Kirkkoneuvosto Sivu 163

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto Sivu 163"

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen Hannu Mustonen Kauko Nuutinen Veijo Tossavainen, paikalla 9-24 Veikko Räsänen Kaisa Parviainen Tuovi Mutanen Toini Sormunen, varajäsen /9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Jorma Hiltunen, kirkkovaltuuston varapj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-24 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Iris Leppänen Aika ja paikka Polvijärvellä / 2008 Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Toini Sormunen Kaisa Parviainen Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Talouspäällikkö Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

2 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Aluksi laulettiin virsi, jonka jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Toini Sormusen ja Kaisa Parviaisen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

3 Kirkkoneuvosto RIVITALON ASUINHUONEISTO N:O 1:N VUOKRAAMINEN Rivitalosta vapautuu marraskuun puolessavälissä asuinhuoneisto, joka on ilmoitettu vuokrattavaksi paikallislehdessä julkaistulla ilmoituksella. Kirkkoneuvosto toteaa kokouspäivään mennessä saapuneet hakemukset ja päättää asunnon vuokraamisesta. Talouspäällikkö jakoi kokouksen osanottajille yhteenvedon asuntoa hakeneista. Hakemuksia oli kokouspäivään mennessä saapunut yhteensä 4 kpl. Rivitalosta vapautuva asuinhuoneisto päätettiin vuokrata Salme Martikaiselle. Siltä varalta, että valittu kieltäytyisi tekemästä vuokrasopimusta, valittiin varalle Seija Kotila.

4 Kirkkoneuvosto MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN OSUUSKUNTA IDÄN MAIDOLLE Kirkko- Alun perin Joensuun Ympäristön Osuusmeijerin ja seurakunnan kesken v. neuvosto 1979 tehty maanvuokrasopimus on päättymässä Vuokrasopimus on nykyään Idän Maito nimisen osuuskunnan hallussa, jolle se on siirtynyt yhtiöjärjestelyjen seurauksena. Idän Maito anoo seurakunnalta maa-alueen vuokraamista edelleen lukien kymmeneksi (10) vuodeksi. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Osuuskunta Idän Maidolle vuokrataan Haavikontien ja Korjaamotien kulmauksessa oleva entisen myllyn tontti edelleen kymmeneksi vuodeksi lukien pääosin seuraavin ehdoin: - aluetta saa käyttää rakennuskaavan salliman liike-, teollisuus- ja asuinrakentamisen paikkana - alueen koko on 3766 m2 - vuokra on vuodessa 0,17 /m2 - vuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutosten mukaisesti Muut sopimusehdot ilmenevät liitteenä olevasta sopimustekstistä.

5 Kirkkoneuvosto KIRKKOKOLEHDIT V Kokouskutsun liitteenä on vs. kirkkoherra Iris Leppäsen laatima ehdotus vuoden 2009 kirkkokolehtien kohteiksi. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkoherran tekemän ehdotuksen. Neuvosto päättää lisäksi, mihin avoimeksi jätetty sunnuntain kolehti kerätään. Kolehdin kohteeksi tarkennettiin Kontupohjan kirkon ylläpitokustannukset. Kolehtikohteet sekä jätettiin avoimiksi ja kirkkoherran päätettäviksi myöhemmin ilmeneviä tarpeita varten.

6 Kirkkoneuvosto VEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2009 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2009 kirkollisveroprosentiksi vahvistetaan edelleen 1,65 %.

7 Kirkkoneuvosto KIRKON SANEERAUSTOIMET V Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto on toukokuun kokouksessaan päättänyt, että kirkon ulkomaalausja kunnostaminen huomioidaan vuoden 2009 talousarviossa. Lisäksi on ilmeistä, että Kirkkohallituksen vahvistuspäätöksen viivästyessä myös kirkon sisäpuoliset muutos- ja kunnostustyöt siirtyvät kulumassa olevalta vuodelta vuodelle Arkkitehtitoimisto Metsälä Oy:n suosituksesta on kirkon ulkopuolisen kuntoarvion tekeminen annettu joensuulaisen Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy:n tehtäväksi. Kuntoarvio ja toimenpide-ehdotus on kokouskutsun liitteenä. Hankkeen pääsisältö on rakennuksen ulkoseinien puhdistaminen ja uudelleenmaalaus. Peltikaton osalta toimenpiteinä ovat puhdistaminen, paikkamaalaus ja reikien paikkaaminen. Protiimi Oy on ehdottanut hankkeen toteuttamista kaksivaiheisena siten, että osa toimenpiteistä suoritettaisiin v ja loput kuuden vuoden kuluttua. Seinien (osa)pesu on toteutettu viimeksi kuusi vuotta sitten. Puhdistuksesta huolimatta hometta on kuitenkin alkanut ilmaantua heti pesua seuraavana vuonna. Seinäpintojen homekasvu on edennyt nyt jo lähes koko kirkon kattavaksi. Todennäköinen syy homekasvuston viihtymiseen seinäpinnalla löytyy vuonna 1997 toteutetusta maalauksesta, jolloin maaliaineesta ovat puuttuneet homehtumista estävät aineet. Perusteltua olisikin suorittaa pesun jälkeen kaikki seinäpinnat kattava uudelleenmaalaus jo ensi vuonna. Kirkon ulkopuolisen saneerauksen kustannusarvio on yht euroa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkon ulkosaneeraus toteutetaan Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy:n selvityksen mukaisesti ensi vuoden aikana muutettuna seuraavasti: - ikkunoiden maalaus on kunnossa, joten tätä toimenpidettä ei nyt suoriteta - lumi/jääesteitä ei katolle asenneta - esityksestä poiketen toimenpide-ehdotuksessa esitetyt korjaukset toteutetaan yhdellä kertaa edellytyksellä, että hankkeen rahoittamiseen saadaan riittävä määrä kirkkohallituksen rakennusavustusta; muussa tapauksessa keskitytään vain seinien pesuun ja paikkamaalauksiin

8 Kirkkoneuvosto AVUSTUKSEN ANOMINEN KIRKKOHALLITUKSELTA KIRKON KORJAUKSEEN Kirkkoneuvosto Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy on tehnyt kirkkokiinteistön kuntoarvion ja toimenpide-ehdotuksen ulkopuolisesta kunnostamisesta. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä euroa. Kirkkovaltuusto päättänee marraskuun kokouksessaan hankkeen toteuttamisesta vuoden 2009 aikana. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Kirkkohallitukselta anotaan kirkon kunnostamiseen avustusta euroa.

9 Kirkkoneuvosto TALOUSARVIO 2009 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT Kirkkoneuvosto Kokouskutsun liitteeksi on sidottu talousarvio 2009, yhteisen tuloslaskelmatason taloussuunnitelma sekä työalakohtaiset toimintasuunnitelmat vuosille Keskeisimpiä talousarvion ja suunnitelman lukuja (summat pyöristetty): TP-2007 TA-2008 TA-2009 SU-2010 SU-2011 Toimintamenot Verotulot Vuosikate Poistot Kiinteist.myyntitulot Tilikauden tulos Seurakuntatyön työalojen esitykset on sisällytetty talousarvioon niitä karsimatta. Palkka- ja sosiaalimenojen osuus on n. 68 % toimintamenoista. Verotulojen kasvuksi on arvioitu ansiotuloissa n. 2 % ja yhteisöverossa n. 1 % vuosittain. Keskusrahastolta saatavan toiminta-avustuksen määräksi on arvioitu vuosittain euroa. Suunnittelukauden tuloksen arvioidaan kääntyvän lievästi alijäämäiseksi. Vuosikatteen on arvioitu pysyvän selvästi plussalla. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille kokouskutsun liitteenä olevassa muodossa ja esittää ne edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

10 Kirkkoneuvosto PIHASUUNNITTELU TUOVI MUTASEN SELVITYS KIRKKOMAAN AIDAN UUSIMISESTA Kokouskutsun liitteenä on Tuovi Mutasen laatima selvitys vaihtoehdoista Kirkkomaan hautausmaan aidan uusimiseksi. Suunnitelma on eri vaihtoehtojen vertailua etuine ja haittoineen ilman, että jokin vaihtoehto olisi nostettu muita edelle. Edellä esitellyn kirkon korjaushankkeen laajuudesta johtuen ei aidan uusimishanketta ole voitu sijoittaa tulevan vuoden talousarvioon. Kokonaiskustannukset esim. uuden metalliaidan rakentamisessa lähentelevät euroa. Summassa on huomioitu, että teräksen hinta on lähes kaksinkertaistunut viimeisten kahden vuoden aikana. Kirkkoneuvosto päättää merkitä laaditun suunnitelman tässä vaiheessa tiedoksi.

11 Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN TALOUDEN TILA Kirkkoneuvosto Seurakunnan talouden tilaa kuvaavat keskeisimmät luvut syyskuun lopussa ja vertailua edellisvuosiin: Toteutunut Talousarvio koko vuosi Toimintakulut Verotulot Kirkkohallituksen toiminta-avustus Vuosikate Poistot Ylijäämä Tunnuslukuja: Henkilöstömenojen osuus toimintamenoista 70 % 65 % 65 % Vuosikatteen osuus arvioiduista poistoista 78 % 166 % 29 % Kassavarojen riittävyys, pv Tilinpäätöksen tulosarviointi syyskuun lopun lukujen valossa: Vuosikate ,85 Satunnaiset tulot ,78 Poistoeron vähennys ,00 Poistot (kirjataan ennen tilinpäätöstä) ,00 Alijäämä (koko vuosi) ,37 ========= Kirkkoneuvosto merkitsee taloustilannetta kuvaavat luvut tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi myös kirkkovaltuustolle. Edellä esitettyjen lukujen lisäksi talouspäällikkö antoi kokouksen osanottajille selvityksen myös investointien toteutumisesta syyskuun loppuun mennessä.

12 Kirkkoneuvosto KRISTITYT YHDESSÄ RY:N AVUSTUSANOMUS Kristityt yhdessä ry anoo seurakunnalta avustusta Radio Dein toiminnan tukemiseen ensi vuoden talousarviossa. Anomuksessa esitetään tuen määräksi esim. 0,30 euroa/srk:n jäsen. Polvijärvellä tämä merkitsisi n euron avustusta. Seurakunta on Kristityt Yhdessä ry:n jäsen ja on maksanut vuosittain yhteisöjäsenille vahvistetun jäsenmaksun. Kirkkoneuvosto toteaa, että tässä vaiheessa budjettivaroista maksetaan ainoastaan vuotuinen jäsenmaksu. Mikäli mahdollista, voidaan toimintaa tukea lisäksi seurakunnassa kerättävillä vapaaehtoisvaroilla.

13 Kirkkoneuvosto KUOPION HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkoneuvosto Kokouskutsun liitteenä on esite Joensuun Rantakylässä järjestettävästä hiippakunnallisesta luottamushenkilöiden neuvottelupäivästä. Kirkkoneuvosto päättää, millä tavalla seurakunnasta osallistutaan edellä mainittuun neuvottelupäivään. Neuvottelupäivään osallistuminen jätettiin tammikuussa kokoontuvan kirkkovaltuuston päätettäväksi.

14 Kirkkoneuvosto VEROHALLINNON ILMOITUS VUODELTA 2007 MAKSUUNPANNUISTA VEROISTA Kirkkoneuvosto Verohallinnon päiväämän ilmoituksen mukaan seurakunnalle on maksuunpantu veroja verovuodelta 2007 seuraavasti: Verolaji Verotulo yhteensä Muutos-% ed.v. Kirkollisverot (ansiotuloista) ,1 Yhteisövero ,1 Kirkkoneuvosto merkitsee verohallinnon ilmoituksen tiedoksi ja esittää sen tiedoksi myös kirkkovaltuustolle.

15 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN VV Kirkkoneuvosto Kirkkolain 10 luvun 2 :n mukaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa pidettävässä kokouksessa. Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta puheenjohtajana kirkkoherra sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 7 muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kirkkoneuvosto päättä esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan toimikaudelle

16 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VV Kirkkoneuvosto Kirkkolain 10 luvun 2 :n mukaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta puheenjohtajana kirkkoherra sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 7 muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi kirkkoneuvostoon varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän (7) muuta jäsentä toimikaudeksi

17 Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN VV Kirkkoneuvosto Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättää esittää valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi

18 Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN VV Kirkkoneuvosto Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättää esittää valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi

19 Kirkkoneuvosto VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖKSIÄ Viranhaltijat ovat tehneet päätöksiä mm. seuraavissa asioissa: Kirkkoherra: lastenohjaajien lomautuspäätös kesäksi Talouspäällikkö: lastenohjaaja Katja Surakan työsopimuksen jatkaminen emäntä Lea Kettusen osa-aikalisäsopimus ajalle Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt päätökset tiedoksi. Päätökset merkittiin tiedoksi. Talouspäällikkö ilmoitti, että Katja Surakka on perunut aiotun työsopimuksen jatkamisen, eikä uutta työntekijää hänen sijalleen loppuvuodeksi palkata.

20 Kirkkoneuvosto MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kauko Nuutisen aloitteesta päätettiin kokeilla vielä kerran kirkkokyytien tarjoamista niille, jotka eivät omin kyydein voi osallistua sunnuntain jumalanpalveluksiin. Asiasta tulisi tiedottaa ainakin kaksi kertaa kirkollisissa ennen aiottua sunnuntaita. Tuovi Mutanen tiedusteli Kirkko-2015 strategian laatimisesta Polvijärven seurakunnassa. Puheenjohtaja ilmoitti, ettei seurakunnassa ole valmistauduttu strategian laatimiseen millään tavalla. Tiedoksi merkittiin kirkkovaltuuston seuraava kokousajankohta, ti klo VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Kirkollisvalitus on tehtävä 30 p:n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Kuopion hallintooikeudelle. Alistettavassa asiassa kirkollisvalitus on tehtävä Kuopion tuomiokapitulille. Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Valitusosoitus merkittiin tiedoksi. 24 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päättyi yhteisesti lausuttuun Isä Meidän rukoukseen ja Herran siunaukseen.

21 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 4/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 155 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Koronniemen leirikeskus Erkki Jaskari, puheenjohtaja Irja Haaranen Hannu Mustonen Miia Pasanen Kauko Nuutinen Veijo Tossavainen Veikko Räsänen Kaisa Parviainen Tuovi Mutanen /9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Jorma Hiltunen, kirkkovaltuuston varapj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-10 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Erkki Jaskari Aika ja paikka Polvijärvellä / 2008 Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Tuovi Mutanen Kauko Nuutinen Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Talouspäällikkö Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

22 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Alkurukouksen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Tuovi Mutasen ja Kauko Nuutisen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä. Kohdassa muut asiat ( 8) päätettiin keskustella perusteilla olevasta lasten leikkikenttäasiasta. Muutoin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN VAKUUTUKSISTA JÄTETYT TARJOUKSET Kirkkoneuvosto on edellisessä kokouksessaan päättänyt kilpailuttaa seurakunnan vakuutukset. Tarjoukset päätettiin pyytää neljältä yhtiöltä: Pohjola, Sampo, Tapiola ja Lähivakuutus. Tarjouksensa ovat jättäneet Pohjola ja Lähivakuutus sekä Sampo-konserniin nykyään kuuluva If-yhtiö. Yhteenveto tarjouspyynnössä tarkemmin ilmoitetuilla vakuutusmäärillä tehdyistä vakuutusten vuosimaksuista: If Vakuutusmuoto Pohjola Lähivakuutus (Sampo-konserni) Kirkkovakuutus 3 895, , ,00 Kiinteistön täysarvovakuutus 1 203, , ,00 Palovakuutus 387,00 583,21 612,00 Metsävakuutus 124,00 176,52 127,00 Ajoneuvovakuutukset 143,00 70,79 136,00 Lakisääteinen tapaturmavak , , ,00 Vuosimaksut yhteensä 8 694, , ,00 Työnantajan työttömyysvakuutusmaksuperuste on sama kaikilla tarjoajilla. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen osalta ei euromääräisiä summia ole tarjouksissa ilmoitettu, joten nämä jätetään tässä päätöksessä huomioimatta. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä edullisimman tarjouksen tehneen If-yhtiön tarjouksen. Tuovi Mutanen esitti kirkkoneuvostolle todettavaksi, että tarjoukset eivät anna aihetta muuttaa vakuutusyhtiötä nykyisestä (Pohjola). Perusteluiksi hän esitti kahden edullisimman tarjouksen tehneen pientä hintaeroa ja nykyisen vakuutusyhtiön kanssa hyvin toiminutta yhteistyötä. Tarjouspyyntökierrosta pidetään katsauksena tämänhetkiseen markkinatilanteeseen. Pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta kannatti Miia Pasanen. Asiassa päätettiin suorittaa äänestys, jossa ne, jotka kannattavat talouspäällikön tekemää pohjaehdotusta vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat Tuovi Mutasen tekemää ehdotusta vastaavat EI. Äänestyksen tulos: JAA: 0 ääntä, EI: 9 ääntä. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä Tuovi Mutasen tekemän ehdotuksen.

24 Kirkkoneuvosto DIAKONISSA MARJUT LAUKKASEN VIRKASUHTEEN JATKAMINEN KOEAJAN PÄÄTTYESSÄ Kirkkoneuvosto valitsi alkuvuonna avoimeksi tulleeseen diakonian virkaan Marjut Laukkasen neljän kuukauden koeajalla. Koeaika päättyy kuluvan kesäkuun lopussa. Kirkkoneuvosto toteaa, että Marjut Laukkasen virkasuhteen päättämiselle koeajan päättyessä ei ole perusteita. Työntekijä on hoitanut virkaan kuuluvat tehtävät koeaikana kaikin puolin asiallisesti. Näin ollen virkasuhde jatkuu toistaiseksi heinäkuun alusta lukien.

25 Kirkkoneuvosto HAUTAUSMAAKATSELMUKSESTA LAADITUN MUISTION HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvoston toukokuun alussa pitämästä hautausmaakatselmuksesta on talouspäällikkö laatinut liitteenä olevan muistion. Kirkkoneuvosto päättää muistion hyväksymisestä. Muistio hyväksyttiin yksimielisesti pöytäkirjan liitteenä olevassa muodossa. Muistioon sisältyvät kokouksessa tehdyt lisäykset.

26 Kirkkoneuvosto MUUT MAHDOLLISET ASIAT Tuovi Mutasen ja Kaisa Parviaisen aloitteesta käytiin keskustelu rakenteilla olevan lasten leikkipuiston rakentamisesta. Hankkeen eteenpäin viemiseksi velvoitettiin Tuovi Mutanen kutsumaan puiston käyttäjien edustajat, kunnan vs. rakennuspäällikkö sekä muut tarpeelliseksi katsotut henkilöt palaveriin, jossa sovitaan tarkemmin hankkeen toteuttamisesta. Irja Haaranen esitti toivomuksen kirkkopihaan tulevan kevyen liikenteen liittymän merkitsemisestä asianomaisin merkinnöin, jotta ao. kulkukohdalle pysäköinti saataisiin loppumaan. 9 VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Kirkollisvalitus on tehtävä 30 p:n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Kuopion hallintooikeudelle. Alistettavassa asiassa kirkollisvalitus on tehtävä Kuopion tuomiokapitulille. Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Valitusosoitus merkittiin tiedoksi. 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päätettiin yhteisesti lausuttuun Isä Meidän rukoukseen.

27 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 137 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Irja Haaranen Hannu Mustonen Miia Pasanen Kauko Nuutinen Veijo Tossavainen Veikko Räsänen Kaisa Parviainen /9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Jorma Hiltunen, kirkkovaltuuston varapj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-17 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Erkki Jaskari Aika ja paikka Polvijärvellä / 2008 Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Irja Haaranen Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Talouspäällikkö Hannu Mustonen Allekirjoitus Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

28 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Irja Haarasen ja Hannu Mustosen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

29 Kirkkoneuvosto RIVITALON ASUINHUONEISTO N:O 1:N VUOKRAAMINEN Rivitalon vapaana oleva huoneisto on ilmoitettu vuokrattavaksi paikallislehdessä julkaistulla ilmoituksella. Asuntoa (2 h + k, 49 m2) ovat kokouskutsujen postituspäivään mennessä hakeneet seuraavat: Homanen Marja-Leena, Säyneinen Hurme Johanna, Nuottirannantie ja Pirhonen Vesa, Kaavintie. Kirkkoneuvosto päättää vuokrata rivitalon vapaana olevan huoneiston jollekin asuntoa hakeneista. Vuokran määräksi vahvistetaan 343 /kk. Summa vastaa luontoisetujen verotuksesta kuluvalle vuodelle vahvistettua määrää 5 %:lla korotettuna. Vapaana oleva rivitalohuoneisto päätettiin yksimielisesti vuokrata Johanna Hurmeelle ja Vesa Pirhoselle. Vuokra ja sen määräytymisperuste hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

30 Kirkkoneuvosto RIVITALOHUONEISTOJEN N:OT 3-4 VUOKRASOPIMUSTEN UUDISTAMINEN JA VUOKRAN MÄÄRÄTYMISPERUSTEEN MUUTTAMINEN LUKIEN Rivitalon asuinhuoneistojen n:ot 3 ja 4 vuokra on tällä hetkellä 274,52 /kk. Määrä on alempi kuin verohallituksen vahvistaman luontoisetujen verotusarvon mukainen vuokra. Vuokria on tarkistettu kuluttajahintaindeksin muutoksia vastaavasti. Kiinteistöjen ylläpidon kustannustaso ja erityisesti rakentamiskustannukset ovat olleet viime aikoina indeksiä voimakkaammassa nousussa. Kirkkoneuvosto päättää uudistaa myös rivitalon vanhat (huoneistot 3-4) vuokrasopimukset kuluvan vuoden aikana siten, että uusi vuokrasopimus muutettuine vuokranmääräytymisperusteineen tulee voimaan lukien. Uuden sopimuksen mukaan vuokra määräytyy siten, että tarkistus tehdään vuosittain helmikuun alusta lukien asuntoetujen verotusarvon mukaiseksi lisättynä 5 %:lla. Kuluvana vuonna näin laskettava vuokra olisi 343 /kk. Ehdotus uudeksi vuokrasopimusmalliksi on kokouskutsun liitteenä.

31 Kirkkoneuvosto UUDEN LIESI-PAISTINUUNIN HANKKIMINEN SEURAKUNTATALOLLE Seurakuntatalon keittiöllä on kaksi laitosuunia, joista vanhempi ns. liesiuuni yhdistelmä on vuodelta Yhdistelmän uuniosan toimintakunto on heikko. Keittolevyjen osalta tilanne on välttävä. Erityisesti piirakanpaistopäivinä kaksi toimivaa uunia on hyvin toivottavaa. Uusi, nykyisen mallinen yhdistelmäuuni maksaa n euroa. Kirkkoneuvosto päättää hankkia seurakuntatalon keittiöön uuden liesipaistinuunin. Mikäli kuluvalle vuodelle varattu tehtäväalueen toimintamääräraha ylittyy, anotaan kirkkovaltuustolta ylitysoikeutta tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

32 Kirkkoneuvosto KOTIMAA-LEHDEN TILAAMINEN LUOTTAMUSHENKILÖILLE Kirkkoneuvosto Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa tehtiin aloite Kotimaa-lehden tilaamiseksi seurakunnan luottamushenkilöille. Kotimaalta on pyydetty tarjous lehden seurakuntatilaushinnaksi lukien. Lehden tilaushinta olisi 85 /v. Kun kirkkoneuvostossa, -valtuustossa ja vastuuryhmissä on yht. 36 eri henkilöä, tulisi vuositilauksen hinnaksi Mikäli tilaaja maksaisi puolet lehden hinnasta, jäisi seurakunnan kuluksi Kirkkoneuvosto päättää, ryhdytäänkö toimenpiteisiin esityksen tekemiseksi kirkkovaltuustolle Kotimaa-lehden tilausasiassa. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että Kotimaa-lehti tilataan vuoden 2009 alusta lukien niille luottamushenkilöille, jotka haluavat tilata lehden ja maksaa sen tilaushinnasta puolet. Tarkoitukseen varataan määräraha vuosittaisissa talousarvioissa vuodesta 2009 alkaen.

33 Kirkkoneuvosto HAUTASIJA- JA PALVELUMAKSUJEN TARKISTAMINEN Kirkkoneuvosto Voimassaolevat hautasijamaksut ja hautausten palvelumaksut ovat vuodelta Uuden hautatoimilain voimaantultua kirkkohallitus on suositellut, että ilmaisia hautasijoja ei luovutettaisi kuin poikkeustapauksissa (ns. veteraanipaikat). Seurakunnan nykyisen hinnaston mukaan ensimmäinen (1 ) hautasija on oman kunnan jäsenille maksuton. Palkkakustannusten noustua on perusteltua tarkistaa myös haudan kaivusta ja peittämisestä sekä hautakiven oikaisemisesta perittävää palvelumaksua. Kirkkoneuvosto päättää tarkistaa hautasija- ja palvelumaksuja oheisen liitteen mukaisesti. Hautasijamaksujen osalta päätös esitetään edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

34 Kirkkoneuvosto VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN Seurakunnan ottamat vakuutukset on kilpailutettu edellisen kerran n. 5 vuotta sitten. Tuolloin tarjoukset pyydettiin Pohjola, Tapiola, Sampo ja Lähivakuutus yhtiöiltä. Tarjouksensa jättivät Sampo, Pohjola ja Lähivakuutus. Näistä vertailukelpoisia olivat Pohjolan ja Lähivakuutuksen tarjoukset. Vakuutusmeklarit Risto Sihvola Oy:ltä on pyydetty hinta-arviota kilpailuttamisen suorittamisesta seurakunnan puolesta niin, että seurakunta päättää keneltä tarjous pyydetään ja mikä tehdyistä tarjouksista hyväksytään. Hinta-arvio on luvattu lähettää kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Vakuutusmeklarit Risto Sihvola Oy:n tarjous vakuutusten kilpailuttamisesta hylätään. Vakuutukset kilpailutetaan omana virkamiestyönä ja tarjoukset pyydetään seuraavilta yhtiöiltä: - Pohjola - Sampo - Tapiola - Lähivakuutus

35 Kirkkoneuvosto TILINTARKASTAJIEN KERTOMUS VUODELTA 2007 Kokouskutsun liitteenä on tilintarkastajien laatima kertomus tilien ja hallinnon tarkastuksesta vuodelta Tarkastus perustuu kirkkoneuvoston jo aiemmin hyväksymään toimintakertomusja tilinpäätösaineistoon. Tarkastajat esittävät kertomuksessaan vastuuvapauden myöntämistä. Kirkkoneuvosto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

36 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN ERÄIDEN KOHTIEN TARKENTAMINEN Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston viimeisin ohjesääntö on tullut voimaan tuomiokapitulin vahvistettua sen toukokuussa Neuvoston ohjesäännössä on kohtia, jotka edellyttävät tarkempaa määrittelyä. Näitä ovat :ssä 10 ja 12 mainitut euromääräiset valtuutukset. Uusi ohjesääntö noudattelee pääosin aiempaa, v vahvistettua sääntöä. Uuteen sääntöön ei kyseisiä, tarkennusta vaativia kohtia ole päivitetty. Kokouskutsun liitteenä on aiemman ohjesäännön mukaiset tulkintapäätökset sekä ehdotus uuden ohjesäännön ao. asiakohtien määrittelemiseksi uudelleen. Kirkkoneuvosto päättää ohjesäännön valtuutuksista liitteen mukaisesti ja esittää ne B-kohdan osalta edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kirkkovaltuusto Sivu 99. Seurakuntatalo

Kirkkovaltuusto Sivu 99. Seurakuntatalo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2008 Sivu 99 Kokousaika 11.11.2008 klo 18.30-19.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Romppanen, puheenjohtaja Kati Mononen Jorma Hiltunen Aili

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 11.11.2010 1(24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 11.11.2010 1(24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x Kirkkovaltuusto 1(24) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina klo 18:00 PAIKKA: Rautavaaran seurakuntatalo PYKÄLÄT: 14-26 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä Aila Hyvärinen x Arja Keinänen x Eila Keinänen x Eila Korhonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) KOKOUSAIKA Tiistai klo 18.00 20.35 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3 / 2013 Kokousaika Tiistai 12.11.2013 Klo 18.36 19.28 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto Kippilä Satu Knuuttila Raimo Kolehmainen Laura

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ 28.8.2012/ 100 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 8/ 2012 Aika Tiistai 28.8.2012 klo 18.00 21.15 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 2-2015 Aika 19.02.2015 kello 18.30 21.15 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi x Varapuheenjohtaja Lilja Lasse x Jäsenet

Lisätiedot