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 22 / 41 Konsernihallinnon johtosääntö Palveluliiketoimen toimialan liikelaitokset lukuun ottamatta Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitosta lakkautetaan ja muutetaan nettobudjetoiduiksi tulosyksiköiksi. Näistä sekä kaupunkitiedon tulosyksiköstä, Espoo Tietotekniikka -tulosyksiköstä ja hallinto- ja kehittämisyksiköstä koostuva kokonaisuus siirtyy konsernihallintoon muodostuvaan konsernipalveluihin. Espoon talouspalvelut -liikelaitoksessa tällä hetkellä olevat hankintapalvelut irrotetaan talouspalveluista ja siirretään uuteen konsernipalveluihin perustettavaan Hankintakeskukseen. Hankintakeskus vastaa myös ateriapalvelujen järjestämisestä. Kaupunkitiedon tulosyksiköstä tutkimus ja tietotuotanto siirtyvät konserniesikuntaan. Espoo Catering -liikelaitos lakkautetaan sen muuttuessa osakeyhtiöksi. Kaupunginhallitus päättää erikseen liikelaitoksen liiketoiminnan siirtymisestä osakeyhtiölle. Konsernipalvelujen johtajana on liiketoimintajohtaja ja hän määrää toimintaohjeella konsernipalvelujen tarkemmasta organisaatiorakenteesta, tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään mm. kaupunginhallituksen johtosäännössä. Liiketoimintajohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta siirretään konsernihallinnon johtosääntöön. Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginhallituksen johtosäännöstä poistetaan määräykset neljännestä toimialasta. Tilakeskus-liikelaitoksen nimi muuttuu Tilapalvelutliikelaitokseksi ja näin myös liikelaitoksen johtokunnan nimi muuttuu Tilapalvelut-liikelaitoksen johtokunnaksi. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto toimii edelleen johtokuntana. Johtokunnan tehtäviä täydennetään palveluliiketoimesta tullein toiminnoin. Esittelyä koskevaa pykälää tarkistetaan siten, että liiketoimintajohtaja esittelee kaupunginhallitukselle konsernipalveluja koskevat asiat. Liiketoimintajohtaja lisätään myös konsernijohtoon. Tila- ja asuntojaoston tehtävänä on päättää rakennusten ja huoneistojen vuokraamisesta kymmentä vuotta pidemmäksi ajaksi. Toimivaltaan esitetään lisättäväksi selventävä ehto, jonka mukaan asuntopäällikkö päättää asuntojen vuokraamisesta kymmentä vuotta pidemmäksi ajaksi. Toimialajohtajille esitetään oikeutta siirtää toimivaltaansa päättää toimialansa irtaimen omaisuuden luovuttamisesta, jos omaisuuden käypä arvo ei ylitä miljoonaa euroa, koska esim. teknisen toimen johtajan on tarpeen delegoida Tilapalvelut-liikelaitoksen viranhaltijalle erinäisiä pienehköjä irtaimen omaisuuden luovutuksia. Tällaisia ovat mm. Tilapalvelut-liikelaitoksen palvelutuotannossa käytettävä irtaimisto (esim.

23 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 23 / 41 työkoneet) tai rakennuksiin liittyvä irtaimisto (rakennuksen käytöstä poistetut laitteistot). Teknisen ja ympäristötoimen toimialan johtosääntö Tulosyksiköiden nimistä tekninen keskus muutetaan kaupunkitekniikan keskukseksi ja Tilakeskus-liikelaitos Tilapalvelut-liikelaitokseksi. Näiden tulosyksiköiden tehtäviä täydennetään Espoo-Kiinteistöpalvelut- ja Espoo Kaupunkitekniiikka -liikelaitoksista tullein tehtävin. Kaupunkitekniikan keskuksen tehtäviä on järjestetty uudelleen ja se on aiheuttanut pieniä täsmennyksiä viranhaltijoiden toimivaltoihin. Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtajalta esitetään siirrettäväksi toimivaltaa alaiselleen toimitilapäällikölle vuokrata rakennukset, toimitilat ja toimitilojen yhteydessä olevat muut huoneistot kuin asunnot, kun vuokraaika on enintään kymmenen vuotta sekä päättää kaupungin omistamien toimitilojen ja muiden rakennusten käyttämisestä ja käyttölupien myöntämisestä. Asuntopäällikön toimivallasta poistetaan päätösvalta korkotukilainojen hyväksymisestä sekä asuntolainojen ehtojen ja vakuusjärjestelyiden muuttamisesta, koska kyseisiä lainoja ei enää hyväksytä ja päätösvalta muilta osin on siirtynyt talouspalveluille. Rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoista lupakäsittelijäksi esitetään lisättäväksi rakenneinsinöörit sisäiseen tehtävänjakoon suunnitellun muutoksen vuoksi. Tulosyksiköiden johtajien nimikkeet ja kolme muuta virkanimikettä muutetaan. Vuokra-asuntotoimiston toimistopäällikön toimivallassa olleet tehtävät siirtyvät asuntopäällikön tehtäviksi, koska vuokra-asuntotoimisto on lakkautettu. Lisäksi tehdään useita teknisluonteisia muutoksia, joissa korjataan viittaus vanhentuneeseen lakiin tai lain pykälään vastaamaan nykyisen lainsäädännön mukaista tilannetta ja paikoin täsmennetään johtosäännön sanamuotoja. Muut johtosääntötarkistukset Teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien johtosääntöä tarkistetaan teknisen lautakunnan tehtävien osalta vastaamaan palveluliiketoimesta tulleita toimintoja. Samalla päivitetään lakiviittaukset vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä. Selvyyden vuoksi lisätään mainita siitä, että ympäristölautakunta käyttää luonnossuojelulain 57 :ssä tarkoitettua kunnan vireillepano-oikeutta kyseisen lain vastaisen teon poistamiseksi tai korjaamiseksi. Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännöstä poistetaan määräykset palveluliikelaitosten johtokunnasta. Samalla johtosäännön nimi muuttuu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtosäännöksi. Esittelyä koskevaa määräystä täsmennetään liiketoimintajohtajan osalta, koska johtokunta toimii usean kunnan pelastustoimen toimielimenä. Samalla esitetään, että kaupunginhallitus toimisi palveluliikelaitosten johtokuntana

24 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 24 / alkaen siihen saakka, kunnes palveluliiketoimen liikelaitosten vuoden 2015 tilinpäätökset on hyväksytty. Hallintosääntöön lisätään määräys, että liiketoimintajohtaja voi käyttää otto-oikeutta konsernipalvelujen osalta. Lisäksi hallintosääntöön tehdään muutamia pieniä tarkistuksia läsnäoloa sekä asiakirjan antamista koskeviin pykäliin. Henkilöstösääntöä tarkistetaan siten, että liiketoimintajohtaja päättää konsernipalvelujen osalta samoin, kuin toimialajohtajat. Lisäksi henkilöstösäännön 21 ja 22 :iin tehdään pieniä täsmennyksiä. Myös luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja koskevaan 25 :ään tehdään selventäviä tarkistuksia. Hankintasäännön määritelmiä täsmennetään, lisätään liiketoimintajohtajalle hankintavaltuus konsernipalvelujen osalta ja poistetaan toimivalta rakennusurakoita koskevissa hankinnoissa. Lisäksi hankintasäännöstä poistetaan tarpeeton päätöksen täytäntöönpanoa koskeva määräys. Taloussääntöä tarkistetaan käyttösuunnitelmien hyväksymisen osalta ja sen terminologiaa muutetaan vastaamaan hankintasäännön muuttuneita määritelmiä. Päätöshistoria Kaupunginhallitus Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 tarkistaa seuraavia johtosääntöjä liitteiden mukaisesti siten, että ne tulevat voimaan : - Espoon kaupunginhallituksen johtosääntö - Espoon kaupungin konsernihallinnon johtosääntö - Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien johtosääntö - Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen toimialan johtosääntö - Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosääntö - Espoon kaupungin hallintosääntö - Espoon kaupungin henkilöstösääntö - Espoon kaupungin hankintasääntö 2 kumoaa Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtosäännön alkaen,

25 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 25 / 41 3 tarkistaa Espoon kaupungin taloussäännön 4 4 momentin ja 8 :n 4-6 momentit kuulumaan seuraavasti: 4 4 mom. Liiketoimintajohtaja hyväksyy konsernipalvelujen tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat. 8 4 mom. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja hyväksyy kaupunginjohtajan menot. 5 mom. Kaupunginjohtaja hyväksyy toimialajohtajien menot. 6 mom. Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat määräävät toimialoillaan muiden menojen hyväksyjät. 4 lakkauttaa seuraavat palveluliiketoimen liikelaitokset siten, että niiden toiminta päättyy : - Espoo Logistiikka -liikelaitos - Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos - Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos - Espoo Talouspalvelut -liikelaitos - Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos - Espoo Catering -liikelaitos 5 päättää, että edellä kohdassa 4 mainittujen kaupunkiin yhdistyvien liikelaitosten taseet yhdistellään kaupungin taseeseen rivi riviltä sisäiset erät eliminoiden, 6 päättää, että kaupunginhallitus toimii palveluliikelaitosten johtokuntana alkaen siihen saakka, kunnes palveluliiketoimen liikelaitosten vuoden 2015 tilinpäätökset on hyväksytty. Käsittely Kaupunginjohtajan estyneenä ollessa asian esitteli perusturvajohtaja Juha Metso. Elo Sistosen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 26 / 41 Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus jätti asian yksimielisesti pöydälle. Kaupunginhallitus Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 tarkistaa seuraavia johtosääntöjä liitteiden mukaisesti siten, että ne tulevat voimaan : - Espoon kaupunginhallituksen johtosääntö - Espoon kaupungin konsernihallinnon johtosääntö - Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien johtosääntö - Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen toimialan johtosääntö - Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosääntö - Espoon kaupungin hallintosääntö - Espoon kaupungin henkilöstösääntö - Espoon kaupungin hankintasääntö 2 kumoaa Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtosäännön alkaen, 3 tarkistaa Espoon kaupungin taloussäännön 4 4 momentin ja 8 :n 4-6 momentit kuulumaan seuraavasti: 4 4 mom. Liiketoimintajohtaja hyväksyy konsernipalvelujen tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat. 8 4 mom. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja hyväksyy kaupunginjohtajan menot. 5 mom. Kaupunginjohtaja hyväksyy toimialajohtajien menot. 6 mom. Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat määräävät toimialoillaan muiden menojen hyväksyjät. 4 lakkauttaa seuraavat palveluliiketoimen liikelaitokset siten, että niiden toiminta päättyy :

27 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 27 / 41 - Espoo Logistiikka -liikelaitos - Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos - Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos - Espoo Talouspalvelut -liikelaitos - Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos - Espoo Catering -liikelaitos 5 päättää, että edellä kohdassa 4 mainittujen kaupunkiin yhdistyvien liikelaitosten taseet yhdistellään kaupungin taseeseen rivi riviltä sisäiset erät eliminoiden, 6 päättää, että kaupunginhallitus toimii palveluliikelaitosten johtokuntana alkaen siihen saakka, kunnes palveluliiketoimen liikelaitosten vuoden 2015 tilinpäätökset on hyväksytty. Käsittely Elo Hyrkön kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että johtosääntöjen laajempi tarkastelu ja tarvittavat muutokset valmistellaan päätettäväksi luottamushenkilöorganisaatiouudistuksen yhteydessä syksyllä Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän pohjaesitys hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Elon lisäysesitys hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 tarkistaa seuraavia johtosääntöjä liitteiden mukaisesti siten, että ne tulevat voimaan : - Espoon kaupunginhallituksen johtosääntö - Espoon kaupungin konsernihallinnon johtosääntö - Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien johtosääntö - Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen toimialan johtosääntö - Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosääntö - Espoon kaupungin hallintosääntö - Espoon kaupungin henkilöstösääntö - Espoon kaupungin hankintasääntö

28 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 28 / 41 2 kumoaa Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtosäännön alkaen, 3 tarkistaa Espoon kaupungin taloussäännön 4 4 momentin ja 8 :n 4-6 momentit kuulumaan seuraavasti: 4 4 mom. Liiketoimintajohtaja hyväksyy konsernipalvelujen tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat. 8 4 mom. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja hyväksyy kaupunginjohtajan menot. 5 mom. Kaupunginjohtaja hyväksyy toimialajohtajien menot. 6 mom. Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat määräävät toimialoillaan muiden menojen hyväksyjät. 4 lakkauttaa seuraavat palveluliiketoimen liikelaitokset siten, että niiden toiminta päättyy : - Espoo Logistiikka -liikelaitos - Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos - Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos - Espoo Talouspalvelut -liikelaitos - Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos - Espoo Catering -liikelaitos 5 päättää, että edellä kohdassa 4 mainittujen kaupunkiin yhdistyvien liikelaitosten taseet yhdistellään kaupungin taseeseen rivi riviltä sisäiset erät eliminoiden, 6 päättää, että kaupunginhallitus toimii palveluliikelaitosten johtokuntana alkaen siihen saakka, kunnes palveluliiketoimen liikelaitosten vuoden 2015 tilinpäätökset on hyväksytty.

29 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 29 / 41 Tiedoksi Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että johtosääntöjen laajempi tarkastelu ja tarvittavat muutokset valmistellaan päätettäväksi luottamushenkilöorganisaatiouudistuksen yhteydessä syksyllä 2016.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 324 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2015 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 22.01.2015 torstai klo 9:05-11:55 Paikka Scandic Plaza Hotel, Turku Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.11.2015 Sivu 1 / 59. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 30.11.2015 Sivu 1 / 59. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 30.11.2015 Sivu 1 / 59 Kokoustiedot Aika 30.11.2015 maanantai klo 12:02-13:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 113 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirja 25.2.2013 - Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.11.2014 keskiviikko klo 16:00-19:55 Tauko klo 18.40-18.45 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilinpäätös

Vuoden 2015 tilinpäätös Vuoden 215 tilinpäätös Konserniesikunta, Strategia ja talous, Konserniohjaus Toimintaympäristö Väestökasvu yli 4 2 henkilöä (1,6 %), Asukasluku 215/216 oli. 269 82 Taloudellinen toimintaympäristö haasteellinen

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 torstai klo 16:00-19:35 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 85 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 70 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 25.02.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 25.02.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (5) 221 V Eräiden vuonna 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen HEL 2013-002020 T 02 02 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 2905/00.01.00/2012 80 19.11.2012 80 Lausunto Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutosehdotuksista Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 65 Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) hyötytavoitteiden ja linjausten hyväksyminen sekä talousarvion tarkistus (Kv-asia) Valmistelijat

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 13 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 33 / 21.12.2011

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 349. Kaupunginhallitus 23.11.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 349. Kaupunginhallitus 23.11.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 23.11.2015 Sivu 1 / 1 349 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirja 9.11.2015 - Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Kehysesitys 2016-18 Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Taloussuunnitelman ja arvion valmisteluprosessista Kehyspäätöksen tekovaiheessa paljon asioita auki Valtion valmisteluaikataulu myöhentynyt; hallituksen

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1370/02.07.00/2015 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 5.0.0 Sivu / 84/0.05.05/0 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 8..0 06 Suurpellon markkinointi Oy:n osakkeiden ostaminen Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Vikkula, puh. (09) 86 8709

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen muuttaminen ja näihin liittyvät järjestelyt

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 97 Ympäristölautakunnan seurantaraportti 10/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. (09) 816 24830 Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Nimi ja tehtävät Vakka-Suomen Vesi LIIKELAITOS on KUNTALAIN MUKAINEN Uudenkaupungin

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 2936/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 251 27.8.2012 125 Valtuustokysymys Espoo Cateringin perimistä maksuista Valmistelijat / lisätiedot: Ahola Minna, puh. (09) 816 22270

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Kaupunginhallitus 04.03.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Kaupunginhallitus 04.03.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.03.2013 Sivu 1 / 1 95 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 6 / 11.2.2013 (787/2013-1)

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 297. Kaupunginhallitus 15.10.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 297. Kaupunginhallitus 15.10.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.10.2012 Sivu 1 / 1 2952/02.02.00/2011 296 Määrärahan siirtoja vuoden 2012 talousarvioon Valmistelijat / lisätiedot: Tuppurainen Anja, puh. (09) 816 22621 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA

LAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunnan lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 25.11.2013 kokouksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 200. Kaupunginhallitus 01.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 200. Kaupunginhallitus 01.06.2015 Sivu 1 / 1 0.06.05 Sivu / 030/0.05.05/05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 5 8.5.05 9 5.5.05 00 Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakkeen osto (Pöydälle 5.5.05) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin salkutusjärjestelmä on seuraavanlainen:

Lappeenrannan kaupungin salkutusjärjestelmä on seuraavanlainen: Tekninen lautakunta 382 12.11.2014 Puiteohjelman 2015-2028 päivitys 1283/02.02.00.00/2013 TEKLA 382 Valmistelija/lisätiedot Tilakeskuksen johtaja Ilpo Koponen puh. 0400 659 338 ilpo.koponen@lappeenranta.fi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 0.06.06 Sivu / 68/06 0.05.05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 7 5..06 Kaupunginhallitus 59 8..06 5 Kiinteistö Oy Ankkurin osakkeiden myyntiä koskevan päätöksen tarkistaminen Valmistelijat

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 299 19.10.2015. 299 Asianro 6862/02.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 299 19.10.2015. 299 Asianro 6862/02.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 1 (1) 299 Asianro 6862/02.02.00/2015 Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 65. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 65. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 65 Kokoustiedot Aika 24.08.2015 maanantai klo 15:30-18:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Valtuusto 23.05.2016 Sivu 1 / 43

Valtuusto 23.05.2016 Sivu 1 / 43 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 23.05.2016 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 23.05.2016 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) 12.06.2013 Sivu 1 / 1 2299/12.01.01/2013 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Valtuusto 19.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Valtuusto 19.03.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 19.03.2012 Sivu 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Kaupunginhallitus 58 5.3.2012 32 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen :n 16 025 000 euron lainoille Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 12.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2015 TA 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 3 479 15 478 3 601 23,3 122 3,4 Kulut -1 435-7 581-1 628 21,5-193

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 3790/02.05.05/2012 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 59 10.9.2012 265 Spinno-Seed Oy:n omistuksesta luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Hindsberg-Karkola Viktoria,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 2712/02.07.00/2014 124 Niittykummun metrokeskuksen pysäköintiyhtiön perustaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot