Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI OPPIMISKÄSITYKSEMME FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ..."

Transkriptio

1 TAIVALKOSKEN KUNTA

2 Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI OPPIMISKÄSITYKSEMME FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ TOIMINNALLISET PAINOTUKSET KASVATUSKUMPPANUUS JA OMAHOITAJUUS TYÖN KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI LIITE 1. VEKKULIN PÄIVÄN KULKU... 12

3 1. Vuororyhmis Vekkuli Vekkuli on 12-paikkainen vuororyhmäperhepäivähoitokoti, joka sijaitsee Urheilutiellä. Rakennus on ollut aikaisemmin vanhusten palveluasuntolana ja lasten ryhmäperhepäiväkotina se on toiminut tammikuusta 2011 lähtien. Paikka sijaitsee lähellä koulua, kirjastoa ja urheilukenttää. Lisäksi Tynnyrimutkan leikkikenttä on lähistöllä. Ryhmiksen lapset ovat iältään 1-6-vuotiaita. Hoitoa järjestetään ympärivuorokautisesti ja viikonloppuisin lasten vanhempien työvuorojen mukaan. Myös esikoululaisten aikaista aamu- ja myöhäistä iltahoitoa järjestetään Vekkulissa. Työntekijöinä toimivat lastenhoitaja / vastaava työntekijä Ulla Väisänen ja perhepäivähoitajat Vuokko Loukusa, Eija Rääpysjärvi, Raili Taivalkoski, Anna Luukkonen ja Saara Hiltunen. Lounas ja päivällinen tilataan Vekkuliin keskuskeittiöltä. Ruokalista on nähtävillä Taivalkosken kunnan internetsivuilla. Yhteystiedot: Urheilutie 2 D, Taivalkoski Puh

4 2. Arvopohja ja toiminta-ajatus Toteutamme työssämme varhaiskasvatuksen yhteisiä arvoja ja toiminta-ajatuksia. Näitä ovat lapsilähtöisyys, turvallisuus ja ammatillisuus. Työn tukijalkana ja punaisena lankana ovat yhteiset arvot. Olemme kartoittaneet varhaiskasvatuksen arvopohjaa henkilökunnalle ja vanhemmille järjestetyillä kyselyillä. Lisäksi vanhempainilloissa ja hoitajien yhteisissä palavereissa on pohdittu arvoja ja sitä miten hoitopaikassa saadaan ne todennettua. Työn perustana on ammatillisuuteen liittyviä arvoja kuten rehellisyys ja johdonmukaisuus, suvaitsevaisuus, toisten kuunteleminen ja kunnioittaminen sekä arvostaminen. Kaiken toiminnan ja yhteistyön perustana tulee olla avoimuus. Kyselyihin vastanneista lähes kaikki arvostavat eniten turvallisuutta, joka luodaan selkeillä ja johdonmukaisilla, rakastavilla rajoilla. Vanhempien mielestä tärkeimmät asiat toiminnassa ovat leikki ja liikunta. 3. Oppimiskäsityksemme Lapsi on oppija, vuorovaikutuksen aktiivinen osapuoli ja vaikuttaa myös itse kasvatus- ja oppimistilanteisiin. Hänellä on omia kiinnostuksen kohteitaan ja kokemuksiaan, jotka luovat pohjan oppimiselle. Lapsen luontainen uteliaisuus, vireys ja leikkimielisyys edistävät oppimista Vekkulin oppimisympäristössä, jossa hän saa olla aktiivinen, sosiaalinen ja tutkiva osallistuja. Aikuinen on yhdessä lapsen kanssa tekemässä erilaisia asioita. Aikuisen vastuulla on huolehtia virikkeellisestä ympäristöstä sekä johdonmukaisesta ja havainnoivasta ohjauksesta. Kasvatustoiminnassamme pyrimme löytämään lapsen omat voimavarat ja kyvyt. Lapsen omien vahvuuksien tukeminen antaa perustan haasteiden voittamiseen. Lapselle annetaan vapautta yrittää ja tutkia, erehtyä ja korjata erehdyksiä. Myönteisen minäkuvan kehittymiseksi lapsen tulee saada kokemuksia valintojen teosta, onnistumisesta ja kyvystä hallita ympäristöään. Kokemuksia minäkuvan rakentamiseen lapsi saa omaehtoisten toimintojen lisäksi toimiessaan yhdessä toisten lasten kanssa sekä yhteisissä ryhmätilanteissa. 4. Fyysinen oppimisympäristö Vekkulin tilat ovat kodikkaat. Käytössä on iso tupakeittiö, kaksi leikkihuonetta, yksi makuuhuone pienimmille lapsille ja iso askarteluhuone / makuuhuone. Lisäksi on toimisto, naulakkohuone lasten vaatteille, sauna ja kylpyhuone. Pitkä käytävä innostaa pallo- ja juoksuleikkeihin ja lapset saavat turvallisesti purkaa energiaansa myös sisällä. Vekkulissa on iso, metsäinen aidattu piha. Siellä on kiipeilyteline, leikkimökki, keinut, hiekkalaatikko ja pieni liukumäki. Lisäksi käytämme läheisen yläkoulun salia liikuntatuntien pitämiseen. 3

5 5. Psyykkinen oppimisympäristö Psyykkinen oppimisympäristö käsittää kasvatusilmapiirin, vuorovaikutustavat sekä toimintamallit ja -menetelmät. Pyrimme luomaan turvallisen, vapautuneen ja mukavan ilmapiirin, jotta pystyisimme tukemaan ja auttamaan lasten tunne-elämän kehitystä. Sosiaalinen ilmapiiri liittyy läheisesti psyykkiseen näkökulmaan. Sosiaaliseen oppimisympäristöön kuuluvat lasten ja aikuisten vuorovaikutussuhteet. Vanhempien ja henkilöstön välinen suhde sekä vanhempainkeskustelut vaikuttavat sosiaaliseen ympäristöön. Päivähoidon yhteiset tapahtumat kuten retket, teatterit ja kirkkokäynnit luovat yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä antavat elämyksiä ja kokemuksia. Emotionaalinen tarkastelunäkökulma liittyy psyykkiseen ympäristöön. Se käsittää tunne-elämän rakentamisen ja tukemisen sekä siihen kuuluvat tunneälytaidot. Pettymys- ja häviämistilanteissa harjoitellaan turvallisesti aikuisen tuella negatiivisten tunteiden hallintaa. Esteettisestä näkökulmasta huomioidaan ympäristön selkeys, taiteet ja kauneuden havainnoiminen. Yhdessä lasten kanssa huolehdimme siitä, että luomme viihtyisän ja harmonisen oppimisympäristön. 4

6 6. Toiminnalliset painotukset Päivittäin toistuvat perushoitotilanteet kuten pukemiset, riisumiset, ruokailut, lepohetki sekä siisteydestä huolehtiminen luovat pohjaa lapsen oppimiselle. Ne järjestetään mahdollisimman rauhallisiksi tilanteiksi, joissa lapsi saa opetella omatoimisuutta omien taitojensa mukaisesti. Kielivalmiudet ovat oppimisvalmiuksien perusta. Kuuntelemalla ja omalla esimerkillämme me tuemme lapsen kielellistä oppimista. Meillä on paljon kirjoja esillä, jotta lapset voivat niitä halutessaan tutkia tai pyytää lukemaan. Satujen, runojen ja lorujen lisäksi me myös riimittelemme. Päivälevolle mentäessä luemme unisatuja. Yhteisillä tuokioilla lapset voivat kertoa vuorotellen kuulumisiaan sekä oppivat kertomaan ja kuuntelemaan. Kielelliset taidot kehittyvät lapsilla vuorovaikutuksessa myös toisten lasten kanssa toimiessa ja leikkiessä. Naperoviikko on vuosittain Taivalkoskella vietettävä lasten kulttuuriviikko, jolloin lapsille tarjotaan teatteriesityksiä ja erilaisia lastenkirjallisuuteen liittyviä tapahtumia. Kirjaston kanssa teemme yhteistyötä mm. satutuokioiden muodossa. Leikki on tärkeä osa lapsen kehitystä ja sille pyrimme varaamaan mahdollisimman paljon aikaa. Ympäristö luodaan sellaiseksi, että se mahdollistaa erilaiset leikit. Tarvittaessa aikuinen tukee, rohkaisee ja ohjaa leikkejä. Leikki kehittää lapsen luovuutta ja mielikuvitusta ja se vaikuttaa myös sekä kielellisten, sosiaalisten, tiedollisten että motoristen taitojen oppimiseen. Leikin avulla lapsi rakentaa maailmankuvaansa ja jäsentää suhdettaan ympäristöönsä sekä muihin ihmisiin. Vekkulissa lapsella on mahdollisuus leikkiä pienissä ryhmissä tai halutessaan omassa rauhassa. Lelujen kerääminen on yleensä selvä lopetus leikille. Esimerkiksi rakenteluleikki voidaan jättää siivoamatta, jos lapsi haluaa jatkaa sitä myöhemmin. Lasten liikuntaan kiinnitämme paitsi suunnittelussa myös käytännössä huomioita. Liikkuminen on lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun perusta, lisäksi se edistää oppimista. Liikkuessa lapsen liikunta- ja tukielimistö (luusto, lihakset, jänteet, nivelet), hengitys- ja verenkiertoelimistö sekä hermosto saavat luonnollista ja monipuolista kuormitusta. Normaalin kasvun ja kehityksen turvaamiseksi riittävä päivittäinen kuormitus on välttämätöntä. Lapsi tarvitsee päivittäin vähintään kaksi tuntia reipasta liikuntaa. Pyrimme järjestämään ohjattuja liikuntatuokioita viikoittain. Olohuoneessa on mahdollista järjestää pienimuotoisia jumppatuokioita (satu-, musiikki-, välinejumppa) ja käytävällä pelata sählyä pienellä porukalla. Kerran viikossa pidämme jumppatunnin yläkoulun salissa. Pihalla on mahdollista juosta, pallotella, keinua, hyppiä tai leikkiä liikunnallisia yhteisleikkejä. Kävelyretkiä teemme lähes viikoittain lähiympäristössä. Kesällä on voimme käyttää lähellä sijaitsevaa urheilukenttää. 5

7 Taiteellinen ilmaisu sisältää muun muassa musiikkia, kuvallista ilmaisua, teatteria, kädentaitoja sekä lasten kirjallisuutta. Kasvattajien tulee antaa lapselle aikaa, rauhaa, tilaa ja mahdollisuuksia erilaisiin taiteellisiin kokemuksiin. Rohkaisemme lasta luovuuteen ja mielikuvituksen käyttöön omalla esimerkillämme. Lapset voivat maalata, piirtää, soittaa, laulaa, rakentaa, näytellä, tanssia, nikkaroida, askarrella, ommella, kuunnella ja keksiä satuja tai runoja. Roolivaatteet ja käsinuket mahdollistavat näyttelemisen ja esiintymisen. Vekkulissa on aina paperia, värikyniä, liimaa, askartelukartonkia ja muovailuvahoja, rakennuspalikoita sekä erilaisia pelejä, jotka ovat vapaasti lasten saatavilla. Musiikin maailmaan matkataan tutustumalla erilaisiin soittimiin ja musiikkilajeihin. Pienimuotoisia lauluhetkiä pidämme lähes päivittäin. Lapset voivat tehdä musiikkia itse tamburiineilla, marakasseilla ja kellopeleillä. Jo syntymästä saakka lapselle on luontaista tutkiva ihmettely. Vekkulissa käytössä oleva pienryhmätoiminnan muoto, projektityöskentely kannustaa lapsia ja työntekijöitä tutkimisen maailmaan. Tutkimalla lapsi oppii uusia asioita yrityksen, erehdyksen ja oivalluksen kautta. Kasvattajan tehtävä on luoda tutkimiselle innostava ja kannustava ilmapiiri. Monipuoliset materiaalit ja välineet innostavat oppimaan. Piha ja lähiluonto ovat oleellinen osa tutkimisen ympäristöä. Meillä on oivat mahdollisuudet tehdä retkiä lähiympäristöön ja tutkia luonnon monimuotoisuutta. 6

8 Muita keskeisiä varhaiskasvatussuunnitelman sisältöalueita eli orientaatioita ovat: Matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnolliskatsomuksellinen orientaatio. Sisältöalueita ei ole tarkoitus opiskella, vaan ne liitetään lapsen arkipäivän tilanteisiin. Lapset havainnoivat eri asioita ja muodostavat niistä omia käsityksiään. Matemaattinen orientaatio on laskemista, vertaamista ja päättelemistä leikinomaisesti arkielämän eri tilanteissa. Harjoittelemme matemaattisia tietoja, taitoja ja valmiuksia esimerkiksi erilaisten leikkien, pelien, laulujen ja liikunnan avulla. Joka aamu katsomme kalenterista monesko päivä, mikä kuukausi ja mikä vuosi on. Luonnontieteellinen orientaatio on luonnonilmiöiden, eläinten ja kasvien tarkkailua eri vuodenaikoina lapsen lähiympäristössä. Kalenteria seuratessamme nimeämme vuodenaikoja ja tarkkailemme vuodenajalle tyypillisiä sääilmiöitä ja luonnon vallitsevaa tilaa. Keskustelemme aiheeseen liittyvistä asioista. Tutkimme kirjoista kasveja ja eläimiä sekä keräämme luonnosta materiaalia tutkittaviksi. Historiallis-yhteiskunnallisessa orientaatiossa rakentuu kuva menneisyydestä ja nykyisyydestä. Historiasta voimme saada tietoa esimerkiksi vierailemalla kotiseutumuseossa, yli satavuotiaassa Jalavan kaupassa ja vanhusten luona. Lapset voivat tuoda kotoa tai isovanhemmilta tutkailtaviksi vanhoja esineitä, joista keskustelemme ja mietimme, millaista elämä oli ennen vanhaan. Esteettisen orientaation kohteista syntyy lapselle esimerkiksi kauneuden, harmonian ja tyylin tuntemuksia. Kiinnittämällä huomiota esimerkiksi tekstiileihin, viherkasveihin sekä lasten töiden esille asetteluun, voimme luoda viihtyisyyttä ja edesauttaa esteettisten elämysten muodostumista lapsille. Lisäksi luonnonilmiöiden ihastelu on tärkeää. Eettisessä orientaatiossa tarkastellaan mm. oikea ja väärän, hyvän ja pahan sekä totuuden ja valheen kysymyksiä. Näitä asioita mietimme lähes päivittäin. On tärkeää, että lapsi voi kokea olonsa turvalliseksi asioita pohdittaessa ja ratkottaessa. Erilaiset pelot, syyllisyyden ja ahdistuksen tunteet kuuluvat myös lasten elämään, joten lapsen kehitystaso huomioidaan aina miettiessämme oikeanlaista lähestymistapaa. Uskonnollis-katsomuksellisessa orientaatiossa tuomme lapsen arkeen tietoa, kokemuksia ja tunnelmia kirkkovuoden tärkeimmistä juhlapyhistä. Annamme lapselle aikaa ihmetellä, hiljentyä ja kysellä. Kunnioitamme perheen uskonnollista tai katsomuksellista näkemystä. Seurakunnasta vierailee kuukausittain työntekijä pitämässä aamutuokion lapsille. Käymme joka vuosi lasten kanssa elonkorjuukirkossa syksyllä, joulukirkossa ja kevätkirkossa toukokuussa. 7

9 Meille on tärkeää, että lapsella on hyvä olla Vekkulissa. Kasvattajien yhteiset pelisäännöt ja kasvatustavoitteet ovat asioita, joista keskustelemme. Näin luomme lämpimän, välittävän ja turvallisen ilmapiirin. Kiinnitämme huomiota siihen, miten saamme aikaan yksilöllisyyteen perustuvan, tasaarvoisen ja rauhallisen ympäristön. 8

10 7. Kasvatuskumppanuus ja omahoitajuus Kasvatuskumppanuus on hoitohenkilöstön ja vanhempien välistä kunnioittavaa vuorovaikutusta. Se edellyttää keskinäistä luottamusta, tasavertaisuutta ja toistensa kunnioittamista sekä vanhempien ensisijaisen kasvatusoikeuden ja -vastuun tunnistamista ja hyväksymistä. Luomme kasvatuskumppanuuden pohjan heti tutustumisvaiheessa. Perheillä on mahdollisuus tutustua hoitopaikkaan ja henkilökuntaan ennen hoitosuhteen alkua. Jokaiselle lapselle nimetään omahoitaja. Jos vanhemmat haluavat, lapsen omahoitaja ja lastenhoitaja käyvät tutustumassa perheeseen heidän kotonaan. Ensimmäisessä tapaamisessa keskustelemme lapsen tavoista ja tottumuksista sekä teemme hoitosopimuksen. Tarvittaessa omahoitajan työajat ja lapsen hoitoajat sovitetaan yhteen vähintään kahden viikon ajaksi. Omahoitajuus pohjautuu lapsen ja hoitajan kiintymyssuhteeseen. Tällä halutaan helpottaa sitä ahdistusta, mitä ero päivähoidon ajaksi läheisestä aikuisesta ja useat uudet ihmissuhteet saattavat aiheuttaa lapsessa. Omahoitajuus jatkuu koko lapsen hoitosuhteen ajan. Tutustuttuaan lapseen paremmin, omahoitaja käy vanhempien kanssa kasvatuskeskustelun ja he laativat yhdessä lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman (lapsen vasu). Vanhempien asiantuntijuuden lisäksi teemme lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyviä havaintoja, jotka tuomme vanhempien tietoon. Päivittäiset kuulumisten vaihdot hoitoon tullessa ja kotiin lähtiessä ovat arkista kasvatuskumppanuutta. Tarvittaessa käytämme myös viestivihkoa. Toivomme vanhempien pystyvän keskustelemaan kanssamme avoimesti ja luottamuksellisesti. Vanhempainillan järjestämme toimintakauden alettua syksyllä. Tärkeäksi yhteistyömuodoksi koemme erilaiset retket ja juhlat, kuten joulujuhlat sekä isän- ja äitienpäiväkahvittelut. Näiden tapahtumien yhteydessä vanhemmillakin on mahdollisuus tutustua toisiinsa. Otamme mielellämme vastaan kehittämisideoita ja palautetta toiminnastamme. 9

11 8. Pienryhmätoiminta Vekkulissa Suunnittelu Suunnittelun merkitys korostuu vuororyhmiksen arjen sujumisessa. Lasten omat kiinnostuksen kohteet toimivat suunnannäyttäjänä toiminnan suunnittelulle. Lapsen havainnointi ja vasu tukevat suunnittelua. Se, mitä lapsiryhmässä kulloinkin touhutaan ja mistä hoitopäivä muodostuu, riippuu useasta tekijästä. Kalenteri ja vuodenkulku ovat luontevia määrittelijöitä toiminnan sisällön suunnittelulle. Toiminnan suunnittelussa varaamme aikaa lasten kiinnostuksista nouseville projekteille. Myös paikalliset olosuhteet ja erikoispiirteet (mm. Koillismaan upea luonto) suuntaavat toimintaa. Jokapäiväistä toimintaa rauhoittaa siirtymätilanteiden suunniteltu etukäteen, esimerkiksi ulosmenon porrastaminen. Viikkosuunnitelma muotoutuu, kun kaikkien hoitolasten hoitopäivät ja -ajat ovat tiedossa. Suunnitelma on vanhempien nähtävillä eteisen ilmoitustaululla. Pienryhmätoiminta ja projektityöskentely Taivalkoski on ollut mukana Lapsen hyvä arki 2-hankkeessa ( ), jossa päivähoidon tavoitteena on pienryhmätoiminnan ja omahoitajuuden kehittäminen. Vekkuli toimii kehittämisyksikkönä, jossa pienryhmätoimintaa lähestytään Reggio Emilia pedagogiikan ja projektityöskentelyn pohjalta. Pienryhmätoiminta mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja tutustumisen lapseen. Lapsilla ja aikuisilla on mahdollisuus työskennellä kiireettömästi pienessä ryhmässä. Lapset jaetaan pienryhmiin aamu- ja välipalan jälkeen. Pienryhmät eivät ole pysyviä vuorohoidon luonteen vuoksi. Olemme ottaneet työmuodoksi projektit, joiden ideat nousevat joko lapsilta tai aikuisilta lapsihavaintojen pohjalta. Projekteissa syvennytään johonkin aiheeseen pidemmän aikaa tutkimisen ja tekemisen avulla (aiheeseen liittyvät leikit, laulut, askartelut ja kirjat, yms.). Esimerkiksi keväällä 2013 on ollut koiraprojekti. Aihetta käsitellään niin kauan kuin se lapsia kiinnostaa. Projektien pitkäkestoisuus tuo vuorohoitoon jatkuvuutta ja lapsi voi aina hoitoon tullessaan palata tutun projektin ja tekemisen pariin. Projektityöskentelyyn kuuluu olennaisena havainnointi dokumentointi. Vekkulissa työntekijät kirjoittavat muistiin lasten ajatuksia sekä valokuvaavat puuhastelua ja tuotoksia, joita voidaan laittaa myös lasten omiin kasvun kansioihin. Lapsi saa kokea olevansa tärkeä ja, että hänen sanomisensa ja tekemisensä ovat merkityksellisiä ja tallentamisen arvoisia. Oulun yliopiston opettaja Satu Karjalainen on ollut pienryhmätoiminnan ja projektityöskentelyn kehittämisen tukena keväästä 2012 lähtien. 10

12 9. Työn kehittäminen ja arviointi Taivalkosken päivähoidossa on aloitettu johdonmukainen koulutuksen suunnittelu ja seuranta. Vuonna 2010 keskityimme kasvatuskumppanuuteen. Aiemmat koulutukset ovat liittyneet muun muassa vuorovaikutustaitoihin, liikuntaan ja työyhteisön kehittämiseen. Vekkulin työntekijät ovat perehtyneet pienryhmätoimintaan ja projektityöskentelyyn keväästä 2012 lähtien. Yksilökoulutusten anti jaetaan kaikille kuukausipalaverien yhteydessä. Henkilöstökyselyjä tehdään säännöllisesti, minkä pohjalta voimme päivittää kasvatustyön tavoitteita ja keinoja. Joka kuukauden viimeisellä viikolla kokoonnumme päivähoidonohjaajan johdolla yhteiseen palaveriin kuulemaan mietteitä kuluneesta kuukaudesta. Kerran vuodessa päivähoidonohjaaja kutsuu työntekijän kehityskeskusteluun, jolloin on mahdollisuus keskustella rauhassa ja luottamuksella työhön liittyvistä asioista. Lisäksi on mahdollista saada työnohjausta. Lapsen hyvä arki 2 hankkeen Taivalkosken päivähoidon kehittäjäryhmä on muokannut Vekkulin vasun yhteistyössä Vekkulin työntekijöiden kanssa. Kehittämistyö alkoi keväällä 2012 kestäen keväälle Kehittäjäryhmään kuuluivat Hanna Suutari, Ulla Väisänen, Hanna Uusitalo, Sirkka Uusitalo, Katja Seiteri ja Saara Autio. Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä voisi täyttää paikkansa ja löytää itsensä Maria Jotuni 11

13 LIITE 1. Vekkulin päivän kulku Vekkulin päivän kulku: Klo 5 7 Vekkuli avataan lasten hoitoaikojen mukaan. Rauhallista puuhailua, kuten askartelua, pelejä ja kirjojen lukemista 8 Aamupala 8.30 Toimintatuokio (leikkiä, liikuntaa, musiikkia, kädentaitoja) 9 Ulkoilu (säänmukainen varustus, myös sadesäällä pyrimme ulkoilemaan) 11 Ruokailu Päivälepo (unimusiikkia / satuja) Rauhallista puuhastelua 14 Välipala Leikkiä, aamun askareiden jatkamista 15 Ulkoilu (säätilanteen mukaan) 17 Ruokailu Toimintaa, askartelua, leikkiä, pelien pelaamista 20 Iltapala 21 Nukkumaanmeno Vekkuli menee kiinni sen mukaan, miten lasten hoitoajat on ilmoitettu. Lasten päivälepo ei välttämättä tarkoita nukkumista. Kaikki lapset kuitenkin rauhoittuvat noin puoleksi tunniksi kuuntelemaan satua tai musiikkia. Pyrimme olemaan lasten kanssa mahdollisimman paljon ulkona, mutta sää voi vaikuttaa ulkoiluaikatauluun. 12

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

TORPANTIEN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TORPANTIEN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TORPANTIEN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA YHTEYSTIEDOT: Torpantie 1 as 17 19 50600 Mikkeli 044 794 4025 torpantierpphk@mikkeli.fi Päivähoidon ohjaaja Heidi Juuti 044 794 4026 heidi.juuti@mikkeli.fi

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA Ryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Pajulantie 9 as 3 51420 Harjumaa P.044-7944973 PAJUNKISSA Pajunkissa sijaitsee Harjumaassa haja-asutusalueella. Toimimme rivitaloasunnossa.

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NASTOLAN KUNTA Sisällys Alkusanat Perhepäivähoidon arvot Kasvatuskumppanuus Lapsen tapa toimia Sisällölliset orientaatiot Kuntouttava varhaiskasvatus Yhteistyö

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi

lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset käytäntöön lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi Avaimia päivähoidon arkeen erityispäivähoidon kehittäminen osana varhaiskasvatusta Länsi- ja Keski- Uudellamaalla

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4 1 SISÄLLYS Toiminta-ajatus 1 1.1 Ryhmän tavoitteet 2 1.2 Ryhmän arvot 3 Varhaiskasvatus ympäristömme 4 Toiminnalliset orientaatiot lapsille ominainen tapa toimia 5 Sisällölliset orientaatiot tapa hahmottaa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI VARAMATIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Yhteystiedot: Vuorikatu 23 50100 Mikkeli puh. 044-794 3324 sähköposti: varamattirpphk@ mikkeli.fi Päivähoidon ohjaaja Ria Humalamäki 044-794 3380

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin:

TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin: TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin: 0400914479 osoite: Kuhatie 1, 54915 Saimaanharju sähköposti: pilvipaimenet@taipalsaari.fi Henkilökunta Ansku, Taru, Maarit,

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Se perustuu Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen oma vasu laaditaan yhdessä

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Yleistä Päiväkotimme sijaitsee Nurmijärvellä Klaukkalan keskustassa aivan Natura luonnonsuojelusuon vieressä. Vuonna 1996 avatussa talossamme toimii kolme

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja/vastuuhenkilö, yhteystiedot, Y-tunnus Lapsiryhmän ikärakenne Perushoitotilat/muut

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Rahulan ryhmäperhepäiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma

Rahulan ryhmäperhepäiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Rahulan ryhmäperhepäiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Kuopiontie 110A 51720 RAHULA 044-7945712 Rahulan ryhmäperhepäiväkoti Omppu sijaitsee 12 km Mikkelistä Kuopioon päin Rahulan kylässä. Omppu on toiminut

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN KUVAUS - oppimisympäristö - menestystekijät 2. PEURASAAREN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Toiminta-ajatus: lapsen kasvun,

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sinulla on nyt edessäsi Keski-Nurmon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Vasusta saat lukea talossa lapsi saa kasvaa turvallisessa ympäristössä elämänsä ensimmäiset

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot