Metallirakenteiden valmistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metallirakenteiden valmistus"

Transkriptio

1 Metallirakenteiden valmistus

2 Metallirakenteiden valmistus Toimialaraportti 9/2007 Juha Elf

3

4 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin (09) HELSINKI VALTIONEUVOSTO Telekopio (09) /2007 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Juha Elf Toimialapäällikkö Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus Julkaisuaika Marraskuu 2007 Toimeksiantaja(t) Kauppa- ja teollisuusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Metallirakenteiden valmistus Tiivistelmä Raportissa kuvataan metallirakenteiden valmistuksen nykytilannetta ja kehitysnäkymiä. Metallirakenteiden valmistuksen tuotanto kasvoi tasaisesti pidemmällä aikavälillä vuoteen 2002 asti. Metallituoteteollisuuden ja erityisesti elektroniikkateollisuuden puolella suhdannetaantuma hiljensi monet tehtaat vuosien aikana, mikä näkyi myös metallirakenteiden valmistuksen tuotannossa. Vuosien aikana metallirakenteiden puolella kapasiteetin käyttöasteet ja investoinnit olivat erittäin alhaisella tasolla. Viimeisen kolmen vuoden aikana alan yritysten koneiden ja laitteiden kapasiteetin käyttöasteet ovat nousseet, tilauskannat ovat kasvaneet ja investoinnit ovat kääntyneet nousuun. Suomessa metallirakenteiden valmistuksen bruttoarvo oli vuonna 2006 n. 2,0 mrd. euroa (nousua n. 14,8 %), mikä on n. 29,8 % metallituoteteollisuuden tuotannon bruttoarvosta. Suomessa metallirakenteiden valmistuksen tuotannosta menee vientiin n. 17,3 %. Vuonna 2006 metallirakenteiden valmistusalan yritysten viennin määrä nousi n. 354 milj. euroon (+8,8 %). Ala työllisti n henkilöä, missä on nousua 5,3 % vuoteen 2005 verrattuna. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2006 metallirakenteiden valmistuksen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat arviolta. n. 60,4 milj. euroa, mikä on n. 3,0 % tuotannon bruttoarvosta. Vuonna 2007 metallirakenteiden valmistuksessa tuotannon kapasiteetista oli vajaakäytössä 29 %, kun vastaava luku vuonna esim. vuonna 2004 oli 50 %. Vuoden 2004 loppupuoliskon jälkeen metallirakenteiden valmistuksen kehitys on ollut suotuisa ja alan tuotanto on ollut kasvussa myös kuluvana vuonna. Suomessa metallituoteteollisuuden tuotannon odotetaan edelleen kasvavan vuonna 2008, mutta hieman hitaampana kuin vuonna Vuonna 2008 kasvun odotetaan olevan arviolta 4 6 prosenttia. Myös viennin odotetaan kasvavan samaa kokoluokkaa. Teollisuudessa on tapahtumassa ja on jo osin tapahtunutkin rakenteellinen muutos, jossa päähankkijat ovat luopuneet mm. komponenttivalmistuksesta. Samalla ne keskittyvät brandin rakentamiseen, asiakashallintaan ja toimitusverkon kehittämiseen ja ohjaamiseen. Päähankkijoiden ulkoistaessa toimintaansa alan pk-yritykset ovat joutuneet enemmän vastaamaan päähankkijoilta saamiinsa tuotannollisiin haasteisiin. Metallituoteteollisuus on hyvin riippuvainen kotimaisen kysynnän kehityksestä. Koneteollisuus, laivanrakennusteollisuus ja rakentaminen ovat metallituotteiden tärkeitä jatkojalostajia ja päähankkijoiden investoinnit näillä aloilla vaikuttavatkin suoraan metallituotteiden tuotannon kasvuun. Alan yritykset joutuvat kiinnittämään huomiota myös ammattitaitoisen työvoiman saantiin. KTM:n yhdyshenkilö: Elinkeino-osasto/Esa Tikkanen puh. (09) Asiasanat Metallituotteet, metallirakenteet, metallirakenteiden valmistus ISSN Kokonaissivumäärä 69 Julkaisija Kauppa- ja teollisuusministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta Kustantaja

5

6 Sisällysluettelo 0 Saatteeksi Toimialan määrittely ja sisältö Toimialan tilanne Toimialan rakenne Toimipaikat ja henkilöstö Yrityskanta ja alan suurimmat yritykset suomessa Markkinoiden rakenne ja kehitys Markkinoiden kokonaiskuva Asiakastoimialat Vienti ja tuonti Tilanne keskeisissä eu-maissa Tuotanto ja tuotantomenetelmät Raaka-ainetoimittajat, tuotanto ja markkina-alueet Alan kansainvälinen kilpailukyky Yritysyhteistyö ja kansainvälistyminen Projektiliiketoiminnan tulevaisuuden näkymiä Vaihtoehtoiset toimintatavat kansainvälistyä Investoinnit,tuotekehitys ja kapasiteettitilanne Investoinnit Tuotekehitys ja innovaatiot Kapasiteettitilannne Taloudellinen tilanne Talous Toimialan keskeiset menestystekijät, ongelmat ja kehittämistarpeet Menestystekijät Keskeiset ongelmat Tulevaisuudennäkymät toimialalla Yhtenvetoanalyysi (SWOT) Liitteet Lähteet Liite Kansainvälistymiskatsaus... 60

7

8 7 0 Saatteeksi Toimialaraportit-julkaisusarjan lähtökohtana on koota ja yhdistää eri lähteiden aineistoja toimialakohtaisiksi perustietopaketeiksi, jotka tarjoavat asiantuntijoiden näkemyksen pkyritysten päätöksenteon apuvälineeksi. Vuosittain päivitettävä sarja käsittää kuusi päätoimialaa: elintarviketeollisuus, elektroniikka ja muoviteollisuus, puutuoteteollisuus ja matkailu- sekä palvelualat. Raportit ovat veloituksetta saatavissa Toimialaraporttien internet-sivuilla osoitteessa Toimialaraportin keskeiset tilastotiedot ovat saatavissa nykyisin valmiina kuvina, jotka myös päivittyvät automaattisesti Toimiala Online -tietopalvelun kautta. Tilastokuvat löytyvät asianomaisen toimialaraportin kohdalta. Tämä toimialaraportti käsittelee metallirakenteiden valmistuksen (TOL 281) nykytilannetta ja kehitysnäkymiä. Tämän raportin laatimisessa on käytetty uusinta käytettävissä olevaa tietoa, joka perustuu viimeisimpiin lähdeaineistoihin, julkaisuihin, julkaistuihin tutkimuksiin sekä alan asiantuntijoiden haastatteluihin. Maailmantalouden vaikutuksia Maailmantalouden kasvu on ollut viime vuosina poikkeuksellisen vahvaa, mikä on osaltaan vaikuttanut myös Suomen metallituote- ja kone- ja laiteteollisuuden tuotannon kasvuun. Yleisesti maailmantalouden vahvan kasvun arvioidaan edelleen jatkuvan vuonna 2008, mutta hieman heikompana kuin vuonna Talouden kasvu on ollut voimakkainta Aasiassa, jossa talouden odotetaan edelleen kasvavan muita talousalueita nopeammin. Erityisesti Kiina, Intia ja useat pienemmät Aasian maat ovat lisänneet investointejaan ja teollisuustuotantoaan. Näiden maiden talouskasvu jatkuu edelleen vahvana. Myös Venäjä on lisännyt teollisuustuotantoaan ja aineellisia investointeja. Venäjän talous hyötyy myös korkeasta energianhinnasta. USAn talouden mahdollinen epäsuotuisa kehittyminen voi heikentää yleisesti talouden kasvua myös muualla maailmassa. EU-alueella talouskasvun odotetaan hieman hidastuvan. Maailmantalouden suotuisaa kehittymistä voi haitata mm. korkealla pysyttelevä öljyn hinta. Metallialan yritysten toimintaan on viime vuosian ollut vaikuttamassa myös metalliraaka-aineiden korkealla pysyttelevä hintataso, mikä on osaltaan ollut nostamassa myös alan yritysten liikevaihtoa. Metallituoteteollisuuden ja metallirakennevalmistuksen kehitys vuosina Kuluvana vuonna 2007 metallituoteteollisuuden tuotannon kasvun arvioidaan olevan 6 8 prosentin luokkaa. Tuotannon ja viennin arvioidaan edelleen kasvavan vuonna 2008, mutta hieman maltillisemmin kuin aikaisemmin. Suhdanne-ennusteissa vuoden 2008 metallituoteteollisuuden tuotannon arvioidaan edelleen nousevan 4 6 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna, myös viennin arvioidaan nousevan 5 6 prosenttia verran. Vuonna 2009 sekä tuotannon että viennin kasvuvauhdin odotetaan edelleen hieman laantuvan. Suomessa metallituotteiden tuotannosta menee vientiin pieni osa. Alan yritysten koneiden ja laittei-

9 8 den kapasiteetin käyttöasteet ovat viimeisien vuosien aikana nousseet ja investoinnit ovat kääntyvät hienoiseen nousuun. Viimeisien vuosien aikana alan yritysten liikevaihtoa ovat kasvattaneet myös metalliraaka-aineiden korkea hintataso. Viimeisimmässä PK-yritysbarometrikyselyssä metallituoteteollisuuden alan yrityksistä 61 prosenttia arvioi liikevaihtonsa paranevan seuraavan vuoden aikana. Vastaavasti metallirakenteiden valmistusalan yrityksistä 58 prosenttia arvioi liikevaihtonsa paranevan seuraavan vuoden aikana. Metallituoteteollisuus on hyvin riippuvainen kotimaisen kysynnän kehityksestä. Kone- ja laiteteollisuus ja rakentaminen ovat metallituotteiden tärkeitä jatkojalostajia ja investoinnit näillä aloilla vaikuttavatkin suoraan metallituotteiden tuotannon kasvuun. Myös elektroniikkateollisuus on yksi tärkeä metallituoteteollisuuden asiakasryhmä. Elektroniikkateollisuuden suhdannetaantuma hiljensi monet tehtaat vuosien aikana, mikä näkyi myös metallituoteteollisuuden puolella. Kone- ja laiteteollisuuden, laivanrakennus- ja rakennusteollisuuden hyvät tilauskannat ovat heijastuneet myös metallirakenteiden valmistuksen toimialan yritysten tilauskantoihin. Kone- ja laiteteollisuuden tilauskannat ovat erittäin hyvällä tasolla ja koneiden valmistuksen tuotannon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 n. 10 %:n luokkaa ja kasvun odotetaan jatkuvan, mutta hidastuvan n. 7 %:iin vuoden 2008 aikana. Syyskuun 2007 lopussa kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskannat olivat ennätystasolla ollen euromääräisesti 22 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metalliteollisuudenyritysten liikevaihdon arvioidaan olevan loppuvuonna suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Hyvät tilauskannat mahdollistavat alan myönteisen kehityksen niin liikevaihdon kuin henkilöstömäärän suhteen ainakin alkuvuodelle Rakennusteollisuuden suhdanne-ennusteissa kotimaan rakentamisen määrä kasvaa vuonna 2007 arvioiden mukaan n. 5 prosenttia ja vuonna 2008 kasvu hidastuu n. 3 prosenttiin. Merkittävin kasvu on liike- ja toimistorakentamisen sektorilla, kuten myös teollisuus- ja varastorakentamisessa. Teräsrakenneteollisuuden päätuotteita ovat runkorakenteet ja ohutlevy sekä niistä valmistetut jatkojalosteet, esimerkiksi vesikatteet ja julkisivuelementit. Teräsrakennetuotteiden tuotannon odotetaan edelleen hieman kasvavan. Myös teräsrakenteiden runkorakenteiden viennin odotetaan kasvavan jonkin verran. Osaava henkilöstö ja järjestelmätoimittajuus edelleen vahvistumassa Alan keskeisimpiä mahdollisuuksia on luoda ylivoimainen kilpailukyky järjestämällä motivoituneille henkilöille yrityksien toimesta läpi elämän jatkuva kokemusperäinen oppiminen. Tällöin panostuksia tulee lisätä erityisesti tuotekehitykseen sekä projektiliiketoiminnan ja yrityksen kokonaisvaltaisten suunnitteluprosessien hallintaan ja informaatiojärjestelmien kehittämiseen. Keskeinen teema on myös järjestelmätoimittajien lisääntyvä tarve ja kärkiyritysvetoinen kansainvälistyminen. Kärkiyritykset (=päähankkijat) ovat ulkoistaneet ja ulkoistavat parhaillaan tuotantoaan ja hakevat uusia järjestelmä- ja osajärjestelmätoimittajia. Järjestelmätoimittajan rooli lisää pk-sektorilla yhteistyön tarvetta. Tällöin yritykset yh-

10 9 distävät vahvuutensa, eivätkä eriytä niitä. Se edellyttää luottamusta ja tiedonkulun läpinäkyvyyttä, tuotteiden ja toimintojen standardisointia sekä vahvaa osaamista molemmin puolin. Kasvavana uhkana on alemman jalostusasteen tuotannon siirtyminen suoraan tai päähankkijoiden alihankintojen kautta pois Suomesta halvemman työvoiman maihin (Itä-Eurooppa) ja lähelle markkinoita. Logistinen sijainti ja Suomen lähialueiden kasvavat rakennusmarkkinat johtanevat uusiin liittoutumiin kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi. Suuret kansainväliset yritykset tulevat mukaan Suomen markkinoille yritysostojen kautta kiristäen kilpailua. Alan kasvu ja tuotantotekniikan kehittyminen asettavat vaatimuksia sekä toimihenkilöiden että työntekijöiden lisäkoulutukseen. Koulutussektorin ja metalliteollisuuden tulee tehostaa kampanjointiaan alan vetovoiman parantamiseksi ja nuorten mielenkiinnon lisäämiseksi alan työpaikkoja kohtaan. Metallirakenteiden valmistus käsittää metallipohjaisia osia, rakenteita tai kokonaisuuksia, joita ei voida käsitellä koneina, laitteina tai kulkuneuvoina. Toimialan keskeisinä vahvuuksina voidaan pitää kustannustehokasta ja laadukasta toimintaa sekä korkeaa tuotantoteknologian keskimääräistä tasoa. Parantaakseen kilpailukykyään pk-sektorin metallirakennevalmistajien tulee kehittää projektiliiketoiminnan eri osa-alueita, markkinointia ja yritysten välistä yhteistyötä sekä lisätä tuotekehitystoimintaa. Ala tarvitsee nopeasti uusia järjestelmätoimittajia. Työvoimapula (hitsaus, koneistus) ja perusraaka-aineiden vaihtoehtoisten hankintakanavien vähäisyys hidastavat alan kehitystä. Liikkeenjohtamistaidot, jatkuva yrityssuunnitteluprosessi ja sitä tukevien informaatiojärjestelmien merkitys korostuvat tulevaisuudessa. Koko henkilöstön toimintakyky kansainvälisessä ympäristössä on haaste vientiin aikoville yrityksille. Tuotekehityspanostuksia tulee lisätä asiakasaloilla, joissa kysyntä ja kasvunäkymät ovat huomattavat. Uusia tuoteratkaisuja tulee kehittää kasvualoille. Uusia mahdollisuuksia antavat elektroniikkateollisuuden rinnalla ympäristö- ja energia-ala sekä lähialueiden rakennussektori. Tuotekehitystoiminnan haasteena on laaja alihankintatoiminta, jossa kehitys tapahtuu usein päähankkijoiden ehdoilla. Toimialan eri yrityksien liiketoiminnat ovat hyvin heterogeenista. Raportin toivotaan antavan omalta osaltaan uusia ja täydentäviä tietoja sekä näkemyksiä niin metallirakenteita valmistaville yrityksille kuin muillekin toimialasta kiinnostuneille. Pyrkimyksenä on ollut esittää kokemuksia, näkemyksiä ja johtopäätöksiä, joiden toivotaan herättävän uusia ajatuksia nykyisten ja uusien vaihtoehtoisten toimintatapojen ja päämäärien analysointiin. Tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat auttaneet tämän raportin toteuttamisessa. Erityiset kiitokset eri yritysten ja järjestöjen edustajille, joiden asiantuntemus on huomattavasti edesauttanut tämän raportin laatimisessa. Raportin liitteenä on myös FinPron kansainvälistymiskatsaus teräsrakentamisen tilanteesta Saksassa. Oulussa marraskuussa 2007 Juha Elf

11 10 1 Toimialan määrittely ja sisältö 1.1 Toimialan tilanne Ennakkotietojen mukaan Suomen metalli-, elektroniikka- ja sähköteollisuuden tuotannon bruttoarvo (TOL 27-35) oli vuonna 2006 n. 61,9 mrd. euroa (n. +15 %), josta vientiin meni n. 44,5 mrd. euroa (n %). Tuotannon bruttoarvosta elektroniikka- ja sähköteollisuuden (TOL 30 33) osuus oli n. 26,0 mrd. euroa, kone- ja metallituoteteollisuuden (TOL 28, 29, 34, 35) 25,7 mrd. euroa ja metallien jalostuksen (TOL 27) n. 10,1 mrd. euroa. Yhteensä toimialat (TOL 27 35) työllistivät vuonna 2006 n henkilöä. Vuonna 2006 metallituoteteollisuuden (metallituotteet TOL 28) tuotannon bruttoarvo oli ennakkoarvioiden mukaan n. 6,84 mrd. euroa (+15,9 %), josta metallirakenteiden valmistuksen (TOL 281) osuus on n. 2,04 mrd. euroa (+14,8 %). Vuonna 2006 metallituoteteollisuudessa työskenteli yhteensä n henkilöä, joista metallirakenteiden puolella henkilöä. Kuva 1. Metallirakenneteollisuuden ja pääasiakastoimialojen kehitys 2000 = 100 tuotannon volyymi-indeksi, / TOL 34 TOL 281 TOL 29 TOL 35 Lähde: Tilastokeskus TOL 281 Metallirakenteiden valmistus TOL 29 Koneiden ja laitteiden valmistus TOL 34 Autojen ja peräneuvojen valmistus TOL 35 Muu kulkuneuvojen valmistus

12 11 Kone- ja metallituoteteollisuus ohitti 90-luvun alun lamaa edeltäneen tason vuonna 1995, jonka jälkeen kasvu jatkui vahvana vuoteen 2001 asti. Vuoden 2001 aikana kone- ja metalliteollisuuden kasvu pysähtyi ja toimialalla oli havaittavissa selkeää taantumaa vuosien 2002 ja 2004 aikana. Vuoden 2004 jälkeen metalliteollisuuden volyymi-indeksit ovat kauttaaltaan selkeästi parantuneet. Metallirakenteiden valmistuksen osalta kehitys on ollut suotuisa vuoden 2004 loppupuoliskolta lähtien ja suotuisa kehitys on jatkunut edelleen vuoden 2007 aikana. Kasvuennusteita arvioitaessa tulee huomioida alan keskeisimpien asiakastoimialojen (rakentaminen pk- ja suurteollisuudessa, kone- ja laitevalmistajien investoinnit sekä laivan rakennusteollisuuden tilanne) yhtäaikainen kehitys. Metallirakenteiden valmistuksen toimialan kehitystä arvioitaessa kannattaa huomioida tuotannon volyymi-indeksin lisäksi myös alan liikevaihdon kehittyminen. Viime vuosina liikevaihdon rajuun kasvuun on ollut toimialan hyvän suhdannekehityksen lisäksi ollut vaikuttamassa myös raaka-aineiden hintojen voimakas nousu vuoden 2004 jälkeen. Kuvassa 2 on metallirakenteiden liikevaihdon kehitysindeksi vuosina /2007. Kuva 2. Metallituoteteollisuuden alatoimialojen TOL 28 liikevaihdon kehityksen indeksi, / Metallirakenteiden valmistus 2851 Metallin pintakäsittely ja karkaisu 2852 Metallin mekaaninen työstö Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus Vuoden 2006 aikana metallirakenteiden valmistuksen tuotannon bruttoarvo on kohonnut edelleen 2,04 mrd. euroon (n. +15 %) vuoden 2006 aikana. Myös alan yritysten kokonaisvienti lisääntynyt 354 milj. euroon (n. +9 %). Ks. kuva 3. Vuosien 2006 ja 2007 hyvien tilauskantojen perusteella on syytä olettaa, että tuotannon myönteinen kehitys on jatkunut Toimialan myönteistä kehittymistä on edistänyt erityisesti alan tärkeimyös loppuvuonna 2007 ja tulee jatkumaan myös lähitulevaisuudessa vuoden 2008 aikana. mpien asiakastoimialojen, kuten kone- ja laite-, laivanrakennus- ja rakennusteollisuuden hyvä yleinen suhdannetilanne.

13 12 Myös alan toimipaikkojen ja työpaikkojen määrät ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. Ks. kuvat 4 ja 5. Kuva 3. Metallituotteiden TOL 28 ja metallirakenteiden valmistuksen TOL 281 tuotannon, viennin ja tuonnin kehitys Milj Tuonti Vienti Tuotanto Metallituotteet Metallirakenteet Lähde: Tilastokeskus/Tullihallitus Kuva 4. Metallituotteiden TOL 28 ja metallirakenteiden valmistuksen TOL 281 toimipaikkojen määrän kehitys Toimipaikat Metallituotteet Metallirakenteet Lähde: Tilastokeskus

14 13 Kuva 5. Metallituotteiden TOL 28 ja metallirakenteiden valmistuksen TOL 281 henkilöstömäärän kehitys Henkilöstö Metallituotteet Metallirakenteet Lähde: Tilastokeskus Vuoden 2007 pk-yritysbarometrikyselyssä metallituoteteollisuuden alan yrityksistä 36 % arvioi yrityksensä henkilöstömäärän lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. Vastaavasti metallirakenteiden valmistuksen alan yrityksistä 37 % ilmoitti yrityksensä henkilöstömäärän lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. Metallituoteteollisuuden alan yrityksistä ainoastaan 1 % arvioi henkilöstömäärän vähenevän seuraavan vuoden aikana. Metallirakenteiden valmistusalan yrityksistä osalta 3 % yrityksistä arvioi henkilöstömäärän vähenevän. Metallituoteteollisuusalan merkittäviä työllistäjiä joko suoraan tai välillisesti ovat mm. kone- ja laiteteollisuus, rakennusteollisuus ja laivateollisuus. Viimeisen vuosikymmenen aikana Nokia ja siihen läheisesti sidoksissa olevat yritykset ovat työllistäneet alaa merkittävillä teollisuusinvestointi kohteillaan lähinnä kasvukeskuksissa. Tosin elektroniikka-alan investoinnit ovat viime vuosina vähentyneet. On myös huomioitava Outokummun Tornion tehtaiden erittäin mittavat laajennusinvestoinnit. Hanke on työllistänyt merkittävältä osalta pohjoissuomalaisia konepajoja. Metallituoteteollisuudessa metallirakenteiden valmistus ja metallin työstö ovat suhteellisesti merkittävimmät metallituoteryhmät eri tunnusluvuilla mitattuna eli yhteensä noin 65 % koko metallituoteteollisuuden bruttotuotannosta. Metallirakenteiden valmistajat on noussut alatoimiryhmistä merkittävimmäksi viejäksi. Osasyynä tähän on rakennusteollisuuden hyvä suhdannekehitys Suomen lähialueilla. Metallien takominen ja työstö (TOL 284 5) tekee alihankintatöitä lähinnä kone-, laite- ja kulkuneuvoteollisuuteen sekä muille metallituotevalmistajille. Taulukossa 1 on eräitä toimialan keskeisiä tunnuslukuja vuodelta 2006.

15 14 Taulukko 1. Eräitä toimialan (TOL 28) keskeisiä tunnuslukuja vuonna 2006 Määrä Muutos TOL 28 Metallituotteiden valmistus yhteensä Henkilöstö ,0 % Vienti 1149 meuroa -12,6 % Tuotannon bruttoarvo 6846 meuroa 15,9 % Tuotannon jalostusarvo 2499 meuroa 10,8 % TOL 281 Metallirakenteiden valmistus Henkilöstö ,3 % Vienti 354 meuroa 8,8 % Tuotannon bruttoarvo 2043 meuroa 14,8 % Tuotannon jalostusarvo 712 meuroa 19,5 % TOL 282 Metallisäiliöiden lämmityskattiloiden, -patterien ja kuumavesivaraajien valmistus Henkilöstö ,2 % Vienti 78 meuroa 1,9 % Tuotannon bruttoarvo 238 meuroa 1,2 % Tuotannon jalostusarvo 85 meuroa 6,2 % 283 Höyrykattiloiden valmistus Henkilöstö ,6 % Vienti 274 meuroa -19,4 % Tuotannon bruttoarvo 770 meuroa 21,1 % Tuotannon jalostusarvo 223 meuroa -3,6 % Metallin takominen, työstö jne. Henkilöstö ,2 % Vienti 143 meuroa -32,8 % Tuotannon bruttoarvo 2462 meuroa 18,4 % Tuotannon jalostusarvo 950 meuroa 11,9 % 286 Ruokailuvälin., työkalujen jne. valmistus Henkilöstö ,2 % Vienti 135 meuroa -1,1 % Tuotannon bruttoarvo 401 meuroa 7,4 % Tuotannon jalostusarvo 206 meuroa 1,1 % 287 Muu metallituotteiden valmistus Henkilöstö ,2 % Vienti 165 meuroa -25,9 % Tuotannon bruttoarvo 930 meuroa 16,1 % Tuotannon jalostusarvo 322 meuroa 9,3 % Lähde: Tilastokeskus

16 15 2 Toimialan rakenne 2.1 Toimipaikat ja henkilöstö Vuoden 2005 aikana yrityskoko jatkoi nousuaan mitattuna toimipaikkakohtaisella liikevaihdolla. Vuonna 2005 toimipaikkakohtainen liikevaihto oli 1,26 meuroa (1,22 meuroa vuonna 2002, 1,18 meuroa vuonna 2003 ja 1,23 meuroa vuonna 2004). Myös työntekijäkohtainen liikevaihto on kasvanut edelleen vuoden 2005 aikana. Vuonna 2005 työntekijäkohtainen liikevaihto oli euroa/työntekijä, kun vastaava luku vuonna 2004 oli euroa/työntekijä. Viimeaikaisen kehityksen perusteella yritysten toimipaikkakohtaiset liikevaihdot ja työntekijäkohtainen liikevaihto ovat oletettavasti jatkaneet nousuaan myös vuosina 2006 ja Liikevaihtolukuja vertailtaessa kannattaa huomioida myös metallin raaka-ainehintojen nousun vuoden 2004 jälkeen, jolla on merkittävä painoarvo alan yritysten liikevaihdon muodostumiseen. Toimipaikkakohtaisten liikevaihtojen kasvaminen parantaa alan yritysten kilpailukykyä. Keskisuurten yritysten joukon olisi hyvä kasvaa, johon tulee kiinnittää erityistä huomiota eri kehitysprojekteissa. Pienten yritysten mahdollisuudet tasavertaiseen toiminnan kehittämiseen päähankkijoiden kanssa on resurssien rajallisuuden vuoksi monesti ylivoimainen ponnistus. Yritysten keskikoon tulisikin kasvaa, jotta yritykset voisivat vastata päähankkijoiden tuote- ja kehittämistarpeisiin. Taulukko 2. Metallirakenteiden valmistajat (TOL 281) koko maassa 2005 Henkilöstön suuruusluokka Toimipaikkoja 2003 Toimipaikkoja 2004 Toimipaikkoja 2005 Henkilöstö Liikevaihto 1000 Henkilöstö/ toimipaikka Liikevaihto/ Liikevaihto/ toimipaikka henkilö Yhteensä , ,0 tietoja ei ole tietosuojan vuoksi käytettävissä Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus, toimipaikkarekisteri Suuri pienten yritysten joukko on tärkeä työllistäjä. Suurempi kokoluokka (henkilöstöä yli 50) on lisääntynyt lukumääräisesti kolmella yrityksellä vuoteen 2003 verrattuna ja neljällä verrattuna vuoteen Suurempaan kokoluokkaan on toivottavaa saada lisää yrityksiä, joten viimeaikainen kehitys on ollut myös sen suhteen suotuisa. Ala tarvitsee uusia projektiliiketoimintoja hallitsevia järjestelmä- ja komponenttitoimittajia, ks. luku 4. Suuret yritykset suurenevat ja huolehtivat volyymituotteista. Pidemmällä tähtäimellä pienille,

17 16 erikoistuneille ja korkean osaamisen, yrityksille jää riittävästi tilaa toimia, kasvaa ja kehittyä kannattavasti. Taulukko 3. Toimialan 281 yritykset TE-keskuksittain TE-keskus Toimipaikkoja Henkilöstön lkm. (toimip.) Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme Pirkanmaa Kaakkois-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri

18 Yrityskanta ja suurimmat yritykset Suomessa Seuraavassa taulukossa on luetteloitu Suomen suurimmat yritykset metallirakenteiden toimialalta 2811 vuonna Taulukko 4. Toimialan TOL 2811 suurimpia yrityksiä vuonna 2006 Yritys Kotikunta Toimipaikkojen lukumäärä Henkilöstö Liikevaihto milj. euroa NORDIC ALUMINIUM OYJ KIRKKONUMMI yli 2,0 METALLISET OY HEINÄVESI yli 2,0 Aker Yards Cabins Oy PIIKKIÖ 240 yli 2,0 PEIKKO FINLAND OY LAHTI 228 yli 2,0 PARMARINE OY FORSSA yli 2,0 HUURRE FINLAND OY TAMPERE 206 yli 2,0 WECKMAN STEEL OY VIERUMÄKI yli 2,0 NORMEK OY VANTAA yli 2,0 TERÄSELEMENTTI OY LEMPÄÄLÄ yli 2,0 MIILUKANGAS KY RAAHE yli 2,0 CELSA STEEL SERVICE OY ÅMINNEFORS 119 yli 2,0 CONSTRUCTOR FINLAND OY LOHJA 119 yli 2,0 BEST-HALL OY KÄLVIÄ yli 2,0 ASLEMETALS OY KAARO 99 1,0-2,0 OY LAUTEX AB NUMMELA ,0-2,0 PLANNJA OY AB JOUTSENO 72 yli 2,0 HERMETEL OY ORIMATTILA 69 1,0-2,0 SBA INTERIOR OY MUSTIO 68 1,0-2,0 ETS-LINDGREN OY EURA 64 1,0-2,0 MAMETEK OY KAARINA 59 yli 2,0 Lähde: Tilastokeskus Teollisuuden komponentti ja ohutlevyvalmistajat erottuvat selvästi teräsrakennevalmistajien joukosta, sillä ohutlevytuotteiden valmistajien liikevaihdossa materiaalin osuus on lähes kaksinkertainen muihin teräsrakennetuotantolaitoksiin verrattuna. Viimeisien vuosien aikana useat alan yritykset ovat tehostaneet ja keskittyneet joko volyymituotteisiin tai ovat erikoistuneet pieniin kappalesarjoihin. Panostusta tuotekehitykseen lisätään kehittämällä räätälöityjä ja ympäristö ystävällisiä ratkaisuja. Tuotekehityksestä haetaan kilpailuetua itäeurooppalaisten ja Kauko-Idän teräsrakennevalmistajia vastaan. Nordic Aluminium Oyj on Euroopan johtava kosketinkiskovalmistaja, merkittävä alumiinisten kaapelitietuotteiden valmistaja sekä pitkälle jalostettujen alumiinikomponenttien ja profiilien valmistaja. Vuonna 2006 yrityksen liikevaihto oli 96,6 milj. euroa ja hen-

19 18 kilökuntaa oli n. 300 henkilöä. Viennin ja ulkomaantoimitusten osuus oli n. 39,1 % ja tärkeimmät vientimarkkinat ovat Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat, Venäjä ja Pohjois-Amerikka. Metalliset Oy kuuluu Metalliset Gruop konserniin. Metalliset Oy on teollisuuden komponenttien ja moduulien kokonaistoimittaja. Tuotantoon kuuluu mm. levy- ja koneistuskomponentit ja kokoonpanot. Tuotantoon kuuluvat myös märkä- ja jauhemaalaus, sähkösinkitys, tinaus ja nikkelöinti. Vuonna 2006 Metalliset Oy:n liikevaihto oli n. 45,5 milj. euroa. Aker Yards Cabin Oy on erikoistunut moduulihyttien ja -kylpyhuoneiden sekä hyttialueiden rakentamiseen risteilijöihin ja muihin matkustajalaivoihin. Peikko Finland Oy kuuluu Peikko Group konserniin. Peikko Finland Oy on betonirakentamisen kiinnitysosien valmistamiseen erikoistunut yritys, jonka tuotanto ulottuu betoni- ja teräsrunkojen liitoksista kone- ja laiteperustuksiin. Peikko Group konsernin myynnin volyymiksi on arvioitu vuonna 2007 n. 90 milj. EUR ja konsernin henkilöstömäärä on yli 600 työntekijää. Parmarine Oy on erikoistunut valmistamaan mm. kylpyhuone-elementtejä, hyttejä ja palo-ovia laivateollisuudelle sekä kylpyhuone-elementtejä rakennuksiin. Yrityksen liikevaihto vuonna 2007 on arviolta 37 milj. euroa ja yrityksen työntekijämäärä on noussut n. 270 henkilöön. Huurre Finland Oy on kylmäalan asiantuntijayritys, joka kuuluu kansainväliseen Huurre Group -konserniin. Yritys tarjoaa yritysten tarpeisiin räätälöityjä kylmätiloja, jäähdytyspalveluja sekä huolto- ja korjauspalveluja. Yrityksen tuotteet vaihtelevat yksittäisestä tuotteesta kylmäkokonaisuuksiin, jotka sisältävät elementit, suunnittelun ja projektinhoidon, asennuksen ja huoltosopimuksen. Yrityksen pääasiakkaita ovat elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa, logistiikkakeskukset, rakennusurakoitsijat ja kiinteistönhuolto, julkinen sektori ja laivanrakennusteollisuus. Yhtiön vuodelle 2007 budjetoitu liikevaihto on 35 milj. euroa. Weckman Steel Oy on erikoistunut teräsohutlevytuotteiden sekä teräshallien ja traktorinperävaunujen valmistamiseen. Weckman Steel oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat mm. kattojen muotolevyt, erilaiset kattorakentamisessa tarvittavat kattotarvikkeet, poimulevyt seiniin ja kattoihin, kantavat ja ovilevyt. Normek Oy tarjoaa teräksisen kokonaisuuden rakennushankkeisiin alkaen teräsrungosta aina erilaisiin julkisivuratkaisuihin. Yritys toteuttaa asiakkailleen mm. teollisuusrakennusten runkourakoita, toimisto-, liike- ja urheilurakennushankkeiden teräsrunkourakoita. Lisäksi yritys toteuttaa asiakkailleen teräsrakenneurakoita Skandinaviassa, Saksassa, Venäjällä, Baltian maissa jne. Teräksiset sillat-yksikkö toteuttaa siltojen teräsurakoita Suomen ja Skandinavian markkinoilla. Yrityksen tuotteisiin kuuluvat niin lasi-alumiini-

20 19 julkisivujärjestelmät, lasi-teräsjulkisivujärjestelmät, lasikatteet ja -katokset ja termorankajärjestelmään perustuvat keveät ulkoseinäelementti-tuotteet. Teräselementti Oy on erikoistunut rakennusten teräsrunkoihin, liike- ja toimistorakennusten julkisivuihin sekä halleihin. Yhtiön keskeiset markkina-alueet ovat Pohjoismaat, muut Itämeren ympärysvaltiot sekä Venäjä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 33,2 milj. euroa. Miilukangas Ky on konepaja- ja rakennustoimintaa sekä putkipinnoitusta ja karkaisua harjoittava konserni. Konepajatoiminnasta vastaa Miilukangas Ky, rakennustoiminnasta ja putkipinnoituksesta Rakennus Miilukangas Oy sekä karkaisutoiminnasta. Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli n. 34 milj. euroa. Henkilöstömäärä on n Taulukko 5. maassa Metallirakenteiden valmistuksen (TOL 281) yritysten määrän kehitys koko Aloittaneet yritykset Lopettaneet yritykset Konkurssit Henkilöstön lkm (yritysrek.) Liikevaihto 1000 (yritysrek.) Yritysten lukumäärä Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus, toimipaikkarekisteri Vuoden 2005 aikana alan yritysten määrä on edelleen kasvanut edellisiin vuosiin verrattuna. Vuosien 2006 ja 2007 aikana yritysten ja työpaikkojen määrän kasvun voidaan olettaa jatkuneen viimeaikaisen myönteisen kehityksen perusteella. Myös alan konkurssien määrä ja konkurssi riski on laskenut. Syyskuussa 2007 alan konkurssiriski oli 1,2 %, kun vastaavaa luku oli esim. vuotta aikaisemmin syyskuussa 1,6 % ja kolme vuotta aikaisemmin syyskuussa 2004 konkurssiriski oli 2,0 %. Vuosien 2005 ja 2006 aikana aloittaneiden yritysten määrä on noussut huomattavasti aikaisempiin vuosiin nähden. Uusia yrityksiä syntyy lähinnä automatisoituun levynkäsittelyyn ja hitsaustyöhön, CNC-työstöön, järjestelmäkokoonpanoon sekä pinnoitusalalle. Päähankkijoiden edelleen ulkoistaessa toimintojaan ja keskittyessään ydinosaamiseensa monen uuden yrityksen alkuvaiheeseen peruskuorman antaa entinen työnantaja.

Toimialaraporttisarja. Metallin työstö. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Metallin työstö. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Metallin työstö Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Metallin työstö Toimialaraportti 9/2005 Hannu Vuoste Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 7/2006 Arto Vallin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin (09) 16001

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraporttisarja Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 12/25

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuus www.toimialaraportit.fi Elintarviketeollisuus Toimialaraportti 2/2007 Kari Välimäki Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL

Lisätiedot

Kone- ja laiteteollisuus

Kone- ja laiteteollisuus Kone- ja laiteteollisuus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT TIEDOTTEITA 2510 Palvelutarjooman laajuus Kansainvälistyminen Toimitusketjun kokonaistehokkuus Jyrki Poikkimäki, Katri Valkokari & Juha-Pekka Antila Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, kevät 2010

Suhdannekatsaus, kevät 2010 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden

Lisätiedot

Menestyvä alihankkija 2015

Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuus Toimialaraportti 4/2010 Leena Hyrylä TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 00170 HELSINKI PL

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Ravitsemistoiminta www.toimialaraportit.fi Ravitsemistoiminta Toimialaraportti 16/2006 Anneli Harju-Autti Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL

Lisätiedot

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella EURO 10.9.99 5.10.1999 12:09 Sivu 2 Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella 2 Yhteisen eurooppalaisen valuutan euron vaikutukset suomalaisen pk-yrityksen toimintaan voidaan kiteyttää

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä. Mainostoiminta. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Näkemyksestä menestystä. Mainostoiminta. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Näkemyksestä menestystä Mainostoiminta Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi t Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Ohjelmistoala Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 Ohjausryhmä: Tauno Matomäki, pj Pertti Asunmaa, UPM Ari Eklund, Prizztech Oy Esa Mäki, HK Ruokatalo Kari Ollila, CimSolar Oy Risto Salo, Hollming Oy Timo Suistio, STX Europe ASA 1.12.2008 Petri Merisaari

Lisätiedot

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Marja Mattila Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT ELLO WP 3 Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010 Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus

Lisätiedot

TERÄSUUTISET. Lapuan palvelukonepajasta uusia palveluita ja suurempia osakokonaisuuksia. Komee2020-tutkimuksen menestysresepti, s.

TERÄSUUTISET. Lapuan palvelukonepajasta uusia palveluita ja suurempia osakokonaisuuksia. Komee2020-tutkimuksen menestysresepti, s. M - Suomen Posti Oyj TERÄSUUTISET 1/2008 Särmäys ja laserleikkaus vastaus sopimusvalmistajan tarpeisiin, s. 3 Bussi päivässä uudesta koritehtaasta, s. 4 Komee2020-tutkimuksen menestysresepti, s. 5 Lapuan

Lisätiedot

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät 1 SATAKUNNAN TALOUS 5 kesäkuu 2005 YLEISTÄ Satakunnan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon kasvu jatkui melko nopeana viime vuoden loppupuolella.

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot