HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu 22.5.2012"

Transkriptio

1 MUISTIO 1(5) SUMMAN RISTEYSALUEEN KAAVATAPAAMINEN Aika ja paikka: klo Haminan raatihuone, Kaupunginhallituksen kokoushuone Raatihuoneentori, Hamina Läsnä: Leena Gunnar Ylijohtaja, Satu Mäkelä Harri Kuivalainen Eeva-Liisa Kauppi Tuula Tanska Petteri Kukkola Ari Pietarinen Tuomo Sirkiä Tuomas Santasalo Tapio Lepistö Matti Filppu Vesa Pohjola Lasse Lindholm Milla Koskivirta Johtaja, E -vastuualue, Alueidenkäyttöpäällikkö, Y vastuualue, Alueidenkäytön insinööri, Y vastuualue, Ylitarkastaja, Y vastuualue, Tienpidon suunnittelija, L vastuualue, Kaakkois-Suomen ELY keskus Suunnittelujohtaja, Kymenlaakson liitto Johtava konsultti, Sito Oy Konsultti, Tuomas Santasalo Ky Kaupunginhallituksen pj., Haminan kaupunki Teknisen toimen johtaja, Haminan kaupunki Kaupunginarkkitehti, Haminan kaupunki Johtava rakennustarkastaja, Haminan kaupunki Kaavoitusarkkitehti, Haminan kaupunki 1. Kokouksen avaus Tapio Lepistö avasi kokouksen. Pidettiin esittäytymiskierros. 2. Puheenjohtaja ja sihteeri Sovittiin, että Tapio Lepistö toimii puheenjohtajana ja Milla Koskivirta laatii muistion. 3. Lähtökohdat Tapio Lepistö kertoi tapaamisen lähtökohdat ja hankkeen merkityksestä Haminan alueen elinkeinoelämälle. Ikea ja Ikano tutkivat mahdollisuutta si-

2 MUISTIO 2(5) joittaa alueelle kauppakeskus. Toteutuessaan hanke toisi alueelle arviolta uutta työpaikkaa. Ikean sijoittumisesta Kaakkois-Suomeen Haminan kanssa kilpailee Lappeenranta, jossa maakuntakaava ja yleiskaava ovat jo valmiit, mutta asemakaava puuttuu. Ikea on ilmoittanut viimeisimmän tiedon mukaan tekevänsä päätöksensä kesällä Matti Filppu selvitti hankkeen taustoja. - Vt7 ohikulkutien pohjoisen linjauksen varmistumisen jälkeen aloitettiin yleiskaavan laatiminen (hyv.2006, vahv.2008). Kaavasuunnittelun yhteydessä todettiin, että Summan liittymä on ainoa tehokkaampaa maankäyttöä mahdollistava liittymä. Liittymän kohdalle, ohikulkutien molemmin puolin, merkittiin palvelujen ja erikoistavarakaupan aluemerkintä (P-1). - Maakuntakaavasta Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta päätöksellään Summan risteysalueelle merkityn vähittäiskaupan suuryksikön merkinnän. Haminan kaupunki ja Kymenlaakson liitto hakivat päätökseen muutosta jättämällä valituksen Korkeimpaan hallintooikeuteen tammikuussa Päätöstä KHO:sta odotetaan ennen kesää. - Kaakon Suunta -seutusuunnittelussa on edetty Kehityskuva vaiheeseen. Ehdotus on menossa seutuvaltuuston hyväksyttäväksi kesäkuussa. Summan risteysalueen kaupallinen asema on noussut siinä vahvasti esiin sijoittuen seutukunnan yhteisen näkemyksen mukaisesti vyöhykemalliin pohjautuvalle yhtenäiselle kaupunkivyöhykkeelle. Ari Pietarinen tarkensi, että voimassa oleva maakuntakaava mahdollistaa tilaa vaativan kaupan sijoittumisen alueelle, mutta valitus on jätetty päivittäistavarakaupan osalta. Leena Gunnar toi esiin, että päälähtökohdat alueen kehittämisen tärkeydestä ovat samat sekä kaupungilla että ELY -keskuksella, ainoastaan etenemisen reunaehdoista on tarkoitus keskustella. Keskustelua käytiin lähitulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvasta viisumivapaudesta ja sen vaikutuksista. Todettiin, että vaikkei viisumivapaus toteutuisikaan, Venäjältä suuntautuvien matkustajamäärien ennustetaan kaksin-, ellei kolminkertaistuvan. 4. Kaavaehdotuksen esittely Kaavan laatija Tuomo Sirkiä Sito Oy:stä esitteli kaavaehdotusta ja sen muutoksia voimassa olevaan asemakaavaan. - Pääosin muutokset ovat tiesuunnitelman tarkennuksia. - Sakintien linjaus muuttuu ja asemakaava-aluetta on laajennettu n.60 m länteen. - Yhteensä rakennusoikeutta tulee olemaan n k-m2.

3 MUISTIO 3(5) 5. Kaupallisen selvityksen esittely Tuomas Santasalo esitteli laatimaansa Kaupallisten vaikutusten arviointia. - Ikea määritellään vähittäiskaupan suuryksiköksi. Ikanon määritelmästä ei ole tarkkaa selvyyttä, sillä se on kiinteistösijoitusyhtiö, joka vuokraa liiketilojaan ulkopuolisille toimijoille. Joka tapauksessa Ikanon voidaan katsoa olevan tilaa vaativaa kauppaa. - Venäläisten matkailijoiden määrä on voimakkaassa kasvussa. Vie vielä aikaa (ennuste v jälkeen) ennen kuin venäläinen kauppa kilpailee Kaakkois-Suomen kaupan kanssa. - Haminan markkina-alue menettää tällä hetkellä rahaa muualle tarjonnan puutteen takia. Kaupan kokonaistarve on kaikkiaan k-m2, josta Summan asemakaavassa yhteensä 121 % ja Ikean hankkeessa 84 %. - Myös Haminan keskustan kaupallista rakennetta on tutkittu. Tutkimusten perusteella Haminan keskustan kauppa ei kilpaile keskustan ulkopuolisen kaupan kanssa. Leena Gunnarin mukaan ELY on samaa mieltä siitä, että keskusta ja Summan risteysalue voidaan tulkita olevan samaa yhdyskuntarakennetta. Harri Kuivalaisen mukaan ELY:ssä nähdään kehityskäytävän kehittämispotentiaali. Oleellista on lainmukaisen reitin löytyminen, jotta päästään kaikkien yhdessä tavoittelemaan lopputulokseen. Ari Pietarisen mukaan maakuntaliiton oma kaupan selvitys, eli Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus, valmistuu elo-syyskuussa. Maakuntahallitus on päättänyt vaihemaakuntakaavan Kauppa ja merialue laatimisen aloittamisesta. Tavoite on, että kaava on valtuuston hyväksyttävänä joulukuussa Vesa Pohjola otti esiin Kuopion Matkus hankkeen, joka sijaitsee 11 km Kuopion keskustasta etelään, ja jossa lähtökohdat ovat suunnilleen samat kuin Summan risteysalueella. Kuitenkin alueelle on hyväksytty asemakaava v.2010, joka sallii vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisen. Eeva-Liisa Kauppi vastasi tähän, että Kuopion hankkeella on ollut samanlainen kulku, mutta tarkempi. Hänen mukaan Kuopiossa hankkeen osalta on päivitetty maakuntakaavaa, laadittu yleiskaava sekä 4-5 asemakaavaa. 6. Keskustelu kaavamerkintöjen tulkinnasta Eeva-Liisa Kauppi avasi keskustelun kaavan tulkinnasta ja jatkotoimenpiteistä esittämällä kysymyksen miten asemakaavamuutoksen jatkosuunnittelussa suhtaudutaan siihen, että maakuntakaavan valituksen alainen kmmerkintä ja nyt vireillä oleva asemakaavamuutos ovat eripuolilla moottoritietä. Ympäristöministeriöstä saadun viestin mukaan valtakunnallinen linja on, että merkinnän sijainti tiehen nähden on merkitsevä. Vesa Pohjolan vastaus tähän oli, että maakuntakaavan tarkkuus on sitä tasoa, että km -merkintä risteysalueella voidaan tulkita 500 metrin tarkkuudel-

4 MUISTIO 4(5) la puoleen jos toiseen. Vaikutukset ovat paljon laajemmat, ne ulottuvat satojen kilometrien päähän. Todettiin, että kaupungilla on maanomistusta myös moottoritien eteläpuolella, mutta tila tällä puolella ei riitä Ikean hankkeelle. Ari Pietarisen mukaan em. tulkinta on ongelmallinen, sillä maakuntakaavan suunnitteluvaiheessa kaupungin hankkeiden suunnittelu oli vielä kesken, ja tästä syystä km -merkintä päädyttiin sijoittamaan risteysalueelle tarkemman sijoittelun sijaan. Suunnittelun yhteydessä asiaa kysyttiin myös Ympäristöministeriöltä, ja tämä ratkaisu oli myös YM:n ohjauksen mukainen. Pietarisen mukaan km -merkintä tarkoittaa koko risteysaluetta ja tarkemmalla suunnittelulla on tarkoitus selvittää kaupan tarkempi sijoitus. Perusteluja ja tulkintaa on avattu kaavaselostuksessa. Ari Pietarinen ilmoitti selvittävänsä tulkinta-asiaa Ympäristöministeriön kanssa maakuntakaavan km merkintää koskien. Matti Filpun kanta on, ettei tulkintaan kannata takertua. Hanke on niin tärkeä työvoima- ja elinkeinopoliittisesti. Jos viivytellään, Ikean hanke Summan osalta menee ohi. Leena Gunnar ehdotti, että KHO:n valitukseen antamasta päätöksestä riippuen, josko seuraavassa vaihemaakuntakaavassa km-merkintää siirrettäisiin. Harri Kuivalaisen mukaan tuore tieto YM:stä on, että yleiskaavan ohjausvaikutus ei ole riittävä, eli yleiskaavakin tulisi tämän osalta päivittää samalla. Ari Pietarisen mukaan vaikka maakuntakaavan muutosta kiirehdittäisiin, vie prosessi silti aikaa vuoden 2013 lopulle. Energiamaakuntakaavaan Summan risteysaluetta ei voida liittää, sillä tästä aiheutuva uusi nähtävilläoloaika viivästyttäisi energiakaavan etenemistä. Myöskään yksittäinen tarkennus maakuntakaavaan ei ole mahdollista eikä nopeuta prosessia, sillä myös mitoitusta kaupan merkinnän osalta tulee tarkistaa. Yleiskaavassa kaupan varaus on merkitty molemmin puolin moottoritietä. Päivittäistavarakauppa haluttiin sulkea pois yleiskaavasta. Ikean rakentamisen yleiskaava sallisi, muttei Ikanoa. Ikano vuokraa liiketiloja ulkopuolelle, ja koska se on liiketoimintaa, ei tiedetä mitä tuotteita vuokratuissa tiloissa tullaan tulevaisuudessa myymään. Vähittäiskaupan suuryksikön toteuttaminen olisi voimassa olevan asemakaavan mukaan mahdollista, mutta kaavavaraukset eivät riitä Ikean hankkeeseen. Leena Gunnarin mukaan nopein tapa edetä, on tehdä kaikkia kaavoja yhtaikaa. Innovatiivisin ratkaisu olisi maakuntakaavan muuttaminen yksityiskohdiltaan. Hän korosti, että ELY -keskus on päälinjoista samaa mieltä kaupungin ja maakuntaliiton kanssa, mutta ratkaisut hankkeen eteenpäin viemiseksi on löydettävä MRL huomioiden.

5 MUISTIO 5(5) 7. Maisema-alueen vaikutusten arviointi Valtakunnallisesti arvokkaan Summanjokilaakson maisema-alueen rajauksen paikkaa tarkistetaan. Kaavassa olevaa rajaa siirretään 60 m länteen päin. Tuula Tanska yhdessä Eeva-Liisa Kaupin kanssa toivoivat selostukseen perusteluja ja tarkennuksia maisema-alueen vaikutusten arvioinnista. Tuula Tanska pyytää vastausta siihen, miten maisema on otettu loppusuunnittelussa huomioon. Selvitettäviä asioita ovat korkeusasemat ja puusto, sekä miten rakennettava alue näkyy maisema-alueelta. Istutettavan alueen osalta tulisi tarkentaa, miten alue tulee istuttaa. Vesa Pohjola vastasi, että kaavamääräyksiin on lisätty yleismääräys ohjaamaan tarkemmin rakentamista. Todettiin, että myös selostukseen tulisi kirjata ylös periaate rakentamisen painottamisesta alueen eteläosaan, valtatien tuntumaan ja kauemmas luoteeseen avautuvasta maisema-alueesta, sekä pysäköinnin sijoittamisesta matalana puolestaan alueen pohjoisosaan. 8. Tieverkon hallinnollinen luokitus Petteri Kukkolan mielestä asemakaava-alueen liikennettä palveleva tie tulisi muuttaa kaavamuutoksen yhteydessä kaduksi, vaikka tämä toimii myös ohikulkutien (vt7) rinnakkaistienä. Hallinnollinen luokka ei muutu asemakaavalla suoraan automaattisesti, vaan tie muutetaan kaduksi osina myöhemmin tehtävillä päätöksillä sitä mukaan kun alueen maankäyttö tulevaisuudessa toteutuu. 9. Keskustelun yhteenveto Lopuksi puheenjohtaja teki lyhyen yhteenvedon käydystä keskustelusta. - Keskustelun perusteella kaavan eteneminen suoraan hyväksymiskäsittelyyn ei olisi mahdollista, vaikka Korkeimmasta Hallinto-oikeudesta tulisi myönteinen päätös. - Tavoitteet hankkeen suhteen ovat joka tapauksessa samat kaikilla osapuolilla. - Prosessi tulee olemaan pitkä, jos aloitetaan eri kaavatasojen yhtaikainen muuttaminen. Tällöin todennäköisesti hävitään kilpajuoksu Lappeenrannan kanssa. - Haminan alue on voimakkaan rakennemuutoksen aluetta. Ikean sijoittuminen Haminaan toisi alueelle jopa 700 uutta työpaikkaa. - Kaavahankkeessa tulisi päästä eteenpäin ja mahdollisimman nopeasti. - Hyviä innovatiivisia ideoita hankkeen eteenpäin viemiseksi ja asian ratkaisemiseksi otetaan jatkossakin vastaan. Muistion vakuudeksi Milla Koskivirta

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot