Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI OPPIMISKÄSITYKSEMME FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ..."

Transkriptio

1 TAIVALKOSKEN KUNTA

2 Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI OPPIMISKÄSITYKSEMME FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ TOIMINNALLISET PAINOTUKSET KASVATUSKUMPPANUUS JA OMAHOITAJUUS TYÖN KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI LIITE 1. VEKKULIN PÄIVÄN KULKU... 12

3 1. Vuororyhmis Vekkuli Vekkuli on 12-paikkainen vuororyhmäperhepäivähoitokoti, joka sijaitsee Urheilutiellä. Rakennus on ollut aikaisemmin vanhusten palveluasuntolana ja lasten ryhmäperhepäiväkotina se on toiminut tammikuusta 2011 lähtien. Paikka sijaitsee lähellä koulua, kirjastoa ja urheilukenttää. Lisäksi Tynnyrimutkan leikkikenttä on lähistöllä. Ryhmiksen lapset ovat iältään 1-6-vuotiaita. Hoitoa järjestetään ympärivuorokautisesti ja viikonloppuisin lasten vanhempien työvuorojen mukaan. Myös esikoululaisten aikaista aamu- ja myöhäistä iltahoitoa järjestetään Vekkulissa. Työntekijöinä toimivat lastenhoitaja / vastaava työntekijä Ulla Väisänen ja perhepäivähoitajat Vuokko Loukusa, Eija Rääpysjärvi, Raili Taivalkoski, Anna Luukkonen ja Saara Hiltunen. Lounas ja päivällinen tilataan Vekkuliin keskuskeittiöltä. Ruokalista on nähtävillä Taivalkosken kunnan internetsivuilla. Yhteystiedot: Urheilutie 2 D, Taivalkoski Puh

4 2. Arvopohja ja toiminta-ajatus Toteutamme työssämme varhaiskasvatuksen yhteisiä arvoja ja toiminta-ajatuksia. Näitä ovat lapsilähtöisyys, turvallisuus ja ammatillisuus. Työn tukijalkana ja punaisena lankana ovat yhteiset arvot. Olemme kartoittaneet varhaiskasvatuksen arvopohjaa henkilökunnalle ja vanhemmille järjestetyillä kyselyillä. Lisäksi vanhempainilloissa ja hoitajien yhteisissä palavereissa on pohdittu arvoja ja sitä miten hoitopaikassa saadaan ne todennettua. Työn perustana on ammatillisuuteen liittyviä arvoja kuten rehellisyys ja johdonmukaisuus, suvaitsevaisuus, toisten kuunteleminen ja kunnioittaminen sekä arvostaminen. Kaiken toiminnan ja yhteistyön perustana tulee olla avoimuus. Kyselyihin vastanneista lähes kaikki arvostavat eniten turvallisuutta, joka luodaan selkeillä ja johdonmukaisilla, rakastavilla rajoilla. Vanhempien mielestä tärkeimmät asiat toiminnassa ovat leikki ja liikunta. 3. Oppimiskäsityksemme Lapsi on oppija, vuorovaikutuksen aktiivinen osapuoli ja vaikuttaa myös itse kasvatus- ja oppimistilanteisiin. Hänellä on omia kiinnostuksen kohteitaan ja kokemuksiaan, jotka luovat pohjan oppimiselle. Lapsen luontainen uteliaisuus, vireys ja leikkimielisyys edistävät oppimista Vekkulin oppimisympäristössä, jossa hän saa olla aktiivinen, sosiaalinen ja tutkiva osallistuja. Aikuinen on yhdessä lapsen kanssa tekemässä erilaisia asioita. Aikuisen vastuulla on huolehtia virikkeellisestä ympäristöstä sekä johdonmukaisesta ja havainnoivasta ohjauksesta. Kasvatustoiminnassamme pyrimme löytämään lapsen omat voimavarat ja kyvyt. Lapsen omien vahvuuksien tukeminen antaa perustan haasteiden voittamiseen. Lapselle annetaan vapautta yrittää ja tutkia, erehtyä ja korjata erehdyksiä. Myönteisen minäkuvan kehittymiseksi lapsen tulee saada kokemuksia valintojen teosta, onnistumisesta ja kyvystä hallita ympäristöään. Kokemuksia minäkuvan rakentamiseen lapsi saa omaehtoisten toimintojen lisäksi toimiessaan yhdessä toisten lasten kanssa sekä yhteisissä ryhmätilanteissa. 4. Fyysinen oppimisympäristö Vekkulin tilat ovat kodikkaat. Käytössä on iso tupakeittiö, kaksi leikkihuonetta, yksi makuuhuone pienimmille lapsille ja iso askarteluhuone / makuuhuone. Lisäksi on toimisto, naulakkohuone lasten vaatteille, sauna ja kylpyhuone. Pitkä käytävä innostaa pallo- ja juoksuleikkeihin ja lapset saavat turvallisesti purkaa energiaansa myös sisällä. Vekkulissa on iso, metsäinen aidattu piha. Siellä on kiipeilyteline, leikkimökki, keinut, hiekkalaatikko ja pieni liukumäki. Lisäksi käytämme läheisen yläkoulun salia liikuntatuntien pitämiseen. 3

5 5. Psyykkinen oppimisympäristö Psyykkinen oppimisympäristö käsittää kasvatusilmapiirin, vuorovaikutustavat sekä toimintamallit ja -menetelmät. Pyrimme luomaan turvallisen, vapautuneen ja mukavan ilmapiirin, jotta pystyisimme tukemaan ja auttamaan lasten tunne-elämän kehitystä. Sosiaalinen ilmapiiri liittyy läheisesti psyykkiseen näkökulmaan. Sosiaaliseen oppimisympäristöön kuuluvat lasten ja aikuisten vuorovaikutussuhteet. Vanhempien ja henkilöstön välinen suhde sekä vanhempainkeskustelut vaikuttavat sosiaaliseen ympäristöön. Päivähoidon yhteiset tapahtumat kuten retket, teatterit ja kirkkokäynnit luovat yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä antavat elämyksiä ja kokemuksia. Emotionaalinen tarkastelunäkökulma liittyy psyykkiseen ympäristöön. Se käsittää tunne-elämän rakentamisen ja tukemisen sekä siihen kuuluvat tunneälytaidot. Pettymys- ja häviämistilanteissa harjoitellaan turvallisesti aikuisen tuella negatiivisten tunteiden hallintaa. Esteettisestä näkökulmasta huomioidaan ympäristön selkeys, taiteet ja kauneuden havainnoiminen. Yhdessä lasten kanssa huolehdimme siitä, että luomme viihtyisän ja harmonisen oppimisympäristön. 4

6 6. Toiminnalliset painotukset Päivittäin toistuvat perushoitotilanteet kuten pukemiset, riisumiset, ruokailut, lepohetki sekä siisteydestä huolehtiminen luovat pohjaa lapsen oppimiselle. Ne järjestetään mahdollisimman rauhallisiksi tilanteiksi, joissa lapsi saa opetella omatoimisuutta omien taitojensa mukaisesti. Kielivalmiudet ovat oppimisvalmiuksien perusta. Kuuntelemalla ja omalla esimerkillämme me tuemme lapsen kielellistä oppimista. Meillä on paljon kirjoja esillä, jotta lapset voivat niitä halutessaan tutkia tai pyytää lukemaan. Satujen, runojen ja lorujen lisäksi me myös riimittelemme. Päivälevolle mentäessä luemme unisatuja. Yhteisillä tuokioilla lapset voivat kertoa vuorotellen kuulumisiaan sekä oppivat kertomaan ja kuuntelemaan. Kielelliset taidot kehittyvät lapsilla vuorovaikutuksessa myös toisten lasten kanssa toimiessa ja leikkiessä. Naperoviikko on vuosittain Taivalkoskella vietettävä lasten kulttuuriviikko, jolloin lapsille tarjotaan teatteriesityksiä ja erilaisia lastenkirjallisuuteen liittyviä tapahtumia. Kirjaston kanssa teemme yhteistyötä mm. satutuokioiden muodossa. Leikki on tärkeä osa lapsen kehitystä ja sille pyrimme varaamaan mahdollisimman paljon aikaa. Ympäristö luodaan sellaiseksi, että se mahdollistaa erilaiset leikit. Tarvittaessa aikuinen tukee, rohkaisee ja ohjaa leikkejä. Leikki kehittää lapsen luovuutta ja mielikuvitusta ja se vaikuttaa myös sekä kielellisten, sosiaalisten, tiedollisten että motoristen taitojen oppimiseen. Leikin avulla lapsi rakentaa maailmankuvaansa ja jäsentää suhdettaan ympäristöönsä sekä muihin ihmisiin. Vekkulissa lapsella on mahdollisuus leikkiä pienissä ryhmissä tai halutessaan omassa rauhassa. Lelujen kerääminen on yleensä selvä lopetus leikille. Esimerkiksi rakenteluleikki voidaan jättää siivoamatta, jos lapsi haluaa jatkaa sitä myöhemmin. Lasten liikuntaan kiinnitämme paitsi suunnittelussa myös käytännössä huomioita. Liikkuminen on lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun perusta, lisäksi se edistää oppimista. Liikkuessa lapsen liikunta- ja tukielimistö (luusto, lihakset, jänteet, nivelet), hengitys- ja verenkiertoelimistö sekä hermosto saavat luonnollista ja monipuolista kuormitusta. Normaalin kasvun ja kehityksen turvaamiseksi riittävä päivittäinen kuormitus on välttämätöntä. Lapsi tarvitsee päivittäin vähintään kaksi tuntia reipasta liikuntaa. Pyrimme järjestämään ohjattuja liikuntatuokioita viikoittain. Olohuoneessa on mahdollista järjestää pienimuotoisia jumppatuokioita (satu-, musiikki-, välinejumppa) ja käytävällä pelata sählyä pienellä porukalla. Kerran viikossa pidämme jumppatunnin yläkoulun salissa. Pihalla on mahdollista juosta, pallotella, keinua, hyppiä tai leikkiä liikunnallisia yhteisleikkejä. Kävelyretkiä teemme lähes viikoittain lähiympäristössä. Kesällä on voimme käyttää lähellä sijaitsevaa urheilukenttää. 5

7 Taiteellinen ilmaisu sisältää muun muassa musiikkia, kuvallista ilmaisua, teatteria, kädentaitoja sekä lasten kirjallisuutta. Kasvattajien tulee antaa lapselle aikaa, rauhaa, tilaa ja mahdollisuuksia erilaisiin taiteellisiin kokemuksiin. Rohkaisemme lasta luovuuteen ja mielikuvituksen käyttöön omalla esimerkillämme. Lapset voivat maalata, piirtää, soittaa, laulaa, rakentaa, näytellä, tanssia, nikkaroida, askarrella, ommella, kuunnella ja keksiä satuja tai runoja. Roolivaatteet ja käsinuket mahdollistavat näyttelemisen ja esiintymisen. Vekkulissa on aina paperia, värikyniä, liimaa, askartelukartonkia ja muovailuvahoja, rakennuspalikoita sekä erilaisia pelejä, jotka ovat vapaasti lasten saatavilla. Musiikin maailmaan matkataan tutustumalla erilaisiin soittimiin ja musiikkilajeihin. Pienimuotoisia lauluhetkiä pidämme lähes päivittäin. Lapset voivat tehdä musiikkia itse tamburiineilla, marakasseilla ja kellopeleillä. Jo syntymästä saakka lapselle on luontaista tutkiva ihmettely. Vekkulissa käytössä oleva pienryhmätoiminnan muoto, projektityöskentely kannustaa lapsia ja työntekijöitä tutkimisen maailmaan. Tutkimalla lapsi oppii uusia asioita yrityksen, erehdyksen ja oivalluksen kautta. Kasvattajan tehtävä on luoda tutkimiselle innostava ja kannustava ilmapiiri. Monipuoliset materiaalit ja välineet innostavat oppimaan. Piha ja lähiluonto ovat oleellinen osa tutkimisen ympäristöä. Meillä on oivat mahdollisuudet tehdä retkiä lähiympäristöön ja tutkia luonnon monimuotoisuutta. 6

8 Muita keskeisiä varhaiskasvatussuunnitelman sisältöalueita eli orientaatioita ovat: Matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnolliskatsomuksellinen orientaatio. Sisältöalueita ei ole tarkoitus opiskella, vaan ne liitetään lapsen arkipäivän tilanteisiin. Lapset havainnoivat eri asioita ja muodostavat niistä omia käsityksiään. Matemaattinen orientaatio on laskemista, vertaamista ja päättelemistä leikinomaisesti arkielämän eri tilanteissa. Harjoittelemme matemaattisia tietoja, taitoja ja valmiuksia esimerkiksi erilaisten leikkien, pelien, laulujen ja liikunnan avulla. Joka aamu katsomme kalenterista monesko päivä, mikä kuukausi ja mikä vuosi on. Luonnontieteellinen orientaatio on luonnonilmiöiden, eläinten ja kasvien tarkkailua eri vuodenaikoina lapsen lähiympäristössä. Kalenteria seuratessamme nimeämme vuodenaikoja ja tarkkailemme vuodenajalle tyypillisiä sääilmiöitä ja luonnon vallitsevaa tilaa. Keskustelemme aiheeseen liittyvistä asioista. Tutkimme kirjoista kasveja ja eläimiä sekä keräämme luonnosta materiaalia tutkittaviksi. Historiallis-yhteiskunnallisessa orientaatiossa rakentuu kuva menneisyydestä ja nykyisyydestä. Historiasta voimme saada tietoa esimerkiksi vierailemalla kotiseutumuseossa, yli satavuotiaassa Jalavan kaupassa ja vanhusten luona. Lapset voivat tuoda kotoa tai isovanhemmilta tutkailtaviksi vanhoja esineitä, joista keskustelemme ja mietimme, millaista elämä oli ennen vanhaan. Esteettisen orientaation kohteista syntyy lapselle esimerkiksi kauneuden, harmonian ja tyylin tuntemuksia. Kiinnittämällä huomiota esimerkiksi tekstiileihin, viherkasveihin sekä lasten töiden esille asetteluun, voimme luoda viihtyisyyttä ja edesauttaa esteettisten elämysten muodostumista lapsille. Lisäksi luonnonilmiöiden ihastelu on tärkeää. Eettisessä orientaatiossa tarkastellaan mm. oikea ja väärän, hyvän ja pahan sekä totuuden ja valheen kysymyksiä. Näitä asioita mietimme lähes päivittäin. On tärkeää, että lapsi voi kokea olonsa turvalliseksi asioita pohdittaessa ja ratkottaessa. Erilaiset pelot, syyllisyyden ja ahdistuksen tunteet kuuluvat myös lasten elämään, joten lapsen kehitystaso huomioidaan aina miettiessämme oikeanlaista lähestymistapaa. Uskonnollis-katsomuksellisessa orientaatiossa tuomme lapsen arkeen tietoa, kokemuksia ja tunnelmia kirkkovuoden tärkeimmistä juhlapyhistä. Annamme lapselle aikaa ihmetellä, hiljentyä ja kysellä. Kunnioitamme perheen uskonnollista tai katsomuksellista näkemystä. Seurakunnasta vierailee kuukausittain työntekijä pitämässä aamutuokion lapsille. Käymme joka vuosi lasten kanssa elonkorjuukirkossa syksyllä, joulukirkossa ja kevätkirkossa toukokuussa. 7

9 Meille on tärkeää, että lapsella on hyvä olla Vekkulissa. Kasvattajien yhteiset pelisäännöt ja kasvatustavoitteet ovat asioita, joista keskustelemme. Näin luomme lämpimän, välittävän ja turvallisen ilmapiirin. Kiinnitämme huomiota siihen, miten saamme aikaan yksilöllisyyteen perustuvan, tasaarvoisen ja rauhallisen ympäristön. 8

10 7. Kasvatuskumppanuus ja omahoitajuus Kasvatuskumppanuus on hoitohenkilöstön ja vanhempien välistä kunnioittavaa vuorovaikutusta. Se edellyttää keskinäistä luottamusta, tasavertaisuutta ja toistensa kunnioittamista sekä vanhempien ensisijaisen kasvatusoikeuden ja -vastuun tunnistamista ja hyväksymistä. Luomme kasvatuskumppanuuden pohjan heti tutustumisvaiheessa. Perheillä on mahdollisuus tutustua hoitopaikkaan ja henkilökuntaan ennen hoitosuhteen alkua. Jokaiselle lapselle nimetään omahoitaja. Jos vanhemmat haluavat, lapsen omahoitaja ja lastenhoitaja käyvät tutustumassa perheeseen heidän kotonaan. Ensimmäisessä tapaamisessa keskustelemme lapsen tavoista ja tottumuksista sekä teemme hoitosopimuksen. Tarvittaessa omahoitajan työajat ja lapsen hoitoajat sovitetaan yhteen vähintään kahden viikon ajaksi. Omahoitajuus pohjautuu lapsen ja hoitajan kiintymyssuhteeseen. Tällä halutaan helpottaa sitä ahdistusta, mitä ero päivähoidon ajaksi läheisestä aikuisesta ja useat uudet ihmissuhteet saattavat aiheuttaa lapsessa. Omahoitajuus jatkuu koko lapsen hoitosuhteen ajan. Tutustuttuaan lapseen paremmin, omahoitaja käy vanhempien kanssa kasvatuskeskustelun ja he laativat yhdessä lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman (lapsen vasu). Vanhempien asiantuntijuuden lisäksi teemme lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyviä havaintoja, jotka tuomme vanhempien tietoon. Päivittäiset kuulumisten vaihdot hoitoon tullessa ja kotiin lähtiessä ovat arkista kasvatuskumppanuutta. Tarvittaessa käytämme myös viestivihkoa. Toivomme vanhempien pystyvän keskustelemaan kanssamme avoimesti ja luottamuksellisesti. Vanhempainillan järjestämme toimintakauden alettua syksyllä. Tärkeäksi yhteistyömuodoksi koemme erilaiset retket ja juhlat, kuten joulujuhlat sekä isän- ja äitienpäiväkahvittelut. Näiden tapahtumien yhteydessä vanhemmillakin on mahdollisuus tutustua toisiinsa. Otamme mielellämme vastaan kehittämisideoita ja palautetta toiminnastamme. 9

11 8. Pienryhmätoiminta Vekkulissa Suunnittelu Suunnittelun merkitys korostuu vuororyhmiksen arjen sujumisessa. Lasten omat kiinnostuksen kohteet toimivat suunnannäyttäjänä toiminnan suunnittelulle. Lapsen havainnointi ja vasu tukevat suunnittelua. Se, mitä lapsiryhmässä kulloinkin touhutaan ja mistä hoitopäivä muodostuu, riippuu useasta tekijästä. Kalenteri ja vuodenkulku ovat luontevia määrittelijöitä toiminnan sisällön suunnittelulle. Toiminnan suunnittelussa varaamme aikaa lasten kiinnostuksista nouseville projekteille. Myös paikalliset olosuhteet ja erikoispiirteet (mm. Koillismaan upea luonto) suuntaavat toimintaa. Jokapäiväistä toimintaa rauhoittaa siirtymätilanteiden suunniteltu etukäteen, esimerkiksi ulosmenon porrastaminen. Viikkosuunnitelma muotoutuu, kun kaikkien hoitolasten hoitopäivät ja -ajat ovat tiedossa. Suunnitelma on vanhempien nähtävillä eteisen ilmoitustaululla. Pienryhmätoiminta ja projektityöskentely Taivalkoski on ollut mukana Lapsen hyvä arki 2-hankkeessa ( ), jossa päivähoidon tavoitteena on pienryhmätoiminnan ja omahoitajuuden kehittäminen. Vekkuli toimii kehittämisyksikkönä, jossa pienryhmätoimintaa lähestytään Reggio Emilia pedagogiikan ja projektityöskentelyn pohjalta. Pienryhmätoiminta mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja tutustumisen lapseen. Lapsilla ja aikuisilla on mahdollisuus työskennellä kiireettömästi pienessä ryhmässä. Lapset jaetaan pienryhmiin aamu- ja välipalan jälkeen. Pienryhmät eivät ole pysyviä vuorohoidon luonteen vuoksi. Olemme ottaneet työmuodoksi projektit, joiden ideat nousevat joko lapsilta tai aikuisilta lapsihavaintojen pohjalta. Projekteissa syvennytään johonkin aiheeseen pidemmän aikaa tutkimisen ja tekemisen avulla (aiheeseen liittyvät leikit, laulut, askartelut ja kirjat, yms.). Esimerkiksi keväällä 2013 on ollut koiraprojekti. Aihetta käsitellään niin kauan kuin se lapsia kiinnostaa. Projektien pitkäkestoisuus tuo vuorohoitoon jatkuvuutta ja lapsi voi aina hoitoon tullessaan palata tutun projektin ja tekemisen pariin. Projektityöskentelyyn kuuluu olennaisena havainnointi dokumentointi. Vekkulissa työntekijät kirjoittavat muistiin lasten ajatuksia sekä valokuvaavat puuhastelua ja tuotoksia, joita voidaan laittaa myös lasten omiin kasvun kansioihin. Lapsi saa kokea olevansa tärkeä ja, että hänen sanomisensa ja tekemisensä ovat merkityksellisiä ja tallentamisen arvoisia. Oulun yliopiston opettaja Satu Karjalainen on ollut pienryhmätoiminnan ja projektityöskentelyn kehittämisen tukena keväästä 2012 lähtien. 10

12 9. Työn kehittäminen ja arviointi Taivalkosken päivähoidossa on aloitettu johdonmukainen koulutuksen suunnittelu ja seuranta. Vuonna 2010 keskityimme kasvatuskumppanuuteen. Aiemmat koulutukset ovat liittyneet muun muassa vuorovaikutustaitoihin, liikuntaan ja työyhteisön kehittämiseen. Vekkulin työntekijät ovat perehtyneet pienryhmätoimintaan ja projektityöskentelyyn keväästä 2012 lähtien. Yksilökoulutusten anti jaetaan kaikille kuukausipalaverien yhteydessä. Henkilöstökyselyjä tehdään säännöllisesti, minkä pohjalta voimme päivittää kasvatustyön tavoitteita ja keinoja. Joka kuukauden viimeisellä viikolla kokoonnumme päivähoidonohjaajan johdolla yhteiseen palaveriin kuulemaan mietteitä kuluneesta kuukaudesta. Kerran vuodessa päivähoidonohjaaja kutsuu työntekijän kehityskeskusteluun, jolloin on mahdollisuus keskustella rauhassa ja luottamuksella työhön liittyvistä asioista. Lisäksi on mahdollista saada työnohjausta. Lapsen hyvä arki 2 hankkeen Taivalkosken päivähoidon kehittäjäryhmä on muokannut Vekkulin vasun yhteistyössä Vekkulin työntekijöiden kanssa. Kehittämistyö alkoi keväällä 2012 kestäen keväälle Kehittäjäryhmään kuuluivat Hanna Suutari, Ulla Väisänen, Hanna Uusitalo, Sirkka Uusitalo, Katja Seiteri ja Saara Autio. Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä voisi täyttää paikkansa ja löytää itsensä Maria Jotuni 11

13 LIITE 1. Vekkulin päivän kulku Vekkulin päivän kulku: Klo 5 7 Vekkuli avataan lasten hoitoaikojen mukaan. Rauhallista puuhailua, kuten askartelua, pelejä ja kirjojen lukemista 8 Aamupala 8.30 Toimintatuokio (leikkiä, liikuntaa, musiikkia, kädentaitoja) 9 Ulkoilu (säänmukainen varustus, myös sadesäällä pyrimme ulkoilemaan) 11 Ruokailu Päivälepo (unimusiikkia / satuja) Rauhallista puuhastelua 14 Välipala Leikkiä, aamun askareiden jatkamista 15 Ulkoilu (säätilanteen mukaan) 17 Ruokailu Toimintaa, askartelua, leikkiä, pelien pelaamista 20 Iltapala 21 Nukkumaanmeno Vekkuli menee kiinni sen mukaan, miten lasten hoitoajat on ilmoitettu. Lasten päivälepo ei välttämättä tarkoita nukkumista. Kaikki lapset kuitenkin rauhoittuvat noin puoleksi tunniksi kuuntelemaan satua tai musiikkia. Pyrimme olemaan lasten kanssa mahdollisimman paljon ulkona, mutta sää voi vaikuttaa ulkoiluaikatauluun. 12

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN KUVAUS - oppimisympäristö - menestystekijät 2. PEURASAAREN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Toiminta-ajatus: lapsen kasvun,

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja/vastuuhenkilö, yhteystiedot, Y-tunnus Lapsiryhmän ikärakenne Perushoitotilat/muut

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu Jokilaakojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto/ sosiaali- ja terveysala Jukka Tervola Sisällysluettelo 1. Yhteenveto.. 3 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA (0-5 VUOTTA) 2 Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin kuntien laatima yhteinen suunnitelma. Työryhmään on kuulunut virkamiehiä saaren päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja neuvoloista.

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkoti sijaitsee Tampereen kaupungin itäisellä alueella hyvien bussiyhteyksien varrella (bussit 6, 29, 27). Päiväkoti sijaitsee kerrostalon alimmaisessa

Lisätiedot

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 19.9.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus VASU2017 työskentelyä ohjanneet keskeiset asiakirjat Varhaiskasvatuslaki (2015) - Perustetyön

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. 16.9.2014 Hollolan kunta

HOLLOLAN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. 16.9.2014 Hollolan kunta HOLLOLAN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hollolan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) 2014 perustuu valtakunnalliseen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2003, 2005) ja perusteiden pohjana

Lisätiedot

NIKKILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NIKKILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NIKKILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. NIKKILÄN PÄIVÄKOTI Nikkilän päiväkoti sijaitsee luonnonläheisessä ympäristössä, kirjaston, koulun, urheilukentän sekä palveluiden lähellä. Päiväkodin piha

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Tiilimäen päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma

Tiilimäen päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Tiilimäen päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Porin päivähoidon toiminta-ajatus Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

PIRITAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

PIRITAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PIRITAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA päivitetty 15.10.2015 SISÄLTÖ PIRITAN VUOROPÄIVÄKOTI 2 ARVOT, TOIMINTA-AJATUS, TAVOITTEET JA PÄÄMÄÄRÄ 3 SALOLAISUUS VUOROHOIDOSSA 4 VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012 2013 PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty:..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen arviointi:..20

Lisätiedot

Ryhmän nimi: TAIKATASSUT TOIMINTASUUNNITELMA (ryhmän vasu) AJALLA: 2014-2015

Ryhmän nimi: TAIKATASSUT TOIMINTASUUNNITELMA (ryhmän vasu) AJALLA: 2014-2015 Ryhmän nimi: TAIKATASSUT TOIMINTASUUNNITELMA (ryhmän vasu) AJALLA: 2014-2015 VASUN PERIAATTEET NÄIN TOTEUTAMME ARJESSA * Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, jossa arvostetaan hyvää lapsuutta ja sen

Lisätiedot

JUVAN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

JUVAN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JUVAN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT PERHEPÄIVÄHOIDOSSA... 3 3. KASVATUSILMAPIIRI... 3 4. HOITO, KASVATUS JA OPPIMINEN... 4 5. KASVATUSKUMPPANUUS...

Lisätiedot

2 lastentarhanopettajaa - 1 lastentarhanopettaja. Päiväkodin johtaja (työskentelee molemmilla osastoilla), ruokapalvelutyöntekijä sekä ryhmäavustaja

2 lastentarhanopettajaa - 1 lastentarhanopettaja. Päiväkodin johtaja (työskentelee molemmilla osastoilla), ruokapalvelutyöntekijä sekä ryhmäavustaja 3-6-vuotiaat alle 3-vuotiaat 2 lastentarhanopettajaa - 1 lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa ja 3 lastenhoitajaa Päiväkodin johtaja (työskentelee molemmilla osastoilla), ruokapalvelutyöntekijä sekä

Lisätiedot

LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016

LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016 LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 LASTENTALO KUUSIPIHA... 4 2.1 ESITTELY... 4 2.2 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.3 ARVOT... 6 2.4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 7 3

Lisätiedot

PIKKUNIITUN PÄIVÄKODIN VASU = varhaiskasvatussuunnitelma

PIKKUNIITUN PÄIVÄKODIN VASU = varhaiskasvatussuunnitelma PIKKUNIITUN PÄIVÄKODIN VASU = varhaiskasvatussuunnitelma Tyytyväisten vanhempien onnellinen lapsi hyväksyvässä ilmapiirissä, jossa henkilökuntakin voi hyvin SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. PIKKUNIITUN ARVOT, PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> SISÄLTÖ: 1. PÄIVÄKOTIMME 2. TOIMINTA-AJATUKSEMME 3. PÄIVÄKOTIMME ARVOT 4. KASVATUSKSELLISET TAVOITTEEMME 5. LAPSILÄHTÖISYYS Mitä se on Miten lapsilähtöisyys

Lisätiedot

- reggiolaisen pedagogiikan äärellä Taivalkosken vuororyhmis Vekkulissa

- reggiolaisen pedagogiikan äärellä Taivalkosken vuororyhmis Vekkulissa - reggiolaisen pedagogiikan äärellä Taivalkosken vuororyhmis Vekkulissa Reggio Emiliapedagogiikan juurilla Projektityöskentely Vekkulissa Reggio Emilia, Italia, 1940-luku Loris Malaguzzi Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Henkilökunta ja päiväkodin lapsiryhmät YKSIKÖN KUVAUS Atalan päiväkoti sijaitsee itä-tampereella, Atalan liikekeskuksen ja Halimasjärven luonnonpuiston läheisyydessä.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Tiina Eränummi, Soraset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset : 3-6-vuotiaiden ryhmä

Lisätiedot

METSÄMAJAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSÄMAJAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSÄMAJAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Metsämajan varhaiskasvatussuunnitelman sisältö: 1. Metsämajan esittely ja toiminta-ajatus 2. Metsämajan arvot 3. Kasvatuskumppanuus 3.1 Päivähoidon aloitus ja omahoitajuus

Lisätiedot

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT...3 TOIMINTA-AJATUS....3 ARVOT............3 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot